ESIAS TEGNÉR SAMLADE SKRIFTER, TREDJE BANDET, Dikter. Mindre dikter. Malmö Världsliteraturens förlag, Vitus Peterssons Bokindustri, 1928

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ESIAS TEGNÉR SAMLADE SKRIFTER, TREDJE BANDET, Dikter. Mindre dikter. Malmö Världsliteraturens förlag, Vitus Peterssons Bokindustri, 1928"

Transkript

1 RYDEBÄCKS MUSEUM - BÖCKER i helfranskt läderomslag: ARKEOLOGISKA FORSKNINGAR OCH FYND Tillägnad Konung Gustav VI Adolf, Utgiven av Svenska Arkeologiska Samfundet som minne av kungens 70-årsdag den 11 november Detta exemplar av praktupplagan är tryckt för Byggmästare K. P. Svensson, Ramlösa Brunn. Exemplaret är i nästan mint condition. Boken är i A4-format och har 464 sidor. SKÅNES BEBYGGELSE, DEL IV, EN SKILDRING I ORD OCH BILD Redaktion: Bo Bengtsson (Uppgifter) och Åke Sundström (Kommun & sockenbearbetning) Förlag: Skandinavisk litteratur, Tryck: A-B Skånska Dagbladets Tryckeri Boken är i mint condition! Den har 1095 sidor! A4-format. ESIAS TEGNÉR SAMLADE SKRIFTER, TREDJE BANDET, Dikter. Mindre dikter. Malmö Världsliteraturens förlag, Vitus Peterssons Bokindustri, 1928 ESIAS TEGNÉR SAMLADE SKRIFTER, FJÄRDE BANDET, Skoltal. ( ). Malmö Världsliteraturens förlag, Vitus Peterssons Bokindustri, 1928 BIBELN Oversättningen gillad och stadfast av Konungen år 1917, Världsliteraturens Förlag, Malmö. MALMÖ 1929 Vitus Petersons Boktryckeri. Illustrationer: Gustav Dore DEN SWENSKA PSALMBOKEN ur 1695 öfversedd och nödtorftligen förbättrad., Örebro Tryckt hos Nils Magnus Lindh, 1805 SKÅNES KALENDER ÅR 1840, Malmö Tryckt hos J. Cronquist, 1840 BÖCKER i halvfranskt läderomslag & vävklädda pärmar: SKÅNSKA SAMLINGAR 1-3 sammanställt av Martin Weibull Band 1 utgifven Samlingar till Skånes historia, fornkunskap och beskrifning. Tidskrift utgifven av Föreningen för Skånes fornminnen och historia genom Martin Weibull, Föreningens sekreterare Lund 1869, Håkan Ohlssons Boktryckeri Band 2 utgifven 1874 De Skånska landskapens historiska och arkeologiska förening af Martin Weibull Lund 1874, Fr. Berglins Boktryckeri- och Stilgjuteriet Band 3 utgifven 1891 Skånska samlingarna utgifna av Martin Weibull Lund C.W.K. Gleerup, 1894, Berlinska Boktryckeri och Stilgjuteriaktiebolaget SVENSKA FAMILJ-JOURNALEN. (380 sidor - Illustrerad månadsskrift innehållande svensk-historiska samt fosterländska skildringar och berättelser ur naturen och lifvet, original-noveller, skisser och poemer samt uppsatser i vetenskap och konst, mm.) Nionde bandet. Halmstad På C.E.Gernandts förlag

2 BOKEN OM SKÅNE, av Hans Wåhlin. andra, omarbetade upplagan med fotografier av författaren, P.A. Nordstedt & Söners Förlag/Stockholm, Kungl. Boktryckeriet Stockholm 1936 SKÅNE GENOM TIOTUSEN ÅR Forntid och medeltid av Erik Cinthio, Från reformationen till nutid av Hans Ersgård. Allhems Landskapsböcker. Allhgems Förlagg Malmö. SKÅNELAND ETT BILDVERK, av Erik Liljeroth, Bildtexter av Sven T. Kjellberg, ALLHEMS FÖRLAG, Malmö 1952 och bunden i förlagets bokbinderi i Malmö. (Boken var en premie från Hälsingborgs Rotaryklubb till Britt-Inger Andersson, skolavslutning vid Hälsingborgs handelsgymnasium, den 31 maj 1938.) SKÅNE andra upplagan av Nanna Lundh-Eriksson. Hembygdsböcker läseb. för skola och hem SVERIGES FÖRSVAR Andra delen, historiskt översikt av dess allmänna utveckling och de enskilda förbandens liv genom seklerna. Redaktion C.W.Kleen (Major vid generalstaben) och E.H.Björn (Kapten vid generalstaben), Svenska Bokhandelscentralen AB, Stockholm A-B.Hasse W. Tullbergs Boktryckeri 1928 SVENSKA FOLKET GENOM TIDERNA, Vårt lands kulturhistoria i skildringar och bilder, Redigerad av Prof. Ewert Wrangel, redaktion Arvid Gierow och Bror Olsson med en mängd olika medarbetare i varje band. Halvfransk upplaga, 13 band i perfekt skick, Tidsskriftsförlaget Allhem AB Malmö Sveriges förhistoriska bebyggelse 2. Den medeltida kulturen 3. Den äldre Vasa-tiden 4. Den yngre Vasa-tiden 5. Den Karolinska tiden 6. Frihetstidens kultur 7. Den Gustaviansk kulturen 8. Karl Johan-tiden 9. Kring 1800-talets mitt 10. Kring sekelskiftet ( ) 11. Det nya århundradet 12. De senaste årtiondena 13. Översikt och Registerband (Denna boksamling, SVENSKA FOLKET GENOM TIDERNA, finns tillgängligt hos Jenny fram tills museilokalen kan utökas kontaktas genom ) De nordiska folken genom tiderna Danmarks historia från äldsta tid till våra dagar av John Danstrup Fösta bandet Från stenåldern till nyare tid AB Allhems Förlag Malmö 1946 översättning fil. Mag. Vera Olinder, Förlagets boktryckeri I Malmö, Fyrfärgs klicheerna A-B Grohmann och Eichekberg, Stockholm (Boken är utrangerad av Rydebäcks Bibliotek, Jan 2011) 2

3 VÄRLDSATLAS En skildring av jorden och stjärnhimmeln i kartor ord och bilder Åhlén och Åkerlunds Förlag, Albert Bonnier, Stockholm Ett praktexempel i bra skick. (Boken finns hos Jenny kontakt ) NY SVENSK HISTORIA OSCAR II OCH HANS TID av Erik Lindorm Stockholm 1934 Wahlström & Wickstrand. Lätt fuktskadad Kungliga Hovboktryckeriet Iduns Tryckeri AB. 509 sidor (A4-format) SVENSKA SLOTT OCH HERRESÄTEN Ny samling, av Albin Roosval. Band III, Östergötland, Skåne, Västmanland. Boken är i nyskick! Bokförlaget Natur och Kultur, Tryckt hos Viktor Petterssons Bokindustriaktiebolag (A4-format). Sektionen om Rydebäck skrivet av G. Sterner SVENSKA GODS OCH GÅRDAR 1 Skåne del V. SKÅNE Nordvästra delen: Torna, Frosta och Färs Härader Förlaget Svenska Gods och Gårdar, Uddevalla Berättelser ur Gamla Historien Jemte ett Bihang innehållande Första Begreppen af Konsternas och Wetenskapernas (äfwen Philosophiens) Historia hos Grefer och Romare. Uppsala, Palmblad & Co 1830 Boken har agronomen Gustaf (Gösta) Johan Coyets namnskrift och årtalet 1867 på försättsbladet. Namnet har sedan underskrivits i blyerts av olika personer och handstil i olika språk med olika alfabet. Coyet bodde på Torups Slott och var gift med Henrietta född Cederström (från Helsingborg). Coyets farsfarbror Friherre Gustaf Julius Coyet, som han ärvde (d 1862), gifte sig aldrig och ägde mycket mark syd om Helsingborg bl a kring Fortuna som han etablerade som by och namngav. Sverige i färg och bild Redaktion E. Wrangel & A. Gierow Tryckt hos A-B Allhems Offsettryckeri och Litografiska Anstalt En Trogen Själs förtroliga umgänge Gud och wår Frälsare Jesum Christum Översättning av andra upplagan 1853, Uppsala 1855, Otta Borelis Förlag ELENORA LUBOMIRSKA - historisk-romantisk skildring från Carl X:s och Carl XI:s tid av J.O. Åberg. Stockholm F. & G. Beijers Förlag Tryckt av A.L. Normans Boktryckeri AB 1881 MARY Förtaeling, av Björnstjerna Björnson (en av de kända kulturpersonligheter som gästade Rydebäcks Gård) Gyllendalske Boghandel; Nordisk Förlag, Förlagets Bogtryckeri MÅRBACKA av Selma Lagerlöf, Forumbiblioteket. 48, Bröderna Borgströms Boktryckeri AB, Mottala 1955 NILS HOLGERSSONS underbara resa genom Sverige av Selma Lagerlöf, med originaltext och utan förkortningar Albert Bonniers Förlag AB 1957, tryckt

4 SKOL- & FACKBÖCKER många i halvfranskt läderomslag: Sångbok göt Höjskoler og Landtbrugsskoler (Obestemd tryck och utgavsdatum) Boken innehåller sånger av P L Möller, Björnstjerne Björnson, C. Ploug, (dikt av Chr. Rickardt till toner av Peter Heise) sid 620) (Kempevise till toner av JPE Hartmann sid 575) Alla dessa har besökt Rydebäcks Gård BIBLIOTEK OCH BIBLIOTEKSSKÖTSEL av Alvida Sandberg, Skolbibliotekarie i Göteborg, En hjälpreda för bibliotekarieri skolbibliotek och andra mindre boksamlingar. Stockholm, 1915 Kungl. Hofboktr. Iduns Tryckeri A.B. SMÅSKOLANS ABC-BOK lämpad efter Ljud och Skrifläs metoden Pris 50 ör. 10de. Upplagan, af Seminarie-Rektor Fredrik Sandberg, Norrköping Litografiska Aktie Bolaget 1881 ABC af N Larsen, Ordkateket og Överläre i Ribe., Illustreret af Valdemar Vaaben. Omslaget af Paul Steffensen. Ursprungstryck Köpenhamn, Chr Eriksens Forlag Boken är en 2 oplag, Citytryckeriet, Köbenhavn. RÄKNELÄRA an C. A. NYSTRÖM, Sextonde upplagan Stockholm Hjalmar Kinbergs Förlagsspedition, Ivar Hǽggströms Boktryckeri 1888 Handledning vid Undervisningen i Hemkunskap, Del 1 1:a skolåret av LG Sjöholm med bilder av A Göes, Svenska Bokförlaget, Nordstedts/Stockholm ENGELSK SKOLGRAMMATIK utgiven av N. A. Mathesius, 7de uppl. P.A.Nordstedt & Söners Förlag och Kungliga Boktryckeri, Stockholm LÄSEBOK för FOLKSKOLAN NIONDE OMARBETADE UPPLAGAN P.A.Nordstedt & Söners Förlag och Kungliga Boktryckeri, Stockholm 1899, Genom Kungl. Ecklesiastikdepartementets byrå för folkundervisning mm: 1kr. 75öre, inbundet exemplar: 2 kr. 75öre ARBETSBOK I KVINNLIG SLÖJD utarbetad av Elsie Andersson, Gurli Lindström, Signe Malmberg, Signe Wixell. Slöjdlärorinnor vid Malmö Stads Folkskolor, utgiven av Malml Stads Folkskolestyrelse, EFTERTRYCK FÖRBJUDES! Tryckeri A/B C.A.Andersson & Co, Malmö (Boken innehåller beskrivning av olika behandlinfssätt för tyger (Stickning, klädvård, tvätt, lagningsätt mm. 15 sidor av praktisk sy arbete visas i natura. MALTE I HELSINGBORG En stadsvandring för barn, Utgiven av Dunkers Kulturhus och Kulturmagazinet i samabarbete med Helsingör Bymuseum og Börnekulturkonsulenten i Helsingör Kommune med stöd av HH-stiftelsen, Skrifter/Stadshistoriaka avdelningen Dunkers Kulturhus nr.8 Design och tryck: Schultz Garfisk A/S 2007 MUSEUMMUSEN MALTE En byvandring för börn till Helsingör Bymuseum, Helsingör Kommunes Museer 2005, Design och tryck: Hafnia Grafisk 4

5 HELSINGBORG Sundets pärla En hembyggdsbok för lågstadiets elever av Kristina Ahlén, Eva Angvar, Birthe Malmgren och Eva-BrittSigemark med förord av Olof Mathiasson, skoldirektionen. VÅR STAD, Hembygdsbok med arbetsuppgifter för klass 3 vid Helsingborgs folkskolor av Sven Hallgren, Utgiven av Folkskolstyrelsen i Hälsningborg, Smidts Boktryckeiaktirbolag Hälsingborg 1953, HELSINGBORG UNDER 900 ÅR OCH DESS FÖRHISTORIA, Idé och text: Carl-Fredrik Follin. Boken återger en djupdykning i Helsingborgs historia från forntiden fram till talet. Det har en förord av Olof Mathiasson. NYCKEL till Almanackan eller förklaring ofwer tidräkningen en kort historia om uppkomsten af alla högtider och dagarnas namn, hela året igenom. Ett sällskap till hwarje års almanach. Tryckt hos L.J. Hjerta, 1842 HANDBOK att såsom hjälpreda wid många tillfällen i daglig handel, andra bättrade upplagan. Stockholm hos W Löfing, Östermalmstorg. Stockholm, Tryck hos Joh. Hedman, 1852 WISTRANDS HUSMEDICIN, Handbok i Husmedicinen, eller anwisning för egenkännandet och den enklaste behandlingen af inre och yttre sjukdomer, jemte en kort Sundhetslära och wägledning för de wanligaste medikamentarnas rätta bruk; utgifwen som icke genast kunna läkarehjelp, och i synnerhet för aflägse hushåll på landet. Av U T Wistrand, Med. Doktor och Provincial-läkare. 3de upplagan, Stockholm, B U Huldbergs Bokhandel 1858, Östlund & Berlingsfa Boktryckeriet. Menneskets fysiska liv Prof. Ph.C. Hartmann, AB Madsen-Linds Boghandel, Köpenhamn 1894 TJENSTEBETYGS-BOK, (oanvänt) genom förmedling af Östgörlands, Malmöhus Läns, Göteborgs Läns och Kalmar Läns Södra Hushållnings-sällskap, Utgiven och tryckt af Litografiska Aktie-Bolaget i Norrköping, 1879 Boken var till för att ge en fortlöpande betygssättning under tjenstetid vid olika hushåll med plats för Husbondes särskilda anteckningar: Det innehåller utdrag av kongl. Maj:ts LEGO_STADA för husbönder och Tjestehjon av den 23 Nov MODERNA AFFÄRSHANDBÖCKER av Tom Björklund och Yngve Hedvall (4e uppl.) Hur man annonserar med framgång Konsten att skylta Hur man skriver affärsbrev som göra verkan Matematik för alla Stockholm 1938 Bokförlaget Natur och Kultur, Lindbergs Boktryckeribolag Boken är i mint condition HUSBYGGNAD II utgiven av OTAR Höckerberg arkitekt intendent i Kungliga Byggnadsstyrelsen, A-B Nordiska Bokförlaget Erdheim & Co, Tryckt av Svenska Tryckeribolaget (Boken är i bra skick) Arbetsbok i svensk geografi - Klass IIII 5

6 60 Skillingtryck Bonnier Fakta, Illustrationer Kenneth Derlow Tryckt i Sverige, på Bonniers Grafiska Industrier AB 1982 (Utrangerad från Rydebäcks Bibliotek jan 2011) Davids Psalmer med utlägg af P. Waldenström 1. Tryckt hos P. Palmquists AB 1900 HOLY BIBLE (kring 1948) Prince James engelskt versionen enl. 18th-Century översättning DOKTOR MARTIN LUTHERS LILLA KATEKES med kortutveckling av Maj:t Stadfäst den 11 oktober 1878 (I överensstämmelse med gällande kyrkohandbok och senaste normalupplagor av bibelns så väl gamla som nya testementet, med förord av Bo Giertz. Med 64 illustrationer av Albert Durer, Lucas Cranch d.ä. Hans Brosamer, Gustav Doré m.fl. Tryckt hos Bohusläns Grafiska AB, Uddevalla BÖCKER i hårda omslag eller inbundna i papp-pärmar: MELLAN SLAGEN, av Amelie Posse, Bokförlaget Natur och Kultur Stockholm 1944, Lindbergs Tryckeriaktiebolag Boken har en dedikation till den finlandssvensk poeten och författaren Emil Lilliacus från Amelie Fäste i försättsbladet finns även ett postkort adresserat till Friherrinnan Ette (Henrietta) Coyet på Torups slott från Amelie med en bild av Amelie med hennes två söner och en hjärtlig hälsning samt en förklaring till varför hon inte kunde skicka ett gratis exemplar av sin senaste bok. KRING KUNSKAPENS TRÄD av Amelie Posse, Bokförlaget Natur och Kultur Stockholm 1946, Lindbergs Tryckeriaktiebolag. Boken har ett kapitel om Amelies tid i Rydebäck med Moster Ville. KUNSKAPENS TRÄD I BLOM, av Amelie Posse, Bokförlaget Natur och Kultur Stockholm 1946, Lindbergs Tryckeriaktiebolag. Boken innehåller många brev från Amelie och hennes mor om händelser kring Rydebäcks Gård. RYDEBÄCKS HISTORIA, innehållande Rydebäcks Tegelbruk en orientering, Rydebäcks Gård genom ett och ett halvt sekel, sammanställt av Jenny Aspenberg. Till salu för 150:- i museet. Pengar oavkortat till museet. Rydebäck från åker till villasamhälle, av Sofie Andersson & Sara Larsson GT2B VT-00 RYDEBÄCK från leråker till höghus. Boken växte fram utifrån ett studiegrupparbete. Förlag: Föreningen Träffpunkt Rydebäck. Tryck: Tryckstallet i Rydebäck, 2009 Rydebäck Det var en gång en herrgård, av Susanne Wachtmeister utgiven 1999 Ortsanalys Rydebäck Februari 2007 av Ylva Pålstem & Kristina Hermansson, Ramböll Sverige AB för Helsingborgs Stadsbyggnadsförvaltning. MINE 29 ÅR PÅ NIVAAGAARD TEGLVAERK Förtalt af Anton Benkjer, Utgiven av Karlebo Lokalhistorisk förening. Producerat i Nivås Grafiske Versted, juli 1996 inkl. postkort Ringovnen, Nivaagaard Tegelvaerk, Nivå, Danmark - flygbild av tegelverket (Släktband mellan Nivå Gård och teglvaerk och Rydebäcks Gård.) 6

7 RINGOVNEN ved Nive å Utgivet av den selvejende institution Nivaagaard Teglvaerks Ringovn i mars 2003 med stötte fra Karlebo kommune, Unidanmarks Fond, Vejlehissammenslutningen m.fl. HANSEATIC SITES, ROUTES AND MONUMENTS A travelers guide to past and present, Projekt sekreteraren: Gun Westholm, Utgiven med stöd av Council of Europe Cultural Routes, Tryckt i Sverige Alquist och Wicksell, Uppsala 1996 Tegel Om tegelindustrin i Helsingborgs kommun Malin Fajersson och Lena Guthe, utgiven av Helsingborgs Museum 1988 genom Kontorsservice, Helsingborgs kommun Skånsk tegel Skånes Hembyggdsförbund Årsbok 1984 Utgiven med stöd av anslutna föreningrna, Tryck Nya Civiltryckeriet, Kristianstad 1985 Skånska Möllor av Carita Johansson, 2003, Tryck: Preses Nams, Riga. (Gåva till Jenny från Weibulls Konstförening, Landskrona, som tack för föredrag) Sveriges Historia Från Stenålder till Storindustri, av Annika Elmqvist & Pål Rydberg, Andra upplagan, Ordfronts Förlag, Stockholm 1979 Sverige Bra böckers lexikon Land för Land SKÅNSKA RUNSTENAR, av Lars Magnar Enoksen, Illustrerad historia ges ut av Historiska Media i samarbete med Kulturen i Lund, Tryck: Wallin och Dalholm, Lund 1999 STEN Svenska Turistföreningen Tryckt hos Almqvist & Wiksell Tryckeri, Uppsala 1989 SKÅNSKA HERRGÅRDAR under svensk tid av H.H.von Schwerin MCMXXXIV Andra upplagan, Bokförlaget Ardor,Aktiebolaget Skånska Centraltryckeriet, Lund DET MEDELTIDA SKÅNE En arkeologisk guidebok av Peter Carelli Historiska Media Box 1206 Lund. Tryck: Ozgraf-Olsztynskie Zaklady Graficzne, Polen 2007 Rya En medeltida bytomt och en förhistorisk boplats. Redaktör: Magnus Artursson Arkeologisk slutundersökn., Skåne, Kvistofta, Råå 92. UV Syd Rapport 1998:2 Riksantikvarieämbetet, Avdelning för arkeologiska undersökningar, En Gravgropp från yngre bronsålder och boplatser från yngre bronsålder och yngre järnålder vid Rya av Karin Ericson Lagerås, Arkelogisk undersökning: Västkustbanan 2:5 Riksantikvarieämbetet, Avdelningen för arkeologiska undersökningar Senpaleotikum i Skåne av Magnus Andersson & Bo Knarrström. Skrifter no. 36 Riksantikvarieämbetet, Avdelningen för arkeologiska undersökningar 7

8 Glumslöv, Boplats- och bebyggelselämningar från tidig neolitikum till yngre järnålder, Magnus Artursson. Skåne, Glumslöv och Kvistofta sn. Avdelning för arkeologiska undersökningar UV Syd Rapport 1999:40 Kv TOR 2-6, Helsingborg Skåne Fornlämning 42 Arkeologisk förundersökning och slutundersökning, Anders Wihlborg Riksantikvarieämbetet, Byrån för arkeologiska undersökningar Boplats och härdgropsområde från bronsåldern vid Glumslöv. UV Syd rapport 1999:39 Riksantikvarieämbetet, Avdelningen för arkeologiska undersökningar SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING Ser. A.a. Kartblad i skalan 1: med beskrifningar, N:o 74, Beskrifning av KARTBLADET HELSINGBORG av Edvard Erdmann. Med två litografiska taflor och 14 träsnitt. Stockholm 1881, Kongliga Boktryckeriet, P A Nordstedt & Söner SKÅNES HISTORIA Till Saxo och Skånelagen av Ivar Andersson, andra upplagan P A Kungl. Boktryckeri, Nordstedt & Söners förlag /Stockholm 1947 Skånes Historia fram till Roskildefreden, Från Harald Blåtand till Sven Göing, av Folke Hellberg, (andra upplagan) Bokförlaget Scania Malmö, Special-tryck, Malmö 1957 När Skåne blev svenskt av Alf Åberg, TEMA LT s Bokförlag, Hallandspostens Boktryckeri, Halmstad Skånes Historia av Gösta Johansson, Tredje upplagan nyillustreerad 1977, Bokförlaget SIGNUM. Förlags AB, Malmö 1977 Mandelgren i Skåne, Skånes Hembygdsförbund, Årsbok 1992 Skånes goda sidor Ett försök till ett porträtt av en landsända Utgiven 1976 av tidningen Arbetet. Produktion och idé Grummelius, Hbg. Skåne Historier samlade av Gabriel Jönsson (som hade ett hus på Fortuna), Utgiven av Wahlström & Widstrand Stockholm 1944, Nytryck: As Norbo, Oslo/Glövik 1975 Spelet om Skåne, utgiven av Malmö Museer med ek. stöd av olika institutioner, fonder/stiftelser (Om stora förändringar och dramatik i 1600-talets Skåne) Förord av Sven Rosbom, Museichef, Malmö Stadsmuseum DET SKÅNSKA PROBLEMET 1923 av Berndt David Assarsson, Credos Förlag, Stockholm. Med dedikation till Friherrinnan Henriette Coyet, Torups Slott, med vördnad och tacksamhet från författaren Världens mest lyckade omnationalisering Ett påstående om Skåneland av Peter Broberg Insikter och Utsikter från Skanungaland av Peter Broberg Bokförlaget Settern 8

9 333-årsboken om Skånelands-region historielös, -försvarslös, - framtidslös Utgiven av Stiftelsen Skånsk Framtid Essäsamling 1, Vidda Hut Klarspråk från Skåneland utgiven av Kiviksgårdens förlag En del kuktur och litta humor Skånska Akademiens jubileumsskrifter året år efter stiftande av akademien 1981 Skånska Språket En kultur- och språkhistorisk essä av Helmer Lång, Förlag: Litteratur tjänst/lindfors, Vejbystrand, Ljungbergs tryckeri, Klippan 2002 Essäsamling 2, NOKK NU Danaland en EU-region utgiven av Kiviksgårdens förlag THE TECHNOLUTION CONCEPT idéer och koncept av Peter Broberg i samarbete med Susanne Allpas & Fredrik Stjernfeldt, Texter Peter Broberg & Skotte Mårtensson Utgiven av Louisiana museum för modern konst och Lunds tekniska högskola THE TELL PATTERN THE TECHNOLUTION ILLUMINATIONS (TELL = TECHNO EDUCATIONAL LANGUAGE LUND) av Peter Broberg Utgiven av Kunstindustrimuseet Köpenhavn Bakom Malmös Fasader En historisk rundvandring i en gammal stad av Lars- Olof Georgsson & Sven Rosbom HISTORIEN OM EN STAD del 1, Landskrona av Åke Jönsson, Beställd av Landskrona kommun. Tryck: Skogs Boktryckeri, Trelleborg, Papper Multi Art Silk 135 gr. Typografi: Sabon, Formgivning Christer Strandberg ISBN HISTORIEN OM EN STAD del 2, Landskrona av Åke Jönsson, Beställd av Landskrona kommun. Tryck: Skogs Boktryckeri, Trelleborg, Papper Multi Art Silk 135 gr. Typografi: Sabon, Formgivning Christer Strandberg ISBN Gamla Christianstad utgiven av Föreningen Gamla Christianstad med många bilder från Kristianstads läns museums bildarkiv. Kristainstads Boktryckeri AB, Kristianstad 1996 Christianstads-Bladet. Enhets och Annons-tidning för Christianstads Stad och Län, Lördagen den 20 September 1856 (nyskick) : In memoriam av Karl Ragnar Gierow, (Landskrona) 0mslags vinjtt och teckningar av Beril Bull Hedlund. STOCKHOLM Alb. Bonniers Förlag. STOCKHOLM Alb. Bonniers Boktyckeri senare bunden i hårda pärmar hos Nordheims, Landskrona. KULTUREN RUNT, Lands och världskultur i slott och koja från förhistorisk till moderna tid. Bokförlaget Bra Böcker, Höganäs, Tryckt i Holland 1977 SVERIGES NATUR En resa i tid och rum, Svenska Naturskyddsföreningens Årsbok 1984 (Årgång 75), av Gunnar Brusewitz. Esselte Hertzogs, Uppsala

10 DEN PRAKTISKE LANDTBRUKAREN Utgifven av agronom J E Hallenborg, (f d Föreståndare för Bjärka Säby Landtbruksskola), H Funkquist, K W Aderman m fl. Innehåller 195 illustrationer i texten och 11 färgtryckta planscher Förlaget Froléen & Comp, Stockholm 1906, Victor Petterssons A.-B. Tryckeri. (Boken är en pärla!) LASARETTET I HELSINGBOrG En återblick av Gottfrid Aspell, Utgiven av direktionen för Helsingborgs sjukvårdsdistrikt till 100-års jubiléet1979tryckt hos DEN SKÅNSKA GÅRDEN Bonden i Sveriges Historia En bokfilm av Per-Erik Lindblom, Förlaget Svensk Fackliteratur, Malmö. Bejronds Aktiebolag, Malmö 1951 Det skånska kulturlandskapet - Årsbok för Naturskyddsföreningen i Skåne 2001 (Tackgåva till Jenny från Studiefrämjandet Västra Skåne) BILDER AV ETT SEKEL Skånsk 1900-tal i fotografi, utgiven av Skånes Hembyggdsförbund Årsbok Tryck BTJ Tryck, Lund DEN GAMLA TIDEN ÄR MIG KÄR av Frans Lindberg, Bokförlaget SIGNUM i Lund, Bröderna Ekstrands Tryckeri AB, Lund 1978 GAMLA TING FRÅN KÖKET En bok för samlare, av Christina de la Gardie, Albert Bonniers boktryckeri, Stockholm exemplar av Sydsvenska Dagbladets Årsböcker: 1961, HVEN, TYCHO BRAHES Ö - Tryckt vid Sydsvenska Dagbladets Civiltryckeri i Malmö, 1960, Boken är bunden hos Ivar och Iverson & Co, Malmö 1962, DEN SKÅNSKA GÅRDEN Sydsvenska Dagbladets årsbok 1962, Layout o. omslag Georg Nilsson, 1975, Skånska Märkwärdigheter Några kulturminnen lite sidan om Sydsvenska Dagbladets årsbok 1975 av Evald Gustavsson, Ingemar Tunander, Foto: Ernst Henriksson. Tryckt på Sydsvenska Dagbladet AB i Malmö Boken bunden hos Förlagshuset Norden TYCHO BRAHE En kort biografi av C.H. Sjökrona, SCHMIDTS Boktryckeri A.B. HBG Ur Tycho Brahes Brevväxling av Wilhelm Norlund Förlag LUND, C.W.K. Gleerups KULLABYGGD Årgång XL, Kullens Hembyggdsförenings Årsskrift 1967, Tryckeri AB Höganäs: Innhåll Bl a: Möllehamn, Släktgårdar, Flykt och utvandring från Kullabyggden till Danmark under slutet av 1600-talet mm. KULLABYGGD Årgång XLIX, Kullens Hembyggdsförenings Årsskrift 1976, Schmidts Boktryckeri AB. Innhåll Bl a: Kullens Hmebyggdsförening 50 år, Brunnby Prästgård, tom 1937, En glimt ur Vikens Sjöfartshistoria. KULLABYGGD Årgång LIII, Kullens Hembyggdsförenings Årsskrift 1980, Schmidts Boktryckeri AB. Innhåll Bl a: Årets händelse i Bilder Flytten av möllan fr Hälsingborg till Bräcke Backe, Snipfiskei Lerberget på g. tider, Thore rederierna

11 KULLABYGGD Årgång LV, Kullens Hembyggdsförenings Årsskrift 1982, Schmidts Boktryckeri AB. Innhåll Bl a: Att bevara naturvården, Ett par ortnamn från Lugguddehärad, En minnesrik Julhelg i L ejet 1852, Gruvminnen från HöganäsHöganäsminnen från flyktingströmmar under Andra Världskriget KULLABYGGD Årgång LXVII, Kullens Hembyggdsförenings Årsskrift 1994, Schmidts Boktryckeri AB. Innhåll Bl a: Kullakonst , En bokauktion i Döshult 1899, Silverskatten på Bökebolet, Flyktingströmmen över Öresund 1943 Ett 50-års minne, Naturbilder från Kullabygden, En kolgruvearbetares minnen Del 1av3 KULLABYGGD Årgång LXXVIII, Kullens Hembyggdsförenings Årsskrift 2005, Tryck: Kristianstads Boktryckeri AB 2005, Innhåll Bl a: Naturen stimulans för kulturen, Låt medborgarna vara med och planera, Så var vardagen för de första kullabyggdborna. Det saknas en träffpunkt. Livet på landet på farfars tid. Kullaboken För unga och gamla, en bok om hembyggden av Olof s. Eriksson efter uppdrag av Kullens Lärarklubb, Höganäs - utgivarens förlag. Tryckeribolaget, Höganäs 1950 BERGET OCH BORGEN Kullabygden från istid tiill nutid, Texter från utställningen på Krapperups Museum av Margareta Ramsey, Gyllenstienska Krapperupsstiftelsen, No. 21 Krapperups Museum, Tryck : Davidssons Tryckeri AB, Växjö Danske slotte og herregård sett fra luften, text Henning Deh-Nielsen, flygfotografier av Hans Henrik Tholstrup. Förlaget Danmark Politikens bog om Damnarks slotte og Herregårde, af Nils Peder Stilling 260 slotte, herregårde og borge. Slotte og Herrgårde i Barock og Rokoko af Christian Elling,P Hasse & Sons förlag, Köpenhamn OM GAMLA RÅÅ, Fiskeläget, Sjöfartssamhället, Badorten, Stadsdelen av Harry Perborn, Utgiven av Lions club Råå, Tryckt hos Pinguinpress Grafiska AB, Råå, 1991 Bevaringsprogram för Råå, Fastställt av kommunfullmäktige , Helsingborgs Bevaringskommittee, Helsingborgs museum 1992, Tryck Kontorsservice, Helsingborgs Kommun Strövtåg i Kulturbygd Utgiven av Sydkraft i samband med 75-årsjubileet 1981, Sammanstäld och redigerad av Torre Evers. HELSINGBORG ÅRET RUNT, 350 färgbilder från Sundets Pärla av KE O-son Ander i eget förlag, Sparrfeltsgatan 4, Helsingborg, Våren 1992 Strövtåg i Hälsingborg, Teckningar av Georg Crona, Versvignetter av Allan Selge AB Killbrergs Bokhandel Hälsingborg Rådhuset i Helsingborg, Byggnaden, Konsten, Människor av Torkel Eriksson 1996, Helsingborg. Utgiven med stöd av Gillet Gamla Helsingborg och ingår som nr. 33 Handlingar. Tryckning: AB Boktryck, Helsingborg. Bokbinderi: Carl Svanbergs Boktryckeri AB, Lessebo. 11

12 KRING KÄRNAN OCH BORGEN Helsingborgs slotts medeltida byggnadshistoria av Torkel Eriksson, Knut Drake & Peter Carelli, Utgiven av Dunker Kulturhus/ Helsingborgs Museer och Vetenskapssocieteten i Lund med stöd av Helsingborgs Museiförening och Torkel Erikssons fond. Tryck och repro: Kristianstads Boktryckeri AB/Bokpro 2007 Kring Kärnan 12 Helsingborgs Museums Publikation 1978, Utgiven av Helsingborgs Museiförening, Helsingborgs 1978 Schmidts Boktryckeri AB Kring Kärnan 13 Helsingborgs museums publikation, Utgiven av Helsingborgs Museiförening, Helsingborgs 1980 Schmidts Boktryckeri AB Innehåll: bl a Ortsnamn norra Öresund, Riksrådsbesök Hbg, Minnen från Björka Kring Kärnan 14 Helsingborgs Museums Publikation 1978, Utgiven av Helsingborgs Museiförening, Helsingborgs 1982 Schmidts Boktryckeri AB Innehåll: bl a St Jörgens källa, J H Wendorf figur i Hbgs byggnadshistoria Svante Strömgren dagbok , Glasbruk i Hbg, Järnvägar sa konsulerna Kring Kärnan 15 Helsingborgs Museums Publikation 1984, Utgiven av Helsingborgs Museiförening, Helsingborgs 1984 Schmidts Boktryckeri AB Innehåll: bl a Namnet Hbg - Forntids saga nutidssanning, Wille Anderssons Helsingborgs Historia, Nils Rasmusson - Antekn. från gåren, Harlyckesmedjan, Register t böcker Kring Kärnan 16 Helsingborgs Museums Publikation 1986, Utgiven av Helsingborgs Museiförening, Helsingborgs 1986 Schmidts Boktryckeri AB Innehåll: bl a arkeologiska unds. Kv. Thalia, Tor & Ruuth, Två människoöden i 17- tals Hbg, En historisk teaterpremiär i Hbg, När Rååbor lärde hallänningarna fiska Kring Kärnan 17 Helsingborgs Museums Publikation 1988, Utgiven av Helsingborgs Museiförening, Helsingborgs 1988 Schmidts Boktryckeri AB Innehåll: bl a Billeder af Hbg i krig , års Hbgskartor, Hbgs första Litografiska tryckeri. Kring Kärnan 25 BEBYGGELSE I HELSINGBORG av Bengt Lindskog. Distribution: Helsingborgs Museiförening 1996, Tryck: AB Boktryck 1996,. Kring Kärna 28 FUNKTIONALISM, Årsbok 1999 Utgiven av Helsingborgs Museum och Helsingborgs Museiförening Innehåll: Bl a Den funktionalististiska visionen, Helsingborg bygger från H55-H99, Tid En upplevelse i tid och rum. Tryck: Berglins SkogsAB, Trelleborg 1999 Kring Kärnan 34 Utsatt Läge Helsingborg under beredskapstiden.. Utgiven av Kulturmagazinet Helsingborgs Museiförening. Årsbok 2005 från Kulturmagazinet och Helsingborgs Museiförening, Redaktionskommité Mats Malmstedt och Ulf Rigstam. Tryck L.J. Boktryckeri AB, Helsingborg (Andra upplagan) EN RUIN FÖRSVINNER, Kärnan i Helsingborg , av Torkel Eriksson 1994, utgiven av Helsingborgs Museiförening, Schmidts Boktryckeri AB, Helsingborg 12

13 FÄNRIK STÅLS SÄGNER En samling sånger av Johan Ludvig Runeberg med teckningar av Albert Edelfeldt Helsingfors Söderström & Co. Förlagsaktiebolag, Tryckt Å Marcators Tryckeri Aktiebolag, Helsingfors 1925 SKÅNE OCH REGEMENTET En bok om Skånes land och folk och om Kungl. Norra skånska infanteriregementet för dess soldater av Erik Dahlberg, Kristianstads Boktryckeri A.-B SOLDAT INSTRUKTION FÖR INFANTERIET 1940 års upplaga (1938 års upplaga omtryckte med vissa ändringar) Rekvireras fr. lantförsvarets kommandoexpedition, Bokdetaljen, Stockholm 2 OM KRIGET KOMMER, VÄGLEDNING FÖR RIKETS MEDBORGARE I HÄNDELSE AV KRIG Studera denna broschyr grundligt. Stockholm den 17juni Den är din vägledning i händelse av krig. Förvara broschyren så, att du har den till hands vid behov. Broschyren är avsedd för varje svensk man och kvinna. Den kan av var och en rekvireras Från: Statens Informationsstyrelse, Stockholm 2. Tjänste Gruppband Konst och minnesmärken i Helsingborg, boken ingår i bokserien Kring Kärnan (nr.19) utgiven av Helsingborgs Museiförening, Tryckning: Smidts Boktryckeri AB, Helsingborg 1990 GRÖN STAD Helsingborgs parker i tid och rum av Stig och Marianne Billing, Med förord av Helsingborgs stadsträdgårdsmästare Ole Andersen Helsingborgs Dagblad Förlag juni 1999, Tryckning: Ljungbergs Tryckeri i Klippan Bönder och Barbarer Helsingborgs järnålder av Håkan Aspeborg, Utgivarna: Dunkers Kulturhus/Helsingborgs museer och Riksantikvarieämbetet UV- Syd med stöd av Helsingborgs Museiföreningen. Tryck: Grahns Tryckeri Ab, Lund RÅÅ-ÅDALSGUIDEN (Södra Helsingborg) 1973, Utgiven av Birger Jarl, Tågarp, Tryckeri: SCHMIDTS med bl a Råå-dalen vid Vallåkra mot Ottarp år 1905 på ånglokets tid. RÅÅ-ÅDALSGUIDEN (Södra Helsingborg) 1974, Utgiven av Birger Jarl, Tågarp, Tryckeri: SCHMIDTS HBG med bl a Fotspår efter jätteödlor i Vallåkra, Karta över Norra Vallåkras Crono Rusthålls ägor 1738 RÅÅ-ÅDALSGUIDEN (Södra Helsingborg) 1975, Utgiven av Birger Jarl, Tågarp, Tryckeri: SCHMIDTS HBG med bl a Råå-ån och dess tillflöden, Ottarp, Vallåkrasamhälle, Naturreservat Borgen, Gantofta dösen, Raus Kyrka mm. RÅÅ-ÅDALSGUIDEN (Södra Helsingborg) 1976, Utgiven av Birger Jarl, Tågarp, Tryckeri: SCHMIDTS HBG med bl a Bälteberga 1900-talets början. RÅÅ-ÅDALSGUIDEN (Södra Helsingborg) 1977, Utgiven av Birger Jarl, Tågarp, Tryckeri: SCHMIDTS med bl a Sireköping Säteri RÅÅ-ÅDALSGUIDEN (Södra Helsingborg) 1979, Utgiven av Birger Jarl, Ängelholm, Tryckeri: Helsingborg 1979, SCHMIDTS Boktryckeri AB. Med bl a Östra Vallåkra

14 RÅÅ-ÅDALSGUIDEN (Södra Helsingborg) 1980, Utgiven av Birger Jarl, Ängelholm, Tryckeri: SCHMIDTS HBG , Efter Statarna en ny tid, av Kjell Eriksson & Marianne Lind SÖDER OM LANDSVÄGEN av Emma Bendz med illustrationer av H.T. C W K Gleerups Förlag, Lund. Lund 1916, Berglingska Boktryckeriet SKÅNSKA VISOR, SAGOR OCH SÄGNER Samlade och utgifna av Eva Wigström (AVE), Lund Fr. Berglings Boktryckeri och Stilgjuteri. (Boksamling utgiven af det skånska landskapets historiska och arkeologiska förening) EN SKÅNSK HISTORIA, av Daniel Rydén, Utgiven av Sydsvenska Dagbladet AB, Tryckt hos Norden Offset AB LYCKOSLANTEN N:rs: 2& & N:r utgiven av Stockholm Läns Sparbank, Åléns & Holms Boktryckeri, Stockholm Då & Nu av Adam Katsef & Arne Järtelius - Om invandringen till Helsingborg Utflykt i bilder Arbetsliv i gamla tider av Gunnar Reinius, utgiven med anslag från Längmanska Kulturfonden, Tryckeri: Br Ljungberg Tryckeri, Södertälje Man ställer upp för sin Hembygd av Cecilia Olsson & Inger Selinge, Riksantikvarieämbetet Fortuna Posten (18 exemplar) + Du & Rydebäck (1 exemplar) Jul vid Sundet 1965 vår hembygds jultidning, 46:e årgång God jul Svenska Jultraditioner på helgkort från förr, Bonniers, (Första upplagan, andra tryckningen) Tryckt hos Ljungföretagen, Örebro UNDER SEGEL De stora seglingsäventyren , Presenterade av Donald Macintyre Översättning och svensk bearbetning av Leif Janzon FORUM (Utrangerad från Rydebäcks Bibliotek jan 2011) Styrning för hållbar utveckling från politik till praktik Sveriges Kommuner och Landsting Utvecklingsbok för Råå Högasten Raus Ättekulla Bårslöv Gantofta Vallåkra Rydebäck Utgiven av servicenämnd Råå Sammanfattning av fem arbetsgruppers förslag till översiktsplan 1996 Översiktsplan för Helsingborgs stad, Öp 2002, Samrådshandling Utvärdering av Helsingborgs Översiktsplan 1997 ÖP1997 maj 2000 Tyckt om Hus, Utgivare, Stadsmiljörådet Gåva till Jenny som tack för föredrag hos Stadsbyggnadskontoret Fastighetsnämnden i Helsingborg , av Jan Fredriksson, Kärnfastigheter, Mark och exploateringsenheten, Tryck: Nyblins Grafiska AB, Helsingborg talet Vår tids historia i ord och bild, utgiven av Bokfrämjandet Helsingborg 14

15 H99 Minnen från en mässa, En guidad tur. (Boken är utgiven i en upplaga av 1999 exemplar, numrerad varav detta är 491) Utgiven av desimedia Förlag, Helsingborg 2000, Tryck: Berlins Skogs, Trelleborg HELSINGBORGS HISTORIA, DEL 1 Forntiden och den äldre medeltiden. Utgiven efter uppdrag av stadsfullmäktige i Hälsingborg under redaktion av L M Bååth. Hälsingborg 1925 i distribution hos Aktiebolaget Killbergs bokhandel, Hälsingborg GAMLA HELSINGBORG I BILD, med orienterande text av G.W.Widmark, Utgiven av Gillet Gamla Helsingborg, Tryck: Tryckcentralen, Hälsingborg 1956, Band, Hälsingborgs Bokindustri, Titelbild efter målning av G.W. Widmark, (Gillets åldersman) HÄLSINGBORG - Sundets Pärla i bild, Bilder och text av Sven Desaix HÄLSINGBORG MED OMNEJD Förlags AB Fournir, Stockholm december 1936, Tryckeri Aktiebolaget Thule Boken ger en bildkavalkad över personer, industrier och verksamheter i Helsingborg med en beskrivning av varje. Den är specialinbunden i halvfranskt band med initialer J.R. FRÅN FORTUNA TILL SOFIERO Nya Helsingborgsminnen av Sigfrid Ewald, AB Killbergs Bokhandels Förlag Hälsningborg, AB Boktryck Hälsingborg 1948 Hundra svenska smultronställen! Av K.A. Adrup med inslag av Bjön Berg, Hasse Eriksson, Gunnar Brusewitz och Björn Lindeberg MÖRARPS-gårdar genom århundraden av Anna Bergkvist 1993 med förord av KE Ander SVENSKA FOLKETS MÖBEL MINNEN IKEA ÄLMHULT 50 ÅR , Projektledning IKEA Svenska Försäljnings AB, Tryck Taberg Media Group AB ALBUM för LITTERATUR och KONST redigerat av Gustav Meyer innehållande literära bidrag af A.U Bååth, K.A. Melin, Viktor Rydberg, Carl Snoilsky, Hugo Tiogerschiold, Karl Warburg, C.D. af Wirsén & N.P. Ödman samt artistiska bidrag af ett stort antal svenske konstnärer. Stockholm, F.G. Beijers Förlag. Tryckt i Stockholm av Gernants Boktryckeri Aktiebolag (Lån från Jenny Aspenberg) Almanack för året efter Frälsarens Christi Födelse 1856 till Lunds Horisont med information om mått, längder mm. Handskrivet information om när olika koen inköptes, blev dräktige och när kalven födds. DEN OUMBÄRLIGA ALMANACKAN för skottåret 1880 kalendarium, konungahuset, post-, jernvägs-underrättelser, mynttabell, anteckningsbok, brefbok och kassabok. Stockholm Boktryckeriet, P A Nordstedt & Söner Kongl (Det var året som Wilhelmina Heise övertog Ryd G.) Almanack för året 1895 till LUNDS Horisont Innehåller mycket information om reser, tågavgångar, inköp, möten, arbete på åkrarna mm mm 15

16 Almanack för skottåret 1912 Efter Kungl. Maj:ts nådigast stadgande med uteslutande privilegium af DESS VETENSKAPSAKADEMI (Det var året då Wilhelmina Heise dog) Almanack för alla Tjugotredje årgången Stockholm 1918, Kungl. Tryckeriet, P.A. Nordstedt & söners Förlag, (Pris kartonnerad med klotrygg 4 kr. 75 öre; i klotband 5 kr, Papper från Lessebo. Menu och programblad från Det Andet Nordiske Sjöfartsmödeden den 3 juli 1888 Tryckt menu från DINER du 9 mars 1889 skrivet på franska, med en karta över Danmark MENU i franska, handskrivit 8-rätters, från den 21 januari 1898 Läderfodral med fack för ransoneringskort växl.-kort matfett växl.-kort kött växl.-kort bröd köt saml.-kort socker, bröd matfett ägg tvätt kläder kaffe beredsk.-kort. Kort från både första och andra världskrig. LILLA HJÄLPREDAN I KÖKET av Ingeborg Zetelius Femte upplagan Stockholm LArs Hökerberg Förlag (Pris 1 kr. ), Stockholm Centraltryckeriet 1901 PRINCESSORNAS KOKBOK Husmanskost och Helgdagsmat av Jenny Åkerström- Söderström 1sta upplaga Albert Bonniers boktryckeri s. Inbunden. Klotband med Guldsnitt. Mycket gott skick. En bra kokbok med många spännande recept från dåtidens menyer HUSMODERNS HEMKURER OCH GODA RÅD utarbetad av Kerstin Wenström Samt JURIDISKA RÅD FÖR HEMMET av E.O. hovrätts notarie A. Bergström. Sjunde upplagan, Stockholm B. Wahlströms Förlag /(Femte bandet i serien Handböcker för hemmet) SVENSKA FAMILJ-JOURNALEN. (Illustrerad månadsskrift innehållande svenskhistoriska samt fosterländska skildringar och berättelser ur naturen och lifvet, original-noveller, skisser och poemer samt uppsatser i vetenskap och konst, mm.) Nionde bandet. Halmstad På C.E.Gernandts förlag st. Personliga poesiböcker, ett med inslag och ett

17 FOTOSTATKOPIOR, Informationshäften mm: 2 st Kopior av Rydebäcks golfklubbs jubileumsutgåvor (Kvar hos Jenny för kopiering) 1. Rya 50-år, Rya 60-år, Föredrag om Rydebäck av Ingrid Malmström Skåne Malmöhus Län, Järnvägen Västkustbanan, Delen Helsingborg-Kävlinge 1996, UV Syd rapport 1996:25 Rydebäcks Station Gårdar från förrromansk järnålder, Skåne, Kvistyofta socken Rya 1:30 (f.d. Katslösa 14:1, Dnr Håkan Anderberg med bidrag av Björn Gedda Genom sju kyrksocknar med Kvistofta Råå-ån, av Erik Larsson. NST-Öresundsposten artikelserie TEGEL om tegelindustrin i Helsingborgs kommun av Malin Fajersson & Lena Guthe. Helsingborg Museum (Utdrag över Rydebäck tegelbruk och Rya tegelbruk) Lista över fornfynd mm och i vilka museer de är förvarade. Rya En medeltida bytomt och en förhistorisk boplats av Rektor Magnus Arturdsson. Arkeologisk slutundersökning, Kvistofta sn, Råå 92 Riksantikvarieämbetet, Avdelning för arkeologiska undersökningar I samma folder: Skånes tidsåldrar från äldre stenålder till efterkrigstid av Länsstyrelser i Skåne Information över ägare av Rydebäcks Tegelbruk samt arkiverad info om Rydebäcks Tegelbruk och Rydebäcks Gård samlad hos Helsingborgs Museum och Skånes Näringslivsarkiv Diverse redovisningar över skänkt material till museet Mörarpsgårdarna genom århundraden En historisk studie om gårdar i Mörarp från Yndsäte till Rosenlund och deras förhållande till Rydebäcks Tegelbruk och Helsingborgs Slott sammanställd av Anna Bergkvist Förre mölleägaren Harald Hermansson berättar om Rya väderkvarn En inskannad kopia av originaltexten plus en renskrivning av texten En bild av Harald Hermansson och hans kvarn Kvarnar i Rya tillägg till Harald Hermanssons anteckningar inkl skvaltkvarnen Wessmans mölla Skvaltkvarnens funktion Rydebäcks Kvarn - En generell beskrivning med en rekonstruktion av livet vid kvarnen med information om familjen som hyrde kvarnen skriven av Eva Gylling VÄLKOMMEN TILL HELSINGBORG SKOLMUSEUM, Öppet vardagar

18 UDRAG UR BÖCKER DÄR RYDEBÄCK NÄMNS:- (Fotostatkopior) Kunskapens träd av Amelie Posse Från Norraström till Arnö. Mina minnen av Ellen Lundberg-Nyblom Mina levnadsminnen i Sverige av Ellen Lundberg-Nyblom En skuespelers erindringar av Adam Poulsen (Delar som berör Rydebäck) Det finns även en kopia av hela boken tillgängligt! Utdrag ur Gårdar och Mannar i Nordvästra Skåne 1929 av Filip Westling Utdrag ur Svenska Slott och Herrsäten Sektionen om Rydebäck skrivit av G. Sterner Ur; FORNVÄNNEN 35(1940), KARL XII:S SKANSAR VID ÖRESUND av P.H. Enger (Listan är långt ifrån komplett kopior finns i museet och har utökats successivt.) DVD med introduktion av Jenny Aspenberg, innehållande: Hantverksmässa i Rydebäcks Gård maj 1994: Rundvandring med guidning av Elna Malmros Rydebäcks Dag Byalagets del i Rydebäcks Skola den 14 september 1999: Föredrag av Riksantikvarieämbetet Syd, Rydebäck från stenålder till medeltid Frågestund med visning av fornfynd, Skärmutställning: Rydebäcks Historia. (då föddes idén att arbeta för att bilda ett museum) Föredrag i Träffpunkt Rydebäck, april 2008: Jenny Aspenberg, Rydebäck nu och förr Djupdykningar i Rydebäcks historia. Kartor och områdesplanläggning Ett antal handskrivna kartor. Kopior av original från arkiv i Lund och Köpenhamn Topografiska Karta över Sverige, Skala 1:50 000, 3C HÄLSINGBORG SV, Generalstabens litografiska anstalt, Stockholm 1961 Karta från 1812 med det moderna samhället pålagt Planläggning av några av de första Rydebäcksetapperna: Brännögatan, Rivögatan Kv Huvudskär Kv Tylö, Haken, Vannskär, Gåsören, Bramskär, Uskär, Enskär och Häradskär Plankarta för LÖ-anläggningen vid Rydebäcks Gård Senast inslag redovisat av Jenny Aspenberg 21 september

Underlaget kommer successivt att uppdateras då nya källor tas med i Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium.

Underlaget kommer successivt att uppdateras då nya källor tas med i Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium. KÄLLMATERIAL Inledning Denna sammanställning av framtagen av Per Stenros i samband med att dokumentationen av Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium, med olika teman, startat under 1993 och fram

Läs mer

OVER BARA KOMMUN. TILL EN BIBLIOGRAFI ANTECKNINGAR. inom ämnet. litteraturorientering. Specialarbete

OVER BARA KOMMUN. TILL EN BIBLIOGRAFI ANTECKNINGAR. inom ämnet. litteraturorientering. Specialarbete Specialarbetet anslaget ANTECKNINGAR TILL EN BIBLIOGRAFI OVER BARA KOMMUN. Specialarbete inom ämnet litteraturorientering och bibliografi. Bibliotekshögskolan. Borgs, vt 1975. Knut Jönsson. Litteratur

Läs mer

VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN. Del I: Vad är världsarv? Del II: Världsarv i skolan. Del III: Världsarv i Sverige.

VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN. Del I: Vad är världsarv? Del II: Världsarv i skolan. Del III: Världsarv i Sverige. VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN Del I: Vad är världsarv? Del II: Världsarv i skolan Del III: Världsarv i Sverige Bilagor Bilagor Producerad av: Svenska Unescorådet 103 33 Stockholm Telefon:

Läs mer

1262 AMS; Titel: Historia kring Aske; År: 1974 Placering: p7 Flik2:15; Tema: ortbeskr.aske; Källa: hist.aske; Typ: stenc

1262 AMS; Titel: Historia kring Aske; År: 1974 Placering: p7 Flik2:15; Tema: ortbeskr.aske; Källa: hist.aske; Typ: stenc UKF: s HEMBYGDSSAMLING Innehållsförteckning böcker, skrifter, artiklar, excerpter, anteckningar m.m. Placering i bokhyllor och pärmar Se register över pärmar Använd Adobes sökfunktion Ctrl+Shift+F Alla

Läs mer

Olaus Magnus illustrationer till sin 1500-talshistoria

Olaus Magnus illustrationer till sin 1500-talshistoria November 2006 NR 79 PERSON- och LOKALHISTORISKT FORSKARCENTRUM OSKARSHAMN Olaus Magnus illustrationer till sin 1500-talshistoria Så här fiskade man lax i Norrland enligt Olaus Magnus historia om de nordiska

Läs mer

maimonides, mishne tora. kb, hs cod.orient.1.

maimonides, mishne tora. kb, hs cod.orient.1. maimonides, mishne tora. kb, hs cod.orient.1. anna wolodarski Från Maimonides till Lenke Rothman Klenoder och enskilda arkiv ur Kungliga bibliotekets handskriftssamling K ungliga bibliotekets handskriftssamling

Läs mer

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Integrationsverket På lätt svenska Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Trafikregler i Sverige Sverige en pocketguide

Läs mer

-.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962

-.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962 -.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962 - Svenska Arkivsamfundets Skriftserie "r 7 - SVENSI( ARI(IVBIBLIOGRAFI 1945-1959 Sammanställd av Olof Jägerskiöld

Läs mer

impuls Bokkatalog 2011 www.impuls.nu 20 år Bokkatalogen är här! 1991-2011 Bokkatalogen finns även på En bilaga i Impuls nr 3/2011 20 år

impuls Bokkatalog 2011 www.impuls.nu 20 år Bokkatalogen är här! 1991-2011 Bokkatalogen finns även på En bilaga i Impuls nr 3/2011 20 år impuls En bilaga i Impuls nr 3/2011 Bokkatalog 2011 20 år 20 år 1991-2011 Bokkatalogen är här! Varje år lockar studieförbunden 1,5 miljon deltagare till studiecirklar och kurser. Det är därför som Impuls

Läs mer

Trafik-Nostalgiska Förlaget

Trafik-Nostalgiska Förlaget Trafik-Nostalgiska Förlaget Produktkatalog 2014:1 VÅR SOMMAR 2014 www.tnf.se info@tnf.se Nyheter 2014 Stockholms järnvägar 6 Västerort och Citybanan Hans Björkman / Gert Ekström Den sjätte delen i serien

Läs mer

Innehållsförteckning. Fadderverksamhet För vad och hur?... 9

Innehållsförteckning. Fadderverksamhet För vad och hur?... 9 Till läraren Du som har den här skriften i din hand har redan kanske funderat på att skolan eller klassen ska bli fadder för någon historisk lämning i närheten av skolan. Hembygden på Gotland passar ovanligt

Läs mer

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Innehåll sid. Ordförandebrev 3 Örkelljunga 4 Vandringsmannen 4 Grattis Johan 5 - Sten Svensson Släktforskning

Läs mer

ELIN WÄGNER I DALARNA

ELIN WÄGNER I DALARNA ELIN WÄGNER I DALARNA Av Elisabeth Auer Artikeln har ingått i Dalarnas Hembygdsförbunds årsbok 2011 Dalablandning. Kring förra sekelskiftet öppnades hotell, pensionat och vilohem på många platser i Dalarna,

Läs mer

GILLESCOUTEN SGSSLX. Följ med till Åland sid 8. Medlemsblad för S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Årgång 59 Nr 1 febr 2009

GILLESCOUTEN SGSSLX. Följ med till Åland sid 8. Medlemsblad för S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Årgång 59 Nr 1 febr 2009 GILLESCOUTEN Medlemsblad för S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Årgång 59 Nr 1 febr 2009 1949 SGSSLX 2009 Landsgilleting på Kolbodagården söder om Kalmar, tingshandlingar sid 5-7 Foto: Lars Stejdahl Följ

Läs mer

Trafik-Nostalgiska Förlaget

Trafik-Nostalgiska Förlaget Trafik-Nostalgiska Förlaget Produktkatalog 2012:1 Våren Sommaren 2012 PUBLICERADE BÖCKER 1 Stockholmska mötesplatser På spårvagnarnas tid / Johan Eriksson Finns i ny utgåva 2 Trådbussen i Sverige del I

Läs mer

GILLETS STYRELSE. Jan Alvå 040/15 13 89 Karin Lennartsson 046/15 21 22. Nils Eksandh 046/12 75 42 Lars H Bruzelius 046/14 57 75 vice Stolsbroder

GILLETS STYRELSE. Jan Alvå 040/15 13 89 Karin Lennartsson 046/15 21 22. Nils Eksandh 046/12 75 42 Lars H Bruzelius 046/14 57 75 vice Stolsbroder Tre generationer Wadenbäck i Knutsgillet - Anna Carin - guldduva, Kjell - medlem sedan 1949, dottern Ulrika Rudnert - silverduva, barnbarnet Mårten - recipient, Niklas och barnbarnet Matilda Nr 1 2006

Läs mer

tidskrift för svenska frimurare orden no 2 2013 Ung 225-åring sid 28-29 1300-talskyrka återuppstår sid 4-6

tidskrift för svenska frimurare orden no 2 2013 Ung 225-åring sid 28-29 1300-talskyrka återuppstår sid 4-6 tidskrift för svenska frimurare orden no 2 2013 Ung 225-åring sid 28-29 1300-talskyrka återuppstår sid 4-6 Konung gustaf V:s och Drottning Victorias frimurarestiftelse Stiftelsen främjar vetenskaplig forskning

Läs mer

Rapport. Diarienummer 436-4982-2014. Ge röst åt tysta kulturarv. En sammanställning av projekt som fått kulturmiljöbidrag under 2012 och 2013.

Rapport. Diarienummer 436-4982-2014. Ge röst åt tysta kulturarv. En sammanställning av projekt som fått kulturmiljöbidrag under 2012 och 2013. Rapport Diarienummer 436-4982-2014 Ge röst åt tysta kulturarv En sammanställning av projekt som fått kulturmiljöbidrag under 2012 och 2013. Omslagsbilder Samisk marknad, en konstvägg och från filmen Lgh

Läs mer

Denlillasocknen i Det Stora Swerige Folket i Döderhult på 1600-talet Gunnar Källenius har skrivit en bok om Döderhults. Februari 2000 Nr 52

Denlillasocknen i Det Stora Swerige Folket i Döderhult på 1600-talet Gunnar Källenius har skrivit en bok om Döderhults. Februari 2000 Nr 52 Februari 2000 Nr 52 PERSON- och LOKALHISTORISKT FORSKARCENTRUM OSKARSHAMN VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTET Vad är nu detta? frågar sig säkert mången medlem, som bor långt från Oskarshamn. Tror han verkligen att

Läs mer

MEDLEMSTIDNING FÖR VÄRMLANDS HEMBYGDSFÖRBUND Nr 3/2013

MEDLEMSTIDNING FÖR VÄRMLANDS HEMBYGDSFÖRBUND Nr 3/2013 MEDLEMSTIDNING FÖR VÄRMLANDS HEMBYGDSFÖRBUND Nr 3/2013 Ordföranden har ordet Tidig morgon och jag sitter vid fönstret nere i hallen och har utsikt över sjön och soluppgången. Nyss när jag var nere och

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITE SBIBLIOTEK

UPPSALA UNIVERSITE SBIBLIOTEK FÖRTECKNING ÖVER ÅRSBÖCKER UTGIVNA SEDAN 1972: 1972: 127. 128. 1973: 129. l JO. 1974: l J l. l J2. 1975: l JJ. l J4. 1976: l J5. l J6. l J7. 1977: l J8. l J9. 140. 1978: 141. 142. 1979: 14 J. 144. 1980:

Läs mer

Läs om Vikens äldsta familj. Möt den ofrivillige kommunpampen. Vi ser på Christel Jönssons konst

Läs om Vikens äldsta familj. Möt den ofrivillige kommunpampen. Vi ser på Christel Jönssons konst Byaluren Byaföreningens tidning om livet i Viken - förr & idag #39 Möt den ofrivillige kommunpampen SID. 14 Vi ser på Christel Jönssons konst SID. 12 Läs om Vikens äldsta familj SID. 4 1 FOto: fredrik

Läs mer

Ett museum skall irritera

Ett museum skall irritera Särtryck ur: Årsbok 2012 KVHAA Stockholm 2012 (isbn 978-91-7402-413-5, issn 0083-6796) JOHAN HEGARDT Ett museum skall irritera historiska museet satt i dess politiska sammanhang Inledning För några år

Läs mer

Fransk konsul i Viken. Kith Wig företagare. Tips till julbaket SID. 13 SID. 11 SID. 22

Fransk konsul i Viken. Kith Wig företagare. Tips till julbaket SID. 13 SID. 11 SID. 22 Byaluren Byaföreningens tidning om livet i Viken - förr & idag #41 Fransk konsul i Viken SID. 13 Kith Wig företagare SID. 11 Tips till julbaket SID. 22 1 Byaluren Det stora Blå Utgiven av Vikens Kultur-

Läs mer

Miljoner utdelade till forskare

Miljoner utdelade till forskare tidskrift för svenska frimurare orden no 4 2012 Miljoner utdelade till forskare StiFtELSEN FriMUrArE BArNHUSEt i StOCKHOLM Allt sedan 1753 har stiftelsen givit stöd till barn och ungdomar. Under 2012 har

Läs mer

Daniel Poohl Bokdagar i Dalsland

Daniel Poohl Bokdagar i Dalsland w w w. b o k d a g a r i d a l s l a n d. s e nr 2 14 år gå n g 1 6 Daniel Poohl Bokdagar i Dalsland Litteraturpristagaren och 31 juli 2 augusti i Victor Estby VER ST NG i förlag VE RS T NG Karn stedt

Läs mer

swedgen tour DisKULOGEN Bokmässan Gamla fakturor med Släktforskarnytt nr 91 2010-12 25 kr

swedgen tour DisKULOGEN Bokmässan Gamla fakturor med Släktforskarnytt nr 91 2010-12 25 kr nr 91 2010-12 25 kr DisKULOGEN med Släktforskarnytt Bokmässan Gamla fakturor Medlemstidning för Föreningen Dis: Föreningen för datorhjälp i släktforskningen swedgen tour 2010 innehåll Kort & gott 4 Kallelse

Läs mer

TORSTEN SÖDERBERGS STIFTELSE 2011

TORSTEN SÖDERBERGS STIFTELSE 2011 TORSTEN SÖDERBERGS STIFTELSE 2011 Torsten Söderbergs Stiftelse har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig under visnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd varvid

Läs mer

ARRESKOWS Släktbok. Den andra publicerades i Ätten Arreskow Utgiven 1962 av Heribert Areschoug. Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough

ARRESKOWS Släktbok. Den andra publicerades i Ätten Arreskow Utgiven 1962 av Heribert Areschoug. Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough ARRESKOWS Släktbok Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough Den första publicerades i Svenska Ättartal Tidskrift för slägtkunskap och slägtforskning samt slägtbok och slägtkalender för år 1894

Läs mer

BÄST HANDEL Handeln i Landskrona ökar mest i Skåne, s. 17. LANDSKRONA- CD SLÄPPT Kända och okända artister hyllar sin stad, s. 10

BÄST HANDEL Handeln i Landskrona ökar mest i Skåne, s. 17. LANDSKRONA- CD SLÄPPT Kända och okända artister hyllar sin stad, s. 10 MAGASINET O M L A N D S K R O N A F Ö R L A N D S K R O N A Nu 22.000 exemplar! Nr 3-2008 LANDSKRONA- CD SLÄPPT Kända och okända artister hyllar sin stad, s. 10 BÄST HANDEL Handeln i Landskrona ökar mest

Läs mer