Allsvenska serierna 2005/06 Tävlingsbestämmelser m.m. (OBS! Kursiverad stil markerar i de flesta fall nyheter för säsongen 2005/06)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allsvenska serierna 2005/06 Tävlingsbestämmelser m.m. (OBS! Kursiverad stil markerar i de flesta fall nyheter för säsongen 2005/06)"

Transkript

1 1 Allsvenska serierna 2005/06 Tävlingsbestämmelser m.m. (OBS! Kursiverad stil markerar i de flesta fall nyheter för säsongen 2005/06) Beslut /AK Beslut /CS Beslut /AK /AU ALLSVENSKA KOMMITTÉN (AK) Ordförande Göran Terninger, Grevgatan 40, 6 tr., STOCKHOLM, Ledamöter Ingemar Eriksson, SSF:s kansli, Slottsgatan 155, NORRKÖPING, , (FAX), (B) Kent Vänman, SSF:s kansli, Slottsgatan 155, NORRKÖPING, , (FAX), Sven-Olof Andersson, Regementsgatan 26 B, ÖSTERSUND, (B), (A), (A) Ronny Andersson, Närlundavägen 17, HELSINGBORG, Lars Karlsson, Svartviksslingan 21, BROMMA, (B) Sveriges Schackförbunds kansli Slottsgatan 155, NORRKÖPING, eller , FAX E-post: Resultatservice Information lämnas efter matcherna på söndagar kl till pressen och lagledare på telefon Se även Sveriges Schackförbunds webbplats, adress:

2 2 SSF:s Allsvenska kommitté hälsar alla välkomna till ALLSVENSKA SERIERNA 2005/06 - den 37:e årgången av den moderna Allsvenska pyramiden, vars föregångare startade säsongen 1950/51! En ny spännande och sportsligt högklassig säsong med både bredd och elit! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Omslagssida, adressuppgifter m.m. 1 Innehållsförteckning 2 Några viktiga datum, adressuppgifter, m.m. 3 Allmänna och ekonomiska bestämelser Allmänt 4 2 Anmälningsavgifter 4 3 Bidrag 5 4 Protestavgift 6 5 WO-avgift 6 6 Övriga avgifter 6 Övergripande regler för seriespelet Lagledaruppgift och spelarregistrering 7 8 Utländsk medborgare 8 9 Spelarövergång mellan klubbar samt efteranmälan av ny spelare 8 10 Speldagar, spelprogram, inlottning och vakanser i seriesystemet 9 11 Walk over Force majeure 10 Genomförande av match Arrangör Match: Laguppställning och start Domare Spelregler och protest Inrapportering av resultat och resultatservice 16 Avslutning av tävlingssäsongen, m.m Vinnare, särskiljning, upp- och nedflyttning Priser, Europacupen, m.m Tävlingsansvar, överklagande av beslut m.m Överträdelser Personuppgiftslagen (PUL) ELO-registrering Spelföretag Övrigt 19 Några praktiska punkter för lokala arrangörer Checklista 20 D:o Särskilt om livesändningar m.m. 21 Rondlistor/Anteckningar 22

3 3 Några viktiga datum, adressuppgifter, m.m. Från DISTRIKTEN emotser kansliet senast: Fullständiga resultat i distriktsserier (motsvarande) avseende säsongen 2004/05 samt andra uppgifter, synpunkter och önskemål rörande Allsvenska serien D:o avseende säsongen 2005/06 Från KLUBBARNA emotser kansliet senast: Anmälan från klubbarna om ej deltagande i Allsvenska serien 2005/ Synpunkter och önskemål inför säsongen 2005/06, t.ex. om gemensam eller ej gemensam hemmamatch (gäller klubbar med mer än ett lag i seriesystemet) Inbetalning av anmälningsavgift till pg för säsongen 2005/ Lagledaruppgift på separat blankett Spelarregistrering (spelarförteckning) i ratingordning - rating per över klubbens samtliga aktuella spelare Ansökan om resebidrag (nya regler fr.o.m. säsongen 2003/04) Uppdaterad spelarförteckning i ratingordning - rating per över klubbens samtliga aktuella spelare (motsvarar registreringen per med uppdaterade ratingtal och beaktande av dokumenterade och godkända spelarövergångar m.m.) Anmälan från klubbarna om ej deltagande i Allsvenska serien 2006/ Synpunkter och önskemål inför säsongen 2005/06, t.ex. om gemensam eller ej gemensam hemmamatch (gäller klubbar med mer än ett lag i seriesystemet) Inbetalning av anmälningsavgift till pg för säsongen 2006/07 Från ELITSERIE-KLUBBARNA emotser kansliet senast: Besked om intresse för deltagande i Europa-cupen för klubblag hösten 2006 Från ELITSERIE- och/eller DIVISION I-KLUBBAR emotser kansliet senast: Besked om intresse för deltagande i Europa-cupen för klubblag, damer, hösten 2006 ALLSVENSKA KOMMITTÉN (AK) Ordförande, Ledamöter, Resultatservice Se sid. 1!

4 4 Allmänna och ekonomiska bestämmelser 1 ALLMÄNT Den allsvenska säsongen löper från höst till vår med tävlingsspel under perioden 1 september - 30 april. Allsvenska serierna 2005/06 (Grundorganisation; antalet lag/grupper kan variera p.g.a. vakanser) Elitserien = 12 st 8-mannalag = 96 spelare Division I grupp 1-3 = 30 st 8-mannalag = 240 spelare Division II grupp 1-6 = 48 st 8-mannalag = 384 spelare Division III grupp 1 = 8 st 6-mannalag = 48 spelare Division III grupp 2-12 = 88 st 8-mannalag = 704 spelare Division IV:1-2 = 16 st 4-mannalag = 64 spelare Division IV:3-24 = 176 st 5 mannalag = 880 spelare Summa 378 lag spelare OBS! Beträffande division III, grupp 1, gäller 6-mannalag även denna säsong. Enkät genomfördes inför säsongen 2003/04. Många önskade ett mellanstadium mellan 4/5-mannalag (div. IV) och 8-mannalag. I Allsvenska serien kan klubb delta med ett eller flera lag, utom i Elitserien, där svenska lagmästarna koras. Där får klubb även under säsongen 2005/06 representeras av endast ett lag. All korrespondens sker via SSF:s kansli. Se adress, telefon m.m. längst ner på sidan 1. Alla adressförändringar och lagledarförändringar hos klubbarna skall omedelbart anmälas till kansliet. 2 ANMÄLNINGSAVGIFTER Elitserien kr Division I kr Division II kr Division III kr Division IV kr Anmälningsavgifterna skall vara inbetalda senast (Pg ) avseende 2005/06 års serie, baserad på under april 2005 utsänd preliminär gruppindelning. Inlottat lag som inkommer med anmälningsavgift för sent, men ändå kan beredas plats, debiteras en administrationsavgift om 100 kr. Ej inlottat lag som efter anmälningstidens utgång erbjuds vakant plats betalar endast normal anmälningsavgift. OBS! Definitiv anmälan = inbetald avgift.

5 5 3 BIDRAG a) Matchbidrag, domararvoden m.m. Elitserien För sammandragen (rond 1-3 och 9-11) bekostar SSF-AK - lokaler - domare (max. 2 domare per ort vid rond 1-3 och 4 domare vid rond 9-11) - logi för tillresande lag (minst 50 km enkel färd; max. 4 tvåbäddsrum per lag; fr.o.m. säsongen 2003/04 inte bara vid slutspelet utan även vid det första sammandraget). Även säsongen 2005/06 sker minisammandrag (infört 2003/04), dock med den ändringen att avse rond 6-7 (tidigare rond 4-5) och på tre (tidigare två) spelplatser: den januari 2006 i Stockholm, Göteborg respektive Lund. Merkostnad för lokaler och domare (max. 1 domare per ort) ersätts. Ingen ersättning för logi vid minisammandrag. Division I För sammandragen (rond 7-9; tre platser) bekostar SSF-AK lokaler (ej logi) samt domare (max. 2 st per sammandrag/ort). Se även punkt 10. Domararvode Domararvode utgår i Elitserien och division I, när SSF-AK håller domare, med 500 kr per match. Traktamente utgår inte. Reseersättning utgår enligt gängse normer. Skatteavdrag enligt gällande regler. b) Resebidrag Resebidrag beräknas på varje lags totala körsträcka per säsong enligt följande: mil = = 40 kr/mil 301 > = 50 kr/mil Resa till/från Gotland räknas som 50 mil enkel resa - räknat från hamn till hamn eller från flygplats till flygplats. Resa för lag inom Stockholms stad till/från lag inom Göteborgs stad beräknas till 50 mil. Resa för lag inom Malmö stad till/från lag inom Stockholms stad beräknas till 60 mil. Resa för lag inom Göteborgs stad till/från lag inom Malmö stad beräknas till 30 mil. Vid sammandragen i Elitserien betalas resebidrag såsom för en resa till och från den plats där matcherna spelas. Se även under a) ovan beträffande särskild ersättning för logikostnader.vid slutspelen i Division I betalas resebidrag såsom för två ronder till den plats där matcherna spelas.vid dubbelronder - jfr punkt 10 - beräknas resebidrag som om två fristående matcher spelas. (Gäller inte Elitserien.) Ansökan om resebidrag skall vara SSF:s kansli till handa senast den 18 november - en blankett för varje lag. Utbetalning sker under december efter kontroll av de komplett ifyllda och i rätt tid inkomna ansökningarna. För sent inkomna ansökningar återsänds. Oriktiga uppgifter eller ej slutförda matcher innebär krav på återbetalning. OBS! Inkommer ansökan om resebidrag för sent men senast den 1 december tas avgift ut med 25 % av eljest utgående resebidrag (avgiften avräknas på bidraget). Inkommer ansökan efter den 1 december utgår inget resebidrag.

6 6 4 PROTESTAVGIFT M.M. Vid protester och överklaganden - se punkterna 16 och 20 - gäller följande avgifter: a) Protest av i matchen ingående lag = 300 kr b) Protest av tredje part = 500 kr c) Överklagande = 500 kr. Protest resp. överklagande skall vara kansliet till handa inom fem dagar från matchdatum resp. datum för meddelande om överklagat beslut (se punkt 16). Avgift ska ha erlagts inom samma tidrymd. Om protest godkänns eller överklagande bifalls återbetalas avgiften. 5 WO-AVGIFT Lag som lämnar WO debiteras en WO-avgift motsvarande seriens anmälningsavgift. Dubbel WO-avgift debiteras vid WO i sista ronden (se även punkt 11). 6 ÖVRIGA AVGIFTER Administrationsavgifter tas ut i följande fall. - Med 500 kr vid: a) För sent inbetald anmälningsavgift (se punkt 2) b) För sent inkommen lagledaruppgift (se punkt 7) c) För sent inkommen komplett spelarregistrering/ratinglista (se punkt 7) - Med 300 kr vid: d) I rätt tid ej insänd korrekt övergångshandling (se punkt 7 och 9) e) Ej utsänd inbjudan till match (se punkt 13) f) Av arrangerande förening ej utsedd domare (se punkt 15) g) För sent inkommen telefonrapport till kansliet om matchresultat (se punkt 17) h) För sent inkommen matchrapport/matchlista (se punkt 17) i) Ej komplett ifylld matchlista (se punkt 17) j) För sent inkommen ansökan om resebidrag Här gäller avgift enligt punkt 3 b) k) Partiprotokoll saknas/oläsligt (Elitserien) (se även punkt 15 g) (Nyhet fr.o.m. 2005/06).

7 7 Övergripande regler för seriespelet 7 LAGLEDARUPPGIFT OCH SPELARREGISTRERING Lagledaruppgift, på utsänd blankett, skall vara förbundskansliet till handa senast den 1 september Spelarregistrering - som gäller för Allsvenska spelsäsongen 2005/06 - skall göras enligt utsänt formulär i ratingordning per den 1 september och skall vara kansliet tillhanda senast den 16 september Uppdaterad ratinglista per den 1 januari för registrerade spelare - inklusive dokumenterade och godkända spelarövergångar som föreligger per nämnda datum - skall vara kansliet till handa senast den 13 januari OBSERVERA! Spelarregistreringen per den 1 september gäller i grunden för hela den Allsvenska säsongen 2005/06, dvs. både höst- och vårsäsongen. Beträffande spelarövergångar - se punkt 9. Med spelare förstås den som är medlem i klubb ansluten till SSF och som kan tänkas bli aktuell för spel under säsongen i Allsvenska serien. Av spelarregistreringen skall framgå namn, födelsedatum, moderklubb (om medlemsregistreringen sker genom annan klubb än den hos vilken spelarregistrering sker), ratingtal samt särskild markering om spelaren är utländsk medborgare som inte är folkbokförd i Sverige (det sistnämnda är en nyhet fr.o.m. säsongen 1999/2000). Blanketten för spelarregistrering skall vidare innehålla klubbnamn och uppgift om i vilka serier och grupper klubben deltar med lag. I samtliga fall gäller att den spelarregistrering som skall vara SSF:s kansli till handa den 15 september, i förekommande fall kompletterad med de dokumenterade och godkända övergångar som föreligger under tiden den 1 september till den 1 januari, är styrande för rätten att delta i Allsvenska serien. Endast dessa datum - 1 september resp. 1 januari - skall tillämpas och utgör officiella övergångsdatum. Av punkt 9 framgår de fall i övrigt - utöver spelarövergångar - som kan föranleda ändrad/kompletterad spelarregistrering per den 1 januari. Spelarregistreringen enligt ovan avser endast Allsvenska serien - jfr 4 och 10 i SSF:s tävlingsbestämmelser. Spelarregistreringen är styrande med avseende på vilken klubb en spelare får representera i Allsvenska serien, däremot inte vad gäller andra tävlingar. Innebörden är också att en spelare kan vara registrerad för Allsvenskt spel i en viss klubb men ha en annan moderklubb, dvs. vara medlemsregistrerad genom denna. Endast spelare som är spelarregistrerad enligt ovan äger rätt att delta i Allsvenska serien!

8 8 8 UTLÄNDSK MEDBORGARE För att få representera Allsvenskt lag som utländsk medborgare krävs att vederbörande är folkbokförd i Sverige före det att respektive tävling börjar respektive den 1 januari (jfr punkt 1). Detta kan kontrolleras hos vederbörande lokala skattekontor. I Allsvenska serien får dock i varje 8-mannalag ingå högst två och i varje 4/5-mannalag högst en spelare som inte uppfyller ovanstående krav. OBSERVERA! Fr.o.m. säsongen 1999/2000 får - oavsett vad ovan sägs - åländsk klubb delta med lag i Allsvenska serien, division IV, med i tillämpliga delar samma rättigheter och skyldigheter som gäller för svenska klubbar, dvs. även upp- och nedflyttning. Uppflyttning får dock ske till högst division II. I åländskt lag får inte delta andra personer än som är bosatta (folkbokförda) på Åland. 9 SPELARÖVERGÅNG MELLAN KLUBBAR SAMT EFTERANMÄLAN AV NY SPELARE Med spelarövergång avses deltagande i ny klubb med avseende på spel i Allsvenska serien. Detta oberoende av om övergången föranletts av byte av klubbtillhörighet (medlemskap) eller annat skäl. Görs spelarövergångar skall dessa alltid dokumenteras på särskilt formulär - som rekvireras från SSF:s kansli - och sändas in senast inom en vecka efter parternas underskrifter. Övergång som godkänns bekräftas av kansliet. Den nya klubben ansvarar för att innehållet i övergångshandling är korrekt. Under tiden maj-augusti - den fria övergångstiden - behöver övergång bekräftas med blankett underskriven endast av spelaren samt den nya klubben. Spelarregistrering - och i förekommande fall spelarövergång - gäller för ny Allsvensk säsong men kan gälla även per den 1 januari a) vid förändrad bostadsort (bekräftas via folkbokföringen) b) om medlem/spelare i en klubb året före - varmed avses det kalenderår som nyss gått till ända - varit passiv eller glömts bort vid höstregistreringen c) i andra fall, om berörda klubbar är överens (nyhet fr.o.m. säsongen 1999/2000). Spelarövergångar får inte ske under vårsäsongen, den 1 januari-30 april. Spelarövergång skall som framgår ovan dokumenteras på särskilt formulär, som skall upprättas i fem ex. och undertecknas a) av spelare b) av ny klubb c) av tidigare klubb (behöver inte ske vid övergångar under tiden maj-augusti). Övergångshandlingen sänds inom en vecka från undertecknande av berörda parter enligt ovan a) till SSF:s kansli b) till vederbörande distriktsförbund (DF) - varmed avses det DF som den nya klubben tillhör c) till ny klubb d) till tidigare klubb e) till berörd spelare.

9 9 10 SPELDAGAR, SPELPROGRAM, INLOTTNING OCH VAKANSER I SERIESYSTEMET 2005/06 års serie (Beträffande rondnummer inom parentes, se punkt 14, tabellen med förklaring) Elitserien Division I Övriga serier Rond (1 a) (1) (1) Rond (1 b) (2) (2) Rond (1 c) (3) (3) Rond (2 ) (4) (4) Rond (3) (5) (5) Rond (4 a) (6) (6) Rond (4 b) (7 a) (7) Rond (6) (7 b) Rond (7 a) (7 c) Rond (7 b) Rond (7 c) Elitserien spelar ordinarie ronder på lördagar. OBS! särskilt program gäller för sammandragen. Elitserien spelar ronderna 1-3 resp på två respektive en spelplats - den oktober 2005 i Stockholm respektive Malmö - den mars 2006 i Linköping. Även säsongen 2005/06 spelas minisammandrag, dock med ändring av tidigare ordning att gälla rond 6-7 (tidigare rond 4-5) och på tre (tidigare två) spelplatser enligt följande - den januari 2006 i Stockholm, Göteborg respektive Lund. Division I-serierna spelar ronderna 7-9 den mars 2006 på en plats för respektive grupp - Norra = Stockholm (ansvar rond 7-8 = Stockholms SF, rond 9 = SK Rockaden, Stockholm) - Mellersta = Örebro (ansvar Örebro SS) - Södra = Malmö (ansvar Malmö SF). Fr.o.m. säsongen 2001/02 gäller beträffande sammandragen i Elitserien och division I att AK svarar för förhandlingar med hotell etc. (lokaler och logi) - se även punkt 3 a) - medan de praktiska arrangemangen i övrigt åvilar lokala arrangörer i samråd med AK (se även punkt 26 - Checklista). Rondlistan och i förekommande fall de särskilda spelprogrammen skall följas. Dispens kan - efter skriftlig ansökan från båda lagen senast en månad före aktuell rond - ges till lag i grupper under Elitserien och som helt eller delvis består av lag från Norrland/Gotland. Vid dubbelronder skall matcher med dispens spelas före näst sista ronden enligt rondlistan. (Nyhet fr.o.m. 1999/2000. Tidigare gällde att match med dispens skulle spelas före ordinarie ronddatum). Match som spelas i strid mot kravet på skriftlig dispens förklaras ogiltig. Dispens ges inte för flyttning av sista rond, eftersom denna ska spelas samtidigt i gruppen. Vid uppskjutna matcher gäller i förekommande fall vid laguppställning att den spelarregistrering skall tillämpas som gäller vid den tidpunkt matchen genomförs, något som kan bli aktuellt om match skjuts upp från höst- till vårsäsong. Detta medför även att ny spelare kan ha tillkommit sedan förra spelarregistreringen. Hemmalag ombeds respektera bortalags önskemål om att genomföra dubbelmatcher och sträva efter att så kan ske. Om möjligt bör dylika dubbelmatcher vara överenskomna, planlagda och registrerade i god tid före rond 1.

10 10 Distriktsförbunden anmäler nya lag till Division IV genom att sända in kompletta slutresultat från sina distriktsserier till förbundskansliet senast den 1 april 2005respektive den 1 april Preliminär gruppindelning utsänds under april 2005 respektive april 2006 och definitiv anmälan (= inbetalning av anmälningsavgift) skall ske senast den 24 maj 2005 respektive den 24 maj Vakanser I händelse av uppkomna vakanser i seriesystemet sker uppflyttning inom Division I-IV samt påfyllnad till Division IV av anmälda reservlag från distriktsserier. Grundprincipen vad gäller uppflyttning från de 24 distrikten är att två lag från varje distrikt bereds plats i Division IV. Nedflyttning från de 24 Division IVgrupperna sker med två lag från varje grupp. Uppflyttning av grupptvåor och grupptreor gäller som grundprincip före alternativet att behålla ett lag som flyttats ned. Motsvarande gäller vid påfyllnad från distriktsserier. Härefter får AK från fall till fall avgöra hur vakans skall fyllas. Vid konkurrens om vakant plats gäller alltså följande turordning: 1. Grupptvåa - Geografiska aspekter (divisions-/grupptillhörighet) - Klubbs förstalag - Flest match- resp. partipoäng (bästa grupptvåa) - Lottning 2. Grupptrea - Samma som för grupptvåor 3. AK prövar enligt ovannämnda kriterier hur vakant plats skall fyllas, varvid även får beaktas om lag skall undgå nedflyttning. 11 WALK OVER WO-resultat är 8-0 respektive 6-0, 5-0 och 4-0 beroende på serie-/grupptillhörighet. Lag som gör anspråk på WO-vinst skall skicka in matchlista. Om inget lag infinner sig till spel blir resultatet 0-0 samt 0 matchpoäng för båda lagen. Lag med färre spelare än det antal som behövs för att få minst oavgjort i matchen anses ha lämnat WO. Vid en lämnad WO kan AK besluta om nedflyttning en division (gäller även nedflyttning från division IV). Vid två lämnade WO eller WO i sista ronden prövar AK frågan om nedflyttning skall ske en eller två divisioner. Ytterst kan AK besluta om uteslutning ur Allsvenska seriesystemet. När lag lämnar eller utesluts ur en grupp tillämpas Bergers system med avseende på uppnådda resultat och om dessa ska kvarstå eller ej. 12 FORCE MAJEURE Om match inte kan spelas på grund av händelse som ligger utanför lagets egen kontroll - t.ex. epidemisk sjukdom, naturhinder, trafiksvårigheter m.m. - skall motståndarlaget och AK underrättas så snart som

11 11 möjligt. Orsaken till förhindret skall kunna styrkas. Meddelande därom lämnas skriftligt till AK via förbundskansliet. Vid sådant förfall skall ny matchdag fastställas inom en vecka från ordinarie matchdag. Rättigheten för lag att plocka spelare nerifrån vid vakanser innebär ingen skyldighet att flytta upp hela andralaget vid force majeure för förstalaget (osv. lag II, III, IV, V). Force majeure för individuell spelare kan i princip inte komma i fråga, sett mot bakgrund av reglerna om definitiv laguppställning innan matchstart m.m. I sällsynta fall torde kunna uppstå sådana omständigheter utanför den enskilde spelarens egen kontroll som kan anses utgöra force majeure. Därvid förutsätts att information inte gått att lämna eller förmedla till lagledaren. Domarens och AK:s prövning av force majeure för enskild spelare skall dock vara synnerligen restriktiv. Genomförande av match 13 ARRANGÖR Arrangör är det lag som har vit färg enligt rondlistan. Arrangören skall i god tid och senast en vecka före matchdatum skriftligen meddela var matchen skall spelas. Bortalaget skall ha fått inbjudan senast måndagen närmast före aktuell rond. I inbjudan skall uppges två kontaktmän samt deras telefonnummer. Matcher på ordinarie speldag startar kl , om inte annat bestäms. Önskar bortalaget tidigare- eller senarelägga starttiden med normalt högst en timme bör detta om möjligt respekteras av arrangören och bestämmas i god tid innan matchdag. Samtliga partier skall spelas på samma plats. Inbjudan kan lämpligen göras på av SSF fastställt formulär, som SSF sänder ut till lagledarna. Blankett finns även på SSF:s webbplats, ingång Förbundsinformation/Blanketter: Arrangören är skyldig att tillse att god ordning, tystnad och rökförbud råder i spellokalen samt att denna är i ordning och tillgänglig minst 30 minuter före spelstart. Arrangör kan tilldelas varning eller annan påföljd, om tävlingsbestämmelserna inte följs (se punkt 21). 14 MATCH: LAGUPPSTÄLLNING OCH START Laguppställning lämnas skriftligt - underskriven av lagledare eller försedd med lagledaruppgift - till domaren senast 15 minuter före utsatt tid för matchstart. För Elitserien (samtliga ronder) och vid sammandragen i division I gäller i stället 30 minuter (nyhet fr.o.m. 2004/05). Laguppställningen får lämnas i slutet kuvert. Har laguppställningen inte lämnats inom ovan föreskriven tid skall domaren påfordra laguppställning i strikt ratingordning (nyhet fr.o.m. 1999/2000).

12 12 De uttagna spelarna placeras i samma ordning i laget som de förekommer i den insända spelarregistreringen i ratingordning per den 1 september respektive den 1 januari - med tillåten avvikelse från ratinglistan med maximalt 100 poäng. Inom denna marginal är det tillåtet att inför varje enskild match omdisponera laget. Vid felplacering förlorar varje för lågt placerad spelare eventuella poäng. Som felplacerad spelare anses i förekommande fall även spelare som tidigare deltagit i rond med samma rondnummer på sätt anges senare i denna punkt. Detta påverkar i förekommande fall huruvida övriga spelare i laget är rätt placerade eller ej. (Nyhet fr.o.m. 2004/05.) Om spelare i ett lag inte finns på plats när laguppställningen upprättas, skall lagledaren - antingen räkna med att den uttagne spelaren skall anlända och sålunda ta med honom/henne i laguppställningen; en spelare som anmält förhinder ska aldrig tas med i laguppställningen (nyhet fr.o.m. 2004/05) - eller anpassa laguppställningen med uteslutande av aktuell spelare, vilket kan innebära insättande av reserv i laget eller WO vid det sista bordet. I detta läge har lagledaren att flytta upp spelare som sitter vid bord närmast under, så att WO lämnas vid de sista borden. OBSERVERA! För att underlätta för lagledaren bör en uttagen spelare ha infunnit sig när lagledaren skall lämna laguppställningen - 15 minuter före matchstart; såvitt avser Elitserien och division I (sammandragen) 30 minuter före matchstart (nyhet fr.o.m. 2004/05).. En uttagen spelare måste finnas på plats i spellokalen inom 30 minuter från utsatt tid för matchstart. (30-minuters-regeln har gällt fr.o.m. säsongen 1997/98). Jfr även 6, punkt 6.6 i FIDE:s schackregler. Har spelaren inte intagit sin plats i spellokalen inom ovan angiven tid förklaras detta parti förlorat på WO för spelarens lag. Däremot skall i förekommande fall partier vid efterföljande bord inte förklaras förlorade på grund av felaktig placering i de här fallen. En spelare som uttagits och medräknats i laguppställning enligt ovan anses, trots wo-förlust, ha deltagit i matchen. Som sanktion för den enskilde spelare som på detta sätt förklaras ha förlorat partiet gäller att han inte får delta i den match (en match) i Allsvenska serien, som följer närmast därefter och som han varit formellt berättigad att delta i eller i förekommande fall (vid överklagande) närmast efter datum för slutligt beslut i ärendet. Vid upprepad dylik förseelse under samma tävlingssäsong (nyhet fr.o.m. 2004/05) gäller två matchers avstängning och vid tredje tillfället tre matchers avstängning. Härefter beslutas om sanktion efter prövning i varje enskilt fall. Om force majeure slutligt bedöms föreligga vid för sen eller utebliven ankomst tillämpas inte sanktionen med matchavstängning. Under punkt 12 regleras force majeure. Där framgår att synnerligen restriktiv tillämpning gäller. För enskild spelare gäller under alla förhållanden att denne måste infinna sig inom 30 minuter från utsatt tid för matchstart för att partiet skall kunna spelas, varvid tiden från matchstarten - utsatt tid för matchstart - räknas som förbrukad för den aktuelle spelaren. Vid vakans skall reserv sättas in, dvs. annan spelare som finns upptagen på den i ratingordning upprättade spelarregistreringen. Reserver inplaceras i laget enligt samma system som laguppställning i övrigt får göras. När reserver tas ut nerifrån i ratinglistan behöver 100-gränsen inte iakttas, vilket exempelvis innebär att som reserv i lag I kan direkt tas ut en spelare från lag III, trots att samtliga spelare i lag II har mer än 100 poäng bättre ratingtal än spelaren i lag III. Om däremot reserv hämtas uppifrån, t.ex. från lag I till lag II, gäller att strikt 100-gräns måste iakttas.

13 13 En kombination av omdisponerings- och reservsituation är fullt tänkbar, t.ex. på så sätt att laget tagits ut före matchdagen med tillåten omdisponering, exempelvis till annat lag i klubben, inom 100-poängsregeln. På själva matchdagen uppstår behov av en reserv. Denne sätts då in på sätt anges ovan i enlighet med vad som tillåts enligt spelarregistreringen. Rätten till omdisponering påverkas inte härav, oavsett om den skett före eller på själva matchdagen. Det är alltid den i ratingordning gjorda spelarregistreringen som styr. OBSERVERA! Den spelare som ersätts av reserv får inte delta i något lag i den aktuella ronden. Det går alltså inte att tillämpa den friare reservsituationen när det egentligen föreligger en omdisponeringssituation med dess strikta 100-gräns. I de här fallen krävs god samordning mellan klubbens lagledare. En spelare får inte delta i mer än ett lag i rond med samma ordningsnummer. Situationen kan uppstå i samband med sammandrag, vid dubbelronder och vid uppskjutna matcher ( ny spelare, se sista stycket). Undantag görs dock för sammandragen i Elitserien och division I, där berörda ronder endast på sätt anges nedan begränsar en spelares möjligheter att delta i lägre serier i rond med samma ordningsnummer, om förutsättningarna i övrigt är uppfyllda (reserv- resp. omdisponeringsreglerna). Vad som skall anses utgöra "rond med samma ordningsnummer" i serier med fler än 7 ronder och med sammandrag framgår av vad som anges inom parentes i tabellen under punkt 10 samt här nedan. Nedanstående tabell utvisar vad som gäller - en spelare får inte spela i två matcher i en och samma kolumn. Motsvarande gäller i förekommande fall även grupper med färre antal ronder än sju. Även i dessa fall är det rondnummer som styr. Här gäller att med rondnummer förstås det rondnummer som skulle ha gällt om gruppen varit fulltalig; spelledig rond/helg ska i det här avseendet alltså anses ha samma rondnummer som om den vore en ordinarie spelhelg. I förekommande fall i samband med spelfria ronder gäller vad nedan sägs om fiktivt förstalag, inkl. vad som regleras om utländska spelare. I ej fulltaliga grupper ska spellediga helger vara i första hand den 22 januari och i andra hand den 5 mars (Nyhet fr.o.m. 2005/06.) Såvitt avser rätten att delta i rond med samma rondnummer etc. gäller 2005/06 följande tabell. Div. Rondnummer (motsvarande) Elit 1a 1b 1c 2 3 4a 4b - 6 7a 7b 7c I a 7b 7c II-IV OBSERVERA Gäller klubbar med mer än ett lag! - I Elitserien gällde säsongen 2004/05 (liksom 2003/04) av visst skäl dispens från tabellen för vissa ronder (minisammandrag). - Dispensmöjligheten fick inte leda till att fler än två utländska spelare deltog samtidigt i något lag. - Fr.o.m 2005/06 kan uppkomma liknande situationer för ej fulltaliga grupper med spelfri rond, varvid kan uppkomma fråga huruvida spelare i en klubbs förstalag skulle kunna vara disponibel för spel i andralaget (bortsett från 100-regeln i rating). - Spelare i andralaget får tas ut enligt spelarförteckningen först sedan ett fiktivt förstalag tagits ut, varvid beaktas - att högst två utländska spelare får spela samtidigt - att detta innebär att överskottet utländska spelare i förteckningen i motsvarande mån inverkar på det ordningsnummer varifrån andralaget får tas ut, t.ex. vid fyra utländska spelare bland de åtta första i förteckningen räknas det teoretiska startnumret för lag 2 från plats nr 11 (nr 1-10 behövs för att få till ett tänkt förstalag) vartill kommer möjligheten att omdisponera enligt 100-regeln - att omdisponering inom 100-regeln får tillämpas på vanligt sätt. Vid uppskjutna matcher gäller i förekommande fall vid laguppställning att den spelarregistrering skall tilllämpas som gäller vid den tidpunkt matchen genomförs, något som kan bli aktuellt om match skjuts upp

14 14 från höst- till vårsäsong. Detta medför även att ny spelare kan ha tillkommit sedan förra spelarregistreringen. Observera även här regeln om att spelare inte får delta i mer än ett lag i rond med samma ordningsnummer. 15 DOMARE I samtliga matcher skall finnas en domare. Därvid skall utses en domare som har någon form av domarkompetens (klubb-, distrikts-, förbunds- eller internationell domare). Skulle sådan inte finnas att tillgå får utses annan lämplig person, som då äger domares befogenheter i den aktuella matchen. Om domaren tillika är spelare i matchen gäller följande (nyhet fr.o.m. 2003/04: - Samtidigt som domaren utses skall även en assisterande domare utses. - Dennes enda uppgift är att döma vid tvistigheter som uppkommer i (huvud-)domarens parti. - Den assisterande domaren skall om möjligt utses bland medlemmarna i motståndarlaget men får inte vara (huvud-)domarens motståndare i partiet. - (Huvud-)domaren har inte rätt att döma i sitt eget parti. För Elitseriematcherna och sammandragen i division I utser AK/RK domare senast en månad före aktuella matcher. För övriga seriematcher skall arrangerande förening utse domare. Meddelande om vem som är domare skall lämnas senast 20 minuter före spelets början. Lagen skall medföra aktuell spelarregistrering/ratinglista för klubben. Respektive lag skall lämna laguppställningen till domaren innan de får börja spela - jfr punkt 14. Domaren skall före matchstart kontrollera a) att de till matchen inlämnade laguppställningarna är korrekta i förhållande till klubbens spelarregistrering/ratinglista b) att spelarna sitter placerade vid rätt bord c) att bortalaget har vit vid udda bord d) att klockorna fungerar och rätt ställda (Nyhet fr.o.m. 2004/05.) e) att särskilt vad gäller Elitserien goda villkor gäller för spelare, publik och press, såväl i fråga om lokaler och spelförhållanden som spelmateriel (jfr gängse standard vid internationella turneringar). Se även punkt 26. Domaren skall vidare f) starta klockorna på utsatt tid för matchstart g) se till att spelarna för protokoll i vederbörlig ordning och lämnar (Elitserien) respektive uppvisar (övriga serier) dessa i läsligt skick vid partiets slut. Gäller båda spelarna. Se även punkt 6 k). (Nyhet fr.o.m. 2005/06.) h) på grundval av inlämnade respektive uppvisade protokoll föra matchlista över resultatet. De i matchen deltagande lagens lagledare och domaren skall efter matchen godkänna matchresultatet genom att underteckna matchlistan. Om protest inges - direkt eller inom fem dagar (jfr punkt 16) - innefattar undertecknandet av matchlistan inte en bekräftelse av matchresultatet till den del tvist föreligger.

15 15 Skulle ett lag av någon anledning inte ha infunnit sig vid tidpunkten för matchstart och en korrekt laguppställning sålunda saknas, behöver den närvarande vitspelaren inte utföra sitt drag på brädet, trots att motståndarens klocka startats på utsatt tid. Inte heller behöver den närvarande spelaren ange ett drag skriftligen och lämna till domaren i förslutet kuvert. (Nyhet fr.o.m.2004/05.) Tvister avgörs av domaren. 16 SPELREGLER OCH PROTEST FIDE:s schackregler gäller, liksom i tillämpliga delar SSF:s tävlingsbestämmelser och stadgar. Se bl.a om disciplinära åtgärder. Såvitt gäller 6 Schackklockan har AK beslutat att s.k. digitala schackur får användas i den mån så är i överensstämmelse med FIDE:s regler och rekommendationer. Skulle en spelare av något skäl inte vilja använda ett digitalt schackur bör detta så långt möjligt respekteras. Vidare tillämpas 10 Tidsbegränsad avslutning (inkl. Appendix D). Klockorna skall placeras så att domaren har möjlighet att kontrollera tiden på flera ur samtidigt. Speltiden är i samtliga divisioner 40 drag på 2 timmar och därefter skall partiet slutföras på en timme, vilket innebär maximalt tre timmar per spelare och parti. Före matchstart ställs klockorna på kl :50. För eliminerande av risk för tvist om defekta ur ställs minutvisaren (traditionella schackur) så att ett streck återstår innan kläppen faller. Därmed har spelarna vid spelstarten möjlighet att kontrollera om kläppen faller för tidigt eller för sent. (Nyhet fr.o.m. 2004/05.) Varje spelare måste kontinuerligt föra partiprotokoll fram till dess fem minuter återstår till tidskontrollen respektive betänketiden för hela partiet. Se FIDE:s regler 8 Protokollföring. Lagledare har inte rätt att ingripa i pågående parti men kan samråda med lagmedlem om a) att anta eller avslå remianbud b) att erbjuda remi eller c) att ge upp partiet. Omedelbart efter partislut undertecknas partiprotokollet av båda spelarna. Vinnaren - vid remi vitspelaren - visar därefter protokollet för domaren, som noterar resultatet på matchlistan. Om protest inges, skall anteckning därom göras på matchlistan. För att behandlas skall protest vara förbundskansliet till handa inom fem dagar från matchdatum. Detta gäller såväl de omedelbara protester som antecknats på matchlistan som protester som görs därefter. Protesten skall åtföljas av fastställd protestavgift (se punkt 4). Om protesten godkänns återbetalas protestavgiften. OBSERVERA! FIDE:s schackregler och SSF:s tävlingsbestämmelser skall finnas i spellokalen. Domaren skall i dessa finna stöd avseende situationer som inte finns reglerade i AK:s tävlingsbestämmelser. Sanktioner (jfr FIDE:s regler) tillämpas vid störningsmoment, t.ex. extra tid för förfördelad part (spelare, lag) och/eller tidsavdrag för felande part. Skärpt uppmärksamhet ska riktas mot samtal under pågående spel. Spelare förväntas uppträda på sådant sätt att misstanke om fusk inte uppstår.

16 16 Mobiltelefoner m.m. o En spelare får inte ha mobiltelefon eller andra elektroniska kommunikationsmedel påslagna under pågående spel. Samma förbud gäller för lagledare, publik eller andra närvarande. Däremot är det tillåtet att medföra mobiltelefon eller motsvarande utrustning till tävlingsområdet. Domaren skall tillse att alla spelare och lagledare på förhand informeras om detta. (Nyhet fr.o.m. säsongen 2000/01; uppdaterat 2005/06 enligt CS-beslut ) o Elitserien: Om en spelares mobiltelefon ringer inom tävlingsområdet skall spelaren förlora partiet. Motståndarens poäng bestäms av domaren, vilket innebär vinst utom i de fall spelaren inte har mattsättande material (jfr regeln vid tidsöverskridning; se FIDE:s spelregler, punkt 6.10). Domaren skall tillse, att alla spelare och lagledare på förhand är informerade om denna regel. (Ny formulering fr.o.m. säsongen 2004/05; uppdaterad 2005/06 enligt CS-beslut ) o Lägre divisioner än Elitserien: Skulle en spelares mobiltelefon ringa inom tävlingsområdet gäller dels att spelaren skall varnas, dels att domaren skall dra av fem minuter från dennes betänketid och dessutom ge motståndaren fem minuters tillägg till betänketiden. Tidsavdrag får dock inte ske med mera än att spelaren har minst en minuts betänketid kvar till närmast påföljande tidskontroll. Vid ny förseelse av samma spelare skall domaren döma förlust av partiet. Motståndarens poäng bestäms efter samma prinicper som angetts ovan. (Ny regel fr.o.m. 2005/06.) 17 INRAPPORTERING AV RESULTAT OCH RESULTATSERVICE Inrapportering Görs efter matcherna på söndagar kl enligt alternativen Telefon: eller Telefax: E-post: Efter färdigspelad match skall arrangören - i första hand hemmalagets lagledare - inrapportera matchresultatet per telefon till förbundskansliet enligt ovan. Motsvarande gäller även Elitserien (nyhet fr.o.m. 1999/ tidigare gällde detta åliggande för domaren). Är matchdagen annan dag än söndag är kansliet inte med säkerhet bemannat. Inrapportering av sådana matchresultat sker i så fall också under söndagen. För Elitserien skall matchlista vid lördagsmatcher faxas till kansliet direkt efter avslutad match och dessutom ringas in till Ingemar Eriksson, tel , för uppdatering av SSF:s webb-sida. Senast dagen efter matchen skall matchlistor (förteckning över individuella resultat med angivande av matchdatum, rondnummer, spelort, hemma- eller bortalag samt division och grupp) insändas till SSF. För Elitserien gäller - dels vad ovan angetts om lördagsmatcher och inrapportering av resultat per fax + telefon + post ansvar: hemmalagets lagledare - dels att protokoll från varje spelat parti (ett protokoll från vardera spelaren) ska insändas ansvar: hemmalagets lagledare - dels att - om så särskilt erfordras - en skriftlig domarrapport ska insändas ansvar: matchdomaren. OBSERVERA! Matchlistan och övriga dokument enligt ovan skickas med A-post så att kansliet har dem senast tisdag. Adress: Sveriges Schackförbunds kansli, Slottsgatan 155, NORRKÖPING Resultatservice

17 17 Resultat lämnas efter matcherna på söndagar kl till press och lagledare på - Telefon Sveriges Schackförbunds webb-plats, adress: - E-post: Allsvenska bulletiner Efter varje rond: a) Till varje lagledare, såvitt gäller den egna gruppen efter sista ronden dock hela bulletinen b) Till SSF:s CS och kommittéer - samtliga ledamöter Efter sista ronden: c) Till varje lagledare komplett bulletin d) Till distriktsförbunden (sekreterarna) Generellt gäller att på Internet (SSF:s webbplats) finns tillgång till resultat redan på söndagskvällen efter varje match, vilket egentligen minskar behovet av postala utskick. På blanketten för anmälan av lagledare ska därför anges med ja eller nej om man nöjer sig med tillgång till resultat m.m. via Internet eller vill ha bulletinutskick per post. (Nyhet fr.o.m. 2004/05.) Avslutning av tävlingssäsongen, m.m. 18 VINNARE, SÄRSKILJNING, UPP- OCH NEDFLYTTNING Vinnaren av en grupp är det lag som erövrat flest matchpoäng. Vunnen match ger 2 poäng, oavgjord 1 och förlorad match 0 poäng. Kommer mer än ett lag på samma matchpoäng särskiljs dessa enligt nedan, punkt för punkt: - Flest partipoäng - Inbördes möte - Flest partipoäng på de fyra första borden i samtliga matcher (division IV = två första borden) - Flest partipoäng på bord 5 (division IV = bord 3) - Flest partipoäng på bord 6 (division IV = bord 4 /vid femmannalag/) - Flest partipoäng på bord 7 - Lottdragning I åttalagsserier gäller att vinnaren flyttas upp och två lag flyttas ned, om inte annat anges. I grupper med fler eller färre än åtta lag beslutar AK om särskilda upp-/nedflyttningsbestämmelser (se även punkt 1 och 10). 19 PRISER, EUROPACUPEN, M.M. Ettan (ej längre tvåan och trean) i varje Allsvensk grupp erhåller minnespriser (10 till 8-mannalag, 8 till 6- mannalag, 6 till 5-mannalag och 5 till 4-mannalag) för utdelning till spelarna. Till prisplacerade lag i Elitserien utdelas särskilda priser i anslutning till den gemensamma spelavslutningen - direkt efter rond 11.

18 18 Vinnaren av Elitserien blir svenska lagmästare och representerar Sverige i Europacupen för klubblag, om anmälningstiden till Europacupen löper ut innan nästa års Allsvenska serie hinner färdigspelas. Skulle Sverige erhålla ytterligare platser i Europacupen gäller turordningen (tillika reservordning): - Tvåan i Elitserien - Trean i Elitserien - Beslut i varje enskilt fall (t.ex. för år 2000 gällde i första hand slutsegraren i Svenska Cupen 2000). Sveriges Schackförbund (SSF) bidrar till kostnaden för deltagandet för ett (ej längre två) lag i Europacupen, nämligen - dels anmälningsavgiften - dels kr för varje deltagande spelare (max. sex) som ingår bland de åtta främsta på klubbens senaste spelarregistrering och som har rätt att delta i Europacupen. (Nyhet fr.o.m. 2004/05.) Även för säsongen 2005/06 (Europacup hösten 2006) gäller - att bidrag inte utgår till något andralag - att bidrag till ett damlag utgår endast om särskild Damallsvenska genomförs (bidragsbelopp kr). Allsvenska kommittén har det formella ansvaret för det svenska deltagandet i Europacupen för lag. 20 TÄVLINGSANSVAR, ÖVERKLAGANDE AV BESLUT M.M. Allsvenska Kommittén (AK) beslutar i alla frågor som rör tävlingsverksamheten i Allsvenska serien. Jfr 10 i SSF:s tävlingsbestämmelser. Sveriges Schackförbunds centralstyrelse (CS) har med stöd av 17 i SSF:s stadgar delegerat detta ansvar till AK, som sålunda beslutar på CS:s vägnar. Såvitt gäller Allsvenska matcher avgörs tvist av domare - se punkt 15. Denne har då motsvarande funktion som tävlingsledningen i 28 i SSF:s stadgar. Om protest inges - se punkt 16 - avgörs den av AK, i förekommande fall efter hörande av Regelkommittén (RK). Som anges ovan beslutar AK på CS:s vägnar. SSF:s kansli ombesörjer erforderlig kommunikation mellan berörda parter av protestskrivelser, yttranden och svar. Eftersom protest normalt skall vara behandlad före påföljande rond måste kommunikationen ske snabbt. Varje inlaga etc. skall därför ha inkommit till SSF:s kansli inom högst fem dagar. Ett beslut av AK i ett protestärende kan överklagas. Sådant överklagande prövas av CS genom en särskild tävlingsjury, som består av en ledamot från vardera RK och TK samt en spelarrepresentant. (Nyhet fr.o.m. 2004/05, liksom att ledamot från AK utgår.) Ett överklagande jämte föreskriven avgift (se punkt 4) - skall vara kansliet till handa senast inom fem dagar från datum om meddelande av AK:s beslut. Även i överklagandeärenden gäller att SSF:s kansli ombesörjer erforderlig kommunikation mellan berörda parter av överklagandeskrivelser, yttranden och svar. 21 ÖVERTRÄDELSER Lag eller klubbar som inte följer tävlingsbestämmelserna erhåller i första hand varning. I andra hand - vid t.ex. upprepade eller grova överträdelser - kan annan påföljd komma i fråga.

19 19 OBSERVERA! Som framgår under punkt 14 har fr.o.m. säsongen 1998/99 för enskild spelare införts en regel om avstängning vid för sen eller utebliven ankomst till match. Avstängningen räknas från datum för beslut eller vid protest eller överklagande - slutligt beslut i ärendet. 22 PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) skulle eventuellt kunna medföra begränsningar i möjligheten att presentera individuella spelares resultat, matchpartier etc. Beträffande spelare som registreras för spel i Allsvenska serien gäller att denne i och med registreringen också godkänner publicering av sådana uppgifter som skulle kunna omfattas av PUL och som ligger inom ramen för gängse redovisning av resultat, partier etc. Varje klubb har ett ansvar för att informera spelaren härom i samband med registreringen (jfr 3 ovannämnda lag rörande samtycke och information). 23 ELO-REGISTRERING Under säsongen 1999/2000 har Allsvenska kommittén undersökt förutsättningarna rörande ELO-registrering av Elitserien och Division I. Frågan har behandlats vid seminariet med klubbföreträdare m.fl. och tiden bedömdes då inte mogen att gå vidare med frågan. I princip bör ELO-registrering införas för Elitserien och division I, vilket årets spelarenkät också utvisar. Beslut tas senare inför säsongen 2006/07 efter kompletterande enkät till närmast berörda klubbar (Elitserien och division I). 24 SPELFÖRETAG Olika spelföretag lägger ut matcher inom olika sporter på t.ex. Internet och gör dem tillgängliga för spel och vadhållning. Detta kan SSF/AK inte förhindra och inte heller utkräva ersättning för. Såvitt gäller schack har förekommit dylik utläggning för möjlighet till spel på Elitserie-matcher, Vid sammanträde med Allsvenska kommittén diskuterades spel-/spelarsäkerhetsfrågor i anslutning till företeelsen och beslöts - att införa ett förbud för enskilda spelare i berörd match i Elitserien att göra insatser hos aktuella spelföretag - att förbudet ska gälla även lagledare och domare - att insatser inte heller får göras genom ombud - att beslutet gäller fr.o.m och tas in i tävlingsbestämmelserna. 25 ÖVRIGT Dessa tävlingsbestämmelser har fastställts av Allsvenska kommittén och av CS med tillägget att ev. kompletteringar får slutföras av AK och AU. Bl.a. kan ev. förslag om förändringar av den allsvenska pyramiden 2006/07 till viss del påverka reglerna för 2005/06 (upp- och nedflyttning). Tävlingsbestämmelserna och lottningen distribueras till a) samtliga korresponderande klubbföreträdare enligt SSF:s adresslista b) samtliga distriktssekreterare enligt d:o c) CS och dess kommittéer d) samtliga lagledare säsongen 2005/06 (distribution under oktober 2005) e) samtliga domare i Elitserien och övriga aktuella domare f) SSF:s webbplats g) Lottningen (geografisk inplacering resp. slutlig lottning) sänds till de som var lagledare vårsäsongen 2005 och sekreterarna i klubbar och distrikt.

20 20 Några praktiska punkter för lokala arrangörer 26 CHECKLISTA För lokal arrangör av sammandrag - t.ex. slutspel - bör följande punkter av praktisk natur uppmärksammas särskilt. Vid matcher i Elitserien bör rent generellt eftersträvas motsvarande standard på spelförhållanden m.m. som i internationella turneringar, vilket bl.a. innefattar att i möjligaste mån följa sådana rekommendationer som föreskrivs vid anordnande av FIDE-registrerade internationella turneringar. Checklistan kan i tillämpliga delar vara användbar för lokala arrangörer även vid vanliga matcher. Spellokalen - Pris/hyra, tillgänglighet, yta (minimum ca 50 kvm per match) ljud- och ljusförhållanden, yttre störningsmoment Spellokalen tillgänglig i god tid före spelstart OBS! Vid livesändning dagen före! Möblering - Bord, stolar, bräden & pjäser (norm: modell Staunton 5), klockor, protokoll, karbonpapper, matchlistor, underlägg Analysrum - Avskilt från spelområdet Bokförsäljning m.m. Avskilt från spelområdet; gäller även tillhandahållandet av bulletiner, tidskrifter m.m. som skulle kunna medföra risk för otillåtet nyttjande (Nyhet fr.o.m. 2004/05) Internet - Resultatredovisning och ev. datauppföljning (livesändning) SSF:s webbplats Internet Elitseriepartier på nätet; se punkt 17 om insändande av partier till SSF:s kansli. (Nyhet fr.o.m. 2004/05. Se även punkt 10 g) Cafeteria och förfriskningar Inbjudan - I god tid (även till SSF:s kansli) innehållande datum, speltider, spelplats, vägbeskrivning, logi (samt alternativ) Bankett - Gäller vid slutspelet i Elitserien Sponsorer, massmedia, lokal press/tv Ansvariga före, under och efter tävlingen Namn, telefonnummer, e-postadress AK och kansliet ska informeras Lokalt ansvarig - Tillkännages på klubbens resp. SSF:s webbplats

Stockholmsserien 2014/2015

Stockholmsserien 2014/2015 1 Stockholmsserien 2014/2015 Tävlingsbestämmelser m.m. TÄVLINGSUTSKOTTET (TU) Ledamöter Dan Haglund, Ryttmästarvägen 93, 162 70 Vällingby, 070-660 26 36 Tony Hanoman, Sköllerstagatan 39, 124 65 Bandhagen,

Läs mer

Allsvenska serierna 2006/07 Tävlingsbestämmelser m.m. (OBS! Kursiverad stil markerar i de flesta fall nyheter för säsongen 2006/07)

Allsvenska serierna 2006/07 Tävlingsbestämmelser m.m. (OBS! Kursiverad stil markerar i de flesta fall nyheter för säsongen 2006/07) 1 Allsvenska serierna 2006/07 Tävlingsbestämmelser m.m. (OBS! Kursiverad stil markerar i de flesta fall nyheter för säsongen 2006/07) Beslut 2006-07-05, 07/AK Beslut 2006-07-07--09/CS Beslut 2006-07-10/AK+2006-10-07/AU

Läs mer

Allsvenska serierna 2008/09 Tävlingsbestämmelser m.m. (OBS! Kursiverad stil markerar i de flesta fall nyheter för säsongen 2008/09)

Allsvenska serierna 2008/09 Tävlingsbestämmelser m.m. (OBS! Kursiverad stil markerar i de flesta fall nyheter för säsongen 2008/09) 1 Allsvenska serierna 2008/09 Tävlingsbestämmelser m.m. (OBS! Kursiverad stil markerar i de flesta fall nyheter för säsongen 2008/09) Beslut 2008-04-04/AK (Grundversion) Beslut 2008-04-xx/AK e-postledes

Läs mer

Allsvenska serien 2015/16 Tävlingsbestämmelser

Allsvenska serien 2015/16 Tävlingsbestämmelser Allsvenska serien 2015/16 Tävlingsbestämmelser TÄVLINGS- OCH REGELKOMMITTÉN ORDFÖRANDE Håkan Jalling, Växjö hakan.jalling@schack.se 072-974 72 06 LEDAMÖTER Stellan Brynell, Malmö stellan.brynell@schack.se

Läs mer

Hägersten 21-23 (22-23) november 2008

Hägersten 21-23 (22-23) november 2008 Sveriges Schackförbunds tävlingskommitté och SK Rockaden, Sth inbjuder till: Hägersten 21-23 (22-23) november 2008 Tävlingen spelas med fyrmanna klubblag. Spelare representerar samma förening som i allsvenska

Läs mer

1 Sveriges Schackförbund Allsvenska kommittén Sammanträde 2008:2 Växjö 2008-07-03. Sammanträde med Allsvenska kommittén - Protokoll

1 Sveriges Schackförbund Allsvenska kommittén Sammanträde 2008:2 Växjö 2008-07-03. Sammanträde med Allsvenska kommittén - Protokoll 1 Sveriges Schackförbund Allsvenska kommittén Sammanträde 2008:2 Växjö 2008-07-03 Sammanträde med Allsvenska kommittén - Protokoll Nr 2008:2 Datum Torsdag den 3 juli 2008 Tid Kl. 21:00-00:30 den 4 juli

Läs mer

Stockholms Schackförbund hälsar alla deltagare och gäster välkomna till Svenska Mästerskapen i schack 2007.

Stockholms Schackförbund hälsar alla deltagare och gäster välkomna till Svenska Mästerskapen i schack 2007. SM I STOCKHOLM 2007 Stockholms Schackförbund hälsar alla deltagare och gäster välkomna till Svenska Mästerskapen i schack 2007. Tävlingarna hålles i Eriksdalshallen på Södermalm mellan den 30 juni och

Läs mer

Protokoll TK-möte 13 september 2012

Protokoll TK-möte 13 september 2012 Protokoll TK-möte 13 september 2012 Närvarande Tid och plats Anil Surender, ordförande Lennart Beijer Stellan Brynell Tapio Tikkanen Håkan Winfridsson Niklas Sidmar, adjungerad 13 september kl 19.00-22.00

Läs mer

Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18

Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18 Seriekrav Juniorallsvenskan HJ18 Säsongen 2014-2015 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 1 1.1. Åldersklass... 1 1.2. Representation... 1 1.3. Anmälan... 1 1.4. Särskilda avgifter... 1 1.5. Tolkningsordning...

Läs mer

Svenska Ringetteförbundet

Svenska Ringetteförbundet Svenska Ringetteförbundet Seriespelsbestämmelser och sanktioner Svensk Ringette 2012-07- 10 1 Anmälan till seriespel Anmälan av lag till seriespel sker i juli månad exakt datum informeras från förbundet.

Läs mer

QUALITY HOTEL CUP ger dig mer

QUALITY HOTEL CUP ger dig mer QUALITY HOTEL CUP ger dig mer DIN HÖST CUP 25 SEPTEMBER 25 OKTOBER Service för dig Tre Domar System Något som är unikt för vår cup är att vi satsat på att köra ett 3-domar system där alla våra domare kommer

Läs mer

HÖSTCUP 8 oktober. Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 25 olika klubbar deltar.

HÖSTCUP 8 oktober. Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 25 olika klubbar deltar. HÖSTCUP 8 oktober Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 25 olika klubbar deltar. Matcher spelas på konstgräs på Stora Mossens och Åkeshovs idrottsplats. I det här informationsbladet

Läs mer

REGLER F13/F14 OCH P13/14

REGLER F13/F14 OCH P13/14 REGLER F13/F14 OCH P13/14 SKARA FC och SKARA SOMMARLAND presenterar regler för SOMMARLAND CUP 2014. 1. Cupen spelas med 11-mannalag med (rullande byten). Varje lag får innehålla obegränsat antal spelare.

Läs mer

HÖSTCUP 20-21 oktober

HÖSTCUP 20-21 oktober HÖSTCUP 20-21 oktober Brommapojkarna P 01-1 hälsar er välkomna till höstcup där 30 olika klubbar deltar. I det här informationsbladet finner du all viktig information som du behöver för cupen. Foto: Kjelle

Läs mer

Bestämmelser för Svenska Tennisserierna (gäller från maj 2009)

Bestämmelser för Svenska Tennisserierna (gäller från maj 2009) Bestämmelser för Svenska Tennisserierna (gäller från maj 2009) A. Organisation och indelning 1. Svenska Tennisserierna Svenska Tennisserierna omfattar serier utomhus och inomhus. Serierna består av följande

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva)

Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva) Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva) Tävlingen spelas i 2-mannalag. Spelformen är bästboll match slagspel med hcp reducerat till 85% per spelare. Laget får bestå av en spelare med högst hcp

Läs mer

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb.

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Dreverklubbens stadgar och av

Läs mer

Information med tillhörande

Information med tillhörande Information med tillhörande kommentarer gällande Ändringar/Justeringar i Tävlingsbestämmelserna m.m. inför säsongen 2015/2016 Följande Ändringar/Justeringar/Förtydligande är inskrivet i den kommande upplagan

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015 BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa. Från div. III, II, I, Elitserie,

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015 REGLER FÖR ALLSVENSKAN 2015 för Allsvenskan 2015 För att klubb ska få Har betalt sina avgifter till Stockholms Läns Ridsportförbund och delta med lag i Svenska Ridsportförbundet. Allsvenskor krävs att

Läs mer

Sveriges Schackförbund

Sveriges Schackförbund Sveriges Schackförbund Allsvenska kommittén Sammanträde 2009:3 Skype-konferens 2009-10-07 Sammanträde med Allsvenska kommittén - Protokoll Nr 2009:3 Datum Onsdagen den 7 oktober 2009 Tid Kl. 20:00-23:00

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2014 Publicerad

DRESSYR HÄST & PONNY. 2014 Publicerad VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2014 Publicerad Tider för anmälan Vårens serier, ordinarie anm.tid till och

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014 Ändringar är markerade med fetstil. BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa.

Läs mer

Bangolf 2014. Information. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping

Bangolf 2014. Information. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping 2014 Bangolf 2014 Information Tävlingsbestämmelser Regler Information Anmälan Görs via s hemsida; www.korpenlinkoping.se. Sista anmälan till seriespel är den 13/4-2014 Anmälan är fullständig först när

Läs mer

KAPITEL 8 NATIONELLA REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER

KAPITEL 8 NATIONELLA REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER - KAPITEL 8 NATIONELLA REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER Innehåll Definitioner och åldersbestämmelser 8:1 Licens- och försäkringsbestämmelser 8:2 Övergång till annan förening inom Sverige - Övergångsanmälan

Läs mer

Domararvoden 2010-07-01-2014-06-30

Domararvoden 2010-07-01-2014-06-30 Domararvoden 2010-07-01-2014-06-30 Seniorserier (samt kval till serie) 10 13/14 SSL 2 150 2 300 2 500 2 500 Elitserien 1 600 1 650 1 650 1 700 Allsvenskan 1 500 1 550 1 550 Division 1 1 000 1 050 1 050

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden 2014-01-19 WESTERNALLSVENSKAN Div. I och II Lagtävling i Westernridning Syftet med Westernallsvenskan Div. I är; Att få en lagkänsla och en glädje i att rida tillsammans med andra. Att bygga nätverk, träffa

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA.

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA. TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR DISTRIKTSSERIERNA. UNGDOMSSERIERNA A1 födda 1999-00 eller senare A2 födda 1999-00 eller senare B1 födda 2001-02 eller senare B2 födda 2001-02 eller senare C1 födda 2003-04 eller

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER

REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER SEKTION C REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER C 1 ALLMÄNT C 1.1 Förbundets benämning C 1.1.1 I nedanstående dokument förkortas Svenska Badmintonförbundet respektive marknadsföringsnamnet Badminton Sweden med SBF.

Läs mer

Region Syd Tävlingskommittén

Region Syd Tävlingskommittén Tävlingskommittén Seriebestämmelser J20 Division 1 2014/2015 Region Syd Region Syd:s tävlingskommitté 2014-06-11 J20 Division 1 2014/2015 Region Syd J20 Division 1 2014/2015, Region Syd Deltagande lag

Läs mer

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping 1 Meddelad i Norrköping Mål nr PARTER KÄRANDE Andris Kraulis, 390523-5770 Färjestadsvägen 4 D Lgh 1302 168 51 Bromma SVARANDE Sveriges Schackförbund, 802002-9347 Kabelvägen 19 602 10 Norrköping Ombud:

Läs mer

ELITSERIEN LAG-SM. 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter.

ELITSERIEN LAG-SM. 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter. ELITSERIEN LAG-SM 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter. 2. ANTAL LAG 10 lag 3. LAGSAMMANSÄTTNING 3.1 4 förare/lag

Läs mer

Futsal. Futsal 2013. Information. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping

Futsal. Futsal 2013. Information. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping 2013 Information Tävlingsbestämmelser Regler Information Anmälan Görs i receptionen på Korpen Collegium. Anmälan är fullständig först när anmälningsavgiften är betald hos. (För receptionens öppettider

Läs mer

Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö

Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö Protokoll fört vid Schack4ankommitténs på Elite Park Hotel i Växjö Söndag 7 juli 2008; kl. 14.00 18.00 Närvarande Per Hultin, Rasmus Myklebust, Hans Johansson, Carl Axel Nilsson och Niklas Sidmar. Ordföranden

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund.

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund. Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och inom Göteborgs Golfförbund. 1 TÄVLINGSBESTÄMMELSER LAG Generellt Varje lag består av 8 personer varav 6 stycken spelar varje omgång. Man har rätt att

Läs mer

Kompletterande tävlingsregler för Svealands distriktsövergripande serier för division 2 damer 2015

Kompletterande tävlingsregler för Svealands distriktsövergripande serier för division 2 damer 2015 Kompletterande tävlingsregler för Svealands distriktsövergripande serier för division 2 damer 2015 Fastställda vid SvFF:s representantskapsmöte 2014-11-28 TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2015 (TB 2015) Begrepp Farmarklubbsavtal

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING 1 Föreningens firma Föreningens firma är Föräldrakooperativet Snigeln Ekonomisk Förening. 2 Ort och säte för styrelsen. Styrelsen har sitt säte i Söderköping.

Läs mer

Futsal SM flickor, kvalspel i distrikten / ÖFF:s DM

Futsal SM flickor, kvalspel i distrikten / ÖFF:s DM MATCHARVODEN 2010 Herrar Domare Assisterande domare Allsvenskan 6.900:- 3.450:- För 4:e domare i Allsvenskan utgår arvode med 800:- per match och i Superettan 600:- per match, samt i förekommande fall

Läs mer

TÄVLINGSFÖRESKRIFTER - Skånecupen FUTSALTÄVLING I SKÅNE MED TILLSTÅND

TÄVLINGSFÖRESKRIFTER - Skånecupen FUTSALTÄVLING I SKÅNE MED TILLSTÅND 1 TÄVLINGSFÖRESKRIFTER - Skånecupen FUTSALTÄVLING I SKÅNE MED TILLSTÅND From inomhussäsongen 2014/2015 endast Futsal för 5-mannafotboll inomhus! TÄVLINGSKLASSER: Malmö FF inbjuder till Skånecupen i följande

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SEKTIONERNAS VERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR SEKTIONERNAS VERKSAMHET 1 (5) + 3 bilagor Utgåva 7 RIKTLINJER FÖR SEKTIONERNAS VERKSAMHET 1. ÅLIGGANDE MOT STYRELSEN Äskande av medel Varje sektion ska i samband med uppgörelse av årets budget äska anslag för respektive aktivitet.

Läs mer

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre.

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre. Distrikt 2015 SKANDIA TOUR Skandia Tour är ett toursystem där juniorer upp till och med 21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

Allsvenska kommitténs Seminarium 2006 Minnesanteckningar

Allsvenska kommitténs Seminarium 2006 Minnesanteckningar Allsvenska kommitténs Seminarium 2006 Minnesanteckningar Datum Lördagen den 1 april 2006 Tid Kl. 09:00-12:00 Plats Scandic Hotel Continental, Stockholm 1 Sveriges Schackförbund Allsvenska kommittén Seminarium

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Rek. antal lag per serie

Rek. antal lag per serie Tävlingsbestämmelser för Barn- och ungdomsfotboll (TBU) inom Västergötlands Fotbollförbund 2014 (t.o.m. 19 år) Dessa bestämmelser (TBU) ingår i ordinarie Tävlingsbestämmelser (TB 2014), vilka till stor

Läs mer

Svensk Tennis Norr. TEK-05-T-02 för Norrlands Masters 2009

Svensk Tennis Norr. TEK-05-T-02 för Norrlands Masters 2009 TEK-05-T-02 för Norrlands Masters 2009 Ändringshistorik Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 1.0 2008-11-16 Simon Elfving Första utkastet - - Simon Elfving 2008-11-27 TENNISNORR 2 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Stadgar för Jägareförbundet Jönköpings län

Stadgar för Jägareförbundet Jönköpings län Stadgar för Jägareförbundet Jönköpings län antagna av årsstämman 2013-03-21. Namn, beslutande organ och säte 1 Organisationens namn är Jägareförbundet Jönköpings län, som är en länsjaktvårdsförening med

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Datum, tid (bara om det är halvdagstävling t ex) och tävlingsplats Vilka klasser (i freestyle resp. HtM) Domare Tävlingsavgift

Datum, tid (bara om det är halvdagstävling t ex) och tävlingsplats Vilka klasser (i freestyle resp. HtM) Domare Tävlingsavgift Att anordna freestyle och/eller Planera i god tid Oavsett om ni ska ha en inofficiell eller officiell tävling så försök komma igång med planeringen i så god tid som möjligt. Ofta när det gäller freestyle/heelwork

Läs mer

Vi inbjuder till. Yngre (50m) Klass 13 ÅR Klass 12 ÅR Klass 11 ÅR o Yngre

Vi inbjuder till. Yngre (50m) Klass 13 ÅR Klass 12 ÅR Klass 11 ÅR o Yngre Vi inbjuder till Yngre (50m) Klass 13 ÅR Klass 12 ÅR Klass 11 ÅR o Yngre Centralbadet Norrköping Lördag Kl. 8.30 och 14.50 Söndag Kl. 8.20 och 14.50 Arrangör Norrköpings KK Simsätt och Distanser Klass

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Umeå Ungdomscup spelas efter SvFF:s tävlingsbestämmelser där annat inte anges.

Umeå Ungdomscup spelas efter SvFF:s tävlingsbestämmelser där annat inte anges. TÄVLINGSREGLEMENTE UMEÅ UNGDOMSCUP 2015. Spelregler Umeå Ungdomscup spelas efter SvFF:s tävlingsbestämmelser där annat inte anges. 2. Tävlingsform Lagen indelas i grupper om fyra till sex lag, där alla

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

Bordtennisklubben Safir hälsar alla välkomna till Safirs Internationella den 20-22 februari 2015.

Bordtennisklubben Safir hälsar alla välkomna till Safirs Internationella den 20-22 februari 2015. Bordtennisklubben Safir hälsar alla välkomna till Safirs Internationella den 20-22 februari 2015. Arrangör: Spelplats: BTK Safir Tulpangatan 47 703 53 Örebro E-mail: safirinternational@btksafir.com Idrottshuset,

Läs mer

NoM-reglemente 2005. Bilorientering

NoM-reglemente 2005. Bilorientering KannonKiertäjät ry NoM-reglemente 2005 Bilorientering KA BILSPORTFÖRBUNDET Utgåva April 2005 2002 SVENS NoMregler2005 17 april.doc Utgåva sept 2002 Sidan 1 av 6 REGLEMENTE FÖR NORDISKT MÄSTERSKAP I BILORIENTERING

Läs mer

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson Skellefteå 2006-05-06 Rapport från Distriktsledarkonferensen 2 april 2006 Till Distriktsförbunden i Sveriges Schackförbund Konferensen Deltagare på konferensen var: SSF Ingvar Carlsson, SSF ordf. Göran

Läs mer

Introduktion till nyvalda ledamöter

Introduktion till nyvalda ledamöter Introduktion till nyvalda ledamöter SSF:s organisation SSF:s kongressen Kongressen är SSF:s högst beslutande organ. Den består av representanter från alla distriktsförbunden. Kongressen är föreningen SSF:s

Läs mer

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 Bild på nya loggan KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Nordöstra Svealands Bordtennisförbund (SDF) skall

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Version 2013-2014:1 Datum 2013-06-03

Version 2013-2014:1 Datum 2013-06-03 Till Arrangerande förening Gymnastikförbundet Sydosts trupptävlingskommitté tackar Er, för att ni accepterat att arrangera följande tävling:.... Med detta brev vill vi hjälpa till, att räta ut några av

Läs mer

Västergötlands IBF Lokala förutsättningar

Västergötlands IBF Lokala förutsättningar Västergötlands IBF Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2013 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter Serieavgifter fastställs av DS efter förslag från TK och finns på Anmälan till seriespel

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007 SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007 Innehåll Sida Innehållsförteckning 1 2 Förord 3 Presentation av Skandia Junior Golf 4 Gemensamma tävlingsbestämmelser för SGF:s ungdomstävlingar Deltagarålder Anmälan/Registrering

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Stadgar för POSTEN SENIORERNA

Stadgar för POSTEN SENIORERNA Stadgar för POSTEN SENIORERNA 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Posten Seniorerna. 2 FÖRENINGENS SYFTE Föreningen är en ideell, politiskt och fackligt neutral, rikstäckande organisation med syfte

Läs mer

Information med tillhörande kommentarer

Information med tillhörande kommentarer Information med tillhörande kommentarer gällande Ändringar / Justeringar i Tävlingsbestämmelserna m.m. inför säsongen 2013/2014 Följande Ändringar/Justeringar/Förtydligande är inskrivet i den kommande

Läs mer

Tävlingsbestämmelser i distrikt Södermanland ungdomsishockey samt Div 4

Tävlingsbestämmelser i distrikt Södermanland ungdomsishockey samt Div 4 Tävlingsbestämmelser i distrikt Södermanland ungdomsishockey samt Div 4 Version 2014-10-13 D Tävlingsbestämmelser gällande säsongen 2014/2015. Allmänt Dessa Tävlingsbestämmelser äger, tillsammans med för

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Furulund Sprinten ingående i mellannorrlands distriktsmästerskap.

Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Furulund Sprinten ingående i mellannorrlands distriktsmästerskap. inbjuder Er härmed till Furulund Sprinten ingående i mellannorrlands distriktsmästerskap. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA's Internationella, Svenska Bilsportförbundets nationella, MNB

Läs mer

4. SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER

4. SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER STADGAR 1. ÄNDAMÅL Riksförbundet Svensk Trädgård är en ideell organisation religiöst och partipolitiskt obunden. Det har sitt säte där förbundskansliet är beläget. Förbundets ändamål är att främja den

Läs mer

Stockholm INBJUDAN. Arrangeras i samarbete med:

Stockholm INBJUDAN. Arrangeras i samarbete med: Stockholm 2015 INBJUDAN Arrangeras i samarbete med: SM-Tävlingar individuellt i åldersklasser Kvalspel: 3 april - 31 maj 2015 Finalspel: 5-7 juni 2015 Spelsätt I det individuella kvalet spelas 8 serier

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2013 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter SöIBF förbehåller sig rättan att kunna justera serieavgifterna med 20

Läs mer

Lunds Akademiska Ryttarsällskap - LARS Lunds Ridhus, Getingevägen, 222 41 Lund

Lunds Akademiska Ryttarsällskap - LARS Lunds Ridhus, Getingevägen, 222 41 Lund Lunds Akademiska Ryttarsällskap - LARS Lunds Ridhus, Getingevägen, 222 41 Lund STADGAR Antagna vid konstituerande möte 19 september 1959, ändrade genom beslut vid årsmöte 2 februari 1974, årsmöte 23 februari

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER Dala-Gävleborgs HF (2014-2015) Komplement till SHF:s tävlingsbestämmelser. Gällande serier administrerade av DGHF.

TÄVLINGSBESTÄMMELSER Dala-Gävleborgs HF (2014-2015) Komplement till SHF:s tävlingsbestämmelser. Gällande serier administrerade av DGHF. TÄVLINGSBESTÄMMELSER Dala-Gävleborgs HF (2014-2015) Komplement till SHF:s tävlingsbestämmelser. Gällande serier administrerade av DGHF. KALLELSE AV MOTSTÅNDARE Det av DGHF fastställda spelprogrammet gäller

Läs mer

Seniorschack Stockholm 2014-03-28 sida 1(5) Styrelseprotokoll Protokoll från styrelsemöte Seniorschack Stockholm nr 2/2014

Seniorschack Stockholm 2014-03-28 sida 1(5) Styrelseprotokoll Protokoll från styrelsemöte Seniorschack Stockholm nr 2/2014 Seniorschack Stockholm 2014-03-28 sida 1(5) Protokoll från styrelsemöte Seniorschack Stockholm nr 2/2014 Tid: 27 februari 2014 Plats: Schacksalongerna, Ringvägen 9 C Närvarande: Sven-Gunnar Samuelsson

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Hälsar alla hjärtligt välkomna till YARA CUP

Hälsar alla hjärtligt välkomna till YARA CUP Hälsar alla hjärtligt välkomna till YARA CUP 13-15/3-2015 Välkomna till Köping och YARA cup 2015 YARA cup 2015 spelas den 13-15 mars och vi håller som vanligt till på Kristenlunds sportfält där ishallen

Läs mer

Arbetsordning för SFÖ:s etiknämnd

Arbetsordning för SFÖ:s etiknämnd Arbetsordning för SFÖ:s etiknämnd antagen vid årsmötet 2010 Innehåll Etiknämndens arbetsordning... 2 1 Syfte och struktur... 2 A) Syfte... 2 B) Struktur... 2 C) Beslut... 2 2 Sekretess... 3 3 Kommunikation...

Läs mer

S T A D G AR. f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G

S T A D G AR. f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G S T A D G AR f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G E K O N O M I S K F Ö R E N I N G 1 Firma Föreningens firma är Södra Skrea Strands Stugägarförening ekonomisk förening.

Läs mer

Inbjudan. Allsvenskan segling är en serie deltävlingar för inbjudna klubbar anslutna till Svenska Seglarförbundet.

Inbjudan. Allsvenskan segling är en serie deltävlingar för inbjudna klubbar anslutna till Svenska Seglarförbundet. Inbjudan Tävling: Datum: Arrangör: Allsvenskan segling Deltävling 1: 22 24 maj, Saltsjöbaden Deltävling 2: 14 16 augusti, Malmö Deltävling 3: 28 30 augusti, Grötö Svenska Seglarförbundet, SSF, i samarbete

Läs mer

SM I JURIDIK ALLMÄNT. 2 Tävlingens utformning SM i juridik genomförs i två faser:

SM I JURIDIK ALLMÄNT. 2 Tävlingens utformning SM i juridik genomförs i två faser: SM I JURIDIK ALLMÄNT 1 Organisatör Svenska juridiska mästerskapen (SJM) organiseras av Sammanslutningen för de Svenska Juridiska Mästerskapen (SSJM). Sammanslutningen består av representanter från Uppsalas,

Läs mer

Anmälan. välkommen till Irsta Blixten 4-6 april 2014

Anmälan. välkommen till Irsta Blixten 4-6 april 2014 välkommen till Irsta Blixten 4-6 april 2014 Sveriges mest centrerade inomhusturnering Anmälan sker på www.irstablixten.se Innan den 7 februari 2014 Irsta Blixtens framgångsfaktorer Diamantmedlem av ASICS

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Light On Sprinten. Sveriges längsta sprint med 70km SS och 15km transport.

Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Light On Sprinten. Sveriges längsta sprint med 70km SS och 15km transport. Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Light On Sprinten. Sveriges längsta sprint med 70km SS och 15km transport. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA's Internationella, Svenska

Läs mer

Selectverksamhet. Kvalitetssäkring av. Varför kvalitetssäkring? Vad säger tävlingsbestämmelserna? Auktorisationsbestämmelser

Selectverksamhet. Kvalitetssäkring av. Varför kvalitetssäkring? Vad säger tävlingsbestämmelserna? Auktorisationsbestämmelser Kvalitetssäkring av Selectverksamhet Information från Svenska Ishockeyförbundet 1 Varför kvalitetssäkring? 2 Vad säger tävlingsbestämmelserna? 3 Auktorisationsbestämmelser 4 Ansökningsblankett för auktorisation

Läs mer

För ledare och aktiva vid SM i simning för juniorer på Högevallsbadet i Lund 2-5 December 1999

För ledare och aktiva vid SM i simning för juniorer på Högevallsbadet i Lund 2-5 December 1999 PM För ledare och aktiva vid SM i simning för juniorer på Högevallsbadet i Lund 2-5 December 1999 SK Poseidon och Svenska Simförbundet hälsar aktiva och ledare varmt välkomna till Lund och årtusendets

Läs mer

Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen.

Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen. Södra Skånes Scoutdistrikt Sida 0 Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen. Scouternas Dag 1 Regler och anvisningar 2 Upprättande av budget 3 Exempel

Läs mer

Östergötlands Ishockeyförbund

Östergötlands Ishockeyförbund A1 födda 1999-2000 eller senare A2 födda 1999-2000 eller senare B1 födda 2001-2002 eller senare B2 födda 2001-2002 eller senare C1 födda 2003-2004 eller senare C2 födda 2003-2004 eller senare (ej resultaträkning)

Läs mer

Tävlingsbestämmelser säsongen 2014/2015

Tävlingsbestämmelser säsongen 2014/2015 Tävlingsbestämmelser säsongen 2014/2015 1.a Dispensbestämmelser Dispenser kan beviljas efter ansökan till Upplands Ishockeyförbund. Dispensreglerna och utfärdade dispenser gäller ej för SM och DM. Dispenser

Läs mer

De olika serierna och dess regelverk

De olika serierna och dess regelverk De olika serierna och dess regelverk Serierna är uppbyggda i sex olika kategorier (A-F), som på olika sätt är anpassade mot målgruppens spelare. Nedan återfinns kortfattade beskrivningar av respektive

Läs mer

3-6 januari 2010 GOTHIA INNEBANDY CUP

3-6 januari 2010 GOTHIA INNEBANDY CUP 3-6 januari 2010 GOTHIA INNEBANDY CUP FAKTA Gothia INnebandy Cup Deltagande lag: Spelare/Ledare: Nationer Spelplaner: Antal matcher: Åskådare elitmatch: 450 10000 6 30 1100 9000 Gothia INnebandy Cup 2010

Läs mer