Total kontroll över dina renhållningskunder och körturer var du än befinner dig

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Total kontroll över dina renhållningskunder och körturer var du än befinner dig"

Transkript

1 Sida 1(10) THOR är ett system speciellt utvecklat för företag inom renhållningsbranschen. THOR hjälper renhållningsföretag, inriktade mot både privat- och industrikunder, att hantera turer för avfallshämtning och slamtömning. THOR kan hantera körorder och körturer för alla typer av avfallshämtning som hushålls-, återvinnings- och containeravfall, FA och slam. På kontoret... Med THOR har du kontroll på dina kunder genom en unik kundöversikt som hanterar order, körturer, hämtställen, kärl, taggar, kunddokument, kundkontakt, priser, avvikelser, fakturering, reskontra, statistik etc. THOR har inga begränsningar för hur få eller hur många kunder ditt företag har. Oavsett om ni jobbar med ett fåtal industrikunder eller sköter avfallshanteringen för flertal kommuner så hjälper THOR till med allt som får verksamheten att fungera smidigare.

2 Sida 2(10) Grundläggande funktioner Kundhantering med olika verksamheter och debiteringsformer Säljsystem med kunder, kontakter, avtal, offerter, kalender och egen "blixtstatistik" Körorder med kalendrar och prissättning samt dagsplanering och säsongplanering Körturer med avfall, återvinning, slam, bilplanering, dagbok, översikt och simulering Behållare och tjänster av alla slag. Slam, container, FA, mätare, försäljning, vågar etc. Reklamationer per kund, bil, händelsetyp med vidtagna åtgärder, rapporter, statistik Fakturering med upp till 15 delpriser med olika beräkningsregler och autodebitering Reskontra med påminnelser, ränta, inkasso, integration till redovisning Mätare med historik, avläsningar, drifttid och byten Avräkning till uppdragsgivare, entreprenörer, internt Kundstatistik med detaljrapporter på avfallsslag, tidpunkt, fordon, beskrivning, vikter, volymer, beräknade vikter, etc. Intern statistik för fordon, taxor, budget, täckning, FA, försäljare, förbrukning etc. Våg- och fordonskopplingar till olika vågsystem, fordonsvågar, handterminaler m.m. Farligt avfall med deklarationer, transporthandling, statistik, planering och prissättning Automatisk hyresdebitering vid kvittering av hemtagning

3 Sida 3(10) Kundöversikten ger åtkomst till alla delar av systemet med kunden som grundbegrepp. Man kan från översikten ta sig till andra delar av systemet för att vidarebehandla sin uppgift. Kundöversikten innehåller främst: Sökning med direktträff på kundnummer, kundnamn, abonnentnummer, fastighet, hämtningsadress, mätaradress, kartkod, fakturanummer, mätarnummer, tagg och container-id. Även delar av namn, nummer m.m. kan anges. Blixtrande snabba sökningar även i stora dataregister! Direkt visning av kunds alla platser (hämtställen, mätarplatser, fastigheter etc.), varje plats olika tjänster och till tjänsten hörande uppdrag Genom att markera t.ex. en faktura, kopplas man till reskontran och kan arbeta vidare. Med markering på en avläsning, kopplas man till registrering av avläsningar o.s.v. Bakom flikar i bilden visas fakturor, fakturaunderlag, körorder, historik, tillhörande turer, uppdrag, kvitteringsstatus och avläsningar. Heltäckande kundkontakt med inlänkning av avtal och dokument, statistik samt kundspecifik prissättning

4 Sida 4(10) Körorder med körsedel och kalendrar. All budning kan planeras med körordrar som sorteras upp i kalendrar per dag, bil, kund eller tur. Budad verksamhet initieras med körorder på en redan upplagd tjänst. Om tjänsten är prissatt, blir körordern prissatt med grupp A, B eller C-priser. Detta kan ändras direkt eller vid kvittering. Körordrar skapas på flera olika sätt; enstaka, per körtur, per körtur om budning ej skett sedan en tid, per aviseringsgrupp, per kalender för respektive tjänst, vid kvittering enligt kalender, som kopia av utfört arbete, som flyttat arbete eller direkt med kunden i telefon (på kontor eller i frontlastaren) Planering sker på olika sätt; per kund, preliminär utförandedag i en dagbok eller genom jämförelse mellan olika fordons beläggning. Planeringen kan flytta outförda arbeten framåt i tiden, generera kalender per kund för kommande arbeten eller samsortera alla arbeten per datum Kvittering kan ske styckevis eller som masskvittering inom ramen för valt område, datum och utfärdare av körordern Utskrift av körsedlar per blad (t.ex. container) eller i tabell (t.ex. slam) med anteckningsutrymme Varning om tjänst är passiv eller om kund ej betalt Aviseringskort med valfri meddelandetext kan initieras och skrivas ut (hel körtur, endast aviseringsbara, endast med viss priskod) Beräkning av eventuellt hyresbelopp kan ske i förväg, i efterhand eller direkt och automatiskt vid kvittering med olika hyresregler

5 Sida 5(10) Körturer bildar tillsammans tömningarna, distrikt, fordonet och utförandetiden ett återkommande arbetspass. Körturen är bas för hantering av ackord, organiserad budning m.m. Thor har stöd för körturssimulering. Körturer innehåller: Data om turen, t.ex. frekvens, utförare, distrikt, olika poängslag Alla tjänster som skall besökas i körturordning eller adressordning Tömda behållare, inställd tömning, adress, avfallstyp, behållartyp, mätare för avläsning, tankvolymer Summering av behållare av olika slag, summering av ackordspoäng etc. Körlistor för fastighetsrenhållning, industrirundor, slamtömning med utrymme för meddelanden till och från förare, anteckningar m.m. Statistik per dag för utfört arbete Rutiner för utskrift av aviseringskort (inför sommarens fritidshusbesök, slamhämtning eller avläsningskort inför en avläsningsrunda)

6 Sida 6(10) Tjänsten är ett centralt begrepp i THOR. En kund kan ha ett obegränsat antal olika tjänster per hämtställe/fastighet, och varje kund kan ha ett obegränsat antal hämtställen. En tjänst karaktäriseras främst av data om kundnummer, hämtställe (abonnentnummer), tjänstetyp (behållare, mätare, verksamhet), start och sluttid m.m. Tjänsten är bas för prissättning, fakturering, hämtningsordning, körsedlar, reklamationer, historik, statistik och transporter av farligt avfall. Exempel på tjänster Fastighetsrenhållning Slam (budad tömning) Vattenmätare (förbrukningsavgift och fast avgift, under- och huvudmätare) Fasta tjänster (grundavgift per lägenhet, mätarkapacitet, miljöstationer) Industricontainers (utsättning, hyra, tömning, hemtagning) per avfallstyp Återvinning (kreditering per uppmätt vikt eller volym) Farligt avfall med deklaration och transportdokument Övriga arbeten (rengöring, fordonsuthyrning, rensning av gatubrunnar etc.) Dispenser, uppehåll i hämtning, avstängda mätare

7 Sida 7(10) Prissättning Varje tjänst prissätts med 1-10 priser. Årsabonnemang kan bestå av grundavgift, 1:a behållare, Gångväg, veckotillägg, behandling, hämtning o.s.v. Budning kan vara utsättning hemtagning, behandling, hyra eller 0-3 m3, extra m3 och transport o.s.v. Prismallar och prisregistret samverkar till att göra det möjligt att prissätta upp till 10 delpriser med ett enda knapptryck. Det korrekta årspriset räknas ut beroende av avfallstyp, behållare, faktureringsgrupp och kommun inkl t.ex. kompostavdrag och grundavgifter.

8 Sida 8(10) Fakturering Fakturaunderlag skapas på flertalet olika sätt. Skapandet av fakturor bör följa ett uppgjort schema. I en fakturaomgång specificeras vilka underlag som skall "sättas ihop" till kundfakturor. Dessa kan sedan skrivas ut lokalt, med hjälp av utskriftsbyråer, via giro eller till ett separat system för fakturering med reskontra, "tidig integration". Fakturaunderlag skapas från många håll Årsavgifter (halvår, kvartal) för fastighetsrenhållning och hyror. Delavgifter för behandling, gångväg, kompostering, behållare m.m. Fasta avgifter för VA och värme Månadshyror för container Abonnemangsändringar, flyttning, mätarbyten Kvittering av körsedlar Krediteringar, räntor, påminnelseavgifter, inkasso Försäljningar Thor Mobile, vägningar, vågöverföringar Förbrukningsavgifter för vatten, värme Extra debiteringar

9 Sida 9(10) Eller i bilen... THOR Mobile finns med i bilen på körturen och kan enkelt styras med hjälp av en surfplatta eller laptop. THOR Mobile har stöd för taggning, kartor och GPS under körningar och systemet sköter order- och kundhantering löpande under körturen. Utförarna loggar in med ett chaufförsnummer och lösenord, och ser, beroende på inställning, vilka jobb som ska utföras för sig eller för gruppen personen tillhör. Alla jobb presenteras i en överskådlig lista för enkel dagplanering. Via antingen förlagrade kartpositioner eller adress söker systemet upp kunden på en karta. Utföraren kan direkt via ordern kommunicera med kontoret när jobbet är utfört, eventuella tillägg eller avvikelser, så att kontoret direkt får en uppföljning. THOR Mobile är en tilläggsmodul till THOR 2012.

10 Sida 10(10) Eller hemifrån... THOR Mina sidor är en e-tjänst där slutkunder själva kan logga in och se kunduppgifter, fakturor, statistik samt direkt göra beställningar av t.ex. extra tömning eller utställning av container. För de kunder som ska ha möjlighet att logga in på mina sidor genereras ett lösenord. Detta kan sedan skrivas ut på fakturan, eller skickas till kunden separat. Kunden har sedan möjlighet att logga in på sin personliga sida och se uppgifter om sina tjänster, se personliga sorteringsguider, ta fram statistik och mycket mer. THOR Mina Sidor är en tilläggsmodul till THOR 2012.

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

R eb u s - Pr o d u cen t (R es Pr o )

R eb u s - Pr o d u cen t (R es Pr o ) R eb u s - Pr o d u cen t (R es Pr o ) ResPro är en modul i REBUS-systemet som kan användas för den verksamhet som behöver hjälp med att hantera och administrera egna paketerade resor och arrangemang.

Läs mer

Handbok Kundreskontra V14.0. Å-DATA Infosystem AB

Handbok Kundreskontra V14.0. Å-DATA Infosystem AB Handbok Kundreskontra V14.0 Å-DATA Infosystem AB Kundreskontra 1 1. INLEDNING... 3 2. SYSTEMÖVERSIKT KUNDRESKONTRA... 4 2.1 Arbetsgången... 6 2.2. Startsida... 7 3 MASKINELLA INBETALNINGAR... 14 3.1 Översikt...

Läs mer

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Handbok Handledning för administratör/-kontoinnehavare Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Introduktion Tidsedel vänder sig till företag och företagare i byggbranschen.

Läs mer

Versionsdokumentation november 2008

Versionsdokumentation november 2008 Versionsdokumentation november 2008 Innehållsförteckning Allmän information... 3 Kom-igång guider... 3 Hjälpavsnitt... 3 Informationstexter... 3 Bokföring och fakturering... 4 Periodisering av kundfaktura...

Läs mer

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt Senaste revisionsdatum: 2014-06-30 evry.com Användarhandledning Webbtjänsten Schakt Innehållsförteckning 1 Inledning 4 1.1 Webbtjänsten Schakt 4 1.2 Detta material 4 1.3 Definitioner 4 1.3.1 Roller 4 1.3.2

Läs mer

CRM/Säljstöd Handbok. Pyramid Business Studio, version 3.40B. Version 1.1 - (100429)

CRM/Säljstöd Handbok. Pyramid Business Studio, version 3.40B. Version 1.1 - (100429) CRM/Säljstöd Handbok Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.1 - (100429) CRM-handbok för Pyramid Business Studio Handbok för CRM/Säljstöd Pyramid Business Studio för användning med Microsoft

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Elektroniska lösningar som gör vardagen smidigare

Elektroniska lösningar som gör vardagen smidigare Elektroniska lösningar som gör vardagen smidigare Lösningar för alla behov myschenker e-business EDI TA-system Vad passar för dig? Kundreferenser Utveckla Planera Följa upp Beställa Kund Schenker Bevaka

Läs mer

Hur ökar du din - genom att ha

Hur ökar du din - genom att ha Hur ökar du din - genom att ha Att bygga upp en bra relation med sin kund, så att kunden kommer tillbaka för nya affärer, är en utmärkt investering. Arbetsinsatsen och kostnaden för att sälja till en redan

Läs mer

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering...

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering... Innehåll ALLMÄNT... 4 Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4 Menyer... 4 Menyer... 4 Undermenyer... 4 Byta företag... 5 Rollhantering... 5 Modulhantering... 5 Favoriter... 5 UPPLÄGG

Läs mer

Användarstudio. Pyramid Användarstudio - för vem? För alla som har behov av att kunna göra förändringar i standardfält, dialoger etc..

Användarstudio. Pyramid Användarstudio - för vem? För alla som har behov av att kunna göra förändringar i standardfält, dialoger etc.. Användarstudio Skräddarsy Pyramid för dina behov Pyramid Användarstudio finns i två nivåer: Användarstudion och Konsultstudion. Pyramid Användarstudio är ett suveränt verktyg för att göra egna förändringar

Läs mer

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall Vägledning från BEAst 9 maj 2014 Besparing med e-faktura www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 1. Bakgrund De flesta är medvetna om att hanteringen

Läs mer

Jighead AB Björnsbacken 3 590 77 VRETA KLOSTER. Telefon: 013-73330 e-post: info@ifiske.se Web: www.ifiske.se

Jighead AB Björnsbacken 3 590 77 VRETA KLOSTER. Telefon: 013-73330 e-post: info@ifiske.se Web: www.ifiske.se 2015 Jighead AB s tjänst ifiske är Sveriges ledande inom hantering av digitala fiskekort. Vi är entreprenörer och själva aktiva sportfiskare från Östergötland. Vår vision är att underlätta för sportfiskare

Läs mer

Pyramidutbildning. Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio

Pyramidutbildning. Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio Pyramidutbildning Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio Det ställs högre och högre krav på oss att hinna mer på kortare tid. Det är viktigare

Läs mer

Telia Delad faktura. Handbok

Telia Delad faktura. Handbok Telia Delad faktura Handbok Telia Delad faktura Handbok 2 Handbok. Telia Delad faktura 2011 TeliaSonera Sverige AB TSP-3012_1-1108 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga

Läs mer

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska FaktaNet live v2 Manual Version: 080919 1 Språk: Svenska Inloggning Antingen via byggfakta.se eller faktanetlive.com, i dagsläget fungerar bara byggfakta profiler. Inte First Index m.fl. varianter. Menyn

Läs mer

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter Visma Klient. Pris 1.990:- (frakt och moms tillkommer). Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program Visma Klient - verktyg för bättre kundvård Visma Klient är i första hand avsett för revisorer och redovisningskonsulter

Läs mer

Webbshop Bas har ett lätthanterligt ordersystem med en färdig betallösning mot faktura eller postförskott.

Webbshop Bas har ett lätthanterligt ordersystem med en färdig betallösning mot faktura eller postförskott. Webbshop Bas 1 900 kr/år Med Webbshop Bas får du ett kraftfullt verktyg för att presentera dina produkter i butiken. Besökaren får en samlad översikt i din Internetbutik för att lägga beställningar till

Läs mer

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB MICS CRM - Säljstödssystem CRM utan att krångla till det! Marknadens mest logiska system! Företags information Personer på företagen. Händelser, dokument och E-mail på dina företag. All information på

Läs mer

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem.

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Generellt Allmänt Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Tilläggsmodul Pocket är en tilläggsmodul till Näsgård

Läs mer

TIME. Sju fördelar med TIME

TIME. Sju fördelar med TIME TIME du enkelt din version till att passa nya förhållanden. Du behöver alltså inte betala för mer än du behöver. Med TIME blir tidrapporteringen en rutin som alla snabbt kan lära sig att använda och uppskatta.

Läs mer

Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5

Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5 Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5 Utdelningsadress: Besöksadress: Telefon: Fax: Webbadress: Humlegatan 13 504 51 BORÅS Humlegatan 13 BORÅS 033 155603 033 153717 www.stubinen.com (V1647m) Innehållsförteckning

Läs mer

Nyheter & info. Har du testat Supportklienten i Entré?

Nyheter & info. Har du testat Supportklienten i Entré? Nyheter & info FRÅN HANTVERKSDATA NR 02:2014 MAJ Har du testat Supportklienten i Entré? Med de senaste versionerna av Entré finns vår nya supportklient tillgänglig som ett hjälpmedel till våra användare.

Läs mer

e t t p r o g r a m f ö r e f f e k t i va r e k y r k o g å r d sadmi nistr ation

e t t p r o g r a m f ö r e f f e k t i va r e k y r k o g å r d sadmi nistr ation e t t p r o g r a m f ö r e f f e k t i va r e k y r k o g å r d s a d m i n i s t r at i o n Aveny Grav Aveny Grav Med Aveny Grav erbjuds ett heltäckande hjälpmedel för Kyrkogårdsadministration. Fullständig

Läs mer

Hogia Order/Lager/Inköp

Hogia Order/Lager/Inköp Hogia Order/Lager/Inköp Ett kompetent processtöd för varudistribuerande företag Den röda tråden Logistiken i ett varudistribuerande företag är fokuserad på att optimera varuflöden i hela kedjan från beställning/inköp

Läs mer

Aquila Prenumerations-, Medlems- och insamlingssystem

Aquila Prenumerations-, Medlems- och insamlingssystem Mass Marketing Software AB Produktbeskrivning 2.4.4 Sida 1 (60) Aquila Prenumerations-, Medlems- och insamlingssystem Aquila är ett kampanjorienterat system för hantering av prenumerationer, medlemskap

Läs mer

Manual VERKSTAD Version 4.0 SD&E Data AB 2011

Manual VERKSTAD Version 4.0 SD&E Data AB 2011 Manual VERKSTAD Version 4.0 SD&E Data AB 2011 Innehållsförteckning Installlation... Så gör man 4 Egna företagsuppgifter...företagsuppgifter 6... Utskrifter 7...Konto 7... Kontoplan 8...Betalningssätt 9...Kassa

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra

Nyhetsdokument Vitec Hyra INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra Version 1.49 februari 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer