Björn Olars Elin Hallengren. Marine Alvlund Maria Lindström. Anna Mandin Åsa Rosén. Amanda Hallén Sofia Wiberg. Camilla West Pauline Olesen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Björn Olars Elin Hallengren. Marine Alvlund Maria Lindström. Anna Mandin Åsa Rosén. Amanda Hallén Sofia Wiberg. Camilla West Pauline Olesen"

Transkript

1 Uppsatser Nr Titel Författare Klar år Betyg 159 Barnfamiljers tidsåtgång för matrelaterade hushållsaktiviteter - i relation till matvanor, socioekonomisk status och kön Josefin Mellgren Emmelie Pålsson 2014 VG 158 Ändrade nutritionsregimer och dess betydelse för näringsintag och viktutveckling hos extremt prematura barn Frida Pettersson En enkätstudie om svenska dietisters syn på mobilapplikationer som hjälpmedel för patienters egenvård. Björn Olars Elin Hallengren Livsmedelsval vid vegankost Intagsfrekvensker av livsmedel och kosttillskott Lisa Bergqvist Kostvanor hos personer med nedstämdhet alternativt depression Marine Alvlund Maria Lindström Valet av kostundersökningsmetod påverkar resultatet. En jämförelse mellan frekvensenkäter och kostregistreringar där 153 Hälften kött, hälften böna - har Beat burgern en framtid?. En kvantitativ studie om kännedom och förhållningssätt 152 Vuxna individers kännedom, upplevda följsamhet och attityder till Svenska livsmedelsverkets fem kostråd. 151 "Att de skulle få känna dofter det skulle vara ett önskescenario". En kvalitativ studie om personalens erfarenheter och 150 Inställningar till kostråd hos de med ett viktrelaterat träningssyfte. Amanda Björk Linnea Lindblom Bahareh Bahabozorgi Elina Gustafsson Johannes Edholm Miriam Lindvall Anna Mandin Åsa Rosén Amanda Hallén Sofia Wiberg VG 2013 VG 2013 VG 149 Barnmorskors upplevda kunskap om kost och hur bekväma de känner sig med att g kostråd till gravida kvinnor. - En 148 En enkätstudie om inställning och åtgärder kring matsvinn Emma Erlandsson Linda Johansson Anna Lundberg Alexandra Lundin 2013 VG Kost vid träning En kvantitativ studie på elitinnebandyspelares och motionärers 146 "Du dör inte av att vara hungrig en stund" Människors erfarenhet kring intermittent fasta och drivkrafterna bakom denna Madeleine Stigsson Claesson Sarah Persson Camilla West Pauline Olesen 2013 VG 2013 den 23 oktober 2014 Sida 1 of 11

2 145 Fördröjningen till celiakidiagnos - En kvantitativ studie om sjukskrivning, vårdkonsumtion och social situation hos 144 När man fått ett barn man tycker så mycket om spelar några kilo för mycket mindre roll: 143 Fettdebatten fortsätter - En studie om konsumenters val av mejeriprodukter och attityder till fett och 142 Energi- och näringsintag hos idrottare som har haft en stressfraktur 141 Fysisk aktivitet, skärmtid, måltidsordning samt intag av frukt och grönsaker hos grönsaker hos gymnasieelever 140 Matvanor bland anställda vid Västerbottens läns landsting - En enkätstudie Andreas Rydström Maria Guldstrand Britta Lundborg Sanna Stawing Karolina Byström Frida Larsson Energy- and nutrition intake among athletes who have had a stress Emma Fransson Robin Georgas Elina Berg Christina Engström 2012 G 2012 G 2012 G Från självständig kosthållning till matlåda: Hur upplever äldre förändringen av måltidssitutionen? Anna Karlsson 2014 VG 138 En kartläggning av dietistkontakten hos personer med celiaki i Sverige Malin Olofsson Malin Thelander 137 Vegankost eller blandkost? En jämförelse av näringsintag, livsmedelsval och måltidsmönster hos 136 Hur är D? En enkätstudie om supplementering av vitamin D inom äldrevården 135 "Mitt barns medicin" En kvalitativ studie om föräldrars upplevelse av deras barns behandling med 134 Skiftarbetares kostval i samband med nattarbete - en kvalitativ intervjustudie Ida-Karin Berglund Maria Augustsson Joel Persson Mikael Söderberg Annika Holmström Lotta Mårtensson Hanna S Bertland Zandra Larsson 133 Sjuksköterskestudenters syn på sina nutritionskunskaper och vad sjuksköterskan har för ansvar i 132 Äta bör man annars dör man - enkätstudie om sjuksköterskestudenters upplevelse av kunskap och inställning till Jennifer Flygare Jonna Nyman Lowisa Grundström & Elin Lundström Delaktighet i matrelaterade uppgifter bland personer med utvecklingsstörning på gruppbostäder. Hillevi Johnsson 2011 den 23 oktober 2014 Sida 2 of 11

3 130 Varför konsumerar vi probiotika? En enkätundersökning om motiv till konsumtion samt vad konsumenter anser Camilla Lundberg, Sofia Johansson Specialkost i förskolan: förekomst, säkerhet och utbildning - en enkätundersökning bland 128 Personalens upplevelser av Genombrottsmetoden inom äldreomsorgen i Hässelby-Vällingby Anna Vrede 2011 Amanda Weimar "Har ni något överhuvudtaget som jag kan äta?" Att ha ett barn med dubbeldiagnosen 126 Frukt- och grönsaksintag hos vuxna - Vilka faktorer kan ha samband med intagen 125 Dietary factors and food preparation techniques related to iron absorption Carita Aspholme Evelina Persson Nina Svensson Jennifer Sjöholm Susanne Rudegran Ida Berge Evelina Dahl 2011 VG 2011 VG 2011 VG 124 En studie om högstadieelevers lunchvanor Jennifer Abrahamsson Nordin, Emma Lundmark "Vi vill veta mer" - en kvalitativ studie om mödrars upplevelser av kostsamtal inom mödra- 122 Tankar och erfarenheter hos vuxna kring mat och kroppsvikt i samband med rökavvänjning 121 "Du får ju i dig proteinerna på ett par minuter, sen är det klart" - Attityder och tankar kring valet av näringsintag i Helena Carlsson, Caroline Hjort, Nina Odqvist Helena Mårtensson, Cecilia Jansson Margaretha Martimo Johansson, Annica Långvall VG 2011 VG 120 Gravida kvinnors användning av kosttillskott Micaela Holm Spädbarns matintag i praktiken, Kamerun. En kvalitativ studie om aspekter som påverkar kostregimen. 118 Att välja matfett. - En kvantitativ studie om konsumenters preferenser till matfett. 117 Föräldrars upplevelser angående sina överviktiga barns kostvanor, fysiska aktivitet och medverkan i 116 Föräldraskap och kosthållning. Småbarnsföräldrars uppfattning och tankar om kost. Frida Johansson, Linnéa Lundström Sofia Knáz, Joanna Jacobsson Jessica Edlund, Anneli Eriksson, Mica Lundgren Maria Öström, Nadia Nabil den 23 oktober 2014 Sida 3 of 11

4 115 Patientens upplevelse av dietistens kostråd före och efter gastrisk bypass operation. Diana Karlsson, Hanna Olvenmark 114 Nutrition för presentation och återhämtning - en utvärdering av kostintaget hos ett allsvenskt damfotbollslag Therese Jansson, Susanna Schönemeyr 113 En enkätstudie av kunskaper om och attityd till nutritionsbehandling bland personal på äldreboenden. Malin Holm, Josefin Pettersson 112 Folatintag och folatstatus hos prematura barn. En kvalitetsundersökning vid en 111 Svenska dietisters uppfattning om sin roll och sitt inflytande i behandlingen av fetmakirurgipatienter. Jens Brandel 2010 Madeleine Wessely Blodtryck hos förskolebarn korrelerar med BMI redan från 12 månaders ålder Sandra Larsson, Isabella Cederholm 109 Premenstruella syndromet och matvanor - Fyra kvinnors tankar om relationen mellan deras PMS och matvanor 108 "De som väl har haft oss vill ju aldrig bli av med oss" Dietisters upplevelse av sin roll vid 107 Dietistens arbete inom pallativ vård i Sverige Anne-Caroline Lauritzen Strandberg Agnes Fjellström, Caroline Larsson Madeleine Börjesson, Mikaela Settergren En studie av lunchmåltider vid två förskolor i Umeå kommun Ida Englund Maria Svensson Föräldrars syn- och förhållningssätt till mat och måltider i relation till sina barns hälsa Jessica Johansson Måltidsfrekvens, energi- och näringsintag hos barn med kongenitalt hjärtfel - En jämörelse mellan hjärtsjuka och friska 103 Födoämnesöverkänslighet vid Umeå universitets matserveringar - En studie kring matserveringarnas utbud 102 Teoretisk och praktisk kunskap i idrottsnutrition bland gymnasieelever Camilla Fors Susanna Johansson Sarah Nilsson Sandra Åström Jill Holmström Petter Sande Användning av och inställning till probiotika bland svenska dietister -En kvantitativ studie Sofie Backman Anna Kingfors den 23 oktober 2014 Sida 4 of 11

5 100 Småbarnsföräldrars tankar och inställning till den mat de serverar sina barn Emelie Luokkanen Marina Sandberg 99 Konsumenters kunskap om miljösmart mat Camilla Kaiser "Jag äter med en avsikt" - Faktorer som påverkar matsäkerhet och uppfattning kring mat hos personer som Anna Hamilton Karl-Johan Piehl 97 Kung i sitt eget hem? En kvalitativ studie om hemtjänstpersonalens inställning till mat Marit Simma 96 Vardagsro - ett företag som levererar recept och råvaror för middagar till barnfamiljer i Umeå 95 "Om man vill äta korv sju dar i veckan så måste man ju få göra det" Personliga assistenters tankar kring kost, 94 "Både äta och träna?" - Studenters kunskap om kost relaterat till fysisk aktivitet Nilla Persson Rebecka Persson Emma Sandström Jon Hansson Anna Ståhlberg Emelie Eriksson Jpakim Holmqvist E-hälsa i sjukvårdens regi En studie av allmänhetens attityder till e-hälsa för främjandet av bra kostvanor Ottensten Anna 92 Recept för studenter Ett uppdrag från Studenthälsan vid Umeå universitet Karlsson Lena, Nilsson Leena 91 Konsumenters inköp av och inställning till ekologiska livsmedel - En studie i två svenska städer 90 Kosttillskott - intag och attityder bland studenter vid ett svenskt universitet Andersson Erika Hartman Maja Dahlqvist Helén Wahl Anna 89 Kostintag på ett äldreboende som genomgått ett kostprojekt Matinzadeh Jasmin Saxvold Janet 88 Body Ideals and Food Habits A Cross Sectional Study among Women in Cameroon 87 Dietisters upplevelser och resonemang kring sitt arbete med enteral nutrition Sand (Gunnarsson) Malin Juto Linnea Carlsson Ellinor Lindau Karin 86 Funktionella livsmedel - en kvantitativ studie om konsumenternas egenskaper och attityder, samt deras främsta orsak till Vestman Lisa 2008 den 23 oktober 2014 Sida 5 of 11

6 85 Matvanor hos ensamstående föräldrar med växelvis boende barn - en kvalitativ studie Gisela Wallin Att ta upp alkoholkonsumtion i patientsamtal - en kvalitativ studie av dietisters erfarenheter och attityder Anna Tellström 83 Fallgropar och styttepelare i ett förändringsarbete - en kvalitativ utvärdering av ett pågående projekt 82 Är dietistyrket något för mig? - Kvinnliga respektive manliga gymnasieelevers kunskap om och attityd till dietistyrket Anna Nyström, EmmaMaria Wiklund Åsa Cederlund, Anna Eriksson 81 Matsituation hos ensamstående föräldrar med växelvis boende barn - en kvalitativ studie Marlene Bylund Upplevt behov av dietistens kompetens inom företagshälsovården 79 Bristande kunskap hos restaurangkökspersonal om kost för födoämnesallergiker 78 En kvalitativ studie av dietisters erfarenheter och strategier gällande patienter med ätstörningar 77 En kvalitativ studie angående dietisters attityder till e-hälsa Malin Larsson, Sofia Ljung, Annika Sundberg Susanne Florin, Jenny Löfdahl Carolina Lind, Ann- Heléne Skillerstedt Eva Berglind, Klara Rapp 2007 VG VG Erfarenheter och attityder till amning bland tre generationers mödrar - en kvalitativ studie 75 Nyckelhålsmärkning av lunchreätter på restaurang samt lunchgästers attityd till och kunskap om nyckelhålssystem 74 Mammors tankar kring kostinformation för gravida Lisa Lundmark, Lena Lydemar Johan Boman, Linnea Olander Eva Lundblad, Karolina Snellström VG 2007 VG 73 En kvalitativ studie på måltidsfrekvens och livsmedelsval hos manliga skiftarbetare inom industrin 72 Attityder till viktminskning och kolhydratreducerade dieter Anders Sandström 2007 VG Johanna Rudolfsson Mat i media - En undersökning om upplevd massmedial påverkan på de egna matlagningsvanorna Johanna Myrestam 2007 den 23 oktober 2014 Sida 6 of 11

7 70 Behovet av dietist i svenska kommuner - En tvärsnittsstudie av presumtiva uppdragsgivare och kollegors Daniel Frölander, Ida Kettle 69 Mullvadsprojektet - förändrade måltidsvanor och BMI hos barn med fetma i åldern 9-12 år Rebecca Robertsson 68 Behövs kommundietister? En studie av svenska kommuners kost- och nutritionskompetens 67 En kvalitativ studie av genusperspektiv och genusbias i kostbehandling Linda Jonsson, Agnes Åkerlund Maria Burehäll, Ylva Lindholm VG 66 Kost i samband med träning - kunskap, vanor och inställning hos ett allsvenskt ishockeylag 65 Energiintag och kunskap om kost hos fotbollspelande flickor födda 1992 Alexandra Alseryd, Maria Wahlström Ann Brännström, Cecilia Johansson VG 64 Protein - En kvalitativ studie om hur kostrådgivare förhåller sig till de myter som florerar 63 Måltidsordning samt energi- och kolhydratintag hos idrottande flickor och kostens inverkan på deras upplevelse av 62 Kostbehandling med Husk - En jämförelse mellan danska och svenska dieteisters kännedom, rekommendation och 61 En utvärdering av den glutenfria kosten ur energi- och näringssynpunkt hos barn och ungdomar med celiaki 60 Barn med övervikt och fetma - dietisters resurser samt upplevda behandlingsbehov för denna patientgrupp 59 Behovet av dietister i grundskolan utifrån skolsköterskors perspektiv - en kvantitativ studie 58 Fiberintag hos äldre - En studie av vårdtagare på äldreboende respektive servicehus i Norrland 57 Mellanmål på förskolor i två olika kommuner - en jämförelse med Nordiska näringsrekommendationer och Riktlinjer 56 Kostförändringar hos gravida kvinnor - en enkätundersökning på gravida kvinnor i Norrland Elisabeth Sneitz, Lina Strömvall Eva-Stina Munther, Mahnoush Etminan Malek Mirja Kopparberg, Johanna Ullberg Sofie Jönsson, Karin Öhlund Frida Karlsson, Kicki Olofsson Sofie Johansson, Lina Vågstedt Josefin Garpsäter, Annika Rosenqvist Katarina Sundkvist, Emma Olsson Helén Mårtensson, Elin Johansson VG VG 2005 den 23 oktober 2014 Sida 7 of 11

8 55 Samband mellan kostvanor, fysisk aktivitet och övervikt hos barn - en enkätstudie Lena Taalbi Kostsituationen inom psykiatri och boendestöd - en kvalitativ studie Andreas Arvidsson, Pontus Henriksson 53 Kunskap och informationskällor kring hälsosam mat för barn - ur föräldrars perspektiv 52 Matsituationen inom hemtjänsten - ur pensionärers och personals perspektiv Annika Bengtsson, Anna Skogfält Silvia Arevalo, Kersin Jonasson, Jeanette Lindahl 51 Beteendemedicinsk behandling i grupp - Behandlingsgruppen och kostbehandlingen ur ett patientperspektiv Malin Viklund 50 Dietistens faktiska och tänkbara roll i behandlingen av ätstörningar Emma Andersson, Sandra Persson 49 Dryckesval och matvanor bland elever i årskurs 4 och 8 Karin Larsson, Karin Rofsson Mörtberg 48 Max Delifresh har den nya snabbmatstrenden intresserat konsumenten? Helena Jacobsson, Kjell Olsson Kost och hälsa hos skolungdom i Värmland Kajsa Wallquist Livsmedelsval vid förskolor i två kommuner i norra Sverige en jämförelse med nationella riktlinjer 45 Hälsobudskap på fling- och müsliförpackningar Vad förmedlar producenten och vad anser konsumenten? 44 Överviktsbehandling vid ett sjukhus i Hälsingland En utvärdering Camilla Nilsson, Veronica Görsten Linda Dahlqvist, Jenny Pettersson Kristina Lindvall, Erik Hägerlind Nutritionsarbetet på sjukhusavdelningen. Utifrån dietisters, sjuksköterskors och läkares uppfattning 42 ProViva Fruktdryck som kostbehandling enkätstudie bland dietister och intervjuer med patienter diagnostiserade med Åsa Hansson, Mikael Ljung, Magnus Antonsson Stina Bodén, Therese Lundgren, Camilla Thörnqvist 2004 VG 2004 VG 41 TV och dator idag ohälsa imorgon? En studie av kost, aktiviteter och hälsa bland ungdomar i årskurs 9 i Umeå år 2004 Susanne Sandberg 2004 den 23 oktober 2014 Sida 8 of 11

9 40 Är kvinnliga elitidrottares fettintag tillräckligt? I jämförelse med icke elitidrottare. 39 Samband mellan matvanor, fysisk aktivitet och Body Mass Index bland barn i årskurs 5 en jämförelse mellan könen. 38 Dietistkontakten vid diabetes ur patientens synvinkel Jenny Karlsson, Susanne Alm Jessica Häggqvist, Ulla Häggström Eva Andersson, Mathias Nylén Jämförelse av kostvanor mellan överviktiga män och kvinnor på Beteendemedicin vid Norrlands Markus Kvist Nio hemodialyspatienters intag av energi och protein i förhållande till rekommendation - en kostregistrering 35 Kostvanor och hälsa hos personer med glukos-galaktosmalabsorption Linda Haglund, Cecilia Melin Monica Edholm, Hanna Nixon En översikt över Umeå universitets studenters matvanor Mia Davidsson, Joanna Zaine 2003 VG 33 Kostråd - en studie av patienters upplevelser av kostbehandling hos dietist Linda Backlund, Vivianne Haapalahti 2003 VG 32 Celiakipatienters följsamhet till ordinera kostbehandling med koppling till upplevd informationstillgång från vårdpersonal Helén Berggren, Sandra Ottosson 2003 VG 31 Vegetarisk kost till små barn Johanna Andersdotter, Maria Sundberg Unga kvinnors kost- och träningsvanor Nina Hamza, Jenny Pettersson 29 Vikt- och längdmätningsrutiner vid Geriatriskt centrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå Sara Severinsson, Susanne Lewan 28 Nutrition vid kirurgi Caroline Blom, Jennie Eriksson 27 Frukt vid kassan. Vad kunden tycker och effekter på försäljningen Anna Jönsson, Linda Sundkvist 26 Förändrar unga diabetiker sina matvanor när de flyttar hemifrån? Caroline Lindblom, Maria Lindström den 23 oktober 2014 Sida 9 of 11

10 25 Matstart-hur fungerar det i praktiken? En utvärdering av projekt Matstart ur mat och kostkonsulternas perspektiv Maria Ersdotter, Linda Johansson, Ulrika Sederström 24 Kost i familjedaghemmen i Piteå kommun 1999 Maria Danielsson 23 Övervikt hos barn-vilka förebyggande åtgärder vidtar skolan och skolhälsovården i Umeå 22 Nattarbetande kvinnor i vårdenmåltidstyper och faktorer som påverkar matvanorna 21 Läkarstudenters inställning till dietisters arbete 20 Tankar kring vikt, bantning, utseende och mat en studie på elever i årskurs 6, Umeå Lena Enström, Elisabeth Stoltz Sjöström Satu Kettunen, Elisabeth Jacobsson Ulrica Lindström, Susann Berggren, Jessica Larsson Jenny Bjufors, Annica Sandberg 19 Kostintag hos idrottare med Celiaki Julia Backlund, Karola Persson 18 Kostvanor och matsituation efter en avslutad ketogen kostbehandling Kristina Öhlén, Charlotte Wikström 17 Energibalansstudier i samband med uthållighetsträning på elitnivå Bekim Bunjaku, Stig Mattsson 16 Vegetarianers och blandkostares intag av skollunch på gymnasiet en jämförelsestudie 15 Kostsituationen vid ett brukarkooperativ i Västerbotten Erika Larsson, Kristina Laurentz Anne-Li Isaxon, Ethel Kautto 14 Gymnasieelevers konsumtion av och attityder till skollunch blandkostare och lakto-vegetarianer vid Mimerskolan i Umeå 13 Livsmedelsval och måltidsmönster hos hemodialyspatienter Malin Eriksson, Jenny Åström Johanna Karlsson, Jessica Sjöqvist 12 Inställning till och upplevelser av fettreducerad kost hos personer med Crohn s sjukdom 11 Privata dietister En beskrivning av fem dietistentreprenörer i Stockholmsområdet Annika Johansson, Teresa Olefeldt Sara E. Berggren, Maria Keskitalo den 23 oktober 2014 Sida 10 of 11

11 10 Det här är vår vardag En etnologisk studie av familjens liv med allergi i vardagen Anna Nilsson 9 Kostvanor hos medelklasskvinnor i Kashmir Nighat Farooqi 8 Uppskattat intag av socker och syntetiska sötningsmedel hos barn och ungdomar med diabetes på Norrlands 7 Kvalitativ studie av överviktiga kvinnors tankar och känslor kring sig själva och sin överviktsbehandling 6 Functional foods. En jämförelse av 50manliga och 50 kvinnliga functional foodskonsumenter i Umeå 5 Mödrars matsituation på nyföddhetsavdelningen, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå 4 Kost och hälsa hos skolungdomar i Stockholm år Jan Lindgren, Helen Sehlstedt Hanna Olsson, Eva Rosendahl Carina Nilsson, Christina Omnell Jessica Andersson, Mariella Johansson Brita Ehnfors, Jessica Ericson 3 Jämförelse mellan pojkars och flickors kost och hälsa i årskurs nio i Umeå Christine Österman, Lisbet Nilsson 2 En kartläggning av kostsituationen vid Tärnaby Alpina Skidakademi. Kostintag, energiutgifter, kunskap och attityder samt 1 Dietist. Resurs vid barn- och ungdomshabilitering i Umeå en utvärdering Pia Lipponen, Linda Nederberg Anneli Karlsson, Karin Eriksson den 23 oktober 2014 Sida 11 of 11

Uppsatser. 131 Delaktighet i matrelaterade uppgifter bland personer med utvecklingsstörning på gruppbostäder. Hillevi Johnsson 2011

Uppsatser. 131 Delaktighet i matrelaterade uppgifter bland personer med utvecklingsstörning på gruppbostäder. Hillevi Johnsson 2011 Uppsatser Nr Titel Författare Klar år Betyg 131 Delaktighet i matrelaterade uppgifter bland personer med utvecklingsstörning på gruppbostäder. Hillevi Johnsson 2011 130 Varför konsumerar vi probiotika?

Läs mer

Marine Alvlund Maria Lindström. Anna Mandin Åsa Rosén. Amanda Hallén Sofia Wiberg. Camilla West Pauline Olesen. Britta Lundborg Sanna Stawing

Marine Alvlund Maria Lindström. Anna Mandin Åsa Rosén. Amanda Hallén Sofia Wiberg. Camilla West Pauline Olesen. Britta Lundborg Sanna Stawing Uppsatser Nr Titel Författare Klar år Betyg 155 Kostvanor hos personer med nedstämdhet alternativt depression Marine Alvlund Maria Lindström 2013 154 Valet av kostundersökningsmetod påverkar resultatet.

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m 94 Evelina Nilsson 12.17 2015 86 Lisa Rönnqvist 12.18 2003 95 Fanny Panboon 12.32 2013 67 Elisabeth Hamrin 12.34 1986 73 Annica Johansson 12.36 1992 93 Johanna

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Välkommen till sjuksköterskeprogrammets omvårdnadskonferens 30 mars 2017

Välkommen till sjuksköterskeprogrammets omvårdnadskonferens 30 mars 2017 Välkommen till sjuksköterskeprogrammets omvårdnadskonferens 30 mars 2017 Studenter vid sjuksköterskeprogrammet, termin 6, presenterar sina examensarbeten 09.00 Inledningstal av Professor Åsa Engström i

Läs mer

10:00 upprop för skjutlag 1 [L13 och L15S]. 11:35 upprop för skjutlag 2 [L11, L20 och L25]. 13:10 upprop för skjutlag 3 [L15R, L20 och L17].

10:00 upprop för skjutlag 1 [L13 och L15S]. 11:35 upprop för skjutlag 2 [L11, L20 och L25]. 13:10 upprop för skjutlag 3 [L15R, L20 och L17]. JÖNKÖPINGS LÄNS UNGDOMSSKYTTEFÖRBUND inbjuder till SKYTTIADENS REGIONFINAL lördagen den 7 februari i Sävsjö Skyttecentrum Tider Skjutlagslistor finns på kommande sidor. Programmet för dagen i stort ser

Läs mer

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7 Re: 9 av 19 2006-01-08 21:21 Lättare att hitta drömresan med MSN Resor http://www.msn.se/resor/ Resultat L 7 1 Tobias Jansson Ludvika Skf (W) 398 0.0 2 Mattias Pettersson Björksta Skf (U) 387 0.0 3 Alexandra

Läs mer

Klubbrekord i Skellefteå AIK Friidrott. Män m 87 André Brännström Lennarth Johnsson 10.5m 1988

Klubbrekord i Skellefteå AIK Friidrott. Män m 87 André Brännström Lennarth Johnsson 10.5m 1988 Män 2016 100m 87 André Brännström 10.83 2007 63 Lennarth Johnsson 10.5m 1988 200m 72 Anders Öström 21.81 1992 26 Gösta Brännström 21.5m 1953 400m 67 Fredrik Söderlund 49.80 1987 26 Gösta Brännström 47.4m

Läs mer

RESULTATLISTA TEAM SPORTIA-SPELEN 8/

RESULTATLISTA TEAM SPORTIA-SPELEN 8/ RESULTATLISTA TEAM SPORTIA-SPELEN 8/12 1996 60 M P 16 1 Mikael Jakobsson -81 KFUM Örebro 7.42 2 Patrik Lado -82 Stocksäters IF 7.86 3 Johan Roth -82 Stocksäters IF 8.34 4 Roy Lilja -82 Stocksäters IF 8.73

Läs mer

GREN: 1 50 m FJÄRIL 9.30 ÅLDERSGRUPP: 16 ÅR OCH ÄLDRE

GREN: 1 50 m FJÄRIL 9.30 ÅLDERSGRUPP: 16 ÅR OCH ÄLDRE R E S U L T A T Å L D E R S G R U P P E R SIDA: 1 TÄVLING : HOFORS CUP DATUM: 1999-09-21 PLATS : HOFORSHALLEN TID: 10:17 ARRANGÖR : SIM 77 BASSÄNG : 25m-BASSÄNG GREN: 1 50 m FJÄRIL 9.30 1. Rikard Täpp

Läs mer

10-BÄSTA I UPPLAND GENOM TIDERNA

10-BÄSTA I UPPLAND GENOM TIDERNA 10-BÄSTA I UPPLAND GENOM TIDERNA Statistik: 10-bästa i Uppland genom tiderna Sammanställt av Urban Gustafsson och Kristin Bäckström KVINNOR t o m 2009 100m 11.95 Marie Westerlund -75 Gimo IF 1992 11.97

Läs mer

F 8 Sandra Vestlund -99 Kils AIK 190 Emilia Andersson -99 Kils AIK 151 Beatrice Johansson -99 KFUM Arvika 111 Julia Thorstensson -99 IFK Kristinehamn

F 8 Sandra Vestlund -99 Kils AIK 190 Emilia Andersson -99 Kils AIK 151 Beatrice Johansson -99 KFUM Arvika 111 Julia Thorstensson -99 IFK Kristinehamn F 8 Sandra Vestlund -99 Kils AIK 190 Emilia Andersson -99 Kils AIK 151 Beatrice Johansson -99 KFUM Arvika 111 Julia Thorstensson -99 IFK Kristinehamn 84,5 Alexandra Lill -99 IFK Kristinehamn 81 Hanna Olsson

Läs mer

A. Karlstad kommun ( Väse/Vålberg/Molkom) Klinisk adjunkt Maria Bystedt

A. Karlstad kommun ( Väse/Vålberg/Molkom) Klinisk adjunkt Maria Bystedt Termin 6 Vår termin -09, v 11-16, 18-23 HK06, 72 studenter A. Karlstad kommun ( Väse/Vålberg/Molkom) Klinisk adjunkt Maria Bystedt Frida Möller (ev utland) Sofia Gråsjö Pernilla Skoog Karin Eriksson Helena

Läs mer

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT Österlenspelen 11-12 december 2010 RESULTAT HERRSINGEL A 9 deltagare Korsavadshallen POOL A Linus Conrad, Carlskrona - Dennis Schön, Aura 20 10.15 21-17, 21-15 Dennis Schön, Aura - Karl Fredlund, Christianstad

Läs mer

Välkommen till sjuksköterskeprogrammets konferens i omvårdnad 3 november 2015

Välkommen till sjuksköterskeprogrammets konferens i omvårdnad 3 november 2015 Välkommen till sjuksköterskeprogrammets konferens i omvårdnad 3 november 2015 Studenter vid sjuksköterskeprogrammet, termin 6, presenterar sina examensarbeten 09.00 Inledning av Professor Stefan Sävenstedt

Läs mer

19, 20, 21, Hjalmar Lundin

19, 20, 21, Hjalmar Lundin 3 2017-01-17 tis Alicia Hörnberg 0660-77344 Emma Holma 070-897 68 99 Hanna Hultén 0730-261262 0660-433810 2017-01-18 ons Hans Jørgen Skogheim 0709740 Julius Sondell 070-2123028 Anders Sondell 066033 070-3192379

Läs mer

Välkommen till sjuksköterskeprogrammets konferens i omvårdnad 26 april 2013

Välkommen till sjuksköterskeprogrammets konferens i omvårdnad 26 april 2013 Välkommen till sjuksköterskeprogrammets konferens i omvårdnad 26 april 2013 Studenter vid sjuksköterskeprogrammet, termin 6, presenterar sina examensarbeten 09.00 Inledning av Professor Siv Söderberg i

Läs mer

RESULTAT FRÅN NOLIASPELEN MARS 2005 I PITEÅ

RESULTAT FRÅN NOLIASPELEN MARS 2005 I PITEÅ F7 40 M 1 Jenny Lestander-98 Piteå IF 7,84 2 Klara Enberg-98 Piteå IF 8,35 3 Wilma Eliasson-98 Luleå FIF 8,83 4 Malin Johansson -98 Riviera FI 9,24 5 Hanna Lundholm -98 Riviera FI 9,33 6 Natalie Boström

Läs mer

Examinationsseminarium 2014 12-11 Halmstad, Kurs: Omvårdnad Vetenskapligt arbete 15hp, OM6007

Examinationsseminarium 2014 12-11 Halmstad, Kurs: Omvårdnad Vetenskapligt arbete 15hp, OM6007 Emma Edvardsson emmedv12@student.hh.se Alexandra Karlsson alexka12@student.hh.se "Att leva med endometrios" Elin Nilsson elin_drolkar@hotmail.com Margaretha Pejner margaretha.pejner@hh.se Fanny Hylander

Läs mer

RESULTAT TEAM SPORTIA-SPELEN 13/

RESULTAT TEAM SPORTIA-SPELEN 13/ RESULTAT TEAM SPORTIA-SPELEN 13/12 1997 60 M P 16 1 Johan Hesselbäck -82 IKW Friidrott 7.63 2 Mattias Örlén -83 IFK Nora 7.68 3 Thomas Norling -83 IF Spartacus 8.10 200 M P 16 1 Mattias Örlén -83 IFK Nora

Läs mer

Västerbottens INOMHUSBÄSTA 2004/05 Friidrottsförbund F13

Västerbottens INOMHUSBÄSTA 2004/05 Friidrottsförbund F13 Västerbottens INOMHUSBÄSTA 2004/05 Friidrottsförbund F13 1 Angelica Konradsson-92 IFK Umeå 8.61 Skellefteå 12.2 2 Johanna Panboon-93 Skellefteå AIK 8.73 Skellefteå 16.3 3 Elin Johansson-92 Skellefteå AIK

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Banlängd 1.5 km. Banlängd 1.5 km

Banlängd 1.5 km. Banlängd 1.5 km RESULTATLISTOR för Måttsundsloppet 2000 2000-02-05 Resultat DH 8 motion ======= 1 8 Martin Bergström Strömnäs GIF 9:12. 0 2 9 Sara Westman Sävast Ski Team 9:39.27 3 10 Jesper Lindgren Byske SK 11:14 2.02

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Damer Allsvenskan - Tabell

Damer Allsvenskan - Tabell ida 1 av 1 Damer Allsvenskan - Tabell ENATE REULTAT 2005-02-26 Endre IF-IBC Engelholm 6-2 Högdalens AI-KAI Mora IF 12-2 Lockerud/Mariestad -ödertälje 5-6 D Örnsköldsviks K-Boliden/Rönnskär 8-1 2005-02-20

Läs mer

P Gymn U, SO 3000 M 1 Yavar Birandvand Idrottsgymnasiet Bollnäs 10.57,29 2 Alexander Lindholm Idrottsgymnasiet Bollnäs 13.02,72

P Gymn U, SO 3000 M 1 Yavar Birandvand Idrottsgymnasiet Bollnäs 10.57,29 2 Alexander Lindholm Idrottsgymnasiet Bollnäs 13.02,72 P Gymn U 60 M HEAT 1 1 Robin Nygren Idrottsgymnasiet Bollnäs 7,95 Final 2 Johan Sörlander Idrottsgymnasiet Bollnäs 8,32 3 Mattias Jönsson Norrängsskol Hässleholm 8,68 4 Andreas Jönsson Idrottsgymnasiet

Läs mer

16-jan Beate Spangen Caroline Albinsson Saga Danielsson Neringa Pociute Thyra Bäckström

16-jan Beate Spangen Caroline Albinsson Saga Danielsson Neringa Pociute Thyra Bäckström 16-jan Beate Spangen Caroline Albinsson Saga Danielsson Neringa Pociute Thyra Bäckström 17-jan Anki Lind Lotta Enström Klara Haglund Emma Magnusson Josefine Kardyb 23-jan Elenor Landgren Jessica Eklund

Läs mer

Josefine Lindgren Emelie Efraimsson Yvonne Carlsson Viktor Lönroth

Josefine Lindgren Emelie Efraimsson Yvonne Carlsson Viktor Lönroth PRELIMINÄR LISTA! Eventuella byten meddelas till birgitta.malmhage@allmed.gu.se senast måndag 19/1 kl 12.00. Definitiv lista läggs på GUL dokument den 22/1. Vårdcentraler Studenter Gerda Carlerös / Jane

Läs mer

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT 2008-02-02 Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle H 8 år 1 104 ÅSTOT Simon IFK Umeå 6:48 0:01.0 6:49.0 2 103 LIND Anton Vännäs SK 7:47 0:01.0 7:48.0 59.0 3 105 LJUNGHOLM Lukas Täfteå IK 10:24 0:01.0 10:25.0

Läs mer

MÄN 200 M lördag Vind - 0,36 1 Erik Grahn -89 Riviera Friidrott 25,35 2 Andreas Berglund -72 Luleå Friidrott 25,64

MÄN 200 M lördag Vind - 0,36 1 Erik Grahn -89 Riviera Friidrott 25,35 2 Andreas Berglund -72 Luleå Friidrott 25,64 MÄN 100 M söndag Vind + 1,55 1 Erik Grahn -89 Riviera Friidrott 12,17 2 Peter Svedlund -90 Haparanda SKT 12,38 3 Erik Johansson -90 Luleå Friidrott 12,56 4 Roger Westin -64 Haparanda SKT 13,06 MÄN 200

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår!

Välkommen till ett nytt läsår! Västra skolområdet PM till föräldrar och elever i Västra skolområdet. Läsåret 2012/2013 Välkommen till ett nytt läsår! Vi i Västra skolområdet vill arbeta för att Västra skolområdet ska genomsyras av samhörighet

Läs mer

Signatur, tränare el styrelse. Vecka Datum Tränande och föräldrar Telefon Signatur, egen

Signatur, tränare el styrelse. Vecka Datum Tränande och föräldrar Telefon Signatur, egen 12 2016-03-21 mån Meja Backlund Marlene Backlund 070-0639200 Miranda Wiklund 070-5738828 Annica Wiklund 070-5738828 0660-17434 Mikael Wiklund 070-3430694 0660-17434 0660-80448 2016-03-22 tis Emma Holma

Läs mer

Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats

Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats 1 Presentkort weekend (värde 5000 kr) Karin Gabrielsson Sjungande dalens skola Flöjtens

Läs mer

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET TERMIN 6, 85 Studenter v A. Karlstad kommun (Väse/Vålberg/Molkom) Klinisk adjunkt Maria Bystedt

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET TERMIN 6, 85 Studenter v A. Karlstad kommun (Väse/Vålberg/Molkom) Klinisk adjunkt Maria Bystedt SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET TERMIN 6, 85 Studenter v 42-47 A. Karlstad kommun (Väse/Vålberg/Molkom) Klinisk adjunkt Maria Bystedt Eva Hjertman Angelica Björkman Åke Rustad Mia Brevik Zanna Werling Ellinor

Läs mer

Klubbmästare Flickor

Klubbmästare Flickor Klubbmästare Flickor 1978 Anne Brorsson 1979 Eva Flodberg 1980 Eva Flodberg 1983 Eva Flodberg 1984 Annika Lindvall 1985 Eva Flodberg 1992 Anna Ternheim 1993 Anna Ternheim 1994 Anna Ternheim 1997 Jessica

Läs mer

RESULTAT NYA VINDELÄLVSLOPPET

RESULTAT NYA VINDELÄLVSLOPPET RESULTAT NYA VINDELÄLVSLOPPET -07-02---04 AMMARNÄS-SORSELE Race Stafett 1 1 IFK Arvidsjaur Skidor 6:32:31 0 1-1 BOSTRÖM Hannes 1:17:54 1 1:17:54 1 1-2 MILOVANOVIC Alexander 47:44 1 2:05:38 1 1-3 HOLMQVIST

Läs mer

SEMINARIESCHEMA VÅRTERMINEN 2011

SEMINARIESCHEMA VÅRTERMINEN 2011 SEMINARIESCHEMA VÅRTERMINEN 2011 TITEL RESPONDENTER OPPONENTER EXAMINERANDE LÄRARE tis 7/6 Barns reaktioner i samband med premedicinering Sofia Grundel Anna Jonsson Anna-Lena Berglund 12.30-14.00 Stefan

Läs mer

2 A Klinge/H Klinge Anmäld Mixed-klassen Hima Klinge Ljunghusens GK 4,9 Anders Klinge Ljunghusens GK 3,2

2 A Klinge/H Klinge Anmäld Mixed-klassen Hima Klinge Ljunghusens GK 4,9 Anders Klinge Ljunghusens GK 3,2 Datum 2009-07-08 Spelform Foursome, Slagtävling Bana KGA Tävlingsbana Nr Lag Status Klass Förnamn 1 L Knutson/C Knutson Efternamn Klubb Önskemål HCP Lars Knutson Ljunghusens GK 4,4 Cajsa Knutson Ljunghusens

Läs mer

Termin 6 Vårtermin -11, v HK08, studenter

Termin 6 Vårtermin -11, v HK08, studenter Termin 6 Vårtermin -11, v. 11-16 HK08, studenter A. Karlstad kommun (Väse/Vålberg/Molkom) Klinisk adjunkt Maria Bystedt Isabell Bovin Sara Karlsson Maria Engström Emilia Nicklasson Camilla Öberg Karin

Läs mer

BVC enheter Namn, e-post, tel

BVC enheter Namn, e-post, tel Reviderad december 2015 BVC enheter Namn, e-post, tel Område V8 Götene vårdcentral Centrumhuset Torggatan 4 533 30 Götene Lena Mathiason Ann-Katrin Fredriksson Freda Lennartsson lena.matiasson@vgregion.se

Läs mer

ÅID Friidrottsstatistik 1995 Utomhus 60 m 100 m ChJ-statistics 2012 Senaste uppdatering: den 27 maj 2013

ÅID Friidrottsstatistik 1995 Utomhus 60 m 100 m ChJ-statistics 2012 Senaste uppdatering: den 27 maj 2013 60 m 8,70 Pero Josefin -79 LUIA D17 8,71 Andersson Linda -79 IFK D17 9,00 Roiha Malin -79 JIK D17 9,08 Granberg Linda -84 IFFK F11 8,9 m Vest Ninni -81 IFK F15 9,2 m Sjölund Annica -85 IFFK F11 9,2 m Lindholm

Läs mer

Resultatlista. Röbäcksspelen. Umåker Knatte, pojkar och flickor. Anmälda: 4 Startande: 4 Ant kontroller 0. Herrar, 8 år.

Resultatlista. Röbäcksspelen. Umåker Knatte, pojkar och flickor. Anmälda: 4 Startande: 4 Ant kontroller 0. Herrar, 8 år. Knatte, pojkar och flickor Startnr Vakant NOTEAM Startnr Vakant NOTEAM Niklas Edlund Maja Stenmark Samuel Adolfsson Viktor Strömberg Elin Widestedt Maja Hedström Jenny Adelsson Tvärålunds IF Hugo Andersson

Läs mer

Deltagarlista Östersjöspelen 2009

Deltagarlista Östersjöspelen 2009 Deltagarlista Östersjöspelen 2009 Karlskrona 2009-10-17-2009-10-18 Älmhults BMK (Älm) Olivia Gunnarsson Emelie Hansson Sofia Gustafsson Amanda Karlsson Selma Hansson Hilda Gunnarsson Emma Karlsson Erika

Läs mer

Damer seniorer Namn Klubb Född Ort Datum Ryck Stöt Totalt Klass 48 kg Klass 53 kg Klass 58 kg

Damer seniorer Namn Klubb Född Ort Datum Ryck Stöt Totalt Klass 48 kg Klass 53 kg Klass 58 kg Damer seniorer Pl Namn Klubb Född Ort Datum Ryck Stöt Totalt Klass 48 kg 1 Johansson Amanda Örebro KK 1996 Örebro 091213 28 34 62 2 Fors Julia Trelleborgs ABK 1998 Landskrona 090222 18 32 50 3 Seger Julia

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

Resultatlista från VINTERSPELEN 26 JANUARI 2008

Resultatlista från VINTERSPELEN 26 JANUARI 2008 Resultatlista från VINTERSPELEN 26 JANUARI 2008 Resultat från Umedalens Vinterspel 26/1 2008 Friidrottshallen Dragonens Idrottscentrum, Umeå Tävlingsledare: Henning Eriksson Starter: Åke Larsson, Henning

Läs mer

Resultat från Vinterspelen i Arvidsjaur april Längdåkning och skidskytte

Resultat från Vinterspelen i Arvidsjaur april Längdåkning och skidskytte Resultat från Vinterspelen i Arvidsjaur 21-22 april 2001 Längdåkning och skidskytte Resultat Jaktstart (Dag 1, gammaldags ski-cross klassisk stil, Dag 2, fri stil) OBS! Vi är medvetna om att totaltiderna

Läs mer

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17 RESULTAT Final Gevär Liggande Klass 15 1 Victor Isaksson Los/LOS (GÄ) 196 50 50 296 2 Oscar Klemmedsson Slättäng/Kristianstad (SK) 198 49 47 294 3 Rasmus Barrsten Los/LOS (GÄ) 194 49 50 293 4 Anna Eklöf

Läs mer

21-aug Maggan Johansson Jennie Björk Matilda Karlsson Josefine Öholm- Lindström Emmy Öhlin

21-aug Maggan Johansson Jennie Björk Matilda Karlsson Josefine Öholm- Lindström Emmy Öhlin 20-aug Caroline Albinsson Marina Johansson Alicica Kamelod Victoria Brunzell Olivia Wäxfeldt- Fisk 21-aug Maggan Johansson Jennie Björk Matilda Karlsson Josefine Öholm- Lindström Emmy Öhlin 27-aug Malin

Läs mer

Projektredovisningar Hälsopedagogiskt program - Verksamhetsförlagda studier (VFS)

Projektredovisningar Hälsopedagogiskt program - Verksamhetsförlagda studier (VFS) Projektredovisningar Hälsopedagogiskt program - Verksamhetsförlagda studier (VFS) Tisdag & onsdag 3-4 juni kl. 9.00 Sektionen för Hälsa och Samhälle - Salar S3316, S3317 & S3318 Presentationer sal S3316

Läs mer

Agneta Petersson LT Agneta Petersson matan Agneta Torstensson Amanda Aronsson Ami Frid Anette Dahlström Anette Jonsson LT Anette Jonsson Anette

Agneta Petersson LT Agneta Petersson matan Agneta Torstensson Amanda Aronsson Ami Frid Anette Dahlström Anette Jonsson LT Anette Jonsson Anette Agneta Petersson LT Agneta Petersson matan Agneta Torstensson Amanda Aronsson Ami Frid Anette Dahlström Anette Jonsson LT Anette Jonsson Anette Lidholm Anette Nygern Anette Persson Anita Larsson Ann Kristin

Läs mer

Resultat totalt UDM

Resultat totalt UDM Resultat totalt UDM 2004-08-21--08-22 Arrangör: Boden Friidrott Arena: Björknäsvallen, Boden Tidtagning: Manuell Tävlingsledare: Mikael Barchéus Väderleksförhållanden: Lördag: Halvklart, övervägande mulet,

Läs mer

Partävling Deltagarlista

Partävling Deltagarlista Partävling Deltagarlista Banda VK 1 19 Ulrica Pettersson 16 Kenneth Pettersson Banda VK 2 1 Linnéa Appelqvist 14 Leif Olsson Banda VK 3 8 Malin Karlsson 18 Tommy Pettersson Banda VK 4 12 Karin Olofsson

Läs mer

LEIF KARLSSON MAGNUS ODÉN ÅKE ERIKSSON MATS ÅKERIND ANNIKA BRODIN SÖDERLUND ERIK PROOS GUIDO RIPKE

LEIF KARLSSON MAGNUS ODÉN ÅKE ERIKSSON MATS ÅKERIND ANNIKA BRODIN SÖDERLUND ERIK PROOS GUIDO RIPKE VSM 2013 sorganisation Fredag 16 augusti Tävlingsledare Bitr. tävlingsledare HANS LOFORS/ANDERS WETTERBERG LEIF KARLSSON Teknisk ledare MAGNUS ODÉN Sjukvård CAROLINE GYLLENHAMMAR Starter Starters FÖRBUNDS

Läs mer

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats Klubbrekord 2013-07-29 Gren Resultat Namn År Plats Män seniorer 100m 10,92 Hans Hansson 1982 Olofström 10,92 Per-Anders Persson 1983 Kyrkhult 200m 22,38 Gustav Sewall 2001 Växjö 400m 49,20 Thomas Nyberg

Läs mer

Bondemilen 2010 RESULTATLISTA

Bondemilen 2010 RESULTATLISTA Bondemilen 2010 RESULTATLISTA Startnr Klass Namn Ort Sluttid 6 M Samuelsson, Johan Falun 00:36:07 152 M Karlsson, Henric Tranemo 00:40:47 65 K Kristiansson, Frida Borås 00:43:14 121 M Algebäck, Markus

Läs mer

SKYTTIADEN REGIONFINAL SYDÖST

SKYTTIADEN REGIONFINAL SYDÖST SKYTTIADEN REGIONFINAL SYDÖST Sävsjö Skyttecenter 5/2 2005 Kalmar läns Södra Ungdomsskytteförbund Skyttiadens Regionfinal Sydöst 5/2 2005 Resultat L11 1 Gustav Klasson Mönsterås (HS) 50 50 50 50 50 50

Läs mer

Gren Namn Klubb Vikt Resultat Öpiad år

Gren Namn Klubb Vikt Resultat Öpiad år ÖPIADREKORD t o m 2016 P19 100m Fredrik Svedberg 73 ÖGIF 11,21 1991 400m Fredrik Lindberg -73 ÖGIF 49,12 1991 1500m Daniel Olsson -82 Trångsviken 4,12,3m 2000 110mh Fredrik Lindberg -73 ÖGIF 100,0 14,11

Läs mer

Plats Örnsköldsviks Sporthall (Paradisbadet), Lasarettsgatan 15 Tfn 0660-885 90

Plats Örnsköldsviks Sporthall (Paradisbadet), Lasarettsgatan 15 Tfn 0660-885 90 Information Datum 2-3 oktober 2010 Plats Örnsköldsviks Sporthall (Paradisbadet), Lasarettsgatan 15 Tfn 0660-885 90 Takhöjd Golv Cafeteria Fri takhöjd Beige matta 13x13 meter Enklare förtäring finns att

Läs mer

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1 Bankboken Cup Regionsfinal NÄSSJÖ GK Klass: Flickor 13 Datum: 2004-07-13 1 Emma Gillström NÄSSJÖ GK 93 2 Caroline Olsson LAGANS GK 96 3 Cecilia Sätermo TRANÅS GK 99 4 Cajsa Aranäs KALMAR GK 101 5 Lisa

Läs mer

Stafett 4 x 100 m Esteri Mäkinen -63 IF Göta Karlstad 45, Charlotte Holmström -60 Ann-Louise Skoglund -62 Susanne Lorentzon -61

Stafett 4 x 100 m Esteri Mäkinen -63 IF Göta Karlstad 45, Charlotte Holmström -60 Ann-Louise Skoglund -62 Susanne Lorentzon -61 Kvinnor 100 m Irene Ekelund -97 Kils AIK 11,35 2013-06-08 200 m Irene Ekelund -97 Kils AIK 22,92 2013-07-14 400 m IF Göta Karlstad 51,69 1986-07-01 800 m Monica Westén -66 IF Göta Karlstad 2.01,86 1993-07-07

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

M 100m. Antal deltagare: 2. M 200m. Antal deltagare: 1. M 800m. Christopher Martinsson 90 KFUM Kristianstad. Antal deltagare: 6.

M 100m. Antal deltagare: 2. M 200m. Antal deltagare: 1. M 800m. Christopher Martinsson 90 KFUM Kristianstad. Antal deltagare: 6. M 100m Göte Henriksson Folke Lindskog M 200m Folke Lindskog M 800m Henrik Rosenborg Nicklas Petersson Jonatan Björnberg Christopher Martinsson Hjalmar Hallberg Jojje Arvidsson M Längd Sebastian Lundh P19

Läs mer

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR 1 HERRAR 0-6 ÅR 400 M 201 18:00:00. 202 18:00:00. 203 18:00:00. 204 18:00:00. 205 18:00:00. 206 18:00:00 JACOB LARSSON 207 18:00:00 TORE JOHANSSON 208 18:00:00 ALEXANDER ANDERSSON 209 18:00:00 LINUS SJÖDÉN

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

KRISTIANSTAD 17 18 OKTOBER 2009

KRISTIANSTAD 17 18 OKTOBER 2009 KRISTIANSTAD 17 18 OKTOBER 2009 Info Datum 17 18 oktober 2009 Plats Idrottshallen Kristianstad, Hammarslundsvägen 1, tfn 044-13 53 24 Takhöjd Golv Cafeteria Fri takhöjd Duvblå matta 13 x 13 m Enklare förtäring

Läs mer

Trekamp Torsdag Skoltävlingen 2014 Elevens namn Skola Jerkerspel Fackboll Hörnboll

Trekamp Torsdag Skoltävlingen 2014 Elevens namn Skola Jerkerspel Fackboll Hörnboll Elevens namn Skola Jerkerspel Fackboll Hörnboll Tobias Funk Björknäsgymnasiet Boden 33 13 21 Ulrika Funk Hampos Björk Björknäsgymnasiet Boden 25 8 15 Ella Hug Gällivare 48 18 Felicia Vikfjäll Gällivare

Läs mer

Deltagarlista Minipiruetten fredagen den 17 och söndagen den 19 januari 2014 Juniorer C damer Karin Berggren Partille KK

Deltagarlista Minipiruetten fredagen den 17 och söndagen den 19 januari 2014 Juniorer C damer Karin Berggren Partille KK Deltagarlista Minipiruetten fredagen den 17 och söndagen den 19 januari 2014 Juniorer C damer Karin Berggren Matilda Sezkir Emma Larsson Sofia Månsson Klara Laurell Nathalie Isaksson Lerum KK Minorer A

Läs mer

Måndag. Bana: Grus 1 Bana: Grus 2 Bana: Plexi 1 Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15.

Måndag. Bana: Grus 1 Bana: Grus 2 Bana: Plexi 1 Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15. Måndag Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15.30 olof/david Evelina Rosendahl Axel Rosendahl Carl Reinhardt Jacob Van Hollebeke Samuel Gradén Evelina Rosendahl Axel

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015

Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015 Kontaktuppgifter Fairtrade City-kontakter 20 november 2015 Ale: Alingsås: Askersund: Avesta: Borlänge: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Annika Friberg Annika.friberg@ale.se Tel: 073-773 11 86 Diplomerad

Läs mer

SydOstSmashen ProViva 2009. 7-8 feb 2009

SydOstSmashen ProViva 2009. 7-8 feb 2009 7-8 feb 2009 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

Värdinnor / Gäster Hemma hos 15 april Unionsmötet 15-17 april 2016

Värdinnor / Gäster Hemma hos 15 april Unionsmötet 15-17 april 2016 Värdinnor / Gäster Hemma hos 15 april Unionsmötet 15-17 april 2016 Isabell Alriksson Växjö isabell.alriksson@telia.com Stora Hultvägen 4 Susanne Ullén Arvika advokatbyran.arvika@telia.com Agneta Engstrand

Läs mer

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus 2*30 m 9.3 Marisel Björkman-73 1988 9.3 Sofia Nilsson-72 1988 9.3 Hanna Jonasson-79 1993 9.4 Emma Hansson-93 2007 9.5 Malin Johansson-90 2007 9.6 Emelie Andersson-83

Läs mer

P11 60 M 1 Johan Stenvall -95 Boden FI 9,31 2 Tobias Karlsson -95 Piteå IF 9,40 3 Anton Holmbom-95 Piteå IF 10,72

P11 60 M 1 Johan Stenvall -95 Boden FI 9,31 2 Tobias Karlsson -95 Piteå IF 9,40 3 Anton Holmbom-95 Piteå IF 10,72 P11 60 M 1 Johan Stenvall -95 Boden FI 9,31 2 Tobias Karlsson -95 Piteå IF 9,40 3 Anton Holmbom-95 Piteå IF 10,72 P9 60 M 1 William Ullberg-96 Riviera FI 8,60 2 Martin Säfvenberg-96 Piteå IF 9,60 3 Niclas

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Resultatlista Lima

Resultatlista Lima H17 1 Robert Sjöström I 21 IF 22:31,1 22:31,1 (0-1) 2 Fredrik Ögren Luleå Gjutaren IF 23:45,1 23:45,1 (1-1) 3 Mats Andersson Finnskoga IF 24:11,1 24:11,1 (1-2) 4 Viktor Olsson GB IF 24:26,3 24:26,3 (4-3)

Läs mer

Gren 1, 4x50m Medley Damer, Finaler Plac.Namn Född Förening 50m Tid Statu

Gren 1, 4x50m Medley Damer, Finaler Plac.Namn Född Förening 50m Tid Statu Sida: 1 Resultat Totalt - Officiell Tävling: Seriesim Tävlingsort: Höganäs Arrangör: Höganäs SS Tävlingsledare: Annette Bergendorf Tävlingssekreterare: Tobias Tillheden Gren 1, 4x50m Medley Damer, Finaler

Läs mer

TOURNAMENT OF ÅLAND 2006 Baltichallen lördag 22/4 Plan 1

TOURNAMENT OF ÅLAND 2006 Baltichallen lördag 22/4 Plan 1 TOURNAMENT OF ÅLAND 2006 Baltichallen lördag 22/4 Plan 1 Herrar Grupp 1 Herrar Grupp 4 IBC Hernösand 1 (Sve) IBC Hernösand 3 (Sve) Mjölby IBK 1 (Sve) Atervrots (Sve) RIG Umeå (Sve) Rönnby SK (Sve) Real

Läs mer

COMPETITION: INGES MINNESTÄVLING ClubComp CATEGORY: Minior - Girls FREE PROGRAM Pl Name Club TSS

COMPETITION: INGES MINNESTÄVLING ClubComp CATEGORY: Minior - Girls FREE PROGRAM Pl Name Club TSS CATEGORY: Minior - Girls TSS 1 Ida Lepenika Höörs KK 26,26 15,79 11,47 1,00 2 Lisa Lavin Tyringe KS 20,90 12,03 8,87 0,00 3 Charlotta Borglin Tyringe KS 20,02 10,29 9,73 0,00 4 Ebba Lind Osby KK 19,07

Läs mer

Vännäs Halvmaraton & ICA rundan OFFICIELL STARTLISTA

Vännäs Halvmaraton & ICA rundan OFFICIELL STARTLISTA 2012-05-05 Vännäs Halvmaraton & ICA rundan P 11-12 Löpning Minirundan 1,5 km 401 LINDMARK Nils 402 FORSGREN Anders 403 SANDSTRÖM Oskar 404 OLOFSSON Tobias 405 SUNDH Arvid P 9-10 Löpning Minirundan 1,5

Läs mer

Volvo World Golf Challenge

Volvo World Golf Challenge Datum 2013-07-06 Starttid Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 1 U Engfors Holmbom/Å Bergström 39 Dam Åsa Bergström Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 19,6 Röd 19 Ulrika Engfors Örnsköldsviks

Läs mer

Årsbästa inomhus 2012 Herrar

Årsbästa inomhus 2012 Herrar Årsbästa inomhus 2012 Herrar Statistiken sammanställd av Yngve Nilsson på resultat gjorda inomhus vintern 2011/2012 60 m 6.79 O Dain Rose -92 IFK Umeå Malmö 28.1 7.09 André Brännström -87 Skellefteå AIK

Läs mer

All Swedens Women s U18 JWC and YOG U18 players in alphabetical order

All Swedens Women s U18 JWC and YOG U18 players in alphabetical order All Swedens Women s U18 JWC and YOG U18 players in alphabetical order 2008-2017 A Adolfsson Jessica, 980715, JWC U18 Sixth Place 2014, JWC U18 Sixth Place 2015, af Bjur Matilda, 990420, JWC U18 Sixth Place

Läs mer

Resultat Lillhage Cup 2008 försök

Resultat Lillhage Cup 2008 försök mhtml:file://\\sskansli\ss (e)\ss\tävlingsgrupper\tävlingar\res... Page 1 of 6 Resultat Lillhage Cup 2008 försök Resultat Totalt - Officiell Tävling Lillhage Cup Utskriftsdatum 26 april 2008 Tävlingsort

Läs mer

Serie A Div 1 Össjö Bark-Hjärnarp 1122 Hyllstofta 1106 Össjö Serie A Div 2 Össjö Össjö N Vram 704

Serie A Div 1 Össjö Bark-Hjärnarp 1122 Hyllstofta 1106 Össjö Serie A Div 2 Össjö Össjö N Vram 704 1/5 Omgång 10 Serie A Div 1 Össjö 1 1160 Bark-Hjärnarp 1122 Hyllstofta 1106 Össjö 2 1081 Serie A Div 2 Össjö 3 1089 Össjö 4 1058 N Vram 704 Serie B Div 1 Ramsjö 1 - Ramsjö 2 598-599 Hyllstofta 1 - Bark-Hjärnarp

Läs mer

Resultatlista Kanot SM 2015

Resultatlista Kanot SM 2015 17:00 91 D 18 K-1 1000 m B-Final 1 1 Evelina Höglund Fagervik 05:56,28 2 Johanna Kühne Fagervik 06:00,16 3 Elin Fransson Malmö 06:11,40 4 Moa Kolvereid Hofors 06:13,24 5 Emma Havner Kungälv 06:32,54 6

Läs mer

Däckfyndsskottet 2011 Gullabo Skf Final Stå final

Däckfyndsskottet 2011 Gullabo Skf Final Stå final http://www.gullaboskytte.se/dackfynd_2011/t1m4s02.htm Final Stå final Plac Namn Klubb Kval Final 1 Martina Martinsson Dädesjö (HS) 404.6 153.7 2 Martin T Nilsson Mönsterås Skf (HS) 401.8 152.8 3 Sabina

Läs mer

Startlista Vårträffen 2010 Sida

Startlista Vårträffen 2010 Sida Startlista Vårträffen 2010 Sida 1 H80 2660 meter 2 anmälda 1 18215 Gunnar Olofsson IF Hansa-Hoburg 10:18 18062 Sture Larsson Visborgs OK 10:21 H75 3150 meter 3 anmälda 1 423344 Sauli Jacobsson Gotlands

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Resultat. Färs & Frosta Cup. 6-7 februari 2010 Kävlinge

Resultat. Färs & Frosta Cup. 6-7 februari 2010 Kävlinge Resultat Färs & Frosta Cup 6-7 februari 2010 Kävlinge Resultat L9 1 Fanny Johansson Sjöbo Usg 419.6 2 Moa Theodersson Sjöbo Usg 409.4 3 Max Andersson Vellinge Ssk 396.9 4 Linus Lindén Veberöds Skf 374.9

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

BYTESDAGAR STRIMMAGRUPPER ht10

BYTESDAGAR STRIMMAGRUPPER ht10 BYTESDAGAR STRIMMAGRUPPER ht10 Grupp 1 Tillhör VC 1 Datum Åker till VC 8 Björheden, Unni Nilsson, Jon karin.wide-andersson@lj.se Kristina Bylin Kurator Tfn: 010-104 87 25 kristina.bylin@lio.se Barbro Lord

Läs mer

Deltävling 2. Män Senior. Bore Cup 2016 Deltävling 2

Deltävling 2. Män Senior. Bore Cup 2016 Deltävling 2 Bore Cup 2016 Deltävling 2 Deltävling 2 Män 135 1 Albin Ridefelt 91 Män 38 2 Daniel Lindholm 80 Män 102 3 Jonatan Alvaeus 90 Män 40 4 Magnus Lindberg 47 5 Mattias Gärdsback 90 Män 78 Män 126 7 Merih Hagos

Läs mer

Resultatlista Lilla VM-final 2009 Tid: 17:43 Sida 1

Resultatlista Lilla VM-final 2009 Tid: 17:43 Sida 1 Herrar 5 år Damer 5 år Herrar 6 år Damer 6 år Herrar 7 år Damer 7 år Herrar 8 år 1 Mogli Ljungberg Sunne SLF 3 Hugo Eriksson IK Fryken 4 Felix Burell Sunne SLF 5 Daniel Nykvist Sunne SLF 6 Lova Mithander

Läs mer

Vännäs Motorklubb - Laitis 2-dagars 2016

Vännäs Motorklubb - Laitis 2-dagars 2016 Kvalresultat debutanter Sida Utskriven 206-06-0 2:0:0 Startnr Förare Kvalomgång Kvalomgång 2 Kvalomgång 3 Kvalomgång 33 Alexandra Karlsson - 7 - - 2 Anton Lind - 5 - - 2 Kvalresultat juniorer Sida 2 Utskriven

Läs mer

Lions Cup

Lions Cup Lions Cup 2010-03-27 Final Lions Cup Stå 8 Emma Arvidsson Alvesta 10,3 10,2 10,5 9,9 10,2 10,1 10,2 10,6 8,7 2 Susanna Olsson Ringamåla 10,2 10,4 9,7 9,9 9,5 10,1 9,3 10,6 9,3 10,2 9,9 9,7 10,3 10,2 7,9

Läs mer

Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m Resultat

Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m Resultat Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m 2016 2017 Resultat November 2016 L 7, 20 skott sittande med stöd 1 Jonathan Ebbhagen Ramselefors 197 194 2 Adam Tiburzi Drängsmark 155

Läs mer