Innehåll. 2 Generalsekreteraren har ordet 3 Katarina Hultling: Tack CancerRehabFonden! 4 Vision och mål 5 Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. 2 Generalsekreteraren har ordet 3 Katarina Hultling: Tack CancerRehabFonden! 4 Vision och mål 5 Årsredovisning"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014

2 Innehåll 2 Generalsekreteraren har ordet 3 Katarina Hultling: Tack CancerRehabFonden! 4 Vision och mål 5 Årsredovisning

3 Generalsekreteraren har ordet Var tionde minut drabbas någon i Sverige av cancer och tack vare forskningens framsteg är chansen för den personen att överleva stor. Men när något så laddat som cancer blir en del av verkligheten är det svårt att hålla de jobbiga tankarna borta, och psykisk ohälsa i samband med sjukdomen är därför tyvärr mycket vanlig. För att ta sig ur detta och tillbaka till arbetet, vardagen och livet krävs ofta professionell hjälp. Eftersom resurserna för cancerrehabilitering är knappa inom landstinget, finns CancerRehabFonden, som ett nödvändigt komplement till sjukvården och en väg tillbaka till livet för många cancerdrabbade har varit ett händelserikt år ur många aspekter. Vårt varumärkesbyte som skedde i september 2013 har präglat stora delar av 2014 års arbete, ju längre vi kommer i implementeringsarbetet av vårt nya varumärke desto tydligare blir värdet av Cancer- RehabFondens arbete. Vårt stora fokus är hela tiden att samla in mer pengar för att kunna hjälpa så många som möjligt. Under 2014 hjälpte vi hundratals cancerdrabbade personer till rehabilitering personer som med största sannolikhet skulle blivit utan hjälp om inte vi, men hjälp av gåvor från privatpersoner och företag, hade kunnat finansiera detta. I sammanställningar av utvärderingar från rehabaktörer som vi samarbetar med kan vi se en tydlig förbättring i psykiskt välbefinnande hos deltagarna, vilket är ett kvitto både på att cancerrehabilitering spelar en viktig roll för människor och på att kvaliteten på den rehabilitering vi erbjuder är hög. Vi ser en ökad trend hos människor i att vilja ge nära från människa till människa, vilket är precis det givare gör när de skänker pengar till vår verksamhet. De spontana gåvorna har ökat markant procentuellt sett jämfört med föregående år och vi märker att fler företag söker upp oss spontant och vill vara med och bidra till vårt syfte att hjälpa människor som drabbats av cancer tillbaka till livet. Eva Hansen Generalsekreterare, CancerRehabFonden Foto: Gustav Kaiser 2

4 Tack CancerRehabFonden! Jag blev sjuk i bröstcancer hösten Det var förstås ett dråpslag för mig som för alla andra som drabbas. Livet vänds upp och ner och frågorna virvlar i huvudet kring hur behandlingarna som stundar ska lyckas hur svårt sjuk man blir under en lång behandling med cellgifter och strålning. Jag kunde snart konstatera att Sverige har en mycket framgångsrik cancervård. Vi är bland de bästa i världen på cancer och jag fick briljant vård på ett bra sjukhus med professionell personal i varenda funktion under behandlingsperioden. Så en dag tog min onkologdoktor mig i handen och sade adjö. Nu skulle jag klara mig själv äta min medicin och försöka att återgå till ett normalt liv med jobb, hem och familj, vänner och fritidssysselsättningar. Det var då det stora vemodet rullade in som Jerry Williams sjunger. För många är det som ett slukhål i marken, man rasar ner i ett mörker som känns omöjligt att ta sig upp ur. Det är så ensamt att vandra runt med tankar om liv och död, om hur jag bäst ska äta och motionera eller frågor om hur mitt inre känsloliv någonsin ska repa sig. Då fick jag chansen att åka på en rehabiliteringsvistelse med hjälp av CancerRehabFonden. Det blev en mycket intressant vecka hos en av de aktörer fonden samarbetar med. Jag fick på nytt träffa legitimerad professionell personal, precis som på sjukhuset men den här gången med mer mjuka värden i fokus. Jag fick hjälp med mina egna frågor och till det kom de andra kursdeltagarna som varit med om samma som jag- och alla de samtal vi förde under skratt och gråt. Rehabilitering kan vara livsavgörande för att en cancerpatient över huvud taget ska ta sig tillbaka till ett normalt liv igen. Och när sjukvårdens resurser inte räcker till, säger det sig självt att CancerRehabFonden är omistlig. Fondens bidrag ger helare människor som vill ta sig an livet igen. Det är samhällsnytta att ge en drabbad möjlighet att få åka på en vistelse som den jag fick. Därför har jag valt att vara ambassadör för CancerRehabFonden. Jag vill bidra till att fler får den hjälp jag fick. Ett räddat liv ska också vara värt att leva! Foto: Privat Katarina i gymmet på RehabCenter Mösseberg, våren Katarina Hultling Ambassadör, CancerRehabFonden 3

5 Vision och mål CancerRehabFondens vision är att alla som drabbas av cancer ska kunna få rehabilitering. Målet är att kunna ge kvalitativ cancerrehabilitering till de som behöver det när de behöver det, utan kölistor och långa väntetider. För att uppnå detta arbetar CancerRehabFonden ständigt för att öka kännedomen hos allmänheten om fonden och uppmärksamma problemet som bristen på resurser för cancerrehabilitering inom landstinget leder till. 4

6 Förvaltningsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 CancerRehabFonden, org. nr , är en fristående ideell organisation som arbetar för att människor som drabbats av cancer ska kunna få rehabilitering. Det sker genom organisationens basverksamhet som är att, genom insamlade medel, finansiera rehabilitering för cancerdrabbade vuxna i form av kvalitetssäkrade rehabiliteringsprogram på noggrant utvalda rehabcenter runt om i Sverige. Utöver det finansierar organisationen även bidrag till hjälpmedel och återhämtningsresor för barn och ungdomar under 18 år med cancer. Organisationen arbetar ständigt med att utvärdera och inhämta kunskap för att hela tiden kunna agera professionellt, ligga i framkant och effektivisera och optimera verksamheten. CancerRehabFonden är en insamlingsorganisation som inte är kopplad till någon annan organisation eller till landstinget. Organisationen får inga bidrag från varken stat, kommun eller landsting, utan är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Väsentliga händelser under året Ändamål CancerRehabFondens basverksamhet är att finansiera rehabiliteringsprogram för cancerdrabbade vuxna på rehabcenter runt om i Sverige. Rehabprogrammen pågår under fem dygn och innehåller bland annat enskilda samtal och gruppsamtal, information om motion och kostens betydelse och verktyg för de drabbade att ta till på sin väg tillbaka till livet efter cancern. Under 2014 hjälpte CancerRehabFonden ca 425 personer till en kostnad av 5 miljoner kronor. Samtliga rehabaktörer som bedriver cancerrehabilitering med finansiering från CancerRehabFonden följer regler och riktlinjer för miljö. Under 2014 utgjordes rehabaktörerna av följande: Frötuna Gård & Retreat Cancerrehabilitering med legitimerad ansvarig personal som bedrivs på vackra Frötuna Gård utanför Uppsala. Programmen är utformade i linje med det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Under 2014 genomfördes fyra program, varav ett program enbart riktade sig till unga vuxna med cancer. Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären Cancerrehabilitering med legitimerad ansvarig personal som bedrivs på f.d. Röda Kortsets Sjukhus, numera Bräcke Sfären, i Solna i norra Stockholmsområdet. Programmen är utformade i linje med det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Under 2014 genomfördes nio program, varav ett program enbart riktade sig till personer som drabbats av mun- och halscancer och ett program var specifikt för personer med bröstcancer. Bräcke Diakoni RehabCenter Mösseberg Cancerrehabilitering med legitimerad ansvarig personal Diagram enligt sammanställningar av utvärderingar efter rehabiliteringsprogram på Bräcke Diakoni RehabCenter Mösseberg under

7 som bedrivs på Mössebergs Kurort i Falköping. Programmen är utformade i linje med det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Under 2014 genomfördes tre program. Lydiagården Cancerrehabilitering med legitimerad ansvarig personal som bedrivs på den välkända Lydiagården i Höör i Skåne. Programmen är utformade i linje med det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Under 2014 genomfördes 15 program, varav fem specifikt för personer med bröstcancer och ett specifikt för personer med kronisk cancer. Foodpower Cancerrehabilitering med legitimerad ansvarig personal som bedrivs på vackra Österlen i Skåne. Programmen är utformade i linje med det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Under 2014 genomfördes fem program, varav ett var specifikt för personer med bröstcancer. MOW Hälsa Cancerrehabilitering på Masesgården i Dalarna. Under 2014 genomfördes sju program. Samarbetet avslutades i juni Brännö Livslust Cancerrehabilitering på Brännö. Under 2014 genomfördes fem program. Samarbetet avslutades i juni Kvalitetssäkrad cancerrehabilitering I december 2013 antogs nya riktlinjer inom CancerRehabFonden som säger att ansvarig personal på samtliga rehabprogram ska vara legitimerad i enlighet med det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering, framtaget av Regionala Cancercentrum i samverkan. Detta har under 2014 inneburit att några samarbeten med rehabaktörer, som inte uppfyllt kriterierna för detta, har avslutats och att ett nytt samarbete med Bräcke Diakoni Rehabcenter Mösseberg, som leds av legitimerad personal, har inletts. CancerRehabFonden har fått ett kraftigt ökat förtroende inom sjukvården, vilket lett till både ökad spridning och kännedom. För att upprätthålla en nära dialog med sjukvården och för att kunna hålla en fortsatt hög kvalitet på verksamheten, arbetar organisationen kontinuerligt med att besöka de egna rehabcentren för att informera om CancerRehab- Fonden och säkerställa kvaliteten. För att inhämta ny kunskap och informera sjukvårdspersonal om verksamheten besöker CancerRehabFonden med jämna mellanrum även sjukvårdsinrättningar runt om i landet. Bland annat blev generalsekreterare Eva Hansen under 2014 inbjuden att komma och berätta om CancerRehabFonden vid en sammankomst för 25 stycken cancerläkare inom Regionala Cancercentrum Stockholm-Gotland, vilket bland annat ledde till ett samarbete kring ett rehabprogram på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären för personer som drabbats av mun- och halscancer finansierat av CancerRehabFonden, för att möta en uttryckt efterfrågan av överläkare. Marknad och kommunikation Under 2014 har en ny kommunikationsplattform arbetats fram, som innefattar allt från grafisk profil till tonalitet i texter och strategi för sociala medier. Syftet med denna är att skapa ett enhetligt varumärke med en enad röst för att tydliggöra organisationens syfte och skapa förtroende, vilket i sin tur kan leda till ett ökat antal givare. Ny hemsida och blogg Den 20 januari 2014 lanserades CancerRehabFondens nya hemsida, framtagen av webbyrån Fakta på ideell basis. Arbetet påbörjades under 2013 och slutfördes i början av Den nya hemsidan har ett modernt gränssnitt och är betydligt mer lättnavigerad än tidigare. Framför allt är hemsidan anpassad för att givare lätt ska kunna skänka en gåva och för att personer som behöver cancerrehabilitering ska kunna ansöka om det på ett enkelt sätt. På hemsidan finns även en nystartad blogg som under 2014 byggts upp av CancerRehab- Fondens kommunikatör. På bloggen finns bland annat nyheter om vad som händer inom organisationen och berättelser från personer som deltagit i cancerrehabilitering finansierad av CancerRehabFonden och deras upplevelser allt för att öka kännedomen och samla in mer pengar för att kunna hjälpa fler. 6

8 Sociala medier Under 2014 har CancerRehabFonden strukturerat upp och ökat sin närvaro i sociala medier markant. Arbetet har skett i syfte att öka kännedomen om organisationen och öka antalet nya givare. Under 2014 femdubblade vi antalet följare på Facebook och har nu ca 1500 st. Organisationen finns även på den sociala kanalen Twitter. Nyhetsbrev En gång i kvartalet under 2014 har givare och medlemmar tagit emot ett elektroniskt nyhetsbrev från CancerRehabFonden med information om senaste nytt inom organisationen och hur deras pengar används, med syfte att upprätthålla en transparens gentemot givarna för att behålla deras fortsatta förtroende. Broschyr och reklamfilm Under våren 2014 tog reklambyrån DET fram en ny broschyr på ideell basis åt CancerRehabFonden. Broschyren riktar sig både till potentiella givare och till cancerdrabbade personer som kan vilja ansöka om att få delta i ett rehabiliteringsprogram själva. Den har under året delats ut på olika evenemang och skickats till både företag och mottagningar för att öka spridningen om CancerRehabFondens verksamhet. Utöver broschyren tog DET också fram en reklamfilm för CancerRehabFonden i juni Även detta gjordes helt pro bono. Filmen uppmanar att skänka pengar till CancerRehabFonden och utgör en trolig anledning till den uppåtgående trend som finns i att skänka spontana gåvor till fonden. Filmen har både spridits i sociala medier och synts i TV4 och på Sjuan till stor del kostnadsfritt. Annonser Under 2014 har ett flertal annonser tagits fram i linje med kommunikationsplattform och grafisk profil. Flertalet av dessa är också framtagna av reklambyrån DET på ideell basis, och har synts i tidningar som Expressen, GT, Metro, Dagens Industri m.fl. utan kostnad för CancerRehabFonden i de flesta fall. Media I juli 2014 syntes generalsekreterare Eva Hansen i TV4:s Morgonsoffa tillsammans med en person som deltagit på ett av CancerRehabFondens rehabiliteringsprogram. Tillsammans berättade de om vikten av cancerrehabilitering och CancerRehabFondens verksamhet. Detta skapade uppmärksamhet och bidrog till ökad spridning om organisationen. Utöver detta syntes CancerRehabFonden under 2014 bland annat i en informativ artikel i begravningsbyråerna tidning Memento och i en debattartikel i Dagens Medicin, där generalsekreterare Eva Hansen förklarade vikten av rehabilitering under och efter cancer ur ett medicinskt perspektiv, samtidigt som hon i artikeln lyfte CancerRehabFondens viktiga insatser. Dessutom syntes ambassadör Katarina Hultling vid flertalet i tidningar som Aftonbladet, Expressen, Svensk Damtidning m.fl. där hon berättade om vikten av den cancerrehabilitering hon själv fått från Cancer- RehabFonden och vilken roll den spelat för henne på hennes väg tillbaka till livet efter cancern. Kännedomsundersökning I samband med att CancerRehabFondens film sänts i bl. a. TV4 gjordes en kännedomsundersökning av CancerRehabFondens sponsorföretag Brand Clinic. Undersökningen visade att 33 procent hade sett CancerRehabFondens film och hos dessa var trovärdigheten, enligt undersökningen, så hög som 99 procent. Totalt sett kände knappt fem procent till CancerRehabFonden innan undersökningen. Sammanslaget Under våren 2014 var CancerRehabFonden del i ett studentprojekt vid Yrkeshögskolan i Göteborg. Under en veckas tid arbetade studentgrupper inom mediaoch kommunikationsutbildningar med CancerRehab- Fondens varumärke för att ta fram förslag till sätt att marknadsföra organisationen. Projektet genererade idéer för organisationens framtida marknadsföring och kommunikation. 7

9 Insamling Insamling är CancerRehabFondens största fokus, då majoriteten av organisationens mål ligger inom detta område. Under 2014 arbetade CancerRehabFonden med insamling via insamlingsbrev, telemarketing, företagssponsorer, spontana gåvor och testamenten. Tydlig ökning bland spontana gåvor och företagssponsorer Under 2014 har den del av organisationens insamling som utgörs av insamlingsbrev präglats av en nedåtgående trend, något som till stor del beror på ett befintligt givarregister med en hög medelålder och ett dåligt fungerande verksamhetssystem. Samtidigt syns under 2014 en tydlig ökning av de spontana gåvorna till CanecRehabFonden, i form av bland annat minnesgåvor och engångsgåvor. Även intresset hos företag för att inleda sponsorskap i olika former har under 2014 också ökat. Under året har företagen DET, Fakta, Fiber Direkt, Dreamwork, Folio, Handelsavdelningen Bohus, Tranero Solutions, Swedese, Wifog, TMG, Dalacard och Brand Clinic sponsrat CancerrehabFondens verksamhet i form av samarbeten och pro bono-tjänster. Utöver detta har även ett intresse bland privatpersoner för att göra egna insamlingar i samband med event visats. I maj 2014 anordnade exempelvis en tidigare rehabdeltagare, som själv drabbats av cancer, ett evenemang i Västerås till förmån för CancerRehabFondens verksamhet. För att vända den nedåtgående trenden för insamling via insamlingsbrev anlitades under slutet av 2014 en erfaren insamlingskonsult med uppgift att skapa en plan för kommande års insamlingskampanjer och att, i samråd med CancerRehabFondens kommunikatör, ta fram en produktionsplan för detta. Ett första steg i planen utgjordes av ett större julutskick till en stor del av det befintliga registret. Utgångspunkt i planen är att CancerRehanFonden ska äga sina processer i största möjliga mån, för att minimera felkällor. Stiftelser och ansökningar Under 2014 har CancerRehabFonden sökt medel från ett flertal stiftelser, däribland Gålöstiftelsen, som under året delade ut kronor till organisationen. Detta bidrag var öronmärkt för rehabilitering för unga vuxna som drabbats av cancer, vilket resulterade i ett speciellt rehabiliteringsprogram som riktade sig enbart till cancerdrabbade unga vuxna på Frötuna Gård & Retreat som ägde rum i februari CancerRehabFonden ansökte under 2014 även om att bli godkända gåvomottagare hos Skatteverket för att underlätta samt göra det förmånligt för givare att skänka pengar till organisationen. FRII:s kvalitetskod Under 2014 godkändes vi för FRII:s kvalitetskod. Styrdokumenten, dvs. stadgar, verksamhetsplan, insamlingspolicy, uppförandekod, dokument om arbete mot oegentligheter samt effektrapport, ligger enligt regelverket publicerad på vår hemsida Mycket administrativ tid lades på att ta fram detta. Event Som en del i insamlings- och kännedomsarbetet anordnade CancerRehabFonden, i samarbete med sponsorer, under 2014 flera event för att uppmärksamma verksamheten. Den 25 mars 2014 delades CancerRehabFondens Journalistpris ut för femte året i rad med syfte att uppmärksamma värdet av cancerrehabilitering och lyfta CancerRehabFondens arbete. Priset för 2013 gick till Linda Fridh, reporter på SVT, för hennes programserie Barn på sjukhus i SVT Barnkanalen. Ett av programmen visade 13-åriga Lisa som drabbats av en hjärntumör, och hennes väg tillbaka efter cancern. Prisutdelningen ägde rum på Hotell Hellsten. Den 7 april respektive den 7 oktober 2014 anordnade CancerRehabFonden två event på Lars Bohman Gallery i Stockholm. Syftet med dessa var att sprida information om organisationen och värva nya givare. Vid båda tillfällena hölls attraktiva föreläsningar av bland annat ambassadör Katarina Hultling och Generalsekreterare Eva Hansen berättade om verksamheten. Ambassadörer Tv-profilen Katarina Hultling, som under våren 2014 fick åka på cancerrehabilitering genom CancerRe- 8

10 habfonden efter att hon drabbats av bröstcancer 2011, inledde under 2014 ett sex månaders vikariat hos CancerRehabFonden som senare övergått i ett ambassadörskap. Under året gick hon vid flera tillfällen ut i media och berättade om organisationen och vikten av rehabilitering under och efter sjukdomen, som en del i att stärka organisationens varumärke och position och öka kännedomen. Medlemmar CancerRehabFonden är en medlemsorganisation och hade per december 2014, 2590 stycken medlemmar. Projekt CRM-system Under 2014 gjordes ett omfattande utredningsarbete i syfte att finna ett nytt verksamhetssystem. Det befintliga verksamhetssystemet saknade både funktionalitet och begränsade organisationen i att bedriva verksamheten på ett optimalt sätt. Efter en långdragen analysprocess togs beslutet om att implementera verksamhetsprogrammet SalesForce. Under sista kvartalet 2014 blev svårigheterna så stora att startdatumet för programbytet tidigarelades. Kundanpassningsprojektet startades upp i slutet av oktober 2014, med ekonomichefen som projektledare, och mål om att ha övergången klar redan vid årsskiftet pga. de stora bristerna det gamla verksamhetssyste- met hade. SalesForce byggdes med stormsteg och den inplanerade tidpunkten för övergången följdes och resulterade i att förutsättningarna för att klara insamlingsmålen inför 2015 finns. Organisation Styrelse Styrelsen sammanträdde under 2014 vid 6 tillfällen för styrelsemöte och vid 1 tillfälle för arbetsmöte. På arbetsmötet togs planer för respektive arbetsgrupp fram; ändamålsgruppen, insamlingsgruppen och admingruppen. Under 2014 har vissa förändringar skett i CancerRehabFondens styrelse. Tidigare ordförande Gudrun Sköld och vice ordförande Helena Hammar avgick i samband med årsmötet och tidigare ordinarie ledamot Amelie Björlin övergick till att bli suppleant. Vid 2014 års årsmöte valdes Magnus Sjölund, chef på Dreamwork, till ny ordförande och Kenth Nauclér, f.d. förbundsordförande i Arbetsgivaralliansen, till ny vice ordförande. Även Elisabeth Andersson, f.d. generalsekreterare på SOS Barnbyar och Kjell Bergfeldt, överläkare inom cancervården, valdes in som nya ledamöter i styrelsen. Övriga medlemmar i styrelsen är överläkare inom rehabiliteringvård, Axel Brattberg, journalisterna Bengt Bengtzon och Charlotte Aschberg, samt PR & event manager på Spendrups Vin, Anna Spendrup och Janos Pataky (suppleant). I CancerRehabFondens valberedning ingick innan årsmöte 2014 Matilda Jönsson, Monika Biander och Göran Från vänster: Kjell Bergfeldt, Amelie Björlin, Kenth Nauclér, Charlotte Aschberg, Axel Brattberg, Elisabet Andersson, Magnus Sjölund, Bengt Bengtzon. Ej i bild: Anna Spendrup och Janos Pataky. 9

11 Rosengren. I den nya valberedningen efter årsmötet ingår som tidigare Matilda Jönsson (sammankallande) tillsammans nyinvalda Magnus Gustafsson och Anna Iwarsson. Revisor Thomas Lönnström omvaldes och revisorssuppleant är Jens Karlsson. Personal På personalsidan har det under år 2014 gjorts en genomgripande förändring i syfte till att skapa en effektivare organisation. Katarina Hultling anställdes under andra halvan av året på ett sex månaders vikariat. I början av året anställdes en kommunikatör på heltid. Per den sista december 2014 var 6 personer anställda på CancerRehabFonden. CancerRehabFonden har kollektivavtal med IDEA och Unionen. Volontärer Fyra personer arbetade under 2014 som volontärer på CancerRehabFonden vid olika tidpunkter. Volontärernas huvudsakliga uppgifter bestod i administrativa sysslor av olika slag. CancerRehabFondens 90-konto CancerRehabFonden har ett 90-konto (Bg och Pg ) och granskas därför av Svensk Insamlingskontroll. CancerRehabFonden är också en del av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) som arbetar för etisk och professionell insamling. Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) har beslutat att tillämpa en kvalitetskod för insamlingsorganisationer. Syftet med koden är att öka transparensen och öppenheten inom branschen och därigenom stärka förtroendet för de organisationer som tillämpar koden. minst 20 milj. kr krävdes. Expansionsplanen finansieras helt av eget kapital. Under vårt förändringsarbete har vi valt att dela upp intäkterna i två delar, den ena delen fokuserar på intäkter från givarregistret och den andra delen vänder sig mot företag, stiftelser och minnesgåvor/ testamenten. Expansionsplanens första stora utmaning bestod i att byta verksamhetsprogram. Det gamla programmet slutade att fungera under oktober Övergången till det nya verksamhetssystemet gjordes i slutet av året Väsentliga händelser efter utgången av räkenskapsåret Året 2015 rivstartade! Under första kvartalet har intäkterna ökat jämfört med förgående år och det beror dels på att vi har kommit i gång med nya verksamhetsprogrammet och genomfört första kampanjen och dels på att all marknadsbearbetning under hösten 2014 börjar bära frukt. Förutom sedvanlig insamling så har vi fått gåvor från Gålöstiftelen, Stiftelsen Rapunzel vs Cancer och Gabrielssons Stiftelse. Andra väsentliga händelser: Godkänd gåvomottagare hos Skatteverket för 2015 Nya satsningar på sociala medier Nya sponsorföretag tillkommer löpande Förlängt hyreskontrakt till Tillväxtplan CancerRehabFondens intäkter har under åren sjunkit succesivt vilket har berott på en mängd olika faktorer. Med en ny styrelse vid rodret från i maj 2014 togs ett radikalt beslut om att vända den nedåtgående intäktstrenden. Hela styrelsen var överens om att en väsentlig satsning måste göras och arbetet utmynnade i en femårig expansionsplan där en intäktsökning till 10

12 Flerårsöversikt (tkr) Verksamhetsintäkter Verksamhetsresultat Årets resultat Balansomslutning Medeltal anställda Förslag till disposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående kapital, sammanlagt kronor balanserad i ny räkning. Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Alla belopp uttryckt i svenska kronor där ej annat anges. 11

13 Resultaträkning Not Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter Gåvor Bidrag Summa verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader 3, 4 Ändamålskostnader Insamlingskostnader Administrationskostnader Summa verksamhetskostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Kapitalförluster och nedskrivning värdepapper Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

14 Balansräkning TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 6 Balanserade utgifter för programvara Summa immateriella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar 8 Övriga kortfristiga placeringar Summa kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 9 Balanserat kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Skuld avseende beslutade, ej utbetalda bidrag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 13

15 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Insamlingsorganisationens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning. Organisationen har under 2014 övergått till K3-regelverket. Övergången har inte haft någon påverkan på siffrorna. Här följer information och förtydliganden av befintliga redovisnings- och värderingsprinciper i samband med den utökade informationen om verksamheten i övergången till K3: Redovisning av gåvor och bidrag: Villkorade gåvor tillhör numera begreppet bidrag vilka skuldförs med återbetalningsskyldighet till dess att villkoren är uppfyllda. Tidigare intäktsredovisades villkorade gåvor vid gåvotillfället för att därefter särredovisas som ändamålsbestämda medel i eget kapital. Organisationen har inga tidigare villkorade gåvor att omklassificera till skuld. Resultaträkningen Verksamhetsintäkter Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för ett erhållet bidrag har uppfyllts. Medlemsavgifter redovisas vid inbetalningen från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som medlemskapet avses. Enligt stadgarna så fastställs medlemsavgiften årligen av årsmötet för kommande verksamhetsår. Ny medlem som erlägger avgift efter den 31 oktober räknas som medlem för påföljande år. Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen såsom annonser och ideellt arbete kan inte direkt hänföras till intäkter utan har i viss mån utgjort en minskad kostnad. Organisationen skulle inte ha använt sig av dessa tjänster om de inte varit kostnadsfria och de fanns inte med i budgeten. Verksamhetskostnader Organisationen har kostnader s.k. samkostnader, som är gemensamma för ändamåls-, insamlings- och administrationsfunktionerna. Vanliga gemensamma kostnader är IT, personal, telefonväxel och lokalhyra. Samkostnader fördelas på respektive funktion och görs via fördelningsnycklar som utvärderas årligen och vid behov. Specifikt för 2014 är vårt verksamhetsprogrambyte. Det gamla verksamhetsprogrammet slutade att fungera och utrangerades (se not 6). Vårt nya molnbaserade verksamhetsprogram startades upp under sista kvartalet 2014 och programuppbyggnaden är kostnadsförd under 2014 och uppgår till kr. Kostnaden är fördelat 50/50 mellan ändamålskostnader och insamlingskostnader. Ändamålskostnader Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag enligt stadgarna. Kostnader för administration som uppstår som en direkt följd av en aktivitet/projekt inom ändamålet räknas till ändamålskostnader. Till ändamålskostnader räknas även kostnader för opinionsbildande verksamhet. Insamlingskostnader Insamlingskostnader återspeglar de kostnader organisationen haft för att samla in medel. Med insamlingskostnader menas kostnader för insamlingsarbete som riktar sig mot organisationens samtliga givare, dvs. såväl privatpersoner som företag och organisationer. Administrativa kostnader Administrationskostnader är sådana som behövs för att administrera organisationen. Leasingkostnader Leasingavtal redovisas som operationella, dvs. leasingavgiften (inklusive första förhöjd hyra) redovisas linjärt över leasingperioden. Ersättning till anställda Ersättningar till anställda såsom löner, sociala avgifter och liknande poster kostnadsförs i takt med 14

16 att de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificeras som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in. Skatt på årets resultat Organisationen bedriver ej skattepliktig näringsverksamhet. Balansräkningen Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivningar sker linjärt över tillgångens beräknade livslängd. Organisationens immateriella tillgång utrangerades i slutet av året 2014 dvs. verksamhetsprogrammet MayFlower vilken utgjorde den enda immateriella anläggningstillgången utrangerades Programmet blev obrukbart redan Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar är upptagna till anskaffningsvärdet. I det fall marknadsvärdet understiger anskaffningsvärdet görs nedskrivningar till det lägre värdet, enlig kollektiv bedömning, den s.k. portföljmetoden. Fordringar Fordringarna är redovisade till det belopp de beräknas inkomma. Eget kapital Organisationens balanserade kapital kan fritt disponeras av styrelsen inom föreningens ändamål. Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag Samtliga beviljade rehabiliteringsbidrag gäller i 12 månader från beviljandedatumet. Ett icke utnyttjat bidrag återförs i samband med att det förfaller. Det finns inga ställda säkerheter eller ansvarsförbindelser att redovisa under

17 Noter till Resultaträkningen Not 2 Gåvor och bidrag Gåvor som redovisats i resultaträkningen a) Insamlade medel Allmänheten Företag Externa stiftelser och fonder Summa gåvor (a) tkr Bidrag som redovisats som intäkt b) Offentliga bidrag Andra organisationer/myndigheter (typ lönebidrag) Summa bidrag (b) tkr Totala insamlade medel består av följande: Gåvor som har redovisats i resultaträkningen (a) Bidrag som redovisats som intäkt (b) Summa insamlade medel tkr Organisationen har inga gåvor eller bidrag att redovisa under 2014 som inte redovisats i resultaträkningen. Se vidare information under not 1). 16

18 Not 3 Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen Medeltalet anställda Kvinnor 5 4 Män 1 1 Totalt 6 5 Könsfördelning styrelse Kvinnor 3 5 Män 5 2 Totalt 8 7 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar: Styrelse Generalsekreterare Övriga anställda Totala löner och ersättningar Övriga sociala kostnader Pensionskostnader generalsekreterare Pensionskostnader övriga anställda Summa Inga pensionskostnader är utbetalda till styrelseledamöter. 17

19 Not 4 Leasing Insamlingsorganisationens enda leasingkontrakt är kontorslokalen på 134 m². Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till kr ( kr) Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande: Inom 1 år år Summa Avtalet om lokalhyra sträcker sig till och är möjlig att förlänga till Not 5 Resultat från finansiella investeringar Utdelningar Räntor Kapitalförluster & nedskrivningar värdepapper Kapitalvinster & återföring av nedskrivningar Summa

20 Noter till balansräkningen Not 6 Immateriella anläggningstillgångar Verksamhetsprogrammet MayFlower utgjorde den enda immateriella anläggningstillgången och utrangerades Programmet blev obrukbart Vårt nya verksamhetsprogram SalesForce är molnbaserat Balanserade utgifter för programvara Ingående anskaffningsvärde Årets aktiverade utgifter 0 0 Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Avyttring Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror Övriga poster Summa

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret Sida 1 av 10 Årsredovisning för 802016-1306 Räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - tilläggsupplysningar 6 - noter 8 - underskrifter

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2013-01-01 - - 2013-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-8 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Räkenskapsåret 2013. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2013. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2013 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 2013 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Org. nr. 716445-1440 Räkenskapsåret 2011 Org.nr 716445-1440 2 (8) Styrelsen för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening får härmed avge

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning noter Om inte

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Södra Fräkne Fiberförening, ek. för Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Sparbanksstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse Org nr 802424-7986 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 Innehåll: Sid 2-3 Sid 4 Sid 5 Sid 6-8 Sid 9 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012/2013

ÅRSREDOVISNING 2012/2013 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01--2013-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 769619-3304 Räkenskapsåret 2015 2 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 1(6) ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 883201-6227 Styrelsen för Golf Administratörernas Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2009-07-01 2010-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Organisationsnummer Årsredovisning för räkenskapsåret

Organisationsnummer Årsredovisning för räkenskapsåret Organisationsnummer 802402-6521 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 2010-12-31 Styrelsen och generalsekreteraren för Clowner utan Gränser avger härmed följande årsredovisning för 2010 Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. för. Norra Åbyggeby Vägförening ( ) Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning. för. Norra Åbyggeby Vägförening ( ) Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Norra Åbyggeby Vägförening (716459-4793) Räkenskapsåret 130101-131231 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning, tillgångar 3 Balansräkning,

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kulla Scoutdistrikt Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 -

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida.

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida. 1(8) Swedwatch Org nr 802415-4737 Års redovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning - noter 2 3 4

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm Årsbokslut Socialdemokraterna i Stockholm 2008 1 Stockholms arbetarekommun Organisationsnummer 802000-1627 Årsbokslut för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för Stockholms arbetarekommun avger härmed följande

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer