nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n"

Transkript

1 nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n a p r i l m a j n r 2 / AKLAN-projekten 25 år i Filippinerna Hälsningar från Hellstens i England Om församlingens mål och inriktning a r e n v ä x a n d e g e m e n s k a p m e d g u d o c h v a r a n d

2 i n s i d a n En glad givare Det finns vissa ämnesområden som är känsligare och svårare att prata om än andra. Ett sådant område är pengar och givande. Trots detta så beslutade vi på församlingsmötet den 13 mars att denna fråga ska aktualiseras under Det finns flera skäl till varför vi behöver samla in mer pengar till församlingen. Huvudskälet är att vi har en positiv utveckling i församlingen! Det känns gott att motivera till ett ökat givande på det sättet. Annars är det väl ofta så att insamlingar motiveras med larmrapporter, nödrop, kriser osv. Vår utgångspunkt är inte ekonomisk kris även om vi hela tiden lever med stora behov som måste fyllas. Vårt nödrop är snarare av positiv art. Vi har växtvärk! Vi vill fortsätta leva i vår vision En växande gemenskap med Gud och varandra. Vi vill fortsätta att forma församlingen till en oas där den ofta trötta och stressade nutidsmänniskan kan få livsmod, tro, kraft och kärlek. Vi vill fortsätta att ta ansvar för hälsovård i Kongo och utvecklingen bland karenerna i norra Thailand. Vi vill bli bättre på att stödja barn och ungdomar mm. Vi söker med andra ord efter fler personer som tror på vår församling och därför vill var med och ge av sina pengar. Många är redan med och ger, men vi hoppas att fler vill kliva fram och vara generösa och regelbundna givare. För det är mycket det som det handlar om, överlåtelse till ett regelbundet och generöst givande. Kanske Klas Eriksson, pastor vill du ta ett steg på den vägen? En god rutin kan vara att betala en summa till församlingen varje månad då man betalar sina räkningar. Andra möjligheter är autogiro, kyrkoavgiften och kollektomaten. När detta är sagt vill jag också stryka under att vi måste tala om denna fråga på ett sunt och respektfullt sätt, utan att lägga felaktiga krav på varandra. Vi har och kommer alltid att ha olika möjligheter att bidra ekonomiskt. Några har god och stabil privat ekonomi. Andra lever under pressade ekonomiska förhållanden. Jag vill också betona att vi kan ge till församlingen på många olika sätt. Paulus talar om att först och främst ge sig själv som gåva (2 Kor 8:5). Utan den överlåtelsen är våra pengar verkningslösa. Ett regelbundet och generöst givande handlar framför allt om att ge av tid, engagemang, omsorg, kärlek och bön till vår gemenskap. Till sist skickar jag med Paulus kärnfulla och tänkvärda undervisning om ekonomiskt givande. Var och en skall ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare (2 Kor 9:7). Givande handlar om beslut och medvetenhet och glädje. Välkommen med i givandets glädje. 2

3 p å g å n g Läs mer om vad som är på gång i broschyren Konsten att leva eller på på gång april maj 2011 Vårretreat 6 8 maj Tyst retreat på Kaggeholms slott pågår från fredag kväll till söndag förmiddag. Vi går in i tystnaden under fredagskvällen och bryter den på söndagen. Du kan under den tiden delta i andakter och meditationer. Du kan också få personliga samtal och andlig vägledning men det finns därutöver gott om utrymme för din egen stillhet. Och du deltar bara i de samlingar som du själv vill. Kostnad kr. Avgiften inkluderar retreatavgiften och två övernattningar i enkelrum med helpension på Kaggeholms slott. Anmälan senast 21 april till expeditionen, eller Barnkören söndag 10 april Barnkören medverkar i familjegudstjänsten söndag 10 april. Missa inte det! Mansfrukost lördag 14 maj 9 11 Tema: Konflikt och ilska hur hanterar jag det? Män med olika erfarenheter möts för att samtala om angelägna frågor och äta en god frukost. Anmälan senast 11 maj till expeditionen, eller Kostnad 50 kr. Välkommen till Sjövik! Sommar och semester närmar sig och det är nu dags att anmäla sig till sommarens höjdpunkt Dagar för hela människan den 1 5 augusti på Sjöviks folkhögskola (Avesta, södra Dalarna) Anmäl dig gärna på församlingens hemsida eller via mail/telefon till kyrkans expedition. Anmälan senast den 25 maj. Temat för årets läger är Längtan. Ett spännande tema som kommer att belysas i seminarier, samtalsgrupper, gudstjänster mm. Som vanligt blir det ett rikt utbud av aktiviteter för alla åldrar. Broschyrer finns på kyrkans informationsbord och på hemsidan.

4 M i k r o e k o n o m i p r o j e k t e t i F i l i p i n e r n a Aklan-projekten 25 år I provinsen Aklan mitt i Filippinernas stora övärld stödde Bromma Baptistförsamling under tio år flera utvecklingsprojekt i lokala baptistförsamlingar där. Det är nu 25 år sedan starten. Som projektansvariga då har vi fått möjlighet att berätta lite om denna spännande tid. Genom en lagändring 1984 blev vi tvungna att börja göra oss av med dåtidens årliga överskott från fastighetens uthyrda delar. Hellre än att skatta bort våra pengar ville vi förstås lägga dem på något meningsfullt arbete, gärna inom missionen. Samma år gjorde Baptistsamfundets Sociala Mission (SocM) en första insats på Filippinerna med anledning av en tyfonkatastrof Församlingen bidrog med kronor till ett grisuppfödningsprojekt. Inom ett år kunde överenskommelse träffas med Convention of Philippine Baptist Churches om fortsatt samarbete. Vi skulle gå in med ett mikrolånprojekt, som var ett av flera andra projekt som SocM skulle ha där. Det speciella med vårt var att det baserades på en tydlig församling-tillförsamling-relation, även om SocM stod för det hela officiellt. På plats sköttes projekten av goda lokala krafter: dels vår arvoderade, mycket kompetenta projektledare Rudy Bernal (som vi på detta sätt också kunde tillförsäkra en viss stadig inkomst), dels frivilliga intresserade lekmän, gärna kvinnor. Man nådde ut till över 500 hushåll, till en kostnad av endast kr/år. Utöver utbildning i till exempel ekologiskt jordbruk, hälsovård, djurhållning och politiskt medvetande, erbjöd projekten ekonomisk hjälp-till-självhjälp. Efter att ha deltagit i olika studiecirklar kunde deltagarna få ett mikrolån på 150 till 300 kr att investera i olika aktiviteter. Varje kyrkas ledning hade och har fortfarande ansvaret för denna utlåning. Endast hushållens identifierade överhuvud, oftast hustrun, fick teckna sig för mikrolån. De flesta har lyckats betala tillbaka, efter risskörden eller när griskultingar kunnat säljas. De som satsade på buy-and-sell eller egen produktion betalade månadsvis. Pengarna har sedan lånats ut igen enligt konceptet revolving funds, till nya hushåll eller till samma igen. Målsättningen var att inom de tre åren komma så långt i medvetandegörande och utbildning att deltagarna kunde känna sig motiverade att bilda någon form av själv- 4

5 1989 års missionsråd samlat: Tomas Sundbom, Rudi Bernal, Maja Gerdin, Kikki Svalfors, Anne Rehn och Andrea Ramqvist. Foto: Åke Svalfors. Fakta: Det första projektet, Aklan Development Program ( ), omfattade kyrkor på fyra platser. Det följdes av ett likadant och lika långt, Aklan Expansion Program ( ), med ytterligare sex platser involverade, utöver de redan etablerade. Ett tredje projekt, Aklan-Capiz Baptist Integrated Program for Education and Development ( ) genomfördes i direkt samarbete med Diakonia, på i princip samma sätt. När Diakonia sedan etablerade sig på Filippinerna tog de också över våra projektplatser. gående kooperativ. I det första projektet skapades två handelskooperativ samt ett producentkooperativ med inriktning på skogsplantering och jordbruksutensilier. I det andra projektet tillkom ett handelskooperativ. Arbetet fortsätter, även efter det att SIDA-nedskärningar tvingade Diakonia att lämna Filippinerna. I sin slutrapport av år 2007 tar man upp våra skogsplanteringar i Rosal-Ortega som ett mönsterprojekt. Det finns nu en särskild hemsida om våra Aklan-projekt: Den innehåller mycket mer av information men framför allt bilder, både från våra tre resor dit och foton som man skickat hit under hand. Där kan du också läsa om vår projektledare Rudy Bernal som besökte oss hösten 1989 och som oförtrutet strävat vidare med projekt efter projekt. Det senaste är en demofarm för ekologiska och giftfria odlingsmetoder, startad sedan han blev pensionär. Kikki och Åke Svalfors 5

6 k a l e n d a r i e t ÅTERKOMMANDE SAMLINGAR Måndagar Alla kan sjunga kören övar Onsdagar RPG 1:a och 4:e onsdagen, kl 13.00, bibelstudium. 2:a onsdagen i månaden, kl på Mälarbackens samlingssal. 3:e onsdagen, kl 13.00, arbetsmöte. Lovsångsdropin i Flystasalen på Byvägen 27. Söndagar 9.45 Bön i andaktsrummet Gudstjänst April Söndag 10 april Familjegudstjänst. Barnvälsignelse. Barnkören. Margret Josefsson, Klas Eriksson, Johanna Boije, Ulrika Sundbom. Kyrkkaffe Andante-gudstjänst. Kan jag få sinnesro och nå mitt inre djup i Facebookkulturen? Harry Månsus mfl. Söndag 17 april Rättvis gudstjänst. Om rättvis handel och Guds rättvisa. Karolina Westblom, Ann Westblom, Lillemor Zielinski. Kyrkkaffe Sinnesrogudstjänst. Tema: Räcker det inte med att Gud förlåter mina synder? Kaffe från PÅSKHELGEN: Skärtorsdag 21 april Getsemanekväll med nattvard inför påsken. Klas Eriksson, Per Westblom mfl. Långfredag 22 april Gudstjänst. Per Westblom, Klas Eriksson, Lillemor Zielinski. Påskdagen 24 april Uppståndelsegudstjänst. Klas Eriksson, Ann Westblom, Eva-Maria Munck mfl. Missionsglimt. Kyrkkaffe Maj Söndag 1 maj Andrum och Livsrum Gudstjänst med nattvard. Klas Eriksson, Hans Eriksson, Lillemor Zielinski. Kyrkkaffe Fredag söndag 6 8 maj Retreat på Kaggeholms slott. Anmälan till expeditionen Söndag 8 maj Gudstjänst Ungdomskören Matt 5:15. Gill Persson, Lennart Wårdh mfl. Kyrkkaffe Andante-gudstjänst Anna Forsberg mfl. Lördag 14 maj Mansfrukost Konflikt och ilska - hur hanterar jag det? Anmälan till expeditionen, 50 kr. Söndag 15 maj Temagudstjänst Vad är kärnan? Klas Eriksson, 6

7 k a l e n d a r i e t Ulrika Sundbom, Musikelever från Betel folkhögskola. Kyrkkaffe. Avtackning till Lotta Sundberg Församlingsmöte efter gudstjänsten Sinnesrogudstjänst Tema: Kan Gud hjälpa mig att bli den jag är ämnad att vara? Kaffe från Söndag 22 maj Temagudstjänst Vad är kärnan? Klas Eriksson, Lillemor Zielinski mfl. Kyrkkaffe Söndag 29 maj Gudstjänst med nattvard Arne Josefsson, Johanna Boije mfl. Inget kyrkkaffe. Passa på att bjuda hem någon. Söndag 5 juni (Obs tiden!) Konferensgudstjänst i Norrmalmskyrkan, Norrtullsgatan 37, T-bana Odenplan. Ingen gudstjänst i Kyrkan vid Brommaplan. Söndag 12 juni Familjegudstjänst Terminsavslutning för barn- och ungdomsarbetet. Barnkören. Johanna Boije, Ulrika Sundbom mfl. Picknick efter gudstjänsten. Medtag fika. Juni Torsdag söndag 2 5 juni Baptistsamfundets årskonferens i Stockholm. Konferenstema: Avstamp Gud gör oss djärva! Avstamp i Stockholm 2 5 juni I år arrangeras Baptistsamfundets årskonferens i Stockholm. Det betyder att det är enkelt för oss som bor i stan att delta i programmet. Årets tema är Avstamp Gud gör oss djärva! Det syftar naturligtvis på konferensens huvudfråga som är beslutet att bilda ett nytt kyrkosamfund tillsammans med Missionskyrkan och Metodistkyrkan. Det blir med andra ord en historisk konferens. Parallellt med Baptistsamfundets konferens har också Equmenia, Missionskyrkan och Metodistkyrkan sina konferenser och vissa gudstjänster har samfunden tillsammans. Torsdag kväll och fredag kväll har vi upplåtit vår kyrka till Equmenia för att ha program här. Det kommer bland annat att bli ett musikcafé med elever från Betel folkhögskola. Under de kvällarna behöver vi ha personer som kan hjälpa till med att fixa fika och se till att allt praktiskt fungerar. Anmäl dig gärna till Gudrun Jerresand eller Klara Holmin om du vill vara med och hjälpa till. På kan du läsa mer och ladda hem ett program. Klas Eriksson 7

8 å r s m ö t e t Församlingens mål och inriktning Församlingens visionsformulering har nu under flera år varit En växande gemenskap med Gud och varandra. På årsmötet när vi i år samtalade om församlingens liv och läste vår omfattande verksamhetsberättelse så kunde vi konstatera: Ja, det stämmer. Vi är en gemenskap som växer på många olika plan. På årsmötet och även på församlingsmötet den 13 mars fördes samtal om församlingens mål och inriktning. Vi konstaterade då att den växtprocess vi nu ser mycket cirkulerar omkring följande sex nyckelord. Omsorg/tjänande Under det senaste året och mycket tack vare projektet Skapa gott liv så har omsorg och tjänande hamnat i fokus i vår församling. Människor kommer i allt högre grad till vår gemenskap med praktiska behov. Det utmanar vår villighet att tjäna. Huvudets tro utmanas till att ännu mer bli händernas och hjärtats tro. När vi kliver fram i omsorg och tjänande, så växer vår församling. Kärnan I gudstjänster och i samtal bearbetas nu församlingens teologiska kärna. Denna process kan på ett positivt sätt skapa tydlighet omkring innehållet i församlingens tro. Jesus säger att hans ord är ande och liv ( Joh 6:63). När vi mer och mer ser vilken rikedom vi äger i vår tro och i Guds Ord, så växer vår församling Gemensam framtid: Inom kort blir vi en del i ett nytt kyrkosamfund. Det innebär nya och vidgade horisonter. Det innebär också att vi måste formulera nya stadgar och församlingsordning. Det nya samfundet blir i positiv mening en kraft utifrån som kräver vår reflektion omkring församlingens teologi, liv, ordningar och ledarskap. När vi gör detta så växer vår församling. Växtplatser Vi kan glädja oss åt att det finns många växtplatser i vår församling. I gudstjänster, kurser, husgrupper, själavårdssamtal mm. möts människor regelbundet. I ett starkt individualistiskt samhälle behöver vi påminna varandra om kraften och glädjen i att mötas. När vi möts i Jesu namn för att dela livet och tron med varandra så växer vår församling. Sändning/mission Vi kunde också glädja oss åt att det utåtriktade perspektivet sedan några år finns i församlingens DNA. Det är nu en självklarhet att vi i allt vi säger och gör vill försöka kommunicera det glada budskapet även till människor som inte kommer från en kristen miljö. Vi vill vara en öppen famn för nya människor. När vi sträcker oss ut i 8

9 generositet och delar med oss av tron till nya människor så växer församlingen. Fastighet/ekonomi Vi gläder oss ofta åt vår fina kyrka, att vi har ekonomiska möjligheter att ha anställd personal och pengar att sända iväg till fattiga länder. Men detta är ingen själklarhet. Vi behöver också påminna varandra om att församlingens verksamhet är helt beroende av frivilliga gåvor. Ekonomiskt givande är en del av överlåtelsen till Herren och till vår gemenskap! I detta avseende är det extra viktigt att vi alltid respekterar varandra och är försiktiga så att vi inte lägger felaktiga krav på varandra. Gud vill bara ha glada givare (2 Kor 9:7). Utmaningen inför 2011 är tydlig. När vi frigör ekonomiska resurser till Guds rike så växer vår församling. Klas Eriksson s k o l k y r k a n Tack Lotta för 25 års inspirerande arbete För 25 år sedan var Lotta Sundberg och Bromma baptistförsamling initiativtagare till att starta Skolkyrkan i Bromma. Det är ett unikt ekumeniskt projekt som Lotta på ett fantastiskt sätt lett, inspirerat och utvecklat med hängivenhet och kompetens. En berömvärd arbetsinsats som nu tyvärr får en ände. Lottas engagemang har resulterat i ständigt nya projekt. Skolklasser har fått vandra genom Bibeln, kyrkohistorien och såväl julens som påskens händelser. Olika generationer har fått mötas i så var det förr samtal mellan skolbarn och äldre i brommaförsamlingarna. Skolkyrkans erbjudanden har nått ut till Brommas skolor och tusentals elever i olika åldrar har fått kunskap om kristen tro och berörts av budskapet. Lotta har varit en unik dörröppnare till Brommas skolor men också till det ekumeniska samarbetet mellan kyrkorna. Med självklarhet har hon skapat förtroenden hos skolledningar och i kollegier. Ett naturligt verktyg för henne är hennes förmåga att inspirera. Ett exempel på den är att många av oss i församlingen fått tilltro till att vi kan göra en skådespelarinsats utan den minsta scenvana. Skolkyrkan ska givetvis leva vidare och nu står församlingarna i Bromma inför utmaningen att finna en fungerande organisation för detta arbete även utan Lottas trygga ledarskap. Låt oss alla be för den processen. Vi från Bromma baptistförsamling vill rikta ett stort och varmt tack till Lotta Sundberg för hennes enastående arbetsinsats. Som skolpastor har hon guidat, inspirerat och öppnat dörrar för en betydande kunskapsförmedling till 25 årskullar brommabarn. Vi önskar dig Guds välsignelse. I samband med gudstjänsten den 15 maj blir det möjlighet för oss alla att säga tack till Lotta. 9

10 Ä l d s t e Hälsning från äldste Efter fem år som äldste har jag nu klivit av för att få tid över till annat. Jag vet att när jag blev vald hade man bett församlingen lämna in namnförslag. Flera hade då föreslagit mig och jag är mycket tacksam för det förtroendet. Det har varit spännande år med bl.a ett pastorsbyte. Det har också varit mycket skratt och glädje men ibland tunga saker som har tagit mycket på krafterna. Mest har det dock varit glädje och fem år när det utåtriktade arbetet växt. Jag hoppas det bara är början och att jag får vara med på fortsättningen, men med andra uppgifter, gärna mer praktiska. Som ett tack från mina äldstekompisar fick jag en bok av Tomas Sjödin som heter Jag lutar åt Gud. Det är en bok som består av 85 krönikor som Sjödin skrivit för olika tidningar. Jag läser några krönikor i taget men inte för många, för jag vill inte att boken ska ta slut. Ett kapitel heter Att låta själen gå i tofflor. Här citerar jag några meningar som drabbade mig. Duktighetsmaskinen inom oss måste ibland ges frihet från förpliktelser och rutiner. Också själen behöver gå i morgonrock och tofflor ibland och dra benen efter sig. Oavsett om detta leder till ny inspiration och nya friska tag eller inte är hasandet en del av livet. Hälsningar Cinna Eriksson i n t e r n a t i o n e l l t ska installeras där på påskafton (23 april). Därmed kan vi äntligen se ett riktigt avslut på vår missionstjänst i Albanien, och vi ser fram emot en ny, inte mindre missionsbetonad tjänst här i England. Vi flyttar den 12 april, och vår nya adress blir: The Manse, 2 Wayside Close, Milford-on- Sea, Hampshire, SO41 0RN, England. Telefon: epost: Kära vänner i Bromma! Efter mer än tretton år i Albanien, och ett och ett halvt i England i väntan på en tjänst, har vi äntligen goda nyheter att delge er: jag har fått tjänst i en liten baptistförsamling på Englands sydkust, och Vi vill säga ett STORT TACK till hela Bromma Baptistförsamling för det stöd, uppmuntran och besök vi fått ta emot under årens lopp. Gud välsigne er! David, Annette, Lara och Simeon Hellsten 10

11 b a r n o c h u n g a Ny ordförande för Kvibro Ungdom På Kvibro Ungdoms årsmöte i februari valdes jag till ny ordförande i ungdomsstyrelsen. Uppdraget har startat med raketfart, och vi i styrelsen har nu bland annat påbörjat arbetet med vår vision för ungdomsarbetet i kyrkan vid Brommaplan. Ett arbete där ledarna från söndagsskolan, barnkören och scout har möjlighet att tillsammans fundera över hur vi vill arbeta med barn och ungdomar för att nå ut med budskapet att Jesus Kristus är Herre (1 i Equmenias stadgar). En av de många viktiga frågorna vi har diskuterat är vad vi har för önskemål och tankar om en ny ungdomsledare, som vi hoppas att kunna anställa under våren. Jag ser fram emot detta då det ger oss en möjlighet att utveckla och stärka vårt ungdomsarbete. Som avslutning vill jag dela med mig av mina egna upplevelser av ungdomsarbetet inom frikyrkan. Jag började som SMU nyingscout i Immanuelskyrkan i Halmstad när jag var sju år, och var aktiv scout och scoutledare där tills jag flyttade till Göteborg för studier. Under mina år i Göteborg var jag scoutledare för nyingar i Majornas Missionskyrka. Med åren blev jag mer och mer engagerad, och blev så småningom även kårchef och kassör i ungdomsrådet. När jag flyttade till Stockholm var det självklart att söka rätt på en ny scoutkår, och eftersom jag och Lina flyttade till en studentlägenhet på Gärdet, så föll valet på Lidingö. Där fick jag även möjlighet att prova på att vara handledare för scoutledare som gick SMUs scoutledarutbildning Ska ut. När jag själv fick barn så valde jag att lägga scoutskjortan på hyllan till dess att Hanna och Esther är redo att upptäcka denna fantastiska verksamhet som gett mig så många goda vänner, oförglömliga upplevelser och en underbar fru! Daniel Salomonsson f ö r s a m l i n g s b o k e n Födelsedagar Harry Månsus 70 år, 2 maj Ny adress Josefine Johansson Henningsson och Stefan Johansson Solhemsbackarna Spånga Studentexamen Klara Holmin 1 juni Karolina Westblom 8 juni Lovisa Eriksson 9 juni 11

12 a r e n v ä x a n d e g e m e n s k a p m e d g u d o c h v a r a n d E x p e d i t i o n Drottningholmsvägen 400, Bromma tel: , fax: e-post: Plusgiro: Pastor: Klas Eriksson tel: Expeditionstid: tis ons 9 12 Klas arbetar tisdag fredag, söndag Ledig helg april Andrumsvecka maj Församlingsmusiker: Lillemor Zielinski tel: Arbetar 20 procent enligt schema Semester hela februari Expeditionstid: torsdagar Skolpastor: Lotta Sundberg tel: Expeditionstid: tisdagar 9 12 nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n N ä s t a N B k o m m e r 1 2 j u n i Bidrag mottages före 20 maj. Skicka till eller med vanlig post till kyrkan. Redaktion: Inger Almgren, Klas Eriksson, Rebecka Hellquist och Lars Strömbeck.

Konsten att leva. www.motesplatsbromma.com. 17 november Öppet seminarium med Börge Ring: Konsten att leva nu utan att vika för det svåra.

Konsten att leva. www.motesplatsbromma.com. 17 november Öppet seminarium med Börge Ring: Konsten att leva nu utan att vika för det svåra. Skapa gott liv Andrum Öppna seminarier om livet Kurs i Konsten att Leva Alpha-kurser Alla-kan-sjunga-kör Livets pärlor Den inre resan Mansfrukostar Pilgrimskurs Pilgrimsvandring Spa för själen Sinnesrogudstjänst

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet - Nr 22 - maj 2012 Tema: Nu gör jag något nytt Församlingar som tänker nytt sidan 4 Mission i ny kyrka sidan 7 Ledare Att göra något nytt är inte

Läs mer

växa nu Nyplantering i Söderköping nr 5 Mer om Kyrkan, Livet och Gud

växa nu Nyplantering i Söderköping nr 5 Mer om Kyrkan, Livet och Gud växa nu Mer om Kyrkan, Livet och Gud Nyplantering i Söderköping SIDAN 6 Man-till-man-metod på fängelset 8 Välljudande vänner i Vännäs 12 Från Scoutliv till Skrotbil 18 nr 5 sept-nov 2009 Det kan vara historiskt,

Läs mer

Mig, Dig och Världen

Mig, Dig och Världen GLIMTEN Marieborgskyrkan Västervik Nummer 1 / 2014 Årg. 23 2 mars - 1 juni Mig, Dig och Världen En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Så lyder mottot för

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

Mission stavas passion

Mission stavas passion Mission stavas passion Mission stavas passion www.missionskyrkan.se & www.smu.se Svenska Missionskyrkan: 08-674 07 00, info@missionskyrkan.se SMU: 08-545 915 30, info@smu.se Box 6302, 113 81 Stockholm.

Läs mer

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien ULRIKSBERGSKYRKANS 2 NYHETSBREV 2013 Årgång 9 TEMA: VÄXT & FÖRÄNDRING Växt & förändring Ulriksbergskyrkan växer och ställs inför nya utmaningar. Är det vatten eller en omplantering vi behöver nu? Läs vår

Läs mer

Kyrknytt Juni - Augusti 2015

Kyrknytt Juni - Augusti 2015 Kyrknytt Juni - Augusti 2015 Pastorns funderingar Allt har sin tid, allt som sker under himlen har sin stund. Predikaren 3:1 För 15 år sedan var jag för första gången med och planterade träd tillsammans

Läs mer

Nära livet livsnära. Feb - maj 2012 Nr 2, årgång 16

Nära livet livsnära. Feb - maj 2012 Nr 2, årgång 16 Feb - maj 2012 Nr 2, årgång 16 Nära livet livsnära Från Mogen Nielsens vistelse hos oss 2006 noterade jag bl.a. att han sade: Det mest naturliga är vår relation till Gud ( Joh. 1:12). Personligen har jag

Läs mer

BÄDDAT. För hemlösa i kyrkans källare ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM

BÄDDAT. För hemlösa i kyrkans källare ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM Pingst.seNR n NYHETER n REPORTAGE n UNDERVISNING n RECENSIONER n KRÖNIKOR n FOLK 1 MARS 2015 ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM NYTT NÄTVERK

Läs mer

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år efs mittsverige nummer 3 september 2009 Tema: Att ge vidare Nr 3, september 2009 Mitt i årg 15, Hälsning

Läs mer

Växtkraft. I detta nummer

Växtkraft. I detta nummer Aktuellt från Finspångs Missionsförsamling Årgång 54, nummer 2 Juni - Aug 2012 Växtkraft I detta nummer Inre tillväxt Sid 2 Växtkraft i Finspång Sid 6 En västgöte har kommit till Finspång Sid 7 Bönergårdsprogrammet

Läs mer

ANDERS. Sålde allt för att mönstra på missionsskepp EZRA VILL TJÄNA GUD MED ALL SIN KRAFT BIBELNS ESTER MODELL FÖR HÅLLBART LEDARSKAP

ANDERS. Sålde allt för att mönstra på missionsskepp EZRA VILL TJÄNA GUD MED ALL SIN KRAFT BIBELNS ESTER MODELL FÖR HÅLLBART LEDARSKAP Pingst.se NR n NYHETER n REPORTAGE n UNDERVISNING n RECENSIONER n KRÖNIKOR n FOLK 3 SEPT 2014 EZRA VILL TJÄNA GUD MED ALL SIN KRAFT BIBELNS ESTER MODELL FÖR HÅLLBART LEDARSKAP PINGSTRÖRELSEN ÖKAR MED 1

Läs mer

nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal

nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal Kyrkokonferensens mest dramatiska omröstning gällde i år en nedskärning av bidraget till Teologiska Högskolan,

Läs mer

NYHETSBREV. Mer ljus och bättre redskap

NYHETSBREV. Mer ljus och bättre redskap NYHETSBREV januari 2013 Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan har bildat ett nytt kyrkosamfund tillsammans. Den nya kyrkans arbetsnamn är Gemensam Framtid. Mer ljus och bättre redskap Vi

Läs mer

Pengarna och livet. Förvaltarskap och offrande i Värnamo Missionskyrka

Pengarna och livet. Förvaltarskap och offrande i Värnamo Missionskyrka Pengarna och livet Förvaltarskap och offrande i Värnamo Missionskyrka Uppmuntran, utmaning och utrustning Detta material vill vara en hjälp för Dig som läser det i förvaltarskap och offrande. Det är framsprunget

Läs mer

Direkt. Åk på konferens i sommar! Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9. Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7. Nr 3 juni 2011

Direkt. Åk på konferens i sommar! Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9. Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7. Nr 3 juni 2011 Nr 3 juni 2011 Direkt Frizon mer än en tonårsfestival s. 8-9 Sarah Kelly till Torpkonferensen s. 6-7 Åk på konferens i sommar! 1 INNEHÅLL Sommarläger är mötesplatser för livet 3 Åk på läger i sommar! 4

Läs mer

Att bilda ny församling BERÄTTA TRO - Kyrkokonferens i Karlstad Det viktigaste i det nya

Att bilda ny församling BERÄTTA TRO - Kyrkokonferens i Karlstad Det viktigaste i det nya Mötesplatsen En tidning från Karlstads missionsförsamling Nr 1 februari - april 2013 Att bilda ny församling BERÄTTA TRO - Kyrkokonferens i Karlstad Det viktigaste i det nya Föreståndartankar Tolkningar

Läs mer

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning insidan Kristen ungdomstidning 2012 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Förvandlingen inifrån och ut Den ömma axeln *!20120215 Djupare än ett söndagsleende insidan Kristen ungdomstidning

Läs mer

Direkt. Utbildning för livet. Nya pastors- och ledarutbildningarna presenteras, s. 4-5. Läxhjälp räddar barn i Brasilien från gatan s.

Direkt. Utbildning för livet. Nya pastors- och ledarutbildningarna presenteras, s. 4-5. Läxhjälp räddar barn i Brasilien från gatan s. Nr 1 Februari 2011 Direkt Utbildning för livet Nya pastors- och ledarutbildningarna presenteras, s. 4-5 Läxhjälp räddar barn i Brasilien från gatan s. 12-13 1 Innehåll Att växa ett gemensamt uppdrag 3

Läs mer

Därför är vi medlemmar

Därför är vi medlemmar i Abrahamsbergskyrkan 1/12 Nya grannar Gemensam Framtid till Alvik Därför är vi medlemmar Gemenskap och öppenhet lockar Scoutledare i fokus Varje scout är lika viktig l Vi Ledare människor har många behov.

Läs mer

Succé för årets höstmarknad sidan 4 På övning med Lötenkören sidan 20 Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23

Succé för årets höstmarknad sidan 4 På övning med Lötenkören sidan 20 Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23 MEDLEMSBLAD FÖR EFS I UPPSALA December 2012 - Januari 2013 Succé för årets höstmarknad sidan 4 På övning med Lötenkören sidan 20 Möte med det karismatiska, del 3 sidan 23 EFS i Uppsala www.efsiuppsala.se

Läs mer

Öppen kyrka i sommar!

Öppen kyrka i sommar! Svenska Missionskyrkan i Vallentuna Åbybergskyrkan, Bergvägen 2, 186 41 VALLENTUNA www.abybergskyrkan.nu Nr 2 juni - augusti 2010 Öppen kyrka i sommar! SMU 100 år sidan 10 Samtalsrum sidan 5 Vårda din

Läs mer

Fiskebäcks Missionsförsamling

Fiskebäcks Missionsförsamling Fiskebäcks Missionsförsamling Församlingsblad Nr 3 2001 SCOUTER, SCOUTER ÖVERALLT SCOUTER Visst var det en mäktig syn när 25 000 scouter från hela Sverige samlades under det stora lägret i somras. Och

Läs mer

Konfan drar igång. Fia drar söderut. Ida på Equmenia. Ny ordförande för ny organisation. Livsfrågor, samvaro och bad. Aten nästa för vår ungdomsledare

Konfan drar igång. Fia drar söderut. Ida på Equmenia. Ny ordförande för ny organisation. Livsfrågor, samvaro och bad. Aten nästa för vår ungdomsledare i Abrahamsbergskyrkan 2/12 Ida på Equmenia Ny ordförande för ny organisation Konfan drar igång Livsfrågor, samvaro och bad Fia drar söderut Aten nästa för vår ungdomsledare Ledare Är kyrkan relevant? lnyligen

Läs mer

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse Årgång 101 3 /09 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet David kandidat till Syskonbandets styrelse Årsmöte 2009 - kom med till Ramnäs - allt under ett tak - fantastisk

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se ÅRSBERÄTTELSE och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Vi

Läs mer

Vårvarma dagar på Gotland

Vårvarma dagar på Gotland efs mittsverige nummer 2 maj 2008 Vårvarma dagar på Gotland > Tusentals kristna på Stockholms gator > Prästkandidater för EFS Mittsverige > Få koll på Mittsveriges sommargårdar Nr 2, maj 2008 Mitt i årg

Läs mer

Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande

Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande Diakonins månad 2013 arbetsgruppen för diakonins månad 2013 har bestått av: Inga Johansson, pastor och handläggare temaområde samhälle, Gemensam Framtid Marie

Läs mer

Program. gemensam konferens 5 8 juni 2008. Svenska Mässan, Göteborg www.goteborgsmotet.se

Program. gemensam konferens 5 8 juni 2008. Svenska Mässan, Göteborg www.goteborgsmotet.se Program gemensam konferens 5 8 juni 2008 Svenska Mässan, Göteborg www.goteborgsmotet.se 1 Välkommen till Göteborgsmötet 2008! I rörelse var temat när tre samfund och tre ungdomsförbund för första gången

Läs mer