De fem följande åren efter 70-års jubileet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De fem följande åren efter 70-års jubileet"

Transkript

1 De fem följande åren efter 70-års jubileet 20 08

2 2

3 Vad hände i föreningen 2009? Året inleds med sedvanliga sammanträden och ärtkvällar. Den första större händelsen är naturligtvis vårt årsmöte. Styrelsen konstituerade sig med följande sammansättning: Ordförande Hans Martinelle, v. ordförande Bo Schagerberg, Kassör Karl-Erik Hedberg, Sekreterare Rune Stang, Ledamöter: Gunnar Angerby, Eron Wersén, Kent Hermansson. Suppleanter: Kjell Johansen och Karl-Erik Johannisson. Riksårsmötet hölls i Västervik och det stora beslutet vid detta årsmöte var att Flottans Män äntligen fattar beslut om hur våra klubbmärken o loggor ska se ut. Detta resulterade i en upprättad Flagg o Heders. Nynäshamnsföreningen representerades av Bo Schagerberg, Kjell Johansen och Rune Stang. Vid årsmötet hedrades ett antal av Nynäshamnsföreningens medlemmar med utmärkelser. Femkampen, som arrangerades av oss, hölls på Berga vid skyddstjänstskolan. Bland 50-talet deltagare placerade sig Nynäshamns båda lag på delad 2:a-plats. Vinnare blev Södertäljeföreningen. Vid den stora Lof-konferensen, som hålls var 3:e år skild från Riksårsmötet, var vi denna gång i Göteborg, ombord M/F Trubaduren destinerad till Hönö. Vid denna separata Lof-konferens var avsikten att vi skulle minnas någon större marin händelse och i år var det ubåten Ulven som var i blickpunkten. På utresan serverades lunch och vid framkomsten till Hönö gavs tillfälle att besöka fiskemuseet med Ulvenutställningen. Åter ombord fortsatte Lof-konferensen, tills vi kom fram till den fjärd över vilken vraket av den sjunkna ubåten Ulven bogserades hem till Göteborg, där vi med reducerad fart, genomförde en enkel ceremoni, genom att 33 st medlemmar från Flottans Män, lade ned varsin ros med en omkommen besättningsmans namn i sjön, medan vederbörandes namn högt och tydligt nämndes. Lof-konferensen genomfördes i FM Göteborgs regi under perioden 4 6 september Lof-konferensen/Ulvendagarna avslutades med en mycket läcker skaldjursbuffé i museifartyget Frykens (förtöjd i Maritiman) lastrum. 3

4 I den nya försvarsordningen som trätt i kraft har Amf1 och 4.sjöstridsflottiljen stationerats på Berga. 4.sjöstridsflottiljen är vårt värdförband och där genomfördes ett chefsbyte under året, då Kmd Jan Thörnqvist efterträddes av Kmd Jonas Wikström. Föreningen representerades av ordf. Hans Martinelle och v.ordf Bo Schagerberg, som överlämnade Flottan Mäns Vapensköld, som gåva till Jan Thörnqvist, med tack för gott samarbete. Svenska Sjömanskyrkan arrangerar varje år, tillsammans med FM Stockholm där FM Nynäshamn svarar för flaggvakten en adventsgudstjänst för att hedra sjömän på land och till sjöss. I år var sista året som gudstjänsten hölls i Djurgårdskyrkan och nästa år hålls gudstjänsten i Gustav Adolf kyrka i Stockholm. Den 30/11 deltog FM Nynäshamn vid 4.sjöstridsflottiljens julavslutning på Berga. Föreningen delade ut Flottans Mäns Hederstecken samt en premie till en vpl. sjöman för väl utförd värnpliktstjänstgöring och gott sjömanskap. FM Nynäshamns premie tilldelades vpl. signalmatrosen Emelie Olsson, HMS Visborg. Även FM Haninge delade ut sin premie till en välförtjänt vpl. sjöman. 4

5 Vad hände i föreningen 2010? 2010 blir ett år med många händelser och beslut som påverkade både lokalföreningar och riksstyrelse. Några för med sig ekonomiska åtaganden och annat får oss att fundera om vi klarar upp det här. Men så här i efterhand ser vi att vi klarat upp allt med gott resultat. Riksförbundet fyller 75 år, faktiskt ett par år före oss, och det skall uppmärksammas. Årets tema blir förutom medlemsrekrytering att skapa ordning och reda och säkerhet. En uppmaning kom från vår webbmaster i Stockholm: Vi måste öka säkerheten i föreningens datahantering och våra spretiga hemsidor borde få en annan utformning. Riksförbundet sätter av ekonomiska resurser för att utreda frågan om en ny hemsida med bättre säkerhet mot intrång. Syftet är få sidor man kan känna igen. I efterhand ser vi att föreningarna drabbas av en höjning av medlemsavgiften, men det blir trots allt en låg sådan. Arrangör av 2010 års riksårsmöte är Stockholmsföreningen och med 296 anmälda deltagare äntrar vi m/f Romantica för resa till Riga. Troligen ett rekord i antal deltagare. En av höjdpunkterna blir ordföranden Johan Forslunds tal vid en ceremoni med kransnedläggning vid frihetsmonumentet. Nynäshamnsföreningen tar fram ett styrdokument för hur vi skall organisera vårt arbete och vi förbereder oss för årets femkamp som sker på Muskö inne på f.d. Örlogsbasens område efter tillstånd av förbandschefen på Berga med 41 deltagare i 9 lag där Stockholmsföreningen går segrande ur striden. Vår förening förbereder och planerar för att arrangera riksårsmötet Planen var att åka färja till Gdansk i Polen men efter massiv kritik mot resmålet ändrar vi oss och planerar för resa till Helsingfors istället. Under året har vi våra soppkvällar på Balder där vi gästats av Johan Forslund med fru vid ett tillfälle och haft föreläsningar av Maria Landin, kommunens arkivarie samt Thomas Magnusson som presenterat marinlitteratur och inte 5

6 minst förre chefen för ÖrlBO Gunnar Bengtsson har vid ett flertal tillfällen underhållit oss med berättelser ur sitt yrkesliv som sjöofficer. Utöver dessa så har vi lyssnat till en del historier som övriga medlemmar spontant berättat för oss. Mellan de stora händelserna arrangerar vi besök ombord på ubåtsräddningsfartyget Belos vid kajen på Berga och vi deltar vid Skeppsholmsdagen, Nynäshamns kulturskolas blåsorkester är ett mycket uppskattat inslag på Skeppsholmsdagen, som detta år kanske var den sista som kommer att arrangeras. Även 2010 hedrade vi bortgångna sjömän med flaggvakt vid adventsgudstjänsten i Gustav Adolfs kyrkan. Vice ordf Kjell Johansen lanserade ärtluncher för medlemmarna på Stormogården. Året avslutas med C:4 avslutning den 6 december då vi premierade årets sjöman och naturligtvis med vår egen välbesökta Lille Jul på Balder den 11 december. Vi kan summera ett händelserikt år och att vi i Nynäshamn inte legat på latsidan. 6

7 Vad hände i föreningen 2011? FM Nynäshamn och FM Haninge svarade gemensamt för arrangerandet av Riksårsmötet ombord Silja Serenade till Helsingfors, 29/5 31/5. Riksårsmötet samlade ca 200 deltagare. De omdömen om resan och alla arrangemang vi hört, har alla varit enbart positiva. Tack Haninge, för gott samarbete. Den 27 augusti anordnade Nynäshamns Kommun Föreningens Dag i samband med Skärgårdsdagen. FM Nynäshamn var med och visade upp sig i ett nyinköpt partytält som fyllts med alla möjliga saker, som skulle visa vår verksamhet. Det var gamla sjömansprydnader från vår Marinstuga och tavlor med marinmotiv av Lars-Åke Svenheden. Vi hade också försäljning av marin litteratur och ärtsoppa. Avsikten var ju också att försöka få flera medlemmar och det lyckades vi med. Årets femkamp för medlemmar inom Region Mitt, arrangerades på Djurgården nära Kaknästornet, av FM Stockholm, vid ett ställe som kallas Sjömanscentrum och som är en rekreationsplats för handelsflottans sjömän. Uppslutningen från Regionen var nära nog 100%, med ett tiotal tävlande lag. FM Nynäshamn belade 1:a, 7:e och 8:e plats, vilket gjorde att vandringspokalen fanns i Nynäshamn för ett år. Tävlingsgrenarna var skytte med pistol, navigation och kasttåg. I september var det också dags för Skeppsholmsdagen, den dag då Skeppsholmen ska visa upp sig och återknyta till den verksamhet som en gång har gjort Skeppsholmen känd som en plats för vår svenska flotta och deras sjömän. 7

8 Skeppsholmen var under flera hundra år samlingsplats för vår svenska flotta, med varv där man byggde och rustade fartyg och där man också utbildade marin personal. då tre jagare sjönk, hade Riksförbundets ordförande, Johan Forslund, kallat lokalföreningarna att delta i en ceremoni vid minnesstenen på Märsgarn. FM Stockholm är huvudarrangör för FM:s deltagande och FM Nynäshamn medverkar tillsammans med Nynäshamns kulturskolas blåsorkester, ett av de mer uppskattade inslagen under dagen. Under höstarbetsdagen, där många medlemmar ställde upp fick Marinstugan ett ordentlig ansiktslyft. Efter en lång och slitsam arbetsdag avslutades det hela med en stor grillfest. För att hedra offren från den stora jagarolyckan 17 september 1941 på Märsgarn, Ett 40-tal medlemmar från Flottans Män hade hörsammat kallelsen och samlades vid G5-piren, på Örlogsberga, för vidare färd med svävare till Märsgarn. Från FM Nynäshamn deltog Bo Schagerberg, Eron Wersén och Hans Martinelle som flaggvakt och frambärande av minneskransen. Ceremonin inleddes med tal av riksordföranden, varefter blåstes Amazing Grace på horn. Pastor Jenny Ahlén förrättade korum, följt av tal av Marininspektören Jan Törnqvist. Efter detta följde kransnedläggning med en tyst minut, varefter blåstes tapto. 8

9 Vad hände i föreningen under 2012? FM-året började med ärtkväll den 26 jan. där Rolf Blomkvist gav en livfull och intressant berättelse om tyske översten Hans von Luck och den engelske majoren Jan Howard, som stred mot varandra vid flera drabbningar under Vk2 överlevde kriget och blev senare vänner. Årsmöte avhölls där bland annat Hans Martinelle avtackades av vår ordförande Kjell Johansen för sitt fleråriga arbete i FM Nynäshamns styrelse. Därefter berättade Gunnar Bengtsson om en ovanlig och intressant fest benämnd Åttondelsbal ett namn som härstammar från förra inte senaste sekelskiftet och levde kvar 1991 då Gunnar fick innebörden av namnet förklarat för sig i New Orleans. Vid soppkvällen den 29 mars hade vi äran och nöjet att av C4 Kmd Jonas Wikström få information om förbandets sammansättning förmåga och uppgift. FM från Nynäshamn, Haninge och Södertälje följde den 6 okt upp med ett innehållsrikt besök på förbandets fartyg vid Berga där vi guidades runt av engagerade medlemmar ur besättningarna. Den 26 apr träffades vi igen för att umgås minnas och muntra upp oss. Vid detta tillfälle var Joakim Atterstam och Mats Reimers från Sjöräddningssällskapet inbjudna för att berätta om dess verksamhet runt våra kuster med snabba moderna räddningsfarkoster och över 1800 frivilliga sjöräddare varav ca 15% har jour, innebärande att kunna ge sig av 9

10 inom en kvart när larmet gått. I slutet av maj gjordes en utflykt till Åkers Styckebruk och därvarande bruksmuseum där brukets verksamhet kunde följas från tillverkning av kanoner och kulor, över epoken med framställning av vedspisar, grytor och stekpannor till våra dagars bränneri av bland annat märket Kanon Vodka. Bland övriga händelser kan nämnas den för Region Mitt årligen återkommande 5-kampen som avhölls i Norrtälje där det bland annat ingick besök med guidad visning i Älmsta Sjöfartsmuseum. Vi var även representerade vid det symposium som hölls på Försvarshögskolan till 100-års minne av pansarbåtsinsamlingen samt den efterföljande högtidsmiddagen på Sjöhistoriska museet. Värt att nämna är även att årets Regionmöte nr 2 / 2012 genomfördes i Nynäshamn mellan morgon och kvällsfärjorna till Gotland den 18 oktober, detta för att underlätta för FM Gotland att deltaga. Den 25:e okt. var det åter dags för soppträff. 10

11 Vad hände i föreningen 2013? Ett aktivt och innehållsrikt år för Flottans Män i Nynäshamn har snart passerat när detta skrives i slutet av november. Året startades egentligen upp med det välbesökta årsmötet med efterföljande fest den 23 februari. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och nya styrelsemedlemmar in- och omvaldes, däribland vår nya kassör, Linda. I början av maj företogs en mycket trevlig resa till Göteborg som initierades av Tord Börjesson och som även arrangerade buss och logi. Hälften av deltagarna kom från FM Haninge och Stockholm. Färden företogs i en mindre buss lackerad på utsidan med reklam för AIK Flicklag i fotboll, snacka om succé när välvuxna Flottans Män med damer debarkerade vid rastställen utmed färdvägen! I Göteborg bodde vi på det nostalgiska Nya varvet, besökte våra kamrater i FM Göteborg i deras fantastiska klubbstuga samt besökte våra gamla museifartyg vid Maritiman. Många av oss hade seglat ombord på såväl jagaren Småland som patrullbåten Hugin så vi avmönstrade raskt guiden som envisades med att visa oss runt. Årets Riksårsmöte gick av stapeln på Ronneby Brunn maj. Deltagarantalet var något begränsat som kanske berodde på långa resvägar för vissa och likaså blev det bara en övernattning på hotellet där flera av oss ville ha två kvällar för gemenskap. Det blev dock ett mycket trevligt möte med såväl allvar som fest, maten och umgänget med trevliga kamrater var av bästa klass. Vi som var där önskar att ännu fler av kamraterna besöker våra Riksårsmöten. Strax därefter, den 29 maj, genomfördes en pampig och välbesökt Veterandag på Gärdet. Där hyllades våra utlandsveteraner av HM Konungen och veteraner från tidig Kongotjänstgöring fram till våra dagars Afghanistanveteraner mottog utmärkelser ur Konungens hand. Förband och kamratföreningars representanter bildade en värdig fanborg runt evenemanget utanför Sjöhistoriska där bl a ett minnesmärke för våra veteraner avtäcktes. Veteranstödet har fortsatt utvecklas inom SMKR;s ram och där naturligtvis även vår förening kommer att ge sitt stöd. Möten och diskussioner pågår om hur detta skall kunna utformas i framtiden. I början av juni månad genomförde vi en vårfest med arbetsdag ute vid vår Marinstuga. Likaså genomfördes en liknande höstfest med arbetsdag i augusti. Vädret var lika dåligt båda gångerna och kanske sämst under vårfesten. Regnet gjorde att vi båda gångerna fick genomföra såväl tipspromenad som underhålls 11

12 arbeten inomhus! För Flottans man är inget omöjligt vi har ju ankare i mössan. Nynäshamns kommun anordnade i slutet av augusti, likt 2011, Föreningens Dag i Svandammsparken. Flottans Män visade upp sig även denna gång där vi gjorde reklam för vår förening och lyckades säkert värva någon ny medlem. I mitten av september genomförde FM Västerås den sedvanliga femkampen där vår förening denna gång inte lyckades att kapa åt sig en ny mässingsskylt på den eleganta vandringspokalen. Vi var dock där och kämpade väl. Vi kommer igen. Sex soppkvällar har genomförts med ständigt ökande deltagarantal. Såväl maten på Balder som kvalitén på föreläsare har stigit markant under året. Rekordet blev när Kapten Johan Dahlgren, nyss hemkommen från piratjakt med HMS Carlskrona utanför Somalia, den 31 oktober berättade om verkligheten i Indiska Oceanen. Över 60 deltagare samlades under kvällen och lyssnade idogt till Johans upplevelser. Oktoberkvällens fisksoppa, dirigerad av vår Kent Herman, slog till och med Micke av häpnad superbt! 27 november blev vår förening traditionsenligt inbjuden av Chefen för 4.sjöstridsflottiljen att närvara vid förbandets årsavslutning i Exhallen på Berga med efterföljande middag. Två av oss i styrelsen fick detta hedervärda uppdrag där den viktigaste delen var att dela ut FM Nynäshamns stipendier till den av förbandet utsedde Bäste sjömannen en tradition och uppgift vi är mäkta stolta över. December månad inleds med att vi stödjer FM Stockholm med flaggvakt under Adventsgudstjänsten i Gustav Adolfskyrkan. Även detta evenemang har gamla traditioner där vår förening en längre tid burit ett huvudansvar och genomfört vårt värv med stil. FM Stockholm känner återigen sitt ansvar och axlar nu detta. Slutligen så har vi kommit till vår LilleJul som firas nu den 7 december. Det kommer säkert att bli en god uppslutning som vanligt. Det bjudes på live julmusik, glögg och bubbelvatten, en bildlig tillbakablick på de fem år som förflutit sedan vi firade vårt 70-årsjubileum, Mickes utmärkta julbord och en historiestafett med julmotiv som görs bäst av oss själva Flottans män med damer i Nynäshamn! 12

13 Den nuvarande styrelsen 13

14 Medlemsmatrikel 2013 Namn Medlem År Ahlman Björn Floravägen 25, 2tr NYNÄSHAMN 1990 Andersson Erling Båtholmsbacken 19 SKÄRHOLMEN 2002 Andersson Gert Heimdalsvägen 12, 5tr NYNÄSHAMN 2002 Andersson Hans Sunnerbyvägen 15 SORUNDA 2002 Angerby Gunnar Båtsmansvägen 8 NYNÄSHAMN 1987 Bengtsson Gunnar Villavägen 30 VÄSTERHANINGE 2010 Bengtsson Mats Rosenvägen 37 NYNÄSHAMN 1983 Berg Göran Björnclous väg 23 ÖSMO 2011 Bergström Ove Estövägen 7A NYNÄSHAMN 2004 Björkander Ulf Storeksvägen 4 ÖSMO 2013 Blomquist Rolf Blåmesvägen 14 ÖSMO 2002 Blomqvist Rune Stationsvägen 3 ÖSMO 1981 Boye Jörgen Skaldevägen 54 BROMMA 1994 Börjesson Tord Vikingavägen 15 NYNÄSHAMN 1997 Cederholm Kjell Bergviksväggen 8 MUSKÖ 2006 Deas Lars Järnvägsgatan 8 NYNÄSHAMN 2003 Egman Björn Skarpavägen 20, Pl 1505 MUSKÖ 1978 Elmquist Bo Kyna, Pl 209 BORLÄNGE 2001 Elowson Lars Brunnsgatan 28 NYNÄSHAMN 2006 Emlén John Mjärdvägen 43 ÖSMO 1988 Engström Lars Elgentorpsvägen 25 TULLINGE 1987 Fabricius-Hansen Rolf Lejdarvägen 53 NYNÄSHAMN 2005 Forselius Kurt Erik Strandgårdsvägen 8 NYNÄSHAMN 2011 Fredenmark Dag Oskarsgatan 2 NYNÄSHAMN 1979 Frey Lars Albatrossvägen 215 VENDELSÖ 2012 Gustafsson Bengt Maratonvägen 117 ENSKEDE 2011 Hagelin Bo Magnes väg 3 ÖSMO 1990 Hagman Kåre Yxlö 74, Björkhagen ÖSMO 2001 Hedberg Karl-Erik Nynäsvägen 17 A NYNÄSHAMN 1999 Hedén Håkan Svedsviksvägen 153 NYNÄSHAMN 2006 Hermansson Kent Nybblevägen 19 ÖSMO 1996 Hermin Marianne Fredsgatan 11 B NYNÄSHAMN 2013 Hollstrand Lennart Månbergsvägen 4 NYNÄSHAMN 2009 Håkansson Bertil Lövlundsvägen 18 NYNÄSHAMN 2010 Johannisson Karl-Erik Vidars väg 5 ÖSMO 2008 Johansen Elisabeth Båtsmansvägen 13 NYNÄSHAMN 2011 Johansen Kjell Båtsmansvägen 13 NYNÄSHAMN 1995 Johanson Bengt-Åke Hamngatan 17 NYNÄSHAMN 2005 Johansson Torsten Estövägen 23 NYNÄSHAMN 2001 Jonsborg Janåke Knivsmedsgatan 16 VADSTENA 2001 Jönsson Olof Mimers väg 5 ÖSMO 1993 Karlsson Whille Brunn 8 ÖSMO 2013 Krantz Knut Hamngatan 41 B NYNÄSHAMN 2005 Leibing-Hedén Linda Svedsviksvägen 153 NYNÄSHAMN

15 Lind Bengt Måsvägen 4 ÖSMO 2011 Lindberg Benny Fiskargränd NYNÄSHAMN 2006 Lindstedt Lars Odenvägen 12 HANDEN 2008 Ljungberg Nils Gökvägen 5 ÖSMO 1996 Lundell Ingemar Grevgatan 5 NYNÄSHAMN 2007 Lundin Kjell Transtigen 23 NYNÄSHAMN 1994 Magnusson Conny Vikingavägen 15, 6tr NYNÄSHAMN 2006 Martinelle Hans Hamngatan 7 B NYNÄSHAMN 1996 Måhlén Torbjörn Benvägen 33 VÄSTERÅS 2007 Möllerström Anders Odins väg 17 B NYNÄSHAMN 1973 Nilsson Thomas Torkels väg 7 ÖSMO 2008 Norberg Robert Estövägen 29 NYNÄSHAMN 2011 Nordgren Gösta Spantvägen 12 NYNÄSHAMN 1969 Nylander Leif Uddbyvägen 92 TYRESÖ 1974 Odeen Hans Videgatan 43 NYNÄSHAMN 2013 Olsson Kjell Höjdgatan 5,1tr NYNÄSHAMN 2011 Oscarsson Roger Altorpsvägen 31 MUSKÖ 2006 Palmedal Göran Järnvägsgatan 8 NYNÄSHAMN 1969 Parmell Harald Strandgårdsvägen 3 NYNÄSHAMN 2013 Pejdell Kent 85/19 Sai Yuan Rob Koh Rd, 7 Moo, Phuket THAILAND 2002 Rosenblad Göran Södra Svärdsö 37:1 NYNÄSHAMN 2004 Rudérus Håkan Yxlö 109 ÖSMO 2008 Salminen Mikael Lokmannavägen 24 NYNÄSHAMN 2012 Sandström Sven Olof Vikgatan 9 C NYNÄSHAMN 1995 Schagerberg Bo Månbergsvägen 4 NYNÄSHAMN 1983 Segertoft Hans Hamngatan 11 VÄNERSBORG 2005 Settergren Jan Mejerivägen 6 B ÖSMO 1985 Sjöberg Ivar S. Källsta 11 SORUNDA 1979 Sjöberg Per Gammeltorpsvägen 3 B NYKVARN 2013 Sjögren Aina Vikingavägen 15, 7tr NYNÄSHAMN 2005 Sjögren Oscar Vikingavägen 15, 7tr NYNÄSHAMN 2005 Stang Rune Skogsvägen 4 ÖSMO 1985 Starck Lars Åke Sjöbergsvägen 34 SORUNDA 2007 Stenquist Leif Ugglevägen 2 ÖSMO 1982 Stertman Nils Valthornsvägen 5 A NYNÄSHAMN 2003 Svaleklev Börje Torggatan 9 C NYNÄSHAMN 2013 Svenheden Lars-Åke Hermods väg 9 ÖSMO 1978 Törnquist Christer Lussekatsvägen 17 SKÖNDAL 2012 Unge Bo Myrängsvägen 42 HUDDINGE 2005 Wahlund Erik Torggatan 2 E NYNÄSHAMN 2002 Wallgren Peder Snickargränd 1 NYNÄSHAMN 1983 Wennerbo Leif Däckvägen 20 NYNÄSHAMN 2000 Wersén Eron Trossvägen 8 NYNÄSHAMN 1989 Westberg Åke Lokes väg 7 ÖSMO 2012 Westerlund Håkan Backluravägen 23A NYNÄSHAMN 2013 Westling Jöran Kölvägen 37 NYNÄSHAMN 2005 Wideberg Björn Näsängen 1, Pl 1657 MUSKÖ 1978 Wikström Per Björn Barkmans väg 1 ÖSMO 1988 Wänelöf Svante Skansvägen 62 NYNÄSHAMN 1996 Åberg Berit Månbergsvägen 4 NYNÄSHAMN 2011 Ödmark Håkan Hamngatan 21 C NYNÄSHAMN 2009 Ödmark Stig Sigyns väg 14 B NYNÄSHAMN 1989 Öhman Mats Cervins väg 5 SPÅNGA

16

NR 3 September 2011. I detta nr: - Ordföranden har ordet - Föreningarnas dag 27 augusti

NR 3 September 2011. I detta nr: - Ordföranden har ordet - Föreningarnas dag 27 augusti Äran I detta nr: - Ordföranden har ordet - Föreningarnas dag 27 augusti NR 3 September 2011 - Arbetsdagarna 21 maj och 2 september samt efterföljande samkväm - 5-kampen 10 september - Skeppsholmsdagen

Läs mer

NR 1 Januari 2012. I detta nr:

NR 1 Januari 2012. I detta nr: Äran NR 1 Januari 2012 I detta nr: - Ordföranden har ordet - Flaggvakt vid Rolf Refors bår - Marinens Flygväsende samt 100-årsminnet av den första militära flygningen 1912 på Stora Värtans is i Stockholm

Läs mer

Flottans Män i Nynäshamn 70-års jubileum

Flottans Män i Nynäshamn 70-års jubileum Flottans Män i Nynäshamn 70-års jubileum 20 12 9 08 Innehåll Sid 3 Festmeny Sid 4-5 Snapsvisor Sid 6-7 Vinvisor Sid 8-24 Vår historia Sid 25 Styrelsen i dag Sid 26-28 Sid 29 Våra medlemmar i dag Vi tackar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Kamratföreningen F 21

Kamratföreningen F 21 Sida 1 Kamratföreningen F 21 Årsmöte den 3 april 2014 Kamratföreningen F 21 2014-04-03 Sida 2 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Årsmötet öppnas. 2. Parentation. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer

Nr 3 September 2012. I detta nr: - Ordföranden har ordet. - Fortsättningen på soppkvällen den 26 april. - Rapport från en utflykt med Flottans Män

Nr 3 September 2012. I detta nr: - Ordföranden har ordet. - Fortsättningen på soppkvällen den 26 april. - Rapport från en utflykt med Flottans Män Äran I detta nr: - Ordföranden har ordet Nr 3 September 2012 - Fortsättningen på soppkvällen den 26 april - Rapport från en utflykt med Flottans Män - Flaggvakt vid Börje Anderssons bår. - 5-kampen i Norrtälje

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Hannover Svenska Brevduve Förbundet

Hannover Svenska Brevduve Förbundet 1 av 10 2011-07-26 20:38 Hannover Svenska Brevduve Förbundet Date Info 2011-07-16 07:00 National Pigeons About 614 Söder mästerskapet Plc Id Loft/Name Pigeon Distance (m) Speed (m/min) Clocked Points 1

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

Revisorer Hans Gustafsson, lof Stockholm. M omval 2 år 2014-2016 Revisorersättare Maud Biärsjö M nyval 2 år 2014-2016

Revisorer Hans Gustafsson, lof Stockholm. M omval 2 år 2014-2016 Revisorersättare Maud Biärsjö M nyval 2 år 2014-2016 Flottans Män kallas härmed till Riksårsmöte ombord på Stena Vision i Gdynia måndagen den 2 juni 2014 kl. 16.30-1800. Förslag till dagordning: 1. Flaggparad. Parentation. Årsmötet öppnas. 2. Fastställande

Läs mer

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll 2014-03-01 Sida 1 av 5 Tid: 2014-03-01 Plats: Marinstugan Närvarande: 27 medlemmar ÅRSMÖTE 2014 Protokoll Ordförande hälsade välkommen och förklarade årsmöte 2014 öppnat. Parentation över avlidna kamraten

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

STYRELSEMÖTE. Protokoll

STYRELSEMÖTE. Protokoll 2014-04-24 Sida 1 av 5 STYRELSEMÖTE Protokoll Tid: 2014-04-24 kl 1730 Plats: Marinstugan Närvarande: Olof Berglund, Lars Ellebring, Christer Heilborn, Klas Berg, Lars Danielson, Sören Strand, Robert Värild,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

KAMRATFÖRENINGEN NORRA SKÅNINGAR

KAMRATFÖRENINGEN NORRA SKÅNINGAR KAMRATFÖRENINGEN NORRA SKÅNINGAR Medlemsblad 1-2015 kallar till ÅRSMÖTE DEN 11 APRIL 2015 KL 1300 SOLDATHEMMET Program: 1230 Samling 1300 Årsmötesförhandlingar* 1345 Förtäring 1430 Information, VETERANER

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj:

KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj: KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj: Så var det åter dags igen för 40 förväntansfulla gentlemän (en del med på resan för första gången) att kliva på bussen för den årliga

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Dyröns IF Årsmöte 2015

Dyröns IF Årsmöte 2015 Dyröns IF Årsmöte 2015 Tid och plats 2015-02- 28 kl 14.00, Dyröns IF samlingslokal. Närvarande Ann- Gerd Grahm Ordförande Suzanne Friis Sekreterare Maj- Britt Aronsson Christer Eliasson Eric Gustafsson

Läs mer

FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS

FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS T(R) 135 Västerås FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS Stadgar för lokalavdelningen Flottans Män i Västerås 1 Ändamål Flottans Män i Västerås är en av f.n. 24 lokalavdelningar i Sverige underställda Riksförbundet Flottans

Läs mer

Nr 2 Maj 2013. I detta nr: - Ordföranden har ordet. - Soppkvällen 31 jan. - Årsmötet 2013. - Soppkvällen 4 april

Nr 2 Maj 2013. I detta nr: - Ordföranden har ordet. - Soppkvällen 31 jan. - Årsmötet 2013. - Soppkvällen 4 april Äran Nr 2 Maj 2013 I detta nr: - Ordföranden har ordet - Soppkvällen 31 jan - Årsmötet 2013 - Soppkvällen 4 april - Vårutflykt till Maritiman i Göteborg - Marinstugan Flottans mäns avdelning 11, Nynäshamn

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

Protokoll. fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga)

Protokoll. fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga) Sockenråd 2015-04-15 Sida 1(3) fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga) Närvarande ur sockenstyrelsen:, Pia N. Svensson, Rolf Erlandsson, Örjan Riis

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014. STYRELSE Närvarande

Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014. STYRELSE Närvarande Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014 STYRELSE Närvarande Frånvarande Eva Eriksson, ordförande Urban Jonsson, vice ordförande Åke Andersson, kassör Åsa Malkusson, sekreterare

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE. För Seniorföreningen Danske Bank Sverige

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE. För Seniorföreningen Danske Bank Sverige STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE För Seniorföreningen Danske Bank Sverige År 2013 Allmänt Under året har antalet betalande medlemmar ökat med 22 personer. Totala antalet medlemmar, inklusive Göteborgsgruppen,

Läs mer

Täby Centrum c/o Träffpunkten Åkerbyvägen 84, 183 35 TÄBY. PRO Täby Centrums VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Täby Centrum c/o Träffpunkten Åkerbyvägen 84, 183 35 TÄBY. PRO Täby Centrums VERKSAMHETSBERÄTTELSE c/o Träffpunkten Åkerbyvägen 84, 183 35 TÄBY PRO Täby Centrums VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Styrelsen har efter årsmötet och konstituerande sammanträde haft följande ledamöter Namn Befattning Mandatperiod

Läs mer

Mötesprotokoll. 2011 11 19 Årsmöte MKR Hälla Ring i Västerås

Mötesprotokoll. 2011 11 19 Årsmöte MKR Hälla Ring i Västerås Mötesprotokoll 2011 11 19 Årsmöte MKR Hälla Ring i Västerås Bilaga motioner 1. Mötets Öppnande. Ordförande Olle Wadestig hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Närvarande Klubbar: Värmlands

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor Inledning Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga,

Läs mer

Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958

Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958 Rolf Lundblads helg & vardag i Kungliga Flottan som eldare 1957-59 Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958 Det började en kall höstdag, 5 november 1957. Många av oss hade kommit direkt från sjön,

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Kalendarium våren/sommaren 2010

Kalendarium våren/sommaren 2010 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev april 2010 årgång 11 nr 2 Hej medlemmar! Och glad vår på er! Visst är det en skön känsla att få hänga in den tunga vinterrocken där den hör hemma längst in i garderoben...

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Innehåll Inledning Medlemmar Verksamhet Hemsidan Styrelsen Omslagsbild: Micke A serverar skumpa under klubbens 10-års jubileum.

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008

KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008 2008-04-15 1 (6) KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008 Sammanträdesdata Tid 2008-04-06 kl 09.30-12.00 Plats Täby Park Hotel, Täby Närvarande Sture Fredell, ordförande

Läs mer

Hej svejs bland tackel och tåg.

Hej svejs bland tackel och tåg. Nr 2 2009 Årgång 27 Hej svejs bland tackel och tåg. Detta blir den sista tidning, som kommer från min dator. Jag har skrivit i tidningen sedan 1996. Det känns som om nya idéer och bättre datakunskaper

Läs mer

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen 2005-12-11 1 Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen Närvarande: 28 st. medlemmar 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Peter Elgström

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell 1 Årsmötets öppnande. Ingvar Bingman öppnade årsmötet med att hälsa samtliga välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande. Årsmötet var behörigen utlyst. 3 Fastställande av dagordningen. Dagordningen godkändes.

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag.

Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag. Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag. 1. Årsmötets öppnande. Lennart Börjesson öppnade mötet som hyste 50 stycken medlemmar 2. Parentationer. Hölls för P O Boström 3.

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

NR 1 Februari 2005. I detta nr: - Ordföranden har ordet. - Flagg och Hedersutmärkelser. - Soppkvällen den 27 januari, uppvaktning av jubilarer

NR 1 Februari 2005. I detta nr: - Ordföranden har ordet. - Flagg och Hedersutmärkelser. - Soppkvällen den 27 januari, uppvaktning av jubilarer Äran I detta nr: NR 1 Februari 2005 - Ordföranden har ordet. - Flagg och Hedersutmärkelser - Soppkvällen den 27 januari, uppvaktning av jubilarer - Ett pussel från kalla kriget - En påminnelse om våra

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Verksamhets- berättelse

Verksamhets- berättelse Verksamhets- berättelse 2014 Verksamhetsberättelse för Celiakiföreningen i Kronobergs län 1 januari 31 december 2014. Medlemmar: Vid årets slut hade Celiakiföreningen i Kronobergs län medlemmar enligt

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,! Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(

Läs mer

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se Namn 1 Siv Finndin Mellansjövägen 60B 184 95 Ljusterö Skärdalavägen 1, 184 95 Ljusterö 08 54242049, 072 2397716 till Lena 2 Kerstin Göras Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm Skärdalavägen 54 184 95

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 Verksamhetsberättelse för 2012 ILCO:s Jönköpings länsförening 2013-03-16 Hasse på Sjökanten Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2013 Lördag den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Årsredovisning för verksamhetsåret 2013 Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund 1. Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund

Årsredovisning för verksamhetsåret 2013 Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund 1. Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund 1 Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund Årsredovisning för verksamhetsåret 2013 Styrelsens redovisning omfattar verksamhetsberättelse sida 2-3 förvaltningsberättelse med resultaträkning och balansräkning

Läs mer

e 1 s e för Arbetsåret 1961

e 1 s e för Arbetsåret 1961 A r s b e r ä t e 1 s e B l e k i n g e för B o w l i g f ö r b u n d Arbetsåret 1961 1962 Blekinge bowlirigförbunds styrelseberättelse för arbetsåret 1961-1962 Styrelsen för Blekinge bowlingförbund får

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

11 FASTSTÄLLA DE AV ÅRSAVGIFT FÖR DET ÄSTKOMMA DE ÅRET

11 FASTSTÄLLA DE AV ÅRSAVGIFT FÖR DET ÄSTKOMMA DE ÅRET DAGORD I G ÅRSMÖTE. 1 ÅRSMÖTETS ÖPP A DE 2 VAL AV MÖTESORDFÖRA DE 3 VAL AV MÖTESSEKRETERARE 4 VAL AV JUSTERI GSMA 5 ÅRSMÖTETS UTLYS I G 6 FASTSTÄLLA DE AV DAGORD I G 7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 8 REVISIO SBERÄTTELSE

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Inbjuder till 44:e årsmötet Måndag den 26 Mars 2012 Kl 19.00 Lokal: Malmfältens Folkhögskola Vi bjuder på fika Varmt välkomna! 2 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING 44:

Läs mer

LERGÖKS BLADET ETT INFORMATIONSBLAD FORMATIONSBLAD OM VAD SOM HÄNDER I FÖRENINGEN. KURSER, FESTER, RESOR OCH ALLA ANDRA AKTIVITETER

LERGÖKS BLADET ETT INFORMATIONSBLAD FORMATIONSBLAD OM VAD SOM HÄNDER I FÖRENINGEN. KURSER, FESTER, RESOR OCH ALLA ANDRA AKTIVITETER DHR. ÄNGELHOLM NR.2 2011. LERGÖKS BLADET ETT INFORMATIONSBLAD FORMATIONSBLAD OM VAD SOM HÄNDER I FÖRENINGEN. KURSER, FESTER, RESOR OCH ALLA ANDRA AKTIVITETER ORDFÖRANDE. OVE JANSSON 21694 TEL. 0435-21694

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Årsberättelse 2004 ARBOGA MUSIKFÖRENINGS ÅRSBERÄTTELSE FÖR 2004

Årsberättelse 2004 ARBOGA MUSIKFÖRENINGS ÅRSBERÄTTELSE FÖR 2004 Sida 1(5) ARBOGA MUSIKFÖRENINGS ÅRSBERÄTTELSE FÖR 1. FÖRUTSÄTTNINGAR Som grund för föreningens verksamhet finns ett arrangemangsavtal mellan Arboga Fritids- och Kulturnämnd och Arboga Musikförening, daterat

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer