9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling."

Transkript

1 984 Nya N. Gatans namn. 1 Surbrunnsgatan 2 Roslagsgatan 3» 4» 6» 7» 8 Frejgatan 9{Birg:r Jarls gata 10» 11» l{ros~agsgatan Frejgatan 2» 31» \Birger Jarls gata 4 Roslagsgatan 5 Birger Jarls gata 6 7'» 8 Roslagsgatan 9 11» 12 2 Roslag-sgatan 3 Birger Jarls gata Ingemarsgatan 17» 5 Gref-Thuregatan 6 Biblioteksgatan 9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling. Adr.-N. Huseg. namn och karakter. Qvarteret Väduren. 18 Stockholms stad. 10 Lönnqvist, J. Byggmästare. 12 Holmberg, E. Fabriksidkare. 14 Stockholms Nya Tomtaktiebolag. 16 Liudau, Sw., Byggmästare. 18 IOs~erman, A. O. ~., ~an~l., \Persson, P., Rusthållare, -z- ~.} 20 Fastighetsaktiebolaget»Birger Jarl». 13 Kjerrman, H., Fröken. 1~~} Carlson, A. V., Bokförläggare. 101 Stockholms Nya Tomtaktiebolag. Friefeldt, A" Målare. Lindstål. E. o. 'I'örnqvist, H., Byggmäst. Qvarteret Ingemar. i~}landin, E., Kamrer. 12 Torstensson, P. A., Byggmästare. l~g} Rhodin, J., Husegate. 24 Ugglas, A. A., Major, minderåriga barn. 209, 107 Berggren, B. F., Husegare. 189, Andersson.J..A..,Handl. o. Pettersson.F. W., Vagnm. Stockholms Nya Tomtaktiebolag. 28 Fougberg, F., Räntmästare. Stockholms Nya Tomtaktiebolag. 30 Granholm, C. H., f. d. Kamrerare. Stockholms Nya Tomtaktiebolag. 32 von Bahr, Otto, f. d. Kapten. 10 Stockholms Nya Tomtaktiebolag. 35,.5 Qvarteret Staren. 3! Abenius, C., Major. Stockholms Nya.'l'omtaktiebolag..... D:~ Nionde eller Humlegårdsroten. Qvarteret Sperlingens backe. 21 Sau!. L. & T., Snickerifirma. 32 af Sillen, O. F., f. d. President. 25 Hallström, M., Enkefru. 30 Nyberg, U. M., Enkefru. Br.f,v. 'I'ax,v, tusental. tusental. 195, 58, 54, 12, 107, 94, 195, 84, 11, o 7,5 12,5 12, , 189, 12, 7,6 11, 7,6 141, 11, 1 194,9 195, 6,5 6,6 6,6 6,6 5,8 4,3 25, 4,3 5,z 4,8 6, 6,1 6,1 6,1 4,:1 110, 1 85, 45, 69, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

2 Nya N. Gatans namn. 17 Stureplan 18 Humlegårdsgatan 191» [Sturegatan 20 Biblioteksgatan 21» 23 Gref-Thuregatan 24 Humlegårdsgatan 27 Graf-Thuregatan 28 Humlegårdsgatan 2 30{» Sturegatan 31» 32» 35 Stureplan 36 Sturegatan 37 Humlegårdsgatan 38' Tomt 39 Biblioteksgatan 40 Sturegatan 41 Biblioteksgatan 42 Sturegatan 43 Humlegårdsgatan 44 Gref-Thuregatan 4 46 Birger Jarls gata 47fGref-Thuregatan \Bir!;'er Jarls gata,9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling dr.- N, Huseg. namn och, karakter. 1 Lundberg, C. O., Byggmästare. 28 Nyberg, U. M., Enkefru. 2n Gillc, H. J. K, Revisor. 29 Smerling, J. E., Enkefru, m. fl. 27 Norström, G., v. Häradshöfding. 23 Anderssons Mekaniska Stenhuggeri. 13,15 Franska Reformerta församlingen. 25 Ohlsson, L., Instrumentmakare. 11 Leman, E., Grosshandlare. 17 Seippel, B. O., Grosshandlare. 1~} Nachmansson. E., Grosshandlare. 6 Munktell, T., Fil. Doktor. 4 Stockholms Badhus-Aktiebolag. 4' Bång, J. A., f. d. Bruksegare. 2 Dito 29 Seelig & C:ni. Stockholms stad. 28 Söderström, C. C., Grosshandlare. 5 von Dardel, G., Kapten. 26 Söderström, C. C., Grosshandlare. 3 Rehbinder, H., Kommerseråd, 31 (Cedergren, H. T., Civilingeniör. IStockholms stad. 19C Jentzen, C., Med. Doktor. - Stockholms stad. - Österlöf, Otto, Byggmåst. i~a, B,} Österlöf, Otto, Byggmästare. Qvarteret Träskbacken. 1 Humlegårdsgatan 33 Stockholms stad. Qvarteret Häckelfjäll större. 1 Humlegårdsgatan 28 Stockholms stad. 2 9' Engelbrektsgatan, \ Rimbogatan n Knockenhauer, P. O., f, d. Bokhållare. 3 Humlegårdsgatan 4 Stora Träskgatan Stockholms stad. 5,6 Rimbogatan 5 Stockholms stad. 7,8» 3 1;2 Rimbogatan 3» Qvarteret Hjulspiken. 8 Ståhl, Frans, Agronom. 6 Sundell, L. E., Husegare. Qvarteret Norrtelje. 5,6 Engelbrektsgatan 15,17 Ericsson, Joh:s, f. d. Handlands. 5 Hazelius, F. Ph" f. d. Ofverstelöjtnant, 7, von Rosen, C., Grefvinna. 15 9,11 Aktiebolaget»Minerva». 17» 13) Asker, Josefina. Fröken och 1.8 Ivarsons gränd 8J Bolander, O., Musiklärare 1,2 Roslagstorg of» "\Norrteljegatan Qvarteret Lerlafven~ 22 Ohlsson, O. E., f. d. Målare. 2g} Törnros, C. A., Fröken. Ofria. Br.f,v. 'I'ax,v, tusental. tusental, 282, 186, 36, 1 118, 325, 400, 4 9, 314~' 2 137, , 2 360, ' 5 285, 400, 500, 553, 165, 71,4 63, 150" '7 130; 210" 19, r 10, 135, 110, 110, 9,1 28,5\ ' f' 71,2 500, 1 42, 2 3 6, 11, 7, 37, 10, 25, 4, 38, 51,5 60, 3 124, 163, 315, 277,11 305, 305, 162, 162, \ ,6 22, 99,9 115, 20, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 DrottninggatalJ. '\

3 986 9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling. Br.f,v. 'I'ax.v, Ny:J. N. Gatans namn. Adr.-N. Huseg. namn och karakter. tusental. tusental. 4 Roslagstorg 5 6~», N orrteljegatan 70slagstorg 8 Norrteljegatan 1 Norrteljegatan 2» 3» 4, 6,7») 8 Eriksbergsgatan 10» 11 Engelbrektsgatan 12 Ivarsons gränd ) 18 Stockholms stad. l6.l4} 3,5 T" ornros, C. A., F roook en. 12 Hallbergs. J., sterbhus. 7 Lindström, L., Fröken. Qvarteret Trojenborg. 2 Carlen, J., Enka. 4 Karlsson, K. J. L., f. d. Slagbare. 6 {Karlen, J., Enka, t } Beckman, Ernst, Skriftställare.}, 8 Karlsson, K. J. L., f. d. Slagtare. 10,12 Ditt> Dito 6 Stockholms stad. 8 Dito, 10 Nilsson, Clara Hedvig o. Joel G., omyndiga. 19 Hirsch, O., Ingeniör. 9 Carlsson, J. F., Postvaktmästare. 7 Bolaget Fjortonmannaförbundet. 5 Andersson, B. C., Enka. Qvarteret Träskfloden., 2 Eriksbergsgatan 3 Stockholms stad. 34 ~f»)' 5,7} 'I'immerrnansorden.,,<:llV.Humlegårdsg.2l,23 7» 25 Stockholms stad. 8, 27,29 Dito, 11]l Stockholms stad. 12]l Qvarteret Perlan. Tomt Stockholms stad. Qvarteret Eriksberg. 2 Odengatan 3 Birger Jarls gata Surbrunnsgatan 7 ]l 8 ]l 9 Il 10 Il 11 J) JOdengatan \Valhallavägen 15 Qvarteret Qvarteret Qvarteret Qvarteret Floden. Korallen. Domherren. lärkan. Ofria. Ofria. Ofria. N:o 3 ofri. 1, 22, 7, 2, 6, 11, 5. 2,3 11, 6, 11, 2, 15, 75,8 8,5 4,6 10, 21, 29, 310, 310, 16, 22; 52, 2, 5,5 1 2,575, 1,5} 1,9 9,9 71,5 210, Qvarteret Vakteln. Tomt Stockholms stad. 5 Qvarteret Trasten. 18 Katolsk-Apostoliska församlingen i Stockholm Magnuson, C., Brukspatron. 9, Stockholms Nya 'Iomtaktiebolag. 11, Dito 7,1 13 Löfström, A. P., Bruksegare. 84,. 66, 11 Ericsson, C. F., Fastighetsegare. 83,5 8'3,5 9 Sällström, A. G., Byggmästare. 68, 7 Stockkolms Nya 'I'omtaktiebolag. 4, 5 Dito 3, 3 Dito 2,5 Hirsch, 1., Grosshandlare. 137' Dito 12;4 2} Sandgren, T., Ingeniörshustru, och Sandgren.I 2 93 J., Ingeniör. f - Stockholms Nya Tomtaktiebolag. 5, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

4 Nya N. Gatans namn. 16 Odengatan 17 J) 18» V. Humlegårdsgatan 31 1 V:a Humlegårdsgatan - 2») 38 3» 36 1 Östermalmsgatan 2 Engelbrektsgatan 3» 5 Karlavägen 6 Engelbrektsgatan 7» 8» 2 Engelbrektsgatan 3») 41..» \ Ostermalmsgatan 6 Rådmansgatan 4,6 Brahegatan 5 Sturegatan 12 Valhallavägen 15 Brahegatan 16») 17 f..» lostermalmsga tan 18» l' I~turega tan 9\ Ostermalmsgatan 20 Sturecatan 21»)~ 22» 23») 4 Sturegatan ~ f Stureparken lfloragatan 10» 11» 12» 9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling. Adr.-N. Huseg, namn och karakter. 6 ~tockholms Nya Tomtaktiebolag. f Ahrberg, C. E.,~. l 8 lhellman, E., l J Heijkensköld, G., J,. 10 Vagt, Chr., Konsul. Stockholms Nya Tomtaktiebolag. Dito Dito Qvarteret Kulberget större. Stockholms stad. Tranberg, G., Hofjägare. Qvarteret Näktergalen. 2A Hofgren, F. G., Possessionat. 35 Weinberg, C. A., v. Häradshötding. 33 Bostadsaktiebolaget»Patrioten». la Palme, S. T., Löjtnant. 29 Philipson, C. D., Konsul. 31A Erhardt, E. V. B., Läkare. 31B Bockholms-Sä ttra Aktiebolag. Tomt Stockholms stad. Qvarteret Tallkotten. 43 Kleen, E. A. G., Med. Doktor. 41 {Prytz, V. H., Poss~ssionat.} Frisk, r. J. D., Froken. 1 3!} Stockholrns Missionsförening. Langiet, Elof, Byggmästare. 3 Nilsson, Anna, Fru. Qvarteret Elgen. 47,49 Wallenberg, K. A., Bankdirektör. 58 ft~e?1ptander,. R., Landshöfd~ng. ~- \Lllheskold, ~., Kamrerare Modee, A. V.. Husegare. 37 Berendt, S., f. d. Fabrikör. 39 Almgren, V., Brukspatron. 45 Vestman, J. A. P., Fabrikör. 43 Broberg. C. G., Vaktmästare. ~~} Jansson, J., Landtbrukare. 21 Nilssons, 1., sterbhus. ~~} Rinman, C., Brukspatron. 54 Weber, A. D., f. d. Major. 56 Banck, G., Kassör. 62 Larsson, Sofia, Enkefru. 60 Hirsch, Isaak, Grosshandlare. Qvarteret Björken. 29 Presterakapets Enke- och Pupillkassa. 3 12} Andersson, A., f. d. Landtbrukare. 14 Östergren. A., Statsråd. 16 Beckman, M. S., Enkefru. 20 Syl van, C., Hofintendent. 18 Dito 987 Br.Lv, 'I'ax.v. tusental. tusental. 6, 95, 6, 7, 14, 8,5 37,s 263, 8, 225, 208, 177, 275, 177, 185, 213, 88, 75, } 295, 278, 1 106, 185, 155, 95, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 416, 2 300, 182, 208, 2 177, , 177, 135, 65,5 300, 108, 213, 61, 88, 295, 285, 275, 1 115, 195, 155, 211, 2 429, 21[', 300, 215, 1 195,

5 988 9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling. Nya N. Gatans namn. 14JÖstermalmsgatan \ Flo raga tan 15 Östermalmsgatan 16» 17 Florag-atan 18 Valhallavägen 19 Il 20» 3 Floragatan Villagatan 12 7 ~loragatan 13 8 Ostermalmsgatan 9 9 )} Villagatan )} 20 12» )} Floragatan 21 Tomtdel 15 Il 19 7 Engelbrektsgatan 8» 10» 11 Östermalmsgatan 12» 14,15 Villagatan 16 Il 17» 18» 1 20 Engelbrektsgatan 21 Lill Jans plan 1 Östermalmsgatan 2 Engelbrektsgatan 3» 4 Karlavägen 5 Villagatan 6» 7» 8» 9,10» 11» 3 Villagatan fl» 7 Karlavägen 8 Floragatan 9 Villagatan Adr.-N. Huseg. namn och karakter. 13}. Iv Westerdahl, J., Bagare. 15 Smitt, J. W., Generalkonsul. Hedvig Eleonora församling. 22 Pettersson, J., Byg-gmästare. 45A,B Berendt, S., Grosshandlare. 43 Söderbera, J. E., f. d. Skräddarmästare. 41 Jonson, G., Handlande. Qvarteret Granen. Kempe, W. H., Grosshandelsfirma. Flygare, G., Löjtnant. Janse, Alb., Kapten. Hammarqvist, P. K, Husegare.. Philipson. C. D., Konsul. Håvander, H., Byggmästare. Lenhardtson, C., Enkefru. Gellerstedt, A. T., Professor. von Krtemer, L., Fröken. Henricsson, S., Enka. Löfgren, E. f. d. Hofbokhållare. Stockholms stad. Wallin, J. A., Enkefru. Qvarteret Tallen. 18 Betelseminariet. 16 Hambn. K. J. H., Bokhållare. 14 Thiel, J., Grosshandlare. 12 Glimstedt, P., Justitieråd. 1 Cederschiöld, R., Major. 3 Prins Oscar Bernadotte. 5 Thegerström, Hilda, Fröken. 13 Alrutz, H. L S., Enkefru. 15 Larsson, E. F., Gro-sshandlare. 17 Ruuth,.M. D., Generaldirektör. 19 Nordström, C. 'l'., f. d. Ofverste o. Oldberg. O..M. E., Kommendörkapten. 21 Landtblom, O., Disponent. 20 Larson, S.. Enkefru: 4 Whitlock, S. A., Enkefru. Qvarteret Eken. 2B Geber, H., Bokförläggare. 6 Katolska församlingen. 4 Näs, Per. Grosshandlare. 1C Ekman, O., Konsul. 11 Laurin, C., Kassadirektör. 9 Cervin, Carl, Bankir. 7 Lil1iesköld, E. W., Kamrerare. 5 Lilliesköld, E. W., Kamrerare. 3 Retzius, A., Fru. 1 Frestadins. A. W., Grosshandlare. Qvarteret Linden. Krook, C. H. N.. Grosshandlare. Ekman, O., Konsul. Adelsköld, C., f. d. Major, Holm, G. B. A., v. Häradshöfding. Lundström, C. F., Godsegare.. Luck, Percy, F.; Grosshandlare. Br.f.v, Tax.v. utsa.tt i utsatt i tusental. tusental , 325, 27, 300, 110, 42, , 71, 66, 65, 73, 67, , 58, 61, 1 88, 165, : 45, 2 192, 1 375,. 205, 2 220, 165, 208, 325, 31, 27, 300, 110, 85, 43,. 60, 28, 73, 77, 77, 73, 85, , 185, 60, 58, 157, 88, 115, 195, 78; SO,

6 Nya N. Gatans 10 Östermalmsgatan 12 Florag-atan 1 9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling. namn. 7 Floragatan S» 9,;Karlavägen 13 Ostermalmsgatan 15{» Sturegatan 16» 17» 1~,» Karlavägen 21» 22 Ploraga tan 23» 7 Karlaväg-en 8r» \Brahegatan 10» 11» 12» 13 }) 15 Östermalmsgatan 1Sturegatan 16\ Östermalmsgatan 17 Sturegatan 18» 1 20» 211» \Karlavägen ( Adr.-N. Huseg. namn och karakter. 8 Cederblom. J. E., Professor. 3 Lundström, C. F., Godsegare. 5 Heiss, F., Direktör. 7 Elander, 1\'[. A., Enkefrn. 9 Wersen, P. A., Byggrnästare. Qvarteret Lönnen. 4 Nyren, J. A., Grosshandlare. 2 Asplnnd, H., Ingen iör. 13 Ollman, E. A., Ingenior. 14 Elliot, O., Godsegare. 16 Dito dito 18} v. Hedenberg. R., K.om!1len~ör, t.\ 19 Berg, L. A., Landshöfding, 1:' f 17 Edling, G. V., Enkefru. 15 Holmgren, l\l 1\'[. o. Flodin, C. F., Fröknar. 13 :posse,. Sofia, Enkefriherrinna. 11 Akerstedt, G., Skräddare. 15B Forsberg, C. L., f. d. Krigsråd. 15A Beck-Friis, J. G.. Löjtnant. 6 Rosencrantz, H., Enkefru. 8 Wallin, J. V., Husegare, Qvarteret Hjorten. 19 Lindsström. V. O., Handlande. ~nahlström, N. W., Apotekare. 29 Jacobson, E., Slottsintendent. 31 Bergius, J., Fru. 33 Gerle, C. F., Xylograf. 35 Lindeblad, J., Skollärarinna. 37 Wessberg, P. K, Tapetserare. 39 Johannesson, C. S., f. d. Fabrikör. 22 Sandström, C. G., f. d. Instrumentmakare. ~g} Fastighetsaktiebolaget»Apeln-Hjorten». 48 Uggla, A. A., Major. 46 Fryklund, J. C., Enkefru. 44 A BBostadsaktiebolaget»Hjorten», 42 Bostadsaktiebolaget»Sture», t~}bostadsaktiebolaget»esplanaden». Qvarteret Djurgårdsbacken. ~2 Ladugårdsl:s 'I'ullg. 32 'I'ranberg, G., Hofjägare. Qvarteret Humlegården. 1 Humlegårdsgatan. l Statsverket, Stockholms Kungl. Biblioteket. stad. 6 Sturegatan 8 Humlegårdsgatan 9,16 Brahegatan Weinberg, Cadovius, Dito 1\'[. G" Enkefru. J. 1\'[., f. d. fabrikör. 12 Humlegårdsgatan 22 Steuch, 1\'[.,Bruksegare. 13{» Sturegatan i6} Dito dito. 12 'I'örnqvist, A., Hofrättsråd Berg, L. O., Konditor. 17» 18 Abramson, G., Grosshandlare. 18 Brahegatan 9 Löfgren, E. K., Enkefru. 22 Sturegatan 38 Lundberg, C.O., Byggmästare. I' 989 Br.f.v. 'I'ax.v, tusental'. tusental. 26, 45, 53, 36, 215, 127, 126,9 202, 175, 1?~, lv3., 143, 400, 5 76, 115, 172,5 175, 75, 88, 78, 195, 152, 113, 242, 136, 60, 45, 82, 1 96, 1 Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 325, 26, 60, 215, 28, ; 202, 175, ; 143, 360, 525, 260, 192, 85, 1 172,.5 175" 77, 103, 83, ; 152, 107, 242, 76,7 300, 9, , ,

7 990 9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling... Br.f.v. 'I'ax.v, utsatt i utsatt I Nya N. Gatans namn. Adr.-N. Huseg. namn och karakter. tusental. tusental, 23.1Brahegatan IKarla vägen 25 Sturegatan 26» 28{Brahega tan Kommendörsgatan 2 '30 Sturegatan 31» 32» 33 Kommendörsgatan 34{Brahegatan 37 Sturegatan 38» jlinnegatan, \Brahegatan 42 Linnegatan 43 Sture~atan 45 Brahegatan 46 Sturegatan 47 Linnegatan 4S» 49 Brahegatan 50» 51» 52 Kardellgatan 53{» Brahegatan 54 KardelIgatan 5) 13 Biblioteksgatan Valhallavägen 15 D 16 D ' ~} Lundberg, C. O., Byggmästare Lönnblads, E., President, omyndiga barn. 34 Buren, C. O. V., f. d. President. 2n Axel och Sofia Alms stiftelse. 291, 3 Didron, E. J., Enkefru. 32 von Platen, L., frih., jemte son. 30 Lundström, C. F., Gorlsegare. 1.Bergman, E., Fröken, ;\-. } 28 taf Kl~ntbel:g, F., Kongl. Se~:er'l t- af Klintberg, H., Kommendör, '.[. 4 Arb. Bostads-bolaget n:o 2. 85, 1~} Bostadsbolaget n:o Dahlerus, Louise, Enkefru. 24 Bolinder, A., Fabrikör. 5}. 13 Valentin, Alb., Handlande. 3 Engelhart, H., Godsegare. 22{ B~'etzner\ E., E~lk~~ru, t 1 \ GIron, E., Bokförläggare, 'l' f 23 Arfwedson, C. E., Ryttmästare. 20 de Brun, M., Enkefru. 4 Mineur, C. G., Fabrikör. 6 Weinberg, M. G., Enkefru. 5 Palmstierna, Hj., Landshöfding. 7 A 7 B Dito, 3 Bostadsbolaget N:o 7. In Dito N:o 4. 6 Arbetarebostadsbolaget N:o ti. 4 Bostadsbolaget N:o 5. Qvarteret Sparfven. 21 Stockholms stad. 105, 23 Thorstenson, P. A., Byggm. o. Falen, A.F.,Fabr. 88, Qvarteret Morkullan. Lindståhl, J. E.F., Byggm. o. Törnqvist, R., Byggm. Sthms.Nya Tomtaktiebolag.... Pyhlson, K., Köpman. Ollander, W., 'I'andläkare. Sthms Nya Tomtaktiebolag Petersson, G. E., Byggmästare. yxhults Stenhuggeriaktiebolag. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA , , 255, 2 85, , 83, ; 1 115,5 86,5 151, 144, 255, , 205, 1 204, 135, 83, 134" 85, 1 117,5 74, 105, 88, I~ Drottninggatan. 32,5 6, 6,9 6,9 6, ,3 20, 6, 49. 6,4 10, 8,5 8,5 9,5 6,4 6,4 20,8 19,6

8 Nya N. Gatans namn Surbrunnsgatan Surbrunnsgatan 2 26» 27 D , :de Roten. Egendomar inom Östermalms församling. 991 Adr.-N. Huseg. namn och karakter. Stockholms Nya Tomtaktiebolag Lundberg, J. G.. Handlande. Qvarteret Beckasinen. Stockho lms N ya Tomtaktiebolag.... D~ D:~ D:~ D:~ D:~.... D:~.. Br.f,v. 'I'ax.v, tusental. tusental. 127, 6,7 4, 6,4 8, 10, 127, 12, 6,9 6,9 5,5 4,6 3,8 15, 3,7 4,5 5,5 6,2 6,6 10,5 4,3 4,3 5 Gref-Thuregatan 7» 8» 10 Östermalmsgatan 12 Gref-Thurcgat. 14 Östermalmsgatan 15 D 16 Nybrogatan 17» 18» 19 Valhallavägen 20» 9 Gref-Thuregatan 10» 11 Brahegatan 12» f» 14\ Östermalmaga tan 15 Gref-Thuregatan 16» 17 {östermalmsgatan Gref-Thuregatan 18 Valhallavägen 19 Gref-Thuregatan 20 Brahegatan 21 Valhallavägen Tionde eller Nybroroten. Qvarteret Bäfvern. 66 af Forselles, J. A. A., Löjtnant. 68 Ström, C. F., Litograf. 70 Bostadsaktiebolaget»Bäfvern». 72 Strörner, C. C., Enkefru. 31 Berggren, J. O., Byggmästare. 74 Berg, N., Kamrerare. 76 Wall, R., Direktör. 33 Frälsningsurmen. 35. Stockholms stad. 71 Fjästad, J., Kass ör. 73 Rosenberg, C. P., Handlande. 25 Laurin, C., Kassadirektör. 27 Odell, J., Grosshandlare. Qvarteret Renen. 85B Renström. V., Brukspatron., 85A Dito 54 Hasselrot, P., Löjtnant. 52 Hellgren, J. C., Enkefru. 50 Andersson, C. A. A., Fabrikör. ~~} Lundeberg, A., Löjtnant. 83 Soahlin, N. A., Byggmästare. 81 Akerberg, F. W., Sjökartegravör. ~~} Aktiebolaget Söllscher & komp. 31 Johanson, K., Tullvaktmästare. 87 Rothman, F. Th. A., Sjökapten. 60 Rydberg, Emelie, Enkefrn. 33 Sjöbeck, A. W., f. d. Fabrikör. 232,3 175, 233, 1 187, 215, 34, 88, 60, 66, 165, 122, 173, 248, 104, 210,. Brand- och Lifförsäkl'ings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan; 232,3 175, 18~, 1 187, 85, 295, 155, 210, 115, 225, 2 215, 35, 35, 104, 65, , , 173, 228, 104, 210, "I

9 992 10:de Roten. Egendomar inom Östermalm s församling. Nya N. Gatans namn. Adr.-N. Huseg. namn och karakter. 22 Brahegatan 23» 5 ~rahegatan. 6/ Ostermalmsga tan \ Gref-Thuregatan 7» 8 Brahegatan io Gref-Thuregatan 11» 12 Brahegatan 14 Gref-Thuregatan 15 }) 16 Brahegatan 17 1 Karlavägen l Brahegatan 18/Karlavägen t Gref-Thuregatan 1{gref- Thuregatan Ostermalmsgatan 4 Gref-Thnregatan 6 Karlavägen 7» 8 Tullgatan 9{N ybrogatan Karlavägen 10 Nybrogatan 13 Gref-Thuregatan 15 Karlavagen 16.Nybrogatan 17 Gref-Thuregatan 18 N.ybrogatan 3/Karlavägen \Brahegatan 4{Kal'1avägen Gref- T huregatan 6 Brahegatan 7» 8 Gref-Thuregatan 9 l) 10/ Kommen dörsgatan \Brahegatan. 56 Hartman. J., Studerande. 58 Pettersson s, C. A., Maskinist, sterbhus. Qvarteret Hinden. 46 Blackstadius, S. L.. Enkefru. ~~} Knochenhauer, P. 6., Handelsbokhållare. 75 Dahlgren, C. J. E., Byggmästare. 44 Kjellgren, J. A., Husegara. 42 Almlöf, Knut, Hofintendent. 73 Rosenberg, C. P., Handlande. Br.f.v, utsatt i tusental. n Falk, O. E., Amanuens. 40 Vitzen, E. C., Fru. 38 Frisk, Ida, Fröken, sessionat, J. l o. Prytz, V. H., Pos- 69 Whitlock, S., Enkefr. ~ o. Ignell, S., Enkerr. ;}. 67 Dito, ~ ;}. 36 Magnusson, E. G., Enkefru. ~~} Hafström, H., Hofkamrer. ~~} Wallin, J. W., Husegare. Qvarteret Rådjuret. ~6}~ålamb, Sofia C. F., Friherrinna. 56 Afeldt, J., f. d. Regementskommissarie. 54 Bergenstråhle, Elvira, Enkefru. 27 v. Rothstein, C. E., Professorsenka. 29 Nyström, N. G., Rådman. 21 Sta tsverket. ~nandersson. C, Mekanikus. 51 Schumburg, R., Grosshandlare. 60 Ekmark, J. O., Kollega, o. Karlson. G. A., Kollega. 62 Wittenström, Carl, Ingeniör, 31 Silfversvärd, F. G. S., Löjtnant. 53 af Schmidt, G., Direktör. 58 Larsen, Olof, Skräddarmästare. lhellerström, E. A., Arkitekt,.,j-. l» G. A., Handl., t. 5. L. K. A., Fröken, t f" l) J. A., Arkitekt, t. Samuelsson, N. A. H., omyndig, ~. Tomt. Stockholms stad. Qvarteret Hedenbacken större. 3~} Casparsson, C. E' J Kapten. 6~} Björkman. C. A. Th., Landshötding. 61 v. Engeström, J. O. 'I'h., v. Häradshöfding, 30 Mörner, J. C. A., Enkegrefvinna. 28 Meuller, C. L., f. d. Öfverkontrollör. 59 Lindskog, H. L.; och E. B., Fröknar. 57 Dickson, R., Landshöfding. 2~} Axel och Sofia Alms stiftelse. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 155, 155, 62, 72, 62, 60, 63, 75, 96, 77, 77, , 227, ,. 41, 153, 1 64, Tax.v. utsatt i tusental. 142, 1 155, 67,5 72, 77, 92, 96, , 91, , 2 198, , ; ,. 53, 53, 210, 193, 66, 76, 185, 2 SVEA. 1'3Drottninggatan. 14, 272,5 206, n, 85, 76,

10 Nya N.. Gatans namn. 3,Gref-Thuregatan 10» 13 Brahegatan 1 17{'» Linnegatan 18» 19fKommendörsgatan \Brahegatan 20 Kommendörsgatan 21 Gref-Thuregatan l Brahegatan 2 )) 3,4 ) 6» 14 Gref-Thuregatan 1 16,17» 18» 19'» 20» 21 Humlegårdsgatan 22,23» 24» 25 Brahegatan 26 Linnegatan 27 Brahegatan 28» 29 Linnegatan SO» l Gref-Thuregatan 3 Humlegårdsgatan 5 Nybrogat<tn 6 Riddarsgatar, 7, 8 Humlegårdsgatan 10,11 Gref-Thureg<ttan 12 Nybrogatan 14 Rumlegårdsgat. 15 Graf-Thuregatan 16» 17 Nybrogatan 18» 1 20,21. Gref-Thnregatan Adr.-N. Egendomar inom Östermalms församling.' 993 Huseg. namn och karakter. Qvarteret Hedenbacken mindre. 49 Rangoutte, J., o. :Möller, A. H:, Huseg. 51 Ritter, E. V., Byggmästare. 47 Lindblad, J., Snickare. 18 Lennartson. G., Fru Ramstedt, Arnqvist, J. O., Revisionssekreterare. J. :M., Major. 1~} Cronhjelm, A' Th., Kommendör. 9,Il Lamm, H. F., Grosshandlare. 2~} Ugglas, A. A., Major, Barn. 10 Lindberg, C. E. J., Hofqvartermästare. 53 von Platen, Carl, Amanuens. Qvarteret Sqvalberget. 2 Aurell, Frans, Ingeniör. 32, 4 Meurling, C. M., Fröken. 60, 6 Blidberg, N., f. 0.. Handlande. Ofria. 12 Pira, J. O., f. d. Rådman Berg, E. F. F., Kapten. 75; 39 Bremberg, S. A., Målare. 95, 37,35 Hedenbergh, F.o e. Jägmästare och Pettersson, S., Fru. 33 Wibom, Katarina, Enkefru och Wibom, P. M. V., f. d. Vågskrifvare. 31 Helrnin, K, Hyggmästareenka. 42, 29 Kiisel, C. J. R., Kammarmusikus 75, 12 Bendixson. L..A., Fil. Dokt., LindE. V., Enkefru 14, o. Reutersvärd, G. O. E., Underlöjtnant. 187,9 Ljungbloms, J., Husegare, sterbhus. 135, Friberg, Maria, Fröken. 157, Peyron, L., Grosshandlare. 175, Tiselius, A. F., Litteratör. 84, Brinck, G.. Hj., Glasmästare. Karlsson, J ohanna, Enka, Josaphson, C., Enkefru. 93, v. Kock, H. A., Ofverstelöjtnant, 103,9 Qvarteret Riddaren. 20 C. Dram. o. Musik. Artist. Pensionsförening. 1,3 Aktiebolaget Östermalms Saluhallar. 13 Seippel, B. O., Grosshandlare. 5 Statsverket, Högre Lårarinnesemin. 31 {Cedergren, A. N., J'ägmästara.}., Cedergren, H. Th., Ingeniör, ;)-. 5" Sporrong, Emil, Kassör. 24 A. Hh'sch, L, Grosshandlare. 15 A. Karolinska Med. Kil'. Institutet. 15 B. Wedberg, V. A., Enkefru. 7 Hawerman, E., Enkefru. 24 C. Dito, dito. 24 B. Dramat. och Musikal. Artisternas Pensionsförening. Il A. Palin, Aurora, Enkefriherrinna. Il B. Belfrage, J. G. W., Kammarherre. Il C. Schlyter, C. O., Häradshöfd. 22 Ste!1berg, J~,.Fabrikör. Br.f.v.. 'I'ux,v. tusental. tusentaj; 55, 122, 34,5 78, 93, 1 186, 87,,60, 122, 55, 93, 93, 103, , 87, 44, 66, " 75, 107, 92, 124, 48, " ~45, 65, 193, ,. ' 84,.92, 93, 104, 156, 162, 500, 1,0 Il3, 155, 1 1 \ ,5/ " 141, 86, " 1' 300, 300, 115, 85, 110, ,8 116, 97,7-

11 :de Roten. Egendomar inom Östermalms församling. Br.f.v. 'I'ax.v, tn.selltal. tusental'- Nya N. Gatans namn. Adr.-N. Huseg. namn och karakter.. QVljrteret Skrafvelberget större. 1 Nybrogatan 2») 9 7 Akerhielm, Hällström, G. S., Friherre. A. L., Fröken, jemte syskon. 3» 5 Stockholms stad. 4 l> 3 o. Gr.-Thg. 2 5 Gref-Thuregatan 6» 4 6 7» 8 8» 10 9 Styckjunk!aregatan 6 Stockholms pantaktiebank.} 10 Riddaregatan.11» Dito Dahlgren, C. P., Dito Bankokommissarie. 1 Gref-Thuregatan 4.5 Nybrogatan 11,12,13,14 Nybrogat. 15 Nybrogatan 16» 17 Birger Jarls gata 1 Riddaregatan 2 Styckjunkaregatan 3» 4 Birger Jarls gata 6 Gref-Thuregatan 7 Riddaregatan 8» 1 Gref-Thuregatan 1,9 Nybrohamnen 2 Nybrogatan 3» 4 l> 51» lriddaregatan 6 l> 7JSibyllegatan \ Riddaregatan 8 Nybrohamnen 10 Nybrogatan 11 Sibyllegatan 12» 1,2 Riddaregatan 3 Nybrogatan Qvarteret Skrafvelberget mindre. 9 Stockholms stad. 1 Stockholms stad. 1 Sjöqvist, P, J., Byggmästare. 4 Dito dito. Qvarteret Styckjunkaren. 8 Dahl, A.. M., 'Notarie. 7 Lindholm, A.f M., Enkefru. 5 Liljecrantz, O., Skräddarmästare. 12 Edlund, A. T., Grosshandlare. 14 Janson, A. G., Byggmästare. 16 Björck. C., Fru, m. fl. 2 Andersson, C. M., Fröken. 4 Widstrand, B., Målareellka. 6 Johansson. J. P., Husegare. Qvarteret Rä.n.nilen. 17 Stockholms stad. Qvarteret Sjömannen. 26 {KoskUll, A. 1. Bo,' Friherre, t \ 164 Bonde, F., Grefve, l J ' 4 Hartman. C.; Fröken. 20, 6 A. Gestrin, O. E., Kapten, jemte syskon. 145, 8 Lööw, Edla, Enkefru. 104, t~}södergren, B.' S., Aktuarieenka. 42, 18 Sundstedt, J. L., Kapten. 47, 2g} Göthberg, E. C., Enkefru. 24 Levin, A. W., Ryttmästare.' 6 B. Gestrin. O. E., Kapten, jemte syskon. 97, 122, 3 B. Fellenius, Carl, Reinh., J ohan o. Wollmar. 75, 3 A. Lohrrnann, J., Enkefru. Qvarteret JernJo.det. 9 'I'örnqvists, G. G., artvingar. 14 A. Landin, A. F., Enkefru, -!r o. Engvall, C. A., t. f. Generalkonsul, 1 af Donner, G. V. C., Major. Schiick, J. H., Professor.. Axel och Sofia Alms' stiftelse. Dito, dito. Dito, dito. ; eo, 96, 28, 47, 31,. 25, si, 14,2 110, 110, 5 9, 1 23,3 17, 26, 17, 82,. 96, 32, 46, 2 212, 3 600, 78, 194,. 132,8 110, 18, 55; 25, 25, 32, 44, 56, 75, 145, 48, 68, 58, 182, 25, ,, 47, 18!5, 175, 115, 85, 1 67, 8 175:" 48, 68, 58,

12 ._5_' ~!n.'n., Gatans, namn. 9,1.0 Östermalmstorg 11"» 12 '~ibyllegatan 15'» 16'» 17» 18,Riddaregatan 20 Sibylleg-atan 21 Nybrogatan 1,1!:1Humlegårdsgatån 2 Gref.rrhuregatan 4» 8,9 J\fajorsgatan 10,11;12» 15,16,17 Humlegårdsg. 18'» ' 20 Gref-Tliuregatan 21. 'I> 22Linnegatan 24 n ' 25.~ajorsgatan 26 Gr~f-Thuregatan 27 j) 2 Nybrogatan 3 Ml!-jorsgatan 4» 6», 7 'Nybrogatan 8 '.» 12» 15,Humleg!l1'dsgatan 16"» 17 Linnegatan 18 Nybrogatan 19 Majorsgatan 20 Linnegatan LO:deRoten. -Egendomar inom Östermalms församling. Adr.-N. Huseg. namn och karakter. 2 Löfzren, J.. W., Handlande. 4 Askerberg, F. C., Bokförläggare. 21 Hultman, H. B., Gördelmakare. 19 Sundström, Joh. C., Vaktmäst.-Enka. 17 Granberg, J. R.,.årtist. 15 IAme~n, H. E., Enke;ru, t och} \'I'ottIe, N. J., Fru, 'X 13 V0n Homeyer, Z., Enkefru. 11 Ka'hl, C. A., Handlande. 11 Granberg, A., H. och S., Fröknar. 9 Kahl, C. A., Lärftskramhandlare. 14 B. Nilsson, Anna, Enkefru,.Återstoden aj qoarteret tillitö]' l1:te roten. Qvarteret Repslagaren. 10 Kylen, C. L., Enkefrn. 28 Nyström, Erik, Vaktmästare. 32 Stenberg, C. G. L., Agent. 9 B. Carlstedt, N. J., Generalkonsul. 9 A: TroiIius, A., Fru. 7 Sandahl. S. W., Enkefru. 5 Dito, dito. 6 Dahlgren, C., v. Häradshöfd. 8 Grjibb, M. F., Fröken. 34 A. Odman,.A., Speditör.. 34 B. Strandberg, J. F., Handlande. 16 Ahlström, E. G., Färgare. 18 Engvall, C. A., t. f. Generalkonsul. 11 ltörneman, Ahlström, J. A. G., Civilingeniör.} O. T" Ingeniör. 30 B. Witting, W., Stadsbyggmästare. 30 A. Sandberg, J. C., Fröken. Qvarteret Brunflsken. 19 Bergqvist, L. G., Handlande. I 8 Setterman, G., f. d. Handlande. 10 Dito dito. 12 Carlson,E. W., Direktör. 25 Stockholms stad.. 23 'Ji,'alkrnan, A. C., Enkefru.. ' ' 29 Asbrink, J; A. L., Sekreterare. 27 Hertzman. A., v. Häradshöfdine. Bendixson, A., Lärare, {oj, 4 JLind, V,!, Enkefru, t 1 ~ ) Reutersvard, A., Fru,.. J tbendixson, L, Docent, l 2 Crnsebjörn, J. L, Landshöfding. 20 Nyström, A. Th., Vinhandlare. 21 JuhIin;J. Mi., Byggmästare. 6 Dito 22. Firman Julius Geber & komp. Qvarteret Krejaren. l Sibyllegatan 25 Stockholms sta d. Sa1!lplatserå Östermalmstorg 2,11;13, Östermalmstorgl,3 IH~IIstr,?m, H., f. d. Fabrikör, } OCh}.Nybrogatan 28 A. Hällström. C., Enkefru,. 'X' s» 30 Jansson, J. P., Byggmästare.?_.Linllegatan 26 Stockholms stad. /" 995 Br.f.v.. Tax.v. tusedtal. tu~ental. 144, 185, 145, 1 60, 66, 11, 23,. 47, 60, 93, 115, 15, 38, 1 60, Hi8, 1 89,G ' 43, 84, 84, 102, 93, 93, 9,ö 20, 5,3 13, 34,1 57, 85, 85, 145, 138, 158, 57, 112, 28, 32, 5,5 13, 65, 95, 103; 110, 36, ' 81, 92, 95, 92, 95, 155, 110,, 163, 1 210, 162, 162, 1 195, 60, 98,1 207, , 10,9 Br.abdlo!löcli.L:iffÖrsäkrings-Aktiebol:aget SVEA. J3't'~~tt"ihglJatanl -f'....."tti ~l "-"-' -, j "t.,'. I

13 996 Nya N. Gatans 7 Sibyllegatan 8» 10» 14 Nybrogahn 15 II 16 Linnegatan 2 Nybrogatan 8» 10» 2 26 Linnegatan 27 Karlavägen 28» 31 Kommenuörsgatan 32 Sibyllegatan 34{ Karlavägen Sibyllegatan 3 1 Sibyllegatan 2 Kommendörsgatan 3 Nybrogatan 4 Sibyllegatan 6 II 7» 8 Nybrogatan 4,16 Nybrogatan 5 Gref-'l'huregatan 6 Linnegatan 7» 8» 10 Nybrugatan 14 Gref-Thur\lgatan 1 18» 21 Karlavägen 22 Nybrogatan 1 Gref-Thuregatan 2 Nybrogatan 3» 4 Kommendörsgatan 5 Nybrogatan 6» 7 Linnegatan 10:te Roten. Egendoniar inom Östermalms församling: Br.f.v. Tax.v. namn. Adr.-N. Huseg. namn och kara~ter;.tuseutal. tuseutal. 43, 35 Stockholms stad. 33 Jacobi, H. A., Fru. 45,. 31 Stockholms stad. 55, 27 Gagge, C. F. H., Bokbindareenka , 28 B. Stål, W., Öfverstelöjtnant ,. 28 C. Bergvall, J. A., Bagare. 44, 65, 2.S,30 Janzou, C. F., Handlande. 2 Qvarteret Rudan mindre. 36 Hellströrr:s. C. H., Byggmästare, sterbhus. 46 {Li~~hOlm, C. O., Murare, il 1 } Strömberg, J. E. och C. A., jf' 48 Skoglund, K., Enkefru Ahlberg, J. Hellströms, A., Bagare.. C. H., Byggmästare, sterbhus. 15U, 25 Dito, dito. 37 J.ungstedt, C. A. H., Kapten.. 76, 35 Akerhielm, C. O. B. E., Friherre, Kapt. 168, 21 A. o. B. Lundgren, C. R., Sjökapten. H2, 49 Jacobsson, Erik, Pianofabrikör. ~~} Lamm, O., Dirtlktör. 206, 61 Löwenhielm, H.' C., Enkefru, jemte döttrar. Qvarteret Laxöringen. 47 Magnusson, L. 'l'.. Bokförare. 20B. Strömbäck, M. C., Enka. 40 Wawrinsky, A; E., Grosshandlare. 43,45 Buren, A.; Kammarherre. '. 39 Ortman, J. A., Bryggare. 41 Bergström, G., f. d. Teaterdirektör. 38 Nilsson, J. P., Byggmästare. Qvarteret Rudan större. Stockholms stad. ' 36 fcederblad: F. 8. B.,. Fröken t.} \Keyser, H., Fru t.. 15 Sjöberg, Rud.,Fabrikör. 17 {Johansson, C. E., Gr~ssh., t.} S,chnell, C., Grossh., 2-' 19 Carlstedt, N. J., Generalkonsul. 37 Apotekarnes Mineralvattens-Aktiebolag. 42 Johansson, J. F;, Hyrkusk. 44 Sällsk. för folkunderv. befrämjande. 38 Mattsson, E. C., Enkefru. 14 Kroplien; F., Grosshandlare. 47 Isoz, R., Laridtbrukare. 110,. 147, 3,5 10, 98, 2 183, 186, 114, 4, , 175, 133, 1 209,5 110,. 112, , 186, Qvarteret Guldfisken. 40 Linder/E. V. Källarmästare. 75, 35 Apotekarnes Mineralvatt.-aktiebblag. tillsammans med n:o 10 Rudan Brf. större , 33 Kinberg, Hj., Bokförläggare. 16 Bernström, J., Direktör , 41 Nilsson, J. B., Byggmästare. 2 2 ~ ~~. ~ 1 7 f Johansson, C. E., G.rossh.} S 7 q R d t.. \Schnell, C., Grossh.. e n:o v. u an s orre. Brand- ochj.lfförsäkrings-akliebolaget.syea. 88, 75, 51,6 225, 54, 85, 165, 135, ' 75, 65, Dtottninggatan.

14 l l rteroten. Egendomar inom Östermalms församling. Nya N. Gatans namn. Adr.-N. Huseg, namn och ka~akter. 997 Br.f.v. 'I'ax.v. tusental. tusental, Qvar.teret Flundran. 1 'Nybrogatan. 45 Melander, Emil, Kapten. 175, 2 Kommendörsgatan 17 Kantzow, S:t George de, Baron, Legationsråd. 302, 3» 15 Grönvall, C. A.. Bryggare. 166, 4 Karlavägen 12 Bostadsbolaget»Yega» N:o ,2 5» 10A,B. Bostadsbolaget»Ostermalrm 6 Gref Thuregatan 50A. Bostadsbolaget» Vega N:o 1» 7» 48 Bostadsbolaget»Vega N:o 2» 9 {Komme:dörsg. in Englund, Å. M., Byggmästareenka. 10» 13 Akt.-Bol. Ladugårdsl:s högre Läroanst, r. flickor. 1 Sibyllegatan 3 Karlavägen 4 Kommendörsgatan 5' Nybrogatan 6» 7 Karlavägen 1 Sibyllegatan 2 Tyskbagaregatan 3 Nybrogatan 4» 6» 7 Tyskbagaregatan 1 Nybrogatan 2» 3 Valhallavägen 4» 5 Sibyllegatan Qvarteret Forellen. 53 Bergström, C. G., Kapten. 18 Lundberg, C. O., Byggmästare. 19 Mattsson, E. C., Enkefru. 42 Dito, 44 Dito, 20 Egerström, F., v. Häradshöfding. Qvarteret Ekorren. 63 Lundin, C. J., Grosshandlare. 4 Ljunzgrens. A.. Med. Doktor, sterbhnsdelegare von Konow, S., Kapten. 58 Sandgren, J., Ingeniör. 60 Norin, A., Stadsnotarie, 62 Flygare, A., Agent. 3 Winroth, Adele, Fru. Qvarteret Räfven. 66 Nehlson, A. G., Organist. 68 Eriksson, A., Grundläg-gare. 19 Wahlin; C. M., Kronolänsman. 17 Almlöf, A. N., Trafikchef. Eriksson, A., Grundläggare. Dito Stockholms stad. Dito 55, 75, 49,7 400, Elfte eller Kyrkoroten. Qvarteret Bodar och Tomter. - Upplagsplatser Stockholms stad. 53,6 6 Kaptensgatan 17 Statsverket. - Nybrotorget Stockholms stad. Klosettlokal. 5,8 Qvarteret Kyrkogården. 1 IKaptensgatan 12, 18kepparegatan 3J 'I'örnqvist, J. C., Possessionat. 122, 122, 2 Kaptensgatan 14 Varenius, N. A., f. d. Generalkrigskomm. 101\ " 'L' 3» 16 J ahn, O. F.. Bokhållare. 4» 18 Linnander, Hilda, Enkefrn , 20 }<'ick, G. F.) och A. T., Fabriksidkare. 45, 52, 6. Artillerigatan. 4 Söderström, C. C.. Grosshandlare. 93, 714J»., \Riddaregatan 2 2~} 8{Artillerigatan Riddaregatan 2~} Lundberg, C. O., Bvgzmästare. 16,6 10» 28 Wengelin, L., Handlande. 66, 66, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 175, 283,, 166, _ 121,1 212, ' 2 135, 63, 85, 1 73, 385, 185, 6R, 205, 220, 110, 2 L ".165; 260, 21,2 3,3,..' 67,4 I.

15 998 l1:te Roten. Egendomar inom Östermalms församling. Nya N. Gatans namn. Adr. N. Hlfseg. namn och, karakter. 11 Riddaregatan 30 {Rossander, J., Grossban,dlare, Bagge, A., Bankokommissarie. 1/2 1/2 12» 32 Isacson, L., Stadskassör. 13 Skepparegatan 5 Piehl, J. F., f. d. Bagare. Qvarteret Klippan. 1,2 Kaptensgatan 11,9 Lindström, A., Enkefru. 3» 7 Lindström, Edw., Konsul., 5 {Brolin, C. F., SjÖkaptenshustru.}, 4» Willborg, A. S. M., 3 Sager, J. E. M" Stallmästare, ' Qvarteret Hafssvalget. 2 Riddaregatan 17 Tamm, P. G., Disponent. 3,4 Artillerigatan 10 Ditsinger. F., Fabril,<ör. 5» 12 Baumgardt, G. E., Fabrikör. 6,7» 14,16 Brinck, Alfr., Grosshandlare. 8» 18 Cederlund & Rubenson, Målarefirma. 9» 20 Sahlin, P. O., Skomakare. 10» 22 Nordenfeldt, O., In~eJ;dör, 11» 24 Hultgren, J. A., Radman. 12» 26 Dito, dito. ' 13» 28 Muller, A. R., Enkefru. 14 Storgatan 4 Alm, A. E., v. Häradshöfding. 15» 6 Ottergren, J. J.. Snickare. 16,» S Jansson, J. A., Husegate. 17,18» 10 Ekluna, C. L, Landtbrukare. 27 Riddaregatan { Riddaregatan - Sibyllegatan - Artilleriplan 1 12, Skeppareg. 21 Hedv. Eleon. Förs. Kommin.-bost. o. Skolhus, 20 Skepparegatan 19 Björkman, J. A. G., Major. 21» 17 Bostadsföreningen Norden.} 22» 15' Dito" dito. 23» 13 Winberg, F. R., Byggmästare. Br.f,v, 'I'ax,v, utsatt i u.tsn.tt i tusental. tusental. 84, 122, 115, 24» 11 _Carlin, F. O., Ingen. o. Carlin, E.S., Frök. 1,10, 25 J) 9 B {Svensson, L. P., Verkmäst, och Lundgren.}. K. P., Smidesmäst. 26» 9 A. Dolk. C. V., Byggmästare. 94, JBlomstrand, M. M., Bygg~iist..enka,t 19 lblomstrand, J. M.. Omyndig, J Larsson, L. P., Malare. Qvarteret Jernlodet. 1~} Statsverket. ArtiHerigården. - Statsverket. Kronobageriet. o Ladugårdslands församling. Kyrka. Aterstoden af qva1 t81 et tillhör lo:ae roten, Qvarteret Sjökalfven. ' Storgatan 1 Handlanden J, A. Rams barn ~ och) 1,2{ Östcrmalmstorg 6 Studeranden A. Fagerberg, ~. f.3 Sibyllegatan 10 A Meijerson, E. C., Fröken. 4» 12 B {Malmberg, Nikolina, Fröke.~~; \ \Malmberg, C. V. F., Ingemor 'r' ( 5» 14 Larsen, M., Intendent. 1l,Hl Storgatan 5.,3 Björck, Charlotta, fru, m. fl. 12 Jfrug. 9, Linnegatan 34 Carlson, C. J., Murare. 13 Sibyllegatan 8 Funck, Maria, Fröken. 14 Linnegatan 32 Sjöqvist, J., Byggmästare. 17 Jungfrugatan 7 A. Erlandson, P. 18» 7 B. Hedv.Eleon. församl, Kyrkoh.-bost. 20» 5 Peterson, J. H., Grosshandlare. Brand- och Lifförs~krings.Aktiebolag_et,SVEA. 178, 1QO, 53,8 58, 2 2QO, 56, 124, 45,,6, 55,} 95, 38',, 62, 60, 35,6 29,6 59,9 51,6 1~2, 115, ; 75, 213, 300, 85, 55, 126, 55, 175, 72, 95, : 75, 210, , 97, 94, 185, 185, 215, 45, 65, 35,6 134,1 60, 105, 354' 76: 1 210, 1,620, 5 312, 65, 65, 64, 178, 78, 105, 354, 76, 1 225, 13 I)rottninggatan.

16 1,21 Storgatan 2' Jungfrugatan 3» 4» 5 J) 6,» ';,8 Linnegatan, 10» 1~,12» 13 Al"tillerigatan 15.;16» 17» 18» 1:9 Storgatan 20» 22 Artilleriga tan io.n Linnegatan 12 Jungfrugatan 17, Linnegatan. 18{Kommendörsgatan Jungfrugatan 19'» 20» 2\ J) 22 Artillerigatan 23,» 24» 25 Kommendörsgatan 2 Sibyllegatan 3 Jungfrugatan 4{ Linnåga tan, Sibyllegatan 5 6 Jungfrugatan 7», 8 Sibyllegatan 9,» 10/Linnegatan \ Jungfrugatan 18' J) 19 SibylTegatau 20» 2rl»,\Ko'mmendörsgatan 22{». Jungfrugatan 23 'J) 11lteRoten. Egendomar inom Österrnalmsförsarnling: -., 999 ~(ya'n, Gatans.namn. Adr.~N. Huseg. namn och karakter. -" Qvarteret Sjöhästen. 7,9.Arfvidssou, N. C.. Kansliråd, 4 {MagnllSson, A. F., Bygg-mästare, 1'.1 Andersson, H. C., Enkefru, *. f 6 Uhrbom, G. L., Bagare. - 8 Månsson, F. M., Handlande. 10 T'örnqvist, A., Professor, 12 Ortman, J. A., Bryggare. 36 Stockholms stad. 38 Daun, Joh. E., Fru. 40 Stockholms stad Wacklin, A, C., Enkefru. 11 Spross', J. G., Fabrikör, sterbhusdelegare. 9 {Rllndberg, A. J., Fröken, t ) Rundborg. C. G., Snickare, t.j 7 Wennerholm, S. F., Byggmästare. 5 Rydgren, M., Enkefru, m. fl.' 13 Stockholms stad. 11 Hedenbergh, E., Enkefru. 13 Wessberg, M. B., W. E. o. A. C., Frökn. Qvarteret Brandmästaren. 33,35 Möller. P. A., Löjtnant. 18 Gustafsson, L., Bokhållare. 37 Hedvig Eleonora församling. ~~} Gustafsson, J., Förgyllare. 24 Lennvall, L. E., f. d. Destill. 22 Kander, A. W., Inzeniör. Br.f,v, Tax.v. tusental. tusentat,, 2 14, : 94, 12, 9,. 3, 4, 9;5 55, 50 83, 23,5 35, 4, 20 Uddenberg. K. S. H., Enkefru, jemte barn. 44, 25 Holmberg, B., Verkmästare. 23 Liljedahl, J., Apotekare. 27 Ros, A. H., omyndig. 30 Flodin,,C. J., Byggmästare. Qvarteret Jungfrun. 34 Stockholms stads Fattigvårdsnämnd. 45,7 25 Ljunggrens. A., Med. Doktor, sterbhusdeleg. 86, Schoultz, C., Grosshandlareenka. 217" 20 {H~nsson, C. J.,' Bygg~ästare, t } 128, NIlsson, N., DItO. 2' 13 af Schmidt, G. 72, 15 Carlsson, C. G., Kopparslagare. 22 Bergling, C.!\., Ingeniör. 162, 32 Akerfnan, J., A.son, Verkmästare } Berendt, S., Fabrikör. 210, 23 Sundqvist, J., Husegare. 65, 30 {Löthners, O.W., Husegare, sterbhus: t ) 100 Löthner, W., Enkefru, '\-. f' 24 Schul ze, C. R., Kassör. - 87, ~~} Öhrvall,H., Husegare, 186, rg} Rogh, J ohu, e. o. Kanslist Ahlström, J., Byggmästare.,Brand~,och'.Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 60, 185, 186, 245, 20, 44, '94 80; 26, 15, ' 7,1 8,2: J4, ".1.83, 35, 64, 4, 267"5 85,. 8Q: 185, 103; 65, 100; 120; 92, 186, 45, , 90 '76: 162, 45, 210, 87; 186, 13) D.roth11 nggatarl. 190;., 55,'"

17 1000 ll:te Roten. Egendomar inom Östermalms.församlifig,.Nya N. Gatans namn. Adr.-N. Huseg. namn och karakter. l{jungfrugatan Kommendörsgatan 2{» Sibyllegatan 3» 7 Karlavägen 8» 9 Jungfrugatan 10 Artillerigatan 12 Kommendörsgatan 13 Artillerigatan 1,2 Kar1avägen 3 Artillerigatan 4{Jungfrugatan Tyskbagaregatan 1 Karlavägen 2 D ;) Jungfrugatan 4{Sibyllegatan Tyskbagaregatan 1 2 Sibyllegatan 3{VallhJlavägen 4 Sibyllegatan Tomtdel 1,7,8 3,4,5 Tyskbagareg. 11 Sibyllegatan 12,13,14,16» 17 Tyskbagareg. 28,29 Jungfrugatan 1 Kaptensgatan 1,2 Riddaregatan 3» 4» 6,7 Skepparegatan 8 Kaptensgatan 10 Skepparegatan r» lllriddaregatan Qvarteret Ynglingen. ~~} Heijkenskjöld, B. W. A. R., Löjtnant. ~~} Rosenberg, C. P., Handlande. 30 Se n:o 19 qvarteret Jungfrun. Qvarteret Brännaren. 26 Peterson, J. H., Handlande. 28 Lud vig, Rnd. Grosshandlare. 30 Angman, J. A., Ingenrör. 37 Schwartz, F., Landtbrnkare. 27 Burman, B. F., Jernvägstjensteman. 33 Holtermann O., Löjtnant. Qvarteret Rapphönan. 45A,B,C. Bostadsbolaget»Malmgården».. 43 {Gyllenhammar, H.,..Statio,nsinspektor, t \ von Konow, L., Froken, ')". J 38\. ' 12/ Asbrmk, J. A. L., Sekreterare. Qvarteret Tjädern. 41 v. Knorring, L. E., Enkefru. 43 Kalling, C. O., Stadsnotarie. 31 Jansson, Carl. 3~} Hofsten, A., Kanslisekreterare. Qvarteret Storken. Stockholms stad. 54 Meck, C. J,. Husegare. ~~} Wiren, A. G., Grosshandlare. Eriksson, Dito, A., Grundläggare. Qvarteret Ripan. Stockholms stad. Qvarteret Djurgårdsbacken, öster om Carl XV:s port. Stockholms stad. 7 Rydgren, M., Enkefru, 'm. fl Delvis ofri. =} Stockholms stad. 35,37 Becker, Wilh., Grosshandlare. Qvarteret Krabaten. 1 Statsverket, f. d. Veterinär-instit. Qvarteret Falken. 42,40 Hedvig Eleonora församling. 38 Hedvig Eleonora församl. folkskola. 36 Palmstierna, C. F., Envoye. 4 Alexanderson, A., Häradshöfdingeenka. 6 Aktiebol. för arbetarebostäder i Stockholm. 4 Lippman, S., Boktryckarehustru. 6A Blomen, J. W., f. d. Banktjensteman. 6B,.. 34 J Ostergren, J., Styckjunkare. Brand- och Lifför~äkrings-Aktiebolaget SVEA. Br.f,v, 'I'ax.v. utsatt i utsatt I tusental. tusental, 1 185, 173, , 255, 93;11 103,1l , 232, 416, 205,, 205, 148, , , 155, 2 41, 29, 54, O, 95, 95, 10, , 24, 85, 104, 52, 60, 19, 27, 56, 13 Drottninggatan.

18 l1:te.roten. Egendomar inom Östermalms.församling. '1001 Nya-N, Gatans namn. Adr.-N.. Huseg. namn och karakter. 1,,{Riddaregatan,e> Grefgatan 4 Riddaregatan 5{Styrma~sga tan 6» 7» 8» 10 Strandvägen» 1,26 Riddaregatan 2» 4 Grefgatan ;')» 6» 7,8» 10» 11 Storgatan 12» 13,» 14 Styrrnansgatan 15 16,17» 18'» 19,20» 21,22,23» 24' 2 27 Riddaregatan 28{Grefgatan v Riddaregatan 29 Grefgatan 80» 2 Skepparegatan 3,.4» 6,7» 8» 10 Storgatan 11» 12, 14 Grafgatan 1 16,» 17,18,1 20» Qvarteret Edelman mindre. 442:nStatsverket. f. d. Veterinär-institutet. 48 Nilsson, N. V., Bokhållare.. 5g} Ribbing, G" Assessor. 7 v. Stapelmohr, C. H., Kamrerare. 5 <Andersson, A., Handlande. 3 Forssner, HL f. d. Stadsmäklare. l ~krell, C A. G., Löjtnant, 21 Aberg, Hi. F., Maj ur. Stockholms stad. Klosettlokal. Upplagsplatser. Qvarteret lindormen. 33 Schnell, C., Grosshandlare. 31 Hjortberg, C. E.. Enkefru. 8B Kalb,.M., Enkefru. 10 Schiicker, C. G.,.Byggrnåstare. 12 Eriksson, C. F., Angbåtsbefälh Olsson, P. Lindqvist, J., Inspektor. G. H., Musiklärare. Ofria. 18 Börström. C. G., Husegare. 22 Westerberg, F. A., Handlande. 24 Norman, A., Stadsmäklare. 27 Norman, A., Stadsmäklare. 26 Löfgren, J.. Fröken. 25 Fernqvist, C. E., Enkefru. 23 Peterson, A. G., Snickare. 21 MOl'bergs, A., sterbhus. Ofria. 19 Heidenreiehs, A., sterbhus. 15,17 Vikt.-handl. Pens.-inr. N:o 21 ofri. 13 Carlson, G. T., Postvaktmästare. 11 Julin, E., Fabrikör. 29 Thomas, J. E., Byggmästare , , ,20 2~ A} Dito, 6 B Thomas, J. E.. Byggmästare. 8 A Stenberg, S. A., Grosshandl, /Berlin, 21 ) Huldt. V., Enkefru, } E. C., Fröken,.1. Huldts, A. F., Kapten, omynd. 19 Ritter, E. V., Byggmästare. I 17,. J 15,13,11 Bostadsbolaget»Norden N:o 1». 9 Carlings, F. W., sterbhus. l barn, +.1 Br.f.v. 'I'a x.v. tusental. tusental. 54,4 3 78, 154, 165, 156, 156, , 1 282,1, 165, 175, 2,!l. 2,8 2,3 17, 15, 125; 78,,. 31,5 r. ' 85, 12, 1 20,. 1 99,9 5, 10, 2, 3,å 32, 46, 8, , 58, 144, 18, 25, 5, 5, 77, 77, 194, 194, 77, 77, 108, QvarteretHvalllsken. v. Knorring, A., Fröken, o. Liedberg, A., Fru. 95, 95, Juringius, C., Registrator. 95, 95, van Bouchaute, J., Köksmästare. 21, 37, Rarnstadt, O. W., Destillator. 77, 77, Hellström, A. N., Vagnmakare. 95, Johansson, C. A., Kassör. ' Sjöqvist, J., Byggmästare.j, d:o. J 271,2 300, t Selenius, A., Enkefru, :l-. l ISelenius, V. L.. Studerande,:l-.! 1 226,, 26, 35" 10,.", Brånd~och Lifförsäkrings;,Aktiebolaget SVEA; 13:Drottninggatan.

19 1002 Hrte. Roten. Egendomar inom Östermalms församling. Br.f.v. 'I'ax.v,.Nya 'N. Gatans namn. Adr.-N. Huseg. namn och karakter. tusental. tusental. 231 Grefgatan 55, ~l}statsverket. \ Riddaregatan 24 Grefgatan 2 26 Riddaregatan 29 Grefgatan Skepparegatan 32 Riddaregatan 3 Artilleriga tan SLinnegatan 10 )y 11 Skepparegatan 12» 13, 15,16») 17» IS Storgatan 1 20,,» I 21» 23» 24 Artillerigatan 2 (» 26\ Linnegatan 1,2 Storgatan 3 Skepparegatan 4,5,6,7,8» 11 Grefgatan 12») ) 1, 16» 17 Storgatan 18 Linnegatan 2 Linnegatan 4,5,6») 7,S» 9 Skepparegatan 1 16» 17 Kommendörsgatan») IS { Grefgatan 19" n ' 20, 21.'»» 7 B. {B~oman, A. V., Kapphandl. } Lindgren, T. B.,. 7 A. Jacobsson, C., f. d. Handlande. 23 Föreningen för Israelsmissionen. 5B, Herlin. C. R., Ingenjör. 5C. Silfversvärd. C., Kansliråd. S Guilletmots, F. T., Grosshandl., sterbhus. 21 Jacobssons, A.A., Handlande, sterbhusdeleg. Qvarteret Hafsfruil.. 36 Holmström, G. Hj., Angfartygsbefälhafv. 4S Stockholms stad Stockholms.stad, Gustafsson, J. A., Arbetskarl. 33 Frånberg, L. M., Snickare Lindebergs. C. S., arfvingar. Anderson, M. J., Kakelugnsmakare. Ofria Kalling, C. G., Grefve. Zetterbergs, M., Enkefru, sterbhus. 21 Westel'lund, G. C., Vaktmästareenka. 19 Zetterbergs, M., Enkefru. sterbhus. 17. Bergström, M. L., Handlande., 15 B. Norberg, A. R., Enka. 15 A. Andersson, R., Byggmästare. 34 Buren. C. E., f. d. Trädgårdsmästare. 38 Berendt, Simon, Fabrikör. ~~} Nilsson, P., Fabrikör. Qvarteret Vildsvinet. 23 A. Stockholms stad ,34,36 Hedvig Eleonora församling. Ofria. 37 Olsson, A., Handlande. Thorell, A. C., Fabrikörsenka Bolaget Arbetarehemmet. 31 Fougberg, F., Räntmästare. 29 Krook, C. H. N., Grosshandlare. 27 Köster, M. C., Bagarmästareenka. 25 Carlström. C'. L., Handlande. 56 Morberg, M. G., Enkefru. Qvarteret Kumtet. 6l 57,55 Stockholms stad. Jonssons, J. A., sterbhus. N:o 4 o. 5 ofria. 53,51 Hegsrrdt, G. H. & k:ni, Grosshandelsfirma ' Brandel, Poppius, C. H., Kamrer. E. G., Tullfiskal. 44 Johanssons, J., Grossh., starbhus. 46 Jonson, C. J., Grundläggare. 4S Hammarlund. N. M., Byggmästare. 40 v. Knorring, H., Generalmajorsenka. ~nholmström, M., Bagare, jemte barn, 45 Nyholm, J. A. O., Skulptör. 43 'I'halin, Carl, Handlande. 41 Johanson, Joh., Vinhandlare. 102, 1 SO 110; 28, 165" 123, 46, 1,4 13,6 7,. 5,. 27, 64, 6,5 46,7 76, 44, 310, 77, 6,8 1 21, 21, 43, 6, 21, 14, 158,,e5, 131, 117, 257, 155,. 137, 115, 133, H4, SO, 110" 28, 165, , 12,4 16, 14, 15, 77, 76, 310, 164, 335, 277,. 63,5 225, 1 34, 32, 185, 43, 17, Brand- och Lifförsäkrings.Aktiebolaget SVEA., 13 Drottninggatan. 24,. 172,5 60, 172, 214, 257, 155, 137,

20 ,N:ya N. Gatans l Skepparegatan 2» 3» 4» 6») 7~innegatan 8'» 11» 12» 13'» 14 ArtIllerigatan 15 Nybergsgränd 16 J) 17 }) 18 J) namn. 19,20 Kronqvarnsgränd 21» 24 Nybergsgränd 25 Artilleriga tan 26» 1 Artillerigatan 1 Skepparegatan 2 Karlavägen 2» 6. Grefgatan 7» ( Karlavagen 2», s.io Tyskbagaregatan, ~,7» 8 Jungfrugatan 9,» Tomt 1 Karlavagen \ 20:deRoten. Egendomar inom Östermalrnaförsamling. Adr.-N. Huseg. namn och karakter. Qvarteret 49 Stockholms stad. 47 Kronqvarnen. Br.f,v, I'ax.v, utsatt i utsatt 1., tusental, tusental, 1~ ~ti~: }Brandf.-värde tills, med 16 0,17 25,{ 41 11,. 39 DUo. 1~ 49 Magnussons, U. C., El1kefru, sterbhus. 12,. 47 Möller, G.A.,Huseg. o.möller, A. E. V., Frök. 3,,45 Raaum, N. A., f. d. Sjökapten. 18, 43 Stockholms stad. 3) 41 Malmsten. C. G., f. d. Åkare. '6,. 39 Stockholms stad. 8,3 44 Klingberg, A. C., Enka. 65,. 8 Drougge, T. M., Fröken 4, Stockholrns stad.} ~ B df.. d'. ran.-var e se n:o 3 } o. 4, , 2 r Ericson. G. A., Åkareenka, -t'l N:o 19 ofri. 10 lsandström, C. C., Enka, i.,5 4 Stockholms stad. 7, 6 af Winklerfeldt, M. M., Fru. 18, 46 Nilsson, Catarina G., Akareenka. 60, 48 Stockholms stad. ' 11,1 Qvarteret Studenten. 52 Stockholms stad. 156,2 375,:: Qvarteret Gnistan. 50 Lundberg, C. O., Bl.ggmästare. 34 Petersson, A., Bokhållare. 32 Lundberg, C. O., Byggmästare. 49 Dito, dito Dito" dito. Qvarteret Vedbäraren. 57 Stockholms stad, f. d. Tullhus. 55 Seippel, O., Grosshandlare. 11 Svensson, L., Timmerman. 9 Stockholms stad. 44 Ljungberg, J. :iv1" Pyrverkareanka 44 Stockholms stad. Qvarteret Brandvakten. 30 Tomten. Stockholms stad. Åbyggnaden, Mattsson, Hugo, Grossh., m. fl., Qvarteret Kandidaten. 23, 20/t 18, t 8, 45, 8,5 13,5 '9'"" 12; 20 17~'. 18; 9,. 5,5 10, 20,,: 65,5 5,:'\ 10 l 13"~ 28:. l 16, r 22,'\ 18, l, ' 8, s- 1.33,,,2. 13!'>,. 70; " 83, 66, ' 90".' 14' 16;:, 177,8,..I '..f Riddaregatan t) Gref-Magnigataå,;f.».tStran dvägen 8 J) f J) 9) Styrmansgatan Tjugonde eller Narvaroten. Qvarteret Edelman större. 54 Lifförsäkrinzsaktiebolaget Thule. 56 Dito, dito. 3 Dito, dito. 2n Dito, -dito, 25 Dito, dito. 23\ 2J Dito, dito. Brand~!öc~iUfförsäkrings...AktiebolagetSVEA. 90: 160> 220,' 210, f 260,,; 13 Dr.ottnj'ngga,tan;

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

Oberneder, J., f. d. Byggmäst., n. St. Bad- - K. A. von, e. o. Postexped., n. Jakobsstugatan

Oberneder, J., f. d. Byggmäst., n. St. Bad- - K. A. von, e. o. Postexped., n. Jakobsstugatan . 262' Nätterqvist-Olberg. Nätterqvist, E., Folkskolelärare, n. Ilplands- Odhner, C. T., Riksarkivarie, ö. Stureg. 50. gatan 44. - H. M., Snörmakare, n. Drottninggat. 15. Nöbbelin, Emma, Enkefru, ö. Gref-Thure-

Läs mer

152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet.

152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet. 152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet... gatan 3 B, 1 tro Hörnström, H. H., Bo)l:h.,st. Vesterlångg. 77. Indebetou, R. F.,

Läs mer

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n.

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n. 332 Yärnepligtens Yänner-Zeland. Värnepligtens Vänner; exp.: n. Arsenalsg. 2 A. Zacco, M. C.. Enkefru, ö.linnegatan 10. Värnepligtige, Kompaniområdesbefälhafvar- - Hj., f. d. Landtbrukare, n. Uplandsg.

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

V W S. Götgatan 22. Brand- och lifförsäkrings.~aktiebolaget SVEA. '13 Drottninggatan.

V W S. Götgatan 22. Brand- och lifförsäkrings.~aktiebolaget SVEA. '13 Drottninggatan. 326 l'u rbaine- Wrem. l'urbaine, Lifförsäkringsakt.- bol. i Paris; Wachtmeister., H., Grefve, f. d. Landsh5f' generalagentur: n. Fredsgatan 13, 2 tro ding, Blasiehglmstorg 11. Ur Dagens Krönika, Redaktionssekreterare

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Scramble för Fyra. Rond:

Scramble för Fyra. Rond: Datum 2012-07-27 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Mikael Jonsson 2,3 55.7 1 Mikael Jonsson Veckefjärdens GC 55.7 1 Martin Hagström Veckefjärdens GC 55.7 1 Peter Selin

Läs mer

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003 8-9 feb 2003 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se Namn 1 Siv Finndin Mellansjövägen 60B 184 95 Ljusterö Skärdalavägen 1, 184 95 Ljusterö 08 54242049, 072 2397716 till Lena 2 Kerstin Göras Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm Skärdalavägen 54 184 95

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

EU-frukost! Samlade projekterfarenheter - exempel från INTERREG-programmen

EU-frukost! Samlade projekterfarenheter - exempel från INTERREG-programmen Abrahamsson Pär BRG - Business Region Göteborg AB par.abrahamsson@businessregion.se Abrahamsson Suzana Externa Relationer VGR suzana.abrahamsson@vgregion.se Adolfsson Solveig Afolter Danijel solveig.adolfsson@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. LöthmausMaguusson. 205 Löthman, A. Bo, Enkefru, n. Lästmakare M gatan 1416.. A. A., Ryttmästare, n. N. Smedjeg. 16. Löthner, F. W., Enkefru, ö. Sibylleg. 28. 'Maartman, A. J., Enkefru, ö. Nybrogatan 50..:

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Havstornsudd 1964 Foto Alf Nordström Namnet på torpet som ligger otillgängligt till, om man vill ta sig dit landvägen, har stavats på olika

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Hökens gata-j akobsbergsgutan. 381 4-7eg. "Svensson A H, handl, Andersson A G, styrman Berglöf A '1', pianofabrikör Anderson A W, ångsl.-befälh. 60 B egolöfgren C G, verkm. Cedervall C, biljardegare Klint

Läs mer

gatan 24. Källbom, Edla, Serverings idkerska, n. Centralstationen. senare flyttas efter 1 April till Sture-

gatan 24. Källbom, Edla, Serverings idkerska, n. Centralstationen. senare flyttas efter 1 April till Sture- Källare-La Källare: broh.24. Ladugårdslandskällaren, Storgatan 5. Esplanaden, Esplanaden 4. N or r: t Berzeliikällaren, Berzeliipark. Brunkebergskällaren, Odensgatan 4. Frimurarekällaren, BJ. Stall gatan

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 344 SöderströmTalen. Söderström, Ferdinand, B~kh., s. Tavastg. 12. 3 1 /25 e. m.; för fruntimmer 11 f. m. F. G. E., Bokh., ö; Valhallavägen 15. 1 e. m. Mathilda;, Cigarrhandel, n. Hamngatan 7. Södra Maltfabriken,

Läs mer

- r.m., Bok- och pappershandl.,rörstrands- Hafverberg, C. A., Hegementsintendent, Kh.

- r.m., Bok- och pappershandl.,rörstrands- Hafverberg, C. A., Hegementsintendent, Kh. Gysler-Hagdahl. 93 Gysler, K. C., Folkskollärarinna, n. Brunns- Haase, Chr., n. Kuugstensg. 26; skjortfabrik gatan 3. o. herrekiperingsaffär, n. Drottningg. 80 A. - N. H. O.. Juvelerare, n. Brunnsg. 3.

Läs mer

TOCKHOIMS AMATÖR ARSSKRIFT 1908. o FÖRENINGS

TOCKHOIMS AMATÖR ARSSKRIFT 1908. o FÖRENINGS TOCKHOIMS AMATÖR o FÖRENINGS ARSSKRIFT 1908 STOCKHOLMS AMATÖRFÖRENINGS ÅRSBOK 1908 [g I II I, II I,I"')~I'II I )'J SI':SS AN,. or 1 1 ' II" '" 11 11.\ :-; \111''.: Il _'1> 11 I I', I' ( H. K, H, KRONPRINSEN,

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

Dans- & Musikförening

Dans- & Musikförening ar Akademiska Folkdanslaget Kristina Börjesson kristina.borjesson@telia.com www.akademiskafolkdanslaget.se 08 550 856 86 0708 38 08 13 Bygdedansens Vänner Don Gillam Wittstoksgatan 4 115 24 Stockholm bygdedansens.vanner@passagen.se

Läs mer

so ego *Jubell M U, enka Wolter T A, musikus Lind A K, språklärarinna lil egostjernstedt W C, kapt. Stahre N A, handl, 13 ego*ollman E A, ingeniör

so ego *Jubell M U, enka Wolter T A, musikus Lind A K, språklärarinna lil egostjernstedt W C, kapt. Stahre N A, handl, 13 ego*ollman E A, ingeniör 590 l\'iäster-samuelsgatan-norra Humlegårdsgatan. Ljungström S, enka Karlson K J, stadsbudsförest. 65 ego Stockholms stad Otter O' von, friherre Keen 0, fotograf Zettersten e w, tapetserare Schwieler F

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

Foto omkring 1900, Maria Lindblom.

Foto omkring 1900, Maria Lindblom. Foto omkring 1890. Järnvägsgatan eller som den kallades före år 1900, Stationsgatan. Till vänster ser man det gamla stationshuset. Stationshuset var klart i samband med järnvägens öppnande den 1 september

Läs mer

E Edelfelt, H., Fröken, Gref-Thuregatan 59.

E Edelfelt, H., Fröken, Gref-Thuregatan 59. 82 Dårsjukstugan--Edholm. Dårsjukstugan, s. Jakobsberg. Eckstein, F., Tandläkare, st. Vesterlångga- Döbeln, J. W. von, Regementsläkare, tan 14, 2 tri mottagning kl. 10-2. östra Riddarhusfiygeln (närmast

Läs mer

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 4 december 2003 Marie Andersson Per-Axel Andrén Henrik

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN SAMLADE SKRIFTER AV OLOF VON DALIN UNDER REDAKTION AV BARBRO STÅHLE SJÖNELL OCH PETRA SÖDERLUND SJUNDE DELEN BREV, SKRIVELSER M.M. UTGIVNA AV INGEMAR CARLSSON, JAMES MASSENGALE OCH GUN CARLSSON UNIV.ERSITÄTSBiBUOTH

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Sammanträdesdatum: 2010-02-18 2010-02-19 Tid: Dag 1: 10.15 17.00 Dag 2: 09.00 12.00 Plats: Hotel Hilton, Slussen,

Läs mer

Ordföranden Raymond Svensson hälsade Lena Nyberg välkommen som ny VD och förklarade sammanträdet öppnat.

Ordföranden Raymond Svensson hälsade Lena Nyberg välkommen som ny VD och förklarade sammanträdet öppnat. N Ä R V A R A N D E: Ordinarie ledamöter : Tjänstgörande suppleanter: Övriga suppleanter: Adjungerade ledamöter: Övriga närvarande: Protokoll, fört vid sammanträde med styrelsen för Skärgårdsstiftelsen

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

I verkstad 3 btg puts/brunockrn P/grå

I verkstad 3 btg puts/brunockrn P/grå STOCKHOLMS STADSMUSEUM 328 Industrimiljöinventering 1979 Värdering A BO Fas t ighet Falken 2 Stadsdel Ostermalm Adress Riddargatan 40 Fastighetsäg ~~~~e~i$.hamar- ~öretag/verks/anst/ Robert Sandberg snickeri,

Läs mer

Kyrkogata 12. - F., von, Frih., Kammarherre, Klara s.

Kyrkogata 12. - F., von, Frih., Kammarherre, Klara s. RKSDAGEN.,~, Första Kammaren. De la Gardie, R., Grefve, Landsh., Norr- ~ malmsgatan 1 B... Abelin, er. R., Generallöjtn.jn- L:a Vattug.14. De Man" A. B., Brukseg., n. O. Trädgårdsg.8.. Adelsköld, C. A.,

Läs mer

6 3019 Niklas Myrén Prospektus AB 00:42:25 00:05:40 04:14 7 3024 Joakim Petersson Väsby Triathlon 00:42:31 00:05:45 04:15 8 3008 Jonathan Hernadnez

6 3019 Niklas Myrén Prospektus AB 00:42:25 00:05:40 04:14 7 3024 Joakim Petersson Väsby Triathlon 00:42:31 00:05:45 04:15 8 3008 Jonathan Hernadnez Resultat Sluta Röka loppet 2013 10 km kvinnor 1 4020 Anna Rahm Rånäs 4H 00:37:51 03:47 2 4013 FRIDA LUNDIN FK Studenterna 00:43:07 00:05:16 04:18 3 4029 Maria Waddington 00:46:47 00:08:56 04:40 4 4002

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden 13 nämnd Vice ordf + 4 ord 4 ersättare

Barn och utbildningsnämnden 13 nämnd Vice ordf + 4 ord 4 ersättare Barn och utbildningsnämnden 13 nämnd Vice ordf + 4 ord 4 ersättare Johnny Wiberg 78 Källunge Gruppledare Lena Eneqvist 52 Stånga Syd-Östra S, Västra S, Hoburgs S, 65 S Anders Gustafsson 82 Hemse Valberedningen

Läs mer

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master Klass: Nybörjare P 6-7år Distans: 1km Snitthast: 17,6km/h 1 124 TORBRINK Vile Mölndals CK 2 127 ENBERG Vilmer Varbergs MTB 3 122 TEMAR John IK Hakarpspojkarna 4 130 LEIRE Jonas CK Master 5 444 KARLSSON

Läs mer

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182.

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. 226 SöderlundTaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. &K:i,Engroslag.afkortavaror,L.Nyg..18. C. A., Grosshandl., Norra

Läs mer

Kammarkollegium-Kellberg. 123 Kammarkollegium, Birger Jarls torg 16. Karstorp, & K:i, Fabriksfirma, n. Mäster- Kammarkontor. Stadens, st. Stora Nyg.

Kammarkollegium-Kellberg. 123 Kammarkollegium, Birger Jarls torg 16. Karstorp, & K:i, Fabriksfirma, n. Mäster- Kammarkontor. Stadens, st. Stora Nyg. 122 Jäderholm-Kampf. Förestånd. för Gymnastiskt-Ortopedi- Kabinettet för utrikes brefvexling, Myntt. 2. ska Institutet, n. Brunkebergstorg 13j Kaeding, F., Kungl. Hofskräddare, n. Norra träffas derstädes

Läs mer

RESULT GOLDEN ARM 2015

RESULT GOLDEN ARM 2015 RESULT GOLDEN ARM 2015 7. L-G Fahlborg Dalabrytarna 8. Mats Lundqvist Arvidsjaur 9. ReijoYllitalo Hedemora LEFT Sub junior 1. Amanda Kristensson Skåne Armsport 2. Karla Gullberg Rauk Arm 3. Feliz Horste

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. 77 qv. Fackelmakaren 6 - J A, verkmästare Il qv. Lindansaren 3

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. 77 qv. Fackelmakaren 6 - J A, verkmästare Il qv. Lindansaren 3 632 Rådmansgatan-Saltmätaregatan. Johansson ~ bokhållare IEnqvist C F, bokhållare leg. af Schmidt G, husegare pllindahl C J, amanuens Fredsberg F A, gravör Carlsson C P, vedhandlare Lundell J M, skräddare

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Resultat Lillhage Cup 2008 försök

Resultat Lillhage Cup 2008 försök mhtml:file://\\sskansli\ss (e)\ss\tävlingsgrupper\tävlingar\res... Page 1 of 6 Resultat Lillhage Cup 2008 försök Resultat Totalt - Officiell Tävling Lillhage Cup Utskriftsdatum 26 april 2008 Tävlingsort

Läs mer

Posterutställare Växjö

Posterutställare Växjö 1 Posterutställare Växjö 2. Maria Ahlberg Barnhabiliteringen, Blekingesjukhuset 7. Sara Bergman 9. Annemarie Bexelius, MSc Habiliteringscenter Norrtull för barn, Stockholm 14. Margret Buchholz Ingrid Mattsson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Sunside: repetitionslokal för Sunsiders

Sunside: repetitionslokal för Sunsiders 1959 Jan 10 Kingside, Gunnar Lundqvist m fl (50) 15 Konserthuset, Lasse Åhman, Lars-Johan Norrby, Rune Carlsson(15) 18 Teknis, Anders Josephsson (46) 21 Handels (76) 22 Orkestertävling 25 Teknis, Bernt

Läs mer

Namn Telefon E-post Roll Domarnr Akyol Jonatan. Hem: Mobil: +4672226415 6. Hem: 0738122220 Jobb: 0738122220 Mobil: 0738122220.

Namn Telefon E-post Roll Domarnr Akyol Jonatan. Hem: Mobil: +4672226415 6. Hem: 0738122220 Jobb: 0738122220 Mobil: 0738122220. Namn Telefon E-post Roll Domarnr Akyol Jonatan jonatanakyol@gmail.com Regiondomare 2119 3 555 +4672226415 6 Alm Fredrik Mattias Alms juridik, Storgatan 120 90333 Umeå 0738122220 0738122220 0738122220 mattias.jansson@vbidrott.rf.se

Läs mer

P17 200m heat 1 Vind +3,3 Resultat totalplac 1 Rodi Kay -98. Hammarby IF 23,40 3. dsq Carlos Jonsson -98 Hässelby SK F.

P17 200m heat 1 Vind +3,3 Resultat totalplac 1 Rodi Kay -98. Hammarby IF 23,40 3. dsq Carlos Jonsson -98 Hässelby SK F. Lag-USM P/F17 lördag 16 augusti 2014 Arrangörer: Tanums IF med hjälp av BDFIF Sparvallen, Tanumshede Tävlingsledare: Bo Stalefors Väder: Mestadels soligt +20 grader, sydvästlig vind P17 200m heat 1 Vind

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

Linköpings HC. SNABBFAKTA SKÖVDE IK vs. LINKÖPINGS HC MATCHER I KRONOLOGISK ORDNING

Linköpings HC. SNABBFAKTA SKÖVDE IK vs. LINKÖPINGS HC MATCHER I KRONOLOGISK ORDNING bildades 1932 som BK Kenty. Hockey kom med på programmet 1946 och 1976 byttes namnet till. Klubben gjorde en satsning mot eliten som tog sin början tidigt 1990-tal och är numera en etablerad klubb i SHL.

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1 Bankboken Cup Regionsfinal NÄSSJÖ GK Klass: Flickor 13 Datum: 2004-07-13 1 Emma Gillström NÄSSJÖ GK 93 2 Caroline Olsson LAGANS GK 96 3 Cecilia Sätermo TRANÅS GK 99 4 Cajsa Aranäs KALMAR GK 101 5 Lisa

Läs mer

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Skissboken - osignerad - sändes till Upplands-Bro Kulturnämnd på 70-talet från någon person i Värmland därför att ett flertal bilder kunde relateras

Läs mer

PM till RG Star 5-6 mars 2011 Qpoolen Hässleholm

PM till RG Star 5-6 mars 2011 Qpoolen Hässleholm PM till RG Star 5-6 mars 2011 Qpoolen Hässleholm Plats: Qpoolen, Östra Hagagatan 2, 28136 Hässleholm, http://www.hassleholm.se/qpoolen Takhöjd: I tävlingszon 13 m Matta: Ljusgrå RG matta 13x13 m Juniorer

Läs mer

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge Ett varmt tack till alla deltagare, vår tävlingsarrangör samt våra sponsorer. Sponsorförteckning RM 2011 Företag ABC-Åkarna ABKATI Alviks

Läs mer

http://www.svenskidrott.se/n3result/resultlist.aspx?eventid=17558&showall=true

http://www.svenskidrott.se/n3result/resultlist.aspx?eventid=17558&showall=true Sida 1 av 3 LVC. Region / Landsdelsfinal Götaland Regionalt/Landsdel 2008-03-14 10:00 Hestra Skid O Sportklubb Tillbaka till tävlingskalendern Skriv ut Super-G - Alpint Damer 10-11 21 anmälda, 21 startande,

Läs mer

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10-

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- 1A 1 Andreas Nyström Motala PK 89697888 63 21 2 Martin Svensson Habo PSK 8612 77877 62 25 3 Gustav Bergenstråle Lidköpings

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015)

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Ledning Ulf-Lennart Gertz Johansson 08-684 12 354, 073-707 32 14 ulf-lennart.gertz.johansson@modernaforsakringar.se

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Tyresö (alt 1) Nordost. Sigtuna Upplands Väsby Brännkyrka Hägersten

Tyresö (alt 1) Nordost. Sigtuna Upplands Väsby Brännkyrka Hägersten 1 Valberedningens förslag Ordförande 2 år Nyval Conny Fogelström (alt 1) Ledamot 2 år Omval JP Mattsson Lh Centrala Edsberg Nyval Katarina Kalavainen Södertälje/Nykvarn Nyval Sune Löfgren Anders Johansson,,enskild

Läs mer

Smålands Open 1 2014-03-15 Kalmar F11-27N

Smålands Open 1 2014-03-15 Kalmar F11-27N Smålands Open 1 2014-03-15 Kalmar F11-27N : 3 # Grade Club 1 2 3 Wins Pts 1 Linnea GRÖNBERG 6.kyu Kalmar Budoklubb 2 Nelly SANDBLAD 6.kyu Kalmar Budoklubb 3 Jenna NYSTRÖM 6.kyu Kalmar Budoklubb 7 2 17

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning Slutlig rösträkning och mandatfördelning PROTOKOLL 2006-09-20 09-25 Dnr: 201-06-72203 Val till kommunfullmäktige 2006-09-17 Kommun: VAXHOLM Plats: Tegen Konferens, Sundbybergsvägen 9, Solna Rösträkningen

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 Placering S.nr F.kl T.kl Förare / kartläsare Klubb Bil Anmälare Övrigt Totaltid 1 29 A 4 Mikael Lundberg / Anders Lundberg SMK Gävle / SMK Gävle VW Golf 03:40,60 2

Läs mer

- C. J., Handl., s. Göthg. 56.

- C. J., Handl., s. Göthg. 56. Jaderström-Karlsson. JLderström, K. A., Huseg., n. Lastmakaregatan 11. Jager, C. A., f. d. Fabrikör, n. Trebackarlånggatan 3. - C. W., Tapetserare, Barnhusgatan 3. Jästaktiebolag, Stockholms, L1. Norra

Läs mer

Gaston Friman Memorial Resultat:

Gaston Friman Memorial Resultat: Gaston Friman Memorial Resultat: D1 1 Mary Wiener Enskede PBK 956 13 31 2 Barbro Berggren GÄVLE 801 9 20 3 Asta Blom Enskede PBK 771 9 18 4 Maj Britt Fyhr Rättvik 709 7 13 D2 1 Gun Alström SOLNA PBK 1094

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Klass GS-klassen Rond 1 Spelform Greensome, Datum 2010-09-04 Slaggolf Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Antal pristagare Resultat Särskiljning CUT 1 J Lundgren/L Westerholm 7,0 66.0 66.0 Johan Lundgren

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

B randmursmålningar KERSTIN MANDEN-ORN

B randmursmålningar KERSTIN MANDEN-ORN KERSTIN MANDEN-ORN B randmursmålningar Inne på gården Teknologgatan 9 kan man se den brandmursmålning som på stadsmuseet givit upphov till en genomgång av bevarade brandmursmålningar i Stockholm. Stadsmuseet

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Valhallavägen 100, 114 27 Stockholm Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1887 Energidekarations-ID: 584265

ENERGIDEKLARATION. Valhallavägen 100, 114 27 Stockholm Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1887 Energidekarations-ID: 584265 Valhallavägen 100, 114 27 Stockholm Sturegatan 29, 114 36 Stockholm Sturegatan 31, 114 36 Stockholm Stureparken 2, 114 26 Stockholm Stureparken 2B, 114 26 Stockholm Stureparken 4, 114 26 Stockholm Valhallavägen

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

mars racet västerås 2015-03-14 Skepptuna MK 1 7 Skepptuna MK 3 4 Rasbo MK 4 3 Skepptuna MK 5 2 Västerås MS B 0 Enköpings MK 2 5 Hofors MK 3 4

mars racet västerås 2015-03-14 Skepptuna MK 1 7 Skepptuna MK 3 4 Rasbo MK 4 3 Skepptuna MK 5 2 Västerås MS B 0 Enköpings MK 2 5 Hofors MK 3 4 1 2 Jimmy Karlsson Skepptuna MK 1 7 2 4 Bo Tordegård 6 Erik Pettersson 3 Daniel Hollén 5 Andreas Pettersson 1 Benny Friberg 11 Daniel Svedberg 12 Jimmie Åhlen 8 Mathias Sparring 10 Marcus Gladh 7 Daniel

Läs mer

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12...

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... 26 Assistans eller PantlånekontorBackman. Assistans eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... Regeringsgatan 32 o. Ll. Sturegat. 5. Assmundsson, V., Amanuens

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer