Kals-Bladet. Nummer 10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kals-Bladet. Nummer 10"

Transkript

1 Kals-Bladet Nummer 10 Hösten 2007

2 Stor-Ada Ada har odet Hjärtligt välkomna till ett nytt nummer av Kals-Bladet Bladet! Vår verksamhet började som sig bör med att vi höll vår Kalsstämma. Våra stadgar säger att stämman skall hållas så nära Kaladagen Kal som möjligt men förlagt till närmaste helg. I år stämde det precis. Den 28 januari har Kal namnsdag. Grattis! Den formella delen i stämman avlöpte utan sen sensationer. sationer. En punkt som kan vara av intresse att meddela är att vi beslutade om att Kals Ådens stiftelse upphör och att tillgängliga medel förvaltas av Kalfullmäktige. Det blir enk enklare så, inte minst därför att vår mångårige ordförande nde i stiftelsen, Lennartt Carlsson, med ålderns rätt bestämt sig för att avstå från omval. Så gjorde också Curt Lindqvist från sitt uppdrag i KF.. Båda avtackades å det hjärtligaste! Avtackades gjordes också Disa och Sven Winterhag, vilka också skyllde på ålderns rätt att ta det lite lugnare framöver. framöver De som i det längsta gsta tvivlat på att detta kunde vara riktigt fick slutligen ge vika när vi ett par månader senare uppvaktade Sven på hans 80-årsdag. årsdag. Men Disa har ju många år kvar dit, det ser man ju. 1

3 Stor-Ada har odet I början av året informerades vi om Stig Allan Agroths bortgång efter en mycket långvarig sjukdom. Vi har mycket att tacka Stig Allan för, inte minst för att han gav sitt tillstånd att använda den utsökta teckning som pryder Kals-Bladets framsida. Kalslaget Majornas ordförande Erling Jensen representerade oss vid begravningen. Dottern framförde sitt tack till Kals Åden för uppvaktningen. Trots att vi inte kunnat disponera Torpet under våren har lokalfrågan kunnat lösas utan större problem. Vi försöker med de ringa medel vi förfogar över att få en inflyttning till stånd snarast. För närvarande ligger vad vi kan se verksamheten på byggnationsfronten nere under byggsemestern. Senaste nytt om inflyttningsmöjligheterna finns längre fram i Bladet. Något som inte störs av lokalproblem är vårt traditionella Kristi Himmelfärdsfirande i Älgtjärn. Där var som vanligt sång, glam och tjôt i vanlig ordning. Nytt för i år var att poängpromenaden förlades inomhus på grund av regnandet. Det blev lika trevligt som vanligt, trots detta. Och våfflorna smakade om möjligt ännu bättre! På bilden ses Sven Hagberg framsjunga sin egen visa om Röda Sten. Om vädret då var mindre lyckat blev det desto varmare när Kal-å- Ada framträdde vid Kopparmärra i juni. Lasse Brandeby försökte in i det sista att komma men tvingades avstå på grund av sin sjukdom. Vårt gamla Kal å-ada-par Ulf Källvik och Susanne Pettersson ersatte med den äran.vi önskar alla Ådensmedlemmar fortsatt ljuvligt sommarväder! 1

4 Göteborgiana Hisingens Kalslags artikel i Kals-Bladet nr 6 om Slottet på Ragnhilds- holmen fick oss att fundera över varför det övergavs bara några årtionden efter att det iordningställts. Vi tror oss ha funnit åtminstone två svar, troligen är det svaren i kombinationen som avgjort borgens öde. Det handlar om släktbråk och om en geologisk händelse. Varför övergav man en stark och fullt fungerande ringmursborg för att bygga ett nytt slott alldeles i närheten? Att Bohus behövdes som norsk bas 1308 är rimligt, men från 1311 kunde slottet på Ragnhildsholmen ha återfått sin gamla roll. Några omfattande byggnadsarbeten hade man knappast hunnit göra på Bohus och flyttningen innebar ett ekonomiskt slöseri. Det är här geologin kommer in i bilden. Historisk bakgrund Konungahälla med sitt läge vid Göta Älv var en betydelsefull stad under och 1200-talen, både på den handelsmässiga och på den politiska spelplanen. Ingen handelsstad stad i Norge var mäktigare än Kungahälla. Håkon Håkonsson anlade här en borg, den nämns första gången som färdig I äldre litteratur har den fått flera namn, en benämning är Kongahälla Slott. Borgen ansågs vara en av de starkaste i Norden pga. sitt fantastiska läge på en dominerande kulle. Slottet förlänades senare av Håkon V Magnusson till hertig Erik av Sverige då denne flytt till Norge, undan sin bror Konung Birger. Slottet kom att vara i Eriks händer några år framåt. Håkon ville dock ha tillbaka det och stegade ner till Konungahälla med en här i släptåg. Det visade sig vara svårt att inta slottet på Ragnhildsholmen och belägringen varade i fem veckor. Det var nu man anlade fästningen som kom att bli Bohus. 2

5 Göteborgiana Bagaholmens läge var tidigare inte aktuell som fästningsplats då ett stort jordfall hade täppt igen Göta Älv precis mellan nuvarande Bohus och Kungälv. Det började emellertid luckras upp under talets första decennium. Därför blev Ragnhildsholmens läge inaktuellt och borgens öde var avgjort. Kommande år lyckas konung Håkon ta tillbaka slottet, men kort därefter tar Erik tillbaka det ännu en gång. En fred ingås nu (1310) och slottet ges tillbaks till Håkon mot att dennes dotter Ingeborg ges som gemål till hertig Erik. (Då var Ingeborg 1 år gammal!) Vad man kunnat få fram så gavs slottet tillbaks någon gång mellan 1311 och Det är nu som slottet kommer i skymundan och fästningen på Bagaholmen blir central. Regenter bor nu här istället för på slottet på Ragnhildsholmen. holmen. Ragnhildsholmen nämns sista gången 22 mars 1311, då hertig Erik och hertig Valdemar utfäster sig att återlämna slottet till Håkon. Geologisk bakgrund Dagens landskapsbild längs Göta älv har till stor del formats genom ett antal större skred. Det äldsta noterade och (hittills) största skredet, Jordfallsskredet, skredet, inträffade omkring år 1150 på älvens östra sida i Bohus. Skredet omfattade i stort hela nuvarande Bohus samhälle och skredkanten ligger ca 1,5 km från älvens strandlinje. Idag är E45, järnvägen, industriområde med bland annat Eka Chemicals, i huvudsak byggt på dessa skredmassor. Fortsätter på sida 14 3

6 Låt från förr Minns Du. Text: Musik: Sune Haag Mac Pehrson Minnes du tider från vår gamla stad När som madamerna gick där i rad Kungstorgsbasaren o Ferdnands palä Kålle å Ossbon var me Uti paraden ner för Avenyn Kålle han sa: Vacker syn, Ser du Johanna så vacker hon står I Brunnsparken år efter år? Kungshall var inne, och Sprängkullen me Edith hon spela så alla sjöng me Malte han lira modernt och var bra, Kålle å Ossbon dom sa: De e la skönt när på Jazzen vi går Att Beda hon står där hon står Framför polketten och tar varje chans Att Oskar skall bjuda till dans. Du som minns tider från vår gamla stad, SKF,Götaverken, Volvo, var glad För alla jobb som de gav oss och ger Tänk ock på allt som glädje ger Storan, Rotundan och vårt Liseberg Bland många som satt sin färg I alla tider och med sina torg Skön du förblir GÖTEBORG! 4

7 Hisingens Kalslag Sannegården Gården har tydligen fått sitt namn av den stora sandås, som den låg på - en bit från Lindholmen. Den var redan på medeltiden en Kungsgård, men skall man koppla de stora bautastenarna, som fortfarande står utanför Lundby nya kyrka och som anses ha legat i anslutning till gården, kommer man ju mycket långt tillbaka i tiden. Sannegården har haft många olika ägare och varit både kronogård, skattegård och frälsegård. Historiskt belagt, enligt Gustaf Brusewitz, är att Drottning Margaretha år 1410 härifrån utfärdat ett gåvobrev på några gårdar i Västergötland. Senare har gården tillhört släkten Oxenstierna, men år 1734 blev den inköpt till biskopens i Göteborg sommarställe, istället för Burgården. Gårdens trädgårdar och fiskdammar lär ha varit berömda, enligt Johan Oedman. Lundby införlivades 1906 med Göteborg och man beslutade då att anlägga en hamn i Sannegårdsviken. Detta tog givetvis ganska lång tid, eftersom arbetet inte minst inkluderade muddring. Hamnen blev känd speciellt för sin kolimport, men numera blir den väl mera omtalad som en av Göteborgs Gräddhyllor. Så här såg det ut på talet enligt boken Hamnbilder i Göteborg. BM 5

8 Hisingens Kalslag Signalberget på Hisingen Söder om Lilleby havsbad på Hisingen ligger ett berg som kallas Telegrafberget. Hur kan det nu komma sig, att det fått ett sådant namn? En filial till Telegrafverket, undrar någon. Nej, Telegrafverket har aldrig varit utlokaliserat till Hisingen, utan det rör sig om Verkets föregångare; den Optiska Telegrafen, som hade en station på berget. Därför kom det att heta Telegrafberget. Tidigare hette det Vetteberget, vilket betyder Vårdkaseberget, och utgjorde tydligen ett led i det urgamla larmsystem som de norska vårdkasebergen utgjorde. Det är alltså ett signalberg, med mycket gamla traditioner. Sverige var ett land, som närmast efter Frankrike inrättade det signalsystem som använde optiska signaler, d.v.s. synliga sådana. En metod var med rörliga armar, ett slags semaforer på inbördes synavstånd mellan varandra. I Göteborg använde man istället plåtluckor, som satt fast på armar. Telegrafmeddelandena gick mellan Marstrand och Göteborg och innehöll huvudsakligen uppgifter om fartygs ankomst och avgång. Den optiska telegrafställningen i Marstrand satt uppe på Carlstens fästnings höga redutt. Den härrörde från år 1801 och efterträddes av den elektriska telegrafen, som kom på 1850-talet. Signalerna gick från Carlsten till Telegrafberget på Hisingen, därifrån till Telegrafberget vid Nya Varvet och vidare till telegrafstationen på Otterhällan. Senare inrättades en gren av den optiska telegrafen över Brännö till Vinga. Denna drogs in först Ovanstående är ett utdrag ur en artikel skriven av redaktör Sven Schånberg. BM 6

9 Hisingens Kalslag Höst- och vinteraktiviteter 2007 Så stundar då hösten med nya möjligheter till en trivsam samvaro inom kalslaget - och starten sker med Öppet hus torsdagen den 6 september, detta nådens år 2007 och som vanligt kl , i vår föreningslokal, Virvelvindstorget. Och vi fortsätter varje torsdagskväll ända till säsongsavslutningen den 6 december De é la gött å veta vá en ska ta vägen på torsdagskvällarna. Medlemsmöte inleder träffen torsdagen den 20 september. Årsmöte blir det torsdagen den 22 november, kl Tisdagsträffarna är kl i lokalen och aktiviteterna kommer i viss mån att anpassas till vädret, exempelvis boule och andra utomhusaktiviteter vid fint väder och Göteborgiana, pilkastning m.m. vid sämre väderlek, men framför allt socialt umgänge och kanske en och annan överraskning. Begivenheterna kommer fortlöpande att anslås på vår anslagstavla, men upplysningar härom kan givetvis också, vid behov, ernås per telefon av nedanstående personer. Och som vanligt finns det goda Ådens-humöret med oss. Alltså: Tisdagar kl Torsdagar kl Styrelsens sammansättning: Ordförande Hasse Söderbergh Tel Vice ordförande Marianne Nilsson " Sekreterare Bengt Mellgren " Kassör Sonja Rådenmark." Klubbmästare Gerd Larsson " BM 7

10 Kalslaget Majorna Vi börjar med ett foto av en händelse som påverkat Kalslaget Majorna i allra högsta grad under våren. Vi talar naturligtvis om flyttningen av torpet. Här ser vi torpet just anlända till sin tillfälliga uppställningsplats. Det skedde den 9 mars vid femtiden på morgonen, flera timmar före utsatt tid. Man önskar sig att resten av projektet hade kunnat hålla tidplanen lika bra. Men så blev inte fallet. Först måste arkeologiska utgrävningar göras och därefter låg vad vi kan se arbetet i träda fram till slutet av juni. Nu är emellertid bottenplattan gjuten och arbetet med grunden har påbörjats. Vi skönjer början av slutet. Vi kan konstatera att vårens aktiviteter trots allt har kunnat genomföras i stort sett som planerats i lånade lokaler. För våra värdinnor har det förstås inneburit mycket extra arbete och stort tack till dessa för allt det jobb de lagt ner! Välbesökta medlemsträffar, Göteborgiana-sammankomster och bridgekvällar har kännetecknat vårens verksamhet. Våra medlemmar har lyckats hitta till de temporära träffpunkterna i glädjande hög grad. Tack till er också för visat tålamod! Våra större tillställningar försiggår som bekant på annan plats än i torpet En sådan fullträff (inte bokstavligt menat) var vårens räkfrossa. Där förgylldes tillställningen av Ralfs trio tillsammans med våra egna förmågor. På fotot på nästa sida syns Calle Svensson showa ihop med trion. Vi andra dansade. Det kunde behövas få sträcka på benen efter ett sådant skrovmål som vi bjöds på. Det hembakade kaffebrödet inte att förglömma! 8

11 Kalslaget Majorna Nu tillbaka till livet efter torpets återuppståndelse. Alla goda krafter behövs för att ställa i ordning och städa upp innan vi kan återvända. Inte nog med att allt som fanns i källaren skall ställas ned dit igen, under våren har vi också utrymt Vikingborg, som inte längre behövs för våra behov. Det materialet finns nu i torpet och skall också tas hand om. Vi hoppas på stor uppslutning från många och återkommer i ärendet under de första av höstens träffar. Och så måste vi förstås ha en invigningsfest! Varför inte ordna öppet hus där vi bjuder in våra nya grannar? Dom är förstås nyfikna på vilka vi är. Då kan vi visa runt i torpet, bjuda på kaffe och hembakat för en ringa peng, låta våra musikanter uppträda, bjuda in arkeologerna för att berätta om vad de funnit under utgrävningen Vad mer kan vi göra? Låt oss diskutera den saken så snart vi träffas. Mycket är förstås beroende av när vi kan flytta in. Vi räknar med att det sker under sensommaren eller förhösten. Mer vet vi förhopp- ningsvis när vi ses. Till dess, ha en skön sommar! 9

12 Kalslaget Majorna Medlemsträffar under hösten Onsdagen den 5 september kl. 18:00 är det dags för vår första medlemsträff. Samma klockslag onsdagen den 3 oktober och onsdagen den 7 november reserverar ni också för medlemsträffar. I november tänker vi bjuda på ärtsoppa, resten av innehållet är än så länge hemligt. Nya friska idéer mottas tacksamt! Den 5 september träffas vi på Kapplandsgatan 138, därefter hoppas vi att Torpet är tillgängligt igen. Oktoberfest Sillsexa blir det fredagen den 26 oktober med sång, spel och dans. Vi har bokat Ralfs trio, som underhöll oss så förträffligt på räkfrossan i våras. Under hösten kommer en speciell inbjudan. Årsmötet hålls fredagen den 14 december. Efter årsmötet blir det jultallrik och underhållning. Att delta på årsmötet är naturligtvis gratis, men maten därefter serveras till självkostnadspris. Kallelse och inbjudan kommer per post. Våra andra aktiviteter under hösten: Göteborgiana börjar fredagen den 7 september klockan 10:00 och fortsätter varannan fredag till och med den 30 november. Plats för första träffen är Kapplandsgatan 138. Bridge spelar vi varje måndag med start den 20 augusti kl. 16:00 och håller på till och med den 3 december. Samma plats som under våren. Som vanligt gäller att anmälan om deltagande görs i god tid till Gunvor (tel )eller Maj-Britt (tel ). Gärna via e-post till 10

13 Kalslaget Majorna Styrelsen: Telefon Ordf Stor-Gusten Erling Jensen Vice ordf. Lelle-Gusten Leif Thorell Sekr. Gusten III Lenne Svensson Kassör Maja I Inger Johannesson Vice sekr. Maja II Inger Jensen Ledamot Maj-Britt Carlsson Ledamot Gunvor Magnusson Ledamot Margreth Jönsson Programkommitté, tillika värdinnor: Maj-Britt Carlsson Elsa Lycke Gunvor Magnusson (även lokalbokning) Arkivarien: Benkt Hanefors Du når vem som helst av oss på flera sätt. Välj själv! Ring till torpet, tel Lämna ett meddelande i telefonsvararen så återkommer vi ganska omgående. eller E-posta till Även anmälningar om deltagande i medlemsträffarna m.m. kan med fördel göras via e-post. Just nu kan det vara svårt att skriva till oss. Torpet har inte fått någon ny adress än! Välkommen med synpunkter! 11

14 Västra Frölunda Kalslag Göteborg var den täckaste stad ibland alla i riket, till storleken något mindre än Uppsala; nästan rund, omgiven och befästad med vallar och gravar, avdelad med regulära, jämna gator. Det är väl en skön beskrivning av vår stad. Så beskrev Carl von Linné Göteborg när han besökte staden i juli månad 1746 på sin Västgötaresa. Han gjorde många resor inom Sveriges gränser. Staden liknar städerna i Holland på den tiden. Han lade bland byggnaderna främst till den sköna rådstugan med börsen, samt kyrkorna och det stora Ostindiska Kompaniets hus liksom kastellen Kronan och Göta Lejon. Detta sagt med anledning av Carl von Linnés ( ) trehundraårsjubileum. Vid denna tid hade Göteborg cirka 9000 invånare. Av Niclas Sahlgren ( ) 1776) fick han en exotisk fågel. Niclas Sahlgren var med och grundade det första Sahlgrenska sjukhuset. Det låg då vid Östra Hamngatan 11. Niclas Sahlgren var även med och startade Ostindiska Kompaniet. Linnégatan och Linnéplatsen fick sina namn 1882 respektive Carl von Linné finns på våra 100-lappar. Resande på Carl von Linnés tid kom till Göteborg från tre sidor, Karlsporten vid Kungsgatans början, Drottningporten vid Drottningtorget och Kungsporten vid Kungsportsavenyn. Som synes var Göteborg väl befästad med vallar och gravar, allt enligt Carl von Linné. (Noteringarna gjorda av Västra Frölundas kassör Bo Karlsson.) 12

15 Västra Frölunda Kalslag Styrelsen består av: Ordförande: Hög-Adel Vice ordf: Låg-Adel Sekreterare: Fina 1 Kassör: Suppleant: Harry Jönsson, tel Holger Amundsson, tel Inger Larsson, tel Bo Karlsson, tel Anna Güllich, tel Vår värdinna är fortfarande Kerstin Linder, tel Västra Frölundas Kalslags representanter i Kalfullmäktige är Harry Jönsson och Holger Amundsson. Höstaktiviteter: Boule spelar vi varje torsdag kl.11:00 under sommaren och hösten när vädret så tillåter. Platsen är boulebanan nära torpet i hörnet av Banko- och Markmyntsgatorna. Våra höstkalas fick under förra året alltför dålig anslutning för att vi skall våga boka Axelhuset för sådana evenemang. Men vi hoppas fortfarande att tillräckligt många Ådens- bröder och systrar meddelar intresse av att ha trevligt tillsammans. Gör detta snarast till vår värdinna. Om många gör så blir det kräftor eller annat gôtt som vanligt. Vi meddelar resultatet i vårt utskick i slutet av augusti. Vårt årsmöte avhåller vi torsdagen den 6 december kl. 12:00-15:00. Då lär väl torpet vara tillgängligt för oss på dess nya plats. Vår värdinna Kerstin Linder tar emot intresseanmälningar. Vi välkomnar alla Ador, Kalar, Blankor och Tjimsar från de andra Kalsdagen. Förutom tel går det bra att ringa till Inger Larsson, tel

16 Göteborgiana fortsättning från sidan 3 På ett foto av dagen Bohus ser man tydligt var skredet började och vart skredmassorna tog vägen. Det är således ingen tillfällighet att Jordfallsbron heter som den gör. Namnet är i högsta grad förankrat i verkligheten! Källorna till vår beskrivning av hur jordfallet påverkade oss har hämtats från Statens Geotekniska Institut, Linköping 2006, Rapporten Borgen på Ragnhildsholmen, Arkeologiska ka institutet, Göteborgs Universitet, samt från boken Svenska Borgar och Fästningar, SMB. Till detta kan läggas att från 1150 fram till att södra delen av Göta älv åter blev seglingsbar under första decenniet av 1300-talet, förvandlades södra älvmynningen till en havsfjord. Även landhöjningen har förändrat landskapet. För tusen år sedan låg havsnivån 2 meter högre än nu. Fortsätter på nästa sida 14

17 Kuriosa I början av 1300-talet inleddes ett intensivt byggande för att kontrollera den nya transportleden. Bland annat lät Kung Birger Magnusson bygga Gullbergs fäste år 1304 på samma ställe som Skansen Göta Lejon ligger idag. En liten historia om OMVÄGAR Bland det överskottsgods som 2:a Världskriget lämnade kvar i Italien, befann sig ett större parti militära fickknivar, som den brittiska armén lämnat efter sig. Armén hade ursprungligen inköpt knivarna av en brittisk firma. Den italienska a regeringen överlät varan till ett halvstatligt bolag för försäljning. Detta sålde partiet till en affärsman i Rom, som skickade knivarna vidare till sin Milanofilial. Där överläts emellertid partiet till en schweizisk firma, som i sin tur sålde det vidare till en holländsk. Denna lyckades vidare placera knivarna hos en brittisk firma, som det var förunnat att överta krigsgodset! Det slumpade sig emellertid så, vid det tillfället, att den engelska armén hade ett stort behov av fickknivar av brittisk modell, varför den brittiska firman inte hade några större svårigheter, att bli av med sitt lager av knivar - och givetvis med en god förtjänst. Detta som ett bevis för, att jorden fortfarande är rund! BM 15

18 Ostindiefararen hemma i Göteborg! Vi har försökt följa Götheborgs äventyr alltsedan hon sjösattes den 6 juni Lördagen den 9 juni 2007 återvände skeppet till hemmahamnen efter sin drygt 20 månader långa expedition till Kina. Hon följdes av totalt ca åskådare som välkomnade skeppet, många var ute med sina båtar och kajerna var sprängfyllda med människor som njöt av att se sin Ostindiefarare komma hem i ett strålande solsken och högsommarvärme. Synd bara att man spärrade älven för småbåtar redan vid Älvsborgsbron. Sista etappen in till Banankajen fick hon färdas tämligen ensam. Sättet att spärra inloppet blev brutalt men imponerande i sin effektivitet. Man placerade två flodsprutor bredvid varandra under bron och sprutade vattenmassor över hela älvens bredd. Skeppet lade till i centrala Göteborg under hurrarop, pompa och ståt. Där var en stor folkfest med program på scenen, uppträdande, intervjuer, shanti-sång från besättningen, många flaggor och celebra besök av bl.a. Kinas president och svenska kungahuset samt Göran Johansson, förstås. Under juli har Götheborg gjort strandhugg i en rad hamnar på västkusten men nu är hon tillbaka på Norra Älvstranden. Skeppet är öppet för allmänheten ett tag till så passa på att insupa atmosfären från ett förgånget sjömansliv.

19 Västra Frölundas Kalslag presenterar några små satirer: En stilla fråga till Apoteket: Finns det verkligen sjukdomar så det räcker åt alla dom här medicinerna? A propos utbrändhet: Hårt arbete är ofta resultatet av en anhopning av enkla saker som skulle ha gjorts för en vecka sedan. Så gjorde inte vi, eller? Många ungdomar ser ingen skillnad mellan förstörelse och förströelse. Nutida livsstil: Det är inte lätt att vara med sin tid och ständigt behöva byta fördomar. Från barbari via civilisation till degeneration: Vi människor har nu uppnått en så hög grad av civilisation, att vi bara på några timmar kan utplåna det som Vår Herre behövde sex dagar för att skapa. S.P = Secken pärla! Vi låter Västra Frölundas Kalslag fortsätta: Läraren: Vad heter getens ungar? Lelle Kal: Kan de va getingar, tro?

20 Framåtblickar Helgen den augusti är det dags för Göteborgs föreningar att visa upp sig på Stadsmuseet. Där hålls varje år en föreningsdag, då nya och gamla föreningar och folkdanslag trängs med historiska samfund och andra. I samband med Kulturkalaset anordnar Stadsmuseet nu en hel föreningshelg! Kals Åden medverkar som vanligt genom att nya och gamla Kalarå-Ador uppträder i Wallenstamsalen kl söndagen den 19:e. Klippandagarna under helgen augusti bör inte missas! Bara omgivningen är väl värt ett besök. Passa på att kolla Porterkaret, som nu har restaurerats och står prydligt mitt i promenadstråket vid Carnegie Kaj. Kals Åden medverkar med bl.a. lottförsäljning. Ett litet tips till alla som har Familjebostäder som hyresvärd: I juninumret av deras tidning finns en fribiljett till en guidad rundvandring i Klippan under Klippandagarna. Värdet är 40:- per person. Så här års brukar Västra Frölundas Kalslag bjuda in till festligheter, där även medlemmar från andra Kalslag är mycket välkomna. Men anslutningen förra året blev så ringa att man inte vågar boka Axelhuset innan man vet hur många som tänkt sig att komma. Därför kan inget datum spikas nu. Läs mer på sidan 13 och anmäl er! På FN-dagen onsdagen den 24 oktober är det dags för den årliga ekplanteringen i Kal-å-Adas backe i Slottsskogen. Kl. 12:00 sätts spaden i jorden och därefter bjuds på underhållning i aulan vid det närbelägna café Ärtan. För präntningen denna gång svarar: Harry Jönsson, Bengt Mellgren, Lenne Svensson och Britt Ardstedt.

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Kals-Bladet. Nummer 12

Kals-Bladet. Nummer 12 Kals-Bladet Nummer 12 Höst 2008 Stor-Ada har odet Bladet! Hjärtligt välkomna till ett nytt nummer av Kals-Bladet Låt oss ge en resumé över några saker som tilldragit sig under våren. Vår verksamhet började

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt Eva Sjödahl

Läs mer

HISTORISK STADSBILDSÖVERSIKT 1. Älvmynningens bosättningar i forntiden 3. Förstäder, hamnar, manufakturer från tullen till Klippan Det fiskrika området kring Göta Älvs mynning har varit attraktivt för

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

Vinningsbo platsens historia

Vinningsbo platsens historia Vinningsbo platsens historia Vinningsbo hör till den gamla Skårdals by och är den enda av byns gårdar som hade ett särskilt namn Vinningsbogården. Rikspolitiska förvecklingar och krig har påverkat denna

Läs mer

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011.

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 2011 konstituerat på följande vis. Ordf. Mikael Bernsten V. Ordf. Anders Abrahamsson

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll!

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! Tisdagen den 17 april 2012 höll ICA Kvantum i Kungens Kurva sin årliga kundkväll. Över 500 gäster samlades för att avnjuta god mat och dryck samt för att

Läs mer

Kals-Bladet. Nummer 20

Kals-Bladet. Nummer 20 Kals-Bladet Nummer 20 Höst 2012 Stor-Ada har odet Hjärtligt välkomna till ett nytt nummer av KalsBladet! Som vanligt inledde vi året med vår Kalsstämma. Inga sensationer noterades under den formella delen

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg Kultur & Aktiviteter för seniorer i Västra Göteborg Juli - Augusti 2014 Åkerhus Åkerhus Träffpunkt, Juteskärsgatan 2 Flexlinjens mötesplats 2435 Telefon 031-366 44 15 Öppettider: Måndag till fredag kl.

Läs mer

Årgång 17 nr 2 2015-02-23

Årgång 17 nr 2 2015-02-23 Segeltorp PRO-Nytt Årgång 17 nr 2 2015-02-23 Medlemsmöten Alla medlemsmöten hålls i Segeltorpsskolans gamla matsal. Beräknad mötestid ca 2 timmar. Resten av vårens möten är planerade till 14/3, 11/4 och

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2013

Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 för Postens Kamratklubb, Lund. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Läs mer

DHR ÄNGELHOLM. NR. 2. 2012. Informationsblad om det som händer i föreningen. kurser, fester, resor och andra aktiviteter.

DHR ÄNGELHOLM. NR. 2. 2012. Informationsblad om det som händer i föreningen. kurser, fester, resor och andra aktiviteter. DHR ÄNGELHOLM. NR. 2. 2012 Informationsblad om det som händer i föreningen. kurser, fester, resor och andra aktiviteter. DHR ÄNGELHOLM. BRUKSGATAN 5. 26233 ÄNGELHOLM. MOBIL. 070 5818051 ORGANISATIONSNR:

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04 BestKust Feskarna 04 Bra fiske efter havskatt och torsk Sponsored by Innehåll BestKust Feskarna 04, 2:a resan till Grovfjord Nord-Norge Uppresan till

Läs mer

Styrelsemöte Föreningen Station Linné, 12 feb 2011, hos Gunhild Kullenberg, Stockholm

Styrelsemöte Föreningen Station Linné, 12 feb 2011, hos Gunhild Kullenberg, Stockholm Styrelsemöte Föreningen Station Linné, 12 feb 2011, hos Gunhild Kullenberg, Stockholm Närvarande: Ordförande: Fredrik Ronquist Vice ordf. Dave Karlsson Eje Rosén Gunhild Kullenberg Göran Hoppe Helena Lager

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar När vintermörker och höstrusk nu lägrar sig över vår vackra bygd kan vi tänka tillbaka på de vackra dagarna under sensommaren och förhösten. Det trägna gäng

Läs mer

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN NR. 1 årgång 2015 L 21 Planerade tidpunkter för infobladet, 2015: Nr 1 Jan/Feb/Mar Nr 2 Apr/Maj/Jun Nr 3 Jul/Aug/Sep Nr 4 Okt/Nov/Dec utgivning feb/mars utgivning

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Nummer 265 Årgång 45 Oktober 2012 Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden I I I I

Nummer 265 Årgång 45 Oktober 2012 Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden I I I I f Nummer 265 Årgång 45 Oktober 2012 Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden r UPPTAKTSRESAN Klockan 7.30 lörd!gg!l

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

KALLT MEN FESTLIGT PÅ KLUBBENS ÅRSMÖTE

KALLT MEN FESTLIGT PÅ KLUBBENS ÅRSMÖTE KALLT MEN FESTLIGT PÅ KLUBBENS ÅRSMÖTE Våra årsmötesdagar i vackra Sunne genomfördes under Kristi Himmelfärdshelgen med ett fullspäckat program. Vädret var inte det bästa men deltagarna tog regnskurarna

Läs mer

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se 1 RTP-Malmö www.malmo.rtp.se Verksamheten fjärde kvartalet 2004 Ordförande har ordet Hej på Er igen! Jag får börja med att ta tillbaka mina ord om sommaren. Hur som helst blev den bra mot slutet. Jag tog

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg

Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR POSK I Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg Kaffe och smörgås till självkostnadspris serveras kl.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

LERGÖKS BLADET ETT INFORMATIONSBLAD FORMATIONSBLAD OM VAD SOM HÄNDER I FÖRENINGEN. KURSER, FESTER, RESOR OCH ALLA ANDRA AKTIVITETER

LERGÖKS BLADET ETT INFORMATIONSBLAD FORMATIONSBLAD OM VAD SOM HÄNDER I FÖRENINGEN. KURSER, FESTER, RESOR OCH ALLA ANDRA AKTIVITETER DHR. ÄNGELHOLM NR.2 2011. LERGÖKS BLADET ETT INFORMATIONSBLAD FORMATIONSBLAD OM VAD SOM HÄNDER I FÖRENINGEN. KURSER, FESTER, RESOR OCH ALLA ANDRA AKTIVITETER ORDFÖRANDE. OVE JANSSON 21694 TEL. 0435-21694

Läs mer

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare Protokoll - Föreningsstämmaa Kallade: Föreningens medlemmar Söndagen den 20 februari 2011, kl 13.000 St Lars församlingshem Dagordning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Jan Strannegård valdes

Läs mer

MÅNADSINFORMATION JUNI 2007

MÅNADSINFORMATION JUNI 2007 www.skogalundsklippan.com MÅNADSINFORMATION JUNI 2007 Skolexamen,, värme,, bad... Information från Nya grannar Styrelsen Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat

Läs mer

Kallelse till Förbundsmöte 2013

Kallelse till Förbundsmöte 2013 Till: Samtliga medlemsföreningar och SDF Skövde 2013-01-31 Kallelse till Förbundsmöte 2013 Härmed kallas medlemsföreningar och SDF till Förbundsmöte på Clarion Collection Hotel Kompaniet och Nyköpingshus

Läs mer

MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010

MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010 www.skogalundsklippan.com Information från Nya grannar MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010 Sllut på semester,, skollorna börjjar... Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas:

Läs mer

Medlemsblad. NHR Motala Vadstena December 2010

Medlemsblad. NHR Motala Vadstena December 2010 NHR Motala Vadstena December 2010 Medlemsblad 2011 års bad och rekreationsresa går till Malloca! Läs mer på sista sidan. Årets firar vi Kärleksvecka traditionsenligt med kaffe och kärlekstårta tillsammans

Läs mer

MÅNADSINFORMATION JUNI 2010

MÅNADSINFORMATION JUNI 2010 www.skogalundsklippan.com MÅNADSINFORMATION JUNI 2010 Sommar sommar sommar... Information från Nya grannar Styrelsen Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat någon

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER Göteborg 16-17-18 augusti 2013 Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Välkommen, alla Riksidrottens Vänner och Idrottsledarveteraner

Läs mer

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Reumatikerföreningen Vår/Sommar 2014 KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Årsmöte för verksamhetsåret 2013 onsdagen den 19 februari kl 18:30 i Lidbeckska huset Årsmötesförhandlingar

Läs mer

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet)

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) PRO-Skellefteå Program hösten 2014 och våren 2015 Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) Vi vill med vår verksamhet stimulera våra medlemmar till aktiviteter

Läs mer

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE. För Seniorföreningen Danske Bank Sverige

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE. För Seniorföreningen Danske Bank Sverige STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE För Seniorföreningen Danske Bank Sverige År 2013 Allmänt Under året har antalet betalande medlemmar ökat med 22 personer. Totala antalet medlemmar, inklusive Göteborgsgruppen,

Läs mer

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk!

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! Evenemangslista NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! www.konsthantverkarnakarlstad.se Vår förhoppning är att kunder från när och fjärran skall

Läs mer

I Detta nummer: Berättelse och bilder ifrån årsmötet Inbjudan till sommarläger Pyssel sidan Ordförande har ordet. Nr 1 2007 Årgång 13

I Detta nummer: Berättelse och bilder ifrån årsmötet Inbjudan till sommarläger Pyssel sidan Ordförande har ordet. Nr 1 2007 Årgång 13 Nr 1 2007 Årgång 13 Nyhetsbrev från Vacterlföreningen Incheckning vid hotellet I Detta nummer: Berättelse och bilder ifrån årsmötet Inbjudan till sommarläger Pyssel sidan Ordförande har ordet 1 Innehåll

Läs mer

Program NTPR-resan 2009 U B C C. British Car. United

Program NTPR-resan 2009 U B C C. British Car. United Program NTPR-resan 2009 U B C C United British Car Clubs Gothenburg Sweden 9 januari 2009 NTPR 2009 dag för dag - en preliminär tankeställare Onsdag 10 juni Anglo Bridge kallas DFDS fraktrutt mellan Göteborg

Läs mer

Nyheter från Radiomuseet Nr 24, 7 januari 2011

Nyheter från Radiomuseet Nr 24, 7 januari 2011 Nyheter från Radiomuseet Nr 24, 7 januari 2011 1 Detta nyhetsbrev är sänt till alla medlemmar vi har e-postadress till i medlemsregistret och som inte meddelat att de inte vill ha nyhetsbrevet. Meddela

Läs mer

Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958

Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958 Rolf Lundblads helg & vardag i Kungliga Flottan som eldare 1957-59 Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958 Det började en kall höstdag, 5 november 1957. Många av oss hade kommit direkt från sjön,

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

HÖSTPROGRAMMET 2015 Motion Hjärtgymnastiken tisdagar Hjärtgymnastiken fredagar Studiecirklar Matlagning för män inklusive näringslära,

HÖSTPROGRAMMET 2015 Motion Hjärtgymnastiken tisdagar Hjärtgymnastiken fredagar Studiecirklar Matlagning för män inklusive näringslära, Org. nr 802 429-0820 (besöksadress) Östra Bangatan 3, 195 60 MÄRSTA, (postadress) Ylva Brolund, Rosersbergsvägen 34,195 71 Rosersberg) tel. 070 727 88 78 (ordförande) PlusGiro: 4793189-4, Mail: info@sigtuna.hjart-lung.se

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Där är varmt välkommen till oss på Anhörigcenter och vi vill helst att du kommer innan du sliter ut dig

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska!

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Toronto Kalendern Kära Sweor, Mars 2011 Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Vi har många skojiga och intressanta evenemang på gång. Jag hoppas att det finns

Läs mer

Resa Skåne runt. 10-13 augusti 2015. Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut.

Resa Skåne runt. 10-13 augusti 2015. Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut. Resa Skåne runt 10-13 augusti 2015 Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut. Så sa en man som hette Stjernswärd i mitten av 1800-talet

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF S I D A 1 av (6) Närvarande: Metodistkyrkan Gunilla Ikponmwosa

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,! Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(

Läs mer

Människor står utklädda i 1810 års mode

Människor står utklädda i 1810 års mode Stäng annonsen Den kungliga landstigningen Människor står utklädda i 1810 års mode Helsingborg 14:27 Trots försenat flyg lyckades Victoria, Daniel och Silvia hinna med färjan till Helsingör. Efter en lunch

Läs mer

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD MÖTESPLATSER Kom för att träffa andra anhöriga under en enkel samvaro. Det serveras kaffe till självkostnadspris och vanligtvis görs en aktivitet. Kom ensam

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Innehåll Inledning Medlemmar Verksamhet Hemsidan Styrelsen Omslagsbild: Micke A serverar skumpa under klubbens 10-års jubileum.

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

Bästa Gärdesmoderat!

Bästa Gärdesmoderat! Gärdesmoderaterna Medlemsbrev nr 4 november 2010 Bästa Gärdesmoderat! Ordförande har ordet. Nu är valet över och det blev en historisk valseger. Den moderatledda Alliansen fortsätter leda politiken i riksdagen,

Läs mer

Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte

Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte Leadergrupper och andra som är engagerade i Leaderfrågor från hela landet nu träffas vi åter för att utbyta erfarenheter! På anmälningsblanketten kan du

Läs mer

Nytt från Blekinge spelmansförbund

Nytt från Blekinge spelmansförbund Nytt från Blekinge spelmansförbund Juli 2015 Rapport från SSRs årsmöte Skånes spelmansförbund stod som värdar för årets årsmöte inom SSR. Mötet hölls på Sundsgården i Helsingborg. Det enda som var utöver

Läs mer

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm.

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm. Vårprogrammet 2008_2 När detta skrivs är det Påsk och snön ligger vit efter en grön och våt vinter. Men frösådderna gror inne i värmen och snart är det barmark igen. Väl mött på nya inspirerande träffar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 Verksamhetsberättelse för 2012 ILCO:s Jönköpings länsförening 2013-03-16 Hasse på Sjökanten Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2013 Lördag den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Vårprogram nr 2, 2007

Vårprogram nr 2, 2007 Vårprogram nr 2, 2007 Vintern, den lilla som blev, försvann lika plötsligt som den kommit och krokus och julrosor stod på kö och slog ut på ett par dagar. Vilken lovande start på våren! I Gillet kommer

Läs mer

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé Ett tack till NSS sponsorer StjärneXpressen Skeppa Marin Rejmes Matsson Arkö Rib TreCé SEB Norrköping Jobmeal Dahllöf & Roxner Alvar Båtar Ekbacken Cramo Sommarprogram 2014 SM Neptunkryssare SM Rival 22

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping Närvarande:14 personer enligt bifogad närvarolista. Mötets öppnande: Mötesordförande: Mötessekreterare:

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s POLEN 2011 Jesper Hulterström V10 s 1 Jag heter Jesper Hulterström och Har varit på utlandspraktik 5/5 25/5 i Polen i en stad vid namn Tuchola. Resan varade i 3 veckor och den gjorde jag med John Pettersson

Läs mer

Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014

Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014 Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014 Veteranförening - kan det va' nå't? Frågan ställdes en gång av en skribent i tidningen Skol-Stockholm. I april 1979 bildades Stockholms Skolförvaltnings Veteranförening

Läs mer

Medlemsblad. Vårens program: Nr 2 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Vårens program: Nr 2 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 2 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Vårt årsmöte för 2008, den 10:e mars, försiggick i vederbörlig ordning. 67 medlemmar hade infunnit sig i E-salen på Folkets Hus, vilket bör vara ett rekord.

Läs mer

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Skoterutflykt Ekonomiska föreningens skoterutflykt blir i år lördagen den 20 mars. Färden

Läs mer

Filmerna är lämpliga för elever i grundskolans senare år i ämnet historia.

Filmerna är lämpliga för elever i grundskolans senare år i ämnet historia. HISTORENS SKUGGOR Här visas korta skuggberättelser om olika händelser runtom i Västra Götaland. Filmerna är perfekta och effektiva informationskällor under till exempel studiebesök, utflykter och andra

Läs mer

Alsace & Bourgogne. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Alsace & Bourgogne. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Alsace & Bourgogne Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - A l s a c e o c h B o u r g o g n e Alsace och Bourgogne - Guidad Rundresa Upptäck de pittoreska vinregionerna

Läs mer