Gunnareds församlingsblad juni - september 2013 I samarbete med Angereds och Bergums församlingar, Svenska kyrkan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gunnareds församlingsblad juni - september 2013 I samarbete med Angereds och Bergums församlingar, Svenska kyrkan"

Transkript

1 Gunnareds församlingsblad juni - september 2013 I samarbete med Angereds och Bergums församlingar, Svenska kyrkan Foto: Elizabeth Nasimbwa Tema: Ideella Tack för tiden som har varit! Den har varit utmanande men samtidigt väldigt lärorik. Jag önskar er en trevlig sommar. Vi ses säkert igen. Amanda Larsson, volontär Hör hur fågelropen höjs! Hav och strand sig gläder. Se hur mark och träd tar på sina sommarkläder. Genom tjäle, köld och död tränger solens eld och glöd. Det är påsk på jorden. Sv.ps. 517: 2 Heino Uutinen, Donald Andersson och Yaved Amare lagar soppa på måndagar i Gunnareds kyrka.

2 Det är människor det handlar om Från 2014 blir Angereds församling ny. Tillsammans kommer Angered, Bergum och Gunnareds församlingar att bilda Angereds församling med drygt medlemmar i en befolkning på omkring personer. Ett samgående som förberetts under flera år. En del har redan ändrats. Vi har nu en gemensam expedition och administration i Gunnareds kyrka. Verksamheter och gudstjänster i den nya församlingens sex kyrkor fortsätter som tidigare och där blir det mest sig likt. Arbetet med att organisera för framtiden ger anledning till många tankar. Visst är organisation och byggnader fint och viktigt. Men till sist är det ändå människor det handlar om. Det är ju människorna som är kyrkan. Så var det när kyrkan började. Och så är det i dagens kyrka runt om på jorden. Även om den inte ser likadan ut i alla länder är kyrkan ändå människor. Vanliga människor, som du och jag, som vill vara med. Att människorna är kyrkan betyder att kyrkan är relationer I människan Jesus Kristus öppnar Gud sitt hjärta för oss alla I människan Jesus Kristus öppnar Gud sitt hjärta för oss alla. För att befria och upprätta oss till en gemenskap där kärleken är starkare än hatet och livet är starkare än döden. Det är relationen med Jesus Kristus som genom tiderna burit människorna som är kyrkan. Så är det än idag. Och den relationen växer och fördjupas när kyrkan i gudstjänster och bön möter livets Gud, som befriar och ger liv. Och den som vet sig vara buren vill också själv bära. Inte bara sitt eget, utan också andras bördor, och det vi tillsammans har ansvar för i samhälle och värld. Och att bära är då att, efter bästa förmåga, stå upp för människors rättigheter, värde och värdighet och vilja bidra till att varje människa ska kunna leva i trygghet och inte vara rädd. Att kyrkan är människor uttrycker Svenska kyrkan också genom att medlemmarna är med och tar anssvenska kyrkan är en del av denna världsvida rörelse var för kyrkans liv och verksamhet i de kyrkoval, som och varje församling är ett lokalt tecken på detta. sker var fjärde år. Så var med och forma framtiden här Även här hos oss är kyrkan människor. Olika männi- i Angereds nya församling, i Göteborg, i vårt stift och skor med olika skäl för att vara med: Tradition, tryg- i Svenska kyrkan. Rösta den 15 september! ghet, gemenskap, källa för hopp och mod, inspiration för livet, drivkraft till aktiv omsorg om människor och Gustaf Ödquist, skapelsen, är några. Alla uttrycker de något av vad biträdande kyrkoherde kristen tro är. Att människorna är kyrkan betyder att kyrkan är relationer. Mellan människor som hör ihop, som har ansvar för att stötta och uppmuntra varandra på vår väg genom livet. I detta är relationen med livets Gud avgörande. Med Gud som själv valt att relatera till oss på ett sätt som vi kan ta emot. Foto: Martin Reftel och Jessica Reftel Evans/IKON

3 Kyrkan är Vi. Alla som vill. Vi vill skapa möjlighet för relation med Gud och med varandra, i livets alla skeden. Vi vill kärlek, gemenskap och tillhörighet. Det kan handla om gudstjänstlivet, om ungdomsverksamhet eller samtalsgrupper. Vill du vara med och påverka kyrkans liv? Rösta då i kyrkovalet den 15 september Kyrkoval 15 september Alla medlemmar i Svenska kyrkan som senast på valdagen den 15 september 2013 fyller 16 år, har en demokratisk möjlighet att påverka hur Svenska kyrkan ska styras. Att gå och rösta på de som du bäst tror kan föra din talan i din församling, i stiften och på nationell nivå är en unik möjlighet att få utrycka din åsikt. Hur röstar jag och var? Förtidsröstining kan ske på eftermiddagar i Domkyrkan upp tilll två veckor innan valdagen. Brevröstning kan ske från den dagen du får ditt röstkort och ska postas senast 10 september. På valdagen den 15 september kl 9-20 kan du rösta i Gunnareds kyrka. Under gudstjänsten kl sker avbrott från röstning. Vi skall bland annat rösta fram ett fullmäktige som skall ansvara för vår nya Angereds församling. Läs mer på Nomineringsgrupper Nomineringsgrupperna är kyrkovalets motsvarighet till partier i de allmänna valen. Dessa fyra grupper ställer upp i valet i Angered. Frimodig Kyrka Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) Socialdemokraterna Öppen kyrka - en kyrka för alla (ÖKA) Donald om idellet arbete Donald Andersson förbereder sopplunch i Gunnareds kyrka. Varför har du valt att vara ideell medarbetare i Gunnareds kyrka? Jag har tidigare jobbat ideellt i RIA, en förening som jobbar med alkoholfrågor. Där fanns det kopplingar till Gunnareds församling och genom tips från medarbetare hamnade jag här. Jag har jobbat ideellt i Gunnareds församling i ca tre år. Att jobba ideellt är ett värdefullt sätt att ge tillbaka till samhället. Vilka är fördelarna och nackdelarna med att vara ideell medarbetare i en församling? Jag får kontinuitet och det är ett sätt att få komma ut och vara social. Det finns inga nackdelar. Om det blir för mycket så är jag bra på att säga ifrån. Hur skulle du önska att man utvecklar det ideella medarbetarskapet? Det behövs tydlig organisering t.ex. om någon blir sjuk så ska inte hela verksamheten vara beroende av den personen. Man bör ha en tydlig plan B. Vad skulle du vilja ge för tips till någon som vill engagera sig ideellt i en församling? Att känna sina egna gränser och våga säga ifrån om det blir för mycket. Elizabeth Nasimbwa Ideella rådet Ideella rådet i Gunnareds församling handleder våra ideella medarbetare. Vi har regelbundna träffar, där vi gör program inför hösten. Vi kommer under hösten att ha tre träffar för ideella medarbetare i församlingen. Det finns alltid behov av ideella medarbetare. Om Du är intresserad och vill veta mer kan Du kontakta diakon John Werner för ett första samtal på telefon Foto: Elizabeth Nasimbwa Uppstart för ideella medarbetare sker den 24 september kl. 18 i Lövgärdets kyrka. John Werner

4 Sommarkyrka för barn Välkommen till Gunnareds församlings sommarlovsverksamhet för barn 7-13 år. Verksamheten riktar sig till alla barn som bor i närområdet (Rannebergen, Lövgärdet, Angereds centrum och Gårdsten). Aktiviteterna brukar vara bad, lek och spel, pyssel och hantverk, besök på museer och aktivitetsplatser anpassade för barn mm. Vi träffas tre dagar i veckan, på tisdagar, onsdagar och torsdagar. På onsdagarna åker vi på en längre dagsutflykt. Datum 18 juni - 4 juli. Tisdag, onsdag och torsdag, veckorna 25, 26 och 27. nödvändiga kunskaper. Tillsammans med församlingens ordinarie personal ser de till att era barn har det bra. Anmälningsblanketter finns även att hämna i våra kyrkor och för nedladdning på vår hemsida: Vid frågor kontakta Berith Gross Telefon Mejl Vi ses i sommar! Tider Klockan 9: Samling i Gunnareds kyrka varje morgon. Barnen tar varje dag med sig 10 kr i deltagaravgift Matsäck Badkläder Tåliga kläder och skor för utomhuslek. Ledare Församlingen anställer ungdomar från närområdet som får sommarjobb som aktivitetsledare. De får två utbildningar inför sommarkyrkan där vi tränar ledarskap, rutiner, första hjälpen och andra Anmälningsblankett Barnets namn, texta tydligt tack. Personnummer (xxxxxx-xxxx) Telefon hem Mobilnr till förälder/målsman Barnets allergier och/eller relevanta sjukdomar som vi bör känna till. Kan barnet simma? Ringa in ja eller nej. Ja / Nej Vilka dagar deltar barnet? Ringa in datum då barnet kommer. Vecka 25: 18/6 19/6 20/6 Vecka 26: 25/6 26/6 27/6 Vecka 27: 2/7 3/7 4/7 Får barnet vara med på foto för verksamhetsbruk? Ja / Nej Förälders/målsmans underskrift Förälders/målsmans namn, texta tydligt tack. Klipp ut blanketten och skicka den till: Gunnareds församling, Berith Gross Gunnareds kyrkväg 1, Angered.

5 Sommarkyrka för vuxna Juni Må 17/6 Lunch och uteaktivitet i Gunnareds kyrka, Må 24/6 Lunch och uteaktivitet i Gunnareds kyrka, To 27/6 Musik i sommarkväll, John Andreasson sång och Tommy Josefsson piano, Juli Må 1/7 Lunch och uteaktivitet i Gunnareds kyrka, Ti 2/7 Rullstolspromenad till Lärjeåns trädgårdar. Samling vid Gunnareds äldreboende On 3/7 Gudstjänst och lunch i Lövgärdets kyrka, Må 8/7 Lunch och uteaktivitet i Gunnared kyrka, Ti 9/7 Rullstolspromenad till Gunnareds gård. Samling vid Gunnareds äldreboende On 10/7 Gudstjänst och lunch i Lövgärdets kyrka, Må 15/7 Lunch och uteaktivitet i Gunnareds kyrka, Ti 16/7 Rullstolspromenad till Angereds arena. Samling vid Gunnareds äldreboende On 17/7 Gudstjänst och lunch i Lövgärdets kyrka, Må 22/7 Lunch och uteaktivitet i Gunnareds kyrka, Ti 23/7 Rullstolspromenad till Gunnareds kyrka. Samling vid Gunnareds äldreboende On 24/7 Gudstjänst och lunch i Lövgärdets kyrka, To 25/7 Besök på Stadsmuseet, utställning om romer. Samling utanför Jerkstrands konditori, Angereds centrum Må 29/7 Lunch och uteaktivitet i Gunnareds kyrka, Ti 30/7 Rullstolspromenad till Gunnareds gård. Samling vid Gunnar eds äldreboende On 31/7 Gudstjänst och lunch i Lövgärdets kyrka, Augusti To 1/8 Besök på Konstmuseet. Samling utanför Jerkstrands konditori, Angereds centrum Må 5/8 Lunch och uteaktivitet i Gunnareds kyrka, On 7/8 Gudstjänst och lunch i Lövgärdets kyrka, To 8/8 Utflykt till Brännö. Samling utanför Jerkstrands konditori, Angereds centrum Må 12/8 Lunch och uteaktivitet i Gunnareds kyrka, On 14/8 Gudstjänst och lunch i Lövgärdets kyrka, To 15/8 Utflykt till Vrångö. Samling utanför Jerkstrands konditori, Angereds centrum Må 19/8 Lunch och uteaktivitet i Gunnareds kyrka, To 22/8 Utflykt till Botaniska trädgården. Samling utanför Jerkstrands konditori, Angereds centrum Må 26/8 Lunch och uteaktivitet i Gunnareds kyrka, Lunch och inträden till självkostnadspris. För mer information kontakta expeditionen i Gunnareds kyrka, telefon

6 Konfirmation i Angereds församling Under konfirmationsläsningen får du tillsammans med jämnåriga chansen att upptäcka vem Jesus Kristus är, möta Gud och ställa just de där frågorna som alla tänker på men få har vettiga svar på. Konfirmandtiden har för många varit livsavgörande och en vändpunkt, det handlar om ditt liv. Möt våra unga ledare som själva har konfirmerats. De vill berätta och dela med sig av sina möten med Gud. Välkommen att utmanas i våra grupper! Gunnareds kyrka Start Torsdagsgruppen börjar 5 september kl 17 och fredagsgruppen börjar 6 september kl 17. Båda grupperna träffas i Gunnareds kyrka. Grupper Torsdagar kl eller varannan fredag kl Båda grupperna träffas i Gunnareds kyrka. Läger: Sportlovet Vi åker till Gullbrannagården i Halmstad. Lägret pågår mellan 7-11 februari Gemensamt läger för hela församlingen. Konfirmationsgudstjänst Mars 2014 Sista anmälningsdatum 1 september 2013 Information om läsningen Konfirmationsläsningen kommer vara en 6-månadersvariant med konfirmation i mars 2014 och möjlighet till ledarträning som forsättning. Kontakt, präst Telefon: Mejl: Adress: Gunnareds kyrkväg 1, Angered Angered och Bergums kyrkor Start Söndag 1 september kl 11 i samband med gudstjänst i Bergums kyrka. Grupper Torsdagar kl varannan gång i Bergums och Angereds kyrka. Läger Sportlovet Vi åker till Gullbrannagården i Halmstad. Lägret pågår mellan 7-11 februari Gemensamt läger för hela församlingen. Konfirmationsgudstjänst Lördag 5 april i Bergums kyrka Sista anmälningsdatum 1 juli 2013 Informationskväll Torsdag 29 augusti kl 16 i Bergums församlingshem Kontakt Henrik Gustafsson, präst Telefon: Mejl: Adress: Box 2038, Angered Posta blanketten till Mika eller Henrik. Mer info på vår hemsida: se/angered ANMÄLAN TILL KONFIRMATIONSLÄSNING Välj kyrka: Ditt namn Adress Telefon Mejl Målsmans underskrift

7 Vuxenväg till tro Allihop går vi på livets väg. Vi är på vandring. Nu får vi en möjlighet att mötas till samtal och reflektion kring livet och tron. Vi möts varannan tisdagskväll mellan kl och Vi kommer att mötas i någon/några av följande kyrkor/församlingshem: Bergum, Angered (Gunnilse), Hjällbo, Gunnared. Var det blir avgörs av var deltagarna bor. Ibland går vi på gudstjänst tillsammans. Första träffen: 3 september 2013 kl Sista träffen: 27 maj 2014 Välkommen att vandra med! Vem kan vara med? Har du tankar kring frågor som... - Vad är meningen med livet? - Vem är Gud? - Har Jesus nå t att säga mig i dag? Då kan den här gruppen vara något för dig! Min väg Din väg Guds väg Vi delar tankar, tro och tvivel med varandra och så funderar vi på hur våra berättelser får plats i Guds stora berättelse. Förberedelse för dop? Gruppen kan också fungera som en förberedelse för dig som inte är döpt eller konfirmerad. Du som är döpt och konfirmerad är förstås också varmt välkommen. Kanske har tankarna på tro dykt upp senare livet. Kanske längtar du efter en levande eller fördjupad tro. Då är du välkommen att vandra tillsammans med oss. Du som inte är medlem i Svenska kyrkan är självklart också välkommen att vara med. Kontaktpersoner Charlotta Nylund, präst Telefon: Mejl: Gunnel Claesson, diakon Telefon: Mejl: präst Telefon: Mejl: Sista anmälningsdag Fredagen den 23 augusti till Charlotta Nylund, Lars Olsson eller Gunnel Claesson. Du kan anmäla dig genom att skicka in talongen nedan till Angereds församling /Charlotta Nylund/ Gunnel Claesson, Box 2038, Angered eller till Gunnareds församling/, Gunnareds kyrkväg 1, Angered Du kan även anmäla dig via telefon eller mejl. ANMÄLAN TILL VUXENVÄG TILL TRO Namn Adress Telefon Mejl Rapport från Kyrkorådet Vår arbete i Kyrkorådet är till stor del inriktat på att förebereda för den nya församlingen. Från och med den första januari 2014 blir vi en församling tillsammans med Angered och Bergums församlingar. Den nya församlingen kommer att heta Angereds församling. Det här är det sista församlingsbladet för Gunnareds församling. Det kommande bladet kommer att täcka hela pastoratet. Vi tror på det nya samarbetet som kommer att stärka vår gemenskap. De verksamheter vi bedriver i dag ska vi fortsätta att arbeta med och utveckla.

8 SEPTEMBER AUGUSTI JULI JUNI MAJ Med reservation för eventualla förändringar. Se affischer och predikoturen (Angered) i GP lördagar. Gudstjänster Datum Gunnareds kyrka Lövgärdets kyrka Söndag 26 maj Heliga trefaldighetsdag Söndag 2 juni 1 e trefaldighet Söndag 9 juni 2 e trefaldighet Söndag 16 juni 3 e trefaldighet Lördag 22 juni Midsommardagen Söndag 23 juni Den helige Johannes Döpares dag Söndag 30 juni Apostladagen Söndag 7 juli 6 e trefaldighet Söndag 14 juli Kristi förklarings dag Söndag 21 juli 8 e trefaldighet Söndag 28 juli 9 e trefaldighet Söndag 4 augusti 10 e trefaldighet Söndag 11 augusti 11 e trefaldighet Söndag 18 augusti 12 e trefaldighet Söndag 25 augusti 13 e trefaldighet Söndag 1 september 14 e trefaldighet Söndag 8 september 15 e trefaldighet Kl 11 Högmässa Petter Ölmunger Kl 11 Gudstjäsnt Kl 11 Högmässa Annika Vindare Bo Claesson Martin Ånestrand Martin Ånestrand Gunnar Östebo Gunnar Östebo Kl 11 Musikgudstjänst medverkande Rigmor Skarp, Margareta Walter m.fl. Kl 16 Gudstjänst Petter Ölmunger Kl 16 Högmässa Kl 16 Gudstjänst Kl 16 Gudstjänst Kl 16 Musikgudstjänst Kl 14 Friluftsgudstjänst Lövkojan m kör Charlotta Nylund Onsdag 3 juli kl 12:30 Onsdag 10 juli kl 12:30 Onsdag 17 juli kl 12:30 Onsdag 24 juli kl 12:30 Onsdag 31 juli kl 12:30 Onsdag 7 augusti kl 12:30 Kl 16 Mässa Kl 16 Gudstjänst Kl 16 Mässa Gunnar Östebo Nyhet! Ny gemensam tidning Vi tar hela tiden nya steg mot vår sammanläggning. 1 januari 2014 blir tre församlingar en - Angereds församling. Ett led i detta är EN gemensam församlingstidning. Detta är alltså det sista numret av Gunnareds församlingsblad. Den nya tidnigen utkommer första gången i början av september och delas ut i alla medlemmars brevlådor. Håll utkik efter Tro och liv i Angereds församling. Gunnareds församling Gunnareds kyrkväg 1, Angered Tfn: Expeditionen öppen mån-fre kl E-post: Hemsida: Redaktion: Elizabeth Nasimbwa, kommunikation Gunnar Östebo, verksamheter Marianne King, ordf. kyrkorådet Ansvarig utgivare av församlingsbladet: Annika Vindare, kyrkoherde Tfn:

Ta steget! Konfirmation 2014/15

Ta steget! Konfirmation 2014/15 Ta steget! Konfirmation 2014/15 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle för dig att tillsammans med jämnåriga och vuxna människor fundera över livets viktigaste frågor om mål

Läs mer

DU ÄR. Finns Gud? Vem är jag? Vad är kärlek? Vilken betydelse har mitt liv? Varför finns det krig? Vad är kristen tro?

DU ÄR. Finns Gud? Vem är jag? Vad är kärlek? Vilken betydelse har mitt liv? Varför finns det krig? Vad är kristen tro? DU ÄR Finns Gud? Vem är jag? Vad är kärlek? Vilken betydelse har mitt liv? Varför finns det krig? Vad är kristen tro? värd mer än GULD KONFIRMAND MALMÖ 2016-2017 GRATTIS DU FYLLER FJORTON! Tänk dig att

Läs mer

konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur

konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande.

Läs mer

KONFIRMAND 2013/2014

KONFIRMAND 2013/2014 KONFIRMAND 2013/2014 Nyfiken på livet? Vad har du lärt dig under konfirmandtiden? Vad har varit det bästa med konfirmationen? Lägret och få träffa nya vänner. Ledarna. Att dansa! Lägret var underbart!

Läs mer

inbjudan till konfirmation i svenska kyrkan sollentuna läsåret 2013 2014 tro hop p& k ä rlek

inbjudan till konfirmation i svenska kyrkan sollentuna läsåret 2013 2014 tro hop p& k ä rlek inbjudan till konfirmation i svenska kyrkan sollentuna läsåret 2013 2014 tro hop p& k ä rlek 1 2 2 vad tror du på? våga prova gud och kyrkan! Vi förutsätter inte att du som anmäler dig till konfirmandundervisningen

Läs mer

GUD JESUS TRO LEK LLIVET 2016-2017 KÄRLEK PARTY STILLHET. familj DÖDEN. kyrka RELATIONER TVIVEL SKRATT VÄNNER. läger livskunskap BIBELN KOMPISAR

GUD JESUS TRO LEK LLIVET 2016-2017 KÄRLEK PARTY STILLHET. familj DÖDEN. kyrka RELATIONER TVIVEL SKRATT VÄNNER. läger livskunskap BIBELN KOMPISAR JESUS KOMPISAR LLIVET TONÅRING VÄNNER AKTUELLT läger livskunskap BIBELN BÖN familj DÖDEN KÄRLEK PARTY STILLHET ANDAKT GUD kyrka RELATIONER TVIVEL 2016-2017 SKRATT TRO LEK SÅ MYCKET MER. Det finns många

Läs mer

Församlingsblad. Torestorp, Öxabäck & Älekulla Hösten 2013

Församlingsblad. Torestorp, Öxabäck & Älekulla Hösten 2013 Församlingsblad Torestorp, Öxabäck & Älekulla Hösten 2013 Förtroendeval 2 Alphakurs 2 Gemenskapshelg 3 Församlingskväll 3 Kyrkoval 4-5 På gång 6 Döpta & Kontakt 7 Gudstjänster 8 Förtroendeval Församlingen

Läs mer

KONFIRMAND 2011/2012. Startsida

KONFIRMAND 2011/2012. Startsida KONFIRMAND 2011/2012 Startsida Nyfiken på livet? Konfirmand 2011-2012 i Björkekärrs, Härlanda, S:t Pauli och Örgryte församlingar Jag? Världen? Gud? Livet är fullt av frågor! Kyrkan? Jesus? Döden? Meningen

Läs mer

Välkommen till konfirmation!

Välkommen till konfirmation! Sommar 2013 Välkommen till konfirmation! Varje år bjuder Svenska kyrkan in ungdomar som fyller 14 år till konfirmation, därför får er familj denna inbjudan. Denna gång handlar det om sommarkonfirmation.

Läs mer

Vad händer när man dör? Behövs jag? Hur började allting? VARFÖR SKA JAG KONFIRMERA MIG? VAD HANDLAR KONFIRMATION OM?

Vad händer när man dör? Behövs jag? Hur började allting? VARFÖR SKA JAG KONFIRMERA MIG? VAD HANDLAR KONFIRMATION OM? Konfirmation 2016 VARFÖR SKA JAG KONFIRMERA MIG? Brukar du fundera kring kärleken, livet, Gud, döden, framtiden, sex, vänskap, sorg och glädje? Vill du prata om det med andra? Då kan konfirmation vara

Läs mer

Det bästa jag gjort! Tim meier

Det bästa jag gjort! Tim meier Tim meier Det bästa jag gjort! jacqueline glastra Välkommen till Konfirmation 2012! tro, hopp och kärlek. Konfirmationstiden är ett äventyr. Du får chansen att lära känna nya människor, slappna av i en

Läs mer

Att ställa upp i kyrkovalet

Att ställa upp i kyrkovalet Att ställa upp i kyrkovalet Innehåll BYGGA KYRKA TILLSAMMANS..................... 3 Flera sätt att delta i bygget............................ 3 Kyrkoval 18 september 2005......................... 3 Nu

Läs mer

FörsamlingsNytt hösten 2010

FörsamlingsNytt hösten 2010 kyrkan.. Svenska.... BJARREDS FORSAMLING FörsamlingsNytt hösten 2010 Välkommen till Öppet Hus på Tallkotten! I Foto: Lynn-Marie Palm Redaktionen Öresundsvägen 9 23735 Bjärred Ansvarig utgivare: www.svenskakyrkan.se/bjarred

Läs mer

KONFIRMATION PÅ ÖSTERMALM

KONFIRMATION PÅ ÖSTERMALM Konfirmationsresa till Kreta Följ med på en annorlunda resa, både i det inre och till det yttre. Vår första träff äger rum den 4/12 2016. Därefter träffas vi söndagarna: 29/1 19/2, 26/3. Helgen 20-21/5

Läs mer

Näsums Kyrkoblad. Fira Påsk i din kyrka!

Näsums Kyrkoblad. Fira Påsk i din kyrka! Näsums Kyrkoblad Nr 1/2010 Mars- Juni 2010 Fira Påsk i din kyrka! Barnen i grupperna välkomnar alla redan på Palmsöndagens familjegudstjänst då vi har stor fest och final på årets Fastekampanj och upptakt

Läs mer

VAD ÄR KONFIRMATION?

VAD ÄR KONFIRMATION? 2015/2016 VAD ÄR KONFIRMATION? Konfirmation handlar om TRO, HOPP och KÄRLEK.. Under konfirmandtiden får du tillfälle att fundera på vem du är och vad du tror du på. Konfirmation rymmer även frågor om:

Läs mer

Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011

Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011 Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011 Värnamo, Fryele och Nydala Församlingar www.svenskakyrkan.se/varnamo Faste- och Passionstid Av Håkan Sunnliden Foto: Kristina Strand Larsson Det finns alltid anledning

Läs mer

FOTO: ALEX & MARTIN /IKON. Konfirmand KÅLLERED FÄSSBERG STENSJÖN

FOTO: ALEX & MARTIN /IKON. Konfirmand KÅLLERED FÄSSBERG STENSJÖN FOTO: ALEX & MARTIN /IKON Konfirmand 2015 2016 KÅLLERED FÄSSBERG STENSJÖN FOTO: ALEX & MARTIN /IKON VÄLKOMMEN TILL ETT ÅR MED MINNEN FÖR LIVET! Konfirmationstiden är ett erbjudande om att fundera kring

Läs mer

Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3

Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3 Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3 - om trons olika dimensioner Steg i tro denna vecka Skriv under veckan ner på ett papper, som du delar in i fyra kolumner, när du upplever tron som huvud,

Läs mer

Var ska Svenska kyrkan lägga kraften? Kyrkoval 18 september. Det är du som väljer.

Var ska Svenska kyrkan lägga kraften? Kyrkoval 18 september. Det är du som väljer. Var ska Svenska kyrkan lägga kraften? Stötta före detta missbrukare? Bibelstudier? Finnas på fängelser? Stöd vid kriser? Stödja anhöriga till dementa? Ungdomsgrupper och läger? Musik- och temagudstjänster?

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Församlingsbrev. Hösten 2009

Församlingsbrev. Hösten 2009 Sankt Mikaels katolska församling Församlingsbrev Hösten 2009 Sankt Mikaels katolska församling Ny kyrkoherde Kära församling! Det är er nye kyrkoherde som skriver denna hälsning, och det är väl på sin

Läs mer

Hälsoteket i Angered

Hälsoteket i Angered A K T I V I T E T S P R O G R A M V I N T ER Hälsoteket i Angered VÅR 206 25 januari 23 juni VÅ R H Ö ST S O M M A R Lina Helena Ulrika Jennifer Mageda INNEHÅLL SID Drop-in hälsa och FaR Fysisk aktivitet

Läs mer

Till er som föräldrar

Till er som föräldrar Till er som föräldrar Vi vill börja med att hälsa er varmt välkomna till Vallens förskola. Vi ser mycket fram emot att lära känna er och ert barn. Att börja på förskolan är en stor omställning i ett barns

Läs mer

Aktivitetskatalog. Equmenia Linghemskyrkan. ...all information om va ra verksamheter. ...terminsprogram. ...kontaktuppgifter

Aktivitetskatalog. Equmenia Linghemskyrkan. ...all information om va ra verksamheter. ...terminsprogram. ...kontaktuppgifter Aktivitetskatalog Equmenia Linghemskyrkan Detta ha fte inneha ller......all information om va ra verksamheter...terminsprogram...kontaktuppgifter Va rterminen 2016 V ä l k o m m e n t i l l L i n g h e

Läs mer

Nr 3: 2013 Y R K N Y T T. Foto: Yngve Ivarsson

Nr 3: 2013 Y R K N Y T T. Foto: Yngve Ivarsson K Nr 3: 2013 Y R K N Y T T Foto: Yngve Ivarsson Kan Gud älska en medioker medelmåtta? Vissa människor och möten sätter spår i oss och avtryck i våra hjärtan. Det hade varit en intensiv period med massor

Läs mer

Tro en vardagsförmiddag- 10:27

Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Tro en vardagsförmiddag- 10:27 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167 14 Bromma 2 INNEHÅLL Ett litet förtydligande... 4 Att använda materialet...

Läs mer

Vänbrev nr 4 2015. Korset i Den Gode herdens kyrka Övre Soppero Foto Siv Sjödin

Vänbrev nr 4 2015. Korset i Den Gode herdens kyrka Övre Soppero Foto Siv Sjödin Vänbrev nr 4 2015 Korset i Den Gode herdens kyrka Övre Soppero Foto Siv Sjödin Ashramvänner i Den Gode herdens kyrka Övre Soppero Foto Siv Sjödin En rapport från bönetåget Den 1 9 augusti var vi runt 50

Läs mer

MISSIONSKYRKAN & EQUMENIA HÄSSLEHOLM

MISSIONSKYRKAN & EQUMENIA HÄSSLEHOLM MISSIONSKYRKAN & EQUMENIA HÄSSLEHOLM en del av Programblad 8 mars - 9 juni 2015 NU ÄR DET OFFENSIVEN......som gäller. Det finns inga alternativ. När jag på 70-talet var pastor här i Hässleholm innebar

Läs mer

Ledarpolicy. Innehåll. Uppdaterad 15XXXX

Ledarpolicy. Innehåll. Uppdaterad 15XXXX Uppdaterad 15XXXX Ledarpolicy Innehåll 1. Inledning 2 2. Att vara ledare 2 3. Förväntningar på ledare i Borgenkyrkan Ung 2 4. Nya ledare 3 5. Ledarvård och ledarutbildning 3 6. Förebyggande verksamhet

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig!

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig! 1 Tunadalskyrkan 13 08 11 Det är roten som bär Dig! Visst är det spännande att göra AHA-upplevelser ibland, för de kan ge både kraft och inspiration. Häromdagen gjorde jag en sådan upplevelse när jag upptäckte

Läs mer

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott.

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott. Resultat för särskilt boende 203, per kön, åldersgrupp, hälsotillstånd, 863 Hällefors F Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? F2 Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? gott gott Någorlunda

Läs mer

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium Ett Liv i Del 1 - Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 Kor 5:17 Ett Liv i är en serie av korta kurser arrangerade av Hestra Cafékyrka som utforskar

Läs mer

Världskrigen. Talmanus

Världskrigen. Talmanus Världskrigen I början av 1900-talet var det två stora krig, första och andra världskriget. Många barn hade det mycket svårt under krigen. Men de som krigade tyckte inte att de hade något ansvar för barnen

Läs mer

Nytt verksamhetsår. Kyrkohedens sida

Nytt verksamhetsår. Kyrkohedens sida Kyrkohedens sida Varje fredag när medarbetarna i Bunge pastorat haft personalmöte, så har vi ägnat oss åt olika andliga övningar. Det har vi gjort för att söka skärpa sinnena och för att öva oss att upptäcka

Läs mer

Retreater. andlig vägledning. Vägar till stillhet våren 2013. vandringar bön & meditation

Retreater. andlig vägledning. Vägar till stillhet våren 2013. vandringar bön & meditation & Retreater andlig vägledning vandringar bön & meditation Vägar till stillhet våren 2013 Att låta stillheten få vara en del av våra liv I en tid där tempot ofta är högt, kraven stora och intrycken flödar

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Varsågod! Spännande att ni vill starta lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga. Här får ni de handlingar ni behöver. Läs först igenom

Läs mer

Att vara internationellt ombud

Att vara internationellt ombud Att vara internationellt ombud Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla

Läs mer

KREATIVA BÖNESÄTT. en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin

KREATIVA BÖNESÄTT. en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin KREATIVA BÖNESÄTT en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin Information om materialet Till vem? I vår verksamhet är andakter en viktig del, men ibland är det

Läs mer

MARS - JUNI 2015 Foto: Stefan

MARS - JUNI 2015 Foto: Stefan MARS - JUNI 2015 Fo St Kroppen En kropp fungerar för att cellerna har olika uppgifter och för att de troget gör sitt jobb. Hjärtat pumpar blod, lungorna syresätter blodet och levern renar blodet från slaggprodukter

Läs mer

KYRKAN. Välkommen till Fiskebäckskyrkan sommar 2015

KYRKAN. Välkommen till Fiskebäckskyrkan sommar 2015 KYRKAN Välkommen till Fiskebäckskyrkan sommar 2015 Det finns ett ord som återkommer i livet identitet. Vem är jag? Vem vill jag egentligen vara? De svaren förändras troligtvis genom åren. Senaste decennierna

Läs mer

Församlingsbladet. Tack alla ungdomar, för att vi har fått lära känna er och för en mycket härlig tid tillsammans.

Församlingsbladet. Tack alla ungdomar, för att vi har fått lära känna er och för en mycket härlig tid tillsammans. Församlingsbladet Nr 3/2012 Onsdagen den 6 juni till torsdagen den 7 juni gjorde Tjejgruppen sin efterlängtade resa till Göteborg. Det blev besök på både Liseberg och Universéum. Vi gjorde också ett besök

Läs mer

Välkommen till Sörbyakyrkan i Antnäs. Mars och April 2010

Välkommen till Sörbyakyrkan i Antnäs. Mars och April 2010 Välkommen till Sörbyakyrkan i Antnäs Mars och April 2010 Mars Måndag den 1/3 kl. 10.00-13.00 sportlovskul för sportlovslediga skolbarn Samling för utomhuslek 10.00, Lunch 11.30, 10 kr för barn 20 kr för

Läs mer

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker.

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker. Dopet i vatten Inledning Det är viktigt att läsa Bibeln och lära sig vad Gud vill säga till sitt folk. Jag tror på att noggrant studera Skriften så att man vet exakt vad Gud har för oss. Han säger att

Läs mer

Kalender. Juli/Augusti 2010 SALEMKYRKAN. Pastorn Hörna. ect. Programblad. Bli berörd. Gifta: Programblad. Kontaktinformation. Sommar konferensen

Kalender. Juli/Augusti 2010 SALEMKYRKAN. Pastorn Hörna. ect. Programblad. Bli berörd. Gifta: Programblad. Kontaktinformation. Sommar konferensen SALEMKYRKAN V ÄXA I HABO J E S U S KÄRLEK Programblad Kontaktinformation Pastorn Hörna Bli berörd församlingshelg Gifta: Josef och Linnea Sommar konferensen Kalender ect. 1 Programblad Juli/Augusti 2010

Läs mer

kyrkfönstret nr 1 februari maj 2010 Vi gör allt vi kan för att barnen ska bli sedda

kyrkfönstret nr 1 februari maj 2010 Vi gör allt vi kan för att barnen ska bli sedda kyrkfönstret nr 1 februari maj 2010 Vi gör allt vi kan för att barnen ska bli sedda 1 kontakt Församlingsexpedition Partille och Sävedalens församlingar Öppettider: mån, tis, tor 8-14, lunch 12-13. Ons

Läs mer

kommuninfo Specialnummer vård- och omsorg Kommunal information från Vännäs kommun November 2009 Gruppförsändelse till hushåll

kommuninfo Specialnummer vård- och omsorg Kommunal information från Vännäs kommun November 2009 Gruppförsändelse till hushåll kommuninfo Kommunal information från Vännäs kommun November 2009 Specialnummer vård- och omsorg Gruppförsändelse till hushåll Specialnummer från vård- & omsorg Ansvarig utgivare Ulf Norberg ulf.norberg@vannas.se

Läs mer

Församlingsblad Juni - Augusti 2009 1

Församlingsblad Juni - Augusti 2009 1 Församlingsblad Juni - Augusti 2009 1 Ekbackskyrkans församling Ekbackskyrkan Parkvägen 17 643 30 Vingåker Bankgiro: 624-7027 Postgiro: 71 91 26-5 Org. nummer: 817606-0229 E-post: kontakt@ekbackskyrkan.se

Läs mer

Vårterminen 2016 MI LJ. Obs! All verksamhet i S:t Matteus kyrka, Vanadisvägen 35. Mikaelskapellet är stängt för renovering.

Vårterminen 2016 MI LJ. Obs! All verksamhet i S:t Matteus kyrka, Vanadisvägen 35. Mikaelskapellet är stängt för renovering. BA RN &FA Vårterminen 2016 MI LJ Obs! All verksamhet i S:t Matteus kyrka, Vanadisvägen 35. Mikaelskapellet är stängt för renovering. Välkommen till Barn- och Familjeverksamheten i S:t Matteus församling!

Läs mer

Nr 2 mars 2014. Konstrunda på Hotel Tylösand. Nu har vi äntligen möjlighet att få gå en konstrunda på Hotel Tylösand med vår guide Malin Henningsson.

Nr 2 mars 2014. Konstrunda på Hotel Tylösand. Nu har vi äntligen möjlighet att få gå en konstrunda på Hotel Tylösand med vår guide Malin Henningsson. Tylösandsnytt Nr 2 mars 2014 Trivselföreningen Konstrunda på Hotel Tylösand Nu har vi äntligen möjlighet att få gå en konstrunda på Hotel Tylösand med vår guide Malin Henningsson. Vi träffas måndagen den

Läs mer

#lundakonfirmand2015

#lundakonfirmand2015 #lundakonfirmand2015 yrka, Jesus, framtid, kärlek, relationer, bön, längtan, identitet, livsviktigt, smärta, bibel, hopp, Ande, tro Kyrka, Jesus, framtid elationer, bön, längtan, identitet, livsviktigt,

Läs mer

Församlingsblad. Torestorp, Öxabäck & Älekulla VÅREN 2015

Församlingsblad. Torestorp, Öxabäck & Älekulla VÅREN 2015 Församlingsblad Torestorp, Öxabäck & Älekulla VÅREN 2015 Som ett träd... 2 Körsång och musikliv 3 När allting var över... 4 Annandag påsk 5 Bönesjalsgruppen5 Passionstiden 6 Kontakt 7 Som ett träd, planterat

Läs mer

Nyhetsbrev 5 maj 25 aug 2013

Nyhetsbrev 5 maj 25 aug 2013 Nyhetsbrev 5 maj 25 aug 2013 Givaren och mottagaren Jag minns den där känslan som det vore i morse. I synnerhet när det går mot juni. Jag önskar att alla har den inom sig och jag vill verkligen att mina

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Rädda Barnen 2016 Formgivning: Rädda Barnen Foto: Oskar Kullander Upplaga: 4 000 ex Artikelnummer: 11505 ISBN: 978-91-7321-366-0 Barn i utsatta situationer behöver

Läs mer

Kyrkans. församlingsblad. Nytt liv. Nr 1 2014 Svenska

Kyrkans. församlingsblad. Nytt liv. Nr 1 2014 Svenska Abild Asige Eftra Slöinge Årstad Nr 1 2014 Svenska Kyrkans församlingsblad Nytt liv När det här församlingsbladet kommer ut i brevlådorna är det kanske fortfarande några veckor kvar innan de första vårblommorna

Läs mer

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING Vigselgudstjänst i Grytnäs församling Några ord på vägen Vi gläds mer er i era vigselplaner och vi tycker det är särskilt roligt att ni planerar att gifta er i Grytnäs

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN Hej! Vad roligt att Du ska komma till Västanvind. Vår förskola startade 1987 av lärare på skolan för att möjliggöra folkhögskolestudier även för döva som har barn. Teckenspråket

Läs mer

Följande gäller för utflykterna:

Följande gäller för utflykterna: Sommarplaneringen 2005 Nu är vi äntligen klara med planeringen för sommaren. Vi har planerat in en hel del utflykter och aktiviteter. Vi har försökt att hitta en variation i det vi gör, en del av utflykterna

Läs mer

Nr 2 Maj 2008 -bladet

Nr 2 Maj 2008 -bladet Nr 2 Maj 2008 S -bladet Medlemstidning för Svenska S 30 förbundet Ur innehållet: - Följ ljuset i sommar - Eskader! - Sommaraktiviteter - Nya klassregler Insidan Svenska S30 förbundet c/o Margareta Johansson

Läs mer

K Y R K N Y T T. Nr 3: 2014. Välkommen till världen! säger vi till alla nyfödda. Vi välkomnar er att döpa ert barn i Västra Karaby pastorat.

K Y R K N Y T T. Nr 3: 2014. Välkommen till världen! säger vi till alla nyfödda. Vi välkomnar er att döpa ert barn i Västra Karaby pastorat. K Y R K N Y T T Dopfunt Dagstorp kyrka Foto: Hans Kalén Nr 3: 2014 Välkommen till världen! säger vi till alla nyfödda. Vi välkomnar er att döpa ert barn i Västra Karaby pastorat. Du som är intresserad

Läs mer

www.salemkyrkanhabo.se

www.salemkyrkanhabo.se www.salemkyrkanhabo.se Programblad Kontaktinformation Pastorn Hörna Nytt websidan Kvällsandakt Hemma Rörlig Lördag Mammor i Kontakt guds-rike.nu Kalender Unizon 2010 ect. 1 SALEMKYRKAN V ÄXA I HABO J E

Läs mer

FÖRSAMLINGSBREV PÅSKEN 2012 JAG HAR KOMMIT FÖR ATT DE SKAL HA LIV LIV I ÖVERFLÖD

FÖRSAMLINGSBREV PÅSKEN 2012 JAG HAR KOMMIT FÖR ATT DE SKAL HA LIV LIV I ÖVERFLÖD FÖRSAMLINGSBREV PÅSKEN 2012 JAG HAR KOMMIT FÖR ATT DE SKAL HA LIV LIV I ÖVERFLÖD (JOHANNES EVANGELIET 10:10) Kyrkoherdens påskhälsning: Via dolorosa Oftast kallar vi den för "korsvägen" (via crucis) eller

Läs mer

Våren är här och vi har kickat igång rejält!

Våren är här och vi har kickat igång rejält! Våren är här och vi har kickat igång rejält! I DETTA NYHETSBREV: Rädda Barnen Lund söker praktikant för HT2014 s. 2 Hallå där... Lovisa Harfeldt s. 3 Hänt i Mars s. 4 Händer i April s. 6 Kalendarie för

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Innehållsförteckning Välkommen... 1 Innan ditt sommarjobb... 2 Under ditt sommarjobb... 3 Första arbetsdagen... 3 Arbetsuppgifter... 3 Rutiner...

Läs mer

30 aug - 12 sep. Introduktion

30 aug - 12 sep. Introduktion Läsplan aug-nov 2015 Varsågod! Här får du tre olika verktyg för att arbeta med frågan om livets mening hösten 2015: 1. Läs: Leva med mål och mening Det första verktyget är boken Leva med mål och mening.

Läs mer

S:t Eskils Katolska församling

S:t Eskils Katolska församling S:t Eskils Katolska församling Månadsbladet Maj 2010 Välkommen till S:t Eskils Katolska Församling Den heliga mässan firas i regel varje dag kl. 18.30, utom torsdagar, och fredagar firas mässan kl.12.00.

Läs mer

Vad är det för konstigt träd som har text på bladen? Bok, förstås! Lasse läslust Ludvig lusläst Namn... Klass...

Vad är det för konstigt träd som har text på bladen? Bok, förstås! Lasse läslust Ludvig lusläst Namn... Klass... Namn... Klass... o Info för föräldrarna på sidan 10 T Text: Ped.Mag. Irina Andersson Illustrationer & layout: Paul Söderholm Utgivare: Förbundet Hem och Skola i Finland r.f. Nylandsgatan 17 D FiN- 00120

Läs mer

SEPTEMBER 2015 HÖGER RUBRIK. Alphakurs, sid 3. Församlingsdag på Nimbus, sid 10. Inbjudan till lovsångsfrukost, sid 12

SEPTEMBER 2015 HÖGER RUBRIK. Alphakurs, sid 3. Församlingsdag på Nimbus, sid 10. Inbjudan till lovsångsfrukost, sid 12 HÖGER RUBRIK SEPTEMBER 2015 Alphakurs, sid 3 Församlingsdag på Nimbus, sid 10 Inbjudan till lovsångsfrukost, sid 12 Brunnsgatan 3 413 12 Göteborg Tel 031-741 12 00 info@saron.se www.saron.se GUDSTJÄNSTER

Läs mer

Medlemsblad nr 3-2015. i Svenska kyrkan

Medlemsblad nr 3-2015. i Svenska kyrkan Medlemsblad nr 3-2015 i Svenska kyrkan FEM uppgifter för oss i KR Växjö Diakonicentrum Ordförandekonferens 30/1 2016 Ordföranden har ordet FEM uppgifter för oss i KR Satsning inför nästa valrörelse! Två

Läs mer

Tureholms kyrkan. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. www.tureholmskyrkan.se

Tureholms kyrkan. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. www.tureholmskyrkan.se Tureholms kyrkan april-september 2014 En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. n 2 www.tureholmskyrkan.se Tre blir ett Text: Derek WALLES När jag för flera

Läs mer

PRAO åk 8 vecka 13 och 15 2012 Vecka 14 är Påsklov och eleverna är också lediga annandag Påsk vecka 15!

PRAO åk 8 vecka 13 och 15 2012 Vecka 14 är Påsklov och eleverna är också lediga annandag Påsk vecka 15! BSF Lunds stad Tunaskolan Ann-Helén Oldenby studie- och yrkesvägledare 046 35 76 81, ann-helen.oldenby@lund.se PRAO åk 8 vecka 13 och 15 2012 Vecka 14 är Påsklov och eleverna är också lediga annandag Påsk

Läs mer

INFORMATION FRÅN SVENSKA KYRKAN

INFORMATION FRÅN SVENSKA KYRKAN INFORMATION FRÅN SVENSKA KYRKAN Några ord från våra kyrkomusiker... sid 2 Retreat, Pilgrimsvandring, församlingsresa sid 3 Trivselträffar sid 3 Gudstjänster sid 4-5 Fastekampanjen 2013 sid 6 Kyrkans unga

Läs mer

Rapport. Grön Flagg. Rönnens förskola

Rapport. Grön Flagg. Rönnens förskola Rapport Grön Flagg Rönnens förskola Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-08-24 08:18:54: Ni har på ett mycket kreativt och varierat sätt jobbat med ert tema. Ni har anpassade och engagerande aktiviteter

Läs mer

Söndagen före domsöndagen Vaksamhet och väntan Luk 12:35-40, 2 Kor 13:5-9

Söndagen före domsöndagen Vaksamhet och väntan Luk 12:35-40, 2 Kor 13:5-9 Söndagen före domsöndagen Vaksamhet och väntan Luk 12:35-40, 2 Kor 13:5-9 Titta upp, tala långsamt Inledning Du har fått en rejäl utmaning, ett kraft prov ska utföras. Det kommer behövas starka muskler

Läs mer

Årgång 23 Sommaren 2005 YTTERBY KYRKOBLAD

Årgång 23 Sommaren 2005 YTTERBY KYRKOBLAD YTTERBY KYRKOBLAD Årgång 23 Sommaren 2005 Sommarhälsning Nu blir det snart sommarkyrka i Ytterby igen. Måndagen den 27 juni öppnar caféet. Denna sommar kommer allt överskott i caféverksamheten och insamlingen

Läs mer

1 mars - 26 maj 2013 FÖRSAMLINGSBLADET

1 mars - 26 maj 2013 FÖRSAMLINGSBLADET 1 mars - 26 maj 2013 FÖRSAMLINGSBLADET Lutherska Missionskyrkan nr. 2 2013. Årg. 79 EFS i Göteborg Barnprylmarknad och städdag 23 mars sida 3 Ny hemsida sida 5 I fokus våren 2013 sida 7 11 Lutherska Missionskyrkan

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Framtidens kyrka. 5 frågor till Cecilia SID 2-3 Kyrkoval 2005 SID 7-11 TIDNING FÖR DÖVKYRKAN I STOCKHOLMS STIFT

Framtidens kyrka. 5 frågor till Cecilia SID 2-3 Kyrkoval 2005 SID 7-11 TIDNING FÖR DÖVKYRKAN I STOCKHOLMS STIFT Stiftstecken nr 1 2005.qxp 05-02-23 11.14 Sida 1 T Stifts ecken TIDNING FÖR DÖVKYRKAN I STOCKHOLMS STIFT NR 1 MARS 2005 Framtidens kyrka 5 frågor till Cecilia SID 2-3 Kyrkoval 2005 SID 7-11 Stiftstecken

Läs mer

Församlingsnytt hösten 2012

Församlingsnytt hösten 2012 Församlingsnytt hösten 2012 Redaktionen Ansvarig utgivare: www.bjarredsforsamling.se Öresundsvägen 9 kyrkoherde Eva Landberg Tryckt hos Tryckfolket AB,Malmö 237 35 Bjärred bjarredsforsamling@svenskakyrkan.se

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 09 01. Jag har en dröm. Amos 9:11-15

Tunadalskyrkan 13 09 01. Jag har en dröm. Amos 9:11-15 1 Tunadalskyrkan 13 09 01 Jag har en dröm Amos 9:11-15 I dagarna är det femtio år sedan Martin Luther King jr höll sitt berömda tal i Washington, där han sade I have a dream, Jag har en dröm, och som blev

Läs mer

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU.

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. Funderar du på om du ska konfirmeras? Då är du inte ensam! Förra året var det nästan 45 000 som konfirmerades i Sverige, och det lär bli minst lika många i år.

Läs mer

Nr 3: 2015 Y R K N Y T T. Foto: Illustration: Erik Nylund

Nr 3: 2015 Y R K N Y T T. Foto: Illustration: Erik Nylund K Nr 3: 2015 Y R K N Y T T Foto: Illustration: Erik Nylund Hösten en tid för mognad. Foto: Renée Backe Så kom den då, hösten. En del av oss tycker att vi knappt har haft någon sommar och likväl är det

Läs mer

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Beslutad 25 juni 2015 Innehållsförteckning 1. Kyrkans förskola 1.1 Inledning 1.2 Verksamhet och profil 1.2.1 Arbetets inriktning 1.2.2 Församlingsinstruktion

Läs mer

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Jag har den stora förmånen att under vissa morgnar under dagens första timmar få titta på barnkanalen på tv med min äldsta dotter. Det

Läs mer

VÄLKOMNA. ska prägla vår verksamhet genom en levande kristen grundsyn och en kärleksfull gemenskap.

VÄLKOMNA. ska prägla vår verksamhet genom en levande kristen grundsyn och en kärleksfull gemenskap. VÄLKOMNA till Brandströmska Förskolan Nylöse. Här nedan finner du information om Brandströmska förskolan Nylöse. Du kan klicka dig direkt till följande rubriker: 1. Mål och Metoder 2. Så här arbetar vi

Läs mer

Lokaler för röstning vallokaler, expeditioner och särskilda röstmottagningsställen

Lokaler för röstning vallokaler, expeditioner och särskilda röstmottagningsställen KAPITEL 9 Lokaler för röstning vallokaler, expeditioner och särskilda röstmottagningsställen Bestämmelser om vallokaler finns i 38 kap. 45, 48 51 kyrkoordningen samt i 11 och 12 samt 18 22 Kyrkostyrelsens

Läs mer

KALMAR ADVENTKYRKA MARS 2015

KALMAR ADVENTKYRKA MARS 2015 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MARS 2015 Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade och tider av nytt liv kommer från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämd för

Läs mer

Anhörigstöd. Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Anhörigstöd. Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Anhörigstöd Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ 2 Innehållsförteckning Stöd för dig som stödjer 3 Olika former av socialt stöd 3 Enskilda

Läs mer

Program Anhörigcenter

Program Anhörigcenter Har du frågor, förslag eller funderingar - ta gärna kontakt. Du når oss säkrast måndag - torsdag 08.30-11.30 046-35 82 40 eller via e-post anhorigcenter@lund.se Anhörigkonsulent Maria Boberg Anhörigstödjare

Läs mer

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning februari/mars 2013 Dnr 2/19 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Sammanfattning

Läs mer

7 steg från lagom till världsklass - 7 tips som berikar Ditt liv

7 steg från lagom till världsklass - 7 tips som berikar Ditt liv 7 steg från lagom till världsklass - 7 tips som berikar Ditt liv Lagom är bäst, eller? Om vi säger något tillräckligt ofta tenderar det ju att bli sant, eller hur? Jag gissar att Du, mer eller mindre medvetet,

Läs mer

080525 Första söndagen efter Trefaldighet Lars B Stenström

080525 Första söndagen efter Trefaldighet Lars B Stenström 080525 Första söndagen efter Trefaldighet Lars B Stenström Som en färja över mörka vatten 2480 passagerare kan finlandsbåten Amorella ta Två och ett halvt tusen människor kan genom att kliva ombord på

Läs mer

Lysviks församling Våren 2014

Lysviks församling Våren 2014 Lysviks församling Gamla vägen 29, 686 97 Lysvik Pastors.exp: ons-tors kl. 10-12, tel 0565-80018, fax 80560 e-mail: lysvik.forsamling@svenskakyrkan.se Hemsida: www.svenskakyrkan.se/lysvik Kyrkoherde: Ingemar

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLADET. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. KALMAR ADVENTKYRKA JANUARI 2015

FÖRSAMLINGSBLADET. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. KALMAR ADVENTKYRKA JANUARI 2015 FÖRSAMLINGSBLADET KALMAR ADVENTKYRKA JANUARI 2015 Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 kor 5:17 2015 efter Kristus eller 5776 efter skapelsen

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

NYHETSBREV ÅLAND 01/2012

NYHETSBREV ÅLAND 01/2012 NYHETSBREV ÅLAND 01/2012 Välkommen till ett nytt år med Folkhälsan! Info för styrelseaktiva Vem får nyhetsbrevet? Detta informationsbrev går ut till alla styrelsemedlemmar i våra lokalföreningar som uppgett

Läs mer

HÖSTTERMINEN 2012 MI LJ

HÖSTTERMINEN 2012 MI LJ BA RN &FA HÖSTTERMINEN 2012 MI LJ FAMILJEMÄSSA Kom och var delaktig! Gudstjänsten är hjärtat i församlingens verksamhet, i den kan Du finna rum för ro och eftertanke samt uppleva glädje, musik och gemenskap.

Läs mer

Juli / Augusti 2013. Ditt ord är mitt hjärtas lyckta och ljuset på min stig. Foto: John Redstig

Juli / Augusti 2013. Ditt ord är mitt hjärtas lyckta och ljuset på min stig. Foto: John Redstig Juli / Augusti 2013 Ditt ord är mitt hjärtas lyckta och ljuset på min stig Foto: John Redstig Juli 2013 V Dat Dag Tid Samling 27 1 månd LAPPIS i Husbondliden (till 7/7) 2 tisd 18:00 Sång vid Kvarn 28 9

Läs mer

Konfirmand Gotland 2015-2016 INBJUDAN

Konfirmand Gotland 2015-2016 INBJUDAN Konfirmand Gotland 2015-2016 INBJUDAN innehåll vem är jag? vad är gud? 3 frågor och svar 5 alva, hemse och rone 6 burs, garda och fardhem 9 eskelhem 11 havdhem 13 hoburg 15 klinte 16 norra gotlands pastorat

Läs mer