RASEKOMPENDIUM FOR NORWICH TERRIER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RASEKOMPENDIUM FOR NORWICH TERRIER"

Transkript

1 ---~- -- RASEKOMPENDIUM FOR NORWICH TERRIER Utarbeidet, illustrert og kommentert av Renee Willes som har gitt tillatelse til at Norsk Terner Klub's bruker den på dommerkonferansen 27. og 28. januar 2001

2 Helhetsintryck: Norwichterriern ar en av de minsta terr ierraser na. Den har ett karleksfullt temperament, inte gralsjukt, och ar synnerligen livlig med en robust konstitution Till temperamentet ar den glad och oradd. Y'\\lorwichterriern år cln liten, lågstalld och uppmarksan1 hund med kompakt, stark kropp, god massa och benstamme. Hedervarda arr från arligt arbete skall inte raknas hunden till last. Den overkompakta hunden blir som en liksidig fyrkant. Den tunga och långstrackta hunden blir rektangular i formen. Standardtexten for helhetsintryek startar med storleken, varfor man får forutsatta att det ansågs myeket viktigt att poangtera att rasen "ar en av de minsta terrierraserna." Det ar sailsynt med for små norwiehterrier men daremot myeket vanligt med for klena, substansfattiga hundar som har for tunn benstomme. Vikten av helhetsintryeket framkommer val i den har rasens standard då man gett detta styeke en utforlig beskrivning. Norwiehterriern ska vara vanlig, glad och karleksfull, dessutom synnerligen livlig. Med andra ord ar angsliga hundar som som smyger runt ringen med svansen mellan benen inte i overenstiimmelse med standarden. Norwiehterrierns livlighet kommer i utstallningsringen, på grund av att kopplet begransar den, ofta till uttryek med att den hoppar och cirklar runt, och tittar på allt som ror sig. Den står inte still många sekunder, och tvingas den att stå still en langre stund blir den snabbt uttråkad. Det finns skai att nlimna att om man vill kontrollera någon detalj ytterligare en gång under konkurrensbedomningen, så ar det battre att ta upp hundarna på bordet igen. Bedomning av små norwiehterrier på marken ar helt meningslost, eftersom man andå inte ser ordentligt och ingen liten hund tyeker om att bli fasthållen på marken medan två personer hanger over den. Norwiehterriern ska ha god benstomme och massa, ieke att forviuda med grov eller kraftig. Det skall fortfarande vara en energisk och vig terrier. Man bor vara medveten om skillnaderna, for om det blir ett snapp for myeket av allt blir hunden istailet grov och bonnig. Numer frågar man sig kanske om norwiehterriers kan sagas ha hedervarda arr, dvs blesyrer från t.e x.råttj akter. Forvånansvart många har dock fortfarande gnistan och snabbheten kvar om de får kontakt med moss eller råttor. Sommartid ar det inte ovanligt med sonderskrapade nosar, avbrutna tander och klor från ivern att grava fram ett byte som gomt sig under något uthus

3 Huvud: Skallen skall vara bred, svagt rundad och ha god bredd mellan oronen. Nospartiet skall vara kilformat och kraftigt. Langden skall vara ungefar en tredjedel mindre an avståndet från nackknolen til! djupet av stopet, som skall vara tyd ligt markerat. Ratt proportioner De fonnodligen vanligaste feien på norwichterrier ar att skallen saknar bredd och Hitt rundning, samt bristen på kraftgt och kil format nosparti. Proportionerna mellan skallens och nosens Hingd ar oftast korrekt, men genom avsaknaden av bredd blir andå helheten i huvudet.. fei. Det, tillsammans med for plant eller flackt stop, ger ett obetydligt huvud. Nar man examinerar ett norwichterrierhuvud skall handflatan fyhas av ett kraftigt kranie och stopet ska vara så djupt att tummen Hitt "sjunker" in i gropen. Om man ar tveksam om nospartiets kraftighet och kilform kan man stryka med tummarna under ogonen och utefter nosryggens sidor. Ett korrekt nosparti ar utfyllt under ogonen, utan hålighet, och man kanner ingen gropig henighet utefter nosryggen. Standarden namner inget om kinder men om skallen ar tillrack Hgt bred och nospartiet val utfyllt så blir den trubbiga kilen den korrekta utan bulliga kinder. Proportionerna i huvudet ar ofantligt viktiga emedan relativt små avsteg kan gora att huvudtypen narmar sig den hos cairn- eller australisk terrier. Nospartiets langd skall vara en tredjedel mindre an avståndet från nackknolen till djupet av stopet. Ratt proportioner Korrekt bred, något rundad skalle med god bredd mellan (>ronen. Kraftigt nosparti som ar kilformat. For smal, nat skalle med tatt ansatta oron. Nosen ar ror lång och proportionerna felaktiga.

4 .. Ogon: Ogonen skall vara små och ovala, mekka, uttrycksfulla, klara och uppmårksamma. En intensiv och intresserad s.k. terrierblick ar aven ett av norwichterriems attribut. Ogon som ar runda och kupiga ger ett mycket frlimmande uttryck. Standarden namner inte hur ogonen ska vara ansatta, men om hunden har smal skalle blir ogonen som regel tatare ansatta och det ar forsta indikationen om att skallen fw modligen ar for smal. De ovala eller mandelfonnade ogonen ska vara små och ogonlocksriindema sluta tatt intill ogat. Dock ska man minnas att rasens livlighet gor att vitan kan glimma till men darifrån tiu att vita syns hela tiden ar det långt. Ogonlocksriindema kan ha olika kraftig eller bred pigmentering. Eftersom standarden inte namner pigment kan man inte satta varderingar på dess styrka eller fårg. Daremot kan det vara av vikt att poangtera att det inte ar ovanligt med så tjock svart eyeliner att og at kan se stort ut på hill. Det ar darror viktigt attkonstatera vad som ar oga och vad som ar eyeliner nar man bedomer hunden på bordet. Ogonen ska vara morka. Dvs standarden kraver inte svarta ogon. Den subjektiva bedomningen kan variera. Vad en domare anser som morkt, kan vara for ljust for en annan. Det ar inte ovanligt att ogonfårgen går ton i ton med den roda palsfårgen. I England fåster man oftast storre vikt vid ogats form och storlek an fårg. _

5 .. Oron: Dronen skall vara uppstående. ansatta val åtskillda uppe på skallen. mede1stora och meg. spetsig orontipp. Oronen bars fullstandigt uppstående vid uppmarksamhet. kan 18ggas bakåt nar hunden ar ~avspan d. Nar man domer och har snabba vaxlingar mellan raser kan det Hitt glommas att norwichterriem till skillnad från tex westie eller cairn inte har krav om små oron, utan istallet medelstora. Ansåttningen av oronen ska inte bara vara åtskilda utan t.o.m val åtskilda samt ansatta uppe på skallen, alltså inte på sidoma a~ huvudet. Bra att komma ihåg med tanke på att norwichterrier i Sverige ofta har for smala skallar och tatt ansatta oron. De lågt ansatta oronen ar inte lika vanliga har.

6 Bett: Saxbett med starka och torra kakar. Starka och ganska stora tander. Val åtsmitande lappar. Norwichterriern ska ha starka, torra kakar i sitt kraftiga nosparti, samt saxbett och starka ganska stora Hinder, det ar klart och tydligt angivet i standarden. Många standards namner också fullt tandantal, så icke norwichterrierns. Tandbonfall hos norwichterriern har under de senaste åren;-r Sverige, ront ett ibland storre in tresse från uppfodare och domare an vad rastypen gjort. Som tlinkvart exempel kan då namnas att norwichterrierstandarden innehåller 81 viktiga detaljer for att typen ska bli den ratta for rasen. 6 av dessa galler bett och ingen galler antal tander. Val åtsmitande Hippar ar ett krav i standarden, liksom ganska stora tander. Det kan medfora att norwichterriers som intresserat tittar upp på sin uppvisare, visar glimtar av de mittersta incisiverna precis som collie och en del spetsraser gor. Detta ar knappast att betrakta som fei

7 ndardtext: His: Ha n skall vara rk och av god langd, i proportion tiil korrekt helhetsbalans, och gående i I tillbaka I da skuldror. korrekta helhetsintryck och balans beror mycket på att halsen ar stark och av Hmgd. År den något fof och kort blir helheten klumpig, ar den å andra sidan runn lång så blir helheten garna substanslos. De val tillbakalagda skuldrorna ar, liksom alltfor slillan hos rasen i Korrekt; konvex. nackli ~,.. ~ -.- ~1{~~ ~,rf!:,'\ f I ~~ \Inkorrekt,konkav, nacklinje

8 Kropp: Ryggen skall vara kort. kroppen kompakt med bra djup. Brostkorgen skall vara lång och val valvd. Land ska vara kort. Rygglinjen plan. ar verkligen inte tal om någon slimmad kropp i har standarden. Det som gor att inte blir ororliga små kubiker av hundar med korrekta, kompakta och substansfulla kroppar också vaivinklade skuldror likaledes vaivinklat 1.)ilJ',:'l.ilLU samt god Uingd på halsen. ar ganska vanligt med for korta och oppna brostkorgar, ett som ofta resulterar i en svankig rygg och nedsjunket att kompaktheten ska fmnas måste ryggen verkligen vara kort, det ju också ska fmnas plats for v aivi nkl at bakstail. lång brostkorg for att få stadiga, kompakta och starka kroppen. vara det vill Detta återkclmrrrer ytterlig are en gång i standarden, under rubriken svans, och då an mer forstiirkt med "Mgt ansatt svans som avslutning en fullkomligt rak rygg", Korrekta propartianer kommentarer Standarden ber om en kort s!lmtidigt ska det finnas plats et; vlllvinklat fram- och bakstall. Brostkorgen ska vara lång och Hinden kort. Kroppen ska vara kompakt med bra djup. Skissen visar de ratta f';ir hå Ilandena.

9 Fram- och bakben: Frambenen skall vara korta. kraftfulla ochraka. Armbågarna skall sluta tatt intiu krappen. Mellanhanden skall vara stark och uppratt. Bakstallet skall vara brett. kraftigt och muskulost med _valvinklad knaled. ågt ansatt has och med rejal drivkraft i steget. De två forsta meningarna i det har stycket kan ibland synas som en utopi. For i jakten på valvinklade baksthll med korta hasor har fronterna kommit i skymundan och resultatet ar vad vi har i dagens ringar. Under de 25 år rasen funnits i Sverige så har dåliga bakstall vant det mest diskuterade problemet, dock har bakstållen forbattrat"s"" betydligt vad det galler vinklar. Daremot forekommer fortfarand smala, kraftlosa baksuul.

10 Den har hunden har en battre konstruktion an den overst till boger, och kan darfor ta ut steget med bibebållen plan rygglinje ocb viss balsresning. Konstruktionen kan vara utmarkt utom i m detalj, som l.ex kort overarm, ocb bela rorelsemr.llstret kan fon.umras. Kort overarm ar den har bundens fei och det rt!sultcrør i mycktt bog.. och låsta frambensrorelser. Konkluderar man standardens ord om konstruktion och rorelser så ska norwicbterriern ha fria, flytande rorelser med god drivkraft. Paralella och flexiola basor med synliga trampdynor, :som illustreras av den har hunden. Il A) Visar hur den vallagda skuldran ger god rackvidd framåt nar den kombineras av lika valvinklat bakstall. Huvudet sanker sig något i snabbt trav men rygglinjen skall fortfarande forhålla sig plan. Il) En hund med då liga vinklar fram och bak som går i stramt koppel får korta och styltiga rorelser som mer ror sig uppåt an det langs marken gående flyt man ~ ~ ~~ ~. ~~ ~~_i. menar i det tidigare anvanda och utmarkta uttr.ycket"goo drivkraft och val tackande mark". En for lågt ansatt, lång och grov svans, kommer formodiigen aldrig att kunna baras korrekt "uppratt". Den har modellen på svans kommer vi Den har drombilden aven okuperad att få se mycket av, men dessvarre inte svans ser for narvarande ut att vara så korta som på iilustrationen. Helde nast intiil en utopi. Dock har ett fåtal den har varit kuperad skullen ingen uppvisat okuperad svans som inte ar anmarkning på svansen forekommit. mer an dubbelt så lång som den tidiga Men okuperad kan den knappast sa re kuperade, och ho gt ansatt och gas vara uppratt. upprattstående, men med en kraftigare boj på svanstippen. Norwichterriern har inte en styv svans ovanfor det tidigare kuperingsmarket. ~ ~~--~--~~ _~

11 ~Ut u-ammanae aa aen aessutom sak. nar mustascher och ogonbryn. A) skuideruige; samma långd på skulderblad ocb Korrekt vinkel och armbågsknolen rakt under manken. B) Det for korta overarms benet skjuter fram armbå. gen och frambenet ter sig langt. C) For kort skuldeblad och overarm ger obalans. D) Skulderblad och overarm av god långd men vrokein ar for oppen och dartor ett kort steg. E) effekt som hund D. F) For kort overarm och dålig vinkel, med for of ta hoga och stela frambensrorelser. Korrekt brostkorg med paralella, star- For rund brostkorg med fram- ka och raka ben med god benstomme. ben och svaga mellanhander samt Korrekta kattassar med kraftiga vridna tassar. trampdynor. For tunn brostkorg utan vluvning, s.k. kolformad brostkorg. Knipla armbå I gal' och fransysk benstallning. Har ar dessutom benstommen klen och tassar-i na A) Det korrekta bakstållet ar brett, muskulost och kraftigt. Den korrekta laga (korta) hasen ar val synlig. B) Har ar hofterna breda, rote bakswlet som helhet. Underbenen ger ett klent och muskelfattigt rotryck och hasorna ar och instabila. C) Ett helt otypiskt bakstau; smalt och klent med basor. RA'IT FEL FEL

12 Tassar: Tassarna s kall vara runda (kattfot) med kraftiga trampdynor och vara riktade framåt irorelse och stående. De korrekta tassarna syns inte så ofta beroende på att de slillan uppmarksammas vid bedamning - eller i avelsarbetet for den delen. Den haga, hår! knutna kattassen med kraftiga trampdynor ger ett starkt och solitt intryck. M.a.o helt i kontrast med platta, spretiga tassar från nedsjunkna handleder, och de forekommer i storre utstrlickning lin man tror. Det lir ju inte ett lika uppenbart fei på hundraser som har benhår

13 Standardt ext: Svans: Medellångt kuperad, hogt ansatt som avslutning på en fu 11 komligt plan rygg. Bårs upprattstående. Dkuperad: Svans av måttlig Uingd, helt i balans med hundens helhet, tjock vid roten och Jvsmalnande mot spetsen, så rak som rnojligt, hagt ansatt som avslutning på en fullkomligt plan rygg. Bares upprattstående. Den enge/ska stand arden har va/fri kup er/ngo Från Dch med den 1 : januari 1989 ar : svanskupering for _bjuden i Sverige. Det finns ingen andring i punkterna om svansens ansattning och hur den ska baras, inte heller på sattet att trimma. Trots att standarden aldrig givit några direktiv om trimning av svans så trimmas norwichterriems svans kort - av havd och tradition. Med andra ord skall svansen fortfarande vara hogt ansatt, barns upprattståencie."_ och vara trimmad. Den nya texten angående okuperad svans ger klara direktiv om onskemålen. Detta ar nu vad svenska uppfddare ska strava att få fram. I dagslaget ar det en fårfårande liten procent norwichterrier som kan fylla standardens krav på "svans av måttlig langd". Den engelsk a Norwichterrierklubben f6rordade "carried jointly" i sitt forslag till Engelska Kennelklubben angående sattet att bara den okuperade svansen, emedan man ansåg det viktigt att poangtera norwichterriems mycket rorliga och bojliga svans. Svansens flexibla rorlighet av spe glar rasens livliga humor lika mycket som t.ex. oronen. Den svenska standarden har danor i sina kommentarer lagt till; glatt och flexibelt buren svans, inte så styv sum på en skotsk- eller west high/and white terrier.

14 Roreiser: Frambenen skall va ra framåtriktade hasor som demonstrerar rejål diivkraft. rareise. Bakbenen Norwichterrierns fria, effektiv a ~ijr~lser ar helt i linje med hel", skall falja i framben i hetsintrycket aven aktiv och robust liten terrier. Forutsatmingen Frambensrorelserna skall ha god rackvidd. Ett krav som tidigare alltid funnits med i standarden, liksom aven texten; marktackande och effektiva rorelser med bibehållen plan rygglinje samt paralella ens spår. Parallella och flexibla haser' med synliga tramp dynor. I for dessa rorelser ar naturligtvis en konstuktion som medger detta. Eg~ll k:-m mentarer - -_._ _ # --~ _. _ --- _ -._ _ ~-~-~ ~---=:=-==

15 Påls: Pålsen skall vara hård, strav och rak, ligga tått intill, krop pen och ha tjock un derull. Pålsen skall vara. Iangre och.grovrepå. halsen och brestet ;for att bilda en krage;'.' som inramar.huvu-, det. Håret skall på huvudet och or onen Jara kort och slått, botsett från en liten mustasch och ogoobryn, Palsen får inte vara mjuk, silkig eller lockig. Det finns också palskv&liteter som visserligen. har rakt hår men det ligger inte tatt intin kroppen utan har en tendens tih att stå ut som på en strittad spetspals. Oppen gies piils ar dockett vanl\gare fei an den strittade. Halskragen består av langt, rakt, stravt hår, som hoijar bakom" oronen och vaxer ner på halssidorna och frarnat mot brostknappen for att tiicka forbrostet med långt hår. Kinderna ar tlickta med lan,.. gre hår som viixer.in i.kragen. Kragen 11" ett mycket rastypiskt attribut och de modenycker som dll och från får n~'borjare att wesde.t:rimnia norwi'chterrier ska inte uppmuntraj. loge!} skulle premiera en skotsk terrier med halskrage, såvarfor acceprera bortstrippade halskragar på en ras som C11ligt standarden ska ha krage... Standarden namner inte ben- och bukhår men detta vaxer sig naturligt langre och.grovre an kroppspalsen, med samma struktur som kraghåret.. ~,..;.. Egna kommentarp.r ;..", i : ~ ~ _ , I " ' o ~, : ~ ", I.,. ;; ",

16 , Farg: Alla nyanser av rod., v:etefargad. blackand-tan eller grizzle. Vita tecken',eher r "inte,onsk.., vart. '" t, "Alla nyanser "Alf shades ofred, wheaten, black and tan or -; le" innebar att den eller tan fårgen hos " vara ljusaste rosa Black tan ar rod, med svart svart med roda tecken. Alla toner ar ~ rade dvs'creme med eller rod med endast "h"tt"... " Vetefårg ar mycket ovanligt i till gragul, alltid med svana QlUstascher,. Omn och svans. nar tydligt var vanligare, kuiideidet 'lltt kritikpå "blek farg med, alltså en mycket ovederhaftig kritik, det sig om en helt korrekt ", Griz~e ar lika mycket en: teckning som hår, nastan svarta, på oronens U","",.>LUV! pannan med ep flik ner.'" ~n"ftfdler hel. mantel so,rp utmarkt individ.,. _...,,'. "...' ~.).,~, :-----::' ; , i :1, I.. {, '

17 StanN.,~ " 'Kbmmentarer: Ideal mankhojd, cm. Hog Ild Il tunn luftig ut.. " min~ an ar..,." - 26cm (loinches ar cm), men i sig sjalv en for Hitt ha denna mankhojd och anda se Mg hund te sig." I den: tid,igare 'standarden stod att rnankhojden uppnas ~med for Jiqga,:'ben. ord var viktigt att norwichteniernskorta oeh substansfulla, kropp ger rlittakompakta och intrycket..p.åqe\ h7:\~"wge~.itlfu1 J~I~I1a, att vi,.i Sverige, får,,narvar~oe.., l?tf. par små,nofwl.chtemerm~n: darernot hundar rribf fdr' ninna kroppar med klen be'i1stotnine med for Hitta huvuden. alldeles fdr som ar for langa i ryggen och samt långa och huvuden. ett stort och intryck., ;'.,. ",'::,('l" ~ ~ l J : 1 I'f l '~;; l I t l ~ ',: I ~: 'l r.. ' ~I,I '.,I '1.,' ~ ), I1.' kommentarer " ''',-' -"-- i/.,;..- --:r)-~---- rj awikelse ndarden ar skall mas I Ilande til! hundens tja r, trvck och ----:-.

NORWICHTERRIER. J. Campin

NORWICHTERRIER. J. Campin Grupp 3 FCI-nummer 72 FCI-standard på engelska publicerad 2011-01-13 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-10-13 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-02-09 NORWICHTERRIER

Läs mer

PARSON RUSSELL TERRIER

PARSON RUSSELL TERRIER Grupp 3 FCI-nummer 339 FCI-standard på engelska publicerad 2011-02-16 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-10-13 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-08-18 PARSON RUSSELL

Läs mer

STAFFORDSHIRE BULLTERRIER (Staffordshire Bull Terrier)

STAFFORDSHIRE BULLTERRIER (Staffordshire Bull Terrier) Grupp 3 FCI-nummer 76 Originalstandard 1987-06-24 FCI-Standard 1998-01-20; engelska SKKs Standardkommitté 2003-04-25 STAFFORDSHIRE BULLTERRIER (Staffordshire Bull Terrier) Nordisk Kennel Union Dansk Kennel

Läs mer

WEST HIGHLAND WHITE TERRIER

WEST HIGHLAND WHITE TERRIER Grupp 3 FCI-nummer 85 FCI-standard på engelska publicerad 2011-01-12 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-10-13 Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2012-11-21

Läs mer

LANCASHIRE HEELER. Grupp 1. FCI-nummer - Originalstandard SKKs Standardkommitté

LANCASHIRE HEELER. Grupp 1. FCI-nummer - Originalstandard SKKs Standardkommitté Grupp 1 FCI-nummer - Originalstandard 1999-05-18 SKKs Standardkommitté 2002-06-05 LANCASHIRE HEELER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundarxktarfélag Íslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben

Läs mer

NORFOLKTERRIER. (Rasnamn i hemlandet: Norfolk Terrier)

NORFOLKTERRIER. (Rasnamn i hemlandet: Norfolk Terrier) Grupp 3 FCI-nummer 272 FCI-standard på engelska publicerad 2011-02-16 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-10-13 Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2011-04-27

Läs mer

URSPRUNGSLAND: Tibet HEMLAND: England

URSPRUNGSLAND: Tibet HEMLAND: England GRUPP 9 (Tibetan Spaniel) FCI 231 C 1987-06-24 STANDARD FÖR TIBETANSK SPANIEL SKK:s STANDARDKOMMITTÉ 1994-11-22-e ä URSPRUNGSLAND: Tibet HEMLAND: England OMRÅDE: Sällskapshund BAKGRUND/ ÄNDAMÅL: Tibetansk

Läs mer

WELSH CORGI PEMBROKE

WELSH CORGI PEMBROKE Grupp 1 FCI-nummer 39 FCI-standard på engelska publicerad 2010-12-01 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-11-04 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2010-12-22 WELSH CORGI

Läs mer

HÄLLEFORSHUND (interimistisk standard)

HÄLLEFORSHUND (interimistisk standard) Grupp 5 FCI-nummer - Interimistisk standard HÄLLEFORSHUND (interimistisk standard) Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundarxktarfélag Íslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Läs mer

WEST HIGHLAND WHITE TERRIER

WEST HIGHLAND WHITE TERRIER Grupp 3 FCI-nummer 85 Originalstandard 1987-06-24 FCI-Standard 1998-01-20; engelska SKKs Standardkommitté 2003-10-08 WEST HIGHLAND WHITE TERRIER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundarxktarfélag

Läs mer

ENGELSK SETTER (English Setter)

ENGELSK SETTER (English Setter) Grupp 7 FCI-nummer 2 Originalstandard 1987-06-14 FCI-Standard 1987-06-14; engelska SKKs Standardkommitté 1995-06-20, ändrad 2004-09-01 ENGELSK SETTER (English Setter) Nordisk Kennel Union Dansk Kennel

Läs mer

SHETLAND SHEEPDOG (Shetland Sheepdog)

SHETLAND SHEEPDOG (Shetland Sheepdog) Grupp 1 FCI-nummer 88 Originalstandard 1987-06-27 FCI-Standard 1987-06-24; engelska SKKs Standardkommitté 1997-09-02 SHETLAND SHEEPDOG (Shetland Sheepdog) Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundarxktarfélag

Läs mer

BEARDED COLLIE. Grupp 1

BEARDED COLLIE. Grupp 1 Grupp 1 FCI-nummer 271 FCI-standard på engelska publicerad 2009-10-28 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 1987-06-24 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2010-07-14 BEARDED COLLIE

Läs mer

WELSH SPRINGER SPANIEL

WELSH SPRINGER SPANIEL Grupp 8 FCI-nummer 126 FCI-standard på engelska publicerad 2009-10-28 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2009-07-28 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2010-11-17 WELSH SPRINGER

Läs mer

CESKYTERRIER (Cesky Terrier)

CESKYTERRIER (Cesky Terrier) Grupp 3 FCI-nummer 246 Originalstandard 1996-02-19 FCI-standard 1996-02-19; engelska SKKs Standardkommitté 1997-05-28 CESKYTERRIER (Cesky Terrier) Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag

Läs mer

HYGENSTÖVARE (Hygenhund)

HYGENSTÖVARE (Hygenhund) Grupp 6 FCI-nummer 266 Originalstandard 1993-08-18 SKKs Standardkommitté 1999-01-13 HYGENSTÖVARE (Hygenhund) Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Íslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben

Läs mer

GOLDEN RETRIEVER. Grupp 8

GOLDEN RETRIEVER. Grupp 8 Grupp 8 FCI-nummer 111 FCI-standard på engelska publicerad 2009-10-28 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2009-07-28 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2010-05-17 GOLDEN RETRIEVER

Läs mer

COLLIE, LÅNGHÅRIG. (Rasnamn i hemlandet: Collie (Rough))

COLLIE, LÅNGHÅRIG. (Rasnamn i hemlandet: Collie (Rough)) Grupp 1 FCI-nummer 156 FCI-standard på engelska publicerad 2012-11-22 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2012-10-08 Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2013-02-13

Läs mer

Grupp 5 KAI Nordisk Kennel Union

Grupp 5 KAI Nordisk Kennel Union Grupp 5 FCI-nummer 317 FCI-standard på engelska publicerad 1999-06-16 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 1994-12-20 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2009-02-18 KAI Nordisk

Läs mer

SREDNEASIATSKAJA OVTJARKA

SREDNEASIATSKAJA OVTJARKA Grupp 2 FCI-nummer 335 FCI-standard på engelska publicerad 2011-02-09 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-10-13 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-08-18 SREDNEASIATSKAJA

Läs mer

GOLDEN RETRIEVER. Grupp 8. FCI-nummer 111 Originalstandard FCI-Standard ; engelska SKKs Standardkommitté

GOLDEN RETRIEVER. Grupp 8. FCI-nummer 111 Originalstandard FCI-Standard ; engelska SKKs Standardkommitté Grupp 8 FCI-nummer 111 Originalstandard 1987-06-24 FCI-Standard 1999-01-29; engelska SKKs Standardkommitté 2003-10-08 GOLDEN RETRIEVER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundarxktarfélag Íslands Norsk

Läs mer

AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER

AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER Grupp 3 FCI-nummer 286 FCI-standard på engelska publicerad 1997-12-01 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 1996-09-03 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-11-29 AMERICAN STAFFORDSHIRE

Läs mer

MALTESER (Maltese) Grupp 9. FCI-nummer 65 Originalstandard 1989-11-27 FCI-Standard 1994-08-18; engelska SKKs Standardkommitté 1996-01-10

MALTESER (Maltese) Grupp 9. FCI-nummer 65 Originalstandard 1989-11-27 FCI-Standard 1994-08-18; engelska SKKs Standardkommitté 1996-01-10 Grupp 9 FCI-nummer 65 Originalstandard 1989-11-27 FCI-Standard 1994-08-18; engelska SKKs Standardkommitté 1996-01-10 MALTESER (Maltese) Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Íslands Norsk

Läs mer

CESKYTERRIER. (Rasnamn i hemlandet: Ceský Teriér)

CESKYTERRIER. (Rasnamn i hemlandet: Ceský Teriér) Grupp 3 FCI-nummer 246 FCI-standard på engelska publicerad 1998-91-20 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 1997-03-11 Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2012-11-21

Läs mer

Svenska Älghundklubben

Svenska Älghundklubben Raskompendium för Svensk Vit Älghund Svenska Älghundklubben Denna publikation är tänkt som ett hjälpmedel för auktoriserade domare som dömer Svensk Vit Älghund på utställning. Den är också tänkt att användas

Läs mer

Grupp 3 SEALYHAMTERRIER Nordisk Kennel Union

Grupp 3 SEALYHAMTERRIER Nordisk Kennel Union Grupp 3 FCI-nummer 74 FCI-standard på engelska publicerad 2009-05-19 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2009-03-26 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2009-09-29 SEALYHAMTERRIER

Läs mer

MEXIKANSK NAKENHUND (Xoloiztcuintle - perro sin pelo mexicano)

MEXIKANSK NAKENHUND (Xoloiztcuintle - perro sin pelo mexicano) Grupp 5 FCI-nummer 234 Originalstandard 1999-08-09 FCI-Standard 1999-08-09; spanska och engelska SKKs Standardkommitté 2002-06-05 MEXIKANSK NAKENHUND (Xoloiztcuintle - perro sin pelo mexicano) Nordisk

Läs mer

LHASA APSO. Grupp 9. Illustrationen visar hundrasens utseende, dvs. inte nödvändigtvis ett rastypiskt perfekt exemplar.

LHASA APSO. Grupp 9. Illustrationen visar hundrasens utseende, dvs. inte nödvändigtvis ett rastypiskt perfekt exemplar. Grupp 9 FCI-nummer 227 FCI-standard på engelska publicerad 2011-02-16 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-10-13 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-08-18 LHASA APSO

Läs mer

CESKOSLOVENSKÝ VLCIAK

CESKOSLOVENSKÝ VLCIAK Grupp 1 FCI-nummer 332 FCI-standard på tyska publicerad 1999-09-03 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 1999-09-03 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2009-02-19 CESKOSLOVENSKÝ

Läs mer

GORDONSETTER (Gordon Setter)

GORDONSETTER (Gordon Setter) Grupp 7 FCI-nummer 6b FCI-Standard 1987-06-14; engelska SKKs Standardkommitté 1995-11-30 GORDONSETTER (Gordon Setter) Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Íslands Norsk Kennel Klub Svenska

Läs mer

LHASA APSO. Grupp 9. FCI-nummer 227 Originalstandard 2004-03-24 FCI-Standard 2004-04-02; engelska SKKs Standardkommitté 2004-02-04

LHASA APSO. Grupp 9. FCI-nummer 227 Originalstandard 2004-03-24 FCI-Standard 2004-04-02; engelska SKKs Standardkommitté 2004-02-04 Grupp 9 FCI-nummer 227 Originalstandard 2004-03-24 FCI-Standard 2004-04-02; engelska SKKs Standardkommitté 2004-02-04 LHASA APSO Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundarxktarfélag Íslands Norsk Kennel

Läs mer

WELSH CORGI CARDIGAN

WELSH CORGI CARDIGAN Grupp 1 FCI-nummer 38 FCI-standard på engelska publicerad 2010-05-12 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 1987-06-24 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2010-12-22 WELSH CORGI

Läs mer

SILKYTERRIER. Grupp 3. FCI-nummer 236 Originalstandard 2005-04-19 FCI-Standard 2005-05-25; engelska SKKs Standardkommitté 2006-04-06

SILKYTERRIER. Grupp 3. FCI-nummer 236 Originalstandard 2005-04-19 FCI-Standard 2005-05-25; engelska SKKs Standardkommitté 2006-04-06 Grupp 3 FCI-nummer 236 Originalstandard 2005-04-19 FCI-Standard 2005-05-25; engelska SKKs Standardkommitté 2006-04-06 SILKYTERRIER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Íslands Norsk

Läs mer

WEST HIGHLAND WHITE TERRIER

WEST HIGHLAND WHITE TERRIER Grupp 3 FCI-nummer 85 FCI-standard på engelska publicerad 2011-01-12 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-10-13 Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2012-11-21

Läs mer

BERNER SENNENHUND. Grupp 2. FCI-nummer 45 Originalstandard 2003-03-25 FCI-Standard 2003-05-05; tyska SKKs Standardkommitté 2004-09-01

BERNER SENNENHUND. Grupp 2. FCI-nummer 45 Originalstandard 2003-03-25 FCI-Standard 2003-05-05; tyska SKKs Standardkommitté 2004-09-01 Grupp 2 FCI-nummer 45 Originalstandard 2003-03-25 FCI-Standard 2003-05-05; tyska SKKs Standardkommitté 2004-09-01 BERNER SENNENHUND Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Íslands Norsk

Läs mer

Svenska Älghundklubben

Svenska Älghundklubben Raskompendium för Hälleforshund Svenska Älghundklubben Denna publikation är tänkt som ett hjälpmedel för auktoriserade domare som dömer Hälleforshund på utställning. Den är också tänkt att användas vid

Läs mer

AIREDALETERRIER. Grupp 3

AIREDALETERRIER. Grupp 3 Grupp 3 FCI-nummer 7 FCI-standard på engelska publicerad 2011-01-05 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-10-13 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-02-09 AIREDALETERRIER

Läs mer

Grupp 5 Ej erkänd av FCI Standard fastställd av Dansk Kennel Klub i november 2003 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2012-12-19

Grupp 5 Ej erkänd av FCI Standard fastställd av Dansk Kennel Klub i november 2003 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2012-12-19 Grupp 5 Ej erkänd av FCI Standard fastställd av Dansk Kennel Klub i november 2003 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2012-12-19 DANSK SPIDS Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag

Läs mer

AUSTRALISK TERRIER (Australian Terrier)

AUSTRALISK TERRIER (Australian Terrier) Grupp 3 FCI-nummer 8 FCI-standard 1995-02-14; engelska SKKs Standardkommitté 1996-01-10 AUSTRALISK TERRIER (Australian Terrier) Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Íslands Norsk Kennel

Läs mer

PETIT BLEU DE GASCOGNE

PETIT BLEU DE GASCOGNE Grupp 6 FCI-nummer 31 FCI-standard på franska publicerad 1998-02-02 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 1996-01-24 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-04-27 PETIT BLEU DE

Läs mer

FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2003-03-25

FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2003-03-25 Grupp 7 FCI-nummer 224 FCI-standard på engelska publicerad 2003-05-05 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2003-03-25 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2010-03-23 STANDARD FÖR

Läs mer

AMERICAN FOXHOUND. Grupp 6

AMERICAN FOXHOUND. Grupp 6 Grupp 6 FCI-nummer 303 FCI-standard på engelska publicerad 1998-03-05 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 1979-11-02 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2010-05-17 AMERICAN FOXHOUND

Läs mer

DANSK-SVENSK GÅRDSHUND

DANSK-SVENSK GÅRDSHUND Grupp 2 FCI-nummer 356 FCI-standard på engelska publicerad 2009-05-19 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2009-03-26 Översättning fastställd av SKK/DKK 2006-12-12 DANSK-SVENSK GÅRDSHUND Nordisk

Läs mer

FINSK LAPPHUND (Suomenlapinkoira)

FINSK LAPPHUND (Suomenlapinkoira) Grupp 5 FCI-nummer 189 Originalstandard 1996-11-16 SKKs Standardkommitté 2002-06-05 FINSK LAPPHUND (Suomenlapinkoira) Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundarxktarfélag Íslands Norsk Kennel Klub Svenska

Läs mer

PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN

PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN Grupp 6 FCI-nummer 67 Originalstandard 1999-01-09 FCI-Standard 1999-10-15; franska SKKs Standardkommitté 2000-11-07 PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag

Läs mer

GRIFFON D ARRET À POIL DUR / KORTHALS

GRIFFON D ARRET À POIL DUR / KORTHALS Grupp 7 FCI-nummer 107 Originalstandard 1964-05-06; franska FCI-Standard 2000-03-03; franska SKKs Standardkommitté 2002-03-20 GRIFFON D ARRET À POIL DUR / KORTHALS Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub

Läs mer

JAPANSK SPETS (Nihon Supittsu)

JAPANSK SPETS (Nihon Supittsu) Grupp 5 FCI-nummer 262 Originalstandard 1987 FCI-Standard 1999-06-16; engelska SKKs Standardkommitté 2004-09-01 JAPANSK SPETS (Nihon Supittsu) Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Íslands

Läs mer

Grupp 8 GOLDEN RETRIEVER Nordisk Kennel Union

Grupp 8 GOLDEN RETRIEVER Nordisk Kennel Union Grupp 8 FCI-nummer 111 FCI-standard på engelska publicerad 2009-10-28 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2009-07-28 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2010-05-17 GOLDEN RETRIEVER

Läs mer

FARAOHUND (Pharaoh Hound)

FARAOHUND (Pharaoh Hound) Grupp 5 FCI-nummer 248 Originalstandard 1987-06-24 FCI-Standard 1999-08-09; engelska SKKs Standardkommitté 2003-10-08 FARAOHUND (Pharaoh Hound) Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Íslands

Läs mer

POINTER. Grupp 7. FCI-nummer 1 FCI-Standard 1987-06-24; engelska SKKs Standardkommitté 1995-06-20

POINTER. Grupp 7. FCI-nummer 1 FCI-Standard 1987-06-24; engelska SKKs Standardkommitté 1995-06-20 Grupp 7 FCI-nummer 1 FCI-Standard 1987-06-24; engelska SKKs Standardkommitté 1995-06-20 POINTER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Íslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen

Läs mer

TERRIER BRASILEIRO. Grupp 3

TERRIER BRASILEIRO. Grupp 3 Grupp 3 FCI-nummer 341 FCI-standard på spanska publicerad 2007-06-06 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2007-05-21 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2009-05-12 TERRIER BRASILEIRO

Läs mer

Grupp 5 HOKKAIDO Nordisk Kennel Union

Grupp 5 HOKKAIDO Nordisk Kennel Union Grupp 5 FCI-nummer 261 FCI-standard på engelska publicerad 1999-06-16 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 1994-12-20 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-04-27 HOKKAIDO Nordisk

Läs mer

TIBETANSK SPANIEL (Tibetan spaniel)

TIBETANSK SPANIEL (Tibetan spaniel) Grupp 9 FCI-nummer 231 Originalstandard 1987-06-24 FCI-Standard 1998-05-11; engelska SKKs Standardkommitté 2003-10-08 TIBETANSK SPANIEL (Tibetan spaniel) Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag

Läs mer

ALASKAN MALAMUTE. Grupp 5. FCI-nummer 243 Originalstandard 1994-04-12 FCI-Standard 1996-08-14 SKKs Standardkommitté 1999-01-13

ALASKAN MALAMUTE. Grupp 5. FCI-nummer 243 Originalstandard 1994-04-12 FCI-Standard 1996-08-14 SKKs Standardkommitté 1999-01-13 Grupp 5 FCI-nummer 243 Originalstandard 1994-04-12 FCI-Standard 1996-08-14 SKKs Standardkommitté 1999-01-13 ALASKAN MALAMUTE Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundarxktarfélag Íslands Norsk Kennel

Läs mer

DREVER. Grupp 6. FCI-nummer 130 Originalstandard 2005-06-09 SKKs Standardkommitté 2005-06-09

DREVER. Grupp 6. FCI-nummer 130 Originalstandard 2005-06-09 SKKs Standardkommitté 2005-06-09 Grupp 6 FCI-nummer 130 Originalstandard 2005-06-09 SKKs Standardkommitté 2005-06-09 DREVER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Íslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen

Läs mer

WELSH CORGI PEMBROKE

WELSH CORGI PEMBROKE Grupp 1 FCI-nummer 39 Originalstandard 2003-10-29 FCI-Standard 2003-11-28; engelska SKKs Standardkommitté 2003-10-08 WELSH CORGI PEMBROKE Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Íslands

Läs mer

CANE CORSO (Cane Corso Italiano)

CANE CORSO (Cane Corso Italiano) Grupp 2 FCI-nummer 343 Originalstandard 1999-03-12 FCI-Standard 1999-03-12, engelska SKKs Standardkommitté 1999-10-05 CANE CORSO (Cane Corso Italiano) Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundarxktarfélag

Läs mer

JACK RUSSELL TERRIER

JACK RUSSELL TERRIER Grupp 3 FCI-nummer 345 Originalstandard 2000-10-25 FCI-Standard 2004-08-09; engelska SKKs Standardkommitté 2001-09-26, ändrad 2004-09-01 JACK RUSSELL TERRIER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag

Läs mer

RUSSKAYA TSVETNAYA BOLONKA

RUSSKAYA TSVETNAYA BOLONKA Grupp 9 Ej erkänd av FCI Standard fastställd av RKF 2010-11-24 Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2012-12-19 RUSSKAYA TSVETNAYA BOLONKA (Svensk översättning av rasnamnet: rysk

Läs mer

VIT HERDEHUND (Berger blanc suisse)

VIT HERDEHUND (Berger blanc suisse) Grupp 1 FCI-nummer 347 Originalstandard 2002-11-26 FCI-Standard 2002-12-18; engelska SKKs Standardkommitté 2003-10-08 VIT HERDEHUND (Berger blanc suisse) Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag

Läs mer

PINSCHER. (Deutscher Pinscher)

PINSCHER. (Deutscher Pinscher) Grupp 2 FCI-nummer 184 Originalstandard 2007-03-06 FCI-Standard 2007-04-18; tyska SKKs Standardkommitté 2007-06-13, ändrad 2008-08-26 PINSCHER (Deutscher Pinscher) Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub

Läs mer

NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER

NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER Grupp 8 FCI-nummer 312 ORIGINALSTANDARD 1987-06-24 FCI-Standard 1987-06-24; engelska SKKs Standardkommitté 1995-09-12 NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundarxktarfélag

Läs mer

AFFENPINSCHER. Grupp 2. FCI-nummer 186 Originalstandard 2007-03-06 FCI-Standard 2007-04-18; tyska SKKs Standardkommitté 2007-06-13

AFFENPINSCHER. Grupp 2. FCI-nummer 186 Originalstandard 2007-03-06 FCI-Standard 2007-04-18; tyska SKKs Standardkommitté 2007-06-13 Grupp 2 FCI-nummer 186 Originalstandard 2007-03-06 FCI-Standard 2007-04-18; tyska SKKs Standardkommitté 2007-06-13 AFFENPINSCHER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Íslands Norsk Kennel

Läs mer

CAVALIER KING CHARLES SPANIEL

CAVALIER KING CHARLES SPANIEL Grupp 9 FCI-nummer 136 Originalstandard 1987-06-24 FCI-Standard 1998-04-06 SKKs Standardkommitté 2003-10-08 CAVALIER KING CHARLES SPANIEL Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Íslands

Läs mer

WEIMARANER. Grupp 7. FCI-nummer 99 Originalstandard 1990-02-27; tyska FCI-Standard 1998-12-04; tyska SKKs Standardkommitté 2000-02-09

WEIMARANER. Grupp 7. FCI-nummer 99 Originalstandard 1990-02-27; tyska FCI-Standard 1998-12-04; tyska SKKs Standardkommitté 2000-02-09 Grupp 7 FCI-nummer 99 Originalstandard 1990-02-27; tyska FCI-Standard 1998-12-04; tyska SKKs Standardkommitté 2000-02-09 WEIMARANER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Íslands Norsk

Läs mer

CAIRNTERRIER VÄRLDENS BÄSTA KOMPIS!

CAIRNTERRIER VÄRLDENS BÄSTA KOMPIS! CAIRNTERRIER Raskompendium med kommentarer Uppdaterat 2013 Utgivet av Svenska Cairnterrierklubben Sammanställt och foton av Inger Hansson och Mats Lindborg VÄRLDENS BÄSTA KOMPIS! RASKOMPENDIUM FÖR CAIRNTERRIER

Läs mer

DALMATINER (Dalmatinac)

DALMATINER (Dalmatinac) Grupp 6 FCI-nummer 153 Originalstandard 1999-04-14 FCI-Standard 1999-04-14; engelska SKKs Standardkommitté 2000-02-09, ändrad 2005-11-02 DALMATINER (Dalmatinac) Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag

Läs mer

SLOVENSKÝ HRUBOSRSTÝ STAVAC

SLOVENSKÝ HRUBOSRSTÝ STAVAC Grupp 7 FCI-nummer 320 FCI-standard på tyska publicerad 1996-07-24 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 1995-01-06 Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2013-10-09

Läs mer

Grupp 7 POINTER Nordisk Kennel Union

Grupp 7 POINTER Nordisk Kennel Union Grupp 7 FCI-nummer 1 FCI-standard på engelska publicerad 2009-10-28 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2009-07-28 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2010-09-14 POINTER Nordisk

Läs mer

EURASIER. Grupp 5. FCI-nummer 291 Originalstandard 1994-01-06 FCI-Standard 1994-01-06; tyska SKKs Standardkommitté 1997-02-19

EURASIER. Grupp 5. FCI-nummer 291 Originalstandard 1994-01-06 FCI-Standard 1994-01-06; tyska SKKs Standardkommitté 1997-02-19 Grupp 5 FCI-nummer 291 Originalstandard 1994-01-06 FCI-Standard 1994-01-06; tyska SKKs Standardkommitté 1997-02-19 EURASIER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundarxktarfélag Íslands Norsk Kennel

Läs mer

CHIEN DE BERGER DES PYRÉNÉES À POIL LONG

CHIEN DE BERGER DES PYRÉNÉES À POIL LONG Grupp 1 FCI-nummer 141 Originalstandard 2001-03-13 FCI-Standard 2001-04-02; franska SKKs Standardkommitté 2002-03-20 CHIEN DE BERGER DES PYRÉNÉES À POIL LONG Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundarxktarfélag

Läs mer

WELSH SPRINGER SPANIEL

WELSH SPRINGER SPANIEL Grupp 8 FCI-nummer 126 FCI-standard på engelska publicerad 2009-10-28 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2009-07-28 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2010-11-17 WELSH SPRINGER

Läs mer

WELSHTERRIER. (Welsh Terrier)

WELSHTERRIER. (Welsh Terrier) Grupp 3 FCI-nummer 78 FCI-standard på engelska publicerad 2011-01-19 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-10-13 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-04-27 WELSHTERRIER

Läs mer

MUDI. Grupp 1. FCI-nummer 238 Originalstandard 2004-11-09 FCI-Standard 2004-11-22; tyska SKKs Standardkommitté 2005-06-09

MUDI. Grupp 1. FCI-nummer 238 Originalstandard 2004-11-09 FCI-Standard 2004-11-22; tyska SKKs Standardkommitté 2005-06-09 Grupp 1 FCI-nummer 238 Originalstandard 2004-11-09 FCI-Standard 2004-11-22; tyska SKKs Standardkommitté 2005-06-09 MUDI Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Íslands Norsk Kennel Klub

Läs mer

HALDENSTÖVARE. Grupp 6. FCI-nummer 267 Originalstandard SKKs Standardkommitté

HALDENSTÖVARE. Grupp 6. FCI-nummer 267 Originalstandard SKKs Standardkommitté Grupp 6 FCI-nummer 267 Originalstandard 1997-09-18 SKKs Standardkommitté 1999-01-13 HALDENSTÖVARE Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Íslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben

Läs mer

Grupp 3 TENTERFIELD TERRIER Nordisk Kennel Union

Grupp 3 TENTERFIELD TERRIER Nordisk Kennel Union Grupp 3 Ej erkänd av FCI Standard fastställd av Australian National Kennel Council 2015-11-18 Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2016-03-07 TENTERFIELD TERRIER Nordisk Kennel

Läs mer

AUSTRALIAN KELPIE. Grupp 1

AUSTRALIAN KELPIE. Grupp 1 Grupp 1 FCI-nummer 293 Originalstandard 1989-09-11 FCI-Standard 1997-04-21; engelska SKKs Standardkommitté 2001-09-26, ändrad 2006-08-21 AUSTRALIAN KELPIE Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag

Läs mer

STANDARD FÖR BORZOI FCI nr 193 (Russkaya Psovaya Borzaya) ANVÄNDNINGS- Vinthund (används i hemlandet för jakt, kapplöpning och coursing)

STANDARD FÖR BORZOI FCI nr 193 (Russkaya Psovaya Borzaya) ANVÄNDNINGS- Vinthund (används i hemlandet för jakt, kapplöpning och coursing) Grupp 10 STANDARD FÖR BORZOI FCI nr 193 (Russkaya Psovaya Borzaya) ORIGINALSTANDARD 2001-03-13 FCI-STANDARD 2001-04-02; engelska, franska SKKs STANDARDKOMMITTÉ 2001-12-06 URSPRUNGSLAND/ HEMLAND: Ryssland

Läs mer

PRAŽSKÝ KRYSARÍK. Grupp 9 Ej erkänd av FCI Standard fastställd av CMKU 2008-11-15 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2010-11-17

PRAŽSKÝ KRYSARÍK. Grupp 9 Ej erkänd av FCI Standard fastställd av CMKU 2008-11-15 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2010-11-17 Grupp 9 Ej erkänd av FCI Standard fastställd av CMKU 2008-11-15 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2010-11-17 PRAŽSKÝ KRYSARÍK Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Íslands

Läs mer

BOLOGNESE. Grupp 9. FCI-nummer 196 Originalstandard 1989-11-27 FCI-Standard 1998-04-20; engelska SKKs Standardkommitté 1996-04-07, ändrad 2005-11-02

BOLOGNESE. Grupp 9. FCI-nummer 196 Originalstandard 1989-11-27 FCI-Standard 1998-04-20; engelska SKKs Standardkommitté 1996-04-07, ändrad 2005-11-02 Grupp 9 FCI-nummer 196 Originalstandard 1989-11-27 FCI-Standard 1998-04-20; engelska SKKs Standardkommitté 1996-04-07, ändrad 2005-11-02 BOLOGNESE Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag

Läs mer

JACK RUSSELL TERRIER

JACK RUSSELL TERRIER Grupp 3 FCI-nummer 345 FCI-standard på engelska publicerad 2012-12-05 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2012-10-08 Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2013-02-13

Läs mer

NORSK ÄLGHUND GRÅ (gråhund)

NORSK ÄLGHUND GRÅ (gråhund) Grupp 5 FCI-nummer 242 Originalstandard 1997-09-18 SKKs Standardkommitté 1998-05-26 (Ändrad nov. 2000) NORSK ÄLGHUND GRÅ (gråhund) Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundarxktarfélag Íslands Norsk

Läs mer

AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER

AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER Grupp 3 FCI-nummer 286 FCI-standard på engelska publicerad 1997-12-01 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 1996-09-03 Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2011-11-29

Läs mer

SHIH TZU. Grupp 9. Illustrationen visar hundrasens utseende, dvs. inte nödvändigtvis ett rastypiskt perfekt exemplar.

SHIH TZU. Grupp 9. Illustrationen visar hundrasens utseende, dvs. inte nödvändigtvis ett rastypiskt perfekt exemplar. Grupp 9 FCI-nummer 208 FCI-standard på engelska publicerad 2011-02-16 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-10-13 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-08-18 SHIH TZU Illustrationen

Läs mer

GORDONSETTER. Grupp 7

GORDONSETTER. Grupp 7 Grupp 7 FCI-nummer 6 FCI-standard på engelska publicerad 2009-10-28 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2009-07-28 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2010-09-14 GORDONSETTER

Läs mer

RHODESIAN RIDGEBACK. Illustrationen visar hundrasens utseende, dvs. inte nödvändigtvis ett rastypiskt perfekt exemplar.

RHODESIAN RIDGEBACK. Illustrationen visar hundrasens utseende, dvs. inte nödvändigtvis ett rastypiskt perfekt exemplar. Grupp 6 FCI-nummer 146 FCI-standard på engelska publicerad 1996-12-10 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 1996-12-10 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 1998-03-25 RHODESIAN RIDGEBACK

Läs mer

DVÄRGSCHNAUZER. (Zwergschnauzer)

DVÄRGSCHNAUZER. (Zwergschnauzer) Grupp 2 FCI-nummer 183 Originalstandard 2007-03-06 FCI-Standard 2007-04-18; tyska SKKs Standardkommitté 2007-06-13, ändrad 2008-08-26 DVÄRGSCHNAUZER (Zwergschnauzer) Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub

Läs mer

WELSH CORGI CARDIGAN

WELSH CORGI CARDIGAN Grupp 1 FCI-nummer 38 Originalstandard 1987-06-24 FCI-Standard 1987-06-24; engelska SKKs Standardkommitté 2003-10-08 WELSH CORGI CARDIGAN Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Íslands

Läs mer

Grupp 5 NORRBOTTENSPETS Nordisk Kennel Union

Grupp 5 NORRBOTTENSPETS Nordisk Kennel Union Grupp 5 FCI-nummer 276 FCI-standard på engelska publicerad 2009-10-21 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2009-07-28 Översättning fastställd av SKKs Centralstyrelse 2009-02-05 NORRBOTTENSPETS

Läs mer

Grupp 7 ÉPAGNEUL PICARD Nordisk Kennel Union

Grupp 7 ÉPAGNEUL PICARD Nordisk Kennel Union Grupp 7 FCI-nummer 108 FCI-standard på franska publicerad 1998-09-25 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 1964-10-30 Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2016-10-12

Läs mer

RIESENSCHNAUZER. Grupp 2. FCI-nummer 181 Originalstandard 2007-03-06 FCI-Standard 2007-04-18; tyska SKKs Standardkommitté 2007-06-13

RIESENSCHNAUZER. Grupp 2. FCI-nummer 181 Originalstandard 2007-03-06 FCI-Standard 2007-04-18; tyska SKKs Standardkommitté 2007-06-13 Grupp 2 FCI-nummer 181 Originalstandard 2007-03-06 FCI-Standard 2007-04-18; tyska SKKs Standardkommitté 2007-06-13 RIESENSCHNAUZER Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Íslands Norsk

Läs mer

Grupp 5 CHOW CHOW Nordisk Kennel Union

Grupp 5 CHOW CHOW Nordisk Kennel Union Grupp 5 FCI-nummer 205 FCI-standard på engelska publicerad 2011-01-27 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2010-10-13 Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2012-11-21

Läs mer

SKOTSK TERRIER (Scottish Terrier)

SKOTSK TERRIER (Scottish Terrier) Grupp 3 FCI-nummer 73 Originalstandard 1987-06-24 FCI-Standard 1998-02-02; engelska SKKs Standardkommitté 2003-01-09 SKOTSK TERRIER (Scottish Terrier) Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag

Läs mer

Grupp 2 AFFENPINSCHER Nordisk Kennel Union

Grupp 2 AFFENPINSCHER Nordisk Kennel Union Grupp 2 FCI-nummer 186 FCI-standard på tyska publicerad 2009-09-02 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2009-03-26 Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2012-11-21

Läs mer

JÄMTHUND. Grupp 5. FCI-nummer 42 Originalstandard SKKs Standardkommitté

JÄMTHUND. Grupp 5. FCI-nummer 42 Originalstandard SKKs Standardkommitté Grupp 5 FCI-nummer 42 Originalstandard 2000-05-03 SKKs Standardkommitté 2000-05-03 JÄMTHUND Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundarxktarfélag Íslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen

Läs mer

Grupp 1 BORDER COLLIE Nordisk Kennel Union

Grupp 1 BORDER COLLIE Nordisk Kennel Union Grupp 1 FCI-nummer 297 FCI-standard på engelska publicerad 2009-10-28 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 1987-06-24 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2010-11-17 BORDER COLLIE

Läs mer

RYSK-EUROPEISK LAJKA

RYSK-EUROPEISK LAJKA Grupp 5 FCI-nummer 304 FCI-standard på engelska publicerad 2011-03-02 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2011-10-13 Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2012-11-21

Läs mer

WELSH CORGI CARDIGAN

WELSH CORGI CARDIGAN Grupp 1 FCI-nummer 38 FCI-standard på engelska publicerad 2010-05-12 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 1987-06-24 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-11-29 WELSH CORGI

Läs mer

AUSTRALIAN KELPIE. Illustrationen visar hundrasens utseende, dvs. inte nödvändigtvis ett rastypiskt perfekt exemplar.

AUSTRALIAN KELPIE. Illustrationen visar hundrasens utseende, dvs. inte nödvändigtvis ett rastypiskt perfekt exemplar. Grupp 1 FCI-nummer 293 FCI-standard på engelska publicerad 2012-12-11 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2012-10-08 Översättning fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2013-02-13

Läs mer

Rasstandard för Miniature American Shepherd.

Rasstandard för Miniature American Shepherd. 1 Rasstandard för Miniature American Shepherd. Helhetsintryck: Miniature American Shepherd är en vallhund av mindre storlek och har sitt ursprung i Förenta Staterna (USA). Den är något längre än den är

Läs mer