BROTTEN MOT ALLMÄNHETEN OCH STATEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BROTTEN MOT ALLMÄNHETEN OCH STATEN"

Transkript

1 BROTTEN MOT ALLMÄNHETEN OCH STATEN AV MAGNUS ULVÄNG SANDRA FRIBERG NILS JAREBORG PETTER ASP IUSTUS FÖRLAG

2 Innehåll Förord 5 Förkortningar 13 1 Inledning 17 2 Allmänfarliga brott 2.1 Inledning Mordbrand och allmänfarlig ödeläggelse Mordbrand (BrB 13:1) Grov mordbrand (BrB 13:2) Allmänfarlig ödeläggelse (BrB 13:3) Sabotagebrott Inledning Sabotage (BrB 13:4) Grovt sabotage (BrB 13:5) luftfartssabotage (BrB 13:5a) Flygplatssabotage (BrB 13:5b) Kapning (BrB 13:5a) Allmänfarlig vårdslöshet (BrB 13:6) Spridande av gift och smitta, förgöring m.m Spridande av gift smitta (BrB 13:7) Förgöring (BrB 13:8) Vårdslöshet med gift eller smittämne (BrB Underlåtenhet Inledning 39

3 2.7.2 Ansvar för orsakande genom underlåtenhet Underlåtenhet att avvärja allmänfara (BrB 13:10) Frivilligt avvärjande av fara och brottsformer Frivilligt (BrB Osjälvständiga brottsformer (BrB 13:12) Vissa konkurrensfrågor 47 3 Terrorism Inledning Terroristbrottslagen Terroristbrott Osjälvständiga brottsformer m.m Finansiering, offentlig uppmaning, rekrytering etc. avseende terrorism och annan särskilt allvarlig brottslighet Inledning Begreppet särskilt allvarlig brottslighet Finansiering av särskilt allvarlig brottslighet Offendig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott Vissa konkurrensfrågor 72 4 Förfalskningsbrotten Inledning Om förfalskningsbrott 73 Om urkunder 75 Fara i bevishänseende 82 Om förhållandet till andra brottstyper De särskilda brottstyperna Urkundsförfalskning (BrB 14:1) Förvanskning av urkund (BrB 14:2) Grov urkundsförfalskning (BrB 14:3) Undertryckande av urkund (BrB 14:4) Signaturförfalskning (BrB 14:5) Penningförfalskning (BrB 14:6) 97

4 4.2.7 Olovlig befattning med falska pengar (BrB Märkesförfalskning (BrB 14:7) Förfalskning av fast märke (BrB Brukande av falsk urkund m.m. (BrB 14:9) 103 Olaga spridande av (BrB 4.3 Frivilligt avvärjande av fara och osjälvständiga brottsformcr Frivilligt avvärjande av fara (BrB Försök, förberedelse m.m. (BrB 4.4 Vissa konkurrensfrågor 5 Sanningsbrotten 5.1 Om sanningsbrott 5.2 De särskilda brottstyperna Mened (BrB 15:1) Osann partsutsaga (BrB Ovarsam partsutsaga (BrB Ansvarsfrihet i undantagsfall (BrB 15:4) Osann eller ovarsam utsaga inför nordisk domstol (BrB Osann eller ovarsam utsaga inför en internationell domstol (BrB 15:4b) Falskt och obefogat åtal (BrB Falsk och obefogad angivelse (BrB Falsk och vårdslös (BrB (BrB 15:8) 147 Underlåtenhet att avvärja rättsfel (BrB Osann eller vårdslös försäkran (BrB Osant intygande och brukande av osann urkund (BrB 15:11) 155 Missbruk av urkund (BrB Förnekande av underskrift (BrB 5.3 Frivilligt avvärjande av fara och osjälvständiga brottsformcr Frivilligt av fara (BrB Osjälvständiga (BrB 5.4 Vissa konkurrensfrågor 164

5 6 Brott mot allmän ordning Brott av folksamlingar Upplopp (BrB 16:1) Våldsamt upplopp (BrB 16:2) Ohörsamhet mot ordningsmakten (BrB 16:3) Myteri (BrB 16:6) Uppvigling (BrB 16:5) Otillåtna yttranden, störande beteende m.m. 174 Störande av förrättning eller allmän sammankomst (BrB 16:4) Hets mot folkgrupp (BrB 16:8) Olaga diskriminering (BrB 16:9) Falskt larm och missbruk av larmanordning (BrB Förargelseväckande beteende (BrB 16:16) Brott avseende pornografi m.m Barnpornografibrott (BrB 16:10a) Ansvarsfrihet i vissa fall (BrB Olaga våldsskildring (BrB Otillåten utlämning av teknisk upptagning (BrB Förledande av ungdom (BrB 16:12) brott mot allmän ordning Brott mot griftefrid (BrB Djurplågeri (BrB 16:13) Dobbleri och grovt dobbleri (BrB 16:14 och BrB 16:14a) Vissa konkurrensfrågor Brotten mot allmän verksamhet Inledning Om brott mot enskilda utövare av myndighet Om myndighetsutövning som skyddas

6 7.2.2 mot tjänsteman (BrB 17:1) Förgripelse mot tjänsteman (BrB 17:2) Våldsamt motstånd (BrB 17:4) Om brott i samband med röstning 223 Otillbörligt verkande vid röstning och tagande av otillbörlig belöning vid röstning (BrB Brott mot rösthemlighet (BrB 17:9) Om angrepp på särskilda former av allmän verksamhet Skyddande av brottsling (BrB Främjande av flykt (BrB 17:12) Om angrepp på särskilda former av allmän verksamhet Övergrepp i rättssak (BrB Överträdelse av myndighets bud och hindrande av förrättning (BrB 17:13) Föregivande av allmän ställning (BrB 17:15) Osjälvständiga (BrB 17:16) Vissa konkurrensfrågor Spioneribrott Spioneri (BrB 19:5) Grovt spioneri (BrB 19:6) Obehörig befattning med hemlig uppgift och därtill anslutande brott (BrB 19:7-9) Olovlig underrättelseverksamhet (BrB 19:10) Osjälvständiga brottsformer (BrB 19:14 och 19:15) Tjänstebrott och korruption Inledning Tjänstefel (BrB 20:1) Bestickning och (BrB 17:7 och 20:2)

7 9.3.1 Inledning Begreppet otillbörlig belöning Lämna, utlova, erbjuda - motta, låta sig utlova, begära Personkretsen För tjänsteutövningen Brott mot tystnadsplikt (BrB 20:3) Vissa konkurrensfrågor 276 Missbruk av yttrandefriheten Inledning Allmänna frågor Otillåtet yttrande Otillåtet offentliggörande Gärningsman Gränsdragningen mot brott enligt allmän lag Frihet från ansvar för vissa brott enligt allmän lag och undantag från ansvarsfriheten Anonymitetsskydd Åtal och rättegång 295 Litteratur 297 Rättsfallsregister 303 Sakregister 306

Bilaga 1. Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet

Bilaga 1. Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet 1 Bilaga 1 Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Brottskatalogen... 4 2. Bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll... 4 2.1. Bokföringsbrott

Läs mer

RÄTTEN ATT SLÅ LARM En handbok om yttrandefriheten på jobbet råd för whistleblowers

RÄTTEN ATT SLÅ LARM En handbok om yttrandefriheten på jobbet råd för whistleblowers RÄTTEN ATT SLÅ LARM. EN HANDBOK OM YTTRANDEFRIHETEN PÅ JOBBET RÅD FÖR WHISTLEBLOWERS Foto: Maria Annas/Scanpix Bildhuset RÄTTEN ATT SLÅ LARM En handbok om yttrandefriheten på jobbet råd för whistleblowers

Läs mer

Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige

Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige The attempt to find a unique explanation for political violence is the same chance that you succeed in the attempt to find an explanation for holes della

Läs mer

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett bättre skydd för företagshemligheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Offentligt etos en god förvaltningskultur. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Offentligt etos en god förvaltningskultur. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Offentligt etos en god förvaltningskultur Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Innehåll Förord 2 Inledning 4 Demokrati 6 Legalitet 7 Objektivitet, saklighet och likhetskrav 10 Fri åsiktsbildning

Läs mer

För att brott inte ska löna sig

För att brott inte ska löna sig För att brott inte ska löna sig Betänkande av Utredningen om utvidgat förverkande, m.m. Stockholm 2015 SOU 2015:67 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst,

Läs mer

Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör

Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör av Nils Jareborg 1. Utdrag ur Högskoleförordningen (1993:100) 2. Inledning 3. Vilseledande handlingar Försök att vilseleda Tillgång till otillåtna hjälpmedel

Läs mer

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Barn under 15 år som misstänks för brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 februari 2010 Beatrice Ask Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Artikel 19 handlar om allas rätt

Läs mer

Värdegrundsdelegationen. Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Värdegrundsdelegationen. Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Värdegrundsdelegationen Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Tryck: Elanders, mars 2014 Foto: Lagbok, foto: Fredrik Sandberg/TT Domstolshandling, foto: Jessica Gow/TT SMSdeklaration,

Läs mer

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Undertecknade regeringar, som är medlemmar av Europarådet, som beaktar den allmänna förklaring om de mänskliga

Läs mer

Hets mot folkgrupp kontra yttrande- och religionsfrihet

Hets mot folkgrupp kontra yttrande- och religionsfrihet Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap Rättsvetenskap D D-uppsats, 10 p. Handledare: Catharina Sitte Durling VT 2006 Hets mot folkgrupp kontra yttrande- och religionsfrihet Författare:

Läs mer

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- Förenta Nationernas generalförsamling antog och kungjorde den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Förklaringen antogs med 48 ja-röster. Inget land röstade emot. Åtta länder

Läs mer

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning Produktion: Säkerhetspolisen, april 2009. Reviderad januari 2010 Grafisk formgivning: Jerhammar & Co Reklambyrå AB Typografi: Eurostile och Swift s ä k e r h

Läs mer

EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA ändrad genom protokoll nr 11 och 14 med protokoll nr 1, 4, 6, 7, 12 och 13

Läs mer

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2000/C 364/01) SV 18.12.2000 Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 364/1 HÖGTIDLIG PROKLAMATION SV 18.12.2000 Europeiska gemenskapernas

Läs mer

Innehåll. 1 Sammanfattning...9. 2 Promemorians lagförslag...11 2.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken...11

Innehåll. 1 Sammanfattning...9. 2 Promemorians lagförslag...11 2.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken...11 Innehåll 1 Sammanfattning...9 2 Promemorians lagförslag...11 2.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken...11 3 Inledning och bakgrund...15 3.1 Fenomenet människohandel...15 3.2 Situationen i Sverige...19

Läs mer

Barnkonventionens 54 artiklar i sin helhet.

Barnkonventionens 54 artiklar i sin helhet. Barnkonventionens 54 artiklar i sin helhet. Artikel 1 I denna konvention avses med barn varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller för landet. Artikel 2

Läs mer

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m.

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m. 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010

Läs mer

Vägledning Informationsoch. säkerhetsskydd MARS 2014

Vägledning Informationsoch. säkerhetsskydd MARS 2014 Vägledning Informationsoch IT-säkerhet samt säkerhetsskydd MARS 2014 Omslagsfoto: Hasse Eriksson Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Svenska kraftnät om inte annat anges. Org.Nr 202 100-4284

Läs mer

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna 1948-2008 Förenta Nationerna ii Förord Förenta Nationernas generalförsamling antog och kungjorde den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga

Läs mer

KONSTEN ATT LÄSA STATISTIK OM BROTTSLIGHET

KONSTEN ATT LÄSA STATISTIK OM BROTTSLIGHET KONSTEN ATT LÄSA STATISTIK OM BROTTSLIGHET Rapport 2006:1 DENNA RAPPORT KAN BESTÄLLAS HOS BOKHANDELN ELLER HOS FRITZES KUNDSERVICE, 106 47 STOCKHOLM. TELEFON 08-690 91 90 FAX 08-690 91 91 E-POST ORDER.FRITZES@NJ.SE

Läs mer

OM MUTOR OCH JÄV. en vägledning för offentligt anställda

OM MUTOR OCH JÄV. en vägledning för offentligt anställda OM MUTOR OCH JÄV en vägledning för offentligt anställda Till Dig som är verksam inom stat, kommun eller landsting Inom den offentliga förvaltningen arbetar vi på medborgarnas uppdrag och i deras intresse.

Läs mer

EUROPEISK ARRESTERINGSORDER 1

EUROPEISK ARRESTERINGSORDER 1 EUROPEISK ARRESTERINGSORDER 1 Denna order har utfärdats av en behörig rättslig myndighet. Jag begär att nedan nämnda person skall gripas och överlämnas för lagföring eller för verkställighet av ett fängelsestraff

Läs mer

ex & I. SEXUELLA ÖVERGREPP OCH SKYDDSINTRESSE

ex & I. SEXUELLA ÖVERGREPP OCH SKYDDSINTRESSE ex & Samtycke (PAP 200908) Den följande texten utgör ett försök att sammanfatta de tankar som kommer (att komma) till uttryck i det, under åren 2008 och 2009, framarbetade manuskriptet Sex & samtycke.

Läs mer

barn konven tionen FN:s konvention om barnets rättigheter

barn konven tionen FN:s konvention om barnets rättigheter barn konven tionen FN:s konvention om barnets rättigheter innehåll Sid. 4 Sid. 6 Förord Förteckning över konventionens artiklar Sid. 11 Sid. 11 Sid. 14 Sid. 35 Sid. 40 FN:S KONVENTION OM BARNETS RÄTTIGHETER

Läs mer

Vad är lagligt? En arbetsrättslig vägledning om sexköp och porrkonsumtion i samband med statlig tjänst

Vad är lagligt? En arbetsrättslig vägledning om sexköp och porrkonsumtion i samband med statlig tjänst Vad är lagligt? En arbetsrättslig vägledning om sexköp och porrkonsumtion i samband med statlig tjänst Författare Sören Öman är vice ordförande i Arbetsdomstolen och föreståndare för Stockholm Centre for

Läs mer

FN:s konventioner om. Mänskliga rättigheter

FN:s konventioner om. Mänskliga rättigheter FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter Förord Det internationella arbetet för mänskliga rättigheter tar sin utgångspunkt i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948. De rättigheter

Läs mer

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet Europarådets fördragsserie nr 210 Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet Istanbul den 11 maj 2011 www.coe.int/conventionviolence The official languages

Läs mer

Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 1

Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 1 Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 1 De stater som är parter i denna konvention, som beaktar att, i enlighet med de principer som proklamerats

Läs mer