Innehåll. 2 Generalsekreteraren har ordet 3 Katarina Hultling: Tack CancerRehabFonden! 4 Vision och mål 5 Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. 2 Generalsekreteraren har ordet 3 Katarina Hultling: Tack CancerRehabFonden! 4 Vision och mål 5 Årsredovisning"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014

2 Innehåll 2 Generalsekreteraren har ordet 3 Katarina Hultling: Tack CancerRehabFonden! 4 Vision och mål 5 Årsredovisning

3 Generalsekreteraren har ordet Var tionde minut drabbas någon i Sverige av cancer och tack vare forskningens framsteg är chansen för den personen att överleva stor. Men när något så laddat som cancer blir en del av verkligheten är det svårt att hålla de jobbiga tankarna borta, och psykisk ohälsa i samband med sjukdomen är därför tyvärr mycket vanlig. För att ta sig ur detta och tillbaka till arbetet, vardagen och livet krävs ofta professionell hjälp. Eftersom resurserna för cancerrehabilitering är knappa inom landstinget, finns CancerRehabFonden, som ett nödvändigt komplement till sjukvården och en väg tillbaka till livet för många cancerdrabbade har varit ett händelserikt år ur många aspekter. Vårt varumärkesbyte som skedde i september 2013 har präglat stora delar av 2014 års arbete, ju längre vi kommer i implementeringsarbetet av vårt nya varumärke desto tydligare blir värdet av Cancer- RehabFondens arbete. Vårt stora fokus är hela tiden att samla in mer pengar för att kunna hjälpa så många som möjligt. Under 2014 hjälpte vi hundratals cancerdrabbade personer till rehabilitering personer som med största sannolikhet skulle blivit utan hjälp om inte vi, men hjälp av gåvor från privatpersoner och företag, hade kunnat finansiera detta. I sammanställningar av utvärderingar från rehabaktörer som vi samarbetar med kan vi se en tydlig förbättring i psykiskt välbefinnande hos deltagarna, vilket är ett kvitto både på att cancerrehabilitering spelar en viktig roll för människor och på att kvaliteten på den rehabilitering vi erbjuder är hög. Vi ser en ökad trend hos människor i att vilja ge nära från människa till människa, vilket är precis det givare gör när de skänker pengar till vår verksamhet. De spontana gåvorna har ökat markant procentuellt sett jämfört med föregående år och vi märker att fler företag söker upp oss spontant och vill vara med och bidra till vårt syfte att hjälpa människor som drabbats av cancer tillbaka till livet. Eva Hansen Generalsekreterare, CancerRehabFonden Foto: Gustav Kaiser 2

4 Tack CancerRehabFonden! Jag blev sjuk i bröstcancer hösten Det var förstås ett dråpslag för mig som för alla andra som drabbas. Livet vänds upp och ner och frågorna virvlar i huvudet kring hur behandlingarna som stundar ska lyckas hur svårt sjuk man blir under en lång behandling med cellgifter och strålning. Jag kunde snart konstatera att Sverige har en mycket framgångsrik cancervård. Vi är bland de bästa i världen på cancer och jag fick briljant vård på ett bra sjukhus med professionell personal i varenda funktion under behandlingsperioden. Så en dag tog min onkologdoktor mig i handen och sade adjö. Nu skulle jag klara mig själv äta min medicin och försöka att återgå till ett normalt liv med jobb, hem och familj, vänner och fritidssysselsättningar. Det var då det stora vemodet rullade in som Jerry Williams sjunger. För många är det som ett slukhål i marken, man rasar ner i ett mörker som känns omöjligt att ta sig upp ur. Det är så ensamt att vandra runt med tankar om liv och död, om hur jag bäst ska äta och motionera eller frågor om hur mitt inre känsloliv någonsin ska repa sig. Då fick jag chansen att åka på en rehabiliteringsvistelse med hjälp av CancerRehabFonden. Det blev en mycket intressant vecka hos en av de aktörer fonden samarbetar med. Jag fick på nytt träffa legitimerad professionell personal, precis som på sjukhuset men den här gången med mer mjuka värden i fokus. Jag fick hjälp med mina egna frågor och till det kom de andra kursdeltagarna som varit med om samma som jag- och alla de samtal vi förde under skratt och gråt. Rehabilitering kan vara livsavgörande för att en cancerpatient över huvud taget ska ta sig tillbaka till ett normalt liv igen. Och när sjukvårdens resurser inte räcker till, säger det sig självt att CancerRehabFonden är omistlig. Fondens bidrag ger helare människor som vill ta sig an livet igen. Det är samhällsnytta att ge en drabbad möjlighet att få åka på en vistelse som den jag fick. Därför har jag valt att vara ambassadör för CancerRehabFonden. Jag vill bidra till att fler får den hjälp jag fick. Ett räddat liv ska också vara värt att leva! Foto: Privat Katarina i gymmet på RehabCenter Mösseberg, våren Katarina Hultling Ambassadör, CancerRehabFonden 3

5 Vision och mål CancerRehabFondens vision är att alla som drabbas av cancer ska kunna få rehabilitering. Målet är att kunna ge kvalitativ cancerrehabilitering till de som behöver det när de behöver det, utan kölistor och långa väntetider. För att uppnå detta arbetar CancerRehabFonden ständigt för att öka kännedomen hos allmänheten om fonden och uppmärksamma problemet som bristen på resurser för cancerrehabilitering inom landstinget leder till. 4

6 Förvaltningsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 CancerRehabFonden, org. nr , är en fristående ideell organisation som arbetar för att människor som drabbats av cancer ska kunna få rehabilitering. Det sker genom organisationens basverksamhet som är att, genom insamlade medel, finansiera rehabilitering för cancerdrabbade vuxna i form av kvalitetssäkrade rehabiliteringsprogram på noggrant utvalda rehabcenter runt om i Sverige. Utöver det finansierar organisationen även bidrag till hjälpmedel och återhämtningsresor för barn och ungdomar under 18 år med cancer. Organisationen arbetar ständigt med att utvärdera och inhämta kunskap för att hela tiden kunna agera professionellt, ligga i framkant och effektivisera och optimera verksamheten. CancerRehabFonden är en insamlingsorganisation som inte är kopplad till någon annan organisation eller till landstinget. Organisationen får inga bidrag från varken stat, kommun eller landsting, utan är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Väsentliga händelser under året Ändamål CancerRehabFondens basverksamhet är att finansiera rehabiliteringsprogram för cancerdrabbade vuxna på rehabcenter runt om i Sverige. Rehabprogrammen pågår under fem dygn och innehåller bland annat enskilda samtal och gruppsamtal, information om motion och kostens betydelse och verktyg för de drabbade att ta till på sin väg tillbaka till livet efter cancern. Under 2014 hjälpte CancerRehabFonden ca 425 personer till en kostnad av 5 miljoner kronor. Samtliga rehabaktörer som bedriver cancerrehabilitering med finansiering från CancerRehabFonden följer regler och riktlinjer för miljö. Under 2014 utgjordes rehabaktörerna av följande: Frötuna Gård & Retreat Cancerrehabilitering med legitimerad ansvarig personal som bedrivs på vackra Frötuna Gård utanför Uppsala. Programmen är utformade i linje med det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Under 2014 genomfördes fyra program, varav ett program enbart riktade sig till unga vuxna med cancer. Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären Cancerrehabilitering med legitimerad ansvarig personal som bedrivs på f.d. Röda Kortsets Sjukhus, numera Bräcke Sfären, i Solna i norra Stockholmsområdet. Programmen är utformade i linje med det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Under 2014 genomfördes nio program, varav ett program enbart riktade sig till personer som drabbats av mun- och halscancer och ett program var specifikt för personer med bröstcancer. Bräcke Diakoni RehabCenter Mösseberg Cancerrehabilitering med legitimerad ansvarig personal Diagram enligt sammanställningar av utvärderingar efter rehabiliteringsprogram på Bräcke Diakoni RehabCenter Mösseberg under

7 som bedrivs på Mössebergs Kurort i Falköping. Programmen är utformade i linje med det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Under 2014 genomfördes tre program. Lydiagården Cancerrehabilitering med legitimerad ansvarig personal som bedrivs på den välkända Lydiagården i Höör i Skåne. Programmen är utformade i linje med det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Under 2014 genomfördes 15 program, varav fem specifikt för personer med bröstcancer och ett specifikt för personer med kronisk cancer. Foodpower Cancerrehabilitering med legitimerad ansvarig personal som bedrivs på vackra Österlen i Skåne. Programmen är utformade i linje med det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Under 2014 genomfördes fem program, varav ett var specifikt för personer med bröstcancer. MOW Hälsa Cancerrehabilitering på Masesgården i Dalarna. Under 2014 genomfördes sju program. Samarbetet avslutades i juni Brännö Livslust Cancerrehabilitering på Brännö. Under 2014 genomfördes fem program. Samarbetet avslutades i juni Kvalitetssäkrad cancerrehabilitering I december 2013 antogs nya riktlinjer inom CancerRehabFonden som säger att ansvarig personal på samtliga rehabprogram ska vara legitimerad i enlighet med det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering, framtaget av Regionala Cancercentrum i samverkan. Detta har under 2014 inneburit att några samarbeten med rehabaktörer, som inte uppfyllt kriterierna för detta, har avslutats och att ett nytt samarbete med Bräcke Diakoni Rehabcenter Mösseberg, som leds av legitimerad personal, har inletts. CancerRehabFonden har fått ett kraftigt ökat förtroende inom sjukvården, vilket lett till både ökad spridning och kännedom. För att upprätthålla en nära dialog med sjukvården och för att kunna hålla en fortsatt hög kvalitet på verksamheten, arbetar organisationen kontinuerligt med att besöka de egna rehabcentren för att informera om CancerRehab- Fonden och säkerställa kvaliteten. För att inhämta ny kunskap och informera sjukvårdspersonal om verksamheten besöker CancerRehabFonden med jämna mellanrum även sjukvårdsinrättningar runt om i landet. Bland annat blev generalsekreterare Eva Hansen under 2014 inbjuden att komma och berätta om CancerRehabFonden vid en sammankomst för 25 stycken cancerläkare inom Regionala Cancercentrum Stockholm-Gotland, vilket bland annat ledde till ett samarbete kring ett rehabprogram på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären för personer som drabbats av mun- och halscancer finansierat av CancerRehabFonden, för att möta en uttryckt efterfrågan av överläkare. Marknad och kommunikation Under 2014 har en ny kommunikationsplattform arbetats fram, som innefattar allt från grafisk profil till tonalitet i texter och strategi för sociala medier. Syftet med denna är att skapa ett enhetligt varumärke med en enad röst för att tydliggöra organisationens syfte och skapa förtroende, vilket i sin tur kan leda till ett ökat antal givare. Ny hemsida och blogg Den 20 januari 2014 lanserades CancerRehabFondens nya hemsida, framtagen av webbyrån Fakta på ideell basis. Arbetet påbörjades under 2013 och slutfördes i början av Den nya hemsidan har ett modernt gränssnitt och är betydligt mer lättnavigerad än tidigare. Framför allt är hemsidan anpassad för att givare lätt ska kunna skänka en gåva och för att personer som behöver cancerrehabilitering ska kunna ansöka om det på ett enkelt sätt. På hemsidan finns även en nystartad blogg som under 2014 byggts upp av CancerRehab- Fondens kommunikatör. På bloggen finns bland annat nyheter om vad som händer inom organisationen och berättelser från personer som deltagit i cancerrehabilitering finansierad av CancerRehabFonden och deras upplevelser allt för att öka kännedomen och samla in mer pengar för att kunna hjälpa fler. 6

8 Sociala medier Under 2014 har CancerRehabFonden strukturerat upp och ökat sin närvaro i sociala medier markant. Arbetet har skett i syfte att öka kännedomen om organisationen och öka antalet nya givare. Under 2014 femdubblade vi antalet följare på Facebook och har nu ca 1500 st. Organisationen finns även på den sociala kanalen Twitter. Nyhetsbrev En gång i kvartalet under 2014 har givare och medlemmar tagit emot ett elektroniskt nyhetsbrev från CancerRehabFonden med information om senaste nytt inom organisationen och hur deras pengar används, med syfte att upprätthålla en transparens gentemot givarna för att behålla deras fortsatta förtroende. Broschyr och reklamfilm Under våren 2014 tog reklambyrån DET fram en ny broschyr på ideell basis åt CancerRehabFonden. Broschyren riktar sig både till potentiella givare och till cancerdrabbade personer som kan vilja ansöka om att få delta i ett rehabiliteringsprogram själva. Den har under året delats ut på olika evenemang och skickats till både företag och mottagningar för att öka spridningen om CancerRehabFondens verksamhet. Utöver broschyren tog DET också fram en reklamfilm för CancerRehabFonden i juni Även detta gjordes helt pro bono. Filmen uppmanar att skänka pengar till CancerRehabFonden och utgör en trolig anledning till den uppåtgående trend som finns i att skänka spontana gåvor till fonden. Filmen har både spridits i sociala medier och synts i TV4 och på Sjuan till stor del kostnadsfritt. Annonser Under 2014 har ett flertal annonser tagits fram i linje med kommunikationsplattform och grafisk profil. Flertalet av dessa är också framtagna av reklambyrån DET på ideell basis, och har synts i tidningar som Expressen, GT, Metro, Dagens Industri m.fl. utan kostnad för CancerRehabFonden i de flesta fall. Media I juli 2014 syntes generalsekreterare Eva Hansen i TV4:s Morgonsoffa tillsammans med en person som deltagit på ett av CancerRehabFondens rehabiliteringsprogram. Tillsammans berättade de om vikten av cancerrehabilitering och CancerRehabFondens verksamhet. Detta skapade uppmärksamhet och bidrog till ökad spridning om organisationen. Utöver detta syntes CancerRehabFonden under 2014 bland annat i en informativ artikel i begravningsbyråerna tidning Memento och i en debattartikel i Dagens Medicin, där generalsekreterare Eva Hansen förklarade vikten av rehabilitering under och efter cancer ur ett medicinskt perspektiv, samtidigt som hon i artikeln lyfte CancerRehabFondens viktiga insatser. Dessutom syntes ambassadör Katarina Hultling vid flertalet i tidningar som Aftonbladet, Expressen, Svensk Damtidning m.fl. där hon berättade om vikten av den cancerrehabilitering hon själv fått från Cancer- RehabFonden och vilken roll den spelat för henne på hennes väg tillbaka till livet efter cancern. Kännedomsundersökning I samband med att CancerRehabFondens film sänts i bl. a. TV4 gjordes en kännedomsundersökning av CancerRehabFondens sponsorföretag Brand Clinic. Undersökningen visade att 33 procent hade sett CancerRehabFondens film och hos dessa var trovärdigheten, enligt undersökningen, så hög som 99 procent. Totalt sett kände knappt fem procent till CancerRehabFonden innan undersökningen. Sammanslaget Under våren 2014 var CancerRehabFonden del i ett studentprojekt vid Yrkeshögskolan i Göteborg. Under en veckas tid arbetade studentgrupper inom mediaoch kommunikationsutbildningar med CancerRehab- Fondens varumärke för att ta fram förslag till sätt att marknadsföra organisationen. Projektet genererade idéer för organisationens framtida marknadsföring och kommunikation. 7

9 Insamling Insamling är CancerRehabFondens största fokus, då majoriteten av organisationens mål ligger inom detta område. Under 2014 arbetade CancerRehabFonden med insamling via insamlingsbrev, telemarketing, företagssponsorer, spontana gåvor och testamenten. Tydlig ökning bland spontana gåvor och företagssponsorer Under 2014 har den del av organisationens insamling som utgörs av insamlingsbrev präglats av en nedåtgående trend, något som till stor del beror på ett befintligt givarregister med en hög medelålder och ett dåligt fungerande verksamhetssystem. Samtidigt syns under 2014 en tydlig ökning av de spontana gåvorna till CanecRehabFonden, i form av bland annat minnesgåvor och engångsgåvor. Även intresset hos företag för att inleda sponsorskap i olika former har under 2014 också ökat. Under året har företagen DET, Fakta, Fiber Direkt, Dreamwork, Folio, Handelsavdelningen Bohus, Tranero Solutions, Swedese, Wifog, TMG, Dalacard och Brand Clinic sponsrat CancerrehabFondens verksamhet i form av samarbeten och pro bono-tjänster. Utöver detta har även ett intresse bland privatpersoner för att göra egna insamlingar i samband med event visats. I maj 2014 anordnade exempelvis en tidigare rehabdeltagare, som själv drabbats av cancer, ett evenemang i Västerås till förmån för CancerRehabFondens verksamhet. För att vända den nedåtgående trenden för insamling via insamlingsbrev anlitades under slutet av 2014 en erfaren insamlingskonsult med uppgift att skapa en plan för kommande års insamlingskampanjer och att, i samråd med CancerRehabFondens kommunikatör, ta fram en produktionsplan för detta. Ett första steg i planen utgjordes av ett större julutskick till en stor del av det befintliga registret. Utgångspunkt i planen är att CancerRehanFonden ska äga sina processer i största möjliga mån, för att minimera felkällor. Stiftelser och ansökningar Under 2014 har CancerRehabFonden sökt medel från ett flertal stiftelser, däribland Gålöstiftelsen, som under året delade ut kronor till organisationen. Detta bidrag var öronmärkt för rehabilitering för unga vuxna som drabbats av cancer, vilket resulterade i ett speciellt rehabiliteringsprogram som riktade sig enbart till cancerdrabbade unga vuxna på Frötuna Gård & Retreat som ägde rum i februari CancerRehabFonden ansökte under 2014 även om att bli godkända gåvomottagare hos Skatteverket för att underlätta samt göra det förmånligt för givare att skänka pengar till organisationen. FRII:s kvalitetskod Under 2014 godkändes vi för FRII:s kvalitetskod. Styrdokumenten, dvs. stadgar, verksamhetsplan, insamlingspolicy, uppförandekod, dokument om arbete mot oegentligheter samt effektrapport, ligger enligt regelverket publicerad på vår hemsida Mycket administrativ tid lades på att ta fram detta. Event Som en del i insamlings- och kännedomsarbetet anordnade CancerRehabFonden, i samarbete med sponsorer, under 2014 flera event för att uppmärksamma verksamheten. Den 25 mars 2014 delades CancerRehabFondens Journalistpris ut för femte året i rad med syfte att uppmärksamma värdet av cancerrehabilitering och lyfta CancerRehabFondens arbete. Priset för 2013 gick till Linda Fridh, reporter på SVT, för hennes programserie Barn på sjukhus i SVT Barnkanalen. Ett av programmen visade 13-åriga Lisa som drabbats av en hjärntumör, och hennes väg tillbaka efter cancern. Prisutdelningen ägde rum på Hotell Hellsten. Den 7 april respektive den 7 oktober 2014 anordnade CancerRehabFonden två event på Lars Bohman Gallery i Stockholm. Syftet med dessa var att sprida information om organisationen och värva nya givare. Vid båda tillfällena hölls attraktiva föreläsningar av bland annat ambassadör Katarina Hultling och Generalsekreterare Eva Hansen berättade om verksamheten. Ambassadörer Tv-profilen Katarina Hultling, som under våren 2014 fick åka på cancerrehabilitering genom CancerRe- 8

10 habfonden efter att hon drabbats av bröstcancer 2011, inledde under 2014 ett sex månaders vikariat hos CancerRehabFonden som senare övergått i ett ambassadörskap. Under året gick hon vid flera tillfällen ut i media och berättade om organisationen och vikten av rehabilitering under och efter sjukdomen, som en del i att stärka organisationens varumärke och position och öka kännedomen. Medlemmar CancerRehabFonden är en medlemsorganisation och hade per december 2014, 2590 stycken medlemmar. Projekt CRM-system Under 2014 gjordes ett omfattande utredningsarbete i syfte att finna ett nytt verksamhetssystem. Det befintliga verksamhetssystemet saknade både funktionalitet och begränsade organisationen i att bedriva verksamheten på ett optimalt sätt. Efter en långdragen analysprocess togs beslutet om att implementera verksamhetsprogrammet SalesForce. Under sista kvartalet 2014 blev svårigheterna så stora att startdatumet för programbytet tidigarelades. Kundanpassningsprojektet startades upp i slutet av oktober 2014, med ekonomichefen som projektledare, och mål om att ha övergången klar redan vid årsskiftet pga. de stora bristerna det gamla verksamhetssyste- met hade. SalesForce byggdes med stormsteg och den inplanerade tidpunkten för övergången följdes och resulterade i att förutsättningarna för att klara insamlingsmålen inför 2015 finns. Organisation Styrelse Styrelsen sammanträdde under 2014 vid 6 tillfällen för styrelsemöte och vid 1 tillfälle för arbetsmöte. På arbetsmötet togs planer för respektive arbetsgrupp fram; ändamålsgruppen, insamlingsgruppen och admingruppen. Under 2014 har vissa förändringar skett i CancerRehabFondens styrelse. Tidigare ordförande Gudrun Sköld och vice ordförande Helena Hammar avgick i samband med årsmötet och tidigare ordinarie ledamot Amelie Björlin övergick till att bli suppleant. Vid 2014 års årsmöte valdes Magnus Sjölund, chef på Dreamwork, till ny ordförande och Kenth Nauclér, f.d. förbundsordförande i Arbetsgivaralliansen, till ny vice ordförande. Även Elisabeth Andersson, f.d. generalsekreterare på SOS Barnbyar och Kjell Bergfeldt, överläkare inom cancervården, valdes in som nya ledamöter i styrelsen. Övriga medlemmar i styrelsen är överläkare inom rehabiliteringvård, Axel Brattberg, journalisterna Bengt Bengtzon och Charlotte Aschberg, samt PR & event manager på Spendrups Vin, Anna Spendrup och Janos Pataky (suppleant). I CancerRehabFondens valberedning ingick innan årsmöte 2014 Matilda Jönsson, Monika Biander och Göran Från vänster: Kjell Bergfeldt, Amelie Björlin, Kenth Nauclér, Charlotte Aschberg, Axel Brattberg, Elisabet Andersson, Magnus Sjölund, Bengt Bengtzon. Ej i bild: Anna Spendrup och Janos Pataky. 9

11 Rosengren. I den nya valberedningen efter årsmötet ingår som tidigare Matilda Jönsson (sammankallande) tillsammans nyinvalda Magnus Gustafsson och Anna Iwarsson. Revisor Thomas Lönnström omvaldes och revisorssuppleant är Jens Karlsson. Personal På personalsidan har det under år 2014 gjorts en genomgripande förändring i syfte till att skapa en effektivare organisation. Katarina Hultling anställdes under andra halvan av året på ett sex månaders vikariat. I början av året anställdes en kommunikatör på heltid. Per den sista december 2014 var 6 personer anställda på CancerRehabFonden. CancerRehabFonden har kollektivavtal med IDEA och Unionen. Volontärer Fyra personer arbetade under 2014 som volontärer på CancerRehabFonden vid olika tidpunkter. Volontärernas huvudsakliga uppgifter bestod i administrativa sysslor av olika slag. CancerRehabFondens 90-konto CancerRehabFonden har ett 90-konto (Bg och Pg ) och granskas därför av Svensk Insamlingskontroll. CancerRehabFonden är också en del av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) som arbetar för etisk och professionell insamling. Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) har beslutat att tillämpa en kvalitetskod för insamlingsorganisationer. Syftet med koden är att öka transparensen och öppenheten inom branschen och därigenom stärka förtroendet för de organisationer som tillämpar koden. minst 20 milj. kr krävdes. Expansionsplanen finansieras helt av eget kapital. Under vårt förändringsarbete har vi valt att dela upp intäkterna i två delar, den ena delen fokuserar på intäkter från givarregistret och den andra delen vänder sig mot företag, stiftelser och minnesgåvor/ testamenten. Expansionsplanens första stora utmaning bestod i att byta verksamhetsprogram. Det gamla programmet slutade att fungera under oktober Övergången till det nya verksamhetssystemet gjordes i slutet av året Väsentliga händelser efter utgången av räkenskapsåret Året 2015 rivstartade! Under första kvartalet har intäkterna ökat jämfört med förgående år och det beror dels på att vi har kommit i gång med nya verksamhetsprogrammet och genomfört första kampanjen och dels på att all marknadsbearbetning under hösten 2014 börjar bära frukt. Förutom sedvanlig insamling så har vi fått gåvor från Gålöstiftelen, Stiftelsen Rapunzel vs Cancer och Gabrielssons Stiftelse. Andra väsentliga händelser: Godkänd gåvomottagare hos Skatteverket för 2015 Nya satsningar på sociala medier Nya sponsorföretag tillkommer löpande Förlängt hyreskontrakt till Tillväxtplan CancerRehabFondens intäkter har under åren sjunkit succesivt vilket har berott på en mängd olika faktorer. Med en ny styrelse vid rodret från i maj 2014 togs ett radikalt beslut om att vända den nedåtgående intäktstrenden. Hela styrelsen var överens om att en väsentlig satsning måste göras och arbetet utmynnade i en femårig expansionsplan där en intäktsökning till 10

12 Flerårsöversikt (tkr) Verksamhetsintäkter Verksamhetsresultat Årets resultat Balansomslutning Medeltal anställda Förslag till disposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående kapital, sammanlagt kronor balanserad i ny räkning. Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Alla belopp uttryckt i svenska kronor där ej annat anges. 11

13 Resultaträkning Not Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter Gåvor Bidrag Summa verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader 3, 4 Ändamålskostnader Insamlingskostnader Administrationskostnader Summa verksamhetskostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Kapitalförluster och nedskrivning värdepapper Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

14 Balansräkning TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 6 Balanserade utgifter för programvara Summa immateriella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar 8 Övriga kortfristiga placeringar Summa kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 9 Balanserat kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Skuld avseende beslutade, ej utbetalda bidrag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 13

15 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Insamlingsorganisationens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning. Organisationen har under 2014 övergått till K3-regelverket. Övergången har inte haft någon påverkan på siffrorna. Här följer information och förtydliganden av befintliga redovisnings- och värderingsprinciper i samband med den utökade informationen om verksamheten i övergången till K3: Redovisning av gåvor och bidrag: Villkorade gåvor tillhör numera begreppet bidrag vilka skuldförs med återbetalningsskyldighet till dess att villkoren är uppfyllda. Tidigare intäktsredovisades villkorade gåvor vid gåvotillfället för att därefter särredovisas som ändamålsbestämda medel i eget kapital. Organisationen har inga tidigare villkorade gåvor att omklassificera till skuld. Resultaträkningen Verksamhetsintäkter Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för ett erhållet bidrag har uppfyllts. Medlemsavgifter redovisas vid inbetalningen från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som medlemskapet avses. Enligt stadgarna så fastställs medlemsavgiften årligen av årsmötet för kommande verksamhetsår. Ny medlem som erlägger avgift efter den 31 oktober räknas som medlem för påföljande år. Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen såsom annonser och ideellt arbete kan inte direkt hänföras till intäkter utan har i viss mån utgjort en minskad kostnad. Organisationen skulle inte ha använt sig av dessa tjänster om de inte varit kostnadsfria och de fanns inte med i budgeten. Verksamhetskostnader Organisationen har kostnader s.k. samkostnader, som är gemensamma för ändamåls-, insamlings- och administrationsfunktionerna. Vanliga gemensamma kostnader är IT, personal, telefonväxel och lokalhyra. Samkostnader fördelas på respektive funktion och görs via fördelningsnycklar som utvärderas årligen och vid behov. Specifikt för 2014 är vårt verksamhetsprogrambyte. Det gamla verksamhetsprogrammet slutade att fungera och utrangerades (se not 6). Vårt nya molnbaserade verksamhetsprogram startades upp under sista kvartalet 2014 och programuppbyggnaden är kostnadsförd under 2014 och uppgår till kr. Kostnaden är fördelat 50/50 mellan ändamålskostnader och insamlingskostnader. Ändamålskostnader Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag enligt stadgarna. Kostnader för administration som uppstår som en direkt följd av en aktivitet/projekt inom ändamålet räknas till ändamålskostnader. Till ändamålskostnader räknas även kostnader för opinionsbildande verksamhet. Insamlingskostnader Insamlingskostnader återspeglar de kostnader organisationen haft för att samla in medel. Med insamlingskostnader menas kostnader för insamlingsarbete som riktar sig mot organisationens samtliga givare, dvs. såväl privatpersoner som företag och organisationer. Administrativa kostnader Administrationskostnader är sådana som behövs för att administrera organisationen. Leasingkostnader Leasingavtal redovisas som operationella, dvs. leasingavgiften (inklusive första förhöjd hyra) redovisas linjärt över leasingperioden. Ersättning till anställda Ersättningar till anställda såsom löner, sociala avgifter och liknande poster kostnadsförs i takt med 14

16 att de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificeras som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in. Skatt på årets resultat Organisationen bedriver ej skattepliktig näringsverksamhet. Balansräkningen Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivningar sker linjärt över tillgångens beräknade livslängd. Organisationens immateriella tillgång utrangerades i slutet av året 2014 dvs. verksamhetsprogrammet MayFlower vilken utgjorde den enda immateriella anläggningstillgången utrangerades Programmet blev obrukbart redan Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar är upptagna till anskaffningsvärdet. I det fall marknadsvärdet understiger anskaffningsvärdet görs nedskrivningar till det lägre värdet, enlig kollektiv bedömning, den s.k. portföljmetoden. Fordringar Fordringarna är redovisade till det belopp de beräknas inkomma. Eget kapital Organisationens balanserade kapital kan fritt disponeras av styrelsen inom föreningens ändamål. Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag Samtliga beviljade rehabiliteringsbidrag gäller i 12 månader från beviljandedatumet. Ett icke utnyttjat bidrag återförs i samband med att det förfaller. Det finns inga ställda säkerheter eller ansvarsförbindelser att redovisa under

17 Noter till Resultaträkningen Not 2 Gåvor och bidrag Gåvor som redovisats i resultaträkningen a) Insamlade medel Allmänheten Företag Externa stiftelser och fonder Summa gåvor (a) tkr Bidrag som redovisats som intäkt b) Offentliga bidrag Andra organisationer/myndigheter (typ lönebidrag) Summa bidrag (b) tkr Totala insamlade medel består av följande: Gåvor som har redovisats i resultaträkningen (a) Bidrag som redovisats som intäkt (b) Summa insamlade medel tkr Organisationen har inga gåvor eller bidrag att redovisa under 2014 som inte redovisats i resultaträkningen. Se vidare information under not 1). 16

18 Not 3 Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen Medeltalet anställda Kvinnor 5 4 Män 1 1 Totalt 6 5 Könsfördelning styrelse Kvinnor 3 5 Män 5 2 Totalt 8 7 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar: Styrelse Generalsekreterare Övriga anställda Totala löner och ersättningar Övriga sociala kostnader Pensionskostnader generalsekreterare Pensionskostnader övriga anställda Summa Inga pensionskostnader är utbetalda till styrelseledamöter. 17

19 Not 4 Leasing Insamlingsorganisationens enda leasingkontrakt är kontorslokalen på 134 m². Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till kr ( kr) Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande: Inom 1 år år Summa Avtalet om lokalhyra sträcker sig till och är möjlig att förlänga till Not 5 Resultat från finansiella investeringar Utdelningar Räntor Kapitalförluster & nedskrivningar värdepapper Kapitalvinster & återföring av nedskrivningar Summa

20 Noter till balansräkningen Not 6 Immateriella anläggningstillgångar Verksamhetsprogrammet MayFlower utgjorde den enda immateriella anläggningstillgången och utrangerades Programmet blev obrukbart Vårt nya verksamhetsprogram SalesForce är molnbaserat Balanserade utgifter för programvara Ingående anskaffningsvärde Årets aktiverade utgifter 0 0 Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Avyttring Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror Övriga poster Summa

Min Stora Dag Årsredovisning 2014

Min Stora Dag Årsredovisning 2014 Min Stora Dag Årsredovisning 2014 Innehåll Generalsekreteraren har ordet Verksamhetsberättelse Från vardag till ett minne för livet En glad utsida berättar inte alltid hela sanningen En Stor dag att minnas

Läs mer

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 1 2 Förord av kanslichefen Syftet med vårt arbete är att verka för synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning 2012 Foto: Maja Brand sid 1 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012 SOS Barnbyar Sverige i korthet Verksamhetsintäkter 209 662 220 020 255 564 263 866 Tkr 08 09 10 11

Läs mer

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG 1 Innehåll 03 Generalsekreteraren har ordet 04 Vår vision 05 Historik 06 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 15 Noter 20 Revisionsberättelse Tack

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Vår organisation Huvudmän Anneli Alhanko, Christina Andersson, Catarina Andersson-Forsman, Erik Berglund, Lars Bern, Ewa Billing, Göran Boëthius, Gunilla Bolinder, Gunnar Boman,

Läs mer

Styrande riktlinjer för årsredovisning

Styrande riktlinjer för årsredovisning 1 (44) Styrande riktlinjer för årsredovisning December 2012 Utarbetade på uppdrag av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII av redovisningsspecialist Eva Törning i samarbete med en arbetsgrupp inom

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

Detta är Cancerfonden

Detta är Cancerfonden ForskningNU 2003 med Cancerfondens årsredovisning 2002 Detta är Cancerfonden CANCERFONDEN är en ideell organisation med uppgift att samla in och fördela pengar till cancerforskning, informera om cancer

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 Equmeniakyrkan En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen Postadress: Box 14038, 167 14 Bromma Besöksadress:

Läs mer

Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste

Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste Årsredovisning 2010 Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste Ersta diakoni är en ideell förening som grundades 1851. Vårt mål är att människor, oavsett livssituation, ska kunna

Läs mer

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 1 Innehåll Social verksamhet Unga Enter Mötesplats 4 Unga Forum 6 Stadsmissionens boende för unga 6 Svenska PostkodLotteriet stödjer Sveriges Stadsmissioner

Läs mer

Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen

Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen Innehållsförteckning GoodCause 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Så här fungerar det 4 Drömmen om GoodCause 5 Välgörenhetsorganisationerna 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE RIKSFÖRBUNDET FUB ÅRSREDOVISNING 2012 grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE fotografi Ola Elmqvist (sid 3, 10, 18, 21, 26) Kerstin Roshed (sid 6) Josefin Lundberg (sid 9) Frida

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 1 (17) Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 Utgivna jan 2015 2 (17) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1 Vilka handlingar ska skickas in till Svensk Insamlingskontroll?...

Läs mer

Nu vill jag hjälpa andra att besegra sin cancer

Nu vill jag hjälpa andra att besegra sin cancer Nu vill jag hjälpa andra att besegra sin cancer Årsberättelse 2011 Omslaget När Tobias Welander, 26 år, fick diagnosen hjärntumör var det början på en intensiv behandling med operation, cytostatika och

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Årsberättelse 2013 2013 1

Årsberättelse 2013 2013 1 Årsberättelse 2013 2013 1 2 Årsberättelse 2013 3 2014 Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Foto omslag Urval av bilder från verksamhetsåret 2013, Prevent. Foto inlaga Urval av bilder

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010

Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010 Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Den nya förhandlingsrollen 3 En seger för den svenska modellen 5 Förbundsstämma, påverkansarbete och protester 7 Nytta,

Läs mer

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål.

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. Verksamheten 2008 Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. 2 VERKSAMHETEN 2008 Vi hjälper våra kunder med konsulter

Läs mer

Reflexioner. Årsredovisning 2014

Reflexioner. Årsredovisning 2014 Reflexioner Årsredovisning 2014 Neuroförbundet i sociala media facebook.com/nervsystemet @neurosweden @neuroforbundet och @brainbus_se Neuroförbundet Svensk Insamlingskontroll Neuroförbundets 90-konton

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning Arkiv Digital AD AB Årsredovisning 2011 Arkiv Digital AD AB Arkiv Digital AD AB Innehållsförteckning ArkivDigital i korthet... 5 VD har ordet... 7 Företagsledning, styrelse och riskhantering... 9 Företagsledning...

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 www.vivida-assistans.se Vivida Assistans i korthet Vivida Assistans är ett privat alternativ för människor med stora och bestående funktionshinder. Vi erbjuder individuellt

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET

INNEHÅLL VD HAR ORDET Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 3 5 9 10 11 12 12 14 16 17 22 VD har ordet Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Snabba fakta om verksamheten Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning Resultaträkning

Läs mer