100 C/200 C ACO DRAIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "100 C/200 C ACO DRAIN"

Transkript

1 ACO VA Markrännor Garanti för funktion, säkerhet och stabilitet ACO DRAIN Monoblock PD 100 C/200 C ACO DRAIN Monoblock RD 100 V/200 V/

2 ACO DRAIN Monoblock suveränt enkel och säker ACO DRAIN Monoblock suveränt enkel och säker 2 ACO DRAIN Monoblock är en ACO unik DRAIN produkt, Monoblock som inte är kan en jämföras produkt, med konventionella som inte kan ränn- jäm- unik föras system. med konventionella Helt nya produktionsmetoder rännsystem. Helt för nya polymerbetong produktionsmetoder för polymerbetong har har gjort det möjligt att tillverka en avvattningsränna i ett stycke gjort det möjligt att tillverka en utan vare sig lösa delar eller limfogar. avvattningsränna i ett stycke utan vare sig lösa delar eller limfogar. Enastående funktionalitet Den unika monogjutkonstruktionen garanterar högsta säkerhet och stabilitet även Enastående vid krävande funktionalitet användningsområden, t ex Den unika tvär- och monogjutkonstruktionen längsgående avvattning av garanterar motorvägar högsta säkerhet upp till belastningsklass och stabilitet även F900 vid krävande enligt SS-EN användningsområden, t ex tvär- Det och höga längsgående inloppstvärsnittet avvattning och V-formen av motorvägar (RD-modellen) upp till ger belastningsklass snabb och effektiv F900 avledning av vattnet. Modulprincipen med enligt SS-EN få, men smart konstruerade systemdelar Det höga inloppstvärsnittet och V-formen erbjuder enkla lösningar för de flesta (RD-modellen) ger snabb och effektiv förekommande användningsområden. avledning Rännorna av vattnet. kan väljas Modulprincipen i antracitgrått eller med få, men naturfärg. smart konstruerade systemdelar erbjuder enkla lösningar för de flesta förekommande användningsområden. Rännorna kan väljas i antracitgrått eller naturfärg. ACO polymerbetong ACO Den speciella polymerbetong materialsammansättningen Den tillsammans speciella med materialsammansättningen modern produktionsteknik ger polymerbetongen med modern produktions- de idealiska tillsammans teknik egenskaperna ger polymerbetongen för Monoblock. de idealiska egenskaperna för Monoblock. Låg vikt I jämföresle med liknande betongprodukter har Låg vikt polymerbetong väsentligt lägre I vikt, jämföresle men i det med närmaste liknande samma betongprodukter Den har ringa polymerbetong vikten förenklar väsentligt hanteringen lägre av täthet. vikt, produkterna men i det på arbetsplatsen närmaste samma och ökar täthet. Den läggningskapaciteten, ringa vikten förenklar vilket väsentligt hanteringen av produkterna reducerar totalkostnaderna. på arbetsplatsen och ökar läggningskapaciteten, vilket väsentligt Täthet reducerar totalkostnaderna. Vatteninträngningsdjupet för polymerbetong är 0 mm. Vätska kan således inte Täthet tränga in i materialets yta som är fallet Vatteninträngningsdjupet med vanliga betongprodukter för utan polymerbetonhandling. är 0 Polymerbetong mm. Vätska kan påverkas således inte inte ytbe- tränga heller av in frostväxlingar i materialets eller yta extrema som är påslag av vanliga tösalt. betongprodukter Enligt DIN EN 1433 utan har ytbe- fallet med handling. polymerbetong Polymerbetong automatiskt det påverkas högsta inte heller vittringssteget av frostväxlingar och är därför eller det extrema idealiska påslag av tösalt. Enligt DIN EN 1433 har materialet för installationer vid moderna vägbyggen. polymerbetong automatiskt det högsta vittringssteget och är därför det idealiska Kemikaliebeständighet materialet Produkter av för polymerbetong installationer är vid resistenta moderna vägbyggen. mot aggressiva medier utan extra ytbehandling eller inlägg av PE-HD, vilket är Kemikaliebeständighet nödvändigt för jämförbara betongprodukter. av polymerbetong är resistenta Produkter mot aggressiva medier utan extra ytbehandling eller inlägg av PE-HD, vilket är nödvändigt för jämförbara betongprodukter. ACO DRAIN Monoblock PD 200 C ACO DRAIN Monoblock RD 100 V ACO DRAIN Monoblock PD 200 C ACO DRAIN Monoblock RD 100 V 108

3 Fördelar Komplett rännemelement galler och ränna gjutet i ett stycke enkelt och överskådligt system inga rostande betäckningar vandalsäkert Tillverkat av polymerbetong lätt åldersbeständig stabil rostfri beständig mot frost, tösalt och kemikalier Läggning av ACO DRAIN Monoblock RD 300 D ACO DRAIN Monoblock RD motorvägsinstallation. Systemfördelar Moduluppbyggt system Uppfyller DIN EN 1433 för belastningsklass A 15 till och med F 900. Enkelt och översiktligt system Endast ett fåtal element löser de flesta användningsområden och medför minimal lagerhållning. Avtätning enligt DIN EN 1433 Integrerat avtätningssystem som uppfyller europeiska normer. Installationsfördelar Kostnadseffekiv läggning Polymerbetongens unika stabilitet gör att åtgången av betong för stödgjutning längs rännans sidor blir väsentligt lägre än för rännor av andra material. Stabilitet Konstruktionen med moduler utan limfog ger stabilitet även vid extrem belastning. I motsats till limmade system kan över- och underdelar inte separera från varandra. Ingen extra förstärkning erfordras och ytbeläggningen att bearbetas enligt behov. Underhållsfördelar Helt rostfritt Alla delar utgörs av icke rostande material. Det estetska intrycket störs inte av korroderande betäckningar. Rännelement av polymerbetong kan förutom i naturfärg även erhållas genomfärgade i antracitgrått. Enkel rengörin Regelbunden rengöring utförs med hög- eller lågtrycksspolning. 3 Låg vikt Monoblocksystemets har betydligt lägre vikt än jämförbara betongprodukter, men med bibehållen hållfasthet tack vare materialsammansättningen. Låga produktvikter innebär väsentligt reducerade installationskostnader, eftersom det bl a krävs mindre hjälpmedel och utrustning för läggningsarbetet. ACO DRAIN Monoblock RD 300 D - flygplatsinstallation. ACO DRAIN Monoblock i olika moduler. 109

4 ACO DRAIN Monoblock RD 100 V/200 V Monoblock RD ger garanterad stabilitet vid längs- och tvärgående avvattning av motorvägar, godsterminaler, flygplatser och liknande användningsområden, vars gemensamma nämnare är höga dynamiska krafter. En tvärgående installation i motorväg innebär överfart av tusentals fordon per dygn, många med tung last. Ett annat exempel på tuffa förhållanden är höghastighetsområdet på formel 1- och andra tävlingsbanor. ACO DRAIN Monoblock RD 100 V ACO DRAIN Monoblock RD Modifierad V-form ACO DRAIN Monoblock - installation vid godsterminal. Heltäckande sidförankringar för maximal hållbarhet, stabilitet och säkerhet mot uppflytning under installationsarbetet. 4 Användningsområden Tvär- och längsgående avvattning av motorvägar Godsterminaler Parkeringsplatser för tung trafik Flygplatser Formel 1-banor Finns med invändig bredd 100 und 200 för att uppfylla kraven på tillfredsställande avvattning av körbanor och avvärjande av risk för vattenplaning även vid kraftig nederbörd. Monoblock RD 200 V kan erbjudas med bygghöjd 0.0 samt ACO DRAIN Monoblock RD 200 V 110 ACO DRAIN Monoblock RD 200 V - längsgående avvattning av motorväg Motortävlingsbanor - här formel 1-bana i Shanghai ACO DRAIN Monoblock RD 200 V - längsgående avvattning av parkering för tunga fordon

5 Systemöversikt RD 100 V/200 V Inspektions- och anslutningsmodul, 0,5 m Gavel för rännstart och rännslut Rännelement Gavel med läppringstätning Avvattning av öppen ytbeläggning Sandfång med inspektionsgaller DN 1 eller DN 200 Tekniska data RD 100 V/200 V Beskrivning Vikt kg Bygglängd Byggbredd Bygghöjd Inloppstvärsnitt 2 /m 5 Ränna RD 100V D400/F900 Ränna m. inspektionsöppning Sandfång DN 100 Sandfång DN ,5 27,5 54,5 52, ,5 31, Måttskiss rännsektion Monoblock RD 100 V, 1,0 m Ränna RD 200V D400/F /20.0 Ränna m. inspektionsöppning Sandfång 0.0 underdel DN1/200 Sandfång 20.0 underdel DN1/ /53 33/ /110 48/65 26,5 26,5 583 H Måttskiss rännsektion Monoblock RD 200 V, 1,0 m 111

6 ACO DRAIN Monoblock RD 300 Rännsystem RD 300 är framförallt utvecklat för avvattning av stora ytor Monoblock RD 300 är tillåten för belastningsklass F 900 enligt EN För tätning av säkerhetsfalsen krävs ett speciellt sprutmunstycke, som på begäran tillhandahålles av ACO. Tätningsarbetet skall utföras av godkänd entreprenör med nödvändig kompetens och utrustning för tätning av stora fogar. Såväl inlopps- som genomflödestvärsnitt medger anslutning av mycket stora avvattningsytor förutsatt att avloppsanordningar är optimerade härför. Systemet medger långa rännlängder. ACO DRAIN Monoblock RD 300, sidvy För hörn-, T- och korsanslutningar används en 75 lång anslutningsdel. 6 ACO DRAIN Monoblock RD installation på flygplats Sandfånget är utfört för att kunna ta emot och avleda stora vattenmängder. Produktprogrammet omfattar även täta gavlar, utloppsgavlar och adapters. För användning i innerstadsmiljö och områden med stor andel fotgängare rekommenderas installation av Monoblock PD-ränna, som har en mindre spaltgeometri. ACO DRAIN Monoblock RD 300, frontvy Användningsområden Tvär- och längsgående avvattning av motorvägar Godsterminaler Parkeringsplatser för tunga fordon Flygplatser Formel 1-banor För alla Monoblock-rännor gäller att ytbeläggningen inte skall utsättas för trafik med stålhjul. ACO DRAIN Monoblock RD 300 med sandfång - installation på flygplats ACO DRAIN Monoblock RD pågående installation 112

7 Systemöversikt RD 300 Gavel med läpptätning Gavel för rännbörjan oh rännslut Rännelement Adapter för ändringring av flödesriktning Rännelement 75 inspektionsmodul med gjutet galler Utlopp DN 300 eller DN 400 Tekniska data RD 300 Beteckning Ränna RD 300 Ränna m. inspektionsöppning Sandfång, kompl. enhet, DN 300 Sandfång, kompl. enhet, DN Bygghöjd 59,5 64, ) 165 1) Vikt kg ) 425 2) Bygglängd Byggbredd Inloppsarea 2 /m Sandfång RD 300 1) Sanfångsenheten kan även användas utan den 310 mm höga mellandelen. Den totala höjden blir då 1340 mm 7 2) utan mellandel 353 kg Överdel Mellandel Underdel 113

8 Monoblock PD 100/200 C ACO DRAIN Monoblock PD 100 C Användningsområden Park-och landskapsanläggningar Parkeringsplatser Torg och andra offentliga platser för fotgängare Skolgårdar Områden som måste säkras mot vandalisering Perronger och plattformar ACO DRAIN Monoblock PD 200 C Der Monoblock PD 100 C är idealisk för en rad olika användningsområden. För alla Monoblock-rännor gäller att ytbeläggningen inte skall utsättas för trafik med stålhjul. En del i den arkitektoniska gestaltningen 8 De estetiska kraven får allt större betydelse vid valet av avvattningsrännor. Höga anspåk på kvalitet och estetisk anpassning ligger av tradition till grund för ACO:s utformning av rännsystemens synliga delar. Med ACO DRAIN Monoblock kan de arkitektoniska aspekterna tillgodoses i de flesta miljöer samtidigt som systemet uppfyller kraven på kvalitet och prestanda från alla målgrupper från projektör till byggvaruhandel. Betäckningen lyfts enkelt upp med ACO DRAIN gallerhake. Rännan är när som helst enkel att rengöra. Gallret låses fast med en lätt tryckning. 114

9 Systemöversikt Monoblock PD 100 C består av 6 byggelement. Sandfång. Överdel 0,5 m med betäckning och kantförstärkning av komposit, skruvfri Quicklock-fogning och förtagning av vinkel-, T- och korsanslutningar. Rännelement 0,5 m för inspektion. Betäckning av komposit, kantförstärkning av gjutjärn, Quick-lock skruvfri låsning, förtagning för vertikalt utlopp samt för sidouttag för vinkel-, T- och korsanslutningar. Rännelement 1 m Gavel med horisontellt utlopp DN 100. Sandfång. Underdel medslamspann. Anslutning DN 100/1. Gavel för rännstart och rännslt Monoblock-system PD 100 C tilldelades innovationsmedalj vid GaLaBau Tekniska data PD 100/200 C Rännan utmärkte sig genom: Beteckning Bygglängd Byggbredd Bygghöjd Vikt kg Inlopps area 2 /m väsentligt högre upptagning och fördelning av flödet även i horisontell riktning 9 Ränna PD 100 Ränna m. inspektionsöppning Sandfång DN 100 Sanfång DN ,0 20,0 44,0 44,0 28, bättre hållbarhet än hittills använda system med separata rännor och galler förenklad installation inklusive enkel tillkapning av ingående delar. Ränna PD 200 klass C Ränna m. inspektionsöppning Sandfång DN 1 Sandfång DN ,5 32, De höga GaLaBau-kraven på arkitektonisk form uppfylldes b a genom tillvaratagande av ACO DRAIN S100K-systemets välkända och uppskattade design. 115

10 Läggningsanvisning ACO DRAIN RD RD 300 ACO DRAIN avvattningsrännor Monoblock RD RD 300. Modulsystem utan limfog. Belastningsklass D F 900 enligt DIN EN Vid tvärgående avvattning av motorvägar med betongmantlade sidor (Betong för kärbanor (C30/37 [LP], XF4, XM2) Asfalt - ytskikt Asfalt - bindskikt Klass D 400 F 900 Asfalt - bärskikt Ev. fog Fyllning *1) Asfalt Belastningsklass enl. DIN EN 1433 Betongkvalitet - min. kval. enl. DIN EN Exponeringsklass Fundamentets dimension [] x y z A 15 B 125 C 2 D 400 C 25/30 XF 1 >_ 2 0 E 600 Objektspec. På förfrågan Överkant förankringsdel >_ 2 0 F 900 Objekspec. Objektspec. 0 Klass A 15 C 2 Asfalt - ytskikt Asfalt - bärskikt Fyllning *1) Asfalt Belastningsklass enl. DIN EN 1433 Betongkvalitet - min. kval. enl. DIN EN Exponeringsklass Fundamentets dimension [] x y z A 15 C 12/15 B 125 C 25/30 XF 1 C 2 C 25/30 XF Överkant förankringsdel D 400 E 600 F 900 * 1) Skiktets typ och tjocklek samt deformationsmodul även under rännelementet) 116

11 Tingstadstunneln, Göteborg 13 augusti 2009, kl

LINJEAVVATTNING FÖR TUNG TRAFIK

LINJEAVVATTNING FÖR TUNG TRAFIK LINJEAVVATTNING FÖR TUNG TRAFIK BELASTNINGSKLASS D 400 TILL F 900 Ränna för tung trafik med kant och galler i gjutjärn SF-100, SF-150, SF-200, SF-300 2 Udveckling igenom 30 år ANRIN grundades 1971 som

Läs mer

Fogarna skall utföras i enlighet med gällande normer och föreskrifter. Fogritning skall därvid utfärdas av projektören.

Fogarna skall utföras i enlighet med gällande normer och föreskrifter. Fogritning skall därvid utfärdas av projektören. ACO DRAIN 4 Allmänna installationanvisningar Schakta botten. Höjdanpassa i överensstämmelse med vald falltyp. Eftertäta schaktbotten för att undvika att jord/grus lossnar eller mjukas upp. Lägg säkerhetsskikt

Läs mer

Avvattningsränna P16. Giltig från sept ACO DRAIN Multiline Seal in V100

Avvattningsränna P16. Giltig från sept ACO DRAIN Multiline Seal in V100 Avvattningsränna P16 Giltig från sept 2016. ACO DRAIN Multiline Seal in V100 2 ACO DRAIN Multiline Seal in V100 Certifieringar och godkännanden Innehåll Certifieringar och godkännanden 2 Systemöversikt

Läs mer

Markbelysning. ACO Drain med belysningsslinga ACO Drain med punktbelysning, D 400 ACO Drain med punktbelysning, B 125

Markbelysning. ACO Drain med belysningsslinga ACO Drain med punktbelysning, D 400 ACO Drain med punktbelysning, B 125 Markbelysning med belysningsslinga med punktbelysning, D 400 med punktbelysning, B 125 133 ACO markrännor med integrerad belysning markrännor med integrerade ljusslingor och belysningspunkter är en enkel

Läs mer

Linjeavvattning. ACO DRAIN Multiline för belastningsklasserna A 15 - E 600 enligt EN 1433

Linjeavvattning. ACO DRAIN Multiline för belastningsklasserna A 15 - E 600 enligt EN 1433 ACO DRAIN Multiline för belastningsklasserna A 15 - E 600 enligt EN 1433 9 Med ACO DRAIN Multiline sätter vi ny standard för konsulter, utförande och funktionalitet inom linjeavvattning. ACO DRAIN Multiline

Läs mer

AVVATTNINGSRÄNNOR AV POLYMERBETONG. www.stora-drain.eu

AVVATTNINGSRÄNNOR AV POLYMERBETONG. www.stora-drain.eu AVVATTNINGRÄNNOR AV POYMERETONG www.stora-drain.eu Installationsexempel: asfalt Installationsexempel: betong Installationsexempel: betongplattor, tegelsten tora-rain Avvattningsrännor av polymerbetong

Läs mer

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning ACO Bygg ACO Self Markrännor Torrt runt huset med markrännor ACO Self euroline 123 ACO Self Markrännor ACO Self Markrännor Du har kanske sett dem i gågator och på torg, men säkert aldrig reflekterat över

Läs mer

Modern Hållbar. ...någonsin. Filcoten - Den mest innovativa betongrännan

Modern Hållbar. ...någonsin. Filcoten - Den mest innovativa betongrännan Filcoten - Den mest innovativa betongrännan...någonsin. Vi har utvecklat en produktionsprocess för avvattningsrännor som kombinerar många fördelar: lättare, starkare och mer slagtåliga rännor tillverkade

Läs mer

ACO Nordic VA + VVS P17. Giltig från 1 jan 2017 ACO Nordic Prislista

ACO Nordic VA + VVS P17. Giltig från 1 jan 2017 ACO Nordic Prislista ACO Nordic VA + VVS P17 Giltig från 1 jan 2017 ACO Nordic Prislista ACO. The future of drainage. Systemkedjan från ACO ger dräneringslösningar för morgondagens miljöförhållanden ACO har identifierat tre

Läs mer

ACO STAINLESS Golvrännor för industri och storkök

ACO STAINLESS Golvrännor för industri och storkök 1 (2) Installation ACO STAINLESS Golvrännor för industri och storkök Golvränna - betonggolv utan tätskikt ACO Golvränna 132TR150 ACO Golvränna 157TR200 ACO Golvränna 218TR400-600 Allmänt Golvrännor i TR-serien

Läs mer

ACO Box Concept Gully Golvbrunnar och rännor för storkök och industri

ACO Box Concept Gully Golvbrunnar och rännor för storkök och industri 2018:1 ACO Box Concept Gully Golvbrunnar och rännor för storkök och industri 2 Brunnar & rännor Innehåll Vilken brunn eller ränna är bäst för mig? 4 ACO Box Concept Gully rostfritt stål typ 1.4301 1 Golvbrunn

Läs mer

Avvattningssystemet SELF rännor

Avvattningssystemet SELF rännor Avvattningssystemet SELF rännor Avvattningsrännor, fotskrapor, gårdsbrunnar för parkering och trädgård Innehåll 04 ANRIN SELF detaljer Material / Användningsområden / Egenskaper 08 Avvattningsrännor SELF-100

Läs mer

ACO VVS. ACO ShowerDrain. Flexibla designlösningar. Duschrännor och golvbrunnar för badrum. och duschutrymmen. universal design award 2010

ACO VVS. ACO ShowerDrain. Flexibla designlösningar. Duschrännor och golvbrunnar för badrum. och duschutrymmen. universal design award 2010 ACO VVS ACO ShowerDrain Flexibla designlösningar Duschrännor och golvbrunnar för badrum och duschutrymmen universal design award 2010 2010 universal design consumer favorite 2010 ACO ShowerDrain funktionalitet

Läs mer

AVVATTNINGSRÄNNOR AV POLYMERBETONG.

AVVATTNINGSRÄNNOR AV POLYMERBETONG. AVVATTNINGRÄNNOR AV POYMERETONG www.stora-drain.eu April 7 tora-rain Avvattningsrännor av polymerbetong PROUKTORTIMENT TORA-RAIN AVVATTNINGRÄNNOR AV POYPROPYEN TORA-IGT ränering runt huset sida 4 AVVATTNINGRÄNNOR

Läs mer

ACO Stormbrixx SD/HD

ACO Stormbrixx SD/HD SD/HD Smart modulärt system för flödesreglering av dagvatten ACO. The future of drainage. Systemkedjan från ACO ger dräneringslösningar för morgondagens miljöförhållanden ACO har identifierat tre viktiga

Läs mer

Titelfoto wird in Kw 8 erstellt. rehau rainspot gatuavlopp kvalitet och flexibilitet i ett. Bau Automotive Industrie. www.rehau.

Titelfoto wird in Kw 8 erstellt. rehau rainspot gatuavlopp kvalitet och flexibilitet i ett. Bau Automotive Industrie. www.rehau. Titelfoto wird in Kw 8 erstellt rehau rainspot gatuavlopp kvalitet och flexibilitet i ett www.rehau.com Bau Automotive Industrie alternativet till betong Man ser dem på varje gata, varje parkeringsplats

Läs mer

Flexseal rörkopplingar

Flexseal rörkopplingar Flexseal rörkopplingar Flexseal flexibla rörkopplingar är tillverkade av EPDM gui och har stödplåt och slangkläor av syrafast 2343 stål. Kopplingarna är idealiska för reparation och underhåll av självfallsledningar.

Läs mer

Linjeavvattning. Installationsanvisning för Recyfix

Linjeavvattning. Installationsanvisning för Recyfix VA Linjeavvattning Installationsanvisning för Recyfix DRÄNERINGSRÄNNOR DU KAN LITA PÅ Vi har alltid haft behovet av att dränera ytor och leda vattnet dit vi vill ha det. Tillsammans med HAURATON så har

Läs mer

ARCA väggskåp NYA. Högpresterande polykarbonat skåp. Skydd i krävande miljöer

ARCA väggskåp NYA. Högpresterande polykarbonat skåp. Skydd i krävande miljöer ARCA väggskåp NYA Högpresterande polykarbonat skåp Skydd i krävande miljöer Nya Fibox ARCA Fibox ARCA korrosionsfria väggskåp för extremt tuffa och krävande miljöer Högklassig polykarbonat konstruktion

Läs mer

SAV FJÄRRVÄRME. Betäckningar

SAV FJÄRRVÄRME. Betäckningar SAV FJÄRRVÄRME Betäckningar SAV A/S FÖRTROENDE, RESPEKT, ENGAGEMANG OCH GOD KOMMUNIKATION Säkerhet, hållbarhet, ekonomi Detta är viktiga hållpunkter för oss speciellt när det gäller förisolerade ventillösningar.

Läs mer

JÄRNVÄGSPRODUKTER PRODUKTER OCH SYSTEM FÖR EN KRÄVANDE MILJÖ

JÄRNVÄGSPRODUKTER PRODUKTER OCH SYSTEM FÖR EN KRÄVANDE MILJÖ JÄRNVÄGSPRODUKTER PRODUKTER OCH SYSTEM FÖR EN KRÄVANDE MILJÖ NYTÄNKANDE PÅ SPÅRET S:t Eriks järnvägsprodukter har högsta kvalitet i utförande och passning. Vårt nytänkande och vår position som ledande

Läs mer

ACO ShowerDrain. ACO Golvbrunn 150 och pålitlig funktion, brett sortiment

ACO ShowerDrain. ACO Golvbrunn 150 och pålitlig funktion, brett sortiment och 200 pålitlig funktion, brett sortiment och 200 är en serie golvbrunnar med bred användbarhet i våtutrymmen. De lämpar sig likaväl för nybyggnation och renovering av enfamiljshus som för installation

Läs mer

INNEHÅLL. Tänk på att: GYM&FITNESS. - välja ett golv som passar in - ha rätt golv på rätt plats - dela in golvet i olika zoner

INNEHÅLL. Tänk på att: GYM&FITNESS. - välja ett golv som passar in - ha rätt golv på rätt plats - dela in golvet i olika zoner Gym & Fitness 04 Tänk på att: - välja ett golv som passar in - ha rätt golv på rätt plats - dela in golvet i olika zoner GYM&FITNESS Rätt golv - avgörande faktor Ljuddämpande golv Gummimattor 04 06 08

Läs mer

Excenterskruvpumpar Nova Rotors serie Diamond allmän information

Excenterskruvpumpar Nova Rotors serie Diamond allmän information Products Pumpar Excenterskruvpumpar Nova Rotors excenterskruvpumpar Excenterskruvpumpar Nova Rotors serie Diamond allmän information Användningsområde Nova Rotors excenterskruvpumpar serie Diamond är speciellt

Läs mer

SUPERLIGHT. Betongroterare LASTBILSPÅBYGGNAD MSM I SAMARBETE MED IMER GROUP

SUPERLIGHT. Betongroterare LASTBILSPÅBYGGNAD MSM I SAMARBETE MED IMER GROUP SUPERLIGHT Betongroterare LASTBILSPÅBYGGNAD MSM I SAMARBETE MED IMER GROUP En serie superlätta betongroterare från IMER Dessa superlätta betongroterare har en helt ny konstruktion, som garanterar maximal

Läs mer

ACO STAINLESS Golvbrunnar för industri

ACO STAINLESS Golvbrunnar för industri 1 (1) CO STINLESS Golvbrunnar - betonggolv utan tätskikt CO Golvbrunn 132TB200 CO Golvbrunn 157TB220 CO Golvbrunn 218TB300 llmänt Skydda golvbrunnen från betongspill. Rengör direkt vid betongspill. Skydda

Läs mer

Modulsystem 1100 Sverige 2008

Modulsystem 1100 Sverige 2008 Modulsystem 1100 Sverige 2008 Modulrännor en lösning längs med väggen Unidrain är ett koncentrat av fl exibelt nytänkande och snygg design. Unidrain var först med att fl ytta golvavloppet ända intill väggen

Läs mer

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR Installation 1:6 Råd och anvisningar för installation av samlingsbrunnar och fördelningsrör. Entreprenaden och dimensionering Installatören skall förvissa sig om att erforderliga tillstånd för utförandet

Läs mer

Abetong tanksystem. Rörgenomföringar, plåtar, skruvfästen med mera kan gjutas in i elementen vid tillverkning.

Abetong tanksystem. Rörgenomföringar, plåtar, skruvfästen med mera kan gjutas in i elementen vid tillverkning. Abetong tanksystem Abetong tanksystem Lång livslängd, underhållsfrihet och funktionalitet är ledord för Abetongs tanksystem. Med mer än 40 års erfarenhet av att bygga och utveckla prefabricerade tanksystem

Läs mer

HÄRDPLASTBELÄGGNING FÖR LIVSMEDELSINDUSTRIN

HÄRDPLASTBELÄGGNING FÖR LIVSMEDELSINDUSTRIN HÄRDPLASTBELÄGGNING FÖR LIVSMEDELSINDUSTRIN Tekniska golvlösningar baserade på härdplast - uppfyller livsmedelsindustrins krav på livsmedelssäkerhet och hygien Innehållsförteckning Sidan 2 Inledning Sidan

Läs mer

Confalt TÄNK DIG ETT SLITLAGER SÅ STARKT SOM BETONG, LIKA FLEXIBEL SOM ASFALT MEN UTAN FOGAR

Confalt TÄNK DIG ETT SLITLAGER SÅ STARKT SOM BETONG, LIKA FLEXIBEL SOM ASFALT MEN UTAN FOGAR Confalt TÄNK DIG ETT SLITLAGER SÅ STARKT SOM BETONG, LIKA FLEXIBEL SOM ASFALT MEN UTAN FOGAR LAGERHALL CONFALT - Stark, flexibel och fogfri beläggning EGENSKAPER Perfekt kombination av styrka och flexibilitet

Läs mer

Pipelife BDR byggdränering

Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål från framsynta konsulter och entreprenörer. Som ett resultat

Läs mer

För kostnadseffektiv fixering och underhåll av vägrenar.

För kostnadseffektiv fixering och underhåll av vägrenar. Innovativa produkter för väganläggning och landskapsplanering landscaping För kostnadseffektiv fixering och underhåll av vägrenar. Säkerhet längs Full överblick Skaffa dig full interaktiv överblick över

Läs mer

Avvattningsränna. Aldrig mer läckage av förorenat vatten. Med inbyggd tätning ACO DRAIN Multiline Seal in

Avvattningsränna. Aldrig mer läckage av förorenat vatten. Med inbyggd tätning ACO DRAIN Multiline Seal in Avvattningsränna Aldrig mer läckage av förorenat vatten Med inbyggd tätning ACO DRAIN Multiline Seal in 2 ACO DRAIN Multiline Seal in Certifieringar och godkännanden Innehåll Certifieringar och godkännanden

Läs mer

Terana Graf EcoBloc NYHET! GRAF ECOBLOC DAGVATTENKASSETT DAGVATTENHANTERING. Inledning Enskilt avlopp 3

Terana Graf EcoBloc NYHET! GRAF ECOBLOC DAGVATTENKASSETT DAGVATTENHANTERING. Inledning Enskilt avlopp 3 Terana Graf EcoBloc NYHET! GRAF ECOBLOC DAGVATTENKASSETT DAGVATTENHANTERING Inledning Enskilt avlopp 3 GRAF EcoBloc Dagvattenkassett Tredje generationen av GRAF dagvatten- och infiltrationssystem Dubbel

Läs mer

FORDONSVÄGNING MED FLINTAB

FORDONSVÄGNING MED FLINTAB www.flintab.se FORDONSVÄGNING MED FLINTAB En säker vågfunktion för högt ställda krav Fordonsvåg 14-15 Vägningssystem Viktoria Service & Support Delad vägning Fordonsvåg 14-15 är den första fordonsvågen

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

Kombi VIP rörkopplingar

Kombi VIP rörkopplingar Kombi VIP rörkopplingar Kopplingar för sammanfogning och reperation av avloppsrör kombiringen.se Kombi VIP rörkopplingar VIP rörkopplingar är en serie kopplingar för sammanfogning och reperation av avloppsrör.

Läs mer

BDR. w w w.pipelife.se. BDR byggdränering

BDR. w w w.pipelife.se. BDR byggdränering BDR w w w.pip elife.se BDR byggdränering Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål från framsynta konsulter och entreprenörer. Som

Läs mer

Fordonsvåg 6800 Nordic Line

Fordonsvåg 6800 Nordic Line Fordonsvåg 6800 Nordic Line Modern, robust och miljömärkt Fördelar: Robust design för nordiskt klimat Original Schenck RTN-Lastceller Variabel bygghöjd Enkel att flytta Finns som delad våg (2x12m) Minimalt

Läs mer

Byggpaneler. Lätt och prisvärd. Storsäljare. Specifikationer: Vertikalrör: 40x1 mm Horisontalrör: 27x1 mm Mått (bxh): 3500x2000 mm Vikt: 11,5 kg

Byggpaneler. Lätt och prisvärd. Storsäljare. Specifikationer: Vertikalrör: 40x1 mm Horisontalrör: 27x1 mm Mått (bxh): 3500x2000 mm Vikt: 11,5 kg Mobilt områdesskydd Ett mobilt områdesskydd fungerar som en tillfällig markör för avgränsat område och kan användas för många olika ändamål som till exempel publik- och trafikdirigering eller skydd mot

Läs mer

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Modern Betong Fogfria golvlösningar Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Polyuretan Den mest övertygande egenskapen hos polyuretan är dess förmåga att tillmötesgå olika krav genom

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

Oleopator-K/B utan slamfång Oljeavskiljare av betong för markförläggning

Oleopator-K/B utan slamfång Oljeavskiljare av betong för markförläggning Installationsanvisning Oleopator-K/B utan slamfång Oljeavskiljare av betong för markförläggning Figur 1 P C D G F E B K Olja H J L M Q O O N O Innehåll: Uppbyggnad och ingående komponenter... 1 Halssystem...

Läs mer

Lipumax G Fettavskiljare

Lipumax G Fettavskiljare 1 (7) Installation Lipumax G Fettavskiljare K J C Innehåll: Uppbyggnad och komponenter... 1 Användning... 2 Personal, journal, tekniska ändringar... 2 Produktbeskrivning... 2 Tillval... 2 Funktion... 2

Läs mer

Golvbrunnar och -rännor

Golvbrunnar och -rännor Golvbrunnar och -rännor Stålhårt partnerskap innehåll. TORRBRUNNAR..... GOLVBRUNNAR..... SKRÄP- OCH SANDFÅNG... Grovhall och liknande utrymmen.... Storkök..... SPÄRRÄNNOR.... Väggnära brunnar... 6. GOLVRÄNNOR...

Läs mer

bia HÄRDPLAST AB Installationsanvisning oljeavskiljare typ OAMS Manualen avser bia HÄRDPLAST AB prefabricerade oljeavskiljare typ OAMS.

bia HÄRDPLAST AB Installationsanvisning oljeavskiljare typ OAMS Manualen avser bia HÄRDPLAST AB prefabricerade oljeavskiljare typ OAMS. Installationsanvisning oljeavskiljare typ OAMS Läs denna manual före installationen. Manualen avser bia HÄRDPLAST AB prefabricerade oljeavskiljare typ OAMS. Manualen skall användas vid installation av

Läs mer

Flexibel, lättinstallerad kabelbrunn för gång- och cykelbanor, trottoarer och parkeringsplatser

Flexibel, lättinstallerad kabelbrunn för gång- och cykelbanor, trottoarer och parkeringsplatser uponor INFRASTRUKTUR Uponor kabelbrunn 1200 x 450 nyhet! Flexibel, lättinstallerad kabelbrunn för gång- och cykelbanor, trottoarer och parkeringsplatser Kabelbrunnar för alla behov Har du kabeln så har

Läs mer

Installation Oljeavskiljare OLEOPASS G

Installation Oljeavskiljare OLEOPASS G 2013.02.01 1 (8) Installation Oljeavskiljare OLEOPASS G M L C K Innehåll: Uppbyggnad och ingående komponenter... 1 Användningsområde... 2 Personal, journal, tekniska ändringar... 2 Produktbeskrivning...

Läs mer

Centrifugalpumpar med axiellt inlopp, serie LS, LC och LCP. för flöden upp till 5 100m 3 /h enligt ISO 5199

Centrifugalpumpar med axiellt inlopp, serie LS, LC och LCP. för flöden upp till 5 100m 3 /h enligt ISO 5199 Centrifugalpumpar med axiellt inlopp, serie LS, LC och LCP för flöden upp till 5 100m 3 /h enligt ISO 5199 Tekniska data LS Prestandaintervall Flöde upp till 5 100 m 3 /h Uppfordringshöjd upp till 120

Läs mer

Installationsanvisning Fettavskiljare LIPUMAX G H

Installationsanvisning Fettavskiljare LIPUMAX G H 1 (9) Installationsanvisning Fettavskiljare LIPUMAX G H D H G I C F B E Innehåll: Uppbyggnad och ingående komponenter... 1 Användningsområde... 2 Personal, journal, tekniska ändringar... 2 Produktbeskrivning...

Läs mer

Monteringsanvisning. Sandfång för avvattningsränna ACO DRAIN Multiline Seal in. 09/2016 Ändringar förbehållna

Monteringsanvisning. Sandfång för avvattningsränna ACO DRAIN Multiline Seal in. 09/2016 Ändringar förbehållna Monteringsanvisning Sandfång för avvattningsränna ACO DRAIN Multiline Seal in 09/2016 Ändringar förbehållna Innehåll Sandfång för avvattningsränna 1. Installation av ändkåpa på sandfång 2. Anslutning av

Läs mer

Bypassbrunn enligt SS-EN 858-1

Bypassbrunn enligt SS-EN 858-1 PDF.2 tormpass CM brunn till oljeavskiljare för markförläggning Betong brunn enligt -EN 858-1 MP CM är en markförlagd betongkammare innehållande flödesregulator och bypassrör. Flödesregulatorn arbetar

Läs mer

ACO VVS. Medium Flex. EC Medium Flex Golvränna för storkök och industri

ACO VVS. Medium Flex. EC Medium Flex Golvränna för storkök och industri CO VVS Medium Flex EC 200 300 Medium Flex Golvränna för storkök och industri CO Stainless Systemöversikt Hur man väljer ut en ränna Välj enligt nedan: Golvtyp redd Sidoutlopp 75 mm alt. 110 mm ottenutlopp

Läs mer

Två snabba sätt att bygga smyg på. VELUX komplett smyg VELUX monteringsram

Två snabba sätt att bygga smyg på. VELUX komplett smyg VELUX monteringsram Två snabba sätt att bygga smyg på komplett smyg monteringsram Svenska AB velux.se lösningar för smyg Den perfekta inramningen av takfönstret En komplett installation betyder en snyggare, ljusare och mer

Läs mer

Underhållsfri metalliskt tätande. Avstängningsventil. Gjutjärn PN 16 DN 15-300 Segjärn PN 16 DN 15-350 Segjärn PN 25 DN 15-150.

Underhållsfri metalliskt tätande. Avstängningsventil. Gjutjärn PN 16 DN 15-300 Segjärn PN 16 DN 15-350 Segjärn PN 25 DN 15-150. Typblad 7150.1/5-55 BOA R -H Underhållsfri metalliskt tätande avstängningsventil med bälgtätning med flänsar enligt ny europeisk norm 1092-2 typ 21 Gjutjärn PN 16 DN 15-300 Segjärn PN 16 DN 15-350 Segjärn

Läs mer

FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER

FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER Vill du slippa köer både i butiken och trafiken? På DahlCenter finns dina beställda varor klara för upphämtning direkt på morgonen. Allt är packat och klart, så du snabbt kan

Läs mer

Att förändra en värld... The future of drainage.

Att förändra en värld... The future of drainage. Att förändra en värld... The future of drainage. BEHOVET AV AVVATTNING FÖRÄNDRAS -både globalt och i Sverige ACO har identifierat tre viktiga faktorer som påverkar vårt synsätt på hur vi skall ta oss an

Läs mer

by JAFO Elegant golvavlopp

by JAFO Elegant golvavlopp Elegant golvavlopp Unidrain har ett brett sortiment av eleganta golvavloppslösningar. Kommande sidor kommer att visa dig möjligheterna och fördelarna med att installera Unidrain golvavlopp i ditt badrum

Läs mer

GPA Vatten & Avlopp Kessel. Bakvattenventiler

GPA Vatten & Avlopp Kessel. Bakvattenventiler GPA Vatten & Avlopp Kessel» Bakvattenventiler Översvämning genom avloppet kan vara dyrt och omständigt - att förebygga det är lätt! Se till att skydda alla öppna golvbrunnar med en Kessel bakvattenventil

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense Rada duschhuvud Rada Sense Dusch sensor Rada Sense Dusch-dusch sensor INNEHÅLL Monteringsanvisning... 2 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Transformator... 4 5.

Läs mer

Vakuumpumpar och kompressorsystem från AxFlow. När du behöver en pålitlig pumplösning för processgaser.

Vakuumpumpar och kompressorsystem från AxFlow. När du behöver en pålitlig pumplösning för processgaser. Vakuumpumpar och kompressorsystem från AxFlow När du behöver en pålitlig pumplösning för processgaser. Med hundra års erfarenhet Tack vare vår mångåriga erfarenhet av installerade system med vakuumpumpar

Läs mer

IBECO Flexibla rörkopplingar

IBECO Flexibla rörkopplingar IBECO Flexibla rörkopplingar 1 Fernco flexibla rörkopplingar Fernco rörkopplingar är marknadsledande på flexibla rörkopplingar speciellt framtagna för att saankoppla ihop rör av olika material och storlekar

Läs mer

HÄFLA LÄTTDURK & GALLERDURK. - för många olika användningsområden

HÄFLA LÄTTDURK & GALLERDURK. - för många olika användningsområden HÄFLA LÄTTDURK & GALLERDURK - för många olika användningsområden HÄFLA GALLERDURK Häfla gallerdurk är ett mycket tåligt material med många olika användningsområden. Häfla Gallerdurk tillverkas i många

Läs mer

Lagun 2,4 meter i en Kidney 20

Lagun 2,4 meter i en Kidney 20 1 Priser pooler 2014 Ett standardpoolpaket innehåller: Poolstomme av HD polyeten med 40 års garanti. Bottenmall/matta i skala 1:1 för bygghjälp och poollinerunderlag, gäller ej rund och basic rektangulär.

Läs mer

Möt den nya superfamiljen; Sundolitt XPS

Möt den nya superfamiljen; Sundolitt XPS Möt den nya superfamiljen; Sundolitt XPS 2 3 Möt den nya superfamiljen; Sundolitt XPS Sundolitt lanserar nu en superfamilj inom isolering! Sundolitt XPS (extruderad polystyren) har extrem styrka, minimal

Läs mer

Uponor kabelbrunnar

Uponor kabelbrunnar Uponor kabelbrunnar 1 2013 34005 1 10.3 Uponor kabelbrunnar Av hänsyn till eventuell tillsyn, underhåll eller utbyte finns det med jämna mellanrum behov av att installera en kabelbrunn som liksom teknikbrunnar

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR NYHET! Ny kabelbrunn. Perfekt dimensionerad!

UPONOR INFRASTRUKTUR NYHET! Ny kabelbrunn. Perfekt dimensionerad! UPONOR INFRASTRUKTUR uponor KABELBRUNN NYHET! Ny kabelbrunn. Perfekt dimensionerad! 04 2009 60002 Uponor lanserar nu en ny kabelbrunn i smidig dimension. Den nya kabelbrunnen är mycket flexibel och utvecklad

Läs mer

KLA-RW6464. Spjällbackventil KLA-RW6464. Storlek DN40 - DN600 Trycklass: PN6, PN10, PN25, PN40, PN64, ASA150, ASA300

KLA-RW6464. Spjällbackventil KLA-RW6464. Storlek DN40 - DN600 Trycklass: PN6, PN10, PN25, PN40, PN64, ASA150, ASA300 _spjallbackventil_130722 Sida 1(7) Storlek DN40 - DN600 Trycklass: PN6, PN10, PN25, PN40, PN64, ASA150, ASA300 Beskrivning Universellt användbar spjällbackventil för inspänning mellan flänsar. Enkelt montage

Läs mer

Avvattningssystem för belastningsklasser D400-F900

Avvattningssystem för belastningsklasser D400-F900 Avvattningssystemet SF-100, SF-150, SF-, SF-300 Avvattningssystem för belastningsklasser D400-F900 Innehåll 04 ANRIN för tung trafik Material / Sammansättning / Egenskaper 06 Användningsområden De olika

Läs mer

STÖRST AV EN ANLEDNING

STÖRST AV EN ANLEDNING BEYSNING När din teknik ska upp i luften så ordnar vi på Scanmast det. Tre eller 300 meter spelar ingen roll, vi löser det. Det har vi gjort sedan 1950-talet. Och vi gör det bra. Runt 1960 byggde vi de

Läs mer

Electrolux Diskrumsutrustning

Electrolux Diskrumsutrustning I kombination med kan Electrolux Diskmaskiner utnyttjas till sin fulla kapacitet. Modulsystemet gör att man kan utforma diskrummet på ett ekonomiskt och ergonomiskt fulländat sätt med kompletta lösningar

Läs mer

Radiatorer KV-M Integra

Radiatorer KV-M Integra Användningsområden Passar endast syrefria värmesystem. Systemtemperatur 35-110 C. Maximalt drifttryck 10 bar. Installation - Montering - Underhåll Samtliga radiatorer levereras med konsoler, luftskruv,

Läs mer

Terana HYDRO-BOX Dagvattenkassett

Terana HYDRO-BOX Dagvattenkassett 2014 / 2015 Terana Dagvattenkassett DAGVATTENKASSETTER OCH TILLBEHÖR Slutna tankar www.terana.se 9 Dagvattenkassett -ett effektivt sätt att motverka översvämningar Dagvattenkassett Förr i tiden användes

Läs mer

BLÜCHER Meadrain. markrännor. Produkter SV1000 R O S T F R I A A V V A T T N I N G S S Y S T E M

BLÜCHER Meadrain. markrännor. Produkter SV1000 R O S T F R I A A V V A T T N I N G S S Y S T E M BLÜCHER Meadrain markrännor K E E P I N G U P T H E F L O W Produkter SV1000 R O S T F R I A A V V A T T N I N G S S Y S T E M Meadrain markrännor av polymerbetong Från gågator på stan... Söker Du en funktionell

Läs mer

ACO ShowerDrain. ACO Golvbrunn150 och 200 För installation i betong- eller klinkergolv utan tätskikt

ACO ShowerDrain. ACO Golvbrunn150 och 200 För installation i betong- eller klinkergolv utan tätskikt ACO Golvbrunn150 och 200 För installation i betong eller klinkergolv utan tätskikt Ø 75 mm, 97219 97269 711 96 01 711 96 23 405512 405513 Ø 75 mm. 97305 97307 711 96 52 711 96 52 405498 405499 Ø 75 mm

Läs mer

UPONOR VVS TAPPVATTEN OCH RADIATORRÖR KOMPOSIT. Kompositrör av plast och metall

UPONOR VVS TAPPVATTEN OCH RADIATORRÖR KOMPOSIT. Kompositrör av plast och metall UPONOR VVS TAPPVATTEN OCH RADIATORRÖR KOMPOSIT Mar 2006 Ett smart rörsystem för smarta installationer Unipipe är en ny typ av rör lika lämpliga för både tappvatten och värme installationer. Hemligheten

Läs mer

Purusrännan 100 Smal ränna med hög kapacitet

Purusrännan 100 Smal ränna med hög kapacitet Smal ränna med hög kapacitet www.purus.se - rännan med både form och funktion Purus är unik leverantör på marknaden med att erbjuda en 100 mm bred ränna som standard i sitt sortiment, som dessutom har

Läs mer

Fettavskiljare. Bättre flöde med Kessel Euro fettavskiljare

Fettavskiljare. Bättre flöde med Kessel Euro fettavskiljare GPA Euronord Fettavskiljare Bättre flöde med Kessel Euro fettavskiljare Separera och gör en insats för miljön Driver du en restaurang, ett bageri, ett storkök eller någon annan verksamhet där mycket fett

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

Koalsesator (klass I-avskiljare) K Automatisk avstängningsventil

Koalsesator (klass I-avskiljare) K Automatisk avstängningsventil PDF.2 AC BETNG S D G E P Q R G F Som avslutning mot betäckning har AC betongavskiljare en kort betäckningsadapter tillverkad av PEHD. Betäckningsadaptern passar mot urtag i täckplatta, halsring eller övergång

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

UltraGrip Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker

UltraGrip Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker N Y A G e n e r a t i o n e n s Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker NU TILLGÄNGLIG UPP TILL 400 mm D I A M E T E R TÄTA R G R I P E R O C H Ä V E N D E M E S T K O R R O D E R A D E R Ö R L e d A

Läs mer

ARO EXP Membranpumpar Tryckluftsdrivna Metall

ARO EXP Membranpumpar Tryckluftsdrivna Metall ARO EXP Membranpumpar Tryckluftsdrivna Metall Datablad 1 (14) EXP är AROs nya serie tryckluftsdrivna membranpumpar (EXPert-serien). De finns i många storlekar med en mängd olika materialkombinationer som

Läs mer

BEWi Insulation PRODUKTSORTIMENT MAGU BYGGSYSTEM

BEWi Insulation PRODUKTSORTIMENT MAGU BYGGSYSTEM BEWi Insulation PRODUKTSORTIMENT MAGU BYGGSYSTEM BEWI Insulation har ett brett sortiment av isoleringsprodukter och erbjuder kompletta lösningar för isolerande fundament, väggar och tak. Vi säljer alla

Läs mer

V Å T R U M. Jackon. våtrum. Den professionella våtrumsskivan för kaklade rum.

V Å T R U M. Jackon. våtrum. Den professionella våtrumsskivan för kaklade rum. Jackon våtrum Den professionella våtrumsskivan för kaklade rum V Å T R U M 2Jackon våtrum Inspiration och idéer Få inspiration och idéer till att använda Jackon våtrumsskiva. Följ steg för steg hur rummet

Läs mer

Glidgjutning med Beza Vent

Glidgjutning med Beza Vent METODBESKRIVNING 2015-10-20 Glidgjutning med Beza Vent Tillverkarförsäkran: Tillverkning av produkten sker i enlighet med de principer som ligger till grund för glidgjutning av imoch ventilationskanaler.

Läs mer

BYGGNADER OCH PRODUKTER FÖR LANTBRUKET

BYGGNADER OCH PRODUKTER FÖR LANTBRUKET BYGGNADER OCH PRODUKTER FÖR LANTBRUKET EN KOMPLETT LEVERANTÖR TILL DET MODERNA LANTBRUKET Det ställs stora krav på dagens moderna lantbruksanläggningar. De ska vara rationella, underhållsfria och dessutom

Läs mer

PRODUKTBLAD. Max-brunn, nedstigningsbrunn DN 1000

PRODUKTBLAD. Max-brunn, nedstigningsbrunn DN 1000 Max-brunn, nedstigningsbrunn Nedstigningsbrunnen ger direkt tillträde till ledningen för bekväm oc effektiv inspektion, kontroll oc rensning av anslutande ledningar. Brunnen används som regel på alla ställen

Läs mer

RAEX ANY TIME, ANY WEAR

RAEX ANY TIME, ANY WEAR RAEX ANY TIME, ANY WEAR RAEX TÄCKER DINA SLITAGEBEHOV Raex nötningsbeständiga stål är utformat för stålkonstruktioner som utsätts för hårt slitage. Raex-stålets slittåliga egenskaper kan förlänga livslängden

Läs mer

GALLERDURK HÄFLA BRUKS AB

GALLERDURK HÄFLA BRUKS AB GALLERDURK HÄFLA BRUKS AB HÄFLA BRUK Tradition, kunskap och utveckling Att ett företag som Häfla Bruk, som har sina rötter över 300 år tillbaka i tiden, bygger på tradition är ganska givet. Under dessa

Läs mer

GPA Vatten & Avlopp Kessel. » Bakvattenventiler

GPA Vatten & Avlopp Kessel. » Bakvattenventiler GPA Vatten & Avlopp Kessel» Bakvattenventiler Översvämning genom avloppet kan vara dyrt och omständigt - att förebygga det är lätt! Se till att skydda alla öppna golvbrunnar med en Kessel bakvattenventil

Läs mer

Belysning för krävande miljöer

Belysning för krävande miljöer E2 Belysning för krävande miljöer 2 ETAP Kapslade armaturer E2 I fuktiga och/eller mycket smutsiga utrymmen krävs kapslade armaturer. Med E2 tillhandahåller ETAP en belysningslösning med LED för bland

Läs mer

Luckor av aluminiumprofiler

Luckor av aluminiumprofiler Luckor av aluminiumprofiler Självbärande luckenhet SFL Luckor Luckan förses med öppningshandtag och rostfria gångjärn och kan också erhållas med lås. Skyddsgaller Luckans öppning kan erhållas med ett löstagbart

Läs mer

Tillval. OLEOPASS G kan levereras med:

Tillval. OLEOPASS G kan levereras med: PMB 223 Oleopass G Bypass oljeavskiljare för markförläggning Glasfiberarmead polyester Oljeavskiljare enligt SS EN858 är avsedd för behandling av oljehaltigt dagvatten med höga krav på reningsgrad. OLE-

Läs mer

SPALTGOLV. för rena och friska djur

SPALTGOLV. för rena och friska djur SPALTGOLV för rena och friska djur Utgödslingen ligger väl skyddad under spaltgolvet och utgör inget störningsmoment för korna. En torr klöv är en frisk klöv SPALTGOLV det dränerande golvet En torr klöv

Läs mer

VAG DUOJET automatisk luftningsventil

VAG DUOJET automatisk luftningsventil VAG DUOJET automatisk luftningsventil AVLUFTNINGSVENTILER DUOJET Avluftningsventil för rent vatten ög kapacitet då lufthastigheter upp till l udets hastighet kan tillåtas Provad enligt EN12266 DIN 3230

Läs mer