RADIETT, RENOVETT. Termostatisk radiatorventil 1- och 2-rör ENGINEERING ADVANTAGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RADIETT, RENOVETT. Termostatisk radiatorventil 1- och 2-rör ENGINEERING ADVANTAGE"

Transkript

1 Radiatorkoppel RADIETT, RENOVETT Termostatisk radiatorventil - och -rör Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE RADIETT-S/U och renoveringsventilen RENOVETT finns som både - och -rörsventiler för optimal injustering som ger full kontroll över rumstemperaturen.

2 Förinställning För noggrann injustering med en enkel insexnyckel. Teflonbelagd spindel Problemfri drift och enkelt underhåll utan att den fastnar. Avstängningsfunktion För enkelt underhåll. Teknisk beskrivning Användningsområde: Värmeanläggningar. RADIETT: För nyinstallationer RENOVETT: För befintliga anläggningar Funktion: Reglering Förinställning Avstängning Omställningsbar till - resp -rör Tryckklass: PN 0 Max differenstryck: 00 kpa = bar Temperatur: Max arbetstemperatur: 0 C Material: Ventilhus: Mässing Kägla: Mässing Tefloniserad spindel i överdelen. Ytbehandling: Förnicklade Märkning: TA, RADIETT eller R-ETT och flödespilar. Anslutning mot termostat: M30x, Max rekommenderat differenstryck för att undvika ljudstörningar: 3 mvp = 30 kpa = 0,3 bar (samtliga ventiler och dimensioner) Identifiering När du identifierar ventiler är det viktigt att specificera anslutningsanordning, eftersom utbytesventilerna klarar fler varianter än vad som beskrivs i denna dokumentation. Exempel: Gammal ARCU-ventil med anslutning inv G/. Använd ARCU med utv. Mx, ( ) samt övergångskoppling med lekande mutter alt Ventilfabrikat och typ, eller -rör.. Anslutningsmutter: nyckelvidd, material, längd på gänga. 3. Anslutningshylsa: diameter, material, svets eller gänga.. C/C-mått och rördimension på anslutningar.. Gängdimension på kompressionskoppling. 6. Beräknad eller helst verklig bygghöjd på ventilhus. Tänk på: Är ventilerna ej direkt anslutna med kompressionskoppling måste anslutningstyp preciseras och nya anslutningsdetaljer mellan ventil och befintlig kompressionskoppling beställas. Ex: Äldre TKM och Arcu. Vid problem med identifieringen gör punkt -6 (gärna med foto) - kontakta sedan TA.

3 R-ETT RadIaToRkoppel - RADIETT, RENOVETT Installation. Tappa ur systemet samt montera bort de äldre ventilerna. Är inte systemet helt urtappat bör du skydda golv och väggar från gammalt radiatorvatten när du lossar de äldre ventilerna.. VIKTIGT! Lyft av radiatorn. Avlägsna gamla packningsrester. Kontrollera att packningsplanet är oskadat. Smörj muttergängan med grafitfett. 3. Montera Renovett-ventilerna utan att packningarna ändrar läge. Dra fast ventilen hårt, min 6 Kpm. (OBS! Vissa äldre TKMventiler har litet gängingrepp, ca -, varv. I dessa fall måste montören själv avgöra om förbandet blir tillräckligt säkert). R-ETT. äng tillbaka radiatorn. Dra fast röranslutningarna. Var noga med att inte dra kopplingsmuttrarna för hårt. Efterdra hellre vid provtryckningen. s- eller -rörsfunktion Underkopplade ventiler På proppen under injusteringskäglan kan man avgöra om den är inställd för s- eller -rörsfunktion. Propp : Förnicklad Propp -rör: Obehandlad (gul) Sidokopplade ventiler : Innerspindel fullt öppen (moturs till anslag). -rör: Innerspindel helt stängd (medurs till anslag). Omställning /-rör För att ställa om en sidokopplad ventil till -rörsutförande skruvas locket av och innerspindeln stängs helt, genom att med en, mm insexnyckel skruva spindeln medurs till anslag. Skruvas i stället innerspindeln moturs till anslag fungerar ventilen som en sventil. Denna omställning kan göras under drift. Underkopplade ventiler ställs om till -rörsutförande genom att man byter ut sproppen till -rörspropp Artikelnr OBS! Underkopplade ventiler kan ej ställas om under drift. 3

4 Slingkontroll För att få kontroll på sslingans flöde kan man montera en TA Loop mätenhet och en TRIM-ventil (Kv = 0,08-0,9). Slingkontrollenheten monteras direkt i anslutning till Renovett-ventilen. Detta görs på en radiator/slinga, antingen genom att höja radiatorn ca cm eller genom att kapa rören ca cm. TA Loop - se katalogblad Tillbehör radiatorventiler TRIM - se katalogblad TRIM/TRIM A Varför injustera en äldre sanläggning? Energistatistiken visar att dessa anläggningar är de största energiförbrukarna. Det finns många orsaker till detta. Bland de viktigaste är; Överdimensionerade anläggningar Bristfällig injustering av flödena. sanläggningarna är ofta utförda med höga tryckfall därför blir de svåra att injustera. Dålig kvalitet i byggnadens konstruktion och utförande. Fasader med stora köldbryggor och otätheta fönster men framför allt dålig isolering. Överdimensionerade pumpar. För att få tillräcklig värmeavgivning i den högst belägna våningen har man ökat pumpstorleken. Därför bör du; Byta ut befintliga radiatorventiler mot TAs termostatiska sventiler, Renovett, med inbyggd injustering. Förse slingan med slingkontroll bestående av en TRIM-ventil och en TA Loop mätenhet. Komplettera värmestammarna med TAs injusteringsventiler STAD. Injustering av s värmesystem Metodbeskrivning Väsentliga energibesparingar och komfortförbättringar erhålls när en noggrann injustering utförs. Detta görs med injustering av slingflöde och stamflöde samt fördelning av flöde till de olika radiatorerna inom en slinga.. Det är viktigt att anläggningens verkliga driftsförhållanden blir klarlagda. Mät därför aktuell utetemperatur, rumstemperatur, framlednings- och returtemperatur vid ett par olika tillfällen. Detta ger dig information om anläggningens nuvarande driftförhållanden och eventuell överdimensionering.. Gör injusteringsberäkning på din anläggning med de nya ventilerna. 3. Byt ut dina gamla ventiler mot nya Renovett-ventiler.. Injustera sling- och stamflöden i din anläggning.. Gör kontrollmätningar på de olika slingtypernas radiatoreffekter (rumstemperaturer). 6. Med ledning av rumstemperaturerna görs korrigering av de olika fördelningarna till radiatorerna. 7. Efterkontrollera och montera på termostaterna. Vill du ha en handledning av beräkningar och arbetsgång i hur man injusterar s värmesystem, ber vi dig kontakta TA. Dessutom kan vi erbjuda enkla dataprogram för dina mätningar och beräkningar.

5 Förinställning Allmänt Ventilen är förinställbar och avstängbar mot radiatorn. Inställbart flöde till radiatorn För att kontrollera värmeavgivningen i de olika rummen har RADIETT-serien individuellt inställbar flödesfördelning 0-0% till radiatorn. Tillfälliga värmeöverskott regleras med termostat. Ventilerna kan förinställas på olika Kv-värden. Förinställning sker genom att: Underkopplade ventiler Locket skruvas av och spindeln stängs. Därefter öppnas spindeln det antal varv som ger rätt förinställning och locket skruvas på. Sidokopplade ventiler Locket skruvas av och ytterspindeln stängs (insexnyckel mm). Därefter öppnas spindeln det antal varv som ger rätt förinställning och locket skruvas på. Verktyg för förinställning: RADIETT-U: Insexnyckel mm. RADIETT-S: Innerspindel - insexnyckel, mm. Ytterspindel - insexnyckel mm. Förinställning -rör Allmänt Ventilen är förinställbar och avstängbar mot radiatorn. Ventilerna kan förinställas på olika Kv-värden. Förinställning sker genom att: Underkopplade ventiler Locket skruvas av och spindeln stängs. Därefter öppnas spindeln det antal varv som ger rätt förinställning och locket skruvas på. Sidokopplade ventiler Locket skruvas av och ytterspindeln stängs (insexnyckel mm). Därefter öppnas spindeln det antal varv som ger rätt förinställning och locket skruvas på. Verktyg för förinställning: RADIETT-U: Insexnyckel mm. RADIETT-S: Innerspindel - insexnyckel, mm. Ytterspindel - insexnyckel mm.

6 Diagram RADIETT-U/RENOVETT-U, / Termostatreglerad Leveransinställning 3% till radiator kpa 0 0 % flöde till radiator KvΔTK Varv 0, **) 0,3 0,, 30,7 3,8 *) *) Fullt öppen **) Stängd 0, 0, 0,3 0, 0, 0, l/h Diagram RADIETT-U/RENOVETT-U, / andreglerad On/off reglering med ställdon TSE. kpa 0 0 Leveransinställning 0% till radiator. % flöde till radiator Kv Varv 0, **) 0,3 0, 30,7,7 0,9 0, *) *) Fullt öppen **) Stängd 0, 0, 0,3 0, 0, 0, l/h 6

7 Diagram RADIETT-U/RENOVETT-U, -rör / Termostatreglerad Leveransinställning *) = Fullt öppen. kpa Varv KvΔTK 0, 0,07 0, 0, 0,7 0,3 0,7, 0,3 0,3, 0,6 3 0, 0,6 *) 0, l/h Diagram RADIETT-U/RENOVETT-U, -rör / andreglerad On/off reglering med ställdon TSE. Leveransinställning *) = Fullt öppen. Varv Kv 0, 0,07 0, 0, 0,7 0,3 0,7, 0,3 0,3, 0, 3 0,6 0,7 0,9 *) 7

8 Diagram RADIETT-S/RENOVETT-S, / Termostatreglerad Leveransinställning % till radiator. kpa 0 0 % flöde till radiator KvΔTK Varv 0, **) 0,3 0,7 30,8 3 0,0, *) *) Fullt öppen **) Stängd 0, 0, 0,3 0, 0, 0, l/h Diagram RADIETT-S/RENOVETT-S, / andreglerad On/off reglering med ställdon TSE. kpa 0 0 Leveransinställning 0% till radiator. % flöde till radiator Kv Varv 0, **) 0,3 0,7,7 30,8, ,3 *) *) Fullt öppen **) Stängd 0, 0, 0,3 0, 0, 0, l/h 8

9 Diagram RADIETT-S/RENOVETT-S, -rör / Termostatreglerad Leveransinställning *) = Fullt öppen. kpa Varv KvΔTK 0, 0,08 0, 0, 0,7 0, 0,, 0,7, 0,36,7 0,3 0,66, 0,8 0,9 *) 0, l/h Diagram RADIETT-S/RENOVETT-S, -rör / andreglerad On/off reglering med ställdon TSE. Leveransinställning *) = Fullt öppen. Varv Kv 0, 0,08 0, 0, 0,7 0, 0,, 0,7, 0,39,7 0,7 0,7 3, *), 9

10 Diagram RENOVETT-RVES, / Termostatreglerad Leveransinställning 3% till radiator. kpa 0 0 % flöde till radiator KvΔTK Varv 0,3 **) 0,6 0, , *) *) Fullt öppen **) Stängd 0, 0, 0,3 0, 0, 0, l/h Diagram RENOVETT-RVES, / andreglerad On/off reglering med ställdon TSE. kpa 0 0 Leveransinställning 0% till radiator. % flöde till radiator Kv Varv 0,3 **) 0,6 0,8 30,7 0, 3, 0,3 *) *) Fullt öppen **) Stängd 0, 0, 0,3 0, 0, 0, l/h 0

11 Diagram RENOVETT-RVES, -rör / Termostatreglerad Leveransinställning *) = Fullt öppen. kpa Varv KvΔTK 0, 0,09 0, 0,6 0,, 0,7 0,, 0,6 3 0,67 0,7 *) 0, l/h Diagram RENOVETT-RVES, -rör / andreglerad On/off reglering med ställdon TSE. kpa Leveransinställning *) = Fullt öppen. Varv Kv 0, 0,09 0, 0,6 0,, 0,3 0,, 0,7 3 0,88 0,9 *) l/h

12 RADIETT Underkopplad TA RADIETT-U/S7 S RSK nr Artikelnr M6x, Mx, Sidokopplad TA RADIETT-S S RSK nr Artikelnr M8x, Mx, rör RSK nr Artikelnr M8x, Mx, S = Sfärisk

13 RENOVETT för renoveringssektorn TA, AA, NAF Underkopplad S7/RADIETT-U Denna ventil kan ofta behållas och enbart kompletteras med termostatinsats Artikelnr (M30) och förinställningskägla Artikelnr för fördelning av flödet till radiatorn. Går inte detta måste radiatorn höjas ca 8 mm för att ny Radiett-U skall passa. Till kopplingsmutter: Mx,. Till radiator: M6x,.. Ventilhusets text: AA eller TA RADIETT U.. Ratten är tillverkad i grå plast. 3. Rattens märkning: AA plus en röd och en blå markering. Senare utförande har plus och minustecken istället för färgmarkeringar.. öjd på äldre ventil: mm. öjd på ny ventil: 60 mm. S RSK nr Artikelnr M6x, Mx, NAF/AA S 69 DN Till kopplingsmutter: Mx,. Till radiator: M6x,.. Ventilhusets text: NAF. Senare modeller är märkta AA.. Ratten är tillverkad i transparent plast. 3. Rattens märkning: NAF eller AA.. Kontrollera att flödesriktningen blir enligt pilarna på ventilhuset.. Det gamla insticksröret måste också tas bort vid demonteringen. F RSK nr Artikelnr M6x, Mx, S = Sfärisk F = Planpackning 3

14 NAF S 69 DN 0 Till kopplingsmutter: M8x, Till radiator: M6x,.. Ventilhusets text: NAF.. Ratten är tillverkad i transparent plast. 3. Rattens märkning: NAF samt skalgradering.. Kontrollera att flödesriktningen blir enligt pilarna på ventilhuset.. Det gamla insticksröret måste också tas bort vid demonteringen. F RSK nr Artikelnr M6x, M8x, rör RSK nr Artikelnr M6x, M8x, NAF S 6 DN 0 Till kopplingsmutter: Mx,. Till radiator: Mx,.. Ventilhusets text: NAF.. Ratten är tillverkad i grå plast. 3. Rattens märkning: NAF samt skalgradering.. Kontrollera att flödesriktningen blir enligt pilen på ventilhuset.. Radiatorn måste höjas 0 mm. S RSK nr Artikelnr Mx, Mx, S = Sfärisk F = Planpackning

15 RVE G/ inv gga för KOMBI Till kopplingsmutter: G/ förberedd för KOMBI. Till radiator: M6x,.. Ventilhusets text: TA RVE.. Ratten är tillverkad i grå/vit plast. 3. Rattens märkning: TA.. Kontrollera att flödesriktningen blir enligt pilarna på ventilhuset.. Kontrollera att det medföljande insticksröret sitter på plats. S RSK nr Artikelnr M6x, G/ Sidokopplad RADIETT-S Om denna ventil är i gott skick kan den behållas och enbart kompletteras med termostatinsats ( ). Till kopplingsmutter: Mx,. Till radiator: M8x,.. Ventilhusets text: TA Radiett S.. Ratten är tillverkad i grå plast. 3. Rattens märkning: TA.. Kontrollera att flödesriktningen blir enligt pilarna på ventilhuset.. Montera det medföljande insticksröret av plast noggrant. S RSK nr Artikelnr M8x, Mx, rör RSK nr Artikelnr M8x, Mx, S = Sfärisk

16 RVES Inkl radiatoranslutning. TA RVES.. Ratten är tillverkad i grå/vit plast. 3. Rattens märkning: TA. Vid identifiering kontrollera att befintlig radiatoranslutning ej är svetsad, eftersom gammal RVES-ventil hade M6x, på anslutningsmutter och ny RVES-ventil har M8x,. Är radiatorventilen svetsad kan ventilen endast förses med termostatkontroll genom utbyte av överstycke till Artikelnr (M8x,). Till kopplingsmutter: G/ förberedd för KOMBI. Till radiator: M8x, el R/. (R/ konisk rörgga, kort).. Kontrollera att flödesriktningen blir enligt pilarna på ventilhuset.. Montera det medföljande insticksröret av plast noggrant. d3 S d3 RSK nr Artikelnr M8x, G/ R/ S = Sfärisk 6

17 ARCU Underkopplad ARCU K 000/K 00 Till kopplingsmutter: Mx,. Till radiator: M3x,. OBS! De första ventilerna hade fast anslutning i radiatorn samt inv G/. Beställ då ventil + radiatoranslutning samt lämplig övergång.. Ventilhusets text: Finns ingen speciell märkning.. Ratten är tillverkad i svart eller grå plast. 3. Rattens märkning: ARCU samt minus- och plustecken.. Avlägsna det lösa insticksröret i befintlig radiator.. Kontrollera att flödesriktningen blir enligt pilarna på ventilhuset. OBS! Är befintlig ventil monterad i sida på radiator kan Renovett-ventilen användas men flödesriktningen blir omvänd, dvs pilarna felaktiga. F RSK nr Artikelnr M3x, Mx, rör RSK nr Artikelnr M3x, Mx, F = Planpackning 7

18 Sidokopplad ARCU K 00 Till kopplingsmutter: Mx,. Till radiator: M3x,. OBS! De första ventilerna hade fast anslutning i radiatorn samt inv G/. Beställ då ventil + radiatoranslutning samt lämplig övergång.. Ventilhusets text: Finns ingen.. Ratten är tillverkad i svart eller grå plast. 3. Rattens märkning: ARCU samt minus- och plustecken. Kontrollera flödesriktningen och använd rätt insticksrör enligt med produkten bifogad monteringsanvisning. F RSK nr Artikelnr M3x, Mx, rör RSK nr Artikelnr M3x, Mx, ARCU K 00 G3/8 inv gga Till befintlig kopplingsmutter: G3/8 förberedd för KOMBI. Till radiator: M3x,.. Ventilhusets text: Finns ingen.. Ratten är tillverkad i svart eller grå plast. 3. Rattens märkning: ARCU samt minus- och plustecken. Kontrollera flödesriktningen och använd rätt insticksrör enligt med produkten bifogad monteringsanvisning. F RSK nr Artikelnr M3x, G3/ rör RSK nr Artikelnr M3x, G3/ = Valfri ansl in- och utlopp ( olika insticksrör medlevereras) F = Planpackning 8

19 Fellingsbro Underkopplad Fellingsbro TKM cc 3 Till kopplingsmutter: M8x,. Till radiator: G3/.. Ventilhusets text: Finns ingen.. Ratten är tillverkad i grå plast. 3. Rattens märkning: Tre färgmarkeringar. Valfri anslutning tillopp och retur. (befintlig hylsa i radiatorn ger denna funktion). F RSK nr Artikelnr G3/ M8x, Fellingsbro TKM cc 0 Till kopplingsmutter: Mx,. Till radiator: G3/.. Ventilhusets text: Finns ingen. Ratten är tillverkad i grå plast 3. Rattens märkning: Tre färgmarkeringar Valfri anslutning tillopp och retur. (befintlig hylsa i radiatorn ger denna funktion). F RSK nr Artikelnr G3/ Mx,

20 M8x, Fellingsbro M68 cc 3 Mx, / Mx, Till kopplingsmutter: M8x,, Mx, eller Mx, Till radiator: G3/.. Ventilhusets text: Finns ingen.. Ratten är tillverkad i gråvit plast. 3. Rattens märkning: Med plus- och minustecken samt AB Fellingsbro Verkstäder M68.. Finns med och utan slingförinställning. Valfri anslutning tillopp och retur. (befintlig hylsa i radiatorn ger denna funktion). F RSK nr Artikelnr G3/ M8x, G3/ Mx, G3/ Mx, = Valfri ansl. in- och utlopp (bef. hylsa i radiatorn ger denna funktion). F = Planpackning AGA-FRV Underkopplad AGA-FRV Till kopplingsmutter: Mx,. Till radiator: M6x,.. Ventilhusets text: AGA FRV -.. Ratten är tillverkad i grå plast. 3. Rattens märkning: AGA samt plus- och minustecken.. Kontrollera att flödesriktningen blir enligt pilarna på ventilhuset.. Insticksröret skall också tas bort vid demonteringen. 3. Radiatorn skall sidoförskjutas på konsollerna ca 0 mm. F RSK nr Artikelnr M6x, Mx, F = Planpackning 0

21 OSBY Underkopplad OSBY G/ inv gga Till kopplingsmutter: G/ förberedd för KOMBI. Till radiator: M8x,. Ventilhusets text: OSBY. Valfri anslutning tillopp och retur. (befintlig hylsa i radiatorn ger denna funktion). S RSK nr Artikelnr M8x, G/ = Valfri ansl. in- och utlopp (bef. hylsa i radiatorn ger denna funktion). S = Sfärisk Tillbehör Propp, -rör För underkopplade ventiler RSK nr Artikelnr Gul Övriga tillbehör se katalogblad Tillbehör radiatorventiler. Termostater och ställdon - se separata katalogblad. Produkterna, texterna, fotona, grafiken och diagrammen i denna folder kan ändras av TA ydronics utan föregående meddelande och utan att några skäl anges. Den senaste informationen om våra produkter och specifikationer finns på SE RADIETT, RENOVETT 03.0

RENOVETT ROT-PRODUKTER

RENOVETT ROT-PRODUKTER ROT-PRODUKTER TERMOSTATISK RADIATORVENTIL FÖR ROT-SEKTORN 1- OCH 2-RÖR Renoveringsventilen RENOVETT finns i både 1- och 2-rörsvarianter för optimal injustering som ger full kontroll över rumstemperaturen.

Läs mer

RADIETT, RENOVETT. Radiatorkoppel Termostatisk radiatorventil 1- och 2-rör

RADIETT, RENOVETT. Radiatorkoppel Termostatisk radiatorventil 1- och 2-rör RADIETT, RENOVETT Radiatorkoppel Termostatisk radiatorventil - och -rör IMI EIMEIER / Termostater och radiatorventiler / RADIETT, RENOVETT RADIETT, RENOVETT RADIETT-S/U och renoveringsventilen RENOVETT

Läs mer

RADIATORVENTILER / RADIATORVENTILER MED FÖRINSTÄLLNING

RADIATORVENTILER / RADIATORVENTILER MED FÖRINSTÄLLNING RADIATORVENTILER / RADIATORVENTILER MED FÖRINSTÄLLNING TERMOSTATISK RADIATORVENTIL 1- OCH 2-RÖR RADIETT-S/U finns som både 1- och 2-rörsventiler för optimal injustering som ger full kontroll över rumstemperaturen.

Läs mer

TWORETT, TA-UNI. Radiatorkoppel 2-rör ENGINEERING ADVANTAGE

TWORETT, TA-UNI. Radiatorkoppel 2-rör ENGINEERING ADVANTAGE Radiatorkoppel TWORETT, TA-UNI Radiatorkoppel 2-rör Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Det här radiatorkopplet passar de flesta radiatorer

Läs mer

TWORETT, TA-UNI. Radiatorkoppel 2-rör

TWORETT, TA-UNI. Radiatorkoppel 2-rör TWORETT, TA-UNI Radiatorkoppel -rör IMI TA / Termostater och radiatorventiler / TWORETT, TA-UNI TWORETT, TA-UNI Det här radiatorkopplet passar de flesta radiatorer på marknaden och är avsett för -rörsanläggningar.

Läs mer

RADIATORVENTILER / KOPPEL OCH FÖRDELARE

RADIATORVENTILER / KOPPEL OCH FÖRDELARE RADIATORVENTILER / KOPPEL OCH FÖRDELARE RADIATORKOPPEL 1-RÖR Det här radiatorkopplet passar de flesta radiatorer på marknaden och är avsett för 1-rörsanläggningar. Ett konstant Kv-värde över fördelaren

Läs mer

Termostatisk radiatorventil med förinställning

Termostatisk radiatorventil med förinställning Termostatventiler TRV-2, TRV-2S Termostatisk radiatorventil med förinställning Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Det här är en extremt

Läs mer

ENGINEERING ADVANTAGE. Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering. Byt och förnya. minska din energianvändning

ENGINEERING ADVANTAGE. Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering. Byt och förnya. minska din energianvändning Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Byt och förnya minska din energianvändning INLEDNING ROT betyder renovering, om- och tillbyggnad. Denna

Läs mer

RADIATORVENTILER / KOPPEL OCH FÖRDELARE

RADIATORVENTILER / KOPPEL OCH FÖRDELARE RADIATORVENTILER / KOPPEL OCH FÖRDELARE RADIATORKOPPEL 2-RÖR Det här radiatorkopplet passar de flesta radiatorer på marknaden och är avsett för 2-rörsanläggningar. Det säkerställer en enkel injustering

Läs mer

Termostatisk radiatorventil med förinställning

Termostatisk radiatorventil med förinställning Termostatventiler TRV-2, TRV-2S Termostatisk radiatorventil med förinställning Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Det här är en extremt

Läs mer

FLOWRETT, TA-UNI. Radiatorkoppel 1-rör

FLOWRETT, TA-UNI. Radiatorkoppel 1-rör FLOWRETT, TA-UNI Radiatorkoppel 1-rör IMI TA / Termostater och radiatorventiler / FLOWRETT, TA-UNI FLOWRETT, TA-UNI Det här radiatorkopplet passar de flesta radiatorer på marknaden och är avsett för 1-rörsanläggningar.

Läs mer

Tillbehör radiatorventiler

Tillbehör radiatorventiler Termostatventiler Tillbehör radiatorventiler Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Innehåll Tillbehör och reservdelar: Injusteringsdon Radiatoranslutningar

Läs mer

TWORETT, TA-UNI. Radiatorkoppel 2-rör

TWORETT, TA-UNI. Radiatorkoppel 2-rör TWORETT, TA-UNI Radiatorkoppel -rör IMI TA / Termostater och radiatorventiler / TWORETT, TA-UNI TWORETT, TA-UNI Det här radiatorkopplet passar de flesta radiatorer på marknaden och är avsett för -rörsanläggningar.

Läs mer

TWORETT, TA-UNI. Radiatorkoppel 2-rör

TWORETT, TA-UNI. Radiatorkoppel 2-rör TWORETT, TA-UNI Radiatorkoppel 2-rör IMI HEIMEIER / Termostater och radiatorventiler / TWORETT, TA-UNI TWORETT, TA-UNI Det här radiatorkopplet passar de fl esta radiatorer på marknaden och är avsett för

Läs mer

TILLBEHÖR RADIATORVENTILER RUMSTEMPERATURREGLERING

TILLBEHÖR RADIATORVENTILER RUMSTEMPERATURREGLERING RADIATORVENTILER/TILLBEHÖR TILLBEHÖR RADIATORVENTILER INNEHÅLL Tillbehör och reservdelar: Injusteringsdon Radiatoranslutningar Övriga anslutningar (FPL, FPL-PX, KOMBI - se resp katalogblad) Anslutningskopplingar

Läs mer

TRV-2, TRV-2S. Termostatventiler Med förinställning

TRV-2, TRV-2S. Termostatventiler Med förinställning TRV-2, TRV-2S Termostatventiler Med förinställning IMI HEIMEIER / Termostater och radiatorventiler / TRV-2, TRV-2S TRV-2, TRV-2S Det här är en extremt fl exibel och ytterst robust termostatventil som i

Läs mer

Tillbehör radiatorventiler. Termostatventiler

Tillbehör radiatorventiler. Termostatventiler Tillbehör radiatorventiler Termostatventiler IMI TA / Termostater och radiatorventiler / Tillbehör radiatorventiler Tillbehör radiatorventiler För TRV-2/TRV-2S, Radiett/Renovett, Flowrett, Tworett, TA-UNI,

Läs mer

TBV-CM. Terminalventil för modulerande reglering ENGINEERING ADVANTAGE

TBV-CM. Terminalventil för modulerande reglering ENGINEERING ADVANTAGE Styrventiler med injustering TBV-CM Terminalventil för modulerande reglering Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE TBV-CM är konstruerad för

Läs mer

Trim. Returventiler Med förinställning och avstängning

Trim. Returventiler Med förinställning och avstängning Trim Returventiler Med förinställning och avstängning IMI TA / Termostater och radiatorventiler / Trim Trim Robusta returventiler med gemensam kägla för förinställning och möjlighet till avstängning som

Läs mer

TBV-C. Terminalventil för ON/OFF-reglering ENGINEERING ADVANTAGE

TBV-C. Terminalventil för ON/OFF-reglering ENGINEERING ADVANTAGE Styrventiler med injustering TBV-C Terminalventil för ON/OFF-reglering Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE TBV-C är konstruerad för användning

Läs mer

Calypso TRV-3. Termostatventiler Termostatisk radiatorventil med förinställning

Calypso TRV-3. Termostatventiler Termostatisk radiatorventil med förinställning Calypso TRV- Termostatventiler Termostatisk radiatorventil med förinställning IMI TA / Termostater och radiatorventiler / Calypso TRV- Calypso TRV- Det här är en extremt flexibel och ytterst robust termostatventil

Läs mer

RADIATORVENTILER / RADIATORVENTILER MED FÖRINSTÄLLNING

RADIATORVENTILER / RADIATORVENTILER MED FÖRINSTÄLLNING RADIATORVENTILER / RADIATORVENTILER MED FÖRINSTÄLLNING TERMOSTATISK RADIATORVENTIL MED FÖRINSTÄLLNING Det här är en extremt flexibel och ytterst robust termostatventil som i huvudsak används på radiatorer

Läs mer

TWORETT Eclipse. Radiatorkoppel För 2-rörssystem, med automatisk flödesbegränsning

TWORETT Eclipse. Radiatorkoppel För 2-rörssystem, med automatisk flödesbegränsning TWORETT Eclipse Radiatorkoppel För -rörssystem, med automatisk flödesbegränsning IMI TA / Termostater och radiatorventiler / TWORETT Eclipse TWORETT Eclipse Det här radiatorkopplet passar de flesta radiatorer

Läs mer

Tillbehör radiatorventiler

Tillbehör radiatorventiler Tillbehör radiatorventiler IMI TA / Termostater och radiatorventiler / Tillbehör radiatorventiler Tillbehör radiatorventiler För Calypso TRV-3, Eclipse, Radiett/Renovett, Flowrett, Tworett, Tworett Eclipse,

Läs mer

STAD-C. Injusteringsventil ENGINEERING ADVANTAGE

STAD-C. Injusteringsventil ENGINEERING ADVANTAGE Injusteringsventiler STAD-C Injusteringsventil Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Injusteringsventilen STAD-C har specialutvecklats för

Läs mer

STAD-R. Injusteringsventiler DN med reducerat Kv

STAD-R. Injusteringsventiler DN med reducerat Kv STAD-R Injusteringsventiler DN 15-25 med reducerat Kv IMI TA / Injusteringsventiler / STAD-R STAD-R Injusteringsventilen STAD-R används för reparationer och ger tillförlitlig hydronisk prestanda i ett

Läs mer

Byt och förnya. Bättre komfort, lägre energikostnad och minimal miljöpåverkan

Byt och förnya. Bättre komfort, lägre energikostnad och minimal miljöpåverkan Byt och förnya Bättre komfort, lägre energikostnad och minimal miljöpåverkan Inledning ROT betyder renovering, om- och tillbyggnad. Denna ROT-handbok vänder sig till dig som skall byta ventiler i värme-

Läs mer

Injusteringsventil PN 16 och PN 25 DN 20-400

Injusteringsventil PN 16 och PN 25 DN 20-400 Injusteringsventiler STAF, STAF-SG Injusteringsventil PN och PN DN 0-00 Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE En flänsad injusteringsventil

Läs mer

ZONREGLERING / 2-VÄGS

ZONREGLERING / 2-VÄGS ZONREGERING / 2-VÄGS TERMINAVENTI FÖR ON/OFF-REGERING TBV-C är konstruerad för användning på apparater i värme- och kylsystem och för en noggrann hydronisk reglering och optimal kapacitet. TAs avzinkningshärdiga

Läs mer

STAF, STAF-SG. Injusteringsventiler PN 16 och PN 25 DN

STAF, STAF-SG. Injusteringsventiler PN 16 och PN 25 DN STAF, STAF-SG Injusteringsventiler PN 16 och PN 25 DN 20-400 IMI TA / Injusteringsventiler / STAF, STAF-SG STAF, STAF-SG En flänsad injusteringsventil av gjutjärn (STAF) och segjärn (STAF-SG) som ger tillförlitlig

Läs mer

TBV-C. Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater Terminalventil för ON/OFF-reglering

TBV-C. Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater Terminalventil för ON/OFF-reglering TBV-C Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater Terminalventil för ON/OFF-reglering IMI TA / Styrventiler / TBV-C TBV-C TBV-C är konstruerad för användning på apparater i värmeoch kylsystem

Läs mer

TA-COMPACT-P. Tryckoberoende injustering- och styrventil ENGINEERING ADVANTAGE

TA-COMPACT-P. Tryckoberoende injustering- och styrventil ENGINEERING ADVANTAGE Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater Tryckoberoende injustering- och styrventil Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE

Läs mer

STAD-C. Injusteringsventiler DN med dubbelsäkrade mätuttag

STAD-C. Injusteringsventiler DN med dubbelsäkrade mätuttag STAD-C Injusteringsventiler DN 15-50 med dubbelsäkrade mätuttag IMI TA / Injusteringsventiler / STAD-C STAD-C Injusteringsventilen STAD-C har specialutvecklats för användning i indirekta kylanläggningar,

Läs mer

TBV-CM. Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater För modulerande reglering

TBV-CM. Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater För modulerande reglering TBV-CM Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater För modulerande reglering IMI TA / Styrventiler / TBV-CM TBV-CM TBV-CM är konstruerad för användning på apparater i värme- och kylsystem

Läs mer

ENGINEERING ADVANTAGE. Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering. Byt och förnya. minska din energianvändning

ENGINEERING ADVANTAGE. Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering. Byt och förnya. minska din energianvändning Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Byt och förnya minska din energianvändning INLEDNING ROT betyder renovering, om- och tillbyggnad. Denna

Läs mer

TBV-CMP. Tryckoberoende injustering- och styrventil ENGINEERING ADVANTAGE

TBV-CMP. Tryckoberoende injustering- och styrventil ENGINEERING ADVANTAGE Differenstrycksoberoende injusterings- och styrventil Tryckoberoende injustering- och styrventil Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE är

Läs mer

STAD-D. Injusteringsventiler För tappvatten, DN 10-50

STAD-D. Injusteringsventiler För tappvatten, DN 10-50 STAD-D Injusteringsventiler För tappvatten, DN 0-50 IMI TA / Injusteringsventiler / STAD-D STAD-D Injusteringsventilen STAD-D ger tillförlitlig hydronisk prestanda i ett imponerande stort antal applikationer.

Läs mer

STA-DR ROT-PRODUKTER INJUSTERING. RATT Det inställda värdet är avläsbart på digitalratten, som säkerställer en

STA-DR ROT-PRODUKTER INJUSTERING. RATT Det inställda värdet är avläsbart på digitalratten, som säkerställer en ROT-PRODUKTER SVENTIL Injusteringsventilen används för reparationer och ger tillförlitlig hydronisk prestanda i ett imponerande stort antal applikationer. Den är idealiskt lämpad för användning på sekundärsidan

Läs mer

STAP DN Differenstryckregulator ENGINEERING ADVANTAGE

STAP DN Differenstryckregulator ENGINEERING ADVANTAGE Differenstrycksregulatorer 15-50 Differenstryckregulator Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE -ventilen är en högklassig differenstrycksregulator

Läs mer

STAD-C INJUSTERINGSVENTILER

STAD-C INJUSTERINGSVENTILER SVENTILER SVENTIL Injusteringsventilen STAD-C har specialutvecklats för användning i indirekta kylanläggningar, men är precis lika effektiv i kyldiskar och kylrum. Oavsett applikation ger STAD-C samma

Läs mer

Calypso TRV-3. Termostatventiler Med förinställning

Calypso TRV-3. Termostatventiler Med förinställning Calypso TRV- Termostatventiler Med förinställning IMI TA / Termostater och radiatorventiler / Calypso TRV- Calypso TRV- Det här är en extremt flexibel och ytterst robust termostatventil som i huvudsak

Läs mer

TA-Therm. Termostatisk cirkulationsventil ENGINEERING ADVANTAGE

TA-Therm. Termostatisk cirkulationsventil ENGINEERING ADVANTAGE VVC-ventiler TA-Therm Termostatisk cirkulationsventil Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Termostatventilen för automatisk injustering av

Läs mer

TBV-C. Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater Terminalventil för ON/OFF-reglering

TBV-C. Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater Terminalventil för ON/OFF-reglering TBV-C Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater Terminalventil för ON/OFF-reglering IMI TA / Styrventiler / TBV-C TBV-C TBV-C är konstruerad för användning på apparater i värmeoch kylsystem

Läs mer

Byt och förnya. Bättre komfort, lägre energikostnad och minimal miljöpåverkan

Byt och förnya. Bättre komfort, lägre energikostnad och minimal miljöpåverkan Byt och förnya Bättre komfort, lägre energikostnad och minimal miljöpåverkan Inledning ROT betyder renovering, om- och tillbyggnad. Denna ROT-handbok vänder sig till dig som skall byta ventiler i värme-

Läs mer

STAD INJUSTERINGSVENTILER

STAD INJUSTERINGSVENTILER SVENTIER SVENTI Injusteringsventilen STAD ger tillförlitlig hydronisk prestanda i ett imponerande stort antal applikationer. Den är idealiskt lämpad för användning på sekundärsidan i värme- och kylanläggningar

Läs mer

Calypso TRV-3. Termostatventiler Med förinställning

Calypso TRV-3. Termostatventiler Med förinställning Calypso TRV- Termostatventiler Med förinställning IMI TA / Termostater och radiatorventiler / Calypso TRV- Calypso TRV- Det här är en extremt flexibel och ytterst robust termostatventil som i huvudsak

Läs mer

STAD. Injusteringsventiler DN 15-50

STAD. Injusteringsventiler DN 15-50 STAD Injusteringsventiler DN 15-50 IMI TA / Injusteringsventiler / STAD STAD Injusteringsventilen STAD ger tillförlitlig hydronisk prestanda i ett imponerande stort antal applikationer. Den är idealiskt

Läs mer

TA-Therm-D. VVC-ventiler Termostatisk cirkulationsventil

TA-Therm-D. VVC-ventiler Termostatisk cirkulationsventil TA-Therm-D VVC-ventiler Termostatisk cirkulationsventil IMI TA / Tappvatten / TA-Therm-D TA-Therm-D Termostatventilen för automatisk injustering av varmvattencirkulation i bostäder har en steglös temperaturinställning,

Läs mer

Eclipse. Termostatventiler Med automatisk flödesbegränsning

Eclipse. Termostatventiler Med automatisk flödesbegränsning Eclipse Termostatventiler Med automatisk flödesbegränsning IMI TA / Termostater och radiatorventiler / Eclipse Eclipse Termostatventilen Eclipse har en unik, integrerad flödesbegränsare som förhindrar

Läs mer

STAG INJUSTERINGSVENTILER

STAG INJUSTERINGSVENTILER SVENTILER SVENTIL PN SEGJÄRN En injusteringsventil av segjärn med spårförsedda in-/utlopp som ger tillförlitlig hydronisk prestanda i ett imponerande stort antal applikationer. STAG är lämpad för användning

Läs mer

TA-PICL. Tryckoberoende reglerkrets ENGINEERING ADVANTAGE

TA-PICL. Tryckoberoende reglerkrets ENGINEERING ADVANTAGE Prefabricerade enheter TA-PICL Tryckoberoende reglerkrets Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering

Läs mer

STAD. Injusteringsventil ENGINEERING ADVANTAGE

STAD. Injusteringsventil ENGINEERING ADVANTAGE Injusteringsventiler STAD Injusteringsventil Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Injusteringsventilen STAD ger tillförlitlig hyronisk prestana

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKREGULATOR 15-50 STAP-ventilen är en högklassig differenstrycksregulator som håller differenstrycket konstant över lasten. Det här ger en noggrann och stabil reglering,

Läs mer

STAF, STAF-SG. Injusteringsventiler DN 20-400, PN 16 och PN 25

STAF, STAF-SG. Injusteringsventiler DN 20-400, PN 16 och PN 25 STAF, STAF-SG Injusteringsventiler DN 20-400, PN 16 och PN 25 IMI TA / Injusteringsventiler / STAF, STAF-SG STAF, STAF-SG En fl änsad injusteringsventil av gjutjärn (STAF) och segjärn (STAF-SG) som ger

Läs mer

Byt och förnya Bättre komfort, lägre energikostnad och minimal miljöpåverkan

Byt och förnya Bättre komfort, lägre energikostnad och minimal miljöpåverkan Byt och förnya Bättre komfort, lägre energikostnad och minimal miljöpåverkan Inledning ROT betyder renovering, om- och tillbyggnad. Denna ROT-handbok vänder sig till dig som skall byta ventiler i värme-

Läs mer

TA-COMPACT-P. Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater Tryckoberoende

TA-COMPACT-P. Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater Tryckoberoende Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater Tryckoberoende IMI TA / Styrventiler / Den tryckoberoende injusterings- och styrventilen,, säkerställer optimal systemprestanda och lång livslängd.

Läs mer

STAP. Differenstrycksregulatorer DN 15-50, ställbart börvärde och avstängningsfunktion

STAP. Differenstrycksregulatorer DN 15-50, ställbart börvärde och avstängningsfunktion Differenstrycksregulatorer DN 15-50, ställbart börvärde och avstängningsfunktion IMI TA / Differenstrycksregulatorer / -ventilen är en högklassig differenstrycksregulator som håller differenstrycket konstant

Läs mer

Eclipse. Termostatventiler Termostatventiler med automatisk flödesbegränsning

Eclipse. Termostatventiler Termostatventiler med automatisk flödesbegränsning Eclipse Termostatventiler Termostatventiler med automatisk flödesbegränsning IMI TA / Termostater och radiatorventiler / Eclipse Eclipse Termostatventilen Eclipse har en unik, integrerad flödesbegränsare

Läs mer

STAG. Injusteringsventiler DN 65-300 med spårförsedda in-/utlopp

STAG. Injusteringsventiler DN 65-300 med spårförsedda in-/utlopp STAG Injusteringsventiler DN 65-300 med spårförsedda in-/utlopp IMI TA / Injusteringsventiler / STAG STAG En injusteringsventil av segjärn med spårförsedda in-/utlopp som ger tillförlitlig hydronisk prestanda

Läs mer

FVR, FVV, FVAV Termostatventil med förinställning

FVR, FVV, FVAV Termostatventil med förinställning FVR, FVV, FVAV Termostatventil med förinställning Noggrann Dimension: DN 10-20 Dold förinställning Temperatur: 5 C till +100 C Många tillbehör Tryckklass: PN 10 Beskrivning FVR, FVV, FVAV Användningsområde

Läs mer

TA-PICL. Prefabricerade enheter Tryckoberoende reglerkrets

TA-PICL. Prefabricerade enheter Tryckoberoende reglerkrets TA-PICL Prefabricerade enheter Tryckoberoende reglerkrets IMI TA / Styrventiler / TA-PICL TA-PICL TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering av temperaturer. TA-PICL är oberoende av tillgängligt tryck

Läs mer

TA-THERM, TA-THERM HT

TA-THERM, TA-THERM HT VVC-VENTILER TERMOSTATISK CIRKULATIONSVENTIL Termostatventilen för automatisk injustering av varmvattencirkulation i bostäder har en steglös temperaturinställning, som sparar energi genom kortare fördröjningstid

Läs mer

MMA -koppel, för radiatorer

MMA -koppel, för radiatorer MMA, för radiatorer Miljövänligt material, lågblyad Dimension: DN 0 Tyst Temperatur: C till +00 C Noggrann och linjär Tryckklass: PN 0 Beskrivning Användningsområde Radiatorkoppel Evoflow är speciellt

Läs mer

ENGINEERING ADVANTAGE

ENGINEERING ADVANTAGE Termostater TRV Nordic Termostater Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Dessa självreglerande termostater monteras på radiatorventiler och

Läs mer

Injusteringsventil PVM

Injusteringsventil PVM Injusteringsventil PVM Användningsområde MMA PVM används för att fördela flöden inom olika områden i värme- och kylsystem. Beskrivning PVM är ett dynamiskt ventilpaket utvecklat för att reglera tryckfallet.

Läs mer

TA-PICL. Shuntgrupper Tryckoberoende reglerkrets

TA-PICL. Shuntgrupper Tryckoberoende reglerkrets TA-PICL Shuntgrupper Tryckoberoende reglerkrets IMI TA / Shuntgrupper / TA-PICL TA-PICL TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering av temperaturer. TA-PICL har en tryckoberoende injusterings- och styrventil.

Läs mer

TA-Therm. VVC-ventiler Termostatisk cirkulationsventil

TA-Therm. VVC-ventiler Termostatisk cirkulationsventil TA-Therm VVC-ventiler Termostatisk cirkulationsventil IMI HEIMEIER / Tappvatten / TA-Therm TA-Therm Termostatventilen för automatisk injustering av varmvattencirkulation i bostäder har en steglös temperaturinställning,

Läs mer

PURMO Planora har utvecklats helt enligt den Kvalitetsnorm ISO 9001 och ISO moderna människans krav på inredning och design.

PURMO Planora har utvecklats helt enligt den Kvalitetsnorm ISO 9001 och ISO moderna människans krav på inredning och design. PANELRADIATORER PURMO PLANORA 25 PURMO Planora Tekniska data Konstruktion EN 442-1 Material Kallvalsad bandstål EN 10130 Ytbehandling Ytbehandling utföres i fem faser Alkalisk avfettning Fosfatering Kataforetisk

Läs mer

MMA Flex, 1- och 2-rörskoppel för radiatorer

MMA Flex, 1- och 2-rörskoppel för radiatorer MMA Flex, 1- och 2-rörskoppel för radiatorer Flexibelt Dimension: DN 10 Noggrant Temperatur: 5 C till +100 C Många tillbehör Tryckklass: PN 10 Beskrivning MMA Flex Användningsområde Radiatorkoppel Flex

Läs mer

STAP. Differenstrycksregulatorer DN 15-50, ställbart börvärde och avstängningsfunktion

STAP. Differenstrycksregulatorer DN 15-50, ställbart börvärde och avstängningsfunktion Differenstrycksregulatorer DN 15-50, ställbart börvärde och avstängningsfunktion IMI TA / Differenstrycksregulatorer / -ventilen är en högklassig differenstrycksregulator som håller differenstrycket konstant

Läs mer

Injusteringsventil AT 1310

Injusteringsventil AT 1310 Användningsområde För injustering av flöden till angivna värden i värme- och kylsystem. Även lämplig på tappvatten för instrypning av VVC-slinga. Fluidgrupp 2. Dimensionsområde PN Temperaturområde ºC Material

Läs mer

Installation. Upphängning

Installation. Upphängning Utförande och mått Installation & upphängning Utförande Thermopanel radiatorn är försedd med insvetsat dolt ventilarrangemang med både botten och sidoanslutning. Thermopanel radiatorn levereras i standardutförande

Läs mer

Zeparo Cyclone. Automatisk avskiljare för slampartiklar ENGINEERING ADVANTAGE

Zeparo Cyclone. Automatisk avskiljare för slampartiklar ENGINEERING ADVANTAGE Automatiska avluftningsventiler och separatorer Zeparo Cyclone Automatisk avskiljare för slampartiklar Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE

Läs mer

Vekotec. Termostatinsatser för integrering Anslutningsset för radiatorer med inbyggda termostatventiler

Vekotec. Termostatinsatser för integrering Anslutningsset för radiatorer med inbyggda termostatventiler Vekotec Termostatinsatser för integrering Anslutningsset för radiatorer med inbyggda termostatventiler IMI HEIMEIER / Termostater och radiatorventiler / Vekotec Vekotec Vektotec anslutningsset är framtaget

Läs mer

PREFABRICERADE ENHETER

PREFABRICERADE ENHETER PREFABRICERADE ENHETER TA-PICL TRYCKOBEROENDE REGLERKRETS TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering av temperaturer. TA-PICL är oberoende av tillgängligt tryck till kretsen. Användingsområde är ventilationsbatterier,

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

ROT-BOK. En liten idébok om hur man moderniserar äldre radiatorsystem

ROT-BOK. En liten idébok om hur man moderniserar äldre radiatorsystem ROT-BOK En liten idébok om hur man moderniserar äldre radiatorsystem 1 Med några enkla handgrepp och våra ROT-produkter kan du göra underverk i gamla radiatorsystem Ett radiatorsystem behöver inte rivas

Läs mer

Kulventiler ROT. Kulventiler För ROT-sektorn

Kulventiler ROT. Kulventiler För ROT-sektorn Kulventiler ROT Kulventiler För ROT-sektorn IMI TA / Avstängningsventiler / Kulventiler ROT Kulventiler ROT Kulventiler för renovering av värme-, kyl- och tappvattenanläggningar. Kompatibel med äldre Securex-

Läs mer

Roth Golvvärmesystem. Roth Golvvärmecentral, GVC. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar

Roth Golvvärmesystem. Roth Golvvärmecentral, GVC. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmesystem Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmecentral, GVC... living full of energy! 1 Rumstemperaturstyrd shuntgrupp för mindre golvvärmeytor Komplett shuntgrupp bestående

Läs mer

TA-PILOT-R. Differenstrycksregulatorer Pilotventilstyrd differenstrycksregulator

TA-PILOT-R. Differenstrycksregulatorer Pilotventilstyrd differenstrycksregulator TA-PILOT-R Differenstrycksregulatorer Pilotventilstyrd differenstrycksregulator IMI TA / Differenstrycksregulatorer / TA-PILOT-R TA-PILOT-R TA-PILOT-R är en differenstrycksregulator med hög prestanda,

Läs mer

Kulventiler ROT. Kulventiler För ROT-sektorn

Kulventiler ROT. Kulventiler För ROT-sektorn Kulventiler ROT Kulventiler För ROT-sektorn IMI TA / Avstängningsventiler / Kulventiler ROT Kulventiler ROT Kulventiler för renovering av värme-, kyl- och tappvattenanläggningar. Kompatibel med äldre Securex-

Läs mer

TA-FUS1ON-P. Styrventiler med injusteringsfunktion Tryckoberoende, kombinerade injusterings- och styrventiler med oberoende EQM-karakteristik

TA-FUS1ON-P. Styrventiler med injusteringsfunktion Tryckoberoende, kombinerade injusterings- och styrventiler med oberoende EQM-karakteristik TA-FUS1ON-P Styrventiler med injusteringsfunktion Tryckoberoende, kombinerade injusterings- och styrventiler med oberoende EQM-karakteristik IMI TA / Styrventiler / TA-FUS1ON-P TA-FUS1ON-P I dessa tryckoberoende

Läs mer

PVM 15-50, Differenstryckspaket

PVM 15-50, Differenstryckspaket PVM 15-5, Differenstryckspaket Hög noggrannhet Dimension: DN 15-5 Lågt tryckfall Snabb att driftsätta Temperatur: Tryckklass: -1 C till +12 C PN 2(STV)/PN 25(PV) Beskrivning PVM DN 15-5 Användningsområde

Läs mer

Automatiska stamventiler ASV

Automatiska stamventiler ASV V4-06D ASV-M ASV-PV / ASV-PV Plus ASV-PV/PV Plus används tillsammans med ASV-M för reglering av differenstryck i kyl- och värmeanläggningar. ASV-PV/PV Plus är en stamregulator som håller differenstrycket

Läs mer

VLSP TAC SD230 AV BPV10 SD230 TAC BPV10

VLSP TAC SD230 AV BPV10 SD230 TAC BPV10 SD230 TAC BPV10 AV TAC SD230 AV BPV10... 2 GB... 9 NO... 16 DE... 23 FR... 30 NL... 37 ES... 44 RU... 51 Beståndsdelar, tryckoberoende ventilpaket on/off TAC (TA Compact-P) SD230 AV BPV10 15LF Typ Specifikation

Läs mer

LK OptiFlow EVO II. Utförande. Montering. LK OptiFlow EVO II är en gruppventil för flödesinjustering

LK OptiFlow EVO II. Utförande. Montering. LK OptiFlow EVO II är en gruppventil för flödesinjustering LK OptiFlow EVO II Utförande LK OptiFlow EVO II är en gruppventil för flödesinjustering av t.ex. golvvärmesystem, traditionella värmesystem samt kylsystem. Ventilen finns i två olika flödesområden, 2-16

Läs mer

Differenstrycksoberoende injustering- och styrventil

Differenstrycksoberoende injustering- och styrventil Styrventiler med injusteringsfunktion KTM 512 Differenstrycksoberoende injustering- och styrventil Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Kompakt

Läs mer

Automatisk stamregulator ASV-P Avstängningsventil ASV-M

Automatisk stamregulator ASV-P Avstängningsventil ASV-M Automatisk stamregulator ASV-P Avstängningsventil ASV-M V4-05D Användning ASV-P används tillsammans med ASV-M för reglering av differenstryck i stammar med radiatorventiler. ASV-P är en stamregulator som

Läs mer

Roth Golvvärmesystem. Roth Golvvärmefördelare 2009. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar

Roth Golvvärmesystem. Roth Golvvärmefördelare 2009. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmesystem Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmefördelare 2009... living full of energy! 1 Roth Golvvärmefördelare 2009 Utan och med flödesmätare Beskrivning Roth Golvvärmefördelare,

Läs mer

TA-FUS1ON-C. Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik

TA-FUS1ON-C. Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik TA-FUS1ON-C Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik IMI TA / Styrventiler / TA-FUS1ON-C TA-FUS1ON-C Dessa innovativa injusterings- och styrventiler för värme- och kylsystem

Läs mer

Värmedistribution/Värmecentral

Värmedistribution/Värmecentral Värmedistribution/Värmecentral Centraliserad distribution och styrning av värmesystem Balanserad och injusterad från fabrik Färdigmonterad och installationsklart Temperatur: Max 90 C Tryckklass: PN 6 Utförande:

Läs mer

TRV 300. Termostater ENGINEERING ADVANTAGE. Dessa självreglerande termostater monteras på radiatorventiler och är pålitliga, noggranna och hållbara.

TRV 300. Termostater ENGINEERING ADVANTAGE. Dessa självreglerande termostater monteras på radiatorventiler och är pålitliga, noggranna och hållbara. Termostater TRV 300 Termostater Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Dessa självreglerande termostater monteras på radiatorventiler och är

Läs mer

STV(E) DN , Balanseringsventil

STV(E) DN , Balanseringsventil STV(E) DN -0, Balanseringsventil Hög noggrannhet Dimension: DN -0 Enkel att justera Temperatur: -0 C till +0 C Snabb att driftsätta Tryckklass: PN Beskrivning STV(E) DN -0 Användningsområde Balanseringsventilen

Läs mer

Injusteringsventiler. Thermotech MultiSystem FÖRDELAR FAKTA

Injusteringsventiler. Thermotech MultiSystem FÖRDELAR FAKTA Injusteringsventiler FÖRDELAR Lämplig för värme- och kylinstallationer samt tappvatteninstallationer Injustering Mätning Förinställning Avstängning Avtappning FAKTA BENÄMNING: HERZ 4017 M ARTIKELNUMMER/STORLEK

Läs mer

STAD. Injusteringsventiler DN 10-50, PN 25

STAD. Injusteringsventiler DN 10-50, PN 25 STAD Injusteringsventiler DN 0-50, PN 5 IMI TA / Injusteringsventiler / STAD STAD Injusteringsventilen STAD ger tillförlitlig hyronisk prestana i ett imponerane stort antal applikationer. Den är iealiskt

Läs mer

TA-COMPACT-DP. injusteringsfunktion För små tryckoberoende kretsar

TA-COMPACT-DP. injusteringsfunktion För små tryckoberoende kretsar TA-COMPACT-DP Kombinerad Δpregulator, styrventiler med injusteringsfunktion För små tryckoberoende kretsar IMI TA / Differenstrycksregulatorer / TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP är den idealiska

Läs mer

Systembeskrivning Thermotech matarledningar och gruppfördelare

Systembeskrivning Thermotech matarledningar och gruppfördelare Systembeskrivning Thermotech matarledningar och gruppfördelare Fördelar Matarledningarnas dimensioner kan hållas mindre Tryckfallet i hela systemet blir lägre Injustering av flöden kan göras överskådligt

Läs mer

TRV 300. Termostater Med inbyggd eller lös givare

TRV 300. Termostater Med inbyggd eller lös givare TRV 300 Termostater Med inbyggd eller lös givare IMI TA / Termostater och radiatorventiler / TRV 300 TRV 300 Dessa självreglerande termostater monteras på radiatorventiler och är pålitliga, noggranna och

Läs mer

TA-MATIC. Blandningsventiler Termostatisk blandningsventil för tappvarmvatten

TA-MATIC. Blandningsventiler Termostatisk blandningsventil för tappvarmvatten TA-MATIC Blandningsventiler Termostatisk blandningsventil för tappvarmvatten IMI TA / Tappvatten / TA-MATIC TA-MATIC Termostatstyrd blandningsventil för reglering av tappvarmvattensystem i flerfamiljshus

Läs mer

Termostatisk regulator RAVV - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk regulator RAVV - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) V3-45B Beskrivning Regulatorn stänger ventilen vid stigande temperatur. Det finns en specialversion där en del av kapillärröret ligger i

Läs mer