Personalfrågor Ansvariga för arbetsmarknadspolitiska

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalfrågor Ansvariga för arbetsmarknadspolitiska"

Transkript

1 Cirkulärnr: 1995:171 Diarienr: 1995/2727 P-cirknr: :39 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Beredskapsarbete, Konflikt Datum: Mottagare: Rubrik: Bilagor: Förhandlingssektionen Kommunstyrelsen Personalfrågor Ansvariga för arbetsmarknadspolitiska åtgärder Beredskapsarbete vid arbetskonflikt Lagen (1969:93) om begränsning av samhällstöd vid arbetskonflikt; i lydelse fr.o.m. den 1 januari 1977 AMS brev till länsarbetsnämnderna

2 1995:171 Personalpolitik: :39 Nyckelord: Beredskapsarbete, Konflikt Förhandlingssektionen Kommunstyrelsen Personalfrågor Ansvariga för arbetsmarknadspolitiska åtgärder Beredskapsarbete vid arbetskonflikt Allmänt Enligt 31 i förordningen (1987:411) om beredskapsarbete skall lagen (1969:93) om begränsning av samhällstöd vid arbetskonflikt (konfliktlagen) tillämpas på beredskapsarbete. Lagen bilägges detta cirkulär. Förordningen finns bilagd till Kommunförbundets cirkulär nr 1995:142. Konfliktlagen bygger på tanken att samhället skall vara neutralt i konflikter på arbetsmarknaden. I propositionen med lagförslaget (prop. 1969:76, s. 98) anförde föredragande statsrådet bl.a. följande. Neutraliteten innebär enligt vad jag har utvecklat i det föregående att samhället avstår från att använda arbetsmarknadspolitiska medel endast i den mån de direkt inverkar på arbetsstriden men i övrigt bedriver arbetsmarknadspolitiken utan hänsyn till konflikten. Konfliktlagen anger bl.a. att arbetskonflikt anses i konfliktlagen föreligga vid lockout eller strejk eller därmed jämförlig stridsåtgärd på arbetsmarknaden (2 ), att samhällsstöd inte utges till arbetsgivare eller arbetsagare som genom lovlig och öppet vidtagen stridsåtgärd är indragen i arbetskonflikt (3 ),

3 SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET att arbetsgivare är indragen i arbetskonflikt, om arbetsgivaren omfattas av sådan stridsåtgärd som avses i 2 (4 ), att talan mot central förvaltningsmyndighets beslut i den del beslutet rör tillämpningen av konfliktlagen föres genom besvär hos arbetsdomstolen (7 ), och att har myndighet beviljat eller avslagit framställning om samhällsstöd, kan arbetsdomstolen förordna annat för tiden intill dess lagakraftägande beslut föreligger i målet (8 ). AMS I bifogat brev till länsarbetsnämnderna daterat ger AMS dels ett bidrag till tolkningen vid tillämpningen av konfliktlagen vad gäller beredskapsarbete, dels en kommentar till förfarandet utifrån lagen bl.a. de särskilda bestämmelserna om överklagande av beslut rörande lagens tillämpning. SK Enligt Kommunförbundets bedömning skall ett beslut från arbetsmarknadsmyndighet, som innefattar en prövning av neutralitetsfrågan och innebär att statsbidrag inte lämnas till ett beredskapsarbete för tid då arbetsgivafen är indragen i arbetskonflikt, ej kunna föreligga utan att ett beslut från myndigheten om ett återtagande av anvisningen till beredskapsarbetet. I annat fall skulle arbetsgivaen åsamkas en ökad kostnad som försämrar dennes sitution i arbetskonflikten dvs. åtgärden att dra in statsbidraget skulle då komma att strida mot konfliktlagens intention vad gäller samhällets neutralitet i arbetskonflikt. Om kommunen bedömer att beredskapsarbete inte kan bedrivas till följd av arbetskonflikt på arbetsplatsen, skall länsarbetsnämnden omedelbart meddelas om detta. Sådant beredskapsarbete kan genom länsarbetsnämndens beslut läggas ned. Härvid kan beredskapsarbetarna, förutsatt att de endast indirtekt är berörda av arbetskonflikten dvs. inte omfattas av stridsåtgärd få annan forma av samhällsstöd, t.ex. annat beredskapsarbete, annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller arbetslöshetsersättning.

4 SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Frågor Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av och Claes-Håkan Jacobson. SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Förhandlingssektionen Markus Gustafsson Bilagor Lagen (1969:93) om begränsning av samhällstöd vid arbetskonflikt; i lydelse fr.o.m. den 1 januari 1977 AMS brev till länsarbetsnämnderna

5 SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

Cirkulärnr: 1995:142 Diarienr: 1995/2048 P-cirknr: :35 Arbetsmarknadspolitik Beredskapsarbete

Cirkulärnr: 1995:142 Diarienr: 1995/2048 P-cirknr: :35 Arbetsmarknadspolitik Beredskapsarbete Cirkulärnr: 1995:142 Diarienr: 1995/2048 P-cirknr: 1995-2:35 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Arbetsmarknadspolitik Datum: 1995-07-14 Rubrik: Bilagor: Förhandlingssektionen Förordningen (1987:411)

Läs mer

Cirkulärnr: 1999:5 Diarienr: 1999/0035 P-cirknr: :2 Arbetsmarknadspolitik, Anställningsstöd, Handikappåtgärder,

Cirkulärnr: 1999:5 Diarienr: 1999/0035 P-cirknr: :2 Arbetsmarknadspolitik, Anställningsstöd, Handikappåtgärder, Cirkulärnr: 1999:5 Diarienr: 1999/0035 P-cirknr: 1999-2:2 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Arbetsmarknadspolitik, Anställningsstöd, Handikappåtgärder, OTA Datum: 1999-01-12 Mottagare: Rubrik: Förhandlingssektionen

Läs mer

Personalfrågor Ansvariga för arbetsmarknadspolitiska

Personalfrågor Ansvariga för arbetsmarknadspolitiska Cirkulärnr: 1998:128 Diarienr: 1998/2034 P-cirknr: 1998-2:44 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: PRJ, Utbildning Lars-Gösta Andréen Datum: 1998-08-24 Mottagare: Rubrik: Förhandlingssektionen Bilagor:

Läs mer

Personalfrågor. Ny förordning om statligt stöd till arbetsgivare som bekostar utbildning av anställda

Personalfrågor. Ny förordning om statligt stöd till arbetsgivare som bekostar utbildning av anställda Cirkulärnr: 2001:118 Diarienr: 2001/1968 P-cirknr: 2001-2:48 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Utbildning Förhandlingssektionen Datum: 2001-10-11 Mottagare: Rubrik: Kommunstyrelsen Personalfrågor

Läs mer

Cirkulärnr: 2000:5 Diarienr: 2000/0047 P-cirknr: 2000-2:1 Arbetsmarknadspolitik, Anställningsstöd, Bristyrkesutbildning, Datortek, OTA

Cirkulärnr: 2000:5 Diarienr: 2000/0047 P-cirknr: 2000-2:1 Arbetsmarknadspolitik, Anställningsstöd, Bristyrkesutbildning, Datortek, OTA Cirkulärnr: 2000:5 Diarienr: 2000/0047 P-cirknr: 2000-2:1 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Arbetsmarknadspolitik, Anställningsstöd, Bristyrkesutbildning, Datortek, OTA Förhandlingssektionen Datum:

Läs mer

Cirkulärnr: 1996:103 Diarienr: 1996/1882 P-cirknr: :29 Arbetsmarknadspolitik, Lönebidrag

Cirkulärnr: 1996:103 Diarienr: 1996/1882 P-cirknr: :29 Arbetsmarknadspolitik, Lönebidrag Cirkulärnr: 1996:103 Diarienr: 1996/1882 P-cirknr: 1996-2:29 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Arbetsmarknadspolitik, Lönebidrag Datum: 1996-06-20 Mottagare: Rubrik: Förhandlingssektionen Bilagor:

Läs mer

Cirkulärnr: 1996:122 Diarienr: 1996/2259 P-cirknr: :35 Arbetsmarknadspolitik, Arbetslöshetsersättning

Cirkulärnr: 1996:122 Diarienr: 1996/2259 P-cirknr: :35 Arbetsmarknadspolitik, Arbetslöshetsersättning Cirkulärnr: 1996:122 Diarienr: 1996/2259 P-cirknr: 1996-2:35 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Arbetsmarknadspolitik, Arbetslöshetsersättning Lars-Gösta Andréen Datum: 1996-08-28 Mottagare: Rubrik:

Läs mer

Cirkulärnr: 1997:121 Diarienr: 1997/1947 P-cirknr: :33 Arbetsmarknadspolitik, Lönebidrag. Personalfrågor Ansvariga för arbetsmarknadspolitiska

Cirkulärnr: 1997:121 Diarienr: 1997/1947 P-cirknr: :33 Arbetsmarknadspolitik, Lönebidrag. Personalfrågor Ansvariga för arbetsmarknadspolitiska Cirkulärnr: 1997:121 Diarienr: 1997/1947 P-cirknr: 1997-2:33 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Arbetsmarknadspolitik, Lönebidrag Lars-Gösta Andréen Datum: 1997-07-10 Mottagare: Rubrik: Förhandlingssektionen

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:90 Diarienr: 2001/1496 P-cirknr: :38 Nyckelord: Arbetsrätt, Alkoholtest Handläggare: Hedda Mann Sektion/Enhet:

Cirkulärnr: 2001:90 Diarienr: 2001/1496 P-cirknr: :38 Nyckelord: Arbetsrätt, Alkoholtest Handläggare: Hedda Mann Sektion/Enhet: Cirkulärnr: 2001:90 Diarienr: 2001/1496 P-cirknr: 2001-2:38 Nyckelord: Arbetsrätt, Alkoholtest Handläggare: Hedda Mann Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen Datum: 2001-08-08 Mottagare: Kommunstyrelsen

Läs mer

Cirkulärnr: 1998:135 Diarienr: 1998:2119 P-cirknr: :48 Nyckelord: Datum:

Cirkulärnr: 1998:135 Diarienr: 1998:2119 P-cirknr: :48 Nyckelord: Datum: Cirkulärnr: 1998:135 Diarienr: 1998:2119 P-cirknr: 1998-2:48 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: AD Datum: 1998-09-03 Mottagare: Rubrik: Förhandlingssektionen Kommunstyrelsen Personalfrågor Arbetsdomstolens

Läs mer

Cirkulärnr: 2004:23 Diarienr: SK 2004/0494 Lf 0320/04 P-cirknr: :9. Datum:

Cirkulärnr: 2004:23 Diarienr: SK 2004/0494 Lf 0320/04 P-cirknr: :9. Datum: Cirkulärnr: 2004:23 Diarienr: SK 2004/0494 Lf 0320/04 P-cirknr: 2004-2:9 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Anställningsstöd Förhandlingsenheten Datum: 2004-03-01 Mottagare: Rubrik: Kommunstyrelsen

Läs mer

Cirkulärnr: 1997:210 Diarienr: 1997/3382 Nyckelord: Arbetsmarknadspolitik Utvecklingsgaranti Handläggare: Håkan Hellstrand Sektion/Enhet:

Cirkulärnr: 1997:210 Diarienr: 1997/3382 Nyckelord: Arbetsmarknadspolitik Utvecklingsgaranti Handläggare: Håkan Hellstrand Sektion/Enhet: Cirkulärnr: 1997:210 Diarienr: 1997/3382 Nyckelord: Arbetsmarknadspolitik Utvecklingsgaranti Handläggare: Håkan Hellstrand Sektion/Enhet: Arbetsmarknad & Näringsliv Datum: 1997-12-19 Mottagare: Kommunstyrelsen

Läs mer

Cirkulärnr: 1998:180 Diarienr: 1998/2822 P-cirknr: :64. Datum:

Cirkulärnr: 1998:180 Diarienr: 1998/2822 P-cirknr: :64. Datum: Cirkulärnr: 1998:180 Diarienr: 1998/2822 P-cirknr: 1998-2:64 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: HÖK Datum: 1998-11-11 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Förhandlingssektionen Kommunstyrelsen Personalfrågor

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:87 Diarienr: 2001/1376 P-cirknr: :37 AB, avgångsskyldighet, LAF, LAS. Personalfrågor

Cirkulärnr: 2001:87 Diarienr: 2001/1376 P-cirknr: :37 AB, avgångsskyldighet, LAF, LAS. Personalfrågor Cirkulärnr: 2001:87 Diarienr: 2001/1376 P-cirknr: 2001-2:37 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: AB, avgångsskyldighet, LAF, LAS Förhandlingssektionen Datum: 2001-07-10 Mottagare: Rubrik: Kommunstyrelsen

Läs mer

Personalfrågor Förtroendeskadliga bisysslor Bilagor: SFS 2001:1016 Checklista för bedömning av bisysslors förtroendeskadlighet

Personalfrågor Förtroendeskadliga bisysslor Bilagor: SFS 2001:1016 Checklista för bedömning av bisysslors förtroendeskadlighet Cirkulärnr: 2002:5 Diarienr: 2000:2391 P-cirknr: 2002-2:1 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Bisyssla, LOA Förhandlingssektionen Datum: 2002-01-15 Mottagare: Rubrik: Kommunstyrelsen Personalfrågor

Läs mer

Personalfrågor Skiljedom i tvist rörande rätt till avgångsförmån enligt AGF-KL mellan TCO-OF genom Svenska Teaterförbundet och Stockholms stad

Personalfrågor Skiljedom i tvist rörande rätt till avgångsförmån enligt AGF-KL mellan TCO-OF genom Svenska Teaterförbundet och Stockholms stad Cirkulärnr: 1995:14 Diarienr: 1995/0050 P-cirknr: 1995-2:6 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: AGF-KL Lars-Gösta Andréen Förh Datum: 1995-01-10 Mottagare: Rubrik: Kommunstyrelsen Personalfrågor Skiljedom

Läs mer

Cirkulärnr: 1996:38 Diarienr: 1996/0370 Nyckelord: Arbetsmarknadspolitik, Arbetslöshetsersättning Handläggare: Lars-Gösta Andréen Vivi

Cirkulärnr: 1996:38 Diarienr: 1996/0370 Nyckelord: Arbetsmarknadspolitik, Arbetslöshetsersättning Handläggare: Lars-Gösta Andréen Vivi Cirkulärnr: 1996:38 Diarienr: 1996/0370 Nyckelord: Arbetsmarknadspolitik, Arbetslöshetsersättning Handläggare: Lars-Gösta Andréen Vivi Jacobson-Libietis Mats Söderberg Sektion/Enhet: Finanssektionen Datum:

Läs mer

Personalfrågor. Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare

Personalfrågor. Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare Cirkulärnr: 1998:76 Diarienr: 1998/1403 P-cirknr: 1998-2:25 Nyckelord: PAN 98 Handläggare: Sektion/Enhet: Datum: 1998-06-02 Mottagare: Rubrik: Förhandlingssektionen Kommunstyrelsen Personalfrågor Bilagor:

Läs mer

Personal Ekonomi/Finans Arbetsdomstolens dom 1998 nr 109 angående fråga om pensionsfordran Bilagor: AD-dom 1998 nr 109

Personal Ekonomi/Finans Arbetsdomstolens dom 1998 nr 109 angående fråga om pensionsfordran Bilagor: AD-dom 1998 nr 109 Cirkulärnr: 1998:152 Diarienr: 1998/2281 P-cirknr: 1998-2:54 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: AD, Pensioner Anders Mellberg Kerstin Ehlin Datum: 1998-09-21 Mottagare: Rubrik: Förhandlingssektionen

Läs mer

Arbetslöshetsersättning. Personalfrågor Ansvariga för arbetsmarknadspolitiska frågor Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsersättning. Personalfrågor Ansvariga för arbetsmarknadspolitiska frågor Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen Cirkulärnr: 2001:12 Diarienr: 2001/0070 P-cirknr: 2001-2:5 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Arbetsmarknadspolitik Arbetslöshetsersättning Lars-Gösta Andréen Förhandlingssektionen Datum: 2001-01-15

Läs mer

Arbetsrätt Margaretha Sandberg Förhandlingsenheten

Arbetsrätt Margaretha Sandberg Förhandlingsenheten Cirkulärnr: 2003:111 Diarienr: 2003/2592 P-cirknr: 2003-2:30 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Arbetsrätt Förhandlingsenheten Datum: 2003-12-11 Mottagare: Rubrik: Kommunstyrelsen Personalfrågor Arbetsdomstolens

Läs mer

Cirkulärnr: 1996:40 Diarienr: 1996/0434 P-cirknr: :14. Datum:

Cirkulärnr: 1996:40 Diarienr: 1996/0434 P-cirknr: :14. Datum: Cirkulärnr: 1996:40 Diarienr: 1996/0434 P-cirknr: 1996-2:14 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Jämställdhet Kristina Ossmer Datum: 1996-02-09 Mottagare: Rubrik: Förhandlingssektionen Kommunstyrelsen

Läs mer

Personalfrågor. arbetsmarknadspolitiska åtgärder BEA 95. Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i

Personalfrågor. arbetsmarknadspolitiska åtgärder BEA 95. Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i Cirkulärnr: 1995:206 Diarienr: 1995/3338 P-cirknr: 1995-2:53 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: BEA Lars-Gösta Andréen Datum: 1995-11-30 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Förhandlingssektionen Kommunstyrelsen

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:61 Diarienr: 2001/1089 P-cirknr: :23. Datum:

Cirkulärnr: 2001:61 Diarienr: 2001/1089 P-cirknr: :23. Datum: Cirkulärnr: 2001:61 Diarienr: 2001/1089 P-cirknr: 2001-2:23 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: AB, AD Förhandlingssektionen Datum: 2001-05-29 Mottagare: Rubrik: Kommunstyrelsen Personalfrågor Arbetsdomstolens

Läs mer

Avdelningen för lärande och arbetsmarknad. - Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin,

Avdelningen för lärande och arbetsmarknad. - Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin, Cirkulärnr: 07:23 Diarienr: 07/1843 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Datum: 2007-06-19 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Arbetsmarknadsansvarig

Läs mer

Personal Några kommentarer kring ferielön Bilagor: Text som skall tillföras Redogörelse för ÖLA 2000, Komplement ferielön

Personal Några kommentarer kring ferielön Bilagor: Text som skall tillföras Redogörelse för ÖLA 2000, Komplement ferielön Cirkulärnr: 1997:194 Diarienr: 1997/3103 P-cirknr: 1997-2:48 Nyckelord: ÖLA 2000 Handläggare: Sektion/Enhet: Håkan Söderberg Datum: 1997-11-26 Mottagare: Rubrik: Förhandlingssektionen Kommunstyrelsen Personal

Läs mer

Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Avdelningen för arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 2006:22 Diarienr: 2006/0941 P-cirknr: 2006-2:8 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Pension Agneta Åhlin Avdelningen för arbetsgivarpolitik Förhandlingssektionen Datum: 2006-04-06

Läs mer

Cirkulärnr: 1996:44 Diarienr: 1996/0603 P-cirknr: :15. Datum:

Cirkulärnr: 1996:44 Diarienr: 1996/0603 P-cirknr: :15. Datum: Cirkulärnr: 1996:44 Diarienr: 1996/0603 P-cirknr: 1996-2:15 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: ÖLA 2000, Lärare Datum: 1996-02-28 Mottagare: Rubrik: Förhandlingssektionen Kommunstyrelsen Personalfrågor

Läs mer

Personal Tidssamordning mellan PA-KL och Avtalspension SAF- LO (tidigare STP-planen) respektive Kooperationens avtalspension (tidigare STPK-planen)

Personal Tidssamordning mellan PA-KL och Avtalspension SAF- LO (tidigare STP-planen) respektive Kooperationens avtalspension (tidigare STPK-planen) Cirkulärnr: 1997:89 Diarienr: 1997/1596 P-cirknr: 1997-2:28 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: PA-KL Datum: 1997-06-09 Mottagare: Rubrik: Förhandlingssektionen Kommunstyrelsen Personal Tidssamordning

Läs mer

Personalfrågor Skolfrågor Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. ÖLA 00 med Lärarnas Samverkansråd

Personalfrågor Skolfrågor Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. ÖLA 00 med Lärarnas Samverkansråd Cirkulärnr: 2000:145 Diarienr: 3047/2000 P-cirknr: 2000:2-34 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: ÖLA, Lärarnas Samverkansråd Förhandlingssektionen Datum: 2000-12-28 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Kommunstyrelsen

Läs mer

Cirkulärnr: 2000:38 Diarienr: 2000/0923 Handläggare: Håkan Hellstrand Sektion/Enhet: Tillväxt & Regional utveckling Datum: Mottagare:

Cirkulärnr: 2000:38 Diarienr: 2000/0923 Handläggare: Håkan Hellstrand Sektion/Enhet: Tillväxt & Regional utveckling Datum: Mottagare: Cirkulärnr: 2000:38 Diarienr: 2000/0923 Handläggare: Håkan Hellstrand Sektion/Enhet: Tillväxt & Regional utveckling Datum: 2000-03-30 Mottagare: Kommunstyrelsen Ansvariga för arbetsmarknadsfrågor Ansvariga

Läs mer

Leif Klingensjö, Karin Skilje, Mats Söderberg

Leif Klingensjö, Karin Skilje, Mats Söderberg Cirkulärnr: 1995:113 Diarienr: 1995/1697 Handläggare: Datum: 1995-06-06 Mottagare: Rubrik: Claes-Håkan Jacobson, Leif Klingensjö, Karin Skilje, Mats Söderberg Kommunstyrelsen Ansvariga för arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

Cirkulärnr: 1994:94 Diarienr: 1994:1219. Datum:

Cirkulärnr: 1994:94 Diarienr: 1994:1219. Datum: Cirkulärnr: 1994:94 Diarienr: 1994:1219 Handläggare: Avdsek: KEP Förh Datum: 1994-05-24 Mottagare: Rubrik: Kommunstyrelsen Personalfrågor Arbetsdomstolens dom 1994 nr 39 angående frågan om övertids- eller

Läs mer

Personalfrågor Ansvariga för arbesmarknadspolitiska

Personalfrågor Ansvariga för arbesmarknadspolitiska Cirkulärnr: 1998:16 Diarienr: 1998/0144 P-cirknr: 1998-2:9 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Utbildning Lars-Gösta Andréen Förh Datum: 1998-01-22 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Kommunstyrelsen Personalfrågor

Läs mer

Cirkulärnr: 1995:221 Diarienr: 1995/3543 P-cirknr: Personalpolitik :60 Nyckelord: AFL/Basbelopp Handläggare: Marianne Hörding Anders Mellberg

Cirkulärnr: 1995:221 Diarienr: 1995/3543 P-cirknr: Personalpolitik :60 Nyckelord: AFL/Basbelopp Handläggare: Marianne Hörding Anders Mellberg Cirkulärnr: 1995:221 Diarienr: 1995/3543 P-cirknr: Personalpolitik 1995-2:60 Nyckelord: AFL/Basbelopp Handläggare: Marianne Hörding Anders Mellberg Anna-Maria Wide Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen

Läs mer

Cirkulärnr: 2006:20 Diarienr: 2006/0939 P-cirknr: :6 Arbetsmarknadspolitiska insatser, försäkringsskydd. Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Cirkulärnr: 2006:20 Diarienr: 2006/0939 P-cirknr: :6 Arbetsmarknadspolitiska insatser, försäkringsskydd. Avdelningen för arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 2006:20 Diarienr: 2006/0939 P-cirknr: 2006-2:6 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Arbetsmarknadspolitiska insatser, försäkringsskydd Lars-Gösta Andréen Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Läs mer

Arbetsrätt, diskriminering Tomas Björck Förhandlingssektionen

Arbetsrätt, diskriminering Tomas Björck Förhandlingssektionen Cirkulärnr: 2003:57 Diarienr: 2003/1470 P-cirknr: 2003-2:15 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Arbetsrätt, diskriminering Tomas Björck Förhandlingssektionen Datum: 2003-06-26 Mottagare: Rubrik: Bilagor:

Läs mer

Cirkulärnr: 1995:205 Diarienr: 1995/3294 P-cirknr: :52. Datum:

Cirkulärnr: 1995:205 Diarienr: 1995/3294 P-cirknr: :52. Datum: Cirkulärnr: 1995:205 Diarienr: 1995/3294 P-cirknr: 1995-2:52 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: ÖLA Mona Nettelman Datum: 1995-11-27 Mottagare: Förhandlingssektionen Kommunstyrelsen Personalfrågor

Läs mer

Cirkulärnr: 1999:34 Diarienr: 1999:0418 Handläggare: Vivi Jacobson-Libietis Sektion/Enhet: Arbetsmarknads- och Näringslivsutveckling Datum:

Cirkulärnr: 1999:34 Diarienr: 1999:0418 Handläggare: Vivi Jacobson-Libietis Sektion/Enhet: Arbetsmarknads- och Näringslivsutveckling Datum: Cirkulärnr: 1999:34 Diarienr: 1999:0418 Handläggare: Vivi Jacobson-Libietis Sektion/Enhet: Arbetsmarknads- och Näringslivsutveckling Datum: 1999-02-16 Mottagare: Kommunstyrelsen, ansvariga arbetsmarknadsfrågor,

Läs mer

Personalfrågor Överenskommelser om Avgiftsbefrielseförsäkring Överenskommelse om tillägg till Pensions- och försäkringsavtal

Personalfrågor Överenskommelser om Avgiftsbefrielseförsäkring Överenskommelse om tillägg till Pensions- och försäkringsavtal Cirkulärnr: 1999:159 Diarienr: 2949/1999 P-cirknr: 1999-2:41 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: PFA, Avgiftsbefrielseförsäkring Datum: 1999-12-08 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Förhandlingssektionen Kommunstyrelsen

Läs mer

Lotta Snickare. Christina Norlin-Mistander, Landstingsförbundet

Lotta Snickare. Christina Norlin-Mistander, Landstingsförbundet Cirkulärnr: 1995:63 Diarienr: 1995/0514 P-cirknr: Personalpolitik 1995-2:20 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Externmedverkan: Nyckelord: Jämställdhet Hans Granqvist Lotta Snickare Datum: 1995-03-02

Läs mer

Personalfrågor Överenskommelse om ändring i försäkringsvillkoren för

Personalfrågor Överenskommelse om ändring i försäkringsvillkoren för Cirkulärnr: 1998:53 Diarienr: 1998/0820 P-cirknr: 1998-2:19 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: TFA-KL Cajsa Linder Datum: 1998-04-07 Mottagare: Rubrik: Förhandlingssektionen Kommunstyrelsen Personalfrågor

Läs mer

utgått Pension, pensionsnämnden Ossian Wennström Avdelningen för arbetsgivarpolitik Förhandlingssektionen Datum: Mottagare

utgått Pension, pensionsnämnden Ossian Wennström Avdelningen för arbetsgivarpolitik Förhandlingssektionen Datum: Mottagare Cirkulärnr: 18:12 Diarienr: 18/01551 P-cirknr: Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: utgått Pension, pensionsnämnden Ossian Wennström Förhandlingssektionen Datum: 2018-03-19 Mottagare Kommunstyrelsen

Läs mer

Cirkulärnr: 1995:20 Diarienr: 1995:79 P-cirknr: :8. Datum:

Cirkulärnr: 1995:20 Diarienr: 1995:79 P-cirknr: :8. Datum: Cirkulärnr: 1995:20 Diarienr: 1995:79 P-cirknr: 1995-2:8 Handläggare: Avdsek: Christina Madfors Förh Datum: 1995-01-09 Mottagare: Kommunstyrelsen Personalfrågor Rubrik: Ändringar i lagen (1962:381) om

Läs mer

Vissa frågor med anledning av bestämmelserna om sjuklön A BERÄKNING AV SJUKLÖN PÅ GRUNDVAL AV SEMESTERLÖN/LÖN UNDER LEDIGHET

Vissa frågor med anledning av bestämmelserna om sjuklön A BERÄKNING AV SJUKLÖN PÅ GRUNDVAL AV SEMESTERLÖN/LÖN UNDER LEDIGHET Cirkulärnr: 1992:85 Diarienr: 1992:1517 Handläggare: Marianne Hörding Lars-Gösta Andréen Avdsek: KEP Förh Datum: 1992-05-22 Mottagare: Personalorganet Rubrik: Vissa frågor med anledning av bestämmelserna

Läs mer

Arbetsmarknads- & Näringslivsutveckling

Arbetsmarknads- & Näringslivsutveckling Cirkulärnr: 2000:9 Diarienr: 2000/0073 Handläggare: Sektion/Enhet: Torgny Ljungkvist Datum: 2000-01-12 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Arbetsmarknads- & Näringslivsutveckling Kommunstyrelsen Ansvariga för

Läs mer

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 15:9 Diarienr: 15/0937 P-cirknr: 15-2:4 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: AD, Arbetsdomstolen, ekonomiskt skadestånd, förbehåll om skadeståndskrav, preskription, LAS Arbetsrättssektionen

Läs mer

Cirkulärnr: 2006:42 Diarienr: 2006/1701 P-cirknr: :13 FörL, Föräldraledighetslagen. Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Cirkulärnr: 2006:42 Diarienr: 2006/1701 P-cirknr: :13 FörL, Föräldraledighetslagen. Avdelningen för arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 2006:42 Diarienr: 2006/1701 P-cirknr: 2006-2:13 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: FörL, Föräldraledighetslagen Malin Looberger Avdelningen för arbetsgivarpolitik Förhandlingssektionen

Läs mer

Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Avdelningen för arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 2005:98 Diarienr: 2005/2483 P-cirknr: 2005-2:36 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2005-11-07 Mottagare: Rubrik: Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen i Skåne respektive

Läs mer

Cirkulärnr: 1997:166 Diarienr: 1997/2528 P-cirknr: :41 Nyckelord: Lönepolitik, arbetsvärdering Handläggare: Lena Emanuelsson Sektion/Enhet:

Cirkulärnr: 1997:166 Diarienr: 1997/2528 P-cirknr: :41 Nyckelord: Lönepolitik, arbetsvärdering Handläggare: Lena Emanuelsson Sektion/Enhet: Cirkulärnr: 1997:166 Diarienr: 1997/2528 P-cirknr: 1997-2:41 Nyckelord: Lönepolitik, arbetsvärdering Handläggare: Lena Emanuelsson Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen Datum: 1997-10-06 Mottagare: Kommunstyrelsen

Läs mer

Cirkulärnr: 1998:29 Diarienr: 1998/0473 P-cirknr: 1998-2:13. Lars Ericson. Datum: 1998-02-19

Cirkulärnr: 1998:29 Diarienr: 1998/0473 P-cirknr: 1998-2:13. Lars Ericson. Datum: 1998-02-19 Cirkulärnr: 1998:29 Diarienr: 1998/0473 P-cirknr: 1998-2:13 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Utbildning Sören Elmgren Datum: 1998-02-19 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Förhandlingssektionen Kommunstyrelsen

Läs mer

CIRKULÄR 2006:36. Utbildningsvikariat

CIRKULÄR 2006:36. Utbildningsvikariat Cirkulärnr: 2006:36 Diarienr: 2006/1571 P-cirknr: 2006-2:11 Nyckelord: Utbildningsvikariat, Arbetsmarknadspolitik Handläggare: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Barbro Emriksdotter Tfn direkt:

Läs mer

Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Avdelningen för arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 2005:100 Diarienr: 2005/2504 P-cirknr: 2005-2:37 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: AD, avsked, brott mot LOU Datum: 2005-11-10 Mottagare: Rubrik: Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen

Läs mer

Mats Söderberg. Finanssektionen, sektionen för Skola o Barnomsorg

Mats Söderberg. Finanssektionen, sektionen för Skola o Barnomsorg Cirkulärnr: 1995:22 Diarienr: 1995/0094 Handläggare: Sektion/Enhet: Karin Skilje Mats Söderberg Datum: 1995-01-13 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Finanssektionen, sektionen för Skola o Barnomsorg Ansvarig/a

Läs mer

Ekonomiadministrativa sektionen. Ekonomi/Finans Personalfrågor Beskattning av förmån av utbildning och andra åtgärder vid personalavveckling

Ekonomiadministrativa sektionen. Ekonomi/Finans Personalfrågor Beskattning av förmån av utbildning och andra åtgärder vid personalavveckling 1 Cirkulärnr: 1996:138 Diarienr: 1996:2624 Handläggare: Sektion/Enhet: Jan Svensson Datum: 1996-10-01 Mottagare: Rubrik: Ekonomiadministrativa sektionen Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Personalfrågor Beskattning

Läs mer

Cirkulärnr: 1998:176 Diarienr: 1998/2797 P-cirknr: :61 Arbetsliv, arbetsmarknad, personalfrågor

Cirkulärnr: 1998:176 Diarienr: 1998/2797 P-cirknr: :61 Arbetsliv, arbetsmarknad, personalfrågor Cirkulärnr: 1998:176 Diarienr: 1998/2797 P-cirknr: 1998-2:61 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Arbetsliv, arbetsmarknad, personalfrågor Lars-Gösta Andréen Datum: 1998-11-09 Mottagare: Rubrik: Förhandlingssektionen

Läs mer

Cirkulärnr: 1998:153 Diarienr: 1998/2284 P-cirknr: :55. Datum:

Cirkulärnr: 1998:153 Diarienr: 1998/2284 P-cirknr: :55. Datum: Cirkulärnr: 1998:153 Diarienr: 1998/2284 P-cirknr: 1998-2:55 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Distansarbete Lars Ericson Datum: 1998-09-28 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Förhandlingssektionen Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 15:10 Diarienr: 15/1302 P-cirknr: 15-2:5 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: AD, Arbetsdomstolen, uppsägning, personlig assistans, LAS Arbetsrättssektionen Datum: 2015-03-06 Mottagare:

Läs mer

Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Avdelningen för arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 2005:51 Diarienr: 2005/1279 P-cirknr: 2005-2:25 Nyckelord: BEA 01 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Phia Moberg Datum: 2005-05-26 Mottagare: Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen

Läs mer

Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Avdelningen för arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 2006:7 Diarienr: 2006/0157 P-cirknr: 2006-2:2 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Plusjobb Phia Moberg Datum: 2006-01-20 Mottagare: Rubrik: Avdelningen för arbetsgivarpolitik Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik Information om regler i lag och kollektivavtal om bisyssla

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik Information om regler i lag och kollektivavtal om bisyssla Cirkulärnr: 17:50 Diarienr: 17/05350 P-cirknr: 17-2:28 Nyckelord: Bisyssla, bisysslor, LOA, AB 8 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen Datum: 2018-01-24 Mottagare Rubrik: Kommunstyrelsen

Läs mer

Cirkulärnr: 2000:16 Diarienr: 2000/0216. Datum:

Cirkulärnr: 2000:16 Diarienr: 2000/0216. Datum: Cirkulärnr: 2000:16 Diarienr: 2000/0216 Handläggare: Sektion/Enhet: Jonas Reinholdsson Datum: 2000-01-25 Mottagare: Rubrik: Kommunalrättssektionen Socialnämnd Äldreomsorg Omsorgs- och handikappfrågor Stadsdelsnämnder/Kommundelsnämnder

Läs mer

Cirkulärnr: 09:82 Diarienr: 09/5858 Arbetsgivarpolitik: 09-2:25 Nyckelord: AB, Allmänna bestämmelser, sjuklön Handläggare: Maria Dahlberg Avdelning:

Cirkulärnr: 09:82 Diarienr: 09/5858 Arbetsgivarpolitik: 09-2:25 Nyckelord: AB, Allmänna bestämmelser, sjuklön Handläggare: Maria Dahlberg Avdelning: Cirkulärnr: 09:82 Diarienr: 09/5858 Arbetsgivarpolitik: 09-2:25 Nyckelord: AB, Allmänna bestämmelser, sjuklön Handläggare: Maria Dahlberg Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen

Läs mer

P-cirknr: :13 Arbetsrätt, arbetsbrist, lärare. Arbetsgivarpolitiska avdelningen

P-cirknr: :13 Arbetsrätt, arbetsbrist, lärare. Arbetsgivarpolitiska avdelningen Cirkulärnr: 2004:50 Diarienr SK: P-cirknr: 2004-2:13 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: 2004/1431 SK 0888/04 Lf Arbetsrätt, arbetsbrist, lärare Göran Söderlöf Arbetsgivarpolitiska avdelningen

Läs mer

Datum: Kommunstyrelsen Personalfrågor Ändringar i lagen (1982:80) om anställningsskydd och lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Datum: Kommunstyrelsen Personalfrågor Ändringar i lagen (1982:80) om anställningsskydd och lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet Cirkulärnr: 1994:3 Diarienr: 1994:0008 Handläggare: Avdsek: KEP Förh Datum: 1994-01-04 Mottagare: Rubrik: Kommunstyrelsen Personalfrågor Ändringar i lagen (1982:80) om anställningsskydd och lagen (1976:580)

Läs mer

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN. Cirkulärnr: 18:33 Diarienr: 18/04269 P-cirknr: 17-2:17 Nyckelord:

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN. Cirkulärnr: 18:33 Diarienr: 18/04269 P-cirknr: 17-2:17 Nyckelord: UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN Cirkulärnr: 18:33 Diarienr: 18/04269 P-cirknr: 17-2:17 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: HÖK 18, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd

Läs mer

Personalfrågor Rubrik: Uppföljning och utvärdering av Avtal 95

Personalfrågor Rubrik: Uppföljning och utvärdering av Avtal 95 Cirkulärnr: 1997:146 Diarienr: 1997/2298 P-cirknr: 1997-2:37 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Enkät Birger Eriksson Lars Asplund Datum: 1997-09-12 Mottagare: Förhandlingssektionen Kommunstyrelsen

Läs mer

Cirkulärnr: 1994:21 Diarienr: 1994:0136. Datum:

Cirkulärnr: 1994:21 Diarienr: 1994:0136. Datum: Cirkulärnr: 1994:21 Diarienr: 1994:0136 Handläggare: Avdsek: Claes-Håkan Jacobson KEP Förh Datum: 1994-01-24 Mottagare: Rubrik: Kommunstyrelsen, Personalfrågor Arbetsmarknadspolitiska åtgärder i regeringens

Läs mer

Cirkulärnr: 16:30 Diarienr: 16/03059 P-cirknr: 16-2:17 Nyckelord: Handläggare:

Cirkulärnr: 16:30 Diarienr: 16/03059 P-cirknr: 16-2:17 Nyckelord: Handläggare: Cirkulärnr: 16:30 Diarienr: 16/03059 P-cirknr: 16-2:17 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: BAL, BUI, traineejobb, arbetslösa, nyanlända Phia Moberg Sandra Bergendorff Avdelningen för arbetsgivarfrågor

Läs mer

Mona Nettelman Kristina Ossmer

Mona Nettelman Kristina Ossmer Cirkulärnr: 1997:78 Diarienr: 1997/1401 P-cirknr: 1997-2:24 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: EU Claes-Håkan Jacobson Mona Nettelman Kristina Ossmer Förhandling Datum: 1997-05-20 Mottagare: Rubrik:

Läs mer

Cirkulärnr: 1997:140 Diarienr: 1997/2234 Handläggare: Ingrid Söderström Sektion/Enhet: Vård och Omsorg Datum: Mottagare: Handikappomsorg

Cirkulärnr: 1997:140 Diarienr: 1997/2234 Handläggare: Ingrid Söderström Sektion/Enhet: Vård och Omsorg Datum: Mottagare: Handikappomsorg Cirkulärnr: 1997:140 Diarienr: 1997/2234 Handläggare: Ingrid Söderström Sektion/Enhet: Vård och Omsorg Datum: 1997-09-05 Mottagare: Handikappomsorg Individ-och familjeomsorg Äldreomsorg Personalfrågor

Läs mer

Personalfrågor Kommunerna, arbetsgivarrollen och EU Bilagor: Medelfristigt socialt handlingsprogram (sammanfattning)

Personalfrågor Kommunerna, arbetsgivarrollen och EU Bilagor: Medelfristigt socialt handlingsprogram (sammanfattning) Cirkulärnr: 1997:77 Diarienr: 1997/1400 P-cirknr: 1997-2:23 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: EU Datum: 1997-05-20 Mottagare: Rubrik: Claes-Håkan Jacobson Förhandlingssektionen Kommunstyrelsen Personalfrågor

Läs mer

Utkast till slutrapport från konfliktarbetsgruppen

Utkast till slutrapport från konfliktarbetsgruppen Cirkulärnr: 2005:7 Diarienr: 2005/0198 P-cirknr: 2005-2:3 Nyckelord: Konflikt Handläggare: Roland Olofsson Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen Datum: 2005-01-27

Läs mer

P-cirknr: :13 Arbetsrätt, arbetsbrist, lärare. Arbetsgivarpolitiska avdelningen

P-cirknr: :13 Arbetsrätt, arbetsbrist, lärare. Arbetsgivarpolitiska avdelningen Cirkulärnr: 2004:50 Diarienr SK: P-cirknr: 2004-2:13 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: 2004/1431 SK 0888/04 Lf Arbetsrätt, arbetsbrist, lärare Göran Söderlöf Arbetsgivarpolitiska avdelningen

Läs mer

AD, kollektivavtal, förhöjd ersättning, RiB, Christina Madfors Avdelningen för arbetsgivarpolitik Arbetsrättssektionen

AD, kollektivavtal, förhöjd ersättning, RiB, Christina Madfors Avdelningen för arbetsgivarpolitik Arbetsrättssektionen Cirkulärnr: 16:31 Diarienr: 16/03072 P-cirknr: 16-2:18 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Extern medverkan: --- AD, kollektivavtal, förhöjd ersättning, RiB, Arbetsrättssektionen Datum: 2016-05-26

Läs mer

Cirkulärnr: 16:37 Diarienr: 16/03618 P-cirknr: 16-2:20 Nyckelord:

Cirkulärnr: 16:37 Diarienr: 16/03618 P-cirknr: 16-2:20 Nyckelord: Cirkulärnr: 16:37 Diarienr: 16/03618 P-cirknr: 16-2:20 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Arbetsdomstolen, AD, arbetsrätt, arbetstid, kollektivavtal, rast, måltidsuppehåll Arbetsrättssektionen

Läs mer

Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Avdelningen för arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 2007:16 Diarienr: 2007/0435 Arbetsgivarpolitik: 2007-2:9 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: AD, arbetstagarbegreppet, tolk Datum: 2007-02-21 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Kommunstyrelsen

Läs mer

CIRKULÄR 2004:108. Principöverenskommelse om Huvudöverenskommelse (PHÖ) med Vårdförbundet. Vårdförbundet

CIRKULÄR 2004:108. Principöverenskommelse om Huvudöverenskommelse (PHÖ) med Vårdförbundet. Vårdförbundet Cirkulärnr: 2004:108 Diarienr SK: 2004/2732 Diarienr Lf: 1616/04 P-cirknr: 2004-2:25 Nyckelord: Huvudöverenskommelse, Vårdförbundet Handläggare: Peter Hattendorff och Marianne Hörding Avdelning: Arbetsgivarpolitiska

Läs mer

Personal Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda

Personal Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda Cirkulärnr: 2001:65 Diarienr: 2001/1011 P-cirknr: 2001-2:24 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Pension Datum: 2001-06-18 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Arbetsgivarpolitiska sektionen Kommunstyrelsen Personal

Läs mer

Cirkulärnr: 2006:73 Diarienr: 2006/2528 Arbetsgivarpolitik: :25 AD, LAS, avsked, ordervägran, hot, omplacering

Cirkulärnr: 2006:73 Diarienr: 2006/2528 Arbetsgivarpolitik: :25 AD, LAS, avsked, ordervägran, hot, omplacering Cirkulärnr: 2006:73 Diarienr: 2006/2528 Arbetsgivarpolitik: 2006-2:25 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: AD, LAS, avsked, ordervägran, hot, omplacering Arbetsrättssektionen Datum: 2006-11-01

Läs mer

Cirkulärnr: 2004:35 Diarienr: 2004/0630. Datum:

Cirkulärnr: 2004:35 Diarienr: 2004/0630. Datum: Cirkulärnr: 2004:35 Diarienr: 2004/0630 Handläggare: Sektion/Enhet: Datum: 2004-04-23 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Kommunalrättssektionen Kommunstyrelsen Socialnämnd eller motsvarande Information till vigselförrättare

Läs mer

Cirkulärnr: 1999:72 Diarienr: 1999/1317 P-cirknr: :20 Nyckelord: Arbetsrätt, Diskrimineringslagar Handläggare: Ulf Nordström Sektion/Enhet:

Cirkulärnr: 1999:72 Diarienr: 1999/1317 P-cirknr: :20 Nyckelord: Arbetsrätt, Diskrimineringslagar Handläggare: Ulf Nordström Sektion/Enhet: Cirkulärnr: 1999:72 Diarienr: 1999/1317 P-cirknr: 1999-2:20 Nyckelord: Arbetsrätt, Diskrimineringslagar Handläggare: Ulf Nordström Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen Datum: 1999-05-25 Mottagare: Kommunstyrelsen

Läs mer

Cirkulärnr: 1996:178 Diarienr: Niclas Johansson. Datum:

Cirkulärnr: 1996:178 Diarienr: Niclas Johansson. Datum: Cirkulärnr: 1996:178 Diarienr: 3320 Handläggare: Sektion/Enhet: Niclas Johansson Finanssektionen Datum: 1996-12-04 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Definitivt taxeringsutfall

Läs mer

Cirkulärnr: 11:12 Diarienr: 11/1935 Arbetsgivarpolitik: 11-2:6 Arbetsdomstolen, vägande skäl, förflyttning, Allmänna bestämmelser AB, yttrandefrihet

Cirkulärnr: 11:12 Diarienr: 11/1935 Arbetsgivarpolitik: 11-2:6 Arbetsdomstolen, vägande skäl, förflyttning, Allmänna bestämmelser AB, yttrandefrihet Cirkulärnr: 11:12 Diarienr: 11/1935 Arbetsgivarpolitik: 11-2:6 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Arbetsdomstolen, vägande skäl, förflyttning, Allmänna bestämmelser AB, yttrandefrihet Datum:

Läs mer

Regeringens proposition Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken

Regeringens proposition Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken Cirkulärnr: 2007:24 Diarienr: 2007/0735 Handläggare: Vivi Jacobson-Libietis Avdelning: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Datum: 2007-03-23 Mottagare: Kommunstyrelsen Ansvarig för arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Anders Mellberg. Personal Ekonomi/Finans Förslag till nytt kommunalt pensionssystem Utgångspunkter för ett nytt pensionsavtal, PM

Anders Mellberg. Personal Ekonomi/Finans Förslag till nytt kommunalt pensionssystem Utgångspunkter för ett nytt pensionsavtal, PM Cirkulärnr: 1995:72 Diarienr: 1994/2296 P-cirknr: 2:23 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Pension Lage Carlsson Datum: 1995-03-10 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Förhandlingssektionen Kommunstyrelsen Personal

Läs mer

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN. Cirkulärnr: 17:4 Diarienr: 17/00747 P-cirknr: 17-2:4 Nyckelord:

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN. Cirkulärnr: 17:4 Diarienr: 17/00747 P-cirknr: 17-2:4 Nyckelord: UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN Cirkulärnr: 17:4 Diarienr: 17/00747 P-cirknr: 17-2:4 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: AD, avsked, LAS, olovlig frånvaro, lag om rätt till ledighet av trängande

Läs mer

Personalfrågor Förskola Förskoleklass Grundskola Skolbarnsomsorg. Lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet,

Personalfrågor Förskola Förskoleklass Grundskola Skolbarnsomsorg. Lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, Cirkulärnr: 2000:136 Diarienr: 2000/2941 P-cirknr: 2000-2:31 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Registerkontroll Christina Madfors Förhandlingssektionen Datum: 2000-12-12 Mottagare: Rubrik: Bilagor:

Läs mer

Maj-Lis Åkerlund. Finanssektionen

Maj-Lis Åkerlund. Finanssektionen Cirkulärnr: 2000:115 Diarienr: 2591/2000 Handläggare: Sektion/Enhet: Maj-Lis Åkerlund Datum: 2000-11-08 Mottagare: Rubrik: Sektionen för Socialtjänst Finanssektionen Socialnämnd/motsvarande Handikappfrågor

Läs mer

Sofia Larsson, Lena Sandström, Karin Skilje Finans-, kommunalrätts- och skolsektionerna

Sofia Larsson, Lena Sandström, Karin Skilje Finans-, kommunalrätts- och skolsektionerna Cirkulärnr: 2001:16 Diarienr: 2001/0093 Handläggare: Sektion/Enhet: Datum: 2001-01-16 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Sofia Larsson, Lena Sandström, Karin Skilje Finans-, kommunalrätts- och skolsektionerna

Läs mer

Cirkulärnr: 2000:102 Diarienr: 2000/2178 Handläggare: Håkan Hellstrand Leif Klingensjö Sektion/Enhet: Tillväxt och Regional Utveckling Sektionen för

Cirkulärnr: 2000:102 Diarienr: 2000/2178 Handläggare: Håkan Hellstrand Leif Klingensjö Sektion/Enhet: Tillväxt och Regional Utveckling Sektionen för Cirkulärnr: 2000:102 Diarienr: 2000/2178 Handläggare: Håkan Hellstrand Leif Klingensjö Sektion/Enhet: Tillväxt och Regional Utveckling Sektionen för Socialtjänst Datum: 2000-09-18 Mottagare: Kommunstyrelsen

Läs mer

Cirkulärnr: 2000:143 Diarienr: 2000/3032 P-cirknr: 2000:2-33 Nyckelord: Arbetsrätt, Jämställdhet Handläggare: Johanna Read Hilmarsdottir Ulf

Cirkulärnr: 2000:143 Diarienr: 2000/3032 P-cirknr: 2000:2-33 Nyckelord: Arbetsrätt, Jämställdhet Handläggare: Johanna Read Hilmarsdottir Ulf Cirkulärnr: 2000:143 Diarienr: 2000/3032 P-cirknr: 2000:2-33 Nyckelord: Arbetsrätt, Jämställdhet Handläggare: Johanna Read Hilmarsdottir Ulf Nordström Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen Datum: 2000-12-22

Läs mer

Cirkulärnr: 1996:78 Diarienr: 1419 P-cirknr: :23 Nyckelord: ÖLA 200, lärare Handläggare: Per Reinolf Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen

Cirkulärnr: 1996:78 Diarienr: 1419 P-cirknr: :23 Nyckelord: ÖLA 200, lärare Handläggare: Per Reinolf Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen Cirkulärnr: 1996:78 Diarienr: 1419 P-cirknr: 1996-2:23 Nyckelord: ÖLA 200, lärare Handläggare: Per Reinolf Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen Datum: 1996-05-08 Mottagare: Kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Maria Dahlberg Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Maria Dahlberg Avdelningen för arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 08:15 Diarienr: 08/0206 Arbetsgivarpolitik: 08-2:6 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Arbetsmarknadspolitiska insatser Maria Dahlberg Datum: 2008-01-22 Mottagare: Kommunstyrelsen

Läs mer

Personalnämnden/utskott eller motsvarande

Personalnämnden/utskott eller motsvarande Cirkulärnr: 1993:16 Diarienr: 1993:0087 Handläggare: Anders Mellberg Avdsek: KEP Förh Datum: 1993-01-20 Mottagare: Kommunstyrelsen Personalnämnden/utskott eller motsvarande Rubrik: Vissa ändringar av allmän

Läs mer

Cirkulärnr: 14:22 Diarienr: 14/3100 P-cirknr: 14-2:9 Nyckelord:

Cirkulärnr: 14:22 Diarienr: 14/3100 P-cirknr: 14-2:9 Nyckelord: Cirkulärnr: 14:22 Diarienr: 14/3100 P-cirknr: 14-2:9 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: AD, Arbetsdomstolen, avsked, samarbetsproblem, arbetsvägran, misskötsamhet Avd för arbetsgivarfrågor

Läs mer

Siri Reinhag Avdelningen för arbetsgivarpolitik Arbetsrättssektionen Datum: Mottagare

Siri Reinhag Avdelningen för arbetsgivarpolitik Arbetsrättssektionen Datum: Mottagare Cirkulärnr: 17:65 Diarienr: 17/06318 P-cirknr: 17-2:33 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: AD, diskriminering, trakasserier, utredningsskyldighet, arbetstagare, LSS, personlig assistans Siri

Läs mer

Cirkulärnr: 09:16 Diarienr: 09/1053 Arbetsgivarpolitik: 09-2:5 Nyckelord: Nystartsjobb, arbetsmarknad Handläggare: Phia Moberg Avdelning: Avdelningen

Cirkulärnr: 09:16 Diarienr: 09/1053 Arbetsgivarpolitik: 09-2:5 Nyckelord: Nystartsjobb, arbetsmarknad Handläggare: Phia Moberg Avdelning: Avdelningen Cirkulärnr: 09:16 Diarienr: 09/1053 Arbetsgivarpolitik: 09-2:5 Nyckelord: Nystartsjobb, arbetsmarknad Handläggare: Phia Moberg Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen

Läs mer

Sektionen för skola och barnomsorg. Skolstyrelsen/motsvarande Kommunens bidrag till fristående skolor

Sektionen för skola och barnomsorg. Skolstyrelsen/motsvarande Kommunens bidrag till fristående skolor Cirkulärnr: 1995:136 Diarienr: 1995/1955 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: friskolor Laina Kämpe Datum: 1995-06-30 Mottagare: Rubrik: Bilagor: SFS 1995:816 Sektionen för skola och barnomsorg Kommunstyrelsen

Läs mer