9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling."

Transkript

1 984 Nya N. Gatans namn. 1 Surbrunnsgatan 2 Roslagsgatan 3» 4» 6» 7» 8 Frejgatan 9{Birg:r Jarls gata 10» 11» l{ros~agsgatan Frejgatan 2» 31» \Birger Jarls gata 4 Roslagsgatan 5 Birger Jarls gata 6 7'» 8 Roslagsgatan 9 11» 12 2 Roslag-sgatan 3 Birger Jarls gata Ingemarsgatan 17» 5 Gref-Thuregatan 6 Biblioteksgatan 9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling. Adr.-N. Huseg. namn och karakter. Qvarteret Väduren. 18 Stockholms stad. 10 Lönnqvist, J. Byggmästare. 12 Holmberg, E. Fabriksidkare. 14 Stockholms Nya Tomtaktiebolag. 16 Liudau, Sw., Byggmästare. 18 IOs~erman, A. O. ~., ~an~l., \Persson, P., Rusthållare, -z- ~.} 20 Fastighetsaktiebolaget»Birger Jarl». 13 Kjerrman, H., Fröken. 1~~} Carlson, A. V., Bokförläggare. 101 Stockholms Nya Tomtaktiebolag. Friefeldt, A" Målare. Lindstål. E. o. 'I'örnqvist, H., Byggmäst. Qvarteret Ingemar. i~}landin, E., Kamrer. 12 Torstensson, P. A., Byggmästare. l~g} Rhodin, J., Husegate. 24 Ugglas, A. A., Major, minderåriga barn. 209, 107 Berggren, B. F., Husegare. 189, Andersson.J..A..,Handl. o. Pettersson.F. W., Vagnm. Stockholms Nya Tomtaktiebolag. 28 Fougberg, F., Räntmästare. Stockholms Nya Tomtaktiebolag. 30 Granholm, C. H., f. d. Kamrerare. Stockholms Nya Tomtaktiebolag. 32 von Bahr, Otto, f. d. Kapten. 10 Stockholms Nya Tomtaktiebolag. 35,.5 Qvarteret Staren. 3! Abenius, C., Major. Stockholms Nya.'l'omtaktiebolag..... D:~ Nionde eller Humlegårdsroten. Qvarteret Sperlingens backe. 21 Sau!. L. & T., Snickerifirma. 32 af Sillen, O. F., f. d. President. 25 Hallström, M., Enkefru. 30 Nyberg, U. M., Enkefru. Br.f,v. 'I'ax,v, tusental. tusental. 195, 58, 54, 12, 107, 94, 195, 84, 11, o 7,5 12,5 12, , 189, 12, 7,6 11, 7,6 141, 11, 1 194,9 195, 6,5 6,6 6,6 6,6 5,8 4,3 25, 4,3 5,z 4,8 6, 6,1 6,1 6,1 4,:1 110, 1 85, 45, 69, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

2 Nya N. Gatans namn. 17 Stureplan 18 Humlegårdsgatan 191» [Sturegatan 20 Biblioteksgatan 21» 23 Gref-Thuregatan 24 Humlegårdsgatan 27 Graf-Thuregatan 28 Humlegårdsgatan 2 30{» Sturegatan 31» 32» 35 Stureplan 36 Sturegatan 37 Humlegårdsgatan 38' Tomt 39 Biblioteksgatan 40 Sturegatan 41 Biblioteksgatan 42 Sturegatan 43 Humlegårdsgatan 44 Gref-Thuregatan 4 46 Birger Jarls gata 47fGref-Thuregatan \Bir!;'er Jarls gata,9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling dr.- N, Huseg. namn och, karakter. 1 Lundberg, C. O., Byggmästare. 28 Nyberg, U. M., Enkefru. 2n Gillc, H. J. K, Revisor. 29 Smerling, J. E., Enkefru, m. fl. 27 Norström, G., v. Häradshöfding. 23 Anderssons Mekaniska Stenhuggeri. 13,15 Franska Reformerta församlingen. 25 Ohlsson, L., Instrumentmakare. 11 Leman, E., Grosshandlare. 17 Seippel, B. O., Grosshandlare. 1~} Nachmansson. E., Grosshandlare. 6 Munktell, T., Fil. Doktor. 4 Stockholms Badhus-Aktiebolag. 4' Bång, J. A., f. d. Bruksegare. 2 Dito 29 Seelig & C:ni. Stockholms stad. 28 Söderström, C. C., Grosshandlare. 5 von Dardel, G., Kapten. 26 Söderström, C. C., Grosshandlare. 3 Rehbinder, H., Kommerseråd, 31 (Cedergren, H. T., Civilingeniör. IStockholms stad. 19C Jentzen, C., Med. Doktor. - Stockholms stad. - Österlöf, Otto, Byggmåst. i~a, B,} Österlöf, Otto, Byggmästare. Qvarteret Träskbacken. 1 Humlegårdsgatan 33 Stockholms stad. Qvarteret Häckelfjäll större. 1 Humlegårdsgatan 28 Stockholms stad. 2 9' Engelbrektsgatan, \ Rimbogatan n Knockenhauer, P. O., f, d. Bokhållare. 3 Humlegårdsgatan 4 Stora Träskgatan Stockholms stad. 5,6 Rimbogatan 5 Stockholms stad. 7,8» 3 1;2 Rimbogatan 3» Qvarteret Hjulspiken. 8 Ståhl, Frans, Agronom. 6 Sundell, L. E., Husegare. Qvarteret Norrtelje. 5,6 Engelbrektsgatan 15,17 Ericsson, Joh:s, f. d. Handlands. 5 Hazelius, F. Ph" f. d. Ofverstelöjtnant, 7, von Rosen, C., Grefvinna. 15 9,11 Aktiebolaget»Minerva». 17» 13) Asker, Josefina. Fröken och 1.8 Ivarsons gränd 8J Bolander, O., Musiklärare 1,2 Roslagstorg of» "\Norrteljegatan Qvarteret Lerlafven~ 22 Ohlsson, O. E., f. d. Målare. 2g} Törnros, C. A., Fröken. Ofria. Br.f,v. 'I'ax,v, tusental. tusental, 282, 186, 36, 1 118, 325, 400, 4 9, 314~' 2 137, , 2 360, ' 5 285, 400, 500, 553, 165, 71,4 63, 150" '7 130; 210" 19, r 10, 135, 110, 110, 9,1 28,5\ ' f' 71,2 500, 1 42, 2 3 6, 11, 7, 37, 10, 25, 4, 38, 51,5 60, 3 124, 163, 315, 277,11 305, 305, 162, 162, \ ,6 22, 99,9 115, 20, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 DrottninggatalJ. '\

3 986 9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling. Br.f,v. 'I'ax.v, Ny:J. N. Gatans namn. Adr.-N. Huseg. namn och karakter. tusental. tusental. 4 Roslagstorg 5 6~», N orrteljegatan 70slagstorg 8 Norrteljegatan 1 Norrteljegatan 2» 3» 4, 6,7») 8 Eriksbergsgatan 10» 11 Engelbrektsgatan 12 Ivarsons gränd ) 18 Stockholms stad. l6.l4} 3,5 T" ornros, C. A., F roook en. 12 Hallbergs. J., sterbhus. 7 Lindström, L., Fröken. Qvarteret Trojenborg. 2 Carlen, J., Enka. 4 Karlsson, K. J. L., f. d. Slagbare. 6 {Karlen, J., Enka, t } Beckman, Ernst, Skriftställare.}, 8 Karlsson, K. J. L., f. d. Slagtare. 10,12 Ditt> Dito 6 Stockholms stad. 8 Dito, 10 Nilsson, Clara Hedvig o. Joel G., omyndiga. 19 Hirsch, O., Ingeniör. 9 Carlsson, J. F., Postvaktmästare. 7 Bolaget Fjortonmannaförbundet. 5 Andersson, B. C., Enka. Qvarteret Träskfloden., 2 Eriksbergsgatan 3 Stockholms stad. 34 ~f»)' 5,7} 'I'immerrnansorden.,,<:llV.Humlegårdsg.2l,23 7» 25 Stockholms stad. 8, 27,29 Dito, 11]l Stockholms stad. 12]l Qvarteret Perlan. Tomt Stockholms stad. Qvarteret Eriksberg. 2 Odengatan 3 Birger Jarls gata Surbrunnsgatan 7 ]l 8 ]l 9 Il 10 Il 11 J) JOdengatan \Valhallavägen 15 Qvarteret Qvarteret Qvarteret Qvarteret Floden. Korallen. Domherren. lärkan. Ofria. Ofria. Ofria. N:o 3 ofri. 1, 22, 7, 2, 6, 11, 5. 2,3 11, 6, 11, 2, 15, 75,8 8,5 4,6 10, 21, 29, 310, 310, 16, 22; 52, 2, 5,5 1 2,575, 1,5} 1,9 9,9 71,5 210, Qvarteret Vakteln. Tomt Stockholms stad. 5 Qvarteret Trasten. 18 Katolsk-Apostoliska församlingen i Stockholm Magnuson, C., Brukspatron. 9, Stockholms Nya 'Iomtaktiebolag. 11, Dito 7,1 13 Löfström, A. P., Bruksegare. 84,. 66, 11 Ericsson, C. F., Fastighetsegare. 83,5 8'3,5 9 Sällström, A. G., Byggmästare. 68, 7 Stockkolms Nya 'I'omtaktiebolag. 4, 5 Dito 3, 3 Dito 2,5 Hirsch, 1., Grosshandlare. 137' Dito 12;4 2} Sandgren, T., Ingeniörshustru, och Sandgren.I 2 93 J., Ingeniör. f - Stockholms Nya Tomtaktiebolag. 5, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

4 Nya N. Gatans namn. 16 Odengatan 17 J) 18» V. Humlegårdsgatan 31 1 V:a Humlegårdsgatan - 2») 38 3» 36 1 Östermalmsgatan 2 Engelbrektsgatan 3» 5 Karlavägen 6 Engelbrektsgatan 7» 8» 2 Engelbrektsgatan 3») 41..» \ Ostermalmsgatan 6 Rådmansgatan 4,6 Brahegatan 5 Sturegatan 12 Valhallavägen 15 Brahegatan 16») 17 f..» lostermalmsga tan 18» l' I~turega tan 9\ Ostermalmsgatan 20 Sturecatan 21»)~ 22» 23») 4 Sturegatan ~ f Stureparken lfloragatan 10» 11» 12» 9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling. Adr.-N. Huseg, namn och karakter. 6 ~tockholms Nya Tomtaktiebolag. f Ahrberg, C. E.,~. l 8 lhellman, E., l J Heijkensköld, G., J,. 10 Vagt, Chr., Konsul. Stockholms Nya Tomtaktiebolag. Dito Dito Qvarteret Kulberget större. Stockholms stad. Tranberg, G., Hofjägare. Qvarteret Näktergalen. 2A Hofgren, F. G., Possessionat. 35 Weinberg, C. A., v. Häradshötding. 33 Bostadsaktiebolaget»Patrioten». la Palme, S. T., Löjtnant. 29 Philipson, C. D., Konsul. 31A Erhardt, E. V. B., Läkare. 31B Bockholms-Sä ttra Aktiebolag. Tomt Stockholms stad. Qvarteret Tallkotten. 43 Kleen, E. A. G., Med. Doktor. 41 {Prytz, V. H., Poss~ssionat.} Frisk, r. J. D., Froken. 1 3!} Stockholrns Missionsförening. Langiet, Elof, Byggmästare. 3 Nilsson, Anna, Fru. Qvarteret Elgen. 47,49 Wallenberg, K. A., Bankdirektör. 58 ft~e?1ptander,. R., Landshöfd~ng. ~- \Lllheskold, ~., Kamrerare Modee, A. V.. Husegare. 37 Berendt, S., f. d. Fabrikör. 39 Almgren, V., Brukspatron. 45 Vestman, J. A. P., Fabrikör. 43 Broberg. C. G., Vaktmästare. ~~} Jansson, J., Landtbrukare. 21 Nilssons, 1., sterbhus. ~~} Rinman, C., Brukspatron. 54 Weber, A. D., f. d. Major. 56 Banck, G., Kassör. 62 Larsson, Sofia, Enkefru. 60 Hirsch, Isaak, Grosshandlare. Qvarteret Björken. 29 Presterakapets Enke- och Pupillkassa. 3 12} Andersson, A., f. d. Landtbrukare. 14 Östergren. A., Statsråd. 16 Beckman, M. S., Enkefru. 20 Syl van, C., Hofintendent. 18 Dito 987 Br.Lv, 'I'ax.v. tusental. tusental. 6, 95, 6, 7, 14, 8,5 37,s 263, 8, 225, 208, 177, 275, 177, 185, 213, 88, 75, } 295, 278, 1 106, 185, 155, 95, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 416, 2 300, 182, 208, 2 177, , 177, 135, 65,5 300, 108, 213, 61, 88, 295, 285, 275, 1 115, 195, 155, 211, 2 429, 21[', 300, 215, 1 195,

5 988 9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling. Nya N. Gatans namn. 14JÖstermalmsgatan \ Flo raga tan 15 Östermalmsgatan 16» 17 Florag-atan 18 Valhallavägen 19 Il 20» 3 Floragatan Villagatan 12 7 ~loragatan 13 8 Ostermalmsgatan 9 9 )} Villagatan )} 20 12» )} Floragatan 21 Tomtdel 15 Il 19 7 Engelbrektsgatan 8» 10» 11 Östermalmsgatan 12» 14,15 Villagatan 16 Il 17» 18» 1 20 Engelbrektsgatan 21 Lill Jans plan 1 Östermalmsgatan 2 Engelbrektsgatan 3» 4 Karlavägen 5 Villagatan 6» 7» 8» 9,10» 11» 3 Villagatan fl» 7 Karlavägen 8 Floragatan 9 Villagatan Adr.-N. Huseg. namn och karakter. 13}. Iv Westerdahl, J., Bagare. 15 Smitt, J. W., Generalkonsul. Hedvig Eleonora församling. 22 Pettersson, J., Byg-gmästare. 45A,B Berendt, S., Grosshandlare. 43 Söderbera, J. E., f. d. Skräddarmästare. 41 Jonson, G., Handlande. Qvarteret Granen. Kempe, W. H., Grosshandelsfirma. Flygare, G., Löjtnant. Janse, Alb., Kapten. Hammarqvist, P. K, Husegare.. Philipson. C. D., Konsul. Håvander, H., Byggmästare. Lenhardtson, C., Enkefru. Gellerstedt, A. T., Professor. von Krtemer, L., Fröken. Henricsson, S., Enka. Löfgren, E. f. d. Hofbokhållare. Stockholms stad. Wallin, J. A., Enkefru. Qvarteret Tallen. 18 Betelseminariet. 16 Hambn. K. J. H., Bokhållare. 14 Thiel, J., Grosshandlare. 12 Glimstedt, P., Justitieråd. 1 Cederschiöld, R., Major. 3 Prins Oscar Bernadotte. 5 Thegerström, Hilda, Fröken. 13 Alrutz, H. L S., Enkefru. 15 Larsson, E. F., Gro-sshandlare. 17 Ruuth,.M. D., Generaldirektör. 19 Nordström, C. 'l'., f. d. Ofverste o. Oldberg. O..M. E., Kommendörkapten. 21 Landtblom, O., Disponent. 20 Larson, S.. Enkefru: 4 Whitlock, S. A., Enkefru. Qvarteret Eken. 2B Geber, H., Bokförläggare. 6 Katolska församlingen. 4 Näs, Per. Grosshandlare. 1C Ekman, O., Konsul. 11 Laurin, C., Kassadirektör. 9 Cervin, Carl, Bankir. 7 Lil1iesköld, E. W., Kamrerare. 5 Lilliesköld, E. W., Kamrerare. 3 Retzius, A., Fru. 1 Frestadins. A. W., Grosshandlare. Qvarteret Linden. Krook, C. H. N.. Grosshandlare. Ekman, O., Konsul. Adelsköld, C., f. d. Major, Holm, G. B. A., v. Häradshöfding. Lundström, C. F., Godsegare.. Luck, Percy, F.; Grosshandlare. Br.f.v, Tax.v. utsa.tt i utsatt i tusental. tusental , 325, 27, 300, 110, 42, , 71, 66, 65, 73, 67, , 58, 61, 1 88, 165, : 45, 2 192, 1 375,. 205, 2 220, 165, 208, 325, 31, 27, 300, 110, 85, 43,. 60, 28, 73, 77, 77, 73, 85, , 185, 60, 58, 157, 88, 115, 195, 78; SO,

6 Nya N. Gatans 10 Östermalmsgatan 12 Florag-atan 1 9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling. namn. 7 Floragatan S» 9,;Karlavägen 13 Ostermalmsgatan 15{» Sturegatan 16» 17» 1~,» Karlavägen 21» 22 Ploraga tan 23» 7 Karlaväg-en 8r» \Brahegatan 10» 11» 12» 13 }) 15 Östermalmsgatan 1Sturegatan 16\ Östermalmsgatan 17 Sturegatan 18» 1 20» 211» \Karlavägen ( Adr.-N. Huseg. namn och karakter. 8 Cederblom. J. E., Professor. 3 Lundström, C. F., Godsegare. 5 Heiss, F., Direktör. 7 Elander, 1\'[. A., Enkefrn. 9 Wersen, P. A., Byggrnästare. Qvarteret Lönnen. 4 Nyren, J. A., Grosshandlare. 2 Asplnnd, H., Ingen iör. 13 Ollman, E. A., Ingenior. 14 Elliot, O., Godsegare. 16 Dito dito 18} v. Hedenberg. R., K.om!1len~ör, t.\ 19 Berg, L. A., Landshöfding, 1:' f 17 Edling, G. V., Enkefru. 15 Holmgren, l\l 1\'[. o. Flodin, C. F., Fröknar. 13 :posse,. Sofia, Enkefriherrinna. 11 Akerstedt, G., Skräddare. 15B Forsberg, C. L., f. d. Krigsråd. 15A Beck-Friis, J. G.. Löjtnant. 6 Rosencrantz, H., Enkefru. 8 Wallin, J. V., Husegare, Qvarteret Hjorten. 19 Lindsström. V. O., Handlande. ~nahlström, N. W., Apotekare. 29 Jacobson, E., Slottsintendent. 31 Bergius, J., Fru. 33 Gerle, C. F., Xylograf. 35 Lindeblad, J., Skollärarinna. 37 Wessberg, P. K, Tapetserare. 39 Johannesson, C. S., f. d. Fabrikör. 22 Sandström, C. G., f. d. Instrumentmakare. ~g} Fastighetsaktiebolaget»Apeln-Hjorten». 48 Uggla, A. A., Major. 46 Fryklund, J. C., Enkefru. 44 A BBostadsaktiebolaget»Hjorten», 42 Bostadsaktiebolaget»Sture», t~}bostadsaktiebolaget»esplanaden». Qvarteret Djurgårdsbacken. ~2 Ladugårdsl:s 'I'ullg. 32 'I'ranberg, G., Hofjägare. Qvarteret Humlegården. 1 Humlegårdsgatan. l Statsverket, Stockholms Kungl. Biblioteket. stad. 6 Sturegatan 8 Humlegårdsgatan 9,16 Brahegatan Weinberg, Cadovius, Dito 1\'[. G" Enkefru. J. 1\'[., f. d. fabrikör. 12 Humlegårdsgatan 22 Steuch, 1\'[.,Bruksegare. 13{» Sturegatan i6} Dito dito. 12 'I'örnqvist, A., Hofrättsråd Berg, L. O., Konditor. 17» 18 Abramson, G., Grosshandlare. 18 Brahegatan 9 Löfgren, E. K., Enkefru. 22 Sturegatan 38 Lundberg, C.O., Byggmästare. I' 989 Br.f.v. 'I'ax.v, tusental'. tusental. 26, 45, 53, 36, 215, 127, 126,9 202, 175, 1?~, lv3., 143, 400, 5 76, 115, 172,5 175, 75, 88, 78, 195, 152, 113, 242, 136, 60, 45, 82, 1 96, 1 Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 325, 26, 60, 215, 28, ; 202, 175, ; 143, 360, 525, 260, 192, 85, 1 172,.5 175" 77, 103, 83, ; 152, 107, 242, 76,7 300, 9, , ,

7 990 9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling... Br.f.v. 'I'ax.v, utsatt i utsatt I Nya N. Gatans namn. Adr.-N. Huseg. namn och karakter. tusental. tusental, 23.1Brahegatan IKarla vägen 25 Sturegatan 26» 28{Brahega tan Kommendörsgatan 2 '30 Sturegatan 31» 32» 33 Kommendörsgatan 34{Brahegatan 37 Sturegatan 38» jlinnegatan, \Brahegatan 42 Linnegatan 43 Sture~atan 45 Brahegatan 46 Sturegatan 47 Linnegatan 4S» 49 Brahegatan 50» 51» 52 Kardellgatan 53{» Brahegatan 54 KardelIgatan 5) 13 Biblioteksgatan Valhallavägen 15 D 16 D ' ~} Lundberg, C. O., Byggmästare Lönnblads, E., President, omyndiga barn. 34 Buren, C. O. V., f. d. President. 2n Axel och Sofia Alms stiftelse. 291, 3 Didron, E. J., Enkefru. 32 von Platen, L., frih., jemte son. 30 Lundström, C. F., Gorlsegare. 1.Bergman, E., Fröken, ;\-. } 28 taf Kl~ntbel:g, F., Kongl. Se~:er'l t- af Klintberg, H., Kommendör, '.[. 4 Arb. Bostads-bolaget n:o 2. 85, 1~} Bostadsbolaget n:o Dahlerus, Louise, Enkefru. 24 Bolinder, A., Fabrikör. 5}. 13 Valentin, Alb., Handlande. 3 Engelhart, H., Godsegare. 22{ B~'etzner\ E., E~lk~~ru, t 1 \ GIron, E., Bokförläggare, 'l' f 23 Arfwedson, C. E., Ryttmästare. 20 de Brun, M., Enkefru. 4 Mineur, C. G., Fabrikör. 6 Weinberg, M. G., Enkefru. 5 Palmstierna, Hj., Landshöfding. 7 A 7 B Dito, 3 Bostadsbolaget N:o 7. In Dito N:o 4. 6 Arbetarebostadsbolaget N:o ti. 4 Bostadsbolaget N:o 5. Qvarteret Sparfven. 21 Stockholms stad. 105, 23 Thorstenson, P. A., Byggm. o. Falen, A.F.,Fabr. 88, Qvarteret Morkullan. Lindståhl, J. E.F., Byggm. o. Törnqvist, R., Byggm. Sthms.Nya Tomtaktiebolag.... Pyhlson, K., Köpman. Ollander, W., 'I'andläkare. Sthms Nya Tomtaktiebolag Petersson, G. E., Byggmästare. yxhults Stenhuggeriaktiebolag. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA , , 255, 2 85, , 83, ; 1 115,5 86,5 151, 144, 255, , 205, 1 204, 135, 83, 134" 85, 1 117,5 74, 105, 88, I~ Drottninggatan. 32,5 6, 6,9 6,9 6, ,3 20, 6, 49. 6,4 10, 8,5 8,5 9,5 6,4 6,4 20,8 19,6

8 Nya N. Gatans namn Surbrunnsgatan Surbrunnsgatan 2 26» 27 D , :de Roten. Egendomar inom Östermalms församling. 991 Adr.-N. Huseg. namn och karakter. Stockholms Nya Tomtaktiebolag Lundberg, J. G.. Handlande. Qvarteret Beckasinen. Stockho lms N ya Tomtaktiebolag.... D~ D:~ D:~ D:~ D:~.... D:~.. Br.f,v. 'I'ax.v, tusental. tusental. 127, 6,7 4, 6,4 8, 10, 127, 12, 6,9 6,9 5,5 4,6 3,8 15, 3,7 4,5 5,5 6,2 6,6 10,5 4,3 4,3 5 Gref-Thuregatan 7» 8» 10 Östermalmsgatan 12 Gref-Thurcgat. 14 Östermalmsgatan 15 D 16 Nybrogatan 17» 18» 19 Valhallavägen 20» 9 Gref-Thuregatan 10» 11 Brahegatan 12» f» 14\ Östermalmaga tan 15 Gref-Thuregatan 16» 17 {östermalmsgatan Gref-Thuregatan 18 Valhallavägen 19 Gref-Thuregatan 20 Brahegatan 21 Valhallavägen Tionde eller Nybroroten. Qvarteret Bäfvern. 66 af Forselles, J. A. A., Löjtnant. 68 Ström, C. F., Litograf. 70 Bostadsaktiebolaget»Bäfvern». 72 Strörner, C. C., Enkefru. 31 Berggren, J. O., Byggmästare. 74 Berg, N., Kamrerare. 76 Wall, R., Direktör. 33 Frälsningsurmen. 35. Stockholms stad. 71 Fjästad, J., Kass ör. 73 Rosenberg, C. P., Handlande. 25 Laurin, C., Kassadirektör. 27 Odell, J., Grosshandlare. Qvarteret Renen. 85B Renström. V., Brukspatron., 85A Dito 54 Hasselrot, P., Löjtnant. 52 Hellgren, J. C., Enkefru. 50 Andersson, C. A. A., Fabrikör. ~~} Lundeberg, A., Löjtnant. 83 Soahlin, N. A., Byggmästare. 81 Akerberg, F. W., Sjökartegravör. ~~} Aktiebolaget Söllscher & komp. 31 Johanson, K., Tullvaktmästare. 87 Rothman, F. Th. A., Sjökapten. 60 Rydberg, Emelie, Enkefrn. 33 Sjöbeck, A. W., f. d. Fabrikör. 232,3 175, 233, 1 187, 215, 34, 88, 60, 66, 165, 122, 173, 248, 104, 210,. Brand- och Lifförsäkl'ings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan; 232,3 175, 18~, 1 187, 85, 295, 155, 210, 115, 225, 2 215, 35, 35, 104, 65, , , 173, 228, 104, 210, "I

9 992 10:de Roten. Egendomar inom Östermalm s församling. Nya N. Gatans namn. Adr.-N. Huseg. namn och karakter. 22 Brahegatan 23» 5 ~rahegatan. 6/ Ostermalmsga tan \ Gref-Thuregatan 7» 8 Brahegatan io Gref-Thuregatan 11» 12 Brahegatan 14 Gref-Thuregatan 15 }) 16 Brahegatan 17 1 Karlavägen l Brahegatan 18/Karlavägen t Gref-Thuregatan 1{gref- Thuregatan Ostermalmsgatan 4 Gref-Thnregatan 6 Karlavägen 7» 8 Tullgatan 9{N ybrogatan Karlavägen 10 Nybrogatan 13 Gref-Thuregatan 15 Karlavagen 16.Nybrogatan 17 Gref-Thuregatan 18 N.ybrogatan 3/Karlavägen \Brahegatan 4{Kal'1avägen Gref- T huregatan 6 Brahegatan 7» 8 Gref-Thuregatan 9 l) 10/ Kommen dörsgatan \Brahegatan. 56 Hartman. J., Studerande. 58 Pettersson s, C. A., Maskinist, sterbhus. Qvarteret Hinden. 46 Blackstadius, S. L.. Enkefru. ~~} Knochenhauer, P. 6., Handelsbokhållare. 75 Dahlgren, C. J. E., Byggmästare. 44 Kjellgren, J. A., Husegara. 42 Almlöf, Knut, Hofintendent. 73 Rosenberg, C. P., Handlande. Br.f.v, utsatt i tusental. n Falk, O. E., Amanuens. 40 Vitzen, E. C., Fru. 38 Frisk, Ida, Fröken, sessionat, J. l o. Prytz, V. H., Pos- 69 Whitlock, S., Enkefr. ~ o. Ignell, S., Enkerr. ;}. 67 Dito, ~ ;}. 36 Magnusson, E. G., Enkefru. ~~} Hafström, H., Hofkamrer. ~~} Wallin, J. W., Husegare. Qvarteret Rådjuret. ~6}~ålamb, Sofia C. F., Friherrinna. 56 Afeldt, J., f. d. Regementskommissarie. 54 Bergenstråhle, Elvira, Enkefru. 27 v. Rothstein, C. E., Professorsenka. 29 Nyström, N. G., Rådman. 21 Sta tsverket. ~nandersson. C, Mekanikus. 51 Schumburg, R., Grosshandlare. 60 Ekmark, J. O., Kollega, o. Karlson. G. A., Kollega. 62 Wittenström, Carl, Ingeniör, 31 Silfversvärd, F. G. S., Löjtnant. 53 af Schmidt, G., Direktör. 58 Larsen, Olof, Skräddarmästare. lhellerström, E. A., Arkitekt,.,j-. l» G. A., Handl., t. 5. L. K. A., Fröken, t f" l) J. A., Arkitekt, t. Samuelsson, N. A. H., omyndig, ~. Tomt. Stockholms stad. Qvarteret Hedenbacken större. 3~} Casparsson, C. E' J Kapten. 6~} Björkman. C. A. Th., Landshötding. 61 v. Engeström, J. O. 'I'h., v. Häradshöfding, 30 Mörner, J. C. A., Enkegrefvinna. 28 Meuller, C. L., f. d. Öfverkontrollör. 59 Lindskog, H. L.; och E. B., Fröknar. 57 Dickson, R., Landshöfding. 2~} Axel och Sofia Alms stiftelse. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 155, 155, 62, 72, 62, 60, 63, 75, 96, 77, 77, , 227, ,. 41, 153, 1 64, Tax.v. utsatt i tusental. 142, 1 155, 67,5 72, 77, 92, 96, , 91, , 2 198, , ; ,. 53, 53, 210, 193, 66, 76, 185, 2 SVEA. 1'3Drottninggatan. 14, 272,5 206, n, 85, 76,

10 Nya N.. Gatans namn. 3,Gref-Thuregatan 10» 13 Brahegatan 1 17{'» Linnegatan 18» 19fKommendörsgatan \Brahegatan 20 Kommendörsgatan 21 Gref-Thuregatan l Brahegatan 2 )) 3,4 ) 6» 14 Gref-Thuregatan 1 16,17» 18» 19'» 20» 21 Humlegårdsgatan 22,23» 24» 25 Brahegatan 26 Linnegatan 27 Brahegatan 28» 29 Linnegatan SO» l Gref-Thuregatan 3 Humlegårdsgatan 5 Nybrogat<tn 6 Riddarsgatar, 7, 8 Humlegårdsgatan 10,11 Gref-Thureg<ttan 12 Nybrogatan 14 Rumlegårdsgat. 15 Graf-Thuregatan 16» 17 Nybrogatan 18» 1 20,21. Gref-Thnregatan Adr.-N. Egendomar inom Östermalms församling.' 993 Huseg. namn och karakter. Qvarteret Hedenbacken mindre. 49 Rangoutte, J., o. :Möller, A. H:, Huseg. 51 Ritter, E. V., Byggmästare. 47 Lindblad, J., Snickare. 18 Lennartson. G., Fru Ramstedt, Arnqvist, J. O., Revisionssekreterare. J. :M., Major. 1~} Cronhjelm, A' Th., Kommendör. 9,Il Lamm, H. F., Grosshandlare. 2~} Ugglas, A. A., Major, Barn. 10 Lindberg, C. E. J., Hofqvartermästare. 53 von Platen, Carl, Amanuens. Qvarteret Sqvalberget. 2 Aurell, Frans, Ingeniör. 32, 4 Meurling, C. M., Fröken. 60, 6 Blidberg, N., f. 0.. Handlande. Ofria. 12 Pira, J. O., f. d. Rådman Berg, E. F. F., Kapten. 75; 39 Bremberg, S. A., Målare. 95, 37,35 Hedenbergh, F.o e. Jägmästare och Pettersson, S., Fru. 33 Wibom, Katarina, Enkefru och Wibom, P. M. V., f. d. Vågskrifvare. 31 Helrnin, K, Hyggmästareenka. 42, 29 Kiisel, C. J. R., Kammarmusikus 75, 12 Bendixson. L..A., Fil. Dokt., LindE. V., Enkefru 14, o. Reutersvärd, G. O. E., Underlöjtnant. 187,9 Ljungbloms, J., Husegare, sterbhus. 135, Friberg, Maria, Fröken. 157, Peyron, L., Grosshandlare. 175, Tiselius, A. F., Litteratör. 84, Brinck, G.. Hj., Glasmästare. Karlsson, J ohanna, Enka, Josaphson, C., Enkefru. 93, v. Kock, H. A., Ofverstelöjtnant, 103,9 Qvarteret Riddaren. 20 C. Dram. o. Musik. Artist. Pensionsförening. 1,3 Aktiebolaget Östermalms Saluhallar. 13 Seippel, B. O., Grosshandlare. 5 Statsverket, Högre Lårarinnesemin. 31 {Cedergren, A. N., J'ägmästara.}., Cedergren, H. Th., Ingeniör, ;)-. 5" Sporrong, Emil, Kassör. 24 A. Hh'sch, L, Grosshandlare. 15 A. Karolinska Med. Kil'. Institutet. 15 B. Wedberg, V. A., Enkefru. 7 Hawerman, E., Enkefru. 24 C. Dito, dito. 24 B. Dramat. och Musikal. Artisternas Pensionsförening. Il A. Palin, Aurora, Enkefriherrinna. Il B. Belfrage, J. G. W., Kammarherre. Il C. Schlyter, C. O., Häradshöfd. 22 Ste!1berg, J~,.Fabrikör. Br.f.v.. 'I'ux,v. tusental. tusentaj; 55, 122, 34,5 78, 93, 1 186, 87,,60, 122, 55, 93, 93, 103, , 87, 44, 66, " 75, 107, 92, 124, 48, " ~45, 65, 193, ,. ' 84,.92, 93, 104, 156, 162, 500, 1,0 Il3, 155, 1 1 \ ,5/ " 141, 86, " 1' 300, 300, 115, 85, 110, ,8 116, 97,7-

11 :de Roten. Egendomar inom Östermalms församling. Br.f.v. 'I'ax.v, tn.selltal. tusental'- Nya N. Gatans namn. Adr.-N. Huseg. namn och karakter.. QVljrteret Skrafvelberget större. 1 Nybrogatan 2») 9 7 Akerhielm, Hällström, G. S., Friherre. A. L., Fröken, jemte syskon. 3» 5 Stockholms stad. 4 l> 3 o. Gr.-Thg. 2 5 Gref-Thuregatan 6» 4 6 7» 8 8» 10 9 Styckjunk!aregatan 6 Stockholms pantaktiebank.} 10 Riddaregatan.11» Dito Dahlgren, C. P., Dito Bankokommissarie. 1 Gref-Thuregatan 4.5 Nybrogatan 11,12,13,14 Nybrogat. 15 Nybrogatan 16» 17 Birger Jarls gata 1 Riddaregatan 2 Styckjunkaregatan 3» 4 Birger Jarls gata 6 Gref-Thuregatan 7 Riddaregatan 8» 1 Gref-Thuregatan 1,9 Nybrohamnen 2 Nybrogatan 3» 4 l> 51» lriddaregatan 6 l> 7JSibyllegatan \ Riddaregatan 8 Nybrohamnen 10 Nybrogatan 11 Sibyllegatan 12» 1,2 Riddaregatan 3 Nybrogatan Qvarteret Skrafvelberget mindre. 9 Stockholms stad. 1 Stockholms stad. 1 Sjöqvist, P, J., Byggmästare. 4 Dito dito. Qvarteret Styckjunkaren. 8 Dahl, A.. M., 'Notarie. 7 Lindholm, A.f M., Enkefru. 5 Liljecrantz, O., Skräddarmästare. 12 Edlund, A. T., Grosshandlare. 14 Janson, A. G., Byggmästare. 16 Björck. C., Fru, m. fl. 2 Andersson, C. M., Fröken. 4 Widstrand, B., Målareellka. 6 Johansson. J. P., Husegare. Qvarteret Rä.n.nilen. 17 Stockholms stad. Qvarteret Sjömannen. 26 {KoskUll, A. 1. Bo,' Friherre, t \ 164 Bonde, F., Grefve, l J ' 4 Hartman. C.; Fröken. 20, 6 A. Gestrin, O. E., Kapten, jemte syskon. 145, 8 Lööw, Edla, Enkefru. 104, t~}södergren, B.' S., Aktuarieenka. 42, 18 Sundstedt, J. L., Kapten. 47, 2g} Göthberg, E. C., Enkefru. 24 Levin, A. W., Ryttmästare.' 6 B. Gestrin. O. E., Kapten, jemte syskon. 97, 122, 3 B. Fellenius, Carl, Reinh., J ohan o. Wollmar. 75, 3 A. Lohrrnann, J., Enkefru. Qvarteret JernJo.det. 9 'I'örnqvists, G. G., artvingar. 14 A. Landin, A. F., Enkefru, -!r o. Engvall, C. A., t. f. Generalkonsul, 1 af Donner, G. V. C., Major. Schiick, J. H., Professor.. Axel och Sofia Alms' stiftelse. Dito, dito. Dito, dito. ; eo, 96, 28, 47, 31,. 25, si, 14,2 110, 110, 5 9, 1 23,3 17, 26, 17, 82,. 96, 32, 46, 2 212, 3 600, 78, 194,. 132,8 110, 18, 55; 25, 25, 32, 44, 56, 75, 145, 48, 68, 58, 182, 25, ,, 47, 18!5, 175, 115, 85, 1 67, 8 175:" 48, 68, 58,

12 ._5_' ~!n.'n., Gatans, namn. 9,1.0 Östermalmstorg 11"» 12 '~ibyllegatan 15'» 16'» 17» 18,Riddaregatan 20 Sibylleg-atan 21 Nybrogatan 1,1!:1Humlegårdsgatån 2 Gref.rrhuregatan 4» 8,9 J\fajorsgatan 10,11;12» 15,16,17 Humlegårdsg. 18'» ' 20 Gref-Tliuregatan 21. 'I> 22Linnegatan 24 n ' 25.~ajorsgatan 26 Gr~f-Thuregatan 27 j) 2 Nybrogatan 3 Ml!-jorsgatan 4» 6», 7 'Nybrogatan 8 '.» 12» 15,Humleg!l1'dsgatan 16"» 17 Linnegatan 18 Nybrogatan 19 Majorsgatan 20 Linnegatan LO:deRoten. -Egendomar inom Östermalms församling. Adr.-N. Huseg. namn och karakter. 2 Löfzren, J.. W., Handlande. 4 Askerberg, F. C., Bokförläggare. 21 Hultman, H. B., Gördelmakare. 19 Sundström, Joh. C., Vaktmäst.-Enka. 17 Granberg, J. R.,.årtist. 15 IAme~n, H. E., Enke;ru, t och} \'I'ottIe, N. J., Fru, 'X 13 V0n Homeyer, Z., Enkefru. 11 Ka'hl, C. A., Handlande. 11 Granberg, A., H. och S., Fröknar. 9 Kahl, C. A., Lärftskramhandlare. 14 B. Nilsson, Anna, Enkefru,.Återstoden aj qoarteret tillitö]' l1:te roten. Qvarteret Repslagaren. 10 Kylen, C. L., Enkefrn. 28 Nyström, Erik, Vaktmästare. 32 Stenberg, C. G. L., Agent. 9 B. Carlstedt, N. J., Generalkonsul. 9 A: TroiIius, A., Fru. 7 Sandahl. S. W., Enkefru. 5 Dito, dito. 6 Dahlgren, C., v. Häradshöfd. 8 Grjibb, M. F., Fröken. 34 A. Odman,.A., Speditör.. 34 B. Strandberg, J. F., Handlande. 16 Ahlström, E. G., Färgare. 18 Engvall, C. A., t. f. Generalkonsul. 11 ltörneman, Ahlström, J. A. G., Civilingeniör.} O. T" Ingeniör. 30 B. Witting, W., Stadsbyggmästare. 30 A. Sandberg, J. C., Fröken. Qvarteret Brunflsken. 19 Bergqvist, L. G., Handlande. I 8 Setterman, G., f. d. Handlande. 10 Dito dito. 12 Carlson,E. W., Direktör. 25 Stockholms stad.. 23 'Ji,'alkrnan, A. C., Enkefru.. ' ' 29 Asbrink, J; A. L., Sekreterare. 27 Hertzman. A., v. Häradshöfdine. Bendixson, A., Lärare, {oj, 4 JLind, V,!, Enkefru, t 1 ~ ) Reutersvard, A., Fru,.. J tbendixson, L, Docent, l 2 Crnsebjörn, J. L, Landshöfding. 20 Nyström, A. Th., Vinhandlare. 21 JuhIin;J. Mi., Byggmästare. 6 Dito 22. Firman Julius Geber & komp. Qvarteret Krejaren. l Sibyllegatan 25 Stockholms sta d. Sa1!lplatserå Östermalmstorg 2,11;13, Östermalmstorgl,3 IH~IIstr,?m, H., f. d. Fabrikör, } OCh}.Nybrogatan 28 A. Hällström. C., Enkefru,. 'X' s» 30 Jansson, J. P., Byggmästare.?_.Linllegatan 26 Stockholms stad. /" 995 Br.f.v.. Tax.v. tusedtal. tu~ental. 144, 185, 145, 1 60, 66, 11, 23,. 47, 60, 93, 115, 15, 38, 1 60, Hi8, 1 89,G ' 43, 84, 84, 102, 93, 93, 9,ö 20, 5,3 13, 34,1 57, 85, 85, 145, 138, 158, 57, 112, 28, 32, 5,5 13, 65, 95, 103; 110, 36, ' 81, 92, 95, 92, 95, 155, 110,, 163, 1 210, 162, 162, 1 195, 60, 98,1 207, , 10,9 Br.abdlo!löcli.L:iffÖrsäkrings-Aktiebol:aget SVEA. J3't'~~tt"ihglJatanl -f'....."tti ~l "-"-' -, j "t.,'. I

13 996 Nya N. Gatans 7 Sibyllegatan 8» 10» 14 Nybrogahn 15 II 16 Linnegatan 2 Nybrogatan 8» 10» 2 26 Linnegatan 27 Karlavägen 28» 31 Kommenuörsgatan 32 Sibyllegatan 34{ Karlavägen Sibyllegatan 3 1 Sibyllegatan 2 Kommendörsgatan 3 Nybrogatan 4 Sibyllegatan 6 II 7» 8 Nybrogatan 4,16 Nybrogatan 5 Gref-'l'huregatan 6 Linnegatan 7» 8» 10 Nybrugatan 14 Gref-Thur\lgatan 1 18» 21 Karlavägen 22 Nybrogatan 1 Gref-Thuregatan 2 Nybrogatan 3» 4 Kommendörsgatan 5 Nybrogatan 6» 7 Linnegatan 10:te Roten. Egendoniar inom Östermalms församling: Br.f.v. Tax.v. namn. Adr.-N. Huseg. namn och kara~ter;.tuseutal. tuseutal. 43, 35 Stockholms stad. 33 Jacobi, H. A., Fru. 45,. 31 Stockholms stad. 55, 27 Gagge, C. F. H., Bokbindareenka , 28 B. Stål, W., Öfverstelöjtnant ,. 28 C. Bergvall, J. A., Bagare. 44, 65, 2.S,30 Janzou, C. F., Handlande. 2 Qvarteret Rudan mindre. 36 Hellströrr:s. C. H., Byggmästare, sterbhus. 46 {Li~~hOlm, C. O., Murare, il 1 } Strömberg, J. E. och C. A., jf' 48 Skoglund, K., Enkefru Ahlberg, J. Hellströms, A., Bagare.. C. H., Byggmästare, sterbhus. 15U, 25 Dito, dito. 37 J.ungstedt, C. A. H., Kapten.. 76, 35 Akerhielm, C. O. B. E., Friherre, Kapt. 168, 21 A. o. B. Lundgren, C. R., Sjökapten. H2, 49 Jacobsson, Erik, Pianofabrikör. ~~} Lamm, O., Dirtlktör. 206, 61 Löwenhielm, H.' C., Enkefru, jemte döttrar. Qvarteret Laxöringen. 47 Magnusson, L. 'l'.. Bokförare. 20B. Strömbäck, M. C., Enka. 40 Wawrinsky, A; E., Grosshandlare. 43,45 Buren, A.; Kammarherre. '. 39 Ortman, J. A., Bryggare. 41 Bergström, G., f. d. Teaterdirektör. 38 Nilsson, J. P., Byggmästare. Qvarteret Rudan större. Stockholms stad. ' 36 fcederblad: F. 8. B.,. Fröken t.} \Keyser, H., Fru t.. 15 Sjöberg, Rud.,Fabrikör. 17 {Johansson, C. E., Gr~ssh., t.} S,chnell, C., Grossh., 2-' 19 Carlstedt, N. J., Generalkonsul. 37 Apotekarnes Mineralvattens-Aktiebolag. 42 Johansson, J. F;, Hyrkusk. 44 Sällsk. för folkunderv. befrämjande. 38 Mattsson, E. C., Enkefru. 14 Kroplien; F., Grosshandlare. 47 Isoz, R., Laridtbrukare. 110,. 147, 3,5 10, 98, 2 183, 186, 114, 4, , 175, 133, 1 209,5 110,. 112, , 186, Qvarteret Guldfisken. 40 Linder/E. V. Källarmästare. 75, 35 Apotekarnes Mineralvatt.-aktiebblag. tillsammans med n:o 10 Rudan Brf. större , 33 Kinberg, Hj., Bokförläggare. 16 Bernström, J., Direktör , 41 Nilsson, J. B., Byggmästare. 2 2 ~ ~~. ~ 1 7 f Johansson, C. E., G.rossh.} S 7 q R d t.. \Schnell, C., Grossh.. e n:o v. u an s orre. Brand- ochj.lfförsäkrings-akliebolaget.syea. 88, 75, 51,6 225, 54, 85, 165, 135, ' 75, 65, Dtottninggatan.

14 l l rteroten. Egendomar inom Östermalms församling. Nya N. Gatans namn. Adr.-N. Huseg, namn och ka~akter. 997 Br.f.v. 'I'ax.v. tusental. tusental, Qvar.teret Flundran. 1 'Nybrogatan. 45 Melander, Emil, Kapten. 175, 2 Kommendörsgatan 17 Kantzow, S:t George de, Baron, Legationsråd. 302, 3» 15 Grönvall, C. A.. Bryggare. 166, 4 Karlavägen 12 Bostadsbolaget»Yega» N:o ,2 5» 10A,B. Bostadsbolaget»Ostermalrm 6 Gref Thuregatan 50A. Bostadsbolaget» Vega N:o 1» 7» 48 Bostadsbolaget»Vega N:o 2» 9 {Komme:dörsg. in Englund, Å. M., Byggmästareenka. 10» 13 Akt.-Bol. Ladugårdsl:s högre Läroanst, r. flickor. 1 Sibyllegatan 3 Karlavägen 4 Kommendörsgatan 5' Nybrogatan 6» 7 Karlavägen 1 Sibyllegatan 2 Tyskbagaregatan 3 Nybrogatan 4» 6» 7 Tyskbagaregatan 1 Nybrogatan 2» 3 Valhallavägen 4» 5 Sibyllegatan Qvarteret Forellen. 53 Bergström, C. G., Kapten. 18 Lundberg, C. O., Byggmästare. 19 Mattsson, E. C., Enkefru. 42 Dito, 44 Dito, 20 Egerström, F., v. Häradshöfding. Qvarteret Ekorren. 63 Lundin, C. J., Grosshandlare. 4 Ljunzgrens. A.. Med. Doktor, sterbhnsdelegare von Konow, S., Kapten. 58 Sandgren, J., Ingeniör. 60 Norin, A., Stadsnotarie, 62 Flygare, A., Agent. 3 Winroth, Adele, Fru. Qvarteret Räfven. 66 Nehlson, A. G., Organist. 68 Eriksson, A., Grundläg-gare. 19 Wahlin; C. M., Kronolänsman. 17 Almlöf, A. N., Trafikchef. Eriksson, A., Grundläggare. Dito Stockholms stad. Dito 55, 75, 49,7 400, Elfte eller Kyrkoroten. Qvarteret Bodar och Tomter. - Upplagsplatser Stockholms stad. 53,6 6 Kaptensgatan 17 Statsverket. - Nybrotorget Stockholms stad. Klosettlokal. 5,8 Qvarteret Kyrkogården. 1 IKaptensgatan 12, 18kepparegatan 3J 'I'örnqvist, J. C., Possessionat. 122, 122, 2 Kaptensgatan 14 Varenius, N. A., f. d. Generalkrigskomm. 101\ " 'L' 3» 16 J ahn, O. F.. Bokhållare. 4» 18 Linnander, Hilda, Enkefrn , 20 }<'ick, G. F.) och A. T., Fabriksidkare. 45, 52, 6. Artillerigatan. 4 Söderström, C. C.. Grosshandlare. 93, 714J»., \Riddaregatan 2 2~} 8{Artillerigatan Riddaregatan 2~} Lundberg, C. O., Bvgzmästare. 16,6 10» 28 Wengelin, L., Handlande. 66, 66, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 175, 283,, 166, _ 121,1 212, ' 2 135, 63, 85, 1 73, 385, 185, 6R, 205, 220, 110, 2 L ".165; 260, 21,2 3,3,..' 67,4 I.

15 998 l1:te Roten. Egendomar inom Östermalms församling. Nya N. Gatans namn. Adr. N. Hlfseg. namn och, karakter. 11 Riddaregatan 30 {Rossander, J., Grossban,dlare, Bagge, A., Bankokommissarie. 1/2 1/2 12» 32 Isacson, L., Stadskassör. 13 Skepparegatan 5 Piehl, J. F., f. d. Bagare. Qvarteret Klippan. 1,2 Kaptensgatan 11,9 Lindström, A., Enkefru. 3» 7 Lindström, Edw., Konsul., 5 {Brolin, C. F., SjÖkaptenshustru.}, 4» Willborg, A. S. M., 3 Sager, J. E. M" Stallmästare, ' Qvarteret Hafssvalget. 2 Riddaregatan 17 Tamm, P. G., Disponent. 3,4 Artillerigatan 10 Ditsinger. F., Fabril,<ör. 5» 12 Baumgardt, G. E., Fabrikör. 6,7» 14,16 Brinck, Alfr., Grosshandlare. 8» 18 Cederlund & Rubenson, Målarefirma. 9» 20 Sahlin, P. O., Skomakare. 10» 22 Nordenfeldt, O., In~eJ;dör, 11» 24 Hultgren, J. A., Radman. 12» 26 Dito, dito. ' 13» 28 Muller, A. R., Enkefru. 14 Storgatan 4 Alm, A. E., v. Häradshöfding. 15» 6 Ottergren, J. J.. Snickare. 16,» S Jansson, J. A., Husegate. 17,18» 10 Ekluna, C. L, Landtbrukare. 27 Riddaregatan { Riddaregatan - Sibyllegatan - Artilleriplan 1 12, Skeppareg. 21 Hedv. Eleon. Förs. Kommin.-bost. o. Skolhus, 20 Skepparegatan 19 Björkman, J. A. G., Major. 21» 17 Bostadsföreningen Norden.} 22» 15' Dito" dito. 23» 13 Winberg, F. R., Byggmästare. Br.f,v, 'I'ax,v, utsatt i u.tsn.tt i tusental. tusental. 84, 122, 115, 24» 11 _Carlin, F. O., Ingen. o. Carlin, E.S., Frök. 1,10, 25 J) 9 B {Svensson, L. P., Verkmäst, och Lundgren.}. K. P., Smidesmäst. 26» 9 A. Dolk. C. V., Byggmästare. 94, JBlomstrand, M. M., Bygg~iist..enka,t 19 lblomstrand, J. M.. Omyndig, J Larsson, L. P., Malare. Qvarteret Jernlodet. 1~} Statsverket. ArtiHerigården. - Statsverket. Kronobageriet. o Ladugårdslands församling. Kyrka. Aterstoden af qva1 t81 et tillhör lo:ae roten, Qvarteret Sjökalfven. ' Storgatan 1 Handlanden J, A. Rams barn ~ och) 1,2{ Östcrmalmstorg 6 Studeranden A. Fagerberg, ~. f.3 Sibyllegatan 10 A Meijerson, E. C., Fröken. 4» 12 B {Malmberg, Nikolina, Fröke.~~; \ \Malmberg, C. V. F., Ingemor 'r' ( 5» 14 Larsen, M., Intendent. 1l,Hl Storgatan 5.,3 Björck, Charlotta, fru, m. fl. 12 Jfrug. 9, Linnegatan 34 Carlson, C. J., Murare. 13 Sibyllegatan 8 Funck, Maria, Fröken. 14 Linnegatan 32 Sjöqvist, J., Byggmästare. 17 Jungfrugatan 7 A. Erlandson, P. 18» 7 B. Hedv.Eleon. församl, Kyrkoh.-bost. 20» 5 Peterson, J. H., Grosshandlare. Brand- och Lifförs~krings.Aktiebolag_et,SVEA. 178, 1QO, 53,8 58, 2 2QO, 56, 124, 45,,6, 55,} 95, 38',, 62, 60, 35,6 29,6 59,9 51,6 1~2, 115, ; 75, 213, 300, 85, 55, 126, 55, 175, 72, 95, : 75, 210, , 97, 94, 185, 185, 215, 45, 65, 35,6 134,1 60, 105, 354' 76: 1 210, 1,620, 5 312, 65, 65, 64, 178, 78, 105, 354, 76, 1 225, 13 I)rottninggatan.

16 1,21 Storgatan 2' Jungfrugatan 3» 4» 5 J) 6,» ';,8 Linnegatan, 10» 1~,12» 13 Al"tillerigatan 15.;16» 17» 18» 1:9 Storgatan 20» 22 Artilleriga tan io.n Linnegatan 12 Jungfrugatan 17, Linnegatan. 18{Kommendörsgatan Jungfrugatan 19'» 20» 2\ J) 22 Artillerigatan 23,» 24» 25 Kommendörsgatan 2 Sibyllegatan 3 Jungfrugatan 4{ Linnåga tan, Sibyllegatan 5 6 Jungfrugatan 7», 8 Sibyllegatan 9,» 10/Linnegatan \ Jungfrugatan 18' J) 19 SibylTegatau 20» 2rl»,\Ko'mmendörsgatan 22{». Jungfrugatan 23 'J) 11lteRoten. Egendomar inom Österrnalmsförsarnling: -., 999 ~(ya'n, Gatans.namn. Adr.~N. Huseg. namn och karakter. -" Qvarteret Sjöhästen. 7,9.Arfvidssou, N. C.. Kansliråd, 4 {MagnllSson, A. F., Bygg-mästare, 1'.1 Andersson, H. C., Enkefru, *. f 6 Uhrbom, G. L., Bagare. - 8 Månsson, F. M., Handlande. 10 T'örnqvist, A., Professor, 12 Ortman, J. A., Bryggare. 36 Stockholms stad. 38 Daun, Joh. E., Fru. 40 Stockholms stad Wacklin, A, C., Enkefru. 11 Spross', J. G., Fabrikör, sterbhusdelegare. 9 {Rllndberg, A. J., Fröken, t ) Rundborg. C. G., Snickare, t.j 7 Wennerholm, S. F., Byggmästare. 5 Rydgren, M., Enkefru, m. fl.' 13 Stockholms stad. 11 Hedenbergh, E., Enkefru. 13 Wessberg, M. B., W. E. o. A. C., Frökn. Qvarteret Brandmästaren. 33,35 Möller. P. A., Löjtnant. 18 Gustafsson, L., Bokhållare. 37 Hedvig Eleonora församling. ~~} Gustafsson, J., Förgyllare. 24 Lennvall, L. E., f. d. Destill. 22 Kander, A. W., Inzeniör. Br.f,v, Tax.v. tusental. tusentat,, 2 14, : 94, 12, 9,. 3, 4, 9;5 55, 50 83, 23,5 35, 4, 20 Uddenberg. K. S. H., Enkefru, jemte barn. 44, 25 Holmberg, B., Verkmästare. 23 Liljedahl, J., Apotekare. 27 Ros, A. H., omyndig. 30 Flodin,,C. J., Byggmästare. Qvarteret Jungfrun. 34 Stockholms stads Fattigvårdsnämnd. 45,7 25 Ljunggrens. A., Med. Doktor, sterbhusdeleg. 86, Schoultz, C., Grosshandlareenka. 217" 20 {H~nsson, C. J.,' Bygg~ästare, t } 128, NIlsson, N., DItO. 2' 13 af Schmidt, G. 72, 15 Carlsson, C. G., Kopparslagare. 22 Bergling, C.!\., Ingeniör. 162, 32 Akerfnan, J., A.son, Verkmästare } Berendt, S., Fabrikör. 210, 23 Sundqvist, J., Husegare. 65, 30 {Löthners, O.W., Husegare, sterbhus: t ) 100 Löthner, W., Enkefru, '\-. f' 24 Schul ze, C. R., Kassör. - 87, ~~} Öhrvall,H., Husegare, 186, rg} Rogh, J ohu, e. o. Kanslist Ahlström, J., Byggmästare.,Brand~,och'.Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 60, 185, 186, 245, 20, 44, '94 80; 26, 15, ' 7,1 8,2: J4, ".1.83, 35, 64, 4, 267"5 85,. 8Q: 185, 103; 65, 100; 120; 92, 186, 45, , 90 '76: 162, 45, 210, 87; 186, 13) D.roth11 nggatarl. 190;., 55,'"

17 1000 ll:te Roten. Egendomar inom Östermalms.församlifig,.Nya N. Gatans namn. Adr.-N. Huseg. namn och karakter. l{jungfrugatan Kommendörsgatan 2{» Sibyllegatan 3» 7 Karlavägen 8» 9 Jungfrugatan 10 Artillerigatan 12 Kommendörsgatan 13 Artillerigatan 1,2 Kar1avägen 3 Artillerigatan 4{Jungfrugatan Tyskbagaregatan 1 Karlavägen 2 D ;) Jungfrugatan 4{Sibyllegatan Tyskbagaregatan 1 2 Sibyllegatan 3{VallhJlavägen 4 Sibyllegatan Tomtdel 1,7,8 3,4,5 Tyskbagareg. 11 Sibyllegatan 12,13,14,16» 17 Tyskbagareg. 28,29 Jungfrugatan 1 Kaptensgatan 1,2 Riddaregatan 3» 4» 6,7 Skepparegatan 8 Kaptensgatan 10 Skepparegatan r» lllriddaregatan Qvarteret Ynglingen. ~~} Heijkenskjöld, B. W. A. R., Löjtnant. ~~} Rosenberg, C. P., Handlande. 30 Se n:o 19 qvarteret Jungfrun. Qvarteret Brännaren. 26 Peterson, J. H., Handlande. 28 Lud vig, Rnd. Grosshandlare. 30 Angman, J. A., Ingenrör. 37 Schwartz, F., Landtbrnkare. 27 Burman, B. F., Jernvägstjensteman. 33 Holtermann O., Löjtnant. Qvarteret Rapphönan. 45A,B,C. Bostadsbolaget»Malmgården».. 43 {Gyllenhammar, H.,..Statio,nsinspektor, t \ von Konow, L., Froken, ')". J 38\. ' 12/ Asbrmk, J. A. L., Sekreterare. Qvarteret Tjädern. 41 v. Knorring, L. E., Enkefru. 43 Kalling, C. O., Stadsnotarie. 31 Jansson, Carl. 3~} Hofsten, A., Kanslisekreterare. Qvarteret Storken. Stockholms stad. 54 Meck, C. J,. Husegare. ~~} Wiren, A. G., Grosshandlare. Eriksson, Dito, A., Grundläggare. Qvarteret Ripan. Stockholms stad. Qvarteret Djurgårdsbacken, öster om Carl XV:s port. Stockholms stad. 7 Rydgren, M., Enkefru, 'm. fl Delvis ofri. =} Stockholms stad. 35,37 Becker, Wilh., Grosshandlare. Qvarteret Krabaten. 1 Statsverket, f. d. Veterinär-instit. Qvarteret Falken. 42,40 Hedvig Eleonora församling. 38 Hedvig Eleonora församl. folkskola. 36 Palmstierna, C. F., Envoye. 4 Alexanderson, A., Häradshöfdingeenka. 6 Aktiebol. för arbetarebostäder i Stockholm. 4 Lippman, S., Boktryckarehustru. 6A Blomen, J. W., f. d. Banktjensteman. 6B,.. 34 J Ostergren, J., Styckjunkare. Brand- och Lifför~äkrings-Aktiebolaget SVEA. Br.f,v, 'I'ax.v. utsatt i utsatt I tusental. tusental, 1 185, 173, , 255, 93;11 103,1l , 232, 416, 205,, 205, 148, , , 155, 2 41, 29, 54, O, 95, 95, 10, , 24, 85, 104, 52, 60, 19, 27, 56, 13 Drottninggatan.

18 l1:te.roten. Egendomar inom Östermalms.församling. '1001 Nya-N, Gatans namn. Adr.-N.. Huseg. namn och karakter. 1,,{Riddaregatan,e> Grefgatan 4 Riddaregatan 5{Styrma~sga tan 6» 7» 8» 10 Strandvägen» 1,26 Riddaregatan 2» 4 Grefgatan ;')» 6» 7,8» 10» 11 Storgatan 12» 13,» 14 Styrrnansgatan 15 16,17» 18'» 19,20» 21,22,23» 24' 2 27 Riddaregatan 28{Grefgatan v Riddaregatan 29 Grefgatan 80» 2 Skepparegatan 3,.4» 6,7» 8» 10 Storgatan 11» 12, 14 Grafgatan 1 16,» 17,18,1 20» Qvarteret Edelman mindre. 442:nStatsverket. f. d. Veterinär-institutet. 48 Nilsson, N. V., Bokhållare.. 5g} Ribbing, G" Assessor. 7 v. Stapelmohr, C. H., Kamrerare. 5 <Andersson, A., Handlande. 3 Forssner, HL f. d. Stadsmäklare. l ~krell, C A. G., Löjtnant, 21 Aberg, Hi. F., Maj ur. Stockholms stad. Klosettlokal. Upplagsplatser. Qvarteret lindormen. 33 Schnell, C., Grosshandlare. 31 Hjortberg, C. E.. Enkefru. 8B Kalb,.M., Enkefru. 10 Schiicker, C. G.,.Byggrnåstare. 12 Eriksson, C. F., Angbåtsbefälh Olsson, P. Lindqvist, J., Inspektor. G. H., Musiklärare. Ofria. 18 Börström. C. G., Husegare. 22 Westerberg, F. A., Handlande. 24 Norman, A., Stadsmäklare. 27 Norman, A., Stadsmäklare. 26 Löfgren, J.. Fröken. 25 Fernqvist, C. E., Enkefru. 23 Peterson, A. G., Snickare. 21 MOl'bergs, A., sterbhus. Ofria. 19 Heidenreiehs, A., sterbhus. 15,17 Vikt.-handl. Pens.-inr. N:o 21 ofri. 13 Carlson, G. T., Postvaktmästare. 11 Julin, E., Fabrikör. 29 Thomas, J. E., Byggmästare , , ,20 2~ A} Dito, 6 B Thomas, J. E.. Byggmästare. 8 A Stenberg, S. A., Grosshandl, /Berlin, 21 ) Huldt. V., Enkefru, } E. C., Fröken,.1. Huldts, A. F., Kapten, omynd. 19 Ritter, E. V., Byggmästare. I 17,. J 15,13,11 Bostadsbolaget»Norden N:o 1». 9 Carlings, F. W., sterbhus. l barn, +.1 Br.f.v. 'I'a x.v. tusental. tusental. 54,4 3 78, 154, 165, 156, 156, , 1 282,1, 165, 175, 2,!l. 2,8 2,3 17, 15, 125; 78,,. 31,5 r. ' 85, 12, 1 20,. 1 99,9 5, 10, 2, 3,å 32, 46, 8, , 58, 144, 18, 25, 5, 5, 77, 77, 194, 194, 77, 77, 108, QvarteretHvalllsken. v. Knorring, A., Fröken, o. Liedberg, A., Fru. 95, 95, Juringius, C., Registrator. 95, 95, van Bouchaute, J., Köksmästare. 21, 37, Rarnstadt, O. W., Destillator. 77, 77, Hellström, A. N., Vagnmakare. 95, Johansson, C. A., Kassör. ' Sjöqvist, J., Byggmästare.j, d:o. J 271,2 300, t Selenius, A., Enkefru, :l-. l ISelenius, V. L.. Studerande,:l-.! 1 226,, 26, 35" 10,.", Brånd~och Lifförsäkrings;,Aktiebolaget SVEA; 13:Drottninggatan.

19 1002 Hrte. Roten. Egendomar inom Östermalms församling. Br.f.v. 'I'ax.v,.Nya 'N. Gatans namn. Adr.-N. Huseg. namn och karakter. tusental. tusental. 231 Grefgatan 55, ~l}statsverket. \ Riddaregatan 24 Grefgatan 2 26 Riddaregatan 29 Grefgatan Skepparegatan 32 Riddaregatan 3 Artilleriga tan SLinnegatan 10 )y 11 Skepparegatan 12» 13, 15,16») 17» IS Storgatan 1 20,,» I 21» 23» 24 Artillerigatan 2 (» 26\ Linnegatan 1,2 Storgatan 3 Skepparegatan 4,5,6,7,8» 11 Grefgatan 12») ) 1, 16» 17 Storgatan 18 Linnegatan 2 Linnegatan 4,5,6») 7,S» 9 Skepparegatan 1 16» 17 Kommendörsgatan») IS { Grefgatan 19" n ' 20, 21.'»» 7 B. {B~oman, A. V., Kapphandl. } Lindgren, T. B.,. 7 A. Jacobsson, C., f. d. Handlande. 23 Föreningen för Israelsmissionen. 5B, Herlin. C. R., Ingenjör. 5C. Silfversvärd. C., Kansliråd. S Guilletmots, F. T., Grosshandl., sterbhus. 21 Jacobssons, A.A., Handlande, sterbhusdeleg. Qvarteret Hafsfruil.. 36 Holmström, G. Hj., Angfartygsbefälhafv. 4S Stockholms stad Stockholms.stad, Gustafsson, J. A., Arbetskarl. 33 Frånberg, L. M., Snickare Lindebergs. C. S., arfvingar. Anderson, M. J., Kakelugnsmakare. Ofria Kalling, C. G., Grefve. Zetterbergs, M., Enkefru, sterbhus. 21 Westel'lund, G. C., Vaktmästareenka. 19 Zetterbergs, M., Enkefru. sterbhus. 17. Bergström, M. L., Handlande., 15 B. Norberg, A. R., Enka. 15 A. Andersson, R., Byggmästare. 34 Buren. C. E., f. d. Trädgårdsmästare. 38 Berendt, Simon, Fabrikör. ~~} Nilsson, P., Fabrikör. Qvarteret Vildsvinet. 23 A. Stockholms stad ,34,36 Hedvig Eleonora församling. Ofria. 37 Olsson, A., Handlande. Thorell, A. C., Fabrikörsenka Bolaget Arbetarehemmet. 31 Fougberg, F., Räntmästare. 29 Krook, C. H. N., Grosshandlare. 27 Köster, M. C., Bagarmästareenka. 25 Carlström. C'. L., Handlande. 56 Morberg, M. G., Enkefru. Qvarteret Kumtet. 6l 57,55 Stockholms stad. Jonssons, J. A., sterbhus. N:o 4 o. 5 ofria. 53,51 Hegsrrdt, G. H. & k:ni, Grosshandelsfirma ' Brandel, Poppius, C. H., Kamrer. E. G., Tullfiskal. 44 Johanssons, J., Grossh., starbhus. 46 Jonson, C. J., Grundläggare. 4S Hammarlund. N. M., Byggmästare. 40 v. Knorring, H., Generalmajorsenka. ~nholmström, M., Bagare, jemte barn, 45 Nyholm, J. A. O., Skulptör. 43 'I'halin, Carl, Handlande. 41 Johanson, Joh., Vinhandlare. 102, 1 SO 110; 28, 165" 123, 46, 1,4 13,6 7,. 5,. 27, 64, 6,5 46,7 76, 44, 310, 77, 6,8 1 21, 21, 43, 6, 21, 14, 158,,e5, 131, 117, 257, 155,. 137, 115, 133, H4, SO, 110" 28, 165, , 12,4 16, 14, 15, 77, 76, 310, 164, 335, 277,. 63,5 225, 1 34, 32, 185, 43, 17, Brand- och Lifförsäkrings.Aktiebolaget SVEA., 13 Drottninggatan. 24,. 172,5 60, 172, 214, 257, 155, 137,

20 ,N:ya N. Gatans l Skepparegatan 2» 3» 4» 6») 7~innegatan 8'» 11» 12» 13'» 14 ArtIllerigatan 15 Nybergsgränd 16 J) 17 }) 18 J) namn. 19,20 Kronqvarnsgränd 21» 24 Nybergsgränd 25 Artilleriga tan 26» 1 Artillerigatan 1 Skepparegatan 2 Karlavägen 2» 6. Grefgatan 7» ( Karlavagen 2», s.io Tyskbagaregatan, ~,7» 8 Jungfrugatan 9,» Tomt 1 Karlavagen \ 20:deRoten. Egendomar inom Östermalrnaförsamling. Adr.-N. Huseg. namn och karakter. Qvarteret 49 Stockholms stad. 47 Kronqvarnen. Br.f,v, I'ax.v, utsatt i utsatt 1., tusental, tusental, 1~ ~ti~: }Brandf.-värde tills, med 16 0,17 25,{ 41 11,. 39 DUo. 1~ 49 Magnussons, U. C., El1kefru, sterbhus. 12,. 47 Möller, G.A.,Huseg. o.möller, A. E. V., Frök. 3,,45 Raaum, N. A., f. d. Sjökapten. 18, 43 Stockholms stad. 3) 41 Malmsten. C. G., f. d. Åkare. '6,. 39 Stockholms stad. 8,3 44 Klingberg, A. C., Enka. 65,. 8 Drougge, T. M., Fröken 4, Stockholrns stad.} ~ B df.. d'. ran.-var e se n:o 3 } o. 4, , 2 r Ericson. G. A., Åkareenka, -t'l N:o 19 ofri. 10 lsandström, C. C., Enka, i.,5 4 Stockholms stad. 7, 6 af Winklerfeldt, M. M., Fru. 18, 46 Nilsson, Catarina G., Akareenka. 60, 48 Stockholms stad. ' 11,1 Qvarteret Studenten. 52 Stockholms stad. 156,2 375,:: Qvarteret Gnistan. 50 Lundberg, C. O., Bl.ggmästare. 34 Petersson, A., Bokhållare. 32 Lundberg, C. O., Byggmästare. 49 Dito, dito Dito" dito. Qvarteret Vedbäraren. 57 Stockholms stad, f. d. Tullhus. 55 Seippel, O., Grosshandlare. 11 Svensson, L., Timmerman. 9 Stockholms stad. 44 Ljungberg, J. :iv1" Pyrverkareanka 44 Stockholms stad. Qvarteret Brandvakten. 30 Tomten. Stockholms stad. Åbyggnaden, Mattsson, Hugo, Grossh., m. fl., Qvarteret Kandidaten. 23, 20/t 18, t 8, 45, 8,5 13,5 '9'"" 12; 20 17~'. 18; 9,. 5,5 10, 20,,: 65,5 5,:'\ 10 l 13"~ 28:. l 16, r 22,'\ 18, l, ' 8, s- 1.33,,,2. 13!'>,. 70; " 83, 66, ' 90".' 14' 16;:, 177,8,..I '..f Riddaregatan t) Gref-Magnigataå,;f.».tStran dvägen 8 J) f J) 9) Styrmansgatan Tjugonde eller Narvaroten. Qvarteret Edelman större. 54 Lifförsäkrinzsaktiebolaget Thule. 56 Dito, dito. 3 Dito, dito. 2n Dito, -dito, 25 Dito, dito. 23\ 2J Dito, dito. Brand~!öc~iUfförsäkrings...AktiebolagetSVEA. 90: 160> 220,' 210, f 260,,; 13 Dr.ottnj'ngga,tan;

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare Häverö kvarter I 1 Inspektor Joh Almquist famgrav 5 Prosten Johan Gustaf Höjer Gustafva Sofia Nobelius J G Höjer 1887 6 Prosten P E Frisk sonen A E Frisk P E Frisk

Läs mer

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271 Gården nr 106 1886-1890 Källa AI:24a Sid 217 Kling, Fred. Henning, Fabriksidkare f 1861 6/9 Blomberg, Hilda Catharina, Hustru f 1858 17/1 Johan Arthur, Tvilling Son f 1884 19/5 Carl Thure, Tvilling Son

Läs mer

Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m Resultat

Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m Resultat Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m 2016 2017 Resultat November 2016 L 7, 20 skott sittande med stöd 1 Jonathan Ebbhagen Ramselefors 197 194 2 Adam Tiburzi Drängsmark 155

Läs mer

Fastigheter inom Område Stockholm (Områdesnamn enligt hydrogeologisk PM)

Fastigheter inom Område Stockholm (Områdesnamn enligt hydrogeologisk PM) Fastigheter inom Område (Områdesnamn enligt hydrogeologisk PM) Inom påverkansområdet är följande sak kulturmärkta enligt nedanstående klassificering. Kultur Kultur Danderyd Kultur Solna Kulturmiljöl agen

Läs mer

, " 4:de' Roten. Egendomar inom Kungsholms församling. Fjerde eller Kungsholmens östra rote.

,  4:de' Roten. Egendomar inom Kungsholms församling. Fjerde eller Kungsholmens östra rote. , " 4:de' Roten. Egendomar inom Kungsholms församling. 811 1 Handtverkaregatan 1 Handtverkaregatan 2,3, 5,6 Kaplansbacken 1 Kaplansbacken 2 Kungsholmsgatan 13 II 1 1 16,17,18» 19 Östra Qvarngränd 20» 21»

Läs mer

Resultatlista Besättningsregattan 2013

Resultatlista Besättningsregattan 2013 09:30 1 D 16 K-4 500 m Final 1 1 Hannah Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersso Östra Sverige 02:02,24 2 Andrea Möller / Hanna Falk / My Lindén / Jessica Löf KC Stockholm / 02:04,48

Läs mer

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218 Eskilstuna Kanal 1856-1860 Källa AI:18a Bild 224 Larsson, Johan, Stenhuggare f 1817 3/10. Död 1859 25/1 Pehrsdr, Christina, Enka f 1821 5/3 Jansson, Carl Eric, Murare f 1827 3/5 Holmberg, Fredrica Wilhelmina,

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Tävling: ÖSM fält grov -14,

Tävling: ÖSM fält grov -14, Klass: ÖPA 1 Beck, Thomas Salems PK 66665666 47/30 18 S 2 Karlsson, Thomas Salems PK 66666656 3 Björkman, Roger Råsbo PSK 66656666 47/31 23 S 4 Hämäläinen, Tomas Atlas Copco PSK 66666566 5 Råsbo, Robert

Läs mer

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson Totalresultat Norrcupen 2013 Reviderad 2013-10-06 18:00 Tack för den här säsongen! Hoppats ni haft kul! Jag har inte hört något negativt angående årets regler/upplägg, betyder det att ni är nöjda eller

Läs mer

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT 2008-02-02 Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle H 8 år 1 104 ÅSTOT Simon IFK Umeå 6:48 0:01.0 6:49.0 2 103 LIND Anton Vännäs SK 7:47 0:01.0 7:48.0 59.0 3 105 LJUNGHOLM Lukas Täfteå IK 10:24 0:01.0 10:25.0

Läs mer

Gravar utan gravrättsinnehavare.

Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravrätt. 1 1 26b Gravsatta Jönsson, Gunvor Anna S 1 1 36-37 Bergström, Gustav Bergström, Edit 1 10 12-12a Andersson, GERDA Olivia Andersson, KARL Johan 1 10 32-32a Jansson

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Källström-Lagerberg. 179 Källström, J. A., Vaktmåst. i Riksbanken, Körner, J. A., Målare, s. Götgatan 16 A. - st. Je:ntorget 8~. se stafnmg med KJ. och Re. Köster, ~1. ~., Handelsidk., Ö. GreCgatan 27.

Läs mer

Resultatlista. Röbäcksspelen. Umåker Knatte, pojkar och flickor. Anmälda: 4 Startande: 4 Ant kontroller 0. Herrar, 8 år.

Resultatlista. Röbäcksspelen. Umåker Knatte, pojkar och flickor. Anmälda: 4 Startande: 4 Ant kontroller 0. Herrar, 8 år. Knatte, pojkar och flickor Startnr Vakant NOTEAM Startnr Vakant NOTEAM Niklas Edlund Maja Stenmark Samuel Adolfsson Viktor Strömberg Elin Widestedt Maja Hedström Jenny Adelsson Tvärålunds IF Hugo Andersson

Läs mer

Gamla Grabbar Sydväst Hook Resultatredovisning

Gamla Grabbar Sydväst Hook Resultatredovisning Gamla Grabbar Sydväst Hook 2016-10 10-0303 Resultatredovisning Resultat omg 1 Gamla Grabbar Sydväst 2016 - omg 1 Pl. 1 2 3 4 5 Lag Hooks GK Götaströms GK Isaberg GK Jönköpings GK Värnamo GK Pl. 1 Hook

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Flickor 1 24-8-1 Antal pristagare: 4 1 Madeleine Yström ÖSTERHANINGE GK, 83 2 Johanna Lennberg SALEMS GK, 84 3 Sandra Sohlberg TROXHAMMAR GK, 4 Natalie Wille BRO-BÅLSTA GK, 88 5 Lina Elmsäter TROXHAMMAR

Läs mer

Deltävling 2. Män Senior. Bore Cup 2016 Deltävling 2

Deltävling 2. Män Senior. Bore Cup 2016 Deltävling 2 Bore Cup 2016 Deltävling 2 Deltävling 2 Män 135 1 Albin Ridefelt 91 Män 38 2 Daniel Lindholm 80 Män 102 3 Jonatan Alvaeus 90 Män 40 4 Magnus Lindberg 47 5 Mattias Gärdsback 90 Män 78 Män 126 7 Merih Hagos

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

Oberneder, J., f. d. Byggmäst., n. St. Bad- - K. A. von, e. o. Postexped., n. Jakobsstugatan

Oberneder, J., f. d. Byggmäst., n. St. Bad- - K. A. von, e. o. Postexped., n. Jakobsstugatan . 262' Nätterqvist-Olberg. Nätterqvist, E., Folkskolelärare, n. Ilplands- Odhner, C. T., Riksarkivarie, ö. Stureg. 50. gatan 44. - H. M., Snörmakare, n. Drottninggat. 15. Nöbbelin, Emma, Enkefru, ö. Gref-Thure-

Läs mer

Nybyggarna i Snättringe

Nybyggarna i Snättringe Nybyggarna i Snättringe År 1917 skedde, som tidigare berättats, den största avstyckningen från Snättringe gård. Den skulle komma att betyda början till Snättringe samhälle. Först i början gick försäljningen

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

Cluster based curves : H40K. Post

Cluster based curves : H40K. Post Cluster based curves : HK.5 5 6 7 8 9 5 6.5.5.5.5.5.5 Mattias Allberg Ulf Karlsson Johan Ahlström Claes Turesson 5 Ilpo Viippola 6 Stefan Sandahl 7 Fredrik Nordström 8 Anders Håkansson 9 Henrik Lindblad

Läs mer

Måndag. Bana: Grus 1 Bana: Grus 2 Bana: Plexi 1 Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15.

Måndag. Bana: Grus 1 Bana: Grus 2 Bana: Plexi 1 Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15. Måndag Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15.30 olof/david Evelina Rosendahl Axel Rosendahl Carl Reinhardt Jacob Van Hollebeke Samuel Gradén Evelina Rosendahl Axel

Läs mer

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland.

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland. Bergslagens ansikten Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson En antologi av Lars Furuland En bok för alla INNEHÅLL Förord 9 BERGSLAGENS FRAMVÄXT 13 Olaus Magnus: Historia om de

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m 94 Evelina Nilsson 12.17 2015 86 Lisa Rönnqvist 12.18 2003 95 Fanny Panboon 12.32 2013 67 Elisabeth Hamrin 12.34 1986 73 Annica Johansson 12.36 1992 93 Johanna

Läs mer

Släkten från GRENNA. 31/10 1801 i Ölmstad. B A126 Anna Pärsdotter * 19/2 1780 i Udderyd soldattorp i Ölmstad

Släkten från GRENNA. 31/10 1801 i Ölmstad. B A126 Anna Pärsdotter * 19/2 1780 i Udderyd soldattorp i Ölmstad Släkten från GRENNA Släkten från GRENNA Numreringen är unik för denna släkt och numren återfinns ej på annan plats. Dock användes för ursprungspersonerna, skrivna med fet stil, numren från antavlorna.

Läs mer

Trekamp Torsdag Skoltävlingen 2014 Elevens namn Skola Jerkerspel Fackboll Hörnboll

Trekamp Torsdag Skoltävlingen 2014 Elevens namn Skola Jerkerspel Fackboll Hörnboll Elevens namn Skola Jerkerspel Fackboll Hörnboll Tobias Funk Björknäsgymnasiet Boden 33 13 21 Ulrika Funk Hampos Björk Björknäsgymnasiet Boden 25 8 15 Ella Hug Gällivare 48 18 Felicia Vikfjäll Gällivare

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings.Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Löwenström-vMalm. 185

Brand- och Lifförsäkrings.Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Löwenström-vMalm. 185 Löwenström-vMalm. 185 M. L~w~nstIöm, N. T., Enkefru, Ö. Stureg. 15. Magnusson, P., H~ttma~.are.. s. ~ornsg. 3. Lowmg, Osc., Boktryckare; Stockholms - U. C.. Husegarmna. o. Linnegatan 49. affisch- och accidenstryckeri,

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. A., Målare, s. Götgatan 16 A. - A., Underlöjtnant, Ö. Karlaplan 6.

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. A., Målare, s. Götgatan 16 A. - A., Underlöjtnant, Ö. Karlaplan 6. Källströ!U-Lagerberg. 197 Källström, K. F., Postvaktbetj., st. Tyska Köster, K. M., Husegarinna, ö. Grefgatan 27. StaHplan 2. - se äfven Cöster. - A. R.: Vaktmäst. vid Gasverket, n. Klara- Köttbesigtningslokal,

Läs mer

Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 329 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 330 Sommarro Nr Källa AIIa:2 Sid 524

Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 329 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 330 Sommarro Nr Källa AIIa:2 Sid 524 Sommarro Nr 1 1896-1899 Källa AIIa:1 Sid 329 Silfverbrand, Gustaf Albrecht, Bokhållare f 1871 2/11 Nyman, Hilda Vilhelmina Elisabet, Hustru f 1871 25/11 Greta Elisabet, Dotter f 1899 28/4 Bäcker, Josef

Läs mer

Resultatlista. RådaSiö regattan. 18-19 augusti 2007. Rådasjön, Mölndal. Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö

Resultatlista. RådaSiö regattan. 18-19 augusti 2007. Rådasjön, Mölndal. Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö Resultatlista RådaSiö regattan 18-19 augusti 2007 Rådasjön, Mölndal Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö Göteborgs RK, Mölndals RK, Göteborgs RF, Kungälvs RK den 19 augusti 2007 Sida 1 av 13 lördag Lopp

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

' gatan 3. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

' gatan 3. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 232 Rönnbä.ck-Saldeen. Rönnbä.ck, Arv., Magasinsbokh., s. Hög- Back, Ebba, Fröken, ö. Gref-Thureg. 38. bergsgatan 12. - J. C. Th., Grosshandlare; firma: Th, Rönne, C. N., Bokh., n. Mä.ster-Samuelsg. 17.

Läs mer

Storängen Inventering 1979: Bedömningar enligt kulturhistorisk byggnadsinventering 1979. Hela området bedömdes som omistlig kulturmiljö.

Storängen Inventering 1979: Bedömningar enligt kulturhistorisk byggnadsinventering 1979. Hela området bedömdes som omistlig kulturmiljö. Gatuadress Inventering 1979 Arkitekt Byggår Husets namn, känd person, verksamhet e d Hörnv 3 Per Tjäder 1944 Hörnv 5 okänd 1938 Hörnv 6 värdefull G H Sandberg 1907 Medborgarskolan 1968-2003 Hörnv 8 S B

Läs mer

Lilla Lugnet OFFICIELLA RESULTAT

Lilla Lugnet OFFICIELLA RESULTAT 2016-05-29 Lilla Lugnet Knattar 0-5 år Masstart klassisk stil 0,5km 1 2 21 3 25 4 29 30 5 18 19 6 27 7 23 8 24 22 9 10 16 26 11 20 31 17 28 12 13 14 15 ALVÉN Kasper ALVÉN Sixten BERGGREN Dexter BERGMAN

Läs mer

STORA SOLÖ. 1 mantal frälse.

STORA SOLÖ. 1 mantal frälse. 1 STORA SOLÖ. 1 mantal frälse. NIKOLAI SOCKEN. 1734 1911. En gård från 1734-1833 GÅRD 1 och GÅRD 2 Från 1833 1940. ½ mantal vardera. 2 S:t Solö. 1734 1753. 1734 Pehr???-son h. Maria s. Pähr Pehrsson h

Läs mer

Ulricehamnsjakten dag 1 OFFICIELL STARTLISTA

Ulricehamnsjakten dag 1 OFFICIELL STARTLISTA 2013-02-16 Ulricehamnsjakten dag 1 H 9-10 Jaktstart med uppehåll 1,5 km 1 HENDÉN Melker 2 PETERSON Eskil Borås GIF 3 HÖGMAN Edvin 4 ANGELSIÖÖ Elliot Storvreta IK 5 MUSSLINDER David Falköpings AIK SK 6

Läs mer

V W S. Götgatan 22. Brand- och lifförsäkrings.~aktiebolaget SVEA. '13 Drottninggatan.

V W S. Götgatan 22. Brand- och lifförsäkrings.~aktiebolaget SVEA. '13 Drottninggatan. 326 l'u rbaine- Wrem. l'urbaine, Lifförsäkringsakt.- bol. i Paris; Wachtmeister., H., Grefve, f. d. Landsh5f' generalagentur: n. Fredsgatan 13, 2 tro ding, Blasiehglmstorg 11. Ur Dagens Krönika, Redaktionssekreterare

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 156 Källare: Norr: Restaurant National, Regeringsg. Royal, n. Kungsgatan 13. Runan, Brunkebergstorg 15. S. H. T., Kungstensgatan 16. Tre Remmare, n. Regeringsgatan 47. W.6., Karduansmakaregatan 10. Staden:

Läs mer

GF 17 1 Jens Appelt Glanshammar (T) 4 4 4 6 6 24 6 2 Marcus Ollas Rättvik (W) 3 4 6 5 4 22 6 3 Markus Thoresson Glanshammar (T) 6 1 3 3 3 16 2

GF 17 1 Jens Appelt Glanshammar (T) 4 4 4 6 6 24 6 2 Marcus Ollas Rättvik (W) 3 4 6 5 4 22 6 3 Markus Thoresson Glanshammar (T) 6 1 3 3 3 16 2 GF 15 Klubb 1 2 3 4 5 Sa 1 Darija Radicic Rättvik (W) 6 3 6 5 5 25 5 2 Marcus Åhlin Bälgvikens Skf (D) 3 6 6 0 4 19 3 3 Rebecka Lung-Niellssen Västerås Frivilliga Skf (U) 3 5 2 0 5 15 1 GF 17 1 Jens Appelt

Läs mer

Resultatlista V SM Partempo

Resultatlista V SM Partempo Klass Herrar Veteraner 30 år.individuell start.distans: 20 km, Snitthast: 45,1 km/tim. 1 21 OTTOSSON Henrik Föreningen Wexiö Velo 26:38,3 22 JAHNSÉN Klaes 2 10 KYLVIK Lars Skoghalls CK-Hammarö 27:26,4

Läs mer

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n.

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n. 332 Yärnepligtens Yänner-Zeland. Värnepligtens Vänner; exp.: n. Arsenalsg. 2 A. Zacco, M. C.. Enkefru, ö.linnegatan 10. Värnepligtige, Kompaniområdesbefälhafvar- - Hj., f. d. Landtbrukare, n. Uplandsg.

Läs mer

Brand-SM Terränglöpning i samband med Tjur Ruset 2012 Damer Resultat

Brand-SM Terränglöpning i samband med Tjur Ruset 2012 Damer Resultat Damer Resultat 1 Caroline EK Eskilstuna räddningstjänst 01:02:41 2 Vicki Jonsson Räddningstjänsten Ljungby 01:05:57 3 Marika Wagner Södertörns Brandförsvarsförbund 01:07:15 4 Emma Kilenstam Härnösands

Läs mer

Nordeamästerskapen Region Svealand sept F13 4x80m Försök

Nordeamästerskapen Region Svealand sept F13 4x80m Försök Nordeamästerskapen Region Svealand 17-18 sept. 2011 F13 4x80m Försök Heat 1 1 Stockholm lag 2 Stockholm 42.43 q Amanda Bjersér 1998 Helena Kolte 1998 Tove Olsson 1998 Ylva Jacobsson 1998 2 Närke lag 1

Läs mer

Namn Född 800 m Poäng 100m hä Poäng Höjd Poäng Längd Poäng Kula Poäng Spjut Poäng

Namn Född 800 m Poäng 100m hä Poäng Höjd Poäng Längd Poäng Kula Poäng Spjut Poäng Tranås AIF m ss,xx 1 397 ss,xx 219 cm 1 731 cm 1 624 cm 1 913 cm 1 578 Sofia Johansson 1998 2 27,81 697 0 124 465 415 529 860 597 0 Stina Johansson 1999 2 43,14 420 0 132 577 400 478 597 303 2764 583 Olivia

Läs mer

Hyror i Svenska Bostäders bestånd 2006

Hyror i Svenska Bostäders bestånd 2006 Hyror i Svenska Bostäders bestånd 2006 en Innehåll Introduktion 2 Ej ombyggda fastigheter och ombyggda före 1960 med byggår: 1959 3 19601969 5 19701979 6 19801984 7 19851989 8 19901994 9 19951999 10 2000

Läs mer

Seriematch 2, div. 3, i Karlshamn

Seriematch 2, div. 3, i Karlshamn Seriematch 2, div. 3, i Karlshamn 2011-06-12 Män 100m Vind 2,8 m/s 1 Per Strandquist-87 Öresunds FK 11,13 2 Fredrik Ottosson-84 Alvesta Friidrott 11,20 3 Simon Tofft-93 FIF Gnistan 11,39 4 Adam Axelsson-93

Läs mer

Till höger ses en av stadens första tobaksaffärer, Oscar Josefssons Cigarr- och Pappershandel, som i början av 1900-talet låg invid dåvarande hotell

Till höger ses en av stadens första tobaksaffärer, Oscar Josefssons Cigarr- och Pappershandel, som i början av 1900-talet låg invid dåvarande hotell Till höger ses en av stadens första tobaksaffärer, Oscar Josefssons Cigarr- och Pappershandel, som i början av 1900-talet låg invid dåvarande hotell Grand. Till vänster ses stadens dåvarande polisstyrka,

Läs mer

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 1 av 5 2011-06-10 21:35 Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 Bricka Namn Klubb Start H75 (6) 262949 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 12:20:00 262236 Ivan Norsten

Läs mer

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets GF Elit 1 Olle Gabrielsson Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6 42 26 2 Bo Wiqvist Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6

Läs mer

Remslespelen OFFICIELLA RESULTAT

Remslespelen OFFICIELLA RESULTAT H 21- Skiathlon 2 x 7,5 km 1 4 KÄLLSTRÖM Ove 57:34.5 0.0 H 19-20 Skiathlon 2 x 7,5 km 1 9 SUNDIN Mattias Vårby IK 50:01.1 0.0 H 17-18 Skiathlon 2 x 7,5 km 1 18 ANDERSSON Fredrik 44:02.3 0.0 2 15 NYSTEDT

Läs mer

V 32 KEMPA (10:30-11:45) Målvakt B-hall. Lunch. Alexander Brattt 13:00-13:30 Kevin Johansson. Adam Nilsson 14:30-15:00 Vila. Edvin Tufvesson MAQ

V 32 KEMPA (10:30-11:45) Målvakt B-hall. Lunch. Alexander Brattt 13:00-13:30 Kevin Johansson. Adam Nilsson 14:30-15:00 Vila. Edvin Tufvesson MAQ V 32 KEMPA 08:00-08:30 Positionsträning Alexander Figueras 08:30-09:00 (Fokus 9M) Hampus Heym 09:00-09:30 Vila Ludvig Söderbaum 09:30-10:00 Razmus Nyman 10:00-10:30 Positionsträning Samuel Andreasson Samarbets

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

Klassresultatlista DM lång Sida

Klassresultatlista DM lång Sida Klassresultatlista DM lång Sida 1 D10 2380 meter 5 anmälda 1 Emilia Eriksson Robertsfors IK 16:59 0:00 2 Magdalena Nilsson Högåkers OK 17:56 0:57 3 Ida Georgsson Vännäs OK 22:11 5:12 4 Kristina Fridman

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

Jämtlands Motorklubb - Autoexprten Swedish Open Östersund

Jämtlands Motorklubb - Autoexprten Swedish Open Östersund debutanter Kvalomgång 1 1 1 Alvin Andersson Krokoms - - - - juniorer A-final (Heat 89) 1 19 Max Lindberg Krokoms MK 4 --- Ej start --- 7 7 Great Lake Racing B-final 2 12 Oscar Jansson Krokoms - 7 4 - Team

Läs mer

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26.

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Vapengrupp A 1 Lars Hagman Hedemora Pk 66666656 37 47/21 n7 S 2 Mikael Eriksson Bålsta Sks 56656666 49 46/20 n9 S 3 Per-Olov Andersson

Läs mer

KLASS 1 Plac. Förnamn Efternamn Klubb Resultat Hcp Snitt Poäng RES RES RES RES Ant.serier Carl Eklund IKW / Köping ,

KLASS 1 Plac. Förnamn Efternamn Klubb Resultat Hcp Snitt Poäng RES RES RES RES Ant.serier Carl Eklund IKW / Köping , KLASS 1 Plac. Förnamn Efternamn Klubb Resultat Hcp Snitt Poäng RES RES RES RES Ant.serier 1 Carl Eklund IKW / Köping 1184 195,4 3518 577 576 629 552 18 2 Kevin Stenegärd Stånga IF 1139 1139 3 Victor Brandt

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2015-02-16 02-16 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: GAGNEF Plats: Åsgatan 38 Dnr: 201-1376-2015 Rösträkningen och fördelningen av mandaten

Läs mer

RESULTAT FRÅN NOLIASPELEN MARS 2005 I PITEÅ

RESULTAT FRÅN NOLIASPELEN MARS 2005 I PITEÅ F7 40 M 1 Jenny Lestander-98 Piteå IF 7,84 2 Klara Enberg-98 Piteå IF 8,35 3 Wilma Eliasson-98 Luleå FIF 8,83 4 Malin Johansson -98 Riviera FI 9,24 5 Hanna Lundholm -98 Riviera FI 9,33 6 Natalie Boström

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revisionskontoret Anders Marmon 2008-09-23 Rev/08059 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser.

Läs mer

152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet.

152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet. 152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet... gatan 3 B, 1 tro Hörnström, H. H., Bo)l:h.,st. Vesterlångg. 77. Indebetou, R. F.,

Läs mer

Mudrace OFFICIELLA RESULTAT

Mudrace OFFICIELLA RESULTAT 2015-06-10 Man Löpning 1 83 SÖDERGREN Anders Trångsviken IF 25:50.6 0.0 2 25 OLSSON-BAD Olle Hallkutarna 25:55.7 5.1 3 81 KRISTIANSSON Martin Trångsvikens IF 26:01.1 10.5 4 75 KARDIN Oskar Sportsgym SportsClub

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L., Professor, n. Sergelgatan 1. Callvin, L. G., Provisor, n. Drottningg. 59.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L., Professor, n. Sergelgatan 1. Callvin, L. G., Provisor, n. Drottningg. 59. Bäckström-Camarch. 65 Bäckström, J. C., Barnmorska, s. Götgatan 7. Börsföreningen, Börsen, ingång från Slottsb. - C. G., Bokh. st. Gaffelgränd 1. Börstidningen. Byrå, n. Sinålandsgatan 6 B. - Ivar, Bokh.,

Läs mer

Startlista SGS-Bussen scramble 18-hålsbanan

Startlista SGS-Bussen scramble 18-hålsbanan Startlista SGS-Bussen scramble 18-hålsbanan Hål Tid Lag Förnamn Efternamn Klubbnamn 1 08:00 Bergman / Bergman / Bergman / Bergman Stefan Bergman Högbo Golfklubb Bergman / Bergman / Bergman / Bergman Anders

Läs mer

Volvo World Golf Challenge

Volvo World Golf Challenge Datum 2013-07-06 Starttid Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 1 U Engfors Holmbom/Å Bergström 39 Dam Åsa Bergström Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 19,6 Röd 19 Ulrika Engfors Örnsköldsviks

Läs mer

Fiskarebo. Lundholmen

Fiskarebo. Lundholmen Fiskarebo Lundholmen Sida 52 Backstuga under Lundholmen. Nu tillhör marken Sunnerby Ågård. Sista inv. Johan August Karlsson, f. 1861 i Moheda, och hustrun Eva Nilsdotter, f. 1868 i Blädinge. De flyttade

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 31 januari, 1833 Katarina, Stockholm

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 31 januari, 1833 Katarina, Stockholm Utskriftsdatum: 2012-04-11 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 62 Axel (August) Wilhelm Andersson Födelsedatum: Födelseplats: 31 januari, 1833 Katarina, Stockholm

Läs mer

Sannaosta Resultat. Karlstad den 22 november Claes-Håkan Carlsson Tävlingsledare I2 SKF. Preliminär resultatlista

Sannaosta Resultat. Karlstad den 22 november Claes-Håkan Carlsson Tävlingsledare I2 SKF. Preliminär resultatlista Sannaosta 2012 Preliminär resultatlista Resultat Karlstad den 22 november 2012 Claes-Håkan Carlsson Tävlingsledare I2 SKF Namn Klass Förening Träff Fig Poäng S-medalj Anders Nilsson C3 Arvika PK 46 30

Läs mer

STARTLISTA EFTERMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK

STARTLISTA EFTERMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK 13:00 01 - J Broberg / P Broberg 42,3 Gul BROBERG, Jonas Enköpings Golfklubb 560105-020 16,4 Gul BROBERG, Peter Enköpings Golfklubb 540525-047 25,9 - A Broberg / S Fredman 50,5 Röd FREDMAN, Susanne Capital

Läs mer

Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05

Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05 Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05 Förbundet håller kongress vartannat år och då medverkar föreningarna med sina ombud. - Kongress 10 11 april 2010 - Extrakongress 2009 - Kongressen 2008 artikel och

Läs mer

Resultat SommarÖset. K 200m vind K 400m. K 5000m. K 800m. K Spjut. K Längdhopp

Resultat SommarÖset. K 200m vind K 400m. K 5000m. K 800m. K Spjut. K Längdhopp Resultat SommarÖset SommarÖset arrangeras av Vallentuna FK och avgjordes en soligkväll den 2 juni 2010. K 200m vind +1.09 1 Josephine Rohr 1991 Bålsta IK 26.08 2 Camilla Olsson 1989 SoIK Hellas 26.42 3

Läs mer

GLADA HUDIKPIRUETTEN 2012 RESULTATLISTA

GLADA HUDIKPIRUETTEN 2012 RESULTATLISTA GLADA HUDIKPIRUETTEN 2012 RESULTATLISTA Domare Skiljedomare Cajsa Lindahl KKI Marika Norberg Brinka Nadja Özel Brinka Liza Sjölund KKI Klass : Minior C1 1 Cajsa Åström KK Iskristallen 6 2 Linnea Swedén

Läs mer

HEAT 2 1 Sophie Säwe Kils AIK 10,3 2 Tindra Pettersson Karlskoga FIF 10,9 3 Elin Pettersson Karlskoga FIF 11,3 4 Ida Lithner Säffle FIK 11,4

HEAT 2 1 Sophie Säwe Kils AIK 10,3 2 Tindra Pettersson Karlskoga FIF 10,9 3 Elin Pettersson Karlskoga FIF 11,3 4 Ida Lithner Säffle FIK 11,4 F8 60 m FINAL 1 Wynja Magnusdotter IK Viking Friidrott 10,8 2 Irma Andersson Jäger IK Viking Friidrott 10,9 3 Ida Johansson IK Viking Friidrott 11,0 4 Edvina Norberg Ransäters AIS 11,2 5 Tindra Skoglund

Läs mer

Resultatlista Kanot SM 2015

Resultatlista Kanot SM 2015 17:00 91 D 18 K-1 1000 m B-Final 1 1 Evelina Höglund Fagervik 05:56,28 2 Johanna Kühne Fagervik 06:00,16 3 Elin Fransson Malmö 06:11,40 4 Moa Kolvereid Hofors 06:13,24 5 Emma Havner Kungälv 06:32,54 6

Läs mer

TIERP 1:1 (12) Fastighetsadresser Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, 815 38 Tierp. Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Tierp, Tierp

TIERP 1:1 (12) Fastighetsadresser Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, 815 38 Tierp. Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Tierp, Tierp 2015-03-04 FASTIGHETSFÖRTECKNING TIERP 1:1 (12) Järnvägsesplanaden 2, Järnvägsesplanaden 2, Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Andelar i samfällighet Svanby

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 2701143 Andersdotter Mellgren, Gustava f. 1842 i Hålta (Göteborgs och Bohus län, Bohuslän) H. Landala Långgata 27 H Göteborgs domkyrkoförs (Göteborgs och Bohus län,

Läs mer

Resultatlista Stjärnsvängen 140222 Klass:VOC Mekonomen A

Resultatlista Stjärnsvängen 140222 Klass:VOC Mekonomen A Klass:VOC Mekonomen A 1 3 Patrik Adolfsson Jesper Samuelsson Säffle MC Storfors MK Volvo 244 Koskela Golv och Bygg 13:4180 13:4420 06:4850 12:4750 0 00:47:0200 2 15 Pär Nordahl Thomas Waldenström 3 1 Nils

Läs mer

Resultat NORDIC GYM GAMES

Resultat NORDIC GYM GAMES Resultat NORDIC GYM GAMES 24.2 2015 MÄN 60 M 1 Joel Groth -91 Bollnäs FIK 7,01 2 Jonathan Waltersson -85 Bollnäs FIK 7,22 3 Tobias Jonsson -96 IK Orient 7,50 4 Jonathan Johansson -94 Söderhamns IF 7,89

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. LöthmausMaguusson. 205 Löthman, A. Bo, Enkefru, n. Lästmakare M gatan 1416.. A. A., Ryttmästare, n. N. Smedjeg. 16. Löthner, F. W., Enkefru, ö. Sibylleg. 28. 'Maartman, A. J., Enkefru, ö. Nybrogatan 50..:

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Resultatlista från VINTERSPELEN 26 JANUARI 2008

Resultatlista från VINTERSPELEN 26 JANUARI 2008 Resultatlista från VINTERSPELEN 26 JANUARI 2008 Resultat från Umedalens Vinterspel 26/1 2008 Friidrottshallen Dragonens Idrottscentrum, Umeå Tävlingsledare: Henning Eriksson Starter: Åke Larsson, Henning

Läs mer

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT Österlenspelen 11-12 december 2010 RESULTAT HERRSINGEL A 9 deltagare Korsavadshallen POOL A Linus Conrad, Carlskrona - Dennis Schön, Aura 20 10.15 21-17, 21-15 Dennis Schön, Aura - Karl Fredlund, Christianstad

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17 RESULTAT Final Gevär Liggande Klass 15 1 Victor Isaksson Los/LOS (GÄ) 196 50 50 296 2 Oscar Klemmedsson Slättäng/Kristianstad (SK) 198 49 47 294 3 Rasmus Barrsten Los/LOS (GÄ) 194 49 50 293 4 Anna Eklöf

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr:

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: P R E S I D I U M Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1 Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: 18 425 1948 bildades första lionsklubben i Europa, LC Stockholm den

Läs mer

RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB

RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB RAMSBERGSTRÄFFEN FÄLTSKJUTNING 30:de gången 27 APRIL 2003 200 starter. Vi tackar alla skyttar som trotsade vädret och hjälpte oss till en lyckad tävling. Gränser för

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer