Verksamhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Folk & Språks verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012

2 Innehåll Verksamhetsberättelse... 3 Folk&Språks uppdrag... 3 Folk&Språks samarbetsorganisationer...3 Aktiviteter, samlingar och nätverkande... 4 Folk&Språks insatser i världen... 4 AFRIKA... 5 NORD- OCH SYDAMERIKA... 7 ASIEN... 7 EUROPA... 7 OCEANIEN...8 Folk&Språks arbete i Sverige... 9 Förvaltningsberättelse...11 Föreningens syfte och ändamål Främjandet av föreningens ändamål internationell samverkan...11 Styrelse och missionsföreståndare Medlemmar Anställda Några viktigare händelser under verksamhetsåret i korthet...12 Resultat och ställning Ekonomin framöver Resultaträkning Balansräkning Noter...18 Underskrifter...22 Revisionsberättelse

3 Verksamhetsberättelse Folk&Språks uppdrag Fokus för Folk&Språk är att bistå folkgrupper i världen med att analysera deras ännu oskrivna språk, skapa ett alfabet och att arbeta med läsundervisning, läsmaterial, antropologi, bibelöversättning och bibelbruk. Först görs en bedömning om folkgruppens eget språk är livskraftigt och därmed har behov av vår insats för utveckling av språket från talspråk till att även användas i skrift. Så gott som alltid görs detta i nära samarbete med folkgruppernas egna existerande sammanslutningar och kyrkor, med myndigheter, universitet och ideella organisationer. Dessa språk talas ofta av minoritetsgrupper som tillhör världens allra fattigaste och där de flesta även är analfabeter. Därför bidrar vi på olika sätt för att möta folkens varierande behov. Det kan röra sig om medicinsk hjälp på lokal nivå, om trädplantering eller utdelning av myggnät mot malaria förutom det som är vår kärnverksamhet; Bibelöversättning och alfabetisering. Allt för att minska människors fattigdom, och förbättra hälsa och livslängd. När katastrofer drabbar gör vi naturligtvis också vad vi kan för att rädda liv och bidra till återuppbyggnad, om vår samarbetsorganisation på plats har kapacitet att sköta detta. Av världens närmare 7000 språk var det i september 2012 ännu 1967 som bedöms ha ett behov av att utvecklas till skriftspråk, starta alfabetiseringsprogram och få åtminstone delar av Bibeln översatt. Drygt 200 miljoner människor talar dessa språk. Då fanns också ett bibelöversättningsprojekt i 2075 språk som talas av 1,75 miljarder människor. Wycliffe Global Alliance finns med i ¾ av dessa projekt. Av jordens alla språk finns för första gången färre språkgrupper av dem som ännu inte har någon del av Bibeln på sitt eget språk än de som håller på att få en egen översättning. Vision 2025 innebär att man vill påbörja ett översättningsprojekt i de 1967 språkgrupper som är kvar. Mellan 2011 och 2012 blev Nya testamentet översatt och publicerat för första gången på 52 språk. Att Nya testamentet publiceras är en av höjdpunkterna i ett språkutvecklingsprogram. Folk&Språks samarbetsorganisationer Folk&Språk är medlem den internationella organisationen Wycliffe Global Alliance, med säte i Singapore. Folk&Språk är även medlem i Svenska Missionsrådet (SMR) och detta är ett villkor för att få ingå i den förmedling av Sida-bidrag som SMR har. Missionsföreståndaren är medlem av SMR:s styrelse. Nära samarbetspartners som med ekonomiskt understöd sänt ut sina internationella medarbetare genom Folk&Språk har under året varit Svenska Alliansmissionen (SAM), Evangeliska Frikyrkans (EFK) församlingar, svenska pingstförsamlingar, och Mosaik-församlingen i Uppsala. Under året har Folk&Språk funnits med vid drygt 40 möten och samlingar i församlingar, skolor och konferenser. 3

4 Bibelorganisationer i Samverkan är ett nätverk i Sverige som delar med sig av marknadsföringsidéer och strategier för att öka bibelanvändningen. Även under 2012 har vi haft en koppling till Stockholms universitet genom Henrik Liljegren som sedan 2010 innehar forskartjänst vid Institutionen för lingvistik. Genom styrelse och andra tjänstemedlemmar har vi kopplingar även till andra universitet och högskolor i Sverige, och till universitet både i England och Sydafrika via European Training Programme i England. Christina Thornell som har en ambulerande deltidstjänst för Senegal, är docent i afrikanska språk vid Göteborgs universitet. I och med medlemskapet i Arbetsgivaralliansen får vi råd i anställningsfrågor. Medlemskapet innebär att vi är bundna av kollektivavtal. Aktiviteter, samlingar och nätverkande Representanter för medlemsorganisationerna inom Wycliffe Global Alliance möts var fjärde år till konferens. Till årets sammankomst Global Gathering reste ordförande Hans Sundberg på särskild inbjudan samt missionsföreståndare Helena Engkvist. Det blev många både formella och informella möten mellan människor varav en del ledde till konkreta resultat, som besök av Dave Cram och en Internal Control Review som omnämns i Förvaltningsberättelsen. Projekthandläggaren (först Ann-Sofi Wrang och senare Maria Soukka) för Folk&Språks biståndsprogram gjorde resor under året till de flesta av de projekt som får Sida-bidrag genom Folk&Språk för att följa upp och planera för framtida engagemang. Handläggaren var även på ett seminarium i Bamako, Mali i februari. Det handlade om organisationsutveckling och arrangerades av Svenska Missionsrådet och Digni (f.d. Norsk Misjons Bistandsnemnd). Handläggare från våra samarbetsorganisationer ACATBLI och COPA i Togo, och FAPLG i Tchad deltog också. Bagne Ndione från samarbetsorganisationen SIL Senegal kom till Sverige för att besöka Folk&Språk och församlingar som stöder honom och arbetet i Senegal. Världens Chans gick av stapeln i mars där Gunnar Wrang tillsammans med representanter från OM och Ljus i Öster besökte bibelskolor. Ekonomiavdelningens båda personal Gerrie Mos och Gunnar Wrang deltog i en Financial Workshop på Wycliffe Tysklands center i juni. En Communications Conference hölls även den i Tyskland i oktober där Folk&Språks insamlingskonsult Tomas Karlsson och missionsföreståndaren deltog. Folk&Språks medlem från Lettland, Enoks Neilands, var en av bibelöversättarna till den nya lettiska Bibeln som invigdes hösten 2012 Den förra Bibeln översattes 1685 med ekonomisk hjälp av Gustav II Adolf. Helena och Leif Engkvist var båda inbjudna att delta i festligheterna. Tack vare samarbetet med Wycliffe Europe Area har Folk&Språk tillgång till olika konsulter. Då en ny projekthandläggare tillträdde kom Rob van den Heuvel till Sverige för att ge stöd i den processen. Han finns kvar som konsult. Folk&Språk har deltagit i de flesta medlemsdagar, kursdagar och seminarier som SMR anordnat. Missionsföreståndaren är också representant i SMR:s styrelse. Folk&Språks insatser i världen SIL är vår samarbetsorganisation i projektländerna om inte annat nämns. Genom SMR får vi del av Sida-medel för flera insatser. Arbete som är bibelinriktat finansieras helt av gåvor från församlingar och enskilda givare. 4 Familjen Neilandi

5 Under 2012 fick en ny medarbetare chansen att åka till Kamerun i en Sida-stödd praktikanttjänst. Två medarbetare i Sida-stödda biståndsprojekt avslutade sina arbetsperioder och kom hem till Sverige i december. De pågående översättningsprojekten och Sida-programmet fortsatte med positiva resultat. AFRIKA Folk&Språks engagemang i minoritetsgrupper: Kostnader för projekt med egna medarbetare tkr Kostnader för Sida-programmet 11: tkr Central Africa Group: kanaliserat stöd till vår samarbetsorganisation. Etiopien: ts amakko-språket: alfabetisering och bibelöversättning av Fredrik Hector och makan Karen Elisabet från Norge i samarbete med Wycliffe Norge. Jonatan fick en lillebror, Aleksander i september. Kamerun: kako-språket: Gerd Ernst med maken Urs från Schweiz arbetar med bibelöversättning på de olika språken de stöttar. Läsmaterial utvecklas och används i skolor på språken. Dessa inkluderar litteratur om hälsa, mänskliga rättigheter, skydd mot hiv och aids etc. De hjälper ca 30 språkgrupper! Kamerun: moghamo-språket: språkutveckling och analys tillsammans med samarbetsorganisationen CABTAL och Jonas Tunviken med fru Lizette. En rapport om språkets fonologi är publicerad, en alfabets- och stavningsbok framtagen, och en ordbok är under uppbyggnad. Jonas ger samtidigt språkutvecklingskurser till moghamo-talare för att stärka språket ställning. Kamerun: mmen-språket: språkutveckling och analys tillsammans med CABTAL och Mirjam Möller har arbetat med språkanalys som haft betydelse för bl a alfabetet och stavningen. Arbetet har stötts av Sida genom SMR, och församlingar och enskilda har bidragit till egeninsatsen. Grammatikmaterial som är användbart på lokal nivå har tagits fram och formella analyser om substantiv, verb och markering av ton på mmen har presenterats. Kamerun: Sida har stött ett praktikantprojekt tillsammans med CABTAL där Signe Nilsson fått spendera fyra månader i landet och i mmen-projektet i synnerhet för att få en inblick i hur ett biståndsarbete kan fungera. Kamerun: i samarbete med CABTAL med stöd från Sida genom SMR i två olika projekt: Ett kring alfabetisering där böckerna Stories for a better Life and Knowledge for a better Life som producerats med tidigare personal, Roland Björkestedt, fortsätter att ha framgång i flera olika språkgrupper; och ett där lokal IT-personal fått fortsatt stöd under året. Kongo-Brazzaville: kanaliserat stöd till det svensk-engelska paret Mamy o Ruth Raharimanantsoa där Mamy är ansvarig för en master-utbildning och för undervisning om Gamla testamentet på det som nu blivit Protestant Theological Seminary of Protestant University of Brazzaville. Ruth fick en Masterexamen i teke-språkets fonologi på Göteborgs universitet under sommaren. Paret stöttar samtidigt bibelöversättning till teke-språket. Moçambique: Eva-Marie och Göran Cider, i samarbete med SAM, är i en mycket viktig roll som föreståndare på ett Nampula-centret. De stöttar många människor genom sin tjänst där Göran ser till att det praktiska kring olika översättningsprojekt fungerar och Eva-Marie har gästfrihetens gåva samtidigt som hon har bibelstudier med en kvinnogrupp i närheten. Göran Cider med en vän 5

6 Moçambique: nyungwe-språket: läsundervisning och bibelöversättning av medarbetarna Mikael Bister med makan Jeni från USA, i samarbete med Pingst Skövde och Wycliffe USA. Under senare halvan av året var familjen i USA för att besöka familj och understödjare.nordafrika: Per Kronlid avslutade efter sommaren sitt direkta engagemang i området han och Sylvia arbetat i under många år. Dock fortsätter Per på ideell basis med satsningen på satellit-tv till några av de talade språken i länderna. Senegal: Med bas i Sverige har Christina Thornell arbetat deltid med undervisning, lingvistik och organisationsutveckling på språken laalaa och palor med stöd från Sida genom SMR. Språket paloor fick i år status som ett av landets nationella språk. Som grund till detta ligger det språkvetenskapliga arbete som utförts i projektet. Laalaa-arbetet är ett av Folk&Språks fadderprojekt. Senegal: Kanaliserat stöd till Bagne Ndione som är huvudöversättare i noon-projektet där Maria och Heikki Soukka arbetade under många år. Den här sommaren fick noon-talarna chans att köpa ett nytryckt Nya testamente på sitt eget språk. Tchad: buduma-språket: läsundervisning och bibelöversättning, Margareta Karlsson, i samarbete med SAM. Efter ett besök i Sverige kunde hon fortsätta med översättning av bl a 1 Moseboken och konsultkontrolleringen av bl a Lukasevangeliet. Inspelningen av Ordspråksboken är klar och sprids nu på mobiltelefoner och budumanyheter läses upp i lokalradion. Läsklasserna för barn är fulltecknade med elever. Tchad: Genom samarbetsorganisationen FAPLG hade vi läsundervisningsprojekt i 13 språkområden där man arbetar aktivt, utfört genom SIL, med stöd från Sida genom SMR. Drygt vuxna studenter och barn fick undervisning men bara lite drygt hälften kunde slutföra sin utbildning p g a torka och svält som drabbade området och som drev folk in i städerna i jakt på både mat och arbete. Totalt finns det 27 språkgrupper i Guéra-området. Togo: ifè-språket: Vi samarbetar med organisationen ACATBLI i läsundervisningsprojekt med Sidastöd genom SMR. Projektet har även inkluderat praktiska tillämpningar av att kunna läsa och skriva. Man har tränat runt 157 lärare och handledare för alfabetiseringsarbetet som når nästan elever. Nya testamentet på ifé publicerades 2009 och det har därefter varit stor efterfrågan på de treåriga läsklasserna och motivationen är att man vill kunna läsa sitt nya NT. Togo: tem-språket: läsundervisningsprojektet fortsatte med stöd från Sida genom SMR. Undervisningen i de 80 klasserna sköts av 162 lärare som förutom läs- och skrivundervisning också innehöll ämnen som miljö, hiv och aids, demokrati och mänskliga rättigheter mm. Nästan studenter var inskrivna. Runt 50 nya läsklubbar startades. Bagne Ndione i glädjedans Togo: I tre andra språk har vi haft kapacitetsutveckling som stöd för lokala organisationer, projekt och medarbetare i samarbete med SIL i Togo. Detta arbete har förökat sig till språkgrupper som även finns i Benin. Togo: kanaliserat stöd till ett par som arbetar med bibelöversättning och lingvistik i de centrala delarna av Benin och i Togo. 6

7 Västafrika: Gunborg Presson, för Wycliffe USA, som med sin make David från USA är bosatta i Elfenbenskusten och arbetar med HR-frågor, personaladministration och strategi kring hur man på bästa sätt slutför bibelöversättningsarbetet i de upp till 30 språken i Elfenbenskusten som ännu inte har Bibeln på sitt språk. NORD- OCH SYDAMERIKA Kanada: kanaliserat stöd till medarbetare på SIL-utbildningen CanIL. Mexico: kanaliserat stöd till medarbetare som arbetar med bibelöversättning på språket Chinanteco i byn Tlacoatzintepec. ASIEN Bangladesh: i samarbete med SIL Bangladesh kulturanalyser för att kunna göra bra utvecklingsprojekt, medarbetare Anna Stadler med stöd från Sida genom SMR och Ryttargårdskyrkan Linköping. En bok om kol-folket tillsammans med en video togs fram under året. Anna har även varit konsult i socialantropologi till övriga SIL i Sydostasien. Bhutan: kanaliserat stöd till språkutvecklingsarbete. Filippinerna: kanaliserat stöd till vår samarbetsorganisation Translation Association of the Philippines. Indien: malvi-språket: folkfadderprojekt för alfabetisering och bibelöversättning via vår partnerorganisation NLCI. Malvi NT invigdes under stora festligheter i somras. Indonesien: Susanne Valkama med maken Kari från Finland. Susanne undervisar och stöttar översättning av Gamla testamentet i flera språkprojekt, Kari arbetar på ett ordboksprojekt. De arbetar på distans från Finland. Indonesien: kanaliserat stöd för utbildning av nationell läsundervisningspersonal. Nepal: kanaliserat stöd till ett par som arbetar med språkutveckling. Östasien: Språkutveckling och alfabetiseringsarbete bland minoritetsfolk där Folk&Språks medarbetare står mitt i ett nytt skede. Västasien: språkbaserat utvecklingsarbete i flera språkgrupper och konsultstöd för team verksamma i regionen: Henrik Liljegren (universitetsanställd som forskare sedan 2010) med makan Maarit från Finland som på deltid arbetar som antropologikonsult för team i Västasien. Västasien: språkcenter för ett 20-tal olika språk där nationella språkarbetare tränar språkteam, forskar i egna språk och kulturer samt utvecklar läromedel och annan litteratur. Utfört av lokalt baserad organisation med konsultstöd från SIL, i samarbete med PMU och med stöd från Sida. Västasien: språkkartläggning, utvecklings- och utbildningsarbete. Kanaliserat stöd för ett par som är utsända genom EFK. Västasien: nätverkande för olika folkgrupper: Annika o Hamish Ralston med bas i Örebro. EUROPA SIL:s European Training Programme i England, Frankrike/Schweiz och Tyskland: stöd för denna utbildningsverksamhet som vi utnyttjat för de flesta av våra medarbetare. SIL International: kanaliserat stöd för en medarbetare som arbetar med Non-Roman Script för språkgrupper med behov av för oss svenskar annorlunda skriftsystem. 7

8 OCEANIEN Norra Marianerna (USA): översättning på karolinerspråk, och analys av flera andra språk; Carina Ellis med maken Jim från USA. Jim slutförde en doktorsavhandling om Saipan Karolinspråket. De har Edsbyn som bas. Papua Nya Guinea: Nathalie Simonsson Juhonewe med maken Foreting arbetar med kartläggning av de döva i PNG. De är rådgivare för de dövas situation i landet. De arbetar också med att bevara utrotningshotade arter av porslinsblomman. Aktuell under hösten då SVT visade en serie om sex program om Nathalie. Papua Nya Guinea: ama- (eller sawiyanu-) folket, insatser av Britten och Sören Årsjö. Nya testamentet på ama publicerades En reviderad och med delar av Gamla testamentet utökad Bibel publicerades Papua Nya Guinea: dedua-språket, Britt och Sune Ceder, i samarbete med SAM. Nya testamentet publicerades 2006 och NT som ljudbok hade stort realease party Arbetet med Gamla testamentet fortsätter. Sune är översättningskonsult, Britt är alfabetiseringskonsult. Papua Nya Guinea: kakabai-språket, ett av Folk&Språks fadderspråk. Språkkommittén har inom projektet VITAL och tre kurser/år sedan 2005, utvecklats i bibelöversättning och alfabetisering. Över 200 sånger har komponerats, en liturgi och två av evangelierna är översatta, där en även finns som ljudbok. Papua Nya Guinea: kol-språket, Eivor och Stellan Lindrud, samarbete med SAM. Kontroll av översättningen fortgår för Stellan och medarbetare. Eivor är en del i själavårdsteamet för medlemmar inom SIL-PNG. Papua Nya Guinea: konai-språket, Britten och Sören Årsjö; med support från Betel i Örebro, andra församlingar och enskilda. Hela NT blev färdigöversatt och nu görs allt tidsödande korrekturarbete innan manuskriptet kan gå till tryck. Papua Nya Guinea: ramoaaina-språket, Lisbeth Fritzell, samarbete med SAM. NT publicerat 2007 och arbetet med Gamla testamentet är igång. Lisbeth är även konsult i flerspråksprojektet NITI och stöder lokala översättare från fanamaket-språket som har hälften av NT klart. Britten Årsjö fyllde 65 år Papua Nya Guinea: salakahadi-folket/molima-språket, Helena och Leif Engkvist, samarbete med SAM. Molima NT publicerades 2010 som bok och ljudbok. Översättning av Gamla testamentet sker av lokala översättare med stöd från Leif. Papua Nya Guinea: kanaliserat stöd till medarbetare som arbetat inom flerspråksprojektet VITAL i Milne Bay-provinsen. Papua Nya Guinea: kanaliserat stöd till vår partnerorganisation PNG Bible Translation Association. Sammanlagt har Folk&Språk på olika sätt engagemang bland ett 100-tal folkgrupper. Utöver ovan specifika insatser bidrar vi också med 1 % av vår omsättning till den internationella konferens som har Wycliffe Global Alliance och SIL International som huvudmän. Vi bidrar också till de nationella kontorens samordning där vi har medarbetare, med 4 % av understödet för dessa medarbetare. För SMR:s allmänna verksamhet bidrar vi också årligen med både en fast summa och ett procentuellt uttag som vår medlemsavgift. Ett större program med stöd från Sida genom SMR fortsatte under året med en omfattning om 5,4 miljoner kronor varav Sida via SMR stod för 90 %. Programmet innefattade under 2012 fem landsprojekt med nationell personal, tre personalprojekt med svenska medarbetare, samt en Sverige- 8

9 baserad specialisttjänst på deltid. Ann-Sofi Wrang var handläggare för detta program fram till november då Maria Soukka kom in som ny handläggare. Folk&Språks nära samarbetspartner SIL International har konsultativ relation med UNESCO, och konsultativ status vid FN:s ekonomiska och sociala råd. Folk&Språks arbete i Sverige I Sverige arbetar vi aktivt med information och inspiration om bibelöversättning och språkarbete i församlingar, på konferenser, bibelskolor och seminarier, mm. Folk&Språks tidning har getts ut med fyra nummer med en upplaga på mellan och Insamlingsbrev har dessemellan sänts varje månad utom juli med information och inspiration kring Folk&Språks kärnverksamhet - bibelöversättning. Breven skickas till mellan och mottagare beroende på månad. E-postnytt skickas ut 6 gånger per år. Ett 30-tal personer är regelbundna givare till fadderspråken, de flesta genom autogiro. Språkgrupperna som gåvorna går till är Ayta Ambala i Filippinerna, Buduma i Tchad, Kakabai i PNG, och Malvi i Indien. Det svenska kontorets har fyra personer som arbetar med administration, ekonomi resp. projekthandläggning. Efter förändringarna under hösten är Gerrie Mos, volontär från Nederländerna ekonomiassistent, Gudrun Eriksson kontors-administratör, Maria Soukka projekthandläggare, och Helena Engkvist missionsföreståndare. Bokförings- och redovisningsarbetet sköts av en extern redovisningsfirma. Annika Ralston arbetar på distans på 20% med processen av nya medlemmar. Hennes tjänst finansieras genom stöd från Elimkyrkan i Örebro. Folk&Språk anlitar Åke Lager som redaktionschef på 20% och Tomas Karlsson stöttar oss som insamlingsansvarig konsult. ITsupporten sker på distans av Martijn de Vries med team från Wycliffe Europe Area och bekostas även därifrån. Vid årets slut var det totalt 32 medarbetare involverade i projekt utomlands. Vi har 36 övriga medarbetare varav 13 är styrelseledamöter. Fyra personer blev nya medlemmar under Flera andra är i olika stadier av processen till medlemskap vilket är mycket glädjande. Antalet stödmedlemmar är Dessa enskilda personer bidrar ekonomiskt med drygt 630 kronor var per år. Kontorets personal och våra hemmavarande utlandsarbetare har besökt ett drygt 40-tal platser för informationsmöten. Flera svenska tidningar har under året publicerat artiklar om Folk&Språks arbete och dess medarbetare. Årsmötet hölls den 14 april i Fiskebäckskyrkan, Västra Frölunda, med ett missionsmöte på söndagens gudstjänst där några av våra medarbetare gav sina missionsglimtar. Höstens stora PR-tillfälle var då SVT visade sex halvtimmeslånga program om Nathalie Simonsson och hennes arbete i Papua Nya Guinea tillsammans med sin man Foreting från Dedua-området där Britt o Sune Ceder arbetat sedan mitten av 80-talet. En sensommarträff för ett 40-tal medarbetare, styrelseledamöter, anställd personal och närstående anordnades på Svenska Alliansmissionens kansli i Jönköping den 14 augusti. Flera av de erfarna medarbetarna berättade om både glädje och svårigheter så att nya och intresserade fick en realistisk bild av livet som Folk&Språks representant i världen. 9

10 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Förvaltningsberättelse...11 Föreningens syfte och ändamål Främjandet av föreningens ändamål internationell samverkan...11 Styrelse och missionsföreståndare Medlemmar Anställda Några viktigare händelser under verksamhetsåret i korthet...12 Resultat och ställning Ekonomin framöver Resultaträkning Balansräkning Noter...18 Underskrifter...22 Revisionsberättelse Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. 10

11 Förvaltningsberättelse Föreningens syfte och ändamål Styrelsen avger härmed följande årsredovisning för Folk&Språk, som bildades 1971 är en insamlingsorganisation och har till ändamål att varje folkslag, i mån av behov, genom bibelöversättning skall få del av Guds Ord på sitt eget språk. Främjandet av föreningens ändamål internationell samverkan Folk&Språk samverkar med och ingår i det internationella nätverk där Wycliffe Global Alliance och SIL International ingår och som har samma syfte och ändamål som Folk&Språk. Folk&Språk står därigenom fullt ut med i den övergripande målsättningen; Vision att till år 2025 ha påbörjat ett språkarbete i de språkgrupper som fortfarande har ett behov av språkutveckling och bibelöversättning. Folk&Språks arbete har således två olika inriktningar som i sig har olika typer av finansiering. Projekt gällande språkutveckling och alfabetisering sker huvudsakligen med Sida-medel via SMR, medan bibelöversättningsarbetet finansieras enbart av gåvor från medarbetares församlingar, andra organisationer eller privatpersoner. Folk&Språks insamlade medel går dels till att täcka den s k egeninsatsen, d v s 10% av de Sida-stödda projektens budget, dels till att täcka föreningens övriga kostnader, t ex administrationen i Sverige. Folk&Språk arbetar för att nå ändamålet genom att sända medarbetare till olika folkslag i världen samt genom informationsarbete i Sverige. Styrelse och missionsföreståndare Föreningens årsmöte utser årligen en styrelse att leda arbetet. Vid årsmötet den 14 april 2012 utsågs således följande ledamöter: Thomas Andersson, Juan Almonte Alcaraz, Tomas Karlsson, Marcus Lennartsson, Maarit Liljegren, Emil Perder (sekr.), Gerd Pettersson (vice ordf.), Hans Sundberg (ordf.), Maj-Kristin Svedlund. Följande suppleanter valdes: Kerstin Johansson, Knut DePresno, Emelie Wettermark, Sören Årsjö. Juan Almonte Alcaraz avgick från sitt uppdrag i styrelsen under året. Enligt stadgarna sitter alla ledamöter på flerårsmandat som innebär att de kan sitta så länge de själva eller årsmötet önskar. Styrelsen har mellan de båda årsmötesdagarna 2012 och 2013 mötts vid fem tillfällen. Missionsföreståndare är Helena Engkvist som utsågs vid årsmötet den 17 april

12 Medlemmar Antalet tjänstemedlemmar (s.k. medarbetare) utifrån stadgarnas definition uppgår till 68 personer, varav 32 är i involverade i projekt utomlands. Antal stödmedlemmar per 31 december 2012 uppgick till Medarbetare och stödmedlemmar får Folk&Språks tidskrift 4 ggr/år, ett månadsbrev 7 ggr/år och kan enligt stadgarna rösta på årsmötet. Folk&Språks styrelse antog fyra nya tjänstemedlemmar under året. (Utöver tjänstemedlemmarna har samfund/församlingar/missionssällskap med medarbetare utsända via Folk&Språk nomineringsrätt till styrelse.) Anställda Folk&Språks anställda på kontoret i Vällingby är: - Missionsföreståndare 100 % - Kontorsadministratör 100 % - Projekthandläggare (t o m 4 nov) 80 % - Projekthandläggare (fr o m 7 nov) 100 % - Ekonomiadministratör (t o m 12 nov) 70 % Därutöver finns en volontär på kontoret som ger en ideell arbetsinsats om 55 % med bl. a. ekonomifrågor, samt en personaladministratör som arbetar på distans om 20 % med lön från sin församling. Under året har även två andra volontärer gjort kortare insatser. Folk&Språks anställda i utlandstjänstgöring är: - Bibelöversättare Papua Nya Guinea 100 % - Bibelöversättare Papua Nya Guinea 100 % - Bibelöversättare Moçambique 100 % - Lingvist Senegal 50 % - Lingvist Kamerun 100 % - Lingvist Kamerun 100 % - Antropolog Bangladesh 100 % - Praktikant Kamerun (från 20 aug) 100 % Revisionen utförs genom PwC av auktoriserad revisor. Lekmannarevisor vald av årsmötet har biträtt i delar av granskningen. Några viktigare händelser under verksamhetsåret i korthet - Två Nya testamenten där Folk&Språk varit involverade har haft invigning under stora festligheter. Malvi-språket i Indien och noon-språket i Senegal har nu tillgång till Guds Ord på sitt eget språk. - Britten Årsjö fyllde 65 år och gick i pension. Precis som vi skrev om hennes man Sören i vår tidning förra året, så fortsätter också Britten efter fyra decennier outtröttligt med arbetet att ge Guds Ord till konai-folket. - Papua Nya Guineas döva fick speciell uppmärksamhet i en dokumentärserie om sex avsnitt i SVT. Nathalie Simonsson Juhonowe och hennes man Foreting som genom Folk&Språk och vår 12

13 samarbetsorganisation SIL Asia Pacific kartlägger de dövas situation i landet. Man kan fortfarande se programmen på SVTPlay (http://www.svt.se/diwai-meri-tradkvinna/se-program/). - Avtal slöts under året med biståndsorganisationen ALEF som har sitt säte i Stockholm. Folk&Språk och ALEF har ACATBLI i Togo som gemensam samarbetsorganisation kring alfabetisering och fattigdomsbekämpning. För Folk&Språks del sker biståndet med hjälp av Sidamedel i samarbete med SMR. - Ett samarbetsavtal slöts mellan Folk&Språk, Pingstförsamlingen i Skövde och bibelöversättarna Jeni och Mikael Bister. Detta för att underlätta för de tre parterna att arbeta tillsammans på målet att njungwe-folket i Moçambique ska få sitt Nya testamente inom några år. - Projektavdelningen inom Folk&Språk, som handhar biståndsprogrammet om drygt fem miljoner kronor per år, fick ny personal. Ann-Sofi Wrang valde i november att övergå till en liknande tjänst inom PMU som den hon haft hos Folk&Språk. Maria Soukka tillträdde tjänsten som ny projekthandläggare i november. Maria är en av Folk&Språks tidigare medarbetare och har med sin man Heikki arbetat med bibelöversättning och språkvetenskap i Senegal under många år. - Folk&Språk genomgick en s.k. Internal Control Review (ICR) utförd under hösten 2012 av medarbetare från SIL International, vilken underströk nödvändigheten att förändra våra bokföringsoch redovisningssätt. En väsentlig förändring har också genomförts i detta avseende vilket bl a innebar att bokförings- och redovisningsarbetet fr o m hösten 2012 lagts ut på en redovisningsfirma. Den tidigare redovisningsansvariges tjänst blev överflödig, vilket givetvis innebar en jobbig tid för alla inblandande. Arbetet att implementera rekommendationerna från ICR pågår fortfarande. Ett nytt ekonomisystem införskaffades också under året, VismaSPCS, vilket nu är Folk&Språks verktyg för att hantera redovisningen. Även adressregistret hanteras i system från VismaSPCS. Resultat och ställning Resultaträkningen för 2012 visar mycket deprimerande siffror; med ett underskott om tkr. På grund av detta mycket stora underskott för 2012, så redovisas också ett negativt eget kapital per årsskiftet om -375 tkr. Orsakerna till ovannämnda underskott är flera, men huvuddelen har sin förklaring i bristande kontroll, rutinbrister och eftersläpningar bl a från tidigare år, vilka exponerats under I förvaltningsberättelsen för 2011 ansågs ekonomin vara förbättrad, men vi vet nu att den åsikten baserades på felaktig information. Det omoderna ekonomisystemet som användes tidigare gjorde ekonomin mycket svår att analysera och revidera. Det stora ekonomiska underskottet kan i första hand således hänföras till: - Felaktig redovisning (intäktsbokföring) och periodisering av Sida-medel avseende biståndsprogram i samarbete med SMR. - Tidigare bristande reserveringar för diverse upplupna kostnader per bokslutsdagen, (vilka nu dock skuldförts). - Särskilda extra kostnader i samband med och som en följd av förändringar på det ekonomiadministrativa området under året. Resultatet har till övervägande del framkommit genom den omfattande genomgång och analys av ekonomin som påbörjades under hösten men som intensifierades i och med att bokslutet för 2012 upprättades. Underskottet för 2012 är således i allt väsentligt av bokföringsmässig- och engångskaraktär. 13

14 Som också kort beskrivits ovan aktualiserades under året behovet av ett antal rutinförändringar m m inom ekonomi- och redovisningsområdet. Väsentliga delar av dessa har också genomförts. Detta förbättrings- och kvalitetssäkrings-arbete kommer dock att fortsätta även under kommande år. Inte minst bytet av ekonomisystem har varit en grund och förutsättning för att komma tillrätta med bristerna. Det är därför vår övertygelse att vi nu har fått en god kontroll över ekonomin och att det slag av negativa ekonomiska överraskningar som visade sig 2012 inte ska inträffa framöver. Ovanstående brister handlar till helt övervägande del således om felaktigheter i vissa redovisningsoch bokslutsrutiner. De noterade och nu åtgärdade - bristerna har således inte inneburit att t ex medel/pengar förkommit eller förskingrats eller att utbetalningar har skett till felaktiga ändamål. Inte heller till att projektredovisningar av Sida-medel till SMR skett på ett felaktigt sätt. Bidragen till medlemmarna i utlandstjänst och finansieringen i övrigt har likaså skett till rätt ändamål. Beträffande Folk&Språks likviditet är det viktigt vara medveten om att t ex förskotterade Sidamedel, mm från SMR (1 650 tkr per bokslutsdagen) finns fullt ut tillgängliga och avskilda för dessa projekt. På motsvarande sätt är innestående medel på medarbetarnas avräkningskonton också både väl specificerade och reserverade i bokslutet. Det negativa egna kapitalet per balansdagen indikerar dock bl a att Folk&Språks likviditet skulle kunna bli ansträngd under året (se dock vidare nedan). Ekonomin framöver Tack vare den omfattande genomgång och kartläggning av ekonomin som skett per 2012-bokslutet innebär detta att 2013 kan börja på en god grund. Folk&Språk kommer under året också aktivt arbeta vidare med bl a en ytterligare utveckling av sin ekonomistyrning och rapportering och rutiner. Det är vår absoluta målsättning och tro att det nu redovisade negativa egna kapitalet (-375 tkr) inom något år ska bli fullt ut återställt. Redan i början av 2013 har Folk&Språk t ex erhållit oförutsedda och välkomna gåvor om sammanlagt 150 tkr. De regelbundna gåvorna kommer oss till del som tidigare för vilket vi är mycket tacksamma (230 tkr t o m februari 2013) och det är vår förhoppning att ytterligare medel ska inflyta. Styrelsen ser definitivt, och trots allt, således ljust på ekonomin framöver. Genom underskottet i det egna kapitalet har Folk&Språk dock inte längre någon egentlig ekonomisk buffert, vilken därför blir nödvändig att börja bygga upp igen. För att Folk&Språk ska kunna återskapa ett eget kapital bör arbetet i första hand ännu mer fokuseras mot tre områden; * återhållsamhet på utgiftssidan, * en ökning på intäktssidan särskilt genom inriktade ansökningar till Second Hand-butiker som tidigare donerat till egeninsatsen för Sida-projekten, samt * att noggrant i bokföringen särskilja på de tre grupperna vi har hand om; det svenska kontorets intäkter och utgifter, medarbetarnas intäkter och utgifter, samt erhållna Sida-medlen till de olika projekten. Som tidigare år arbetar vi också aktivt för att hitta stöd till den tio-procentiga egeninsatsen för våra stora biståndsprogram. Folk&Språks redovisade resultat för räkenskapsåret och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. 14

15 Resultaträkning Not Föreningens intäkter 2 Insamlade medel Medlemsavgifter Sidabidrag Övriga bidrag Övriga verksamhetsintäkter Summa föreningens intäkter Föreningens kostnader Direkta kostnader Sidaprojektens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Summa föreningens kostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter - -1 Summa resultat från finansiella investeringar 10 4 Resultat efter finansiella poster Årets resultat

16 Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Omsättningstillgångar Varulager mm Handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar 10 - Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

17 Balansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital 7 Balanserat kapital Ändamålsbestämda medel/fonderingar Årets resultat Kortfristiga skulder Medarbetare/projekt Leverantörsskulder Skuld till SMR Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 17

18 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Förändrade redovisningsprinciper och jämförbarhet med tidigare år Som framgår av förvaltningsberättelsen har Folk&Språk under året genomfört ett antal rutinförändringar inom ekonomi- och redovisningsområdet. Detta har bl a omfattat införandet av en helt ny kontoplan. Det har då inte varit praktiskt möjligt att också göra en fullständig omräkning av, i första hand, resultaträkningens jämförelsesiffror för 2011 vilka därigenom inte blivit fullt ut jämförbara med årets (2012) belopp. Totala redovisade årsresultatet för 2011 är förstås oförändrat jämfört med 2011 års bokslut, men ett antal interna bokföringsmässiga omfördelningar och ombokningar har således skett inom och mellan föreningens intäkter resp föreningens kostnader. I de fall där väsentliga principförändringar i redovisningen skett mellan åren, har detta noterats under respektive not nedan. I övrigt är principerna oförändrade mot tidigare år. Intäkter Gåvor intäktsförs enligt kontantprincipen, då gåvan sakrättsligt är genomförd. Gåvor som utförs av annat än kontanta medel värderas till marknadsvärdet vid gåvotillfället Medlemsintäkter avser inbetalning av medlemsavgift från organisationens medlemmar. Medlemsavgiften fastställs av styrelsen. Intäkter i form av Sidabidrag och administrationsbidrag intäktsförs som huvudregel enligt matchningsprincipen, dvs. när bidraget betalats ut till ändamålet i form av utbetalning till lokal samarbetsorganisation eller liknande. Inbetalda Sidabidrag och administrationsbidrag skuldförs därmed tills detta bidrag utbetalas till ändamålet, då både intäkt och kostnad redovisas i resultaträkningen. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivning görs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Inventarier skrivs av under 5 år med 20% per år. Föreningens inventarier är fullt avskrivna. Aktier och andelar Aktier och andelar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärde). Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in-, först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. För homogena varugrupper tillämpas kollektiv värdering. 18

19 Not 2 Föreningens intäkter Årets insamlade medel är inte jämförbart med fg års siffror då årets summa inkluderar alla intäkter förutom Sida-bidraget. Sidabidrag fördelar sig enligt följande: Sidabidrag program 11: Administrationsbidrag program 11: Egeninsatsen Summa Egeninsatsen intäktsfördes 2011, medan den 2012 är bokförd som en kostnad. Övriga bidrag fördelar sig enligt följande: Lönebidrag från Arbetsförmedlingen Övriga bidrag 72 - Summa Övriga verksamhetsintäkter: Föregående år fick Folk&Språk beslut från SMR om att omfördela medel från program 08:050, vilket innebar en övrig verksamhetsintäkt om 195 tkr. Not 3 Löner, andra ersättningar och social kostnader Löner och andra ersättningar: Missionsföreståndaren Övriga anställda (inkl. vissa medarbetare utomlands) Totala löner och ersättningar Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Styrelseledamöterna har inte erhållit något arvode från föreningen under året. Av årets ökade lönekostnader avser 166 tkr inkl. soc avg. extra kostnad p.g.a. personalförändringar på FolkSpråks kansli. Fr o m i år har föreningen även reserverat för semesterlöneskuld om 109 tkr inkl. soc avg. Under året har 3 personer arbetat ideellt för föreningen. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen. 19

20 Not 4 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Utdelningar - 4 Räntor 10 2 Summa 10 6 Not 5 Inventarier Ingående anskaffningsvärden 6 6 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 6 Ingående avskrivningar -6-6 Utgående ackumulerade avskrivningar -6-6 Utgående restvärde enligt plan 0 0 Not 6 Kortfristiga placeringar Bokfört värde 2 2 Marknadsvärde 4 3 Avser innehav i Aktie-Ansvar Sverige. Not 7 Eget kapital Ändamålsbestämda medel Balanserat kapital Totalt eget kapital Ingående balans Omföring av fg års resultat Årets resultat Utgående balans

Vision 2025: Att börja översätta Bibeln till alla före år 2025!

Vision 2025: Att börja översätta Bibeln till alla före år 2025! Vision 2025: Att börja översätta Bibeln till alla före år 2025! Folk & Språks verksamhetsberättelse med årsredovisning 2011 1 Verksamhetsberättelse Folk&Språks uppdrag Fokus för Folk&Språk är att bistå

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2013-01-01 - - 2013-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-8 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(7) Pan Asia Cooperation Society Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 -

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Folk & Språks verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013 1 Innehåll Verksamhetsberättelse...3 Folk&Språks uppdrag...3 Folk&Språks samarbetsorganisationer...4 I utlandet...4 I Sverige...5 Folk&Språks

Läs mer

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm Årsbokslut Socialdemokraterna i Stockholm 2008 1 Stockholms arbetarekommun Organisationsnummer 802000-1627 Årsbokslut för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för Stockholms arbetarekommun avger härmed följande

Läs mer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer Organisationsnummer Årsbokslut för räkenskapsåret 2015 Styrelsen för Svenska Roddförbundet avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund ÅRSBOKSLUT för KFUK-KFUMs idrottsförbund RÄKENSKAPSÅRET 2015 Styrelsen för KFUK-KFUMs idrottsförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsindelad

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning för Svenska judoförbundet. ÅRSREDOVISNING Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 -- 2009-12-31 Styrelsen för Svenska Judoförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll: Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm. Årsbokslut

Hörselskadades förening i Stockholm. Årsbokslut Org nr Årsbokslut för räkenskapsåret 2016 Styrelsen avger följande årsbokslut. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3, 4 - noter 5, 6 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i

Läs mer

Stiftelsen Boo KFUM:s Sporthall

Stiftelsen Boo KFUM:s Sporthall 1(9) Stiftelsen Boo KFUM:s Sporthall Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-07-01-2016-06-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret Sida 1 av 10 Årsredovisning för 802016-1306 Räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - tilläggsupplysningar 6 - noter 8 - underskrifter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning noter Om inte

Läs mer

RESULTATRÄKNING NOT

RESULTATRÄKNING NOT RESULTATRÄKNING NOT 2015 2016 1 Intäkter Verksamhetsintäkter 2 2 400 721 2 180 956 Offentligrättsliga bidrag 3 78 707 39 243 Gåvor/stipendier/övriga bidrag 4 535 950 580 747 Medlemsavgifter Övriga föreningsintäkter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida.

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida. 1(8) Swedwatch Org nr 802415-4737 Års redovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning - noter 2 3 4

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (9) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Stiftelsen, som tillkom 1975, har som ändamål att med penningbidrag stödja medicinsk forskning, företrädesvis vid Linköpings Universitet. Stiftelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(9) Föreningen Ordfront Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Sveriges Modellflygförbund

Sveriges Modellflygförbund Sveriges Modellflygförbund Organisationsnummer 825000-8532 Årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen för Sveriges Modellflygförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Resultaträkning Not 2015 2014

Årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Resultaträkning Not 2015 2014 1 (6) Årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31 Styrelsen för Föreningen Fyrisgården avger härmed följande årsbokslut. Alla belopp redovisas i tusentals kronor. Resultaträkning Not 2015 2014

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Brunnsvikens Kanotklubb BKK Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Brunnsvikens Kanotklubb BKK avseende räkenskapsåret 2015 Brunnsvikens Kanotklubb BKK (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Svenska Flygsportförbundet Organisationsnummer

Svenska Flygsportförbundet Organisationsnummer Organisationsnummer 802014-7164 Årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen för Svenska Flygsportförbundet avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning 2 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening. räkenskapsåret

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening. räkenskapsåret Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31 Styrelsen avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida - verksamheten 1 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET ÅRSBOKSLUT 2014 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Årsbokslutet omfattar: 2 RESULTATRÄKNINGAR 3 BALANSRÄKNINGAR 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 8 UNDERSKRIFTER R E S U L T A T R Ä K N I N G A R Not 2014-01-01

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING STYRELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01 2014-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Svenska Baseboll och Softboll Förbundet (SBSF), bildat 1956,

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Folk & Språks verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013 1 Innehåll Verksamhetsberättelse...3 Folk&Språks uppdrag...3 Folk&Språks samarbetsorganisationer...4 I utlandet...4 I Sverige...5 Folk&Språks

Läs mer

Årsredovisning. Swedish Eventing

Årsredovisning. Swedish Eventing Årsredovisning för Swedish Eventing 802495-1363 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Swedish Eventing, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 209 4 295 3 949 3 784 4 024 Gåvor 90-konto 37 18 39 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET 802008-1587 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01 2015-12-31 Förbundsstyrelsen för Svenska Frisbeesportförbundet avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2-3 Resultaträkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 1(6) ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 883201-6227 Styrelsen för Golf Administratörernas Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret 2016-05-01-2017-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 1 Balansräkning 2-3 Tilläggsupplysningar 4 Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning 845001-7283 Årsredovisning 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning får härmed avlämna

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer