Tillsammans bygger vi framtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsammans bygger vi framtiden"

Transkript

1 Tillsammans bygger vi framtiden

2 2 OM OSS Glädjen ligger i att vara till nytta! Oavsett hur ödmjuk du är tror vi att du njuter av att se ditt färdiga byggnadsverk vare sig det är ett bostadshus, ett köpcenter eller en jättelik arena, en fin bro eller något annat. Känslan av att ha färdigställt något som kan stå kvar i generationer och som kan påverka människors liv på ett positivt sätt är svårslagen. På Kynningsrud ser vi en glädje i att få vara med och hjälpa dig att lösa den uppgiften. Ärlighet Lojalitet Entusiasm Inom Kynningsrud vill vi vara till nytta för våra kunder och för samhället i stort. Våra gemensamma värderingar hjälper oss att varje dag i alla situationer vara det. På ett väldigt handfast sätt kan vi på olika nivåer alltid återkomma till de tre orden ärlighet, lojalitet, entusiasm och avgöra om vi är på rätt väg. Grunden är våra medarbetare och den atmosfär vi delar. Vi har en fantastisk, öppen och glädjefylld atmosfär, vi vet vad som krävs av oss och vi ser till att ha roligt på jobbet. Välkommen att dela den med oss! Lars Andersson, Marknadschef Jon Jansson, Försäljningschef Vi utför kompletta stålentreprenader Stålkonstruktioner Specialtrappor och exklusiva räcken Projektering i 3D Repslagaregatan 4, Uddevalla

3 3 Den som får vara med om att utveckla och modernisera samhället upplever sitt arbete som meningsfullt och sig själv som privilegierad. MASKINUTHYRNING Vi har ett brett utbud av liftar, byggmaskiner, bodar, anläggningsmaskiner, utbildning och säkerhet. Allt serverat och organiserat med vår personliga service. För mer info besök stavdal.se

4 4 HISTORIA Vår historia Efter andra världskriget, år 1946, grundade byggmästare Bjarne Kynningsrud företaget som genom åren skulle utvecklas till dagens Kynningsrud med verksamhetsområdena Prefab, Grundläggning, Fastighet och Kran. Efter kriget rådde byggiver i Norge, och förutom byggföretaget grundade Bjarne även ett företag inom maskinentreprenader. År 1967 köptes den första mobilkranen in. Bjarne avled emellertid 1970 och äldste sonen Harald tog över det lokala företaget i Halden. Han riktade in verksamheten på mobilkranar, montage av betongelement och pålning/spontning. Detta medförde en satsning på ett större geografiskt område i det norska Østlandet. År 1977 etablerade Harald företaget Bj. Kynningsrud AS, där han nu är styrelseordförande. Harald är idag styrelseordförande i Nordic Crane Group och alla Kynningsrudföretagen utom Kynningsrud Grundläggning, där han är styrelseledamot.

5 5 Grundar fabrik i Sverige Bj. Kynningsrud AS växte snabbt genom förvärv och organisk tillväxt, företagets marknad utökades till att omfatta både Norge och Sverige. År 1997 etablerade Kynningsrud en egen fabrik för produktion av betongelement i Uddevalla. Med utgångspunkt både i Fredrikstad och i Uddevalla öppnades stora möjligheter för Kynningsrud Prefab, som i dag är en komplett leverantör på den norska och den svenska marknaden. Kynningsrud Prefab har under flera år varit inne i en stark investeringsfas och har ökat produktionskapaciteten varje år. Startar med HD/f-tillverkning Den första produkten Kynningsrud startade att tillverka vid sin fabrik var håldäck. Sedan är det ni kunder som bidragit under åren till vår fortsatta utveckling och vilka produkter vi ska tillverka. Därför erbjuder vi idag marknaden en fullsortimentsanläggning inom betongprefab med: HD/f, TT, RV, SW, Pelare RP samt OP, förspända och slakarmerade balkar med enkel- eller dubbelhylla. Håldäcken utgör fortfarande den största produkttypen, med skiftkörning har vi möjlighet att anpassa produktionen mellan och m²/år. På så sätt erbjuder vi våra kunder en kostnadseffektiv lösning eftersom vi tillverkar stora volymer med en liten formpark. VI TAR HAND OM ERA TRUCKAR! UTHYRNING & FÖRSÄLJNING. VI REPARERAR, SERVAR OCH RENOVERAR ALLA TYPER AV TRUCKAR

6 6 KONCEPT Vi ger dig helheten Kynningsrud Prefab är en stomentreprenör vi projekterar, tillverkar och monterar betongelement och stålkonstruktioner som utgör stommen för alla sorters byggnader. Det handlar ofta om riktigt stora byggnader som sport- och nöjesarenor, parkeringshus, shoppingcenter men även om skolor och bostäder. Vi gillar utmaningar och tycker om när vår kreativitet sätts på prov. Betongens alla fördelar Fördelarna med prefabricerade betongelement är många och de skiftar mellan de olika koncepten. De är utmärkta byggklossar för stora sport- och konsertarenor där man vill ha stora öppna ytor som tål en extremt hög belastning, tänk till exempel på en dansande konsertpublik. Betong är dessutom ett väldigt bra ljudisolerande material som inte brinner eller möglar, vilket är en avgörande fördel för i stort sett alla koncept. Genom att utnyttja de långa spännvidder som håldäck tillåter, är möjligheterna näst intill oändliga för till exempel kontor, shoppingcenter och andra platser där man vill ha stora öppna ytor utan för många bärande väggar. Om du behöver smideskonstruktioner Vi projekterar, tillverkar och levererar högkvalitativa smideskonstruktioner, vilket ger dig en helt komplett stomentreprenör. Vi ger dig helt enkelt alla möjligheter att bygga exakt det du vill ha. Borrning och sågning i betong Rivnings- och markarbeten Lastbilar och entreprenadmaskiner i Uddevalla AB Vi utför: Diamantslipning och stålkuleblästring Redovisningskonsultationer Maskinuthyrning povel PROCESSORIENTERAD VERKSAMHETSLEDNING

7 7 Totalleverantör av elinstallationer och service för Kynningsruds fabrik och fastighet Cement för alla dina projekt. Jörgen Kocksgatan 4, SE Malmö, Sweden. Tel

8 8 HMS

9 9 HMS: Hälsa Miljö Säkerhet HMS går alltid först på Kynningsrud, oavsett vem du möter och om det sker på ett bygge eller på ett kontor kommer du att se att principen är en röd tråd inom företaget. Målet är helt enkelt ett skadefritt företag med nöjda kunder och nöjda anställda. Alla uppdrag inom alla verksamhetsområden genomförs med högsta tänkbara säkerhet och kvalitet. För oss ska det vara lika naturligt som att andas att först göra en korrekt riskbedömning och sedan agera efter den. Den viktigaste resursen Det är personalen som gör vår verksamhet möjlig, med engagemang, gott kamratskap och en hög servicevilja bygger de en mängd fina projekt. Vårt mål är att varje medarbetare ska känna sig betydelsefull och trivas med sina arbetsuppgifter, som utförs i en inkluderande arbetsmiljö. Ett väl synligt och tydligt ledarskap i kombination med motiverade medarbetare är en förutsättning för att skapa en trevlig arbetsplats med Hälsa, Miljö och Säkerhet i fokus Kynningsrud är ett miljöval! Det är ingen slump att man i vår profilering ser den gröna färgen, vi är ett företag som tar ansvar. Förutom att återanvända härdad spillbetong tar vi även vara på den färska spillbetongen. Den tvättas ren, ballast och slamvatten återanvänds. Sida iqb_186x135:layout Stomsystem av samverkanskonstruktioner i stål och betong Marknadens enda i fabrik prefabricerade stomsystem med samverkan stål och betong med inbyggt brandskydd R60 alternativt R90 som inte behöver stämpas vid montage Dessutom är IQB stomsystem CE-märkt enligt SS EN samt utförande enligt SS EN BVD-bedömt med utlåtande Rekommenderas snabbare vid montage, vilket ger kortare byggtid mer kostnadseffektivt än jämförbara system sett till totalekonomi kvalitetssäkerställt genom att tillverkning sker inomhus i klimatkontrollerad miljö fritt från uttorkning uppåt i bjälklagskonstruktionen, vilket annars gör att mattor och annan ytbeläggning släpper För ytterligare information kontakta VSAB VÄSTSVENSKA STÅLKONSTRUKTIONER AB Jungmansgatan 16, Lidköping vsabgruppen.se

10 10 FABRIKEN

11 11 En modern fabrik i ständig tillväxt I vår fabrik, som är en av Sveriges modernaste i sitt slag, har vi kapacitet att tillverka över ton betongprodukter per år. Och vi kommer att bli ännu större vår plan är att öka produktionskapaciteten ytterligare de kommande åren. Detta innebär att vi kommer att kunna erbjuda våra kunder ett stort urval av produkter kombinerat med en väl tilltagen tillverkningskapacitet. I fabriken arbetar vi mycket med miljöfrågor och vi är miljödiplomerade. För att minska miljöbelastningen vid betongtillverkning har vi kommit fram till att det går bra att använda bland annat kompositmaterial och flygaska som komplement till cement. Vi arbetar konstant med att hitta nya moderna och mer miljövänliga produktionsmetoder. Vi var till exempel först i Sverige med att inte använda naturgrus i vår betong. Vi värmer enbart upp våra gjutformar med lokalproducerad fjärrvärme. Detta och mycket mer gör att vi är väl förberedda när våra kunder har miljökrav. Din personliga betong- och grusleverantör Välkommen att kontakta oss Betong Grus & Berg swerock.se

12 12 KVALITET När man tänker på att husen vi bygger kommer att stå kvar här långt in i framtiden är det skönt att veta hur stabil kvaliteten är. På väg till förskolan pekar jag ibland ut hus vi byggt för mina barn, det gör mig stolt.

13 13 Skanna QR-koden och se våra CE-märkningar: Låt oss infria dina förväntningar om kvalitet Kynningsruds kunder får sina behov och förväntningar infriade av oss. Som kund ska du alltid vara förvissad om att du får rätt resultat. Därför lägger vi ribban högt både när det kommer till kompetensutveckling och vad gäller förbättringsarbete. Till exempel kvalitetssäkrar vi varje moment i både produktionen och vid monteringen av våra prefabricerade element. Betongens kvalitet är jämn och hög. Alla våra produkter är CE-märkta. Det är något särskilt med att bygga de där stora byggnaderna som ska stå kvar långt in i framtiden. Det handlar både om att bygga in rätt funktioner och om tekniska lösningar så att husen är rätt rustade för framtiden. Men det handlar också om arkitekters drömmar om djärva vinklar och till synes oändliga spann som väcker känslor långt framåt. Vi finns i din närhet! Det viktigaste för oss att du är nöjd med ditt val av bil och oss som återförsäljare och serviceverkstad. Uddevalla - Kärranäsvägen 2, Fröland Tel

14 14 VÅRA PRODUKTER HD/f:

15 15 Långa spännvidder och fördelaktig ekonomi Tack vare rationella tillverknings- och montagemetoder är håldäckselementen ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ vid i princip alla typer av byggnationer. Dessutom ger håldäcken långa spännvidder något som både minskar behovet av antalet bärande konstruktioner och ger stora möjligheter till flexibla planlösningar. Håldäck är idag den i särklass mest använda betongelementprodukten inom skandinavisk byggmarknad. Modulbredden är mm, medan längden är valfri. Längden beror på vilken belastning modulerna ska tåla, vilken dimension som avses och mängden armering. Vi erbjuder olika variationer i höjd det som styr är bland annat kraven på belastning och spännvidder och på vilka brand- och miljökrav det handlar om. Typ Längd (m) Kapacitet (kn/m²) Vikt (kg/m²) HD/f HD/f ,3 362 HD/f ,3 397 HD/f ,7 436 HD/f Håldäckselement möjliggör stora idéer Håldäckselement är ett prefabricerat och planparallellt betongelement med längsgående hål. Användningsområdet är brett, främst används det som bjälklag och tak i affärs- och kontorsbyggnader, i skolor, hotell, industrier och parkeringshus. Det används även vid byggnation av bostäder. Med håldäck skapas snabbt en bra grund för ett fortsatt byggnadsarbete.

16 16 VÅRA PRODUKTER TT:

17 17 TT-element möjliggör kostnadseffektiva byggnader De vanligaste användningsområdena för TT-element är som mellanbjälklag och takbjälklag i parkeringshus och industrier, vilka ofta kräver höga laster och bra bärighet. Elementen är utformade som ett betongdäck med två balkar. Plattorna kan optimeras för takkonstruktioner och tillverkas i längder upp till 25 meter. Men TT-elementen har naturligtvis många fler användningsområden än så. Fråga oss så berättar vi mer. Spännlinor möjliggör spännvidden Den långa spännvidden möjliggörs med hjälp av spännlinor som löper inuti betongelementen. Vi använder linor från den svenska leverantören Fnsteel, vilket gör att vi har korta leveranstider och små lagerkostnader. Vi föredrar lokala leverantörer av material, på grund av både kvalitets- och kostnadsaspekter. Fnsteel Hjulsbro AB Nordens ledande tillverkare av spännarmering Scandinavian leading PC-strand supplier Skonbergavägen 43, Linköping Tel Fax

18 18 VÅRA PRODUKTER FASADELEMENT Hur vill du att fasaden ska se ut nu och om 20 år? En snygg fasad lyfter vilket hus som helst. Med prefabricerad betong finns oändliga möjligheter att skapa unika fasader, både när det handlar om färg, form, yta och struktur berätta för oss hur du vill att det ska se ut så tillverkar vi och levererar efter dina önskemål. Den grafiska betongens mönster håller lika länge som betongen. Fasadväggar kan du få i många olika utföranden - målat, putsat, terrazzo, teglat och i grafiska mönster. Grafiska mönster Man gjuter betongväggen på ett mönstrat papper, när man river av pappret är mönstret kvar. Effekten kommer helt enkelt av att cementen härdar olika, därefter spolas elementen och man tvättar fram stenmaterialet. Vi kan färga in betongen i ett flertal nyanser. Bilden till höger visar Harald Kynningsrud i grafisk betong. Vi är stolta huvudleverantörer av ingjutningsgods till Kynningsrud Prefab Let s connect Solbräckegatan Kungälv Sweden Tel Du hittar oss även i Norge: Pretec AS Tlf

19 19 Kunskap och kvalitet OLSSONS TRÄVAROR Gamla Höviksnäs, HÖVIKSNÄS Tel CE-märkt ingjutningsgods från Skandinaviska Byggprodukter Väst AB Byggnadsmaterial Trävaror Snickerier

20 20 VÅRA PRODUKTER BÄRANDE STOMMAR Pelare, balkar och oisolerade väggar Enkelt förklarat kan man säga att pelare och balkar används i alla konstruktioner där det inte finns väggar som bärande element. Betongpelare och betongbalkar används med stor fördel då vi vill uppnå långa spännvidder eller höga våningshöjder. I stora konstruktioner innebär det oftast en avsevärt bättre ekonomi att använda betong istället för stål, men självklart kan vi även leverera stålbalkar om du hellre vill ha det. Hållbart i aggressiva miljöer Ytterligare en fördel är att pelare och balkar i betong passar extra bra i så kallade aggressiva miljöer, som i exempelvis parkeringshus, där betongens beständighet är överlägsen stålets. Väggar för byggnader i alla former Oisolerade och massiva väggar används ofta i bärande syfte och med fördel i stabiliserande trapphus. Väggarna går att förbereda med olika saker, till exempel vent- och elkanalistion. Vad vill du att vi förbereder dina väggar med? Våra oisolerade väggar levereras oftast med rollad yta, men kan givetvis kompletteras med olika typer av ytbehandlingar. Det finns mängder av olika alternativ att välja på, precis som för våra fasader mönster och färger kan göra underverk. JS Sverige AB Jörgen Kocksgatan 3 S Malmö T/ F/ W/ jssverige.se

21 Vi vet vad vi kan, och vi är bra på det. Betongtrappor med eftermonterad italiensk Terrazzo. 21

22 22 VÅRA PRODUKTER MASSIVA BJÄLKLAG Extruderad platta, RD/fE /1200 Vi kan lanserera en helt ny produkt på marknaden, en extruderad massivplatta- RD/fE. Massiva bjälklag används ofta vid byggnation av bostäder. En anledning är att den solida betongmassan erbjuder en mycket god ljuddämpning mellan våningsplanen och att plattorna dessutom är lätta att montera. Massiva element kan också användas som passbitar till håldäcksbjälklag. Som när det gäller alla våra betongprodukter sker tillverkningen inomhus. Det innebär att vi gjuter dem i torr och rätt tempererad miljö, vilket garanterar att elementen är ordentligt härdade innan leverans till byggarbetsplatsen. Massiv platta, RD, RD/f Som komplement till vår extruderade platta har vi den traditionella massivplattan, som du kan få som slakarmerad eller förspänd. I dessa plattor kan vi gjuta in de flesta typer av installationer, till exempel el-kanalistation eller avloppsgrodor (VVS). Håldäckspluggar och påldistanser för byggindustrin Muovitekniikka V. Riittinen & Co Muovitekniikka V. Riittinen & Co / HR-PLASTICS OY Siivikkalantie 53, FI Siivikkala, Finland / telefon / fax / HR-PLASTICS OY

23 23 Gradängelement Utan att behöva förklara närmare varför, så känns det tryggare att sitta på en läktare av betong än en läktarkonstruktion av trä eller metall. Det beror på stabiliteten men också på brandsäkerheten. Dessutom är betong ett både väderbeständigt och hållbart material, vilket gör att det fungerar lika bra i inom- som utomhusmiljö.

24 24 VÅRA PRODUKTER BALKONGER & LOFTGÅNGAR EN LEVERANTÖR ATT LITA PÅ! Wassénsväg 1, Uddevalla Tel:

25 25 Utomhusrum som ger extra dimension Balkonger och loftgångar ger ytterligare dimension till ett flerbostadshus och skapar en oas i den ofta ganska slutna miljön. Det extra utrymmet som skapas skänker rekreationsmöjligheter på en relativt liten yta. På Kynningsrud Prefab producerar vi balkonger och loftgångar i flera olika storlekar, strukturer, färger och former. Vår uppgift är att gjuta säkra och hållbara konstruktioner efter beställarens önskemål och krav. Med variationer i förspända eller slakarmerade betongelement finns alla möjligheter att skapa den yta du vill ha i ditt bygge. Kom med din idé till oss så hittar vi rätt konstruktionslösning.

26 26 VÅRA PRODUKTER SPECIALELEMENT Vi är en flexibel och pålitlig leverantör av prefabricerade betongelement Sandwichelement Väggelement Sockelelement Fundament

27 27 Kynningsrud med extra allt Förutom alla de produkter som man vanligtvis förknippar med en stomleverantör, har vi också stor erfarenhet av det vi kallar specialprodukter alltså den typ av produkter som inte tillverkas i parti och minut utan som oftast är unika för just ett speciellt ändamål. Bjälklagsplattor till brobyggen, vågbryggor som används när exempelvis lastbilar vägs med eller utan last kajelement och bostadsmoduler är bara några av de specialprodukter som tillverkats och levererats från fabriken i Uddevalla. Förutom olika ytor såsom infärgat, mönstrat, terrazzoslipat etc kan vi även erbjuda olika typer av naturmaterial ingjutet. Inte bara det, vår sliprobot ger fantastiska möjligheter till fräsning av texter eller symboler. Har du en idé om en specialprodukt du vill ha, tveka inte att kontakta oss. PRECAST SOLUTIONS BUILT FOR YOUR NEEDS

28 Välkommen på webben eller i Uddevalla: KYNNINGSRUD PREFAB AB Kasenabbevägen 11A Uddevalla Maila eller ring: Concept: JS Media Tools A/S Concept: JS Media Tools A/S 7228

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

KAN EN BETONGVÄGG SE UT HUR SOM HELST?

KAN EN BETONGVÄGG SE UT HUR SOM HELST? KAN EN BETONGVÄGG SE UT HUR SOM HELST? 1 Vilka? Bild framsida: Hovsjöskolan i Södertälje 2 Ett stort småföretagande Ur ett grustag i Finja, tillsammans med en god portion entreprenörsanda, föddes 1957

Läs mer

Välkommen till ett smartare byggande!

Välkommen till ett smartare byggande! Smartare byggande Välkommen till ett smartare byggande! Strängbetong är Sveriges ledande företag inom industriellt byggande. Vi har drivit tanken med att bygga i moduler ett steg längre och förvandlat

Läs mer

Vi är framtidens byggande.

Vi är framtidens byggande. Vi är framtidens byggande. Vi är din leverantör. Vad du än ska bygga. Helprefabricerat eller industriellt platsgjutet, det är frågan. Hos oss är valet enkelt. Vi har både och. Det är vi ensamma om på marknaden.

Läs mer

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Abetong mer än betongelement Önskar du en mindre industribyggnad som är unik och anpassad efter dina önskemål men ändå till priset av en standardbyggnad?

Läs mer

Diplom för arbetsmiljöarbete. På gång: Vi levererar helprefab. Vi välkomnar nya kollegor. Första typhusen snart klara

Diplom för arbetsmiljöarbete. På gång: Vi levererar helprefab. Vi välkomnar nya kollegor. Första typhusen snart klara #3 NYHETER PREFABRICERADE BETONGELEMENT 2012 Diplom för arbetsmiljöarbete På gång: Vi levererar helprefab Vi välkomnar nya kollegor Första typhusen snart klara Ansvarig utgivare: Inge Andersson Redaktör:

Läs mer

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Heda Byggelement Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Kostnadseffek tiva lösningar med prefabricerade byggelement I takt med att byggtiderna blir allt kortare och kraven på rationella lösningar

Läs mer

Välkommen på mässa! 4 juni kl. 10-15

Välkommen på mässa! 4 juni kl. 10-15 Välkommen på mässa! 4 juni kl. 10-15 Swerock Swerock är en av Sveriges största leverantörer av fabriksbetong, grus och bergkross till byggindustrin. Med ett stort tekniskt kunnande och lång erfarenhet

Läs mer

ETT HÅLLBART BYGGSYSTEM

ETT HÅLLBART BYGGSYSTEM ETT HÅLLBART BYGGSYSTEM DET FINNS MÅNGA SOM KAN GJUTA ETT BETONGELEMENT VI ERBJUDER ETT UNIKT SYSTEM FRÅN FÖRPROJEKTERING TILL UPPFÖLJNING. INNEHÅLL Det finns många som kan gjuta ett betongelement 5 Prefab.

Läs mer

MÄNNISKAN & MASKINEN

MÄNNISKAN & MASKINEN MÄNNISKAN & MASKINEN VARFÖR HYRA? Att enkelt säga vad som är smartast, är svårt. En sak kan vi dock med säkerhet säga - det finns ett antal parametrar som spelar in och här är de viktigaste: MÄNNISKAN

Läs mer

Abetong tanksystem. Rörgenomföringar, plåtar, skruvfästen med mera kan gjutas in i elementen vid tillverkning.

Abetong tanksystem. Rörgenomföringar, plåtar, skruvfästen med mera kan gjutas in i elementen vid tillverkning. Abetong tanksystem Abetong tanksystem Lång livslängd, underhållsfrihet och funktionalitet är ledord för Abetongs tanksystem. Med mer än 40 års erfarenhet av att bygga och utveckla prefabricerade tanksystem

Läs mer

LKB får stororder på flerbostadshus. Nya lyftmarkeringar på plattbärlag. En skalvägg blir till... Fokus: Arbetsmiljö

LKB får stororder på flerbostadshus. Nya lyftmarkeringar på plattbärlag. En skalvägg blir till... Fokus: Arbetsmiljö #2 NYHETER prefabricerade betongelement 2012 LKB får stororder på flerbostadshus Nya lyftmarkeringar på plattbärlag En skalvägg blir till... Fokus: Arbetsmiljö Bild: SBE Fabrik Katrineholm Ansvarig utgivare:

Läs mer

BETONGELEMENT ENTREPRENAD MARK & MUR STÖDMURAR NATURLIG KVALITET. VA-sySTEM FABRIKSBETONG

BETONGELEMENT ENTREPRENAD MARK & MUR STÖDMURAR NATURLIG KVALITET. VA-sySTEM FABRIKSBETONG BETONGELEMENT ENTREPRENAD MARK & MUR STÖDMURAR NATURLIG KVALITET VA-sySTEM FABRIKSBETONG 02 03 VÄLKOMMEN TILL STARKA! Som självständigt familjeföretag med cirka 250 medarbetare tillverkar och levererar

Läs mer

SPECIALISTER PÅ BETONG

SPECIALISTER PÅ BETONG SPECIALISTER PÅ BETONG 2 Aktiebolaget Svensk Armering & Betongbyggen grundades 2007 av Daniel Paulsson, Marcus Olausson, Ingemar Olausson och Magnus Rönnbom. Med lång erfarenhet från byggbranschen bestämde

Läs mer

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme När du behöver Flexibel, klimatsmart & problemfri värme LEVERANS kundanpassade värmeanläggningar En nyckelfärdig värmeanläggning anpassad efter din verksamhet, konstruerad med dina behov av värme, miljömål

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION YTTRE OCH INRE MILJÖ. Produkt: Byggplatsarbeten inklusive montage av betongelement framställda på fabrik

BYGGVARUDEKLARATION YTTRE OCH INRE MILJÖ. Produkt: Byggplatsarbeten inklusive montage av betongelement framställda på fabrik Miljöhandbok 0600 Avser Dokumentnr Sida MH12 2003385/6 1 (5) Fastställd av, datum, sign Skapad/Ändrad av Skapad datum Ändrad datum Tommy Liefvendahl, 2002-0-02 Lars Åberg 18-03-17 02-0-02 BYGGVARUDEKLARATION

Läs mer

Biogas. byggprodukterna för din anläggning

Biogas. byggprodukterna för din anläggning Biogas byggprodukterna för din anläggning Abetong din kompletta leverantör av byggsystem i betong Komplett sortiment Abetong har under mer än 60 års tid byggt upp ett komplett sortiment av prefabricerade

Läs mer

Specialister på fasader

Specialister på fasader Specialister på fasader Vi levererar fasadlösningar som håller Intermur är ett av sydvästra Skånes största mur- och putsföretag och anlitas av fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, byggföretag, kommuner,

Läs mer

NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT.

NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT. NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT. FÖR DIG SOM VÄRDESÄTTER KREATIVITET, MILJÖ, HÅLLBARHET OCH ESTETIK. Idag kan du skapa fantastiska bostadsmiljöer av betong, med stor variation på både struktur,

Läs mer

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410 Värmekällaren Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT Version 201410 Grunden till ett sunt byggande Grunden till ett tryggt hus Värmekällaren byggs upp av tre delar: Termogrund, LK-

Läs mer

2 Station Olympia, Helsingborg

2 Station Olympia, Helsingborg Ställverk 2 Station Olympia, Helsingborg Vi bygger ställverk Längs vårt avlånga land produceras el från norr till söder. I det befintliga elnätet med tillhörande byggnader behövs det ständigt underhåll.

Läs mer

Byggsystem En översikt. Erik Serrano Linnéuniversitetet / SP Trätek

Byggsystem En översikt. Erik Serrano Linnéuniversitetet / SP Trätek Byggsystem En översikt Erik Serrano Linnéuniversitetet / SP Trätek Innehåll Vad är ett byggsystem? Några principer, för och nackdelar Material/komponenter Lättbyggnadsteknik, massivträteknik, pelar balk,

Läs mer

Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det!

Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det! Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det! STARKA AFFÄRSIDÉ Att erbjuda ett brett sortiment betongprodukter för

Läs mer

Facade Concept FÄRDIGT FASADKONCEPT

Facade Concept FÄRDIGT FASADKONCEPT Facade Concept FÄRDIGT FASADKONCEPT Radiolinja, Esbo. Konceptet Normek Fasad är en servicehelhet för kontors-, affärs- och industribyggnader som även lämpar sig för bostadshus och renoveringar. Normek

Läs mer

A-hallen. mer än en vanlig standardhall

A-hallen. mer än en vanlig standardhall A-hallen mer än en vanlig standardhall Lars-Erik Malmborg, Pugerups gods Vi ville ha en byggnad för planlagring av spannmål som var underhållsfri och som dessutom smälte väl in i gårdsmiljön. Därför byggde

Läs mer

Värme Samarbete Service

Värme Samarbete Service Värme Samarbete Service Lokalt och miljövänligt, alltid med hög service Nossebro Energiverk äger ett av Sveriges minsta elnät men är också ett av Sveriges mest miljövänliga elhandelsbolag, uppmärksammat

Läs mer

» Betong är mer än bara ett starkt, tåligt och flexibelt material «

» Betong är mer än bara ett starkt, tåligt och flexibelt material « Väg och järnväg » Betong är mer än bara ett starkt, tåligt och flexibelt material «Pålitliga lösningar för en modern infrastruktur En modern och hållbar infrastruktur kräver långsik tiga och tillförlitliga

Läs mer

Ett riktigt hyggligt byggföretag

Ett riktigt hyggligt byggföretag Ett riktigt hyggligt byggföretag Anders Magnusson, Ola Magnusson och Niclas Carlbäck. Din kompletta byggare Sunne Byggnads AB är ett genuint familjeägt byggföretag som funnits i Sunne sedan Anders Magnusson

Läs mer

Husbyggnation med Träullit

Husbyggnation med Träullit Husbyggnation med Träullit Bygg med naturlagarna Naturliga och energieffektiva hus i mer än 65 år Träullit Hus har välisolerade, homogena ytterväggar med överlägsen värmelagringsförmåga och därmed lägre

Läs mer

Förankring av ledningar i havet. Projekt: Villa Thuresson. Höga väggar till mediacenter. Nordisk samhällsbyggare. NYHETER prefabricerade betongelement

Förankring av ledningar i havet. Projekt: Villa Thuresson. Höga väggar till mediacenter. Nordisk samhällsbyggare. NYHETER prefabricerade betongelement #1 NYHETER prefabricerade betongelement 2011 Förankring av ledningar i havet Projekt: Villa Thuresson Höga väggar till mediacenter Nordisk samhällsbyggare Ansvarig utgivare: Inge Andersson Redaktör: Anna-Maria

Läs mer

Bild framsida: Terrazzoslipad yta, Västerskolan i Hässleholm Bild sidan 2-3: Borstad yta, Still Sverige AB i Malmö

Bild framsida: Terrazzoslipad yta, Västerskolan i Hässleholm Bild sidan 2-3: Borstad yta, Still Sverige AB i Malmö YTOR Fasaden är byggnadens ansikte utåt. Det är det första man ser, och då är det viktigt att den känns vacker och välkomnande. Det är också genom fasadytan som du har chansen att skapa den unika karaktär

Läs mer

Bilaga 5 2141 TEHUSET. Ny Byggnad 14 Södra Älvsborgs Sjukhus Borås. Stombeskrivning. Systemhandling 2006-06-19. Upprättad av: Lennart Forsman

Bilaga 5 2141 TEHUSET. Ny Byggnad 14 Södra Älvsborgs Sjukhus Borås. Stombeskrivning. Systemhandling 2006-06-19. Upprättad av: Lennart Forsman Bilaga 5 Ny Byggnad 14 Stombeskrivning Systemhandling 2006-06-19 Upprättad av: Lennart Forsman 2141 2 (10) Innehållsförteckning: 1. Allmänt 2. Grundförhållanden 3. Dränering/grundvatten 4. Grundläggning

Läs mer

Lättklinker. Tryggt, beständigt och miljövänligt FRITT FRÅN ISOCYANATER

Lättklinker. Tryggt, beständigt och miljövänligt FRITT FRÅN ISOCYANATER Lättklinker Finja Betong Lättklinker Tryggt, beständigt och miljövänligt FRITT FRÅN ISOCYANATER Allsidig produkt med många fördelar Lättklinkerblock är sedan många år ett etablerat och välkänt material

Läs mer

Grund- och golvvärmesystem 3916/89

Grund- och golvvärmesystem 3916/89 R KUNSKAP KVALITET KOMFORT Grund- och golvvärmesystem 3916/89 Hög kunskap ger god kvalitet Värmefl öde Lång dokumenterad erfarenhet Legalett har unik kunskap inom säker grundläggning. Vi har ett av SITAC/Boverket

Läs mer

Lindab Construline Lättbyggnadssystem. Lindab Construline TM. Lindab lättbyggnadssystem. Håller tempot uppe och kostnaderna nere

Lindab Construline Lättbyggnadssystem. Lindab Construline TM. Lindab lättbyggnadssystem. Håller tempot uppe och kostnaderna nere Lindab Construline TM Lindab lättbyggnadssystem Håller tempot uppe och kostnaderna nere 2 Sätt byggandet i system ekonomiskt effektivt enkelt sunt Lindabs systemlösningar handlar om att förkorta byggtiden,

Läs mer

HUR BYGGER MAN SMART?

HUR BYGGER MAN SMART? HUR BYGGER MAN SMART? HUR KAN ALLA TJÄNA PÅ BYGGPROCESSEN? Vi har tänkt mycket på det här. Enkelt uttryckt handlar bra byggnation om att bygga med genomtänkta lösningar som gör det så svårt som möjligt

Läs mer

Stålhallar. www.llentab.se

Stålhallar. www.llentab.se Stålhallar www.llentab.se Välkommen till LLENTAB! LLENTAB har levererat stålbyggnader i nära 35 år. Under dessa år har vi levererat ca 7000 stålbyggnader både i Sverige och i Europa. Det faktum att vi

Läs mer

LÄTTDURK HÄFLA BRUKS AB

LÄTTDURK HÄFLA BRUKS AB LÄTTDURK HÄFLA BRUKS AB HÄFLA BRUK Tradition, kunskap och utveckling Att ett företag som Häfla Bruk, som har sina rötter över 300 år tillbaka i tiden, bygger på tradition är ganska givet. Under dessa

Läs mer

Sanitarne celice. VARIS Prefabricerade badrumsenheter

Sanitarne celice. VARIS Prefabricerade badrumsenheter Fertigbäder - Sanitary cells VARIS Prefabricerade badrumsenheter VARIS Prefabricerade badrumsenheter är den kompletta innovativa och ekonomiska lösningen för varje badrum. I normalut förandet är väggar,

Läs mer

Lindab Affärsområde Profil. Lösningar i stål som bygger för framtiden

Lindab Affärsområde Profil. Lösningar i stål som bygger för framtiden Lösningar i stål som bygger för framtiden 2 Några starka skäl för att välkomna den nya järnåldern ekonomiskt effektivt enkelt sunt När människan upptäckte järnet för 3000 år sedan, la hon grunden till

Läs mer

Noblessa ska vara den ledande, tryggaste, mest effektiva köksleverantören i Skandinavien och leverera mest värde för pengarna.

Noblessa ska vara den ledande, tryggaste, mest effektiva köksleverantören i Skandinavien och leverera mest värde för pengarna. En del av Noblessa ska vara den ledande, tryggaste, mest effektiva köksleverantören i Skandinavien och leverera mest värde för pengarna. 2 3 VÅR VISION Noblessa ska vara den ledande köksleverantören. Vi

Läs mer

Purus Line. En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum. www.purusline.se

Purus Line. En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum. www.purusline.se Purus Line En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum Purus är sedan många år anslutet till Säker Vatteninstallation, Byggkeramikrådet och Golvbranschens Riksorganisation. Det gör valet tryggt, oavsett

Läs mer

Välkommen till Metalocks värld! Vi underhåller Sverige.

Välkommen till Metalocks värld! Vi underhåller Sverige. Välkommen till Metalocks värld! Vi underhåller Sverige. Vår breda och djupa erfarenhet av underhåll garanterar en effektiv produktion för dig Själva tanken bakom industrialismen var ju att tillverkningen

Läs mer

FIRECASE. Brandisolering. av bärande stålkonstruktioner. Glasroc F FireCase brandgipsskiva

FIRECASE. Brandisolering. av bärande stålkonstruktioner. Glasroc F FireCase brandgipsskiva FIRECASE Glasroc F FireCase brandgipsskiva Brandisolering av bärande stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Snygg och brandsäker beklädnad av stålkonstruktioner Glasroc F FireCase är ett effektivt system

Läs mer

Från idé till färdig komponent

Från idé till färdig komponent Från idé till färdig komponent Från idé till färdig produkt Hydal Aluminium Profiler är en ledande leverantörer av strängpressade, bearbetade och ytbehandlade aluminiumprofiler och komponenter. Vi levererar

Läs mer

Setra Limträ. För små och stora konstruktioner. Starkt. Vackert. Formbart.

Setra Limträ. För små och stora konstruktioner. Starkt. Vackert. Formbart. Setra Limträ För små och stora konstruktioner. Starkt. Vackert. Formbart. 1 Genial produkt med tradition Limträ är en enkel och genial byggprodukt som använts ända sedan antiken. Precis som namnet antyder

Läs mer

Klassiska balkonger i modern teknik

Klassiska balkonger i modern teknik Klassiska balkonger i modern teknik Balkonger mot gatan på sekelskifteshus i Stockholm, hörnet Odengatan och Gästrikegatan Låt oss förverkliga din dröm om en riktig balkong! Det ska se ut som om balkongen

Läs mer

Who the is Dustcontrol?

Who the is Dustcontrol? Who the is Dustcontrol? Bara proffs känner till våra stoftavskiljare Känner du till Dustcontrol? Grattis! Det betyder att du är ett riktigt proffs som ställer höga krav på din utrustning. Vi har i över

Läs mer

SKAPA TRIVSEL OCH SKÖNHET

SKAPA TRIVSEL OCH SKÖNHET SKAPA TRIVSEL OCH SKÖNHET DIN KOMPLETTA BALKONGLEVERANTÖR Balkongräcken, spröjs 4-5 Balkongräcken, glas 6-7 Balkongräcken, perforerad plåt 8-9 Balkongräcken, med dekorlister 10-11 Balkongräcken, kombinerade

Läs mer

Byggsystem för framtidens naturliga sätt att bygga.

Byggsystem för framtidens naturliga sätt att bygga. Byggsystem för framtidens naturliga sätt att bygga. Industriellt byggande är framtidens naturliga val. Byggnadsstommar i trä är i sig är självklart ingen nyhet, utan det har använts sedan urminnes tider.

Läs mer

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv.

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Renovera med Weber genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Weber Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Syftet med renovering är att återställa

Läs mer

Det är Vink essåplasts vision att vara den bästa leverantören av produkter för byggsektorn.

Det är Vink essåplasts vision att vara den bästa leverantören av produkter för byggsektorn. VINK essåplast Group AB Sedan etableringen 1989 har Vink Sverige servat marknadssegmenten industri, bygg samt skylt&reklam med idén att leverera plast där plast kan användas med fördel. Vink vänder sig

Läs mer

Hur vill du ha ditt nya utegolv? Underhållsfritt Stickfritt Slitstarkt Färgbeständigt Lång livslängd. Du ställer kraven. Vi har lösningen.

Hur vill du ha ditt nya utegolv? Underhållsfritt Stickfritt Slitstarkt Färgbeständigt Lång livslängd. Du ställer kraven. Vi har lösningen. Hur vill du ha ditt nya utegolv? Underhållsfritt Stickfritt Slitstarkt Färgbeständigt Lång livslängd Du ställer kraven. Vi har lösningen. Skönhet som varar Vackra, sköna och slitstarka golv finns inte

Läs mer

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET ENTREPRENAD LEVERANS AV INDUSTRIFÄRG BALLINGSLÖV STOBY FLYGAREGATAN12GATA ATANAN STOBY VÄXJÖ STOBY HALMSTAD BUTIK & ENTREPRENAD BUTIK, ENTREPRENAD, INDUSTRI & HUVUDKONTOR OKVÄGEN 6 BALLINGSLÖV STOBY NÄSSELVÄGEN

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN 72 BOSTAD NACKA Jurymotivering: Den funkisinspirerade Mannagrynskvarnen vid inloppet till Stockholms hamn givetvir q-märkt har förvandlats till ett flerbostadshus. Dock utan att den rustika fabriksmiljön

Läs mer

Pallställ. Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall

Pallställ. Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall Pallställ Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall Weland för säkra och rationella lager Pallställ Sid. 3-6 Utdragsenheter Sid. 7 Grenställ Sid. 8-9 Listställ Sid. 10 SVENSKTILLVERKADE KVALITETSPRODUKTER

Läs mer

AFFÄRSIDÉ Svets & Montage Industri Partner AB ska, på bas av hög teknisk nivå, tillhandahålla metallprodukter, industritjänster och systemlösningar i

AFFÄRSIDÉ Svets & Montage Industri Partner AB ska, på bas av hög teknisk nivå, tillhandahålla metallprodukter, industritjänster och systemlösningar i AFFÄRSIDÉ Svets & Montage Industri Partner AB ska, på bas av hög teknisk nivå, tillhandahålla metallprodukter, industritjänster och systemlösningar i en helhet som ger kunden stabilitet, trygghet och kvalitet.

Läs mer

Lindab Systemline Hallar. Lindab Systemline TM. Lindab Hallar En presentation av våra hallar

Lindab Systemline Hallar. Lindab Systemline TM. Lindab Hallar En presentation av våra hallar Lindab Systemline TM Lindab Hallar En presentation av våra hallar Affärsbyggnader Lager, handel, bilhallar, verkstad, industri m.m. Sporthallar Ridhallar, bollhallar, ishallar m.m. Lantbruksbyggnad Djurstall,

Läs mer

Bostäder För bättre boende och god ekonomi

Bostäder För bättre boende och god ekonomi Bostäder För bättre boende och god ekonomi Betong Abetong ett naturligt val ett unikt material Låt oss slå fast det med en gång: vi på Abetong är hängivna det vi jobbar med, men undra på det. Under de

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

Pelare Prefabricerade betongpelare

Pelare Prefabricerade betongpelare 32 GSC Pelare Prefabricerade betongpelare Montering av prefab betongpelare Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och

Läs mer

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE TEGEL LEVER LÄNGRE Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE DET GÄLLER vår hälsa När vi bygger nytt eller renoverar, tänker vi mycket på om ekonomin är hållbar. Under de senaste åren har vi även uppmärksammat

Läs mer

Ett grundläggande helhetskoncept. Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet

Ett grundläggande helhetskoncept. Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet Ett grundläggande helhetskoncept Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet Innehåll: s 3 s 4-5 s 6 s 7 s 8-9 s 10 s 11 s 12 s 13 s 14 VD har ordet Pålning Spontning Dragstag Grundförstärkning Referenser

Läs mer

Hansen UnitAl. elementfasad

Hansen UnitAl. elementfasad Hansen UnitAl elementfasad Hansen UnitAl elementfasad Referensobjekt WTC Malmö 16-39 Forum Jaren Stavanger 42-51 Novozymes Bagsværd Köpenhamn 52-71 2 2 3 3 Projekt Hansen UnitAl 4 4 5 5 Vertikalsnitt Skala

Läs mer

mjölby Trygga bilaffärer i 30 år

mjölby Trygga bilaffärer i 30 år mjölby Trygga bilaffärer i 30 år 2 Bilplåt Billackering Plastreparationer Bilrutor Tel Linköping 013-10 23 85 www.belami.nu 3 Välkommen till Bilhallen i Mjölby! Bilhallen i Mjölby är ett familjeföretag

Läs mer

Förstudie av formfräsning

Förstudie av formfräsning Förstudie av formfräsning För tillverkning av formar för cement- plast- och gjuteriföretag sker modellframställning i olika stadier. För att möta framtiden med snabba omställningar och innovationer framställer

Läs mer

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare.

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Limträ. Styrka, formstabilitet och skönhet. Limträ är ett byggmaterial som skapar möjligheter. Både för professionella yrkesmän och hemmabyggare med visioner om

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Åke Mård presenterar energiklokt och fuktsäkert byggande. Ny teknik: Koljern

Åke Mård presenterar energiklokt och fuktsäkert byggande. Ny teknik: Koljern Åke Mård presenterar energiklokt och fuktsäkert byggande. Ny teknik: Koljern FOAMGLAS cellglasisolering Ekologiskt och Hållbart: Cellglas är det enda isoleringsmaterial, som håller ett helt liv: det försämras

Läs mer

Häst. ridhus och stall

Häst. ridhus och stall Häst ridhus och stall Bäste hästägare Med den här broschyren vill vi visa dig en del av det vi hittills byggt till svenska hästägare. Vi hoppas att det kan inspirera dig till att tillsammans med oss utforma

Läs mer

Vi kan brandskydd. Brandskyddsmålning Brandisolering Brandtätning

Vi kan brandskydd. Brandskyddsmålning Brandisolering Brandtätning Vi kan brandskydd Brandskyddsmålning Brandisolering Brandtätning Kompetens och erfarenhet för bästa resultat Det finns få saker som kan vara så förödande som en brand. Bränder i byggnader och konstruktioner

Läs mer

Tonsjökvalitet för din framgångs skull

Tonsjökvalitet för din framgångs skull Tonsjökvalitet för din framgångs skull 2 Vilken produkt ska vi göra åt dig? Oavsett om du behöver en enda produkt, till exempel ett högpresterande hjulnav för en extrem sportbil eller en oändlig serie

Läs mer

Betongvaruindustrin Samhällsbyggaren

Betongvaruindustrin Samhällsbyggaren Betongvaruindustrin Samhällsbyggaren Innehåll Bygga med betong 3 Betongvaror 3 Fabriken 4 Arbetsplatsen 5 Konstruktion 7 Produktion 7 Betongtillverkning 7 Betongmassan består av 7 Egenskaper 8 Formarbete

Läs mer

Vi skapar rymd, luft och möjligheter

Vi skapar rymd, luft och möjligheter Vi skapar rymd, luft och möjligheter Alla borde ha en riktig balkong På balkongen upplevs årstidernas skiftningar. Här finns ljus och luft som ger livskvalitet. Balkongen ger lägenheten en extra dimension

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Beprövat isoleringsmaterial med många fördelar

Läs mer

BYGG ENKELT I TRÄ. Goda rum LIMTRÄ KERTO. Levande material för inspirerande miljöer

BYGG ENKELT I TRÄ. Goda rum LIMTRÄ KERTO. Levande material för inspirerande miljöer LIMTRÄ KERTO OM MOELVEN Moelven Töreboda har producerat och levererat limträ till byggen sedan 1919 och ligger i Töreboda, vid Göta kanal. Förutom produktion av standard- och specialbalkar erbjuder Moelven

Läs mer

VÅRA STARKA ARGUMENT

VÅRA STARKA ARGUMENT VÅRA STARKA ARGUMENT - Snabba besked - Fast pris - Flexibla lösningar - Hög kvalité på alla komponenter Skälen till att du skall välja en hall från RossCon AB är många. Vi levererar hallar för alla ändamål,

Läs mer

Högsta betyg i hållbart byggande. Unikt projekt ställer krav. Välj rätt byggmetod. Utökad verksamhet. NYHETER prefabricerade betongelement

Högsta betyg i hållbart byggande. Unikt projekt ställer krav. Välj rätt byggmetod. Utökad verksamhet. NYHETER prefabricerade betongelement #1 NYHETER prefabricerade betongelement 2012 Högsta betyg i hållbart byggande Unikt projekt ställer krav Välj rätt byggmetod Utökad verksamhet Ansvarig utgivare: Inge Andersson Redaktör: Anna-Maria Lundgren,

Läs mer

Mean. Green. Lean. Puupäivä, Helsinfors 27 oktober 2011. Rationellt byggande sunt boende www.lindbacks.se

Mean. Green. Lean. Puupäivä, Helsinfors 27 oktober 2011. Rationellt byggande sunt boende www.lindbacks.se Mean. Green. Lean Puupäivä, Helsinfors 27 oktober 2011 Ett familjeföretag i fjärde generation Företaget grundades 1924 Från Byasåg till industriellt byggande LINDBÄCKS GROUP LINDBÄCKS PORSÖN AB LINDBÄCKS

Läs mer

service & after sales The sideloader specialist

service & after sales The sideloader specialist service & after sales The sideloader specialist 2 Världsledande och alltid nära våra kunder HAMMAR Maskin AB utvecklar, tillverkar och marknadsför en mobil självlastande containerutrustning, sidlastare,

Läs mer

Spiraltrappor, inomhus

Spiraltrappor, inomhus Spiraltrappor, inomhus Trappor med högsta kvaliten. Spiraltrappor från Floby Durk AB Floby Durk AB grundades 1979. I Floby är vi ca. 15 anställda och förfogar över en tillverkningsyta på ca. 2500 m 2.

Läs mer

Totalentreprenör för alla sorters tak

Totalentreprenör för alla sorters tak 2 3 Johan, Dick, Kalle och Andreas. Totalentreprenör för alla sorters tak Karlaplans plåtslageri är en heltäckande takentreprenör som kan lösa alla dina behov av takentreprenader. Med en historia som sträcker

Läs mer

Ungdoms Bostads Projekt 2013. Del 1. Idéer presenterade nedan kan implementeras i övriga bostads projekt, villor och kontor.

Ungdoms Bostads Projekt 2013. Del 1. Idéer presenterade nedan kan implementeras i övriga bostads projekt, villor och kontor. Ungdoms Bostads Projekt 2013 Idéer presenterade nedan kan implementeras i övriga bostads projekt, villor och kontor. Del 1 Detta material är ZODIAK Arkitekter AB egendom och skyddas av lagen om upphovsmannarätt.

Läs mer

KLAR. Design & Projektering. Välkomna! Till en kort information om vår verksamhet.

KLAR. Design & Projektering. Välkomna! Till en kort information om vår verksamhet. KLAR Design & Projektering Välkomna! Till en kort information om vår verksamhet. KLAR - Glassystem & beslag En presentation Vår affärsidé och ambition är att tillhanda hålla tjänster och funktioner med

Läs mer

det stensäkra alternativet Husgrunder Maskinell stenläggning Maskinuthyrning

det stensäkra alternativet Husgrunder Maskinell stenläggning Maskinuthyrning det stensäkra alternativet Husgrunder Maskinell stenläggning Maskinuthyrning Niklas Pettersson är VD och andra generationen i ledningen för företaget. Vi tummar inte på kvaliteten: Välkommen till 40 års

Läs mer

En professionell partner till industrin

En professionell partner till industrin En professionell partner till industrin Det handlar om att svara upp mot högt ställda krav LAGERKOMPONENTER I NORDEN AB erbjuder ett genomtänkt program av kvalitetskomponenter till industrin. Sortimentet

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering sparar energi och pengar

Miljövänlig cellulosaisolering sparar energi och pengar Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering sparar energi och pengar Cellulosaisolering är energibesparande och ger samtidigt ett friskt och behagligt inomhusklimat. NYHET! icell

Läs mer

Ingredienserna i industriellt och industrialiserat byggande. Professor Lars Stehn Byggkonstruktion - Träbyggnad

Ingredienserna i industriellt och industrialiserat byggande. Professor Lars Stehn Byggkonstruktion - Träbyggnad Ingredienserna i industriellt och industrialiserat byggande Professor Lars Stehn Byggkonstruktion - Träbyggnad Byggandets effektivisering Snabbare leveranser Bättre kvalitet Lägre priser Pressade byggtider

Läs mer

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD KONSTRUKTION Här visar vi på detaljer och bilder på Trivselhus gedigna konstruktion, indelat i: DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET Varje hus ritas unikt för varje kund och vi lägger stor omsorg över

Läs mer

Confalt TÄNK DIG ETT SLITLAGER SÅ STARKT SOM BETONG, LIKA FLEXIBEL SOM ASFALT MEN UTAN FOGAR

Confalt TÄNK DIG ETT SLITLAGER SÅ STARKT SOM BETONG, LIKA FLEXIBEL SOM ASFALT MEN UTAN FOGAR Confalt TÄNK DIG ETT SLITLAGER SÅ STARKT SOM BETONG, LIKA FLEXIBEL SOM ASFALT MEN UTAN FOGAR LAGERHALL CONFALT - Stark, flexibel och fogfri beläggning EGENSKAPER Perfekt kombination av styrka och flexibilitet

Läs mer

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus K O N T O R Snabbaste sättet att få kontoret att växa Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus Enkelt och bekymmersfritt Att hyra moduler är den idealiska lösningen på tillfälliga

Läs mer

S K O L A. Flexibla lokaler för en bra skolmiljö. Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt

S K O L A. Flexibla lokaler för en bra skolmiljö. Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt S K O L A Flexibla lokaler för en bra skolmiljö Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt Stabil konstruktion och hög kvalitet Om elevantalet förändras eller om förutsättningarna

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

blivit hänvisad till längre leveranstider.

blivit hänvisad till längre leveranstider. expresssortiment komplett leverantör Med Swedoor som dörrpartner får du marknadens bredaste sortiment, bästa service och förutsättningar att tillgodose alla dina behov. Tillgänglighet är ofta en av de

Läs mer

Projektering och produktion HÄFLA BRUKS AB

Projektering och produktion HÄFLA BRUKS AB GALLERDURK Projektering och produktion HÄFLA BRUKS AB GALLERDURK projektering och produktion Gallerdurk är lämplig för en rad olika ändamål såsom gångtrafik, tung fordonstrafik, offshore, staketgaller

Läs mer

Nr 12-2012 årgång 19. Traktor med vagn. i stället för dumper ENERGI. Din ENTREPRENADtidning inom Anläggning, bygg, PARK och Grönyta

Nr 12-2012 årgång 19. Traktor med vagn. i stället för dumper ENERGI. Din ENTREPRENADtidning inom Anläggning, bygg, PARK och Grönyta Nr 12-2012 årgång 19 Traktor med vagn TEMA: ENERGI i stället för dumper Din ENTREPRENADtidning inom Anläggning, bygg, PARK och Grönyta 32 CONPOT TESTAR AV FILIP NILÉHN Att köra med dumpervagn och traktor

Läs mer

Kundanpassade rullformade profiler

Kundanpassade rullformade profiler Kundanpassade rullformade profiler Under snart femtio år har vi gjort profiler till vår profil ROBUST RULLPROFILER tillverkar rullformade profiler för industrin. Det har vi gjort i snart femtio år. Utan

Läs mer

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige -

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige - Byggmaterialindustrierna - en viktig näring för Sverige - Ett samhälle blir aldrig färdigbyggt Nya vägar, skolor och bostäder har i alla tider setts som tecken på välstånd och framsteg. Byggnader och infrastruktur

Läs mer