VD om KRAFTIGT ÖKAT RESULTAT Resultatet före goodwill ökade med 32,8 Mkr till 33,5 Mkr. Kassan ökade med 59,9 Mkr till 107,0 Mkr.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD om 2003. KRAFTIGT ÖKAT RESULTAT Resultatet före goodwill ökade med 32,8 Mkr till 33,5 Mkr. Kassan ökade med 59,9 Mkr till 107,0 Mkr."

Transkript

1 HiQ ÅRSREDOVISNING 2003

2 VD om 2003 HiQ är ett specialiserat konsultföretag inom kommunikation, programvaruutveckling och simulering. Allt vi tillsammans med våra kunder skapar leder till syvende och sist till kommunikation. Från människa till maskin, till en annan människa, kanske via en tredje maskin. KRAFTIGT ÖKAT RESULTAT Resultatet före goodwill ökade med 32,8 Mkr till 33,5 Mkr. Kassan ökade med 59,9 Mkr till 107,0 Mkr. AKTIEUTDELNING med 0,45 kr/aktie. ETT BRA ÅR FÖR HiQ Stabil marknad. Stabiliserad prisbild och debiteringsgrad. Årsredovisningens framsida visar bin som återvänt hem och meddelar var de upptäckt föda genom att dansa på olika sätt på honungskakorna i boet. Om biet dansar runt, runt och ofta byter riktning kommunicerar dansen att näringskällan finns inom 100 meter, och genom smakprov vet bina även hur maten luktar (fig A). Vid en vickande dans där biet rör sig i en åtta som sammanlänkas av en rak linje, kommunicerar biet att avståndet är mer än 100 meter. Hastigheten på dansen är lägre ju längre bort källan ligger (fig B). Fig. A Riktningen anges genom huruvida den raka linjen går vertikalt eller i vinkel. Om födan finns i solens riktning dansar biet vertikalt nerifrån och upp, och i motsatt riktning dansar den uppifrån och ner. Om födan ligger till vänster om solen dansar biet i motsvarande vinkel till vänster om vertikallinjen och till höger i motsatt fall. Fig. B Vem är Bengan? Hunden som syns flitigt i vår årsredovisning är av rasen Saluki. I vår tappning heter hunden Bengan och han har under många år representerat oss i vår kommunikation. Hundrasen Saluki är sannolikt världens äldsta. Målningar och andra fynd från Mellanöstern visar att rasen är närmare 6000 år gammal. Salukin var konungarnas sporthund. Men de var också de nomadiserande beduinstammarnas livsviktiga och högt prisade jakthund. Den var så snabb att den kunde användas vid jakt på blixtsnabba gaseller. Av tradition sålde man aldrig en Saluki. Däremot kunde man skänka bort den som tecken på vänskap eller vördnad. De Salukis som kom till västvärlden skänktes också bort. Den första kom till Europa i mitten på 1800-talet, som gåva till en engelsk kolonialherre. Senare fick engelska och franska officerare som var stationerade i Mellanöstern dem som gåvor. På så sätt kom Salukin till Europa för att stanna. Som unga valpar är Salukis förstås mycket lekfulla. Den karaktären finns ofta kvar även i vuxen ålder, ibland hela livet ut. En Saluki är elegant, uthållig och snabbare än de flesta. Den springer i 70 km/h, inte bara under ett kort explosivt ögonblick utan långa sträckor. Den är egensinnig och har en vilja att hitta sina egna vägar. Ingen kan säga riktigt vart den är på väg. Bara att den är just på väg, i en något snabbare takt än omgivningen. NYA AFFÄRER Ökade marknadsandelar och stärkta relationer med nyckelkunder. Många nya affärer inom främst telekom, spel och industri. HiQ årgång 2003 visar ett starkt förbättrat resultat och höjda marginaler. Marknaden stabiliserades under året och började se lite bättre ut under slutet av Vi utvecklade samarbetet med nyckelkunder, vann marknadsandelar och ökade kassan med 59,9 Mkr till 107,0 Mkr. Många kunder fortsatte att fokusera på kostnadskontroll och ökad effektivitet, men samtidigt började några även tänka offensivt och överväga investeringar för att öka intäkterna. Ett exempel på det var kunder inom telekombranschen, där flera positiva signaler i form av ökad investeringsvilja märktes. I Göteborg och Stockholm såg vi en vändning och vann marknadsandelar. I Öresundsregionen var utvecklingen god och vi har idag ungefär 70 konsulter sysselsatta. HiQs finländska bolag utvecklades bra under året, växte och vann nya affärer inom alla marknadssegment. Specialisering och breddad kundbas ger resultat HiQs förbättrade resultat är mer en naturlig följd av flera års hårt arbete än av att marknaden blivit bättre. Vår satsning på ökad specialisering är en viktig del i framgången. Kunderna kan inte ha all den kunskap som krävs inom väggarna, utan behöver i allt högre grad specialiserad kompetens för att öka sin konkurrenskraft och lönsamhet. Våra specialistkunskaper inom kommunikation, programvaruutveckling och simulering behövs i många branscher, vilket vi sett bevis på under året. Ett annat långsiktigt arbete vi genomfört är en breddning av vår kundbas. På några år har vi tredubblat omsättningsandelen från andra branscher än telekom och försvar. Branschfördelningen var vid årsskiftet 49% telekom, 36% andra branscher och 15% försvar. Vi har alltid strävat efter att leverera kvalitet och på så sätt få långa och goda relationer med våra kunder. Som ett resultat av detta har allt fler av våra kunder skrivit ramavtal med oss och under 2003 kom nästan 80% av HiQs omsättning från ramavtalskunder. Under året tecknade vi ramavtal med bland annat Ericsson, FMV, Krisberedskapsmyndigheten, Post- och Telestyrelsen i Sverige och Vodafone. Under de senaste åren har utvecklingen av mobiltelefoner accelererat. Teknikutvecklingen har givit möjligheter till nyheter som bara fanns i fantasin för några år sedan. Här sitter vi mitt i utvecklingens centrum och har byggt upp en verksamhet för utveckling och test av mobila terminaler och system som idag står för ungefär 30% av vår omsättning. Spel- och vadslagningstjänster på Internet är fortfarande relativt nytt. Trenden går mot ett ökat underhållningsinnehåll i speltjänsterna och ökad användning av mobila terminaler. HiQ är pionjärer på området och vi har en unik kombination av kunnande eftersom vi är ledande inom såväl utveckling av plattformar för spel som av mobila terminaler ökade vi omsättningen genom flera nya affärer med både nordiska och internationella kunder. Inom försvar har vi sedan länge arbetat med utveckling av avancerade flygträningssimulatorer vann vi även helt nya typer av uppdrag, t ex inom det nätverksbaserade försvaret, och vi breddade vår kundbas inom försvar betydligt. Kort sagt, 2003 var ett stabilt år med starkt förbättrat resultat och uppåtgående formkurva. Lars Stugemo Koncernchef och verkställande direktör i HiQ International AB 30 mars

3 Innehåll HiQ ett specialiserat konsultföretag VD om HiQ ett specialiserat konsultföretag HiQ snabba fakta Viktiga händelser Fem år i sammandrag VD om framtiden Tech is more sexy than ever av Carl Bildt Vision, affärsidé och mål Strategier Styrkor Kunder och marknader Applikationsområden och tjänster Konkurrenter Medarbetare och strukturkapital Risk och riskhantering Aktien Förvaltningsberättelse Resultat- och balansräkningar Kassaflödesanalyser Förändringar i eget kapital Tilläggsupplysningar Revisionsberättelse Koncernens styrning Styrelse Ledning Organisation Definitioner av nyckeltal Teknisk ordlista Historik Adresser Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum den 29 april 2004 kl i HiQs lokaler på Mäster Samuelsgatan 17, 9 tr i Stockholm. Kallelse till bolagsstämma publiceras i Post- och Inrikes Tidningar, i Svenska Dagbladet samt på bolagets hemsida, Datum för finansiell information Delårsrapport för perioden januari-mars presenteras den 27 april 2004 Bolagsstämma äger rum den 29 april 2004 Delårsrapport för perioden januari-juni presenteras den 17 augusti 2004 Delårsrapport för perioden januari-september presenteras den 26 oktober 2004 Bokslutskommuniké 2004 presenteras den 8 februari 2005 För mer information kontakta: Anna Jennehov, informationschef och ansvarig för Investor Relations på HiQ, tel , , Vad är ett IT-konsultföretag? En fråga med många svar eftersom begreppet IT-företag är så brett. Och det är inte alltid så lätt att skilja på vad olika IT-företag egentligen har för verksamhet. HiQ arbetar som specialiserat konsultföretag inom kommunikation, programvaruutveckling och simulering med kunder i teknikintensiva branscher. Punkt slut. Vi arbetar exempelvis inte med att utveckla och sälja egna produkter eller med standardsystem som ekonomi- och affärssystem. Specialistkompetens ger våra kunder konkurrenskraft och lönsamhet Den accelererande tekniska utvecklingen leder till att produkter och tjänster blir allt mer komplicerade. Följden blir att företag får allt svårare att själva ha all den kompetens och de personella resurser som krävs för att framgångsrikt konkurrera och bli lönsammare. Ett sätt att öka konkurrenskraften är att använda nischade konsultföretag som HiQ. Vi har specialiserat oss på det vi är riktigt bra på, och arbetar enbart inom de områden där vi har lång erfarenhet, hög kompetens och starka kundreferenser. Inom områdena kommunikation, programvaruutveckling och simulering tillför vi den specialistkompetens som kunderna inte själva har. 80% av vår verksamhet handlar om systemutveckling och den återstående delen om telekomexpertis och strategiutveckling. Vi arbetar med att utveckla våra kunders verksamhet bl a genom utveckling och test av nya produkter och system som är våra kunders framtid. Och vi tror på långsiktig tillväxt inom just de områden vi är verksamma. HiQ tillför den specialistkompetens som våra kunder inte själva har. I nära samarbete hjälper vi dem att öka sin konkurrenskraft och lönsamhet. Programvaruutveckling Simulering Kommunikation Programvaruutveckling HiQ är ett specialiserat konsultföretag inom kommunikation, programvaruutveckling och simulering. Lönsamhet Kommunikation Simulering Konkurrenskraft 2 3

4 HiQ har sedan länge en stark position inom telekom. Vi hjälper våra kunder att designa, upphandla och rulla ut tele- och datanät. Dessutom utvecklar och integrerar vi stödsystem, sätter upp Operation-, Billing- och Customer Careprocesser samt arbetar med regulatoriska frågor. HiQ snabba fakta HiQ arbetar som specialiserat konsultföretag inom kommunikation, programvaruutveckling och simulering med kunder i teknikintensiva branscher. Vi är ca 400 anställda med kontor i Sverige, Finland och Danmark. Som oberoende konsultföretag utvecklar vi både våra kunders teknik och affär. SPECIALISERAT KONSULTFÖRETAG APPLIKATIONSOMRÅDEN Kommunikation Telekom system, nät och tjänster Mobila terminaler och applikationer Simulatorer, för test, träning och utbildning Simulering Interaktiva spel och plattformar Programvaruutveckling Verksamhetskritiska system IT i fordon och telematik HiQ är ett specialiserat konsultföretag inom kommunikation, programvaruutveckling och simulering. HiQ arbetar enbart inom de områden där vi har lång erfarenhet, hög kompetens och starka kundreferenser. Telekom 49% (48%) OMSÄTTNINGSFÖRDELNING MARKNADER Försvar 15% (20%) Finans & försäkring 5% (9%) MEDARBETARNAS UTBILDNING Civilingenjörer 70% Myndigheter & verk 7% (4%) Fordon 3% (5%) Industri 13% (7%) Underhållning & spel 8% (7%) Annan utbildning 14% Övriga akademiker 16% De 10 största kunderna stod för 68% av omsättningen Bland dem finns FMV, Ericsson, Nokia, Veikkaus, TeliaSonera, Skatteverket och Sony Ericsson. Genomsnittsmedarbetaren har 11 års branscherfarenhet och är till 70% civilingenjör, till 16% övrig akademiker och har till 14% annan utbildning. Mkr 500 NETTOOMSÄTTNING % 25 RÖRELSEMARGINAL FÖRE GOODWILL En spindel spinner sju olika sorters tråd beroende på vad den ska användas till, t ex spindelnät eller kommunikationslina som övervakar vandrande byten. Hög elasticitet och motståndskraft mot mekanisk påverkan såväl som att tråden tål temperaturer upp till 200 c gör att forskare arbetar på högvarv för att finna kommersiell användning. Suturtråd och material till kontaktlinser är bara några möjliga användningsområden Nettoomsättning 2003: 403,0 Mkr Rörelsemarginal före goodwill 2003: 8,3%. 4 5

5 HiQ utvecklar den nya mobila kommunikationen. Med kunskap från många års telekomuppdrag hjälper vi våra kunder att utveckla och testa nya mobiltelefoner, mobilplattformar och mobila tjänster. Viktiga händelser 2003 Under 2003 fortsatte teknikutvecklingen med oförminskad kraft och marknaden stabiliserades. HiQ utvecklade samarbetet med nyckelkunder, tog marknadsandelar och stärkte den finansiella ställningen. HiQ årgång 2003 visar ett starkt förbättrat resultat med 32,8 Mkr till 33,5 (0,7) Mkr och höjd marginal till 8,3 (0,2)%. Kassan ökade med 59,9 Mkr till 107,0 (47,1) Mkr. Första kvartalet ökad vinst Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar ökade med 2,8 Mkr och blev 8,5 (5,7) Mkr. Kassan ökade till 47,3 Mkr. Några viktiga händelser: Order på 27 Mkr från Försvarets Materielverk avseende utveckling av träningssimulatorer för JAS 39 Gripen. Ramavtal med AstraZeneca inom telekom avseende system- och verksamhetsutveckling samt projektledning. Ramavtal med Vodafone Sverige avseende systemutveckling, radioplanering och projektledning. Ramavtal som preferred supplier till Ericsson avseende konsulttjänster inom R&D, IS/IT och Technical Documentation. Andra kvartalet positiv utveckling Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar ökade med 3,1 Mkr och blev 5,9 (2,8) Mkr. Kassan uppgick till 66,9 Mkr. Några viktiga händelser: Nytt uppdrag avseende utveckling och projektledning när en ny integrationslösning togs fram för Vägverket Produktion. Order från Försvarets Materielverk på 25 miljoner kronor avseende utveckling av träningssimulatorer för JAS 39 Gripen. Nytt uppdrag att integrera Emergency Center of Helsinki med Finlands TETRA-baserade myndighetsnät. Leila Swärd och Hannu Lehessaari valdes till styrelseledamöter. Tredje kvartalet fler ramavtal Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar ökade med 4,8 Mkr och blev 7,7 (2,9) Mkr. Kassan uppgick till 62,3 Mkr. Några viktiga händelser: Ramavtal tecknades med Krisberedskapsmyndigheten avseende IT- och telekomtjänster under två år. Ramavtal med svenska Post- och Telestyrelsen. Avtalet gäller två år och avser tekniska och affärsmässiga utredningar samt granskning och analys vid tillståndsgivning. Fjärde kvartalet tvåsiffrig rörelsemarginal Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar ökade med 22,2 Mkr och blev 11,4 (-10,8) Mkr vilket motsvarar en marginal på 10,3% och kassan uppgick till 107,0 Mkr. Några viktiga händelser: Nytt uppdrag att utveckla och förbättra kundhanterings- och faktureringssystemet för nederländska NV Multikabel. Ramavtal med ITT Flygt för att leda ett projekt för utveckling av säljstödssystem. Nytt uppdrag att utveckla ett uppföljningssystem för minor och sjunkbomber åt Försvarets Materielverk. Order från Lockheed Martin i Danmark avseende utvärdering av simuleringssystem för Joint Strike Fighter Aircraft. HiQ tecknade nytt hyresavtal i Stockholm vilket innebär en kostnadsbesparing på ca 1 Mkr årligen och ett likviditetstillskott på ca 15 Mkr. FMV AstraZeneca Vodafone Ericsson Vägverket Produktion FMV Emergency Center of Helsinki Krisberedskapsmyndigheten Post- och Telestyrelsen NV Multikabel ITT Flygt FMV Lockheed Martin Före telefonens tid på La Gomera, en av Kanarieöarna, kommunicerade folket med visselspråket El Silbo. Täckningen var upp till fem kilometer över öns raviner. Visselsignalen som pojkar i hela världen idag använder för att vissla efter flickor betyder o boy och härstammar från El Silbo. 6 7

6 Fem år i sammandrag Under den senaste femårsperioden har HiQ haft en genomsnittlig tillväxt på 16% med en genomsnittlig rörelsemarginal före goodwillavskrivningar på 11,5%. Tabellerna nedan beskriver HiQs finansiella utveckling under perioden 1999 till RESULTATRÄKNING (Belopp i Mkr) Nettoomsättning 403,0 413,8 492,0 404,9 223,2 Rörelsens kostnader exkl. avskrivningar 363,7 407,7 1) 420,9 327,1 181,7 Rörelseresultat före avskrivningar 39,3 6,1 71,1 77,8 41,5 Avskrivningar och nedskrivningar, materiella anläggningstillgångar 5,8 5,5 5,0 4,5 2,7 Rörelseresultat före avskrivningar immateriella anläggningstillgångar 33,5 0,7 66,1 73,3 38,8 Avskrivningar, immateriella anläggningstillgångar 20,5 18,3 11,9 7,0 0,8 Rörelseresultat 12,9 17,7 54,3 66,3 38,0 Jämförelsestörande poster 0 2) 5,8 0 2,1 4,1 Finansiella poster 1,7 2,1 3,2 1,2 0,4 Resultat före skatt 14,6 21,3 57,5 69,6 34,3 Skatt som belastar årets resultat 10,6 3,2 19,4 21,4 10,1 Resultat efter skatt 4,0 24,5 38,1 48,2 24,2 1) Varav 29 Mkr avser anpassningskostnader av engångskaraktär under ) 5,8 Mkr avser kostnader för avveckling av verksamheten i HiQ A/S samt HiQ East under ) 2,1 Mkr avser återbäring av SPP-medel under ) 4,1 Mkr avser kostnader för börsnotering under 1999 BALANSRÄKNING 16% genomsnittlig tillväxt 0ch 11,5% marginal under 5 år. 3) 4) (Belopp i Mkr) TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 146,4 168,7 97,5 98,2 1,9 Materiella anläggningstillgångar 11,4 17,1 19,3 18,6 11,0 Finansiella anläggningstillgångar 13,9 15,5 4,3 0,9 0,1 Summa anläggningstillgångar 171,7 201,3 121,1 117,7 13,0 Kundfordringar 58,4 71,0 56,0 63,0 31,1 Övriga omsättningstillgångar exkl. likvida medel 42,4 47,7 39,2 50,7 29,5 Likvida medel 107,0 47,1 133,6 82,2 31,7 Summa omsättningstillgångar 207,8 165,8 228,8 195,9 92,3 Summa tillgångar 379,5 367,1 349,9 313,6 105,3 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 246,0 243,8 239,0 208,6 57,3 Icke räntebärande avsättningar 18,2 23,0 15,3 10,3 5,6 Icke räntebärande långfristiga skulder 11, Räntebärande långfristiga skulder 5,6 6,8 8,7 6,5 4,3 Icke räntebärande kortfristiga skulder 96,7 91,4 85,0 86,6 36,9 Räntebärande kortfristiga skulder 1,4 2,0 1,9 1,6 1,2 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 379,5 367,1 349,9 313,6 105,3 NYCKELTAL För definitioner se sid Nettoomsättning, Mkr 403,0 413,8 492,0 404,9 223,2 Omsättningstillväxt, % 2,6 15,9 21,5 81,4 47,3 Bruttomarginal, % 9,7 1,5 14,5 19,2 18,6 Rörelsemarginal före goodwill, % 8,3 0,2 13,4 18,1 17,4 Rörelsemarginal efter goodwill, % 3,2 4,3 11,0 16,3 17,0 Avkastning på eget kapital, % 1,6 10,2 17,0 36,2 52,3 Avkastning på operativt kapital, % 7,4 11,1 43,5 79,9 149,7 Omsättning per anställd, kkr Förädlingsvärde per anställd, kkr Rörelseresultat per anställd, kkr Genomsnittligt antal anställda Antal anställda vid årets slut Soliditet, % 64,8 66,4 68,3 66,5 54,4 OMSÄTTNING OCH RESULTAT PER KVARTAL 2003 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Nettoomsättning, Mkr 105,7 97,7 89,0 110,5 Rörelseresultat före goodwill, Mkr 8,5 5,9 7,7 11,4 Rörelsemarginal före goodwill, % 8,1 6,0 8,7 10,3 Likvida medel per kvartal ,3 66,9 62,3 107,0 Mkr NETTOOMSÄTTNING Nettoomsättning 2003: 403,0 Mkr Mkr RÖRELSERESULTAT FÖRE GOODWILL Rörelseresultat före goodwill 2003: 33,5 Mkr % RÖRELSEMARGINAL FÖRE GOODWILL Rörelsemarginal före goodwill 2003: 8,3% 8 9

7 HiQ är ledande i Norden på simulering. Vi utvecklar sedan länge träningssimulatorer för JAS 39 Gripen och genomför simuleringsprojekt åt våra kunder inom fordon, energi och telekom för att testa nya produkter och tjänster innan de lanseras på marknaden. VD om framtiden År 2000 var det bästa året i IT-branschen, 2002 det sämsta. Under 2003 vände det och 2004 blir det år då branschen tar fart igen. Teknikutvecklingen fortsätter Vad har hänt under dessa år? Har teknikutvecklingen avstannat? Nej, knappast. Teknikutvecklingen har fortsatt med oförminskad kraft. Se bara på dagens mobiltelefoner. Kring sekelskiftet kunde man prata i mobiltelefonen och skicka sms, punkt slut. Sedan dess har vi fått mobiltelefoner med gps så att vi vet var vi är, kamera, möjlighet att skicka bilder och videosekvenser, färgskärm, headset med Bluetooth listan kan göras lång. Mobilnäten har utvecklats från 2G till 2,5G till 3G. Allt detta under den kanske tuffaste perioden för telekom sedan slutet av 1800-talet. Och jag är övertygad om att teknikutvecklingen fortsätter även i framtiden, vilket naturligtvis gynnar HiQ som konsultföretag i teknikens framkant. Det pågår strukturomvandlingar på våra kunders marknader. Avregleringarna fortsätter, konkurrensen ökar och vi får mer global konkurrens vilket driver fram sammanslagningar av företag. I den här sfären behövs ny teknik eftersom våra kunder och deras affär ofta är beroende av den snabba tekniska utvecklingen och av avancerade skräddarsydda system. Ny teknik och bättre kommunikation ökar våra kunders konkurrenskraft och lönsamhet. Mer specialisering Trenden går mot ökad specialisering. Orsaken är att ju mer avancerad tekniken blir, desto svårare får företag att ha all den kunskap som krävs inom väggarna. Då behövs specialiserade konsultföretag som HiQ i allt större utsträckning. Och våra specialistkunskaper inom kommunikation, programvaruutveckling och simulering behövs i många branscher, inte bara inom telekom och försvar utan även i spelbranschen, industrin och fordonsbranschen. För att nämna några. Ökade IT-investeringar Vi har en positiv syn på framtiden när det gäller behovet av investeringar inom telekom och spel, men även IT-investeringar generellt. Detta av främst två orsaker. Det finns ett uppdämt behov efter flera års kostnadsbesparingar samtidigt som allt fler börjar tänka på att investera i ny teknik för att öka sin konkurrenskraft och lönsamhet. Mer simulering och test Den tekniska utvecklingen medför att produkter och system blir mer komplexa. Samtidigt ökar kraven på snabba utvecklingstider. Detta gäller såväl nya produkter som tjänster och system. Numera kommer en ny mobiltelefon ungefär var sjätte månad. Och den måste vara i tid, utan barnsjukdomar och vara full med de senaste nyheterna för att bli lönsam. Annars finns alltid en konkurrent som tar täten. Eftersom avancerad simulering och test förkortar utvecklingstiden ökar behoven inom dessa två områden där vi är starkare än någonsin, och där vi fortsätter att satsa. Agnarna från vetet Hårt arbete och lyhördhet inför kundens behov gäller även i fortsättningen, precis som att alltid leverera hög kvalitet. Konsultmarknaden kommer fortsätta att vara konkurrensutsatt med utslagning och konsolidering som resultat, vilket leder till en bättre balans mellan utbud och efterfrågan. Jag har inget emot en utmanande marknad. Tvärtom, det skiljer agnarna från vetet. Och HiQ måste hela tiden bli skarpare och lite bättre, vilket utvecklar oss till en ännu bättre leverantör till våra kunder. Sammantaget ger allt detta nya möjligheter till affärer och tillväxt för ett specialiserat konsultföretag som HiQ, med duktiga medarbetare, framgångsrika kunder i många branscher och välfylld kassa. Formkurvan pekar uppåt. I samband med konstruerandet och byggandet av den fantastiska katedralen Sagrada Familia i Barcelona använde arkitekten Antonio Gaudi komplexa modeller av snören och vikter för att simulera belastningar i tornens konstruktion. På så sätt analyserades och förstärktes svaga punkter. Lars Stugemo Koncernchef och verkställande direktör i HiQ International AB 30 mars

8 Tech is more sexy than ever Nu talas det vitt och brett om att teknologin är tillbaka. Tech is more sexy than ever, utropade den stora amerikanska affärstidningen Fortune nyligen. För vissa kan det främst handla om de finansiella marknadernas bedömningar. Men det har vi lärt oss under de senaste åren de kan snabbt ändras. Titta bakåt och framåt Viktigare är att titta dels lite längre bakåt, och dels lite längre framåt. Nu börjar vi se vad den s k nya ekonomin egentligen var. Och det leder till viktiga lärdomar. Sedan mitten av 1990-talet har produktivitetstillväxten i den amerikanska ekonomin varit betydligt bättre än i den europeiska. Och det är ju produktivitetsutveckling som på sikt avgör hur rikt och välmående ett samhälle har kraften att bli. Orsakerna framstår nu som tydliga. Dels att de amerikanska företagen investerade tidigare och mer i inte minst de nya informations- och teleteknologierna. Och dels att de dessutom förändrade företagens själva sätt att arbeta. Viktigt var att detta dessutom skedde på bredden av den amerikanska ekonomin. Det var när högteknologin började att tillämpas i de tidigare mindre högteknologiska delarna av ekonomin som det stora lyftet kom. I Europa har bägge dessa processer gått långsammare. Lägre investeringar och långsammare omvandling. Men bilden bör differentieras. Nya studier jämför inte främst länder, utan olika branscher. Och de bekräftar att det är när användningen av högteknologi sprider sig till mer konventionella branscher som det stora lyftet i konkurrenskraft kommer. Jämför man samma branscher i Europa och USA har det amerikanska näringslivet varit bättre. Med ett viktigt undantag. Det förefaller som om vi i Europa varit bättre på telekommunikationer. Och det är en inte alltför djärv slutsats att denna fördel Europa haft sin främsta förankring kring Östersjön. Det är Sverige och Finland som stått för norrskenet över den europeiska ekonomin. HiQ utvecklar verksamhetskritiska system för kunder i IT-intensiva branscher. Det kan handla om utveckling av webbsystem och ärendehanteringssystem för försäkring och myndighet. För finansbranschen arbetar vi sedan länge med helhetsåtagande vid utveckling och test av finansiella system och verktyg. Morgondagens vinnare Efter några tuffa år bubblan som brast, företagsskandalerna, kriget i Irak ser vi nu hur den globala ekonomin långsamt reser sig. Efter att ha hämtat andan under några år skjuter globaliseringen fart riktigt rejält. När vi nu tittar framåt blir erfarenheterna från de gångna åren viktiga. Det är företag som har kraften att investera i de nya teknologierna och förmågan att förändra sitt sätt att arbeta som har bäst förutsättningar att bli vinnare. Och det är regioner med stor andel sådana företag som har bäst möjligheter för framtiden. Den underliggande teknologiutvecklingen fortsätter i ett rasande tempo. Och nu mognar de nya teknologierna mycket snabbare än tidigare. För några år sedan låg det en risk i att man investerade för snabbt i det allra nyaste nu ligger risken allt tydligare åt det motsatta hållet. Teknologierna växer samman allt mer. Vi ser hur en rad olika trådlösa teknologier tillsammans skapar helt nya möjligheter till mobilitet. Vårt bandbreddsberoende blir allt mer utpräglat, men våra möjligheter att mer eller mindre ständigt ha tillgång till bandbredd ökar också. Och denna bandbredd medför att vi får allt mer av distribuerad och spridd intelligens av alla de sorter och slag. Nu är det tillämpningen av alla de nya teknologierna på bredden av företagande, ekonomi och samhälle som är nyckeln till framtiden. Och det är här HiQ kommer in i bilden. Att hjälpa sina kunder att med tekniken ligga i täten av utvecklingen det är uppgiften. Den kräver ett företag som ser var och en av sina medarbetare som sin viktigaste tillgång, därför att det är tilltron till dem som skapar tilltron till HiQs möjligheter. Tech is more sexy than ever. Kanske det. För utveckling och framgång är det i alla fall avgörande. Nu skjuter utvecklingen fart igen och HiQ fortsätter att vara i täten. Carl Bildt Styrelseledamot HiQ International AB På ön Yap i Mikronesien i Stilla Havet hade man ända fram i modern tid ett finansiellt system med världens största mynt, stora runda stenpengar som ibland var en manshöjd i diameter. Fortfarande ser man dessa mynt utanför hus för att visa på rikedom och hög status

9 Vision, affärsidé och mål Strategier Vision Vi ska bygga det företag vi alltid själva velat jobba i, och som kunderna vill jobba med. Med de orden startades HiQ och de fortsätter att vara vägledande när arbetet med att utveckla företaget går vidare. HiQ ska uppfylla det behov som finns på marknaden av ett snabbfotat, specialiserat konsultföretag med hög teknisk kompetens och med helhetssyn på problem och lösningar. HiQ ska tillföra högteknologisk kompetens i internationella branscher och uppdrag. Vi ska vara ett entreprenörsföretag som lever på, med och för snabba förändringar. Affärsidé Att erbjuda kunder i högteknologiska branscher ökad konkurrenskraft och lönsamhet genom tjänster som utvecklar deras teknik och verksamhet. Som specialiserat konsultföretag med hög kompetens inom kommunikation, programvaruutveckling och simulering tillför vi den kompetens som kunderna inte själva har. Mål Kvalitetsmål Leveranskvalitet. På HiQ vill vi att varje kund ska vara en bra referens. Därför är vårt mål att varje lösning för en kund ska upplevas som överraskande bra. För att uppnå detta gäller det att alla medarbetare, från receptionen via konsulterna till ekonomiavdelning gör sitt jobb överraskande bra. För att mäta hur väl vi lyckas genomförde vi i augusti 2003 en kundundersökning med hjälp av en extern konsult. Våra 40 största kunder svarade på frågor kring kundnöjdhet, kvalitet, uppföljning, teknisk och affärsmässig kompetens, relationer och resultat. I de flesta kategorier fick vi goda omdömen men vi hittade också punkter med förbättringspotential. Varje år lägger vi en plan för att vässa HiQ till en ännu bättre leverantör till våra kunder. Medarbetarkvalitet. Arbetsmiljön på HiQ präglas av affärsmässighet. En utvecklande och stimulerande plats med en kombination av mjuka armbågar och vässad kompetens, som gör att vi kan leverera hög kvalitet till våra kunder. Aktieägarkvalitet. Kvalitet i informationen till våra aktieägare möjliggör vi genom att ge en korrekt, tillförlitlig och rättvisande bild av koncernen för att skapa förutsättningar för en värdering som återspeglar HiQs verksamhet. Finansiella mål Våra långsiktiga finansiella mål är att ha en tillväxt på 30% och en rörelsemarginal före goodwill på 15%. Våra finansiella mål ska inte betraktas som en prognos. Utdelningsmål Utdelningsnivån ska vara anpassad efter det kapitalbehov som koncernen har, främst i form av investeringar och ökad rörelsekapitalbindning, samt aktieägarnas önskan om en god direktavkastning. Målsättningen är att den långsiktiga utdelningsnivån ska uppgå till cirka 50% av koncernens redovisade resultat efter skatt. betyg RESULTAT AV KUNDUNDERSÖKNING 4,7 4,5 4,6 Nöjd med HiQ Trygg med HiQ Kan rekommendera HiQ HiQs årliga kundundersökning visar på goda betyg på tre viktiga områden. Kvalitet, lönsamhet och tillväxt Att leverera hög kvalitet har sedan HiQ bildades varit grunden för vår verksamhet. Vi brukar prata om den goda cirkeln där kvalitet ger nöjda kunder, vilket ger lönsamhet, som i sin tur ger tillväxt. Vi prioriterar kvalitet och lönsamhet före tillväxt, för när vi levererar kvalitet och är lönsamma kommer vanligtvis tillväxten när marknaden tillåter. Att vi verkligen levererar kvalitet visas bl a i egna och oberoende kundundersökningar, där vi nått toppnoteringar i flera år. Enligt vår bedömning tillhör vi de lönsammaste IT-bolagen i Norden. Norden som hemmamarknad Vi är ett nordiskt konsultföretag som arbetar med företag i Norden. Men vi hjälper också internationella kunder som etablerar sig här och följer med våra nordiska kunder ut på internationella uppdrag. Under 2003 har vi ökat kvaliteten i omsättningen utanför Sverige genom längre och stabilare kundrelationer och ökad lönsamhet. Renodlat konsultföretag Vi är ett renodlat konsultföretag och agerar som oberoende rådgivare med kundens bästa för ögonen. Vi tillför den kompetens som våra kunder inte själva har, utan affärsmässiga bindningar till varken leverantörer, produkter eller teknik. Hög kompetens inom kommunikation, programvaruutveckling och simulering Vi är ett specialiserat konsultföretag med hög kompetens inom kommunikation, programvaruutveckling och simulering. Vi har en stark position inom tele- och datakom där vi arbetar med leverantörer, operatörer och användare. Vår programvaruutveckling resulterar i utveckling av nya produkter och system. Vår kompetens inom simulering härstammar från avancerade träningssimulatorer för JAS 39 Gripen. Vi har under 2003 uppnått en bättre balans omsättningsmässigt mellan våra tre kompetensområden. Organiskt tillväxt och förvärv HiQ växer organiskt i kombination med strategiska förvärv. Tillväxt Kvalitet Lönsamhet Kvalitet ger nöjda kunder, vilket ger lönsamhet, som i sin tur ger tillväxt. Teknik och affär Vi är skickliga på teknik och hur tekniken kan användas för lönsamma affärer. Och genom att vi vet hur våra kunder gör affärer kan vi tillföra kompetens om vilken teknik som kan förbättra lösningen. Andelen helhetsåtaganden har under året ökat till ca 50% av omsättningen. Andelen fastprisprojekt uppgick till 2%. Kunskapsöverföring mellan branscher Vi arbetar aktivt med kunskapsöverföring inom kommunikation, programvaruutveckling och simulering mellan våra kunders branscher. På så sätt drar våra kunder nytta av ny kompetens inom både teknik och affär från helt andra branscher än deras egen ökade vi andelen uppdrag i branscher som underhållning & spel, industri samt den offentliga sektorn. Erfarna och kompetenta medarbetare Hög teknisk kompetens och ett brett verksamhetskunnande är typiskt HiQ. Våra medarbetare har i genomsnitt elva års erfarenhet av att utveckla teknik och affär. Fler än åtta av tio har akademisk examen. Tydliga värderingar HiQ är ett värderingsstyrt företag. Vi lägger vikt vid att tydligt förmedla värderingar som till exempel affärsmässighet, långsiktighet, kundnytta och lönsamhet vilka bidrar till att vi levererar kvalitet till våra kunder och skapar en bra arbetsplats för våra medarbetare. Vi genomför årligen kundundersökningar för att kontrollera att våra kunder är nöjda med det vi gör

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS FÖR CYBERCOM GROUP Stark tillväxt åter lönsamt Omsättningen ökade med 28% till 103,2 MSEK (80,6) Resultatet efter skatt ökade till 0,6 MSEK (1,3) Resultat per aktie ökade till

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 DELÅRSRAPPORT Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 1 DATUM FÖR EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport för perioden 1 januari till den 30 juni

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003 Niomånadersperiodens nettoomsättning blev 382 (520) mkr, en minskning med 27% relativt förra året. Resultatet efter skatt blev -49 (-158 ) mkr. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Verksamhet Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,43 Mkr (9,5) Resultatet efter finansiella poster var -0,7 Mkr (-4,0) SoftGSM X-Ray färdigställs och börjar

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2000 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522

Bokslutskommuniké 2000 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Bokslutskommuniké 2000 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Året i sammandrag @ Omsättningen ökade med 86 % jämfört med föregående år, från 191,9 MSEK till 357,6 MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998 21 APRIL 1998 Omsättningen ökade med 30% Resultatet efter finansposter ökade från 22 till 26 mkr Vinsten per aktie ökade med 37% Avsevärd marginalförbättring förutses

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Resultatet belastas av strukturkostnader av engångskaraktär för verksamheterna i Sverige, Polen och Litauen om 9,0 Mkr (-).

Resultatet belastas av strukturkostnader av engångskaraktär för verksamheterna i Sverige, Polen och Litauen om 9,0 Mkr (-). Cygate designs, develops, installs and maintains Internet Communication Solutions for Voice, Data and Video for wireless and fixed. The solutions are based on both Cygate products and integrated solutions

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2010

Bokslutskommuniké. januari december 2010 2011-02-18 Vår nya anläggning Edsviks Camping i Bohuslän på Västkusten Bokslutskommuniké januari december 2010 Kraftigt förbättrat resultat på helåret Tillväxten fortsätter och den jämförbara omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109 109 Samarbetsavtal tecknat med IBM, hög aktivitet bland våra kunder Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 13,1 (29,0). Rörelseresultatet uppgick till MSEK -1,8 (9,4). Resultat efter skatt var

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Fortsatt lönsam tillväxt utökade satsningar i Tyskland och Storbritannien Under andra kvartalet uppgick Pooliakoncernens intäkter

Läs mer

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari - 30 juni 1999 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 131 % till 89,8 MSEK från 38,8 MSEK föregående år Resultatet efter finansnetto uppgick till

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 Januari 30 September 2007

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 Januari 30 September 2007 KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 Januari 30 September 2007 Nettoomsättningen ökade med 16 % till 1 081,4 Mkr (få 929,9) Resultat efter skatt ökade med 13 % till 58,7 Mkr (51,9) Resultat per aktie är 6:53

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer