Byggnadsnämnden Behandlade ärenden 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnadsnämnden Behandlade ärenden 2015"

Transkript

1 1 (25) Byggnadsnämnden Behandlade ärenden Inrättande av byggnadsnämndens beredningsutskott (mandatperioden ) 2 Val av ledamöter och ersättare till berednings-utskottet (mandatperioden ) Information från förvaltningen 4 Rapporter och delegationsbeslut 5 Byggnadsnämndens sammanträden, sammanträdes-dagar Byggnadsnämndens representant till Kommunala handikapprådet mandatperioden ) 7 Ekonomi, intern kontroll 2014, granskningsrapport 8 Verksamhetsberättelse 2014 och kompletterings-budget 2015

2 2 (25) 9 Beslutsattestanter för byggnadsnämnden och stads-byggnadskontoret (mandatperioden ) 10 Vinslöv 129:2 Namnsättning, kvarters- och parknamn vid ny förskola i Vinslöv (Tåget, Alléparken) 11 Tyringe 129:1 Namnsättning, kvartersnamn vid ny förskola i sydöstra Tyringe (Riddaren) 12 Del av Tyringe 129:1 Detaljplan (förskola) - antagande 13 Hästveda 77:1 Detaljplan (Godsmagasinet) - antagande 14 Ottarp 1:6 Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus 15 Ottarp 1:6 Bygglov för nybyggnad av fritidshus 16 Tyringe 129:1 Bygglov för nybyggnad av förskola

3 3 (25) Information från förvaltningen 18 Rapporter och delegationsbeslut 19 Ekonomi, intern kontroll 2015, kontrollplan 20 Ekonomi, verksamhetsberättelse 2014, avvikelseanalys drift 2014, över/underskottshantering Ekonomi, verksamhetsplan Ekonomi, internbudget Namnsättning, gatunamn (Stengatan), Stoby 24 Namnsättning, gatunamn (Byggatan och Norre Ljungvägen), Vinslöv 25 Gäddastorp 4:13 (kv. Västergården), Hässleholm Planändring, hävande av fastighetsindelnings-bestämmelser uppdrag och samråd

4 4 (25) 26 Översiktsplan, fördjupning Hässleholms stad - information 27 Blodhasseln 6, Hässleholm Bygglov för nybyggnad av inglasat uterum 28 Stora Oberöd 1:9 Bygglov för ändrad användning (tillfälligt boende, pensionat, vandrarhem, kursgård) 29 Macken 12-14, Hässleholm Bygglov för nybyggnad av affärshus (Citygross) samt rivningslov 30 Orgelbyggaren 3, Hässleholm Bygglov för ändrad användning samt om- och tillbyggnad av flerbostadshus till kontor, restaurang och tillfälligt boende 31 Blodhasseln 6, Hässleholm Olovligt byggande/olovlig åtgärd - Byggnation utan lov och startbesked

5 5 (25) Information från förvaltningen 33 Rapporter och delegationsbeslut 34 Val av ersättare till beredningsutskottet 35 Vinslöv 4:39 Detaljplan för Vinslöv 4:39 m.fl. (Klockaregården) - uppdrag 36 Del av Gäddastorp 4:13 (Bokeberg) Detaljplan - uppdrag 37 Översiktsplan, fördjupning Hässleholms stad - samråd 38 Tanken 6, Hässleholm Ändring av detaljplan uppdrag och samråd 39 Heimer 1 m.fl., Hässleholm Ändring genom tillägg till detaljplan - samråd

6 6 (25) 40 Spinnaren 4, Hässleholm Planbesked (Ebenesersalen) 41 Spinnaren 4, Hässleholm Ändring genom tillägg till detaljplan uppdrag och samråd 42 Asmoarp 1:1 m. fl. Detaljplan för vindkraftpark på Nävlingeåsen - medgivande till upphävande av viss del av detalj-planen 43 Kvistalånga 12:1 samt del av Laxbromölla 1:2 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av enbostadshus 44 Ottarp 1:6 Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus Yttrande till länsstyrelsen 45 Fältskärn 6, Bjärnum Anmälan för nybyggnad av carport 46 Tanken 6, Hässleholm Bygglov för uppställning av kyl- och fryscontainrar samt tillbyggnad med lastkaj med skärmtak

7 7 (25) 47 Tanken 6, Hässleholm Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad 48 Vinslöv 12:12 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt tillbyggnad av industri-byggnad (växthus) samt avstyckning 49 Åldermannen 3, Tyringe Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus 50 Slagsvärdet 9, Hässleholm Bygglov för tillbyggnad av kontors-/affärsbyggnad samt uppsättning av skyltar 51 Hässleholm 88:1 Bygglov för nybyggnad av campingstugor, tidsbegränsat t.o.m Orgelbyggaren 3, Hässleholm Bygglov för ändrad användning till caféverksamhet i del av flerbostadshus, fasadändring, sänkning av källar- golv samt uppsättning av skylt, tidsbegränsat 2 år 53 Torups-Svenstorp 1:120 Olovligt byggande/olovlig åtgärd - Byggnation utan startbesked 54 Adseke 14:1 Olovlig åtgärd, installation av eldstad utan anmälan

8 8 (25) 55 Hästveda 111:2 Olovlig åtgärd - Installation utan startbesked samt ianspråktagande utan slutbesked 56 Tormestorp 78:45 Ovårdad tomt och byggnad 57 Hässleholm 88:1 Olovligt byggande - Byggnation utan lov och start- besked samt ianspråktagande utan slutbesked

9 9 (25) Information från förvaltningen 59 Rapporter och delegationsbeslut 60 Medarbetarenkät handlingsplan 61 Ekonomi, budgetuppföljning 2015 (månadsuppföljning per den 31 mars) 62 Del av kv. Kuggen 13, Hässleholm Ändring genom tillägg till detaljplan uppdrag och samråd 63 Vannaröd 2:217 m.fl., Sösdala Ändring genom tillägg till två detaljplaner för stadsplan för Vannarödsområdet samt för stadsplan för del av kv. Målaren (bl.a. Vannaröd 2:217) - antagande 64 Magasinet 1 och Intendenten 3, Hässleholm Ändring av detaljplan uppdrag och samråd 65 Hässleholm 87:38 och Doktorn 1 m.fl. Detaljplan - uppdrag 66 Skvaltan 1, Hässleholm Bygglov för ändring/tillbyggnad av flerbostadshus (radhus) samt nybyggnad av gemensamhetslokal

10 10 (25) 67 Gäddan 8, Tyringe Bygglov för nybyggnad av skärmtak och plank 68 Lommarp 44:1 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt avstyckning 69 Remonten 1, Hässleholm Bygglov för tillbyggnad samt fasadändring av kontorsbyggnad 70 Kopparslagaren 6, Hässleholm Olovligt byggande - fasadändring utan lov och startbesked 71 Tofflan 8, Hässleholm Olovligt byggande - byggnation utan lov och start-besked 72 Gäddan 8, Tyringe Olovligt byggande av skärmtak - Byggnation utan lov och startbesked

11 11 (25) Information från förvaltningen 74 Rapporter och delegationsbeslut 75 Ekonomi, budgetuppföljning 2015 (månadsuppföljning per den 30 april) 76 Remiss riktlinjer för kommunens styrdokument 77 Röinge 1:26 Lantmäteriets samråd med nämnden, avstyckning 78 Del av Gäddastorp 4:13 (del av stadsdelen Bokalyckan, kvarteret Västergården) Ändring genom tillägg för detaljplan - antagande 79 Spinnaren 4, Hässleholm Ändring genom tillägg till detaljplan - antagande 80 Borstbindaren 15, Vinslöv Detaljplan uppdrag och samråd 81 Fabriken 3, Hässleholm Bygglov för ändrad användning tidsbegränsat 5 år av industrilokal till gymverksamhet

12 12 (25) 82 Fältskärn 6, Bjärnum Anmälan för nybyggnad av carport överklagan till markoch miljödomstolen 83 Vankiva 11:14 Bygglov för ändrad användning av ekonomibyggnad till café tidsbegränsat 15 maj september Turbinen 1, Tyringe Bygglov för parkering, tidsbegränsat t o m Vittsjö 3:555 Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus och loge/garage 86 Röinge 8:27 och Grantinge 8:12 Bygglov för tillbyggnad av två industribyggnader (RP-Frukt AB samt Snapphanechark AB) 87 Stoby 6:1 Förhandsbesked för nybyggnad av lagerbyggnader 88 Farstorp 1:12 Olovligt byggande utan anmälan och startbesked 89 Vannaröd 67:1 Ovårdad tomt

13 13 (25) Information från förvaltningen 91 Rapporter och delegationsbeslut 92 Nytt stadsdelsnamn, norra delen av Bokeberg och södra Kärråkra (Norden), Hässleholm 93 Ekonomi, budgetuppföljning 2015 (månadsuppföljning per den 31 maj) 94 Personal, tillsättning av avdelningschef samt t.f. avdelningschef på planavdelningen 95 Förslag på lämplig avgränsning av utökat strandskyddsområde Remiss från länsstyrelsen 96 Lille Mats 2 och del av Gäddastorp 4:13 (del av kv Stjärnberget), Hässleholm, detaljplan - uppdrag, 97 Tanken 6, Hässleholm Ändring genom tillägg till detaljplan - antagande 98 Aktuella planärenden 2015

14 14 (25) 99 Tanken 6, Hässleholm Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad 100 Tingsbacken 13, Hässleholm Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, mur och plank samt rivning (f.d. Perrong 23) 101 Kållinge 8:2 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 102 Solslänten 2, Hässleholm Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 103 Hästveda 106:14 Ovårdad tomt 104 Sommarhälsning

15 15 (25) Information från förvaltningen 106 Rapporter och delegationsbeslut 107 Remiss - Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader 108 Finja 4:100 m.fl. Detaljplan uppdrag och samråd 109 Sjunkaröd 1:38 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage samt installation av braskamin

16 16 (25) Information från förvaltningen 111 Rapporter och delegationsbeslut 112 Hässleholm 88:1 Namnsättning, kvartersnamn vid södra delen av T4-området 113 Delårsrapport per den 31 augusti Remiss - en ny regional planering - ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) 115 Ändring av byggnadsnämndens reglemente 116 Såningsmannen 11, Tyringe Planbesked 117 Såningsmannen 11, Tyringe Detaljplan uppdrag och samråd

17 17 (25) 118 Del av kv Kuggen, Hässleholm Detaljplan antagande 119 Vinslöv 4:39 m.fl. (Klockaregården) Detaljplan - samråd 120 Hässleholm 88:16 (Hesslegården) Detaljplan uppdrag och samråd 121 Hässleholm 88:16 Detaljplan - avskrivs 122 Översiktsplan, fördjupning Hässleholms stad Planärenden för avskrivning Kärråkra 114:73 Strandskyddsdispens för nybyggnad av industribyggnad 125 Skärseröd 3:1 Strandskyddsdispens för nybyggnad av ponton

18 18 (25) 126 Tormestorp 5:16 och Hässleholm 89:2 Strandskyddsdispens för rensning av dike m.m. vid Finjasjön 127 Sörby 25:36 Bygglov för uppförande av vindkraftverk (2,3 MW, tornhöjd 99,5 m, totalhöjd 150 m), föreläggande om komplettering 128 Kärråkra 114:73 Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad 129 Tyringe 3:226 Bygglov för ändrad användning av kontor till fler- bostadshus 131 Ignaberga-Attarp 1:39 Bygglov för tillbyggnad av uterum 132 Stolpaberga 3:4 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 133 Vedhygge Gård 2 m.fl. Bygglov för nybyggnad av idrottsanläggning (Tyringe multiarena) 134 Nävlinge 12:10 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

19 19 (25) 135 Vinslöv 8:45 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 136 Hässleholm 88:1 (Magasinet 1) Bygglov för uppsättning av skyltpylon 137 Brönnestad 5:12 Ovårdad tomt och byggnad 138 Lommarp 15:52 Ovårdad byggnad 139 Vaden 7, Hässleholm Olovligt byggande/olovlig åtgärd, Byggnation utan lov och startbesked (förråd/gäststuga)

20 20 (25) Information från förvaltningen 141 Rapporter och delegationsbeslut 142 Remiss - förslag till ny översiktsplan för Hörby kommun, Översiktsplan Ekonomi, budgetuppföljning 2015 (månadsuppföljning per den 30 september) 144 Remiss angående motion, med begäran om Reviderad detaljplan för officersparken på T4-området 145 Remiss, förslag på lämplig avgränsning av utökat strandskyddsområde 146 Remiss, Förslag till bildande av naturreservatet Verum i Hässleholms kommun 147 Remiss, Förslag till bildande av naturreservat Lur i Hässleholms kommun 148 Heimer 1 m.fl. (del av Ljungdala), Hässleholm Detaljplan nytt samråd

21 21 (25) 149 Del av Ballingslöv 57:1 m.fl. Detaljplan - uppdrag 150 Tyringe 3:226 Bygglov för ändrad användning av kontor till fler- bostadshus Begäran om omprövning 151 Röinge 41:2 Olovligt byggande - byggnation utan lov och start- besked 152 Ormhasseln 1, Hässleholm Olovligt byggande/olovlig åtgärd - Byggnation utan lov och startbesked 153 Bjärnum 3:147 samt Bjärnum 3:12 Ovårdad byggnad (brandskadat hus) 154 Hästveda 101:11 Ovårdad byggnad 155 Hörröd 3:18 Ovårdad tomt 156 Tormestorp 2:2 Ovårdad tomt och byggnad

22 22 (25) Information från förvaltningen 158 Rapporter och delegationsbeslut 159 Ekonomi, budgetuppföljning 2015 (månadsuppföljning per den 31 oktober) 160 Arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), uppföljning Byggnadsnämndens sammanträdesdagar Byggnadsnämndens sammanträden, inloggning till RX-nämnd för pressen 163 Läreda 436:6 (förskola), Hässleholm Detaljplan - samråd 164 Brödåkra 3:13 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt avstyckning 165 Hästveda 14:91 Bygglov för ändrad användning av gruppbostad till vårdcentral, förlängning av tidsbegränsat lov t o m

23 23 (25) 166 Hörröd 3:18 Ovårdad tomt 167 Sösdala 74:6 Olovligt byggande/olovlig åtgärd - Byggnation utan lov och startbesked

24 24 (25) Information från förvaltningen 169 Rapporter och delegationsbeslut 170 Beslutsattestanter för byggnadsnämnden och stads-byggnadskontoret (mandatperioden ) 171 Remiss - förslag till centrumplan, Osby kommun 172 Del av Vittsjö 108:1 m.fl. Detaljplan för del av Vittsjö 108:1 m.fl. (Badvägen) uppdrag och samråd 173 Heimer 1, Hässleholm Detaljplan för Heimer 1 m.fl. (Del av stadsdelen Ljungdala) - antagande 174 Del av Hästveda 14:91 (Solgården), Hästveda detaljplan - samråd 175 Närvaro av praktikant vid sammanträdet

25 25 (25) 176 Sörby 25:36 Bygglov för uppförande av vindkraftverk (2,3 MW, tornhöjd 99,5 m, totalhöjd 150 m) 177 Hässleholm 88:1 Bygglov för nybyggnad av campingstugor samt ändrad användning av industribyggnad för camping-ändamål, tidsbegränsat Sjölejonet 14, Vinslöv Förhandsbesked för tillbyggnad av enbostadshus 179 Solslänten 2,Hässleholm Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 180 Kronhjorten 7, Bjärnum Olovligt byggande/olovlig åtgärd - Byggnation utan startbesked 181 Tackord

BYGGNADSNÄMNDEN HANDLINGAR SAMMANTRÄDESDAG TID 16:30. Sölvesborg

BYGGNADSNÄMNDEN HANDLINGAR SAMMANTRÄDESDAG TID 16:30. Sölvesborg HANDLINGAR SAMMANTRÄDESDAG 2013-12-18 TID 16:30 PLATS Stadshuset, Sölvesborg Plats och tid för sammanträde Ärenden Justeringsman Stadshuset, Sölvesborg, sammanträdesrum Loftet 4:e vån. onsdagen den 18

Läs mer

Exempelpriser för bygg-, rivnings- och skyltlov

Exempelpriser för bygg-, rivnings- och skyltlov Exempelpriser för bygg-, rivnings- och skyltlov Samtliga ytor är bruttoarea (BTA) beräknade enligt Svensk standard (SIS). Nybyggnation av fristående byggnad. Inom detaljplan eller då förhandbesked finns

Läs mer

2015-04-14. Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2015-04-14, kl. 13.30-16.1 5

2015-04-14. Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2015-04-14, kl. 13.30-16.1 5 V'I'1VVV M ~ SAMMANTR..ÄDESPROTOKOLL 1(24) Byggnadsntimnden Plats och tid ande Ledamöter Tj~nstgörande ers~ttare Övriga närvarande Ersättare Stadshuset, Sammanträdesrum 1,, kl. 13.30-16.1 5 Leif Nilsson

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden 1 (5) Miljö- och nadsnämnden Tid Onsdagen den 23 juni 2010 kl 18.30. Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Ärende 1. Justering 2. Budgetuppföljning 2010/0968 3. Upphandling av MBK-verksamhet

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN HANDLINGAR SAMMANTRÄDESDAG TID 16:30. Sölvesborg

BYGGNADSNÄMNDEN HANDLINGAR SAMMANTRÄDESDAG TID 16:30. Sölvesborg HANDLINGAR SAMMANTRÄDESDAG TID 16:30 PLATS Stadshuset, Sölvesborg Plats och tid för sammanträde Ärenden Justeringsman Stadshuset, Sölvesborg, sammanträdesrum Lageråssalen, entrén, onsdagen den 21 augusti

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) 2016-01-14 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 21 januari 2016, klockan 08:30 Plats: Sessionssalen, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

Delegationsbeslut bygglov 2010 Fattat med stöd av pian- och byggnadsnämndens beslut 2009-02-25 22

Delegationsbeslut bygglov 2010 Fattat med stöd av pian- och byggnadsnämndens beslut 2009-02-25 22 Delegationsbeslut bygglov 2010 Fattat med stöd av pian- och byggnadsnämndens beslut 2009-02-25 22 PARAGRAF DIARIENUMMER FASTIGHET ÄRENDEMENING ' -Tf. förvaltningschef -Bygg lovarkitekt -Byggnadsinspektör

Läs mer

Byggnadsnämnden den 21 augusti 2006.

Byggnadsnämnden den 21 augusti 2006. Byggnadsnämnden den 21 augusti 2006. 1. a) val av justeringsman b) tid och plats för justering c) fastställelse av dagordning PLANÄRENDEN 2. Detaljplan för Simrishamn, Lasarettet 1 m.fl, Simrishamns kommun,

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-03-07 Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-03-15 Harriette Fahlén-Nordström, 0550-885 51 harriette.nordstrom@kristinehamn.se Sida KALLELSE 1(5) Datum Miljö- och Byggnadsnämnden kallas härmed till sammanträde

Läs mer

2. Budget- och verksamhetsuppföljning Godkännes, till Ks januari april 2012. 2012/SBF0011

2. Budget- och verksamhetsuppföljning Godkännes, till Ks januari april 2012. 2012/SBF0011 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS 2012-05-24 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet äger rum torsdagen den 24 maj 2012 kl 14.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. Studiebesök

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden

Plan- och byggnadsnämnden PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Datum:2014-02-05 KALLELSE Nämnd/Organ: Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdestid: Torsdag 13 februari 2014 kl 18.00 Kaffe och smörgås serveras från kl 17.30 Sammanträdeslokal:

Läs mer

Ändrad användning från bostad till lokal för

Ändrad användning från bostad till lokal för Delegationsbeslut bygglov 2010 Fattat med stöd av plan- och byggnadsnämndens beslut 2009-02-25 22 PARAGRAF FASTIGHET ÄRENDEMENING BESLUT TFC-Tf. förvaltningschef -Bygg lovarkitekt Bi-Byggnadsinspektör

Läs mer

BORÅS Sammanträdet ägde rum torsdagen den 9 december 2010 kl i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7.

BORÅS Sammanträdet ägde rum torsdagen den 9 december 2010 kl i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS 2010-12-09 BYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet ägde rum torsdagen den 9 december 2010 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. Claes Palmén Lisbeth

Läs mer

KALLELSE Datum

KALLELSE Datum KALLELSE Datum 2012-03-22 Tid 09.00 Plats Sessionssal, S 4033 August Palms plats 1, Malmö Eventuellt förhinder anmäles snarast till tfn 342322 eller 349033 ORDFÖRANDEN Ledamöter Ersättare Tjänstemän Carina

Läs mer

~ Hässleholms kommun )_;/~. Information från förvaltningen. Beslut. Beskrivning av ärendet. Byggnadsnämnden tackar för informationen.

~ Hässleholms kommun )_;/~. Information från förvaltningen. Beslut. Beskrivning av ärendet. Byggnadsnämnden tackar för informationen. ,v SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL BN 2015-000100 3(23) 90 Information från förvaltningen tackar för informationen. Avdelningschef Robert Samuelsson informerar om ett aktuellt rättsfall som gäller s.k. Attefallshus.

Läs mer

Lovavgifter. Samhällsutvecklingsförvaltningen

Lovavgifter. Samhällsutvecklingsförvaltningen Samhällsutvecklingsförvaltningen Datum 2013-07-25 Lovavgifter Tabell 3 Underrättelse och expediering Sakägare 1-5 400 Sakägare 6-9 800 Sakägare 10-1 700 Kungörelse + faktisk annonskostnad 2 500 Kungörelse

Läs mer

Sammanträdet ägde rum tisdagen den 25 augusti 2009 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. 2. Val av sekreterare.

Sammanträdet ägde rum tisdagen den 25 augusti 2009 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. 2. Val av sekreterare. BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS 2009-08-25 BYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet ägde rum tisdagen den 25 augusti 2009 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. Claes Palmén Lisbeth

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2012-01-10 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 19 januari 2012, kl 09:00 Plats: Sessionssalen, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (8) 2012-06-05 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 14 juni 2012, klockan 9:00, lunch 11:30-12:30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad

Läs mer

Bygglovenhetens beslut 20140504-20140531

Bygglovenhetens beslut 20140504-20140531 Bygglovenhetens beslut 20140504-20140531 Ärende Objekt Typ/Slag Datum Utfall 221-Föreläggande, klagomål mm. B 2014-000571 BO 1:128 2014-001169 2014-04-28 DRABANTVÄGEN 44 Anmälan Avskrivning Anmälan olovlig

Läs mer

Kallelse till Natur- och byggnadsnämnden

Kallelse till Natur- och byggnadsnämnden 1 (5) Kallelse till Natur- och byggnadsnämnden Tid Måndag den 4 april 2016, klockan 14:00 Plats Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset Ärenden Diarienummer Öppna dörrar 1 Upprop 2 Val av justerare 3 Fastställande

Läs mer

Bygglovenhetens beslut 20140817-20140906

Bygglovenhetens beslut 20140817-20140906 Tekis-ByggR Delegationslista Bygglovenhetens beslut 20140817-20140906 Ärende Objekt Typ/Sl Datum Utfall 221-Föreläggande, klagomål mm. B 2014-000933 ORMINGE 35:19 2014-002031 2014-08-20 Avskrivning, Inge

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338); SFS 2014:471 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga om plan-

Läs mer

2015-02-10. Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, 2015-02-10, kl. 13.30-16.20

2015-02-10. Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, 2015-02-10, kl. 13.30-16.20 SAMM.ANTR.ÄDESPROTOKOll 1(24) Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens plats, tid Justerade paragrafer Underskrift Sekreterare Stadshuset,

Läs mer

Sammanträdet äger rum torsdagen den 14 april 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. 2. Val av sekreterare.

Sammanträdet äger rum torsdagen den 14 april 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. 2. Val av sekreterare. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS 2011-04-14 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet äger rum torsdagen den 14 april 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. Kjell

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2012-04-10 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 19 april 2012, kl 09:00 Plats: Sessionssalen, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv

Läs mer

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun Infoblad bygglovavgift Exempel enligt gällande plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa, antagen av kommunfullmäktige 2015-02-23, baserat på prisbasbelopp för 2016 (44 300 kr). Information om bygglovavgift

Läs mer

2. Anmälan av eventuellt övriga ärenden. 3. Anmälan av eventuell jäv. 5. Delegationsbeslut. 6. Förvaltningen informerar

2. Anmälan av eventuellt övriga ärenden. 3. Anmälan av eventuell jäv. 5. Delegationsbeslut. 6. Förvaltningen informerar Kallelse/underrättelse 1 (5) Evelyn Ingvarsson, 0340-881 48 Beslutsorgan Tid Torsdagen den 23 juni 2016 Plats Sammanträdesrum A2 Ärenden 1. Val av justerare Michael Bonde (L) 2. Anmälan av eventuellt övriga

Läs mer

Taxa för byggnadsnämndens verksamhetsområde avseende bygglov och detaljplaner

Taxa för byggnadsnämndens verksamhetsområde avseende bygglov och detaljplaner 2016-10-10 BN verksamhetsplan och budget: Bilaga 1 Taxa för byggnadsnämndens verksamhetsområde avseende bygglov och detaljplaner Gäller från och med 2017-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2016-11-28

Läs mer

KALLELSE. till. Byggnadsnämndens sammanträde. Tid: tisdag den 16 juni 2015, klockan 17:00. Plats: Alceahuset, Hackstavägen 22, plan 1, Largen

KALLELSE. till. Byggnadsnämndens sammanträde. Tid: tisdag den 16 juni 2015, klockan 17:00. Plats: Alceahuset, Hackstavägen 22, plan 1, Largen KALLELSE till Byggnadsnämndens sammanträde Tid: tisdag den 16 juni 2015, klockan 17:00 Plats: Alceahuset, Hackstavägen 22, plan 1, Largen (Grupperna träffas kl 16:00 i konferensdelen, Alcerahuset) Enligt

Läs mer

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra Lov & anmälan Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier: åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, åtgärder som kräver anmälan och åtgärder som varken kräver lov eller

Läs mer

Ärende Bil. Beslutsförslag Handl

Ärende Bil. Beslutsförslag Handl KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens sammanträde 2013-11-07, kl 14:00 i Särörummet. OBS! Information om utvärderingen av Tölö ängar 13:00-13:45 i Snäckan i Fyren. Kontakta Ulrika Mild senast 2013-11-05

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2012-02-07 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen 16 februari 2012, kl 09:00, lunch 11.30-12.30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot

Läs mer

BORÅS STAD Sammanträdet äger rum torsdagen den 21:a augusti 2014 kl i nämndens sessionssal i Stadshuset, våning 7.

BORÅS STAD Sammanträdet äger rum torsdagen den 21:a augusti 2014 kl i nämndens sessionssal i Stadshuset, våning 7. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS STAD 2014-08-21 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet äger rum torsdagen den 21:a augusti 2014 kl 14.30 i nämndens sessionssal i Stadshuset, våning

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN HANDLINGAR SAMMANTRÄDESDAG TID 16:30. Sölvesborg

BYGGNADSNÄMNDEN HANDLINGAR SAMMANTRÄDESDAG TID 16:30. Sölvesborg HANDLINGAR SAMMANTRÄDESDAG TID 16:30 PLATS Stadshuset, Sölvesborg Plats och tid för sammanträde Ärenden Justeringsman Stadshuset, Sölvesborg, sammanträdesrum Loftet, 4:e vån. onsdagen den 22 maj 2013,

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2014-05-06 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 15 maj 2014 kl 08:30 Plats: Sessionssalen, kv Hoven, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.

Läs mer

Behandlade ärenden 2004-01-07. Anhållan om kompensation för ökade städkostnader KS 2004-01-07, 2

Behandlade ärenden 2004-01-07. Anhållan om kompensation för ökade städkostnader KS 2004-01-07, 2 2004-01-07 Information Svar på motion om budgetuppföljning av de kommunala bolagen KS 2004-01-07, 1 Anhållan om kompensation för ökade städkostnader KS 2004-01-07, 2 Taxa för byggnadsnämndens prövning

Läs mer

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun 2017

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun 2017 Infoblad bygglovavgift Exempel enligt gällande plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa, antagen av kommunfullmäktige 2016-12-19, baserat på prisbasbelopp för 2017 (44 800 kr). Information om bygglovavgift

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2012-09-04 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 13 september 2012, klockan 08:30 OBS Tiden!! Lunch 11:30-12:30 Plats: Sessionssalen, V Storgatan 16, kv Hoven, Jönköping

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Bygglovsavgifter 2017

Bygglovsavgifter 2017 Samhällsutvecklingsförvaltningen Datum 2017-01-11 Bygglovsavgifter 2017 Vissa avgifter tillkommer det kostnad för POIT på. Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter Åtgärd Utanför Liten avvikelse Varsamhet

Läs mer

Exempel på avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet.

Exempel på avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet. Exempel på avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet. NYBYGGNAD Enbostadshus - inom plan - utom plan Komplementbyggnader Garage - inom plan - utom plan Verksamheter Andra nybyggnationer - fritidshus

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2015-01-13 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 22 januari 2015, kl 08:30 Plats: Sessionssalen, V Storgatan 16, Kv Hoven, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (8) 2014-04-01 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 10 april 2014, klockan 8:30 Plats: Sessionssalen, kv Hoven, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv

Läs mer

Sammanträdet äger rum torsdagen den 14 november 2013 kl 14.00 i nämndens sessionssal i Stadshuset våning 7. 2 Val av justerare. Marie Söderhagen, (S)

Sammanträdet äger rum torsdagen den 14 november 2013 kl 14.00 i nämndens sessionssal i Stadshuset våning 7. 2 Val av justerare. Marie Söderhagen, (S) SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS 2013-11-14 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet äger rum torsdagen den 14 november 2013 kl 14.00 i nämndens sessionssal i Stadshuset våning 7. Bertil

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Datum Dnr 2016-04-19 BMK.2016.78 233 Hanna Virtanen hanna.virtanen@varmdo.se Tjänsteskrivelse Anmälan av delegationsbeslut Förslag till beslut Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

2. Val av justerare. Björn Olsson (M) mån 7/10 kl 8:00. 3. Föredragning & ajournering 19.15-19.45

2. Val av justerare. Björn Olsson (M) mån 7/10 kl 8:00. 3. Föredragning & ajournering 19.15-19.45 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSSLISTA BORÅS 2013-09-26 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet ägder rum torsdagen den 26 september 2013 kl 14.00-20.05 i nämndens sessionssal i Stadshuset våning

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2014-12-02 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 11 december 2014 klockan 08:30 Plats: Sessionssalen, kv Hoven, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar

Läs mer

Stadshuset, Sanunanträdesrum 1, 2015-05-12 kl. 13.30-16.00

Stadshuset, Sanunanträdesrum 1, 2015-05-12 kl. 13.30-16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOll 1(29) Plats och tid ande Ledamöter Stadshuset, Sanunanträdesrum 1, kl. 13.30-16.00 Leif Nilsson (S), ordf Hans-Göran Hansson (MP), 1 :e v ordf Richard Bemsheim (M), 2:e vice ordf

Läs mer

BORÅS 2011-09-20. Sammanträdet ägde rum tisdagen den 20 september 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7.

BORÅS 2011-09-20. Sammanträdet ägde rum tisdagen den 20 september 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS 2011-09-20 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet ägde rum tisdagen den 20 september 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. Bertil

Läs mer

sammanträde. Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra.

sammanträde. Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Inga öppna ärenden på sammanträdet Plats och tid Centrumhuset,

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE. Sammanträdet ägde rum torsdagen den 17 oktober 2013 kl i nämndens sessionssal i Stadshuset våning 7.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE. Sammanträdet ägde rum torsdagen den 17 oktober 2013 kl i nämndens sessionssal i Stadshuset våning 7. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS 2013-10-17 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet ägde rum torsdagen den 17 oktober 2013 kl 14.00-19.40 i nämndens sessionssal i Stadshuset våning

Läs mer

Rivning av Fritsla stationshus

Rivning av Fritsla stationshus Delegationsbeslut bygglov 2010 Fattat med stöd av plan- och byggnadsnämndens beslut 2009-02-25 22 PARAGRAF. ÄRENDEMENING TFC-Tf. förvaltningschef -Bygglovarkitekt Bi-Byggnadsinspektör -WS-inspektör D245

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa Framtagen av Datum 2017-01-01 Innehåll Taxebestämmelser... 2 Inledande bestämmelser... 2 Allmänna bestämmelser... 2 Betalning av avgift... 3 Taxetabeller... 4 A. Bygglov för en- eller tvåbostadshus, fritidshus

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) 2012-08-07 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 16 augusti 2012 kl 09:00 Plats: Sessionssalen, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare Staffan Leufvèn, (C), ersättare

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare Staffan Leufvèn, (C), ersättare 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-10-15, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S) ordf, Bn 118 126, 128-137 Tore Sjö, (S), ordf, Bn 127 Annsofi Ramevik, (S) Börje Johansson,

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, rum 1, torsdag 2013-01-24 8:15. Lars Edström Kerstin Gadde *Michael Relfsson Hans Stevander

Plats och tid Centrumhuset, Henån, rum 1, torsdag 2013-01-24 8:15. Lars Edström Kerstin Gadde *Michael Relfsson Hans Stevander 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 08.30 Ärenden 2-3 Plats och tid Centrumhuset,

Läs mer

Punkt Beslut Delegat Ändring

Punkt Beslut Delegat Ändring 6.1.6 Beslut om avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220) område 6.1.7 Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220)

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den 8 december 2016 kl 15:00, Dalkarlen

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den 8 december 2016 kl 15:00, Dalkarlen KALLELSE 1 (8) kallar till sammanträde Tid: torsdagen den 15 december 2016, kl 15:00 Plats: Dävensö, Kulturhuset pl 6 Ordförande: Lars Brofalk (C) Sekreterare: Olle Nykvist Beredningen sammanträder den

Läs mer

Stadshuset, sammanträdesrum 1, , kl

Stadshuset, sammanträdesrum 1, , kl ,,,,, SA11MAN1RÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid ande Ledamöter Tjanstgörande ersattare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Justeringens plats, tid Justerade paragrafer Stadshuset,

Läs mer

TAXA. FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL

TAXA. FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL TAXA FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL TAXA FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET - FÖRKORTAD VERSION - I detta dokument redovisas en förkortad

Läs mer

Sammanträdet äger rum torsdagen den 9 juni 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7.

Sammanträdet äger rum torsdagen den 9 juni 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS 2011-06-09 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet äger rum torsdagen den 9 juni 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. Bertil

Läs mer

Bygglovstaxa och plantaxa i Botkyrka

Bygglovstaxa och plantaxa i Botkyrka Bygglovstaxa och plantaxa i Botkyrka Taxan gäller från den 1 februari 2012 Beslutad av kommunfullmäktige 26 januari 2012 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se

Läs mer

BORÅS Sammanträdet ägde rum torsdagen den 12 december 2013 kl i nämndens sessionssal i Stadshuset våning 7.

BORÅS Sammanträdet ägde rum torsdagen den 12 december 2013 kl i nämndens sessionssal i Stadshuset våning 7. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSSLISTA BORÅS 2013-12-12 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet ägde rum torsdagen den 12 december 2013 kl 14.15 i nämndens sessionssal i Stadshuset våning 7. Bertil

Läs mer

Sammanträdet ägde rum tisdagen den 19 oktober 2010 kl i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7.

Sammanträdet ägde rum tisdagen den 19 oktober 2010 kl i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS 2010-10-19 BYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet ägde rum tisdagen den 19 oktober 2010 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. Claes Palmén Lisbeth

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) 2013-12-03 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 12 december 2013, kl 08:30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde KALLELSE 1 (5) kallar till sammanträde Tid: torsdagen den 22 september 2016, kl 15:00 Plats: Dävensö, kulturhuset pl. 6 Ordförande: Lars Brofalk (C) Sekreterare: Elin Vrij Ledamot och ersättare som inte

Läs mer

Kallelse till. Miljö- och samhällsnämndens sammanträde. 2013-11-06 kl 08.30 i Domsalen

Kallelse till. Miljö- och samhällsnämndens sammanträde. 2013-11-06 kl 08.30 i Domsalen Kallelse till s sammanträde kl 08.30 i Domsalen KALLELSE 2 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närv Mona Modin Tjulin, ordförande, S JA NEJ JA NEJ JA NEJ Joakim Ekroth, 1:e vice ordförande, M Magnus Andersson, 2:e

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden. Bergius, Stationsgatan 12, Uppsala

Plan- och byggnadsnämnden. Bergius, Stationsgatan 12, Uppsala PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Datum 2017-10-18 KALLELSE Nämnd/Organ: Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum: 26 oktober 2017, klockan 13:00 Sammanträdeslokal: Ordförande: Bergius, Stationsgatan 12, Uppsala

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, rum 1, torsdag 2013-03-21, kl. 08:15. Lars Edström Kerstin Gadde Michael Relfsson Hans Stevander

Plats och tid Centrumhuset, Henån, rum 1, torsdag 2013-03-21, kl. 08:15. Lars Edström Kerstin Gadde Michael Relfsson Hans Stevander 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 08:30 Ärenden 2-5 Plats och tid Centrumhuset,

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BORÅS STAD b. Val av justerare Malin Wickberg, med Maria Oscarson som ersättare

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BORÅS STAD b. Val av justerare Malin Wickberg, med Maria Oscarson som ersättare SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE BORÅS STAD 2016-05-19 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet äger rum torsdagen den 19 maj 2016 kl 14.00 i nämndens sessionssal i Stadshuset, våning 7. Kjell

Läs mer

TAXA INOM PLAN- OCH BYGGLAGEN

TAXA INOM PLAN- OCH BYGGLAGEN Sida 1 av 6 TAXA INOM PLAN- OCH BYGGLAGEN Förklaringar: TS =Tekniskt samråd, SB =Startbesked, APB = arbetsplatsbesök, mpbb = milliprisbasbelopp, OF = objektsfaktor, HF = handläggningsfaktor, N = justeringsfaktor

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde , kl 08:00 i Särörummet. Kontakta Ulrika Mild senast om du inte kan justera.

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde , kl 08:00 i Särörummet. Kontakta Ulrika Mild senast om du inte kan justera. KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2013-09-17, kl 08:00 i Särörummet. Kontakta Ulrika Mild senast 2013-09-16 om du inte kan justera. 1 (11) Datum 2013-09-06 Ärende Bil.

Läs mer

Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande

Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande Kallelse miljö- och byggnämnden Tid Torsdagen den 23 februari 2012 kl. 08.00 Plats Ordförande Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn Ulla Christensson Ljunglide * = se ärendet i beredningsprotokollet Ärende öppet

Läs mer

2014-03-11. Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2014-03-11, kl. 13.30-15.00

2014-03-11. Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2014-03-11, kl. 13.30-15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 1(23) Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stadshuset, Sammanträdesrum 1,, kl. 13.30-15.00 Mats Sturesson (C), ordförande Leif Nilsson (S), 2:e v ordf Zidon Kristensson

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (5) 2014-01-14 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 23 januari 2014 kl 08:30 Plats: Sessionssalen, kv Hoven, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Nynäshamns Kommun 13:30 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Bengt Larsson (m) Mats Johansson (kd) Jonas

Läs mer

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj.

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. 46 Information 1. Redovisningen och informationen noteras. Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen.

Läs mer

Datum: Plan- och byggnadsnämnden

Datum: Plan- och byggnadsnämnden PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Datum: 2012-01-18 KALLELSE Nämnd/Organ: Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdestid: Torsdagen 26 januari 2012 kl 18.00 Kaffe och smörgås serveras utanför KS salen från kl 17.30

Läs mer

Instruktioner för anmälan av eldstad/rökkanal

Instruktioner för anmälan av eldstad/rökkanal Instruktioner för anmälan av eldstad/rökkanal Vid installation, eller väsentlig ändring av eldstad/rökkanal krävs en anmälan till kommunen. Följande handlingar skall bifogas din anmälan av eldstad/rökkanal:

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden

Plan- och byggnadsnämnden PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Datum:2014-12-03 KALLELSE Nämnd/Organ: Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdestid: Torsdag 11 december 2014 kl. 18.00 Kaffe och smörgås finns från kl. 17.30 Sammanträdeslokal:

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-18

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-08-18, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2015/0120-339 165 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. 2011-03-23 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset.

Sammanträdesprotokoll. 2011-03-23 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset. Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2011-03-23 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset. Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Lennart Nilsson (M) ordförande Jan Runesten (M) Andreas Redlund (M)

Läs mer

2012-01-30. 3 Försäljning av fastighet Hässleholm Stoby 53:9

2012-01-30. 3 Försäljning av fastighet Hässleholm Stoby 53:9 2012-01-30 1 Fråga angående Klockaregården i Vinslöv 2 Fråga angående fritidsgården i Hästveda 3 Försäljning av fastighet Hässleholm Stoby 53:9 4 Svar på motion om vattenlivräddningsutrustning och vattenlivräddningsutbildning

Läs mer

Avgifter bygglov (fr o m )

Avgifter bygglov (fr o m ) er bygglov (fr o m 2017-01-01) 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus I kostnaden ingår även tillhörande komplementbyggnader

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN HANDLINGAR SAMMANTRÄDESDAG 2013-06-19 TID 16:30. Sölvesborg

BYGGNADSNÄMNDEN HANDLINGAR SAMMANTRÄDESDAG 2013-06-19 TID 16:30. Sölvesborg HANDLINGAR SAMMANTRÄDESDAG TID 16:30 PLATS Stadshuset, Sölvesborg Plats och tid för sammanträde Ärenden Justeringsman Stadshuset, Sölvesborg, sammanträdesrum Lageråssalen, entrén, onsdagen den 19 juni

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden. Sammanträdestid: Torsdagen 18 oktober 2012 kl 18.00 Kaffe & smörgås serveras från kl 17.30

Plan- och byggnadsnämnden. Sammanträdestid: Torsdagen 18 oktober 2012 kl 18.00 Kaffe & smörgås serveras från kl 17.30 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Datum: 2012-10-02 KALLELSE Nämnd/Organ: Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdestid: Torsdagen 18 oktober 2012 kl 18.00 Kaffe & smörgås serveras från kl 17.30 Sammanträdeslokal:

Läs mer

221-Föreläggande, klagomål mm.

221-Föreläggande, klagomål mm. Tekis-ByggR Delegationslista Beslut Ärende Objekt Beslut Typ/Slag 221-Föreläggande, klagomål mm. B 2012-000380 KIL 2:42 2014-000185 Beslut 2014-01-22 2012-04-17 NÄSVÄGEN 2 Anmälan Datum 2014-01-22 Utfall

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Samhällsbyggnadsnämnden

Kallelse Föredragningslista Samhällsbyggnadsnämnden 1(5) Sammanträde Samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Bäve, kl. 08.00 torsdagen den 17 mars 2016 Ordförande Sekreterare Gunilla Magnusson Ulla-Britt Isaksson 1. Upprop av val av justerande samt bestämmande

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) 2011-01-11 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 20 januari 2011, kl 13:00 Plats: Sessionssalen, kv Hoven, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-21

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-21 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr Ärende Tid: Tisdag 2014-10-21, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2014/0042-339 225 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

BORÅS STAD Sammanträdet äger rum torsdagen den 15:e maj 2014 kl i nämndens sessionssal i Stadshuset, våning 7. FÖREDRAGNINGSLISTA

BORÅS STAD Sammanträdet äger rum torsdagen den 15:e maj 2014 kl i nämndens sessionssal i Stadshuset, våning 7. FÖREDRAGNINGSLISTA SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS STAD 2014-05-15 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet äger rum torsdagen den 15:e maj 2014 kl 14.00 i nämndens sessionssal i Stadshuset, våning 7.

Läs mer