Smarta lösningar för smarta fastigheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Smarta lösningar för smarta fastigheter"

Transkript

1 Smarta lösningar för smarta fastigheter Intelligenta infrastrukturlösningar som erbjuder ökad komfort, energieffektivitet och säkerhet för dina byggnader. siemens.se/buildingtechnologies Answers for infrastructure.

2 Energistyrning för maximal energieffektivitet. Intrångsskydd och alarmsystem som skyddar människor och egendomar. Kontroll av värme, ventilation och luftkonditionering för ökad komfort. Röstkontrollerade evakueringssystem. Tillgångskontroll för säkra affärsprocesser. Styrning av event och säkerhet. Släcksystem anpassade till förhållanden. Videoövervakning för högsta nivå av säkerhet. Total Building Solutions för maximal produktivitet. Genom ett livscykelperspektiv får du en säkrad avkastning på din investering. Megatrender påverkar vår framtid Megatrender påverkar sättet vi tänker och gör affärer på. År 2025 kommer det att finnas cirka 8 miljarder människor som lever på vår planet, vilket är nästan 20 % mer än i dag. De flesta av dessa människor kommer att leva i städer. Dessutom ökar kraven på levnadsstandard i industrialiserade länder kontinuerligt. Morgondagens värld kommer att formas av urbanisering och demografiska förändringar: två megatrender som innebär specifika utmaningar för energi- och vattenförsörjning, säkerhet för människor, fastigheter och affärsprocesser. Siemens har svaren även för framtidens utmaningar Siemens erbjuder intelligenta infrastrukturlösningar för att möta både dagens och framtidens utmaningar. Innovativa produkter, system och lösningar för fastighetsautomation ger komfort och energieffektivitet i byggnader samtidigt som koldioxidutsläppen minskas. Siemens erbjuder även omfattande lösningar vad gäller brand och säkerhet som skyddar människor, fastigheter och affärsprocesser genom hela byggnadens livslängd. Detta i kombination med smarta elnät gör att Siemens har svaren på framtidens smarta städer. 2 3

3 Smarta fastighetslösningar ger ökad komfort, energieffektivitet och säkerhet Fördelar med Total Building Solutions: Våra kunder är i gott sällskap: Tidigare var kraven på en byggnad inte så omfattande som de är idag. Värme, säkerhet och tak över huvudet, inte mycket mer önskades. Men de ekonomiska, ekologiska och sociala kraven i vår tid har gjort att listan med krav ökar. Idag måste allt vara utformat på ett sådant sätt att teknik kan reagera automatiskt, flexibelt och tillförlitligt utifrån fastighetsägarens och användarnas behov. Allt för att skydda investeringar och miljö även på lång sikt. Smarta fastigheter är på uppgång Ju mer integrerad den tekniska infrastrukturen är, desto större produktivitet och lönsamhet får vi i verksamheten. Detta är anledningen till att byggnadsteknologi spelar en allt mer betydande roll i att hjälpa företag att uppnå sina mål. Om byggnadsteknologin fungerar tillförlitligt kan de anställda arbeta mer effektivt, med mer entusiasm och utan avbrott. Våra kunder kan därför koncentrera sig på sin kärnverksamhet, vilket ger en stor konkurrensfördel. Total Building Solutions gör byggnader mer effektiva och värdefulla Intelligensen i den tekniska infrastrukturen ökar med graden av integration. Ju mer system och komponenter är utformade för att arbeta tillsammans och ju mer intensivt de kommunicerar med varandra, desto högre blir nivån av komfort, säkerhet, trygghet och energieffektivisering i byggnaden. Total Building Solutions är en skräddarsydd lösning som omfattar alla delar av fastighetstekniken - fastighetsautomation, brandskydd, säkerhetssystem, belysning samt eldistribution. Siemens har lång erfarenhet av att integrera dessa delar effektivt och därmed göra fastigheter säkrare, bekvämare och därtill mer energioch kostnadseffektiva. Integrerar de olika byggdisciplinerna Ökar lönsamheten Reducerar kostnader genom byggnadens hela livslängd Ökar byggnadens marknadsvärde Ökar energieffektiviteten Ökar komforten Ökar säkerheten Minskar driftsstörningar Anställda kan fokusera på kärnverksamheten Stärker konkurrenskraften Minskar miljöbelastningen Siemens har en unik position i världen vad gäller Total Building Solutions: Inget annat företag kan utnyttja sina egna produkter och lösningar för nätverkande mellan varje element involverat i byggnadsteknologin. Du kan dra nytta av ett brett utbud av tjänster under hela byggnadens livscykel. Vi stödjer er i planeringsfasen samt under genomförande, drift, modernisering och underhåll. Vi erbjuder support 24 timmar om dygnet och finns på plats i över 50 länder, med 40 kontor i Sverige. Läs mer på siemens.se/tbs Louvre, Paris Burj al Arab Hotel, Dubai Nils Hotell, Kalix Bank of England, London Tidsbesparing Komfort Riskminimering Kostnadsbesparingar Flexibilitet Siemens trygga lösningar ger dig tid att fokusera på kärnverksamheten. Fastighetens inre klimat och miljö optimeras och maximal energieffektivitet uppnås. Säkerhet och minimerade risker för både människor och tillgångar i fastigheten. Långsiktiga besparingar och skydd av dina investeringar. Fastigheten kan användas flexibelt både idag och i framtiden. Total Building Solutions gör byggnader mer effektiva och värdefulla under hela sin livslängd. Siemens certifierad Öresundstunneln mellan Danmark och Sverige Olympic Stadium, Sydney 4 5

4 Varför behövs smarta fastigheter? Fakta Fastigheter står för 40 % av världens energiförbrukning Cirka 80 % av växthusgaserna produceras av städer Människor i industrialiserade länder spenderar 95 % av sina liv inomhus. 70 % av företagen tvingas att stänga inom tre år efter att ha drabbats av en allvarlig brand. År 2030 kommer vi konsumera cirka 50 % mer energi än idag. Svar Intelligenta lösningar ger i snitt 30 % energibesparing i byggnader Regelbundet underhåll kan minska energikostnaderna med upp till 20 %. Sedan 1994 har Siemens utfört mer än energieffektiviseringsprojekt och reducerat kostnaderna med 2 miljarder Euro. Under 2012 minskade produkter och system från Siemens miljöportfölj våra kunders koldioxidutsläpp med cirka 332 miljoner ton. Innovativ fastighetsautomation hjälper till att förhindra byggnadsrelaterade sjukdomar, minskar frånvaro och ger besparingar på upp till 1 % av bruttonationalprodukten Fjärrdiagnostik identifierar fel i samma ögonblick de uppstår och minskar driftstopp med upp till 15 %. 6 7

5 Fastighetsautomation, brandsäkerhets- och säkerhetssystem samverkar dygnet runt för att förbättra livskvalitet och arbetsvillkor Intelligenta brand- och säkerhetslösningar Med över 150 års erfarenhet av brand- och säkerhetssystem kan Siemens erbjuda helhetslösningar för alla typer av applikationer och miljöer. Vi är, i egenskap av aktiv systembyggare, en komplett leverantör för alla typer av behov. Vår portfölj innehåller omfattande lösningar och tjänster såsom t.ex. innovativa branddetektorer, röststyrda evakueringssystem, moderna släcksystem, intrångsdetektering, videoövervakning, tillträdeskontroll och riskhantering (analys och åtgärder). Fastighetsautomation för optimal komfort Fastighetsautomation från Siemens innebär produkter, system, lösningar och tjänster för uppvärmning, ventilation, luftkonditionering, tänd- och släckstyrningssystem m.m. för både enskilda rum och hela byggnader. Våra system övervakar, optimerar och hanterar de enskilda komponenterna, och ger maximal komfort. Utöver detta kan de styras på distans från en enda användarvänlig ledningscentral. Intelligent byggnadsautomatisering sparar energi och ökar företagets produktivitet. Läs mer: siemens.se/fastighetsautomation Fastighetsautomation för hållbar energieffektivitet ar för fastighetsautomation med integrerade energieffektiviseringstjänster sparar energi, ger lägre driftskostnader och minskar samtidigt belastningen på miljön. Siemens utvecklar ständigt nya sätt att maximera energieffektivitet. Våra övervakningssystem tar hänsyn till lokala och regionala väderleksprognoser och optimerar inställningarna för olika komponenter, vilket gör att sensorer och regulatorer kan agera ännu snabbare vid extern påverkan. Siemens sätter hela tiden nya globala standarder för energieffektivitet i fastigheter genom intelligent integrerad teknologi och garanterar energibesparingar på i snitt 30 % i byggnader. Läs mer: siemens.se/energieffektivitet Säkerhetsbranschen står inför stora förändringar. Nya kundbehov och krav från marknaden i kombination med ny teknikutveckling skapar en helt ny spelplan. Siemens har därför bestämt sig för att lägga ett antal av branschens traditionella sanningar åt sidan. Vi kan ta ett större ansvar för företags riskhantering och erbjuda en totallösning med tillhörande kringtjänster rörande allt som berör brandsäkerhet och inbrott redan innan det händer. Tillsammans skapar vi en säker framtid. Utan avbrott. Läs mer på siemens.se/brand_sakerhet Skräddarsydda tjänster Vi har ett brett utbud av servicetjänster för att kunna möta varje enskild kunds specifika behov. I vårt utbud ingår bland annat: Livscykelperspektiv Larmhantering Energioptimeringstjänster Drifttjänster Systemunderhåll Information och utbildning I tillägg har vi utbildningar inom områden som fastighetsautomation, brandskydd och säkerhet. Vi erbjuder också skräddarsydda utbildningspaket efter just ditt företags behov. Läs mer på siemens.se/servicetjanster-bt En byggnad ska fungera effektivt. Den bör använda energi sparsamt och reagera per automatik på extern klimat-påverkan. Byggnaden bör skydda människor, egendomar och affärsprocesser mot intrång, stöld och brand, samt ge maximal komfort. För att få hjälp med detta vänder sig allt fler till Siemens för att hitta skräddarsydda helhetslösningar. Riskhantering Säkerhetsanalyser Konsulttjänster Processintegration Utbildning Tjänster Byggnadsautomationssystem Brand Inbrott Passersyst. CCTV Tidsregist. Brand & Säkerhet Evakuering Passagekontroll Ventilation Värme Kyla Belysning Vatten Elkraft Byggnadsautomation 8 9

6 Kundreferenser. Några exempel där vi har hjälpt våra kunder att nå sina mål: Nils Hotell Kalix Total Building Solution Nils Hotell i Kalix är pilotprojekt för ett nytt koncept för små och medelstora hotell där alla bokningar och betalning går via Internet eller mobiltelefonen. Hotellet är placerat i Kalix nära Part AB som tagit fram det nya konceptet. Sådana här hotell kan mycket snabbt byggas upp och det är även möjligt att demontera och flytta byggnaderna till nya platser. Hotell Kalix ville ha ett system som omfattade alla discipliner i hotellet såsom fastighetsautomation, branddetektering, intrångsskydd, CCTV och passerkontroll. Alla system skulle integreras med hotellbokningssystemet för att kunna styra komfort och säkerhet från en central server. Siemens installerade byggnadsautomationssystemet Desigo Insight web på en central server i fabriken i Kalix. Från detta kan de lokala systemen inklusive hotellbokningen skötas på distans via fjärranslutning. De lokala installationerna i hotellbyggnaden är integrerade och kommunicerar externt med den centrala servern. Nils Hotell har i och med denna lösning fått en leverantör för alla discipliner. Central styrning och support sker via fjärranslutning och Internet vilket gör lösningen mycket flexibel. Systemlösningen är dessutom utbyggbar och kan växa i takt med byggnation av nya hotell över hela Sverige. Siemens kan som rikstäckande leverantör lokalt hantera nya hotell som efter färdigställande kan anslutas till det centrala systemet i Kalix. Systemet innebär också ökad komfort och säkerhet för boende på hotellet. De fastighetsoptimeringar som gjorts innebär även sänkta drifts- och energikostnader. Vi ser stora fördelar i teknik där alla system samverkar. Siemens lösning Total Building Solutions passar perfekt för oss då tanken är att vi på sikt även ska kunna ta konceptet vidare och bygga hotell samt bostäder över hela Sverige. Att då kunna övervaka och styra alla dessa fastigheter i en och samma byggnad på distans innebär stora fördelar och möjliga vinster, berättar Nils Lundholm på Nils Hotell i Kalix. Scandic Grand Central Brand & Säkerhet Sedan flera år tillbaka har Siemens och Scandic samarbetat för att öka brandsäkerheten på hotellen runt om i landet. Under 2004 genomfördes en omfattande upprustning av brand- och utrymningslarm tillsammans med Siemens på ett tjugotal hotell runt om i landet. En standard har även upprättats för att få optimal funktionalitet av brand- och utrymningslarmen utifrån byggnadernas utformning. När Scandic invigde sitt nya flaggskepp, Scandic Grand Central i Stockholm, fick Siemens återigen nytt förtroende att leverera brand- och utrymningslarmet. Krav ställdes på ett modernt och flexibelt system som kunde klara av att särskilja på riktiga brandfenomen och störningar som till exempel stekos, cigarettrök och vattenånga för att undvika onödiga larm och utrymningar. Siemens har levererat brandlarmsystemet Sinteso, vilket har en flexibel systemuppbyggnad som matchar kraven fullt ut. Detektorer och akustiska larmdon installeras på samma slinga vilket ger en kostnadseffektiv lösning. Utrymningslarm med talat meddelande är installerat i publika delar såsom lobby, restaurang och konferensdelar. För att matcha designkraven från hotellet så har både detektorer och högtalare lackerats för att smälta in i miljön på bästa sätt. Människor i fastigheten är säkra och tillgångar och processer skyddas. Vi är mycket nöjda med Siemens som leverantör då de visat stor förståelse och gjort anpassningar till de speciella krav vi har gällande fastigheten. Vi ser Siemens som en partner där vi tillsammans arbetar mot en säker framtid utan avbrott i vår verksamhet, säger Lars Sandberg, General Manager Scandic Grand Central. Örenäs slott Byggnadsautomation/komfort Örenäs Slott är en hotell- och konferensanläggning i unik slottsmiljö vid den skånska kusten. Slottet är beläget 1,5 mil söder om Helsingborg, direkt vid Öresund och med en magnifik utsikt över Ven. Siemens har varit leverantör till Örenäs slott i flera år och hjälpt dem med olika mindre projekt. När det nu var dags för ett större projekt vad gällde att modernisera tekniken i fastigheten var därför Siemens en självskriven leverantör. Den teknik som fanns installerad i fastigheterna avseende värme och ventilation var omodern och medförde att det var så pass varmt i källaren att det inte gick att vistas där. Örenäs slott önskade därför att modernisera tekniken och energieffektivisera fastigheterna samtidigt som komforten skulle ökas. Projektet utfördes i flera etapper där nya ventilationsaggregat, värmesystem och värmepumpar installerades. Olja- och elpannan byttes mot fjärrvärme. Anläggningen fick även helt nya frekvensstyrda fläktar. Minskade driftskostnader med ca kr/år. Tidigare olja- och elpanna har bytts mot fjärrvärme vilket medfört en avsevärt förbättrad innemiljö samt även att utrymme har frigjorts. I tillägg till detta har även komforten förbättrats och säkerheten höjts genom kontinuerlig funktionskontroll. Vi är mycket nöjda med Siemens som leverantör och har valt att även fortsätta samarbetet. Siemens har väl överträffat våra förväntningar; driftskostnaderna har minskat betydligt samtidigt som komforten har ökat, vilket är av största vikt för oss som driver en hotell- och konferensanläggning, säger Ingemar Andersson på Örenäs slott. Vellinge kommun vinnare av European Energy Service Award Vellinge kommun i södra Sverige har invånare och en total byggnadsyta på cirka m 2. Byggnadsbeståndet omfattar offentliga byggnader som kommunhus, administrationsbyggnader, skolor, äldreboenden, badhus med mera. Siemens har hjälpt Vellinge kommun att modernisera sina nuvarande lager av byggnader och få dessa mer energieffektiva och gröna. Projektet blev så pass lyckat att Siemens vann det prestigefyllda priset European Energy Service Award som delades ut i juni 2012 under European Sustainable Energy Week. Siemens valdes som leverantör där en långsiktig relation byggts upp med projekt som genomförts i flera steg. Projektet innebär att alla anläggningar energieffektiviserats och kostnaden för projektet betalas tillbaka av de besparingar som gjorts. Total energibesparing utifrån projektet är cirka MWh/år (5 300 MWh/år värme- och MWh/år i elbesparing). Total koldioxidminskning är ca ton/år. Eftersom anläggningarna kontinuerligt fjärrövervakas av Siemens energispecialister så genomförs dessutom kontinuerliga fortsatta förbättringar. Projektet har hjälpt oss att bli energieffektiva, gröna och visar hur vi inom offentlig sektor kan genomföra ett lyckat program för energieffektivitet i Sverige. Allt detta samtidigt som vi spar en betydande summa pengar, säger Anders Rahdevi, fastighetschef på Vellingebostäder

7 Kontakta oss Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag? Kontakta kundservice på , eller ring din lokala kontakt på Siemens. Siemens AB Infrastructure & Cities Sector Building Technologies Division Rätt till ändringar förbehålles. Beställningsnummer SE20020sv. Produktion: Xerox Mediacenter, februari Siemens AB, Building Technologies Division Se filmen om Smarta fastigheter. siemens.se/buildingtechnologies

Säkerhetslösningar för alla branscher

Säkerhetslösningar för alla branscher Säkerhetslösningar för alla branscher Answers for infrastructure Innehåll Säkra bostäder 4 Brf Sveaborg i Akalla 5 Villa Rosenhill i Hittarp 7 Säkra handelsplatser 8 Supertryggt på Supermarket i Skurup

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

LEVANDE FASTIGHETER DYGNET RUNT BRAVIDA ÅRSREDOVISNING 2012

LEVANDE FASTIGHETER DYGNET RUNT BRAVIDA ÅRSREDOVISNING 2012 LEVANDE FASTIGHETER DYGNET RUNT BRAVIDA ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL Bravida i korthet 3 Vd-ord 6 Vision, affärsidé, strategier & mål 8 Affärsmodell 10 Tillväxt & förvärv 11 Erbjudande 12 Marknad 18 Kunder

Läs mer

Smart säkerhetsteknik spar miljarder för företag

Smart säkerhetsteknik spar miljarder för företag En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri oktober 2009. Övervakningskameror i utomhusmiljö Säkerheten i utomhusmiljön är viktig för många företag.

Läs mer

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Bravida i korthet 3 Vd-ord 6 Vision, affärsidé, strategier & mål 8 Affärsmodell 10 Tillväxt & förvärv 11 Erbjudande

Läs mer

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11 Blickar österut 4 Arena med många ansikten 7 Stort värde på bevarande 11 Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form En informationstidning från Wikström VVS-Kontroll Samarbete för hållbar utveckling

Läs mer

Du behöver bara egain forecasting

Du behöver bara egain forecasting Spara energi Bättre miljö Jämnt inomhusklimat Lägre värmekostnad Effektivare drift Molnbaserad teknik Svårt att välja? Du måste inte. Du behöver bara egain forecasting egain Med över 30 års erfarenhet

Läs mer

HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD

HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD Innehåll 4. Vår roll som samhällsbyggare 12. Byggprocesser med resurseffektivitet i centrum 6. Planering ger möjlighet till utveckling 8. Stadsdel med stark identitet

Läs mer

Välkommen till det kompletta VVS-företaget med kylkompetens

Välkommen till det kompletta VVS-företaget med kylkompetens Välkommen till det kompletta VVS-företaget med kylkompetens Oscar Hanson VVS 1 INLEDNING Vi har gått från att vara en ren installatör till ett teknikföretag med installationskompetens vårt ledord är att

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri september 2008.

En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri september 2008. HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN AR MEDIA INTERNATIONAL En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri september 2008. Smart teknik för ökad lönsamhet Dagens

Läs mer

Drift. Implema. Dygnet runt övervakning och drift av hela er SAP-miljö

Drift. Implema. Dygnet runt övervakning och drift av hela er SAP-miljö Drift Implema Dygnet runt övervakning och drift av hela er SAP-miljö Implemas driftsorganisation består av ett tiotal medarbetare som tillsammans delar ansvaret - dygnet runt - för första till tredje linjens

Läs mer

ATC Industrial Group Management AB. 2014 Emissionsmemorandum

ATC Industrial Group Management AB. 2014 Emissionsmemorandum ATC Industrial Group Management AB 2014 Emissionsmemorandum Årsredovisningen för ATC Industrial Management Group AB för räkenskapsåret 2012 är en del av detta memorandum. En digital version av årsredovisningen

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

Kan ett meningsfullt jobb få en djupare mening? www.siemens.se

Kan ett meningsfullt jobb få en djupare mening? www.siemens.se Kan ett meningsfullt jobb få en djupare mening? www.siemens.se s Var kan jag jobba utomlands utan att åka hemifrån? Hur kan jag som ekonom minska växthuseffekten? Hur får man inflytande utan att behöva

Läs mer

Automation. IT i fastighet. redo för framtiden det mesta i huset kommer. på 3 sätt Läs om de riktigt smarta lösningarna.

Automation. IT i fastighet. redo för framtiden det mesta i huset kommer. på 3 sätt Läs om de riktigt smarta lösningarna. TEMA automation IT i fastighet TEMA: 23 extra sidor med nyttig läsning för fastighetsägare redo för framtiden det mesta i huset kommer att vara uppkopplat INNEHÅLL: Nyheter Hyresgästinflytande via mobilen...49

Läs mer

DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING

DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING - PRODUKTER - LÖSNINGAR - SERVICE - MILJÖ - PARTNERS DOKUMENTHANTERING EFFEKTIVISERING & LÖNSAMHET RING OSS! RING OFFICE NÄR DET GÄLLER DOKUMENTHANTERING En fungerande

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

hms networks Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön automation

hms networks Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön automation hms networks Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 försäljningsrekord I ÅR IGEN! Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön

Läs mer

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare.

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare. Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Som ni vet så är hållbarhet, eller SKF Care som vi kallar det, vår ledstjärna sedan lång tid tillbaka. Det är lika viktigt för oss

Läs mer

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? EUROPAS LEDANDE FRISTÅENDE INTEGRATÖR PROACT HAR LEVERERAT IT-AR SEDAN 1994 VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA TILL VÅRA KUNDER Proact är Europas ledande fristående

Läs mer

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid.

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. JANUARI 2009 Kjell Gabrielsson berättar om hur du kan spara tid och

Läs mer

Hjärtat i byggprocessen

Hjärtat i byggprocessen Hjärtat i byggprocessen Förord Tillsammans med några kollegor var jag med och grundade Projektel 1987. Vårt mål var att bygga upp ett starkt och nytänkande företag inom elteknisk konsultverksamhet. Idag

Läs mer

VIKTIGT VERKTYG INOM VÅRDEN Ett tryggare, tidsparande och säkrare hantering med den mobila lösningen

VIKTIGT VERKTYG INOM VÅRDEN Ett tryggare, tidsparande och säkrare hantering med den mobila lösningen ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Förenkla din vardag både som företagare och konsument med maskin till maskin kommunikation. Mars 2011 nr. 1 Anders Olsson, vice vd, E.ON

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2009 Rejlers Historia Rejlers Ingenjörer grundades 1942 av Gunnar Rejler för att erbjuda tekniska konsulttjänster

Läs mer

Verksamheten 2008. Industriell IT & Automation

Verksamheten 2008. Industriell IT & Automation Verksamheten 2008 Industriell IT & Automation 1 2 AcobiaFLUX växer stadigt för varje år. Vår kombination av specialistkompetens och lyhördhet för kundernas behov av avancerade lösningar har gett goda resultat.

Läs mer

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Detta är Bravida 4 Vd-ord 6 Flerårssammanställning 8 Affärsidé, mål och strategier 10 Verksamhetsbeskrivning 11 Marknad, kunder och konkurrenter 14 Möjligheter

Läs mer

Skalbarhet inom ekonomi- och löneprocesser i tider av finansiell turbulens.

Skalbarhet inom ekonomi- och löneprocesser i tider av finansiell turbulens. Skalbarhet inom ekonomi- och löneprocesser i tider av finansiell turbulens. En studie om svenska företags inställning till outsourcing av ekonomifunktionen. Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer