729G04 Programmering och diskret matematik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "729G04 Programmering och diskret matematik"

Transkript

1 Tentamen 729G04, (9) 729G04 Programmering och diskret matematik Tentamen kl Tillåtna hjälpmedel: Dator, penna, papper, linjal, suddgummi, godkänd(a) bok/böcker Uppgifter: Tentan består av 7 uppgifter (9 sidor inklusive denna sida). Poäng: Totalt kan man få 25 poäng. Betyg: För G behövs 12 poäng och för VG behövs 18 poäng. Frågor på Tentamen: Examinator besöker lokalen ca kl 14 och ca kl 16. Om du har funderingar som du inte kan få svar på, skriv ner dessa och hur du tolkat eventuella oklarheter som kommentarer i koden. Instruktion för att logga in 1. Logga in på kontot examx med lösenordet kluring1 2. Följ instruktionerna på skärmen och skriv in ditt personnummer. 3. Tentavakten kommer att gå runt och kontrollera personnummer och legitimation. Efter kontroll får du ett engångslösenord som du använder för att logga in med i själva tentasystemet. Genomförande av uppgifter Svar till uppgifterna skrivs i en textfil som du sparar under namnet dittstudentid.py (om ditt student-id är abcde123 sparar du till filen abcde123.py). Spara filen direkt i din hemkatalog. Du får använda valfri texteditor som finns tillgänglig, dvs. jedit, gedit eller den inbyggda i IDLE. Rekommendationen är använda jedit eller gedit tillsammans med ipython då det har hänt att IDLE är ostabilt i tentamiljön. Skriv namn, liu-id och personnummer i början av filen. Skriv en kommentar med uppgiftsnummer innan lösningen på uppgiften. Kom ihåg att spara då och då! Exempel på hur början av filen kan se ut # coding: latin-1 # Jody Foo, jodfo01 # # Uppgift 1 Så här startar du IDLE/gedit/jedit Öppna först ett terminalfönster genom att högerklicka på skrivbordet och välja Terminal. För att starta IDLE, skriv idle i terminalfönstret. För att starta gedit, skriv gedit i terminalfönstret. För att starta jedit, skriv jedit i terminalfönstret.

2 Tentamen 729G04, (9) Om du använder IDLE och det hänger sig under tentan 1. Prova att stänga IDLE-fönstren med Alt-F4 eller övre vänstra hörnets meny. 2. Om det inte fungerar, stäng terminalfönstret med Alt+F4 eller övre vänstra hörnets meny. 3. Starta idle igen genom att öppna en nytt terminalfönster (om det behövs) och skriva idle följt av <ENTER>. 4. Öppna din fil via menyraden eller genom att trycka Ctrl+O

3 Tentamen 729G04, (9) Uppgift 1 (3p) a) Nedan finns en funktion som returnerar True eller False baserat på tre parametrar som alla är sanningsvärden (dvs antingen True eller False). Skriv om funktionen så att den innehåller så få vilkorssatser som möjligt. def is_the_ground_wet(sun, clouds, rain): if clouds: if rain: if not rain: if sun: if rain: if not rain: if not clouds: if rain: if not rain: if not sun: if rain: if not rain: b) Nedan finns en funktion som returnerar True eller False givet ett heltal som input. Skriv om funktionen så att den innehåller färre villkorssatser. def eggs(number): if number < 50: if number < 25: if number > 0: if number <= 100: if number > 0: else: else:

4 Tentamen 729G04, (9) Uppgift 2 (4p) a) Skriv en funktion count_letter_for(sentence, character). Funktionen får in en sträng, sentence, och ett tecken (sträng med endast ett tecken), character. Funktionen räknar och returnerar antalet förekomster av tecknet character i strängen sentence. Använd en for-loop för att lösa denna uppgift. Se körexempel från ipython nedan. In [1]: count_letter_for("hello World!", "l") Out[1]: 3 In [2]: count_letter_for("hello World!", "!") Out[2]: 1 In [3]: count_letter_for("hello World!", "x") Out[3]: 0 a) Skriv en funktion count_letter_while(sentence, character). Funktionen får in en sträng, sentence, och ett tecken (sträng med endast ett tecken), character. Funktionen räknar och returnerar antalet förekomster av tecknet character i strängen sentence. Använd en whileloop för att lösa denna uppgift. Se körexempel från ipython nedan. In [4]: count_letter_while("hello World!", "l") Out[4]: 3 In [5]: count_letter_while("hello World!", "!") Out[5]: 1 In [6]: count_letter_while("hello World!", "x") Out[6]: 0

5 Tentamen 729G04, (9) Uppgift 3 (2p) Definiera funktionen list_integers(mixed_list) som returnerar alla heltal i listan mixed_list. mixed_list innehåller värden av olika typer. Se exempelkörningar från ipython nedan: In [7]: list_integers(["a", "b", "c"]) Out [7]: [] In [8]: list_integers([5, 6, 7]) Out [8]: [5, 6, 7] In [9]: list_integers([1, 2.0, "3", [4], 5]) Out [9]: [1, 5]

6 Tentamen 729G04, (9) Uppgift 4 (3p) Definiera en funktion total_with_tip(items, people, tip_percentage) som tar in en lista, items, som innehåller heltal. Dessa heltal representerar priserna på de maträtter ni beställt under kvällen. Funktionen tar också in argumenten people och tip_percentage. people är antal personer som ska dela på notan. tip_percentage är ett heltal som berättar hur många procent dricks ni ska ge. Funktionen ska returnera hur mycket varje person ska betala om ni delar lika, inklusive dricks som ska betalas. Se exempelkörning nedan: In [10]: total_with_tip([75, 120, 225, 110], 2, 15) Out[10]: In [11]: total_with_tip([75, 120, 225, 110], 5, 10) Out[11]: In [12]: total_with_tip([1000], 10, 15) Out[12]: 115.0

7 Tentamen 729G04, (9) Uppgift 5 (6p) I denna uppgift ska du lagra information om din nyfunna hobby "titta på färg som torkar". Du har en intressant teori om att olika färger torkar olika fort. Därför skriver du ett program som håller reda på färgtorkardata, dvs observationer av hur lång tid olika färgkulörer behöver för att torka. I denna uppgift ska du skriva funktioner i Python som kan bearbeta information om hur lång tid en viss färg tog att torka. Längst ner på sidan ser du exempelkörningar från ipython. a) Skriv en funktion create_observation(color, time) som tar in en sträng och ett heltal och returnerar en lista med dessa värden. Kontrollera att color är en sträng och att time är ett positivt heltal. Skriv ut ett felmeddelande och returnera None om något av argumenten är av fel datatyp. b) Skriv två funktioner, get_time(observation) och get_color(observation) som tar en observation som argument (dvs en lista enligt ovan) och returnerar den observerade tiden respektive namnet på färgen. Kontrollera att observation är en lista med rätt datatyp på rätt index i listan. Skriv ut ett felmeddelande och returnera None om observation inte är en lista enligt ovan. c) Skriv en funktion wettest_color(observation1, observation2) som tar två observation-strukturer (enligt ovan) som argument. Funktionen jämför tiden i observation1 med tiden i observation2 och returnerar namnet på färgen som enligt observationerna tog längst tid att torka. Kontrollera att observation är en lista enligt ovan med rätt datatyp på rätt index i listan. Skriv ut ett felmeddelande och returnera None om observation1 eller observation2 inte är en lista enligt ovan. Nedan följer exempelkörning från ipython: In [13]: create_observation("pink", 10) Out[13]: ['pink', 10] In [14]: obs1 = create_observation("pink", 10) In [15]: get_color(obs1) Out[15]: 'pink' In [16]: get_name({'date and time': ' :00', 'plate': 'PYTHON'}) Error in input. In [17]: obs2 = create_observation("fuchsia", 8) In [18]: wettest_color(obs1, obs2) Out[18]: 'pink'

8 Tentamen 729G04, (9) Uppgift 6 (4p) I denna uppgift ska du skapa en abstrakt datastruktur för att representera personer och de tre sista böckerna de läst. Du ska implementera denna datastruktur genom att använda dig av ett dictionary. Dictionaryt ska ha två nycklar: 'name' och 'read books'. Värdet på nyckeln 'name' är en sträng med namnet på personen och värdet på nyckeln 'read books' är en lista med namn på de tre senast lästa böckerna. Listan är tom från början. När en fjärde bok läggs till, åker den först inlagda ut. Längst ner på sidan finns exempelkörningar. a) Skapa funktionen create_person(name) som tar en sträng som argument och returnerar ett dictionary enligt ovanstående specifikation, med värdet en tom lista som värde till nyckeln 'read books'. Se till att funktionen skriver ut ett felmeddelande och returnerar None om name inte är en sträng. b) Skapa funktionen add_book(book_name, person) som tar in två argument, ett sträng och en person (dvs ett dictionary enligt ovan). Funktionen lägger till en bok till listan över lästa böcker hos personen. Listan ska bara innehålla de tre sist lästa böckerna. Kontrollera att person är ett dictionary enligt ovanstående specifkation. Skriv ut ett felmeddelande om något gått fel, och ändra inte på innehållet i personen. Nedan följer exempelkörning från ipython: In [19]: create_person("john Cleese") Out[19]: {'name': 'John Cleese', 'read books': []} In [20]: create_person(404) Error in input. In [21]: john = create_person("john Cleese") In [22]: john Out[22]: {'name': 'John Cleese', 'read books': []} In [23]: add_book("the meaning of Python", john) In [24]: john Out[24]: {'name': 'John Cleese', 'read books': ['The meaning of Python']) In [25]: add_book("hidden Shrubbery") In [26]: john Out[26]: {'name': 'John Cleese', 'read books': ['The meaning of Python', 'Hidden Shrubbery']} In [25]: add_book("latin in 21 days") In [26]: john Out[26]: {'name': 'John Cleese', 'read books': ['The meaning of Python', 'Hidden Shrubbery', 'Latin in 21 days']} In [27]: add_book("hamlet the Little Pig") In [28]: john Out[28]: {'name': 'John Cleese', 'read books': ['Hidden Shrubbery', 'Latin in 21 days', 'Hamlet the Little Pig']}

9 Tentamen 729G04, (9) Uppgift 7 (3p) Skriv en funktion fizzbuzz() som skriver ut talen 1 till 100 på egna rader. Om talet som ska skrivas ut är en multipel av 3 ska dock '' skrivas ut istället. Om talet som ska skrivas ut är en multipel av 5 ska 'Buzz' skrivas ut. Om talet som ska skrivas ut är en multipel av både 3 och 5 ska 'Buzz' skrivas ut istället. Se partiell exempelkörning nedan. In [29]: fizzbuzz() Buzz 7 8 Buzz Buzz Buzz Buzz Buzz...

729G04 Programmering och diskret matematik

729G04 Programmering och diskret matematik Tentamen 729G04, 2013-01-11 1(8) 729G04 Programmering och diskret matematik Tentamen 2013 01 11 kl 08.00 13.00 Tillåtna hjälpmedel: Dator, penna, papper, linjal, suddgummi, godkänd(a) bok/böcker Uppgifter:

Läs mer

729G04 Programmering och diskret matematik

729G04 Programmering och diskret matematik 1( 5) 729G04 Programmering och diskret matematik Övningstentamen 2013 12 03 kl 10.00 12.00 Tillåtna hjälpmedel: Dator, penna, papper, linjal, suddgummi, godkänd(a) bok/böcker (ej anteckningar, föreläsningsbilder,

Läs mer

729G04 Programmering och diskret matematik

729G04 Programmering och diskret matematik 1( 7) 729G04 Programmering och diskret matematik Tentamen 2014 01 07 kl 14.15 18.00 Tillåtna hjälpmedel: Dator, penna, papper, linjal, suddgummi, godkänd(a) bok/böcker (ej anteckningar, föreläsningsbilder,

Läs mer

729G04 Programmering och diskret matematik Tenta kl 14:00-18:00

729G04 Programmering och diskret matematik Tenta kl 14:00-18:00 1 ( 5) 729G04 Programmering och diskret matematik Tenta kl 14:00-18:00 Tillåtna hjälpmedel: Dator, penna, papper, linjal, suddgummi, godkänd(a) bok/böcker (ej anteckningar, föreläsningsbilder, gamla labbar

Läs mer

729G04 Programmering och diskret matematik TEN kl 8-12

729G04 Programmering och diskret matematik TEN kl 8-12 729G04 Programmering och diskret matematik TEN4 091020 kl 8-12 Examinator: Annika Silvervarg, telefonnummer 013-284068 Hjälpmedel: Dator, penna och suddgummi. Uppgifter: Tentamen består av 4 uppgifter

Läs mer

Uppgifter till tenta i 729G04 Programmering och diskret matematik. 7 augusti 2015, kl 08:00-12:00

Uppgifter till tenta i 729G04 Programmering och diskret matematik. 7 augusti 2015, kl 08:00-12:00 1 ( 6) Uppgifter till tenta i 729G04 Programmering och diskret matematik. 7 augusti 2015, kl 08:00-12:00 Tillåtna hjälpmedel: Dator, penna, papper, linjal, suddgummi, godkänd(a) bok/böcker/kompendier (ej

Läs mer

729G74 - IT och programmering, grundkurs. Dugga.

729G74 - IT och programmering, grundkurs. Dugga. 729G74 - IT och programmering, grundkurs. Dugga. 2016-12-08. Kl. 14.00 till 16.00 Tillåtna hjälpmedel: Dator, penna, papper, linjal, suddgummi, godkänd(a) bok/böcker/kompendier Uppgifter: Duggan består

Läs mer

Tenta (TEN3) i kursen 729G04 Programmering och diskret matematik 5 feb 2016, kl 14:00-18:00

Tenta (TEN3) i kursen 729G04 Programmering och diskret matematik 5 feb 2016, kl 14:00-18:00 1 ( 7) Tenta (TEN3) i kursen 729G04 Programmering och diskret matematik 5 feb 2016, kl 14:00-18:00 Tillåtna hjälpmedel: Dator, penna, papper, linjal, suddgummi, godkänd(a) bok/böcker/kompendier (ej anteckningar,

Läs mer

Uppgifter till tenta i 729G04 Programmering och diskret matematik. 17 december 2015, kl 14:00-18:00

Uppgifter till tenta i 729G04 Programmering och diskret matematik. 17 december 2015, kl 14:00-18:00 1 ( 7) Uppgifter till tenta i 729G04 Programmering och diskret matematik. 17 december 2015, kl 14:00-18:00 Tillåtna hjälpmedel: Dator, penna, papper, linjal, suddgummi, godkänd(a) bok/böcker/kompendier

Läs mer

TDIU01 / 725G

TDIU01 / 725G TDIU01 / 725G67 2011-12-16 08-13 Inloggning Börja med att logga in i tentasystemet genom att logga in med användare examx som har lösenordet kluring1. Verifiera att dina uppgifter stämmer och förbered

Läs mer

729G04 PYTHON 6 JODY FOO. Department of Computer and Information Science (IDA) Linköping University, Sweden

729G04 PYTHON 6 JODY FOO. Department of Computer and Information Science (IDA) Linköping University, Sweden 729G04 PYTHON 6 JODY FOO Department of Computer and Information Science (IDA) Linköping University, Sweden Dagens föreläsning Nya verktyg IPython Texteditorer Ny datatyp Dictionary Abstraktion Felhantering

Läs mer

TDP Regler

TDP Regler Regler Student får lämna salen tidigast en timme efter tentans start. Vid toalettbesök eller rökpaus ska pauslista utanför salen fyllas i. All form av kontakt mellan studenter under tentans gång är strängt

Läs mer

729G04 Programmering och diskret matematik. Föreläsning 7

729G04 Programmering och diskret matematik. Föreläsning 7 729G04 Programmering och diskret matematik Föreläsning 7 Föreläsningsöversikt Information Interaktion via text Läsa från fil Skriva till fil Spara och läsa abstrakta datatyper från fil Information Felaktigt

Läs mer

729G04 Programmering och diskret matematik TEN kl 8-12

729G04 Programmering och diskret matematik TEN kl 8-12 729G04 Programmering och diskret matematik TEN4 091120 kl 8-12 Examinator: Annika Silvervarg, telefonnummer 013-284068 Hjälpmedel: Dator, penna och suddgummi. Uppgifter: Tentamen består av 4 uppgifter

Läs mer

Tentamen i Introduktion till programmering

Tentamen i Introduktion till programmering Tentamen i Introduktion till programmering Kurskod: Skrivtid: D0009E 09:00-13:00 (4 timmar) Totalt antal uppgifter: 7 Totalt antal poäng: 38 Tentamensdatum: 2014-05-17 Jourhavande lärare: Tillåtna hjälpmedel:

Läs mer

729G74 IT och programmering, grundkurs. Tema 2, Föreläsning 2 Jody Foo,

729G74 IT och programmering, grundkurs. Tema 2, Föreläsning 2 Jody Foo, 729G74 IT och programmering, grundkurs Tema 2, Föreläsning 2 Jody Foo, jody.foo@liu.se Föreläsningsöversikt Kursinfo: återkoppling Muddy Cards och kompletteringar Diskret matematik Python: Programmering

Läs mer

TDP Regler

TDP Regler Regler Student får lämna salen tidigast en timme efter tentans start. Vid toalettbesök eller rökpaus ska pauslista utanför salen fyllas i. All form av kontakt mellan studenter under tentans gång är strängt

Läs mer

TDDI TDDI22 Tentaregler

TDDI TDDI22 Tentaregler Inloggning TDDI22 Tentaregler Logga in i tentasystemet genom att välja session exam system och logga in med ditt vanliga LiU- ID. Välj inte att ha denna session som standardsession. Verifiera att dina

Läs mer

Instruktioner - Datortentamen TDDD73 Funktionell och imperativ programmering i Python

Instruktioner - Datortentamen TDDD73 Funktionell och imperativ programmering i Python Instruktioner - Datortentamen TDDD73 Funktionell och imperativ programmering i Python Hjälpmedel Följande hjälpmedel är tillåtna: Exakt en valfri bok, t.ex. den rekommenderade kursboken. Boken får ha anteckningar,

Läs mer

Det finns en referensbok (Java) hos vakten som du får gå fram och läsa men inte ta tillbaka till bänken.

Det finns en referensbok (Java) hos vakten som du får gå fram och läsa men inte ta tillbaka till bänken. Tentamen Programmeringsteknik I 2015-03-19 Skrivtid: 14:00 19:00 Hjälpmedel: Java-bok Tänk på följande Det finns en referensbok (Java) hos vakten som du får gå fram och läsa men inte ta tillbaka till bänken.

Läs mer

TDDE44 Programmering, grundkurs

TDDE44 Programmering, grundkurs TDDE44 Programmering, grundkurs Föreläsning 5 Jody Foo, jody.foo@liu.se Föreläsning 5 & 6 Laboration 3: En egen pokedex data från webben Ny datatyp: dictionary Mer om dataabstraktion Nästlade datastrukturer

Läs mer

Föreläsningsanteckningar, Introduktion till datavetenskap HT S4 Datastrukturer. Tobias Wrigstad

Föreläsningsanteckningar, Introduktion till datavetenskap HT S4 Datastrukturer. Tobias Wrigstad 1 Datatyper Tobias Wrigstad Det finns flera olika typer av (slags) data Olika datatyper har olika egenskaper. T.ex. är ett personnummer inte ett tal. (Den sista siffran skall stämma enligt den s.k. Luhnalgoritmen

Läs mer

729G04 Programmering och diskret matematik. Python 2: Villkorssatser, sanningsvärden och logiska operatorer

729G04 Programmering och diskret matematik. Python 2: Villkorssatser, sanningsvärden och logiska operatorer 729G04 Programmering och diskret matematik Python 2: Villkorssatser, sanningsvärden och logiska operatorer Föreläsningsöversikt Vad händer när vi kör vår pythonkod? Programmerare Villkorssatser Jämförelser

Läs mer

Tentamen i TDP004 Objektorienterad Programmering Praktisk del

Tentamen i TDP004 Objektorienterad Programmering Praktisk del Tentamen i TDP004 Objektorienterad Programmering Praktisk del Datum: 2011-04-28 Tid: 08-12 Plats: SU-salar i B-huset. Jour: Per-Magnus Olsson, tel 281456 Jourhavande kommer att besöka skrivsalarna ungefär

Läs mer

TDDI TDDI22 Tentaregler

TDDI TDDI22 Tentaregler Inloggning TDDI22 Tentaregler Logga in i tentasystemet genom att välja session exam system och logga in med ditt vanliga LiU- ID. Välj inte att ha denna session som standardsession. Verifiera att dina

Läs mer

TDIU Regler

TDIU Regler Regler Student får lämna salen tidigast en timme efter tentans start. Vid toalettbesök eller rökpaus ska pauslista utanför salen fyllas i. All form av kontakt mellan studenter under tentans gång är strängt

Läs mer

Ordlistor, filhantering och ut på webben. Linda Mannila 20.11.2007

Ordlistor, filhantering och ut på webben. Linda Mannila 20.11.2007 Ordlistor, filhantering och ut på webben Linda Mannila 20.11.2007 Vad kan vi nu? Primitiva datatyper Tal, strängar, booleska värden Samlingsdatatyp Listan Utskrift Indata Felhantering Funktioner och moduler

Läs mer

Tentamen TEN1 HI

Tentamen TEN1 HI Tentamen TEN1 HI1029 2014-03-14 Skrivtid: 8.15-13.00 Hjälpmedel: Referensblad (utdelas), papper (tomma), penna Logga in med tentamenskontot ni får av skrivvakten. Det kommer att ta tid att logga in ha

Läs mer

TDDI22 (exempel) TDDI22 Tentaregler

TDDI22 (exempel) TDDI22 Tentaregler Inloggning TDDI22 Tentaregler Logga in i tentasystemet genom att välja session exam system och logga in med ditt vanliga LiU- ID. Välj inte att ha denna session som standardsession. Verifiera att dina

Läs mer

Instruktioner - Datortentamen TDDD73 Funktionell och imperativ programmering i Python

Instruktioner - Datortentamen TDDD73 Funktionell och imperativ programmering i Python Instruktioner - Datortentamen TDDD73 Funktionell och imperativ programmering i Python Hjälpmedel Följande hjälpmedel är tillåtna: Exakt en valfri bok, t.ex. den rekommenderade kursboken. Boken får ha anteckningar,

Läs mer

Instruktioner - Datortentamen TDDD73 Funktionell och imperativ programmering i Python TDDE24 Funktionell och imperativ programmering del 2

Instruktioner - Datortentamen TDDD73 Funktionell och imperativ programmering i Python TDDE24 Funktionell och imperativ programmering del 2 Instruktioner - Datortentamen TDDD73 Funktionell och imperativ programmering i Python TDDE24 Funktionell och imperativ programmering del 2 Hjälpmedel Följande hjälpmedel är tillåtna: Exakt en valfri bok,

Läs mer

Johan Karlsson Datavetenskap för teknisk kemi, 10p, moment 1 Datavetenskap Umeå Universitet. Tentamen

Johan Karlsson Datavetenskap för teknisk kemi, 10p, moment 1 Datavetenskap Umeå Universitet. Tentamen Tentamen för teknisk kemi, 10p, moment 1 29 november 1999 Skrivtid 9-15 Hjälpmedel: av följande böcker. - U. Bilting och J. Skansholm: Vägen till C - A. Kelley & I. Pohl: A Book on C Maxpoäng: Gräns för

Läs mer

Tenta i Grundläggande programmering DD klockan

Tenta i Grundläggande programmering DD klockan Tenta i Grundläggande programmering DD1331 2017-10-20 klockan 14.00 16.00 Marcus Dicander, KTH CST Tillåtna hjälpmedel: En Pythonbok, skrivmaterial, mat, medicin och vattenflaska. Otillåtna hjälpmedel:

Läs mer

TDIU Regler

TDIU Regler Regler Student får lämna salen tidigast en timme efter tentans start. Vid toalettbesök eller rökpaus ska pauslista utanför salen fyllas i. All form av kontakt mellan studenter under tentans gång är strängt

Läs mer

Regler. Betygssättning

Regler. Betygssättning Regler Student får lämna salen tidigast en timme efter tentans start. Vid toalettbesök eller rökpaus ska pauslista utanför salen fyllas i. All form av kontakt mellan studenter under tentans gång är strängt

Läs mer

729G74 IT och programmering, grundkurs. Tema 3. Föreläsning 2 Jody Foo,

729G74 IT och programmering, grundkurs. Tema 3. Föreläsning 2 Jody Foo, 729G74 IT och programmering, grundkurs Tema 3. Föreläsning 2 Jody Foo, jody.foo@liu.se Föreläsningsöversikt Repetition: syntax-quiz Fler for-loopar (över listor och dictionaries) range() Nästlade strukturer

Läs mer

Övning 1 - Abstrakta datatyper

Övning 1 - Abstrakta datatyper /home/lindahlm/activity-phd/teaching/12dd1320/exercise1/exercise1.py September 3, 20121 0 # coding : latin Övning 1 - Abstrakta datatyper 18 Summering Vi gick igenom betydelsen av abstrakta datatyper/datastrukturer.

Läs mer

Uppgifter teknik HT17 (uppdaterad v. 40)

Uppgifter teknik HT17 (uppdaterad v. 40) Uppgifter teknik HT17 (uppdaterad v. 40) Uppgifterna bedöms inte, de är bara till för att öva. Samarbeta gärna med andra! Du behöver inte skriva ner svaren, men se till att du förstår lösningarna! 1. Det

Läs mer

TDP Regler

TDP Regler Regler Student får lämna salen tidigast en timme efter tentans start. Vid toalettbesök eller rökpaus ska pauslista utanför salen fyllas i. All form av kontakt mellan studenter under tentans gång är strängt

Läs mer

Programmering I Tobias Wrigstad fredag, 2009 augusti 28

Programmering I Tobias Wrigstad fredag, 2009 augusti 28 Programmering I Tobias Wrigstad tobias@dsv.su.se Vad är programmering? Lågnivåspråk och högnivåspråk Kompilering och interpretering Variabler Notation för flödesschema (flow chart) Kontrollstrukturer (conditionals,

Läs mer

Instruktioner - Datortentamen TDDD73 Funktionell och imperativ programmering i Python

Instruktioner - Datortentamen TDDD73 Funktionell och imperativ programmering i Python Instruktioner - Datortentamen TDDD73 Funktionell och imperativ programmering i Python Hjälpmedel Följande hjälpmedel är tillåtna: Exakt en valfri bok, t.ex. den rekommenderade kursboken. Boken får ha anteckningar,

Läs mer

Instruktioner - Datortentamen TDDD73 Funktionell och imperativ programmering i Python

Instruktioner - Datortentamen TDDD73 Funktionell och imperativ programmering i Python Instruktioner - Datortentamen TDDD73 Funktionell och imperativ programmering i Python Hjälpmedel Följande hjälpmedel är tillåtna: Exakt en valfri bok, t.ex. den rekommenderade kursboken. Boken får ha anteckningar,

Läs mer

Användarhandledning Version 1.2

Användarhandledning Version 1.2 Användarhandledning Version 1.2 Innehåll Bakgrund... 2 Börja programmera i Xtat... 3 Allmänna tips... 3 Grunderna... 3 Kommentarer i språket... 4 Variabler... 4 Matematik... 5 Arrayer... 5 på skärmen...

Läs mer

HI1024 Programmering, grundkurs TEN

HI1024 Programmering, grundkurs TEN HI1024 Programmering, grundkurs TEN2 2015-01-08 KTH STH Haninge 13.15-18.00 Tillåtna hjälpmedel: En A4 handskriven på ena sidan med egna anteckningar Kursboken C PROGRAMMING A Modern Approach K. N. King

Läs mer

kl Tentaupplägg

kl Tentaupplägg Tentaupplägg TIPS 1: Läs igenom ALLA uppgifterna. Välj den du känner är lättast först. Det kan gärna ta 10-20 minuter. Försök skriva saker som kan vara problem i uppgifterna. Är det något du absolut kommer

Läs mer

HI1024 Programmering, grundkurs TEN2 2015-10-30

HI1024 Programmering, grundkurs TEN2 2015-10-30 HI1024 Programmering, grundkurs TEN2 2015-10-30 KTH STH Haninge 8.15-13.00 Tillåtna hjälpmedel: En A4 handskriven på ena sidan med egna anteckningar Kursboken C PROGRAMMING A Modern Approach K. N. King

Läs mer

TDP Regler

TDP Regler Regler Student får lämna salen tidigast en timme efter tentans start. Vid toalettbesök eller rökpaus ska pauslista utanför salen fyllas i. All form av kontakt mellan studenter under tentans gång är strängt

Läs mer

TDDI TDDI22 Tentaregler

TDDI TDDI22 Tentaregler Inloggning TDDI22 Tentaregler Logga in i tentasystemet genom att välja session exam system och logga in med ditt vanliga LiU- ID. Välj inte att ha denna session som standardsession. Verifiera att dina

Läs mer

Laboration: Whitebox- och blackboxtesting

Laboration: Whitebox- och blackboxtesting Tilda11 höstterminen 2011 Laboration: Whitebox- och blackboxtesting Mål med laborationen Du ska lära dig begreppen white-box testing och black-box testing Du ska öva dig på att konstruera testfall Du ska

Läs mer

TDIU20 (exempel) TDIU20 Tentaregler

TDIU20 (exempel) TDIU20 Tentaregler Inloggning TDIU20 Tentaregler Logga in i tentasystemet genom att välja session exam system och logga in med ditt vanliga LiU- ID. Välj inte att ha denna session som standardsession. Verifiera att dina

Läs mer

Det finns en referensbok (Java) hos tentavakten som du får gå fram och läsa men inte ta tillbaka till bänken.

Det finns en referensbok (Java) hos tentavakten som du får gå fram och läsa men inte ta tillbaka till bänken. Tentamen Programmeringsteknik I 2012-09-01 Skrivtid: 0900-1200 Hjälpmedel: Java-bok Tänk på följande Det finns en referensbok (Java) hos tentavakten som du får gå fram och läsa men inte ta tillbaka till

Läs mer

729G04 Programmering och diskret matematik. Python 3: Loopar

729G04 Programmering och diskret matematik. Python 3: Loopar 729G04 Programmering och diskret matematik Python 3: Loopar Översikt Labbar Punktnotation och strängmetoder Loopar Labb 3 Labbar? Punktnotation Punktnotation Ni har stött på punktnotation tidigare - kapitel

Läs mer

TDP Regler

TDP Regler Regler Student får lämna salen tidigast en timme efter tentans start. Vid toalettbesök eller rökpaus ska pauslista utanför salen fyllas i. All form av kontakt mellan studenter under tentans gång är strängt

Läs mer

Python. Python är, som Scheme, ett interpreterat språk men det finns kompilatorer för Python.

Python. Python är, som Scheme, ett interpreterat språk men det finns kompilatorer för Python. är, som Scheme, ett interpreterat språk men det finns kompilatorer för. När man interpreterar ett språk tillhandahåller man en interpretator som läser sats för sats och försöker tolka den. När man kompilerar

Läs mer

Tentamen TEN1 HI1029 2014-05-22

Tentamen TEN1 HI1029 2014-05-22 Tentamen TEN1 HI1029 2014-05-22 Skrivtid: 8.15-13.00 Hjälpmedel: Referensblad (utdelas), papper (tomma), penna Logga in med tentamenskontot ni får av skrivvakten. Det kommer att ta tid att logga in ha

Läs mer

TDP Regler

TDP Regler Regler Student får lämna salen tidigast en timme efter tentans start. Vid toalettbesök eller rökpaus ska pauslista utanför salen fyllas i. All form av kontakt mellan studenter under tentans gång är strängt

Läs mer

Instruktioner - Datortentamen TDDE24 och TDDD73 Funktionell och imperativ programmering (i Python)

Instruktioner - Datortentamen TDDE24 och TDDD73 Funktionell och imperativ programmering (i Python) Instruktioner - Datortentamen TDDE24 och TDDD73 Funktionell och imperativ programmering (i Python) Hjälpmedel Följande hjälpmedel är tillåtna: Exakt en valfri bok, t.ex. den rekommenderade kursboken. Boken

Läs mer

HI1024 Programmering, grundkurs TEN

HI1024 Programmering, grundkurs TEN HI1024 Programmering, grundkurs TEN2 2016-12-22 KTH STH Flemingsberg 8.15-13.00 Tillåtna hjälpmedel: Kursboken C PROGRAMMING A Modern Approach K. N. King helt utan anteckningar Alternativt C från början

Läs mer

Systemutvecklare SU13, Malmö

Systemutvecklare SU13, Malmö Systemutvecklare SU13, Malmö Tentamen, delkurs Programmeringsteknik C#, del 1 (30 YH-poäng) Plats: Plushögskolan Malmö Tid: 3 oktober 2014, kl. 9.00-13.00 Tillåtna hjälpmedel: Papper, penna, suddgummi,

Läs mer

INFORMATIK - MED SYSTEMVETENSKAPLIG INRIKTNING, GRK/A (1-30 HP)

INFORMATIK - MED SYSTEMVETENSKAPLIG INRIKTNING, GRK/A (1-30 HP) Tentamen INFORMATIK - MED SYSTEMVETENSKAPLIG INRIKTNING, GRK/A (1-30 HP) Delkurs 3 Introduktion till objektorienterad programmering och problemlösning Lärare: Johan Petersson, Tanja Mäki-Runsas Datum:

Läs mer

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Tenta, kl 14 18, 11 juni 2014

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Tenta, kl 14 18, 11 juni 2014 TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Tenta, kl 14 18, 11 juni 2014 Läs alla frågorna först, och bestäm dig för i vilken ordning du vill lösa uppgifterna. Skriv tydligt och läsligt. Använd

Läs mer

TDIU Regler

TDIU Regler Regler Student får lämna salen tidigast en timme efter tentans start. Vid toalettbesök eller rökpaus ska pauslista utanför salen fyllas i. All form av kontakt mellan studenter under tentans gång är strängt

Läs mer

kl Tentaupplägg

kl Tentaupplägg Tentaupplägg TIPS 1: Läs igenom ALLA uppgifterna. Välj den du känner är lättast först. Det kan gärna ta 10-20 minuter. Försök skriva saker som kan vara problem i uppgifterna. Är det något du absolut kommer

Läs mer

Python. Python är, som Scheme, ett interpreterat språk men det finns kompilatorer för Python.

Python. Python är, som Scheme, ett interpreterat språk men det finns kompilatorer för Python. är, som Scheme, ett interpreterat språk men det finns kompilatorer för. När man interpreterar ett språk tillhandahåller man en interpretator som läser sats för sats och försöker tolka den. När man kompilerar

Läs mer

Instruktioner - Datortentamen TDDD73 Funktionell och imperativ programmering i Python

Instruktioner - Datortentamen TDDD73 Funktionell och imperativ programmering i Python Instruktioner - Datortentamen TDDD73 Funktionell och imperativ programmering i Python Hjälpmedel Följande hjälpmedel är tillåtna: Exakt en valfri bok, t.ex. den rekommenderade kursboken. Boken får ha anteckningar,

Läs mer

kl Tentaupplägg

kl Tentaupplägg Tentaupplägg TIPS 1: Läs igenom ALLA uppgifterna. Välj den du känner är lättast först. Det kan gärna ta 10-20 minuter. Försök skriva saker som kan vara problem i uppgifterna. Är det något du absolut kommer

Läs mer

Tentamen Grundläggande programmering

Tentamen Grundläggande programmering Akademin för Innovation Design och Teknik Tentamen Grundläggande programmering Kurskod: DVA103 Datum 2012-06-11 Tid 14.10 16.30 Examinator: Lars Asplund Maxpoäng: 48 Betygsgränser: Betyg 3: 20 Betyg 4:

Läs mer

Regler. Betygssättning

Regler. Betygssättning Regler Student får lämna salen tidigast en timme efter tentans start. Vid toalettbesök eller rökpaus ska pauslista utanför salen fyllas i. All form av kontakt mellan studenter under tentans gång är strängt

Läs mer

Tentamen i. för D1 m fl, även distanskursen. lördag 26 februari 2011

Tentamen i. för D1 m fl, även distanskursen. lördag 26 februari 2011 1 of 7 Örebro universitet Akademin för naturvetenskap och teknik Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se) Tentamen i Programmering grundkurs och Programmering C för D1 m fl, även distanskursen

Läs mer

Tentamen i TDP004 Objektorienterad Programmering Praktisk del

Tentamen i TDP004 Objektorienterad Programmering Praktisk del Tentamen i TDP004 Objektorienterad Programmering Praktisk del Datum: 2011-08-22 Tid: 14-18 Plats: SU-salar i B-huset. Jour: Per-Magnus Olsson, tel 281456 Jourhavande kommer att besöka skrivsalarna ungefär

Läs mer

TDIU Regler

TDIU Regler Regler Student får lämna salen tidigast en timme efter tentans start. Vid toalettbesök eller rökpaus ska pauslista utanför salen fyllas i. All form av kontakt mellan studenter under tentans gång är strängt

Läs mer

KTH STH TENTAMEN. HI1024:TEN2 - Praktisk tentamen Tid: 8-13, den 18 februari 2012

KTH STH TENTAMEN. HI1024:TEN2 - Praktisk tentamen Tid: 8-13, den 18 februari 2012 KTH STH TENTAMEN HI1024:TEN2 - Praktisk tentamen Tid: 8-13, den 18 februari 2012 Gamla kurskoder: HI1900, 6E2950, etc. Examinator: Johnny Panrike Rättande lärare: Nicklas Brandefelt, Johnny Panrike och

Läs mer

Tentamen TEN1 HI

Tentamen TEN1 HI Tentamen TEN1 HI1029 2015-03-17 Skrivtid: 8.15-13.00 Hjälpmedel: Referensblad (utdelas), papper (tomma), penna Logga in med tentamenskontot ni får av skrivvakten. Det kommer att ta tid att logga in ha

Läs mer

Erfarenheter från labben

Erfarenheter från labben Erfarenheter från labben Bra Jobbat! Lite ont om plats... Parprogrammering? Skillnad mellan program och funktion! Skillnad mellan uttryck och kommando! Välj bra variabelnamn! Vad göra om det blir fel?

Läs mer

Föreläsning 2 Programmeringsteknik och C DD1316. Mikael Djurfeldt

Föreläsning 2 Programmeringsteknik och C DD1316. Mikael Djurfeldt Föreläsning 2 Programmeringsteknik och C DD1316 Mikael Djurfeldt Föreläsning 2 Programmeringsteknik och C Python introduktion Utskrift Inläsning Variabler Datatyp Aritmetiska operatorer Omvandling

Läs mer

kl Tentaupplägg. TIPS 4: Du kan kompilera din kod med följande kommandon g++11, w++11 (för mer varningar)

kl Tentaupplägg. TIPS 4: Du kan kompilera din kod med följande kommandon g++11, w++11 (för mer varningar) Tentaupplägg TIPS 1: Läs igenom ALLA uppgifterna. Välj den du känner är lättast först. Det kan gärna ta 10-20 minuter. Försök skriva saker som kan vara problem i uppgifterna. Är det något du absolut kommer

Läs mer

DUGGA Tentaupplägg

DUGGA Tentaupplägg Tentaupplägg TIPS 1: Läs igenom ALLA uppgifterna. Välj den du känner är lättast först. Det kan gärna ta 10-20 minuter. Försök skriva saker som kan vara problem i uppgifterna. Är det något du absolut kommer

Läs mer

TDDI TDDI22 Tentaregler

TDDI TDDI22 Tentaregler Inloggning TDDI22 Tentaregler Logga in i tentasystemet genom att välja session exam system och logga in med ditt vanliga LiU- ID. Välj inte att ha denna session som standardsession. Verifiera att dina

Läs mer

TENTA: TDDD11 & TDDC68. Tillåtna hjälpmedel. Starta Emacs, terminal och tentakommunikationsfönster. Skicka in frågor och uppgifter

TENTA: TDDD11 & TDDC68. Tillåtna hjälpmedel. Starta Emacs, terminal och tentakommunikationsfönster. Skicka in frågor och uppgifter TENTA: TDDD11 & TDDC68 Tillåtna hjälpmedel Det är tillåtet att ha böcker (t.ex. Ada-bok, formelsamlingar, lexikon,...) med sig samt utdelade lathundar (finns på kurshemsidan) för Ada, Unix och Emacs. Utdraget

Läs mer

Programmering grundkurs

Programmering grundkurs Programmering grundkurs Föreläsning 12 Jody Foo, jody.foo@liu.se Föreläsningsöversikt Tentan Laboration 7 Skriva till fil Hantering av flaggor m.m. till egna skript med argparse Lite repetition syntax

Läs mer

Instruktioner - Datortentamen TDDD73 Funktionell och imperativ programmering i Python

Instruktioner - Datortentamen TDDD73 Funktionell och imperativ programmering i Python Instruktioner - Datortentamen TDDD73 Funktionell och imperativ programmering i Python Hjälpmedel Följande hjälpmedel är tillåtna: Exakt en valfri bok, t.ex. den rekommenderade kursboken. Boken får ha anteckningar,

Läs mer

Programmering C: Tentamen of 5 Prioritet och associativitet hos operatorerna i C De viktigaste operatorerna: Prioritet Kategori Operator

Programmering C: Tentamen of 5 Prioritet och associativitet hos operatorerna i C De viktigaste operatorerna: Prioritet Kategori Operator Programmering C: Tentamen 2008-05-31 1 of 5 Örebro universitet Institutionen för teknik Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@tech.oru.se) Tentamen i Programmering grundkurs och Programmering

Läs mer

Anmälningskod: Lägg uppgifterna i ordning. Skriv uppgiftsnummer (gäller B-delen) och din kod överst i högra hörnet på alla papper

Anmälningskod: Lägg uppgifterna i ordning. Skriv uppgiftsnummer (gäller B-delen) och din kod överst i högra hörnet på alla papper Tentamen Programmeringsteknik II 2018-10-19 Skrivtid: 8:00 13:00 Tänk på följande Skriv läsligt. Använd inte rödpenna. Skriv bara på framsidan av varje papper. Lägg uppgifterna i ordning. Skriv uppgiftsnummer

Läs mer

Programkonstruktion. Tentamen,

Programkonstruktion. Tentamen, Programkonstruktion (Programmeringsmetodik DV1) Tentamen, 2008-03-10 Lars-Henrik Eriksson Institutionen för informationsteknologi Uppsala Universitet Tid: 0900-14:00. Börja med att läsa igenom alla frågorna

Läs mer

Tentamen ges för: Tentamensdatum: Tid:

Tentamen ges för: Tentamensdatum: Tid: Programmering E 7,5 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen TE081B El2 Tentamensdatum: 2012-04-13 Tid: 900 1300 Hjälpmedel: Kursbok Kelley, Pohl: A Book on C, Fourth Edition Tillåtet

Läs mer

HI1024 Programmering, grundkurs TEN

HI1024 Programmering, grundkurs TEN HI1024 Programmering, grundkurs TEN2 2016-01-09 KTH STH Haninge 8.15-13.00 Tillåtna hjälpmedel: En A4 handskriven på ena sidan med egna anteckningar Kursboken C PROGRAMMING A Modern Approach K. N. King

Läs mer

Programkonstruktion. Tentamen,

Programkonstruktion. Tentamen, Programkonstruktion (Programmeringsmetodik DV1) Tentamen, 2009-08-24 Lars-Henrik Eriksson Institutionen för informationsteknologi Uppsala Universitet Tid: 14:00-19:00. Börja med att läsa igenom alla frågorna

Läs mer

Anmälningskod: Lägg uppgifterna i ordning. Skriv uppgiftsnummer (gäller B-delen) och din kod överst i högra hörnet på alla papper

Anmälningskod: Lägg uppgifterna i ordning. Skriv uppgiftsnummer (gäller B-delen) och din kod överst i högra hörnet på alla papper Tentamen Programmeringsteknik I 2016-03-17 Skrivtid: 1400 1900 Tänk på följande Skriv läsligt. Använd inte rödpenna. Skriv bara på framsidan av varje papper. Lägg uppgifterna i ordning. Skriv uppgiftsnummer

Läs mer

Föreläsning 2 Programmeringsteknik och C DD1316

Föreläsning 2 Programmeringsteknik och C DD1316 Föreläsning 2 Programmeringsteknik och C DD1316 Föreläsning 2 Programmeringsteknik och C Datatyp Aritmetiska operatorer Omvandling av typer Reserverade ord Mikael Djurfeldt Logiska operatorer

Läs mer

Det är principer och idéer som är viktiga. Skriv så att du övertygar rättaren om att du har förstått dessa även om detaljer kan vara felaktiga.

Det är principer och idéer som är viktiga. Skriv så att du övertygar rättaren om att du har förstått dessa även om detaljer kan vara felaktiga. Tentamen Programmeringsteknik II 2014-0-27 Skrivtid: 0800 100 Tänk på följande Skriv läsligt! Använd inte rödpenna! Skriv bara på framsidan av varje papper. Börja alltid ny uppgift på nytt papper. Lägg

Läs mer

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Datortenta , kl 14-18

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Datortenta , kl 14-18 TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Datortenta - 017-10-7, kl 14-18 Läs alla frågorna först och bestäm dig för i vilken ordning du vill lösa uppgifterna. Uppgifterna är inte nödvändigtvis

Läs mer

Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor

Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor Introduktion till programmering Föreläsning 8: Listor 1 1 Listor = generaliserade strängar Strängar = sekvenser av tecken Listor = sekvenser av vad som helst Exempel: [10, 20, 30, 40] # en lista av heltal

Läs mer

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Dugga 2, , kl 17-19

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Dugga 2, , kl 17-19 TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering Dugga 2, 2017-04-06, kl 17-19 Läs alla frågorna först och bestäm dig för i vilken ordning du vill lösa uppgifterna. Uppgifterna är inte nödvändigtvis i

Läs mer

729G74 IT och programmering, grundkurs. Tema 1, Föreläsning 2 Jody Foo,

729G74 IT och programmering, grundkurs. Tema 1, Föreläsning 2 Jody Foo, 729G74 IT och programmering, grundkurs Tema 1, Föreläsning 2 Jody Foo, jody.foo@liu.se Föreläsningsöversikt Kommande moment Vad är ett program? Vad händer när man kör ett program? Programmeringsspråk Python

Läs mer

INFORMATIK - MED SYSTEMVETENSKAPLIG INRIKTNING, GRK/A (1-30 HP)

INFORMATIK - MED SYSTEMVETENSKAPLIG INRIKTNING, GRK/A (1-30 HP) Tentamen INFORMATIK - MED SYSTEMVETENSKAPLIG INRIKTNING, GRK/A (1-30 HP) Delkurs 3 Introduktion till objektorienterad programmering och problemlösning Lärare: Johan Petersson, Mathias Hatakka Datum: 2016-01-13

Läs mer

Det är principer och idéer som är viktiga. Skriv så att du övertygar rättaren om att du har förstått dessa även om detaljer kan vara felaktiga.

Det är principer och idéer som är viktiga. Skriv så att du övertygar rättaren om att du har förstått dessa även om detaljer kan vara felaktiga. Tentamen Programmeringsteknik II 2015-05-26 Skrivtid: 0800 1300 Tänk på följande Skriv läsligt! Använd inte rödpenna! Skriv bara på framsidan av varje papper. Börja alltid ny uppgift på nytt papper. Lägg

Läs mer

Tentamen i. Programmering i språket C

Tentamen i. Programmering i språket C 1 of 6 Örebro universitet Akademin för naturvetenskap och teknik Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se) Tentamen i Programmering i språket C för D1 m fl, även distanskursen lördag 25 februari

Läs mer

INFORMATIK - MED SYSTEMVETENSKAPLIG INRIKTNING, GRK/A (1-30 HP)

INFORMATIK - MED SYSTEMVETENSKAPLIG INRIKTNING, GRK/A (1-30 HP) Tentamen INFORMATIK - MED SYSTEMVETENSKAPLIG INRIKTNING, GRK/A (1-30 HP) Delkurs 3 Introduktion till objektorienterad programmering och problemlösning Lärare: Johan Petersson, Tanja Mäki-Runsas Datum:

Läs mer

Planering av ett större program, del 2 - for och listor. Linda Mannila

Planering av ett större program, del 2 - for och listor. Linda Mannila Planering av ett större program, del 2 - for och listor Linda Mannila 9.10.2007 Vad kan vi nu? Primitiva datatyper Tal, strängar, booleska värden Utskrift Indata Felhantering Funktioner och moduler (grunder)

Läs mer

MATLAB. Python. Det finns flera andra program som liknar MATLAB. Sage, Octave, Maple och...

MATLAB. Python. Det finns flera andra program som liknar MATLAB. Sage, Octave, Maple och... Allt du behöver veta om MATLAB: Industristandard för numeriska beräkningar och simulationer. Används som ett steg i utvecklingen (rapid prototyping) Har ett syntax Ett teleskopord för «matrix laboratory»

Läs mer