Kals-Bladet. Nummer 10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kals-Bladet. Nummer 10"

Transkript

1 Kals-Bladet Nummer 10 Hösten 2007

2 Stor-Ada Ada har odet Hjärtligt välkomna till ett nytt nummer av Kals-Bladet Bladet! Vår verksamhet började som sig bör med att vi höll vår Kalsstämma. Våra stadgar säger att stämman skall hållas så nära Kaladagen Kal som möjligt men förlagt till närmaste helg. I år stämde det precis. Den 28 januari har Kal namnsdag. Grattis! Den formella delen i stämman avlöpte utan sen sensationer. sationer. En punkt som kan vara av intresse att meddela är att vi beslutade om att Kals Ådens stiftelse upphör och att tillgängliga medel förvaltas av Kalfullmäktige. Det blir enk enklare så, inte minst därför att vår mångårige ordförande nde i stiftelsen, Lennartt Carlsson, med ålderns rätt bestämt sig för att avstå från omval. Så gjorde också Curt Lindqvist från sitt uppdrag i KF.. Båda avtackades å det hjärtligaste! Avtackades gjordes också Disa och Sven Winterhag, vilka också skyllde på ålderns rätt att ta det lite lugnare framöver. framöver De som i det längsta gsta tvivlat på att detta kunde vara riktigt fick slutligen ge vika när vi ett par månader senare uppvaktade Sven på hans 80-årsdag. årsdag. Men Disa har ju många år kvar dit, det ser man ju. 1

3 Stor-Ada har odet I början av året informerades vi om Stig Allan Agroths bortgång efter en mycket långvarig sjukdom. Vi har mycket att tacka Stig Allan för, inte minst för att han gav sitt tillstånd att använda den utsökta teckning som pryder Kals-Bladets framsida. Kalslaget Majornas ordförande Erling Jensen representerade oss vid begravningen. Dottern framförde sitt tack till Kals Åden för uppvaktningen. Trots att vi inte kunnat disponera Torpet under våren har lokalfrågan kunnat lösas utan större problem. Vi försöker med de ringa medel vi förfogar över att få en inflyttning till stånd snarast. För närvarande ligger vad vi kan se verksamheten på byggnationsfronten nere under byggsemestern. Senaste nytt om inflyttningsmöjligheterna finns längre fram i Bladet. Något som inte störs av lokalproblem är vårt traditionella Kristi Himmelfärdsfirande i Älgtjärn. Där var som vanligt sång, glam och tjôt i vanlig ordning. Nytt för i år var att poängpromenaden förlades inomhus på grund av regnandet. Det blev lika trevligt som vanligt, trots detta. Och våfflorna smakade om möjligt ännu bättre! På bilden ses Sven Hagberg framsjunga sin egen visa om Röda Sten. Om vädret då var mindre lyckat blev det desto varmare när Kal-å- Ada framträdde vid Kopparmärra i juni. Lasse Brandeby försökte in i det sista att komma men tvingades avstå på grund av sin sjukdom. Vårt gamla Kal å-ada-par Ulf Källvik och Susanne Pettersson ersatte med den äran.vi önskar alla Ådensmedlemmar fortsatt ljuvligt sommarväder! 1

4 Göteborgiana Hisingens Kalslags artikel i Kals-Bladet nr 6 om Slottet på Ragnhilds- holmen fick oss att fundera över varför det övergavs bara några årtionden efter att det iordningställts. Vi tror oss ha funnit åtminstone två svar, troligen är det svaren i kombinationen som avgjort borgens öde. Det handlar om släktbråk och om en geologisk händelse. Varför övergav man en stark och fullt fungerande ringmursborg för att bygga ett nytt slott alldeles i närheten? Att Bohus behövdes som norsk bas 1308 är rimligt, men från 1311 kunde slottet på Ragnhildsholmen ha återfått sin gamla roll. Några omfattande byggnadsarbeten hade man knappast hunnit göra på Bohus och flyttningen innebar ett ekonomiskt slöseri. Det är här geologin kommer in i bilden. Historisk bakgrund Konungahälla med sitt läge vid Göta Älv var en betydelsefull stad under och 1200-talen, både på den handelsmässiga och på den politiska spelplanen. Ingen handelsstad stad i Norge var mäktigare än Kungahälla. Håkon Håkonsson anlade här en borg, den nämns första gången som färdig I äldre litteratur har den fått flera namn, en benämning är Kongahälla Slott. Borgen ansågs vara en av de starkaste i Norden pga. sitt fantastiska läge på en dominerande kulle. Slottet förlänades senare av Håkon V Magnusson till hertig Erik av Sverige då denne flytt till Norge, undan sin bror Konung Birger. Slottet kom att vara i Eriks händer några år framåt. Håkon ville dock ha tillbaka det och stegade ner till Konungahälla med en här i släptåg. Det visade sig vara svårt att inta slottet på Ragnhildsholmen och belägringen varade i fem veckor. Det var nu man anlade fästningen som kom att bli Bohus. 2

5 Göteborgiana Bagaholmens läge var tidigare inte aktuell som fästningsplats då ett stort jordfall hade täppt igen Göta Älv precis mellan nuvarande Bohus och Kungälv. Det började emellertid luckras upp under talets första decennium. Därför blev Ragnhildsholmens läge inaktuellt och borgens öde var avgjort. Kommande år lyckas konung Håkon ta tillbaka slottet, men kort därefter tar Erik tillbaka det ännu en gång. En fred ingås nu (1310) och slottet ges tillbaks till Håkon mot att dennes dotter Ingeborg ges som gemål till hertig Erik. (Då var Ingeborg 1 år gammal!) Vad man kunnat få fram så gavs slottet tillbaks någon gång mellan 1311 och Det är nu som slottet kommer i skymundan och fästningen på Bagaholmen blir central. Regenter bor nu här istället för på slottet på Ragnhildsholmen. holmen. Ragnhildsholmen nämns sista gången 22 mars 1311, då hertig Erik och hertig Valdemar utfäster sig att återlämna slottet till Håkon. Geologisk bakgrund Dagens landskapsbild längs Göta älv har till stor del formats genom ett antal större skred. Det äldsta noterade och (hittills) största skredet, Jordfallsskredet, skredet, inträffade omkring år 1150 på älvens östra sida i Bohus. Skredet omfattade i stort hela nuvarande Bohus samhälle och skredkanten ligger ca 1,5 km från älvens strandlinje. Idag är E45, järnvägen, industriområde med bland annat Eka Chemicals, i huvudsak byggt på dessa skredmassor. Fortsätter på sida 14 3

6 Låt från förr Minns Du. Text: Musik: Sune Haag Mac Pehrson Minnes du tider från vår gamla stad När som madamerna gick där i rad Kungstorgsbasaren o Ferdnands palä Kålle å Ossbon var me Uti paraden ner för Avenyn Kålle han sa: Vacker syn, Ser du Johanna så vacker hon står I Brunnsparken år efter år? Kungshall var inne, och Sprängkullen me Edith hon spela så alla sjöng me Malte han lira modernt och var bra, Kålle å Ossbon dom sa: De e la skönt när på Jazzen vi går Att Beda hon står där hon står Framför polketten och tar varje chans Att Oskar skall bjuda till dans. Du som minns tider från vår gamla stad, SKF,Götaverken, Volvo, var glad För alla jobb som de gav oss och ger Tänk ock på allt som glädje ger Storan, Rotundan och vårt Liseberg Bland många som satt sin färg I alla tider och med sina torg Skön du förblir GÖTEBORG! 4

7 Hisingens Kalslag Sannegården Gården har tydligen fått sitt namn av den stora sandås, som den låg på - en bit från Lindholmen. Den var redan på medeltiden en Kungsgård, men skall man koppla de stora bautastenarna, som fortfarande står utanför Lundby nya kyrka och som anses ha legat i anslutning till gården, kommer man ju mycket långt tillbaka i tiden. Sannegården har haft många olika ägare och varit både kronogård, skattegård och frälsegård. Historiskt belagt, enligt Gustaf Brusewitz, är att Drottning Margaretha år 1410 härifrån utfärdat ett gåvobrev på några gårdar i Västergötland. Senare har gården tillhört släkten Oxenstierna, men år 1734 blev den inköpt till biskopens i Göteborg sommarställe, istället för Burgården. Gårdens trädgårdar och fiskdammar lär ha varit berömda, enligt Johan Oedman. Lundby införlivades 1906 med Göteborg och man beslutade då att anlägga en hamn i Sannegårdsviken. Detta tog givetvis ganska lång tid, eftersom arbetet inte minst inkluderade muddring. Hamnen blev känd speciellt för sin kolimport, men numera blir den väl mera omtalad som en av Göteborgs Gräddhyllor. Så här såg det ut på talet enligt boken Hamnbilder i Göteborg. BM 5

8 Hisingens Kalslag Signalberget på Hisingen Söder om Lilleby havsbad på Hisingen ligger ett berg som kallas Telegrafberget. Hur kan det nu komma sig, att det fått ett sådant namn? En filial till Telegrafverket, undrar någon. Nej, Telegrafverket har aldrig varit utlokaliserat till Hisingen, utan det rör sig om Verkets föregångare; den Optiska Telegrafen, som hade en station på berget. Därför kom det att heta Telegrafberget. Tidigare hette det Vetteberget, vilket betyder Vårdkaseberget, och utgjorde tydligen ett led i det urgamla larmsystem som de norska vårdkasebergen utgjorde. Det är alltså ett signalberg, med mycket gamla traditioner. Sverige var ett land, som närmast efter Frankrike inrättade det signalsystem som använde optiska signaler, d.v.s. synliga sådana. En metod var med rörliga armar, ett slags semaforer på inbördes synavstånd mellan varandra. I Göteborg använde man istället plåtluckor, som satt fast på armar. Telegrafmeddelandena gick mellan Marstrand och Göteborg och innehöll huvudsakligen uppgifter om fartygs ankomst och avgång. Den optiska telegrafställningen i Marstrand satt uppe på Carlstens fästnings höga redutt. Den härrörde från år 1801 och efterträddes av den elektriska telegrafen, som kom på 1850-talet. Signalerna gick från Carlsten till Telegrafberget på Hisingen, därifrån till Telegrafberget vid Nya Varvet och vidare till telegrafstationen på Otterhällan. Senare inrättades en gren av den optiska telegrafen över Brännö till Vinga. Denna drogs in först Ovanstående är ett utdrag ur en artikel skriven av redaktör Sven Schånberg. BM 6

9 Hisingens Kalslag Höst- och vinteraktiviteter 2007 Så stundar då hösten med nya möjligheter till en trivsam samvaro inom kalslaget - och starten sker med Öppet hus torsdagen den 6 september, detta nådens år 2007 och som vanligt kl , i vår föreningslokal, Virvelvindstorget. Och vi fortsätter varje torsdagskväll ända till säsongsavslutningen den 6 december De é la gött å veta vá en ska ta vägen på torsdagskvällarna. Medlemsmöte inleder träffen torsdagen den 20 september. Årsmöte blir det torsdagen den 22 november, kl Tisdagsträffarna är kl i lokalen och aktiviteterna kommer i viss mån att anpassas till vädret, exempelvis boule och andra utomhusaktiviteter vid fint väder och Göteborgiana, pilkastning m.m. vid sämre väderlek, men framför allt socialt umgänge och kanske en och annan överraskning. Begivenheterna kommer fortlöpande att anslås på vår anslagstavla, men upplysningar härom kan givetvis också, vid behov, ernås per telefon av nedanstående personer. Och som vanligt finns det goda Ådens-humöret med oss. Alltså: Tisdagar kl Torsdagar kl Styrelsens sammansättning: Ordförande Hasse Söderbergh Tel Vice ordförande Marianne Nilsson " Sekreterare Bengt Mellgren " Kassör Sonja Rådenmark." Klubbmästare Gerd Larsson " BM 7

10 Kalslaget Majorna Vi börjar med ett foto av en händelse som påverkat Kalslaget Majorna i allra högsta grad under våren. Vi talar naturligtvis om flyttningen av torpet. Här ser vi torpet just anlända till sin tillfälliga uppställningsplats. Det skedde den 9 mars vid femtiden på morgonen, flera timmar före utsatt tid. Man önskar sig att resten av projektet hade kunnat hålla tidplanen lika bra. Men så blev inte fallet. Först måste arkeologiska utgrävningar göras och därefter låg vad vi kan se arbetet i träda fram till slutet av juni. Nu är emellertid bottenplattan gjuten och arbetet med grunden har påbörjats. Vi skönjer början av slutet. Vi kan konstatera att vårens aktiviteter trots allt har kunnat genomföras i stort sett som planerats i lånade lokaler. För våra värdinnor har det förstås inneburit mycket extra arbete och stort tack till dessa för allt det jobb de lagt ner! Välbesökta medlemsträffar, Göteborgiana-sammankomster och bridgekvällar har kännetecknat vårens verksamhet. Våra medlemmar har lyckats hitta till de temporära träffpunkterna i glädjande hög grad. Tack till er också för visat tålamod! Våra större tillställningar försiggår som bekant på annan plats än i torpet En sådan fullträff (inte bokstavligt menat) var vårens räkfrossa. Där förgylldes tillställningen av Ralfs trio tillsammans med våra egna förmågor. På fotot på nästa sida syns Calle Svensson showa ihop med trion. Vi andra dansade. Det kunde behövas få sträcka på benen efter ett sådant skrovmål som vi bjöds på. Det hembakade kaffebrödet inte att förglömma! 8

11 Kalslaget Majorna Nu tillbaka till livet efter torpets återuppståndelse. Alla goda krafter behövs för att ställa i ordning och städa upp innan vi kan återvända. Inte nog med att allt som fanns i källaren skall ställas ned dit igen, under våren har vi också utrymt Vikingborg, som inte längre behövs för våra behov. Det materialet finns nu i torpet och skall också tas hand om. Vi hoppas på stor uppslutning från många och återkommer i ärendet under de första av höstens träffar. Och så måste vi förstås ha en invigningsfest! Varför inte ordna öppet hus där vi bjuder in våra nya grannar? Dom är förstås nyfikna på vilka vi är. Då kan vi visa runt i torpet, bjuda på kaffe och hembakat för en ringa peng, låta våra musikanter uppträda, bjuda in arkeologerna för att berätta om vad de funnit under utgrävningen Vad mer kan vi göra? Låt oss diskutera den saken så snart vi träffas. Mycket är förstås beroende av när vi kan flytta in. Vi räknar med att det sker under sensommaren eller förhösten. Mer vet vi förhopp- ningsvis när vi ses. Till dess, ha en skön sommar! 9

12 Kalslaget Majorna Medlemsträffar under hösten Onsdagen den 5 september kl. 18:00 är det dags för vår första medlemsträff. Samma klockslag onsdagen den 3 oktober och onsdagen den 7 november reserverar ni också för medlemsträffar. I november tänker vi bjuda på ärtsoppa, resten av innehållet är än så länge hemligt. Nya friska idéer mottas tacksamt! Den 5 september träffas vi på Kapplandsgatan 138, därefter hoppas vi att Torpet är tillgängligt igen. Oktoberfest Sillsexa blir det fredagen den 26 oktober med sång, spel och dans. Vi har bokat Ralfs trio, som underhöll oss så förträffligt på räkfrossan i våras. Under hösten kommer en speciell inbjudan. Årsmötet hålls fredagen den 14 december. Efter årsmötet blir det jultallrik och underhållning. Att delta på årsmötet är naturligtvis gratis, men maten därefter serveras till självkostnadspris. Kallelse och inbjudan kommer per post. Våra andra aktiviteter under hösten: Göteborgiana börjar fredagen den 7 september klockan 10:00 och fortsätter varannan fredag till och med den 30 november. Plats för första träffen är Kapplandsgatan 138. Bridge spelar vi varje måndag med start den 20 augusti kl. 16:00 och håller på till och med den 3 december. Samma plats som under våren. Som vanligt gäller att anmälan om deltagande görs i god tid till Gunvor (tel )eller Maj-Britt (tel ). Gärna via e-post till 10

13 Kalslaget Majorna Styrelsen: Telefon Ordf Stor-Gusten Erling Jensen Vice ordf. Lelle-Gusten Leif Thorell Sekr. Gusten III Lenne Svensson Kassör Maja I Inger Johannesson Vice sekr. Maja II Inger Jensen Ledamot Maj-Britt Carlsson Ledamot Gunvor Magnusson Ledamot Margreth Jönsson Programkommitté, tillika värdinnor: Maj-Britt Carlsson Elsa Lycke Gunvor Magnusson (även lokalbokning) Arkivarien: Benkt Hanefors Du når vem som helst av oss på flera sätt. Välj själv! Ring till torpet, tel Lämna ett meddelande i telefonsvararen så återkommer vi ganska omgående. eller E-posta till Även anmälningar om deltagande i medlemsträffarna m.m. kan med fördel göras via e-post. Just nu kan det vara svårt att skriva till oss. Torpet har inte fått någon ny adress än! Välkommen med synpunkter! 11

14 Västra Frölunda Kalslag Göteborg var den täckaste stad ibland alla i riket, till storleken något mindre än Uppsala; nästan rund, omgiven och befästad med vallar och gravar, avdelad med regulära, jämna gator. Det är väl en skön beskrivning av vår stad. Så beskrev Carl von Linné Göteborg när han besökte staden i juli månad 1746 på sin Västgötaresa. Han gjorde många resor inom Sveriges gränser. Staden liknar städerna i Holland på den tiden. Han lade bland byggnaderna främst till den sköna rådstugan med börsen, samt kyrkorna och det stora Ostindiska Kompaniets hus liksom kastellen Kronan och Göta Lejon. Detta sagt med anledning av Carl von Linnés ( ) trehundraårsjubileum. Vid denna tid hade Göteborg cirka 9000 invånare. Av Niclas Sahlgren ( ) 1776) fick han en exotisk fågel. Niclas Sahlgren var med och grundade det första Sahlgrenska sjukhuset. Det låg då vid Östra Hamngatan 11. Niclas Sahlgren var även med och startade Ostindiska Kompaniet. Linnégatan och Linnéplatsen fick sina namn 1882 respektive Carl von Linné finns på våra 100-lappar. Resande på Carl von Linnés tid kom till Göteborg från tre sidor, Karlsporten vid Kungsgatans början, Drottningporten vid Drottningtorget och Kungsporten vid Kungsportsavenyn. Som synes var Göteborg väl befästad med vallar och gravar, allt enligt Carl von Linné. (Noteringarna gjorda av Västra Frölundas kassör Bo Karlsson.) 12

15 Västra Frölunda Kalslag Styrelsen består av: Ordförande: Hög-Adel Vice ordf: Låg-Adel Sekreterare: Fina 1 Kassör: Suppleant: Harry Jönsson, tel Holger Amundsson, tel Inger Larsson, tel Bo Karlsson, tel Anna Güllich, tel Vår värdinna är fortfarande Kerstin Linder, tel Västra Frölundas Kalslags representanter i Kalfullmäktige är Harry Jönsson och Holger Amundsson. Höstaktiviteter: Boule spelar vi varje torsdag kl.11:00 under sommaren och hösten när vädret så tillåter. Platsen är boulebanan nära torpet i hörnet av Banko- och Markmyntsgatorna. Våra höstkalas fick under förra året alltför dålig anslutning för att vi skall våga boka Axelhuset för sådana evenemang. Men vi hoppas fortfarande att tillräckligt många Ådens- bröder och systrar meddelar intresse av att ha trevligt tillsammans. Gör detta snarast till vår värdinna. Om många gör så blir det kräftor eller annat gôtt som vanligt. Vi meddelar resultatet i vårt utskick i slutet av augusti. Vårt årsmöte avhåller vi torsdagen den 6 december kl. 12:00-15:00. Då lär väl torpet vara tillgängligt för oss på dess nya plats. Vår värdinna Kerstin Linder tar emot intresseanmälningar. Vi välkomnar alla Ador, Kalar, Blankor och Tjimsar från de andra Kalsdagen. Förutom tel går det bra att ringa till Inger Larsson, tel

16 Göteborgiana fortsättning från sidan 3 På ett foto av dagen Bohus ser man tydligt var skredet började och vart skredmassorna tog vägen. Det är således ingen tillfällighet att Jordfallsbron heter som den gör. Namnet är i högsta grad förankrat i verkligheten! Källorna till vår beskrivning av hur jordfallet påverkade oss har hämtats från Statens Geotekniska Institut, Linköping 2006, Rapporten Borgen på Ragnhildsholmen, Arkeologiska ka institutet, Göteborgs Universitet, samt från boken Svenska Borgar och Fästningar, SMB. Till detta kan läggas att från 1150 fram till att södra delen av Göta älv åter blev seglingsbar under första decenniet av 1300-talet, förvandlades södra älvmynningen till en havsfjord. Även landhöjningen har förändrat landskapet. För tusen år sedan låg havsnivån 2 meter högre än nu. Fortsätter på nästa sida 14

17 Kuriosa I början av 1300-talet inleddes ett intensivt byggande för att kontrollera den nya transportleden. Bland annat lät Kung Birger Magnusson bygga Gullbergs fäste år 1304 på samma ställe som Skansen Göta Lejon ligger idag. En liten historia om OMVÄGAR Bland det överskottsgods som 2:a Världskriget lämnade kvar i Italien, befann sig ett större parti militära fickknivar, som den brittiska armén lämnat efter sig. Armén hade ursprungligen inköpt knivarna av en brittisk firma. Den italienska a regeringen överlät varan till ett halvstatligt bolag för försäljning. Detta sålde partiet till en affärsman i Rom, som skickade knivarna vidare till sin Milanofilial. Där överläts emellertid partiet till en schweizisk firma, som i sin tur sålde det vidare till en holländsk. Denna lyckades vidare placera knivarna hos en brittisk firma, som det var förunnat att överta krigsgodset! Det slumpade sig emellertid så, vid det tillfället, att den engelska armén hade ett stort behov av fickknivar av brittisk modell, varför den brittiska firman inte hade några större svårigheter, att bli av med sitt lager av knivar - och givetvis med en god förtjänst. Detta som ett bevis för, att jorden fortfarande är rund! BM 15

18 Ostindiefararen hemma i Göteborg! Vi har försökt följa Götheborgs äventyr alltsedan hon sjösattes den 6 juni Lördagen den 9 juni 2007 återvände skeppet till hemmahamnen efter sin drygt 20 månader långa expedition till Kina. Hon följdes av totalt ca åskådare som välkomnade skeppet, många var ute med sina båtar och kajerna var sprängfyllda med människor som njöt av att se sin Ostindiefarare komma hem i ett strålande solsken och högsommarvärme. Synd bara att man spärrade älven för småbåtar redan vid Älvsborgsbron. Sista etappen in till Banankajen fick hon färdas tämligen ensam. Sättet att spärra inloppet blev brutalt men imponerande i sin effektivitet. Man placerade två flodsprutor bredvid varandra under bron och sprutade vattenmassor över hela älvens bredd. Skeppet lade till i centrala Göteborg under hurrarop, pompa och ståt. Där var en stor folkfest med program på scenen, uppträdande, intervjuer, shanti-sång från besättningen, många flaggor och celebra besök av bl.a. Kinas president och svenska kungahuset samt Göran Johansson, förstås. Under juli har Götheborg gjort strandhugg i en rad hamnar på västkusten men nu är hon tillbaka på Norra Älvstranden. Skeppet är öppet för allmänheten ett tag till så passa på att insupa atmosfären från ett förgånget sjömansliv.

19 Västra Frölundas Kalslag presenterar några små satirer: En stilla fråga till Apoteket: Finns det verkligen sjukdomar så det räcker åt alla dom här medicinerna? A propos utbrändhet: Hårt arbete är ofta resultatet av en anhopning av enkla saker som skulle ha gjorts för en vecka sedan. Så gjorde inte vi, eller? Många ungdomar ser ingen skillnad mellan förstörelse och förströelse. Nutida livsstil: Det är inte lätt att vara med sin tid och ständigt behöva byta fördomar. Från barbari via civilisation till degeneration: Vi människor har nu uppnått en så hög grad av civilisation, att vi bara på några timmar kan utplåna det som Vår Herre behövde sex dagar för att skapa. S.P = Secken pärla! Vi låter Västra Frölundas Kalslag fortsätta: Läraren: Vad heter getens ungar? Lelle Kal: Kan de va getingar, tro?

20 Framåtblickar Helgen den augusti är det dags för Göteborgs föreningar att visa upp sig på Stadsmuseet. Där hålls varje år en föreningsdag, då nya och gamla föreningar och folkdanslag trängs med historiska samfund och andra. I samband med Kulturkalaset anordnar Stadsmuseet nu en hel föreningshelg! Kals Åden medverkar som vanligt genom att nya och gamla Kalarå-Ador uppträder i Wallenstamsalen kl söndagen den 19:e. Klippandagarna under helgen augusti bör inte missas! Bara omgivningen är väl värt ett besök. Passa på att kolla Porterkaret, som nu har restaurerats och står prydligt mitt i promenadstråket vid Carnegie Kaj. Kals Åden medverkar med bl.a. lottförsäljning. Ett litet tips till alla som har Familjebostäder som hyresvärd: I juninumret av deras tidning finns en fribiljett till en guidad rundvandring i Klippan under Klippandagarna. Värdet är 40:- per person. Så här års brukar Västra Frölundas Kalslag bjuda in till festligheter, där även medlemmar från andra Kalslag är mycket välkomna. Men anslutningen förra året blev så ringa att man inte vågar boka Axelhuset innan man vet hur många som tänkt sig att komma. Därför kan inget datum spikas nu. Läs mer på sidan 13 och anmäl er! På FN-dagen onsdagen den 24 oktober är det dags för den årliga ekplanteringen i Kal-å-Adas backe i Slottsskogen. Kl. 12:00 sätts spaden i jorden och därefter bjuds på underhållning i aulan vid det närbelägna café Ärtan. För präntningen denna gång svarar: Harry Jönsson, Bengt Mellgren, Lenne Svensson och Britt Ardstedt.

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till SPF Håbos vårfest torsdag den 16 maj klockan 17.00. Middag med dans till Mac Olson s orkester. Kostnad: 280 kronor/person.

Läs mer

Bogsprötet Skonaren Ingos Vänner 2011

Bogsprötet Skonaren Ingos Vänner 2011 Bogsprötet Skonaren Ingos Vänner 2011 2 Föreningen Skonaren Ingos Vänner Postadress: Lundby Hamngata 40 417 54 GÖTEBORG Kontorist: Miyo Schmidt Telefon 031-14 25 01 Telefax 031-14 25 03 Hemsida: www.skonaren-ingo.org

Läs mer

Nr 2 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund

Nr 2 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund 2 0 1 2 Nr 2 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund innehåll Plan för RM-tävlingar 2013 och KAF-Nytt denna gång-----------------------------3 Årets konferne i Varberg-----------------------------------------------------------------------

Läs mer

Fördelardosan. Tomtemor kör Jeep med klös! Stort julnummer med massor av läsning! God Jul och Gott Nytt År!

Fördelardosan. Tomtemor kör Jeep med klös! Stort julnummer med massor av läsning! God Jul och Gott Nytt År! Fördelardosan Nr 106 december 2014 - februari 2015 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Tomtemor kör Jeep med klös! (se nummerskylt) God Jul och Gott Nytt År! Stort julnummer

Läs mer

Noonan Nytt. nr. 3, 2012. Innehåll

Noonan Nytt. nr. 3, 2012. Innehåll Noonan Nytt Innehåll nr. 3, 2012 Ordförandespalten Hemsidan Noonan syndrom Sällsynta Diagnoser Extra årsmöte Familjekonferens 2012 Tack för mig! Syrelsemöte Alingsås Kontaktuppgifter Ordförandespalten

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 68 Juni 2015

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 68 Juni 2015 ÅRSTA HAVSBLADET Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 68 Juni 2015 Årsta Havsbads styrelse... 2 Några ord från vår ordförande... 3 Styrelsen informerar...

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till SPF Håbos månadsmöte torsdag 28 augusti klockan 13.30. Program: Bobos Orkester och Trollkarlen Ola! Låt er underhållas av

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till SPF Håbos månadsmöte torsdagen 29 september 2011 klockan 13.30 i Skeppet, Kalmarvägen 3. PROGRAM Seniorshopen besöker oss

Läs mer

Innehåll. Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Nr 4 år 2008

Innehåll. Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Nr 4 år 2008 Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Nr 4 år 2008 Innehåll Fristadstorget i Eskilstuna tidigt 1910-tal. Fotograf okänd Föreningsinformation...2 Ordföranden har ordet...3 Textilier

Läs mer

MASTHUGGS. nytt 4-07. Bostadsrättsföreningen. Masthugget

MASTHUGGS. nytt 4-07. Bostadsrättsföreningen. Masthugget nytt Bostadsrättsföreningen MASTHUGGS 4-07 Masthugget Dags att välja internetleverantör Naturen inspirerar avancerad amatör Gå och bada bastu Inspirerande utflyktsbok Gårdsombuden på slottsbesök Cyklarna

Läs mer

Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Var tionde svensk lider av tinnitus

Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Var tionde svensk lider av tinnitus VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Var tionde svensk lider av tinnitus Teckensång i Prideparaden Ändringar i diskrimineringslagen... och mycket mer 3/2014 besök gärna vår hemsida:

Läs mer

- Full fart framåt med vita käppen - Viktig delseger för Torsdagsaktionen - Kurser i taktilt teckenspråk

- Full fart framåt med vita käppen - Viktig delseger för Torsdagsaktionen - Kurser i taktilt teckenspråk Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 Oktober 2013 Nr 5 Teresia Lindberg - Full fart framåt med vita käppen - Viktig delseger för Torsdagsaktionen - Kurser i taktilt teckenspråk Innehåll Ordförande har

Läs mer

Rickul/Nuckö Hembygdsförenings Medlemsblad

Rickul/Nuckö Hembygdsförenings Medlemsblad Rickul/Nuckö Hembygdsförenings Medlemsblad Nr 4 December 2009 Årgång 17 Ungdomar vid Stenborstranden i Roslep en vinter på 1930-talet. Foto: SOV:s arkiv Rickul/Nuckö Hembygdsförening Adress Rickul/Nuckö

Läs mer

Knarrablaed. Vadå bakhjulsåkande? Vid kortegekörning skall man ha BÅDA hjulen i vägbanan! ORDFÖRANDE HAR ORDET. September 2009 Utgåva 9 nr 3/09

Knarrablaed. Vadå bakhjulsåkande? Vid kortegekörning skall man ha BÅDA hjulen i vägbanan! ORDFÖRANDE HAR ORDET. September 2009 Utgåva 9 nr 3/09 Knarrablaed September 2009 Utgåva 9 nr 3/09 Vadå bakhjulsåkande? Vid kortegekörning skall man ha BÅDA hjulen i vägbanan! ORDFÖRANDE HAR ORDET Hej på er alla mc-vänner Säsongen börjar tyvärr lida mot sitt

Läs mer

I DETTA NUMMER: Utgiven av Vuxendöva i Sverige. Hallå där kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Vuxendöv - ordet och innebörden

I DETTA NUMMER: Utgiven av Vuxendöva i Sverige. Hallå där kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Vuxendöv - ordet och innebörden VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Hallå där kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth Vuxendöv - ordet och innebörden CI-operationer nu även i Örebro och mycket mer... 4/2011 besök

Läs mer

Livhusaren 2011 Livhusarernas kamratförening Akiviteter 2011

Livhusaren 2011 Livhusarernas kamratförening Akiviteter 2011 Livhusarernas kamratförening Akiviteter 2011 LIVHUSARERNAS KAMRATFÖRENING av Uno Bohman, Johan Thorp och Jens Ramhöj Föreningens ordförande Uno Bohman Kamratföreningens ordförande har ordet! För drygt

Läs mer

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf . Nr 2 Juni 2011 Innehall Sida: Ett nytt år och nya tider i SVS 1 Nyheter: 2 -Utseglingen till Klippan -Roderspantets reparation -Kampanj för fler Medlemmar. -Leaderprojektet inom SVS 3 -SVS Ungdomssektion

Läs mer

Lokaltidning Hjärt- och lungsjukas Förening i Botkyrka/Salem

Lokaltidning Hjärt- och lungsjukas Förening i Botkyrka/Salem Lokaltidning Hjärt- och lungsjukas Förening i Botkyrka/Salem Nummer 2 2014 ORDFÖRANDE HAR ORDET Vi är i dag 237 medlemmar i vår förening. Jag leder fortfarande gymnastiken och antalet gymnaster är fortfarande

Läs mer

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Innehåll sid. Ordförandebrev 3 Örkelljunga 4 Vandringsmannen 4 Grattis Johan 5 - Sten Svensson Släktforskning

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR- DOSAN Nr 98 december 2012 - februari 2013 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR-

Läs mer

April 2010 Nr 2 Årgång 1

April 2010 Nr 2 Årgång 1 April 2010 Nr 2 Årgång 1 Nu har Du fått tidning nr två i lådan. I detta nummer presenterar vi 2010 års styrelse i Norrköping och ny förening i Finspång, vi berättar om vårens träffar och aktiviteter som

Läs mer

Ett informationsblad till dig som heter Kenneth och bor i Västra Götalands län med omnejd!

Ett informationsblad till dig som heter Kenneth och bor i Västra Götalands län med omnejd! Ett informationsblad till dig som heter Kenneth och bor i Västra Götalands län med omnejd! 2:a utskicket detta år 17 Augusti 2009 16:E ÅRGÅNGEN Muskulösa badpojkar Vid årets Kennethdag relaxades det som

Läs mer

Sten Nyström har lämnat oss Sid 5. Scenisk gestaltning Sid 6-7. Kullekören 70 år Sid 8-9. Kurs i Ljungskile Sid 10-13. www.arbetarsang.

Sten Nyström har lämnat oss Sid 5. Scenisk gestaltning Sid 6-7. Kullekören 70 år Sid 8-9. Kurs i Ljungskile Sid 10-13. www.arbetarsang. EN SKRIFT FRÅN SVENSKA ARBETARSÅNGARFÖRBUNDET Nummer 3-4 2014 Årgång 56 Birgitta Stenbratt Foto: Tony Johansson Sten Nyström har lämnat oss Sid 5 Scenisk gestaltning Sid 6-7 Gun-Britt Gustafsson Kullekören

Läs mer

Göteborg 2011. Bladet. Världsvid vänskap - Global kompetens - Lokalt stöd. Jubileumsnummer. 25 år

Göteborg 2011. Bladet. Världsvid vänskap - Global kompetens - Lokalt stöd. Jubileumsnummer. 25 år Göteborg 2011 Bladet Världsvid vänskap - Global kompetens - Lokalt stöd Jubileumsnummer 25 år SWEA i ett nötskal eller vad man svarar på frågan om vad SWEA är: SWEA är ett GLOBALT NÄTVERK med ungefär 7

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Nr 102 deember 2013 - februari 2014 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner

FÖRDELAR- DOSAN. Nr 102 deember 2013 - februari 2014 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner FÖRDELAR- DOSAN Nr 102 deember 2013 - februari 2014 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Massor av läsning i Fördelardosans julnummer! Läs om Mustangen som störtade 1944,

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Sven Strömberg, renoverare se sid 7 Renovera eller inte? Läs om bilkyrkogården på sid 4

FÖRDELAR- DOSAN. Sven Strömberg, renoverare se sid 7 Renovera eller inte? Läs om bilkyrkogården på sid 4 FÖRDELAR- DOSAN Nr 103 mars - maj 2014 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Sven Strömberg, renoverare se sid 7 Renovera eller inte? Läs om bilkyrkogården på sid 4 Ordförande

Läs mer

Västra Torsås. nr 4 2013 TEMA. Samlare. hos Västra Torsås frivilliga räddningsvärn

Västra Torsås. nr 4 2013 TEMA. Samlare. hos Västra Torsås frivilliga räddningsvärn Västra Torsås nr TEMA Samlare Framtidstro hos Västra Torsås frivilliga räddningsvärn Västra Torsås www.vastratorsas.se redaktionen@vastratorsas.se Ansvarig utgivare, Agnetha Wendel agnetha@vastratorsas.se

Läs mer

Karlstads Hembygdsblad

Karlstads Hembygdsblad 20-års jubileum 1993-2013 Karlstads Hembygdsblad ÅRGÅNG 20 NUMMER 1 Pris 20 kronor, utan kostnad för medlem FEBRUARI 2013 Så bildades vår förening Det här är en liten förklarande inledning till den nostalgitripp,

Läs mer

Eskadersegling med Rödluvan Ny radarteknik Norska Vestlandet

Eskadersegling med Rödluvan Ny radarteknik Norska Vestlandet nr 4-2009 Eskadersegling med Rödluvan Ny radarteknik Norska Vestlandet Upp www.innovaform.se och ner! Nu kan du beställa uppläggning (och sjösättning till våren) av din båt direkt på nya www.grefab.se.

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till SPF Håbos månadsmöte torsdagen 27 oktober 2011 klockan 13.30 i Skeppet, Kalmarvägen 3. PROGRAM Under 1960-talet byggdes Höga

Läs mer