Preliminärt PM Smålandskavlen oktober i Tranås

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Preliminärt PM Smålandskavlen 30-31 oktober i Tranås"

Transkript

1 Incheckning Incheckning sker på respektive förläggning från lördag kl Förteckning över förläggningar och vägvisning till dessa läggs ut på hemsidan före tävlingen. Uthämtning av klubbkuvert sker i tävlingsexpeditionen på Tävlingsarenan, Bredstorps IP. Samling Bredstorps IP, 3 km sydöst Tranås. Vägvisning norra infarten till Tranås väg 32 samt från väg 131. Tävlingsexpedition Bredstorps IP. Öppettider lördagen den 30:e oktober kl , söndagen den 31 oktober kl Tävlingsexpeditionen fungerar även som klagomur. Klubbkuvert med nummerlappar, kuponger för frukost och fältlunch, ev. hyrbrickor, kartutdelningsbiljett, programblad med startlistor m.m. delas ut till de klubbar som betalt samtliga avgifter. Om betalning skett så sent att meddelande ej nått oss skall kvitto uppvisas för tävlingskassören. OBS: Klubbkuvert delas endast ut till de klubbar som erlagt samtliga avgifter. Öppen klass Vid anmälan i Öppen klass under tävlingsdagarna betalas anmälningsavgiften, 360:-/lag inkl. hyrbrickor, kontant på tävlingsexpeditionen. Uttagsautomat Finns på flera platser i Tranås centrum. Upphittade/borttappade föremål Upphittade föremål lämnas till tävlingsexpeditionen. Borttappade föremål återfås mot beskrivning på tävlingsexpeditionen. Laguppställning Namn och bricknummer för löpare inlämnas senast lördagen den 30:e oktober kl online via hemsidan. Eventuella akuta namnändringar inlämnas till tävlingsexpeditionen absolut senast kl lördagen den 30:e oktober. Ej inlämnad laguppställning innebär startförbud. Anmäld löparbricka måste användas på anmäld sträcka. Lag som inte följer de i reglerna angivna åldersgränserna i de klasser sådana förekommer diskvalificeras. Förläggning och frukost Förläggningen disponeras från lördag kl till söndag kl Det åligger samtliga att rätta sig efter de förläggningsregler samt att ta del av de brandföreskrifter som finns anslagna på respektive förläggning. Beställd frukost serveras i Junkaremålsskolans matsal söndag kl Kom i god tid, risk för köbildning. Deltagarna svarar själva för transporten mellan förläggning och Arena.

2 Parkering På anvisad plats i anslutning till Arenan. Parkeringsavgift 10:-/dag. Bussar gratis. Husvagnar/husbilar hänvisas till separat uppställningsplats. Vindskydd/klubbtält Får endast sättas upp på anvisad plats vid Arenan. Obs: Grusplan, ta gärna med klubba för att få ned pinnarna. Invigning Invigningen sker på Arenan lördag kl Terrängbeskrivning Terrängtyp: Skogsmark med lite inslag av kulturmark, stigrikt. Kupering: Måttligt till starkt kuperad terräng Framkomlighet: Mestadels god framkomlighet. Inslag av stenbunden mark. OBS: Taggtråd förekommer i tävlingsterrängen. Spikskor är förbjudet. Dobbskor med ståldubb får användas. Förbjudet område Tomtmark får inte beträdas. Gående mellan förläggningarna och Arenan måste följa anvisad snitslad väg, se förläggningskartan. Friidrottsbanans innerplan får ej beträdas. Idrottsplatsens konstgränsplan är förbjudet att beträda. Karta Skala 1: i samtliga klasser, ekvidistans 5 m. Offsettryck. Reviderad 2010 av P-O Derebrandt. Träningskarta Träningsmöjligheter finns på kartan Ängarydskartan, belägen väster om Tranås centrum. Kostnad 40:-/st. Hämtas och betalas på förläggningen i Junkaremålsskolan. Kontrollbeskrivningar Finns endast tryckt på tävlingskartan. (Ingen lös kontrollbeskrivning,) Kontroller Kontroller på natten är försedda med röd-vit-blå reflex. På dagen med orange-vit skärm.

3 Nummerlappar H21 1- Hide a lite D STIGA H Garage24 D IVT H PC kontor H Montico D Tranåsbostäder Öppen klass 800- Noname Sista sträckan har lagnummer med röda siffror. Obs: Inga säkerhetsnålar tillhandahålls. För de som önskar finns nålar att köpa i tävlingsexpeditionen. Uppvärmning På anvisad plats. Se anslagen karta på Arenan samt karta i lagkuvertet. Stämplingssystem Sport-ident. En och samma löparbricka får endast användas på en sträcka under tävlingen. Löpare som springer både tävlingsklass och öppen klass måste således använda sig av två olika brickor. Nummer för egna brickor skall anges vid laganmälan. Senare brickbyten accepteras ej. Behov av hyrbricka skall anges i anmälan och utlämnas i samband med utlämning av klubbkuvert till en kostnad av 30 kr /st. Om bricknummer ej har angivits vid tidpunkten för anmälan av lagsammansättning tilldelas laget hyrbrickor till en kostnad av 30 kr/st. OBS: SI-5-brickor bör ej användas på sträcka 5 i H21. Tömning och check av löparbricka sker på väg till vid startplatsen (natt) och vid ingång till start/växlingsområdet (dag). Löparen själv ansvarar för att rätt löparbricka används. Vid stämpling erhålls en ljud- och ljussignal som bekräftelse på att stämpling skett. Om inte någon bekräftelse fås från en kontrollenhet, pröva på annan enhet om sådan finns. I sista hand stämpla med stiftklämma i reservruta som finns på kartan. Har reservruta utnyttjats skall kartan behållas efter målgång tills kontroll skett vid Röd utgång i tävlingsexpeditionen. Efter växling eller målgång fortsätt till plats för avläsning av löparbricka. Hyrbrickor återlämnas efter avläsning. Ej återlämnad hyrbricka debiteras. Hyrbrickor Sportident-brickor finns att hyra i tävlingsexpeditionen till en kostnad av 30 kr/st. Spridningsmetoder Förekommer i alla klasser. Start

4 Individuell nattstart lördag väster om Arenan (vid tennishallen) ca 200 m. Jaktstart och gemensam start söndag sker i södra kurvan av löparbanorna på friidrottsarenan. Första start lördag kl Jaktstart söndag H21 kl D21 kl H16 kl D16 kl H180 kl Startlistor för jaktstart anslås vid förläggningarna samt på Arenan TC senast söndag kl Gemensam start söndag H165 kl D120 kl Öppen kl OBS: Under natten sker övergång från sommartid till normaltid. Klockan flyttas tillbaka 1 timma. Omstart Sker på av speakern angiven tid c:a 30 min efter första målgång i H21. Växelfållan stängs c:a 15 min efter första målgång i H21. För omstartande lag är sträcka 5 i H21 förkortad, särskild karta erhålls vid start. Alla lag med sträckor kvar, även diskvalificerade lag, får starta i omstarten. Växlingsområde Endast löpare får uppehålla sig i växlingsområdet. Ingång till start/växlingsområdet är väl markerat på Arenan. Växel Löparen ansvarar för att hon/han springer i rätt fålla in till växel. Vänster fålla i löpriktningen. Vid växling sker stämpling på mållinjen, varefter kartan lämnas. Ingående löpare växlar med utgående löpares karta. Var noga med att ta rätt karta! Lag som tar annat lags karta diskvalificeras. Lag som drabbas får ny karta vid kartplankets slut, men får ingen tidskompensation. Kontrollera alltid att kartans lagnummer och sträcka är rätt. Det är löparens ansvar att växla med rätt karta. För H/D16 erhålles tre kartor på sträcka 3. Kartor som ej används lämnas till funktionär vid växlingen. Efter växling följ utgång för avläsning. Förvarning Sker några minuter före växling. Målgång

5 Löparen ansvarar för att hon/han springer i rätt fålla i mål. Höger fålla i löpriktningen. Målstämpling sker efter mållinjen. Måldomare avgör ordningsföljden. Följ utgång för avläsning. Viltrapport Rapportera iakttagelser av storvilt (älg och rådjur) till viltrapporteringen i tävlingsexpeditionen. Vätska Vatten och sportdryck. Markerad plats på tävlingskartorna. Dessutom vätska efter målgång. Kartutdelning Sker på tävlingsexpeditionen efter att första lag i H21 gått i mål och omstart har skett. Tid meddelas av speakern. Kartbiljett finns i klubbkuvertet. Omklädning och dusch I anslutning till Arenan. Se Arenakartan. Damer inomhus i tennishallen. Herrar inomhus i fotbolls-anläggningens omklädningsrum. Blå-vit snitsel. OBS: Inga dobbskor inomhus. Toaletter Finns i norra delen av Arenan samt i anslutning till omklädningsrummen. Toalett i växlingsfållan i begränsad omfattning. Sjukvård I anslutning till tävlingsexpeditionen. Servering Förbeställd fältmåltid serveras i tennishallen i anslutning till Arenan söndag kl I övrigt välsorterat marketenteri och hamburgeri i norra delen av Arenan. Sportförsäljning Team Sportia Vetlanda. Prisutdelning Sker c:a kl i anslutning till Arenan. Hederspris till de bästa lagen. I Öppen klass pris till segrarlaget, övriga priser lottas ut bland fullföljande lag. Upplysningar Tävlingsexpeditionen eller tävlingsledningen, telefonnummer enligt nedan. Tävlingsregler SOFT:s tävlingsregler och Smålands OF:s bestämmelser för Smålandskavlen gäller. Överlämnande till nästa års arrangör

6 I samband med prisutdelningen kommer överlämnandet av Smålandskavlen att ske till 2011 års arrangörer. Internet Tävlingen kommer att kunna följas hemifrån via Internet. På Smålandskavlens hemsida, speakerljud och löpande resultat tillhandahållas. Nödsituation Ring 112 vid en ev. nödsituation. Tävlingsjury Peter Thelin, OK Gisle Magnus Johansson, Växjö OK Gun Henriksson, Eksjö SOK Tävlingsledning Tävlingsledare Mikael Axelsson, Bitr tävlingsledare Thomas Posch, Tävlingsexpedition Christina Larsson, Banläggare: Anders Palmér, Bengt Larsson Bankontrollant: Magnus Svensson, Ivan Karlsson Tävlingskontrollant: Sven-Åke Karlsson, Pressvärd: Linnéa Axelsson, Logi: Cecilia Axelsson,

Tävlingsregler för precisionsorientering

Tävlingsregler för precisionsorientering Tävlingsregler för precisionsorientering Gäller från 2015-03-17 Viktig information! Dessa regler utarbetades hösten 2014 av PreOs egen regelgrupp bestående av Gun A, Jens A, Martin F, Owe F och Arne G.

Läs mer

Program 25-manna 2012

Program 25-manna 2012 Program 25-manna 2012 Fredag 5/10 15:00 Avresa minibuss 1 Sarah Lindström (chaufför), Aron Thoren, Anton Johansson, Torgny Lindström, Ida Johansson, Mattis Lindström, Carl Johansson, Elias Lindström (hoppar

Läs mer

16 juni 2012 TSOK MULTISPORT RACE

16 juni 2012 TSOK MULTISPORT RACE ! 16 juni 2012 PM TSOK MULTISPORT RACE 16 juni 2012 1 Välkomna till Trollhättan och den 13:e upplagan av TSOK multisportrace! På följande sidor ges information som är gemensam för alla klasser. Därefter

Läs mer

FUNKTIONÄRSGUIDE SOMMAR 2013 CYKLA ELLER SPRING I FÄDERS SPÅR. 16 augusti 24 augusti

FUNKTIONÄRSGUIDE SOMMAR 2013 CYKLA ELLER SPRING I FÄDERS SPÅR. 16 augusti 24 augusti FUNKTIONÄRSGUIDE SOMMAR 2013 CYKLA ELLER SPRING I FÄDERS SPÅR 16 augusti 24 augusti Välkommen som funktionär till Sommarveckan 2013! CykelVasan och Vasastafetten bildar Vasaloppets Sommarvecka. Vi förväntar

Läs mer

Orientering för nybörjare

Orientering för nybörjare Orientering för nybörjare En orienteringsbana består av kontrollpunkter, som man måste passera i rätt ordning. Kontrollpunkten kan vara en t.ex. sten eller en stigkorsning och markeras i naturen med en

Läs mer

Ett 10MILA med kunglig touch.

Ett 10MILA med kunglig touch. 10MILA 2008 - SLUTRAPPORT Ett 10MILA med kunglig touch. Sammanfattning Upplands Orienteringsförbund fick uppdraget att arrangera 10MILA 2008 från Föreningen Tiomilakavlen. Detta efter att ha redovisat

Läs mer

TA 404 Kommunikation, media och marknadsföring

TA 404 Kommunikation, media och marknadsföring TÄVLINGSANVISNING TA 404 Kommunikation, media och marknadsföring VERSION 2015-07-01 BESLUTAD AV SOFTs styrelse den 20 maj 2015 TRÄDER I KRAFT 1 juli 2015 ERSÄTTER Tidigare anvisning (v. 2014-01-21, redaktionella

Läs mer

KRETSLOPPET I BORÅS LÖRDAG 19 SEPTEMBER 2015

KRETSLOPPET I BORÅS LÖRDAG 19 SEPTEMBER 2015 TÄVLINGSINFOMATION KRETSLOPPET I BORÅS LÖRDAG 19 SEPTEMBER 2015 21 km Löpning för alla, från elitlöpare till joggare, individuellt eller lag. Tidtagning, lägsta ålder 15 år. 21 km-loppet är sanktionerat

Läs mer

Nyhetsbrev 3 16 juli 2013. Utrustning Boende i Göteborg Inför Start Start Under loppet Efter Målgång Publikområde. Publikbåten

Nyhetsbrev 3 16 juli 2013. Utrustning Boende i Göteborg Inför Start Start Under loppet Efter Målgång Publikområde. Publikbåten Du som får detta nyhetsbrev är en av deltagarna till den andra upplagan av Öloppet. Nu är det mindre än 3 veckor kvar till start. Vi hoppas att träningen under sommaren har gått bra och att ni är laddade

Läs mer

Informationsblad 2. Inför cupen

Informationsblad 2. Inför cupen Informationsblad 2 I år blir vi återigen över 400 deltagande lag och cupen växer till att bli lite större och lite bättre år efter år. Storsjöcupen är landets äldsta fotbollscup för ungdomar och detta

Läs mer

TA 502 Karta och banläggning

TA 502 Karta och banläggning TÄVLINGSANVISNING TA 502 Karta och banläggning VERSION 2015-07-01 BESLUTAD AV SOFTs styrelse den 20 maj 2015 TRÄDER I KRAFT Den 1 juli 2015 ERSÄTTER Tidigare anvisning (v. 2015-01-01, redaktionella ändringar

Läs mer

*** PM *** Höganäs Simsällskap

*** PM *** Höganäs Simsällskap *** PM *** Höganäs Simsällskap i samarbete med Skånes Simförbund INBJUDER till Vårsimiaden 2012 Distrikt 5 6 maj 2012 i Höganäs Sportcenter 1(5) Tävlingsplats Bassängen Höganäs Sportcenter, Höganäs. Nya

Läs mer

P M För simmare och ledare vid Sum-Sim Riks i Eriksdalsbadet, Stockholm

P M För simmare och ledare vid Sum-Sim Riks i Eriksdalsbadet, Stockholm P M För simmare och ledare vid Sum-Sim Riks i Eriksdalsbadet, Stockholm SK Neptun och Svenska Simförbundet i samarbete med hälsar aktiva och ledare välkomna till 2010 års Svenska Ungdomsmästerskap(SUM-SIM)

Läs mer

TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT

TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT Svenska Kanotförbundet / Tävlingstekniska regler drakbåt 2015-03-21 Sidan 1 TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT 1 kapitlet Tekniska regler 1 Definition 2 Drakbåtens utformning 3 Paddelns utformning 4 Framdrivning

Läs mer

Välkomna till DM Stockholm 2015 som i år arrangeras av GF Uppsalaflickorna

Välkomna till DM Stockholm 2015 som i år arrangeras av GF Uppsalaflickorna Välkomna till DM Stockholm som i år arrangeras av GF Uppsalaflickorna Tävlingen kommer hållas den 29 mars på Fyrishov, Uppsala. Här kommer den återstående informationen om tävlingen. Tävlingsarenan Tävlingen

Läs mer

Deltagar-PM. Parkering: På Valhallavägen och intilliggande gator är det fri parkering från kl 17 på fredagen och hela helgen ut.

Deltagar-PM. Parkering: På Valhallavägen och intilliggande gator är det fri parkering från kl 17 på fredagen och hela helgen ut. Deltagar-PM Tävlingsplats: Stadion, Valhallavägen/Lidingövägen, Stockholm Vägbeskrivning: Med bil utanför Stockholm: avfart Norrtull på E4:an. Följ skyltning mot Roslagstull. Sväng in höger på Valhallavägen.

Läs mer

Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund

Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Förbunds Nytt nr 2 2002 Förbunds Nytt Nr 2 2002 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund 2002 - Badminton - Boule - Bridge - Golf - Orientering - Terränglöpning Årets konferens i Vänersborg

Läs mer

Vi sponsrar. OK Älmes ungdomar

Vi sponsrar. OK Älmes ungdomar Vi sponsrar OK Älmes ungdomar Intresserad av att annonsera här? Kontakta Ulf Jansson 0476-162 77 eller info@okalme.com OK Älmes Planeringsmöte 2005-12-03 i Asa Deltagare: Leif Nilsson Barbro Liljequist

Läs mer

2014 / 2015. Tävlingsbestämmelser & Ekonomiska bestämmelser & Övrig information för

2014 / 2015. Tävlingsbestämmelser & Ekonomiska bestämmelser & Övrig information för 2014 / 2015 Tävlingsbestämmelser & Ekonomiska bestämmelser & Övrig information för Herrjuniorer Damjuniorer (96-yngre) Pojkar A - Flickor A (98-yngre) Pojkar B - Flickor B (00-yngre) 2014-06-26 / Ralf

Läs mer

Inbjudan till KAK-MIDNATTSSOLSRALLYT 2015, HISTORIC RALLY.

Inbjudan till KAK-MIDNATTSSOLSRALLYT 2015, HISTORIC RALLY. Inbjudan till KAK-MIDNATTSSOLSRALLYT 2015, HISTORIC RALLY. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser denna inbjudan med dess tilläggregler

Läs mer

Arrangörshandbok Svenska Cheerleadingförbundet

Arrangörshandbok Svenska Cheerleadingförbundet Arrangörshandbok Svenska Cheerleadingförbundet 1 Förord Detta dokument, arrangörshandboken, är till för de föreningar som ska arrangera en av SCF:s tävlingar. För att arrangera en av SCF:s tävlingar måste

Läs mer

Arrangör Kristianstads Mk och Älmhults Mk arrangerar Rally över Gränsen Lördagen den 25 April

Arrangör Kristianstads Mk och Älmhults Mk arrangerar Rally över Gränsen Lördagen den 25 April INBJUDAN Tävlingen ingår i: SydSvenska RallyCupen DM för Södras BF och Smålands BF VOC Mekonomen Rally Sverigeserien VOC Mekonomen Rally Sommarserien VOC Mekonomen Rally NordicWestEuroCup Tävlingen anordnas

Läs mer

ELITSERIEN LAG-SM. 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter.

ELITSERIEN LAG-SM. 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter. ELITSERIEN LAG-SM 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter. 2. ANTAL LAG 10 lag 3. LAGSAMMANSÄTTNING 3.1 4 förare/lag

Läs mer

Hyresregler Semesterbyn Kåranäs

Hyresregler Semesterbyn Kåranäs När blir min stugbokning bindande? Bokningen är bindande så snart ni har betalat 20% av hyran (eller hela hyran), senast 10 dagar efter bokningstillfället. Vid bokning 30 dagar eller senare innan ankomst

Läs mer

Välkommen till Bröllopsfeber SVERIGES STÖRSTA BRÖLLOPSMÄSSA FOTO: GUSTAF WAESTERBERG FOTO: LINUS MORALES. Stockholm 24 25 januari

Välkommen till Bröllopsfeber SVERIGES STÖRSTA BRÖLLOPSMÄSSA FOTO: GUSTAF WAESTERBERG FOTO: LINUS MORALES. Stockholm 24 25 januari Välkommen till Bröllopsfeber SVERIGES STÖRSTA BRÖLLOPSMÄSSA FOTO: GUSTAF WAESTERBERG FOTO: LINUS MORALES Stockholm 24 25 januari Välkommen som utställare Välkommen som utställare på Bröllopsfeber Sveriges

Läs mer

PM Alla kan bli vinnare

PM Alla kan bli vinnare PM Alla kan bli vinnare Allmän information Detta är ett skojigt arrangemang likt en sprinttävling men på helt andra villkor än vad ni är vana vid. Här handlar det inte om att vara snabbast på traditionellt

Läs mer

Västergötlands IBF Lokala förutsättningar

Västergötlands IBF Lokala förutsättningar Västergötlands IBF Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2013 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter Serieavgifter fastställs av DS efter förslag från TK och finns på Anmälan till seriespel

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

Praktisk Information. 27-29 september 2013

Praktisk Information. 27-29 september 2013 3 mässor under 1 tak 2013 Praktisk Information 27-29 september 2013 16 augusti Monternummer mailas till monteransvarig Gå in på www.sydevent.se/monter och anmäl dina uppgifter. Det är de uppgifter som

Läs mer

INNEHÅLL SEKTION I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER SEKTION II TEKNISKA BESTÄMMELSER

INNEHÅLL SEKTION I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER SEKTION II TEKNISKA BESTÄMMELSER foto: Nicklas Blom INNEHÅLL SEKTION I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER A. GEMENSAMMA REGLER FÖR SSF:s TÄVLINGSGRENAR 5 100 Definition av tävlings- och motionsevenemang på skidor/snowboard/rullskidor 5 101 Tävlingsgrenar

Läs mer