ESIAS TEGNÉR SAMLADE SKRIFTER, TREDJE BANDET, Dikter. Mindre dikter. Malmö Världsliteraturens förlag, Vitus Peterssons Bokindustri, 1928

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ESIAS TEGNÉR SAMLADE SKRIFTER, TREDJE BANDET, Dikter. Mindre dikter. Malmö Världsliteraturens förlag, Vitus Peterssons Bokindustri, 1928"

Transkript

1 RYDEBÄCKS MUSEUM - BÖCKER i helfranskt läderomslag: ARKEOLOGISKA FORSKNINGAR OCH FYND Tillägnad Konung Gustav VI Adolf, Utgiven av Svenska Arkeologiska Samfundet som minne av kungens 70-årsdag den 11 november Detta exemplar av praktupplagan är tryckt för Byggmästare K. P. Svensson, Ramlösa Brunn. Exemplaret är i nästan mint condition. Boken är i A4-format och har 464 sidor. SKÅNES BEBYGGELSE, DEL IV, EN SKILDRING I ORD OCH BILD Redaktion: Bo Bengtsson (Uppgifter) och Åke Sundström (Kommun & sockenbearbetning) Förlag: Skandinavisk litteratur, Tryck: A-B Skånska Dagbladets Tryckeri Boken är i mint condition! Den har 1095 sidor! A4-format. ESIAS TEGNÉR SAMLADE SKRIFTER, TREDJE BANDET, Dikter. Mindre dikter. Malmö Världsliteraturens förlag, Vitus Peterssons Bokindustri, 1928 ESIAS TEGNÉR SAMLADE SKRIFTER, FJÄRDE BANDET, Skoltal. ( ). Malmö Världsliteraturens förlag, Vitus Peterssons Bokindustri, 1928 BIBELN Oversättningen gillad och stadfast av Konungen år 1917, Världsliteraturens Förlag, Malmö. MALMÖ 1929 Vitus Petersons Boktryckeri. Illustrationer: Gustav Dore DEN SWENSKA PSALMBOKEN ur 1695 öfversedd och nödtorftligen förbättrad., Örebro Tryckt hos Nils Magnus Lindh, 1805 SKÅNES KALENDER ÅR 1840, Malmö Tryckt hos J. Cronquist, 1840 BÖCKER i halvfranskt läderomslag & vävklädda pärmar: SKÅNSKA SAMLINGAR 1-3 sammanställt av Martin Weibull Band 1 utgifven Samlingar till Skånes historia, fornkunskap och beskrifning. Tidskrift utgifven av Föreningen för Skånes fornminnen och historia genom Martin Weibull, Föreningens sekreterare Lund 1869, Håkan Ohlssons Boktryckeri Band 2 utgifven 1874 De Skånska landskapens historiska och arkeologiska förening af Martin Weibull Lund 1874, Fr. Berglins Boktryckeri- och Stilgjuteriet Band 3 utgifven 1891 Skånska samlingarna utgifna av Martin Weibull Lund C.W.K. Gleerup, 1894, Berlinska Boktryckeri och Stilgjuteriaktiebolaget SVENSKA FAMILJ-JOURNALEN. (380 sidor - Illustrerad månadsskrift innehållande svensk-historiska samt fosterländska skildringar och berättelser ur naturen och lifvet, original-noveller, skisser och poemer samt uppsatser i vetenskap och konst, mm.) Nionde bandet. Halmstad På C.E.Gernandts förlag

2 BOKEN OM SKÅNE, av Hans Wåhlin. andra, omarbetade upplagan med fotografier av författaren, P.A. Nordstedt & Söners Förlag/Stockholm, Kungl. Boktryckeriet Stockholm 1936 SKÅNE GENOM TIOTUSEN ÅR Forntid och medeltid av Erik Cinthio, Från reformationen till nutid av Hans Ersgård. Allhems Landskapsböcker. Allhgems Förlagg Malmö. SKÅNELAND ETT BILDVERK, av Erik Liljeroth, Bildtexter av Sven T. Kjellberg, ALLHEMS FÖRLAG, Malmö 1952 och bunden i förlagets bokbinderi i Malmö. (Boken var en premie från Hälsingborgs Rotaryklubb till Britt-Inger Andersson, skolavslutning vid Hälsingborgs handelsgymnasium, den 31 maj 1938.) SKÅNE andra upplagan av Nanna Lundh-Eriksson. Hembygdsböcker läseb. för skola och hem SVERIGES FÖRSVAR Andra delen, historiskt översikt av dess allmänna utveckling och de enskilda förbandens liv genom seklerna. Redaktion C.W.Kleen (Major vid generalstaben) och E.H.Björn (Kapten vid generalstaben), Svenska Bokhandelscentralen AB, Stockholm A-B.Hasse W. Tullbergs Boktryckeri 1928 SVENSKA FOLKET GENOM TIDERNA, Vårt lands kulturhistoria i skildringar och bilder, Redigerad av Prof. Ewert Wrangel, redaktion Arvid Gierow och Bror Olsson med en mängd olika medarbetare i varje band. Halvfransk upplaga, 13 band i perfekt skick, Tidsskriftsförlaget Allhem AB Malmö Sveriges förhistoriska bebyggelse 2. Den medeltida kulturen 3. Den äldre Vasa-tiden 4. Den yngre Vasa-tiden 5. Den Karolinska tiden 6. Frihetstidens kultur 7. Den Gustaviansk kulturen 8. Karl Johan-tiden 9. Kring 1800-talets mitt 10. Kring sekelskiftet ( ) 11. Det nya århundradet 12. De senaste årtiondena 13. Översikt och Registerband (Denna boksamling, SVENSKA FOLKET GENOM TIDERNA, finns tillgängligt hos Jenny fram tills museilokalen kan utökas kontaktas genom ) De nordiska folken genom tiderna Danmarks historia från äldsta tid till våra dagar av John Danstrup Fösta bandet Från stenåldern till nyare tid AB Allhems Förlag Malmö 1946 översättning fil. Mag. Vera Olinder, Förlagets boktryckeri I Malmö, Fyrfärgs klicheerna A-B Grohmann och Eichekberg, Stockholm (Boken är utrangerad av Rydebäcks Bibliotek, Jan 2011) 2

3 VÄRLDSATLAS En skildring av jorden och stjärnhimmeln i kartor ord och bilder Åhlén och Åkerlunds Förlag, Albert Bonnier, Stockholm Ett praktexempel i bra skick. (Boken finns hos Jenny kontakt ) NY SVENSK HISTORIA OSCAR II OCH HANS TID av Erik Lindorm Stockholm 1934 Wahlström & Wickstrand. Lätt fuktskadad Kungliga Hovboktryckeriet Iduns Tryckeri AB. 509 sidor (A4-format) SVENSKA SLOTT OCH HERRESÄTEN Ny samling, av Albin Roosval. Band III, Östergötland, Skåne, Västmanland. Boken är i nyskick! Bokförlaget Natur och Kultur, Tryckt hos Viktor Petterssons Bokindustriaktiebolag (A4-format). Sektionen om Rydebäck skrivet av G. Sterner SVENSKA GODS OCH GÅRDAR 1 Skåne del V. SKÅNE Nordvästra delen: Torna, Frosta och Färs Härader Förlaget Svenska Gods och Gårdar, Uddevalla Berättelser ur Gamla Historien Jemte ett Bihang innehållande Första Begreppen af Konsternas och Wetenskapernas (äfwen Philosophiens) Historia hos Grefer och Romare. Uppsala, Palmblad & Co 1830 Boken har agronomen Gustaf (Gösta) Johan Coyets namnskrift och årtalet 1867 på försättsbladet. Namnet har sedan underskrivits i blyerts av olika personer och handstil i olika språk med olika alfabet. Coyet bodde på Torups Slott och var gift med Henrietta född Cederström (från Helsingborg). Coyets farsfarbror Friherre Gustaf Julius Coyet, som han ärvde (d 1862), gifte sig aldrig och ägde mycket mark syd om Helsingborg bl a kring Fortuna som han etablerade som by och namngav. Sverige i färg och bild Redaktion E. Wrangel & A. Gierow Tryckt hos A-B Allhems Offsettryckeri och Litografiska Anstalt En Trogen Själs förtroliga umgänge Gud och wår Frälsare Jesum Christum Översättning av andra upplagan 1853, Uppsala 1855, Otta Borelis Förlag ELENORA LUBOMIRSKA - historisk-romantisk skildring från Carl X:s och Carl XI:s tid av J.O. Åberg. Stockholm F. & G. Beijers Förlag Tryckt av A.L. Normans Boktryckeri AB 1881 MARY Förtaeling, av Björnstjerna Björnson (en av de kända kulturpersonligheter som gästade Rydebäcks Gård) Gyllendalske Boghandel; Nordisk Förlag, Förlagets Bogtryckeri MÅRBACKA av Selma Lagerlöf, Forumbiblioteket. 48, Bröderna Borgströms Boktryckeri AB, Mottala 1955 NILS HOLGERSSONS underbara resa genom Sverige av Selma Lagerlöf, med originaltext och utan förkortningar Albert Bonniers Förlag AB 1957, tryckt

4 SKOL- & FACKBÖCKER många i halvfranskt läderomslag: Sångbok göt Höjskoler og Landtbrugsskoler (Obestemd tryck och utgavsdatum) Boken innehåller sånger av P L Möller, Björnstjerne Björnson, C. Ploug, (dikt av Chr. Rickardt till toner av Peter Heise) sid 620) (Kempevise till toner av JPE Hartmann sid 575) Alla dessa har besökt Rydebäcks Gård BIBLIOTEK OCH BIBLIOTEKSSKÖTSEL av Alvida Sandberg, Skolbibliotekarie i Göteborg, En hjälpreda för bibliotekarieri skolbibliotek och andra mindre boksamlingar. Stockholm, 1915 Kungl. Hofboktr. Iduns Tryckeri A.B. SMÅSKOLANS ABC-BOK lämpad efter Ljud och Skrifläs metoden Pris 50 ör. 10de. Upplagan, af Seminarie-Rektor Fredrik Sandberg, Norrköping Litografiska Aktie Bolaget 1881 ABC af N Larsen, Ordkateket og Överläre i Ribe., Illustreret af Valdemar Vaaben. Omslaget af Paul Steffensen. Ursprungstryck Köpenhamn, Chr Eriksens Forlag Boken är en 2 oplag, Citytryckeriet, Köbenhavn. RÄKNELÄRA an C. A. NYSTRÖM, Sextonde upplagan Stockholm Hjalmar Kinbergs Förlagsspedition, Ivar Hǽggströms Boktryckeri 1888 Handledning vid Undervisningen i Hemkunskap, Del 1 1:a skolåret av LG Sjöholm med bilder av A Göes, Svenska Bokförlaget, Nordstedts/Stockholm ENGELSK SKOLGRAMMATIK utgiven av N. A. Mathesius, 7de uppl. P.A.Nordstedt & Söners Förlag och Kungliga Boktryckeri, Stockholm LÄSEBOK för FOLKSKOLAN NIONDE OMARBETADE UPPLAGAN P.A.Nordstedt & Söners Förlag och Kungliga Boktryckeri, Stockholm 1899, Genom Kungl. Ecklesiastikdepartementets byrå för folkundervisning mm: 1kr. 75öre, inbundet exemplar: 2 kr. 75öre ARBETSBOK I KVINNLIG SLÖJD utarbetad av Elsie Andersson, Gurli Lindström, Signe Malmberg, Signe Wixell. Slöjdlärorinnor vid Malmö Stads Folkskolor, utgiven av Malml Stads Folkskolestyrelse, EFTERTRYCK FÖRBJUDES! Tryckeri A/B C.A.Andersson & Co, Malmö (Boken innehåller beskrivning av olika behandlinfssätt för tyger (Stickning, klädvård, tvätt, lagningsätt mm. 15 sidor av praktisk sy arbete visas i natura. MALTE I HELSINGBORG En stadsvandring för barn, Utgiven av Dunkers Kulturhus och Kulturmagazinet i samabarbete med Helsingör Bymuseum og Börnekulturkonsulenten i Helsingör Kommune med stöd av HH-stiftelsen, Skrifter/Stadshistoriaka avdelningen Dunkers Kulturhus nr.8 Design och tryck: Schultz Garfisk A/S 2007 MUSEUMMUSEN MALTE En byvandring för börn till Helsingör Bymuseum, Helsingör Kommunes Museer 2005, Design och tryck: Hafnia Grafisk 4

5 HELSINGBORG Sundets pärla En hembyggdsbok för lågstadiets elever av Kristina Ahlén, Eva Angvar, Birthe Malmgren och Eva-BrittSigemark med förord av Olof Mathiasson, skoldirektionen. VÅR STAD, Hembygdsbok med arbetsuppgifter för klass 3 vid Helsingborgs folkskolor av Sven Hallgren, Utgiven av Folkskolstyrelsen i Hälsningborg, Smidts Boktryckeiaktirbolag Hälsingborg 1953, HELSINGBORG UNDER 900 ÅR OCH DESS FÖRHISTORIA, Idé och text: Carl-Fredrik Follin. Boken återger en djupdykning i Helsingborgs historia från forntiden fram till talet. Det har en förord av Olof Mathiasson. NYCKEL till Almanackan eller förklaring ofwer tidräkningen en kort historia om uppkomsten af alla högtider och dagarnas namn, hela året igenom. Ett sällskap till hwarje års almanach. Tryckt hos L.J. Hjerta, 1842 HANDBOK att såsom hjälpreda wid många tillfällen i daglig handel, andra bättrade upplagan. Stockholm hos W Löfing, Östermalmstorg. Stockholm, Tryck hos Joh. Hedman, 1852 WISTRANDS HUSMEDICIN, Handbok i Husmedicinen, eller anwisning för egenkännandet och den enklaste behandlingen af inre och yttre sjukdomer, jemte en kort Sundhetslära och wägledning för de wanligaste medikamentarnas rätta bruk; utgifwen som icke genast kunna läkarehjelp, och i synnerhet för aflägse hushåll på landet. Av U T Wistrand, Med. Doktor och Provincial-läkare. 3de upplagan, Stockholm, B U Huldbergs Bokhandel 1858, Östlund & Berlingsfa Boktryckeriet. Menneskets fysiska liv Prof. Ph.C. Hartmann, AB Madsen-Linds Boghandel, Köpenhamn 1894 TJENSTEBETYGS-BOK, (oanvänt) genom förmedling af Östgörlands, Malmöhus Läns, Göteborgs Läns och Kalmar Läns Södra Hushållnings-sällskap, Utgiven och tryckt af Litografiska Aktie-Bolaget i Norrköping, 1879 Boken var till för att ge en fortlöpande betygssättning under tjenstetid vid olika hushåll med plats för Husbondes särskilda anteckningar: Det innehåller utdrag av kongl. Maj:ts LEGO_STADA för husbönder och Tjestehjon av den 23 Nov MODERNA AFFÄRSHANDBÖCKER av Tom Björklund och Yngve Hedvall (4e uppl.) Hur man annonserar med framgång Konsten att skylta Hur man skriver affärsbrev som göra verkan Matematik för alla Stockholm 1938 Bokförlaget Natur och Kultur, Lindbergs Boktryckeribolag Boken är i mint condition HUSBYGGNAD II utgiven av OTAR Höckerberg arkitekt intendent i Kungliga Byggnadsstyrelsen, A-B Nordiska Bokförlaget Erdheim & Co, Tryckt av Svenska Tryckeribolaget (Boken är i bra skick) Arbetsbok i svensk geografi - Klass IIII 5

6 60 Skillingtryck Bonnier Fakta, Illustrationer Kenneth Derlow Tryckt i Sverige, på Bonniers Grafiska Industrier AB 1982 (Utrangerad från Rydebäcks Bibliotek jan 2011) Davids Psalmer med utlägg af P. Waldenström 1. Tryckt hos P. Palmquists AB 1900 HOLY BIBLE (kring 1948) Prince James engelskt versionen enl. 18th-Century översättning DOKTOR MARTIN LUTHERS LILLA KATEKES med kortutveckling av Maj:t Stadfäst den 11 oktober 1878 (I överensstämmelse med gällande kyrkohandbok och senaste normalupplagor av bibelns så väl gamla som nya testementet, med förord av Bo Giertz. Med 64 illustrationer av Albert Durer, Lucas Cranch d.ä. Hans Brosamer, Gustav Doré m.fl. Tryckt hos Bohusläns Grafiska AB, Uddevalla BÖCKER i hårda omslag eller inbundna i papp-pärmar: MELLAN SLAGEN, av Amelie Posse, Bokförlaget Natur och Kultur Stockholm 1944, Lindbergs Tryckeriaktiebolag Boken har en dedikation till den finlandssvensk poeten och författaren Emil Lilliacus från Amelie Fäste i försättsbladet finns även ett postkort adresserat till Friherrinnan Ette (Henrietta) Coyet på Torups slott från Amelie med en bild av Amelie med hennes två söner och en hjärtlig hälsning samt en förklaring till varför hon inte kunde skicka ett gratis exemplar av sin senaste bok. KRING KUNSKAPENS TRÄD av Amelie Posse, Bokförlaget Natur och Kultur Stockholm 1946, Lindbergs Tryckeriaktiebolag. Boken har ett kapitel om Amelies tid i Rydebäck med Moster Ville. KUNSKAPENS TRÄD I BLOM, av Amelie Posse, Bokförlaget Natur och Kultur Stockholm 1946, Lindbergs Tryckeriaktiebolag. Boken innehåller många brev från Amelie och hennes mor om händelser kring Rydebäcks Gård. RYDEBÄCKS HISTORIA, innehållande Rydebäcks Tegelbruk en orientering, Rydebäcks Gård genom ett och ett halvt sekel, sammanställt av Jenny Aspenberg. Till salu för 150:- i museet. Pengar oavkortat till museet. Rydebäck från åker till villasamhälle, av Sofie Andersson & Sara Larsson GT2B VT-00 RYDEBÄCK från leråker till höghus. Boken växte fram utifrån ett studiegrupparbete. Förlag: Föreningen Träffpunkt Rydebäck. Tryck: Tryckstallet i Rydebäck, 2009 Rydebäck Det var en gång en herrgård, av Susanne Wachtmeister utgiven 1999 Ortsanalys Rydebäck Februari 2007 av Ylva Pålstem & Kristina Hermansson, Ramböll Sverige AB för Helsingborgs Stadsbyggnadsförvaltning. MINE 29 ÅR PÅ NIVAAGAARD TEGLVAERK Förtalt af Anton Benkjer, Utgiven av Karlebo Lokalhistorisk förening. Producerat i Nivås Grafiske Versted, juli 1996 inkl. postkort Ringovnen, Nivaagaard Tegelvaerk, Nivå, Danmark - flygbild av tegelverket (Släktband mellan Nivå Gård och teglvaerk och Rydebäcks Gård.) 6

7 RINGOVNEN ved Nive å Utgivet av den selvejende institution Nivaagaard Teglvaerks Ringovn i mars 2003 med stötte fra Karlebo kommune, Unidanmarks Fond, Vejlehissammenslutningen m.fl. HANSEATIC SITES, ROUTES AND MONUMENTS A travelers guide to past and present, Projekt sekreteraren: Gun Westholm, Utgiven med stöd av Council of Europe Cultural Routes, Tryckt i Sverige Alquist och Wicksell, Uppsala 1996 Tegel Om tegelindustrin i Helsingborgs kommun Malin Fajersson och Lena Guthe, utgiven av Helsingborgs Museum 1988 genom Kontorsservice, Helsingborgs kommun Skånsk tegel Skånes Hembyggdsförbund Årsbok 1984 Utgiven med stöd av anslutna föreningrna, Tryck Nya Civiltryckeriet, Kristianstad 1985 Skånska Möllor av Carita Johansson, 2003, Tryck: Preses Nams, Riga. (Gåva till Jenny från Weibulls Konstförening, Landskrona, som tack för föredrag) Sveriges Historia Från Stenålder till Storindustri, av Annika Elmqvist & Pål Rydberg, Andra upplagan, Ordfronts Förlag, Stockholm 1979 Sverige Bra böckers lexikon Land för Land SKÅNSKA RUNSTENAR, av Lars Magnar Enoksen, Illustrerad historia ges ut av Historiska Media i samarbete med Kulturen i Lund, Tryck: Wallin och Dalholm, Lund 1999 STEN Svenska Turistföreningen Tryckt hos Almqvist & Wiksell Tryckeri, Uppsala 1989 SKÅNSKA HERRGÅRDAR under svensk tid av H.H.von Schwerin MCMXXXIV Andra upplagan, Bokförlaget Ardor,Aktiebolaget Skånska Centraltryckeriet, Lund DET MEDELTIDA SKÅNE En arkeologisk guidebok av Peter Carelli Historiska Media Box 1206 Lund. Tryck: Ozgraf-Olsztynskie Zaklady Graficzne, Polen 2007 Rya En medeltida bytomt och en förhistorisk boplats. Redaktör: Magnus Artursson Arkeologisk slutundersökn., Skåne, Kvistofta, Råå 92. UV Syd Rapport 1998:2 Riksantikvarieämbetet, Avdelning för arkeologiska undersökningar, En Gravgropp från yngre bronsålder och boplatser från yngre bronsålder och yngre järnålder vid Rya av Karin Ericson Lagerås, Arkelogisk undersökning: Västkustbanan 2:5 Riksantikvarieämbetet, Avdelningen för arkeologiska undersökningar Senpaleotikum i Skåne av Magnus Andersson & Bo Knarrström. Skrifter no. 36 Riksantikvarieämbetet, Avdelningen för arkeologiska undersökningar 7

8 Glumslöv, Boplats- och bebyggelselämningar från tidig neolitikum till yngre järnålder, Magnus Artursson. Skåne, Glumslöv och Kvistofta sn. Avdelning för arkeologiska undersökningar UV Syd Rapport 1999:40 Kv TOR 2-6, Helsingborg Skåne Fornlämning 42 Arkeologisk förundersökning och slutundersökning, Anders Wihlborg Riksantikvarieämbetet, Byrån för arkeologiska undersökningar Boplats och härdgropsområde från bronsåldern vid Glumslöv. UV Syd rapport 1999:39 Riksantikvarieämbetet, Avdelningen för arkeologiska undersökningar SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING Ser. A.a. Kartblad i skalan 1: med beskrifningar, N:o 74, Beskrifning av KARTBLADET HELSINGBORG av Edvard Erdmann. Med två litografiska taflor och 14 träsnitt. Stockholm 1881, Kongliga Boktryckeriet, P A Nordstedt & Söner SKÅNES HISTORIA Till Saxo och Skånelagen av Ivar Andersson, andra upplagan P A Kungl. Boktryckeri, Nordstedt & Söners förlag /Stockholm 1947 Skånes Historia fram till Roskildefreden, Från Harald Blåtand till Sven Göing, av Folke Hellberg, (andra upplagan) Bokförlaget Scania Malmö, Special-tryck, Malmö 1957 När Skåne blev svenskt av Alf Åberg, TEMA LT s Bokförlag, Hallandspostens Boktryckeri, Halmstad Skånes Historia av Gösta Johansson, Tredje upplagan nyillustreerad 1977, Bokförlaget SIGNUM. Förlags AB, Malmö 1977 Mandelgren i Skåne, Skånes Hembygdsförbund, Årsbok 1992 Skånes goda sidor Ett försök till ett porträtt av en landsända Utgiven 1976 av tidningen Arbetet. Produktion och idé Grummelius, Hbg. Skåne Historier samlade av Gabriel Jönsson (som hade ett hus på Fortuna), Utgiven av Wahlström & Widstrand Stockholm 1944, Nytryck: As Norbo, Oslo/Glövik 1975 Spelet om Skåne, utgiven av Malmö Museer med ek. stöd av olika institutioner, fonder/stiftelser (Om stora förändringar och dramatik i 1600-talets Skåne) Förord av Sven Rosbom, Museichef, Malmö Stadsmuseum DET SKÅNSKA PROBLEMET 1923 av Berndt David Assarsson, Credos Förlag, Stockholm. Med dedikation till Friherrinnan Henriette Coyet, Torups Slott, med vördnad och tacksamhet från författaren Världens mest lyckade omnationalisering Ett påstående om Skåneland av Peter Broberg Insikter och Utsikter från Skanungaland av Peter Broberg Bokförlaget Settern 8

9 333-årsboken om Skånelands-region historielös, -försvarslös, - framtidslös Utgiven av Stiftelsen Skånsk Framtid Essäsamling 1, Vidda Hut Klarspråk från Skåneland utgiven av Kiviksgårdens förlag En del kuktur och litta humor Skånska Akademiens jubileumsskrifter året år efter stiftande av akademien 1981 Skånska Språket En kultur- och språkhistorisk essä av Helmer Lång, Förlag: Litteratur tjänst/lindfors, Vejbystrand, Ljungbergs tryckeri, Klippan 2002 Essäsamling 2, NOKK NU Danaland en EU-region utgiven av Kiviksgårdens förlag THE TECHNOLUTION CONCEPT idéer och koncept av Peter Broberg i samarbete med Susanne Allpas & Fredrik Stjernfeldt, Texter Peter Broberg & Skotte Mårtensson Utgiven av Louisiana museum för modern konst och Lunds tekniska högskola THE TELL PATTERN THE TECHNOLUTION ILLUMINATIONS (TELL = TECHNO EDUCATIONAL LANGUAGE LUND) av Peter Broberg Utgiven av Kunstindustrimuseet Köpenhavn Bakom Malmös Fasader En historisk rundvandring i en gammal stad av Lars- Olof Georgsson & Sven Rosbom HISTORIEN OM EN STAD del 1, Landskrona av Åke Jönsson, Beställd av Landskrona kommun. Tryck: Skogs Boktryckeri, Trelleborg, Papper Multi Art Silk 135 gr. Typografi: Sabon, Formgivning Christer Strandberg ISBN HISTORIEN OM EN STAD del 2, Landskrona av Åke Jönsson, Beställd av Landskrona kommun. Tryck: Skogs Boktryckeri, Trelleborg, Papper Multi Art Silk 135 gr. Typografi: Sabon, Formgivning Christer Strandberg ISBN Gamla Christianstad utgiven av Föreningen Gamla Christianstad med många bilder från Kristianstads läns museums bildarkiv. Kristainstads Boktryckeri AB, Kristianstad 1996 Christianstads-Bladet. Enhets och Annons-tidning för Christianstads Stad och Län, Lördagen den 20 September 1856 (nyskick) : In memoriam av Karl Ragnar Gierow, (Landskrona) 0mslags vinjtt och teckningar av Beril Bull Hedlund. STOCKHOLM Alb. Bonniers Förlag. STOCKHOLM Alb. Bonniers Boktyckeri senare bunden i hårda pärmar hos Nordheims, Landskrona. KULTUREN RUNT, Lands och världskultur i slott och koja från förhistorisk till moderna tid. Bokförlaget Bra Böcker, Höganäs, Tryckt i Holland 1977 SVERIGES NATUR En resa i tid och rum, Svenska Naturskyddsföreningens Årsbok 1984 (Årgång 75), av Gunnar Brusewitz. Esselte Hertzogs, Uppsala

10 DEN PRAKTISKE LANDTBRUKAREN Utgifven av agronom J E Hallenborg, (f d Föreståndare för Bjärka Säby Landtbruksskola), H Funkquist, K W Aderman m fl. Innehåller 195 illustrationer i texten och 11 färgtryckta planscher Förlaget Froléen & Comp, Stockholm 1906, Victor Petterssons A.-B. Tryckeri. (Boken är en pärla!) LASARETTET I HELSINGBOrG En återblick av Gottfrid Aspell, Utgiven av direktionen för Helsingborgs sjukvårdsdistrikt till 100-års jubiléet1979tryckt hos DEN SKÅNSKA GÅRDEN Bonden i Sveriges Historia En bokfilm av Per-Erik Lindblom, Förlaget Svensk Fackliteratur, Malmö. Bejronds Aktiebolag, Malmö 1951 Det skånska kulturlandskapet - Årsbok för Naturskyddsföreningen i Skåne 2001 (Tackgåva till Jenny från Studiefrämjandet Västra Skåne) BILDER AV ETT SEKEL Skånsk 1900-tal i fotografi, utgiven av Skånes Hembyggdsförbund Årsbok Tryck BTJ Tryck, Lund DEN GAMLA TIDEN ÄR MIG KÄR av Frans Lindberg, Bokförlaget SIGNUM i Lund, Bröderna Ekstrands Tryckeri AB, Lund 1978 GAMLA TING FRÅN KÖKET En bok för samlare, av Christina de la Gardie, Albert Bonniers boktryckeri, Stockholm exemplar av Sydsvenska Dagbladets Årsböcker: 1961, HVEN, TYCHO BRAHES Ö - Tryckt vid Sydsvenska Dagbladets Civiltryckeri i Malmö, 1960, Boken är bunden hos Ivar och Iverson & Co, Malmö 1962, DEN SKÅNSKA GÅRDEN Sydsvenska Dagbladets årsbok 1962, Layout o. omslag Georg Nilsson, 1975, Skånska Märkwärdigheter Några kulturminnen lite sidan om Sydsvenska Dagbladets årsbok 1975 av Evald Gustavsson, Ingemar Tunander, Foto: Ernst Henriksson. Tryckt på Sydsvenska Dagbladet AB i Malmö Boken bunden hos Förlagshuset Norden TYCHO BRAHE En kort biografi av C.H. Sjökrona, SCHMIDTS Boktryckeri A.B. HBG Ur Tycho Brahes Brevväxling av Wilhelm Norlund Förlag LUND, C.W.K. Gleerups KULLABYGGD Årgång XL, Kullens Hembyggdsförenings Årsskrift 1967, Tryckeri AB Höganäs: Innhåll Bl a: Möllehamn, Släktgårdar, Flykt och utvandring från Kullabyggden till Danmark under slutet av 1600-talet mm. KULLABYGGD Årgång XLIX, Kullens Hembyggdsförenings Årsskrift 1976, Schmidts Boktryckeri AB. Innhåll Bl a: Kullens Hmebyggdsförening 50 år, Brunnby Prästgård, tom 1937, En glimt ur Vikens Sjöfartshistoria. KULLABYGGD Årgång LIII, Kullens Hembyggdsförenings Årsskrift 1980, Schmidts Boktryckeri AB. Innhåll Bl a: Årets händelse i Bilder Flytten av möllan fr Hälsingborg till Bräcke Backe, Snipfiskei Lerberget på g. tider, Thore rederierna

11 KULLABYGGD Årgång LV, Kullens Hembyggdsförenings Årsskrift 1982, Schmidts Boktryckeri AB. Innhåll Bl a: Att bevara naturvården, Ett par ortnamn från Lugguddehärad, En minnesrik Julhelg i L ejet 1852, Gruvminnen från HöganäsHöganäsminnen från flyktingströmmar under Andra Världskriget KULLABYGGD Årgång LXVII, Kullens Hembyggdsförenings Årsskrift 1994, Schmidts Boktryckeri AB. Innhåll Bl a: Kullakonst , En bokauktion i Döshult 1899, Silverskatten på Bökebolet, Flyktingströmmen över Öresund 1943 Ett 50-års minne, Naturbilder från Kullabygden, En kolgruvearbetares minnen Del 1av3 KULLABYGGD Årgång LXXVIII, Kullens Hembyggdsförenings Årsskrift 2005, Tryck: Kristianstads Boktryckeri AB 2005, Innhåll Bl a: Naturen stimulans för kulturen, Låt medborgarna vara med och planera, Så var vardagen för de första kullabyggdborna. Det saknas en träffpunkt. Livet på landet på farfars tid. Kullaboken För unga och gamla, en bok om hembyggden av Olof s. Eriksson efter uppdrag av Kullens Lärarklubb, Höganäs - utgivarens förlag. Tryckeribolaget, Höganäs 1950 BERGET OCH BORGEN Kullabygden från istid tiill nutid, Texter från utställningen på Krapperups Museum av Margareta Ramsey, Gyllenstienska Krapperupsstiftelsen, No. 21 Krapperups Museum, Tryck : Davidssons Tryckeri AB, Växjö Danske slotte og herregård sett fra luften, text Henning Deh-Nielsen, flygfotografier av Hans Henrik Tholstrup. Förlaget Danmark Politikens bog om Damnarks slotte og Herregårde, af Nils Peder Stilling 260 slotte, herregårde og borge. Slotte og Herrgårde i Barock og Rokoko af Christian Elling,P Hasse & Sons förlag, Köpenhamn OM GAMLA RÅÅ, Fiskeläget, Sjöfartssamhället, Badorten, Stadsdelen av Harry Perborn, Utgiven av Lions club Råå, Tryckt hos Pinguinpress Grafiska AB, Råå, 1991 Bevaringsprogram för Råå, Fastställt av kommunfullmäktige , Helsingborgs Bevaringskommittee, Helsingborgs museum 1992, Tryck Kontorsservice, Helsingborgs Kommun Strövtåg i Kulturbygd Utgiven av Sydkraft i samband med 75-årsjubileet 1981, Sammanstäld och redigerad av Torre Evers. HELSINGBORG ÅRET RUNT, 350 färgbilder från Sundets Pärla av KE O-son Ander i eget förlag, Sparrfeltsgatan 4, Helsingborg, Våren 1992 Strövtåg i Hälsingborg, Teckningar av Georg Crona, Versvignetter av Allan Selge AB Killbrergs Bokhandel Hälsingborg Rådhuset i Helsingborg, Byggnaden, Konsten, Människor av Torkel Eriksson 1996, Helsingborg. Utgiven med stöd av Gillet Gamla Helsingborg och ingår som nr. 33 Handlingar. Tryckning: AB Boktryck, Helsingborg. Bokbinderi: Carl Svanbergs Boktryckeri AB, Lessebo. 11

12 KRING KÄRNAN OCH BORGEN Helsingborgs slotts medeltida byggnadshistoria av Torkel Eriksson, Knut Drake & Peter Carelli, Utgiven av Dunker Kulturhus/ Helsingborgs Museer och Vetenskapssocieteten i Lund med stöd av Helsingborgs Museiförening och Torkel Erikssons fond. Tryck och repro: Kristianstads Boktryckeri AB/Bokpro 2007 Kring Kärnan 12 Helsingborgs Museums Publikation 1978, Utgiven av Helsingborgs Museiförening, Helsingborgs 1978 Schmidts Boktryckeri AB Kring Kärnan 13 Helsingborgs museums publikation, Utgiven av Helsingborgs Museiförening, Helsingborgs 1980 Schmidts Boktryckeri AB Innehåll: bl a Ortsnamn norra Öresund, Riksrådsbesök Hbg, Minnen från Björka Kring Kärnan 14 Helsingborgs Museums Publikation 1978, Utgiven av Helsingborgs Museiförening, Helsingborgs 1982 Schmidts Boktryckeri AB Innehåll: bl a St Jörgens källa, J H Wendorf figur i Hbgs byggnadshistoria Svante Strömgren dagbok , Glasbruk i Hbg, Järnvägar sa konsulerna Kring Kärnan 15 Helsingborgs Museums Publikation 1984, Utgiven av Helsingborgs Museiförening, Helsingborgs 1984 Schmidts Boktryckeri AB Innehåll: bl a Namnet Hbg - Forntids saga nutidssanning, Wille Anderssons Helsingborgs Historia, Nils Rasmusson - Antekn. från gåren, Harlyckesmedjan, Register t böcker Kring Kärnan 16 Helsingborgs Museums Publikation 1986, Utgiven av Helsingborgs Museiförening, Helsingborgs 1986 Schmidts Boktryckeri AB Innehåll: bl a arkeologiska unds. Kv. Thalia, Tor & Ruuth, Två människoöden i 17- tals Hbg, En historisk teaterpremiär i Hbg, När Rååbor lärde hallänningarna fiska Kring Kärnan 17 Helsingborgs Museums Publikation 1988, Utgiven av Helsingborgs Museiförening, Helsingborgs 1988 Schmidts Boktryckeri AB Innehåll: bl a Billeder af Hbg i krig , års Hbgskartor, Hbgs första Litografiska tryckeri. Kring Kärnan 25 BEBYGGELSE I HELSINGBORG av Bengt Lindskog. Distribution: Helsingborgs Museiförening 1996, Tryck: AB Boktryck 1996,. Kring Kärna 28 FUNKTIONALISM, Årsbok 1999 Utgiven av Helsingborgs Museum och Helsingborgs Museiförening Innehåll: Bl a Den funktionalististiska visionen, Helsingborg bygger från H55-H99, Tid En upplevelse i tid och rum. Tryck: Berglins SkogsAB, Trelleborg 1999 Kring Kärnan 34 Utsatt Läge Helsingborg under beredskapstiden.. Utgiven av Kulturmagazinet Helsingborgs Museiförening. Årsbok 2005 från Kulturmagazinet och Helsingborgs Museiförening, Redaktionskommité Mats Malmstedt och Ulf Rigstam. Tryck L.J. Boktryckeri AB, Helsingborg (Andra upplagan) EN RUIN FÖRSVINNER, Kärnan i Helsingborg , av Torkel Eriksson 1994, utgiven av Helsingborgs Museiförening, Schmidts Boktryckeri AB, Helsingborg 12

13 FÄNRIK STÅLS SÄGNER En samling sånger av Johan Ludvig Runeberg med teckningar av Albert Edelfeldt Helsingfors Söderström & Co. Förlagsaktiebolag, Tryckt Å Marcators Tryckeri Aktiebolag, Helsingfors 1925 SKÅNE OCH REGEMENTET En bok om Skånes land och folk och om Kungl. Norra skånska infanteriregementet för dess soldater av Erik Dahlberg, Kristianstads Boktryckeri A.-B SOLDAT INSTRUKTION FÖR INFANTERIET 1940 års upplaga (1938 års upplaga omtryckte med vissa ändringar) Rekvireras fr. lantförsvarets kommandoexpedition, Bokdetaljen, Stockholm 2 OM KRIGET KOMMER, VÄGLEDNING FÖR RIKETS MEDBORGARE I HÄNDELSE AV KRIG Studera denna broschyr grundligt. Stockholm den 17juni Den är din vägledning i händelse av krig. Förvara broschyren så, att du har den till hands vid behov. Broschyren är avsedd för varje svensk man och kvinna. Den kan av var och en rekvireras Från: Statens Informationsstyrelse, Stockholm 2. Tjänste Gruppband Konst och minnesmärken i Helsingborg, boken ingår i bokserien Kring Kärnan (nr.19) utgiven av Helsingborgs Museiförening, Tryckning: Smidts Boktryckeri AB, Helsingborg 1990 GRÖN STAD Helsingborgs parker i tid och rum av Stig och Marianne Billing, Med förord av Helsingborgs stadsträdgårdsmästare Ole Andersen Helsingborgs Dagblad Förlag juni 1999, Tryckning: Ljungbergs Tryckeri i Klippan Bönder och Barbarer Helsingborgs järnålder av Håkan Aspeborg, Utgivarna: Dunkers Kulturhus/Helsingborgs museer och Riksantikvarieämbetet UV- Syd med stöd av Helsingborgs Museiföreningen. Tryck: Grahns Tryckeri Ab, Lund RÅÅ-ÅDALSGUIDEN (Södra Helsingborg) 1973, Utgiven av Birger Jarl, Tågarp, Tryckeri: SCHMIDTS med bl a Råå-dalen vid Vallåkra mot Ottarp år 1905 på ånglokets tid. RÅÅ-ÅDALSGUIDEN (Södra Helsingborg) 1974, Utgiven av Birger Jarl, Tågarp, Tryckeri: SCHMIDTS HBG med bl a Fotspår efter jätteödlor i Vallåkra, Karta över Norra Vallåkras Crono Rusthålls ägor 1738 RÅÅ-ÅDALSGUIDEN (Södra Helsingborg) 1975, Utgiven av Birger Jarl, Tågarp, Tryckeri: SCHMIDTS HBG med bl a Råå-ån och dess tillflöden, Ottarp, Vallåkrasamhälle, Naturreservat Borgen, Gantofta dösen, Raus Kyrka mm. RÅÅ-ÅDALSGUIDEN (Södra Helsingborg) 1976, Utgiven av Birger Jarl, Tågarp, Tryckeri: SCHMIDTS HBG med bl a Bälteberga 1900-talets början. RÅÅ-ÅDALSGUIDEN (Södra Helsingborg) 1977, Utgiven av Birger Jarl, Tågarp, Tryckeri: SCHMIDTS med bl a Sireköping Säteri RÅÅ-ÅDALSGUIDEN (Södra Helsingborg) 1979, Utgiven av Birger Jarl, Ängelholm, Tryckeri: Helsingborg 1979, SCHMIDTS Boktryckeri AB. Med bl a Östra Vallåkra

14 RÅÅ-ÅDALSGUIDEN (Södra Helsingborg) 1980, Utgiven av Birger Jarl, Ängelholm, Tryckeri: SCHMIDTS HBG , Efter Statarna en ny tid, av Kjell Eriksson & Marianne Lind SÖDER OM LANDSVÄGEN av Emma Bendz med illustrationer av H.T. C W K Gleerups Förlag, Lund. Lund 1916, Berglingska Boktryckeriet SKÅNSKA VISOR, SAGOR OCH SÄGNER Samlade och utgifna av Eva Wigström (AVE), Lund Fr. Berglings Boktryckeri och Stilgjuteri. (Boksamling utgiven af det skånska landskapets historiska och arkeologiska förening) EN SKÅNSK HISTORIA, av Daniel Rydén, Utgiven av Sydsvenska Dagbladet AB, Tryckt hos Norden Offset AB LYCKOSLANTEN N:rs: 2& & N:r utgiven av Stockholm Läns Sparbank, Åléns & Holms Boktryckeri, Stockholm Då & Nu av Adam Katsef & Arne Järtelius - Om invandringen till Helsingborg Utflykt i bilder Arbetsliv i gamla tider av Gunnar Reinius, utgiven med anslag från Längmanska Kulturfonden, Tryckeri: Br Ljungberg Tryckeri, Södertälje Man ställer upp för sin Hembygd av Cecilia Olsson & Inger Selinge, Riksantikvarieämbetet Fortuna Posten (18 exemplar) + Du & Rydebäck (1 exemplar) Jul vid Sundet 1965 vår hembygds jultidning, 46:e årgång God jul Svenska Jultraditioner på helgkort från förr, Bonniers, (Första upplagan, andra tryckningen) Tryckt hos Ljungföretagen, Örebro UNDER SEGEL De stora seglingsäventyren , Presenterade av Donald Macintyre Översättning och svensk bearbetning av Leif Janzon FORUM (Utrangerad från Rydebäcks Bibliotek jan 2011) Styrning för hållbar utveckling från politik till praktik Sveriges Kommuner och Landsting Utvecklingsbok för Råå Högasten Raus Ättekulla Bårslöv Gantofta Vallåkra Rydebäck Utgiven av servicenämnd Råå Sammanfattning av fem arbetsgruppers förslag till översiktsplan 1996 Översiktsplan för Helsingborgs stad, Öp 2002, Samrådshandling Utvärdering av Helsingborgs Översiktsplan 1997 ÖP1997 maj 2000 Tyckt om Hus, Utgivare, Stadsmiljörådet Gåva till Jenny som tack för föredrag hos Stadsbyggnadskontoret Fastighetsnämnden i Helsingborg , av Jan Fredriksson, Kärnfastigheter, Mark och exploateringsenheten, Tryck: Nyblins Grafiska AB, Helsingborg talet Vår tids historia i ord och bild, utgiven av Bokfrämjandet Helsingborg 14

15 H99 Minnen från en mässa, En guidad tur. (Boken är utgiven i en upplaga av 1999 exemplar, numrerad varav detta är 491) Utgiven av desimedia Förlag, Helsingborg 2000, Tryck: Berlins Skogs, Trelleborg HELSINGBORGS HISTORIA, DEL 1 Forntiden och den äldre medeltiden. Utgiven efter uppdrag av stadsfullmäktige i Hälsingborg under redaktion av L M Bååth. Hälsingborg 1925 i distribution hos Aktiebolaget Killbergs bokhandel, Hälsingborg GAMLA HELSINGBORG I BILD, med orienterande text av G.W.Widmark, Utgiven av Gillet Gamla Helsingborg, Tryck: Tryckcentralen, Hälsingborg 1956, Band, Hälsingborgs Bokindustri, Titelbild efter målning av G.W. Widmark, (Gillets åldersman) HÄLSINGBORG - Sundets Pärla i bild, Bilder och text av Sven Desaix HÄLSINGBORG MED OMNEJD Förlags AB Fournir, Stockholm december 1936, Tryckeri Aktiebolaget Thule Boken ger en bildkavalkad över personer, industrier och verksamheter i Helsingborg med en beskrivning av varje. Den är specialinbunden i halvfranskt band med initialer J.R. FRÅN FORTUNA TILL SOFIERO Nya Helsingborgsminnen av Sigfrid Ewald, AB Killbergs Bokhandels Förlag Hälsningborg, AB Boktryck Hälsingborg 1948 Hundra svenska smultronställen! Av K.A. Adrup med inslag av Bjön Berg, Hasse Eriksson, Gunnar Brusewitz och Björn Lindeberg MÖRARPS-gårdar genom århundraden av Anna Bergkvist 1993 med förord av KE Ander SVENSKA FOLKETS MÖBEL MINNEN IKEA ÄLMHULT 50 ÅR , Projektledning IKEA Svenska Försäljnings AB, Tryck Taberg Media Group AB ALBUM för LITTERATUR och KONST redigerat av Gustav Meyer innehållande literära bidrag af A.U Bååth, K.A. Melin, Viktor Rydberg, Carl Snoilsky, Hugo Tiogerschiold, Karl Warburg, C.D. af Wirsén & N.P. Ödman samt artistiska bidrag af ett stort antal svenske konstnärer. Stockholm, F.G. Beijers Förlag. Tryckt i Stockholm av Gernants Boktryckeri Aktiebolag (Lån från Jenny Aspenberg) Almanack för året efter Frälsarens Christi Födelse 1856 till Lunds Horisont med information om mått, längder mm. Handskrivet information om när olika koen inköptes, blev dräktige och när kalven födds. DEN OUMBÄRLIGA ALMANACKAN för skottåret 1880 kalendarium, konungahuset, post-, jernvägs-underrättelser, mynttabell, anteckningsbok, brefbok och kassabok. Stockholm Boktryckeriet, P A Nordstedt & Söner Kongl (Det var året som Wilhelmina Heise övertog Ryd G.) Almanack för året 1895 till LUNDS Horisont Innehåller mycket information om reser, tågavgångar, inköp, möten, arbete på åkrarna mm mm 15

16 Almanack för skottåret 1912 Efter Kungl. Maj:ts nådigast stadgande med uteslutande privilegium af DESS VETENSKAPSAKADEMI (Det var året då Wilhelmina Heise dog) Almanack för alla Tjugotredje årgången Stockholm 1918, Kungl. Tryckeriet, P.A. Nordstedt & söners Förlag, (Pris kartonnerad med klotrygg 4 kr. 75 öre; i klotband 5 kr, Papper från Lessebo. Menu och programblad från Det Andet Nordiske Sjöfartsmödeden den 3 juli 1888 Tryckt menu från DINER du 9 mars 1889 skrivet på franska, med en karta över Danmark MENU i franska, handskrivit 8-rätters, från den 21 januari 1898 Läderfodral med fack för ransoneringskort växl.-kort matfett växl.-kort kött växl.-kort bröd köt saml.-kort socker, bröd matfett ägg tvätt kläder kaffe beredsk.-kort. Kort från både första och andra världskrig. LILLA HJÄLPREDAN I KÖKET av Ingeborg Zetelius Femte upplagan Stockholm LArs Hökerberg Förlag (Pris 1 kr. ), Stockholm Centraltryckeriet 1901 PRINCESSORNAS KOKBOK Husmanskost och Helgdagsmat av Jenny Åkerström- Söderström 1sta upplaga Albert Bonniers boktryckeri s. Inbunden. Klotband med Guldsnitt. Mycket gott skick. En bra kokbok med många spännande recept från dåtidens menyer HUSMODERNS HEMKURER OCH GODA RÅD utarbetad av Kerstin Wenström Samt JURIDISKA RÅD FÖR HEMMET av E.O. hovrätts notarie A. Bergström. Sjunde upplagan, Stockholm B. Wahlströms Förlag /(Femte bandet i serien Handböcker för hemmet) SVENSKA FAMILJ-JOURNALEN. (Illustrerad månadsskrift innehållande svenskhistoriska samt fosterländska skildringar och berättelser ur naturen och lifvet, original-noveller, skisser och poemer samt uppsatser i vetenskap och konst, mm.) Nionde bandet. Halmstad På C.E.Gernandts förlag st. Personliga poesiböcker, ett med inslag och ett

17 FOTOSTATKOPIOR, Informationshäften mm: 2 st Kopior av Rydebäcks golfklubbs jubileumsutgåvor (Kvar hos Jenny för kopiering) 1. Rya 50-år, Rya 60-år, Föredrag om Rydebäck av Ingrid Malmström Skåne Malmöhus Län, Järnvägen Västkustbanan, Delen Helsingborg-Kävlinge 1996, UV Syd rapport 1996:25 Rydebäcks Station Gårdar från förrromansk järnålder, Skåne, Kvistyofta socken Rya 1:30 (f.d. Katslösa 14:1, Dnr Håkan Anderberg med bidrag av Björn Gedda Genom sju kyrksocknar med Kvistofta Råå-ån, av Erik Larsson. NST-Öresundsposten artikelserie TEGEL om tegelindustrin i Helsingborgs kommun av Malin Fajersson & Lena Guthe. Helsingborg Museum (Utdrag över Rydebäck tegelbruk och Rya tegelbruk) Lista över fornfynd mm och i vilka museer de är förvarade. Rya En medeltida bytomt och en förhistorisk boplats av Rektor Magnus Arturdsson. Arkeologisk slutundersökning, Kvistofta sn, Råå 92 Riksantikvarieämbetet, Avdelning för arkeologiska undersökningar I samma folder: Skånes tidsåldrar från äldre stenålder till efterkrigstid av Länsstyrelser i Skåne Information över ägare av Rydebäcks Tegelbruk samt arkiverad info om Rydebäcks Tegelbruk och Rydebäcks Gård samlad hos Helsingborgs Museum och Skånes Näringslivsarkiv Diverse redovisningar över skänkt material till museet Mörarpsgårdarna genom århundraden En historisk studie om gårdar i Mörarp från Yndsäte till Rosenlund och deras förhållande till Rydebäcks Tegelbruk och Helsingborgs Slott sammanställd av Anna Bergkvist Förre mölleägaren Harald Hermansson berättar om Rya väderkvarn En inskannad kopia av originaltexten plus en renskrivning av texten En bild av Harald Hermansson och hans kvarn Kvarnar i Rya tillägg till Harald Hermanssons anteckningar inkl skvaltkvarnen Wessmans mölla Skvaltkvarnens funktion Rydebäcks Kvarn - En generell beskrivning med en rekonstruktion av livet vid kvarnen med information om familjen som hyrde kvarnen skriven av Eva Gylling VÄLKOMMEN TILL HELSINGBORG SKOLMUSEUM, Öppet vardagar

18 UDRAG UR BÖCKER DÄR RYDEBÄCK NÄMNS:- (Fotostatkopior) Kunskapens träd av Amelie Posse Från Norraström till Arnö. Mina minnen av Ellen Lundberg-Nyblom Mina levnadsminnen i Sverige av Ellen Lundberg-Nyblom En skuespelers erindringar av Adam Poulsen (Delar som berör Rydebäck) Det finns även en kopia av hela boken tillgängligt! Utdrag ur Gårdar och Mannar i Nordvästra Skåne 1929 av Filip Westling Utdrag ur Svenska Slott och Herrsäten Sektionen om Rydebäck skrivit av G. Sterner Ur; FORNVÄNNEN 35(1940), KARL XII:S SKANSAR VID ÖRESUND av P.H. Enger (Listan är långt ifrån komplett kopior finns i museet och har utökats successivt.) DVD med introduktion av Jenny Aspenberg, innehållande: Hantverksmässa i Rydebäcks Gård maj 1994: Rundvandring med guidning av Elna Malmros Rydebäcks Dag Byalagets del i Rydebäcks Skola den 14 september 1999: Föredrag av Riksantikvarieämbetet Syd, Rydebäck från stenålder till medeltid Frågestund med visning av fornfynd, Skärmutställning: Rydebäcks Historia. (då föddes idén att arbeta för att bilda ett museum) Föredrag i Träffpunkt Rydebäck, april 2008: Jenny Aspenberg, Rydebäck nu och förr Djupdykningar i Rydebäcks historia. Kartor och områdesplanläggning Ett antal handskrivna kartor. Kopior av original från arkiv i Lund och Köpenhamn Topografiska Karta över Sverige, Skala 1:50 000, 3C HÄLSINGBORG SV, Generalstabens litografiska anstalt, Stockholm 1961 Karta från 1812 med det moderna samhället pålagt Planläggning av några av de första Rydebäcksetapperna: Brännögatan, Rivögatan Kv Huvudskär Kv Tylö, Haken, Vannskär, Gåsören, Bramskär, Uskär, Enskär och Häradskär Plankarta för LÖ-anläggningen vid Rydebäcks Gård Senast inslag redovisat av Jenny Aspenberg 21 september

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

LONE LARSEN. Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm

LONE LARSEN. Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm LONE LARSEN Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm 2006 Galleri Mårtenson & Persson. Båstad Dunkers Kulturhus.

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun

Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun UV SYD RAPPORT 2005:2 ARKEOLOGISK UTREDNING Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun Skåne, Helsingborg, Gamla staden 7:1 Magnus Andersson Kolumntitel 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar

Läs mer

Böcker om Hallands Väderö Läs mer

Böcker om Hallands Väderö Läs mer 1 Böcker om Hallands Väderö Läs mer Här följer en kort beskrivning av följande böcker om Hallands Väderö. Efter utgivningsåret uppges antal sidor och höjd x bredd i cm (avrundat). Johan Erikson: Hallands

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Jubileumsböcker och årsskrifter

Jubileumsböcker och årsskrifter Jubileumsböcker och årsskrifter Kår Titel Tryckt År Sid Ill Förlag Alströmer 60 år 1923-1983? 10 J Arboga Arboga scoutkårs minnesskrift Arboga 1929 58 J Arboga-Postens tryckeri Arlöv Arlövs scoutkår 25

Läs mer

Gamla Staden 8:1 Stortorget Fornlämning 42, Helsingborg stad, Helsingborg kommun

Gamla Staden 8:1 Stortorget Fornlämning 42, Helsingborg stad, Helsingborg kommun Rapport 2013:29 Gamla Staden 8:1 Stortorget Fornlämning 42, Helsingborg stad, Helsingborg kommun Arkeologisk förundersökning 2013 Karina Hammarstrand Dehman Rapport 2013:29 Gamla Staden 8:1 Stortorget

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Skissboken - osignerad - sändes till Upplands-Bro Kulturnämnd på 70-talet från någon person i Värmland därför att ett flertal bilder kunde relateras

Läs mer

Dränering av Bjuvs kyrka

Dränering av Bjuvs kyrka Rapport 2010:31 Dränering av Bjuvs kyrka Arkeologisk förundersökning 2010 Jan Kockum Rapport 2010:31 Dränering av Bjuvs kyrka Arkeologisk förundersökning 2010 Jan Kockum Fornlämningsnr: 35 Bjuvs kyrka,

Läs mer

HUR DET KOM TILL. Vid Byalagets styrelsemöte 3 december 2001 diskuterades frågan om ett

HUR DET KOM TILL. Vid Byalagets styrelsemöte 3 december 2001 diskuterades frågan om ett HUR DET KOM TILL Vid Byalagets styrelsemöte 3 december 2001 diskuterades frågan om ett då en grupp personer sedan en tid arbetade med uppslaget om ett sådant för att kunna visa industriernas framväxt.

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Bland österbottniska emigranter i Sverige 1950

Bland österbottniska emigranter i Sverige 1950 Bland österbottniska emigranter i Sverige 1950 av Harald Wiik Alfred Malmberg Övermalax Ungdomsförenings utflykt 26 augusti 1932. (Hur många av dessa ungdomar emigrerade till Sverige?) Pappa Alfred Malmberg

Läs mer

Renovering av Villie kyrka

Renovering av Villie kyrka Rapport 2015:18 Renovering av Villie kyrka Fornlämning nr 20:1, Villie socken, Skurups kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Thomas Linderoth Rapport 2015:18 Renovering av Villie kyrka Fornlämning

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Rapport 2015:6. Hove 9, Åhus. Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015.

Rapport 2015:6. Hove 9, Åhus. Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Rapport 2015:6 Hove 9, Åhus Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Thomas Linderoth Rapport 2015:6 Hove 9, Åhus Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad

Läs mer

Kullbäckstorp i Härryda

Kullbäckstorp i Härryda UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK UTREDNING Kullbäckstorp i Härryda Västra Götalands län, Västergötland, Härryda kommun, Råda socken, Kullbäckstorp 2:2 med flera Glenn Johansson UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Lärarhandledning. Att arbeta kring forntiden i klassrummet: Forntidsliv

Lärarhandledning. Att arbeta kring forntiden i klassrummet: Forntidsliv Lärarhandledning Nu har ni varit eller kommer att gå på introduktion på Hogslaby. En fortsatt diskussion om det ni varit med om på introduktionen fördjupar förståelsen och lärandet för eleverna. Diskutera

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla 1. David Nygren, Malmö 2. Magnus Asp, Hässleholm Jöns (Nils Björks bror) och Cecila Horney: dottern Esters 3. Nils-Erik

Läs mer

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e Lagerlöf, Selma R 33 a -- e Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: a Innehållsförteckning R 33: Anteckningar rörande tillkomsten av Nils Holgerssons underbara

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Sigtunaprojektet - Ett landskap För alla

Sigtunaprojektet - Ett landskap För alla Sammanfattning från uppföljande kvällsseminarium 13 juni 2013 på Sigtuna golfklubb Sigtunaprojektet - Ett landskap För alla SEMINARIUM 2 13 juni 2013 kl. 18.00-21.00 Sigtuna golfklubb Arrangörer: Seminariet

Läs mer

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård STOCKHOLM RAÄ 103 Arkeologisk förundersökning Kerstin Söderlund, John Wändesjö (foto) Kerstin Söderlund (text) Omslagsbild: Karta över Kungsholmens församling 1847. Stadsmuseet

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rapport 2012:16 Arkeologisk förundersökning Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rogslösa 4:2 Rogslösa socken Vadstena kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan

industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan industrihistoriskt forum 2008 11 12 september innovatum i trollhättan 14 föredrag och 1 exkursion om industrisamhällets kulturarv Välkommen till Industrihistoriskt forum 2008. Konferensen vänder sig till

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Inför jordvärme i Bona

Inför jordvärme i Bona UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför jordvärme i Bona Småland Bredestad socken Aneby kommun Fastighet Bona 1:7 Dnr 3.1.1-03074-2014 Marita Sjölin UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

Holländaregatan i Marstrand

Holländaregatan i Marstrand UV VÄST RAPPORT 2000:13 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Holländaregatan i Marstrand en arkeologisk förundersökning i delar av Holländaregatan Kyrkogatan Bohuslän, Marstrand socken, RAÄ 32 Carina Bramstång

Läs mer

Rapport 2014:33. Färlöv 76:10 m fl. Arkeologisk förundersökning 2013. Ylva Wickberg

Rapport 2014:33. Färlöv 76:10 m fl. Arkeologisk förundersökning 2013. Ylva Wickberg Rapport 2014:33 Färlöv 76:10 m fl. Arkeologisk förundersökning 2013 Ylva Wickberg Rapport 2014:33 Färlöv 76:10 m fl. Arkeologisk förundersökning 2013 Ylva Wickberg Fornlämningsnr: 1 Färlöv 76:10 m fl.,

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Böcker och skrifter i Forskarrumet på Österfärnebo bibliotek

Böcker och skrifter i Forskarrumet på Österfärnebo bibliotek Andersson, Bernt Olov Drömmar om rosor och järn: Metalls fackliga kamp i Metalls avdelning 1935, Sandviken, 2006 Sandviken 1906 2006 Andersson, Bertil, red Kräbäck: Dokumentation gjord av bybor Österfärnebo

Läs mer

GRAVEN BERÄTTAR SK GI NG LO NI EO ÖK RK RS A E EN ND U. Malmö Museer N A M N

GRAVEN BERÄTTAR SK GI NG LO NI EO ÖK RK RS A E EN ND U. Malmö Museer N A M N GRAVEN BERÄTTAR N A M N SK GI NG LO NI EO ÖK RK RS A E EN ND U Malmö Museer Illustrationer Illustration sidan 1 & 3 Erik Lenders, ur Bevægeapparatets anatomi av Finn Bojsen-Møller, Munksgaard Danmark,

Läs mer

KURSLITTERATUR KURS TITEL FÖRFATTARE FÖRLAG ISBN NR DATA

KURSLITTERATUR KURS TITEL FÖRFATTARE FÖRLAG ISBN NR DATA KURS TITEL FÖRFATTARE FÖRLAG ISBN NR DATA Datorkunskap Fönster mot Datavärlden Lärararna informerar vid kursstart vilken bok som ska användas. Information- och Layout A Läraren delar ut det material som

Läs mer

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november Höstprogram 2014 Torsdag 4 september Tisdag 30 september Helgen 4-5 oktober Onsdag 5 november Onsdag 12 november Torsdag 20 november Dramat i Arles - om van Gogh, Gaugin och Bernhard Föredrag av intendent

Läs mer

Bredband mellan Sya och Västra Harg

Bredband mellan Sya och Västra Harg Rapport 2013:85 Arkeologisk förundersökning Bredband mellan Sya och Västra Harg Längs väg 594 mellan Sya och Västra Harg Sya och Västra Hargs socknar Mjölby kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Anders

Läs mer

Kurser inom det flexibla kursutbudet

Kurser inom det flexibla kursutbudet Kurser inom det flexibla kursutbudet Lärcentrum Kiruna, Engelska Historia Matematik Naturkunskap Psykologi Religion Samhällskunskap Svenska Frågor kring övriga kurser från skolverkets kursutbud kontakta

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

som flygfotot började växa fram på allvar. Under mellankrigstiden blev det allt vanligare att börja använda flygfotografering.

som flygfotot började växa fram på allvar. Under mellankrigstiden blev det allt vanligare att börja använda flygfotografering. Bilder från ovan visa Flygfotopionjären Oscar Halldin med aeronauten Francesco Cetti framför sin ballong Fritjof Nansen efter en landning vid Lerum 1898. Saknar du bilden på släktgården för att göra släktforskningen

Läs mer

Yaria. Viktor Rydberg

Yaria. Viktor Rydberg Yaria Viktor Rydberg Innehåll Förord 9 Förra avdelningen Om Buddah återvände 15 Inledning till Victor Pfeiffs översättning av Edwin Arnolds dikt»asiens ljus». 1888. Den mekaniska världsteorien 50 Inledande

Läs mer

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 Dahlberg Evy 77 108 Hellström Anna-Lena 109 140 Hellström Bo

Läs mer

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Rapport 2011:15 Arkeologisk förundersökning Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Intill RAÄ 16 Unnerstad 2:1 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Sjögatan och Månsgatan i Åhus

Sjögatan och Månsgatan i Åhus Rapport 2011:45 Sjögatan och Månsgatan i Åhus Arkeologisk förundersökning 2011 Jan Kockum Rapport 2011:45 Sjögatan och Månsgatan i Åhus Arkeologisk förundersökning 2011 Jan Kockum Fornlämningsnr: 23 Sjögatan

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

Gatubelysning i Skänninge

Gatubelysning i Skänninge Rapport 2010:84 Arkeologisk förundersökning Gatubelysning i Skänninge RAÄ 5 Bjälbogatan/Mjölbygatan Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

Ensemble. Hasse Andersson. Micke Andersen. Emelie Bengtsson. Martina Olofsson. Mats Olofsson. Göran Cronholm. Jeannette Storm.

Ensemble. Hasse Andersson. Micke Andersen. Emelie Bengtsson. Martina Olofsson. Mats Olofsson. Göran Cronholm. Jeannette Storm. Ensemble Micke Andersen Martina Olofsson Emelie Bengtsson Göran Cronholm Mats Olofsson Hasse Andersson Jeannette Storm Rosita Elfving Pelle Svensson Jessica Persson Ingen publik ingen revy 1987 träffades

Läs mer

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar När vintermörker och höstrusk nu lägrar sig över vår vackra bygd kan vi tänka tillbaka på de vackra dagarna under sensommaren och förhösten. Det trägna gäng

Läs mer

Knutsbrevet 2009:2. Sankt Knuts gille i Malmö

Knutsbrevet 2009:2. Sankt Knuts gille i Malmö Knutsbrevet 2009:2 Sankt Knuts gille i Malmö Mellanårssammankomst Den nionde maj samlades ett trettiotal bröder och systrar vid foten av Turning Torso för att under guidning av malmöarkitekten Tyke Tykesson

Läs mer

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 John Hedlund Omslagsbild: Arboga kök 1962 fotograferat från ONO av Lennart af Petersens (SSM F68682). Stadsmuseet Box 15025 104 65

Läs mer

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE KONTAKT Telefon: Mathias Worbin 0768 652 305 Mail: mr_wigmannen@bildfobi.se Hemsidor: www.nilssoncrwth.se, www.bildfobi.se Facebook: Konstgruppen Bildfobi

Läs mer

LITTERATUR I URVAL. om Hallsbergsbygden:

LITTERATUR I URVAL. om Hallsbergsbygden: LITTERATUR I URVAL om Hallsbergsbygden: Aktiebolaget Joh. Thermaenius & son. Hallsbergsverken, VME Industries Sweden AB, Hallsberg 1995 Andrén, Erik. Skogaholms herrgård. Skansen, Stockholm 1976 Brukat

Läs mer

Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss!

Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss! Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss! Vill du ha en aha-upplevelse bland djur, natur och växter och få chansen att smaka, känna och klappa på det moderna svenska lantbruket? Boka in ett bondgårdsbesök!

Läs mer

1 1020 Postgiro 450,00 2 3890 Övr ersättn och intäkter 450,00 7 130206 Gunilla Nilsson

1 1020 Postgiro 450,00 2 3890 Övr ersättn och intäkter 450,00 7 130206 Gunilla Nilsson Ovre Jumkils Bygdegårdsförening Verifikationslista Sida: 1 1 130104 Årsavgift Plusgiro (?) Osäker på vad detta är, men troligen är det årsavgift för plusgirokontot 1 1020 Postgiro 900,00 2 4110 Administration

Läs mer

BROR HJORTH-STIFTELSEN

BROR HJORTH-STIFTELSEN Uppsala Stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING BROR HJORTHSTIFTELSEN Referenskod SE/C005/ Utskriftsdatum Arkivbildare BROR HJORTHSTIFTELSEN 730 Depå Uppsala Stadsarkiv Innehåll BROR HJORTHSTIFTELSEN Serie A A A E

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning.

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ju djupare man dyker in i ärendet mellan Ellös Buss och Stenungssunds kommun finnar man hur öppet vänskapskorruptionen tar sig när risken

Läs mer

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Hans Andersson Pernilla Mårtensdotter Född 1736 född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Begr 25/11 1791 i Reng (55 år) Död 10/2

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Innerstaden 1:14 - Lilla Torg - och Stjärnan 8, fornlämning nr 20 i Malmö stad, Malmö kommun

Innerstaden 1:14 - Lilla Torg - och Stjärnan 8, fornlämning nr 20 i Malmö stad, Malmö kommun Rapport 2012:78 Innerstaden 1:14 - Lilla Torg - och Stjärnan 8, fornlämning nr 20 i Malmö stad, Malmö kommun Arkeologisk förundersökning 2012 Joakim Frejd Fornlämningsnr: 20 Malmö stad Malmö kommun Skåne

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Läromedelsförteckning HT 14 Elsa Brändströms skola/komvux 140609. Kurs Författare Läromedel BIOLOGI

Läromedelsförteckning HT 14 Elsa Brändströms skola/komvux 140609. Kurs Författare Läromedel BIOLOGI Läromedelsförteckning HT 14 Elsa Brändströms skola/komvux 140609 Kurs Författare Läromedel BIOLOGI Biologi, Basårskursen, grundläggande komvux Fabricius, Holm och Nystrand SPEKTRUM BIOLOGI Lightbok, ISBN

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum

Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum Arkivförvarare: Eksjö museum 57580 Eksjö Arkivbildare: Jan Engdahl, Eksjö museum Titel: Eksjö Folkets Park Omfång: 0.25 hyllmeter Tid: 1940-tal

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Tillfällig installation på Värnhemstorget i Malmö Foto: Erika Jonasson. Stapelbäddsparken i Malmö används inte bara av skateboardåkare

Tillfällig installation på Värnhemstorget i Malmö Foto: Erika Jonasson. Stapelbäddsparken i Malmö används inte bara av skateboardåkare De två torgen får olika användningsområden, ett med aktiviteter medan det mindre torget är en öppen yta. Mellan de två torgen placeras två busshållplatser, en i vardera riktning, vid vilka stadsbuss nummer

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret anser att frågan därmed är besvarad.

Kultur- och fritidskontoret anser att frågan därmed är besvarad. 1 (2) 2010-10-13 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Stefan Sundblad 08-523 021 18 stefan.sundblad@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Vård av Runstenar Dnr 10/71 Sammanfattning

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

Bildanalyskurs 17-18 september. med Britt-Marie Kühlhorn. Juni 3/2011. Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17

Bildanalyskurs 17-18 september. med Britt-Marie Kühlhorn. Juni 3/2011. Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17 SVEFOs hemsida www.svefo.eu Juni 3/2011 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17 Välkomna att bese resultatet av vårt samarbete

Läs mer

GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAÄ 31:1 OCH 32:1 ÖSTANÅ 6:1 SKÄNNINGE STAD MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ROGER LUNDGREN Genom dike och

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1989 Andersson Arne AFIAP Falköping 1992 Andersson Arne EFIAP Falköping 1988 Andersson Bertil AFIAP Billesholm 1997 Andersson Bertil EFIAP Billesholm 1977 Andersson Kjell Ingvar AFIAP Helsingborg 1981

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Sommaröppet alla dagar 13.00-20.00

Sommaröppet alla dagar 13.00-20.00 www.raabladet.nu Nummer 24 Råå:Rydebäck Annons & Distributions AB 24 juni 2013 Rååvägen 39, 252 70 RÅÅ. E-post: prepress@pingvinpress.se Årgång 9 Telefon 042-26 25 35. Fax 042-26 24 49. Bankgiro: 5310-9997

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1965 Victor Hasselblad HonEFIAP Råö 1975 Bengt Berling 1975 Ingemar Brorson 1975 Ingrid Landberg 1975 Georg Lindsten AFIAP Karlstad 1975 Inge Morseth 1975 Gunnar Möller 1975 Börje Skoog 1976 Bengt Berling

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

Lärarhandledning mellanstadiet

Lärarhandledning mellanstadiet Lärarhandledning mellanstadiet Kära lärare, Vi är glada över att ni kommer och besöker Tycho Brahemuseet tillsammans med er klass! Denna handledning är tänkt som ett erbjudande för dem som kan tänka sig

Läs mer