Reglemente för kommunala handikapprådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reglemente för kommunala handikapprådet"

Transkript

1 Utgåva Datum Status Kommentar Kf 20/ Gällande KF 168/12 Reglemente för kommunala handikapprådet Askersunds kommun

2 REGLEMENTE FÖR ASKERSUNDS KOMMUNS HANDIKAPPRÅD Syfte 1 Askersunds kommuns handikappråd är ett samrådsorgan mellan kommunen och handikapporganisationerna i frågor av generell betydelse. Rådet är också ett rådgivande organ till lanstingskommunala och statliga organ när dessa hänskjuter frågor till rådet för yttrande. Uppgifter 2 Det kommunala handikapprådet skall Vara remissinstans i frågor som gäller personer med funktionsnedsättning. Kommunen skall informera rådet vid om- och nybyggnation samt vid förändringar i yttre och inre miljö. Rådet kan hos kommunens nämnder och förvaltningar anmäla att rådet önskar yttra sig i en viss fråga, som är föremål för remiss till andra organ. Hålla sig underrättad om befintliga verksamheter/insatser ur handikappsynpunkt och förändringar av efterfrågan. Ta reda på personers med funktionsnedsättning synpunkter och erfarenheter av kommunal planering och samhällsservice. Hos ansvarig nämnd eller styrelse väcka frågor om behov av resursförstärkning eller ändrat resursutnyttjande i handikappfrågor. Initiera och aktivt verka för att information ges till personer med funktionsnedsättning och andra målgrupper. Följa den allmänna utvecklingen inom handikappområdet. Frågor som gäller enskild person får inte behandlas. Organisation och sammansättning 3 Rådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden.

3 4 Rådet består av 15 ledamöter och 15 personliga ersättare. De utses enligt följande: handikapporganisationerna utser 6 ledamöter och 6 ersättare socialnämnden 2 ledamöter och 2 ersättare kommunstyrelsen utser 1 ledamot och 1 ersättare barn- och utbildningsnämnden utser 1 ledamot och 1 ersättare byggnadsnämnden utser 1 ledamot och 1 ersättare kultur- och fritidsnämnden utser 1 ledamot och 1 ersättare tekniska nämnden utser 1 ledamot och 1 ersättare försäkringskassan utser 1 ledamot och 1 ersättare landstinget utser 1 ledamot och 1 ersättare. 5 Handikapporganisationernas referensgrupp utser i samråd sex ledamöter och sex ersättare i rådet. 6 De ledamöter och ersättare, som utses av kommunen och handikapporganisationerna, skall vara folkbokförda i kommunen. Ledamöterna och ersättarna utses för samma tid som gäller för kommunens nämnder. 7 Ordförande och vice ordförande utses av socialnämnden. En anställd hos socialnämnden skall vara sekreterare. 8 Rådet kan tillsätta ett beredningsorgan för att bereda rådets sammanträden. Rådet kan också tillsätta tillfälliga arbetsgrupper för att utföra särskilda uppgifter. Dessa organ kan inte få beslutsfunktioner. 10 Rådet får adjungera personer till sig om det behövs för arbetet i vissa frågor.

4 Sammanträden 11 Rådet skall sammanträda minst fyra gånger per år. Rådet skall sammanträda för att behandla en viss fråga om minst tre av handikapporganisationernas ledamöter begär det. Sammanträdet skall komma till stånd inom tre veckor från det att begäran inkommit. 12 Skriftlig kallelse skall tillställas rådets ledamöter och ersättare senast sju dagar före rådets sammanträde. Ordföranden ansvarar för att kallelse sker till sammanträdena. Vid förhinder skall ledamot vidtala sin ersättare att tjänstgöra. Ersättning och kostnader 13 Vid sammanträde med det kommunala handikapprådet utgår sammanträdesarvode till företrädare för handikapporganisationerna med ett belopp motsvarande det som ges till kommunalt förtroendevalda. Handikapporganisationernas representanter får ersättning för resor i enlighet med de regler som gäller för kommunens förtroendevalda. Kommunens nämnder, försäkringskassan och landstinget ersätter själva sina representanter. Ändring av reglementet m.m. 14 Detta reglemente kan endast upphävas eller ändras genom beslut av kommunfullmäktige i Askersunds kommun. Frågor om tolkning och tillämpning av reglementet av görs av kommunstyrelsen i Askersunds kommun.

5 Utgåva Datum Status Kommentar Kf 20/ Gällande KF 168/12 Reglemente för kommunala handikapprådet Askersunds kommun

6 REGLEMENTE FÖR ASKERSUNDS KOMMUNS HANDIKAPPRÅD Syfte 1 Askersunds kommuns handikappråd är ett samrådsorgan mellan kommunen och handikapporganisationerna i frågor av generell betydelse. Rådet är också ett rådgivande organ till lanstingskommunala och statliga organ när dessa hänskjuter frågor till rådet för yttrande. Uppgifter 2 Det kommunala handikapprådet skall Vara remissinstans i frågor som gäller personer med funktionsnedsättning. Kommunen skall informera rådet vid om- och nybyggnation samt vid förändringar i yttre och inre miljö. Rådet kan hos kommunens nämnder och förvaltningar anmäla att rådet önskar yttra sig i en viss fråga, som är föremål för remiss till andra organ. Hålla sig underrättad om befintliga verksamheter/insatser ur handikappsynpunkt och förändringar av efterfrågan. Ta reda på personers med funktionsnedsättning synpunkter och erfarenheter av kommunal planering och samhällsservice. Hos ansvarig nämnd eller styrelse väcka frågor om behov av resursförstärkning eller ändrat resursutnyttjande i handikappfrågor. Initiera och aktivt verka för att information ges till personer med funktionsnedsättning och andra målgrupper. Följa den allmänna utvecklingen inom handikappområdet. Frågor som gäller enskild person får inte behandlas. Organisation och sammansättning 3 Rådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden.

7 4 Rådet består av 15 ledamöter och 15 personliga ersättare. De utses enligt följande: handikapporganisationerna utser 6 ledamöter och 6 ersättare socialnämnden 2 ledamöter och 2 ersättare kommunstyrelsen utser 1 ledamot och 1 ersättare barn- och utbildningsnämnden utser 1 ledamot och 1 ersättare byggnadsnämnden utser 1 ledamot och 1 ersättare kultur- och fritidsnämnden utser 1 ledamot och 1 ersättare tekniska nämnden utser 1 ledamot och 1 ersättare försäkringskassan utser 1 ledamot och 1 ersättare landstinget utser 1 ledamot och 1 ersättare. 5 Handikapporganisationernas referensgrupp utser i samråd sex ledamöter och sex ersättare i rådet. 6 De ledamöter och ersättare, som utses av kommunen och handikapporganisationerna, skall vara folkbokförda i kommunen. Ledamöterna och ersättarna utses för samma tid som gäller för kommunens nämnder. 7 Ordförande och vice ordförande utses av socialnämnden. En anställd hos socialnämnden skall vara sekreterare. 8 Rådet kan tillsätta ett beredningsorgan för att bereda rådets sammanträden. Rådet kan också tillsätta tillfälliga arbetsgrupper för att utföra särskilda uppgifter. Dessa organ kan inte få beslutsfunktioner. 10 Rådet får adjungera personer till sig om det behövs för arbetet i vissa frågor.

8 Sammanträden 11 Rådet skall sammanträda minst fyra gånger per år. Rådet skall sammanträda för att behandla en viss fråga om minst tre av handikapporganisationernas ledamöter begär det. Sammanträdet skall komma till stånd inom tre veckor från det att begäran inkommit. 12 Skriftlig kallelse skall tillställas rådets ledamöter och ersättare senast sju dagar före rådets sammanträde. Ordföranden ansvarar för att kallelse sker till sammanträdena. Vid förhinder skall ledamot vidtala sin ersättare att tjänstgöra. Ersättning och kostnader 13 Vid sammanträde med det kommunala handikapprådet utgår sammanträdesarvode till företrädare för handikapporganisationerna med ett belopp motsvarande det som ges till kommunalt förtroendevalda. Handikapporganisationernas representanter får ersättning för resor i enlighet med de regler som gäller för kommunens förtroendevalda. Kommunens nämnder, försäkringskassan och landstinget ersätter själva sina representanter. Ändring av reglementet m.m. 14 Detta reglemente kan endast upphävas eller ändras genom beslut av kommunfullmäktige i Askersunds kommun. Frågor om tolkning och tillämpning av reglementet av görs av kommunstyrelsen i Askersunds kommun.

9 Utgåva Datum Status Kommentar Kf 20/ Gällande KF 168/12 Reglemente för kommunala handikapprådet Askersunds kommun

10 REGLEMENTE FÖR ASKERSUNDS KOMMUNS HANDIKAPPRÅD Syfte 1 Askersunds kommuns handikappråd är ett samrådsorgan mellan kommunen och handikapporganisationerna i frågor av generell betydelse. Rådet är också ett rådgivande organ till lanstingskommunala och statliga organ när dessa hänskjuter frågor till rådet för yttrande. Uppgifter 2 Det kommunala handikapprådet skall Vara remissinstans i frågor som gäller personer med funktionsnedsättning. Kommunen skall informera rådet vid om- och nybyggnation samt vid förändringar i yttre och inre miljö. Rådet kan hos kommunens nämnder och förvaltningar anmäla att rådet önskar yttra sig i en viss fråga, som är föremål för remiss till andra organ. Hålla sig underrättad om befintliga verksamheter/insatser ur handikappsynpunkt och förändringar av efterfrågan. Ta reda på personers med funktionsnedsättning synpunkter och erfarenheter av kommunal planering och samhällsservice. Hos ansvarig nämnd eller styrelse väcka frågor om behov av resursförstärkning eller ändrat resursutnyttjande i handikappfrågor. Initiera och aktivt verka för att information ges till personer med funktionsnedsättning och andra målgrupper. Följa den allmänna utvecklingen inom handikappområdet. Frågor som gäller enskild person får inte behandlas. Organisation och sammansättning 3 Rådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden.

11 4 Rådet består av 15 ledamöter och 15 personliga ersättare. De utses enligt följande: handikapporganisationerna utser 6 ledamöter och 6 ersättare socialnämnden 2 ledamöter och 2 ersättare kommunstyrelsen utser 1 ledamot och 1 ersättare barn- och utbildningsnämnden utser 1 ledamot och 1 ersättare byggnadsnämnden utser 1 ledamot och 1 ersättare kultur- och fritidsnämnden utser 1 ledamot och 1 ersättare tekniska nämnden utser 1 ledamot och 1 ersättare försäkringskassan utser 1 ledamot och 1 ersättare landstinget utser 1 ledamot och 1 ersättare. 5 Handikapporganisationernas referensgrupp utser i samråd sex ledamöter och sex ersättare i rådet. 6 De ledamöter och ersättare, som utses av kommunen och handikapporganisationerna, skall vara folkbokförda i kommunen. Ledamöterna och ersättarna utses för samma tid som gäller för kommunens nämnder. 7 Ordförande och vice ordförande utses av socialnämnden. En anställd hos socialnämnden skall vara sekreterare. 8 Rådet kan tillsätta ett beredningsorgan för att bereda rådets sammanträden. Rådet kan också tillsätta tillfälliga arbetsgrupper för att utföra särskilda uppgifter. Dessa organ kan inte få beslutsfunktioner. 10 Rådet får adjungera personer till sig om det behövs för arbetet i vissa frågor.

12 Sammanträden 11 Rådet skall sammanträda minst fyra gånger per år. Rådet skall sammanträda för att behandla en viss fråga om minst tre av handikapporganisationernas ledamöter begär det. Sammanträdet skall komma till stånd inom tre veckor från det att begäran inkommit. 12 Skriftlig kallelse skall tillställas rådets ledamöter och ersättare senast sju dagar före rådets sammanträde. Ordföranden ansvarar för att kallelse sker till sammanträdena. Vid förhinder skall ledamot vidtala sin ersättare att tjänstgöra. Ersättning och kostnader 13 Vid sammanträde med det kommunala handikapprådet utgår sammanträdesarvode till företrädare för handikapporganisationerna med ett belopp motsvarande det som ges till kommunalt förtroendevalda. Handikapporganisationernas representanter får ersättning för resor i enlighet med de regler som gäller för kommunens förtroendevalda. Kommunens nämnder, försäkringskassan och landstinget ersätter själva sina representanter. Ändring av reglementet m.m. 14 Detta reglemente kan endast upphävas eller ändras genom beslut av kommunfullmäktige i Askersunds kommun. Frågor om tolkning och tillämpning av reglementet av görs av kommunstyrelsen i Askersunds kommun.

13 Utgåva Datum Status Kommentar Kf 20/ Gällande KF 168/12 Reglemente för kommunala handikapprådet Askersunds kommun

14 REGLEMENTE FÖR ASKERSUNDS KOMMUNS HANDIKAPPRÅD Syfte 1 Askersunds kommuns handikappråd är ett samrådsorgan mellan kommunen och handikapporganisationerna i frågor av generell betydelse. Rådet är också ett rådgivande organ till lanstingskommunala och statliga organ när dessa hänskjuter frågor till rådet för yttrande. Uppgifter 2 Det kommunala handikapprådet skall Vara remissinstans i frågor som gäller personer med funktionsnedsättning. Kommunen skall informera rådet vid om- och nybyggnation samt vid förändringar i yttre och inre miljö. Rådet kan hos kommunens nämnder och förvaltningar anmäla att rådet önskar yttra sig i en viss fråga, som är föremål för remiss till andra organ. Hålla sig underrättad om befintliga verksamheter/insatser ur handikappsynpunkt och förändringar av efterfrågan. Ta reda på personers med funktionsnedsättning synpunkter och erfarenheter av kommunal planering och samhällsservice. Hos ansvarig nämnd eller styrelse väcka frågor om behov av resursförstärkning eller ändrat resursutnyttjande i handikappfrågor. Initiera och aktivt verka för att information ges till personer med funktionsnedsättning och andra målgrupper. Följa den allmänna utvecklingen inom handikappområdet. Frågor som gäller enskild person får inte behandlas. Organisation och sammansättning 3 Rådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden.

15 4 Rådet består av 15 ledamöter och 15 personliga ersättare. De utses enligt följande: handikapporganisationerna utser 6 ledamöter och 6 ersättare socialnämnden 2 ledamöter och 2 ersättare kommunstyrelsen utser 1 ledamot och 1 ersättare barn- och utbildningsnämnden utser 1 ledamot och 1 ersättare byggnadsnämnden utser 1 ledamot och 1 ersättare kultur- och fritidsnämnden utser 1 ledamot och 1 ersättare tekniska nämnden utser 1 ledamot och 1 ersättare försäkringskassan utser 1 ledamot och 1 ersättare landstinget utser 1 ledamot och 1 ersättare. 5 Handikapporganisationernas referensgrupp utser i samråd sex ledamöter och sex ersättare i rådet. 6 De ledamöter och ersättare, som utses av kommunen och handikapporganisationerna, skall vara folkbokförda i kommunen. Ledamöterna och ersättarna utses för samma tid som gäller för kommunens nämnder. 7 Ordförande och vice ordförande utses av socialnämnden. En anställd hos socialnämnden skall vara sekreterare. 8 Rådet kan tillsätta ett beredningsorgan för att bereda rådets sammanträden. Rådet kan också tillsätta tillfälliga arbetsgrupper för att utföra särskilda uppgifter. Dessa organ kan inte få beslutsfunktioner. 10 Rådet får adjungera personer till sig om det behövs för arbetet i vissa frågor.

16 Sammanträden 11 Rådet skall sammanträda minst fyra gånger per år. Rådet skall sammanträda för att behandla en viss fråga om minst tre av handikapporganisationernas ledamöter begär det. Sammanträdet skall komma till stånd inom tre veckor från det att begäran inkommit. 12 Skriftlig kallelse skall tillställas rådets ledamöter och ersättare senast sju dagar före rådets sammanträde. Ordföranden ansvarar för att kallelse sker till sammanträdena. Vid förhinder skall ledamot vidtala sin ersättare att tjänstgöra. Ersättning och kostnader 13 Vid sammanträde med det kommunala handikapprådet utgår sammanträdesarvode till företrädare för handikapporganisationerna med ett belopp motsvarande det som ges till kommunalt förtroendevalda. Handikapporganisationernas representanter får ersättning för resor i enlighet med de regler som gäller för kommunens förtroendevalda. Kommunens nämnder, försäkringskassan och landstinget ersätter själva sina representanter. Ändring av reglementet m.m. 14 Detta reglemente kan endast upphävas eller ändras genom beslut av kommunfullmäktige i Askersunds kommun. Frågor om tolkning och tillämpning av reglementet av görs av kommunstyrelsen i Askersunds kommun.

17 Utgåva Datum Status Kommentar Kf 20/ Gällande KF 168/12 Reglemente för kommunala handikapprådet Askersunds kommun

18 REGLEMENTE FÖR ASKERSUNDS KOMMUNS HANDIKAPPRÅD Syfte 1 Askersunds kommuns handikappråd är ett samrådsorgan mellan kommunen och handikapporganisationerna i frågor av generell betydelse. Rådet är också ett rådgivande organ till lanstingskommunala och statliga organ när dessa hänskjuter frågor till rådet för yttrande. Uppgifter 2 Det kommunala handikapprådet skall Vara remissinstans i frågor som gäller personer med funktionsnedsättning. Kommunen skall informera rådet vid om- och nybyggnation samt vid förändringar i yttre och inre miljö. Rådet kan hos kommunens nämnder och förvaltningar anmäla att rådet önskar yttra sig i en viss fråga, som är föremål för remiss till andra organ. Hålla sig underrättad om befintliga verksamheter/insatser ur handikappsynpunkt och förändringar av efterfrågan. Ta reda på personers med funktionsnedsättning synpunkter och erfarenheter av kommunal planering och samhällsservice. Hos ansvarig nämnd eller styrelse väcka frågor om behov av resursförstärkning eller ändrat resursutnyttjande i handikappfrågor. Initiera och aktivt verka för att information ges till personer med funktionsnedsättning och andra målgrupper. Följa den allmänna utvecklingen inom handikappområdet. Frågor som gäller enskild person får inte behandlas. Organisation och sammansättning 3 Rådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden.

19 4 Rådet består av 15 ledamöter och 15 personliga ersättare. De utses enligt följande: handikapporganisationerna utser 6 ledamöter och 6 ersättare socialnämnden 2 ledamöter och 2 ersättare kommunstyrelsen utser 1 ledamot och 1 ersättare barn- och utbildningsnämnden utser 1 ledamot och 1 ersättare byggnadsnämnden utser 1 ledamot och 1 ersättare kultur- och fritidsnämnden utser 1 ledamot och 1 ersättare tekniska nämnden utser 1 ledamot och 1 ersättare försäkringskassan utser 1 ledamot och 1 ersättare landstinget utser 1 ledamot och 1 ersättare. 5 Handikapporganisationernas referensgrupp utser i samråd sex ledamöter och sex ersättare i rådet. 6 De ledamöter och ersättare, som utses av kommunen och handikapporganisationerna, skall vara folkbokförda i kommunen. Ledamöterna och ersättarna utses för samma tid som gäller för kommunens nämnder. 7 Ordförande och vice ordförande utses av socialnämnden. En anställd hos socialnämnden skall vara sekreterare. 8 Rådet kan tillsätta ett beredningsorgan för att bereda rådets sammanträden. Rådet kan också tillsätta tillfälliga arbetsgrupper för att utföra särskilda uppgifter. Dessa organ kan inte få beslutsfunktioner. 10 Rådet får adjungera personer till sig om det behövs för arbetet i vissa frågor.

20 Sammanträden 11 Rådet skall sammanträda minst fyra gånger per år. Rådet skall sammanträda för att behandla en viss fråga om minst tre av handikapporganisationernas ledamöter begär det. Sammanträdet skall komma till stånd inom tre veckor från det att begäran inkommit. 12 Skriftlig kallelse skall tillställas rådets ledamöter och ersättare senast sju dagar före rådets sammanträde. Ordföranden ansvarar för att kallelse sker till sammanträdena. Vid förhinder skall ledamot vidtala sin ersättare att tjänstgöra. Ersättning och kostnader 13 Vid sammanträde med det kommunala handikapprådet utgår sammanträdesarvode till företrädare för handikapporganisationerna med ett belopp motsvarande det som ges till kommunalt förtroendevalda. Handikapporganisationernas representanter får ersättning för resor i enlighet med de regler som gäller för kommunens förtroendevalda. Kommunens nämnder, försäkringskassan och landstinget ersätter själva sina representanter. Ändring av reglementet m.m. 14 Detta reglemente kan endast upphävas eller ändras genom beslut av kommunfullmäktige i Askersunds kommun. Frågor om tolkning och tillämpning av reglementet av görs av kommunstyrelsen i Askersunds kommun.

Föreskrift för rådet för funktionshinderfrågor

Föreskrift för rådet för funktionshinderfrågor Föreskrift för rådet för funktionshinderfrågor Föreskrift Ersätter reglemente för rådet för funktionshinderfrågor 2014-10-01 KS2014/1492 Diarienummer: KS2015/1444-1 Dokumentansvarig: Sekreterare i rådet

Läs mer

RÅDET FÖR PENSIONÄRER OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

RÅDET FÖR PENSIONÄRER OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING k REGLEMENTE RÅDET FÖR PENSIONÄRER OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Antaget av Kommunfullmäktige 2010-12-15 137 Tillägg Kommunfullmäktige 2011-12-14 141 REGLEMENTE Rådet för pensionärer och personer

Läs mer

Reglemente för folkhälsorådet

Reglemente för folkhälsorådet Reglemente för folkhälsorådet Upprättat: 2014-05-14 Antaget av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-06-02, 69 Giltig från: 2015-01-01 Kontaktperson: André Enarsson Utöver vad som framkommer i reglemente

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet, KPR, REGLEMENTE

Kommunala pensionärsrådet, KPR, REGLEMENTE Kommunala pensionärsrådet, KPR, REGLEMENTE GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-25, 113 Dnr: KS 2013/566 Revideras vid varje mandatperiod Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548

Läs mer

Reglemente. modell plan policy. program regel. riktlinje rutin strategi taxa. för Kommunala pensionärsrådet ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

Reglemente. modell plan policy. program regel. riktlinje rutin strategi taxa. för Kommunala pensionärsrådet ... Beslutat av: Kommunfullmäktige modell plan policy Reglemente för Kommunala pensionärsrådet program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: Ansvarig: Socialnämnd

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN Gällande från den 1 januari 2015 Fastställt av kommunfullmäktige den 22 september 2014, 112 REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN VALNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 1 Huvuduppgifter Valnämnden

Läs mer

Val av ledamöter till Kommunala pensionärsrådet och Folkhälsorådet i Uppsala 2015-2018

Val av ledamöter till Kommunala pensionärsrådet och Folkhälsorådet i Uppsala 2015-2018 ^PIKWWKM* ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Arkebäck-Morén Annie 2014-12-17 ALN-2014-0475.00 Val av ledamöter till Kommunala pensionärsrådet och Folkhälsorådet i Uppsala 2015-2018 Förslag

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun ...

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun ... modell plan policy regel regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum:

Läs mer

Reglemente för Tillgänglighetsrådet i Region Jämtland Härjedalen. Version: 1. Beslutsinstans: Regionstyrelsen

Reglemente för Tillgänglighetsrådet i Region Jämtland Härjedalen. Version: 1. Beslutsinstans: Regionstyrelsen i Region Jämtland Härjedalen Version: 1 Beslutsinstans: Regionstyrelsen 2(5) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. Nyutgåva 3(5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SYFTE... 4 2 UPPGIFTER... 4 3

Läs mer

Reglemente. Folkhälsorådet. Mariestad. Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad

Reglemente. Folkhälsorådet. Mariestad. Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad Reglemente Folkhälsorådet Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2010-09-09 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (5) Reglemente för folkhälsorådet Kommunstyrelsens beslut 128/10. 1 Syfte Folkhälsorådet

Läs mer

Reglemente för kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Reglemente för kommunala rådet för funktionshinderfrågor Reglemente för kommunala rådet för funktionshinderfrågor Dokumenttyp Reglemente Fastställd/upprättad 2010-11-29 av Kommunfullmäktige 20 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Rådet för funktionshinderfrågor

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2015-05-18 94 Ansvarig: Kommunchef Revideras: Valår Följas upp: Vid behov BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

REGLEMENTE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET REGLEMENTE FÖR KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Antagen av Kommunfullmäktige 2015-12-01 98 INNEHÅLLSFÖRTECKNING reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet... 1 dokumentinformation... 1 1 syfte... 1 2 arbetsuppgifter...

Läs mer

Reglemente och arbetsformer för socialnämnden

Reglemente och arbetsformer för socialnämnden 1/7 FÖRFATTNINGSSAMLING BKFS 2017:8 DIARIENUMMER KS/2017:717-003 Reglemente och arbetsformer för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2017-10-30, 100 Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (7) REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA Tillämpningsområde 1 Reglementet gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt i beredningar,

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Styrdokument 1(6) Antaget av kommunfullmäktige (KF) 1997-03-25, 29. Ändringar antagna av KF 1997-12-16, 168, KF 2000-02-29, 5, KF 2000-04-25, 45, KF 2002-02-26, 15, KF 2003-11-25, 80, KF 2004-04-25, 41,

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015, 139 Reglementet gäller från och med 1 november 2015. 0 Uppdrag och verksamhet 1 Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 2.3 Sid 1 (7) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/327 2016/282 2015-01-01 2017-01-01 Kf 2014-12-15 141 Kf 2016-11-21 135 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING G 1 1(7) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1201 024 Antagen: kommunfullmäktige 1991-12-16 och ändrad senast 2014-12-15 143 (ersätter: KS AU 2014-11-05 216) Bestämmelser

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

Lidingö stads författningssamling F 18 / Reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda

Lidingö stads författningssamling F 18 / Reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda Lidingö stads författningssamling F 18 / 2016 Reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda antaget av kommunfullmäktige den 14 december 2015 och gällande från den 1 januari 2016 REGLEMENTE OM EKONOMISKA

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 03:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 03:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 03:1 Kf 29/2003, Kf 125/2009 Dnr Ks 2012/128 Dnr Ks/K 2003.10052 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 17 mars 2003. Senaste

Läs mer

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER 6:04:1-10 TILL FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER 6:04:1-10 TILL FÖRTROENDEVALDA BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER 6:04:1-10 TILL FÖRTROENDEVALDA Fastställda av kommunfullmäktige 2006-08-29, 70 med ändring 2006-11-28, 100 o 106, att gälla fr o m 2007-01-01 samt ändring 2010-12-21,

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Reglemente med bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda år 2011-2014

Reglemente med bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda år 2011-2014 1 Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 30 november 2010 234 Reviderad: Reglemente med bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda år 2011-2014 Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen (1991:900) d.v.s. ledamöter och ersättare

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen

Läs mer

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE ARVODESBESTÄMMELSER 2014-09-18 Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om ersättning

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

Förlorad arbetsförtjänst samt sammanträdesarvode för presidiemöten

Förlorad arbetsförtjänst samt sammanträdesarvode för presidiemöten Handläggare: Sara Mellander Kulturnämnden Förlorad arbetsförtjänst samt sammanträdesarvode för presidiemöten Enligt Arvodesreglerna för förtroendevalda i Malmö, 6, kategoriseras ett presidiemöten som förrättning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN Skellefteå kommun 2014-02-04 1 (6) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom inom verksamheterna förskola, fritidshem,

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva januari :7

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva januari :7 SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva januari 2013 3:7 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I anslutning till kommunallagens bestämmelser om nämnder skall följande gälla. Verksamhetsområde 1 Socialnämndens

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och tjänstgörande ersättare i nämnder och fullmäktigeberedningar

Läs mer

Reglemente. Valnämnden. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad

Reglemente. Valnämnden. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad Reglemente Valnämnden Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 1997-05-26 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (5) Reglemente för valnämnden Kommunfullmäktiges beslut 55/97. Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf 2017-06-19, 110 Kommunfullmäktige Reglemente Socialnämnden REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS Antagen: Kommunfullmäktige 20 september 1999 80 Gäller fr o m: 1 oktober 1999 Reviderad KF 2007-10-29 179, KF 2009-02-23, 34. 211 A REGLEMENTE FÖR BARN-

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN 2015-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-24 235 med ändring 2014-12-16 235 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2014 REGLEMENTE FÖR OMSORGSNÄMNDEN I anslutning till kommunallagens bestämmelser om nämnder skall följande gälla. Verksamhetsområde 1 Omsorgsnämndens

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva februari :4

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva februari :4 SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2017 3:4 REGLEMENTE FÖR MILJÖNÄMNDEN I anslutning till kommunallagens bestämmelser om nämnder skall följande gälla. Verksamhetsområde 1 Miljönämnden

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2011-01-01 Antagen: KF 334/2010, Rev KF 78/2011 Reglemente för Socialnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller

Läs mer

Sannerudshemmets samlingssal, Kil, 2011-09-26, kl 15.00-16.50

Sannerudshemmets samlingssal, Kil, 2011-09-26, kl 15.00-16.50 Plats och tid Sannerudshemmets samlingssal, Kil, 2011-09-26, kl 15.00-16.50 Beslutande Mikke H Wivungi, ordförande, kommunstyrelsen Anita Karmteg, socialnämnden Jessica Hildén, barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommittéer samt revisorernas sammanträden

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommittéer samt revisorernas sammanträden -1-2011 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2006-12-12 322 att gälla fr o m 2007-01-01. Personalutskottets beslut 2010-12-06 51- uppräkning med 2,47%.

Läs mer

Bestämmelser. om arvoden och andra ersättningar. till förtroendevalda i. Lysekils kommun

Bestämmelser. om arvoden och andra ersättningar. till förtroendevalda i. Lysekils kommun Bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2008-12-18, 191 Bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i

Läs mer

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015.

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Nämnden utövar också ledningen av den

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva mars :18

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva mars :18 SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva mars 2014 3:18 REGLEMENTE FÖR ARBETSLIVSNÄMNDEN I anslutning till kommunallagens bestämmelser om nämnder skall följande gälla. Verksamhetsområde 1 Arbetslivsnämndens

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

Utöver det som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen eller annan författning, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen eller annan författning, gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente individnämnden Utöver det som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen eller annan författning, gäller bestämmelserna i detta reglemente. Individnämndens uppgifter 1 Individnämnden fullgör

Läs mer

Reglemente för Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor

Reglemente för Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor Reglemente för Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor Utgångspunkter för arbetet med tillgänglighetsfrågor Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor i (KRT) är ett organ för ömsesidig information och

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-12-10 237 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Socialnämndens verksamhet Verksamhetsområde

Läs mer

Bestämmelser. om arvoden och ersättningar. till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun. Fr.o.m

Bestämmelser. om arvoden och ersättningar. till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun. Fr.o.m Bestämmelser om arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun Fr.o.m. 2001-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 21 september 2016, 118 Bestämmelser om arvoden och ersättningar

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND

REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND A 15 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND Antaget av kommunfullmäktige i Hässleholm 2002-12-16, 226 Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby,

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dorotea kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2016-06-07, 44 1(7) FÖR SOCIALNÄMNDEN Socialnämndens verksamhet 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten

Läs mer

Reglemente för Torsby kommuns ungdomsråd

Reglemente för Torsby kommuns ungdomsråd Datum 2010-09-07 7 Antal sidor Reglemente för Torsby kommuns ungdomsråd Utarbetad av: Kommunkansliet Antagen av, datum och Kommunfullmäktige 1998-09-24 130 Reviderad, datum och Kommunfullmäktige 2010-09-28

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag

Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag REGLEMENTE Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 124/2014 Dnr 14/544-024 1(8) Slutbetänkande Arvodesberedningen Författningssamling MBLAFS 2014:1 Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Jokkmokks kommun Dnr 2007:421 003 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Utöver vad som föreskrivits i särskilda författningar och i kommunallagen om nämnd gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , ,

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , , 1 (5) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 321 Reviderat 1993-09-27, 193, 1998-11-23 141, 2001-02-26 24, 2009-08-31 136, 2011-03-28 56 Utöver vad som föreskrives i kommunallagen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:58 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets handikapporganisationer Föredragande landstingsråd: Stig Nyman Ärendet I

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden 1 (10) Typ: Reglemente Giltighetstid: Version: 2.0 Fastställd: KF 2015-12-09, 136 Uppdateras: Reglementet består av två delar. Del ett är specifikt för socialnämnden. Del två består av gemensamma bestämmelser

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige 2015-04-29, 62 Ansvarig: Skolchefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp: Minst

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE. SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige Senast reviderat , 117

DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE. SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige Senast reviderat , 117 DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1997-12-11 Senast reviderat 2006-11-15, 117 Innehållsförteckning Sid Nämndens verksamhet 3 Nämndens arbetsformer Sammansättning 3 Ersättarnas

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

Handikapprådet. KHR: Kommunala handikapprådet. ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun och handikapporganisationerna

Handikapprådet. KHR: Kommunala handikapprådet. ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun och handikapporganisationerna Kommunala KHR Handikapprådet Kommunala handikapprådet ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun och handikapporganisationerna KHR: Kommunala handikapprådet ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun

Läs mer

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente 2014-11-17 182 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:23 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Utöver de bestämmelser i lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära

Läs mer

Svedala Kommuns 5:04 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 5:04 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Reglemente rörande sammanträdesersättning m m till kommunalt förtroendevalda i Svedala kommun antaget av kommunfullmäktige 2014-06-09, 80 Gäller från 2015-01-01 1 Förtroendeuppdrag

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Kommunledningsförvaltningen 2014-10-27 1 (10) Personalenheten Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26, 146. 1 Förtroendevalda som

Läs mer

Dnr KK13/492. Reglemente för Kommunala Anhörigrådet

Dnr KK13/492. Reglemente för Kommunala Anhörigrådet Dnr KK13/492 Reglemente för Kommunala Anhörigrådet Dnr KK13/492 2/5 Kommunala Anhörigrådet (KAR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för anhörigorganisationer

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2011:12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:40 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

Reglemente för Gemensam Kostnämnd med Landstinget Västernorrland

Reglemente för Gemensam Kostnämnd med Landstinget Västernorrland Reglemente för Gemensam Kostnämnd med Landstinget Västernorrland 1 Antagen av kommunfullmäktige 20 december 2010 213. 1 Gemensamma bestämmelser Det som sägs i detta reglemente, avseende punkterna 1 och

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN VÄLKOMMEN Datum och tid: 2017-12-14, kl 18:00 Plats: Stadshuset, Gruvsalen Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till Niklas Åkerström

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för: a) Kommunfullmäktige b) Av kommunfullmäktige vald ledamot i kommunal styrelse, nämnd, kommitté, beredningsorgan,

Läs mer

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Reglemente för utbildningsnämnden antaget av kommunfullmäktige 2014-11-10, 144 Gäller från med ändring 2016-04- 13, 2016-05-01 För utbildningsnämnden gäller vad som föreskrivs

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-26 Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER Uppgifter

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN MÖNSTERÅS KOMMUN 1 REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om byggnadsnämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. BYGGNADSNÄMNDENS UPPGIFTER 1 Nämnden fullgör kommunens

Läs mer

Reglemente för individnämnden i Leksands kommun

Reglemente för individnämnden i Leksands kommun Reglemente för individnämnden i Leksands kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-10 69 Gäller från och med 2013-07-01 2 Reglemente för individnämnden i Leksands kommun fr.o.m. 2013-07-01 Antaget av

Läs mer

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen.

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen. REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 263 SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd.

Läs mer

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för Krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 15 mars 2016 Antagen: KF 7/2016 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) för nämnder och

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 126/06 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda att tillämpas fr o m 2007-01-01,

Läs mer

Reglemente REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Reglemente REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Kommunal författningssamling 05.01.1 Dokument Beteckning Reglemente 05.01.1 Organ Beslut av KF Kultur- och fritidsnämnden 1991-12-16, 162 rev. 1993-06-07, 139 rev. 1995-04-24, 113 rev. 1996-03-04, 30 rev.

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 101/10 Ändring av kommunfullmäktige 211/12, 120/13, 181/14 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) Ersätter KFS 2009:33 2016:12 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten (socialtjänstlagen,

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Socialnämndens reglemente Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Socialnämndens reglemente Socialnämnden Socialtjänsten Antagen Kommunfullmäktige 2015-03-16

Läs mer

Allmänt reglemente för Kalmar kommuns nämnder

Allmänt reglemente för Kalmar kommuns nämnder STYRANDE DOKUMENT Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Kanslichef Jonas Sverkén 2016-09-26 Gäller tills vidare 1 (6) Allmänt reglemente för Kalmar kommuns nämnder Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden i Burlövs kommun

Reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden i Burlövs kommun Författningssamling BKFS 2014:6 Reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden i Burlövs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 106 Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen (1991:900)

Läs mer

-1- BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-11 184 att gälla fr.o.m. 2015-01-01.

-1- BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-11 184 att gälla fr.o.m. 2015-01-01. -1-2015 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-11 184 att gälla fr.o.m. 2015-01-01. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

Reglemente för barn-, kultur- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn-, kultur- och utbildningsnämnden 1 (10) Typ: Reglemente Giltighetstid: Version: 2.0 Fastställd: KF 2015-12-09, 136 Uppdateras: Reglementet består av två delar. Del ett är specifikt för barn-, kulturoch utbildningsnämnden. Del två består

Läs mer

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, reviderat av kommunfullmäktige 2015-08-31, 202 Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun Utöver vad som föreskrives om nämnder i Kommunallagen

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) B.6 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller för socialnämnden bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 1

Läs mer

REGLEMENTE. Hemsida: www.dalsed.se E-post: kommun@dalsed.se

REGLEMENTE. Hemsida: www.dalsed.se E-post: kommun@dalsed.se REGLEMENTE ARVODEN Antaget av kommunfullmäktige 2001-05-16, 44 Revidering av kommunfullmäktige 2007-06-13, 57 Revidering av kommunfullmäktige 2009-06-17, 51 Revidering av kommunfullmäktige 2012-12-19,

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Örebro län och Region Örebro län (regionen)

Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Örebro län och Region Örebro län (regionen) 4 april, 2014 Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Örebro län och Region Örebro län (regionen) Samverkansstruktur mellan kommunerna i Örebro län och Region Örebro län Ett väl fungerande samarbete

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer