Massagebadkar. Bruksanvisning och garantibevis. modeller -08. Edition 1-08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Massagebadkar. Bruksanvisning och garantibevis. modeller -08. Edition 1-08"

Transkript

1 Massagebadkar modeller -08 Bruksanvisning och garantibevis Edition 1-08

2 I denna bruksanvisning står förklarat steg för steg hur ett bubbelbadkar från Hafa skall installeras för att det skall fungera som det ska samt vara säkert att avnjuta. I denna bruksanvisning förklaras även hur ditt bubbelbadkar används och underhålls. Var rädd om bruksanvisningen, tillsammans med ditt kvitto är bruksanvisningen din garanti för ett fungerande bubbelbadkar. Då vi är under ständig utveckling reserverar vi oss för eventuella förändringar i såväl sortiment som design. System Baspaket (grundutförande) Komfortpaket Exklusivpaket (= Komfortpaket + Luft) Merano 190SQ, Merano Duo 190SQ, Lago 150R tillval Ryggmassage, roterande Vattenrening Powerjets Belysning Vattenvärmare 1500W Vattenvärmare 3000W Innehållsförteckning Sida: Steg 1, Ställ bubbelbadkaret på plats...3 Steg 2, El-anslutning Steg 3, Anslutning av vatten och avlopp...6 Steg 4, Test och finjustering...6 Steg 5, Montering/demontering av frontpanel Steg 6, Driftstörning och åtgärd...8 Steg 7, Service...9 Säkerhetssil till insug...9 Baspaket/grundutförande...9 Komfortpaket...10 Exklusivpaket (= Komfortpaket + Luft) Merano 190SQ, Merano Duo 190SQ, Lago 150R Tillval, Belysning...13 Tillval, Roterande Ryggmassage...13 Tillval, Underhållsvärmare...14 Tillval, Vattenrening...14 Tillval, Powerjets...14 Tips inför badet...15 Underhåll av bubbelbadkar...15 Garantibevis

3 Steg 1 ställ bubbelbadkaret på plats Montera av transportbrädor, transportfötter samt eventuell front och gavelpanel (se sida 7-8). Ställ karet på plats. Obs! Lyft inte i karets slangar eller annan monterad utrustning. Det bästa är att lyfta i karets sargkant eller metall stativ. Justera in karet i våg. Alla fötter är justerbara och badkaret skall vila på samtliga fötter. Justeringen är viktig dels för att badkaret skall stå stabilt, dels för att badkarets dränering skall fungera. Fasta muttrar Låsmutter Justerbar fot Stativ Steg 2 el-anslutning Glidplatta Installationen skall föregås av en jordfelsbrytare med en märkutlösningsström som inte överskrider 30 ma. Installationen skall föregås av en allpolig säkerhetsbrytare med minst 3 mm kontaktseparation. Ingående spänningssatta delar, förutom elektriska komponenter matade med extra låg spänning som inte överstiger 12V, får inte vara åtkomliga för personer i badkaret. Jordad anordning måste permanent förbli fixerad till det fasta ledningsnätet. Ingående elektriska komponenter, med undantag för fjärrkontroll, måste vara placerade eller fast satta på sådant vis att de inte kan falla i badkaret. En jordkabel med kabelarea 6,0mm 2 skall anslutas från märkt kopplingsplint på badkarets ställning till anslutningsdosan. Märkning:: Installationen skall ske enligt gällande starkströmsföreskrifter. Installationen skall utföras av behörig elektriker. På kommande sidor finns kopplingsscheman för de olika systemen för bubbelbadkaren. Baspaket/grundutförande: Komfortpaket: Extrautrustat med tillval Belysning: Extrautrustat med tillval Underhållsvärmare 1500W: Extrautrustat med tillval Underhållsvärmare 3000W: Exklusivpaket (= Komfortpaket + Luft): Extrautrustat med tillval Belysning: Extrautrustat med tillval Underhållsvärmare 1500W: Extrautrustat med tillval Underhållsvärmare 3000W: 1N~ 230V 50Hz 900W 1N~ 230V 50Hz 1100W 1N~ 230V 50Hz 1150W 1N~ 230V 50Hz 2600W 2N~ 230/400V 50Hz L1: 1100W L2: 3000W 1N~ 230V 50Hz 1640W 1N~ 230V 50Hz 1690W 1N~ 230V 50Hz 3140W 2N~ 230/400V 50Hz L1: 1640W L2: 3000W 3

4 Pump El-schema Baspaket/grundutförande: El-schema Komfortpaket: 1N~ 230V 50Hz 900W 1N~ 230V 50Hz 1100W Kompressor Pump El-schema Exklusivpaket: 1N~ 230V 50Hz 1640W 4

5 El-schema Tillval, Belysning: 1N~ 230V 50Hz 50W Överhettningsskydd Flow-swich Termostat El-schema Tillval, 1500W underhållsvärmare: El-schema Tillval, 3000W underhållsvärmare: 1N~ 230V 50Hz 1500W 1N~ 230V 50Hz 3000W 5

6 Steg 3, anslutning av vatten och avlopp Installationen skall ske enligt gällande VVS-normer. Installationen skall utföras av behörig VVS-montör. Montera fast eventuell sargblandare. Monteringsanvisning ligger medskickat i blandarlådan.eller i plastförpackningen där denna installationsmanual bilagts. Anslut vatten till sargblandaren. Anslut avloppsvinkel och avloppsrör mellan badkarets.avlopp och golvbrunnen. Avloppsvinkel och avloppsrör medföljer karet. Om badkaret är utrustat med bottenplugg skall denna.justeras så att den tätar ordentligt. Se bild nedan. Bottenplugg Låsring Justerskruv Steg 4, test och finjustering Testa sargblandarens funktioner och kontrollera att inget läckage uppstått. Tappa upp vatten så att det rinner över i överfyllnadsskyddet (OBS! Endast kar med överfyllnadsskydd). Kontrollera så att vattnet utan hinder rinner ut till golvbrunnen. Starta systemet och kontrollera att alla funktioner fungerar som de ska och att inget läckage uppstått. För mer information om systemet, se sida

7 Steg 5, montering/demontering av frontpanel Badkar Front Clips Skruva fast de medföljande skruvarna och clipsen i de förborrade klossarna under karet. Följ anvisningarna enligt skissen, fronten läggs ner i clipsen och förs mot karet. För fronten mot karets sargkant, tryck neråt och inåt till dess att fronten låses. 7

8 Steg 5, Montering/demontering av frontpanel Tillägg för montering av front- och gavelpanel i nederkant, gäller endast rektangulära badkar: Steg 6, driftstörning och åtgärd Om problem uppstått med badkaret finns här ett par enkla tips på saker som enkelt kan kontrolleras innan kontakt tas för service. Hatt Bottenmunstycke Kula Överhettningsskydd Underhållsvärme Termostatvred Bubbelbadkaret startar inte: 1. Kontrollera att säkerhetsbrytaren står i läge på. 2. Kontrollera att säkringen inte har löst ut. 3. Kontrollera att den pneumatiska startslangen sitter ordentligt fast i både startknappen och i pumpen. Bottenventil tätar inte, vattnet rinner sakta ut ur badkaret: Kontrollera att justerskruven är rätt inställd, se sida 6. Underhållsvärmare fungerar inte: 1. Kontrollera att underhållsvärmarens termostat är inställd på önskat gradantal, se bild till vänster. 2. Kontrollera att överhettningsskyddet inte har löst ut, se bild till vänster. Det kommer inte luft ur alla bottenmunstycken: Kontrollera att backventilen inte kalkat fast i sitt säte. Detta åtgärdas genom: 1. Skruva av hatten från bottenmunstycket, se bild till vänster. 2. Peta loss kulan som ligger fastkalkad alldeles bakom hatten, se bild till vänster. 3. Skruva tillbaka hatten på bottenmunstycket, se bild till vänster. 8

9 Steg 7, service Om problemet kvarstår efter felsökningen kontakta Hafa Service. Ring direkt till serviceavdelningen eller maila till: Våra servicemontörer runt om i landet kommer då att kontakta dig för att avhjälpa dig med problemet. Säkerhetssil till insug Läs anvisningarna nedan! När bubbelbadkaret är igång skall personer med långt hår inte sänka ner huvudet under vattnet vid utsugsilen. Barn skall inte bada ensamma eller utan tillsyn i ett bubbelbadkar Personer med hjärtbesvär, högt/lågt blodtryck, sjukdomar som kräver medicinsk behandling och gravida bör rådfråga läkare innan de använder våra badkar. Baspaket/Grundutförande Detta bubbelbadkar är utrustat med en sidomassage bestående av 6st massagemunstycken av typen Bigjet. Insats Sidomassage Sidomassagen består av totalt 6st massagemunstycken av typen Bigjet. Dessa munstycken är placerade längs bubbelbadkarets långsidor. Alla massagemunstycken är riktbara. Massagemunstyckenas insats riktas med handkraft till önskad massagevinkel. Bigjet Hur startas Sidomassagen? Innan dess att sidomassagen startas skall bubbelbadkaret vara fyllt med vatten. Vatten nivån skall minst vara 5 cm över..översta massage munstycket. Detta bubbelbadkar är utrustat med en torrkörningssäker pump. Det betyder att pumpen inte tar någon skada om den startas och körs utav vatten en kortare tid. Obs! Rekommenderas inte! För att sidomassagen skall kunna startas måste pumpen vara på. Pumpen startas på Startknappen, se bild nedan. För kraftigare sidomassage öppnas luftreglaget, se bild nedan. Startknapp: Tryck här för att starta/stoppa sidomassagen (pumpen). Luftreglage: Vrids medsols för att öppna och släppa in luft i ryggmassagen. 9

10 Komfortpaket Detta bubbelbadkar är utrustat med en sidomassage, ryggmassage, fotmassage och en Dinavi sargblandare. Sidomassage Sidomassagen består av totalt 6st massagemunstycken av typen Bigjet. Dessa munstycken är placerade längs bubbelbadkarets långsidor. Alla massagemunstycken är riktbara. Massagemunstyckernas insats riktas med handkraft till önskad massagevinkel. Insats Hur startas Sidomassagen? Bigjet Innan dess att sidomassagen startas skall bubbelbadkaret vara fyllt med vatten. Vatten nivån skall minst vara 5cm över översta massage munstycket. Detta bubbelbadkar är utrustat med en torrkörningssäker pump. Det betyder att pumpen inte tar någon skada om den startas och körs utav vatten en kortare tid. Obs! Rekommenderas inte! För att sidomassagen skall kunna startas måste pumpen vara på. Pumpen startas på Startknappen, se bild nedan. För kraftigare sidomassage öppnas luftreglaget, se bild nedan. Startknapp: Tryck här för att starta/stoppa sidomassagen (pumpen). Luftreglage: Vrids medsols för att öppna och släppa in luft i ryggmassagen. Ryggmassage Ryggmassagen består av sex stycken massagejets av typen Minijet. Ryggmassagen styrs från en 3-vägs ventil. Obs! För att ryggmassagen skall fungera måste: Bubbelbadkaret vara fyllt med vatten. Vatten nivån skall minst vara 5cm över översta massage munstycket. pumpen vara på, se bild START-KNAPP sida vägs ventilen stå i LÄGE 2, se bild till höger. Trevägs-ventil Ventilen reglerar ryggmassagen. Växla steglöst mellan: Läge 1, sidomassage Läge 2, ryggmassage + fotmassage Luftreglage För kraftigare ryggmassage öppnas luftreglaget. Detta görs genom att luftreglaget: Vrids medsols för att öppna och släppa in luft i ryggmassagen. Fotmassage Fotmassagen består av två stycken massagejets av typen Bigjet. Fotmassagen styrs från en 3-vägs ventil. Obs! För att fotmassagen skall fungera måste: Bubbelbadkaret vara fyllt med vatten. Vatten nivån skall minst vara 5cm över översta massage munstycket. pumpen vara på, se bild START-KNAPP sida vägs ventilen stå i LÄGE 2, se bild till höger. Trevägs-ventil Ventilen reglerar fotmassagen. Växla steglöst mellan: Läge 1, sidomassage Läge 2, fotmassage + ryggmassage Luftreglage För kraftigare fotmassage öppnas luftreglaget. Detta görs genom att luftreglaget: Vrids medsols för att öppna och släppa in luft i fotmassagen. 10

11 Exklusivpaket (= komfortpaket + Luft) Detta bubbelbadkar är utrustat med en sidomassage, ryggmassage, fotmassage, bottensystem och en Dinavi sargblandare. Sidomassage Sidomassagen består av totalt 6st massagemunstycken av typen Bigjet. Dessa munstycken är placerade längs bubbelbadkarets långsidor. Alla massagemunstycken är riktbara. Massagemunstyckernas insats riktas med handkraft till önskad massagevinkel. Bigjet Insats Hur startas Sidomassagen? Innan dess att sidomassagen startas skall bubbelbadkaret vara fyllt med vatten. Vatten nivån skall minst vara 5cm över översta massage munstycket. Detta bubbelbadkar är utrustat med en torrkörningssäker pump. Det betyder att pumpen inte tar någon skada om den startas och körs utav vatten en kortare tid. Obs! Rekommenderas inte! För att sidomassagen skall kunna startas måste pumpen vara på. Pumpen startas på Startknappen, se bild nedan. För kraftigare sidomassage öppnas luftreglaget, se bild nedan. Startknapp: Tryck här för att starta/stoppa sidomassagen (pumpen). Luftreglage: Vrids medsols för att öppna och släppa in luft i ryggmassagen. Ryggmassage Ryggmassagen består av sex stycken massagejets av typen Minijet. Ryggmassagen styrs från en 3-vägs ventil. Obs! För att ryggmassagen skall fungera måste: Bubbelbadkaret vara fyllt med vatten. Vatten nivån skall minst vara 5cm över översta massage munstycket. pumpen vara på, se bild START-KNAPP sida vägs ventilen stå i LÄGE 2, se bild till höger. Trevägs-ventil Ventilen reglerar ryggmassagen. Växla steglöst mellan: Läge 1, sidomassage Läge 2, ryggmassage + fotmassage Luftreglage För kraftigare ryggmassage öppnas luftreglaget. Detta görs genom att luftreglaget: Vrids medsols för att öppna och släppa in luft i ryggmassagen. Fotmassage Fotmassagen består av två stycken massagejets av typen Bigjet. Fotmassagen styrs från en 3-vägs ventil. Obs! För att fotmassagen skall fungera måste: Bubbelbadkaret vara fyllt med vatten. Vatten nivån skall minst vara 5cm över översta massage munstycket. pumpen vara på, se bild START-KNAPP sida vägs ventilen stå i LÄGE 2, se bild till höger. Trevägs-ventil Ventilen reglerar fotmassagen. Växla steglöst mellan: Läge 1, sidomassage Läge 2, fotmassage + ryggmassage Luftreglage För kraftigare fotmassage öppnas luftreglaget. Detta görs genom att luftreglaget: Vrids medsols för att öppna och släppa in luft i fotmassagen. 11

12 Bottensystem Bottensystemet består av 10 luftmunstycken av typen Airjet som är placerade i botten av karet. Systemet matas från en kompressor som pressar förvärmd luft ur munstyckena från botten. Systemet startas/stoppas på START-KNAPP BOTTEN och kan köras separat oberoende av andra system och tillval. Varje Airjet är utrustad med en individuell backventil. Denna kan kalka fast om bottensystemet inte torrblåses efter avslutat bad. För att torrblåsa bottensystemet startas bottensystemet och körs i ca 2 minuter efter det att bubbelbadkaret är tömt på vatten. Startknapp Om Airjeten skulle kalka fast åtgärdas detta genom: 1. Skruva av hatten på Airjetet. 2. Peta loss kulan som ligger fastkalkad alldeles bakom hatten. 3. Skruva tillbaka hatten på Airjetet. Merano 190SQ, MERANO 190SQ Duo, Lago 150R Detta bubbelbadkar är utrustat med en sidomassage, ryggmassage, fotmassage, bottensystem och en Dinavi sargblandare. Hatt Kula Sidomassage Sidomassagen består av totalt 6st massagemunstycken av typen Powerjets. Dessa munstycken är placerade längs bubbelbadkarets långsidor. Alla massagemunstycken är riktbara samt avstängningsbara. Massagemunstyckernas insats riktas med handkraft till önskad massagevinkel. För att stänga ett Powerjet munstycke måste dess insats vara centrerad. Stänga görs genom att insatsen skruvas medsols tills dess att munstyckets massageeffekt upphör. För att öppna munstycket skruvas insatsen motsols till dess att insatsen är riktbar. Powerjet Hur startas Sidomassagen? Innan dess att sidomassagen startas skall bubbelbadkaret vara fyllt med vatten. Vatten nivån skall minst vara 5cm över översta massage munstycket. Detta bubbelbadkar är utrustat med en torrkörningssäker pump. Det betyder att pumpen inte tar någon skada om den startas och körs utav vatten en kortare tid. Obs! Rekommenderas inte! För att sidomassagen skall kunna startas måste pumpen vara på. Pumpen startas på Startknappen, se bild nedan. För kraftigare sidomassage öppnas luftreglaget, se bild nedan. Startknapp: Tryck här för att starta/stoppa sidomassagen (pumpen). Luftreglage: Vrids medsols för att öppna och släppa in luft i ryggmassagen. Ryggmassage Ryggmassagen består av sex stycken massagejets av typen Minijet. Ryggmassagen styrs från en 3-vägs ventil. Obs! För att ryggmassagen skall fungera måste: Bubbelbadkaret vara fyllt med vatten. Vatten nivån skall minst vara 5cm över översta massage munstycket. pumpen vara på, se bild START-KNAPP sida vägs ventilen stå i LÄGE 2, se bild till höger. Trevägs-ventil Ventilen reglerar ryggmassagen. Växla steglöst mellan: Läge 1, sidomassage Läge 2, ryggmassage + fotmassage Luftreglage För kraftigare ryggmassage öppnas luftreglaget. Detta görs genom att luftreglaget: Vrids medsols för att öppna och släppa in luft i ryggmassagen. Insats 12

13 Fotmassage Fotmassagen består av två stycken massagejets av typen Bigjet. Fotmassagen styrs från en 3-vägs ventil. Obs! För att fotmassagen skall fungera måste: Bubbelbadkaret vara fyllt med vatten. Vatten nivån skall minst vara 5cm över översta massage munstycket. pumpen vara på, se bild START-KNAPP sida vägs ventilen stå i LÄGE 2, se bild till höger. Trevägs-ventil Ventilen reglerar fotmassagen. Växla steglöst mellan: Läge 1, sidomassage Läge 2, fotmassage + ryggmassage Luftreglage För kraftigare fotmassage öppnas luftreglaget. Detta görs genom att luftreglaget: Vrids medsols för att öppna och släppa in luft i fotmassagen. Bottensystem Bottensystemet består av 8-10 luftmunstycken av typen Airjet som är placerade i botten av karet. Systemet matas från en kompressor som pressar förvärmd luft ur munstyckena från botten. Systemet startas/stoppas på START-KNAPP BOTTEN och kan köras separat oberoende av andra system och tillval. Varje Airjet är utrustad med en individuell backventil. Denna kan kalka fast om bottensystemet inte torrblåses efter avslutat bad. För att torrblåsa bottensystemet startas bottensystemet och körs i ca 2 minuter efter det att bubbelbadkaret är tömt på vatten. Hatt Kula Om Airjeten skulle kalka fast åtgärdas detta genom: 1. Skruva av hatten på Airjetet. 2. Peta loss kulan som ligger fastkalkad alldeles bakom hatten. 3. Skruva tillbaka hatten på Airjetet. Startknapp Tillval, Belysning Tillval belysning består av två stycken diodlampor. Dessa tänds och släcks på den elektroniska belysnings-touchen. Belysnings-touch Touchpanelen tänder/släcker belysningen. Tillval, roterande ryggmassage Ryggmassagen är designad för att ge maximal massage för trötta axlar och ryggar. Ryggmassagen består av sex stycken roterande minijets. Ryggmassagen styrs från en 3-vägs ventil. Obs! För att ryggmassagen skall fungera måste: Bubbelbadkaret vara fyllt med vatten. Vatten nivån skall minst vara 5cm över översta massage munstycket. pumpen vara på (se ditt systems sidomassage). 3-vägs ventilen stå i LÄGE 2, se bild till höger. Trevägs-ventil Ventilen reglerar ryggmassagen. Växla steglöst mellan: Läge 1, sidomassage Läge 2, ryggmassage + fotmassage Luftreglage För kraftigare ryggmassage öppnas luftreglaget. Detta görs genom att luftreglaget: Vrids medsols för att öppna och släppa in luft i ryggmassagen. 13

14 Tillval, Underhållsvärmare W Underhållsvärmaren, precis som namnet säger, underhåller värmen i vattnet. Underhållsvärmaren startar automatiskt när pumpen startas. På underhållsvärmaren sitter en termostat som styr upp till vilket gradantal (10-40 C) värmaren skall värma vattnet till (se bild nedan). Det finns ett överhettningsskydd på värmaren som måste återställas manuellt om det löser ut. Detta görs genom att skyddshatten skruvas av på underhållsvärmaren och återställnings-knappen trycks in (se bild nedan). Obs! Om överhettningsskyddet löser ut kan det inte återställas förrän vattentemperaturen minst sjunkit till ca 45 C. Termostat Överhettningsskydd tillval, vattenrening När pumpen i vattensystemet startas startar vattenreningen/ozonanläggningen automatiskt. Ozonanläggningen är en mycket effektiv rengöringsanläggning som omvandlar syremolekyler till ozonmolekyler. Ozonmolekylerna strömmar in i badvattnet genom det speciella ozonjet och angriper genast orenheter i badvattnet. Innan ozonet når vattenytan har det omvandlats tillbaka till syremolekyler igen. Det betyder att det inte bubblar upp något ozon ur badvattnet i någon märkbar kvantitet. OBS! Om en stickande lukt skulle uppstå när pumpen är igång, stanna omedelbart pumpen och kontrollera att slanganslutningarna mellan ozonatorn och ozonjeten ej har släppt. Om slanganslutningarna är riktiga och och lukten kvartstår kontakta då Hafa service för vidare hjälp. tillval, Powerjets Sidomassagen består av totalt 6st massagemunstycken av typen Powerjets. Dessa munstycken är placerade längs bubbelbadkarets långsidor. Alla massagemunstycken är riktbara samt avstängningsbara. Massagemunstyckernas insats riktas med handkraft till önskad massagevinkel. För att stänga ett Powerjet munstycke måste dess insats vara centrerad. Stänga görs genom att insatsen skruvas medsols tills dess att munstyckets massageeffekt upphör. För att öppna munstycket skruvas insatsen motsols till dess att insatsen är riktbar. Powerjet Insats 14

15 Tips inför badet Att bada bubbelbad är en njutning för såväl kropp som själ. Massageeffekten är inte bara välgörande för ömma och trötta muskler, den har även en rehabiliterande verkan på personer med muskel och/eller ledbesvär. Du uppnår den bästa massageeffekten vid en vattentemperatur på mellan 36 38O. Börja med att köra massagen i 10 minuter och öka därefter massagetiden efter behov. Det går alldeles utmärkt att använda badoljor eller badskum i bubbelkaren. Välj i första hand. Hafas utprovade special produkter för bubbelbadkar. Förhöj stämningen med levande ljus och lite dämpad musik. Vi hoppas att du ska få många härliga badstunder i ditt bubbelbadkar, och tack än en gång för att du valt ett bubbelbadkar från Hafa. Underhåll av bubbelbadkar För att ditt badkar ska hålla sig fräscht i många år gör du så här: Badkaret rengörs till vardags med vanligt rengöringsmedel som ej har någon slipeffekt. Ett par gånger varje år vaxar du karet med vanlig bil- eller båtvax, detta förenklar den vardagliga rengöringen av plastytan Småskador och repor slipas med fint vattenpapper, börja med ett lite grövre papper t.ex 500 och avsluta med Polera därefter den slipade ytan för att få upp glansen med t.ex Autosol (polermedel och vattenpapper finns att köpa i järnhandeln). Systemet rengörs 3-4 gånger per år med något decifiseringsmedel t.ex. Hafas djupverkande rengöringsmedel. Karet fylls upp med varmt vatten, rengöringsmedlet blandas i (läs doseringen på burken), starta systemet och kör ca 10 minuter. Töm därefter karet och fyll på med nytt kallt vatten, starta systemet och skölj ytterligare 5-10 minuter. Används samma vatten för flera bad, vattnet kan renas mellan baden. Detta görs med Hafa descinfections- tablett. Descinfektionstabletten löses upp inom några sekunder och därefter är det klart för nytt fräscht bad. Driftstörning Om något inte fungerar som det ska läs: Driftstörning och åtgärd, sida 8. Service, sida 9. 15

16 GARANTIBEVIS FÖR HAFAS MASSAGEBADKAR GARANTI Säljaren förbinder sig att avhjälpa fel uppkomna av bristfälligheter i konstruktion, material eller av tillverkning uppkomna fel. Garantin täcker ej eventuell utebliven vinst, eller annan skada på person eller egendom p g a fel eller skada i levererat gods. Våra kar är endast avsedda för inomhusbruk och garantin täcker ej annat bruk. BADKAR 5 ÅR Garanti att karet är färgäkta, inte gulnar eller missfärgas samt att det inte uppstår sprickbildningar i sanitetsakrylen. Garantin gäller inte om karet skadats av oaktsamhet eller yttre våld. RESERVDELSGARANTI 5 ÅR Vi lämnar garanti att hålla reservdelar till badkaret i 5 år. KOMPONENTGARANTI 5 ÅR Garanti lämnas på karets samtliga ingående komponenter i 5 år. ATT TÄNKA PÅ VID REKLAMATION Badkaret måste vara tillgängligt för serviceman vid reklamation. Det åligger köparen att se till att karet är åtkomligt för serviceman. Måste kakel eller annat demonteras för service står köparen ansvarig för demontering och återställande. Tid för serviceman att göra karet åtkomligt för service innefattas inte av garantin och debiteras enligt gängse taxa. Kontrollera karets samtliga funktioner direkt efter installation för att direkt konstatera eventuella fel. OBS! Garantin gäller endast tillsammans med kvitto eller betald faktura och endast i det land karet är inköpt. Vid kontakt med oss måste alltid garantinumret uppges. Testat av:... Packat av:... GARANTINUMMER:. Hafa AB Box Halmstad Sverige Tel Fax

17 Hafa AB Svarvaregatan 5, Box 525 SE Halmstad SWEDEN Garanti/Warranty. Service, reservdelar/spare-parts Tel: Fax:

Monterings- och användarmanual samt Garantibevis. Grattis till ditt val av bubbelbad! INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Monterings- och användarmanual samt Garantibevis. Grattis till ditt val av bubbelbad! INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Monterings- och användarmanual samt Garantibevis Denna manual gäller för badkar och massagebadkar Grattis till ditt val av bubbelbad! Denna användarmanual är framtagen för att du ska få glädje av ditt

Läs mer

MASSAGEBADKAR. Bruksanvisning och garantibevis BRIGG. Edition 1-08

MASSAGEBADKAR. Bruksanvisning och garantibevis BRIGG. Edition 1-08 MASSAGEBADKAR BRIGG Bruksanvisning och garantibevis Edition 1-08 Monterings- och användarmanual samt Garantibevis Denna manual gäller för Brigg badkar och massagebadkar Grattis till ditt val av bubbelbad!

Läs mer

brigg Massagebadkar Bruksanvisning Edition 1-10

brigg Massagebadkar Bruksanvisning Edition 1-10 brigg Massagebadkar Bruksanvisning Edition 1-10 1:2 Monterings- och användarmanual Denna manual gäller för Brigg badkar och massagebadkar Grattis till ditt val av bubbelbad! Denna användarmanual är framtagen

Läs mer

Massagebadkar. Bruksanvisning. modeller -08. Edition 1-10

Massagebadkar. Bruksanvisning. modeller -08. Edition 1-10 Massagebadkar modeller -08 Bruksanvisning Edition 1-10 I denna bruksanvisning står förklarat steg för steg hur ett bubbelbadkar från Hafa skall installeras för att det skall fungera som det ska samt vara

Läs mer

INSTALLATIONS BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS BRUKSANVISNING INSTALLATIONS & BRUKSANVISNING MASSAGEBADKAR Tack för att du valt ett massagebadkar från Noro. Här hittar du vad som du behöver tänka på vid installation angående el och vatten, funktionerna i ditt massagebadkar

Läs mer

INSTALLATIONS BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS BRUKSANVISNING INSTALLATIONS & BRUKSANVISNING BADKAR & MASSAGEBADKAR Tack för att du valt ett massagebadkar från Noro Scandinavia. Här hittar du vad som du behöver tänka på vid installation angående el och vatten, funktionerna

Läs mer

MASSAGEBADKAR EAST JULKAMPANJ

MASSAGEBADKAR EAST JULKAMPANJ MASSAGEBADKAR EAST JULKAMPANJ Monteringsanvisning Bruksanvisning Garantibevis Edition 2-09 I denna bruksanvisning står förklarat steg för steg hur ett bubbelbadkar från Hafa skall installeras för att det

Läs mer

massagebadkar monterings- och användarmanual samt produktbevis Produktinformation från westerbergs Box 525, 301 80 Halmstad, Sverige

massagebadkar monterings- och användarmanual samt produktbevis Produktinformation från westerbergs Box 525, 301 80 Halmstad, Sverige massagebadkar monterings- och användarmanual samt produktbevis 2012-06-29 Du har gjort ett klokt val genom att välja ett massagebadkar från Westerbergs. Denna användarmanual är framtagen för att du ska

Läs mer

MONTERINGSANVISNING EVITA-6036. Massagebadkar

MONTERINGSANVISNING EVITA-6036. Massagebadkar MONTERINGSANVISNING EVITA-6036 Massagebadkar Kära kund: Tack för att du köpt ett Bathlife massagebadkar. Läs igenom denna manualen noggrant, innan du börjar installera och använda badkaret. Vänligen ta

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE. När man väljer plats att installera massagebadkaret skall man tänka på vissa faktorer:

INSTALLATIONSGUIDE. När man väljer plats att installera massagebadkaret skall man tänka på vissa faktorer: INNEHÅLL INSTALLATIONS GUIDE 1. Installation 69 2. Transport och inbärning 69 3. Installering av massagebadkar 70 Ta av träemballaget och öppna kartongen med tillbehör 70 Montera fötter på aluminium ramen,

Läs mer

Bruksanvisning Jamaica Grenada Barbados Trinidad

Bruksanvisning Jamaica Grenada Barbados Trinidad Bruksanvisning Jamaica Grenada Barbados Trinidad Rev.nr 141117 Inledning Läs noggrant igenom denna bruksanvisning innan Ert nya badkar tas i drift. På följande sidor beskrivs installation samt karets funktioner.

Läs mer

Manual Swebad badkar manual 2009.11. Badkar SWEBAD BADKAR MANUAL 2009.11

Manual Swebad badkar manual 2009.11. Badkar SWEBAD BADKAR MANUAL 2009.11 Badkar 1. Installation: a) Installation av badkar b) Montering av front c) Installation av avloppssystem d) Montering av blandare och kranar e) Installation av vattentillförsel f ) Installation av el,

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: BT-65100RIL Tack för att du valt ett massagebadkar från Bathlife. Läs instruktionerna noga före installation och bruk. Innan installation, vänligen läs igenom avsnittet

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 65103 Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. Följ alla instruktioner noga för att garantera säkerheten. Innan installation, vänligen läs igenom avsnittet

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE. SW892 Rhonda Massagebadkar Mått: 1380 x 1380 x 580 mm.

INSTALLATIONSGUIDE. SW892 Rhonda Massagebadkar Mått: 1380 x 1380 x 580 mm. INSTALLATIONSGUIDE SW892 Rhonda Massagebadkar Mått: 1380 x 1380 x 580 mm. BÄSTE KUND Tack för att du valt vår produkt. Tag några minuter att läsa denna manual innan installation och användning. VARNING

Läs mer

MONTERINGSANVISNING BADKAR HÖLLVIKEN

MONTERINGSANVISNING BADKAR HÖLLVIKEN SV MONTERINGSANVISNING BADKAR HÖLLVIKEN Art.nr. BH1270SLE BH1270NLE RSK.nr 7336114 7336113 Monteringsanvisning Höllviken 20160401-1.0 Innehåll: Installation av badkar med frontpanel, följ separata anvisningar

Läs mer

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Din återförsäljare U / SE...... Rev. 091006 1. Innehållsförteckning. 1. Innehållsförteckning sid. 2 2. Allmänt 3 3. Översikt av komponenterna front 4 3. Översikt av komponenterna

Läs mer

Installations- och bruksanvisning Easy Spa. Version 2011:2

Installations- och bruksanvisning Easy Spa. Version 2011:2 Installations- och bruksanvisning Easy Spa Version 2011:2 Grattis till ditt nya spabad från Mittspa.se! Hej! Vi på mittspa.se är extra glada över att du har valt ett av våra spabad. För att du ska kunna

Läs mer

MONTERINGSANVISNING BADKAR MARHOLMEN

MONTERINGSANVISNING BADKAR MARHOLMEN BÄTTRE BADRUM SV MONTERINGSANVISNING BADKAR MARHOLMEN BM1570SLE BM1570NLE BM1670SLE BM1670NLE BM1770SLE BM1770NLE Monteringsanvisning Marholmen 201502241.0 Art.nr. RSK.nr Innehåll: Installation av badkar

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ är en vattenbehållare med kokande (110 C) vatten. Quooker COMBI+

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion 1 INNEHÅLL 1. BRÄNNAREBESKRIVNING 2 1.1 Utrustning 2 2. TEKNISKA DATA 3 2.1 Tekniska data 3 2.2 Mått 3 2.3 Arbetsdiagram 3 3. INSTALLATION 4

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal 5-007,5-008 Bordsvärmeri/ Chafings dish HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 35 12-00 Edition0 2015/02 Om handboken I den här handboken hittar

Läs mer

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin BRUKSANVISNING SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning - SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 B. KOMPONENTBESKRIVNING 2 C. FÖRE ANVÄNDNING 3 Packa upp maskinen 3

Läs mer

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Hydraulcylinder...3 3. Montering av rattpump...5 4. Montering av slangar...6 5.

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar COMBI+ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ E Quooker COMBI+ E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING

CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING 11 VÄLKOMMEN TILL THE STEAMERY The Steamery är ett klädvårdsföretag baserat i Stockholm. Vi älskar kläder och vill att de ska hålla länge. Vårt mål är därför att ge

Läs mer

LG KOMBINETTE BRUKSANVISNING / HANDHAVANDEINFORMATION

LG KOMBINETTE BRUKSANVISNING / HANDHAVANDEINFORMATION Bruksanvisning art. nr. 71-103 EAN 735001204 3094 Sida 1:10 BRUKSANVISNING / HANDHAVANDEINFORMATION Vid brukande av skall denna bruksanvisning efterföljas. Annat handhavande kan medföra fara! I de fall

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en liten vattenbehållare som sitter under vasken i köket. Behållaren

Läs mer

Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning. klimatfabriken.se

Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning. klimatfabriken.se Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning klimatfabriken.se Viktigt! Läs noga igenom denna anvisning innan användning. Fläkten är anpassad för fast installation och ska installeras

Läs mer

INSTRUKTION Göingefilter K 40, 50, 75, 125, 175

INSTRUKTION Göingefilter K 40, 50, 75, 125, 175 INSTRUKTION Göingefilter K 40, 50, 75, 125, 175 Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120816 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI E Quooker COMBI E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

massagebadkar monterings- och användarmanual samt produktbevis westerbergs.com

massagebadkar monterings- och användarmanual samt produktbevis westerbergs.com massagebadkar monterings- och användarmanual samt produktbevis 2015-04-30 Westerbergs Badrum Svarvaregatan 5, Box 525, SE-301 80 Halmstad SVERIGE Phone: SE +46 (35) 15 45 50 NO +47 69 35 15 40 FI +358

Läs mer

Spiskåpa 392 16. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7

Spiskåpa 392 16. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 392 16 SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 125623/2013-01-07 (1833) INSTALLATION Spiskåpa 392 16 är avsedd för montering infälld i skåp. Spiskåpan är försedd med motordrivet spjäll, halogenlampor

Läs mer

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar PRO3-VAQ B Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Installation och bruksanvisning

Installation och bruksanvisning Installation och bruksanvisning Bäste Kund Tack för att du valde ett spabad från Viskan Spa. Vi hoppas att du ska få många härliga och avkopplande stunder i ditt nya spabad. I denna installation- och bruksanvisning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Garanti & bruksanvisning... 1 Garantivillkor... 2 Installationsanvisning.. 3 Montering hängfront.. 4 Reglage utseende..

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Garanti & bruksanvisning... 1 Garantivillkor... 2 Installationsanvisning.. 3 Montering hängfront.. 4 Reglage utseende.. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Garanti & bruksanvisning........ 1 Garantivillkor... 2 Installationsanvisning.. 3 Montering hängfront.. 4 Reglage utseende.. 5 Tillbehör... 6 Inkopplingsanvisning badkar. 7 Garantivillkor

Läs mer

HANDBOK. Vattenbadsvärmeri/ Värmeskåp Med inredning. viktiga handlingar för installation och underhåll 5-002,-004. Bruksanvisningen i orginal

HANDBOK. Vattenbadsvärmeri/ Värmeskåp Med inredning. viktiga handlingar för installation och underhåll 5-002,-004. Bruksanvisningen i orginal 5-002,-004 Vattenbadsvärmeri/ Värmeskåp Med inredning HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 11 75 Edition2 2015/05 Om handboken I den här handboken

Läs mer

BLANDNINGSMASKIN HOBART N-50

BLANDNINGSMASKIN HOBART N-50 BLANDNINGSMASKIN HOBART N-50 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. Hobart Foster Scandinavia ApS, filial Box 2101-196 02 Kungsängen Tel. 08-584 50 920 Fax 08-584

Läs mer

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 392 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 injustering av luftflöden... 7 Användning... 9 Service och garanti... 10 991.0314.284/125788/2013-11-15 (6005) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Suomen Kotikylmiö Oy Ravitie 3 FIN-15860 HOLLOLA, FINLAND Vinskåp 50 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Innehållsförteckning SÄKERHETSÅTGÄRDER... 3 ANVÄNDNINGSFÖRESKRIFTER... 3 MONTERING AV VINKYL... 4 Placering...

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W JBL-AquaCristal-Handbuch2008:JBL-AquaCristal-Handbuch 19.06.2008 15:53 Uhr Page 30 JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W UV-C enhet Viktiga säkerhetsanvisningar: OBS! För att undvika personskador

Läs mer

AquaKing. Användarmanual VARNING!

AquaKing. Användarmanual VARNING! 2015-11-11 AquaKing Användarmanual VARNING! Läs de tekniska beskrivningarna innan badet installeras Läs användarinstruktionerna innan badet i bruk Ta inte med vassa eller skarpa föremål i badet Kontakta

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

INSTRUKTION Budget ANA

INSTRUKTION Budget ANA INSTRUKTION Budget ANA Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 12621 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag

Läs mer

erbjudanden bad & massagebadkar

erbjudanden bad & massagebadkar erbjudanden bad & massagebadkar Priserna gäller 7/2-27/4 2014. *Gäller ej redan nedsatta priser. westerbergs.com dröm eller verklighet Vad är välmående egentligen? Hur tar man bäst hand om sig själv? Och

Läs mer

Säkerhetsanvisningar

Säkerhetsanvisningar Användarhandbok Säkerhetsanvisningar Vid installation och användning av spabadet ska grundläggande försiktighetsåtgärder alltid iakttas, inklusive följande: Läs dessa anvisningar: VARNING! För att minska

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år bakåtvänd montering Monteringsanvisning ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år 1 Tack för att du valde BeSafe izi Kid. BeSafe har noggrant och omsorgsfullt utvecklat denna stol för att skydda

Läs mer

Spiskåpa 490 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 490 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 490 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 6 Användning... 8 Service och garanti... 9 /125895/2014-06-09 (9511) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs

Läs mer

Bruksanvisning. Ronda EC

Bruksanvisning. Ronda EC Bruksanvisning Ronda EC Bäste kund, Om du följer rekommendationerna i denna bruksanvisning kommer produkten att fungera optimalt och förbli effektiv i många år. INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS 3 EGENSKAPER

Läs mer

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år bakåtvänd montering Monteringsanvisning ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år 1 Tack för att du valde BeSafe izi Kid ISOfix. BeSafe har noggrant och omsorgsfullt utvecklat denna stol för

Läs mer

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 EC Declaration of Conformity... 2 Easywheel... 3 Leveranskontroll... 3 Ingående komponenter... 3 Identifiering och märknig av Easywheel... 4 CE-märkning...

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovation GAT med guldkant Med nytänkande och uppfinningsrikedom har bubbelbadkaret nu tagits till en helt ny nivå. Ett badkar ur GATs Innovation-serie ger dig fler valmöjligheter, enklare funktioner

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Vedkombi 330 Bruksanvisning

Vedkombi 330 Bruksanvisning Vedkombi 330 Bruksanvisning Produktpresentation Effektiv och användarvänlig vedkombi som kapar och klyver veden i ett moment. Producerar ca 5 m3 per timme. Klarar vedlängder upp till 53 cm och veddiameter

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Sunda Alliance SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen för

Läs mer

vårens erbjudande sense badkar 10.900: (12.900:-) Se sid 12 westerbergs.se

vårens erbjudande sense badkar 10.900: (12.900:-) Se sid 12 westerbergs.se vårens erbjudande 16 sense badkar 10.900: (12.900:-) Se sid 12 westerbergs.se hög- eller väggskåp halva priset vid köp av komplett afton under- och överdel AFTON afton badrumsmöbel Afton är möbelserien

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT SUNDA 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och metalltrådsfilter.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Installationsmanual ML40 Plus

Installationsmanual ML40 Plus Installationsmanual ML40 Plus 1. Beskrivning ML40Plus är en speciellt konstruerad drivenhet för autopiloter på båtar. Den passar de flesta typer av segelbåtar, även sådana med ror-kult. ML40Plus kräver

Läs mer

Hydraulstyrning för Roder

Hydraulstyrning för Roder Hydraulstyrning för Roder Marsili 70/100/120/200 Installationsmanual 1 Även om alla åtgärder har vidtagits för att informationen i denna manual skall vara korrekt och fullständig tar Flotec Marin AB inget

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 1 20 21 2 5 3 4 Bakåtvänd montering Monteringsanvisning 7 8 9 6 10 11 12 13 14 22 23 15 16 17 24 25 18 19 ECE R44 04 GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 26 27 28 29 30 31 35 34 36 32 33 37 38 39 40

Läs mer

Bruksanvisning GASGRILL 2 BRÄNNARE. Montering och skötsel

Bruksanvisning GASGRILL 2 BRÄNNARE. Montering och skötsel Bruksanvisning GASGRILL BRÄNNARE ART.NR. 4090 Montering och skötsel ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK GOURMET BRÄNNARE På följande sidor finner du en steg-för-steg instruktion. Vi rekommenderar att du följer denna

Läs mer

Bruksanvisning MODELL 615P. Stryksystem modell 615P - Double steam

Bruksanvisning MODELL 615P. Stryksystem modell 615P - Double steam Bruksanvisning Ånga från strykjärnsspetsen och från sulan MODELL 615P Stryksystem modell 615P - Double steam Ånga från strykjärnsspetsen Ånga från strykjärnsspetsen Om vi tittar på de strykjärn som används

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

Badkaret på bilden är i högerutförande. BADKARSSET Art.nr 690101 NU 295:- ord 395:-

Badkaret på bilden är i högerutförande. BADKARSSET Art.nr 690101 NU 295:- ord 395:- COMFORNETTE E-LINE Comfornette E-line är ett enklare massagsystem som är utrustat med Silent System Technology, och styrs enkelt via en knapp. SNABBFAKTA E-LINE 12 st jetstrålar Silent System Technology

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

Monterings- och skötselanvisningar

Monterings- och skötselanvisningar Monterings- och skötselanvisningar E VAT T E V Ä R M A R E S V R W 0/ 0/8 0/ 0 0 0 8 U 9 9 R e v. F U K T I O S B E SKRIVIG Thermia SVR är en förrådsvattenvärmare med elektrisk uppvärmning. Uppvärmningen

Läs mer

Bruksanvisning. Blue Wave

Bruksanvisning. Blue Wave Bruksanvisning Blue Wave Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd för badstolen Blue Wave. Genom att läsa igenom och följa anvisningarna

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7 Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 1 Grattis till din nya rollator! Volaris S7 kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära känna din nya rollator ber vi dig att noga

Läs mer

NC22EU SMARTKLEEN POOL ROBOT BOTTENSUGARE

NC22EU SMARTKLEEN POOL ROBOT BOTTENSUGARE NC22EU SMARTKLEEN POOL ROBOT BOTTENSUGARE Grattis till ditt köp! SmartKleen är en teknologisk avancerad automatisk pool bottensugare, som är lätt att använda. SmartKleen gör det enkelt att hålla poolen

Läs mer

ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING

ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_fid-40_85.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen - Tel.

Läs mer

Monteringsanvisning och Garanti

Monteringsanvisning och Garanti Monteringsanvisning och Garanti Sängen som ger dig mer Stjärnbädden har en tydlig filosofi att ge högsta kvalitet, bästa sovkomfort och att alltid erbjuda riktigt prisvärda sängar Med en säng från Stjärnbädden

Läs mer

GLASDISKMASKIN HOBART GX-60

GLASDISKMASKIN HOBART GX-60 GLASDISKMASKIN HOBART GX-60 INSTALLATION ANVÄNDNING man_gx60.indd / nov 02 Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. Box 2101. 196 02 Kungsängen. Hobart Foster Scandinavia ApS, filial Tel.

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Läs följande instruktioner noga innan du installerar enheten. Tack för att du valt en Embraco Sliding Unit, som är ett luftkylt utomhusaggregat. Denna enhet är speciellt designad

Läs mer

Installationsanvisning. Syreaktivator

Installationsanvisning. Syreaktivator Installationsanvisning Syreaktivator Viktig information före installation Kontrollera så att godset inte har blivit skadat under transporten. Transportskada skall omedelbart anmälas till transportföretaget.

Läs mer

Silvano Box. 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Silvano Box. 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Silvano Box 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Utrustning som behövs för monteringen Nödvändiga verktyg: (Skruvar medföljer) Du behöver också: Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter

Läs mer

Monteringsanvisning. izi Modular: bakåt- & framåtvänd. izi Modular RF: bakåtvänd. Bakåtvänd godkänd höjd 61-105 cm. Framåtvänd godkänd höjd 88-105 cm

Monteringsanvisning. izi Modular: bakåt- & framåtvänd. izi Modular RF: bakåtvänd. Bakåtvänd godkänd höjd 61-105 cm. Framåtvänd godkänd höjd 88-105 cm a f d e b c i Monteringsanvisning g h 4 > 5 cm izi Modular: bakåt- & framåtvänd izi Modular RF: bakåtvänd 5 Bakåtvänd godkänd höjd 6-05 cm Framåtvänd godkänd höjd 88-05 cm maximal vikt 8 kg Ålder 6 mån

Läs mer

www.bathdeluxe.com Innehållsförteckning

www.bathdeluxe.com Innehållsförteckning Tack för att du har köpt ett Bath Deluxe produkt. Av säkerhetsskäl ber vi dig att läsa igenom denna installations- och bruksanvisning noggrant innan du installerar och använder badkaret. Innehållsförteckning

Läs mer

Spisfläkt Exklusiv E

Spisfläkt Exklusiv E Spisfläkt Exklusiv E /126091/2014-11-14 (11492) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten.

Läs mer

GARDENA Elektronisk Hydrostat

GARDENA Elektronisk Hydrostat GARDENA Elektronisk Hydrostat Välkommen till GARDENA trädgård... Läs omsorgsfullt igenom bruksanvisningen och följ dess anvisningar. Gör dig med hjälp av bruksanvisningen väl förtrogen med den elektroniska

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Användaranvisning - Förbränningstoalett. Cinderella Classic

Användaranvisning - Förbränningstoalett. Cinderella Classic Användaranvisning - Förbränningstoalett Cinderella Classic Cinderella förbränningstoalett Med korrekt användning och underhåll kan du ha nytta av din förbränningstoalett i många år. I den här användaranvisningen

Läs mer

FrostControl. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet!

FrostControl. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! FrostControl Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! FrostControl (säkerhets-/avtappningsventil) Innehållsförteckning Använda symboler... 2 Användningsområde... 2 Funktionsbeskrivning...

Läs mer

FS 50. S Kasvosauna Brugsanvisning

FS 50. S Kasvosauna Brugsanvisning FS 50 S S Kasvosauna Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Svenska Bästa/bäste kund,

Läs mer

FAQ Gullberg & Jansson

FAQ Gullberg & Jansson FAQ Gullberg & Jansson Innehåll Poolvärmepumpar... 3 Allmänt om pooluppvärmning... 3 Inför köp av poolvärmepump... 4 Garanti och service - Poolvärmepumpar... 5 Övrigt... 5 Poolvärmepumpar Allmänt om pooluppvärmning

Läs mer

Bruksanvisning till Paletto Bubbelrör

Bruksanvisning till Paletto Bubbelrör Vi välkomnar dig som användare av KOM I KAPP-REHATEK:s Paletto Bubbelrör. Paletto Bubbelrör är en medlem i "Palettofamiljen" vilket innebär att vår Paletto Plus modell kan kommunicera med Paletto bubbelrör.

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

A TASTE OF THE FUTURE

A TASTE OF THE FUTURE A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual COFFEE QUEEN CQ TOWER 3 x 230V Norge Din återförsäljare/your retail dealer U / Rev 070926 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789

Läs mer

Driftinstruktioner Arbrå

Driftinstruktioner Arbrå Driftinstruktioner Arbrå Före start av anläggningen. - Stäng alla dräneringsventiler för vatten och tryckluftledningarna (OBS tryckluften i botten på barnbacken) - Använd dränkpumpen i brunnen så att flödet

Läs mer