nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n"

Transkript

1 nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n a p r i l m a j n r 2 / AKLAN-projekten 25 år i Filippinerna Hälsningar från Hellstens i England Om församlingens mål och inriktning a r e n v ä x a n d e g e m e n s k a p m e d g u d o c h v a r a n d

2 i n s i d a n En glad givare Det finns vissa ämnesområden som är känsligare och svårare att prata om än andra. Ett sådant område är pengar och givande. Trots detta så beslutade vi på församlingsmötet den 13 mars att denna fråga ska aktualiseras under Det finns flera skäl till varför vi behöver samla in mer pengar till församlingen. Huvudskälet är att vi har en positiv utveckling i församlingen! Det känns gott att motivera till ett ökat givande på det sättet. Annars är det väl ofta så att insamlingar motiveras med larmrapporter, nödrop, kriser osv. Vår utgångspunkt är inte ekonomisk kris även om vi hela tiden lever med stora behov som måste fyllas. Vårt nödrop är snarare av positiv art. Vi har växtvärk! Vi vill fortsätta leva i vår vision En växande gemenskap med Gud och varandra. Vi vill fortsätta att forma församlingen till en oas där den ofta trötta och stressade nutidsmänniskan kan få livsmod, tro, kraft och kärlek. Vi vill fortsätta att ta ansvar för hälsovård i Kongo och utvecklingen bland karenerna i norra Thailand. Vi vill bli bättre på att stödja barn och ungdomar mm. Vi söker med andra ord efter fler personer som tror på vår församling och därför vill var med och ge av sina pengar. Många är redan med och ger, men vi hoppas att fler vill kliva fram och vara generösa och regelbundna givare. För det är mycket det som det handlar om, överlåtelse till ett regelbundet och generöst givande. Kanske Klas Eriksson, pastor vill du ta ett steg på den vägen? En god rutin kan vara att betala en summa till församlingen varje månad då man betalar sina räkningar. Andra möjligheter är autogiro, kyrkoavgiften och kollektomaten. När detta är sagt vill jag också stryka under att vi måste tala om denna fråga på ett sunt och respektfullt sätt, utan att lägga felaktiga krav på varandra. Vi har och kommer alltid att ha olika möjligheter att bidra ekonomiskt. Några har god och stabil privat ekonomi. Andra lever under pressade ekonomiska förhållanden. Jag vill också betona att vi kan ge till församlingen på många olika sätt. Paulus talar om att först och främst ge sig själv som gåva (2 Kor 8:5). Utan den överlåtelsen är våra pengar verkningslösa. Ett regelbundet och generöst givande handlar framför allt om att ge av tid, engagemang, omsorg, kärlek och bön till vår gemenskap. Till sist skickar jag med Paulus kärnfulla och tänkvärda undervisning om ekonomiskt givande. Var och en skall ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare (2 Kor 9:7). Givande handlar om beslut och medvetenhet och glädje. Välkommen med i givandets glädje. 2

3 p å g å n g Läs mer om vad som är på gång i broschyren Konsten att leva eller på på gång april maj 2011 Vårretreat 6 8 maj Tyst retreat på Kaggeholms slott pågår från fredag kväll till söndag förmiddag. Vi går in i tystnaden under fredagskvällen och bryter den på söndagen. Du kan under den tiden delta i andakter och meditationer. Du kan också få personliga samtal och andlig vägledning men det finns därutöver gott om utrymme för din egen stillhet. Och du deltar bara i de samlingar som du själv vill. Kostnad kr. Avgiften inkluderar retreatavgiften och två övernattningar i enkelrum med helpension på Kaggeholms slott. Anmälan senast 21 april till expeditionen, eller Barnkören söndag 10 april Barnkören medverkar i familjegudstjänsten söndag 10 april. Missa inte det! Mansfrukost lördag 14 maj 9 11 Tema: Konflikt och ilska hur hanterar jag det? Män med olika erfarenheter möts för att samtala om angelägna frågor och äta en god frukost. Anmälan senast 11 maj till expeditionen, eller Kostnad 50 kr. Välkommen till Sjövik! Sommar och semester närmar sig och det är nu dags att anmäla sig till sommarens höjdpunkt Dagar för hela människan den 1 5 augusti på Sjöviks folkhögskola (Avesta, södra Dalarna) Anmäl dig gärna på församlingens hemsida eller via mail/telefon till kyrkans expedition. Anmälan senast den 25 maj. Temat för årets läger är Längtan. Ett spännande tema som kommer att belysas i seminarier, samtalsgrupper, gudstjänster mm. Som vanligt blir det ett rikt utbud av aktiviteter för alla åldrar. Broschyrer finns på kyrkans informationsbord och på hemsidan.

4 M i k r o e k o n o m i p r o j e k t e t i F i l i p i n e r n a Aklan-projekten 25 år I provinsen Aklan mitt i Filippinernas stora övärld stödde Bromma Baptistförsamling under tio år flera utvecklingsprojekt i lokala baptistförsamlingar där. Det är nu 25 år sedan starten. Som projektansvariga då har vi fått möjlighet att berätta lite om denna spännande tid. Genom en lagändring 1984 blev vi tvungna att börja göra oss av med dåtidens årliga överskott från fastighetens uthyrda delar. Hellre än att skatta bort våra pengar ville vi förstås lägga dem på något meningsfullt arbete, gärna inom missionen. Samma år gjorde Baptistsamfundets Sociala Mission (SocM) en första insats på Filippinerna med anledning av en tyfonkatastrof Församlingen bidrog med kronor till ett grisuppfödningsprojekt. Inom ett år kunde överenskommelse träffas med Convention of Philippine Baptist Churches om fortsatt samarbete. Vi skulle gå in med ett mikrolånprojekt, som var ett av flera andra projekt som SocM skulle ha där. Det speciella med vårt var att det baserades på en tydlig församling-tillförsamling-relation, även om SocM stod för det hela officiellt. På plats sköttes projekten av goda lokala krafter: dels vår arvoderade, mycket kompetenta projektledare Rudy Bernal (som vi på detta sätt också kunde tillförsäkra en viss stadig inkomst), dels frivilliga intresserade lekmän, gärna kvinnor. Man nådde ut till över 500 hushåll, till en kostnad av endast kr/år. Utöver utbildning i till exempel ekologiskt jordbruk, hälsovård, djurhållning och politiskt medvetande, erbjöd projekten ekonomisk hjälp-till-självhjälp. Efter att ha deltagit i olika studiecirklar kunde deltagarna få ett mikrolån på 150 till 300 kr att investera i olika aktiviteter. Varje kyrkas ledning hade och har fortfarande ansvaret för denna utlåning. Endast hushållens identifierade överhuvud, oftast hustrun, fick teckna sig för mikrolån. De flesta har lyckats betala tillbaka, efter risskörden eller när griskultingar kunnat säljas. De som satsade på buy-and-sell eller egen produktion betalade månadsvis. Pengarna har sedan lånats ut igen enligt konceptet revolving funds, till nya hushåll eller till samma igen. Målsättningen var att inom de tre åren komma så långt i medvetandegörande och utbildning att deltagarna kunde känna sig motiverade att bilda någon form av själv- 4

5 1989 års missionsråd samlat: Tomas Sundbom, Rudi Bernal, Maja Gerdin, Kikki Svalfors, Anne Rehn och Andrea Ramqvist. Foto: Åke Svalfors. Fakta: Det första projektet, Aklan Development Program ( ), omfattade kyrkor på fyra platser. Det följdes av ett likadant och lika långt, Aklan Expansion Program ( ), med ytterligare sex platser involverade, utöver de redan etablerade. Ett tredje projekt, Aklan-Capiz Baptist Integrated Program for Education and Development ( ) genomfördes i direkt samarbete med Diakonia, på i princip samma sätt. När Diakonia sedan etablerade sig på Filippinerna tog de också över våra projektplatser. gående kooperativ. I det första projektet skapades två handelskooperativ samt ett producentkooperativ med inriktning på skogsplantering och jordbruksutensilier. I det andra projektet tillkom ett handelskooperativ. Arbetet fortsätter, även efter det att SIDA-nedskärningar tvingade Diakonia att lämna Filippinerna. I sin slutrapport av år 2007 tar man upp våra skogsplanteringar i Rosal-Ortega som ett mönsterprojekt. Det finns nu en särskild hemsida om våra Aklan-projekt: Den innehåller mycket mer av information men framför allt bilder, både från våra tre resor dit och foton som man skickat hit under hand. Där kan du också läsa om vår projektledare Rudy Bernal som besökte oss hösten 1989 och som oförtrutet strävat vidare med projekt efter projekt. Det senaste är en demofarm för ekologiska och giftfria odlingsmetoder, startad sedan han blev pensionär. Kikki och Åke Svalfors 5

6 k a l e n d a r i e t ÅTERKOMMANDE SAMLINGAR Måndagar Alla kan sjunga kören övar Onsdagar RPG 1:a och 4:e onsdagen, kl 13.00, bibelstudium. 2:a onsdagen i månaden, kl på Mälarbackens samlingssal. 3:e onsdagen, kl 13.00, arbetsmöte. Lovsångsdropin i Flystasalen på Byvägen 27. Söndagar 9.45 Bön i andaktsrummet Gudstjänst April Söndag 10 april Familjegudstjänst. Barnvälsignelse. Barnkören. Margret Josefsson, Klas Eriksson, Johanna Boije, Ulrika Sundbom. Kyrkkaffe Andante-gudstjänst. Kan jag få sinnesro och nå mitt inre djup i Facebookkulturen? Harry Månsus mfl. Söndag 17 april Rättvis gudstjänst. Om rättvis handel och Guds rättvisa. Karolina Westblom, Ann Westblom, Lillemor Zielinski. Kyrkkaffe Sinnesrogudstjänst. Tema: Räcker det inte med att Gud förlåter mina synder? Kaffe från PÅSKHELGEN: Skärtorsdag 21 april Getsemanekväll med nattvard inför påsken. Klas Eriksson, Per Westblom mfl. Långfredag 22 april Gudstjänst. Per Westblom, Klas Eriksson, Lillemor Zielinski. Påskdagen 24 april Uppståndelsegudstjänst. Klas Eriksson, Ann Westblom, Eva-Maria Munck mfl. Missionsglimt. Kyrkkaffe Maj Söndag 1 maj Andrum och Livsrum Gudstjänst med nattvard. Klas Eriksson, Hans Eriksson, Lillemor Zielinski. Kyrkkaffe Fredag söndag 6 8 maj Retreat på Kaggeholms slott. Anmälan till expeditionen Söndag 8 maj Gudstjänst Ungdomskören Matt 5:15. Gill Persson, Lennart Wårdh mfl. Kyrkkaffe Andante-gudstjänst Anna Forsberg mfl. Lördag 14 maj Mansfrukost Konflikt och ilska - hur hanterar jag det? Anmälan till expeditionen, 50 kr. Söndag 15 maj Temagudstjänst Vad är kärnan? Klas Eriksson, 6

7 k a l e n d a r i e t Ulrika Sundbom, Musikelever från Betel folkhögskola. Kyrkkaffe. Avtackning till Lotta Sundberg Församlingsmöte efter gudstjänsten Sinnesrogudstjänst Tema: Kan Gud hjälpa mig att bli den jag är ämnad att vara? Kaffe från Söndag 22 maj Temagudstjänst Vad är kärnan? Klas Eriksson, Lillemor Zielinski mfl. Kyrkkaffe Söndag 29 maj Gudstjänst med nattvard Arne Josefsson, Johanna Boije mfl. Inget kyrkkaffe. Passa på att bjuda hem någon. Söndag 5 juni (Obs tiden!) Konferensgudstjänst i Norrmalmskyrkan, Norrtullsgatan 37, T-bana Odenplan. Ingen gudstjänst i Kyrkan vid Brommaplan. Söndag 12 juni Familjegudstjänst Terminsavslutning för barn- och ungdomsarbetet. Barnkören. Johanna Boije, Ulrika Sundbom mfl. Picknick efter gudstjänsten. Medtag fika. Juni Torsdag söndag 2 5 juni Baptistsamfundets årskonferens i Stockholm. Konferenstema: Avstamp Gud gör oss djärva! Avstamp i Stockholm 2 5 juni I år arrangeras Baptistsamfundets årskonferens i Stockholm. Det betyder att det är enkelt för oss som bor i stan att delta i programmet. Årets tema är Avstamp Gud gör oss djärva! Det syftar naturligtvis på konferensens huvudfråga som är beslutet att bilda ett nytt kyrkosamfund tillsammans med Missionskyrkan och Metodistkyrkan. Det blir med andra ord en historisk konferens. Parallellt med Baptistsamfundets konferens har också Equmenia, Missionskyrkan och Metodistkyrkan sina konferenser och vissa gudstjänster har samfunden tillsammans. Torsdag kväll och fredag kväll har vi upplåtit vår kyrka till Equmenia för att ha program här. Det kommer bland annat att bli ett musikcafé med elever från Betel folkhögskola. Under de kvällarna behöver vi ha personer som kan hjälpa till med att fixa fika och se till att allt praktiskt fungerar. Anmäl dig gärna till Gudrun Jerresand eller Klara Holmin om du vill vara med och hjälpa till. På kan du läsa mer och ladda hem ett program. Klas Eriksson 7

8 å r s m ö t e t Församlingens mål och inriktning Församlingens visionsformulering har nu under flera år varit En växande gemenskap med Gud och varandra. På årsmötet när vi i år samtalade om församlingens liv och läste vår omfattande verksamhetsberättelse så kunde vi konstatera: Ja, det stämmer. Vi är en gemenskap som växer på många olika plan. På årsmötet och även på församlingsmötet den 13 mars fördes samtal om församlingens mål och inriktning. Vi konstaterade då att den växtprocess vi nu ser mycket cirkulerar omkring följande sex nyckelord. Omsorg/tjänande Under det senaste året och mycket tack vare projektet Skapa gott liv så har omsorg och tjänande hamnat i fokus i vår församling. Människor kommer i allt högre grad till vår gemenskap med praktiska behov. Det utmanar vår villighet att tjäna. Huvudets tro utmanas till att ännu mer bli händernas och hjärtats tro. När vi kliver fram i omsorg och tjänande, så växer vår församling. Kärnan I gudstjänster och i samtal bearbetas nu församlingens teologiska kärna. Denna process kan på ett positivt sätt skapa tydlighet omkring innehållet i församlingens tro. Jesus säger att hans ord är ande och liv ( Joh 6:63). När vi mer och mer ser vilken rikedom vi äger i vår tro och i Guds Ord, så växer vår församling Gemensam framtid: Inom kort blir vi en del i ett nytt kyrkosamfund. Det innebär nya och vidgade horisonter. Det innebär också att vi måste formulera nya stadgar och församlingsordning. Det nya samfundet blir i positiv mening en kraft utifrån som kräver vår reflektion omkring församlingens teologi, liv, ordningar och ledarskap. När vi gör detta så växer vår församling. Växtplatser Vi kan glädja oss åt att det finns många växtplatser i vår församling. I gudstjänster, kurser, husgrupper, själavårdssamtal mm. möts människor regelbundet. I ett starkt individualistiskt samhälle behöver vi påminna varandra om kraften och glädjen i att mötas. När vi möts i Jesu namn för att dela livet och tron med varandra så växer vår församling. Sändning/mission Vi kunde också glädja oss åt att det utåtriktade perspektivet sedan några år finns i församlingens DNA. Det är nu en självklarhet att vi i allt vi säger och gör vill försöka kommunicera det glada budskapet även till människor som inte kommer från en kristen miljö. Vi vill vara en öppen famn för nya människor. När vi sträcker oss ut i 8

9 generositet och delar med oss av tron till nya människor så växer församlingen. Fastighet/ekonomi Vi gläder oss ofta åt vår fina kyrka, att vi har ekonomiska möjligheter att ha anställd personal och pengar att sända iväg till fattiga länder. Men detta är ingen själklarhet. Vi behöver också påminna varandra om att församlingens verksamhet är helt beroende av frivilliga gåvor. Ekonomiskt givande är en del av överlåtelsen till Herren och till vår gemenskap! I detta avseende är det extra viktigt att vi alltid respekterar varandra och är försiktiga så att vi inte lägger felaktiga krav på varandra. Gud vill bara ha glada givare (2 Kor 9:7). Utmaningen inför 2011 är tydlig. När vi frigör ekonomiska resurser till Guds rike så växer vår församling. Klas Eriksson s k o l k y r k a n Tack Lotta för 25 års inspirerande arbete För 25 år sedan var Lotta Sundberg och Bromma baptistförsamling initiativtagare till att starta Skolkyrkan i Bromma. Det är ett unikt ekumeniskt projekt som Lotta på ett fantastiskt sätt lett, inspirerat och utvecklat med hängivenhet och kompetens. En berömvärd arbetsinsats som nu tyvärr får en ände. Lottas engagemang har resulterat i ständigt nya projekt. Skolklasser har fått vandra genom Bibeln, kyrkohistorien och såväl julens som påskens händelser. Olika generationer har fått mötas i så var det förr samtal mellan skolbarn och äldre i brommaförsamlingarna. Skolkyrkans erbjudanden har nått ut till Brommas skolor och tusentals elever i olika åldrar har fått kunskap om kristen tro och berörts av budskapet. Lotta har varit en unik dörröppnare till Brommas skolor men också till det ekumeniska samarbetet mellan kyrkorna. Med självklarhet har hon skapat förtroenden hos skolledningar och i kollegier. Ett naturligt verktyg för henne är hennes förmåga att inspirera. Ett exempel på den är att många av oss i församlingen fått tilltro till att vi kan göra en skådespelarinsats utan den minsta scenvana. Skolkyrkan ska givetvis leva vidare och nu står församlingarna i Bromma inför utmaningen att finna en fungerande organisation för detta arbete även utan Lottas trygga ledarskap. Låt oss alla be för den processen. Vi från Bromma baptistförsamling vill rikta ett stort och varmt tack till Lotta Sundberg för hennes enastående arbetsinsats. Som skolpastor har hon guidat, inspirerat och öppnat dörrar för en betydande kunskapsförmedling till 25 årskullar brommabarn. Vi önskar dig Guds välsignelse. I samband med gudstjänsten den 15 maj blir det möjlighet för oss alla att säga tack till Lotta. 9

10 Ä l d s t e Hälsning från äldste Efter fem år som äldste har jag nu klivit av för att få tid över till annat. Jag vet att när jag blev vald hade man bett församlingen lämna in namnförslag. Flera hade då föreslagit mig och jag är mycket tacksam för det förtroendet. Det har varit spännande år med bl.a ett pastorsbyte. Det har också varit mycket skratt och glädje men ibland tunga saker som har tagit mycket på krafterna. Mest har det dock varit glädje och fem år när det utåtriktade arbetet växt. Jag hoppas det bara är början och att jag får vara med på fortsättningen, men med andra uppgifter, gärna mer praktiska. Som ett tack från mina äldstekompisar fick jag en bok av Tomas Sjödin som heter Jag lutar åt Gud. Det är en bok som består av 85 krönikor som Sjödin skrivit för olika tidningar. Jag läser några krönikor i taget men inte för många, för jag vill inte att boken ska ta slut. Ett kapitel heter Att låta själen gå i tofflor. Här citerar jag några meningar som drabbade mig. Duktighetsmaskinen inom oss måste ibland ges frihet från förpliktelser och rutiner. Också själen behöver gå i morgonrock och tofflor ibland och dra benen efter sig. Oavsett om detta leder till ny inspiration och nya friska tag eller inte är hasandet en del av livet. Hälsningar Cinna Eriksson i n t e r n a t i o n e l l t ska installeras där på påskafton (23 april). Därmed kan vi äntligen se ett riktigt avslut på vår missionstjänst i Albanien, och vi ser fram emot en ny, inte mindre missionsbetonad tjänst här i England. Vi flyttar den 12 april, och vår nya adress blir: The Manse, 2 Wayside Close, Milford-on- Sea, Hampshire, SO41 0RN, England. Telefon: epost: Kära vänner i Bromma! Efter mer än tretton år i Albanien, och ett och ett halvt i England i väntan på en tjänst, har vi äntligen goda nyheter att delge er: jag har fått tjänst i en liten baptistförsamling på Englands sydkust, och Vi vill säga ett STORT TACK till hela Bromma Baptistförsamling för det stöd, uppmuntran och besök vi fått ta emot under årens lopp. Gud välsigne er! David, Annette, Lara och Simeon Hellsten 10

11 b a r n o c h u n g a Ny ordförande för Kvibro Ungdom På Kvibro Ungdoms årsmöte i februari valdes jag till ny ordförande i ungdomsstyrelsen. Uppdraget har startat med raketfart, och vi i styrelsen har nu bland annat påbörjat arbetet med vår vision för ungdomsarbetet i kyrkan vid Brommaplan. Ett arbete där ledarna från söndagsskolan, barnkören och scout har möjlighet att tillsammans fundera över hur vi vill arbeta med barn och ungdomar för att nå ut med budskapet att Jesus Kristus är Herre (1 i Equmenias stadgar). En av de många viktiga frågorna vi har diskuterat är vad vi har för önskemål och tankar om en ny ungdomsledare, som vi hoppas att kunna anställa under våren. Jag ser fram emot detta då det ger oss en möjlighet att utveckla och stärka vårt ungdomsarbete. Som avslutning vill jag dela med mig av mina egna upplevelser av ungdomsarbetet inom frikyrkan. Jag började som SMU nyingscout i Immanuelskyrkan i Halmstad när jag var sju år, och var aktiv scout och scoutledare där tills jag flyttade till Göteborg för studier. Under mina år i Göteborg var jag scoutledare för nyingar i Majornas Missionskyrka. Med åren blev jag mer och mer engagerad, och blev så småningom även kårchef och kassör i ungdomsrådet. När jag flyttade till Stockholm var det självklart att söka rätt på en ny scoutkår, och eftersom jag och Lina flyttade till en studentlägenhet på Gärdet, så föll valet på Lidingö. Där fick jag även möjlighet att prova på att vara handledare för scoutledare som gick SMUs scoutledarutbildning Ska ut. När jag själv fick barn så valde jag att lägga scoutskjortan på hyllan till dess att Hanna och Esther är redo att upptäcka denna fantastiska verksamhet som gett mig så många goda vänner, oförglömliga upplevelser och en underbar fru! Daniel Salomonsson f ö r s a m l i n g s b o k e n Födelsedagar Harry Månsus 70 år, 2 maj Ny adress Josefine Johansson Henningsson och Stefan Johansson Solhemsbackarna Spånga Studentexamen Klara Holmin 1 juni Karolina Westblom 8 juni Lovisa Eriksson 9 juni 11

12 a r e n v ä x a n d e g e m e n s k a p m e d g u d o c h v a r a n d E x p e d i t i o n Drottningholmsvägen 400, Bromma tel: , fax: e-post: Plusgiro: Pastor: Klas Eriksson tel: Expeditionstid: tis ons 9 12 Klas arbetar tisdag fredag, söndag Ledig helg april Andrumsvecka maj Församlingsmusiker: Lillemor Zielinski tel: Arbetar 20 procent enligt schema Semester hela februari Expeditionstid: torsdagar Skolpastor: Lotta Sundberg tel: Expeditionstid: tisdagar 9 12 nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n N ä s t a N B k o m m e r 1 2 j u n i Bidrag mottages före 20 maj. Skicka till eller med vanlig post till kyrkan. Redaktion: Inger Almgren, Klas Eriksson, Rebecka Hellquist och Lars Strömbeck.

nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n

nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n f e b r u a r i a p r i l n r 1 / 2 0 1 1 Vägen till en karenby uppe i bergen. I norra Thailand är vägarna inte alltid att lita på. Foto: Gudrun

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE December 2014 - Februari 2015 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Omslagsbilden: Välkommen in i värmen i Immanuelskyrkan! Skövde Missionsförsamling & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541

Läs mer

nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n

nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n f e b r u a r i a p r i l n r 1 / 2 0 1 3 På vandring i Jesu fotspår Reseberättelse från Israel på sidan 4 5 a r e n v ä x a n d e g e m e n s

Läs mer

nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n

nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n s e p t e m b e r - o k t o b e r n r 4 / 2 0 0 8 a r e n v ä x a n d e g e m e n s k a p m e d g u d o c h v a r a n d i n s i d a n Vem vill

Läs mer

Februari Maj 2015 INTERVJU MED MARTA KARLSSON

Februari Maj 2015 INTERVJU MED MARTA KARLSSON Februari Maj 2015 INTERVJU MED MARTA KARLSSON Marta, du är anställd på Equmeniakyrkans Region Nord. När började du där och vad har du för arbetsuppgifter? - Jag började jobba i september, men tjuvstartade

Läs mer

NYHETSBLADET FRÅN KYRKAN VID BROMMAPLAN

NYHETSBLADET FRÅN KYRKAN VID BROMMAPLAN NYHETSBLADET FRÅN KYRKAN VID BROMMAPLAN JUNI AUGUSTI NR 2/2015 Ett besök hos kommuniteten i Taizé Läs om besöket på sidan 4 5 Bild: vamsj E N V Ä X A N D E G E M E N S K A P M E D G U D O C H V A R A N

Läs mer

Inte helt 100! Jonsereds Missionskyrka

Inte helt 100! Jonsereds Missionskyrka Inte helt 100! Jonsereds Missionskyrka Jonsereds Missionskyrka 1912-2012 Jonsereds missionsförsamling är en kristen kyrka med närmare 90 medlemmar, alltså ännu inte helt 100, men på god väg och vi vill

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n

nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n n o v e m b e r j a n u a r i n r 5 / 2 0 1 1 Reseskildring: Arne Josefsson tillbringade en månad i Burma och har mycket att berätta. Se sidan

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Hanna, vår nya ungdomspastor! Läs mer på sidan 5. F R Å N K Y R K A N V I D B R O M M A P L A N N O V E M B E R - J A N U A R I N R 5 / 2 0 1 2 A N

Hanna, vår nya ungdomspastor! Läs mer på sidan 5. F R Å N K Y R K A N V I D B R O M M A P L A N N O V E M B E R - J A N U A R I N R 5 / 2 0 1 2 A N NYHETSBLADET F R Å N K Y R K A N V I D B R O M M A P L A N N O V E M B E R - J A N U A R I N R 5 / 2 0 1 2 Hanna, vår nya ungdomspastor! Läs mer på sidan 5. A R E N V Ä X A N D E G E M E N S K A P M E

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n

nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n n o v e m b e r j a n u a r i n r 5 / 2 0 1 0 Tvivel kan vara Guds möjlighet Reportage från Hawaii Kurs i vår: Den inre resan Bok- och julklappstips

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Programblad för Falköpings Missionsförsamling & SMU 1 december 2013 27 februari 2014

Programblad för Falköpings Missionsförsamling & SMU 1 december 2013 27 februari 2014 Hemvist för Falköpings Missionsförsamling Programblad för Falköpings Missionsförsamling & SMU 1 december 2013 27 februari 2014 Stina Lönnmyr, Nora Rydberg, Ellen Ahlrik, Karl Borgenhard och Joakim Svantesson.

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Programblad för december 2015 & januari 2016

Programblad för december 2015 & januari 2016 Programblad för december 2015 & januari 2016 Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. De gläds

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Bön och bibelläsning 2 jan 5 feb. 2017

Bön och bibelläsning 2 jan 5 feb. 2017 Bön och bibelläsning 2 jan 5 feb. 2017 1 Januari - församlingens bönemånad I slutet av november kom det ett förslag till äldste från församlingens nya böneteam (Anne Rehn, Helene Bergman, Kerstin Florén,

Läs mer

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober i Centrumkyrkan Tumba händer nr 3 2012, 2 september 14 oktober DETTA PROGRAMBLAD är en hälsning till dig från Centrumkyrkan i Tumba. Du hittar den i centrum, Gröndalsvägen 10. Du är varmt välkommen till

Läs mer

i Centrumkyrkan Tumba händer nr 1 2014, 23 februari 25 maj

i Centrumkyrkan Tumba händer nr 1 2014, 23 februari 25 maj i Centrumkyrkan Tumba händer nr 1 2014, 23 februari 25 maj DETTA PROGRAMBLAD är en hälsning till dig från Centrumkyrkan i Tumba, som du hittar i centrum, Gröndalsvägen 10. Du är varmt välkommen till de

Läs mer

Försam lings nytt. Bibel ordet. Vetlanda Alliansförsamling. I detta nummer, bl a: Se oss på: http://www.vetlandaallianskyrka.se

Försam lings nytt. Bibel ordet. Vetlanda Alliansförsamling. I detta nummer, bl a: Se oss på: http://www.vetlandaallianskyrka.se Försam lings nytt Nr: 34 program mars april 2014 I detta nummer, bl a: Från pastorns penna Barn o Ungdomsverksamheten Program för mars, april 2014 Ekonomi Vision och mål (måldokument) Annonser mm. mm.

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan 1 Vi ber under fastan Bibelläsning och Bön under 8 veckor 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan Bibelläsning och bön under fastan 2015 2 Fastan en tid för omvändelse bön och eftertanke. Sedan 300-talet

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Församlingsblad Juni - Augusti 2009 1

Församlingsblad Juni - Augusti 2009 1 Församlingsblad Juni - Augusti 2009 1 Ekbackskyrkans församling Ekbackskyrkan Parkvägen 17 643 30 Vingåker Bankgiro: 624-7027 Postgiro: 71 91 26-5 Org. nummer: 817606-0229 E-post: kontakt@ekbackskyrkan.se

Läs mer

Dece Dec mb e er e

Dece Dec mb e er e December 2016 Hösttankar från pastorn. I Johannesevangeliets inledning finns de kända orden: Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Så här i hösttider behöver jag de orden. Missförstå

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Tureholms kyrkan. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. www.tureholmskyrkan.se

Tureholms kyrkan. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. www.tureholmskyrkan.se Tureholms kyrkan april-september 2014 En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. n 2 www.tureholmskyrkan.se Tre blir ett Text: Derek WALLES När jag för flera

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September - November Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September - November Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE September - November 2014 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

Remiss svar Ny gemensam kyrka.

Remiss svar Ny gemensam kyrka. Gamla Uppsala Missionsförsamling 20101001 FÖRSLAG Remiss svar Ny gemensam kyrka. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Ett förslag till svar på remissen

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016

På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016 - Vi vill hjälpa människor hitta fram - På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016 Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig,

Läs mer

Pastorns tankar. Temagudstjänster om bön vårterminen Herre, lär oss att be!

Pastorns tankar. Temagudstjänster om bön vårterminen Herre, lär oss att be! Pastorns tankar Det himmelska hemmet! En dag tar vårt jordiska liv slut. Det vet vi alldeles säkert. Min gamla mor fick hembud för en tid sedan. Hon var nästan 91 år och vägde drygt 30 kilo. De sista åren

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Equmeniakyrkan ÅRJÄNG

Equmeniakyrkan ÅRJÄNG Equmeniakyrkan ÅRJÄNG dec 2015 - feb 2016 En av våra församlingsmedlemmar Amelie Länsberg Rylander, skriver många dikter som handlar om tro och livet. De handlar om tacksamhet, om att bli sårad, trygghet,

Läs mer

WESLEYKYRKA. Malmö Metodistförsamling. PROGRAM 16 februari - 15 april 2012. - en Oas på Limhamn. www.wesleykyrkan.se

WESLEYKYRKA. Malmö Metodistförsamling. PROGRAM 16 februari - 15 april 2012. - en Oas på Limhamn. www.wesleykyrkan.se WESLEYKYRKA Malmö Metodistförsamling PROGRAM 16 februari - 15 april 2012 www.wesleykyrkan.se Torsdag 16 februari WESLEYKYRKAN GUDSTJÄ STER OCH SAMLI GAR Söndag 19 februari 11:00 Gudstjänst med temat Trygghet

Läs mer

nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n j u n i - a u g u s t i n r 3 / 2 0 1 0

nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n j u n i - a u g u s t i n r 3 / 2 0 1 0 nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n j u n i - a u g u s t i n r 3 / 2 0 1 0 Glad sommar! Kyrkkaffe är också en gudstjänst Spännande arrangemang i höst Utmaningen från Örebro: En

Läs mer

TYDLIG. Älskad, förlåten och innesluten. Bibel och Frukost? Ingrid KÖREN INNEHÅLL

TYDLIG. Älskad, förlåten och innesluten. Bibel och Frukost? Ingrid KÖREN INNEHÅLL 2 11 Älskad, förlåten och innesluten På kyrkbladets framsida, ser du en hand som håller i ett kors. Korset är tillverkat för hand av olivträ från Betlehem. (från redan beskurna grenar). Det fungerar inte

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. Mars Maj 2014. www.imkskovde.se. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. Mars Maj 2014. www.imkskovde.se. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2014 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se Pastor & Församlingsföreståndare

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

Anneberg, Solberga & Flisby Missionsförsamlingar

Anneberg, Solberga & Flisby Missionsförsamlingar december 2015-mars 2016 Anneberg, Solberga & Flisby Missionsförsamlingar Välkommen till en stämningsfull och berikande avslutning på julaftonens firande. På midnattsgudstjänsten sjunger vi många av de

Läs mer

Kontakt. Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbli över dig. Jeremia 31:3. December 2015 Februari 2016

Kontakt. Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbli över dig. Jeremia 31:3. December 2015 Februari 2016 Kontakt December 2015 Februari 2016 Ett programblad från Löfstad kyrkan i Tranås samt Gripenbergs & Åsens missionsförsamlingar Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbli över dig.

Läs mer

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan Be Lyssna Handla Konstverk av Birgitta Kärnbo Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan 5 september 2016 1 januari 2017 1 Be Lyssna Handla De tre orden är ledord för gudstjänster och bibelläsningsplanen

Läs mer

JUL & NYÅR KÅLLERED 2014-2015 Varmt välkommen till Ekenkyrkan, Centrumkyrkan, Apelgårdens kyrka och Kållereds kyrka.

JUL & NYÅR KÅLLERED 2014-2015 Varmt välkommen till Ekenkyrkan, Centrumkyrkan, Apelgårdens kyrka och Kållereds kyrka. Max kom till Kyrkis i Apelgården och gav oss en fantastisk julängel med riktigt starka gröna vingar. JUL & NYÅR KÅLLERED 2014-2015 Varmt välkommen till Ekenkyrkan, Centrumkyrkan, Apelgårdens kyrka och

Läs mer

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se Det händer i IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013 Foto: Daniel Demming www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

FÖRSAMLINGS. bladet. september oktober. NÄSSJÖ. Allians & Baptist FÖRSAMLING

FÖRSAMLINGS. bladet. september oktober.  NÄSSJÖ. Allians & Baptist FÖRSAMLING FÖRSAMLINGS bladet www.nabf.se NÄSSJÖ Allians & Baptist FÖRSAMLING september oktober 2013 Nässjö Allians- och Baptistförsamling Pastor Anders Meyer tel: 076-94 222 70 e-post: anders.meyer@spray.se SJUKSKRIVEN

Läs mer

Välkommen till. Missionskyrkan. april - juni 2015

Välkommen till. Missionskyrkan. april - juni 2015 Välkommen till Missionskyrkan april - juni 2015 Sommartid Ockelbo Missionskyrka N. Åsgatan 26 816 31 Ockelbo 0297 423 37 Exp.tid tisd - onsd 10-12 ockelbo.missionskyrka@ telia.com Pg. 29 54 46-9 Bg. 336

Läs mer

NYHETSBLADET FRÅN KYRKAN VID BROMMAPLAN

NYHETSBLADET FRÅN KYRKAN VID BROMMAPLAN NYHETSBLADET FRÅN KYRKAN VID BROMMAPLAN MARS MAJ NR 1/2016 Bild: Ann Westblom Församling i förändring Läs om flera möjligheter att vara med och bidra på sidan 3 E N V Ä X A N D E G E M E N S K A P M E

Läs mer

OKTOBER 2016 Gudstjänst - Änglar mitt ibland oss Församlingsmöte Öppen kyrka kl Arbete ute Symöte Öppen kyrka kl.

OKTOBER 2016 Gudstjänst - Änglar mitt ibland oss Församlingsmöte Öppen kyrka kl Arbete ute Symöte Öppen kyrka kl. Församlingsblad för VISBY MISSIONSFÖRSAMLING Oktober - November 2016 Guds gästvänlighet Vi är mitt i hösten. En årstid då naturen inbjuder oss att upptäcka en gudagiven färgrikedom. Hösten är också naturens

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Vecka En vanlig vecka BIBELPLAN FÖR Januari 8 Markus 3 9 Lukas 3: Psalm 89

Vecka En vanlig vecka BIBELPLAN FÖR Januari 8 Markus 3 9 Lukas 3: Psalm 89 Vecka 1 2016 En vanlig vecka Efter alla helgdagar och alla festligheter kan man längta efter en helt vanlig vecka. Det blev en mycket god julfest på Trettondagen. Tack ni alla som kom och medverkade på

Läs mer

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Vad är församlingens vision, väg och värderingar? Enligt vår församlingsordning är

Läs mer

Tureholms kyrkan n. januari-april 2013

Tureholms kyrkan n. januari-april 2013 Tureholms kyrkan n januari-april 2013 Jag tror himlen finns redan här överallt, där Jesus är Herre i hjärta och hem. Jag tror himlen sedan blir mer än jag tror, ja, mer än min vackraste dröm här på jord.

Läs mer

JANUARI 2014 FILADELFIA WWW.FILADELFIAOREBRO.SE BORIS SIMON

JANUARI 2014 FILADELFIA WWW.FILADELFIAOREBRO.SE BORIS SIMON JANUARI 2014 FILADELFIA WWW.FILADELFIAOREBRO.SE NU BORIS SIMON På församlingsledningens bord - - - TEXT Sören Thörn 400 000 kr - 350 000 kr - 300 000 kr - 250 000 kr - 200 000 kr - 150 000 kr - Insamlat

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Välkommen till Missionskyrkan febr - april 2016

Välkommen till Missionskyrkan febr - april 2016 Välkommen till Missionskyrkan febr - april 2016 Husesyn Ockelbo Missionskyrka N. Åsgatan 26 816 31 Ockelbo 0297 423 37 ockelbo.missionskyrka@ telia.com Bg. 336 5772 Ungdom Bg. 5055-9103 www.equmeniakyrkan.se/

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September- November 2013. www.imkskovde.se. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September- November 2013. www.imkskovde.se. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE September- November 2013 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se Pastor

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Sept - Nov 2013 Sommaren är inte slut, det känns bra att göra det klart för oss alla, särskillt för dig som känner oro inför höst, arbete och kalla

Läs mer

NYHETSBLADET FRÅN KYRKAN VID BROMMAPLAN

NYHETSBLADET FRÅN KYRKAN VID BROMMAPLAN NYHETSBLADET FRÅN KYRKAN VID BROMMAPLAN SEPTEMBER NOVEMBER NR 4/2014 Demonstration till stöd för de förföljda kristna i Irak och Syrien Läs på sidan 10 E N V Ä X A N D E G E M E N S K A P M E D G U D O

Läs mer

Södra Nissadalens Missionsförsamling Programblad. Oktober December 2004

Södra Nissadalens Missionsförsamling Programblad. Oktober December 2004 Södra Nissadalens Missionsförsamling Programblad Oktober December 2004 Vem är Eva? Här kommer några rader om och från mig, Eva Altemar, nybliven diakon, nybliven hallänning och från den 15 augusti anställd

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 1 Vintern 2017

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 1 Vintern 2017 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 1 Vintern 2017 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-10466 E-mail: info@hastenskyrkan.se Hemsida:

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte. Nattvard, församling, gemenskap

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte. Nattvard, församling, gemenskap Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Nattvard, församling, gemenskap Hjortsberga 24-26 juni 2016 Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte ett läger för alla åldrar Vad är det att leva i kristen gemenskap år 2016?

Läs mer

S å ser jag din. Aktuellt från Habo Missionsförsamling och Equmenia Habo.

S å ser jag din. Aktuellt från Habo Missionsförsamling och Equmenia Habo. Nr 4/2016 September-Oktober S å ser jag din kärlek från Dig Så känner jag livet inom mig Som himlen runt vår jord, ditt ord består Då vet jag att du älskar Aktuellt från Habo Missionsförsamling och Equmenia

Läs mer

Bromma baptistförsamling

Bromma baptistförsamling Bromma baptistförsamling Årsmöte 7 feb 2010 Kl. 12.30-15 Årsmöteshandlingar En växande gemenskap med Gud och varandra Förslag till dagordning 1. Öppnande och inledning 2. Godkännande av dagordning 3. Val

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

april maj juni FÖRSAMLINGS BLADET nassjoalliansbaptist NÄSSJÖ Allians & Baptist FÖRSAMLING

april maj juni FÖRSAMLINGS BLADET   nassjoalliansbaptist NÄSSJÖ Allians & Baptist FÖRSAMLING FÖRSAMLINGS BLADET april maj juni 2015 NÄSSJÖ Allians & Baptist FÖRSAMLING www.nabf.se www.facebook.se/ nassjoalliansbaptist Nässjö Allians- och Baptistförsamling PASTOR Anders Meyer tel: 076-942 22 70

Läs mer

nyhetsbladet från kyrk an vid brommaplan

nyhetsbladet från kyrk an vid brommaplan nyhetsbladet från kyrk an vid brommaplan September Oktober nr 4/2013 Flystahuset 1912 2012 Bild: Alice Damirjian Läs om huset på sidan 4 6 e n v ä x a n d e g e m e n s k a p m e d g u d o c h r a v a

Läs mer

November / december 2013

November / december 2013 November / december 2013 Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare

Läs mer

April / Maj 2012. Foto John Redstig

April / Maj 2012. Foto John Redstig April / Maj 2012»Denne Jesus som har blivit upptagen från eder till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen.» Apg 1:11 Foto John Redstig April 2012 V Dat Dag Tid

Läs mer

VÅRA AVTRYCK. Freds-, miljö- och rättvisepolicy

VÅRA AVTRYCK. Freds-, miljö- och rättvisepolicy VÅRA AVTRYCK Freds-, miljö- och rättvisepolicy Varför ska vi bry oss? Bibeln lär oss att Gud är alltings ursprung och orsak, skapelsen är Hans händers verk. Människan är unik som skapad till Guds avbild

Läs mer

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Equmeniakyrkan i Skeppsås Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Senaste På gång i kyrkan Måltidsgudstjänst Vi startar firandet av påsken på skärtorsdagen med en måltidsgudstjänst i Equmeniakyrkan

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 1 Våren 2016

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 1 Våren 2016 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 1 Våren 2016 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-10466 E-mail: info@hastenskyrkan.se Hemsida:

Läs mer

SALEMKYRKAN BORENSBERG

SALEMKYRKAN BORENSBERG SALEMKYRKAN BORENSBERG PROGRAM FEBRUARI-MARS 2017 Kom till mig, så ska ni finna vila för er själ När vi går in i februari brukar det kännas att året har börjat på riktigt. Förhoppningsvis infinner sig

Läs mer

Missionskyrkan Oskarshamn Årgång 64 #1 2013. sjung! Vi hälsar på hos barnkyrkan. Gudrun i. guinea. Missionskyrkan Oskarshamn

Missionskyrkan Oskarshamn Årgång 64 #1 2013. sjung! Vi hälsar på hos barnkyrkan. Gudrun i. guinea. Missionskyrkan Oskarshamn Missionskyrkan Oskarshamn Årgång 64 #1 2013 Kom med OCH sjung! Vi hälsar på hos barnkyrkan Gudrun i guinea 1 Missionskyrkan Oskarshamn KYRKBLADET Krönika Den största gåvan Pastorns krönika Nu har våren

Läs mer

Presentation av kyrkostyrelsen

Presentation av kyrkostyrelsen Gunilla Andersson Alingsås, född 1969. Lärare i musik och engelska. Medlem i Sävedalens Missionsförsamling. Gudstjänstledare, sång & musikledare, hemsidesansvarig, tidigare även SMU-ledare och ordförande

Läs mer

Och alla dessa frågor bottnar i den här, grundläggande frågan: Vad är en församling? Hur ofta försöker vi att formulera ett svar på den frågan?

Och alla dessa frågor bottnar i den här, grundläggande frågan: Vad är en församling? Hur ofta försöker vi att formulera ett svar på den frågan? Predikan Rönnekyrkan 26 januari 2014: Årshögtid Tema: Vad är en församling? Introduktion: Vad är en församling? Många här har levt med en församling i många år, i stort sett hela livet. Några har varit

Läs mer

församling växa Efter en längre tids bön i församlingen börjar det hända under, Gud börjar svara på bön, tack o lov, vi ger Gud all ära.

församling växa Efter en längre tids bön i församlingen börjar det hända under, Gud börjar svara på bön, tack o lov, vi ger Gud all ära. DECEMBER 2001 Göran o Mai-Brith Holm Kära vänner, Gåvogivare, förebedjare, Tack för eran kärlek och villighet att stödja oss i arbetet för Guds rikes utbredande, tack vare er kan vi fortsätta arbetet i

Läs mer

ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR

ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR F Ö R SA M L I N G S B L A D E T D E CE M B E R - FE B R UA R I 2014 2 F Ö R S A M L I N G S B L A D E T D E C- F E B 2014 REDAKTION / FÖRSAMLINGSKONTAKT Samuel Rönnbrink -

Läs mer

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Anvisningar Delandet av brödet och vinet har sin grund i passionsberättelsen. I sin sista måltid visade Jesus hur han genom att ge sitt liv räcker liv till människorna.

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

#5-11. Mirakel 2012 Inspiration i februari

#5-11. Mirakel 2012 Inspiration i februari I #5-11 11 dec 11 feb Mirakel 2012 Inspiration i februari I centrum av livet i Tumba. DETTA PROGRAMBLAD är en hälsning till dig från Centrumkyrkan i Tumba. Du hittar den i centrum, Gröndalsvägen 10. Centrumkyrkan

Läs mer

rogramblad SMU Församlingen 25 januari kl i Sörbrokyrkan. 1 februari kl i Millesviks Missionshus. NR JANUARI MARS

rogramblad SMU Församlingen 25 januari kl i Sörbrokyrkan. 1 februari kl i Millesviks Missionshus. NR JANUARI MARS P Värmlandsnäs rogramblad Missionsförsamling NR 1 2014 JANUARI MARS SMU 25 januari kl. 19.00 i kyrkan. Församlingen 1 februari kl. 19.00 i s Missionshus. 1 VÄRMLANDSNÄS MISSIONSFÖRSAMLING kyrkan Allévägen

Läs mer

Foto: John Redstig. September - oktober 2015

Foto: John Redstig. September - oktober 2015 Foto: John Redstig September - oktober 2015 September 2015 V Dat Dag Tid Samling 36 1 tisd 18:30 Omsorgsgrupp 2 onsd 18:00 Scout - start 3 torsd 4 fred 19:00 TONÅR: Skattjakt 5 lörd 19:00 Lägereko i Granö

Läs mer

Södra Nissadalens Missionsförsamling Programblad. Mars Maj 2002

Södra Nissadalens Missionsförsamling Programblad. Mars Maj 2002 Södra Nissadalens Missionsförsamling Programblad Mars Maj 2002 Aftonbön och bibelsamtal på onsdagar Kyrkan fortsätter att vara öppen för bön varje onsdag kväll k. 19-21 (20.15-21 jämn vecka p.g.a. körövning).

Läs mer

Juni. Juli. Augusti. Vecka 26 Onsdag 28/6 18,30 Bibel och bön Torsdag 29/6 10,00 Gemensam bön i Kyrkans Hus

Juni. Juli. Augusti. Vecka 26 Onsdag 28/6 18,30 Bibel och bön Torsdag 29/6 10,00 Gemensam bön i Kyrkans Hus Juni Vecka 23 Onsdag 7/6 18,30 Bibel och Bön Torsdag 8/6 10,00 Gemensam bön i Kyrkans Hus Söndag 11/6 10,00 Gudstjänst. P-O Svensson. Dop. Sång Annika Lindh & Lisa Josefsson Vecka 24 Onsdag 14/6 18,30

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. Mars - Maj 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. Mars - Maj 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars - Maj 2015 www.imkskovde.se Equmeniakyrkan Vi vill vara en välkomnande kyrka med Jesus i centrum Foto omslagsbild: Anton Omnell Skövde Missionsförsamling & Equmenia Skövde Kungsgatan

Läs mer

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling antagen vid årsmöte 2008-03-01 och församlingsmöte 2008-05-25 samt ändrad vid årsmöte 2009-03-07 och

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer