VD om KRAFTIGT ÖKAT RESULTAT Resultatet före goodwill ökade med 32,8 Mkr till 33,5 Mkr. Kassan ökade med 59,9 Mkr till 107,0 Mkr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD om 2003. KRAFTIGT ÖKAT RESULTAT Resultatet före goodwill ökade med 32,8 Mkr till 33,5 Mkr. Kassan ökade med 59,9 Mkr till 107,0 Mkr."

Transkript

1 HiQ ÅRSREDOVISNING 2003

2 VD om 2003 HiQ är ett specialiserat konsultföretag inom kommunikation, programvaruutveckling och simulering. Allt vi tillsammans med våra kunder skapar leder till syvende och sist till kommunikation. Från människa till maskin, till en annan människa, kanske via en tredje maskin. KRAFTIGT ÖKAT RESULTAT Resultatet före goodwill ökade med 32,8 Mkr till 33,5 Mkr. Kassan ökade med 59,9 Mkr till 107,0 Mkr. AKTIEUTDELNING med 0,45 kr/aktie. ETT BRA ÅR FÖR HiQ Stabil marknad. Stabiliserad prisbild och debiteringsgrad. Årsredovisningens framsida visar bin som återvänt hem och meddelar var de upptäckt föda genom att dansa på olika sätt på honungskakorna i boet. Om biet dansar runt, runt och ofta byter riktning kommunicerar dansen att näringskällan finns inom 100 meter, och genom smakprov vet bina även hur maten luktar (fig A). Vid en vickande dans där biet rör sig i en åtta som sammanlänkas av en rak linje, kommunicerar biet att avståndet är mer än 100 meter. Hastigheten på dansen är lägre ju längre bort källan ligger (fig B). Fig. A Riktningen anges genom huruvida den raka linjen går vertikalt eller i vinkel. Om födan finns i solens riktning dansar biet vertikalt nerifrån och upp, och i motsatt riktning dansar den uppifrån och ner. Om födan ligger till vänster om solen dansar biet i motsvarande vinkel till vänster om vertikallinjen och till höger i motsatt fall. Fig. B Vem är Bengan? Hunden som syns flitigt i vår årsredovisning är av rasen Saluki. I vår tappning heter hunden Bengan och han har under många år representerat oss i vår kommunikation. Hundrasen Saluki är sannolikt världens äldsta. Målningar och andra fynd från Mellanöstern visar att rasen är närmare 6000 år gammal. Salukin var konungarnas sporthund. Men de var också de nomadiserande beduinstammarnas livsviktiga och högt prisade jakthund. Den var så snabb att den kunde användas vid jakt på blixtsnabba gaseller. Av tradition sålde man aldrig en Saluki. Däremot kunde man skänka bort den som tecken på vänskap eller vördnad. De Salukis som kom till västvärlden skänktes också bort. Den första kom till Europa i mitten på 1800-talet, som gåva till en engelsk kolonialherre. Senare fick engelska och franska officerare som var stationerade i Mellanöstern dem som gåvor. På så sätt kom Salukin till Europa för att stanna. Som unga valpar är Salukis förstås mycket lekfulla. Den karaktären finns ofta kvar även i vuxen ålder, ibland hela livet ut. En Saluki är elegant, uthållig och snabbare än de flesta. Den springer i 70 km/h, inte bara under ett kort explosivt ögonblick utan långa sträckor. Den är egensinnig och har en vilja att hitta sina egna vägar. Ingen kan säga riktigt vart den är på väg. Bara att den är just på väg, i en något snabbare takt än omgivningen. NYA AFFÄRER Ökade marknadsandelar och stärkta relationer med nyckelkunder. Många nya affärer inom främst telekom, spel och industri. HiQ årgång 2003 visar ett starkt förbättrat resultat och höjda marginaler. Marknaden stabiliserades under året och började se lite bättre ut under slutet av Vi utvecklade samarbetet med nyckelkunder, vann marknadsandelar och ökade kassan med 59,9 Mkr till 107,0 Mkr. Många kunder fortsatte att fokusera på kostnadskontroll och ökad effektivitet, men samtidigt började några även tänka offensivt och överväga investeringar för att öka intäkterna. Ett exempel på det var kunder inom telekombranschen, där flera positiva signaler i form av ökad investeringsvilja märktes. I Göteborg och Stockholm såg vi en vändning och vann marknadsandelar. I Öresundsregionen var utvecklingen god och vi har idag ungefär 70 konsulter sysselsatta. HiQs finländska bolag utvecklades bra under året, växte och vann nya affärer inom alla marknadssegment. Specialisering och breddad kundbas ger resultat HiQs förbättrade resultat är mer en naturlig följd av flera års hårt arbete än av att marknaden blivit bättre. Vår satsning på ökad specialisering är en viktig del i framgången. Kunderna kan inte ha all den kunskap som krävs inom väggarna, utan behöver i allt högre grad specialiserad kompetens för att öka sin konkurrenskraft och lönsamhet. Våra specialistkunskaper inom kommunikation, programvaruutveckling och simulering behövs i många branscher, vilket vi sett bevis på under året. Ett annat långsiktigt arbete vi genomfört är en breddning av vår kundbas. På några år har vi tredubblat omsättningsandelen från andra branscher än telekom och försvar. Branschfördelningen var vid årsskiftet 49% telekom, 36% andra branscher och 15% försvar. Vi har alltid strävat efter att leverera kvalitet och på så sätt få långa och goda relationer med våra kunder. Som ett resultat av detta har allt fler av våra kunder skrivit ramavtal med oss och under 2003 kom nästan 80% av HiQs omsättning från ramavtalskunder. Under året tecknade vi ramavtal med bland annat Ericsson, FMV, Krisberedskapsmyndigheten, Post- och Telestyrelsen i Sverige och Vodafone. Under de senaste åren har utvecklingen av mobiltelefoner accelererat. Teknikutvecklingen har givit möjligheter till nyheter som bara fanns i fantasin för några år sedan. Här sitter vi mitt i utvecklingens centrum och har byggt upp en verksamhet för utveckling och test av mobila terminaler och system som idag står för ungefär 30% av vår omsättning. Spel- och vadslagningstjänster på Internet är fortfarande relativt nytt. Trenden går mot ett ökat underhållningsinnehåll i speltjänsterna och ökad användning av mobila terminaler. HiQ är pionjärer på området och vi har en unik kombination av kunnande eftersom vi är ledande inom såväl utveckling av plattformar för spel som av mobila terminaler ökade vi omsättningen genom flera nya affärer med både nordiska och internationella kunder. Inom försvar har vi sedan länge arbetat med utveckling av avancerade flygträningssimulatorer vann vi även helt nya typer av uppdrag, t ex inom det nätverksbaserade försvaret, och vi breddade vår kundbas inom försvar betydligt. Kort sagt, 2003 var ett stabilt år med starkt förbättrat resultat och uppåtgående formkurva. Lars Stugemo Koncernchef och verkställande direktör i HiQ International AB 30 mars

3 Innehåll HiQ ett specialiserat konsultföretag VD om HiQ ett specialiserat konsultföretag HiQ snabba fakta Viktiga händelser Fem år i sammandrag VD om framtiden Tech is more sexy than ever av Carl Bildt Vision, affärsidé och mål Strategier Styrkor Kunder och marknader Applikationsområden och tjänster Konkurrenter Medarbetare och strukturkapital Risk och riskhantering Aktien Förvaltningsberättelse Resultat- och balansräkningar Kassaflödesanalyser Förändringar i eget kapital Tilläggsupplysningar Revisionsberättelse Koncernens styrning Styrelse Ledning Organisation Definitioner av nyckeltal Teknisk ordlista Historik Adresser Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum den 29 april 2004 kl i HiQs lokaler på Mäster Samuelsgatan 17, 9 tr i Stockholm. Kallelse till bolagsstämma publiceras i Post- och Inrikes Tidningar, i Svenska Dagbladet samt på bolagets hemsida, Datum för finansiell information Delårsrapport för perioden januari-mars presenteras den 27 april 2004 Bolagsstämma äger rum den 29 april 2004 Delårsrapport för perioden januari-juni presenteras den 17 augusti 2004 Delårsrapport för perioden januari-september presenteras den 26 oktober 2004 Bokslutskommuniké 2004 presenteras den 8 februari 2005 För mer information kontakta: Anna Jennehov, informationschef och ansvarig för Investor Relations på HiQ, tel , , Vad är ett IT-konsultföretag? En fråga med många svar eftersom begreppet IT-företag är så brett. Och det är inte alltid så lätt att skilja på vad olika IT-företag egentligen har för verksamhet. HiQ arbetar som specialiserat konsultföretag inom kommunikation, programvaruutveckling och simulering med kunder i teknikintensiva branscher. Punkt slut. Vi arbetar exempelvis inte med att utveckla och sälja egna produkter eller med standardsystem som ekonomi- och affärssystem. Specialistkompetens ger våra kunder konkurrenskraft och lönsamhet Den accelererande tekniska utvecklingen leder till att produkter och tjänster blir allt mer komplicerade. Följden blir att företag får allt svårare att själva ha all den kompetens och de personella resurser som krävs för att framgångsrikt konkurrera och bli lönsammare. Ett sätt att öka konkurrenskraften är att använda nischade konsultföretag som HiQ. Vi har specialiserat oss på det vi är riktigt bra på, och arbetar enbart inom de områden där vi har lång erfarenhet, hög kompetens och starka kundreferenser. Inom områdena kommunikation, programvaruutveckling och simulering tillför vi den specialistkompetens som kunderna inte själva har. 80% av vår verksamhet handlar om systemutveckling och den återstående delen om telekomexpertis och strategiutveckling. Vi arbetar med att utveckla våra kunders verksamhet bl a genom utveckling och test av nya produkter och system som är våra kunders framtid. Och vi tror på långsiktig tillväxt inom just de områden vi är verksamma. HiQ tillför den specialistkompetens som våra kunder inte själva har. I nära samarbete hjälper vi dem att öka sin konkurrenskraft och lönsamhet. Programvaruutveckling Simulering Kommunikation Programvaruutveckling HiQ är ett specialiserat konsultföretag inom kommunikation, programvaruutveckling och simulering. Lönsamhet Kommunikation Simulering Konkurrenskraft 2 3

4 HiQ har sedan länge en stark position inom telekom. Vi hjälper våra kunder att designa, upphandla och rulla ut tele- och datanät. Dessutom utvecklar och integrerar vi stödsystem, sätter upp Operation-, Billing- och Customer Careprocesser samt arbetar med regulatoriska frågor. HiQ snabba fakta HiQ arbetar som specialiserat konsultföretag inom kommunikation, programvaruutveckling och simulering med kunder i teknikintensiva branscher. Vi är ca 400 anställda med kontor i Sverige, Finland och Danmark. Som oberoende konsultföretag utvecklar vi både våra kunders teknik och affär. SPECIALISERAT KONSULTFÖRETAG APPLIKATIONSOMRÅDEN Kommunikation Telekom system, nät och tjänster Mobila terminaler och applikationer Simulatorer, för test, träning och utbildning Simulering Interaktiva spel och plattformar Programvaruutveckling Verksamhetskritiska system IT i fordon och telematik HiQ är ett specialiserat konsultföretag inom kommunikation, programvaruutveckling och simulering. HiQ arbetar enbart inom de områden där vi har lång erfarenhet, hög kompetens och starka kundreferenser. Telekom 49% (48%) OMSÄTTNINGSFÖRDELNING MARKNADER Försvar 15% (20%) Finans & försäkring 5% (9%) MEDARBETARNAS UTBILDNING Civilingenjörer 70% Myndigheter & verk 7% (4%) Fordon 3% (5%) Industri 13% (7%) Underhållning & spel 8% (7%) Annan utbildning 14% Övriga akademiker 16% De 10 största kunderna stod för 68% av omsättningen Bland dem finns FMV, Ericsson, Nokia, Veikkaus, TeliaSonera, Skatteverket och Sony Ericsson. Genomsnittsmedarbetaren har 11 års branscherfarenhet och är till 70% civilingenjör, till 16% övrig akademiker och har till 14% annan utbildning. Mkr 500 NETTOOMSÄTTNING % 25 RÖRELSEMARGINAL FÖRE GOODWILL En spindel spinner sju olika sorters tråd beroende på vad den ska användas till, t ex spindelnät eller kommunikationslina som övervakar vandrande byten. Hög elasticitet och motståndskraft mot mekanisk påverkan såväl som att tråden tål temperaturer upp till 200 c gör att forskare arbetar på högvarv för att finna kommersiell användning. Suturtråd och material till kontaktlinser är bara några möjliga användningsområden Nettoomsättning 2003: 403,0 Mkr Rörelsemarginal före goodwill 2003: 8,3%. 4 5

5 HiQ utvecklar den nya mobila kommunikationen. Med kunskap från många års telekomuppdrag hjälper vi våra kunder att utveckla och testa nya mobiltelefoner, mobilplattformar och mobila tjänster. Viktiga händelser 2003 Under 2003 fortsatte teknikutvecklingen med oförminskad kraft och marknaden stabiliserades. HiQ utvecklade samarbetet med nyckelkunder, tog marknadsandelar och stärkte den finansiella ställningen. HiQ årgång 2003 visar ett starkt förbättrat resultat med 32,8 Mkr till 33,5 (0,7) Mkr och höjd marginal till 8,3 (0,2)%. Kassan ökade med 59,9 Mkr till 107,0 (47,1) Mkr. Första kvartalet ökad vinst Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar ökade med 2,8 Mkr och blev 8,5 (5,7) Mkr. Kassan ökade till 47,3 Mkr. Några viktiga händelser: Order på 27 Mkr från Försvarets Materielverk avseende utveckling av träningssimulatorer för JAS 39 Gripen. Ramavtal med AstraZeneca inom telekom avseende system- och verksamhetsutveckling samt projektledning. Ramavtal med Vodafone Sverige avseende systemutveckling, radioplanering och projektledning. Ramavtal som preferred supplier till Ericsson avseende konsulttjänster inom R&D, IS/IT och Technical Documentation. Andra kvartalet positiv utveckling Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar ökade med 3,1 Mkr och blev 5,9 (2,8) Mkr. Kassan uppgick till 66,9 Mkr. Några viktiga händelser: Nytt uppdrag avseende utveckling och projektledning när en ny integrationslösning togs fram för Vägverket Produktion. Order från Försvarets Materielverk på 25 miljoner kronor avseende utveckling av träningssimulatorer för JAS 39 Gripen. Nytt uppdrag att integrera Emergency Center of Helsinki med Finlands TETRA-baserade myndighetsnät. Leila Swärd och Hannu Lehessaari valdes till styrelseledamöter. Tredje kvartalet fler ramavtal Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar ökade med 4,8 Mkr och blev 7,7 (2,9) Mkr. Kassan uppgick till 62,3 Mkr. Några viktiga händelser: Ramavtal tecknades med Krisberedskapsmyndigheten avseende IT- och telekomtjänster under två år. Ramavtal med svenska Post- och Telestyrelsen. Avtalet gäller två år och avser tekniska och affärsmässiga utredningar samt granskning och analys vid tillståndsgivning. Fjärde kvartalet tvåsiffrig rörelsemarginal Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar ökade med 22,2 Mkr och blev 11,4 (-10,8) Mkr vilket motsvarar en marginal på 10,3% och kassan uppgick till 107,0 Mkr. Några viktiga händelser: Nytt uppdrag att utveckla och förbättra kundhanterings- och faktureringssystemet för nederländska NV Multikabel. Ramavtal med ITT Flygt för att leda ett projekt för utveckling av säljstödssystem. Nytt uppdrag att utveckla ett uppföljningssystem för minor och sjunkbomber åt Försvarets Materielverk. Order från Lockheed Martin i Danmark avseende utvärdering av simuleringssystem för Joint Strike Fighter Aircraft. HiQ tecknade nytt hyresavtal i Stockholm vilket innebär en kostnadsbesparing på ca 1 Mkr årligen och ett likviditetstillskott på ca 15 Mkr. FMV AstraZeneca Vodafone Ericsson Vägverket Produktion FMV Emergency Center of Helsinki Krisberedskapsmyndigheten Post- och Telestyrelsen NV Multikabel ITT Flygt FMV Lockheed Martin Före telefonens tid på La Gomera, en av Kanarieöarna, kommunicerade folket med visselspråket El Silbo. Täckningen var upp till fem kilometer över öns raviner. Visselsignalen som pojkar i hela världen idag använder för att vissla efter flickor betyder o boy och härstammar från El Silbo. 6 7

6 Fem år i sammandrag Under den senaste femårsperioden har HiQ haft en genomsnittlig tillväxt på 16% med en genomsnittlig rörelsemarginal före goodwillavskrivningar på 11,5%. Tabellerna nedan beskriver HiQs finansiella utveckling under perioden 1999 till RESULTATRÄKNING (Belopp i Mkr) Nettoomsättning 403,0 413,8 492,0 404,9 223,2 Rörelsens kostnader exkl. avskrivningar 363,7 407,7 1) 420,9 327,1 181,7 Rörelseresultat före avskrivningar 39,3 6,1 71,1 77,8 41,5 Avskrivningar och nedskrivningar, materiella anläggningstillgångar 5,8 5,5 5,0 4,5 2,7 Rörelseresultat före avskrivningar immateriella anläggningstillgångar 33,5 0,7 66,1 73,3 38,8 Avskrivningar, immateriella anläggningstillgångar 20,5 18,3 11,9 7,0 0,8 Rörelseresultat 12,9 17,7 54,3 66,3 38,0 Jämförelsestörande poster 0 2) 5,8 0 2,1 4,1 Finansiella poster 1,7 2,1 3,2 1,2 0,4 Resultat före skatt 14,6 21,3 57,5 69,6 34,3 Skatt som belastar årets resultat 10,6 3,2 19,4 21,4 10,1 Resultat efter skatt 4,0 24,5 38,1 48,2 24,2 1) Varav 29 Mkr avser anpassningskostnader av engångskaraktär under ) 5,8 Mkr avser kostnader för avveckling av verksamheten i HiQ A/S samt HiQ East under ) 2,1 Mkr avser återbäring av SPP-medel under ) 4,1 Mkr avser kostnader för börsnotering under 1999 BALANSRÄKNING 16% genomsnittlig tillväxt 0ch 11,5% marginal under 5 år. 3) 4) (Belopp i Mkr) TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 146,4 168,7 97,5 98,2 1,9 Materiella anläggningstillgångar 11,4 17,1 19,3 18,6 11,0 Finansiella anläggningstillgångar 13,9 15,5 4,3 0,9 0,1 Summa anläggningstillgångar 171,7 201,3 121,1 117,7 13,0 Kundfordringar 58,4 71,0 56,0 63,0 31,1 Övriga omsättningstillgångar exkl. likvida medel 42,4 47,7 39,2 50,7 29,5 Likvida medel 107,0 47,1 133,6 82,2 31,7 Summa omsättningstillgångar 207,8 165,8 228,8 195,9 92,3 Summa tillgångar 379,5 367,1 349,9 313,6 105,3 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 246,0 243,8 239,0 208,6 57,3 Icke räntebärande avsättningar 18,2 23,0 15,3 10,3 5,6 Icke räntebärande långfristiga skulder 11, Räntebärande långfristiga skulder 5,6 6,8 8,7 6,5 4,3 Icke räntebärande kortfristiga skulder 96,7 91,4 85,0 86,6 36,9 Räntebärande kortfristiga skulder 1,4 2,0 1,9 1,6 1,2 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 379,5 367,1 349,9 313,6 105,3 NYCKELTAL För definitioner se sid Nettoomsättning, Mkr 403,0 413,8 492,0 404,9 223,2 Omsättningstillväxt, % 2,6 15,9 21,5 81,4 47,3 Bruttomarginal, % 9,7 1,5 14,5 19,2 18,6 Rörelsemarginal före goodwill, % 8,3 0,2 13,4 18,1 17,4 Rörelsemarginal efter goodwill, % 3,2 4,3 11,0 16,3 17,0 Avkastning på eget kapital, % 1,6 10,2 17,0 36,2 52,3 Avkastning på operativt kapital, % 7,4 11,1 43,5 79,9 149,7 Omsättning per anställd, kkr Förädlingsvärde per anställd, kkr Rörelseresultat per anställd, kkr Genomsnittligt antal anställda Antal anställda vid årets slut Soliditet, % 64,8 66,4 68,3 66,5 54,4 OMSÄTTNING OCH RESULTAT PER KVARTAL 2003 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Nettoomsättning, Mkr 105,7 97,7 89,0 110,5 Rörelseresultat före goodwill, Mkr 8,5 5,9 7,7 11,4 Rörelsemarginal före goodwill, % 8,1 6,0 8,7 10,3 Likvida medel per kvartal ,3 66,9 62,3 107,0 Mkr NETTOOMSÄTTNING Nettoomsättning 2003: 403,0 Mkr Mkr RÖRELSERESULTAT FÖRE GOODWILL Rörelseresultat före goodwill 2003: 33,5 Mkr % RÖRELSEMARGINAL FÖRE GOODWILL Rörelsemarginal före goodwill 2003: 8,3% 8 9

7 HiQ är ledande i Norden på simulering. Vi utvecklar sedan länge träningssimulatorer för JAS 39 Gripen och genomför simuleringsprojekt åt våra kunder inom fordon, energi och telekom för att testa nya produkter och tjänster innan de lanseras på marknaden. VD om framtiden År 2000 var det bästa året i IT-branschen, 2002 det sämsta. Under 2003 vände det och 2004 blir det år då branschen tar fart igen. Teknikutvecklingen fortsätter Vad har hänt under dessa år? Har teknikutvecklingen avstannat? Nej, knappast. Teknikutvecklingen har fortsatt med oförminskad kraft. Se bara på dagens mobiltelefoner. Kring sekelskiftet kunde man prata i mobiltelefonen och skicka sms, punkt slut. Sedan dess har vi fått mobiltelefoner med gps så att vi vet var vi är, kamera, möjlighet att skicka bilder och videosekvenser, färgskärm, headset med Bluetooth listan kan göras lång. Mobilnäten har utvecklats från 2G till 2,5G till 3G. Allt detta under den kanske tuffaste perioden för telekom sedan slutet av 1800-talet. Och jag är övertygad om att teknikutvecklingen fortsätter även i framtiden, vilket naturligtvis gynnar HiQ som konsultföretag i teknikens framkant. Det pågår strukturomvandlingar på våra kunders marknader. Avregleringarna fortsätter, konkurrensen ökar och vi får mer global konkurrens vilket driver fram sammanslagningar av företag. I den här sfären behövs ny teknik eftersom våra kunder och deras affär ofta är beroende av den snabba tekniska utvecklingen och av avancerade skräddarsydda system. Ny teknik och bättre kommunikation ökar våra kunders konkurrenskraft och lönsamhet. Mer specialisering Trenden går mot ökad specialisering. Orsaken är att ju mer avancerad tekniken blir, desto svårare får företag att ha all den kunskap som krävs inom väggarna. Då behövs specialiserade konsultföretag som HiQ i allt större utsträckning. Och våra specialistkunskaper inom kommunikation, programvaruutveckling och simulering behövs i många branscher, inte bara inom telekom och försvar utan även i spelbranschen, industrin och fordonsbranschen. För att nämna några. Ökade IT-investeringar Vi har en positiv syn på framtiden när det gäller behovet av investeringar inom telekom och spel, men även IT-investeringar generellt. Detta av främst två orsaker. Det finns ett uppdämt behov efter flera års kostnadsbesparingar samtidigt som allt fler börjar tänka på att investera i ny teknik för att öka sin konkurrenskraft och lönsamhet. Mer simulering och test Den tekniska utvecklingen medför att produkter och system blir mer komplexa. Samtidigt ökar kraven på snabba utvecklingstider. Detta gäller såväl nya produkter som tjänster och system. Numera kommer en ny mobiltelefon ungefär var sjätte månad. Och den måste vara i tid, utan barnsjukdomar och vara full med de senaste nyheterna för att bli lönsam. Annars finns alltid en konkurrent som tar täten. Eftersom avancerad simulering och test förkortar utvecklingstiden ökar behoven inom dessa två områden där vi är starkare än någonsin, och där vi fortsätter att satsa. Agnarna från vetet Hårt arbete och lyhördhet inför kundens behov gäller även i fortsättningen, precis som att alltid leverera hög kvalitet. Konsultmarknaden kommer fortsätta att vara konkurrensutsatt med utslagning och konsolidering som resultat, vilket leder till en bättre balans mellan utbud och efterfrågan. Jag har inget emot en utmanande marknad. Tvärtom, det skiljer agnarna från vetet. Och HiQ måste hela tiden bli skarpare och lite bättre, vilket utvecklar oss till en ännu bättre leverantör till våra kunder. Sammantaget ger allt detta nya möjligheter till affärer och tillväxt för ett specialiserat konsultföretag som HiQ, med duktiga medarbetare, framgångsrika kunder i många branscher och välfylld kassa. Formkurvan pekar uppåt. I samband med konstruerandet och byggandet av den fantastiska katedralen Sagrada Familia i Barcelona använde arkitekten Antonio Gaudi komplexa modeller av snören och vikter för att simulera belastningar i tornens konstruktion. På så sätt analyserades och förstärktes svaga punkter. Lars Stugemo Koncernchef och verkställande direktör i HiQ International AB 30 mars

8 Tech is more sexy than ever Nu talas det vitt och brett om att teknologin är tillbaka. Tech is more sexy than ever, utropade den stora amerikanska affärstidningen Fortune nyligen. För vissa kan det främst handla om de finansiella marknadernas bedömningar. Men det har vi lärt oss under de senaste åren de kan snabbt ändras. Titta bakåt och framåt Viktigare är att titta dels lite längre bakåt, och dels lite längre framåt. Nu börjar vi se vad den s k nya ekonomin egentligen var. Och det leder till viktiga lärdomar. Sedan mitten av 1990-talet har produktivitetstillväxten i den amerikanska ekonomin varit betydligt bättre än i den europeiska. Och det är ju produktivitetsutveckling som på sikt avgör hur rikt och välmående ett samhälle har kraften att bli. Orsakerna framstår nu som tydliga. Dels att de amerikanska företagen investerade tidigare och mer i inte minst de nya informations- och teleteknologierna. Och dels att de dessutom förändrade företagens själva sätt att arbeta. Viktigt var att detta dessutom skedde på bredden av den amerikanska ekonomin. Det var när högteknologin började att tillämpas i de tidigare mindre högteknologiska delarna av ekonomin som det stora lyftet kom. I Europa har bägge dessa processer gått långsammare. Lägre investeringar och långsammare omvandling. Men bilden bör differentieras. Nya studier jämför inte främst länder, utan olika branscher. Och de bekräftar att det är när användningen av högteknologi sprider sig till mer konventionella branscher som det stora lyftet i konkurrenskraft kommer. Jämför man samma branscher i Europa och USA har det amerikanska näringslivet varit bättre. Med ett viktigt undantag. Det förefaller som om vi i Europa varit bättre på telekommunikationer. Och det är en inte alltför djärv slutsats att denna fördel Europa haft sin främsta förankring kring Östersjön. Det är Sverige och Finland som stått för norrskenet över den europeiska ekonomin. HiQ utvecklar verksamhetskritiska system för kunder i IT-intensiva branscher. Det kan handla om utveckling av webbsystem och ärendehanteringssystem för försäkring och myndighet. För finansbranschen arbetar vi sedan länge med helhetsåtagande vid utveckling och test av finansiella system och verktyg. Morgondagens vinnare Efter några tuffa år bubblan som brast, företagsskandalerna, kriget i Irak ser vi nu hur den globala ekonomin långsamt reser sig. Efter att ha hämtat andan under några år skjuter globaliseringen fart riktigt rejält. När vi nu tittar framåt blir erfarenheterna från de gångna åren viktiga. Det är företag som har kraften att investera i de nya teknologierna och förmågan att förändra sitt sätt att arbeta som har bäst förutsättningar att bli vinnare. Och det är regioner med stor andel sådana företag som har bäst möjligheter för framtiden. Den underliggande teknologiutvecklingen fortsätter i ett rasande tempo. Och nu mognar de nya teknologierna mycket snabbare än tidigare. För några år sedan låg det en risk i att man investerade för snabbt i det allra nyaste nu ligger risken allt tydligare åt det motsatta hållet. Teknologierna växer samman allt mer. Vi ser hur en rad olika trådlösa teknologier tillsammans skapar helt nya möjligheter till mobilitet. Vårt bandbreddsberoende blir allt mer utpräglat, men våra möjligheter att mer eller mindre ständigt ha tillgång till bandbredd ökar också. Och denna bandbredd medför att vi får allt mer av distribuerad och spridd intelligens av alla de sorter och slag. Nu är det tillämpningen av alla de nya teknologierna på bredden av företagande, ekonomi och samhälle som är nyckeln till framtiden. Och det är här HiQ kommer in i bilden. Att hjälpa sina kunder att med tekniken ligga i täten av utvecklingen det är uppgiften. Den kräver ett företag som ser var och en av sina medarbetare som sin viktigaste tillgång, därför att det är tilltron till dem som skapar tilltron till HiQs möjligheter. Tech is more sexy than ever. Kanske det. För utveckling och framgång är det i alla fall avgörande. Nu skjuter utvecklingen fart igen och HiQ fortsätter att vara i täten. Carl Bildt Styrelseledamot HiQ International AB På ön Yap i Mikronesien i Stilla Havet hade man ända fram i modern tid ett finansiellt system med världens största mynt, stora runda stenpengar som ibland var en manshöjd i diameter. Fortfarande ser man dessa mynt utanför hus för att visa på rikedom och hög status

9 Vision, affärsidé och mål Strategier Vision Vi ska bygga det företag vi alltid själva velat jobba i, och som kunderna vill jobba med. Med de orden startades HiQ och de fortsätter att vara vägledande när arbetet med att utveckla företaget går vidare. HiQ ska uppfylla det behov som finns på marknaden av ett snabbfotat, specialiserat konsultföretag med hög teknisk kompetens och med helhetssyn på problem och lösningar. HiQ ska tillföra högteknologisk kompetens i internationella branscher och uppdrag. Vi ska vara ett entreprenörsföretag som lever på, med och för snabba förändringar. Affärsidé Att erbjuda kunder i högteknologiska branscher ökad konkurrenskraft och lönsamhet genom tjänster som utvecklar deras teknik och verksamhet. Som specialiserat konsultföretag med hög kompetens inom kommunikation, programvaruutveckling och simulering tillför vi den kompetens som kunderna inte själva har. Mål Kvalitetsmål Leveranskvalitet. På HiQ vill vi att varje kund ska vara en bra referens. Därför är vårt mål att varje lösning för en kund ska upplevas som överraskande bra. För att uppnå detta gäller det att alla medarbetare, från receptionen via konsulterna till ekonomiavdelning gör sitt jobb överraskande bra. För att mäta hur väl vi lyckas genomförde vi i augusti 2003 en kundundersökning med hjälp av en extern konsult. Våra 40 största kunder svarade på frågor kring kundnöjdhet, kvalitet, uppföljning, teknisk och affärsmässig kompetens, relationer och resultat. I de flesta kategorier fick vi goda omdömen men vi hittade också punkter med förbättringspotential. Varje år lägger vi en plan för att vässa HiQ till en ännu bättre leverantör till våra kunder. Medarbetarkvalitet. Arbetsmiljön på HiQ präglas av affärsmässighet. En utvecklande och stimulerande plats med en kombination av mjuka armbågar och vässad kompetens, som gör att vi kan leverera hög kvalitet till våra kunder. Aktieägarkvalitet. Kvalitet i informationen till våra aktieägare möjliggör vi genom att ge en korrekt, tillförlitlig och rättvisande bild av koncernen för att skapa förutsättningar för en värdering som återspeglar HiQs verksamhet. Finansiella mål Våra långsiktiga finansiella mål är att ha en tillväxt på 30% och en rörelsemarginal före goodwill på 15%. Våra finansiella mål ska inte betraktas som en prognos. Utdelningsmål Utdelningsnivån ska vara anpassad efter det kapitalbehov som koncernen har, främst i form av investeringar och ökad rörelsekapitalbindning, samt aktieägarnas önskan om en god direktavkastning. Målsättningen är att den långsiktiga utdelningsnivån ska uppgå till cirka 50% av koncernens redovisade resultat efter skatt. betyg RESULTAT AV KUNDUNDERSÖKNING 4,7 4,5 4,6 Nöjd med HiQ Trygg med HiQ Kan rekommendera HiQ HiQs årliga kundundersökning visar på goda betyg på tre viktiga områden. Kvalitet, lönsamhet och tillväxt Att leverera hög kvalitet har sedan HiQ bildades varit grunden för vår verksamhet. Vi brukar prata om den goda cirkeln där kvalitet ger nöjda kunder, vilket ger lönsamhet, som i sin tur ger tillväxt. Vi prioriterar kvalitet och lönsamhet före tillväxt, för när vi levererar kvalitet och är lönsamma kommer vanligtvis tillväxten när marknaden tillåter. Att vi verkligen levererar kvalitet visas bl a i egna och oberoende kundundersökningar, där vi nått toppnoteringar i flera år. Enligt vår bedömning tillhör vi de lönsammaste IT-bolagen i Norden. Norden som hemmamarknad Vi är ett nordiskt konsultföretag som arbetar med företag i Norden. Men vi hjälper också internationella kunder som etablerar sig här och följer med våra nordiska kunder ut på internationella uppdrag. Under 2003 har vi ökat kvaliteten i omsättningen utanför Sverige genom längre och stabilare kundrelationer och ökad lönsamhet. Renodlat konsultföretag Vi är ett renodlat konsultföretag och agerar som oberoende rådgivare med kundens bästa för ögonen. Vi tillför den kompetens som våra kunder inte själva har, utan affärsmässiga bindningar till varken leverantörer, produkter eller teknik. Hög kompetens inom kommunikation, programvaruutveckling och simulering Vi är ett specialiserat konsultföretag med hög kompetens inom kommunikation, programvaruutveckling och simulering. Vi har en stark position inom tele- och datakom där vi arbetar med leverantörer, operatörer och användare. Vår programvaruutveckling resulterar i utveckling av nya produkter och system. Vår kompetens inom simulering härstammar från avancerade träningssimulatorer för JAS 39 Gripen. Vi har under 2003 uppnått en bättre balans omsättningsmässigt mellan våra tre kompetensområden. Organiskt tillväxt och förvärv HiQ växer organiskt i kombination med strategiska förvärv. Tillväxt Kvalitet Lönsamhet Kvalitet ger nöjda kunder, vilket ger lönsamhet, som i sin tur ger tillväxt. Teknik och affär Vi är skickliga på teknik och hur tekniken kan användas för lönsamma affärer. Och genom att vi vet hur våra kunder gör affärer kan vi tillföra kompetens om vilken teknik som kan förbättra lösningen. Andelen helhetsåtaganden har under året ökat till ca 50% av omsättningen. Andelen fastprisprojekt uppgick till 2%. Kunskapsöverföring mellan branscher Vi arbetar aktivt med kunskapsöverföring inom kommunikation, programvaruutveckling och simulering mellan våra kunders branscher. På så sätt drar våra kunder nytta av ny kompetens inom både teknik och affär från helt andra branscher än deras egen ökade vi andelen uppdrag i branscher som underhållning & spel, industri samt den offentliga sektorn. Erfarna och kompetenta medarbetare Hög teknisk kompetens och ett brett verksamhetskunnande är typiskt HiQ. Våra medarbetare har i genomsnitt elva års erfarenhet av att utveckla teknik och affär. Fler än åtta av tio har akademisk examen. Tydliga värderingar HiQ är ett värderingsstyrt företag. Vi lägger vikt vid att tydligt förmedla värderingar som till exempel affärsmässighet, långsiktighet, kundnytta och lönsamhet vilka bidrar till att vi levererar kvalitet till våra kunder och skapar en bra arbetsplats för våra medarbetare. Vi genomför årligen kundundersökningar för att kontrollera att våra kunder är nöjda med det vi gör

10 Styrkor Kunder och marknader HiQ skiljer sig från flertalet av våra konkurrenter genom vår kunskap inom både teknik och affär samt att vi är oberoende konsulter utan egna produkter. Dessa styrkor kompletterar våra tre viktigaste styrkor. Vi är ett specialiserat konsultföretag med erfarna medarbetare, nöjda kunder och en stark finansiell ställning. Specialiserat konsultföretag med erfarna medarbetare Den accelererande tekniska utvecklingen leder till att produkter och tjänster blir allt mer komplicerade. Följden blir att företag får allt svårare att själva ha all den kompetens och personella resurser som krävs för att konkurrera. Utifrån det perspektivet finns ett stort behov på marknaden för HiQ som specialiserat konsultföretag med erfarna medarbetare. Våra medarbetare har i genomsnitt elva års erfarenhet av att utveckla teknik och affär. Som specialiserat konsultföretag inom kommunikation, programvaruutveckling och simulering tillför vi den kompetens som kunderna inte själva har. Vi har valt att specialisera oss på det vi är riktigt bra på och arbetar enbart inom de områden där vi har lång erfarenhet, hög kompetens och starka kundreferenser. Nöjda kunder HiQ är inriktat på kundnytta och affärsmässighet. Kvaliteten på lösningen kommer alltid i främsta ledet, vilket ger nöjda kunder. Ett sätt att hålla hög kvalitet är vår unika modell för kunskapsöverföring där vi arbetar aktivt med att flytta kunskap mellan våra kunders branscher. På så sätt får kunderna nytta av ny kompetens inom både teknik och affär hämtad från andra branscher än deras egen. Att vi verkligen levererar kvalitet visas bl a i egna och oberoende kundundersökningar, där vi nått toppnoteringar i flera år. Vi följer upp årligen med målet att alltid vässa HiQ till en ännu bättre leverantör till våra kunder. Stark finansiell ställning Vår finansiella ställning är stark. HiQ är ett skuldfritt, lönsamt bolag med hög soliditet och likviditet. Detta gör oss till en stabil och långsiktig leverantör till våra kunder. Vi eftersträvar långa kundsamarbeten där vi tillsammans med kunden blir bättre och bättre för varje år. Många kunder har följt oss ända sedan HiQ startades, vilket bidrar till vår starka finansiella ställning. Specialiserat konsultföretag med erfarna medarbetare Stark finansiell ställning HiQ är ett specialiserat konsultföretag inom kommunikation, programvaruutveckling och simulering. I nära samarbete med våra kunder hjälper vi dem att öka sin konkurrenskraft och lönsamhet. Kundundersökning För att mäta hur väl vi lyckas genomförde vi i augusti 2003 en kundundersökning med hjälp av en extern konsult. Våra 40 största kunder svarade på frågor kring kundnöjdhet, kvalitet, uppföljning, teknisk och affärsmässig kompetens, relationer och resultat. I de flesta kategorier fick vi goda omdömen, som t ex inom kategorierna: Nöjd med HiQ, Trygg med HiQ och Kan rekommendera HiQ (se sidan 14). Men vi hittade också punkter med förbättringspotential. Varje år lägger vi en plan för att vässa HiQ till att bli en ännu bättre leverantör till våra kunder. Våra kunder finns inom telekom, försvar, tillverknings-, medicin- och läkemedelsindustrin, underhållning & spel, myndigheter & verk, finans & försäkring samt fordon. Telekom En stor del av teknikutvecklingen drivs av företag inom telekom. HiQs huvudkompetens är telekom där vi tillsammans med våra kunder driver den tekniska utvecklingen. Vi har mer än 10 års erfarenhet av arbete med terminaler, nät, infrastruktur, tjänster, upphandling och regulatoriska frågor präglades telekombranschen av konsolidering och 3G-lansering. För HiQs del har utvecklingen varit stabil med positiva tecken på operatörssidan under det sista halvåret 2003 och en omsättningsökning på utveckling av nya mobilterminaler som under året stod för 30% av omsättningen. Våra kunder är leverantörer, operatörer och användare inom telekom. Telekom stod för 49% (48%) av omsättningen Några av kunderna var comhem, Ericsson, France Telecom, Glocalnet, Motorola, Multikabel, Nokia, Orange, Siemens, Song Networks, Sony Ericsson, Swedia Networks, Tele2, TeliaSonera, Teligent, Teracom, Viking Telecom, Vodafone, 3 och 3GIS. Försvar Försvarsindustrin är en bransch där ny teknik traditionsenligt föds. HiQ har arbetat inom försvar sedan 1992 och många av våra medarbetare har ytterligare 10 års erfarenhet inom träningssimulatorer. Vi är bra på upphandling, inbyggda system, simuleringsteknik och integrationslösningar ökade användningen av civil teknik inom försvaret. Ett exempel är det sk nätverksbaserade försvaret där HiQs gedigna kompetens inom telekom används på ett helt nytt område. För HiQ innebar 2003 en ökning av nya typer av uppdrag och en minskning av HiQs traditionella uppdrag inom utveckling av träningssimulatorer vilken gav en positiv utveckling med bibehållen omsättning. Våra kunder är nationella försvarsindustrier och leverantörer till försvarsindustrin. Försvar stod för 15% (20%) av omsättningen Några av kunderna var Alvis Hägglunds, Ericsson Microwave, Försvarets Materielverk, Lockheed Martin och Saab Avionics. Teknik och affär Nöjda kunder Oberoende OMSÄTTNING 10 STÖRSTA KUNDER De 10 största kunderna 68% (65%) Telekom 49% (48%) OMSÄTTNINGSFÖRDELNING MARKNADER Försvar 15% (20%) Finans & försäkring 5% (9%) HiQ är ett specialiserat konsultföretag med erfarna medarbetare, nöjda kunder och stark finansiell ställning. Vi kan både teknik och affär samt är oberoende utan egna produkter. Myndigheter & verk 7% (4%) Fordon 3% (5%) Industri 13% (7%) Underhållning & spel 8% (7%) De 10 största kunderna stod för 68% av omsättningen Bland dem finns FMV, Ericsson, Nokia, Veikkaus, TeliaSonera, Skatteverket och Sony Ericsson. 49% av omsättningen kommer från kunder inom telekom, 15% från försvar, 13% från industri och 23% från underhållning & spel, myndigheter & verk, finans & försäkring samt fordon

11 Applikationsområden och tjänster Tillverknings-, medicin- och läkemedelsindustrin Inom industri finns ett behov av programvaruutveckling och kommunikationskunnande. HiQ tillför kompetens inom realtidsutveckling, mobila applikationer och telekomexpertis fortsatte trenden med ökande komplexitet och mer IT i produkter. Detta bidrog till att HiQ upplevde en ökad efterfrågan på specialiserade lösningar inom utveckling, test och simulering. Även behovet av integrationslösningar ökade, vilket gjorde att HiQs omsättning i segmentet nästan fördubblades under året. Våra kunder är produktleverantörer och företag som själva använder IT för att effektivisera sin verksamhet. Tillverknings-, medicin- och läkemedelsindustrin stod för 13% (7%) av omsättningen Några av kunderna var AstraZeneca, Bombardier, Carmen Systems, Civilingenjörsförbundet, Copenhagen Airport, Electrolux, Extenda, Foss Electric, General Electric, IL Recycling, ITT Flygt, Novo Nordisk Engineering, Sanoma WSOY, Senea, Stockholms Länstrafik, Swedish Match och Vägverket Produktion. Underhållning & spel HiQs inriktning på spel kommer ur förvärvet av en pionjär inom området, HiQ Softplan, som har utvecklat plattformar för spel sedan HiQ ligger i frontlinjen och utvecklar spelmarknaden tillsammans med kunder i flera länder fortsatte intresset för spel via Internet att öka. Utvecklingen gick mot ett ökat underhållningsinnehåll i speltjänsterna. För tillverkare av mobila terminaler är spel och underhållningstjänster ett allt viktigare säljargument. Under året ökade HiQ omsättningen även inom detta område. Våra kunder är statliga och privata spelföretag. Underhållning & spel stod för 8% (7%) av omsättningen Några av kunderna var De Lotto, Svenska Spel och Veikkaus. Myndigheter & verk Inom segmentet finns ett stort behov av avancerade IT-lösningar där man väljer att hantera mer via Internet. Många års erfarenhet inom bl a finans gör att HiQ är duktiga på att utveckla system med höga prestanda, krav på säkerhet och 24 timmars tillgänglighet fortsatte trenden med ökad IT-användning. En strävan att effektivisera verksamheter och samhällets krav på bättre tillgänglighet är två drivande faktorer. För HiQs del ökade omsättningen under 2003 även inom detta område. Våra kunder är oftast sk blåljusmyndigheter eller regulatoriska myndigheter. Myndigheter & verk stod för 7% (4%) av omsättningen under Några av kunderna var Arbetsmarknadsstyrelsen, Banverket, Emergency Center of Helsinki, Krisberedskapsmyndigheten, Post- och Telestyrelsen i Sverige, Rikspolisstyrelsen, Skatteverket, SMHI, Statskontoret och Tekes (Finlands motsvarighet till svenska NUTEK). Vad mynnar samarbetet mellan kund och HiQ ut i? Vilka system, produkter och tjänster utvecklas och används sedan av folk på företag, i hemmen, ute i vimlet, på vägen ja i stort sett var som helst? Och vad krävs för att utveckla alla nya teknikfyllda produkter och tjänster människan av idag använder sig av? På HiQ delar vi upp det i applikationsområden, dvs vilka användningsområden som vi arbetar inom, och i tjänster, dvs vilken kunskap som behövs i utvecklingsarbetet. APPLIKATIONSOMRÅDEN Telekom system, nät och tjänster HiQ har sedan länge en stark position inom telekom. Vi hjälper våra kunder att framgångsrikt designa, upphandla och rulla ut tele- och datanät. Dessutom utvecklar och integrerar vi stödsystem, sätter upp Operation-, Billing- och Customer Careprocesser samt arbetar med regulatoriska frågor. Exempel på uppdrag: HiQ har ett heltäckande ramtavtal med Vodafone gällande tekniska konsulttjänster. En del i det gäller optimering och tuning av 3G-radionät. Optimering av ett radionät innebär att man optimerar prestanda med tanke på kapacitet och kvalitet. Optimering av 3G-radionät kräver djupa kunskaper i cellulära radionät, både GSM och 3G. De två systemen ska fungera ihop och komplettera varandra så att slutanvändarna får bästa tänkbara prestanda. Med erfarenhet och kännedom om 2G- och 3G-radioteknologier så får man genom optimering av radionätet även ett optimalt utnyttjande av gjorda investeringar. Man får en högre nyttjandegrad av hårdvaran samtidigt som man minimerar behovet av nya investeringar. Mikael Ryking, HiQ Data Mobila terminaler och applikationer Mobil kommunikation i form av tal, text, bild och video blir allt mer vardagsmat och en självklarhet för människor i alla åldrar. Vi utvecklar och testar nya terminaler, som t ex de senaste mobiltelefonerna för 3G, men även mobilplattformar, mobila tjänster, lösningar och produkter. Vi arbetar med utveckling av system och stödsystem för de flesta typer av mobiltelefonisystem. Finans & försäkring Finans & försäkring är en bransch med höga krav på prestanda, säkerhet och tillgänglighet i systemen. HiQ arbetar sedan 1996 med utveckling, test och integration av transaktionsintensiva system präglades av låg investeringsvilja och fokus på kostnadsbesparingar. Utfallet av EMUvalet har minskat osäkerheten i branschen men har inte resulterat i ökad efterfrågan. För HiQ har 2003 inneburit en förlängning av projekt och inte någon nämnvärd nyförsäljning. Våra kunder är främst leverantörer av transaktionsteknologi och företag som själva använder transaktionssystem i sin verksamhet. Finans- & försäkringsbranschen stod för 5% (9%) av omsättningen Några av kunderna var NeoNet Technology, Nordea, OM HEX, Sergel och Skandia. Fordon I takt med fordonsutvecklingen ökar behovet av specialiserade tjänsteföretag som hjälper kunderna i det allt mer avancerade utvecklingsarbetet. HiQ arbetar främst med utveckling av inbyggda system, simulering och telematik fortsatte bilar att utvecklas med allt större tanke på säkerhet och underhållning. Två exempel är nya avancerade system för anpassning av bilens väghållning till underlaget och möjligheten att kunna ladda ner en film för barnens baksätesbio. För HiQ har 2003 inneburit en förlängning av projekt och inte någon nämnvärd nyförsäljning. Våra kunder är fordonsleverantörer eller underleverantörer till fordonsindustrin. Fordon stod för 3% (5%) av omsättningen Några av kunderna var Mecel, MTC, Saab, Scania och Volvo Cars. Telekom system, nät och tjänster Mobila terminaler och applikationer Simulatorer, för test, träning och utbildning Verksamhetskritiska system Interaktiva spel och plattformar HiQ arbetar enbart inom de områden där vi har lång erfarenhet, hög kompetens och starka kundreferenser. IT i fordon och telematik 18 19

12 HiQ utvecklar plattformar, system och tjänster för fordon. Det handlar bl a om styrsystem för turbomotorer och stödapplikation för automatisk uppringning till en larmcentral vid motorproblem. Men också navigationssystem, precis som de gamla mikronesierna. Exempel på uppdrag: HiQ har i uppdrag av en telekomleverantör att utveckla och testa mobilplattformar för 2,5G och 3G. HiQ ansvarar för hela kedjan från bemanning och projektledning via framtagande av testspecifikationer samt utveckling av testapplikationer till själva testgenomförandet och underhållsfasen. Att bygga upp någonting från grunden betyder att vi har möjligheten att designa ett system som är flexibelt, robust och skalbart. Detta har lett fram till ett testsystem som idag har breddats och byggts ut för att täcka även automatiserade prestanda-, last- och stresstester, integrationstester och kundnära acceptanstester. HiQ har genom ett flexibelt tillvägagångssätt försett kunden med en återanvändbar och skalbar testmetodik som byggts ut både på bredden och djupet och som kommer att underhållas och användas länge. Genom att använda det automatiserade testsystemet har HiQ effektiviserat genomförandet av regressionstester på plattformsprodukter och på så sätt sparat tid och pengar åt kunden. Jens Hansson, HiQ Skåne Simulatorer för test, träning och utbildning Vi är ledande i Norden inom simuleringsteknik. Vi utvecklar högteknologiska simulatorer för piloter som utbildar och tränar sig att flyga JAS 39 Gripen. Men vi utvecklar också simulatorer som används för utveckling och test av nya mobiltelefoner, för nya lösningar inom fordonsindustrin och flera andra branscher i industrisektorn. Exempel på uppdrag: Lockheed Martin som utvecklar Joint Striker Fighter F-35 behövde hjälp av en europeisk leverantör för att analysera, utvärdera och beskriva hur man kan använda flygplanets egna system i en träningssimulator. HiQ utvärderade mjukvara för avionik, operativ programvara, avioniksimuleringar och modeller från simulatorer. Det handlar om specifika kommunikations- och simuleringsområden som HiQ har lång erfarenhet av. Uppdraget genomfördes i ett samarbete mellan olika bolag i koncernen. Ett tydligt exempel på hur HiQ kan sätta samman specialistkompetens över både dotterbolagsgränser och landsgränser för att genomföra internationella uppdrag. Michael Rasmussen, HiQ Wise Interaktiva spel och plattformar Vadslagningstjänster och spel på Internet är något som kommit starkt de senaste åren. Vi är ledande i Norden inom utveckling och implementering av interaktiva spel och plattformar för denna nya form av spel. Vi arbetar med att utveckla avancerade lösningar för att hantera säkerhet, tillgänglighet och prestanda. Öborna i Mikronesien i Stilla Havet var duktiga navigatörer redan på 1300-talet. För att hitta rätt mellan öarna konstruerade de sjökort där småsten eller snäckskal var öar och pinnar visade segelrutter och havsströmmar. Exempel på uppdrag: I partnerskap med Veikkaus har HiQ utvecklat OnNet, en plattform för spel på Internet. Plattformen tillåter även spel i realtid mitt under pågående sportevenemang. HiQ implementerar och anpassar också systemet för olika statliga lotterier som licensierar plattformen från Veikkaus. De Lotto i Nederländerna är Veikkaus första OnNet-partner. Uppdraget är nu inne i sin tredje fas. Lotto, Keno och olika vadslagningsspel finns nu på Internet. Utvecklingen fortsätter med nya interface, nya OnNet webbutiker den senaste i samarbete med fotbollsklubben Feyenoord i Rotterdam och fler nyheter utvecklas just nu. De Lotto är Nederländernas statliga lotteri. De har flera produkter som vadslagning, Lotto, Keno och Instant Tickets. Uppdraget för De Lotto innebär kontinuerlig utveckling, underhåll och support. Tuukka Murto, HiQ Softplan 20 21

13 Verksamhetskritiska system Vi utvecklar verksamhetskritiska system för kunder i IT-intensiva branscher. Det kan handla om utveckling av webbsystem och ärendehanteringssystem för försäkring och myndighet. För finansbranschen arbetar vi sedan länge med helhetsåtagande vid utveckling och test av finansiella system och verktyg. HiQ är ledande i Norden på att utveckla plattformar för spel som hanteras via mobiltelefon eller Internet. Exempel på uppdrag: HiQ fick uppdraget att i samarbete med Skandia ersätta tre gamla stordatorsystem, som användes vid skaderegleringen på Skandia Lifeline, med ett enda system baserat på J2EE-teknik och med webgränssnitt. Den svåraste, och viktigaste, delen av vårt arbete var att förfina de kravspecifikationer som tagits fram och anpassats till arbetsprocesserna på Skandia, förutom det uppenbara att ersätta användargränssnittet med ett mer användarvänligt. Denna fas i projektet utfördes i nära samarbete med Skandia och resulterade i ett system som användarna upplever som mycket bra och användarvänligt. En stor förbättring med det nya skadesystemet är integrationen med Skandia Lifelines försäkringssystem. I de ersatta systemen hade skadehandläggarna varit tvungna att manuellt koppla skador med försäkringar och i den hanteringen fanns risk för fel. Nu har de istället fullt systemstöd för att hämta försäkringsuppgifter till skadesystemet och knyta försäkringar till skador. Uppdraget resulterade i att hanteringen är snabbare samtidigt som risken för fel minskat. Susanna Sjöholm, HiQ Data IT i fordon & telematik Vi utvecklar plattformar, system och tjänster för fordon. Både för kommunikation mellan olika enheter i bilen och för kommunikation till och från bilen. Det handlar t ex om infotainmentsystem, dvs telefon, navigation och trådlös kommunikation med bilen. Vi utvecklar också motorstyrsystem och diagnostiklösningar. Exempel på uppdrag: Saab Automobile satsar stort på införandet av avancerade infotainmentsystem i sina bilmodeller, med start i den nya modellen Saab 9-3 Sport Sedan. HiQ var projektledare med ansvar för införande av all infotainmentfunktionalitet. HiQ hade även rollen som funktionsägare för Bluetooth, som innebär ansvar för funktionen och dess införande i bil. Detta innefattade bland annat all specifikation av funktionen, ingående kommunikation med utvecklare hos leverantören, specifik testning/testledning och kontakt med Saabs marknadsavdelning. HiQs insats i projektet ledde till att Saab 9-3 Sport Sedan blev en av de första bilarna i världen med Bluetooth-kommunikation monterad i produktion. Tobias Persson, HiQ Göteborg Människan har alltid varit fascinerad av spel. Ett av dem, Fem-i-rad är riktigt gammalt. Japanerna spelade det enkla och svåra spelet som de kallade Kakugu redan på 100-talet år innan Oddset, Stryktipset och Lotto

14 Medarbetare och strukturkapital TJÄNSTER Bakom alla HiQs tjänster ligger minst tio års erfarenhet från uppdrag för mer än 100 kunder. Vår tjänsteportfölj innehåller bl a simuleringsteknik, test och verifiering, systemutveckling, integration, tele- och datakomspecialister, projektledning samt affärsdriven IT. Test och verifiering Systemutveckling Integration Tele- och datakomspecialister Vi ska bygga det företag vi alltid själva velat jobba i, och som kunderna vill jobba med. Med de orden startades HiQ och de är grunden till HiQ av idag. Med hjälp av tydliga värderingar utvecklas medarbetarna och företagets strukturella kapital och bidrar till att HiQ är ett företag som är värdefullt för kunder, medarbetare och aktieägare. Erfarna medarbetare och väl genomarbetade strukturer ger stabilitet och långsiktiga kundrelationer, vilket i sin tur ger god lönsamhet. Den genomsnittlige HiQ-medarbetaren HiQs medarbetare är erfarna specialister inom kommunikation, programvaruutveckling samt simulering och arbetar både med kundens teknikutveckling och affär. Genomsnittsmedarbetaren har 11 års erfarenhet av sitt yrke och var vid årsskiftet 36 år gammal. Till 70% civilingenjör, till 16% annan akademiker och har till 14% annan utbildning i bagaget. Vid årsskiftet var vi 381 medarbetare, varav 20% kvinnor. Simuleringsteknik Projektledning Annan utbildning 14% Övriga akademiker 16% UTBILDNING Civilingenjörer 70% Över 10 år 42% BRANSCHERFARENHET Under 2 år 2% Affärsdriven IT 3-5 år 15% 6-10 år 41% KONKURRENTER HiQ konkurrerar med olika företag beroende på applikationsområde. Det handlar om både små, nischade mjukvarubolag och stora börsnoterade IT-företag. Här några exempel. Telekom Accenture, Cap Gemini Fordon Semcon, Sigma, Teleca Interaktiva spel och plattformar Produktleverantörer Simulatorer för test, träning och utbildning Aerotech Telub, Saab Mobila terminaler och applikationer TietoEnator, Teleca Verksamhetskritiska system Sigma, TietoEnator Genomsnittsmedarbetaren har 11 års branscherfarenhet och är till 70% civilingenjör, till 16% övrig akademiker och har till 14% annan utbildning. Ett värderingsstyrt företag Ända sedan HiQ bildades har företaget styrts med hjälp av värderingar som skapat stabilitet och lönsamhet i koncernen. Vi genomför årligen kundundersökningar för att säkerställa att vi gör ett bra jobb för våra kunder. Några av våra värderingar som vi kontinuerligt arbetar med och utvärderar är: Affärsmässighet och kundnytta. Det gäller att vara affärs- och marknadsorienterad för att leverera hög kvalitet till kunderna. Varje kund ska vara en god referens. Entreprenörskap. Vi vill behålla den entreprenörsanda som funnits sedan starten. Delegerat resultatansvar, småskalighet, engagemang och kreativitet är ledord. Engagemang. Vår organisation stimulerar till engagemang, möjlighet till personlig utveckling och att kunna påverka. Kunskap. Våra medarbetare utvecklar sin kunskap genom utmanande uppdrag, vårt interna kompetensnätverk och program för kompetensutveckling. Kvalitet Lönsamhet Tillväxt Affärsmässighet och kundnytta Kunskap Engagemang Entreprenörskap HiQ styrs med hjälp av värderingar som skapar stabilitet och lönsamhet i koncernen

15 Arbetssätt Vi delar in vårt sätt att arbeta i fyra områden: Försäljning. HiQs säljmetod innebär bl a att säljarnas marknadsnärvaro, uppfyllande av strategiska marknadsmål samt lönsamhet och prestation mäts veckovis. Ledarskap och kvalitetsuppföljning. HiQs ledare har lång erfarenhet av konsultverksamhet och ledning av konsultföretag. De arbetar efter en ledarskapsmodell som innehåller marknadsnärvaro, kundrelationer, rekrytering och medarbetaransvar. Ledaren är också ansvarig för att kunden får leverans i rätt tid, med rätt kvalitet och till rätt pris. Resultatet följs upp på koncernledningsmöten minst en gång varje månad. Projektmetoder. Vi arbetar både med HiQ-metoden som bygger på dokumenterade projektmetoder som t ex PPS, PROPS och RUP samt med kundernas egna projektmetoder. Kompetensutbyte. HiQs interna kompetensnätverk skapar kontakter mellan medarbetarna. Våra kunder får hela företagets kunskap istället för enbart en enskild konsults. Ett annat aktivt kompetensutbyte sker på regelbundna säljkonferenser där HiQs säljare och kundansvariga analyserar marknaden och arbetar med marknadsmål. Kompetensutveckling Medarbetarnas kompetens vidareutvecklas dels genom erfarenheter från pågående kunduppdrag som naturligt sett växlar karaktär och kontinuerligt utvecklar medarbetarens kunskap. Dels genom vårt kompetensnätverk som skapats för att konsulterna ska lära av varandra. Men också genom våra tre egna utbildningsprogram. HiPhi är ett introduktionsseminarium för alla nyanställda. Det leds av företagsledningen och behandlar ämnen som HiQs mål och strategier, värderingar, arbetssätt, konsultrollen och sälj- och presentationsteknik. Konsultskolan genomförs med samtliga medarbetare där medarbetarna vidareutbildas i konsultrollen. HiCollege är ett omfattande utbildningsprogram med ett antal kurser som alla medarbetare ska genomgå och andra kurser som är frivilliga. Kurserna inom ramen för HiCollege innehåller olika former av teknikutbildning, kurser i projektledning och metoder samt sälj- och ledarträning. Arbete och fritid En bra balans mellan fritid och arbetstid är en viktig del i HiQ-medarbetarens liv. Varje år har vi också aktiviteter där medarbetarnas familjer bjuds in. Arbetsmiljö och friskvård Konsulterna arbetar till stor del ute hos våra kunder. På dotterbolagskontoren arbetar mestadels de anställda och ledning i öppna landskap. Arbetsplatserna anpassas till medarbetarnas särskilda önskemål som till exempel höj och sänkbara arbetsbord, ergonomiska tangentbord och speciellt anpassad belysning. På HiQ ser vi kontinuerligt över arbetsmiljön, hur våra lokaler ser ut och fungerar för vår verksamhet för att skapa en kreativ och bra arbetsmiljö för samtliga anställda. Medarbetarna subventioneras med friskvårdsbidrag. HiQ är knutet till företagshälsovård och vissa dotterbolag till naprapat. Sjukfrånvaron på HiQ var under 2003 o,7% av total tillgänglig tid. Jämställdhet HiQs jämställdhetsplan är framtagen av ledande befattningshavare i koncernen. Med hjälp av jämställdhetsplanen ska HiQ arbeta för en full jämställdhet där ingen särbehandlas på grund av kön eller andra olikheter. Varje medarbetare rekryteras och utvecklas efter dess personliga egenskaper och önskemål samt i linje med HiQs personalkultur och marknadsbehov. Kvinnors och mäns löner sätts lika utifrån kompetens, erfarenhet, ansvar och ålder. Lönen hos våra kvinnliga och manliga konsulter ligger på samma nivå. En stor andel av HiQs medarbetare är småbarnsföräldrar. HiQ arbetar för att alla män och kvinnor ska kunna förena familjeliv och arbetsliv. Nyckeltal 5 år Omsättning per anställd, kkr Förädlingsvärde per anställd, kkr Rörelseresultat per anställd, kkr Antal anställda vid årsskiftet Genomsnittligt antal anställda Andel kvinnor 20% 20% 25% 22% 19% Genomsnittlig ålder, år

16 Risk och riskhantering HiQs verksamhet påverkas av en rad olika faktorer varav vissa ligger inom företagets kontroll medan andra ligger utanför. För ett konsultföretag som HiQ styrs lönsamheten för verksamheten främst av tre faktorer: tillgänglig tid, pris och debiteringsgrad. Dessa tre faktorer påverkas i sin tur av marknadskonjunkturen genom efterfrågan på HiQs tjänster och möjligheten att rekrytera nya medarbetare och därmed att växa. Verksamhetsrelaterade risker Rekrytering och kompetensförsörjning Medarbetarna är tillsammans med våra kunder HiQs största tillgång. En genomsnittsmedarbetare på HiQ är civilingenjör och har ca elva års branscherfarenhet. Tillgången på erfarna och kompetenta medarbetare med god affärsmässig kompetens beror på konjunkturen. Under högkonjunktur råder brist på den sortens kompetens som vi söker vilket kan påverka HiQs tillväxt. Vi arbetar aktivt med att utveckla HiQ till en attraktiv arbetsgivare som kompetenta medarbetare gärna söker sig till. Konkurrens och prispress Konkurrens är en naturlig del av företagsverksamhet och behövs för en sund utveckling. En konkurrensutsatt marknad är en utmaning som utvecklar HiQ som bolag då vi ständigt måste anstränga oss för att visa våra kunder att vi är lite bättre än våra konkurrenter. Konkurrens kan också leda till prispress, framförallt i en lågkonjunktur. HiQ kommer alltid att påverkas av konkurrens och av prispress. För att balansera riskerna för den utvecklingen handlar det för HiQs del om att ha specialistkompetens som efterfrågas av kunderna oavsett högkonjunktur eller lågkonjunktur samt att undvika att ta projekt som påverkar lönsamheten negativt. Ramavtal Betydelsen av ramavtal har ökat under de senaste två åren. Vår bedömning är att kunder idag väljer färre leverantörer att samarbeta med och att man väljer omsorgsfullt. Förutom kvalitet och hög teknisk kompetens är finansiell ställning av största vikt idag för att finnas bland de bolag som kunderna väljer ut som ramavtalsleverantörer. Kunderna vill samarbeta med en leverantör som finns kvar också vid projektets avslut. HiQ har idag ramavtal med i princip samtliga stora kunder till oss och för att minska riskerna att inte få fortsätta som ramavtalsleverantör handlar det om att leverera kvalitet och resultat samt att ha en god dialog med kunden. Stora kunders utveckling HiQs 10 största kunder står för ca 68% av omsättningen. HiQ arbetar i långa relationer med våra kunder och många har funnits på vår kundlista över fem år. Risken finns alltid att en stor kund till HiQ kan påverkas av marknadsutvecklingen och minska sina konsultinköp vilket på kort sikt kan innebära sämre beläggning för HiQ. Som bolag handlar det om att ha en bra balans mellan kunder från olika branscher och geografiska områden. Som ett exempel kan nämnas att bland HiQs tio största kunder finns fler än fem branscher representerade, och kunder i Sverige, Finland och Danmark. Kundförluster På samma sätt som HiQ påverkas av stora kunders utveckling som vid snabb försämring kan påverka vår debiteringsgrad, kan det innebära att vi drabbas av obetalda fakturor och därmed kundförluster. Historiskt sett har vi haft ett fåtal kundförluster och vi har kontinuerligt stramat upp rutinerna för betalning och uppföljning av fakturering. I de fall vi samarbetar med kunder som har en lägre kreditvärdighet på grund av till exempel nyetablering kan betalning förekomma i förskott eller med extra kort kredittid. Marknadsrelaterade risker Konjunkturrisker Marknadskonjunkturen påverkar samtliga företag inom en viss bransch på ett eller annat sätt när investeringsviljan minskar. Det finns alltid en uppenbar risk för att HiQ ska påverkas av konjunkturen. Historiskt sett håller HiQ en jämförbart hög lönsamhet i såväl hög- som lågkonjunktur men naturligtvis har vi också påverkats som bolag vilket till exempel inneburit anpassningar av verksamheten. Genom att skapa en flexibel organisation med kompetens som kan flyttas mellan olika branscher och geografier så har vi möjlighet att balansera olika geografiska regioner mot varandra. Projektrisker HiQ arbetar ofta i projekt där nya system eller produkter utvecklas för första gången. I projekt av den typen är det oftast ej lönsamt för varken kund eller HiQ att använda fastprismodell. Vår erfarenhet är att fastprisprojekt tenderar till att bli dyrare för både kunden och för oss. Under året stod fastprisprojekt för cirka 2% av vår totala omsättning. Finansiella risker Valutakursrisker HiQ har verksamhet i flera länder vilket gör att vi påverkas av valutaeffekter. HiQ bedriver idag verksamhet främst i Sverige, Finland och Danmark. Därmed uppstår den övervägande delen av koncernens valutaflöden i svenska och danska kronor samt i euro. Den verksamhet som bedrivs är i huvudsak lokal, dvs intäkter och kostnader uppkommer i samma valuta. I vissa fall sker försäljning i en annan valuta än den vi har kostnader i för att producera tjänsten. Därmed uppkommer en ökad valutarisk. HiQs begränsade valutaexponering gör att vi idag inte aktivt arbetar med någon form av valutasäkringar. Kraftiga valutakurssvängningar kan påverka oss men vi bedömer den risken som liten. Ränterisker HiQ är ett skuldfritt företag vilket innebär att den ränterisk vi utsätts för är låg. Givetvis påverkar förändringar i ränteläget den avkastning vi får på de likvida medel vi har även om risken för verksamhetens fortlevnad i och med dessa förändringar är obefintlig

17 Aktien Aktiekurs, kr Omsatt antal aktier per dag Aktiekapitalet i HiQ uppgick den 31 december 2003 till kr, fördelat på utestående aktier med ett nominellt belopp på 0,10 kr. Varje aktie berättigar till en röst och samtliga aktier äger lika rätt till del i bolagets tillgångar och vinst. Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för det fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier, utan begränsningar i rösträtten. Under 2003 har aktiekapitalet varit oförändrat. Ordinarie bolagsstämma i april 2003 bemyndigade styrelsen att fram till nästa ordinarie bolagsstämma, att vid ett eller flera tillfällen, emittera maximalt aktier, i form av apportemission i samband med företagsförvärv. Aktiekapitalets utveckling Förändr. Totalt Antal utestå- År Transaktion Nom. belopp aktiekap. aktiekap. ende aktier Grundande av moderbolaget Fondemission 39: Split 100: Lösen av teckningsoptioner Köpeskilling Wise Network Köpeskilling Open Software Split 10:1 0, Tilläggsköpeskilling Wise Network 0, Lösen av teckningsoptioner 0, Lösen av teckningsoptioner 0, Köpeskilling Softplan 0, Lösen av teckningsoptioner 0, Delägarprogram Under 1998 t o m 2002 har HiQ genomfört ett antal delägarprogram riktade till medarbetare i HiQ med syftet att attrahera, behålla och motivera dessa. Programmen är alla baserade på förlagslån med avskiljbara teckningsoptioner. För att löpande kunna erbjuda nyanställda teckningsoptioner har de olika programmen varit uppdelade i delprogram. Löptiden för de olika programmen varierar mellan 2 och 3 år. Under 2003 har 6 olika delprogram förfallit utan att någon nyteckning av aktier skett. Detta till följd av att teckningskursen överstigit rådande marknadskurs. Totalt har under året teckningsoptioner som berättigat till teckning av aktier förfallit utan att teckning skett. Antalet utestående teckningsoptioner, där varje option berättigar till teckning av 10 st aktier, uppgick vid årsskiftet till st. Antalet utestående teckningsoptioner, där varje option berättigar till teckning av 1 st aktie uppgick vid årsskiftet till st. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner tillkommer aktier, motsvarande en utspädningseffekt om 1,9%. Optionsdata Antal utestå- Antal under- Tecknings- Tecknings- Namn ende optioner liggande aktier Löptid period kurs/aktie 2000: år mar , : år 10 feb 10 mar , : år maj , : år nov ,40 0 april maj juni juli aug sept okt nov dec jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Aktiekurs HiQ International Affärsvärldens generalindex Omsatt antal aktier Grafen ovan visar HiQs aktiekursutveckling under perioden 12 april 1999 (första handelsdag) till 31 december För dagsaktuell kursinformation hänvisas till Stockholmsbörsens hemsida (www.stockholmsborsen.se). HiQ är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40-lista. Första dag för notering var den 12 april Noteringskursen, omräknad för genomförd split, uppgick till 10,60 kr. Den 30 december 2003 var börskursen 12,60 kr. HiQs börsvärde uppgick därmed till cirka 590 miljoner kronor (före utspädning). Den högsta aktiekursen under året var 14,10 kr, den 4 december. Den lägsta aktiekursen under året var 4,10 kr, den 12 mars. Under året omsattes totalt 33,4 miljoner aktier. I genomsnitt omsattes cirka aktier per dag. Utdelningspolitik HiQs utdelningsnivå skall vara anpassad efter det kapitalbehov som vi har, främst i form av investeringar och rörelsekapitalbindning, samt aktieägarnas önskan om en god direktavkastning. Målsättningen är att den långsiktiga utdelningsnivån skall uppgå till cirka 50% av HiQs resultat efter skatt. Styrelsen har föreslagit årets bolagsstämma att utdela 0,45 kr/aktie. Nyckeltal per aktie (Kr, där inte annat anges) Vinst efter skatt, före utspädning 0,09 0,54 0,88 1,15 0,60 Vinst efter skatt, efter utspädning 0,09 0,54 0,88 1,15 0,59 Kassaflöde per aktie, före utspädning 1,28 1,851,18 1,17 0,31 Utdelning per aktie (2003 föreslagen) 0,450,00 0,46 0,50 0,30 Eget kapital (före utdelning), före utspädning 5,25 5,20 5,49 4,83 1,41 Eget kapital (före utdelning), efter full utspädning 5,47 7,13 7,49 6,38 1,89 Direktavkastning, % 3,6 0,0 1,9 0,7 0,6 Börskurs vid årets utgång 12,60 5,00 24,30 70,00 54,50 Genomsnittligt antal aktier, tusental Genomsnittligt antal aktier efter utspädning Antal utestående aktier, tusental Antal aktier efter full utspädning

18 Förvaltningsberättelse för HiQ International AB (Publ) Org. nr , med säte i Stockholm Ägarstruktur Det totala antalet aktieägare i HiQ uppgick vid årsskiftet till st. Andelen utländskt ägande uppgick till 36%. Det utländska ägandet fördelade sig på följande länder; Storbritannien 11%, Finland 8%, Luxemburg 5%, Frankrike 4%, Belgien 3%, Danmark 2% samt övriga länder 3%. Vid årsskiftet ägdes 20% av svenska institutionella ägare, 18% av utländska institutionella ägare och 62% av privatpersoner. 24,9% av aktierna var direktregistrerade och 75,1% förvaltningsregistrerade. Innehav Antal ägare Andel ägare Antal aktier Andel aktier ,5% ,1% ,2% ,9% ,2% ,6% ,3% ,6% ,2% ,9% ,6% ,9% ,0% ,0% 15 största ägarna (och därefter kända förändringar) Andel av kapi- Namn Antal aktier tal och röster Hans Karlsson ,9% Didner & Gerge aktiefond ,9% Lannebo fonder ,4% Hannu Lehessaari ,3% Ken Gerhardsen ,6% Oddo Asset Management ,6% Robur fonder ,2% Rolf Anderson ,2% Skandia ,0% Per Lindberg ,0% Lars Stugemo ,4% 3i Euro Tech Trust plc ,8% Ragnar ter Vehn ,2% Nordea fonder ,2% Swedia Capital ,1% Källa: VPC och HiQ HiQ är IT- och managementkonsultbolaget som arbetar med högteknologiska lösningar inom kommunikation, programvaruutveckling och simulering. Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. Inom telekom har vi en stark position på den nordiska marknaden och arbetar med leverantörer, operatörer och användare. Koncernen omsatte år ,0 Mkr, hade vid årsskiftet närmare 400 anställda och verksamhet i Sverige, Finland och Danmark. HiQ är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40-lista. Marknadsutveckling Teknikutvecklingen fortgår med oförminskad kraft även under rådande konjunktursvängningar. HiQ är verksamt på den del av IT-marknaden som präglas av högteknologi och ständig utveckling. Gemensam nämnare för HiQs kunder är att deras affär ofta är beroende av den snabba tekniska utvecklingen och av avancerade skräddarsydda, tekniska system. Marknaden har stabiliserats under året. Kunderna fokuserar på fortsatt kostnadskontroll och ökad effektivitet samtidigt som man börjar överväga investeringar för att öka intäkterna. Positiva signaler förekommer inom flera branscher, såsom telekom där behov av investeringar i såväl nya som befintliga system samt fortsatt produktutveckling finns. Behoven ökar av att integrera nya och befintliga skräddarsydda system för att säkerställa redan gjorda investeringar. Samtidigt ökar kraven på att lansera nya produkter. Hög teknisk komplexitet bidrar till ökad efterfrågan på specialiserade lösningar inom utveckling, test och simulering. Marknaden för IT- och telekomrelaterade tjänster är fortsatt konkurrensutsatt och konsolideringen fortsätter. Det leder till en bättre balans mellan utbud och efterfrågan. Kunderna väljer att arbeta med leverantörer med goda referenser och finansiell stabilitet, vilket resulterar i att betydelsen av ramavtal är fortsatt stor. Viktiga händelser under året HiQ uppvisar under 2003 ett starkt förbättrat resultat och höjda marginaler. HiQ har utvecklat samarbetet med nyckelkunder, tagit marknadsandelar och stärkt den finansiella ställningen. Inom telekom märks flera positiva signaler i form av ökad investeringsvilja. Utveckling och test av avancerade mobila terminaler har under 2003 ökat till ca 30% av vår omsättning. HiQ har gjort flera nya affärer inom spelbranschen med både nordiska och internationella kunder. Inom försvar har vi, baserat på nya ramavtal, vunnit nya typer av uppdrag, vilket har resulterat i en breddning av kundbasen. Under 2003 fick HiQ en order av Lockheed Martin för att utvärdera simuleringssystem för Joint Strike Fighter Aircraft. HiQ fick nya order på totalt 52 Mkr från FMV för utveckling av träningssimulatorer. Betydelsen av ramavtal har varit stark under 2003 och ca 80% av HiQs omsättning kommer från ramavtalskunder. Under 2003 har HiQ tecknat ramavtal med bland annat Ericsson, FMV, Krisberedskapsmyndigheten, Post- och Telestyrelsen i Sverige och Vodafone. För HiQs del har Göteborgs- och Stockholmsmarknaden stabiliserats under 2003 och vi har tagit marknadsandelar. I Öresund har utvecklingen varit god och idag har HiQ ca 70 konsulter aktiva i regionen. HiQs finländska bolag har haft en god utveckling under året och vunnit flera nya affärer inom samtliga marknadssegment. Resultat och finansiell ställning HiQs omsättning uppgick till 403,0 (413,8) Mkr, vilket motsvarar en minskning med 3% jämfört med föregående år. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 33,5 (-5,1) Mkr. Det motsvarar en marginal före goodwillavskrivningar på 8,3 (-1,2)%. Rörelseresultatet uppgick till 12,9 (-23,4) Mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 3,2 (-5,7)%. Förädlingsvärdet uppgick 2003 till 254,9 (296,1) Mkr. HiQs finansiella ställning är fortsatt stark. Under det fjärde kvartalet tecknade HiQ ett nytt hyresavtal, vilket gav ett likviditetstillskott om ca 15 Mkr. Vid periodens slut uppgick koncernens likvida medel till 107,0 (47,1) Mkr, en ökning med 59,9 Mkr. Räntebärande nettokassa uppgick till 101,3 (39,6) Mkr, en ökning med 61,7 Mkr. Det egna kapitalet uppgick till 246,0 Mkr den 31 december 2003 jämfört med 243,8 Mkr den 31 december 2002, en ökning med 2,2 Mkr. Vid periodens slut uppgick soliditeten till 64,8% (66,4%). Koncernens verksamhet inom forskning och utveckling är mycket begränsad. Under året har 0,1 Mkr kostnadsförts för forskning och utveckling jämfört med 0,9 Mkr under

19 Investeringar Koncernens nettoinvesteringar uppgick under perioden till 1,8 (101,3) Mkr, varav investeringar i finansiell leasing utgjorde 0,5 (0,2) Mkr. Medarbetare Vid periodens slut uppgick antalet medarbetare till 381 st (432). Under året har antalet medarbetare minskat till följd av under 2002 beslutade och genomförda anpassningar av verksamheten. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning, uppgick till 18,4 (9,2) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 5,9 ( 4,4) Mkr. Nettot av finansiella intäkter och kostnader uppgick till 63,6 (10,2) Mkr vari ingår resultat från andelar i koncernföretag med 63,6 (9,2) Mkr. Efter bokslutsdispositioner på 3,0 (0,0) Mkr, och skatt som belastar årets resultat med 3,8 (-1,1) Mkr, uppgick årets nettoresultat till 56,8 (7,0) Mkr. Per den 31 december uppgår räntebärande nettokassa till 78,2 ( 11,5) Mkr, det justerade egna kapitalet till 281,8 (228,2) Mkr samt soliditeten till 81,7% (74,5%). Bolagets nettoinvesteringar under perioden uppgick till 0,1 (132,2) Mkr. Miljöpolicy Vår bedömning är att HiQs verksamhet inte har någon större miljöpåverkan. Trots det ses HiQs miljöarbete och miljöpolicy fortlöpande över. Enligt HiQs miljöpolicy skall HiQ bedriva ett aktivt miljöarbete, med syftet att ständigt förbättra miljön på ett ekonomiskt och affärsmässigt försvarbart sätt. Vår övertygelse är att detta leder till ett attraktivare företag för både medarbetare, kunder, leverantörer och aktieägare. Arbetet med miljön är en integrerad del av verksamheten och varje bolagschef har det lokala ansvaret för att HiQs miljöpolicy tillämpas och eventuella handlingsprogram genomförs. Inom varje bolag skall en lokal miljöplan upprättas som bl a innehåller mätbara mål som skall följas upp. HiQ redovisar företagets miljöpåverkan till Miljöindex varje år. Undersökningen ger feedback och förbättringsförslag för företagets miljöarbete. HiQ har de senaste åren placerat sig högt i Miljöindex vilket är positivt och eftersträvansvärt. Framtidsutsikter Teknikutvecklingen fortsätter. Samtidigt pågår strukturomvandling på de marknader vilka HiQs kunder verkar på. Det leder till ökad konkurrens och krav på högre effektivitet. Ett ökat användande av ny teknik och bättre kommunikation är naturliga och nödvändiga konkurrensmedel för företag och verksamheter. HiQ har en positiv syn på den generella marknadsutvecklingen, framförallt när det gäller utvecklingen och behovet av investeringar inom telekom och spel. Den tekniska utvecklingen medför att produkter och system blir mer komplexa. Det leder till att behoven av simulering, avancerad utveckling samt test och verifiering ökar. Konsultmarknaden kommer att fortsätta vara konkurrensutsatt med utslagning och konsolidering. Det leder till en bättre balans mellan utbud och efterfrågan. Sammantaget ger det nya möjligheter till affärer för specialiserade tjänsteföretag med stark finansiell ställning som HiQ. HiQs huvudstrategi är att vara ett specialiserat tjänsteföretag med Norden och nordiska kunder som bas. HiQs tillväxtstrategi är att växa organiskt kompletterat med strategiska förvärv. HiQ prioriterar som alltid kvalitet, lönsamhet och tillväxt. Våra långsiktiga finansiella mål är en rörelsemarginal före goodwill på 15% och en tillväxt på 30%. Styrelsens arbete under 2003 HiQs styrelse har haft sex sammanträden under året. Alla möten protokollfördes och styrelsens arbetsordning följdes. Verkställande direktören informerade styrelseledamöterna månadsvis om affärsläget, viktigare händelser i företaget och utvecklingen av dess marknad. Bolagets revisorer deltog personligen i det mötet som behandlade bokslut. På så sätt har styrelsen och revisorerna fått tillfälle att diskutera verksamheten, redovisningen och revisionsarbetet. Även om marknaden stabiliserades och företagets resultat stärktes under året så fanns det anledning för styrelsen att diskutera konjunkturutveckling, större kunders situation, konkurrensen och strukturfrågor i branschen. Verkställande direktörens ersättning har också behandlats. I september 2003 anordnades ett heldags strategiseminarium tillsammans med ledningen. På seminariet presenterades och diskuterades status i koncernen, utveckling i de olika dotterbolagen, koncernövergripande kundfrågor, förvärv, upphandlingsförfarande och tillväxt. Övergång till IFRS Från år 2005 kommer HiQ att rapportera enligt International Financial Reporting Standards (IFRS, tidigare IAS). Årsredovisningen för 2004 blir därför den sista årsredovisning som upprättas enligt Redovisningsrådets rekommendationer. I delårsrapporten för första kvartalet 2005 och i årsredovisningen för 2005 kommer en avstämning att finnas mellan våra våra finansiella rapporter 2004 enligt IFRS och enligt bolagets nuvarande redovisningsprinciper. Redovisningsrådets rekommendationer har gradvis närmat sig IFRS. Fortfarande kvarstår dock ett antal skillnader mellan Rådets rekommendationer och IFRS. Antalet skillnader ökar genom de ändringar i IFRS som för närvarande genomförs. Ännu finns inte alla IFRS som skall tillämpas i 2005 tillgängliga i sin definitiva form. HiQ följer löpande utvecklingen för att kunna anpassa sig till det nya regelverket. Baserat på vad som är känt idag kommer de större skillnaderna mellan nuvarande gällande svenska redovisningsprinciper och de kommande IFRS att vara följande: Redovisning av pensioner (denna skillnad försvinner dock genom införandet av RR 29 under 2004). Redovisning av finansiella instrument, vilket innebär att fler instrument kommer att redovisas till verkligt värde och som också skärper kraven för att säkringsredovisning skall tillåtas. Goodwill och vissa immateriella tillgångar kommer inte längre att skrivas av linjärt. I stället blir det obligatoriskt att varje år undersöka huruvida nedskrivningsbehov föreligger. Vissa optionsprogram till anställda måste kostnadsföras. Bolagets finansiella rapporter kommer också att påverkas av ändrade krav på klassificering och upplysningar enligt IFRS. Dessa ändringar kan även påverka nyckeltal. Bolaget har dock ännu inte kommit så långt med införandet av IFRS att dessa skillnader kan kvantifieras. Bolaget ser för närvarande över sina rapporteringsrutiner för att kunna samla in de data som behövs för IFRS-redovisningen. Under 2004 kommer bolaget också att ta in information som skall användas för jämförelsebelopp i delårsrapporter och årsredovisning för Bolaget har sedan sommaren 2003 tillsatt en arbetsgrupp under ledning av koncernens ekonomichef som arbetar med dessa frågor. Vi avser att använda bokslutet för tredje kvartalet 2004 som en test av de nya rutinerna. Inledande utbildning av relevant personal har genomförts och kommer att kompletteras löpande under Vi avser också att informera aktiemarknaden och analytiker närmare under sista kvartalet 2004 om vilka effekterna kommer att bli på bolagets redovisning när IFRS införs. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående medel (kkr) balanserat resultat årets resultat Totalt disponeras för utdelning till aktieägarna överföring till balanserat resultat Totalt Koncernens fria egna kapital uppgår till kkr varav kkr 0 åtgår för avsättning till bundna reserver. Styrelsen och verkställande direktören föreslår vidare att överkursfonden nedsätts med kkr för avsättning till fri fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Beträffande bolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt tilläggsupplysningar. Balans- och resultaträkningar skall fastställas av ordinarie bolagsstämma

20 Resultat- och balansräkningar RESULTATRÄKNINGAR KONCERNEN (kkr) Not Nettoomsättning 1,2, RÖRELSENS KOSTNADER Kostnad för sålda tjänster Övriga externa kostnader * 4, Personalkostnader 5, Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter och liknande intäkter Räntekostnader och liknande kostnader Resultat före skatt Skatt som belastar årets resultat ÅRETS RESULTAT * Inkluderar under 2002 kostnader för avveckling av kontor, se not 7. BALANSRÄKNINGAR KONCERNEN (kkr) Not EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL 28 Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital AVSÄTTNINGAR Övriga avsättningar Uppskjutna skatter Summa avsättningar Resultat per aktie före utspädning, kr 0,09 0,54 Resultat per aktie efter utspädning, kr 0,09 0,54 Antal aktier före utspädning, tusental Antalaktier efter utspädning, tusental BALANSRÄKNINGAR KONCERNEN (kkr) Not TILLGÅNGAR 21 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 14 Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Materiella anläggningstillgångar Förbättringskostnader på annans fastighet Inventarier Leasade inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Uppskjutna skattefordringar Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar LÅNGFRISTIGA SKULDER 32 Övriga långfristiga skulder Räntebärande skuld finansiell leasing Summa långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar 26, Kassa och bank 27, Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

HiQ ökad vinst och omsättning

HiQ ökad vinst och omsättning 29 april 2003 HiQ ökad vinst och omsättning IT- och managementkonsultföretaget HiQs omsättning för perioden januari-mars 2003 uppgår till 105,7 (102,6) Mkr. Resultatet före goodwill (EBITA) uppgår till

Läs mer

HiQ 2002 Positivt kassaflöde i verksamheten och stark finansiell ställning

HiQ 2002 Positivt kassaflöde i verksamheten och stark finansiell ställning HiQ - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2002 HiQ är IT- och managementkonsultföretaget som arbetar med högteknologiska lösningar inom kommunikation och simuleringsteknik. Bolaget är ledande inom dessa

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Stärkt konkurrenskraft Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 188 (190) mkr, minskningen är hänförbar till reducerat antal underkonsulter. Mjukvaruintäkterna

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

Brought to you by Global Reports

Brought to you by Global Reports HiQ ÅRSREDOVISNING 2002 Vem är Bengan? Hunden som syns flitigt i vår årsredovisning är av rasen Saluki. I vår tappning heter hunden Bengan och han har under flera år representerat oss i vår kommunikation.

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn 2014-05-09 Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn Delårsrapport januari mars 2014 Nettoomsättningen ökade med 82 % under första kvartalet Resultatförbättring med nästan 3 MSEK mot föregående år

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. STOCKHOLM 2015-08-25 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. Januari-juni Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden uppgick till 1 529

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2010 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010 för Kvartal 4 Omsättningen ökade med 6,2 Mkr eller 100 procent till 12,3 (6,1) Mkr Under kvartalet har utnyttjandet av underkonsulter varit ovanligt högt och

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS FÖR CYBERCOM GROUP Stark tillväxt åter lönsamt Omsättningen ökade med 28% till 103,2 MSEK (80,6) Resultatet efter skatt ökade till 0,6 MSEK (1,3) Resultat per aktie ökade till

Läs mer

Delårsrapport januari juni

Delårsrapport januari juni 2011-08-26 Delårsrapport januari juni 2011 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen ökade till 8 615 (5 705). Rörelseresultatet ökade till 21 (-564). Rörelseresultatet efter finansiella poster och skatt

Läs mer

Georg Brunstam VD och koncernchef

Georg Brunstam VD och koncernchef Georg Brunstam VD och koncernchef Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport kvartal 1

Delårsrapport kvartal 1 Delårsrapport kvartal 1 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 7,3 MSEK (7,0) Rörelseresultatet uppgick till 0,3 MSEK (0,0) Resultatet efter skatt blev 0,2 MSEK (-0,1) Resultatet efter skatt

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. -08-21 All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 92,0 (139,4) Mkr. Rörelseresultat

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002 Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 22 Freetel redovisar fortsatt resultatförbättring samt vinst före goodwill avskrivningar för fjärde kvartalet Bolagets nettoomsättning uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 Nordic Campings tillväxt fortsätter och omsättningen ökade med 31 % jämfört med motsvarande period föregående år. Delårsperiod (januari-september) Nettoomsättningen

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Mycket starkt kvartal

Mycket starkt kvartal Mycket starkt kvartal Perioden nov-jan Omsättningen ökade till 49,3 MSEK (31,8), vilket motsvarar en ökning om 55 % Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK (0,7) vilket ger en marginal

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Fortsatt god tillväxt för IT/mekatronik och medicinsk teknik mellanperiod för telekom infrastruktur

Fortsatt god tillväxt för IT/mekatronik och medicinsk teknik mellanperiod för telekom infrastruktur Fortsatt god tillväxt för IT/mekatronik och medicinsk teknik mellanperiod för telekom infrastruktur Nettoomsättningen ökade med 24 procent till SEK 310,5 miljoner (250,4). Rörelseresultatet blev SEK 4,4

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Delårsrapport perioden januari juni 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) 2008. 2 (januari juni) 2008.

Delårsrapport perioden januari juni 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) 2008. 2 (januari juni) 2008. Göteborg 2008-08-22 Delårsrapport perioden januari juni 2008 Kvartal 2 (april juni) 2008 Omsättningen ökade med 16,8 procent till 9,6 (8,2) Mkr, en ökning med 1,4 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) ökade till

Läs mer

HiQ växer med 53%, 20% rörelsemarginal

HiQ växer med 53%, 20% rörelsemarginal DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - JUNI 2005 HiQ INTERNATIONAL AB (publ), org. nr 556529-3205 HiQ växer med 53%, 20% rörelsemarginal Omsättningen ökar till 356,6 (233,4) Mkr, en ökning med 53 procent.

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010 Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010 Per Borgvall, VD och koncernchef Telefonkonferens 27 april 2010 VDs kommentarer till första kvartalet 2010 Marknadsutvecklingen har under kvartalet varit fortsatt

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Den ökade användningen av de mobila onlinetjänsterna såväl som användandet av SMS/MMS hos WIP s kunder bidrar också till bedömningen.

Den ökade användningen av de mobila onlinetjänsterna såväl som användandet av SMS/MMS hos WIP s kunder bidrar också till bedömningen. WIP Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2006 WIP Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2006 Om WIP WIP är ett svenskt programvaruföretag som erbjuder egenutvecklade produkter och tjänster

Läs mer

Generic Sweden AB (publ)

Generic Sweden AB (publ) Generic Sweden AB (publ) Första kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 44,5 MSEK (34,2 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 3,2 MSEK (1,8 MSEK). Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2016 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016 för Kvartal 4 (oktober december) 2016 Omsättningen uppgick till 13,6 (13,5) Mkr en ökning med 0,1 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,2 (1,4) Mkr en ökning

Läs mer

januari december 2013

januari december 2013 2014-02-28 Sportfiske på Hökensås Camping & Stugby Bokslutskommuniké januari december 2013 Nettoomsättningen ökade med 38 % Starkt rörelseresultat med rörelsemarginal över 20 % Positivt rörelseresultat

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20071025 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20080820 5562118637 Delårsrapport 20080101 tom 20080630 Breddat produktprogram och fortsatt satsning

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) NETTOOMSÄTTNING FÖR ANDRA KVARTALET 4,4 MKR (3,0 MKR) EN ÖKNING MED 46,7% JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR. NETTOOMSÄTTNING FÖR HALVÅRET 9,5 MKR

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27 2010-08-27 Delårsrapport januari juni 2010 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 5 705 (5 744). Rörelseresultatet uppgick till -564 (57). Rörelseresultatet efter finansiella poster och

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer