Färg och målning. Kalkfärg Kalkfärg åldras jämnt och har en matt yta med lyster. Kalkfärg utvecklar gas när man stryker på 10-procentig saltsyra.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Färg och målning. Kalkfärg Kalkfärg åldras jämnt och har en matt yta med lyster. Kalkfärg utvecklar gas när man stryker på 10-procentig saltsyra."

Transkript

1 Färg och målning Målningen har betydelse både för hur vi uppfattar en yta men kan även ha en skyddande effekt på materialet inunder. Hur vi upplever färgen beror dels på färgtypens glans och matthet, dels på kulören. Traditionellt Till ett äldre hus är alltid traditionella färgtyper det bästa valet. De är kulturhistoriskt riktiga och har en lång tradition. Om du planerar att måla om är det alltid den nuvarande färgtypen och kulören som ska vara utgångspunkten. Byte av färg får aldrig göras utan att först kontakta din förvaltare. Målat eller omålat Före 1800-talets andra hälft var det oftasta bara bostadshus i stadsmiljö och på större gårdar som var målade. På landsbygden var de omålade. Under slutet av 1800-talet var det vanligt att många brädfodrade och samtidigt rödmålade timmerstommen, framförallt med falu rödfärg. Byggnader som är omålade ska inte målas utan lämnas med sin patina. Timmerhus är oftast av så hög kvalitet att de klarar sig utan färg som skydd för träet. Färgen har här en mer estetisk funktion. Vilken sorts färg är huset målat med? Ibland kan det vara svårt att avgöra vilken typ av färg som huset målats med förut. Här följer några tips på hur du själv kan undersöka färgen. Linoljefärg Liloljefärg som är målad utomhus blir matt och kritar när den åldras. Med tiden krackelerar den i små rutor. Det är då lätt att skrapa ner färgen och flagorna blir som pulver. Till slut blottas det grånade träet helt. Invändigt har bibehållen linoljefärg spår efter penseln och träets struktur. Linoljefärg i för tjocka lager kan se skrynklig ut. Linoljefärg löses upp av 10-procentig sodalösning. Alkydfärg Alkydfärg bildar en tjock och slät yta som jämnar ut underlagets struktur. Färgen krackelerar i stora hårda rutor när den åldras. Flagorna blir stora och spröda. Färgen kan lösas i lut eller långsamt i 25-procentig ammoniaklösning. Akrylatfärg, plastfärg Akrylatfärg har en slät yta som döljer underlagets struktur. Utomhus kan plastfärgen lossna i stora flagor. Ibland kan färgen dras av som en plastfilm. Akrylatfärg löses upp av T-sprit, alkohol och aceton och mjuknar vid uppvärmning. Slamfärg Falu rödfärg eller annan slamfärg känner du igen på att den kritar när den åldras. Då brukar det vara dags att måla om. Falu rödfärg släpper från underlaget när man borstar och löses med vatten. Kalkfärg Kalkfärg åldras jämnt och har en matt yta med lyster. Kalkfärg utvecklar gas när man stryker på 10-procentig saltsyra.

2 Gamla bindemedel och färgtyper Länge användes endast några få färgtyper och ett begränsat antal pigment. Fram till 1500-talet var det i princip bara kalk-, lim- och slamfärg samt i enstaka fall linoljefärg. Ibland blandades också färgtyperna med varandra till emulsionsfärger. Ute och inne Utvändigt var det vanligast med kalkfärg på fasadputs och slamfärg på träfasader. Med tiden användes linoljefärg på högreståndsbyggnader och vid sekelskiftet 1900 nyttjades den allmänt. På 1800-talet ströks kalk- och limfärg på putsade ytor inomhus och på trä och snickerier linoljefärg. Där slitaget var hårt föredrog man linoljefärg på alla typer av underlag. Där slitaget var lågt, eller av ekonomiska skäl, valdes istället limfärg, även på trä. Vid riktigt hårt slitage och där man ville ha högblanka ytor användes lackfärg för slutstrykningen. Den framställdes genom att hartser, till exempel kopal, tillsattes i oljefärgen. denna färgtyp var mycket dålig och färgen gulnade kraftigt. Därför ersattes den ganska snart av akrylat och polyvinylacetat, PVA-latex. Tillbaka till det traditionella Under senare delen av 1900-talet var de äldre färgtyperna nästan helt försvunna från byggnadsmåleriet. Men intresset ökade och inom byggnadsvårdssektorn började man själva blanda till dem. I dag kan du återigen köpa färdigblandad linolje-, kalk- och limfärg, liksom emulsionsfärger baserade på dessa bindemedel i färghandeln. Den kemiska färgindustrin Med industrialismen på 1800-talet ökade antalet färgpigment kraftigt och under mellankrigstiden utvecklades den kemiska industrin. Det krävdes andra bindemedel än linolja, som det var brist på och syntetiska lackfärger utvecklades med nya bindemedel från petroleum- eller krigsindustrin. Den första latexfärgen, så kallad plastfärg, som introducerades i Sverige var den amerikanska färgen Spred, som från och med 1951 tillverkades på licens av Beckers. Ett par år senare, 1954, svarade Alcro genom att lansera produkten Bell. Bindemedlet i dessa två färger var styrén-butadén, ofta kallad för SB-latex. Vidhäftningen hos Linoljefärg består i regel av kallpressas kokt linolja, pigment och torkmedel. Pigmenten på bilden är guldocker, grön umbra, ultramarinblått, engelskt rött och bensvart.

3 Slamfärg Slamfärg har använts under lång tid, främst på trä utomhus, eftersom den färgar av sig. Slamfärg består av flera olika recept, vanligast är det vi kallar Falu Rödfärg. Innan färgen började tillverkas i fabrik blandade målarmästarna till den själva efter egna, ofta hemliga, recept. Slamfärg har en stor fördel eftersom den är helt diffusionsöppen, så inträngande fukt kan lätt ta sig ut igen. Miljösynpunkt Slamfärg har generellt låg miljöbelastning då den inte innehåller farliga lösningsmedel och inte heller behöver innehålla giftiga pigment. Det gäller dock inte färg med pigment av koppar eller järnvitriol, vilka skadar vattenlevande organismer. Falurödfärgspigment innehåller bly i mycket liten mängd. Men då stora kvantiteter används i landet leder det till utsläpp på flera ton bly per år. Äkta Falu Rödfärg Falu Rödfärgs klassiska kulör finns inte som något exakt färgnummer som kan blandas i en maskin. Kulören är lika levande som de färgmästare som bränner pigmentet! Hantverket har gått i arv sedan pigmenttillverkningen startade Namnet Falu Rödfärg är lagskyddat och får endast användas på färg som innehåller pigment från Falu gruva. Pigmentet är en ändlig resurs det är en restprodukt från den nedlagda koppargruvan. Råvaran räcker i minst 80 år till, men funderingar pågår på hur man ska få fram mer. Pigmentet kommer från kopparfattig malm, som vittrat i århundraden till rödmull. Den innehåller, förutom koppar, en sällsynt sammansättning av järnockra, kiselsyra och zink. Resultatet blir en färg med vacker matt yta med grova kiselsyrakristaller som bryter och reflekterar ljusets strålar. Så här målar du med Falu rödfärg En fasad målad med Falu Rödfärg är mycket enkel att underhålla. Bindemedlet försvagas när färgen åldras och till slut sitter pigmentkornen löst på ytan. Att pigmentet släpper korn för korn gör att fasaden åldras med behag, utan att flagna och bli ful. Falu rödfärg går endast att måla där slamfärg använts tidigare eller på nytt ohyvlat virke. 1. Borsta målade ytor ordentligt med en piassavakvast så att löst pigment försvinner. Du kan nu måla ytan direkt utan att skrapa eller tvätta först. 2. Tvätta mögliga ytor med mögeltvätt. 3. Stryk på färgen i tunna lager med en särskild rödfärgspensel. Tidigare målade ytor behöver bara målas en gång. Vid målning av nytt, obehandlat virke bör du stryka två gånger. Vid den första förtunnar du färgen med 10 20% vatten. Efter 24 timmar kan du färdigmåla med oförtunnad färg. Falu rödfärg kan även sprutmålas och då finns en särskild färg att köpa. Mindre ytor kan sprutmålas med vanlig Falu rödfärg förtunnad med 25% vatten. Tjära Trätjära har länge använts som skydd för byggnader, båtar och redskap av trä. Tjära var en mycket stor exportartikel för Sverige från medeltiden fram till 1900-talets början. I dag används tjära mest vid underhåll av tidigare tjärade ytor som spåntak, klockstaplar och äldre tjärstrukna byggnader. Men trätjära anses fortfarande vara lämpligast för ytbehandling av nya spåntak. Traditionellt utvinns tjära genom torrdestillation av kådrik furuved i tjärdalar eller mindre kolugnar. Förr indelades tjäran efter kvalitet, konsistens och renhet. Den som utvanns först var ljus och ren och ansågs ha högst kvalitet. På slutet blev den sämre. Roslagsmahogny Roslagsmahogny är en utmärkt behandling av trä utomhus och fungerar bra till trappor, altaner och även hela fasader. Den består av rå linolja, terpentin och tjära, vilket ger blandningen den vackert bruna färg som liknar mahogny. Vill du ha en mörkare nyans kan svart linoljefärg eller svart torrpigment tillsättas. Viktigt är att använda tjära av god kvalitet, som Furutjära A eller Dalbränd trä-tjära. Dålig tjära går inte att blanda ut. VARNING! Linoljedränkta trasor kan självantända. Förvara dem antingen i tätslutande burk, eller dränk dem i vatten, eller elda upp dem.

4 Rödtjära gör du så här Rödtjära användes förr på exempelvis vindskivor och knutbrädor. Gör den genom att blanda 1 2 delar rödfärgspigment av Falu Rödfärg med 8 delar dalbränd trätjära. Värm tjäran i vattenbad till max grader, den får inte koka. Då försämras tjärans egenskaper och den kan inte tränga in i träet. Rör ut rödfärgspigmentet till en tunn välling utan klumpar och blanda ned den i tjäran. För att underlätta strykningen med rödtjära måste blandningen hållas varm under arbetets gång. Påför den med bred pensel två gånger, men vänta dygn mellan varven. Strykning med tjära ska göras på sommaren då det är torrt och varmt. Roslagsmahogny gör du så här Blanda tjära och terpentin väl. Tjäran löser sig lättare med lite T-sprit eller genom att den värms något före iblandning. Tillsätt sedan linoljan och rör om. Pensla på flödigt och upprepa om det suger in snabbt. Träet ska mättas men om pölar ligger kvar får du torka bort dem. Ytan känns klibbig till en början men torkar in efter ett par dagar. Då upprepas behandlingen. Till kvadratmeter behöv du: 1 liter rå linolja 1 liter terpentin 1 liter trätjära av god kvalitet eventuellt lite T-sprit FOTO: SVEN TIDEMAN Pigmentet i Falu rädfärg är mycket ljusstabilt. Du kan hitta ett hus som inte målats på 100 år och de få pigmentkorn som finns kvar är fortfarande lika röda och fina. I varmt kvällsljus blir den röda färgen intensiv. Portar och luckor på uthus, vindskivor och knutbrädor behandlades ofta med tjära.

5 Linoljefärg och lackfärg Linoljefärg användes förr både ute och inne och på alla typer av underlag, som trä, puts, metall och papp. Eftersom linoljan var dyrbar användes färgen sparsamt och bara på speciellt utvalda ytor. Linoljefärg består av linolja, torrpigment och ofta ett lösningsmedel, som balsamterpentin. Vissa linoljefärger innehåller torkmedel, men i övrigt används sällan några andra tillsatser. Under 1800-talet, innan lackfärg började tillverkas industriellt, gjorde målarmästarna sin egen lackfärg. Basen var linolja men med tillsats av hartser som smältes ner. Färgen kallades ofta för lack- eller emaljfärg, eftersom den fick en högblank och hård yta. Oljan gulnar Karaktäristiskt för ren linoljefärg, till skillnad från alkyd- och lackfärg, är att penseldragen kvarstår och är synliga i den färdiga färgytan. I rum som saknar dagsljus har linoljefärgen en tendens att gulna. Särskilt märkbart är det med vit färg. Men om ytan får dagsljus försvinner gulningen efter ett par månader. Utomhus mattas färgen ner redan efter några år och kulören kan upplevas som att den förändrats. Liksom vid all utvändig målning är det viktigt att pigmenten är ljusäkta. Andra oljor Oljefärg kan också bestå av annan olja än linolja, till exempel tall-, soja- eller fiskolja. Även andra oljetyper, som kinesisk träolja och vallmoolja, har ibland tillsatts i linoljefärgen för att ge önskade egenskaper. En del av dessa oljor kan påverka slutresultat negativt då färgen kan krackelera. Miljösynpunkt Linoljefärg består i huvudsak av förnybara råvaror, särskilt om färgen späds med balsamterpentin istället för petroliumbaserad alifatnafta. För arbetsmiljön är lösningsmedlet problematiskt, men det finns även linoljefärg utan lösningsmedel på marknaden. Färgen kan istället spädas med högkvalitativ linolja. Även vissa torrpigment som använts traditionellt är miljöfarliga och färgrester kan innehålla tungmetaller. De måste därför tas omhand som miljöfarligt avfall. När färgen torkar frigörs koloxid och aldehyder, men halterna är relativt låga och avklingar redan efter ett par dygn.

6 Så här målar du med linoljefärg utomhus Tänk på att aldrig måla i direkt solljus och att trasor med linolja kan självantända. Penslar med linoljefärg tvättar du rena med vatten och såpa, men innan du kan börja måla måste du först tvätta fasaden. Gör det gärna när det har regnat eftersom den då är lite fuktig. Tvätta en liten yta åt gången och skölj bort rengöringsmedlet ordentligt. 5. Byt ut trasigt eller rötskadat trä mot nytt av furu eller gran. Spika fast nya delar med varmförzinkad trådspik. 6. Grundmåla alla trärena ytor med linoljegrundfärg. Måla färgen tunt. Grundfärgen är otroligt viktig eftersom den ska suga in i träet ordentligt. 1. Rengör med surt, neutralt eller basiskt tvättmedel, beroende på vilken typ av smuts som ska tvättas bort. Surt rengöringsmedel har ett lågt ph (1 3) och kan till exempel vara citronsyra. Det neutrala ska ha ett ph på 7 och kan bestå av handdiskmedel. Basiskt tvättmedel (ph 9 13) är till exempel fasadtvätt, ammoniaklösning eller flytande såpa. Använd inte soda eller lut. För algeller mögelangripna områden används mögeltvätt eller algbekämpning enligt tillverkarens rekommendationer. Låt fasaden torka innan nästa steg! 7. Spackling eller fogning ska undvikas utomhus eftersom det oftast inte håller över tid. Om man ändå har sprickor som man vill dölja ska det ske på grundmålat trä. Använd linoljekitt eller linoljespackel för utomhusbruk. 2. Skrapa bort all lös färg. Använd särskilda profilskrapor för att komma åt profilerade lister. 9. Färdigmåla och påför även här färgen tunt. 3. Slipa blanka ytor matta med sandpapper. 4. Rengör metall; gångjärn, spikskallar, plåt och smide med metallrent, skrapning och borstning. 8. Mellanstryk ytan med mellanstrykningsfärg eller färdigstrykningsfärg som späds enligt tillverkarens rekommendationer. Linoljefärg ska alltid arbetas in i underlaget och påföras mycket tunt.

7 Kalkfärg Kalkfärg har använts i flera hundra år, både inne och ute. Invändigt har den i första hand strukits på putsade ytor som väggar, tak och eldstäder. Kalkfärg består av kalk och vatten. Om färgen ska brytas till en annan kulör än den vita i kalken kan ytterligare pigment tillsättas. Eftersom kalk måste ingå i kalkfärg, kan färgen endast pigmenteras till en viss grad och därför aldrig bli riktigt starkt kulört. De pigment som används i färgen måste vara kalkäkta och, framför allt vid målning utomhus, även ljusäkta. Kalkfärg kan antingen blandas på plats i samband med målningen, eller i förväg. Förtillverkad kalkfärg kräver inga konserveringsmedel eller andra särskilda tillsatser. Kalkfärg är en miljövänlig färgtyp. Färgen har inga giftiga lösningsmedel eller tillsatser om den inte innehåller giftiga pigment. Så här målar du med kalkfärg utomhus Kalkfärg ska påföras när det inte finns risk för frost och inte i direkt soljus. Var noga med att täcka fönster ordentligt eftersom kalk etsar glas och använd skyddsglasögon! Kalkfärg, så kallad kalkmjölk, består av våtsläckt kalk och vatten och den kan du blanda själv. Den finns också att köpa färdigblandad som våtblandad kalkfärg. Följ tillverkarens instruktioner. Borsta ytan som ska målas så att lösa korn och ojämnheter försvinner. Kalkfärgen ska målas i många tunna skikt; 6 8 tunna strykningar som till slut bildar ett tjockt skikt brukar vara lagom. Måla maximalt en strykning per dag. Kalkvatten: före varje strykningen med kalkfärg vattnar du underlaget rikligt med kalkvatten. Det ska du även göra dagen efter sista strykningen. Fukta då med kalkvatten tills underlaget glänser av fukt men inte rinner. Kalkvattnet kan du med fördel spruta på med en spruta avsedd för avfettningsmedel, ogräsmedel eller liknande. Kalkvatten blandas genom att röra ute en burk kalkpasta (25 kg) med liter rent vatten. Rör om väl och låt kalken sjunka till botten. Det klara vatten som efter ett dygn bildas ovanför bottensatsen är kalkvatten. Bottensatsen kan återanvändas flera gånger. Vattna ytan försiktigt så att det inte rinner längs fasaden. Måla kalkfärgen vått i vått skarven får aldrig torka för då blir penseldragen synliga. Om det blir spår efter penselhåren i nypåförd kalkfärg är den för tjock eller så är underlaget för torrt. När du målar ska penseldragen vara kortare än 20 centimeter och endast toppen av penseln ska beröra underlaget. Det finns två tekniker att måla: + Krysstrykning då du för penseln i korta kryss eller plusstecken över ytan. o Rundstrykning då du för penseln i små cirklar.

8 Alkydoljefärg Alkydoljefärg är ett samlingsnamn för ett stort antal färger. Gemensamt för dem är bindemedlet, en ester, som framställts genom förening av en alkohol och en syra. De första alkydfärgerna framställdes ur modifierad linolja, men efter hand blev petroleumbaserade mineraloljor vanligare. För att den ska bli användbar som färg har man tillsatt lacknafta och senare alifatnafta. Hård och tålig Under 1900-talets första hälft användes alkydoljefärg som slutstrykningsfärg på ytor som skulle vara högblanka och tåliga. Det rörde sig om snickerier, vägg- och takytor och gärna i utrymmen med höga krav på hygien, som i kök och badrum. Under 1900-talets andra hälft blev alkydfärgen allt vanligare och ersatte nästan helt linoljefärgen som snickerifärg, både utomhus och inomhus. Miljö och hälsa På grund av den höga halten hälsofarliga lösningsmedel i alkydfärg har den sedan 1980-talet fasats ut från marknaden. Lösningsmedlet har negativa effekter på såväl hälsa som omvärld. Det framställs ur ändliga resurser från petroleumindustrin och påverkar arbetsmiljön för dem som använder färgen. Det finns vattenspädbara alkydemulsioner för inomhusbruk, som ger en lägre miljöbelastning. Latexfärg Latexfärger kallas i dagligt tal för plastfärger och ska inte användas på SFV:s byggnader. Om ditt hus sedan tidigare är målat med latexfärg kontakta din förvaltare om råd! Latexfärg är ett samlingsnamn för olika sorters vattenspädbara färger med bindemedel av till exempel polyvinylacetat, akrylat, styrenakrylat, eller blandningar av dem, tillverkade av petroleumprodukter. I övrigt innehåller färgen bland annat fyllnadsmedel, förtjockningsmedel, konserveringsmedel, filmbildare, antimögelmedel och flera, av tillverkarna icke namngivna kemikalier. Latexfärg började användas på 1950-talet och då i huvudsak inomhus, men successivt blev de även vanliga vid utomhusmåleri. Miljö och hälsa Dagens latexfärg är inte förnybar och några tillsatsmedel är klassade som allergiframkallande eller CMR-ämnen, det vill säga cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande. Färgindustrin arbetar med ta bort CMR-ämnena, men trots dessa bedöms latexfärg som mindre farlig för målaren, så länge färgen appliceras med rulle eller pensel. Däremot måste man använda skyddsmask om den sprutas. Latexfärg får inte spolas ut i avloppssystemet eftersom reningsverken har problem med att ta hand om färgresterna.

9

ARBETSBESKRIVNING NY PANEL - UTVÄNDIGT. WIBOLINE 3-STEG AMA-kod: 69-04410 GRUNDERING

ARBETSBESKRIVNING NY PANEL - UTVÄNDIGT. WIBOLINE 3-STEG AMA-kod: 69-04410 GRUNDERING 1 ARBETSBESKRIVNING 03 12 10 NY PANEL - UTVÄNDIGT WIBOLINE 3-STEG AMA-kod: 69-04410 GRUNDERING Ända fram till 30-talet användes huvudsakligen hyvlat, tätvuxet furukärnvirke till klädselbräda. Detta virke

Läs mer

LINOLJEFÄRG PÅ TIDIGARE SLAMFÄRGSMÅLAD PANEL alt. KRAFTIGT UTKRITAD LASYR/TÄCKLASYR/CUPRINOL

LINOLJEFÄRG PÅ TIDIGARE SLAMFÄRGSMÅLAD PANEL alt. KRAFTIGT UTKRITAD LASYR/TÄCKLASYR/CUPRINOL 03 12 05 ARBETSBESKRIVNING LINOLJEFÄRG PÅ TIDIGARE SLAMFÄRGSMÅLAD PANEL alt. KRAFTIGT UTKRITAD LASYR/TÄCKLASYR/CUPRINOL WIBOLINE 3-STEG AMA-kod: 929-24410 Hus som målats med Falu Rödfärg eller andra slamfärger

Läs mer

Behandla uteplatser. Arbetsråd för Alcro träoljor, Ädel Trälack, Altan Lasyrfärg och Bestå Fönsterfärg.

Behandla uteplatser. Arbetsråd för Alcro träoljor, Ädel Trälack, Altan Lasyrfärg och Bestå Fönsterfärg. Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro träoljor, Ädel Trälack, Altan Lasyrfärg och Bestå Fönsterfärg. Skyddar trä i vått och torrt. Trä är ett levande material som bryts ned av fukt och mikroorganismer

Läs mer

Oljegrundering. www.zinkvit.se

Oljegrundering. www.zinkvit.se Oljegrundering När vi använder oss av en oljebaserad grund måste vi först isolera den obehandlade duken, så den inte suger ur all bindeolja ur färgen. Gör man inte det, skulle det resultera i en matt färg

Läs mer

Måla med Patina. Patina Style STILRUMMET STOCKHOLM. Sammanfattning i hur du målar med matta kalkfärger.

Måla med Patina. Patina Style STILRUMMET STOCKHOLM. Sammanfattning i hur du målar med matta kalkfärger. Patina Style STOCKHOLM Måla med Patina Sammanfattning i hur du målar med matta kalkfärger. Tack för att du handlar av oss. Du är välkommen åter om du har frågor och funderingar kring färgerna. Vi utökar

Läs mer

TRÄTJÄRA NATURENS EGEN MÅLARFÄRG MÅLA MED TJÄRLEK TRÄTJÄRA, TJÄROLJA, ASFALT & TAKVÅRD TJÄRLEK

TRÄTJÄRA NATURENS EGEN MÅLARFÄRG MÅLA MED TJÄRLEK TRÄTJÄRA, TJÄROLJA, ASFALT & TAKVÅRD TJÄRLEK TRÄTJÄRA NATURENS MÅLA MED TJÄRLEK TRÄTJÄRA, TJÄROLJA, ASFALT & TAKVÅRD EGEN MÅLARFÄRG TJÄRLEK by HUNDRAÅRIG TJÄRLEKSHISTORIA FRÅN SKOGEN Från vikingaskepp till moderna villor och utemöbler. Trätjära är

Läs mer

TILLBAKA TILL NATUREN TRÄTJÄRA NATURENS EGET TRÄSKYDD YTBEHANDLING MED TJÄRLEK TRÄTJÄRA, TRÄSKYDD, ASFALT & TAKVÅRD

TILLBAKA TILL NATUREN TRÄTJÄRA NATURENS EGET TRÄSKYDD YTBEHANDLING MED TJÄRLEK TRÄTJÄRA, TRÄSKYDD, ASFALT & TAKVÅRD TILLBAKA TILL NATUREN TRÄTJÄRA NATURENS EGET TRÄSKYDD YTBEHANDLING MED TJÄRLEK TRÄTJÄRA, TRÄSKYDD, ASFALT & TAKVÅRD TRÄTJÄRA I MODERN TAPPNING EN TJÄRLEKSFÖRKLARING EN HUNDRAÅRIG TJÄRLEKSHISTORIA Under

Läs mer

TRÄTJÄRA NATURENS EGEN MÅLARFÄRG

TRÄTJÄRA NATURENS EGEN MÅLARFÄRG MÅLNINGS- GUIDE PIGMENTERAD TRÄTJÄRA LJUS TJÄROLJA TRÄTJÄRA NATURENS EGEN MÅLARFÄRG TJÄRLEK by HUNDRAÅRIG TJÄRLEKSHISTORIA FRÅN SKOGEN Från vikingaskepp till moderna villor och utemöbler. Trätjära är som

Läs mer

Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Altan Lasyrfärg och Bestå Fönsterfärg.

Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Altan Lasyrfärg och Bestå Fönsterfärg. Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Altan Lasyrfärg och Bestå Fönsterfärg. Skyddar trä i vått och torrt. Trä är ett levande material som bryts ned av fukt och mikroorganismer

Läs mer

Måla golv Arbetsråd för Studio, Entré och Hangar Golvfärg.

Måla golv Arbetsråd för Studio, Entré och Hangar Golvfärg. Måla golv Arbetsråd för Studio, Entré och Hangar Golvfärg. 2 Alcros färger ger slitstarka golv. Studio Golvfärg är en vattenburen golvfärg för målning av trä- och parkettgolv inomhus. Färgen är lämplig

Läs mer

Spackling. Arbetsråd för spackling inomhus.

Spackling. Arbetsråd för spackling inomhus. Spackling Arbetsråd för spackling inomhus. En lyckad renovering börjar med ett noggrant spacklingsarbete. Du vet det säkert. Att det är viktigt att vara noggrann. Men när det gäller förarbetet innan målning

Läs mer

Stenskivor Sverige AB. www.stenskivor.se

Stenskivor Sverige AB. www.stenskivor.se Stenskivor Sverige AB www.stenskivor.se Stenskivor Sverige AB - www.stenskivor.se Showroom Stockholm Fågelviksvägen 9 6TR - 145 53 - Norsborg Stockholm Showroom Malmö Stenyxegatan 29-213 76 Malmö Telefon

Läs mer

Klarlacka på trä. Arbetsråd för Alcro Klar Trälack, Gammeldags Trälack, Solklar UV-panellack, Glasklar Dekorlack.

Klarlacka på trä. Arbetsråd för Alcro Klar Trälack, Gammeldags Trälack, Solklar UV-panellack, Glasklar Dekorlack. Klarlacka på trä Arbetsråd för Alcro Klar Trälack, Gammeldags Trälack, Solklar UV-panellack, Glasklar Dekorlack. Alcro trälacker skyddar trärena och betsade laserade ytor. Alcro har ett brett sortiment

Läs mer

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK LJUS TJÄROLJA

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK LJUS TJÄROLJA YTBEHANDLING MED TJÄRLEK LJUS TJÄROLJA HÅLLBART ALTANSKYDD EN KÄRLEKSAFFÄR EN REN NATURPRODUKT Auson Ljus Tjärolja är naturens eget träskydd. Metoden att använda trätjära för att ge skydd åt trädetaljer

Läs mer

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK TJÄRVITRIOL

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK TJÄRVITRIOL YTBEHANDLING MED TJÄRLEK TJÄRVITRIOL HÅLLBAR DEISGNFÄRG EN TJÄRLEKSFÖRKLARING EN REN NATURPRODUKT Trä är ett levande material. Klimat, surt nedfall, UVstrålning, insekter och rötsvampar påverkar träytan

Läs mer

Sioo impregnering. Effektivt träskydd perfekt för altanen, bryggan, panel m.m. Träskydd utan biocider och lösningsmedel

Sioo impregnering. Effektivt träskydd perfekt för altanen, bryggan, panel m.m. Träskydd utan biocider och lösningsmedel Sioo impregnering Effektivt träskydd perfekt för altanen, bryggan, panel m.m. Träskydd utan biocider och lösningsmedel Detta är Sioo impregnering Sioo impregnering är ett miljövänligt, vatten baserat system

Läs mer

Teknos utomhusfärger

Teknos utomhusfärger Teknos utomhusfärger Vårda ditt hus med kärlek. Att underhålla och skydda huset är nödvändigt. Men se det som en möjlighet att förändra, förbättra och förnya! Att måla huset är att sköta om det, att bry

Läs mer

ZAR Oljebaserad Träbets

ZAR Oljebaserad Träbets Produktbeskrivning ZAR Oljebaserad Träbets är en oljebaserad bets som tillför trä en skyddande och enhetligt betston. ZAR Oljebaserad Träbets appliceras enkelt med en ren tygtrasa och kan användas på all

Läs mer

Måla med Vintage Chalk Paint

Måla med Vintage Chalk Paint Måla med Vintage Chalk Paint Autentico Vintage Chalk Paint är en mycket populär helmatt kritfärg specifikt framtagen för möbler. Den är perfekt till distressing, krackelering och att skapa "The Shabby

Läs mer

Ytbehandling. Du ska här få kännedom om tre typer av ytbehandlingar.

Ytbehandling. Du ska här få kännedom om tre typer av ytbehandlingar. Ytbehandling. Du ska här få kännedom om tre typer av ytbehandlingar. Med ytbehandling menas att man behandlar en trä eller metallyta med något ämne så att den blir vacker, hållbar och lättskött. De tre

Läs mer

Vi drivs av en enkel filosofi. Med moderna trappor och designade räcken kan man skapa vackrare hem och offentliga miljöer.

Vi drivs av en enkel filosofi. Med moderna trappor och designade räcken kan man skapa vackrare hem och offentliga miljöer. Vi drivs av en enkel filosofi. Med moderna trappor och designade räcken kan man skapa vackrare hem och offentliga miljöer. Efterdragning Den miljö som en trappa är placerad i ändrar sig regelbundet avseende

Läs mer

Arbetsråd inomhus, konsument. Hur gör man? Måla tak och väggar

Arbetsråd inomhus, konsument. Hur gör man? Måla tak och väggar Arbetsråd inomhus, konsument Hur gör man? Måla tak och väggar Så målar du tak och väggar 1. 4. 7. 11. 12. 5. 13. 8. 2. 9. 14. 3. 10. Har du bestämt dig för att måla om? Kul! Oavsett om du ska måla taket,

Läs mer

Brokett- och svampmålning Arbetsråd för Sober Natur Täckfärg, Kashmir Täckfärg, Tålig Täckfärg, Tät Täckfärg och Brokett Dekorfärg

Brokett- och svampmålning Arbetsråd för Sober Natur Täckfärg, Kashmir Täckfärg, Tålig Täckfärg, Tät Täckfärg och Brokett Dekorfärg Brokett- och svampmålning Arbetsråd för Sober Natur Täckfärg, Kashmir Täckfärg, Tålig Täckfärg, Tät Täckfärg och Brokett Dekorfärg Svampmålning. Svampmålning är en gammaldags målningsteknik som användes

Läs mer

Gör det själv med betong

Gör det själv med betong Gör det själv med betong Förslag på inspiration former.nu styleroom.se betongkrukor.se betongformar.se ellasinspiration.se wsochcompany.se Betong som hobby Kokbok för betong Betong med guldkant Betong

Läs mer

SKÖTSELANVISNINGAR. Bostadsmiljö Oljade golv sid 2-3 Lackerade golv sid 4. Offentlig miljö Lackerade golv sid 5 Oljade golv sid 6-7

SKÖTSELANVISNINGAR. Bostadsmiljö Oljade golv sid 2-3 Lackerade golv sid 4. Offentlig miljö Lackerade golv sid 5 Oljade golv sid 6-7 SKÖTSELANVISNINGAR Bostadsmiljö Oljade golv sid 2-3 Lackerade golv sid 4 Offentlig miljö Lackerade golv sid 5 Oljade golv sid 6-7 BOSTADSMILJÖ Skötsel och underhåll av Kährs färdigoljade trägolv Kährs

Läs mer

Kontakta alltid din återförsäljare om osäkerhet om produktens användningsområde uppstår. Generellt

Kontakta alltid din återförsäljare om osäkerhet om produktens användningsområde uppstår. Generellt Sandkalk & Finputs Sandkalk Sandkalk är en helt kalkbaserad produkt innehållande endast våtsläckt och vällagrad Kulekalk, finkornig kvartssand, Kalkvatten och mineraliska pigment i de pigmenterade blandningarna.

Läs mer

Det här kan du som konstnär göra

Det här kan du som konstnär göra Miljövänligt MÅLERI Miljövänligt måleri I traditionell måleriteknik används en del ämnen som är skadliga för både hälsa och miljö. Det gäller bl a lösningsmedel och vissa färgpigment, särskilt kadmium.

Läs mer

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA HÅLLBAR MÅLARFÄRG HÄMTAT FRÅN NATUREN EN REN NATURPRODUKT Trä är ett levande material. Klimat, surt nedfall, UVstrålning, insekter och rötsvampar påverkar

Läs mer

Welins Gammeldags produkter

Welins Gammeldags produkter Welins Gammeldags produkter Traditionella behandlingar för golv, paneler, möbler mm av trä. Enkelt och vackert. www.welinoco.com Gammeldags Träsåpa för rengöring och underhåll av olje- eller såpabehandlade

Läs mer

Herdins golvguide. Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack. Ytbehandla ditt trägolv

Herdins golvguide. Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack. Ytbehandla ditt trägolv Herdins golvguide Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack Ytbehandla ditt trägolv När du vill ha ett ljust och vackert trägolv Herdins Golvlut vit Lutbehandling med Golvlut, görs för att bromsa träets mörkergulning

Läs mer

Inspirerande uteplatser. Produktguide för underhåll av altaner, trädgårdsmöbler och andra utomhussnickerier.

Inspirerande uteplatser. Produktguide för underhåll av altaner, trädgårdsmöbler och andra utomhussnickerier. Inspirerande uteplatser Produktguide för underhåll av altaner, trädgårdsmöbler och andra utomhussnickerier. Det finns inget dåligt väder. Tanken bakom det gamla talesättet gäller i högsta grad också för

Läs mer

Måla med linoljefärg. Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä.

Måla med linoljefärg. Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä. Måla med linoljefärg Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä. Alcro har färg för traditionellt måleri. Samtidigt som vi har utvecklat nya färger har vi alltid värnat om att behålla den fina, svenska målningstraditionen.

Läs mer

UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER. AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs.

UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER. AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs. 2014-10 SE UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs.se UNDERHÅLL AV KÄHRS TRÄGOLV 2 INNEHÅLL UNDERHÅLL

Läs mer

Trallvirke trender och tendenser

Trallvirke trender och tendenser Trallvirke trender och tendenser Tryckimpregnerat furu står för hela 95% av allt trallvirke idag. Men det finns också andra material som utmanar, och som blir allt mer populära. Att tryckimpregnerad furu

Läs mer

Herdins utomhusprodukter. Järnvitriol och tjära tradition som ligger i tiden

Herdins utomhusprodukter. Järnvitriol och tjära tradition som ligger i tiden Herdins utomhusprodukter Järnvitriol och tjära tradition som ligger i tiden Hitta den moderna känslan, med traditionella metoder Järnvitriol och tjära är metoder för att ytbehandla trä som är verkligt

Läs mer

- för hela ditt hem. Hållbar Naturlig Skonsam Stark Med Fulldeklaration & Helt ekologisk

- för hela ditt hem. Hållbar Naturlig Skonsam Stark Med Fulldeklaration & Helt ekologisk - för hela ditt hem. Hållbar Naturlig Skonsam Stark Med Fulldeklaration & Helt ekologisk Innehåll Inomhus sida Förarbete trä 3 Lut 3 Grundoljor 4 Slutbehandling 4 Oljelasyr 5 Oljefärg 5 Vård 5 Förarbete

Läs mer

Manuell Produkter Painting The Past

Manuell Produkter Painting The Past Manuell Produkter Painting The Past KRITFÄRG Färgen innehåller emulsioner med mycket krita. Det gör dem mycket mattare än vanlig färg. De är mjukare och du kommer inte att bli uttråkad. Färger från förr,

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

OBS!!! DESSA PRODUKTER INNEHÅLLER lösningsmedel och är giftiga. De får inte konsumeras, hällas ut i avloppet eller på ett annat sätt förtäras.

OBS!!! DESSA PRODUKTER INNEHÅLLER lösningsmedel och är giftiga. De får inte konsumeras, hällas ut i avloppet eller på ett annat sätt förtäras. Bruksanvisning för OLEO SEALER samt TERAZZO SEALER för cement plattor Golvet ska vara absolut RENT och TORRT innan man ytbehandlar 1:a gången (tvättas med rent varmt vatten o ev. svag rengöringsmedel,ej

Läs mer

Måla Tak. Alcro Sober Takfärg.

Måla Tak. Alcro Sober Takfärg. Måla Tak Alcro Sober Takfärg. Med högtäckande Alcro Sober Takfärg räcker det oftast med en strykning. Alcro Sober Takfärg är en vattenspädbar, och extra täckande färg, för målning av tak inomhus. Vid normalt

Läs mer

5.1 Måleri. Limfärgsmålning

5.1 Måleri. Limfärgsmålning Dokumentation av hantverket på Byggnadshyttan Mälsåker 5.1 Måleri. Limfärgsmålning VID FRÅGOR KONTAKTA: Riksantikvarieämbetet Byggnadshyttan Mälsåker Box 5405, 114 84 Stockholm 08-5191 8154 1 Dokumentation

Läs mer

J u N C K E R S u N D E R H å L L S S y S T E m F ö R T R ä G O LV Golv- behandling I N O m H u S

J u N C K E R S u N D E R H å L L S S y S T E m F ö R T R ä G O LV Golv- behandling I N O m H u S Junckers Underhållssystem för trägolv Golvbehandling Inomhus Lutbehandling För obehandlade eller slipade barrträgolv Produkten Golv av barrträ gulnar naturligt med åren. Om Du vill att golvet skall behålla

Läs mer

Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014

Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014 Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014 Kölskyddet som har en blandning av EPDM och SBR kan limmas mot plast, bly och järn. Den yta som limning sker mot ska vara behandlad

Läs mer

Alcro Designers Lasyr för altaner. Utvalda kulörer för lasering med Alcro Altan

Alcro Designers Lasyr för altaner. Utvalda kulörer för lasering med Alcro Altan Alcro Designers Lasyr för altaner Utvalda kulörer för lasering med Alcro Altan Alcro Altan, för vårt nordiska klimat För dig som vill lasera ditt trädäck, din veranda eller altan har Alcro tagit fram ett

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN LACKA/OLJA TRÄGOLV ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN LACKA/OLJA TRÄGOLV ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN LACKA/OLJA TRÄGOLV ARBETSRÅD INOMHUS LACKA/OLJA GOLV INOMHUS Finns det något vackrare än ett nyslipat och nylackat trägolv? Träets ådring bildar ett naturligt och oregelbundet mönster.

Läs mer

www.mise.ax GUIDE TILL FARLIGT AVFALL

www.mise.ax GUIDE TILL FARLIGT AVFALL www.mise.ax GUIDE TILL FARLIGT AVFALL Farligt avfall är sådant som kan vara skadligt för hälsa eller miljö om det inte tas omhand på rätt sätt. Farliga ämnen finns i små mängder i varje hushåll, men sammanlagt

Läs mer

SKÖTSELMANUAL NATURSTEN

SKÖTSELMANUAL NATURSTEN SKÖTSELMANUAL NATURSTEN Natursten är ett tåligt material som normalt inte kräver något underhåll. För att en stenläggning ska fungera krävs en överbyggnad som klarar de belastningar som kommer att uppstå

Läs mer

Måla möbler och snickerier. Arbetsråd för Servalac Täckfärg trä & metall och Servalac Aqua Täckfärg trä & metall.

Måla möbler och snickerier. Arbetsråd för Servalac Täckfärg trä & metall och Servalac Aqua Täckfärg trä & metall. Måla möbler och snickerier Arbetsråd för Servalac Täckfärg trä & metall och Servalac Aqua Täckfärg trä & metall. Sveriges populäraste lackfärg. Servalac Aqua Täckfärg trä & metall. Servalac Aqua är en

Läs mer

Taket är huvudsaken. höga träd nära huset eller hänger grenar från träd in över taket. Löv och löst skräp borstar du bort

Taket är huvudsaken. höga träd nära huset eller hänger grenar från träd in över taket. Löv och löst skräp borstar du bort Taket är huvudsaken Taket är husets viktigaste del. Det skyddar från nederbörd men materialet, lutningen och takfotens utformning ger också huset karaktär. Om du som hyresgäst ansvarar för takets underhåll

Läs mer

Kurs i oljemåleri Medborgarskolan

Kurs i oljemåleri Medborgarskolan Kurs i oljemåleri Medborgarskolan Lärare Ragnar Österlund Inledning Detta är en kort sammanfattning av de begrepp som vi går igenom på kursen. Det är tänkt som ett minnesstöd snarare än en introduktionstext

Läs mer

ALLBÄCK FÖNSTER & FÄRG

ALLBÄCK FÖNSTER & FÄRG ALLBÄCK FÖNSTER & FÄRG LINOLJEFÄRG ORGANIC LINSEED PAINT 1 Vilka är vi? Våra produkter För 30 år sedan började vi renovera fönster och behandlade dessa både ut- och invändigt med rekommenderade färger

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA MÖBLER/ SNICKERIER ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA MÖBLER/ SNICKERIER ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA MÖBLER/ SNICKERIER ARBETSRÅD INOMHUS MÅLA MÖBLER OCH SNICKERIER INOMHUS Med Beckers Elegant Aqua Lackfärg kan du måla det mesta i snickeriväg inomhus. Med snickerier menas fönster,

Läs mer

Medel för kulturminnesvård, underhåll av fastigheter, inne och ute. Godkända, miljöanpassade och användarvänliga.

Medel för kulturminnesvård, underhåll av fastigheter, inne och ute. Godkända, miljöanpassade och användarvänliga. Tips Medel för kulturminnesvård, underhåll av fastigheter, inne och ute. Godkända, miljöanpassade och användarvänliga. Vad är det för typ av färg på ytan? Alkyd(Latex-gummi, PVC-bas) Tvätta rent med en

Läs mer

Litochrom STARLIKE LIM TÄTNINGSMEDEL YTSKIKT

Litochrom STARLIKE LIM TÄTNINGSMEDEL YTSKIKT Litochrom STARLIKE LIM TÄTNINGSMEDEL YTSKIKT S En produkt för 3 applikationer Ytskikt Tätningsmedel Lim Fläck- och vattenavvisande. Förhindrar spridning av svamp och mögel. Utmärkt motståndskraft mot syror

Läs mer

Tekniskt faktablad Sto Akustikputs

Tekniskt faktablad Sto Akustikputs Flerskiktig silikat-akustikputs Karakteristik Användning Egenskaper Utseende Teknisk data invändigt för tak och övre delen av väggar svårantändlig ljudabsorberande W = 0,45 finstrukturerad yta många färgmöjligheter

Läs mer

Önskat resultat och arbetsbeskrivning

Önskat resultat och arbetsbeskrivning Vägledning Önskat resultat och arbetsbeskrivning 2 Utgå ifrån träslag och det resultat som önskas, så är det lätt att hitta fram till de rätta produkterna. Golv För golv finns det två möjliga behandlingar:

Läs mer

Vad får man göra i sin lägenhet?

Vad får man göra i sin lägenhet? Vad får man göra i sin lägenhet? Enligt hyreslagen får man som hyresgäst göra mindre förbättringsarbeten i sin lägenhet. Det innebär att man till exempel får: måla och tapetsera sätta upp kakel ovanför

Läs mer

Värde 30 kr LADY. Minerals. Kalkfärg. God smak förtjänar det bästa

Värde 30 kr LADY. Minerals. Kalkfärg. God smak förtjänar det bästa Värde 30 kr LADY Minerals Kalkfärg God smak förtjänar det bästa NYHET HÄMTAD FRÅN NATUREN FÖR ATT SKAPA RUM MED VACKRA, KALKADE VÄGGAR OCH UNIKT UTTRYCK FRAMSIDA VÄGG: LADY 1623 MARRAKESH DEN HÄR SIDAN

Läs mer

GE DITT HEM EN ANDRA CHANS MÅLA MED BECKERS SYMFONI VÄGG-, TAK- OCH LACKFÄRGER

GE DITT HEM EN ANDRA CHANS MÅLA MED BECKERS SYMFONI VÄGG-, TAK- OCH LACKFÄRGER GE DITT HEM EN ANDRA CHANS MÅLA MED BECKERS SYMFONI VÄGG-, TAK- OCH LACKFÄRGER NATURLIGA TONER MED TALANDE ACCENTER 14 fina kulörer som hjälper dig att skapa en varm och behaglig känsla i ditt hem sidan

Läs mer

Utvändig färgsättning. Hur du lyckas med färgsättning av ditt hus.

Utvändig färgsättning. Hur du lyckas med färgsättning av ditt hus. Utvändig färgsättning Hur du lyckas med färgsättning av ditt hus. Att färgsätta ditt eget hus är en både rolig och utmanande uppgift. Låt processen få ta den tid som krävs. Prova olika förslag och låt

Läs mer

Om våra massiva och sköna trägolv.

Om våra massiva och sköna trägolv. Om våra massiva och sköna trägolv. rum att leva med Trä är världens naturligaste byggmaterial. Den här broschyren sammanfattar det viktigaste du behöver veta om trägolven från Norrlands trä som grundades

Läs mer

TILLÄGGSSKIVA MILANO

TILLÄGGSSKIVA MILANO B R U K S A N V I S N I N G TILLÄGGSSKIVA MILANO 60101143,60101145 2-pack Läs bruksanvisningen noggrant och se till att möbeln monteras, används och underhålls på rätt sätt enligt instruktionerna i bruksanvisningen.

Läs mer

Måla Väggar Alcro Sober Grundfärg Vägg, Sober Helmatt, Sober Matt och Tålig Halvmatt.

Måla Väggar Alcro Sober Grundfärg Vägg, Sober Helmatt, Sober Matt och Tålig Halvmatt. Måla Väggar Alcro Sober Grundfärg Vägg, Sober Helmatt, Sober Matt och Tålig Halvmatt. Välj din favoritfärg bland tusentals Alcro väggkulörer. Alcro Sober och Tålig är snabbtorkande latexfärger för målning

Läs mer

Åratals skydd... på minuter! Överlägset skydd för metall

Åratals skydd... på minuter! Överlägset skydd för metall Överlägset skydd för metall Metallskydd sedan 1921 Den Skotsk-födde sjökaptenen Robert Fergusson lade märke till att hans rostiga båtdäck upphörde att rosta på de platser där fiskolja hade spillts. Denna

Läs mer

Måla metalliska ytor. Metall Dekorfärg. Guld och Silver.

Måla metalliska ytor. Metall Dekorfärg. Guld och Silver. Måla metalliska ytor Metall Dekorfärg. Guld och Silver. Skapa spännande effekter med Metall Dekorfärg. Metall Dekorfärg är en ny vattenburen färg som ger en metalliknande yta. Den lämpar sig lika bra för

Läs mer

Måla möbler & snickerier. Arbetsråd för Servalac Aqua Täckfärg och Servalac Exklusiv Täckfärg.

Måla möbler & snickerier. Arbetsråd för Servalac Aqua Täckfärg och Servalac Exklusiv Täckfärg. Måla möbler & snickerier Arbetsråd för Servalac Aqua Täckfärg och Servalac Exklusiv Täckfärg. Sveriges populäraste lackfärg. Servalac Aqua Täckfärg trä & metall. Servalac Aqua är en vattenspädbar och miljöanpassad

Läs mer

Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Lövholmsgr 12 117 83 STOCKHOLM. Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700

Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Lövholmsgr 12 117 83 STOCKHOLM. Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700 Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Lövholmsgr 12 117 83 STOCKHOLM Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700 E-post : temafloor@kemira.com Web : www.tikkurila.se SIMBASSÄNGMÅLNING MED TEMAFLOOR 50 PRODUKTBESKRIVNING

Läs mer

Användning av torkande olja i sprutbox.

Användning av torkande olja i sprutbox. Användning av torkande olja i sprutbox. Användning av torkande oljor medför alltid fara för brand genom självantändning. Självantändningen orsakas av den värmeutveckling som sker när bindemedlet reagerar

Läs mer

Måla med lackfärger. Väck liv i dina möbler och snickerier

Måla med lackfärger. Väck liv i dina möbler och snickerier Måla med lackfärger Väck liv i dina möbler och snickerier Måla med lackfärger Med Beckers lackfärger kan du måla de flesta snickerier inomhus som fönster, dörrkarmar, dörrar, fotlister och skåpluckor.

Läs mer

Vackra trägolv för användning i generationer

Vackra trägolv för användning i generationer Vackra trägolv för användning i generationer Omslagsbild: Furu massiv ljusgrå slät Ovan: Furu massiv obehandlad slät (samma utseende får du om du väljer klarvax) En av världens viktigaste och mest fantastiska

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING INDUSTRIFÄRG

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING INDUSTRIFÄRG RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING INDUSTRIFÄRG BASSÄNGMÅLNING MED TEMACOAT GPL BASSÄNGMÅLNING MED TEMAPOOL GPL PRODUKTBESKRIVNING Lösningsmedelhaltig tvåkomponent epoxifärg. För målning av gamla och

Läs mer

Färgmöte Fristad 30 Januari 2011

Färgmöte Fristad 30 Januari 2011 Färgmöte Fristad 30 Januari 2011 Söndagen den 30 Januari möttes vi för en sista diskussion om färgerna som ska bli i Storstugan. Anders har tidigare provmålat grundfärgen till schablonen och även gjort

Läs mer

OBS!! Kontakta alltid oss före målning på putsade ytor så att vi kan anpassa behandlingen efter underlag och tänkt slutresultat.

OBS!! Kontakta alltid oss före målning på putsade ytor så att vi kan anpassa behandlingen efter underlag och tänkt slutresultat. ARBETSBESKRIVNING 03 12 05 RENOVERING TIDIGARE OLJEFÄRGSMÅLAD PUTS UTVÄNDIGT LINOLJEFÄRG PÅ PUTSADE FASADER AMA-Kod: 959-28512 Fram till 1950-talet var det inte ovanligt att putsade hus, framförallt i

Läs mer

Temainfo Nr. 3.112 S Maj 2008 SfB (4-) Sq 4 Sida 1

Temainfo Nr. 3.112 S Maj 2008 SfB (4-) Sq 4 Sida 1 Sida 1 Stående fogning med snabbhärdande golvfog, Cerafill 15 quick Denna temainfo handlar om fogning av keramiska golvplattor, natursten mm., när vikten läggs på arbetsmiljö och en rationell fog process.

Läs mer

Rostskyddsfärger. Produktguide till hur man målar på metall så att det håller i längden.

Rostskyddsfärger. Produktguide till hur man målar på metall så att det håller i längden. Rostskyddsfärger Produktguide till hur man målar på metall så att det håller i längden. Så stoppar du rosten Det finns inga genvägar om du vill hålla rosten borta. Använd ett målningssystem med produkter

Läs mer

Guide för måleriarbeten enligt AMA Hus 14

Guide för måleriarbeten enligt AMA Hus 14 Guide för måleriarbeten enligt AMA Hus 14 Beckers måleriombud Beckers finns på ett 60-tal platser över hela landet. Hitta ditt närmaste måleriombud på www.beckers.se/proffs. Där finner du också information

Läs mer

INNEHÅLLS DEKLARATION

INNEHÅLLS DEKLARATION INNEHÅLLS DEKLARATION INNEHÅLLSDEKLARATION MÖBLER Tillverkningsland Sverige TRÄRÅVARA Virke Vi använder virke från företag som är medvetna om sitt ekologiska ansvar och följer befintliga regler och normer.

Läs mer

REALTIDSKATALOG KEIM SILIKATFÄRG UTVÄNDIGT FÖR. Realtidskatalog för KEIM Silikatfärg Utvändigt per 2016-07-01

REALTIDSKATALOG KEIM SILIKATFÄRG UTVÄNDIGT FÖR. Realtidskatalog för KEIM Silikatfärg Utvändigt per 2016-07-01 Realtidskatalog för KEIM Silikatfärg Utvändigt per 2016-07-01 REALTIDSKATALOG FÖR KEIM SILIKATFÄRG UTVÄNDIGT Katalogen är skapad i realtid och visar de produkter som just i detta ögonblick finns i vår

Läs mer

Sil}an TRÄgolv den nya generationen

Sil}an TRÄgolv den nya generationen Sil}an TRÄgolv den nya generationen etablerat 1897 Våra massiva trägolv den nya generationen Det finns trägolv och det finns trägolv. Vi törs påstå att ett trägolv från Siljan är något extra. Våra massiva

Läs mer

Det var år 2000. Hans och Sonja

Det var år 2000. Hans och Sonja Giftfritt äktenskap De var arbetslösa, sjuka och ingen trodde på deras idéer. Men visionen att få arbeta professionellt med giftfria linoljefärger höll modet uppe på Hans och Sonja Allbäck. I dag anlitas

Läs mer

Datablad Epoxy Yacht HB

Datablad Epoxy Yacht HB Datablad Epoxy Yacht HB Produktbeskrivning Epoxy Yacht HB är en två-komponent, rostförhindrande epoxyfärg med hög torrhalt som kan påföras i hög filmtjocklek. Eftersom den innehåller höga halter av aluminiumflak

Läs mer

Rengöringsanvisningar

Rengöringsanvisningar och skötsel av lackade och oljade Pergo-parkettgolv HÅLLBART ANVÄNDARVÄNLIGT EFFEKTIVT Varför? Genom att rengöra ditt golv på rätt sätt kan du garantera att ditt köp underhålls på bästa sätt. Produkterna

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA TAK ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA TAK ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA TAK ARBETSRÅD INOMHUS DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT MÅLA TAK! Täckpapper eller plast till ytor som skall skyddas Tvättsvampar och trasor samt en hink Beckers Målartvätt Gummihandskar,

Läs mer

Welins Gammeldags produkter

Welins Gammeldags produkter slutbehandlas. Till slutbehandling rekommenderas Timberex Heavy Duty UV eller annan opigmenterad/pigmenterad produkt ur Timberex sortiment, Gammeldags Träsåpa eller Gammeldags Träsåpa Vit. När yta som

Läs mer

StoTherm Ecoroc. Arbetsanvisning

StoTherm Ecoroc. Arbetsanvisning StoTherm Ecoroc Arbetsanvisning 1 Arbetsanvisning StoTherm Ecoroc 1. Ställningsrekommendationer Montera ställningen på lämpligt avstånd från befintlig fasad. Bomlaget bör vara minst 5 plank (1 m) brett.

Läs mer

Tekniskt faktablad StoColor Puran Satin

Tekniskt faktablad StoColor Puran Satin Mycket motståndskraftig, vattenburen 2-komp lackfärg på polyuretanbas, våtnötningsklass 1 och täckförmåga 2 enligt EN 13300 Karakteristik Användning Egenskaper Optik halvblank enligt EN 13300 Tekniska

Läs mer

en handledning i hur du tillverkar

en handledning i hur du tillverkar Modellteknik en handledning i hur du tillverkar modeller och prototyper Vad är modellteknik? Modellteknik är en arbetsprocess som du utför för att tillverka modeller och prototyper. Du bör veta skillnaden

Läs mer

Lasera träfasader. Arbetsråd för Timmer målningssystem.

Lasera träfasader. Arbetsråd för Timmer målningssystem. Lasera träfasader Arbetsråd för Timmer målningssystem. Innan du börjar måla. Timmer målningssystem. Timmer Lasyrfärg är en fyllig, lättstruken och mycket väderbeständig vattenburen lasyr baserad på alkyd/akrylat

Läs mer

Tekniskt faktablad StoSilent Sil AP

Tekniskt faktablad StoSilent Sil AP Flerskiktig silikat-akustikputs Karakteristik Användning Egenskaper Utseende Teknisk data Underlag Krav invändigt för innertak och övre delen av väggar ljudgenomsläpplig dekorativ beläggning svårantändlig

Läs mer

Betsa och klarlacka trä

Betsa och klarlacka trä Arbetsråd inomhus, konsument Hur gör man? Betsa och klarlacka trä Så betsar och klarlackar du trä 3. 1. 7. 8. 2. 9. 4. 5. 10. 11. 6. Med Beckers Decor Träbets kan du färgsätta en träyta samtidigt som betsen

Läs mer

Betsa på trä. Arbetsråd för Alcro Träbets Dekorfärg trä.

Betsa på trä. Arbetsråd för Alcro Träbets Dekorfärg trä. Betsa på trä Arbetsråd för Alcro Träbets Dekorfärg trä. Alcro Träbets Dekorfärg trä färgar träet och framhäver den naturliga ådringen! Med Alcro Träbets Dekorfärg trä kan du t ex färgsätta väggpanelen

Läs mer

Miljövänliga husmorstips om rengöring

Miljövänliga husmorstips om rengöring Miljövänliga husmorstips om rengöring Tvätta vit frotté När frottéhanddukarna blivit lite solkiga: Häll 1,5 dl ättika i tvättmedlet. Vit frotté blir som ny! Göra rent grillgallret Häll ättika i en sprayflaska.

Läs mer

Miljövänliga husmorstips om rengöring

Miljövänliga husmorstips om rengöring Miljövänliga husmorstips om rengöring Tvätta vit frotté När frottéhanddukarna blivit lite solkiga: Häll 1,5 dl ättika i tvättmedlet. Vit frotté blir som ny! Göra rent grillgallret Häll ättika i en sprayflaska.

Läs mer

Konservering. Bärkompott... 5 Fruktkompott... 5 Grönsaker... 5

Konservering. Bärkompott... 5 Fruktkompott... 5 Grönsaker... 5 Utrustning vid konservering....................................................... 2 Steriliseringsapparat............................................................. 2 Hela och rena...................................................................

Läs mer

måla fasad spara tid med rätt verktyg!

måla fasad spara tid med rätt verktyg! måla fasad spara tid med rätt verktyg! När ljuset och värmen återvänder kan det hända att du plötsligt upptäcker hur ditt hus ser ut på utsidan. Aj då. Är det dags att måla om fasaden? Och visst, det är

Läs mer

Måla golv. Arbetsråd för Studio, Entré och Hangar Golvfärg.

Måla golv. Arbetsråd för Studio, Entré och Hangar Golvfärg. Måla golv Arbetsråd för Studio, Entré och Hangar Golvfärg. Alcros färger ger slitstarka golv. Studio Golvfärg är en vattenburen golvfärg för målning av trä- och parkettgolv inomhus. Färgen är lämplig för

Läs mer

För många är Grythyttan Stålmöbler rena drömmen. Men för dig kan de vara en källa till minnesvärda stunder.

För många är Grythyttan Stålmöbler rena drömmen. Men för dig kan de vara en källa till minnesvärda stunder. Grythyttan 2011 Ögonblick att minnas Vad minns du från förra sommaren egentligen? Det bästa i livet kretsar ofta kring vänner och familj. Vi kan hjälpa dig att skapa minnesvärda ögonblick om du vill. Vad

Läs mer

Nu kan stugan användas nästan hela året

Nu kan stugan användas nästan hela året SJÄLVBYGGARENS SOMMARSTUGA DEL 6 FASADBEKLÄDNAD Självbyggaren gör nu i ordning husets fasad. Det arbetet handlar om mer än den snygga träpanelen, för isolering, fuktskydd och vindskydd skall arbeta ihop

Läs mer

Kulörguide. Trädäck. Trädäck: 406 Unnen

Kulörguide. Trädäck. Trädäck: 406 Unnen Kulörguide Trädäck 406 Unnen Så här behandlar du ditt trädäck: 1 2 3 Ordentlig rengöring gör att oljan fäster bra. Fukta först trädäcket med vatten för att undvika att Tinova Wood Cleaner torkar allt för

Läs mer

Vackra murfärger FÖR PUTS OCH GRUNDMUR. Jotun Premium Mur matt och vattenavvisande murfärg.

Vackra murfärger FÖR PUTS OCH GRUNDMUR. Jotun Premium Mur matt och vattenavvisande murfärg. Vackra murfärger FÖR PUTS OCH GRUNDMUR Jotun Premium Mur matt och vattenavvisande murfärg. FRAMSIDA: JOTUN RÅVIT GRUNDMUR: ACCENTKULÖR / DÖRR: 2746 MÖRK RUBIN DENNA SIDA: VÄGG: JOTUN 1638 HORISONT GRUNDMUR:

Läs mer