ökade marginalen på vår tjänsteförsäljning till 70 procent, en ökning med 10 procent jämfört med året innan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ökade marginalen på vår tjänsteförsäljning till 70 procent, en ökning med 10 procent jämfört med året innan."

Transkript

1 Årsredovisning 2012

2 Dialect i korthet Dialect levererar it- och telekommunikation till företag. Vi ser till att allt kan fungera ihop oavsett tid, plats eller lösning. Utöver våra integrerade lösningar och vägledande kunskap erbjuder vi ett brett utbud av produkter och tjänster. Lösningarna innefattar bland annat mobil- och fast telefoni, dokument- och datatjänster, mötestjänster samt installation och support. Dialectkedjan har idag 60 kundcenter och säljkontor i alla delar av landet, från Boden till Malmö var ett år då vi inom Dialectkedjan ökade marginalen på vår tjänsteförsäljning till 70 procent, en ökning med 10 procent jämfört med året innan. ökade försäljningen inom tjänster och abonnemang, som nu uppgår till cirka 35 procent av vår totala omsättning. förvärvade Telesystem Communication i Skåne AB samt Mobilgiganten AB i Malmö. 18 bolag ingår nu i koncernen. byggde vår produkt- och tjänsteutvecklingsorganisation och investerade i affärsområdesansvariga för it, telefoni, mobilt och fordon. genomförde en omfattande ansiktslyftning på 40 av våra 60 kundcenter under året när det gäller inredning, kundupplevelse och fasadskyltning. fortsatte växa inom it-lösningar. Dialectkedjan sålde flest E3 licenser av Microsofts Office 365 inom vårt segment i hela Sverige. lanserade nya egna it-tjänster, bland annat Dialect Körjournal och vår egen samarbetsportal Sharepoint från Dialect. Innehåll Året i siffror 3 Vår affärsidé, strategi och mål 4 Vd-intervju 6 Vi Dialect 8 Vårt erbjudande 10 Marknad och omvärld 12 Kundcase 14 Miljö och ansvar 16 Aktien, ägarförhållanden och investerarinformation 18 Bolagsstyrningsrapport 20 Styrelse och koncernledning 24 Förvaltningsberättelse 26 Räkenskaper 30 Tilläggsupplysningar 38 Noter 40 Revisionsberättelse 49 Kallelse till årsstämma 51

3 ÅRET I SIFFROR, DIALECT AB KONCERNEN Nettoomsättningen ökade med 37 procent till 596,6 MSEK (434,1) Justerat rörelseresultat (EBITA) minskade till 21,7 MSEK (31,1) Kassaflödet uppgick 28,8 MSEK (23,2) Medelantalet anställda ökade till 401 (276). Vid årets slut hade koncernen 460 anställda Nettoomsättning Rörelseresultat (EBITA) Nettoomsättning Rörelseresultat MSEK (EBITA) Rörelseresultat (EBITA) Nettoomsättning MSEK Nettoomsättning MSEK MSEK MSEK MSEK MSEK * 2011** 2012** * 2010* 2011** 2012** * 2011** 2012** * EBITA är justerat från poster av engångskaraktär ** För 200 en mer rättvisande bild anges koncernens rörelseresultat-ebita som pro forma tolv månader och inte räknat från förvärvstidpunkten Marginal Omsättning Marginal Omsättning Procent Omsättning 100 Procent Procent Produkter Tjänster Produkter Procent 100 Marginal Procent Procent Procent Tjänster Produkter Tjänster P Tjänster Tjänster Produkter Tjänster Tjänster Produkter Tjänsteförsäljningen har ökat de senaste fem åren och består idag av 35 procent av den totala omsättningen. Marginalen på tjänsteförsäljningen har ökat de senaste fem åren och består idag av 70 procent av den totala marginalen. Året i siffror 3

4 Vår affärsidé, strategi och mål Vi levererar it- och telekommunikation och hittar alltid lösningar så att du kan arbeta bäst där du är. Vi ser till att allt kan fungera ihop oavsett tid och plats. Vi erbjuder behovsanpassade lösningar som kan placeras fysiskt hos kunden eller i molnet oavsett vad kunden behöver har vi tjänster som gör arbetslivet mer effektivt. Lösningarna innefattar bland annat mobil- och fast telefoni, molntjänster, dokument- och datatjänster, mötestjänster, installation och support. Med stort engagemang och brett kunnande kan vi ta ansvar för helheten. Vi står också oberoende av marknadens leverantörer och operatörer. Dialect bildades i augusti 1995 under gemensamt varumärke. Idag är vi en rikstäckande kedja som drivs av Dialect AB. Huvudkontoret finns i Solna och våra 60 kundcenter, säljkontor och in stallationscenter är etablerade i alla delar av landet. Våra tre framgångsfaktorer Bred produkt- och tjänsteportfölj i attraktiva paketeringar. Passionerade medarbetare med brett kunnande. Rikstäckande organisation som finns nära kunden med långvariga kundrelationer. Långsiktiga finansiella mål Dialect ska maximera värdet på hela kedjan genom att: Öka tjänste- och abonnemangsförsäljningen, till att bli 50 procent av omsättningen. Nå 15 procent i rörelsemarginal. Strategi För att nå de finansiella målen ska Dialect: Öka den lönsamma tjänsteförsäljningen som andel av vår totala omsättning. Fortsätta arbetet med att konsolidera koncernen. Expandera i storstäder i Sverige genom nykundsförsäljning. Öka vår korsförsäljning till befintliga kunder. Utveckla smarta samarbeten med våra operatörer. 4 Vår affärsidé, strategi och mål

5 Vår vision Vi ska vara det självklara valet för företag som vill att medarbetarna ska kunna arbeta bäst där de är. Vår affärsidé Vi levererar itoch telekommunikation och hittar alltid lösningar så att alla människor ska kunna arbeta bäst där de är. Vår affärsidé, strategi och mål 5

6 Vd-intervju 2012 blev ett sämre år än beräknat. Kan du förklara. Ja, det stämmer. Det finns främst tre orsaker till detta. Dels har vi investerat i en produktutvecklingsorganisation som har varit nödvändig att få på plats för att kunna ta nästa utvecklingssteg. Den investeringen kommer betala sig under Vi ser också en tydlig återhållsamhet på nyinvesteringar bland de stora kunderna. Det är inte bara vi som märkt av det. Många storbolag i Sverige har dragit ner på personal, och har hållit igen när det gäller nyinvesteringar på it- och telefonilösningar. Resultatet blir att många anställda på storbolagen nu sitter med gammal hårdvara. Snart kommer de behöva handla igen. Den tredje anledningen är avvecklingen av YOU by Dialect. Kan du utveckla avvecklingen av YOU by Dialect? Vi har drivit pilotprojektet YOU by Dialect med två butiker i Stockholm under två års tid med ambition att etablera fler enheter. Konceptet bygger på att göra samma sak för konsumenter som vi gör för företagskunder, leverera fungerande helhetslösningar. Med alla nya tjänster som playkanaler, Netflix och Spotify kan det vara svårt för konsumenter att få allt att fungera i hemmet. Privatkundsmarknaden har varit tuff och riskerna är för stora att skala upp satsningen varför vi valt att avveckla. Vi har tagit kostnaderna för avvecklingen på 2012 års resultat. Varumarket lever vidare i vårt tillbehörssortiment med samma namn som säljer väldigt bra. Försäljningssiffrorna av tjänster ökar sakta från år till år. Hur såg det ut 2012? Om vi tittar enbart på resultatsiffror när det gäller våra Dialecttjänster så ser vi att lönsamheten växer fantastiskt fint. Vi fortsätter att öka omsättning och rörelseresultat. Första halvåret 2012 var en besvikelse medan andra halvan av året var bättre. Någon extra viktig händelse under året som du vill lyfta upp. Ja, vi har fortsatt att förvärva attraktiva bolag. Vi har under 2012 stärkt vår närvaro i södra Sverige med förvärv av Mobilgiganten AB och Telesystem Communication i Skåne AB. Omsättningen ökar. Idag omsätter Dialect AB koncernen 675 miljoner. Kan du utveckla? Ja, idag består koncernen av 18 bolag med 460 anställda. Främsta anledningen till omsättningsökningen är de båda förvärv som jag nyss nämnt, men också att våra kundcenter i region Syd och region Stockholm nu börjar visa riktigt fina resultat. Vi tar marknadsandelar i dessa regioner. Det fanns flera ljusglimtar i branschen under året? Berätta. Ja, absolut. Lanseringen av Windows 8 var ett viktigt startskott. Man behöver förstå att Microsoft för första gången med Windows 8 skapar en gemensam användarupplevelse oavsett om du använder en dator, mobiltelefon eller surfplatta. Jag tycker själv att gränssnittet är överlägset konkurrenternas. Detta ihop med storsatsningen på Office 365 där Dialect är väl positionerade för den ökande efterfrågan där vi redan under 2012 sålde flest E3 licenser av Office 365 i Sverige inom vårt segment. Företag fortsätter ta bort servrar och ersätter med molntjänster. It-konsultbranschen är i förändring med allt större fokus på ett optimerat arbetssätt. Det passar Dialect som hand i handsken. Vad är du stolt över som ni som kedja arbetat med internt under året? Vi har under 2012 prioriterat att göra om i våra kundcenter så att de är moderna och ger en enhetlig kundupplevelse. Jag är också glad att vi lanserat Office 365 internt till alla medarbetare i kedjan. Min ambition är att vi själva ska arbeta med de verktyg som vi själva säljer. Vid fem tillfällen varje år kör jag till exempel ett onlinemöte via Lync med alla medarbetare i kedjan. Oerhört effektfullt eftersom vi sitter utplacerade på nästan 50 orter. Sedan flera år använder vi dessutom vår egen mobila växel internt, Dialect Unified. Dessutom har vi massa energi i bolaget just nu, och har fått in nya kompetenta säljare. 6 Intervju med VD

7 Din största oro inför 2013? Konjunkturen. Jag tror 2013 kommer bli ett bättre år än Absolut. Men det finns ändå en generell lågkonjunktur som spökar i kulisserna. Så även om medierna när detta skrivs vill måla det mesta i ljusa färger är inte finanskrisen avvärjd ännu. Hur kommer marknaden att utvecklas 2013? Samsung kommer fortsätta växa och ta marknadsandelar. Huawei gör framsteg på nätsidan men når inga stora volymer på mobilsidan även om produktportföljerna börjar se spännande ut. Varumärke är fortfarande viktigt hos kunderna. Apple kommer att tappa. HTC och Nokia kommer fortsätta kämpa men jag vill höja ett litet möjlighetsfinger för Sony. Sony håller på att få ihop något som är spännande. Med lansering av Playstation 4 och smarta hemlösningar tror jag de kommer växa. Och Dialects 2013? Vi ska fokusera på att skala upp det vi håller på med, då kommer lönsamheten att öka blir ett mer positivt år. Vi har slitit med en intern omställning, vi har utvecklat och investerat de två senaste åren ska vi börja skörda. Slutet på 2012 var bra och inledningen av 2013 ser också bra ut. Vi har också gjort vårt regionssamarbete ännu tajtare och säljstyrningen mer effektiv. Ni har ju börjat sälja kompletta arbetsplatser. Kan du utveckla? Ja. Det är fantastiskt roligt. Det är precis detta som många kunder efterfrågar. Vi har flera kunder som nu köpt en komplett arbetsplats till sina anställda. En kund köpte till exempel hela vårt kunderbjudande med både telefonilösning, växel, mobiler, abonnemang, datorer, läsplattor, vår samarbetsportal Sharepoint från Dialect, Office 365, nätverk, Dialect Körjournal, installation, utbildning och supportavtal för drygt kronor i månaden per anställd. Det måste vara en dröm för alla små och medelstora företag att ha full kontroll på sina it- och telefonikostnader. Mats Kraitsik Kalvik 7

8 Vi Dialect Vi är idag över 700 kompetenta medarbetare vid våra kundcenter i alla delar av landet, som vill växa tillsammans med oss. Organisation Vi bedriver vår verksamhet i sex regioner; Syd, Väst, Öst, Mitt, Norr och Stockholm. I varje region ingår både franchisetagare och bolag som är helägda av Dialect AB koncernen. Oavsett ägarstruktur drivs regionerna på liknande sätt. Vi är övertygade om att detta leder till effektivare verksamheter och ökad lönsamhet för koncernen. I regionerna handlar det främst om att vårda befintliga kunder och få dem att växa, medan vi i Stockholm, Göteborg och Malmö fokuserar på nykundsbearbetning. Huvudkontoret är beläget i Solna och där finns alla centrala stödfunktioner som Ekonomi, HR, IT, Inköp, Marknad och Kommunikation samt Tjänste- och produktutveckling. Dialect Systems AB Dialect Systems ansvarar för alla tjänster vi erbjuder våra företagskunder. Affärsområde Tjänster ansvarar för lösningar och paketeringar inom områdena Mobilt, It, Telefoni och Fordon. Vi erbjuder tjänster och produkter som är smart paketerade med syfte att frigöra säljtid och snabbt skapa lönsamhet. Få konkurrenter med samma målgrupp som Dialect kan leva upp till detta erbjudande. Dialect Kundservice AB Här drivs vår rikstäckande innesäljverksamhet av produkter och tjänster gentemot de allra minsta företagskunderna. Härifrån drivs också varumärket AirCall som erbjuder försäljning av mobiltelefoner, datorer och abonnemang i attraktiva paketeringar till både konsumenter och företag, samt verksamheten i dotterbolagen Telefokus och Mobilgiganten. Vår företagskultur Vår företagskultur präglas av mångfald, kundfokus och affärsmannaskap. Vi erbjuder utvecklande och utmanande arbetsuppgifter i ett snabbt expanderande företag, som präglas av en lång bakgrund med genuin entreprenörsanda. Dialect bildades 1995 av passionerade entreprenörer. Dessa lokala grundare är och har varit mycket involverade i hela företagets utveckling. Passion, tillit och affärsmässighet är våra kärnvärden. Det innebär bland annat att vi inte ger oss förrän vi har gjort vårt yttersta för att lösa våra kunders problem. Men också att vi i alla lägen ska försöka hålla vad vi lovar och vara ärliga mot våra kunder. Affärsmässighet är hela grunden för vårt berättigande och det är självklart viktigt för oss att hjälpa våra kunder fatta affärsmässigt riktiga beslut. Vd och koncernchef Försäljning marknad och INKÖP EKONOMI personal / HR kommunikation IT OPERATIONS Sälj-och leveransorganisation i region Syd, Norr, Väst, Öst, Mitt och Stockholm TJÄNSTEUTVECKLING Produkt- och tjänsteutveckling samt affärsområdesansvariga för Telefoni, It, Mobilt och Fordon KUNDSERVICE Kundtjänst, innesälj och backoffice 8 Vi Dialect

9 Dialect blir till Dialect bildades som en konsekvens av att Telia förändrade förutsättningarna för att erhålla provisioner hösten En lokal handlare i Mjölby samlade under några dagar 34 andra handlare och bildade Tele Öst. Efter ytterligare några månader blev Tele Öst kontaktade av 25 andra handlare i dåvarande Call Gruppen. Efter samgående mellan Tele Öst och Call Gruppen bildades Dialect i augusti Namnet Dialect kommer av att företaget har många dialekter och agerar lokalt, stavningen med C anspelar på den då nya digitala tekniken DECT. 9

10 Vårt erbjudande Vi är specialister på it och telefoni. Vi identifierar och installerar lösningar så att du kan arbeta bäst där du är. Lösningarna skräddarsys efter kundens behov och levereras av våra personliga tekniker. Vi finns nära kunderna och förstår därför de unika villkor som påverkar varje företags verksamhet. It och telefoni samverkar De flesta har en mobiltelefon idag. Och det blir allt vanligare att komma åt internet från mobilen. Telefonerna får dessutom snabbare processorer, mer avancerade skärmar och bättre minne. Du kan också använda datorn och internet för att göra saker du förut bara gjorde via en telefon ringa, hänvisa samtal, komma åt dina telefonkontakter. Det öppnar upp för oändliga möjligheter att integrera it och telefoni och ett mobilt arbetssätt på riktigt. Vi erbjuder tjänster som kan användas oavsett arbetsverktyg och plattform. Vi gör så att du kan arbeta från surfplattan på förmiddagen och den bärbara datorn på eftermiddagen men ändå jobba i samma program, system och dokument. Dina kollegor kan använda Windowstelefoner och du Android, men komma åt samma funktioner i er gemensamma telefonväxel. Helhetslösning eller en bit i taget Våra tjänster är utvecklade för små och medelstora företag som snabbt och enkelt behöver komma igång med it och telefoni, eller vill utveckla delar av verksamheten till att bli något mer. Vi erbjuder våra tjänster som en helhetslösning ihop med analys, lösningsförslag, mjukvara, hårdvara, installation och service, eller som en individuell lösning som står för sig själv och som enkelt kan byggas ut när verksamhetens behov förändras eller när användarna blir fler. Vi kan leverera en komplett arbetsplats med alla it- och telefonilösningar samt hårdvara till ett fast månadspris per användare. Under samlingsnamnet Dialect Plus hittar du våra tilläggstjänster. De är utformade så att våra kunder ska sova tryggt, slippa extra stress och krångel. Här ingår tjänster som hjälp med kostnads- eller behovsanalys, finansiering, försäkringar, installation, service, utbildning och support. Full support nära kunden Alla företag, oavsett storlek, ska ha möjlighet till en egen it-avdelning som förenklar arbetslivet för medarbetarna. Dialect ska vara alternativet till att sköta system och it-infrastruktur på egen hand. Eftersom vi finns nära våra kunder, på 60 kundcenter över hela Sverige, har vi möjlighet att erbjuda oss själva som den lokala it-avdelningen. Dessutom gör vår lokala närvaro att vi förstår de villkor som påverkar varje företagare på orten. Det är enkelt att vara kund hos Dialect 1. Analys och rådgivning 2. Design av lösning 3. Leverans 4. Uppstart 5. Uppföljning Det är enkelt att vara kund hos Dialect. I fem smarta steg hjälper vi dig att hitta den optimala it- och telefonilösningen för just ditt företag. 10

11 11

12 Marknad och omvärld Det behövs mycket ork, tid och kunskap för att sätta sig in i allt marknaden erbjuder av tjänster och produkter. Och det är svårt att veta hur man kombinerar det som finns för att det ska passa just mitt arbetssätt. Det är här vi kommer in. Vilka är våra kunder? Våra kunder är små- och medelstora företag inom en rad branscher och med varierande förutsättningar för sin verksamhet. Ta till exempel PR-byrån vars medarbetare måste kunna komma åt gemensamma dokument på kundmöten eller evenemang. Eller servicefirman som behöver kunna ta emot och hänvisa kundsamtal vare sig de är på kontoret eller på väg ut till ett uppdrag. Alla har de höga krav på moderna, behovsanpassade lösningar som gör det lättare att göra ett bra jobb. De förväntar sig en hög nivå på kvalitet och kompetens från sin leverantör. Det är därför våra kunder väljer oss. Vi anstränger oss för att förstå kundens affär. Och ger alltid den allra bästa rekommendationen vad gäller it och telefoni, anpassad efter varje kunds verksamhet och alltid med målet att öka deras affärsnytta. Idag har vi drygt kunder inom segmentet små och medelstora företag. Kundrelationerna är långa och vi har en stadig tillväxt av nya kunder. Vi jobbar med uppsökande och rådgivande försäljning via proaktiva företagssäljare, säljare i våra kundcenter, innesäljare, och via vår hemsida och kundunika webbshoppar. Ett förändrat arbetssätt i Sverige och världen Förra året jobbade 26 procent av alla förvärvsarbetande svenskar hemifrån, enligt Stiftelsen för Internetinfrastruktur. En del arbetar hemifrån då och då vid särskilda tillfällen för att underlätta att få ihop övriga delar av vardagen. Andra arbetar hemma mer regelbundet, eller delar arbetstiden mellan hemmet och andra platser. Arbetar man hemma regelbundet gör man dessutom en insats för miljön. Genom distansarbete och videokonferenser går det att skära ner en hel del på utsläpp, trängsel och slitage från trafiken på våra vägar. Självklart går det inte att jobba hemifrån i alla yrken. Men man kan utnyttja den teknik som finns för att utföra vissa arbetsuppgifter på fler än ett ställe. Bring your own device innebär att varje medarbetare själv väljer laptop, mobiltelefon, eller surfplatta, men använder de tjänster och system företaget kräver på dessa. Trenden att anställda själva väljer, i stället för företagets inköps- eller it-avdelning, ökar markant. Inte bara de anställda själva ligger på för att få använda sina favoritmodeller, utan i allt högre grad är det företagsledningarna som driver efterfrågan. Därmed förändras branschen i snabb takt. Det gäller framför allt förväntningarna på leverantörerna. Från att ha tillhandahållit och installerat produkter till ett bra pris till att bli rådgivande och ha kompetensen att sätta ihop flexibla lösningar utifrån olika användares behov och situationer. Denna utveckling passar oss som hand i handske. Våra konkurrenter Våra konkurrenter, som till exempel The Phone House, Dustin och stormarknader är mer produktorienterade företag än vi, men saknar den breda kompetens om system och integration vi har. Våra operatörer, som också är våra konkurrenter, erbjuder endast alternativ som är kopplade till deras egna tjänster. I kontrast till systemintegratörer som Atea och Evry kan vi erbjuda helhetslösningar även för de mindre företagen. 12 Marknad och omvärld

13 . Dialect 2011 Marknad och omvärld 13

14 Baker Tilly Baker Tilly finns snabbt till hands med flexibel växel. På bara några år har redovisningsbyrån Baker Tilly i Strömstad vuxit från sex till 18 anställda. Snart behövdes en mer flexibel växellösning så att fler användare enkelt kan kopplas på. Då vände de sig till Dialect. För Baker Tilly, ett internationellt nätverk av redovisningsbyråer, gäller det att snabbt finnas till hands för att hjälpa kunderna med deras frågor. En växel i molnet går hand i hand med byråns moderna syn på ny teknik och ökad tillgänglighet. Valet av mobil växel föll på Dialect Unified, som kan användas i smarttelefonen, på datorn och till fasta ip-telefonen. Dialect är mycket serviceinriktade. De har lyssnat på oss, utgått från våra behov och gett oss professionellt bemötande hela vägen, säger Martin Karlsson, delägare i Baker Tilly Strömstad. I och med att Dialect Unified installerades gjordes en grundlig analys av samtalsflödet. Den ordning medarbetarna vill ha på inkommande samtal ställdes in i växeln. Om någon är upptagen när kunderna ringer går samtalet vidare så att kunderna inte behöver vänta på att få en personlig kontakt. Dialect levererade: Dialect Unified 20 anknytningar, 16 fasta IP-telefoner och trådlösa headset, samt fyra mobiltelefoner, installation och löpande support. T&T Förvaltnings AB Snabbare samordning med digital körjournal. T&T Förvaltnings AB har ofta bråttom. De hjälper stora och små fastighetsägare, liksom bostadsrättsföreningar, att hålla ordning och reda på sammanlagt nästan en miljon kvadratmeter yta. Utöver planerad drift och förvaltning måste många akuta fel åtgärdas. Plötsliga läckor, stopp i avlopp och strömlösa lägenheter måste fixas omedelbart. Därför är det viktigt att trafiksamordningen fungerar effektivt, snabbt och smidigt. Dialect Körjournal följer servicebilarnas positioner via GPS. Information förs automatiskt över i rapporter i molnet som kan redigeras i efterhand från datorn, surfplattan eller i mobilen med hjälp av en app. Driftchefen kan från kontoret se exakt var servicebilarna befinner sig och har på så sätt superkoll och kan snabbt ringa den fastighetsskötare som är närmast när det gäller. Det förenklar vardagen för oss alla, arbetsledare som fastighetsskötare ute på fältet, liksom medarbetarna inom administration och ledning. Vi är supernöjda med körjournalen och vår kontakt på Dialect har varit en riktig klippa hela vägen i leveransen, berättar Tomas Lindgren, driftchef på T&T Förvaltnings AB. Dialect levererade: Körjournal från Dialect till 24 fordon med mobil fordonskontroll, trafiksamordning och 52 -skärm, sms-notifieringar för billarm och service på fordon efter 1000 kilometer. 14 Kundcase

15 Norbergstrappan AB It- och telefonilösningar från Dialect kopplar ihop fabriken och kontoret. Vid Norbergstrappan AB:s fabrik ritas, konstrueras och tillverkas trappor. Norbergstrappan var tidigare en del av ett större företag. När de skulle starta på egen hand behövde de se sig om efter egna leverantörer av viktiga tjänster inom it och telefoni. De kom i kontakt med Dialect och upptäckte att de samtidigt kunde få en och samma leverantör av alla it- och telefonilösningar som behövdes för att komma igång. Dialect kom med en väldigt smidig lösning som gör det enkelt att koppla ihop verksamheten på kontoret och fabriken, berättar Per-Åke Fors på Norbergstrappan AB. Dessutom är servicenivån hög. Vi får alltid svar på frågor och hjälp att lösa problem med en gång. Nu använder företaget sig av Office 365 från Dialect, den mobila växeln Unified, och extra backup. Med Office 365 och Exchange fick de inte bara en pålitlig e-postserver, de kan också arbeta i samma program överallt. Lösningen med Office 365 gör det enkelt att utöka tjänsten och uppgradera när behoven förändras. Just nu funderar vi på att börja använda Dialects samarbetsportal i Sharepoint. De funktioner som följer med den skulle kunna göra stor skillnad i hur vi organiserar våra leveranser. Dialect levererade: Åtta Unifiedanknytningar, en server, datorer, headset, åtta Office 365 E3:or, en kopiator, Dialect Backup samt löpande support. Kundcase 15

16 Miljö och ansvar Digitaliseringen av samhället och bra, modern teknik minskar energiförbrukningen, koldioxidutsläppen och annan påverkan på miljön. Ju fler som kan jobba på distans, desto färre resor blir det. Och ju mer vi kan jobba digitalt och effektivt, desto mindre andra resurser går åt. Varje dag jobbar vi för att ta ett steg till på den resan. Målet är att hela tiden bli bättre. Kanske kommer vi i framtiden kunna arbeta utan att förbruka ett enda papper? Idag ger vi våra medarbetare möjligheten att arbeta på distans när de kan. Vi använder oss själva av it- och telefonilösningar som gör arbetet effektivt och i största möjliga mån digitalt. Både för medarbetarnas skull och för miljön. Dialect är sedan 2005 certifierat enligt miljöledningssystemet ISO och miljöarbetet har blivit en del av vardagen på våra kontor, kundcenter och installationscenter. Vi har en dokumenterad miljöpolicy och arbetar aktivt med att utveckla vårt miljöledningssystem. Minskad bränsleförbrukning och mindre utsläpp Dialect arbetar med att få ned förbrukningen av energi och bränsle i hela verksamheten, liksom utsläpp från våra transporter. Vi har nu övergått till miljövänlig el till 75 procent, och arbetar löpande med att minska pappersförbrukningen. Sedan 2006 har vi förbättrat resultatet utifrån våra miljömål på följande sätt: Mål, % Resultat, % Minskat utsläpp av fossila bränslen Minskad elförbrukning Minskad pappersförbrukning Återvinning av tonerkassetter Mer återvinning Vi arbetar också för att allmänt och farligt avfall omhändertas på ett så hållbart sätt som möjligt, återanvänds eller återvinns. Under året har vi bland annat samlat in 90 procent av kedjans tonerkassetter till återvinning. Vi återvinner produkter vi får i retur och eget skrot. Genom det bidrar vi till att metaller som aluminium, guld, koppar och silver kan användas igen. Att återvinna aluminium sparar 95 procent av den energi som skulle gå åt till att framställa samma mängd ny aluminium. Dialect väljer gärna att samarbeta med leverantörer och operatörer som själva aktivt arbetar med miljöfrågor och att minska sina produkters miljöpåverkan. Vi gör leverantörsutvärderingar och påverkar på så sätt 330 leverantörer mot ett hållbart tänkande. Mångfald, jämlikhet och entreprenörskap Vi verkar inte bara för en hållbar samhällsutveckling genom ett aktivt miljöarbete. Vi lägger också stort engagemang på att verka för jämställdhet, mångfald och integration, både inom Dialect kedjan och i samhället omkring oss. För oss är det en självklarhet. I vårt CSR-arbete ingår att verka för engagemang och integration av individer i entreprenörskap och småföretagande i det lokala samhället. Vi är bland annat involverade i Uppstart Malmö, en stiftelse vars syfte är att stötta entreprenörer, främja integration och skapa arbetstillfällen. 16 miljö och ansvar

17 xxxxx 17

18 Aktien, ägarförhållanden och investerarinformation Aktieinformation Den 31 december 2012 uppgick det totala antalet aktier till , varav A-aktier (med en röst vardera) samt B-aktier (med en tiondels röst varder). A- och B-aktier medför samma rätt till andel av bolagets tillgångar och resultat. Under året har en nyemission och två apportemissioner genomförts om totalt B-aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet med KSEK till totalt SEK. Optionsprogram Dialect AB (publ) hade vid utgången av utestående teckningsoptioner. I det fall full teckning sker kommer moderbolagets eget kapital att tillföras SEK. Teckningsoptionerna har emitterats inom ramen för två incitamentsprogram riktat till styrelsen och nyckelpersoner i koncernen och i franchisekedjan. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny B-aktie. Teckning kan endast ske av hela det antal aktier som respektive optionsrätt berättigar till. Bolaget är skyldigt att, om optionsinnehavaren så påkallar under teckningsperioden, till optionsinnehavaren emittera det antal aktier som avses med anmälan om teckning. Omräkning av teckningskurs kan inträffa. Omräkning får dock aldrig medföra att teckningskursen Tio största ägarna efter antal innehav Namn Ort A-aktier B-aktier Innehav % Röster % 1 OUAES AB MALMÖ ,3 9,2 2 SWEDCAP MANAGEMENT AB och Mats Kraitsik Kalvik TÄBY ,6 3,6 3 TRIPPEL B AB VÄSTERÅS ,1 8,3 4 MAJKEL PRODUCTS AB GÄVLE ,2 3,0 5 HASTEMAN FÖRVALTNINGS AB VÄNERSBORG ,5 2,8 6 GERT-ARNE DICKSON AB UPPSALA ,8 0,9 7 KAMA SUPPORT AB FALUN ,8 3,0 8 TP S FÖRVALTNING LINKÖPING ,7 2,3 8 OMAMA 2010 AB HÖLÖ ,7 2,3 10 BLOMGRENS FÖRVALTNING AB ESKILSTUNA ,6 0, ,8 39,1 ÖVRIGA ,2 60, ,0 100,0 18 Aktien, ägarförhållanden och investerarinformation

19 blir lägre än aktiens kvotvärde. Påkallas inte teckning inom teckningsperioden förfaller optionsinnehavarens samtliga rättigheter enligt optionsrätterna. Utdelningspolicy och föreslagen utdelning Styrelsens ambition är att Dialects ordinarie utdelning ska växa i takt med bolagets resultat per aktie, med hänsyn taget till bolagets långsiktiga kapitalbehov. Målet är att utdelning ska uppgå till 30 procent av nettovinsten efter skatt. För räkenskapsåret 2012 föreslår styrelsen ingen aktieutdelning. Aktiekapitalets utveckling Transaktion Tidpunkt 1 belopp, SEK Nominellt Förändring A-aktier Förändring B-aktier Antal aktier Aktie kapital Emissonsbelopp Emissionskurs, SEK Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Fondemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Registrerat antal vid årets slut ) Tidpunkt avser det datum när beslut om emission fattades. 2) Kvittningsemission 3) Fondemission 1:1 4) Apportemission. Del av köpeskilling. 5) Nyemission. Personalens utnyttjande av teckningsoptioner TO Utestående optionsserier Antal optioner Antal B-aktier Aktiekapital Emissionsbelopp Emissionskurs, SEK TO teckningsperiod juni juli TO teckningsperiod juni juli Aktien, ägarförhållanden och investerarinformation 19

20 Bolagsstyrningsrapport Regelverk för bolagsstyrning Bolagsstyrningen i Dialect AB (publ) baseras på svensk lagstiftning som Aktiebolagslagen och vissa fall Svensk Kod för bolagsstyrning ( Koden ). Därtill kommer svensk och internationell redovisningslagstiftning som säkerställer att den finansiella rapporteringen uppfyller de krav som ställs. Koden är ett led i självregleringen inom det svenska näringslivet och bygger på principen följ eller förklara. Det innebär att ett bolag som tillämpar Koden kan avvika från enskilda regler men ska då ange förklaringar där skälen till varje avvikelse redovisas. Dialects bolagsstyrning Dialect AB tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats av styrelsen i Dialect AB. Rapporten utgör inte en del av de formella årsredovisningshandlingarna och har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Bolagsstyrning och ansvarsfördelning av ledning och kontroll sker via bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med gällande lagstiftning och förordningar, bolagsordningen samt styrelsens och verkställande direktörens interna styrinstrument. Årsstämma 4 maj 2012 Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår. Årsstämman beslutade omval av styrelseledamöterna Gustaf Malmros, Mats Holgerson, Håkan Lundstedt och Nils Håkansson samt nyval av Peter Willbo. Årsstämman utsåg Gustaf Malmros till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade om ändrade regler för valberedningen för anpassning till Koden. Årsstämman gav styrelsen i uppdrag att genomföra ett incitamentsprogram (TO3 2015) om högst teckningsoptioner till styrelseledamöter och nyckelpersoner i Bolaget. Vidare beviljade årsstämman att ge styrelsen mandat att vid behov genomföra en strategisk nyemission om maximalt B-aktier. Årsstämma 2013 Årsstämman 2013 hålls tisdag den 7 maj Kallelse införs tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman i Post- och Inrikes Tidningar samt information om att kallelse har skett i Dagens Industri. Kallelsen kommer även finnas tillgänglig på Dialects webbplats Sammanfattning av avvikelser från Koden under 2012 Förslag till principer för tillsättande av valberedning har lämnats av styrelsen och inte av sittande valberedning. I övrigt förekommer inga avvikelser. Bolagsstämma Bolagsstämman är Dialects högsta beslutande organ, där ägarna utövar sitt inflytande. Vid årsstämman väljs styrelsen, i förekommande fall revisor samt att arvoden fastställs till såväl styrelsen som till revisorn. Vid årsstämman fastställs även koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkning. Aktie ägare som är registrerade i aktieägarregister hos Euroclear Sweden AB och anmäler sitt deltagande på årsstämman till bolaget enligt utfärdad kallelse har rätt att delta på bolagsstämma. Valberedning Valberedningen utsågs i oktober 2012 i enlighet med de nya reglerna för tillsättande av valberedning. Valberedningen inför årsstämman 2013 består av Madelene Schyllert, Håkan Tärngren, Michael Nyström och Firas Mohamad tillsatta av de fyra största ägarna. Fram till tidpunkten för denna rapports upprättande har valberedningen haft tre protokollförda möten samt ett flertal telefonmöten. 20 Bolagsstyrningsrapport

Bilaga 3 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman 2. Val av protokollförare 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en

Läs mer

h e l p i n g p e o p l e t r a d e

h e l p i n g p e o p l e t r a d e helping people trade Bolagsstyrningsrapport 2012 Bolagsstyrningen i Paynova AB baseras på aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ) samt NGMs avtal för noterade bolag.

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2015

Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningen i Paynova AB baseras på aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ) samt NGMs avtal för noterade

Läs mer

ökade försäljningen inom tjänster och abonnemang, som nu uppgår till cirka 35 procent av vår totala omsättning.

ökade försäljningen inom tjänster och abonnemang, som nu uppgår till cirka 35 procent av vår totala omsättning. Årsredovisning 2012 Dialect i korthet Dialect levererar it- och telekommunikation till företag. Vi ser till att allt kan fungera ihop oavsett tid, plats eller lösning. Utöver våra integrerade lösningar

Läs mer

h e l p i n g p e o p l e t r a d e

h e l p i n g p e o p l e t r a d e helping people trade paynova Bolagsstyrningsrapport 2011 Bolagsstyrningen i Paynova AB baseras på aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ) samt NGMs avtal för noterade

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

DIAleCT I KoRTheT 2011 VAR ett ÅR DÅ VI INoM DIAleCTKeDjAN Innehåll Året i siffror Aktien, ägarförhållanden Vår affärsidé, strategi och mål

DIAleCT I KoRTheT 2011 VAR ett ÅR DÅ VI INoM DIAleCTKeDjAN Innehåll Året i siffror Aktien, ägarförhållanden Vår affärsidé, strategi och mål Årsredovisning 2011 Dialect i korthet Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Det som gör oss unika är att vi ser till att allt kan fungera ihop oavsett tid, plats

Läs mer

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att Andreas Säfstrand utses till ordförande vid årsstämman.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

OPTIONSPROGRAM Ett optionsprogram för medarbetare i Orc Software lanserades under fjärde kvartalet 2006 och en nyemission av 400 000 optioner genomfördes i december 2006. Optionsprogrammet är uppdelat

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för: - bolagets organisation

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma 2015 i Green Cargo AB Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EUROCINE VACCINES AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EUROCINE VACCINES AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EUROCINE VACCINES AB (PUBL) Aktieägarna i, 556566-4298, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 december 2015 klockan 16.00 på Karolinska Institutet Science Park, Tomtebodavägen

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014 Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB måndagen den 30 juni 2014 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4.

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) TISDAGEN DEN 27 MAJ 2014 1. Bolagsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för: - bolagets organisation

Läs mer

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan 16.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm ANMÄLAN M M Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2015 kl. 13:00 i lokaler på

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2012

Bolagsstyrningsrapport 2012 Bolagsstyrningsrapport 2012 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla: Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och om överlåtelse av egna aktier enligt punkt 12 i förslaget till dagordning vid årsstämma

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman. Bilaga 2 Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman; fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer och revisorssuppleanter; fastställande av arvoden

Läs mer

Bilaga 1 Utdrag ur protokollet 2015-03-16 Ordföranden redogjorde för utvärderingen av de ersättningar som betalats ut till ledande befattningshavare under år 2014. Ersättningsutskottet har, med stöd av

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089.

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Infranord AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och

Läs mer

KALLELSE OCH DAGORDNING

KALLELSE OCH DAGORDNING 1(5) KALLELSE OCH DAGORDNING ÅRSSTÄMMA I AVONOVA SVERIGE AB (PUBL) Aktieägarna i Avonova Sverige AB kallas till årsstämma tisdagen den 5 april 2011 kl 18:00 hos Kungsholmens konferens och matsal, Fleminggatan

Läs mer

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00 Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson Stämman börjar kl 11.00 1 Anders Moberg Styrelsens Ordförande 2 Bo Berggren Stämmans ordförande 3 Gert Karnberger VD 4 Clas Ohlson Företaget startade år 1918 Clas

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB,

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB, Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2017 Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB, 556758-1805 Tid: Plats: Torsdagen den 27 april 2017, kl.11.30 7A Centralen,

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning 1. Bolagsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid bolagsstämman. 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 7 maj 2013

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 7 maj 2013 Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) den 7 maj 2013 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande

Läs mer

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Bolagsstyrning Dannemora Mineral AB är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX First North. Styrelsen i Dannemora Mineral beslutade 2010 att bolaget ska ansluta till Svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2013

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2013 Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2013 Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB, organisationsnummer 556758-1805 Tid: Den 24 april 2013, kl. 11.00

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Green Cargo AB 2016 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Mycket starkt kvartal

Mycket starkt kvartal Mycket starkt kvartal Perioden nov-jan Omsättningen ökade till 49,3 MSEK (31,8), vilket motsvarar en ökning om 55 % Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK (0,7) vilket ger en marginal

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ)

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ) Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ) 4 maj 2010 Årsstämma i MSC Konsult AB (publ) den 4 maj 2010 klockan 16:00 Bolagets lokaler, Vasagatan 52, Stockholm Förslag till dagordning 1. Val

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2013 Härmed kallas till årsstämma i SJ AB, 556196-1599.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2016

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2016 Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2016 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Fredagen den 29 april 2016, kl. 10.00. Registrering från kl. 09.30. Plats: Styrelserummet,

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Bilaga 3 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i Dialect AB (publ), tisdagen den 7 maj 2013, kl. 11.00, på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks Allé 15 i Solna. 1. Stämmans öppnande samt val

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048.

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Byggindustrier Box 5054 102 42 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Stockholm i april 2011. Proffice AB (publ) Styrelsen

Stockholm i april 2011. Proffice AB (publ) Styrelsen 13. s förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Följande riktlinjer föreslår styrelsen att Årsstämman beslutar om att gälla för 2011. Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm

Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm STUDSVIK AB (publ) PROTOKOLL 1 (5) Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm Deltagande aktieägare Enligt förteckning i Bilaga 1. Övriga deltagande Enligt

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Metria AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Måndagen den 28 april 2014, kl. 16.00. Registrering från kl. 15.30. Plats: Styrelserummet,

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 december 2016 Perioden 1 juli 2016 31 december 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2 MSEK

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

FÖRSLAG TILL DAGORDNING Aktieägarna i Dedicare AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2015 klockan 16.00 på bolagets huvudkontor, Sankt Eriksgatan 44, 5 tr i Stockholm ANMÄLAN M M Aktieägare som vill delta

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2017

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2017 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2017 Härmed kallas till

Läs mer

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Bolagsstyrning Dannemora Mineral AB är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX First North. Styrelsen i Dannemora Mineral beslutade 2010 att bolaget ska ansluta till Svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer