Ansgar Botvid FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING NR 1/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansgar Botvid FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING NR 1/2007"

Transkript

1 Ansgar Botvid FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING NR 1/2007

2 Ansgar Botvid Vårt församlingsbrev har fått ett nytt namn och ett nytt ansikte. Vi hoppas att ni tycker om det. Självklart är vi tacksamma om ni hör av er! Som ni ser har brevet blivit mera omfångsrikt. Det betyder att vi behöver flera medarbetare som bidrar med artiklar, reportage, bilder och teckningar eller som hjälper till med brevets sammanställning och layout fyra gånger per år. De av er som inte tror sig kunna bidra med eget material eller praktisk hjälp har kanske synpunkter, förslag och även frågor när det gäller brevets innehåll och utformning. Hur som helst, alla är välkomna, vuxna, ungdomar och barn, att hjälpa till så att brevet blir ett slags torg där vi kan träffas, byta ut informationer, samtala och lära känna varandra. ASKONSDAGEN Det finns en lek som gärna används för att komma igång med en diskussion om det som är väsentligt och nödvändigt för att kunna leva ett meningsfullt liv:»om du måste bryta upp och lämna allt förutom det absolut nödvändigaste, vad skulle du ta med dig? Välj fem föremål!«på sitt sätt inbjuder Askonsdagen i början av fastetiden till ett sådant uppbrott och val. Askonsdagen S askkorset som tecknas på vår panna påminner oss om döden:»kom ihåg att du är s toft, och stoft skall du åter bli«, säger prästen när han tecknar ett askkors på vår panna. Tänk om någo n ko m till di n arb etsplats o ch sad e:»kom ihåg att det du håller på med är inte alls så viktigt som du tror. Snart är du inte kvar här. Då kommer någon annan som tar över och arbetar lika bra som du.«hur skulle det kännas? Askan får oss att tänka på vår otillräcklighet och vårt livs ändlighet, korset däremot talar om vår tro på och vårt hopp om att det kan uppstå nyt t liv ur vår otillrä cklighet oc h bräcklighet bara vi är beredda att stanna upp, orientera oss på nytt och vända om. När du lyssnar hör du fastetidens grundackord som klingar i askonsdagens texter: Vänd om till mig av allt ert hjärta! ( Joel 2:12); Låt försona er med Gud! (2 K or 5:20); Omvänd er, och tro på evangeliet! (Mark 1:15) Omvändelse, försoning och tro förverkligas genom BÖN, FASTA och ALLMOSOR. Alla tre är för oss kända begrepp, kanske alltför kända, så att de inte längre har någon plats i vårt liv. Ändå är de livsviktiga uttrycksformer av vår tro. BÖN Jag ställer mig inför Gud. Det finns så mycket att tacka honom för, allt det jag är och har. Som hans älskade barn ber jag om förlåtelse för allt jag gjort fel och ber att han tar emot mig med alla mina önskningar och trots all min otillräcklighet. Jag lovar och prisar honom och bekänner honom som mitt livs ursprung och mål. Varför ber jag inte tillsammans med min familj, på morgonen och kvällen, före och efter måltiderna? Varför känner jag inget behov att delta i mässan någon gång under veckan? Hur länge sedan är det att jag läste i Bibeln? Bön är talande tro. FASTA Fastan ger mig chansen att reflektera över mitt liv och att ändra det som är fel. Det finns så mycket jag kunde och borde avstå ifrån, så mycket som är överflödigt, ja, till och med skadligt. Jag är m edveten om mina dåliga vanor, men det är tröghet och likgiltighet som hindrar mig. Och hur använder jag min tid? Det är kanske på tiden att jag ändrar mina prioriteringar. Fasta är att kunna avstå.

3 ALLMOSOR Rör mig andra människors bekymmer och nöd så att jag verkligen lider med dem S känner medlidande? Det är inte svårt att ge av sitt överflöd. Att ge en del av det man helst vill ha för sig själv, det är att dela med sig. Allmosa är däremot en offergåva, något jag lämnar ifrån mig, något jag skänker bort. Att ge allmosor är att leva sin tro. FASTANS FRUKT Gud, genom fastan och försakelsen tränger du synden tillbaka, upplyfter själen och stärker vår kraft. Så läser vi i en fasteprefation som talar om fastans frukter. Enligt denna text påverkar fastan vår ande och vår själ. Vilken betydelse har kr oppen eg entligen f ör oss kristna? Kroppslig at traktivitet har i dag f ör många m änniskor, unga so m gamla, s tor b e- tydelse. A tt få den id eala kroppen är för m ånga ett mycket eftersträvansvärt mål. För att uppnå detta mål tycks nästan all a m edel v ara t illlåtna. Förebilder för många är de u nga, s lanka m odellerna eller d e m uskulösa b odybuildarna. D et är inte överdrivet att tala om en kroppskult där den mänskliga kroppen är helgedomen. Att ha en posi tiv syn på kr oppen ha r inte alltid varit så s jälvklart. P å grund av en missförstådd kristendom ansåg s kr oppen under en lång tid vara som ett fängelse för ande oc h själ. Vå ra dri fter S et t än i dag negativt begrepp S anså gs v ara far liga och skulle bekämpas genom att späka och kuva kroppen. Ingen av ytterligheterna gör människan, som är sk apad t ill Gud s av bild, rättvisa. I fö rsta Mo seboken heter d et efter at t G ud har skapat människan:»och Gud såg at t de t v ar go tt.«bi belns skapelseberättelse s äger inget negativt om de n m änskliga kroppen och det första syndafallet v ar in te en följd av att kroppen frestades utan anden. Människan är m er än b ara kroppen, hon är en helhet av kropp, ande oc h själ et t t empel åt G uds ande, so m aposteln Paul us säge r. B ortser man fr ån de nna he lhet får ma n nö d- vändigtvis e n f elaktig b ild a v m änniskan. Denna helhet av ande, kropp och själ kan vi bli medvetna om och känna när vi fastar, för när kroppen fastar upplyfts anden och själen och l åter o ss f ira u ppståndelsen m ed a lla våra sinnen. Låt oss, Herre, med kropp och själ bereda oss för påsken, så att vår yttre återhållsamhet bär frukt i allas inre helgelse. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Ur mässboken

4 ETT BREV TILL FÖRSAMLINGEN Kära församlingsmedlemmar! Tullinge, 5 januari 2007 Jag har börjat ett nytt liv 900 km upp i vårt avlånga land. Jag studerar på Framnäs Folkhögskola som är förberedande för kommande högre musikstudier. Skolbyggnaderna och studentlägenheterna ligger naturskönt vid Piteälven omkring 10 km från staden Piteå. Detta var ett stort steg för mig och jag har fått lära mig att ta vara på mig själv, att få rutiner i min vardag. Jag bor på ett studenthem med 48 möblerade lägenheter. När jag första gången kom in i min lägenhet slog det mig, att här kommer jag att bo de närmaste månaderna och att jag skulle behöva sköta allt själv. Hur mycket har inte jag vuxit som individ! Man fick vänja sig vid att det var en halvtimmes promenad till närmaste affär. Att ingen bad dig att diska eller att bära ut soporna. Det gick ganska snabbt att komma in i det nya livet som student. Sen fick man känna på att sakna hemmet och Stockholm. Vi på kursen fick en fin sammanhållning redan under de första veckorna, alla var vi ju i samma sits; att ha flyttat hemifrån för första gången på riktigt. Musikstudierna innefattar ämnen som klassisk sång, piano, gehörslära, musikteori, musikhistoria mm. Sång är mitt huvudinstrument. Jag har individuella sång- och pianolektioner varje vecka. Förutom studierna på Folkhögskolan läser jag en 5 poängskurs i kammarkör på musikhögskolan i Piteå. Kammarkören som har en mycket hög nivå med körledaren Erik Westberg, professor i körsång, består av studerande både från Framnäs och från musikhögskolan i Piteå. Vi är fyra till fem stycken i varje stämma, så totalt är vi runt 20 personer sammanlagt. Jag sjunger första tenor. Vi har ganska många konserter runt om i Norrbotten och senare i april gör vi en konsertturné till Sydafrika. Var jag fortsätter att studera efter två år på Framnäs är ännu inte riktigt klart. Att jag ska fortsätta med musik, det är en sak jag redan nu kan lova! Jag saknar söndagsmässorna i Fittja och Södertälje. Det finns en kyrka i Piteå där en präst från Luleå katolska församling håller mässa en gång i månaden. Hittills har jag inte kunnat ta mig dit för det går inga bussar in till Piteå på söndagar. Vi ses när jag har lov nästa gång! Många hälsningar, Peter

5 8 + INBJUDAN Våra innersta tankar och små hemligheter avslöjar vi bara för någon vi känner mycket väl och har förtroende för. Vanligtvis är det människor som står oss nära: far eller mor, syskon eller vänner. I början av fastetiden inbjuder Gud oss att komma till honom med allt vi har på hjärtat. Gud älskar oss och bryr sig om oss. Vänd nu om till mig av hela ditt hjärta, vänd om till Herren, din Gud, ty han är nådig och barmhärtig, tålmodig och stor i mildhet. Ur profeten Joels bok På askonsdagen firas en särskild gudstjänst. Gudstjänstbesökarna börjar fastetiden med att ta emot askkorset. Prästen tar askan, välsignar den och tecknar med den ett kors på människornas panna. Askan kommer från palmkvistarna som välsignades på palmsöndagen och som bränts upp. FASTETIDEN Från och med askonsdagen förbereder vi oss under 40 d agar f ör kyrkoårets största oc h viktigaste fest S påsk. Denna förberedelsetid kallas för fastetiden. I Bibeln har talet»40«en särskild betydelse. 40 dagar eller till och med 40 år förbereder man sig för en viktig händelse. Bibeln berättar att israeliterna tågade i 40 år genom öknen tills de äntligen kom till det förlovade landet. Mose väntade i 40 dagar på berget Sinai tills han fick möta Gud. Och för profeten Elia tog det 40 dagar att komma till Guds berg Horeb. Jesus drar sig 40 dagar tillbaka i öknen och förbereder sig med bön och fasta för sitt offentliga framträdande bland människorna. Fastetiden är något liknande. I 40 dagar vill vi kristna genom fastan lösa eller befria oss från allt som hindrar oss att leva enligt Guds vilja. Vi vill uppmärksamt lyssna till Guds ord och försöka leva enligt det. När man verkligen lyssnar till Guds ord upptäcker man ofta att man inte längre lever som kristen. Då är det dags att stanna upp, orientera sig och gå mot det rätta målet igen kallas i Bibeln för om- S mot Gud. Det vändelse. Här kommer ett förslag på vad du kan göra under fastetiden. Kanske kan du varje dag för en liten stund stänga av datorn, teven, radion och musiken för att i tystnad läsa en berättelse ur Bibeln (barnbibeln) och ha ett samtal med Gud (be). Då är du en kort stund fri för Gud. Gör ett veckoschema och skriv in den tid du vill vara fri för Gud. Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön

6 BIBELN för barn Mose räddas och måste fly Israeliterna och egyptierna levde i fred med varandra fastän israeliterna var egyptiernas slavar. Men en dag sade en ny farao:»det ä r fö r m ånga i sraeliter i v årt land. K asta all a nyf ödda israelitiska pojkar i Nilen. De skall dö.«nöden var stor ho s israeliterna men de hade inget val. S Bara en mor lyckades rädda sitt barn för döden. Hon lade sin nyfödde pojken i en vattentät korg och satte korgen i floden nära en badstrand. Där brukade faraos dotter bada. När hon hörde barnet skrika tyckte hon synd om barnet och tog det som sitt eget med sig till palatset. Mirjam, pojkens syster, såg hur prinsessan tog upp barnet och erbjöd sig att hämta en kvinna som kunde amma barnet och hon hämtade sin mor. Prinsessan kallade barnet Mose. Mose hade ett gott liv i faraos palats och han lärde sig mycket. En dag besökte han byggplatsen vid pyramiderna där israeliterna tvingades arbeta. Han såg hur de blev slagna och sparkade. Det upprörde Mose och han kastade sig över en uppsyningsman. Han döde egyptiern och fick fly.

7 FOLK I FÖRSAMLINGEN En serie möten i S:t Ansgar och S:t Botvid Vägen från Cap Verde till Sverige Kyrkkaffe i S ankt Bo tvid. A tt hitt a Te resa bland alla som trängs i församlingssalen är lätt, man behöver bara följa skrattet. Alltid finns det folk krin g henne och det är fra m- förallt Teresas skratt och varma leende som utmärker henne. Om alla männi skor på Fogo, en av Cap Verde- öarna, är som Teresa de Pina Lopes, borde detta locka till att göra semester där. Tydli gen t rivs hon med att vara bland många människor och hon har lätt att få kontakt med alla. Hennes mjuka, melodiska modersmål creol är som gjort för hennes livliga, u ngdomliga s ätt. M en n u talar hon svenska. Jag kom som nioå ring til l Sverig e, tillsammans med Esmael, min yngre bror. Min pappa hade lämnat Cap Verde fyra år tidigare. Felaktigt hade han anklagats att vara medlem i ett regeringsfientligt parti och m amma hade fö ljt honom två år senare. När mina föräldrar hade ordnat arbete och bostad kund e också vi komma till Sverige. Familjen d e Pin a, pa ppa Nicolau, mamma Angelica och barnen Teresa och Esmael, bosatte sig i Hallunda bland invandrare från hela världen. Allt var annorlunda i det nya landet och det kändes ensamt och otryggt utan den stora familjen som de var vana vid. Det var inte lätt att lä ra sig sven ska och jag vågade inte prata eftersom jag var övertygad om att jag inte kunde. Men en dag, pappa var bortrest, fick jag följa med mamma till posten och när mamma inte kunde göra sig förstådd hoppade jag in S på svenska S jag kunde faktiskt. Kommer man från Cap Verde är man vanligtvis katolik. Där för var det sjä lvklart att söka si g t ill kyrk an o ch Te resa b lev snart hemmastadd i församlingen. Inom kort blev hon ministrant, deltog i undervisningen och hittade sina vänner där. Det var senare lätt att vinna henne att hjälpa till som kateket. Religion och tro är viktigt för mig. Och det känns rätt att ge det som är viktigt för mig vidare till andra. Dessutom är det roligt att undervisa barn och ungdomar och att diskutera livs- och trosfrågor med dem. För sju år s edan gifte sig T eresa med Joaõ Lopes och deras son Lucas är redan fyra år. Även Joaõ är från Cap Verde och efter ett år fick han uppehålls- o ch arb etstillstånd i Sverige. Teresa arbetar som undersköterska och J aoa s om lo kalvårdare. Fö r n ågra år sedan kom också Teresas lilla syster, Pamela, till Sverige. I stället för att alla skulle bo i två lägenheter k öpte f amiljen et t hu s. B etyder det att familjen skall bosätta sig i Sverige för gott? En del av mig är svensk, men längtan till Cap Verde finns där hos oss alla. Efter en semester på Fogo känns det svårt att återvända till Sverige. Pappa och mamma kommer att återvända till Cap verde redan om något år. Framtiden då S tänker Teresa for tsätta utbildningen till sjuksköterska och vilka planer har Joaõ? Joaõ och jag tänker bygga ett hus på Fogo och flytta tillbaka till Cap Verde. Att läsa vidare till sjuksköterska skulle inte förbättra ekonomin och eftersom jag inte vet vad vi sedan skall göra på Cap Verde fortsätter jag med mitt arbete som jag trivs med. Detsamma gäller för Jaoa. Teresa har bara gott att säga om Sverige och människorna. Det hon uppskattar mest är att det råder ordning och reda. Hon har många bekanta och vänner, fast bara en svensk vän. Hon har aldrig haft problem därför att hon är invandrare.

8 Det var först fö rra år ja g up plevde något negativt. Min lil la so n Luc as blev mo bbad av barnen på dagis. De kallade honom fö r neger. Men det har personalen snabbt kunnat rätta till. Och jag blev överfallen och rånad i pappas affär. Det var verkligen en chock. Jag fick uppleva att jag inte var så stark som jag t rodde. Jag sökte hjälp hos en psykolog. Efter att ha talat med mig ansåg hon att hon inte kunde vara till större hjälp än min familj redan hade varit. Och Teresa skrattar. TINGEN I KYRKAN Det finns många vackra saker att titta på både i S:t Ansgar och i S:t Botvid! De olika föremål som finns där kan hjälpa oss begrunda och fördjupa vår tro. Därför tänkte vi börja en liten serie om»tingen i kyrkan«. Del 1: KORSVÄGEN Sedan 1400-talet byggde man så kallade korsvägar, mest på berg, vid bergsluttningar, vid vägar till kyrkor eller gravkapell och framförallt vid vägar till vallfärdskyrkor. Från början fanns det bara två»stationer«: borgen Antonia där Jesus blev dömd till döden av Pilatus och Golgota där han korsfästes. Så småningom upprättade man stationer (= platser där man brukade stanna upp för att be) på flera platser längs vägen, först 7 och senare 14 som då följde seden i Jerusalem. Dessa stationer visade händelserna på Jesu väg till Gogota i bilder. Ursprunget till dessa»korsvägar«(= Via dolorosa) var seden att vid vallfärder till det heliga landet och Jerusalem besöka de olika platserna som var kända i samband me d Jesu lidande och död. Denna sed och så kallade passionsandakter, som främjades framförallt av den helige Fr anciskus av Assisi, ledde hos många troende till en önskan att djupare uppleva Jesu Kristi lidande och död genom att»besöka«de heliga platserna också utan att resa till Jerusalem. De troende kunde, tack vare dessa bilder, betraktande och bedjande följa Jesu väg från domen till döden och fram till gravläggningen. I b örjan av talet började man a tt upprätta»kors vägar«även i kyr korna gen om att markera 14 stationer med små träkors. Över eller under dessa kors satte man upp bilder eller skulpturer som visade händelsen man kom ihåg vid just denna station.

9 Under senare tid har många»korsvägar«, även korsvägen i S ödertälje och Fi ttja, f ått en femtonde s tation - Jesu uppståndelse - för at t påm inna betraktaren o m att Je su lidande och död inte var slutet utan tvärtom förutsättning för och början av den troende människans nya, eviga liv. I katolska kyrkan hålles korsvägsandakter under fastetiden och då framförallt på fredagarna. I mötet och konfrontationen med Jesus, som för oss har gått den första och verkliga korsvägen, kan vi tolka vårt eget kristna liv.»om någon vill gå i mina spår, måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig.«uppståndelsen Mark 8:34b Blått i o lika nyans er geno mbryts av en vitgul strimma S en ljusstråle som lyser upp natten. Delvis kvar i mörkret och vända mot ljuset finns d et två kvinnor so m håller i sina händer symboler för sin sorg, kär l som är fyllda med dyrbar olja. En varm glans ligger på den tredje kvinnans ansikte. Hennes hand pekar på grunden för deras s org, en skål med f em c irklar so m symboliserar Jesu fem sår. Men lidandets och sorgens natt ligger redan bakom dem. Ängeln fr amför dem visar på Jesus Kristus den som i allt mörker är ju deras ljus. Den uppståndnes tecken är bildens mitt och mittpunkten f ör än gelns o ch de t re kvinnornas gemenskap. Mötet med ängeln ger kvinnorna ett nytt perspektiv. Han visar dem vägen ur deras sorgen till Livet. De lär sig att se med hjärtat. Kristus är verkligen uppstånden.»jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.«joh 8:12

10 PÅ VÄG Vägen fortsätter. Liksom lärjungarna på vägen till Emmaus är vi på väg. Ofta ensamma med vår ångest. Ofta hungriga på kärlek, på uppskattning. Ofta i behov av ett kärleksfullt ord. Och ofta uppfyllda av längtan efter vår Guds närhet. Vi är på väg, men vägen är inte målet. Vårt mål är Gud. Längtan efter honom brinner i våra hjärtan. Ibland kommer han och ibland är han bara där. Men bara när han går igen kan han komma tillbaka. Till och med korset kan vi bära på vår väg. Inte för att vi letar efter korset, utan för att vi bara med vårt kors kan komma till uppståndelsen som kan ske varje dag.

11 VÅRTERMINENS PROGRAM KORSVÄGSANDAKT Under fa stetiden fir as kor svägsandakt i Fittja t orsdagar kl , i Södertälje fredagar kl DE SJUKAS SMÖRJELSE Onsdagen de n 21 m ars u tdelas d e s jukas smörjelse under mässan kl i S:t Ansgar. Till den na mässa inbjuds sä rskilt församlingens äldre och sjuka medlemmar. SAMTALSGRUPP Några församlingsmedlemmar har föreslagit att börja en sa mtalsgrupp kring temat bikt. Intresserade ber v i t a ko ntakt m ed kyrkoherden snarast möjligt. BOTANDAKT OCH BIKT En botandakt m ed t illfälle t ill ens kild b ikt firas onsdagen den 4 april kl i S:t Ansgar. Vi har inbjudit några präster utifrån som tar emot bikten på olika språk. RELIGIONSUNDERVISNING SÖDERTÄLJE Barn och ungdomar som går i skolans årskurser 2-9 undervisas i Södertälje kl 10 till kl 13 följande lördagar: 10 mars, 14 april och 5 maj. FITTJA Barn och ungdomar som går i s kolans årskurser 2-6 och som bor i Botkyrka kommun undervisas i F ittja kl 10 t ill kl 13 fö ljande lördagar: 17 mars, 21 april och 19 maj. FAMILJEMÄSSA I församlingens religionsundervisning ingår även familjemässorna var fjärde söndag kl 10 i S:t Ansgar eller kl 12 i S:t Botvid den 25 februari, 25 mars, 29 april och 3 juni. KONFIRMATION Konfirmanderna som har förberett sig kommer at t m otta ko nfirmationens sakr ament genom biskop Anders Arborelius lördagen den 12 maj kl i S:t Ansgar. FÖRSTA KOMMUNION På Kristi himmelsfärdsdag, torsdagen den 17 maj kl 11.00, tar de barn som har förberett sig emot sin första kommunion i Södertälje. PÅSKHELGENS PROGRAM 1 april - Palmsöndagen kl Södertälje palmvigning, procession, högmässa kollekt: fasteoffer! kl Fittja palmvigning, procession, högmässa kollekt: fasteoffer! 4 april - Onsdagen i Stilla veckan kl Södertälje: botandakt och bikt 5 april - Skärtorsdagen kl Södertäljean: kvällsmässa 6 april - Långfredagen kl Södertälje: gudstjänst 7 april - Påskafton kl Södertälje. Påskliturgi (välsignelse av påskmaten under mässan) 8 april - Påskdagen kl Södertälje: högmässa (välsignelse av påskmaten under mässan) kl Fittja: högmässa (välsignelse av påskmaten under mässan) 9 april - Annandag Påsk kl Södertälje: mässa

12 AVS: S:T ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING BIBORGSGATAN SÖDERTÄLJE TEL HJÄLP FÖR BARN I MOLDAVIEN Jag v ill vinna e r f ör a tt s tödja e tt ä kta p ionjärprojekt som min orden, Salesianer D on B oscos, s tartar i M oldaviens hu vudstad C hiºinãu. De planerar ett ungdoms- och utbildningscentrum för gatubarn i ett område med my cket sv åra s ociala oc h ek onomiska för hållanden. Pat er S ergio Bergamin som redan lyckats bygga upp ett centrum för gatubarn i Rumänien söker nu hjälp för ett liknande projekt i Chiºinãu. Han dr ömmer om ett ungdoms- och utbildningscentrum och jag undrar om inte vi, vår församling, kunde hjälpa honom att förverkliga hans dröm och bli fadder för ett sådant centrum i Chiºinãu? Pojken på bilden heter Julian, som en dag kom till prästgården för att få något att äta. Hans p appa har lämnat landet för att söka jobb i väst och sedan dess har Julian inte hört av honom. Och det är inte enbart Julian som är övergiven. Tänk att detta sker i Europa idag, på tröskeln till vårt eget hus! Jag skulle gärna vilja anmäla vår församling som fadderförsamling som stödjer detta projekt men då måste j ag v eta att n i står bak om det gen om era personliga bidrag inbetalda på församlingens postgirokonto Mä rk avi n med o rdet»moldavien«. Dessutom kunde vi anordna olika aktiviteter till förmån för dessa barn. Jag hoppas verkligen att vi gör det här!

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36. Jesus på härlighetens berg

Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36. Jesus på härlighetens berg Andra söndagen i fastan (år C) (24 februari 2013) Jesus på härlighetens berg Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36 Jesus på härlighetens berg Ungefär en vecka senare tog han med sig Petrus och Johannes

Läs mer

DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN

DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN D DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN S:T ANDREAS KATOLSKA FÖRSAMLING 6 mars 30 april 2017 Bromölla Söndagar Torsdagar S:t Petri katolska kyrka, Köpmansgatan 22, Bromölla 16.30 Rosenkransbön (under fastetiden ersätts

Läs mer

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan 1 Vi ber under fastan Bibelläsning och Bön under 8 veckor 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan Bibelläsning och bön under fastan 2015 2 Fastan en tid för omvändelse bön och eftertanke. Sedan 300-talet

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

NI SKA ÄLSKA VARANDRA

NI SKA ÄLSKA VARANDRA FEMTE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (28 APRIL 2013) NI SKA ÄLSKA VARANDRA Tidsram: 20-25 minuter. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra Joh 13:31 33a, 34 35 När Judas hade gått ut från salen där Jesus

Läs mer

Kors och kärlek. Nr 4 i serien Kristusvägen

Kors och kärlek. Nr 4 i serien Kristusvägen Kors och kärlek Nr 4 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet KORSET När man går in i en kyrka ser man ofta ett kors över altaret eller på något annat ställe i kyrkorummet. Korset är en symbol för Jesu

Läs mer

E. Dop i församlingens gudstjänst

E. Dop i församlingens gudstjänst E. Dop i församlingens gudstjänst Om dop och förberedelse av dop, se formuläret Barndop (1 A). När dopet förrättas i församlingens gudstjänst (högmässa, gudstjänst, veckomässa, familjemässa) fogas nedanstående

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Alternativa inledningsord till familjemässan

Alternativa inledningsord till familjemässan Alternativa inledningsord till familjemässan Efter tilltalet presenteras dagens och gudstjänstens speciella karaktär. 1. Vi har blivit döpta till Guds barn. Som en stor familj har vi kommit inför Gud.

Läs mer

Sankt Mikaels Katolska Församling Växjö

Sankt Mikaels Katolska Församling Växjö Sankt Mikaels Katolska Församling Växjö Församlingsbrev Påsken 2010 1 Kyrkoherdens påskhälsning De tre påskdagarna världshistorien förändras Vi närmar oss snabbt kyrkoårets absoluta höjdpunkt som kallas

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Sjätte Påsksöndagen - år A

Sjätte Påsksöndagen - år A 645 Sjätte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja. Inledning 'Jag skall inte

Läs mer

8 söndagen under året år A

8 söndagen under året år A 933 8 söndagen under året år A Ingängsantifon (jfr Ps 18:19-20) Herren är mitt stöd, han har fört mig ut på en rymlig plats, han har räddat mig, ty han har behag till mig. Inledning I början av denna heliga

Läs mer

Dopgudstjänst så här går det till

Dopgudstjänst så här går det till Dopgudstjänst så här går det till Ni har bokat tid för dop i vår kyrka. Här kan ni inför dopsamtalet gå igenom hur en dopgudstjänst brukar gå till. Psalmer samtalar vi om på dopsamtalet, där vi kommer

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. Förbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar och bör utformas i enlighet med situationens krav. Det fullständiga

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Första söndagen i Advent Lars B Stenström

Första söndagen i Advent Lars B Stenström 111127 Första söndagen i Advent Lars B Stenström Predikotexter: Matteusevangeliet 21:1-9 och Lukasevangeliet 4:16-22 Jag har varit på studiebesök på Kvinnerstaskolan i veckan och sett miniåsnan Lilleman!

Läs mer

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön 75 Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Jfr Jes 45:8 Dryp, ni himlar därovan, och må skyarna låta rättfärdigheten strömma ner. Må jorden öppna sig och dess frukt bli Frälsaren. Inledning Adventstiden

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna Tänd ett ljus Vi är så glada

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

S:t Eskils Katolska församling

S:t Eskils Katolska församling S:t Eskils Katolska församling Månadsbladet Maj 2010 Välkommen till S:t Eskils Katolska Församling Den heliga mässan firas i regel varje dag kl. 18.30, utom torsdagar, och fredagar firas mässan kl.12.00.

Läs mer

23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön

23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön 1247 23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (Ps 119:137, 124) Herre, du är rättfärdig, och dina domar är rättvisa. Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. Inledning Vi församlas

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. örbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. ormuläret kan användas i tillämpliga delar i enlighet med situationens krav. På ett bord som är täckt med en

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

Första söndagen i fastan - år A

Första söndagen i fastan - år A 277 Första söndagen i fastan - år A Ingångsantifon (jfr Ps 91:15-16) När han åkallar mig, skall jag svara honom. Jag är med honom i nöden. Jag skall rädda honom och låta honom bli ärad. Jag skall mätta

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B 171 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

ANSGAR BOTVID 2/2011 FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING

ANSGAR BOTVID 2/2011 FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING ANSGAR BOTVID 2/2011 FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING VÄRLDSUNGDOMSDAG MADRID 2011 2 Kyrkoherde Björn Göransson KÄRA FÖRSAMLING Som alla vet har det i vårt grannland Norge skett mycket

Läs mer

A. När en närstående har dött

A. När en närstående har dött A. När en närstående har dött Andakt när en närstående har dött hålls på begäran av den avlidnas anhöriga. Den kan hållas i sjukhusets kapell, i patientrummet i hemmet. På ett bord, som täckts av en vit

Läs mer

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste.

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. 805 2 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 66:4) Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. Inledning Redan sedan en vecka tillbaka har 'Tiden

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Psalm Inledningsord Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att rädda oss från det onda. Genom dopet föder han

Läs mer

FÖRSAMLINGSBREV PÅSKEN 2012 JAG HAR KOMMIT FÖR ATT DE SKAL HA LIV LIV I ÖVERFLÖD

FÖRSAMLINGSBREV PÅSKEN 2012 JAG HAR KOMMIT FÖR ATT DE SKAL HA LIV LIV I ÖVERFLÖD FÖRSAMLINGSBREV PÅSKEN 2012 JAG HAR KOMMIT FÖR ATT DE SKAL HA LIV LIV I ÖVERFLÖD (JOHANNES EVANGELIET 10:10) Kyrkoherdens påskhälsning: Via dolorosa Oftast kallar vi den för "korsvägen" (via crucis) eller

Läs mer

Vilket namn har ni gett ert barn? Förälder svarar. Någon av följande böner leds av förälder eller annan anhörig:

Vilket namn har ni gett ert barn? Förälder svarar. Någon av följande böner leds av förälder eller annan anhörig: Dopgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD PSALM INLEDNINGSORD I dopet för Gud oss samman med Jesus Kristus och ett liv tillsammans med honom. Det gör Gud med detta/dessa barn/dig/er som idag ska döpas.

Läs mer

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 FIKONTRÄDET Liknelsen om fikonträdet som inte bar frukt Och han gav dem denna liknelse: En man hade ett fikonträd i sin

Läs mer

PALMSÖNDAGEN PALMSÖNDAGEN (ÅR C) (24 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter.

PALMSÖNDAGEN PALMSÖNDAGEN (ÅR C) (24 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. PALMSÖNDAGEN (ÅR C) (24 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. PALMSÖNDAGEN Evangelium vid procession: Luk 19,28-40 Evangelium: Luk 22,14-23:56 (kortare: Luk 23:1-49) (Det är för långt för att tas med här,

Läs mer

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen.

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Equmeniakyrkan är en ung kyrka i Sverige med en nästan 200-årig historia. Tillsammans med miljarder kristna över hela

Läs mer

SÅ ÄLSKADE GUD VÄRLDEN

SÅ ÄLSKADE GUD VÄRLDEN SÅ ÄLSKADE GUD VÄRLDEN HELIGA TREFALDIGHETS DAG (ÅR A) (15 JUNI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Joh 3:16-18 Vad Jesus berättar för Nikodemus Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de

Läs mer

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus KRISTENDOMEN Grundare: Jesus Världens största religion med minst 2 miljarder troende. Utvecklades som en egen religion ur judendomen ungefär mellan åren 40-100 e Kr. I länderna som lyser lila är mer än

Läs mer

JEsUs På HärLiGHEtENs BErG

JEsUs På HärLiGHEtENs BErG JEsUs På HärLiGHEtENs BErG ANDRA SÖNDAGEN I FASTA (ÅR C) (21 FEBRUARI 2016) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36 Jesus på härlighetens berg Ungefär en vecka senare tog han med sig Petrus och Johannes och

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son...

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son... 1381 30 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 105:3-4) Gläd er av hjärtat, ni som söker Herren. Fråga efter Herren och hans makt, sök hans ansikte ständigt. Inledning Liksom tullindrivaren

Läs mer

Man kan sjunga t.ex. en av följande psalmer: 240, 242, 244, 521 eller 522. Inledande välsignelse och växelhälsning

Man kan sjunga t.ex. en av följande psalmer: 240, 242, 244, 521 eller 522. Inledande välsignelse och växelhälsning C. Gravläggning Detta formulär kan användas när gravläggningen inte sker på samma ort som jordfästningen. ormuläret kan användas också vid nedläggning av urna och i tillämpliga delar då man har en välsignelse

Läs mer

Ordning för begravningsgudstjänst

Ordning för begravningsgudstjänst Ordning för begravningsgudstjänst Klockringning Musik Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/ eller vokalmusik kan utföras. Därefter kan prästen säga följande eller

Läs mer

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus KRISTENDOMEN Grundare: Jesus Världens största religion med minst 2 miljarder troende. Utvecklades som en egen religion ur judendomen ungefär mellan åren 40-100 e Kr. I länderna som lyser lila är mer än

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Gudstjänst på julaftonen

Gudstjänst på julaftonen Gudstjänst på julaftonen Julaftonens gudstjänst firas på eftermiddagen. Om julaftonen är en söndag kan gudstjänsten firas som församlingens huvudgudstjänst. I Inledning 1. Ingångspsalm Psalmen kan ersättas

Läs mer

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping Biskop Anders predikan Den Heliga Familjens Fest 30 december 2013 S:t Olai, Norrköping På juldagen firade vi med stor glädje att Gud har blivit människa för vår skull. Idag på söndagen efter jul firar

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A 165 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

KRISTUS ÄR VÅR KUNG KRISTUS KONUNGENS DAG (ÅRGÅNG A) 23 NOVEMBER 2014

KRISTUS ÄR VÅR KUNG KRISTUS KONUNGENS DAG (ÅRGÅNG A) 23 NOVEMBER 2014 KRISTUS ÄR VÅR KUNG KRISTUS KONUNGENS DAG (ÅRGÅNG A) 23 NOVEMBER 2014 Tidsram: 20-25 minuter. Matt 25:31-46 Människosonens dom När Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar,

Läs mer

Hur blir man kristen? Christian Mölk

Hur blir man kristen? Christian Mölk Hur blir man kristen? Christian Mölk 1. Guds avbild Gud skapade ursprungligen människan som sin avbild. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro

Läs mer

JESUS FREStAS FÖRSTA SÖNDAG I FASTAN (ÅR C) (14 FEBRUARI 2016) Tidsram: minuter. Luk 4:1-13 Jesus frestas

JESUS FREStAS FÖRSTA SÖNDAG I FASTAN (ÅR C) (14 FEBRUARI 2016) Tidsram: minuter. Luk 4:1-13 Jesus frestas JESUS FREStAS FÖRSTA SÖNDAG I FASTAN (ÅR C) (14 FEBRUARI 2016) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 4:1-13 Jesus frestas Jesus återvände från Jordan uppfylld av helig ande, och ledd av Anden var han fyrtio dagar

Läs mer

12 söndagen 'under året' - år A

12 söndagen 'under året' - år A 1013 12 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (Ps 28:8-9) Herren är sitt folks starkhet, och ett frälsningens värn är han för sin Smorde. Herre, fräls ditt folk och välsigna din arvedel, och var

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

Er kyrkoherde P. Zdzislaw Lepper SDB

Er kyrkoherde P. Zdzislaw Lepper SDB Nr 02 [ 06 ] /2014 2 GUDS FÖDELSES HELG I VÅRA HJÄRTAN Då jorden täcks av ett snötäcke och då kölden känns mer och mer, riktar vi våra tankar mot den stundande Julen. Hur många Jular har vi inte upplevt

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Här är det fest I advent Sång vid ljusbäraren Vi är så glada Marias advent Andra söndagen i advent

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

32 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 88:3) Låt min bön komma inför ditt ansikte, Herre, böj ditt öra till mitt rop.

32 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 88:3) Låt min bön komma inför ditt ansikte, Herre, böj ditt öra till mitt rop. 1407 32 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 88:3) Låt min bön komma inför ditt ansikte, Herre, böj ditt öra till mitt rop. Inledning Långsamt närmar vi oss kyrkoårets slut. Och allt oftare

Läs mer

C. När någon har avlidit

C. När någon har avlidit C. När någon har avlidit Andakt enligt detta formulär hålls på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med en vit

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas?

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas? Predikotext: Sak 9:9-10; Matt 21:1-11 Adventstiden är en härlig och speciell tid av året. Det märks på många sätt. När det är som mörkast ute tänder vi upp mängder av stjärnor och ljusstakar. Vi förbereder

Läs mer

Varför tror du att de flesta människor inte känner Gud personligen?

Varför tror du att de flesta människor inte känner Gud personligen? En Personlig Gud 1 Gu T de Jo Gu D de Jo 1Gud älskar dig och Han skapade dig för att du skall lära känna honom personligen Gud älskar dig Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att

Läs mer

JESUS FREStAS. Tidsram: 20-25 minuter. Mark Luk 4:1-13 1: 12-15 Jesus frestas

JESUS FREStAS. Tidsram: 20-25 minuter. Mark Luk 4:1-13 1: 12-15 Jesus frestas FÖRSTA SÖNDAGEN FöRStA I FASTAN SöNDAGEN (ÅRGÅNG I FAStAN B) 22 FEBRUARI (år C) (17 FEBRUARI 2015 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Mark Luk 4:1-13 1: 12-15 Jesus frestas JESUS FREStAS Jesus återvände från

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Kvällsgudstjänst på alla helgons dag

Kvällsgudstjänst på alla helgons dag Kvällsgudstjänst på alla helgons dag Vid kvällsgudstjänsten på alla helgons dag minns man under förbönen dem som dött i tron på Kristus och särskilt de församlingsmedlemmar som har avlidit under året.

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Här är det fest I advent Sång vid ljusbäraren Vi är så glada Juldagen Jesu födelse Julsång På natten

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson drsppens påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson Skärtorsdagen Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Joh.6:56 Ta emot syndernas förlåtelse!

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

2. Inledande välsignelse och växelhälsning

2. Inledande välsignelse och växelhälsning Mässa på askonsdagen Man kan också fira gudstjänst utan nattvard. I detta fall kan moment 5 (Kyrie) i askonsdagens mässa utelämnas. Askkorset tecknas med fin aska som blandats i vatten. I Inledning 1.

Läs mer

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen.

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Dop av barn Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Präst medhjälpare kan framföra en hälsning med egna ord. Psalm Inledningsord och tackbön P I Faderns och Sonens och

Läs mer

JEsUs På HärLiGHEtENs BErG

JEsUs På HärLiGHEtENs BErG JEsUs På HärLiGHEtENs BErG ANDRA SÖNDAGEN I FASTAN (ÅRGÅNG B) 1 MARS 2015 Tidsram: 20-25 minuter. Mark Luk 9: 9:2-10 28-36 Jesus på härlighetens bergjesus på härlighetens berg Sex Ungefär dagar en senare

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Kristendomen. Mikael C. Svensson

Kristendomen. Mikael C. Svensson Kristendomen Mikael C. Svensson Jesus Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Maria och Josef kan inte få barn. Ängeln Gabriel visar sig för Maria och säger att hon ska föda guds son. Jesus

Läs mer

1. Psalm 2. Inledande välsignelse

1. Psalm 2. Inledande välsignelse 6 Bikt 191 I den enskilda bikten kan man bekänna sin skuld eller någon särskild synd och få avlösning. Bikten kan tas emot av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. Om bikt och själavård

Läs mer

A. Förbön för sjuka. 1. Psalm. T.ex. psalm 270:1 5, 390 eller 400. Inledande välsignelse och växelhälsning

A. Förbön för sjuka. 1. Psalm. T.ex. psalm 270:1 5, 390 eller 400. Inledande välsignelse och växelhälsning A. örbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. ormuläret kan följas i tillämpliga delar. Vid smörjelsen används t.ex. olivolja. På ett bord som är täckt

Läs mer

2 Kära församlingsmedlemmar! Jag hälsar alla hjärtligt med den traditionella Kristushälsningen: Lovad vare Jesus Kristus!

2 Kära församlingsmedlemmar! Jag hälsar alla hjärtligt med den traditionella Kristushälsningen: Lovad vare Jesus Kristus! Nr 01/2012 2 Kära församlingsmedlemmar! Jag hälsar alla hjärtligt med den traditionella Kristushälsningen: Lovad vare Jesus Kristus! Från och med den 1 januari 2012 utgör vi tillsammans en ny församling

Läs mer

S:t Botvids Katolska Församling i Fittja Nr 1 [ 09 ] 2016

S:t Botvids Katolska Församling i Fittja Nr 1 [ 09 ] 2016 Församlingsblad S:t Botvids Katolska Församling i Fittja Nr 1 [ 09 ] 2016 Kyrkoherdens Inledningsord Kära församlingsmedlemmar! År 2012, enligt biskop Anders Arborelius beslut, bildades vår församling

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

Vi ber under fastan. Bibelläsning och bön från askonsdagen till annandag påsk 5 mars 21 april 2014 Kyrkan vid Brommaplan

Vi ber under fastan. Bibelläsning och bön från askonsdagen till annandag påsk 5 mars 21 april 2014 Kyrkan vid Brommaplan Vi ber under fastan Bibelläsning och bön från askonsdagen till annandag påsk 5 mars 21 april 2014 Kyrkan vid Brommaplan 1 Bibelläsningsplan för fastan 2014 I år följer vi evangelisten Johannes berättelse

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat K J S King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat www.nyatestamentet.nu Kapitel 1 1 Det som var från begynnelsen, som vi har hört, som vi har sett

Läs mer