EXPORTKOMPETENS SKÅNE. Stärk konkurrenskraften och öka exporten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXPORTKOMPETENS SKÅNE. Stärk konkurrenskraften och öka exporten"

Transkript

1 EXPORTKOMPETENS SKÅNE Stärk konkurrenskraften och öka exporten

2 Skånska företag borde kunna exportera betydligt mer. Det skulle vara bra för företagen, arbetsmarknaden och hela den skånska ekonomin. Detta var utgångspunkten för en satsning på utbildning och internationell aktivitet som kom att kallas Exportkompetens Skåne. När projektet avslutats kan vi se tillbaka på många positiva förändringar och mycket som fler kan ha nytta och användning av. Låt den här broschyren inspirera till fler steg framåt. Världen väntar på oss! 2

3 Stärk Skåne genom ökad export Under två och ett halvt år har Näringsliv Skåne tillsammans med Invest in Skåne genomfört projektet Exportkompetens Skåne. Syftet var att stärka konkurrenskraften hos små och medelstora företag och deras anställda. Projektet finansierades av Europeiska socialfonden och omfattade cirka 500 medarbetare på 14 skånska företag. Ytterligare nästan 160 företag deltog i projektets internationella del därav cirka 100 i exportrelaterade utbildningar och cirka 60 i mässaktiviteter. Projektet avslutades våren Exportkompetens Skåne bygger på en modell med fyra moment: BEHOVSANALYS Bestående av två delar: den ena belyser det skånska exportläget i allmänhet och den andra identifierar företagsspecifika behov. KOMPETENS- UTVECKLING Detta moment innehåller utbildningar som baseras på företagens behov samt en analys av hur de kan lyfta sin export. FÖRÄNDRINGSLEDNING Utbildning som stärker företagens ledare och hjälper dem se exportsatsningen som en förändring genom att engagera alla nivåer inom företaget. INTERNATIONELLA AKTIVITETER Knyter ihop säcken: kompetensen prövas genom medverkan på en internationell mässa. Inkluderar bland annat förbokade möten, nätverksbyggande, omvärldsbevakning och trendspaning. Skåne har en alarmerande låg exportandel, men projektet visar att man kan nå ganska dramatiska effekter med begränsade insatser i form av riktad utbildning. Den här broschyren beskriver därför projektets delar lite närmare. Du får också möta företrädare för några av företagen: varför deltog de, hur gick det, hur går de vidare och hur kan du använda dig av deras erfarenheter? 3

4 4 BEHOVSANALYS

5 Goda förutsättningar för ökad export Jämfört med många andra regioner i Sverige har Skåne en påfallande låg exportandel cirka 8 procent trots en befolkningsandel på 13 procent. Projektet Exportkompetens Skåne inleddes därför med en analys för att skapa en tydligare bild av läget: vilka företag kan stärka sin export? vilka individer kan förbättra sin position i företagen och på arbetsmarknaden genom utbildning i exportfrågor och verksamhetsutveckling? och vilka utbildningar är det som kan lyfta dem? Analysen fick två delar. Den första var en makroanalys, som kartlade vilka hinder, möjligheter och behov av kompetensutveckling som finns för små och medelstora företag i Skåne. Den andra delen var en mikroanalys, som identifierade de deltagande företagens specifika behov för att kunna lyckas med en exportsatsning. Kartläggningen visade bland annat att fem procent av skånska företag redan exporterar och att de ser positivt på möjligheterna att öka sin utlandsförsäljning. Och för att lyckas är det framför allt information de vill ha: om specifika länder och marknader, finansiering, marknadsföring och försäljning samt kontakter och nätverk, finansiellt stöd för mässdeltagande samt exportkrediter Analysen var en av utgångspunkterna för att prioritera bland en mängd möjliga insatser för företagen och deras anställda och för att skapa en palett av kompetensutveckling, förändringsledning och internationella aktiviteter som sedan kom att bilda Exportkompetens Skåne och dess utbud. DELTAGANDE FÖRETAG Web Manuals Sweden AB Web Manuals Sweden AB grundades för två år sedan och digitaliserar manualer för flygindustrin. Kunderna finns bland små och medelstora flygbolag och redan från början hade man ett internationellt fokus. I dag finns kunderna i Skandinavien, Europa och Mellanöstern, och bolaget hjälper dem att skriva och distribuera sina operationella och tekniska manualer. Web Manuals har det senaste året dubblat antalet medarbetare och är nu tio man. Samtidigt har kundstocken vuxit från tio till trettio bolag. Omsättningen 2013 var 5,7 miljoner kronor. Intervju Martin Lidgard, VD Web Manuals Sweden AB 5

6 Foto: Alexandra Werder Hallonkvist Den behovsanalys som inledde projektet gav flera insikter. Martin Lidgard, VD Web Manuals Sweden AB 6

7 STRATEGI OCH UTBILDNING GÅR HAND I HAND Mycket tidigt i bolagets utveckling insåg vi att vi behövde hjälp med att skapa en struktur och en strategi för att kunna växa internationellt. Den svenska marknaden är ju mycket begränsad. Arbetet med den nödvändiga exportstrategin hade vi alltså redan inlett när vi kom i kontakt med Exportkompetens Skåne och den kompetensutveckling som erbjöds här. Den behovsanalys som inledde projektet gav flera insikter. Framför allt förstod vi att vi nu behövde utveckla ledarskapet för att kunna ta vara på de starka förutsättningar som finns för tillväxt i bolaget. Ledarskapsutbildningen var viktig inte minst för att vi växer så snabbt. Vi har nyss dubblat personalstyrkan och har nu medarbetare från Sverige, Danmark, Australien, Spanien och Jordanien, och det krävs en hel del för att skapa ett väl fungerande team av denna ganska heterogena skara. Dessutom reser vi väldigt mycket, vilket i sig ställer krav på smidiga rutiner och ett tydligt ledarskap. Vi behövde också bli bättre i allt sådant som krävs för att arbeta på en internationell marknad: språk, kultur och säljmetodik. Slutligen är kunder som flygbolag extremt kvalitetsmedvetna: kvalitetschefer, flygchefer och teknikchefer. Därför behövde vi en kvalitetsutbildning för att stödja den planerade kvalitetscertifieringen utifrån ISO 9001-standarden. Stora framgångar och behov av mer Det är lite tidigt att göra en slutlig analys av hur Exportkompetens Skåne har påverkat bolaget och vår förmåga att exportera. Men det är ingen tvekan om att den har haft ett enormt genomslag hos oss inte minst när det gäller att bygga en välfungerande organisation som är förberedd för vidare tillväxt. Och vi kan redan nu konstatera att satsningen på kvalitetscertifieringen blev en stor framgång. Vi är nu certifierade enligt ISO 9001 och går nu vidare genom att genomföra ytterligare två ISO-certifieringar: för IT-säkerhet och produktutvecklingsmetodik. I övrigt har Exportkompetens Skåne bekräftat det vi insåg mycket tidigt: att utbildningsbehovet är kontinuerligt. Och att strategifrågorna är helt avgörande för bolagets framgång. Att ta hjälp av den expertis som finns är därför kanske det viktigaste råd som jag kan ge till andra. 7

8 KOMPETENS- UTVECKLING 8

9 Utbildning stärker individer och företag Utbildningens betydelse för Exportkompetens Skåne är tydlig redan i projektets namn. Utbildning av medarbetarna stärker de deltagande företagen och ökar deras konkurrenskraft och möjligheter på den internationella arenan. Deltagarna erbjöds därför utbildningar inom tre huvudområden: konkreta verktyg som individerna kan använda direkt i exportsammanhang ämnen som affärsengelska, affärskultur i andra länder, kundvård, kommunikation i sociala medier, mässförberedelser, exportförsäljning samt information om regler och lagstiftning, mutor och bestickning. Dessa utbildningar hölls gemensamt. ledarskapsprogram för att lyfta kompetensen hos deltagande chefer och ledare. företagsspecifika utbildningar, anpassade efter de deltagande företagens olika förutsättningar för att nå exportmarknaden, i ämnen som exportanalys, certifiering, kvalitetssäkring och effektivisering av arbetsprocesser. DELTAGANDE FÖRETAG YSB AB Ystad Saltsjöbad är ett spa- och konferenshotell som fick nya ägare Sedan dess har det utvecklats från trevligt hotell vid vattnet till en året runt-destination för både nationella och internationella gäster. Omsättningen har under samma tid ökat från 50 till 145 miljoner, och personalen har gått från 40 till 124 heltidsanställda och med totalt 220 personer på lönelistan. Intervju med Anders Nilsson, VD och delägare, YSB AB s Scandi Candy AB Scandi Candy gör godis: gjuter gelé och extruderar lakrits, dvs. pressar massan i långa band som sedan behandlas vidare. Scandi Candy startades 2002 och har i dag ett tiotal anställda. De senaste åren har både omsättning och export ökat kraftigt, och vid senaste bokslutet vid halvårsskiftet 2013 var omsättningen 15 miljoner och exportandelen 6 procent. Ett halvår senare hade omsättningen ökat med 30 procent och exporten fördubblats. Intervju med Lars Pålsson, VD Scandi Candy s

10 Foto: Alexandra Werder Hallonkvist För att lyckas behövde vi utbildningar och ett program utvecklat just för oss. Anders Nilsson, VD och delägare, Ystad Saltsjöbad AB 10

11 TRÄNING FÖR MÄSTERSKAP Vi valde att delta i Exportkompetens Skåne eftersom Danmark är vår näst viktigaste marknad. Nu ville vi ut i världen och synas ännu mer, och när den här möjligheten dök upp så stämde det alltså perfekt med vår egen plan. Fast ska man vara ärlig så importerar vi snarare än exporterar. Vi vill ha hit folk. För att lyckas behövde vi utbildningar och ett program utvecklat just för oss. Vi kallar det Mästarnas mästare. Idén är vår egen, och inspirerades av TV-serien med samma namn. Konceptet bygger på att ta hit de bästa i branschen och att träna i vår egen miljö, så att det blir skarpt på riktigt. Man kan beskriva det som ett tillämpat best practice. Vi plockade alltså hit de bästa människorna i branschen, och så tränade de oss på plats med de andra i gruppen som åskådare. Detta har vi gjort inom spa, reception, försäljning och restaurang. Mästarna har följt oss och sett hur vi gör och sedan tränat oss på individbasis. Genom att studera varandra så här kunde vi se både brister och styrkor hos varandra och tillsammans med träningen med mästaren ta våra egna insatser en nivå högre än tidigare. Självklart har utbildningsinsatsen redan förändrat hur vi jobbar. Vi är i upplevelsebranschen, och det spelar ingen roll hur bra anläggningen är om inte medarbetarna jobbar enligt våra serviceguidelines och gästerna känner sig sedda. Mästarnas mästare har bidragit till att vi kunnat stärka vår marknadsandel i Danmark och att antalet danska gäster har ökat. Under 2013 ökade vi antalet danska gäster med fyra procent mot året innan, dvs. fyllde cirka sex fler av våra sammanlagt 140 rum med danska gäster varje dag. Vi fortsätter enligt samma modell även sedan Exportkompetensprojektet avslutats. Till detta kommer också en fortsatt satsning på att vara närvarande i både konventionella medier som tidningar och magasin och i sociala medier. Det gäller att synas, och genom sociala medier får vi hjälp också av våra många nöjda gäster att göra det. Det är nog också mitt bästa råd till andra företagare: se till synas med ditt varumärke, visa att ni kan leverera, helst överleverera, och utnyttja de nya möjligheter att visa upp er som sociala medier erbjuder. 11

12 Foto: Alexandra Werder Hallonkvist Nu fortsätter vi på den inslagna vägen. Lars Pålsson, VD Scandi Candy 12

13 DUBBLADE EXPORTEN PÅ ETT HALVÅR Uppenbarligen gör vi någonting rätt, och deltagandet marknaden där, hur stor andel av den har den aktuella i Exportkompetens Skåne har bidragit till framgången. grossisten, och hur stor andel av deras försäljning ska Samtliga medarbetare på företaget har deltagit i utbildningar framför allt i affärsengelska, ledarskap och motparten, se hur det ser ut, ta referenser på dem och våra produkter ha. Och så bör man naturligtvis besöka mässteknik alltsammans sådant som kan komma till deras betalningsförmåga etc. god användning i exportsammanhang. Det här är egentligen en ganska enkel övning, men Att gå sådana här kurser tillsammans med andra den kan vara av avgörande vikt för att kunna skriva ett företag gav oss dessutom tillgång till insikter om vad bra avtal med motparten om vad de ska prestera. Annars man ska göra och vad man ska undvika i export- finns risken att de tar in dina produkter, med ensamrätt, sammanhang. Vi kunde helt enkelt lära oss av deras bara för att ingen annan ska kunna göra det. I början, när erfarenheter, på både gott och ont. Jag tror i och för sig man är liten och oerfaren, är det lätt att bli smickrad när inte att vi gör så mycket annorlunda efter utbildningarna. man får en uppmärksamhet som kan vara svår att värdera. Däremot gör vi det mer, och bättre! Framför allt har vi Nu fortsätter vi på den inslagna vägen. Vi var på en bättre struktur i arbetet med att välja samarbetspartners. ytterligare en mässa så sent som i januari i år och har Det är också där som jag skulle kunna ge andra ett många bra kontakter därifrån. Dem ska vi bearbeta nu, råd: var noga när ni väljer partners utomlands. För oss och jag hoppas att vi ska kunna dubbla vår export igen handlar det nästan uteslutande om grossister, och då det närmaste året. gäller det att göra sin hemläxa: hur stor är den totala 13

14 14 FÖRÄNDRINGS- LEDNING

15 Förändrat beteende kräver förändrande ledarskap Att se export som en förändring och på samma gång få med sig hela företaget, på alla nivåer, kräver ett omtag i ledarskap. Förändringsledning kom därför att bli ett viktigt och grundläggande steg i modellen vägen mot ökad exportmognad. Det omedelbara syftet var naturligtvis att stimulera utvecklingen av företagen och deras exportansträngningar. Förändringsledningen bidrog till att stärka kopplingen mellan medarbetarnas kompetensbehov och företagets mål och visioner och göra den tydlig för alla och därmed skapa delaktighet och engagemang. Utbildningen riktades till de personer som har störst möjlighet att initiera och påverka förändring, dvs. dess ledare: VD, marknadschef etc. Varje företag fick också utse flera deltagare, dels för att minska belastningen på den enskilde, dels för att säkra tillgången till förändringsledare även om någon skulle falla ifrån. Genom att utveckla medarbetare, arbetssätt, organisation och struktur blir företaget konkurrenskraftigare. Inledningsvis handlar det om att utveckla medarbetarnas förmåga att ta in och värdera intryck, både interna och externa. Men hävstångseffekten kommer när man förmår att omsätta allt detta i nya sätt att tänka och agera som accepteras av alla. Målet är en strategisk samsyn där alla medarbetare koncentrerar sina krafter på de parametrar som är viktigast för att föra arbetet framåt. En avgörande del i utbildningen i förändringsledning var erfarenhetsutbytet mellan deltagarna. Andra viktiga moment gällde kvalitetssäkring av kompetensutvecklingen och fokuset på långsiktig utveckling av exporten. En förutsättning för detta är att arbetet med förändringsledning löper parallellt med den ordinarie verksamheten och så småningom också integreras i denna. På så vis blir förändringsarbetet en naturlig och kontinuerlig ingrediens i verksamheten. DELTAGANDE FÖRETAG Johpomek AB Johpomek konstruerar, utvecklar och tillverkar stålrörsmöbler till skolor, kontor och offentliga miljöer. Företaget etablerades 1977 och finns i Osby i norra Skåne. Omsättningen är cirka 50 miljoner och man har 38 anställda. Bolaget är privatägt i andra generationen, och namnets första halva bygger på initialerna i grundarnas namn. Intervju med Maria Rimborg Sahlin, ekonomichef Johpomek AB. 15

16 Foto: Alexandra Werder Hallonkvist En påtaglig effekt av utbildningen är att ledningsgruppen har börjat arbeta annorlunda. Maria Rimborg Sahlin, ekonomichef Johpomek AB 16

17 LEDARSKAPET Förändringsledning är väldigt viktig av det enkla skälet att allting förändras hela tiden: omgivning, kunder, leverantörer, regler, användning av de produkter man och hur det kanstärka vårt arbete. tillverkar allt. Och den som då inte hänger med och förändrar sin verksamhet blir akterseglad. Att leda och att skapa en förändringskultur är en utmaning, och projektets utbildning i förändringsledning var värdefullt på flera olika sätt, inte minst genom mötet med de andra deltagarna. Här kunde vi lyssna på människor med goda och intressanta erfarenheter, vi kunde diskutera med dem och omsätta deras erfarenheter i vår egen praktik, i vår egen värld. Kraven på förändring är ju generellt, och finns i alla branscher, men vinklingarna är olika och det finns mycket att lära av varandra. Vi lärde oss inte så mycket nytt, men däremot förstärkte utbildningen de insikter vi redan hade och tog oss till en högre nivå. Vi är redan duktiga, och har medvetet jobbat med det här sedan Vi är medvetna om vikten av tydliga mål och bra, konkreta strategier, och om att kommunicera dem till människorna runt omkring oss. Det är ju när man får med sig organisationen, och får den att förstå varför man ska förändras, som det kan bli kraft i förändringen i stället för det motstånd VIKTIGT I FÖRÄNDRINGSTIDER som ofta är den naturliga första reaktionen. I projektet har vi lärt oss mer av tekniker för hur man gör det här, En påtaglig effekt av utbildningen är att ledningsgruppen har börjat arbeta annorlunda. I dag sätter vi upp tydligare mål på både kort och lång sikt. Genom att strukturera för oss själva blir vi tydligare också i vår kommunikation. Man skulle också kunna uttrycka det så här: vi gör det inte annorlunda i dag men vi gör det tydligare och mer. Effekten är lite svår att bedöma eftersom vi har ett väldigt bra år bakom oss. Detta beror både på konjunktur och på kunder, men självklart också på vårt eget agerande. Vi har en väl fungerande organisation, produktion och produktutveckling och försöker hela tiden höja kompetensen i alla led. Det har gett resultat, och utbildningen i förändringsledning har helt tydligt bidragit till det. Lustigt nog kan man också säga att den här satsningen snarare minskat vår benägenhet att satsa på export. Vi har helt enkelt insett att den kräver mycket förändring, och där var vi nog lite naiva i förväg. Å andra sidan har vi fortfarande mer att hämta på vår befintliga hemmamarknad, och är framgångsrika där något som utbildningen i förändringsledning bidragit till. 17

18 18 Enterprise Europe Network är ett europeiskt nätverk som kostnadsfritt erbjuder stöd och service till små och medelstora företag. Nätverket representeras av drygt 600 organisationer i 54 länder.

19 Internationella mässor porten till exportkunderna De internationella aktiviteterna är själva idén med Exportkompetens Skåne. Det är på mässorna som de deltagande företagen faktiskt möter de kunder och partners som är förutsättningen för att skapa ökad export. Det är här de nya kunskaperna prövas i verkligheten. En lyckad mässaktivitet bygger på noggranna förberedelser, och framgången för deltagarna i Exportkompetens Skåne var ett kvitto på nyttan av att göra hemläxa i förväg. Förutom ett utökat kontaktnät och nya affärer ger mässbesöket värdefull information om utvecklingen i omvärlden, den egna branschen, konkurrenter och trender. Oavsett om man ställer ut eller besöker en mässa är förberedelserna lika viktiga. För att få full utväxling av deltagandet bör man redan i förväg utarbeta en strategi för besöket, ha koll på utställare och aktiviteter som seminarier och events samt förboka möten med befintliga och/eller potentiella kunder. Ett väl förberett mässbesök kan därmed ge den som vill exportera värdefull information om vad som krävs för att lyckas. Insikter från besök på internationella mässor kan exempelvis göra det möjligt att bättre anpassa sina produkter och tjänster till vad marknaden efterfrågar. Internationella aktiviteter var det fjärde och sista momentet i Exportkompetens Skåne-modellen. Mellan september 2012 och februari 2014 bidrog projektet till att totalt 67 skånska företag kunde delta på 15 internationella mässor. 11 av dem var deltagande projektföretag och resten regionala företag som man bjudit in till dessa aktiviteter. De flesta mässorna ägde rum i Europa, men några av de skånska företagen deltog på mässor även i Mellanöstern och Kina. Nästan tre fjärdedelar av de företag som deltog i en mässa deltog också i en arrangerad matchmaking. I förbokade möten träffade de potentiella affärspartners eller kunder, antingen genom mässan officiellt eller genom det europeiska nätverket Enterprise Europe Network som Invest in Skåne är värdorganisation för i Skåne. Företagen fick här möjlighet knyta kontakter som annars kan vara svåra att förverkliga. Genom denna samverkan såg man till att företagen kunde optimera sina mässbesök. Några av företagen anlitade också egna exportkonsulter i samband med mässbesöken. Viktigast av allt uppföljningen av alla kontakter! DELTAGANDE FÖRETAG INTERNATIONELLA AKTIVITETER Dinair AB Dinair AB tillverkar filter för luftrening i fastigheter, inom industrin samt för dammsugare. Dinair har tre fabriker i Sverige, i Svalöv, Kinna samt Horndal i Dalarna, och en fabrik i Lettland. Huvudkontoret ligger i Vadstena. Koncernen har 220 medarbetare och omsätter cirka 200 miljoner kronor. Intervju med Kent Petersson, affärsområdeschef, Dinair AB. 19

20 Foto: Alexandra Werder Hallonkvist Det allra bästa med projektet var konsulten som hjälpte oss med exportplanen. Kent Petersson, affärsområdeschef, Dinair AB 20

21 OFFENSIV Innan vi gick med i Exportkompetens Skåne hade vi bara direktförsäljning till kunder i Skandinavien. Men nu var det dags att ge sig ut aktivt i Europa, och för att klara det behövde vi en kompetenshöjning. Det allra bästa med projektet var konsulten som hjälpte oss med exportplanen. Det var väldigt värdefullt att få sitta öga mot ögon med honom och bolla våra tankar och frågor, och de goda erfarenheterna av detta gjorde att vi även började göra partnersökningar genom Enterprise Europe Network på utvalda marknader, och sedan engagerade vi en egen exportkonsult under en längre tid. Vi hade själva identifierat ett hundratal potentiella kunder som han ringde upp, dels för att få fram rätt namn att kontakta, dels för att bjuda in dem till den mässa i Tyskland där vi sedan ställde ut. För mig hade det varit omöjligt att hitta rätt kontaktpersoner. I Sverige svarar växeln på vem som ansvarar för filterinköp. Det gör de inte i Europa, så utan exportkonsulten hade vi inte kommit över tröskeln. Frågan är om vi ens hade kunnat se själva var tröskeln fanns. I september 2013 ställde vi ut på Schweissen & Schneiden-mässan i Essen. Det är en fackmässa för SATSNING PÅ MÄSSAN I TYSKLAND svetsutrustning som arrangeras vart fjärde år. Här deltar alla som bygger utrustning för branschen, medan vi var den enda filtertillverkaren. Vi vände oss alltså direkt till de andra utställarna de företag som vi vill ha som kunder och i huvudsak inte till mässans besökare. Varje morgon gick de andra utställarna förbi vår monter och vi fick många tillfällen att tala med dem och bjuda in dem för vidare samtal och demonstrationer. Och det visade sig vara en mycket framgångsrik strategi. Vi fick in ett 70-tal bra leads, långt över förväntan. Man ska komma ihåg att de flesta av de här företagen är stora, riktigt stora, organisationer där insäljningstiden kan vara upp till tre år, men vi har redan fått in ett par kunder som handlar löpande av oss. Ytterligare fem har fått prototyper, och så har vi hunnit skicka offerter till ett tiotal företag. Dessutom har vi fortfarande en lång lista med leads som vi bearbetar. Exportkompetens Skåne har gett oss direkta, konkreta resultat, och jag räknar med att effekterna ska bidra till att öka vår omsättning med 20 miljoner under Går det som planerat kommer vi att behöva anställa ytterligare 20 medarbetare för att hantera det. 21

22 PROJEKTET I SIFFROR 84 % hade identifierat sina kunders behov inför mässan. 81 % har fortsatt dialog med någon/några kontakter de fick i samband med mässan. 46 % fick ett konkret samarbete med ett utländskt företag/kontakt i samband med mässan. 73 % deltog i en anordnad matchmaking på mässan. 51 % anser att deltagandet i mässan gav minst en ny affär. 86 % uppger att företaget om två år fortfarande kommer ha nytta av mässan. 79 % anser att deltagandet på mässan har gett mer information om bransch och marknad. 82 % är nöjda med mässan i helhet. 81 % anser att företaget har stärkt sin konkurrenskraft genom deltagandet på mässan. 74 % är nöjda med utbildningarna. 62 % anser att utbildningarna har gett bättre möjligheter i framtida karriärer. 63 % kommer att ha nytta av utbildningarna inom två år. 67 % anser att utbildningarna har gett verktyg i det dagliga arbetet. 63 % anser att utbildningarna har gett ökad motivation och mer engagemang i arbetet. 60 % anser att utbildningarna har gett ökad förståelse för internationalisering (export). 22

23 REPRESENTERADE KOMMUNER Båstad Osby Höganäs Ängelholm Åstorp Klippan Örkelljunga Perstorp Hässleholm Östra Göinge Bromölla Helsingborg Bjuv Svalöv Höör Kristianstad Landskrona FÖRETAG I PROJEKTET Kävlinge Eslöv Hörby Apsis International AB Dinair AB EDP Consult AB Fire Safety Design AB Lomma Lund Burlöv Staffanstorp Sjöbo IXX IT-partner AB Johpomek AB Quadriga AB Qvesarum Byggnadsvård AB Rantzows Sport AB Scandi Candy AB Malmö Vellinge Svedala Trelleborg Skurup Ystad Tomelilla Simrishamn Stickybit AB Web Manuals Sweden AB Westerlins Maskinfabrik AB Ystad Saltsjöbad AB 23

24 Produktion: ID kommunikation Omslagsbild: Ulf Lindgren Exportkompetens Skåne Skånska företag har en alarmerande låg exportandel. Det var en av utgångspunkterna för projektet Exportkompetens Skåne som genomfördes Tanken var att stärka de deltagande företagens internationella konkurrenskraft genom att höja medarbetarnas kompetens. Tre år, fjorton företag, 15 internationella aktiviteter och över 500 utbildade individer senare har projektet nu nått hamn. Många steg har redan tagits ut på den internationella marknaden, men det finns plats för många, många fler. Läs här om processen, utfallet och några av deltagarnas erfarenheter. Världen väntar på oss! Vill du veta mer? Kontakta Alexandra Werder Hallonkvist, projektledare, Exportkompetens Skåne

Främja Kvinnors företagande. Projektrapport 2007 2010

Främja Kvinnors företagande. Projektrapport 2007 2010 Främja Kvinnors företagande Projektrapport 2007 2010 Fler framgångsrika företag! Kvinnors företagande bidrar till ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Statistik från Tillväxtverket visar att företag

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export - Fokus import och export - Mentor fokus import och export Innehåll Mentorskapsprogram med fokus på import och export 3 Utveckla ditt företag med en mentor 4 Varför mentorskap 5 Almi tipsar inför import

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden erfaren- & Insikter heter Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden Vi var med i projektet! LFC Malmö Försäkringskassan Målsättning

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Regional utveckling UTREDNINGSRAPPORT. Skånsk export En enkät- och intervjuundersökning i företag med årlig export som överstiger en miljon kronor

Regional utveckling UTREDNINGSRAPPORT. Skånsk export En enkät- och intervjuundersökning i företag med årlig export som överstiger en miljon kronor Regional utveckling UTREDNINGSRAPPORT Skånsk export En enkät- och intervjuundersökning i företag med årlig export som överstiger en miljon kronor 2000: Region Skåne, Näringslivsenheten Gudmundur Kristjansson

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 Jakten på den perfekta chefen Professor Rikard Larsson vet vad som gör

Läs mer

Slututvärdering av kraft Rapport 1:2005

Slututvärdering av kraft Rapport 1:2005 Slututvärdering av kraft Rapport 1:2005 2005-01-16 Per Odenrick, Annika Hall Inledning KrAft, ett av KK-stiftelsens expertkompetensprogram, är ett program för utveckling av små och medelstora företag.

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Innehåll. Varsågod! En GPS i utvecklingsdjungeln 5 Utveckling i småföretag en lönsam modell 6

Innehåll. Varsågod! En GPS i utvecklingsdjungeln 5 Utveckling i småföretag en lönsam modell 6 Innehåll Varsågod! En GPS i utvecklingsdjungeln 5 Utveckling i småföretag en lönsam modell 6 Kompetensutveckling, reflektion, Affärsutveckling och tillväxt = kraft 9 kraftprogrammet 10 627 företag i 101

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Landstingsservice sänkte kostnaderna med 22 procent sidan 6

Landstingsservice sänkte kostnaderna med 22 procent sidan 6 Ett nyhetsbrev om verksamhetsutveckling och kvalitet JANUARI 2007 Landstingsservice sänkte kostnaderna med 22 procent sidan 6 Kurser och seminarier 2 Kvalitetschefens roll och kompetens 4 Förbättringsprojekt

Läs mer

STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG

STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG Projekt Strategiskt styrelsearbete kompetensutveckling och kunskapsöverföring Projekt

Läs mer

ramtid Tele2 Axel Johnson SAAB VOLVO Positiva förebilder IKEA Goda exempel Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten

ramtid Tele2 Axel Johnson SAAB VOLVO Positiva förebilder IKEA Goda exempel Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten Möt fem av Sveriges ledande företag och läs om deras arbete för ökad jämställdhet och mångfald Tele2 VOLVO Axel Johnson Samtal Svenskt Näringsliv ramtid Goda

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB Tema: Rätt kompetens i företaget vad är det och hur behåller du den? Nr 1 maj 2011 Ett magasin från Combitech AB Rekrytering framför publik Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten

Läs mer

OMSORGSFULL OMSTALLNING

OMSORGSFULL OMSTALLNING ASTRA ZENECA FLYTTAR FORSKNING OMSORGSFULL OMSTALLNING EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET ASTRA ZENECA FLYTTAR FORSKNING OMSORGSFULL OMSTALLNING EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET COPYRIGHT 2015 TRR TRYGGHETSRÅDET

Läs mer