Grafiska riktlinjer och rutiner. Mars 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafiska riktlinjer och rutiner. Mars 2012"

Transkript

1 Grafiska riktlinjer och rutiner Mars 2012

2

3 Innehållsförteckning Inledning...4 DARE-projektet är huvudavsändare...5 Projektpart är avsändare - DARE finansierar...6 Projektpart är avsändare - DARE har tidigare finansierat...7 Märket...8 Boilertext...9 Typografi...10 Färger...11 Bilder...12 Övriga logotyper...13 Mallar och övrigt material...14 Tips, profilmaterial...16 Rutiner...17 Sociala medier...18 Taggar och sökord...21 Att tänka på...22 Dare grafiska riktlinjer och rutiner 3

4 Inledning DARE-projektet startade 2007 och efter en uppföljning 2009 ställdes det krav på att tydliggöra projektet och dess aktiviteter. Därför har projektet nu under starten av Etapp 2.2 tagit fram grafiska riktlinjer och rutiner som ska bidra till att att synliggöra projektet i olika kanaler, men också underlätta för alla inom projektet. Med tydliga riktlinjer och rutiner för hur vi kommunicerar DARE-projektet och dess aktiviteter blir projektet både mer trovärdigt och tydligt för alla målgrupper. Grafisk profil De grafiska riktlinjerna visar vilka typsnitt, färger och bilder vi använder. Allt för att skapa ett enhetligt intryck. Eftersom kommunikationen sker dels utifrån projektet och dels utifrån fokusområdena och dess aktiviteter, både när DARE finansierar och när finansiering upphört, är riktlinjerna uppdelade i tre delar: 1. Hur vi grafiskt kommunicerar när DARE-projektet är huvudavsändare. 2. Hur vi grafiskt kommunicerar när en projektpart/ett fokusområde är huvudavsändare, men DARE står för en del av finansieringen (t ex vid en aktivitet). 3. Hur vi kommunicerar när en projektpart/ett fokusområde är avsändare, men DARE inte längre står för finansiering (t ex för att beskriva ett resultat). Följande riktlinjer gäller för alla inom projektet. Hur de tillämpas styrs av vem som är avsändare och vad som kommuniceras. Skicka gärna en kopia på det du producerar till projektets kommunikatör. Ansvar Som ledare är det du som ansvarar för att riktlinjerna följs, eftersom synlighet och tydlighet är viktiga delar i projektet. Känner du dig osäker på hur du ska använda de grafiska riktlinjerna eller om du har andra frågor som rör kommunikationen är du välkommen att kontakta mig. Britt-Marie Rauman Krohn Kommunikatör DARE Dare grafiska riktlinjer och rutiner

5 DARE-projektet är huvudavsändare När DARE-projektet är huvudavsändare ska följande märken/logotyper alltid finnas med: DARE, Europeiska regionala utvecklingsfonden (EU), Vinnova, Luleå tekniska universitet och Umeå universitet. Så långt det är möjligt använder vi även de övriga två projektpartnernas logotyper, Centek och Uminova Innovation. FAVÖR 1203 UNIVERSITETEN PROJEKTPARTNERS SOM TILLVÄXTMOTORER FINANSIÄRER Här kan du se hur DARE-märket samt partners och finansiärers logotyper ser ut och hur de placeras. DARE är ett innovationsprojekt vid Luleå tekniska universitet och Umeå universitet som bidrar till att stärka universitetens roll som tillväxtmotorer i regionen. ProjektPartners Finansiärer n Dare grafiska riktlinjer och rutiner 5

6 Projektpart är avsändare DARE finansierar I de fall någon av parterna i projektet är avsändare men DARE står för huvuddelen av finansieringen ska DARE-märket samt logotyperna för VINNOVA och Europeiska regionala utvecklingsfonden alltid finnas med. I övrigt är det den egna organisationens grafiska riktlinjer som gäller. från innovation till entreprenörskap D a r e D e v e l o p m e n t a r e n a f o r r e s e a r c h a n D e n t r e p r e n e u r s h i p Gratis lunchföreläsning! Digitala- och socialaffärer När affärsidén blir din marknadsplan Niklas Berg kreativ, In The Cold, har tidigare hjälpt Microsoft, Arla, Sony PlayStation, Emi Music m fl med kommunikation och försäljning i de sociala medierna. Workshop Bygg din egen webbutik! Var med och skapa en fullt fungerande webbutik på ett par timmar med e-handelsdoktorn Christer Kuttainen. Datum: Tisdag, 18 oktober Tid: Föreläsning kl Workshop kl Plats: STOCK, Campus Skellefteå Anmälan: Senast dagen innan, via om du vill bli bjuden på en lunchmacka I SAMArBETE MEd: 6 Dare grafiska riktlinjer och rutiner

7 Projektpart är avsändare DARE har tidigare finansierat I de fall någon av parterna är avsändare och kommunicerar exempelvis ett resultat som utvecklats inom DARE, men där projektet inte längre står för finansiering kan DARE-märket användas alternativt skrivas ut i löpande text. Så länge DARE-märket finns med publiceras och synliggörs det automatiskt via projektets kanaler. Rekommendationen är att DARE-märket används minst ett år efter att resultatet är klart. Givetvis är det inget krav. Sid 30 (30) Lorero dolortis nullaor am, commodo loreet Samverkan genom innovationsnätverk si eugait delesenit illaor ipit alis atue feugiam volobor sis aci tio od magna En stor commodit möjlighet, velis men nulput också non en nödvändig ercilit, conulla väg augue för con velisi bla autem svenska aci universitet el doloreet, i en vel allt ex exerciduis mer globaliserad duipsum värld quipit dit lorero dolore feugiat alisi.ilit atum ea conse volore del eugue magnim dionseq uipissenim vendion ullamconulla. PerLevén, Institutionen för Informatik, Umeå universitet Namn Namnsson Umeå universitet Denna skrift är framtagen inom ramen för projektet DARE Det samverkande universitetet. Här kan du se hur DARE-projektet kan synligöras i en rapport och i en löpande text....behov som identifierats inom ramen för DARE-projektets utveckling av innovationssystemet vid LTU har beslutats att varje institution vid LTU skall tillsätta en så kallad Kommersialiseringsambassadör (KAM). För LTU s utförare av... Dare grafiska riktlinjer och rutiner 7

8 Märket Märket består av versalerna DARE samt av undertexten Luleå tekniska universitet, Umeå universitet. Märket ska alltid finnas med när projektet kommunicerar eller en partner kommunicerar något som finansieras via DARE. Den kan vara blå på vit botten eller negativ, d v s vit mot en mörk platta eller bild. I de fall när märket har ett litet utrymme ska följande märke användas för att universitetens namn fortfarande ska synas. Namnet I löpande text skrivs projektet med versaler (DARE) alternativt DARE-projektet om man vill förtydliga att det är ett projekt. Hela namnet skrivs Development Area for Research and Entrepreneurship. 8 Dare grafiska riktlinjer och rutiner

9 Boilertext En boilertext är en kort beskrivning av projektet som kan användas i olika sammanhang. Den finns i två varianter som du kan använda efter behov. Kort DARE är ett innovationsprojekt vid Luleå tekniska universitet och Umeå universitet som bidrar till att stärka universitetens roll som tillväxtmotorer i regionen. Lång DARE (Development Area for Research and Entrepreneurship) är ett innovationsprojekt vid Luleå tekniska universitet och Umeå universitet som utvecklar den entreprenöriella kulturen och ökar nyttiggörandet av forskningsresultat. På sikt ska det bidra till att stärka universitetens betydelse för den regionala och nationella tillväxten. En viktig del i projektet är samverkan mellan både de två universiteten och med näringsliv och samhälle. Projektet som är en del av VINNOVAs Nyckelaktörsprogram pågår och fiansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Luleå tekniska universitet och Umeå universitet. Dare grafiska riktlinjer och rutiner 9

10 Typografi Typsnitten vi använder är Helvetica Neue LT och Bembo. Helvetica används i rubriker, bildtexter och kortare brödtexter. För längre brödtexter används i första hand Bembo men Helvetica fungerar också. I Powerpoint och Word används Arial och Times New Roman. Helvetica Neue Rubriker, bildtext, faktarutor samt kortare brödtext. Helvetica Neue 35 Thin Helvetica Neue 45 Light Helvetica Neue 55 Roman Helvetica Neue 65 Medium Helvetica Neue 75 Bold Helvetica Neue 85 Heavy Helvetica Neue 95 Black Bembo Längre brödtexter. Bembo Regular Bembo Italic Bembo Semibold Bembo Semibold Italic Bembo Bold Bembo Bold Italic 10 Dare grafiska riktlinjer och rutiner

11 Färger Det är framför allt den blå färgen som används, både i märket och som dekorfärg. Den röda är en accentfärg som används mer begränsat. Blå PMS 540 CMYK RGB Röd PMS 187 CMYK RGB Dare grafiska riktlinjer och rutiner 11

12 Bilder Som dekorbild använder vi följande symbolbild. Bilden eller delar av bilden kan användas tillsammans med märket, som en bakgrund eller fristående som ett dekorelement. Bilden är alltid blåtonad. Övriga bilder Övriga bilder ska så långt det är möjligt hålla hög kvalitet både när det gäller motiv och teknik. Om du själv anlitar en fotograf tänk på att göra upp om hur bilden ska användas. En rekommendation är att bestämma att bilden får användas fritt inom projektet under exempelvis två års tid. Då finns möjlighet att kunna använda bilden i olika sammanhang utan att varje gång kontakta och betala fotografen. 12 Dare grafiska riktlinjer och rutiner

13 Övriga logotyper Förutom DARE-märket ska alltid logoyperna för VINNOVA och EU finnas med. Logotyperna finns att ladda ner på respektive organisations hemsida eller här: Europeiska regionala utvecklingsfonden Logotypen för Europeiska regionala utvecklingsfonden består av flaggan och texten Europeiska Unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden samt devisen En investering för framtiden. Läs mer på VINNOVA Vinnovas logotype ska alltid finnas med tillsammans med EU-logotypen. Läs mer på Projektpartners Ibland kan det finnas behov att visa logotyperna för alla projektpartners. Om du vill ha logotyperna digitalt kontakta projektets kommunikatör. Dare grafiska riktlinjer och rutiner 13

14 Mallar och övrigt material Följande mallar och material finns tillgängliga för alla inom projektet här: - Powerpoint mall - Powerpoint presentation - Wordmall för rapporter - Wordmall för dokument - Webbanners i olika format/budskap - DARE informationsbroschyr - DARE roll-up Powerpoint Presentationens namn NamN NamNssoN DaRE är ett innovationsprojekt vid Luleå tekniska universitet och Umeå universitet som bidrar till att stärka universitetens roll som tillväxtmotorer i regionen. Projektet som är en del av VINNoVas Nyckelaktörsprogram pågår Det finansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Luleå tekniska universitet och Umeå universitet. Slutrapport för etapp 2.1 Fokusområde Innehållsföreckning 1. El ut in eu feum ip euisi 2. Cum dunt am, summy nummy nonsecte 3. cor autpatis aut et nullandip et 4. Nostrud dipit in ute tiscincipis 5. Eu facipit aliquip et, velit velis nonum 6. Ip eugiam velessequat wis et, corem dolut 7. Ulluptat wis alit niam digna 8. Faccum del deliscil enim dio corpero 9. Con velestrud molore magna facinci ProjektPartners Finansiärer Wordmall för rapporter Wordmall för dokument 14 Dare grafiska riktlinjer och rutiner

15 Webb-banners Universiteten som tillväxtmotorer n entreprenörskap n innovationer n samverkan Roll-up Informationsbroschyr U N I V T E T R E N S S O M T I L L V Ä X T M O T I N N O V A T I O N E R E N T R E P R E N Ö R S K A P S A M V E R K A N UNIVERSITETEN SOM TILLVÄXTMOTORER PROJEKTPARTNERS FINANSIÄRER Dare grafiska riktlinjer och rutiner 15

16 Tips När du producerar en Powerpoint tänk på att inte ha för mycket text på varje bild, texten ska inte säga samma sak som du själv berättar utan fungera som stolpar och stödord samt lyfta det som du vill att dina åhörare ska komma ihåg. Det gäller även övrigt informationsmaterial. Ju tydligare budskap och mindre information desto bättre går det du vill säga fram. Presentationens namn NamN NamNssoN Projektpartners Luleå tekniska universitet Umeå universitet Uminova Innovation Centek Projektet pågår Profilmaterial På profilkläder och övrigt profilmaterial ska alltid DARE-märket samt logotyperna för VINNOVA och Europeiska regionala utvecklingsfonden finnas med. Projektet kommer efterhand att ta fram profilmaterial som alla kan använda, som exempelvis block, pennor, väskor och t-shirts. 16 Dare grafiska riktlinjer och rutiner

17 Rutiner Goda rutiner underlättar för alla parter och bidrar till att saker blir gjorda, utan att ta för mycket tid i anspråk. Följande rutiner är till för att synliggöra olika delar i projektet I så många för projektet relevanta kanaler som möjligt. Bättre rutiner ger mindre jobb och mer tydlighet. Aktivitet/evenemang I samband med att en aktivitet planeras och ett datum bestäms, skicka alltid information/länk till projektets kommunikatör så att aktiviteten kan synliggöras i kalendariet på hemsidan, på Facebook och ev via andra relevanta kanaler. Om ni skriver en artikel skicka även länk eller text/artikel till kommunikatören så att den kan publiceras på projektets gemensamma sida. Eventuellt kan artikeln produceras gemensamt. I all kommunikation ska DARE nämnas i löpande text, annars är kopplingen till projektet osynlig. E-post kommunikatör DARE: Resultat De resultat som utvecklats inom projektet presenteras via projektets olika kanaler. För varje resultat tas även en egen plan för marknadsföring fram. Resultat Workshop Facebook/Youtube Broschyr Film/bildspel Webb Event/seminarium Dare grafiska riktlinjer och rutiner 17

18 Sociala medier Genom att använda olika sociala plattformar gör vi oss tillgängliga för fler och ökar sökbarheten på internet. De sociala kanalerna är även ett snabbt och enkelt sätt att kommunicera med våra mågrupper. De kanaler vi valt för DARE-projetet är förutom universitetens webbplatser ltu.se och umu.se även Facebook för att kommunicera och sprida information, Youtube för filmer, Flickr för bilder, Slideshare för presentationer och bildspel, Scribd för dokument och uppsatser samt Wikis som kunskapsbas. 18 Dare grafiska riktlinjer och rutiner

19 Facebook På Facebook kan privatpersoner, organisationer och grupper som är vänner se varandras statusuppdateringar, foton och skriva kommentarer till varandra med mera. DARE-projektet har en egen sida facebook.com/dareprojektet där några av projektets deltagare är administratörer. Tillsammans ansvarar administratörerna för inläggen på sidan. Rekommendationen är minst 2-3 inlägg per vecka. När du gör ett inlägg som administratör syns det inte vem som gjort inlägget. Avsändaren är DARE, men lägg gärna till ditt namn i slutet av inlägget för att göra det mer personligt. Du kan även att välja att göra inlägg under eget namn, vilket bidrar till att loggen och projektet känns mer levande när olika personer står för inläggen. Tänk på att inläggen ska vara av intresse eller nytta för sidans vänner, gärna på ett lättsamt sätt. Målet är framför allt att synliggöra området innovationer, entreprenörskap och samverkan. Exempel på inlägg: Tips och länk till artikel, film, hemsida eller annat som finns digitalt. Inbjudan till aktivitet/event. Bilder från ett evenemang, en plats eller annat som berör området. Övrigt tänkvärt eller intressant som du vill dela med dig av. Informera om olika aktiviteter som pågår. Behöver du hjälp att använda Facebook kontakta projektets kommunikatör. Dare grafiska riktlinjer och rutiner 19

20 Övriga sociala plattformar Här följer en kort presentation av övriga sociala plattformar vi arbetar med. YouTube: Här kan vi ladda upp, dela med oss av och titta på videoklipp. Reklamfilmer, undervisningsmaterial och videobloggar är exempel på vanliga typer av material. Alla videos på YouTube är sökbara och YouTube är världens näst största sökmotor efter Google. Flickr: Den ledande tjänsten när det gäller att dela med oss av bilder. Det kan vara allt från privata fotografier till produktbilder, bildbanker med mera. Slideshare: Här kan vi dela med oss av bildspel och presentationer. Innehållet är kategoriserat i ämnesområden och det läggs upp mer än 1000 presentationer om dagen. Mycket är kursmaterial och bilder från olika konferenser och seminarier. Scribd: Scridb kallas ofta för Youtube för dokument. Här kan vi lagra kundtidningar, instruktionsböcker, uppsatser och avhandlingar. Som med Slidshare länkas ofta dokumenten från webbsidor och andra sociala nätverk. Wikis: En wiki är en typ av webbplats där en mängd användare gemensamt kan skapa ett antal sammanlänkande och sökbara webbsidor. Det fungerar som ett online uppslagsverk där vi kan vara aktiva och hålla innehållet uppdaterat. 20 Dare grafiska riktlinjer och rutiner

21 Taggar och sökord Följande sökord och taggar kan användas för att öka tillgängligheten på internet. DARE DARE-projektet innovation entreprenörskap samverkan tillväxt företagande nyttiggöra nyttiggörande forskning forskningsresultat idéer affärsidéer starta företag starta eget tillväxt tillväxtmotorer kommersialisering Luleå tekniska universitet Umeå universitet Centek Uminova Innovation Dare grafiska riktlinjer och rutiner 21

22 Att tänka på När du deltar i konversationer via sociala medier är utgångspunkten alltid respektive organisations policydokument. Det finns dock ett antal generella punkter som kan fungera som ledstjärnor när du ger dig ut i den sociala mediesfären. Vill du fördjupa dig i följande punkter finns hela dokumentet på ltu.se/proj/dare. Källa: Peter Baeza, InfoAction AB. Var transparent och tydlig Om du uttalar dig i egenskap av organisationen, kan det i vissa fall vara bra att berätta vem du är. Bidra med din kompetens Skriv inlägg och bidra till dialogen inom dina egna specialområden. Läsarna förväntar sig att inlägg och kommentarer håller hög kvalitet. Var ärlig och ansvarstagande Undanhåll inte information, men lova inte heller mer än du kan hålla. Visa artighet och gott omdöme Var alltid vänlig och artig. Kortfattad skriftlig information, som inom sociala medier, kan ibland uppfattas som hårdare av mottagaren än vad du själv avsåg. Respektera andras rätt att uttrycka sig Yttrandefriheten är en grundläggande rättighet - var och en har rätt att ge uttryck för både positiva och negativa synpunkter. Skydda affärshemligheter Lämna aldrig ut konfidentiell information om pågående affärer, kunder eller anställda. Respektera upphovsrätten Använd aldrig andras material utan tillåtelse och var noga med att ange källor och följa de upphovsrättsliga regler som gäller för olika publikationer. Var varsam med resurser Möjligheten att vara ständigt uppkopplad gör att gränsen mellan privatliv och arbetsliv ofta blir oskarp. Begränsa privat användning av sociala medier till minimum. Samarbeta med experter inom IT och säkerhet För att minska risker för att oönskad information används brandväggar, virusskydd m m. I vissa fall kan dessa vara begränsande. Kringgå aldrig dem utan att prata med IT-avdelningen. 22 Dare grafiska riktlinjer och rutiner

23

24 DARE är ett innovationsprojekt vid Luleå tekniska universitet och Umeå universitet som bidrar till att stärka universitetens roll som tillväxtmotorer i regionen. Projektpartners Finansiärer n

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE GRAFISK MANUAL HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE Everything you do communicates har en viss person en gång sagt. Och visst är det så. Allt vi gör kommunicerar och skapar en bild av varumärket Solidaritetsfonden.

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

Detta är inte en ny grafisk profilhandbok utan version 2.0 enklare, tydligare och med fokus på innehållet i kommunikationen, inte utseendet.

Detta är inte en ny grafisk profilhandbok utan version 2.0 enklare, tydligare och med fokus på innehållet i kommunikationen, inte utseendet. Grafisk profil 2.0 Vimmerby kommun tog fram en grafisk profil 2008 för att skapa en tydlighet i sin kommunikation. I samband med att en ny destinations-logotyp tagits fram har behovet att förenkla och

Läs mer

Policy för användning av sociala medier i tjänsten

Policy för användning av sociala medier i tjänsten Policy för användning av Sociala medier i tjänsten 1(9) Policy för användning av sociala medier i tjänsten Beslutad av kyrkokansliets informationschef 2011-01-13 Innehållsförteckning Bakgrund / inledning...2

Läs mer

Färgkodning: Turism & Evenemang. Näringsliv. Kommun & Samhälle. Nya Gällivare

Färgkodning: Turism & Evenemang. Näringsliv. Kommun & Samhälle. Nya Gällivare GRAFISK MANUAL Färgkodning: För att få en tydlig, visuell indelning av Gällivares olika verksamhetsben jobbar Gällivare med färgkodning. Nedan visas de olika färgerna med tillhörande värden i olika färgrymder.

Läs mer

INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN

INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN Greppa Näringen logotypen är den officiella avsändaren och vårt viktigaste verktyg. Logotypen har en klar och tydlig form som syns mycket bra i alla sammanhang. För att skydda

Läs mer

Grafisk profilhandbok

Grafisk profilhandbok Den bild vi förmedlar av oss själva är betydelsefull idag kanske mer än någonsin tidigare. Antagen av Kommunstyrelsen 122/2013 tillsammans med kommunikationsstrategi 2013 2014. Grafisk profilhandbok Av

Läs mer

Grafisk manual 1.0 2009-10-07

Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Innehåll Logotyp... 3 Profilfärger... 4 Symbolen... 4 Typografi... 5 Svenska Vård i text... 6 Svenska Vård Grafisk manual 1.0 2 Logotyp Svenska Vårds logotyp finns i två versioner.

Läs mer

Försvarsutbildarnas riktlinjer för digitala medier

Försvarsutbildarnas riktlinjer för digitala medier Sid 1 (5) Försvarsutbildarnas riktlinjer för digitala medier Försvarsutbildarna har en positiv inställning till och uppmuntrar ingående förbund och föreningar att använda sig av digitala medier och att

Läs mer

Den grafiska profilen för Värmland har tagits fram inom arbetet med varumärket Värmland. Profilen används i de sammanhang där Värmland marknadsförs.

Den grafiska profilen för Värmland har tagits fram inom arbetet med varumärket Värmland. Profilen används i de sammanhang där Värmland marknadsförs. VÄRMLANDS PROFIL Sedan 1991 har Länsstyrelsen och Region Värmland arbetat med länets gemensamma marknadsföring och profilering i syfte att göra Värmland attraktivt och skapa förutsättningar för en god

Läs mer

VARUMÄRKESMANUAL. 2013.07.12 Version 0.9

VARUMÄRKESMANUAL. 2013.07.12 Version 0.9 VARUMÄRKESMANUAL 2013.07.12 Version 0.9 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Ett starkt varumärke Tillsammans har vi skapat ett nytt varumärke 1177 Vårdguiden Ett starkt varumärke Vår varumärkesplattform

Läs mer

JÄRNAKOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL 2010

JÄRNAKOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL 2010 GRAFISK MANUAL 2010 1 LOGOTYP ALLTID SAMMA LOGOTYP logotyp bör användas på alla produkter som en identifiering av. Exempel på olika användningsområden är brevpapper, visitkort, telefaxblanketter, broshyrer,

Läs mer

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN. Grafisk profilmanual

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual YNDIGHETEN Om den grafiska profilen En grafisk profil används för att göra avsändaren tydlig och för att ge ett enhetligt och proffsigt intryck. Människor inom och utanför ska enkelt

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer för och lokala NyföretagarCentrum Framtagna av i samarbete med s Kvalitetsråd 1 Logotype Logotype s logotype består av

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18

Innehållsförteckning. Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18 Läs det här först! Välkommen till Teknikföretagens grafiska manual. Den är avsiktligt

Läs mer

Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt

Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt Grafisk manual 1 Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt intryck. Den grafiska manualen ska fungera

Läs mer

Grafisk profil AquaAgri

Grafisk profil AquaAgri Grafisk profil AquaAgri Innehåll 3 Varför behövs en grafisk profil? 4 Logotyp utan beskrivning 5 Logotyp med beskrivning 6 Användning av finansiärernas logotyper 7 Grundtext 8 Färger 9 Typsnitt 10 Grafiskt

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

GRAFISK PROFIL HJÄLPREDA FÖR GRAFISK PRODUKTION

GRAFISK PROFIL HJÄLPREDA FÖR GRAFISK PRODUKTION GRAFISK PROFIL HJÄLPREDA FÖR GRAFISK PRODUKTION FÖRORD Synas på rätt sätt Den grafiska profilen är vårt ansikte utåt och den ger oss ett enhetligt utseende som stärker vårt varumärke. Genom att konsekvent

Läs mer

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 3. Inledning 4 6. Märke Huvudmärke. Varianter. Tillämpning. 7 9. Typsnitt Huvudtypsnitt. Webbtypsnitt. 10. Färger Huvudfärger. Komplementfärger. Webbfärger INLEDNING Den grafiska

Läs mer

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Den grafiska manualen beskriver Region Jönköpings läns visuella identitet, det vill säga hur vi presenterar

Läs mer

VIDARKLINIKEN GRAFISK MANUAL 2010

VIDARKLINIKEN GRAFISK MANUAL 2010 VIDARKLINIKEN GRAFISK MANUAL 2010 LOGOTYP 215 216 ALLTID SAMMA LOGOTYP Vidarklinikens logotyp bör användas på alla produkter som en identifiering av Vidarkliniken. Exempel på olika användningsområden är

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier En lathund Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många av Svenska kyrkans anställda använder dagligen

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17 EQUMENIA 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Logotyp Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s. 4 FÄRGER Färgschema s. 8

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB Designmanual Lunds Kommuns Fastighets AB 2010 Lunds Kommuns Fastighets AB (publ) Grafisk designmanual Version 1.0 2010 Innehållsförteckning En enhetlig grafisk profil stärker vår identitet Logotypen Färgerna

Läs mer

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0 Västervik Framåt Grafisk profil 1.0 Logotype: Västervik Framåt Logotypen består av ordbilden Västervik Framåt där V och A tillsammans bildar två pilar som pekar mot varandra. Pilarna symboliserar kärnkompetens

Läs mer

Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer

Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer Inledning 2 Logotyp Grundversion 3 Logotyp Frizon 4 Logotyp 3D 5 Logotyp Webbanpassad 6 Logotyp Byline 7 Logotyp Tilläggsinformation 8 Tillämpning 10 Typografi 11 Kontakt

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION PRESENTATION LOGOTYP / PAYOFF LOGOTYPEN Logotypen består av City i Samverkan och payoffen Utvecklar Stockholm City. Typsnittet/formen som används till texten City i Samverkan är detsamma som tidigare.

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIAKYRKAN 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIAKYRKAN 2013 2013 09 17 EQUMENIAKYRKAN 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Huvudlogotyp & alternativ Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s.

Läs mer

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen OM VÅR GRAFISKA PROFIL Grafisk Profil för Vägen ut! kooperativen En gemensam grafisk profil för Vägen ut! kooperativen är viktig för att ge ett enhetligt

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (5) Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Så jobbar du Innan du startar 2 Några facebook-tips 2 Så kommer du igång 3 Så uppträder du på sociala

Läs mer

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Beslut: Rektor 2012-11-19 Revidering: - Dnr: DUC 2012/1645/10 Gäller fr. o m: 2012-11-19 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Hjälpreda för grafisk produktion

GRAFISK MANUAL. Hjälpreda för grafisk produktion GRAFISK MANUAL Hjälpreda för grafisk produktion Förord Under verksamhetsåret 2008/2009 togs en ny logotyp och grafisk profil fram av PR-Utskottets Jonas Karlsson och Janne Poikulainen. Bakgrunden till

Läs mer

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Logotype Ljungbys logotyp består av två element: ordmärke som är själva basen och pratbubblan som är en flexibel del

Läs mer

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

Grafi skprofi l. för. Kanal 7 Tjejkanalen

Grafi skprofi l. för. Kanal 7 Tjejkanalen Grafi skprofi l för Kanal 7 Tjejkanalen Kanal 7 Tjejkanalen Ska vara tydlig som avsändare i all produktion och det som förmedlas ska stämma överens med det som varumärket Kanal 7 Tjejkanalen står för.

Läs mer

Riktlinjer för informationsansvar - Malmö Innovationsarena

Riktlinjer för informationsansvar - Malmö Innovationsarena 2017-01-25 Riktlinjer för informationsansvar - Malmö Innovationsarena Detta dokument anger de riktlinjer för informationsansvar som stödmottagare i Malmö Innovationsarena måste följa. Här kan ni bland

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

Annonser Sandvikens kommun

Annonser Sandvikens kommun Annonser Sandvikens kommun mått och riktlinjer sid Myndighetsinformation 2-spalt...2 Kallelse till Kommunfullmäktige 2-spalt...3 Platsannons 2-spalt...4 Platsannons 3-spalt...5 Platsannons med hänvisning

Läs mer

GRAFISK MANUAL VERSION 2013.05.31

GRAFISK MANUAL VERSION 2013.05.31 GRAFISK MANUAL VERSION 2013.05.31 INNEHÅLLsförteckning LOGOTYP Grunder...sid 05 Avståndsförhållanden...sid 06 Varianter...sid 07 Storlekar...sid 07 TYPOGRAFI Grunder...sid 09 Myriad Pro...sid 10 Volvofinans

Läs mer

Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst. stockholmkonst.se/grafisk-profil

Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst. stockholmkonst.se/grafisk-profil Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst stockholmkonst.se/grafisk-profil Stockholm konsts uppgift är att ge stadens invånare den allra bästa konsten. Vi tar hand om hela processen som leder

Läs mer

Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07

Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Innehåll Vad är en grafisk profil?...3 Färger...4 Profilfärg... 4 Komplementfärger... 4 Gråtoner... 4 Tilläggsfärger... 4 Färgkoder... 5 SciLifeLabs logotyp...6

Läs mer

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS 2011-03-01, 1 (5) 1.3 Inledning Syftet med den grafiska profilen är att göra GoldWing Club Sweden (GWCS) tydligt som avsändare. Med en enhetlig och konsekvent grafisk profil får vår tidning, våra profilprodukter,

Läs mer

Vårt sätt att synas. En guide till ett bestående första intryck. December 2016, v. 1.4 VISION LOGOTYPE FÄRG TYPOGRAFI LAYOUT

Vårt sätt att synas. En guide till ett bestående första intryck. December 2016, v. 1.4 VISION LOGOTYPE FÄRG TYPOGRAFI LAYOUT Vårt sätt att synas En guide till ett bestående första intryck. December 2016, v. 1.4 VISION LOGOTYPE FÄRG TYPOGRAFI LAYOUT Vi vill bli igenkända Kungsbacka Golfklubb har under årens lopp tagit stora steg

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

Grafiska regler för jubileumssymbolen

Grafiska regler för jubileumssymbolen Grafiska regler för jubileumssymbolen Landskrona gör vågen År 2013 fyller Landskrona stad 600 år. För att skapa så positiv uppmärksamhet som möjligt både kring staden och själva jubileet har vi tagit fram

Läs mer

Grafisk profil för Ottenby Åkeri

Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil framtagen för Ottenby Åkeri utav designbyrån ADDinnovation 2006 Inledning Grafisk profil Den största vinsten med en enhetlig grafisk profil är att företagets

Läs mer

Det här är vår grafiska profil

Det här är vår grafiska profil Det här är vår grafiska profil Innehåll Om prata 3 Logotyp 4 Pratbubblan 5 Typografi 6 Färger 7 Applikationer 8 2 Om prata Vi är ett litet men växande produktionsbolag som fi nns i Stockholm. Vi som jobbar

Läs mer

Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet. Ung Pirat

Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet. Ung Pirat Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet Ung Pirat Varför behövs en grafisk profil? En grafisk profil har man för att en organisation enkelt ska kännas igen. Här sammanställs olika riktlinjer för

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

Profil och riktlinjer

Profil och riktlinjer september 2008 Profil och riktlinjer Kommunförbundet Skåne Vårt uppdrag och våra målgrupper 3 Våra kärnvärden 4 Vår devis 5 Meningen med grafisk profil 6 Vår symbol 7 Vår logotyp 8 Våra profilfärger 9

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET 2008-01-28 09.32 KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET Kulturrådet har i uppdrag att förverkliga de kulturpolitiska beslut som riksdag och regering fattat. Det är ett viktigt uppdrag och ett inspirerande

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

Chefer och Ledare grafisk manual

Chefer och Ledare grafisk manual FÖRENINGEN FÖR CHEFER & LEDARE Chefer och Ledare grafisk manual Version 1.1 (121107) 2 GRAFISK PROFIL Föreningen för Chefer och Ledare Föreningen för Chefer och Ledare beslöt om att under våren/ sommaren

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Grafisk manual KORTVERSION 2015

Grafisk manual KORTVERSION 2015 Grafisk manual KORTVERSION 2015 Innan du börjar I den här manualen har vi samlat de viktigaste rekommendationerna för hur du använder logotyp, färger och typsnitt för Högskolan i Borås grafiska profil.

Läs mer

Publiceringsverktyget

Publiceringsverktyget Publiceringsverktyget Uppdaterad 2013-11-18 Presentera företaget på mässwebben Inför mässan är det viktigt att du så tidigt dom möjligt uppdaterar din presentation på mässwebben. Många av dina kunder använder

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Våra typsnitt 11 Designelement 14 Bildspråk 18

Innehållsförteckning. Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Våra typsnitt 11 Designelement 14 Bildspråk 18 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Våra typsnitt 11 Designelement 14 Bildspråk 18 Läs det här först! Välkommen till Teknikföretagens grafiska manual. Den är avsiktligt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK Grafisk manual Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna

Läs mer

GRAFISK HANDLEDNING EUROPAVALET 2014 MODERATERNA I VÄSTRA GÖTALAND GRAFISK HANDLEDNING EUROPAVALET 2014 MODERATERNA I VÄSTRA GÖTALAND

GRAFISK HANDLEDNING EUROPAVALET 2014 MODERATERNA I VÄSTRA GÖTALAND GRAFISK HANDLEDNING EUROPAVALET 2014 MODERATERNA I VÄSTRA GÖTALAND GRAFISK HANDLEDNING EUROPAVALET 2014 MODERATERNA I VÄSTRA GÖTALAND INLEDNING Inför Europa valet är det en fördel om all kommunikation är strategiskt genomtänkt. Därför har vi upprättat riktlinjer för hur

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

Symbolen ska alltid användas i färg om det är möjligt. Den ska inte vara mindre än 20 mm eftersom den då blir svårläst och otydlig.

Symbolen ska alltid användas i färg om det är möjligt. Den ska inte vara mindre än 20 mm eftersom den då blir svårläst och otydlig. Grafiska riktlinjer Låna dig rik Låna dig rik är en symbol för det varumärkesarbete som biblioteken i Kalmar, Kronobergs och Blekinge län påbörjade 2010. Därför ska symbolen endast användas i samband med

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet.

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. Identitet Logotypen LO-TCO BISTÅNDSNÄMND bildar tillsammans med kartbilden

Läs mer

Riktlinjer Sociala medier

Riktlinjer Sociala medier FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.2) Riktlinjer Sociala medier Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Dokumenttyp Styrdokument, Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Ämnesområde Information Ägare/ansvarig

Läs mer

Grafisk profil och plattformar för kommunikation

Grafisk profil och plattformar för kommunikation 2017 Grafisk profil och plattformar för kommunikation Abrahamsbergskyrkans ungdom Abrahamsbergskyrkans ungdom Bävervägen 45, 168 30 Bromma abraung.se Inledning Detta dokument ger några konkreta tips på

Läs mer

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER DETTA DOKUMENT ÄR ETT KOMPLEMENT TILL NYFÖRETAGARCENTRUM SVERIGES GRAFISKA PROFIL. I DEN GRAFISKA PROFILEN SPECIFICERAS

Läs mer

Grafisk manual för Sveriges miljömål

Grafisk manual för Sveriges miljömål Grafisk manual för Sveriges miljömål GRAFISK MANUAL MILJÖMÅLEN, VERSION 1, SID 1 Det ska vara lätt för alla att kommunicera Sveriges miljömål! Många företag och myndigheter kommunicerar Sveriges miljömål,

Läs mer

EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL

EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL 1 Innehåll Grafisk profil 2 Uppdrag och kärnvärde 3 Tilltal och tonläge 3 Bildspråk 4 Logotypen 5 Ortnamnsmontering 6 Verksamhetslogotyper 6 Vinjetter 7 Typsnitt 8 Färgpalett

Läs mer

Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp

Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp Innehåll 1. Västra Götalandsregionens logotyp uppbyggnad sid. 4 2. Västra Götalandsregionens logotyp varianter sid. 5 3. Västra Götalandsregionens logotyper

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Grafisk. handledning. 2014, version 2.0

Grafisk. handledning. 2014, version 2.0 Grafisk handledning 2014, version 2.0 Inledning År 2006 blev vi de Nya Moderaterna. Vi blev ett parti med mål om att alltid fortsätta utvecklas. Ett parti som söker utmaningarna, ser samhällsproblemen

Läs mer

GRAFISK MANUAL A1M PHARMA. September 2016

GRAFISK MANUAL A1M PHARMA. September 2016 GRAFISK MANUAL A1M PHARMA September 2016 LOGOTYP A1M:s logotyp är den viktigaste komponenten i den grafiska profilen och ska finnas med på allt kommunikativt material som har A1M som avsändare. Den får

Läs mer

Grafiska element och rekommendationer

Grafiska element och rekommendationer Grafiska element och rekommendationer 2011 Introduktion Vårt samhälle står inför en enorm utmaning där gamla energikällor måste ersättas med nya. SEKAB vill bidra till en framtid där behovet av fossila

Läs mer

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015 Grafisk profil 2014/2015 Förord Vi inom S.M.A.R.T UF arbetar för avstigmatiseringen kring psykisk ohälsa genom olika projekt. Talespersonen som agerar som en del av ansiktet utåt är Emin Agga. Han jobbar

Läs mer

Guide för synliggörande av projekt

Guide för synliggörande av projekt Migrationsverket Funktionen för fonderna Rapport 2015-11-12 Guide för synliggörande av projekt Så här bör du som projektägare informera om medfinansieringen från Europeiska unionen och Asyl-, migrations

Läs mer

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola grafisk manual Glimåkra folkhögskola Den grafiska manualen är överenskomna regler inom Glimåkra folkhögskola som anger hur vi bör kommunicera internt och externt. Manualen anger råd och riktlinjer för

Läs mer

Huvudlogotyp Finns med texten Moderaterna och utan. Observera att de äldre loggorna i färgen PMS 2915 ej längre ska användas.

Huvudlogotyp Finns med texten Moderaterna och utan. Observera att de äldre loggorna i färgen PMS 2915 ej längre ska användas. Grafisk manual 2016 Inledning År 2013 lanserade vi en modernare logotype av m-symbolen som vid sidan av vår vanliga logotype markerade vår energi i valrörelsen. Nu har logotypen uppdaterats och är vår

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

Manual för Eda kommuns grafiska profil

Manual för Eda kommuns grafiska profil Manual för Eda kommuns grafiska profil Grafisk manual för Eda kommun (av Smalltown Media 2009-10-29) 2(8) Syfte Denna manuals syfte är att ge en enhetlig grafisk form åt all extern och intern kommunikation

Läs mer

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Sveriges Föreningar arbetar för att skapa, stötta och utveckla lokala paraplyorganisationer för det lokala föreningslivet.

Läs mer

Populärt på internet. 56 Kampanjguide

Populärt på internet. 56 Kampanjguide Populärt på internet Omsättningen på vad som är inne på nätet är ganska stor. Nedan finns ett par populära webbplatser och så kallade communities (nätmötesplatser) där det finns möjlighet att bedriva kampanj

Läs mer