VÄSTTRAFIKS ÅRSREDOVISNING 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄSTTRAFIKS ÅRSREDOVISNING 2013"

Transkript

1 VÄSTTRAFIKS ÅRSREDOVISNING 2013

2 Västtrafik under en dag (i genomsnitt) Cirka personer reser med Västtrafik Cirka resor i den vanliga kollektivtrafiken Cirka resor med anropsstyrd trafik Fordonen kör cirka mil (nära 10 varv runt jorden) Cirka besökare på hemsidan Cirka beställningar till beställningscentralen Cirka 1300 samtal till kundservice Reseplaneraren används cirka gånger Fakta om Västtrafik Huvudkontor i Skövde Lokalkontor i Borås, Göteborg, Vänersborg och Skövde 7,1 miljarder kronor i omsättning 280 anställda bussar 101 tåg 263 spårvagnar 33 båtar 680 bilar och specialfordon Cirka 900 linjer Cirka hållplatser Drygt gillare på Västtrafiks Facebooksida Cirka följer vd Lars Backström på Twitter kunder i Västtrafiks kundregister.

3 TRÄNGSELSKATTEN VAR BÅDE ETT MÅL OCH STARTEN PÅ NÅGOT NYTT Västtrafiks 2013 kan delas i två halvor. I den första halvan dominerade införandet av trängselskatten och effekterna på resandet. Vi hade en intensiv period av kontroll, uppföljningar och åtgärder där vi såg Lars Backström till att allt fungerade som det skulle. Tack vare god planering och bra samverkan med alla våra samarbetspartner gick övergången bra. Tillsammans mötte vi kundernas behov. Förändrat resande Bättre resmöjligheter och trängselskatt förändrade res andet Här är några exempel: Kollektivtrafiken ökade med 8 procent. Biltrafiken minskade med 11 procent. Framkomligheten i trafiken blev bättre, restiderna kortare och punktligheten bättre. Resandet med våra expressbussar ökade med 21 procent. Numera finns det nio mil busskörfält på infartslederna och i centrala Göteborg och mer ska det bli. Pendeltågen fick längre plattformar på i stort sett alla stationer och pendlarna fick tillgång till fler pendelparkeringar för bilar och cyklar. Kapaciteten på de nya bekvämare, skönare och tystare tågen är upp till 50 procent högre under högtrafik. Res andet med tåg gick upp 15 procent. Utvecklingen av resandet över den senaste treårsperioden är lovande. Mellan 2010 och 2013 ökade det med 24 procent. Vi tar goda kliv mot fördubblingsmålet som ska vara uppnått Planering av etapp 2 På ytan såg andra halvan av 2013 lugnare ut. Vi gick in i planeringen av etapp 2 av Västsvenska paketet, Ett mått på det som väntar, är att det inom Västsvenska paketet sedan hösten 2013 läggs i runda tal 1,5 miljoner kronor om dagen på projektering av ny infrastruktur. Några projekt är redan igång. Under etapp 2 blir projektstarterna fler och fler för varje år. Sannolikt blir 2016 det år då flest projekt är igång samtidigt i Göteborg. Lite sämre innan det blir bättre En så stor satsning på att utveckla infrastrukturen har aldrig gjorts tidigare. Med Västlänken och de andra åtgärderna i Västsvenska paketet får hela regionen nya, snabbare och bättre resmöjligheter. Den här stora investeringen blir en av nycklarna till att utveckla det goda livet och få bättre tillväxt i Västra Götaland. Men det återstår några år innan vi har kommit så långt. Fram till åtminstone 2026 får vi räkna med att Göteborgs stadsbild delvis präglas av bygg- och anläggningsarbeten som kommer att påverka framkomligheten. Med stor sannolikhet blir det lite sämre innan det blir mycket bättre. Enkelt, pålitligt och smart Västtrafiks uppdrag under den här perioden blir att i alla lägen leverera väl fungerande kollektivtrafik. Troligen måste våra kunder acceptera att resvägarna ibland läggs om och att restiderna förändras. Men trots byggprojekt och förändringar ska de vara minst lika nöjda med den senaste resan som de är idag. Att resa med Västtrafik ska uppfattas som enkelt, pålitligt och smart i alla lägen. Detta blir en utmaning på en nivå som vi aldrig tidigare sett. Vi har generalrepeterat Trafikomläggningen i december 2012 och införandet av trängselskatten i januari 2013 var som en generalrepetition. Vi ska göra fler omläggningar i ännu större skala och flera gånger om. Jag är glad över att vi har värdefulla erfarenheter och etablerade samarbetsformer med oss i bagaget på den här resan. Vi har en stark tillströmning av nya kunder som också är alltmer nöjda med sin senaste resa. I den här årsredovisningen delar vi med oss av våra förberedelser och utmaningar inför etapp 2 av Västsvenska paketet. Det är läsning som visar att vi har en spännande tid framför oss! Lars Backström vd Västtrafik AB 3

4 EN DEL AV DET SOM HÄNDE 2013 JANUARI Trängselskatt införs i Göteborg. Den utökade kollektivtrafiken räcker för att möta det ökade resandet. Aspen station blir årets första nya pendelparkering. Under 2013 öppnar Västtrafik sju pendelparkeringar och bygger ut några befintliga. Det ger plats för ytterligare bilar och cyklar. Försäljningen av periodkort slår rekord och landar på 120 miljoner kronor i januari. FEBRUARI Alla skolor i Västra Götaland får tillgång till Elevresekortet som gör resor med skolklasser enklare, exempelvis vid studiebesök. Securitas tar över Västtrafiks biljettkontroller i Göteborg. Biljettkontrollanterna börjar arbeta efter nya rutiner. Tillläggsavgiften för ungdomar under 18 år sänks från till 600 kronor. Spårvagnsbrist leder till indragna turer på flera linjer. Bristen beror på att spårvagnar av nya modellen M32 måste tas ur trafik. MAJ Poesi på gula fönsterskyltar möter Västtrafiks resenärer i Göteborg under fyra veckor när de går ombord. Upphandlingen av två nya färjor är klar. De ska gå i trafik över Göta älv i Göteborg på sikt med fossilfria drivmedel. JUNI Ett omfattande spårarbete startar vid Domkyrkan i Göteborg och pågår hela sommaren. Spåren byts ut och förberedelserna för att dra spår mot Skeppsbron startar. I Tuvesvik invigs en ny färjeterminal som samlar all båttrafik i området. Resenärerna får bättre service, fler väntsalar och fler p-platser. SEPTEMBER En procent av byggkostnaderna för nya resecentrum ska avsättas till konstnärlig utsmyckning. Det beslutar Västtrafiks styrelse. Hållplatskontroller startar igen, men de blir inte lika frekventa och görs i ett lugnare tempo än tidigare. OKTOBER hushåll får erbjudande om att testa kollektivtrafiken gratis i två veckor. Kungsbacka station får ny plattform med plats för längre tåg och fler passagerare. Nu är alla pendeltågsplattformar förlängda så när som på Hede station i Kungsbacka och Lisebergs station som blir klara

5 MARS I Frölunda inviger Västtrafik ett nytt och modernt resecentrum. Stark resandeökning på Bohusbanan gör att Västtrafik förlänger satsningen på att köra förstärkningsbussar eftersom det inte finns plats för fler tåg eller längre perronger. Linje 100 mellan Borås och Göteborg slår rekord med fler än resenärer i mars. APRIL Start för nya mobila tjänsten Bevaka resa. Kunden väljer vilka resvägar som ska bevakas och får automatiskt information om störningar i trafiken via sin mobiltelefon bilägare i Göteborg och flera kranskommuner får erbjudande om att pröva på att åka gratis med kollektivtrafiken i två veckor av de bilägarna kvalificerade sig och fick ett provåkarkort. JULI En attitydundersökning visar att en majoritet av Västtrafiks kunder tycker att biljettkontrollerna är bra och viktiga för kollektivtrafiken. Efter en reklamkampanj ökar försäljningen av turistbiljetter med drygt 4,5 miljoner kronor under april juli. AUGUSTI All tågtrafik på Göteborgs Central stängs av under helgen 3 4 augusti på grund av spårarbeten. Ersättningsbussar tar över trafiken. Efter samråd med berörda kommuner inleder Västtrafik arbetet med att dra in linjer som har få resenärer. Effektiviseringen ska ge en helårsbesparing på 70 miljoner kronor. NOVEMBER Båttrafiken över Göta älv i Göteborg står stilla under en vecka på grund av en strejk som drabbar Styrsöbolaget. Trogna kunder som har sina Västtrafikkort registrerade hos Västtrafik får bonus i form av gratis e-böcker. Västtrafiks minsta lokal finns på trafikintensiva Korsvägen och där öppnar Espresso House en sju kvadratmeter stor butik. DECEMBER Hastigheten på Norra Bohusbanan, Älvsborgsbanan och Kinnekullebanan sänks av Trafikverket därför att banorna är i dåligt skick. Detta försenar trafiken på Västtrafiks linjer. Underhållsarbete ska pågå i cirka ett år. Resandet ökar med 8 procent under Tågtrafiken ökar med 15 procent och i Göteborgsområdet går resandet med expressbussarna upp med 21 procent. 5

6 6

7 FÖRBEREDELSER I EN STAD SOM BLIR EN BYGGARBETSPLATS I DRYGT TIO ÅR De praktiska förutsättningarna för kollektivtrafiken i och kring Göteborg kommer att förändras dramatiskt under drygt tio år framöver. Västsvenska paketet är den största satsningen någonsin på att utveckla infrastrukturen i Västsverige. Införandet av trängselskatten var den första etappen är det dags för etapp 2 som följs av fler etapper fram till Stora och centrala delar av Göteborg kommer att vara byggarbetsplatser under lång tid. En förutsättning för att människor, bilar och godstransporter ska kunna ta sig fram under den långa byggtiden blir att kollektivtrafiken fungerar. I den processen kommer det att ställas höga krav på god planering och samverkan mellan alla inblandade parter. Det blir en mycket stor utmaning inte minst för Västtrafik. På de följande sidorna ges en bild av förberedelserna inför perioden Listan över byggprojekten är lång. Här är några exempel: Ny bro och tunnel vid Marieholm. Stort resecentrum i Gamlestaden. Ny Hisingsbro. Västlänken under centrala Göteborg med hållplatser under jord på Centralen, i Haga och vid Korsvägen. Till detta kommer underhållsarbeten av bland annat Älvsborgsbron och Lundbytunneln. Dessutom förbereder Göteborgs stad evenemang som till exempel firandet av stadens 400-årsjubileum år

8 8

9 LINE DE VERDIER, PROJEKTLEDARE: En förutsättning är att det finns ett effektivt samarbete Vi måste kunna analysera hur byggprojekten kommer att påverka möjligheterna för människor, bilar och transporter att ta sig fram, konstaterar Line de Verdier som är Västtrafiks projektledare för Västsvenska paketet. En förutsättning är att det finns ett effektivt samarbete mellan alla parter som har ansvar för projekten. Detta gäller framför allt Trafikverket, Göteborgs stad och för oss på Västtrafik. Det gäller också alla bygg- och anläggningsföretag som ska utföra det praktiska arbetet. Innan byggprojekten startar blir de noggrant analyserade. Hur påverkar projekten varandra? Vilka projekt riskerar att krocka och skapa svårlösta trafiksituationer? Det handlar om att vara förutseende och om att förebygga problem. Pålitligt att nå fram Ledningsgruppen för Västsvenska paketet har en vision om att Det ska vara enkelt, trafiksäkert och pålitligt att nå sin destination under byggtiden. För att komma fram kanske trafikanterna behöver byta färdmedel, restid eller färdväg. Resan kan också ta längre tid än nu, men man ska kunna lita på att den angivna tiden stämmer. Det finns en tydlig prioritering av trafikslagen i avtalet om genomförandet av Västsvenska paketet. Gångtrafik, cykeltrafik, kollektivtrafik och näringslivets transporter ska vara i fokus under byggnadstiden. Särskilda ansträngningar ska göra det möjligt att behålla en snabb och pålitlig kollektivtrafik med tillräcklig kapacitet. Trygghet att komma fram Tryggheten att komma fram ska finnas för resenärer och transporter, säger Line de Verdier. Den insikten ska vara närvarande hos alla som arbetar med projekten, från oss som planerar, till bygg- och anläggningsarbetarna som gör det praktiska jobbet. Det får exempelvis inte hända att en grävskopa spärrar vägen för cyklister eller kollektivtrafik i rusningstrafik. I upphandlingarna av byggprojekten bör det därför ingå att byggföretagen garanterar att den medvetenheten finns hos alla inblandade. De ska förstå projektets betydelse och känna att även de är representanter för Västtrafik. Precis som förare och annan personal som möter våra kunder. Kommunikation och information är nödvändiga hjälpmedel under byggtiden. Det måste finnas ett system för kommunikation mellan projekten så att eventuella förändringar blir synliga i god tid och för rätt personer. Det måste också finnas system som ger Västtrafiks kunder information om vad som händer där de brukar resa. Uppgifter om resvägar och förväntade restider ska alltid vara tillgängliga. Detta är en del av alla de insatser som föreslås inom ramen för Västsvenska paketet. Under våren 2014 ska parterna tillsammans presentera vilka åtgärder som ska genomföras inför byggstarterna Resecentrum Skeppsbron blir en länk mellan trafik med spårvagn, buss och båt. Parallellt med Skeppsbron byggs också nytt resecentrum i Amhult. På alla nya resecentrum ska det finnas serviceanläggning för kunder och en eller flera butiker. Det ska också finnas utrymmen för förarna. Nya Hisingsbron ska göra kommunikationerna mellan fastlandet och Hisingen bättre. Det är ett mycket stort projekt som kommer att påverka tillgängligheten under lång tid. Av byggtekniska skäl kommer all brotrafik att vara stängd under en sommarmånad två år i rad. 9

10 10

11 MIKAEL OLSSON, TRAFIKCHEF: Vi ska prioritera trafikslag och fordon med hög kapacitet Under byggperioden kommer det att ställas särskilda krav på kollektivtrafiken. Västtrafiks trafikchef, Mikael Olsson, pratar om att vara snabbfotad och mer flexibel. Vi har tagit fram ett förslag till ett prioriterat nät där kollektivtrafiken får garanterad framkomlighet, berättar han. Lösningen blir inte alltid att sätta in mer trafik för då riskerar vi att skapa trängsel och sämre framkomlighet. Istället ska vi prioritera tåg, spårvagnar, expressbussar och stombussar som kan ta många passagerare. Dessutom bör vi etablera tvärförbindelser som gör att man slipper resa genom områden där det pågår byggprojekt. Ta vara på erfarenheter Mikael Olsson vill ta vara på erfarenheterna från den stora trafikomläggningen i december 2012 och införandet av trängselskatten. Att den processen fungerade bra berodde till stor del på gott samarbete, framför allt mellan Trafikkontoret i Göteborg, Trafikverket, trafikföretagen och Västtrafik. Kunderna möttes av hela och rena fordon som kom och gick i tid. Så ska det vara även i fortsättningen. Nya affärsavtal har öppnat dörrar för att trafikföretagen tar ett ännu större ansvar för trafiken på sina linjer. Mikael Olsson ser stora fördelar i att kunna ta tillvara den kompetens av daglig drift som finns hos trafikföretagen för att exempelvis trafikomläggningar ska bli så smidiga som möjligt för kunderna. Samordnad trafikledning Under byggprocessen kan vi behöva en samordnad trafikledning som ser helheten och som vid behov kan lösa större problem, säger Mikael Olsson. Även här kan vi dra nytta av erfarenheter från trafikstarten 2012 och införandet av trängselskatten där vi hade dagliga avstämningar i det som kallades Samop Den modellen var bra. En annan positiv erfarenhet från samma period var busspoolerna som täckte upp vid oförutsedda behov. När de stora byggprojekten drar igång på allvar, tror Mikael Olsson på en liknande lösning. För kunderna blir förarna ännu viktigare Medan byggprojekten pågår blir förarnas roll i trafiken viktigare än någonsin tidigare. De kommer att få fler frågor från kunderna. Då gäller det att veta vad man ska svara och att bemötandet blir rätt, även om situationen ibland kan bli pressad. Trängselskattens införande har gett positiva effekter på kollektivtrafiken. Förarna är nyckelpersoner i en serviceroll som blir allt bättre. Hög kvalitet bidrar till att höja deras yrkesstatus. Men att resmöjligheterna kan bli lite sämre innan de blir mycket bättre, är en insikt som alla förare ska ha med sig och kunna förmedla till våra kunder. Den viktigaste delen av Västlänken blir tågtunneln som ska dras fram under Göteborg. Projektet har likheter med Götatunneln som byggdes , men det är mycket större och kommer att ta ungefär dubbelt så lång tid att genomföra. Resecentrum Gamlestaden blir en ny och stor knutpunkt för kollektivtrafiken i Göteborg. Här ska det byggas bostäder och lokaler för butiker. Hela stadsdelen ska få en mycket mänskligare utformning än idag med gott om plats för gående och cyklister. För den genomgående biltrafiken byggs en tunnel. 11

12 JONAS MEDIN, MARKNADSANALYTIKER: Kollektivtrafikens kunder är olika Vilka kunderna är, vad de vill ha och behöver, är kunskaper som Västtrafik kontinuerligt bygger upp. De kunskaperna blir strategiskt viktiga under byggprocessen. Var man bor i förhållande till kollektivtrafiken har störst betydelse för hur man reser, förklarar Jonas Medin som är marknadsanalytiker på Västtrafik. Eftersom utbudet av resor är störst i Göteborg, är det också där som vi har störst marknadsandel av trafiken. I exempelvis Bollebygd har vi många resenärer därför att det samhället ligger i ett stråk med mycket kollektivtrafik. Varierar med livsfaserna Vi vet också att valet av sätt att resa beror på i vilken livsfas man är. Ungdomar och unga vuxna reser mest kollektivt. Andelen sjunker snabbt under de intensiva familjeåren. Sedan kommer en våg av kunder tillbaka när de har blivit lite äldre. En tredje faktor som påverkar hur mycket man re ser kollektivt har med samhällssyn att göra. De som förordar att vi ska göra saker tillsammans och de som föredrar individuella lösningar, har också olika inställning till kollektivtrafik. Dessutom har inställningen till miljöfrågan stor betydelse. Välja rätt budskap Kunderna är väldigt olika. Ett budskap som fungerar på vissa, kan ha direkt motsatt effekt på andra. Den som brukar köra bil och som uppskattar att göra det, reagerar knappast positivt om Västtrafik hävdar att det är dyrt, besvärligt och otryggt att ta bilen. Den som inte har uppkoppling till internet i sin mobiltelefon uppskattar extra service med fritt wi-fi på bussen. För den som redan har ett abonnemang med fri surf är det kanske viktigare att grundpriset för resan är tilltalande. 12

13 ANNA FÄRNEVIK, MARKNADSCHEF: Vi måste få ut rätt information till rätt kunder i rätt tid Vi ska bli bättre på att anpassa budskapen till olika målgrupper, säger Anna Färnevik, marknadschef på Västtrafik. Det gäller att identifiera vad de har nytta av och att se dem som individer och inte som en enda stor grupp. Sedan ska vi välja rätt kommunikationskanal. Där öppnar den digitala tekniken nya vägar. Kunskaperna om vad kunderna tycker är bättre än någonsin. I nuläget gör Västtrafik löpande mätningar av kundnöjdheten i procent av trafiken. Att mäta nöjdhet ingår dessutom i alla nya trafikavtal. Mätningarna görs ute i trafiken. Den viktigaste frågan som kunden svarar på är hur nöjd hon eller han är med sin senaste resa. I alla nya trafikavtal är det svaret avgörande för den bonus som trafikföretagen får ut. Rikta kampanjer Nöjdheten med senaste resan, tillsammans med kunskaper om vilka kunderna är och var de bor, lägger grunden till ett kundgalleri, en segmentering. Det är fullt möjligt att rikta en kampanj till människor som reser med en speciell linje, eller till och med från en specifik hållplats. Att kunna nå fram med budskap till avgränsade områden blir viktigt under den långa byggprocessen när förändringarna påverkar olika grupper av kunder. Nära till hållplats Vi vet vad kunden sätter främst, förklarar Anna Färnevik. Det ska vara nära till en hållplats och det ska vara tydligt var man stiger på och av. Dessutom ska resorna vara tillräckligt snabba och prisvärda. För att möta de grundläggande behoven under byggprocessen måste vi få ut rätt information, till rätt kunder, i rätt tid. Under den perioden behöver vi skapa förståelse för förändringar. Det blir en kommunikativ utmaning som kräver samarbete mellan flera parter. Kommande informationsinsatser från Västsvenska paketet, Göteborgs stad, Västtrafik och trafikföretag måste vara samordnade. Hållplatsen är en mötesyta Hållplatserna blir viktiga under byggprocessen. Anna Färnevik ser dem som en av de främsta mötesytorna mellan kunderna och Västtrafik. För att koordinera allt som rör hållplatsen har Västtrafik rekryterat en hållplatskoordinator. Det är en viktig roll, både under tiderna av förändring och på längre sikt. Vi ska utveckla de här mötesytorna för att kunden ska få en så korrekt information och enkel resa som möjligt under byggnadstiden. Att förstärka informationen med hjälp av utbildad personal som möter upp på viktiga knutpunkter och i centrala Göteborg finns med i planerna. Erfarenheter från 2013 visar att det är effektivt. En smartare livsstil Samtidigt fortsätter vi att bygga en tydligare bild av Västtrafik och vad vi erbjuder. Det övergripande löftet är att vi bidrar till en smartare livsstil. Vi vill uppfattas som en kompetent, ansvarstagande och drivande aktör i samhället. Att resa med Västtrafik ska vara enkelt, pålitligt och smart. Anna Färnevik poängterar också att kunderna ska känna vad som är Västtrafik. Identiteten måste bli tyd ligare under hela resan. Kunderna ska se, känna och uppleva att de befinner sig i Västtrafikrummet. Detsamma gäller all kommunikation, oavsett om den presenteras på en dataskärm, i en mobiltelefon, i en hållplatsannons eller annan kanal. Allt ska kännas Västtrafik. 13

14 Nya modeller för att beräkna samhällsnyttan Under de senaste åren har Västtrafiks samhällsnytta redovisats i ekonomiska termer inom några avgränsade områden. De har visat att varje investerad skattekrona ger mycket mer i återbäring. Sedan en tid tillbaka studerar Västtrafik möjligheterna att presentera en bredare bild av samhällsnyttan. Detta blir viktigt eftersom samhällsnyttan med att utveckla kollektivtrafiken hamnar i fokus när Västsvenska paketet genomförs. Nyttor som Västtrafik har beräknat hittills är trafiksäkerhet, miljöeffekter, färre p-platser, bättre hälsa och mindre vägslitage. De nyttorna kommer att bli mycket större när målet att fördubbla resandet med kollektivtrafik i Västra Götaland är uppnått. Men utöver detta kommer de förbättrade pendlingsmöjligheterna att driva upp andra värden och nyttor: Större arbetsmarknadsregioner. Fler jobb blir tillgängliga för fler människor. Företagen får lättare att rekrytera personal. Detta ger positiv inverkan på löner, konkurrenskraft, skatter, tillväxt och liknande. Fler människor kan dagpendla till fler utbildningar framför allt unga som inte har egen bil. Detta ger många fördelar. Bland annat stiger utbildningsnivån i regionen och företagen kan lättare rekrytera kvalificerad arbetskraft. Större frihet att välja var man vill bo. Goda kommunikationer gör det lättare att bo på mindre orter och på landsbygden. Det motverkar avfolkning där det är glest bebyggt och överhettning i stora städer med bostadsbrist. Ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Bra kol lek tivtrafik bidrar till att kvinnor och män får samma möjligheter att resa till arbete och utbildning. Bättre utnyttjad restid. När man reser kollektivt går det att använda restiden, bland annat till att arbeta eller vila. Bättre framkomlighet. Ju fler som reser kollektivt, desto bättre plats blir det på gator och vägar. Restiderna minskar för alla, även för bilister. Mer effektiva transportvägar blir argument för företag att etablera sig. Effektivare användning av energi. Det går åt mindre energi om man reser tillsammans än om var och en reser för sig. Det är angeläget att skapa modeller för att kunna utvärdera de här samhällsnyttorna och det är något som vi ska se över. Med hjälp av de modellerna får vi verktyg för att värdera genomförda och kommande satsningar på infra struktur och kollektivtrafik. 14

15 VI BIDRAR TILL ATT UTVECKLA DET GODA LIVET I VÄSTRA GÖTALAND Mission Västtrafik finns till för att förenkla vardagen för de många människorna genom att erbjuda kollektiva resor till arbete, studier och fritid. Det gör Västtrafik till en aktör som bidrar till att utveckla det goda livet i Västra Götaland. Vision Vår vision är att vara det naturliga valet när man reser. Våra kunder väljer oss för att de vill, inte för att de måste. Affärsidé Västtrafiks affärsidé är att i nära samarbete med företagets partner utveckla, marknadsföra och leverera attraktiva och kostnadseffektiva kollektivtrafikresor och tjänster för de många människorna i Västra Götaland. Affärsstrategi Vi låter våra kunder hjälpa oss att prioritera I vårt utvecklingsarbete och vår leverans ska vi systematiskt och kontinuerligt samla in, sammanställa och värdera synpunkter och återkoppling från våra nuvarande och blivande kunder. Vi ska också bevaka omvärldens föränderliga krav och förväntningar. Vi utvecklar modern kollektivtrafik med kommersiellt driv Den gemensamma affären driver vi med våra partner genom en kundfokuserad kultur som kännetecknas av affärsmässighet, ägarskap, handlingskraft och effektivitet. Strukturen är tydlig och bygger på målstyrning och processer. Vi ska sänka tröskeln till kollektivt resande Vi förbättrar hela tiden vårt erbjudande genom att identifiera, värdera, prioritera och leverera de funktionella och emotionella kundbehov som resulterar i fler och nöjdare kunder. Övergripande mål Västtrafiks övergripande mål är att kollektivtrafikens mark nadsandel ska öka för en attraktiv och konkurrenskraftig region. Utöver detta finns följande delmål och prioriteringar: 1. Resandet med kollektivtrafiken 2025 ska fördubblas i förhållande till Prioriteringar för att nå delmål 1: Trimma, effektivisera och minska restiden för kollektivtrafiken jämfört med andra färdmedel. Genomföra nödvändiga åtgärder och beslutade strukturförändringar till följd av infrastrukturinvesteringar. Utveckla åtgärder för en attraktiv och konkurrenskraftig region. 2. Minst procent av resenärerna ska vara nöjda med kollektivtrafiken Prioriteringar för att nå delmål 2: Förbättra och säkerställa kvaliteten. Utreda och förbereda för implementering av en kommande pris- och sortimentsstrategi. Utveckla basutbudet. 3. Kollektivtrafiken ska beakta alla resenärsgruppers behov. Det ska finnas ett utpekat kollektivtrafiknät som är tillgänglighetsanpassat för att möjliggöra hela resan. Prioriteringar för att nå delmål 3: Ta fram en ny strategi för åtgärder för människor med funktionsnedsättningar. Utveckla kvalitetsuppföljningssystem av fordonens tillgänglighetsutrustning. Slutföra installationerna av audiovisuella hållplatsutrop. 4. Kollektivtrafiken ska utvecklas så att den både minskar transportsektorns miljöpåverkan och sin egen miljöpåverkan till Prioriteringar för att nå delmål 4: Följa upp miljökrav i alla avtal genom revisioner och rapportering från trafikföretagen. Driva på utvecklingen inom miljöområdet, till exempel genom fortsatt engagemang i test- och demonstrationsprojekt, och i samverkansprojekt för att underlätta kollektivt resande till evene mang och turistmål. 15

16 ORGANISATION Kommun VD STAB (INFORMATION, PERSONAL) UTVECKLING System FÖRSÄLJNING & MARKNAD Trafik Infra Försäljning Privat Försäljning Företag Marknad LEVERANS Upphandla Buss Tåg/Spårvagn/Båt Kundinformationscenter Anropsstyrd trafik Ekonomi IT

17 LEDNINGSGRUPP BAKRE RADEN (från vänster) Lars Backström, vd Roger Vahnberg, vice vd Andreas Almquist, enhetschef utveckling FRÄMRE RADEN (från vänster) Maria Björner Brauer, enhetschef försäljning & marknad Lena Jovén, kommunikationschef Mikael Olsson, enhetschef leverans Sara Frank, ekonomidirektör STYRELSE 1 Nanna Siewertz Tulinius (FP), Lerum 2 Max Andersson (MP), Göteborg Ulla Persson, styrelsesekreterare 4 Leif Blomqvist (S), Västra Frölunda, ordförande 5 Jan-Erik Wallin (M), Vara 6 Tore Hult (S), Alingsås 7 Ulf Olsson (S), Borås 8 Lars Backström, vd 9 Britt-Marie Andrén Karlsson (S), Ellös 10 Soili Brunberg (MP), Hisings Kärra 11 Maj Steen (M), Borås 12 Elving Andersson (C), Uddevalla 13 Mimmi von Troil (M), Göteborg, vice ordförande Ej med på bild: Benny Strandberg (KD), Kungälv Conny Johansson (S), Falköping Eva Abrahamsson (M), Smögen Ewa Hamberg (V), Göteborg 17

18 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Västtrafik AB, org. nr , får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari december Alla uppgifter avser år 2013 om inte annat anges. Siffror inom parentes avser motsvarande värde föregående år. Ägarförhållande Västtrafik AB ägs till 100 % av Västra Götalandsregionen från och med 1 januari Bolaget bildades Bolaget förvärvade då aktierna i länstrafikbolagen Göteborgsregionens Lokaltrafik AB, Göteborgs och Bohus Läns Trafik AB, Älvsborgstrafiken AB samt Skaraborgs Läns Trafik AB från de dåvarande ägarna. Samtidigt övertogs stadstrafiken i Göteborg från Göteborgs stad. Under 2006 genomfördes en fusion till ett bolag. Fram till ägdes bolaget av Västra Götalandsregionen tillsammans med de 49 kommunerna i regionen. Uppdrag Västtrafik driver kollektivtrafik inom Västra Götalandsregionen. Västtrafik är en utförarorganisation och Kollek tivtrafiknämnden är beställarorganisation. Anpass ningen till de nya förutsättningarna fortsätter suc ce ssivt. Västtrafiks mission är att förenkla vardagen för de många människorna genom att erbjuda kollektiva resor till arbete, studier och fritid. Därigenom är Västtrafik aktör i att utveckla det goda livet i Västra Götaland. Västtrafiks affärsidé är att i nära samarbete med företagets partners, utveckla, marknadsföra och leverera attraktiva och kostnadseffektiva kollektivtrafikresor och tjänster för de många människorna i Västra Götaland. Utgångspunkten för utvecklingen av kollektivtrafiken inom Västra Götalandsregionen är Trafikförsörjningsprogrammet, som beslutas av Regionfullmäktige. Där återfinns Västtrafiks mål över en fyraårsperiod samt på längre sikt. Kollektivtrafiknämnden ger, med programmet som bas, Västtrafik ett årligt uppdrag. Västtrafik har avtal med Hallandstrafiken AB att operativt sköta kollektivtrafiken i Kungsbacka kommun. Västtrafik har även enskilda avtal med 41 kommuner om att tillgodose deras invånare med färdtjänst. Organisation och arbetssätt Västtrafiks fokus är på utförarrollen, det vill säga leveransen av kollektivtrafik. Organisatoriskt är bolaget inriktat mot ett process- och kundorienterat arbetssätt. I inledningen av 2013 beslutades om en ny huvudprocesskarta med fem huvudprocesser: Etablera gemensam affär med partners Skapa konkurrenskraftiga kollektivtrafikresor och tjänster Sälja kollektivtrafikresor och tjänster Leverera kvalitetssäkrade kollektivtrafikresor och tjänster Säkra leveransen till kund Huvudprocesserna visualiserar och fokuserar på hur värde skapas för kunden. I samtliga huvudprocesser arbetar Västtrafik gemensamt med företagets partners, där trafikföretagen utgör en stor majoritet. Ett aktivt arbete har pågått under året för att utveckla centrala processer för att arbeta enligt Västtrafikmodellen, en modell som syftar till att på smartast sätt möta kundernas behov. Detta ska ske i nära samverkan med Västtrafiks partners under hela avtalens livscykler. Västtrafikmodellen är en av grunderna i att nå Västtrafiks övergripande mål. Flerårsöversikt Antal miljoner resor* Omsättning (mnkr) Ägarersättning (mnkr) Självfinansieringsgrad** 52 % 54 % 53 % 54 % 54 % Soliditet 5 % 9 % 8 % 10 % 11 % Antal anställda * Ändrad beräkningsmetod har minskat antal delresor 2011 med 10 miljoner delresor. ** 2012 exkluderar beräkningen effekten av garantiersättning från DSB Väst AB. Inkluderas denna motsvarar självfinansieringsgraden 55 %. Verksamheten finansieras huvudsakligen av biljettintäkter, driftsbidrag från Västra Götalandsregionen, ersättning från berörda kommuner och statliga bidrag. 18

19 Viktiga händelser under året 2013 Precis före årsskiftet sker en historiskt stor satsning och omläggning av trafiken i och kring Göteborg. Trafikförändringen i kronor räknat motsvarar en kostnadsmassa på cirka en miljard kronor. 1 januari införs trängselskatt i Göteborg. Från den 1 februari 2013 slutar teleoperatörerna att erbjuda betalning av sms-biljetter direkt via mobilfaktura eller kontantkort. Västtrafik tvingas därför att införa nytt sätt att köpa sms-biljetter. Under mars invigs Frölunda resecentrum. Det nya resecen trumet har tre våningar på totalt cirka kvadratmeter. Under april invigs en ny tågdepå i Falköping. Tågdepån underhåller Västtrafiks 22 nya pendeltåg. Lansering görs av världens första industriellt utvecklade laddhybridbuss i Göteborg, en buss som mestadels kör på el. I slutet av maj sätts bussarna i trafik på linje 60. Målbild Tåg 2035 beskriver hur tågtrafiken i Västsverige kan utvecklas fram till Målbilden antas av Region fullmäktige i juni Under juni börjar Ellös Buss köra busstrafiken i Stenungsund. Detta är det första avtalet Västtrafik har med Ellös Buss och att få in en ny aktör på marknaden är ovanligt. Ett nytt avtal med Keolis startas upp för Hisingstrafiken i Göteborg och det är Västtrafiks andra avtal enligt branschens nya avtalsprocess (Västtrafikmodellen). Den 1 juli levereras sex nya Reginatåg till Västtrafik som ska användas i den regionala tågtrafiken. Under november uppnås rekordresultat för senaste prov åkarkampanjen. Resultatet landar på cirka prov åkare. Försäljningen till företag fortsätter att överträffa förväntningarna. Målet för 2013 var att sälja för 20 miljo ner kronor och det är passerat redan under första halvan av året. Under december invigs den nya bussdepån i Trollhättan. Den nya miljöriktiga bussdepån blir en av knutpunkterna i kollektivtrafiken. Västtrafik har under december realtid och automatiskt hållplatsutrop på spårvagnar, färjor och bussar i hela länet. Samtliga kunder informeras om nästa hållplats via både högtalare och inre skyltar, och avgångsprognoser räknas fram för alla hållplatser. Västtrafiks första trafikavtal enligt Västtrafikmodellen i Tvåstad firar ett år med en resandeökning på 7 % och kundnöjdhet på 95 %. I december tar Västtrafik över ägandet av det sista av 22 nya pendeltåg av modell X61 Coradia Lirex. 19

20 Resandet Under 2013 gjordes 283 miljoner resor med Västtrafik vilket är drygt 20 miljoner fler resor än 2012, motsvarande cirka 8 %. I Göteborgsregionen är ökningen cirka 10 %, medan resandet i övriga delregioner är oförändrat. Ett generellt minskat skolresande kompenseras av ökat lång väga resande med tåg eller buss i Fyrbodal, Skaraborg och Sjuhärad. Även de kortare tätortsresorna i bland annat Trollhättan Vänersborg har blivit fler. Resorna i tågtrafiken har ökat med 15 % och i spårvagnstrafiken med 11 %. I tågtrafiken är det främst den från december 2012 utvecklade pendel- och regiontågstrafiken i Göta Älvdalen som kraftigt ökat resandet. I trafiken med buss och båt är ökningen lägre. Förutom att nya kunder strömmat till märks även ett ökat resande hos de resenärer som sedan tidigare åker kollektivt. Jämfört med målen för det långsiktiga fördubblingsarbetet ligger antalet resor med Västtrafik väl till. I förhållande till de mål som finns upptagna i trafikförsörjningsprogrammet är utvecklingen något lägre under Resandeutveckling (1 (1 000-tal delresor) med utfall justerat för korrigerad stämplingsbenägenhet stämplingsbenägenhet Utfall Mål Trafikförsörjningsprogram Mål Fördubbling Biljettintäkter/försäljning Västtrafik redovisar en positiv försäljnings- och intäktsutveckling för 2013 jämfört med Förändringen förklaras dock till största delen av genomförd prisjustering. Det ökande resandet har inte ökat intäkterna i samma omfattning på grund av ett förändrat resmönster hos resenärerna. En ökad andel resenärer har valt att använda periodkort som i genomsnitt innebär en lägre intäkt per resa. Dessutom har periodkortsresenärerna generellt ökat antalet resor som genomförs per kort. En större minskning av intäkter från sms-biljetter har även skett under året. Från den 1 februari 2013 har Västtrafik inte längre fått sälja sms-biljetter via mobilfaktura eller kontantkort. Det beror på att teleoperatörerna slutade att erbjuda betalning av sms-biljetter direkt via mobilfaktura. Den nya lösningen fungerar till fredsställande, men medför ett mer komplicerat tillväga gångssätt för kunderna eftersom registrering av till exempel personuppgifter och val av betalningssätt måste göras första gången. Biljettintäkterna ökade under 2013 totalt sett med 6 %. Prisjusteringar har bara delvis genomförts under året. Redan under hösten 2012 genomfördes en tidigarelagd prisökning med i genomsnitt 6,4 %. Den har påverkat 2013 med i genomsnitt 4,2 %. Engångsupplösning av skuld till resenär december 2013 har påverkat biljettintäkterna med cirka 13 mnkr. Förändringarna i resmönstret samt i förutsättningarna för sms-biljetter har bidragit till att biljettintäkterna för 2013 understiger budget med cirka 6 % Biljettintäkter Löpande 12-månader Intäkter Budget

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer:

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: Arkiv Digital AD AB Delårsrapport januari juni 2016 Arkiv Digital AD AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arkiv Digital AD AB, 556688-7633, får härmed avge en delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Västsvenska paketet En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Stora krav på transportsystemen Befolkningsökningen, urbaniseringen, globaliseringen och miljön ställer nya och hårdare krav på transporter

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Företagets likvida medel består av kassa och bank. Förutsättningar Inledningsvis vill FAR påpeka att i Bokföringsnämndens exempel så balanserar inte balansräkningen för år 1. Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 769619-3304 Räkenskapsåret 2015 2 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2014 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Härryda Energi Elhandel AB Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer