UPPDRAGSGIVARE 2 PROBLEMFORMULERINGEN 2 UPPGIFTSFORMULERINGEN 2 UTFÖRANDE 2 RESULTAT FRÅN LITTERATURSTUDIE 3 FUNNA KÄLLOR 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPDRAGSGIVARE 2 PROBLEMFORMULERINGEN 2 UPPGIFTSFORMULERINGEN 2 UTFÖRANDE 2 RESULTAT FRÅN LITTERATURSTUDIE 3 FUNNA KÄLLOR 3"

Transkript

1 UPPDRAGSGIVARE 2 PROBLEMFORMULERINGEN 2 UPPGIFTSFORMULERINGEN 2 UTFÖRANDE 2 LITTERATURSTUDIE FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. RESULTAT FRÅN LITTERATURSTUDIE 3 FUNNA KÄLLOR 3 WEBB FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. BÖCKER FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. STANDARDER FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT.

2 Uppdragsgivare Svenska Tidningsutgivarföreningen -Tidningsutgivarna- är en bransch och arbetsgivarorganisation för tidningsföretag och andra företag i mediebranschen som representerar 170 dagstidningar vilka når 80% av de svenska hushållen. I deras stadgar kan återfinns följande: "Tillvarata medlemsföretagens gemensamma intressen i branschrelaterade frågor." vilket är aktuellt med detta examensarbete. Handledaren för examensarbetet på Tidningsutgivarna är Teknisk doktor Stig Nordquist och handledare på KTH är Kristina Sabelström-Möller. Problemformuleringen Flertalet tidningsutgivare har kommit till insikt att det inte är ekonomiskt försvarbart att erbjuda sitt innehåll gratis på. Man söker därför ta betalt för sitt innehåll på varierande sätt. Trenden är genomgående i hela branschen, man måste börja ta betalt för mycket av det som tidigare var gratis. Problematiken är hur man ska ta betalt, vilka för och nackdelar detta innebär samt om det är tekniskt genomförbart. Hur fungerar de lösningar som används idag och medför de väsentliga intäkter? Vilka metoder är att föredra? Uppgiftsformuleringen Examensarbetets mål är att beskriva de betalningsvarianter för dagstidningar som existerar tack vare idag. Även en inblick i hur dagstidningarnas framtida strategier lyder för att uppnå intäkter från deras besökare. Utifrån detta ska det utredas vilka som är bäst lämpade för att ta betalt från användaren i framtiden. Litteraturstudie och mindre intervjuer Utförande Litteraturstudier har genomförts i tryckta medier och på, då främst branschpress. Svenska källor som Ny Teknik, Dagens Media, Dagens IT, Vision, SvD, DN, Dagens Industri, Computer Sweden, world och MikroDatorn har granskats och även tillhörande arkiv har genomsökts med hjälp av relevanta sökord. Internationella artiklar har övervägande del varit från Amerika. New York Times, Financial Times, Business Week, Forbes, Wall Street Journal, Editor & Publisher, McKinsey Quarterly och Intressanta webbartiklar på.com och Network World har granskats. Resultat från undersökningsföretag som Jupiter, Boston Consulting Group och Forrester Research har gett värdefulla insikter i användares beteenden och betalningsvilja. Detaljstudier av företag som tillhandahåller mikrobetalningslösningar har gjorts. Primärt har dessa varit svenska: SpaceCoin, Pay & Read, Tric, DebiTech, PayNova och Telia E-Commerce.

3 Med anledning av att Norge har bestämt sig för vilket betalningssystem de ska använda sig av har en granskning skett av de norska betalningsaktörerna. Dessa E- Solutions, SubClearing, SmartPay och InfoGate. Utöver detaljstudier av företagens lösningar har e-post kontakt upprättats med representanter för vardera företag där fördjupad information erhållits och kontakter knutits. Närvarande på vissa seminarier samt en del samtal med ansvariga på lokala dagstidningar i Sverige har även förekommit. Resultat från Litteraturstudie Dagstidningarna är överens om att man ska börja ta betalt. Utvecklingsbolaget Citygate som startades 1997 för att samordna de 11 ledande mediehusens strategier har skrivit kontrakt med SpaceCoin, som tillhandahåller tjänster för betalningslösningar på. Detta innebar att 30 landsortstidningar i Sverige har bestämt sig för att de ska ta betalt i någon form. Vetskapen om detta ledde till en kartläggning av mikrobetalningssystem på. Där framgick att vissa lokaltidningar i Sverige har skarpa betalningslösningar i bruk. Fyra kompletterande intäktsmodeller för dagstidningar på definierades: 1. Reklamfinansierad betalning. Tidningens satsning betalar sig via annonser på nätet och tidningen finns tillgänglig på nätet i en inte lika komplett upplaga som papperstidningen. Även riktad e-postservice innefattas här. 2.Prenumeration. Tidningen erbjuder någon form av prenumeration av deras utgåva mot betalning. E-post listor går här Exempel: Wall Street Journal och Kauppalehti Online 3. Sälja material. Tidningen får betalt genom att sälja sitt material till andra aktörer på såsom samarbete med andra webbsajter eller TV-kanaler samt återförsäljning av innehållet. Exempel: Mediearkivet 4. Distrubution. Tidningen får betalt genom baserade distributionsled till kunden såsom SMS och trådlösa versioner Exempel: Tric Examensarbetet fokuserar sig på modell 2 och 4 medan 1 och 3 är relevanta för en beskrivning av helheten. Funna källor Se bifogad litteraturlista.

4

5 Litteraturlista Rubrik Datum Ämne Kategori Författare Vinnande strategier för tidningar i den nya ekonomin Alarik von Hofsten, fluidm revolutionaries ab Salon.com begins charging for oncefree Michael Liedtke, AP Busi news and political coverage Bankerna de största vinnarna på Bredband Sverige Johan Wessman, Sydsve When the going gets tough, the , dagstidningar IFRA/WAN/FIPP tough get going. Turning Surfers into Subscribers , 2 Jane Black, Businesswee prenumeration, dagstidningar On the Web, Small and Focused strategier, 1 Jane Black, Businesswee Pays Off nischmedia lönar sig Online Advertising: It's Just the strategier, 1 Jane Black, Businesswee Beginning bannerreklam Someone Has to Pay the Freight strategier, Amy Borrus, Businesswe betalning Get Yourself a Dot-Com Mansion Kategori av 1 Jim Kerstetter, Businessw internetanvändare Domen hård mot uteblivna Tric-löften Tric Fredrik Granlund, Dagens Betalningar för lokaltidningar Betalningar Stephan Lövgren, Götebo Ingen vill betala för innehåll Betalningsvilja på Forrester Research The High Price of Selling Digital Mikrobetalningar, 2 Don Sussis,.com Content Payments on the 2001 Mikrobetalningsföreta Företag: Microcreditcard. g Online Ads That Are Irksome--and Alternativa banners 1 Ellen Neuborne, Business Effective Bara två tidningar har lyckats ta betalt för nätet 2001 Lyckade koncept för betalningar för Karin Henriksson, Svensk dagstidningar Dags ta betalt för nätläsning 2001 Betalningar för dagstidningar på The Challenge of Online Publishing: Content Worth Paying For Betalning är framtiden, skapa värdefullt innehåll Is the Premise of 'Free' Killing Us? Betalningar på When Will They Pay? Mixed Signals Betalningar på for Web Content Market Types and Daily Newspapers: Dagstidningars Use of World Wide Web strategier Technologies Behind the Scenes at the WSJ Interactive Edition Broadband streams into content management 2 Jonas Leijonhufvud, Sven Dagbladet Andy Bourland,.c 1 Andy Bourland,.c Seybold News Om WSJ 2 Seybold Report Bredband, streaming media, mervärdestjänster Streaming media, bredband 1 Seybold Report What is Streaming Media and 1 What Opportunities Does it Create? Easy Dot-Com, Easy Dot-Go E-commerce 1 Seybold Reports Digital Rights Management: Usage, Digital rights 2 Seybold Reports Attitudes and Profile of Users management

6 "Sverige har en topplacering" Betalningar för Sophie Nachemson-Ekwa tidningar, Tric Inside.com Media pass FAQ Betalningar på 2 Inside.com i praktiken Digital Rights Management: Betalningssystem på 2 Seybold Reports Technology Evolves to Aid Content Marketing Web Content: Sure It's Free, But for Betalningar på Seybold Reports How Long? Microsoft Makes Move into Web DRM 2 Seybold News Content Management ContentGuard Scales Back DRM 2 Seybold News Operations Sign of the Times: Industry Standard DRM, online Seybold News Shuts Down betalningar Content Management: Too Big for Its DRM Seybold News Linguistic Britches? Oxcyon: assembly line content DRM Seybold Report management Marketers under pressure to show returns; Giants dominate traffic Thought Leadership Value Creation in Publishing and Information Services Betalningsvilja Seybold Report 2001 Dagstidningars internetstrategier Accenture Tough Decisions in Betalningar, Andy Bourland, internet.c Content vs. Context - How to Add 2001 Mervärde Accenture Value Bitos: Betalningen operatörernas Betalnngar, Tric Fredrik Granlund, Dagens ansvar Wireless Pioneers Open the Mobila tjänster, fall Seybold Report Territory, But Take a Few Arrows WSJ och NYT Publishing Goes Mobile: A Look at WAP för publicerare Seybold Report The Wireless Application Protocol Tric rasar mot Niverts nonchalans Tric, betalningar Lotta Dinkelspiel, Vision The Multichannel Consumer Online/offline närvaro Boston Consulting Group Billiant ASP 2001 Betalningar på Företag: Billiant Billiant 2, Betalningar på Företag: Billiant Debitech Payment Gateway 2001 Betalningar på Företag: Debitech Guardian Unlimited Satsningar på Financial Times Mobile matters SMS, målgupper Financial Times Swedish media seek to unlock value Betalningar för Financial Times of websites tidningar på i Sverige How the net helps in a downturn 2001 Att behålla kunder på Financial Times Relative importance of payment instruments nätet 2001 Betalningsvilja på nätet för olika metoder Företag: Globalcollect Specification of services 2001 Betalningar på Företag: Globalcollect Mobile Billing systems 2001 Trådlösa betalningar Företag: Billiant Sverige får vänta när Finlands strategier, Lars Weiss, Vision

7 mediemoguler går utomlands betalningar, dagstidningar Innehåll ska kosta i USA Betalningar för Magnus Alselin, Vision dagstidningar på Ny satsning på unga 2001 Ungas Leila El-Sherif, Vision mediekonsumenter medieanvändande Norska nättidningar har låga intäkter Betalning av Sofia Gustafsson, Vision dagstidningar på i Norge Isn't It Cheaper To Give It Away? Betalningssystem på 1 Betsy Schiffman, Forbes. webben är som gjort för porr" - Privat Betalningar Håkan Ogelid, Ny Teknik med Berth Milton Mikrobetalningar åter till heders Mikrobetalningar Computer Sweden MIT blir först med öppna arkiv Gratis innehåll Computer Sweden Mobila sms-tjänster blir fler med nytt betalsystem Mikrobetalningar Computer Sweden Mobilen blir framtidens plånbok Mikrobetalningar Computer Sweden Norge har lösningen för Mikrobetalningar Computer Sweden mikrobetalning Operatörerna dödar internet Tric debatten Computer Sweden Räkna med att folk blir förbannade Betalningar Computer Sweden Urskiljning viktig för lönsam Computer Sweden webbsatsning Privacy and Security Still Challenge Microsoft Passport Betalningar på nätet John Pescatore, David Sm Litan Gartner Group DEBATE Micropayments 2001 Mikrobetalningar David Batstone, Business The Best Things in Life Are... Never 2001 Betalningar på Ian Mount, Business 2,0 Mind Internationell mobil betalning som Betalningar på Mats Lewan, Dagens IT fungerar Digital dough fails to rise Betalningar på Neil Weinberg, Network W Telebolagens Kommentar till Trc Thomas Peterssohn, E24 jätteblunder debatten Risk för tomt internet utan intäkter Kommentar till Trc Annelie Victorzon, Compu debatten Sms används som mikrobetalning Betalningar på Malin Ulfvarson, MikroDa U.S. Top 50 Web And Digital Media Mest besökta Jupiter Media Metrix Properties sidor Antalet surfare i Sverige de senaste 2001 Jupiter Media Metrix 12 månaderna Nyhetssajterna ökade mest under Användarbeteende Jupiter Media Metrix september - jobbsurfarna stod för största ökningen America's online news sites double Användarbeteende 1 Jupiter Media Metrix visitors in one week Unika besökare* i 000-tali Sverige, Användarbeteende Jupiter Media Metrix 10 största Magazines Home Companion 2001 Tidningars lönsamhet The McKinsey Quarterly på nätet Reversing the digital slide Lönsamhet på nätet The McKinsey Quarterly What went wrong with online media? Lönsamhet på nätet 1 The McKinsey Quarterly Beyond print: A future for magazines Möjligheter med The McKinsey Quarterly

8 friar till nättidningarna Tidningar börjar ta betalt för nättjänster Kommentarer till: Risk för tomt internet utan intäkter TRIC presenterar sin slutkundslösning offentligt Jagar en affärsidé, intervju Steen, VD SOL Betalning för tidningar Maria Ottoson di.se 2001 Debatt kring artikeln Idg.se Pressrelease Tric Tric.se Betalningar på nätet 1 Vision.se Andreas Ronva

9

Hur vill användare betala för nyheter på www?

Hur vill användare betala för nyheter på www? Hur vill användare betala för nyheter på www? En fallstudie på Bohuslaningen.se How do Users Want to Pay for News on the web? A Case Study of Bohuslaningen.se Högskolan Trollhättan/Uddevalla Institutionen

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet NÄTTIDNINGENS MÖJLIGA INTÄKTSKÄLLOR. En litteraturöversikt

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet NÄTTIDNINGENS MÖJLIGA INTÄKTSKÄLLOR. En litteraturöversikt INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 48 NÄTTIDNINGENS MÖJLIGA INTÄKTSKÄLLOR En litteraturöversikt Oscar Westlund 2003 FÖRORD Som magisteruppsats

Läs mer

Tema: Framtidens media

Tema: Framtidens media Tema: Framtidens media I detta nyhetsbrev tänkte jag ta upp några av de förändringar som vi för närvarande ser inom den snabbföränderliga mediebranschen. Att dela upp medier i olika slag blir allt mer

Läs mer

Mätning av marknadsföringsaktivitet i sociala medier 2.0

Mätning av marknadsföringsaktivitet i sociala medier 2.0 Mätning av marknadsföringsaktivitet i sociala medier 2.0 Andreas Mathiasson Medieteknik Maj 2010 Sammandrag Den här uppsatsen behandlar huruvida det går att mäta marknadsföringsaktivitet i sociala medier

Läs mer

Analys av fyra svenska företags kundtidningar

Analys av fyra svenska företags kundtidningar Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet för IT, Medier och Design Analys av fyra svenska företags kundtidningar

Läs mer

Bredbandstjänsternas framtid

Bredbandstjänsternas framtid Blekinge Tekniska Högskola Institutionen för Ekonomi och Management D-uppsats Företagsekonomi Bredbandstjänsternas framtid - En fallstudie av Sydkraft Bredband 19 jun 2001 Pär Carmonius, Jerry Nilsson

Läs mer

Web 2.0:s påverkan på bankers framtid PER LIDESTEDT

Web 2.0:s påverkan på bankers framtid PER LIDESTEDT Web 2.0:s påverkan på bankers framtid PER LIDESTEDT Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 Web 2.0:s påverkan på bankers framtid av Per Lidestedt Examensarbete INDEK 2008:35 KTH Industriell teknik och management

Läs mer

Är den svenska konsumentmarknaden redo för mobila banktjänster?

Är den svenska konsumentmarknaden redo för mobila banktjänster? Är den svenska konsumentmarknaden redo för mobila banktjänster? JOAKIM LARSSON och ELIN WIDE Examensarbete Stockholm, Sverige 2005 TRITA-NA-E05060 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis

Läs mer

24-25 SEPTEMBER CLARION POST GÖTEBORG

24-25 SEPTEMBER CLARION POST GÖTEBORG 24-25 SEPTEMBER CLARION 24-25 POST SEPTEMBER GÖTEBORG CLARION POST GÖTEBORG 630 personer samlades på Webbdagarna i Göteborg i år - vilket var ett nytt publikrekord från föregående event! Inbjudna var vi

Läs mer

DagsVara 2013. I fokus: dags för de digitala intäkterna. Clarion Hotel Stockholm, 31 januari - 1 februari. www.wan-ifra.

DagsVara 2013. I fokus: dags för de digitala intäkterna. Clarion Hotel Stockholm, 31 januari - 1 februari. www.wan-ifra. Konferens & UTSTÄLLNING DagsVara 2013 Clarion Hotel Stockholm, 31 januari - 1 februari I fokus: dags för de digitala intäkterna Välkommen på mingel och middag 31 januari! Kl 17.45 samlas vi för ett kortare

Läs mer

NFC framtidens betalningsmedel? HENNING ALESUND och EVA OLSSON

NFC framtidens betalningsmedel? HENNING ALESUND och EVA OLSSON NFC framtidens betalningsmedel? HENNING ALESUND och EVA OLSSON Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 NFC framtidens betalningsmedel? HENNING ALESUND och EVA OLSSON Examensarbete i medieteknik om 15 högskolepoäng

Läs mer

APP APP APP APP APP - vad man ska tänka på när man skapar en app till mobiltelefoner

APP APP APP APP APP - vad man ska tänka på när man skapar en app till mobiltelefoner APP APP APP APP APP - vad man ska tänka på när man skapar en app till mobiltelefoner en guide i fickformat från Media Evolution LEDARE av Media Evolution Svar på app-frågorna ppar är den nya webbsidan.

Läs mer

En branschanalys av den svenska mobilmarknaden

En branschanalys av den svenska mobilmarknaden En branschanalys av den svenska mobilmarknaden Strategi, konkurrenssituationen och 4G:s påverkan Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Företagsekonomiska institutionen Magisteruppsats Vårterminen

Läs mer

HR&LEADERSHIP BRIEFING

HR&LEADERSHIP BRIEFING NR#2 2015 HR&LEADERSHIP BRIEFING FAKTA, TRENDER OCH VERKTYG FÖR ATT SKAPA ATTRAKTIVA ARBETSPLATSER AKTUELLA TRENDER & ANALYS INTERNATIONAL BRIEFING S. 6 SVENSKA FRAMGÅNGS- EXEMPEL S. 2 S. 10 TREND & ANALYS

Läs mer

Potentiella mobila musiktjänster för den svenska marknaden

Potentiella mobila musiktjänster för den svenska marknaden Potentiella mobila musiktjänster för den svenska marknaden DANIEL MYRBÄCK och JENNY NYBERG Examensarbete Stockholm, Sverige 2004 TRITA-NA-E04135 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis

Läs mer

Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet

Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet Simon Andreasson Thomas Glimfelt Jun 2008

Läs mer

ipad för nöjes skull En studie över användarvanor på ipad SUSANNA BERGGREN och DONNA HANAFI

ipad för nöjes skull En studie över användarvanor på ipad SUSANNA BERGGREN och DONNA HANAFI ipad för nöjes skull En studie över användarvanor på ipad SUSANNA BERGGREN och DONNA HANAFI Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 ipad för nöjes skull En studie över användarvanor på ipad SUSANNA BERGGREN

Läs mer

De svenska TV-kanalernas VoD-tjänster på Internet

De svenska TV-kanalernas VoD-tjänster på Internet De svenska TV-kanalernas VoD-tjänster på Internet En kartläggning av de utmaningar och möjligheter som finns ur ett konsultbolags perspektiv ALEXANDER BILEDT Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 De svenska

Läs mer

SOCIALA MEDIER I MARKNADSFÖRING En studie av modebranschen och teknik- och industribranschen

SOCIALA MEDIER I MARKNADSFÖRING En studie av modebranschen och teknik- och industribranschen Uppsala universitet Institutionen för informatik och media Enheten för medier och kommunikation C-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap Framlagd HT 2011 SOCIALA MEDIER I MARKNADSFÖRING En studie

Läs mer

Mobil mikrobetalning - Betalningslösningen via SMS

Mobil mikrobetalning - Betalningslösningen via SMS Mobil mikrobetalning - Betalningslösningen via SMS En studie kring en SMS-baserad betaltjänst Kandidatuppsats Författare: David Isaksson Andreas Hinze Handledare: Anna-Carin Nordvall Umeå Maj 2009 1 Abstract

Läs mer

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190 Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Författare:

Läs mer

Mikrobetalningar på Internet Kriterier för mikrobetalningssystem

Mikrobetalningar på Internet Kriterier för mikrobetalningssystem I NTERNATIONELLA H ANDELSHÖGSKOLAN HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Mikrobetalningar på Internet Kriterier för mikrobetalningssystem Filosofie magisteruppsats inom Informatik Författare: Handledare: Jönköping, juni

Läs mer

TV-kanalers intäktsmöjligheter på Internet

TV-kanalers intäktsmöjligheter på Internet TV-kanalers intäktsmöjligheter på Internet En marknadsanalys av den svenska TV-marknaden ur ett konsultbolags perspektiv CECILIA THORSÉN Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 TV-kanalers intäktsmöjligheter

Läs mer

Sökmotorsoptimering Från nyckelord till relevant innehåll Fem företags SEO-praktik i förändring

Sökmotorsoptimering Från nyckelord till relevant innehåll Fem företags SEO-praktik i förändring Sökmotorsoptimering Från nyckelord till relevant innehåll Fem företags SEO-praktik i förändring Författare: Linda Pettersson Institutionen för Ekonomi och IT 2010-06-14 Handledare: Tomas Lindroth DEGREE

Läs mer

Drivkrafterna bakom skapandet av IT-baserade mediedistributionstjänster

Drivkrafterna bakom skapandet av IT-baserade mediedistributionstjänster Drivkrafterna bakom skapandet av IT-baserade mediedistributionstjänster A R V I D C E D E R G R E N o c h M A R K U S A N J O U - L A G E R S T R Ö M Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 Drivkrafterna

Läs mer

Försäljning av flygbiljetter över internet

Försäljning av flygbiljetter över internet Försäljning av flygbiljetter över internet En studie om hur Scandinavian Airlines skulle kunna öka försäljningen av flygbiljetter via internet JAKOB CEDERCRANTZ Examensarbete Stockholm, Sverige 2012 Sales

Läs mer

V I N N O VA R A P P O R T FRAMTIDEN ÄR ÖPPEN! Om problem och möjligheter med öppen källkod och öppet innehåll

V I N N O VA R A P P O R T FRAMTIDEN ÄR ÖPPEN! Om problem och möjligheter med öppen källkod och öppet innehåll V I N N O VA R A P P O R T VR 2008:03 FRAMTIDEN ÄR ÖPPEN! "Kopiering förbjuden" av René Magritte Om problem och möjligheter med öppen källkod och öppet innehåll LARS-ERIK ERIKSSON - IT PARTNER AB OLLE

Läs mer

Framtidens e-handel. En studie av e-handelns framgångsfaktorer. S102827@student.hb.se S102926@student.hb.se Handledare: Stig Nilsson

Framtidens e-handel. En studie av e-handelns framgångsfaktorer. S102827@student.hb.se S102926@student.hb.se Handledare: Stig Nilsson Examensarbete för: Kandidatexamen med huvudområde textilteknologi - inriktning textil produktutveckling och entreprenörskap Vid Textilhögskolan i Borås 2013-05-23 Rapportnr: 2013.12.12 Framtidens e-handel

Läs mer

We help our clients in updating their business strategies to include the most appropriate and cost-effective information technology available.

We help our clients in updating their business strategies to include the most appropriate and cost-effective information technology available. Advertisement KÄMPE COMMUNICATION Kämpe Communication (Kampe.com) provides strategic management, marketing, media and technology consulting and implementation services to small and mediumsized enterprises.

Läs mer

Sociala medier strategier, möjligheter och risker

Sociala medier strategier, möjligheter och risker Sociala medier strategier, möjligheter och risker Social media strategies, opportunities and risks TOBIAS PRODAN Kandidatuppsats i Informatik Rapport nr. 2012:009 ISSN: 1651-4769 Göteborgs universitet

Läs mer