Ansgar Botvid FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING NR 1/2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansgar Botvid FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING NR 1/2007"

Transkript

1 Ansgar Botvid FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING NR 1/2007

2 Ansgar Botvid Vårt församlingsbrev har fått ett nytt namn och ett nytt ansikte. Vi hoppas att ni tycker om det. Självklart är vi tacksamma om ni hör av er! Som ni ser har brevet blivit mera omfångsrikt. Det betyder att vi behöver flera medarbetare som bidrar med artiklar, reportage, bilder och teckningar eller som hjälper till med brevets sammanställning och layout fyra gånger per år. De av er som inte tror sig kunna bidra med eget material eller praktisk hjälp har kanske synpunkter, förslag och även frågor när det gäller brevets innehåll och utformning. Hur som helst, alla är välkomna, vuxna, ungdomar och barn, att hjälpa till så att brevet blir ett slags torg där vi kan träffas, byta ut informationer, samtala och lära känna varandra. ASKONSDAGEN Det finns en lek som gärna används för att komma igång med en diskussion om det som är väsentligt och nödvändigt för att kunna leva ett meningsfullt liv:»om du måste bryta upp och lämna allt förutom det absolut nödvändigaste, vad skulle du ta med dig? Välj fem föremål!«på sitt sätt inbjuder Askonsdagen i början av fastetiden till ett sådant uppbrott och val. Askonsdagen S askkorset som tecknas på vår panna påminner oss om döden:»kom ihåg att du är s toft, och stoft skall du åter bli«, säger prästen när han tecknar ett askkors på vår panna. Tänk om någo n ko m till di n arb etsplats o ch sad e:»kom ihåg att det du håller på med är inte alls så viktigt som du tror. Snart är du inte kvar här. Då kommer någon annan som tar över och arbetar lika bra som du.«hur skulle det kännas? Askan får oss att tänka på vår otillräcklighet och vårt livs ändlighet, korset däremot talar om vår tro på och vårt hopp om att det kan uppstå nyt t liv ur vår otillrä cklighet oc h bräcklighet bara vi är beredda att stanna upp, orientera oss på nytt och vända om. När du lyssnar hör du fastetidens grundackord som klingar i askonsdagens texter: Vänd om till mig av allt ert hjärta! ( Joel 2:12); Låt försona er med Gud! (2 K or 5:20); Omvänd er, och tro på evangeliet! (Mark 1:15) Omvändelse, försoning och tro förverkligas genom BÖN, FASTA och ALLMOSOR. Alla tre är för oss kända begrepp, kanske alltför kända, så att de inte längre har någon plats i vårt liv. Ändå är de livsviktiga uttrycksformer av vår tro. BÖN Jag ställer mig inför Gud. Det finns så mycket att tacka honom för, allt det jag är och har. Som hans älskade barn ber jag om förlåtelse för allt jag gjort fel och ber att han tar emot mig med alla mina önskningar och trots all min otillräcklighet. Jag lovar och prisar honom och bekänner honom som mitt livs ursprung och mål. Varför ber jag inte tillsammans med min familj, på morgonen och kvällen, före och efter måltiderna? Varför känner jag inget behov att delta i mässan någon gång under veckan? Hur länge sedan är det att jag läste i Bibeln? Bön är talande tro. FASTA Fastan ger mig chansen att reflektera över mitt liv och att ändra det som är fel. Det finns så mycket jag kunde och borde avstå ifrån, så mycket som är överflödigt, ja, till och med skadligt. Jag är m edveten om mina dåliga vanor, men det är tröghet och likgiltighet som hindrar mig. Och hur använder jag min tid? Det är kanske på tiden att jag ändrar mina prioriteringar. Fasta är att kunna avstå.

3 ALLMOSOR Rör mig andra människors bekymmer och nöd så att jag verkligen lider med dem S känner medlidande? Det är inte svårt att ge av sitt överflöd. Att ge en del av det man helst vill ha för sig själv, det är att dela med sig. Allmosa är däremot en offergåva, något jag lämnar ifrån mig, något jag skänker bort. Att ge allmosor är att leva sin tro. FASTANS FRUKT Gud, genom fastan och försakelsen tränger du synden tillbaka, upplyfter själen och stärker vår kraft. Så läser vi i en fasteprefation som talar om fastans frukter. Enligt denna text påverkar fastan vår ande och vår själ. Vilken betydelse har kr oppen eg entligen f ör oss kristna? Kroppslig at traktivitet har i dag f ör många m änniskor, unga so m gamla, s tor b e- tydelse. A tt få den id eala kroppen är för m ånga ett mycket eftersträvansvärt mål. För att uppnå detta mål tycks nästan all a m edel v ara t illlåtna. Förebilder för många är de u nga, s lanka m odellerna eller d e m uskulösa b odybuildarna. D et är inte överdrivet att tala om en kroppskult där den mänskliga kroppen är helgedomen. Att ha en posi tiv syn på kr oppen ha r inte alltid varit så s jälvklart. P å grund av en missförstådd kristendom ansåg s kr oppen under en lång tid vara som ett fängelse för ande oc h själ. Vå ra dri fter S et t än i dag negativt begrepp S anså gs v ara far liga och skulle bekämpas genom att späka och kuva kroppen. Ingen av ytterligheterna gör människan, som är sk apad t ill Gud s av bild, rättvisa. I fö rsta Mo seboken heter d et efter at t G ud har skapat människan:»och Gud såg at t de t v ar go tt.«bi belns skapelseberättelse s äger inget negativt om de n m änskliga kroppen och det första syndafallet v ar in te en följd av att kroppen frestades utan anden. Människan är m er än b ara kroppen, hon är en helhet av kropp, ande oc h själ et t t empel åt G uds ande, so m aposteln Paul us säge r. B ortser man fr ån de nna he lhet får ma n nö d- vändigtvis e n f elaktig b ild a v m änniskan. Denna helhet av ande, kropp och själ kan vi bli medvetna om och känna när vi fastar, för när kroppen fastar upplyfts anden och själen och l åter o ss f ira u ppståndelsen m ed a lla våra sinnen. Låt oss, Herre, med kropp och själ bereda oss för påsken, så att vår yttre återhållsamhet bär frukt i allas inre helgelse. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Ur mässboken

4 ETT BREV TILL FÖRSAMLINGEN Kära församlingsmedlemmar! Tullinge, 5 januari 2007 Jag har börjat ett nytt liv 900 km upp i vårt avlånga land. Jag studerar på Framnäs Folkhögskola som är förberedande för kommande högre musikstudier. Skolbyggnaderna och studentlägenheterna ligger naturskönt vid Piteälven omkring 10 km från staden Piteå. Detta var ett stort steg för mig och jag har fått lära mig att ta vara på mig själv, att få rutiner i min vardag. Jag bor på ett studenthem med 48 möblerade lägenheter. När jag första gången kom in i min lägenhet slog det mig, att här kommer jag att bo de närmaste månaderna och att jag skulle behöva sköta allt själv. Hur mycket har inte jag vuxit som individ! Man fick vänja sig vid att det var en halvtimmes promenad till närmaste affär. Att ingen bad dig att diska eller att bära ut soporna. Det gick ganska snabbt att komma in i det nya livet som student. Sen fick man känna på att sakna hemmet och Stockholm. Vi på kursen fick en fin sammanhållning redan under de första veckorna, alla var vi ju i samma sits; att ha flyttat hemifrån för första gången på riktigt. Musikstudierna innefattar ämnen som klassisk sång, piano, gehörslära, musikteori, musikhistoria mm. Sång är mitt huvudinstrument. Jag har individuella sång- och pianolektioner varje vecka. Förutom studierna på Folkhögskolan läser jag en 5 poängskurs i kammarkör på musikhögskolan i Piteå. Kammarkören som har en mycket hög nivå med körledaren Erik Westberg, professor i körsång, består av studerande både från Framnäs och från musikhögskolan i Piteå. Vi är fyra till fem stycken i varje stämma, så totalt är vi runt 20 personer sammanlagt. Jag sjunger första tenor. Vi har ganska många konserter runt om i Norrbotten och senare i april gör vi en konsertturné till Sydafrika. Var jag fortsätter att studera efter två år på Framnäs är ännu inte riktigt klart. Att jag ska fortsätta med musik, det är en sak jag redan nu kan lova! Jag saknar söndagsmässorna i Fittja och Södertälje. Det finns en kyrka i Piteå där en präst från Luleå katolska församling håller mässa en gång i månaden. Hittills har jag inte kunnat ta mig dit för det går inga bussar in till Piteå på söndagar. Vi ses när jag har lov nästa gång! Många hälsningar, Peter

5 8 + INBJUDAN Våra innersta tankar och små hemligheter avslöjar vi bara för någon vi känner mycket väl och har förtroende för. Vanligtvis är det människor som står oss nära: far eller mor, syskon eller vänner. I början av fastetiden inbjuder Gud oss att komma till honom med allt vi har på hjärtat. Gud älskar oss och bryr sig om oss. Vänd nu om till mig av hela ditt hjärta, vänd om till Herren, din Gud, ty han är nådig och barmhärtig, tålmodig och stor i mildhet. Ur profeten Joels bok På askonsdagen firas en särskild gudstjänst. Gudstjänstbesökarna börjar fastetiden med att ta emot askkorset. Prästen tar askan, välsignar den och tecknar med den ett kors på människornas panna. Askan kommer från palmkvistarna som välsignades på palmsöndagen och som bränts upp. FASTETIDEN Från och med askonsdagen förbereder vi oss under 40 d agar f ör kyrkoårets största oc h viktigaste fest S påsk. Denna förberedelsetid kallas för fastetiden. I Bibeln har talet»40«en särskild betydelse. 40 dagar eller till och med 40 år förbereder man sig för en viktig händelse. Bibeln berättar att israeliterna tågade i 40 år genom öknen tills de äntligen kom till det förlovade landet. Mose väntade i 40 dagar på berget Sinai tills han fick möta Gud. Och för profeten Elia tog det 40 dagar att komma till Guds berg Horeb. Jesus drar sig 40 dagar tillbaka i öknen och förbereder sig med bön och fasta för sitt offentliga framträdande bland människorna. Fastetiden är något liknande. I 40 dagar vill vi kristna genom fastan lösa eller befria oss från allt som hindrar oss att leva enligt Guds vilja. Vi vill uppmärksamt lyssna till Guds ord och försöka leva enligt det. När man verkligen lyssnar till Guds ord upptäcker man ofta att man inte längre lever som kristen. Då är det dags att stanna upp, orientera sig och gå mot det rätta målet igen kallas i Bibeln för om- S mot Gud. Det vändelse. Här kommer ett förslag på vad du kan göra under fastetiden. Kanske kan du varje dag för en liten stund stänga av datorn, teven, radion och musiken för att i tystnad läsa en berättelse ur Bibeln (barnbibeln) och ha ett samtal med Gud (be). Då är du en kort stund fri för Gud. Gör ett veckoschema och skriv in den tid du vill vara fri för Gud. Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön

6 BIBELN för barn Mose räddas och måste fly Israeliterna och egyptierna levde i fred med varandra fastän israeliterna var egyptiernas slavar. Men en dag sade en ny farao:»det ä r fö r m ånga i sraeliter i v årt land. K asta all a nyf ödda israelitiska pojkar i Nilen. De skall dö.«nöden var stor ho s israeliterna men de hade inget val. S Bara en mor lyckades rädda sitt barn för döden. Hon lade sin nyfödde pojken i en vattentät korg och satte korgen i floden nära en badstrand. Där brukade faraos dotter bada. När hon hörde barnet skrika tyckte hon synd om barnet och tog det som sitt eget med sig till palatset. Mirjam, pojkens syster, såg hur prinsessan tog upp barnet och erbjöd sig att hämta en kvinna som kunde amma barnet och hon hämtade sin mor. Prinsessan kallade barnet Mose. Mose hade ett gott liv i faraos palats och han lärde sig mycket. En dag besökte han byggplatsen vid pyramiderna där israeliterna tvingades arbeta. Han såg hur de blev slagna och sparkade. Det upprörde Mose och han kastade sig över en uppsyningsman. Han döde egyptiern och fick fly.

7 FOLK I FÖRSAMLINGEN En serie möten i S:t Ansgar och S:t Botvid Vägen från Cap Verde till Sverige Kyrkkaffe i S ankt Bo tvid. A tt hitt a Te resa bland alla som trängs i församlingssalen är lätt, man behöver bara följa skrattet. Alltid finns det folk krin g henne och det är fra m- förallt Teresas skratt och varma leende som utmärker henne. Om alla männi skor på Fogo, en av Cap Verde- öarna, är som Teresa de Pina Lopes, borde detta locka till att göra semester där. Tydli gen t rivs hon med att vara bland många människor och hon har lätt att få kontakt med alla. Hennes mjuka, melodiska modersmål creol är som gjort för hennes livliga, u ngdomliga s ätt. M en n u talar hon svenska. Jag kom som nioå ring til l Sverig e, tillsammans med Esmael, min yngre bror. Min pappa hade lämnat Cap Verde fyra år tidigare. Felaktigt hade han anklagats att vara medlem i ett regeringsfientligt parti och m amma hade fö ljt honom två år senare. När mina föräldrar hade ordnat arbete och bostad kund e också vi komma till Sverige. Familjen d e Pin a, pa ppa Nicolau, mamma Angelica och barnen Teresa och Esmael, bosatte sig i Hallunda bland invandrare från hela världen. Allt var annorlunda i det nya landet och det kändes ensamt och otryggt utan den stora familjen som de var vana vid. Det var inte lätt att lä ra sig sven ska och jag vågade inte prata eftersom jag var övertygad om att jag inte kunde. Men en dag, pappa var bortrest, fick jag följa med mamma till posten och när mamma inte kunde göra sig förstådd hoppade jag in S på svenska S jag kunde faktiskt. Kommer man från Cap Verde är man vanligtvis katolik. Där för var det sjä lvklart att söka si g t ill kyrk an o ch Te resa b lev snart hemmastadd i församlingen. Inom kort blev hon ministrant, deltog i undervisningen och hittade sina vänner där. Det var senare lätt att vinna henne att hjälpa till som kateket. Religion och tro är viktigt för mig. Och det känns rätt att ge det som är viktigt för mig vidare till andra. Dessutom är det roligt att undervisa barn och ungdomar och att diskutera livs- och trosfrågor med dem. För sju år s edan gifte sig T eresa med Joaõ Lopes och deras son Lucas är redan fyra år. Även Joaõ är från Cap Verde och efter ett år fick han uppehålls- o ch arb etstillstånd i Sverige. Teresa arbetar som undersköterska och J aoa s om lo kalvårdare. Fö r n ågra år sedan kom också Teresas lilla syster, Pamela, till Sverige. I stället för att alla skulle bo i två lägenheter k öpte f amiljen et t hu s. B etyder det att familjen skall bosätta sig i Sverige för gott? En del av mig är svensk, men längtan till Cap Verde finns där hos oss alla. Efter en semester på Fogo känns det svårt att återvända till Sverige. Pappa och mamma kommer att återvända till Cap verde redan om något år. Framtiden då S tänker Teresa for tsätta utbildningen till sjuksköterska och vilka planer har Joaõ? Joaõ och jag tänker bygga ett hus på Fogo och flytta tillbaka till Cap Verde. Att läsa vidare till sjuksköterska skulle inte förbättra ekonomin och eftersom jag inte vet vad vi sedan skall göra på Cap Verde fortsätter jag med mitt arbete som jag trivs med. Detsamma gäller för Jaoa. Teresa har bara gott att säga om Sverige och människorna. Det hon uppskattar mest är att det råder ordning och reda. Hon har många bekanta och vänner, fast bara en svensk vän. Hon har aldrig haft problem därför att hon är invandrare.

8 Det var först fö rra år ja g up plevde något negativt. Min lil la so n Luc as blev mo bbad av barnen på dagis. De kallade honom fö r neger. Men det har personalen snabbt kunnat rätta till. Och jag blev överfallen och rånad i pappas affär. Det var verkligen en chock. Jag fick uppleva att jag inte var så stark som jag t rodde. Jag sökte hjälp hos en psykolog. Efter att ha talat med mig ansåg hon att hon inte kunde vara till större hjälp än min familj redan hade varit. Och Teresa skrattar. TINGEN I KYRKAN Det finns många vackra saker att titta på både i S:t Ansgar och i S:t Botvid! De olika föremål som finns där kan hjälpa oss begrunda och fördjupa vår tro. Därför tänkte vi börja en liten serie om»tingen i kyrkan«. Del 1: KORSVÄGEN Sedan 1400-talet byggde man så kallade korsvägar, mest på berg, vid bergsluttningar, vid vägar till kyrkor eller gravkapell och framförallt vid vägar till vallfärdskyrkor. Från början fanns det bara två»stationer«: borgen Antonia där Jesus blev dömd till döden av Pilatus och Golgota där han korsfästes. Så småningom upprättade man stationer (= platser där man brukade stanna upp för att be) på flera platser längs vägen, först 7 och senare 14 som då följde seden i Jerusalem. Dessa stationer visade händelserna på Jesu väg till Gogota i bilder. Ursprunget till dessa»korsvägar«(= Via dolorosa) var seden att vid vallfärder till det heliga landet och Jerusalem besöka de olika platserna som var kända i samband me d Jesu lidande och död. Denna sed och så kallade passionsandakter, som främjades framförallt av den helige Fr anciskus av Assisi, ledde hos många troende till en önskan att djupare uppleva Jesu Kristi lidande och död genom att»besöka«de heliga platserna också utan att resa till Jerusalem. De troende kunde, tack vare dessa bilder, betraktande och bedjande följa Jesu väg från domen till döden och fram till gravläggningen. I b örjan av talet började man a tt upprätta»kors vägar«även i kyr korna gen om att markera 14 stationer med små träkors. Över eller under dessa kors satte man upp bilder eller skulpturer som visade händelsen man kom ihåg vid just denna station.

9 Under senare tid har många»korsvägar«, även korsvägen i S ödertälje och Fi ttja, f ått en femtonde s tation - Jesu uppståndelse - för at t påm inna betraktaren o m att Je su lidande och död inte var slutet utan tvärtom förutsättning för och början av den troende människans nya, eviga liv. I katolska kyrkan hålles korsvägsandakter under fastetiden och då framförallt på fredagarna. I mötet och konfrontationen med Jesus, som för oss har gått den första och verkliga korsvägen, kan vi tolka vårt eget kristna liv.»om någon vill gå i mina spår, måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig.«uppståndelsen Mark 8:34b Blått i o lika nyans er geno mbryts av en vitgul strimma S en ljusstråle som lyser upp natten. Delvis kvar i mörkret och vända mot ljuset finns d et två kvinnor so m håller i sina händer symboler för sin sorg, kär l som är fyllda med dyrbar olja. En varm glans ligger på den tredje kvinnans ansikte. Hennes hand pekar på grunden för deras s org, en skål med f em c irklar so m symboliserar Jesu fem sår. Men lidandets och sorgens natt ligger redan bakom dem. Ängeln fr amför dem visar på Jesus Kristus den som i allt mörker är ju deras ljus. Den uppståndnes tecken är bildens mitt och mittpunkten f ör än gelns o ch de t re kvinnornas gemenskap. Mötet med ängeln ger kvinnorna ett nytt perspektiv. Han visar dem vägen ur deras sorgen till Livet. De lär sig att se med hjärtat. Kristus är verkligen uppstånden.»jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.«joh 8:12

10 PÅ VÄG Vägen fortsätter. Liksom lärjungarna på vägen till Emmaus är vi på väg. Ofta ensamma med vår ångest. Ofta hungriga på kärlek, på uppskattning. Ofta i behov av ett kärleksfullt ord. Och ofta uppfyllda av längtan efter vår Guds närhet. Vi är på väg, men vägen är inte målet. Vårt mål är Gud. Längtan efter honom brinner i våra hjärtan. Ibland kommer han och ibland är han bara där. Men bara när han går igen kan han komma tillbaka. Till och med korset kan vi bära på vår väg. Inte för att vi letar efter korset, utan för att vi bara med vårt kors kan komma till uppståndelsen som kan ske varje dag.

11 VÅRTERMINENS PROGRAM KORSVÄGSANDAKT Under fa stetiden fir as kor svägsandakt i Fittja t orsdagar kl , i Södertälje fredagar kl DE SJUKAS SMÖRJELSE Onsdagen de n 21 m ars u tdelas d e s jukas smörjelse under mässan kl i S:t Ansgar. Till den na mässa inbjuds sä rskilt församlingens äldre och sjuka medlemmar. SAMTALSGRUPP Några församlingsmedlemmar har föreslagit att börja en sa mtalsgrupp kring temat bikt. Intresserade ber v i t a ko ntakt m ed kyrkoherden snarast möjligt. BOTANDAKT OCH BIKT En botandakt m ed t illfälle t ill ens kild b ikt firas onsdagen den 4 april kl i S:t Ansgar. Vi har inbjudit några präster utifrån som tar emot bikten på olika språk. RELIGIONSUNDERVISNING SÖDERTÄLJE Barn och ungdomar som går i skolans årskurser 2-9 undervisas i Södertälje kl 10 till kl 13 följande lördagar: 10 mars, 14 april och 5 maj. FITTJA Barn och ungdomar som går i s kolans årskurser 2-6 och som bor i Botkyrka kommun undervisas i F ittja kl 10 t ill kl 13 fö ljande lördagar: 17 mars, 21 april och 19 maj. FAMILJEMÄSSA I församlingens religionsundervisning ingår även familjemässorna var fjärde söndag kl 10 i S:t Ansgar eller kl 12 i S:t Botvid den 25 februari, 25 mars, 29 april och 3 juni. KONFIRMATION Konfirmanderna som har förberett sig kommer at t m otta ko nfirmationens sakr ament genom biskop Anders Arborelius lördagen den 12 maj kl i S:t Ansgar. FÖRSTA KOMMUNION På Kristi himmelsfärdsdag, torsdagen den 17 maj kl 11.00, tar de barn som har förberett sig emot sin första kommunion i Södertälje. PÅSKHELGENS PROGRAM 1 april - Palmsöndagen kl Södertälje palmvigning, procession, högmässa kollekt: fasteoffer! kl Fittja palmvigning, procession, högmässa kollekt: fasteoffer! 4 april - Onsdagen i Stilla veckan kl Södertälje: botandakt och bikt 5 april - Skärtorsdagen kl Södertäljean: kvällsmässa 6 april - Långfredagen kl Södertälje: gudstjänst 7 april - Påskafton kl Södertälje. Påskliturgi (välsignelse av påskmaten under mässan) 8 april - Påskdagen kl Södertälje: högmässa (välsignelse av påskmaten under mässan) kl Fittja: högmässa (välsignelse av påskmaten under mässan) 9 april - Annandag Påsk kl Södertälje: mässa

12 AVS: S:T ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING BIBORGSGATAN SÖDERTÄLJE TEL HJÄLP FÖR BARN I MOLDAVIEN Jag v ill vinna e r f ör a tt s tödja e tt ä kta p ionjärprojekt som min orden, Salesianer D on B oscos, s tartar i M oldaviens hu vudstad C hiºinãu. De planerar ett ungdoms- och utbildningscentrum för gatubarn i ett område med my cket sv åra s ociala oc h ek onomiska för hållanden. Pat er S ergio Bergamin som redan lyckats bygga upp ett centrum för gatubarn i Rumänien söker nu hjälp för ett liknande projekt i Chiºinãu. Han dr ömmer om ett ungdoms- och utbildningscentrum och jag undrar om inte vi, vår församling, kunde hjälpa honom att förverkliga hans dröm och bli fadder för ett sådant centrum i Chiºinãu? Pojken på bilden heter Julian, som en dag kom till prästgården för att få något att äta. Hans p appa har lämnat landet för att söka jobb i väst och sedan dess har Julian inte hört av honom. Och det är inte enbart Julian som är övergiven. Tänk att detta sker i Europa idag, på tröskeln till vårt eget hus! Jag skulle gärna vilja anmäla vår församling som fadderförsamling som stödjer detta projekt men då måste j ag v eta att n i står bak om det gen om era personliga bidrag inbetalda på församlingens postgirokonto Mä rk avi n med o rdet»moldavien«. Dessutom kunde vi anordna olika aktiviteter till förmån för dessa barn. Jag hoppas verkligen att vi gör det här!

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

2 Kära församlingsmedlemmar! Jag hälsar alla hjärtligt med den traditionella Kristushälsningen: Lovad vare Jesus Kristus!

2 Kära församlingsmedlemmar! Jag hälsar alla hjärtligt med den traditionella Kristushälsningen: Lovad vare Jesus Kristus! Nr 01/2012 2 Kära församlingsmedlemmar! Jag hälsar alla hjärtligt med den traditionella Kristushälsningen: Lovad vare Jesus Kristus! Från och med den 1 januari 2012 utgör vi tillsammans en ny församling

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Katolska kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling

Katolska kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling Katolska kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling Församlingsbladet Påsken 2013 Amor mei Crucifixus est Min kärlek är korsfäst - men min kärlek har också förnyats i Jesus Kristi uppståndelse från de döda.

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 FIKONTRÄDET Liknelsen om fikonträdet som inte bar frukt Och han gav dem denna liknelse: En man hade ett fikonträd i sin

Läs mer

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Religionskunskap Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

PRÄST OCH ORDENSKALLELSER EN GÅVA TILL KYRKAN

PRÄST OCH ORDENSKALLELSER EN GÅVA TILL KYRKAN Nr 01 [ 05] /2014 2 PRÄST OCH ORDENSKALLELSER EN GÅVA TILL KYRKAN Lovad vare Kristus! Kära församlingsmedlemmar, Helige Johannes Bosco, uppfostrarnas förebild och patron för barn och ungdomar, grundaren

Läs mer

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas)

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas) 24 söndagen under året (år C) (15 september 2013) Förlorade fåret - du är viktig för Gud Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 15:1-10 Liknelsen om det förlorade fåret Alla tullindrivare och syndare sökte sig

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET

MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET MARS 2012 Meditation 1: Skärtorsdag. Markus 14:32-42, 120316 Getsemane - De svåra valen Getsemane. Stunden är laddad. Man har firat den sista måltiden tillsammans

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

Sankt Franciskus katolska församling

Sankt Franciskus katolska församling Sankt Franciskus katolska församling Årgång 3 nr 3 2 2 Juni 2011 Första kommunion i vår församling 2 Kära församlingsmedlemmar! Snart är sommar igen och tid att villa eller åka på semester. Vi alla behöver

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Jesus, vår vän (Bok 2 i serien På väg med Kristus) viktigaste boken för första kommunionsbarnen!

Jesus, vår vän (Bok 2 i serien På väg med Kristus) viktigaste boken för första kommunionsbarnen! DEN HELIGA KOMMUNIONEN EUKARISTINS SAKRAMENT Eukaristins sakrament är hjärtat och höjdpunkten i kyrkans liv (KKK 1407). Alla andra sakrament är inriktade på det. Kyrkans ämbeten, olika tjänster och även

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År S:t Mikaels Katolska Kyrka Jul 2006 Det viktigaste som Johannes Döparen förkunnade, och som är också hela Advents budskap är Jesajas ord: "Bered väg för herren i öknen, bana på hedmarken en jämn väg för

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN

ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN 29 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR C) (20 OKTOBER 2013) ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 18:1-8 Liknelsen om änkan och domaren Han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48 Älska era fiender Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er:

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

ANSGAR BOTVID 1/2010 FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING

ANSGAR BOTVID 1/2010 FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING ANSGAR BOTVID 1/2010 FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING 2 Kyrkoherde Björn Göransson KÄRA FÖRSAMLING Guds återkomst - så lyder rubriken på en artikelserie i tidningen Svenska Dagbladet.

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

2 KYRKOHERDENS INLEDNINGSORD Biskop Anders gratulerar vår yngsta församling i stiftet

2 KYRKOHERDENS INLEDNINGSORD Biskop Anders gratulerar vår yngsta församling i stiftet Nr 02 [04] /2013 2 KYRKOHERDENS INLEDNINGSORD Biskop Anders gratulerar vår yngsta församling i stiftet Kära församlingsmedlemmar i S:t Botvids! Snart närmar sig slutet på ännu ett år i vår församlings

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Vänner. Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år.

Vänner. Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år. FASTA & BÖN 40 dagar 3 mars 17 april 2014 Vänner Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år. Inför alla de utmaningar vi står i behöver vi söka Guds

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

MARIAS BARN ÄR GUDS SON

MARIAS BARN ÄR GUDS SON MARIAS BARN ÄR GUDS SON FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT (ÅR A) (22 DECEMBER 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Matteus 1:18-25 Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad med

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

B. Begravningsmässa. 2. Inledande välsignelse och växelhälsning. Se Gudstjänstboken s. 17, 51, 81 eller 101 enligt den serie som används.

B. Begravningsmässa. 2. Inledande välsignelse och växelhälsning. Se Gudstjänstboken s. 17, 51, 81 eller 101 enligt den serie som används. B. Begravningsmässa Under begravningsmässan kan kyrkans påskljus vara tänt. Jordfästningsorden (moment 14) kan uttalas vid graven. Då den avlidna förs till graven kan ett processionskors bäras före begravningsföljet.

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Övriga läsningar: Hes 47:1-2,8-9,12, 1 Kor 3:9b-11, 16-17

Övriga läsningar: Hes 47:1-2,8-9,12, 1 Kor 3:9b-11, 16-17 Jesus rensar templet Lateranbasilikans invigningsdag (årgång A) (9 november 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Joh 2:13-22 Templet rensas Judarnas påskfest närmade sig, och Jesus gick upp till Jerusalem. I

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Medlidande medmänniska

Medlidande medmänniska Medlidande medmänniska 1 Inledning I den japanske författarens Endos roman Tystnad om 1500-talets förföljelse av de kristna kritiserar fader Rodrigues Guds tystnad. Men Jesus svarar: "Jag var inte tyst.

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling vår 2010 EKENÄS FÖRSAMLING mitt i livet keskellä elämää www.enksf.fi/ekenasforsamling k ev ä t 2 0 1 0 TAMMISAAREN SEURAKUNTA innehåll/sisältö 18 2 Kyrkoherdens spalt...3 Diakoni...4 Medarbetarnytt...6

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

Världens fest i Sverige (sas)

Världens fest i Sverige (sas) Avnr: 11223tv 6 Jesus, Diana och äggen (assyrisk/syriansk ortodox påsk) Handledning för svenska som andraspråk av Carolina Ahnhem och Viveca Öste OBS! Begär gärna att få en textad version av programmet

Läs mer

Agenda för gudstjänstens ledare

Agenda för gudstjänstens ledare genda för gudstjänstens ledare = Präst/ledare/liturg = lla Sång 15. Du som söker Du som söker efter fäste, du som famlar efter fred. Vet att räddningen är nära, den som älskar dig är här! Sök ditt inres

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

S:t Johannes Döparens Katolska. Församling i Landskrona

S:t Johannes Döparens Katolska. Församling i Landskrona S:t Johannes Döparens Katolska Församling i Landskrona Verksamhetsberättelse 2014 DAGORDNING: Mötet öppnande - kyrkoherde. Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare. Gemensamma pastoral- och

Läs mer

Vissa liturgiska texter ur Missale för Stockholms katolska stift (1987). Bibeltexter ur Bibel 2000. Bibelkommissionens översättning (1999).

Vissa liturgiska texter ur Missale för Stockholms katolska stift (1987). Bibeltexter ur Bibel 2000. Bibelkommissionens översättning (1999). STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT RITUALE FÖR VUXENDOP PROVMANUS Förlaga: Rituale Romanum: Ordo initiationis christianae adultorum. Editio typica (1969) Svensk provupplaga Vissa liturgiska texter ur Missale för

Läs mer

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas)

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Inledande bön: L: Jag blev glad när man sade till mig: Kom, vi skall gå till Herrens tempel. A: Nu står vi i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan.

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. Instuderingsfrågor kristendom NV10A - Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. 1. Berätta vad som hände under Jesu

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Månadsbladet November 2008 Välkommen till S:t Görans Katolska Församling S:t Görans Katolska församling bjuder dig välkommen. Den heliga mässan firas söndagar

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron Tankar om Foto: Bengt Nilsson Döden Sorgen Den kristna tron Sorgen - en process att ta fasta på. Något av det mest smärtsamma och svåra en människa går igenom är förlusten av en nära anhörig. Speciellt

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 23, A. Sabbaten den 5 mars 2011. Pekudei Beräkningar ydewqp]

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 23, A. Sabbaten den 5 mars 2011. Pekudei Beräkningar ydewqp] Skatter i Torahn Bibelstudium nr 23, A Sabbaten den 5 mars 2011 Pekudei Beräkningar ydewqp] Torahtext: 2 Mos 38:21 40:38 Haftarah: 1 Kung 7:51 8:21 Apostoliska skrifterna: Mark 16:1 16:20 Nära är de som

Läs mer