Kals-Bladet. Nummer 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kals-Bladet. Nummer 10"

Transkript

1 Kals-Bladet Nummer 10 Hösten 2007

2 Stor-Ada Ada har odet Hjärtligt välkomna till ett nytt nummer av Kals-Bladet Bladet! Vår verksamhet började som sig bör med att vi höll vår Kalsstämma. Våra stadgar säger att stämman skall hållas så nära Kaladagen Kal som möjligt men förlagt till närmaste helg. I år stämde det precis. Den 28 januari har Kal namnsdag. Grattis! Den formella delen i stämman avlöpte utan sen sensationer. sationer. En punkt som kan vara av intresse att meddela är att vi beslutade om att Kals Ådens stiftelse upphör och att tillgängliga medel förvaltas av Kalfullmäktige. Det blir enk enklare så, inte minst därför att vår mångårige ordförande nde i stiftelsen, Lennartt Carlsson, med ålderns rätt bestämt sig för att avstå från omval. Så gjorde också Curt Lindqvist från sitt uppdrag i KF.. Båda avtackades å det hjärtligaste! Avtackades gjordes också Disa och Sven Winterhag, vilka också skyllde på ålderns rätt att ta det lite lugnare framöver. framöver De som i det längsta gsta tvivlat på att detta kunde vara riktigt fick slutligen ge vika när vi ett par månader senare uppvaktade Sven på hans 80-årsdag. årsdag. Men Disa har ju många år kvar dit, det ser man ju. 1

3 Stor-Ada har odet I början av året informerades vi om Stig Allan Agroths bortgång efter en mycket långvarig sjukdom. Vi har mycket att tacka Stig Allan för, inte minst för att han gav sitt tillstånd att använda den utsökta teckning som pryder Kals-Bladets framsida. Kalslaget Majornas ordförande Erling Jensen representerade oss vid begravningen. Dottern framförde sitt tack till Kals Åden för uppvaktningen. Trots att vi inte kunnat disponera Torpet under våren har lokalfrågan kunnat lösas utan större problem. Vi försöker med de ringa medel vi förfogar över att få en inflyttning till stånd snarast. För närvarande ligger vad vi kan se verksamheten på byggnationsfronten nere under byggsemestern. Senaste nytt om inflyttningsmöjligheterna finns längre fram i Bladet. Något som inte störs av lokalproblem är vårt traditionella Kristi Himmelfärdsfirande i Älgtjärn. Där var som vanligt sång, glam och tjôt i vanlig ordning. Nytt för i år var att poängpromenaden förlades inomhus på grund av regnandet. Det blev lika trevligt som vanligt, trots detta. Och våfflorna smakade om möjligt ännu bättre! På bilden ses Sven Hagberg framsjunga sin egen visa om Röda Sten. Om vädret då var mindre lyckat blev det desto varmare när Kal-å- Ada framträdde vid Kopparmärra i juni. Lasse Brandeby försökte in i det sista att komma men tvingades avstå på grund av sin sjukdom. Vårt gamla Kal å-ada-par Ulf Källvik och Susanne Pettersson ersatte med den äran.vi önskar alla Ådensmedlemmar fortsatt ljuvligt sommarväder! 1

4 Göteborgiana Hisingens Kalslags artikel i Kals-Bladet nr 6 om Slottet på Ragnhilds- holmen fick oss att fundera över varför det övergavs bara några årtionden efter att det iordningställts. Vi tror oss ha funnit åtminstone två svar, troligen är det svaren i kombinationen som avgjort borgens öde. Det handlar om släktbråk och om en geologisk händelse. Varför övergav man en stark och fullt fungerande ringmursborg för att bygga ett nytt slott alldeles i närheten? Att Bohus behövdes som norsk bas 1308 är rimligt, men från 1311 kunde slottet på Ragnhildsholmen ha återfått sin gamla roll. Några omfattande byggnadsarbeten hade man knappast hunnit göra på Bohus och flyttningen innebar ett ekonomiskt slöseri. Det är här geologin kommer in i bilden. Historisk bakgrund Konungahälla med sitt läge vid Göta Älv var en betydelsefull stad under och 1200-talen, både på den handelsmässiga och på den politiska spelplanen. Ingen handelsstad stad i Norge var mäktigare än Kungahälla. Håkon Håkonsson anlade här en borg, den nämns första gången som färdig I äldre litteratur har den fått flera namn, en benämning är Kongahälla Slott. Borgen ansågs vara en av de starkaste i Norden pga. sitt fantastiska läge på en dominerande kulle. Slottet förlänades senare av Håkon V Magnusson till hertig Erik av Sverige då denne flytt till Norge, undan sin bror Konung Birger. Slottet kom att vara i Eriks händer några år framåt. Håkon ville dock ha tillbaka det och stegade ner till Konungahälla med en här i släptåg. Det visade sig vara svårt att inta slottet på Ragnhildsholmen och belägringen varade i fem veckor. Det var nu man anlade fästningen som kom att bli Bohus. 2

5 Göteborgiana Bagaholmens läge var tidigare inte aktuell som fästningsplats då ett stort jordfall hade täppt igen Göta Älv precis mellan nuvarande Bohus och Kungälv. Det började emellertid luckras upp under talets första decennium. Därför blev Ragnhildsholmens läge inaktuellt och borgens öde var avgjort. Kommande år lyckas konung Håkon ta tillbaka slottet, men kort därefter tar Erik tillbaka det ännu en gång. En fred ingås nu (1310) och slottet ges tillbaks till Håkon mot att dennes dotter Ingeborg ges som gemål till hertig Erik. (Då var Ingeborg 1 år gammal!) Vad man kunnat få fram så gavs slottet tillbaks någon gång mellan 1311 och Det är nu som slottet kommer i skymundan och fästningen på Bagaholmen blir central. Regenter bor nu här istället för på slottet på Ragnhildsholmen. holmen. Ragnhildsholmen nämns sista gången 22 mars 1311, då hertig Erik och hertig Valdemar utfäster sig att återlämna slottet till Håkon. Geologisk bakgrund Dagens landskapsbild längs Göta älv har till stor del formats genom ett antal större skred. Det äldsta noterade och (hittills) största skredet, Jordfallsskredet, skredet, inträffade omkring år 1150 på älvens östra sida i Bohus. Skredet omfattade i stort hela nuvarande Bohus samhälle och skredkanten ligger ca 1,5 km från älvens strandlinje. Idag är E45, järnvägen, industriområde med bland annat Eka Chemicals, i huvudsak byggt på dessa skredmassor. Fortsätter på sida 14 3

6 Låt från förr Minns Du. Text: Musik: Sune Haag Mac Pehrson Minnes du tider från vår gamla stad När som madamerna gick där i rad Kungstorgsbasaren o Ferdnands palä Kålle å Ossbon var me Uti paraden ner för Avenyn Kålle han sa: Vacker syn, Ser du Johanna så vacker hon står I Brunnsparken år efter år? Kungshall var inne, och Sprängkullen me Edith hon spela så alla sjöng me Malte han lira modernt och var bra, Kålle å Ossbon dom sa: De e la skönt när på Jazzen vi går Att Beda hon står där hon står Framför polketten och tar varje chans Att Oskar skall bjuda till dans. Du som minns tider från vår gamla stad, SKF,Götaverken, Volvo, var glad För alla jobb som de gav oss och ger Tänk ock på allt som glädje ger Storan, Rotundan och vårt Liseberg Bland många som satt sin färg I alla tider och med sina torg Skön du förblir GÖTEBORG! 4

7 Hisingens Kalslag Sannegården Gården har tydligen fått sitt namn av den stora sandås, som den låg på - en bit från Lindholmen. Den var redan på medeltiden en Kungsgård, men skall man koppla de stora bautastenarna, som fortfarande står utanför Lundby nya kyrka och som anses ha legat i anslutning till gården, kommer man ju mycket långt tillbaka i tiden. Sannegården har haft många olika ägare och varit både kronogård, skattegård och frälsegård. Historiskt belagt, enligt Gustaf Brusewitz, är att Drottning Margaretha år 1410 härifrån utfärdat ett gåvobrev på några gårdar i Västergötland. Senare har gården tillhört släkten Oxenstierna, men år 1734 blev den inköpt till biskopens i Göteborg sommarställe, istället för Burgården. Gårdens trädgårdar och fiskdammar lär ha varit berömda, enligt Johan Oedman. Lundby införlivades 1906 med Göteborg och man beslutade då att anlägga en hamn i Sannegårdsviken. Detta tog givetvis ganska lång tid, eftersom arbetet inte minst inkluderade muddring. Hamnen blev känd speciellt för sin kolimport, men numera blir den väl mera omtalad som en av Göteborgs Gräddhyllor. Så här såg det ut på talet enligt boken Hamnbilder i Göteborg. BM 5

8 Hisingens Kalslag Signalberget på Hisingen Söder om Lilleby havsbad på Hisingen ligger ett berg som kallas Telegrafberget. Hur kan det nu komma sig, att det fått ett sådant namn? En filial till Telegrafverket, undrar någon. Nej, Telegrafverket har aldrig varit utlokaliserat till Hisingen, utan det rör sig om Verkets föregångare; den Optiska Telegrafen, som hade en station på berget. Därför kom det att heta Telegrafberget. Tidigare hette det Vetteberget, vilket betyder Vårdkaseberget, och utgjorde tydligen ett led i det urgamla larmsystem som de norska vårdkasebergen utgjorde. Det är alltså ett signalberg, med mycket gamla traditioner. Sverige var ett land, som närmast efter Frankrike inrättade det signalsystem som använde optiska signaler, d.v.s. synliga sådana. En metod var med rörliga armar, ett slags semaforer på inbördes synavstånd mellan varandra. I Göteborg använde man istället plåtluckor, som satt fast på armar. Telegrafmeddelandena gick mellan Marstrand och Göteborg och innehöll huvudsakligen uppgifter om fartygs ankomst och avgång. Den optiska telegrafställningen i Marstrand satt uppe på Carlstens fästnings höga redutt. Den härrörde från år 1801 och efterträddes av den elektriska telegrafen, som kom på 1850-talet. Signalerna gick från Carlsten till Telegrafberget på Hisingen, därifrån till Telegrafberget vid Nya Varvet och vidare till telegrafstationen på Otterhällan. Senare inrättades en gren av den optiska telegrafen över Brännö till Vinga. Denna drogs in först Ovanstående är ett utdrag ur en artikel skriven av redaktör Sven Schånberg. BM 6

9 Hisingens Kalslag Höst- och vinteraktiviteter 2007 Så stundar då hösten med nya möjligheter till en trivsam samvaro inom kalslaget - och starten sker med Öppet hus torsdagen den 6 september, detta nådens år 2007 och som vanligt kl , i vår föreningslokal, Virvelvindstorget. Och vi fortsätter varje torsdagskväll ända till säsongsavslutningen den 6 december De é la gött å veta vá en ska ta vägen på torsdagskvällarna. Medlemsmöte inleder träffen torsdagen den 20 september. Årsmöte blir det torsdagen den 22 november, kl Tisdagsträffarna är kl i lokalen och aktiviteterna kommer i viss mån att anpassas till vädret, exempelvis boule och andra utomhusaktiviteter vid fint väder och Göteborgiana, pilkastning m.m. vid sämre väderlek, men framför allt socialt umgänge och kanske en och annan överraskning. Begivenheterna kommer fortlöpande att anslås på vår anslagstavla, men upplysningar härom kan givetvis också, vid behov, ernås per telefon av nedanstående personer. Och som vanligt finns det goda Ådens-humöret med oss. Alltså: Tisdagar kl Torsdagar kl Styrelsens sammansättning: Ordförande Hasse Söderbergh Tel Vice ordförande Marianne Nilsson " Sekreterare Bengt Mellgren " Kassör Sonja Rådenmark." Klubbmästare Gerd Larsson " BM 7

10 Kalslaget Majorna Vi börjar med ett foto av en händelse som påverkat Kalslaget Majorna i allra högsta grad under våren. Vi talar naturligtvis om flyttningen av torpet. Här ser vi torpet just anlända till sin tillfälliga uppställningsplats. Det skedde den 9 mars vid femtiden på morgonen, flera timmar före utsatt tid. Man önskar sig att resten av projektet hade kunnat hålla tidplanen lika bra. Men så blev inte fallet. Först måste arkeologiska utgrävningar göras och därefter låg vad vi kan se arbetet i träda fram till slutet av juni. Nu är emellertid bottenplattan gjuten och arbetet med grunden har påbörjats. Vi skönjer början av slutet. Vi kan konstatera att vårens aktiviteter trots allt har kunnat genomföras i stort sett som planerats i lånade lokaler. För våra värdinnor har det förstås inneburit mycket extra arbete och stort tack till dessa för allt det jobb de lagt ner! Välbesökta medlemsträffar, Göteborgiana-sammankomster och bridgekvällar har kännetecknat vårens verksamhet. Våra medlemmar har lyckats hitta till de temporära träffpunkterna i glädjande hög grad. Tack till er också för visat tålamod! Våra större tillställningar försiggår som bekant på annan plats än i torpet En sådan fullträff (inte bokstavligt menat) var vårens räkfrossa. Där förgylldes tillställningen av Ralfs trio tillsammans med våra egna förmågor. På fotot på nästa sida syns Calle Svensson showa ihop med trion. Vi andra dansade. Det kunde behövas få sträcka på benen efter ett sådant skrovmål som vi bjöds på. Det hembakade kaffebrödet inte att förglömma! 8

11 Kalslaget Majorna Nu tillbaka till livet efter torpets återuppståndelse. Alla goda krafter behövs för att ställa i ordning och städa upp innan vi kan återvända. Inte nog med att allt som fanns i källaren skall ställas ned dit igen, under våren har vi också utrymt Vikingborg, som inte längre behövs för våra behov. Det materialet finns nu i torpet och skall också tas hand om. Vi hoppas på stor uppslutning från många och återkommer i ärendet under de första av höstens träffar. Och så måste vi förstås ha en invigningsfest! Varför inte ordna öppet hus där vi bjuder in våra nya grannar? Dom är förstås nyfikna på vilka vi är. Då kan vi visa runt i torpet, bjuda på kaffe och hembakat för en ringa peng, låta våra musikanter uppträda, bjuda in arkeologerna för att berätta om vad de funnit under utgrävningen Vad mer kan vi göra? Låt oss diskutera den saken så snart vi träffas. Mycket är förstås beroende av när vi kan flytta in. Vi räknar med att det sker under sensommaren eller förhösten. Mer vet vi förhopp- ningsvis när vi ses. Till dess, ha en skön sommar! 9

12 Kalslaget Majorna Medlemsträffar under hösten Onsdagen den 5 september kl. 18:00 är det dags för vår första medlemsträff. Samma klockslag onsdagen den 3 oktober och onsdagen den 7 november reserverar ni också för medlemsträffar. I november tänker vi bjuda på ärtsoppa, resten av innehållet är än så länge hemligt. Nya friska idéer mottas tacksamt! Den 5 september träffas vi på Kapplandsgatan 138, därefter hoppas vi att Torpet är tillgängligt igen. Oktoberfest Sillsexa blir det fredagen den 26 oktober med sång, spel och dans. Vi har bokat Ralfs trio, som underhöll oss så förträffligt på räkfrossan i våras. Under hösten kommer en speciell inbjudan. Årsmötet hålls fredagen den 14 december. Efter årsmötet blir det jultallrik och underhållning. Att delta på årsmötet är naturligtvis gratis, men maten därefter serveras till självkostnadspris. Kallelse och inbjudan kommer per post. Våra andra aktiviteter under hösten: Göteborgiana börjar fredagen den 7 september klockan 10:00 och fortsätter varannan fredag till och med den 30 november. Plats för första träffen är Kapplandsgatan 138. Bridge spelar vi varje måndag med start den 20 augusti kl. 16:00 och håller på till och med den 3 december. Samma plats som under våren. Som vanligt gäller att anmälan om deltagande görs i god tid till Gunvor (tel )eller Maj-Britt (tel ). Gärna via e-post till 10

13 Kalslaget Majorna Styrelsen: Telefon Ordf Stor-Gusten Erling Jensen Vice ordf. Lelle-Gusten Leif Thorell Sekr. Gusten III Lenne Svensson Kassör Maja I Inger Johannesson Vice sekr. Maja II Inger Jensen Ledamot Maj-Britt Carlsson Ledamot Gunvor Magnusson Ledamot Margreth Jönsson Programkommitté, tillika värdinnor: Maj-Britt Carlsson Elsa Lycke Gunvor Magnusson (även lokalbokning) Arkivarien: Benkt Hanefors Du når vem som helst av oss på flera sätt. Välj själv! Ring till torpet, tel Lämna ett meddelande i telefonsvararen så återkommer vi ganska omgående. eller E-posta till Även anmälningar om deltagande i medlemsträffarna m.m. kan med fördel göras via e-post. Just nu kan det vara svårt att skriva till oss. Torpet har inte fått någon ny adress än! Välkommen med synpunkter! 11

14 Västra Frölunda Kalslag Göteborg var den täckaste stad ibland alla i riket, till storleken något mindre än Uppsala; nästan rund, omgiven och befästad med vallar och gravar, avdelad med regulära, jämna gator. Det är väl en skön beskrivning av vår stad. Så beskrev Carl von Linné Göteborg när han besökte staden i juli månad 1746 på sin Västgötaresa. Han gjorde många resor inom Sveriges gränser. Staden liknar städerna i Holland på den tiden. Han lade bland byggnaderna främst till den sköna rådstugan med börsen, samt kyrkorna och det stora Ostindiska Kompaniets hus liksom kastellen Kronan och Göta Lejon. Detta sagt med anledning av Carl von Linnés ( ) trehundraårsjubileum. Vid denna tid hade Göteborg cirka 9000 invånare. Av Niclas Sahlgren ( ) 1776) fick han en exotisk fågel. Niclas Sahlgren var med och grundade det första Sahlgrenska sjukhuset. Det låg då vid Östra Hamngatan 11. Niclas Sahlgren var även med och startade Ostindiska Kompaniet. Linnégatan och Linnéplatsen fick sina namn 1882 respektive Carl von Linné finns på våra 100-lappar. Resande på Carl von Linnés tid kom till Göteborg från tre sidor, Karlsporten vid Kungsgatans början, Drottningporten vid Drottningtorget och Kungsporten vid Kungsportsavenyn. Som synes var Göteborg väl befästad med vallar och gravar, allt enligt Carl von Linné. (Noteringarna gjorda av Västra Frölundas kassör Bo Karlsson.) 12

15 Västra Frölunda Kalslag Styrelsen består av: Ordförande: Hög-Adel Vice ordf: Låg-Adel Sekreterare: Fina 1 Kassör: Suppleant: Harry Jönsson, tel Holger Amundsson, tel Inger Larsson, tel Bo Karlsson, tel Anna Güllich, tel Vår värdinna är fortfarande Kerstin Linder, tel Västra Frölundas Kalslags representanter i Kalfullmäktige är Harry Jönsson och Holger Amundsson. Höstaktiviteter: Boule spelar vi varje torsdag kl.11:00 under sommaren och hösten när vädret så tillåter. Platsen är boulebanan nära torpet i hörnet av Banko- och Markmyntsgatorna. Våra höstkalas fick under förra året alltför dålig anslutning för att vi skall våga boka Axelhuset för sådana evenemang. Men vi hoppas fortfarande att tillräckligt många Ådens- bröder och systrar meddelar intresse av att ha trevligt tillsammans. Gör detta snarast till vår värdinna. Om många gör så blir det kräftor eller annat gôtt som vanligt. Vi meddelar resultatet i vårt utskick i slutet av augusti. Vårt årsmöte avhåller vi torsdagen den 6 december kl. 12:00-15:00. Då lär väl torpet vara tillgängligt för oss på dess nya plats. Vår värdinna Kerstin Linder tar emot intresseanmälningar. Vi välkomnar alla Ador, Kalar, Blankor och Tjimsar från de andra Kalsdagen. Förutom tel går det bra att ringa till Inger Larsson, tel

16 Göteborgiana fortsättning från sidan 3 På ett foto av dagen Bohus ser man tydligt var skredet började och vart skredmassorna tog vägen. Det är således ingen tillfällighet att Jordfallsbron heter som den gör. Namnet är i högsta grad förankrat i verkligheten! Källorna till vår beskrivning av hur jordfallet påverkade oss har hämtats från Statens Geotekniska Institut, Linköping 2006, Rapporten Borgen på Ragnhildsholmen, Arkeologiska ka institutet, Göteborgs Universitet, samt från boken Svenska Borgar och Fästningar, SMB. Till detta kan läggas att från 1150 fram till att södra delen av Göta älv åter blev seglingsbar under första decenniet av 1300-talet, förvandlades södra älvmynningen till en havsfjord. Även landhöjningen har förändrat landskapet. För tusen år sedan låg havsnivån 2 meter högre än nu. Fortsätter på nästa sida 14

17 Kuriosa I början av 1300-talet inleddes ett intensivt byggande för att kontrollera den nya transportleden. Bland annat lät Kung Birger Magnusson bygga Gullbergs fäste år 1304 på samma ställe som Skansen Göta Lejon ligger idag. En liten historia om OMVÄGAR Bland det överskottsgods som 2:a Världskriget lämnade kvar i Italien, befann sig ett större parti militära fickknivar, som den brittiska armén lämnat efter sig. Armén hade ursprungligen inköpt knivarna av en brittisk firma. Den italienska a regeringen överlät varan till ett halvstatligt bolag för försäljning. Detta sålde partiet till en affärsman i Rom, som skickade knivarna vidare till sin Milanofilial. Där överläts emellertid partiet till en schweizisk firma, som i sin tur sålde det vidare till en holländsk. Denna lyckades vidare placera knivarna hos en brittisk firma, som det var förunnat att överta krigsgodset! Det slumpade sig emellertid så, vid det tillfället, att den engelska armén hade ett stort behov av fickknivar av brittisk modell, varför den brittiska firman inte hade några större svårigheter, att bli av med sitt lager av knivar - och givetvis med en god förtjänst. Detta som ett bevis för, att jorden fortfarande är rund! BM 15

18 Ostindiefararen hemma i Göteborg! Vi har försökt följa Götheborgs äventyr alltsedan hon sjösattes den 6 juni Lördagen den 9 juni 2007 återvände skeppet till hemmahamnen efter sin drygt 20 månader långa expedition till Kina. Hon följdes av totalt ca åskådare som välkomnade skeppet, många var ute med sina båtar och kajerna var sprängfyllda med människor som njöt av att se sin Ostindiefarare komma hem i ett strålande solsken och högsommarvärme. Synd bara att man spärrade älven för småbåtar redan vid Älvsborgsbron. Sista etappen in till Banankajen fick hon färdas tämligen ensam. Sättet att spärra inloppet blev brutalt men imponerande i sin effektivitet. Man placerade två flodsprutor bredvid varandra under bron och sprutade vattenmassor över hela älvens bredd. Skeppet lade till i centrala Göteborg under hurrarop, pompa och ståt. Där var en stor folkfest med program på scenen, uppträdande, intervjuer, shanti-sång från besättningen, många flaggor och celebra besök av bl.a. Kinas president och svenska kungahuset samt Göran Johansson, förstås. Under juli har Götheborg gjort strandhugg i en rad hamnar på västkusten men nu är hon tillbaka på Norra Älvstranden. Skeppet är öppet för allmänheten ett tag till så passa på att insupa atmosfären från ett förgånget sjömansliv.

19 Västra Frölundas Kalslag presenterar några små satirer: En stilla fråga till Apoteket: Finns det verkligen sjukdomar så det räcker åt alla dom här medicinerna? A propos utbrändhet: Hårt arbete är ofta resultatet av en anhopning av enkla saker som skulle ha gjorts för en vecka sedan. Så gjorde inte vi, eller? Många ungdomar ser ingen skillnad mellan förstörelse och förströelse. Nutida livsstil: Det är inte lätt att vara med sin tid och ständigt behöva byta fördomar. Från barbari via civilisation till degeneration: Vi människor har nu uppnått en så hög grad av civilisation, att vi bara på några timmar kan utplåna det som Vår Herre behövde sex dagar för att skapa. S.P = Secken pärla! Vi låter Västra Frölundas Kalslag fortsätta: Läraren: Vad heter getens ungar? Lelle Kal: Kan de va getingar, tro?

20 Framåtblickar Helgen den augusti är det dags för Göteborgs föreningar att visa upp sig på Stadsmuseet. Där hålls varje år en föreningsdag, då nya och gamla föreningar och folkdanslag trängs med historiska samfund och andra. I samband med Kulturkalaset anordnar Stadsmuseet nu en hel föreningshelg! Kals Åden medverkar som vanligt genom att nya och gamla Kalarå-Ador uppträder i Wallenstamsalen kl söndagen den 19:e. Klippandagarna under helgen augusti bör inte missas! Bara omgivningen är väl värt ett besök. Passa på att kolla Porterkaret, som nu har restaurerats och står prydligt mitt i promenadstråket vid Carnegie Kaj. Kals Åden medverkar med bl.a. lottförsäljning. Ett litet tips till alla som har Familjebostäder som hyresvärd: I juninumret av deras tidning finns en fribiljett till en guidad rundvandring i Klippan under Klippandagarna. Värdet är 40:- per person. Så här års brukar Västra Frölundas Kalslag bjuda in till festligheter, där även medlemmar från andra Kalslag är mycket välkomna. Men anslutningen förra året blev så ringa att man inte vågar boka Axelhuset innan man vet hur många som tänkt sig att komma. Därför kan inget datum spikas nu. Läs mer på sidan 13 och anmäl er! På FN-dagen onsdagen den 24 oktober är det dags för den årliga ekplanteringen i Kal-å-Adas backe i Slottsskogen. Kl. 12:00 sätts spaden i jorden och därefter bjuds på underhållning i aulan vid det närbelägna café Ärtan. För präntningen denna gång svarar: Harry Jönsson, Bengt Mellgren, Lenne Svensson och Britt Ardstedt.

Kals-Bladet. Nummer 13

Kals-Bladet. Nummer 13 Kals-Bladet Nummer 13 Vår 2009 Stor-Ada har odet... Hjärtligt välkomna till ett nytt nummer av KalsBladet! Vi vill också tillönska en GOD FORTSÄTTNING PÅ DET NYA ÅRET! Nu när nyårslöftena är avlagda (?)

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Kals-Bladet Nummer 27

Kals-Bladet Nummer 27 Kals-Bladet Nummer 27 Vår 2016 Stor-Ada har odet Hjärtligt välkomna till ett nytt nummer av KalsBladet! Hösten har för mig personligen medfört stor sorg och saknad när min man gick bort. Därför har det

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Programblad Vår - Sommar 2015

Programblad Vår - Sommar 2015 Föreningslokal: E-mail: Eskilsgatan 8 A, 432 45 Varberg Telefon: 0340-62 79 78, info@varberg.hjart-lung.se Hemsida: www.hjart-lung.se/varberg Bankgiro: 681-1376 Medlemsavgift 150: - per år, faktureras

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Medlemsblad NR: 3 2013

Medlemsblad NR: 3 2013 Medlemsblad NR: 3 2013 Styrelsen önskar en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Hoppas ni har haft en skön höst och förvinter trots storm, regn, snö & kyla men över naturens lagar kan vi inte styra. Vi får alltid

Läs mer

Programblad Vår - Sommar 2014

Programblad Vår - Sommar 2014 Föreningslokal: E-mail: Eskilsgatan 8 A, 432 45 Varberg Telefon: 0340-62 79 78, info@varberg.hjart-lung.se Hemsida: www.hjart-lung.se/varberg Bankgiro: 681-1376 Medlemsavgift 150: - per år, faktureras

Läs mer

Fornminnesföreningens program 2008

Fornminnesföreningens program 2008 Fornminnesföreningens program 2008 Tisdag 22 januari kl 18.30-20.00 Fornsaker på museets magasin Besök på Varbergs museums magasin. Studier av fornsaker. Ledare Göran Bengtsson (Varberg), telefon 0340-15852.

Läs mer

Furulund. Höst 2015 / Vår 2016 PENSIONÄRERNA HAR SIN EGEN FOLKRÖRELSE VÄLKOMMEN DU OCKSÅ MÖTEN PÅ LIGUSTERN 2015 / 2016

Furulund. Höst 2015 / Vår 2016 PENSIONÄRERNA HAR SIN EGEN FOLKRÖRELSE VÄLKOMMEN DU OCKSÅ MÖTEN PÅ LIGUSTERN 2015 / 2016 Furulund Höst 2015 / Vår 2016 PENSIONÄRERNA HAR SIN EGEN FOLKRÖRELSE Öppet hus torsdagar mellan 10. 00-11. 30 (ej juli) Här finns det alltid någon från styrelsen som tar sig tid till att lyssna på dina

Läs mer

Löv nummer 3, juli 2011

Löv nummer 3, juli 2011 The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 3, juli 2011 Ordförarens spalt För att ni inte ska tro att vi alldeles glömt bort er nu i semestertider kommer här sommarupplagan av The Oak Leaf. Hoppas ni alla

Läs mer

HISTORISK STADSBILDSÖVERSIKT 1. Älvmynningens bosättningar i forntiden 3. Förstäder, hamnar, manufakturer från tullen till Klippan Det fiskrika området kring Göta Älvs mynning har varit attraktivt för

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt Eva Sjödahl

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

Sara och Sami talar ut Arbetsmaterial för läsaren Författare: Tomas Dömstedt

Sara och Sami talar ut Arbetsmaterial för läsaren Författare: Tomas Dömstedt Sara och Sami talar ut Arbetsmaterial för läsaren Författare: Tomas Dömstedt Om arbetsmaterialet Det här arbetsmaterialet följer sidorna i boken. Till varje sida finns det ordförklaringar och frågor att

Läs mer

Kals-Bladet. Nummer 22

Kals-Bladet. Nummer 22 Kals-Bladet Nummer 22 Höst 2013 Stor-Ada har odet Hjärtligt välkomna till ett nytt nummer av KalsBladet! Som vanligt inledde vi föreningsåret med vår Kalsstämma. Kalslaget Majorna stod för ett förträffligt

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson SPF Högsboseniorerna Foto Sia Magnusson PROGRAM VÅREN 2014 Göteborg i januari 2014 Hjärtligt välkomna till ett nytt verksamhetsår! Vi fortsätter att ha våra månadsmöten på onsdagar. Vi startar klockan

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow Program våren 2015 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 2. 2014

DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR ÄNGELHOLM. dhr.angelholm@gmail.com MOBIL. 070 58 180 51 ORGANISATIONSNR: 839400-5931 BANKGIRO: 414-8698 Hemsida. dhr-angelholm.se ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94

Läs mer

VÅRROGRAM IF Metallpensionär. Göteborg

VÅRROGRAM IF Metallpensionär. Göteborg VÅRROGRAM 2017 IF Metallpensionär Göteborg Hej IF Metallpensionär Vi har under året jobbat med en del förändringar av mötesverksamheten. IF Metall arrangerar sammanlagt fler än 25 olika möten och ca 8

Läs mer

PROGRAM HÖSTEN 2015 VÄLKOMNA!

PROGRAM HÖSTEN 2015 VÄLKOMNA! PROGRAM HÖSTEN 2015 VÄLKOMNA! Innehållsförteckning Sida Innehåll 2.... Innehållsförteckning. 3.... Ordföranden har ordet och Kanelbullens Konditori. 4.... Medlems och styrelsemöten, Prima Liv, PRO Café.

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Mötesplats Rönnby En mötesplats för alla åldrar

Mötesplats Rönnby En mötesplats för alla åldrar Mötesplats Rönnby En mötesplats för alla åldrar Där gammal och ung möts Sommarprogram För seniorer Mötesplats Rönnby Släggkastargatan 1 722 41 Västerås 021-39 36 35 catarina.ekholm@vasteras.se Några hopplock

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 DRAGBLADET MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 Kick-Off 28/9 2002 Fjällvandring med drag i DRAGBLADET DRAGBLADET är ett medlemsblad för Jämtlandsfjällens slädhundklubb. Medlemsbladet

Läs mer

Kals-Bladet. Nummer 12

Kals-Bladet. Nummer 12 Kals-Bladet Nummer 12 Höst 2008 Stor-Ada har odet Bladet! Hjärtligt välkomna till ett nytt nummer av Kals-Bladet Låt oss ge en resumé över några saker som tilldragit sig under våren. Vår verksamhet började

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse PRO-Höganäs Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse för 2015 Styrelsen har bestått av 7 ordinarie ledamöter och en ständigt inkallad ersättare. Ordförande, Leif Olsson Sekreterare,

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Årgång 1 utgåva 2 I detta nummer Protokoll från årsmötet Kallelse till kamratträff i Skansen Källforskning med Arne Berg Och mycket mera Sjöänd Skans

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

Med hopp om ett Gott Nytt År och ett bra 2017 önskar jag Er välkomna till våra sammankomster.

Med hopp om ett Gott Nytt År och ett bra 2017 önskar jag Er välkomna till våra sammankomster. Ordföranden har ordet Ett stort TACK till Er alla för våra fina möten vi har tillsammans. Ett extra tack till styrelsen som villigt hjälper till vid våra evenemang, och vi ska inte glömma våra cirkelledare

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Vinningsbo platsens historia

Vinningsbo platsens historia Vinningsbo platsens historia Vinningsbo hör till den gamla Skårdals by och är den enda av byns gårdar som hade ett särskilt namn Vinningsbogården. Rikspolitiska förvecklingar och krig har påverkat denna

Läs mer

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 1 STYRELSEN Viggen Tele,mail Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 Vice ordförande Åsa Lundvall 08-580 172 55 asa.lundvall@comhem.se Kassör & Lägeransvarig Katarina Ejergård 08-87 85 87 ninaejergard@hotmail.com

Läs mer

Nyheter från Radiomuseet Nr 24, 7 januari 2011

Nyheter från Radiomuseet Nr 24, 7 januari 2011 Nyheter från Radiomuseet Nr 24, 7 januari 2011 1 Detta nyhetsbrev är sänt till alla medlemmar vi har e-postadress till i medlemsregistret och som inte meddelat att de inte vill ha nyhetsbrevet. Meddela

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

FINNSAM-konferensen i Strömsund hösten 2002

FINNSAM-konferensen i Strömsund hösten 2002 FINNSAM-konferensen i Strömsund hösten 2002 Rapport: Tor Eriksson, Örebro Fredagen den 30 augusti Efter en natts tågresa från Örebro och en dags vandring i Östersund med besök bl.a. på Jämtlands läns museum,

Läs mer

Kals-Bladet. Nummer 26

Kals-Bladet. Nummer 26 Kals-Bladet Nummer 26 Höst 2015 Stor-Ada har odet Hjärtligt välkomna till ett nytt nummer av KalsBladet! Som vanligt inledde vi föreningsåret med vår Kalsstämma, som arrangerades på Kapplandsgatan 30.

Läs mer

VERKSAMHET 2012 i KORT VERSION

VERKSAMHET 2012 i KORT VERSION VERKSAMHET 2012 i KORT VERSION JANUARI Tid: Måndag 9 januari kl. 18.00 Arbetsmöte Tid: Måndag 23 januari kl. 18.00 FEBRUARI Tid: Onsdag 15 februari kl. 18.00 Årsmöte Tid: Torsdag 23 februari kl. 18.00

Läs mer

Året 2012: Ny chans för tjejerna i GP Pucken. Den 15 oktober 2012: Göteborgs Ishockeyförbund fyller 75 år

Året 2012: Ny chans för tjejerna i GP Pucken. Den 15 oktober 2012: Göteborgs Ishockeyförbund fyller 75 år Året 2012: Ny chans för tjejerna i GP Pucken Efter några års uppehåll var tjejerna glädjande nog tillbaka i GP Pucken. Sex olika lag mötte varandra i Rambergsrinken och i samband med finalspelet i Scandinavium

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Medlemsblad. NHR Motala Vadstena December 2010

Medlemsblad. NHR Motala Vadstena December 2010 NHR Motala Vadstena December 2010 Medlemsblad 2011 års bad och rekreationsresa går till Malloca! Läs mer på sista sidan. Årets firar vi Kärleksvecka traditionsenligt med kaffe och kärlekstårta tillsammans

Läs mer

SVEA RIKE. En musikal utan dess like År 4, Kinnarpsskolan, HT 2015

SVEA RIKE. En musikal utan dess like År 4, Kinnarpsskolan, HT 2015 SVEA RIKE En musikal utan dess like År 4, Kinnarpsskolan, HT 2015 PRESENTATIONSVISA 1. Vi vill här presentera för Er ett avlångt land, som har rätt många delar, vi kommer hand i hand. Här nere, där bor

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

PROGRAM ÅGÅRDEN. Öppet Hus och telefontid: Telefon 0302-135 75 måndagar 10.00 13.00

PROGRAM ÅGÅRDEN. Öppet Hus och telefontid: Telefon 0302-135 75 måndagar 10.00 13.00 Hösten 2015 PROGRAM Våren 2016 ÅGÅRDEN Öppet Hus och telefontid: Telefon 0302-135 75 måndagar 10.00 13.00 Föreningsmöten (Se sid. 3) Möteslokal: Missionskyrkan, Lerum. Mötestid: 3:dje onsdagen i månaden

Läs mer

Nytt från Blekinge spelmansförbund

Nytt från Blekinge spelmansförbund Nytt från Blekinge spelmansförbund Juli 2015 Rapport från SSRs årsmöte Skånes spelmansförbund stod som värdar för årets årsmöte inom SSR. Mötet hölls på Sundsgården i Helsingborg. Det enda som var utöver

Läs mer

Nyhetsbrev Nr 3-2009

Nyhetsbrev Nr 3-2009 1 Nyhetsbrev Nr 3-2009 2009-08-18 Information till medlemmar inom KLF Göteborgskretsen Ordföranden har ordet Nu när sommaren 2009 går mot sitt slut och de flesta lönearbetare har avslutat sin semester

Läs mer

»Så skall beslutsamhetens friska fläkt i eftertankens kranka blekhet bytas«

»Så skall beslutsamhetens friska fläkt i eftertankens kranka blekhet bytas« »Så skall beslutsamhetens friska fläkt i eftertankens kranka blekhet bytas«vad har jag gett mig in i, när jag lovade en god vän att skriva i denna bok? Redan efter ett par sidors intressant läsning inser

Läs mer

Löv nummer 1, mars 2009 *************************************************************

Löv nummer 1, mars 2009 ************************************************************* The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 1, mars 2009 ************************************************************* Ordförarens spalt Det är redan mars månad och vi har kommit en bra bit inpå det nya verksamhetsåret

Läs mer

Programblad Höst-vinter 2015/16

Programblad Höst-vinter 2015/16 Föreningslokal: E-mail: Eskilsgatan 8 A, 432 45 Varberg Telefon: 0340-62 79 78, info@varberg.hjart-lung.se Hemsida: www.hjart-lung.se/varberg Bankgiro: 681-1376 Medlemsavgift 150: - per år, faktureras

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll!

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! Tisdagen den 17 april 2012 höll ICA Kvantum i Kungens Kurva sin årliga kundkväll. Över 500 gäster samlades för att avnjuta god mat och dryck samt för att

Läs mer

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson Hildur Elisabeth Nilsson föddes i nr. 2 Gamla Köpstad i Träslövs församling fredagen den 30 april 1909. Hon var det näst yngsta av 6 syskon. Fyra bröder och två systrar. En av bröderna, Oskar Gottfrid

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 2011 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

FISKEKORT SÄLJES PÅ SERVICEPUNKTEN

FISKEKORT SÄLJES PÅ SERVICEPUNKTEN Utgivare: Åsens Byråd Årgång 17 Nummer 6 JUNI 2013 NYCKEL UPPHITTAD! Vid västra sidan av älven efter gamla vägen, invid nya RV 70, ÅTERFÅS MOT BESKRIVNING Kontakta Tette! Öppettider på Loppis under sommaren.

Läs mer

Äldrekulturveckan september Program på Katrineholms äldreboenden. Foto: Hanna Maxstad

Äldrekulturveckan september Program på Katrineholms äldreboenden. Foto: Hanna Maxstad Äldrekulturveckan 21-25 september 2015 Program på Katrineholms äldreboenden Foto: Hanna Maxstad 1 Samlat program för äldrekulturveckan 2015 invigs äldrekulturveckan på Yngaregården klockan 11.00, invigningstalare

Läs mer

DHR ÄNGELHOLM. NR. 2. 2012. Informationsblad om det som händer i föreningen. kurser, fester, resor och andra aktiviteter.

DHR ÄNGELHOLM. NR. 2. 2012. Informationsblad om det som händer i föreningen. kurser, fester, resor och andra aktiviteter. DHR ÄNGELHOLM. NR. 2. 2012 Informationsblad om det som händer i föreningen. kurser, fester, resor och andra aktiviteter. DHR ÄNGELHOLM. BRUKSGATAN 5. 26233 ÄNGELHOLM. MOBIL. 070 5818051 ORGANISATIONSNR:

Läs mer

Program våren 2014. Foto: Britt Tellow

Program våren 2014. Foto: Britt Tellow Program våren 2014 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

VERKSAMHETEN 2012. Ordinarie ledamöter. Suppleanter. Fest- och stugkommittén. Fornminneskommittén. Revisorer. Revisorsuppleanter.

VERKSAMHETEN 2012. Ordinarie ledamöter. Suppleanter. Fest- och stugkommittén. Fornminneskommittén. Revisorer. Revisorsuppleanter. VERKSAMHETEN 2012 Styrelsen och kommittéerna har haft följande sammansättning: Ordförande Roger Axell Kassör Lennart Dannebro Vice ordförande Brita Belfrage Sekreterare Soija Holgersson Ordinarie ledamöter

Läs mer

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg Kultur & Aktiviteter för seniorer i Västra Göteborg Juli - Augusti 2014 Åkerhus Åkerhus Träffpunkt, Juteskärsgatan 2 Flexlinjens mötesplats 2435 Telefon 031-366 44 15 Öppettider: Måndag till fredag kl.

Läs mer

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Texthäfte till delprov B

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Texthäfte till delprov B Ämnesprov, läsår 2012/2013 Historia Texthäfte till delprov B Årskurs 6 Vikingatiden 1 Den här bilden visar vad som fanns i en grav från 900-talet. Graven hittades i staden Birka och innehöll skelettet

Läs mer

Våren fester, auktion, bingo, boule, Möten, dans, resor, studier, gymnastik, påverkan

Våren fester, auktion, bingo, boule, Möten, dans, resor, studier, gymnastik, påverkan Våren 2016 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, gymnastik, påverkan m.m. 1 PRO-DANS Vallmogården 3 km norr om Malung. Lördagar 17-21 23 april Löpsjötorparns 28 maj Rios PUB-AFTNAR

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

KALENDARIUM. Juli. Arr: Intresseföreningen. EFFK - Edsvära/Norra Vånga FF Arr: Elmer-Fåglum FK. Arr: Fåglums Hembygdsförening

KALENDARIUM. Juli. Arr: Intresseföreningen. EFFK - Edsvära/Norra Vånga FF Arr: Elmer-Fåglum FK. Arr: Fåglums Hembygdsförening Navet Nr 3 2014 KALENDARIUM Här har vi samlat inkomna uppgifter om vad som är på gång i Fåglum under juli - september 2014. Alla är välkomna att lämna in uppgifter till nästa nummer av Navet som gäller

Läs mer

1/5. Verksamhetsberättelse för SPF Bräkne-Hoby år 2014. Styrelsen har under året haft följande sammansättning. Elisabet Petersson

1/5. Verksamhetsberättelse för SPF Bräkne-Hoby år 2014. Styrelsen har under året haft följande sammansättning. Elisabet Petersson 1/5 Verksamhetsberättelse för SPF Bräkne-Hoby år 2014. Styrelsen har under året haft följande sammansättning. Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Erika von Buxhoeveden Lars Åke Nilsson Bengt

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Medlemsavgiften betalas från och med nu in till Riksförbundet. Därför får du ingen PlusGiro-avi med programmet i fortsättningen.

Medlemsavgiften betalas från och med nu in till Riksförbundet. Därför får du ingen PlusGiro-avi med programmet i fortsättningen. Adress Vårvädersvägen 4 D, 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00. Vi har sommarstängt 22/6 17/8 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Nyhet! Medlemsavgiften betalas

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN NR. 1 årgång 2015 L 21 Planerade tidpunkter för infobladet, 2015: Nr 1 Jan/Feb/Mar Nr 2 Apr/Maj/Jun Nr 3 Jul/Aug/Sep Nr 4 Okt/Nov/Dec utgivning feb/mars utgivning

Läs mer

SUNE Tidningen Hästfynd nr 5, 2004

SUNE Tidningen Hästfynd nr 5, 2004 SUNE Tidningen Hästfynd nr 5, 2004 (utdrag ur en horsemanshiptränares dagbok) Text: Sven Forsström Foto: Inger Lantz En vinterdag för ungefär ett år sedan ringde min telefon. Som så många andra gånger

Läs mer

MÅNADSINFORMATION JUNI 2007

MÅNADSINFORMATION JUNI 2007 www.skogalundsklippan.com MÅNADSINFORMATION JUNI 2007 Skolexamen,, värme,, bad... Information från Nya grannar Styrelsen Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat

Läs mer

Studie- och Friskvårdsprogram våren Studier måndagar

Studie- och Friskvårdsprogram våren Studier måndagar Nynäshamn Studie- och Friskvårdsprogram våren 2017 Studieorganisatör Berit Åberg 070 744 82 91 Friskvårdsansvarig: Bo Elefalk 070 312 64 78 Studier måndagar Landskapscirkel Vi kommer att fortsätta läsa

Läs mer

KYRK- KLOCKAN. Pojkkören och bakom dem Flickkören. Barnkören. Ensam i sommar? Sommaren 2004

KYRK- KLOCKAN. Pojkkören och bakom dem Flickkören. Barnkören. Ensam i sommar? Sommaren 2004 Sommaren 2004 KYRK- KLOCKAN Här skymtar Pojkkören och bakom dem Flickkören och bakom dem Barnkören vid Familjegudstjänst i Stensjökyrkan den 16 maj. I det här bildnumret av Kyrkklockan får du i bild möta

Läs mer

Ånhammar Bladet ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!! INNEHÅLL: Väderprognos sid 8. Recept sid 3 Vem äter var sid 4 Bilder mm.

Ånhammar Bladet ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!! INNEHÅLL: Väderprognos sid 8. Recept sid 3 Vem äter var sid 4 Bilder mm. ÅNHAMMAR 2002 Nummer 1 2002 Ånhammar Bladet Tidningsredaktionen i slaktboden. Upplaga 11 ex. INNEHÅLL: Väderprognos sid 8 Recept sid 3 Vem äter var sid 4 Bilder mm. sid 5 ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!!

Läs mer

Nr 2 Maj 2008 -bladet

Nr 2 Maj 2008 -bladet Nr 2 Maj 2008 S -bladet Medlemstidning för Svenska S 30 förbundet Ur innehållet: - Följ ljuset i sommar - Eskader! - Sommaraktiviteter - Nya klassregler Insidan Svenska S30 förbundet c/o Margareta Johansson

Läs mer

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 MÅNDAG 15/9 Vi träffades tidigt på morgonen, för att ta tåget till Kastrup. Därifrån flög vi till Budapest, sen vidare till Sarajevo. Kärt återseende med regn. Vi tog taxi till

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg Kultur & Aktiviteter för seniorer i Västra Göteborg Maj - juni 2014 Åkerhus Åkerhus Träffpunkt, Juteskärsgatan 2 Flexlinjens mötesplats 2435 Telefon 031-366 44 15 Öppettider: Måndag till fredag kl. 10.00

Läs mer

Föreningen omfattar medlemmar från Lund, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge och Lomma/Bjärred kommuner

Föreningen omfattar medlemmar från Lund, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge och Lomma/Bjärred kommuner Föreningen omfattar medlemmar från Lund, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge och Lomma/Bjärred kommuner Adress Föreningen HjärtLung i Lund Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon

Läs mer

Kals-Bladet. Nummer 16

Kals-Bladet. Nummer 16 Kals-Bladet Nummer 16 Höst 2010 Stor-Ada har odet Hjärtligt välkomna till ett nytt nummer av KalsBladet! Efter att glöggen förtärts inleddes Kalsstämman i år med underhållning. Anledningen var att Kal-å-Ada,

Läs mer

Fritidsnytt. Nr 2/2013

Fritidsnytt. Nr 2/2013 Fritidsnytt Nr 2/2013 Här kommer höstens program! Här kommer en del av de aktiviteter som erbjuds denna termin. Det finns aktiviteter som du känner igen sedan innan, och vi erbjuder nya cirklar som vi

Läs mer

Nordisk Nauticat-Träff i Marstrand 2014

Nordisk Nauticat-Träff i Marstrand 2014 Nordisk Nauticat-Träff i Marstrand 2014 Nordisk Nauticat Träff 2014-07-12 kommer vi att arrangera en träff för medlemmar i alla nordiska klubbar i Marstrand. Marstrand är omskrivet ända sedan 1200-talet

Läs mer

5. Maj 2014 Fristad. Nr 15 äldsta tapeten på övervåningen, sitter på gråmålad papp.

5. Maj 2014 Fristad. Nr 15 äldsta tapeten på övervåningen, sitter på gråmålad papp. 5. Maj 2014 Fristad Nu har vi haft härliga vårmånader. Ibland har det varit ljuvligt skönt och soligt och ibland kyla o regn. Några köldnätter förstörde lite av magnoliablomningen, men i stort sett har

Läs mer

Kals-Bladet. Nummer 21

Kals-Bladet. Nummer 21 Kals-Bladet Nummer 21 Vår 2013 Stor-Ada har odet... Hjärtligt välkomna till ett nytt nummer av KalsBladet! Jag vill tacka alla medverkande för den särdeles lyckade träff som Kalslagen arrangerade tillsammans.

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Nynäshamn Studie- och Friskvårdsprogram hösten 2016 Studieorganisatör: Berit Åberg 070 744 82 91 Friskvårdsansvarig: Bo Elefalk 070 312 64 78 Studier måndagar Landskapscirkel Vi läser i höst om Hälsingland

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december Under veckorna som har gått har vi med jämna mellanrum i vardagen firat thailändska högtider och framöver blir det dags för lite farang-högtider

Läs mer

Dybecks Folkdansgille

Dybecks Folkdansgille Nättidningen Dyningen Nr. 2-2007 Medlemstidning för Dybecks Folkdansgille Box 2060, 731 02 Köping e-post: dybeck@folkdansringen.se hemsida: www.folkdansringen.se/dybeck Medlemstidning för Dybecks Folkdansgille

Läs mer

Nytt från Blekinge spelmansförbund

Nytt från Blekinge spelmansförbund Nytt från Blekinge spelmansförbund Juli 2014 Pelle Fors-tävlingen Det var ju meningen att vi skulle arrangerat spelmanstävlingen som kallas Pelle Fors-tävlingen i vintras i samband med Midvintertonfestivalen

Läs mer