Smarta lösningar för smarta fastigheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Smarta lösningar för smarta fastigheter"

Transkript

1 Smarta lösningar för smarta fastigheter Intelligenta infrastrukturlösningar som erbjuder ökad komfort, energieffektivitet och säkerhet för dina byggnader. siemens.se/buildingtechnologies Answers for infrastructure.

2 Energistyrning för maximal energieffektivitet. Intrångsskydd och alarmsystem som skyddar människor och egendomar. Kontroll av värme, ventilation och luftkonditionering för ökad komfort. Röstkontrollerade evakueringssystem. Tillgångskontroll för säkra affärsprocesser. Styrning av event och säkerhet. Släcksystem anpassade till förhållanden. Videoövervakning för högsta nivå av säkerhet. Total Building Solutions för maximal produktivitet. Genom ett livscykelperspektiv får du en säkrad avkastning på din investering. Megatrender påverkar vår framtid Megatrender påverkar sättet vi tänker och gör affärer på. År 2025 kommer det att finnas cirka 8 miljarder människor som lever på vår planet, vilket är nästan 20 % mer än i dag. De flesta av dessa människor kommer att leva i städer. Dessutom ökar kraven på levnadsstandard i industrialiserade länder kontinuerligt. Morgondagens värld kommer att formas av urbanisering och demografiska förändringar: två megatrender som innebär specifika utmaningar för energi- och vattenförsörjning, säkerhet för människor, fastigheter och affärsprocesser. Siemens har svaren även för framtidens utmaningar Siemens erbjuder intelligenta infrastrukturlösningar för att möta både dagens och framtidens utmaningar. Innovativa produkter, system och lösningar för fastighetsautomation ger komfort och energieffektivitet i byggnader samtidigt som koldioxidutsläppen minskas. Siemens erbjuder även omfattande lösningar vad gäller brand och säkerhet som skyddar människor, fastigheter och affärsprocesser genom hela byggnadens livslängd. Detta i kombination med smarta elnät gör att Siemens har svaren på framtidens smarta städer. 2 3

3 Smarta fastighetslösningar ger ökad komfort, energieffektivitet och säkerhet Fördelar med Total Building Solutions: Våra kunder är i gott sällskap: Tidigare var kraven på en byggnad inte så omfattande som de är idag. Värme, säkerhet och tak över huvudet, inte mycket mer önskades. Men de ekonomiska, ekologiska och sociala kraven i vår tid har gjort att listan med krav ökar. Idag måste allt vara utformat på ett sådant sätt att teknik kan reagera automatiskt, flexibelt och tillförlitligt utifrån fastighetsägarens och användarnas behov. Allt för att skydda investeringar och miljö även på lång sikt. Smarta fastigheter är på uppgång Ju mer integrerad den tekniska infrastrukturen är, desto större produktivitet och lönsamhet får vi i verksamheten. Detta är anledningen till att byggnadsteknologi spelar en allt mer betydande roll i att hjälpa företag att uppnå sina mål. Om byggnadsteknologin fungerar tillförlitligt kan de anställda arbeta mer effektivt, med mer entusiasm och utan avbrott. Våra kunder kan därför koncentrera sig på sin kärnverksamhet, vilket ger en stor konkurrensfördel. Total Building Solutions gör byggnader mer effektiva och värdefulla Intelligensen i den tekniska infrastrukturen ökar med graden av integration. Ju mer system och komponenter är utformade för att arbeta tillsammans och ju mer intensivt de kommunicerar med varandra, desto högre blir nivån av komfort, säkerhet, trygghet och energieffektivisering i byggnaden. Total Building Solutions är en skräddarsydd lösning som omfattar alla delar av fastighetstekniken - fastighetsautomation, brandskydd, säkerhetssystem, belysning samt eldistribution. Siemens har lång erfarenhet av att integrera dessa delar effektivt och därmed göra fastigheter säkrare, bekvämare och därtill mer energioch kostnadseffektiva. Integrerar de olika byggdisciplinerna Ökar lönsamheten Reducerar kostnader genom byggnadens hela livslängd Ökar byggnadens marknadsvärde Ökar energieffektiviteten Ökar komforten Ökar säkerheten Minskar driftsstörningar Anställda kan fokusera på kärnverksamheten Stärker konkurrenskraften Minskar miljöbelastningen Siemens har en unik position i världen vad gäller Total Building Solutions: Inget annat företag kan utnyttja sina egna produkter och lösningar för nätverkande mellan varje element involverat i byggnadsteknologin. Du kan dra nytta av ett brett utbud av tjänster under hela byggnadens livscykel. Vi stödjer er i planeringsfasen samt under genomförande, drift, modernisering och underhåll. Vi erbjuder support 24 timmar om dygnet och finns på plats i över 50 länder, med 40 kontor i Sverige. Läs mer på siemens.se/tbs Louvre, Paris Burj al Arab Hotel, Dubai Nils Hotell, Kalix Bank of England, London Tidsbesparing Komfort Riskminimering Kostnadsbesparingar Flexibilitet Siemens trygga lösningar ger dig tid att fokusera på kärnverksamheten. Fastighetens inre klimat och miljö optimeras och maximal energieffektivitet uppnås. Säkerhet och minimerade risker för både människor och tillgångar i fastigheten. Långsiktiga besparingar och skydd av dina investeringar. Fastigheten kan användas flexibelt både idag och i framtiden. Total Building Solutions gör byggnader mer effektiva och värdefulla under hela sin livslängd. Siemens certifierad Öresundstunneln mellan Danmark och Sverige Olympic Stadium, Sydney 4 5

4 Varför behövs smarta fastigheter? Fakta Fastigheter står för 40 % av världens energiförbrukning Cirka 80 % av växthusgaserna produceras av städer Människor i industrialiserade länder spenderar 95 % av sina liv inomhus. 70 % av företagen tvingas att stänga inom tre år efter att ha drabbats av en allvarlig brand. År 2030 kommer vi konsumera cirka 50 % mer energi än idag. Svar Intelligenta lösningar ger i snitt 30 % energibesparing i byggnader Regelbundet underhåll kan minska energikostnaderna med upp till 20 %. Sedan 1994 har Siemens utfört mer än energieffektiviseringsprojekt och reducerat kostnaderna med 2 miljarder Euro. Under 2012 minskade produkter och system från Siemens miljöportfölj våra kunders koldioxidutsläpp med cirka 332 miljoner ton. Innovativ fastighetsautomation hjälper till att förhindra byggnadsrelaterade sjukdomar, minskar frånvaro och ger besparingar på upp till 1 % av bruttonationalprodukten Fjärrdiagnostik identifierar fel i samma ögonblick de uppstår och minskar driftstopp med upp till 15 %. 6 7

5 Fastighetsautomation, brandsäkerhets- och säkerhetssystem samverkar dygnet runt för att förbättra livskvalitet och arbetsvillkor Intelligenta brand- och säkerhetslösningar Med över 150 års erfarenhet av brand- och säkerhetssystem kan Siemens erbjuda helhetslösningar för alla typer av applikationer och miljöer. Vi är, i egenskap av aktiv systembyggare, en komplett leverantör för alla typer av behov. Vår portfölj innehåller omfattande lösningar och tjänster såsom t.ex. innovativa branddetektorer, röststyrda evakueringssystem, moderna släcksystem, intrångsdetektering, videoövervakning, tillträdeskontroll och riskhantering (analys och åtgärder). Fastighetsautomation för optimal komfort Fastighetsautomation från Siemens innebär produkter, system, lösningar och tjänster för uppvärmning, ventilation, luftkonditionering, tänd- och släckstyrningssystem m.m. för både enskilda rum och hela byggnader. Våra system övervakar, optimerar och hanterar de enskilda komponenterna, och ger maximal komfort. Utöver detta kan de styras på distans från en enda användarvänlig ledningscentral. Intelligent byggnadsautomatisering sparar energi och ökar företagets produktivitet. Läs mer: siemens.se/fastighetsautomation Fastighetsautomation för hållbar energieffektivitet ar för fastighetsautomation med integrerade energieffektiviseringstjänster sparar energi, ger lägre driftskostnader och minskar samtidigt belastningen på miljön. Siemens utvecklar ständigt nya sätt att maximera energieffektivitet. Våra övervakningssystem tar hänsyn till lokala och regionala väderleksprognoser och optimerar inställningarna för olika komponenter, vilket gör att sensorer och regulatorer kan agera ännu snabbare vid extern påverkan. Siemens sätter hela tiden nya globala standarder för energieffektivitet i fastigheter genom intelligent integrerad teknologi och garanterar energibesparingar på i snitt 30 % i byggnader. Läs mer: siemens.se/energieffektivitet Säkerhetsbranschen står inför stora förändringar. Nya kundbehov och krav från marknaden i kombination med ny teknikutveckling skapar en helt ny spelplan. Siemens har därför bestämt sig för att lägga ett antal av branschens traditionella sanningar åt sidan. Vi kan ta ett större ansvar för företags riskhantering och erbjuda en totallösning med tillhörande kringtjänster rörande allt som berör brandsäkerhet och inbrott redan innan det händer. Tillsammans skapar vi en säker framtid. Utan avbrott. Läs mer på siemens.se/brand_sakerhet Skräddarsydda tjänster Vi har ett brett utbud av servicetjänster för att kunna möta varje enskild kunds specifika behov. I vårt utbud ingår bland annat: Livscykelperspektiv Larmhantering Energioptimeringstjänster Drifttjänster Systemunderhåll Information och utbildning I tillägg har vi utbildningar inom områden som fastighetsautomation, brandskydd och säkerhet. Vi erbjuder också skräddarsydda utbildningspaket efter just ditt företags behov. Läs mer på siemens.se/servicetjanster-bt En byggnad ska fungera effektivt. Den bör använda energi sparsamt och reagera per automatik på extern klimat-påverkan. Byggnaden bör skydda människor, egendomar och affärsprocesser mot intrång, stöld och brand, samt ge maximal komfort. För att få hjälp med detta vänder sig allt fler till Siemens för att hitta skräddarsydda helhetslösningar. Riskhantering Säkerhetsanalyser Konsulttjänster Processintegration Utbildning Tjänster Byggnadsautomationssystem Brand Inbrott Passersyst. CCTV Tidsregist. Brand & Säkerhet Evakuering Passagekontroll Ventilation Värme Kyla Belysning Vatten Elkraft Byggnadsautomation 8 9

6 Kundreferenser. Några exempel där vi har hjälpt våra kunder att nå sina mål: Nils Hotell Kalix Total Building Solution Nils Hotell i Kalix är pilotprojekt för ett nytt koncept för små och medelstora hotell där alla bokningar och betalning går via Internet eller mobiltelefonen. Hotellet är placerat i Kalix nära Part AB som tagit fram det nya konceptet. Sådana här hotell kan mycket snabbt byggas upp och det är även möjligt att demontera och flytta byggnaderna till nya platser. Hotell Kalix ville ha ett system som omfattade alla discipliner i hotellet såsom fastighetsautomation, branddetektering, intrångsskydd, CCTV och passerkontroll. Alla system skulle integreras med hotellbokningssystemet för att kunna styra komfort och säkerhet från en central server. Siemens installerade byggnadsautomationssystemet Desigo Insight web på en central server i fabriken i Kalix. Från detta kan de lokala systemen inklusive hotellbokningen skötas på distans via fjärranslutning. De lokala installationerna i hotellbyggnaden är integrerade och kommunicerar externt med den centrala servern. Nils Hotell har i och med denna lösning fått en leverantör för alla discipliner. Central styrning och support sker via fjärranslutning och Internet vilket gör lösningen mycket flexibel. Systemlösningen är dessutom utbyggbar och kan växa i takt med byggnation av nya hotell över hela Sverige. Siemens kan som rikstäckande leverantör lokalt hantera nya hotell som efter färdigställande kan anslutas till det centrala systemet i Kalix. Systemet innebär också ökad komfort och säkerhet för boende på hotellet. De fastighetsoptimeringar som gjorts innebär även sänkta drifts- och energikostnader. Vi ser stora fördelar i teknik där alla system samverkar. Siemens lösning Total Building Solutions passar perfekt för oss då tanken är att vi på sikt även ska kunna ta konceptet vidare och bygga hotell samt bostäder över hela Sverige. Att då kunna övervaka och styra alla dessa fastigheter i en och samma byggnad på distans innebär stora fördelar och möjliga vinster, berättar Nils Lundholm på Nils Hotell i Kalix. Scandic Grand Central Brand & Säkerhet Sedan flera år tillbaka har Siemens och Scandic samarbetat för att öka brandsäkerheten på hotellen runt om i landet. Under 2004 genomfördes en omfattande upprustning av brand- och utrymningslarm tillsammans med Siemens på ett tjugotal hotell runt om i landet. En standard har även upprättats för att få optimal funktionalitet av brand- och utrymningslarmen utifrån byggnadernas utformning. När Scandic invigde sitt nya flaggskepp, Scandic Grand Central i Stockholm, fick Siemens återigen nytt förtroende att leverera brand- och utrymningslarmet. Krav ställdes på ett modernt och flexibelt system som kunde klara av att särskilja på riktiga brandfenomen och störningar som till exempel stekos, cigarettrök och vattenånga för att undvika onödiga larm och utrymningar. Siemens har levererat brandlarmsystemet Sinteso, vilket har en flexibel systemuppbyggnad som matchar kraven fullt ut. Detektorer och akustiska larmdon installeras på samma slinga vilket ger en kostnadseffektiv lösning. Utrymningslarm med talat meddelande är installerat i publika delar såsom lobby, restaurang och konferensdelar. För att matcha designkraven från hotellet så har både detektorer och högtalare lackerats för att smälta in i miljön på bästa sätt. Människor i fastigheten är säkra och tillgångar och processer skyddas. Vi är mycket nöjda med Siemens som leverantör då de visat stor förståelse och gjort anpassningar till de speciella krav vi har gällande fastigheten. Vi ser Siemens som en partner där vi tillsammans arbetar mot en säker framtid utan avbrott i vår verksamhet, säger Lars Sandberg, General Manager Scandic Grand Central. Örenäs slott Byggnadsautomation/komfort Örenäs Slott är en hotell- och konferensanläggning i unik slottsmiljö vid den skånska kusten. Slottet är beläget 1,5 mil söder om Helsingborg, direkt vid Öresund och med en magnifik utsikt över Ven. Siemens har varit leverantör till Örenäs slott i flera år och hjälpt dem med olika mindre projekt. När det nu var dags för ett större projekt vad gällde att modernisera tekniken i fastigheten var därför Siemens en självskriven leverantör. Den teknik som fanns installerad i fastigheterna avseende värme och ventilation var omodern och medförde att det var så pass varmt i källaren att det inte gick att vistas där. Örenäs slott önskade därför att modernisera tekniken och energieffektivisera fastigheterna samtidigt som komforten skulle ökas. Projektet utfördes i flera etapper där nya ventilationsaggregat, värmesystem och värmepumpar installerades. Olja- och elpannan byttes mot fjärrvärme. Anläggningen fick även helt nya frekvensstyrda fläktar. Minskade driftskostnader med ca kr/år. Tidigare olja- och elpanna har bytts mot fjärrvärme vilket medfört en avsevärt förbättrad innemiljö samt även att utrymme har frigjorts. I tillägg till detta har även komforten förbättrats och säkerheten höjts genom kontinuerlig funktionskontroll. Vi är mycket nöjda med Siemens som leverantör och har valt att även fortsätta samarbetet. Siemens har väl överträffat våra förväntningar; driftskostnaderna har minskat betydligt samtidigt som komforten har ökat, vilket är av största vikt för oss som driver en hotell- och konferensanläggning, säger Ingemar Andersson på Örenäs slott. Vellinge kommun vinnare av European Energy Service Award Vellinge kommun i södra Sverige har invånare och en total byggnadsyta på cirka m 2. Byggnadsbeståndet omfattar offentliga byggnader som kommunhus, administrationsbyggnader, skolor, äldreboenden, badhus med mera. Siemens har hjälpt Vellinge kommun att modernisera sina nuvarande lager av byggnader och få dessa mer energieffektiva och gröna. Projektet blev så pass lyckat att Siemens vann det prestigefyllda priset European Energy Service Award som delades ut i juni 2012 under European Sustainable Energy Week. Siemens valdes som leverantör där en långsiktig relation byggts upp med projekt som genomförts i flera steg. Projektet innebär att alla anläggningar energieffektiviserats och kostnaden för projektet betalas tillbaka av de besparingar som gjorts. Total energibesparing utifrån projektet är cirka MWh/år (5 300 MWh/år värme- och MWh/år i elbesparing). Total koldioxidminskning är ca ton/år. Eftersom anläggningarna kontinuerligt fjärrövervakas av Siemens energispecialister så genomförs dessutom kontinuerliga fortsatta förbättringar. Projektet har hjälpt oss att bli energieffektiva, gröna och visar hur vi inom offentlig sektor kan genomföra ett lyckat program för energieffektivitet i Sverige. Allt detta samtidigt som vi spar en betydande summa pengar, säger Anders Rahdevi, fastighetschef på Vellingebostäder

7 Kontakta oss Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag? Kontakta kundservice på , eller ring din lokala kontakt på Siemens. Siemens AB Infrastructure & Cities Sector Building Technologies Division Rätt till ändringar förbehålles. Beställningsnummer SE20020sv. Produktion: Xerox Mediacenter, februari Siemens AB, Building Technologies Division Se filmen om Smarta fastigheter. siemens.se/buildingtechnologies

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet har sitt pris, men det behöver inte kosta en förmögenhet. Centralapparaterna DS7220 V2 och DS7240

Läs mer

Security Products Partnerprogram

Security Products Partnerprogram Security Products Partnerprogram Answers for infrastructure. Security Products Partnerprogram med oss är du säker Security Products är ett affärsområde inom Siemens AB, Building Technologies Division och

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning

MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning Skalbart och flexibelt övervakningssystem för alla användningsområden Answers for infrastructure. MM8000 den idealiska lösningen för övervakning

Läs mer

Spara energi och minska miljöpåverkan

Spara energi och minska miljöpåverkan Spara energi och minska miljöpåverkan Optimering av Byggnadsprestanda med hjälp av Advantage Services Building Technologies Era behov är viktigast Advantage Services tillhandahåller en övergripande tjänsteportfölj

Läs mer

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet Rätt temperatur inomhus Skapa det perfekta arbetsklimatet Maximera arbetsklimatet Minimera energikostnaden Öka komforten Maximera arbetsklimatet Öka komforten Minimera energikostnaden 21 Just 21 grader

Läs mer

Produkter. Dokument. Tjänster. Tillgång till allt. Alltid.

Produkter. Dokument. Tjänster. Tillgång till allt. Alltid. Produkter. Dokument. Tjänster. Tillgång till allt. Alltid. Internet-portal för säkerhetsprodukter. Answers for infrastructure. Alla fördelar med ett enda klick På Internet får du direktåtkomst till all

Läs mer

www.siemens.se/pfc Performance Contracting Siemens affärskoncept för energieffektivisering med garanterat resultat.

www.siemens.se/pfc Performance Contracting Siemens affärskoncept för energieffektivisering med garanterat resultat. www.siemens.se/pfc Performance Contracting Siemens affärskoncept för energieffektivisering med garanterat resultat. Performance Contracting i praktiken De flesta fastighetsägare har intresse och behov

Läs mer

Med ENERGYWELL. 60% Energibesparing 40% Kostnadsbesparing 90% Minskning av oljeeller fjärrvärmeförbrukning Återbetalning av investering på 5-10 år

Med ENERGYWELL. 60% Energibesparing 40% Kostnadsbesparing 90% Minskning av oljeeller fjärrvärmeförbrukning Återbetalning av investering på 5-10 år Med ENERGYWELL Fläkt 60% Energibesparing 40% Kostnadsbesparing 90% Minskning av oljeeller fjärrvärmeförbrukning Återbetalning av investering på 5-10 år Värme pump Fjärrvärme / Olje- / Elpanna Ackumulatortank

Läs mer

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking.

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking. Garageytor Pacific LED Green Parking Modernisera ditt garage. Nya innovativa. Stora energibesparingar, minskat underhåll, längre livslängd och enkel installation. 80 Besparingar besparingar* *Reducerade

Läs mer

Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster. Att spara energi är att spara miljö och pengar

Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster. Att spara energi är att spara miljö och pengar Att spara energi är att spara miljö och pengar Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster Är du ansvarig för fastighetens uppvärmning, kyla och ventilation? Då är du även ansvarig för fastighetsgästernas

Läs mer

Hur ökar du dina elevers prestationsförmåga. Placera dem i en intelligent byggnad.

Hur ökar du dina elevers prestationsförmåga. Placera dem i en intelligent byggnad. Hur ökar du dina elevers prestationsförmåga med 30 %? Placera dem i en intelligent byggnad. Studier visar att förbättrad kontroll över inneklimat och säkerhet kan öka studenters och elevers prestationsförmåga

Läs mer

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20%

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Flavio Santos Director Services and Projects Georg Lannge Sales Manager Industry Phone: +46(0)155 26 54 07 Mobile: +46(0) 70 612 6804

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

Energieffektivisering av Gällivare. 2010-03-22 Hewlett-Packard Isabelle Endmyhr, Rebecka Djärv, Robin Sjaunja och Gunnar Kerttu

Energieffektivisering av Gällivare. 2010-03-22 Hewlett-Packard Isabelle Endmyhr, Rebecka Djärv, Robin Sjaunja och Gunnar Kerttu Energieffektivisering av Gällivare 2010-03-22 Hewlett-Packard Isabelle Endmyhr, Rebecka Djärv, Robin Sjaunja och Gunnar Kerttu Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 4 Bakgrund... 5 Målbeskrivning...

Läs mer

Energieffektivitet. ...i hotellmiljö 10 I 2008. Hotellgäster uppskattar en hög grad av komfort.

Energieffektivitet. ...i hotellmiljö 10 I 2008. Hotellgäster uppskattar en hög grad av komfort. Energieffektivitet Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Hotellgäster uppskattar en hög grad av komfort. Det är förståeligt eftersom de betalar för sina rum. De förväntar sig

Läs mer

Excellum2. Bekvämligheten med ljusstyrning

Excellum2. Bekvämligheten med ljusstyrning Excellum2 Bekvämligheten med ljusstyrning Excellum2: Bekvämligheten med ljusstyrning Med Excellum2 ljusstyrningssystem kan din belysningsinstallation fungera optimalt. Du kan styra enskilda eller grupper

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

1pålitlig partner. En leverantör. Din helhetslösning. Danfoss Commercial Heat Pump Solutions. varme.danfoss.se MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

1pålitlig partner. En leverantör. Din helhetslösning. Danfoss Commercial Heat Pump Solutions. varme.danfoss.se MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1pålitlig partner MAKING MODERN LIVING POSSIBLE En leverantör. Din helhetslösning. Danfoss Commercial Heat Pump Solutions och din totalleverantör för kommersiella värmepumpslösningar varme.danfoss.se Minska

Läs mer

Framtidens Energilösningar

Framtidens Energilösningar Framtidens Energilösningar Marie Holmberg Schneider Electric Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Faktum Energidilemmat Behov Efterfrågan År 2050 Elförbrukning år 2030 Källa: IEA 2007 vs CO

Läs mer

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Vi är Lorentzons styr Företaget grundades 1998 av Anne-Marie Heder & Arne Lorentzon Styr- och övervakningsteknik

Läs mer

GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES

GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES Grundfos pumpar och kunskap om värmesystem Vänta inte för länge med att kontakta Grundfos! Vi hjälper dig att planera för framtiden När du planerar ett värmesystem

Läs mer

Kompletta entrélösningar från ASSA ABLOY Entrance Systems

Kompletta entrélösningar från ASSA ABLOY Entrance Systems Kompletta entrélösningar från ASSA ABLOY Entrance Systems En ingång för alla dina behov Väl fungerande entréer är en förutsättning för bra affärer. Men det krävs också väl fungerande relationer. ASSA ABLOY

Läs mer

Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar

Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar Vi skapar framtidens kommunikationsnätverk Dagens kommunikation kräver snabb och stabil nätverksuppkoppling. Att utöka bredbandsnätet och uppgradera

Läs mer

Total. komfortlösning. Hög energieffektivitet ger Låga driftkostnader URURU SARARA

Total. komfortlösning. Hög energieffektivitet ger Låga driftkostnader URURU SARARA URURU SARARA Total komfortlösning Hög energieffektivitet ger Låga driftkostnader Maximal flexibilitet, snabb installation, hög pålitlighet & perfekt komfort. VRV IV värmeåtervinning Högsta effektivitet

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Sharp Optimised Services kontroll l effektivitet I produktivitet Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Möjligheterna med Managed Print Services Fakta: upp till 5 % av ett företags avkastning

Läs mer

Frekvensomriktare G120P ökar effektiviteten, sänker kostnaderna

Frekvensomriktare G120P ökar effektiviteten, sänker kostnaderna Frekvensomriktare G120P ökar effektiviteten, sänker kostnaderna Intelligent och flexibel styrning av fläktar och pumpar i värme- och luftbehandlingsanläggningar. Lätt att använda skonsam mot miljön. Answers

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

eflex Energistyrningssystemet som ger dig optimalt inomhusklimat och bättre ekonomi.

eflex Energistyrningssystemet som ger dig optimalt inomhusklimat och bättre ekonomi. eflex Energistyrningssystemet som ger dig optimalt inomhusklimat och bättre ekonomi. eflex sänker din elkostnad helt utan kompromiss i komfort. eflex är kompatibelt via en enkel kalendersynkroniseras av

Läs mer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer 2 Praesideo högtalar- och utrymningslarmssystem från Bosch Hålla allmänheten informerad och skyddad Med fler

Läs mer

Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön?

Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön? Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön? Först och främst, varför? -Det är, mer eller mindre, ett faktum att vi står inför klimatförändringar, global uppvärmning samt en lågkonjunktur.

Läs mer

Filterskola 12-13 Mars Hydraulik- och smörjoljesystem Plats: Scandic Hotell Väst, Gävle

Filterskola 12-13 Mars Hydraulik- och smörjoljesystem Plats: Scandic Hotell Väst, Gävle Filterskola 12-13 Mars Hydraulik- och smörjoljesystem Plats: Scandic Hotell Väst, Gävle Filterskolan för industrin vänder sig till alla som arbetar med hydraulik- och smörjsystem eller som på annat sätt

Läs mer

Systemlösningar. Logistikbyggnader

Systemlösningar. Logistikbyggnader Systemlösningar Logistikbyggnader Längre än från A till B Logistik är så mycket mer än bara lastbilstransport. Och klimat är så mycket mer än bara lufttillförsel: Det handlar dessutom bl.a. om hallar

Läs mer

2011-02-10, Kenth Arvidsson. Energieffektivisering Arlanda

2011-02-10, Kenth Arvidsson. Energieffektivisering Arlanda 2011-02-10, Kenth Arvidsson Energieffektivisering Arlanda Stockholm-Arlanda Flygplats 16 miljoner resenärer per år 81 flygbolag 176 destinationer 3 start- och landningsbanor 4 terminaler 61 gater 52 butiker

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid lindab vi förenklar byggandet ehybrid Utforma en hållbar framtid Varför förbrukar vi värdefull energi när den inte egentligen behövs? Lindabs nya ehybrid, som normalt ger energibesparingar på över 30 %,

Läs mer

Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt.

Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt. Må bra på insidan. Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt. Njut av en perfekt inomhustemperatur året om. Ta tillvara på det naturliga dagsljuset, spara energi och förbättra isoleringen med upp

Läs mer

Med säkerhet på skolschemat. Förebyggande skydd mot brott, vandalism och andra hotbilder i skolans värld

Med säkerhet på skolschemat. Förebyggande skydd mot brott, vandalism och andra hotbilder i skolans värld Med säkerhet på skolschemat Förebyggande skydd mot brott, vandalism och andra hotbilder i skolans värld Förebyggande strategier Informera selektivt, evakuera säkert Pedagogiska institutioner som skolor,

Läs mer

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Ledande inom färg, lack och verkstadsoptimering Nexa Autocolor är en av världens ledande färgleverantörer och finns i över 147 länder. Nexa Autocolor har

Läs mer

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi 2 Ren, frisk luft

Läs mer

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI 2 ASCOM IP-DECT Ascom är ledande inom trådlös telefoni för professionella användare. Våra lösningar är kända för sin flexibilitet, tillförlitlighet

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

Lagerlokaler. GreenWarehouse. Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt.

Lagerlokaler. GreenWarehouse. Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt. Lagerlokaler GreenWarehouse Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt. Lidls distributionscenter, Heerenveen, Nederländerna Ljusa möjligheter för alla lagerlokaler Höga takhöjder

Läs mer

Den visuella konsten. Answers for infrastructure.

Den visuella konsten. Answers for infrastructure. Den visuella konsten Answers for infrastructure. Lösningar för alla behov Videoövervakning ger full visuell kontroll över en verksamhet dygnet runt. Med hjälp av digital lagring kan man i efterhand identifiera

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

RECVENT+ Ventilation och värme. Tryggt, Säkert och Enkelt

RECVENT+ Ventilation och värme. Tryggt, Säkert och Enkelt RECVENT+ Ventilation och värme Tryggt, Säkert och Enkelt REC i korthet REC Indovent AB grundades 1954 och är verksamma inom affärsområdena Ventilation & Energi och Industriprodukter. Huvudkontoret finns

Läs mer

LUFTKONDITIONERINGSSYSTEM. Aquasmart Touch Pilot System Manager 33ASM

LUFTKONDITIONERINGSSYSTEM. Aquasmart Touch Pilot System Manager 33ASM LUFTKONDITIONERINGSSYSTEM Aquasmart Touch Pilot System Manager ASM Energibesparingar ligger för dina händer Enkel hantering av byggnadssystemet! Carrier har tänkt på allting för att förenkla systemkonfigurationen:

Läs mer

Ett klimatneutralt Företag

Ett klimatneutralt Företag Ett klimatneutralt Företag Klimat förändring en prioritet inom LFV LFV har identifierat klimatfrågan som en av företagets viktigaste utmanigar LFV reducerar sina växthusgaser på alla nivåer Sedan 2003,

Läs mer

Rock Energy Solutions

Rock Energy Solutions Rock Energy Solutions TM Ett samspel med Naturen Ledarna inom nyckelfärdiga Geoenergisystem Mot en hållbar, lönsam och trygg energiframtid för fastighetsägare Rock Rock Energy - ett samspel med Naturen

Läs mer

Luftmiljögruppen i Sverige AB

Luftmiljögruppen i Sverige AB Luftmiljögruppen i Sverige AB Luftmiljögruppen i Sverige AB - en oberoende distributör Grundat 1997 i Göteborg som Luftmiljögruppen i Sverige AB Auktoriserad distributör för Panasonic Nordic Original,

Läs mer

Strategiska energilösningar för företag, industri och fastigheter. Vilka är de och hur gör man?

Strategiska energilösningar för företag, industri och fastigheter. Vilka är de och hur gör man? Strategiska energilösningar för företag, industri och fastigheter. Vilka är de och hur gör man? Therese Hindman Persson, Affärsområdeschef: Energy Solutions, Schneider Electric Schneider Electric 1 Vilka

Läs mer

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter.

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Spela roll! Klimatet är en av våra viktigaste frågor. För oss, våra barn och barnbarn.

Läs mer

LCC ur Installatörens perspektiv. Stockholm 2013-11-07

LCC ur Installatörens perspektiv. Stockholm 2013-11-07 LCC ur Installatörens perspektiv Stockholm 2013-11-07 Imtech Nordic Imtech N.V. Imtech Nordic AB Stödfunktioner (Ekonomi, Affärsutveckling, IT, Inköp, HR, Information, Riskhantering) Imtech VS-teknik AB

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

Smart värme för ditt hem Enkelt, effektivt och trådlöst

Smart värme för ditt hem Enkelt, effektivt och trådlöst Danfoss Link värmesystem Smart värme för ditt hem Enkelt, effektivt och trådlöst Tidigare hemma? Ändra temperaturen i vardagsrummet till 21 C i Danfoss Link App. Med värmesystemet Danfoss Link har du alltid

Läs mer

Smart City Göteborg. Hållbar och innovativ stadsutveckling. SP-dagen, Stockholm, 15 april 2015 Maja Högvik, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad

Smart City Göteborg. Hållbar och innovativ stadsutveckling. SP-dagen, Stockholm, 15 april 2015 Maja Högvik, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad Smart City Göteborg Hållbar och innovativ stadsutveckling SP-dagen, Stockholm, 15 april 2015 Maja Högvik, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad Vad är Smart Cities-initiativet? Städer orsakar 70 % av de

Läs mer

Har du koll på taket!

Har du koll på taket! Smarta taklösningar Har du koll på taket! Det finns smarta sätt att spara pengar Du ställer krav på taket Smarta taklösningar Som kan lösas Taket är kanske inte det första du tänker på när du ska renovera

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

Complete Communication Care När säker kommunikation är avgörande

Complete Communication Care När säker kommunikation är avgörande Complete Communication Care När säker kommunikation är avgörande Förstklassiga lösningar för säker kommunikation Vi är en ledande systemintegratör som levererar lösningar för tal- och datakommunikation

Läs mer

Filterskola Steg 2 - Hydraulik- och smörjoljesystem Plats: Scandic Hotel, Gävle Väst När: 15 & 16 Oktober

Filterskola Steg 2 - Hydraulik- och smörjoljesystem Plats: Scandic Hotel, Gävle Väst När: 15 & 16 Oktober Filterskola Steg 2 - Hydraulik- och smörjoljesystem Plats: Scandic Hotel, Gävle Väst När: 15 & 16 Oktober Filterskolan för industrin vänder sig till alla som arbetar med hydraulik- och smörjsystem eller

Läs mer

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS INTELLIGENT INOMHUSKLIMAT FÖR MÄNNISKOR OCH HEM SOM GARANTERAR FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa.

Läs mer

Sov gott! SICK LifeTime Service - Tjänster för en god nattsömn

Sov gott! SICK LifeTime Service - Tjänster för en god nattsömn Sov gott! SICK LifeTime Service - Tjänster för en god nattsömn KONSULTATION 2011 2012 2013 2014 2015 Från dröm till verklighet Med läget under kontroll får du en säker och effektiv produktion. Då kan du

Läs mer

Solenergiteknik i den hållbara staden

Solenergiteknik i den hållbara staden Solenergiteknik i den hållbara staden Charlotta Winkler WSP Environmental 2015-06-23 2 Det går inte att visa den här bilden just nu. Värderingar 3 Hållbarhet 4 "En hållbar utveckling är en utveckling som

Läs mer

Filterskola 9-10 oktober Hydraulik- och smörjoljesystem Plats: Scandic Hotell, Grand Örebro

Filterskola 9-10 oktober Hydraulik- och smörjoljesystem Plats: Scandic Hotell, Grand Örebro Filterskola 9-10 oktober Hydraulik- och smörjoljesystem Plats: Scandic Hotell, Grand Örebro Filterskolan för industrin vänder sig till alla som arbetar med hydraulik- och smörjsystem eller som på annat

Läs mer

Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda. Project Transparense Juni 2015. www.transparense.eu

Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda. Project Transparense Juni 2015. www.transparense.eu Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda Project Transparense Juni 2015 Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om Avtal om energiprestanda II. Processen från projektidentifiering

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Installera på några sekunder, njut i åratal.

Installera på några sekunder, njut i åratal. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installera på några sekunder, njut i åratal. NYA living by Danfoss termostater. Uppgradera nu gör vardagen lite bekvämare. Installera och glöm oroa dig inte över programmeringen

Läs mer

Så här energieffektiviserar vi, metod och goda exempel. Maria Rydholm Hållbarhetskoordinator IKEA Jönköping

Så här energieffektiviserar vi, metod och goda exempel. Maria Rydholm Hållbarhetskoordinator IKEA Jönköping Så här energieffektiviserar vi, metod och goda exempel Maria Rydholm Hållbarhetskoordinator IKEA Jönköping Vi vill vara People & Planet Positive 2020! Ny hållbarhetsstrategi med mål och tydlig tidsplan

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Arrigo Webbportalen som förenklar fastighetsdrift och skötsel. Allt samlat alltid tillgängligt

Arrigo Webbportalen som förenklar fastighetsdrift och skötsel. Allt samlat alltid tillgängligt Arrigo Webbportalen som förenklar fastighetsdrift och skötsel Allt samlat alltid tillgängligt - Samla dokument, ritningar, energideklarationer, besiktningsprotokoll mm - Hantera arbetsorder, beställningar

Läs mer

GATE CARE FRAMTIDENS FASTIGHETSPORTAL. Gate Intelligent Building Support AB

GATE CARE FRAMTIDENS FASTIGHETSPORTAL. Gate Intelligent Building Support AB 2014 GATE CARE FRAMTIDENS FASTIGHETSPORTAL Gate Intelligent Building Support AB Gate Care Framtidens fastighetsportal Gate Aware, Gate Care & Gate Energy bildar tillsammans en ny revolutionerande fastighetstjänst

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem?

Läs mer

INSTALLERAT OCH KLART

INSTALLERAT OCH KLART INSTALLERAT OCH KLART Från inspiration till installation Comfort Installationsgruppen är resultatet av en sammanslagning av fyra rörfirmor i Kungshamn, Ljungskile, Henån och Lysekil. Tillsammans erbjuder

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 17-33 kw. Snabb installation förbättrad prestanda

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 17-33 kw. Snabb installation förbättrad prestanda 30RB/RQ Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 17-33 kw Snabb installation förbättrad prestanda Snabb att installera, lätt att underhålla Det säger sig självt att alla installatörer vill erbjuda sina kunder

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Energi Savr Node QSTM Mångsidig och energisparande belysningsstyrning som är lätt att installera och enkel att bygga ut

Energi Savr Node QSTM Mångsidig och energisparande belysningsstyrning som är lätt att installera och enkel att bygga ut Energi Savr Node QSTM Mångsidig och energisparande belysningsstyrning som är lätt att installera och enkel att bygga ut ENERGI SAVR NODE QS VAD ÄR ENERGI SAVR NODE QSTM? Energi Savr Node QS är en enkel

Läs mer

Elsi Care Solution FÖR ÄLDREBOENDEN

Elsi Care Solution FÖR ÄLDREBOENDEN Elsi Care Solution FÖR ÄLDREBOENDEN 03/2014 Varför svarar ingen i telefonen? Elsi Technologies är den ledande leverantören av Golvsensor-system. Sedan introduktionen på marknaden 2005 har Elsi Care Solution

Läs mer

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Johan Svahn 2015-04-23 Agenda Inledning Lagen om energikartläggningar Systematisk energieffektivisering Övriga

Läs mer

REC Vent. plus. Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Vent. plus. Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Vent plus Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! REC Temovex REC har i mer än 50 år försett den svenska marknaden med ventilationsprodukter.

Läs mer

Vill du också sänka energikostnaderna för din kyrka?

Vill du också sänka energikostnaderna för din kyrka? Vill du också sänka energikostnaderna för din kyrka? Norra Gotlands Pastorat har blivit en Smart Kyrka, de sänker sina energikostnader med 30 procent med hjälp av Vattenfalls Energikontrollen och smarta

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

Exempel på energieffektivisering (EEF)

Exempel på energieffektivisering (EEF) 212-2-27 Exempel på energieffektivisering (EEF) - Pågående och utförda projekt enligt LBV-Metoden Sjukhuset NÄL i Trollhättan sid 2 Handelshuset ODEN 7 i Trollhättan sid 3-4 Handelshuset ODEN 8 i Trollhättan

Läs mer

Skogsvallen idrottsanläggning

Skogsvallen idrottsanläggning Schneider Electric, Hägersten 2009-11-20 A 1 (5) Skogsvallen idrottsanläggning Uppdrag Nässjökommun och Karlsson Wachenfeldt arkitekter har gett Schneider Electric i uppdrag att Skogsvallens energiförbrukning

Läs mer

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla Climate Solutions Sweden AB Dåntorpsvägen 33 HL SE-136 50 HANINGE www.climatesolutions.se Phone: +46 8 586 10460 Mob: +46 8 76 525 0470 Mitt namn: Bertil Forsman Korta fakta Climate Solutions: Företaget

Läs mer

Bjurhovdaskolan i Västerås ETT PILOTPROJEKT I ENERGIEFFEKTIVISERING

Bjurhovdaskolan i Västerås ETT PILOTPROJEKT I ENERGIEFFEKTIVISERING Bjurhovdaskolan i Västerås ETT PILOTPROJEKT I ENERGIEFFEKTIVISERING 1 2 Förord Kan framtidens skola bli självförsörjande på energi? När Bjurhovdaskolan byggdes stod energieffektivitet högst upp på dagordningen.

Läs mer

Tryggare fastighet. Answers for infrastructure.

Tryggare fastighet. Answers for infrastructure. Tryggare fastighet Answers for infrastructure. Välkommen till ett tryggare och trevligare boende! I en flerbostadsfastighet finns det, förutom den egna lägenheten, många gemensamma utrymmen som de boende

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

Fördel miljön. En liten broschyr om samverkande fastighetssystem

Fördel miljön. En liten broschyr om samverkande fastighetssystem Fördel miljön En liten broschyr om samverkande fastighetssystem Med tanke på miljön Metrima Home Solutions AB är idag störst i Sverige inom området enhetsmätning av el, värme och vatten. Tillsammans med

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Horst Kampner Fastighetsbeteckning: Ormboet 5 Adress: Heidenstams Gata 8 Postadress: 58437 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area: Uppvärmning:

Läs mer

Gör. gemensam. sak med oss. Öka värdet på din fastighet.

Gör. gemensam. sak med oss. Öka värdet på din fastighet. Gör gemensam sak med oss. Öka värdet på din fastighet. Hur ofta ställer du kostnaden av ett problem mot värdet av en helhetslösning? Alla kan drabbas av det oförutsedda. Frågan är bara hur du tacklar risken.

Läs mer

Operatörsrum rådgivning

Operatörsrum rådgivning Operatörsrum rådgivning Med en lång och unik kunskap om operatörsrum/kontrollrum/driftcentraler kan RackTech hjälpa er att skapa en driftsäker och genomtänkt operatörsmiljö. Med förståelse för operatören

Läs mer

Service. En helhetslösning hela tiden.

Service. En helhetslösning hela tiden. Service. En helhetslösning hela tiden. EcoStruxure Städerna växer och samhället står inför stora utmaningar att spara energi och kostnader. Lösningen är att planera, bygga och tänka i integrerade helheter,

Läs mer

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Hi-O Intelligent teknologi för dörrmiljöer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Vad är Hi-O? Innehåll Hi-O, Highly intelligent opening, är en standardiserad teknologi som gör att

Läs mer