De fem följande åren efter 70-års jubileet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De fem följande åren efter 70-års jubileet"

Transkript

1 De fem följande åren efter 70-års jubileet 20 08

2 2

3 Vad hände i föreningen 2009? Året inleds med sedvanliga sammanträden och ärtkvällar. Den första större händelsen är naturligtvis vårt årsmöte. Styrelsen konstituerade sig med följande sammansättning: Ordförande Hans Martinelle, v. ordförande Bo Schagerberg, Kassör Karl-Erik Hedberg, Sekreterare Rune Stang, Ledamöter: Gunnar Angerby, Eron Wersén, Kent Hermansson. Suppleanter: Kjell Johansen och Karl-Erik Johannisson. Riksårsmötet hölls i Västervik och det stora beslutet vid detta årsmöte var att Flottans Män äntligen fattar beslut om hur våra klubbmärken o loggor ska se ut. Detta resulterade i en upprättad Flagg o Heders. Nynäshamnsföreningen representerades av Bo Schagerberg, Kjell Johansen och Rune Stang. Vid årsmötet hedrades ett antal av Nynäshamnsföreningens medlemmar med utmärkelser. Femkampen, som arrangerades av oss, hölls på Berga vid skyddstjänstskolan. Bland 50-talet deltagare placerade sig Nynäshamns båda lag på delad 2:a-plats. Vinnare blev Södertäljeföreningen. Vid den stora Lof-konferensen, som hålls var 3:e år skild från Riksårsmötet, var vi denna gång i Göteborg, ombord M/F Trubaduren destinerad till Hönö. Vid denna separata Lof-konferens var avsikten att vi skulle minnas någon större marin händelse och i år var det ubåten Ulven som var i blickpunkten. På utresan serverades lunch och vid framkomsten till Hönö gavs tillfälle att besöka fiskemuseet med Ulvenutställningen. Åter ombord fortsatte Lof-konferensen, tills vi kom fram till den fjärd över vilken vraket av den sjunkna ubåten Ulven bogserades hem till Göteborg, där vi med reducerad fart, genomförde en enkel ceremoni, genom att 33 st medlemmar från Flottans Män, lade ned varsin ros med en omkommen besättningsmans namn i sjön, medan vederbörandes namn högt och tydligt nämndes. Lof-konferensen genomfördes i FM Göteborgs regi under perioden 4 6 september Lof-konferensen/Ulvendagarna avslutades med en mycket läcker skaldjursbuffé i museifartyget Frykens (förtöjd i Maritiman) lastrum. 3

4 I den nya försvarsordningen som trätt i kraft har Amf1 och 4.sjöstridsflottiljen stationerats på Berga. 4.sjöstridsflottiljen är vårt värdförband och där genomfördes ett chefsbyte under året, då Kmd Jan Thörnqvist efterträddes av Kmd Jonas Wikström. Föreningen representerades av ordf. Hans Martinelle och v.ordf Bo Schagerberg, som överlämnade Flottan Mäns Vapensköld, som gåva till Jan Thörnqvist, med tack för gott samarbete. Svenska Sjömanskyrkan arrangerar varje år, tillsammans med FM Stockholm där FM Nynäshamn svarar för flaggvakten en adventsgudstjänst för att hedra sjömän på land och till sjöss. I år var sista året som gudstjänsten hölls i Djurgårdskyrkan och nästa år hålls gudstjänsten i Gustav Adolf kyrka i Stockholm. Den 30/11 deltog FM Nynäshamn vid 4.sjöstridsflottiljens julavslutning på Berga. Föreningen delade ut Flottans Mäns Hederstecken samt en premie till en vpl. sjöman för väl utförd värnpliktstjänstgöring och gott sjömanskap. FM Nynäshamns premie tilldelades vpl. signalmatrosen Emelie Olsson, HMS Visborg. Även FM Haninge delade ut sin premie till en välförtjänt vpl. sjöman. 4

5 Vad hände i föreningen 2010? 2010 blir ett år med många händelser och beslut som påverkade både lokalföreningar och riksstyrelse. Några för med sig ekonomiska åtaganden och annat får oss att fundera om vi klarar upp det här. Men så här i efterhand ser vi att vi klarat upp allt med gott resultat. Riksförbundet fyller 75 år, faktiskt ett par år före oss, och det skall uppmärksammas. Årets tema blir förutom medlemsrekrytering att skapa ordning och reda och säkerhet. En uppmaning kom från vår webbmaster i Stockholm: Vi måste öka säkerheten i föreningens datahantering och våra spretiga hemsidor borde få en annan utformning. Riksförbundet sätter av ekonomiska resurser för att utreda frågan om en ny hemsida med bättre säkerhet mot intrång. Syftet är få sidor man kan känna igen. I efterhand ser vi att föreningarna drabbas av en höjning av medlemsavgiften, men det blir trots allt en låg sådan. Arrangör av 2010 års riksårsmöte är Stockholmsföreningen och med 296 anmälda deltagare äntrar vi m/f Romantica för resa till Riga. Troligen ett rekord i antal deltagare. En av höjdpunkterna blir ordföranden Johan Forslunds tal vid en ceremoni med kransnedläggning vid frihetsmonumentet. Nynäshamnsföreningen tar fram ett styrdokument för hur vi skall organisera vårt arbete och vi förbereder oss för årets femkamp som sker på Muskö inne på f.d. Örlogsbasens område efter tillstånd av förbandschefen på Berga med 41 deltagare i 9 lag där Stockholmsföreningen går segrande ur striden. Vår förening förbereder och planerar för att arrangera riksårsmötet Planen var att åka färja till Gdansk i Polen men efter massiv kritik mot resmålet ändrar vi oss och planerar för resa till Helsingfors istället. Under året har vi våra soppkvällar på Balder där vi gästats av Johan Forslund med fru vid ett tillfälle och haft föreläsningar av Maria Landin, kommunens arkivarie samt Thomas Magnusson som presenterat marinlitteratur och inte 5

6 minst förre chefen för ÖrlBO Gunnar Bengtsson har vid ett flertal tillfällen underhållit oss med berättelser ur sitt yrkesliv som sjöofficer. Utöver dessa så har vi lyssnat till en del historier som övriga medlemmar spontant berättat för oss. Mellan de stora händelserna arrangerar vi besök ombord på ubåtsräddningsfartyget Belos vid kajen på Berga och vi deltar vid Skeppsholmsdagen, Nynäshamns kulturskolas blåsorkester är ett mycket uppskattat inslag på Skeppsholmsdagen, som detta år kanske var den sista som kommer att arrangeras. Även 2010 hedrade vi bortgångna sjömän med flaggvakt vid adventsgudstjänsten i Gustav Adolfs kyrkan. Vice ordf Kjell Johansen lanserade ärtluncher för medlemmarna på Stormogården. Året avslutas med C:4 avslutning den 6 december då vi premierade årets sjöman och naturligtvis med vår egen välbesökta Lille Jul på Balder den 11 december. Vi kan summera ett händelserikt år och att vi i Nynäshamn inte legat på latsidan. 6

7 Vad hände i föreningen 2011? FM Nynäshamn och FM Haninge svarade gemensamt för arrangerandet av Riksårsmötet ombord Silja Serenade till Helsingfors, 29/5 31/5. Riksårsmötet samlade ca 200 deltagare. De omdömen om resan och alla arrangemang vi hört, har alla varit enbart positiva. Tack Haninge, för gott samarbete. Den 27 augusti anordnade Nynäshamns Kommun Föreningens Dag i samband med Skärgårdsdagen. FM Nynäshamn var med och visade upp sig i ett nyinköpt partytält som fyllts med alla möjliga saker, som skulle visa vår verksamhet. Det var gamla sjömansprydnader från vår Marinstuga och tavlor med marinmotiv av Lars-Åke Svenheden. Vi hade också försäljning av marin litteratur och ärtsoppa. Avsikten var ju också att försöka få flera medlemmar och det lyckades vi med. Årets femkamp för medlemmar inom Region Mitt, arrangerades på Djurgården nära Kaknästornet, av FM Stockholm, vid ett ställe som kallas Sjömanscentrum och som är en rekreationsplats för handelsflottans sjömän. Uppslutningen från Regionen var nära nog 100%, med ett tiotal tävlande lag. FM Nynäshamn belade 1:a, 7:e och 8:e plats, vilket gjorde att vandringspokalen fanns i Nynäshamn för ett år. Tävlingsgrenarna var skytte med pistol, navigation och kasttåg. I september var det också dags för Skeppsholmsdagen, den dag då Skeppsholmen ska visa upp sig och återknyta till den verksamhet som en gång har gjort Skeppsholmen känd som en plats för vår svenska flotta och deras sjömän. 7

8 Skeppsholmen var under flera hundra år samlingsplats för vår svenska flotta, med varv där man byggde och rustade fartyg och där man också utbildade marin personal. då tre jagare sjönk, hade Riksförbundets ordförande, Johan Forslund, kallat lokalföreningarna att delta i en ceremoni vid minnesstenen på Märsgarn. FM Stockholm är huvudarrangör för FM:s deltagande och FM Nynäshamn medverkar tillsammans med Nynäshamns kulturskolas blåsorkester, ett av de mer uppskattade inslagen under dagen. Under höstarbetsdagen, där många medlemmar ställde upp fick Marinstugan ett ordentlig ansiktslyft. Efter en lång och slitsam arbetsdag avslutades det hela med en stor grillfest. För att hedra offren från den stora jagarolyckan 17 september 1941 på Märsgarn, Ett 40-tal medlemmar från Flottans Män hade hörsammat kallelsen och samlades vid G5-piren, på Örlogsberga, för vidare färd med svävare till Märsgarn. Från FM Nynäshamn deltog Bo Schagerberg, Eron Wersén och Hans Martinelle som flaggvakt och frambärande av minneskransen. Ceremonin inleddes med tal av riksordföranden, varefter blåstes Amazing Grace på horn. Pastor Jenny Ahlén förrättade korum, följt av tal av Marininspektören Jan Törnqvist. Efter detta följde kransnedläggning med en tyst minut, varefter blåstes tapto. 8

9 Vad hände i föreningen under 2012? FM-året började med ärtkväll den 26 jan. där Rolf Blomkvist gav en livfull och intressant berättelse om tyske översten Hans von Luck och den engelske majoren Jan Howard, som stred mot varandra vid flera drabbningar under Vk2 överlevde kriget och blev senare vänner. Årsmöte avhölls där bland annat Hans Martinelle avtackades av vår ordförande Kjell Johansen för sitt fleråriga arbete i FM Nynäshamns styrelse. Därefter berättade Gunnar Bengtsson om en ovanlig och intressant fest benämnd Åttondelsbal ett namn som härstammar från förra inte senaste sekelskiftet och levde kvar 1991 då Gunnar fick innebörden av namnet förklarat för sig i New Orleans. Vid soppkvällen den 29 mars hade vi äran och nöjet att av C4 Kmd Jonas Wikström få information om förbandets sammansättning förmåga och uppgift. FM från Nynäshamn, Haninge och Södertälje följde den 6 okt upp med ett innehållsrikt besök på förbandets fartyg vid Berga där vi guidades runt av engagerade medlemmar ur besättningarna. Den 26 apr träffades vi igen för att umgås minnas och muntra upp oss. Vid detta tillfälle var Joakim Atterstam och Mats Reimers från Sjöräddningssällskapet inbjudna för att berätta om dess verksamhet runt våra kuster med snabba moderna räddningsfarkoster och över 1800 frivilliga sjöräddare varav ca 15% har jour, innebärande att kunna ge sig av 9

10 inom en kvart när larmet gått. I slutet av maj gjordes en utflykt till Åkers Styckebruk och därvarande bruksmuseum där brukets verksamhet kunde följas från tillverkning av kanoner och kulor, över epoken med framställning av vedspisar, grytor och stekpannor till våra dagars bränneri av bland annat märket Kanon Vodka. Bland övriga händelser kan nämnas den för Region Mitt årligen återkommande 5-kampen som avhölls i Norrtälje där det bland annat ingick besök med guidad visning i Älmsta Sjöfartsmuseum. Vi var även representerade vid det symposium som hölls på Försvarshögskolan till 100-års minne av pansarbåtsinsamlingen samt den efterföljande högtidsmiddagen på Sjöhistoriska museet. Värt att nämna är även att årets Regionmöte nr 2 / 2012 genomfördes i Nynäshamn mellan morgon och kvällsfärjorna till Gotland den 18 oktober, detta för att underlätta för FM Gotland att deltaga. Den 25:e okt. var det åter dags för soppträff. 10

11 Vad hände i föreningen 2013? Ett aktivt och innehållsrikt år för Flottans Män i Nynäshamn har snart passerat när detta skrives i slutet av november. Året startades egentligen upp med det välbesökta årsmötet med efterföljande fest den 23 februari. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och nya styrelsemedlemmar in- och omvaldes, däribland vår nya kassör, Linda. I början av maj företogs en mycket trevlig resa till Göteborg som initierades av Tord Börjesson och som även arrangerade buss och logi. Hälften av deltagarna kom från FM Haninge och Stockholm. Färden företogs i en mindre buss lackerad på utsidan med reklam för AIK Flicklag i fotboll, snacka om succé när välvuxna Flottans Män med damer debarkerade vid rastställen utmed färdvägen! I Göteborg bodde vi på det nostalgiska Nya varvet, besökte våra kamrater i FM Göteborg i deras fantastiska klubbstuga samt besökte våra gamla museifartyg vid Maritiman. Många av oss hade seglat ombord på såväl jagaren Småland som patrullbåten Hugin så vi avmönstrade raskt guiden som envisades med att visa oss runt. Årets Riksårsmöte gick av stapeln på Ronneby Brunn maj. Deltagarantalet var något begränsat som kanske berodde på långa resvägar för vissa och likaså blev det bara en övernattning på hotellet där flera av oss ville ha två kvällar för gemenskap. Det blev dock ett mycket trevligt möte med såväl allvar som fest, maten och umgänget med trevliga kamrater var av bästa klass. Vi som var där önskar att ännu fler av kamraterna besöker våra Riksårsmöten. Strax därefter, den 29 maj, genomfördes en pampig och välbesökt Veterandag på Gärdet. Där hyllades våra utlandsveteraner av HM Konungen och veteraner från tidig Kongotjänstgöring fram till våra dagars Afghanistanveteraner mottog utmärkelser ur Konungens hand. Förband och kamratföreningars representanter bildade en värdig fanborg runt evenemanget utanför Sjöhistoriska där bl a ett minnesmärke för våra veteraner avtäcktes. Veteranstödet har fortsatt utvecklas inom SMKR;s ram och där naturligtvis även vår förening kommer att ge sitt stöd. Möten och diskussioner pågår om hur detta skall kunna utformas i framtiden. I början av juni månad genomförde vi en vårfest med arbetsdag ute vid vår Marinstuga. Likaså genomfördes en liknande höstfest med arbetsdag i augusti. Vädret var lika dåligt båda gångerna och kanske sämst under vårfesten. Regnet gjorde att vi båda gångerna fick genomföra såväl tipspromenad som underhålls 11

12 arbeten inomhus! För Flottans man är inget omöjligt vi har ju ankare i mössan. Nynäshamns kommun anordnade i slutet av augusti, likt 2011, Föreningens Dag i Svandammsparken. Flottans Män visade upp sig även denna gång där vi gjorde reklam för vår förening och lyckades säkert värva någon ny medlem. I mitten av september genomförde FM Västerås den sedvanliga femkampen där vår förening denna gång inte lyckades att kapa åt sig en ny mässingsskylt på den eleganta vandringspokalen. Vi var dock där och kämpade väl. Vi kommer igen. Sex soppkvällar har genomförts med ständigt ökande deltagarantal. Såväl maten på Balder som kvalitén på föreläsare har stigit markant under året. Rekordet blev när Kapten Johan Dahlgren, nyss hemkommen från piratjakt med HMS Carlskrona utanför Somalia, den 31 oktober berättade om verkligheten i Indiska Oceanen. Över 60 deltagare samlades under kvällen och lyssnade idogt till Johans upplevelser. Oktoberkvällens fisksoppa, dirigerad av vår Kent Herman, slog till och med Micke av häpnad superbt! 27 november blev vår förening traditionsenligt inbjuden av Chefen för 4.sjöstridsflottiljen att närvara vid förbandets årsavslutning i Exhallen på Berga med efterföljande middag. Två av oss i styrelsen fick detta hedervärda uppdrag där den viktigaste delen var att dela ut FM Nynäshamns stipendier till den av förbandet utsedde Bäste sjömannen en tradition och uppgift vi är mäkta stolta över. December månad inleds med att vi stödjer FM Stockholm med flaggvakt under Adventsgudstjänsten i Gustav Adolfskyrkan. Även detta evenemang har gamla traditioner där vår förening en längre tid burit ett huvudansvar och genomfört vårt värv med stil. FM Stockholm känner återigen sitt ansvar och axlar nu detta. Slutligen så har vi kommit till vår LilleJul som firas nu den 7 december. Det kommer säkert att bli en god uppslutning som vanligt. Det bjudes på live julmusik, glögg och bubbelvatten, en bildlig tillbakablick på de fem år som förflutit sedan vi firade vårt 70-årsjubileum, Mickes utmärkta julbord och en historiestafett med julmotiv som görs bäst av oss själva Flottans män med damer i Nynäshamn! 12

13 Den nuvarande styrelsen 13

14 Medlemsmatrikel 2013 Namn Medlem År Ahlman Björn Floravägen 25, 2tr NYNÄSHAMN 1990 Andersson Erling Båtholmsbacken 19 SKÄRHOLMEN 2002 Andersson Gert Heimdalsvägen 12, 5tr NYNÄSHAMN 2002 Andersson Hans Sunnerbyvägen 15 SORUNDA 2002 Angerby Gunnar Båtsmansvägen 8 NYNÄSHAMN 1987 Bengtsson Gunnar Villavägen 30 VÄSTERHANINGE 2010 Bengtsson Mats Rosenvägen 37 NYNÄSHAMN 1983 Berg Göran Björnclous väg 23 ÖSMO 2011 Bergström Ove Estövägen 7A NYNÄSHAMN 2004 Björkander Ulf Storeksvägen 4 ÖSMO 2013 Blomquist Rolf Blåmesvägen 14 ÖSMO 2002 Blomqvist Rune Stationsvägen 3 ÖSMO 1981 Boye Jörgen Skaldevägen 54 BROMMA 1994 Börjesson Tord Vikingavägen 15 NYNÄSHAMN 1997 Cederholm Kjell Bergviksväggen 8 MUSKÖ 2006 Deas Lars Järnvägsgatan 8 NYNÄSHAMN 2003 Egman Björn Skarpavägen 20, Pl 1505 MUSKÖ 1978 Elmquist Bo Kyna, Pl 209 BORLÄNGE 2001 Elowson Lars Brunnsgatan 28 NYNÄSHAMN 2006 Emlén John Mjärdvägen 43 ÖSMO 1988 Engström Lars Elgentorpsvägen 25 TULLINGE 1987 Fabricius-Hansen Rolf Lejdarvägen 53 NYNÄSHAMN 2005 Forselius Kurt Erik Strandgårdsvägen 8 NYNÄSHAMN 2011 Fredenmark Dag Oskarsgatan 2 NYNÄSHAMN 1979 Frey Lars Albatrossvägen 215 VENDELSÖ 2012 Gustafsson Bengt Maratonvägen 117 ENSKEDE 2011 Hagelin Bo Magnes väg 3 ÖSMO 1990 Hagman Kåre Yxlö 74, Björkhagen ÖSMO 2001 Hedberg Karl-Erik Nynäsvägen 17 A NYNÄSHAMN 1999 Hedén Håkan Svedsviksvägen 153 NYNÄSHAMN 2006 Hermansson Kent Nybblevägen 19 ÖSMO 1996 Hermin Marianne Fredsgatan 11 B NYNÄSHAMN 2013 Hollstrand Lennart Månbergsvägen 4 NYNÄSHAMN 2009 Håkansson Bertil Lövlundsvägen 18 NYNÄSHAMN 2010 Johannisson Karl-Erik Vidars väg 5 ÖSMO 2008 Johansen Elisabeth Båtsmansvägen 13 NYNÄSHAMN 2011 Johansen Kjell Båtsmansvägen 13 NYNÄSHAMN 1995 Johanson Bengt-Åke Hamngatan 17 NYNÄSHAMN 2005 Johansson Torsten Estövägen 23 NYNÄSHAMN 2001 Jonsborg Janåke Knivsmedsgatan 16 VADSTENA 2001 Jönsson Olof Mimers väg 5 ÖSMO 1993 Karlsson Whille Brunn 8 ÖSMO 2013 Krantz Knut Hamngatan 41 B NYNÄSHAMN 2005 Leibing-Hedén Linda Svedsviksvägen 153 NYNÄSHAMN

15 Lind Bengt Måsvägen 4 ÖSMO 2011 Lindberg Benny Fiskargränd NYNÄSHAMN 2006 Lindstedt Lars Odenvägen 12 HANDEN 2008 Ljungberg Nils Gökvägen 5 ÖSMO 1996 Lundell Ingemar Grevgatan 5 NYNÄSHAMN 2007 Lundin Kjell Transtigen 23 NYNÄSHAMN 1994 Magnusson Conny Vikingavägen 15, 6tr NYNÄSHAMN 2006 Martinelle Hans Hamngatan 7 B NYNÄSHAMN 1996 Måhlén Torbjörn Benvägen 33 VÄSTERÅS 2007 Möllerström Anders Odins väg 17 B NYNÄSHAMN 1973 Nilsson Thomas Torkels väg 7 ÖSMO 2008 Norberg Robert Estövägen 29 NYNÄSHAMN 2011 Nordgren Gösta Spantvägen 12 NYNÄSHAMN 1969 Nylander Leif Uddbyvägen 92 TYRESÖ 1974 Odeen Hans Videgatan 43 NYNÄSHAMN 2013 Olsson Kjell Höjdgatan 5,1tr NYNÄSHAMN 2011 Oscarsson Roger Altorpsvägen 31 MUSKÖ 2006 Palmedal Göran Järnvägsgatan 8 NYNÄSHAMN 1969 Parmell Harald Strandgårdsvägen 3 NYNÄSHAMN 2013 Pejdell Kent 85/19 Sai Yuan Rob Koh Rd, 7 Moo, Phuket THAILAND 2002 Rosenblad Göran Södra Svärdsö 37:1 NYNÄSHAMN 2004 Rudérus Håkan Yxlö 109 ÖSMO 2008 Salminen Mikael Lokmannavägen 24 NYNÄSHAMN 2012 Sandström Sven Olof Vikgatan 9 C NYNÄSHAMN 1995 Schagerberg Bo Månbergsvägen 4 NYNÄSHAMN 1983 Segertoft Hans Hamngatan 11 VÄNERSBORG 2005 Settergren Jan Mejerivägen 6 B ÖSMO 1985 Sjöberg Ivar S. Källsta 11 SORUNDA 1979 Sjöberg Per Gammeltorpsvägen 3 B NYKVARN 2013 Sjögren Aina Vikingavägen 15, 7tr NYNÄSHAMN 2005 Sjögren Oscar Vikingavägen 15, 7tr NYNÄSHAMN 2005 Stang Rune Skogsvägen 4 ÖSMO 1985 Starck Lars Åke Sjöbergsvägen 34 SORUNDA 2007 Stenquist Leif Ugglevägen 2 ÖSMO 1982 Stertman Nils Valthornsvägen 5 A NYNÄSHAMN 2003 Svaleklev Börje Torggatan 9 C NYNÄSHAMN 2013 Svenheden Lars-Åke Hermods väg 9 ÖSMO 1978 Törnquist Christer Lussekatsvägen 17 SKÖNDAL 2012 Unge Bo Myrängsvägen 42 HUDDINGE 2005 Wahlund Erik Torggatan 2 E NYNÄSHAMN 2002 Wallgren Peder Snickargränd 1 NYNÄSHAMN 1983 Wennerbo Leif Däckvägen 20 NYNÄSHAMN 2000 Wersén Eron Trossvägen 8 NYNÄSHAMN 1989 Westberg Åke Lokes väg 7 ÖSMO 2012 Westerlund Håkan Backluravägen 23A NYNÄSHAMN 2013 Westling Jöran Kölvägen 37 NYNÄSHAMN 2005 Wideberg Björn Näsängen 1, Pl 1657 MUSKÖ 1978 Wikström Per Björn Barkmans väg 1 ÖSMO 1988 Wänelöf Svante Skansvägen 62 NYNÄSHAMN 1996 Åberg Berit Månbergsvägen 4 NYNÄSHAMN 2011 Ödmark Håkan Hamngatan 21 C NYNÄSHAMN 2009 Ödmark Stig Sigyns väg 14 B NYNÄSHAMN 1989 Öhman Mats Cervins väg 5 SPÅNGA

16

Flottans Män i Nynäshamn 70-års jubileum

Flottans Män i Nynäshamn 70-års jubileum Flottans Män i Nynäshamn 70-års jubileum 20 12 9 08 Innehåll Sid 3 Festmeny Sid 4-5 Snapsvisor Sid 6-7 Vinvisor Sid 8-24 Vår historia Sid 25 Styrelsen i dag Sid 26-28 Sid 29 Våra medlemmar i dag Vi tackar

Läs mer

NR 3 September 2011. I detta nr: - Ordföranden har ordet - Föreningarnas dag 27 augusti

NR 3 September 2011. I detta nr: - Ordföranden har ordet - Föreningarnas dag 27 augusti Äran I detta nr: - Ordföranden har ordet - Föreningarnas dag 27 augusti NR 3 September 2011 - Arbetsdagarna 21 maj och 2 september samt efterföljande samkväm - 5-kampen 10 september - Skeppsholmsdagen

Läs mer

NR 1 Januari 2012. I detta nr:

NR 1 Januari 2012. I detta nr: Äran NR 1 Januari 2012 I detta nr: - Ordföranden har ordet - Flaggvakt vid Rolf Refors bår - Marinens Flygväsende samt 100-årsminnet av den första militära flygningen 1912 på Stora Värtans is i Stockholm

Läs mer

Nr 2 Maj 2013. I detta nr: - Ordföranden har ordet. - Soppkvällen 31 jan. - Årsmötet 2013. - Soppkvällen 4 april

Nr 2 Maj 2013. I detta nr: - Ordföranden har ordet. - Soppkvällen 31 jan. - Årsmötet 2013. - Soppkvällen 4 april Äran Nr 2 Maj 2013 I detta nr: - Ordföranden har ordet - Soppkvällen 31 jan - Årsmötet 2013 - Soppkvällen 4 april - Vårutflykt till Maritiman i Göteborg - Marinstugan Flottans mäns avdelning 11, Nynäshamn

Läs mer

Nr 3 September 2012. I detta nr: - Ordföranden har ordet. - Fortsättningen på soppkvällen den 26 april. - Rapport från en utflykt med Flottans Män

Nr 3 September 2012. I detta nr: - Ordföranden har ordet. - Fortsättningen på soppkvällen den 26 april. - Rapport från en utflykt med Flottans Män Äran I detta nr: - Ordföranden har ordet Nr 3 September 2012 - Fortsättningen på soppkvällen den 26 april - Rapport från en utflykt med Flottans Män - Flaggvakt vid Börje Anderssons bår. - 5-kampen i Norrtälje

Läs mer

NR 2 Maj 2012. I detta nr: - Ordföranden har ordet. - Soppkvällen 26 januari. - Årsmötet 25 februari. - Soppkvällen 29 mars. - Soppkvällen 26 april

NR 2 Maj 2012. I detta nr: - Ordföranden har ordet. - Soppkvällen 26 januari. - Årsmötet 25 februari. - Soppkvällen 29 mars. - Soppkvällen 26 april Äran NR 2 Maj 2012 I detta nr: - Ordföranden har ordet - Soppkvällen 26 januari - Årsmötet 25 februari - Soppkvällen 29 mars - Soppkvällen 26 april - Marinstugan Flottans mäns avdelning 11, Nynäshamn Ordförande:

Läs mer

Nr 4 November 2013. I detta nr: - Ordföranden har ordet. - Viktigt. - En tandlös tiger. - 5-kamp i Västerås den 14 september

Nr 4 November 2013. I detta nr: - Ordföranden har ordet. - Viktigt. - En tandlös tiger. - 5-kamp i Västerås den 14 september Äran Nr 4 November 2013 I detta nr: - Ordföranden har ordet - Viktigt - En tandlös tiger - 5-kamp i Västerås den 14 september - Soppkvällen den 26 september - Soppkvällen den 31 oktober - Marinstugan Flottans

Läs mer

FLOTTANS MÄN KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR

FLOTTANS MÄN KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR Nr 1 2010 FLOTTANS MÄN KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR Östersjöns största rederi Nr 1 2010 FLOTTANS MÄN 75 år 1 FLOTTANS MÄN Tidskrift för Flottans Mäns Riksförbund Nr 1 Mars 2010 Årgång 76 ISSN

Läs mer

FLOTTANS MÄN KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR. Nr 3 2012 FLOTTANS MÄN. Nr 3 2012

FLOTTANS MÄN KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR. Nr 3 2012 FLOTTANS MÄN. Nr 3 2012 FLOTTANS MÄN KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR 1 Tidskrift för Flottans Mäns Riksförbund Nr 3 sept 2012 Årgång 78 ISSN 0015-4431 Förbundets Höge Beskyddare: AMIRALEN H.M KONUNG CARL XVI GUSTAF Rikshedersordförande:

Läs mer

Informationsblad 2012 om året som gick

Informationsblad 2012 om året som gick Informationsblad 2012 om året som gick Livbataljonen på väg över Norrbro; mot Kunglig inspektion Foto: Combat camera Verksamhetsåret Innehåll Ordförandes Ledare Hälsning från Chefen LG Gardistutbytet Oslo

Läs mer

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod 2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod och 30340 30856,983,953 sitt pn U52 ] 172,983,901 ofta 535,2 551,971,897 i PP 27867 29461*,946.902 dessa 1141 1188,960,876 står

Läs mer

KamraTnytt Höstnummer 2013 Utgåva 2 Ersätter utgåva 2013-10-15

KamraTnytt Höstnummer 2013 Utgåva 2 Ersätter utgåva 2013-10-15 KamraToff Kamratföreningen 2013-11-13 Sida 1 (24) KamraTnytt Höstnummer 2013 Utgåva 2 Ersätter utgåva 2013-10-15 Styrelseordförande har ordet Bästa medlemmar Visserligen är inte ett mannaminne så långt

Läs mer

Ordföranden har ordet sidan 2

Ordföranden har ordet sidan 2 Ordföranden har ordet sidan 2 Anhörigsträff i Marinstugan sid.4 Bert berättar: Sidan 3 Rapport från Maritiman. Sidan 5 Rapport från Ängelholm Sidan 5 FLOTTANS MÄN KAMRATFÖRENING Rapport från Ubåtsklubben.

Läs mer

FLOTTANS MÄN KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR. Nr 2 2011 FLOTTANS MÄN. Nr 2 2011

FLOTTANS MÄN KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR. Nr 2 2011 FLOTTANS MÄN. Nr 2 2011 FLOTTANS MÄN KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR 1 Tidskrift för Flottans Mäns Riksförbund Nr 2 juni 2011 Årgång 77 ISSN 0015-4431 Förbundets Höge Beskyddare: AMIRALEN H.M KONUNG CARL XVI GUSTAF Rikshedersordförande:

Läs mer

NR 1 Februari 2005. I detta nr: - Ordföranden har ordet. - Flagg och Hedersutmärkelser. - Soppkvällen den 27 januari, uppvaktning av jubilarer

NR 1 Februari 2005. I detta nr: - Ordföranden har ordet. - Flagg och Hedersutmärkelser. - Soppkvällen den 27 januari, uppvaktning av jubilarer Äran I detta nr: NR 1 Februari 2005 - Ordföranden har ordet. - Flagg och Hedersutmärkelser - Soppkvällen den 27 januari, uppvaktning av jubilarer - Ett pussel från kalla kriget - En påminnelse om våra

Läs mer

HÖSTNUMMER ÅRGÅNG 73 NR 3 Berga i SEPTEMBER 2013. Foto: SMKR. Den svenska kontingenten vid Nordiska Militära Kamratföreningars träff i Finland.

HÖSTNUMMER ÅRGÅNG 73 NR 3 Berga i SEPTEMBER 2013. Foto: SMKR. Den svenska kontingenten vid Nordiska Militära Kamratföreningars träff i Finland. HÖSTNUMMER ÅRGÅNG 73 NR 3 Berga i SEPTEMBER 2013 Foto: SMKR Den svenska kontingenten vid Nordiska Militära Kamratföreningars träff i Finland. Vapenbröderna inbjuds till r edaktören hade förmånen att delta

Läs mer

FLOTTANS MÄN KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR. Nr 1 2013 FLOTTANS MÄN. Nr 1 2013

FLOTTANS MÄN KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR. Nr 1 2013 FLOTTANS MÄN. Nr 1 2013 FLOTTANS MÄN KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR 1 Tidskrift för Flottans Mäns Riksförbund Nr 1 mars 2013 Årgång 79 ISSN 0015-4431 Förbundets Höge Beskyddare: AMIRALEN H.M KONUNG CARL XVI GUSTAF Rikshedersordförande:

Läs mer

P 18 A 7 Lv 2 KA 3 Kamratföreningars Tidskrift Nummer 1-2009

P 18 A 7 Lv 2 KA 3 Kamratföreningars Tidskrift Nummer 1-2009 Nummer 1-2009 KFÖ 2008 i Tingstäde Kenth Klintberg, Lokrume långbösseklubb, i utstyrsel som gotländsk ståndsdragon. P 18 kamratförening sid 3-19 Studeiebesök på AMF 1 Kamratföreningen var på ett intressant

Läs mer

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening. F1:s nedläggningsceremoni den 30 juni 1983

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening. F1:s nedläggningsceremoni den 30 juni 1983 Hässlöbladet Nr 1-2013 Information till medlemmar i F1 Kamratförening F1:s nedläggningsceremoni den 30 juni 1983 Årsmöte den 18 april 2013 kl 10:00 i Gula Villan. Se vidare artikel Kallelse till årsmöten

Läs mer

BSK nätblad. Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1

BSK nätblad. Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1 BSK nätblad B S K Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1 Ordförandeordet 2 BSK vår klubb sedan 80-talet 3-7 BSK 40 års jubileum 8-12 Klubbsidan 13 Ordförande har ordet

Läs mer

Från årsmötet 2008 Sidan 3 Ordföranden har ordet

Från årsmötet 2008 Sidan 3 Ordföranden har ordet VARGTJUTET Årgång 13, Nummer 2 Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen Maj 2008 Ordföranden har ordet Från årsmötet 2008 Sidan 3 Det har varit många och ibland omvälvande nyheter om Försvarsmakten

Läs mer

Innehåll. 1. Ordföranden har ordet

Innehåll. 1. Ordföranden har ordet Årgång 19 Nr 1 januari 2013 Redaktör Örjan Widlund Innehåll 1 Ordföranden har ordet 5 På tal om hårda övningar 2 Skattmästaren meddelar 6 Kallelse till årsmötet 3 Vi gratulerar 7 Preliminär verksamhetsberättelse

Läs mer

EVERGREEN-BLADET // NUMMER 3 // OKTOBER 2007

EVERGREEN-BLADET // NUMMER 3 // OKTOBER 2007 EVERGREEN-BLADET // NUMMER 3 // OKTOBER 2007 Dan Glans, Torsten von Wachenfeldt och Lena Wallin med Erik Wigers bok Svenska Mästerskapen i friidrott KOMMANDE EVERGREEN-ARRANGEMANG EVERGREENS 30-Årsjubileum:

Läs mer

RIKSORGAN FÖR ORDENS-SÄLLSKAPET W.F. ÅRGÅNG 46 NR 1 2013

RIKSORGAN FÖR ORDENS-SÄLLSKAPET W.F. ÅRGÅNG 46 NR 1 2013 RIKSORGAN FÖR ORDENS-SÄLLSKAPET W.F. ÅRGÅNG 46 NR 1 2013 Installationerna är avklarade. Kollegierna är satta i arbete och vårterminen har redan passerat med hög aktivitet i våra loger. Här ser vi O.M.

Läs mer

Nr 49 Juni 2014. F18 Kamraten. Tidning för F18 kamratförening medlemmar ur. Kungl Södertörns Flygflottilj/Flygvapnets Södertörnsskolor

Nr 49 Juni 2014. F18 Kamraten. Tidning för F18 kamratförening medlemmar ur. Kungl Södertörns Flygflottilj/Flygvapnets Södertörnsskolor F18 Kamraten Tidning för F18 kamratförening medlemmar ur Nr 49 Juni 2014 Kungl Södertörns Flygflottilj/Flygvapnets Södertörnsskolor INNEHÅLL Innehållsförteckning...2 Ordföranden har ordet...3 Minnen från

Läs mer

Sist men inte minst har vi ju vårt eget 75-årsjubileum att fira. Mer om detta senare.

Sist men inte minst har vi ju vårt eget 75-årsjubileum att fira. Mer om detta senare. FLOTTANS MÄN KAMRATFÖRENING FÖR ALLA SOM TJÄNSTGÖR ELLER TJÄNSTGJORT I MARINEN CIVILT ELLER MILITÄRT. OM DU INTE ÄR MEDLEM, TA KONTAKT. VI ORDNAR DET. FLOTTANS MÄN GÖTEBORG Örlogsvägen 6 426 71 V.a Frölunda

Läs mer

RENEN Medlemsblad för NORRBOTTENS REGEMENTES KAMRATFÖRENING

RENEN Medlemsblad för NORRBOTTENS REGEMENTES KAMRATFÖRENING RENEN Medlemsblad för NORRBOTTENS REGEMENTES KAMRATFÖRENING Norrbottens regemente Kamratförening 75 år 2012 Nr 1 * 2012 * Årgång 52 Ordförande har ordet I skrivande stund är påskfirandet, med ett underbart

Läs mer

FLOTTANS MÄN KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR. Nr 4 2011 FLOTTANS MÄN. Nr 4 2011

FLOTTANS MÄN KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR. Nr 4 2011 FLOTTANS MÄN. Nr 4 2011 FLOTTANS MÄN KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR FLOTTANS MÄN 1 FLOTTANS MÄN Tidskrift för Flottans Mäns Riksförbund Nr 4 dec 2011 Årgång 77 ISSN 0015-4431 Förbundets Höge Beskyddare: AMIRALEN H.M KONUNG

Läs mer

MEDLEMSBLAD. Ett händelserikt år! Chefen har ordet:

MEDLEMSBLAD. Ett händelserikt år! Chefen har ordet: MEDLEMSBLAD HALLANDS REGEMENTES OCH HALLANDSBRIGADENS KAMRATFÖRENING NR 66 2013 Chefredaktör: Bo Westman Ansvarig utgivare: Johan Rydén Chefen har ordet: Ett händelserikt år! Jag hoppas att de gångna helgerna

Läs mer

Tempel Riddaren. Välkommen till Visby 2013 sid 12. Att tillhöra en Orden sid 2. Sommarträffen i norr sid 8

Tempel Riddaren. Välkommen till Visby 2013 sid 12. Att tillhöra en Orden sid 2. Sommarträffen i norr sid 8 Tempel Riddaren ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND ÅRGÅNG 95 NR 3 2012 Att tillhöra en Orden sid 2 Sommarträffen i norr sid 8 Välkommen till Visby 2013 sid 12 Att tillhöra en Orden Den

Läs mer