Sammanträdet ägde rum tisdagen den 25 augusti 2009 kl i nämndens sessionssal i stadshusets våning Val av sekreterare.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdet ägde rum tisdagen den 25 augusti 2009 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. 2. Val av sekreterare."

Transkript

1 BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS BYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet ägde rum tisdagen den 25 augusti 2009 kl i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. Claes Palmén Lisbeth Porat FÖREDRAGNINGSLISTA BESLUT 1. Val av justerare. Maj-Britt Eckerström, justering fre 28 aug 2. Val av sekreterare. Lisbeth Porat Administrativa frågor 3. Budgetuppföljning för januari juli Godkänns, till KS D 16/09 4. Byggnadsnämndens budget för Godkänns, till KS D 193/09 Omedelbar justering 5. Delegation enligt den ändrade strandskydds- Till KS lagstiftningen D 194/09 6. Intern kontroll av Systematiskt Arbetsmiljö- Till handlingarna arbete. D 191/09 7. Lån av personal i samband med IT- Enligt stadsbyggnadskontorets yttrande samordnares pensionsavgång. D 192/09 Information 8. Information om pågående planarbeten. Information 1

2 Planärenden 9. Detaljplan för del av Sjöbo, Eldflugan 11. Avslutas P 13/ Detaljplan för del av Viared, Viared 8:104 Avslutas m fl (Viared Sjöstad). P 29/ Detaljplan för del av Viared, Viared 8:104 Nytt uppdrag m fl (Viared Sjöstad). P 11/ Detaljplan för del av centrum Kv Uranus 2. Uppdrag från Ks P 7/ Detaljplan för del av Sjömarken, Räveskalla Uppdrag 1:62, Viared 5:1 m fl (Norra Gränsvägen). P 10/ Detaljplan för del av Norrmalm, Präntaren 2 Uppdrag (Kypegläntan). P 12/ Anhållan om planändring för del av Sjöbo, Avstyrkes Sandsoppen 15 och 23. P 9/ Detaljplan för Lundby, del av Lundby 1:1, Utställning Armbågabron. P 32/ Detaljplan för del av Rydboholm, Rydboholm Antagande 1:447. P 36/ Detaljplan för del av Byttorp 3:1, kv Skor- Antagande pionen. P 7/ Planprogram för del av Viared, Östra Viared, Planprogrammet tillstyrkes samråd. D 147/ Skanning av lantmäterihandlingar. Delegation till presidiet D 199/09 2

3 Diverse 21. Kommunstyrelsen, remiss ang Kvalitets- Enligt stadsbyggnadskontorets yttrande policy för Borås Stad. D 126/ Kommunstyrelsen, remiss ang Riktlinjer Enligt stadsbyggnadskontorets yttrande för trafikbuller. D 132/ Olovligt inredande av skollokaler, tillbyggnad Byggnadsavgift m m på Simonsland 11, Borås. SV 9/09 Byggärenden 24. Ryd 3:1, Ryd, Gånghester. Återremiss nybyggnad av vindkraftverk. LOV 0660/ Kamelian 4, Kyrkogårdsgatan 17, Borås. Avslag ändrad användning av flerbostadshus (kontor till lägenheter). LOV 0440/ Boanäs 1:25, Boanäs Tovereds Gård, Dannike. Bygglov nybyggnad av enbostadshus samt rivning av befintligt. LOV 0404/ Simonsland 11, Viskastrandsgatan 3 5, Borås. Avslag tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industrilokaler till gymnasieskola/utbildning ( Gårdshus ). LOV 430/ Grävlingen 1, Skaraborgsvägen 35, Borås. Tidsbegränsat bygglov förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontorslokaler till undervisningslokaler för Borås Kristna skola (årskurs 5 9). LOV 388/ Arnäsholm s:1, Arnäsholm, Aplared. Bygglov, strandskyddsdispens ändrad användning av huvudbyggnad till samlingslokal och förrådsbyggnad till övernattningsrum. LOV 0206/09 3

4 30. Vänga 6:16, Vänga Nygården 21, Fristad. Bygglov tillbyggnad av fritidshus. LOV 0236/ Bosnäs 12:13, Östra Lillvägen 8, Borås. Bygglov påbyggnad av enbostadshus. LOV 0332/ Lundaslänten 11, Lundåsavägen 15 A, Borås. Bygglov nybyggnad av enbostadshus. LOV 0373/ Fristads-Skogen 1:55, Kvartsvägen 41, Frufällan.Bygglov ändring av bygglov från carport till garage. LOV 0397/ Ryda 4:1, Almenäs koloniområde, Borås. T Lsn. Erf dispens tillstyrkes generellt bygglov för uppförande av förrådsbyggnader, växthus på kolonilotter. LOV 0452/ Norrmalm 1:4, Margaretagatan, Borås. Bygglov nybyggnad av informationsbyggnad, björnide och utsiktsplats i djurparken. LOV 0457/09 Förhandsbesked 36. Backabo 2:12, Sandared. Sökt åtgärd kan tillåtas vindkraftverk. F 10/ Hedared 2:9, 2:10 och 2:15, Hedared. Sökt åtgärd kan tillåtas fyra vindkraftverk. F 11/ Hällered 1:33, Hällered, Sandhult. Sökt åtgärd kan tillåtas fem vindkraftverk. F 12/08 4

5 39. Brämhult 1:10 (del av), Brämhult. Sökt åtgärd kan tillåtas två enbostadshus. F 1/ Vralen 1:22, Bredared. Sökt åtgärd kan tillåtas enbostadshus och garage. F 2/ Främgärde 1:19, Brämhult. Sökt åtgärd kan tillåtas två enbostadshus och garage. F 7/ Hunghult 1:7, Seglora. Sökt åtgärd kan tillåtas fritidshus. F 8/ Gingri 1:2 (del av), Fristad. Sökt åtgärd kan tillåtas enbostadshus och garage/ekonomibyggnad. F 11/ Asklanda 1:1 (del av), Lidavägen, Fristad. Sökt åtgärd kan tillåtas enbostadshus samt strandskyddsdispens. F 12/ Tämta 6:18, Deragårdsvägen, Fristad. Sökt åtgärd kan tillåtas fritidshus. F 17/ Ryda 4:18, Stenkullevägen 4, Borås. Sökt åtgärd kan tillåtas två enbostadshus. F 18/ Komlösa 5:14, Fristad. T Lsn. Erf dispens tillstyrkes fritidshus (på bef grund) samt strandskyddsdispens. F 19/09 5

6 Meddelanden 48. Lagakraftbevis ang detaljplan för Till handlingarna del av Centrum, Horngäddan 8 m fl (Brodal). P 18/ Lagakraftbevis ang detaljplan för Till handlingarna del av Brämhult, Svinåsa 1:23 m fl, Brämhults IP. P 25/ Lagakraftbevis ang detaljplan för Till handlingarna del av Brämhult. Brämhults-Kärra 1:3 m fl. P 6/ Kammarrätten, protokoll ang överklagande av Till handlingarna bygglov för mobilmast på Sandared 1:89 (Kmr meddelar inte prövningstillstånd). LOV 546/ Länsstyrelsen, meddelande ang utförda åtgärder Till handlingarna Inom strandskyddat område på fastigheten Viared 8:139. LOV 782/ Länsstyrelsen, beslut ang överklagande av Till handlingarna bygglov för nybyggnad av två enbostadshus på Sidensvansen 4, Hasselbacken (Lsn avslår överklaganden) samt meddelande att bygglovet är överklagat till Länsrätten. LOV 133/ Länsstyrelsen, beslut med tillstånd till omlägg Till handlingarna ning av mur vid S:t Sigfrids griftegård. D 150/ SKL, cirkulär ang Strandskyddet och utveck- Till handlingarna lingen av landsbygden strandskyddsreglerna efter den 1 juli D 157/ Kommunstyrelsen, protokollsutdrag 264 ang Till handlingarna anställning av stadsbyggnadschef (Tomas Rossing). D 141/ Överklagande av förhandsbesked för nybyggnad Till handlingarna av tre enbostadshus på Krökling 1:1, Sparsör. F 22/ Överklagande av förhandsbesked för nybyggnad Till handlingarna av två enbostadshus på Hovalida 1:49 och 1:4 (del av), Sparsör. F 24/08 6

7 59. Överklagande av bygglov för tillbyggnad av Till handlingarna fritidshus (carport)på Asklanda 1:97, Fristad. LOV 461/ Anmälda beslut enligt Byggnadsnämndens Till handlingarna delegation: Bygglovarkitekt: B , 2009 Bygglovarkitekt: G , 2009 Byggnadsinspektörer: BI , 2009 Slutbevis: SB , 2009 Plan: PL 3 7, 2009 Lantmäteri: L 39 60, 2009 Diverse: D 36 48, D 19/09 Information från stadsbyggnadskontoret 7

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 2006-04-24 1(66) Plats och tid Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 Beslutande Bo Håkansson (m) ers. för Matts Karlsson (m) ärende 1-53 Anders Åkerberg (s) Cecilia Edman (öp) ers. för Per Mårtensson (c)

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer

2012-11-23. Göran Björklund

2012-11-23. Göran Björklund KALLELSE 1 (5) 2012-11-23 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 3 december 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-12-17 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lennart Hjelm, tjg ersättare, s Hugo

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (13) Byggnadsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Lars Kallsäby Sammanträdesdatum 23 april 2015 Plats och tid Partigruppsmöten Stadshuset, rum A 491, kl.13:00 Majoriteten,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Höörsalen Torsdagen den 5 december 2013 kl 10:00

Höörsalen Torsdagen den 5 december 2013 kl 10:00 1 (26) Plats och tid Höörsalen Torsdagen den 5 december 2013 kl 10:00 Beslutande Utses att justera Paragrafer 19-41 Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Karin Björner Anna Palm ANSLAG/BEVIS

Läs mer

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp)

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp) 148-176 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 8.00 14.10 Beslutande Närvarande ersättare Stig Holmberg (m) ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s) Ingela

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med ; ersättare

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

2014-10-03. Göran Björklund

2014-10-03. Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2014-10-03 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 13 oktober 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

OBS! Samtliga handlingar till ärendena finns på Stadsarkitektkontoret.

OBS! Samtliga handlingar till ärendena finns på Stadsarkitektkontoret. KALLELSE www.simrishamn.se Stadsarkitektkontoret 1 (6) SAMMANTRÄDE: Byggnadsnämnden Tid och plats: Onsdagen den 8 november 2006, kl. 16.00 Björkegrenska gården KALLADE Ledamöter: Matts Karlsson (m) Anders

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Sjukhemmet, Fränsta, onsdagen den 26 november 2003. Samling 09.00 vid f.d dagcenter, Industrigatan, Fränsta Gruppmöten Föredragande

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 61 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdag 6 februari 2013, kl 08.30 12.00 ande Thore Alm(S), ordf ers för Jan Nilsson (S) Maj-Lis Nilsson (S), ers för Ethel Björkman

Läs mer

Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S)

Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S) PROTOKOLL 1 (25) Sammanträdesdag 2009-10-21 Tid och plats Kl 09.30 12.30, 13.30 14.00 Omfattning 491 530 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2007-06-20 1 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 17.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Gunnar Ferm, s Margareta Yngveson, s, 147-171; 173-181 Eivor Hansson, s Ulrik

Läs mer

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Bn 7/2013 Byggnadsnämnden Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00 NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum Bygg- och miljönämnden 2009-05-28 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norrtälje-salen 2009-05-28 kl 15:05-16:00 Enligt förteckning Övriga deltagande

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer