Hur lätt är det egentligen att ta sig fram i offentliga miljöer?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur lätt är det egentligen att ta sig fram i offentliga miljöer?"

Transkript

1 Lommaaktuellt Nr 4, december 2013 Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun Hur lätt är det egentligen att ta sig fram i offentliga miljöer? Foto: Christian Almström För att ta reda på hur de allmänna platserna i Lomma och Bjärred fungerar för människor med funktionsnedsättning gjorde delar av utskottet för tillgänglighetsfrågor samt några tjänstemän en annorlunda stadsvandring. Läs mer på sidan 4. Prognos helåret 2013: Ett överskott med cirka 50 miljoner kronor. Sidan 2 Nytt samrådsmöte om Bjärred Centrum i januari. Sidan 5 Mötesplats Havsblick, ny mötesplats för alla åldrar. Sidan 9 Slättängshallen. Ny idrottshall på gång i Lomma. Sidan 9 Tanke. Omtanke. Mertanke! 50 år!

2 50 miljoner plus för 2013 Prognosen visar att Lomma kommuns bokslut för helåret 2013 kommer att sluta på ett överskott med cirka 50 miljoner kronor. Ett välkommet resultat som enligt kommunstyrelsens ordförande Anders Berngarn kommer väl till pass för att betala tillbaka i alla fall en liten del av de lånade pengar som kommunen har efter en intensiv investeringsperiod. När vi går ut 2013 har Lomma kommun cirka 500 miljoner i lån. Vi är mitt i en intensiv investeringsperiod och vår låneskuld är stor. Ny idrottshall på gamla Statoiltomten i Lomma, utbyggnad av Alfredshällskolan och ny konstgräsplan på Borgeby IP är några större investeringar som jag vill nämna. Kan vi betala tillbaka 50 miljoner, påverkar detta självklart våra räntekostnader. Bakom resultatet Anders Berngarn understryker att de 50 miljonerna inte handlar om överskott från nämnderna och förvaltningarnas verksamheter. Först ska nämnas att 10 miljoner är det överskott som vi hade budgeterat med för En del kommer från återbetalning av den försäkringspremie som alla kommuner betalar in för anställda. Här blev ett överskott som fördelades mellan kommunerna i landet. I vårt fall handlade det om 13 miljoner kronor. I vår kommun har vi många ungdo- mar anställda där man som arbetsgivare betalar lägre arbetsgivaravgift till staten. Här blev kostnaden cirka 3 miljoner lägre. Ytterligare en del ligger i att våra medarbetare är duktiga på att hålla kostnaderna i schack när det gällde de investeringar som gjorts. Dessa blev 10 miljoner kronor billigare än planerat, berättar Anders Berngarn och fortsätter; Dessutom blev skatteintäkterna cirka 9,5 miljoner högre än vi budgeterat. Men här försvann också cirka 3,5 miljoner i utjämningssystemet. Sammanfattningsvis, ett överskott på 50 miljoner är ett bra resultat i en kommun som expanderar som Lomma kommun gör. Budget för Hur ser det ut för 2014? Till att börja med kan man konstatera att alla nämnder får full kompensation för kostnadsökningar som löner och förändringar i befolkningen. Det vill säga fler äldre med vårdbehov eller fler barn med behov av förskoleplats ger mer pengar till respektive förvaltning, så kallade tillväxtpengar. Detta ligger i vårt system och räknas automatiskt upp, berättar Anders Berngarn. Enbart barn- och utbildningsnämnden får här 3 miljoner extra. Dessutom menar vi att det nu är viktigt att skolan får en kvalitetshöjning och därför lägger vi här 7 miljoner extra. Utöver detta gör vi en satsningen på lärarlönerna med 1,1 miljon utöver lönepotten och satsningen på förstärkningen av skolledarorganisationen på 1 miljon. Dessutom tycker jag också att man även ska redovisa fakta som påverkar ekonomin negativt. För 2014 kommer vi att betala 13,7 miljoner kronor ur kommunens kassa till andra kommuner. Av dessa går 11,1 miljoner in i det mellankommunala utjämningssystemet och 2,6 miljoner kronor är minskade stadsbidrag i maxtaxan. Detta till trots visar budget 2014 på ett överskott med drygt 5 miljoner kronor. 400 sidor av Lomma kommun! Med Lomma Aktuellt denna gång finns också en folder från tekniska förvaltningen och en almanacka för Denna almanacka är inte enbart en trycksak för dig som vill hålla kolla på månader och dagar under 2014, utan också ett stycke nutidshistoria. Samtliga bilder är tagna av personer som bor i Lomma kommun och ingick i en fototävling där man skulle visa upp sin favoritdel av Lomma kommun. Eva Jansson, informatör på kommunen, berättar att det kom in drygt 400 bilder, långt över vad man hade förväntat sig. Det var det mycket hög kvalitet på bilderna. Motiven var väl valda, vackra och från alla tider av året. Av dessa 400 bilder skulle det väljas ut 12 stycken! Vi insåg snart att det var helt omöjligt, därför ändrade vi utformningen något och bakade in fem mindre bilder på varje månad. Sammanlagt fick alltså 72 bilder plats. Åter igen vill vi skicka ett stort tack till alla ni som engagerade er och skickade in bilder till almanackan. Nu klättrar vi! Lomma har klättrat i Lärarförbundets skolranking Sveriges bästa skolkommun. I år hamnade kommunen på trettonde plats och har därmed förbättrat sitt resultat med fem placeringar sedan i fjor. Till grund ligger fjorton kriterier som förbundet anser viktiga för att bedöma skolans förutsättningar och resultat. Sedan 2002 utser Lärarförbundet varje år Sveriges bästa skolkommuner. Lomma kommun har utnämnts till Bästa Skolkommun åren 2003, 2007 och

3 Lomma bäst i Skåne Årets Företagarkommun! Årets Företagarkommun i Skåne 2013 är Lomma kommun, som rankas som nionde kommun i landet. Undersökningen Årets Företagarkommun visar hur företagandet utvecklats under det senaste året när det gäller omsättning, resultat, antal företag och kreditvärdighet. I samtliga kategorier fanns Lomma med på topp 100. Lomma näringslivsutvecklare Kristina Johansson är självklart glad över utmärkelsen. Denna utmärkelse visar det verkliga resultatet: Hur bra företagen i kommunen går! Först och främst är det en utmärkelse till kommunens företagare som uppvisar större förbättring än någon annan skånsk kommun under Bäst lyckas Lomma när det gäller tillväxten i antalet aktiebolag där kommunen haft den åttonde högsta tillväxttakten i riket. Årets Företagarkommun är ett gemensamt projekt mellan Företagarna och UC. Syftet är att uppmärksamma de kommuner där företagandet utvecklats bäst under det gångna året. Undersökningen bygger på företagens bokslut för Foto: Christian Almström Lomma centrum Arbetet med Lomma centrum går nu in i sitt slutskede, och det ser ut som att tidplanen kan hållas, med reservation för om kung Bore kommer tidigt. Torgytan kommer att stå klar vid årsskiftet 2013/2014 med undantag för en del ytor som kommer att bli klara först i april nästa år. Strandvägen kommer också att stå klar till årsskiftet med undantag för en yta utmed det nya huset. Även Vegagatan kommer vara färdig till årsskiftet. Ytan utmed Centrumgatan kommer att färdigställas under mars/april Det kommer även att finnas en offentlig toalett i huset vid torget som kommer att vara öppen från 1 april Hur gör vi det svårare för inbrottstjuven? Genom grannsamverkan hjälps vi åt att hålla koll på våra hus i vårt område. Vi ökar tryggheten och säkerheten. Grannsamverkan är enkelt och blir en naturlig del av vardagen. VÄLKOMMEN TILL ETT INFORMATIONSMÖTE OM GRANNSAMVERKAN Vilka erfarenheter finns av grannsamverkan? Hur kan vi starta upp i vårt kvarter? Kräver det mycket engagemang? Hur fungerar det rent praktiskt? Medverkar gör: Michael Rydberg, Polisen: Berättar om brottsutvecklingen i regionen. Anders Åkesson, säkerhetschef, Lomma kommun: Vilken är kommunens roll i grannsamverkan? Kenneth Johansson från försäkringsbranschen: Tekniska lösningar och goda tips. Informationskvällen arrangeras i kommunhuset i Lomma tisdagen den 3 december. Start: kl Vi håller på till kl Välkommen! Brottsförebyggande rådet Vi bjuder på kaffe och kaka och behöver därför vet hur många som kommer! Anmäl dig till: eller Kontaktcenter på senast den 1 december.

4 Foto: Christian Almström Hur är det med tillgängligheten? Stadsvandring gav svar För att ta reda på hur de allmänna platserna i Lomma och Bjärred fungerar för människor med funktionsnedsättning och för att känna av hur svårt det är för en rullstolbunden person att förflytta sig, har utskottet för tillgänglighetsfrågor genomfört en stadsvandring. Genom att höja kunskapen, medvetenheten och stadsplanera med funktionshindersperspektivet i allt arbete redan från projekteringsbordet till den färdiga produkten, kan tillgängligheten förbättras. Några tjänstemän från kommunledningskontoret, miljö- och byggförvaltning och tekniska förvaltningen deltog den 9 oktober i en stadsvandring i Lomma Hamns och centrums offentliga miljö med hjälp av rullstol och permobil. Gruppen konstaterade att många av de gamla och nybyggda miljöerna var bristfälliga ur ett tillgänglighetsperspektiv. Vi var alla överens om att stadsvandringen på rullstol var mycket värdefull och kommer att hjälpa oss i det framtida arbetet med ett mer tillgängligt stadsrum, säger kommu- nens planeringschef Anders Nyquist. Tillgänglighet prioriterat Bristande tillgänglighet hindrar många med funktionshinder att bli fullt delaktiga i samhällslivet. Det kan röra sig om människor med rörelsehinder, nedsatt syn eller hörsel, läs- och skrivsvårigheter eller funktionsnedsättning till följd av psykiska besvär. Personer med funktionsnedsättningar kan inte använda samma förflyttningsvägar som andra, vilket gör att de får spendera mycket tid med att planera sina aktiviteter. Den fysiska otillgängligheten på allmänna platser kan bland annat vara nivåskillnader på trottoarer, grova markbeläggningar, biluppställningsplatser, lekplatser, bländande belysning med mera. Att öka den fysiska tillgängligheten är ett av de nio prioriterade område i regeringens strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken Detta gör Lomma Lomma kommun arbetar aktivt med ökning av den fysiska tillgängligheten på allmänna platser och i byggnader dit allmänheten har tillträde. Detta gör man bland annat genom att identifiera och åtgärda enkel avhjälpta hinder i befintliga allmänna platser och i byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde. Dessutom ställs krav på att både den inre och den yttre tillgängligheten uppfylls i samband med bygglov och bygganmälan. Har du sett skyltarna? Nu ska Strandstråket bli lättare att hitta. Nya fina skyltar har satts upp på olika platser som pekar mot var man kan hitta Strandstråket. Tanken är att både besökare till kommunen och boende ska hitta vår underbara strandpromenad, berättar Lennart Persson, parkansvarig på Lomma kommun. Skyltarna var planerade redan från projektets start och nu är de på plats! 4

5 noterat Publicering av livsmedelskontroller Miljökontoret i Lomma kontrollerar regelbundet livsmedelsverksamheterna i kommunen. Nu kommer miljökontoret att publicera resultaten från livsmedelskontrollerna på Publiceringen kommer att omfatta samtliga verksamheter som kontrolleras. Målet är att medborgarna ska få bättre insyn och att medvetenheten om matsäkerheten i kommunen ska bli ännu högre. Det sammanfattande omdömet från kontrollerna kommer att presenteras i form av en grön, gul eller röd prick. Omdöme: Inga eller ett fåtal avvikelser som inte leder till extra kontroll Omdöme: En eller ett fåtal avvikelser som leder till en extra kontroll Omdöme: En eller flera avvikelser som leder till ett myndighetsbeslut såsom föreläggande eller förbud. Har du glömt båten? Runt om i kommunen finns ett par områden anvisade för vinterförvaring av familjebåtar. Områdena finns noterade i Lomma kommuns lokala ordningsföreskrifter. I stort sett fungerar det bra men det händer att någon glömmer båtar på andra platser, säger Lennart Persson som ansvarar för kommunens parker. Lennart Persson understryker att det inte alltid behöver vara uppsåt utan kan röra sig om andra orsaker. Oftast handlar det om mindre båtar, typ roddbåtar som knappast flyter. Det kan handla om ändrade familjeförhållande där båten glöms bort. Man flyttar från kommunen, kanske blir sjuk och säljer sitt boende. Ibland kan vi lista ut vem som äger vraket, men oftast går de till skrotning vid strandstädning. Uppmaningen från Lennart Persson är att om man nu känner på sig att man har en gammal farkost som ligger på fel ställe, så plocka bort den! Utdrag ur kommunens ordningsföreskrifter: Uppläggning av båtar och bryggor 12 På följande områden får båtar och bryggor läggas upp under tiden september till och med maj året därpå: Väster om strandstråket mellan Öresundsvägen och Näktergalsvägen i Bjärred samt väster om strandstråket på fastighet Ljunghuset 1:1 i Habo Ljung. Övrig tid på året skall dessa områden vara fria från båtar, bryggor och dess tillbehör. Nytt samrådsmöte om Bjärred Centrum planeras i januari! Här kommer det reviderade förslaget att presenteras. Mer information, datum och plats, kommer att publiceras på hemsidan, Välkommen! Nya Bjärreds Centrum ett steg närmare Vad händer nu? Intresset för Bjärred Centrums framtid är som vi tidigare berättat mycket stort. I slutet av september hölls ett extra dialogmöte om planerna, som komplettering till tidigare samrådsmöten, för att fånga in så många synpunkter som möjligt. Det blev trångt i Alfredshällskolans matsal när 140 intresserade mötte upp. Tre förslag presenterades, två signerade Lomma kommun och ett som hade tagits fram av centrumanläggningens ägare. Anders Nyquist, planeringschef på Lomma kommun, berättar att det blev livlig diskussion och många frågor. Höjden på de nya husen har varit en viktig fråga för många och i ett av förslagen hade vi sänkt höjden till högst fyra våningar och det var ett alternativ som gillades av många. Samrådsmöte i januari Nu ska ett slutligt förslag plockas fram och i januari planeras ett nytt samrådsmöte. Mycket talar för att ett nytt hus föreslås med högst fyra våningar ungefär där Norra Västkustvägen finns. Genom detta skapas en torgkänsla mellan det nya huset och centrumhuset och trafiken försvinner bakom huset på dagens Statoiltomt. Är du intresserad av utvecklingen av Bjärreds Centrum, är du välkommen till kommande samrådsmöte. På Lomma kommuns hemsida, kommer mer information.

6 Lekplatsens är placerad där Lomma Sparbank en gång låg. Byggnaden uppfördes 1882 och fungerade som bank fram till Disponent Berg upplät mark och byggnad och Cementbolagets egna tjänstemän skötte banken på sin fritid. Byggnaden revs Lekplatsens plan och indelning bygger på bankens. Illustrationer: mima arkitekter Solskensparken börjar ta form Arbetet med Solskensparken har pågått från början av sommaren. Nu har det kommit så långt att själva parken och anslutningarna mot Södra Västkustvägen kan färdigställas. Detta ska vara klart i mitten av december. Den södra delen av parken blir en byggd park med en lekplats uppdelad på två olika delar. Den ena delen som en ordinär lekplats med bland annat lekskulpturer, karusell och klätterställningar. Den andra delen utformad som en ruin av den gamla sparbanksbyggnaden som en gång låg på nästan exakt samma ställe i den dåvarande parken. Lekmöjligheterna här kommer att anspela på denna tidigare verksamhet. Den norra delen av parken bibehålls i sitt nuvarande utseende och genomkorsas av en enkel grusad gångstig. Detta gör att det nu kommer att finnas möjlighet till promenad längs Höje å:s västra sida från centrum och upp till i höjd med kyrkan. Detta händer också Brohusvägens norra del avslutas med en vändzon vilket innebär att det inte längre kommer att gå att köra in på Brohusvägen från Södra Västkustvägen. Området med park och gång- och cykelväg upp mot Hamnallén och Södra Västkustvägen får en mjukare och grönare framtoning, samtidigt som en parkeringsficka anläggs på Södra Västkustvägens södra sida. Utmed Höje å har det anlagts en ny brygga med möjlighet till cirka 50 nya båtplatser. Det är även tänkt att bygga två så kallade håvningsbryggor, liknande de som finns inom Å-kvarteren, samt en längre utbyggnad av bryggan i den södra delen, berättar projektchef Ingemar Nilsson. Vi arbetar på finansieringen. Mötesplats Havsblick invigdes med Liv och Lust Redan från start klockan hade kommuninvånare strömmat till, både för att vara med om den festliga invigningen av den nya Mötesplats Havsblick men också för att titta närmare på inspirationsdagen för seniorer fylld av Liv och Lust. Socialnämndens ordförande Sofia Forsgren-Böhmer och områdeschef Lena Modin klippte det traditionella bandet. 6 Liv och Lustdagen innehöll detta år, förutom ett stort antal utställare, även seminarier om brandsäkerhet, personlig säkerhet och vardagsträning för seniorer. Dagen avslutades med en presentation av Senior Sport School, som riktar sig speciellt till personer över 60 år, och ett möte med Jacques Schultze som många känner från kultur- och spökvandringarna i Lund och Malmö. Temat var Skånska skrönor.

7 Kultur- och fritidsnämndens ordförande Carin Hansson och Kulturskolans chef Johan André hjälptes åt att klippa bandet. Blåschock marscherade från centrumhuset till Bjärehovskolan där det bjöds på musik av alla de slag. Foto: Christian Almström Nya möjligheter för Kulturskolan Så har Kulturskolan invigt sina nya lokaler på Bjärehovskolan. Intresset var stort. Självklart fanns många föräldrar och släktingar bland besökarna men även före detta elever och många andra som var med och gjorde nyinvigningen extra festlig. Och man behövde inte bli besviken med det digra program som bjöds på. Blåschock, Kulturskolans stora orkester inledde med en parad från Bjärreds Centrum till Bjärehovskolan. Där mötte kultur- och fritidsnämndens ordförande Carin Hansson som invigde och klippte band tillsammans med Kulturskolans chef Johan André. Det som hänt är att de gamla musikrummen gjorts större. Ytan har hämtats från Kulturskolans kombinerade personalrum och kontor som tidigare låg i svit med musikrummen. Ett nytt personalrum och kontor har byggts som en tillbyggnad på en ljusgård inne i skolan. Jeanette Eliasson Dahl, som är klarinett och saxofonlärare samt ledare för Blåschock, berättar att de gamla musikrummen endast rymde maximalt två elever. De nya rummen rymmer fem eller sex elever vilket innebär bland annat att man ska spela i stämmor. Dessutom blir undervisningen mycket mer lättsam när man är fler i en grupp. Det nya personalrummet ger oss möjlighet att träffas och planera vår verksamhet på ett hela annat sätt. Pop, jazz och opera Under invigningskvällen bjöds det på ett stort utbud av musikstilar, självklart i de nya musikrummen men också i Bjärehovskolans matsal och hörsal. Det bjöds på folkmusik, pop, jazz, marschmusik och mycket annat inför en entusiastisk publik. Allt från de yngsta till de äldsta eleverna deltog. Dessutom fick besökarna prova på hur det är att hålla takten bakom ett trumset. I en workshop fick man också testa hur det är att sjunga opera. Genom att svara på frågor i en tipsrunda i lokalerna hade man chans på fina priser med musikalisk anknytning. Ändrade hastigheter i Lomma kommun Med hänsyn till trafiksäkerhet och gatornas utformning kommer vissa gator i kommunens tätorter få ny hastighet. Dessa gator kommer att skyltas om under första kvartalet I stora drag innebär förändringen att på huvudgatorna Karstorpsvägen och Vinstorpsvägen i Lomma, Södra Västkustvägen genom Habo Ljung och Bjärred, Norra Väst- kustvägen genom Bjärred och Borgeby samt Lundavägen och större delen av Västanvägen i Bjärred sänks hastighetsgränsen till 40 km/tim. Hastighetsändringarna grundar sig på den hastighetsplan som tekniska förvaltningen har tagit fram. Hastighetsplanen finns på under Bygga, bo och miljö/trafik och kommunikationer/planering och utveckling. 7

8 Nya idéer ska fördjupa samarbetet mellan förvaltningar Just nu pågår ett arbete med att hitta nya samverkansformer mellan fritidsförvaltning, förskola, skola och socialförvaltning, ett omfattande arbete med flera hundra medarbetare inblandade. Uppdrag samarbete för barnens bästa, är arbetsnamnet och berättar ganska tydligt vad det handlar om. Uppdraget formulerades gemensamt av socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden med tre mål: Att stärka och utveckla samarbetet mellan socialförvaltningen och utbildnings, kost, kultur- och fritidsförvaltningen Att ta fram arbetssätt och metoder som underlättar samarbetet och stärker förmågan att möta behoven för barn, unga och deras föräldrar Att säkerställa kompetensen hos medarbetarna inom de olika verksamheterna rörande det aktuella området Vad är en bra samverkan? Projektledaren Lotta Widén Odder på socialförvaltningen berättar: Tidigt kom jag fram till att jag ville prata med alla berörda medarbetare. Det visade sig handla om flera hundra personer. Samtliga medarbetare inom verksamheterna fick inledningsvis jobba med en fokusgruppsfråga: Vad innebär en BRA samverkan mellan förskola/skola, fritid och socialtjänst rörande barn, unga och deras föräldrar? Resultatet blev runt 120 unika idéer. Omfattningen av arbetet blev nu så stort att Helen Thyter kopplades in, som i vanliga fall arbetar på fritidsgården Stationen i Bjärred. För att kunna hantera de olika förslagen skapades mindre grupper som fick fokusera på olika områden indelade under fyra huvudkategorier. Många förslag är snarlika och efter genomgång ska antalet minska ytterligare. Några idéer som varit uppe till diskussion är till exempel att skapa en barnens bästa app. En annan idé är att skapa en informationsbas med tips och idéer för föräldrar som behöver stöd och hjälp i sina relationer med sina barn. En annan idé är att skapa en informationsbas med konkreta tips på hur man som personal ska hantera svåra situationer tillsammans med barn och unga. Till våren ska en del av idéerna kunna bli verklighet. Resultatet presenteras i kommande nummer av Lomma Aktuellt. Demokratidag för ungdomar gav många synpunkter I år var det tredje gången som Lomma kommun bjöd in elever från högstadiet till en demokratidag. Denna gång hölls arrangemanget på Borgeby Slott med elever från Pilängskolan, Bjärehovskolan, Rutsborgskolan och på Montessori Bjärred. Sammanlagt 250 elever som i två grupper fick möta kommunens beslutsfattare och tjänstemän från de olika verksamheterna. Det var både stora och små frågor som ventilerades. Varje nämnd hade förberett en fråga som eleverna fick resonera kring. Moderator under diskussionerna var Johan Wester, något som uppskattades av både ungdomar och vuxna. Vad är demokrati? Förutom att höra ungdomarnas syn på de konkreta frågorna, så är målet att eleverna ska kunna följa den demokratiska processen. Idéerna har diskuterats och en del som anses möjliga att genomföra har blivit tjänsteskrivelser som sedan ska läggas för diskussion och beslut i respektive nämnd. Innan eleverna går ut nian till våren ska de kunna se resultatet av det man kom fram till under demokratidagen. 8 Foto: Christian Almström

9 Mötesplats Havsblick inbjuder till nya spännande möten Efter att köket på Havsblick i Lomma stängde så funderades det friskt på vad man skulle göra med lokalerna. Efter renovering och ombyggnad är nu Möterplats Havsblick klar att fyllas med massor av aktiviteter för alla både unga och seniorer. Många föreningsaktiva i Lomma såg gärna att det blev fler vanliga samlingslokaler i kommundelen. Det vill säga lokaler för alla andra aktiviteter än just idrott. Av det gamla köket har det nu blivit två fräscha samlingsrum med plats för mellan 25 och 30 personer i varje. Lotta Widén Odder, avdelningschef på socialförvaltningen, berättar: Det vi nu vill skapa är en samlingspunkt inte enbart för seniorer utan för alla åldrar och med olika intresse. Jag är övertygad att de nya samlinglokalerna kommer att bli mycket uppskattade och väl använda. Här kan bli många spännande möten. Populära lokaler En samordnare, Margareta Andersson, har under hösten möblerat lokalerna och sett till så att det finns välfungerande bokningsrutiner. Hennes kommande uppdrag är att bygga upp en verksamhet. Dessa lokaler kommer att bli väldigt populära, menar Lotta Widén Odder. Margareta kommer under början av nästa år ägna sig åt att informera föreningslivet och andra som kan vara intresserade av den nya möjligheten. Det gäller även att inspirera redan aktiva och de viktiga frivilliga personer och föreningar som kanske har flera idéer till aktiviteter som passar i lokalerna. Vi vet att det finns många behov ute i kommunen som bara väntar på att bli verklighet. Onsdagsklubben som startade på Jonasgården i Bjärred är ett bra exempel. Här fanns några som tog för vana att träffas och regelbundet ta en fika på caféet. Efter ett tag blev man fyra och snart kom fler och fler som ville vara med på träffarna. Nu träffas man och äter middag tillsammans men gör även andra gemensamma aktiviteter. Seniorerna kvar Lotta Widén Odder understryker att självklart förblir den seniorverksamhet som redan bedrivs på Mötesplats Havsblick kvar precis som tidigare, men ser redan möjligheter till att familjer, ungdomar och andra i kommunen kommer att ha stor glädje av Möterplats Havsblick. Ny idrottshall på gång. Välkommet tillskott av halltider! Snart kommer vi kunna se det första tecknen på en ny idrottshall i Lomma. Den kommer att växa upp på den gamla bensinmackstomten i hörnet Strandvägen och Industrigatan. Just nu pågår projekteringsarbetet. Några första skisser på hallen är framtagna. Hallen har två syften, dels att fungera som idrottshall för eleverna på nya Fladängskolan, dels för att möta behovet av halltider från föreningslivet. Projekteringsarbetet startades i våras. Klart är att hallen kommer få ordinärt hallformat, det vill säga 20 meter bred och 40 meter lång. Det bestäms vad hallen ska inne- hålla och hur många publikplatser som ska byggas. I detta fall blir det begränsat till 100 personer eftersom tomtytan i sig begränsar hallens volym. Kommunens kultur- och fritidschef Sven-Åke Leinerud berättar att hallen ska stå färdig under sommaren Det betyder både att Fladängskolan får sin idrottshall till höstterminen 2015 men också att halltiderna fördubblas för föreningslivet i kommundel Lomma. Idag har vi tre fullstora idrottshallar i den norra delen av kommunen men enbart en i den södra. Med ett otroligt aktivt föreningsliv behövs mycket halltid. En förutsättning är självklart att det beviljas bygglov för den nya hallen. Förslag på hallens utformning som det ser ut just nu. Illustration: CREACON HKAB 9

10 kultur & evenemang Med reservation för ändringar. UTSTÄLLNINGAR Kraften, Lomma 16 nov 1 dec Julutställning Öppet: lör sön kl , ons kl Arr: Lomma Museiförening Bjärreds bibliotek 19 nov 13 dec SPF Gamla Bjered foto 23 nov 7 dec Lomma konstförenings vinstutställning Lomma Konstförenings medlemslotteri Vinstdragning 2 dec kl Vinstutlämning 7 dec kl dec 10 jan Ulf Berg och Henrik Pryds Beck Bjärreds bibliotek 17 dec 17 jan Stilleben av Göran Magnusson foto BIBLIOGRAFEN 6 dec kl Live på bio: Salome med Kungliga Operan En dysfunktionell familj, förbjuden åtrå och två unga liv på silverfat serveras när Richard Strauss brutala opera Salome, baserad på Oscar Wildes drama. I titelrollen som Salome ser vi världssopranen Nina Stemme. Biljetter: på Lomma Bibliotek eller Arr: Lomma Folketshusförening i samarrangemang med Lomma Bibliotek 8 feb kl Live på bio: Rusalka från Metropolitan Rusalka av Antonín Dvořák visas live från Metropolitan i New York. Renée Fleming i en av sina paradroller, den kärlekstörstande sjöjungfrun Rusalka. Biljetter på Lomma Bibliotek eller Arr: Lomma Folketshusförening i samarrangemang med Lomma Bibliotek MUSIK Strandkyrkan, Lomma 30 nov kl Pianokonsert i Strandkyrkan Gästpianist: Johan Bergman, pianist och kapellmästare med lång erfarenhet från framför allt musikteater och musikal. Arr: Lomma Missionsförsamling/ Studieförbundet BILDA. Sponsor: Sparbanksstiftelsen Öresund. Bergasalen, Bjärred 4 jan kl För-Knutskonsert med Gyllins Drängar Nytt år, nya löften, nya sånger. Dansrotundan, Lomma 4 jan kl Nyårskonsert Lomma Musiksällskap håller sin traditionella nyårskonsert med varierad salongsmusik. Dansrotundan, Lomma 9 mar kl Dragspelsklubbens vårkonsert Arr: Lomma-Bjärreds Dragspelklubb TEATER Pilängsteatern, Pilgatan 27 nov kl Kunde prästänkan så kan väl du Cecilia Torudd, mest känd som författare till kultserien Ensamma Mamman är också upphovskvinna till denna moderna klassiker. Tre kvinnor i sina bästa åldrar samlas för sin årliga vandringssemester som denna gång visar sig bli oförglömlig. 28 feb apr 2014 Musikal på Malmö Opera: Rebecca I vår presenterar Malmö Opera premiären av Hitchcock-thrillern Rebecka med Nanne Grönvall i huvudrollen. Lomma Bjärred Riksteaterförening har 50 biljetter som säljs på biblioteket i Lomma. Pris 555 kr. FÖR BARN & UNGA Bjärreds bibliotek Lör 7 dec kl Lör 14 dec kl Kom och lyssna på en julsaga! Vi läser sagan Granen av Tove Jansson. För barn 3-6 år. Ingen föranmälan. 30 nov kl från 7 år Lördagsbio Begränsat antal platser. Biljetter finns att hämta 14 dagar innan! Bjärreds bibliotek 30 nov kl Lördagsbio Från 3 år. Begränsat antal platser. Biljetter finns att hämta 14 dagar innan! Lomma Folkets Hus 8 dec kl Britta & Mälittas Julshow En riktigt cool jul familjeföreställning full med julstämning och härlig musik! Mälitta är jättelycklig! Äntligen får hon öva Lucia, ha ljus i håret och lång, vit klänning! Hos Britta och Mälitta är julförberedelserna i full gång. Julafton närmar sig och än är det massor kvar att göra. Och fundera över... Biljetter på Lomma Bibliotek. Arr. Lomma Folketshusförening Bjärreds bibliotek Lör 28 dec kl Jullovsbio Begränsat antal platser. Biljetter finns att hämta 14 dagar innan! 3 jan kl & kl Jullovsbio Begränsat antal platser. Biljetter finns att hämta 14 dagar innan! 10

11 kultur & evenemang Med reservation för ändringar. FÖREDRAG 27 nov kl Julinspiration med Eva Hedgate Här får du tips för både hem och trädgård, kom och bli inspirerad innan julstöket tar fart. Fri entré, biljetter hämtas på biblioteket. Lomma Folkets Hus 4 dec kl Gamla jultraditioner från Lucia till Tjugondedag Knut Cecilia Gagge, f.d. kultursekreterare i Burlövs kommun, berättar. Månadsmöte i Lomma Rödakorskrets. 8 dec kl Guldkorn ur bibliotekets samlingar Kjell Wallström tipsar om äldre läsvärda favoritböcker. Arr: Kultur- och fritidsnämnden Fri entré. Biljetter finns för utdelning fr.o.m. 23 nov. 16 jan kl Författarbesök: Lena Sundström 2004 avslöjade Kalla fakta hur två män utvisats till Egypten, där de utsattes för tortyr. Lena Sundströms bok Spår om reportaget har hyllats som ett mästerverk. Biljetter à 50:- säljs på biblioteket från och med den 26 nov. Strandkyrkan, Lomma 30 jan kl Bildvisning/Naturen Bildvisning med Naturskyddsföreningen. Kvällens bildvisning med temat Naturen inleds av naturfotograf Karl- Evert Lundgren, varefter alla medlemmar inbjuds att visa egna bilder. Efter bildvisningen bjuder vi på fika. Ansvarig: Ingvar, Arr: Naturskyddsföreningen Lomma- Bjärred/Kävlingekretsen ÖVRIGT Borgeby slott 30 nov 1 dec kl Julmarknad på Borgeby Slott Lions Club Lomma 12 jan kl Julgransinsamling Lions Club Lomma genomför sin traditionella insamling av julgranar i Lomma. Folkets Hus, Lomma 28 jan kl Släktforskning: Joureftermiddag För dig som vill börja eller stött på problem i din forskning. Erfarna forskare ställer upp och hjälper dig. Arr: Lomma Burlöv släkt- & folklivsforskare 9 feb kl Fyledalen Utflykt med Naturskyddsföreningen. Äntligen är det örndags! Efter en uppvärmande promenad blir det fika samtidigt som glador och örnar har flyguppvisning (om vi har tur). Dessutom brukar vi se en hel del andra vinterfåglar, och även hjortar och vildsvin. Samling: Bjärreds centrum vid Folkungagatan kl och Lomma bussstation kl Ansvarig: Ingvar, Arr: Naturskyddsföreningen Lomma- Bjärred/ Kävlingekretsen Gula paviljongen, Lomma 11 feb kl Årsmöte med föredrag Karin Lyberg håller föredrag om hur Lomma såg ut med affärer på 60-talet. Arr: Lomma Burlöv släkt- & folklivsforskare Folket Hus, Lomma 18 feb kl Släktforskning: Jourkväll För dig som vill börja eller har problem med din forskning. Erfarna släktforskare finns på plats. Arr: Lomma Burlöv släkt- & folklivsforskare 1 mars kl Holkrensning i Alnarp Vi inventerar holkar i Alnarp och ser hur många som varit bebodda Vi tittar också efter fåglar som håller till i närheten. Samling: Alnarp, P-plats 2 vid järnvägen kl Ansvarig: Lars-Göran, Arr: Naturskyddsföreningen Lomma- Bjärred Folket Hus, Lomma 11 mar kl Släktforskning: Öppet hus Sök dina rötter Vi hjälper dig att finna din släkt med hjälp av våra datorer m.m. Arr: Lomma Burlöv släkt- & folklivsforskare. 22 mars kl Strandstädning Med sånglärkans drill som bakgrund tar vi oss an vinterns uppspolade bråte vid Alnarps strandängar. OBS! Anmälan senast torsdag, då vädret kan påverka tiden och ev. datum. Samling: 300 meter söder om Lomma skyttebana kl Ansvarig: Henrik, Arr: Naturskyddsföreningen Lomma- Bjärred Lomma Aktuellt utges av kommunstyrelsen i Lomma. Lomma kommun, Hamngatan 3, Lomma. Telefon: Hemsida: Ansvarig utgivare: Anders Berngarn Redaktör: Claes Westinger E-post: Redaktionskommitté: Christine Cederberg, Susanne Hallberg, Eva Jansson, Britt-Marie Pettersson, Marilene Svegard, Sven Trönne och Annica Widmark. Teknisk produktion: Elke Hanell, Westinger Media Telefon: Lomma Aktuellt finns också som taltidning och på kommunens hemsida Tryck: Wikingtryck, Malmö 11

12 noterat Två nya hundrastplatser Nu har jyckarna i både Bjärred och Lomma fått två nya lekplatser. Den ena hundrastplatsen finns i den västra delen av Löddesnäsparken och den andra i grönområdet vid Industrigatan i Lomma. I Lomma har man till att börja med enbart inhägnat områdena och placerat ut sittmöjligheter. I Bjärred finns även en del stockar för hundarna att hoppa på och över. Lommas parkansvarig Lennart Persson vill gärna ha in synpunkter från hundägare om vad man önskar för saker på de båda hundrastplatserna. Vill du hjälpa till med UKM-festivalen nästa år? Vi söker frivilliga i åldern år som vill vara med i fixargruppen för nästa UKM-festival. Gruppen kommer att träffas tre till fyra gånger under våren för att planera festivalen och jobba med marknadsföringen. Det är ett tillfälle att påverka arrangemanget och ger dig nyttiga erfarenheter av projektplanering. Om du dessutom vill ställa upp i UKM med något som du gör på scen, film eller utställningsform är det ännu bättre! Intresserad? Hör gärna av dig till kultursamordnare Annica Widmark, på telefon eller Gratulerar: Daniel, Maja och Barbro! Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att dela ut Lomma kommuns kulturstipendium samt kulturplakett för 2013 till följande personer. Kulturstipendium: Daniel Bergenzaun, från Bjärred är en ung och lovande dansare som vi vill ge lite skjuts på vägen på den krävande banan inom dans och scenkonst. Daniel har för sin unga ålder, född 1994, en bred och gedigen bakgrund med studier i olika danstekniker och medverkat i ett stort antal scenkonstprojekt som spänner över olika genrer. Kultur- och fritidsnämnden önskar honom lycka till med studierna vid den förberedande danslinjen vid Balettakademien i Umeå. Maja Hydbom från Bjärred är sin unga ålder till trots, född 1991, en utvecklad bildkonstnär med ett personligt och målmedvetet formspråk. Med hennes skickliga måleri, tydliga uttrycksvilja och stora utvecklingspotential vill kultur- och fritidsnämnden uppmuntra henne i sina fortsatta konststudier vid Flagler College i Florida och ser med spänning fram emot att följa hennes utveckling. Kulturplakett: Barbro Henriksson tilldelas Lomma kommuns kulturplakett för sitt arbete med Skånska Lantbruksmuseet i Alnarp, där hon genom ett gediget och uthålligt arbete lyft fram vårt kulturarv och levandegjort vår historia. Hon är en folkbildande visionär som bidragit till att utveckla ett levande museum, skriver kultur- och fritidsnämnden i sin motivering. Vedeldning inför vintersäsongen Att vedelda och sitta framför en brasa skapar en skön känsla och härlig atmosfär i hemmet. Men det finns en del att tänka på. Här kommer därför lite information inför eldningssäsongen. I tätbebyggda småhusområden där husen ligger tätt, kan röken från braskamin, öppen spis eller kakelugn ge upphov till problem bland annat i form av irritationer i luftvägarna, dålig lukt, sot och nedsmutsning. Röken innehåller ämnen som är cancerframkallande och hos särskilt känsliga kan ämnena ge effekter på andningsvägarna. Dessa effekter blir avsevärt värre vid felaktig eldningsteknik. I Lomma kommuns lokala föreskrifter står det: För skötsel och tillsyn 12 av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara god och bränslet torrt. All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden. Dokumentation över genomförd sotning och underhåll av eldningsanordningen ska finnas hos ägaren av anläggningen under minst fem år. Endast trivseleldning Braskaminer, öppna spisar och kakelugnar bör endast användas för så kallad trivseleldning och inte för basuppvärmning. Trivseleldning innebär eldning vid högst två tillfällen per vecka och några timmar per tillfälle. Det finns ett samband mellan utsläppen av giftiga ämnen och temperaturen i eldstaden, därför är eldningstekniken mycket viktig. Fyra kom-i-håg! Använd aldrig fuktig ved. Den bör normalt torka minst ett halvår efter avverkning. Elda med god lufttillförsel. Kontrollera röken. Den ska absolut inte vara svart eller gul. Undvik att pyrelda.

Information om fastbränsleeldning

Information om fastbränsleeldning Information om fastbränsleeldning Vid eldning i lokal eldstad, braskamin, öppen spis och kakelugn, är det inte ovanligt att grannar störs av röken. Utsläpp från vedeldning innehåller flera miljö- och hälsoskadliga

Läs mer

Information om fastbränsleeldning

Information om fastbränsleeldning Information om fastbränsleeldning Fastbränsleeldning innebär eldning av ved eller pellets i lokal eldstad, braskamin, öppen spis eller kakelugn. Miljönämnden i Hörby kommun har tagit fram riktlinjer för

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSGUIDE. till Lomma kommuns offentliga lokaler

TILLGÄNGLIGHETSGUIDE. till Lomma kommuns offentliga lokaler TILLGÄNGLIGHETSGUIDE till Lomma kommuns offentliga lokaler TILLGÄNGLIGHETSGUIDE TILL OFFENTLIGA LOKALER I LOMMA KOMMUN Genom tillgänglighetsguiden vill vi ge alla möjlighet att själva avgöra om lokalen

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Oktober

Vad händer i Färgelanda? Oktober Vad händer i Färgelanda? Oktober Världens Barn Gala Torsdag 2 oktober kl. 18.30 Färgelanda Sporthall Lilla Bandet Jenny och Frank Margareta Haglund med familj DNA and The Cellarboys Färgelanda Judoklubb

Läs mer

Vad tycker ni är bra med Lomma i dag? Hur vill ni att Lomma ska se ut när ni är vuxna? Lugnt och tryggt

Vad tycker ni är bra med Lomma i dag? Hur vill ni att Lomma ska se ut när ni är vuxna? Lugnt och tryggt Lugnt och tryggt Vad tycker ni är bra med Lomma i dag? Hur vill ni att Lomma ska se ut när ni är vuxna? WORKSHOP Elevråden i Lomma kommun 2009-04-15 Naturen och omgivningarna Trafik och kommunikationer

Läs mer

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek Program hösten 2013 Sjöbo bibliotek Biblioteket - allt från böcker till barnteater Biblioteket erbjuder böcker inom många olika ämnesområden. Här finns ljudböcker, e-böcker, film, tv-spel, tidningar och

Läs mer

Vedeldning. Hänsyn och ansvar. Information 2011. Miljö & Teknik

Vedeldning. Hänsyn och ansvar. Information 2011. Miljö & Teknik Vedeldning Hänsyn och ansvar Information 2011 Miljö & Teknik Vedeldning Allt fler eldar med ved och andra biobränslen istället för olja eller el. Detta är positivt ur klimatsynpunkt eftersom det minskar

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola September 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckan invigs söndagen den 13 september av kommunstyrelsens

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014 1 Foto Taina Ahola ANSLAGSTAVLAN Ört och Kryddcafé Kom på vårt första Ört

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Vedeldningspolicy. Policy. Dokumentansvarig: Miljöchef Beredande politiskt organ: Miljö och byggnadsnämnden

Vedeldningspolicy. Policy. Dokumentansvarig: Miljöchef Beredande politiskt organ: Miljö och byggnadsnämnden Vedeldningspolicy Policy Diarienummer: KS2016/0270 Dokumentansvarig: Miljöchef Beredande politiskt organ: Miljö och byggnadsnämnden Beslutad av: Kommunfullmäktige Datum för beslut: 2016-06-16 Giltighetstid:

Läs mer

PROGRAM BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED VUXEN. Karin Bojs. Gellert Tamas. Tove Alsterdal. Lommaminnen. Cecilia Hagen. Petra Holst.

PROGRAM BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED VUXEN. Karin Bojs. Gellert Tamas. Tove Alsterdal. Lommaminnen. Cecilia Hagen. Petra Holst. BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED Tove Alsterdal PROGRAM VUXEN Karin Bojs Cecilia Hagen Petra Holst Gellert Tamas Lommaminnen VÅREN Rusalka Öppet Kontakt Lomma bibliotek Måndag - Tisdag 10-20 Onsdag - Torsdag

Läs mer

Viktigt att minska utsläppen

Viktigt att minska utsläppen Elda rätt! Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Vid dålig förbränning av ved och pellets bildas många föroreningar

Läs mer

Lomma investerar för framtiden

Lomma investerar för framtiden Utbyggnadsprogram för förskolor, skolor och vårdboenden m.m. i Lomma kommun Lomma investerar för framtiden Lomma kommun är den kommun i landet som har vuxit mest under de senaste fem åren. Inte minst har

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Juni-juli 2014

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Juni-juli 2014 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Foto Taina Ahola Juni-juli 2014 1 ANSLAGSTAVLAN Semesterstängt Medelpunkten har stängt för aktiviteter

Läs mer

Bostads- och markförsörjningsprogram 2013-2026 för Lomma kommun

Bostads- och markförsörjningsprogram 2013-2026 för Lomma kommun Sidan 1 av 7 Södra kommundelen Vinstorp Utbyggnadsprogram/tidplan/kommmentar/förslag Vinstorpskolan kommer inte att behövas för skoländamål när Karstorpskolan är helt utbyggd, och kan därför komma att

Läs mer

HÖSTPROGRAM. Biblioteken i Lomma och Bjärred

HÖSTPROGRAM. Biblioteken i Lomma och Bjärred HÖSTPROGRAM 2012 Biblioteken i Lomma och Bjärred ONSDAGKVÄLLAR - föreläsningar av kommuninvånare eller av personer som har någon annan anknytning till kommunen Spelberoende 29 augusti Spelberoendes förening

Läs mer

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Klockan 18.30-20.30 i Alfredshällskolans matsal. Cirka 140 deltagare. Anders Nyquist, planeringschef i Lomma kommun, hälsade alla välkomna och inledde kvällens

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN HÖSTEN 2014 SAGOSKOJ PÅ LOMMA BIBLIOTEK BIBLIOTEKEN! Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs Följ med Saga och Vilda Hilda in i sagornas förtrollade värld!

Läs mer

LÖRDAGSKUL! LAHOLMS BIBLIOTEK VÅR 2015

LÖRDAGSKUL! LAHOLMS BIBLIOTEK VÅR 2015 LÖRDAGSKUL! PÅ LAHOLMS BIBLIOTEK VÅR 2015 LÖRDAGSKUL - FÖR BARN PÅ LAHOLMS BIBLIOTEK! I vår blir det författarbesök, musikprogram, barnboksfest, teaterföreställningar och sagostund med polisen. För platser

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

BARNKULTUR vår 2016 1

BARNKULTUR vår 2016 1 BARNKULTUR vår 2016 1 lördag 23 januari 10.00-16.00 Mulle Meck i Käppuddsg. 3a 10-årsjubileum och nyinvigning med Mulle Meck Mulle Meck firar att vi har funnits i de nuvarande lokalerna i 10 år. Vi har

Läs mer

Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga

Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola September 2014 1 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan inleds den 7 september kl.14.00 med tal av Liliana Lindström och lite barsnack

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

Sjöbo bibliotek Blentarps bibliotek Vollsjö bibliotek Lövestad bibliotek

Sjöbo bibliotek Blentarps bibliotek Vollsjö bibliotek Lövestad bibliotek Sjöbo bibliotek Vårprogram 2015 Sjöbo bibliotek måndag 10-19 tisdag 10-18 onsdag 12-18 torsdag 10-19 fredag 10-18 lördag 10-14 Gamla Torg 10, 275 80 Sjöbo Tel: 0416-271 60 E-post: biblioteket@sjobo.se

Läs mer

Orden flödar på Bunkeflostrands bibliotek i höst! Barn

Orden flödar på Bunkeflostrands bibliotek i höst! Barn Program Hösten 2017 Orden flödar på Bunkeflostrands bibliotek i höst! Barn Sagostunder Att läsa och lyssna tillsammans är toppen! På våra sagostunder läser vi både ur de allra senaste bilderböckerna och

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola Augusti 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckans program finns att hämta på Medelpunkten, Rådhuset och

Läs mer

Arrangera i Glashuset 2014

Arrangera i Glashuset 2014 Arrangera i Glashuset 2014 Information för dig som vill eller ska arrangera aktiviteter i Glashuset. Glashusets mått Yta: 30m 2 (5,5 x 5,5 m) Fönster: 29 (1,28 x 2,63 m) Målet med Umeå2014 Kulturhuvudstadsåret

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (9) KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2015-05-18 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl. 15.15-16.12 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Juli 2015

Vad händer i Färgelanda? Juli 2015 Vad händer i Färgelanda? Juli 2015 Inlämning av manus ska vara oss tillhanda innan den 15:e i varje månad för införande nästkommande månad. Vad händer i Färgelanda för Juli och Augusti månad kommer att

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 08:30-11.55

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 08:30-11.55 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 08:30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren Böhmer (M) ordförande Robert Wenglén (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Britt

Läs mer

Kävlinge. Fjelie. Flädie. Bjärred. Lund. Staffanstorp. Lomma " " Ö ¾r e s u n d Burlöv KOMMUNFAKTA

Kävlinge. Fjelie. Flädie. Bjärred. Lund. Staffanstorp. Lomma   Ö ¾r e s u n d Burlöv KOMMUNFAKTA Kävlinge Bjärred " Flädie " " Fjelie Lund Lomma " Staffanstorp Ö ¾r e s u n d Burlöv 11 KOMMUNFAKTA 1 ALLMÄN BESKRIVNING Lomma kommun är belägen vid Öresundskusten i sydvästra Skåne strax norr om Malmö.

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN/UNGA VÅREN 2015 Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs! Lomma Bibliotek Följ med Vilda Hilda och Gurra Aktersnurra in i sagornas förtrollade värld! SAGOSKOJ

Läs mer

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA Vi står alltid på din sida På Sparbanken Öresund tänker vi annorlunda. Vi sätter alltid dig och regionen där du lever och verkar i fokus. Våra rådgivare

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN &UNGA HÖSTEN 2015 Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs SAGOSKOJ PÅ BIBLIOTEKEN! LOMMA BIBLIOTEK Följ med Tant Saga och Vilda Hilda in i sagornas förtrollade

Läs mer

Fittja dialogforum - Hur vill du ha din nya park i Fittja?

Fittja dialogforum - Hur vill du ha din nya park i Fittja? 1 [6] Referens Charlotte Rydberg Fittja dialogforum - Hur vill du ha din nya park i Fittja? Dag och tid Tisdag 21 februari kl.18-20 Plats Närvarande Fittjaskolans matsal Politiker Adnan Issa (S), vice

Läs mer

KARLSLUNDS MÖTESPLATS. MÅNADSPROGRAM December Västerås stad Västerås

KARLSLUNDS MÖTESPLATS. MÅNADSPROGRAM December Västerås stad Västerås MÅNADSPROGRAM December 2017 KARLSLUNDS MÖTESPLATS MÅNADSPROGRAM December 2017 Västerås stad 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Aktiviteter december 2017 Varje vecka: Måndag: Tisdag: 13.30 Sittande

Läs mer

När luciatåget tågar ut från Lila så fikar vi på respektive avdelning, på lussebullar och pepparkakor som era barn bakat tillsammans!

När luciatåget tågar ut från Lila så fikar vi på respektive avdelning, på lussebullar och pepparkakor som era barn bakat tillsammans! Nu väntar Lucia och julen står för vår dörr! Ni är varmt välkomna att fira lucia hos med oss fredagen den 12 dec. Vi tänker att alla som vill får vara luciaklädda (lämna kläderna redan på morgonen märkta)

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan.

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. Ale för alla Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. I planen står det vad som ska göras i år, nästa år, 2013 och 2014. Varje år ska politikerna

Läs mer

Månadsbrev Mars 2014 Nacka 2014-03-24

Månadsbrev Mars 2014 Nacka 2014-03-24 Månadsbrev Mars 2014 Nacka 2014-03-24 Pris till Järlas elever Ett stort och varmt grattis till våra elever i åk 6! Under vecka 12 var det vernissage i Stadshuset för utställningen Framtidens stad i Nacka

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden Ungdomens frågestund i kommunfullmäktige 2009-04-23 Frågor/ synpunkter Nämndens

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Kultur i Hörby April 2016

Kultur i Hörby April 2016 Kultur i Hörby April 2016 Teater Litteratur Utställning Förtäring Musik Dans Föreläsning Barn Guidning i Östra Sallerups 1600-talspark Samling vid Östra Sallerups Kulturhus. Hur kom Jöns Henriksson, som

Läs mer

Stora Maräng Stora Maräng

Stora Maräng Stora Maräng Vy från järnvägsbron Vy från gårdsplan mot Storgatan 41.0 36.9 39.0 FUTURUM 38.2 1 44.4 Futurum 43 Folkets hus 3 41 39.8 43.5 43.5 44.0 43.5 36.2 36.3 42 43.3 36.3 36.3 36 STORA MARÄNG NY IN OCH UTFART

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Juni 2015. Öppettider i Centrumhuset juni:

Vad händer i Färgelanda? Juni 2015. Öppettider i Centrumhuset juni: Vad händer i Färgelanda? Juni 2015 Inlämning av manus ska vara oss tillhanda innan den 15:e i varje månad för införande nästkommande månad. Vad händer i Färgelanda för Juli månad kommer att finnas på Färgelanda

Läs mer

BILD TILLGÄNGLIGHETSGUIDE. till Lomma kommuns samlingslokaler

BILD TILLGÄNGLIGHETSGUIDE. till Lomma kommuns samlingslokaler BILD TILLGÄNGLIGHETSGUIDE till Lomma kommuns samlingslokaler TILLGÄNGLIGHETSGUIDE TILL OFFENTLIGA LOKALER I LOMMA KOMMUN Genom tillgänglighetsguiden vill vi ge alla möjlighet att själva avgöra om lokalen

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Förskoleklass Bubblan

Förskoleklass Bubblan Sida 1 av 5 Skarpnäcks skola Förskoleklass Bubblan Bulleribock telenr: 0761291067 Bubblan telenr: 0761294382 Öppning och stängningsfritids telenr: 50815626 Veckobrev 30 mars 2012 för vecka 14, 16 och 17

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. för. Föreningen Maskroskraft. År 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. för. Föreningen Maskroskraft. År 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Föreningen Maskroskraft År 2014 1. Fakta om året som gått Medlemmar: Antalet betalande medlemmar 52 Antalet ej betalande (sponsrade) medlemmar, 50 Medlemsavgifter Vuxna: 150 kr

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

Anne-Marie Mårtensson Kommunalpensionärerna, ersättare. Onslunda Pensionärsförening, ersättare. Brösarps pensionärsförening

Anne-Marie Mårtensson Kommunalpensionärerna, ersättare. Onslunda Pensionärsförening, ersättare. Brösarps pensionärsförening Rådsprotokoll 1 Närvarande: Åke Ranteg Ulf Persson Kjell Fröjd Gun Hedar Ordförande (m) Ledamot (c) Brösarps pensionärsförening Tranås pensionärsförening Tage Andersson SPF Klubb 67 Agne Persson Kommunalpensionärerna

Läs mer

Kultur i Hörby Oktober 2016

Kultur i Hörby Oktober 2016 Kultur i Hörby Oktober 2016 Teater Litteratur Utställning Förtäring Musik Dans Föreläsning Barn Guidning i Östra Sallerups 1600-talspark Samling vid Östra Sallerups Kulturhus. Hur kom Jöns Henriksson,

Läs mer

aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun Serviceundersökning visar Kulturveckan 8 16 mars. Program sidan 7 10

aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun Serviceundersökning visar Kulturveckan 8 16 mars. Program sidan 7 10 aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun Nr 1, mars 2014 Lomma Serviceundersökning visar Facit från strandstädning: drivved, Lommas frigolit Kontaktcenter och och annan

Läs mer

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla Ordförande har ordet Först vill jag tacka er för förtroendet att få fortsätta vara ordförande för detta trevliga byalag ett år till. Jag vill också tacka Ingvar Bagare Andersson för de trevliga byavandringar

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 5 MAJ 2014

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 5 MAJ 2014 MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I RIMFORSA DEN 5 MAJ 2014 Datum: 2014-05-05 Tid: 19.02 20.35 Plats: Godtemplargården, Rimforsa Deltagare: 25 personer Kommunalrådet Pia Tingvall hälsade välkommen

Läs mer

Kul för dej å mej Kulturfestival 2011 Tema MINNEN

Kul för dej å mej Kulturfestival 2011 Tema MINNEN Kul för dej å mej Kulturfestival 2011 Tema MINNEN 11 20 mars 2011 Fredag 11 mars Invigning! Plats: Stadshuset Tid: 12-14 Årets kulturfestival inleds av clownen Fiffi, särskolekören och zumbadans! Vernissage

Läs mer

KULTURFESTIVALEN 2013

KULTURFESTIVALEN 2013 VARMT VÄLKOMNA TILL 22 25/10 2013 MEDBORGARHUSET, VÄNNÄS Kulturfestivalen 2013 har som mål att visa på mångfalden och att lyfta fram de intellektuellt funktionshindrade och övriga funktionshindrade i ett

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesrum UKF, kommunhuset, Lomma. ordförande Gunilla Tynell (fp) vice ordförande Karl-Gustav Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesrum UKF, kommunhuset, Lomma. ordförande Gunilla Tynell (fp) vice ordförande Karl-Gustav Nilsson (s) Sammanträdesdatum s. 1 (11) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2007-04-16 Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset, Lomma Tid Måndagen den 16 april, kl. 07 30-09 00 Beslutande Linda Wahlqvist (m)

Läs mer

Arrangera i Glashuset 2014

Arrangera i Glashuset 2014 Arrangera i Glashuset 2014 Information för dig som vill eller ska arrangera aktiviteter i Glashuset. Glashusets mått Yta: 30m2 (5,5 x 5,5 m) Fönster: 29 (1,28 x 2,63 m) Målet med Umeå2014 Kulturhuvudstadsåret

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november 2016

Tranbärets månadsbrev november 2016 Tranbärets månadsbrev november 2016 Nu börjar julen närma sig. I söndags gick vi in i adventstiden och vi tänder lite mer ljus än annars. Mer ljus, är något vi alla behöver när dagarna är gråa, solen inte

Läs mer

Plan för medverkan i Europarådets demokrativecka 2012

Plan för medverkan i Europarådets demokrativecka 2012 2012-05-11 1 (5) Kommunstyrelsens styrnings- och ägarutskott Plan för medverkan i Europarådets demokrativecka 2012 Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 11 maj 2012 Sammanfattning Under perioden

Läs mer

Församlingsnytt hösten 2012

Församlingsnytt hösten 2012 Församlingsnytt hösten 2012 Redaktionen Ansvarig utgivare: www.bjarredsforsamling.se Öresundsvägen 9 kyrkoherde Eva Landberg Tryckt hos Tryckfolket AB,Malmö 237 35 Bjärred bjarredsforsamling@svenskakyrkan.se

Läs mer

Träffpunkten Kärrahus Brunnsboknuten Seniorhörnan i Tuve Säve träffpunkt

Träffpunkten Kärrahus Brunnsboknuten Seniorhörnan i Tuve Säve träffpunkt Norra Hisingen Sommarprogram 2016 TRÄFFPUNKTER FÖR SENIORER Träffpunkten Kärrahus Brunnsboknuten Seniorhörnan i Tuve Säve träffpunkt www.goteborg.se Välkommen till din träffpunkt i Norra Hisingen en mötesplats

Läs mer

Kultur i Hörby Maj 2016

Kultur i Hörby Maj 2016 Kultur i Hörby Maj 2016 Teater Litteratur Utställning Förtäring Musik Dans Föreläsning Barn Samling vid Östra Sallerups Kulturhus. Hur kom Jöns Henriksson, som växte upp vid den danske kungens slott, att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Önnerup Tid kl. 08.30-11.10 Beslutande Sofia Forsgren Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Vi vill att barnens egna önskemål i ännu större utsträckning ska få utrymme i

Läs mer

BRF LOMMA LÄGE Bofakta 6,2 TAKHÖJD

BRF LOMMA LÄGE Bofakta 6,2 TAKHÖJD BRF LOMMA LÄGE Bofakta 6,2 TAKHÖJD Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

Kalender Skåne. 12/8 Danskväll på Haciendan i Fleninge. Kl.19-23. Dryck och fika finns att köpa på plats Mer info www.hacienda.din.studio.

Kalender Skåne. 12/8 Danskväll på Haciendan i Fleninge. Kl.19-23. Dryck och fika finns att köpa på plats Mer info www.hacienda.din.studio. Kalender Skåne 11/8 Linedance på Ärtholmen i Malmö. Arr: Countrobic Club. (Vid regn flyttas dansen till Countrobics lokal i Malmö) Kl.18-21.30 Entré: 30:- medlemmar. 50:- icke medlemmar. Tag med Fika korg.

Läs mer

SOMMAR I ESLÖV! FÖR BARN! ALLT GRATIS!

SOMMAR I ESLÖV! FÖR BARN! ALLT GRATIS! SOMMAR I ESLÖV! FÖR BARN! ALLT GRATIS! Djungelbandet Onsdag 1/6 16.15 Parken i Harlösa Musikkul för barn! Gratis och ingen föranmälan. Betongcupen Lördag 4/6 Stehag start 13.00 (Vid regn 5/6) Skateboardåkare

Läs mer

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S)

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S) MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Kommunikation och områdesarbete 2012-04-18 Referens Lena Hellström Dag och tid Onsdag den 18april 2012 Plats Närvarande Alby bibliotek Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson

Läs mer

Välkommen till SFSFUM 2016 i Uppsala!

Välkommen till SFSFUM 2016 i Uppsala! Välkommen till SFSFUM 2016 i Uppsala! Sveriges förenade studentkårer (SFS) bjuder en gång om året in alla medlemskårer till SFS Fullmäktigemöte och för det står varje år en eller flera av SFS medlemskårer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2011-08-15 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma Tid måndagen den 15 augusti 2011, kl. 15 00-16 05 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Äldrekulturveckan september Program på Katrineholms äldreboenden. Foto: Hanna Maxstad

Äldrekulturveckan september Program på Katrineholms äldreboenden. Foto: Hanna Maxstad Äldrekulturveckan 21-25 september 2015 Program på Katrineholms äldreboenden Foto: Hanna Maxstad 1 Samlat program för äldrekulturveckan 2015 invigs äldrekulturveckan på Yngaregården klockan 11.00, invigningstalare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet 1/12 Villan, samlingssalen, 2015-03-02 kl. 14-16 1-9 Beslutande Christer Johansson (ord.sn), Anna-Karin Skatt (KS), Göran Blom (PRO), Majken Nielsen (PRO), Arne Nyman (PRO), Lars Hjertén (SPF), Kerstin

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 SÖDERMALMS FRIVILLIGCENTRAL VILJAN Verksamhetsidé Viljan, Södermalms frivilligcentral, är en ideell förening bildad 1993. Föreningen är demokratiskt uppbyggd och politiskt

Läs mer

MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL. Måndagen den 9:e mars 2009 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus.

MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL. Måndagen den 9:e mars 2009 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus. Medlemsblad Nr 1 Årg.19 (2010) MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL ÅRSMÖTE Måndagen den 9:e mars 2009 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus. Program: Årsmötesförhandlingar. Efter

Läs mer

Fritidsgårdarna i Sjöbo kommun Navet, Blentarp, Lövestad, Vollsjö

Fritidsgårdarna i Sjöbo kommun Navet, Blentarp, Lövestad, Vollsjö Februari 2014s program för Fritidsgårdarna i Sjöbo kommun Navet, Blentarp, Lövestad, Vollsjö Tema februari: American High School och Sportlovet: OS-Tema Vecka 5, 27/1-1/2 Tema American High School Navet

Läs mer

Astronomi SAGOSKOJ! Sommarboken BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED. Bibliotekspoesi. Pysselverkstad. Bio på bibblan. Program för Barn & Unga

Astronomi SAGOSKOJ! Sommarboken BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED. Bibliotekspoesi. Pysselverkstad. Bio på bibblan. Program för Barn & Unga BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED Sommarboken Sommarläsning Kick-off! Kalas SAGOSKOJ! Pysselverkstad Bibliotekspoesi Vår katastrofala bokklubb Bio på bibblan Astronomi - en resa bland stjärnor och planeter

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-03-25 67 Tid 8.30-10.30 Plats Stadshuset Omfattning 71-78 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH DINA KOLLEGOR KARLSTAD KARLSTAD CCC FREDAG 12 MAJ

KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH DINA KOLLEGOR KARLSTAD KARLSTAD CCC FREDAG 12 MAJ KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH DINA KOLLEGOR Du är inbjuden till... 2017 KARLSTAD KARLSTAD CCC FREDAG 12 MAJ NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den 12 maj är det dags för HR-Dagen på Karlstad CCC i Karlstad.

Läs mer

Marstrands Sjungande Trädgårdar

Marstrands Sjungande Trädgårdar Marstrands Sjungande Trädgårdar 21-23 aug 2015 Medverkande Claudia Thorn Boström Går avslutande året på Mimers Hus estetiska musikalprogram, där fokus läggs på sång, dans och teater. Marion Larsson Slöjdare

Läs mer

Trafiken i praktiken Åk 2-3

Trafiken i praktiken Åk 2-3 2010-10-06 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Trafiken i praktiken Åk 2-3 Hitta den röda tråden i ditt trafikarbete Det är viktigt att trafikundervisningen löper som en röd tråd genom grundskolan. För att

Läs mer

Här kommer HÖSTENS Fritidsprogram 2015

Här kommer HÖSTENS Fritidsprogram 2015 Här kommer HÖSTENS Fritidsprogram 2015 FRITIDEN Hej! Här kommer Höst - programmet 2015. Bläddra igenom och du hittar säkert något du kan vara med på. Tänk på att anmäla er i tid. Thord Nilsson Tel: 0346-88

Läs mer

Hållbar utveckling för barn & unga

Hållbar utveckling för barn & unga Hållbar utveckling för barn & unga Sveriges största nätverk för arbete med miljö och hållbar utveckling Vi på Håll Sverige Rent är övertygade om att arbetet med hållbar utveckling börjar med barn och unga.

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Kultur- och fritidsnämnden 2008-03-26

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Kultur- och fritidsnämnden 2008-03-26 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Stadsbiblioteket, Eslöv kl 19.00 20.45 ande Khalid El-Haj (s) ordförande Karin Reinisch (m) Stig-Åke Grönvall (s) Lena Åkesson (c) Margaretha Holmquist (fp)

Läs mer

Sandpappret. Vi avslutar Årets sooken-året med ett gemensamt nyårsfirande i Bygdegården med trerätters överaskningsmeny.

Sandpappret. Vi avslutar Årets sooken-året med ett gemensamt nyårsfirande i Bygdegården med trerätters överaskningsmeny. Sandpappret Nr 12 December 2011 www.sanda-gotland.net Nyårsfirande Vi avslutar Årets sooken-året med ett gemensamt nyårsfirande i Bygdegården med trerätters överaskningsmeny. Vuxna: 200 kr Barn 7-16 år

Läs mer

FÖRENINGSBLAD för HSB BRF GRANEN i MÄRSTA INLEDNING CONTAINERN!

FÖRENINGSBLAD för HSB BRF GRANEN i MÄRSTA INLEDNING CONTAINERN! INLEDNING FÖRENINGSBLAD för HSB BRF GRANEN i MÄRSTA www.brfgranen.se Nr 3/2014 Nu håller du det första Granbarret som har fått en ny design och utformning. Förut gjordes den i PowerPoint, men nu i PageMaker,

Läs mer

MAJ 23-27. Under vecka 21 anordnas en temavecka för dig som är senior i Höganäs kommun. PROGRAM VECKA 21 SENIOR I FOKUS VÄLKOMMEN

MAJ 23-27. Under vecka 21 anordnas en temavecka för dig som är senior i Höganäs kommun. PROGRAM VECKA 21 SENIOR I FOKUS VÄLKOMMEN Foto: Anders Ebefeldt PROGRAM SENIOR I FOKUS 2016 PROGRAM VECKA 21 SENIOR I FOKUS T E M A - H Ä L S A O C H L I V S K V A L I T E T Under vecka 21 anordnas en temavecka för dig som är senior i Höganäs

Läs mer

Hej och välkomna till årets första föräldraföreningsmöte torsdagen den 14 februari kl 18.30 på Strandskolan.

Hej och välkomna till årets första föräldraföreningsmöte torsdagen den 14 februari kl 18.30 på Strandskolan. VECKOBLAD v. 7 2013 Till elever Veckans ordspråk: Det är när man upptäcker musiken som många unga hjärtan också lär sig älska. Richard Strauss Hej! En vecka med massor av nationella prov har tagit sitt

Läs mer

Program barn & unga. Våren 2015. Öppettider: Mån kl. 9.00 19.00 Tis kl. 9.00 19.00 Ons kl. 11.00 19.00

Program barn & unga. Våren 2015. Öppettider: Mån kl. 9.00 19.00 Tis kl. 9.00 19.00 Ons kl. 11.00 19.00 Älmhlts Bibliotek Program barn & nga Våren 2015 http://bibliotek.almhlt.se Öppettider: Mån kl. 9.00 19.00 Tis kl. 9.00 19.00 Ons kl. 11.00 19.00 Tors kl. 9.00 19.00 Fre kl. 9.00 17.00 Lör kl. 10.00 14.00

Läs mer