Akademin för Ekonomistyrning i Staten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Akademin för Ekonomistyrning i Staten"

Transkript

1 Akademin för Ekonomistyrning i Staten AES första 10 år Anders Grönlund, föreståndare Såstaholm mars 2011

2 Första mötet 3 oktober 2002 Då drygt 15 myndigheter hittills har visat intresse för att delta i en akademi, bedömer vi att det finns ett realistiskt underlag för att kalla till ett första konstituerande möte, torsdag den 3 oktober 2002, kl i Faculty Lounge,, Roslagsvägen, Stockholm. En första viktig punkt blir att diskutera vad akademin kan och ska göra. Akademin kan utvecklas till att bli en samlingspunkt för forskning och utbildning i nära samarbete med en grupp statliga myndigheter. Det är inte säkert att vi exakt kan fastställa omfattningen, utan den få växa fram i en lämplig takt.

3 Första mötet, forts. Det är viktigt att tidigt kunna utlysa ett par doktorandtjänster. Dessa blir, tillsammans med oss seniora forskare, den vetenskapliga produktionskapaciteten i akademin. Ju tidigare vi kan rekrytera doktorander och ju fler desto bättre Vi kommer inte att bygga upp någon administration i akademin. Ekonomiska medel administreras av institutionens egen personal. Däremot hoppas vi att akademin kan ha en egen websida inom institutionens domän

4 Deltagare 3 oktober 2002 Fredrik Rosengren, Ekonomistyrningsverket Britt Angleryd, Arbetsmarknadsstyrelsen Kerstin Hillerström, Banverket Claes Falk, Uppsala universitet Maija Sjödin, Centrala Studiemedelsnämnden Eva Jansson, Nationellt Centrum för Flexibelt Lärande Lars-Åke Eriksson, Vägverket Martin Sparr, Statens Kvalitets- och Kompetensråd Bengt Karlsson, Energimyndigheten Nils-Olov Norlander, Försvarsmakten Bo Lundholm, Statistiska Centralbyrån Anders Grönlund, Dan Nordin, Susanne Weinberg, Tommy Johansson, Evert Jonsson och Sikander Khan från Stockholms universitet.

5 21 intresserade myndigheter Arbetsmarknadsstyrelsen Banverket Centrala Studiemedels-nämnden Centrum för flexibelt lärande Ekonomistyrningsverket Energimyndigheten Finansinspektionen Försvarsmakten Kustbevakningen Naturvårdsverket Länsstyrelsen i Halland Rikspolisstyrelsen Riksskatteverket Riksåklagaren Statens Kompetens- och Kvalitetsråd Statens kulturråd Statistiska Centralbyrån Tullverket Vägverket Ungdomsstyrelsen Universitet 5

6 AES första myndigheter 2002 Arbetsmarknadsstyrelsen Banverket Centrala Studiestödsnämnden Ekonomistyrningsverket Energimyndigheten Försvarsmakten Nationellt centrum för flexibelt lärande Naturvårdsverket Rikspolisstyrelsen Riksskatteverket Statens Kompetens- och Kvalitetsråd Statistiska Centralbyrån Vägverket Uppsala universitet

7 Vad kan myndigheter få ut av en Akademi? Tidiga frågor Undervisning - Öppna kurser, uppdragsutbildning, uppsatser Forskning - Uppdragsforskning, grundforskning - Forskarutbildning - Adjungerad forskning från myndigheter Konferenser och möten Kräftrikets lokaler 7

8 Uppsatstävlingar På kort sikt kan Akademin konkret medverka i utvecklingsprojekt genom uppsatsarbeten på kandidat- och magisternivåer. Varje termin startar en stor mängd uppsatsarbeten vid institutionen. Vi kan då bilda speciella grupper som studerar ett gemensamt tema och som handleds av handplockade lärare med god insikt i området offentlig verksamhetsstyrning. Det föreslogs att vi utlyser 4 uppsatspriser, 2 för de bästa kandidatuppsatserna respektive magisteruppsatserna. Uppsatserna kan redovisas för akademiledamöterna 2 gånger per år (förslagsvis juni respektive januari) i samband med att uppsatspriserna delas ut. Uppsatspris kr per uppsats.

9 Doktorander På lång sikt ska Akademin leda och genomföra ett forskningsprogram som kan mynna ut i ett antal doktorsavhandlingar samt forskningsrapporter. Vi kan med kort varsel lysa ut doktorandtjänster, så snart vi har säkrat en långsiktig finansiering. Banverket, Försvarsmakten, Naturvårdsverket och Vägverket antydde att det bör finnas rimliga chanser till en långsiktig finansiering.

10 Andra mötet den 2 december 2002, deltagare Ledamöter Kerstin Hillerström Maija Sjödin Fredrik Rosengren Bengt Karlsson Nils-Olov Norlander Eva Jansson Martin Sparr Claes Falk Kerstin Thomson Göran Arvidsson Thomas Lindeborg Göran Sundström Lars Ehrengren Rolf Lind Roland Almqvist Banverket Centrala Studiestödsnämnden Ekonomistyrningsverket Energimyndigheten Försvarsmakten Nationellt centrum för flexibelt lärande Statens Kompetens- och Kvalitetsråd Uppsala Universitet FEK/SU FEK/SU, SNS, IKE FEK/SU, FMV SCORE FEK/SU FEK/SU FEK/SU Övriga deltagare Britt Angleryd Arbetsmarknadsstyrelsen Bo Jonsson Ekonomistyrningsverket Rolf Molin Finansinspektionen Karin Starrin Länsstyrelsen i Halland Ronny Ferm Naturvårdsverket Ann-Sofie Löth Rikspolisstyrelsen Katrin Westling Palm Riksskatteverket Per Källman Riksskatteverket Klas Bergenstrand Riksåklagaren Bertil Metzger Riksåklagaren Kerstin Borg Wallin Statens Kompetens- och Kvalitetsråd Gudrun Wikström Statens Kulturråd Siv Junback Statens Kulturråd Bo Lundholm Statistiska Centralbyrån Gun-Britt Spring Larsson Ungdomsstyrelsen Lars-Åke Eriksson Vägverket Katarina Norén Tullverket Knut Wahlstedt Statens Lantbruksuniversitet Ann-Kristin Mattsson Lunds universitet

11 40 AES möten 2002: 3 oktober, 2 december 2003: 6 mars, 16 april, 17 juni, 11 september, 27 november 2004: 9 mars, juni (Ljusterö), 14 september, 12 oktober, 7 december 2005: 17 mars, 24 maj, 6-7 oktober (Bålsta), 16 november 2006: 17 januari, 29 mars, maj (Marsviken), 13 september, 8 november 2007: 1 februari, 28 mars, maj (Aske), 5 september, 7 november 2008: 2 april,10 juni, 9-10 september (Kämpasten), 10 december 2009: 16 februari, 17 juni, 9 september, 10 december 2010: 3 februari, 12 april, 14 juni, 22 september, 9 december 2011: mars, (Såstaholm)

12 Myndigheter och ledamöter under årens lopp Arbetsmarknadsstyrelsen, Britt Angleryd, Göran Hallvig Banverket / Trafikverket, Kerstin Hillerström Centrala Studiestödsnämnden, Kerstin Borg Wallin, Ingalill Gällstedt, Jan-Olof Larsson, Maija Sjödin, Patrik Strid, Jan Söderholm, Ekonomistyrningsverket, Nils Eklund, Kenneth Eliasson, Charlotta Eriksson, Malin Eriksson, Yvonne Gustafsson, Annika Lysén, Fredrik Rosengren, Maria Rydbeck, Ylva Mannervik Energimyndigheten, Kenneth Hultman, Bengt Karlsson, Anne Norstedt Försvarsmakten, Björn Ekstedt, Peter A Gustafsson, Nils-Olov Norlander Högskoleverket, Anders Olofsson

13 Myndigheter och ledamöter under årens lopp, forts. Kemikalieinspektionen, Mervi Carlsen Länsstyrelsen i Halland, Karin Starrin Myndigheten för yrkeshögskolan, Doris Hammarstedt, Robert Modlitba Nationellt centrum för flexibelt lärande, Eva Jansson Naturvårdsverket, Marie Emanuelsson, Ronne Ferm, Peter Green, Marie-Louise Rydén, Carina Westerberg, Regeringskansliet, Irene Dickman, Charlotta Eriksson, Gunnar Holmgren, Jan Landahl, Lars-Göran Larsson, Martin Sparr, Ewa Weijne Riksförsäkringsverket, Mervi Carlsen, Irene Dickman

14 Myndigheter och ledamöter under årens lopp, forts. Riksgäldskontoret, Kristina Johansson, Fredrik Rosengren Rikspolisstyrelsen, Jan Andersson, Luis Caballero, Pontus Gillnäs, Sten Hedberg, Carina Johansson, Ann-Sofie Löth, Eva Molin Riksskatteverket, Yvette Andersson, Jacob Henriksson, Jessica Karlberg, Per Källman, Lars- Åke Leijkvist, Lena Majlard, Maria Rydbeck, Katrin Westling-Palm, Riksåklagaren / Åklagarmyndigheten, Klas Bergenstrand, Bertil Metzger, Elisabeth Sandström, Petra von Schmalensee Riksdagsförvaltningen, Per Bengtsson, Katrin Gramenius, Tomas Högberg, Ingvar Mattson, Lena Uhlin Sida, Marie Ottosson

15 Myndigheter och ledamöter under årens lopp, forts. Statens fastighetsverk, Anna-Lena Danebjer Nordström Statens Kompetens- och Kvalitetsråd, Katrin Gramenius, Lena Köling Abjörner, Martin Sparr, Lars Stigendal, Christer Wadelius, Kerstin Borg Wallin Statskontoret, Michael Borchers, Folke K. Larsson, Michiko Muto Statistiska Centralbyrån, Inger Eklund, Bo Lundholm, Anders Rickardsson Svenska institutet, Mats Karlsson, Lena Köling Uppsala universitet, Claes Falk Vägverket / Trafikverket, Lars-Åke Eriksson, Lena Erixon, Mats Johannesson, Katarina Norén, Ulf Rydén

16 Forskare och övrig personal Roland Almqvist, SU Ulf Bengtsson, SU Bino Catasús, SU Pierre Guillet de Monthoux, SU Anders Grönlund, SU Olof Holm, SU Jessica Karlberg, SU Bengt Kristensson Uggla, Åbo Akademi Thomas Lindeborg, FMV Ingvar Mattson, Riksdagens utredningstjänst Sven Modell, SU

17 Forskare och övriga personal Pia Montgomery, SU Peter Skærbæk, CBS, Köpenhamn Dan Nordin, SU Matti Skoog, SU Kaj Sköldberg, SU Göran Sundström, Score, SU Adam Söderqvist, SU Kerstin Thomson, SU Susanne Tiderman, SU Eva Wittbom, SU Fredrika Wiesel, SU Peter Öhman, Miun, Sundsvall

18 Forskningsprojekt Forskningsprojekt vid Banverket och Vägverket - Fredrika Wiesel, doktorsavhandling - Kundorientering och ekonomistyrning i offentlig sektor, delrapporter - Eva Wittbom, doktorsavhandling, Att spränga normer: om målstyrningsprocesser för jämställdhetsintegrering, delrapporter Forskningsprojekt vid Naturvårdsverket - 2 akademirapporter - Att styra mot effekter genom andra - en studie av Naturvårdsverket, Införande av integration och jämställdhet i Naturvårdsverkets externa verksamhet, 2007

19 Forskningsprojekt Forskningsprojekt vid Försvarsmakten - Flerårigt forskningsprojekt vid FM - Nils-Olov Norlander doktorand - 1 vetenskaplig artikel, 4 akademirapporter, 1 antologi - More peace for less money: Measurement and accountability in the Swedish Armed Forces, Financial Accountability & Management, Bino Catasús och Anders Grönlund, Styrning, effektivitet och ansvar vid Försvarsmakten, Från Bunker till Växthus - Kommunikation som en del i ledningsprocessen och en förutsättning för förändring, Från prestationsstyrning till effektstyrning, Försvaret - under attack! Fyra managementperspektiv på det svenska försvaret, antologi, En ansats till en ny modell för verksamhetsstyrning - Forskningsuppdrag förslag på fortsatt inriktning och forskning, 2012

20 Forskningsprojekt Forskningsprojekt vid Riksrevisionen - 1 vetenskaplig artikel, Anders Grönlund, Fredrik Svärdsten och Peter Öhman - 1 akademiartikel - 1 pågående studie - Value for money and the rule of law: the (new) performance audit in Sweden, International Journal of Public Sector Management. - Riksrevisionen - effektivitetens, rättssäkerhetens och demokratins väktare. En studie av effektivitetsrevisioner Forskningsprojekt vid Rikspolisstyrelsen, - 1 vetenskaplig artikel, Salvador Carmona och Anders Grönlund - Measures vs actions: the balanced scorecard in Swedish Law Enforcement, International Journal of Operations & Production Management, 2003

21 Forskningsprojekt Forskningsprojekt vid Energimyndigheten - I akademiartikel - 2 studier för doktorand Fredrik Svärdsten Forskningsprojekt inom AES - Effektivitet och styrning i statliga myndigheter, 2006 Anders Grönlund, Jessica Karlberg, Sven Modell, Nils-Olov Norlander, Susanne Tiderman, Fredrika Wiesel och Eva Wittbom - Outcome-based perfomance management: Experiences from Swedish central government, Public Performance and Management Review, Anders Grönlund och Sven Modell, 2007

22 Artiklar, Böcker och Rapporter Goals versus institutions: the development of performance measurement in the Swedish university sector Management Accounting Research, 2003 Performance Measurement Myths in the Public Sector: A Research Note Financial Accountability and Management, 2004 Students as Consumers? An Institutional Field-level Analysis of the Construction of Performance Measurement Practices Accounting, Auditing and Accountability Journal, 2005 Performance Management in the Public Sector: Past Experiences, Current Practices and Future Challenges, Australian Accounting Review, 2005 Performance Measurement in the Public Sector in Clubb, C. (ed.) Blackwell Encyclopedia of Accounting (2nd ed), Blackwell, London, 2005 Institutional and Negotiated Order Perspectives on Cost Allocations: The Case of the Swedish University Sector, European Accounting Review, 2006

23 Artiklar, Böcker och Rapporter, forts. A process (re)turn? Path dependencies, institutions and performance management in Swedish central government. Management Accounting Research, 2007 Marketization and performance measurement in Swedish central government: A comparative institutionalist study, Abacus, 2007 Consumerism and Control: Evidence from Swedish Central Government Agencies Public Money & Management, 2009 Bundling management control innovations: a field study of organisational experimenting with total quality management and the balanced scorecard. Accounting, Auditing and Accountability Journal, tal uppsatser, tiotal seminarier Kompendium Styrning i statliga myndigheter, 2011

24 Doktorander 2011 Nils-Olov Norlander - Arbetstitel: Konstig verksamhetsstyrning många ord om något som inte går att beskriva med ord - Studiens teoretiska gap utgår från att knyta samman teorier från företagsekonomin med estetiken i syfte att bättre förstå effektbegreppet inom Försvarsmakten Fredrik Svärdsten - Arbetstitel: Public Performance Assessment A Framing Process - How do the practices of PPA frame public performance? Kerstin Thomson - Arbetstitel: Museums in transition and New Public Management perspectives on alignment and constraints - Focus of this study is on managing cultural heritage such as public museums, the customer service concept and its implications

25 Ekonomi - Intäkter Intäkter Totalt Avgifter BV FM NV VV KKr VR STEM RiR Totalt