Innehåll. 2 Generalsekreteraren har ordet 3 Katarina Hultling: Tack CancerRehabFonden! 4 Vision och mål 5 Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. 2 Generalsekreteraren har ordet 3 Katarina Hultling: Tack CancerRehabFonden! 4 Vision och mål 5 Årsredovisning"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014

2 Innehåll 2 Generalsekreteraren har ordet 3 Katarina Hultling: Tack CancerRehabFonden! 4 Vision och mål 5 Årsredovisning

3 Generalsekreteraren har ordet Var tionde minut drabbas någon i Sverige av cancer och tack vare forskningens framsteg är chansen för den personen att överleva stor. Men när något så laddat som cancer blir en del av verkligheten är det svårt att hålla de jobbiga tankarna borta, och psykisk ohälsa i samband med sjukdomen är därför tyvärr mycket vanlig. För att ta sig ur detta och tillbaka till arbetet, vardagen och livet krävs ofta professionell hjälp. Eftersom resurserna för cancerrehabilitering är knappa inom landstinget, finns CancerRehabFonden, som ett nödvändigt komplement till sjukvården och en väg tillbaka till livet för många cancerdrabbade har varit ett händelserikt år ur många aspekter. Vårt varumärkesbyte som skedde i september 2013 har präglat stora delar av 2014 års arbete, ju längre vi kommer i implementeringsarbetet av vårt nya varumärke desto tydligare blir värdet av Cancer- RehabFondens arbete. Vårt stora fokus är hela tiden att samla in mer pengar för att kunna hjälpa så många som möjligt. Under 2014 hjälpte vi hundratals cancerdrabbade personer till rehabilitering personer som med största sannolikhet skulle blivit utan hjälp om inte vi, men hjälp av gåvor från privatpersoner och företag, hade kunnat finansiera detta. I sammanställningar av utvärderingar från rehabaktörer som vi samarbetar med kan vi se en tydlig förbättring i psykiskt välbefinnande hos deltagarna, vilket är ett kvitto både på att cancerrehabilitering spelar en viktig roll för människor och på att kvaliteten på den rehabilitering vi erbjuder är hög. Vi ser en ökad trend hos människor i att vilja ge nära från människa till människa, vilket är precis det givare gör när de skänker pengar till vår verksamhet. De spontana gåvorna har ökat markant procentuellt sett jämfört med föregående år och vi märker att fler företag söker upp oss spontant och vill vara med och bidra till vårt syfte att hjälpa människor som drabbats av cancer tillbaka till livet. Eva Hansen Generalsekreterare, CancerRehabFonden Foto: Gustav Kaiser 2

4 Tack CancerRehabFonden! Jag blev sjuk i bröstcancer hösten Det var förstås ett dråpslag för mig som för alla andra som drabbas. Livet vänds upp och ner och frågorna virvlar i huvudet kring hur behandlingarna som stundar ska lyckas hur svårt sjuk man blir under en lång behandling med cellgifter och strålning. Jag kunde snart konstatera att Sverige har en mycket framgångsrik cancervård. Vi är bland de bästa i världen på cancer och jag fick briljant vård på ett bra sjukhus med professionell personal i varenda funktion under behandlingsperioden. Så en dag tog min onkologdoktor mig i handen och sade adjö. Nu skulle jag klara mig själv äta min medicin och försöka att återgå till ett normalt liv med jobb, hem och familj, vänner och fritidssysselsättningar. Det var då det stora vemodet rullade in som Jerry Williams sjunger. För många är det som ett slukhål i marken, man rasar ner i ett mörker som känns omöjligt att ta sig upp ur. Det är så ensamt att vandra runt med tankar om liv och död, om hur jag bäst ska äta och motionera eller frågor om hur mitt inre känsloliv någonsin ska repa sig. Då fick jag chansen att åka på en rehabiliteringsvistelse med hjälp av CancerRehabFonden. Det blev en mycket intressant vecka hos en av de aktörer fonden samarbetar med. Jag fick på nytt träffa legitimerad professionell personal, precis som på sjukhuset men den här gången med mer mjuka värden i fokus. Jag fick hjälp med mina egna frågor och till det kom de andra kursdeltagarna som varit med om samma som jag- och alla de samtal vi förde under skratt och gråt. Rehabilitering kan vara livsavgörande för att en cancerpatient över huvud taget ska ta sig tillbaka till ett normalt liv igen. Och när sjukvårdens resurser inte räcker till, säger det sig självt att CancerRehabFonden är omistlig. Fondens bidrag ger helare människor som vill ta sig an livet igen. Det är samhällsnytta att ge en drabbad möjlighet att få åka på en vistelse som den jag fick. Därför har jag valt att vara ambassadör för CancerRehabFonden. Jag vill bidra till att fler får den hjälp jag fick. Ett räddat liv ska också vara värt att leva! Foto: Privat Katarina i gymmet på RehabCenter Mösseberg, våren Katarina Hultling Ambassadör, CancerRehabFonden 3

5 Vision och mål CancerRehabFondens vision är att alla som drabbas av cancer ska kunna få rehabilitering. Målet är att kunna ge kvalitativ cancerrehabilitering till de som behöver det när de behöver det, utan kölistor och långa väntetider. För att uppnå detta arbetar CancerRehabFonden ständigt för att öka kännedomen hos allmänheten om fonden och uppmärksamma problemet som bristen på resurser för cancerrehabilitering inom landstinget leder till. 4

6 Förvaltningsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 CancerRehabFonden, org. nr , är en fristående ideell organisation som arbetar för att människor som drabbats av cancer ska kunna få rehabilitering. Det sker genom organisationens basverksamhet som är att, genom insamlade medel, finansiera rehabilitering för cancerdrabbade vuxna i form av kvalitetssäkrade rehabiliteringsprogram på noggrant utvalda rehabcenter runt om i Sverige. Utöver det finansierar organisationen även bidrag till hjälpmedel och återhämtningsresor för barn och ungdomar under 18 år med cancer. Organisationen arbetar ständigt med att utvärdera och inhämta kunskap för att hela tiden kunna agera professionellt, ligga i framkant och effektivisera och optimera verksamheten. CancerRehabFonden är en insamlingsorganisation som inte är kopplad till någon annan organisation eller till landstinget. Organisationen får inga bidrag från varken stat, kommun eller landsting, utan är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Väsentliga händelser under året Ändamål CancerRehabFondens basverksamhet är att finansiera rehabiliteringsprogram för cancerdrabbade vuxna på rehabcenter runt om i Sverige. Rehabprogrammen pågår under fem dygn och innehåller bland annat enskilda samtal och gruppsamtal, information om motion och kostens betydelse och verktyg för de drabbade att ta till på sin väg tillbaka till livet efter cancern. Under 2014 hjälpte CancerRehabFonden ca 425 personer till en kostnad av 5 miljoner kronor. Samtliga rehabaktörer som bedriver cancerrehabilitering med finansiering från CancerRehabFonden följer regler och riktlinjer för miljö. Under 2014 utgjordes rehabaktörerna av följande: Frötuna Gård & Retreat Cancerrehabilitering med legitimerad ansvarig personal som bedrivs på vackra Frötuna Gård utanför Uppsala. Programmen är utformade i linje med det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Under 2014 genomfördes fyra program, varav ett program enbart riktade sig till unga vuxna med cancer. Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären Cancerrehabilitering med legitimerad ansvarig personal som bedrivs på f.d. Röda Kortsets Sjukhus, numera Bräcke Sfären, i Solna i norra Stockholmsområdet. Programmen är utformade i linje med det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Under 2014 genomfördes nio program, varav ett program enbart riktade sig till personer som drabbats av mun- och halscancer och ett program var specifikt för personer med bröstcancer. Bräcke Diakoni RehabCenter Mösseberg Cancerrehabilitering med legitimerad ansvarig personal Diagram enligt sammanställningar av utvärderingar efter rehabiliteringsprogram på Bräcke Diakoni RehabCenter Mösseberg under

7 som bedrivs på Mössebergs Kurort i Falköping. Programmen är utformade i linje med det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Under 2014 genomfördes tre program. Lydiagården Cancerrehabilitering med legitimerad ansvarig personal som bedrivs på den välkända Lydiagården i Höör i Skåne. Programmen är utformade i linje med det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Under 2014 genomfördes 15 program, varav fem specifikt för personer med bröstcancer och ett specifikt för personer med kronisk cancer. Foodpower Cancerrehabilitering med legitimerad ansvarig personal som bedrivs på vackra Österlen i Skåne. Programmen är utformade i linje med det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Under 2014 genomfördes fem program, varav ett var specifikt för personer med bröstcancer. MOW Hälsa Cancerrehabilitering på Masesgården i Dalarna. Under 2014 genomfördes sju program. Samarbetet avslutades i juni Brännö Livslust Cancerrehabilitering på Brännö. Under 2014 genomfördes fem program. Samarbetet avslutades i juni Kvalitetssäkrad cancerrehabilitering I december 2013 antogs nya riktlinjer inom CancerRehabFonden som säger att ansvarig personal på samtliga rehabprogram ska vara legitimerad i enlighet med det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering, framtaget av Regionala Cancercentrum i samverkan. Detta har under 2014 inneburit att några samarbeten med rehabaktörer, som inte uppfyllt kriterierna för detta, har avslutats och att ett nytt samarbete med Bräcke Diakoni Rehabcenter Mösseberg, som leds av legitimerad personal, har inletts. CancerRehabFonden har fått ett kraftigt ökat förtroende inom sjukvården, vilket lett till både ökad spridning och kännedom. För att upprätthålla en nära dialog med sjukvården och för att kunna hålla en fortsatt hög kvalitet på verksamheten, arbetar organisationen kontinuerligt med att besöka de egna rehabcentren för att informera om CancerRehab- Fonden och säkerställa kvaliteten. För att inhämta ny kunskap och informera sjukvårdspersonal om verksamheten besöker CancerRehabFonden med jämna mellanrum även sjukvårdsinrättningar runt om i landet. Bland annat blev generalsekreterare Eva Hansen under 2014 inbjuden att komma och berätta om CancerRehabFonden vid en sammankomst för 25 stycken cancerläkare inom Regionala Cancercentrum Stockholm-Gotland, vilket bland annat ledde till ett samarbete kring ett rehabprogram på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären för personer som drabbats av mun- och halscancer finansierat av CancerRehabFonden, för att möta en uttryckt efterfrågan av överläkare. Marknad och kommunikation Under 2014 har en ny kommunikationsplattform arbetats fram, som innefattar allt från grafisk profil till tonalitet i texter och strategi för sociala medier. Syftet med denna är att skapa ett enhetligt varumärke med en enad röst för att tydliggöra organisationens syfte och skapa förtroende, vilket i sin tur kan leda till ett ökat antal givare. Ny hemsida och blogg Den 20 januari 2014 lanserades CancerRehabFondens nya hemsida, framtagen av webbyrån Fakta på ideell basis. Arbetet påbörjades under 2013 och slutfördes i början av Den nya hemsidan har ett modernt gränssnitt och är betydligt mer lättnavigerad än tidigare. Framför allt är hemsidan anpassad för att givare lätt ska kunna skänka en gåva och för att personer som behöver cancerrehabilitering ska kunna ansöka om det på ett enkelt sätt. På hemsidan finns även en nystartad blogg som under 2014 byggts upp av CancerRehab- Fondens kommunikatör. På bloggen finns bland annat nyheter om vad som händer inom organisationen och berättelser från personer som deltagit i cancerrehabilitering finansierad av CancerRehabFonden och deras upplevelser allt för att öka kännedomen och samla in mer pengar för att kunna hjälpa fler. 6

8 Sociala medier Under 2014 har CancerRehabFonden strukturerat upp och ökat sin närvaro i sociala medier markant. Arbetet har skett i syfte att öka kännedomen om organisationen och öka antalet nya givare. Under 2014 femdubblade vi antalet följare på Facebook och har nu ca 1500 st. Organisationen finns även på den sociala kanalen Twitter. Nyhetsbrev En gång i kvartalet under 2014 har givare och medlemmar tagit emot ett elektroniskt nyhetsbrev från CancerRehabFonden med information om senaste nytt inom organisationen och hur deras pengar används, med syfte att upprätthålla en transparens gentemot givarna för att behålla deras fortsatta förtroende. Broschyr och reklamfilm Under våren 2014 tog reklambyrån DET fram en ny broschyr på ideell basis åt CancerRehabFonden. Broschyren riktar sig både till potentiella givare och till cancerdrabbade personer som kan vilja ansöka om att få delta i ett rehabiliteringsprogram själva. Den har under året delats ut på olika evenemang och skickats till både företag och mottagningar för att öka spridningen om CancerRehabFondens verksamhet. Utöver broschyren tog DET också fram en reklamfilm för CancerRehabFonden i juni Även detta gjordes helt pro bono. Filmen uppmanar att skänka pengar till CancerRehabFonden och utgör en trolig anledning till den uppåtgående trend som finns i att skänka spontana gåvor till fonden. Filmen har både spridits i sociala medier och synts i TV4 och på Sjuan till stor del kostnadsfritt. Annonser Under 2014 har ett flertal annonser tagits fram i linje med kommunikationsplattform och grafisk profil. Flertalet av dessa är också framtagna av reklambyrån DET på ideell basis, och har synts i tidningar som Expressen, GT, Metro, Dagens Industri m.fl. utan kostnad för CancerRehabFonden i de flesta fall. Media I juli 2014 syntes generalsekreterare Eva Hansen i TV4:s Morgonsoffa tillsammans med en person som deltagit på ett av CancerRehabFondens rehabiliteringsprogram. Tillsammans berättade de om vikten av cancerrehabilitering och CancerRehabFondens verksamhet. Detta skapade uppmärksamhet och bidrog till ökad spridning om organisationen. Utöver detta syntes CancerRehabFonden under 2014 bland annat i en informativ artikel i begravningsbyråerna tidning Memento och i en debattartikel i Dagens Medicin, där generalsekreterare Eva Hansen förklarade vikten av rehabilitering under och efter cancer ur ett medicinskt perspektiv, samtidigt som hon i artikeln lyfte CancerRehabFondens viktiga insatser. Dessutom syntes ambassadör Katarina Hultling vid flertalet i tidningar som Aftonbladet, Expressen, Svensk Damtidning m.fl. där hon berättade om vikten av den cancerrehabilitering hon själv fått från Cancer- RehabFonden och vilken roll den spelat för henne på hennes väg tillbaka till livet efter cancern. Kännedomsundersökning I samband med att CancerRehabFondens film sänts i bl. a. TV4 gjordes en kännedomsundersökning av CancerRehabFondens sponsorföretag Brand Clinic. Undersökningen visade att 33 procent hade sett CancerRehabFondens film och hos dessa var trovärdigheten, enligt undersökningen, så hög som 99 procent. Totalt sett kände knappt fem procent till CancerRehabFonden innan undersökningen. Sammanslaget Under våren 2014 var CancerRehabFonden del i ett studentprojekt vid Yrkeshögskolan i Göteborg. Under en veckas tid arbetade studentgrupper inom mediaoch kommunikationsutbildningar med CancerRehab- Fondens varumärke för att ta fram förslag till sätt att marknadsföra organisationen. Projektet genererade idéer för organisationens framtida marknadsföring och kommunikation. 7

9 Insamling Insamling är CancerRehabFondens största fokus, då majoriteten av organisationens mål ligger inom detta område. Under 2014 arbetade CancerRehabFonden med insamling via insamlingsbrev, telemarketing, företagssponsorer, spontana gåvor och testamenten. Tydlig ökning bland spontana gåvor och företagssponsorer Under 2014 har den del av organisationens insamling som utgörs av insamlingsbrev präglats av en nedåtgående trend, något som till stor del beror på ett befintligt givarregister med en hög medelålder och ett dåligt fungerande verksamhetssystem. Samtidigt syns under 2014 en tydlig ökning av de spontana gåvorna till CanecRehabFonden, i form av bland annat minnesgåvor och engångsgåvor. Även intresset hos företag för att inleda sponsorskap i olika former har under 2014 också ökat. Under året har företagen DET, Fakta, Fiber Direkt, Dreamwork, Folio, Handelsavdelningen Bohus, Tranero Solutions, Swedese, Wifog, TMG, Dalacard och Brand Clinic sponsrat CancerrehabFondens verksamhet i form av samarbeten och pro bono-tjänster. Utöver detta har även ett intresse bland privatpersoner för att göra egna insamlingar i samband med event visats. I maj 2014 anordnade exempelvis en tidigare rehabdeltagare, som själv drabbats av cancer, ett evenemang i Västerås till förmån för CancerRehabFondens verksamhet. För att vända den nedåtgående trenden för insamling via insamlingsbrev anlitades under slutet av 2014 en erfaren insamlingskonsult med uppgift att skapa en plan för kommande års insamlingskampanjer och att, i samråd med CancerRehabFondens kommunikatör, ta fram en produktionsplan för detta. Ett första steg i planen utgjordes av ett större julutskick till en stor del av det befintliga registret. Utgångspunkt i planen är att CancerRehanFonden ska äga sina processer i största möjliga mån, för att minimera felkällor. Stiftelser och ansökningar Under 2014 har CancerRehabFonden sökt medel från ett flertal stiftelser, däribland Gålöstiftelsen, som under året delade ut kronor till organisationen. Detta bidrag var öronmärkt för rehabilitering för unga vuxna som drabbats av cancer, vilket resulterade i ett speciellt rehabiliteringsprogram som riktade sig enbart till cancerdrabbade unga vuxna på Frötuna Gård & Retreat som ägde rum i februari CancerRehabFonden ansökte under 2014 även om att bli godkända gåvomottagare hos Skatteverket för att underlätta samt göra det förmånligt för givare att skänka pengar till organisationen. FRII:s kvalitetskod Under 2014 godkändes vi för FRII:s kvalitetskod. Styrdokumenten, dvs. stadgar, verksamhetsplan, insamlingspolicy, uppförandekod, dokument om arbete mot oegentligheter samt effektrapport, ligger enligt regelverket publicerad på vår hemsida Mycket administrativ tid lades på att ta fram detta. Event Som en del i insamlings- och kännedomsarbetet anordnade CancerRehabFonden, i samarbete med sponsorer, under 2014 flera event för att uppmärksamma verksamheten. Den 25 mars 2014 delades CancerRehabFondens Journalistpris ut för femte året i rad med syfte att uppmärksamma värdet av cancerrehabilitering och lyfta CancerRehabFondens arbete. Priset för 2013 gick till Linda Fridh, reporter på SVT, för hennes programserie Barn på sjukhus i SVT Barnkanalen. Ett av programmen visade 13-åriga Lisa som drabbats av en hjärntumör, och hennes väg tillbaka efter cancern. Prisutdelningen ägde rum på Hotell Hellsten. Den 7 april respektive den 7 oktober 2014 anordnade CancerRehabFonden två event på Lars Bohman Gallery i Stockholm. Syftet med dessa var att sprida information om organisationen och värva nya givare. Vid båda tillfällena hölls attraktiva föreläsningar av bland annat ambassadör Katarina Hultling och Generalsekreterare Eva Hansen berättade om verksamheten. Ambassadörer Tv-profilen Katarina Hultling, som under våren 2014 fick åka på cancerrehabilitering genom CancerRe- 8

10 habfonden efter att hon drabbats av bröstcancer 2011, inledde under 2014 ett sex månaders vikariat hos CancerRehabFonden som senare övergått i ett ambassadörskap. Under året gick hon vid flera tillfällen ut i media och berättade om organisationen och vikten av rehabilitering under och efter sjukdomen, som en del i att stärka organisationens varumärke och position och öka kännedomen. Medlemmar CancerRehabFonden är en medlemsorganisation och hade per december 2014, 2590 stycken medlemmar. Projekt CRM-system Under 2014 gjordes ett omfattande utredningsarbete i syfte att finna ett nytt verksamhetssystem. Det befintliga verksamhetssystemet saknade både funktionalitet och begränsade organisationen i att bedriva verksamheten på ett optimalt sätt. Efter en långdragen analysprocess togs beslutet om att implementera verksamhetsprogrammet SalesForce. Under sista kvartalet 2014 blev svårigheterna så stora att startdatumet för programbytet tidigarelades. Kundanpassningsprojektet startades upp i slutet av oktober 2014, med ekonomichefen som projektledare, och mål om att ha övergången klar redan vid årsskiftet pga. de stora bristerna det gamla verksamhetssyste- met hade. SalesForce byggdes med stormsteg och den inplanerade tidpunkten för övergången följdes och resulterade i att förutsättningarna för att klara insamlingsmålen inför 2015 finns. Organisation Styrelse Styrelsen sammanträdde under 2014 vid 6 tillfällen för styrelsemöte och vid 1 tillfälle för arbetsmöte. På arbetsmötet togs planer för respektive arbetsgrupp fram; ändamålsgruppen, insamlingsgruppen och admingruppen. Under 2014 har vissa förändringar skett i CancerRehabFondens styrelse. Tidigare ordförande Gudrun Sköld och vice ordförande Helena Hammar avgick i samband med årsmötet och tidigare ordinarie ledamot Amelie Björlin övergick till att bli suppleant. Vid 2014 års årsmöte valdes Magnus Sjölund, chef på Dreamwork, till ny ordförande och Kenth Nauclér, f.d. förbundsordförande i Arbetsgivaralliansen, till ny vice ordförande. Även Elisabeth Andersson, f.d. generalsekreterare på SOS Barnbyar och Kjell Bergfeldt, överläkare inom cancervården, valdes in som nya ledamöter i styrelsen. Övriga medlemmar i styrelsen är överläkare inom rehabiliteringvård, Axel Brattberg, journalisterna Bengt Bengtzon och Charlotte Aschberg, samt PR & event manager på Spendrups Vin, Anna Spendrup och Janos Pataky (suppleant). I CancerRehabFondens valberedning ingick innan årsmöte 2014 Matilda Jönsson, Monika Biander och Göran Från vänster: Kjell Bergfeldt, Amelie Björlin, Kenth Nauclér, Charlotte Aschberg, Axel Brattberg, Elisabet Andersson, Magnus Sjölund, Bengt Bengtzon. Ej i bild: Anna Spendrup och Janos Pataky. 9

11 Rosengren. I den nya valberedningen efter årsmötet ingår som tidigare Matilda Jönsson (sammankallande) tillsammans nyinvalda Magnus Gustafsson och Anna Iwarsson. Revisor Thomas Lönnström omvaldes och revisorssuppleant är Jens Karlsson. Personal På personalsidan har det under år 2014 gjorts en genomgripande förändring i syfte till att skapa en effektivare organisation. Katarina Hultling anställdes under andra halvan av året på ett sex månaders vikariat. I början av året anställdes en kommunikatör på heltid. Per den sista december 2014 var 6 personer anställda på CancerRehabFonden. CancerRehabFonden har kollektivavtal med IDEA och Unionen. Volontärer Fyra personer arbetade under 2014 som volontärer på CancerRehabFonden vid olika tidpunkter. Volontärernas huvudsakliga uppgifter bestod i administrativa sysslor av olika slag. CancerRehabFondens 90-konto CancerRehabFonden har ett 90-konto (Bg och Pg ) och granskas därför av Svensk Insamlingskontroll. CancerRehabFonden är också en del av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) som arbetar för etisk och professionell insamling. Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) har beslutat att tillämpa en kvalitetskod för insamlingsorganisationer. Syftet med koden är att öka transparensen och öppenheten inom branschen och därigenom stärka förtroendet för de organisationer som tillämpar koden. minst 20 milj. kr krävdes. Expansionsplanen finansieras helt av eget kapital. Under vårt förändringsarbete har vi valt att dela upp intäkterna i två delar, den ena delen fokuserar på intäkter från givarregistret och den andra delen vänder sig mot företag, stiftelser och minnesgåvor/ testamenten. Expansionsplanens första stora utmaning bestod i att byta verksamhetsprogram. Det gamla programmet slutade att fungera under oktober Övergången till det nya verksamhetssystemet gjordes i slutet av året Väsentliga händelser efter utgången av räkenskapsåret Året 2015 rivstartade! Under första kvartalet har intäkterna ökat jämfört med förgående år och det beror dels på att vi har kommit i gång med nya verksamhetsprogrammet och genomfört första kampanjen och dels på att all marknadsbearbetning under hösten 2014 börjar bära frukt. Förutom sedvanlig insamling så har vi fått gåvor från Gålöstiftelen, Stiftelsen Rapunzel vs Cancer och Gabrielssons Stiftelse. Andra väsentliga händelser: Godkänd gåvomottagare hos Skatteverket för 2015 Nya satsningar på sociala medier Nya sponsorföretag tillkommer löpande Förlängt hyreskontrakt till Tillväxtplan CancerRehabFondens intäkter har under åren sjunkit succesivt vilket har berott på en mängd olika faktorer. Med en ny styrelse vid rodret från i maj 2014 togs ett radikalt beslut om att vända den nedåtgående intäktstrenden. Hela styrelsen var överens om att en väsentlig satsning måste göras och arbetet utmynnade i en femårig expansionsplan där en intäktsökning till 10

12 Flerårsöversikt (tkr) Verksamhetsintäkter Verksamhetsresultat Årets resultat Balansomslutning Medeltal anställda Förslag till disposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående kapital, sammanlagt kronor balanserad i ny räkning. Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Alla belopp uttryckt i svenska kronor där ej annat anges. 11

13 Resultaträkning Not Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter Gåvor Bidrag Summa verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader 3, 4 Ändamålskostnader Insamlingskostnader Administrationskostnader Summa verksamhetskostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Kapitalförluster och nedskrivning värdepapper Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

14 Balansräkning TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 6 Balanserade utgifter för programvara Summa immateriella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar 8 Övriga kortfristiga placeringar Summa kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 9 Balanserat kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Skuld avseende beslutade, ej utbetalda bidrag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 13

15 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Insamlingsorganisationens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning. Organisationen har under 2014 övergått till K3-regelverket. Övergången har inte haft någon påverkan på siffrorna. Här följer information och förtydliganden av befintliga redovisnings- och värderingsprinciper i samband med den utökade informationen om verksamheten i övergången till K3: Redovisning av gåvor och bidrag: Villkorade gåvor tillhör numera begreppet bidrag vilka skuldförs med återbetalningsskyldighet till dess att villkoren är uppfyllda. Tidigare intäktsredovisades villkorade gåvor vid gåvotillfället för att därefter särredovisas som ändamålsbestämda medel i eget kapital. Organisationen har inga tidigare villkorade gåvor att omklassificera till skuld. Resultaträkningen Verksamhetsintäkter Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för ett erhållet bidrag har uppfyllts. Medlemsavgifter redovisas vid inbetalningen från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som medlemskapet avses. Enligt stadgarna så fastställs medlemsavgiften årligen av årsmötet för kommande verksamhetsår. Ny medlem som erlägger avgift efter den 31 oktober räknas som medlem för påföljande år. Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen såsom annonser och ideellt arbete kan inte direkt hänföras till intäkter utan har i viss mån utgjort en minskad kostnad. Organisationen skulle inte ha använt sig av dessa tjänster om de inte varit kostnadsfria och de fanns inte med i budgeten. Verksamhetskostnader Organisationen har kostnader s.k. samkostnader, som är gemensamma för ändamåls-, insamlings- och administrationsfunktionerna. Vanliga gemensamma kostnader är IT, personal, telefonväxel och lokalhyra. Samkostnader fördelas på respektive funktion och görs via fördelningsnycklar som utvärderas årligen och vid behov. Specifikt för 2014 är vårt verksamhetsprogrambyte. Det gamla verksamhetsprogrammet slutade att fungera och utrangerades (se not 6). Vårt nya molnbaserade verksamhetsprogram startades upp under sista kvartalet 2014 och programuppbyggnaden är kostnadsförd under 2014 och uppgår till kr. Kostnaden är fördelat 50/50 mellan ändamålskostnader och insamlingskostnader. Ändamålskostnader Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag enligt stadgarna. Kostnader för administration som uppstår som en direkt följd av en aktivitet/projekt inom ändamålet räknas till ändamålskostnader. Till ändamålskostnader räknas även kostnader för opinionsbildande verksamhet. Insamlingskostnader Insamlingskostnader återspeglar de kostnader organisationen haft för att samla in medel. Med insamlingskostnader menas kostnader för insamlingsarbete som riktar sig mot organisationens samtliga givare, dvs. såväl privatpersoner som företag och organisationer. Administrativa kostnader Administrationskostnader är sådana som behövs för att administrera organisationen. Leasingkostnader Leasingavtal redovisas som operationella, dvs. leasingavgiften (inklusive första förhöjd hyra) redovisas linjärt över leasingperioden. Ersättning till anställda Ersättningar till anställda såsom löner, sociala avgifter och liknande poster kostnadsförs i takt med 14

16 att de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificeras som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in. Skatt på årets resultat Organisationen bedriver ej skattepliktig näringsverksamhet. Balansräkningen Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivningar sker linjärt över tillgångens beräknade livslängd. Organisationens immateriella tillgång utrangerades i slutet av året 2014 dvs. verksamhetsprogrammet MayFlower vilken utgjorde den enda immateriella anläggningstillgången utrangerades Programmet blev obrukbart redan Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar är upptagna till anskaffningsvärdet. I det fall marknadsvärdet understiger anskaffningsvärdet görs nedskrivningar till det lägre värdet, enlig kollektiv bedömning, den s.k. portföljmetoden. Fordringar Fordringarna är redovisade till det belopp de beräknas inkomma. Eget kapital Organisationens balanserade kapital kan fritt disponeras av styrelsen inom föreningens ändamål. Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag Samtliga beviljade rehabiliteringsbidrag gäller i 12 månader från beviljandedatumet. Ett icke utnyttjat bidrag återförs i samband med att det förfaller. Det finns inga ställda säkerheter eller ansvarsförbindelser att redovisa under

17 Noter till Resultaträkningen Not 2 Gåvor och bidrag Gåvor som redovisats i resultaträkningen a) Insamlade medel Allmänheten Företag Externa stiftelser och fonder Summa gåvor (a) tkr Bidrag som redovisats som intäkt b) Offentliga bidrag Andra organisationer/myndigheter (typ lönebidrag) Summa bidrag (b) tkr Totala insamlade medel består av följande: Gåvor som har redovisats i resultaträkningen (a) Bidrag som redovisats som intäkt (b) Summa insamlade medel tkr Organisationen har inga gåvor eller bidrag att redovisa under 2014 som inte redovisats i resultaträkningen. Se vidare information under not 1). 16

18 Not 3 Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen Medeltalet anställda Kvinnor 5 4 Män 1 1 Totalt 6 5 Könsfördelning styrelse Kvinnor 3 5 Män 5 2 Totalt 8 7 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar: Styrelse Generalsekreterare Övriga anställda Totala löner och ersättningar Övriga sociala kostnader Pensionskostnader generalsekreterare Pensionskostnader övriga anställda Summa Inga pensionskostnader är utbetalda till styrelseledamöter. 17

19 Not 4 Leasing Insamlingsorganisationens enda leasingkontrakt är kontorslokalen på 134 m². Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till kr ( kr) Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande: Inom 1 år år Summa Avtalet om lokalhyra sträcker sig till och är möjlig att förlänga till Not 5 Resultat från finansiella investeringar Utdelningar Räntor Kapitalförluster & nedskrivningar värdepapper Kapitalvinster & återföring av nedskrivningar Summa

20 Noter till balansräkningen Not 6 Immateriella anläggningstillgångar Verksamhetsprogrammet MayFlower utgjorde den enda immateriella anläggningstillgången och utrangerades Programmet blev obrukbart Vårt nya verksamhetsprogram SalesForce är molnbaserat Balanserade utgifter för programvara Ingående anskaffningsvärde Årets aktiverade utgifter 0 0 Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Avyttring Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror Övriga poster Summa

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 BARNCANCERFONDEN NORRA ORG. NR: 894002-4790

ÅRSREDOVISNING 2014 BARNCANCERFONDEN NORRA ORG. NR: 894002-4790 ÅRSREDOVISNING 2014 BARNCANCERFONDEN NORRA ORG. NR: 894002-4790 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse... 3 Förvaltning... 3 Styrelsen... 3 Allmänt om verksamheten... 4 Syfte och ändamål... 4 Verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Redovisning av intäkter (bl.a. gåvor och bidrag)

Redovisning av intäkter (bl.a. gåvor och bidrag) 1 (11) Styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3 Redovisning av intäkter (bl.a. gåvor och bidrag) 2 (11) Alla insamlingsorganisationer som är medlemmar i FRII ska tillämpa BFNAR 2012:1 (K3) vid

Läs mer

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2009-07-01 2010-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 2011-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Lille Hans avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2010-07-01 2011-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning Stiftelsen Hälsoforskning Org nr 822003-1689 Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Förvaltningsberättelse Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom bidrag stödja

Läs mer

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning Stiftelsen Hälsoforskning Org nr 822003-1689 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Förvaltningsberättelse Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom bidrag stödja

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE Org nr 846003-9020 ÅRSREDOVISNING 2005

BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE Org nr 846003-9020 ÅRSREDOVISNING 2005 BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE ÅRSREDOVISNING 2005 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01 -- 2005-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid 1 Sid 3 Sid 4 Sid 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Räkenskapsåret 2009. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2009. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 29 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 29 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2014 01 01-2014 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

VERKSAMHET & REDOVISNING

VERKSAMHET & REDOVISNING VERKSAMHET & REDOVISNING 2014 Cancerhjälpen Pg 900437-5 Bg 900-4375 Bakom varje cancerdiagnos finns en människa, bakom varje människa en familj ETT VARMT TACK TILL GIVARE, MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA SOM HAR

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7 Sid 2 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Stiftelsen Henrik Superman Org nr 802477-6802

Stiftelsen Henrik Superman Org nr 802477-6802 r~~~ W øm Y 'C ~ C -Hjälper Cancerdrabbade barn och deras familier Å~sredov~sning 214 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Allmänt om Verksamheten Stiftelsen Henrik

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Turismutveckling i Finnskogarna får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-31 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2005 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Nordisk Hjälp Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Psykiatrifonden 802017-5504. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Psykiatrifonden 802017-5504. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Psykiatrifonden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda panter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(10) Nordkroken Bredband Ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer