Björn Olars Elin Hallengren. Marine Alvlund Maria Lindström. Anna Mandin Åsa Rosén. Amanda Hallén Sofia Wiberg. Camilla West Pauline Olesen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Björn Olars Elin Hallengren. Marine Alvlund Maria Lindström. Anna Mandin Åsa Rosén. Amanda Hallén Sofia Wiberg. Camilla West Pauline Olesen"

Transkript

1 Uppsatser Nr Titel Författare Klar år Betyg 159 Barnfamiljers tidsåtgång för matrelaterade hushållsaktiviteter - i relation till matvanor, socioekonomisk status och kön Josefin Mellgren Emmelie Pålsson 2014 VG 158 Ändrade nutritionsregimer och dess betydelse för näringsintag och viktutveckling hos extremt prematura barn Frida Pettersson En enkätstudie om svenska dietisters syn på mobilapplikationer som hjälpmedel för patienters egenvård. Björn Olars Elin Hallengren Livsmedelsval vid vegankost Intagsfrekvensker av livsmedel och kosttillskott Lisa Bergqvist Kostvanor hos personer med nedstämdhet alternativt depression Marine Alvlund Maria Lindström Valet av kostundersökningsmetod påverkar resultatet. En jämförelse mellan frekvensenkäter och kostregistreringar där 153 Hälften kött, hälften böna - har Beat burgern en framtid?. En kvantitativ studie om kännedom och förhållningssätt 152 Vuxna individers kännedom, upplevda följsamhet och attityder till Svenska livsmedelsverkets fem kostråd. 151 "Att de skulle få känna dofter det skulle vara ett önskescenario". En kvalitativ studie om personalens erfarenheter och 150 Inställningar till kostråd hos de med ett viktrelaterat träningssyfte. Amanda Björk Linnea Lindblom Bahareh Bahabozorgi Elina Gustafsson Johannes Edholm Miriam Lindvall Anna Mandin Åsa Rosén Amanda Hallén Sofia Wiberg VG 2013 VG 2013 VG 149 Barnmorskors upplevda kunskap om kost och hur bekväma de känner sig med att g kostråd till gravida kvinnor. - En 148 En enkätstudie om inställning och åtgärder kring matsvinn Emma Erlandsson Linda Johansson Anna Lundberg Alexandra Lundin 2013 VG Kost vid träning En kvantitativ studie på elitinnebandyspelares och motionärers 146 "Du dör inte av att vara hungrig en stund" Människors erfarenhet kring intermittent fasta och drivkrafterna bakom denna Madeleine Stigsson Claesson Sarah Persson Camilla West Pauline Olesen 2013 VG 2013 den 23 oktober 2014 Sida 1 of 11

2 145 Fördröjningen till celiakidiagnos - En kvantitativ studie om sjukskrivning, vårdkonsumtion och social situation hos 144 När man fått ett barn man tycker så mycket om spelar några kilo för mycket mindre roll: 143 Fettdebatten fortsätter - En studie om konsumenters val av mejeriprodukter och attityder till fett och 142 Energi- och näringsintag hos idrottare som har haft en stressfraktur 141 Fysisk aktivitet, skärmtid, måltidsordning samt intag av frukt och grönsaker hos grönsaker hos gymnasieelever 140 Matvanor bland anställda vid Västerbottens läns landsting - En enkätstudie Andreas Rydström Maria Guldstrand Britta Lundborg Sanna Stawing Karolina Byström Frida Larsson Energy- and nutrition intake among athletes who have had a stress Emma Fransson Robin Georgas Elina Berg Christina Engström 2012 G 2012 G 2012 G Från självständig kosthållning till matlåda: Hur upplever äldre förändringen av måltidssitutionen? Anna Karlsson 2014 VG 138 En kartläggning av dietistkontakten hos personer med celiaki i Sverige Malin Olofsson Malin Thelander 137 Vegankost eller blandkost? En jämförelse av näringsintag, livsmedelsval och måltidsmönster hos 136 Hur är D? En enkätstudie om supplementering av vitamin D inom äldrevården 135 "Mitt barns medicin" En kvalitativ studie om föräldrars upplevelse av deras barns behandling med 134 Skiftarbetares kostval i samband med nattarbete - en kvalitativ intervjustudie Ida-Karin Berglund Maria Augustsson Joel Persson Mikael Söderberg Annika Holmström Lotta Mårtensson Hanna S Bertland Zandra Larsson 133 Sjuksköterskestudenters syn på sina nutritionskunskaper och vad sjuksköterskan har för ansvar i 132 Äta bör man annars dör man - enkätstudie om sjuksköterskestudenters upplevelse av kunskap och inställning till Jennifer Flygare Jonna Nyman Lowisa Grundström & Elin Lundström Delaktighet i matrelaterade uppgifter bland personer med utvecklingsstörning på gruppbostäder. Hillevi Johnsson 2011 den 23 oktober 2014 Sida 2 of 11

3 130 Varför konsumerar vi probiotika? En enkätundersökning om motiv till konsumtion samt vad konsumenter anser Camilla Lundberg, Sofia Johansson Specialkost i förskolan: förekomst, säkerhet och utbildning - en enkätundersökning bland 128 Personalens upplevelser av Genombrottsmetoden inom äldreomsorgen i Hässelby-Vällingby Anna Vrede 2011 Amanda Weimar "Har ni något överhuvudtaget som jag kan äta?" Att ha ett barn med dubbeldiagnosen 126 Frukt- och grönsaksintag hos vuxna - Vilka faktorer kan ha samband med intagen 125 Dietary factors and food preparation techniques related to iron absorption Carita Aspholme Evelina Persson Nina Svensson Jennifer Sjöholm Susanne Rudegran Ida Berge Evelina Dahl 2011 VG 2011 VG 2011 VG 124 En studie om högstadieelevers lunchvanor Jennifer Abrahamsson Nordin, Emma Lundmark "Vi vill veta mer" - en kvalitativ studie om mödrars upplevelser av kostsamtal inom mödra- 122 Tankar och erfarenheter hos vuxna kring mat och kroppsvikt i samband med rökavvänjning 121 "Du får ju i dig proteinerna på ett par minuter, sen är det klart" - Attityder och tankar kring valet av näringsintag i Helena Carlsson, Caroline Hjort, Nina Odqvist Helena Mårtensson, Cecilia Jansson Margaretha Martimo Johansson, Annica Långvall VG 2011 VG 120 Gravida kvinnors användning av kosttillskott Micaela Holm Spädbarns matintag i praktiken, Kamerun. En kvalitativ studie om aspekter som påverkar kostregimen. 118 Att välja matfett. - En kvantitativ studie om konsumenters preferenser till matfett. 117 Föräldrars upplevelser angående sina överviktiga barns kostvanor, fysiska aktivitet och medverkan i 116 Föräldraskap och kosthållning. Småbarnsföräldrars uppfattning och tankar om kost. Frida Johansson, Linnéa Lundström Sofia Knáz, Joanna Jacobsson Jessica Edlund, Anneli Eriksson, Mica Lundgren Maria Öström, Nadia Nabil den 23 oktober 2014 Sida 3 of 11

4 115 Patientens upplevelse av dietistens kostråd före och efter gastrisk bypass operation. Diana Karlsson, Hanna Olvenmark 114 Nutrition för presentation och återhämtning - en utvärdering av kostintaget hos ett allsvenskt damfotbollslag Therese Jansson, Susanna Schönemeyr 113 En enkätstudie av kunskaper om och attityd till nutritionsbehandling bland personal på äldreboenden. Malin Holm, Josefin Pettersson 112 Folatintag och folatstatus hos prematura barn. En kvalitetsundersökning vid en 111 Svenska dietisters uppfattning om sin roll och sitt inflytande i behandlingen av fetmakirurgipatienter. Jens Brandel 2010 Madeleine Wessely Blodtryck hos förskolebarn korrelerar med BMI redan från 12 månaders ålder Sandra Larsson, Isabella Cederholm 109 Premenstruella syndromet och matvanor - Fyra kvinnors tankar om relationen mellan deras PMS och matvanor 108 "De som väl har haft oss vill ju aldrig bli av med oss" Dietisters upplevelse av sin roll vid 107 Dietistens arbete inom pallativ vård i Sverige Anne-Caroline Lauritzen Strandberg Agnes Fjellström, Caroline Larsson Madeleine Börjesson, Mikaela Settergren En studie av lunchmåltider vid två förskolor i Umeå kommun Ida Englund Maria Svensson Föräldrars syn- och förhållningssätt till mat och måltider i relation till sina barns hälsa Jessica Johansson Måltidsfrekvens, energi- och näringsintag hos barn med kongenitalt hjärtfel - En jämörelse mellan hjärtsjuka och friska 103 Födoämnesöverkänslighet vid Umeå universitets matserveringar - En studie kring matserveringarnas utbud 102 Teoretisk och praktisk kunskap i idrottsnutrition bland gymnasieelever Camilla Fors Susanna Johansson Sarah Nilsson Sandra Åström Jill Holmström Petter Sande Användning av och inställning till probiotika bland svenska dietister -En kvantitativ studie Sofie Backman Anna Kingfors den 23 oktober 2014 Sida 4 of 11

5 100 Småbarnsföräldrars tankar och inställning till den mat de serverar sina barn Emelie Luokkanen Marina Sandberg 99 Konsumenters kunskap om miljösmart mat Camilla Kaiser "Jag äter med en avsikt" - Faktorer som påverkar matsäkerhet och uppfattning kring mat hos personer som Anna Hamilton Karl-Johan Piehl 97 Kung i sitt eget hem? En kvalitativ studie om hemtjänstpersonalens inställning till mat Marit Simma 96 Vardagsro - ett företag som levererar recept och råvaror för middagar till barnfamiljer i Umeå 95 "Om man vill äta korv sju dar i veckan så måste man ju få göra det" Personliga assistenters tankar kring kost, 94 "Både äta och träna?" - Studenters kunskap om kost relaterat till fysisk aktivitet Nilla Persson Rebecka Persson Emma Sandström Jon Hansson Anna Ståhlberg Emelie Eriksson Jpakim Holmqvist E-hälsa i sjukvårdens regi En studie av allmänhetens attityder till e-hälsa för främjandet av bra kostvanor Ottensten Anna 92 Recept för studenter Ett uppdrag från Studenthälsan vid Umeå universitet Karlsson Lena, Nilsson Leena 91 Konsumenters inköp av och inställning till ekologiska livsmedel - En studie i två svenska städer 90 Kosttillskott - intag och attityder bland studenter vid ett svenskt universitet Andersson Erika Hartman Maja Dahlqvist Helén Wahl Anna 89 Kostintag på ett äldreboende som genomgått ett kostprojekt Matinzadeh Jasmin Saxvold Janet 88 Body Ideals and Food Habits A Cross Sectional Study among Women in Cameroon 87 Dietisters upplevelser och resonemang kring sitt arbete med enteral nutrition Sand (Gunnarsson) Malin Juto Linnea Carlsson Ellinor Lindau Karin 86 Funktionella livsmedel - en kvantitativ studie om konsumenternas egenskaper och attityder, samt deras främsta orsak till Vestman Lisa 2008 den 23 oktober 2014 Sida 5 of 11

6 85 Matvanor hos ensamstående föräldrar med växelvis boende barn - en kvalitativ studie Gisela Wallin Att ta upp alkoholkonsumtion i patientsamtal - en kvalitativ studie av dietisters erfarenheter och attityder Anna Tellström 83 Fallgropar och styttepelare i ett förändringsarbete - en kvalitativ utvärdering av ett pågående projekt 82 Är dietistyrket något för mig? - Kvinnliga respektive manliga gymnasieelevers kunskap om och attityd till dietistyrket Anna Nyström, EmmaMaria Wiklund Åsa Cederlund, Anna Eriksson 81 Matsituation hos ensamstående föräldrar med växelvis boende barn - en kvalitativ studie Marlene Bylund Upplevt behov av dietistens kompetens inom företagshälsovården 79 Bristande kunskap hos restaurangkökspersonal om kost för födoämnesallergiker 78 En kvalitativ studie av dietisters erfarenheter och strategier gällande patienter med ätstörningar 77 En kvalitativ studie angående dietisters attityder till e-hälsa Malin Larsson, Sofia Ljung, Annika Sundberg Susanne Florin, Jenny Löfdahl Carolina Lind, Ann- Heléne Skillerstedt Eva Berglind, Klara Rapp 2007 VG VG Erfarenheter och attityder till amning bland tre generationers mödrar - en kvalitativ studie 75 Nyckelhålsmärkning av lunchreätter på restaurang samt lunchgästers attityd till och kunskap om nyckelhålssystem 74 Mammors tankar kring kostinformation för gravida Lisa Lundmark, Lena Lydemar Johan Boman, Linnea Olander Eva Lundblad, Karolina Snellström VG 2007 VG 73 En kvalitativ studie på måltidsfrekvens och livsmedelsval hos manliga skiftarbetare inom industrin 72 Attityder till viktminskning och kolhydratreducerade dieter Anders Sandström 2007 VG Johanna Rudolfsson Mat i media - En undersökning om upplevd massmedial påverkan på de egna matlagningsvanorna Johanna Myrestam 2007 den 23 oktober 2014 Sida 6 of 11

7 70 Behovet av dietist i svenska kommuner - En tvärsnittsstudie av presumtiva uppdragsgivare och kollegors Daniel Frölander, Ida Kettle 69 Mullvadsprojektet - förändrade måltidsvanor och BMI hos barn med fetma i åldern 9-12 år Rebecca Robertsson 68 Behövs kommundietister? En studie av svenska kommuners kost- och nutritionskompetens 67 En kvalitativ studie av genusperspektiv och genusbias i kostbehandling Linda Jonsson, Agnes Åkerlund Maria Burehäll, Ylva Lindholm VG 66 Kost i samband med träning - kunskap, vanor och inställning hos ett allsvenskt ishockeylag 65 Energiintag och kunskap om kost hos fotbollspelande flickor födda 1992 Alexandra Alseryd, Maria Wahlström Ann Brännström, Cecilia Johansson VG 64 Protein - En kvalitativ studie om hur kostrådgivare förhåller sig till de myter som florerar 63 Måltidsordning samt energi- och kolhydratintag hos idrottande flickor och kostens inverkan på deras upplevelse av 62 Kostbehandling med Husk - En jämförelse mellan danska och svenska dieteisters kännedom, rekommendation och 61 En utvärdering av den glutenfria kosten ur energi- och näringssynpunkt hos barn och ungdomar med celiaki 60 Barn med övervikt och fetma - dietisters resurser samt upplevda behandlingsbehov för denna patientgrupp 59 Behovet av dietister i grundskolan utifrån skolsköterskors perspektiv - en kvantitativ studie 58 Fiberintag hos äldre - En studie av vårdtagare på äldreboende respektive servicehus i Norrland 57 Mellanmål på förskolor i två olika kommuner - en jämförelse med Nordiska näringsrekommendationer och Riktlinjer 56 Kostförändringar hos gravida kvinnor - en enkätundersökning på gravida kvinnor i Norrland Elisabeth Sneitz, Lina Strömvall Eva-Stina Munther, Mahnoush Etminan Malek Mirja Kopparberg, Johanna Ullberg Sofie Jönsson, Karin Öhlund Frida Karlsson, Kicki Olofsson Sofie Johansson, Lina Vågstedt Josefin Garpsäter, Annika Rosenqvist Katarina Sundkvist, Emma Olsson Helén Mårtensson, Elin Johansson VG VG 2005 den 23 oktober 2014 Sida 7 of 11

8 55 Samband mellan kostvanor, fysisk aktivitet och övervikt hos barn - en enkätstudie Lena Taalbi Kostsituationen inom psykiatri och boendestöd - en kvalitativ studie Andreas Arvidsson, Pontus Henriksson 53 Kunskap och informationskällor kring hälsosam mat för barn - ur föräldrars perspektiv 52 Matsituationen inom hemtjänsten - ur pensionärers och personals perspektiv Annika Bengtsson, Anna Skogfält Silvia Arevalo, Kersin Jonasson, Jeanette Lindahl 51 Beteendemedicinsk behandling i grupp - Behandlingsgruppen och kostbehandlingen ur ett patientperspektiv Malin Viklund 50 Dietistens faktiska och tänkbara roll i behandlingen av ätstörningar Emma Andersson, Sandra Persson 49 Dryckesval och matvanor bland elever i årskurs 4 och 8 Karin Larsson, Karin Rofsson Mörtberg 48 Max Delifresh har den nya snabbmatstrenden intresserat konsumenten? Helena Jacobsson, Kjell Olsson Kost och hälsa hos skolungdom i Värmland Kajsa Wallquist Livsmedelsval vid förskolor i två kommuner i norra Sverige en jämförelse med nationella riktlinjer 45 Hälsobudskap på fling- och müsliförpackningar Vad förmedlar producenten och vad anser konsumenten? 44 Överviktsbehandling vid ett sjukhus i Hälsingland En utvärdering Camilla Nilsson, Veronica Görsten Linda Dahlqvist, Jenny Pettersson Kristina Lindvall, Erik Hägerlind Nutritionsarbetet på sjukhusavdelningen. Utifrån dietisters, sjuksköterskors och läkares uppfattning 42 ProViva Fruktdryck som kostbehandling enkätstudie bland dietister och intervjuer med patienter diagnostiserade med Åsa Hansson, Mikael Ljung, Magnus Antonsson Stina Bodén, Therese Lundgren, Camilla Thörnqvist 2004 VG 2004 VG 41 TV och dator idag ohälsa imorgon? En studie av kost, aktiviteter och hälsa bland ungdomar i årskurs 9 i Umeå år 2004 Susanne Sandberg 2004 den 23 oktober 2014 Sida 8 of 11

9 40 Är kvinnliga elitidrottares fettintag tillräckligt? I jämförelse med icke elitidrottare. 39 Samband mellan matvanor, fysisk aktivitet och Body Mass Index bland barn i årskurs 5 en jämförelse mellan könen. 38 Dietistkontakten vid diabetes ur patientens synvinkel Jenny Karlsson, Susanne Alm Jessica Häggqvist, Ulla Häggström Eva Andersson, Mathias Nylén Jämförelse av kostvanor mellan överviktiga män och kvinnor på Beteendemedicin vid Norrlands Markus Kvist Nio hemodialyspatienters intag av energi och protein i förhållande till rekommendation - en kostregistrering 35 Kostvanor och hälsa hos personer med glukos-galaktosmalabsorption Linda Haglund, Cecilia Melin Monica Edholm, Hanna Nixon En översikt över Umeå universitets studenters matvanor Mia Davidsson, Joanna Zaine 2003 VG 33 Kostråd - en studie av patienters upplevelser av kostbehandling hos dietist Linda Backlund, Vivianne Haapalahti 2003 VG 32 Celiakipatienters följsamhet till ordinera kostbehandling med koppling till upplevd informationstillgång från vårdpersonal Helén Berggren, Sandra Ottosson 2003 VG 31 Vegetarisk kost till små barn Johanna Andersdotter, Maria Sundberg Unga kvinnors kost- och träningsvanor Nina Hamza, Jenny Pettersson 29 Vikt- och längdmätningsrutiner vid Geriatriskt centrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå Sara Severinsson, Susanne Lewan 28 Nutrition vid kirurgi Caroline Blom, Jennie Eriksson 27 Frukt vid kassan. Vad kunden tycker och effekter på försäljningen Anna Jönsson, Linda Sundkvist 26 Förändrar unga diabetiker sina matvanor när de flyttar hemifrån? Caroline Lindblom, Maria Lindström den 23 oktober 2014 Sida 9 of 11

10 25 Matstart-hur fungerar det i praktiken? En utvärdering av projekt Matstart ur mat och kostkonsulternas perspektiv Maria Ersdotter, Linda Johansson, Ulrika Sederström 24 Kost i familjedaghemmen i Piteå kommun 1999 Maria Danielsson 23 Övervikt hos barn-vilka förebyggande åtgärder vidtar skolan och skolhälsovården i Umeå 22 Nattarbetande kvinnor i vårdenmåltidstyper och faktorer som påverkar matvanorna 21 Läkarstudenters inställning till dietisters arbete 20 Tankar kring vikt, bantning, utseende och mat en studie på elever i årskurs 6, Umeå Lena Enström, Elisabeth Stoltz Sjöström Satu Kettunen, Elisabeth Jacobsson Ulrica Lindström, Susann Berggren, Jessica Larsson Jenny Bjufors, Annica Sandberg 19 Kostintag hos idrottare med Celiaki Julia Backlund, Karola Persson 18 Kostvanor och matsituation efter en avslutad ketogen kostbehandling Kristina Öhlén, Charlotte Wikström 17 Energibalansstudier i samband med uthållighetsträning på elitnivå Bekim Bunjaku, Stig Mattsson 16 Vegetarianers och blandkostares intag av skollunch på gymnasiet en jämförelsestudie 15 Kostsituationen vid ett brukarkooperativ i Västerbotten Erika Larsson, Kristina Laurentz Anne-Li Isaxon, Ethel Kautto 14 Gymnasieelevers konsumtion av och attityder till skollunch blandkostare och lakto-vegetarianer vid Mimerskolan i Umeå 13 Livsmedelsval och måltidsmönster hos hemodialyspatienter Malin Eriksson, Jenny Åström Johanna Karlsson, Jessica Sjöqvist 12 Inställning till och upplevelser av fettreducerad kost hos personer med Crohn s sjukdom 11 Privata dietister En beskrivning av fem dietistentreprenörer i Stockholmsområdet Annika Johansson, Teresa Olefeldt Sara E. Berggren, Maria Keskitalo den 23 oktober 2014 Sida 10 of 11

11 10 Det här är vår vardag En etnologisk studie av familjens liv med allergi i vardagen Anna Nilsson 9 Kostvanor hos medelklasskvinnor i Kashmir Nighat Farooqi 8 Uppskattat intag av socker och syntetiska sötningsmedel hos barn och ungdomar med diabetes på Norrlands 7 Kvalitativ studie av överviktiga kvinnors tankar och känslor kring sig själva och sin överviktsbehandling 6 Functional foods. En jämförelse av 50manliga och 50 kvinnliga functional foodskonsumenter i Umeå 5 Mödrars matsituation på nyföddhetsavdelningen, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå 4 Kost och hälsa hos skolungdomar i Stockholm år Jan Lindgren, Helen Sehlstedt Hanna Olsson, Eva Rosendahl Carina Nilsson, Christina Omnell Jessica Andersson, Mariella Johansson Brita Ehnfors, Jessica Ericson 3 Jämförelse mellan pojkars och flickors kost och hälsa i årskurs nio i Umeå Christine Österman, Lisbet Nilsson 2 En kartläggning av kostsituationen vid Tärnaby Alpina Skidakademi. Kostintag, energiutgifter, kunskap och attityder samt 1 Dietist. Resurs vid barn- och ungdomshabilitering i Umeå en utvärdering Pia Lipponen, Linda Nederberg Anneli Karlsson, Karin Eriksson den 23 oktober 2014 Sida 11 of 11

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1 Bankboken Cup Regionsfinal NÄSSJÖ GK Klass: Flickor 13 Datum: 2004-07-13 1 Emma Gillström NÄSSJÖ GK 93 2 Caroline Olsson LAGANS GK 96 3 Cecilia Sätermo TRANÅS GK 99 4 Cajsa Aranäs KALMAR GK 101 5 Lisa

Läs mer

Resultat Lillhage Cup 2008 försök

Resultat Lillhage Cup 2008 försök mhtml:file://\\sskansli\ss (e)\ss\tävlingsgrupper\tävlingar\res... Page 1 of 6 Resultat Lillhage Cup 2008 försök Resultat Totalt - Officiell Tävling Lillhage Cup Utskriftsdatum 26 april 2008 Tävlingsort

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015)

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Ledning Ulf-Lennart Gertz Johansson 08-684 12 354, 073-707 32 14 ulf-lennart.gertz.johansson@modernaforsakringar.se

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Telefonlista för Tre Stiftelser

Telefonlista för Tre Stiftelser Telefonlista för Tre Stiftelser e-postadresser efter modell: fornamn.efternamn@trestiftelser.se Ledning och administration Direktör Monica Berglund 70 42 601 0705-11 75 70 Ledning Marie Bernhardsson Enhetschef

Läs mer

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003 8-9 feb 2003 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1

Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1 Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1 Dagens föreläsning Inledning om Livsmedelsverket Nya Nordiska Näringsrekommendationer Resultat från Riksmaten Kostråd Stöd till hälso - och sjukvården Livsmedelsverket

Läs mer

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag.

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag. Mat är inte bara energi, mat bidrar också till ökat immunförsvar och gör att vi kan återhämta oss bättre och läka. Maten är vår bästa medicin tillsammans med fysisk aktivitet. Det är ett återkommande problem

Läs mer

Bra genomförd tävling

Bra genomförd tävling I lördags arrangerade DCSW:s Dansföreing och DansCenter Sofia Westlund sin första regionstävling i Åmål. Drygt 350 dansare från Åmål, Tidaholm, Lidköping, Göteborg, Kalmar och Helsingborg deltog i disciplinerna

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Adress & telefonnummer till Barnavårdscentraler

Adress & telefonnummer till Barnavårdscentraler Adress & telefonnummer till Barnavårdscentraler 2015 /mj 2015-10-26 Strömstad Läkarhus BVC Västra Hamngatan 10-12 Emma Van Hove 0526-196 46 privat 452 83 Strömstad Brunnsgatan 2, här finns privata BVC

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Flickor 13. Linnea Andersson. Thelma Carlsson. Ellinor Aurell. Thea Petersson. Tanya Rajkovic. Nellie Erlandsson. Nellie Malmros.

Flickor 13. Linnea Andersson. Thelma Carlsson. Ellinor Aurell. Thea Petersson. Tanya Rajkovic. Nellie Erlandsson. Nellie Malmros. Flickor 13 Thelma Carlsson 200m, 600m, längd Linnea Andersson Båstads GIF 60m, längd Thea Petersson 60m, längd Ellinor Aurell Ängelholms IF 600m, 1500m, 200mh Nellie Erlandsson 60mh, 200mh Tanya Rajkovic

Läs mer

Välkommen till Internat läkarutbildningen T9 på stiftsgården Vårdnäs

Välkommen till Internat läkarutbildningen T9 på stiftsgården Vårdnäs Välkommen till Internat läkarutbildningen T9 på stiftsgården Vårdnäs Höstterminen 2013 Vecka 45 Vecka 46 4/11 6/11 11/11 13/11 Introduktion till ledarskapsutbildning: självkännedom, gruppers utveckling

Läs mer

PM till RG Star 5-6 mars 2011 Qpoolen Hässleholm

PM till RG Star 5-6 mars 2011 Qpoolen Hässleholm PM till RG Star 5-6 mars 2011 Qpoolen Hässleholm Plats: Qpoolen, Östra Hagagatan 2, 28136 Hässleholm, http://www.hassleholm.se/qpoolen Takhöjd: I tävlingszon 13 m Matta: Ljusgrå RG matta 13x13 m Juniorer

Läs mer

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU) Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)....................................................................................... Kursledare och handledare

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

Agility SM: Lag small

Agility SM: Lag small Agility SM: Lag small Visa/dölj alla Hoppresultat Agilityresultat Sammanlagt Tid att slå Plats Nr Lag Fel Tid Fel Tid Fel Tid Fel Tid 1 19 Precept JetSet 0 95.34 0 99.80 0 195.14 19A Sofia Wiklund och

Läs mer

EU-frukost! Samlade projekterfarenheter - exempel från INTERREG-programmen

EU-frukost! Samlade projekterfarenheter - exempel från INTERREG-programmen Abrahamsson Pär BRG - Business Region Göteborg AB par.abrahamsson@businessregion.se Abrahamsson Suzana Externa Relationer VGR suzana.abrahamsson@vgregion.se Adolfsson Solveig Afolter Danijel solveig.adolfsson@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

FORZA LADY POWER OPEN 2010

FORZA LADY POWER OPEN 2010 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher excl. WO-matcher:

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

RESULTAT JULKLAPPSJAKTEN 9 DEC 1995

RESULTAT JULKLAPPSJAKTEN 9 DEC 1995 RESULTAT JULKLAPPSJAKTEN 9 DEC 1995 KULA P 10 1 Patrik Haginge -85 KFUM Örebro 8,41 2 Andreas Otterling -86 KFUM Örebro 7,92 3 Torbjörn Sörman -86 Wedevågs IF 7,85 4 Johan Gustafsson -85 Katrineholms SK

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 DXR K2 Elin Egnor Malmberget Sara Ek Gällivare Leona Engfors Gällivare Evelina Engman Gällivare Susanne Engman Gällivare Sandra Eriksson

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Posterutställare Växjö

Posterutställare Växjö 1 Posterutställare Växjö 2. Maria Ahlberg Barnhabiliteringen, Blekingesjukhuset 7. Sara Bergman 9. Annemarie Bexelius, MSc Habiliteringscenter Norrtull för barn, Stockholm 14. Margret Buchholz Ingrid Mattsson

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) 2004-12-09

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) 2004-12-09 FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) Plats och tid Expolaris Kongresscenter Torsdag 9 december 2004, klockan 13.00-16.15 Jupiter Beslutande Janeth Lundberg Kommunstyrelsen, ordförande Hans-Eric Wallin

Läs mer

KURSPROGRAM. Kontakt: Hans Jansson 0660-82385. T-Shirt ingår! TENNISCAMP & SUPERLÄGER. träningstider TRÄNINGSVECKOR & PRISER. Uttagna spelare GRATIS

KURSPROGRAM. Kontakt: Hans Jansson 0660-82385. T-Shirt ingår! TENNISCAMP & SUPERLÄGER. träningstider TRÄNINGSVECKOR & PRISER. Uttagna spelare GRATIS www.oviktk.se. Har du några frågor maila hans.jansson.oviktk@telia.com. bg eller över internet före kursstart. Anmäler Du dig till två veckor eller flera, så får Du 25% rabatt vecka 2-5. erbjuder obegränsat

Läs mer

Skräddarsydda råd om mat

Skräddarsydda råd om mat Skräddarsydda råd om mat Framgångsrik dialog om mat bygga på en vetenskaplig bas och goda kunskaper, inte egna preferenser patienten i centrum, lyhörd, ej skuldbelägga, visa respekt individualisera, skräddarsydda

Läs mer

Till vårdnadshavare 1

Till vårdnadshavare 1 1 Till vårdnadshavare Inledning Maten är ett av livets stora glädjeämnen. Måltiden ska engagera alla sinnen och vara en höjdpunkt på dagen, värd att se fram emot. Utgångspunkterna för riktlinjerna är att

Läs mer

Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa

Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa Ingela Askelind Hjärnskadecenter för barn ungdom och vuxna Talia Astifan Habiliteringscenter Stockholm för ungdom och vuxna ingela.askelind@sll.se 123

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Bra mat för hälsa på lång sikt- Vilka evidensbaserade råd kan vi ge?

Bra mat för hälsa på lång sikt- Vilka evidensbaserade råd kan vi ge? Bra mat för hälsa på lång sikt- Vilka evidensbaserade råd kan vi ge? Karin Kauppi dietist/verksamhetsutvecklare Hälsofrämjande sjukvård Akademiska sjukhuset Levnadsvanedagen 6 maj 2015 Det går att förebygga

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande KOST. och riktlinjer gällande tillskott och ätstörningar

Simklubben Elfsborgs policy gällande KOST. och riktlinjer gällande tillskott och ätstörningar Simklubben Elfsborgs policy gällande KOST och riktlinjer gällande tillskott och ätstörningar 1 Denna kostpolicy är ett av flera policydokument för att styra arbetet och verksamheten i Simklubben Elfsborg

Läs mer

Riktlinjer för frukost- och mellanmålsinnehåll på förskola och fritids i Eda kommun

Riktlinjer för frukost- och mellanmålsinnehåll på förskola och fritids i Eda kommun Riktlinjer för frukost- och mellanmålsinnehåll på förskola och fritids i Eda kommun 2015-04-13 Riktlinjer för frukost- och mellanmålsinnehåll på förskola och fritids i Eda kommun Livsmedelsverkets undersökning

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

KURSINFO ANVÄNDARTRÄFF 7-8 NOVEMBER 2013

KURSINFO ANVÄNDARTRÄFF 7-8 NOVEMBER 2013 Workshop 1A: Från idé till färdig kurs-/utbildningsplan 8.30-10.00 i Konferensrum Studentstöd E2 Handläggning av kurs- och utbildningsplaner. Hur är arbetsgången? Vem initierar en ny kurs-/utbildningsplan?

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

1(5) E-Faktura; Om ni vill skicka E-Faktura är vårt GLN 7362120000982 Org.nr.212000-0985 VAN: InExchange Momsreg: SE212000098501

1(5) E-Faktura; Om ni vill skicka E-Faktura är vårt GLN 7362120000982 Org.nr.212000-0985 VAN: InExchange Momsreg: SE212000098501 1(5) Fakturareferenser Hässleholms kommun E-Faktura; Om ni vill skicka E-Faktura är vårt GLN 7362120000982 Org.nr.212000-0985 VAN: InExchange Momsreg: SE212000098501 Pappersfaktura; Hässleholms Kommun

Läs mer

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunens ledningsgrupp Kommunledningskontoret Social omsorg Susanne Rosenström Socialchef Utbildning Kerstin Lingebrant Utbildningschef Samhällsbyggnad LSS/Arbetsmarknadsenheten

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior S.M.A.R.T S.M.A.R.T är ett koncept framtaget av Stockholms läns landsting, centrum för folkhälsa, tillämpad näringslära samt Konsumentverket.

Läs mer

Kraftjoggen OFFICIELLA RESULTAT

Kraftjoggen OFFICIELLA RESULTAT 2014-08-30 Kraftjoggen H-11 km Löpning 1 527 NYGREN Niclas Umeå 39:08 0 2 556 LINDMARK Ulf Skellefteå AIK 41:02 1:54 3 515 BACKLUND Christoffer Hortlax 42:43 3:35 4 555 HOFVERBERG Kenneth Ragvaldsträsk

Läs mer

Sammanställning Medlemspanel Mat och hälsa

Sammanställning Medlemspanel Mat och hälsa Sammanställning Medlemspanel Mat och hälsa Inledning Undersökningen genomfördes mellan den 14 juli och den 20 augusti. En påminnelse skickades ut till dem som inte svarade i första omgången. Syftet var

Läs mer

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior S.M.A.R.T S.M.A.R.T är ett koncept framtaget av Stockholms läns landsting, centrum för folkhälsa, tillämpad näringslära samt Konsumentverket.

Läs mer

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1 2012-01-05 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 2 1 2012-01-06 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 1

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 HUMOR ENGAGEMANG LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

Arbetar du för kommunen?

Arbetar du för kommunen? Datum/Date Dnr/Ref.no. 2014-12-1 161-KB 979-2014 Minnesanteckningar Kvalitetsdialog 21 november 2014 1. Dagen inleddes av Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg, som hälsade välkommen och uttryckte sin glädje

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN Bilaga till kostpolicyn RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN NÄRING MÅLTIDEN Måltiderna ska vara utformade enligt de svenska näringsrekommendationerna för äldre. Måltidernas närings- och energiinnehåll är viktigt

Läs mer

SAMVERKANS PROJEKT FRÄMJA HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR OCH FÖREBYGGA ÖVERVIKT OCH FETMA HOS FÖRSKOLEBARN

SAMVERKANS PROJEKT FRÄMJA HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR OCH FÖREBYGGA ÖVERVIKT OCH FETMA HOS FÖRSKOLEBARN SAMVERKANS PROJEKT FRÄMJA HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR OCH FÖREBYGGA ÖVERVIKT OCH FETMA HOS FÖRSKOLEBARN Regionledningen Skåne har beviljat projektmedel för samverkansprojekt Främja hälsosamma levnadsvanor

Läs mer

Nutritionsproblem och åtgärder

Nutritionsproblem och åtgärder Nutritionsproblem och åtgärder RCC-Utbildningsdag Maria Röjeteg och Kristina Öhlén leg dietister Kirurgklinikens dietister, Västmanlands sjukhus Västerås Kirurgdietisterna i Västerås arbetar mot: Kirurgklinikens

Läs mer

Hur Livsmedelsverket kan stötta skolsköterskan i arbetet med bra matvanor. Lena Björck Anette Jansson Anna-Karin Quetel

Hur Livsmedelsverket kan stötta skolsköterskan i arbetet med bra matvanor. Lena Björck Anette Jansson Anna-Karin Quetel Hur Livsmedelsverket kan stötta skolsköterskan i arbetet med bra matvanor Lena Björck Anette Jansson Anna-Karin Quetel Matvanor Hälsa Miljö Inlärning Elevhälsan har en viktig roll i skolans hälsofrämjande

Läs mer

Attestförteckning. Nämnd: Exempelnämnden Gäller fr o m: ÅÅÅÅ-MM-DD

Attestförteckning. Nämnd: Exempelnämnden Gäller fr o m: ÅÅÅÅ-MM-DD Nämnd: Exempelnämnden Gäller fr o m: ÅÅÅÅ-MM-DD Attestförteckning 1000 Kommundirektör 13040 Borgerliga förrättningar Anders Andersson/ Bengt Bengtsson Helen Hansson/Ivar Ingvarsson Zack Zachrisson 92100

Läs mer

Åtgärder för att motverka och behandla undernäring

Åtgärder för att motverka och behandla undernäring Åtgärder för att motverka och behandla undernäring Lund: Rebecka Persson/ Elisabet Johansson Ystad: Helena Pettersson Kristianstad: Therese Skog/ Carin Andersson Helsingborg: Angelica Arvidsson/ Jessica

Läs mer

Kostråd för en god hälsa samt vid övervikt/fetma

Kostråd för en god hälsa samt vid övervikt/fetma Kostråd för en god hälsa samt vid övervikt/fetma Utbildnings- & presentationsbilder vårdpersonal OBS! Ej för kommersiellt bruk. Får ej redigeras, beskäras eller på annat sätt ändras eller användas på otillbörligt

Läs mer

Resultatlista. Rexroth Cup 2005-10-21/22

Resultatlista. Rexroth Cup 2005-10-21/22 Resultatlista Rexroth Cup 2005-10-21/22 Final Sitt Anton Nielsen Växjö 10,8 10,6 10,5 10,8 10,2 10,4 10,5 10,5 10,5 10,4 10,7 10,6 10,4 4 Martin Lönn Dädesjö 10,4 10,5 10,6 10,6 10,5 10,5 10,9 10,7 10,2

Läs mer

Bilder från träningsläget i Danska Nyborg 17/7 22/7 2006 Hela gänget samlat vid bussen inför hemresan från Bakkens Tivoli utanför Köpenhamn Stående

Bilder från träningsläget i Danska Nyborg 17/7 22/7 2006 Hela gänget samlat vid bussen inför hemresan från Bakkens Tivoli utanför Köpenhamn Stående Bilder från träningsläget i Danska Nyborg 17/7 22/7 2006 Hela gänget samlat vid bussen inför hemresan från Bakkens Tivoli utanför Köpenhamn Stående från vänster. Jessica Johansson, Hanna Nilsson, Martin

Läs mer

Vinst nr Vinst Deltagare Arbetsplats. Presentkort på lokal upplevelse eller weekend (värde 5000 kr) Elisabeth Hugosson Sunnanå förskola, Smulan

Vinst nr Vinst Deltagare Arbetsplats. Presentkort på lokal upplevelse eller weekend (värde 5000 kr) Elisabeth Hugosson Sunnanå förskola, Smulan Hälsotrampet 4 maj 14 juni och 10 augusti 27 september 2015 Höstens utlottning för båda perioderna. Vinsterna lämnas ut mellan den 30 oktober till och med den 27 november. Skellefteå kommun, Skeppargatan

Läs mer

Varför har vi en cafeteriapolicy?

Varför har vi en cafeteriapolicy? Varför har vi en cafeteriapolicy? Godiset och mellanmålet på bilden innehåller lika mycket kalorier (cirka 280 kcal). Godiset ger kortvarig energi. Mellanmålets energi räcker längre och gör att du orkar

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

ICOM STYRELSEMÖTE 2013-03-12 TELEFONMÖTE

ICOM STYRELSEMÖTE 2013-03-12 TELEFONMÖTE ICOM STYRELSEMÖTE 2013-03-12 TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: Stefan Bohman Louise Andersson Lotta Jönsson Christian Richette Elina Nygård Hansson Frånvarande: Monica Gustafsson Magnus Olofsson 1 MEDLEMSÄRENDEN

Läs mer

Nordiska näringsrekommendationer EN PRESENTATION

Nordiska näringsrekommendationer EN PRESENTATION Nordiska näringsrekommendationer 2012 EN PRESENTATION Helhet och kvalitet De Nordiska näringsrekommendationerna 2012 fokuserar på kvaliteten på vad vi äter. De lyfter fram helheten i kosten, men ger också

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Per inledning. Inledning. Datum 2014-11-25. Tid 17:30. Sektionens medlemmar samt sekretariat. Närvarande: Isak Utsi. Genomgång av mötesformalia

Per inledning. Inledning. Datum 2014-11-25. Tid 17:30. Sektionens medlemmar samt sekretariat. Närvarande: Isak Utsi. Genomgång av mötesformalia Datum 2014-11-25 Plats C305 Tid 17:30 Mötestyp Årsstämma Kallade Sektionens medlemmar samt sekretariat Närvarande: Erik Malmberg Arvid Nordström Erik Åström Betél Isak Malin Segerud Ion Väyrynen Karin

Läs mer

DM 2003 15-16 nov 2003

DM 2003 15-16 nov 2003 DM 2003 15-16 nov 2003 Vårvindens BMK tackar alla deltagare och funktionärer för två härliga tävlingsdagar Vandringspriset gick i år till : Askims BC GRATTIS! Herr dubbel klass OLD Denna version av TURAS

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Klubbmästerskapen 2014 18 Januari

Klubbmästerskapen 2014 18 Januari Klubbmästerskapen 2014 18 Januari Innesporten i Kilafors Kilafors Badmintonklubb Hälsar alla välkomna till KM! TÄVLINGSDATUM 18 Januari SPELPLATS Haneborg, Kilafors STARTTID Lördag 9:00 BOLLAR Klubben

Läs mer

Scramble för Fyra. Rond:

Scramble för Fyra. Rond: Datum 2012-07-27 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Mikael Jonsson 2,3 55.7 1 Mikael Jonsson Veckefjärdens GC 55.7 1 Martin Hagström Veckefjärdens GC 55.7 1 Peter Selin

Läs mer

Namn Telefon E-post Roll Domarnr Akyol Jonatan. Hem: Mobil: +4672226415 6. Hem: 0738122220 Jobb: 0738122220 Mobil: 0738122220.

Namn Telefon E-post Roll Domarnr Akyol Jonatan. Hem: Mobil: +4672226415 6. Hem: 0738122220 Jobb: 0738122220 Mobil: 0738122220. Namn Telefon E-post Roll Domarnr Akyol Jonatan jonatanakyol@gmail.com Regiondomare 2119 3 555 +4672226415 6 Alm Fredrik Mattias Alms juridik, Storgatan 120 90333 Umeå 0738122220 0738122220 0738122220 mattias.jansson@vbidrott.rf.se

Läs mer

P17 200m heat 1 Vind +3,3 Resultat totalplac 1 Rodi Kay -98. Hammarby IF 23,40 3. dsq Carlos Jonsson -98 Hässelby SK F.

P17 200m heat 1 Vind +3,3 Resultat totalplac 1 Rodi Kay -98. Hammarby IF 23,40 3. dsq Carlos Jonsson -98 Hässelby SK F. Lag-USM P/F17 lördag 16 augusti 2014 Arrangörer: Tanums IF med hjälp av BDFIF Sparvallen, Tanumshede Tävlingsledare: Bo Stalefors Väder: Mestadels soligt +20 grader, sydvästlig vind P17 200m heat 1 Vind

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Inga Frida Olivia Grönlund. Skollärarinna. Född 1896-03-28 i Kall (Z). Död 1967-07-24 i Åsmon, Ådals-Liden (Y). (Far I:1, Mor

Läs mer

NT, Cup Stockholm 7 + Jubileum 60år Ersta EM Oldtimers, Murnau, EB EM Oldtimers, Murnau, Betong

NT, Cup Stockholm 7 + Jubileum 60år Ersta EM Oldtimers, Murnau, EB EM Oldtimers, Murnau, Betong Officiell ranking (CGP) Augusti Svenska Bangolfförbundet Följande rankinglistor är genererade från HCP-online (www.hcponline.se) per den 10:e augusti 2014 För att komma med på rankingen krävs följande:

Läs mer

VI SOM INTE BANTAR. En guide till ett friskare liv. En bok av Åsa & Rolf Norberg

VI SOM INTE BANTAR. En guide till ett friskare liv. En bok av Åsa & Rolf Norberg VI SOM INTE BANTAR En guide till ett friskare liv En bok av Åsa & Rolf Norberg Vi som inte bantar Copyright 2012, Åsa och Rolf Norberg Ansvarig utgivare: iteecoach AB Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-2230-1

Läs mer

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa Själ & kropp - levnadsvanor och psykisk hälsa Lästips från Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd (2007) Av Ulla Svantesson m fl Motion är medicin! Så

Läs mer