Ärendesammanställning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärendesammanställning 2015-07-07"

Transkript

1 Ärendesammanställning Ärendenummer: Ärendemening: Handläggare: Fastighet: Objekt: Lagfarenägare Ärendets alla händelser BYGG Nybyggnad av enbostadshus Sven Lindvall EKEBY 12:11 SEPPO VELI TAPANI VITIKAINEN Meddelande till sakägare Mottagningsbevis från Länsstyrelsen Beslut PBU 177 Karta Ekeby 12_11.pdf Ekeby 12_11 Översiktlig kartbild.pdf Berörda grannar Ekeby pdf Yttrande från Länsstyrelsen Yttrande från SMOHF mail från SMOFH, mer tid för yttrande 1.01 Bekräftelse på mottagen ansökan Ansökan Situationsplan Ritningar 4.05 Förhandsbesked 3.01 Underrättelse till sakägare skrivelse tillsökanden 3.08 Remiss Länsstyrelsen Kulturmiljöenheten 3.03 Remiss SMOHF 4.05 Förhandsbesked 1.03 Tidmätning Bygglovalliansen 1.02 Granskningsblad UT IN IN IN IN IN IN IN IN UT IN IN IN UT UT UT UT UT UT UT UT

2 Stadsbyggnadsnämnden Diarienummer BYGG SEPPO VELI TAPANI VITIKAINEN STORTORPSHÖJDEN TRÅNGSUND Bekräftelse på mottagen ansökan Fastighet: EKEBY 12:11, Ärendet avser: Nybyggnad av enbostadshus Tack för er ansökan. Den har nu mottagits och registrerats. För att underlätta kontakten med stadsbyggnadsförvaltningen är det bra om ni alltid anger vilket diarienummer det gäller. Diarienumret står högst upp till höger i det här brevet. Efter en första granskning kan det visa sig att ni behöver komplettera er ansökan. Bygglovavdelningen kommer i så fall meddela er per brev eller e-post. Om det skulle framkomma att förutsättningar för att bifalla ansökan inte föreligger, avslås ansökan direkt på det underlag som har lämnats in. Ärenden som avviker från detaljplanens bestämmelser grannhörs. Förenklad delgivning kan komma att tillämpas i ärendet. I samband med handläggningen av er ansökan görs normalt ett besök på plats. Eftersom det oftast är flera besök som skall göras samtidigt förannonseras inte besöket men handläggaren ringer alltid på dörren vid besökstillfället. För ärendets hantering tar kommunen ut en avgift enligt fastställd taxa. Taxan hittar du på kommunens hemsida Om ni har några frågor kring ansökan kontakta teambygglov per telefon eller e-post. Vänliga hälsningar Bygglovsavdelningen Postadress Besöksadress Telefon E-post Stadsbyggnadsförvaltningen Rudsjöterrassen 2 Växel: Bygglovsavdelningen Haninge 1 (1)

3

4

5

6

7

8 Stadsbyggnadsnämnden Diarienummer BYGG Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Haninge Remiss - Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Fastighet: EKEBY 12:11 Ärendet avser: Handläggare: Nybyggnad av enbostadshus Sven Lindvall, Bygglovhandläggare Begäran om yttrande Stadsbyggnadsnämnden begär ett yttrande avseende lokaliseringsprövning enligt 2 kap PBL. Ni ges tillfälle att före den 02 juni 2014 inkomma med eventuella synpunkter på aktuell ansökan. Ärendet Ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av enbostadshus på ovanstående fastighet har inkommit till stadsbyggnadsnämnden. Fastigheten ligger utanför planlagt område samt utanför kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Bilagor Bilaga 1 - Ansökningshandlingar Vänliga hälsingar Bygglovsavdelningen Postadress Besöksadress Telefon E-post Stadsbyggnadsförvaltningen Rudsjöterrassen 2 Växel: Bygglovsavdelningen Haninge 1 (1)

9 Stadsbyggnadsnämnden Diarienummer BYGG Länsstyrelsen Avdelningen för Miljö Enheten för kulturmiljö Box Stockholm Remiss - Länsstyrelsen Fastighet: EKEBY 12:11 Ärendet avser: Handläggare: Nybyggnad av enbostadshus Sven Lindvall, Bygglovhandläggare Begäran om yttrande Stadsbyggnadsnämnden begär ett yttrande beträffande fornlämningsområde. Ni ges tillfälle att före den 02 juni månad 2014 inkomma med eventuella synpunkter på aktuell ansökan. Ärendet En ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av enbostadshus på ovanstående fastighet har inkommit till stadsbyggnadsnämnden. Enligt kommunens kartunderlag finns ett fornlämningsområde med beteckningen RAÄ-nummer Västerhaninge 28:1 på fastigheten. Bilagor Bilaga 1 - Ansökningshandlingar Vänliga hälsingar Bygglovsavdelningen Postadress Besöksadress Telefon E-post Stadsbyggnadsförvaltningen Rudsjöterrassen 2 Växel: Bygglovsavdelningen Haninge 1 (1)

10

11

12

13

14

15 Stadsbyggnadsnämnden Diarienummer BYGG Seppo Witikainen Stortorpshöjden Trångsund Fastighet: EKEBY 12:11 Ärendet avser: Handläggare: Nybyggnad av enbostadshus Sven Lindvall, Bygglovsarkitekt Hej Seppo Bifogar svar från länstyrelsen; avdelningen för miljö enheten för kulturmiljö. Då din fastighet i helhet ligger inom en fornlämning kan det medföra stora extra kostnader att bygga där. Ta kontakt med länsstyrelsen och bestäm sedan hur du vill gå vidare. Om du vill återta ärendet blir avgiften för handläggandet lägre, 2097 kr för återtaget ärende i stället för kr för ett förhandsbesked. För stadsbyggnadsnämnden Sven Lindvall Bygglovsarkitekt Postadress Besöksadress Telefon E-post Stadsbyggnadsförvaltningen Rudsjöterrassen 2 Växel: Bygglovsavdelningen Haninge 1 (1)

16 Lindberg, Lars Mikael Brattforsgatan 3 Lgh Farsta Lindberg, Jan Marcus Skogsgläntan Skogås Trybom, Bernt Lennart Utlidavägen Västerhaninge

17 Ekeby 12:11 Översiktlig kartbild OBS! Kartan osäker beträffande gränslägen. Höjdsystem: RH2000. Skala: 1:12000

18 Karta Ekeby 12:11 Kartans anmärkning: Avstånd från bostadshus till 70kV kraftledning Skala: 1:1000 OBS! Kartan osäker beträffande gränslägen. Höjdsystem: RH2000.

19

20

21

22

23

24 Stadsbyggnadsnämnden Diarienummer BYGG Meddelande Fastighet: EKEBY 12:11 Ärendet avser: Nybyggnad av enbostadshus Beslut som meddelas Kungörelse-id: K525675/14 Ämnesområde: Övrigt Kungörelserubrik: Kungörelse enligt plan- och bygglagen Underrubrik: Förhandsbesked Kungörelsen avser: Ekeby 12:11 Publiceringsdatum: Ekeby 12:11, förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus. Dnr BYGG Beslut i Plan- och byggutskott Kontakt Handlingarna finns tillgängliga i Plan- och byggcenter. Plan- och byggcenter Adress: Rudsjöterrassen 2, entréhallen i kommunhuset Telefon: E-post: Besökstider Telefontider Måndag Måndag Tisdag Tisdag Onsdag Onsdag , Torsdag Fredag Postadress Besöksadress Telefon E-post Stadsbyggnadsförvaltningen Rudsjöterrassen 2 Växel: Bygglovsavdelningen Haninge 1 (2)

25 Diarienummer Upplysningar Enligt plan- och bygglagen ska alla beslut om bygglov, marklov och rivningslov meddelas till berörda grannar. Du som granne meddelas härmed att lov har beviljats på berörd fastighet enligt information ovan. Vänliga hälsningar Stadsbyggnadsförvaltningen Ulrika Eriksson Nämndsekreterare 2 (2)

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN Information om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, marklov, rivningslov och strandskyddsdispens Uppdaterad januari 2011 BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Blankett för ansökan/anmälan

Läs mer

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Information om bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) och strandskyddsdispens norrtalje.se Bygg- och miljökontoret

Läs mer

Så söker du bygglov BYGGLOV

Så söker du bygglov BYGGLOV Så söker du bygglov BYGGLOV BYGGLOV Så söker du bygglov 1 NÄR BEHÖVS BYGGLOV? 2 NÄR BEHÖVS INTE BYGGLOV? 3 FÖRHANDSBESKED 4 VILKA HANDLINGAR BEHÖVS TILL ANSÖKAN OM BYGGLOV? 5 ÖVRIGA HANDLINGAR 6 KONTROLLANSVARIG

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av plank 21.75

Exempelritningar för nybyggnad av plank 21.75 + 21.00 Exempelritningar för nybyggnad av plank 21.75 N + 21.50 1.25 1.6 22.3 + 20.75 3.1 31 BÅSTAD DANDERYD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KNIVSTA LIDINGÖ NACKA SIGTUNA STOCKHOLM SÖDERTÄLJE TYRESÖ TÄBY

Läs mer

Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda?

Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda? - Sid 1(8) Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda? Det är attraktivt att bo eller ha fritidshus i Hedesunda! Det finns en efterfrågan på bostads- och fritidshus och de få hus som kommer

Läs mer

ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING

ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Innehåll ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING 2 När krävs tillstånd 2 Förhandsförfrågan om bygglov. 2 Innan en ansökan lämnas in.. 3 Ansökan/anmälan 3 Bilagor till

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät... 2 Metod och genomförande... 2 Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga kommuner Om de

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Nr DiarieNr Ärendemening Sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2013-12-10 kl. 09.00 i Stora mötet,

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Taxa för byggnadsnämndens och planeringsutskottets verksamhet 2015

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Taxa för byggnadsnämndens och planeringsutskottets verksamhet 2015 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Taxa för byggnadsnämndens och planeringsutskottets verksamhet 2015 Antagen av kommunfullmäktige den 19 november 2014 Giltig från den 1 januari 2015 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED. Byggherre: Förnamn Efternamn Person-/Organisationsnr

BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED. Byggherre: Förnamn Efternamn Person-/Organisationsnr BYGGLOV MARKLOV RIVNINGSLOV FÖRHANDSBESKED PERIODISKT BYGGLOV ÄNDRING AV TIDIGARE BEVILJAT BYGGLOV TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV / FÖRLÄNGNING FÖRNYELSE Fastighetsbeteckning Fastighetens adress Byggherre: Förnamn

Läs mer

Vad varje fastighetsägare behöver veta om

Vad varje fastighetsägare behöver veta om BygglovFriggebodar och attefallshus Vad varje fastighetsägare behöver veta om 1 Juli 2014 Inledning Innehåll Utformning 3 Bygglovsprocessen 4 Ordlista 6 Bygglov 8 Friggebodar och attefallshus 9 Förhandsbesked

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

2014-11-20. Patrik Ströbeck (M) Nils-Börje Jönsson (C)

2014-11-20. Patrik Ströbeck (M) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 24) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen kl 15.00 17.30 Beslutande Hans Stifors (PF) ordförande Anders Westerlund (S) vice ordförande Patrik Ströbeck (M) ledamot Nils-Börje Jönsson

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Inspektion av Byggnadsnämnden i Katrineholms kommun den 7 9 oktober 2014

Inspektion av Byggnadsnämnden i Katrineholms kommun den 7 9 oktober 2014 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lars Lindström Dnr 5379-2014 Sid 1 (12) Inspektion av Byggnadsnämnden i Katrineholms kommun den 7 9 oktober 2014 Närvarande från Riksdagens ombudsmän: byråchefen Charlotte

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor.

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Klagomålsblankett för bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel Klagomål Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Personuppgifter*

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 11. Byggnadsnämnden 2014-11-19 1(16) Ronny Westerlund (M) Kent Bohlin Mari-Anne Edmark

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 11. Byggnadsnämnden 2014-11-19 1(16) Ronny Westerlund (M) Kent Bohlin Mari-Anne Edmark Nr 11 Byggnadsnämnden 2014-11-19 1(16) Tid och plats Onsdagen den 19 november 2014, klockan 13.00 15.15, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Eivor Östergren, ordf. (C) Sture Torstensson, v. ordf. (S)

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014

Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014 Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014 VERSION 3, JANUARI 2015 Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014, Version 3, januari 2015 1 Förord En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunerna

Läs mer

Dokumenthantering i Trosa kommun

Dokumenthantering i Trosa kommun Dokumenthantering i Trosa kommun Allmänna handlingar, sekretess, posthantering, registrering, arkiv och gallring 2014-08-19 Dokumentkategori: Förvaltningsdokument Dokumenttyp: Handbok Innehållsförteckning

Läs mer