EXPORTKOMPETENS SKÅNE. Stärk konkurrenskraften och öka exporten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXPORTKOMPETENS SKÅNE. Stärk konkurrenskraften och öka exporten"

Transkript

1 EXPORTKOMPETENS SKÅNE Stärk konkurrenskraften och öka exporten

2 Skånska företag borde kunna exportera betydligt mer. Det skulle vara bra för företagen, arbetsmarknaden och hela den skånska ekonomin. Detta var utgångspunkten för en satsning på utbildning och internationell aktivitet som kom att kallas Exportkompetens Skåne. När projektet avslutats kan vi se tillbaka på många positiva förändringar och mycket som fler kan ha nytta och användning av. Låt den här broschyren inspirera till fler steg framåt. Världen väntar på oss! 2

3 Stärk Skåne genom ökad export Under två och ett halvt år har Näringsliv Skåne tillsammans med Invest in Skåne genomfört projektet Exportkompetens Skåne. Syftet var att stärka konkurrenskraften hos små och medelstora företag och deras anställda. Projektet finansierades av Europeiska socialfonden och omfattade cirka 500 medarbetare på 14 skånska företag. Ytterligare nästan 160 företag deltog i projektets internationella del därav cirka 100 i exportrelaterade utbildningar och cirka 60 i mässaktiviteter. Projektet avslutades våren Exportkompetens Skåne bygger på en modell med fyra moment: BEHOVSANALYS Bestående av två delar: den ena belyser det skånska exportläget i allmänhet och den andra identifierar företagsspecifika behov. KOMPETENS- UTVECKLING Detta moment innehåller utbildningar som baseras på företagens behov samt en analys av hur de kan lyfta sin export. FÖRÄNDRINGSLEDNING Utbildning som stärker företagens ledare och hjälper dem se exportsatsningen som en förändring genom att engagera alla nivåer inom företaget. INTERNATIONELLA AKTIVITETER Knyter ihop säcken: kompetensen prövas genom medverkan på en internationell mässa. Inkluderar bland annat förbokade möten, nätverksbyggande, omvärldsbevakning och trendspaning. Skåne har en alarmerande låg exportandel, men projektet visar att man kan nå ganska dramatiska effekter med begränsade insatser i form av riktad utbildning. Den här broschyren beskriver därför projektets delar lite närmare. Du får också möta företrädare för några av företagen: varför deltog de, hur gick det, hur går de vidare och hur kan du använda dig av deras erfarenheter? 3

4 4 BEHOVSANALYS

5 Goda förutsättningar för ökad export Jämfört med många andra regioner i Sverige har Skåne en påfallande låg exportandel cirka 8 procent trots en befolkningsandel på 13 procent. Projektet Exportkompetens Skåne inleddes därför med en analys för att skapa en tydligare bild av läget: vilka företag kan stärka sin export? vilka individer kan förbättra sin position i företagen och på arbetsmarknaden genom utbildning i exportfrågor och verksamhetsutveckling? och vilka utbildningar är det som kan lyfta dem? Analysen fick två delar. Den första var en makroanalys, som kartlade vilka hinder, möjligheter och behov av kompetensutveckling som finns för små och medelstora företag i Skåne. Den andra delen var en mikroanalys, som identifierade de deltagande företagens specifika behov för att kunna lyckas med en exportsatsning. Kartläggningen visade bland annat att fem procent av skånska företag redan exporterar och att de ser positivt på möjligheterna att öka sin utlandsförsäljning. Och för att lyckas är det framför allt information de vill ha: om specifika länder och marknader, finansiering, marknadsföring och försäljning samt kontakter och nätverk, finansiellt stöd för mässdeltagande samt exportkrediter Analysen var en av utgångspunkterna för att prioritera bland en mängd möjliga insatser för företagen och deras anställda och för att skapa en palett av kompetensutveckling, förändringsledning och internationella aktiviteter som sedan kom att bilda Exportkompetens Skåne och dess utbud. DELTAGANDE FÖRETAG Web Manuals Sweden AB Web Manuals Sweden AB grundades för två år sedan och digitaliserar manualer för flygindustrin. Kunderna finns bland små och medelstora flygbolag och redan från början hade man ett internationellt fokus. I dag finns kunderna i Skandinavien, Europa och Mellanöstern, och bolaget hjälper dem att skriva och distribuera sina operationella och tekniska manualer. Web Manuals har det senaste året dubblat antalet medarbetare och är nu tio man. Samtidigt har kundstocken vuxit från tio till trettio bolag. Omsättningen 2013 var 5,7 miljoner kronor. Intervju Martin Lidgard, VD Web Manuals Sweden AB 5

6 Foto: Alexandra Werder Hallonkvist Den behovsanalys som inledde projektet gav flera insikter. Martin Lidgard, VD Web Manuals Sweden AB 6

7 STRATEGI OCH UTBILDNING GÅR HAND I HAND Mycket tidigt i bolagets utveckling insåg vi att vi behövde hjälp med att skapa en struktur och en strategi för att kunna växa internationellt. Den svenska marknaden är ju mycket begränsad. Arbetet med den nödvändiga exportstrategin hade vi alltså redan inlett när vi kom i kontakt med Exportkompetens Skåne och den kompetensutveckling som erbjöds här. Den behovsanalys som inledde projektet gav flera insikter. Framför allt förstod vi att vi nu behövde utveckla ledarskapet för att kunna ta vara på de starka förutsättningar som finns för tillväxt i bolaget. Ledarskapsutbildningen var viktig inte minst för att vi växer så snabbt. Vi har nyss dubblat personalstyrkan och har nu medarbetare från Sverige, Danmark, Australien, Spanien och Jordanien, och det krävs en hel del för att skapa ett väl fungerande team av denna ganska heterogena skara. Dessutom reser vi väldigt mycket, vilket i sig ställer krav på smidiga rutiner och ett tydligt ledarskap. Vi behövde också bli bättre i allt sådant som krävs för att arbeta på en internationell marknad: språk, kultur och säljmetodik. Slutligen är kunder som flygbolag extremt kvalitetsmedvetna: kvalitetschefer, flygchefer och teknikchefer. Därför behövde vi en kvalitetsutbildning för att stödja den planerade kvalitetscertifieringen utifrån ISO 9001-standarden. Stora framgångar och behov av mer Det är lite tidigt att göra en slutlig analys av hur Exportkompetens Skåne har påverkat bolaget och vår förmåga att exportera. Men det är ingen tvekan om att den har haft ett enormt genomslag hos oss inte minst när det gäller att bygga en välfungerande organisation som är förberedd för vidare tillväxt. Och vi kan redan nu konstatera att satsningen på kvalitetscertifieringen blev en stor framgång. Vi är nu certifierade enligt ISO 9001 och går nu vidare genom att genomföra ytterligare två ISO-certifieringar: för IT-säkerhet och produktutvecklingsmetodik. I övrigt har Exportkompetens Skåne bekräftat det vi insåg mycket tidigt: att utbildningsbehovet är kontinuerligt. Och att strategifrågorna är helt avgörande för bolagets framgång. Att ta hjälp av den expertis som finns är därför kanske det viktigaste råd som jag kan ge till andra. 7

8 KOMPETENS- UTVECKLING 8

9 Utbildning stärker individer och företag Utbildningens betydelse för Exportkompetens Skåne är tydlig redan i projektets namn. Utbildning av medarbetarna stärker de deltagande företagen och ökar deras konkurrenskraft och möjligheter på den internationella arenan. Deltagarna erbjöds därför utbildningar inom tre huvudområden: konkreta verktyg som individerna kan använda direkt i exportsammanhang ämnen som affärsengelska, affärskultur i andra länder, kundvård, kommunikation i sociala medier, mässförberedelser, exportförsäljning samt information om regler och lagstiftning, mutor och bestickning. Dessa utbildningar hölls gemensamt. ledarskapsprogram för att lyfta kompetensen hos deltagande chefer och ledare. företagsspecifika utbildningar, anpassade efter de deltagande företagens olika förutsättningar för att nå exportmarknaden, i ämnen som exportanalys, certifiering, kvalitetssäkring och effektivisering av arbetsprocesser. DELTAGANDE FÖRETAG YSB AB Ystad Saltsjöbad är ett spa- och konferenshotell som fick nya ägare Sedan dess har det utvecklats från trevligt hotell vid vattnet till en året runt-destination för både nationella och internationella gäster. Omsättningen har under samma tid ökat från 50 till 145 miljoner, och personalen har gått från 40 till 124 heltidsanställda och med totalt 220 personer på lönelistan. Intervju med Anders Nilsson, VD och delägare, YSB AB s Scandi Candy AB Scandi Candy gör godis: gjuter gelé och extruderar lakrits, dvs. pressar massan i långa band som sedan behandlas vidare. Scandi Candy startades 2002 och har i dag ett tiotal anställda. De senaste åren har både omsättning och export ökat kraftigt, och vid senaste bokslutet vid halvårsskiftet 2013 var omsättningen 15 miljoner och exportandelen 6 procent. Ett halvår senare hade omsättningen ökat med 30 procent och exporten fördubblats. Intervju med Lars Pålsson, VD Scandi Candy s

10 Foto: Alexandra Werder Hallonkvist För att lyckas behövde vi utbildningar och ett program utvecklat just för oss. Anders Nilsson, VD och delägare, Ystad Saltsjöbad AB 10

11 TRÄNING FÖR MÄSTERSKAP Vi valde att delta i Exportkompetens Skåne eftersom Danmark är vår näst viktigaste marknad. Nu ville vi ut i världen och synas ännu mer, och när den här möjligheten dök upp så stämde det alltså perfekt med vår egen plan. Fast ska man vara ärlig så importerar vi snarare än exporterar. Vi vill ha hit folk. För att lyckas behövde vi utbildningar och ett program utvecklat just för oss. Vi kallar det Mästarnas mästare. Idén är vår egen, och inspirerades av TV-serien med samma namn. Konceptet bygger på att ta hit de bästa i branschen och att träna i vår egen miljö, så att det blir skarpt på riktigt. Man kan beskriva det som ett tillämpat best practice. Vi plockade alltså hit de bästa människorna i branschen, och så tränade de oss på plats med de andra i gruppen som åskådare. Detta har vi gjort inom spa, reception, försäljning och restaurang. Mästarna har följt oss och sett hur vi gör och sedan tränat oss på individbasis. Genom att studera varandra så här kunde vi se både brister och styrkor hos varandra och tillsammans med träningen med mästaren ta våra egna insatser en nivå högre än tidigare. Självklart har utbildningsinsatsen redan förändrat hur vi jobbar. Vi är i upplevelsebranschen, och det spelar ingen roll hur bra anläggningen är om inte medarbetarna jobbar enligt våra serviceguidelines och gästerna känner sig sedda. Mästarnas mästare har bidragit till att vi kunnat stärka vår marknadsandel i Danmark och att antalet danska gäster har ökat. Under 2013 ökade vi antalet danska gäster med fyra procent mot året innan, dvs. fyllde cirka sex fler av våra sammanlagt 140 rum med danska gäster varje dag. Vi fortsätter enligt samma modell även sedan Exportkompetensprojektet avslutats. Till detta kommer också en fortsatt satsning på att vara närvarande i både konventionella medier som tidningar och magasin och i sociala medier. Det gäller att synas, och genom sociala medier får vi hjälp också av våra många nöjda gäster att göra det. Det är nog också mitt bästa råd till andra företagare: se till synas med ditt varumärke, visa att ni kan leverera, helst överleverera, och utnyttja de nya möjligheter att visa upp er som sociala medier erbjuder. 11

12 Foto: Alexandra Werder Hallonkvist Nu fortsätter vi på den inslagna vägen. Lars Pålsson, VD Scandi Candy 12

13 DUBBLADE EXPORTEN PÅ ETT HALVÅR Uppenbarligen gör vi någonting rätt, och deltagandet marknaden där, hur stor andel av den har den aktuella i Exportkompetens Skåne har bidragit till framgången. grossisten, och hur stor andel av deras försäljning ska Samtliga medarbetare på företaget har deltagit i utbildningar framför allt i affärsengelska, ledarskap och motparten, se hur det ser ut, ta referenser på dem och våra produkter ha. Och så bör man naturligtvis besöka mässteknik alltsammans sådant som kan komma till deras betalningsförmåga etc. god användning i exportsammanhang. Det här är egentligen en ganska enkel övning, men Att gå sådana här kurser tillsammans med andra den kan vara av avgörande vikt för att kunna skriva ett företag gav oss dessutom tillgång till insikter om vad bra avtal med motparten om vad de ska prestera. Annars man ska göra och vad man ska undvika i export- finns risken att de tar in dina produkter, med ensamrätt, sammanhang. Vi kunde helt enkelt lära oss av deras bara för att ingen annan ska kunna göra det. I början, när erfarenheter, på både gott och ont. Jag tror i och för sig man är liten och oerfaren, är det lätt att bli smickrad när inte att vi gör så mycket annorlunda efter utbildningarna. man får en uppmärksamhet som kan vara svår att värdera. Däremot gör vi det mer, och bättre! Framför allt har vi Nu fortsätter vi på den inslagna vägen. Vi var på en bättre struktur i arbetet med att välja samarbetspartners. ytterligare en mässa så sent som i januari i år och har Det är också där som jag skulle kunna ge andra ett många bra kontakter därifrån. Dem ska vi bearbeta nu, råd: var noga när ni väljer partners utomlands. För oss och jag hoppas att vi ska kunna dubbla vår export igen handlar det nästan uteslutande om grossister, och då det närmaste året. gäller det att göra sin hemläxa: hur stor är den totala 13

14 14 FÖRÄNDRINGS- LEDNING

15 Förändrat beteende kräver förändrande ledarskap Att se export som en förändring och på samma gång få med sig hela företaget, på alla nivåer, kräver ett omtag i ledarskap. Förändringsledning kom därför att bli ett viktigt och grundläggande steg i modellen vägen mot ökad exportmognad. Det omedelbara syftet var naturligtvis att stimulera utvecklingen av företagen och deras exportansträngningar. Förändringsledningen bidrog till att stärka kopplingen mellan medarbetarnas kompetensbehov och företagets mål och visioner och göra den tydlig för alla och därmed skapa delaktighet och engagemang. Utbildningen riktades till de personer som har störst möjlighet att initiera och påverka förändring, dvs. dess ledare: VD, marknadschef etc. Varje företag fick också utse flera deltagare, dels för att minska belastningen på den enskilde, dels för att säkra tillgången till förändringsledare även om någon skulle falla ifrån. Genom att utveckla medarbetare, arbetssätt, organisation och struktur blir företaget konkurrenskraftigare. Inledningsvis handlar det om att utveckla medarbetarnas förmåga att ta in och värdera intryck, både interna och externa. Men hävstångseffekten kommer när man förmår att omsätta allt detta i nya sätt att tänka och agera som accepteras av alla. Målet är en strategisk samsyn där alla medarbetare koncentrerar sina krafter på de parametrar som är viktigast för att föra arbetet framåt. En avgörande del i utbildningen i förändringsledning var erfarenhetsutbytet mellan deltagarna. Andra viktiga moment gällde kvalitetssäkring av kompetensutvecklingen och fokuset på långsiktig utveckling av exporten. En förutsättning för detta är att arbetet med förändringsledning löper parallellt med den ordinarie verksamheten och så småningom också integreras i denna. På så vis blir förändringsarbetet en naturlig och kontinuerlig ingrediens i verksamheten. DELTAGANDE FÖRETAG Johpomek AB Johpomek konstruerar, utvecklar och tillverkar stålrörsmöbler till skolor, kontor och offentliga miljöer. Företaget etablerades 1977 och finns i Osby i norra Skåne. Omsättningen är cirka 50 miljoner och man har 38 anställda. Bolaget är privatägt i andra generationen, och namnets första halva bygger på initialerna i grundarnas namn. Intervju med Maria Rimborg Sahlin, ekonomichef Johpomek AB. 15

16 Foto: Alexandra Werder Hallonkvist En påtaglig effekt av utbildningen är att ledningsgruppen har börjat arbeta annorlunda. Maria Rimborg Sahlin, ekonomichef Johpomek AB 16

17 LEDARSKAPET Förändringsledning är väldigt viktig av det enkla skälet att allting förändras hela tiden: omgivning, kunder, leverantörer, regler, användning av de produkter man och hur det kanstärka vårt arbete. tillverkar allt. Och den som då inte hänger med och förändrar sin verksamhet blir akterseglad. Att leda och att skapa en förändringskultur är en utmaning, och projektets utbildning i förändringsledning var värdefullt på flera olika sätt, inte minst genom mötet med de andra deltagarna. Här kunde vi lyssna på människor med goda och intressanta erfarenheter, vi kunde diskutera med dem och omsätta deras erfarenheter i vår egen praktik, i vår egen värld. Kraven på förändring är ju generellt, och finns i alla branscher, men vinklingarna är olika och det finns mycket att lära av varandra. Vi lärde oss inte så mycket nytt, men däremot förstärkte utbildningen de insikter vi redan hade och tog oss till en högre nivå. Vi är redan duktiga, och har medvetet jobbat med det här sedan Vi är medvetna om vikten av tydliga mål och bra, konkreta strategier, och om att kommunicera dem till människorna runt omkring oss. Det är ju när man får med sig organisationen, och får den att förstå varför man ska förändras, som det kan bli kraft i förändringen i stället för det motstånd VIKTIGT I FÖRÄNDRINGSTIDER som ofta är den naturliga första reaktionen. I projektet har vi lärt oss mer av tekniker för hur man gör det här, En påtaglig effekt av utbildningen är att ledningsgruppen har börjat arbeta annorlunda. I dag sätter vi upp tydligare mål på både kort och lång sikt. Genom att strukturera för oss själva blir vi tydligare också i vår kommunikation. Man skulle också kunna uttrycka det så här: vi gör det inte annorlunda i dag men vi gör det tydligare och mer. Effekten är lite svår att bedöma eftersom vi har ett väldigt bra år bakom oss. Detta beror både på konjunktur och på kunder, men självklart också på vårt eget agerande. Vi har en väl fungerande organisation, produktion och produktutveckling och försöker hela tiden höja kompetensen i alla led. Det har gett resultat, och utbildningen i förändringsledning har helt tydligt bidragit till det. Lustigt nog kan man också säga att den här satsningen snarare minskat vår benägenhet att satsa på export. Vi har helt enkelt insett att den kräver mycket förändring, och där var vi nog lite naiva i förväg. Å andra sidan har vi fortfarande mer att hämta på vår befintliga hemmamarknad, och är framgångsrika där något som utbildningen i förändringsledning bidragit till. 17

18 18 Enterprise Europe Network är ett europeiskt nätverk som kostnadsfritt erbjuder stöd och service till små och medelstora företag. Nätverket representeras av drygt 600 organisationer i 54 länder.

19 Internationella mässor porten till exportkunderna De internationella aktiviteterna är själva idén med Exportkompetens Skåne. Det är på mässorna som de deltagande företagen faktiskt möter de kunder och partners som är förutsättningen för att skapa ökad export. Det är här de nya kunskaperna prövas i verkligheten. En lyckad mässaktivitet bygger på noggranna förberedelser, och framgången för deltagarna i Exportkompetens Skåne var ett kvitto på nyttan av att göra hemläxa i förväg. Förutom ett utökat kontaktnät och nya affärer ger mässbesöket värdefull information om utvecklingen i omvärlden, den egna branschen, konkurrenter och trender. Oavsett om man ställer ut eller besöker en mässa är förberedelserna lika viktiga. För att få full utväxling av deltagandet bör man redan i förväg utarbeta en strategi för besöket, ha koll på utställare och aktiviteter som seminarier och events samt förboka möten med befintliga och/eller potentiella kunder. Ett väl förberett mässbesök kan därmed ge den som vill exportera värdefull information om vad som krävs för att lyckas. Insikter från besök på internationella mässor kan exempelvis göra det möjligt att bättre anpassa sina produkter och tjänster till vad marknaden efterfrågar. Internationella aktiviteter var det fjärde och sista momentet i Exportkompetens Skåne-modellen. Mellan september 2012 och februari 2014 bidrog projektet till att totalt 67 skånska företag kunde delta på 15 internationella mässor. 11 av dem var deltagande projektföretag och resten regionala företag som man bjudit in till dessa aktiviteter. De flesta mässorna ägde rum i Europa, men några av de skånska företagen deltog på mässor även i Mellanöstern och Kina. Nästan tre fjärdedelar av de företag som deltog i en mässa deltog också i en arrangerad matchmaking. I förbokade möten träffade de potentiella affärspartners eller kunder, antingen genom mässan officiellt eller genom det europeiska nätverket Enterprise Europe Network som Invest in Skåne är värdorganisation för i Skåne. Företagen fick här möjlighet knyta kontakter som annars kan vara svåra att förverkliga. Genom denna samverkan såg man till att företagen kunde optimera sina mässbesök. Några av företagen anlitade också egna exportkonsulter i samband med mässbesöken. Viktigast av allt uppföljningen av alla kontakter! DELTAGANDE FÖRETAG INTERNATIONELLA AKTIVITETER Dinair AB Dinair AB tillverkar filter för luftrening i fastigheter, inom industrin samt för dammsugare. Dinair har tre fabriker i Sverige, i Svalöv, Kinna samt Horndal i Dalarna, och en fabrik i Lettland. Huvudkontoret ligger i Vadstena. Koncernen har 220 medarbetare och omsätter cirka 200 miljoner kronor. Intervju med Kent Petersson, affärsområdeschef, Dinair AB. 19

20 Foto: Alexandra Werder Hallonkvist Det allra bästa med projektet var konsulten som hjälpte oss med exportplanen. Kent Petersson, affärsområdeschef, Dinair AB 20

21 OFFENSIV Innan vi gick med i Exportkompetens Skåne hade vi bara direktförsäljning till kunder i Skandinavien. Men nu var det dags att ge sig ut aktivt i Europa, och för att klara det behövde vi en kompetenshöjning. Det allra bästa med projektet var konsulten som hjälpte oss med exportplanen. Det var väldigt värdefullt att få sitta öga mot ögon med honom och bolla våra tankar och frågor, och de goda erfarenheterna av detta gjorde att vi även började göra partnersökningar genom Enterprise Europe Network på utvalda marknader, och sedan engagerade vi en egen exportkonsult under en längre tid. Vi hade själva identifierat ett hundratal potentiella kunder som han ringde upp, dels för att få fram rätt namn att kontakta, dels för att bjuda in dem till den mässa i Tyskland där vi sedan ställde ut. För mig hade det varit omöjligt att hitta rätt kontaktpersoner. I Sverige svarar växeln på vem som ansvarar för filterinköp. Det gör de inte i Europa, så utan exportkonsulten hade vi inte kommit över tröskeln. Frågan är om vi ens hade kunnat se själva var tröskeln fanns. I september 2013 ställde vi ut på Schweissen & Schneiden-mässan i Essen. Det är en fackmässa för SATSNING PÅ MÄSSAN I TYSKLAND svetsutrustning som arrangeras vart fjärde år. Här deltar alla som bygger utrustning för branschen, medan vi var den enda filtertillverkaren. Vi vände oss alltså direkt till de andra utställarna de företag som vi vill ha som kunder och i huvudsak inte till mässans besökare. Varje morgon gick de andra utställarna förbi vår monter och vi fick många tillfällen att tala med dem och bjuda in dem för vidare samtal och demonstrationer. Och det visade sig vara en mycket framgångsrik strategi. Vi fick in ett 70-tal bra leads, långt över förväntan. Man ska komma ihåg att de flesta av de här företagen är stora, riktigt stora, organisationer där insäljningstiden kan vara upp till tre år, men vi har redan fått in ett par kunder som handlar löpande av oss. Ytterligare fem har fått prototyper, och så har vi hunnit skicka offerter till ett tiotal företag. Dessutom har vi fortfarande en lång lista med leads som vi bearbetar. Exportkompetens Skåne har gett oss direkta, konkreta resultat, och jag räknar med att effekterna ska bidra till att öka vår omsättning med 20 miljoner under Går det som planerat kommer vi att behöva anställa ytterligare 20 medarbetare för att hantera det. 21

22 PROJEKTET I SIFFROR 84 % hade identifierat sina kunders behov inför mässan. 81 % har fortsatt dialog med någon/några kontakter de fick i samband med mässan. 46 % fick ett konkret samarbete med ett utländskt företag/kontakt i samband med mässan. 73 % deltog i en anordnad matchmaking på mässan. 51 % anser att deltagandet i mässan gav minst en ny affär. 86 % uppger att företaget om två år fortfarande kommer ha nytta av mässan. 79 % anser att deltagandet på mässan har gett mer information om bransch och marknad. 82 % är nöjda med mässan i helhet. 81 % anser att företaget har stärkt sin konkurrenskraft genom deltagandet på mässan. 74 % är nöjda med utbildningarna. 62 % anser att utbildningarna har gett bättre möjligheter i framtida karriärer. 63 % kommer att ha nytta av utbildningarna inom två år. 67 % anser att utbildningarna har gett verktyg i det dagliga arbetet. 63 % anser att utbildningarna har gett ökad motivation och mer engagemang i arbetet. 60 % anser att utbildningarna har gett ökad förståelse för internationalisering (export). 22

23 REPRESENTERADE KOMMUNER Båstad Osby Höganäs Ängelholm Åstorp Klippan Örkelljunga Perstorp Hässleholm Östra Göinge Bromölla Helsingborg Bjuv Svalöv Höör Kristianstad Landskrona FÖRETAG I PROJEKTET Kävlinge Eslöv Hörby Apsis International AB Dinair AB EDP Consult AB Fire Safety Design AB Lomma Lund Burlöv Staffanstorp Sjöbo IXX IT-partner AB Johpomek AB Quadriga AB Qvesarum Byggnadsvård AB Rantzows Sport AB Scandi Candy AB Malmö Vellinge Svedala Trelleborg Skurup Ystad Tomelilla Simrishamn Stickybit AB Web Manuals Sweden AB Westerlins Maskinfabrik AB Ystad Saltsjöbad AB 23

24 Produktion: ID kommunikation Omslagsbild: Ulf Lindgren Exportkompetens Skåne Skånska företag har en alarmerande låg exportandel. Det var en av utgångspunkterna för projektet Exportkompetens Skåne som genomfördes Tanken var att stärka de deltagande företagens internationella konkurrenskraft genom att höja medarbetarnas kompetens. Tre år, fjorton företag, 15 internationella aktiviteter och över 500 utbildade individer senare har projektet nu nått hamn. Många steg har redan tagits ut på den internationella marknaden, men det finns plats för många, många fler. Läs här om processen, utfallet och några av deltagarnas erfarenheter. Världen väntar på oss! Vill du veta mer? Kontakta Alexandra Werder Hallonkvist, projektledare, Exportkompetens Skåne

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING September 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i september 2014 samt en jämförelse mot läget i september

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport september 2015 2015 11 06 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Skåne län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (183) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ en dag om genus kommun Lunds vi kvinnor? LBRÅ gör Hur tryggare för Ystads kom mun Vellinge kommun Äng elholms kommun Simrishamns kom mun

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Naturunderstödd rehabilitering. Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane.

Naturunderstödd rehabilitering. Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane. Naturunderstödd rehabilitering Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane.se Rehabkedja och rehabgaranti Övriga medicinska utredningar behandlingar

Läs mer

Näringsliv Skåne. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Konjunktur och Näringsliv Skåne Konjunktur och arbetsmarknad Rapport november 2011 1 Sverige inför osäkra tider Det kommande året ter sig allt mer dystert när vi studerar de senaste prognoserna för Sveriges ekonomiska

Läs mer

Kommunledningskonferens

Kommunledningskonferens De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Kommunledningskonferens 2015-10-09 Aktuellt inom integrationsområdet oktober 2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Migrationsverkets prognoser Under 2014 sökte 81

Läs mer

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkande parter: Kommunerna i Skåne och Kommunförbundet Skåne Inledning Avtalande kommuner i Skåne har

Läs mer

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Planeringsverktyg och beslutsunderlag Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Svante Berglund Titti de Verdier WSP Analys & Strategi Syfte Uppfylla delmål 1 i miljömålet God

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal PSYKOTERAPEUTER Verksamma enligt vårdavtal April 2009 Kontaktpersoner: Owe Johansohn, 040-33 30 86 Stefan Karlegärd, 044-309 28 72 Framtagen av Hälso- och sjukvårdsenheten, Avdelningen för privata vårdgivare

Läs mer

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal om samverkan mellan kommunerna/gymnasieförbund i Skåne samt Blekinge och Lunds universitet, Högskolan Kristianstad och Malmö högskola

Läs mer

Vårträff för arbetsmarknadsansvariga

Vårträff för arbetsmarknadsansvariga Vårträff för arbetsmarknadsansvariga i Skåne 13-14 maj 2014 Vivi Jacobson-Libietis SKL vivi.libietis@skl.se 08-452 78 20 Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2013 NYSTART Syftet med databasen är att erbjuda

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Utsläpp av nya bilar i EU 2006

Utsläpp av nya bilar i EU 2006 HMSkåne 20080924 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Utsläpp av nya bilar i EU 2006 160 161 162 163 165 165 165 167 167 169 171 144 148 149 151 153 153 154 154 155 178 181 189 gram CO2 /km Estonia Sweden

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE. Rapporten är framtagen av. På uppdrag av

SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE. Rapporten är framtagen av. På uppdrag av SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE Rapporten är framtagen av På uppdrag av INNEHÅLL Förord från VD 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 En del av strategi 2020 5 Tre olika aspekter av turism 5 Turismens

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Geriatriskt utvecklingscentrum

Geriatriskt utvecklingscentrum Geriatriskt utvecklingscentrum Kommunal äldreomsorg i Skåne Enkätundersökning om boende, resurser och insatser Foto: Eva Nordell Eva Nordell Sölve Elmståhl 2010 Geriatriskt utvecklingscentrum Skånes universitetssjukhus

Läs mer

Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD

Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD Ett gemensamt bolag NSVA, Sydvatten och VA SYD har bildat ett gemensamt FoU bolag för vattentjänstsektorn. Projektet är unikt för Norden. 1 Varför göra detta

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012 Inkvarteringsstatistik januari 2012 Gästnätter län, januari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 685 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 478 536 226 271 273 161 25

Läs mer

Hållbar Utveckling Skåne i samarbete med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Finansiärer är

Hållbar Utveckling Skåne i samarbete med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Finansiärer är ällar, företagserbjudanden och serar på att ge information och energianvändning. Du bestämut. Det finns tusentals möjlighema vad och hur mycket man vill holm av hushåll är välkomna i Klimatushåll som kan

Läs mer

2. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 2.1. Bakgrund. 2.2. Uppdrag 2013-11-26

2. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 2.1. Bakgrund. 2.2. Uppdrag 2013-11-26 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2013-11-26 Upphandlande organisation Region Skåne, Koncerninköp Upphandling Flyttjänst Camilla Johnsson 1302617 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Skåne län i utveckling Ingrid Andersson Annalena Holmgren Rapport 2001: 40 Kerstin Jonsson Kerstin Olsson ISSN 1402-3393 Eva Wallengren

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. SKÅNE

#4av5jobb. Skapas i små företag. SKÅNE #4av5jobb Skapas i små företag. SKÅNE Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Barnkonventionen fyller 25 år den 20 november 2014

Barnkonventionen fyller 25 år den 20 november 2014 Barnkonventionen fyller 25 år den 20 november 2014 Det ska vi fira! Nu tar vi chansen att synliggöra barnkonventionen och hoppas med detta material inspirera till födelsedagsfirande runt om i Skåne! Nätverket

Läs mer

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Mångfald för ökad konkurrenskraft Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Vår framtid Skåne har väldigt bra förutsättningar att bli en av Europas mest konkurrenskraftiga

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Kartläggning av stöd till barn som växer upp i riskmiljö i Skåne

Kartläggning av stöd till barn som växer upp i riskmiljö i Skåne Kartläggning av stöd till barn som växer upp i riskmiljö i Skåne Studentkraft AB Malmö oktober 2009 Kontaktperson; Charlotta Heier 1 Sammanfattning Studentkraft AB har på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012 Inkvarteringsstatistik februari 2012 Gästnätter län, februari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 912 1 500 1 000 500 0 570 583 268 292 299

Läs mer

Strukturomvandling i Skåne

Strukturomvandling i Skåne Strukturomvandling i Skåne - nedgång, omvandling och förnyelse Näringsliv Skåne Christian Lindell christian.lindell@skane.se 040 675 34 12 Vi behöver en evidensbaserad utvecklingspolitik Dålig kunskap

Läs mer

Utvecklingen i Ängelholm och omvärlden

Utvecklingen i Ängelholm och omvärlden Utvecklingen i Ängelholm och omvärlden Historiken och nuläge Utvecklingtendenser Ängelholm i Öresundsregionen Några avslutande reflektioner Befolkningsförändringar 2009 Andel personer som är arbetslösa

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

Er billig kollektivtransport godt nok? Kerstin Gustafsson, Planeringschef, Skånetrafiken

Er billig kollektivtransport godt nok? Kerstin Gustafsson, Planeringschef, Skånetrafiken Er billig kollektivtransport godt nok? Kerstin Gustafsson, Planeringschef, Skånetrafiken Skånetrafikens affärsmodell Våra värderingar Skånenytta KundSkap Tydlighet Glädje Tillsammans Vision Skånetrafiken

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012 Inkvarteringsstatistik mars 2012 Gästnätter län, mars 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 211 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 500 0 604 676 296 337 301 218 34

Läs mer

Kvälls- och helgöppna vårdcentraler

Kvälls- och helgöppna vårdcentraler Kvälls- och helgöppna vårdcentraler Du vet väl om att din vårdcentral har öppet även kvällar och helger? Här hittar du alla de vårdcentraler som har öppet på kvällar efter klockan 17 samt på helgen. Ofta

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. avseende KEMBEREDSKAP SKÅNE

SAMVERKANSAVTAL. avseende KEMBEREDSKAP SKÅNE SAMVERKANSAVTAL avseende KEMBEREDSKAP SKÅNE mellan Kommunförbundet Skåne och Bjuvs Räddningstjänst AVTAL AVTALSPARTER Mellan Kommunförbundet Skåne med organisationsnummer 837600-9109, nedan kallad KFSK

Läs mer

En ledare är tydlig.

En ledare är tydlig. En ledare är tydlig. Först. Handen på hjärtat. Om du för en stund beskriver den bästa chef du någonsin haft, så kommer du beskriva en person som är tydlig. Den bästa chefen blandar inte ihop det, den motiverande

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012.

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012. Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Är du ägare eller delägare i ett företag i Skåne med ca 10-50 anställda, och dessutom kvinna? I så fall är du en av de företagare som

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne. www.miljofordonsyd.se Hässleholm 2009-03-11

Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne. www.miljofordonsyd.se Hässleholm 2009-03-11 Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne Hässleholm 2009-03-11 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se

Läs mer

Ta med en kompis ut i naturen!

Ta med en kompis ut i naturen! Information från Naturskyddsföreningen i Skåne Ta med en kompis ut i naturen! Vad vet du om oss i Skåne? 350 events i år hänger du med? Har du en natursnok där hemma? En krets i varje kommun. Yes! Häng

Läs mer

Enkätundersökning 2014 (enkäten delades ut till alla besökare under april/maj månad)

Enkätundersökning 2014 (enkäten delades ut till alla besökare under april/maj månad) SOCIALFÖRVALTNINGEN I LUND Familjerådgivningen Enkätundersökning 2014 (enkäten delades ut till alla besökare under april/maj månad) Lund, Höör, Hörby, Burlöv, Kävlinge, Lomma, Svedala, Staffanstorp och

Läs mer

Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september 2008-2013

Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september 2008-2013 Delårsr rapport 213 Utvecklingenn av gästnätter januari-september 28-213 INLEDNING HUR LIGGER VI TILL? Varför en rapport om hur gästnätterna i Skåne har utvecklats de tre första kvartalen 213? Svaret är

Läs mer

Bildspelet är startat, klicka för att fortsätta

Bildspelet är startat, klicka för att fortsätta Bildspelet är startat, klicka för att fortsätta Värdkommunträff vår 2009 Läns-MBK Trelleborg 2009 Värdkommunträff höst 2009 Läns-MBK Höganäs 2009 Alternativnamn och Platsnamn Alternativnamn och Platsnamn

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag VÅRT ERBJUDANDE till miljöteknikföretag Besöksprogram Finansieringsguide Internationella affärer Kompetensutveckling Affärsnätverk Synliggör ert företag Affärsrådgivning för miljöteknikföretag Introduktion

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

KOMPETENSPLATTFORM SKÅNE EN LÄGESRAPPORT. Anders Axelsson, Analytiker Näringsliv Skåne Arild 17 maj 2011

KOMPETENSPLATTFORM SKÅNE EN LÄGESRAPPORT. Anders Axelsson, Analytiker Näringsliv Skåne Arild 17 maj 2011 KOMPETENSPLATTFORM SKÅNE EN LÄGESRAPPORT Anders Axelsson, Analytiker Näringsliv Skåne Arild 17 maj 2011 Uppdrag till regionala självstyrelseorgan och samtliga samverkansorgan Regionala självstyrelseorgan

Läs mer

Entreprenörskap i skolan

Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i skolan Sammanställning av webbenkät hösten 2006 Sammanfattning Projektet Entreprenörskap i Skolan har som huvudmål att stödja och förstärka kommunala och mellankommunala insatser för

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet?

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet? Inspirationsdagen arrangeras hos i Malmö måndagen den 25 augusti med start kl. 12.00 en ny stor aktör på den svenska marknaden Se hur Microsoft SharePoint kan effektivisera din verksamhet Dalsjöfors berättar

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Tillväxtföretag i Västernorrland

Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Syfte Projektets huvudsyfte är att skapa fler konkurrenskraftiga och växande företag, en växande lokal ekonomi och fler arbetstillfällen

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning?

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? BUSINESS SWEDEN AGENDA Information om Business Sweden Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? Praktiska tips och verktyg för internationell affärsutveckling

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Läkemedel och miljö. Emma Olsson leg. apotekare emma.m.olsson@skane.se. Läkemedelsrådet & Läkemedelsenheten

Läkemedel och miljö. Emma Olsson leg. apotekare emma.m.olsson@skane.se. Läkemedelsrådet & Läkemedelsenheten Läkemedel och miljö Emma Olsson leg. apotekare emma.m.olsson@skane.se Krav på nya läkemedel Effekt - kliniska prövningar på patienter Säkerhet - utvärdering täd på ådjur och människor ik Kvalitet - tillverkningsproceduren,

Läs mer

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning Förbundsmöte 2011-05-13 1 (22) Plats och tid Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00 Beslutande Enligt bilagda närvaroförteckning Övriga deltagare Stig Ålund Marianne Ivarsson Utses att justera

Läs mer

Hyllie Station/Malmö Arena

Hyllie Station/Malmö Arena Fastpris Person- och transport Fastpris Person- och transport Malmö Hyllie Station/Malmö Arena Arlöv 9 14 Rullande taxa 208 260 Bjärred/Borgeby/Flädie 24 22 460 690 435 544 *Bjärred/Borgeby/Flädie 19 25

Läs mer

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Vårt gemensamma mål är att vi tillsammans skall vara en kompetent resurs för alla företag, och vi ser sammanslagningen som ett viktigt strategiskt steg för

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

Utförlig projektbeskrivning

Utförlig projektbeskrivning Utförlig projektbeskrivning Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortstruktur Strukturbild för Skåne Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Det råder brist på mark för verksamhetsetableringar

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

LUND SAMVERKAN 2.0. -turism, event och möten

LUND SAMVERKAN 2.0. -turism, event och möten VISNINGSRESA FÖR KONGRESSKÖPARE Beskrivning: Visningsresor av Lund som mötesdestination för kongressköpare vid två tillfällen under året. Digital inbjudan samt telefonbearbetning. Erbjudande om att sedan

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas Skånes färdplan för biogas med litet LOVA-nytt Gösta Regnéll, Miljöavdelningen - Fiske och vattenvård, efter ett material från Helena Nilsson, Landsbygd - miljö Biogas i Skåne Länet med mest biogasanläggningar

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

Inkomstprövas rätten till äldre- och handikappomsorg? Samhällsbyggnadsenheten 2003:32. Annalena Holmgren, Ingela Lundin ISSN 1402-3393

Inkomstprövas rätten till äldre- och handikappomsorg? Samhällsbyggnadsenheten 2003:32. Annalena Holmgren, Ingela Lundin ISSN 1402-3393 Inkomstprövas rätten till äldre- och handikappomsorg? Samhällsbyggnadsenheten 2003:32 Annalena Holmgren, Ingela Lundin ISSN 1402-3393 701-55611-02 Förord I regeringens regleringsbrev för 2002 har länsstyrelserna

Läs mer

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Gif Nike F-02/03 (Lomma) delad förstaplats Klimatmatchen Sverige 2014 och vinnare Skåne Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Martin Lundgren, Skåneidrotten Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse

Läs mer

Tandvård på lika villkor och insatser i riskområden

Tandvård på lika villkor och insatser i riskområden Tandvård på lika villkor och insatser i riskområden 1 Folktandvårdens strategi Gruppinriktad prevention Barn i riskområde Riktade tandhälsoinsatser Individinriktad prevention Barn med sjukdomsaktivitet

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Eurovision Song Contest Malmö 2013

Eurovision Song Contest Malmö 2013 Eurovision Song Contest Malmö 2013 En analys av direkta och dynamiska effekter Genomförd av Berglund&Wiberg consulting på uppdrag av Malmö stad och Region Skåne Juni 2013 Inledning På uppdrag av Malmö

Läs mer

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared FÖRELÄSNINGAR MODESHOW KONTAKTER INSPIRATION ETABLERINGAR HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 MODESHOW MED BUTIKER INSPIRERANDE FÖRELÄSARE Fotograf: Gekås Ullared VÄLKOMMEN TILL HANDELNS

Läs mer

HANDIKAPPNYCKLAR 2005

HANDIKAPPNYCKLAR 2005 NYCKELTALSPROJEKT FÖR JÄMFÖRELSER INOM KOMMUNAL HANDIKAPPOMSORG HANDIKAPPNYCKLAR 2005 PROJEKTRAPPORT Magnus Svensson Bengt Jartsell 2006-07-07 1 SAMMANFATTNING Sveriges kommuner och landsting startade

Läs mer