Vattenfall Power Consultants AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vattenfall Power Consultants AB"

Transkript

1 Födelseår 1957 Nationalitet Svensk Civilstånd Gift, ett barn Nuvarande anställning JIC Consulting AB, VD och ägare Vattenfall Power Consultants AB Språk Specialkompetens Svenska modersmål, engelska flytande i tal och skift, vissa kunskaper i tyska Logistiksynsättet, utredningar, kartläggningar, miljöanpassade fordon och bränslen, Mobility Management, projekt- och processledning, kurs- och seminarie-arrangör, affärs- och tjänsteutveckling Anställningar Vattenfall Power Consultants AB, Logistiker. Specialistfunktion ingående som resurs i interna och externa projekt Göteborgs Stad Trafikkontoret, Utredning av flöden kring trafikplats Brunnsparken - Drottningtorget i samband med Projekt K Egen konsultverksamhet (JIC Consulting AB) Uppdrag enligt rubrik Yrkeserfarenhet, utförligare samt Referenser nedan Gatubolaget Konsult AB. Trafikutredningar samt projekt inom området Miljöanpassade fordon och bränslen Trollhättans Kommun, Näringslivssekretatiatet med ansvar för industri- och högskolekontakter Industriell Logistik AB, Logistikkonsult Volvo Bussar AB, Certifieringsingenjör, Europamarknaden. Volvo Personvagnar AB, Provningsingenjör på Hållfasthetslaboratoriet. Volvo Penta AB, Mekaniker - Testförare cv01s (7)

2 Utbildning Chalmers Tekniska Högskola, Sektionen för Maskinteknik. Inriktning: Organisation och Transport Försvarsmakten, Värnpliktig Maskiningenjör 4-årigt tekniskt gymnasium. Kurser Engelska för teknologer Yrkeserfarenhet, utförligare beskrivning av uppgifter, ansvar och resultat Sedan hösten 1997 driver jag JIC Consulting AB. Inriktningen på verksamheten är att med en logistisk grundsyn erbjuda projektlösningar med maximal nytta för uppdragsgivaren och dennes kunder. Mer precist handlar det om miljöanpassade transporter inom industrisektorn med tyngdpunkt på Automotivesidan och intermodala transporter. Bland några av mina nuvarande uppdragsgivare kan nämnas Vägverket, Göteborgs Stad Trafikkontoret, SWEVA Swedish Electric- and hybrid Vehicle Association), Swedish Touring Car Championship (STCC/-Göteborg City Race och Eco Drive Arena), Golf of Course (arrangör av Ladies European Tour 2008 på Lycke GK) och Färgelanda kommun projektägare till Dalslands Ring. En stor del av verksamheten har fokuserats på området Intelligenta, miljöanpassade transportlösningar för privatoch offentlig sektor. Tidigare har jag haft uppdrag för FAMECO AB där jag genomfört en uppgradering av deras logistiksystem. Fram till 2006 verkade jag som projektledare med att skapa förutsättningar för en klusterbildning kopplat till polymerrelaterad verksamhet i västra Sverige. Detta arbete startades Vi kunde tidigt skönja viss framgång med arbetet då två företagsetableringar skedde och en tredje kom att ske strax efter semestern Alla tre etableringarna har skett med assistans av PTC Klusterprojektet i olika former. TH Green & Co etablerade sig i lokaler i Furåsen Företagshotell Parallellt arbetade jag i min egen firma. Det uppdrag jag då fokuserade på var då var att genomföra en kartläggning och nulägesbeskrivning av Polymertekniskt Centrum i Färgelanda på uppdrag av Kommunalförbundet Dalsland. 2 (7)

3 Deltidsanställd (80 %) på Trafikkontoret i Göteborg med uppdraget att simulera de maximala flödena av (kollektiv-) trafik genom hållplatserna Brunnsparken, Nordstan och Drottningtorget i Göteborg. Det mest omfattande uppdraget jag haft är att ha arbetat på uppdrag av ledningsgruppen för Lear Corporation och arbetat med flytten av verksamheten från Bengtsfors till Göteborg Som underkonsult till Caran Industriteknik AB arbetade jag på ledningsnivå med systemupplägg åt medelstora och större företag i Västsverige. Ett exempel - jag deltar under i Volvo Aero Corporations konsolidering av verksamheten i Trollhättan. Mer specifikt med att flytta den del av verksamheten som tidigare fanns i Arboga och i Tyskland till Trollhättan samt en omfattande utökning av den verksamhet som redan fanns där Till detta kommer att jag har avslutat ett uppdrag att skapa en bilpool för miljöanpassade fordon (metangas och elbilar) i kvarteret Skanska-skrapan. Uppdragsgivare var Skanska, Vattenfall, Göteborg Energi AB, Volvo samt Hertz. Projektet är nu en kommersiell bilpool som drivs av Hertz under namnet Sunfleet. Göteborgs Gatu AB, affärsområde Konsult. Projektledare för Introduktion av miljöanpassade fordon och bränsle i Göteborg. Uppdragsgivare för detta projekt var Trafikkontoret i Göteborgs Stad samt Göteborg Energi AB. På fritiden drev jag parallellt med ovan nämnda arbete JIC Consulting vidare. Den ena delen av verksamheten här handlar om att hjälpa företag, Högskolan i Trollhättan/ Uddevalla (numer Högskolan Väst) och organisationer i regionen med att söka finansiering för projekt inom ramen för EU: s Mål 2 och Mål 3-program för Fyrstadsregionen. En kompetens jag byggt upp under min tid på Näringslivssekretariatet och Suppliers Service Center (Se nedan) Näringslivssekretarare i Trollhättan med kundansvar för Volvo Aero Corporation, Wärtsilä Diesel, SAAB samt de industriellt inriktade små- och medelstora företagen. Anställd för att, som initiativtagare och projektledare, arbeta med industriprojekt. Exempel på sådana är Biogas för fordonsdrift och energiproduktion och Centrum för Termisk Sprutning. 3 (7)

4 Projektledare för en utbildning i Business Engineering till 1996, koordinator för Suppliers Service Center (SSC). Verksamheten syftade till att utländska leverantörer inom verkstadsindustrin, på ett kostnadseffektivt sätt, skulle kunna etablera sig i nära anslutning till sin kund, t.ex. SAAB, Volvo eller LEAR Corporation Uppdragsledare för uppdrag inom produktions- och organisationsutveckling för Bustin Industrial Products i East Stroudsburg, Pennsylvania USA. tf. Chef, Konstruktion- och Utvecklingsavdelningen Bustin Industrial Products i East Stroudsburg, Pennsylvania USA Systemtransportupplägg för bilindustrin och svensk bryggerinäring, bl.a. införandet av retur-pet flaskan. Uppdragsgivare: ILAB, Industriell Logistik AB. Godsflödesanalys av Trollhätteregionen för Näringslivssekriteriatet i Trollhättan Parallellt med Studierna på Chalmers startades konsultfirman JIC Consulting med uppdrag för bl.a. ILAB, Industriell Logistik AB och Bustin Industrial Products, Inc. i Pennsylvania, USA. Certifieringsingenjör, Europamarknaden hos Volvo Bussar Provningsingenjör på Hållfasthetslaboratoriet vid Volvo Personvagnar. Ansvarade för utvecklings- och certifieringsprovning av kaross och säkerhetsbältessystem i personvagn. Mekaniker och testförare vid Volvo Pentas marina provningsstation Krossholmen. 4 (7)

5 Övrigt Internationell erfarenhet Bustin Industrial Products, Pennsylvania, USA ( ) Certifieringsingenjör, Europamarknaden, Volvo Bussar ( ) Kommittéer och yrkesorganisationer Verksamhetsledare för SWEVA Swedish Electric and hybrid Vehicle Association. Medlem i R-företagen. R-Företagen är ett nätverk för dem som vill förena sina affärer med etik, affärsmannaskap och attityd inom ramen för hållbar utveckling. Vår önskan är att tillsammans bygga ett gemensamt starkt varumärke, R:et som står för "Rekommenderad företagare". Övriga engagemeng / förtroendeuppdrag Under studietiden aktiv i bl a sexmästeri och olika teknologföreningar. Arrangemang / seminarier Föredragshållare vid ett antal konferenser inom området Miljöanpassade fordon och bränslen Arrangör av ett antal seminarier bl a för bland annat Gyllenhammar & Sahlin AB, Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, Clean Vehicles and Fuels på uppdrag av SWEVA. 5 (7)

6 Referenser Uppdrag Uppdragsgivare Period Nya Dalslands Ring - En förstudie av ett näringslivsinitiativ i skepnad av en Racinganläggning Färgelanda kommun, Kommunledningen Utredning kring Wallenstam Fastigheters ansats att erbjuda sina hyresgäster miljöanpassad fordonsflotta/utvecklad bilpool. Wallenstam Fastighets AB Utredning av flöden av persontrafik- och godsinfrastrukturen i Landvetter Park, Resort living Golf of Course AB Ärendehanteringssystemet - samordning Trafikkontoret, Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad Trafikkontoret Logistikuppdrag i samband med STCC:s deltävling på City Race Arena i Göteborg City Race Arena Göteborg 2008 Rådgivning kring införande av miljöbilar som tjänstebilar Dialect Talkland AB 2008 Logistikuppdrag i samband med Ladies European Tour 2008 på Lycke golfbana Golf Engineers AB 2008 Göta Älvbron - Brologistik Göteborgs Stad Trafikkontoret 2008 Göteborgs Stads Fordonsflotta - kartläggning Göteborgs Stad Trafikkontoret 2008 Bilpoolsaktiviteter för Trafikkontoret i Göteborg SWECO - VBB 2008 Ruttoptimering och planering av hemtjänsten i Färgelanda kommun Vägverket Väst Logistiken kring Remisser, Trafikförslag och Ärenden Göteborgs Stad Trafikkontoret 2007 Utvärdering av bilpool för Lokal-försörjningsförvaltningen i Göteborg Pkvadrat 2007 Kravspecifikation för ruttoptimering Vägverkerts publikation 2007:59 Vägverket 2007 Utveckling av framtaget utkast till Kravspecifikation för ruttoptimering Vägverket Väst 2007 Medverkan vid möten rörande Miljödriven Företagsutveckling CMF - Centrum för Miljödriven Företagsutveckling 2006 Logistikrådgivning i samband med utvecklandet av MERverktyget SRS Service AB 2006 Förändring av informations- och fysiska flöden Fameco Interntransporter Fameco Group Transportutredning Färgelanda kommun Tyréns Projektledning med uppdrag att förnya och vidareutveckla SWEVA SWEVA Swedish Electric- and hybrid Vehicle Association Innovativa logistiklösningar för Bengtsfors Chalmers Industriteknik AB 2005 Kartläggning av informations- och fysiska flöden Fameco Interntransporter Fameco Group 2005 Utredning kring och start av Drift- och underhållsbolag för grön- och vitytor. Golf Engineers AB 2005 Lönsamma Miljöaffärer - Logistikföreläsningar Innovatum AB 2005 Växtkraft mål 3, TrollingTurism, Sunnanå - en del av Sverige Håfreströms SFF - EU Mål Projektledning av Polymertekniskt Centrum Kommunalförbundet Dalsland UU mål 3, TrollingTurism, Sunnanå - en del av Sverige Melleruds Golf Klubb Referenser 6 (7)

7 Uppdrag Uppdragsgivare Period Kartläggning av fordonsflottor i Grästorps kommun samt bedömning av energisparfond biogasbil Business Region Göteborg 2004 Kartläggning av fordonsflottor i Lilla Edets kommun Business Region Göteborg 2004 Nulägesbeskrivning av Polymertekniskt Centrum Kommunalförbundet Dalsland 2004 Konvertering till biogas-drivna fordon i Falköping Business Region Göteborg 2003 Konsultstöd för Trafikverksamheten. Härryda kommun, Trafikverksamheten Utveckling av konceptet "Intelligenta Transporter" för genomförande av transportutredningar i Göteborgs kn Göteborgs Gatu AB Teknisk Service 2002 Artikel införd i Miljörapporten angående Electric Vehicle Symposium 18 i Berlin Miljörapporten 2002 Projektledare för Rese- och Transportkvalitet Härryda kommun, Trafikverksamheten Logistikrådgivning och utbildning Kendrion Sweden AB Företagsanalyser av Fjellman Press, NIMO-verken, Näringslivscentrum i Norra Skaraborg 2001 Assistans vid tänkt outsourcing hos SAAB Service Readiness SAAB Automobile AB Trollhättan 2001 Assistans vid marknadsintroduktion av Th!nk i europa Think Europe A/S Oslo 2001 Verksamhetsutveckling i Forsstrom High Frequency AB Forsstrom High Frequency AB Kartläggning av fordonsflottor i kommunen Härryda kommun, Trafikverksamheten Underkonsult i uppdrag för Energimyndigheten "Fordonsindustr i förändring" Swedpower AB Utredning och ansökan till Energimyndigheten rörande etablering av Energitekniskt Centrum i Ale (idag ETC AB) Ale kommun, Näringslivssekretariatet Utredning rörande etablering av Processtekniskt Centrum (idag Produktionstekniskt Centrum vid Innovatum, Trollhättan) Högskolan Väst Projekt Visine - Logistiken kring Lear Corporations flytt av verksamheten i Bengtsfors till Göteborg Lear Corporation Införandet av miljöbilar i Göteborgs kommun samt affarsutveckling av Teknisk Service till publikt bolag. Göteborgs Gatu AB Teknisk Service Etablering av ett Logistikcenter i Färgelanda kommun Kraftsamling Dalsland AB Projekt Aerotrans, Projektledare förbättringslag Vägnät Volvo Aero Corporation Utveckling och införande av bilpoolskonceptet mobility.nu (senare under namnet Sunfleet AB) Hertz Biluthyrning, Skanska Fast., Gbg Energi AB, Vattenfall Utv., Volvo Car Corporation Projekt Aerotrans - Logistiken kring Volvo Aeros flytt av verksamheten i Arboga och Bromma till Trollhättan Caran Engineering AB Logistikutbildningar och stöd till en större mängd småföretag i Fyrstadsregionen Innovation Fyrstad Logistikuppdrag och Projektledning Kungstorget i samband med Göteborgskalaset Gyllenhammar & Sahlin AB 1995 Ansökning till EU:s Mål 2 program för Fyrstadsregionen samt kontakter med EU-sekretariatet i Vänersborg Teknosell 1995 Referenser 7 (7)

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland - 2011

Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland - 2011 Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland - 2011 Sammanställd av Jonas Norrman & Rebecca Brembeck (Nätverket GAME) och Catarina Hedar (Ramböll) på uppdrag av Västra Götalandsregionen. En rapport

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 18 december 2012

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 18 december 2012 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 18 december 2012 Föredragningslista Sida: 1(5) Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 18 december 2012 Plats: Tid: Hotell Scandic Crown, Göteborg

Läs mer

Business Region Göteborg Årsredovisning 2006

Business Region Göteborg Årsredovisning 2006 Business Region Göteborg Årsredovisning 2006 I N N E H Å L L 03 2006 i sammandrag 04 Branschprojekt under 2006 05 Business Region Göteborg i korthet 06 Den nya Göteborgsregionen växer fram 08 Vision och

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under perioden maj - juni 2013

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under perioden maj - juni 2013 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under perioden maj - juni 2013 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats

Läs mer

MÄSSPROGRAM. Sluta lek kurragömma, framtiden är här!

MÄSSPROGRAM. Sluta lek kurragömma, framtiden är här! MÄSSPROGRAM 4 februari 2011 Sluta lek kurragömma, framtiden är här! Alex Schulman Mängder med utställare Inspirationsföreläsningar CV-granskning Intervjuskola Tävlingar, Tips & Trix...och mycket mer! Huvudpartners

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 09 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter.

Läs mer

Rapport från konferens i Svinesundskommittén

Rapport från konferens i Svinesundskommittén Rapport från konferens i Svinesundskommittén 16 17 april 2015, Halden Torsdag 16 april Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, Svinesundskommitténs

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 25 juni 2015 1 (6) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 25 juni 2015 Plats: Gullbergsvass Konferens, Vita Huset, Göteborg

Läs mer

Slutrapport- Clara Vallis Utvecklingsmotorn 2004-2007 Distribution: Ljusdals kommun, Länsstyrelsen Gävleborg, EU strukturfond mål 1, Nutek

Slutrapport- Clara Vallis Utvecklingsmotorn 2004-2007 Distribution: Ljusdals kommun, Länsstyrelsen Gävleborg, EU strukturfond mål 1, Nutek Utvecklingscentrum Furugatan 3 82735 LJUSDAL Tel: 0651-675239 Fax: 0651-675225 2007-08-28 Handläggare E-post: Dokumentnamn: Leif Rydman leif.rydman@claravallis.com Slutrapport_CVU_ver1.0.doc Slutrapport-

Läs mer

Råd och metoder. 1. Hur innovativ är du? Våga tänka nytt!

Råd och metoder. 1. Hur innovativ är du? Våga tänka nytt! 1 Råd och metoder Det räcker inte att testa sin innovationsförmåga, det gäller också att förbättra den. Här finner du en hel del råd, metoder och arbetsfrågor. Du kan arbeta med mycket av detta på egen

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2012 Hertz arbetar sedan länge för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. De produkter och tjänster som Hertz erbjuder kan

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop LÄGESRAPPORT 3 Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Entrécoop Denna lägesrapport avser tidsperioden: 2008-11-01 2008-12-31 Övriga finansiärer: Region

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 INNEHÅLL STUNS INITIATIVTAGARE OCH PÅDRIVARE 3 Vägval Uppsala En innovationsstrategi för Uppsalaregionen 4 Vägval Uppsala Finansiering av tillväxtföretag 5 AGC en regional finansiell

Läs mer

Miljöteknikmöjligheter i Västsverige

Miljöteknikmöjligheter i Västsverige Miljöteknikmöjligheter i Västsverige En sammanfattning av Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland - 2011 Sammanställd av Jonas Norrman & Rebecca Brembeck, Nätverket GAME, samt Catarina Hedar,

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Komplettering av ansökan: Processutveckling för goda cykelparkeringar vid befintliga kollektivtrafiknoder.

Komplettering av ansökan: Processutveckling för goda cykelparkeringar vid befintliga kollektivtrafiknoder. Upprättad av: PE 2011-10-17 Status: Slutlig Till Delegationen för Hållbara städer Boverket m.hallbarastader@environment.ministry.se astrid.hakansson@boverket.se Komplettering av ansökan: Processutveckling

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Tillväxtverket fördelar 90 miljoner kr inom Sverige för att främja kvinnors företagande varav 3,8

Läs mer

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar 2011 10 31 1 Förord I föreliggande rapport redovisas resultat från ett regeringsuppdrag som genomförts

Läs mer

Regional utveckling UTREDNINGSRAPPORT. Samverkansorgan mellan högre utbildning och näringsliv i Skåne 1999:3

Regional utveckling UTREDNINGSRAPPORT. Samverkansorgan mellan högre utbildning och näringsliv i Skåne 1999:3 Regional utveckling UTREDNINGSRAPPORT Samverkansorgan mellan högre utbildning och näringsliv i Skåne 1999:3 Region Skåne, Näringslivsenheten Christian Lindell 1 FÖRORD Talesätten Regionerna ökar i betydelse

Läs mer

Lägesrapport angående förslag och beslutade insatser i samband med Samordningsuppdraget i Västra Götaland

Lägesrapport angående förslag och beslutade insatser i samband med Samordningsuppdraget i Västra Götaland Lägesrapport angående förslag och beslutade insatser i samband med Samordningsuppdraget i Västra Götaland Regeringens uppdrag till Samordningsmännen i Västra Götaland har pågått under ca tolv månader.

Läs mer

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009 Samarbetsrådet för Campus Telge Programförklaring Campus Telge 2009 Södertälje kommun, /Programförklaring Samarbetsrådet Campus Telge 2009/ 1. Samarbetsrådets programförklaring för Campus Telge 2009 Södertälje

Läs mer

Högskolans nuläge 24 timmar fyllda av kreativitet Mentorn som vill bidra med verklighetsanknytning Barnen kallar henne pratfröken

Högskolans nuläge 24 timmar fyllda av kreativitet Mentorn som vill bidra med verklighetsanknytning Barnen kallar henne pratfröken Ett magasin från högskolan väst nr 1 maj 2012 kunskapens Hon ville till kärna Högskolans nuläge 24 timmar fyllda av kreativitet Mentorn som vill bidra med verklighetsanknytning Barnen kallar henne pratfröken

Läs mer

Borås 2010-11-11. Direktionen för. Sjuhärads Kommunalförbund. Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17. Olovholmsgatan 32, Borås

Borås 2010-11-11. Direktionen för. Sjuhärads Kommunalförbund. Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17. Olovholmsgatan 32, Borås KALLELSE Borås 2010-11-11 Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund Härmed kallas till sammanträde Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17 Plats: Sjuhärads Kommunalförbund Olovholmsgatan 32, Borås Sammanträdesrum;

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 10 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2010 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar och en möjlighet att påverka samhället

Läs mer

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse Stadsledningskontoret Anna Jungmarker Telefon: 021-39 23 97 E-post: anna.jungmarker@vasteras.se Delges Energimyndigheten TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 2011/386-KS Kommunstyrelsen 1 (2) Uthållig kommun- etappp

Läs mer

WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012

WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012 WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012 Omslag: WSP DESIGNING FUTURE CITIES Som en del i WSPs satsning, Designing Future Cities, inbjöds unga modedesigner från sex olika länder att tolka och visualisera framtidens

Läs mer

Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer

Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 130 Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer

Läs mer