Bilaga 2b Avgifter. Sida 1 (16) Dnr T Taxa för upplåtelse av offentlig plats. Revidering. Trafikkontoret Tillstånd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 2b Avgifter. Sida 1 (16) Dnr T Taxa för upplåtelse av offentlig plats. Revidering. Trafikkontoret Tillstånd"

Transkript

1 Sida 1 (16) FÖRSÄLJNING Fristående försäljningsbyggnad Enligt bilaga 2c: Beräkning av avgift för fristående försäljningsbyggnader Tillhörande yta för fritidsaktiviteter Serveringsyta Permanent restaurangveranda Serveringsyta Service riktad utåt Försäljning från serveringsyta mot ex. gångbana. A: 30 kr/m 2 o år B: 25 kr/m 2 o år C: 20 kr/m 2 o år D: 16 kr/m 2 o år A: kr/m 2 o år B: kr/m 2 o år C: kr/m 2 o år D: 692 kr/m 2 o år A: kr/m 2 o år B: kr/m 2 o år C: kr/m 2 o år D: kr/m 2 o år A: kr/m 2 o år B: kr/m 2 o år C: kr/m 2 o år D: 692 kr/m 2 o år A: kr/m 2 o år B: kr/m 2 o år C: kr/m 2 o år D: kr/m 2 o år

2 Sida 2 (16) FÖRSÄLJNING Varuskyltning A: 620 kr/m 2 o år B: 496 kr/m 2 o år C: 310 kr/m 2 o år D: 248 kr/m 2 o år Försäljningsplats A: 44 kr/m 2 o dygn Av staden fastställda platser B: 35 kr/m 2 o dygn helt avgiftsfritt för skolklasser C: 25 kr/m 2 o dygn och barn-ungdomsföreningar D: 20 kr/m 2 o dygn samt hjälpverksamhet med 90-konton. För 12h period -50%. Platser enligt bilaga 2d. Bokningsavgift: 700 kr för fastställda platser Minimiavgift 200 kr. Serveringsyta Tillhörande yta för fritidsaktiviteter Julgransförsäljning Tidsbegränsat enligt stadens villkor. Endast på förutbestämda platser. A: kr/m 2 o år B: kr/m 2 o år C: kr/m 2 o år D: 692 kr/m 2 o år A: 30 kr/m 2 o år B: 25 kr/m 2 o år C: 20 kr/m 2 o år D: 16 kr/m 2 o år A: kr per plats o period B: kr per plats o period C: kr per plats o period D: kr per plats o period

3 Sida 3 (16) FÖRSÄLJNING Försäljning från fordon A: 44 kr/m 2 o dygn Exempelvis foodtrucks/foodbikes. B: 35 kr/m 2 o dygn Minimiavgift 200 kr C: 25 kr/m 2 o dygn D: 20 kr/m 2 o dygn För 12h period -50%. Serveringsyta Marknad Minimiavgift 200 kr Av staden fastställda platser helt avgiftsfritt för skolklasser och barn-ungdomsföreningar samt hjälpverksamhet med 90-konton. Platser enligt bilaga 2d. A: 7 kr/m 2 o dygn B: 5 kr/m 2 o dygn C: 4 kr/m 2 o dygn D: 2 kr/m 2 o dygn A: 9 kr m 2 stånd o dygn B: 7 kr m 2 stånd o dygn C: 5 kr m 2 stånd o dygn D: 3 kr m 2 stånd o dygn

4 Sida 4 (16) FÖRSÄLJNING Aktivitetsspecifika områden A: kr per plats o år Möjliga att upplåta per säsong. B: kr per plats o år C: kr per plats o år D: kr per plats o år Byggnad Serveringsyta A: kr/m 2 o år B: kr/m 2 o år C: kr/m 2 o år D: kr/m 2 o år A: kr/m 2 o år B: kr/m 2 o år C: kr/m 2 o år D: 692 kr/m 2 o år

5 Sida 5 (16) REKLAM & INFORMATION Objekt med analoga ytor A: kr/m 2 o år B: kr/m 2 o år C: kr/m 2 o år D: kr/m 2 o år Objekt med digitala ytor A: kr/m 2 o år B: kr/m 2 o år C: kr/m 2 o år D: kr/m 2 o år Kortare reklamupplåtelser A: 46 kr/m 2 o dygn Endast analoga, max 14 dagar B: 37 kr/m 2 o dygn Lägst kr per föremål C: 23 kr/m 2 o dygn D: 19 kr/m 2 o dygn Lokaliseringstavlor Ingen avgift Information med syfte att underlätta lokalisering. Information A: kr plats o år Information utan reklamsyfte. B: kr plats o år C: kr plats o år D: kr plats o år

6 Sida 6 (16) REKLAM & INFORMATION Objekt över gata/väg Reklam A-D: 366 kr per objekt Varumärkesskylt Lägst kr per föremål Överdagenskylt Utformad enligt stadens riktlinjer. Utsmyckning A-D: 110 kr per objekt A-B: kr/m 2 o år C-D: kr/m 2 o år Ingen avgift.

7 Sida 7 (16) EVENEMANG Evenemang A: 112 kr per m 2 dygn max kr per dygn B: 61 kr per m 2 dygn max kr per dygn C: 61 kr per m 2 dygn max kr per dygn D: 31 kr per m 2 dygn max kr per dygn Marknadsföringsevenemang Subventionerad avgift* A: 224 kr per m 2 dygn max kr per dygn B: 122 kr per m 2 dygn max kr per dygn C: 122 kr per m 2 dygn max kr per dygn D: 61 kr per m 2 dygn max kr per dygn A: 112 kr per m 2 dygn max kr per dygn B: 61 kr per m 2 dygn max kr per dygn C: 61 kr per m 2 dygn max 500 kr per dygn D: 61 kr per m 2 dygn max 500 kr per dygn *Icke kommersiella evenemang för barn och ungdom. *Hjälpverksamhet med 90-konton *Sammankomst enligt OL 2 kap 1 p1, exempelvis opinionsyttring eller demonstration *Stadens förvaltningar *Parkteatrar & evenemang i amfiteatrar, utan inträdesavgift

8 Sida 8 (16) EVENEMANG Kategori Avgift per m 2 /dygn Övrigt Film/TV/Foto Film/TV/Foto verksamhet A: 254 kr per timme B: 254 kr per timme C: 254 kr per timme D: 254 kr per timme OB-buss eller liknande För upplåtelser som endast inkluderar fordon. Cirkus 800 kr per fordon A: kr per dygn B: kr per dygn C: kr per dygn D: kr per dygn

9 Sida 9 (16) BYGGVERKSAMHET Byggetablering A: kr m 2 o år Inhägnade områden med B: kr m 2 o år flertalet funktioner. C: kr m 2 o år D: kr m 2 o år Minimiavgift kr Återbetalning 50% vid uppfyllande av stadens villkor. Transportområde -50% Återbetalning gäller ej transportområden. Fristående objekt A: 12 kr m 2 o dygn Exempelvis container, arbetsbod Minimiavgift 200 kr B: 7 kr m 2 o dygn eller liknande. C: 3 kr m 2 o dygn D: 3 kr m 2 o dygn Fristående redskap/motordrivet Upp till 5 dygn Exempelvis mobilkran, skylift Till och med 5 dygnet gäller A-D: kr/st saxlift eller liknande. 5 dygn i följd eller 5 dygn inom 5 veckor dygn A-B: 539 kr/dygn C-D 417 kr/dygn Över 14 dygn A: kr m 2 o år B: kr m 2 o år C: kr m 2 o år D: kr m 2 o år Minimiavgift över 14 dygn 3,753 kr

10 Sida 10 (16) BYGGVERKSAMHET Ställning Per fastighet/över 5 löpmeter Avgift per kalendermånad A: kr per kalendermånad Ej tillgänglighetsanpassad B: kr per kalendermånad ställning debiteras enligt C: 890 kr per kalendermånad kategorin byggetablering, dock D: 712 kr per kalendermånad utan återbetalningsmöjlighet. Per fastighet/under 5 löpmeter A: 890 kr per kalendermånad B: 712 kr kalendermånad C: 445 kr kalendermånad D: 356 kr kalendermånad Upplag A: 12 kr m 2 o dygn B: 7 kr m 2 o dygn C: 3 kr m 2 o dygn D: 3 kr m 2 o dygn

11 Sida 11 (16) ANLÄGGNINGAR & BYGGNADER Tillfällig byggnad A: kr/m 2 o år Vid evakuering B: kr/m 2 o år exempelvis vid ombyggnation. C: kr/m 2 o år D: kr/m 2 o år Subventionerad avgift för bostäder A: -85% B: -75% C: -50% D: -50% Tillfälliga bostäder Enligt beslut i kommunfullmäktige 2015 Dnr. T samt senast beslutade tabeller för nyupplåtelseavgäld. Markområde för kommunal verksamhet Markområde för kommunalt 51 kr m 2 o år finansierad utbildning eller omsorgsverksamhet. Övriga markområden A: 488 kr/m 2 o år Tillfarter, trappor och ramper. B: 488 kr/m 2 o år Om huvudsyftet är tillgänglighet C: 254 kr/m 2 o år avgiftsbefrias upplåtelsen. D: 254 kr/m 2 o år Lägst: kr/år

12 Sida 12 (16) ANLÄGGNINGAR & BYGGNADER Kategori Tillfälliga parkeringar Infartsparkering Tillfartsområden Lägst: kr/år Avgiftsbefriade anläggningar* Avgift A: kr/m 2 o år B: kr/m 2 o år C: 480 kr/m 2 o år D: 288 kr/m 2 o år A: 120 kr/m 2 o år B: 120 kr/m 2 o år C: 120 kr/m 2 o år D: 120 kr/m 2 o år A: 488 kr/m 2 o år B: 488 kr/m 2 o år C: 254 kr/m 2 o år D: 254 kr/m 2 o år Ingen avgift för *Återvinningsstationer *Tillfälliga parker *Förvaring av hjälpmedel för funktionsnedsatta så som permobil eller likvärdigt *Hjälpverksamhet med insamlings- och, eller utdelningssyfte

13 Sida 13 (16) ANLÄGGNINGAR & BYGGNADER Kategori Båtområde Bryggor och båtuppställning samt tillhörande byggnader vid fritidsbåtsområden. Brygga eller likvärdigt För kommersiell verksamhet så som marinor och båtförsäljning. Byggnad & markområde För kommersiell verksamhet så som marinor och båtförsäljning. Tillfällig aktivitetsanläggning Minimiavgift kr Avgift Brygga per aktiv löpmeter: 300 kr/år Markområde per m2/år:15 kr Byggnad per m2/år: kr A: 938 kr /löpmeter o år B: 650 kr /löpmeter o år C: 463 kr /löpmeter o år D: 463 kr /löpmeter o år A: kr/m 2 o år B: kr/m 2 o år C: kr/m 2 o år D: kr/m 2 o år A: Upplåts ej B: 641 kr per dygn C: 641 kr per dygn D: 641 kr per dygn

14 Sida 14 (16) INFRASTRUKTUR Kategori Installationsskåp Mindre ingrepp ovan jord Likriktarstation Avgift A: kr/plats o år B: kr/plats o år C: kr/plats o år D: kr/plats o år A: kr/plats o år B: kr/plats o år C: kr/plats o år D: kr/plats o år A: 183 kr/m 2 o år B: 183 kr/m 2 o år C: 183 kr/m 2 o år D: 183 kr/m 2 o år ANLÄGGNINGAR & BYGGNADER

15 Sida 15 (16) Kategori Kommunikationsmaster Teknikbod Antenner och liknande på mast Maxavgift/mast: kr/år Inhägnat område Avgift A: kr/mast o år B: kr/mast o år C: kr/mast o år D: kr/mast o år A: kr/plats o år B: kr/plats o år C: kr/plats o år D: kr/plats o år A: kr/föremål o år B: kr/föremål o år C: kr/föremål o år D: kr/föremål o år A: 488 kr/m 2 o år B: 488 kr/m 2 o år C: 254 kr/m 2 o år D: 254 kr/m 2 o år Lägst: kr/år ANLÄGGNINGAR & BYGGNADER

16 Sida 16 (16) Kategori Kommunikationsantenner Buntlådor Avgift oavsett zon. Avgift A: kr/föremål o år B: kr/föremål o år C: kr/föremål o år D: kr/föremål o år Maxavgift/mast: kr/år 305 kr/låda o år