9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling."

Transkript

1 984 Nya N. Gatans namn. 1 Surbrunnsgatan 2 Roslagsgatan 3» 4» 6» 7» 8 Frejgatan 9{Birg:r Jarls gata 10» 11» l{ros~agsgatan Frejgatan 2» 31» \Birger Jarls gata 4 Roslagsgatan 5 Birger Jarls gata 6 7'» 8 Roslagsgatan 9 11» 12 2 Roslag-sgatan 3 Birger Jarls gata Ingemarsgatan 17» 5 Gref-Thuregatan 6 Biblioteksgatan 9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling. Adr.-N. Huseg. namn och karakter. Qvarteret Väduren. 18 Stockholms stad. 10 Lönnqvist, J. Byggmästare. 12 Holmberg, E. Fabriksidkare. 14 Stockholms Nya Tomtaktiebolag. 16 Liudau, Sw., Byggmästare. 18 IOs~erman, A. O. ~., ~an~l., \Persson, P., Rusthållare, -z- ~.} 20 Fastighetsaktiebolaget»Birger Jarl». 13 Kjerrman, H., Fröken. 1~~} Carlson, A. V., Bokförläggare. 101 Stockholms Nya Tomtaktiebolag. Friefeldt, A" Målare. Lindstål. E. o. 'I'örnqvist, H., Byggmäst. Qvarteret Ingemar. i~}landin, E., Kamrer. 12 Torstensson, P. A., Byggmästare. l~g} Rhodin, J., Husegate. 24 Ugglas, A. A., Major, minderåriga barn. 209, 107 Berggren, B. F., Husegare. 189, Andersson.J..A..,Handl. o. Pettersson.F. W., Vagnm. Stockholms Nya Tomtaktiebolag. 28 Fougberg, F., Räntmästare. Stockholms Nya Tomtaktiebolag. 30 Granholm, C. H., f. d. Kamrerare. Stockholms Nya Tomtaktiebolag. 32 von Bahr, Otto, f. d. Kapten. 10 Stockholms Nya Tomtaktiebolag. 35,.5 Qvarteret Staren. 3! Abenius, C., Major. Stockholms Nya.'l'omtaktiebolag..... D:~ Nionde eller Humlegårdsroten. Qvarteret Sperlingens backe. 21 Sau!. L. & T., Snickerifirma. 32 af Sillen, O. F., f. d. President. 25 Hallström, M., Enkefru. 30 Nyberg, U. M., Enkefru. Br.f,v. 'I'ax,v, tusental. tusental. 195, 58, 54, 12, 107, 94, 195, 84, 11, o 7,5 12,5 12, , 189, 12, 7,6 11, 7,6 141, 11, 1 194,9 195, 6,5 6,6 6,6 6,6 5,8 4,3 25, 4,3 5,z 4,8 6, 6,1 6,1 6,1 4,:1 110, 1 85, 45, 69, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

2 Nya N. Gatans namn. 17 Stureplan 18 Humlegårdsgatan 191» [Sturegatan 20 Biblioteksgatan 21» 23 Gref-Thuregatan 24 Humlegårdsgatan 27 Graf-Thuregatan 28 Humlegårdsgatan 2 30{» Sturegatan 31» 32» 35 Stureplan 36 Sturegatan 37 Humlegårdsgatan 38' Tomt 39 Biblioteksgatan 40 Sturegatan 41 Biblioteksgatan 42 Sturegatan 43 Humlegårdsgatan 44 Gref-Thuregatan 4 46 Birger Jarls gata 47fGref-Thuregatan \Bir!;'er Jarls gata,9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling dr.- N, Huseg. namn och, karakter. 1 Lundberg, C. O., Byggmästare. 28 Nyberg, U. M., Enkefru. 2n Gillc, H. J. K, Revisor. 29 Smerling, J. E., Enkefru, m. fl. 27 Norström, G., v. Häradshöfding. 23 Anderssons Mekaniska Stenhuggeri. 13,15 Franska Reformerta församlingen. 25 Ohlsson, L., Instrumentmakare. 11 Leman, E., Grosshandlare. 17 Seippel, B. O., Grosshandlare. 1~} Nachmansson. E., Grosshandlare. 6 Munktell, T., Fil. Doktor. 4 Stockholms Badhus-Aktiebolag. 4' Bång, J. A., f. d. Bruksegare. 2 Dito 29 Seelig & C:ni. Stockholms stad. 28 Söderström, C. C., Grosshandlare. 5 von Dardel, G., Kapten. 26 Söderström, C. C., Grosshandlare. 3 Rehbinder, H., Kommerseråd, 31 (Cedergren, H. T., Civilingeniör. IStockholms stad. 19C Jentzen, C., Med. Doktor. - Stockholms stad. - Österlöf, Otto, Byggmåst. i~a, B,} Österlöf, Otto, Byggmästare. Qvarteret Träskbacken. 1 Humlegårdsgatan 33 Stockholms stad. Qvarteret Häckelfjäll större. 1 Humlegårdsgatan 28 Stockholms stad. 2 9' Engelbrektsgatan, \ Rimbogatan n Knockenhauer, P. O., f, d. Bokhållare. 3 Humlegårdsgatan 4 Stora Träskgatan Stockholms stad. 5,6 Rimbogatan 5 Stockholms stad. 7,8» 3 1;2 Rimbogatan 3» Qvarteret Hjulspiken. 8 Ståhl, Frans, Agronom. 6 Sundell, L. E., Husegare. Qvarteret Norrtelje. 5,6 Engelbrektsgatan 15,17 Ericsson, Joh:s, f. d. Handlands. 5 Hazelius, F. Ph" f. d. Ofverstelöjtnant, 7, von Rosen, C., Grefvinna. 15 9,11 Aktiebolaget»Minerva». 17» 13) Asker, Josefina. Fröken och 1.8 Ivarsons gränd 8J Bolander, O., Musiklärare 1,2 Roslagstorg of» "\Norrteljegatan Qvarteret Lerlafven~ 22 Ohlsson, O. E., f. d. Målare. 2g} Törnros, C. A., Fröken. Ofria. Br.f,v. 'I'ax,v, tusental. tusental, 282, 186, 36, 1 118, 325, 400, 4 9, 314~' 2 137, , 2 360, ' 5 285, 400, 500, 553, 165, 71,4 63, 150" '7 130; 210" 19, r 10, 135, 110, 110, 9,1 28,5\ ' f' 71,2 500, 1 42, 2 3 6, 11, 7, 37, 10, 25, 4, 38, 51,5 60, 3 124, 163, 315, 277,11 305, 305, 162, 162, \ ,6 22, 99,9 115, 20, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 DrottninggatalJ. '\

3 986 9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling. Br.f,v. 'I'ax.v, Ny:J. N. Gatans namn. Adr.-N. Huseg. namn och karakter. tusental. tusental. 4 Roslagstorg 5 6~», N orrteljegatan 70slagstorg 8 Norrteljegatan 1 Norrteljegatan 2» 3» 4, 6,7») 8 Eriksbergsgatan 10» 11 Engelbrektsgatan 12 Ivarsons gränd ) 18 Stockholms stad. l6.l4} 3,5 T" ornros, C. A., F roook en. 12 Hallbergs. J., sterbhus. 7 Lindström, L., Fröken. Qvarteret Trojenborg. 2 Carlen, J., Enka. 4 Karlsson, K. J. L., f. d. Slagbare. 6 {Karlen, J., Enka, t } Beckman, Ernst, Skriftställare.}, 8 Karlsson, K. J. L., f. d. Slagtare. 10,12 Ditt> Dito 6 Stockholms stad. 8 Dito, 10 Nilsson, Clara Hedvig o. Joel G., omyndiga. 19 Hirsch, O., Ingeniör. 9 Carlsson, J. F., Postvaktmästare. 7 Bolaget Fjortonmannaförbundet. 5 Andersson, B. C., Enka. Qvarteret Träskfloden., 2 Eriksbergsgatan 3 Stockholms stad. 34 ~f»)' 5,7} 'I'immerrnansorden.,,<:llV.Humlegårdsg.2l,23 7» 25 Stockholms stad. 8, 27,29 Dito, 11]l Stockholms stad. 12]l Qvarteret Perlan. Tomt Stockholms stad. Qvarteret Eriksberg. 2 Odengatan 3 Birger Jarls gata Surbrunnsgatan 7 ]l 8 ]l 9 Il 10 Il 11 J) JOdengatan \Valhallavägen 15 Qvarteret Qvarteret Qvarteret Qvarteret Floden. Korallen. Domherren. lärkan. Ofria. Ofria. Ofria. N:o 3 ofri. 1, 22, 7, 2, 6, 11, 5. 2,3 11, 6, 11, 2, 15, 75,8 8,5 4,6 10, 21, 29, 310, 310, 16, 22; 52, 2, 5,5 1 2,575, 1,5} 1,9 9,9 71,5 210, Qvarteret Vakteln. Tomt Stockholms stad. 5 Qvarteret Trasten. 18 Katolsk-Apostoliska församlingen i Stockholm Magnuson, C., Brukspatron. 9, Stockholms Nya 'Iomtaktiebolag. 11, Dito 7,1 13 Löfström, A. P., Bruksegare. 84,. 66, 11 Ericsson, C. F., Fastighetsegare. 83,5 8'3,5 9 Sällström, A. G., Byggmästare. 68, 7 Stockkolms Nya 'I'omtaktiebolag. 4, 5 Dito 3, 3 Dito 2,5 Hirsch, 1., Grosshandlare. 137' Dito 12;4 2} Sandgren, T., Ingeniörshustru, och Sandgren.I 2 93 J., Ingeniör. f - Stockholms Nya Tomtaktiebolag. 5, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

4 Nya N. Gatans namn. 16 Odengatan 17 J) 18» V. Humlegårdsgatan 31 1 V:a Humlegårdsgatan - 2») 38 3» 36 1 Östermalmsgatan 2 Engelbrektsgatan 3» 5 Karlavägen 6 Engelbrektsgatan 7» 8» 2 Engelbrektsgatan 3») 41..» \ Ostermalmsgatan 6 Rådmansgatan 4,6 Brahegatan 5 Sturegatan 12 Valhallavägen 15 Brahegatan 16») 17 f..» lostermalmsga tan 18» l' I~turega tan 9\ Ostermalmsgatan 20 Sturecatan 21»)~ 22» 23») 4 Sturegatan ~ f Stureparken lfloragatan 10» 11» 12» 9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling. Adr.-N. Huseg, namn och karakter. 6 ~tockholms Nya Tomtaktiebolag. f Ahrberg, C. E.,~. l 8 lhellman, E., l J Heijkensköld, G., J,. 10 Vagt, Chr., Konsul. Stockholms Nya Tomtaktiebolag. Dito Dito Qvarteret Kulberget större. Stockholms stad. Tranberg, G., Hofjägare. Qvarteret Näktergalen. 2A Hofgren, F. G., Possessionat. 35 Weinberg, C. A., v. Häradshötding. 33 Bostadsaktiebolaget»Patrioten». la Palme, S. T., Löjtnant. 29 Philipson, C. D., Konsul. 31A Erhardt, E. V. B., Läkare. 31B Bockholms-Sä ttra Aktiebolag. Tomt Stockholms stad. Qvarteret Tallkotten. 43 Kleen, E. A. G., Med. Doktor. 41 {Prytz, V. H., Poss~ssionat.} Frisk, r. J. D., Froken. 1 3!} Stockholrns Missionsförening. Langiet, Elof, Byggmästare. 3 Nilsson, Anna, Fru. Qvarteret Elgen. 47,49 Wallenberg, K. A., Bankdirektör. 58 ft~e?1ptander,. R., Landshöfd~ng. ~- \Lllheskold, ~., Kamrerare Modee, A. V.. Husegare. 37 Berendt, S., f. d. Fabrikör. 39 Almgren, V., Brukspatron. 45 Vestman, J. A. P., Fabrikör. 43 Broberg. C. G., Vaktmästare. ~~} Jansson, J., Landtbrukare. 21 Nilssons, 1., sterbhus. ~~} Rinman, C., Brukspatron. 54 Weber, A. D., f. d. Major. 56 Banck, G., Kassör. 62 Larsson, Sofia, Enkefru. 60 Hirsch, Isaak, Grosshandlare. Qvarteret Björken. 29 Presterakapets Enke- och Pupillkassa. 3 12} Andersson, A., f. d. Landtbrukare. 14 Östergren. A., Statsråd. 16 Beckman, M. S., Enkefru. 20 Syl van, C., Hofintendent. 18 Dito 987 Br.Lv, 'I'ax.v. tusental. tusental. 6, 95, 6, 7, 14, 8,5 37,s 263, 8, 225, 208, 177, 275, 177, 185, 213, 88, 75, } 295, 278, 1 106, 185, 155, 95, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 416, 2 300, 182, 208, 2 177, , 177, 135, 65,5 300, 108, 213, 61, 88, 295, 285, 275, 1 115, 195, 155, 211, 2 429, 21[', 300, 215, 1 195,

5 988 9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling. Nya N. Gatans namn. 14JÖstermalmsgatan \ Flo raga tan 15 Östermalmsgatan 16» 17 Florag-atan 18 Valhallavägen 19 Il 20» 3 Floragatan Villagatan 12 7 ~loragatan 13 8 Ostermalmsgatan 9 9 )} Villagatan )} 20 12» )} Floragatan 21 Tomtdel 15 Il 19 7 Engelbrektsgatan 8» 10» 11 Östermalmsgatan 12» 14,15 Villagatan 16 Il 17» 18» 1 20 Engelbrektsgatan 21 Lill Jans plan 1 Östermalmsgatan 2 Engelbrektsgatan 3» 4 Karlavägen 5 Villagatan 6» 7» 8» 9,10» 11» 3 Villagatan fl» 7 Karlavägen 8 Floragatan 9 Villagatan Adr.-N. Huseg. namn och karakter. 13}. Iv Westerdahl, J., Bagare. 15 Smitt, J. W., Generalkonsul. Hedvig Eleonora församling. 22 Pettersson, J., Byg-gmästare. 45A,B Berendt, S., Grosshandlare. 43 Söderbera, J. E., f. d. Skräddarmästare. 41 Jonson, G., Handlande. Qvarteret Granen. Kempe, W. H., Grosshandelsfirma. Flygare, G., Löjtnant. Janse, Alb., Kapten. Hammarqvist, P. K, Husegare.. Philipson. C. D., Konsul. Håvander, H., Byggmästare. Lenhardtson, C., Enkefru. Gellerstedt, A. T., Professor. von Krtemer, L., Fröken. Henricsson, S., Enka. Löfgren, E. f. d. Hofbokhållare. Stockholms stad. Wallin, J. A., Enkefru. Qvarteret Tallen. 18 Betelseminariet. 16 Hambn. K. J. H., Bokhållare. 14 Thiel, J., Grosshandlare. 12 Glimstedt, P., Justitieråd. 1 Cederschiöld, R., Major. 3 Prins Oscar Bernadotte. 5 Thegerström, Hilda, Fröken. 13 Alrutz, H. L S., Enkefru. 15 Larsson, E. F., Gro-sshandlare. 17 Ruuth,.M. D., Generaldirektör. 19 Nordström, C. 'l'., f. d. Ofverste o. Oldberg. O..M. E., Kommendörkapten. 21 Landtblom, O., Disponent. 20 Larson, S.. Enkefru: 4 Whitlock, S. A., Enkefru. Qvarteret Eken. 2B Geber, H., Bokförläggare. 6 Katolska församlingen. 4 Näs, Per. Grosshandlare. 1C Ekman, O., Konsul. 11 Laurin, C., Kassadirektör. 9 Cervin, Carl, Bankir. 7 Lil1iesköld, E. W., Kamrerare. 5 Lilliesköld, E. W., Kamrerare. 3 Retzius, A., Fru. 1 Frestadins. A. W., Grosshandlare. Qvarteret Linden. Krook, C. H. N.. Grosshandlare. Ekman, O., Konsul. Adelsköld, C., f. d. Major, Holm, G. B. A., v. Häradshöfding. Lundström, C. F., Godsegare.. Luck, Percy, F.; Grosshandlare. Br.f.v, Tax.v. utsa.tt i utsatt i tusental. tusental , 325, 27, 300, 110, 42, , 71, 66, 65, 73, 67, , 58, 61, 1 88, 165, : 45, 2 192, 1 375,. 205, 2 220, 165, 208, 325, 31, 27, 300, 110, 85, 43,. 60, 28, 73, 77, 77, 73, 85, , 185, 60, 58, 157, 88, 115, 195, 78; SO,

6 Nya N. Gatans 10 Östermalmsgatan 12 Florag-atan 1 9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling. namn. 7 Floragatan S» 9,;Karlavägen 13 Ostermalmsgatan 15{» Sturegatan 16» 17» 1~,» Karlavägen 21» 22 Ploraga tan 23» 7 Karlaväg-en 8r» \Brahegatan 10» 11» 12» 13 }) 15 Östermalmsgatan 1Sturegatan 16\ Östermalmsgatan 17 Sturegatan 18» 1 20» 211» \Karlavägen ( Adr.-N. Huseg. namn och karakter. 8 Cederblom. J. E., Professor. 3 Lundström, C. F., Godsegare. 5 Heiss, F., Direktör. 7 Elander, 1\'[. A., Enkefrn. 9 Wersen, P. A., Byggrnästare. Qvarteret Lönnen. 4 Nyren, J. A., Grosshandlare. 2 Asplnnd, H., Ingen iör. 13 Ollman, E. A., Ingenior. 14 Elliot, O., Godsegare. 16 Dito dito 18} v. Hedenberg. R., K.om!1len~ör, t.\ 19 Berg, L. A., Landshöfding, 1:' f 17 Edling, G. V., Enkefru. 15 Holmgren, l\l 1\'[. o. Flodin, C. F., Fröknar. 13 :posse,. Sofia, Enkefriherrinna. 11 Akerstedt, G., Skräddare. 15B Forsberg, C. L., f. d. Krigsråd. 15A Beck-Friis, J. G.. Löjtnant. 6 Rosencrantz, H., Enkefru. 8 Wallin, J. V., Husegare, Qvarteret Hjorten. 19 Lindsström. V. O., Handlande. ~nahlström, N. W., Apotekare. 29 Jacobson, E., Slottsintendent. 31 Bergius, J., Fru. 33 Gerle, C. F., Xylograf. 35 Lindeblad, J., Skollärarinna. 37 Wessberg, P. K, Tapetserare. 39 Johannesson, C. S., f. d. Fabrikör. 22 Sandström, C. G., f. d. Instrumentmakare. ~g} Fastighetsaktiebolaget»Apeln-Hjorten». 48 Uggla, A. A., Major. 46 Fryklund, J. C., Enkefru. 44 A BBostadsaktiebolaget»Hjorten», 42 Bostadsaktiebolaget»Sture», t~}bostadsaktiebolaget»esplanaden». Qvarteret Djurgårdsbacken. ~2 Ladugårdsl:s 'I'ullg. 32 'I'ranberg, G., Hofjägare. Qvarteret Humlegården. 1 Humlegårdsgatan. l Statsverket, Stockholms Kungl. Biblioteket. stad. 6 Sturegatan 8 Humlegårdsgatan 9,16 Brahegatan Weinberg, Cadovius, Dito 1\'[. G" Enkefru. J. 1\'[., f. d. fabrikör. 12 Humlegårdsgatan 22 Steuch, 1\'[.,Bruksegare. 13{» Sturegatan i6} Dito dito. 12 'I'örnqvist, A., Hofrättsråd Berg, L. O., Konditor. 17» 18 Abramson, G., Grosshandlare. 18 Brahegatan 9 Löfgren, E. K., Enkefru. 22 Sturegatan 38 Lundberg, C.O., Byggmästare. I' 989 Br.f.v. 'I'ax.v, tusental'. tusental. 26, 45, 53, 36, 215, 127, 126,9 202, 175, 1?~, lv3., 143, 400, 5 76, 115, 172,5 175, 75, 88, 78, 195, 152, 113, 242, 136, 60, 45, 82, 1 96, 1 Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 325, 26, 60, 215, 28, ; 202, 175, ; 143, 360, 525, 260, 192, 85, 1 172,.5 175" 77, 103, 83, ; 152, 107, 242, 76,7 300, 9, , ,

7 990 9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling... Br.f.v. 'I'ax.v, utsatt i utsatt I Nya N. Gatans namn. Adr.-N. Huseg. namn och karakter. tusental. tusental, 23.1Brahegatan IKarla vägen 25 Sturegatan 26» 28{Brahega tan Kommendörsgatan 2 '30 Sturegatan 31» 32» 33 Kommendörsgatan 34{Brahegatan 37 Sturegatan 38» jlinnegatan, \Brahegatan 42 Linnegatan 43 Sture~atan 45 Brahegatan 46 Sturegatan 47 Linnegatan 4S» 49 Brahegatan 50» 51» 52 Kardellgatan 53{» Brahegatan 54 KardelIgatan 5) 13 Biblioteksgatan Valhallavägen 15 D 16 D ' ~} Lundberg, C. O., Byggmästare Lönnblads, E., President, omyndiga barn. 34 Buren, C. O. V., f. d. President. 2n Axel och Sofia Alms stiftelse. 291, 3 Didron, E. J., Enkefru. 32 von Platen, L., frih., jemte son. 30 Lundström, C. F., Gorlsegare. 1.Bergman, E., Fröken, ;\-. } 28 taf Kl~ntbel:g, F., Kongl. Se~:er'l t- af Klintberg, H., Kommendör, '.[. 4 Arb. Bostads-bolaget n:o 2. 85, 1~} Bostadsbolaget n:o Dahlerus, Louise, Enkefru. 24 Bolinder, A., Fabrikör. 5}. 13 Valentin, Alb., Handlande. 3 Engelhart, H., Godsegare. 22{ B~'etzner\ E., E~lk~~ru, t 1 \ GIron, E., Bokförläggare, 'l' f 23 Arfwedson, C. E., Ryttmästare. 20 de Brun, M., Enkefru. 4 Mineur, C. G., Fabrikör. 6 Weinberg, M. G., Enkefru. 5 Palmstierna, Hj., Landshöfding. 7 A 7 B Dito, 3 Bostadsbolaget N:o 7. In Dito N:o 4. 6 Arbetarebostadsbolaget N:o ti. 4 Bostadsbolaget N:o 5. Qvarteret Sparfven. 21 Stockholms stad. 105, 23 Thorstenson, P. A., Byggm. o. Falen, A.F.,Fabr. 88, Qvarteret Morkullan. Lindståhl, J. E.F., Byggm. o. Törnqvist, R., Byggm. Sthms.Nya Tomtaktiebolag.... Pyhlson, K., Köpman. Ollander, W., 'I'andläkare. Sthms Nya Tomtaktiebolag Petersson, G. E., Byggmästare. yxhults Stenhuggeriaktiebolag. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA , , 255, 2 85, , 83, ; 1 115,5 86,5 151, 144, 255, , 205, 1 204, 135, 83, 134" 85, 1 117,5 74, 105, 88, I~ Drottninggatan. 32,5 6, 6,9 6,9 6, ,3 20, 6, 49. 6,4 10, 8,5 8,5 9,5 6,4 6,4 20,8 19,6

8 Nya N. Gatans namn Surbrunnsgatan Surbrunnsgatan 2 26» 27 D , :de Roten. Egendomar inom Östermalms församling. 991 Adr.-N. Huseg. namn och karakter. Stockholms Nya Tomtaktiebolag Lundberg, J. G.. Handlande. Qvarteret Beckasinen. Stockho lms N ya Tomtaktiebolag.... D~ D:~ D:~ D:~ D:~.... D:~.. Br.f,v. 'I'ax.v, tusental. tusental. 127, 6,7 4, 6,4 8, 10, 127, 12, 6,9 6,9 5,5 4,6 3,8 15, 3,7 4,5 5,5 6,2 6,6 10,5 4,3 4,3 5 Gref-Thuregatan 7» 8» 10 Östermalmsgatan 12 Gref-Thurcgat. 14 Östermalmsgatan 15 D 16 Nybrogatan 17» 18» 19 Valhallavägen 20» 9 Gref-Thuregatan 10» 11 Brahegatan 12» f» 14\ Östermalmaga tan 15 Gref-Thuregatan 16» 17 {östermalmsgatan Gref-Thuregatan 18 Valhallavägen 19 Gref-Thuregatan 20 Brahegatan 21 Valhallavägen Tionde eller Nybroroten. Qvarteret Bäfvern. 66 af Forselles, J. A. A., Löjtnant. 68 Ström, C. F., Litograf. 70 Bostadsaktiebolaget»Bäfvern». 72 Strörner, C. C., Enkefru. 31 Berggren, J. O., Byggmästare. 74 Berg, N., Kamrerare. 76 Wall, R., Direktör. 33 Frälsningsurmen. 35. Stockholms stad. 71 Fjästad, J., Kass ör. 73 Rosenberg, C. P., Handlande. 25 Laurin, C., Kassadirektör. 27 Odell, J., Grosshandlare. Qvarteret Renen. 85B Renström. V., Brukspatron., 85A Dito 54 Hasselrot, P., Löjtnant. 52 Hellgren, J. C., Enkefru. 50 Andersson, C. A. A., Fabrikör. ~~} Lundeberg, A., Löjtnant. 83 Soahlin, N. A., Byggmästare. 81 Akerberg, F. W., Sjökartegravör. ~~} Aktiebolaget Söllscher & komp. 31 Johanson, K., Tullvaktmästare. 87 Rothman, F. Th. A., Sjökapten. 60 Rydberg, Emelie, Enkefrn. 33 Sjöbeck, A. W., f. d. Fabrikör. 232,3 175, 233, 1 187, 215, 34, 88, 60, 66, 165, 122, 173, 248, 104, 210,. Brand- och Lifförsäkl'ings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan; 232,3 175, 18~, 1 187, 85, 295, 155, 210, 115, 225, 2 215, 35, 35, 104, 65, , , 173, 228, 104, 210, "I

9 992 10:de Roten. Egendomar inom Östermalm s församling. Nya N. Gatans namn. Adr.-N. Huseg. namn och karakter. 22 Brahegatan 23» 5 ~rahegatan. 6/ Ostermalmsga tan \ Gref-Thuregatan 7» 8 Brahegatan io Gref-Thuregatan 11» 12 Brahegatan 14 Gref-Thuregatan 15 }) 16 Brahegatan 17 1 Karlavägen l Brahegatan 18/Karlavägen t Gref-Thuregatan 1{gref- Thuregatan Ostermalmsgatan 4 Gref-Thnregatan 6 Karlavägen 7» 8 Tullgatan 9{N ybrogatan Karlavägen 10 Nybrogatan 13 Gref-Thuregatan 15 Karlavagen 16.Nybrogatan 17 Gref-Thuregatan 18 N.ybrogatan 3/Karlavägen \Brahegatan 4{Kal'1avägen Gref- T huregatan 6 Brahegatan 7» 8 Gref-Thuregatan 9 l) 10/ Kommen dörsgatan \Brahegatan. 56 Hartman. J., Studerande. 58 Pettersson s, C. A., Maskinist, sterbhus. Qvarteret Hinden. 46 Blackstadius, S. L.. Enkefru. ~~} Knochenhauer, P. 6., Handelsbokhållare. 75 Dahlgren, C. J. E., Byggmästare. 44 Kjellgren, J. A., Husegara. 42 Almlöf, Knut, Hofintendent. 73 Rosenberg, C. P., Handlande. Br.f.v, utsatt i tusental. n Falk, O. E., Amanuens. 40 Vitzen, E. C., Fru. 38 Frisk, Ida, Fröken, sessionat, J. l o. Prytz, V. H., Pos- 69 Whitlock, S., Enkefr. ~ o. Ignell, S., Enkerr. ;}. 67 Dito, ~ ;}. 36 Magnusson, E. G., Enkefru. ~~} Hafström, H., Hofkamrer. ~~} Wallin, J. W., Husegare. Qvarteret Rådjuret. ~6}~ålamb, Sofia C. F., Friherrinna. 56 Afeldt, J., f. d. Regementskommissarie. 54 Bergenstråhle, Elvira, Enkefru. 27 v. Rothstein, C. E., Professorsenka. 29 Nyström, N. G., Rådman. 21 Sta tsverket. ~nandersson. C, Mekanikus. 51 Schumburg, R., Grosshandlare. 60 Ekmark, J. O., Kollega, o. Karlson. G. A., Kollega. 62 Wittenström, Carl, Ingeniör, 31 Silfversvärd, F. G. S., Löjtnant. 53 af Schmidt, G., Direktör. 58 Larsen, Olof, Skräddarmästare. lhellerström, E. A., Arkitekt,.,j-. l» G. A., Handl., t. 5. L. K. A., Fröken, t f" l) J. A., Arkitekt, t. Samuelsson, N. A. H., omyndig, ~. Tomt. Stockholms stad. Qvarteret Hedenbacken större. 3~} Casparsson, C. E' J Kapten. 6~} Björkman. C. A. Th., Landshötding. 61 v. Engeström, J. O. 'I'h., v. Häradshöfding, 30 Mörner, J. C. A., Enkegrefvinna. 28 Meuller, C. L., f. d. Öfverkontrollör. 59 Lindskog, H. L.; och E. B., Fröknar. 57 Dickson, R., Landshöfding. 2~} Axel och Sofia Alms stiftelse. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 155, 155, 62, 72, 62, 60, 63, 75, 96, 77, 77, , 227, ,. 41, 153, 1 64, Tax.v. utsatt i tusental. 142, 1 155, 67,5 72, 77, 92, 96, , 91, , 2 198, , ; ,. 53, 53, 210, 193, 66, 76, 185, 2 SVEA. 1'3Drottninggatan. 14, 272,5 206, n, 85, 76,

10 Nya N.. Gatans namn. 3,Gref-Thuregatan 10» 13 Brahegatan 1 17{'» Linnegatan 18» 19fKommendörsgatan \Brahegatan 20 Kommendörsgatan 21 Gref-Thuregatan l Brahegatan 2 )) 3,4 ) 6» 14 Gref-Thuregatan 1 16,17» 18» 19'» 20» 21 Humlegårdsgatan 22,23» 24» 25 Brahegatan 26 Linnegatan 27 Brahegatan 28» 29 Linnegatan SO» l Gref-Thuregatan 3 Humlegårdsgatan 5 Nybrogat<tn 6 Riddarsgatar, 7, 8 Humlegårdsgatan 10,11 Gref-Thureg<ttan 12 Nybrogatan 14 Rumlegårdsgat. 15 Graf-Thuregatan 16» 17 Nybrogatan 18» 1 20,21. Gref-Thnregatan Adr.-N. Egendomar inom Östermalms församling.' 993 Huseg. namn och karakter. Qvarteret Hedenbacken mindre. 49 Rangoutte, J., o. :Möller, A. H:, Huseg. 51 Ritter, E. V., Byggmästare. 47 Lindblad, J., Snickare. 18 Lennartson. G., Fru Ramstedt, Arnqvist, J. O., Revisionssekreterare. J. :M., Major. 1~} Cronhjelm, A' Th., Kommendör. 9,Il Lamm, H. F., Grosshandlare. 2~} Ugglas, A. A., Major, Barn. 10 Lindberg, C. E. J., Hofqvartermästare. 53 von Platen, Carl, Amanuens. Qvarteret Sqvalberget. 2 Aurell, Frans, Ingeniör. 32, 4 Meurling, C. M., Fröken. 60, 6 Blidberg, N., f. 0.. Handlande. Ofria. 12 Pira, J. O., f. d. Rådman Berg, E. F. F., Kapten. 75; 39 Bremberg, S. A., Målare. 95, 37,35 Hedenbergh, F.o e. Jägmästare och Pettersson, S., Fru. 33 Wibom, Katarina, Enkefru och Wibom, P. M. V., f. d. Vågskrifvare. 31 Helrnin, K, Hyggmästareenka. 42, 29 Kiisel, C. J. R., Kammarmusikus 75, 12 Bendixson. L..A., Fil. Dokt., LindE. V., Enkefru 14, o. Reutersvärd, G. O. E., Underlöjtnant. 187,9 Ljungbloms, J., Husegare, sterbhus. 135, Friberg, Maria, Fröken. 157, Peyron, L., Grosshandlare. 175, Tiselius, A. F., Litteratör. 84, Brinck, G.. Hj., Glasmästare. Karlsson, J ohanna, Enka, Josaphson, C., Enkefru. 93, v. Kock, H. A., Ofverstelöjtnant, 103,9 Qvarteret Riddaren. 20 C. Dram. o. Musik. Artist. Pensionsförening. 1,3 Aktiebolaget Östermalms Saluhallar. 13 Seippel, B. O., Grosshandlare. 5 Statsverket, Högre Lårarinnesemin. 31 {Cedergren, A. N., J'ägmästara.}., Cedergren, H. Th., Ingeniör, ;)-. 5" Sporrong, Emil, Kassör. 24 A. Hh'sch, L, Grosshandlare. 15 A. Karolinska Med. Kil'. Institutet. 15 B. Wedberg, V. A., Enkefru. 7 Hawerman, E., Enkefru. 24 C. Dito, dito. 24 B. Dramat. och Musikal. Artisternas Pensionsförening. Il A. Palin, Aurora, Enkefriherrinna. Il B. Belfrage, J. G. W., Kammarherre. Il C. Schlyter, C. O., Häradshöfd. 22 Ste!1berg, J~,.Fabrikör. Br.f.v.. 'I'ux,v. tusental. tusentaj; 55, 122, 34,5 78, 93, 1 186, 87,,60, 122, 55, 93, 93, 103, , 87, 44, 66, " 75, 107, 92, 124, 48, " ~45, 65, 193, ,. ' 84,.92, 93, 104, 156, 162, 500, 1,0 Il3, 155, 1 1 \ ,5/ " 141, 86, " 1' 300, 300, 115, 85, 110, ,8 116, 97,7-

11 :de Roten. Egendomar inom Östermalms församling. Br.f.v. 'I'ax.v, tn.selltal. tusental'- Nya N. Gatans namn. Adr.-N. Huseg. namn och karakter.. QVljrteret Skrafvelberget större. 1 Nybrogatan 2») 9 7 Akerhielm, Hällström, G. S., Friherre. A. L., Fröken, jemte syskon. 3» 5 Stockholms stad. 4 l> 3 o. Gr.-Thg. 2 5 Gref-Thuregatan 6» 4 6 7» 8 8» 10 9 Styckjunk!aregatan 6 Stockholms pantaktiebank.} 10 Riddaregatan.11» Dito Dahlgren, C. P., Dito Bankokommissarie. 1 Gref-Thuregatan 4.5 Nybrogatan 11,12,13,14 Nybrogat. 15 Nybrogatan 16» 17 Birger Jarls gata 1 Riddaregatan 2 Styckjunkaregatan 3» 4 Birger Jarls gata 6 Gref-Thuregatan 7 Riddaregatan 8» 1 Gref-Thuregatan 1,9 Nybrohamnen 2 Nybrogatan 3» 4 l> 51» lriddaregatan 6 l> 7JSibyllegatan \ Riddaregatan 8 Nybrohamnen 10 Nybrogatan 11 Sibyllegatan 12» 1,2 Riddaregatan 3 Nybrogatan Qvarteret Skrafvelberget mindre. 9 Stockholms stad. 1 Stockholms stad. 1 Sjöqvist, P, J., Byggmästare. 4 Dito dito. Qvarteret Styckjunkaren. 8 Dahl, A.. M., 'Notarie. 7 Lindholm, A.f M., Enkefru. 5 Liljecrantz, O., Skräddarmästare. 12 Edlund, A. T., Grosshandlare. 14 Janson, A. G., Byggmästare. 16 Björck. C., Fru, m. fl. 2 Andersson, C. M., Fröken. 4 Widstrand, B., Målareellka. 6 Johansson. J. P., Husegare. Qvarteret Rä.n.nilen. 17 Stockholms stad. Qvarteret Sjömannen. 26 {KoskUll, A. 1. Bo,' Friherre, t \ 164 Bonde, F., Grefve, l J ' 4 Hartman. C.; Fröken. 20, 6 A. Gestrin, O. E., Kapten, jemte syskon. 145, 8 Lööw, Edla, Enkefru. 104, t~}södergren, B.' S., Aktuarieenka. 42, 18 Sundstedt, J. L., Kapten. 47, 2g} Göthberg, E. C., Enkefru. 24 Levin, A. W., Ryttmästare.' 6 B. Gestrin. O. E., Kapten, jemte syskon. 97, 122, 3 B. Fellenius, Carl, Reinh., J ohan o. Wollmar. 75, 3 A. Lohrrnann, J., Enkefru. Qvarteret JernJo.det. 9 'I'örnqvists, G. G., artvingar. 14 A. Landin, A. F., Enkefru, -!r o. Engvall, C. A., t. f. Generalkonsul, 1 af Donner, G. V. C., Major. Schiick, J. H., Professor.. Axel och Sofia Alms' stiftelse. Dito, dito. Dito, dito. ; eo, 96, 28, 47, 31,. 25, si, 14,2 110, 110, 5 9, 1 23,3 17, 26, 17, 82,. 96, 32, 46, 2 212, 3 600, 78, 194,. 132,8 110, 18, 55; 25, 25, 32, 44, 56, 75, 145, 48, 68, 58, 182, 25, ,, 47, 18!5, 175, 115, 85, 1 67, 8 175:" 48, 68, 58,

12 ._5_' ~!n.'n., Gatans, namn. 9,1.0 Östermalmstorg 11"» 12 '~ibyllegatan 15'» 16'» 17» 18,Riddaregatan 20 Sibylleg-atan 21 Nybrogatan 1,1!:1Humlegårdsgatån 2 Gref.rrhuregatan 4» 8,9 J\fajorsgatan 10,11;12» 15,16,17 Humlegårdsg. 18'» ' 20 Gref-Tliuregatan 21. 'I> 22Linnegatan 24 n ' 25.~ajorsgatan 26 Gr~f-Thuregatan 27 j) 2 Nybrogatan 3 Ml!-jorsgatan 4» 6», 7 'Nybrogatan 8 '.» 12» 15,Humleg!l1'dsgatan 16"» 17 Linnegatan 18 Nybrogatan 19 Majorsgatan 20 Linnegatan LO:deRoten. -Egendomar inom Östermalms församling. Adr.-N. Huseg. namn och karakter. 2 Löfzren, J.. W., Handlande. 4 Askerberg, F. C., Bokförläggare. 21 Hultman, H. B., Gördelmakare. 19 Sundström, Joh. C., Vaktmäst.-Enka. 17 Granberg, J. R.,.årtist. 15 IAme~n, H. E., Enke;ru, t och} \'I'ottIe, N. J., Fru, 'X 13 V0n Homeyer, Z., Enkefru. 11 Ka'hl, C. A., Handlande. 11 Granberg, A., H. och S., Fröknar. 9 Kahl, C. A., Lärftskramhandlare. 14 B. Nilsson, Anna, Enkefru,.Återstoden aj qoarteret tillitö]' l1:te roten. Qvarteret Repslagaren. 10 Kylen, C. L., Enkefrn. 28 Nyström, Erik, Vaktmästare. 32 Stenberg, C. G. L., Agent. 9 B. Carlstedt, N. J., Generalkonsul. 9 A: TroiIius, A., Fru. 7 Sandahl. S. W., Enkefru. 5 Dito, dito. 6 Dahlgren, C., v. Häradshöfd. 8 Grjibb, M. F., Fröken. 34 A. Odman,.A., Speditör.. 34 B. Strandberg, J. F., Handlande. 16 Ahlström, E. G., Färgare. 18 Engvall, C. A., t. f. Generalkonsul. 11 ltörneman, Ahlström, J. A. G., Civilingeniör.} O. T" Ingeniör. 30 B. Witting, W., Stadsbyggmästare. 30 A. Sandberg, J. C., Fröken. Qvarteret Brunflsken. 19 Bergqvist, L. G., Handlande. I 8 Setterman, G., f. d. Handlande. 10 Dito dito. 12 Carlson,E. W., Direktör. 25 Stockholms stad.. 23 'Ji,'alkrnan, A. C., Enkefru.. ' ' 29 Asbrink, J; A. L., Sekreterare. 27 Hertzman. A., v. Häradshöfdine. Bendixson, A., Lärare, {oj, 4 JLind, V,!, Enkefru, t 1 ~ ) Reutersvard, A., Fru,.. J tbendixson, L, Docent, l 2 Crnsebjörn, J. L, Landshöfding. 20 Nyström, A. Th., Vinhandlare. 21 JuhIin;J. Mi., Byggmästare. 6 Dito 22. Firman Julius Geber & komp. Qvarteret Krejaren. l Sibyllegatan 25 Stockholms sta d. Sa1!lplatserå Östermalmstorg 2,11;13, Östermalmstorgl,3 IH~IIstr,?m, H., f. d. Fabrikör, } OCh}.Nybrogatan 28 A. Hällström. C., Enkefru,. 'X' s» 30 Jansson, J. P., Byggmästare.?_.Linllegatan 26 Stockholms stad. /" 995 Br.f.v.. Tax.v. tusedtal. tu~ental. 144, 185, 145, 1 60, 66, 11, 23,. 47, 60, 93, 115, 15, 38, 1 60, Hi8, 1 89,G ' 43, 84, 84, 102, 93, 93, 9,ö 20, 5,3 13, 34,1 57, 85, 85, 145, 138, 158, 57, 112, 28, 32, 5,5 13, 65, 95, 103; 110, 36, ' 81, 92, 95, 92, 95, 155, 110,, 163, 1 210, 162, 162, 1 195, 60, 98,1 207, , 10,9 Br.abdlo!löcli.L:iffÖrsäkrings-Aktiebol:aget SVEA. J3't'~~tt"ihglJatanl -f'....."tti ~l "-"-' -, j "t.,'. I

13 996 Nya N. Gatans 7 Sibyllegatan 8» 10» 14 Nybrogahn 15 II 16 Linnegatan 2 Nybrogatan 8» 10» 2 26 Linnegatan 27 Karlavägen 28» 31 Kommenuörsgatan 32 Sibyllegatan 34{ Karlavägen Sibyllegatan 3 1 Sibyllegatan 2 Kommendörsgatan 3 Nybrogatan 4 Sibyllegatan 6 II 7» 8 Nybrogatan 4,16 Nybrogatan 5 Gref-'l'huregatan 6 Linnegatan 7» 8» 10 Nybrugatan 14 Gref-Thur\lgatan 1 18» 21 Karlavägen 22 Nybrogatan 1 Gref-Thuregatan 2 Nybrogatan 3» 4 Kommendörsgatan 5 Nybrogatan 6» 7 Linnegatan 10:te Roten. Egendoniar inom Östermalms församling: Br.f.v. Tax.v. namn. Adr.-N. Huseg. namn och kara~ter;.tuseutal. tuseutal. 43, 35 Stockholms stad. 33 Jacobi, H. A., Fru. 45,. 31 Stockholms stad. 55, 27 Gagge, C. F. H., Bokbindareenka , 28 B. Stål, W., Öfverstelöjtnant ,. 28 C. Bergvall, J. A., Bagare. 44, 65, 2.S,30 Janzou, C. F., Handlande. 2 Qvarteret Rudan mindre. 36 Hellströrr:s. C. H., Byggmästare, sterbhus. 46 {Li~~hOlm, C. O., Murare, il 1 } Strömberg, J. E. och C. A., jf' 48 Skoglund, K., Enkefru Ahlberg, J. Hellströms, A., Bagare.. C. H., Byggmästare, sterbhus. 15U, 25 Dito, dito. 37 J.ungstedt, C. A. H., Kapten.. 76, 35 Akerhielm, C. O. B. E., Friherre, Kapt. 168, 21 A. o. B. Lundgren, C. R., Sjökapten. H2, 49 Jacobsson, Erik, Pianofabrikör. ~~} Lamm, O., Dirtlktör. 206, 61 Löwenhielm, H.' C., Enkefru, jemte döttrar. Qvarteret Laxöringen. 47 Magnusson, L. 'l'.. Bokförare. 20B. Strömbäck, M. C., Enka. 40 Wawrinsky, A; E., Grosshandlare. 43,45 Buren, A.; Kammarherre. '. 39 Ortman, J. A., Bryggare. 41 Bergström, G., f. d. Teaterdirektör. 38 Nilsson, J. P., Byggmästare. Qvarteret Rudan större. Stockholms stad. ' 36 fcederblad: F. 8. B.,. Fröken t.} \Keyser, H., Fru t.. 15 Sjöberg, Rud.,Fabrikör. 17 {Johansson, C. E., Gr~ssh., t.} S,chnell, C., Grossh., 2-' 19 Carlstedt, N. J., Generalkonsul. 37 Apotekarnes Mineralvattens-Aktiebolag. 42 Johansson, J. F;, Hyrkusk. 44 Sällsk. för folkunderv. befrämjande. 38 Mattsson, E. C., Enkefru. 14 Kroplien; F., Grosshandlare. 47 Isoz, R., Laridtbrukare. 110,. 147, 3,5 10, 98, 2 183, 186, 114, 4, , 175, 133, 1 209,5 110,. 112, , 186, Qvarteret Guldfisken. 40 Linder/E. V. Källarmästare. 75, 35 Apotekarnes Mineralvatt.-aktiebblag. tillsammans med n:o 10 Rudan Brf. större , 33 Kinberg, Hj., Bokförläggare. 16 Bernström, J., Direktör , 41 Nilsson, J. B., Byggmästare. 2 2 ~ ~~. ~ 1 7 f Johansson, C. E., G.rossh.} S 7 q R d t.. \Schnell, C., Grossh.. e n:o v. u an s orre. Brand- ochj.lfförsäkrings-akliebolaget.syea. 88, 75, 51,6 225, 54, 85, 165, 135, ' 75, 65, Dtottninggatan.

14 l l rteroten. Egendomar inom Östermalms församling. Nya N. Gatans namn. Adr.-N. Huseg, namn och ka~akter. 997 Br.f.v. 'I'ax.v. tusental. tusental, Qvar.teret Flundran. 1 'Nybrogatan. 45 Melander, Emil, Kapten. 175, 2 Kommendörsgatan 17 Kantzow, S:t George de, Baron, Legationsråd. 302, 3» 15 Grönvall, C. A.. Bryggare. 166, 4 Karlavägen 12 Bostadsbolaget»Yega» N:o ,2 5» 10A,B. Bostadsbolaget»Ostermalrm 6 Gref Thuregatan 50A. Bostadsbolaget» Vega N:o 1» 7» 48 Bostadsbolaget»Vega N:o 2» 9 {Komme:dörsg. in Englund, Å. M., Byggmästareenka. 10» 13 Akt.-Bol. Ladugårdsl:s högre Läroanst, r. flickor. 1 Sibyllegatan 3 Karlavägen 4 Kommendörsgatan 5' Nybrogatan 6» 7 Karlavägen 1 Sibyllegatan 2 Tyskbagaregatan 3 Nybrogatan 4» 6» 7 Tyskbagaregatan 1 Nybrogatan 2» 3 Valhallavägen 4» 5 Sibyllegatan Qvarteret Forellen. 53 Bergström, C. G., Kapten. 18 Lundberg, C. O., Byggmästare. 19 Mattsson, E. C., Enkefru. 42 Dito, 44 Dito, 20 Egerström, F., v. Häradshöfding. Qvarteret Ekorren. 63 Lundin, C. J., Grosshandlare. 4 Ljunzgrens. A.. Med. Doktor, sterbhnsdelegare von Konow, S., Kapten. 58 Sandgren, J., Ingeniör. 60 Norin, A., Stadsnotarie, 62 Flygare, A., Agent. 3 Winroth, Adele, Fru. Qvarteret Räfven. 66 Nehlson, A. G., Organist. 68 Eriksson, A., Grundläg-gare. 19 Wahlin; C. M., Kronolänsman. 17 Almlöf, A. N., Trafikchef. Eriksson, A., Grundläggare. Dito Stockholms stad. Dito 55, 75, 49,7 400, Elfte eller Kyrkoroten. Qvarteret Bodar och Tomter. - Upplagsplatser Stockholms stad. 53,6 6 Kaptensgatan 17 Statsverket. - Nybrotorget Stockholms stad. Klosettlokal. 5,8 Qvarteret Kyrkogården. 1 IKaptensgatan 12, 18kepparegatan 3J 'I'örnqvist, J. C., Possessionat. 122, 122, 2 Kaptensgatan 14 Varenius, N. A., f. d. Generalkrigskomm. 101\ " 'L' 3» 16 J ahn, O. F.. Bokhållare. 4» 18 Linnander, Hilda, Enkefrn , 20 }<'ick, G. F.) och A. T., Fabriksidkare. 45, 52, 6. Artillerigatan. 4 Söderström, C. C.. Grosshandlare. 93, 714J»., \Riddaregatan 2 2~} 8{Artillerigatan Riddaregatan 2~} Lundberg, C. O., Bvgzmästare. 16,6 10» 28 Wengelin, L., Handlande. 66, 66, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 175, 283,, 166, _ 121,1 212, ' 2 135, 63, 85, 1 73, 385, 185, 6R, 205, 220, 110, 2 L ".165; 260, 21,2 3,3,..' 67,4 I.

15 998 l1:te Roten. Egendomar inom Östermalms församling. Nya N. Gatans namn. Adr. N. Hlfseg. namn och, karakter. 11 Riddaregatan 30 {Rossander, J., Grossban,dlare, Bagge, A., Bankokommissarie. 1/2 1/2 12» 32 Isacson, L., Stadskassör. 13 Skepparegatan 5 Piehl, J. F., f. d. Bagare. Qvarteret Klippan. 1,2 Kaptensgatan 11,9 Lindström, A., Enkefru. 3» 7 Lindström, Edw., Konsul., 5 {Brolin, C. F., SjÖkaptenshustru.}, 4» Willborg, A. S. M., 3 Sager, J. E. M" Stallmästare, ' Qvarteret Hafssvalget. 2 Riddaregatan 17 Tamm, P. G., Disponent. 3,4 Artillerigatan 10 Ditsinger. F., Fabril,<ör. 5» 12 Baumgardt, G. E., Fabrikör. 6,7» 14,16 Brinck, Alfr., Grosshandlare. 8» 18 Cederlund & Rubenson, Målarefirma. 9» 20 Sahlin, P. O., Skomakare. 10» 22 Nordenfeldt, O., In~eJ;dör, 11» 24 Hultgren, J. A., Radman. 12» 26 Dito, dito. ' 13» 28 Muller, A. R., Enkefru. 14 Storgatan 4 Alm, A. E., v. Häradshöfding. 15» 6 Ottergren, J. J.. Snickare. 16,» S Jansson, J. A., Husegate. 17,18» 10 Ekluna, C. L, Landtbrukare. 27 Riddaregatan { Riddaregatan - Sibyllegatan - Artilleriplan 1 12, Skeppareg. 21 Hedv. Eleon. Förs. Kommin.-bost. o. Skolhus, 20 Skepparegatan 19 Björkman, J. A. G., Major. 21» 17 Bostadsföreningen Norden.} 22» 15' Dito" dito. 23» 13 Winberg, F. R., Byggmästare. Br.f,v, 'I'ax,v, utsatt i u.tsn.tt i tusental. tusental. 84, 122, 115, 24» 11 _Carlin, F. O., Ingen. o. Carlin, E.S., Frök. 1,10, 25 J) 9 B {Svensson, L. P., Verkmäst, och Lundgren.}. K. P., Smidesmäst. 26» 9 A. Dolk. C. V., Byggmästare. 94, JBlomstrand, M. M., Bygg~iist..enka,t 19 lblomstrand, J. M.. Omyndig, J Larsson, L. P., Malare. Qvarteret Jernlodet. 1~} Statsverket. ArtiHerigården. - Statsverket. Kronobageriet. o Ladugårdslands församling. Kyrka. Aterstoden af qva1 t81 et tillhör lo:ae roten, Qvarteret Sjökalfven. ' Storgatan 1 Handlanden J, A. Rams barn ~ och) 1,2{ Östcrmalmstorg 6 Studeranden A. Fagerberg, ~. f.3 Sibyllegatan 10 A Meijerson, E. C., Fröken. 4» 12 B {Malmberg, Nikolina, Fröke.~~; \ \Malmberg, C. V. F., Ingemor 'r' ( 5» 14 Larsen, M., Intendent. 1l,Hl Storgatan 5.,3 Björck, Charlotta, fru, m. fl. 12 Jfrug. 9, Linnegatan 34 Carlson, C. J., Murare. 13 Sibyllegatan 8 Funck, Maria, Fröken. 14 Linnegatan 32 Sjöqvist, J., Byggmästare. 17 Jungfrugatan 7 A. Erlandson, P. 18» 7 B. Hedv.Eleon. församl, Kyrkoh.-bost. 20» 5 Peterson, J. H., Grosshandlare. Brand- och Lifförs~krings.Aktiebolag_et,SVEA. 178, 1QO, 53,8 58, 2 2QO, 56, 124, 45,,6, 55,} 95, 38',, 62, 60, 35,6 29,6 59,9 51,6 1~2, 115, ; 75, 213, 300, 85, 55, 126, 55, 175, 72, 95, : 75, 210, , 97, 94, 185, 185, 215, 45, 65, 35,6 134,1 60, 105, 354' 76: 1 210, 1,620, 5 312, 65, 65, 64, 178, 78, 105, 354, 76, 1 225, 13 I)rottninggatan.

16 1,21 Storgatan 2' Jungfrugatan 3» 4» 5 J) 6,» ';,8 Linnegatan, 10» 1~,12» 13 Al"tillerigatan 15.;16» 17» 18» 1:9 Storgatan 20» 22 Artilleriga tan io.n Linnegatan 12 Jungfrugatan 17, Linnegatan. 18{Kommendörsgatan Jungfrugatan 19'» 20» 2\ J) 22 Artillerigatan 23,» 24» 25 Kommendörsgatan 2 Sibyllegatan 3 Jungfrugatan 4{ Linnåga tan, Sibyllegatan 5 6 Jungfrugatan 7», 8 Sibyllegatan 9,» 10/Linnegatan \ Jungfrugatan 18' J) 19 SibylTegatau 20» 2rl»,\Ko'mmendörsgatan 22{». Jungfrugatan 23 'J) 11lteRoten. Egendomar inom Österrnalmsförsarnling: -., 999 ~(ya'n, Gatans.namn. Adr.~N. Huseg. namn och karakter. -" Qvarteret Sjöhästen. 7,9.Arfvidssou, N. C.. Kansliråd, 4 {MagnllSson, A. F., Bygg-mästare, 1'.1 Andersson, H. C., Enkefru, *. f 6 Uhrbom, G. L., Bagare. - 8 Månsson, F. M., Handlande. 10 T'örnqvist, A., Professor, 12 Ortman, J. A., Bryggare. 36 Stockholms stad. 38 Daun, Joh. E., Fru. 40 Stockholms stad Wacklin, A, C., Enkefru. 11 Spross', J. G., Fabrikör, sterbhusdelegare. 9 {Rllndberg, A. J., Fröken, t ) Rundborg. C. G., Snickare, t.j 7 Wennerholm, S. F., Byggmästare. 5 Rydgren, M., Enkefru, m. fl.' 13 Stockholms stad. 11 Hedenbergh, E., Enkefru. 13 Wessberg, M. B., W. E. o. A. C., Frökn. Qvarteret Brandmästaren. 33,35 Möller. P. A., Löjtnant. 18 Gustafsson, L., Bokhållare. 37 Hedvig Eleonora församling. ~~} Gustafsson, J., Förgyllare. 24 Lennvall, L. E., f. d. Destill. 22 Kander, A. W., Inzeniör. Br.f,v, Tax.v. tusental. tusentat,, 2 14, : 94, 12, 9,. 3, 4, 9;5 55, 50 83, 23,5 35, 4, 20 Uddenberg. K. S. H., Enkefru, jemte barn. 44, 25 Holmberg, B., Verkmästare. 23 Liljedahl, J., Apotekare. 27 Ros, A. H., omyndig. 30 Flodin,,C. J., Byggmästare. Qvarteret Jungfrun. 34 Stockholms stads Fattigvårdsnämnd. 45,7 25 Ljunggrens. A., Med. Doktor, sterbhusdeleg. 86, Schoultz, C., Grosshandlareenka. 217" 20 {H~nsson, C. J.,' Bygg~ästare, t } 128, NIlsson, N., DItO. 2' 13 af Schmidt, G. 72, 15 Carlsson, C. G., Kopparslagare. 22 Bergling, C.!\., Ingeniör. 162, 32 Akerfnan, J., A.son, Verkmästare } Berendt, S., Fabrikör. 210, 23 Sundqvist, J., Husegare. 65, 30 {Löthners, O.W., Husegare, sterbhus: t ) 100 Löthner, W., Enkefru, '\-. f' 24 Schul ze, C. R., Kassör. - 87, ~~} Öhrvall,H., Husegare, 186, rg} Rogh, J ohu, e. o. Kanslist Ahlström, J., Byggmästare.,Brand~,och'.Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 60, 185, 186, 245, 20, 44, '94 80; 26, 15, ' 7,1 8,2: J4, ".1.83, 35, 64, 4, 267"5 85,. 8Q: 185, 103; 65, 100; 120; 92, 186, 45, , 90 '76: 162, 45, 210, 87; 186, 13) D.roth11 nggatarl. 190;., 55,'"

17 1000 ll:te Roten. Egendomar inom Östermalms.församlifig,.Nya N. Gatans namn. Adr.-N. Huseg. namn och karakter. l{jungfrugatan Kommendörsgatan 2{» Sibyllegatan 3» 7 Karlavägen 8» 9 Jungfrugatan 10 Artillerigatan 12 Kommendörsgatan 13 Artillerigatan 1,2 Kar1avägen 3 Artillerigatan 4{Jungfrugatan Tyskbagaregatan 1 Karlavägen 2 D ;) Jungfrugatan 4{Sibyllegatan Tyskbagaregatan 1 2 Sibyllegatan 3{VallhJlavägen 4 Sibyllegatan Tomtdel 1,7,8 3,4,5 Tyskbagareg. 11 Sibyllegatan 12,13,14,16» 17 Tyskbagareg. 28,29 Jungfrugatan 1 Kaptensgatan 1,2 Riddaregatan 3» 4» 6,7 Skepparegatan 8 Kaptensgatan 10 Skepparegatan r» lllriddaregatan Qvarteret Ynglingen. ~~} Heijkenskjöld, B. W. A. R., Löjtnant. ~~} Rosenberg, C. P., Handlande. 30 Se n:o 19 qvarteret Jungfrun. Qvarteret Brännaren. 26 Peterson, J. H., Handlande. 28 Lud vig, Rnd. Grosshandlare. 30 Angman, J. A., Ingenrör. 37 Schwartz, F., Landtbrnkare. 27 Burman, B. F., Jernvägstjensteman. 33 Holtermann O., Löjtnant. Qvarteret Rapphönan. 45A,B,C. Bostadsbolaget»Malmgården».. 43 {Gyllenhammar, H.,..Statio,nsinspektor, t \ von Konow, L., Froken, ')". J 38\. ' 12/ Asbrmk, J. A. L., Sekreterare. Qvarteret Tjädern. 41 v. Knorring, L. E., Enkefru. 43 Kalling, C. O., Stadsnotarie. 31 Jansson, Carl. 3~} Hofsten, A., Kanslisekreterare. Qvarteret Storken. Stockholms stad. 54 Meck, C. J,. Husegare. ~~} Wiren, A. G., Grosshandlare. Eriksson, Dito, A., Grundläggare. Qvarteret Ripan. Stockholms stad. Qvarteret Djurgårdsbacken, öster om Carl XV:s port. Stockholms stad. 7 Rydgren, M., Enkefru, 'm. fl Delvis ofri. =} Stockholms stad. 35,37 Becker, Wilh., Grosshandlare. Qvarteret Krabaten. 1 Statsverket, f. d. Veterinär-instit. Qvarteret Falken. 42,40 Hedvig Eleonora församling. 38 Hedvig Eleonora församl. folkskola. 36 Palmstierna, C. F., Envoye. 4 Alexanderson, A., Häradshöfdingeenka. 6 Aktiebol. för arbetarebostäder i Stockholm. 4 Lippman, S., Boktryckarehustru. 6A Blomen, J. W., f. d. Banktjensteman. 6B,.. 34 J Ostergren, J., Styckjunkare. Brand- och Lifför~äkrings-Aktiebolaget SVEA. Br.f,v, 'I'ax.v. utsatt i utsatt I tusental. tusental, 1 185, 173, , 255, 93;11 103,1l , 232, 416, 205,, 205, 148, , , 155, 2 41, 29, 54, O, 95, 95, 10, , 24, 85, 104, 52, 60, 19, 27, 56, 13 Drottninggatan.

18 l1:te.roten. Egendomar inom Östermalms.församling. '1001 Nya-N, Gatans namn. Adr.-N.. Huseg. namn och karakter. 1,,{Riddaregatan,e> Grefgatan 4 Riddaregatan 5{Styrma~sga tan 6» 7» 8» 10 Strandvägen» 1,26 Riddaregatan 2» 4 Grefgatan ;')» 6» 7,8» 10» 11 Storgatan 12» 13,» 14 Styrrnansgatan 15 16,17» 18'» 19,20» 21,22,23» 24' 2 27 Riddaregatan 28{Grefgatan v Riddaregatan 29 Grefgatan 80» 2 Skepparegatan 3,.4» 6,7» 8» 10 Storgatan 11» 12, 14 Grafgatan 1 16,» 17,18,1 20» Qvarteret Edelman mindre. 442:nStatsverket. f. d. Veterinär-institutet. 48 Nilsson, N. V., Bokhållare.. 5g} Ribbing, G" Assessor. 7 v. Stapelmohr, C. H., Kamrerare. 5 <Andersson, A., Handlande. 3 Forssner, HL f. d. Stadsmäklare. l ~krell, C A. G., Löjtnant, 21 Aberg, Hi. F., Maj ur. Stockholms stad. Klosettlokal. Upplagsplatser. Qvarteret lindormen. 33 Schnell, C., Grosshandlare. 31 Hjortberg, C. E.. Enkefru. 8B Kalb,.M., Enkefru. 10 Schiicker, C. G.,.Byggrnåstare. 12 Eriksson, C. F., Angbåtsbefälh Olsson, P. Lindqvist, J., Inspektor. G. H., Musiklärare. Ofria. 18 Börström. C. G., Husegare. 22 Westerberg, F. A., Handlande. 24 Norman, A., Stadsmäklare. 27 Norman, A., Stadsmäklare. 26 Löfgren, J.. Fröken. 25 Fernqvist, C. E., Enkefru. 23 Peterson, A. G., Snickare. 21 MOl'bergs, A., sterbhus. Ofria. 19 Heidenreiehs, A., sterbhus. 15,17 Vikt.-handl. Pens.-inr. N:o 21 ofri. 13 Carlson, G. T., Postvaktmästare. 11 Julin, E., Fabrikör. 29 Thomas, J. E., Byggmästare , , ,20 2~ A} Dito, 6 B Thomas, J. E.. Byggmästare. 8 A Stenberg, S. A., Grosshandl, /Berlin, 21 ) Huldt. V., Enkefru, } E. C., Fröken,.1. Huldts, A. F., Kapten, omynd. 19 Ritter, E. V., Byggmästare. I 17,. J 15,13,11 Bostadsbolaget»Norden N:o 1». 9 Carlings, F. W., sterbhus. l barn, +.1 Br.f.v. 'I'a x.v. tusental. tusental. 54,4 3 78, 154, 165, 156, 156, , 1 282,1, 165, 175, 2,!l. 2,8 2,3 17, 15, 125; 78,,. 31,5 r. ' 85, 12, 1 20,. 1 99,9 5, 10, 2, 3,å 32, 46, 8, , 58, 144, 18, 25, 5, 5, 77, 77, 194, 194, 77, 77, 108, QvarteretHvalllsken. v. Knorring, A., Fröken, o. Liedberg, A., Fru. 95, 95, Juringius, C., Registrator. 95, 95, van Bouchaute, J., Köksmästare. 21, 37, Rarnstadt, O. W., Destillator. 77, 77, Hellström, A. N., Vagnmakare. 95, Johansson, C. A., Kassör. ' Sjöqvist, J., Byggmästare.j, d:o. J 271,2 300, t Selenius, A., Enkefru, :l-. l ISelenius, V. L.. Studerande,:l-.! 1 226,, 26, 35" 10,.", Brånd~och Lifförsäkrings;,Aktiebolaget SVEA; 13:Drottninggatan.

19 1002 Hrte. Roten. Egendomar inom Östermalms församling. Br.f.v. 'I'ax.v,.Nya 'N. Gatans namn. Adr.-N. Huseg. namn och karakter. tusental. tusental. 231 Grefgatan 55, ~l}statsverket. \ Riddaregatan 24 Grefgatan 2 26 Riddaregatan 29 Grefgatan Skepparegatan 32 Riddaregatan 3 Artilleriga tan SLinnegatan 10 )y 11 Skepparegatan 12» 13, 15,16») 17» IS Storgatan 1 20,,» I 21» 23» 24 Artillerigatan 2 (» 26\ Linnegatan 1,2 Storgatan 3 Skepparegatan 4,5,6,7,8» 11 Grefgatan 12») ) 1, 16» 17 Storgatan 18 Linnegatan 2 Linnegatan 4,5,6») 7,S» 9 Skepparegatan 1 16» 17 Kommendörsgatan») IS { Grefgatan 19" n ' 20, 21.'»» 7 B. {B~oman, A. V., Kapphandl. } Lindgren, T. B.,. 7 A. Jacobsson, C., f. d. Handlande. 23 Föreningen för Israelsmissionen. 5B, Herlin. C. R., Ingenjör. 5C. Silfversvärd. C., Kansliråd. S Guilletmots, F. T., Grosshandl., sterbhus. 21 Jacobssons, A.A., Handlande, sterbhusdeleg. Qvarteret Hafsfruil.. 36 Holmström, G. Hj., Angfartygsbefälhafv. 4S Stockholms stad Stockholms.stad, Gustafsson, J. A., Arbetskarl. 33 Frånberg, L. M., Snickare Lindebergs. C. S., arfvingar. Anderson, M. J., Kakelugnsmakare. Ofria Kalling, C. G., Grefve. Zetterbergs, M., Enkefru, sterbhus. 21 Westel'lund, G. C., Vaktmästareenka. 19 Zetterbergs, M., Enkefru. sterbhus. 17. Bergström, M. L., Handlande., 15 B. Norberg, A. R., Enka. 15 A. Andersson, R., Byggmästare. 34 Buren. C. E., f. d. Trädgårdsmästare. 38 Berendt, Simon, Fabrikör. ~~} Nilsson, P., Fabrikör. Qvarteret Vildsvinet. 23 A. Stockholms stad ,34,36 Hedvig Eleonora församling. Ofria. 37 Olsson, A., Handlande. Thorell, A. C., Fabrikörsenka Bolaget Arbetarehemmet. 31 Fougberg, F., Räntmästare. 29 Krook, C. H. N., Grosshandlare. 27 Köster, M. C., Bagarmästareenka. 25 Carlström. C'. L., Handlande. 56 Morberg, M. G., Enkefru. Qvarteret Kumtet. 6l 57,55 Stockholms stad. Jonssons, J. A., sterbhus. N:o 4 o. 5 ofria. 53,51 Hegsrrdt, G. H. & k:ni, Grosshandelsfirma ' Brandel, Poppius, C. H., Kamrer. E. G., Tullfiskal. 44 Johanssons, J., Grossh., starbhus. 46 Jonson, C. J., Grundläggare. 4S Hammarlund. N. M., Byggmästare. 40 v. Knorring, H., Generalmajorsenka. ~nholmström, M., Bagare, jemte barn, 45 Nyholm, J. A. O., Skulptör. 43 'I'halin, Carl, Handlande. 41 Johanson, Joh., Vinhandlare. 102, 1 SO 110; 28, 165" 123, 46, 1,4 13,6 7,. 5,. 27, 64, 6,5 46,7 76, 44, 310, 77, 6,8 1 21, 21, 43, 6, 21, 14, 158,,e5, 131, 117, 257, 155,. 137, 115, 133, H4, SO, 110" 28, 165, , 12,4 16, 14, 15, 77, 76, 310, 164, 335, 277,. 63,5 225, 1 34, 32, 185, 43, 17, Brand- och Lifförsäkrings.Aktiebolaget SVEA., 13 Drottninggatan. 24,. 172,5 60, 172, 214, 257, 155, 137,

20 ,N:ya N. Gatans l Skepparegatan 2» 3» 4» 6») 7~innegatan 8'» 11» 12» 13'» 14 ArtIllerigatan 15 Nybergsgränd 16 J) 17 }) 18 J) namn. 19,20 Kronqvarnsgränd 21» 24 Nybergsgränd 25 Artilleriga tan 26» 1 Artillerigatan 1 Skepparegatan 2 Karlavägen 2» 6. Grefgatan 7» ( Karlavagen 2», s.io Tyskbagaregatan, ~,7» 8 Jungfrugatan 9,» Tomt 1 Karlavagen \ 20:deRoten. Egendomar inom Östermalrnaförsamling. Adr.-N. Huseg. namn och karakter. Qvarteret 49 Stockholms stad. 47 Kronqvarnen. Br.f,v, I'ax.v, utsatt i utsatt 1., tusental, tusental, 1~ ~ti~: }Brandf.-värde tills, med 16 0,17 25,{ 41 11,. 39 DUo. 1~ 49 Magnussons, U. C., El1kefru, sterbhus. 12,. 47 Möller, G.A.,Huseg. o.möller, A. E. V., Frök. 3,,45 Raaum, N. A., f. d. Sjökapten. 18, 43 Stockholms stad. 3) 41 Malmsten. C. G., f. d. Åkare. '6,. 39 Stockholms stad. 8,3 44 Klingberg, A. C., Enka. 65,. 8 Drougge, T. M., Fröken 4, Stockholrns stad.} ~ B df.. d'. ran.-var e se n:o 3 } o. 4, , 2 r Ericson. G. A., Åkareenka, -t'l N:o 19 ofri. 10 lsandström, C. C., Enka, i.,5 4 Stockholms stad. 7, 6 af Winklerfeldt, M. M., Fru. 18, 46 Nilsson, Catarina G., Akareenka. 60, 48 Stockholms stad. ' 11,1 Qvarteret Studenten. 52 Stockholms stad. 156,2 375,:: Qvarteret Gnistan. 50 Lundberg, C. O., Bl.ggmästare. 34 Petersson, A., Bokhållare. 32 Lundberg, C. O., Byggmästare. 49 Dito, dito Dito" dito. Qvarteret Vedbäraren. 57 Stockholms stad, f. d. Tullhus. 55 Seippel, O., Grosshandlare. 11 Svensson, L., Timmerman. 9 Stockholms stad. 44 Ljungberg, J. :iv1" Pyrverkareanka 44 Stockholms stad. Qvarteret Brandvakten. 30 Tomten. Stockholms stad. Åbyggnaden, Mattsson, Hugo, Grossh., m. fl., Qvarteret Kandidaten. 23, 20/t 18, t 8, 45, 8,5 13,5 '9'"" 12; 20 17~'. 18; 9,. 5,5 10, 20,,: 65,5 5,:'\ 10 l 13"~ 28:. l 16, r 22,'\ 18, l, ' 8, s- 1.33,,,2. 13!'>,. 70; " 83, 66, ' 90".' 14' 16;:, 177,8,..I '..f Riddaregatan t) Gref-Magnigataå,;f.».tStran dvägen 8 J) f J) 9) Styrmansgatan Tjugonde eller Narvaroten. Qvarteret Edelman större. 54 Lifförsäkrinzsaktiebolaget Thule. 56 Dito, dito. 3 Dito, dito. 2n Dito, -dito, 25 Dito, dito. 23\ 2J Dito, dito. Brand~!öc~iUfförsäkrings...AktiebolagetSVEA. 90: 160> 220,' 210, f 260,,; 13 Dr.ottnj'ngga,tan;

PERSON- OCH ORTREGISTER

PERSON- OCH ORTREGISTER PERSON- OCH ORTREGISTER TILL SUNDSVALLS HISTORIA 1621-1888 VOL. I - V A Abbot V: 169 Abelli, Bengt Anders Eskil IV: 116 Abelli, Bo Gustaf Olof IV: 116 Abelli, Bror Carl Göte IV: 116 Abelli, Bror Edvard

Läs mer

14ol4. 46 kv. Volontären 23

14ol4. 46 kv. Volontären 23 14ol4 Marcus G, tj:m. Palmer V, kont. ReDborg A, f. skolfdrest:a Sahlgren A, lok. eld. Ström N D, tj:m. Wahlberg F, fru. Winkler E, handl. Witt F E, byråchef 36 kv. Volontären 18. äg. Smitt C, grossh.

Läs mer

1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun.

1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. 1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. t 116511 Innehålls6fversikt. 1. Allminna upplysningar (läge, omfång, minneslista, folkmängd, betydelse)... [1651-16 771 2. Ofverståthållareämbetet

Läs mer

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar,

Läs mer

LEI. löllet.iis. FÖl:

LEI. löllet.iis. FÖl: LEI,. löllet.iis. FÖl: Denna Industri och adresskalender för Göteborgs stad är skannad och framställd av Stadsbyggnadskontorets arkiv i Göteborg. Adresskalendern är skannad i 300 dpi svartvitt och beskuren

Läs mer

- 1 - Stora priset. Johansson, Majken, 10.000 1969 Forssell, Lars, 10.000 Viksten, Albert, 10.000. 1968 Grave, Elsa, 10.000 Oljelund, Ivan, 10.

- 1 - Stora priset. Johansson, Majken, 10.000 1969 Forssell, Lars, 10.000 Viksten, Albert, 10.000. 1968 Grave, Elsa, 10.000 Oljelund, Ivan, 10. Stora priset 2014 Kjell Westö, 300.000 2013 Fioretos, Aris, 300.000 2012 Johnsson, Arne, 300.000 2011 Lugn, Kristina, 300.000 2010 Björkeson, Ingvar, 250.000 2009 Sem-Sandberg, Steve, 250.000 2008 Lillpers,

Läs mer

Efternamn Förnamn Utdelat år Poäng Nålnummer Ny nål

Efternamn Förnamn Utdelat år Poäng Nålnummer Ny nål Efternamn Förnamn Utdelat år Poäng Nålnummer Ny nål Wiman David 1950 21 6 Kullberg Bo 1950 21 8 Lindahl Karl 1950 21 9 Nilsson P-E 1950 21 10 Svensson K-E 1950 21 12 Carlberg C-E 1950 21 15 Lanfeldt A

Läs mer

OVER BARA KOMMUN. TILL EN BIBLIOGRAFI ANTECKNINGAR. inom ämnet. litteraturorientering. Specialarbete

OVER BARA KOMMUN. TILL EN BIBLIOGRAFI ANTECKNINGAR. inom ämnet. litteraturorientering. Specialarbete Specialarbetet anslaget ANTECKNINGAR TILL EN BIBLIOGRAFI OVER BARA KOMMUN. Specialarbete inom ämnet litteraturorientering och bibliografi. Bibliotekshögskolan. Borgs, vt 1975. Knut Jönsson. Litteratur

Läs mer

Minnesskrift. Svensk-Finska Nykterhetsförbundet av Amerika Chikago, Illinois,1917

Minnesskrift. Svensk-Finska Nykterhetsförbundet av Amerika Chikago, Illinois,1917 Minnesskrift 1902 1917 Svensk-Finska Nykterhetsförbundet av Amerika Chikago, Illinois,1917 Tryckt å J. V. Martensons tryckeri, 216-18-20 Institute Place, Chicago, Illinois Till Svensk-Finska Nykterhetsförbundet

Läs mer

Resultatlista (lag) Medieruset 2007

Resultatlista (lag) Medieruset 2007 Resultatlista (lag) Medieruset 2007 1 Runner s World Elite 1 Lag 1 45.45 68 Richard Kingstad 13.43(3) 148 Kenneth Gysing 15.17(5) 19 Thomas Björnemark 16.45(18) 2 Citat Journalistgruppen Lag 1 46.41 13

Läs mer

Herrseniorer Placering Startnr. Distrikt Klubb Namn 1 21 Dalarna Smedjebackens SFK Sten-Olof Holmberg Karl-Olof Wikström Krister Bergman Ulf Hedlund

Herrseniorer Placering Startnr. Distrikt Klubb Namn 1 21 Dalarna Smedjebackens SFK Sten-Olof Holmberg Karl-Olof Wikström Krister Bergman Ulf Hedlund Lag Resultaten Herrseniorer 1 21 Dalarna Smedjebackens SFK Sten-Olof Holmberg Karl-Olof Wikström Krister Bergman Ulf Hedlund 12805 2 26 Jämtland-Härjedalen Svegs SFK Hans Erlingsson Magnus Eriksson Johan

Läs mer

10-bästa genom tiderna All-time top-10

10-bästa genom tiderna All-time top-10 10-bästa genom tiderna All-time top-10 Per den 31.12.2004 Män M 100 m 10.18 Peter Karlsson, Alingsås IF 23nov70 1 Cottbus, GER 9. 6.96 +2.0 10.21 Patrik Strenius, KA 2 IF 6mar72 1 X Madrid, ESP 1. 6.96

Läs mer

antikvariat mats rehnström Cyberkatalog 19 Teaterhistoria

antikvariat mats rehnström Cyberkatalog 19 Teaterhistoria antikvariat mats rehnström Cyberkatalog 19 Teaterhistoria Första halvårets sista e-postutskick är en diger cyberkatalog med teaterhistoria omfattande 218 poster. Den innehåller skrifter ur lagret och nykatalogiserade

Läs mer

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Sandviklln flå 1870-1880-ta~lln fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Si9tiJ ~ötalluofl 1948 aa.:""a,. A--.~? ~ ~ ~... d'~."" jh" 167/?- I'BD...,.~~ ~1'--'~ ~ ~ --- ~., 11._ /9~8 NÅGRA ANTECKNINGAR UR

Läs mer

ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER

ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER KUNGL.BIBLIOTEKET Enheten för bokhistoria, magasin och nybindning ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER NY UPPLAGA SAMMANSTÄLLD AV LINDA SÖRENSEN 2005-08-24 Kungl. biblioteket Översikt

Läs mer

Resultat Salomon City Trail 2014 14km Damer. 1 119 Namn Petra Kindlund Ort/förening 59:34 efter 4:15 2 36 Judith Trunschke 1:00:29 +0:54 4:19 3 27 Jenny Lyck 1:06:17 +6:42 4:44 4 7 Caroline Egnefors 1:06:44

Läs mer

V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 9/2007

V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 9/2007 V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 9/2007 Tebacken under sju generationer Av Siri Dahlberg Ordet te eller tä var den lokala benämningen på fägata. Det finns flera te

Läs mer

Resultat Täbyloppet 2012

Resultat Täbyloppet 2012 Resultat Täbyloppet 2012 Klass 10 flickor födda 1997 och 1998 1 2040 Hanna Hänström Täby OK 1998.13.41 03.54 2 2008 Frida Lindgärde 1998.14.20.00.38 04.05 3 2036 Matilda Forsberg 1998.14.29.00.48 04.08

Läs mer

Agility SM: Lag large

Agility SM: Lag large Agility SM: Lag large Visa/dölj alla Hoppresultat Agilityresultat Sammanlagt Tid att slå Plats Nr Lag Fel Tid Fel Tid Fel Tid Fel Tid 1 27 Team Agility 4 You 0 107.32 5 135.94 5 243.26 27A Anne Bucksch

Läs mer

ljisll'iklell s sl Jll'el sel'

ljisll'iklell s sl Jll'el sel' ljisll'iklell s sl Jll'el sel' H e l siily/o/'.~ (}Ylllllus l ikdisl)'ikl: ordf. Birgit t a P ennanen, v.ol'd f. ~l on i c a Björl

Läs mer

Deltagarlista SM pimpel 2015 Lag

Deltagarlista SM pimpel 2015 Lag Deltagarlista SM pimpel 2015 Lag 12 april på Norsjön Klasser Herr 1001 Borlänge SFK Jonas Gustafsson Dalarna Patrik Liss Berndt Berggren Dan Ersbjörs 1002 Falubygdens SFK Erik Södergårds Dalarna Jan Rönnbäck

Läs mer

BOKMÄSSAN. Tema: brasiliansk. Liv humor på blodigt allvar. Kejsaren av den historiska romanen. Förlåtelse vägen till helande

BOKMÄSSAN. Tema: brasiliansk. Liv humor på blodigt allvar. Kejsaren av den historiska romanen. Förlåtelse vägen till helande Förlåtelse vägen till helande Kejsaren av den historiska romanen Barbro Lindgren årets Almapristagare BOKMÄSSAN mässtidning 25 28 september 2014 svenska mässan göteborg 1985 2014 Liv humor på blodigt allvar

Läs mer

Plac Startnr HERRSENIORER - LAG Namn Distrikt Vikt 1 18 AFK FLUGAN Hans-Erik Hansson Anders Thuresson Tomas Nilsson Leif Hagström.

Plac Startnr HERRSENIORER - LAG Namn Distrikt Vikt 1 18 AFK FLUGAN Hans-Erik Hansson Anders Thuresson Tomas Nilsson Leif Hagström. Plac Startnr HERRSENIORER - LAG Namn Distrikt Vikt 1 18 AFK FLUGAN Hans-Erik Hansson Anders Thuresson Tomas Nilsson Leif Hagström Hälsingland 10725 2 15 NORA GYTTORP Per-Ove Eriksson Thomas Larsson Nils

Läs mer

Resultat SM pimpel 2015 Lag Norsjön 12 april

Resultat SM pimpel 2015 Lag Norsjön 12 april Resultat SM pimpel 2015 Lag Norsjön 12 april Klasser Herr 1 Svegs SFK Daniel Eriksson Jämtland/Härjedalen 33211 Martin Södergårds Thomas Larsson Magnus Eriksson 2 Falubygdens SFK Erik Södergårds Dalarna

Läs mer

ROMME LÖRDAG 25 APRIL

ROMME LÖRDAG 25 APRIL ROMME LÖRDAG 25 APRIL TJEJKVÄLL MED V65-14 Första start 17.35 Dalatravet Romme. Bankod 23. Pris 20 kr. År 2015 Romme Telefon 0243-23 95 00 www.dalatravet.se info@dalatravet.se 103,6 MHz DAGENS PROGRAM

Läs mer

1910 1919 Uppdaterad 2015-01-05

1910 1919 Uppdaterad 2015-01-05 1910 1919 Uppdaterad 2015-01-05 KRONOLOGI ÖVER FLYGET I SVERIGE 1910 Gustaf von Hofsten flyger ballongen "Andrée" från Stockholm via Riga till Gotland. Det var den hittills längsta ballongflygningen inom

Läs mer

Leaderboard - Slutställning efter åtta deltävlingar (2014-08-21). Endast de 72 första spelarna bjuds in till final. Inga efteranmälningar/restplatser.

Leaderboard - Slutställning efter åtta deltävlingar (2014-08-21). Endast de 72 första spelarna bjuds in till final. Inga efteranmälningar/restplatser. Leaderboard - Slutställning efter åtta deltävlingar (2014-08-21). Endast de 72 första spelarna bjuds in till final. Inga efteranmälningar/restplatser. Placering Namn Totalpoäng 1 Lars Pettersson 44 2 Torbjörn

Läs mer

Svensk Form Verksamhetsberättelse 2009

Svensk Form Verksamhetsberättelse 2009 Svensk Form Verksamhetsberättelse 2009 Nu gäller det. En avgörande tid för Svensk Form 2009 inleddes med inflyttningsfest i Prästgården, våra nya lokaler på Skeppsholmen i Stockholm. Sedan packade vi upp

Läs mer

KARL-JOHAN byggde gård i ÄKERLUND. Den var belägen vid NILS NILSSONs loge, den flyttades senare till Långsele och blev nuv SIMON LINDFORS gård.

KARL-JOHAN byggde gård i ÄKERLUND. Den var belägen vid NILS NILSSONs loge, den flyttades senare till Långsele och blev nuv SIMON LINDFORS gård. GÅRDARNA I ÄKERLUND KARL-JOHAN byggde gård i ÄKERLUND. Den var belägen vid NILS NILSSONs loge, den flyttades senare till Långsele och blev nuv SIMON LINDFORS gård. Han byggde också en gård där ANDREAS

Läs mer

Resultat Sisjöloppet 2013

Resultat Sisjöloppet 2013 Resultat Sisjöloppet 2013 Flickor 11 2500m 1 201 Elin Bogren.10.43 04.17 2 40 Moa Dahlsjö Askims IK.10.44.00.01 04.17 3 43 Mirjam Söderström.11.30.00.46 04.36 4 41 Elin Hallin Askims IK.11.48.01.04 04.43

Läs mer