Engelbrektsbladet. Tankelek. Seniorer i tiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Engelbrektsbladet. Tankelek. Seniorer i tiden"

Transkript

1 Engelbrektsbladet Nr 94 Oktober 2014 Arg.24 Tankelek \ /isste ni att nästan hälften av Y alla hushåll i Stockholm består av en person? En förvånande information, som stod att läsa nyligen i en av morgontidningarna. Vilken oplanerad strukturförändring i vårt sätt att bo! Jag tänker efter, hur är det med alla som svarade på vår enkät "Vilka är vi?" Det visar sig att av 18 som svarade bor 11 ensamma. Mer än genomsnittet alltså. Förmodligen gäller det alla 65-plussare. De flesta blir helt enkelt så småningom ensamma. En del har skilt sig av fri vilja och uppskattar ensamlivet, andra har blivit änkemän, de allra flesta änkor. Ett helt nytt och annorlunda liv att förhålla sig till som tar krafter både psykiskt och fysiskt. Många har dessutom år bakom sig av anhörigvårdnad. Inte är det så att alla byter bostad. Många bor kvar i lägenheter, som är planerade för en familj. Det är ett stort steg att genomföra en flytt på äldre dar och dyra hyror och reavinstskatter lägger hinder i vägen. En god vän till mig tog i alla fall steget, visserligen påhejad av en dotter, som tyckte att mamma bodde alldeles för stort och en ung grannfamilj med två barn alldeles Seniorer i tiden för trångt. Det blev byte med ett mycket lyckat resultat. Min änkeväninna bor nu pä 70 m2 på första våningen med balkong mot en park och nyrenoverat badrum med tvättmaskin i stället för tvättstuga i källaren. Den unga familjen tycker sig ha flyttat till ett underbart slott om än med ett stambyte framför sig. Ett föredömligt byte med fördelar för båda parter. Hur vore det om alla äldre ensamma fick moderna, lättskötta bostäder lagom stora, så att yngre kan samsas många fler i de större Iägenheterna. Skulle inte det kunna lösa mycket av Stockholms bostadsbrist? De riktigt radikala flyttar till kollektivhus med egna lägenheter men med gemensamma måltider och delat vardagsrum/bibliotek. Är det vårt framtidsscenario? Agneta Liljedahl Redaktör Redaktör: Ansvarig utgivare: Redaktionskommitt6: Agneta Liljedahl,tel , Kerstin Tideblad Särner: Lill-JansPlan3,11425Stockholm Germund Olinder; Vera Sundberg SPF Engelbrekts hemsida: wwwspfpension.se/engelbrektstockholm SPF Engelbrekt grundad 1981 AKTUELLT Oktober 28 tisdag Månadsmöte November 5 onsdag Lunchträff 12 onsdag Kulturhuset 12 onsdag Pubträff '13 torsdag Studiebesök 25 tisdag Månadsmöte 27 torsdag Berwaldhallen December 2 tisdag Kulturhuset 3 onsdag Pubträff 9 tisdag Lucia Läs mer i höstprogrammet TORSDAGS. MINGEL Välkomna alla torsdasar ki till Hotell Scandic Park påkarlavägen 43 att ta ett glas vin eller öl och umgås med medlemmar från alla SPF:s fyra ösle rmal ms fören i nga r. MANADS- MOTENA Glöm inte anmälan till Anna-Lena Gilgen, tfn eller e-post eller Mona Ohnfeldt, tfn l0 10 7l eller e-post tel ia.com IDETTANUMMER Vi ger tillbakablickar på konsumentupplysningen i Sverige och Råd&Röns vagga. Inte alla har dator. därför här om Kulturhusets och Berwaldhallens erbiudanden. liksom Stadsarkivets. Men glöm inte vår Hemsidal INNEHALL Förbundsnytt 2 Ovanlig höststart 3 På gång 4 Konsumentnytt 5-7 Sist som först 8

2 Kongressen och nya ordföranden I juni hölls den var tredje år förekommande kongressen. Det beslutades om flera viktiga förändringar i förbundet. Här följer en sammanfattning av de viktigaste besluten. Dessutom presenterar vi två kvinnor i topp. Ny ordförande Till ny ordförande efter Karl-Erik Olsson valdes Christina Rogestam. Stockholmsdistriktets vice ordförande Birgitta borg valdes till ledamot i förbundsstyrelsen och Richard Olsson valdes in i den nya valberedningen för förbundet. Nytt namn SPF får helt nya stadgar från årsskiftet. De stora skillnaderna blir:. Att vårt namn ändras till SPF Seniorerna.. Att förbundet övertar ansvaret för medlemsdebiteringen för de föreningar som så vill.. Att den kan bli medlem som har att uppbära pension av något slag eller är gift eller sambo med en medlem i SPF Seniorerna. Budget Den beslutade budgeten förutsätter en medlemsökning med 5% per år. Med tanke på att det senaste året inneburit en negativ medlemsutveckling finns en del att arbeta med. Vård Att kommunerna och inte bara landstingen bör ha rdtt att anställa läkare. Att äldre med sammansatta vårdbehov skall ha en fast vårdkontakt. IT Stockholmsdistriktets motion om att möjliggöra SMS-aviseringar tillstyrktes liksom motionerna om att skapa en SPF-app och att verka för ett s.k. RlT-avdras för datasupport. Mål och riktlinjer Man antog ett dokument som gav rekommendationer om:. Sammanhållen vård och omsors för äldre.. Pensionärsråden i kommun och landsting förstärks.. LOV, lagen om valfrihet i vård och omsorg blir obligatorisk.. Äldre invandrares speciella behov inom vård och omsors skall tillgodoses.. Geriatrisk kompetens inom yrkesgrupper som arbetar med äldre skall stärkas. Nya ordföranden Både Förbundet och Stockholmsdistriktet har fått ny ordförande. Christina Rogestam är vår nya förbundsordförande. I SvDs Näringsliv kunde man läsa att hon " har haft en lång karriär i politikens, universitetens och näringslivets finrum. Mellan 1974 och 1982 var hon riksdagsledamot f-ör Centerpartiet. Därefter blev hon universitetsdirektör på Göteborgs universitet, ett uppdrag som efterföljdes av rollen som generaldirektör på Invandrarverket. Sedan dess har hon bland annat varit med att starta upp Akademiska Hus och mellan 1993 och 2003 var hon vd och koncernchef för bolaget. Sedan dess har hon bland annat tagit konsultuppdrag, varit delaktig i flera offentliga utredningar." Christina Rogestam, förbundsordföra nde. Vår nya distriktsordförancle är Monica Ulfhielm. Hon är ocksir ordförande i Boo-Ringen, en ftirening med drygt 500 medlemmar. Som samhällsvetare har hon fiirstås haft samhällsfrågor som sin ledstjärna i yrkeslivet. Hon har haft en mängd skiftande uppdrag. Hon började på Riksdagens upplysningstjänst för att sedan övergå till SACO bl.a. som skatteexpert och har vidare arbetat på arbetsmarknadsdepartementet som departementsråd, varit stadsdirektör i Nacka, sjukhusdirektör på Karolinska, VD för Svensk Energi och bl.a. suttit i KTH:s styrelse. För nöjes skull har hon efter pensionen läst italienska och musikvetenskap oå Universitetet. Monica Ulfhielm. ordförande i Stockholmsdistriktet.

3 Möte på Mynttorget Hösten började för Stockholms SPF-are på ett ovanligt sätt. Man hade kallat till en manifestation mot främlingsfientlighet och för öppenhet och tolerans på Mynttorget den tredje september. Omkring 300 medlemmar hade hörsammat uppropet. Monica Ulftrielm, vår nya distriktsordförande. inledde med att tala om att vi äldre också bryr oss om mer än vår personliga bekvämlighet, att vi följer vad som händer i vår omvärld och med vår erfarenhet vet vad som kan hända. Hon introducerade också dagens huvudtalare Ame Ruth, tidigare kulturredaktör på DN. Vi fick veta att han själv som ettåring kommit med de vita bussarna till Sverige. Han tryckte på att demokrati inte är en självklarhet, att den måste värnas varje dag. Att det är viktigt att kunna sin historia och inte väja för att göra upp med ett tveksamt förflutet. Han talade om Eyvind Jonssons roman Krilon och hur den beskriver att arbeta med motstånd mot våld och orättvisor. För en journalist, som E.J. också var, är det särskilt viktigt att inte följa med strömmen utan samvetsgrant göra klart för sig vad som är rätt och fel och framföra det. Att humor är ett suveränt instrument i onda tider poängterade bägge. En kommer hit för utt.flt./t'tin nöden, en kommer ldt för att untlgci cliiden. En kom hit, av terror fi'ungert en kom hitför an gifta sig ntetl kungen. Dom tir t1'skar, iranier, greker och turkar ilrcst cir dom sncilla, andro skurkttr. En del cir cirliga, andra skwnma en del är genier, andrct dtntmu. Mest cir dom fredliga, andret v'ill slåss, med andra ord, dom iir som oss.l En del söker lugnet i stcillet för brciket det enda vi svenska kan bcittre - cir språket. Det scigs att vi stammar.från Adom oc'h Eva, som inte var svenskar men ja ntci dom leva. Monica Ulfhielm avslutade fyndigt sitt tal med ovanstående dikt av Bosse Pamevik: Till sist spelade 1 l-åriga Hedda EU-hymnen på trumpet. Men det är inte lätt. Vad gjorde vi nrir allt fler tiggare skakade med sina koppar under näsoma på oss? Upplevde situationen smått absurd? Agneta Liljedahl Arne Ruth i talarstolen. Foto Agneta Liljedahl. UNDERSÖKA SYNEN ELLER ÖCONEN? Katarina Lindbäck Optik AB är ett fullservice företag med ett nära samarbete med ögonläkare. Förutom synundersökning för glasögon och kontaktlinser utför vi ögonkontroller via Eyediagnostics. Med ögonbottenkamera kan man på ett tidigt stadium upptäcka förändringar på ögonbotten ex. glaucom (grön starr), maculadegeneration (gula fläcken) samt diabetesretionpati. Bilderna bedöms av våra ögonläkare. Välkommen att boka tid, dina ögon ska hålla länge! Leg.optiker Katarina Lindbäck & Hel6n Bognar. Katarina Lindbäck Optik AB Odengatan 30 Tfn

4 På gang Höstens aktiviteter Om dokumentärfilm och fåglars kärleksliv får vi höra vid kommande månadsmöten. Anders Hansers filmstudio rekommenderas och vandringarna fortsätter. Benrualdhallen erbjuder Händels Skapelsen för den musikintresserade och Stadsarkivet lunchforedrag. Kommande månadsmöten Tisdagen den 28 oktober Människor jag mött I höst flck dokumentärfilmaren Tom Alandh Cordelia Edvardsonpriset för sina skildringar av Sverige och vår tid. Han har filmat möten med kända och okända människor, alla med en historia att berätta. "Underbart är kort, en film om Monica Zetterlund" och "Vi som överlevde Rågsved" är några. Nyligen visades på TV "Gymnasten som lärde sig gå". För oss berättar han om sitt arbete. Tom Alandh. Foto Björn Henriksson Tisdagen den 25 november Fåglarna och deras kärleksliv Georg Högsander f.d. marknadschef för dåvarande Turistrådet, är i själ och Antalet lövsångare, Sveriges vanligaste fågel, minskar oförklarligt. hjärta fågelskådare. Från Norröra i skärgården till Tänndalen sträcker sig hans revir. Han har iöljt fåglars utveckling och beteende sedan barnsben och på senare tid med hjälp av Staffan Ulfstrands forskning på DNA och GPS. Tre bröder i Högsanders New Orleans Giants spelar dessutom varje sommar på Norröra. Tisdagen den 9 december Y. LUCta Glöm inte att anmäla dig till Britt Björkman tfn Kommande studiebesök Torsdagen den 27 november kt Anders Hansers biograf Såg du utställningen med Julia Beck på Sven-Harrys museum vill du säkert se filmen om henne. Såg du den inte är det desto större anledning att ta del av denna konstnärs vackra målningar och intressanta liv. Dessutom visas filmen om Anders Zorns liv. skildrat via hans syster Mejts dagböcker. L'etang av Julia Beck, såld för över en miljon på auktion. Vi fortsätter våra onsdagsvandringar Nya deltagare är mycket välkomna. Varje vandring är 4-5 km. Närmast går vi den 29 oktober på Roslagsleden. Matsäck medtages. Den 12 november går vi från Liljeholmen till Bredäng där vi äter på Caf6 Lyran och den 26 november går vi runt Råstasjön och Lötsjön och äter i Gröna stugan. Ring i förväg och ta reda på startplats och tidpunkt: Charlotte Chatillon-Winbergh, Margit Helledaij, Siv Svenz6n Träffpunkt Berwaldhallen Torsdagen den 27 november kt Haydens Skapelsen Oratoriet Skapelsen från åren blev ett av Hayden överdådigt mästerverk som fått en överväldigande framgång. Sveriges Radios symfoniorkester Radiokören, Daniel Harding dirigent med inbjudna solister. SPF erbjudande: biljett på parkett, bänkrad 1,2,3 eller 15 för 350:- (ord. pris 440:-) eller på la raden över scenen för 250:- (ord. Pris 320 : -). Biljett köps enklast pä O vardagar Uppge att du är SPF:are Onsdagar kl Stadsarkivet Varje onsdag fram ti1l den 10 december bjuder Stadsarkivet på populära föreläsningar och spännande historier i samarbete med Stockholms Universitet. Adress: Kungsklippan 6. Mer information på eller Föredragen är gratis och du behöver inte förboka.

5 Kort historik I varje nummer av vårt blad får vi goda råd om varor och tjänster Vera Sundberg, vår förenings konsumentombud, som gör sammanfattningarna från Råd & Rön, ger här en historisk tillbakablick hur konsumentupplysningen har utvecklats. Fakta PRoDUKTroNssÄrgRgpr Produkter och tjänster som säljs ska vara säkra. MARKNADST'öRrNc Den får inte vara vilseledande. och i vissa fall inte rikta sig till barn eller väcka anstöt. PRISINFORMATION Priser skall anges tydligt i skyltfönster, på förpackning, på etikett, hyllkant eller i prisfrågeterminal. DISTANS- CIICT HEMFÖRSÄLJN I NG Vid köp har man 14 dagars ångerrätt. Den gäller inte vid gatuförsäljning eller i gallerior och köpcentra. FEL Har varan ett fel har man rätt till reparation eller ny vara inom sex månader. Detta gäller inte i köp mellan privatpersoner. TJÄNSTER T.ex. målning eller bilreparationer ska göras fackmässigt. PAKETRESOR För sådana garanteras ersättning vid försämrade villkor. INTERNETHANDEL Bekräftelse ska sändas med E-post och säljaren lämna inlormation om namn, adress och avtalsvillkor. PENNINGPLACERING Den som ger råd ska ha särskild kompetens och allt ska skriftligen dokumenteras. ;:*::"." + **^i.ru å *; - t TofKfutran' ;":i;1" " is '**G *o :'"'to - r stätt / t 4 ' n.d'f ':*::=., ; ; tätt -{ril Exempel på Råd&Röns omslag. SVERIGES KONSUMENTER bildades 1992 för art srärka konsumenternas roll i Sverige och EU. Det är en självständig och ideell konsumentorganisation med ett trettiotal organisationer som medlemmar, däribland SPF. Den har som uppgift att ta till vara konsumenternas intressen i all produktion och all konsumtion av varor och tjänster och att verka för dessas tillgänglighet även för äldre, funktionshindrade och barn. Arbetet bedrivs både nationellt och internationellt inte minst viktigt inom EU. Tidningen Råd & Rön övertogs av organisationen 2006 från Konsumentverket. Ursprunget till Sveriges Konsumenter är den 1940 bildade Aktiv Hushållning, vars syfte var att ge råd om hemmens anpassning till krishushållningen under andra världskriget och den 1944 bildade Hemmens Forskningsinstitut (HFI). Dessa båda slogs ihop HFI förstatligades 1957 och fick namnet Statens Institut För Konsumentfrågor eller kort Konsumentinstitutet, som i sin tur slogs ihop med Varudeklarationsnämnden 1976 och kom att heta Konsumentverket. Det är en statlig förvaltningsmyndighet som sorterar under Justitiedepartementet. År 2005 togs ett omlokali, seringsbeslut och sedan 2007 har Konsumentverket sin verksamhet förlagd till Karlstad. Sverige var först i världen 1970 med att ha en Konsumentombudsman KO, som från 1976 är Konsumentverkets generaldirektör. Allmänna reklamationsnämnden, ARN är en statlig myndighet som prövar allvarligare tvister mellan konsument och företag avreglerades Taxi. Sedan följde i rask takt Elmarknaden, Friskolorna m.fl. och bland de senare Apoteken. Utländska kedjor etablerades i Sverige. I dag kan vi alltså välja mellan massor med olika erbjudanden och det är här konsumentmakten kommer in. Vi har en konsumentlagstiftning som ska skydda oss och vi har rätt att protestera. Det finns ett antal lagar som skyddar dig som konsument. Här är utrymmet för litet för att redogöra för dem alla. Mer utförligt hittar du konsumentlagarna på på nätet. Vera Sundberg KATARINA LNDBÄCK OPTIK AB Katarina Lindbäck Hel6n Bognar Leg. optiker Leg. optiker Besök Odengatan 30 Tel Fax '1 05 Post Box 19012, i0432 Stockholm www. kioptik.se ENGELBREKTSBLADET OKTOBER 2014

6 Pionjär Många av oss ler säkert igenkännande vid omslaget av SPADA BARN i goda händer: Kanske vi inte tänkte på allt arbete bakom de goda råden. En av pionjärerna när det hela började var Britta Äkerman, som tillsammans med andra drev utvecklingen framåt. Omslaget till SPADA BARN i goda händer Råd&Röns mormödrar Det började på 3O-talet, men det var i början av kriget som Aktiv Hushållning kom till stånd. Budskapet Spara skulle spridas och två kvinnor Brita Akerman, samhällsengagerad akademiker och Kaj Andersson, journalist, fick uppgiften. De fick sina arbetsplatser på den nybildade Statens informationsstyrelse, censurorganet! Vad de skulle göra var oklart. Hjälp att sätta igång fick de av en läkare, Ernst Abramson, chef för det nyinrättade Statens institut för folkhälsan. Det första de gjorde redan 1940 var en broschyr för masspridning som fick titeln "Klok konservering". De fortsatte framgångsrikt sitt uppdrag, spridde sitt budskap med hjälp av experter inom olika områden, genom press och radio, men framför allt genom sina broschyrer. Två år senare flyttades Aktiv Hushållning till Statens priskontrollnämnd. Efter krigsslutet avvecklades de flesta kristidsorganen, men priskontrollnämnden och Aktiv Hushållning blev kvar nu med tonvikt på kläder. Skrifterna "Vi lagar, vi lappar, vi stoppar", "Kläder som barnen behöver", "Trikå" och "Vi syr till husbehov" såldes i stora upplagor. Källarlokaler Hemmens forskningsinstitut, HFI, bildades av fem kvinnor med olika kunskaper. Britta Åkerman var en av dem. Man skulle studera hemmen som konsumtionscentra. ett nytt begrepp. För att det skulle bli någon konsumtion måste det utföras ett arbete, d.v.s. bära vatten. skala potatis och laga mat, tvätta blöjor, koka kaffe och baka bullar. Man ville utveckla hemmen till det bättre, både när det gällde utrustning och arbetsmetoder. Man undersökte alla moment i hushållsarbetet som diskning, städning, matlagning, tvätt och köksplanering. Aterigen kom Ernst Abramson till hjälp. Det var nämligen i Folkhälsans lokaler som HFI:s försöksverksamhet kunde börja i ett nyinrett provkök i källaren! Efter en tid fick HFI egna lokaler och som mest jobbade 20 personer där. Man började i liten skala med arbetsuppgifter av helt olika slag, men de stora framgångarna berodde på undersökningarna av de vanligaste hushållsredskapen. Efter några år kom så en rad populärt skrivna broschyrer med rubriker som "Bra hushållsredskap", "Städning", Konservering", "Kök - planering och inredning". Missfoster Aktiv Hushållning och HFI slogs ihop efter det att man på handelsdepartementet fann HFI så betydelsefullt att det borde ha en "bredare medborgerlig förankring". I stället för att ha varit ett kvinnornas institut tillsattes nu ett fullmäktige på 25 personer, som i sin tur skulle utse sex styrelseledamöter och Kungl. Maj:t skulle utse ytterligare sex. Antalet representanter och styrelseledamöter var plötsligt fler än de 20 flitiga medarbetarna. Ett byråkratiskt missfoster. N'Iakt åt konsumenten När HFI förstatligades hade Britta Åker-an sedan länge lämnat verksamheten. men värt att nämna är hennes bok Makt åt konsumenten, som kom ut Hon som ägnat hela sitt liv åt konsumentupplysning, men mest sammanfattat andras åsikter, ville skriva rakt upp och ner vad hon själv tyckte "på ett sätt att läsama inte somnade, som de gjort av de många utredningarna i konsumentfrågor. Det skulle handla om knivar, gafflar och glas, stolar och sän-ear. mat och dryck, sprit och tobak, piller och plåster, hygien och skönhet, hörapparater och glasögon. friluftsvaror och olika tjänster till salu i samhället." Vi kan känna oss borlskämda med vårt konsumentombuds sammanfattningar av Råd&Röns rekommenclationer i Åkermansk anda. Agneta Liljedahl Trägaffel med sned avskärning slev med tvär avslutning ocf "sli.kpn.ftp-. - var en nl'f :: -::l

7 Om ftirkylning, te, BB-krämer och tågbiljetter Att genast tvätta händerna hemma, när man varit ute på stan, är en god vana inte att förglömma. Varfor lagar engelsmännen te med tepåsar, när det bara är rester i dem, kan man fråga sig. Och SJ borde skämmas. Förkylning äsongen är här. men vad är sant Q Uoch falskt om smitta? Handsprit är bra men dödar inte alla bakterier eller virus. Noroviruset t.ex. som orsakar kräksjukan dödas inte av handsprit. Att tvätta händerna, ta av ringar och skrubba mellan fingrarna med flytande tvål och varmt vatten tar mekaniskt bort bakterier och virus och är mycket effektivt. Antibakteriella produkter som innehåller silver är inte bra för miljön och har antagligen ingen verkan. Mobilen har ansetts som en bakteriehärd men används i regel bara av en person i motsats till t.ex. dörrhandtag och ledstänger. Antibiotika är verksamt endast mot de bakterier den ordinerats mot. De flesta förkylnin-ear är orsakade av virus och ska inte behandlas med antibiotika som kan leda till resistenta bakterier. Avkylning kan inte ensamt leda till förkylning. För det krävs ett virus, men avkylning kan göra en mer mottaglig. Röd solhatt (Echinacea purpurea) påstås lindra förkylningssymptom. Många studier påvisar ingen effekt, men placeboeffekten spelar säkert stor roll. Te 'pötttu eången te dyker upp i I Europa är i Marco Polos reseskildringar, men inte förrän på 1600-talet sker någon import. I Kina har te varit känt i 4100 är. När man framställer vitt te torkas tebladen direkt efter skörd och innehåller då mycket antioxidanter och mineraler. När man framställer grönt te upphettas de nyplockade bladen före torkningen för att hindra oxidationen som annars sätter igång direkt. Svart te (brunrött vid tilllagning) görs genom att tebladen skärs eller krossas efter plockningen och får sedan oxidera och torka. Rött te är egentligen inte te utan blad från Rooibosbusken, som växer i Sydafrika. Det innehåller inte tein. Kina. Indien. Sri Lanka och Kenya är de stora teproducenterna. I England dricks det faktiskt mindre te per capita än i Turkiet, Marocko och Irland. En japansk teceremoni leds av en temästare som också har utbildning i litteratur, konst, filosofi och kalligrafl. Etnografiska museet i Stockholm har ettjapanskt tehus, där det ordnas teceremonier ibland. Tepåsar innehåller sämre rester av blad och stiälkar. BB-krämer ENGELBREKTSBLADET OKTOBER 20,1 4 f) eauty balms står BB för. Kräl-l merna återfuktar och skyddar huden. Det är in-een idd att köpa dyra krämer då de billiga har samma effekt. De dyraste Biotherm och Clinique återfuktade sämst. Vad värre var det att det utlovade solskyddet var missvisande för de flesta av krämerna. En panel av kvinnor upplevde krämernas kosmetiska egenskaper angenäma och ganska lika. Nivea BB cream för bara 100:- var näst bäst i test, medan Clinique för 300:- fick lägst betyg. Krämerna ersätter både dagkräm och foundation. Tågbiljetter rf.till mångas besvikelse har SJ I slutat att sälja tågbiljetter till utlandet förutom till Köpenhamn, Oslo och Narvik dit SJ själv kör. Man hänvisar till Big Travel som bara finns i 26 städer och ger en merkostnad pä 295:- per biljett eller till utländska tågoperatörers webbplatser, som inte alltid har info på engelska. Generalsekreteraren för Sveriges konsumenter anser att detta är ett hån mot allt tal om Hållbart resande och Fri rörlighet inom EU. rf.till sist nåera råd till dig som I konsument: Spara kvitton. Läs det finstilta, Kolla om affären verkligen har öppet köp (det är inte tvingande), Begär skriftliga offerter. När du köper på nätet kolla noga att handeln har en nyckel eller ett hänglås eller en adress som börjar med https://. Kolla vad som gäller för garantier. 251 av landets 290 kommuner har konsumentvägledning. I R & R nr 7 finns tester av matberedare, skrivare och surfplattor i sjutumsklassen. Vera Sundberg Konsumentombud

8 Sist som först Träffpunkt kulturhuset Onsdagen den 12 november kt Galleri Underlandet Modisten Malinda Damgaard Hon är utbildad vid Tillskärarakademien i Göteborg. Hon skapar fantasifulla hattar på hantverksmässigt vis och hennes hattar bärs av såväl kändisar som kungligheter. Prinsessan Madeleine bar en hatt av henne på prinsessan Estelles dop utsågs Malinda av tidningen Elle till Arets accessoardesigner. Kom och lyssna till hennes föredrag och se hennes fantastiska hattar. Lite flärd i novembermörkret kan aldrig skada. Pris: 200:- inkl. kaff-e och kaka. Anmälan senast den 2 november till spfstockholm.se eller tfn Vinylblomman. Foto Emma Burendahl. Anka av Marianne Lindberq De Geer Foto Petra Hellberg. Tisdagen den 2 december kl Galleri 5 I love it. What is it? Fräckt. r'italt och gränsöverskridande med sju tongivande skulptörer från 80-talserarr. En utställning med konstnärer sorn låg i fiontlinjen för det nya kreativa och korsbefruktande under 80- och 90-talen. Samtidigt pågår en separatutställning med Katrine Helmersson som också visar skulpturer inspirerade av bl.a. kulturen i Mali. Det blir överraskande och underfundigt. Välkommen till visning och mingel med ett glas vin och lite tilltugg efteråt. Pris: 160:- Betalas på plats. Anmälan senast den 19 november till stadsteatern.se eller tfn De som inte anmäler förhinder debiteras 200:-. OFORGLOMLIGA BELGRAD Belgrad är en av Europas äldsta städer. Vi pratar om Serbiens långa kamp för självständighet från Osmanerna, Tito, Storserbiens drömmar till Milo5evi(. Resan är kryddad med kultur, traditionella maträtter, serbiska viner och musik. Vår reseledare Zlatko Papac tar oss med till sina vänner från Belgrad och Novi Sad /4 SPF PRf S: kr (ORD PRIS: B 550 kr) I PRISET tncår: Flys Stockholm-Belsrad t/r. Del i dubbelrum med frukost 4 nätter. 7 måltider. 2 vinprovningar. Reseledares tjänster. Utfärder & stadsrundturer enl orooram. Enkelrum: +200 kr MER INFORMATION: SPF Resegruppen Östermalm Norrmalm Germund Ofinder, A Klassiskt nyår med Karin Fröl6n Bussresa, 2 konserter, logi, fyrverkeri & galamiddag. spf PRf S: KR (ono.: soo Kil 31t12-1/1 Traditionell jul i Dalarna Spelmän, julbord,utfärder, julotta, 7 måltider, bussresa, logi och reseledares tjänster. SPF PRIS: KR /12 Jokkmokks marknad & lshotellet Möte med den samiska kulturen. Jukkasjärvi, Kiruna & Jokkmokk. spf PRIS:8 500 KR (ono. s:oo KR) 6-8/2 INKL: Flyg Arlanda' Norrland t/r. Bussresa. Logi med frukost 2 nt. 5 måltider' Besök lshotellet, Aitte, Läntas sameviste, Jokkmokks tenn, Luleå m fl Nyår på slott, Krakow 5 dgr Marocko rundresa 8 dgr 1 1/3 Osfooperan 3 dgr2513 SPF PRIS: I kr (1 1 seo kr) SPF PRIS: I kr (1 1 4so kr) SPF PRIS: kr (s eeo kr)

Museibesök resor Madeleine Ejerhed, tel 767 33 38, Ellen Vedin tel 765 07 17

Museibesök resor Madeleine Ejerhed, tel 767 33 38, Ellen Vedin tel 765 07 17 Museibesök resor Madeleine Ejerhed, tel 767 33 38, Ellen Vedin tel 765 07 17 Betalning för museibesök: Efter anmälan betalar du avgiften för entré och guidning till pg 91 54 45-1 SPF Lidingöskeppet. Betalning

Läs mer

Programblad Hösten 2015

Programblad Hösten 2015 Programblad Hösten 2015 INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET ENSKEDE - ÅRSTA Ordföranden har ordet Hej igen och välkomna åter. Nu är det dags för höstens aktiviteter. Vår duktiga programkommitté: Ingrid,

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november Höstprogram 2014 Torsdag 4 september Tisdag 30 september Helgen 4-5 oktober Onsdag 5 november Onsdag 12 november Torsdag 20 november Dramat i Arles - om van Gogh, Gaugin och Bernhard Föredrag av intendent

Läs mer

Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN 2014 VINTERN 2015

Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN 2014 VINTERN 2015 Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN 2014 VINTERN 2015 Välkommen med! Torsdag 28 augusti kl. 11.00 Besök Kungliga slottet Följ med på en guidad visning av Representationsvåningarna på Kungliga

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER Göteborg 16-17-18 augusti 2013 Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Välkommen, alla Riksidrottens Vänner och Idrottsledarveteraner

Läs mer

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum SPF Seniorerna Rosenkälla - Endagsresa Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum Tisdag den 31 mars 2015 En endagsresa till - Artipelag - den nya privata konsthallen vid Baggensfjärden, på Värmdö, som invigdes

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

PROGRAM HÖSTEN 2013 SEPTEMBER

PROGRAM HÖSTEN 2013 SEPTEMBER PROGRAM HÖSTEN 2013 Varmt välkomna till höstens aktiviteter! Separat inbjudan med utförlig information och pris kommer att skickas ut via email i god tid inför varje aktivitet. För uppdaterat program,

Läs mer

Än en gång, varmt välkomna!

Än en gång, varmt välkomna! Det är med glädje vi i SPIK hälsar er välkomna till Postmilen 2011, SPIK spinner vidare på slott och koja tråden. I fjol sprangs Postmilen till viss del i Slottskogen. I år blir det på fd kunglig jaktmark

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Öppet hus Varje onsdag är det öppet hus på Klippgatan 8 mellan kl 13-15. Entrébiljett 25 kr (inkl kaffe med dopp), 30 kr (när smörgås serveras).

Öppet hus Varje onsdag är det öppet hus på Klippgatan 8 mellan kl 13-15. Entrébiljett 25 kr (inkl kaffe med dopp), 30 kr (när smörgås serveras). HUVUDSTA PENSIONÄRSFÖRENING Klippgatan 8 171 47 SOLNA Tel: 08 27 50 32 Hemsida: www.pro.se/huvudsta E-mail: huvudstapro@gmail.com Nr 3 8 september 2015 Höstprogrammet 2015 Månadsmöten hålls på Skoga Äldreboende,

Läs mer

Resor 15-19 SEPTEMBER. ISLAND Vulkanernas och Sagornas Ö. Pris 8 995:-

Resor 15-19 SEPTEMBER. ISLAND Vulkanernas och Sagornas Ö. Pris 8 995:- 15-19 SEPTEMBER Resor ISLAND Vulkanernas och Sagornas Ö Vi badar i Blå Lagunens 40 vatten! Vi åker till Gyllene Cirkeln och tittar på Islands mest berömda sevärdheter Geysir, Gullfoss och Tingvalla. På

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Odontologiska Föreningen

Odontologiska Föreningen Odontologiska Föreningen KOLLO 2015 Gratulerar till antagningen och varmt välkommen till din utbildning på Karolinska Institutet och Odontologiska Föreningen (OF). OF är den kår som tandhygienist- och

Läs mer

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning april-maj Askim-Frölunda-Högsbos Träffpunkter Tema: Göteborg i våra hjärtan Altplatsen Kustträffen Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post,

Läs mer

Skövde Fågelklubb. Program våren 2015. www.skovdefagelklubb.se. Foto: K-O Hvass

Skövde Fågelklubb. Program våren 2015. www.skovdefagelklubb.se. Foto: K-O Hvass Skövde Fågelklubb Program våren 2015 Foto: K-O Hvass www.skovdefagelklubb.se Skövde Fågelklubb Adressen är Norra Bergvägen 21, Skövde, detta är också vår klubblokal. Banggiro är: 489-7930 Post skickas

Läs mer

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008 Det finns restaurang, café och espressobar i museet. Det finns plats för att sitta och äta matsäck på plan 1. Dit kommer man genom ingången som ligger mot vattnet. 30 personer får plats. Det går inte att

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

Dina reserättigheter

Dina reserättigheter Dina reserättigheter - när du reser med flyg, tåg, buss eller båt Dina rättigheter EU har regler för alla olika resor. När du reser med flyg, tåg, buss eller båt har du alltid vissa rättigheter när det

Läs mer

Utskick med information

Utskick med information Utskick med information Preliminärt program Program för invigningen Aktivitetsprogram Information Mars 2011 Här följer information till samtliga SPF-distrikt om SPF:s förbundskongress 2011. Kongresskostnader

Läs mer

Om äldre människors rättigheter

Om äldre människors rättigheter Om äldre människors rättigheter Äldre människor är som alla andra människor Olika varandra med olika behov, erfarenheter, traditioner, intressen och smak. Men äldre kan vara mer sårbara än yngre. Sjukdom

Läs mer

Stockholmspostens Idrottsklubb (SPIK) och Postens Idrottsförbund (PIF) inbjuder till POSTTRAMPET 2006. SPIK hälsar er välkomna till årets Posttramp.

Stockholmspostens Idrottsklubb (SPIK) och Postens Idrottsförbund (PIF) inbjuder till POSTTRAMPET 2006. SPIK hälsar er välkomna till årets Posttramp. Stockholmspostens Idrottsklubb (SPIK) och Postens Idrottsförbund (PIF) inbjuder till POSTTRAMPET 2006 SPIK hälsar er välkomna till årets Posttramp. Vi kommer att hålla till i Lindholmen, en liten ort norr

Läs mer

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Har glädjen att kunna erbjuda en en vecka med YOGA på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien.

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till riksorganisationer som är medlemmar i Svenska FN-förbundet 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundet består av anslutna riksorganisationer, FN-föreningar

Läs mer

Vision Tibro 2017. - skapar miljöer som sticker ut

Vision Tibro 2017. - skapar miljöer som sticker ut I den här broschyren presenteras några av de framtidsbilder som lyfts fram i projektet Vision Tibro 2017. Dessa målbilder kan Tibro sträva mot och längta till, men de kräver också delaktighet och samarbete

Läs mer

Stora Opelträffen 21-25 juli

Stora Opelträffen 21-25 juli Inbjudan Stora Opelträffen 21-25 juli Välkomna till årets stora 25 års jubileum! Vi firar detta i sagolika Sunne som ligger i Värmland.Platsen vi ska vara på är i Sunne Swecamp i Kolsnäs. Campingen är

Läs mer

Känn dig som hemma när du jobbar borta.

Känn dig som hemma när du jobbar borta. Känn dig som hemma när du jobbar borta. 1 Om StayAt Boende med plats för livet. StayAt är alternativet till traditionella hotellrum. En plats där du kan känna dig som hemma, samtidigt som du får ett gästvänligt

Läs mer

Dröm dig dit. SJ Nattåg

Dröm dig dit. SJ Nattåg Dröm dig dit SJ Nattåg Resan är målet Nattåget är ett smart och bekvämt sätt att resa. Du kan röra dig fritt ombord, äta en bit mat och se en biofilm medan kilometrarna försvinner under dina fötter. När

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

Midnattsboule i Midnattssol

Midnattsboule i Midnattssol Midnattsboule i Midnattssol Så är det dags, boule kommer till Luleå. Som vanligt försöker vi i Luleå att erbjuda en upplevelse med det lilla extra eftersom en del av de som kommer hit aldrig varit ovanför

Läs mer

PROGRAM VÅREN 2014 JANUARI FEBRUARI

PROGRAM VÅREN 2014 JANUARI FEBRUARI PROGRAM VÅREN 2014 Varmt välkomna till vårens aktiviteter! Separat inbjudan med utförlig information och pris kommer att skickas ut via email i god tid inför varje aktivitet. För uppdaterat program, läs

Läs mer

SPAKVÄLLAR & MÅNADSERBJUDANDEN Våren 2014

SPAKVÄLLAR & MÅNADSERBJUDANDEN Våren 2014 SPAKVÄLLAR & MÅNADSERBJUDANDEN Våren 2014 Upplevelser utöver det vanliga JANUARI SPAKVÄLLAR på Bansai Spa Torsdag 30/1 18-20 Spakväll med make-up för bröllop och fest En riktigt make-up kväll den 30/1

Läs mer

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 maj - 31 augusti 2015 Anhörigcenter Anhörigcenter är en informations- och mötesplats som vänder sig till dig som inom familjen, släkten eller vänkretsen stödjer en närstående

Läs mer

Med tåget i tjänsten

Med tåget i tjänsten Med tåget i tjänsten Få ut maximalt av din resa Tåget tar dig från city till city, ofta fortare än du kanske tror. Du får dessutom en sammanhållen arbetstid utan avbrott. Du kan med andra ord kliva av

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014 1 Foto Taina Ahola ANSLAGSTAVLAN Ört och Kryddcafé Kom på vårt första Ört

Läs mer

Välkommen till solens och vindarnas ö

Välkommen till solens och vindarnas ö Välkommen till solens och vindarnas ö Missa inte tillfället att delta i årets unika posttramp, det är första gången vi cyklar från kust till kust. Under loppet kommer vi att få se såväl väderkvarnar som

Läs mer

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Välkomna med på en resa till Österrike och Slovakien. Vi börjar i Salzburg de första två dagarna. Staden där så många berömdheter

Läs mer

Smaka! Här får du välja bland spännande menyer tillagade av prisbelönta kockar i en inspirerande miljö du väljer själv er smakupplevelse!

Smaka! Här får du välja bland spännande menyer tillagade av prisbelönta kockar i en inspirerande miljö du väljer själv er smakupplevelse! Smaka! I din hand håller du presentkortet Smaka på Norrköping. Här får du välja bland spännande menyer tillagade av prisbelönta kockar i en inspirerande miljö du väljer själv er smakupplevelse! Med presentkortet,

Läs mer

SPAKVÄLLAR & MÅNADSERBJUDANDEN Våren 2014

SPAKVÄLLAR & MÅNADSERBJUDANDEN Våren 2014 SPAKVÄLLAR & MÅNADSERBJUDANDEN Våren 2014 Upplevelser utöver det vanliga SPAKVÄLLARpå Bansai Spa JANUARI Måndag 20/1 15-18 Spakväll & invigning av märket Kerstin Florian Bubbel, snittar & lyx sätter guldkant

Läs mer

KONSUMENTVÄGLEDNING. Konsumentvägledning finns i de flesta kommuner och vägledningen är gratis.

KONSUMENTVÄGLEDNING. Konsumentvägledning finns i de flesta kommuner och vägledningen är gratis. KONSUMENTVÄGLEDNING Konsumentvägledaren hjälper till med information om bl.a. konsumenträtt och vänder sig till både konsument och näringsidkare i Ger råd och tips om tester innan köp. om du har hamnat

Läs mer

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar November 2013 Till SPF distrikt och SPF föreningar Remiss nya stadgar Hur kan SPF möta framtidens utmaningar? Kongressen 2011 beslöt att Förbundsstyrelsen skulle tillsätta en arbetsgrupp för att förbereda

Läs mer

Kasinokampen. Trekamp, tvårätters middag, 1 glas öl/vin/alk., fri entré och garderob.

Kasinokampen. Trekamp, tvårätters middag, 1 glas öl/vin/alk., fri entré och garderob. Kasinokampen Trekamp och middag Satsa på en annorlunda och rolig kasinokväll med trekamp och en tvårättersmiddag. Utmana varandra i de vanligaste kasinospelen. Avsluta sedan kvällen med att fira vinnarna

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Välkommen till Göteborg och Postmästerskap i Bowling

Välkommen till Göteborg och Postmästerskap i Bowling Välkommen till Göteborg och Postmästerskap i Bowling Vi hälsar Er hjärtligt Välkomna till Göteborg den 14-15 mars för att delta i Postmästerskap i Bowling. Vi kommer att spela på Strike & Co i Gamlestan.

Läs mer

Genomgång av föregående minnesanteckningar

Genomgång av föregående minnesanteckningar Boenderåd 27/11 2009 Närvarande: Bror Carlsson, Carl-Erik Bäckvall, Henrik Iversen, Hans Fredriksson, Ellen Löfberg, Ulla-Kajsa Olsson, Thore Olsson, Harriet Fresal, Susanne Forsman, Carina Filipovic,

Läs mer

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande FÖRENINGEN SVERIGES KYRKOGÅRDSCHEFER OCH SVENSKA KYRKANS ARBETSGIVARORGANISATION inbjuder till kyrkogårdskongress den 5 7 september 2011 i Varberg Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Läs mer

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Välkommen till Kulturen! Välkommen till en annorlunda konferensanläggning mitt i centrala Lund. Här kan du välja mellan ett stort modernt auditorium, ett

Läs mer

Välkommen till Postmästerskap Boule 2015

Välkommen till Postmästerskap Boule 2015 Välkommen till Postmästerskap Boule 2015 Vi i Göteborg är glada att få anordna det 27:e Postmästerskapet i Boule. Det har gått i Göteborg två gånger tidigare, 1992 och 1999 och vi tyckte det var dags igen.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen.

När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen. När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen. Gävle är en stad med stark kultur- och idrottsprofil. Här finns det legendariska hockeylaget Brynäs

Läs mer

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Andalusien. Den 9-16 april

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Höstprogram 2014. Boule med SPF Almtuna måndagar och onsdagar kl. 10.00 13.00 på Fålhagens idrottsplats. Torsdag- Fredag 14-15/8

Höstprogram 2014. Boule med SPF Almtuna måndagar och onsdagar kl. 10.00 13.00 på Fålhagens idrottsplats. Torsdag- Fredag 14-15/8 Höstprogram 2014 Medlemmarna möts en gång i månaden (torsdagar) på Senioren, Kungsängsgatan 25. Ändringar och kompletteringar meddelas under Föreningsnytt i UNT på lördagar samt på vår hemsida www.spfpension.se/fyris.

Läs mer

Med balett från Björkö till Tallinn

Med balett från Björkö till Tallinn Med balett från Björkö till Tallinn Samspel. Bröderna Davidsson från en orgel- och danskonsert i Örgryte nya kyrka. Musik och dans har varit självklara ingredienser i livet för Jonathan och Gabriel Davidsson

Läs mer

Här vankas det K(r)ubb!

Här vankas det K(r)ubb! Här vankas det K(r)ubb! Kubben går i år i natursköna Vilsta friluftsområde i utkanten av Eskilstuna. Under dagen kommer du att kunna fälla Kungen, något rojalisterna försökt med under en oherrans massa

Läs mer

Dröm dig dit. SJ Nattåg

Dröm dig dit. SJ Nattåg Dröm dig dit SJ Nattåg Resan är målet Nattåget är ett smart och bekvämt sätt att resa. Du kan röra dig fritt ombord, äta en bit mat och se en biofilm medan kilometrarna försvinner under dina fötter. När

Läs mer

Odontologiska Föreningen

Odontologiska Föreningen Odontologiska Föreningen KOLLO 2013 Gratulerar till din studieplats och varmt välkommen till din utbildning vid Karolinska Institutet (KI) och Odontologiska Föreningen (OF). OF är kårorganisationen för

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Stolthet& företagande

Stolthet& företagande SFÖ presenterar Stolthet& företagande Inbjudan till SFÖ:s konferens 9 11 maj 2014 i Jönköping Huvudsponsor 2014 Vi i konferensgrupp 2014 hälsar er varmt välkomna till tre dagar i Jönköping med massor av

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Jul på Vättern 2008 från Jönköping och Motala

Jul på Vättern 2008 från Jönköping och Motala Jul på Vättern 2008 från Jönköping och Motala Jul till sjöss - på Vättern Välkommen ombord! Inled julfirandet på något av våra fantastiska flytande kulturskatter, M/S Nya Skärgården från 1915 i Jönköping

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Hos SJ köper du resa, boende och biljetter till olika evenemang. Resor och upplevelser för nyfikna

Hos SJ köper du resa, boende och biljetter till olika evenemang. Resor och upplevelser för nyfikna Hos SJ köper du resa, boende och biljetter till olika evenemang Resor och upplevelser för nyfikna Tåget - det bekväma sättet att uppleva SJ erbjuder ett trivsamt sätt att resa för alla åldrar. Oavsett

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 9, februari 2015 * * * * *************************************************** 9 tips för att lyckas

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

Dagens Konsumtion. Som konsument ställs man inför en rad olika val. Det finns en rad olika aktörer som försöker påverka dessa val, t.ex. genom reklam.

Dagens Konsumtion. Som konsument ställs man inför en rad olika val. Det finns en rad olika aktörer som försöker påverka dessa val, t.ex. genom reklam. Dagens Konsumtion Som konsument ställs man inför en rad olika val. Det finns en rad olika aktörer som försöker påverka dessa val, t.ex. genom reklam. Tänk alltid igenom dina val en extra gång innan du

Läs mer

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel i Norden Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel till ett värde av 33 miljarder SEK FÖRORD Den nordiska e-handeln fortsätter starkt under det andra kvartalet 2014. Totalt har de nordiska

Läs mer

Hygienveckan vecka 38 på Orust

Hygienveckan vecka 38 på Orust Hygienveckan vecka 38 på Orust 16-20 september, 2013 Det är en vecka med extra fokus på hygien för att öka kunskapen om hur vi kan undvika onödig smittspridning. I år är det en större satsning för att

Läs mer

BRF-ROT i GÖTEBORG TM. Effektiv Bygg och Bravida Göteborg i samarbete för din bostadsrättsförening. www.visningslokal.se

BRF-ROT i GÖTEBORG TM. Effektiv Bygg och Bravida Göteborg i samarbete för din bostadsrättsförening. www.visningslokal.se BRF-ROT i GÖTEBORG TM Effektiv Bygg och Bravida Göteborg i samarbete för din bostadsrättsförening www.visningslokal.se BRF-ROT i GÖTEBORG TM enklare billigare tryggare bättre Har du kommit till uppochnedvända

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Stadiongatan 55E

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Stadiongatan 55E Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53 m² Område Lorensborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag föll direkt för den fria utsikten när jag kom in i lägenheten första

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

Benessere 5-12 Oktober 2013

Benessere 5-12 Oktober 2013 Benessere 5-12 Oktober 2013 I ett arrangemang med välmående på den prestigefyllda vingården Villa Sparina i Italien, välkomnar vi Dig att boka plats till nästa resa där programmet består av avkoppling,

Läs mer

Jul på Vättern 2009. från Jönköping och Motala. Jönköping. Motala. Nyhet! S/S Motala Express. M/S Nya Skärgården

Jul på Vättern 2009. från Jönköping och Motala. Jönköping. Motala. Nyhet! S/S Motala Express. M/S Nya Skärgården Jul på Vättern 2009 från Jönköping och Motala Nyhet! Fartygen byter hemmahamn under julbordssäsongen 2009 S/S Motala Express Jönköping M/S Nya Skärgården Motala Jul till sjöss - på Vättern Välkommen ombord!

Läs mer

En resa för alla sinnen! 01-11 november 2015

En resa för alla sinnen! 01-11 november 2015 En resa för alla sinnen! 01-11 november 2015 Flera av Indiens viktigaste besöksmål ligger som ett pärlband, tvärs över norra Indien; Agra, Khajuraho, Varanasi. Detta är platser som alla gör ett djupt intryck

Läs mer

FEI European Championships Dressyr & Hoppning 2015, Aachen Tyskland, 11-23 augusti

FEI European Championships Dressyr & Hoppning 2015, Aachen Tyskland, 11-23 augusti FEI European Championships Dressyr & Hoppning 2015, Aachen Tyskland, 11-23 augusti Följ med Equi Tours på mästerskapsresa till Aachen, Tyskland för ett spektakulärt Europamästerskap! Här väntas fantastiska

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

AKTUELLA BOFÖRMÅNER OCH PRISER Uppsala

AKTUELLA BOFÖRMÅNER OCH PRISER Uppsala AKTUELLA BOFÖRMÅNER OCH PRISER Uppsala Version juni 2015 Seniorgårdens Boförmåner gör det bekvämt och enkelt att trivas hemma. Via lokala leverantörer får du tillgång till utvalda tjänster i samband med

Läs mer

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider R T P - Malmö Verksamheten fjärde kvartalet 2003 Datum på nyhetsbrevet 21 september GOD JUL & GOTT NYTT ÅR I det här numret: God Jul & Gott Nytt År 1 1 Aktiviteter 2 Kalender 3 Telefonlista 4 Det känns

Läs mer

Blandningen finns som Original bryggmalet, Original hela bönor, Organic hela bönor (ekologiskt) samt Espresso hela bönor.

Blandningen finns som Original bryggmalet, Original hela bönor, Organic hela bönor (ekologiskt) samt Espresso hela bönor. GULDRUTAN är ett familjeföretag som genom vår kärlek till kaffet har lyckats hitta den bästa vägen till en perfekt kopp kaffe. Vi hoppas att detta dokument ska ge en inblick i det vi vill att en potentiell

Läs mer

POSTMÄSTERSKAP I GOLF

POSTMÄSTERSKAP I GOLF På uppdrag av Postens Idrottsförbund inbjuder Spik, Stockholm till: POSTMÄSTERSKAP I GOLF Årets PM i golf kommer att avgöras ute vid Arlanda närmare bestämt på Arlandastadsgolfbana. Ni som hänger med vet

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja redan i april med en Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga,

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER RESA FLORENS FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER Florens är utan tvekan en av världens mest omtalade och lovsjungna Det är en svindlande känsla att upptäcka det övermått av sevärdheter städer. Staden är

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varmt välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby den

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Reserapport Polen av Göran Malm Krakow och Warszawa läsåret 2007/2008

Reserapport Polen av Göran Malm Krakow och Warszawa läsåret 2007/2008 Reserapport Polen av Göran Malm Krakow och Warszawa läsåret 2007/2008 Förberedelser inför utbytesstudierna Jag gick Samhällsbyggnad och hade valt inriktningen Naturresursteknik. Tanken på att plugga utomlands

Läs mer