INFORMATION FRITIDSHUS 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION FRITIDSHUS 2012"

Transkript

1 INFORMATION FRITIDSHUS 2012 Här kommer lite information till dej som är ägare till ett fritidshus i vår kommun. Priserna för slamtömning, avfall, vatten och avlopp avseende fritidshus hittar du här. Har du frågor gällande vatten, avlopp, slamtömning, avfallshämtning som avser ändringar i abonnemang, flyttningar, kärlbyten, blanketter, abonnemang- och fakturafrågor med mera, kontakta då KUNDTJÄNST AVA, telefon: , , mail: _ Nyttjare av fritidshus, som används dagtid och/eller för övernattning, skall lämna det hushållsavfall som uppkommer i fastigheten till kommunens renhållare. Alternativ på abonnemang, se nedan HUSHÅLLSAVFALL Grundavgift Hämtning- & Totalt TAXA FRITIDSHUS (taxeutdrag) per hushåll behandlingsavgift Pris/år Fritid 190 L eget kärl (nyttjas & töms v. 20 till 38) 180 kr 490 kr 670 Kr Fritid gemensamt kärl (nyttjas veckor/år) 180 kr 690 kr 870 kr Fritid gemensamt kärl (nyttjas veckor/år) 180 kr 340 kr 520 kr Fritid gemensamt kärl (nyttjas 1-13 veckor/år) 180 kr 170 kr 350 kr Eget kärl Hämtning sker var 14e dag från vecka 20 t o m vecka 38 = 10 hämtningstillfällen. (1 st 190 L kärl, som ägs av kommunen och disponeras av kund med detta abonnemang. Kärlet är placerat hos kund samt placeras av kunden vid närmaste hämtväg när tömning ska ske.) Gemensamt kärl är placerat vid hämtväg i de större byarna och kan nyttjas under hela året av fritidshusabonnenter. Tömning sker var 14:e dag under hela året. (Ett eller flera kärl - 190L, 370 L eller 660 L - som ägs av kommunen, märkt med texten fritidshus, rött lock, disponeras under hela året av de kunder som har detta abonnemang.) Exempel: - Nyttjas huset 3 v på sommaren, 2 v på hösten och 2 helger under vintern samt 1 v vid påsk så blir det tillsammans 8 veckor (=350 kr/år). - Nyttjas huset 10 v på sommaren och sedan var tredje helg under resten av året (14 v) så blir det tillsammans 24 veckor (=520 kr/år). - Nyttjas huset 8 v under sommaren, 4 v under vintern samt varannan helg under resten av året (20 v) så blir det tillsammans 32 veckor (=870 kr/år). Placering av kärlen, se sida 4. Observera att kärlens placering kan komma att ändras. På vissa ställen kommer kärlen att bara vara utplacerade under högsäsong, så under lågsäsong får man nyttja kärlet på närmaste uppställningsplats. Kärlen är gröna med rött lock och det står fritidshus på dem. Grundavgiften, enligt Lycksele kommuns renhållningsordning, är obligatorisk. I grundavgiften ingår bl a drift av våra 3 ÅterVinningsCentraler, information och annonsering, hushållens farliga avfall, kontrollprogram deponier, interna hyror och administration Om fritidshuset inte kommer att nyttjas alls under ett år går det att ansöka (avgift 150 kr) om tillfälligt uppehåll av avfallshämtning (avser eget kärl - 1 säsong), då debiteras bara grundavgift (180 kr) för detta år (renhållningsordningen 34). Detta ansöks hos SBF, AVA enheten. Om fritidshuset står helt tomt, alltid eller för en lång tid framåt, så kan ni söka om hel befrielse från avfallshämtning och grundavgift i maximalt 5 år (renhållningsordningen 40). Ansöks hos miljö- och samhällsnämnden, SBF, myndighetsenheten. Telefon vx. Postadress Besöksadress Telefon kundtjänst Plus-/bankgiro E-postadress Lycksele kommun Stadshuset , PG Samhällsbyggnadsförvaltningen Storgatan 22 BG Avfall, Vatten & Avloppsenheten Fax Hemsida LYCKSELE

2 INFORMATION FRITIDSHUS 2012 För de fastigheter som har en egen avloppsanläggning gäller nedanstående taxa SLAMTÖMNING FRITIDSHUS (taxeutdrag) Tömning, enligt slambilens körlista Tömning på annan tid än vid slambilens reguljära tömningar kr/hushåll och gång Självkostnad Framkörning till brunn som ej går att tömma på grund av hinder eller bristfällig väg och som ej meddelats till samhällsbyggnadsförvaltningen senast 15 april debiteras 250 kr. Ordinarie tömningsintervall för fritidshusens slambrunnar är vartannat år och om behov finns töms brunnet varje år. Om intervallet vartannat år är för ofta kan man ansöka om förlängt hämtintervall, vart 3-4 år, (renhållningsordningen 35) hos miljö- och samhällsnämnden, SBF, myndighetsenheten.) Endast BDT-brunn = tömning efter behov. Renhållningsordningen 22. (BDT=Brunn för enbart bad-, disk- och tvättvatten.) TÄNK PÅ ATT: Om brunnen är svår att se, märk ut den på något sätt. Klipp gräset runt omkring. Lock eller annan tömningsanordning får inte vara övertäckt och svåråtkomlig. Kontrollera att locken är hela och inte väger över 30 kg. Avståndet från fordonets uppställningsplats till brunnen bör inte vara mer än 18 meter. Fastighetsägaren ansvarar för anläggningens underhåll, skötsel och funktion och är skyldig att se till att framkomlig väg för tömningsfordon finns. Bilen som tömmer väger 32 ton. Vägen hinderfri och röjd, vägbredd minst 4 m och höjd minst 4,5 m. OBS! Ingen märkning på brunnslocket görs när det är tömt. Datum och tid för tömning registreras i fordonsdator och levereras till vårt debiteringsprogram. För fastigheter som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp gäller nedanstående taxa VATTEN och AVLOPP fr o m (taxeutdrag) AVSER FAST GRUND- FAST AVGIFT RÖRLIG TAXA AVGIFT PER ENHET AVGIFT TOTALT Grund-/registerhållningsavgift Bostadslägenhet eller lokalyta (per påbörjad 150 m² bruttoarea) 1-fam. fritidshus vatten + avlopp fam. fritidshus vatten fam. fritidshus avlopp fam. fritidshus vatten + avlopp fam. fritidshus vatten fam. fritidshus avlopp Rörlig avgift: Vatten 6,49 kr/m³ + Avlopp 6,49 kr/m³ = 12,98 kr/m³ Avfall-, vatten & avloppsenheten (AVA-enheten) är en kommunal enhet under samhällsbyggnadsförvaltningen i Lycksele kommun. AVA-enheten ansvarar för vatten, avlopp, slamtömning, avfall inom Lycksele kommun. Verksamheten är helt taxefinansierad och har inget stöd av skattemedel. Styrs av Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), Vatten- och avloppstaxa, ABVA, Miljöbalken (1998:808), Avfallsförordningen (2011:927), Avfallsplan, Renhållningsordning och Avfallstaxa. Du som betalar din faktura via internetbank, TÄNK PÅ MILJÖN, anmäl dig som e-fakturakund. Då kommer fakturan elektroniskt direkt till din internetbank och behöver bara godkännas. Felaktigheter som fel plus- eller bankgiro, ocr-nummer och belopp försvinner. E-faktura kan även kombineras med autogiro. Då dras fakturan automatiskt på den angivna förfallodagen.

3 ÅTERVINNINGSCENTRALER () FÖR FÖRETAG & HUSHÅLL Dag före röd dag, klämdagar & semestertider är öppettiderna inte ordinarie, se då annonsering på hemsida & annonsblad LYCKSELE DEPONIANLÄGGNING tfn & ÅTERVINNINGSCENTRAL SÅGVÄGEN SÅGEN Måndag Fredag AFFÄRER & PIZZERIA 1:a helgfria måndagen i varje månad UMEVÄGEN E12/BLÅ VÄGEN SÖDERUT FURUVIK ASPTJÄRNSVÄGEN Kör förbi kraftvärmeverket Öppettiderna kan komma att förändras under året KRISTINEBERG ÅTERVINNINGSCENTRAL tfn , KOPPARVÄGEN AFFÄR GARAGEVÄGEN Torsdag LYCKSELEVÄGEN MOT BJÖRKSELE & LYCKSELE Öppettiderna kan komma att förändras under året ÖRTRÄSK ÅTERVINNINGSCENTRAL tfn RINGVÄGEN Tisdag & Torsdag STORGATAN MOT LYCKSELE ÖSTRA ÖRTRÄSK AFFÄR MOT BJURHOLM LÖRDAGS 2012 på Datum Plats Tid 28 april Lycksele maj Lycksele, Örträsk & Kristineberg juni Lycksele augusti Lycksele oktober Lycksele, Örträsk & Kristineberg

4 TÄNK PÅ MILJÖN SORTERA DITT HUSHÅLLSAVFALL Till AVFALLSPÅSEN Till ÅVS Till Kuvert Tidningar, samt Grovavfall Matrester tomma & rengjorda Farligt avfall Blöjor förpackningar av: Elavfall Sockar Hårdplast Metallskrot Diskborstar Metall Trädgårdsavfall Dammsugspåsar Papper, kartong Deponi o s v Glas SORTERA DINA FÖRPACKNINGAR ISTÄLLET FÖR ATT SLÄNGA DEM I AVFALLSPÅSEN PLAST Hårda: Burkar, dunkar, flaskor, små hinkar osv Mjuka: Bärkassar, plastpåsar, plasttuber, refillpaket, plastfolie och film, innerpåsar i t ex müslipaket Mjuka förpackningar läggs lösa i samma behållare som hårda. PAPPER Pasta- och cornflakespaket, mjölk- och juice förp, sockerpåsar, hundmatsäckar, bärkassar, presentpapper, wellförp till TV, stereo, möbler mm, omslag till bokklubbsböcker METALL Konserv- och sprayburkar (tomma), tuber, kapsyler, lock, värmeljushållare, aluminiumfolie och formar, urskrapade målarburkar GLAS Flaskor och burkar, vinoch spritflaskor Färgat och ofärgat glas sorteras var för sig. TIDNINGAR/ RETURPAPPER Dags- och veckotidning, magasin, reklamblad, kataloger (postorder, telefon, rese etc), broschyrer och skriv-/ritpapper Kuvert slängs som hushållsavfall Läs mera på (rengör separera platta till sortera lämna till ÅterVinningsStation) Problem på ÅterVinningsStationerna/ÅVS (städning/överfullt) ring (gratis alla vardagar och helgdagar ) eller gå in på under kontakt Ny inlämningsplats för EL-avfall på i Lycksele Här kan du lämna ditt utsorterade elavfall (glödlampor, lysrör, datorer, tv-apparater, hårtorkar, brödrostar osv) Inträngande trädrötter SÖKA BYGGLOV? Planerat bygga nytt, -till, -om eller riva - kontakta Myndighetsenheten nu för att få bygglov i tid. Tfn vx Använd inte avloppet som sopnedkast Avloppsstopp beror ofta på att man spolat ner något olämpligt i avloppet, t ex dambindor, tops, tomma förpackningar, stekfett, frityrolja m m. Man ska naturligtvis inte heller spola ner lösningsmedel, vätskor från penseltvätt, färgrester, mediciner m m som kan störa processerna i avloppsreningsverken och naturen. Förebyggande åtgärder: - Placera en papperskorg vid toalettstolen för allt badrumsavfall. - Använd tomma mjölkförpackningar för att samla upp stekfett från matlagning. När fettet stelnat slängs paketet tillsammans med övriga sopor. Tänk på att inte plantera träd i närheten av avloppsrör. Speciellt aggresiva rötter har träden pil, poppel och platan, som helt bör undvikas. När ni vattnar i trädgården.. Under sommaren kan ni tänka på att inte använda vattenspridare kopplad till kommunalt vatten. Det går mycket vatten på kort tid. Använd istället vattenkanna när ni vattnar i er trädgård. Vattnet är en resurs / ett livsmedel vi ska vara rädda om.

5 LISTA gemensamma kärl för FRITIDSHUS med abonnemang OBS! Denna lista är preliminär, kan förändras under året. Under sommaren töms samtliga kärl. Vintertid sker inte tömning på alla platser, då får man lämna avfallet i kärl placerat i närmaste by. Arvån (Korsning efter järnväg) Bastunäs (Vändplan) Berglunda (Djuptjärnsv, efter korsat landningsljus) Berglunda (Djuptjärnsv, infotavla efter travbana) Berglunda (Före kyrkogården) Betsele (Fotbollsplan) Bjurträsk (Mitt i byn, korsning) Björkberg (Alsmark, O Strandberg) Björksele (Affären) Blåvik (Mot Rusele) Blåviksjön (Byagård) Bratten (ÅVS) Brännland (Infart t höger mot udden) Busjön (Inre, vid glasigloos) Byssträsk (Början av byn) Bäckvika (Storsandsjön) Bäverträsk (Byastuga) Ekorrsjö (Infart t höger mot Arvån) Myrträsk (Ställverk) Norrbyberg (Fd affären) Norrbäck (Början av byn) Nyby (Korsning till by) Nyliden (Vittanträsket) Paulund (Mitt i byn) Pausele (Byagård) Ponderosav (Korsning brevlådor, Solsidan) Rusele inre (Badplats/vattenverk) Rusksele (Affären) Ruskträsk (Byastuga) Råberg (Fd skola) Rödingträsk (Längst in i byn) Siksele (Byastuga) Skarda (G:a skolan) Skurträsk (Byastugan) Stavarn (Sandsjön, korsning 300 m söder stugor) Stensund (Mitt i byn) Falträsk (Början av byn, fr Husbondliden) Svallmyran (Korsning, Holm S) Flakaträsk (Brevlådorna) Forsholm (Början av byn fr Lse, höger) Framnäs-Dallund (Början av omr) Framnäs-Dallund (Mitten av omr) Fäbodliden (Korsning inne i byn) Granträsk (Badplats/båtplats) Gäddträsk (Infotavla, busskur) Hede (Hede 34, höger sida fr Lse) Hedlunda (Efter badplats) Hedvik (Korsning mitt i byn) Holmlund (Infart innan bro) Hornmyr (Mitt emot S Algotsson) Husbondliden (Vid glasigoos) Karonsbo (Färjudden) Karonsbo (Österlund) Kattisavan (ÅVS, Reningsverket) Knaften (ÅVS) Knaften (Överselsvägen) Kristineberg (Garagev, utanför ) Kroksjö (Byastugan) Lillå (Mitt i byn) Lyckan (Byastuga) Lycksaberg (Mitt i byn, vid brevlådorna) Lycksbäcksv (Infotavla Betseledamm, norra) Lycksbäcksv (Infotavla, skjutbana, korsn Ponderosav) Tannbäcksudden (Korsning före Hedlundagården) Tannfors (Korsning mot Storbacken) Tannsele (Ställverk mot Nytorp) Tannträsk (Vid gamla vägen) Tjäderåsen (Vid väg) Tuvträsk (Byastuga) Ulriksdal (Informationstavla) Umgransele (Efter hängbro, mot Granfors) Umgransele (Infotavla, gamla macken) Vargträsk (Byastugan, Vargåvägen) Vindelgransele ( Majbrasa ) Vindelgransele (Byastuga myrstacken) Vinliden (Byastugan) Vormsele (Hembygdsgård) Vormträsk (Byastuga) Vägsele (Glasigloos) Vänjaurbäck (Vattenverk) Vänjaurträsk (Vid glasigloos) Ytterbo (Nere vid stugor) Åmnäs (Granliden) Åttonträsk (Stora vägen eller inne i byn efter byavägen) Öravan (Korsning i byn) Örträsk Västra (Affär, glasigloos) Örträsk Östra () Överbo (Infart brevlådor) Kärlen är gröna, märkta fritidshus, med röda lock Allt avfall ska vara förpackat innan det läggs i kärlet. Grovavfall, elektronikavfall och annat farligt avfall samt återvinningsbara förpackningar ska inte läggas i kärlet för hushållsavfall. Lämnas till respektive ÅVS. Kärlets lock ska kunna stängas helt, om kärlet inte räcker till är det kanske dags att byta till ett större kärl, hör av er.

INFORMATION FRITIDSHUS 2014

INFORMATION FRITIDSHUS 2014 INFORMATION FRITIDSHUS 2014 Här kommer lite information till dej som är ägare till ett fritidshus i vår kommun. Ny taxa för avfall (sid 2.2) samt vatten och avlopp (sid 3.5). Du som har kommunalt vatten

Läs mer

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009 Avfall,vatten och avlopp Guide 2009 Allmän information om avfall Överallt där människor bor eller arbetar bildas avfall. Den här broschyren riktar sig främst till våra kommuninvånare som bor i småhus,

Läs mer

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 Återvinningscentralernas öppettider sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare VIVAB ansvarar för att du

Läs mer

LEKSAND. Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning

LEKSAND. Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning LEKSAND 2015 Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Denna folder är en sammanställning av vanliga avgifter och tjänster i Avfalls- och VA-taxorna. Fullständiga taxor finns på www.dalavattenavfall.se

Läs mer

Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning

Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Vansbro 2015 Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Denna folder är en sammanställning av vanliga avgifter och tjänster i Avfalls- och VA-taxorna. Fullständiga taxor finns på www.dalavattenavfall.se

Läs mer

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Soptips För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Skinnskatteberg 2015 1 Hjälp till att minska avfallet Vad är Soptips? Soptips delas ut av

Läs mer

Välkommen som hyresgäst

Välkommen som hyresgäst Välkommen som hyresgäst Råd och tips MB BYGG Välkommen till din lägenhet Vi är glada att se Dig som hyresgäst hos oss. Det är vår förhoppning att Du ska trivas i Din nya miljö. Vi försöker göra huset och

Läs mer

Avfall, vatten och avlopp

Avfall, vatten och avlopp Avfall, vatten och avlopp Guide 2013 Foto: Bildarkivet/ Lars Owesson Innehåll Miljövänlig kommun... 3 Vattnet i din kommun... 4 VA-taxan... 5 Goda råd för användning av ditt avloppsledningsnät... 6 Slamtömning...

Läs mer

Vi är stolta över att arbeta för dig!

Vi är stolta över att arbeta för dig! Till fastighetsägare i Umeå kommun Vi är stolta över att arbeta för dig! UMEVA ansvarar för vatten, avlopp, avfall och återvinning i Umeå kommun. I denna folder får du en översiktlig information om vad

Läs mer

Välkommen till oss! Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kommunpartner AB KIRUNA KOMMUNPARTNER AB. Foto: Tomas Utsi

Välkommen till oss! Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kommunpartner AB KIRUNA KOMMUNPARTNER AB. Foto: Tomas Utsi Foto: Tomas Utsi Välkommen till oss! Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kommunpartner AB KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Det är vi på Tekniska Verken i Kiruna AB som ansvarar

Läs mer

Du vinner på att återvinna!

Du vinner på att återvinna! Du vinner på att återvinna! ÅTERVINNING AV FÖRPACKNINGAR OCH TIDNINGAR SÅ HÄR FUNGERAR DET Du vinner på att återvinna! Varje gång du lämnar en förpackning eller en tidning till återvinning sker något stort.

Läs mer

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Juli 2013 Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Föreskrifter om avfallshantering och renhållning För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 miljöbalken finnas en renhållningsordning som skall

Läs mer

Miva informerar. Frågor & svar MAJ 2012. Nytt utseende Vår faktura har fått nytt utseende se förändringarna i den bifogade foldern

Miva informerar. Frågor & svar MAJ 2012. Nytt utseende Vår faktura har fått nytt utseende se förändringarna i den bifogade foldern Frågor & svar Måste jag ha abonnemang för hushållsavfall i mitt fritidshus? Ja, enligt miljöbalken har alla hushåll och fastighetsägare en lagstadgad skyldighet att lämna sitt hushållsavfall till sin kommun

Läs mer

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus Råd och tips om dina avfallskärl För dig som bor i villa eller radhus ABONNEMANG Välj gärna abonnemang med sortering av matavfall. AVFALLSABONNEMANG FÖR VILLOR Du som bor i villa eller radhus ska ha ett

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Renhållningsföreskrifter Haninge kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Haninge Sida 2 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga

Läs mer

Återvinning för hushållen. med avfallsordlista

Återvinning för hushållen. med avfallsordlista Återvinning för hushållen med avfallsordlista Här kan du återvinna: Återvinningscentral, ÅVC På återvinningscentralerna kan hushållen lämna in grov- och trädgårdsavfall samt farligt avfall kostnadsfritt.

Läs mer

Återvinning för hushållen. med avfallsordlista

Återvinning för hushållen. med avfallsordlista Återvinning för hushållen med avfallsordlista Här kan du återvinna: Återvinningscentral, ÅVC På återvinningscentralerna kan hushållen kostnadsfritt lämna in grov- och trädgårdsavfall samt farligt avfall.

Läs mer

Tack för mat och kaffe! Våga fråga. Varje droppe räknas. Information & inspiration. Hur ska jag dosera tvättmedel? DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS

Tack för mat och kaffe! Våga fråga. Varje droppe räknas. Information & inspiration. Hur ska jag dosera tvättmedel? DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Tack för mat och kaffe! DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS Information & inspiration FRÅN UPPSALA VATTEN OCH AVFALL AB NOV 2012 Våga fråga

Läs mer

Värmdö en plats för möten mellan människor

Värmdö en plats för möten mellan människor Till alla hushåll i Värmdö kommun Värmdö en plats för möten mellan människor Vår kommun fortsätter att växa och det är mycket positivt att fler vill bo i vår vackra kommun. Här erbjuds närhet till naturen

Läs mer

Svedala Kommuns 1:23 Författningssamling 1(25)

Svedala Kommuns 1:23 Författningssamling 1(25) Författningssamling 1(25) Föreskrifter om avfallshantering för Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2007-09-12, 104 Dessa Föreskrifter om avfallshantering bildar tillsammans med dokumentet Avfallsplan

Läs mer

Välkommen som hyresgäst hos LEIFAB. Här har vi samlat en del goda råd, regler och trivseltips om inflyttning, boende och utflyttning.

Välkommen som hyresgäst hos LEIFAB. Här har vi samlat en del goda råd, regler och trivseltips om inflyttning, boende och utflyttning. Välkommen som hyresgäst hos LEIFAB Här har vi samlat en del goda råd, regler och trivseltips om inflyttning, boende och utflyttning. När du flyttar in En skön känsla av frihet... När du bor i en hyresrätt

Läs mer

KÄLLSORTERING Vad, Var, Hur, Varför och Vad händer sen?

KÄLLSORTERING Vad, Var, Hur, Varför och Vad händer sen? KÄLLSORTERING Vad, Var, Hur, Varför och Vad händer sen? Källsortering ENKLARE ATT SORTERA DINA SOPOR Ställ dig denna fråga: Är det här en förpackning? JA Då hör den hemma i något av förpackningsinsamlingens

Läs mer

Renhållningstaxa 2010

Renhållningstaxa 2010 Renhållningstaxa 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2010-01-25 Gäller från och med 2010-02-01 Alla priser är inklusive moms om inget annat anges. Med reservation för eventuella tryckfel. Giltighetsområde

Läs mer

sophämtning & vatten och avlopp

sophämtning & vatten och avlopp Layout: Johanna Westling Kessai, Sundbybergs stad Information till småhusägare om sophämtning & vatten och avlopp från Sundbybergs stad avfall Sophämtningsavgifter 2014 Villaägare betalar en fast avgift

Läs mer

Sopsorteringsguide. Sortera rätt, miljösmart och enkelt

Sopsorteringsguide. Sortera rätt, miljösmart och enkelt Sopsorteringsguide Sortera rätt, miljösmart och enkelt 1 Innehållsförteckning Sigtuna kommun, renhållning 3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 3 Allmän information 3 Almanacka Förpacknings- och Tidningsinsamlingen,

Läs mer

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Antagen av kommunfullmäktige i Falkenberg 2014-12-16 att gälla från och med 2015-01-01 FALKENBERG Kundtjänst Telefon 0757-27 40 00, e-post: vivab@vivab.info

Läs mer

Miljökalender 2014. Gott nytt år!

Miljökalender 2014. Gott nytt år! Miljökalender 2014 Gott nytt år! Du håller just nu i Miljökalendern för 2014. I denna kalender får du information om avfallshantering, källsortering, hämtningsrutiner, viktigare kontaktuppgifter m.m. Vatten-,

Läs mer

Villahandboken. Vad du behöver veta som villaägare i Borlänge

Villahandboken. Vad du behöver veta som villaägare i Borlänge Villahandboken Vad du behöver veta som villaägare i Borlänge Vi har mycket med varandra att göra... Det är inom många områden som villaägarna i Borlänge och Borlänge Energi möts. I Villahandboken berättar

Läs mer

Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera

Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera Texter Norrköpings kommun, tekniska kontoret Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Layout Rüsen Yildiz Camilla Neve

Läs mer