FÄLTARBETSREGLEMENTE FÖR FÖRSVARSMAKTEN. Fördröjande fältarbeten. FältarbR Fördröj. Central lagerhållning: Försvarets bok- och blankettförråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÄLTARBETSREGLEMENTE FÖR FÖRSVARSMAKTEN. Fördröjande fältarbeten. FältarbR Fördröj. Central lagerhållning: Försvarets bok- och blankettförråd"

Transkript

1 FÄLTARBETSREGLEMENTE FÖR FÖRSVARSMAKTEN Fördröjande fältarbeten FältarbR Fördröj Central lagerhållning: Försvarets bok- och blankettförråd

2 FÖRSVARSMAKTEN :60705 Armécentrum TFD Fältarbetsreglemente för Försvarsmakten Fördröjande fältarbeten (FältarbR Fördröj), 1998 års utgåva (M ), fastställs. Därmed upphävs Fältarbetsreglemente för försvarsmakten Fördröjande fältarbeten (FältarbR F Fördröj), 1989 års utgåva (M ). Stordiaunderlag FältarbR F Fördröj (M ) skall inte längre användas. Einar Jonasson Tomas Ekelöf 1999 Försvarsmakten, Stockholm Boken är producerad i samarbete med Enator Utbildning AB Tryck: Wikströms Uppsala M

3 Förord FältarbR Fördröj innehåller regler och allmänna råd och exempel på fördröjande fältarbeten. Grundläggande bestämmelser för fördröjande fältarbeten och andra fältarbeten framgår av Fältarbetsreglemente för Försvarsmakten (FältarbR Grunder). AR 2 styr utnyttjandet av fältarbeten för understöd av arméstridskrafternas strid. Begrepp i reglementet är tagna ur utkast till NomenF 1999 vilken ej var fastställd då detta reglemente trycktes. Tekniskt utförande av sprängning och minering regleras i Fältarbetsreglemente för Försvarsmakten Sprängning (FältarbR F Spräng) respektive Fältarbetsreglemente för Försvarsmakten Minering (FältarbR Min). FältarbR Fördröj ingår i överbefälhavarens regelverk för den territoriella verksamheten. Reglementet tilldelas bataljoner, högre förband och staber inom hela Försvarsmakten samt ingenjör-, pionjär- och flygfältsarbetskompanier. Reglementet är reviderat med avseende på: Försvarsmaktens föreskrifter om spärrning, blockering och förstöring (FFS 1996:3) samt Försvarsmaktens allmänna råd till dessa föreskrifter (FAR 1996:1) års konvention om särskilda vapen, med reviderat protokoll om minor från Denna framgår av propositionen (1996/97:145) angående Protokoll om förbud mot eller restriktioner i användningen av minor, försåt och andra anordningar reviderat den 3 maj 1996 (protokoll II reviderat 3 maj 1996). Konventionen om förbud mot användning, utveckling, produktion, lagring eller överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring.

4 Innehåll Begrepp 7 1 Grunder 13 Allmänt 13 Ledning av fördröjande fältarbeten 17 Planering 17 Genomförande 17 Uppföljning 18 Varningsåtgärder 20 2 Fienden 21 Grunder 21 Vägar och järnvägar 21 Hamnar 22 Flygfält 23 Mellan vägar samt på landstigningsstränder och luftlandsättningsfält 24 3 Riktlinjer för fördröjande fältarbeten 25 Grunder 25 Riktlinjer för fördröjande fältarbeten vid beredskapshöjningar 25 Vägar och järnvägar 26 Hamnar 27 Flygfält 28 Landningsbara vägar 29 Mellan vägar, på landstigningsstränder och luftlandsättningsfält 29 Riktlinjer för fördröjande fältarbeten vid understöd av strid 30 Anfall 30 Försvar 32 Fördröjningsstrid 41 4 Fördröjande fältarbeten på eller vid vägar och järnvägar 46 Grunder 46 Spärrning av vägar och järnvägar 47 Permanent vägspärr 48 Spärrning av väg med fordon 48 Minspärr 49 Blockering av vägar och järnvägar 49 Minering av vägar och järnvägar 50 Svårröjda hinder 50

5 Förstöring av vägar och järnvägar 51 Sprängning samt minering av avbrott 53 Sprängning eller grävning samt minering av pansargrav 53 Minering av vägar och järnvägar 54 5 Fördröjande fältarbeten i hamnar 56 Grunder 56 Spärrning av hamnar 57 Kassuner, timmerbuntar, flytande småbåtsbryggor och fartyg 58 Snedstängsel 59 Nät 59 Krigsbromateriel 59 Blockering av hamnar 60 Sänkning av eventuella för spärrning utnyttjade marina hinder 61 Utläggning av hamnminor och andra sjöminor samt tidladdningar 61 Blockering av lossnings- och uppställningsplatser samt vägar till och från hamnar 61 Demontering av farledsmärkning och andra sjömärken 61 Förstöring av hamnar 62 Sänkning av eventuella för spärrning utnyttjade marina hinder 63 Uppgrundning av hamninlopp och förtöjningslägen 63 Förstöring av förtöjningslägen för RoRo-fartyg 64 Utläggning av hamnminor och andra sjöminor samt tidladdningar 64 Förstöring av lossnings- och uppställningsplatser samt vägar till och från hamnar 64 Förstöring av farledsutmärkning och andra sjömärken 64 6 Fördröjande fältarbeten på flygfält 65 Grunder 65 Spärrning av flygfält 66 Flyttbara hinder 67 Landminor 67 Blockering av flygfält 67 Mineringar 68 Svårröjda hinder 69 Demontering av landningshjälpmedel 69 Förstöring av flygfält 69

6 7 Fördröjande fältarbeten på landningsbara vägar 71 Grunder 71 Spärrning av landningsbara vägar 72 Flyttbara hinder 72 Blockering av landningsbara vägar 73 Minering 73 Svårröjda hinder 73 Förstöring av landningsbara vägar 74 8 Fördröjande fältarbeten mellan vägar samt på landstigningsstränder och luftlandsättningsfält 75 Grunder 75 Landminering 76 Mineringstaktik 76 Protokollföring 78 Hinder 78 Pansargravar 79 Eskarperingar 80 Sprängning av is på sjöar och vattendrag 80 Pansarhinder av snö 80 Trefötter och tetraedrar 81 Stål- eller betongpålar (på landstigningsstränder) 81 Bilagor 1 Försvarsmaktens föreskrifter om spärrning, blockering och förstöring (FFS 1996:3) 82 2 Försvarsmaktens allmänna råd till Försvarsmaktens föreskrifter om spärrning, blockering och förstöring (FAR 1996:1) 87 3 Minplan land 90 4 Exempel på planer för fördröjande fältarbeten i hamnar 92 5 Exempel på planer för fördröjande fältarbeten på flygfält 96 6 Exempel på permanent vägspärr Exempel på spärrspreta Exempel på spärrminlåda Tecken på lägeskartor 103