Inbjudan till ABB Ltd:s ordinarie bolagsstämma i Zürich torsdagen den 4 maj 2006 kl Informationsmöte i Västerås måndagen den 8 maj 2006 kl 13.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till ABB Ltd:s ordinarie bolagsstämma i Zürich torsdagen den 4 maj 2006 kl 10.00 Informationsmöte i Västerås måndagen den 8 maj 2006 kl 13."

Transkript

1 2006 ABB. All rights reserved Inbjudan till :s ordinarie bolagsstämma i Zürich torsdagen den 4 maj 2006 kl Informationsmöte i Västerås måndagen den 8 maj 2006 kl Share Register P.O. Box CH-8050 Zürich Schweiz Tel: +41 (0) Fax: +41 (0) Investor Relations SE Västerås Sverige Tel: +46 (0) Fax: +46 (0)

2 Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders of on May 4, 2006, at 10 a.m. in Zurich, Switzerland, and/or Information meeting in Västerås, Sweden, on May 8, 2006 at 1:00 p.m. This invitation has been distributed in Swedish to VPC-registered shareholders outside Sweden. For an English version, visit our website: or contact, Investor Relations in Sweden, tel or :s ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 4 maj 2006 kl i Messe Zürich, Wallisellenstrasse 49, Zürich-Oerlikon, Schweiz. Dörrarna öppnas kl Aktieägare i Sverige är välkomna till bolagsstämman i Zürich, liksom till ett informationsmöte i Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås, måndagen den 8 maj kl Dörrarna öppnas kl Dagordning för bolagsstämman i Zürich den 4 maj :s styrelse förelägger bolagstämman följande ärenden och förslag för diskusison och beslut: 1. Rapportering för räkenskapsåret 2005 < Årsredovisning och koncernbokslut < Koncernrevisionsberättelse < Årsbokslut < Revisionsberättelse 2. Godkännande av årsredovisning, koncernbokslut och årsbokslut 2005 Styrelsen föreslår godkännande av årsredovisningen, koncernbokslutet och årsbokslutet för ABB:s ordinarie bolagsstämma 3. Ansvarsfrihet för styrelse och ledning Styrelsen föreslår att styrelse och ledning beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret Förslag till vinstdisposition Nettovinst 2005 Överfört från föregående år Upplösning av övriga reserver För bolagsstämman tillgängliga vinstmedel CHF CHF CHF CHF Styrelsen föreslår att övriga reserver på CHF upplöses och överförs till balanserade vinstmedel och att en utdelning på 0,12 CHF brutto per registrerad aktie utbetalas av de vinstmedel som står till bolagsstämmans förfogande. Utbetalningen sker den 9 maj Till aktieägare registrerade i det svenska VPC-systemet betalas utdelningen den 16 maj. Beräknat på antalet utfärdade aktier, (1), motsvarar detta ett maximalt belopp på CHF. När bolagsstämman beslutar om vinstdisposition, har den att ta hänsyn till att betalar utdelning endast på aktier som inte deltar det särskilda utdelningsförfarandet enligt artikel 8 i bolagsordningen. Aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige och som deltar i det särskilda utdelningsförfarandet erhåller utdelningen från ABB Participation AB med det belopp i svenska kronor som motsvarar den beslutade utdelningen per namnaktie i utan avdrag för schweizisk källskatt. Detta belopp är dock föremål för beskattning enligt svensk lagstiftning. Återstående belopp av tillgängliga vinstmedel överförs till ny räkning. (1) Beror på antalet aktier utfärdade per avstämningsdagen. ABB:s ordinarie bolagsstämma 2

3 5. Val av styrelseledamöter Mandattiden för samtliga styrelseledamöter går ut vid bolagsstämman den 4 maj Nuvarande ledamöter är tillgängliga för omval. Styrelsen föreslår därför omval av herrar < Roger Agnelli, brasiliansk medborgare < Jürgen Dormann, tysk medborgare < Louis R. Hughes, amerikansk medborgare < Hans Ulrich Märki, schweizisk medborgare < Michel de Rosen, fransk medborgare < Michael Treschow, svensk medborgare < Bernd W. Voss, tysk medborgare < Jacob Wallenberg, svensk medborgare som styrelseledamöter för en ytterligare mandattid av ett år, det vill säga fram till och med bolagsstämman Efter bolagsstämman avser styrelsen att omvälja Jürgen Dormann som ordförande. 6. Val av revisorer, koncernrevisorer och särskilda revisorer Styrelsen föreslår att Ernst & Young AG väljs som revisorer och koncernrevisorer för räkenskapsåret 2006 och att OBT AG väljs som särskilda revisorer för att fullgöra uppgifterna i samband med kapitalökningar. Dokumentation och anmälan Dokumentation Årsredovisningen inklusive revisionsberättelse och styrelsens förslag blir tillgängliga för granskning av aktieägarna från och med den 13 april 2006 vid bolagets huvudkotor i Zürich-Oerlikon, Schweiz, samt i Sverige vid ABB:s kontor, Kopparbergsvägen 2, Västerås. 3 ABB:s ordinarie bolagsstämma Inbjudan med dagordning och styrelsens förslag sänds per post till aktieägare registrerade i VPC, med rätt att rösta. Årsredovisningen sänds till de aktieägare som så begär. Årsredovisningen är också tillgänglig på internet på ABB:s webbplats respektive Anmälan och inträdeskort Aktieägare införda i den av VPC förda aktieboken den 24 april 2006 har rätt att delta i bolagsstämman i Zürich respektive informationsmötet i Västerås. Inträdeskort till bolagsstämman respektive informationsmötet erhålls genom att insända den svarsblankett som bifogas denna inbjudan. Svarsblanketten eller motsvarande anmälan måste vara ABB till handa senast den 27 april Av tekniska skäl är det inte möjligt att ta hänsyn till anmälan som inkommer senare än detta datum. Fullmakter Aktieägare som ej personligen kan delta i bolagsstämman, kan företrädas av: a) annan röstberättigad aktieägare, eller b) vårt företag om annan instruktion ej föreligger, kommer Er röst att avges till förmån för styrelsens förslag. som koncern representerar endast aktieägare som lämnar fullmakt till förmån för styrelsens förslag. Fullmakter med divergerande anvisningar vidarebefordras till det oberoende ombudet, eller c) det oberoende ombudet Ni kan bemyndiga Dr. Hans Zehnder, advokat och notarie, Bahnhofplatz 1, CH-5401 Baden, Schweiz, att representera Er (befullmäktigat ombud) i enlighet med artikel 689c i Swiss Code of Obligations. Dr. Zehnder röstar enligt anvisningar. Om inga anvisningar har lämnats, avges Er röst till förmån för styrelsens förslag, eller d) depåbanken. ABB:s ordinarie bolagsstämma 4

4 Depåbanker Depåbanker som representerar aktieägare ombeds att i god tid informera bolaget om antalet aktier de representerar, dock senast den 2 maj 2006 klockan Översättning Bolagsstämman hålls i huvudsak på tyska. Den simultantolkas till engelska, franska och svenska. Här ligger möteslokalen, Messe Zürich, där bolagsstämman hålls den 4 maj. Utsändning på internet Bolagsstämman sänds på internet på tyska med simultantolkning till engelska, franska och svenska via Beslut som tas på bolagsstämman hålls tillgängliga för granskning från och med den 18 maj 2006 vid bolagets huvudkontor i Zürich-Oerlikon, Schweiz. De kommer också att finnas tillgängliga på internet på Zürich den 3 april 2006 För styrelsen i Jürgen Dormann, ordförande 5 ABB:s ordinarie bolagsstämma ABB:s ordinarie bolagsstämma 6

5 Informationsmöte i Västerås måndagen den 8 maj kl Aktieägare i Sverige är även välkomna till ett informationsmöte i Västerås måndagen den 8 maj kl (dörrarna öppnas kl 12.00). Anmälan till informationsmötet görs på samma blankett som anmälan till bolagsstämman i Zürich. På svarsblanketten finns även möjlighet att rösta och din röst tas i beaktande på bolagsstämman i Zürich. Svarsblankett och svarskuvert bifogas denna inbjudan. Preliminärt program för informationsmötet i Västerås kl Dörrarna öppnas Kaffe och smörgås serveras kl Mötet börjar Välkomsthälsning och mötets öppnande Sten Jakobsson, vd ABB Sverige ABB-koncernens resultat 2005 med rapport från bolagsstämman i Zürich Fred Kindle, ABB-koncernens vd och koncernchef Michel Demaré, ABB-koncernens ekonomi- och finanschef Hur tar man sig till informationsmötet? Kartan nedan visar var möteslokalen, centralstationen och parkeringshuset Punkt är belägna. Transport med bil Vi föreslår att deltagare som anländer med bil använder parkeringshuset Punkt. Transport med tåg Från Stockholm C till Västerås C Från Västerås C till Stockholm C Avgång Ankomst Avgång Ankomst 09:07 10:00 14:54 15:53 10:07 11:06 16:00 16:53 11:07 12:00 16:54 17:53 Den svenska verksamheten 2005 och framåt Sten Jakobsson, vd ABB Sverige Frågor och svar Aktieägarna bereds tillfälle att ställa frågor till koncernledningen. Ingalill Östman, informationsdirektör ABB Sverige, är moderator. Fred Kindles och Michel Demarés anföranden hålls på engelska och simultantolkas till svenska. Frågor kan ställas på svenska. Svar som ges på engelska simultantolkas. Mötet beräknas ta cirka två timmar. Hjärtligt välkomna! 7 ABB:s ordinarie bolagsstämma ABB:s ordinarie bolagsstämma 8

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 Pressmeddelande Stockholm den 24 mars 2003 Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 I enlighet med noteringsavtalet för Stockholmsbörsen AB meddelar Investor AB även genom pressmeddelande

Läs mer

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Stockholm 2015 03 26 Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015 KALLELSE Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ)

Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ) Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ) Aktieägarna i Systemair AB (publ), org.nr. 556160-4108, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 augusti 2014 kl. 15.00 i Aulan, Systemair Expo, i Skinnskatteberg.

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015 AKTIEÄGARNA I OBOYA HORTICULTURE INDUSTRIES AB, 556362-3197 kallas härmed till årsstämma, torsdagen den 28 maj 2015 kl. 10.00 i Aludden Providor, Aspenäsvägen 12,

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten Holding AB (publ), org. nr. 556580-2526, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 mars 2014 klockan 14:00 i G Grönberg Advokatbyrå

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL) Aktieägarna i Cortus Energy AB (publ), org.nr 556670-2584, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 mars 2015, kl. 17.00 i IVA Konferenscenter,

Läs mer

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70.

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL)

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL) VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL) Aktieägarna i Opus Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 18.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36 38, Göteborg.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

KLÖVERN. Protokoll fört vid årsstämma i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 23 april 2015, kl. 16.00 på Kistamässan, Kista, Stockholm.

KLÖVERN. Protokoll fört vid årsstämma i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 23 april 2015, kl. 16.00 på Kistamässan, Kista, Stockholm. KLÖVERN Protokoll fört vid årsstämma i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 23 april 2015, kl. 16.00 på Kistamässan, Kista, Stockholm. 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Styrelseordföranden Fredrik Svensson hälsade

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ)

Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ) Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ) Aktieägare i Consilium AB (publ), 556480-3327 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdag 19 maj 2015 klockan 15.00, NackaStrandsMässan, Augustendalstorget

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2014 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2014 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2014 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl 9.30 Plats: Bolagets

Läs mer

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Pressmeddelande 17 mars, 2015 Kallelse till årsstämma i Swedish Match AB (publ) Aktieägarna i Swedish Match AB (publ), org.nr 556015-0756, kallas till årsstämma torsdagen den 23 april 2015, kl. 16.30 på

Läs mer

Kallelse till årsstämma i REHACT AB

Kallelse till årsstämma i REHACT AB Stockholm 2014-03-07 Kallelse till årsstämma i REHACT AB Aktieägarna i REHACT AB (publ), org.nr. 556678-6645, kallas till årsstämma måndagen den 7 april kl 10.00 på Norrtullsgatan 6, Stockholm. Anmälan

Läs mer

Marie Ehrlings och Johan Dennelinds anföranden på stämman kommer att finnas på Bolagets webbplats www.teliasonera.com efter stämman.

Marie Ehrlings och Johan Dennelinds anföranden på stämman kommer att finnas på Bolagets webbplats www.teliasonera.com efter stämman. Välkommen till TeliaSoneras årsstämma 2015 TeliaSonera AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 8 april 2015 klockan 14.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons plan 4, Stockholm. Dörrarna

Läs mer

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015,

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015, Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ) Aktieägare i Knowit AB (publ), 556391-0354 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 klockan 16.00, i Bolagets lokaler på Klarabergsgatan

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015 Härmed kallas

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL) Aktieägarna i CTT Systems AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2015 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Brukslagarevägen 5 i Nyköping. ANMÄLAN

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i

Läs mer

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513.

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SBAB Bank AB (publ) 2015 Härmed kallas till

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PARTNERTECH AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PARTNERTECH AB (PUBL) ANMÄLAN KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PARTNERTECH AB (PUBL) Aktieägarna i PartnerTech AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 27 april 2015 kl. 15.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ) Sid 1 av 5 Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ) Aktieägarna i Midsona AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 28 april 2015 kl. 15.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö, med insläpp för registrering

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Metria AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org nr 556668-6605, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00, i Bolagets

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till SKFs årsstämma

Pressmeddelande. Kallelse till SKFs årsstämma Pressmeddelande För ytterligare information: Media Hotline: +46 31 337 2400 Press Relations: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com Investor Relations: Marita Björk, +46

Läs mer