Engelbrektsbladet. Tankelek. Seniorer i tiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Engelbrektsbladet. Tankelek. Seniorer i tiden"

Transkript

1 Engelbrektsbladet Nr 94 Oktober 2014 Arg.24 Tankelek \ /isste ni att nästan hälften av Y alla hushåll i Stockholm består av en person? En förvånande information, som stod att läsa nyligen i en av morgontidningarna. Vilken oplanerad strukturförändring i vårt sätt att bo! Jag tänker efter, hur är det med alla som svarade på vår enkät "Vilka är vi?" Det visar sig att av 18 som svarade bor 11 ensamma. Mer än genomsnittet alltså. Förmodligen gäller det alla 65-plussare. De flesta blir helt enkelt så småningom ensamma. En del har skilt sig av fri vilja och uppskattar ensamlivet, andra har blivit änkemän, de allra flesta änkor. Ett helt nytt och annorlunda liv att förhålla sig till som tar krafter både psykiskt och fysiskt. Många har dessutom år bakom sig av anhörigvårdnad. Inte är det så att alla byter bostad. Många bor kvar i lägenheter, som är planerade för en familj. Det är ett stort steg att genomföra en flytt på äldre dar och dyra hyror och reavinstskatter lägger hinder i vägen. En god vän till mig tog i alla fall steget, visserligen påhejad av en dotter, som tyckte att mamma bodde alldeles för stort och en ung grannfamilj med två barn alldeles Seniorer i tiden för trångt. Det blev byte med ett mycket lyckat resultat. Min änkeväninna bor nu pä 70 m2 på första våningen med balkong mot en park och nyrenoverat badrum med tvättmaskin i stället för tvättstuga i källaren. Den unga familjen tycker sig ha flyttat till ett underbart slott om än med ett stambyte framför sig. Ett föredömligt byte med fördelar för båda parter. Hur vore det om alla äldre ensamma fick moderna, lättskötta bostäder lagom stora, så att yngre kan samsas många fler i de större Iägenheterna. Skulle inte det kunna lösa mycket av Stockholms bostadsbrist? De riktigt radikala flyttar till kollektivhus med egna lägenheter men med gemensamma måltider och delat vardagsrum/bibliotek. Är det vårt framtidsscenario? Agneta Liljedahl Redaktör Redaktör: Ansvarig utgivare: Redaktionskommitt6: Agneta Liljedahl,tel , Kerstin Tideblad Särner: Lill-JansPlan3,11425Stockholm Germund Olinder; Vera Sundberg SPF Engelbrekts hemsida: wwwspfpension.se/engelbrektstockholm SPF Engelbrekt grundad 1981 AKTUELLT Oktober 28 tisdag Månadsmöte November 5 onsdag Lunchträff 12 onsdag Kulturhuset 12 onsdag Pubträff '13 torsdag Studiebesök 25 tisdag Månadsmöte 27 torsdag Berwaldhallen December 2 tisdag Kulturhuset 3 onsdag Pubträff 9 tisdag Lucia Läs mer i höstprogrammet TORSDAGS. MINGEL Välkomna alla torsdasar ki till Hotell Scandic Park påkarlavägen 43 att ta ett glas vin eller öl och umgås med medlemmar från alla SPF:s fyra ösle rmal ms fören i nga r. MANADS- MOTENA Glöm inte anmälan till Anna-Lena Gilgen, tfn eller e-post eller Mona Ohnfeldt, tfn l0 10 7l eller e-post tel ia.com IDETTANUMMER Vi ger tillbakablickar på konsumentupplysningen i Sverige och Råd&Röns vagga. Inte alla har dator. därför här om Kulturhusets och Berwaldhallens erbiudanden. liksom Stadsarkivets. Men glöm inte vår Hemsidal INNEHALL Förbundsnytt 2 Ovanlig höststart 3 På gång 4 Konsumentnytt 5-7 Sist som först 8

2 Kongressen och nya ordföranden I juni hölls den var tredje år förekommande kongressen. Det beslutades om flera viktiga förändringar i förbundet. Här följer en sammanfattning av de viktigaste besluten. Dessutom presenterar vi två kvinnor i topp. Ny ordförande Till ny ordförande efter Karl-Erik Olsson valdes Christina Rogestam. Stockholmsdistriktets vice ordförande Birgitta borg valdes till ledamot i förbundsstyrelsen och Richard Olsson valdes in i den nya valberedningen för förbundet. Nytt namn SPF får helt nya stadgar från årsskiftet. De stora skillnaderna blir:. Att vårt namn ändras till SPF Seniorerna.. Att förbundet övertar ansvaret för medlemsdebiteringen för de föreningar som så vill.. Att den kan bli medlem som har att uppbära pension av något slag eller är gift eller sambo med en medlem i SPF Seniorerna. Budget Den beslutade budgeten förutsätter en medlemsökning med 5% per år. Med tanke på att det senaste året inneburit en negativ medlemsutveckling finns en del att arbeta med. Vård Att kommunerna och inte bara landstingen bör ha rdtt att anställa läkare. Att äldre med sammansatta vårdbehov skall ha en fast vårdkontakt. IT Stockholmsdistriktets motion om att möjliggöra SMS-aviseringar tillstyrktes liksom motionerna om att skapa en SPF-app och att verka för ett s.k. RlT-avdras för datasupport. Mål och riktlinjer Man antog ett dokument som gav rekommendationer om:. Sammanhållen vård och omsors för äldre.. Pensionärsråden i kommun och landsting förstärks.. LOV, lagen om valfrihet i vård och omsorg blir obligatorisk.. Äldre invandrares speciella behov inom vård och omsors skall tillgodoses.. Geriatrisk kompetens inom yrkesgrupper som arbetar med äldre skall stärkas. Nya ordföranden Både Förbundet och Stockholmsdistriktet har fått ny ordförande. Christina Rogestam är vår nya förbundsordförande. I SvDs Näringsliv kunde man läsa att hon " har haft en lång karriär i politikens, universitetens och näringslivets finrum. Mellan 1974 och 1982 var hon riksdagsledamot f-ör Centerpartiet. Därefter blev hon universitetsdirektör på Göteborgs universitet, ett uppdrag som efterföljdes av rollen som generaldirektör på Invandrarverket. Sedan dess har hon bland annat varit med att starta upp Akademiska Hus och mellan 1993 och 2003 var hon vd och koncernchef för bolaget. Sedan dess har hon bland annat tagit konsultuppdrag, varit delaktig i flera offentliga utredningar." Christina Rogestam, förbundsordföra nde. Vår nya distriktsordförancle är Monica Ulfhielm. Hon är ocksir ordförande i Boo-Ringen, en ftirening med drygt 500 medlemmar. Som samhällsvetare har hon fiirstås haft samhällsfrågor som sin ledstjärna i yrkeslivet. Hon har haft en mängd skiftande uppdrag. Hon började på Riksdagens upplysningstjänst för att sedan övergå till SACO bl.a. som skatteexpert och har vidare arbetat på arbetsmarknadsdepartementet som departementsråd, varit stadsdirektör i Nacka, sjukhusdirektör på Karolinska, VD för Svensk Energi och bl.a. suttit i KTH:s styrelse. För nöjes skull har hon efter pensionen läst italienska och musikvetenskap oå Universitetet. Monica Ulfhielm. ordförande i Stockholmsdistriktet.

3 Möte på Mynttorget Hösten började för Stockholms SPF-are på ett ovanligt sätt. Man hade kallat till en manifestation mot främlingsfientlighet och för öppenhet och tolerans på Mynttorget den tredje september. Omkring 300 medlemmar hade hörsammat uppropet. Monica Ulftrielm, vår nya distriktsordförande. inledde med att tala om att vi äldre också bryr oss om mer än vår personliga bekvämlighet, att vi följer vad som händer i vår omvärld och med vår erfarenhet vet vad som kan hända. Hon introducerade också dagens huvudtalare Ame Ruth, tidigare kulturredaktör på DN. Vi fick veta att han själv som ettåring kommit med de vita bussarna till Sverige. Han tryckte på att demokrati inte är en självklarhet, att den måste värnas varje dag. Att det är viktigt att kunna sin historia och inte väja för att göra upp med ett tveksamt förflutet. Han talade om Eyvind Jonssons roman Krilon och hur den beskriver att arbeta med motstånd mot våld och orättvisor. För en journalist, som E.J. också var, är det särskilt viktigt att inte följa med strömmen utan samvetsgrant göra klart för sig vad som är rätt och fel och framföra det. Att humor är ett suveränt instrument i onda tider poängterade bägge. En kommer hit för utt.flt./t'tin nöden, en kommer ldt för att untlgci cliiden. En kom hit, av terror fi'ungert en kom hitför an gifta sig ntetl kungen. Dom tir t1'skar, iranier, greker och turkar ilrcst cir dom sncilla, andro skurkttr. En del cir cirliga, andra skwnma en del är genier, andrct dtntmu. Mest cir dom fredliga, andret v'ill slåss, med andra ord, dom iir som oss.l En del söker lugnet i stcillet för brciket det enda vi svenska kan bcittre - cir språket. Det scigs att vi stammar.från Adom oc'h Eva, som inte var svenskar men ja ntci dom leva. Monica Ulfhielm avslutade fyndigt sitt tal med ovanstående dikt av Bosse Pamevik: Till sist spelade 1 l-åriga Hedda EU-hymnen på trumpet. Men det är inte lätt. Vad gjorde vi nrir allt fler tiggare skakade med sina koppar under näsoma på oss? Upplevde situationen smått absurd? Agneta Liljedahl Arne Ruth i talarstolen. Foto Agneta Liljedahl. UNDERSÖKA SYNEN ELLER ÖCONEN? Katarina Lindbäck Optik AB är ett fullservice företag med ett nära samarbete med ögonläkare. Förutom synundersökning för glasögon och kontaktlinser utför vi ögonkontroller via Eyediagnostics. Med ögonbottenkamera kan man på ett tidigt stadium upptäcka förändringar på ögonbotten ex. glaucom (grön starr), maculadegeneration (gula fläcken) samt diabetesretionpati. Bilderna bedöms av våra ögonläkare. Välkommen att boka tid, dina ögon ska hålla länge! Leg.optiker Katarina Lindbäck & Hel6n Bognar. Katarina Lindbäck Optik AB Odengatan 30 Tfn

4 På gang Höstens aktiviteter Om dokumentärfilm och fåglars kärleksliv får vi höra vid kommande månadsmöten. Anders Hansers filmstudio rekommenderas och vandringarna fortsätter. Benrualdhallen erbjuder Händels Skapelsen för den musikintresserade och Stadsarkivet lunchforedrag. Kommande månadsmöten Tisdagen den 28 oktober Människor jag mött I höst flck dokumentärfilmaren Tom Alandh Cordelia Edvardsonpriset för sina skildringar av Sverige och vår tid. Han har filmat möten med kända och okända människor, alla med en historia att berätta. "Underbart är kort, en film om Monica Zetterlund" och "Vi som överlevde Rågsved" är några. Nyligen visades på TV "Gymnasten som lärde sig gå". För oss berättar han om sitt arbete. Tom Alandh. Foto Björn Henriksson Tisdagen den 25 november Fåglarna och deras kärleksliv Georg Högsander f.d. marknadschef för dåvarande Turistrådet, är i själ och Antalet lövsångare, Sveriges vanligaste fågel, minskar oförklarligt. hjärta fågelskådare. Från Norröra i skärgården till Tänndalen sträcker sig hans revir. Han har iöljt fåglars utveckling och beteende sedan barnsben och på senare tid med hjälp av Staffan Ulfstrands forskning på DNA och GPS. Tre bröder i Högsanders New Orleans Giants spelar dessutom varje sommar på Norröra. Tisdagen den 9 december Y. LUCta Glöm inte att anmäla dig till Britt Björkman tfn Kommande studiebesök Torsdagen den 27 november kt Anders Hansers biograf Såg du utställningen med Julia Beck på Sven-Harrys museum vill du säkert se filmen om henne. Såg du den inte är det desto större anledning att ta del av denna konstnärs vackra målningar och intressanta liv. Dessutom visas filmen om Anders Zorns liv. skildrat via hans syster Mejts dagböcker. L'etang av Julia Beck, såld för över en miljon på auktion. Vi fortsätter våra onsdagsvandringar Nya deltagare är mycket välkomna. Varje vandring är 4-5 km. Närmast går vi den 29 oktober på Roslagsleden. Matsäck medtages. Den 12 november går vi från Liljeholmen till Bredäng där vi äter på Caf6 Lyran och den 26 november går vi runt Råstasjön och Lötsjön och äter i Gröna stugan. Ring i förväg och ta reda på startplats och tidpunkt: Charlotte Chatillon-Winbergh, Margit Helledaij, Siv Svenz6n Träffpunkt Berwaldhallen Torsdagen den 27 november kt Haydens Skapelsen Oratoriet Skapelsen från åren blev ett av Hayden överdådigt mästerverk som fått en överväldigande framgång. Sveriges Radios symfoniorkester Radiokören, Daniel Harding dirigent med inbjudna solister. SPF erbjudande: biljett på parkett, bänkrad 1,2,3 eller 15 för 350:- (ord. pris 440:-) eller på la raden över scenen för 250:- (ord. Pris 320 : -). Biljett köps enklast pä O vardagar Uppge att du är SPF:are Onsdagar kl Stadsarkivet Varje onsdag fram ti1l den 10 december bjuder Stadsarkivet på populära föreläsningar och spännande historier i samarbete med Stockholms Universitet. Adress: Kungsklippan 6. Mer information på eller Föredragen är gratis och du behöver inte förboka.

5 Kort historik I varje nummer av vårt blad får vi goda råd om varor och tjänster Vera Sundberg, vår förenings konsumentombud, som gör sammanfattningarna från Råd & Rön, ger här en historisk tillbakablick hur konsumentupplysningen har utvecklats. Fakta PRoDUKTroNssÄrgRgpr Produkter och tjänster som säljs ska vara säkra. MARKNADST'öRrNc Den får inte vara vilseledande. och i vissa fall inte rikta sig till barn eller väcka anstöt. PRISINFORMATION Priser skall anges tydligt i skyltfönster, på förpackning, på etikett, hyllkant eller i prisfrågeterminal. DISTANS- CIICT HEMFÖRSÄLJN I NG Vid köp har man 14 dagars ångerrätt. Den gäller inte vid gatuförsäljning eller i gallerior och köpcentra. FEL Har varan ett fel har man rätt till reparation eller ny vara inom sex månader. Detta gäller inte i köp mellan privatpersoner. TJÄNSTER T.ex. målning eller bilreparationer ska göras fackmässigt. PAKETRESOR För sådana garanteras ersättning vid försämrade villkor. INTERNETHANDEL Bekräftelse ska sändas med E-post och säljaren lämna inlormation om namn, adress och avtalsvillkor. PENNINGPLACERING Den som ger råd ska ha särskild kompetens och allt ska skriftligen dokumenteras. ;:*::"." + **^i.ru å *; - t TofKfutran' ;":i;1" " is '**G *o :'"'to - r stätt / t 4 ' n.d'f ':*::=., ; ; tätt -{ril Exempel på Råd&Röns omslag. SVERIGES KONSUMENTER bildades 1992 för art srärka konsumenternas roll i Sverige och EU. Det är en självständig och ideell konsumentorganisation med ett trettiotal organisationer som medlemmar, däribland SPF. Den har som uppgift att ta till vara konsumenternas intressen i all produktion och all konsumtion av varor och tjänster och att verka för dessas tillgänglighet även för äldre, funktionshindrade och barn. Arbetet bedrivs både nationellt och internationellt inte minst viktigt inom EU. Tidningen Råd & Rön övertogs av organisationen 2006 från Konsumentverket. Ursprunget till Sveriges Konsumenter är den 1940 bildade Aktiv Hushållning, vars syfte var att ge råd om hemmens anpassning till krishushållningen under andra världskriget och den 1944 bildade Hemmens Forskningsinstitut (HFI). Dessa båda slogs ihop HFI förstatligades 1957 och fick namnet Statens Institut För Konsumentfrågor eller kort Konsumentinstitutet, som i sin tur slogs ihop med Varudeklarationsnämnden 1976 och kom att heta Konsumentverket. Det är en statlig förvaltningsmyndighet som sorterar under Justitiedepartementet. År 2005 togs ett omlokali, seringsbeslut och sedan 2007 har Konsumentverket sin verksamhet förlagd till Karlstad. Sverige var först i världen 1970 med att ha en Konsumentombudsman KO, som från 1976 är Konsumentverkets generaldirektör. Allmänna reklamationsnämnden, ARN är en statlig myndighet som prövar allvarligare tvister mellan konsument och företag avreglerades Taxi. Sedan följde i rask takt Elmarknaden, Friskolorna m.fl. och bland de senare Apoteken. Utländska kedjor etablerades i Sverige. I dag kan vi alltså välja mellan massor med olika erbjudanden och det är här konsumentmakten kommer in. Vi har en konsumentlagstiftning som ska skydda oss och vi har rätt att protestera. Det finns ett antal lagar som skyddar dig som konsument. Här är utrymmet för litet för att redogöra för dem alla. Mer utförligt hittar du konsumentlagarna på på nätet. Vera Sundberg KATARINA LNDBÄCK OPTIK AB Katarina Lindbäck Hel6n Bognar Leg. optiker Leg. optiker Besök Odengatan 30 Tel Fax '1 05 Post Box 19012, i0432 Stockholm www. kioptik.se ENGELBREKTSBLADET OKTOBER 2014

6 Pionjär Många av oss ler säkert igenkännande vid omslaget av SPADA BARN i goda händer: Kanske vi inte tänkte på allt arbete bakom de goda råden. En av pionjärerna när det hela började var Britta Äkerman, som tillsammans med andra drev utvecklingen framåt. Omslaget till SPADA BARN i goda händer Råd&Röns mormödrar Det började på 3O-talet, men det var i början av kriget som Aktiv Hushållning kom till stånd. Budskapet Spara skulle spridas och två kvinnor Brita Akerman, samhällsengagerad akademiker och Kaj Andersson, journalist, fick uppgiften. De fick sina arbetsplatser på den nybildade Statens informationsstyrelse, censurorganet! Vad de skulle göra var oklart. Hjälp att sätta igång fick de av en läkare, Ernst Abramson, chef för det nyinrättade Statens institut för folkhälsan. Det första de gjorde redan 1940 var en broschyr för masspridning som fick titeln "Klok konservering". De fortsatte framgångsrikt sitt uppdrag, spridde sitt budskap med hjälp av experter inom olika områden, genom press och radio, men framför allt genom sina broschyrer. Två år senare flyttades Aktiv Hushållning till Statens priskontrollnämnd. Efter krigsslutet avvecklades de flesta kristidsorganen, men priskontrollnämnden och Aktiv Hushållning blev kvar nu med tonvikt på kläder. Skrifterna "Vi lagar, vi lappar, vi stoppar", "Kläder som barnen behöver", "Trikå" och "Vi syr till husbehov" såldes i stora upplagor. Källarlokaler Hemmens forskningsinstitut, HFI, bildades av fem kvinnor med olika kunskaper. Britta Åkerman var en av dem. Man skulle studera hemmen som konsumtionscentra. ett nytt begrepp. För att det skulle bli någon konsumtion måste det utföras ett arbete, d.v.s. bära vatten. skala potatis och laga mat, tvätta blöjor, koka kaffe och baka bullar. Man ville utveckla hemmen till det bättre, både när det gällde utrustning och arbetsmetoder. Man undersökte alla moment i hushållsarbetet som diskning, städning, matlagning, tvätt och köksplanering. Aterigen kom Ernst Abramson till hjälp. Det var nämligen i Folkhälsans lokaler som HFI:s försöksverksamhet kunde börja i ett nyinrett provkök i källaren! Efter en tid fick HFI egna lokaler och som mest jobbade 20 personer där. Man började i liten skala med arbetsuppgifter av helt olika slag, men de stora framgångarna berodde på undersökningarna av de vanligaste hushållsredskapen. Efter några år kom så en rad populärt skrivna broschyrer med rubriker som "Bra hushållsredskap", "Städning", Konservering", "Kök - planering och inredning". Missfoster Aktiv Hushållning och HFI slogs ihop efter det att man på handelsdepartementet fann HFI så betydelsefullt att det borde ha en "bredare medborgerlig förankring". I stället för att ha varit ett kvinnornas institut tillsattes nu ett fullmäktige på 25 personer, som i sin tur skulle utse sex styrelseledamöter och Kungl. Maj:t skulle utse ytterligare sex. Antalet representanter och styrelseledamöter var plötsligt fler än de 20 flitiga medarbetarna. Ett byråkratiskt missfoster. N'Iakt åt konsumenten När HFI förstatligades hade Britta Åker-an sedan länge lämnat verksamheten. men värt att nämna är hennes bok Makt åt konsumenten, som kom ut Hon som ägnat hela sitt liv åt konsumentupplysning, men mest sammanfattat andras åsikter, ville skriva rakt upp och ner vad hon själv tyckte "på ett sätt att läsama inte somnade, som de gjort av de många utredningarna i konsumentfrågor. Det skulle handla om knivar, gafflar och glas, stolar och sän-ear. mat och dryck, sprit och tobak, piller och plåster, hygien och skönhet, hörapparater och glasögon. friluftsvaror och olika tjänster till salu i samhället." Vi kan känna oss borlskämda med vårt konsumentombuds sammanfattningar av Råd&Röns rekommenclationer i Åkermansk anda. Agneta Liljedahl Trägaffel med sned avskärning slev med tvär avslutning ocf "sli.kpn.ftp-. - var en nl'f :: -::l

7 Om ftirkylning, te, BB-krämer och tågbiljetter Att genast tvätta händerna hemma, när man varit ute på stan, är en god vana inte att förglömma. Varfor lagar engelsmännen te med tepåsar, när det bara är rester i dem, kan man fråga sig. Och SJ borde skämmas. Förkylning äsongen är här. men vad är sant Q Uoch falskt om smitta? Handsprit är bra men dödar inte alla bakterier eller virus. Noroviruset t.ex. som orsakar kräksjukan dödas inte av handsprit. Att tvätta händerna, ta av ringar och skrubba mellan fingrarna med flytande tvål och varmt vatten tar mekaniskt bort bakterier och virus och är mycket effektivt. Antibakteriella produkter som innehåller silver är inte bra för miljön och har antagligen ingen verkan. Mobilen har ansetts som en bakteriehärd men används i regel bara av en person i motsats till t.ex. dörrhandtag och ledstänger. Antibiotika är verksamt endast mot de bakterier den ordinerats mot. De flesta förkylnin-ear är orsakade av virus och ska inte behandlas med antibiotika som kan leda till resistenta bakterier. Avkylning kan inte ensamt leda till förkylning. För det krävs ett virus, men avkylning kan göra en mer mottaglig. Röd solhatt (Echinacea purpurea) påstås lindra förkylningssymptom. Många studier påvisar ingen effekt, men placeboeffekten spelar säkert stor roll. Te 'pötttu eången te dyker upp i I Europa är i Marco Polos reseskildringar, men inte förrän på 1600-talet sker någon import. I Kina har te varit känt i 4100 är. När man framställer vitt te torkas tebladen direkt efter skörd och innehåller då mycket antioxidanter och mineraler. När man framställer grönt te upphettas de nyplockade bladen före torkningen för att hindra oxidationen som annars sätter igång direkt. Svart te (brunrött vid tilllagning) görs genom att tebladen skärs eller krossas efter plockningen och får sedan oxidera och torka. Rött te är egentligen inte te utan blad från Rooibosbusken, som växer i Sydafrika. Det innehåller inte tein. Kina. Indien. Sri Lanka och Kenya är de stora teproducenterna. I England dricks det faktiskt mindre te per capita än i Turkiet, Marocko och Irland. En japansk teceremoni leds av en temästare som också har utbildning i litteratur, konst, filosofi och kalligrafl. Etnografiska museet i Stockholm har ettjapanskt tehus, där det ordnas teceremonier ibland. Tepåsar innehåller sämre rester av blad och stiälkar. BB-krämer ENGELBREKTSBLADET OKTOBER 20,1 4 f) eauty balms står BB för. Kräl-l merna återfuktar och skyddar huden. Det är in-een idd att köpa dyra krämer då de billiga har samma effekt. De dyraste Biotherm och Clinique återfuktade sämst. Vad värre var det att det utlovade solskyddet var missvisande för de flesta av krämerna. En panel av kvinnor upplevde krämernas kosmetiska egenskaper angenäma och ganska lika. Nivea BB cream för bara 100:- var näst bäst i test, medan Clinique för 300:- fick lägst betyg. Krämerna ersätter både dagkräm och foundation. Tågbiljetter rf.till mångas besvikelse har SJ I slutat att sälja tågbiljetter till utlandet förutom till Köpenhamn, Oslo och Narvik dit SJ själv kör. Man hänvisar till Big Travel som bara finns i 26 städer och ger en merkostnad pä 295:- per biljett eller till utländska tågoperatörers webbplatser, som inte alltid har info på engelska. Generalsekreteraren för Sveriges konsumenter anser att detta är ett hån mot allt tal om Hållbart resande och Fri rörlighet inom EU. rf.till sist nåera råd till dig som I konsument: Spara kvitton. Läs det finstilta, Kolla om affären verkligen har öppet köp (det är inte tvingande), Begär skriftliga offerter. När du köper på nätet kolla noga att handeln har en nyckel eller ett hänglås eller en adress som börjar med https://. Kolla vad som gäller för garantier. 251 av landets 290 kommuner har konsumentvägledning. I R & R nr 7 finns tester av matberedare, skrivare och surfplattor i sjutumsklassen. Vera Sundberg Konsumentombud

8 Sist som först Träffpunkt kulturhuset Onsdagen den 12 november kt Galleri Underlandet Modisten Malinda Damgaard Hon är utbildad vid Tillskärarakademien i Göteborg. Hon skapar fantasifulla hattar på hantverksmässigt vis och hennes hattar bärs av såväl kändisar som kungligheter. Prinsessan Madeleine bar en hatt av henne på prinsessan Estelles dop utsågs Malinda av tidningen Elle till Arets accessoardesigner. Kom och lyssna till hennes föredrag och se hennes fantastiska hattar. Lite flärd i novembermörkret kan aldrig skada. Pris: 200:- inkl. kaff-e och kaka. Anmälan senast den 2 november till spfstockholm.se eller tfn Vinylblomman. Foto Emma Burendahl. Anka av Marianne Lindberq De Geer Foto Petra Hellberg. Tisdagen den 2 december kl Galleri 5 I love it. What is it? Fräckt. r'italt och gränsöverskridande med sju tongivande skulptörer från 80-talserarr. En utställning med konstnärer sorn låg i fiontlinjen för det nya kreativa och korsbefruktande under 80- och 90-talen. Samtidigt pågår en separatutställning med Katrine Helmersson som också visar skulpturer inspirerade av bl.a. kulturen i Mali. Det blir överraskande och underfundigt. Välkommen till visning och mingel med ett glas vin och lite tilltugg efteråt. Pris: 160:- Betalas på plats. Anmälan senast den 19 november till stadsteatern.se eller tfn De som inte anmäler förhinder debiteras 200:-. OFORGLOMLIGA BELGRAD Belgrad är en av Europas äldsta städer. Vi pratar om Serbiens långa kamp för självständighet från Osmanerna, Tito, Storserbiens drömmar till Milo5evi(. Resan är kryddad med kultur, traditionella maträtter, serbiska viner och musik. Vår reseledare Zlatko Papac tar oss med till sina vänner från Belgrad och Novi Sad /4 SPF PRf S: kr (ORD PRIS: B 550 kr) I PRISET tncår: Flys Stockholm-Belsrad t/r. Del i dubbelrum med frukost 4 nätter. 7 måltider. 2 vinprovningar. Reseledares tjänster. Utfärder & stadsrundturer enl orooram. Enkelrum: +200 kr MER INFORMATION: SPF Resegruppen Östermalm Norrmalm Germund Ofinder, A Klassiskt nyår med Karin Fröl6n Bussresa, 2 konserter, logi, fyrverkeri & galamiddag. spf PRf S: KR (ono.: soo Kil 31t12-1/1 Traditionell jul i Dalarna Spelmän, julbord,utfärder, julotta, 7 måltider, bussresa, logi och reseledares tjänster. SPF PRIS: KR /12 Jokkmokks marknad & lshotellet Möte med den samiska kulturen. Jukkasjärvi, Kiruna & Jokkmokk. spf PRIS:8 500 KR (ono. s:oo KR) 6-8/2 INKL: Flyg Arlanda' Norrland t/r. Bussresa. Logi med frukost 2 nt. 5 måltider' Besök lshotellet, Aitte, Läntas sameviste, Jokkmokks tenn, Luleå m fl Nyår på slott, Krakow 5 dgr Marocko rundresa 8 dgr 1 1/3 Osfooperan 3 dgr2513 SPF PRIS: I kr (1 1 seo kr) SPF PRIS: I kr (1 1 4so kr) SPF PRIS: kr (s eeo kr)

BLOMSTERFONDEN TILL KRAKOW

BLOMSTERFONDEN TILL KRAKOW ALMA Tema:Resa En tidning för och om människorna i Blomsterfonden #4 November 2014 Nu kanske det blir andra bullar i jul Läs mer på sid. 24 25 Läs mer på sid. 12 13 Budapest blev ett härligt litet äventyr

Läs mer

Engelbrektsbladet. Att bti Yuxen. Seniorer i tiden AKTUELLT INNEHALL T-\., IJ ut vuxen lönän ens föräldrar dör. Nu förtiden blir människor allt

Engelbrektsbladet. Att bti Yuxen. Seniorer i tiden AKTUELLT INNEHALL T-\., IJ ut vuxen lönän ens föräldrar dör. Nu förtiden blir människor allt Engelbrektsbladet Seniorer i tiden Nr 86 Oktober 2012 SPF Engelbrekt grundad 1981 Att bti Yuxen sägs att man inte T-\., blir fullt IJ ut vuxen lönän ens föräldrar dör. Nu förtiden blir människor allt äldre,

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

HANS ROSLING HEM- KOMSTEN ÅRETS SVENSK I VÄRLDEN 2012 KONFERENS NY DIGITAL TIDNING. Årets tema Europa. När Sverigebesöket blir en späckad historia

HANS ROSLING HEM- KOMSTEN ÅRETS SVENSK I VÄRLDEN 2012 KONFERENS NY DIGITAL TIDNING. Årets tema Europa. När Sverigebesöket blir en späckad historia FÖR UTLANDSSVENSKAR SEDAN 1938 NUMMER 02 ÅR 2012 I WWW.SVIV.SE KONFERENS Årets tema Europa NY DIGITAL TIDNING HEM- KOMSTEN När Sverigebesöket blir en späckad historia ÅRETS SVENSK I VÄRLDEN 2012 HANS ROSLING

Läs mer

SWEA Holland Årgång 17, nummer 1 Maj 2009

SWEA Holland Årgång 17, nummer 1 Maj 2009 SWEA Holland Årgång 17, nummer 1 Maj 2009 Annons IKEA Redaktionens rader Att planera utskicket av SWEA bladet strax efter ett skollov har sina nackdelar. T ex att många av våra medskribenter är på semester.

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Medlemstidning 2007:1

Medlemstidning 2007:1 Medlemstidning 2007:1 Sid 2 Styrelsen Sid 3 Ordförandeordet Sid 4 Höstens program, Data med ABF Sid 5 - - HRF-kurser, Seniorer Sid 6 Hörcentralens föreläsningar Soppteater i Uppsala Sid 7 Textat i Stockholm

Läs mer

Frivillighetens kraft

Frivillighetens kraft Frivillighetens kraft Frivillighetens kraft Lena Liljeroth Timbro/CVV FÖRFATTAREN OCH AB TIMBRO 2000 OMSLAG: SILVER SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET AB TRYCK: ELANDERS GOTAB, STOCKHOLM 2000 ISBN 91-7566-473-9

Läs mer

Årgång 30 Nr 2 Februari 2014 Sveriges Pensionärsförbund Seniororganisationen i tiden Karlskogaföreningen. Årsmöte. Styrelsen som valdes på årsmötet

Årgång 30 Nr 2 Februari 2014 Sveriges Pensionärsförbund Seniororganisationen i tiden Karlskogaföreningen. Årsmöte. Styrelsen som valdes på årsmötet Årgång 30 Nr 2 Februari 2014 Sveriges Pensionärsförbund Seniororganisationen i tiden Karlskogaföreningen Årsmöte Styrelsen som valdes på årsmötet Stående från vänster: Per Aspeli, Sten-Åke Bengtsson, Gunn

Läs mer

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer...

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... 1/2012 besök oss gärna på internet: www.visriks.nu

Läs mer

DEMENS- FORUM. Internationella Alzheimerdagen. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3

DEMENS- FORUM. Internationella Alzheimerdagen. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3 ISSN 1100-9055 Bildat 1984 NR 3 2000 Någon måste säga ifrån Demensförbundet gör det Dagen då vi minns de glömda Hur kom Alzheimerdagen till? Alzheimer s Disease Internationals konferens och 10-årsjubileum

Läs mer

TibbleSenioren. När är det dags att sälja huset? Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 3, 2011

TibbleSenioren. När är det dags att sälja huset? Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 3, 2011 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 3, 2011 När är det dags att sälja huset? TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Utgivare: Ingela Lindberger, 560 354 51 Chefredaktör:

Läs mer

Magasinet Moskva Våren/Sommaren 2013

Magasinet Moskva Våren/Sommaren 2013 Magasinet Moskva Våren/Sommaren 2013 1 Banque Carnegie Luxembourg Vision och tradition Att bli kund i Banque Carnegie är att välja en exklusiv, oberoende privat bank med få kunder per portföljförvaltare.

Läs mer

Snabba ryck när politiken styr

Snabba ryck när politiken styr l l l Nr 1 februari 2014 Snabba ryck när politiken styr Skyddsombudens viktiga roll Pressade tider orsakar stress INNEHÅLL 1 Snabba ryck när politiken styr...4-8 Intervjuer med medlemmar och fackliga företrädare

Läs mer

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan.

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan. VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige VIS Riksting 2012 Den sista krönikan Länsföreningarna PORTRÄTTET Tolktjänstutredningen HALLÅ DÄR... Vägen till rättigheter... och mycket mer 4/2012 besök oss

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Iktyostidningen. Hälsningar från Ågrenska! Iktyos i arbetslivet våra medlemmar berättar. Regionfunktionärskonferensen 2014

Iktyostidningen. Hälsningar från Ågrenska! Iktyos i arbetslivet våra medlemmar berättar. Regionfunktionärskonferensen 2014 Iktyostidningen nr 3 2014 Hälsningar från Ågrenska! Iktyos i arbetslivet våra medlemmar berättar Vi tipsar om produkterna för badet bildades i augusti 1988 Kära läsare Snart stundar julen igen och ett

Läs mer

VARNING FÖR FUSKBYGGARNA ATT INTE BLI BLÅST. Expertens bästa tips. Hela listan län för län MEST ANMÄLDA. "Vi borde inte ha betalat" SARAS BADRUM

VARNING FÖR FUSKBYGGARNA ATT INTE BLI BLÅST. Expertens bästa tips. Hela listan län för län MEST ANMÄLDA. Vi borde inte ha betalat SARAS BADRUM För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 4 2013 VARNING FÖR FUSKBYGGARNA Expertens bästa tips gör så här FÖR ATT INTE BLI BLÅST Hela listan län för län MEST ANMÄLDA HANTVERKARNA

Läs mer

Jag har koll på psoriasis. Har du?

Jag har koll på psoriasis. Har du? Posttidning B WINTER IS COMING Psoriasisförbundet Bellmansgatan 30 118 47 Stockholm Tillsammans kan vi hjälpas åt att sprida information om psoriasis och hur sjukdomen påverkar oss som lever med den. Testa

Läs mer

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

ORDFÖRANDEN HAR ORDET tema: PENGAR & EKONOMI Fembarnsmamman från bloggen med samman namn - s. 10 Om pengar och pengars värde - för att manipulera folket - s. 6-7 Många goda och användbara tips - s. 8-9 Haros guldmedaljsutdelning

Läs mer

intra OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE

intra OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE intra OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE NR 3. 2009 INTRA 3 09 1 Privatisering och valfrihet Den största förändringen av det nuvarande LSS-stödet är utan tvekan den pågående

Läs mer

Pär Johansson, Så länge du skrattar är du inte besegrad. Nr 2 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST

Pär Johansson, Så länge du skrattar är du inte besegrad. Nr 2 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Nr 2 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Så länge du skrattar är du inte besegrad. Pär Johansson, grundare av Glada Hudik-teatern, var en av dem som inspirerade på årets stämma. Innehåll

Läs mer

Handensenioren 2012 nr 3

Handensenioren 2012 nr 3 Handensenioren 2012 nr 3 Nu är det vinter Foto: Marja Hansson Utgivare SPF Handen-Seniorerna Org-Nr: 812401-0979 Postadress: Parkvägen 41, 136 38 Handen Besöksadress: Parkvägen 41 Öppettider: Tisdag-Onsdag

Läs mer

Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 2 April 2012 årgång 69. för Hörselskadades förening i Stockholm. Lilian blingar gärna sin hörapparat

Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 2 April 2012 årgång 69. för Hörselskadades förening i Stockholm. Lilian blingar gärna sin hörapparat Språkröret för Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på www.hrfstockholm.se nr 2 April 2012 årgång 69 Lilian blingar gärna sin hörapparat Innehåll nr 2 2012 3 4 6 7 8 10 12 13 15 16 Ledaren

Läs mer

Regionmagasinet. Hur. mår du? Semestra klimatsmart i en biosfär. Vandra med guide i naturreservat. Alla är vinnare i World Transplant Games

Regionmagasinet. Hur. mår du? Semestra klimatsmart i en biosfär. Vandra med guide i naturreservat. Alla är vinnare i World Transplant Games Regionmagasinet en tidning från Västra Götalandsregionen www. vgregion. se nr 2. 2011 Hur Semestra klimatsmart i en biosfär Sid 20 mår du? 16 sidor om depression och om att våga fråga Vandra med guide

Läs mer

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2011 Årgång 30 Hanne från Norge på inspirationsturné Tänk om vi kunde ta vara på erfarenheter från öst och väst, säger Christina Doctare. Överförmyndarnämnd

Läs mer

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 30 Nr 3 oktober 2012 Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra och fler intressanta artiklar Vill du göra något

Läs mer