VD om KRAFTIGT ÖKAT RESULTAT Resultatet före goodwill ökade med 32,8 Mkr till 33,5 Mkr. Kassan ökade med 59,9 Mkr till 107,0 Mkr.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD om 2003. KRAFTIGT ÖKAT RESULTAT Resultatet före goodwill ökade med 32,8 Mkr till 33,5 Mkr. Kassan ökade med 59,9 Mkr till 107,0 Mkr."

Transkript

1 HiQ ÅRSREDOVISNING 2003

2 VD om 2003 HiQ är ett specialiserat konsultföretag inom kommunikation, programvaruutveckling och simulering. Allt vi tillsammans med våra kunder skapar leder till syvende och sist till kommunikation. Från människa till maskin, till en annan människa, kanske via en tredje maskin. KRAFTIGT ÖKAT RESULTAT Resultatet före goodwill ökade med 32,8 Mkr till 33,5 Mkr. Kassan ökade med 59,9 Mkr till 107,0 Mkr. AKTIEUTDELNING med 0,45 kr/aktie. ETT BRA ÅR FÖR HiQ Stabil marknad. Stabiliserad prisbild och debiteringsgrad. Årsredovisningens framsida visar bin som återvänt hem och meddelar var de upptäckt föda genom att dansa på olika sätt på honungskakorna i boet. Om biet dansar runt, runt och ofta byter riktning kommunicerar dansen att näringskällan finns inom 100 meter, och genom smakprov vet bina även hur maten luktar (fig A). Vid en vickande dans där biet rör sig i en åtta som sammanlänkas av en rak linje, kommunicerar biet att avståndet är mer än 100 meter. Hastigheten på dansen är lägre ju längre bort källan ligger (fig B). Fig. A Riktningen anges genom huruvida den raka linjen går vertikalt eller i vinkel. Om födan finns i solens riktning dansar biet vertikalt nerifrån och upp, och i motsatt riktning dansar den uppifrån och ner. Om födan ligger till vänster om solen dansar biet i motsvarande vinkel till vänster om vertikallinjen och till höger i motsatt fall. Fig. B Vem är Bengan? Hunden som syns flitigt i vår årsredovisning är av rasen Saluki. I vår tappning heter hunden Bengan och han har under många år representerat oss i vår kommunikation. Hundrasen Saluki är sannolikt världens äldsta. Målningar och andra fynd från Mellanöstern visar att rasen är närmare 6000 år gammal. Salukin var konungarnas sporthund. Men de var också de nomadiserande beduinstammarnas livsviktiga och högt prisade jakthund. Den var så snabb att den kunde användas vid jakt på blixtsnabba gaseller. Av tradition sålde man aldrig en Saluki. Däremot kunde man skänka bort den som tecken på vänskap eller vördnad. De Salukis som kom till västvärlden skänktes också bort. Den första kom till Europa i mitten på 1800-talet, som gåva till en engelsk kolonialherre. Senare fick engelska och franska officerare som var stationerade i Mellanöstern dem som gåvor. På så sätt kom Salukin till Europa för att stanna. Som unga valpar är Salukis förstås mycket lekfulla. Den karaktären finns ofta kvar även i vuxen ålder, ibland hela livet ut. En Saluki är elegant, uthållig och snabbare än de flesta. Den springer i 70 km/h, inte bara under ett kort explosivt ögonblick utan långa sträckor. Den är egensinnig och har en vilja att hitta sina egna vägar. Ingen kan säga riktigt vart den är på väg. Bara att den är just på väg, i en något snabbare takt än omgivningen. NYA AFFÄRER Ökade marknadsandelar och stärkta relationer med nyckelkunder. Många nya affärer inom främst telekom, spel och industri. HiQ årgång 2003 visar ett starkt förbättrat resultat och höjda marginaler. Marknaden stabiliserades under året och började se lite bättre ut under slutet av Vi utvecklade samarbetet med nyckelkunder, vann marknadsandelar och ökade kassan med 59,9 Mkr till 107,0 Mkr. Många kunder fortsatte att fokusera på kostnadskontroll och ökad effektivitet, men samtidigt började några även tänka offensivt och överväga investeringar för att öka intäkterna. Ett exempel på det var kunder inom telekombranschen, där flera positiva signaler i form av ökad investeringsvilja märktes. I Göteborg och Stockholm såg vi en vändning och vann marknadsandelar. I Öresundsregionen var utvecklingen god och vi har idag ungefär 70 konsulter sysselsatta. HiQs finländska bolag utvecklades bra under året, växte och vann nya affärer inom alla marknadssegment. Specialisering och breddad kundbas ger resultat HiQs förbättrade resultat är mer en naturlig följd av flera års hårt arbete än av att marknaden blivit bättre. Vår satsning på ökad specialisering är en viktig del i framgången. Kunderna kan inte ha all den kunskap som krävs inom väggarna, utan behöver i allt högre grad specialiserad kompetens för att öka sin konkurrenskraft och lönsamhet. Våra specialistkunskaper inom kommunikation, programvaruutveckling och simulering behövs i många branscher, vilket vi sett bevis på under året. Ett annat långsiktigt arbete vi genomfört är en breddning av vår kundbas. På några år har vi tredubblat omsättningsandelen från andra branscher än telekom och försvar. Branschfördelningen var vid årsskiftet 49% telekom, 36% andra branscher och 15% försvar. Vi har alltid strävat efter att leverera kvalitet och på så sätt få långa och goda relationer med våra kunder. Som ett resultat av detta har allt fler av våra kunder skrivit ramavtal med oss och under 2003 kom nästan 80% av HiQs omsättning från ramavtalskunder. Under året tecknade vi ramavtal med bland annat Ericsson, FMV, Krisberedskapsmyndigheten, Post- och Telestyrelsen i Sverige och Vodafone. Under de senaste åren har utvecklingen av mobiltelefoner accelererat. Teknikutvecklingen har givit möjligheter till nyheter som bara fanns i fantasin för några år sedan. Här sitter vi mitt i utvecklingens centrum och har byggt upp en verksamhet för utveckling och test av mobila terminaler och system som idag står för ungefär 30% av vår omsättning. Spel- och vadslagningstjänster på Internet är fortfarande relativt nytt. Trenden går mot ett ökat underhållningsinnehåll i speltjänsterna och ökad användning av mobila terminaler. HiQ är pionjärer på området och vi har en unik kombination av kunnande eftersom vi är ledande inom såväl utveckling av plattformar för spel som av mobila terminaler ökade vi omsättningen genom flera nya affärer med både nordiska och internationella kunder. Inom försvar har vi sedan länge arbetat med utveckling av avancerade flygträningssimulatorer vann vi även helt nya typer av uppdrag, t ex inom det nätverksbaserade försvaret, och vi breddade vår kundbas inom försvar betydligt. Kort sagt, 2003 var ett stabilt år med starkt förbättrat resultat och uppåtgående formkurva. Lars Stugemo Koncernchef och verkställande direktör i HiQ International AB 30 mars

3 Innehåll HiQ ett specialiserat konsultföretag VD om HiQ ett specialiserat konsultföretag HiQ snabba fakta Viktiga händelser Fem år i sammandrag VD om framtiden Tech is more sexy than ever av Carl Bildt Vision, affärsidé och mål Strategier Styrkor Kunder och marknader Applikationsområden och tjänster Konkurrenter Medarbetare och strukturkapital Risk och riskhantering Aktien Förvaltningsberättelse Resultat- och balansräkningar Kassaflödesanalyser Förändringar i eget kapital Tilläggsupplysningar Revisionsberättelse Koncernens styrning Styrelse Ledning Organisation Definitioner av nyckeltal Teknisk ordlista Historik Adresser Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum den 29 april 2004 kl i HiQs lokaler på Mäster Samuelsgatan 17, 9 tr i Stockholm. Kallelse till bolagsstämma publiceras i Post- och Inrikes Tidningar, i Svenska Dagbladet samt på bolagets hemsida, Datum för finansiell information Delårsrapport för perioden januari-mars presenteras den 27 april 2004 Bolagsstämma äger rum den 29 april 2004 Delårsrapport för perioden januari-juni presenteras den 17 augusti 2004 Delårsrapport för perioden januari-september presenteras den 26 oktober 2004 Bokslutskommuniké 2004 presenteras den 8 februari 2005 För mer information kontakta: Anna Jennehov, informationschef och ansvarig för Investor Relations på HiQ, tel , , Vad är ett IT-konsultföretag? En fråga med många svar eftersom begreppet IT-företag är så brett. Och det är inte alltid så lätt att skilja på vad olika IT-företag egentligen har för verksamhet. HiQ arbetar som specialiserat konsultföretag inom kommunikation, programvaruutveckling och simulering med kunder i teknikintensiva branscher. Punkt slut. Vi arbetar exempelvis inte med att utveckla och sälja egna produkter eller med standardsystem som ekonomi- och affärssystem. Specialistkompetens ger våra kunder konkurrenskraft och lönsamhet Den accelererande tekniska utvecklingen leder till att produkter och tjänster blir allt mer komplicerade. Följden blir att företag får allt svårare att själva ha all den kompetens och de personella resurser som krävs för att framgångsrikt konkurrera och bli lönsammare. Ett sätt att öka konkurrenskraften är att använda nischade konsultföretag som HiQ. Vi har specialiserat oss på det vi är riktigt bra på, och arbetar enbart inom de områden där vi har lång erfarenhet, hög kompetens och starka kundreferenser. Inom områdena kommunikation, programvaruutveckling och simulering tillför vi den specialistkompetens som kunderna inte själva har. 80% av vår verksamhet handlar om systemutveckling och den återstående delen om telekomexpertis och strategiutveckling. Vi arbetar med att utveckla våra kunders verksamhet bl a genom utveckling och test av nya produkter och system som är våra kunders framtid. Och vi tror på långsiktig tillväxt inom just de områden vi är verksamma. HiQ tillför den specialistkompetens som våra kunder inte själva har. I nära samarbete hjälper vi dem att öka sin konkurrenskraft och lönsamhet. Programvaruutveckling Simulering Kommunikation Programvaruutveckling HiQ är ett specialiserat konsultföretag inom kommunikation, programvaruutveckling och simulering. Lönsamhet Kommunikation Simulering Konkurrenskraft 2 3

4 HiQ har sedan länge en stark position inom telekom. Vi hjälper våra kunder att designa, upphandla och rulla ut tele- och datanät. Dessutom utvecklar och integrerar vi stödsystem, sätter upp Operation-, Billing- och Customer Careprocesser samt arbetar med regulatoriska frågor. HiQ snabba fakta HiQ arbetar som specialiserat konsultföretag inom kommunikation, programvaruutveckling och simulering med kunder i teknikintensiva branscher. Vi är ca 400 anställda med kontor i Sverige, Finland och Danmark. Som oberoende konsultföretag utvecklar vi både våra kunders teknik och affär. SPECIALISERAT KONSULTFÖRETAG APPLIKATIONSOMRÅDEN Kommunikation Telekom system, nät och tjänster Mobila terminaler och applikationer Simulatorer, för test, träning och utbildning Simulering Interaktiva spel och plattformar Programvaruutveckling Verksamhetskritiska system IT i fordon och telematik HiQ är ett specialiserat konsultföretag inom kommunikation, programvaruutveckling och simulering. HiQ arbetar enbart inom de områden där vi har lång erfarenhet, hög kompetens och starka kundreferenser. Telekom 49% (48%) OMSÄTTNINGSFÖRDELNING MARKNADER Försvar 15% (20%) Finans & försäkring 5% (9%) MEDARBETARNAS UTBILDNING Civilingenjörer 70% Myndigheter & verk 7% (4%) Fordon 3% (5%) Industri 13% (7%) Underhållning & spel 8% (7%) Annan utbildning 14% Övriga akademiker 16% De 10 största kunderna stod för 68% av omsättningen Bland dem finns FMV, Ericsson, Nokia, Veikkaus, TeliaSonera, Skatteverket och Sony Ericsson. Genomsnittsmedarbetaren har 11 års branscherfarenhet och är till 70% civilingenjör, till 16% övrig akademiker och har till 14% annan utbildning. Mkr 500 NETTOOMSÄTTNING % 25 RÖRELSEMARGINAL FÖRE GOODWILL En spindel spinner sju olika sorters tråd beroende på vad den ska användas till, t ex spindelnät eller kommunikationslina som övervakar vandrande byten. Hög elasticitet och motståndskraft mot mekanisk påverkan såväl som att tråden tål temperaturer upp till 200 c gör att forskare arbetar på högvarv för att finna kommersiell användning. Suturtråd och material till kontaktlinser är bara några möjliga användningsområden Nettoomsättning 2003: 403,0 Mkr Rörelsemarginal före goodwill 2003: 8,3%. 4 5

5 HiQ utvecklar den nya mobila kommunikationen. Med kunskap från många års telekomuppdrag hjälper vi våra kunder att utveckla och testa nya mobiltelefoner, mobilplattformar och mobila tjänster. Viktiga händelser 2003 Under 2003 fortsatte teknikutvecklingen med oförminskad kraft och marknaden stabiliserades. HiQ utvecklade samarbetet med nyckelkunder, tog marknadsandelar och stärkte den finansiella ställningen. HiQ årgång 2003 visar ett starkt förbättrat resultat med 32,8 Mkr till 33,5 (0,7) Mkr och höjd marginal till 8,3 (0,2)%. Kassan ökade med 59,9 Mkr till 107,0 (47,1) Mkr. Första kvartalet ökad vinst Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar ökade med 2,8 Mkr och blev 8,5 (5,7) Mkr. Kassan ökade till 47,3 Mkr. Några viktiga händelser: Order på 27 Mkr från Försvarets Materielverk avseende utveckling av träningssimulatorer för JAS 39 Gripen. Ramavtal med AstraZeneca inom telekom avseende system- och verksamhetsutveckling samt projektledning. Ramavtal med Vodafone Sverige avseende systemutveckling, radioplanering och projektledning. Ramavtal som preferred supplier till Ericsson avseende konsulttjänster inom R&D, IS/IT och Technical Documentation. Andra kvartalet positiv utveckling Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar ökade med 3,1 Mkr och blev 5,9 (2,8) Mkr. Kassan uppgick till 66,9 Mkr. Några viktiga händelser: Nytt uppdrag avseende utveckling och projektledning när en ny integrationslösning togs fram för Vägverket Produktion. Order från Försvarets Materielverk på 25 miljoner kronor avseende utveckling av träningssimulatorer för JAS 39 Gripen. Nytt uppdrag att integrera Emergency Center of Helsinki med Finlands TETRA-baserade myndighetsnät. Leila Swärd och Hannu Lehessaari valdes till styrelseledamöter. Tredje kvartalet fler ramavtal Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar ökade med 4,8 Mkr och blev 7,7 (2,9) Mkr. Kassan uppgick till 62,3 Mkr. Några viktiga händelser: Ramavtal tecknades med Krisberedskapsmyndigheten avseende IT- och telekomtjänster under två år. Ramavtal med svenska Post- och Telestyrelsen. Avtalet gäller två år och avser tekniska och affärsmässiga utredningar samt granskning och analys vid tillståndsgivning. Fjärde kvartalet tvåsiffrig rörelsemarginal Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar ökade med 22,2 Mkr och blev 11,4 (-10,8) Mkr vilket motsvarar en marginal på 10,3% och kassan uppgick till 107,0 Mkr. Några viktiga händelser: Nytt uppdrag att utveckla och förbättra kundhanterings- och faktureringssystemet för nederländska NV Multikabel. Ramavtal med ITT Flygt för att leda ett projekt för utveckling av säljstödssystem. Nytt uppdrag att utveckla ett uppföljningssystem för minor och sjunkbomber åt Försvarets Materielverk. Order från Lockheed Martin i Danmark avseende utvärdering av simuleringssystem för Joint Strike Fighter Aircraft. HiQ tecknade nytt hyresavtal i Stockholm vilket innebär en kostnadsbesparing på ca 1 Mkr årligen och ett likviditetstillskott på ca 15 Mkr. FMV AstraZeneca Vodafone Ericsson Vägverket Produktion FMV Emergency Center of Helsinki Krisberedskapsmyndigheten Post- och Telestyrelsen NV Multikabel ITT Flygt FMV Lockheed Martin Före telefonens tid på La Gomera, en av Kanarieöarna, kommunicerade folket med visselspråket El Silbo. Täckningen var upp till fem kilometer över öns raviner. Visselsignalen som pojkar i hela världen idag använder för att vissla efter flickor betyder o boy och härstammar från El Silbo. 6 7

6 Fem år i sammandrag Under den senaste femårsperioden har HiQ haft en genomsnittlig tillväxt på 16% med en genomsnittlig rörelsemarginal före goodwillavskrivningar på 11,5%. Tabellerna nedan beskriver HiQs finansiella utveckling under perioden 1999 till RESULTATRÄKNING (Belopp i Mkr) Nettoomsättning 403,0 413,8 492,0 404,9 223,2 Rörelsens kostnader exkl. avskrivningar 363,7 407,7 1) 420,9 327,1 181,7 Rörelseresultat före avskrivningar 39,3 6,1 71,1 77,8 41,5 Avskrivningar och nedskrivningar, materiella anläggningstillgångar 5,8 5,5 5,0 4,5 2,7 Rörelseresultat före avskrivningar immateriella anläggningstillgångar 33,5 0,7 66,1 73,3 38,8 Avskrivningar, immateriella anläggningstillgångar 20,5 18,3 11,9 7,0 0,8 Rörelseresultat 12,9 17,7 54,3 66,3 38,0 Jämförelsestörande poster 0 2) 5,8 0 2,1 4,1 Finansiella poster 1,7 2,1 3,2 1,2 0,4 Resultat före skatt 14,6 21,3 57,5 69,6 34,3 Skatt som belastar årets resultat 10,6 3,2 19,4 21,4 10,1 Resultat efter skatt 4,0 24,5 38,1 48,2 24,2 1) Varav 29 Mkr avser anpassningskostnader av engångskaraktär under ) 5,8 Mkr avser kostnader för avveckling av verksamheten i HiQ A/S samt HiQ East under ) 2,1 Mkr avser återbäring av SPP-medel under ) 4,1 Mkr avser kostnader för börsnotering under 1999 BALANSRÄKNING 16% genomsnittlig tillväxt 0ch 11,5% marginal under 5 år. 3) 4) (Belopp i Mkr) TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 146,4 168,7 97,5 98,2 1,9 Materiella anläggningstillgångar 11,4 17,1 19,3 18,6 11,0 Finansiella anläggningstillgångar 13,9 15,5 4,3 0,9 0,1 Summa anläggningstillgångar 171,7 201,3 121,1 117,7 13,0 Kundfordringar 58,4 71,0 56,0 63,0 31,1 Övriga omsättningstillgångar exkl. likvida medel 42,4 47,7 39,2 50,7 29,5 Likvida medel 107,0 47,1 133,6 82,2 31,7 Summa omsättningstillgångar 207,8 165,8 228,8 195,9 92,3 Summa tillgångar 379,5 367,1 349,9 313,6 105,3 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 246,0 243,8 239,0 208,6 57,3 Icke räntebärande avsättningar 18,2 23,0 15,3 10,3 5,6 Icke räntebärande långfristiga skulder 11, Räntebärande långfristiga skulder 5,6 6,8 8,7 6,5 4,3 Icke räntebärande kortfristiga skulder 96,7 91,4 85,0 86,6 36,9 Räntebärande kortfristiga skulder 1,4 2,0 1,9 1,6 1,2 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 379,5 367,1 349,9 313,6 105,3 NYCKELTAL För definitioner se sid Nettoomsättning, Mkr 403,0 413,8 492,0 404,9 223,2 Omsättningstillväxt, % 2,6 15,9 21,5 81,4 47,3 Bruttomarginal, % 9,7 1,5 14,5 19,2 18,6 Rörelsemarginal före goodwill, % 8,3 0,2 13,4 18,1 17,4 Rörelsemarginal efter goodwill, % 3,2 4,3 11,0 16,3 17,0 Avkastning på eget kapital, % 1,6 10,2 17,0 36,2 52,3 Avkastning på operativt kapital, % 7,4 11,1 43,5 79,9 149,7 Omsättning per anställd, kkr Förädlingsvärde per anställd, kkr Rörelseresultat per anställd, kkr Genomsnittligt antal anställda Antal anställda vid årets slut Soliditet, % 64,8 66,4 68,3 66,5 54,4 OMSÄTTNING OCH RESULTAT PER KVARTAL 2003 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Nettoomsättning, Mkr 105,7 97,7 89,0 110,5 Rörelseresultat före goodwill, Mkr 8,5 5,9 7,7 11,4 Rörelsemarginal före goodwill, % 8,1 6,0 8,7 10,3 Likvida medel per kvartal ,3 66,9 62,3 107,0 Mkr NETTOOMSÄTTNING Nettoomsättning 2003: 403,0 Mkr Mkr RÖRELSERESULTAT FÖRE GOODWILL Rörelseresultat före goodwill 2003: 33,5 Mkr % RÖRELSEMARGINAL FÖRE GOODWILL Rörelsemarginal före goodwill 2003: 8,3% 8 9

7 HiQ är ledande i Norden på simulering. Vi utvecklar sedan länge träningssimulatorer för JAS 39 Gripen och genomför simuleringsprojekt åt våra kunder inom fordon, energi och telekom för att testa nya produkter och tjänster innan de lanseras på marknaden. VD om framtiden År 2000 var det bästa året i IT-branschen, 2002 det sämsta. Under 2003 vände det och 2004 blir det år då branschen tar fart igen. Teknikutvecklingen fortsätter Vad har hänt under dessa år? Har teknikutvecklingen avstannat? Nej, knappast. Teknikutvecklingen har fortsatt med oförminskad kraft. Se bara på dagens mobiltelefoner. Kring sekelskiftet kunde man prata i mobiltelefonen och skicka sms, punkt slut. Sedan dess har vi fått mobiltelefoner med gps så att vi vet var vi är, kamera, möjlighet att skicka bilder och videosekvenser, färgskärm, headset med Bluetooth listan kan göras lång. Mobilnäten har utvecklats från 2G till 2,5G till 3G. Allt detta under den kanske tuffaste perioden för telekom sedan slutet av 1800-talet. Och jag är övertygad om att teknikutvecklingen fortsätter även i framtiden, vilket naturligtvis gynnar HiQ som konsultföretag i teknikens framkant. Det pågår strukturomvandlingar på våra kunders marknader. Avregleringarna fortsätter, konkurrensen ökar och vi får mer global konkurrens vilket driver fram sammanslagningar av företag. I den här sfären behövs ny teknik eftersom våra kunder och deras affär ofta är beroende av den snabba tekniska utvecklingen och av avancerade skräddarsydda system. Ny teknik och bättre kommunikation ökar våra kunders konkurrenskraft och lönsamhet. Mer specialisering Trenden går mot ökad specialisering. Orsaken är att ju mer avancerad tekniken blir, desto svårare får företag att ha all den kunskap som krävs inom väggarna. Då behövs specialiserade konsultföretag som HiQ i allt större utsträckning. Och våra specialistkunskaper inom kommunikation, programvaruutveckling och simulering behövs i många branscher, inte bara inom telekom och försvar utan även i spelbranschen, industrin och fordonsbranschen. För att nämna några. Ökade IT-investeringar Vi har en positiv syn på framtiden när det gäller behovet av investeringar inom telekom och spel, men även IT-investeringar generellt. Detta av främst två orsaker. Det finns ett uppdämt behov efter flera års kostnadsbesparingar samtidigt som allt fler börjar tänka på att investera i ny teknik för att öka sin konkurrenskraft och lönsamhet. Mer simulering och test Den tekniska utvecklingen medför att produkter och system blir mer komplexa. Samtidigt ökar kraven på snabba utvecklingstider. Detta gäller såväl nya produkter som tjänster och system. Numera kommer en ny mobiltelefon ungefär var sjätte månad. Och den måste vara i tid, utan barnsjukdomar och vara full med de senaste nyheterna för att bli lönsam. Annars finns alltid en konkurrent som tar täten. Eftersom avancerad simulering och test förkortar utvecklingstiden ökar behoven inom dessa två områden där vi är starkare än någonsin, och där vi fortsätter att satsa. Agnarna från vetet Hårt arbete och lyhördhet inför kundens behov gäller även i fortsättningen, precis som att alltid leverera hög kvalitet. Konsultmarknaden kommer fortsätta att vara konkurrensutsatt med utslagning och konsolidering som resultat, vilket leder till en bättre balans mellan utbud och efterfrågan. Jag har inget emot en utmanande marknad. Tvärtom, det skiljer agnarna från vetet. Och HiQ måste hela tiden bli skarpare och lite bättre, vilket utvecklar oss till en ännu bättre leverantör till våra kunder. Sammantaget ger allt detta nya möjligheter till affärer och tillväxt för ett specialiserat konsultföretag som HiQ, med duktiga medarbetare, framgångsrika kunder i många branscher och välfylld kassa. Formkurvan pekar uppåt. I samband med konstruerandet och byggandet av den fantastiska katedralen Sagrada Familia i Barcelona använde arkitekten Antonio Gaudi komplexa modeller av snören och vikter för att simulera belastningar i tornens konstruktion. På så sätt analyserades och förstärktes svaga punkter. Lars Stugemo Koncernchef och verkställande direktör i HiQ International AB 30 mars

8 Tech is more sexy than ever Nu talas det vitt och brett om att teknologin är tillbaka. Tech is more sexy than ever, utropade den stora amerikanska affärstidningen Fortune nyligen. För vissa kan det främst handla om de finansiella marknadernas bedömningar. Men det har vi lärt oss under de senaste åren de kan snabbt ändras. Titta bakåt och framåt Viktigare är att titta dels lite längre bakåt, och dels lite längre framåt. Nu börjar vi se vad den s k nya ekonomin egentligen var. Och det leder till viktiga lärdomar. Sedan mitten av 1990-talet har produktivitetstillväxten i den amerikanska ekonomin varit betydligt bättre än i den europeiska. Och det är ju produktivitetsutveckling som på sikt avgör hur rikt och välmående ett samhälle har kraften att bli. Orsakerna framstår nu som tydliga. Dels att de amerikanska företagen investerade tidigare och mer i inte minst de nya informations- och teleteknologierna. Och dels att de dessutom förändrade företagens själva sätt att arbeta. Viktigt var att detta dessutom skedde på bredden av den amerikanska ekonomin. Det var när högteknologin började att tillämpas i de tidigare mindre högteknologiska delarna av ekonomin som det stora lyftet kom. I Europa har bägge dessa processer gått långsammare. Lägre investeringar och långsammare omvandling. Men bilden bör differentieras. Nya studier jämför inte främst länder, utan olika branscher. Och de bekräftar att det är när användningen av högteknologi sprider sig till mer konventionella branscher som det stora lyftet i konkurrenskraft kommer. Jämför man samma branscher i Europa och USA har det amerikanska näringslivet varit bättre. Med ett viktigt undantag. Det förefaller som om vi i Europa varit bättre på telekommunikationer. Och det är en inte alltför djärv slutsats att denna fördel Europa haft sin främsta förankring kring Östersjön. Det är Sverige och Finland som stått för norrskenet över den europeiska ekonomin. HiQ utvecklar verksamhetskritiska system för kunder i IT-intensiva branscher. Det kan handla om utveckling av webbsystem och ärendehanteringssystem för försäkring och myndighet. För finansbranschen arbetar vi sedan länge med helhetsåtagande vid utveckling och test av finansiella system och verktyg. Morgondagens vinnare Efter några tuffa år bubblan som brast, företagsskandalerna, kriget i Irak ser vi nu hur den globala ekonomin långsamt reser sig. Efter att ha hämtat andan under några år skjuter globaliseringen fart riktigt rejält. När vi nu tittar framåt blir erfarenheterna från de gångna åren viktiga. Det är företag som har kraften att investera i de nya teknologierna och förmågan att förändra sitt sätt att arbeta som har bäst förutsättningar att bli vinnare. Och det är regioner med stor andel sådana företag som har bäst möjligheter för framtiden. Den underliggande teknologiutvecklingen fortsätter i ett rasande tempo. Och nu mognar de nya teknologierna mycket snabbare än tidigare. För några år sedan låg det en risk i att man investerade för snabbt i det allra nyaste nu ligger risken allt tydligare åt det motsatta hållet. Teknologierna växer samman allt mer. Vi ser hur en rad olika trådlösa teknologier tillsammans skapar helt nya möjligheter till mobilitet. Vårt bandbreddsberoende blir allt mer utpräglat, men våra möjligheter att mer eller mindre ständigt ha tillgång till bandbredd ökar också. Och denna bandbredd medför att vi får allt mer av distribuerad och spridd intelligens av alla de sorter och slag. Nu är det tillämpningen av alla de nya teknologierna på bredden av företagande, ekonomi och samhälle som är nyckeln till framtiden. Och det är här HiQ kommer in i bilden. Att hjälpa sina kunder att med tekniken ligga i täten av utvecklingen det är uppgiften. Den kräver ett företag som ser var och en av sina medarbetare som sin viktigaste tillgång, därför att det är tilltron till dem som skapar tilltron till HiQs möjligheter. Tech is more sexy than ever. Kanske det. För utveckling och framgång är det i alla fall avgörande. Nu skjuter utvecklingen fart igen och HiQ fortsätter att vara i täten. Carl Bildt Styrelseledamot HiQ International AB På ön Yap i Mikronesien i Stilla Havet hade man ända fram i modern tid ett finansiellt system med världens största mynt, stora runda stenpengar som ibland var en manshöjd i diameter. Fortfarande ser man dessa mynt utanför hus för att visa på rikedom och hög status

9 Vision, affärsidé och mål Strategier Vision Vi ska bygga det företag vi alltid själva velat jobba i, och som kunderna vill jobba med. Med de orden startades HiQ och de fortsätter att vara vägledande när arbetet med att utveckla företaget går vidare. HiQ ska uppfylla det behov som finns på marknaden av ett snabbfotat, specialiserat konsultföretag med hög teknisk kompetens och med helhetssyn på problem och lösningar. HiQ ska tillföra högteknologisk kompetens i internationella branscher och uppdrag. Vi ska vara ett entreprenörsföretag som lever på, med och för snabba förändringar. Affärsidé Att erbjuda kunder i högteknologiska branscher ökad konkurrenskraft och lönsamhet genom tjänster som utvecklar deras teknik och verksamhet. Som specialiserat konsultföretag med hög kompetens inom kommunikation, programvaruutveckling och simulering tillför vi den kompetens som kunderna inte själva har. Mål Kvalitetsmål Leveranskvalitet. På HiQ vill vi att varje kund ska vara en bra referens. Därför är vårt mål att varje lösning för en kund ska upplevas som överraskande bra. För att uppnå detta gäller det att alla medarbetare, från receptionen via konsulterna till ekonomiavdelning gör sitt jobb överraskande bra. För att mäta hur väl vi lyckas genomförde vi i augusti 2003 en kundundersökning med hjälp av en extern konsult. Våra 40 största kunder svarade på frågor kring kundnöjdhet, kvalitet, uppföljning, teknisk och affärsmässig kompetens, relationer och resultat. I de flesta kategorier fick vi goda omdömen men vi hittade också punkter med förbättringspotential. Varje år lägger vi en plan för att vässa HiQ till en ännu bättre leverantör till våra kunder. Medarbetarkvalitet. Arbetsmiljön på HiQ präglas av affärsmässighet. En utvecklande och stimulerande plats med en kombination av mjuka armbågar och vässad kompetens, som gör att vi kan leverera hög kvalitet till våra kunder. Aktieägarkvalitet. Kvalitet i informationen till våra aktieägare möjliggör vi genom att ge en korrekt, tillförlitlig och rättvisande bild av koncernen för att skapa förutsättningar för en värdering som återspeglar HiQs verksamhet. Finansiella mål Våra långsiktiga finansiella mål är att ha en tillväxt på 30% och en rörelsemarginal före goodwill på 15%. Våra finansiella mål ska inte betraktas som en prognos. Utdelningsmål Utdelningsnivån ska vara anpassad efter det kapitalbehov som koncernen har, främst i form av investeringar och ökad rörelsekapitalbindning, samt aktieägarnas önskan om en god direktavkastning. Målsättningen är att den långsiktiga utdelningsnivån ska uppgå till cirka 50% av koncernens redovisade resultat efter skatt. betyg RESULTAT AV KUNDUNDERSÖKNING 4,7 4,5 4,6 Nöjd med HiQ Trygg med HiQ Kan rekommendera HiQ HiQs årliga kundundersökning visar på goda betyg på tre viktiga områden. Kvalitet, lönsamhet och tillväxt Att leverera hög kvalitet har sedan HiQ bildades varit grunden för vår verksamhet. Vi brukar prata om den goda cirkeln där kvalitet ger nöjda kunder, vilket ger lönsamhet, som i sin tur ger tillväxt. Vi prioriterar kvalitet och lönsamhet före tillväxt, för när vi levererar kvalitet och är lönsamma kommer vanligtvis tillväxten när marknaden tillåter. Att vi verkligen levererar kvalitet visas bl a i egna och oberoende kundundersökningar, där vi nått toppnoteringar i flera år. Enligt vår bedömning tillhör vi de lönsammaste IT-bolagen i Norden. Norden som hemmamarknad Vi är ett nordiskt konsultföretag som arbetar med företag i Norden. Men vi hjälper också internationella kunder som etablerar sig här och följer med våra nordiska kunder ut på internationella uppdrag. Under 2003 har vi ökat kvaliteten i omsättningen utanför Sverige genom längre och stabilare kundrelationer och ökad lönsamhet. Renodlat konsultföretag Vi är ett renodlat konsultföretag och agerar som oberoende rådgivare med kundens bästa för ögonen. Vi tillför den kompetens som våra kunder inte själva har, utan affärsmässiga bindningar till varken leverantörer, produkter eller teknik. Hög kompetens inom kommunikation, programvaruutveckling och simulering Vi är ett specialiserat konsultföretag med hög kompetens inom kommunikation, programvaruutveckling och simulering. Vi har en stark position inom tele- och datakom där vi arbetar med leverantörer, operatörer och användare. Vår programvaruutveckling resulterar i utveckling av nya produkter och system. Vår kompetens inom simulering härstammar från avancerade träningssimulatorer för JAS 39 Gripen. Vi har under 2003 uppnått en bättre balans omsättningsmässigt mellan våra tre kompetensområden. Organiskt tillväxt och förvärv HiQ växer organiskt i kombination med strategiska förvärv. Tillväxt Kvalitet Lönsamhet Kvalitet ger nöjda kunder, vilket ger lönsamhet, som i sin tur ger tillväxt. Teknik och affär Vi är skickliga på teknik och hur tekniken kan användas för lönsamma affärer. Och genom att vi vet hur våra kunder gör affärer kan vi tillföra kompetens om vilken teknik som kan förbättra lösningen. Andelen helhetsåtaganden har under året ökat till ca 50% av omsättningen. Andelen fastprisprojekt uppgick till 2%. Kunskapsöverföring mellan branscher Vi arbetar aktivt med kunskapsöverföring inom kommunikation, programvaruutveckling och simulering mellan våra kunders branscher. På så sätt drar våra kunder nytta av ny kompetens inom både teknik och affär från helt andra branscher än deras egen ökade vi andelen uppdrag i branscher som underhållning & spel, industri samt den offentliga sektorn. Erfarna och kompetenta medarbetare Hög teknisk kompetens och ett brett verksamhetskunnande är typiskt HiQ. Våra medarbetare har i genomsnitt elva års erfarenhet av att utveckla teknik och affär. Fler än åtta av tio har akademisk examen. Tydliga värderingar HiQ är ett värderingsstyrt företag. Vi lägger vikt vid att tydligt förmedla värderingar som till exempel affärsmässighet, långsiktighet, kundnytta och lönsamhet vilka bidrar till att vi levererar kvalitet till våra kunder och skapar en bra arbetsplats för våra medarbetare. Vi genomför årligen kundundersökningar för att kontrollera att våra kunder är nöjda med det vi gör

HiQ ÅRSREDOVISNING 2011

HiQ ÅRSREDOVISNING 2011 HiQ ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLL Årsstämma Årsstämman äger rum den 28 mars 2012 kl. 16.00 i HiQs lokaler på Regeringsgatan 20, 9tr i Stockholm. Kallelse publiceras i Post- och Inrikes Tidningar samt på

Läs mer

HiQ ÅRSREDOVISNING 2012

HiQ ÅRSREDOVISNING 2012 HiQ ÅRSREDOVISNING 2012 MEDARBETARE kvalitet ger lönsamhet ger tillväxt LORUM IPSUM koncernredovisning Precis som vårt namn antyder är hög kvalitet det fundament vi bygger HiQ på. Om vi levererar kvalitet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2011 1 REKORDÅR FÖR HIQ

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2011 1 REKORDÅR FÖR HIQ BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2011 1 REKORDÅR FÖR HIQ JANUARI-DECEMBER 2011 Omsättningen uppgår till 1 293,5 (1 108,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 184,3 (156,0) Mkr, en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik Loc G presenen nce b reach Årsredovisning 2007 www.cybercomgroup.se/2007 1 Årsredovisning 2007 / Innehåll Innehåll Inledning Cybercom i korthet 1 Året i korthet 2 VD-ord

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

Var tid har sin IT-konsult

Var tid har sin IT-konsult ÅRSREDOVISNING 2001 Var tid har sin IT-konsult 1 2 3 4 5 Ökad försäljning och positiv marginal Växer inom telekom, finans och försäkring Erfarna konsulter med i snitt tolv års erfarenhet Stabilitet god

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

Innovation for Growth

Innovation for Growth Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 Innovation for Growth ÅRET I KORTHET Viktiga händelser under året satsar internationellt Under första halvåret 2010 öppnade Prevas nya kontor i Bangalore, Indien och

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++28% ökad nettoomsättning. ++98% ökning rörelseresultat VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++28% ökad nettoomsättning. ++98% ökning rörelseresultat VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal ÅRSREDOVISNING 2013 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation 7 Avensia 10 Force 12 11 Grade 14 Mashie 18 Styrelse 19 Koncernledning

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2014

ÅRS REDO VISN ING 2014 ÅRS REDO VISN ING 2014 Innehåll 03 Verksamhetsåret som gått 06 Vd har ordet 09 Kundcase: Tele2 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 17 Trender 19 Verksamhet 23 Kundcase: Latour

Läs mer

excellence in technology

excellence in technology excellence in technology Årsredovisning 2008 ÅRET I KORTHET Innehåll 2008 - rekordår för Prevas PREVAS VERKSAMHETSBESKRIVNING Året i korthet VD har ordet Detta är Prevas, vision, affärsidé, strategi Prevas

Läs mer

Affärskritiska. Addnode group årsredovisning 2012 1

Affärskritiska. Addnode group årsredovisning 2012 1 Affärskritiska IT-lösningar ÅRSREDOVISNING 2012 Addnode group årsredovisning 2012 1 6 Innehåll 2012 12 9 Verksamheten 3 Året i korthet 4 Addnode Group i korthet 6 VD-ord 8 Trender 9 affärsmodell, Affärsidé

Läs mer

Å r s re d o v i s n i n g 1 9 9 9

Å r s re d o v i s n i n g 1 9 9 9 Årsredovisning 1999 INDEX 03. Kort om 1999 04. VD:s kommentar 06. Ekonomisk utveckling i sammandrag 09. Det här är Cyber Com 11. IT-solutions 12. e-business 14. Mobile Communication 16. Market Communication

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

+34% +39% +28% Året i korthet. Nyckeltal. Intåg på brittiska IT-marknaden. Förvärv av stark BI-aktör. Etablering i Köpenhamn

+34% +39% +28% Året i korthet. Nyckeltal. Intåg på brittiska IT-marknaden. Förvärv av stark BI-aktör. Etablering i Köpenhamn ACANDOS ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Året i korthet +34% Resultatet per aktie uppgick till 1,33 SEK Intåg på brittiska IT-marknaden Acando förvärvade IQ Consulting Ltd, ett management- och IT-konsultbolag

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal Årsredovisning 2012 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation Dotterbolag 7 Avensia 10 Grade 13 Force12 14 Mashie 17 Styrelse 18 Koncernledning

Läs mer

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009 KOMMANDE RAPPORTER FRÅN ELANDERS Delårsrapport januari-mars: 23 april 2009 Delårsrapport januari-juni: 14 juli 2009 Delårsrapport januari-september: 22 oktober 2009 Bokslutskommuniké 2009: 29 januari 2010

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. BTS Group AB (publ)

ÅRSREDOVISNING. BTS Group AB (publ) ÅRSREDOVISNING BTS Group AB (publ) 2002 INNEHÅLL BTS GROUP AB (PUBL) ORGNR: 556566-7119 3 Året i korthet 4 BTS i sammandrag 6 VD intervju 8 Marknadsöversikt 10 Kunder 12 Att genomföra och nå resultat 16

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Årsberättelse 2011 2012

Årsberättelse 2011 2012 Årsberättelse 2011 2012 B3IT 1 1 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 B3IT i korthet Därför B3IT Vi sätter IT i ett verksamhetssammanhang VD-ord Frihet under ansvar Affärsidé, vision, mål och strategier

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2011 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden.

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden. Årsredovisning 2014 Avega Group på 60 sekunder Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling grundades år 2000, har idag ca 400 medarbetare och verksamhet

Läs mer

värde genom förenklad dokumenthantering

värde genom förenklad dokumenthantering Vi skapar värde genom förenklad dokumenthantering 2011 ÅRSRedovisning Ekonomisk information Delårsrapporter, årsredovisningar och ReadSofts pressreleaser kan beställas från ReadSoft AB, Södra Kyrkogatan

Läs mer

TÄNKA SMART LEVA SMART

TÄNKA SMART LEVA SMART TÄNKA SMART LEVA SMART ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2009 TÄNKA SMART Fantasi är en gåva som måste vårdas och utvecklas. Hos oss på Ericsson genomsyrar den verksamheten. Vi har ett rikt arv av innovationer från

Läs mer

Årsredovisning 2012. Ett händelserikt år!

Årsredovisning 2012. Ett händelserikt år! Årsredovisning 2012 Ett händelserikt år! Verksamheten 1 Innehållsförteckning Verksamheten Cybercom i korthet 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 Vår strategi 8 Vision, affärsidé och mål 10 Tjänsteerbjudande 11

Läs mer

2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer.

2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer. Årsredovisning 2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer. Innehåll Året som gått 1 Koncernöversikt

Läs mer

Årsredovisning 2012. Från ord till handling. Connecta Årsredovisning 2012 A

Årsredovisning 2012. Från ord till handling. Connecta Årsredovisning 2012 A Årsredovisning 2012 Från ord till handling A Innehållsförteckning n Innehållsförteckning Connecta 2012 Connecta Group i korthet 1 Finansiell översikt 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Aktien 6 Verksamheten

Läs mer

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING Medius 2011 im MEDIUS ÅRSREDOVISNING 2010 Det bästa med att arbeta på Medius är möjligheten till inflytande och påverkan på sina arbetsuppgifter samt delaktigheten i att driva företaget framåt. T ex blev

Läs mer