StSS Klubbseglingar för Kölbåt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "StSS Klubbseglingar för Kölbåt"

Transkript

1 StSS Klubbseglingar för Kölbåt Poäng- och distansseglingar 2015

2 StSS KLUBBSEGLINGAR FÖR KÖLBÅT 2015 Kölbåtssektionen inbjuder till klubbseglingar för kölbåtar. Anmälan till hel säsong kostar 300 kr och till enstaka segling kostar 50 kr per tillfälle. Anmälan görs via StSS:s hemsida och betalning skall göras till StSS:s bankgiro Resultat för deltagande båt tillgodoräknas från det att anmälan skett. VÅREN DAG SEGLING START ANMÄRKNING FUNKTIONÄR 1/5 TOR Tune Up ca Distans (SYL) Dennis Olsson 7/5 TOR P Djungel Anders Moberg 14/5 TOR P Kryss/Läns Stefan Jaenson 21/5 TOR P Djungel Lars Johansson 28/5 TOR P Kryss/Läns Jonas Börjesson 4/6 TOR P Kryss/Läns Ola Sandahl 11/6 TOR P Kryss/Läns Fredric Nilsson 18/6 TOR P Kryss/Läns Pelle Lindell Hösten DAG SEGLING START ANMÄRKNING FUNKTIONÄR 20/8 TOR P Kryss/Läns Magnus Hansson 27/8 TOR P Kryss/Läns Christer Thorsson 3/9 TOR P Djungel Christian Lundwall 10/9 TOR P Kryss/Läns Björn Johansson 13/9 SÖN P Kryss/Läns KM-arrangör 20/9 SÖN P Kryss/Läns (KM) Reine Larsson Funktionärsbank: Lars Wester, Hans Oskarsson, Lars Andersson ÖVRIGA KÖLBÅTSSEGLINGAR OCH PRISUTDELNING DAG SEGLING ANMÄRKNING 23/5 Pater Noster Race Enl. sep. inbjudan 6-7/6 Classic Yacht Race Enl. sep. inbjudan 13/8 TR START & MÅL Enl.TR inbj.& progr. 15/8 TJÖRN RUNT Enl.TR inbj.& progr. 13/9 KM Kölbåt OBS SÖNDAG kl /10 PRISUTDELNING kl Prisutdelning klubbseglingar Kölbåt

3 1. Regler SEGLINGSFÖRESKRIFTER STSS KLUBBSEGLINGAR FÖR KÖLBÅTAR 2015 Tävlingarna genomförs i överensstämmelse med inbjudan, program och kappseglingsreglerna (KSR) samt dessa seglingsföreskrifter. 2. Villkor för deltagande För deltagande krävs att båten anmälts, erforderliga uppgifter lämnats, avgiften betalts i enlighet med instruktionerna i årets inbjudan till kappseglingarna. 3. Detaljprogram POÄNGSEGLINGAR Poängseglingarna seglas med gemensam start på torsdagar enligt bifogad kalender. (OBS: Ej P12 och P13 som seglas på Söndag) Bana: Kryss/Läns eller Djungelbana Starttider: eller Tidsbegränsning: eller Banlängd: ca 3-7 nm KRYSS / LÄNSBANA: Kryss/länsbana seglas med babordsrundning och länsmålgång. Rundningsmärke utgörs av röd flaggboj. Startlinjen är mellan rödflaggboj och röd flagg på startfartyget, vid banans nedre del. Banan läggs söder om Snöholmarna. Banan seglas det antal varv som anges med sifferskylt på startbåten. Uppskattad seglingstid ca. 1 timma. DJUNGELBANA: Bana på Hakefjorden enligt bankarta, banans nr anges med sifferskylt på StSS brygga ca 10 minuter före starten. Bana bestäms av ansvarig funktionär. TUNE UP RACE, 1:a Maj. Samling: 08:30 Klubbhuset Starttid: Första start ca.10:00. Bana: OBS NY STRÄCKNING; Start vid klubben - SB röd prick ost Lilla Brattön (märke 5) SB lysprick ost Farholmarna- BB röd prick ost Lilla Brattön (märke 5) - Mål vid klubben. Banbegränsning: Ingen passage genom sundet mellan Stenungsund och Stenungsön. Se även pkt. 4 nedan Banlängd: Ca 12 nm Tidsbegränsning: 16:00 KM-LYS & Poängsegling 12, Söndag 13:e September. Anmälan: Sker personligt vid rorsmansmöte Starttid: Rorsmansmöte 09:00. Första start 11:00 Bana: Kryss / Länsbana, 4 st planerade. Sista seglingen har målgång vid kubben. Banlängd: Anpassas, ca 40 min/segling. Efter seglingarna samlas vi på klubben för enklare förtäring och social verksamhet. Seglingsföreskrifter lämnas ut vid rorsmansmötet. 4. Banbegränsningar Ingen passage öst om grön prick stående syd om StSS, norr om Porsholmen samt öst om Kåkenäs holme, se bankarta. OBS: Detta gäller för samtliga klubbseglingar för kölbåt, både poäng- och distansseglingar. 5. Start Startlinjen är förlängningen av flaggstångsraden vid Klubben. Vid kryss/länsbana är startlinjen mellan röd boj och röd flagg på startfartyg, vid banans nedre del.

4 Kappseglingarna startas enligt nedan. Tid Signal Flagga Ljudsignal 5 min Varning Signalflagga E hissas En kort 4 min Förberedelse Signalflagga P hissas En kort 1 min En minut kvar Signalflagga P tas ned En lång 0 min Start Signalflagga E tas ned En kort ENSKILD ÅTERKALLELSE Ett signal direkt efter startsignal. Signalflagga X hissas och halas när de tjuvstartande båtarna återvänt till startsidan av linjen, eller när 4 minuter passerat. ALLMÄN ÅTERKALLELSE Två signaler direkt efter startsignal. Signalflagga 1:a liket hissas. Exakt 4 minuter senare tas 1:a liket ned med en tutsignal. 1 minut senare, nytt startförfarande. UPPSKJUTANDESIGNAL Två signaler i följd tillsammans med att signalflagga AP hissas. Ett signal skall avges när AP tas ned. Startförfarande påbörjas 1 minut efter at AP tagits ned. INSTÄLLELSESIGNAL - Inga flaggor hissade vid startplatsen. 6. Mål Mållinjen består av en enslinje som bildas av flaggstängerna vid klubbhuset. Vid kryss/länsbana är mållinjen samma som startlinjen, vid banans nedre del. 7. Avkortning av bana Sker med två (2) skott. Ledande båt rundar eller passerar nästa märke enligt banbeskrivningens rundningsdirektiv och går därefter direkt i mål. 8. Säkerhet Inga följebåtar användes normalt vid kölbåtsseglingarna, utan samtliga seglare deltar på egen risk. Det förväntas emellertid att gott sjömanskap råder som visar sig i form av spontan undsättning då så krävs. 9. Respiträkning Enligt 2015 års SRS-tabell med tillägg och ändringar. Båt som skall segla utan spinnaker vid poängseglingar, visar detta genom att föra en vit flagg i häckstaget senast vid varningssignal. 10. Poängberäkning för poängseglingarna Lågpoängsystemet används, minst två startande krävs för att poäng skall räknas i en delsegling. Om man startar men ej fullföljer seglingen eller blir diskvalificerad e dyl. under en delsegling, renderar detta en poäng per antal startande båtar i den seglingen. Om man inte startar i en delsegling, renderar detta tre extrapoäng utöver antal startande båtar i den seglingen. De fem bästa delseglingarna räknas i resultatlistan för Vårserien och de fyra bästa delseglingarna räknas i resultatlistan för Höstserien. De nio bästa seglingarna räknas i resultatlistan för Totalserien. 11. Protest Protest lämnas skriftligen till ansvarig funktionär i klubbhuset efter seglingen. Protesten behandlas senast i samband med nästföljande poängsegling. Protesten godkännes endast om markering skett med reglementsenlig protestflagg (signalflagga B). "B" skall vara hissad vid målgång. Vid brott mot kappseglingsreglerna på banan (starten undantagen) kan felande båt kompensera sig med att göra en 360 O sväng i fri position. Detta ändrar KSR regel Priser 1:a, 2:a, 3:e pris delas ut vid poängseglingarna för Vår/Höstserien. 1:a pris delas ut för distansseglingarna. Vandringspriser delas endast ut till medlemmar i STSS. 13. Friskrivning från ansvar Tävlande deltar i kappseglingarna helt på egen risk. StSS ansvarar inte för materiella skador eller personskador som någon råkar ut för före, under eller efter tävlingarna. Deltagande båt skall vara ansvarsförsäkrad.

5 FUNKTIONÄRER 2015 För att seglingarna skall fungera behöver vi alla hjälpas åt. Se efter om och när Du är funktionär. Utsedd funktionär måste själv ordna ersättare vid förhinder. Byt i första hand med någon annan funktionär eller kontakta någon i funktionärsbanken. Ni bör vara minst två personer. Tag kontakt med kölbåtsfunktionen om du har några frågor. Som vanligt kommer startväska och nummerskyltar att finnas ovan på städskåpet i STSS:s klubbhus. DJUNGELBANA: På torsdagar är det i regel många personer på klubben och det är normalt lätt att få ut startväskan och nummerskyltar från StSS klubbhus. På helger behöver startväskan eller nyckel hämtas i förväg. KRYSS / LÄNSBANA: Då vi behöver använda båt, i första hand plastekan Comedie, så behövs nyckel som går till båtnyckelskåpet i tävlingsexpeditionen. Nyckel hämtas ut enligt nedan. STARTLISTA/MÅLGÅNGSPROTOKOLL: I startväskan kommer det att finnas en lista med samtliga deltagare i kölbåtsseglingarna och med hjälp av denna får varje ansvarig funktionär upprätta startlista/målgångsprotokoll som skall lämnas till Inga Strandman (hur detta skall ske kommer). Det är viktigt att alla skriver så tydligt som möjligt och lämnar kompletta uppgifter om deltagande seglare, för att snabbt få upp resultaten på hemsidan. Checklista Kryss / Länsbana: Hämta Startväska och nummerskyltar i klubbhuset, hämta båtnyckel i tävlingsexpeditionen, hämta bensintank i bensinförrådet fyll i bensin vid behov, hämta flaggor-draggarbojar- linor i sjöbodarna. Om flaggor skulle saknas i sjöbodarna så finns komplett uppsättning flaggor i startväskan, montera dem tillfälligt på lämplig stång. NYCKLAR: Nyckel som går till klubbhuset, tävlingsexpeditionen, båtnyckelskåpet och sjöbodarna finns att låna på StSS kansli. Hämta nyckeln efter överenskommelse med kansliet, tel , e-post Glöm inte att lämna tillbaka nyckeln. START- & MÅLGRUPPSÖVNING Seglas med start på Askeröfjorden, Torsdag innan Tjörn Runt SEGLINGSFÖRESKRIFTER: SE TJÖRN RUNT INBJUDAN OCH PROGRAM OBS!!!! Ny bana med SB-rundning av boj söder Lilla Brattön

6

7

8

Handbok för kappseglingsfunktionärer

Handbok för kappseglingsfunktionärer Handbok för kappseglingsfunktionärer 2005 Utgiven mars 2005 Svenska Seglarförbundet Arrangörskommittén 1 Tom sida 2 Innehållsförteckning Förord... 8 Inledning... 10 1. Klubbens roll vid en kappsegling...

Läs mer

TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT

TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT Svenska Kanotförbundet / Tävlingstekniska regler drakbåt 2015-03-21 Sidan 1 TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT 1 kapitlet Tekniska regler 1 Definition 2 Drakbåtens utformning 3 Paddelns utformning 4 Framdrivning

Läs mer

Hyundai Cup. Nynäshamn 29 augusti

Hyundai Cup. Nynäshamn 29 augusti Hyundai Cup Nynäshamn 29 augusti Huvudsponsorer Övriga sponsorer Finans i samarbete med DNB Seglarvänner, Välkomna till ännu en upplaga av Hyundai Cup. Det gläder oss i kommittén för organisationen att

Läs mer

Nu även Flerskrovsklass! Inbjudan. Hyundai Cup. Nynäshamn 31 augusti

Nu även Flerskrovsklass! Inbjudan. Hyundai Cup. Nynäshamn 31 augusti Nu även Flerskrovsklass! Inbjudan Hyundai Cup Nynäshamn 31 augusti Huvudsponsorer Övriga sponsorer Finans i samarbete med DNB Hyundai Cup 2013 31 augusti i Nynäshamn Sveriges mest omskrivna segeltävling

Läs mer

Nu även Flerskrovsklass! Inbjudan. Hyundai Cup. Nynäshamn 31 augusti

Nu även Flerskrovsklass! Inbjudan. Hyundai Cup. Nynäshamn 31 augusti Nu även Flerskrovsklass! Inbjudan Hyundai Cup Nynäshamn 31 augusti Huvudsponsorer Hyundai Cup 2013 31 augusti i Nynäshamn Sveriges mest omskrivna segeltävling går även detta år i Nynäshamn. Hyundai Cup

Läs mer

TBS-nytt. Nu har vi hela sommaren framför oss med... ...kappseglingar. ...vänner på berget. ...skärgårdskvällar. ...seglarskola

TBS-nytt. Nu har vi hela sommaren framför oss med... ...kappseglingar. ...vänner på berget. ...skärgårdskvällar. ...seglarskola Nu har vi hela sommaren framför oss med......kappseglingar...vänner på berget...seglarskola...skärgårdskvällar TBS-nytt nummer 1 maj 2010 Nyhetsblad för medlemmar i Trollbäckens båtsällskap 1 Innehåll

Läs mer

Hantering av MH och MT i SBK Ta vling och SBK Prov

Hantering av MH och MT i SBK Ta vling och SBK Prov Sida 0 Hantering av MH och MT i SBK Ta vling och SBK Prov Handledning från start till mål Svenska Brukshundklubben har från och med 2014-01-01 övergått till elektronisk resultatrapportering av Mentalbeskrivning

Läs mer

NR 2 24 JULI 2007 ÅRGÅNG 27. Båtmässan klarade vi av redan vecka 6. Första söndagen i mars (efter vasalopp i TV ) gav promenaden

NR 2 24 JULI 2007 ÅRGÅNG 27. Båtmässan klarade vi av redan vecka 6. Första söndagen i mars (efter vasalopp i TV ) gav promenaden KMS-bladet NR 2 24 JULI 2007 ÅRGÅNG 27 www.kmsnordon.se INNEHÅLL Våren Ordföranden har ordet Sommarjobb Båtlivskommitten Kvällsseglingar Tävlingssektionen Ungdomssektionen ANWASS Lökebergsdagen Motion

Läs mer

Senaste dag för föranmälan och seedning 22 mars efter detta datum anmälan på plats

Senaste dag för föranmälan och seedning 22 mars efter detta datum anmälan på plats Skoj på Hoj 2011 (Första start 11.00 på alla dessa dagar om ej annat angivits.) Målet är att köra 7 deltävlingar. Beroende på bana som meddelas senare (beroende på väder), körs tävlingen på lördag eller

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

Inbjudan. Hyundai Cup. Nynäshamn 30 augusti. Succén fortsätter!

Inbjudan. Hyundai Cup. Nynäshamn 30 augusti. Succén fortsätter! Inbjudan Hyundai Cup Nynäshamn 30 augusti Succén fortsätter! CUP 2014 Huvudsponsorer Övriga sponsorer Finans i samarbete med DNB Nynäshamns Segelsällskap inbjuder till Hyundai Cup 2014 30 augusti 2014

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2014 Publicerad

DRESSYR HÄST & PONNY. 2014 Publicerad VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2014 Publicerad Tider för anmälan Vårens serier, ordinarie anm.tid till och

Läs mer

Svenska Ducatiklubben (SDK) Bankörning arrangerad av Bankommittén

Svenska Ducatiklubben (SDK) Bankörning arrangerad av Bankommittén Inledning Bankommitténs bankörningar är att se som "trafikövningar", dvs. det är ingen tävling eller träning inför tävling! Vi kör med omdöme och visar hänsyn till våra kompisar ute på banan. Bankommitténs

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015 REGLER FÖR ALLSVENSKAN 2015 för Allsvenskan 2015 För att klubb ska få Har betalt sina avgifter till Stockholms Läns Ridsportförbund och delta med lag i Svenska Ridsportförbundet. Allsvenskor krävs att

Läs mer

TBS-nytt. Äntligen... Dags för kappseglingar! Möt en konstnär från Tyresö! Välkommen på vårfesten! Snart är det

TBS-nytt. Äntligen... Dags för kappseglingar! Möt en konstnär från Tyresö! Välkommen på vårfesten! Snart är det Äntligen... Dags för kappseglingar! Möt en konstnär från Tyresö! Snart är det sjösättning!...fest Välkommen på vårfesten! TBS-nytt nummer 1 april 2011 Nyhetsblad för medlemmar i Trollbäckens båtsällskap

Läs mer

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Så här går det till 2012 Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Ett steg på vägen mot ert mål Vill ni komma iväg på träningsläger, åka på en drömresa med klassen eller köpa in

Läs mer

2014 / 2015. Tävlingsbestämmelser & Ekonomiska bestämmelser & Övrig information för

2014 / 2015. Tävlingsbestämmelser & Ekonomiska bestämmelser & Övrig information för 2014 / 2015 Tävlingsbestämmelser & Ekonomiska bestämmelser & Övrig information för Herrjuniorer Damjuniorer (96-yngre) Pojkar A - Flickor A (98-yngre) Pojkar B - Flickor B (00-yngre) 2014-06-26 / Ralf

Läs mer

MEDLEMSTIDNING TOREKOVS BÅT-OCH SEGELKLUBB

MEDLEMSTIDNING TOREKOVS BÅT-OCH SEGELKLUBB MEDLEMSTIDNING TOREKOVS BÅT-OCH SEGELKLUBB www.tbsk.se 1 TBSK Seglarkalender 2012 DATUM Aktivitet 25/6 SEGELSKOLESTART 16/7-20/7 10-seglingarna 23/7 27/7 Simmons Vandringspris (Klubbmästerskap) 28/7 Årsmöte

Läs mer

Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong.

Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong. 1 av 10 Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong. I år kommer vi fortsätta med att förbättra banorna men också era möjligheter till mer och bättre träning. För

Läs mer

PM Alla kan bli vinnare

PM Alla kan bli vinnare PM Alla kan bli vinnare Allmän information Detta är ett skojigt arrangemang likt en sprinttävling men på helt andra villkor än vad ni är vana vid. Här handlar det inte om att vara snabbast på traditionellt

Läs mer

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen!

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen! Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte Torsdagen den 21 mars kl 19 i Igelbodaskolans aula Här finns dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning m m Välkommen! Polariserande glasögon hjälper Dig

Läs mer

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.se Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK Utgåva 2013 ver 1 1 Innehållsförteckning SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI

Läs mer

SOTEFJORDENS SEGELSÄLLSKAP FJORDVINDEN NUMMER 1-2010

SOTEFJORDENS SEGELSÄLLSKAP FJORDVINDEN NUMMER 1-2010 SOTEFJORDENS SEGELSÄLLSKAP FJORDVINDEN NUMMER 1-2010 ~ Ordförande har ordet Hej alla SFS:are Efter mycket krångel med kommunen fick vi äntligen vårt bygglov till den nya klubblokalen förra året. Markarbeten

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden 2014-01-19 WESTERNALLSVENSKAN Div. I och II Lagtävling i Westernridning Syftet med Westernallsvenskan Div. I är; Att få en lagkänsla och en glädje i att rida tillsammans med andra. Att bygga nätverk, träffa

Läs mer

Sätra Båt. Kallelse till Sätra Båtsällskaps årsmöte 26/2. Seglarskola 2015. Sätra Båtsällskaps medlemsblad Nr 1 2015 Årgång 47

Sätra Båt. Kallelse till Sätra Båtsällskaps årsmöte 26/2. Seglarskola 2015. Sätra Båtsällskaps medlemsblad Nr 1 2015 Årgång 47 Sätra Båt Sätra Båtsällskaps medlemsblad Nr 1 2015 Årgång 47 Kallelse till Sätra Båtsällskaps årsmöte 26/2 Medlemmarna i Sätra Båtsällskap kallas härmed till årsmöte i klubbhuset torsdagen den 26 februari

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

KANALEN VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 FOTO: KJELL EFVERGREN

KANALEN VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 FOTO: KJELL EFVERGREN KANALEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ FOTO: KJELL EFVERGREN Släpp in den här mannen, och bli av med din bostad. Vi på Mäklarringen

Läs mer

Lathund för Alingsås TK s bokningssystem

Lathund för Alingsås TK s bokningssystem Lathund för Alingsås TK s bokningssystem www.alingsastk.nu Det kompletta tennissystemet för webbokning och hallstyrning Allmänt Spelkonto Spelkontot laddas med pengar genom att man för över via betalkonto

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer