VÄSTTRAFIKS ÅRSREDOVISNING 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄSTTRAFIKS ÅRSREDOVISNING 2013"

Transkript

1 VÄSTTRAFIKS ÅRSREDOVISNING 2013

2 Västtrafik under en dag (i genomsnitt) Cirka personer reser med Västtrafik Cirka resor i den vanliga kollektivtrafiken Cirka resor med anropsstyrd trafik Fordonen kör cirka mil (nära 10 varv runt jorden) Cirka besökare på hemsidan Cirka beställningar till beställningscentralen Cirka 1300 samtal till kundservice Reseplaneraren används cirka gånger Fakta om Västtrafik Huvudkontor i Skövde Lokalkontor i Borås, Göteborg, Vänersborg och Skövde 7,1 miljarder kronor i omsättning 280 anställda bussar 101 tåg 263 spårvagnar 33 båtar 680 bilar och specialfordon Cirka 900 linjer Cirka hållplatser Drygt gillare på Västtrafiks Facebooksida Cirka följer vd Lars Backström på Twitter kunder i Västtrafiks kundregister.

3 TRÄNGSELSKATTEN VAR BÅDE ETT MÅL OCH STARTEN PÅ NÅGOT NYTT Västtrafiks 2013 kan delas i två halvor. I den första halvan dominerade införandet av trängselskatten och effekterna på resandet. Vi hade en intensiv period av kontroll, uppföljningar och åtgärder där vi såg Lars Backström till att allt fungerade som det skulle. Tack vare god planering och bra samverkan med alla våra samarbetspartner gick övergången bra. Tillsammans mötte vi kundernas behov. Förändrat resande Bättre resmöjligheter och trängselskatt förändrade res andet Här är några exempel: Kollektivtrafiken ökade med 8 procent. Biltrafiken minskade med 11 procent. Framkomligheten i trafiken blev bättre, restiderna kortare och punktligheten bättre. Resandet med våra expressbussar ökade med 21 procent. Numera finns det nio mil busskörfält på infartslederna och i centrala Göteborg och mer ska det bli. Pendeltågen fick längre plattformar på i stort sett alla stationer och pendlarna fick tillgång till fler pendelparkeringar för bilar och cyklar. Kapaciteten på de nya bekvämare, skönare och tystare tågen är upp till 50 procent högre under högtrafik. Res andet med tåg gick upp 15 procent. Utvecklingen av resandet över den senaste treårsperioden är lovande. Mellan 2010 och 2013 ökade det med 24 procent. Vi tar goda kliv mot fördubblingsmålet som ska vara uppnått Planering av etapp 2 På ytan såg andra halvan av 2013 lugnare ut. Vi gick in i planeringen av etapp 2 av Västsvenska paketet, Ett mått på det som väntar, är att det inom Västsvenska paketet sedan hösten 2013 läggs i runda tal 1,5 miljoner kronor om dagen på projektering av ny infrastruktur. Några projekt är redan igång. Under etapp 2 blir projektstarterna fler och fler för varje år. Sannolikt blir 2016 det år då flest projekt är igång samtidigt i Göteborg. Lite sämre innan det blir bättre En så stor satsning på att utveckla infrastrukturen har aldrig gjorts tidigare. Med Västlänken och de andra åtgärderna i Västsvenska paketet får hela regionen nya, snabbare och bättre resmöjligheter. Den här stora investeringen blir en av nycklarna till att utveckla det goda livet och få bättre tillväxt i Västra Götaland. Men det återstår några år innan vi har kommit så långt. Fram till åtminstone 2026 får vi räkna med att Göteborgs stadsbild delvis präglas av bygg- och anläggningsarbeten som kommer att påverka framkomligheten. Med stor sannolikhet blir det lite sämre innan det blir mycket bättre. Enkelt, pålitligt och smart Västtrafiks uppdrag under den här perioden blir att i alla lägen leverera väl fungerande kollektivtrafik. Troligen måste våra kunder acceptera att resvägarna ibland läggs om och att restiderna förändras. Men trots byggprojekt och förändringar ska de vara minst lika nöjda med den senaste resan som de är idag. Att resa med Västtrafik ska uppfattas som enkelt, pålitligt och smart i alla lägen. Detta blir en utmaning på en nivå som vi aldrig tidigare sett. Vi har generalrepeterat Trafikomläggningen i december 2012 och införandet av trängselskatten i januari 2013 var som en generalrepetition. Vi ska göra fler omläggningar i ännu större skala och flera gånger om. Jag är glad över att vi har värdefulla erfarenheter och etablerade samarbetsformer med oss i bagaget på den här resan. Vi har en stark tillströmning av nya kunder som också är alltmer nöjda med sin senaste resa. I den här årsredovisningen delar vi med oss av våra förberedelser och utmaningar inför etapp 2 av Västsvenska paketet. Det är läsning som visar att vi har en spännande tid framför oss! Lars Backström vd Västtrafik AB 3

4 EN DEL AV DET SOM HÄNDE 2013 JANUARI Trängselskatt införs i Göteborg. Den utökade kollektivtrafiken räcker för att möta det ökade resandet. Aspen station blir årets första nya pendelparkering. Under 2013 öppnar Västtrafik sju pendelparkeringar och bygger ut några befintliga. Det ger plats för ytterligare bilar och cyklar. Försäljningen av periodkort slår rekord och landar på 120 miljoner kronor i januari. FEBRUARI Alla skolor i Västra Götaland får tillgång till Elevresekortet som gör resor med skolklasser enklare, exempelvis vid studiebesök. Securitas tar över Västtrafiks biljettkontroller i Göteborg. Biljettkontrollanterna börjar arbeta efter nya rutiner. Tillläggsavgiften för ungdomar under 18 år sänks från till 600 kronor. Spårvagnsbrist leder till indragna turer på flera linjer. Bristen beror på att spårvagnar av nya modellen M32 måste tas ur trafik. MAJ Poesi på gula fönsterskyltar möter Västtrafiks resenärer i Göteborg under fyra veckor när de går ombord. Upphandlingen av två nya färjor är klar. De ska gå i trafik över Göta älv i Göteborg på sikt med fossilfria drivmedel. JUNI Ett omfattande spårarbete startar vid Domkyrkan i Göteborg och pågår hela sommaren. Spåren byts ut och förberedelserna för att dra spår mot Skeppsbron startar. I Tuvesvik invigs en ny färjeterminal som samlar all båttrafik i området. Resenärerna får bättre service, fler väntsalar och fler p-platser. SEPTEMBER En procent av byggkostnaderna för nya resecentrum ska avsättas till konstnärlig utsmyckning. Det beslutar Västtrafiks styrelse. Hållplatskontroller startar igen, men de blir inte lika frekventa och görs i ett lugnare tempo än tidigare. OKTOBER hushåll får erbjudande om att testa kollektivtrafiken gratis i två veckor. Kungsbacka station får ny plattform med plats för längre tåg och fler passagerare. Nu är alla pendeltågsplattformar förlängda så när som på Hede station i Kungsbacka och Lisebergs station som blir klara

5 MARS I Frölunda inviger Västtrafik ett nytt och modernt resecentrum. Stark resandeökning på Bohusbanan gör att Västtrafik förlänger satsningen på att köra förstärkningsbussar eftersom det inte finns plats för fler tåg eller längre perronger. Linje 100 mellan Borås och Göteborg slår rekord med fler än resenärer i mars. APRIL Start för nya mobila tjänsten Bevaka resa. Kunden väljer vilka resvägar som ska bevakas och får automatiskt information om störningar i trafiken via sin mobiltelefon bilägare i Göteborg och flera kranskommuner får erbjudande om att pröva på att åka gratis med kollektivtrafiken i två veckor av de bilägarna kvalificerade sig och fick ett provåkarkort. JULI En attitydundersökning visar att en majoritet av Västtrafiks kunder tycker att biljettkontrollerna är bra och viktiga för kollektivtrafiken. Efter en reklamkampanj ökar försäljningen av turistbiljetter med drygt 4,5 miljoner kronor under april juli. AUGUSTI All tågtrafik på Göteborgs Central stängs av under helgen 3 4 augusti på grund av spårarbeten. Ersättningsbussar tar över trafiken. Efter samråd med berörda kommuner inleder Västtrafik arbetet med att dra in linjer som har få resenärer. Effektiviseringen ska ge en helårsbesparing på 70 miljoner kronor. NOVEMBER Båttrafiken över Göta älv i Göteborg står stilla under en vecka på grund av en strejk som drabbar Styrsöbolaget. Trogna kunder som har sina Västtrafikkort registrerade hos Västtrafik får bonus i form av gratis e-böcker. Västtrafiks minsta lokal finns på trafikintensiva Korsvägen och där öppnar Espresso House en sju kvadratmeter stor butik. DECEMBER Hastigheten på Norra Bohusbanan, Älvsborgsbanan och Kinnekullebanan sänks av Trafikverket därför att banorna är i dåligt skick. Detta försenar trafiken på Västtrafiks linjer. Underhållsarbete ska pågå i cirka ett år. Resandet ökar med 8 procent under Tågtrafiken ökar med 15 procent och i Göteborgsområdet går resandet med expressbussarna upp med 21 procent. 5

6 6

7 FÖRBEREDELSER I EN STAD SOM BLIR EN BYGGARBETSPLATS I DRYGT TIO ÅR De praktiska förutsättningarna för kollektivtrafiken i och kring Göteborg kommer att förändras dramatiskt under drygt tio år framöver. Västsvenska paketet är den största satsningen någonsin på att utveckla infrastrukturen i Västsverige. Införandet av trängselskatten var den första etappen är det dags för etapp 2 som följs av fler etapper fram till Stora och centrala delar av Göteborg kommer att vara byggarbetsplatser under lång tid. En förutsättning för att människor, bilar och godstransporter ska kunna ta sig fram under den långa byggtiden blir att kollektivtrafiken fungerar. I den processen kommer det att ställas höga krav på god planering och samverkan mellan alla inblandade parter. Det blir en mycket stor utmaning inte minst för Västtrafik. På de följande sidorna ges en bild av förberedelserna inför perioden Listan över byggprojekten är lång. Här är några exempel: Ny bro och tunnel vid Marieholm. Stort resecentrum i Gamlestaden. Ny Hisingsbro. Västlänken under centrala Göteborg med hållplatser under jord på Centralen, i Haga och vid Korsvägen. Till detta kommer underhållsarbeten av bland annat Älvsborgsbron och Lundbytunneln. Dessutom förbereder Göteborgs stad evenemang som till exempel firandet av stadens 400-årsjubileum år

8 8

9 LINE DE VERDIER, PROJEKTLEDARE: En förutsättning är att det finns ett effektivt samarbete Vi måste kunna analysera hur byggprojekten kommer att påverka möjligheterna för människor, bilar och transporter att ta sig fram, konstaterar Line de Verdier som är Västtrafiks projektledare för Västsvenska paketet. En förutsättning är att det finns ett effektivt samarbete mellan alla parter som har ansvar för projekten. Detta gäller framför allt Trafikverket, Göteborgs stad och för oss på Västtrafik. Det gäller också alla bygg- och anläggningsföretag som ska utföra det praktiska arbetet. Innan byggprojekten startar blir de noggrant analyserade. Hur påverkar projekten varandra? Vilka projekt riskerar att krocka och skapa svårlösta trafiksituationer? Det handlar om att vara förutseende och om att förebygga problem. Pålitligt att nå fram Ledningsgruppen för Västsvenska paketet har en vision om att Det ska vara enkelt, trafiksäkert och pålitligt att nå sin destination under byggtiden. För att komma fram kanske trafikanterna behöver byta färdmedel, restid eller färdväg. Resan kan också ta längre tid än nu, men man ska kunna lita på att den angivna tiden stämmer. Det finns en tydlig prioritering av trafikslagen i avtalet om genomförandet av Västsvenska paketet. Gångtrafik, cykeltrafik, kollektivtrafik och näringslivets transporter ska vara i fokus under byggnadstiden. Särskilda ansträngningar ska göra det möjligt att behålla en snabb och pålitlig kollektivtrafik med tillräcklig kapacitet. Trygghet att komma fram Tryggheten att komma fram ska finnas för resenärer och transporter, säger Line de Verdier. Den insikten ska vara närvarande hos alla som arbetar med projekten, från oss som planerar, till bygg- och anläggningsarbetarna som gör det praktiska jobbet. Det får exempelvis inte hända att en grävskopa spärrar vägen för cyklister eller kollektivtrafik i rusningstrafik. I upphandlingarna av byggprojekten bör det därför ingå att byggföretagen garanterar att den medvetenheten finns hos alla inblandade. De ska förstå projektets betydelse och känna att även de är representanter för Västtrafik. Precis som förare och annan personal som möter våra kunder. Kommunikation och information är nödvändiga hjälpmedel under byggtiden. Det måste finnas ett system för kommunikation mellan projekten så att eventuella förändringar blir synliga i god tid och för rätt personer. Det måste också finnas system som ger Västtrafiks kunder information om vad som händer där de brukar resa. Uppgifter om resvägar och förväntade restider ska alltid vara tillgängliga. Detta är en del av alla de insatser som föreslås inom ramen för Västsvenska paketet. Under våren 2014 ska parterna tillsammans presentera vilka åtgärder som ska genomföras inför byggstarterna Resecentrum Skeppsbron blir en länk mellan trafik med spårvagn, buss och båt. Parallellt med Skeppsbron byggs också nytt resecentrum i Amhult. På alla nya resecentrum ska det finnas serviceanläggning för kunder och en eller flera butiker. Det ska också finnas utrymmen för förarna. Nya Hisingsbron ska göra kommunikationerna mellan fastlandet och Hisingen bättre. Det är ett mycket stort projekt som kommer att påverka tillgängligheten under lång tid. Av byggtekniska skäl kommer all brotrafik att vara stängd under en sommarmånad två år i rad. 9

10 10

11 MIKAEL OLSSON, TRAFIKCHEF: Vi ska prioritera trafikslag och fordon med hög kapacitet Under byggperioden kommer det att ställas särskilda krav på kollektivtrafiken. Västtrafiks trafikchef, Mikael Olsson, pratar om att vara snabbfotad och mer flexibel. Vi har tagit fram ett förslag till ett prioriterat nät där kollektivtrafiken får garanterad framkomlighet, berättar han. Lösningen blir inte alltid att sätta in mer trafik för då riskerar vi att skapa trängsel och sämre framkomlighet. Istället ska vi prioritera tåg, spårvagnar, expressbussar och stombussar som kan ta många passagerare. Dessutom bör vi etablera tvärförbindelser som gör att man slipper resa genom områden där det pågår byggprojekt. Ta vara på erfarenheter Mikael Olsson vill ta vara på erfarenheterna från den stora trafikomläggningen i december 2012 och införandet av trängselskatten. Att den processen fungerade bra berodde till stor del på gott samarbete, framför allt mellan Trafikkontoret i Göteborg, Trafikverket, trafikföretagen och Västtrafik. Kunderna möttes av hela och rena fordon som kom och gick i tid. Så ska det vara även i fortsättningen. Nya affärsavtal har öppnat dörrar för att trafikföretagen tar ett ännu större ansvar för trafiken på sina linjer. Mikael Olsson ser stora fördelar i att kunna ta tillvara den kompetens av daglig drift som finns hos trafikföretagen för att exempelvis trafikomläggningar ska bli så smidiga som möjligt för kunderna. Samordnad trafikledning Under byggprocessen kan vi behöva en samordnad trafikledning som ser helheten och som vid behov kan lösa större problem, säger Mikael Olsson. Även här kan vi dra nytta av erfarenheter från trafikstarten 2012 och införandet av trängselskatten där vi hade dagliga avstämningar i det som kallades Samop Den modellen var bra. En annan positiv erfarenhet från samma period var busspoolerna som täckte upp vid oförutsedda behov. När de stora byggprojekten drar igång på allvar, tror Mikael Olsson på en liknande lösning. För kunderna blir förarna ännu viktigare Medan byggprojekten pågår blir förarnas roll i trafiken viktigare än någonsin tidigare. De kommer att få fler frågor från kunderna. Då gäller det att veta vad man ska svara och att bemötandet blir rätt, även om situationen ibland kan bli pressad. Trängselskattens införande har gett positiva effekter på kollektivtrafiken. Förarna är nyckelpersoner i en serviceroll som blir allt bättre. Hög kvalitet bidrar till att höja deras yrkesstatus. Men att resmöjligheterna kan bli lite sämre innan de blir mycket bättre, är en insikt som alla förare ska ha med sig och kunna förmedla till våra kunder. Den viktigaste delen av Västlänken blir tågtunneln som ska dras fram under Göteborg. Projektet har likheter med Götatunneln som byggdes , men det är mycket större och kommer att ta ungefär dubbelt så lång tid att genomföra. Resecentrum Gamlestaden blir en ny och stor knutpunkt för kollektivtrafiken i Göteborg. Här ska det byggas bostäder och lokaler för butiker. Hela stadsdelen ska få en mycket mänskligare utformning än idag med gott om plats för gående och cyklister. För den genomgående biltrafiken byggs en tunnel. 11

12 JONAS MEDIN, MARKNADSANALYTIKER: Kollektivtrafikens kunder är olika Vilka kunderna är, vad de vill ha och behöver, är kunskaper som Västtrafik kontinuerligt bygger upp. De kunskaperna blir strategiskt viktiga under byggprocessen. Var man bor i förhållande till kollektivtrafiken har störst betydelse för hur man reser, förklarar Jonas Medin som är marknadsanalytiker på Västtrafik. Eftersom utbudet av resor är störst i Göteborg, är det också där som vi har störst marknadsandel av trafiken. I exempelvis Bollebygd har vi många resenärer därför att det samhället ligger i ett stråk med mycket kollektivtrafik. Varierar med livsfaserna Vi vet också att valet av sätt att resa beror på i vilken livsfas man är. Ungdomar och unga vuxna reser mest kollektivt. Andelen sjunker snabbt under de intensiva familjeåren. Sedan kommer en våg av kunder tillbaka när de har blivit lite äldre. En tredje faktor som påverkar hur mycket man re ser kollektivt har med samhällssyn att göra. De som förordar att vi ska göra saker tillsammans och de som föredrar individuella lösningar, har också olika inställning till kollektivtrafik. Dessutom har inställningen till miljöfrågan stor betydelse. Välja rätt budskap Kunderna är väldigt olika. Ett budskap som fungerar på vissa, kan ha direkt motsatt effekt på andra. Den som brukar köra bil och som uppskattar att göra det, reagerar knappast positivt om Västtrafik hävdar att det är dyrt, besvärligt och otryggt att ta bilen. Den som inte har uppkoppling till internet i sin mobiltelefon uppskattar extra service med fritt wi-fi på bussen. För den som redan har ett abonnemang med fri surf är det kanske viktigare att grundpriset för resan är tilltalande. 12

13 ANNA FÄRNEVIK, MARKNADSCHEF: Vi måste få ut rätt information till rätt kunder i rätt tid Vi ska bli bättre på att anpassa budskapen till olika målgrupper, säger Anna Färnevik, marknadschef på Västtrafik. Det gäller att identifiera vad de har nytta av och att se dem som individer och inte som en enda stor grupp. Sedan ska vi välja rätt kommunikationskanal. Där öppnar den digitala tekniken nya vägar. Kunskaperna om vad kunderna tycker är bättre än någonsin. I nuläget gör Västtrafik löpande mätningar av kundnöjdheten i procent av trafiken. Att mäta nöjdhet ingår dessutom i alla nya trafikavtal. Mätningarna görs ute i trafiken. Den viktigaste frågan som kunden svarar på är hur nöjd hon eller han är med sin senaste resa. I alla nya trafikavtal är det svaret avgörande för den bonus som trafikföretagen får ut. Rikta kampanjer Nöjdheten med senaste resan, tillsammans med kunskaper om vilka kunderna är och var de bor, lägger grunden till ett kundgalleri, en segmentering. Det är fullt möjligt att rikta en kampanj till människor som reser med en speciell linje, eller till och med från en specifik hållplats. Att kunna nå fram med budskap till avgränsade områden blir viktigt under den långa byggprocessen när förändringarna påverkar olika grupper av kunder. Nära till hållplats Vi vet vad kunden sätter främst, förklarar Anna Färnevik. Det ska vara nära till en hållplats och det ska vara tydligt var man stiger på och av. Dessutom ska resorna vara tillräckligt snabba och prisvärda. För att möta de grundläggande behoven under byggprocessen måste vi få ut rätt information, till rätt kunder, i rätt tid. Under den perioden behöver vi skapa förståelse för förändringar. Det blir en kommunikativ utmaning som kräver samarbete mellan flera parter. Kommande informationsinsatser från Västsvenska paketet, Göteborgs stad, Västtrafik och trafikföretag måste vara samordnade. Hållplatsen är en mötesyta Hållplatserna blir viktiga under byggprocessen. Anna Färnevik ser dem som en av de främsta mötesytorna mellan kunderna och Västtrafik. För att koordinera allt som rör hållplatsen har Västtrafik rekryterat en hållplatskoordinator. Det är en viktig roll, både under tiderna av förändring och på längre sikt. Vi ska utveckla de här mötesytorna för att kunden ska få en så korrekt information och enkel resa som möjligt under byggnadstiden. Att förstärka informationen med hjälp av utbildad personal som möter upp på viktiga knutpunkter och i centrala Göteborg finns med i planerna. Erfarenheter från 2013 visar att det är effektivt. En smartare livsstil Samtidigt fortsätter vi att bygga en tydligare bild av Västtrafik och vad vi erbjuder. Det övergripande löftet är att vi bidrar till en smartare livsstil. Vi vill uppfattas som en kompetent, ansvarstagande och drivande aktör i samhället. Att resa med Västtrafik ska vara enkelt, pålitligt och smart. Anna Färnevik poängterar också att kunderna ska känna vad som är Västtrafik. Identiteten måste bli tyd ligare under hela resan. Kunderna ska se, känna och uppleva att de befinner sig i Västtrafikrummet. Detsamma gäller all kommunikation, oavsett om den presenteras på en dataskärm, i en mobiltelefon, i en hållplatsannons eller annan kanal. Allt ska kännas Västtrafik. 13

14 Nya modeller för att beräkna samhällsnyttan Under de senaste åren har Västtrafiks samhällsnytta redovisats i ekonomiska termer inom några avgränsade områden. De har visat att varje investerad skattekrona ger mycket mer i återbäring. Sedan en tid tillbaka studerar Västtrafik möjligheterna att presentera en bredare bild av samhällsnyttan. Detta blir viktigt eftersom samhällsnyttan med att utveckla kollektivtrafiken hamnar i fokus när Västsvenska paketet genomförs. Nyttor som Västtrafik har beräknat hittills är trafiksäkerhet, miljöeffekter, färre p-platser, bättre hälsa och mindre vägslitage. De nyttorna kommer att bli mycket större när målet att fördubbla resandet med kollektivtrafik i Västra Götaland är uppnått. Men utöver detta kommer de förbättrade pendlingsmöjligheterna att driva upp andra värden och nyttor: Större arbetsmarknadsregioner. Fler jobb blir tillgängliga för fler människor. Företagen får lättare att rekrytera personal. Detta ger positiv inverkan på löner, konkurrenskraft, skatter, tillväxt och liknande. Fler människor kan dagpendla till fler utbildningar framför allt unga som inte har egen bil. Detta ger många fördelar. Bland annat stiger utbildningsnivån i regionen och företagen kan lättare rekrytera kvalificerad arbetskraft. Större frihet att välja var man vill bo. Goda kommunikationer gör det lättare att bo på mindre orter och på landsbygden. Det motverkar avfolkning där det är glest bebyggt och överhettning i stora städer med bostadsbrist. Ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Bra kol lek tivtrafik bidrar till att kvinnor och män får samma möjligheter att resa till arbete och utbildning. Bättre utnyttjad restid. När man reser kollektivt går det att använda restiden, bland annat till att arbeta eller vila. Bättre framkomlighet. Ju fler som reser kollektivt, desto bättre plats blir det på gator och vägar. Restiderna minskar för alla, även för bilister. Mer effektiva transportvägar blir argument för företag att etablera sig. Effektivare användning av energi. Det går åt mindre energi om man reser tillsammans än om var och en reser för sig. Det är angeläget att skapa modeller för att kunna utvärdera de här samhällsnyttorna och det är något som vi ska se över. Med hjälp av de modellerna får vi verktyg för att värdera genomförda och kommande satsningar på infra struktur och kollektivtrafik. 14

15 VI BIDRAR TILL ATT UTVECKLA DET GODA LIVET I VÄSTRA GÖTALAND Mission Västtrafik finns till för att förenkla vardagen för de många människorna genom att erbjuda kollektiva resor till arbete, studier och fritid. Det gör Västtrafik till en aktör som bidrar till att utveckla det goda livet i Västra Götaland. Vision Vår vision är att vara det naturliga valet när man reser. Våra kunder väljer oss för att de vill, inte för att de måste. Affärsidé Västtrafiks affärsidé är att i nära samarbete med företagets partner utveckla, marknadsföra och leverera attraktiva och kostnadseffektiva kollektivtrafikresor och tjänster för de många människorna i Västra Götaland. Affärsstrategi Vi låter våra kunder hjälpa oss att prioritera I vårt utvecklingsarbete och vår leverans ska vi systematiskt och kontinuerligt samla in, sammanställa och värdera synpunkter och återkoppling från våra nuvarande och blivande kunder. Vi ska också bevaka omvärldens föränderliga krav och förväntningar. Vi utvecklar modern kollektivtrafik med kommersiellt driv Den gemensamma affären driver vi med våra partner genom en kundfokuserad kultur som kännetecknas av affärsmässighet, ägarskap, handlingskraft och effektivitet. Strukturen är tydlig och bygger på målstyrning och processer. Vi ska sänka tröskeln till kollektivt resande Vi förbättrar hela tiden vårt erbjudande genom att identifiera, värdera, prioritera och leverera de funktionella och emotionella kundbehov som resulterar i fler och nöjdare kunder. Övergripande mål Västtrafiks övergripande mål är att kollektivtrafikens mark nadsandel ska öka för en attraktiv och konkurrenskraftig region. Utöver detta finns följande delmål och prioriteringar: 1. Resandet med kollektivtrafiken 2025 ska fördubblas i förhållande till Prioriteringar för att nå delmål 1: Trimma, effektivisera och minska restiden för kollektivtrafiken jämfört med andra färdmedel. Genomföra nödvändiga åtgärder och beslutade strukturförändringar till följd av infrastrukturinvesteringar. Utveckla åtgärder för en attraktiv och konkurrenskraftig region. 2. Minst procent av resenärerna ska vara nöjda med kollektivtrafiken Prioriteringar för att nå delmål 2: Förbättra och säkerställa kvaliteten. Utreda och förbereda för implementering av en kommande pris- och sortimentsstrategi. Utveckla basutbudet. 3. Kollektivtrafiken ska beakta alla resenärsgruppers behov. Det ska finnas ett utpekat kollektivtrafiknät som är tillgänglighetsanpassat för att möjliggöra hela resan. Prioriteringar för att nå delmål 3: Ta fram en ny strategi för åtgärder för människor med funktionsnedsättningar. Utveckla kvalitetsuppföljningssystem av fordonens tillgänglighetsutrustning. Slutföra installationerna av audiovisuella hållplatsutrop. 4. Kollektivtrafiken ska utvecklas så att den både minskar transportsektorns miljöpåverkan och sin egen miljöpåverkan till Prioriteringar för att nå delmål 4: Följa upp miljökrav i alla avtal genom revisioner och rapportering från trafikföretagen. Driva på utvecklingen inom miljöområdet, till exempel genom fortsatt engagemang i test- och demonstrationsprojekt, och i samverkansprojekt för att underlätta kollektivt resande till evene mang och turistmål. 15

16 ORGANISATION Kommun VD STAB (INFORMATION, PERSONAL) UTVECKLING System FÖRSÄLJNING & MARKNAD Trafik Infra Försäljning Privat Försäljning Företag Marknad LEVERANS Upphandla Buss Tåg/Spårvagn/Båt Kundinformationscenter Anropsstyrd trafik Ekonomi IT

17 LEDNINGSGRUPP BAKRE RADEN (från vänster) Lars Backström, vd Roger Vahnberg, vice vd Andreas Almquist, enhetschef utveckling FRÄMRE RADEN (från vänster) Maria Björner Brauer, enhetschef försäljning & marknad Lena Jovén, kommunikationschef Mikael Olsson, enhetschef leverans Sara Frank, ekonomidirektör STYRELSE 1 Nanna Siewertz Tulinius (FP), Lerum 2 Max Andersson (MP), Göteborg Ulla Persson, styrelsesekreterare 4 Leif Blomqvist (S), Västra Frölunda, ordförande 5 Jan-Erik Wallin (M), Vara 6 Tore Hult (S), Alingsås 7 Ulf Olsson (S), Borås 8 Lars Backström, vd 9 Britt-Marie Andrén Karlsson (S), Ellös 10 Soili Brunberg (MP), Hisings Kärra 11 Maj Steen (M), Borås 12 Elving Andersson (C), Uddevalla 13 Mimmi von Troil (M), Göteborg, vice ordförande Ej med på bild: Benny Strandberg (KD), Kungälv Conny Johansson (S), Falköping Eva Abrahamsson (M), Smögen Ewa Hamberg (V), Göteborg 17

18 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Västtrafik AB, org. nr , får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari december Alla uppgifter avser år 2013 om inte annat anges. Siffror inom parentes avser motsvarande värde föregående år. Ägarförhållande Västtrafik AB ägs till 100 % av Västra Götalandsregionen från och med 1 januari Bolaget bildades Bolaget förvärvade då aktierna i länstrafikbolagen Göteborgsregionens Lokaltrafik AB, Göteborgs och Bohus Läns Trafik AB, Älvsborgstrafiken AB samt Skaraborgs Läns Trafik AB från de dåvarande ägarna. Samtidigt övertogs stadstrafiken i Göteborg från Göteborgs stad. Under 2006 genomfördes en fusion till ett bolag. Fram till ägdes bolaget av Västra Götalandsregionen tillsammans med de 49 kommunerna i regionen. Uppdrag Västtrafik driver kollektivtrafik inom Västra Götalandsregionen. Västtrafik är en utförarorganisation och Kollek tivtrafiknämnden är beställarorganisation. Anpass ningen till de nya förutsättningarna fortsätter suc ce ssivt. Västtrafiks mission är att förenkla vardagen för de många människorna genom att erbjuda kollektiva resor till arbete, studier och fritid. Därigenom är Västtrafik aktör i att utveckla det goda livet i Västra Götaland. Västtrafiks affärsidé är att i nära samarbete med företagets partners, utveckla, marknadsföra och leverera attraktiva och kostnadseffektiva kollektivtrafikresor och tjänster för de många människorna i Västra Götaland. Utgångspunkten för utvecklingen av kollektivtrafiken inom Västra Götalandsregionen är Trafikförsörjningsprogrammet, som beslutas av Regionfullmäktige. Där återfinns Västtrafiks mål över en fyraårsperiod samt på längre sikt. Kollektivtrafiknämnden ger, med programmet som bas, Västtrafik ett årligt uppdrag. Västtrafik har avtal med Hallandstrafiken AB att operativt sköta kollektivtrafiken i Kungsbacka kommun. Västtrafik har även enskilda avtal med 41 kommuner om att tillgodose deras invånare med färdtjänst. Organisation och arbetssätt Västtrafiks fokus är på utförarrollen, det vill säga leveransen av kollektivtrafik. Organisatoriskt är bolaget inriktat mot ett process- och kundorienterat arbetssätt. I inledningen av 2013 beslutades om en ny huvudprocesskarta med fem huvudprocesser: Etablera gemensam affär med partners Skapa konkurrenskraftiga kollektivtrafikresor och tjänster Sälja kollektivtrafikresor och tjänster Leverera kvalitetssäkrade kollektivtrafikresor och tjänster Säkra leveransen till kund Huvudprocesserna visualiserar och fokuserar på hur värde skapas för kunden. I samtliga huvudprocesser arbetar Västtrafik gemensamt med företagets partners, där trafikföretagen utgör en stor majoritet. Ett aktivt arbete har pågått under året för att utveckla centrala processer för att arbeta enligt Västtrafikmodellen, en modell som syftar till att på smartast sätt möta kundernas behov. Detta ska ske i nära samverkan med Västtrafiks partners under hela avtalens livscykler. Västtrafikmodellen är en av grunderna i att nå Västtrafiks övergripande mål. Flerårsöversikt Antal miljoner resor* Omsättning (mnkr) Ägarersättning (mnkr) Självfinansieringsgrad** 52 % 54 % 53 % 54 % 54 % Soliditet 5 % 9 % 8 % 10 % 11 % Antal anställda * Ändrad beräkningsmetod har minskat antal delresor 2011 med 10 miljoner delresor. ** 2012 exkluderar beräkningen effekten av garantiersättning från DSB Väst AB. Inkluderas denna motsvarar självfinansieringsgraden 55 %. Verksamheten finansieras huvudsakligen av biljettintäkter, driftsbidrag från Västra Götalandsregionen, ersättning från berörda kommuner och statliga bidrag. 18

Västtrafiks årsredovisning 2012

Västtrafiks årsredovisning 2012 Västtrafiks årsredovisning 2012 VI TROR PÅ FRAMTIDEN NU SATSAR VI STORT 22 nya pendeltåg Nya spårvagnar 12 nya regiontåg Fler busskörfält Längre tåg 3 nya expressbusslinjer Realtidsinformation vid pendelparkeringar

Läs mer

Västtrafiks årsredovisning 2010

Västtrafiks årsredovisning 2010 Västtrafiks årsredovisning 2010 2 Innehåll Detta är Västtrafik 4 Vd:s inledning 6 Försäljning 8 Kundservice 10 Trafik 12 Samhällsnytta 14 Styrelse 16 Ledningsgrupp och organisation 18 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Västtrafik AB 2011

Årsredovisning för Västtrafik AB 2011 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (35) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-04-26 Kf Ks 61 Au 87 Dnr KS/2012-0128 Årsredovisning för Västtrafik AB Kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Sedan 1 januari 2012 är Västtrafik ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen.

Sedan 1 januari 2012 är Västtrafik ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen. Sida 1(21) Årsredovisning 2013 Västtrafik AB 1. Sammanfattning och slutsats I samband med genomförandet av trafikomläggningarna och satsningarna i Göteborgsområdet som är kopplat till Västsvenska paketet

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning och slutsats. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet. Sida 1(18)

Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning och slutsats. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet. Sida 1(18) Sida 1(18) Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB 1. Sammanfattning och slutsats I samband med genomförandet av trafikomläggningarna och satsningarna i Göteborgsområdet som är kopplat till Västsvenska

Läs mer

KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK

KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK VÄRMLANDSTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2010 1 ÅRSREDOVISNING 2010 KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK ÅRSREDOVISNING 2010 Värmlandstrafik AB Organisationsnummer 55 62 06-4641. TEXT: Johnny Albenius, Per Magnus Bengtsson,

Läs mer

Årsberättelse 2012. SL i korthet SID 3 Årsredovisning SID 7 Hållbar utveckling SID 47

Årsberättelse 2012. SL i korthet SID 3 Årsredovisning SID 7 Hållbar utveckling SID 47 Årsberättelse 2012 SL i korthet SID 3 Årsredovisning SID 7 Hållbar utveckling SID 47 SL:s vision Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Innehåll

Läs mer

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2014-2016 MYNDIGHETEN TAR FORM I skrivande stund är det rätt precis två år sedan som jag fick uppdraget från vår landstingsdirektör

Läs mer

KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK

KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK VÄRMLANDSTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2011 1 ÅRSREDOVISNING 2011 KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK ÅRSREDOVISNING 2011 Värmlandstrafik AB Organisationsnummer 55 62 06-4641. TEXT: Johnny Albenius, Lars Bull, Torbjörn

Läs mer

Personerna på sidan 6, 13, 20, 25 och 33 som visar Värmlandstrafiks verksamhet: text och foto Sofie Hagman.

Personerna på sidan 6, 13, 20, 25 och 33 som visar Värmlandstrafiks verksamhet: text och foto Sofie Hagman. VÄRMLANDSTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2009 1 ÅRSREDOVISNING 2009 ÅRSREDOVISNING 2009, Värmlandstrafik AB, organisationsnummer 55 62 06-4641. Text: Johnny Albenius, Per Magnus Bengtsson, Markus Bergman, Lars

Läs mer

Göteborgs Spårvägar på en minut

Göteborgs Spårvägar på en minut Årsredovisning 2013 2 GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR PÅ EN MINUT Göteborgs Spårvägar på en minut Siffror i korthet % 60 50 40 Vårt uppdrag Vi ska erbjuda kompletta lösningar inom kollektivtrafikområdet. Varje dag

Läs mer

Årsredovisning 2010/2011 NOBINA ÅRSREDOVISNING 2010/2011 1

Årsredovisning 2010/2011 NOBINA ÅRSREDOVISNING 2010/2011 1 Årsredovisning 2010/2011 NOBINA ÅRSREDOVISNING 2010/2011 1 Framvagnsvinjett Innehåll Nobina och året i korthet 4 VD-ord 8 Marknad Översikt 10 Regional trafik 15 Interregional trafik 20 Nobina Verksamheten

Läs mer

2012 2015 Verksamhetsplan 2012 2015 Verksamhetsplan

2012 2015 Verksamhetsplan 2012 2015 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2012 2015 B Innehållsförteckning Förord 4 5 Nuläge 6 17 Uppdrag 18 25 Verksamhetsidé och Vision 26 37 Trafikutveckling 38 45 46 57 Handlingsprogram 58 71 Organisation 72 81 2011 minnesvärda

Läs mer

Ärende 21 RS 2014-04-30

Ärende 21 RS 2014-04-30 Resandeutveckling i Halland januari 2014 Ackumulerat resande i Halmstads stadstrafik Ärende 21 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 2006 2011 2012 2013 2014 1 500 000 1 000 000-5,8

Läs mer

Året i korthet 717 Mkr Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 717 Mkr (705). 318 Mkr Orderingången uppgick till 318 Mkr (274).

Året i korthet 717 Mkr Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 717 Mkr (705). 318 Mkr Orderingången uppgick till 318 Mkr (274). Årsredovisning 2014 1 INNEHÅLL Året i korthet 3 VD har ordet 4 Stockholm den uppkopplade staden 6 Stockholmarna 8 Samhällsnyttan 12 Operatörerna 16 Förvaltningsberättelse 21 Koncernens resultaträkning

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen 1 Snabba fakta ttf-koncernen Mål & RESULTAT Mål Resultat Ägare: Taxi Trafikförening upa med 882 taxiägare som medlemmar. Eget

Läs mer

Innehåll. Bankgirot på en minut. vd har ordet. 2012 Väsentliga händelser. Betalningar i Realtid. medarbetarsamtal. Styrelse.

Innehåll. Bankgirot på en minut. vd har ordet. 2012 Väsentliga händelser. Betalningar i Realtid. medarbetarsamtal. Styrelse. Årsredovisning 02 Innehåll 01 Bankgirot på en minut 14 02 vd har ordet 04 2012 Väsentliga händelser 06 Betalningar i Realtid 11 medarbetarsamtal 08 10 14 Styrelse 15 ledning 16 Förvaltningsberättelse 19

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM Seamless Distribution AB (publ), org. nr 556610-2660 Årsredovisning 2009 10 år i mobilbranschen 2 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm, Sverige

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2006. ÅRSREDOVISNING 2006, Värmlandstrafik AB, organisationsnummer 55 62 06-4641

ÅRSREDOVISNING 2006. ÅRSREDOVISNING 2006, Värmlandstrafik AB, organisationsnummer 55 62 06-4641 VÄRMLANDSTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2006 ÅRSREDOVISNING 2006 ÅRSREDOVISNING 2006, Värmlandstrafik AB, organisationsnummer 55 62 06-4641 Text: Lars Bull, Tommy Utterberg, Per Magnus Bengtsson, Sven-Ove Svensson

Läs mer

Innehåll ATC Nöjda resenärer Sittplatskilometer eller produktion Skattefinansieringsgrad Personkilometer ATO Tullsnitt Punktlighet Helresa Påstigande

Innehåll ATC Nöjda resenärer Sittplatskilometer eller produktion Skattefinansieringsgrad Personkilometer ATO Tullsnitt Punktlighet Helresa Påstigande AB Storstockholms Lokaltrafik Årsberättelse 2007 Innehåll 2 Större händelser under 2007 4 Ett händelserikt år 6 Detta är SL 8 Analys och kunskap om resenärernas behov och resande 10 Marknadskommunikation

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING Kort om SJ SJ är ett reseföretag som ägs till 100 procent av svenska staten. Vi är omkring 5 000 medarbetare som bidrar till att erbjuda ett effektivt och

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Mer förnybar el för en hållbar framtid

Verksamhetsberättelse 2013. Mer förnybar el för en hållbar framtid Verksamhetsberättelse Mer förnybar el för en hållbar framtid Innehåll 3 3 4 5 5 5 6 8 10 12 14 16 18 20 21 Bixia i korthet Nyckeltal Året som gått Ägare Bixia AB Ägare Bixia ProWin AB Medarbetare Vd har

Läs mer

VD HAR ORDET ÅTERBLICK 2007 FRAMTID 2008. 2008 kommer att vara ett år med många. många nya spännande affärsmöjligheter.

VD HAR ORDET ÅTERBLICK 2007 FRAMTID 2008. 2008 kommer att vara ett år med många. många nya spännande affärsmöjligheter. ÅRSREDOVISNING 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet 3 Honnörsord och Vision 4 Miljöbrev 6 Året i korthet 8 Femårsöversikt 9 Företaget 10 Affärsområde Entreprenad/Miljö 12 Affärsområde Logistics/ATK 13

Läs mer

Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärskritiska IT-system

Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärskritiska IT-system Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärskritiska IT-system T R I P N E T Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Investeringar i affärskritiska datasystem

Läs mer

Årsredovisning 2013. grafisk manual. xxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxx xxx. Göteborgs Egnahems AB. www.egnahemsbolaget.se. www.egnahemsbolaget.

Årsredovisning 2013. grafisk manual. xxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxx xxx. Göteborgs Egnahems AB. www.egnahemsbolaget.se. www.egnahemsbolaget. GÖTEBORGS EgnaHEMS AB Årsredovisning 2013 grafisk manual ÅRSREDOVISNING 2013 xxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxx xxx Göteborgs Egnahems AB www.egnahemsbolaget.se www.egnahemsbolaget.se Vi har bara göteborg på

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 www.vivida-assistans.se Vivida Assistans i korthet Vivida Assistans är ett privat alternativ för människor med stora och bestående funktionshinder. Vi erbjuder individuellt

Läs mer

Det här är Jernhusen. Vision. Affärsidé

Det här är Jernhusen. Vision. Affärsidé Årsredovisning 2014 Det här är Jernhusen Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter längs den svenska järnvägen. Men det handlar om så mycket mer än hus. Vi vill göra det enklare att resa kollektivt

Läs mer