Tillsammans bygger vi framtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsammans bygger vi framtiden"

Transkript

1 Tillsammans bygger vi framtiden

2 2 OM OSS Glädjen ligger i att vara till nytta! Oavsett hur ödmjuk du är tror vi att du njuter av att se ditt färdiga byggnadsverk vare sig det är ett bostadshus, ett köpcenter eller en jättelik arena, en fin bro eller något annat. Känslan av att ha färdigställt något som kan stå kvar i generationer och som kan påverka människors liv på ett positivt sätt är svårslagen. På Kynningsrud ser vi en glädje i att få vara med och hjälpa dig att lösa den uppgiften. Ärlighet Lojalitet Entusiasm Inom Kynningsrud vill vi vara till nytta för våra kunder och för samhället i stort. Våra gemensamma värderingar hjälper oss att varje dag i alla situationer vara det. På ett väldigt handfast sätt kan vi på olika nivåer alltid återkomma till de tre orden ärlighet, lojalitet, entusiasm och avgöra om vi är på rätt väg. Grunden är våra medarbetare och den atmosfär vi delar. Vi har en fantastisk, öppen och glädjefylld atmosfär, vi vet vad som krävs av oss och vi ser till att ha roligt på jobbet. Välkommen att dela den med oss! Lars Andersson, Marknadschef Jon Jansson, Försäljningschef Vi utför kompletta stålentreprenader Stålkonstruktioner Specialtrappor och exklusiva räcken Projektering i 3D Repslagaregatan 4, Uddevalla

3 3 Den som får vara med om att utveckla och modernisera samhället upplever sitt arbete som meningsfullt och sig själv som privilegierad. MASKINUTHYRNING Vi har ett brett utbud av liftar, byggmaskiner, bodar, anläggningsmaskiner, utbildning och säkerhet. Allt serverat och organiserat med vår personliga service. För mer info besök stavdal.se

4 4 HISTORIA Vår historia Efter andra världskriget, år 1946, grundade byggmästare Bjarne Kynningsrud företaget som genom åren skulle utvecklas till dagens Kynningsrud med verksamhetsområdena Prefab, Grundläggning, Fastighet och Kran. Efter kriget rådde byggiver i Norge, och förutom byggföretaget grundade Bjarne även ett företag inom maskinentreprenader. År 1967 köptes den första mobilkranen in. Bjarne avled emellertid 1970 och äldste sonen Harald tog över det lokala företaget i Halden. Han riktade in verksamheten på mobilkranar, montage av betongelement och pålning/spontning. Detta medförde en satsning på ett större geografiskt område i det norska Østlandet. År 1977 etablerade Harald företaget Bj. Kynningsrud AS, där han nu är styrelseordförande. Harald är idag styrelseordförande i Nordic Crane Group och alla Kynningsrudföretagen utom Kynningsrud Grundläggning, där han är styrelseledamot.

5 5 Grundar fabrik i Sverige Bj. Kynningsrud AS växte snabbt genom förvärv och organisk tillväxt, företagets marknad utökades till att omfatta både Norge och Sverige. År 1997 etablerade Kynningsrud en egen fabrik för produktion av betongelement i Uddevalla. Med utgångspunkt både i Fredrikstad och i Uddevalla öppnades stora möjligheter för Kynningsrud Prefab, som i dag är en komplett leverantör på den norska och den svenska marknaden. Kynningsrud Prefab har under flera år varit inne i en stark investeringsfas och har ökat produktionskapaciteten varje år. Startar med HD/f-tillverkning Den första produkten Kynningsrud startade att tillverka vid sin fabrik var håldäck. Sedan är det ni kunder som bidragit under åren till vår fortsatta utveckling och vilka produkter vi ska tillverka. Därför erbjuder vi idag marknaden en fullsortimentsanläggning inom betongprefab med: HD/f, TT, RV, SW, Pelare RP samt OP, förspända och slakarmerade balkar med enkel- eller dubbelhylla. Håldäcken utgör fortfarande den största produkttypen, med skiftkörning har vi möjlighet att anpassa produktionen mellan och m²/år. På så sätt erbjuder vi våra kunder en kostnadseffektiv lösning eftersom vi tillverkar stora volymer med en liten formpark. VI TAR HAND OM ERA TRUCKAR! UTHYRNING & FÖRSÄLJNING. VI REPARERAR, SERVAR OCH RENOVERAR ALLA TYPER AV TRUCKAR

6 6 KONCEPT Vi ger dig helheten Kynningsrud Prefab är en stomentreprenör vi projekterar, tillverkar och monterar betongelement och stålkonstruktioner som utgör stommen för alla sorters byggnader. Det handlar ofta om riktigt stora byggnader som sport- och nöjesarenor, parkeringshus, shoppingcenter men även om skolor och bostäder. Vi gillar utmaningar och tycker om när vår kreativitet sätts på prov. Betongens alla fördelar Fördelarna med prefabricerade betongelement är många och de skiftar mellan de olika koncepten. De är utmärkta byggklossar för stora sport- och konsertarenor där man vill ha stora öppna ytor som tål en extremt hög belastning, tänk till exempel på en dansande konsertpublik. Betong är dessutom ett väldigt bra ljudisolerande material som inte brinner eller möglar, vilket är en avgörande fördel för i stort sett alla koncept. Genom att utnyttja de långa spännvidder som håldäck tillåter, är möjligheterna näst intill oändliga för till exempel kontor, shoppingcenter och andra platser där man vill ha stora öppna ytor utan för många bärande väggar. Om du behöver smideskonstruktioner Vi projekterar, tillverkar och levererar högkvalitativa smideskonstruktioner, vilket ger dig en helt komplett stomentreprenör. Vi ger dig helt enkelt alla möjligheter att bygga exakt det du vill ha. Borrning och sågning i betong Rivnings- och markarbeten Lastbilar och entreprenadmaskiner i Uddevalla AB Vi utför: Diamantslipning och stålkuleblästring Redovisningskonsultationer Maskinuthyrning povel PROCESSORIENTERAD VERKSAMHETSLEDNING

7 7 Totalleverantör av elinstallationer och service för Kynningsruds fabrik och fastighet Cement för alla dina projekt. Jörgen Kocksgatan 4, SE Malmö, Sweden. Tel

8 8 HMS

9 9 HMS: Hälsa Miljö Säkerhet HMS går alltid först på Kynningsrud, oavsett vem du möter och om det sker på ett bygge eller på ett kontor kommer du att se att principen är en röd tråd inom företaget. Målet är helt enkelt ett skadefritt företag med nöjda kunder och nöjda anställda. Alla uppdrag inom alla verksamhetsområden genomförs med högsta tänkbara säkerhet och kvalitet. För oss ska det vara lika naturligt som att andas att först göra en korrekt riskbedömning och sedan agera efter den. Den viktigaste resursen Det är personalen som gör vår verksamhet möjlig, med engagemang, gott kamratskap och en hög servicevilja bygger de en mängd fina projekt. Vårt mål är att varje medarbetare ska känna sig betydelsefull och trivas med sina arbetsuppgifter, som utförs i en inkluderande arbetsmiljö. Ett väl synligt och tydligt ledarskap i kombination med motiverade medarbetare är en förutsättning för att skapa en trevlig arbetsplats med Hälsa, Miljö och Säkerhet i fokus Kynningsrud är ett miljöval! Det är ingen slump att man i vår profilering ser den gröna färgen, vi är ett företag som tar ansvar. Förutom att återanvända härdad spillbetong tar vi även vara på den färska spillbetongen. Den tvättas ren, ballast och slamvatten återanvänds. Sida iqb_186x135:layout Stomsystem av samverkanskonstruktioner i stål och betong Marknadens enda i fabrik prefabricerade stomsystem med samverkan stål och betong med inbyggt brandskydd R60 alternativt R90 som inte behöver stämpas vid montage Dessutom är IQB stomsystem CE-märkt enligt SS EN samt utförande enligt SS EN BVD-bedömt med utlåtande Rekommenderas snabbare vid montage, vilket ger kortare byggtid mer kostnadseffektivt än jämförbara system sett till totalekonomi kvalitetssäkerställt genom att tillverkning sker inomhus i klimatkontrollerad miljö fritt från uttorkning uppåt i bjälklagskonstruktionen, vilket annars gör att mattor och annan ytbeläggning släpper För ytterligare information kontakta VSAB VÄSTSVENSKA STÅLKONSTRUKTIONER AB Jungmansgatan 16, Lidköping vsabgruppen.se

10 10 FABRIKEN

11 11 En modern fabrik i ständig tillväxt I vår fabrik, som är en av Sveriges modernaste i sitt slag, har vi kapacitet att tillverka över ton betongprodukter per år. Och vi kommer att bli ännu större vår plan är att öka produktionskapaciteten ytterligare de kommande åren. Detta innebär att vi kommer att kunna erbjuda våra kunder ett stort urval av produkter kombinerat med en väl tilltagen tillverkningskapacitet. I fabriken arbetar vi mycket med miljöfrågor och vi är miljödiplomerade. För att minska miljöbelastningen vid betongtillverkning har vi kommit fram till att det går bra att använda bland annat kompositmaterial och flygaska som komplement till cement. Vi arbetar konstant med att hitta nya moderna och mer miljövänliga produktionsmetoder. Vi var till exempel först i Sverige med att inte använda naturgrus i vår betong. Vi värmer enbart upp våra gjutformar med lokalproducerad fjärrvärme. Detta och mycket mer gör att vi är väl förberedda när våra kunder har miljökrav. Din personliga betong- och grusleverantör Välkommen att kontakta oss Betong Grus & Berg swerock.se

12 12 KVALITET När man tänker på att husen vi bygger kommer att stå kvar här långt in i framtiden är det skönt att veta hur stabil kvaliteten är. På väg till förskolan pekar jag ibland ut hus vi byggt för mina barn, det gör mig stolt.

13 13 Skanna QR-koden och se våra CE-märkningar: Låt oss infria dina förväntningar om kvalitet Kynningsruds kunder får sina behov och förväntningar infriade av oss. Som kund ska du alltid vara förvissad om att du får rätt resultat. Därför lägger vi ribban högt både när det kommer till kompetensutveckling och vad gäller förbättringsarbete. Till exempel kvalitetssäkrar vi varje moment i både produktionen och vid monteringen av våra prefabricerade element. Betongens kvalitet är jämn och hög. Alla våra produkter är CE-märkta. Det är något särskilt med att bygga de där stora byggnaderna som ska stå kvar långt in i framtiden. Det handlar både om att bygga in rätt funktioner och om tekniska lösningar så att husen är rätt rustade för framtiden. Men det handlar också om arkitekters drömmar om djärva vinklar och till synes oändliga spann som väcker känslor långt framåt. Vi finns i din närhet! Det viktigaste för oss att du är nöjd med ditt val av bil och oss som återförsäljare och serviceverkstad. Uddevalla - Kärranäsvägen 2, Fröland Tel

14 14 VÅRA PRODUKTER HD/f:

15 15 Långa spännvidder och fördelaktig ekonomi Tack vare rationella tillverknings- och montagemetoder är håldäckselementen ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ vid i princip alla typer av byggnationer. Dessutom ger håldäcken långa spännvidder något som både minskar behovet av antalet bärande konstruktioner och ger stora möjligheter till flexibla planlösningar. Håldäck är idag den i särklass mest använda betongelementprodukten inom skandinavisk byggmarknad. Modulbredden är mm, medan längden är valfri. Längden beror på vilken belastning modulerna ska tåla, vilken dimension som avses och mängden armering. Vi erbjuder olika variationer i höjd det som styr är bland annat kraven på belastning och spännvidder och på vilka brand- och miljökrav det handlar om. Typ Längd (m) Kapacitet (kn/m²) Vikt (kg/m²) HD/f HD/f ,3 362 HD/f ,3 397 HD/f ,7 436 HD/f Håldäckselement möjliggör stora idéer Håldäckselement är ett prefabricerat och planparallellt betongelement med längsgående hål. Användningsområdet är brett, främst används det som bjälklag och tak i affärs- och kontorsbyggnader, i skolor, hotell, industrier och parkeringshus. Det används även vid byggnation av bostäder. Med håldäck skapas snabbt en bra grund för ett fortsatt byggnadsarbete.

16 16 VÅRA PRODUKTER TT:

17 17 TT-element möjliggör kostnadseffektiva byggnader De vanligaste användningsområdena för TT-element är som mellanbjälklag och takbjälklag i parkeringshus och industrier, vilka ofta kräver höga laster och bra bärighet. Elementen är utformade som ett betongdäck med två balkar. Plattorna kan optimeras för takkonstruktioner och tillverkas i längder upp till 25 meter. Men TT-elementen har naturligtvis många fler användningsområden än så. Fråga oss så berättar vi mer. Spännlinor möjliggör spännvidden Den långa spännvidden möjliggörs med hjälp av spännlinor som löper inuti betongelementen. Vi använder linor från den svenska leverantören Fnsteel, vilket gör att vi har korta leveranstider och små lagerkostnader. Vi föredrar lokala leverantörer av material, på grund av både kvalitets- och kostnadsaspekter. Fnsteel Hjulsbro AB Nordens ledande tillverkare av spännarmering Scandinavian leading PC-strand supplier Skonbergavägen 43, Linköping Tel Fax

18 18 VÅRA PRODUKTER FASADELEMENT Hur vill du att fasaden ska se ut nu och om 20 år? En snygg fasad lyfter vilket hus som helst. Med prefabricerad betong finns oändliga möjligheter att skapa unika fasader, både när det handlar om färg, form, yta och struktur berätta för oss hur du vill att det ska se ut så tillverkar vi och levererar efter dina önskemål. Den grafiska betongens mönster håller lika länge som betongen. Fasadväggar kan du få i många olika utföranden - målat, putsat, terrazzo, teglat och i grafiska mönster. Grafiska mönster Man gjuter betongväggen på ett mönstrat papper, när man river av pappret är mönstret kvar. Effekten kommer helt enkelt av att cementen härdar olika, därefter spolas elementen och man tvättar fram stenmaterialet. Vi kan färga in betongen i ett flertal nyanser. Bilden till höger visar Harald Kynningsrud i grafisk betong. Vi är stolta huvudleverantörer av ingjutningsgods till Kynningsrud Prefab Let s connect Solbräckegatan Kungälv Sweden Tel Du hittar oss även i Norge: Pretec AS Tlf

19 19 Kunskap och kvalitet OLSSONS TRÄVAROR Gamla Höviksnäs, HÖVIKSNÄS Tel CE-märkt ingjutningsgods från Skandinaviska Byggprodukter Väst AB Byggnadsmaterial Trävaror Snickerier

20 20 VÅRA PRODUKTER BÄRANDE STOMMAR Pelare, balkar och oisolerade väggar Enkelt förklarat kan man säga att pelare och balkar används i alla konstruktioner där det inte finns väggar som bärande element. Betongpelare och betongbalkar används med stor fördel då vi vill uppnå långa spännvidder eller höga våningshöjder. I stora konstruktioner innebär det oftast en avsevärt bättre ekonomi att använda betong istället för stål, men självklart kan vi även leverera stålbalkar om du hellre vill ha det. Hållbart i aggressiva miljöer Ytterligare en fördel är att pelare och balkar i betong passar extra bra i så kallade aggressiva miljöer, som i exempelvis parkeringshus, där betongens beständighet är överlägsen stålets. Väggar för byggnader i alla former Oisolerade och massiva väggar används ofta i bärande syfte och med fördel i stabiliserande trapphus. Väggarna går att förbereda med olika saker, till exempel vent- och elkanalistion. Vad vill du att vi förbereder dina väggar med? Våra oisolerade väggar levereras oftast med rollad yta, men kan givetvis kompletteras med olika typer av ytbehandlingar. Det finns mängder av olika alternativ att välja på, precis som för våra fasader mönster och färger kan göra underverk. JS Sverige AB Jörgen Kocksgatan 3 S Malmö T/ F/ W/ jssverige.se

21 Vi vet vad vi kan, och vi är bra på det. Betongtrappor med eftermonterad italiensk Terrazzo. 21

22 22 VÅRA PRODUKTER MASSIVA BJÄLKLAG Extruderad platta, RD/fE /1200 Vi kan lanserera en helt ny produkt på marknaden, en extruderad massivplatta- RD/fE. Massiva bjälklag används ofta vid byggnation av bostäder. En anledning är att den solida betongmassan erbjuder en mycket god ljuddämpning mellan våningsplanen och att plattorna dessutom är lätta att montera. Massiva element kan också användas som passbitar till håldäcksbjälklag. Som när det gäller alla våra betongprodukter sker tillverkningen inomhus. Det innebär att vi gjuter dem i torr och rätt tempererad miljö, vilket garanterar att elementen är ordentligt härdade innan leverans till byggarbetsplatsen. Massiv platta, RD, RD/f Som komplement till vår extruderade platta har vi den traditionella massivplattan, som du kan få som slakarmerad eller förspänd. I dessa plattor kan vi gjuta in de flesta typer av installationer, till exempel el-kanalistation eller avloppsgrodor (VVS). Håldäckspluggar och påldistanser för byggindustrin Muovitekniikka V. Riittinen & Co Muovitekniikka V. Riittinen & Co / HR-PLASTICS OY Siivikkalantie 53, FI Siivikkala, Finland / telefon / fax / HR-PLASTICS OY

23 23 Gradängelement Utan att behöva förklara närmare varför, så känns det tryggare att sitta på en läktare av betong än en läktarkonstruktion av trä eller metall. Det beror på stabiliteten men också på brandsäkerheten. Dessutom är betong ett både väderbeständigt och hållbart material, vilket gör att det fungerar lika bra i inom- som utomhusmiljö.

24 24 VÅRA PRODUKTER BALKONGER & LOFTGÅNGAR EN LEVERANTÖR ATT LITA PÅ! Wassénsväg 1, Uddevalla Tel:

25 25 Utomhusrum som ger extra dimension Balkonger och loftgångar ger ytterligare dimension till ett flerbostadshus och skapar en oas i den ofta ganska slutna miljön. Det extra utrymmet som skapas skänker rekreationsmöjligheter på en relativt liten yta. På Kynningsrud Prefab producerar vi balkonger och loftgångar i flera olika storlekar, strukturer, färger och former. Vår uppgift är att gjuta säkra och hållbara konstruktioner efter beställarens önskemål och krav. Med variationer i förspända eller slakarmerade betongelement finns alla möjligheter att skapa den yta du vill ha i ditt bygge. Kom med din idé till oss så hittar vi rätt konstruktionslösning.

26 26 VÅRA PRODUKTER SPECIALELEMENT Vi är en flexibel och pålitlig leverantör av prefabricerade betongelement Sandwichelement Väggelement Sockelelement Fundament

27 27 Kynningsrud med extra allt Förutom alla de produkter som man vanligtvis förknippar med en stomleverantör, har vi också stor erfarenhet av det vi kallar specialprodukter alltså den typ av produkter som inte tillverkas i parti och minut utan som oftast är unika för just ett speciellt ändamål. Bjälklagsplattor till brobyggen, vågbryggor som används när exempelvis lastbilar vägs med eller utan last kajelement och bostadsmoduler är bara några av de specialprodukter som tillverkats och levererats från fabriken i Uddevalla. Förutom olika ytor såsom infärgat, mönstrat, terrazzoslipat etc kan vi även erbjuda olika typer av naturmaterial ingjutet. Inte bara det, vår sliprobot ger fantastiska möjligheter till fräsning av texter eller symboler. Har du en idé om en specialprodukt du vill ha, tveka inte att kontakta oss. PRECAST SOLUTIONS BUILT FOR YOUR NEEDS

28 Välkommen på webben eller i Uddevalla: KYNNINGSRUD PREFAB AB Kasenabbevägen 11A Uddevalla Maila eller ring: Concept: JS Media Tools A/S Concept: JS Media Tools A/S 7228

kontor med den moderna bygglösningen.

kontor med den moderna bygglösningen. kontor med den moderna bygglösningen. Klokt. Modernt. Flexibelt. Vi brukar säga att det är typiskt Flexator. För det är precis vad det är. Väljer du att bygga ett kontor med våra typhus väljer du framtidens

Läs mer

Skapa en säkrare handel

Skapa en säkrare handel ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LÄS MER PÅ WEBBEN! WWW.KVALITETSSÄKRING.NU Nr 10 FEBRUARI 2015 CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING Missa inte BYGGBRANSCHEN Underleverantörer

Läs mer

WWW.MIAMIPOOL.SE. Härliga ögonblick, varje dag!

WWW.MIAMIPOOL.SE. Härliga ögonblick, varje dag! WWW.MIAMIPOOL.SE Härliga ögonblick, varje dag! LÅNG ERFARENHET MED INNOVATIONSANDA Snart är det 40 år sedan grundades. Ett familjeägt poolföretag med rötterna från Norrland. Vi har under åren lärt oss

Läs mer

Omtanke om hus och människor

Omtanke om hus och människor Omtanke om hus och människor JUNGMANSGATAN 15, 413 15 GÖTEBORG, TEL 031-42 84 00, FAX 031-42 84 50 www.kjellberg.se, fastighet@kjellberg.se oesterreichreklam.se Välkommen till ett personligt fastighetsföretag!

Läs mer

Högaktuellt. information till LAYHER AB:s kunder, medarbetare och partners nr 28 Mars 2014. Morgan Lindstam på Lindstams Bygg

Högaktuellt. information till LAYHER AB:s kunder, medarbetare och partners nr 28 Mars 2014. Morgan Lindstam på Lindstams Bygg Högaktuellt information till LAYHER AB:s kunder, medarbetare och partners nr 28 Mars 2014 Lightweight - starkare & lättare allt om fördelarna med det nya systemet sid 3 Morgan Lindstam på Lindstams Bygg

Läs mer

JUBILEUM U T A M R A R O C L U E B

JUBILEUM U T A M R A R O C L U E B JUBILEUM M R A U E B U T A 1972-2012 CO ARMATU LC R BEU BEULCO ARMATUR 1972-2012 R O C L Jubileum Vi firar hela året! Anders Dahlvig Vikten av långsiktigt ägande. KompLätt Gör det lätt för montören. Håkan

Läs mer

Villahissen Aritco 4000, Aritco 6000

Villahissen Aritco 4000, Aritco 6000 Villahissen Aritco 4000, Aritco 6000 TM Innehåll...2-3 Funderat på hiss?...4-5 6 Innehåll 26 9 23 En hiss - ett smart val...6-7 En hiss - ett enkelt val...8-9 En hiss- ett snyggt val...10-11 En resa börjar

Läs mer

Kraftförsörjning för framtiden

Kraftförsörjning för framtiden Kraftförsörjning för framtiden guarantee Inledning 2 Linjemontage Kraftförsörjning för framtiden 2 Efter 20 år i branschen har Linjemontage blivit en aktör att räkna med. Vår filosofi att erbjuda kundanpassade

Läs mer

Allt inom it snabbt och säkert

Allt inom it snabbt och säkert Allt inom it snabbt och säkert Simply Faster HISTORIK Per Eriksson, VD på Dustin sedan 2007 Inköp av it-produkter ska vara enkelt och gå snabbt 1984 startade Ulla och Bosse Lundevall familjeföretaget Dustin,

Läs mer

Vi är framtidens byggande.

Vi är framtidens byggande. Vi är framtidens byggande. Vi är din leverantör. Vad du än ska bygga. Helprefabricerat eller industriellt platsgjutet, det är frågan. Hos oss är valet enkelt. Vi har både och. Det är vi ensamma om på marknaden.

Läs mer

KÖRKORT A FÖR DÖRRSÄLJARE

KÖRKORT A FÖR DÖRRSÄLJARE KÖRKORT A FÖR DÖRRSÄLJARE Beijer Bygg - körkort för dörrar Innehållsförteckning Inledning 4 A-Körkort 4 Modul A1 Allmän dörrkunskap 5 Dörrars användningsområde...5 Modulmått och måttstandard...5 Hängning

Läs mer

STRÄNGBETONG MILJÖARBETE

STRÄNGBETONG MILJÖARBETE STRÄNGBETONG MILJÖARBETE Strängbetongs miljöarbete är en viktig aspekt av hela vår verksamhet. Från kundvärden, till inköp av material. 1 Miljöarbetet på Strängbetong Förr levde vi människor i tron att

Läs mer

YGG- & INREDNINGSGUIDEN

YGG- & INREDNINGSGUIDEN Bromma BROMMA KANSKE BÄST I SVERIGE PÅ BYGG OCH INREDNING? BYGG- & INREDNINGSGUIDEN Ett inspirationsmagasin från Bromma Byggcentrum! Massor av bygg & inredning tips för hela hemmet! Badrummet du drömmer

Läs mer

Totalentreprenör för alla sorters tak

Totalentreprenör för alla sorters tak 2 3 Johan, Dick, Kalle och Andreas. Totalentreprenör för alla sorters tak Karlaplans plåtslageri är en heltäckande takentreprenör som kan lösa alla dina behov av takentreprenader. Med en historia som sträcker

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I EN VÄRLD FULL AV SYSTEMVÄGGAR OCH IDÉER WANDERWALL PRODUKTKATALOG FRÅN MOELVEN EUROWAND. Moelven Eurowand moelven.

VÄLKOMMEN IN I EN VÄRLD FULL AV SYSTEMVÄGGAR OCH IDÉER WANDERWALL PRODUKTKATALOG FRÅN MOELVEN EUROWAND. Moelven Eurowand moelven. VÄLKOMMEN IN I EN VÄRLD FULL AV SYSTEMVÄGGAR OCH IDÉER WANDERWALL PRODUKTKATALOG FRÅN MOELVEN EUROWAND Moelven Eurowand moelven.se WANDERWALL PRODUKTKATALOG Produceras av marknadsavdelningen på Moelven

Läs mer

SVERIGES MEST älskade pool. FOLKPOOL DURAPOOL vår mest flexibla nyhet. 6 POOL- MODELLER för vårt nordiska klimat. Fylld med BADGLÄDJE

SVERIGES MEST älskade pool. FOLKPOOL DURAPOOL vår mest flexibla nyhet. 6 POOL- MODELLER för vårt nordiska klimat. Fylld med BADGLÄDJE SVERIGES MEST älskade pool FOLKPOOL vår mest flexibla nyhet 6 POOL- MODELLER för vårt nordiska klimat Fylld med BADGLÄDJE Planera din sommar tillsammans med oss! Snön faller lätt mot marken och det är

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

Hager specialisten inom elinstallation. Koncernen satsar starkt på egen produktutveckling och. och har 850 ingenjörer anställda

Hager specialisten inom elinstallation. Koncernen satsar starkt på egen produktutveckling och. och har 850 ingenjörer anställda Montage » Koncernen satsar starkt på egen produktutveckling och har 850 ingenjörer anställda för forskning och utveckling Hager specialisten inom elinstallation HAGER ELEKTRO ÄR ETT FAMILJEÄGT företag

Läs mer

Jobba hos oss. här hittar du möjligheterna

Jobba hos oss. här hittar du möjligheterna Jobba hos oss här hittar du möjligheterna 1 Överallt där människor arbetar och kommunicerar! För oss är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare som ger goda möjligheter till personlig utveckling

Läs mer

Utmärkelsen Årets uthyrningsföretag. till framgång. ID06 säkrar samarbetet med NCC i Hageby Centrum. Lipac stödjer Situation Stockholm

Utmärkelsen Årets uthyrningsföretag. till framgång. ID06 säkrar samarbetet med NCC i Hageby Centrum. Lipac stödjer Situation Stockholm N YA BILLIFTAR SOM TAR DIG UPP 26 METER PÅ NOLLTID ID06 säkrar samarbetet med NCC i Hageby Centrum Lipac stödjer Situation Stockholm Utmärkelsen Årets uthyrningsföretag en nyckel till framgång Nytt centralt

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

HEJ! In business. Lycka till!

HEJ! In business. Lycka till! HEJ! Att som självständig operatör driva en McDonald s restaurang är något av det roligaste, mest utmanande och mest utvecklande som finns. Att tillsammans med teamet på restaurangen vidareutveckla McDonald

Läs mer

PROTONEN. Nyheter från Proton Group

PROTONEN. Nyheter från Proton Group PROTONEN Nyheter från Proton Group 2:2008 Så klarar vi krisen i fordonsindustrin Möt Proton Finishings nya VD Hos Caretec går människan före tekniken Belysning på lager med intelligent armatur innehåll

Läs mer

vår största tillgång FJÄLLRÄVENS kärnvärden ÄR lilla gula

vår största tillgång FJÄLLRÄVENS kärnvärden ÄR lilla gula örnsköldsviks skönaste kundtidning nummer 1 Våren 2013 ett kundmagasin från ågrenshuset och lilla gula om Värdet av att synas. hur kreativ kommunikation kan föra Fram ditt budskap. FJÄLLRÄVENS kärnvärden

Läs mer

Parallella Extra Inkomster

Parallella Extra Inkomster Du kommer med den här specialrapporten kunna få reda på hur du också kan utöka dina månatliga inkomster med hjälp av internet. Detta utan att behöva bygga egen hemsida eller att sälja något. Jag heter

Läs mer

Från hopplöst projekt till succé!

Från hopplöst projekt till succé! Nyhetsbrev för näringslivet Sveriges vackraste? NYHETSBREv SEPTEMBER 2009 Från håbo marknads ab SKÖLDVÄGEN 2 746 50 Bålsta håbo kommun informerar BO STATISTIK OM HÅ KOMMUN Håbo i siffror 14st 24st 2,8%

Läs mer

EN HEL TIDNING FULLMATAD MED INSPIRATION! BYGG- PORTALEN GUIDAR DIG RÄTT! SIDAN 2. Här går de på djupet efter vatten och värme SIDAN 17

EN HEL TIDNING FULLMATAD MED INSPIRATION! BYGG- PORTALEN GUIDAR DIG RÄTT! SIDAN 2. Här går de på djupet efter vatten och värme SIDAN 17 Annonsbilaga FRÅN Bulldog Media Group AB i samarbete med byggportalen.se BYGGVAREN 9 maj 2012 2012 Bulldog Media Group AB BYGG- PORTALEN GUIDAR DIG RÄTT! SIDAN 2 Här går de på djupet efter vatten och värme

Läs mer