KVARTALSRAPPORT JAN-MARS 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVARTALSRAPPORT JAN-MARS 2014"

Transkript

1 KVARTALSRAPPORT JAN-MARS milj besökare UNDER Q1 (+ 53 %) Koncernen Q Δ Q Nettoomsättning (TKR) ,7 % Rörelseresultat (EBITDA) (TKR) n/a Rörelsemarginal (EBITDA) (%) n/a n/a 9,7 Resultat efter skatt (TKR) n/a - 13 Resultat per aktie (KR) - 0,13 n/a - 0,00 MYTASTE Q1 11 nya länder, 48 länder totalt 26 miljoner besökare i mars, ökning med 24 % mot mars förra året 3,5 miljoner medlemmar per 31 mars 100 MILJ 90 MILJ TRAFIK Besökare/kvartal KONCERNEN Q1 87 milj besökare under Q1, ökning med 53 % mot Q1 föregående år Shopello lanserat i Norge och Brasilien, planeras följa liknande etableringsmodell som mytaste Avyttring av aktier i Auctions Online Scandinavia AB för tkr Uppskattade utvecklingskostnader om tkr med en rörelseresultatspåverkan om tkr 80 MILJ 70 MILJ 60 MILJ 50 MILJ 40 MILJ 30 MILJ 20 MILJ 10 MILJ EFTER PERIODEN 4,3 miljoner medlemmar totalt på mytaste per 25 maj Avyttring av dotterbolaget Bilweb AB Ökat innehav från 52 % till 79,56 % i Shopello International AB Q1 11 Q2 Q3 Q4 Q1 12 ÖVRIGA SAJTER Q2 Q3 Q4 Q1 13 MYTASTE Q2 Q3 Q4 Q1 14

2 VD har ordet Vi har detta kvartal börjat redovisa enligt principerna för IFRS. Detta öppnar bolaget på ett helt nytt sätt och gör det möjligt för oss att äntligen ge en rättvis bild av hur pass lönsamma våra mest etablerade sajter är. Vår förhoppning är att med denna nya transparens ge inblick i varför vi väljer att satsa så hårt på mytaste och Shopello som är de varumärken vi ser allra störst potential i. Vi fortsätter att återinvestera kassaflödet i teknik för dessa tjänster och ser fortsatt stark tillväxt på de marknader där vi hittills har gått in. Vi har efter perioden beslutat att göra ytterligare investeringar i Shopello International AB för att på allvar kunna komma igång med den internationalisering som vi har planerat för tjänsten. I och med investeringarna utökar koncernen sitt innehav från 52 % till 79,56 % i bolaget. Vi har dessutom avyttrat Bilweb efter periodens slut, för att renodla verksamheten och kunna fokusera helhjärtat på de varumärken vi tror har potential att expandera långsiktigt på den globala marknaden. Vi har för avsikt att genomföra ett listbyte och flytta vår notering till Nasdaq OMX First North Premier. Detta är ett naturligt steg i vår pågående expansion och vi tror att det kommer öppna många dörrar för oss både i Sverige och internationellt. Ambitionen är att detta ska öka intresset för bolaget samt förenkla för institutionella investerare att handla med aktien. Efter periodens slut passerade mytaste 4 miljoner registrerade medlemmar, vilket är en resultat av de satsningar vi gör för att gå mot att vara en social plattform. Det var först under oktober 2013 som vi implementerade de första sociala funktionerna på sajten och riktar sedan dess allt fokus på att bygga upp ett socialt nätverk för matälskare med lojala medlemmar över hela världen. I övrigt har inte trafiktillväxten varit lika stark för mytaste under första kvartalet som föregående kvartal, vilket till största del beror på säsongseffekter. Förra året låg påsken, som är den största mathögtiden efter jul och nyår, under mars till skillnad från i år då den låg i april vilket bidrar till en förskjutning av trafiken mellan kvartalen. Vi är inte oroade för detta utan ser ljust på kommande period, då vi ser god tillväxt på de nylanserade marknader som nu börjat ta fart. Jag vill som vanligt passa på att tacka medarbetare, kunder, investerare och samarbetspartners för ett lyckat kvartal och ser fram emot vad framtiden har att erbjuda. Christoffer Johansson Verkställande direktör 203 Web Group AB (publ) 3

3 MYTASTE Vår idé är att bygga världens största sociala nätverk med inriktning på mat och matlagning. Vi vill erbjuda en plats där människor kan hitta, spara och dela sina favoritrecept på ett enkelt och roligt sätt. Vi vill att mytaste ska bli det självklara valet för alla som söker inspiration i köket och att det ska bli en naturlig mötesplats för konsumenter, varumärken, bloggare, kockar och restauranger över hela världen. MyTastes koncept är skalbart vilket gjort att sajten snabbt expanderat på de marknader där den lanserats. Genom att ta ett globalt grepp om en marknad där konkurrenterna idag endast jobbar lokalt har mytaste byggt upp en unik position på marknaden. 11 nya länder under Q1, totalt 48 länder 3,5 miljoner reg. medlemmar i mars miljoner besökare i mars % trafikökning sedan mars -13 Affärsområdeschef Anders Hagenbjörk kommenterar: Länder där mytaste finns lanserat De ökande försäljningsintäkterna för sociala nativeformat, speciellt i Sverige, visar att vi har en produkt som marknaden verkligen tar emot väl. Ambitionen är att innehållet på mytaste ska skapa ett värde både för besökare och annonseringspartners. Vår nya sociala plattform tar form med nya funktioner varje vecka. Då vi har en mycket stor besökarbas ger det oss bra mätdata att utvärdera vad besökarna verkligen vill ha. Fortsatt fokus framöver ligger på användarnytta och nytta för annonsörer med nativelösningar. Under årets första månader gick vi in på ett flertal marknader i Asien med stor potential, vi bearbetar nu dessa marknader och tror på stark trafiktillväxt. 4

4 mytaste NYCKELTAL Trafik Antal besökare per månad. Medlemmar Totalt antal medlemmar. 40 MILJ 4 MILJ 30 MILJ 3 MILJ 20 MILJ 2 MILJ 10 MILJ 1 MILJ 0 MILJ 0 MILJ JAN 13 FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB 14 MAR JAN 13 FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB 14 MAR Time Spent Genomsnittlig spenderad tid per besök. 4 MIN 3 MIN 2 MIN 1 MIN 0 MIN JAN 13 FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR 14 5

5 MYTASTE LANSERINGSPROCESS Fas 1 - Etablering av trafik MyTaste lanseras genom implementering av plattformen på en ny marknad efter ingående förstudier. Sajten anpassas efter språk och annonsformat på den specifika marknaden. Trafiken byggs upp med olika medel för att nå en kritisk nivå gällande besökare och sidvisningar. I dagsläget befinner sig 37 av 48 länder i denna fas. Fas 2 - Etablering av försäljning När trafiken nått en kritisk nivå påbörjas arbetet med varumärkesbyggande och etablering av försäljning. Samarbete inleds med ett passande säljbolag på lokal marknad för att representera varumärket gentemot annonsörer. I dagsläget befinner sig 7 av 48 länder i denna fas. Fas 3 - MonetArisering När varumärket intagit en stark position på marknaden och försäljningen blivit etablerad börjar sajten bli intressant för stora annonsörer och samarbetspartners. Nu kan sajten börja omvandla trafik till intäkter. I dagsläget befinner sig 4 av 48 länder i denna fas. RPV (REVENUE PER VISITOR) FAS 1 FAS 2 FAS3 6

6 SHOPELLO Shopello är en tjänst för nätshopping som ger besökaren möjlighet att hitta produkter från olika webbutiker på ett snabbt och smidigt sätt. Shopello planeras följa en liknande etableringsmodell som mytaste. Affärsidé Shopello består förutom sökmotorn på den egna sajten av ett nätverk med partners som nyttjar och sprider Shopellos funktioner i sina egna miljöer. Olika partners, såsom sajter och bloggar, kan nyttja Shopellos teknik (API) och ta del av intäkterna som klicken genererar. Shopellos intäktsmodell sprider sig därför långt utanför trafiken på den egna sajten ANTAL KLICK PÅ SHOPELLO Lanserad i: Sverige Norge Brasilien Antal klick: % mars 13 - mars ,2 miljoner produkter på shopello.se 445 butiker anslutna JAN 13 FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN 14 FEB MAR Affärsområdeschef Oskar Elvhage kommenterar: Q1 har varit en fantastiskt start på 2014 för Shopello med en omsättningsökning på ca 200 % från Q Under första kvartalet har Shopello påbörjat sin internationalisering med start i Norge och Brasilien. Shopellos plattform är nu helt skalbar och tekniskt redo att lansera i fler länder enligt expansionsplan. I Sverige har trafiken ökat främst genom att fler partnersajter har börjat använda Shopellos API. Fokus närmaste tiden är att etablera en säljorganisation internationellt för att kunna driva försäljning och skapa ett bra API i de nya länder som Shopello kommer att lansera i. Tekniskt kommer mycket fokus ligga på att förbättra API:et samt förenkla för partnersajter att kunna använda Shopellos API genom nya funktioner, optimeringar och bättre användarvänlighet. 7

7 Övriga sajter MATKLUBBEN.SE Sveriges största matcommunity Över 1,1 miljoner registrerade medlemmar Över användargenererade recept besökare i mars BIL.SE sökmotor för köp och sälj av bilar 420 anslutna bilhandlare objekt besökare i mars Har avyttrats efter periodens slut ALLAANNONSER.SE Sökmotor inom köp och sälj Drivs i 6 andra länder under namnet Gadyet 1,7 miljoner besökare i mars Affärsområdeschef Martin Lilliestierna kommenterar: Vi har under första kvartalet fokuserat på att utveckla den bakomliggande tekniken och våra interna verktyg på Matklubben.se. Denna utveckling som företaget investerar i idag är en del av ett omfattande arbete för att modernisera sidan och dess funktionalitet. Utvecklingen skall effektivisera intern hantering och administration av innehåll, recept och forum men även underlätta och förbättra besökarupplevelsen. Vi investerar även i en mobilanpassad version för att underlätta för våra medlemmar att på ett enklare sätt komma åt och hitta sina favoritrecept och inköpslistor direkt i en mobil enhet. 8

8 203 creative 203 Creative är koncernens digitala byrå som producerar allt från digitala strategier till e-handelsplattformar och webbkampanjer. Affärsidé 203 Creative arbetar mot externa kunder på konsultbasis. Huvudfokus ligger på utveckla webbplatser anpassade för stora trafikmängder, samt att generera trafik och konvertera den till avslut. Detta görs bland annat genom att nyttja erfarenheter från koncernens egna varumärken. En växande del av 203 Creatives verksamhet består av att gå in som delägare i lovande nystartade projekt, vilket ger möjlighet för byrån att göra större affärer med arbetstimmar som investering. Affärsområdeschef Dieter Kalisch kommenterar: 203 Creative visar ett svagt resultat för kvartalet, vilket är en direkt konsekvens av vår ovanligt låga fakturering. Detta berodde på dålig försäljning i slutet av 2013 och vi har därför tagit stöd från koncernen för att omorganisera vår säljorganisation. Prognosen för helåret ser ut att gå enligt plan. Bonnier Growth Media gick i mars in i ett av våra delägarprojekt, cashbacksajten Refunder.se. Efter investeringen är 203 Creative den tredje största ägaren med ca 12% av bolaget. Projektet är extra intressant för oss då vi tidigare producerat flertalet framgångsrika e-handelsbutiker. Vi jobbar löpande med Refunder för att vidareutveckla plattformen och öka antalet medlemmar. Framöver letar vi efter fler spännande nystartsprojekt att gå in i. Värdeökningen i de bolag vi hittills investerat i har visat att vi tänker rätt, speciellt när vi själva är utvecklingspartner och kan vara med och påverka resultatet. Vi har även stärkt upp vår spetskompetens inom utveckling för mobila enheter för att kunna tillgodose vår växande kundbas som ser mobilen som primär plattform. Inom kort släpper vi en ny version av vår egen webbplats som bättre speglar det vi gör och de kunder vi arbetar med i dagsläget. SEO Konvertering E-handel Start-ups 9

9 Första kvartalet 2014 Försäljning och resultat Nettoomsättningen uppgick för kvartalet till tkr (10 817), vilket är en ökning med 11,7 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till tkr (1 055) vilket är en minskning med tkr. Utvecklingskostnaderna för kvartalet beräknas uppgå till tkr. Av dessa har tkr kostnadsförts och därmed påverkat resultatet negativt. Resterande tkr har balanserats under immateriella anläggningstillgångar. Likviditet och finansiering Den 31 mars 2014 uppgick koncernens likvida medel till tkr (3 079). Outnyttjad checkkredit uppgick till tkr (1 500). Långfristiga skulder till kreditinstitut uppgick till tkr (286) NETTOOMSÄTTNING TKR PER KVARTAL Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till tkr (2 757). Detta kan förklaras huvudsakligen av en ökad investeringstakt i mytaste och Shopello Moderföretaget Nettoomsättningen i moderföretaget uppgick under perioden till tkr (2 196). Rörelseresultat före Q1 12 Q2 Q3 Q4 Q1 13 Q2 Q3 Q4 Q1 14 avskrivningar uppgick till tkr (- 445). Swedish GAAP IFRS VÄSENTLIGA HÄNDELSER Under perioden Shopello lanserat i Norge och Brasilien. Planeras följa en liknande etableringsmodell som mytaste. Avyttring av aktier i Auctions Online Scandinavia AB genom dotterbolaget 203 Brands. Totalt omfattar affären aktier till ett totalt försäljningsvärde om kronor. Aktierna erhölls som en delbetalning vid ett konsultuppdrag utfört av koncernens webbyrå 2011 med avsikt att senare avyttra aktierna med vinst. 11 nya länder för mytaste, 48 länder totalt. Efter perioden Totalt 4,3 miljoner registrerade medlemmar på mytaste per 25 maj. Avyttring av Bilweb AB med anledning att renodla verksamheten. Köpeskillingen uppgick till 4 miljoner kronor. 203 Brands AB har investerat kronor i Shopello International AB via en nyemission. Därmed ökar aktieinnehavet i bolaget med 243 aktier vilket motsvarar 9,38%. Utöver detta har 203 Web Group avtalat om att förvärva ytterligare 18,18% av aktierna via en apportemission om kronor med aktier i 203 Web Group. Koncernen kommer efter transaktionerna att äga totalt 79,56% i Shopello. Apportemissionen är villkorad av årsstämmans godkännande. Grundarna och huvudägarna i 203 Web Group har ställt sig positiva till uppgörelsen och förbundit sig att rösta för emissionen. 10

10 Koncernens resultaträkning i sammandrag Tkr Not Nettoomsättning 2, Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Direkta kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Summa Resultat per aktie före utspädning, kronor - 0,13-0,00 Resultat per aktie efter utspädning, kronor - 0,13-0,00 11

11 Koncernens rapport över totalresultat Tkr Not Periodens resultat Övrigt totalresultat Poster som kommer omklassificeras till resultatet Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter 14-1 Summa övrigt totalresultat 14-1 Periodens totalresultat Periodens totalresultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Summa

12 Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag Tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Omsättningstillgångar exklusive likvida medel Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Omräkningsreserv Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Långfristiga skulder 4 Räntebärande skulder Övriga skulder Uppskjuten skatteskuld Kortfristiga skulder 4 Räntebärande skulder Övriga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13 Koncernens rapport över Eget kapital i sammandrag Tkr Not Eget kapital hänförligt Eget kapital hänförligt Totalt eget kapital till moderföretagets till innehav utan aktieägare bestämmande inflytande Per 1 januari Justering för övergång till IFRS Justerat belopp per 1 januari Periodens totalresultat Transaktioner med aktieägare Förvärv av minoritetsandelar Per 31 mars Tkr Not Eget kapital hänförligt Eget kapital hänförligt Totalt eget kapital till moderföretagets till innehav utan aktieägare bestämmande inflytande Per 1 januari Periodens totalresultat Per 31 mars

14 Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag Tkr Not Den löpande verksamheten Resultat före skatt Justering för icke kassaflödespåverkande poster Betald inkomstskatt Nettokassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Justeringar av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel i början av året Valutakursdifferens i likvida medel 0 0 Likvida medel per den 31 mars

15 Moderföretagets resultaträkning i sammandrag Tkr Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Direkta kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Bokslutsdispositioner 0 0 Resultat före skatt Skatt 0 0 Periodens resultat Moderföretagets rapport över totalresultat Tkr Not Periodens resultat Övrigt totalresultat - - Periodens totalresultat

16 Moderföretagets balansräkning i sammandrag Tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser inga 17

17 Not 1 Redovisningsprinciper Delårsrapporten är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga delar i årsredovisningslagen. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i senaste årsredovisning förutom de ändringar i redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som övergången till IFRS har medfört och som beskrivs mer utförligt i not x. Denna delårsrapport är 203 Web Groups första finansiella rapport som upprättas enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) godkända av EU. IFRS tillämpas från den 1 januari 2014 med tidpunkt för övergång 1 januari Koncernen tillämpade tidigare Bokföringsnämndens allmänna råd. Övergången till IFRS har skett i enlighet med IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas. En beskrivning av övergången till IFRS, dess effekter på 203 Web Groups finansiella ställning, resultat och kassaflöde presenteras i not 7. Redovisningsprinciper enligt IFRS beskrivs mer detaljerat i bilaga 1. Moderföretagets delårsrapport är upprättad i enlighet med kapitel 9 i årsredovisningslagen. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i senaste årsredovisning. Moderbolaget har tidigare tillämpat årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd vid upprättande av finansiella rapporter. Från och med i år, som en följd av koncernens övergång till IFRS, tillämpar moderbolaget årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Denna förändring har inte påverkat de tillämpade redovisningsprinciperna eller beräkningsgrunderna. Not 2 Rörelsesegment Koncernens rörelsesegment identifieras utifrån den interna rapporteringen som görs till företagets högsta verkställande beslutsfattare. Verkställande direktören utgör koncernens högsta verkställande beslutsorgan. Koncernen har identifierat fyra rörelsesegment, mytaste, Shopello, Övriga sajter och 203 Creative. mytaste är en av världens största matsajter med social funktionalitet. Främsta inkomstkällan är reklam. Shopello är en e-handelsplattform som marknadsför andra webbutikers produkter och får intäkter genom förmedling av trafik. Övriga sajter utgjordes under första kvartalet 2014 av Matklubben.se, Bilweb.se och Allaannonser.se. Dessa sajter liknar varandra i att de nått en mogen fas gällande både trafik och marginal. Främsta inkomstkällan är reklam. 203 Creative är en fristående webbbyrå som levererar konsulttjänster till både externa kunder och de interna sajterna. Förutom dessa fyra segment bryts också Koncerngemensamt ut då dessa ej härrör till något specifikt segment. 18

18 JAN-MARS 2014 mytaste Shopello Övriga 203 Koncerngemensamt sajter Creative Justeringar Koncernen Externa intäkter Interna intäkter Röresleresultat före avskrivningar (EBITDA) Avskrivningar Finansiella poster, netto 928 Koncernens resultat före skatt JAN-MARS 2013 mytaste Shopello Övriga 203 Koncerngemensamt sajter Creative Justeringar Koncernen Externa intäkter Interna intäkter Röresleresultat före avskrivningar (EBITDA) Avskrivningar Finansiella poster, netto - 86 Koncernens resultat före skatt JAN-DEC 2013 mytaste Shopello Övriga 203 Koncerngemensamt sajter Creative Justeringar Koncernen Externa intäkter Interna intäkter Röresleresultat före avskrivningar (EBITDA) Avskrivningar Finansiella poster, netto Koncernens resultat före skatt Elimineringar har gjorts för att kompensera för det faktum att leasing följs upp som operationell i de enskilda segmenten men redovisas som finansiell i koncernen. För helåret justeras även omklassificering av immateriella tillgångar samt rörelseförvärv. 19

19 Not 3 Immateriella tillgångar Nedskrivningsprövning Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill sker minst årligen i samråd med koncernledningen. Goodwillen är fördelad på kassagenererande enheter ( KGE ), vilka utgörs av de rörelsedrivande bolagen i koncernen. Återvinningsbart belopp för en KGE har fastställts baserat på beräkningar av nyttjandevärde. Dessa beräkningar utgår från uppskattade framtida kassaflöden före skatt baserade på budgetar för 2014 samt prognoser för uthålliga nivåer kring försäljningstillväxt och rörelsemarginaler för de specifika delarna. Följande kassagenererande enheter har betydande redovisade goodwillvärden i förhållande till koncernens totala redovisade goodwillvärden: 31 mars mars Creative Matklubben AllaAnnonser Totalt Nedskrivningsprövningen består i att bedöma om enhetens återvinningsvärde är högre än dess redovisade värde. Återvinningsvärdet har beräknats på basis av enhetens nyttjandevärde, vilket utgör nuvärdet av enhetens förväntade framtida kassaflöden utan hänsyn till eventuell framtida verksamhetsexpansion och omstrukturering. Tillväxten har enhetligt bedömts till 5% och rörelsemarginalerna varierar mellan 20-35% för de olika delarna. Den kapitalkostnad (WACC innan skatt) som använts har beräknats med hjälp av CAPM och uppgår till 14,1%. Beräkningarna påvisar inget nedskrivningsbehov. Not 4 Upplysningar om verkligt värde 31 mars december 2013 Redovisat värde Verkligt värde Redovist värde Verkligt värde Skulder från kreditinstitut Villkorad köpeskilling Finansiella leasingskulder Beskrivning av verkligt värde: Andra långfristiga värdepappersinnehav Koncernen har i dagsläget enbart aktieinnehav som inte är noterade på en aktiv marknad och vars verkliga värde inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, vilket medför att innehavet har värderats till anskaffningsvärde. Skulder till kreditinstitut Verkligt värde för räntebärande skulder lämnas i upplysningssyfte och beräknas genom en diskontering av framtida kassaflöden av kapitalbelopp och ränta diskonterade till aktuell marknadsränta. Villkorad köpeskilling Villkorad köpeskilling värderas till verkligt värde genom diskontering av förväntade kassaflöden med en riskjusterad diskonteringsränta. Förväntade kassaflöden bestäms utifrån budgeterad framtida omsättning och motsvarande belopp som kommer att utgå vid specifikt utfall. 20

20 Övriga finansiella tillgångar och skulder För likvida medel, kundfordringar, övriga fordringar, upplupna intäkter, leverantörsskulder, checkräkningskrediter, övriga skulder och upplupna kostnader med en löptid på mindre än 6 månader anses det redovisade värdet reflektera verkligt värde. Värderingshierarkin Nivåerna i värderingshierarkin definieras som följande: - Nivå 1 noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader - Nivå 2 andra indata än de noterade priser som ingår i Nivå 1, vilka är direkt eller indirekt observerbara för tillgången eller skulden - Nivå 3 icke observerbara indata för tillgången eller skulden Den villkorade köpeskilling som löpande värderas till verkligt värde återfinns i nivå 3 i värderingshierarki. Väsentliga icke observerbara indata utgörs av prognostiserad omsättning samt en riskjusterad diskonteringsränta. Vid stresstest har beräknats att en femprocentenhets förändring i diskonteringsränta medför en ökning av skulden om 61 tkr. Förändring för villkorade köpeskillingen i nivå 3 presenteras nedan. Jan - mars 2014 Jan - mars 2013 Jan - dec 2013 Ingående balans Värdeförändring i resultatet Utgående balans Not 5 Transaktioner med närstående Koncernen har närståenderelationer med ledande befattningshavare och bolag, som dessa personer äger. Transaktioner med dessa framgår sammantaget nedan på raden Nyckelpersoner i ledande ställning. Ersättningar i deras funktion som ledande befattningshavare ingår inte i beloppen. De transaktioner som har skett med närstående är framför allt försäljning av tjänster som utförs av 203 Creative. Samtliga transaktioner med närstående är prissatta på marknadsmässiga villkor. Nedan följer en sammanställning av de transaktioner som har skett med närstående. Försäljning Inköp Fordran Skuld Jan - mars Jan - mars Jan - mars Jan - mars 31 mars 31 dec 31 mars 31 dec Nyckelpersoner i ledande ställning Moderföretaget har även närståenderelationer med sina dotterföretag. Inga väsentliga förändringar har skett i relationer eller transaktioner med närstående för moderbolaget jämfört med det som beskrivits i årsredovisningen Not 6 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Inga väsentliga förändringar har skett avseende risksituation och hantering av risker sedan avgivande av årsredovisningen För en beskrivning av risker, osäkerhetsfaktorer samt riskhantering hänvisas till årsredovisningen 2013 s

21 Not 7 Övergång till IFRS Såsom det beskrivits ovan i not 1, presenterar 203 Web Group för första gången sina finansiella rapporter för koncernen i enlighet med IFRS. Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas. Huvudregeln i IFRS 1 kräver att ett bolag tillämpar samtliga IFRS retroaktivt vid fastställande av öppningsbalansen enligt IFRS. Som förstagångstillämpare av IFRS har koncernen valt att tillämpa två undantag från fullständig retroaktiv tillämpning av IFRS enligt nedan: Koncernen tillämpar inte IFRS 3 retroaktivt på rörelseförvärv som inträffat före tidpunkten för övergång till IFRS, dvs. 1 januari Koncernen har nollställt ackumulerade omräkningsdifferenser hänförliga till omräkning av utlandsverksamheter vid tidpunkten för övergång till IFRS. I nedanstående tabeller lämnas en förklaring till hur övergången från tidigare redovisningsprinciper till IFRS har påverkat koncernens finansiella ställning samt finansiella resultat. Övergången till IFRS har inte haft någon effekt på koncernens nettokassaflöde. 22

22 Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag per 1 januari 2013 Tkr Not Enligt tidigare Effekt av Enligt IFRS redovisnings- övergång principer till IFRS TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill Balanserade utvecklingstillgångar Övriga immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar E Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran D,E,F Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter E Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare J Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande H Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga skulder E,D Uppskjuten skatteskuld I Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Fakturerad ej upparbetad intäkt G Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder E Upplupna kostnader och förutbetalda intäker F,G Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958 ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Kommentarer av VD till koncernens utveckling och framtid 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Bokslutskommuniké för koncernen Bactiguard Holding AB 1 januari 2012 31 december 2012 Intäkterna uppgick till 131 819 (4 404) Tkr Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Bactiguard har erhållit EC-certifikat för BIP CVC (klass III). BIP CVC är även CE-märkt och kan marknadsföras inom Europa

Läs mer

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34 Ceratiidae II AB (publ.) Årsredovisning 2014 Freedom Finance-gruppen 30 april 2015 INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE...

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Orderingången uppgick under perioden till 2 352 MSEK (2 157) Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 5 036 MSEK (5 428) Intäkterna uppgick under perioden till 1 913

Läs mer

Cybercom i siffror ÅRSREDOVISNING 2013

Cybercom i siffror ÅRSREDOVISNING 2013 Cybercom i siffror ÅRSREDOVISNING 2013 Innehållsförteckning n Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 1 Verksamhet och organisation 1 Omsättning och resultat 1 Kassaflöde och finansiell ställning

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

NOTSAMMANSTÄLLNING Å R S R E D O V I S N I N G Å F 2 0 0 9. Sid

NOTSAMMANSTÄLLNING Å R S R E D O V I S N I N G Å F 2 0 0 9. Sid 7 8 NOTSAMMANSTÄLLNING Not 1 Redovisningsprinciper 79 Not 2 Segmentsrapportering 88 Not 3 Avyttring av rörelse 89 Not 4 Förvärv av rörelse 89 Not 5 Övriga rörelseintäkter 90 Not 6 Forskning och Utveckling

Läs mer

Noter till de finansiella

Noter till de finansiella Noter till de finansiella rapporterna KONCERNEN Belopp i Mkr om inget annat anges Not 1 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. ÅRSREDOVISNING 2013 Vi vill att alla ska längta hem. IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB INNEHÅLL 5 VD HAR ORDET 6 VÅR VISION 7 VÅR HISTORIA 8 VÅRA FASTIGHETER 16 SÅ HÄR JOBBAR VI 19 VI TAR ANSVAR FÖR VÅRA

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH

VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH FÖRSÄLJNING I 7 LÄNDER. etraveli ÅRSREDOVISNING 2013

Läs mer

RÖRVIK TIMBER ÅRSREDOVISNING

RÖRVIK TIMBER ÅRSREDOVISNING RÖRVIK TIMBER ÅRSREDOVISNING 20 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Rörvik Timber AB (publ), med orga - nisationsnummer 556541-2086 och säte i Jönköping,

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2013 31 december 2013 Granular AB 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning för Granular AB Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013

CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Årsredovisningen omfattar Sida Förvaltningsberättelse 1 s rapport över totalresultat 3 s balansräkning 4 s rapport

Läs mer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 7 8 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i TSEK om inget annat anges 1 Redovisningsprinciper 1.1 Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i

Läs mer

Väsentliga redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål

Väsentliga redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål Väsentliga redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International

Läs mer

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 Årsredovisning 2013 HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 1 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse med förslag till vinstdisposition...4 Rapport över totalresultat - koncernen... 12 Balansräkningar

Läs mer

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA KONCERNEN

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA KONCERNEN NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA KONCERNEN Belopp i Mkr om inget annat anges. NOT 1 VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i

Läs mer

Noter till de finansiella rapporterna

Noter till de finansiella rapporterna Noter till de finansiella rapporterna Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (Tkr) 1. Redovisningsprinciper Allmänna redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag

Läs mer

Power Motion Control Årsredovisning 2012

Power Motion Control Årsredovisning 2012 Power Motion Control Årsredovisning 2012 pmc group 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Finansiella rapporter 3 Noter till de finansiella rapporterna 13 Definitioner av finansiella nyckeltal 40 Förslag

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1 Generic Sweden AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - VD

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 4 s resultaträkning 9 s balansräkning 10 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 s kassaflödesanalys

Läs mer

Innehåll. Kalendarium

Innehåll. Kalendarium Årsredovisning 2014 Innehåll 01 Förvaltningsberättelse 04 Riskhantering och resultatpåverkande faktorer 06 Resultaträkning för koncernen 06 Rapport över totalresultat 07 Balansräkning för koncernen 08

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer