Smarta lösningar för smarta fastigheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Smarta lösningar för smarta fastigheter"

Transkript

1 Smarta lösningar för smarta fastigheter Intelligenta infrastrukturlösningar som erbjuder ökad komfort, energieffektivitet och säkerhet för dina byggnader. siemens.se/buildingtechnologies Answers for infrastructure.

2 Energistyrning för maximal energieffektivitet. Intrångsskydd och alarmsystem som skyddar människor och egendomar. Kontroll av värme, ventilation och luftkonditionering för ökad komfort. Röstkontrollerade evakueringssystem. Tillgångskontroll för säkra affärsprocesser. Styrning av event och säkerhet. Släcksystem anpassade till förhållanden. Videoövervakning för högsta nivå av säkerhet. Total Building Solutions för maximal produktivitet. Genom ett livscykelperspektiv får du en säkrad avkastning på din investering. Megatrender påverkar vår framtid Megatrender påverkar sättet vi tänker och gör affärer på. År 2025 kommer det att finnas cirka 8 miljarder människor som lever på vår planet, vilket är nästan 20 % mer än i dag. De flesta av dessa människor kommer att leva i städer. Dessutom ökar kraven på levnadsstandard i industrialiserade länder kontinuerligt. Morgondagens värld kommer att formas av urbanisering och demografiska förändringar: två megatrender som innebär specifika utmaningar för energi- och vattenförsörjning, säkerhet för människor, fastigheter och affärsprocesser. Siemens har svaren även för framtidens utmaningar Siemens erbjuder intelligenta infrastrukturlösningar för att möta både dagens och framtidens utmaningar. Innovativa produkter, system och lösningar för fastighetsautomation ger komfort och energieffektivitet i byggnader samtidigt som koldioxidutsläppen minskas. Siemens erbjuder även omfattande lösningar vad gäller brand och säkerhet som skyddar människor, fastigheter och affärsprocesser genom hela byggnadens livslängd. Detta i kombination med smarta elnät gör att Siemens har svaren på framtidens smarta städer. 2 3

3 Smarta fastighetslösningar ger ökad komfort, energieffektivitet och säkerhet Fördelar med Total Building Solutions: Våra kunder är i gott sällskap: Tidigare var kraven på en byggnad inte så omfattande som de är idag. Värme, säkerhet och tak över huvudet, inte mycket mer önskades. Men de ekonomiska, ekologiska och sociala kraven i vår tid har gjort att listan med krav ökar. Idag måste allt vara utformat på ett sådant sätt att teknik kan reagera automatiskt, flexibelt och tillförlitligt utifrån fastighetsägarens och användarnas behov. Allt för att skydda investeringar och miljö även på lång sikt. Smarta fastigheter är på uppgång Ju mer integrerad den tekniska infrastrukturen är, desto större produktivitet och lönsamhet får vi i verksamheten. Detta är anledningen till att byggnadsteknologi spelar en allt mer betydande roll i att hjälpa företag att uppnå sina mål. Om byggnadsteknologin fungerar tillförlitligt kan de anställda arbeta mer effektivt, med mer entusiasm och utan avbrott. Våra kunder kan därför koncentrera sig på sin kärnverksamhet, vilket ger en stor konkurrensfördel. Total Building Solutions gör byggnader mer effektiva och värdefulla Intelligensen i den tekniska infrastrukturen ökar med graden av integration. Ju mer system och komponenter är utformade för att arbeta tillsammans och ju mer intensivt de kommunicerar med varandra, desto högre blir nivån av komfort, säkerhet, trygghet och energieffektivisering i byggnaden. Total Building Solutions är en skräddarsydd lösning som omfattar alla delar av fastighetstekniken - fastighetsautomation, brandskydd, säkerhetssystem, belysning samt eldistribution. Siemens har lång erfarenhet av att integrera dessa delar effektivt och därmed göra fastigheter säkrare, bekvämare och därtill mer energioch kostnadseffektiva. Integrerar de olika byggdisciplinerna Ökar lönsamheten Reducerar kostnader genom byggnadens hela livslängd Ökar byggnadens marknadsvärde Ökar energieffektiviteten Ökar komforten Ökar säkerheten Minskar driftsstörningar Anställda kan fokusera på kärnverksamheten Stärker konkurrenskraften Minskar miljöbelastningen Siemens har en unik position i världen vad gäller Total Building Solutions: Inget annat företag kan utnyttja sina egna produkter och lösningar för nätverkande mellan varje element involverat i byggnadsteknologin. Du kan dra nytta av ett brett utbud av tjänster under hela byggnadens livscykel. Vi stödjer er i planeringsfasen samt under genomförande, drift, modernisering och underhåll. Vi erbjuder support 24 timmar om dygnet och finns på plats i över 50 länder, med 40 kontor i Sverige. Läs mer på siemens.se/tbs Louvre, Paris Burj al Arab Hotel, Dubai Nils Hotell, Kalix Bank of England, London Tidsbesparing Komfort Riskminimering Kostnadsbesparingar Flexibilitet Siemens trygga lösningar ger dig tid att fokusera på kärnverksamheten. Fastighetens inre klimat och miljö optimeras och maximal energieffektivitet uppnås. Säkerhet och minimerade risker för både människor och tillgångar i fastigheten. Långsiktiga besparingar och skydd av dina investeringar. Fastigheten kan användas flexibelt både idag och i framtiden. Total Building Solutions gör byggnader mer effektiva och värdefulla under hela sin livslängd. Siemens certifierad Öresundstunneln mellan Danmark och Sverige Olympic Stadium, Sydney 4 5

4 Varför behövs smarta fastigheter? Fakta Fastigheter står för 40 % av världens energiförbrukning Cirka 80 % av växthusgaserna produceras av städer Människor i industrialiserade länder spenderar 95 % av sina liv inomhus. 70 % av företagen tvingas att stänga inom tre år efter att ha drabbats av en allvarlig brand. År 2030 kommer vi konsumera cirka 50 % mer energi än idag. Svar Intelligenta lösningar ger i snitt 30 % energibesparing i byggnader Regelbundet underhåll kan minska energikostnaderna med upp till 20 %. Sedan 1994 har Siemens utfört mer än energieffektiviseringsprojekt och reducerat kostnaderna med 2 miljarder Euro. Under 2012 minskade produkter och system från Siemens miljöportfölj våra kunders koldioxidutsläpp med cirka 332 miljoner ton. Innovativ fastighetsautomation hjälper till att förhindra byggnadsrelaterade sjukdomar, minskar frånvaro och ger besparingar på upp till 1 % av bruttonationalprodukten Fjärrdiagnostik identifierar fel i samma ögonblick de uppstår och minskar driftstopp med upp till 15 %. 6 7

5 Fastighetsautomation, brandsäkerhets- och säkerhetssystem samverkar dygnet runt för att förbättra livskvalitet och arbetsvillkor Intelligenta brand- och säkerhetslösningar Med över 150 års erfarenhet av brand- och säkerhetssystem kan Siemens erbjuda helhetslösningar för alla typer av applikationer och miljöer. Vi är, i egenskap av aktiv systembyggare, en komplett leverantör för alla typer av behov. Vår portfölj innehåller omfattande lösningar och tjänster såsom t.ex. innovativa branddetektorer, röststyrda evakueringssystem, moderna släcksystem, intrångsdetektering, videoövervakning, tillträdeskontroll och riskhantering (analys och åtgärder). Fastighetsautomation för optimal komfort Fastighetsautomation från Siemens innebär produkter, system, lösningar och tjänster för uppvärmning, ventilation, luftkonditionering, tänd- och släckstyrningssystem m.m. för både enskilda rum och hela byggnader. Våra system övervakar, optimerar och hanterar de enskilda komponenterna, och ger maximal komfort. Utöver detta kan de styras på distans från en enda användarvänlig ledningscentral. Intelligent byggnadsautomatisering sparar energi och ökar företagets produktivitet. Läs mer: siemens.se/fastighetsautomation Fastighetsautomation för hållbar energieffektivitet ar för fastighetsautomation med integrerade energieffektiviseringstjänster sparar energi, ger lägre driftskostnader och minskar samtidigt belastningen på miljön. Siemens utvecklar ständigt nya sätt att maximera energieffektivitet. Våra övervakningssystem tar hänsyn till lokala och regionala väderleksprognoser och optimerar inställningarna för olika komponenter, vilket gör att sensorer och regulatorer kan agera ännu snabbare vid extern påverkan. Siemens sätter hela tiden nya globala standarder för energieffektivitet i fastigheter genom intelligent integrerad teknologi och garanterar energibesparingar på i snitt 30 % i byggnader. Läs mer: siemens.se/energieffektivitet Säkerhetsbranschen står inför stora förändringar. Nya kundbehov och krav från marknaden i kombination med ny teknikutveckling skapar en helt ny spelplan. Siemens har därför bestämt sig för att lägga ett antal av branschens traditionella sanningar åt sidan. Vi kan ta ett större ansvar för företags riskhantering och erbjuda en totallösning med tillhörande kringtjänster rörande allt som berör brandsäkerhet och inbrott redan innan det händer. Tillsammans skapar vi en säker framtid. Utan avbrott. Läs mer på siemens.se/brand_sakerhet Skräddarsydda tjänster Vi har ett brett utbud av servicetjänster för att kunna möta varje enskild kunds specifika behov. I vårt utbud ingår bland annat: Livscykelperspektiv Larmhantering Energioptimeringstjänster Drifttjänster Systemunderhåll Information och utbildning I tillägg har vi utbildningar inom områden som fastighetsautomation, brandskydd och säkerhet. Vi erbjuder också skräddarsydda utbildningspaket efter just ditt företags behov. Läs mer på siemens.se/servicetjanster-bt En byggnad ska fungera effektivt. Den bör använda energi sparsamt och reagera per automatik på extern klimat-påverkan. Byggnaden bör skydda människor, egendomar och affärsprocesser mot intrång, stöld och brand, samt ge maximal komfort. För att få hjälp med detta vänder sig allt fler till Siemens för att hitta skräddarsydda helhetslösningar. Riskhantering Säkerhetsanalyser Konsulttjänster Processintegration Utbildning Tjänster Byggnadsautomationssystem Brand Inbrott Passersyst. CCTV Tidsregist. Brand & Säkerhet Evakuering Passagekontroll Ventilation Värme Kyla Belysning Vatten Elkraft Byggnadsautomation 8 9

6 Kundreferenser. Några exempel där vi har hjälpt våra kunder att nå sina mål: Nils Hotell Kalix Total Building Solution Nils Hotell i Kalix är pilotprojekt för ett nytt koncept för små och medelstora hotell där alla bokningar och betalning går via Internet eller mobiltelefonen. Hotellet är placerat i Kalix nära Part AB som tagit fram det nya konceptet. Sådana här hotell kan mycket snabbt byggas upp och det är även möjligt att demontera och flytta byggnaderna till nya platser. Hotell Kalix ville ha ett system som omfattade alla discipliner i hotellet såsom fastighetsautomation, branddetektering, intrångsskydd, CCTV och passerkontroll. Alla system skulle integreras med hotellbokningssystemet för att kunna styra komfort och säkerhet från en central server. Siemens installerade byggnadsautomationssystemet Desigo Insight web på en central server i fabriken i Kalix. Från detta kan de lokala systemen inklusive hotellbokningen skötas på distans via fjärranslutning. De lokala installationerna i hotellbyggnaden är integrerade och kommunicerar externt med den centrala servern. Nils Hotell har i och med denna lösning fått en leverantör för alla discipliner. Central styrning och support sker via fjärranslutning och Internet vilket gör lösningen mycket flexibel. Systemlösningen är dessutom utbyggbar och kan växa i takt med byggnation av nya hotell över hela Sverige. Siemens kan som rikstäckande leverantör lokalt hantera nya hotell som efter färdigställande kan anslutas till det centrala systemet i Kalix. Systemet innebär också ökad komfort och säkerhet för boende på hotellet. De fastighetsoptimeringar som gjorts innebär även sänkta drifts- och energikostnader. Vi ser stora fördelar i teknik där alla system samverkar. Siemens lösning Total Building Solutions passar perfekt för oss då tanken är att vi på sikt även ska kunna ta konceptet vidare och bygga hotell samt bostäder över hela Sverige. Att då kunna övervaka och styra alla dessa fastigheter i en och samma byggnad på distans innebär stora fördelar och möjliga vinster, berättar Nils Lundholm på Nils Hotell i Kalix. Scandic Grand Central Brand & Säkerhet Sedan flera år tillbaka har Siemens och Scandic samarbetat för att öka brandsäkerheten på hotellen runt om i landet. Under 2004 genomfördes en omfattande upprustning av brand- och utrymningslarm tillsammans med Siemens på ett tjugotal hotell runt om i landet. En standard har även upprättats för att få optimal funktionalitet av brand- och utrymningslarmen utifrån byggnadernas utformning. När Scandic invigde sitt nya flaggskepp, Scandic Grand Central i Stockholm, fick Siemens återigen nytt förtroende att leverera brand- och utrymningslarmet. Krav ställdes på ett modernt och flexibelt system som kunde klara av att särskilja på riktiga brandfenomen och störningar som till exempel stekos, cigarettrök och vattenånga för att undvika onödiga larm och utrymningar. Siemens har levererat brandlarmsystemet Sinteso, vilket har en flexibel systemuppbyggnad som matchar kraven fullt ut. Detektorer och akustiska larmdon installeras på samma slinga vilket ger en kostnadseffektiv lösning. Utrymningslarm med talat meddelande är installerat i publika delar såsom lobby, restaurang och konferensdelar. För att matcha designkraven från hotellet så har både detektorer och högtalare lackerats för att smälta in i miljön på bästa sätt. Människor i fastigheten är säkra och tillgångar och processer skyddas. Vi är mycket nöjda med Siemens som leverantör då de visat stor förståelse och gjort anpassningar till de speciella krav vi har gällande fastigheten. Vi ser Siemens som en partner där vi tillsammans arbetar mot en säker framtid utan avbrott i vår verksamhet, säger Lars Sandberg, General Manager Scandic Grand Central. Örenäs slott Byggnadsautomation/komfort Örenäs Slott är en hotell- och konferensanläggning i unik slottsmiljö vid den skånska kusten. Slottet är beläget 1,5 mil söder om Helsingborg, direkt vid Öresund och med en magnifik utsikt över Ven. Siemens har varit leverantör till Örenäs slott i flera år och hjälpt dem med olika mindre projekt. När det nu var dags för ett större projekt vad gällde att modernisera tekniken i fastigheten var därför Siemens en självskriven leverantör. Den teknik som fanns installerad i fastigheterna avseende värme och ventilation var omodern och medförde att det var så pass varmt i källaren att det inte gick att vistas där. Örenäs slott önskade därför att modernisera tekniken och energieffektivisera fastigheterna samtidigt som komforten skulle ökas. Projektet utfördes i flera etapper där nya ventilationsaggregat, värmesystem och värmepumpar installerades. Olja- och elpannan byttes mot fjärrvärme. Anläggningen fick även helt nya frekvensstyrda fläktar. Minskade driftskostnader med ca kr/år. Tidigare olja- och elpanna har bytts mot fjärrvärme vilket medfört en avsevärt förbättrad innemiljö samt även att utrymme har frigjorts. I tillägg till detta har även komforten förbättrats och säkerheten höjts genom kontinuerlig funktionskontroll. Vi är mycket nöjda med Siemens som leverantör och har valt att även fortsätta samarbetet. Siemens har väl överträffat våra förväntningar; driftskostnaderna har minskat betydligt samtidigt som komforten har ökat, vilket är av största vikt för oss som driver en hotell- och konferensanläggning, säger Ingemar Andersson på Örenäs slott. Vellinge kommun vinnare av European Energy Service Award Vellinge kommun i södra Sverige har invånare och en total byggnadsyta på cirka m 2. Byggnadsbeståndet omfattar offentliga byggnader som kommunhus, administrationsbyggnader, skolor, äldreboenden, badhus med mera. Siemens har hjälpt Vellinge kommun att modernisera sina nuvarande lager av byggnader och få dessa mer energieffektiva och gröna. Projektet blev så pass lyckat att Siemens vann det prestigefyllda priset European Energy Service Award som delades ut i juni 2012 under European Sustainable Energy Week. Siemens valdes som leverantör där en långsiktig relation byggts upp med projekt som genomförts i flera steg. Projektet innebär att alla anläggningar energieffektiviserats och kostnaden för projektet betalas tillbaka av de besparingar som gjorts. Total energibesparing utifrån projektet är cirka MWh/år (5 300 MWh/år värme- och MWh/år i elbesparing). Total koldioxidminskning är ca ton/år. Eftersom anläggningarna kontinuerligt fjärrövervakas av Siemens energispecialister så genomförs dessutom kontinuerliga fortsatta förbättringar. Projektet har hjälpt oss att bli energieffektiva, gröna och visar hur vi inom offentlig sektor kan genomföra ett lyckat program för energieffektivitet i Sverige. Allt detta samtidigt som vi spar en betydande summa pengar, säger Anders Rahdevi, fastighetschef på Vellingebostäder

7 Kontakta oss Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag? Kontakta kundservice på , eller ring din lokala kontakt på Siemens. Siemens AB Infrastructure & Cities Sector Building Technologies Division Rätt till ändringar förbehålles. Beställningsnummer SE20020sv. Produktion: Xerox Mediacenter, februari Siemens AB, Building Technologies Division Se filmen om Smarta fastigheter. siemens.se/buildingtechnologies

Intelligenta infrastrukturlösningar som erbjuder ökad komfort, energieffektivitet och säkerhet för dina byggnader. siemens.se/buildingtechnologies

Intelligenta infrastrukturlösningar som erbjuder ökad komfort, energieffektivitet och säkerhet för dina byggnader. siemens.se/buildingtechnologies Smarta lösningar för smarta fastigheter Intelligenta infrastrukturlösningar som erbjuder ökad komfort, energieffektivitet och säkerhet för dina byggnader. siemens.se/buildingtechnologies Megatrender påve

Läs mer

MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning

MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning Skalbart och flexibelt övervakningssystem för alla användningsområden Answers for infrastructure. Övervakningsstation MM8000 Brand Inbrott

Läs mer

Fastighetsautomation. Automatisera driften av dina fastigheter och spara energi

Fastighetsautomation. Automatisera driften av dina fastigheter och spara energi Fastighetsautomation Automatisera driften av dina fastigheter och spara energi optimera inneklimatet och minimera energianvändningen med ett öppet, integrerat system Automatisera dina fastigheter Det finns

Läs mer

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet har sitt pris, men det behöver inte kosta en förmögenhet. Centralapparaterna DS7220 V2 och DS7240

Läs mer

Security Products Partnerprogram

Security Products Partnerprogram Security Products Partnerprogram Answers for infrastructure. Security Products Partnerprogram med oss är du säker Security Products är ett affärsområde inom Siemens AB, Building Technologies Division och

Läs mer

Hur skyddar vi hjärtat i vår verksamhet?

Hur skyddar vi hjärtat i vår verksamhet? Hur skyddar vi hjärtat i vår verksamhet? Vi sätter kundens verksamhet främst - med rätt kompetens och rätt lösning skyddar vi människor, miljö, egendom och processer. siemens.se/buildingtechnologies Answers

Läs mer

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet Rätt temperatur inomhus Skapa det perfekta arbetsklimatet Maximera arbetsklimatet Minimera energikostnaden Öka komforten Maximera arbetsklimatet Öka komforten Minimera energikostnaden 21 Just 21 grader

Läs mer

Atlas Copco Eftermarknadstjänster. Trygga servicelösningar för din verksamhet

Atlas Copco Eftermarknadstjänster. Trygga servicelösningar för din verksamhet Atlas Copco Eftermarknadstjänster Trygga servicelösningar för din verksamhet Air-tjänster för optimal energibesparing Våra energibesparande Air-tjänster kan radikalt minska livscykelkostnaden för din tryckluftanläggning.

Läs mer

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Vi är Lorentzons styr Företaget grundades 1998 av Anne-Marie Heder & Arne Lorentzon Styr- och övervakningsteknik

Läs mer

Fastighetsautomation med KNX - den energieffektiva lösningen

Fastighetsautomation med KNX - den energieffektiva lösningen Fastighetsautomation med KNX - den energieffektiva lösningen Marie Holmberg, Schneider Electric Mats Karlberg, ABB Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Energiutmaningen Byggnader och industri

Läs mer

Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster. Att spara energi är att spara miljö och pengar

Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster. Att spara energi är att spara miljö och pengar Att spara energi är att spara miljö och pengar Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster Är du ansvarig för fastighetens uppvärmning, kyla och ventilation? Då är du även ansvarig för fastighetsgästernas

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

EXCELLUM. Adresserbart system för ljusstyrning och energibesparing DALI. Excellum Network

EXCELLUM. Adresserbart system för ljusstyrning och energibesparing DALI. Excellum Network Excellum Network DALI EXCELLUM Adresserbart system för ljusstyrning och energibesparing EXCELLUM KOMBINERAR BESPARINGAR OCH BELYSNINGSKOMFORT Excellum är ett unikt adresserbart styrsystem för belysning

Läs mer

Botech AB Ledebursgatan Malmö Tel: E-post:

Botech AB Ledebursgatan Malmö Tel: E-post: Greyhound i kyrkan- vad är Greyhound? Botech har kunskap och erfarenhet av att styra och övervaka uppvärmning, luftfuktighet och luftkvalitet i kyrkor. Greyhound är Botechs egenutvecklade övervakningssystem

Läs mer

Produkter. Dokument. Tjänster. Tillgång till allt. Alltid.

Produkter. Dokument. Tjänster. Tillgång till allt. Alltid. Produkter. Dokument. Tjänster. Tillgång till allt. Alltid. Internet-portal för säkerhetsprodukter. Answers for infrastructure. Alla fördelar med ett enda klick På Internet får du direktåtkomst till all

Läs mer

Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön?

Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön? Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön? Först och främst, varför? -Det är, mer eller mindre, ett faktum att vi står inför klimatförändringar, global uppvärmning samt en lågkonjunktur.

Läs mer

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET URURU SARARA Total komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET Rätt klimat för dig Vill du slippa tänka på klimatet på din arbetsplats? Bara känna att du alltid har ett skönt klimat på kontoret,

Läs mer

Spara energi och minska miljöpåverkan

Spara energi och minska miljöpåverkan Spara energi och minska miljöpåverkan Optimering av Byggnadsprestanda med hjälp av Advantage Services Building Technologies Era behov är viktigast Advantage Services tillhandahåller en övergripande tjänsteportfölj

Läs mer

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20%

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Flavio Santos Director Services and Projects Georg Lannge Sales Manager Industry Phone: +46(0)155 26 54 07 Mobile: +46(0) 70 612 6804

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning

MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning Skalbart och flexibelt övervakningssystem för alla användningsområden Answers for infrastructure. MM8000 den idealiska lösningen för övervakning

Läs mer

Den smarta staden, innovation för framtiden.

Den smarta staden, innovation för framtiden. Den smarta staden, innovation för framtiden. Vart är automation på väg och varför är det viktigt för oss att vara med? Var förbrukas energin? Industri & infrastruktur Datahallar & nätverk Fastigheter Hushåll

Läs mer

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking.

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking. Garageytor Pacific LED Green Parking Modernisera ditt garage. Nya innovativa. Stora energibesparingar, minskat underhåll, längre livslängd och enkel installation. 80 Besparingar besparingar* *Reducerade

Läs mer

Din kompletta säkerhetsleverantör

Din kompletta säkerhetsleverantör Din kompletta säkerhetsleverantör Säkerhet för allt du vill skydda 2 Din kompletta säkerhetsleverantör CERTEGO är din trygga partner i säkerhet En säkerhetslösning är en viktig investering, som omfattar

Läs mer

Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar

Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar Vi skapar framtidens kommunikationsnätverk Dagens kommunikation kräver snabb och stabil nätverksuppkoppling. Att utöka bredbandsnätet och uppgradera

Läs mer

EPC. Erfarenheter från Sverige

EPC. Erfarenheter från Sverige EPC Erfarenheter från Sverige Innehåll 1. Schneider-Electric 2. EPC - bakgrund 3. EPC - medlet att nå målen 2 Energiutmaningen Fakta Behov vs Dubblering av globala energibehovet fram till 2050 och av 2

Läs mer

Skruvkompressorer över 30 kw. Människor. Passion. Prestanda.

Skruvkompressorer över 30 kw. Människor. Passion. Prestanda. Skruvkompressorer över 30 kw Människor. Passion. Prestanda. Människor. Passion. Prestanda. Definiera dina behov så Vårt utbud av oljeinsprutade skruvkompressorer på 30-90 kw är omfattande och hela serien

Läs mer

www.siemens.se/pfc Performance Contracting Siemens affärskoncept för energieffektivisering med garanterat resultat.

www.siemens.se/pfc Performance Contracting Siemens affärskoncept för energieffektivisering med garanterat resultat. www.siemens.se/pfc Performance Contracting Siemens affärskoncept för energieffektivisering med garanterat resultat. Performance Contracting i praktiken De flesta fastighetsägare har intresse och behov

Läs mer

eflex Energistyrningssystemet som ger dig optimalt inomhusklimat och bättre ekonomi.

eflex Energistyrningssystemet som ger dig optimalt inomhusklimat och bättre ekonomi. eflex Energistyrningssystemet som ger dig optimalt inomhusklimat och bättre ekonomi. eflex sänker din elkostnad helt utan kompromiss i komfort. eflex är kompatibelt via en enkel kalendersynkroniseras av

Läs mer

Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt.

Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt. Må bra på insidan. Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt. Njut av en perfekt inomhustemperatur året om. Ta tillvara på det naturliga dagsljuset, spara energi och förbättra isoleringen med upp

Läs mer

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI 2 ASCOM IP-DECT Ascom är ledande inom trådlös telefoni för professionella användare. Våra lösningar är kända för sin flexibilitet, tillförlitlighet

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

Förläng livet på din KONE MonoSpace -hiss

Förläng livet på din KONE MonoSpace -hiss Förläng livet på din KONE MonoSpace -hiss Det är dags att ta en titt på din KONE MonoSpace -hiss Tiden tar ut sin rätt även på hissar. Liksom bilen, datorn eller tvättmaskinen har även hissar en teknisk

Läs mer

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra kunder med hjälp av innovativa lösningar Vi tror på ett Partnerskap

Läs mer

När blev gammalt så trendigt?

När blev gammalt så trendigt? När blev gammalt så trendigt? Nytt liv i din befintliga utrustning genom att migrera till ett modernt och energieffektivt system. Answers for infrastructure. 1 hantering Kundtjänstportal Rådgivning Utbildning

Läs mer

GATE CARE FRAMTIDENS FASTIGHETSPORTAL. Gate Intelligent Building Support AB

GATE CARE FRAMTIDENS FASTIGHETSPORTAL. Gate Intelligent Building Support AB 2014 GATE CARE FRAMTIDENS FASTIGHETSPORTAL Gate Intelligent Building Support AB Gate Care Framtidens fastighetsportal Gate Aware, Gate Care & Gate Energy bildar tillsammans en ny revolutionerande fastighetstjänst

Läs mer

Med ENERGYWELL. 60% Energibesparing 40% Kostnadsbesparing 90% Minskning av oljeeller fjärrvärmeförbrukning Återbetalning av investering på 5-10 år

Med ENERGYWELL. 60% Energibesparing 40% Kostnadsbesparing 90% Minskning av oljeeller fjärrvärmeförbrukning Återbetalning av investering på 5-10 år Med ENERGYWELL Fläkt 60% Energibesparing 40% Kostnadsbesparing 90% Minskning av oljeeller fjärrvärmeförbrukning Återbetalning av investering på 5-10 år Värme pump Fjärrvärme / Olje- / Elpanna Ackumulatortank

Läs mer

Smart Heat Building Smart energitjänst för dig med fjärrvärme

Smart Heat Building Smart energitjänst för dig med fjärrvärme Smart Heat Building Smart energitjänst för dig med fjärrvärme Dagens verklighet Fjärrvärme är en bra investering Politiska beslut och snabb utveckling talat ibland emot stora investeringar Alla vill energieffektivisera,

Läs mer

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad.

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad. SA TER Vision Center SAUTER Vision Center håller dig uppdaterad. Modern fastighetsautomation blir alltmer komplex men, tack vare SAUTER Vision Center, så är konsten att övervaka systemet ganska enkel.

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Framtidens Energilösningar

Framtidens Energilösningar Framtidens Energilösningar Marie Holmberg Schneider Electric Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Faktum Energidilemmat Behov Efterfrågan År 2050 Elförbrukning år 2030 Källa: IEA 2007 vs CO

Läs mer

Hur ökar du dina elevers prestationsförmåga. Placera dem i en intelligent byggnad.

Hur ökar du dina elevers prestationsförmåga. Placera dem i en intelligent byggnad. Hur ökar du dina elevers prestationsförmåga med 30 %? Placera dem i en intelligent byggnad. Studier visar att förbättrad kontroll över inneklimat och säkerhet kan öka studenters och elevers prestationsförmåga

Läs mer

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Sharp Optimised Services kontroll l effektivitet I produktivitet Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Möjligheterna med Managed Print Services Fakta: upp till 5 % av ett företags avkastning

Läs mer

Econet. Systemet som gör alla till vinnare

Econet. Systemet som gör alla till vinnare Econet Systemet som gör alla till vinnare Vårt innovativa Econetsystem sparar energi på flera sätt I Fläkt Woods innovativa system Econet är komponenterna sammankopplade för att ge en säkrare och effektivare

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

RECVENT+ Ventilation och värme. Tryggt, Säkert och Enkelt

RECVENT+ Ventilation och värme. Tryggt, Säkert och Enkelt RECVENT+ Ventilation och värme Tryggt, Säkert och Enkelt REC i korthet REC Indovent AB grundades 1954 och är verksamma inom affärsområdena Ventilation & Energi och Industriprodukter. Huvudkontoret finns

Läs mer

Tillförlitlighet. Tillgänglighet. Expertis. Trane Select-avtal Omfattande serviceavtal för system för klimatstyrning

Tillförlitlighet. Tillgänglighet. Expertis. Trane Select-avtal Omfattande serviceavtal för system för klimatstyrning Tillförlitlighet Tillgänglighet Expertis Trane Select-avtal Omfattande serviceavtal för system för klimatstyrning Avgörande faktorer för ditt klimatsystem Optimerad drift av utrustningen Konstant prestanda

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Installera på några sekunder, njut i åratal.

Installera på några sekunder, njut i åratal. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installera på några sekunder, njut i åratal. NYA living by Danfoss termostater. Uppgradera nu gör vardagen lite bekvämare. Installera och glöm oroa dig inte över programmeringen

Läs mer

Filterskola 12-13 Mars Hydraulik- och smörjoljesystem Plats: Scandic Hotell Väst, Gävle

Filterskola 12-13 Mars Hydraulik- och smörjoljesystem Plats: Scandic Hotell Väst, Gävle Filterskola 12-13 Mars Hydraulik- och smörjoljesystem Plats: Scandic Hotell Väst, Gävle Filterskolan för industrin vänder sig till alla som arbetar med hydraulik- och smörjsystem eller som på annat sätt

Läs mer

Luftmiljögruppen i Sverige AB

Luftmiljögruppen i Sverige AB Luftmiljögruppen i Sverige AB Luftmiljögruppen i Sverige AB - en oberoende distributör Grundat 1997 i Göteborg som Luftmiljögruppen i Sverige AB Auktoriserad distributör för Panasonic Nordic Original,

Läs mer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer 2 Praesideo högtalar- och utrymningslarmssystem från Bosch Hålla allmänheten informerad och skyddad Med fler

Läs mer

Din guide till en bekvämare vardag Vi erbjuder smarta hus för alla

Din guide till en bekvämare vardag Vi erbjuder smarta hus för alla Din guide till en bekvämare vardag Vi erbjuder smarta hus för alla COMPARE-IT COMPARE-IT COMPARE-IT är ett innovativt företag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och smarta hemlösningar. Företaget

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid lindab vi förenklar byggandet ehybrid Utforma en hållbar framtid Varför förbrukar vi värdefull energi när den inte egentligen behövs? Lindabs nya ehybrid, som normalt ger energibesparingar på över 30 %,

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

Rumsreglering. Effektivitet och flexibilitet i alla miljöer med SAUTER EY-modulo.

Rumsreglering. Effektivitet och flexibilitet i alla miljöer med SAUTER EY-modulo. Rumsreglering Effektivitet och flexibilitet i alla miljöer med SAUTER EY-modulo. Smart SAUTER-rumshantering ger individuell komfort med maximal energieffektivitet i rum som verkligen lever. SAUTER för

Läs mer

Energieffektivitet. ...i hotellmiljö 10 I 2008. Hotellgäster uppskattar en hög grad av komfort.

Energieffektivitet. ...i hotellmiljö 10 I 2008. Hotellgäster uppskattar en hög grad av komfort. Energieffektivitet Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Hotellgäster uppskattar en hög grad av komfort. Det är förståeligt eftersom de betalar för sina rum. De förväntar sig

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

Kom in i värmen. och se hur du med vädrets hjälp kan sänka dina uppvärmningskostnader

Kom in i värmen. och se hur du med vädrets hjälp kan sänka dina uppvärmningskostnader Kom in i värmen och se hur du med vädrets hjälp kan sänka dina uppvärmningskostnader Jämnare inomhusklimat Förbättrad boendekomfort Det här vinner du Lägre energikostnad Energikostnaden minskar med 10

Läs mer

Energieffektivisering av Gällivare. 2010-03-22 Hewlett-Packard Isabelle Endmyhr, Rebecka Djärv, Robin Sjaunja och Gunnar Kerttu

Energieffektivisering av Gällivare. 2010-03-22 Hewlett-Packard Isabelle Endmyhr, Rebecka Djärv, Robin Sjaunja och Gunnar Kerttu Energieffektivisering av Gällivare 2010-03-22 Hewlett-Packard Isabelle Endmyhr, Rebecka Djärv, Robin Sjaunja och Gunnar Kerttu Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 4 Bakgrund... 5 Målbeskrivning...

Läs mer

Sov gott! SICK LifeTime Service - Tjänster för en god nattsömn

Sov gott! SICK LifeTime Service - Tjänster för en god nattsömn Sov gott! SICK LifeTime Service - Tjänster för en god nattsömn KONSULTATION 2011 2012 2013 2014 2015 Från dröm till verklighet Med läget under kontroll får du en säker och effektiv produktion. Då kan du

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Excellum2. Bekvämligheten med ljusstyrning

Excellum2. Bekvämligheten med ljusstyrning Excellum2 Bekvämligheten med ljusstyrning Excellum2: Bekvämligheten med ljusstyrning Med Excellum2 ljusstyrningssystem kan din belysningsinstallation fungera optimalt. Du kan styra enskilda eller grupper

Läs mer

Systemlösningar. Logistikbyggnader

Systemlösningar. Logistikbyggnader Systemlösningar Logistikbyggnader Längre än från A till B Logistik är så mycket mer än bara lastbilstransport. Och klimat är så mycket mer än bara lufttillförsel: Det handlar dessutom bl.a. om hallar

Läs mer

Gör. gemensam. sak med oss. Öka värdet på din fastighet.

Gör. gemensam. sak med oss. Öka värdet på din fastighet. Gör gemensam sak med oss. Öka värdet på din fastighet. Hur ofta ställer du kostnaden av ett problem mot värdet av en helhetslösning? Alla kan drabbas av det oförutsedda. Frågan är bara hur du tacklar risken.

Läs mer

Hydraulik- och smörjoljesystem Plats: Scandic Elmia

Hydraulik- och smörjoljesystem Plats: Scandic Elmia Filterskola Steg 1 i Jönköping 14-15 15 maj Hydraulik- och smörjoljesystem Plats: Scandic Elmia Filterskolan för industrin vänder sig till alla som arbetar med hydraulik- och smörjsystem eller som på annat

Läs mer

prodex firescape en intelligent vägvisare Brandlarmsystemet Prodex FIREscape ger tidig upptäckt vid brand och säker utrymning.

prodex firescape en intelligent vägvisare Brandlarmsystemet Prodex FIREscape ger tidig upptäckt vid brand och säker utrymning. prodex firescape en intelligent vägvisare Brandlarmsystemet Prodex FIREscape ger tidig upptäckt vid brand och säker utrymning. Brandlarm med integrerad nödbelysning i teknikens framkant. Prodex FIREscape

Läs mer

Energisystem hjälper Einar Mattsson Byggnads AB med ny belysning

Energisystem hjälper Einar Mattsson Byggnads AB med ny belysning Energisystem hjälper Einar Mattsson Byggnads AB med ny belysning Energisystem har fått ytterligare uppdrag från Einar Mattsson Byggnads AB - att byta ut belysningen i fler fastigheter. En modernisering

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Elsi Care Solution FÖR ÄLDREBOENDEN

Elsi Care Solution FÖR ÄLDREBOENDEN Elsi Care Solution FÖR ÄLDREBOENDEN 03/2014 Varför svarar ingen i telefonen? Elsi Technologies är den ledande leverantören av Golvsensor-system. Sedan introduktionen på marknaden 2005 har Elsi Care Solution

Läs mer

Solenergiteknik i den hållbara staden

Solenergiteknik i den hållbara staden Solenergiteknik i den hållbara staden Charlotta Winkler WSP Environmental 2015-06-23 2 Det går inte att visa den här bilden just nu. Värderingar 3 Hållbarhet 4 "En hållbar utveckling är en utveckling som

Läs mer

Kalmar elektrisk gaffeltruck Electric evolution

Kalmar elektrisk gaffeltruck Electric evolution Kalmar elektrisk gaffeltruck Electric evolution 5 9 tons kapacitet Har du råd att inte välja Kalmar? Slutsatsen är densamma oavsett om du är användare eller ägare. En totallösning från Kalmar ger lägre

Läs mer

Fastighetsautomation ur ett ekonomiskt perspektiv

Fastighetsautomation ur ett ekonomiskt perspektiv Fastighetsautomation ur ett ekonomiskt perspektiv Nils Brolin, ABB Marie Holmberg, Schneider Electric Innehåll Varför fastighetsautomation Krav på energieffektivisering Lagar och föreskrifter EN 15232

Läs mer

Kompletta entrélösningar från ASSA ABLOY Entrance Systems

Kompletta entrélösningar från ASSA ABLOY Entrance Systems Kompletta entrélösningar från ASSA ABLOY Entrance Systems En ingång för alla dina behov Väl fungerande entréer är en förutsättning för bra affärer. Men det krävs också väl fungerande relationer. ASSA ABLOY

Läs mer

VARIODYN D1 Comprio. Talat utrymningslarm för alla typer av byggnader

VARIODYN D1 Comprio. Talat utrymningslarm för alla typer av byggnader VARIODYN D1 Comprio Talat utrymningslarm för alla typer av byggnader Lätt att använda med hög kvalitet och enkelt underhåll. Högt och tydligt: Talat utrymningslarm Ett talat utrymningslarm räddar liv.

Läs mer

Desigo CC nästa generations integrerade byggnadsautomationssystem. Öppen design för förbättrad prestanda. siemens.se/desigocc

Desigo CC nästa generations integrerade byggnadsautomationssystem. Öppen design för förbättrad prestanda. siemens.se/desigocc Desigo CC nästa generations integrerade byggnadsautomationssystem Öppen design för förbättrad prestanda siemens.se/desigocc Desigo CC sätter ny standard för integrerade byggnadsautomationssystem Desigo

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet

Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet Produktbroschyr Förbättra effektiviteten, transportera mer last och minska miljöpåverkan Lastväxlaren Hiab Multilift XR18SL Pro Future passar perfekt

Läs mer

LIVSMEDELSKYLA FASTIGHET INDUSTRIKYLA MILJÖVÄNLIG KYLA INSPEKTION

LIVSMEDELSKYLA FASTIGHET INDUSTRIKYLA MILJÖVÄNLIG KYLA INSPEKTION LIVSMEDELSKYLA FASTIGHET INDUSTRIKYLA MILJÖVÄNLIG KYLA DRIFTCENTRAL ENERGI INSPEKTION ISBANOR FÄRDIG KYLA KONSTRUKTION VÄLKOMMEN TILL HUURRE I Sverige har vi verkat sedan 70 år tillbaka och Huurre är Sveriges

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Totally Integrated Power

Totally Integrated Power Special Elfack 2011 Totally Integrated Power Integrerade totallösningar för hela energiförsörjningskedjan: produktion, transmission, distribution och konsumtion En pålitlig och optimal elförsörjning och

Läs mer

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme När du behöver Flexibel, klimatsmart & problemfri värme LEVERANS kundanpassade värmeanläggningar En nyckelfärdig värmeanläggning anpassad efter din verksamhet, konstruerad med dina behov av värme, miljömål

Läs mer

Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning. Vi kan hjälpa er att spara!

Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning. Vi kan hjälpa er att spara! Energieffektivitet Schneider Electric är involverade i 72% av slutanvändarnas energiförbrukning Vi kan hjälpa er att spara! Schneider Electric - Segment Industri & Automation - Augusti 2009 2 Byggnader

Läs mer

Upptäck vad SKF smörjsystem kan göra för ditt sågverk!

Upptäck vad SKF smörjsystem kan göra för ditt sågverk! Upptäck vad SKF smörjsystem kan göra för ditt sågverk! SKF en pålitlig partner Att ha rätt partner för smörjning är en viktig framgångsfaktor. Väljer du SKF kan du lita på att våra tekniker ger marknadsledande

Läs mer

Tid för lek Tid för 21 C i vardagsrummet

Tid för lek Tid för 21 C i vardagsrummet living by Danfoss värmereglering Tid för lek Tid för 21 C i vardagsrummet Endast med living by Danfoss kan du enkelt och effektivt ta över kontrollen över både elektroniska termostater och trådlös golvvärme.

Läs mer

Med säkerhet på skolschemat. Förebyggande skydd mot brott, vandalism och andra hotbilder i skolans värld

Med säkerhet på skolschemat. Förebyggande skydd mot brott, vandalism och andra hotbilder i skolans värld Med säkerhet på skolschemat Förebyggande skydd mot brott, vandalism och andra hotbilder i skolans värld Förebyggande strategier Informera selektivt, evakuera säkert Pedagogiska institutioner som skolor,

Läs mer

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS INTELLIGENT INOMHUSKLIMAT FÖR MÄNNISKOR OCH HEM SOM GARANTERAR FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa.

Läs mer

Vill du också sänka energikostnaderna för din kyrka?

Vill du också sänka energikostnaderna för din kyrka? Vill du också sänka energikostnaderna för din kyrka? Norra Gotlands Pastorat har blivit en Smart Kyrka, de sänker sina energikostnader med 30 procent med hjälp av Vattenfalls Energikontrollen och smarta

Läs mer

Bygg med Vision. HomIQ

Bygg med Vision. HomIQ HomIQ Beskrivning: Har du åkt hemifrån och är orolig att du kanske glömt spisen på? Med HomIQs nya system får du full kontroll över el, värme och larm i huset, genom ett knapptryck på din PC, ipad, iphone

Läs mer

ECOFIT. Lågspänningsdistribution Modernisering av ställverk. Make the most of your energy

ECOFIT. Lågspänningsdistribution Modernisering av ställverk. Make the most of your energy PE90458 Lågspänningsdistribution Modernisering av ställverk ECOFIT TM Uppgradera din installation från Masterpact M till Masterpact NW och öppna dörren till energieffektivisering Make the most of your

Läs mer

Med fokus på smidig, säker och hållbar förflyttning. Det vi kallar People Flow.

Med fokus på smidig, säker och hållbar förflyttning. Det vi kallar People Flow. Med fokus på smidig, säker och hållbar förflyttning. Det vi kallar People Flow. En guide till KONE. Din helhetsleverantör inom hissar, rulltrappor, portar och automatiska dörrar. Alltid i framkant för

Läs mer

Försäljning & installation...

Försäljning & installation... Om oss... Scenteknik Kalmar AB är sedan starten 2001 beläget i Kalmar på ostkusten. Vår verksamhet omfattar ljud och ljusteknik samt mediautrustning för alla tänkbara situationer. Det är bara Din fantasi

Läs mer

Automatiska slagdörröppnare

Automatiska slagdörröppnare Automatiska slagdörröppnare Kvalitet är vår drivkraft Tillsammans med pålitliga partners över hela världen erbjuder TORMAX slagdörrslösningar för många olika behov. Själva hjärnan i systemet består av

Läs mer

LCC ur Installatörens perspektiv. Stockholm 2013-11-07

LCC ur Installatörens perspektiv. Stockholm 2013-11-07 LCC ur Installatörens perspektiv Stockholm 2013-11-07 Imtech Nordic Imtech N.V. Imtech Nordic AB Stödfunktioner (Ekonomi, Affärsutveckling, IT, Inköp, HR, Information, Riskhantering) Imtech VS-teknik AB

Läs mer

EC-Vent skapar ett perfekt inomhusklimat och spar energi

EC-Vent skapar ett perfekt inomhusklimat och spar energi EC-Vent skapar ett perfekt inomhusklimat och spar energi Högre energieffektivitet med automatisk anpassning för lunchrusningen EC-Vent med timer-styrning gör det enkelt för en restaurang att anpassa ventilationen

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

Total. komfortlösning. Hög energieffektivitet ger Låga driftkostnader URURU SARARA

Total. komfortlösning. Hög energieffektivitet ger Låga driftkostnader URURU SARARA URURU SARARA Total komfortlösning Hög energieffektivitet ger Låga driftkostnader Maximal flexibilitet, snabb installation, hög pålitlighet & perfekt komfort. VRV IV värmeåtervinning Högsta effektivitet

Läs mer

Elrättrapporten en undersökning om energieffektivisering och smart elteknik

Elrättrapporten en undersökning om energieffektivisering och smart elteknik Elrättrapporten 2016 - en undersökning om energieffektivisering och smart elteknik SJU AV TIO FASTIGHETSÄGARE HAR LÅNGT KVAR TILL SVERIGES ENERGIMÅL Det är fyra år kvar till 2020. Då ska Sverige ha minskat

Läs mer

Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av pumpar och pumpstationer

Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av pumpar och pumpstationer Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av pumpar och pumpstationer En enkel enhet för övervakning och styrning Det finns många sätt att göra avloppsnät effektivare och mer tillförlitliga

Läs mer

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 >Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 Viktiga samarbeten Pacom Nordic har inlett ett betydande samarbete med säkerhetsföretagen Swesafe och Zenita. Samarbetet innebär att de tillsammans med nuvarande partners

Läs mer