Medlemsmöten i Maj, se sid 19!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemsmöten i Maj, se sid 19!"

Transkript

1 dhr DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 35 Nr 3 - maj 2006 Textil konst på Kastanjen Medlemsmöten i Maj, se sid 19!

2 Ledaren Om du vill svara på ledaren eller debattera egna åsikter kan du göra det under rubriken Ledare & debatt. Adressen är: DHR Nollåttan Kvarnbacksvägen 30 A BROMMA. Märk kuvertet Ledare & Debatt. Det går också bra att maila in din text till: Redaktionen förbehåller sig rätten att stryka i texten. Kortfaktat om Bo Klasson (nyvald styrelseledamot) Trebarnsfar född 1933 i Göteborg. Gymnasieingenjör (mekanist) och Civilingenjör (flygteknik). Jobbat med ortopedteknik sedan jag 1962 började utveckla pneumatiska armproteser vid Tekniska Högskolan i Stockholm. Fick 1964 eget lab. på Norrbackainstitutet. Blev när verksamheten 1972 övergick till Karolinska Sjukhuset chef för hela hjälmedelsverksamheten inklusive bandageverkstad och ortopediskt skomakeri. Vid ombildning av den ortopedtekniska verksamheten till delstatligt aktiebolag tillsammans med Een & Holmgren Ort. AB blev jag vice VD och teknisk chef, När verksamheten övertogs av LIC Ortopedi blev jag teknisk och vetenskaplig chef där med 27 ortopedtekniska avdelningar i Sverige, 6 st. i Storbritannien och 7 st. i Belgien. Det var oerhört spännande och framgångsrikt tills hjärtinfarkt och by-pass-operation tvingade mig att varva ner Jag accepterade då en inbjudan som Academic Visitor och Visiting Lecturer (närmast gästprofessor) vi världens förnämsta ortopedtekniska utbildnings- och forskningscentrum vid Strathclydeuniversitetet i Glasgow fram till pensioneringen Dessutom accepterade jag en tidsbegränsad gästprofessur i Ljubljana. Förutom föreläsarinbjudningar som kommer då och då från alla håll i världen har jag som pensionär bara två fasta åtaganden. Det ena är att jag bedömer examensarbeten vid ortopedingenjörsutbildningen vid Hälsohögskolan i Jönköping och delar ut ett stipendium för det mest ingenjörsmässiga arbetet. Det andra är att jag sitter i den internationella arbetsgrupp inom ISO (Internationella standardiseringsorganisationen) som lägger fram förslag för omröstning för internationell standardisering av nomenklatur, definitioner och kategorisering av ortopedteknik och berörd ortopedi. Under hela tiden har jag kommit att stå med en fot i proffslägret, eftersom jag arbetat och umgåtts där, och en fot i brukarlägret p.g.a. eget handikapp och handikapp i familjen. Det har inneburit visst engagemang i handikappidrottsrörelsen, men jag har faktiskt sett fram emot att som pensionär mera tydligt kunna ställa erfarenheter, insikter, kunskaper, kontaktnät o.s.v. till brukarrörelsens förfogande. Inom DHR:s har det hittills mest skett i Motorklubbens styrelse med granskning av betänkanden och utarbetande av remissvar och yttranden. I Älvsjö handikappråd driver jag främst frågor som berör parkering av handikappfordon och andra tillgänglighetsfrågor. Jag sitter i den tekniska kommittén SIS/TK343 Ortoser och Proteser som företräder det Svenska intresset i ovannämnda internationella standardiseringsarbete, och kan där företräda brukarintressen. Jag har även påbörjat ett projekt på distriktsnivå, men det får jag berätta om senare. Det som hela mitt yrkesverksamma liv varit i blickpunkten har varit sådant som kan förbättra kvaliteten. Kvalitén är för mig det totala resultatet av alla egenskaper hos eller kring en produkt eller service som påverkar förmågan att tillfredsställa rimliga förväntningar eller definierade behov. Tidigt fick jag klart för mig att även världens mest avancerade protes eller ortos var värdelös om den inte var korrekt applicerad, medan en mycket enkel och kanske primitiv anordning kunde fungera utmärkt om den var perfekt applicerad. Runt om i världen såg jag eländiga eller rent av principiellt felaktiga applikationer med stort lidande som följd. Så den första nyckeln till kvalitetsförbättring var att förbättra utbildningen av den tekniska servicepersonalen. Det som brast var främst förståelse för fysikens lagar och avsaknad av formell teknisk kompetens hos alltför många av bandagisterna. Men så småningom fick vi igång en högre ortopedteknisk utbildning vid Vårdyrkesskolan i Jönköping, samtidigt som jag lyckades genomdriva att Banda-

3 gist ändrades till Ortopedingenjör. Sedan dess har mycket hänt på utbildningsfronten. Vårdyrkesskolan är nu Hälsohögskolan och man förmedlar en av de bästa utbildningarna i världen. Man producerar t.o.m. ortopedtekniska doktorsavhandlingar. Jag bedrev också ganska mycket utbildning av egen personal, baserat främst på fysikaliska krav på god passform hos främst benproteshylsor. Detta kombinerades med metodutveckling främst kring Össur Kristinssons uppfinning nu kallad ISNY-hylsan (den flexibla lårbenshylsan), och utveckling tillsammans med Össur av ICEROSS, som bygger på en idé jag haft ganska länge om att förankra protesen med en pårullningsbar silikonhylsa. Detta med kvalitetssäkring tog riktig fart kring 1988 när jag drev att metodprogram för hylsapplikation tillsammans med en grupp unga välutbildade ortopedingenjörer. Då startade ett arbete som sedan blev företaget Code of Practic. När sedan de Brittiska myndigheterna krävde kvalitetssäkring enligt ISO 9000 fick vi se över hela verksamheten, och startade då ett kvalitetssäkringsprogram, som faktiskt gav upphov till kurser över hela världen. Ja detta var en liten del av vad jag hållit på med. Det finns mycket mer att berätta om t.ex. kolfiberteknik, rehabiliteringsprogram efter jordbävningen i Armenien, erfarenheter som lärare och studierektor i Irak under kriget mot Iran och mycket annat, men det får bli en annan gång. Nu har ni i alla fall en aning om vem jag är. Bo Klasson I DETTA NUMMER AV Sid 5 Stockholmsavdelningens årsmöte Sid 7 Öppet Hur på Danviks Port Sid 8 Rapport från Stockholms stads seminarium om det handikappolitiska programmet Sid 10 S:t Julianpriset Otillgänglighet är diskriminering! Marschen för tillgänglighet 2006 går i år redan i maj, och har dessutom kortat marschvägen så att fler ska kunna vara med. Lördagen den 20 maj. Start vid Observatorielunden Sveavägen 67. Samling kl Avmarsch kl Mål: Mynttorget Marschen beräknas ta 1 timmer och 15 minuter, och sedan blir det en manifestation vid Mynttorget. Någon sluttid är inte fastslagen. Marschen för tillgänglighet drivs av en fristående ideell grupp med samma namn. Deras syfte är att arbeta för en lagstiftning som klassar otillgänglighet som diskriminering. Du hittar mer på där finns bl.a. karta över sträckan och en protestlista att skriva under. Vi får hoppas på bättre väder än år IM

4 Bättre klimat för rehabilitering Gör så här: Vänd dig till Vintersol på telefon (vi talar svenska). Eller per till: Vi kan berätta mer om rehabiliteringsmöjligheterna och skicka en remissblankett som du tar med till din läkare. Han/hon Vid strandpromenaden i Los Cristianos ligger Vintersol. Här erbjuds ett komplett rehabiliteringsprogram för neurologiskt sjuka och skadade. Vi har svensktalande personal, individuell sjukgymnastik och arbetsterapi, vattengympa, mattgympa, handgrupp, fotgrupp och pinngrupp. Vi har kurator, psykolog, läkare och sjuksköterskor. Två stora pooler, gymnastiksal och gym för egenträning. Egen restaurang och fritidsverksamhet. Vi har avtal med Landstinget och kan erbjuda stabilt barometertryck och många timmars solsken. skriver en ansökan som skickas vidare till Landstingets handläggare. När du fått besked från Landstinget är du välkommen till en stimulerande rehabiliteringsperiod på Teneriffa. Clinica Vintersol, C/. Nordica 1, Los Cristianos, Teneriffa, Spanien. Rehabilitering & Rekreation Diagnoskurser Valjeviken arrangerar diagnoskurser tillsammans med NHR. Viktiga moment i kurserna är erfarenhetsutbyte med andra deltagare, föreläsningar, träning och aktiviteter. Ansökan till kurs senast 8 veckor före kursstart. PARKINSON 27 mars april 2006 MG 27 feb mars 2006 STROKE 15 maj maj 2006 MS 30 jan feb maj juni 2006 Döbelnsgatan Stockholm Tel: Fax: Mail: Under hela året finns det möjlighet att komma till Valjeviken på rehabiliterings- och rekreationsvistelse. FOLKHÖGSKOLA Allmän kurs Känn Dig för kurs Genomförs löpande efter behov AKTIVITETSKURSER Ger dig möjlighet att prova och fördjupa dig i en aktivitet både praktiskt och teoretiskt. Golfkurs -- Seglings kurs Ridkurs -- Aktiviteskurs NMD 13 mars 25 mars 2006 ALS 1 maj maj augusti -- 9 sept 2006 Valjeviken Box Sölvesborg Tfn: Fax

5 Stockholmsavdelningens årsmöte Stockholmsavdelningens årsmöte i mars hölls som bekant i Kastanjen. Det var första gången i den lokalen. Mötesordförande var Roland Håkansson från DHR:s förbundssekreterare, och mötessekretare var Lars Andersson, förbundets informatör. De genomförde mötesförhandlingarna lugnt och snabbt. Till mötets redaktionskommitté utsågs Maria Johansson, Louise Lindström och Stig Modigh, vad de skrev ner på mötesdeltagarnas uppmaning kan du läsa om nedan i den här tidningen. Vilka nyval gjordes då? Ny ledamot i avdelningsstyrelsen blev Bo Klasson, en presentation av honom hittar du på sidan 2. Ny ledamot i sommarhemsstyrelsen blev Björn Södergren. Efter mötet blev det middag för de som ville umgås en stund till. Sammanfattningsvis kan man säga, att mötet blev lite för lugnt. Kom till nästa årsmöte och sätt lite fart på debatten! IM Uttalanden DHR Stockholmsavdelningens årsmöte samlades gemensamt kring fem uttalanden som sedan skickades till media och politiker: Öppet brev till Stockholms politiker År 2010 ska Stockholm vara världens mest tillgängliga huvudstad enligt beslut av stadsfullmäktige. Eftersom vi kommit halvvägs i tiden men inte i praktiken föreslår vi att politiker och tjänstemän börjar samarbeta på ett annat sätt än som sker i dag. DHR anser att de lokala stadsdelsnämnderna måste börja ta sitt ansvar för tillgängligheten inom den egna stadsdelen istället för att hänskjuta frågan till Mark-, Trafikeller Fastighets- och saluhallskontorens övergripande ansvar. Exempelvis borde stadsdelsnämnderna arbeta pådrivande och stödjande gentemot de lokala företagarföreningarna när det gäller undanröjandet av enkelt avhjälpta hinder, samt uppmärksamma de få goda exempel som finns. DHR anser också att stadsdelsnämnderna måste intressera sig för den egna stadsdelens utformning vad gäller tillgänglighet och användbarhet, istället för att släppa igenom otillgänglig nyoch ombyggnation inom de egna stadsdelarna med hänvisning till Stadsbyggnadskontoret övergripande ansvar. DHR Stockholmsavdelningen kräver att alla förvaltningar och nämnder sätter sig in i vad tillgänglighetsmålsättningen innebär för deras del och arbetar gemensamt för att uppfylla den. Snöröjning Brister i snöröjningen i Stockholms stad är en årlig plåga såväl för personer med som utan funktions- 5

6 hinder. När det väl röjs lämnas snövallarna kvar på avfasade trottoarkanter, på handikapparkeringsplatser, framför bankomater och miljöstationer. Utan god snöröjningen kan inte Stockholms stad nå sin målsättning att bli världens mest tillgängliga huvudstad år 2010! En tillgänglig stad skall vara tillgänglig för alla under alla årstider! DHR Stockholmsavdelningen kräver att riktlinjerna för snöröjningen ses över och görs obligatoriska! Färdtjänsten I vår kommer SL att införa en enhetstaxa på 20:- för alla resor med kollektivtrafik. Oavsett hur långt man reser ska varje resa kosta 20:-. Kollektivtrafik i det här fallet räknar inte med färdtjänsten, trots att det är mångas kollektivtrafik. Färdtjänstkunden får fortsätta betala 70:-/påbörjade 30 km. En resa från Norrtälje till Södertälje kan alltså bli 10 gånger så dyr för färdtjänstkunden. Detta är en klar diskriminering jämfört med övriga kollektivtrafikanter! DHR Stockholmavdelningen kräver att Stockholms läns landsting slutar diskriminera färdtjänstkunderna och bygger ut tillgängligheten inom alla transportformer. KBH (kommunalt bostadstillägg för människor med funktionshinder) Hittills har KHB utgått till personer som på grund av funktionshinder behöver en större eller på annat sätt dyrare bostad än de skulle behövt annars. Detta bidrag är inte detsamma som det vanliga bostadstillägget som försäkringskassan administrerar och har ett högre tak på hur mycket hyreskompensation man kan få. Många lägenheter är också byggda med bra tillgänglighet för funktionshindrade med tanke på att KBH kan kompensera den högre hyran. Staden har bestämt att KHB ska upphöra år Detta medför att många personer med funktionshinder får sin ekonomi sönderslagen och kan tvingas flytta från sina hem - i den mån det över huvud taget finns lämpliga bostäder med lägre bostadskostnader. Den boende kommer att tvingas söka bostadsanpassning för den nya lägenheten som staden bekostar och i slutänden kanske många av de redan anpassade lägenheterna kommer att stå tomma eller fyllas av köpstarkare boenden utan dessa speciella behov som de byggts för. Staden bör fundera en gång till om den verkligen spar några pengar på att avskaffa KBH. DHR Stockholmsavdelningen kräver att KBH ska finnas kvar! Tillgängliga lokaler Tillgången till offentliga lokaler, som är tillgängliga för personer med rörelsehinder blir sämre. När DHR Stockholmsavdelningen skall ha möten och aktiviteter är det svårt att hitta samlingslokaler som är tillgängliga och användbara för så många som möjligt. En lokal där man som rörelsehindrad kan vara i, som åhörare såväl som föredragande, och där alla kan ta sig upp på podiet/scenen är en självklarhet i vår tid Därför kräver DHR Stockholmsavdelningen att Stockholms stad skall återställa nedlagda samlingslokaler samt uppmuntra anordnandet av nya tillgängliga samlingslokaler. Stockholm den 25:e mars 2006

7 Öppet Hus på Danviks Port I mars flyttade Danviksport in i nya lokaler och höll ett invigningsparty. En god buffé och det egna bandet spelade musik. Kooperativet Danviksport är en fortsättning av ett projekt som DHR och RBU var med om att starta på nittiotalet. De håller till vid Danviks tull och bedriver arbetsträning för personer med funktionshinder, bl.a. rörelsehinder. Där finns datautbildning, teatergrupp, musikgrupp, Vivvi Hultgren, föreståndare på Danviksport The DP:s diskussionsgrupp, ja en mängd olika inriktningar och aktiviteter. Dessutom finns ett café där man serverar lunch. Verksamheten anpassas efter varje individ och uppgifterna utformas efter personliga handlingsplaner, finns inte den verksamhet man är intresserad av är chansen stor att det kan ordnas. Just nu har man omkring 20 deltagare i de olika aktiviteterna. På Danviksport kom jag i kontakt med Marika Frykholm, hennes bidrag till tidningen kan man läsa på annan plats. Den som är intresserad av verksamheten på Danviksport kan ringa IM 7

8 Rapport från Stockholms stads seminarium om det handikappolitiska programmet Vad är modern handikappolitik? Det var rubriken på första seminariet av nio som Stockholms stad arrangerade under vårvintern. Seminarierna markerar första halvlek i programmet att göra Stockholm till världens mest tillgängliga huvudstad Programmet inleddes av funktionshindersombudsmannen Riitta-Leena Karlsson och finansborgarrådet Annika Billström. DHR-medlemmen och doktoranden i Disability studies Susanne Berg gav en översyn av synen på funktionshinder förr och nu. Nästa programpunkt före lunch var Vad vill vi förändra? medborgare med olika funktionsnedsättningar. Efter lunchpausen presenterades den nya myndigheten i år HAN- DISAM av generaldirektören Carl Älfvåg. Den ska ha en samordnande funktion på statlig nivå. Nästa programpunkt hade rubriken Framtidens värderingar om tillgänglighet och rekordgenerationen som vägröjare, och presenterades av Thomas Fürth från Kairos Future (Namnet har inget med Egyptien att göra utan kommer från grekiskan och betyder tid över ). Thomas medryckande, roliga och tankeväckande föredragning inkluderade bl.a. konstaterandet att dragspel på hemmet ofta hade som ursprung det faktum att dragspelet var så vanligt och populärt i början av förra seklet, inte att man automatiskt tycker om den musiken med stigande ålder. Följande generationers ungdomsmusik blir då följaktligen ålderdomens musik som Beatles, pop och rock! Detsamma gäller krav på tillgänglighet mm. Demonstrationståg á la 70-tal med rollatorer och käppar kanske kan förväntas! Den ökade efterfrågan på praktiska lösningar är också en ekonomisk faktor, grå pantrar kommer att skapa en grå tigerekonomi Så var det dags för ROCK, musik. De duktiga Vårburgarna i samarbete med Vuxenskolan fick våra trumhinnor att vibrera efter eftermiddagskaffet. Slutklämmen på programmet gavs av några representanter från Stockholms stad: Richard från stadsdelskontorets strukturavdelning som modigt konstaterade att han var ny och inte visste så mycket än. Dock ska man under våren ta fram mätbara kriterier, följa upp och utvärdera, planera enkelt avhjälpta hinder och analysera behov av uppföljning. När han bad om frågor undrade jag om det inte vore praktiskt med en lathund eller lista över saker att tänka på, som t.ex. asfalterade ytpartier e.dyl. i stället för enbart knaggliga men vackra gatstenar. Inger, biträdande stadsdirektör, framhöll bl.a. att det gäller att förverkliga fina formuleringar, systematisera arbetet, hushålla med resurser mm. Riitta-Leena tackade alla deltagande och summerade med att modern handikappolitik innebär alla personers ansvar och mänskliga rättigheter, integrering i daglig verksamhet samt uppföljning. Hur skapar vi stöd och service med kvalitet? Detta var det andra heldagsseminariets tema i serien Stadens mål Stockholm världens mest tillgängliga huvudstad år Jag missade tyvärr början med inledning av funktionhinderombudsmannen Riitta-Leena Karlsson (också dagens moderator) och socialborgarrådet Margareta Olofsson. Däremot hörde jag att Peter Brusén, chef för handikappenheten på Socialstyrelsen, som tydligen själv blivit funktionshindrad, hade en del bra exempel på hur stöd och service till personer med funktionsnedsättning kunde förbättras. Nästa tema var IP individuell planering för att uppnå inflytande, delaktighet och självbestämmande för brukaren. Ett arbetssätt som Sollentuna använder sig av med mycket gott resultat. Projektet BUS-kompiS presenterades av projektledaren Eva Tornberg. Det är viktigt att landsting och kommun kan kommunicera effektivare med varandra och att kunskap om varandras verksamheter och rutiner förbättras. En serie kursdagars goda effekt exemplifierade detta. Eftermiddagen inleddes med ett uppskattat uppträdande av en grupp från Sensus Mediacenter. Nästa detaljerade och konkreta redovisning av goda arbetsresultat presenterades av Neuropsykiatriska stödteamets Anders Carlsson och Mattias Ankarbranth. 8

9 Så var det hund-dags när två service- och signalhundar samt deras tränings- och arbetssätt presenterades. Kaffe serverades i intilliggande galleri där en fotoutställning med USA-fotografier pågick. En och annan galleribesökare tyckte också att kaffet smakade bra! Sammanfattningen gjordes av fyra verksamhetschefer från både ytterstad och innerstad, med overhead som visade stadsdelarnas mycket olika organisationsstruktur och principiella arbetssätt. Sammanfattningens rubrik var Hur organiserar man stödet på bästa sätt? Det var tydligt att vägen dit kunde se mycket olika ut! Lokalpatriotiskt kunde jag konstatera att Norrmalms presentation var tydlig och klar. Louise Lindström DHR-representant i Norrmalms handikappråd En god DHR-vän till många sedan flera år, Sten Bjerstedt, har gått bort mycket hastigt. Catarina Goode höll kontakt som Motorklubb-kollega och hon bevistade också begravningen. Sten var med i Motorklubben alltsedan starten för femtio år sedan. När vi började samla material inför jubileet, berättade han att man förr brukade ha rallytävlingar. Det var inte Monte Carlo-varianter med mulit-motorer utan mer familjevänliga arrangemang. Sten var också med tillsammans med sin fru vid Motoklubbens möten hos Motormännen där hans Van med fiffig ramp klarade testerna med VG. Stens inlägg vid Motorklubbens styrelsemöten var alltid relevanta och givande liksom hemsidan så länge han ansvarade för den. Det märks att han inte längre är med oss i detta livet. Tack Sten för en god insats! Louise Lindström för Motorklubbens styrelse Medlemsmöte i maj! Den 11 maj hålls Öppet Hus på kansliet Kvarnbacksvägen 30 A i Bromma Mellan kl ,30 samlas vi för lättare förtäring. Den 29 maj blir det stort politikermöte i samarbete med SRF. Lokal: Medborgarhuset i Alvik, Nockebysalen, Gustavslundsvägen 168 2tr. Mellan kl , För närmare upplysningar ring kansliet tel Motorklubben fyller 50 år 2007! Har Du något material som Du tror kunde vara intressant ur historisk synpunkt? Eller har Du några minnen att berätta om? Hör av Dig till Louise Lindström! Tel: eller PS! Redaktionen skickar samma uppmaning till samtliga läsare: Har Du något material om DHR som kan vara intressant ur historisk synpunkt? Eller har Du minnen, åsikter, insändare, noveller? Skicka till Nollåttan, DHR Stockholmsavdelningen Kvarnbacksvägen 30 A Bromma eller mejla 9

10 S:t Julianpriset! Den 16 februari firas S:t Julian, ett helgon som särskilt skyddar gästgivare och andra som är välkomnande och gästvänliga. Stockholm stad har tagit fasta på gästfriheten som symbol när man döpt sitt tillgänglighetspris efter S:t Julian, och delar också ut priset den 16 februari. Hela projektet ingår i det tillgänglighetsprogram staden genomför mellan åren för att informera och förändra attityder bland affärsidkare och alla andra som bedriver verksamheter i Stockholm. Det handlar ju inte bara om att bygga bort hinder i den fysiska miljön, det gäller också att förändra synsättet. Tillgänglighet är säljande, det lockar många köpstarka kunder, och alla medborgare ska vara delaktiga i en livskraftig stad. Det började i höstas med att allmänheten uppmanades inkomma med tips på bra ställen. Det gällde affärer och annat som hade en bra tillgänglighet, där innehavarna tänkt i nya och konstruktiva banor för att lösa problem i miljön, och där attityden var öppen och välkomnande. Tillgängligheten skulle inte bara gälla människor med rörelsehinder, utan alla, synskadade, hörselskadade, alla! Vid årsskiftet hade juryn fått in ca 200 tips, och av dessa skulle de utse vinnare i fyra olika kategorier: Bio/teater/kultur Butik/bank Hotell/konferens Restaurang/bar/café Vid samlingen i Stadshuset den 16 hade man ännu inte offentliggjort vinnarna. Det bjöds på en fin fest i Gyllene Salen, med champagne, lax och underhållning. Värden, borgarrådet Leif Rönngren berättade lite om tankarna bakom S:t Julianpriset och hälsade välkommen. Juryn som bestod av 10 personer, bl.a. från DHR, äntrade scenen och beskrev de nominerade i varje kategori. Tolv nominerade blev presenterade med bild och beskrivning, så även de som inte vann fick sin del av uppmärksamheten. Så till vinnarna! Som det bästa exemplet i kategorin bio och kultur vann Filadelfiakyrkan på Rörstrandsgatan. Bland annat hade de hittat en lyckad lösning för hiss i k-märkta hus. 10

11 Bäst i klassen butik/bank blev ICA Nära i Axelsberg. De har bl.a. satsat på breda gångar så det är lätt att komma fram. Vinnande hotellet blev Scandic Sergel Plaza, som tänkt på många olika funktionshinder i sitt tillgänglighetsarbete, t.ex. har de väckning med vibrator för hörselskadade. Och sist, i kategorin Restauranger utsågs Bruno Café & Lounge till vinnare. De finns på Götgatan i en äldre ombyggd fastighet där nivåskillnaderna trollats bort på ett både estetiskt och praktiskt sätt. Dessa fyra vinnare fick förutom äran också varsin glasstatyett av Hanna Stahle, som föreställde en scenridå i färd att lyftas. Till nästa år ska vi medborgare tipsa om ytterligare en omgång näringsidkare som gjort sig förtjänt av uppmärksamhet för sitt tillgänglighetsarbete. Det kommer att bli prisutdelning den 16 februari ända till och med år Sedan ska det ju inte behövas, för allt ska vara tillgängligt då. Men om det mot förmodan återstår arbete då så kanske priset överlever ytterligare några år IM 11

12 Västerort höll årsmöte Den 25 februari hade Västerort sitt årsmöte på Tranebergs servicehus. Som mötesordförande valdes Marita Innergård och till mötessekreterare utsågs Sebastian Nikula. Mötesförhandlingarna genomfördes utan överraskningar, den nyvalda styrelsen finns listad på sid. 18. Mötet avslutade med en fantastisk middag på revbensspjäll, men först blev det information. Berit Mårtensson från Trafikkontorets tillgänglighetsprojekt berättade om sitt arbete. Med ofta enkla och ibland nyskapande idéer har många hinder i utemiljön avhjälpts. Hon visade exempel från Västerorts områden. Allt från åtgärdade trottoarkanter, kontrastmarkerade trappor, ledstänger och bättre parksoffor till mycket fantasirika lekplatser för barn med och utan funktionshinder. IM Västerortssektionen Västerortssektionen hade sitt årsmöte 25 februari och följande styrelse utsågs som kommer att arbeta under året; Ordförande; Gunvor Hersén, Vice ordf; Nan Berntsson, Sekreterare; Eva Nilsson, Kassör; Annika Sjöstedt /vice sekr; Torleif Öster Suppleanter; Stig Naeslund och Birgitta Larsson Mötespunkt ASPVIK, Avdelningens sommarhem. Allévägen 2 utanför Gustavsberg, tel; Onsdagen 5 juli vid 14-tiden träffas vi för några trevliga timmar före SOMMARBINGON. Dit och hemresan ordnar du själv. Det finns möjlighet att äta mat, dricka kaffe m m till självkostnadspris. Hör gärna av dig till någon av nedanstående i Västerortssektionen, om du vill ha något att äta, så meddelas det vidare till kafeterian på Aspvik. Alla är hjärtligt välkomna ut! Anmälan till eftermiddagsträffen mottages av; Nan Berntsson tel; Gunnar Olsson tel: Torleif Öster tel: SOMMARBINGO som anordnas efter eftermiddagssamvaron onsdagen den 5 juli mellan kl och 21,00 på sommarhemmet ASPVIK Till bingon kommer det ledsagare! Välkomna önskar arrangörerna i Bingokommittéen för Västerortssektionen 12

13 Söder om Söder Lördagskafé på Aspvik Lördagen den 17 juni 2006 kl Jörgen Vilén sjunger, spelar och leder en musikfrågesport. Varmrätt, bröd, smör, sallad och bordsdricka, kaffe och kaka. Pris endast 100:- För att få del av detta materbjudande måste du anmäla dig till Ulla Kjellvinger tfn senast 13 juni Anmälan är bindande. Lotterier med fina vinster Välkomna önskar DHR Söder om Söder gällande även icke medlemmar **** Lördagskaféer Hösten 2006 På Kastanjens Servicehus Lördag den 23 september kl Lördag den 28 oktober kl Julkafé Lördag den 25 november kl **** EFTERLYSNING: Vill Du vara med i DHR Söder om Söders styrelse kontakta ordförande Helmer Törnkvist eller skicka ett mail till **** Söder om Söder och Västerortssektionen arrangerar gemensamt en Höstresa till Gävle Lördagen den 16 september Sista anmälningsdag fredag den 8 september. Mer information kommer i DHR*Nollåttan Nr 4 i augusti. **** Julmarknadsresa Lördagen den 2 december Söder om Söder och Västerortssektionen PÅMINNELSE Vårresa mot okänt mål Lördagen den 20/ Vi åker mot okända trakter där lunch serveras på något trevligt ställe. Efter lunchen fortsätter vi resan mot ytterligare trevligheter. Buss hämtar upp vid Kastanjens Servicehus, Majstångsvägen 6 ca kl med avfärd mot Spånga Folkan, Spångavägen 353 ca 10.00, med avfärd ca Vi kommer åter Spånga Folkan ca och Kastanjens servicehus ca Lunchen består av antingen rödspätta eller fläsknoisette, som beställs vid anmälan. Anmälan sker till Ulla Kjellvinger, Söder om Söder, telefon , mobil eller till Västerortssektionen Gunvor Hersén, telefon eller Gunnar Olsson, Västerortssektionen, telefon , mobil Ledsagare kommer att finnas tillgängliga. Anmälan som är bindande skall ske senast den 13/ Kostnad 450:- kronor, resa och lunch. Betala gärna in på postgiro nr Vid förhinder avresedagen ring Ulla Kjellvinger, Gunnar Olsson eller Gunvor Hersén. Skrivbord, höj/sänkbart med motor. Telefon

14 Min London - resa Marika Frykholm folk ( man hade inte så stor förståelse för handikappade och vanställda förr i tiden och den här musikalen utspelar sig på talet) Jag åkte till London på en 4- dagars resa, och gick mycket på teater. Det var verkligen jättekul! Så jag tänkte berätta lite om resan. Jag och min mamma bodde på ett hotell som hette Bayswater i Bayswater strax utanför London. Andra kvällen i London såg vi Rosa Pantern som jag tänkte berätta lite om. Rosa Pantern Jag tyckte Rosa Pantern var otroligt rolig och mycket bra. Mycket roliga skådespelare, och man hade inte tråkigt en sekund. Fast den inte har fått så väldigt bra kritik i tidningarna. Det är en nyinsepelad version av gamla Rosa Pantern filmer. Handlingen i Rosa Pantern Rosa Pantern, eller Kommisarie Cloussaud ( spelad av Steve Martin) är en mycket klantig men intelligent polis. Han har sedan länge retat gallfeber på sin överordnade som bestämmer sig för att en gång för alla göra slut på kommisarie Cloussauds karriär som polis. Han ger kommisarie Cloussaud uppdraget att hitta mördaren av en välkänd fotbollstränare, samt en försvunnen diamantring. Högste polischefen misstänker en kines som såg fotbollsmatchen där fotbollstränaren blev mördad. Men kommisarie Cloussaud misstänker den mördade fotbollstränarens fästmö. Allt som den stackars kommisarie Cloussaud gör går fel. Öppnar han en bildörr råkar han smälla till en stackars cyklist. Försöker han förföra den vackra misstänkta sångerskan, så råkar han tända eld på hennes hotellbadrum. När han ska åka till USA måste han lära sig att uttala hamburgare, men det går inte alls. Fantomen på Operan Jag såg Andrew Lloyd Webbers musikalen, Fantomen på Operan, på Her Majesty`s Theatre Fantomen på Operan har gått i 20 år på Her Majesty`s Theatre. Men skådespelaren som sjunger den olyckligen Fantomen har spelat Fantomen sedan Jag tyckte det var en mycket bra föreställning. Man kan inte låta bli att tycka synd om den stackars Fantomen. Fast han är så elak och har ihjäl folk. Han kidnappar Christine, och försöker hänga Greve Raol. Men när Christine rörs av hans tragiska öde så ändrar sig Fantomen. Sen så kan man undra över folk som går på teater som en man i publiken som satt framför mig och som sov sig igenom en föreställning? Mannen ifråga kanske led av sömnbrist? För att inte tala om damen som grät sig igenom Fantomen på Operan. Hon var tydligen väldigt rörd över den stackars Fantomens tragiska öde. Handlingen i Fantomen på Operan Fantomen på Operan handlar om den stackars olycklige Fantomen som har ett vanställt ansikte och därför inte kan visa sig ute bland Fantomen bor under Operan i Paris. Han har gjort sig en underjordisk boning där han har ett piano och skriver musik. Han förälskar sig i den vackra svenska körsångerskan, Christine Dae. Christines pappa var violinist hade lovat henne att när han dog, skulle han skicka musikens ängel till henne. För att få Christine att spela huvudrollen i den senaste föreställningen så gör Fantomen sitt bästa för att förstöra för operans egen diva ( en operasångerska som tycker hon är störst bäst och vackrast och som vill bli beundrad av alla och blir det också!) Fantomen lyckas sabotera divans uppträdande genom att hånskratta åt henne och till sist släppa ner en stor och tung ljuskrona mitt under pågående föreställning. När Christines bästa väninna försöker finna Fantomen i slutet på musikalen är det enda hon hittar Fantomens ansiktsmask och en röd ros. Shakespeare teatern, The Globe Jag tror de f lesta någon gång har hört talas om den medeltida engelske pjäsförfattaren, William Shakespeare. På medeltiden spelades Shakespeares pjäser på en teater utan tak, som var byggd av trä. Teatern hette The Globe. Den förstördes, men på 90 talet byggde man en ny The Globe, som ser precis ut som den gamla, där man nu spelar Shakespeare pjäser varje sommar from maj- augusti. Repetitionerna börjar i april. Vi 14

15 gick på en guidad tur på The Globe som var mycket spännande. Bla så berättade guiden för oss om var de olika samhällsklasserna fick sitta. De fattiga fick stå föreställningen igenom, framför scenen. Man kunde komma och gå som man ville. De lite mera välbärgade fick sitta på bänkarna. Adelsmännen och de rikaste satt högst uppe på 3 raden med bra utsikt över scenen. The Globe är gjord av trä. Det var en stor brand i London på talet. Sedan dess får inga teatrar pga säkerhetsskäl byggas i trä. Men med The Globe gjorde man ett undantag. Muntra Fruarna i Windsor, eller Sir John in Love Av: William Shakespeare Sista kvällen i London såg jag operan Sir John in Love, eller Muntra Fruarna i Windsor,. Det var en mycket rolig opera, fullt med intriger, och kärleksdramer som det brukar vara i operor. Den vackra flickan som av sin pappa inte får gifta sig med sin älskade, men rymmer med honom in i skogen och gifter sig med honom trots allt. Den fete men trots det sympatiske sir John Falstaff som tror att alla kvinnor älskar honom och försöker förföra två gifta damer som bestämmer sig för att ge honom en läxa och lura honom. Dom får med hela byn på spektaklet. Jag tyckte operan var mycket bra men ibland var det lite svårt att hänga med när dom sjöng. Jag är inte van att höra opera på engelska. På just den här operan sjungs alla operor på engelska. Så som sammanfattning kan jag bara säga att jag varmt rekommenderar London som resmål! Det finns så otroligt mycket att se och uppleva i London och man hinner kanske inte med att se allt på en enda resa, men man kan ju alltid åka tillbaka någon annan gång. KS Omtanke AB Personlig assistans på Dina villkor KS Omtanke erbjuder individuellt anpassad assistans till funktionshindrade barn, ungdomar och vuxna i hela landet. Ni som uppdragsgivare kan räkna med personligt engagemang och professionellt bemötande från våra medarbetare. För mer information välkommen in på vår hemsida; eller ring oss på Tfn; ,

16 Motorkklubben höll årsmöte på kansliet i Bromma den 23 februari. Ordförande Amir Amirriazi öppnade mötet. Det gångna året har varit mycket händelserikt på motorfronten, bland annat arbetet för att få befrielse från trängselskatten som Motorklubben lyckades genomdriva för personer med parkeringstillstånd. Per-Arne Kölhed valdes till mötesordförande och Yvonne Björkman till mötessekreterare. Cirka 20 personer tog del i mötet som resulterade i en förnyad styrelse med gamla kända namn. Samtliga styrelser finns listade på sid. 18. IM Moderna Dansteatern på Skeppsholmen har ett intressant gästspel den maj i år, den engelska dansgruppen CandoCo som visar Jag kan själv med dig. De är sju dansare, både funktionshindrade och icke-funktionshindrade, som har producerat och även filmat en rad mycket spännande föreställningar, tycker: Louise Hämtat ur tidningen STRIX NOTISER Nya rutiner för Securitas På Securitas jobbar man nu på en långsiktig lösning på problemet med värdetransportrånen. Just nu funderar man i termer av att göra värdetransporterna mindre förutsägbara. Företagets säkerhetschef Åke Andersson menar att om det inte är känt var och när transporterna kommer att dyka upp blir det mycket svårt att slå till mot dem. Därför kommer man att börja skicka värdetransporterna med färdtjänsten. Den är oerhört oförutsägbar och kan dyka upp precis när som helst, om den alls kommer, menar Andersson. Information från DHR Motorklubben Medlemsmöte den 18 maj! Hör av er till Catarina på kansliet för mer information. Du har väl inte glömt att byta däck! Glöm inte Motorklubbsfoldern, använd den för att informera och värva medlemmar! VÅRSTÄDA BILEN! Ring och prata med Catarina så kan hon ge dig bra tips på vart du ska vända dig. Vår adress: Motorklubben DHR Stockholmsavdelningen Kvarnbacksvägen 30 A, Bromma Tel: , Fax: , E-post: Hemsida: se länk 16

17 Stor diskriminering av handikappade på tunnebanestation Skanstull, uppgång Götgatan Ringvägen. Färdtjänstkorten skall granskas av två (2) personer som sitter i kassan innan man släpps genom grinden. Varför denna kontroll av färdtjänstkort, när ungdomarna hoppar över och smiter in gratis? Sedan måste jag tillbaka till grinden för att komma igenom. Det OT CENTER PDF # - 9 #- -9 är vi som åker fast om vi har för gammalt kort, inte de, det är inte deras problem. Så jag hoppas för allas skull det blir en bättring av detta! Ulla M Shaping the future Vi är ett av landets ledande företag inom branschen. Vår lyhördhet, erfarenhet och fokus på brukaren gör att vi tillsammans går ett steg längre. #9 #-9 + OT-CENTER ORTOPEDTEKNIK AB "TTJTUBOT3FTPS ӧ HΠS Eʚ ΐK JHӂ Tel: E-post: Mörbylund 5, Danderyd. Rundresa södra Kalifornien The Wild West Datum: 1 okt-12 okt medlem spris kr En resa som erbjuder nöjen och upplevelser på högsta nivå. Alltifrån Hollywoods glamour till heta öknar och spelstaden Las Vegas. Vi gör även en hissnande flygtur över naturens eget underverk Grand Canyon. I resan ingår många gemensamma utflykter och andra aktiviteter. Avresa från Stockholm med SAS "TTJTUBOTBOPSEOBSF PDI SFTFBSSBOHÚS 20% rabatt för den som är medlem i något handikappförbund! Ring oss eller besök vår hemsida. Vi skickar dig gärna vår katalog! Tel: Rundresa Thailand Thailand Explorer Datum: 1 dec-15 dec samt 1 feb-15 feb medlem spris kr Den perfekta resan för dig som vill uppleva pulsen i huvudstaden Bangkok och paradiset på Phi Phi Island. I resan ingår många gemensamma utflykter och andra aktiviteter. Avresa från Stockholm med SAS 17

18 Nu har vi passerat alla årsmöten och kan presentera följande styrelser för det kommande året: AVDELNINGSSTYRELSEN Ordförande Nils Duwähl 1:e vice ordf Laila Jörnek 2:e vice ordf Kjell Hammar Kassaförvaltare Kjell Sandström Marita Innergård Louise Lindström Amir Amirriazi Karolina Celinska Bo Klasson Revisor Rose-Marie Swedén Revisor Guy Lööv Revisorsuppl Birgitta Larsson Revisorsuppl Karin Sääf Göransson SOMMARHEMSSTYRELSEN Ordförande Vice ordförande Kassaförvaltare Suppleant DHR SÖDER OM SÖDER Ordförande Vice ordf. Kassör Sekreterare Revisor Revisorssuppl VÄSTERORT Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Suppleant Suppleant Karolina Celinska Agneta Hagström Maria Johansson Kjell Hammar Björn Södergren Kenneth Rehbinder Helmer Törnkvist Kjell Hammar Ulla Kjellvinger Gudrun Dahlgren Agneta Hagström vakant vakant Lennart Lindblad Jaan Kaur Gunvor Hersén Nan Berntsson Eva Nilsson Annika Sjöstedt Torleif Öster Stig Naeslund Birgitta Larsson Revisor Revisorssuppleant MOTORKLUBBEN Ordförande Vice ordf Sekreterare Vice sekr. Kassör Revisor Revisorsupl Kanslipersonalens telefonnummer: Catarina Goode Roger Jakobsson Ingela Mismo Annika Sjöstedt Sebastian Nikula Mobiltelefonnummer till: Ordförande Nils Duwähl: Kanslichef Sebastian Nikula: Hemsidan: Mejl-adresser till kansliet: Sune Nordgren May Karlsson och Sebastian Nikula Amir Amirriazi Laila Jörnek Ebbe Berglund Louise Lindström Anita Ståhl Catarina Goode Barbro Fogdemark Bo Klasson Kjell Sandström Nils Duwähl AVDELNINGENS VALBEREDNING Sammankallande Eva Nilsson Ulf Nilsson Jan Baudou OBS, använd dessa adresser när ni mejlar oss! 18

19 Händer i avdelningen! OBS! Preliminärt kalendarium. Kolla alltid i senaste nummer så att aktiviteten inte är ändrad! För aktiviteter på Aspvik kommer särskilt informationsblad att skickas i maj/juni. Maj Tors 4 Beräknad utgivning av Nollåttan nr 3 Tors 11 Öppet Hus på kansliet Tors 18 Motorklubbmöte Lörd 20 Vårresa med SoS och Västerort Lörd 20 Marsch för tillgänglighet Mån 29 Politikermöte på Medborgarhuset i Alvik Juni Lörd 17 Lörd 23 Juli Onsd 5 Lördagskafé på Aspvik med SoS Traditionell midsommarfest på Aspvik Sommarbingo på Aspvik med Västerort Kansliet semesterstängt vecka Augusti Tisd 8 Manusstopp för Nollåttan nr 4 Tors 31 Beräknad utgivning av Nollåttan nr 4 September Lörd 16 Lörd 23 Höstresa till Gävle med SoS Lördagskafé med SoS dhr DHR NOLLÅTTAN Stockholmsavdelningen Kvarnbacksvägen 30 A BROMMA Tel: Fax: E-post: t.f. redaktör: Ingela Mismo Omslagsfoto: Ingela Mismo Sättning och original: Globalt Företagstryck AB dhr Ansvarig utgivare: Jaan Kaur Manusstopp: För nr 4/2006, som utkommer omkring den 31 augusti är 8 augusti För insänt icke beställt material ansvaras ej. Nollåttan ges även ut som taltidning. Annonser: Tel: Tryckeri: Globalt Företagstryck AB, tel: DE HANDIKAPPADES RIKSFÖRBUND STOCKHOLMSAVDELNINGEN Kvarnbacksvägen 30 A BROMMA Oktober Lörd 28 November Lörd 25 December Lörd 2 Lördagskafé med SoS Julkafé med SoS Julmarknadsresa med SoS Tel: Fax: E-post: Postgiro: Bankgiro: Kansliet har öppet vardagar klockan , (Flextid tillämpas. Ring före besök! Vid hög arbetsbelastning kan kansliet vara stängt och telefonsvararen på.) STYRELSEN: ordf. Nils Duwähl Ledamöter: Amir Amirriazi, Bo Klasson, Louise Lindström, Karolina Celinska, Marita Innergård, Kjell Hammar, Kjell Sandström, Laila Jörnek Revisorer: Rose-Marie Swedén och Guy Lööv 19

20 POSTTIDNING B dhr Avs: DHR Stockholmsavdelningen Kvarnbacksvägen 30 A Bromma Välkommen till våra Öppna dagar på Olivia! Måndagen den 12:e och torsdagen den 15:e juni. Karsten Inde -Olivia personlig assistans har arbetat i tre år. Idag har 150 brukare givit oss förtroendet att administrera sin personlig assistans. Varför? Jag tror att våra uppdragsgivare vill ha sin arbetsledning nära. Jag vet också att man vill ha en gedigen kunskap och en stark känsla som genomsyrar arbetet. Det ger Dig trygghet och säkerhet. Det gör vardagen lite roligare. Är du nyfiken på vårt program så har du möjlighet att ta en kontakt med oss antingen när det passar dig bäst eller på våra två Öppna Dagar mellan och Då bjuder vi på oss själva, vår kunskap och känsla! Karsten Inde/motor på Olivia Personlig Assistans Här finns våra kontor idag. Hit är du välkommen på våra öppna dagar! Solna - Martin Willén Råsundavägen 100, Solna Tel Österåker - Helen Allstadius, Sågvägen 19, Åkersberga Tel Norrköping - Ingrid Amneklev Rösgången Norrköping Tel Linköping - Britt-Marie Rustan Repslagaregatan 7, Linköping Tel Uppsala - Carola Bertolino Kungsängsvägen 31, Uppsala Tel Uppsala Två - Erik Nordlund St Olofsgatan 2, Uppsala Tel Borlänge - Eva Björsland Sveagatan 5, Borlänge Tel Örebro - Malin Ericsson Kungsgatan 34, Örebro Tel Nora -Ulrika Malm Trängkårsvägen 18, Nora Tel Växjö - Pernilla Thor-Persson Storgatan 5, Växjö Tel Malmö - Anna Netterheim Stora Trädgårdsgatan 3, Malmö Tel Hallstahammar - Carina Gardh Nilsson Parkgatan 4, Hallstahammar Tel

DHR Ängelholm NR. 2. 2014

DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR ÄNGELHOLM. dhr.angelholm@gmail.com MOBIL. 070 58 180 51 ORGANISATIONSNR: 839400-5931 BANKGIRO: 414-8698 Hemsida. dhr-angelholm.se ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94

Läs mer

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow Program våren 2015 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

FUB verksamhet Våren 2014

FUB verksamhet Våren 2014 FUB verksamhet Våren 2014 Bad Vi disponerar Herrljunga Simhall, där lilla bassängen är extra uppvärmd. Separata duschrum finns och tag med fikapengar. Start: Onsdag 15 januari Tid: kl. 18.30 20.00 Plats:

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride april - maj - juni - juli Medlemsblad apr-juli 2007 IDAHO 17 maj Temakvällar Vårmässan Biokvällar Sundsvall Pride Din förening Föreningslokal Besöksadress PinX Nybrogatan 29 Sundsvall Postadress Box 601

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

MEDLEMSBLAD AUGUSTI-OKTOBER 2011 INFORMATION. Kansliet

MEDLEMSBLAD AUGUSTI-OKTOBER 2011 INFORMATION. Kansliet MEDLEMSBLAD AUGUSTI-OKTOBER 2011 INFORMATION Kansliet Kansliet har öppet mån, tis och tors kl. 9.00-15.30. Övriga tider finns telefonsvarare. Tel. 031-12 10 03. Mejl: goteborg.magotarm@telia.com Vår kanslist

Läs mer

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN NR. 1 årgång 2015 L 21 Planerade tidpunkter för infobladet, 2015: Nr 1 Jan/Feb/Mar Nr 2 Apr/Maj/Jun Nr 3 Jul/Aug/Sep Nr 4 Okt/Nov/Dec utgivning feb/mars utgivning

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

Fritidsnytt. Nr 2/2013

Fritidsnytt. Nr 2/2013 Fritidsnytt Nr 2/2013 Här kommer höstens program! Här kommer en del av de aktiviteter som erbjuds denna termin. Det finns aktiviteter som du känner igen sedan innan, och vi erbjuder nya cirklar som vi

Läs mer

Detta utskick innehåller följande:

Detta utskick innehåller följande: Detta utskick innehåller följande: Resor & lägerprogrammet Inbjudan till FUB:s Årsmöte Talldungen, Haverdal 2015 (Ansökan kan laddas ned på www.fubjonkoping.org eller hämtas på FUB-Gården) Reportage från

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Medlemsblad. Våren 2011. Tranås/Ydre Släktforskarförening

Medlemsblad. Våren 2011. Tranås/Ydre Släktforskarförening Medlemsblad Våren 2011 Tranås/Ydre Släktforskarförening Ordförande har ordet När Ni får detta medlemsblad är vi redan inne i februari på det nya året. Hjälp vad tiden går fort, tänker många och undrar

Läs mer

Medlemstidning för Föreningen Öckerö HjärtLung

Medlemstidning för Föreningen Öckerö HjärtLung Nr1 Februari 2015 Årgång 14 Medlemstidning för Föreningen Öckerö HjärtLung Tisdagen den 3 mars 2015 kl:17.30 på Solhöjden, Öckerö Välkomna! Namnen lästes upp och ett ljus tändes för var och en, därefter

Läs mer

Din Fritid Våren 2016

Din Fritid Våren 2016 Vård- och omsorgsförvaltningen Stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning Fritidsverksamhet Din Fritid Våren 2016 Fritidsverksamhet för ungdomar och vuxna Innehåll Information Fritidsverksamheten....

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Tid: Torsdag 24 augusti 2006 kl Plats: Fleminggatan 4, Gamla Biblioteket.

Tid: Torsdag 24 augusti 2006 kl Plats: Fleminggatan 4, Gamla Biblioteket. s HANDIKAPPRÅDET VID FASTIGHETS- OCH SALUHALLSNÄMNDEN, MARKNÄMNDEN, TRAFIK- NÄMNDEN OCH STOCKHOLMS STADS PARKERINGS AB. Protokoll nr 9, 2006. Tid: Torsdag 24 augusti 2006 kl. 14.00 17.00. Plats: Fleminggatan

Läs mer

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul Hösten 2015 Dans Bowling Musikcafé Simning Disco Grillning vid Glänninge Och annat kul I Samarbete med bl a Fub Laholm, Höks Hi, Fritid Halmstad, m fl. Hej! Från och med den 1:e januari 2015 finns fritidsprogrammet

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt Eva Sjödahl

Läs mer

Infoblad nr 4 oktober 2010

Infoblad nr 4 oktober 2010 Infoblad nr 4 oktober 2010 Ordförande har ordet Hösten har kommit på allvar och nästa helg byter vi till vintertid. Då lägger sig mörkret över oss redan tidigt på eftermiddagen och det kan kännas skönt

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning.

Läs mer

Program våren Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men var är Egon? Lira Stråkkvartett

Program våren Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men var är Egon? Lira Stråkkvartett Program våren 2017 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är Välkomna! Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men

Läs mer

Alla fantastiska klubbister önskas en Härligt God Jul och ett Gott Nytt År! Distriktsstyrelsen

Alla fantastiska klubbister önskas en Härligt God Jul och ett Gott Nytt År! Distriktsstyrelsen SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till internationell

Läs mer

Glasdagarna 2011 Seminarier, information, diskussion, vision!

Glasdagarna 2011 Seminarier, information, diskussion, vision! Glasdagarna 2011 Seminarier, information, diskussion, vision! Härmed inbjuds du som medlem i Glasbranschföreningen till höstens Glasdagar vilka arrangeras under oktober och november månad. I år arrangeras

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

SRF Synskadades Riksförbund Uppsala Knivsta

SRF Synskadades Riksförbund Uppsala Knivsta SRF Synskadades Riksförbund Uppsala Knivsta Synvinkeln Okt - Dec 2015 SRF Uppsala - Knivsta Program Synvinkeln Oktober - December Telefon kansliet Anmälningar görs på telefon: 018 56 09 21 eller 56 09

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 Hej! Jippie, våren är här med den vackra solen och de ljusa löftesrika dagarna. Mänskligheten har vaknat och kravlar ur sina vinterbon för att välkomna våren. Underbart!

Läs mer

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4)

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) Innehåll Redaktören har ordet! 2 HSO kanslis öppettider under jul och nyår 3 HSO Uppsala läns styrelse/ordförandemöten våren 2016

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Paneldebatt med riksdagsledamöter om LSS! Läns-FUB inbjuder till debatten den 8 maj 18:00-20:30 i ABF-huset

Paneldebatt med riksdagsledamöter om LSS! Läns-FUB inbjuder till debatten den 8 maj 18:00-20:30 i ABF-huset Hej alla medlemmar, Trots en tidig vår med mycket sol som vill locka ut oss i naturen har föreningen också viktiga aktiviteter på gång som vi hoppas ni vill delta i även om det vackra vädret fortsätter

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

HÄR KOMMER FLERTALET AV GRENARNA ATT GENOMFÖRAS!

HÄR KOMMER FLERTALET AV GRENARNA ATT GENOMFÖRAS! - 1 - (5) ÅRGÅNG 28 NR 4/2012 ÅRGÅNG 20 NR 1/2004 VAD SKER INOM FÖRBUNDET? FÖRBUNDSNYHETER ges ut av SSIF:s VU vid 3-4 tillfällen under året och syftet är att spegla den verksamhet som finns inom förbundet!

Läs mer

Årsavgift 150:- Huvudmedlem och stödjande medlem 90:- Familjemedlem med samma

Årsavgift 150:- Huvudmedlem och stödjande medlem 90:- Familjemedlem med samma 1 (6) Verksamhetsberättelse för 2008 Styrelsen för Afasiföreningen i Umeå får härmed avlämna följande berättelse över föreningens verksamhet under tiden 2008.01.01 2008.12.31 Medlemsantal 121 Styrelse

Läs mer

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet)

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) PRO-Skellefteå Program hösten 2014 och våren 2015 Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) Vi vill med vår verksamhet stimulera våra medlemmar till aktiviteter

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

Medlemsblad höst/vinter 2011

Medlemsblad höst/vinter 2011 Medlemsblad höst/vinter 2011 Välkommen till en höst och vinter med spännande aktiviteter och tävlingar! Ordföranden har ordet Hej! Jag heter Katharina Dahl och är ordförande i Gota Western Riders sedan

Läs mer

Kommunala handikapprådet

Kommunala handikapprådet Kommunala handikapprådet Protokoll Tid torsdagen den 6 november 2008, kl. 13.30-16.00 Plats Rådhuset, sammanträdesrum Kupolen Närvarande Jonas Eriksson ordförande (MP) Veronika Plamén-Lemke (M) Ingeborg

Läs mer

Inte bara för. syns skull

Inte bara för. syns skull Inte bara för syns skull För ett tillgängligt samhälle Vet du att bankomaten kan prata med dig? Det har vi på Syn skadades Riksförbund (SRF) arbetat fram för att vi med synnedsättning ska kunna ta ut pengar

Läs mer

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året.

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året. TÄVLINGAR 2012 24 Mars Våffelracet 15 April RS och FRS Sprintcupen 17 Maj Torsdagsrally Sprintcupen 21 Juli Midnattssolsrallyt 3 Aug. Kvällsrally 18 Aug Kräftracet 1 Sept Rally EMK Kannan 20 Okt Sprintcupen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NORDANSTIGS KOMMUN i Hudiskvall och Nordanstig SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-12-09 1 Sida Plats och tid Älvstagården i Jättendal, fredagen den 9 december 2011 kl 09:00 11-30 Beslutande Övriga

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Hej! Nu, när vi har mött barnen igen och allt börjar få form och fason i arbetsrutinerna, är det dags att planera framåt. En mötesplats för inspiration:

Läs mer

Program. styrelse. seminarier

Program. styrelse. seminarier Program styrelse seminarier ANMÄL DIG TILL ÅRETS VIKTIGASTE KOMPETENS- UTVECKLINGSKVÄLLAR 2012 Till dig som är aktiv i en styrelse eller har annat uppdrag på en golfanläggning: Så skapar du en attraktivare

Läs mer

Medlemsblad NR: 3 2013

Medlemsblad NR: 3 2013 Medlemsblad NR: 3 2013 Styrelsen önskar en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Hoppas ni har haft en skön höst och förvinter trots storm, regn, snö & kyla men över naturens lagar kan vi inte styra. Vi får alltid

Läs mer

SRF Synskadades Riksförbund Uppsala Knivsta

SRF Synskadades Riksförbund Uppsala Knivsta SRF Synskadades Riksförbund Uppsala Knivsta Synvinkeln Aug Okt 2015 SRF Uppsala - Knivsta Program Synvinkeln Augusti - Oktober Telefon kansliet Anmälningar görs på telefon: 018 56 09 21 eller 56 09 22

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Program. januari maj Här är vårterminens program med en blandning av information, intressanta föredrag, aktiviteter och studiecirklar.

Program. januari maj Här är vårterminens program med en blandning av information, intressanta föredrag, aktiviteter och studiecirklar. Program januari maj 2017 Här är vårterminens program med en blandning av information, intressanta föredrag, aktiviteter och studiecirklar. På våra månadsmöten serveras kaffe med tillbehör till självkostnadspris.

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Glödlampan. hsod.se. December 2015. Innehåll detta nummer Handikappföreningarna. Besök oss på

Glödlampan. hsod.se. December 2015. Innehåll detta nummer Handikappföreningarna. Besök oss på Glödlampan December 2015 2010-02-15 SÖRMLAND Innehåll detta nummer Handikappföreningarna Sörmland 50-års Jubileum Att ta tag i inför 2016 Alla föreningar skall ha möjlighet att driva sina frågor i LRFF.

Läs mer

Detta utskick innehåller följande:

Detta utskick innehåller följande: Detta utskick innehåller följande: Resor & lägerprogrammet Inbjudan till FUB:s Årsmöte Talldungen, Haverdal 2014 (Ansökan kan laddas ned på www.fubjonkoping.org eller hämtas på FUB-Gården) Information

Läs mer

PROGRAM HÖSTEN 2015 VÄLKOMNA!

PROGRAM HÖSTEN 2015 VÄLKOMNA! PROGRAM HÖSTEN 2015 VÄLKOMNA! Innehållsförteckning Sida Innehåll 2.... Innehållsförteckning. 3.... Ordföranden har ordet och Kanelbullens Konditori. 4.... Medlems och styrelsemöten, Prima Liv, PRO Café.

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2009 TALARE Kommunlex Katarina Lindblad Socialstyrelsen Helena Forssell Kristinehamn kommun

Läs mer

Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms län

Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms län Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms län Ett handlingsprogram för HSO i Stockholms län LättLäst Innehåll Förord... 5 Varför ett handlingsprogram?... 7 Tillgänglighet... 8 Bemötande...

Läs mer

Distriktsinfo nr 2/2008

Distriktsinfo nr 2/2008 Folkdansringen i Uppland Distriktsinfo nr 2/2008? I detta nummer: Sidan 2 Från årsmötet... Sidan 3 En påminnelse Upplandsschottisen Sidan 4 Ett stort grattis till.. Sidan 5 Mingelkväll forts.. Sidan 6-7

Läs mer

Fritidsnytt. Nr 1/2012

Fritidsnytt. Nr 1/2012 Fritidsnytt Nr 1/2012 Här kommer vårens program! Här kommer en del av de aktiviteter som erbjuds denna termin. Det finns aktiviteter som du känner igen sedan innan, och vi erbjuder nya cirklar som vi hoppas

Läs mer

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson SPF Högsboseniorerna Foto Sia Magnusson PROGRAM VÅREN 2014 Göteborg i januari 2014 Hjärtligt välkomna till ett nytt verksamhetsår! Vi fortsätter att ha våra månadsmöten på onsdagar. Vi startar klockan

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider R T P - Malmö Verksamheten fjärde kvartalet 2003 Datum på nyhetsbrevet 21 september GOD JUL & GOTT NYTT ÅR I det här numret: God Jul & Gott Nytt År 1 1 Aktiviteter 2 Kalender 3 Telefonlista 4 Det känns

Läs mer

Infoblad nr 2 april 2012

Infoblad nr 2 april 2012 Infoblad nr 2 april 2012 Ordförande har ordet Nu är våren här och det blir ljusare för varje dag! Vi har ställt om våra klockor till sommartid och varje gång blir det diskussion om man ska skruva fram

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

Program Hösten 2014 S I D.1

Program Hösten 2014 S I D.1 Program Hösten 2014 S I D.1 Tomelilla och Simrishamn i maj 2014 Bästa medlemmar. Höstens program är här. Gå igenom det noga. Du kan ju missa något viktigt. Kom på våra aktiviteter och medlemsmöten, de

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg VÅRPROGRAM 2016

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg VÅRPROGRAM 2016 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg VÅRPROGRAM 2016 Kära Unionen-Senior, Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna vårens och sommarens aktiviteter intressanta! 20 januari: Information

Läs mer

Program våren 2014. Foto: Britt Tellow

Program våren 2014. Foto: Britt Tellow Program våren 2014 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2016 PATIENTFÖRENINGEN FH SVERIGE

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2016 PATIENTFÖRENINGEN FH SVERIGE PROTOKOLL från ÅRSMÖTE 2016 i PATIENTFÖRENINGEN FH SVERIGE Tid: Lördagen den 12 mars 2016, klockan 12.00 15.00 Plats: Närvarande: Föreläsningssalen, R64, Karolinska sjukhuset, Huddinge Enligt närvarolista

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

PRO-Skellefteå. Program hösten 2013 och våren Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d.

PRO-Skellefteå. Program hösten 2013 och våren Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. PRO-Skellefteå Program hösten 2013 och våren 2014 Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) Vi vill med vår verksamhet stimulera våra medlemmar till aktiviteter

Läs mer

Vårprogram Missa inte alla vårens inspirerande konstaktiviteter. Vi ser fram emot att träffa dig och dina styrelsekamrater.

Vårprogram Missa inte alla vårens inspirerande konstaktiviteter. Vi ser fram emot att träffa dig och dina styrelsekamrater. Vårprogram 2016 Missa inte alla vårens inspirerande konstaktiviteter. Vi ser fram emot att träffa dig och dina styrelsekamrater. Hela styrelsen önskar er välkomna Onsdag 9 mars Konst som berör Föredrag

Läs mer

FUB. verksamhet våren 2015

FUB. verksamhet våren 2015 FUB verksamhet våren 2015 Bad i Herrljunga Simhall Vi disponerar Herrljunga Simhall, där lilla bassängen är extra uppvärmd. Separata duschrum finns och tag med fikapengar. Varannan vecka ojämna veckor.

Läs mer

Sommarkul med Ungdomsgården Fenix!

Sommarkul med Ungdomsgården Fenix! snämnden Sommarkul med! Anmäl dig idag till sommarens roligaste veckor! Tillsammans provar vi på nya spännande ativiteter, träffar nya kompisar och lär oss nya saker. Kom och var med på sommarens absolut

Läs mer

Kvarteret Filantropen

Kvarteret Filantropen Kvarteret Filantropen Tryggt och bekvämt boende Tryggt och bekvämt boende för äldre i Glimåkra Västergatan 5 är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område mitt i centrala Glimåkra. I huset finns lägenheter

Läs mer

R-Nytt Nr 1-2015 1 1

R-Nytt Nr 1-2015 1 1 R-Nytt Nr 1-2015 1 1 Ansvarig utgivare: Thomas Andreasson Telefon: 0512-50754 Mobil: 0730-841989 Epost: ordf@cc-r.se Örlenbadets Familjecamping Campingvägen 8 543 94 Tibro Telefon 0504-222 55 E-post: cc-orlen@tibronet.se

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla människor är olika. Vissa klarar sig helt själva. Människor med funktionshinder kan behöva hjälp för att kunna leva ett bra liv. Ordet funktionshinder

Läs mer

För er som har tillgång till Internet så finns vår hemsida med det senaste på

För er som har tillgång till Internet så finns vår hemsida med det senaste på Aktiviteter För er som har tillgång till Internet så finns vår hemsida med det senaste på fub.se/lokalt/fub-i-sodra-roslagen TRÄFFPUNKTEN TÄBY Linbastuvägen 1, måndagar kl 18 21 Träffpunkten erbjuder en

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Datum: 17-18 maj 2014 Plats: IOGT-NTO, Vattentorget i Växjö Snart är det åter dags för lokalföreningar, distrikt och regionkontor att mötas

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen Stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning Fritidsverksamheten/F30. Din Fritid Hösten 2017

Vård- och omsorgsförvaltningen Stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning Fritidsverksamheten/F30. Din Fritid Hösten 2017 Vård- och omsorgsförvaltningen Stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning Fritidsverksamheten/F30 Din Fritid Hösten 2017 Innehåll Information om Fritidsverksamheten....... 3 Hemsidan och

Läs mer

Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 20-21 oktober 2012

Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 20-21 oktober 2012 Till alla Klippans sektioner och FUB:s länsförbund och lokalföreningar Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 20-21 oktober 2012 Hej! Rikssektionen Klippans styrelse bjuder in till konferens för alla

Läs mer

Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala

Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala Hoppas ni alla har haft en skön sommar så att ni är laddade inför hösten! IFS ska med samarrangemang med Regionförbundet och NSPH starta ett projekt efter att vi

Läs mer

Attention behöver din hjälp på café-kvällarna

Attention behöver din hjälp på café-kvällarna Uppsala Augusti 2009 Innehåll Kalendarium... sid 1 Schema för höstens cafékvällar... sid 2 Lista över föreningens förtroendevalda... sid 3 Studiecirkel: Kunskap gör skillnad... sid 4 Information/reklam

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting GINSTBLaDET Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14 Ur Innehållet Ordförande har ordet Påskträff Årsmöte Riksting MATERIAL Ginstbladet Inga-Lill Niklasson CC 57210 Material till oss via E-post Västgötagatan

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter!

Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter! Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter! Kallelse till medlemsmöte i KLIPPAN för att välja styrelse (bifogas) Vårprogram för Träffpunkten i Täby (bifogas) Ny styrelse i FUB i Södra Roslagen Ordförande:

Läs mer

Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET. Foto Bengt Backström

Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET. Foto Bengt Backström Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET Foto Bengt Backström 485 BJÖRKEN, 2012 Höstens Program 2012 5.9 Styrelsemöte 12.9 Månadsmöte, Bra för hjärtat - bra för hjärnan Från Landstinget

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer