De fem följande åren efter 70-års jubileet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De fem följande åren efter 70-års jubileet"

Transkript

1 De fem följande åren efter 70-års jubileet 20 08

2 2

3 Vad hände i föreningen 2009? Året inleds med sedvanliga sammanträden och ärtkvällar. Den första större händelsen är naturligtvis vårt årsmöte. Styrelsen konstituerade sig med följande sammansättning: Ordförande Hans Martinelle, v. ordförande Bo Schagerberg, Kassör Karl-Erik Hedberg, Sekreterare Rune Stang, Ledamöter: Gunnar Angerby, Eron Wersén, Kent Hermansson. Suppleanter: Kjell Johansen och Karl-Erik Johannisson. Riksårsmötet hölls i Västervik och det stora beslutet vid detta årsmöte var att Flottans Män äntligen fattar beslut om hur våra klubbmärken o loggor ska se ut. Detta resulterade i en upprättad Flagg o Heders. Nynäshamnsföreningen representerades av Bo Schagerberg, Kjell Johansen och Rune Stang. Vid årsmötet hedrades ett antal av Nynäshamnsföreningens medlemmar med utmärkelser. Femkampen, som arrangerades av oss, hölls på Berga vid skyddstjänstskolan. Bland 50-talet deltagare placerade sig Nynäshamns båda lag på delad 2:a-plats. Vinnare blev Södertäljeföreningen. Vid den stora Lof-konferensen, som hålls var 3:e år skild från Riksårsmötet, var vi denna gång i Göteborg, ombord M/F Trubaduren destinerad till Hönö. Vid denna separata Lof-konferens var avsikten att vi skulle minnas någon större marin händelse och i år var det ubåten Ulven som var i blickpunkten. På utresan serverades lunch och vid framkomsten till Hönö gavs tillfälle att besöka fiskemuseet med Ulvenutställningen. Åter ombord fortsatte Lof-konferensen, tills vi kom fram till den fjärd över vilken vraket av den sjunkna ubåten Ulven bogserades hem till Göteborg, där vi med reducerad fart, genomförde en enkel ceremoni, genom att 33 st medlemmar från Flottans Män, lade ned varsin ros med en omkommen besättningsmans namn i sjön, medan vederbörandes namn högt och tydligt nämndes. Lof-konferensen genomfördes i FM Göteborgs regi under perioden 4 6 september Lof-konferensen/Ulvendagarna avslutades med en mycket läcker skaldjursbuffé i museifartyget Frykens (förtöjd i Maritiman) lastrum. 3

4 I den nya försvarsordningen som trätt i kraft har Amf1 och 4.sjöstridsflottiljen stationerats på Berga. 4.sjöstridsflottiljen är vårt värdförband och där genomfördes ett chefsbyte under året, då Kmd Jan Thörnqvist efterträddes av Kmd Jonas Wikström. Föreningen representerades av ordf. Hans Martinelle och v.ordf Bo Schagerberg, som överlämnade Flottan Mäns Vapensköld, som gåva till Jan Thörnqvist, med tack för gott samarbete. Svenska Sjömanskyrkan arrangerar varje år, tillsammans med FM Stockholm där FM Nynäshamn svarar för flaggvakten en adventsgudstjänst för att hedra sjömän på land och till sjöss. I år var sista året som gudstjänsten hölls i Djurgårdskyrkan och nästa år hålls gudstjänsten i Gustav Adolf kyrka i Stockholm. Den 30/11 deltog FM Nynäshamn vid 4.sjöstridsflottiljens julavslutning på Berga. Föreningen delade ut Flottans Mäns Hederstecken samt en premie till en vpl. sjöman för väl utförd värnpliktstjänstgöring och gott sjömanskap. FM Nynäshamns premie tilldelades vpl. signalmatrosen Emelie Olsson, HMS Visborg. Även FM Haninge delade ut sin premie till en välförtjänt vpl. sjöman. 4

5 Vad hände i föreningen 2010? 2010 blir ett år med många händelser och beslut som påverkade både lokalföreningar och riksstyrelse. Några för med sig ekonomiska åtaganden och annat får oss att fundera om vi klarar upp det här. Men så här i efterhand ser vi att vi klarat upp allt med gott resultat. Riksförbundet fyller 75 år, faktiskt ett par år före oss, och det skall uppmärksammas. Årets tema blir förutom medlemsrekrytering att skapa ordning och reda och säkerhet. En uppmaning kom från vår webbmaster i Stockholm: Vi måste öka säkerheten i föreningens datahantering och våra spretiga hemsidor borde få en annan utformning. Riksförbundet sätter av ekonomiska resurser för att utreda frågan om en ny hemsida med bättre säkerhet mot intrång. Syftet är få sidor man kan känna igen. I efterhand ser vi att föreningarna drabbas av en höjning av medlemsavgiften, men det blir trots allt en låg sådan. Arrangör av 2010 års riksårsmöte är Stockholmsföreningen och med 296 anmälda deltagare äntrar vi m/f Romantica för resa till Riga. Troligen ett rekord i antal deltagare. En av höjdpunkterna blir ordföranden Johan Forslunds tal vid en ceremoni med kransnedläggning vid frihetsmonumentet. Nynäshamnsföreningen tar fram ett styrdokument för hur vi skall organisera vårt arbete och vi förbereder oss för årets femkamp som sker på Muskö inne på f.d. Örlogsbasens område efter tillstånd av förbandschefen på Berga med 41 deltagare i 9 lag där Stockholmsföreningen går segrande ur striden. Vår förening förbereder och planerar för att arrangera riksårsmötet Planen var att åka färja till Gdansk i Polen men efter massiv kritik mot resmålet ändrar vi oss och planerar för resa till Helsingfors istället. Under året har vi våra soppkvällar på Balder där vi gästats av Johan Forslund med fru vid ett tillfälle och haft föreläsningar av Maria Landin, kommunens arkivarie samt Thomas Magnusson som presenterat marinlitteratur och inte 5

6 minst förre chefen för ÖrlBO Gunnar Bengtsson har vid ett flertal tillfällen underhållit oss med berättelser ur sitt yrkesliv som sjöofficer. Utöver dessa så har vi lyssnat till en del historier som övriga medlemmar spontant berättat för oss. Mellan de stora händelserna arrangerar vi besök ombord på ubåtsräddningsfartyget Belos vid kajen på Berga och vi deltar vid Skeppsholmsdagen, Nynäshamns kulturskolas blåsorkester är ett mycket uppskattat inslag på Skeppsholmsdagen, som detta år kanske var den sista som kommer att arrangeras. Även 2010 hedrade vi bortgångna sjömän med flaggvakt vid adventsgudstjänsten i Gustav Adolfs kyrkan. Vice ordf Kjell Johansen lanserade ärtluncher för medlemmarna på Stormogården. Året avslutas med C:4 avslutning den 6 december då vi premierade årets sjöman och naturligtvis med vår egen välbesökta Lille Jul på Balder den 11 december. Vi kan summera ett händelserikt år och att vi i Nynäshamn inte legat på latsidan. 6

7 Vad hände i föreningen 2011? FM Nynäshamn och FM Haninge svarade gemensamt för arrangerandet av Riksårsmötet ombord Silja Serenade till Helsingfors, 29/5 31/5. Riksårsmötet samlade ca 200 deltagare. De omdömen om resan och alla arrangemang vi hört, har alla varit enbart positiva. Tack Haninge, för gott samarbete. Den 27 augusti anordnade Nynäshamns Kommun Föreningens Dag i samband med Skärgårdsdagen. FM Nynäshamn var med och visade upp sig i ett nyinköpt partytält som fyllts med alla möjliga saker, som skulle visa vår verksamhet. Det var gamla sjömansprydnader från vår Marinstuga och tavlor med marinmotiv av Lars-Åke Svenheden. Vi hade också försäljning av marin litteratur och ärtsoppa. Avsikten var ju också att försöka få flera medlemmar och det lyckades vi med. Årets femkamp för medlemmar inom Region Mitt, arrangerades på Djurgården nära Kaknästornet, av FM Stockholm, vid ett ställe som kallas Sjömanscentrum och som är en rekreationsplats för handelsflottans sjömän. Uppslutningen från Regionen var nära nog 100%, med ett tiotal tävlande lag. FM Nynäshamn belade 1:a, 7:e och 8:e plats, vilket gjorde att vandringspokalen fanns i Nynäshamn för ett år. Tävlingsgrenarna var skytte med pistol, navigation och kasttåg. I september var det också dags för Skeppsholmsdagen, den dag då Skeppsholmen ska visa upp sig och återknyta till den verksamhet som en gång har gjort Skeppsholmen känd som en plats för vår svenska flotta och deras sjömän. 7

8 Skeppsholmen var under flera hundra år samlingsplats för vår svenska flotta, med varv där man byggde och rustade fartyg och där man också utbildade marin personal. då tre jagare sjönk, hade Riksförbundets ordförande, Johan Forslund, kallat lokalföreningarna att delta i en ceremoni vid minnesstenen på Märsgarn. FM Stockholm är huvudarrangör för FM:s deltagande och FM Nynäshamn medverkar tillsammans med Nynäshamns kulturskolas blåsorkester, ett av de mer uppskattade inslagen under dagen. Under höstarbetsdagen, där många medlemmar ställde upp fick Marinstugan ett ordentlig ansiktslyft. Efter en lång och slitsam arbetsdag avslutades det hela med en stor grillfest. För att hedra offren från den stora jagarolyckan 17 september 1941 på Märsgarn, Ett 40-tal medlemmar från Flottans Män hade hörsammat kallelsen och samlades vid G5-piren, på Örlogsberga, för vidare färd med svävare till Märsgarn. Från FM Nynäshamn deltog Bo Schagerberg, Eron Wersén och Hans Martinelle som flaggvakt och frambärande av minneskransen. Ceremonin inleddes med tal av riksordföranden, varefter blåstes Amazing Grace på horn. Pastor Jenny Ahlén förrättade korum, följt av tal av Marininspektören Jan Törnqvist. Efter detta följde kransnedläggning med en tyst minut, varefter blåstes tapto. 8

9 Vad hände i föreningen under 2012? FM-året började med ärtkväll den 26 jan. där Rolf Blomkvist gav en livfull och intressant berättelse om tyske översten Hans von Luck och den engelske majoren Jan Howard, som stred mot varandra vid flera drabbningar under Vk2 överlevde kriget och blev senare vänner. Årsmöte avhölls där bland annat Hans Martinelle avtackades av vår ordförande Kjell Johansen för sitt fleråriga arbete i FM Nynäshamns styrelse. Därefter berättade Gunnar Bengtsson om en ovanlig och intressant fest benämnd Åttondelsbal ett namn som härstammar från förra inte senaste sekelskiftet och levde kvar 1991 då Gunnar fick innebörden av namnet förklarat för sig i New Orleans. Vid soppkvällen den 29 mars hade vi äran och nöjet att av C4 Kmd Jonas Wikström få information om förbandets sammansättning förmåga och uppgift. FM från Nynäshamn, Haninge och Södertälje följde den 6 okt upp med ett innehållsrikt besök på förbandets fartyg vid Berga där vi guidades runt av engagerade medlemmar ur besättningarna. Den 26 apr träffades vi igen för att umgås minnas och muntra upp oss. Vid detta tillfälle var Joakim Atterstam och Mats Reimers från Sjöräddningssällskapet inbjudna för att berätta om dess verksamhet runt våra kuster med snabba moderna räddningsfarkoster och över 1800 frivilliga sjöräddare varav ca 15% har jour, innebärande att kunna ge sig av 9

10 inom en kvart när larmet gått. I slutet av maj gjordes en utflykt till Åkers Styckebruk och därvarande bruksmuseum där brukets verksamhet kunde följas från tillverkning av kanoner och kulor, över epoken med framställning av vedspisar, grytor och stekpannor till våra dagars bränneri av bland annat märket Kanon Vodka. Bland övriga händelser kan nämnas den för Region Mitt årligen återkommande 5-kampen som avhölls i Norrtälje där det bland annat ingick besök med guidad visning i Älmsta Sjöfartsmuseum. Vi var även representerade vid det symposium som hölls på Försvarshögskolan till 100-års minne av pansarbåtsinsamlingen samt den efterföljande högtidsmiddagen på Sjöhistoriska museet. Värt att nämna är även att årets Regionmöte nr 2 / 2012 genomfördes i Nynäshamn mellan morgon och kvällsfärjorna till Gotland den 18 oktober, detta för att underlätta för FM Gotland att deltaga. Den 25:e okt. var det åter dags för soppträff. 10

11 Vad hände i föreningen 2013? Ett aktivt och innehållsrikt år för Flottans Män i Nynäshamn har snart passerat när detta skrives i slutet av november. Året startades egentligen upp med det välbesökta årsmötet med efterföljande fest den 23 februari. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och nya styrelsemedlemmar in- och omvaldes, däribland vår nya kassör, Linda. I början av maj företogs en mycket trevlig resa till Göteborg som initierades av Tord Börjesson och som även arrangerade buss och logi. Hälften av deltagarna kom från FM Haninge och Stockholm. Färden företogs i en mindre buss lackerad på utsidan med reklam för AIK Flicklag i fotboll, snacka om succé när välvuxna Flottans Män med damer debarkerade vid rastställen utmed färdvägen! I Göteborg bodde vi på det nostalgiska Nya varvet, besökte våra kamrater i FM Göteborg i deras fantastiska klubbstuga samt besökte våra gamla museifartyg vid Maritiman. Många av oss hade seglat ombord på såväl jagaren Småland som patrullbåten Hugin så vi avmönstrade raskt guiden som envisades med att visa oss runt. Årets Riksårsmöte gick av stapeln på Ronneby Brunn maj. Deltagarantalet var något begränsat som kanske berodde på långa resvägar för vissa och likaså blev det bara en övernattning på hotellet där flera av oss ville ha två kvällar för gemenskap. Det blev dock ett mycket trevligt möte med såväl allvar som fest, maten och umgänget med trevliga kamrater var av bästa klass. Vi som var där önskar att ännu fler av kamraterna besöker våra Riksårsmöten. Strax därefter, den 29 maj, genomfördes en pampig och välbesökt Veterandag på Gärdet. Där hyllades våra utlandsveteraner av HM Konungen och veteraner från tidig Kongotjänstgöring fram till våra dagars Afghanistanveteraner mottog utmärkelser ur Konungens hand. Förband och kamratföreningars representanter bildade en värdig fanborg runt evenemanget utanför Sjöhistoriska där bl a ett minnesmärke för våra veteraner avtäcktes. Veteranstödet har fortsatt utvecklas inom SMKR;s ram och där naturligtvis även vår förening kommer att ge sitt stöd. Möten och diskussioner pågår om hur detta skall kunna utformas i framtiden. I början av juni månad genomförde vi en vårfest med arbetsdag ute vid vår Marinstuga. Likaså genomfördes en liknande höstfest med arbetsdag i augusti. Vädret var lika dåligt båda gångerna och kanske sämst under vårfesten. Regnet gjorde att vi båda gångerna fick genomföra såväl tipspromenad som underhålls 11

12 arbeten inomhus! För Flottans man är inget omöjligt vi har ju ankare i mössan. Nynäshamns kommun anordnade i slutet av augusti, likt 2011, Föreningens Dag i Svandammsparken. Flottans Män visade upp sig även denna gång där vi gjorde reklam för vår förening och lyckades säkert värva någon ny medlem. I mitten av september genomförde FM Västerås den sedvanliga femkampen där vår förening denna gång inte lyckades att kapa åt sig en ny mässingsskylt på den eleganta vandringspokalen. Vi var dock där och kämpade väl. Vi kommer igen. Sex soppkvällar har genomförts med ständigt ökande deltagarantal. Såväl maten på Balder som kvalitén på föreläsare har stigit markant under året. Rekordet blev när Kapten Johan Dahlgren, nyss hemkommen från piratjakt med HMS Carlskrona utanför Somalia, den 31 oktober berättade om verkligheten i Indiska Oceanen. Över 60 deltagare samlades under kvällen och lyssnade idogt till Johans upplevelser. Oktoberkvällens fisksoppa, dirigerad av vår Kent Herman, slog till och med Micke av häpnad superbt! 27 november blev vår förening traditionsenligt inbjuden av Chefen för 4.sjöstridsflottiljen att närvara vid förbandets årsavslutning i Exhallen på Berga med efterföljande middag. Två av oss i styrelsen fick detta hedervärda uppdrag där den viktigaste delen var att dela ut FM Nynäshamns stipendier till den av förbandet utsedde Bäste sjömannen en tradition och uppgift vi är mäkta stolta över. December månad inleds med att vi stödjer FM Stockholm med flaggvakt under Adventsgudstjänsten i Gustav Adolfskyrkan. Även detta evenemang har gamla traditioner där vår förening en längre tid burit ett huvudansvar och genomfört vårt värv med stil. FM Stockholm känner återigen sitt ansvar och axlar nu detta. Slutligen så har vi kommit till vår LilleJul som firas nu den 7 december. Det kommer säkert att bli en god uppslutning som vanligt. Det bjudes på live julmusik, glögg och bubbelvatten, en bildlig tillbakablick på de fem år som förflutit sedan vi firade vårt 70-årsjubileum, Mickes utmärkta julbord och en historiestafett med julmotiv som görs bäst av oss själva Flottans män med damer i Nynäshamn! 12

13 Den nuvarande styrelsen 13

14 Medlemsmatrikel 2013 Namn Medlem År Ahlman Björn Floravägen 25, 2tr NYNÄSHAMN 1990 Andersson Erling Båtholmsbacken 19 SKÄRHOLMEN 2002 Andersson Gert Heimdalsvägen 12, 5tr NYNÄSHAMN 2002 Andersson Hans Sunnerbyvägen 15 SORUNDA 2002 Angerby Gunnar Båtsmansvägen 8 NYNÄSHAMN 1987 Bengtsson Gunnar Villavägen 30 VÄSTERHANINGE 2010 Bengtsson Mats Rosenvägen 37 NYNÄSHAMN 1983 Berg Göran Björnclous väg 23 ÖSMO 2011 Bergström Ove Estövägen 7A NYNÄSHAMN 2004 Björkander Ulf Storeksvägen 4 ÖSMO 2013 Blomquist Rolf Blåmesvägen 14 ÖSMO 2002 Blomqvist Rune Stationsvägen 3 ÖSMO 1981 Boye Jörgen Skaldevägen 54 BROMMA 1994 Börjesson Tord Vikingavägen 15 NYNÄSHAMN 1997 Cederholm Kjell Bergviksväggen 8 MUSKÖ 2006 Deas Lars Järnvägsgatan 8 NYNÄSHAMN 2003 Egman Björn Skarpavägen 20, Pl 1505 MUSKÖ 1978 Elmquist Bo Kyna, Pl 209 BORLÄNGE 2001 Elowson Lars Brunnsgatan 28 NYNÄSHAMN 2006 Emlén John Mjärdvägen 43 ÖSMO 1988 Engström Lars Elgentorpsvägen 25 TULLINGE 1987 Fabricius-Hansen Rolf Lejdarvägen 53 NYNÄSHAMN 2005 Forselius Kurt Erik Strandgårdsvägen 8 NYNÄSHAMN 2011 Fredenmark Dag Oskarsgatan 2 NYNÄSHAMN 1979 Frey Lars Albatrossvägen 215 VENDELSÖ 2012 Gustafsson Bengt Maratonvägen 117 ENSKEDE 2011 Hagelin Bo Magnes väg 3 ÖSMO 1990 Hagman Kåre Yxlö 74, Björkhagen ÖSMO 2001 Hedberg Karl-Erik Nynäsvägen 17 A NYNÄSHAMN 1999 Hedén Håkan Svedsviksvägen 153 NYNÄSHAMN 2006 Hermansson Kent Nybblevägen 19 ÖSMO 1996 Hermin Marianne Fredsgatan 11 B NYNÄSHAMN 2013 Hollstrand Lennart Månbergsvägen 4 NYNÄSHAMN 2009 Håkansson Bertil Lövlundsvägen 18 NYNÄSHAMN 2010 Johannisson Karl-Erik Vidars väg 5 ÖSMO 2008 Johansen Elisabeth Båtsmansvägen 13 NYNÄSHAMN 2011 Johansen Kjell Båtsmansvägen 13 NYNÄSHAMN 1995 Johanson Bengt-Åke Hamngatan 17 NYNÄSHAMN 2005 Johansson Torsten Estövägen 23 NYNÄSHAMN 2001 Jonsborg Janåke Knivsmedsgatan 16 VADSTENA 2001 Jönsson Olof Mimers väg 5 ÖSMO 1993 Karlsson Whille Brunn 8 ÖSMO 2013 Krantz Knut Hamngatan 41 B NYNÄSHAMN 2005 Leibing-Hedén Linda Svedsviksvägen 153 NYNÄSHAMN

15 Lind Bengt Måsvägen 4 ÖSMO 2011 Lindberg Benny Fiskargränd NYNÄSHAMN 2006 Lindstedt Lars Odenvägen 12 HANDEN 2008 Ljungberg Nils Gökvägen 5 ÖSMO 1996 Lundell Ingemar Grevgatan 5 NYNÄSHAMN 2007 Lundin Kjell Transtigen 23 NYNÄSHAMN 1994 Magnusson Conny Vikingavägen 15, 6tr NYNÄSHAMN 2006 Martinelle Hans Hamngatan 7 B NYNÄSHAMN 1996 Måhlén Torbjörn Benvägen 33 VÄSTERÅS 2007 Möllerström Anders Odins väg 17 B NYNÄSHAMN 1973 Nilsson Thomas Torkels väg 7 ÖSMO 2008 Norberg Robert Estövägen 29 NYNÄSHAMN 2011 Nordgren Gösta Spantvägen 12 NYNÄSHAMN 1969 Nylander Leif Uddbyvägen 92 TYRESÖ 1974 Odeen Hans Videgatan 43 NYNÄSHAMN 2013 Olsson Kjell Höjdgatan 5,1tr NYNÄSHAMN 2011 Oscarsson Roger Altorpsvägen 31 MUSKÖ 2006 Palmedal Göran Järnvägsgatan 8 NYNÄSHAMN 1969 Parmell Harald Strandgårdsvägen 3 NYNÄSHAMN 2013 Pejdell Kent 85/19 Sai Yuan Rob Koh Rd, 7 Moo, Phuket THAILAND 2002 Rosenblad Göran Södra Svärdsö 37:1 NYNÄSHAMN 2004 Rudérus Håkan Yxlö 109 ÖSMO 2008 Salminen Mikael Lokmannavägen 24 NYNÄSHAMN 2012 Sandström Sven Olof Vikgatan 9 C NYNÄSHAMN 1995 Schagerberg Bo Månbergsvägen 4 NYNÄSHAMN 1983 Segertoft Hans Hamngatan 11 VÄNERSBORG 2005 Settergren Jan Mejerivägen 6 B ÖSMO 1985 Sjöberg Ivar S. Källsta 11 SORUNDA 1979 Sjöberg Per Gammeltorpsvägen 3 B NYKVARN 2013 Sjögren Aina Vikingavägen 15, 7tr NYNÄSHAMN 2005 Sjögren Oscar Vikingavägen 15, 7tr NYNÄSHAMN 2005 Stang Rune Skogsvägen 4 ÖSMO 1985 Starck Lars Åke Sjöbergsvägen 34 SORUNDA 2007 Stenquist Leif Ugglevägen 2 ÖSMO 1982 Stertman Nils Valthornsvägen 5 A NYNÄSHAMN 2003 Svaleklev Börje Torggatan 9 C NYNÄSHAMN 2013 Svenheden Lars-Åke Hermods väg 9 ÖSMO 1978 Törnquist Christer Lussekatsvägen 17 SKÖNDAL 2012 Unge Bo Myrängsvägen 42 HUDDINGE 2005 Wahlund Erik Torggatan 2 E NYNÄSHAMN 2002 Wallgren Peder Snickargränd 1 NYNÄSHAMN 1983 Wennerbo Leif Däckvägen 20 NYNÄSHAMN 2000 Wersén Eron Trossvägen 8 NYNÄSHAMN 1989 Westberg Åke Lokes väg 7 ÖSMO 2012 Westerlund Håkan Backluravägen 23A NYNÄSHAMN 2013 Westling Jöran Kölvägen 37 NYNÄSHAMN 2005 Wideberg Björn Näsängen 1, Pl 1657 MUSKÖ 1978 Wikström Per Björn Barkmans väg 1 ÖSMO 1988 Wänelöf Svante Skansvägen 62 NYNÄSHAMN 1996 Åberg Berit Månbergsvägen 4 NYNÄSHAMN 2011 Ödmark Håkan Hamngatan 21 C NYNÄSHAMN 2009 Ödmark Stig Sigyns väg 14 B NYNÄSHAMN 1989 Öhman Mats Cervins väg 5 SPÅNGA

16

NR 3 September 2011. I detta nr: - Ordföranden har ordet - Föreningarnas dag 27 augusti

NR 3 September 2011. I detta nr: - Ordföranden har ordet - Föreningarnas dag 27 augusti Äran I detta nr: - Ordföranden har ordet - Föreningarnas dag 27 augusti NR 3 September 2011 - Arbetsdagarna 21 maj och 2 september samt efterföljande samkväm - 5-kampen 10 september - Skeppsholmsdagen

Läs mer

NR 1 Januari 2012. I detta nr:

NR 1 Januari 2012. I detta nr: Äran NR 1 Januari 2012 I detta nr: - Ordföranden har ordet - Flaggvakt vid Rolf Refors bår - Marinens Flygväsende samt 100-årsminnet av den första militära flygningen 1912 på Stora Värtans is i Stockholm

Läs mer

Flottans Män i Nynäshamn 70-års jubileum

Flottans Män i Nynäshamn 70-års jubileum Flottans Män i Nynäshamn 70-års jubileum 20 12 9 08 Innehåll Sid 3 Festmeny Sid 4-5 Snapsvisor Sid 6-7 Vinvisor Sid 8-24 Vår historia Sid 25 Styrelsen i dag Sid 26-28 Sid 29 Våra medlemmar i dag Vi tackar

Läs mer

Nr 1 Februari 2013. I detta nr:

Nr 1 Februari 2013. I detta nr: Äran Nr 1 Februari 2013 I detta nr: - Ordföranden har ordet - Soppkvällen den 25 okt, slutet(?) på Rolf berättelser om sin tid i flottan - Adventsgudstjänst i Gustaf Adolfskyrkan 2 december - Lille Jul

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

Året 2012: Ny chans för tjejerna i GP Pucken. Den 15 oktober 2012: Göteborgs Ishockeyförbund fyller 75 år

Året 2012: Ny chans för tjejerna i GP Pucken. Den 15 oktober 2012: Göteborgs Ishockeyförbund fyller 75 år Året 2012: Ny chans för tjejerna i GP Pucken Efter några års uppehåll var tjejerna glädjande nog tillbaka i GP Pucken. Sex olika lag mötte varandra i Rambergsrinken och i samband med finalspelet i Scandinavium

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer

1. Elsa redovisar BLIS-ekonomin för år Gösta, Kjell-Åke, Stig och alla vi andra är nöjda med resultatet.

1. Elsa redovisar BLIS-ekonomin för år Gösta, Kjell-Åke, Stig och alla vi andra är nöjda med resultatet. Årsmötesprotokoll 2010-04-14 Plats och tid: Ronneby Brunn (lokal Balder), kl 19.00 20.15. 1 (2) Närvarande: 35 medlemmar. 1 Årsmötet öppnas Ordföranden Stig Hallberg hälsade välkommen och vände sig speciellt

Läs mer

Nr 3 September 2012. I detta nr: - Ordföranden har ordet. - Fortsättningen på soppkvällen den 26 april. - Rapport från en utflykt med Flottans Män

Nr 3 September 2012. I detta nr: - Ordföranden har ordet. - Fortsättningen på soppkvällen den 26 april. - Rapport från en utflykt med Flottans Män Äran I detta nr: - Ordföranden har ordet Nr 3 September 2012 - Fortsättningen på soppkvällen den 26 april - Rapport från en utflykt med Flottans Män - Flaggvakt vid Börje Anderssons bår. - 5-kampen i Norrtälje

Läs mer

Kamratföreningen F 21

Kamratföreningen F 21 Sida 1 Kamratföreningen F 21 Årsmöte den 3 april 2014 Kamratföreningen F 21 2014-04-03 Sida 2 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Årsmötet öppnas. 2. Parentation. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare

Läs mer

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Herrar Bana A 21 anmälda 1 Hans-Ove Eriksson Nyköpings OK 79:22 0:00 2 Leo Johansson Vandrarringen 85:47 6:25 3 Kenneth Johansson Eskilstuna OL 86:33 7:11 4

Läs mer

Tävling: ÖSM fält grov -14,

Tävling: ÖSM fält grov -14, Klass: ÖPA 1 Beck, Thomas Salems PK 66665666 47/30 18 S 2 Karlsson, Thomas Salems PK 66666656 3 Björkman, Roger Råsbo PSK 66656666 47/31 23 S 4 Hämäläinen, Tomas Atlas Copco PSK 66666566 5 Råsbo, Robert

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

Protokoll Årsmöte Frosta OK

Protokoll Årsmöte Frosta OK Protokoll Årsmöte Frosta OK 20160207 1. Göran hälsade de dryga 30 medlemmar som anslutit välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötet förklarades utlyst i behörig ordning, denna gång via ett antal mail

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Tid: 2015-02-18, Kl. 19.00 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Kent E. Nilsson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Hannover Svenska Brevduve Förbundet

Hannover Svenska Brevduve Förbundet 1 av 10 2011-07-26 20:38 Hannover Svenska Brevduve Förbundet Date Info 2011-07-16 07:00 National Pigeons About 614 Söder mästerskapet Plc Id Loft/Name Pigeon Distance (m) Speed (m/min) Clocked Points 1

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

KATARINA SKOLGILLE 14 maj 2013

KATARINA SKOLGILLE 14 maj 2013 ÅRSMÖTESPROTOKOLL KATARINA SKOLGILLE 14 maj 2013 Lokal: Sjölins Ek gymnasium, Mäster Mikaels gata 10 Stockholm. 1/ Åldermannen, Göran Wendin, öppnade Katarina Skolgilles 83:e årsmöte och hälsade alla årsmötesdeltagare

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Ratingpärm. SS Allians December 15, 2009

Ratingpärm. SS Allians December 15, 2009 Ratingpärm SS Allians December 5, 009 Gert Svenson (8) 095 Gunnar Andersson Allsvenskan 085 5 33 0906 Börje Pettersson Allsvenskan 0 839 4 9 Ingemar Schütz (06) 0905 Leif Haraldsson Allsvenskan 900 08

Läs mer

Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez

Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez Westerlund 38 Tranås 17 1137 4 Elke Borg 40 Tranås 15 1131

Läs mer

RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB

RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB RAMSBERGSTRÄFFEN FÄLTSKJUTNING 30:de gången 27 APRIL 2003 200 starter. Vi tackar alla skyttar som trotsade vädret och hjälpte oss till en lyckad tävling. Gränser för

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Stockholm Storkyrka 2 Datum Uppsläppstid Transportgruppen syd Mästerskap

Stockholm Storkyrka 2 Datum Uppsläppstid Transportgruppen syd Mästerskap Stockholm Storkyrka 2 Datum Uppsläppstid 5:: Mästerskap Medeldistans Antal duvor 575 Svenska Brevduveförbundet 26-7-8 The Swedish Racing Pigeon Association Plac Medlem Fotring Hem/Av Hastighet Avstånd

Läs mer

STYRELSEMÖTE. Protokoll

STYRELSEMÖTE. Protokoll 2014-04-24 Sida 1 av 5 STYRELSEMÖTE Protokoll Tid: 2014-04-24 kl 1730 Plats: Marinstugan Närvarande: Olof Berglund, Lars Ellebring, Christer Heilborn, Klas Berg, Lars Danielson, Sören Strand, Robert Värild,

Läs mer

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng Goldboys Cup 1993-08-16 H55.1 Bertil Jansson Åke Eriksson 80-98 1-0 H55.2 Göte Täpp Leif Ejdenberg 81-87 1-0 H55.3 Olle Claesson Erik Eriksson 88-80 0-1 H55.4 Bo Nordström Olle Hedengren 91-82 0-1 H65.1

Läs mer

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 1 Protokoll fört vid årsmöte med PRO Kungshamn Datum 2015-03-17 Tid 15.30 Plats Närvarande Folkets Hus, Kungshamn 125 st. medlemmar Dagens värdpar Margareta och Sven Aronsson Nya medlemmar 1 Mötets öppnande

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Åkesson / Åkesson 1-klass -11 61 ÅKESSON, Runo Sjögärde Golfklubb 1-klass 76 ÅKESSON, Jesper Sjögärde Golfklubb 1-klass 62 2 Hansson / Fransson 1-klass -10 62 S9 HANSSON, Peter Forsgårdens 1-klass 59

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2011

Verksamhetsberättelse för 2011 Verksamhetsberättelse för 2011 ILCO:s Jönköpings länsförening 2012-03-10 Best Wester Hotell Småland i Klevshult Kallelse till ILCO:s årsmöte 2012 Lördagen den 10 mars håller vi årsmötesförhandlingar på

Läs mer

Medlemsblad. Våren 2011. Tranås/Ydre Släktforskarförening

Medlemsblad. Våren 2011. Tranås/Ydre Släktforskarförening Medlemsblad Våren 2011 Tranås/Ydre Släktforskarförening Ordförande har ordet När Ni får detta medlemsblad är vi redan inne i februari på det nya året. Hjälp vad tiden går fort, tänker många och undrar

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 164 Kjell Persson 5516 0 2 111 Henrik Adolfsson 5032 0 3 104 Gunnar Ljungberg 4957 0 4 120 Inger Johanson 4924 0 5 181 Lars Daborn 4832 0 6 11 Anders Berg 4773 0 7 265 Robert Markenfelt 4722 0 8 208

Läs mer

Revisorer Hans Gustafsson, lof Stockholm. M omval 2 år 2014-2016 Revisorersättare Maud Biärsjö M nyval 2 år 2014-2016

Revisorer Hans Gustafsson, lof Stockholm. M omval 2 år 2014-2016 Revisorersättare Maud Biärsjö M nyval 2 år 2014-2016 Flottans Män kallas härmed till Riksårsmöte ombord på Stena Vision i Gdynia måndagen den 2 juni 2014 kl. 16.30-1800. Förslag till dagordning: 1. Flaggparad. Parentation. Årsmötet öppnas. 2. Fastställande

Läs mer

ALGUTSRUMS IF, styrelser

ALGUTSRUMS IF, styrelser ALGUTSRUMS IF, styrelser år ordförande sekreterare kassör Övriga i styrelsen 1925 Nils Falk Gustaf Falk Arthur Olofsson, Arvid Gustavsson 1926 Arthur Olofsson 1927 Arthur Olofsson 1928 Bertil Ljungström

Läs mer

KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj:

KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj: KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj: Så var det åter dags igen för 40 förväntansfulla gentlemän (en del med på resan för första gången) att kliva på bussen för den årliga

Läs mer

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll 2014-03-01 Sida 1 av 5 Tid: 2014-03-01 Plats: Marinstugan Närvarande: 27 medlemmar ÅRSMÖTE 2014 Protokoll Ordförande hälsade välkommen och förklarade årsmöte 2014 öppnat. Parentation över avlidna kamraten

Läs mer

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr:

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: P R E S I D I U M Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1 Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: 18 425 1948 bildades första lionsklubben i Europa, LC Stockholm den

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

Jägarduvan 2014 Strängnäs Jaktskytteklubb

Jägarduvan 2014 Strängnäs Jaktskytteklubb Jägarduvan 2014 Strängnäs Jaktskytteklubb 2014-04-18 KLASS: DAM 1 Susanne Tärnlund Nacka 16 2 Alexandra Boberg Uppsala 11 3 Malin Karlsson Strängnäs 9 4 Pirjo Viinikainen Nykvarn 6 5 Linda Larsson Torri

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Gränsträffen 2015 Haparanda PSK

Gränsträffen 2015 Haparanda PSK Gränsträffen 2015 Haparanda PSK Gränsmästare Christer Willman Kretsmästare klass A Ulf Lindeberg Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mikael Persson SJ PK Luleå 5 5 434434 32/23 2 Anders Stokke Luleå PK 4 3 342632

Läs mer

Efter omgång 5. Datum

Efter omgång 5. Datum 0 1 161 Kjell Johansson 16559 0 2 306 Thomas Gurell 16016 0 3 68 Christer Karlsson 15149 0 4 316 Tomas Heghammar 14753 0 5 239 Mathias Ernest 14657 0 6 71 Christer Karlsson 14238 0 7 1 Agneta Persson 14220

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 306 Thomas Gurell 14535 0 2 68 Christer Karlsson 13598 0 3 161 Kjell Johansson 13404 0 4 316 Tomas Heghammar 13248 0 5 173 Kjell Persson 13234 0 6 1 Agneta Persson 13208 0 7 239 Mathias Ernest 13043

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

STYRELSEMÖTE. Olof Berglund hälsade välkommen till det första styrelsemötet med den nya styrelsen och förklarade mötet öppnat.

STYRELSEMÖTE. Olof Berglund hälsade välkommen till det första styrelsemötet med den nya styrelsen och förklarade mötet öppnat. 2012-03-29 Sida 1 av 5 STYRELSEMÖTE Tid: 2012-03-29 Plats: Marinstugan Närvarande: Olof Berglund, Lars Danielson, Lars Ellebring, Christer Heilborn, Sören Strand, Klas Berg, Lennart Söderberg, Robert Värild.

Läs mer

KATARINA SKOLGILLE 8 maj 2014

KATARINA SKOLGILLE 8 maj 2014 ÅRSMÖTESPROTOKOLL KATARINA SKOLGILLE 8 maj 2014 Lokal: Sjölins Ek gymnasium, Mäster Mikaels gata 10 Stockholm. 1/ Åldermannen, Göran Wendin, öppnade Katarina Skolgilles 84:e årsmöte och hälsade alla årsmötesdeltagare

Läs mer

5 Val av ordförande och sekreterare för mötet. Håkan Stadin valdes till ordförande och Karl-Gösta Naenfeldt valdes till sekreterare.

5 Val av ordförande och sekreterare för mötet. Håkan Stadin valdes till ordförande och Karl-Gösta Naenfeldt valdes till sekreterare. Protokoll från SSS årsmöte 2013 Datum: 19 februari, 2013 Tid: 19.00 20.00 Plats: Klubbhuset, Bångs 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Henrik Jakenberg hälsade de närvarande välkomna till Segelsällskapets

Läs mer

Kpisetns dag 1/ Skövde Garnisons skf. Resultat bana. Klass 1. Klass 3. Klass 4. Klass Elit. Klass 55. Klass 65. Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total

Kpisetns dag 1/ Skövde Garnisons skf. Resultat bana. Klass 1. Klass 3. Klass 4. Klass Elit. Klass 55. Klass 65. Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total Skövde Garnisons skf Resultat bana Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total Klass 1 1. Viktor Nordström Bankeryd 42 46 33 33 32 42 42 270 Klass 3 1. Lars-Olof Aronsson Kville 41 44 40 39 38 39 46 287 Klass 4 1.

Läs mer

Veteraner. : Ove Edlund, Nyköpings BIS FI

Veteraner. : Ove Edlund, Nyköpings BIS FI Resultat vid Svenska Mästerskapen i KASTFEMKAMP för Veteraner i Bottnaryd 10 september 2016 Arrangör : Bottnaryds IF Tävlingsledare: Sonny Stridh Kontrollant : Ove Edlund, Nyköpings BIS FI Vädret var bra

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J Missiv VÅRMÖNSTRINGEN 2016, MISSIV Deltagande föreningar Starter Härnösands PSK 14 Kramfors PSK 18 Nätra SKG 38 Sollefteå PSK 10 Sundsvalls PK 38 Sundsvalls SSK 27 Ånge PK 20 Örnsköldsviks PK 41 I21/T3

Läs mer

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 9-10 mars 2010

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 9-10 mars 2010 Luftfartsverkets pensionärsförening Arlanda-Bromma Org.nr:80 2413-1685 Pg: 408345-7 www.lfvpensionarer.se Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den

Läs mer

08:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:00 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:10 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass

08:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:00 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:10 Förnamn Efternamn Klubb Klass 09:20 Förnamn Efternamn Klubb Klass ÖSM Fält 0 - Startlista B+C Lördag 0 maj Version: 0-0-9 0:0 Förnamn Efternamn Klubb Klass Robert Jonsson Forsa PK Öppen C David Lindström Bollnäs Psk Öppen C Rickard Pettersson Gävle Pk Öppen C Per Lindberg

Läs mer

RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV

RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV C-vapen Klass 1 = etra insats 10:- 1 David Hecktor Hässleholms Psk 42/28 12p 140:- 2 Björn Elgtberg Lönsboda Psk 42/28 7p 80:- 3 Mats Borgström

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

DALSLANDS GILLE I STOCKHOLM

DALSLANDS GILLE I STOCKHOLM DALSLANDS GILLE I STOCKHOLM ÅRSBERÄTTELSE 2014 Styrelsen för Dalslands Gille i Stockholm får härmed avgiva följande årsberättelse för år 2014. Antalet medlemmar i Gillet vid utgången av år 2014 var 124

Läs mer

VERKSAMHETEN 2012. Ordinarie ledamöter. Suppleanter. Fest- och stugkommittén. Fornminneskommittén. Revisorer. Revisorsuppleanter.

VERKSAMHETEN 2012. Ordinarie ledamöter. Suppleanter. Fest- och stugkommittén. Fornminneskommittén. Revisorer. Revisorsuppleanter. VERKSAMHETEN 2012 Styrelsen och kommittéerna har haft följande sammansättning: Ordförande Roger Axell Kassör Lennart Dannebro Vice ordförande Brita Belfrage Sekreterare Soija Holgersson Ordinarie ledamöter

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma

Protokoll från ordinarie årsstämma Protokoll från ordinarie årsstämma 2017-02-15 Tid: 2017-02-15 kl 18.30 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Ingvar Pettersson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

SM Kpist Ställning 2015-09-11.

SM Kpist Ställning 2015-09-11. SM Kpist Ställning 2015-09-11. Final Senior Namn ening bund Sum Ligg Sum Knä Sum 1:a Sum 2:a Sum 3:e Sum 4:e Sum 5:e Summa 1 Per Andersson Gullbergs Härad ÖS 281 47 328 43 371 9 380 10 390 9 399 9 408

Läs mer

Medlemsmatrikel Föreningen KA2 Muldivision Intressenter.

Medlemsmatrikel Föreningen KA2 Muldivision Intressenter. KA2 MULDIVISION 2007-02-01 INTRESSENTER Senaste uppdatering : 2010-10-13 Medlemsmatrikel Föreningen KA2 Muldivision Intressenter. Pos Yrke Grad Person.Nr Förnamn Efternamn Adress Post.Nr Ort Tel.Nr Mob.Nr

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Hästveda Brottarklubb 1970-1971

Hästveda Brottarklubb 1970-1971 Hästveda Brottarklubb 1970-1971 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Arbetets cup, Hästveda - Ore 4-4. 1970-09-19 Modén Tomas Niklasson Anders, Ore 1 1970-09-19 Modén Leif W.O.

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

Fr v Andreas Wallner, Lotta Olsson, Peter Jalsing och Rigmor Grahn

Fr v Andreas Wallner, Lotta Olsson, Peter Jalsing och Rigmor Grahn Vinnare Startslaget Fr v Andreas Wallner, Lotta Olsson, Peter Jalsing och Rigmor Grahn Tre klubbor Resultat Klass A B C 1 Charlie Cavonius 1 Tommy Jern 1 Suzanne Hederén 2 Albin Hellström 2 Bror Bergqvist

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

OG GOLFEN 2014 Klass A

OG GOLFEN 2014 Klass A OG GOLFEN 2014 Klass A Lidköping Breviken Lundsbrunn Mariestad Hökensås Vara SkövdeEkarnas Falköping Töreboda LäcköKnistad Spelare Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Poäng 1 Bengt Ryberg Mariestads GK 14

Läs mer

Vimmerbyträffens VPSK 75 Års Jubileums Tävling

Vimmerbyträffens VPSK 75 Års Jubileums Tävling träffens Resultat Jubileumsstationen NR 9 Belönas med 1000 Kronor till 1 Peter Andersson SAAB PK 67 Poäng Resultat i A-vapen Klass 1 1 Christoffer Sjösten Växjö PK 6 9 7 7 8 11 2 7 57p 16 2 Lennart Andersson

Läs mer

Kamratföreningen F 21

Kamratföreningen F 21 Sida 1 Kamratföreningen F 21 Årsmöte den 7 april 2016 Kamratföreningen F 21 2016-04-07 Sida 2 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Årsmötet öppnas. 2. Parentation. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare

Läs mer

Välkomna till. Div 2

Välkomna till. Div 2 Välkomna till Div 2 2012-2013 Deltagande lag: Borlänge Knorr Peter Hedberg Christer Sundkvist Hans Brunzell Peter Nises Borlänge Corner Freeze Lennart Jakobsson Roger Nyberg Stig Andersson Bo-Göran Perlström

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi

Läs mer

RESULTAT STÄLLNING SM KPIST 2014

RESULTAT STÄLLNING SM KPIST 2014 RESULTAT STÄLLNING SM KPIST 2014 Fredag den 22 augusti, SM och Vet-SM Kpist Ställning SM Kpist 2014 Öppen final ställning Plac Namn Grund. Ligg Knä 1:a 2:a 3:e 4:e 5:e Sum. 1 Bo Wettergren 271 43 47 10

Läs mer

Tävling: Mästarmötet 2012,

Tävling: Mästarmötet 2012, Tävling: Mästarmötet 2012, 2012-09-30 1A 1 Runnhagen, Jonas Oxelösunds PK 56665666 46/30 37 S 2 Kölestam, Olof Håtuna Pistol- Och Ssk 45664664 41/29 33 B 3 Lindau, Kim Vimmerby PSK 65543565 39/27 28 4

Läs mer

Bilfälten

Bilfälten Resultat i A-vapen Klass 1 1 Fredrik Bergström Härnösands PSK 6/3 4/2 2/2 6/3 6/5 3/3 6/2 6/1 39/21 6 Brons 2 Markus Lindström Umeå PK 6/1 4/1 4/3 5/3 4/3 5/3 2/1 4/1 34/16 3 3 Christer Gustavsson Kramfors

Läs mer

förutsättningarna var de bästa.

förutsättningarna var de bästa. Ordförande har ordet - juni 2016 Vi har nyss genomfört vår kamratförenings 80-årsjubileum. Förväntningarna var högt ställda och förberedelserna började tidigt under hösten 2015. Tanken var att göra många

Läs mer

Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958

Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958 Rolf Lundblads helg & vardag i Kungliga Flottan som eldare 1957-59 Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958 Det började en kall höstdag, 5 november 1957. Många av oss hade kommit direkt från sjön,

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård

Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård Protokoll fört vid årsmöte i Vikens Kultur- och Byaförening Onsdagen den 5 mars 2014 på Vikens Hemgård Kvällen inleddes med att Anders Rönndal från Öresundskraft och Ulf Liljefors från Höganäs Energi informerade

Läs mer

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets GF Elit 1 Olle Gabrielsson Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6 42 26 2 Bo Wiqvist Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6

Läs mer

Kopia av protokollet

Kopia av protokollet Kopia av protokollet SE-SAM Protokoll nr 4/2014 Protokoll fört vid det 32:a årsmötet med SE-SAM, Swedish Senior Airmen, på Tekniska Museet i Stockholm 2014-04-07 kl 1100-1150. Närvarande: 48 medlemmar

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

F4 i Ljungbyhed

F4 i Ljungbyhed F4 i Ljungbyhed 2007-03-11 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Sebastian Nilsson Lunds Pk x 5 4 3 5 2 5 4 6 34/31 9 60+30=90:- 2 Per-Olof Heddin Klippans Pk x 3 4 2 3 6 3 5 5 31/26 7 20+10=30:- 3 Mikael Nilsson

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 1 2 3 4 5 6 1. Åke Johansson Rök 2. Eivor Karlsson Rök 3. Ulla Kall Stora Krokek 4. Gösta Kall Stora Krokek 5. Siv Karlsson Getingaryd 6. Yngve Karlsson Getingaryd

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Resultat Kretsmästerskap fältskjutning C och kretsfältskjutning A- B- och R-vapen

Resultat Kretsmästerskap fältskjutning C och kretsfältskjutning A- B- och R-vapen Lycksele 23/5-09 Kretsmästerskap AC C-vapen Resultat Kretsmästerskap fältskjutning C och kretsfältskjutning A- B- och R-vapen 1. Kurt Marklund Norsjö PK 48/25 2. Peter Stenlund Norsjö PK 47/25 Särskj.

Läs mer

KAMRATFÖRENINGEN NORRA SKÅNINGAR

KAMRATFÖRENINGEN NORRA SKÅNINGAR KAMRATFÖRENINGEN NORRA SKÅNINGAR Medlemsblad 1-2013 kallar till ÅRSMÖTE DEN 6 APRIL 2013 KL 1300 SOLDATHEMMET Ill. Alf Lannerbäck Program: 1200 Bokbord Samling Kaffe Bar 1300 Årsmötesförhandlingar* 1345

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

Resultat från kretsfältskjutning 6 Ena- Träffen i Enköping 2005-10-16.

Resultat från kretsfältskjutning 6 Ena- Träffen i Enköping 2005-10-16. Resultat från kretsfältskjutning 6 Ena- Träffen i Enköping 2005-10-16. Dagens högsta sammanlagda resultat på tre starter oavsett klassindelning. Föreningens medaljer till Dagens skyttar: Guld Roger Björkman

Läs mer