Bilaga 2b Avgifter. Sida 1 (16) Dnr T Taxa för upplåtelse av offentlig plats. Revidering. Trafikkontoret Tillstånd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 2b Avgifter. Sida 1 (16) Dnr T Taxa för upplåtelse av offentlig plats. Revidering. Trafikkontoret Tillstånd"

Transkript

1 Sida 1 (16) FÖRSÄLJNING Fristående försäljningsbyggnad Enligt bilaga 2c: Beräkning av avgift för fristående försäljningsbyggnader Tillhörande yta för fritidsaktiviteter Serveringsyta Permanent restaurangveranda Serveringsyta Service riktad utåt Försäljning från serveringsyta mot ex. gångbana. A: 30 kr/m 2 o år B: 25 kr/m 2 o år C: 20 kr/m 2 o år D: 16 kr/m 2 o år A: kr/m 2 o år B: kr/m 2 o år C: kr/m 2 o år D: 692 kr/m 2 o år A: kr/m 2 o år B: kr/m 2 o år C: kr/m 2 o år D: kr/m 2 o år A: kr/m 2 o år B: kr/m 2 o år C: kr/m 2 o år D: 692 kr/m 2 o år A: kr/m 2 o år B: kr/m 2 o år C: kr/m 2 o år D: kr/m 2 o år

2 Sida 2 (16) FÖRSÄLJNING Varuskyltning A: 620 kr/m 2 o år B: 496 kr/m 2 o år C: 310 kr/m 2 o år D: 248 kr/m 2 o år Försäljningsplats A: 44 kr/m 2 o dygn Av staden fastställda platser B: 35 kr/m 2 o dygn helt avgiftsfritt för skolklasser C: 25 kr/m 2 o dygn och barn-ungdomsföreningar D: 20 kr/m 2 o dygn samt hjälpverksamhet med 90-konton. För 12h period -50%. Platser enligt bilaga 2d. Bokningsavgift: 700 kr för fastställda platser Minimiavgift 200 kr. Serveringsyta Tillhörande yta för fritidsaktiviteter Julgransförsäljning Tidsbegränsat enligt stadens villkor. Endast på förutbestämda platser. A: kr/m 2 o år B: kr/m 2 o år C: kr/m 2 o år D: 692 kr/m 2 o år A: 30 kr/m 2 o år B: 25 kr/m 2 o år C: 20 kr/m 2 o år D: 16 kr/m 2 o år A: kr per plats o period B: kr per plats o period C: kr per plats o period D: kr per plats o period

3 Sida 3 (16) FÖRSÄLJNING Försäljning från fordon A: 44 kr/m 2 o dygn Exempelvis foodtrucks/foodbikes. B: 35 kr/m 2 o dygn Minimiavgift 200 kr C: 25 kr/m 2 o dygn D: 20 kr/m 2 o dygn För 12h period -50%. Serveringsyta Marknad Minimiavgift 200 kr Av staden fastställda platser helt avgiftsfritt för skolklasser och barn-ungdomsföreningar samt hjälpverksamhet med 90-konton. Platser enligt bilaga 2d. A: 7 kr/m 2 o dygn B: 5 kr/m 2 o dygn C: 4 kr/m 2 o dygn D: 2 kr/m 2 o dygn A: 9 kr m 2 stånd o dygn B: 7 kr m 2 stånd o dygn C: 5 kr m 2 stånd o dygn D: 3 kr m 2 stånd o dygn

4 Sida 4 (16) FÖRSÄLJNING Aktivitetsspecifika områden A: kr per plats o år Möjliga att upplåta per säsong. B: kr per plats o år C: kr per plats o år D: kr per plats o år Byggnad Serveringsyta A: kr/m 2 o år B: kr/m 2 o år C: kr/m 2 o år D: kr/m 2 o år A: kr/m 2 o år B: kr/m 2 o år C: kr/m 2 o år D: 692 kr/m 2 o år

5 Sida 5 (16) REKLAM & INFORMATION Objekt med analoga ytor A: kr/m 2 o år B: kr/m 2 o år C: kr/m 2 o år D: kr/m 2 o år Objekt med digitala ytor A: kr/m 2 o år B: kr/m 2 o år C: kr/m 2 o år D: kr/m 2 o år Kortare reklamupplåtelser A: 46 kr/m 2 o dygn Endast analoga, max 14 dagar B: 37 kr/m 2 o dygn Lägst kr per föremål C: 23 kr/m 2 o dygn D: 19 kr/m 2 o dygn Lokaliseringstavlor Ingen avgift Information med syfte att underlätta lokalisering. Information A: kr plats o år Information utan reklamsyfte. B: kr plats o år C: kr plats o år D: kr plats o år

6 Sida 6 (16) REKLAM & INFORMATION Objekt över gata/väg Reklam A-D: 366 kr per objekt Varumärkesskylt Lägst kr per föremål Överdagenskylt Utformad enligt stadens riktlinjer. Utsmyckning A-D: 110 kr per objekt A-B: kr/m 2 o år C-D: kr/m 2 o år Ingen avgift.

7 Sida 7 (16) EVENEMANG Evenemang A: 112 kr per m 2 dygn max kr per dygn B: 61 kr per m 2 dygn max kr per dygn C: 61 kr per m 2 dygn max kr per dygn D: 31 kr per m 2 dygn max kr per dygn Marknadsföringsevenemang Subventionerad avgift* A: 224 kr per m 2 dygn max kr per dygn B: 122 kr per m 2 dygn max kr per dygn C: 122 kr per m 2 dygn max kr per dygn D: 61 kr per m 2 dygn max kr per dygn A: 112 kr per m 2 dygn max kr per dygn B: 61 kr per m 2 dygn max kr per dygn C: 61 kr per m 2 dygn max 500 kr per dygn D: 61 kr per m 2 dygn max 500 kr per dygn *Icke kommersiella evenemang för barn och ungdom. *Hjälpverksamhet med 90-konton *Sammankomst enligt OL 2 kap 1 p1, exempelvis opinionsyttring eller demonstration *Stadens förvaltningar *Parkteatrar & evenemang i amfiteatrar, utan inträdesavgift

8 Sida 8 (16) EVENEMANG Kategori Avgift per m 2 /dygn Övrigt Film/TV/Foto Film/TV/Foto verksamhet A: 254 kr per timme B: 254 kr per timme C: 254 kr per timme D: 254 kr per timme OB-buss eller liknande För upplåtelser som endast inkluderar fordon. Cirkus 800 kr per fordon A: kr per dygn B: kr per dygn C: kr per dygn D: kr per dygn

9 Sida 9 (16) BYGGVERKSAMHET Byggetablering A: kr m 2 o år Inhägnade områden med B: kr m 2 o år flertalet funktioner. C: kr m 2 o år D: kr m 2 o år Minimiavgift kr Återbetalning 50% vid uppfyllande av stadens villkor. Transportområde -50% Återbetalning gäller ej transportområden. Fristående objekt A: 12 kr m 2 o dygn Exempelvis container, arbetsbod Minimiavgift 200 kr B: 7 kr m 2 o dygn eller liknande. C: 3 kr m 2 o dygn D: 3 kr m 2 o dygn Fristående redskap/motordrivet Upp till 5 dygn Exempelvis mobilkran, skylift Till och med 5 dygnet gäller A-D: kr/st saxlift eller liknande. 5 dygn i följd eller 5 dygn inom 5 veckor dygn A-B: 539 kr/dygn C-D 417 kr/dygn Över 14 dygn A: kr m 2 o år B: kr m 2 o år C: kr m 2 o år D: kr m 2 o år Minimiavgift över 14 dygn 3,753 kr

10 Sida 10 (16) BYGGVERKSAMHET Ställning Per fastighet/över 5 löpmeter Avgift per kalendermånad A: kr per kalendermånad Ej tillgänglighetsanpassad B: kr per kalendermånad ställning debiteras enligt C: 890 kr per kalendermånad kategorin byggetablering, dock D: 712 kr per kalendermånad utan återbetalningsmöjlighet. Per fastighet/under 5 löpmeter A: 890 kr per kalendermånad B: 712 kr kalendermånad C: 445 kr kalendermånad D: 356 kr kalendermånad Upplag A: 12 kr m 2 o dygn B: 7 kr m 2 o dygn C: 3 kr m 2 o dygn D: 3 kr m 2 o dygn

11 Sida 11 (16) ANLÄGGNINGAR & BYGGNADER Tillfällig byggnad A: kr/m 2 o år Vid evakuering B: kr/m 2 o år exempelvis vid ombyggnation. C: kr/m 2 o år D: kr/m 2 o år Subventionerad avgift för bostäder A: -85% B: -75% C: -50% D: -50% Tillfälliga bostäder Enligt beslut i kommunfullmäktige 2015 Dnr. T samt senast beslutade tabeller för nyupplåtelseavgäld. Markområde för kommunal verksamhet Markområde för kommunalt 51 kr m 2 o år finansierad utbildning eller omsorgsverksamhet. Övriga markområden A: 488 kr/m 2 o år Tillfarter, trappor och ramper. B: 488 kr/m 2 o år Om huvudsyftet är tillgänglighet C: 254 kr/m 2 o år avgiftsbefrias upplåtelsen. D: 254 kr/m 2 o år Lägst: kr/år

12 Sida 12 (16) ANLÄGGNINGAR & BYGGNADER Kategori Tillfälliga parkeringar Infartsparkering Tillfartsområden Lägst: kr/år Avgiftsbefriade anläggningar* Avgift A: kr/m 2 o år B: kr/m 2 o år C: 480 kr/m 2 o år D: 288 kr/m 2 o år A: 120 kr/m 2 o år B: 120 kr/m 2 o år C: 120 kr/m 2 o år D: 120 kr/m 2 o år A: 488 kr/m 2 o år B: 488 kr/m 2 o år C: 254 kr/m 2 o år D: 254 kr/m 2 o år Ingen avgift för *Återvinningsstationer *Tillfälliga parker *Förvaring av hjälpmedel för funktionsnedsatta så som permobil eller likvärdigt *Hjälpverksamhet med insamlings- och, eller utdelningssyfte

13 Sida 13 (16) ANLÄGGNINGAR & BYGGNADER Kategori Båtområde Bryggor och båtuppställning samt tillhörande byggnader vid fritidsbåtsområden. Brygga eller likvärdigt För kommersiell verksamhet så som marinor och båtförsäljning. Byggnad & markområde För kommersiell verksamhet så som marinor och båtförsäljning. Tillfällig aktivitetsanläggning Minimiavgift kr Avgift Brygga per aktiv löpmeter: 300 kr/år Markområde per m2/år:15 kr Byggnad per m2/år: kr A: 938 kr /löpmeter o år B: 650 kr /löpmeter o år C: 463 kr /löpmeter o år D: 463 kr /löpmeter o år A: kr/m 2 o år B: kr/m 2 o år C: kr/m 2 o år D: kr/m 2 o år A: Upplåts ej B: 641 kr per dygn C: 641 kr per dygn D: 641 kr per dygn

14 Sida 14 (16) INFRASTRUKTUR Kategori Installationsskåp Mindre ingrepp ovan jord Likriktarstation Avgift A: kr/plats o år B: kr/plats o år C: kr/plats o år D: kr/plats o år A: kr/plats o år B: kr/plats o år C: kr/plats o år D: kr/plats o år A: 183 kr/m 2 o år B: 183 kr/m 2 o år C: 183 kr/m 2 o år D: 183 kr/m 2 o år ANLÄGGNINGAR & BYGGNADER

15 Sida 15 (16) Kategori Kommunikationsmaster Teknikbod Antenner och liknande på mast Maxavgift/mast: kr/år Inhägnat område Avgift A: kr/mast o år B: kr/mast o år C: kr/mast o år D: kr/mast o år A: kr/plats o år B: kr/plats o år C: kr/plats o år D: kr/plats o år A: kr/föremål o år B: kr/föremål o år C: kr/föremål o år D: kr/föremål o år A: 488 kr/m 2 o år B: 488 kr/m 2 o år C: 254 kr/m 2 o år D: 254 kr/m 2 o år Lägst: kr/år ANLÄGGNINGAR & BYGGNADER

16 Sida 16 (16) Kategori Kommunikationsantenner Buntlådor Avgift oavsett zon. Avgift A: kr/föremål o år B: kr/föremål o år C: kr/föremål o år D: kr/föremål o år Maxavgift/mast: kr/år 305 kr/låda o år

Beräkning av avgift för fristående försäljningsbyggnader. C: kr/m 2 o år D: 692 kr/m 2 o år. B: kr/m 2 o år.

Beräkning av avgift för fristående försäljningsbyggnader. C: kr/m 2 o år D: 692 kr/m 2 o år. B: kr/m 2 o år. Sida 1 (16) FÖRSÄLJNING Fristående försäljningsbyggnad Enligt bilaga 2c: Beräkning av avgift för fristående försäljningsbyggnader Tillhörande yta för fritidsaktiviteter A: 30 kr/m 2 o år B: 25 kr/m 2 o

Läs mer

Bilaga 2. Avgift. Sida 1 (14) Dnr T Taxa för upplåtelse av offentlig plats med polistillstånd. Trafikkontoret Tillstånd

Bilaga 2. Avgift. Sida 1 (14) Dnr T Taxa för upplåtelse av offentlig plats med polistillstånd. Trafikkontoret Tillstånd Sida 1 (14) FÖRSÄLJNING Fristående försäljningsbyggnad Enligt bilaga 3: Beräkning av avgift för fristående försäljningsbyggnader Serveringsyta Service riktad utåt Försäljning från serveringsyta mot exempelvis

Läs mer

Kategori Beräkning av avgift för fristående försäljningsbyggnader. B: kr/m 2 o år. D: 16 kr/m 2 o år. C: 20 kr/m 2 o år.

Kategori Beräkning av avgift för fristående försäljningsbyggnader. B: kr/m 2 o år. D: 16 kr/m 2 o år. C: 20 kr/m 2 o år. Kategori Beräkning av avgift för fristående försäljningsbyggnader Avgift Kategori Avgift Övrigt 1:1 Permanent kiosk- och serveringsbyggnad Separat uträkning Fristående försäljningsbyggnad Enligt bilaga

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av stadsledningskontoret 2018:03 Taxa för upplåtelse av offentlig plats från den 15 mars 2018 Kommunfullmäktiges beslut den 19 februari 2018 (Utl 2018:32)

Läs mer

Taxa för upplåtelser av offentlig plats från och med den 1 juli 2016.

Taxa för upplåtelser av offentlig plats från och med den 1 juli 2016. Trafikkontoret Tillstånd. Taxa för upplåtelser av offentlig plats. Revidering. Förslag till taxa. Taxa för upplåtelser av offentlig plats från och med den 1 juli 2016. Allmänna bestämmelser för samtliga

Läs mer

Förslag till revidering av avgifter för upplåtelse av offentlig plats

Förslag till revidering av avgifter för upplåtelse av offentlig plats 1 Förslag till revidering av avgifter för upplåtelse av offentlig plats Allmänna bestämmelser för samtliga upplåtelseändamål? Avgifterna indexregleras inte. Indexregleringen behålls dock för mer långvariga

Läs mer

Inledning Kommunen prövar ärendet med hänsyn till skötsel, markanvändning, stadsbild, miljö och trafik. Allmänna bestämmelser

Inledning Kommunen prövar ärendet med hänsyn till skötsel, markanvändning, stadsbild, miljö och trafik. Allmänna bestämmelser Inledning För att få använda offentlig plats för annat ändamål än vad den upplåtits för måste polismyndighetens tillstånd inhämtas. Ansökningsblankett kan hämtas på polismyndighetens hemsida www.polisen.se.

Läs mer

Taxa för upplåtelser av offentlig plats från och med den 1 juli 2016.

Taxa för upplåtelser av offentlig plats från och med den 1 juli 2016. Trafikkontoret Tillstånd. Taxa för upplåtelser av offentlig plats. Revidering. Förslag till taxa med beskrivning av förändringar. Gråmarkerade fält visar förändrad eller tillagd skrivning. Taxa för upplåtelser

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2011:15 Avgifter för upplåtelse av offentlig plats Kommunfullmäktiges beslut den 13 juni 2011 (Utl 2011:97) (Jfr Kfs 2004:20) Allmänna

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av stadsledningskontoret 2016:04 Taxa för upplåtelse av offentlig plats från den 1 juli 2016 Kommunfullmäktiges beslut den 16 maj 2016 (Utl 2016:53) (Ersätter

Läs mer

Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats

Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.10) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 184 Antagen

Läs mer

Taxa för upplåtelse av offentlig plats som står under kommunens förvaltning mm.

Taxa för upplåtelse av offentlig plats som står under kommunens förvaltning mm. för upplåtelse av offentlig plats som står under kommunens förvaltning mm. 1 1 I Lagen om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, med mera (1957:259), nedan kallad Avgiftslagen

Läs mer

AVGIFTER FÖR UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATSMARK 2013

AVGIFTER FÖR UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATSMARK 2013 AVGIFTER FÖR UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATSMARK 2013 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-20 2 Varför Örebro kommun tar ut avgift för upplåtelse av offentlig plats. (utdrag ur ordningslag (1993:1617) 3.

Läs mer

Taxa för upplåtelse av torgplatser samt annan offentlig plats

Taxa för upplåtelse av torgplatser samt annan offentlig plats Kommunal författningssamling F 3 Dnr 2009.195/319 Taxa för upplåtelse av torgplatser samt annan offentlig plats Gäller från: 2009-11-01 Antagen: kommunfullmäktige 1991-10-28 och ändrad senast 2009-09-28

Läs mer

Taxor & Avgifter 2010 Upplåtelser Bilaga 1

Taxor & Avgifter 2010 Upplåtelser Bilaga 1 Taxor & Avgifter 2010 Upplåtelser Bilaga 1 Tekniska nämnden Upplåtelse av offentlig plats Taxan för upplåtelse av offentlig plats inom Södertälje kommun fastställs av kommunfullmäktige. Taxan för upplåtelse

Läs mer

Taxa för upplåtelse av offentlig mark

Taxa för upplåtelse av offentlig mark Taxa för upplåtelse av offentlig mark Beslutad av kommunfullmäktige 25 mars 2019, 35). Dnr KS2019.0102 Innehåll 1 Taxa... 3 1.1 Försäljning... 3 1.2 Annat kommersiellt ändamål... 4 1.3 Övriga ändamål...

Läs mer

Dnr RIKTLINJER. Förslag -Taxa för markupplåtelse. Antagen av. Gäller från och med..

Dnr RIKTLINJER. Förslag -Taxa för markupplåtelse. Antagen av. Gäller från och med.. Dnr RIKTLINJER Förslag -Taxa för markupplåtelse. Gäller från och med.. Dnr 2/13 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Avgiftsreglering... 3 Taxa... 4 1 Tillfällig reklam och information... 4 2

Läs mer

Dnr KK18/324. Taxa för markupplåtelser i Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Gäller från och med

Dnr KK18/324. Taxa för markupplåtelser i Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Gäller från och med Dnr KK18/324 för markupplåtelser i Nyköpings kommun Kommunfullmäktige 2018-06-12 Gäller från och med 2018-07-01 Dnr KK18/324 2/13 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Avgiftsreglering...

Läs mer

Inledning Under punkt 6 Övriga ändamål finns avgifter för nyttoparkering, tillstånd för schakt och TA-plan samt viten inlagda. Allmänna bestämmelser

Inledning Under punkt 6 Övriga ändamål finns avgifter för nyttoparkering, tillstånd för schakt och TA-plan samt viten inlagda. Allmänna bestämmelser 1 Inledning För att få använda offentlig plats för annat ändamål än vad den upplåtits för måste polismyndighetens tillstånd inhämtas. Ansökningsblankett kan hämtas på polismyndighetens hemsida www.polisen.se.

Läs mer

för markupplåtelse på allmän platsmark PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

för markupplåtelse på allmän platsmark PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(11) Taxor för markupplåtelse på allmän platsmark PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se

Läs mer

Taxa för markupplåtelse och torghandel i Oxelösunds kommun 2017

Taxa för markupplåtelse och torghandel i Oxelösunds kommun 2017 Taxa för markupplåtelse och torghandel i Oxelösunds kommun 2017 Dokumenttyp Godkänd av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2016-12-14 Reviderat Dokumentansvarig Trafikingejör Förvaring Castor Dnr MSN.2016.13

Läs mer

wf"" VALLENTUNA KOMMUN s 1so Ärendebeskrivning Ärendets tidigare behandling Beslutsunderlag

wf VALLENTUNA KOMMUN s 1so Ärendebeskrivning Ärendets tidigare behandling Beslutsunderlag Kommunstyrelsen Sam manträdesprotokol I 20L5-09-2L 24 (34) s 1so Revidering av taxa för upplåtelse av offentlig (KS 2015.267) Beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa revidering av taxan

Läs mer

Taxa för upplåtelse offentlig platsmark i Leksands kommun

Taxa för upplåtelse offentlig platsmark i Leksands kommun Taxa för upplåtelse offentlig platsmark i Leksands kommun Innehåll 1.1 Taxa för upplåtelser av offentlig plats.... 4 1.2 Försäljning.... 4 1.3 Byggetablering av olika slag.... 5 1.4 Evenemang el liknande....

Läs mer

Revidering av avgifter för upplåtelse av offentlig plats Anmälan av remissutskick

Revidering av avgifter för upplåtelse av offentlig plats Anmälan av remissutskick GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2002-12-17 Handläggare: Eva Leijon Region Innerstad Upplåtelsebyrån Tel: 08 508 269 22 eva.leijon@gfk.stockholm.se Louise Djupsjöbacka Region Ytterstad

Läs mer

Taxa för upplåtelse av allmän platsmark, revidering

Taxa för upplåtelse av allmän platsmark, revidering PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum 2018-09-25 1/1 TSN 81 Dnr TSN/2018:474-100 Taxa för upplåtelse av allmän platsmark, revidering Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. anta ny taxa för upplåtelse

Läs mer

Taxa för upplåtelse av allmän platsmark, revidering

Taxa för upplåtelse av allmän platsmark, revidering PROTOKOLLSUTDRAG 20:1 Kommunstyrelsen KS 234 Dnr KS/2018:444-100 2018-10-31 1/2 Taxa för upplåtelse av allmän platsmark, revidering Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. anta

Läs mer

Förslag till nya avgifter för upplåtelser av offentlig plats Bilaga 1

Förslag till nya avgifter för upplåtelser av offentlig plats Bilaga 1 Förslag till nya avgifter för upplåtelser av offentlig plats Bilaga 1 Allmänna bestämmelser för samtliga upplåtelseändamål exkl 1:5 torgplatser * Avgifterna föreslås börja tillämpas 1 januari 2010. * Avgifter

Läs mer

Taxa för upplåtelse av offentlig plats

Taxa för upplåtelse av offentlig plats Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Alingsås kommun Antagen av kommunfullmäktige 20XX-XX-XX 1. Inledning Polistillstånd krävs för att använda offentlig plats Offentlig plats är allmän mark inom detaljplanelagt

Läs mer

Avgifter för upplåtelse av offentlig plats

Avgifter för upplåtelse av offentlig plats Styrande dokument Senast ändrad 20161115 Avgifter för upplåtelse av offentlig plats Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Tekniska nämnden Dokumentnamn Avgifter för upplåtelse av offentlig plats

Läs mer

Taxa för upplåtelser av offentlig plats samt torghandel inom Kungälvs kommun

Taxa för upplåtelser av offentlig plats samt torghandel inom Kungälvs kommun Taxa för upplåtelser av offentlig plats samt torghandel inom Kungälvs kommun Taxa Diarienummer: 2016/0463 Dokumentansvarig: Samhällsbyggnad/Trafik gata park/avtalsansvarig Beredande politiskt organ: Samhällsbyggnadsutskottet

Läs mer

Avgifter för upplåtelse av offentlig plats

Avgifter för upplåtelse av offentlig plats Styrande dokument Senast ändrad 20131119 Avgifter för upplåtelse av offentlig plats Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Tekniska nämnden Dokumentnamn Avgifter för upplåtelse av offentlig plats

Läs mer

Taxa för upplåtelser av offentlig plats samt torghandel inom Kungälvs kommun

Taxa för upplåtelser av offentlig plats samt torghandel inom Kungälvs kommun Taxa för upplåtelser av offentlig plats samt torghandel inom Kungälvs kommun Taxa Diarienummer: 2017/0743 Dokumentansvarig: Samhällsbyggnad/Trafik gata park/avtalsansvarig Beredande politiskt organ: Samhällsbyggnadsutskottet

Läs mer

Taxor - upplåtelse av offentliga platser 2014

Taxor - upplåtelse av offentliga platser 2014 UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-10-30 Servicenämnden 146 Taxor - upplåtelse av offentliga platser 2014 Dnr SFN 2013/0887 Handlingar Serviceförvaltningens skrivelse 2013-10-21 Avgifter för upplåtelse

Läs mer

Upplåtelsens ändamål Gågata Övriga platser Kungstorget och Ljungskile torg

Upplåtelsens ändamål Gågata Övriga platser Kungstorget och Ljungskile torg Blad 1 Avgifter för markupplåtelser på allmän plats inom Uddevalla kommun antagna av kommunfullmäktige 2013-05-08, 65. Avgifterna reviderades 2015-12-09, 305. Avgifterna justeras årligen enligt ändringar

Läs mer

Upplåtelsens ändamål Gågata Övriga platser Kungstorget och Ljungskile torg

Upplåtelsens ändamål Gågata Övriga platser Kungstorget och Ljungskile torg Blad 1 Avgifter för markupplåtelser på allmän plats inom Uddevalla kommun antagna av kommunfullmäktige 2013-05-08, 65. Avgifterna reviderades 2015-12-09, 305. Avgifterna justeras årligen enligt ändringar

Läs mer

Taxor och avgifter inom trafik, parkering och allmän/offentlig plats

Taxor och avgifter inom trafik, parkering och allmän/offentlig plats Taxor och avgifter inom trafik, parkering och allmän/offentlig plats Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Taxor och avgifter inom trafik, parkering och allmän/offentlig plats Taxa

Läs mer

Taxor och avgifter för nyttjande av allmän platsmark inklusive torghandel

Taxor och avgifter för nyttjande av allmän platsmark inklusive torghandel 1 (7) KF 100/2018 Länsstyrsens dnr 213-441-2018 Taxor och avgifter för nyttjande av allmän platsmark inklusive torghand Antaget av kommunfullmäktige den 24 september 2018. Ändamål och yta Tillfälle och

Läs mer

TAXA kr/m2 och. 62 kr/m2 och

TAXA kr/m2 och. 62 kr/m2 och 1 Samhällsbyggnadsförv altningen TAXA 2018 Antagen av kommunfullmäktige den 30 oktober 2017, 174 Taxa för upplåtelse av gatumark och offentlig platmark i Simrishamns kommun (momsbefriade med undantag av

Läs mer

Fastställande av taxa för upplåtelse av allmän platsmark

Fastställande av taxa för upplåtelse av allmän platsmark PROTOKOLLSUTDRAG Teknik- och servicenämnden TSN 13 Sammanträdesdatum 2016-01-26 1/2 Dnr TSN/2015:8-100 Fastställande av taxa för upplåtelse av allmän platsmark Förslag till beslut Teknik- och servicenämnden

Läs mer

Taxor för markupplåtelse på allmän platsmark

Taxor för markupplåtelse på allmän platsmark SID 1(10) Taxor för markupplåtelse på allmän platsmark Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(10) Innehållsförteckning 1 Allmänt...3

Läs mer

Avgifter vid upplåtelse av offentlig plats

Avgifter vid upplåtelse av offentlig plats 6 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Frohm Jöran Datum 2015-07-09 Diarienummer GSN-2015-1682 Gatu- och samhällsmiljönämnden Avgifter vid upplåtelse av offentlig plats Förslag till beslut Gatu- och

Läs mer

Riktlinjer för markupplåtelse i Oxelösunds kommun. Antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-02-24, 23

Riktlinjer för markupplåtelse i Oxelösunds kommun. Antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-02-24, 23 Riktlinjer för markupplåtelse i Oxelösunds kommun Antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-02-24, 23 Riktlinjer för markupplåtelser 2(7) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Lagar och bestämmelser...

Läs mer

Taxa för upplåtelse av torgplatser samt annan offentlig plats

Taxa för upplåtelse av torgplatser samt annan offentlig plats Taxa för upplåtelse av torgplatser samt annan offentlig plats Hörby kommun har beslutat följande enligt lagen om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats mm, avgiftslagen

Läs mer

Taxa för upplåtelse av offentlig plats 2018 och tillsvidare, Varbergs kommun

Taxa för upplåtelse av offentlig plats 2018 och tillsvidare, Varbergs kommun 1 (8) Taxa för upplåtelse av offentlig plats 2018 och tillsvidare, Varbergs kommun Dokumenttyp: Taxa Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Taxa för upplåtelse av offentlig

Läs mer

Taxa. Taxa för markupplåtelser i Norrköpings kommun TN 2015/0337

Taxa. Taxa för markupplåtelser i Norrköpings kommun TN 2015/0337 Taxa 2016-12-19 Taxa för markupplåtelser i Norrköpings kommun TN 2015/0337 Förslaget godkänt av tekniska nämnden den 22 september 2016 och beslutad av Kommunfullmäktige den 19 december 2016. Avgifterna

Läs mer

Förslag till nya avgifter for upplåtelse av offentlig plats

Förslag till nya avgifter for upplåtelse av offentlig plats Förslag till nya avgifter for upplåtelse av offentlig plats Allmänna bestämmelser för samtliga upplåtelseändamål Avgifterna föreslås börjar tillämpas 1 januari 2005, förutom vad gäller försäljningsplatserna

Läs mer

TAXA FÖR UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS

TAXA FÖR UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS TAXA FÖR UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS Antagen av regionfullmäktige (tidigare kommunfullmäktige) 1995-04-24. Ändrad 1997-04-28, 2001-04-23, 2001-09-10, 2005-04-25, 2006-03-20, 2008-10-27, 2009-02-23, 2015-04-27

Läs mer

Taxa för upplåtelse för offentlig platsmark

Taxa för upplåtelse för offentlig platsmark Taxa för upplåtelse för offentlig platsmark 2017 Upplåtelse av offentlig platsmark för annat ändamål Parkeringsplatser 1-30 dagen 100 kr/dag 31-60 dagen 50 kr/dag från 61 dagen och tills vidare 30 kr/dag

Läs mer

TAXA FÖR UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS

TAXA FÖR UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS TAXA FÖR UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS Antagen av regionfullmäktige (tidigare kommunfullmäktige) 1995-04-24. Ändrad 1997-04- 28, 2001-04-23, 2001-09-10, 2005-04-25, 2006-03-20, 2008-10-27, 2009-02-23,

Läs mer

Avgift Minsta avgift. 105 kr/m2 och månad 85 kr/m2 och månad 55 kr/m2 och månad. Avgift enl A.1.1. 5 kr/m2 och dag. 96 kr/m2 och mån.

Avgift Minsta avgift. 105 kr/m2 och månad 85 kr/m2 och månad 55 kr/m2 och månad. Avgift enl A.1.1. 5 kr/m2 och dag. 96 kr/m2 och mån. 1 Samhällsbyggnadsförvaltningen TAXA 2015 Antagen av KF 2014-12-15, 197 Taxa för upplåtelse av gatumark och offentlig platmark i Simrishamns kommun (momsbefriade med undantag av upplåtelser för reklamändamål,

Läs mer

Villkor vid användande av offentlig plats för kiosk

Villkor vid användande av offentlig plats för kiosk Villkor vid användande av offentlig plats för kiosk Villkorsbilaga K 2019, gäller med giltigt polistillstånd. Har du frågor om villkoren? Kontakta ansvarig markupplåtare på trafikkontoret, namn och telefonnummer

Läs mer

Upplåtelse av platsmark och parkeringstaxa 2018

Upplåtelse av platsmark och parkeringstaxa 2018 Upplåtelse av offentlig platsmark för annat ändamål 2018 Parkeringsplatser 1-30 dagen 100 kr/dag 31-60 dagen 50 kr/dag från 61 dagen och tills 30 kr/dag Parkeringsplatser och offentlig platsmark ex containers,

Läs mer

Extraärende SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (20)

Extraärende SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (20) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 2016-12-14 20 (20) Extraärende Kommunfullmäktige kommer vid sammanträde 2016-12-14 att föreslås behandla extraärende Ändring av Kommunfullmäktiges

Läs mer

Riktlinjer för upplåtelser av offentlig plats i Västerås

Riktlinjer för upplåtelser av offentlig plats i Västerås Riktlinjer för upplåtelser av offentlig plats i Västerås Inledning.... 3 1 Lagar och bestämmelser.. 3 2 Byggupplag, byggnadsställningar, inplankning etc.... 4 3 Byggskyltar. 4 4 Containrar... 4 5 Reklam....

Läs mer

Taxa för upplåtelse av gatumark och offentlig platsmark i Simrishamns kommun Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige den 24 november år 2008, 174.

Taxa för upplåtelse av gatumark och offentlig platsmark i Simrishamns kommun Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige den 24 november år 2008, 174. Samhällsbyggnadsförvaltningen 2009 Taxa för upplåtelse av gatumark och offentlig platsmark i Simrishamns kommun Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige den 24 november år 2008, 174. Upplåtelse A1. Försäljningsändamål,

Läs mer

TAXA för upplåtelse av offentlig plats Tekniska nämnden

TAXA för upplåtelse av offentlig plats Tekniska nämnden 2017-01-01 TAXA för upplåtelse av offentlig plats Tekniska nämnden Godkänd av tekniska nämnden 2016 09 08 89 Antagen av kommunfullmäktige 2016 00 00 00 C4 Teknik Kristianstads kommun Innehåll Del 1 Formalia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 20181114 170 KS 363/18 Mölndals stads avgifter för upplåtelse av offentlig plats Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Avgifter vid upplåtelse av offentlig plats

Avgifter vid upplåtelse av offentlig plats KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Opard Ylva Datum 2015-10-16 Diarienummer KSN-2015-1864 Kommunstyrelsen Avgifter vid upplåtelse av offentlig plats Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Principer för markupplåtelse av offentlig plats i Nässjö kommun

Principer för markupplåtelse av offentlig plats i Nässjö kommun Författningssamling Fastställd av kommunfullmäktige: 1995-10-26 159 Reviderad: Principer för markupplåtelse av offentlig plats i Nässjö kommun Lagar och bestämmelser 1 Polismyndigheten upplåter offentlig

Läs mer

Avgiften får tas ut enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

Avgiften får tas ut enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. Kommunen har rätt att ta ut en avgift när offentliga platser och områden som kommunen jämställt med sådana platser enligt 3 används, se lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser

Läs mer

105 kr/m2 och månad. 85 kr/m2 och månad. 55 kr/m2 och månad. Avgift enl A kr/m2 och dag. 96 kr/m2 och mån. 78 kr/m2 och mån

105 kr/m2 och månad. 85 kr/m2 och månad. 55 kr/m2 och månad. Avgift enl A kr/m2 och dag. 96 kr/m2 och mån. 78 kr/m2 och mån 1 Samhällsbyggnadsförv altningen Taxa för upplåtelse av gatumark och offentlig platmark i Simrishamns kommun 2014 (momsbefriade med undantag av upplåtelser för reklamändamål, annat kommersiellt ändamål,

Läs mer

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Strängnäs kommun

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Strängnäs kommun 1/12 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-04-28 43 Gäller fr o m: 2014-04-29 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: Ansvarig: Kommunstyrelsen KS/2014:115 003 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Strängnäs

Läs mer

Lokala. ordningsföreskrifter. för. Kävlinge kommun

Lokala. ordningsföreskrifter. för. Kävlinge kommun Lokala ordningsföreskrifter för Kävlinge kommun Antagna av kommunfullmäktige att gälla f r o m 2005-01-01 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kävlinge kommun Beslutade av kommunfullmäktige 80 den

Läs mer

Sammanfattning av remissinstansernas svar redovisas nedan, kontorets sammanvägning av synpunkterna redovisas i kursiverad text.

Sammanfattning av remissinstansernas svar redovisas nedan, kontorets sammanvägning av synpunkterna redovisas i kursiverad text. Handläggare: Lars-Olov Norling Tillståndsavdelningen Upplåtelseenheten Telefon: 08-508 26 558 Bilaga 2 Revidering av avgifter för upplåtelse av offentlig plats Sammanställning av remissvar Remissinstanser:

Läs mer

Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats

Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats RIKTLINJE 1(7) Tekniska förvaltningen Monica Söderlund monica.soderlund@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats Dokumenttyp Riktlinje

Läs mer

Taxor och avgifter för samhällsbyggnadsenhetens verksamhet, del B. Kart- och mätningsteknisk verksamhet i Västerviks kommun

Taxor och avgifter för samhällsbyggnadsenhetens verksamhet, del B. Kart- och mätningsteknisk verksamhet i Västerviks kommun Taxor och avgifter för samhällsbyggnadsenhetens verksamhet, del B Kart- och mätningsteknisk verksamhet i Västerviks kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2018 12 17, 54 att gälla från 1 januari 2019 Innehåll

Läs mer

Taxan för upplåtelse av offentlig plats inom Södertälje kommun fastställs av kommunfullmäktige kr B kr C kr

Taxan för upplåtelse av offentlig plats inom Södertälje kommun fastställs av kommunfullmäktige kr B kr C kr Taxor & Avgifter 2010 Bilaga 1 Tekniska nämnden Upplåtelse av offentlig plats Taxan för upplåtelse av offentlig plats inom Södertälje kommun fastställs av kommunfullmäktige. Taxan för upplåtelse av offentlig

Läs mer

TAXOR 2013 Samhällsbyggnadsförvaltningen

TAXOR 2013 Samhällsbyggnadsförvaltningen TAXOR 2013 Samhällsbyggnadsförvaltningen Taxa för upplåtelse av gatumark och offentlig platsmark i Simrishamns kommun (momsbefriade med undantag av upplåtelser för reklamändamål, annat kommersiellt ändamål,

Läs mer

Västra Götalands läns författningssamling

Västra Götalands läns författningssamling Västra Götalands läns författningssamling Färgelanda kommun 14 FS 2007:115 Utkom från trycket den 23 mars 2007 Länsstyrelsens i Västra Götalands län tillkännagivande av Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Läs mer

Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Strängnäs kommun

Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Strängnäs kommun 1/11 Beslutad: 2016-03-21 43 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2015:712-003 Ersätter: Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Strängnäs kommun beslutad av kommunfullmäktige 2012-08-27

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDEN 2019-03-12 6 3:6 Dnr TN2019/0040 Taxa för upplåtelse av offentlig plats m m Beslut Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Mora kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Mora kommun Rev: KF 2007-06-18 47 Dnr: 956/95 003 1(5) Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Mora kommun Mora kommun föreskriver följande med stöd av 1 Förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Föreskrift Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-18, 82, Dnr KS 2014/67 Trosa kommun föreskriver följande

Läs mer

Policy/ Riktlinjer vid försäljning/ arrende av mark, fastigheter samt vattenområden ägda av Tjörns kommun och dess bolag

Policy/ Riktlinjer vid försäljning/ arrende av mark, fastigheter samt vattenområden ägda av Tjörns kommun och dess bolag Dokumenttyp och beslutsinstans Policy/ Riktlinjer Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Conny Johansson Dokumentnamn Policy/ Riktlinjer vid försäljning/ arrende av mark, fastigheter samt vattenområden ägda

Läs mer

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1979:42 1996-03-25, 43 1998-02-23, 21 Kommunstyrelsen 1999-03-15, 29 Kommunfullmäktige 2008-12-22, 152 2009-12-21, 147 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Essunga kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Essunga kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Essunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige, 2004-06-15 att gälla fr.o.m. 2004-07-01 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 37, 2013-05-27, Dnr 2012.0117

Läs mer

för detta torghandel.

för detta torghandel. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tanums kommun Beslutade av kommunfullmäktige 1995 10 30 107. Ändring av 13, 14 och 18 antogs 1996 04 11, 33. Kompletteringar av 9 och 16 antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

trafikkontoret, detta signeras och behålls av båda parter.

trafikkontoret, detta signeras och behålls av båda parter. Har du frågor om villkoren? Kontakta ansvarig markupplåtare på trafikkontoret, namn och telefonnummer står på kommunens beslut om tillstyrkan. Villkor En byggetablering ska hålla hög standard med minsta

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR MALÅ KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR MALÅ KOMMUN MALÅ KOMMUN ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1 (5) ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR MALÅ KOMMUN Malå kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993: 1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Bollebygds kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Bollebygds kommun Dnr 95/282 Dnr 02/13 (tillägg) Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Bollebygds kommun Bollebygds kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632 ) med bemyndigande för kommuner och

Läs mer

Plantaxa för Sundbybergs stad Taxa för kommunens verksamhet inom plan- och bygglagens (2010:900) område

Plantaxa för Sundbybergs stad Taxa för kommunens verksamhet inom plan- och bygglagens (2010:900) område Plantaxa för Sundbybergs stad Taxa för kommunens verksamhet inom plan- och bygglagens (2010:900) område Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 514, gäller från den 1 januari 2016 SUNDBYBERGS

Läs mer

Prislista 2017 vid uthyrning av Torshälla stads nämnds lokaler och anläggningar

Prislista 2017 vid uthyrning av Torshälla stads nämnds lokaler och anläggningar Torshälla stads nämnd 2017-05-11 1 (7) Torshälla stads förvaltning Ledning & administration TSN/2017:48 Ulrika Hansson 016-710 73 25 Torshälla stads nämnd Prislista 2017 vid uthyrning av Torshälla stads

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER Allmänna lokala ordningsföreskrifter Fastställd KF 2007-06-18. Reviderad KF 2013-04-15. ( 17 fyrverkeri). KF 2013-12-09. ( 13 alkoholförtäring). KF 2016-05-02. ( 7

Läs mer

Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL

Tekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL Tekniska nämnden UPPDRAG Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inkl. GC-vägar, skötsel av statsbidragsberättigade

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 95:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 95:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 95:1 Kf 122/1995, 153/2000, 59/2001 Dnr 1995.451-301, 2001.10125 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TOMELILLA KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige

Läs mer

Ordningsföreskrifter för torghandel i Strängnäs kommun, revidering

Ordningsföreskrifter för torghandel i Strängnäs kommun, revidering Bilaga 06:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Teknik- och servicekontoret Handläggare Kersti Hellström 0152-291 37 Dnr TSN/2018:469-003 2018-09-07 1/1 Teknik- och servicenämnden Ordningsföreskrifter för torghandel i Strängnäs

Läs mer

TAXA. FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL

TAXA. FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL TAXA FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL TAXA FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET - FÖRKORTAD VERSION - I detta dokument redovisas en förkortad

Läs mer

Lokala ordningsföreskrifter för Åstorps kommun

Lokala ordningsföreskrifter för Åstorps kommun Lokala ordningsföreskrifter för Åstorps kommun Åstorps kommun Dnr Ksfd 2013/64 Länsstyrelsen Dnr Ksfd 2013/64 1996-01-10 2005-03-18 tillägg 2008-11-24, tillägg 127 2012-11-19, tillägg 17 Postadress: 265

Läs mer

Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. (AU 401) KS 2013-426

Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. (AU 401) KS 2013-426 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 21 (AU 401) KS 2013-426 KF Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Avfallstaxa i Borgholms kommun

Avfallstaxa i Borgholms kommun Avfallstaxa i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24. Taxan träder i kraft 2015-01-01. Alla priser inkluderar mervärdesskatt. Betalningsansvar för renhållningstjänst åvilar fastighetsägare,

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR NORA KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR NORA KOMMUN ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR NORA KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige 1995-11-28, 126 och träder ikraft 1996-01-01. Bilaga 1 reviderad av kommunfullmäktige 1996-12-17, 143. Nora kommun föreskriver

Läs mer

Beräkning av avgift för kiosker och serveringsbyggnader

Beräkning av avgift för kiosker och serveringsbyggnader Möjlighet för kunderna att gå in och plocka varor 28 36 Vindfång/ regnskydd vid försäljningslucka 11 340 Lucka i väggen + + + + + + + Summa avgift per år/ säsong: = kr. Bilaga 2b Trafikkontoret Tillstånd

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Allmänna lokala ordningsföreskrifter Allmänna lokala ordningsföreskrifter Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2008-03-27 (formalia reviderad 2014-08-07) Ansvarig för revidering: Kommunfullmäktige Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer:

Läs mer

Ordningsstadga. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stenungsunds kommun. Typ av dokument Ordningsstadga Dokumentägare Administrativ chef

Ordningsstadga. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stenungsunds kommun. Typ av dokument Ordningsstadga Dokumentägare Administrativ chef STENUNGSUNDS KOMMUN Ordningsstadga Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stenungsunds kommun Typ av dokument Ordningsstadga Dokumentägare Administrativ chef Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid

Läs mer

Örebro läns författningssamling

Örebro läns författningssamling Örebro läns författningssamling Kumla kommun 18FS 2010:37 Utkom från trycket den 18 maj 2010 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kumla kommun; beslutade den 19 april 2010 Kumla kommun föreskriver

Läs mer

Taxa för kart- och GIS verksamhet hos kommunstyrelsen

Taxa för kart- och GIS verksamhet hos kommunstyrelsen Styrdokument 2017-05-11 Dnr KS/2017:334 Taxa för kart- och GIS verksamhet hos kommunstyrelsen Nivå: Kommungemensamt styrdokument Antagen: Kommunfullmäktige den 19 juni 104 Reviderad: Giltig t.o.m: Den

Läs mer

Taxa för verksamhetsområdet geodata

Taxa för verksamhetsområdet geodata Taxa för verksamhetsområdet geodata Antagen av kommunfullmäktige den 19 oktober 2015, 402 Att börja gälla från 1 januari 2016 SUNDBYBERGS STAD Innehåll 1 Allmänna bestämmelser 3 2 Grunder för beräkning

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1(6) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 001.4 a Lokala ordningsföreskrifter i Västerviks kommun, beslutade av kommunfullmäktige 2008-11-27 176 samt granskade av Länsstyrelsen i Kalmar län att gälla

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 001.4 a Lokala ordningsföreskrifter i Västerviks kommun, beslutade av kommunfullmäktige 2008-11-27 176 samt granskade av Länsstyrelsen i Kalmar län att gälla

Läs mer

Regler kring nyttjande av mark

Regler kring nyttjande av mark Regler kring nyttjande av mark Innehållsförteckning 1 Lagar och bestämmelser...2 2 Byggplatsetableringar, byggnadsställningar...2 3 Containrar...3 4 Byggskyltar...3 5 Reklam, reklamanordningar...3 6 Försäljning

Läs mer