UML. Översikt UML. Relationer mellan klasser. A är ett aggregerat av B:n. Kontor aggregat av Enheter. 12 olika diagramtyper, bl.a.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UML. Översikt UML. Relationer mellan klasser. A är ett aggregerat av B:n. Kontor aggregat av Enheter. 12 olika diagramtyper, bl.a."

Transkript

1 Översikt UML Sekvensdiagram (dynamic structure) Informationsflöde genom programmet Användningsfall (use cases) Aktörers interaktion med systemet Paketdiagram Beroenden mellan paket abstrakta klasser Multipel ärvning Programmering tillämpningar och datastrukturer 2 UML mellan klasser 12 olika diagramtyper, bl.a. Klassdiagram Är en (arv, inheritance) Känner till (association) Sekvensdiagram Anropsflödet Användningsfall Paketdiagram Tillståndsdiagram Finite state machine Aktivitetsdiagram Är ett aggregat av (aggregation) Noder i en lista Namn i en e-telefonkatalog Är en sammansättning av (composition) Obligatoriska delar Flygplan måste ha vingar Har inre (nästlad) klass (enclosure) Programmering tillämpningar och datastrukturer 3 Programmering tillämpningar och datastrukturer 4 A är ett aggregerat av B:n Kontor aggregat av Enheter Finns en referens till klass B genom en variabel deklarerad i klass A Ofta genom listor, arrays, etc. Delarna kan tillhöra flera helheter Ex. noder Ex. färger (color) Delarna kan existera självständigt utan aggregatet public class Kontor { // Olika avdelningar på kontoret Enhet[] avdelningar = { new Enhet( fakturor"), new Enhet( order"), ; public Kontor() { // konstuktor Ofta många till många relation Programmering tillämpningar och datastrukturer 5 Programmering tillämpningar och datastrukturer 6 1

2 Kontor aggregat av Enheter Nod aggregat av Noder public class Nod { private Nod förra; private Nod nästa; public Nod(Nod förra, Nod nästa) { this.förra = förra; this.nästa = nästa; public void sättnästa() { // konstuktor Programmering tillämpningar och datastrukturer 7 Programmering tillämpningar och datastrukturer 8 Nod aggregat av Noder Består av (sammansättning av) förra nästa Delarna lever och dör med helheten, dvs. meningslöst att ha delarna när helheten är borta Ex. flygplansvingar Kan endast tillhöra en helhet Ex. punkt tillhör en geometrisk form Programmering tillämpningar och datastrukturer 9 Programmering tillämpningar och datastrukturer 10 består av tangentbord, består av tangentbord public class { Tangentbord inputdevice; Skärm display; public () { // konstuktor Programmering tillämpningar och datastrukturer 11 Programmering tillämpningar och datastrukturer 12 2

3 Nästlade klasser (klass i klass) Nästlade klasser public class MyList { private MyNode first; private MyNode last; private int size; private class MyNode { private MyNode previous; private MyNode next; private Object contents; Programmering tillämpningar och datastrukturer 13 Programmering tillämpningar och datastrukturer 14 Sekvensdiagram Sekvensdiagram Visar informationsflöde i pgm:et Vertikal tidsaxel Fokus på följd av händelser Inte exakt timing (men det går också) Visar hur objekt skapas Korta vertikala aktiveringslinjer för olika objekt (fet linje längs tidslinjen) Visar hur länge objektet är aktivt Bearbetar ett meddelande just då Meddelande skickas Svar returneras Programmering tillämpningar och datastrukturer 15 Programmering tillämpningar och datastrukturer 16 Exempel: Djur Sekvensdiagram Djur public static void main([] args) { Djur[] alladjur = new Djur[2]; int i; alladjur[0] = new Katt("Kurre"); alladjur[1] = new Hund("Vilma"); i = 0; while(i < alladjur.length) { alladjur[i].presenteradig(); i = i + 1; tid Programmering tillämpningar och datastrukturer 17 Programmering tillämpningar och datastrukturer 18 3

4 Sekvensdiagram Djur Användningsfall (use cases) Visar hur användare och yttre entiteter (ex.vis. andra system) interagerar med programmet Används vid analys av användarkrav Utgångspunkt för senare systemtest Test att systemkomponenterna fungerar tillsammans Test att systemet fungerar tillsammans med andra system som kunden kör Programmering tillämpningar och datastrukturer 19 Programmering tillämpningar och datastrukturer 20 Användningsfall (use cases) Paket Visar hur ett paket är beroende av andra paket Programmering tillämpningar och datastrukturer 21 Programmering tillämpningar och datastrukturer 22 Abstrakta klasser Abstrakta klasser Innehåller en del odefinierade (dvs. abstrakta metoder) Kan inte instansieras P.g.a. att kod fattas Kan dock ärvas av andra klasser Basklass där gemensamma metoder kan anges Abstrakta metoder (definieras ej): Krav på att dessa definieras i varje subklass! Vanliga metoder (som definieras) Kan inte instansieras Kan dock ha konstruktor som initierarar dess variabler (kan anropas när ett subklassobjekt ska skapas) Kan ärva och ärvas Programmering tillämpningar och datastrukturer 23 Programmering tillämpningar och datastrukturer 24 4

5 Abstrakta klasser presenteradig() Kursiv = abstrakt klass Kursiv = abstrakt metod public static void main([] args) { Djur[] alladjur = new Djur[3]; int i; Programmering tillämpningar och datastrukturer 25 alladjur[0] = new Hund( Laban"); alladjur[1] = new Katt( Kurre"); alladjur[2] = new Katt( Morris"); i = 0; while(i < alladjur.length) { alladjur[i].presenteradig(); i = i + 1; Anropas aldrig för Djur, men måste finnas i Djur (annars kompilatorfel) Programmering tillämpningar och datastrukturer 26 Abstrakta klasser Djur som vanlig klass Vill inte definiera när jag vet att koden aldrig kommer att utföras Det är de specifika djurarterna (subklasserna) som vet bäst hur de ska presentera sig, så låt definitionen ligga endast i subklasserna men, måste finnas för att möjliggöra generellt anrop public class Djur { private namn; private int födelseår; private static int ålder; private static int nuvarandeår = 2005; public Djur( namn, int ålder) { this.namn = namn; Djur.ålder = ålder; //födelseår = nuvarandeår - ålder; public void presenteradig() { System.out.println("Morr. Jag är ett djur"); Programmering tillämpningar och datastrukturer 27 Programmering tillämpningar och datastrukturer 28 Djur som abstrakt klass Interface public abstract class Djur { private namn; private int födelseår; private static int ålder; private static int nuvarandeår = 2005; public Djur( namn, int ålder) { this.namn = namn; Djur.ålder = ålder; //födelseår = nuvarandeår - ålder; public abstract void presenteradig(); // deklareras, men defineras inte Programmering tillämpningar och datastrukturer 29 Alla metoder är abstrakta Finns inga definitioner i klassen Kan inte instansieras Kan inte heller ärvas Finns ingen kod att ärva Kan implementeras av andra klasser Dvs. klassen bestämmer hur metoderna ska implementeras public MyList implements List { Programmering tillämpningar och datastrukturer 30 5

6 Interface Vad är protokoll? Kontrakt om implementeringen av ett visst protokoll Ex.vis. mellan Java designers och tillämpnings-programmerare (application programmers) Mellan programmeringsteam som är ansvariga för olika delar av ett system Lista av klassens publika signaturer (utökat med returvärden) En klass som har följande metoder public boolean set(int index, Object o) { public Object get(int index) { Har protokoll boolean set(int, Object) Object get(int) Programmering tillämpningar och datastrukturer 31 Programmering tillämpningar och datastrukturer 32 Interface Abstrakta klasser Specificerar signatur hos ett antal metoder Signatur = namn + parametrar Explicit krav på att den klass som implementerar interfacet inkluderar alla specifierade metoder Annars kompilatorfel Ibland används abstrakta klasser som mellansteg public AbstractSequentialList implements List { public MyList extends AbstractSequentialList { Syftet är att hjälpa programmeraren halva vägen Programmering tillämpningar och datastrukturer 33 Programmering tillämpningar och datastrukturer 34 Abstrakta klasser som mellansteg Interface Implementerar en del grundläggande metoder i interfacet Ex. sådant som kan antas vara likadant i olika implementationer av listor Programmeraren behöver bara lägga till några enstaka metod-def för en komplett implementation av interfacet Resten kan ärvas från abstrakta klassen implementerar Programmering tillämpningar och datastrukturer 35 Programmering tillämpningar och datastrukturer 36 6

7 Ej multipelt arv i Java Java Om en klass hade ärvt från flera superklasser Problem Antag att samma variabel eller instansmetod i både klasserna Ex. klasserna Pingvin och Falk har var sitt namn, varsitt sätt att ta sig fram Vilken av dessa ska ärvas av gemensam subklass? Tillåter inte multipel ärvning Men, finns sätt att implementera detta m.h.a. interfaces Klasser kan implementera multipla interfaces Löser samtidigt problemet med vilka variabler och metoder som ska ärvas Du anger själv vilka Programmering tillämpningar och datastrukturer 37 Programmering tillämpningar och datastrukturer 38 Hade velat ha Multipel ärvning via interface Programmering tillämpningar och datastrukturer 39 Programmering tillämpningar och datastrukturer 40 Måste kod skrivas två gånger? Delegering public class Kursass { Student student; Lärare lärare; public Kursass( namn, int arbetstimmar) { student = new Student(namn, ); lärare = new Lärare(arbetstimmar,...); public int hämtaarbetstimmar() { return lärare.hämtaarbetstimmar(); Programmering tillämpningar och datastrukturer 41 Programmering tillämpningar och datastrukturer 42 7

8 Delegering Lite djupare om klasser och objekt Programmering tillämpningar och datastrukturer 43 Kopia Kopia Klona objekt istf att återskapa dess innehåll från scratch T.ex. säkerhetskopiering objekt Obs! Referenser måste hanteras på ett särskilt sätt! dator1 = new (); // dator med defaultvärden dator1.sätttillverkare(ibm); dator2 = dator1; // vill ha kopia dator2.sättminne(526); // fast med mer minne Är dator2 verkligen en kopia av dator1? Programmering tillämpningar och datastrukturer 45 Programmering tillämpningar och datastrukturer 46 Kopia: resultat Istället: kloning dator1 = dator2 = minne = 526 value = IBM Processor typ = hastighet = 1.2 value = Pentium 4 Låter objektet självt skapa ett nytt likadant objekt med samma värden på alla instansvariabler Dvs. en kopia av sig självt i ett nytt objekt Kan använda sin egen konstruktor Programmering tillämpningar och datastrukturer 47 Programmering tillämpningar och datastrukturer 48 8

9 Ytlig kloning Ytlig kloning (forts) class public clone() { // initiera nytt objekt med mina nuvarande värden cloned = new (tillverkare, processor, minne); return cloned; Är referenser? Kod utanför : dator1 = new ( IBM, new Processor( Pentium 3, 1.0), 256); dator2 = dator1.clone(); // vill ha liknande dator dator2.sättminne(512); // fast med mer minne Programmering tillämpningar och datastrukturer 49 Programmering tillämpningar och datastrukturer 50 Ytlig kloning: resultat dator1 = dator2 = minne = 256 minne = 526 value = IBM Processor typ = hastighet = 1.0 value = Pentium 3 Ytlig kloning Kopia på alla variabler Returnera dessa i ett nytt objekt Problem Funkar för vanliga variabler Men, de nya referensvariablerna kommer att peka på samma sak som de gamla referenserna Programmering tillämpningar och datastrukturer 51 Programmering tillämpningar och datastrukturer 52 Ytlig kloning av strängar OK Exempel Strängar mycket speciella objekt Strängar kan inte förändras (immutable) Kopian pekar på gamla strängen Men, eftersom strängar inte kan förändras när nya strängen ska skrivas över skapar Java automatiskt ny sträng Ny sträng skapas, gamla släpps (referensen pekar på nya strängen) dator2.sätttillverkare ( Dell ); Programmering tillämpningar och datastrukturer 53 Programmering tillämpningar och datastrukturer 54 9

10 Exempel (forts) Funkar inte för andra referenser dator1 = minne = 256 value = IBM Processor typ = hastighet = 1.0 value = Pentium 3 Vill ha annan processor i nya kopian dator2.sättprocessor( Pentium 4, 1.2); dator2 = minne = 526 value = Dell Programmering tillämpningar och datastrukturer 55 Programmering tillämpningar och datastrukturer 56 Ytlig kloning: resultat Behöver djup kloning dator1 = dator2 = minne = 256 minne = 526 value = IBM Processor typ = hastighet = 1.2 value = Dell value = Pentium 4 Innebär rekursiv kloning Klona även alla objekt som refereras public clone () { // initiera nytt objekt med mina nuvarande värden cloned = new (); cloned. tillverkare; // min tillverkare cloned. CPU.clone(); // klona CPU cloned.minne = minne; // min skärm return cloned; // returnera klon Programmering tillämpningar och datastrukturer 57 Programmering tillämpningar och datastrukturer 58 10

"Är en"-relation. "Har en"-relation. Arv. Seminarium 2 Relevanta uppgifter. I exemplet Boll från förra föreläsningen gällde

Är en-relation. Har en-relation. Arv. Seminarium 2 Relevanta uppgifter. I exemplet Boll från förra föreläsningen gällde Föreläsning 7 "Har en"-relation Arv "Har en" "Är en" Superklassen Object Överskuggning Fordonsexempel Seminarium 2 Relevanta uppgifter Uppgift 31 I exemplet Boll från förra föreläsningen gällde följande

Läs mer

OOP - OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING

OOP - OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING OOP - OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING Det som skiljer objektorienterad programmering, OOP, från den traditionella, imperativa programmeringsstilen, är världssynen. Inom den imperativa traditionen - och

Läs mer

Objektorienterad programmering (OOP) Föreläsning 15 & 16. Klasser för olika slags fordon. Klasser och objekt

Objektorienterad programmering (OOP) Föreläsning 15 & 16. Klasser för olika slags fordon. Klasser och objekt Föreläsning 15 & 16 ARV Objektorienterad programmering (OOP) Idé: vi ser ett program som en modell av verkligheten Ursprung: Simula-67, Norsk regnesentral, 1960-talet Smalltalk-80: Xerox PARC, 1970-talet

Läs mer

Vad är ett objekt? Tillstånd och beteende. Vad är ett objekt? Exempel

Vad är ett objekt? Tillstånd och beteende. Vad är ett objekt? Exempel Objekt Instansvariabler Instansmetoder Klassvariabler Klassmetoder Inkapsling Föreläsning 6 Vad är ett objekt? Ett objekt har egenskaper, som kallas för objektets attribut Egenskaperna beskriver tillsammans

Läs mer

UML. Unified Modeling Language

UML. Unified Modeling Language UML Unified Modeling Language 1 UML kort historik 1980-talet: Många OO-metoder Stora skillnader inom Notation Begrepp Omfång Svåra att jämföra Unified Modeling Language enad eller likriktad 2 UML kort

Läs mer

Föreläsning 16 Arv. Jan Lönnberg 3.11.2011. T-106.1212 Grundkurs i programmering

Föreläsning 16 Arv. Jan Lönnberg 3.11.2011. T-106.1212 Grundkurs i programmering Föreläsning 16 Arv Grundkurs i programmering Jan Lönnberg Institutionen för datateknik -universitetets högskola för teknikvetenskaper 3.11.2011 Varför? I ett studieregister har vi både studenter och lärare.

Läs mer

Saker du ska kunna Föreläsning 13 & 14

Saker du ska kunna Föreläsning 13 & 14 Saker du ska kunna Föreläsning 13 & 14 LISTOR Ta bort element från en vektor Både sorterad och osorterad Söka upp element i en vektor Linjärsökning räcker (jag har även visat binärsökning) Registrering

Läs mer

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg Examensarbete The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook av Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg LITH-IDA-EX-ING--06/007--SE 2006-06-05 Linköpings universitet Institutionen

Läs mer

Kurskod D0010E Datum 2012-05-15 Skrivtid 5tim

Kurskod D0010E Datum 2012-05-15 Skrivtid 5tim LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Tentamen i Objektorienterad programmering och design Totala antalet uppgifter: 5 Lärare: Håkan Jonsson, 491000, 073-820 1700 Resultatet o entliggörs senast: 2012-05-29. Tillåtna

Läs mer

PROV. 10 Uppräknade datatyper

PROV. 10 Uppräknade datatyper 10 10.1 10.2 Definition 10.3 Användning och regler 10.4 switch-satsen 10.5 Iteration över samtliga värden 10.6 Instansvariabler och instanstjänster 10.7 Värdespecifika implementationer 10.1 Hur ser vi

Läs mer

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Grunderna i programmering 7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Detta kapitel är bokens största kapitel och kanske det viktigaste. Vi kommer här att gå igenom grunderna för sekventiell programmering. Det vi går

Läs mer

Opponentrapport på examensarbete Utveckling av ett affärssystem med Unified Process av Therese Sundström.

Opponentrapport på examensarbete Utveckling av ett affärssystem med Unified Process av Therese Sundström. Opponentrapport på examensarbete Utveckling av ett affärssystem med Unified Process av Therese Sundström. Författare Per Johansson, Henrik Wallinder Generellt Helhetsintrycket från genomläsning av uppsatsen

Läs mer

Tillämpning av Unified Process och Design Patterns vid integrering av system

Tillämpning av Unified Process och Design Patterns vid integrering av system Tillämpning av Unified Process och Design Patterns vid integrering av system Andreas Jönsson Examensarbete för 20 p, Institutionen för datavetenskap, Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet Thesis

Läs mer

Ett arbetsexempel Faktureringsrutin

Ett arbetsexempel Faktureringsrutin Ett arbetsexempel Faktureringsrutin Detta dokument är skrivet för att i första hand förstå den process som äger rum och vilka steg som man ska genomföra och att förstå vad som utförs i de tre viktiga stegen

Läs mer

Hitta k största bland n element. Föreläsning 13 Innehåll. Histogramproblemet

Hitta k största bland n element. Föreläsning 13 Innehåll. Histogramproblemet Föreläsning 13 Innehåll Algoritm 1: Sortera Exempel på problem där materialet i kursen används Histogramproblemet Schemaläggning Abstrakta datatyper Datastrukturer Att jämföra objekt Om tentamen Skriftlig

Läs mer

Agil programutveckling

Agil programutveckling Agil programutveckling Pontus Evertsson D00, Lunds Tekniska Högskola d00pe@efd.lth.se Anna Jennerheim D00, Lunds Tekniska Högskola d00aj@efd.lth.se 2003-05-15 1 1. Inledning 3 2. Extreme Programming (XP)

Läs mer

Webbtjänster med SOAP, uppbyggnad och implementation

Webbtjänster med SOAP, uppbyggnad och implementation Webbtjänster med SOAP, uppbyggnad och implementation David Smedman Institutionen för informationsbehandling Åbo Akademi, Åbo, Finland E-post: dsmedman(snabela)abo.fi Abstrakt Denna uppsats kommer att ta

Läs mer

Kommentarer till Person

Kommentarer till Person TDDC76 PoD OH Föreläsning C++ 97 Härledda klasser TDDC76 PoD OH Föreläsning C++ 98 --Manager-Consultant en polymorf klasshierarki C++ har en relativt komplett och därmed komplicerad modell för härledning/arv

Läs mer

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Datavetenskap Therese Sundström Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Therese Sundström 2005 Therese

Läs mer

Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 5: Fruktbara funktioner

Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 5: Fruktbara funktioner Introduktion till programmering D0009E Föreläsning 5: Fruktbara funktioner 1 Retur-värden Funktioner kan både orsaka en effekt och returnera ett resultat. Hittills har vi ej definierat några egna funktioner

Läs mer

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Examensarbete Avkodning av streckkoder i mobila enheter av Jonatan Stolt LIU-IDA/LITH-EX-G--09/014 SE 2009-12-09 Linköpings

Läs mer

7 Programmeringsteknik

7 Programmeringsteknik 7 Programmeringsteknik Att skriva ett program innebär att man skriver en plan för hur bearbetningen av data ska utföras. Vilken typ av data och vilken typ av bearbetning, som ska göras, ska vara bestämt

Läs mer

Typsäker registeraccess

Typsäker registeraccess Typsäker registeraccess Mikael Rosbacke January 6, 2011 Detta dokument ska diskutera ett ramverk för läsning och skrivning av hårdvaruregister. Det är inspirerat av en artikel på CUJ expert panel och har

Läs mer

TENTAMEN I PROGRAMMERING. På tentamen ges graderade betyg:. 3:a 24 poäng, 4:a 36 poäng och 5:a 48 poäng

TENTAMEN I PROGRAMMERING. På tentamen ges graderade betyg:. 3:a 24 poäng, 4:a 36 poäng och 5:a 48 poäng TENTAMEN I PROGRAMMERING Ansvarig: Jan Skansholm, tel 7721012 Betygsgränser: Hjälpmedel: Sammanlagt maximalt 60 poäng. På tentamen ges graderade betyg:. 3:a 24 poäng, 4:a 36 poäng och 5:a 48 poäng Skansholm,

Läs mer

Vad är en databas? Databaser. Relationsdatabas. Vad är en databashanterare? Vad du ska lära dig: Ordlista

Vad är en databas? Databaser. Relationsdatabas. Vad är en databashanterare? Vad du ska lära dig: Ordlista Databaser Vad är en databas? Vad du ska lära dig: Använda UML för att modellera ett system Förstå hur modellen kan översättas till en relationsdatabas Använda SQL för att ställa frågor till databasen Använda

Läs mer

Tilläggs dokumentation 4069 Dns

Tilläggs dokumentation 4069 Dns Tilläggs dokumentation 4069 Dns Magnus Larsson FMTS/UtbE/ElektrosystemA it-sektionen 4069 DNS- Tilläggsdokumentation 4069 DNS-Tilläggsdokumentation...2 Domäner och Zoner...3 C:\Mina Dokument\PowerFolders\Försvarsmakten,FMTS\Kurser\4069A,

Läs mer

Roboten Karel lär sig Java

Roboten Karel lär sig Java Verónica Gaspes Högskolan i Halmstad 23 augusti 2010 Roboten Karel lär sig Java Tacksägelse Detta är en översättning och en anpassning till Högskolan i Halmstads programmeringsmiljö av delar av Karel the

Läs mer

Examensarbete C-nivå Kunddatabas med fakturering

Examensarbete C-nivå Kunddatabas med fakturering Examensarbete C-nivå Kunddatabas med fakturering Ann-Sofie Karlsson 700123 abn01004@student.mdh.se Byggkonsulten Rune Norbäck AB, Mälardalens Högskola, Datavetenskap Fredrik Norbäck från företaget. Frank

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Utvecklingen av en Instant Messaging klient som en språkwrapper

Utvecklingen av en Instant Messaging klient som en språkwrapper Avdelning för datavetenskap Daniel Jansson och Mikael Jansson Utvecklingen av en Instant Messaging klient som en språkwrapper The development of an Instant Messaging client as a language wrapper Datavetenskap

Läs mer