Grafiska riktlinjer och rutiner. Mars 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafiska riktlinjer och rutiner. Mars 2012"

Transkript

1 Grafiska riktlinjer och rutiner Mars 2012

2

3 Innehållsförteckning Inledning...4 DARE-projektet är huvudavsändare...5 Projektpart är avsändare - DARE finansierar...6 Projektpart är avsändare - DARE har tidigare finansierat...7 Märket...8 Boilertext...9 Typografi...10 Färger...11 Bilder...12 Övriga logotyper...13 Mallar och övrigt material...14 Tips, profilmaterial...16 Rutiner...17 Sociala medier...18 Taggar och sökord...21 Att tänka på...22 Dare grafiska riktlinjer och rutiner 3

4 Inledning DARE-projektet startade 2007 och efter en uppföljning 2009 ställdes det krav på att tydliggöra projektet och dess aktiviteter. Därför har projektet nu under starten av Etapp 2.2 tagit fram grafiska riktlinjer och rutiner som ska bidra till att att synliggöra projektet i olika kanaler, men också underlätta för alla inom projektet. Med tydliga riktlinjer och rutiner för hur vi kommunicerar DARE-projektet och dess aktiviteter blir projektet både mer trovärdigt och tydligt för alla målgrupper. Grafisk profil De grafiska riktlinjerna visar vilka typsnitt, färger och bilder vi använder. Allt för att skapa ett enhetligt intryck. Eftersom kommunikationen sker dels utifrån projektet och dels utifrån fokusområdena och dess aktiviteter, både när DARE finansierar och när finansiering upphört, är riktlinjerna uppdelade i tre delar: 1. Hur vi grafiskt kommunicerar när DARE-projektet är huvudavsändare. 2. Hur vi grafiskt kommunicerar när en projektpart/ett fokusområde är huvudavsändare, men DARE står för en del av finansieringen (t ex vid en aktivitet). 3. Hur vi kommunicerar när en projektpart/ett fokusområde är avsändare, men DARE inte längre står för finansiering (t ex för att beskriva ett resultat). Följande riktlinjer gäller för alla inom projektet. Hur de tillämpas styrs av vem som är avsändare och vad som kommuniceras. Skicka gärna en kopia på det du producerar till projektets kommunikatör. Ansvar Som ledare är det du som ansvarar för att riktlinjerna följs, eftersom synlighet och tydlighet är viktiga delar i projektet. Känner du dig osäker på hur du ska använda de grafiska riktlinjerna eller om du har andra frågor som rör kommunikationen är du välkommen att kontakta mig. Britt-Marie Rauman Krohn Kommunikatör DARE Dare grafiska riktlinjer och rutiner

5 DARE-projektet är huvudavsändare När DARE-projektet är huvudavsändare ska följande märken/logotyper alltid finnas med: DARE, Europeiska regionala utvecklingsfonden (EU), Vinnova, Luleå tekniska universitet och Umeå universitet. Så långt det är möjligt använder vi även de övriga två projektpartnernas logotyper, Centek och Uminova Innovation. FAVÖR 1203 UNIVERSITETEN PROJEKTPARTNERS SOM TILLVÄXTMOTORER FINANSIÄRER Här kan du se hur DARE-märket samt partners och finansiärers logotyper ser ut och hur de placeras. DARE är ett innovationsprojekt vid Luleå tekniska universitet och Umeå universitet som bidrar till att stärka universitetens roll som tillväxtmotorer i regionen. ProjektPartners Finansiärer n Dare grafiska riktlinjer och rutiner 5

6 Projektpart är avsändare DARE finansierar I de fall någon av parterna i projektet är avsändare men DARE står för huvuddelen av finansieringen ska DARE-märket samt logotyperna för VINNOVA och Europeiska regionala utvecklingsfonden alltid finnas med. I övrigt är det den egna organisationens grafiska riktlinjer som gäller. från innovation till entreprenörskap D a r e D e v e l o p m e n t a r e n a f o r r e s e a r c h a n D e n t r e p r e n e u r s h i p Gratis lunchföreläsning! Digitala- och socialaffärer När affärsidén blir din marknadsplan Niklas Berg kreativ, In The Cold, har tidigare hjälpt Microsoft, Arla, Sony PlayStation, Emi Music m fl med kommunikation och försäljning i de sociala medierna. Workshop Bygg din egen webbutik! Var med och skapa en fullt fungerande webbutik på ett par timmar med e-handelsdoktorn Christer Kuttainen. Datum: Tisdag, 18 oktober Tid: Föreläsning kl Workshop kl Plats: STOCK, Campus Skellefteå Anmälan: Senast dagen innan, via om du vill bli bjuden på en lunchmacka I SAMArBETE MEd: 6 Dare grafiska riktlinjer och rutiner

7 Projektpart är avsändare DARE har tidigare finansierat I de fall någon av parterna är avsändare och kommunicerar exempelvis ett resultat som utvecklats inom DARE, men där projektet inte längre står för finansiering kan DARE-märket användas alternativt skrivas ut i löpande text. Så länge DARE-märket finns med publiceras och synliggörs det automatiskt via projektets kanaler. Rekommendationen är att DARE-märket används minst ett år efter att resultatet är klart. Givetvis är det inget krav. Sid 30 (30) Lorero dolortis nullaor am, commodo loreet Samverkan genom innovationsnätverk si eugait delesenit illaor ipit alis atue feugiam volobor sis aci tio od magna En stor commodit möjlighet, velis men nulput också non en nödvändig ercilit, conulla väg augue för con velisi bla autem svenska aci universitet el doloreet, i en vel allt ex exerciduis mer globaliserad duipsum värld quipit dit lorero dolore feugiat alisi.ilit atum ea conse volore del eugue magnim dionseq uipissenim vendion ullamconulla. PerLevén, Institutionen för Informatik, Umeå universitet Namn Namnsson Umeå universitet Denna skrift är framtagen inom ramen för projektet DARE Det samverkande universitetet. Här kan du se hur DARE-projektet kan synligöras i en rapport och i en löpande text....behov som identifierats inom ramen för DARE-projektets utveckling av innovationssystemet vid LTU har beslutats att varje institution vid LTU skall tillsätta en så kallad Kommersialiseringsambassadör (KAM). För LTU s utförare av... Dare grafiska riktlinjer och rutiner 7

8 Märket Märket består av versalerna DARE samt av undertexten Luleå tekniska universitet, Umeå universitet. Märket ska alltid finnas med när projektet kommunicerar eller en partner kommunicerar något som finansieras via DARE. Den kan vara blå på vit botten eller negativ, d v s vit mot en mörk platta eller bild. I de fall när märket har ett litet utrymme ska följande märke användas för att universitetens namn fortfarande ska synas. Namnet I löpande text skrivs projektet med versaler (DARE) alternativt DARE-projektet om man vill förtydliga att det är ett projekt. Hela namnet skrivs Development Area for Research and Entrepreneurship. 8 Dare grafiska riktlinjer och rutiner

9 Boilertext En boilertext är en kort beskrivning av projektet som kan användas i olika sammanhang. Den finns i två varianter som du kan använda efter behov. Kort DARE är ett innovationsprojekt vid Luleå tekniska universitet och Umeå universitet som bidrar till att stärka universitetens roll som tillväxtmotorer i regionen. Lång DARE (Development Area for Research and Entrepreneurship) är ett innovationsprojekt vid Luleå tekniska universitet och Umeå universitet som utvecklar den entreprenöriella kulturen och ökar nyttiggörandet av forskningsresultat. På sikt ska det bidra till att stärka universitetens betydelse för den regionala och nationella tillväxten. En viktig del i projektet är samverkan mellan både de två universiteten och med näringsliv och samhälle. Projektet som är en del av VINNOVAs Nyckelaktörsprogram pågår och fiansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Luleå tekniska universitet och Umeå universitet. Dare grafiska riktlinjer och rutiner 9

10 Typografi Typsnitten vi använder är Helvetica Neue LT och Bembo. Helvetica används i rubriker, bildtexter och kortare brödtexter. För längre brödtexter används i första hand Bembo men Helvetica fungerar också. I Powerpoint och Word används Arial och Times New Roman. Helvetica Neue Rubriker, bildtext, faktarutor samt kortare brödtext. Helvetica Neue 35 Thin Helvetica Neue 45 Light Helvetica Neue 55 Roman Helvetica Neue 65 Medium Helvetica Neue 75 Bold Helvetica Neue 85 Heavy Helvetica Neue 95 Black Bembo Längre brödtexter. Bembo Regular Bembo Italic Bembo Semibold Bembo Semibold Italic Bembo Bold Bembo Bold Italic 10 Dare grafiska riktlinjer och rutiner

11 Färger Det är framför allt den blå färgen som används, både i märket och som dekorfärg. Den röda är en accentfärg som används mer begränsat. Blå PMS 540 CMYK RGB Röd PMS 187 CMYK RGB Dare grafiska riktlinjer och rutiner 11

12 Bilder Som dekorbild använder vi följande symbolbild. Bilden eller delar av bilden kan användas tillsammans med märket, som en bakgrund eller fristående som ett dekorelement. Bilden är alltid blåtonad. Övriga bilder Övriga bilder ska så långt det är möjligt hålla hög kvalitet både när det gäller motiv och teknik. Om du själv anlitar en fotograf tänk på att göra upp om hur bilden ska användas. En rekommendation är att bestämma att bilden får användas fritt inom projektet under exempelvis två års tid. Då finns möjlighet att kunna använda bilden i olika sammanhang utan att varje gång kontakta och betala fotografen. 12 Dare grafiska riktlinjer och rutiner

13 Övriga logotyper Förutom DARE-märket ska alltid logoyperna för VINNOVA och EU finnas med. Logotyperna finns att ladda ner på respektive organisations hemsida eller här: Europeiska regionala utvecklingsfonden Logotypen för Europeiska regionala utvecklingsfonden består av flaggan och texten Europeiska Unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden samt devisen En investering för framtiden. Läs mer på VINNOVA Vinnovas logotype ska alltid finnas med tillsammans med EU-logotypen. Läs mer på Projektpartners Ibland kan det finnas behov att visa logotyperna för alla projektpartners. Om du vill ha logotyperna digitalt kontakta projektets kommunikatör. Dare grafiska riktlinjer och rutiner 13

14 Mallar och övrigt material Följande mallar och material finns tillgängliga för alla inom projektet här: - Powerpoint mall - Powerpoint presentation - Wordmall för rapporter - Wordmall för dokument - Webbanners i olika format/budskap - DARE informationsbroschyr - DARE roll-up Powerpoint Presentationens namn NamN NamNssoN DaRE är ett innovationsprojekt vid Luleå tekniska universitet och Umeå universitet som bidrar till att stärka universitetens roll som tillväxtmotorer i regionen. Projektet som är en del av VINNoVas Nyckelaktörsprogram pågår Det finansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Luleå tekniska universitet och Umeå universitet. Slutrapport för etapp 2.1 Fokusområde Innehållsföreckning 1. El ut in eu feum ip euisi 2. Cum dunt am, summy nummy nonsecte 3. cor autpatis aut et nullandip et 4. Nostrud dipit in ute tiscincipis 5. Eu facipit aliquip et, velit velis nonum 6. Ip eugiam velessequat wis et, corem dolut 7. Ulluptat wis alit niam digna 8. Faccum del deliscil enim dio corpero 9. Con velestrud molore magna facinci ProjektPartners Finansiärer Wordmall för rapporter Wordmall för dokument 14 Dare grafiska riktlinjer och rutiner

15 Webb-banners Universiteten som tillväxtmotorer n entreprenörskap n innovationer n samverkan Roll-up Informationsbroschyr U N I V T E T R E N S S O M T I L L V Ä X T M O T I N N O V A T I O N E R E N T R E P R E N Ö R S K A P S A M V E R K A N UNIVERSITETEN SOM TILLVÄXTMOTORER PROJEKTPARTNERS FINANSIÄRER Dare grafiska riktlinjer och rutiner 15

16 Tips När du producerar en Powerpoint tänk på att inte ha för mycket text på varje bild, texten ska inte säga samma sak som du själv berättar utan fungera som stolpar och stödord samt lyfta det som du vill att dina åhörare ska komma ihåg. Det gäller även övrigt informationsmaterial. Ju tydligare budskap och mindre information desto bättre går det du vill säga fram. Presentationens namn NamN NamNssoN Projektpartners Luleå tekniska universitet Umeå universitet Uminova Innovation Centek Projektet pågår Profilmaterial På profilkläder och övrigt profilmaterial ska alltid DARE-märket samt logotyperna för VINNOVA och Europeiska regionala utvecklingsfonden finnas med. Projektet kommer efterhand att ta fram profilmaterial som alla kan använda, som exempelvis block, pennor, väskor och t-shirts. 16 Dare grafiska riktlinjer och rutiner

17 Rutiner Goda rutiner underlättar för alla parter och bidrar till att saker blir gjorda, utan att ta för mycket tid i anspråk. Följande rutiner är till för att synliggöra olika delar i projektet I så många för projektet relevanta kanaler som möjligt. Bättre rutiner ger mindre jobb och mer tydlighet. Aktivitet/evenemang I samband med att en aktivitet planeras och ett datum bestäms, skicka alltid information/länk till projektets kommunikatör så att aktiviteten kan synliggöras i kalendariet på hemsidan, på Facebook och ev via andra relevanta kanaler. Om ni skriver en artikel skicka även länk eller text/artikel till kommunikatören så att den kan publiceras på projektets gemensamma sida. Eventuellt kan artikeln produceras gemensamt. I all kommunikation ska DARE nämnas i löpande text, annars är kopplingen till projektet osynlig. E-post kommunikatör DARE: Resultat De resultat som utvecklats inom projektet presenteras via projektets olika kanaler. För varje resultat tas även en egen plan för marknadsföring fram. Resultat Workshop Facebook/Youtube Broschyr Film/bildspel Webb Event/seminarium Dare grafiska riktlinjer och rutiner 17

18 Sociala medier Genom att använda olika sociala plattformar gör vi oss tillgängliga för fler och ökar sökbarheten på internet. De sociala kanalerna är även ett snabbt och enkelt sätt att kommunicera med våra mågrupper. De kanaler vi valt för DARE-projetet är förutom universitetens webbplatser ltu.se och umu.se även Facebook för att kommunicera och sprida information, Youtube för filmer, Flickr för bilder, Slideshare för presentationer och bildspel, Scribd för dokument och uppsatser samt Wikis som kunskapsbas. 18 Dare grafiska riktlinjer och rutiner

19 Facebook På Facebook kan privatpersoner, organisationer och grupper som är vänner se varandras statusuppdateringar, foton och skriva kommentarer till varandra med mera. DARE-projektet har en egen sida facebook.com/dareprojektet där några av projektets deltagare är administratörer. Tillsammans ansvarar administratörerna för inläggen på sidan. Rekommendationen är minst 2-3 inlägg per vecka. När du gör ett inlägg som administratör syns det inte vem som gjort inlägget. Avsändaren är DARE, men lägg gärna till ditt namn i slutet av inlägget för att göra det mer personligt. Du kan även att välja att göra inlägg under eget namn, vilket bidrar till att loggen och projektet känns mer levande när olika personer står för inläggen. Tänk på att inläggen ska vara av intresse eller nytta för sidans vänner, gärna på ett lättsamt sätt. Målet är framför allt att synliggöra området innovationer, entreprenörskap och samverkan. Exempel på inlägg: Tips och länk till artikel, film, hemsida eller annat som finns digitalt. Inbjudan till aktivitet/event. Bilder från ett evenemang, en plats eller annat som berör området. Övrigt tänkvärt eller intressant som du vill dela med dig av. Informera om olika aktiviteter som pågår. Behöver du hjälp att använda Facebook kontakta projektets kommunikatör. Dare grafiska riktlinjer och rutiner 19

20 Övriga sociala plattformar Här följer en kort presentation av övriga sociala plattformar vi arbetar med. YouTube: Här kan vi ladda upp, dela med oss av och titta på videoklipp. Reklamfilmer, undervisningsmaterial och videobloggar är exempel på vanliga typer av material. Alla videos på YouTube är sökbara och YouTube är världens näst största sökmotor efter Google. Flickr: Den ledande tjänsten när det gäller att dela med oss av bilder. Det kan vara allt från privata fotografier till produktbilder, bildbanker med mera. Slideshare: Här kan vi dela med oss av bildspel och presentationer. Innehållet är kategoriserat i ämnesområden och det läggs upp mer än 1000 presentationer om dagen. Mycket är kursmaterial och bilder från olika konferenser och seminarier. Scribd: Scridb kallas ofta för Youtube för dokument. Här kan vi lagra kundtidningar, instruktionsböcker, uppsatser och avhandlingar. Som med Slidshare länkas ofta dokumenten från webbsidor och andra sociala nätverk. Wikis: En wiki är en typ av webbplats där en mängd användare gemensamt kan skapa ett antal sammanlänkande och sökbara webbsidor. Det fungerar som ett online uppslagsverk där vi kan vara aktiva och hålla innehållet uppdaterat. 20 Dare grafiska riktlinjer och rutiner

21 Taggar och sökord Följande sökord och taggar kan användas för att öka tillgängligheten på internet. DARE DARE-projektet innovation entreprenörskap samverkan tillväxt företagande nyttiggöra nyttiggörande forskning forskningsresultat idéer affärsidéer starta företag starta eget tillväxt tillväxtmotorer kommersialisering Luleå tekniska universitet Umeå universitet Centek Uminova Innovation Dare grafiska riktlinjer och rutiner 21

22 Att tänka på När du deltar i konversationer via sociala medier är utgångspunkten alltid respektive organisations policydokument. Det finns dock ett antal generella punkter som kan fungera som ledstjärnor när du ger dig ut i den sociala mediesfären. Vill du fördjupa dig i följande punkter finns hela dokumentet på ltu.se/proj/dare. Källa: Peter Baeza, InfoAction AB. Var transparent och tydlig Om du uttalar dig i egenskap av organisationen, kan det i vissa fall vara bra att berätta vem du är. Bidra med din kompetens Skriv inlägg och bidra till dialogen inom dina egna specialområden. Läsarna förväntar sig att inlägg och kommentarer håller hög kvalitet. Var ärlig och ansvarstagande Undanhåll inte information, men lova inte heller mer än du kan hålla. Visa artighet och gott omdöme Var alltid vänlig och artig. Kortfattad skriftlig information, som inom sociala medier, kan ibland uppfattas som hårdare av mottagaren än vad du själv avsåg. Respektera andras rätt att uttrycka sig Yttrandefriheten är en grundläggande rättighet - var och en har rätt att ge uttryck för både positiva och negativa synpunkter. Skydda affärshemligheter Lämna aldrig ut konfidentiell information om pågående affärer, kunder eller anställda. Respektera upphovsrätten Använd aldrig andras material utan tillåtelse och var noga med att ange källor och följa de upphovsrättsliga regler som gäller för olika publikationer. Var varsam med resurser Möjligheten att vara ständigt uppkopplad gör att gränsen mellan privatliv och arbetsliv ofta blir oskarp. Begränsa privat användning av sociala medier till minimum. Samarbeta med experter inom IT och säkerhet För att minska risker för att oönskad information används brandväggar, virusskydd m m. I vissa fall kan dessa vara begränsande. Kringgå aldrig dem utan att prata med IT-avdelningen. 22 Dare grafiska riktlinjer och rutiner

23

24 DARE är ett innovationsprojekt vid Luleå tekniska universitet och Umeå universitet som bidrar till att stärka universitetens roll som tillväxtmotorer i regionen. Projektpartners Finansiärer n

Policy för användning av sociala medier i tjänsten

Policy för användning av sociala medier i tjänsten Policy för användning av Sociala medier i tjänsten 1(9) Policy för användning av sociala medier i tjänsten Beslutad av kyrkokansliets informationschef 2011-01-13 Innehållsförteckning Bakgrund / inledning...2

Läs mer

Equmeniakyrkan på sociala medier

Equmeniakyrkan på sociala medier Februari 2015 Equmeniakyrkan på sociala medier Sociala medier används för att kommunicera, skapa relationer, främja dialog och dela kunskap. Sociala medier som exempelvis Twitter, Facebook och bloggar

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Åda Ab November 2014 1. Inledning... 3 1.1. Vad är sociala medier?... 3 1.1.1. Facebook... 3 1.1.2.

Läs mer

Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass

Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass Disposition 1. Inledning 2. Vad är sociala medier? 3. Stockholms stad i sociala medier 3.1 Varför ska vi använda sociala medier? 3.2 Målgrupper

Läs mer

Guide för sociala medier

Guide för sociala medier Guide för sociala medier 2 Handelns framtid är digital Att vara ständigt uppkopplad är idag inga konstigheter. 85 procent av svenskarna över 16 år har tillgång till nätet i hemmet och hela 81 procent av

Läs mer

Tips för att lyckas med e-handel

Tips för att lyckas med e-handel Tips för att lyckas med e-handel Innehållsförteckning 1. PRODUKTER 3 PRODUKTTEXTER 3 PRODUKTBILDER 3 PRISSÄTTNING 3 2. MARKNADSFÖRING 4 SEO (SÖKMOTOROPTIMERING) 4 GOOGLE ADWORDS 7 NYHETSBREV 7 SMS 8 BANNERANNONSERING

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Riktlinjer för sociala medier ÖFS 2011:1 Fastställd av Kommunfullmäktige den 23 maj 2011, 88 (dnr KS 2011/80-003) Bakgrund Under de senaste åren har användandet av olika sociala

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier Riktlinjer för sociala medier Christofer Björkvall, informationschef 19/11/2010 Använd och inspireras gärna av våra idéer i detta dokument men vänligen ange källa. Microsofts riktlinjer för sociala medier

Läs mer

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Manual för Trafikverkets webbtjänster Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Titel: Manual för Trafikverkets webbtjänster Utgivningsdatum: 2013-02 Utgivare: Trafikverket Den senaste versionen av Manual

Läs mer

Att köpa webb En guide till en värld i daglig förändring.

Att köpa webb En guide till en värld i daglig förändring. Att köpa webb En guide till en värld i daglig förändring. Denna guide vänder sig till dig som kommer köpa kompetens inom webbområdet. Guiden är främst tänkt som en hjälp till dig. Med denna hjälp kan du

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

KF 199 28 OKT 2013. Nr 199. Motion av Pavel Gamov (SD) om att inrätta ett diskussionsforum på kommunens webbplats KSN-2013-0180

KF 199 28 OKT 2013. Nr 199. Motion av Pavel Gamov (SD) om att inrätta ett diskussionsforum på kommunens webbplats KSN-2013-0180 KF 199 28 OKT 2013 Nr 199. Motion av Pavel Gamov (SD) om att inrätta ett diskussionsforum på kommunens webbplats KSN-2013-0180 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

December 2010. Grafisk profil

December 2010. Grafisk profil December 2010 Grafisk profil Komplettering och förtydligande av den grafiska profilen En grafisk identitet har högst några sekunder på sig att kommunicera. Längre än så håller den inte kvar uppmärksamheten

Läs mer

Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier

Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier Högskolan i Halmstad Strategisk kommunikation, påbyggnadskurs 30hp Examinator: Matts Skagshöj Handledare: Martin Berg Författare: Elvedin

Läs mer

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Jordbruksverket Grafisk manual Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Innehållsförteckning Förord Generaldirektören har ordet...3 Den grafiska manualen...4 Logotyp Vår

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat HANDBOK I E-POSTMARKNADSFÖRING UPPDATERAD MED e-post för sociala medier och mobila enheter INNEHÅLL 1. nycklarna till framgång 6 2.

Läs mer

Sociala medier & digitala marknadsplatser

Sociala medier & digitala marknadsplatser Sociala medier & digitala marknadsplatser Kurs för småföretag och lantbruk om hur man utvecklar sin verksamhet på nätet Arvid Pålsson, Projektledare, Agriprim AB Version 1.3 2013-04-15 Omslagsbild: symboler

Läs mer

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil Riktlinjer för FMV:s grafiska profil V e r s i o n 3.0 2 0 1 1 1 2 Innehåll Inledning 5 Pressmeddelande 26 Logotyp FMV:s logotyp 6 Logotypfärger 7 Logotyp med undertext eller devis 8 Logotyp svartvit 9

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här.

ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här. ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här. 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Introduktion...3 Internet

Läs mer

Kan berättelser skapa plats för fler?

Kan berättelser skapa plats för fler? Kan berättelser skapa plats för fler? - Inspiration och praktiska tips för att skapa och sprida berättelser vid konferenser och evenemang Denna verktygslåda är framtagen genom arbetet med kursen Glokala

Läs mer

Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla.

Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla. Grafisk handledning för informationsmaterial från Handikappförbunden Författare/Redaktör:

Läs mer

Grafisk manual för Karlskoga kommun

Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

användarvänliga webbgränssnitt

användarvänliga webbgränssnitt Riktlinjer för användarvänliga webbgränssnitt Användarvänlig design skapas genom en ständig process där användarens behov och upplevelse är det centrala. Denna process skall ses ur ett helhetsperspektiv

Läs mer