nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n"

Transkript

1 nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n a p r i l m a j n r 2 / AKLAN-projekten 25 år i Filippinerna Hälsningar från Hellstens i England Om församlingens mål och inriktning a r e n v ä x a n d e g e m e n s k a p m e d g u d o c h v a r a n d

2 i n s i d a n En glad givare Det finns vissa ämnesområden som är känsligare och svårare att prata om än andra. Ett sådant område är pengar och givande. Trots detta så beslutade vi på församlingsmötet den 13 mars att denna fråga ska aktualiseras under Det finns flera skäl till varför vi behöver samla in mer pengar till församlingen. Huvudskälet är att vi har en positiv utveckling i församlingen! Det känns gott att motivera till ett ökat givande på det sättet. Annars är det väl ofta så att insamlingar motiveras med larmrapporter, nödrop, kriser osv. Vår utgångspunkt är inte ekonomisk kris även om vi hela tiden lever med stora behov som måste fyllas. Vårt nödrop är snarare av positiv art. Vi har växtvärk! Vi vill fortsätta leva i vår vision En växande gemenskap med Gud och varandra. Vi vill fortsätta att forma församlingen till en oas där den ofta trötta och stressade nutidsmänniskan kan få livsmod, tro, kraft och kärlek. Vi vill fortsätta att ta ansvar för hälsovård i Kongo och utvecklingen bland karenerna i norra Thailand. Vi vill bli bättre på att stödja barn och ungdomar mm. Vi söker med andra ord efter fler personer som tror på vår församling och därför vill var med och ge av sina pengar. Många är redan med och ger, men vi hoppas att fler vill kliva fram och vara generösa och regelbundna givare. För det är mycket det som det handlar om, överlåtelse till ett regelbundet och generöst givande. Kanske Klas Eriksson, pastor vill du ta ett steg på den vägen? En god rutin kan vara att betala en summa till församlingen varje månad då man betalar sina räkningar. Andra möjligheter är autogiro, kyrkoavgiften och kollektomaten. När detta är sagt vill jag också stryka under att vi måste tala om denna fråga på ett sunt och respektfullt sätt, utan att lägga felaktiga krav på varandra. Vi har och kommer alltid att ha olika möjligheter att bidra ekonomiskt. Några har god och stabil privat ekonomi. Andra lever under pressade ekonomiska förhållanden. Jag vill också betona att vi kan ge till församlingen på många olika sätt. Paulus talar om att först och främst ge sig själv som gåva (2 Kor 8:5). Utan den överlåtelsen är våra pengar verkningslösa. Ett regelbundet och generöst givande handlar framför allt om att ge av tid, engagemang, omsorg, kärlek och bön till vår gemenskap. Till sist skickar jag med Paulus kärnfulla och tänkvärda undervisning om ekonomiskt givande. Var och en skall ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare (2 Kor 9:7). Givande handlar om beslut och medvetenhet och glädje. Välkommen med i givandets glädje. 2

3 p å g å n g Läs mer om vad som är på gång i broschyren Konsten att leva eller på på gång april maj 2011 Vårretreat 6 8 maj Tyst retreat på Kaggeholms slott pågår från fredag kväll till söndag förmiddag. Vi går in i tystnaden under fredagskvällen och bryter den på söndagen. Du kan under den tiden delta i andakter och meditationer. Du kan också få personliga samtal och andlig vägledning men det finns därutöver gott om utrymme för din egen stillhet. Och du deltar bara i de samlingar som du själv vill. Kostnad kr. Avgiften inkluderar retreatavgiften och två övernattningar i enkelrum med helpension på Kaggeholms slott. Anmälan senast 21 april till expeditionen, eller Barnkören söndag 10 april Barnkören medverkar i familjegudstjänsten söndag 10 april. Missa inte det! Mansfrukost lördag 14 maj 9 11 Tema: Konflikt och ilska hur hanterar jag det? Män med olika erfarenheter möts för att samtala om angelägna frågor och äta en god frukost. Anmälan senast 11 maj till expeditionen, eller Kostnad 50 kr. Välkommen till Sjövik! Sommar och semester närmar sig och det är nu dags att anmäla sig till sommarens höjdpunkt Dagar för hela människan den 1 5 augusti på Sjöviks folkhögskola (Avesta, södra Dalarna) Anmäl dig gärna på församlingens hemsida eller via mail/telefon till kyrkans expedition. Anmälan senast den 25 maj. Temat för årets läger är Längtan. Ett spännande tema som kommer att belysas i seminarier, samtalsgrupper, gudstjänster mm. Som vanligt blir det ett rikt utbud av aktiviteter för alla åldrar. Broschyrer finns på kyrkans informationsbord och på hemsidan.

4 M i k r o e k o n o m i p r o j e k t e t i F i l i p i n e r n a Aklan-projekten 25 år I provinsen Aklan mitt i Filippinernas stora övärld stödde Bromma Baptistförsamling under tio år flera utvecklingsprojekt i lokala baptistförsamlingar där. Det är nu 25 år sedan starten. Som projektansvariga då har vi fått möjlighet att berätta lite om denna spännande tid. Genom en lagändring 1984 blev vi tvungna att börja göra oss av med dåtidens årliga överskott från fastighetens uthyrda delar. Hellre än att skatta bort våra pengar ville vi förstås lägga dem på något meningsfullt arbete, gärna inom missionen. Samma år gjorde Baptistsamfundets Sociala Mission (SocM) en första insats på Filippinerna med anledning av en tyfonkatastrof Församlingen bidrog med kronor till ett grisuppfödningsprojekt. Inom ett år kunde överenskommelse träffas med Convention of Philippine Baptist Churches om fortsatt samarbete. Vi skulle gå in med ett mikrolånprojekt, som var ett av flera andra projekt som SocM skulle ha där. Det speciella med vårt var att det baserades på en tydlig församling-tillförsamling-relation, även om SocM stod för det hela officiellt. På plats sköttes projekten av goda lokala krafter: dels vår arvoderade, mycket kompetenta projektledare Rudy Bernal (som vi på detta sätt också kunde tillförsäkra en viss stadig inkomst), dels frivilliga intresserade lekmän, gärna kvinnor. Man nådde ut till över 500 hushåll, till en kostnad av endast kr/år. Utöver utbildning i till exempel ekologiskt jordbruk, hälsovård, djurhållning och politiskt medvetande, erbjöd projekten ekonomisk hjälp-till-självhjälp. Efter att ha deltagit i olika studiecirklar kunde deltagarna få ett mikrolån på 150 till 300 kr att investera i olika aktiviteter. Varje kyrkas ledning hade och har fortfarande ansvaret för denna utlåning. Endast hushållens identifierade överhuvud, oftast hustrun, fick teckna sig för mikrolån. De flesta har lyckats betala tillbaka, efter risskörden eller när griskultingar kunnat säljas. De som satsade på buy-and-sell eller egen produktion betalade månadsvis. Pengarna har sedan lånats ut igen enligt konceptet revolving funds, till nya hushåll eller till samma igen. Målsättningen var att inom de tre åren komma så långt i medvetandegörande och utbildning att deltagarna kunde känna sig motiverade att bilda någon form av själv- 4

5 1989 års missionsråd samlat: Tomas Sundbom, Rudi Bernal, Maja Gerdin, Kikki Svalfors, Anne Rehn och Andrea Ramqvist. Foto: Åke Svalfors. Fakta: Det första projektet, Aklan Development Program ( ), omfattade kyrkor på fyra platser. Det följdes av ett likadant och lika långt, Aklan Expansion Program ( ), med ytterligare sex platser involverade, utöver de redan etablerade. Ett tredje projekt, Aklan-Capiz Baptist Integrated Program for Education and Development ( ) genomfördes i direkt samarbete med Diakonia, på i princip samma sätt. När Diakonia sedan etablerade sig på Filippinerna tog de också över våra projektplatser. gående kooperativ. I det första projektet skapades två handelskooperativ samt ett producentkooperativ med inriktning på skogsplantering och jordbruksutensilier. I det andra projektet tillkom ett handelskooperativ. Arbetet fortsätter, även efter det att SIDA-nedskärningar tvingade Diakonia att lämna Filippinerna. I sin slutrapport av år 2007 tar man upp våra skogsplanteringar i Rosal-Ortega som ett mönsterprojekt. Det finns nu en särskild hemsida om våra Aklan-projekt: Den innehåller mycket mer av information men framför allt bilder, både från våra tre resor dit och foton som man skickat hit under hand. Där kan du också läsa om vår projektledare Rudy Bernal som besökte oss hösten 1989 och som oförtrutet strävat vidare med projekt efter projekt. Det senaste är en demofarm för ekologiska och giftfria odlingsmetoder, startad sedan han blev pensionär. Kikki och Åke Svalfors 5

6 k a l e n d a r i e t ÅTERKOMMANDE SAMLINGAR Måndagar Alla kan sjunga kören övar Onsdagar RPG 1:a och 4:e onsdagen, kl 13.00, bibelstudium. 2:a onsdagen i månaden, kl på Mälarbackens samlingssal. 3:e onsdagen, kl 13.00, arbetsmöte. Lovsångsdropin i Flystasalen på Byvägen 27. Söndagar 9.45 Bön i andaktsrummet Gudstjänst April Söndag 10 april Familjegudstjänst. Barnvälsignelse. Barnkören. Margret Josefsson, Klas Eriksson, Johanna Boije, Ulrika Sundbom. Kyrkkaffe Andante-gudstjänst. Kan jag få sinnesro och nå mitt inre djup i Facebookkulturen? Harry Månsus mfl. Söndag 17 april Rättvis gudstjänst. Om rättvis handel och Guds rättvisa. Karolina Westblom, Ann Westblom, Lillemor Zielinski. Kyrkkaffe Sinnesrogudstjänst. Tema: Räcker det inte med att Gud förlåter mina synder? Kaffe från PÅSKHELGEN: Skärtorsdag 21 april Getsemanekväll med nattvard inför påsken. Klas Eriksson, Per Westblom mfl. Långfredag 22 april Gudstjänst. Per Westblom, Klas Eriksson, Lillemor Zielinski. Påskdagen 24 april Uppståndelsegudstjänst. Klas Eriksson, Ann Westblom, Eva-Maria Munck mfl. Missionsglimt. Kyrkkaffe Maj Söndag 1 maj Andrum och Livsrum Gudstjänst med nattvard. Klas Eriksson, Hans Eriksson, Lillemor Zielinski. Kyrkkaffe Fredag söndag 6 8 maj Retreat på Kaggeholms slott. Anmälan till expeditionen Söndag 8 maj Gudstjänst Ungdomskören Matt 5:15. Gill Persson, Lennart Wårdh mfl. Kyrkkaffe Andante-gudstjänst Anna Forsberg mfl. Lördag 14 maj Mansfrukost Konflikt och ilska - hur hanterar jag det? Anmälan till expeditionen, 50 kr. Söndag 15 maj Temagudstjänst Vad är kärnan? Klas Eriksson, 6

7 k a l e n d a r i e t Ulrika Sundbom, Musikelever från Betel folkhögskola. Kyrkkaffe. Avtackning till Lotta Sundberg Församlingsmöte efter gudstjänsten Sinnesrogudstjänst Tema: Kan Gud hjälpa mig att bli den jag är ämnad att vara? Kaffe från Söndag 22 maj Temagudstjänst Vad är kärnan? Klas Eriksson, Lillemor Zielinski mfl. Kyrkkaffe Söndag 29 maj Gudstjänst med nattvard Arne Josefsson, Johanna Boije mfl. Inget kyrkkaffe. Passa på att bjuda hem någon. Söndag 5 juni (Obs tiden!) Konferensgudstjänst i Norrmalmskyrkan, Norrtullsgatan 37, T-bana Odenplan. Ingen gudstjänst i Kyrkan vid Brommaplan. Söndag 12 juni Familjegudstjänst Terminsavslutning för barn- och ungdomsarbetet. Barnkören. Johanna Boije, Ulrika Sundbom mfl. Picknick efter gudstjänsten. Medtag fika. Juni Torsdag söndag 2 5 juni Baptistsamfundets årskonferens i Stockholm. Konferenstema: Avstamp Gud gör oss djärva! Avstamp i Stockholm 2 5 juni I år arrangeras Baptistsamfundets årskonferens i Stockholm. Det betyder att det är enkelt för oss som bor i stan att delta i programmet. Årets tema är Avstamp Gud gör oss djärva! Det syftar naturligtvis på konferensens huvudfråga som är beslutet att bilda ett nytt kyrkosamfund tillsammans med Missionskyrkan och Metodistkyrkan. Det blir med andra ord en historisk konferens. Parallellt med Baptistsamfundets konferens har också Equmenia, Missionskyrkan och Metodistkyrkan sina konferenser och vissa gudstjänster har samfunden tillsammans. Torsdag kväll och fredag kväll har vi upplåtit vår kyrka till Equmenia för att ha program här. Det kommer bland annat att bli ett musikcafé med elever från Betel folkhögskola. Under de kvällarna behöver vi ha personer som kan hjälpa till med att fixa fika och se till att allt praktiskt fungerar. Anmäl dig gärna till Gudrun Jerresand eller Klara Holmin om du vill vara med och hjälpa till. På kan du läsa mer och ladda hem ett program. Klas Eriksson 7

8 å r s m ö t e t Församlingens mål och inriktning Församlingens visionsformulering har nu under flera år varit En växande gemenskap med Gud och varandra. På årsmötet när vi i år samtalade om församlingens liv och läste vår omfattande verksamhetsberättelse så kunde vi konstatera: Ja, det stämmer. Vi är en gemenskap som växer på många olika plan. På årsmötet och även på församlingsmötet den 13 mars fördes samtal om församlingens mål och inriktning. Vi konstaterade då att den växtprocess vi nu ser mycket cirkulerar omkring följande sex nyckelord. Omsorg/tjänande Under det senaste året och mycket tack vare projektet Skapa gott liv så har omsorg och tjänande hamnat i fokus i vår församling. Människor kommer i allt högre grad till vår gemenskap med praktiska behov. Det utmanar vår villighet att tjäna. Huvudets tro utmanas till att ännu mer bli händernas och hjärtats tro. När vi kliver fram i omsorg och tjänande, så växer vår församling. Kärnan I gudstjänster och i samtal bearbetas nu församlingens teologiska kärna. Denna process kan på ett positivt sätt skapa tydlighet omkring innehållet i församlingens tro. Jesus säger att hans ord är ande och liv ( Joh 6:63). När vi mer och mer ser vilken rikedom vi äger i vår tro och i Guds Ord, så växer vår församling Gemensam framtid: Inom kort blir vi en del i ett nytt kyrkosamfund. Det innebär nya och vidgade horisonter. Det innebär också att vi måste formulera nya stadgar och församlingsordning. Det nya samfundet blir i positiv mening en kraft utifrån som kräver vår reflektion omkring församlingens teologi, liv, ordningar och ledarskap. När vi gör detta så växer vår församling. Växtplatser Vi kan glädja oss åt att det finns många växtplatser i vår församling. I gudstjänster, kurser, husgrupper, själavårdssamtal mm. möts människor regelbundet. I ett starkt individualistiskt samhälle behöver vi påminna varandra om kraften och glädjen i att mötas. När vi möts i Jesu namn för att dela livet och tron med varandra så växer vår församling. Sändning/mission Vi kunde också glädja oss åt att det utåtriktade perspektivet sedan några år finns i församlingens DNA. Det är nu en självklarhet att vi i allt vi säger och gör vill försöka kommunicera det glada budskapet även till människor som inte kommer från en kristen miljö. Vi vill vara en öppen famn för nya människor. När vi sträcker oss ut i 8

9 generositet och delar med oss av tron till nya människor så växer församlingen. Fastighet/ekonomi Vi gläder oss ofta åt vår fina kyrka, att vi har ekonomiska möjligheter att ha anställd personal och pengar att sända iväg till fattiga länder. Men detta är ingen själklarhet. Vi behöver också påminna varandra om att församlingens verksamhet är helt beroende av frivilliga gåvor. Ekonomiskt givande är en del av överlåtelsen till Herren och till vår gemenskap! I detta avseende är det extra viktigt att vi alltid respekterar varandra och är försiktiga så att vi inte lägger felaktiga krav på varandra. Gud vill bara ha glada givare (2 Kor 9:7). Utmaningen inför 2011 är tydlig. När vi frigör ekonomiska resurser till Guds rike så växer vår församling. Klas Eriksson s k o l k y r k a n Tack Lotta för 25 års inspirerande arbete För 25 år sedan var Lotta Sundberg och Bromma baptistförsamling initiativtagare till att starta Skolkyrkan i Bromma. Det är ett unikt ekumeniskt projekt som Lotta på ett fantastiskt sätt lett, inspirerat och utvecklat med hängivenhet och kompetens. En berömvärd arbetsinsats som nu tyvärr får en ände. Lottas engagemang har resulterat i ständigt nya projekt. Skolklasser har fått vandra genom Bibeln, kyrkohistorien och såväl julens som påskens händelser. Olika generationer har fått mötas i så var det förr samtal mellan skolbarn och äldre i brommaförsamlingarna. Skolkyrkans erbjudanden har nått ut till Brommas skolor och tusentals elever i olika åldrar har fått kunskap om kristen tro och berörts av budskapet. Lotta har varit en unik dörröppnare till Brommas skolor men också till det ekumeniska samarbetet mellan kyrkorna. Med självklarhet har hon skapat förtroenden hos skolledningar och i kollegier. Ett naturligt verktyg för henne är hennes förmåga att inspirera. Ett exempel på den är att många av oss i församlingen fått tilltro till att vi kan göra en skådespelarinsats utan den minsta scenvana. Skolkyrkan ska givetvis leva vidare och nu står församlingarna i Bromma inför utmaningen att finna en fungerande organisation för detta arbete även utan Lottas trygga ledarskap. Låt oss alla be för den processen. Vi från Bromma baptistförsamling vill rikta ett stort och varmt tack till Lotta Sundberg för hennes enastående arbetsinsats. Som skolpastor har hon guidat, inspirerat och öppnat dörrar för en betydande kunskapsförmedling till 25 årskullar brommabarn. Vi önskar dig Guds välsignelse. I samband med gudstjänsten den 15 maj blir det möjlighet för oss alla att säga tack till Lotta. 9

10 Ä l d s t e Hälsning från äldste Efter fem år som äldste har jag nu klivit av för att få tid över till annat. Jag vet att när jag blev vald hade man bett församlingen lämna in namnförslag. Flera hade då föreslagit mig och jag är mycket tacksam för det förtroendet. Det har varit spännande år med bl.a ett pastorsbyte. Det har också varit mycket skratt och glädje men ibland tunga saker som har tagit mycket på krafterna. Mest har det dock varit glädje och fem år när det utåtriktade arbetet växt. Jag hoppas det bara är början och att jag får vara med på fortsättningen, men med andra uppgifter, gärna mer praktiska. Som ett tack från mina äldstekompisar fick jag en bok av Tomas Sjödin som heter Jag lutar åt Gud. Det är en bok som består av 85 krönikor som Sjödin skrivit för olika tidningar. Jag läser några krönikor i taget men inte för många, för jag vill inte att boken ska ta slut. Ett kapitel heter Att låta själen gå i tofflor. Här citerar jag några meningar som drabbade mig. Duktighetsmaskinen inom oss måste ibland ges frihet från förpliktelser och rutiner. Också själen behöver gå i morgonrock och tofflor ibland och dra benen efter sig. Oavsett om detta leder till ny inspiration och nya friska tag eller inte är hasandet en del av livet. Hälsningar Cinna Eriksson i n t e r n a t i o n e l l t ska installeras där på påskafton (23 april). Därmed kan vi äntligen se ett riktigt avslut på vår missionstjänst i Albanien, och vi ser fram emot en ny, inte mindre missionsbetonad tjänst här i England. Vi flyttar den 12 april, och vår nya adress blir: The Manse, 2 Wayside Close, Milford-on- Sea, Hampshire, SO41 0RN, England. Telefon: epost: Kära vänner i Bromma! Efter mer än tretton år i Albanien, och ett och ett halvt i England i väntan på en tjänst, har vi äntligen goda nyheter att delge er: jag har fått tjänst i en liten baptistförsamling på Englands sydkust, och Vi vill säga ett STORT TACK till hela Bromma Baptistförsamling för det stöd, uppmuntran och besök vi fått ta emot under årens lopp. Gud välsigne er! David, Annette, Lara och Simeon Hellsten 10

11 b a r n o c h u n g a Ny ordförande för Kvibro Ungdom På Kvibro Ungdoms årsmöte i februari valdes jag till ny ordförande i ungdomsstyrelsen. Uppdraget har startat med raketfart, och vi i styrelsen har nu bland annat påbörjat arbetet med vår vision för ungdomsarbetet i kyrkan vid Brommaplan. Ett arbete där ledarna från söndagsskolan, barnkören och scout har möjlighet att tillsammans fundera över hur vi vill arbeta med barn och ungdomar för att nå ut med budskapet att Jesus Kristus är Herre (1 i Equmenias stadgar). En av de många viktiga frågorna vi har diskuterat är vad vi har för önskemål och tankar om en ny ungdomsledare, som vi hoppas att kunna anställa under våren. Jag ser fram emot detta då det ger oss en möjlighet att utveckla och stärka vårt ungdomsarbete. Som avslutning vill jag dela med mig av mina egna upplevelser av ungdomsarbetet inom frikyrkan. Jag började som SMU nyingscout i Immanuelskyrkan i Halmstad när jag var sju år, och var aktiv scout och scoutledare där tills jag flyttade till Göteborg för studier. Under mina år i Göteborg var jag scoutledare för nyingar i Majornas Missionskyrka. Med åren blev jag mer och mer engagerad, och blev så småningom även kårchef och kassör i ungdomsrådet. När jag flyttade till Stockholm var det självklart att söka rätt på en ny scoutkår, och eftersom jag och Lina flyttade till en studentlägenhet på Gärdet, så föll valet på Lidingö. Där fick jag även möjlighet att prova på att vara handledare för scoutledare som gick SMUs scoutledarutbildning Ska ut. När jag själv fick barn så valde jag att lägga scoutskjortan på hyllan till dess att Hanna och Esther är redo att upptäcka denna fantastiska verksamhet som gett mig så många goda vänner, oförglömliga upplevelser och en underbar fru! Daniel Salomonsson f ö r s a m l i n g s b o k e n Födelsedagar Harry Månsus 70 år, 2 maj Ny adress Josefine Johansson Henningsson och Stefan Johansson Solhemsbackarna Spånga Studentexamen Klara Holmin 1 juni Karolina Westblom 8 juni Lovisa Eriksson 9 juni 11

12 a r e n v ä x a n d e g e m e n s k a p m e d g u d o c h v a r a n d E x p e d i t i o n Drottningholmsvägen 400, Bromma tel: , fax: e-post: Plusgiro: Pastor: Klas Eriksson tel: Expeditionstid: tis ons 9 12 Klas arbetar tisdag fredag, söndag Ledig helg april Andrumsvecka maj Församlingsmusiker: Lillemor Zielinski tel: Arbetar 20 procent enligt schema Semester hela februari Expeditionstid: torsdagar Skolpastor: Lotta Sundberg tel: Expeditionstid: tisdagar 9 12 nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n N ä s t a N B k o m m e r 1 2 j u n i Bidrag mottages före 20 maj. Skicka till eller med vanlig post till kyrkan. Redaktion: Inger Almgren, Klas Eriksson, Rebecka Hellquist och Lars Strömbeck.

nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n

nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n f e b r u a r i a p r i l n r 1 / 2 0 1 1 Vägen till en karenby uppe i bergen. I norra Thailand är vägarna inte alltid att lita på. Foto: Gudrun

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se Det händer i IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013 Foto: Daniel Demming www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n

nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n j u n i a u g u s t i n r 3 / 2 0 1 2 Vi är en del av något större! Se sidan 4 5 om Gemensam Framtids konferens i Linköping. Bilden: Välkomnandet

Läs mer

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Equmeniakyrkan i Skeppsås Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Senaste På gång i kyrkan Måltidsgudstjänst Vi startar firandet av påsken på skärtorsdagen med en måltidsgudstjänst i Equmeniakyrkan

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September- November 2013. www.imkskovde.se. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September- November 2013. www.imkskovde.se. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE September- November 2013 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se Pastor

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

Församlingsblad nr 4B 2009

Församlingsblad nr 4B 2009 Församlingsblad nr 4B 2009 Ett myller av unga som får en personlig tro på Jesus, visar äkta kärlek till varandra och skapar levande hopp för en bättre värld Hej Du håller just nu i handen en folder som

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27 Nr 1 2014 Årgång 27 dec feb 2013-14 Det klingar en sång i varje människa. Dess ton är unik och varandra ganska lik, även om tonen bara är min. Ibland är ton alldeles ren ibland är den sprucken, märkt av

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n j u n i a u g u s t i n r 3 / 2 0 1 1 Glad sommar!

nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n j u n i a u g u s t i n r 3 / 2 0 1 1 Glad sommar! nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n j u n i a u g u s t i n r 3 / 2 0 1 1 Glad sommar! a r e n v ä x a n d e g e m e n s k a p m e d g u d o c h v a r a n d i n s i d a n Luften

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-104 66 E-mail: hastenskyrkan@telia.com Hemsida:

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

in i värmen jan - april 2011

in i värmen jan - april 2011 Vårens tema in i värmen jan - april 2011 välkommen till korskyrkan! Vi är några hundra personer i olika åldrar och livssituationer som har en sak gemensamt vi tror på Guds son Jesus Kristus och vi har

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Vintern 2014-2015

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Vintern 2014-2015 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Vintern 2014-2015 Vinterhälsning Jag släpper upp rullgardinen när jag väcker barnen klockan sju. Men ingen soluppgång hjälper längre till med uppvaknandet. Ingen sömndrucken

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

Obs att det står fel i det tryckta bladet om gudstjänsten den 28 april. Det skall stå:

Obs att det står fel i det tryckta bladet om gudstjänsten den 28 april. Det skall stå: Obs att det står fel i det tryckta bladet om gudstjänsten den 28 april. Det skall stå: GUDSTJÄNST. INGRID SVENSSON. (1) Gudstjänsten är alltså i Missionskyrkan och inte i Kållereds kyrka 1 10 Att skapa

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 3 Hösten 2015

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 3 Hösten 2015 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 3 Hösten 2015 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-10466 E-mail: info@hastenskyrkan.se Hemsida:

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Mars Juni 2011 Snö och kyla, tö, halka och is. Denna vinter har vi verkligen fått smaka på båda delarna i fullt måtto. Och än är inte vintern slut.

Läs mer

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby Inbjuder till för alla som har ett levande intresse för ishockey i åldern från 20 år och uppåt. Den 7-8 februari 2009 går resan till

Läs mer

Aktuellt från Habo Missionsförsamling och equmenia Habo.

Aktuellt från Habo Missionsförsamling och equmenia Habo. Nr 5/2014 November-Januari B ereden väg för Herran! Berg, sjunken, djup, stån opp. Han kommer, han som fjärran var sedd av fädrens hopp. Rättfärdighetens förste, av Davids hus den störste. Välsignad vare

Läs mer

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Nov. 2012 - Feb. 2013 Alla behöver någon att lita på Ja, så sjöng Ingemar Olsson i en sång en gång. Det kommer dagar hos oss alla när vi tycker att

Läs mer

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Trygga tillsammans Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Inledning Equmeniakyrkans vision är att vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus

Läs mer

Programblad för Equmeniakyrkan Falköping 6 september 7 december 2014. Tema: Tro

Programblad för Equmeniakyrkan Falköping 6 september 7 december 2014. Tema: Tro Programblad för Equmeniakyrkan Falköping 6 september 7 december 2014 Tema: Tro VÄLKOMMEN KELLY! DET ÄR KNAPPT man tror det är sant! HAR DU NÅGONSIN gjort en fallövning? VAD BETYDER TRON för dig? Det är

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Linköping, Ansgarskyrkan 4 söndag 6 april 2014 Ansgarskyrkan i Linköping, EFS Sverigeavdelning och EFS i Sydöst-Sverige inbjuder till en helgkonferens i samarbete

Läs mer

e n d e l a v E q u m e n i a k y r k a n

e n d e l a v E q u m e n i a k y r k a n N r 4 2 0 1 5 e n d e l a v E q u m e n i a k y r k a n F ö r s a m l i n g s b l a d 1 3 s e p t e m b e r - 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 5 Söndagen den 30 augusti samlades vi till dophögtid vid Åsundens

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

PROGRAM HUDIKSVALL RPG

PROGRAM HUDIKSVALL RPG PROGRAM HUDIKSVALL RPG HÖSTEN 2015 VARFÖR BILDADES RPG? Jo, så här var det! För drygt 40 år sedan beslutade de ekumeniska organen samt kyrkor och samfund att bilda en gemensam pensionärsförening vars huvudsakliga

Läs mer

Se, din konung kommer till dig!

Se, din konung kommer till dig! Missionskyrkan i Alvesta kommun December 2013 - Februari 2014 (2) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

NYHETSBLADET FRÅN KYRKAN VID BROMMAPLAN

NYHETSBLADET FRÅN KYRKAN VID BROMMAPLAN NYHETSBLADET FRÅN KYRKAN VID BROMMAPLAN DECEMBER FEBRUARI NR 5/2014 Bild: Jeff Weese Hur firar man jul i Nederländerna och Peru? Läs på sidan 4 5 E N V Ä X A N D E G E M E N S K A P M E D G U D O C H V

Läs mer

Årets första nyhetsbrev februari 2014

Årets första nyhetsbrev februari 2014 Årets första nyhetsbrev februari 2014 Nu har olika aktiviteter startat upp igen efter julledighet och många har hunnit med årsmöten, där ni som lokal förening tagit beslut om färdplan för framtiden. Byten

Läs mer

www.missionskyrkaneksjo.se Eksjö Missionskyrka www.equmeniakyrkan.se

www.missionskyrkaneksjo.se Eksjö Missionskyrka www.equmeniakyrkan.se www.missionskyrkaneksjo.se Eksjö Missionskyrka i April-Maj 2014 www.equmeniakyrkan.se April-Maj 2014 Kassörer Björn Johansson Castmans väg 104 575 37 Eksjö 0381-61 17 45 bjorneksjo@outlook.com Österlånggatan

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Religionskunskap Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013 Församlingsbladet Sätila Hyssna Okt. - Dec. 2013 Vad betyder det att vara en lärjunge? Vi befinner oss nu i gränslandet mellan sommar och höst. Många av oss kan med tacksamhet blicka tillbaka på en ovanligt

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Programblad September - November 2015

Programblad September - November 2015 Programblad September - November 2015 Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna Ge tillbaka! Gud vill att Hans mänsklighet skall lita på Honom, lägga all sin förtröstan och trygghet hos Honom. Det är bara då

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

Att bygga sitt arbetsliv på klippan I tider av storm

Att bygga sitt arbetsliv på klippan I tider av storm En konferens om att som kristen navigera i arbetslivet 13-15 november 2015 Kungsportskyrkan, Huskvarna e Bland talarna: Hans Ruth Jan J. Gunnar Weichbrodt Nordström Sturesson Olsson I samarbete med: ICCC

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

FÖRSAMLINGSNYTT SOLLENTUNA MISSIONSFÖRSAMLING. Nr.4 DECEMBER 2012 - FEBRUARI 2013. Sollentuna Centrum Bloms Blommor Tel.

FÖRSAMLINGSNYTT SOLLENTUNA MISSIONSFÖRSAMLING. Nr.4 DECEMBER 2012 - FEBRUARI 2013. Sollentuna Centrum Bloms Blommor Tel. Sollentuna Centrum Bloms Blommor Tel. 08-35 07 40 FÖRSAMLINGSNYTT SOLLENTUNA MISSIONSFÖRSAMLING Nr.4 DECEMBER 2012 - FEBRUARI 2013 Kapellvägen 2 Sollentuna SOLLENTUNA MISSIONSFÖRSAMLING Sollentuna Missionsförsamling

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Mötesplats juni-november 2015 Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Gärdsgatan 16 Tel till exp. 044-21 07 12 www.odalkyrkan.se odalkyrkan@bikab.net

Läs mer

TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA

TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA På resa mot framtiden Det vi är gemensamt SB SMK MK På resa mot framtiden SB SMK MK Det vi kan bli tillsammans Vi bär med oss Baptistsamfundet kommer med en god princip Frihet

Läs mer

Visioner for församlings liv och växt. Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde

Visioner for församlings liv och växt. Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde Visioner for församlings liv och växt Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde Språkliga förklaringar Församling=Menighed Bibelordet Jesus säger: Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Eksjö Missionskyrka. Mars -maj 2012

Eksjö Missionskyrka. Mars -maj 2012 i Eksjö Missionskyrka Mars -maj 2012 Mars - maj 2012 Kassörer Björn Johansson Castmans väg 104 575 37 Eksjö 0381-61 17 45 bjornjohanssoneksjo@telia.com Österlånggatan 3 575 31 Eksjö www.missionskyrkaneksjo.se

Läs mer

Vill du vara med och älska Vännäs?

Vill du vara med och älska Vännäs? Missionskyrkan Vännäs är en växande gemenskap mitt i samhället. Vi vill fungera som ett andligt hem för alla och har därför ett mångsidigt arbete. Vill du vara med och älska Vännäs? Vi söker PASTOR www.missionskyrkanvannas.se

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

Kontakt. Herre till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds helige. www.alvsjokyrkan.

Kontakt. Herre till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds helige. www.alvsjokyrkan. ÄLVSJÖKYRKAN står till Älvsjöbornas förfogande. Hit är alla åldrar välkomna till gudstjänster och andakter, till studieverksamhet och barn- och ungdomsgrupper. Hör också gärna av dig till någon av våra

Läs mer

Att bygga sitt arbetsliv på klippan I tider av storm

Att bygga sitt arbetsliv på klippan I tider av storm En konferens om att som kristen navigera i arbetslivet 13-15 november 2015 Kungsportskyrkan, Huskvarna Bland talarna: Hans Ruth Jan J. Gunnar Weichbrodt Nordström Sturesson Olson I samarbete med: ICCC

Läs mer

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Mariakyrkan våren 2013 Välkommen till Ungdomsverksamheten här hittar du ett varierat utbyt med olika möjligheter att, låta dina talangerna flöda fritt,

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

som berättade om det som förändrade allt. Man fick möta Ulrika Ager som satt bakom ratten

som berättade om det som förändrade allt. Man fick möta Ulrika Ager som satt bakom ratten 1 Ibland ändrar sig livet och tar en helt annan riktning och bana. Det ofattbara händer och marken kring den trygga vardagen rycks undan. Det som var självklart är inte längre det. Nu i våras gick programserien

Läs mer

Läs arbetsgruppernas rapporter - här finns de i sammanfattning

Läs arbetsgruppernas rapporter - här finns de i sammanfattning Läs arbetsgruppernas rapporter - här finns de i sammanfattning Processen att bilda en ny gemensam kyrka mellan Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan tar nya steg framåt. Ett sådant är att

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Ansgarskyrkan Linköping, 4 söndag 6 april 2014 Öppna möten och seminarier 19.00 Inledningsmöte med nattvardsfirande, predikan av Lars Häggberg, församlingsherde

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Programblad för december 2008 -januari 2009

Programblad för december 2008 -januari 2009 Programblad för december 2008 -januari 2009 När mörker och kyla ligger kring vårt hus, då vill vi vänta på julen kring ett levande ljus. Vår tro är en krubba och ett nyfött barn, vårt hopp är en låga på

Läs mer

FRÅN IDÉ TILL HANDLING

FRÅN IDÉ TILL HANDLING FRÅN IDÉ TILL HANDLING Om att starta barn och ungdomsarbete Tron är bara halva sanningen Utgiven år 2012 av Frälsningsarméns Ungdomsförbund Innehåll Historisk återblick... 4 Nutid... 4 Kårledare eller

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling vår 2010 EKENÄS FÖRSAMLING mitt i livet keskellä elämää www.enksf.fi/ekenasforsamling k ev ä t 2 0 1 0 TAMMISAAREN SEURAKUNTA innehåll/sisältö 18 2 Kyrkoherdens spalt...3 Diakoni...4 Medarbetarnytt...6

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Konsten att leva. www.motesplatsbromma.com. 17 november Öppet seminarium med Börge Ring: Konsten att leva nu utan att vika för det svåra.

Konsten att leva. www.motesplatsbromma.com. 17 november Öppet seminarium med Börge Ring: Konsten att leva nu utan att vika för det svåra. Skapa gott liv Andrum Öppna seminarier om livet Kurs i Konsten att Leva Alpha-kurser Alla-kan-sjunga-kör Livets pärlor Den inre resan Mansfrukostar Pilgrimskurs Pilgrimsvandring Spa för själen Sinnesrogudstjänst

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Skoterutflykt Ekonomiska föreningens skoterutflykt blir i år lördagen den 20 mars. Färden

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Kontakt. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. 1 Joh 4:18

Kontakt. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. 1 Joh 4:18 Kontakt Mars Juni 2015 Ett programblad från Löfstad kyrkan i samt Gripenbergs & Åsens missionsförsamlingar Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. 1 Joh 4:18 lofstadkyrkan.se

Läs mer