ESIAS TEGNÉR SAMLADE SKRIFTER, TREDJE BANDET, Dikter. Mindre dikter. Malmö Världsliteraturens förlag, Vitus Peterssons Bokindustri, 1928

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ESIAS TEGNÉR SAMLADE SKRIFTER, TREDJE BANDET, Dikter. Mindre dikter. Malmö Världsliteraturens förlag, Vitus Peterssons Bokindustri, 1928"

Transkript

1 RYDEBÄCKS MUSEUM - BÖCKER i helfranskt läderomslag: ARKEOLOGISKA FORSKNINGAR OCH FYND Tillägnad Konung Gustav VI Adolf, Utgiven av Svenska Arkeologiska Samfundet som minne av kungens 70-årsdag den 11 november Detta exemplar av praktupplagan är tryckt för Byggmästare K. P. Svensson, Ramlösa Brunn. Exemplaret är i nästan mint condition. Boken är i A4-format och har 464 sidor. SKÅNES BEBYGGELSE, DEL IV, EN SKILDRING I ORD OCH BILD Redaktion: Bo Bengtsson (Uppgifter) och Åke Sundström (Kommun & sockenbearbetning) Förlag: Skandinavisk litteratur, Tryck: A-B Skånska Dagbladets Tryckeri Boken är i mint condition! Den har 1095 sidor! A4-format. ESIAS TEGNÉR SAMLADE SKRIFTER, TREDJE BANDET, Dikter. Mindre dikter. Malmö Världsliteraturens förlag, Vitus Peterssons Bokindustri, 1928 ESIAS TEGNÉR SAMLADE SKRIFTER, FJÄRDE BANDET, Skoltal. ( ). Malmö Världsliteraturens förlag, Vitus Peterssons Bokindustri, 1928 BIBELN Oversättningen gillad och stadfast av Konungen år 1917, Världsliteraturens Förlag, Malmö. MALMÖ 1929 Vitus Petersons Boktryckeri. Illustrationer: Gustav Dore DEN SWENSKA PSALMBOKEN ur 1695 öfversedd och nödtorftligen förbättrad., Örebro Tryckt hos Nils Magnus Lindh, 1805 SKÅNES KALENDER ÅR 1840, Malmö Tryckt hos J. Cronquist, 1840 BÖCKER i halvfranskt läderomslag & vävklädda pärmar: SKÅNSKA SAMLINGAR 1-3 sammanställt av Martin Weibull Band 1 utgifven Samlingar till Skånes historia, fornkunskap och beskrifning. Tidskrift utgifven av Föreningen för Skånes fornminnen och historia genom Martin Weibull, Föreningens sekreterare Lund 1869, Håkan Ohlssons Boktryckeri Band 2 utgifven 1874 De Skånska landskapens historiska och arkeologiska förening af Martin Weibull Lund 1874, Fr. Berglins Boktryckeri- och Stilgjuteriet Band 3 utgifven 1891 Skånska samlingarna utgifna av Martin Weibull Lund C.W.K. Gleerup, 1894, Berlinska Boktryckeri och Stilgjuteriaktiebolaget SVENSKA FAMILJ-JOURNALEN. (380 sidor - Illustrerad månadsskrift innehållande svensk-historiska samt fosterländska skildringar och berättelser ur naturen och lifvet, original-noveller, skisser och poemer samt uppsatser i vetenskap och konst, mm.) Nionde bandet. Halmstad På C.E.Gernandts förlag

2 BOKEN OM SKÅNE, av Hans Wåhlin. andra, omarbetade upplagan med fotografier av författaren, P.A. Nordstedt & Söners Förlag/Stockholm, Kungl. Boktryckeriet Stockholm 1936 SKÅNE GENOM TIOTUSEN ÅR Forntid och medeltid av Erik Cinthio, Från reformationen till nutid av Hans Ersgård. Allhems Landskapsböcker. Allhgems Förlagg Malmö. SKÅNELAND ETT BILDVERK, av Erik Liljeroth, Bildtexter av Sven T. Kjellberg, ALLHEMS FÖRLAG, Malmö 1952 och bunden i förlagets bokbinderi i Malmö. (Boken var en premie från Hälsingborgs Rotaryklubb till Britt-Inger Andersson, skolavslutning vid Hälsingborgs handelsgymnasium, den 31 maj 1938.) SKÅNE andra upplagan av Nanna Lundh-Eriksson. Hembygdsböcker läseb. för skola och hem SVERIGES FÖRSVAR Andra delen, historiskt översikt av dess allmänna utveckling och de enskilda förbandens liv genom seklerna. Redaktion C.W.Kleen (Major vid generalstaben) och E.H.Björn (Kapten vid generalstaben), Svenska Bokhandelscentralen AB, Stockholm A-B.Hasse W. Tullbergs Boktryckeri 1928 SVENSKA FOLKET GENOM TIDERNA, Vårt lands kulturhistoria i skildringar och bilder, Redigerad av Prof. Ewert Wrangel, redaktion Arvid Gierow och Bror Olsson med en mängd olika medarbetare i varje band. Halvfransk upplaga, 13 band i perfekt skick, Tidsskriftsförlaget Allhem AB Malmö Sveriges förhistoriska bebyggelse 2. Den medeltida kulturen 3. Den äldre Vasa-tiden 4. Den yngre Vasa-tiden 5. Den Karolinska tiden 6. Frihetstidens kultur 7. Den Gustaviansk kulturen 8. Karl Johan-tiden 9. Kring 1800-talets mitt 10. Kring sekelskiftet ( ) 11. Det nya århundradet 12. De senaste årtiondena 13. Översikt och Registerband (Denna boksamling, SVENSKA FOLKET GENOM TIDERNA, finns tillgängligt hos Jenny fram tills museilokalen kan utökas kontaktas genom ) De nordiska folken genom tiderna Danmarks historia från äldsta tid till våra dagar av John Danstrup Fösta bandet Från stenåldern till nyare tid AB Allhems Förlag Malmö 1946 översättning fil. Mag. Vera Olinder, Förlagets boktryckeri I Malmö, Fyrfärgs klicheerna A-B Grohmann och Eichekberg, Stockholm (Boken är utrangerad av Rydebäcks Bibliotek, Jan 2011) 2

3 VÄRLDSATLAS En skildring av jorden och stjärnhimmeln i kartor ord och bilder Åhlén och Åkerlunds Förlag, Albert Bonnier, Stockholm Ett praktexempel i bra skick. (Boken finns hos Jenny kontakt ) NY SVENSK HISTORIA OSCAR II OCH HANS TID av Erik Lindorm Stockholm 1934 Wahlström & Wickstrand. Lätt fuktskadad Kungliga Hovboktryckeriet Iduns Tryckeri AB. 509 sidor (A4-format) SVENSKA SLOTT OCH HERRESÄTEN Ny samling, av Albin Roosval. Band III, Östergötland, Skåne, Västmanland. Boken är i nyskick! Bokförlaget Natur och Kultur, Tryckt hos Viktor Petterssons Bokindustriaktiebolag (A4-format). Sektionen om Rydebäck skrivet av G. Sterner SVENSKA GODS OCH GÅRDAR 1 Skåne del V. SKÅNE Nordvästra delen: Torna, Frosta och Färs Härader Förlaget Svenska Gods och Gårdar, Uddevalla Berättelser ur Gamla Historien Jemte ett Bihang innehållande Första Begreppen af Konsternas och Wetenskapernas (äfwen Philosophiens) Historia hos Grefer och Romare. Uppsala, Palmblad & Co 1830 Boken har agronomen Gustaf (Gösta) Johan Coyets namnskrift och årtalet 1867 på försättsbladet. Namnet har sedan underskrivits i blyerts av olika personer och handstil i olika språk med olika alfabet. Coyet bodde på Torups Slott och var gift med Henrietta född Cederström (från Helsingborg). Coyets farsfarbror Friherre Gustaf Julius Coyet, som han ärvde (d 1862), gifte sig aldrig och ägde mycket mark syd om Helsingborg bl a kring Fortuna som han etablerade som by och namngav. Sverige i färg och bild Redaktion E. Wrangel & A. Gierow Tryckt hos A-B Allhems Offsettryckeri och Litografiska Anstalt En Trogen Själs förtroliga umgänge Gud och wår Frälsare Jesum Christum Översättning av andra upplagan 1853, Uppsala 1855, Otta Borelis Förlag ELENORA LUBOMIRSKA - historisk-romantisk skildring från Carl X:s och Carl XI:s tid av J.O. Åberg. Stockholm F. & G. Beijers Förlag Tryckt av A.L. Normans Boktryckeri AB 1881 MARY Förtaeling, av Björnstjerna Björnson (en av de kända kulturpersonligheter som gästade Rydebäcks Gård) Gyllendalske Boghandel; Nordisk Förlag, Förlagets Bogtryckeri MÅRBACKA av Selma Lagerlöf, Forumbiblioteket. 48, Bröderna Borgströms Boktryckeri AB, Mottala 1955 NILS HOLGERSSONS underbara resa genom Sverige av Selma Lagerlöf, med originaltext och utan förkortningar Albert Bonniers Förlag AB 1957, tryckt

4 SKOL- & FACKBÖCKER många i halvfranskt läderomslag: Sångbok göt Höjskoler og Landtbrugsskoler (Obestemd tryck och utgavsdatum) Boken innehåller sånger av P L Möller, Björnstjerne Björnson, C. Ploug, (dikt av Chr. Rickardt till toner av Peter Heise) sid 620) (Kempevise till toner av JPE Hartmann sid 575) Alla dessa har besökt Rydebäcks Gård BIBLIOTEK OCH BIBLIOTEKSSKÖTSEL av Alvida Sandberg, Skolbibliotekarie i Göteborg, En hjälpreda för bibliotekarieri skolbibliotek och andra mindre boksamlingar. Stockholm, 1915 Kungl. Hofboktr. Iduns Tryckeri A.B. SMÅSKOLANS ABC-BOK lämpad efter Ljud och Skrifläs metoden Pris 50 ör. 10de. Upplagan, af Seminarie-Rektor Fredrik Sandberg, Norrköping Litografiska Aktie Bolaget 1881 ABC af N Larsen, Ordkateket og Överläre i Ribe., Illustreret af Valdemar Vaaben. Omslaget af Paul Steffensen. Ursprungstryck Köpenhamn, Chr Eriksens Forlag Boken är en 2 oplag, Citytryckeriet, Köbenhavn. RÄKNELÄRA an C. A. NYSTRÖM, Sextonde upplagan Stockholm Hjalmar Kinbergs Förlagsspedition, Ivar Hǽggströms Boktryckeri 1888 Handledning vid Undervisningen i Hemkunskap, Del 1 1:a skolåret av LG Sjöholm med bilder av A Göes, Svenska Bokförlaget, Nordstedts/Stockholm ENGELSK SKOLGRAMMATIK utgiven av N. A. Mathesius, 7de uppl. P.A.Nordstedt & Söners Förlag och Kungliga Boktryckeri, Stockholm LÄSEBOK för FOLKSKOLAN NIONDE OMARBETADE UPPLAGAN P.A.Nordstedt & Söners Förlag och Kungliga Boktryckeri, Stockholm 1899, Genom Kungl. Ecklesiastikdepartementets byrå för folkundervisning mm: 1kr. 75öre, inbundet exemplar: 2 kr. 75öre ARBETSBOK I KVINNLIG SLÖJD utarbetad av Elsie Andersson, Gurli Lindström, Signe Malmberg, Signe Wixell. Slöjdlärorinnor vid Malmö Stads Folkskolor, utgiven av Malml Stads Folkskolestyrelse, EFTERTRYCK FÖRBJUDES! Tryckeri A/B C.A.Andersson & Co, Malmö (Boken innehåller beskrivning av olika behandlinfssätt för tyger (Stickning, klädvård, tvätt, lagningsätt mm. 15 sidor av praktisk sy arbete visas i natura. MALTE I HELSINGBORG En stadsvandring för barn, Utgiven av Dunkers Kulturhus och Kulturmagazinet i samabarbete med Helsingör Bymuseum og Börnekulturkonsulenten i Helsingör Kommune med stöd av HH-stiftelsen, Skrifter/Stadshistoriaka avdelningen Dunkers Kulturhus nr.8 Design och tryck: Schultz Garfisk A/S 2007 MUSEUMMUSEN MALTE En byvandring för börn till Helsingör Bymuseum, Helsingör Kommunes Museer 2005, Design och tryck: Hafnia Grafisk 4

5 HELSINGBORG Sundets pärla En hembyggdsbok för lågstadiets elever av Kristina Ahlén, Eva Angvar, Birthe Malmgren och Eva-BrittSigemark med förord av Olof Mathiasson, skoldirektionen. VÅR STAD, Hembygdsbok med arbetsuppgifter för klass 3 vid Helsingborgs folkskolor av Sven Hallgren, Utgiven av Folkskolstyrelsen i Hälsningborg, Smidts Boktryckeiaktirbolag Hälsingborg 1953, HELSINGBORG UNDER 900 ÅR OCH DESS FÖRHISTORIA, Idé och text: Carl-Fredrik Follin. Boken återger en djupdykning i Helsingborgs historia från forntiden fram till talet. Det har en förord av Olof Mathiasson. NYCKEL till Almanackan eller förklaring ofwer tidräkningen en kort historia om uppkomsten af alla högtider och dagarnas namn, hela året igenom. Ett sällskap till hwarje års almanach. Tryckt hos L.J. Hjerta, 1842 HANDBOK att såsom hjälpreda wid många tillfällen i daglig handel, andra bättrade upplagan. Stockholm hos W Löfing, Östermalmstorg. Stockholm, Tryck hos Joh. Hedman, 1852 WISTRANDS HUSMEDICIN, Handbok i Husmedicinen, eller anwisning för egenkännandet och den enklaste behandlingen af inre och yttre sjukdomer, jemte en kort Sundhetslära och wägledning för de wanligaste medikamentarnas rätta bruk; utgifwen som icke genast kunna läkarehjelp, och i synnerhet för aflägse hushåll på landet. Av U T Wistrand, Med. Doktor och Provincial-läkare. 3de upplagan, Stockholm, B U Huldbergs Bokhandel 1858, Östlund & Berlingsfa Boktryckeriet. Menneskets fysiska liv Prof. Ph.C. Hartmann, AB Madsen-Linds Boghandel, Köpenhamn 1894 TJENSTEBETYGS-BOK, (oanvänt) genom förmedling af Östgörlands, Malmöhus Läns, Göteborgs Läns och Kalmar Läns Södra Hushållnings-sällskap, Utgiven och tryckt af Litografiska Aktie-Bolaget i Norrköping, 1879 Boken var till för att ge en fortlöpande betygssättning under tjenstetid vid olika hushåll med plats för Husbondes särskilda anteckningar: Det innehåller utdrag av kongl. Maj:ts LEGO_STADA för husbönder och Tjestehjon av den 23 Nov MODERNA AFFÄRSHANDBÖCKER av Tom Björklund och Yngve Hedvall (4e uppl.) Hur man annonserar med framgång Konsten att skylta Hur man skriver affärsbrev som göra verkan Matematik för alla Stockholm 1938 Bokförlaget Natur och Kultur, Lindbergs Boktryckeribolag Boken är i mint condition HUSBYGGNAD II utgiven av OTAR Höckerberg arkitekt intendent i Kungliga Byggnadsstyrelsen, A-B Nordiska Bokförlaget Erdheim & Co, Tryckt av Svenska Tryckeribolaget (Boken är i bra skick) Arbetsbok i svensk geografi - Klass IIII 5

6 60 Skillingtryck Bonnier Fakta, Illustrationer Kenneth Derlow Tryckt i Sverige, på Bonniers Grafiska Industrier AB 1982 (Utrangerad från Rydebäcks Bibliotek jan 2011) Davids Psalmer med utlägg af P. Waldenström 1. Tryckt hos P. Palmquists AB 1900 HOLY BIBLE (kring 1948) Prince James engelskt versionen enl. 18th-Century översättning DOKTOR MARTIN LUTHERS LILLA KATEKES med kortutveckling av Maj:t Stadfäst den 11 oktober 1878 (I överensstämmelse med gällande kyrkohandbok och senaste normalupplagor av bibelns så väl gamla som nya testementet, med förord av Bo Giertz. Med 64 illustrationer av Albert Durer, Lucas Cranch d.ä. Hans Brosamer, Gustav Doré m.fl. Tryckt hos Bohusläns Grafiska AB, Uddevalla BÖCKER i hårda omslag eller inbundna i papp-pärmar: MELLAN SLAGEN, av Amelie Posse, Bokförlaget Natur och Kultur Stockholm 1944, Lindbergs Tryckeriaktiebolag Boken har en dedikation till den finlandssvensk poeten och författaren Emil Lilliacus från Amelie Fäste i försättsbladet finns även ett postkort adresserat till Friherrinnan Ette (Henrietta) Coyet på Torups slott från Amelie med en bild av Amelie med hennes två söner och en hjärtlig hälsning samt en förklaring till varför hon inte kunde skicka ett gratis exemplar av sin senaste bok. KRING KUNSKAPENS TRÄD av Amelie Posse, Bokförlaget Natur och Kultur Stockholm 1946, Lindbergs Tryckeriaktiebolag. Boken har ett kapitel om Amelies tid i Rydebäck med Moster Ville. KUNSKAPENS TRÄD I BLOM, av Amelie Posse, Bokförlaget Natur och Kultur Stockholm 1946, Lindbergs Tryckeriaktiebolag. Boken innehåller många brev från Amelie och hennes mor om händelser kring Rydebäcks Gård. RYDEBÄCKS HISTORIA, innehållande Rydebäcks Tegelbruk en orientering, Rydebäcks Gård genom ett och ett halvt sekel, sammanställt av Jenny Aspenberg. Till salu för 150:- i museet. Pengar oavkortat till museet. Rydebäck från åker till villasamhälle, av Sofie Andersson & Sara Larsson GT2B VT-00 RYDEBÄCK från leråker till höghus. Boken växte fram utifrån ett studiegrupparbete. Förlag: Föreningen Träffpunkt Rydebäck. Tryck: Tryckstallet i Rydebäck, 2009 Rydebäck Det var en gång en herrgård, av Susanne Wachtmeister utgiven 1999 Ortsanalys Rydebäck Februari 2007 av Ylva Pålstem & Kristina Hermansson, Ramböll Sverige AB för Helsingborgs Stadsbyggnadsförvaltning. MINE 29 ÅR PÅ NIVAAGAARD TEGLVAERK Förtalt af Anton Benkjer, Utgiven av Karlebo Lokalhistorisk förening. Producerat i Nivås Grafiske Versted, juli 1996 inkl. postkort Ringovnen, Nivaagaard Tegelvaerk, Nivå, Danmark - flygbild av tegelverket (Släktband mellan Nivå Gård och teglvaerk och Rydebäcks Gård.) 6

7 RINGOVNEN ved Nive å Utgivet av den selvejende institution Nivaagaard Teglvaerks Ringovn i mars 2003 med stötte fra Karlebo kommune, Unidanmarks Fond, Vejlehissammenslutningen m.fl. HANSEATIC SITES, ROUTES AND MONUMENTS A travelers guide to past and present, Projekt sekreteraren: Gun Westholm, Utgiven med stöd av Council of Europe Cultural Routes, Tryckt i Sverige Alquist och Wicksell, Uppsala 1996 Tegel Om tegelindustrin i Helsingborgs kommun Malin Fajersson och Lena Guthe, utgiven av Helsingborgs Museum 1988 genom Kontorsservice, Helsingborgs kommun Skånsk tegel Skånes Hembyggdsförbund Årsbok 1984 Utgiven med stöd av anslutna föreningrna, Tryck Nya Civiltryckeriet, Kristianstad 1985 Skånska Möllor av Carita Johansson, 2003, Tryck: Preses Nams, Riga. (Gåva till Jenny från Weibulls Konstförening, Landskrona, som tack för föredrag) Sveriges Historia Från Stenålder till Storindustri, av Annika Elmqvist & Pål Rydberg, Andra upplagan, Ordfronts Förlag, Stockholm 1979 Sverige Bra böckers lexikon Land för Land SKÅNSKA RUNSTENAR, av Lars Magnar Enoksen, Illustrerad historia ges ut av Historiska Media i samarbete med Kulturen i Lund, Tryck: Wallin och Dalholm, Lund 1999 STEN Svenska Turistföreningen Tryckt hos Almqvist & Wiksell Tryckeri, Uppsala 1989 SKÅNSKA HERRGÅRDAR under svensk tid av H.H.von Schwerin MCMXXXIV Andra upplagan, Bokförlaget Ardor,Aktiebolaget Skånska Centraltryckeriet, Lund DET MEDELTIDA SKÅNE En arkeologisk guidebok av Peter Carelli Historiska Media Box 1206 Lund. Tryck: Ozgraf-Olsztynskie Zaklady Graficzne, Polen 2007 Rya En medeltida bytomt och en förhistorisk boplats. Redaktör: Magnus Artursson Arkeologisk slutundersökn., Skåne, Kvistofta, Råå 92. UV Syd Rapport 1998:2 Riksantikvarieämbetet, Avdelning för arkeologiska undersökningar, En Gravgropp från yngre bronsålder och boplatser från yngre bronsålder och yngre järnålder vid Rya av Karin Ericson Lagerås, Arkelogisk undersökning: Västkustbanan 2:5 Riksantikvarieämbetet, Avdelningen för arkeologiska undersökningar Senpaleotikum i Skåne av Magnus Andersson & Bo Knarrström. Skrifter no. 36 Riksantikvarieämbetet, Avdelningen för arkeologiska undersökningar 7

8 Glumslöv, Boplats- och bebyggelselämningar från tidig neolitikum till yngre järnålder, Magnus Artursson. Skåne, Glumslöv och Kvistofta sn. Avdelning för arkeologiska undersökningar UV Syd Rapport 1999:40 Kv TOR 2-6, Helsingborg Skåne Fornlämning 42 Arkeologisk förundersökning och slutundersökning, Anders Wihlborg Riksantikvarieämbetet, Byrån för arkeologiska undersökningar Boplats och härdgropsområde från bronsåldern vid Glumslöv. UV Syd rapport 1999:39 Riksantikvarieämbetet, Avdelningen för arkeologiska undersökningar SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING Ser. A.a. Kartblad i skalan 1: med beskrifningar, N:o 74, Beskrifning av KARTBLADET HELSINGBORG av Edvard Erdmann. Med två litografiska taflor och 14 träsnitt. Stockholm 1881, Kongliga Boktryckeriet, P A Nordstedt & Söner SKÅNES HISTORIA Till Saxo och Skånelagen av Ivar Andersson, andra upplagan P A Kungl. Boktryckeri, Nordstedt & Söners förlag /Stockholm 1947 Skånes Historia fram till Roskildefreden, Från Harald Blåtand till Sven Göing, av Folke Hellberg, (andra upplagan) Bokförlaget Scania Malmö, Special-tryck, Malmö 1957 När Skåne blev svenskt av Alf Åberg, TEMA LT s Bokförlag, Hallandspostens Boktryckeri, Halmstad Skånes Historia av Gösta Johansson, Tredje upplagan nyillustreerad 1977, Bokförlaget SIGNUM. Förlags AB, Malmö 1977 Mandelgren i Skåne, Skånes Hembygdsförbund, Årsbok 1992 Skånes goda sidor Ett försök till ett porträtt av en landsända Utgiven 1976 av tidningen Arbetet. Produktion och idé Grummelius, Hbg. Skåne Historier samlade av Gabriel Jönsson (som hade ett hus på Fortuna), Utgiven av Wahlström & Widstrand Stockholm 1944, Nytryck: As Norbo, Oslo/Glövik 1975 Spelet om Skåne, utgiven av Malmö Museer med ek. stöd av olika institutioner, fonder/stiftelser (Om stora förändringar och dramatik i 1600-talets Skåne) Förord av Sven Rosbom, Museichef, Malmö Stadsmuseum DET SKÅNSKA PROBLEMET 1923 av Berndt David Assarsson, Credos Förlag, Stockholm. Med dedikation till Friherrinnan Henriette Coyet, Torups Slott, med vördnad och tacksamhet från författaren Världens mest lyckade omnationalisering Ett påstående om Skåneland av Peter Broberg Insikter och Utsikter från Skanungaland av Peter Broberg Bokförlaget Settern 8

9 333-årsboken om Skånelands-region historielös, -försvarslös, - framtidslös Utgiven av Stiftelsen Skånsk Framtid Essäsamling 1, Vidda Hut Klarspråk från Skåneland utgiven av Kiviksgårdens förlag En del kuktur och litta humor Skånska Akademiens jubileumsskrifter året år efter stiftande av akademien 1981 Skånska Språket En kultur- och språkhistorisk essä av Helmer Lång, Förlag: Litteratur tjänst/lindfors, Vejbystrand, Ljungbergs tryckeri, Klippan 2002 Essäsamling 2, NOKK NU Danaland en EU-region utgiven av Kiviksgårdens förlag THE TECHNOLUTION CONCEPT idéer och koncept av Peter Broberg i samarbete med Susanne Allpas & Fredrik Stjernfeldt, Texter Peter Broberg & Skotte Mårtensson Utgiven av Louisiana museum för modern konst och Lunds tekniska högskola THE TELL PATTERN THE TECHNOLUTION ILLUMINATIONS (TELL = TECHNO EDUCATIONAL LANGUAGE LUND) av Peter Broberg Utgiven av Kunstindustrimuseet Köpenhavn Bakom Malmös Fasader En historisk rundvandring i en gammal stad av Lars- Olof Georgsson & Sven Rosbom HISTORIEN OM EN STAD del 1, Landskrona av Åke Jönsson, Beställd av Landskrona kommun. Tryck: Skogs Boktryckeri, Trelleborg, Papper Multi Art Silk 135 gr. Typografi: Sabon, Formgivning Christer Strandberg ISBN HISTORIEN OM EN STAD del 2, Landskrona av Åke Jönsson, Beställd av Landskrona kommun. Tryck: Skogs Boktryckeri, Trelleborg, Papper Multi Art Silk 135 gr. Typografi: Sabon, Formgivning Christer Strandberg ISBN Gamla Christianstad utgiven av Föreningen Gamla Christianstad med många bilder från Kristianstads läns museums bildarkiv. Kristainstads Boktryckeri AB, Kristianstad 1996 Christianstads-Bladet. Enhets och Annons-tidning för Christianstads Stad och Län, Lördagen den 20 September 1856 (nyskick) : In memoriam av Karl Ragnar Gierow, (Landskrona) 0mslags vinjtt och teckningar av Beril Bull Hedlund. STOCKHOLM Alb. Bonniers Förlag. STOCKHOLM Alb. Bonniers Boktyckeri senare bunden i hårda pärmar hos Nordheims, Landskrona. KULTUREN RUNT, Lands och världskultur i slott och koja från förhistorisk till moderna tid. Bokförlaget Bra Böcker, Höganäs, Tryckt i Holland 1977 SVERIGES NATUR En resa i tid och rum, Svenska Naturskyddsföreningens Årsbok 1984 (Årgång 75), av Gunnar Brusewitz. Esselte Hertzogs, Uppsala

10 DEN PRAKTISKE LANDTBRUKAREN Utgifven av agronom J E Hallenborg, (f d Föreståndare för Bjärka Säby Landtbruksskola), H Funkquist, K W Aderman m fl. Innehåller 195 illustrationer i texten och 11 färgtryckta planscher Förlaget Froléen & Comp, Stockholm 1906, Victor Petterssons A.-B. Tryckeri. (Boken är en pärla!) LASARETTET I HELSINGBOrG En återblick av Gottfrid Aspell, Utgiven av direktionen för Helsingborgs sjukvårdsdistrikt till 100-års jubiléet1979tryckt hos DEN SKÅNSKA GÅRDEN Bonden i Sveriges Historia En bokfilm av Per-Erik Lindblom, Förlaget Svensk Fackliteratur, Malmö. Bejronds Aktiebolag, Malmö 1951 Det skånska kulturlandskapet - Årsbok för Naturskyddsföreningen i Skåne 2001 (Tackgåva till Jenny från Studiefrämjandet Västra Skåne) BILDER AV ETT SEKEL Skånsk 1900-tal i fotografi, utgiven av Skånes Hembyggdsförbund Årsbok Tryck BTJ Tryck, Lund DEN GAMLA TIDEN ÄR MIG KÄR av Frans Lindberg, Bokförlaget SIGNUM i Lund, Bröderna Ekstrands Tryckeri AB, Lund 1978 GAMLA TING FRÅN KÖKET En bok för samlare, av Christina de la Gardie, Albert Bonniers boktryckeri, Stockholm exemplar av Sydsvenska Dagbladets Årsböcker: 1961, HVEN, TYCHO BRAHES Ö - Tryckt vid Sydsvenska Dagbladets Civiltryckeri i Malmö, 1960, Boken är bunden hos Ivar och Iverson & Co, Malmö 1962, DEN SKÅNSKA GÅRDEN Sydsvenska Dagbladets årsbok 1962, Layout o. omslag Georg Nilsson, 1975, Skånska Märkwärdigheter Några kulturminnen lite sidan om Sydsvenska Dagbladets årsbok 1975 av Evald Gustavsson, Ingemar Tunander, Foto: Ernst Henriksson. Tryckt på Sydsvenska Dagbladet AB i Malmö Boken bunden hos Förlagshuset Norden TYCHO BRAHE En kort biografi av C.H. Sjökrona, SCHMIDTS Boktryckeri A.B. HBG Ur Tycho Brahes Brevväxling av Wilhelm Norlund Förlag LUND, C.W.K. Gleerups KULLABYGGD Årgång XL, Kullens Hembyggdsförenings Årsskrift 1967, Tryckeri AB Höganäs: Innhåll Bl a: Möllehamn, Släktgårdar, Flykt och utvandring från Kullabyggden till Danmark under slutet av 1600-talet mm. KULLABYGGD Årgång XLIX, Kullens Hembyggdsförenings Årsskrift 1976, Schmidts Boktryckeri AB. Innhåll Bl a: Kullens Hmebyggdsförening 50 år, Brunnby Prästgård, tom 1937, En glimt ur Vikens Sjöfartshistoria. KULLABYGGD Årgång LIII, Kullens Hembyggdsförenings Årsskrift 1980, Schmidts Boktryckeri AB. Innhåll Bl a: Årets händelse i Bilder Flytten av möllan fr Hälsingborg till Bräcke Backe, Snipfiskei Lerberget på g. tider, Thore rederierna

11 KULLABYGGD Årgång LV, Kullens Hembyggdsförenings Årsskrift 1982, Schmidts Boktryckeri AB. Innhåll Bl a: Att bevara naturvården, Ett par ortnamn från Lugguddehärad, En minnesrik Julhelg i L ejet 1852, Gruvminnen från HöganäsHöganäsminnen från flyktingströmmar under Andra Världskriget KULLABYGGD Årgång LXVII, Kullens Hembyggdsförenings Årsskrift 1994, Schmidts Boktryckeri AB. Innhåll Bl a: Kullakonst , En bokauktion i Döshult 1899, Silverskatten på Bökebolet, Flyktingströmmen över Öresund 1943 Ett 50-års minne, Naturbilder från Kullabygden, En kolgruvearbetares minnen Del 1av3 KULLABYGGD Årgång LXXVIII, Kullens Hembyggdsförenings Årsskrift 2005, Tryck: Kristianstads Boktryckeri AB 2005, Innhåll Bl a: Naturen stimulans för kulturen, Låt medborgarna vara med och planera, Så var vardagen för de första kullabyggdborna. Det saknas en träffpunkt. Livet på landet på farfars tid. Kullaboken För unga och gamla, en bok om hembyggden av Olof s. Eriksson efter uppdrag av Kullens Lärarklubb, Höganäs - utgivarens förlag. Tryckeribolaget, Höganäs 1950 BERGET OCH BORGEN Kullabygden från istid tiill nutid, Texter från utställningen på Krapperups Museum av Margareta Ramsey, Gyllenstienska Krapperupsstiftelsen, No. 21 Krapperups Museum, Tryck : Davidssons Tryckeri AB, Växjö Danske slotte og herregård sett fra luften, text Henning Deh-Nielsen, flygfotografier av Hans Henrik Tholstrup. Förlaget Danmark Politikens bog om Damnarks slotte og Herregårde, af Nils Peder Stilling 260 slotte, herregårde og borge. Slotte og Herrgårde i Barock og Rokoko af Christian Elling,P Hasse & Sons förlag, Köpenhamn OM GAMLA RÅÅ, Fiskeläget, Sjöfartssamhället, Badorten, Stadsdelen av Harry Perborn, Utgiven av Lions club Råå, Tryckt hos Pinguinpress Grafiska AB, Råå, 1991 Bevaringsprogram för Råå, Fastställt av kommunfullmäktige , Helsingborgs Bevaringskommittee, Helsingborgs museum 1992, Tryck Kontorsservice, Helsingborgs Kommun Strövtåg i Kulturbygd Utgiven av Sydkraft i samband med 75-årsjubileet 1981, Sammanstäld och redigerad av Torre Evers. HELSINGBORG ÅRET RUNT, 350 färgbilder från Sundets Pärla av KE O-son Ander i eget förlag, Sparrfeltsgatan 4, Helsingborg, Våren 1992 Strövtåg i Hälsingborg, Teckningar av Georg Crona, Versvignetter av Allan Selge AB Killbrergs Bokhandel Hälsingborg Rådhuset i Helsingborg, Byggnaden, Konsten, Människor av Torkel Eriksson 1996, Helsingborg. Utgiven med stöd av Gillet Gamla Helsingborg och ingår som nr. 33 Handlingar. Tryckning: AB Boktryck, Helsingborg. Bokbinderi: Carl Svanbergs Boktryckeri AB, Lessebo. 11

12 KRING KÄRNAN OCH BORGEN Helsingborgs slotts medeltida byggnadshistoria av Torkel Eriksson, Knut Drake & Peter Carelli, Utgiven av Dunker Kulturhus/ Helsingborgs Museer och Vetenskapssocieteten i Lund med stöd av Helsingborgs Museiförening och Torkel Erikssons fond. Tryck och repro: Kristianstads Boktryckeri AB/Bokpro 2007 Kring Kärnan 12 Helsingborgs Museums Publikation 1978, Utgiven av Helsingborgs Museiförening, Helsingborgs 1978 Schmidts Boktryckeri AB Kring Kärnan 13 Helsingborgs museums publikation, Utgiven av Helsingborgs Museiförening, Helsingborgs 1980 Schmidts Boktryckeri AB Innehåll: bl a Ortsnamn norra Öresund, Riksrådsbesök Hbg, Minnen från Björka Kring Kärnan 14 Helsingborgs Museums Publikation 1978, Utgiven av Helsingborgs Museiförening, Helsingborgs 1982 Schmidts Boktryckeri AB Innehåll: bl a St Jörgens källa, J H Wendorf figur i Hbgs byggnadshistoria Svante Strömgren dagbok , Glasbruk i Hbg, Järnvägar sa konsulerna Kring Kärnan 15 Helsingborgs Museums Publikation 1984, Utgiven av Helsingborgs Museiförening, Helsingborgs 1984 Schmidts Boktryckeri AB Innehåll: bl a Namnet Hbg - Forntids saga nutidssanning, Wille Anderssons Helsingborgs Historia, Nils Rasmusson - Antekn. från gåren, Harlyckesmedjan, Register t böcker Kring Kärnan 16 Helsingborgs Museums Publikation 1986, Utgiven av Helsingborgs Museiförening, Helsingborgs 1986 Schmidts Boktryckeri AB Innehåll: bl a arkeologiska unds. Kv. Thalia, Tor & Ruuth, Två människoöden i 17- tals Hbg, En historisk teaterpremiär i Hbg, När Rååbor lärde hallänningarna fiska Kring Kärnan 17 Helsingborgs Museums Publikation 1988, Utgiven av Helsingborgs Museiförening, Helsingborgs 1988 Schmidts Boktryckeri AB Innehåll: bl a Billeder af Hbg i krig , års Hbgskartor, Hbgs första Litografiska tryckeri. Kring Kärnan 25 BEBYGGELSE I HELSINGBORG av Bengt Lindskog. Distribution: Helsingborgs Museiförening 1996, Tryck: AB Boktryck 1996,. Kring Kärna 28 FUNKTIONALISM, Årsbok 1999 Utgiven av Helsingborgs Museum och Helsingborgs Museiförening Innehåll: Bl a Den funktionalististiska visionen, Helsingborg bygger från H55-H99, Tid En upplevelse i tid och rum. Tryck: Berglins SkogsAB, Trelleborg 1999 Kring Kärnan 34 Utsatt Läge Helsingborg under beredskapstiden.. Utgiven av Kulturmagazinet Helsingborgs Museiförening. Årsbok 2005 från Kulturmagazinet och Helsingborgs Museiförening, Redaktionskommité Mats Malmstedt och Ulf Rigstam. Tryck L.J. Boktryckeri AB, Helsingborg (Andra upplagan) EN RUIN FÖRSVINNER, Kärnan i Helsingborg , av Torkel Eriksson 1994, utgiven av Helsingborgs Museiförening, Schmidts Boktryckeri AB, Helsingborg 12

13 FÄNRIK STÅLS SÄGNER En samling sånger av Johan Ludvig Runeberg med teckningar av Albert Edelfeldt Helsingfors Söderström & Co. Förlagsaktiebolag, Tryckt Å Marcators Tryckeri Aktiebolag, Helsingfors 1925 SKÅNE OCH REGEMENTET En bok om Skånes land och folk och om Kungl. Norra skånska infanteriregementet för dess soldater av Erik Dahlberg, Kristianstads Boktryckeri A.-B SOLDAT INSTRUKTION FÖR INFANTERIET 1940 års upplaga (1938 års upplaga omtryckte med vissa ändringar) Rekvireras fr. lantförsvarets kommandoexpedition, Bokdetaljen, Stockholm 2 OM KRIGET KOMMER, VÄGLEDNING FÖR RIKETS MEDBORGARE I HÄNDELSE AV KRIG Studera denna broschyr grundligt. Stockholm den 17juni Den är din vägledning i händelse av krig. Förvara broschyren så, att du har den till hands vid behov. Broschyren är avsedd för varje svensk man och kvinna. Den kan av var och en rekvireras Från: Statens Informationsstyrelse, Stockholm 2. Tjänste Gruppband Konst och minnesmärken i Helsingborg, boken ingår i bokserien Kring Kärnan (nr.19) utgiven av Helsingborgs Museiförening, Tryckning: Smidts Boktryckeri AB, Helsingborg 1990 GRÖN STAD Helsingborgs parker i tid och rum av Stig och Marianne Billing, Med förord av Helsingborgs stadsträdgårdsmästare Ole Andersen Helsingborgs Dagblad Förlag juni 1999, Tryckning: Ljungbergs Tryckeri i Klippan Bönder och Barbarer Helsingborgs järnålder av Håkan Aspeborg, Utgivarna: Dunkers Kulturhus/Helsingborgs museer och Riksantikvarieämbetet UV- Syd med stöd av Helsingborgs Museiföreningen. Tryck: Grahns Tryckeri Ab, Lund RÅÅ-ÅDALSGUIDEN (Södra Helsingborg) 1973, Utgiven av Birger Jarl, Tågarp, Tryckeri: SCHMIDTS med bl a Råå-dalen vid Vallåkra mot Ottarp år 1905 på ånglokets tid. RÅÅ-ÅDALSGUIDEN (Södra Helsingborg) 1974, Utgiven av Birger Jarl, Tågarp, Tryckeri: SCHMIDTS HBG med bl a Fotspår efter jätteödlor i Vallåkra, Karta över Norra Vallåkras Crono Rusthålls ägor 1738 RÅÅ-ÅDALSGUIDEN (Södra Helsingborg) 1975, Utgiven av Birger Jarl, Tågarp, Tryckeri: SCHMIDTS HBG med bl a Råå-ån och dess tillflöden, Ottarp, Vallåkrasamhälle, Naturreservat Borgen, Gantofta dösen, Raus Kyrka mm. RÅÅ-ÅDALSGUIDEN (Södra Helsingborg) 1976, Utgiven av Birger Jarl, Tågarp, Tryckeri: SCHMIDTS HBG med bl a Bälteberga 1900-talets början. RÅÅ-ÅDALSGUIDEN (Södra Helsingborg) 1977, Utgiven av Birger Jarl, Tågarp, Tryckeri: SCHMIDTS med bl a Sireköping Säteri RÅÅ-ÅDALSGUIDEN (Södra Helsingborg) 1979, Utgiven av Birger Jarl, Ängelholm, Tryckeri: Helsingborg 1979, SCHMIDTS Boktryckeri AB. Med bl a Östra Vallåkra

14 RÅÅ-ÅDALSGUIDEN (Södra Helsingborg) 1980, Utgiven av Birger Jarl, Ängelholm, Tryckeri: SCHMIDTS HBG , Efter Statarna en ny tid, av Kjell Eriksson & Marianne Lind SÖDER OM LANDSVÄGEN av Emma Bendz med illustrationer av H.T. C W K Gleerups Förlag, Lund. Lund 1916, Berglingska Boktryckeriet SKÅNSKA VISOR, SAGOR OCH SÄGNER Samlade och utgifna av Eva Wigström (AVE), Lund Fr. Berglings Boktryckeri och Stilgjuteri. (Boksamling utgiven af det skånska landskapets historiska och arkeologiska förening) EN SKÅNSK HISTORIA, av Daniel Rydén, Utgiven av Sydsvenska Dagbladet AB, Tryckt hos Norden Offset AB LYCKOSLANTEN N:rs: 2& & N:r utgiven av Stockholm Läns Sparbank, Åléns & Holms Boktryckeri, Stockholm Då & Nu av Adam Katsef & Arne Järtelius - Om invandringen till Helsingborg Utflykt i bilder Arbetsliv i gamla tider av Gunnar Reinius, utgiven med anslag från Längmanska Kulturfonden, Tryckeri: Br Ljungberg Tryckeri, Södertälje Man ställer upp för sin Hembygd av Cecilia Olsson & Inger Selinge, Riksantikvarieämbetet Fortuna Posten (18 exemplar) + Du & Rydebäck (1 exemplar) Jul vid Sundet 1965 vår hembygds jultidning, 46:e årgång God jul Svenska Jultraditioner på helgkort från förr, Bonniers, (Första upplagan, andra tryckningen) Tryckt hos Ljungföretagen, Örebro UNDER SEGEL De stora seglingsäventyren , Presenterade av Donald Macintyre Översättning och svensk bearbetning av Leif Janzon FORUM (Utrangerad från Rydebäcks Bibliotek jan 2011) Styrning för hållbar utveckling från politik till praktik Sveriges Kommuner och Landsting Utvecklingsbok för Råå Högasten Raus Ättekulla Bårslöv Gantofta Vallåkra Rydebäck Utgiven av servicenämnd Råå Sammanfattning av fem arbetsgruppers förslag till översiktsplan 1996 Översiktsplan för Helsingborgs stad, Öp 2002, Samrådshandling Utvärdering av Helsingborgs Översiktsplan 1997 ÖP1997 maj 2000 Tyckt om Hus, Utgivare, Stadsmiljörådet Gåva till Jenny som tack för föredrag hos Stadsbyggnadskontoret Fastighetsnämnden i Helsingborg , av Jan Fredriksson, Kärnfastigheter, Mark och exploateringsenheten, Tryck: Nyblins Grafiska AB, Helsingborg talet Vår tids historia i ord och bild, utgiven av Bokfrämjandet Helsingborg 14

15 H99 Minnen från en mässa, En guidad tur. (Boken är utgiven i en upplaga av 1999 exemplar, numrerad varav detta är 491) Utgiven av desimedia Förlag, Helsingborg 2000, Tryck: Berlins Skogs, Trelleborg HELSINGBORGS HISTORIA, DEL 1 Forntiden och den äldre medeltiden. Utgiven efter uppdrag av stadsfullmäktige i Hälsingborg under redaktion av L M Bååth. Hälsingborg 1925 i distribution hos Aktiebolaget Killbergs bokhandel, Hälsingborg GAMLA HELSINGBORG I BILD, med orienterande text av G.W.Widmark, Utgiven av Gillet Gamla Helsingborg, Tryck: Tryckcentralen, Hälsingborg 1956, Band, Hälsingborgs Bokindustri, Titelbild efter målning av G.W. Widmark, (Gillets åldersman) HÄLSINGBORG - Sundets Pärla i bild, Bilder och text av Sven Desaix HÄLSINGBORG MED OMNEJD Förlags AB Fournir, Stockholm december 1936, Tryckeri Aktiebolaget Thule Boken ger en bildkavalkad över personer, industrier och verksamheter i Helsingborg med en beskrivning av varje. Den är specialinbunden i halvfranskt band med initialer J.R. FRÅN FORTUNA TILL SOFIERO Nya Helsingborgsminnen av Sigfrid Ewald, AB Killbergs Bokhandels Förlag Hälsningborg, AB Boktryck Hälsingborg 1948 Hundra svenska smultronställen! Av K.A. Adrup med inslag av Bjön Berg, Hasse Eriksson, Gunnar Brusewitz och Björn Lindeberg MÖRARPS-gårdar genom århundraden av Anna Bergkvist 1993 med förord av KE Ander SVENSKA FOLKETS MÖBEL MINNEN IKEA ÄLMHULT 50 ÅR , Projektledning IKEA Svenska Försäljnings AB, Tryck Taberg Media Group AB ALBUM för LITTERATUR och KONST redigerat av Gustav Meyer innehållande literära bidrag af A.U Bååth, K.A. Melin, Viktor Rydberg, Carl Snoilsky, Hugo Tiogerschiold, Karl Warburg, C.D. af Wirsén & N.P. Ödman samt artistiska bidrag af ett stort antal svenske konstnärer. Stockholm, F.G. Beijers Förlag. Tryckt i Stockholm av Gernants Boktryckeri Aktiebolag (Lån från Jenny Aspenberg) Almanack för året efter Frälsarens Christi Födelse 1856 till Lunds Horisont med information om mått, längder mm. Handskrivet information om när olika koen inköptes, blev dräktige och när kalven födds. DEN OUMBÄRLIGA ALMANACKAN för skottåret 1880 kalendarium, konungahuset, post-, jernvägs-underrättelser, mynttabell, anteckningsbok, brefbok och kassabok. Stockholm Boktryckeriet, P A Nordstedt & Söner Kongl (Det var året som Wilhelmina Heise övertog Ryd G.) Almanack för året 1895 till LUNDS Horisont Innehåller mycket information om reser, tågavgångar, inköp, möten, arbete på åkrarna mm mm 15

16 Almanack för skottåret 1912 Efter Kungl. Maj:ts nådigast stadgande med uteslutande privilegium af DESS VETENSKAPSAKADEMI (Det var året då Wilhelmina Heise dog) Almanack för alla Tjugotredje årgången Stockholm 1918, Kungl. Tryckeriet, P.A. Nordstedt & söners Förlag, (Pris kartonnerad med klotrygg 4 kr. 75 öre; i klotband 5 kr, Papper från Lessebo. Menu och programblad från Det Andet Nordiske Sjöfartsmödeden den 3 juli 1888 Tryckt menu från DINER du 9 mars 1889 skrivet på franska, med en karta över Danmark MENU i franska, handskrivit 8-rätters, från den 21 januari 1898 Läderfodral med fack för ransoneringskort växl.-kort matfett växl.-kort kött växl.-kort bröd köt saml.-kort socker, bröd matfett ägg tvätt kläder kaffe beredsk.-kort. Kort från både första och andra världskrig. LILLA HJÄLPREDAN I KÖKET av Ingeborg Zetelius Femte upplagan Stockholm LArs Hökerberg Förlag (Pris 1 kr. ), Stockholm Centraltryckeriet 1901 PRINCESSORNAS KOKBOK Husmanskost och Helgdagsmat av Jenny Åkerström- Söderström 1sta upplaga Albert Bonniers boktryckeri s. Inbunden. Klotband med Guldsnitt. Mycket gott skick. En bra kokbok med många spännande recept från dåtidens menyer HUSMODERNS HEMKURER OCH GODA RÅD utarbetad av Kerstin Wenström Samt JURIDISKA RÅD FÖR HEMMET av E.O. hovrätts notarie A. Bergström. Sjunde upplagan, Stockholm B. Wahlströms Förlag /(Femte bandet i serien Handböcker för hemmet) SVENSKA FAMILJ-JOURNALEN. (Illustrerad månadsskrift innehållande svenskhistoriska samt fosterländska skildringar och berättelser ur naturen och lifvet, original-noveller, skisser och poemer samt uppsatser i vetenskap och konst, mm.) Nionde bandet. Halmstad På C.E.Gernandts förlag st. Personliga poesiböcker, ett med inslag och ett

17 FOTOSTATKOPIOR, Informationshäften mm: 2 st Kopior av Rydebäcks golfklubbs jubileumsutgåvor (Kvar hos Jenny för kopiering) 1. Rya 50-år, Rya 60-år, Föredrag om Rydebäck av Ingrid Malmström Skåne Malmöhus Län, Järnvägen Västkustbanan, Delen Helsingborg-Kävlinge 1996, UV Syd rapport 1996:25 Rydebäcks Station Gårdar från förrromansk järnålder, Skåne, Kvistyofta socken Rya 1:30 (f.d. Katslösa 14:1, Dnr Håkan Anderberg med bidrag av Björn Gedda Genom sju kyrksocknar med Kvistofta Råå-ån, av Erik Larsson. NST-Öresundsposten artikelserie TEGEL om tegelindustrin i Helsingborgs kommun av Malin Fajersson & Lena Guthe. Helsingborg Museum (Utdrag över Rydebäck tegelbruk och Rya tegelbruk) Lista över fornfynd mm och i vilka museer de är förvarade. Rya En medeltida bytomt och en förhistorisk boplats av Rektor Magnus Arturdsson. Arkeologisk slutundersökning, Kvistofta sn, Råå 92 Riksantikvarieämbetet, Avdelning för arkeologiska undersökningar I samma folder: Skånes tidsåldrar från äldre stenålder till efterkrigstid av Länsstyrelser i Skåne Information över ägare av Rydebäcks Tegelbruk samt arkiverad info om Rydebäcks Tegelbruk och Rydebäcks Gård samlad hos Helsingborgs Museum och Skånes Näringslivsarkiv Diverse redovisningar över skänkt material till museet Mörarpsgårdarna genom århundraden En historisk studie om gårdar i Mörarp från Yndsäte till Rosenlund och deras förhållande till Rydebäcks Tegelbruk och Helsingborgs Slott sammanställd av Anna Bergkvist Förre mölleägaren Harald Hermansson berättar om Rya väderkvarn En inskannad kopia av originaltexten plus en renskrivning av texten En bild av Harald Hermansson och hans kvarn Kvarnar i Rya tillägg till Harald Hermanssons anteckningar inkl skvaltkvarnen Wessmans mölla Skvaltkvarnens funktion Rydebäcks Kvarn - En generell beskrivning med en rekonstruktion av livet vid kvarnen med information om familjen som hyrde kvarnen skriven av Eva Gylling VÄLKOMMEN TILL HELSINGBORG SKOLMUSEUM, Öppet vardagar

18 UDRAG UR BÖCKER DÄR RYDEBÄCK NÄMNS:- (Fotostatkopior) Kunskapens träd av Amelie Posse Från Norraström till Arnö. Mina minnen av Ellen Lundberg-Nyblom Mina levnadsminnen i Sverige av Ellen Lundberg-Nyblom En skuespelers erindringar av Adam Poulsen (Delar som berör Rydebäck) Det finns även en kopia av hela boken tillgängligt! Utdrag ur Gårdar och Mannar i Nordvästra Skåne 1929 av Filip Westling Utdrag ur Svenska Slott och Herrsäten Sektionen om Rydebäck skrivit av G. Sterner Ur; FORNVÄNNEN 35(1940), KARL XII:S SKANSAR VID ÖRESUND av P.H. Enger (Listan är långt ifrån komplett kopior finns i museet och har utökats successivt.) DVD med introduktion av Jenny Aspenberg, innehållande: Hantverksmässa i Rydebäcks Gård maj 1994: Rundvandring med guidning av Elna Malmros Rydebäcks Dag Byalagets del i Rydebäcks Skola den 14 september 1999: Föredrag av Riksantikvarieämbetet Syd, Rydebäck från stenålder till medeltid Frågestund med visning av fornfynd, Skärmutställning: Rydebäcks Historia. (då föddes idén att arbeta för att bilda ett museum) Föredrag i Träffpunkt Rydebäck, april 2008: Jenny Aspenberg, Rydebäck nu och förr Djupdykningar i Rydebäcks historia. Kartor och områdesplanläggning Ett antal handskrivna kartor. Kopior av original från arkiv i Lund och Köpenhamn Topografiska Karta över Sverige, Skala 1:50 000, 3C HÄLSINGBORG SV, Generalstabens litografiska anstalt, Stockholm 1961 Karta från 1812 med det moderna samhället pålagt Planläggning av några av de första Rydebäcksetapperna: Brännögatan, Rivögatan Kv Huvudskär Kv Tylö, Haken, Vannskär, Gåsören, Bramskär, Uskär, Enskär och Häradskär Plankarta för LÖ-anläggningen vid Rydebäcks Gård Senast inslag redovisat av Jenny Aspenberg 21 september

Långörens arkiv. Böcker och skrifter

Långörens arkiv. Böcker och skrifter Långörens arkiv Böcker och skrifter Andersson, Knut Minnen från Ungskär Blekinge läns Hushållningssällskaps Tidskrift, Nr 1 1981 Abrahamsons Tryckeri AB, Karlskrona 1981 Anglert, Marit Glimtar ur Ytteröns

Läs mer

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Gunnar Tonnquists släkt 4 Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Tabell Johan Alfred Sjöberg (fk Tånnqvist). Soldat, lantbrukare. Född 20 jun 859 i Kårabo, Tånnö (F). Död 6 dec 947 i

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening Utflykt till södra Halland Laholmsbygden den 28 augusti 2010 Exkursionsguide

De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening Utflykt till södra Halland Laholmsbygden den 28 augusti 2010 Exkursionsguide De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening Utflykt till södra Halland Laholmsbygden den 28 augusti 2010 Exkursionsguide Östra Karups kyrka 0 Ale-utflykt med buss i södra Halland Laholmsbygden

Läs mer

2 kr Kustroddaren Samuel Lundbergs familj. Särtryck ur För. Gamla Halmstads årsbok 1989 Föreningen Gamla Halmstad häfte 50 kr Källor till

2 kr Kustroddaren Samuel Lundbergs familj. Särtryck ur För. Gamla Halmstads årsbok 1989 Föreningen Gamla Halmstad häfte 50 kr Källor till LOPPIS-BÖCKER (listan utskriven LOPPIS 2015-04-08/BP) BÖCKER Pris Boktitel Författare Sort Sidor Årgång 10 kr 1896 års män i ord och bild inb,sliten1141 1946 20 kr Amerikaminnen-Berättelser i utvandrartid

Läs mer

5 kr Kulturpersonligheter från Falkenbergs Kommun Skantze, Anna häfte 23 1988 2 kr Kustroddaren Samuel Lundbergs familj. Särtryck ur För.

5 kr Kulturpersonligheter från Falkenbergs Kommun Skantze, Anna häfte 23 1988 2 kr Kustroddaren Samuel Lundbergs familj. Särtryck ur För. LOPPIS-BÖCKER (listan utskriven LOPPIS 2015-10-22/BP) BÖCKER Pris Boktitel Författare Sort Sidor Årgång 10 kr 1896 års män i ord och bild inb,sliten1141 1946 10 kr Arkiv i Halland Olsson. Sven Olof häftad

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Tillträdde Rosengren Carl Magnus Östergötlands län, S:t Kars 1795-02-0 Död: --- Gustaf IV Adolf Holstein Gottorpska ätten 1792-03-29 1809-03-13 Olsdotter Anna Malmöhus

Läs mer

Hantverkaranor från Skåne Sida 1

Hantverkaranor från Skåne Sida 1 Hantverkaranor från Skåne Sida 1 Proband Salomina (Mina) Johanna Catarina Hopp. Född 1840 i Ystads Sankt Petri (M). Gift 1866 i Västra Ingelstad (M) med Sven Magnus (Svante) Ekelund. (Kronofogde i V Ingelstad.

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia

Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia Denna bok tillägnas förre överbibliotekarien Lars-Erik Sanner för hans insatser som ordförande i akademiens biblioteksnämnd 1991 98, då akademiens bibliotek

Läs mer

Böcker om Hallands Väderö Läs mer

Böcker om Hallands Väderö Läs mer 1 Böcker om Hallands Väderö Läs mer Här följer en kort beskrivning av följande böcker om Hallands Väderö. Efter utgivningsåret uppges antal sidor och höjd x bredd i cm (avrundat). Johan Erikson: Hallands

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 1 2 3 4 5 6 1. Åke Johansson Rök 2. Eivor Karlsson Rök 3. Ulla Kall Stora Krokek 4. Gösta Kall Stora Krokek 5. Siv Karlsson Getingaryd 6. Yngve Karlsson Getingaryd

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 1 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 1 augusti 2015 Rya 08:00 - Törning / Törning 31,7 27 56 TÖRNING, Håkan Golfklubb 8,4 7 48 TÖRNING, Eva Golfklubb 23,3 20 - Bäckbom / Bäckbom 21,8 19 48 BÄCKBOM, Catrin Golfklubb 22,1 20 56 BÄCKBOM, Patrik Golfklubb +0,3-1

Läs mer

Platser. Gävleborgs län, Ljusdal

Platser. Gävleborgs län, Ljusdal Platser Gävleborgs län, Ljusdal Sten Elis Abraham Olsson 1896-01-01 Husförhör, Anna Viktoria Lindgren 1) Anna Elisabet Olsson 1902-05-07 Födelse 2) Står i kyrkboken som oäkta eftersom föräldrarna gifte

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Resultatlista SM i Varpa 2014 Visby

Resultatlista SM i Varpa 2014 Visby Resultatlista SM i Varpa 2014 Lördag 5 Juli 2014 Pojkar Lagkula 2-manna Hablingbo IK 1 Rasmus Hermansson & Noel Käldare Hablingbo IK 2 Henning Niklasson & Oliver Wizen Hablingbo IK 3 Noah Nilsson & Caspian

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

SLUTRESULTAT. Avstånd

SLUTRESULTAT. Avstånd SLUTRESULTAT Avstånd Station 1 1/7-300 meter Station 2 1/3-440 meter Station 3 L2-390 meter Station 4 C40-430 meter Station 5 1 / 8-280 meter Station 6 S20H - 310 meter Statistik Klass Antal deltagare

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

TIERP 1:1 (12) Fastighetsadresser Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, 815 38 Tierp. Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Tierp, Tierp

TIERP 1:1 (12) Fastighetsadresser Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, 815 38 Tierp. Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Tierp, Tierp 2015-03-04 FASTIGHETSFÖRTECKNING TIERP 1:1 (12) Järnvägsesplanaden 2, Järnvägsesplanaden 2, Järnvägsesplanaden 12, Järnvägsesplanaden 12, Ladvägen 16, Ladvägen 16, 815 35 Tierp Andelar i samfällighet Svanby

Läs mer

Fiskarebo. Lundholmen

Fiskarebo. Lundholmen Fiskarebo Lundholmen Sida 52 Backstuga under Lundholmen. Nu tillhör marken Sunnerby Ågård. Sista inv. Johan August Karlsson, f. 1861 i Moheda, och hustrun Eva Nilsdotter, f. 1868 i Blädinge. De flyttade

Läs mer

Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla

Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla Tabell 1 Johan Wilhelm Ekedahl (4:588). Handlande. Född 13 feb 1828 i Ekelsjö, Bringetofta (F). Döpt 15 feb 1828. Flyttade 1842 från Ekelsjö, Bringetofta (F) till Malmbäck

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

Sven Peter Petersson 1799-02-07 Dammen, Mellby (F) 1877-08-02 Stora Röslida, Skede (F) Bonde

Sven Peter Petersson 1799-02-07 Dammen, Mellby (F) 1877-08-02 Stora Röslida, Skede (F) Bonde Nils Johan Yngve Petersson Johan Peter Pettersson 1841-11-16 Skede Klockargård, Skede (F) 1910-04-22 Hörda Storegård, Berga (G) Hemmansägare, Handlare Johan Albert Pettersson 1893-03-29 Hörda Storegård,

Läs mer

Ättlingar Arfs Nils Olsson

Ättlingar Arfs Nils Olsson Ättlingar Arfs Nils Olsson Arfs Nils Olsson. Född 1855-09-20 Malung. Död omkring 1925. Familj med Döllas Brita Jonsdotter (Född 1859-02-22 Malung. Död 1911-04-21.) Vigsel 1879-12-25. 1 Olof Albert Nilsson.

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3 Tabell 1 Ander Gustaf Malmström. Född 11.7.1819 Sibbo, Pigby, Petas. Bonde. Död 25.8.1890 Sibbo, Box, Storbengts. Bonde på Petas, och från 1852 på Storbengts, som tydligen inköpts för hans räkning. Anders

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Huselius Rullskidcup 2015

Huselius Rullskidcup 2015 Totala cupen huvudklass Karlsnäsrullen Nybrorullen Rull-Dacke Maran Skåneskejten Änglarullen Total 1 Johannes AnderssonIF Ski Team Skåne 50 100 100 250 2 Joakim Bydinger Ronneby OK 60 29 80 45 214 3 Lars

Läs mer

Rapport 2017:7. Vanås 3:12. Arkeologisk förundersökning år Ylva Wickberg

Rapport 2017:7. Vanås 3:12. Arkeologisk förundersökning år Ylva Wickberg Rapport 2017:7 Vanås 3:12 Arkeologisk förundersökning år 2016 Ylva Wickberg Rapport 2017:7 Vanås 3:12 Arkeologisk förundersökning år 2016 Ylva Wickberg Fornlämningsnr: 109 Gryts socken Östra Göinge kommun

Läs mer

2000 Norge Nyskick Häftad

2000 Norge Nyskick Häftad Titel Efternamn Förnamn Tryckt Ort/område Skick Inb/Häft Övrigt Folklore och nationsbyggande i Norden Honko Lauri 1980 Norden Bra skick Häftad Stærke Egil i viking Petersen Palle 1980 sland Bra skick Häftad

Läs mer

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör.

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA J A Lundins farfars släkt i Holmestad Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. 82 Brännebrona... 1 Anor till Nils* Magnusson Lundin... 2

Läs mer

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland.

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland. Bergslagens ansikten Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson En antologi av Lars Furuland En bok för alla INNEHÅLL Förord 9 BERGSLAGENS FRAMVÄXT 13 Olaus Magnus: Historia om de

Läs mer

Resultatlista SSM Gevär Bana Karlshamns SKF

Resultatlista SSM Gevär Bana Karlshamns SKF Resultatlista SSM Gevär Bana 2015-06-27 Karlshamns SKF Final Ställningar Seniorer Grund S1 S2 1 2 3 4 5 Summa 1 Jane Jönsson Skurup 185 48 47 8 9 7 10 10 324 2 Stefan Svensson Veinge Eldsberga 182 48 43

Läs mer

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson John Axel Emanuel Gustafsson Disponent Född 1899-12-10 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 1) Bosatt 1900 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 2) Bosatt 1917-11-21

Läs mer

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Källor 100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Berit Margareta Lilja. Född 1939-09-10 Stockholm stad, Katarina. Begravd 1966-05-21 Norrköpings

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S Resultat i A-vapen Klass 1 HP S med 1 Peter Ardemalm Kullens Pk 46/36 76 HP S 2 Magnus Hansson Kullens Pk 43/34 65 HP B 3 Richard Hansson Pk Elbogen 38/33 52 HP 4 Jimmy Carlsen Torna Hällestads Pk 34/28

Läs mer

http://sv.wikipedia.org/wiki/norrk%c3%b6ping http://sv.wikipedia.org/wiki/j%c3%b6nk%c3%b6ping

http://sv.wikipedia.org/wiki/norrk%c3%b6ping http://sv.wikipedia.org/wiki/j%c3%b6nk%c3%b6ping Norrköping Norrköping fick stadsrättigheter 1384 då människor redan bott kring Motala ströms fall under lång tid. Nu finns det 83 561 invånare, staden är 3 477,94 hektar stor och varje kvadratmeter rymmer

Läs mer

LONE LARSEN. Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm

LONE LARSEN. Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm LONE LARSEN Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm 2006 Galleri Mårtenson & Persson. Båstad Dunkers Kulturhus.

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5. Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5

Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5. Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5 Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5 Skattmästare

Läs mer

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014.

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Plac Herrar Lag Poäng Pris 1 Kjell-Åke Johansson Åstorp 1303 1 000 kr 2 Jan Thylander Kirseberg, Malmö 1265 600 kr 3 Bo Björklund Kirseberg, Malmö 1237 400

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Rapport 2014:16. Slottsvången 8. Arkeologisk förundersökning 2014, Helsingborgs stad och kommun. Therese Ohlsson

Rapport 2014:16. Slottsvången 8. Arkeologisk förundersökning 2014, Helsingborgs stad och kommun. Therese Ohlsson Rapport 2014:16 Slottsvången 8 Arkeologisk förundersökning 2014, Helsingborgs stad och kommun. Therese Ohlsson Rapport 2014:16 Slottsvången 8 Arkeologisk förundersökning 2014, Helsingborgs stad och kommun.

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Rapport 2012:24. Stjärnan 1. Malmö stad, Malmö kommun FU 2011. Therese Ohlsson

Rapport 2012:24. Stjärnan 1. Malmö stad, Malmö kommun FU 2011. Therese Ohlsson Rapport 2012:24 Stjärnan 1 Malmö stad, Malmö kommun FU 2011 Therese Ohlsson Rapport 2012:24 Stjärnan 1 Malmö stad, Malmö kommun. FU 2011 Therese Ohlsson Fornlämningsnr: 20 Stjärnan 1, Malmö stad Malmö

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 7B Astrid Hallströms arkiv (1881-1986)

Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 7B Astrid Hallströms arkiv (1881-1986) Handskrift 7B Astrid Hallströms arkiv (1881-1986) Astrid Hallström var född i Göteborg som dotter till kulturhistorikern Wilhelm Berg och hans hustru Emy Gumaelius. Efter utbildningen arbetade hon som

Läs mer

Fagerstedtgrenen - Isak Peter Nilsson Fagerstedt

Fagerstedtgrenen - Isak Peter Nilsson Fagerstedt Linköping 2010-12-12 1 Fagerstedtgrenen - Isak Peter Nilsson Fagerstedt Det var mitt efternamn som gjorde att jag påbörjade min släktforskning år 1994. Från flera håll hade jag hört att namnet Fagerstedt

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1949-1950 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Skolbrottningar i Bjärnum. 1949-09-11 Nilsson Bertil Persson Stig, Sösdala 1 1949-09-11 Nilsson Bertil Paulsson

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

ÄTTLINGAR PER PERSSON HEDVIG HILDER TILL Uppdaterad

ÄTTLINGAR PER PERSSON HEDVIG HILDER TILL Uppdaterad ÄTTLINGAR TILL PER PERSSON & HEDVIG HILDER ----------------------- Uppdaterad 2016-11-15-1 - Förord I följande uppställning finns information över ättlingar till Per Persson och Hedvig Hilder. Per Persson

Läs mer

Sida 1. Tabell 1

Sida 1. Tabell 1 2011-04-15 Sida 1 Tabell 1 Jonas Anders Kjellberg. Född 1788. Död 1877 i Tådene (R). Gift med Amalia Tranchell. Född 1804. Död 1888 i Tådene (R). Jonas Henrik Reinhold "John" Kjellberg. Född 1823 i Göteborg.

Läs mer

FÖREMÅLEN OMKRING OSS om utställningen samt litteratur

FÖREMÅLEN OMKRING OSS om utställningen samt litteratur FÖREMÅLEN OMKRING OSS om utställningen samt litteratur Kulturen Text: Karin Schönberg Foto: Viveca Ohlsson och Lars Westrup FÖREMÅLEN OMKRING OSS handlar om föremålens designhistoria under 1900- talet.

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2015

Verksamhetsberättelse för år 2015 Verksamhetsberättelse för år 2015 Helsingborg Verksamhetsberättelse för år 2015 Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Personal och arkivansvarig samt adjungerad sekreterare Revisorer Hans

Läs mer

Gravar utan gravrättsinnehavare.

Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravrätt. 1 1 26b Gravsatta Jönsson, Gunvor Anna S 1 1 36-37 Bergström, Gustav Bergström, Edit 1 10 12-12a Andersson, GERDA Olivia Andersson, KARL Johan 1 10 32-32a Jansson

Läs mer

Stora Halängen och Konrad och Arne Beurling

Stora Halängen och Konrad och Arne Beurling Stora Halängen och Konrad och Arne Beurling Egna minnen och uppgifter från internet och berättelser. Sammanställt av Håkan Hultman Våren 2010 Mangårdsbyggnaden på Stora Halängen 1906 Byggd på 1870-talet

Läs mer

Resultatlista SSM. Bana 6, Karlshamns Skytteförening

Resultatlista SSM. Bana 6, Karlshamns Skytteförening Resultatlista SSM Bana 6,5 2011-07-03 Karlshamns Skytteförening Sydsvenskt mästerskap bana 6,5 Ställningar - Veteraner Namn Förening Resultat Ser 1 Ser 2 Summa 1 2 3 4 5 Summa Plac. 1 Åke Widén Eslöv 180

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Ruth Arvidsson Anläggningsförrättning berörande vägar för områdena Älskogsbräcka, Sevekulla, Köpstaden, Rörvik m fl.

Ruth Arvidsson Anläggningsförrättning berörande vägar för områdena Älskogsbräcka, Sevekulla, Köpstaden, Rörvik m fl. L A N T M Ä T E R I M Y N D I G H E T E N H A L L A N D S L Ä N Synpunkter enligt Sevekulla Gilles förslag Ärendenum m er N03458 Förrättningslantm ätare Ruth Arvidsson Sida 1 (6) Ärende Anläggningsförrättning

Läs mer

Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun

Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun UV SYD RAPPORT 2005:2 ARKEOLOGISK UTREDNING Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun Skåne, Helsingborg, Gamla staden 7:1 Magnus Andersson Kolumntitel 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar

Läs mer

Släkten Herrström. Släktbok 2015-08-24 Släkten Herrström Hemsida : www.bjornlind.se

Släkten Herrström. Släktbok 2015-08-24 Släkten Herrström Hemsida : www.bjornlind.se Släkten Herrström Pers familj... 2 Härslöv... 2 Kalender över bl a Härslöv från 1893... 4 Pers anor... 5 Byggmästarna... 7 Den äldste Herrström-anan... 8 Norra Skånska Kavalleriregementet... 9 Herrström-släkter...

Läs mer

Kristianstad 4:4, Teatergatan fjärrvärme

Kristianstad 4:4, Teatergatan fjärrvärme Rapport 2017:11 Kristianstad 4:4, Teatergatan fjärrvärme Arkeologisk förundersökning år 2016 Ylva Wickberg Rapport 2017:11 Kristianstad 4:4, Teatergatan fjärrvärme Arkeologisk förundersökning år 2016

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57 Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Ingegerd Davidsson Holkaberg Gun Karlsson La Krokek Disa Lindberg Näteryd Inger Antonsson Stava Sigbritt Hård Stava

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. J A Göths arkiv. Serie B kopieböcker: Brevkopior. Serie C dagböcker Dagböcker

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. J A Göths arkiv. Serie B kopieböcker: Brevkopior. Serie C dagböcker Dagböcker INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Sidan: Serie B kopieböcker: B I Brevkopior 3 4 Serie C dagböcker C I Dagböcker 5 6 Serie E brev och korrespondens E I Brev och korrespondens E II Telegram 7 8 9 Serie F ämnesordnade

Läs mer

M90 Höjdhopp 1 Axel Magnusson -21 IFK Lund 0,98. M90 Diskuskastning 1 Axel Magnusson -21 IFK Lund 14,59

M90 Höjdhopp 1 Axel Magnusson -21 IFK Lund 0,98. M90 Diskuskastning 1 Axel Magnusson -21 IFK Lund 14,59 Resultatlista DM och VDM i Eslöv den 31 augusti 2011 Plats Ekevalla IP Tävlingsledning: Alger Westring och Gert-Åke Hansson Väder: mest uppehåll endast en kort tid med lätt regn, ringa vindar Temp: ca

Läs mer

STORA SOLÖ. 1 mantal frälse.

STORA SOLÖ. 1 mantal frälse. 1 STORA SOLÖ. 1 mantal frälse. NIKOLAI SOCKEN. 1734 1911. En gård från 1734-1833 GÅRD 1 och GÅRD 2 Från 1833 1940. ½ mantal vardera. 2 S:t Solö. 1734 1753. 1734 Pehr???-son h. Maria s. Pähr Pehrsson h

Läs mer

Svenska Cupen / Inofficiell Europacup DM Halland och DM Skåne Orienteringsskytte Klassisk distans Nyårsåsen Halmstad RESULTATLISTA

Svenska Cupen / Inofficiell Europacup DM Halland och DM Skåne Orienteringsskytte Klassisk distans Nyårsåsen Halmstad RESULTATLISTA KLASS: D21 Punkt- 1 Nina Hoffmann Danmark Militära 1 32:31 1:00 0:33:31 5 0:41:58 8 11:38 4:00 8:00 23:38 1:39:07 2 Carina Svensson Eksjö Garnisions IF 12 33:26 12:00 0:45:26 1 0:34:28 4 11:28 6:00 2:00

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Resultatlista Besättningsregattan 2013

Resultatlista Besättningsregattan 2013 09:30 1 D 16 K-4 500 m Final 1 1 Hannah Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersso Östra Sverige 02:02,24 2 Andrea Möller / Hanna Falk / My Lindén / Jessica Löf KC Stockholm / 02:04,48

Läs mer

2014-05-31 Hantverkaranor från Skåne Sida 1. Generation I. Generation II

2014-05-31 Hantverkaranor från Skåne Sida 1. Generation I. Generation II 2014-05-31 Hantverkaranor från Skåne Sida 1 Proband Salomina (Mina) Johanna Catarina Hopp. Född 1840 i Ystads Sankt Petri (M). Gift 1866 i Västra Ingelstad (M) med Sven Magnus (Svante) Ekelund. (Kronofogde

Läs mer

Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård

Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård Antikvarisk kontroll Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård Schaktarbeten för el-ledningar på Södra Hestra kyrkogård Södra Hestra socken i Gislaveds kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Läs mer

LAHOLMS LANDSFÖRSAMLING

LAHOLMS LANDSFÖRSAMLING LAHOLMS LANDSFÖRSAMLING I77. ALA Alanr2 SHM/KMK 1621 Nyare tid Fyndår: 1850 Fyndtyp: Depåfynd Antal: 79 mynt Slutmynt: Okänt "Dessa 6 mynt utvaldes ur ett fynd, innehållande 79 små svenska silfvermynt

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 Senior 1 Leif Nilsson Eslöv 93 94 95 97 379 2 Tore Bengtsson Tvååker 95 93 98 93 379 3 Anders Andersson Morup 97 98 93 91 379 4 Terho Visuri Eslöv 98 89 93 96 376 5 Bertil

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 )

Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 ) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 ) Handskriftssamlingen (på 4 hyllmeter) som har tagits om hand av Forskningsarkivet,

Läs mer

KRETSMÄSTERSKAP FÄLT 2016 A Mikael Sällström Klippan 46tr B C R D Vy Vä 2015 A David Hecktor Hässleholm 45tr B Tommy Andersén Klippan 44tr C Elias

KRETSMÄSTERSKAP FÄLT 2016 A Mikael Sällström Klippan 46tr B C R D Vy Vä 2015 A David Hecktor Hässleholm 45tr B Tommy Andersén Klippan 44tr C Elias KRETSMÄSTERSKAP FÄLT 2016 A Mikael Sällström Klippan 46tr B C R D Vy Vä 2015 A David Hecktor Hässleholm 45tr B Tommy Andersén Klippan 44tr C Elias Wetterlöf Vinslöv 47tr R Jörgen Ingeman Ramsjö 45tr D

Läs mer

Fröstorp (Ranten) 1/8 mtl. Fröstorp (Ranten) Fröstorp Kronogård. Fröstorp Kronogård. Hov Nordgård

Fröstorp (Ranten) 1/8 mtl. Fröstorp (Ranten) Fröstorp Kronogård. Fröstorp Kronogård. Hov Nordgård 1 Fröstorp (Ranten) Andreas Jacobsson f 1784 i Od h Greta Andersdotter f 1796 i Fröstorp s Johannes f 1818 s Olaus f 1822 d Eva f 1826 Fröstorp (Ranten) Andreas Jonsson f 1762 i Fröstorp h Ella Andersdotter

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-06 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-19.20 Beslutande Douglas Roth, ordförande, Lennart Westdahl, Bo-Anders Thornberg, Willy Ohlsson, Johan Barnekow, Gunnel Persson,

Läs mer

77.F.D. Riksdagsman Einar Henningsson, Helsingborg; Berättar om

77.F.D. Riksdagsman Einar Henningsson, Helsingborg; Berättar om 65. Börge Skarstedl Sid. 1.,51 min; Sid.2., 57 min; Intervjuare: Karl Salomonsson; 1977-10-24; Nr. 50. 66. Karl Einar Levanden, S. Hunnetorpsv. 38 C, Helsingborg; Nr. 54; Sid' I Spanska inbördeskagget;

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Oktober

Vad händer i Färgelanda? Oktober Vad händer i Färgelanda? Oktober Världens Barn Gala Torsdag 2 oktober kl. 18.30 Färgelanda Sporthall Lilla Bandet Jenny och Frank Margareta Haglund med familj DNA and The Cellarboys Färgelanda Judoklubb

Läs mer

Debiteringslängd 2015

Debiteringslängd 2015 Lpnr Ägare Fastighet Andelar Andelstal Faktor Summa Email 1 Håkan Rhinebo Herrestads-Groröd 1:18 Herrestad Groröd Stenkas 132 451 94 Uddevalla 1,23 0,82 2765,0000 2267,30 Summa för Håkan Rhinebo 0,82 2267,00

Läs mer

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Carl Leonard Olofsson. Född 1889-05-04 i Hertsånger, Nysätra (AC). Död 1944-11-02 i Ekeby (T). Flyttade 1922 från Hertsånger,

Läs mer