Björn Olars Elin Hallengren. Marine Alvlund Maria Lindström. Anna Mandin Åsa Rosén. Amanda Hallén Sofia Wiberg. Camilla West Pauline Olesen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Björn Olars Elin Hallengren. Marine Alvlund Maria Lindström. Anna Mandin Åsa Rosén. Amanda Hallén Sofia Wiberg. Camilla West Pauline Olesen"

Transkript

1 Uppsatser Nr Titel Författare Klar år Betyg 159 Barnfamiljers tidsåtgång för matrelaterade hushållsaktiviteter - i relation till matvanor, socioekonomisk status och kön Josefin Mellgren Emmelie Pålsson 2014 VG 158 Ändrade nutritionsregimer och dess betydelse för näringsintag och viktutveckling hos extremt prematura barn Frida Pettersson En enkätstudie om svenska dietisters syn på mobilapplikationer som hjälpmedel för patienters egenvård. Björn Olars Elin Hallengren Livsmedelsval vid vegankost Intagsfrekvensker av livsmedel och kosttillskott Lisa Bergqvist Kostvanor hos personer med nedstämdhet alternativt depression Marine Alvlund Maria Lindström Valet av kostundersökningsmetod påverkar resultatet. En jämförelse mellan frekvensenkäter och kostregistreringar där 153 Hälften kött, hälften böna - har Beat burgern en framtid?. En kvantitativ studie om kännedom och förhållningssätt 152 Vuxna individers kännedom, upplevda följsamhet och attityder till Svenska livsmedelsverkets fem kostråd. 151 "Att de skulle få känna dofter det skulle vara ett önskescenario". En kvalitativ studie om personalens erfarenheter och 150 Inställningar till kostråd hos de med ett viktrelaterat träningssyfte. Amanda Björk Linnea Lindblom Bahareh Bahabozorgi Elina Gustafsson Johannes Edholm Miriam Lindvall Anna Mandin Åsa Rosén Amanda Hallén Sofia Wiberg VG 2013 VG 2013 VG 149 Barnmorskors upplevda kunskap om kost och hur bekväma de känner sig med att g kostråd till gravida kvinnor. - En 148 En enkätstudie om inställning och åtgärder kring matsvinn Emma Erlandsson Linda Johansson Anna Lundberg Alexandra Lundin 2013 VG Kost vid träning En kvantitativ studie på elitinnebandyspelares och motionärers 146 "Du dör inte av att vara hungrig en stund" Människors erfarenhet kring intermittent fasta och drivkrafterna bakom denna Madeleine Stigsson Claesson Sarah Persson Camilla West Pauline Olesen 2013 VG 2013 den 23 oktober 2014 Sida 1 of 11

2 145 Fördröjningen till celiakidiagnos - En kvantitativ studie om sjukskrivning, vårdkonsumtion och social situation hos 144 När man fått ett barn man tycker så mycket om spelar några kilo för mycket mindre roll: 143 Fettdebatten fortsätter - En studie om konsumenters val av mejeriprodukter och attityder till fett och 142 Energi- och näringsintag hos idrottare som har haft en stressfraktur 141 Fysisk aktivitet, skärmtid, måltidsordning samt intag av frukt och grönsaker hos grönsaker hos gymnasieelever 140 Matvanor bland anställda vid Västerbottens läns landsting - En enkätstudie Andreas Rydström Maria Guldstrand Britta Lundborg Sanna Stawing Karolina Byström Frida Larsson Energy- and nutrition intake among athletes who have had a stress Emma Fransson Robin Georgas Elina Berg Christina Engström 2012 G 2012 G 2012 G Från självständig kosthållning till matlåda: Hur upplever äldre förändringen av måltidssitutionen? Anna Karlsson 2014 VG 138 En kartläggning av dietistkontakten hos personer med celiaki i Sverige Malin Olofsson Malin Thelander 137 Vegankost eller blandkost? En jämförelse av näringsintag, livsmedelsval och måltidsmönster hos 136 Hur är D? En enkätstudie om supplementering av vitamin D inom äldrevården 135 "Mitt barns medicin" En kvalitativ studie om föräldrars upplevelse av deras barns behandling med 134 Skiftarbetares kostval i samband med nattarbete - en kvalitativ intervjustudie Ida-Karin Berglund Maria Augustsson Joel Persson Mikael Söderberg Annika Holmström Lotta Mårtensson Hanna S Bertland Zandra Larsson 133 Sjuksköterskestudenters syn på sina nutritionskunskaper och vad sjuksköterskan har för ansvar i 132 Äta bör man annars dör man - enkätstudie om sjuksköterskestudenters upplevelse av kunskap och inställning till Jennifer Flygare Jonna Nyman Lowisa Grundström & Elin Lundström Delaktighet i matrelaterade uppgifter bland personer med utvecklingsstörning på gruppbostäder. Hillevi Johnsson 2011 den 23 oktober 2014 Sida 2 of 11

3 130 Varför konsumerar vi probiotika? En enkätundersökning om motiv till konsumtion samt vad konsumenter anser Camilla Lundberg, Sofia Johansson Specialkost i förskolan: förekomst, säkerhet och utbildning - en enkätundersökning bland 128 Personalens upplevelser av Genombrottsmetoden inom äldreomsorgen i Hässelby-Vällingby Anna Vrede 2011 Amanda Weimar "Har ni något överhuvudtaget som jag kan äta?" Att ha ett barn med dubbeldiagnosen 126 Frukt- och grönsaksintag hos vuxna - Vilka faktorer kan ha samband med intagen 125 Dietary factors and food preparation techniques related to iron absorption Carita Aspholme Evelina Persson Nina Svensson Jennifer Sjöholm Susanne Rudegran Ida Berge Evelina Dahl 2011 VG 2011 VG 2011 VG 124 En studie om högstadieelevers lunchvanor Jennifer Abrahamsson Nordin, Emma Lundmark "Vi vill veta mer" - en kvalitativ studie om mödrars upplevelser av kostsamtal inom mödra- 122 Tankar och erfarenheter hos vuxna kring mat och kroppsvikt i samband med rökavvänjning 121 "Du får ju i dig proteinerna på ett par minuter, sen är det klart" - Attityder och tankar kring valet av näringsintag i Helena Carlsson, Caroline Hjort, Nina Odqvist Helena Mårtensson, Cecilia Jansson Margaretha Martimo Johansson, Annica Långvall VG 2011 VG 120 Gravida kvinnors användning av kosttillskott Micaela Holm Spädbarns matintag i praktiken, Kamerun. En kvalitativ studie om aspekter som påverkar kostregimen. 118 Att välja matfett. - En kvantitativ studie om konsumenters preferenser till matfett. 117 Föräldrars upplevelser angående sina överviktiga barns kostvanor, fysiska aktivitet och medverkan i 116 Föräldraskap och kosthållning. Småbarnsföräldrars uppfattning och tankar om kost. Frida Johansson, Linnéa Lundström Sofia Knáz, Joanna Jacobsson Jessica Edlund, Anneli Eriksson, Mica Lundgren Maria Öström, Nadia Nabil den 23 oktober 2014 Sida 3 of 11

4 115 Patientens upplevelse av dietistens kostråd före och efter gastrisk bypass operation. Diana Karlsson, Hanna Olvenmark 114 Nutrition för presentation och återhämtning - en utvärdering av kostintaget hos ett allsvenskt damfotbollslag Therese Jansson, Susanna Schönemeyr 113 En enkätstudie av kunskaper om och attityd till nutritionsbehandling bland personal på äldreboenden. Malin Holm, Josefin Pettersson 112 Folatintag och folatstatus hos prematura barn. En kvalitetsundersökning vid en 111 Svenska dietisters uppfattning om sin roll och sitt inflytande i behandlingen av fetmakirurgipatienter. Jens Brandel 2010 Madeleine Wessely Blodtryck hos förskolebarn korrelerar med BMI redan från 12 månaders ålder Sandra Larsson, Isabella Cederholm 109 Premenstruella syndromet och matvanor - Fyra kvinnors tankar om relationen mellan deras PMS och matvanor 108 "De som väl har haft oss vill ju aldrig bli av med oss" Dietisters upplevelse av sin roll vid 107 Dietistens arbete inom pallativ vård i Sverige Anne-Caroline Lauritzen Strandberg Agnes Fjellström, Caroline Larsson Madeleine Börjesson, Mikaela Settergren En studie av lunchmåltider vid två förskolor i Umeå kommun Ida Englund Maria Svensson Föräldrars syn- och förhållningssätt till mat och måltider i relation till sina barns hälsa Jessica Johansson Måltidsfrekvens, energi- och näringsintag hos barn med kongenitalt hjärtfel - En jämörelse mellan hjärtsjuka och friska 103 Födoämnesöverkänslighet vid Umeå universitets matserveringar - En studie kring matserveringarnas utbud 102 Teoretisk och praktisk kunskap i idrottsnutrition bland gymnasieelever Camilla Fors Susanna Johansson Sarah Nilsson Sandra Åström Jill Holmström Petter Sande Användning av och inställning till probiotika bland svenska dietister -En kvantitativ studie Sofie Backman Anna Kingfors den 23 oktober 2014 Sida 4 of 11

5 100 Småbarnsföräldrars tankar och inställning till den mat de serverar sina barn Emelie Luokkanen Marina Sandberg 99 Konsumenters kunskap om miljösmart mat Camilla Kaiser "Jag äter med en avsikt" - Faktorer som påverkar matsäkerhet och uppfattning kring mat hos personer som Anna Hamilton Karl-Johan Piehl 97 Kung i sitt eget hem? En kvalitativ studie om hemtjänstpersonalens inställning till mat Marit Simma 96 Vardagsro - ett företag som levererar recept och råvaror för middagar till barnfamiljer i Umeå 95 "Om man vill äta korv sju dar i veckan så måste man ju få göra det" Personliga assistenters tankar kring kost, 94 "Både äta och träna?" - Studenters kunskap om kost relaterat till fysisk aktivitet Nilla Persson Rebecka Persson Emma Sandström Jon Hansson Anna Ståhlberg Emelie Eriksson Jpakim Holmqvist E-hälsa i sjukvårdens regi En studie av allmänhetens attityder till e-hälsa för främjandet av bra kostvanor Ottensten Anna 92 Recept för studenter Ett uppdrag från Studenthälsan vid Umeå universitet Karlsson Lena, Nilsson Leena 91 Konsumenters inköp av och inställning till ekologiska livsmedel - En studie i två svenska städer 90 Kosttillskott - intag och attityder bland studenter vid ett svenskt universitet Andersson Erika Hartman Maja Dahlqvist Helén Wahl Anna 89 Kostintag på ett äldreboende som genomgått ett kostprojekt Matinzadeh Jasmin Saxvold Janet 88 Body Ideals and Food Habits A Cross Sectional Study among Women in Cameroon 87 Dietisters upplevelser och resonemang kring sitt arbete med enteral nutrition Sand (Gunnarsson) Malin Juto Linnea Carlsson Ellinor Lindau Karin 86 Funktionella livsmedel - en kvantitativ studie om konsumenternas egenskaper och attityder, samt deras främsta orsak till Vestman Lisa 2008 den 23 oktober 2014 Sida 5 of 11

6 85 Matvanor hos ensamstående föräldrar med växelvis boende barn - en kvalitativ studie Gisela Wallin Att ta upp alkoholkonsumtion i patientsamtal - en kvalitativ studie av dietisters erfarenheter och attityder Anna Tellström 83 Fallgropar och styttepelare i ett förändringsarbete - en kvalitativ utvärdering av ett pågående projekt 82 Är dietistyrket något för mig? - Kvinnliga respektive manliga gymnasieelevers kunskap om och attityd till dietistyrket Anna Nyström, EmmaMaria Wiklund Åsa Cederlund, Anna Eriksson 81 Matsituation hos ensamstående föräldrar med växelvis boende barn - en kvalitativ studie Marlene Bylund Upplevt behov av dietistens kompetens inom företagshälsovården 79 Bristande kunskap hos restaurangkökspersonal om kost för födoämnesallergiker 78 En kvalitativ studie av dietisters erfarenheter och strategier gällande patienter med ätstörningar 77 En kvalitativ studie angående dietisters attityder till e-hälsa Malin Larsson, Sofia Ljung, Annika Sundberg Susanne Florin, Jenny Löfdahl Carolina Lind, Ann- Heléne Skillerstedt Eva Berglind, Klara Rapp 2007 VG VG Erfarenheter och attityder till amning bland tre generationers mödrar - en kvalitativ studie 75 Nyckelhålsmärkning av lunchreätter på restaurang samt lunchgästers attityd till och kunskap om nyckelhålssystem 74 Mammors tankar kring kostinformation för gravida Lisa Lundmark, Lena Lydemar Johan Boman, Linnea Olander Eva Lundblad, Karolina Snellström VG 2007 VG 73 En kvalitativ studie på måltidsfrekvens och livsmedelsval hos manliga skiftarbetare inom industrin 72 Attityder till viktminskning och kolhydratreducerade dieter Anders Sandström 2007 VG Johanna Rudolfsson Mat i media - En undersökning om upplevd massmedial påverkan på de egna matlagningsvanorna Johanna Myrestam 2007 den 23 oktober 2014 Sida 6 of 11

7 70 Behovet av dietist i svenska kommuner - En tvärsnittsstudie av presumtiva uppdragsgivare och kollegors Daniel Frölander, Ida Kettle 69 Mullvadsprojektet - förändrade måltidsvanor och BMI hos barn med fetma i åldern 9-12 år Rebecca Robertsson 68 Behövs kommundietister? En studie av svenska kommuners kost- och nutritionskompetens 67 En kvalitativ studie av genusperspektiv och genusbias i kostbehandling Linda Jonsson, Agnes Åkerlund Maria Burehäll, Ylva Lindholm VG 66 Kost i samband med träning - kunskap, vanor och inställning hos ett allsvenskt ishockeylag 65 Energiintag och kunskap om kost hos fotbollspelande flickor födda 1992 Alexandra Alseryd, Maria Wahlström Ann Brännström, Cecilia Johansson VG 64 Protein - En kvalitativ studie om hur kostrådgivare förhåller sig till de myter som florerar 63 Måltidsordning samt energi- och kolhydratintag hos idrottande flickor och kostens inverkan på deras upplevelse av 62 Kostbehandling med Husk - En jämförelse mellan danska och svenska dieteisters kännedom, rekommendation och 61 En utvärdering av den glutenfria kosten ur energi- och näringssynpunkt hos barn och ungdomar med celiaki 60 Barn med övervikt och fetma - dietisters resurser samt upplevda behandlingsbehov för denna patientgrupp 59 Behovet av dietister i grundskolan utifrån skolsköterskors perspektiv - en kvantitativ studie 58 Fiberintag hos äldre - En studie av vårdtagare på äldreboende respektive servicehus i Norrland 57 Mellanmål på förskolor i två olika kommuner - en jämförelse med Nordiska näringsrekommendationer och Riktlinjer 56 Kostförändringar hos gravida kvinnor - en enkätundersökning på gravida kvinnor i Norrland Elisabeth Sneitz, Lina Strömvall Eva-Stina Munther, Mahnoush Etminan Malek Mirja Kopparberg, Johanna Ullberg Sofie Jönsson, Karin Öhlund Frida Karlsson, Kicki Olofsson Sofie Johansson, Lina Vågstedt Josefin Garpsäter, Annika Rosenqvist Katarina Sundkvist, Emma Olsson Helén Mårtensson, Elin Johansson VG VG 2005 den 23 oktober 2014 Sida 7 of 11

8 55 Samband mellan kostvanor, fysisk aktivitet och övervikt hos barn - en enkätstudie Lena Taalbi Kostsituationen inom psykiatri och boendestöd - en kvalitativ studie Andreas Arvidsson, Pontus Henriksson 53 Kunskap och informationskällor kring hälsosam mat för barn - ur föräldrars perspektiv 52 Matsituationen inom hemtjänsten - ur pensionärers och personals perspektiv Annika Bengtsson, Anna Skogfält Silvia Arevalo, Kersin Jonasson, Jeanette Lindahl 51 Beteendemedicinsk behandling i grupp - Behandlingsgruppen och kostbehandlingen ur ett patientperspektiv Malin Viklund 50 Dietistens faktiska och tänkbara roll i behandlingen av ätstörningar Emma Andersson, Sandra Persson 49 Dryckesval och matvanor bland elever i årskurs 4 och 8 Karin Larsson, Karin Rofsson Mörtberg 48 Max Delifresh har den nya snabbmatstrenden intresserat konsumenten? Helena Jacobsson, Kjell Olsson Kost och hälsa hos skolungdom i Värmland Kajsa Wallquist Livsmedelsval vid förskolor i två kommuner i norra Sverige en jämförelse med nationella riktlinjer 45 Hälsobudskap på fling- och müsliförpackningar Vad förmedlar producenten och vad anser konsumenten? 44 Överviktsbehandling vid ett sjukhus i Hälsingland En utvärdering Camilla Nilsson, Veronica Görsten Linda Dahlqvist, Jenny Pettersson Kristina Lindvall, Erik Hägerlind Nutritionsarbetet på sjukhusavdelningen. Utifrån dietisters, sjuksköterskors och läkares uppfattning 42 ProViva Fruktdryck som kostbehandling enkätstudie bland dietister och intervjuer med patienter diagnostiserade med Åsa Hansson, Mikael Ljung, Magnus Antonsson Stina Bodén, Therese Lundgren, Camilla Thörnqvist 2004 VG 2004 VG 41 TV och dator idag ohälsa imorgon? En studie av kost, aktiviteter och hälsa bland ungdomar i årskurs 9 i Umeå år 2004 Susanne Sandberg 2004 den 23 oktober 2014 Sida 8 of 11

9 40 Är kvinnliga elitidrottares fettintag tillräckligt? I jämförelse med icke elitidrottare. 39 Samband mellan matvanor, fysisk aktivitet och Body Mass Index bland barn i årskurs 5 en jämförelse mellan könen. 38 Dietistkontakten vid diabetes ur patientens synvinkel Jenny Karlsson, Susanne Alm Jessica Häggqvist, Ulla Häggström Eva Andersson, Mathias Nylén Jämförelse av kostvanor mellan överviktiga män och kvinnor på Beteendemedicin vid Norrlands Markus Kvist Nio hemodialyspatienters intag av energi och protein i förhållande till rekommendation - en kostregistrering 35 Kostvanor och hälsa hos personer med glukos-galaktosmalabsorption Linda Haglund, Cecilia Melin Monica Edholm, Hanna Nixon En översikt över Umeå universitets studenters matvanor Mia Davidsson, Joanna Zaine 2003 VG 33 Kostråd - en studie av patienters upplevelser av kostbehandling hos dietist Linda Backlund, Vivianne Haapalahti 2003 VG 32 Celiakipatienters följsamhet till ordinera kostbehandling med koppling till upplevd informationstillgång från vårdpersonal Helén Berggren, Sandra Ottosson 2003 VG 31 Vegetarisk kost till små barn Johanna Andersdotter, Maria Sundberg Unga kvinnors kost- och träningsvanor Nina Hamza, Jenny Pettersson 29 Vikt- och längdmätningsrutiner vid Geriatriskt centrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå Sara Severinsson, Susanne Lewan 28 Nutrition vid kirurgi Caroline Blom, Jennie Eriksson 27 Frukt vid kassan. Vad kunden tycker och effekter på försäljningen Anna Jönsson, Linda Sundkvist 26 Förändrar unga diabetiker sina matvanor när de flyttar hemifrån? Caroline Lindblom, Maria Lindström den 23 oktober 2014 Sida 9 of 11

10 25 Matstart-hur fungerar det i praktiken? En utvärdering av projekt Matstart ur mat och kostkonsulternas perspektiv Maria Ersdotter, Linda Johansson, Ulrika Sederström 24 Kost i familjedaghemmen i Piteå kommun 1999 Maria Danielsson 23 Övervikt hos barn-vilka förebyggande åtgärder vidtar skolan och skolhälsovården i Umeå 22 Nattarbetande kvinnor i vårdenmåltidstyper och faktorer som påverkar matvanorna 21 Läkarstudenters inställning till dietisters arbete 20 Tankar kring vikt, bantning, utseende och mat en studie på elever i årskurs 6, Umeå Lena Enström, Elisabeth Stoltz Sjöström Satu Kettunen, Elisabeth Jacobsson Ulrica Lindström, Susann Berggren, Jessica Larsson Jenny Bjufors, Annica Sandberg 19 Kostintag hos idrottare med Celiaki Julia Backlund, Karola Persson 18 Kostvanor och matsituation efter en avslutad ketogen kostbehandling Kristina Öhlén, Charlotte Wikström 17 Energibalansstudier i samband med uthållighetsträning på elitnivå Bekim Bunjaku, Stig Mattsson 16 Vegetarianers och blandkostares intag av skollunch på gymnasiet en jämförelsestudie 15 Kostsituationen vid ett brukarkooperativ i Västerbotten Erika Larsson, Kristina Laurentz Anne-Li Isaxon, Ethel Kautto 14 Gymnasieelevers konsumtion av och attityder till skollunch blandkostare och lakto-vegetarianer vid Mimerskolan i Umeå 13 Livsmedelsval och måltidsmönster hos hemodialyspatienter Malin Eriksson, Jenny Åström Johanna Karlsson, Jessica Sjöqvist 12 Inställning till och upplevelser av fettreducerad kost hos personer med Crohn s sjukdom 11 Privata dietister En beskrivning av fem dietistentreprenörer i Stockholmsområdet Annika Johansson, Teresa Olefeldt Sara E. Berggren, Maria Keskitalo den 23 oktober 2014 Sida 10 of 11

11 10 Det här är vår vardag En etnologisk studie av familjens liv med allergi i vardagen Anna Nilsson 9 Kostvanor hos medelklasskvinnor i Kashmir Nighat Farooqi 8 Uppskattat intag av socker och syntetiska sötningsmedel hos barn och ungdomar med diabetes på Norrlands 7 Kvalitativ studie av överviktiga kvinnors tankar och känslor kring sig själva och sin överviktsbehandling 6 Functional foods. En jämförelse av 50manliga och 50 kvinnliga functional foodskonsumenter i Umeå 5 Mödrars matsituation på nyföddhetsavdelningen, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå 4 Kost och hälsa hos skolungdomar i Stockholm år Jan Lindgren, Helen Sehlstedt Hanna Olsson, Eva Rosendahl Carina Nilsson, Christina Omnell Jessica Andersson, Mariella Johansson Brita Ehnfors, Jessica Ericson 3 Jämförelse mellan pojkars och flickors kost och hälsa i årskurs nio i Umeå Christine Österman, Lisbet Nilsson 2 En kartläggning av kostsituationen vid Tärnaby Alpina Skidakademi. Kostintag, energiutgifter, kunskap och attityder samt 1 Dietist. Resurs vid barn- och ungdomshabilitering i Umeå en utvärdering Pia Lipponen, Linda Nederberg Anneli Karlsson, Karin Eriksson den 23 oktober 2014 Sida 11 of 11

Samtal om matvanor. Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin

Samtal om matvanor. Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin Om att arbeta med Social styrelsens Nationella riktlinjer för sjukdoms förebyggande metoder. Samtal om matvanor Strukturerat arbete inom företagshälsovård och arbets- och miljömedicin Att förändra matvanor

Läs mer

FRIheter. Läsåret 2007/2008 En tidning från Tobaksfri Duo. Stor intervju med Jens Byggmark Acaba Com Tobacco Nils från Vindeln vann resan

FRIheter. Läsåret 2007/2008 En tidning från Tobaksfri Duo. Stor intervju med Jens Byggmark Acaba Com Tobacco Nils från Vindeln vann resan FRIheter Läsåret 2007/2008 En tidning från Tobaksfri Duo Stor intervju med Jens Byggmark Acaba Com Tobacco Nils från Vindeln vann resan 1 YWONNE har ordet Ännu ett spännande och innehållsrikt år med Tobakfri

Läs mer

ORGAN FÖR SVERIGES KLINISKA DIETISTER VOLYM XXI NUMMER 1 FEBRUARI 2012. Tema: Pediatrik

ORGAN FÖR SVERIGES KLINISKA DIETISTER VOLYM XXI NUMMER 1 FEBRUARI 2012. Tema: Pediatrik ORGAN FÖR SVERIGES KLINISKA DIETISTER VOLYM XXI NUMMER 1 FEBRUARI 2012 Tema: Pediatrik NYHET! Omtanke är... att hjälpa till att bygga upp Signes styrka igen Visste du att äldre och sjuka ofta har ett ökat

Läs mer

LEK MED MATEN! så får sjuka barn tillbaka matlusten. TRENDSPANING: Storkök 2011. Världens första massajmejeri Skolmaten i Stockholm

LEK MED MATEN! så får sjuka barn tillbaka matlusten. TRENDSPANING: Storkök 2011. Världens första massajmejeri Skolmaten i Stockholm OM KOST OCH NÄRING, NUMMER 1 2011 Gratis mässinträde Equip Nordic Läs mer på sid 33 TRENDSPANING: Storkök 2011 Världens första massajmejeri Skolmaten i Stockholm Så bra är den LEK MED MATEN! så får sjuka

Läs mer

Program FÖRBUNDSSTÄMMA 13 15 JUNI 2014

Program FÖRBUNDSSTÄMMA 13 15 JUNI 2014 Program FÖRBUNDSSTÄMMA 13 15 JUNI 2014 2 Välkommen till förbundsstämman i Visby FÅR MAN SKRIVA MORSNING OCH GOODBYE när det drar ihop sig till högtidligheter. Jag tycker det. För högtidligt är det allt

Läs mer

Vetenskap & hälsa. Aktuellt om. Kampen mot den farliga fetman

Vetenskap & hälsa. Aktuellt om. Kampen mot den farliga fetman Aktuellt om Vetenskap & hälsa Juni 2009 Kampen mot den farliga fetman Denna tidskrift ges ut av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Universitetssjukhuset i Lund & Universitetssjukhuset MAS

Läs mer

Revansch! SIMMERSKAN EMMA IGELSTRÖM: Prestationen leder inte till lycka

Revansch! SIMMERSKAN EMMA IGELSTRÖM: Prestationen leder inte till lycka Revansch! 2015:1 Årgång 35 Pris 45 kr Utges av RSMH SIMMERSKAN EMMA IGELSTRÖM: Prestationen leder inte till lycka TEMA: MAT Kosten hjälpte Diana psykiskt Så hänger hjärnan och tarmarna ihop 6 sätt att

Läs mer

PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER

PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER 3.e NATIONELLA KONFERENSEN I PALLIATIV VÅRD 4-5 MARS 2014 GÖTEBORG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkommen 2 Kommittéer 3 Programöversikt 4-5 Kinesiskt Näsduksträd

Läs mer

Prevention av övervikt och fetma hos barn och ungdomar

Prevention av övervikt och fetma hos barn och ungdomar Prevention av övervikt och fetma hos barn och ungdomar En jämförelse av vårdprogram Christina Larsson, Maria Larsson och Lisa Nyman Examensarbete, 15 hp, Omvårdnad Jönköping, december, 2010 Hälsohögskolan,

Läs mer

Mamma, vad blir det för mat idag?

Mamma, vad blir det för mat idag? Mamma, vad blir det för mat idag? - en utvärdering av en hälsofrämjande insats riktad mot småbarnsföräldrar Nathalie Juneborg Rapportnummer: VT2012-42 Examensarbete: 15 hp Program: Hälsopromotionsprogrammet,

Läs mer

UTBILDNINGSFORUM 13 augusti 2015

UTBILDNINGSFORUM 13 augusti 2015 UTBILDNINGSFORUM 13 augusti 2015 VÄLKOMMEN TILL VÅRT TREDJE UTBILDNINGSFORUM! Ängelholms kommun profilerar sig som Kunskapsstaden 2020. Intentionen är att alla led i våra verksamheter ska genomsyras av

Läs mer

Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3

Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3 Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3 2010-10-21 09.10 Svenska Kommunalarbetareförbundets 27e ordinarie kongress den 7 11 juni 2010 Produktion:

Läs mer

Hjälp - hur gör vi med vikten?

Hjälp - hur gör vi med vikten? Hjälp - hur gör vi med vikten? En litteraturstudie över olika överviktbehandlingar inom primärvården Examensarbete i omvårdnad 10 poäng Högskolan i Skövde, höstterminen 2005 Författare Kristina Baxter,

Läs mer

PROTOKOLL EXTRAKONGRESS 25 27 MARS

PROTOKOLL EXTRAKONGRESS 25 27 MARS PROTOKOLL 2011 EXTRAKONGRESS 25 27 MARS Fredag 25 mars Extrakongressens öppnande... 1 Formaliapunkter... 10 Allmänpolitisk diskussion Vår omvärld... 28 Val av partiordförande... 59 Allmänpolitisk diskussion

Läs mer

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXIII NUMMER 2 APRIL 2014. Obesitas Diabetes

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXIII NUMMER 2 APRIL 2014. Obesitas Diabetes ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXIII NUMMER 2 APRIL 2014 Obesitas Diabetes Organ för Sver iges Kli n iska Di etister Redaktion Ansvarig utgivare Elisabet Rothenberg Redaktör Magnus Forslin

Läs mer

Tensta vårdcentral. lyfter astma- och KOL-vården

Tensta vårdcentral. lyfter astma- och KOL-vården NYHETER OM FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING FRÅN CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN OKTOBER 2010 Tensta vårdcentral lyfter astma- och KOL-vården Teamet med fokus på andningsorganen Ny modell främjar hälsoarbetet

Läs mer

Överviktskirurgi Sleeve gastrectomy

Överviktskirurgi Sleeve gastrectomy Examensarbete C-uppsats, Grundnivå 15 hp, ht 2011 Överviktskirurgi Sleeve gastrectomy - Patienters kostvanor sex månader postoperativt ULRIKA BRUNN Institutionen för kostvetenskap Box 560 Besöksadress:

Läs mer

Vetenskap & hälsa. ung i dag. om ungdomars hälsa. Aktuellt om

Vetenskap & hälsa. ung i dag. om ungdomars hälsa. Aktuellt om Aktuellt om Vetenskap & hälsa Populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne JUNI 2014 ung i dag om ungdomars hälsa 1 INNEHÅLL 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18 19 20

Läs mer

Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete

Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete av Rebecka Edgren Aldén och Ulrika Westerlund 2004-07-07 Innehåll Förord... 3 Kunskapen

Läs mer

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXI NUMMER 2 APRIL 2012. Tema: Diabetes & Obesitas

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXI NUMMER 2 APRIL 2012. Tema: Diabetes & Obesitas ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXI NUMMER 2 APRIL 2012 Tema: Diabetes & Obesitas NYHET! Omtanke är... att hjälpa till att bygga upp Signes styrka igen Visste du att äldre och sjuka ofta har

Läs mer

Fetma hos vuxna. Kerstin Troedsson, sekreterare i arbetsgruppen för vårdprogrammet 018-611 00 00 vx.

Fetma hos vuxna. Kerstin Troedsson, sekreterare i arbetsgruppen för vårdprogrammet 018-611 00 00 vx. Fetma hos vuxna Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Primärvården, Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Kontaktperson Kerstin Troedsson, sekreterare i arbetsgruppen för vårdprogrammet 018-611

Läs mer

ORGAN FÖR SVERIGES KLINISKA DIETISTER VOLYM XX NUMMER 2 APRIL 2011. Tema: Obesitas & Diabetes

ORGAN FÖR SVERIGES KLINISKA DIETISTER VOLYM XX NUMMER 2 APRIL 2011. Tema: Obesitas & Diabetes 20 år 20 år ORGAN FÖR SVERIGES KLINISKA DIETISTER VOLYM XX NUMMER 2 APRIL 2011 Tema: Obesitas & Diabetes Fortimel Compact Mindre volym, mer nutrition Får vi presentera... Chokladsmak! Volymen kan vara

Läs mer

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och tid för

Läs mer

Program. 15-16 oktober 2009 i Västerås

Program. 15-16 oktober 2009 i Västerås Program 15-16 oktober 2009 i Västerås Festival i Västerås! Sveriges Musik- och kulturskoleråd, SMoK, bjuder tillsammans med Västerås stad in till landets första rikstäckande kulturfestival med inriktning

Läs mer

Riksstämman. - för hälsosamt lärande

Riksstämman. - för hälsosamt lärande Riksstämman - för hälsosamt lärande Med utgångspunkt från idrottslärarstämman har NCFF i samråd med Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet öppnat upp årets stämma för alla er som vill utveckla hälsoarbetet

Läs mer

Traditionen. lever vidare. no 7 2008

Traditionen. lever vidare. no 7 2008 no 7 2008 Barbro säger tack och hej sidan 2 Galafest med landstingets veteraner sidorna 3 5 Katastrofövning: larmet går i Kiruna sidorna 8 9 Julbestyren är i full gång. Varje dag fram till julafton spelar

Läs mer

LATTLAST. 12 sidor. Unik ännu mer unik med två framsidor! Felicia älskar musik. Mina vänner Fråga Juristen. Posttidning B. studiecirkel: Mitt val

LATTLAST. 12 sidor. Unik ännu mer unik med två framsidor! Felicia älskar musik. Mina vänner Fråga Juristen. Posttidning B. studiecirkel: Mitt val 12 sidor Unik ännu mer unik med två framsidor!.... FUB FÖR BARN, UNGA OCH VUXNA MED UTVECKLINGSSTÖRNING NUMMER 2 APRIL 2014 Felicia älskar musik studiecirkel: Mitt val receptet: Maräng-bakelser Mina vänner

Läs mer

BARNENS BÄSTA BORD Ett Leaderprojekt för ökad matglädje!

BARNENS BÄSTA BORD Ett Leaderprojekt för ökad matglädje! BARNENS BÄSTA BORD Ett Leaderprojekt för ökad matglädje! Ett omfattande projekt Med barnens bästa i fokus Barnens Bästa Bord har sedan 2010 arbetat med att få fler aktörer inom mat- och måltidssektorn,

Läs mer

1 Årsredovisning 2008

1 Årsredovisning 2008 Årsredovisning 20081 Tryck: AMAB Grafiska AB, mars 2009. Fotograf: Jonas Ahlman. Grafisk form: Marlene Söder. Copy: Anna Olsson. Handskrivna texter: Margareta Hardenfalk. Upplaga: 5 000 ex. Omslag: Munken

Läs mer

www.mullsjofolkhogskola.nu

www.mullsjofolkhogskola.nu MULLskönt 2005-2006 ur ordboken: www.mullsjofolkhogskola.nu mull`ra verb ~de ~t Ordled: mullr-ar Subst.: mullrande; muller ge ifrån sig dovt dundrande ljud { bullra}: åskan ~de i fjärran Hist.: sedan 1727;

Läs mer