INFORMATION FRITIDSHUS 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION FRITIDSHUS 2014"

Transkript

1 INFORMATION FRITIDSHUS 2014 Här kommer lite information till dej som är ägare till ett fritidshus i vår kommun. Ny taxa för avfall (sid 2.2) samt vatten och avlopp (sid 3.5). Du som har kommunalt vatten där servisventilen stängs inför vintern & öppnas på våren, se sid 3.5. Lösblad med information om hur kärlet ska placeras följer med till kunder med eget kärlabonnemang. Eventuella ansökningar om förlängt intervall av slamtömning eller befrielse av avfallshämtning ska göras i god tid innan avsedd tidsperiod. Du med egen slambrunn, läs under tänk på att under slam egen avloppsanläggning (sid 3.4) Meddela gärna ert telefonnummer, så ni kan nås av slamentreprenör eller oss om behov finns. Driftstörning av något slag. Skriv driftstörning i sökruta på så ligger ev störning där. Har du frågor gällande vatten, avlopp, slamtömning, avfallshämtning som avser ändringar i abonnemang, flyttningar, kärlbyten, blanketter, abonnemang- och fakturafrågor med mera, kontakta då KUNDTJÄNST AVA, telefon: , , mail: Du som betalar din faktura via internetbank, TÄNK PÅ MILJÖN, anmäl dig som e-fakturakund (görs via internetbanken). Då kommer fakturan elektroniskt direkt till din internetbank och behöver bara godkännas. Felaktigheter som fel plus- eller bankgiro, ocr-nummer och belopp försvinner. E-faktura kan även kombineras med autogiro. Då dras fakturan automatiskt på den angivna förfallodagen AVGIFTER Faktura för fritidshus kommer 1 gång/år (månadsskifte mars/april med betaldag 30 april). Fastighetsägare/kund ska snarast till SBF, AVA-enheten, anmäla fastighetens eventuella övergång till annan ägare eller annan ändring som berör abonnemangen, samt den tidpunkt från vilken den nya ägaren ska debiteras för hämtning av avfall och/eller vatten och avlopp. Om ej annat anmäles eller framgår av omständigheterna, betraktas fastighetsägaren som abonnent och avgiftsskyldighet enligt fastställd taxa åligger fastighetsinnehavaren (enligt 5, Lycksele kommuns Renhållningsordning samt allmänna bestämmelser för användande av allmänna vattenoch avloppsanläggningar i Lycksele kommun). Betalas inte debiterade avgifter i tid som fakturan anger utgår dröjsmålsränta enligt 6 räntelagen från den dag betalning skulle ha skett. För utsändande av påminnelse och inkassokrav utgår vid varje tillfälle lagstadgad avgift. LÄNKAR AVA-enheten Avfall Blanketter Avfall Sverige Avfallsportal Infoblad Vatten & Avlopp och avlopp Taxor Svenskt Vatten Förpacknings- & tidningsinsamlingen Avfall-, vatten & avloppsenheten (AVA-enheten) är en kommunal enhet under samhällsbyggnadsförvaltningen i Lycksele kommun. AVA-enheten ansvarar för vatten, avlopp, slamtömning, avfall inom Lycksele kommun. Verksamheten är helt taxefinansierad och har inget stöd av skattemedel. Styrs av Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), Vatten- och avloppstaxa, ABVA, Miljöbalken (1998:808), Avfallsförordningen (2011:927), Renhållningsordningens Avfallsföreskrifter, Avfallsplan samt Avfallstaxa. Postadress Besöksadress Telefon kundtjänst Plus-/bankgiro E-postadress Lycksele kommun Stadshuset , PG Samhällsbyggnadsförvaltningen Storgatan 22 BG Avfall, Vatten & Avloppsenheten Fax Hemsida LYCKSELE

2 HUSHÅLLSAVFALL - KÄRL Nyttjare av fritidshus, som används dagtid och/eller för övernattning, skall lämna det hushållsavfall som uppkommer i fastigheten till kommunens renhållare. Alternativ på abonnemang, se nedan HUSHÅLLSAVFALL Grundavgift Hämtning- & Totalt TAXA FRITIDSHUS (taxeutdrag) per hushåll behandlingsavgift Pris/år Fritid 190 L eget kärl (nyttjas & töms v. 20 till 38) 185 kr 500 kr 685 Kr Fritid gemensamt kärl (nyttjas veckor/år) 185 kr 705 kr 890 kr Fritid gemensamt kärl (nyttjas veckor/år) 185 kr 350 kr 535 kr Fritid gemensamt kärl (nyttjas 1-13 veckor/år) 185 kr 175 kr 360 kr Eget kärl Hämtning sker var 14e dag från vecka 20 t o m vecka 38 = 10 hämtningstillfällen. (1 st 190 L kärl, som ägs av kommunen och disponeras av kund med detta abonnemang. Kärlet är placerat hos kund samt placeras av kunden vid närmaste hämtväg när tömning ska ske.) Placering av kärl se bifogat lösblad Gemensamt kärl är placerat vid hämtväg i de större byarna och kan nyttjas under hela året av fritidshusabonnenter. Tömning sker var 14:e dag under hela året. (Ett eller flera kärl - 190L, 370 L eller 660 L - som ägs av kommunen, märkt med texten fritidshus, rött lock, disponeras under hela året av de kunder som har detta abonnemang.) Exempel: - Nyttjas huset 3 v på sommaren, 2 v på hösten och 2 helger under vintern samt 1 v vid påsk så blir det tillsammans 8 veckor (=360 kr/år). - Nyttjas huset 10 v på sommaren och sedan var tredje helg under resten av året (14 v) så blir det tillsammans 24 veckor (=535 kr/år). - Nyttjas huset 8 v under sommaren, 4 v under vintern samt varannan helg under resten av året (20 v) så blir det tillsammans 32 veckor (=890 kr/år). Placering av gemensamma kärl. Observera att kärlens placering kan komma att ändras. På vissa ställen kommer kärlen att bara vara utplacerade under högsäsong, så under lågsäsong får man nyttja kärlet på närmaste uppställningsplats. Kärlen är gröna med rött lock och det står fritidshus på dem. Grundavgiften, enligt Lycksele kommuns renhållningsordning, är obligatorisk. I grundavgiften ingår bl a drift av våra 3 ÅterVinningsCentraler, information och annonsering, hushållens farliga avfall, kontrollprogram deponier, interna hyror och administration. TÄNK PÅ MILJÖN SORTERA DITT HUSHÅLLSAVFALL Till AVFALLSPÅSEN Till ÅVS Till ÅVC Kuvert Tidningar, samt Grovavfall Matrester tomma & rengjorda Farligt avfall Blöjor förpackningar av: Elavfall Sockar Hårdplast Metallskrot Diskborstar Metall Trädgårdsavfall Dammsugspåsar Papper, kartong Deponi o s v Glas Om fritidshuset inte kommer att nyttjas alls under ett år går det att ansöka (avgift 150 kr) om tillfälligt uppehåll av avfallshämtning (OBS! avser eget kärl - 1 säsong), då debiteras bara grundavgift (185 kr) för detta år (renhållningsordningen 34). Detta ansöks hos SBF, AVA-enheten. Om fritidshuset står helt tomt, alltid eller för en lång tid framåt, så kan ni söka om hel befrielse från avfallshämtning och grundavgift i maximalt 5 år (renhållningsordningen 40). Ansöks hos Miljö- och Samhällsnämnden, Miljö- och Samhällsförvaltningen. Telefon vx. GLÖDLAMPOR och ASKA ska lämnas till ÅVC. Använda/kasserade KANYLER, kontakta apoteket för information. Överblivna eller gamla LÄKEMEDEL ska lämnas till apoteket

3 Lista KÄRLPLACERING för fritidshus med abonnemang GEMENSAMT KÄRL Under sommaren töms samtliga kärl, minst var 14:e dag. Vintertid sker inte tömning på alla platser, då får man lämna avfallet i kärl placerat i närmaste by. PLACERING Ajaur (Mitt i byn) Arvliden (Vänster sidan innan sjön) Arvträsk (Passera bron uppför backen) Arvån (Korsning efter järnväg) Bastunäs (Vändplan) Berglunda (Djuptjärnsv, efter korsat landningsljus) Berglunda (Djuptjärnsv, infotavla efter travbana) Berglunda (Före kyrkogården) Medelås (Vid järnväg) Myrträsk (Ställverk) Norrbyberg (Fd affären) Norrbäck (Början av byn) Nyby (Korsning till by) Nyliden (Vittanträsket) Paulund (Mitt i byn) Pausele (Byagård) PLACERING Betsele (Fotbollsplan) Ponderosav (Korsning brevlådor, Solsidan samt Ponderosav 34) Bjurträsk (Mitt i byn, korsning) Rusele inre (Badplats/vattenverk) Björkberg (Byastuga) Björksele (fd Affären) Blåvik (Mot Rusele) Blåviksjön (Byagård samt i Toskfors) Bratten (byn och Överselsvägen) Brännland (Infart t höger mot udden) Busjön (Inre, vid glasigloos samt Ytter, vid rastplats) Byssträsk (Slutet av byn) Bäckvika (Storsandsjön) Bäverträsk (Byastuga) Rusksele (Affären samt Tingsdal/Norråker) Ruskträsk (Byastuga) Råberg (Fd skola) Rödingträsk (Längst in i byn) Siksele (Byastuga) Skarda (G:a skolan) Skurträsk (Byastugan) Stavarn (Sandsjön, korsning 300 m söder stugor) Stensund (Mitt i byn) Stora Holmträsk (mitt i byn) Ekorrsjö (Infart t höger mot Arvån) Svallmyran (Korsning, Holm S) Falträsk (Början av byn, fr Husbondliden) Tallträsk Flakaträsk (Brevlådorna) Forsholm (Byastuga) Framnäs-Dallund (Början och mitten av omr) Fäbodliden (Fäbodliden 149) Granträsk (Badplats/båtplats) Gravmark Grundträsk Gäddträsk (Infotavla, busskur) Hede (Hede 34 och 54, höger sida fr Lse) Hedlunda (Efter badplats) Hedvik (Korsning mitt i byn) Holmlund (Infart innan bro) Tannbäcksudden (Korsning före Hedlundagården) Tannfors (Korsning mot Storbacken) Tannsele (Ställverk mot Nytorp) Tannträsk (Vid gamla vägen) Tjäderåsen (Vid väg) Tuvträsk (Byastuga) Ulriksdal (Informationstavla) Umgransele (Efter hängbro, mot Granfors) Umgransele (Infotavla, gamla macken) Vargträsk (Byastugan, Vargåvägen) Vindelgransele (Byastuga myrstacken och Majbrasa ) Vinliden (Byastugan) Hornmyr (Mitt emot S Algotsson) Vormsele (Hembygdsgård samt Forsarnas v ) Husbondliden (Vid glasigoos) Karonsbo (Färjudden och Österlund) Kattisavan (ÅVS, Reningsverket) Knaften (ÅVS, Tjäderåsen och Överselsvägen) Kristineberg (Garagev, utanför ÅVC) Kroksjö (Byastugan) Lillå (Mitt i byn) Lyckan (Byastuga samt mellan Lyckan 311/313) Lycksaberg (Mitt i byn, vid brevlådorna) Lycksbäcksv (Infotavla Betseledamm, norra) Lycksbäcksv (Infotavla, skjutbana, korsn Ponderosav) Långsele (Byastugan och Storforsen) Vormträsk (Byastuga) Vågnäs Vägsele (Glasigloos) Vänjaurbäck (Vattenverk) Vänjaurträsk (Vid glasigloos) Ytterbo (Infart) Åmnäs (Granliden) Åttonträsk (Stora vägen eller inne i byn efter byavägen) Öravan (Korsning i byn) Örträsk Västra (Affär, glasigloos) Örträsk Östra (ÅVC) Överbo (Infart brevlådor) Kärlen är gröna, märkta fritidshus, med röda lock Allt avfall ska vara förpackat innan det läggs i kärlet. Grovavfall, elektronikavfall och annat farligt avfall samt återvinningsbara förpackningar ska inte läggas i kärlet för hushållsavfall. Lämnas till ÅVC respektive ÅVS. Kärlets lock ska kunna stängas helt, ställ inte något avfall bredvid

4 SLAM EGEN AVLOPPSANLÄGGNING Tänk på att Framkomlig väg ska finnas till brunn/tank, den ska vara hinderfri och röjd, vägbredd minst 4 m och höjd minst 4,5 m. Vägen ska hålla för en fordonsvikt på upp till 35 ton. Brunn/tank ska vara tydligt markerad (vilken fastighet tillhör brunn/tank), ej övertäckt eller svåråtkomlig. Det ska vara klippt/röjt omkring anläggningen. Locket till brunn/tank ska ej väga mer än 30 kg och vara helt. Avstånd mellan tömningsfordonets uppställningsplats och brunn/tank bör inte överstiga 20 meter och höjd inte mer än 5 meter. (över 25 meter debiteras extraslang, se nedan) Eventuellt lås på bom/brunn ska anmälas till AVA-enheten före 15 april. Fastighetsägaren ansvarar för anläggningens underhåll, skötsel och funktion (infiltration, ledningar lock osv) SLAMTÖMNING FRITIDSHUS (taxeutdrag) Ordinarie tömning behöver ej anmälas utan sker automatiskt. Andra och ytterligare tömningar utöver abonnemang utförs efter anmälan. Ordinarie tömningsfrekvens för fritidshus är 1 gång vartannat år. Arbetet utförs under tömningssäsong som sträcker sig från 1 maj till 31 oktober. Märkning att brunn är tömd sker genom ett rött/vitt band som sätts fast i anslutning till brunnen efter tömning. Tömning utanför säsong kan erhållas till självkostnadspris. Fastighetsägare som önskar få tömning utförd vid viss tidpunkt (akuttutryckning) kan erhålla detta till självkostnadspris. Tömning (ordinarie), enligt slambilens körlista Andra och ytterligare tömningar (utöver ordinarie abonnemang) efter anmälan, utanför tömningssäsong eller akututryckning kr/hushåll och gång Självkostnad Förändrad hämtintervall: Önskas längre intervall mellan slamtömningarna, kontakta Miljö- och samhällsförvaltningen. Blanketter finns att ladda hem på eller att hämta i stadshuset Meddelaransvar: Om nyanmälan eller förändring av slamtömning inte meddelats AVA-enheten innan 15 april aktuellt år debiteras fastighetsägaren 250 kr Extra slang: Slanglängd 0-25 meter ingår meter 350 kr meter 600 kr meter 850 kr Bomkörning: Framkörning till brunn som ej går att tömma (under tömningssäsong) på grund av hinder eller bristfällig väg (se ovan under tänk på att ) och som ej meddelats till SBF, AVA-enheten senast 15 april, debiteras 250 kr Endast BDT-brunn = tömning efter behov. Renhållningsordningen 22. (BDT=Brunn för enbart bad-, disk- och tvättvatten.) AVVATTNING AV SLAM Traditionell tömning av slam tar bort de organismer som svarar för den biologiska nedbrytningen i anläggningen den biologiska aktiviteten minskar eller avstannar så gott som helt i den tömda brunnen. Ett miljövänligare alternativ sker genom avvattning på följande sätt: Steg 1 Brunnen sugs tom från vatten och slam. Steg 2 Slam och vatten filtreras slammet stannar kvar i bilens tank. Steg 3 Vattnet återförs till brunnen. + Den biologiska aktiviteten (förmultningen) avstannar inte. + Bättre fungerande infiltrationsbädd. + Minskad miljöbelastning övergödning av våra vatten. + Minskade transporter av vatten. Slutna tankar töms som tidigare. Slammet transporteras sedan till Lycksele centrala avloppsreningsverk för ytterligare avvattning och sedan till Lycksele avfallsanläggning för vidare användning

5 VATTEN & AVLOPP - KOMMUNALT Öppning och stängning av ventil för sommar/vinter samt ev stängning på obestämd tid ska alltid beställas hos SBF, AVA-enheten, som därefter utför öppning respektive stängning. Beställning ska göras 1-2 veckor innan utförande ska ske. VATTEN och AVLOPP (taxeutdrag) AVSER FAST GRUND- FAST AVGIFT RÖRLIG TAXA AVGIFT PER ENHET AVGIFT TOTALT Grund-/registerhållningsavgift Vattenmätning (per m²) Bostadslägenhet eller lokalyta (per påbörjad 150 m² bruttoarea) 1-fam. fritidshus vatten + avlopp fam. fritidshus vatten fam. fritidshus avlopp fam. fritidshus vatten + avlopp fam. fritidshus vatten fam. fritidshus avlopp Ladugård mindre än 10 storkreatur (vatten) Ladugård mindre än 10 övriga djur (vatten) Rörlig avgift: Vatten 6 kr/m³ + Avlopp 9 kr/m³ = 15 kr/m³ DISK- & TVÄTTMEDEL dosera rätt I Lycksele har vi mjukt vatten så titta på disk-/tvättmedelsförpackningen hur mycket som ska doseras i förhållande till det och mängd tvätt. Inträngande trädrötter Tänk på att inte plantera träd i närheten av avloppsrör. Speciellt aggressiva rötter har träden pil, poppel och platan, som helt bör undvikas. FETT från matlagning Orsakar stopp i avloppet, det stelnar och fastnar i rören. Lite fett torkas bort med hushållspapper och kastas i avfallspåsen. Mycket fett, från fritös, hälls i en plastflaska eller gammal mjölkförpackning, förslut den och kasta i avfallspåsen. Använd inte avloppet som sopnedkast Avloppsstopp beror ofta på att man spolat ner något olämpligt i avloppet, t ex dambindor, tops, tomma förpackningar, stekfett, frityrolja m m. Man ska naturligtvis inte heller spola ner mediciner, lösningsmedel, vätskor från penseltvätt, färgrester m m som kan störa processerna i avloppsreningsverken och i naturen. Förebyggande åtgärder: - Placera en papperskorg vid toalettstolen för allt badrumsavfall. - Använd tomma mjölkförpackningar för att samla upp stekfett från matlagning. När fettet stelnat slängs paketet tillsammans med övrigt hushållsavfall

6 ÅTERVINNINGSCENTRALER (ÅVC) FÖR FÖRETAG & HUSHÅLL Dag före röd dag, klämdagar & semestertider är öppettiderna inte ordinarie, se då annonsering på hemsida & annonsblad LYCKSELE AVFALLSANLÄGGNING tfn & ÅTERVINNINGSCENTRAL AFFÄRER & PIZZERIA SÅGVÄGEN SÅGEN ÅVC ÖPPET Måndag Tisdag Fredag UMEVÄGEN E12/BLÅ VÄGEN SÖDERUT FURUVIK ASPTJÄRNSVÄGEN Kör förbi kraftvärmeverket KRISTINEBERG ÅTERVINNINGSCENTRAL tfn , KOPPARVÄGEN AFFÄR LYCKSELEVÄGEN MOT BJÖRKSELE & LYCKSELE GARAGEVÄGEN ÅVC ÖPPET Torsdag ÖRTRÄSK ÅTERVINNINGSCENTRAL tfn ÅVC RINGVÄGEN ÖPPET Tisdag & Torsdag STORGATAN MOT LYCKSELE ÖSTRA ÖRTRÄSK AFFÄR MOT BJURHOLM LÖRDAGSÖPPET 2014 på ÅVC Datum Plats Tid 10 maj Lycksele, Örträsk & Kristineberg ÅVC juni Lycksele ÅVC ? aug Lycksele ÅVC oktober Lycksele, Örträsk & Kristineberg ÅVC

7 ÅTERVINNINGSCENTRAL SORTERING KOMPOSTERING/ BRÄNNBART TRÄAVFALL METALLSKROT DEPONI (inert) TRÄDGÅRDSAVFALL GROVAVFALL Spånskivor Cyklar Gips Gräsklipp, löv Textilier & kläder Träfiberplattor Fälgar Porslin, fönster- & spegelglas Bark Slangar av plast, gummi Målat trä ej impreg Möbler överväg metall WC-stol, tvättställ, bidé Sågspån mindre mängd Redskap, verktyg plast Brädor & plank Rena plåtdetaljer från fordon Tegel & betong (orent) Kvistar, grenar Leksaker plast Lastpallar Motorsågar* Kakel & klinker (orent) Utemöbler plast Skåp, lådor, bensindrivna gräsklippare* Mineralullisolering MÖBLER Plasttak, trä m tapet garderober, * utan olja/bensin Soffor & fåtöljer plastmatta el tjärpapp innerdörrar JORD & STEN m metallresår ej dynor Frigolit Bord & stolar Rena massor Tegel, taktegel, klinker (rent) ELAVFALL ELSKROT ÖVRIGT VITVAROR PRODUCENTANSVAR FRAGMENTERING FARLIGT AVFALL INNEHÅLLANDE FREON Handverktyg Vattenberedare Lösningsmedel Kyl- & frysmöbler Hemelektronik Kabelskrot Rengöringsmedel Klimatanläggningar Armaturer Motorer, pumpar Hydraulslang Vitvaror (spis, disk, tvätt) El-pannor Impregnerat trä Lysrör, lågenergilampor Sprayburkar TV, radio, video, stereo DVD, CD osv Färg Olja, oljefilter Asbest (ska vara förpackat/inplastat när det lämnas till ÅVC) ÅTERVINNINGSSTATION SORTERING SORTERA DINA FÖRPACKNINGAR ISTÄLLET FÖR ATT SLÄNGA DEM I AVFALLSPÅSEN PLAST Hårda: Burkar, dunkar, flaskor, små hinkar osv Mjuka: Bärkassar, plastpåsar, plasttuber, refillpaket, plastfolie och film, innerpåsar i t ex müslipaket Mjuka förpackningar läggs lösa i samma behållare som hårda. PAPPER Pasta- och cornflakespaket, mjölk- och juice förp, sockerpåsar, hundmatsäckar, bärkassar, presentpapper, wellförp till TV, stereo, möbler mm, omslag till bokklubbsböcker METALL Konserv- och sprayburkar (tomma), tuber, kapsyler, lock, värmeljushållare, aluminiumfolie och formar, urskrapade målarburkar GLAS Flaskor och burkar, vinoch spritflaskor Färgat och ofärgat glas sorteras var för sig. TIDNINGAR/ RETURPAPPER Dags- och veckotidning, magasin, reklamblad, kataloger (postorder, telefon, rese etc), broschyrer och skriv-/ritpapper Kuvert slängs som hushållsavfall Läs mera på (rengör separera platta till sortera lämna till ÅterVinningsStation) Problem på ÅterVinningsStationerna/ÅVS (städning/överfullt) ring (gratis alla vardagar och helgdagar ) eller gå in på under kontakt LATRIN 400 kr/kärl Kommunen tar hand om latrin från torrtoaletter förutsatt att du använder vårt kärl. Kärlet köper du på kommunens ÅVC i Lycksele och i priset ingår hämtning av det fyllda kärlet. Följ instruktionerna som lämnas med kärlet. Kompostering av latrin kontakta miljö- och samhällsförvaltningen Se 39 renhållningsordningen Arbetsmiljöverkets information Den manuella hanteringen vid slamhämtning slangdragning och lyfta/dra brunnslock är en belastningsergonomisk risk. AFS 1998:1 Belastningsergonomi AFS 2001:1 Manuell hantering och temasida transport Arbetsmiljöverkets hemsida När ni vattnar i trädgården.. Under sommaren kan ni tänka på att inte använda vattenspridare kopplad till kommunalt vatten. Det går mycket vatten på kort tid. Använd istället vattenkanna när ni vattnar i er trädgård. Vattnet är en resurs / ett livsmedel vi ska vara rädda om

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 Återvinningscentralernas öppettider sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare VIVAB ansvarar för att du

Läs mer

Avfall, vatten och avlopp

Avfall, vatten och avlopp Avfall, vatten och avlopp Guide 2013 Foto: Bildarkivet/ Lars Owesson Innehåll Miljövänlig kommun... 3 Vattnet i din kommun... 4 VA-taxan... 5 Goda råd för användning av ditt avloppsledningsnät... 6 Slamtömning...

Läs mer

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Juli 2013 Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Föreskrifter om avfallshantering och renhållning För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 miljöbalken finnas en renhållningsordning som skall

Läs mer

Återvinning för hushållen. med avfallsordlista

Återvinning för hushållen. med avfallsordlista Återvinning för hushållen med avfallsordlista Här kan du återvinna: Återvinningscentral, ÅVC På återvinningscentralerna kan hushållen lämna in grov- och trädgårdsavfall samt farligt avfall kostnadsfritt.

Läs mer

Sorterings guide. Sorteringsguide för dig som bor i Alingsås kommun. med uppslagsdel A-Ö

Sorterings guide. Sorteringsguide för dig som bor i Alingsås kommun. med uppslagsdel A-Ö Sorteringsguide för dig som bor i Alingsås kommun Detta är en webbanpassad källsorteringsguide för hushållsavfall. Guiden riktar sig till alla hushåll i Alingsås kommun. Sorterings guide FÖR HUSHÅLLSAVFALL

Läs mer

Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning

Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Vansbro 2015 Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Denna folder är en sammanställning av vanliga avgifter och tjänster i Avfalls- och VA-taxorna. Fullständiga taxor finns på www.dalavattenavfall.se

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING...4 Inledande bestämmelser och definitioner

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Renhållningsföreskrifter Haninge kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Haninge Sida 2 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga

Läs mer

Miljökalender 2014. Gott nytt år!

Miljökalender 2014. Gott nytt år! Miljökalender 2014 Gott nytt år! Du håller just nu i Miljökalendern för 2014. I denna kalender får du information om avfallshantering, källsortering, hämtningsrutiner, viktigare kontaktuppgifter m.m. Vatten-,

Läs mer

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun. antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun. antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54 Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54 sid. 2 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 Inledande bestämmelser... 3 Tillämpliga

Läs mer

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA)

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser 2 1.1 Stadens ansvar 2 1.2 Fastighetsinnehavarens ansvar för avfallet 3 1.3 Avgiftsskyldighet 4 1.4 Betalning 4 1.5 Behållartyper

Läs mer

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 1 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun INNEHÅLL Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Inledande bestämmelser Ansvar och skyldigheter

Läs mer

Värmdö en plats för möten mellan människor

Värmdö en plats för möten mellan människor Till alla hushåll i Värmdö kommun Värmdö en plats för möten mellan människor Vår kommun fortsätter att växa och det är mycket positivt att fler vill bo i vår vackra kommun. Här erbjuds närhet till naturen

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR ANEBY KOMMUN 1(13)

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR ANEBY KOMMUN 1(13) ANEBY KOMMUN 1(13) Antagna av kommunfullmäktige i Aneby kommun 2012-12-17, KF 81. Med stöd av 15 kap. 11 miljöbalken (SFS 1998:808) samt 74 och 75 avfallsförordningen (SFS 2011:927) meddelar kommunfullmäktige

Läs mer

Välkommen som hyresgäst hos LEIFAB. Här har vi samlat en del goda råd, regler och trivseltips om inflyttning, boende och utflyttning.

Välkommen som hyresgäst hos LEIFAB. Här har vi samlat en del goda råd, regler och trivseltips om inflyttning, boende och utflyttning. Välkommen som hyresgäst hos LEIFAB Här har vi samlat en del goda råd, regler och trivseltips om inflyttning, boende och utflyttning. När du flyttar in En skön känsla av frihet... När du bor i en hyresrätt

Läs mer

KÄLLSORTERING Vad, Var, Hur, Varför och Vad händer sen?

KÄLLSORTERING Vad, Var, Hur, Varför och Vad händer sen? KÄLLSORTERING Vad, Var, Hur, Varför och Vad händer sen? Källsortering ENKLARE ATT SORTERA DINA SOPOR Ställ dig denna fråga: Är det här en förpackning? JA Då hör den hemma i något av förpackningsinsamlingens

Läs mer

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291 Avfallstaxa för Järfälla kommun Dnr Ten 2014/291 Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2015, då tidigare antagen taxa Dnr Ten 2013/480 upphör att gälla 2 (35) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 1.1

Läs mer

Du vinner på att återvinna!

Du vinner på att återvinna! Du vinner på att återvinna! ÅTERVINNING AV FÖRPACKNINGAR OCH TIDNINGAR SÅ HÄR FUNGERAR DET Du vinner på att återvinna! Varje gång du lämnar en förpackning eller en tidning till återvinning sker något stort.

Läs mer

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande Bra avfallshantering i verksamheter med inbyggt kretsloppstänkande Innehåll Återanvändning sid 5 Förpackningar och tidningar sid 6 Kontorspapper sid 7 El-avfall sid 8 Farligt avfall sid 9 Hushållsavfall

Läs mer

Tack för mat och kaffe! Våga fråga. Varje droppe räknas. Information & inspiration. Hur ska jag dosera tvättmedel? DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS

Tack för mat och kaffe! Våga fråga. Varje droppe räknas. Information & inspiration. Hur ska jag dosera tvättmedel? DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Tack för mat och kaffe! DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS Information & inspiration FRÅN UPPSALA VATTEN OCH AVFALL AB NOV 2012 Våga fråga

Läs mer

Information om föreningen, regler m m i Brf Vårregnet

Information om föreningen, regler m m i Brf Vårregnet Information om föreningen, regler m m i Brf Vårregnet Innehåll 1.Välkommen till bostadsrättsförening Vårregnet i Lund... 2 2. Vad är en bostadsrätt?... 2 Föreningsstämma, stadgar, och ditt inflytande...

Läs mer

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen NOA 11 Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen UTFÄRDAD I DECEMBER 2011 Förord Följande råd och anvisningar om utformning av avfallsutrymmen samt förvaring och transport av avfall är till

Läs mer

Råd och anvisningar, ABVA 2009

Råd och anvisningar, ABVA 2009 VATTEN OCH AVLOPP Råd och anvisningar, ABVA 2009 1 INLEDNING V ä l fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för

Läs mer

Avfallsplan. Östersunds kommun

Avfallsplan. Östersunds kommun Avfallsplan Östersunds kommun Detta är en enkel men läsbar kopia av nu gällande avfallsplan. Den finns även som trycksak och kan beställas från Östersunds kommun Renhållning. ÖSTERSUND 25 Innehåll Kommunens

Läs mer

Renhållningsordning för Stenungsunds Kommun

Renhållningsordning för Stenungsunds Kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Renhållningsordning för Stenungsunds Kommun Typ av dokument Renhållningsordning Dokumentägare Samhällsbyggnadschef Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills vidare Beslutsdatum

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall.

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall. Dricksvatten Miljö SLAMTÖMNING Friskt vatten Miljö Hållbar utveckling Sophämtning Återvinning spillvatten vlopp sortera avfall Sortera avfa avlopp Framtid Hej Ö-viksbo! Jag heter Gerth Mattebo och är vd

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

Mat i Emmaboda. Isabell Elvung Nilsson, kostchef. I dag är intresset för mat och dryck större än någonsin.

Mat i Emmaboda. Isabell Elvung Nilsson, kostchef. I dag är intresset för mat och dryck större än någonsin. Mat i Emmaboda KOSTEN I FOKUS I dag är intresset för mat och dryck större än någonsin. När jag började arbeta med mat för många år sedan lagade man mat rätt och slätt. Maten skulle lagas från grunden,

Läs mer

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö GÖR RUM FÖR MILJÖN Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö Det ska vara lätt att göra rätt Vi människor är bekväma av oss. Samtidigt vill vi göra det som vi vet är rätt.

Läs mer