HÅR. Taina Luoma Marjo Oksman. Klippning, läggning och kosmetisk behandling UTBILDNINGSSTYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÅR. Taina Luoma Marjo Oksman. Klippning, läggning och kosmetisk behandling UTBILDNINGSSTYRELSEN"

Transkript

1 Taina Luoma Marjo Oksman HÅR Klippning, läggning och kosmetisk behandling UTBILDNINGSSTYRELSEN

2 Taina Luoma, Marjo Oksman och Utbildningsstyrelsen Utbildningsstyrelsen PB 380 (Hagnäskajen 6) Helsingfors Översättare: Cajsa Rudbacka-Lax Teckningar: Johanna Luoma-Tuominen Fotografier: Marjo Oksman, Sim Finland Oy, Schwarzkopf Professional/Henkel Norden Oy Pärm och ombrytning: Susi Leinonen Producenter: Riikka Aminoff och Susanna Björkell Originalets titel: Hiukset. Leikkaaminen, kampaaminen ja kosmeettinen hoitaminen ISBN :e 5:e upplagan, WSOYpro Oy Redaktör för den finska originalutgåvan: Janna Haarti-Kuokkanen ISBN: Juvenes Print, Tammerfors 2014 Villkor för kopiering Detta verk är en lärobok. Verket är skyddat med stöd av upphovsrättslagen (404/61). Det är förbjudet att ta kopior av detta verk om inte fotokopieringstillstånd anskaffats. Vänligen kontrollera om er läroinrättning har ett gällande fotokopieringstillstånd. Närmare uppgifter om tillstånden och vad de innefattar ges av upphovsrättsföreningen Kopiosto rf, Det är absolut förbjudet att på digital väg kopiera eller modifiera verket eller delar av detta.

3 TILL LÄSAREN Boken som du håller i din hand är en reviderad upplaga av den bok som ursprungligen kom ut år Boken är avsedd som stöd i studierna och undervisningen för dem som studerar i hårbranschen och för deras handledare. Bokens innehåll är fokuserat på klippning, läggning och kosmetisk behandling av hår. I boken får du dessutom bekanta dig med arbetsuppgifterna och arbetsmiljön i branschen. Den reviderade upplagan innehåller tillägg om manikyr, behandling av skägg och spabehandlingar enligt grunderna för grundexamen inom hårbranschen från Utformningen av frisyrer, arbetshälsan och arbetslivskunskapen behandlas mera ingående i den nya upplagan, som också har också fått ny layout. Vissa delar av läroboken kan du läsa på egen hand, t.ex. avsnitten om hudens och hårets uppbyggnad. För att studera till fackman i hårbranschen med hjälp av denna bok måste du emellertid öva färdigheterna i praktiska situationer under ledning av en handledare. Samtidigt kan handledaren komplettera den teoretiska kunskapen med sina egna erfarenheter. Du kan själv bestämma i vilken ordning du studerar de olika kapitlen. Exempelvis kan kapitlet Frisörens verktyg behandlas som en helhet eller så kan du plocka ut de delar som hänför sig till det ämne du studerar för tillfället. Yrkesarbetet i hårbranschen bygger på bedömning av estetiska faktorer. Av denna orsak har teorin i läroboken kompletterats med talrika illustrationer. Utöver teckningar och fotografier har vi fått använda bilder från partiaffärer inom hårbranschen. Vi vill tacka Sim Finland Oy och Schwarzkopf Professional/Henkel Norden Oy. För gott samarbete vill vi också tacka Leica Nilomark Oy, som ställde ett mikroskop (DMLS2) med kamerautrustning (DFC320) till vårt förfogande. Vi tackar också Lan Tran, studerande i hårbranschen vid Omnia, som har gjort de håruppsättningar som visas på bilderna. Det har varit utmanande att utarbeta ett teoretiskt läromedel för hårbranschen, som grundar sig på praktiskt skapande arbete och erfarenhetsmässig kunskap. Vi tackar de kollegor som tillsammans med oss har funderat på och ifrågasatt den praxis och de principer som tillämpas i hårbranschen. Ett särskilt tack till lektor Aino Suokas för den kemiska sakkunskapen. Tammerfors och Lojo i maj 2010 Taina Luoma och Marjo Oksman 3

4 INNEHÅLL TILL LÄSAREN 3 1 FRÅN NYBÖRJARE TILL EXPERT 8 Yrkeskunnande Att växa i yrket FRISÖRENS ARBETE 12 Frisören är expert på kundtjänst Servicens kvalitet Kundtjänstarbetets faser Förståelse kräver ett gemensamt språk Marknadsföring och prissättning av tjänster och produkter Omsorgsfullt utfört arbete och ansvar för fel Arbetslivets spelregler BRA OCH SÄKER ARBETSMILJÖ 30 Arbetarskydd Psykosocial belastning Fysisk belastning Ergonomi i hårbranschen Frisersalongen som arbetsmiljö Säkra tjänster och produkter Försäljningsprodukternas förpackningstexter Förteckning över beståndsdelar FRISÖRENS VERKTYG 44 Redskap för hår- och skäggklippning Redskap för rakning och formning av skägg 50 Redskap för läggning av hår Hjälpmedel för att sätta upp frisyrer Elapparater och säkerhet Rengöring och underhåll av arbetsredskap och apparater ABC I ANALYS 64 Formgivningens grundelement Frisyrformlära och behärskande av tyngdpunkter HUD, HÅRBOTTEN OCH HÅR 72 Huden och dess uppbyggnad Mjäll Hudens uppgifter Hudsjukdomar och hur man skyddar sig mot dem Hårstrået och dess uppbyggnad Hårstråets keratinisering Läggning och läggningsmetoder Hårets livscykel Håravfall Hårets egenskaper Egenskaper hos håret som beror på ras.. 87 Att bestämma hårkvaliteten Hårets strukturella egenskaper

5 7 KOSMETISK BEHANDLING AV HÅR, HÅRBOTTEN OCH HÄNDER 96 Tvätt och vårdbehandling av hår och hårbotten Hårtvätt- och vårdprodukternas sammansättning Schampot väljs enligt rengöringsbehovet Varför används balsam? Tvätt- och massagegrepp förstärker effekten av schampo och hårvårdsprodukter Intensivbehandling av håret och hårbottnen 109 Hårvattenbehandling Manikyr ATT FORMA HÅR OCH SKÄGG GENOM KLIPPNING 122 Planering av hår- och skäggklippningen Arbetsplanen för hår- eller skäggklippning görs utgående från kundanalys Målet för hårklippningen konkretiseras med hjälp av en frisyrskiss Hår- och skäggklippningens genomförande 129 Hur huvudets ställning inverkar på slutresultatet Klippning av hår och skägg enligt designlinjen och strukturen Klippning mellan fingrarna med sax och maskin Klippning med sax och maskin över kam Avgränsning av hår och skägg Formning av hår och skägg genom klippning (effilering) Formning av hår och skägg med kniv Formning av skägg genom klippning och rakning Hårets och skäggets grundformer Hel form Graderingar Lika längder Ökande längder

6 9 ATT FORMA HÅRET GENOM LÄGGNING 164 Användning av läggningsprodukter Läggningsprodukter Kundhandledning Läggning Planering av frisyren Förberedelse av håret för läggning Bottenarbete och sektionering Bottenarbete Bottenarbetstekniker Bottenarbete genom rullning Rullningsmönster Bottenarbete genom föning Bottenarbete med tryckteknik Vågfrisyr med tryckteknik Bottenarbete med fingerlocksteknik Bottenarbete med lock- och plattänger. 197 Formning av håret med locktång Formning av håret med plattång Formning av håret med stylingtång Formning Utborstning och formborstning Tupering Uppsättningar Uppsättningstekniker Uppsättning av håret med hårsnodd och hårspännen Formning av passéer Passéernas placering i frisyren och formning av lockar i grupper Uppsättning av håret genom flätning Finish LITTERATUR 214 WEBBKÄLLOR 215 INTERVJUER/ EXPERTKOMMENTARER 215 6

7 ABC I ANALYS Frisörens arbete börjar med planering av arbetshelheten. Han eller hon föreställer sig samverkan mellan elementen form, textur och färg. För att få fram helheten kan frisören ställa sig själv tre kärnfrågor: I teorin delar redan en enda punkt bildfältet och skapar en händelse. 1. Hurdan är läggningens eller klippningens övergripande form och var finns dess tyngdpunkter? 2. Hurdan är hårets textur? 3. På vilket sätt inverkar hårets färg på slutresultatet? Punkter som enskilda, separata aktörer skapar ett intryck av djup i bildfältet. Helheten består av de olika elementens inbördes ordning formgivningsprinciperna: upprepning: samma form, färg eller textur återkommer. Exempelvis i enfärgat hår återkommer genomgående samma färg. gradvis förändring: form, färg eller textur förändras så småningom. Exempelvis en hårknut som blir bredare från nacken mot hjässan. kontrast: kontrast mellan två olika former, färger eller texturer. Exempelvis oaktiverad och aktiverad textur bredvid varandra i frisyren. växling: former, färger eller texturer som avviker från varandra turas om. Exempelvis i hår med ränder turas två eller flera färgtoner om. FORMGIVNINGENS GRUNDELEMENT I håret är punkten det ställe där hårstråna går åt olika håll. Utgångspunkten för alla existerande former anse vara de geometriska grundformerna. Med hjälp av olika konstteorier har man sökt ett allmängiltigt skönhetsbegrepp. För en av de mest kända teorierna står arkitekten och konstteoretikern Leon Battista Alberti som levde på 1400-talet. Enligt hans syn på bildkonsten finns det tre grundelement i all visuell framställning: punkt, linje och yta. Senare har begreppen volym och färg lagts till dessa grundfaktorer. Punkten är den minsta visuella grundfaktorn och kan inte delas i mindre delar. Tyngdpunkten i en frisyr finns på det ställe där största delen av linjerna möts. En linje uppkommer när punkter fogas samman. Den vanligaste linjen som människan använder är den linje som uppstår när hon skriver. En rak linje verkar vara statisk, ligga stilla, medan böjda linjer ger ett intryck av rörelse. En horisontell linje åter upplevs som rogivande och balanserad, en vertikal som stigande eller fallande och en diagonal linje tycks falla eller röra sig. 64

8 En yta uppstår när flera linjer placeras bredvid varandra, som trådarna i ett tyg (hårstråna i en frisyr). Ytan är tvådimensionell (bredd x längd). Den kan bestå av punkter eller linjer, och den kan vara böljande, burrig eller slät, ljus, mörk eller färgad. Volym betyder en tredimensionell yta (rymd), som består av längd, bredd och djup. Rymden kan utgöras av en fast massa eller ett öppet rum. Hårmassans volym är frisyrens storlek. Utgångspunkt för hårmassans storlek, dess volym, är antalet hårstrån, deras längd och grovlek. Ett långt och tjockt hår ger större volym än ett kort eller tunt hår. Frisören försöker öka volymen med olika behandlingar, t.ex. permanent eller klippningsoch kamningstekniker. Volym åstadkoms genom att man på olika sätt får hårstråna att lyfta uppåt från hårbottnen. Rakt hår verkar vara statiskt. Hårets textur är oaktiverad när linjerna (hårstråna) faller i samma riktning. I en lockig frisyr finns rörelse. En aktiverad textur uppkommer när det finns rörelse i håret och hårstråna faller i olika riktningar. Böjda linjer ger ett intryck av rörelse. Om linjer som går i olika riktningar korsar varandra ger det ett oroligt intryck. Samma hårmassa ser olika ut när den kammas och läggs på olika sätt. 65

9 Arbetsordningen vid hårtvätt Applicering av schampot (bild 1) Skölj genom håret grundligt med vatten (kom ihåg att kontrollera vattnets temperatur och skydda kundens ansikte). Applicera schampot med handen. Tvätt Tvätta håret och hårbottnen med roterande grepp. Gå från hårfästet mot hjässan först framtill (bild 2 3). Tvätta med ena handen och stöd huvudet med den andra (bild 2 och 5). Tvätta med båda händerna, stöd huvudet med tummarna (bild 3 4). Tvätta hjässan (bild 6). Tvätta hårfästet (bild 7). Upprepa tvättgreppen tre gånger. Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5 Bild 6 Bild 7 Sköljning och vårdbehandling Skölj ur schampot noggrant (kom ihåg att skydda kundens ansikte). Torka håret med handduk. Applicera balsamen eller strukturanten. Kontrollera verkningstid, massage och sköljning i bruksanvisningen. 106

10 TVÄTT- OCH MASSAGEGREPP FÖRSTÄRKER EFFEKTEN AV SCHAMPO OCH HÅRVÅRDSMEDEL De grepp som används i samband med hårtvätten förstärker schampots effekt. Rengöringen av håret och hårbottnen ger ofta ett intryck av effektivitet som beror på att frisören arbetar systematiskt och använder stadiga och energiska grepp. Kunderna får en känsla av trygghet när de känner att de är i kunniga och säkra händer. En bra hårtvätt och vårdbehandling bidrar till ett förtroligt förhållande mellan kunden och frisören. Till kosmetiska behandlingar hör oftast massage, som innebär mekanisk bearbetning av vävnaderna med händerna eller någon apparat. Syftet med massage är att få spända muskler att slappna av och att sätta fart på ämnesomsättningen i vävnaderna. Det finns många olika massagetekniker (se s. 108). Exempel på olika massagerörelser är strykning, töjning, tryckning, klappning, tryckning och skakning. Målet är lugna massagerörelser i takt med massörens egen andningsrytm. För snabb massage får inte kunden att slappna av. Rätt styrka på massagen hittar du genom att fråga kunden hur det känns. Massagegreppen ska följa smidigt på varandra och bägge händerna får inte släppa hårbottnen samtidigt. Ett systematiskt sätt att arbeta ger ett omsorgsfullt intryck. Massage aktiverar blodcirkulationen i huden och körtelfunktionen. Om hårbottnen är fet, rekommenderas inte massage. Inflammerade område på huden bör inte heller masseras. Sinneserfarenheterna är individuella, men i allmänhet ger massage en känsla av välbefinnande. För att massagen ska vara smidig stryks massageoljor eller massagekrämer på huden. De gör att händerna eller apparaten kan föras friktionsfritt över huden. Massageprodukter är vanligtvis oljiga, men också emulsioner och geler används. I samband med behandlingar av hårbotten uppfyller balsam som applicerats i håret denna funktion. De välluktande vårdprodukter som används under massagen ökar känslan av välbefinnande. När de väljs måste du emellertid komma ihåg att beakta eventuella allergier. I samband med massage kan man också använda eteriska växtoljor eller växtextrakt, varvid behandlingen kalllas aromterapi. De dofter som används i samband med aromterapi är ofta starka, så innan de används är det särskilt viktigt att kontrollera att kunden inte är överkänslig för dofter. Om huden inte ser frisk ut, måste du överväga omsorgsfullt om det är nödvändigt med massage samt vilka ämnen som används och temperaturen hos apparaterna. Om frisören är osäker på om behandlingen kan genomföras, är det bättre att låta bli än att eventuella skada kunden. Exempel på en massageprodukts beståndsdelsförteckning: HYDROGENERATED COCONUT OIL = uppmjukande beståndsdel ISOPROPYL MYRISTATE = uppmjukande beståndsdel PETROLEUM = uppmjukande beståndsdel CECETH-20 = konserveringsmedel GLYGOL STREARATE = emulgator MENTHA PIPERITA = uppfriskande beståndsdel av vegetabiliskt ursprung Fundera på för vilka hudtyper det passar bäst med en a) oljeliknande b) emulsionsliknande eller c) gelliknande massageprodukt. Vid växtnamnen har i INCI-förteckningen lagts till information om från vilken del av växten ämnen har tagits och hur det har producerats, t.ex. SIMMONDSIA CHINESIS SEED OIL eller FLOWER EXTRACT. Du kan ta reda på vilka funktioner beståndsdelarna har med hjälp av deras INCI-namn. Europeiska kommissionens CosIng-databas innehåller information om kosmetikans beståndsdelar. Databasen finns på adressen cosmetics/cosing/ 107

11 Exempel på grepp vid handmassage 1. Massera kundens fingrar ett och ett med roterande grepp. Använd tummarna. 2. Massera fingrarna ett och ett genom att töja dem med strykande grepp. 3. Massera handryggen med roterande grepp. 4. Massera handryggen genom att töja med strykande grepp. 5. Vänd på handen och massera handflatorna med roterande grepp. Använd tummarna. 6. Töj handflatan. 7. Massera mellan fingrarna med roterande grepp. 8. Massera armen genom att stryka från fingertopparna ända till armbågen. 118

12 Nagellackning 1. Stryk överflödigt lack på nagelspetsen. Samtidigt kan du testa nagellackets färg. 2. Dra det första draget i längdriktningen mitt på nageln. 3. Dra det andra draget i tvärriktningen vid nagelansatsen, så att det bildas ett T. 4. Fyll båda sidorna i längdriktningen. 5. Granska slutresultatet. Avlägsna nagellack från huden med nagellackborttagningsmedel på bomull lindad runt spetsen på en liten pinne. Exempel på arbetsordningen vid snabbmanikyr 1. Rengör händerna och avlägsna gammalt nagellack 2. Forma naglarna med sandpappersfil 3. Applicera nagelbandskräm och massera nagelbanden 4. Massera händerna med handkräm 5. Avlägsna handkrämen från naglarna och lacka dem. Om kunden inte vill ha nagellack, massera händerna lite längre. Olackade naglar kan också poleras. Ta ett stadigt tag om kundens finger med tummen och handflatan. 119

10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer frisörutbildning

10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer frisörutbildning ! 10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer frisörutbildning 10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer frisörutbildning 1. Vill du kunna arbeta länge som frisör, utan risk för

Läs mer

HÄSTEN I TRAFIKEN. Kom ihåg att: Hästen är ett bytesdjur och flyr när den bli rädd. Hästen är lika stor som en älg och ibland lika oberäknelig.

HÄSTEN I TRAFIKEN. Kom ihåg att: Hästen är ett bytesdjur och flyr när den bli rädd. Hästen är lika stor som en älg och ibland lika oberäknelig. RID med oss HÄSTEN I TRAFIKEN När du möter en häst i trafiken: Sänk farten och ge ekipaget tid att förflytta sig till vägrenen. Iaktta ryttarens handtecken och följ dem. Kör förbi ekipaget på tillräckligt

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Att göra och inte göra i offentliga tal som volontär. Volontärers ABC för kommunikationen med externa organisationer

Att göra och inte göra i offentliga tal som volontär. Volontärers ABC för kommunikationen med externa organisationer Basnivå - Kommunikation: Kursintroduktion Modul 1 Modul 2 Att tala inför publik Att göra och inte göra i offentliga tal som volontär Kommunikation med externa organisationer Volontärers ABC för kommunikationen

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö

Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö Malmö högskola Lärande och Samhälle Barn Unga Samhälle VT-2014 Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets

Läs mer

EN FUNGERANDE VARDAG. - Tips för hur du kan stöda barnet på ett positivt sätt. ADHD-förbundet r.f. Barnavårdsföreningen i Finland r.f.

EN FUNGERANDE VARDAG. - Tips för hur du kan stöda barnet på ett positivt sätt. ADHD-förbundet r.f. Barnavårdsföreningen i Finland r.f. EN FUNGERANDE VARDAG - Tips för hur du kan stöda barnet på ett positivt sätt ADHD-förbundet r.f. Barnavårdsföreningen i Finland r.f. ADHD-center EN FUNGERANDE VARDAG - Tips för hur du kan stöda barnet

Läs mer

1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2.

1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2. 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2. METOD... 7 2.1 VAL AV ÄMNE... 7 2.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT... 7

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT

FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT 1 FIDO, lathund för självutvärdering av projekt är utgiven av Integrationsverket, Norrköping Integrationsverket, 2000 Illustrationer, Erik Hedin Integrationsverket

Läs mer

Osakligt bemötande. Anvisningar för att förhindra och hantera trakasserier och annat osakligt bemötande på arbetsplatsen. Arbetarskyddsförvaltningen

Osakligt bemötande. Anvisningar för att förhindra och hantera trakasserier och annat osakligt bemötande på arbetsplatsen. Arbetarskyddsförvaltningen Arbetarskyddsguider och anvisningar 42 Arbetarskyddsförvaltningen Osakligt bemötande Anvisningar för att förhindra och hantera trakasserier och annat osakligt bemötande på arbetsplatsen Arbetarskyddsguider

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

Talängslan något vi inte kan blunda för

Talängslan något vi inte kan blunda för Hjälp dina elever och studenter att behärska sin ängslan för att tala inför publik. av Ulrika Axelsson Talängslan något vi inte kan blunda för JAG FÅR PANIK och börjar svettas, blir röd i ansiktet och

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i bild

Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer

i praktiken Jämställdhetsarbete i praktiken

i praktiken Jämställdhetsarbete i praktiken Guider och handböcker 2012:7 Malin Gustavsson Jämställdhetsarbete i praktiken Erfarenheter från andra stadiets utbildning på svenska Malin Gustavsson Jämställdhetsarbete Malin Gustavsson i praktiken Jämställdhetsarbete

Läs mer

Vad är en bra läroboksillustration? Vad tycker elever i årskurs nio om modeller av växthuseffekten

Vad är en bra läroboksillustration? Vad tycker elever i årskurs nio om modeller av växthuseffekten EXAMENSARBETE Hösten 2008 Lärarutbildningen Vad är en bra läroboksillustration? Vad tycker elever i årskurs nio om modeller av växthuseffekten Författare Karin Andersson Caroline Persson Handledare Ola

Läs mer

Under en forskningscirkel, som vi matematikutvecklare i Göteborg har

Under en forskningscirkel, som vi matematikutvecklare i Göteborg har Britt Holmberg Analysera mera i geometri Inom undervisningen i geometri behöver vi utmana elevernas nyfikenhet med frågeställningar och ge dem tid att undersöka geometriska objekt. Praktiskt arbete där

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen Hästen ska alltid arbeta i en form, där det är fysiskt möjligt för den att utföra det vi ber om. Hästen ska alltså inte på något sätt känna sig

Läs mer

Stödprogram för utvärdering av rehabiliteringen VAT

Stödprogram för utvärdering av rehabiliteringen VAT Stödprogram för utvärdering av rehabiliteringen VAT 2 Stödprogram för utvärdering av rehabiliteringen VAT... 3 Förord och historia... 3 Terminologi och begrepp... 4 VAT-handboken... 5 ICF och förhållandet

Läs mer

Anna Slotte-Lüttge & Liselott Forsman. Skolspråk och lärande

Anna Slotte-Lüttge & Liselott Forsman. Skolspråk och lärande Anna Slotte-Lüttge & Liselott Forsman Skolspråk och lärande Guider och handböcker 2013:5 Anna Slotte-Lüttge & Liselott Forsman Skolspråk och lärande Utbildningsstyrelsen och författarna Guider och handböcker

Läs mer

23. Att tala så att de lyssnar om effektiv muntlig presentation

23. Att tala så att de lyssnar om effektiv muntlig presentation Att tala så att de lyssnar 23.1 23. Att tala så att de lyssnar om effektiv muntlig presentation av Richard Nordberg Avdelningen för språk och kommunikation, KTH 23.1 Inledning Muntlig presentation har

Läs mer

SCIENTOLOGI. Gör världen till en bättre plats

SCIENTOLOGI. Gör världen till en bättre plats SCIENTOLOGI Gör världen till en bättre plats Scientologi, grundad och utvecklad av L. Ron Hubbard, är en tillämpad religiös filosofi som erbjuder en exakt väg genom vilken var och en kan återvinna sanningen

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Klara mera med begåvningsstöd

Klara mera med begåvningsstöd Klara mera med begåvningsstöd Text: Elisabet Lindström, Eva Oknemark & Birgitta Wennberg Foto: Evalena Habel, Eva Oknemark & BirgittaWennberg 2012 Stockholms läns landsting, Habilitering & Hälsa Detta

Läs mer

Nu kanske det blir häxor -en studie om hur pedagoger kan inspirera barn i skapande bildaktiviteter

Nu kanske det blir häxor -en studie om hur pedagoger kan inspirera barn i skapande bildaktiviteter EXAMENSARBETE I LÄRARPROGRAMMET UTBILDNINGSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK 2007:49 Nu kanske det blir häxor -en studie om hur pedagoger kan inspirera barn i skapande bildaktiviteter Linda Nilsson

Läs mer

Tarot 780 svar! Ylva Trollstierna www.tarotakademin.nu. få njuta av allt det roliga som erbjuds i livet.

Tarot 780 svar! Ylva Trollstierna www.tarotakademin.nu. få njuta av allt det roliga som erbjuds i livet. Detta är texten ur boken Tarot 780 svar med vissa kompletteringar. Den ingår i ditt medlemskap i Tarotakademin och jag ber dig respektera Copyright och karma lagen vilket innebär att du ej skriver ut materialet

Läs mer

Hur smakar varumärket?

Hur smakar varumärket? Hur smakar varumärket? En kvalitativ studie om hur livsmedelsbranschen använder sinnet smak i marknadsföringen. Författare: Anna Hansson Sara Hedman Handledare: Anna-Carin Nordvall Student Handelshögskolan

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Stockholms Universitet Institutionen för socialt arbete Fältstudier, 8 hp. HT 2013 LIVETS TRÄD - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Malin Bagge & Oskar Jerling,

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer