ökade marginalen på vår tjänsteförsäljning till 70 procent, en ökning med 10 procent jämfört med året innan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ökade marginalen på vår tjänsteförsäljning till 70 procent, en ökning med 10 procent jämfört med året innan."

Transkript

1 Årsredovisning 2012

2 Dialect i korthet Dialect levererar it- och telekommunikation till företag. Vi ser till att allt kan fungera ihop oavsett tid, plats eller lösning. Utöver våra integrerade lösningar och vägledande kunskap erbjuder vi ett brett utbud av produkter och tjänster. Lösningarna innefattar bland annat mobil- och fast telefoni, dokument- och datatjänster, mötestjänster samt installation och support. Dialectkedjan har idag 60 kundcenter och säljkontor i alla delar av landet, från Boden till Malmö var ett år då vi inom Dialectkedjan ökade marginalen på vår tjänsteförsäljning till 70 procent, en ökning med 10 procent jämfört med året innan. ökade försäljningen inom tjänster och abonnemang, som nu uppgår till cirka 35 procent av vår totala omsättning. förvärvade Telesystem Communication i Skåne AB samt Mobilgiganten AB i Malmö. 18 bolag ingår nu i koncernen. byggde vår produkt- och tjänsteutvecklingsorganisation och investerade i affärsområdesansvariga för it, telefoni, mobilt och fordon. genomförde en omfattande ansiktslyftning på 40 av våra 60 kundcenter under året när det gäller inredning, kundupplevelse och fasadskyltning. fortsatte växa inom it-lösningar. Dialectkedjan sålde flest E3 licenser av Microsofts Office 365 inom vårt segment i hela Sverige. lanserade nya egna it-tjänster, bland annat Dialect Körjournal och vår egen samarbetsportal Sharepoint från Dialect. Innehåll Året i siffror 3 Vår affärsidé, strategi och mål 4 Vd-intervju 6 Vi Dialect 8 Vårt erbjudande 10 Marknad och omvärld 12 Kundcase 14 Miljö och ansvar 16 Aktien, ägarförhållanden och investerarinformation 18 Bolagsstyrningsrapport 20 Styrelse och koncernledning 24 Förvaltningsberättelse 26 Räkenskaper 30 Tilläggsupplysningar 38 Noter 40 Revisionsberättelse 49 Kallelse till årsstämma 51

3 ÅRET I SIFFROR, DIALECT AB KONCERNEN Nettoomsättningen ökade med 37 procent till 596,6 MSEK (434,1) Justerat rörelseresultat (EBITA) minskade till 21,7 MSEK (31,1) Kassaflödet uppgick 28,8 MSEK (23,2) Medelantalet anställda ökade till 401 (276). Vid årets slut hade koncernen 460 anställda Nettoomsättning Rörelseresultat (EBITA) Nettoomsättning Rörelseresultat MSEK (EBITA) Rörelseresultat (EBITA) Nettoomsättning MSEK Nettoomsättning MSEK MSEK MSEK MSEK MSEK * 2011** 2012** * 2010* 2011** 2012** * 2011** 2012** * EBITA är justerat från poster av engångskaraktär ** För 200 en mer rättvisande bild anges koncernens rörelseresultat-ebita som pro forma tolv månader och inte räknat från förvärvstidpunkten Marginal Omsättning Marginal Omsättning Procent Omsättning 100 Procent Procent Produkter Tjänster Produkter Procent 100 Marginal Procent Procent Procent Tjänster Produkter Tjänster P Tjänster Tjänster Produkter Tjänster Tjänster Produkter Tjänsteförsäljningen har ökat de senaste fem åren och består idag av 35 procent av den totala omsättningen. Marginalen på tjänsteförsäljningen har ökat de senaste fem åren och består idag av 70 procent av den totala marginalen. Året i siffror 3

4 Vår affärsidé, strategi och mål Vi levererar it- och telekommunikation och hittar alltid lösningar så att du kan arbeta bäst där du är. Vi ser till att allt kan fungera ihop oavsett tid och plats. Vi erbjuder behovsanpassade lösningar som kan placeras fysiskt hos kunden eller i molnet oavsett vad kunden behöver har vi tjänster som gör arbetslivet mer effektivt. Lösningarna innefattar bland annat mobil- och fast telefoni, molntjänster, dokument- och datatjänster, mötestjänster, installation och support. Med stort engagemang och brett kunnande kan vi ta ansvar för helheten. Vi står också oberoende av marknadens leverantörer och operatörer. Dialect bildades i augusti 1995 under gemensamt varumärke. Idag är vi en rikstäckande kedja som drivs av Dialect AB. Huvudkontoret finns i Solna och våra 60 kundcenter, säljkontor och in stallationscenter är etablerade i alla delar av landet. Våra tre framgångsfaktorer Bred produkt- och tjänsteportfölj i attraktiva paketeringar. Passionerade medarbetare med brett kunnande. Rikstäckande organisation som finns nära kunden med långvariga kundrelationer. Långsiktiga finansiella mål Dialect ska maximera värdet på hela kedjan genom att: Öka tjänste- och abonnemangsförsäljningen, till att bli 50 procent av omsättningen. Nå 15 procent i rörelsemarginal. Strategi För att nå de finansiella målen ska Dialect: Öka den lönsamma tjänsteförsäljningen som andel av vår totala omsättning. Fortsätta arbetet med att konsolidera koncernen. Expandera i storstäder i Sverige genom nykundsförsäljning. Öka vår korsförsäljning till befintliga kunder. Utveckla smarta samarbeten med våra operatörer. 4 Vår affärsidé, strategi och mål

5 Vår vision Vi ska vara det självklara valet för företag som vill att medarbetarna ska kunna arbeta bäst där de är. Vår affärsidé Vi levererar itoch telekommunikation och hittar alltid lösningar så att alla människor ska kunna arbeta bäst där de är. Vår affärsidé, strategi och mål 5

6 Vd-intervju 2012 blev ett sämre år än beräknat. Kan du förklara. Ja, det stämmer. Det finns främst tre orsaker till detta. Dels har vi investerat i en produktutvecklingsorganisation som har varit nödvändig att få på plats för att kunna ta nästa utvecklingssteg. Den investeringen kommer betala sig under Vi ser också en tydlig återhållsamhet på nyinvesteringar bland de stora kunderna. Det är inte bara vi som märkt av det. Många storbolag i Sverige har dragit ner på personal, och har hållit igen när det gäller nyinvesteringar på it- och telefonilösningar. Resultatet blir att många anställda på storbolagen nu sitter med gammal hårdvara. Snart kommer de behöva handla igen. Den tredje anledningen är avvecklingen av YOU by Dialect. Kan du utveckla avvecklingen av YOU by Dialect? Vi har drivit pilotprojektet YOU by Dialect med två butiker i Stockholm under två års tid med ambition att etablera fler enheter. Konceptet bygger på att göra samma sak för konsumenter som vi gör för företagskunder, leverera fungerande helhetslösningar. Med alla nya tjänster som playkanaler, Netflix och Spotify kan det vara svårt för konsumenter att få allt att fungera i hemmet. Privatkundsmarknaden har varit tuff och riskerna är för stora att skala upp satsningen varför vi valt att avveckla. Vi har tagit kostnaderna för avvecklingen på 2012 års resultat. Varumarket lever vidare i vårt tillbehörssortiment med samma namn som säljer väldigt bra. Försäljningssiffrorna av tjänster ökar sakta från år till år. Hur såg det ut 2012? Om vi tittar enbart på resultatsiffror när det gäller våra Dialecttjänster så ser vi att lönsamheten växer fantastiskt fint. Vi fortsätter att öka omsättning och rörelseresultat. Första halvåret 2012 var en besvikelse medan andra halvan av året var bättre. Någon extra viktig händelse under året som du vill lyfta upp. Ja, vi har fortsatt att förvärva attraktiva bolag. Vi har under 2012 stärkt vår närvaro i södra Sverige med förvärv av Mobilgiganten AB och Telesystem Communication i Skåne AB. Omsättningen ökar. Idag omsätter Dialect AB koncernen 675 miljoner. Kan du utveckla? Ja, idag består koncernen av 18 bolag med 460 anställda. Främsta anledningen till omsättningsökningen är de båda förvärv som jag nyss nämnt, men också att våra kundcenter i region Syd och region Stockholm nu börjar visa riktigt fina resultat. Vi tar marknadsandelar i dessa regioner. Det fanns flera ljusglimtar i branschen under året? Berätta. Ja, absolut. Lanseringen av Windows 8 var ett viktigt startskott. Man behöver förstå att Microsoft för första gången med Windows 8 skapar en gemensam användarupplevelse oavsett om du använder en dator, mobiltelefon eller surfplatta. Jag tycker själv att gränssnittet är överlägset konkurrenternas. Detta ihop med storsatsningen på Office 365 där Dialect är väl positionerade för den ökande efterfrågan där vi redan under 2012 sålde flest E3 licenser av Office 365 i Sverige inom vårt segment. Företag fortsätter ta bort servrar och ersätter med molntjänster. It-konsultbranschen är i förändring med allt större fokus på ett optimerat arbetssätt. Det passar Dialect som hand i handsken. Vad är du stolt över som ni som kedja arbetat med internt under året? Vi har under 2012 prioriterat att göra om i våra kundcenter så att de är moderna och ger en enhetlig kundupplevelse. Jag är också glad att vi lanserat Office 365 internt till alla medarbetare i kedjan. Min ambition är att vi själva ska arbeta med de verktyg som vi själva säljer. Vid fem tillfällen varje år kör jag till exempel ett onlinemöte via Lync med alla medarbetare i kedjan. Oerhört effektfullt eftersom vi sitter utplacerade på nästan 50 orter. Sedan flera år använder vi dessutom vår egen mobila växel internt, Dialect Unified. Dessutom har vi massa energi i bolaget just nu, och har fått in nya kompetenta säljare. 6 Intervju med VD

7 Din största oro inför 2013? Konjunkturen. Jag tror 2013 kommer bli ett bättre år än Absolut. Men det finns ändå en generell lågkonjunktur som spökar i kulisserna. Så även om medierna när detta skrivs vill måla det mesta i ljusa färger är inte finanskrisen avvärjd ännu. Hur kommer marknaden att utvecklas 2013? Samsung kommer fortsätta växa och ta marknadsandelar. Huawei gör framsteg på nätsidan men når inga stora volymer på mobilsidan även om produktportföljerna börjar se spännande ut. Varumärke är fortfarande viktigt hos kunderna. Apple kommer att tappa. HTC och Nokia kommer fortsätta kämpa men jag vill höja ett litet möjlighetsfinger för Sony. Sony håller på att få ihop något som är spännande. Med lansering av Playstation 4 och smarta hemlösningar tror jag de kommer växa. Och Dialects 2013? Vi ska fokusera på att skala upp det vi håller på med, då kommer lönsamheten att öka blir ett mer positivt år. Vi har slitit med en intern omställning, vi har utvecklat och investerat de två senaste åren ska vi börja skörda. Slutet på 2012 var bra och inledningen av 2013 ser också bra ut. Vi har också gjort vårt regionssamarbete ännu tajtare och säljstyrningen mer effektiv. Ni har ju börjat sälja kompletta arbetsplatser. Kan du utveckla? Ja. Det är fantastiskt roligt. Det är precis detta som många kunder efterfrågar. Vi har flera kunder som nu köpt en komplett arbetsplats till sina anställda. En kund köpte till exempel hela vårt kunderbjudande med både telefonilösning, växel, mobiler, abonnemang, datorer, läsplattor, vår samarbetsportal Sharepoint från Dialect, Office 365, nätverk, Dialect Körjournal, installation, utbildning och supportavtal för drygt kronor i månaden per anställd. Det måste vara en dröm för alla små och medelstora företag att ha full kontroll på sina it- och telefonikostnader. Mats Kraitsik Kalvik 7

8 Vi Dialect Vi är idag över 700 kompetenta medarbetare vid våra kundcenter i alla delar av landet, som vill växa tillsammans med oss. Organisation Vi bedriver vår verksamhet i sex regioner; Syd, Väst, Öst, Mitt, Norr och Stockholm. I varje region ingår både franchisetagare och bolag som är helägda av Dialect AB koncernen. Oavsett ägarstruktur drivs regionerna på liknande sätt. Vi är övertygade om att detta leder till effektivare verksamheter och ökad lönsamhet för koncernen. I regionerna handlar det främst om att vårda befintliga kunder och få dem att växa, medan vi i Stockholm, Göteborg och Malmö fokuserar på nykundsbearbetning. Huvudkontoret är beläget i Solna och där finns alla centrala stödfunktioner som Ekonomi, HR, IT, Inköp, Marknad och Kommunikation samt Tjänste- och produktutveckling. Dialect Systems AB Dialect Systems ansvarar för alla tjänster vi erbjuder våra företagskunder. Affärsområde Tjänster ansvarar för lösningar och paketeringar inom områdena Mobilt, It, Telefoni och Fordon. Vi erbjuder tjänster och produkter som är smart paketerade med syfte att frigöra säljtid och snabbt skapa lönsamhet. Få konkurrenter med samma målgrupp som Dialect kan leva upp till detta erbjudande. Dialect Kundservice AB Här drivs vår rikstäckande innesäljverksamhet av produkter och tjänster gentemot de allra minsta företagskunderna. Härifrån drivs också varumärket AirCall som erbjuder försäljning av mobiltelefoner, datorer och abonnemang i attraktiva paketeringar till både konsumenter och företag, samt verksamheten i dotterbolagen Telefokus och Mobilgiganten. Vår företagskultur Vår företagskultur präglas av mångfald, kundfokus och affärsmannaskap. Vi erbjuder utvecklande och utmanande arbetsuppgifter i ett snabbt expanderande företag, som präglas av en lång bakgrund med genuin entreprenörsanda. Dialect bildades 1995 av passionerade entreprenörer. Dessa lokala grundare är och har varit mycket involverade i hela företagets utveckling. Passion, tillit och affärsmässighet är våra kärnvärden. Det innebär bland annat att vi inte ger oss förrän vi har gjort vårt yttersta för att lösa våra kunders problem. Men också att vi i alla lägen ska försöka hålla vad vi lovar och vara ärliga mot våra kunder. Affärsmässighet är hela grunden för vårt berättigande och det är självklart viktigt för oss att hjälpa våra kunder fatta affärsmässigt riktiga beslut. Vd och koncernchef Försäljning marknad och INKÖP EKONOMI personal / HR kommunikation IT OPERATIONS Sälj-och leveransorganisation i region Syd, Norr, Väst, Öst, Mitt och Stockholm TJÄNSTEUTVECKLING Produkt- och tjänsteutveckling samt affärsområdesansvariga för Telefoni, It, Mobilt och Fordon KUNDSERVICE Kundtjänst, innesälj och backoffice 8 Vi Dialect

9 Dialect blir till Dialect bildades som en konsekvens av att Telia förändrade förutsättningarna för att erhålla provisioner hösten En lokal handlare i Mjölby samlade under några dagar 34 andra handlare och bildade Tele Öst. Efter ytterligare några månader blev Tele Öst kontaktade av 25 andra handlare i dåvarande Call Gruppen. Efter samgående mellan Tele Öst och Call Gruppen bildades Dialect i augusti Namnet Dialect kommer av att företaget har många dialekter och agerar lokalt, stavningen med C anspelar på den då nya digitala tekniken DECT. 9

10 Vårt erbjudande Vi är specialister på it och telefoni. Vi identifierar och installerar lösningar så att du kan arbeta bäst där du är. Lösningarna skräddarsys efter kundens behov och levereras av våra personliga tekniker. Vi finns nära kunderna och förstår därför de unika villkor som påverkar varje företags verksamhet. It och telefoni samverkar De flesta har en mobiltelefon idag. Och det blir allt vanligare att komma åt internet från mobilen. Telefonerna får dessutom snabbare processorer, mer avancerade skärmar och bättre minne. Du kan också använda datorn och internet för att göra saker du förut bara gjorde via en telefon ringa, hänvisa samtal, komma åt dina telefonkontakter. Det öppnar upp för oändliga möjligheter att integrera it och telefoni och ett mobilt arbetssätt på riktigt. Vi erbjuder tjänster som kan användas oavsett arbetsverktyg och plattform. Vi gör så att du kan arbeta från surfplattan på förmiddagen och den bärbara datorn på eftermiddagen men ändå jobba i samma program, system och dokument. Dina kollegor kan använda Windowstelefoner och du Android, men komma åt samma funktioner i er gemensamma telefonväxel. Helhetslösning eller en bit i taget Våra tjänster är utvecklade för små och medelstora företag som snabbt och enkelt behöver komma igång med it och telefoni, eller vill utveckla delar av verksamheten till att bli något mer. Vi erbjuder våra tjänster som en helhetslösning ihop med analys, lösningsförslag, mjukvara, hårdvara, installation och service, eller som en individuell lösning som står för sig själv och som enkelt kan byggas ut när verksamhetens behov förändras eller när användarna blir fler. Vi kan leverera en komplett arbetsplats med alla it- och telefonilösningar samt hårdvara till ett fast månadspris per användare. Under samlingsnamnet Dialect Plus hittar du våra tilläggstjänster. De är utformade så att våra kunder ska sova tryggt, slippa extra stress och krångel. Här ingår tjänster som hjälp med kostnads- eller behovsanalys, finansiering, försäkringar, installation, service, utbildning och support. Full support nära kunden Alla företag, oavsett storlek, ska ha möjlighet till en egen it-avdelning som förenklar arbetslivet för medarbetarna. Dialect ska vara alternativet till att sköta system och it-infrastruktur på egen hand. Eftersom vi finns nära våra kunder, på 60 kundcenter över hela Sverige, har vi möjlighet att erbjuda oss själva som den lokala it-avdelningen. Dessutom gör vår lokala närvaro att vi förstår de villkor som påverkar varje företagare på orten. Det är enkelt att vara kund hos Dialect 1. Analys och rådgivning 2. Design av lösning 3. Leverans 4. Uppstart 5. Uppföljning Det är enkelt att vara kund hos Dialect. I fem smarta steg hjälper vi dig att hitta den optimala it- och telefonilösningen för just ditt företag. 10

11 11

12 Marknad och omvärld Det behövs mycket ork, tid och kunskap för att sätta sig in i allt marknaden erbjuder av tjänster och produkter. Och det är svårt att veta hur man kombinerar det som finns för att det ska passa just mitt arbetssätt. Det är här vi kommer in. Vilka är våra kunder? Våra kunder är små- och medelstora företag inom en rad branscher och med varierande förutsättningar för sin verksamhet. Ta till exempel PR-byrån vars medarbetare måste kunna komma åt gemensamma dokument på kundmöten eller evenemang. Eller servicefirman som behöver kunna ta emot och hänvisa kundsamtal vare sig de är på kontoret eller på väg ut till ett uppdrag. Alla har de höga krav på moderna, behovsanpassade lösningar som gör det lättare att göra ett bra jobb. De förväntar sig en hög nivå på kvalitet och kompetens från sin leverantör. Det är därför våra kunder väljer oss. Vi anstränger oss för att förstå kundens affär. Och ger alltid den allra bästa rekommendationen vad gäller it och telefoni, anpassad efter varje kunds verksamhet och alltid med målet att öka deras affärsnytta. Idag har vi drygt kunder inom segmentet små och medelstora företag. Kundrelationerna är långa och vi har en stadig tillväxt av nya kunder. Vi jobbar med uppsökande och rådgivande försäljning via proaktiva företagssäljare, säljare i våra kundcenter, innesäljare, och via vår hemsida och kundunika webbshoppar. Ett förändrat arbetssätt i Sverige och världen Förra året jobbade 26 procent av alla förvärvsarbetande svenskar hemifrån, enligt Stiftelsen för Internetinfrastruktur. En del arbetar hemifrån då och då vid särskilda tillfällen för att underlätta att få ihop övriga delar av vardagen. Andra arbetar hemma mer regelbundet, eller delar arbetstiden mellan hemmet och andra platser. Arbetar man hemma regelbundet gör man dessutom en insats för miljön. Genom distansarbete och videokonferenser går det att skära ner en hel del på utsläpp, trängsel och slitage från trafiken på våra vägar. Självklart går det inte att jobba hemifrån i alla yrken. Men man kan utnyttja den teknik som finns för att utföra vissa arbetsuppgifter på fler än ett ställe. Bring your own device innebär att varje medarbetare själv väljer laptop, mobiltelefon, eller surfplatta, men använder de tjänster och system företaget kräver på dessa. Trenden att anställda själva väljer, i stället för företagets inköps- eller it-avdelning, ökar markant. Inte bara de anställda själva ligger på för att få använda sina favoritmodeller, utan i allt högre grad är det företagsledningarna som driver efterfrågan. Därmed förändras branschen i snabb takt. Det gäller framför allt förväntningarna på leverantörerna. Från att ha tillhandahållit och installerat produkter till ett bra pris till att bli rådgivande och ha kompetensen att sätta ihop flexibla lösningar utifrån olika användares behov och situationer. Denna utveckling passar oss som hand i handske. Våra konkurrenter Våra konkurrenter, som till exempel The Phone House, Dustin och stormarknader är mer produktorienterade företag än vi, men saknar den breda kompetens om system och integration vi har. Våra operatörer, som också är våra konkurrenter, erbjuder endast alternativ som är kopplade till deras egna tjänster. I kontrast till systemintegratörer som Atea och Evry kan vi erbjuda helhetslösningar även för de mindre företagen. 12 Marknad och omvärld

13 . Dialect 2011 Marknad och omvärld 13

14 Baker Tilly Baker Tilly finns snabbt till hands med flexibel växel. På bara några år har redovisningsbyrån Baker Tilly i Strömstad vuxit från sex till 18 anställda. Snart behövdes en mer flexibel växellösning så att fler användare enkelt kan kopplas på. Då vände de sig till Dialect. För Baker Tilly, ett internationellt nätverk av redovisningsbyråer, gäller det att snabbt finnas till hands för att hjälpa kunderna med deras frågor. En växel i molnet går hand i hand med byråns moderna syn på ny teknik och ökad tillgänglighet. Valet av mobil växel föll på Dialect Unified, som kan användas i smarttelefonen, på datorn och till fasta ip-telefonen. Dialect är mycket serviceinriktade. De har lyssnat på oss, utgått från våra behov och gett oss professionellt bemötande hela vägen, säger Martin Karlsson, delägare i Baker Tilly Strömstad. I och med att Dialect Unified installerades gjordes en grundlig analys av samtalsflödet. Den ordning medarbetarna vill ha på inkommande samtal ställdes in i växeln. Om någon är upptagen när kunderna ringer går samtalet vidare så att kunderna inte behöver vänta på att få en personlig kontakt. Dialect levererade: Dialect Unified 20 anknytningar, 16 fasta IP-telefoner och trådlösa headset, samt fyra mobiltelefoner, installation och löpande support. T&T Förvaltnings AB Snabbare samordning med digital körjournal. T&T Förvaltnings AB har ofta bråttom. De hjälper stora och små fastighetsägare, liksom bostadsrättsföreningar, att hålla ordning och reda på sammanlagt nästan en miljon kvadratmeter yta. Utöver planerad drift och förvaltning måste många akuta fel åtgärdas. Plötsliga läckor, stopp i avlopp och strömlösa lägenheter måste fixas omedelbart. Därför är det viktigt att trafiksamordningen fungerar effektivt, snabbt och smidigt. Dialect Körjournal följer servicebilarnas positioner via GPS. Information förs automatiskt över i rapporter i molnet som kan redigeras i efterhand från datorn, surfplattan eller i mobilen med hjälp av en app. Driftchefen kan från kontoret se exakt var servicebilarna befinner sig och har på så sätt superkoll och kan snabbt ringa den fastighetsskötare som är närmast när det gäller. Det förenklar vardagen för oss alla, arbetsledare som fastighetsskötare ute på fältet, liksom medarbetarna inom administration och ledning. Vi är supernöjda med körjournalen och vår kontakt på Dialect har varit en riktig klippa hela vägen i leveransen, berättar Tomas Lindgren, driftchef på T&T Förvaltnings AB. Dialect levererade: Körjournal från Dialect till 24 fordon med mobil fordonskontroll, trafiksamordning och 52 -skärm, sms-notifieringar för billarm och service på fordon efter 1000 kilometer. 14 Kundcase

15 Norbergstrappan AB It- och telefonilösningar från Dialect kopplar ihop fabriken och kontoret. Vid Norbergstrappan AB:s fabrik ritas, konstrueras och tillverkas trappor. Norbergstrappan var tidigare en del av ett större företag. När de skulle starta på egen hand behövde de se sig om efter egna leverantörer av viktiga tjänster inom it och telefoni. De kom i kontakt med Dialect och upptäckte att de samtidigt kunde få en och samma leverantör av alla it- och telefonilösningar som behövdes för att komma igång. Dialect kom med en väldigt smidig lösning som gör det enkelt att koppla ihop verksamheten på kontoret och fabriken, berättar Per-Åke Fors på Norbergstrappan AB. Dessutom är servicenivån hög. Vi får alltid svar på frågor och hjälp att lösa problem med en gång. Nu använder företaget sig av Office 365 från Dialect, den mobila växeln Unified, och extra backup. Med Office 365 och Exchange fick de inte bara en pålitlig e-postserver, de kan också arbeta i samma program överallt. Lösningen med Office 365 gör det enkelt att utöka tjänsten och uppgradera när behoven förändras. Just nu funderar vi på att börja använda Dialects samarbetsportal i Sharepoint. De funktioner som följer med den skulle kunna göra stor skillnad i hur vi organiserar våra leveranser. Dialect levererade: Åtta Unifiedanknytningar, en server, datorer, headset, åtta Office 365 E3:or, en kopiator, Dialect Backup samt löpande support. Kundcase 15

16 Miljö och ansvar Digitaliseringen av samhället och bra, modern teknik minskar energiförbrukningen, koldioxidutsläppen och annan påverkan på miljön. Ju fler som kan jobba på distans, desto färre resor blir det. Och ju mer vi kan jobba digitalt och effektivt, desto mindre andra resurser går åt. Varje dag jobbar vi för att ta ett steg till på den resan. Målet är att hela tiden bli bättre. Kanske kommer vi i framtiden kunna arbeta utan att förbruka ett enda papper? Idag ger vi våra medarbetare möjligheten att arbeta på distans när de kan. Vi använder oss själva av it- och telefonilösningar som gör arbetet effektivt och i största möjliga mån digitalt. Både för medarbetarnas skull och för miljön. Dialect är sedan 2005 certifierat enligt miljöledningssystemet ISO och miljöarbetet har blivit en del av vardagen på våra kontor, kundcenter och installationscenter. Vi har en dokumenterad miljöpolicy och arbetar aktivt med att utveckla vårt miljöledningssystem. Minskad bränsleförbrukning och mindre utsläpp Dialect arbetar med att få ned förbrukningen av energi och bränsle i hela verksamheten, liksom utsläpp från våra transporter. Vi har nu övergått till miljövänlig el till 75 procent, och arbetar löpande med att minska pappersförbrukningen. Sedan 2006 har vi förbättrat resultatet utifrån våra miljömål på följande sätt: Mål, % Resultat, % Minskat utsläpp av fossila bränslen Minskad elförbrukning Minskad pappersförbrukning Återvinning av tonerkassetter Mer återvinning Vi arbetar också för att allmänt och farligt avfall omhändertas på ett så hållbart sätt som möjligt, återanvänds eller återvinns. Under året har vi bland annat samlat in 90 procent av kedjans tonerkassetter till återvinning. Vi återvinner produkter vi får i retur och eget skrot. Genom det bidrar vi till att metaller som aluminium, guld, koppar och silver kan användas igen. Att återvinna aluminium sparar 95 procent av den energi som skulle gå åt till att framställa samma mängd ny aluminium. Dialect väljer gärna att samarbeta med leverantörer och operatörer som själva aktivt arbetar med miljöfrågor och att minska sina produkters miljöpåverkan. Vi gör leverantörsutvärderingar och påverkar på så sätt 330 leverantörer mot ett hållbart tänkande. Mångfald, jämlikhet och entreprenörskap Vi verkar inte bara för en hållbar samhällsutveckling genom ett aktivt miljöarbete. Vi lägger också stort engagemang på att verka för jämställdhet, mångfald och integration, både inom Dialect kedjan och i samhället omkring oss. För oss är det en självklarhet. I vårt CSR-arbete ingår att verka för engagemang och integration av individer i entreprenörskap och småföretagande i det lokala samhället. Vi är bland annat involverade i Uppstart Malmö, en stiftelse vars syfte är att stötta entreprenörer, främja integration och skapa arbetstillfällen. 16 miljö och ansvar

17 xxxxx 17

18 Aktien, ägarförhållanden och investerarinformation Aktieinformation Den 31 december 2012 uppgick det totala antalet aktier till , varav A-aktier (med en röst vardera) samt B-aktier (med en tiondels röst varder). A- och B-aktier medför samma rätt till andel av bolagets tillgångar och resultat. Under året har en nyemission och två apportemissioner genomförts om totalt B-aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet med KSEK till totalt SEK. Optionsprogram Dialect AB (publ) hade vid utgången av utestående teckningsoptioner. I det fall full teckning sker kommer moderbolagets eget kapital att tillföras SEK. Teckningsoptionerna har emitterats inom ramen för två incitamentsprogram riktat till styrelsen och nyckelpersoner i koncernen och i franchisekedjan. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny B-aktie. Teckning kan endast ske av hela det antal aktier som respektive optionsrätt berättigar till. Bolaget är skyldigt att, om optionsinnehavaren så påkallar under teckningsperioden, till optionsinnehavaren emittera det antal aktier som avses med anmälan om teckning. Omräkning av teckningskurs kan inträffa. Omräkning får dock aldrig medföra att teckningskursen Tio största ägarna efter antal innehav Namn Ort A-aktier B-aktier Innehav % Röster % 1 OUAES AB MALMÖ ,3 9,2 2 SWEDCAP MANAGEMENT AB och Mats Kraitsik Kalvik TÄBY ,6 3,6 3 TRIPPEL B AB VÄSTERÅS ,1 8,3 4 MAJKEL PRODUCTS AB GÄVLE ,2 3,0 5 HASTEMAN FÖRVALTNINGS AB VÄNERSBORG ,5 2,8 6 GERT-ARNE DICKSON AB UPPSALA ,8 0,9 7 KAMA SUPPORT AB FALUN ,8 3,0 8 TP S FÖRVALTNING LINKÖPING ,7 2,3 8 OMAMA 2010 AB HÖLÖ ,7 2,3 10 BLOMGRENS FÖRVALTNING AB ESKILSTUNA ,6 0, ,8 39,1 ÖVRIGA ,2 60, ,0 100,0 18 Aktien, ägarförhållanden och investerarinformation

19 blir lägre än aktiens kvotvärde. Påkallas inte teckning inom teckningsperioden förfaller optionsinnehavarens samtliga rättigheter enligt optionsrätterna. Utdelningspolicy och föreslagen utdelning Styrelsens ambition är att Dialects ordinarie utdelning ska växa i takt med bolagets resultat per aktie, med hänsyn taget till bolagets långsiktiga kapitalbehov. Målet är att utdelning ska uppgå till 30 procent av nettovinsten efter skatt. För räkenskapsåret 2012 föreslår styrelsen ingen aktieutdelning. Aktiekapitalets utveckling Transaktion Tidpunkt 1 belopp, SEK Nominellt Förändring A-aktier Förändring B-aktier Antal aktier Aktie kapital Emissonsbelopp Emissionskurs, SEK Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Fondemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Registrerat antal vid årets slut ) Tidpunkt avser det datum när beslut om emission fattades. 2) Kvittningsemission 3) Fondemission 1:1 4) Apportemission. Del av köpeskilling. 5) Nyemission. Personalens utnyttjande av teckningsoptioner TO Utestående optionsserier Antal optioner Antal B-aktier Aktiekapital Emissionsbelopp Emissionskurs, SEK TO teckningsperiod juni juli TO teckningsperiod juni juli Aktien, ägarförhållanden och investerarinformation 19

20 Bolagsstyrningsrapport Regelverk för bolagsstyrning Bolagsstyrningen i Dialect AB (publ) baseras på svensk lagstiftning som Aktiebolagslagen och vissa fall Svensk Kod för bolagsstyrning ( Koden ). Därtill kommer svensk och internationell redovisningslagstiftning som säkerställer att den finansiella rapporteringen uppfyller de krav som ställs. Koden är ett led i självregleringen inom det svenska näringslivet och bygger på principen följ eller förklara. Det innebär att ett bolag som tillämpar Koden kan avvika från enskilda regler men ska då ange förklaringar där skälen till varje avvikelse redovisas. Dialects bolagsstyrning Dialect AB tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats av styrelsen i Dialect AB. Rapporten utgör inte en del av de formella årsredovisningshandlingarna och har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Bolagsstyrning och ansvarsfördelning av ledning och kontroll sker via bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med gällande lagstiftning och förordningar, bolagsordningen samt styrelsens och verkställande direktörens interna styrinstrument. Årsstämma 4 maj 2012 Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår. Årsstämman beslutade omval av styrelseledamöterna Gustaf Malmros, Mats Holgerson, Håkan Lundstedt och Nils Håkansson samt nyval av Peter Willbo. Årsstämman utsåg Gustaf Malmros till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade om ändrade regler för valberedningen för anpassning till Koden. Årsstämman gav styrelsen i uppdrag att genomföra ett incitamentsprogram (TO3 2015) om högst teckningsoptioner till styrelseledamöter och nyckelpersoner i Bolaget. Vidare beviljade årsstämman att ge styrelsen mandat att vid behov genomföra en strategisk nyemission om maximalt B-aktier. Årsstämma 2013 Årsstämman 2013 hålls tisdag den 7 maj Kallelse införs tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman i Post- och Inrikes Tidningar samt information om att kallelse har skett i Dagens Industri. Kallelsen kommer även finnas tillgänglig på Dialects webbplats Sammanfattning av avvikelser från Koden under 2012 Förslag till principer för tillsättande av valberedning har lämnats av styrelsen och inte av sittande valberedning. I övrigt förekommer inga avvikelser. Bolagsstämma Bolagsstämman är Dialects högsta beslutande organ, där ägarna utövar sitt inflytande. Vid årsstämman väljs styrelsen, i förekommande fall revisor samt att arvoden fastställs till såväl styrelsen som till revisorn. Vid årsstämman fastställs även koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkning. Aktie ägare som är registrerade i aktieägarregister hos Euroclear Sweden AB och anmäler sitt deltagande på årsstämman till bolaget enligt utfärdad kallelse har rätt att delta på bolagsstämma. Valberedning Valberedningen utsågs i oktober 2012 i enlighet med de nya reglerna för tillsättande av valberedning. Valberedningen inför årsstämman 2013 består av Madelene Schyllert, Håkan Tärngren, Michael Nyström och Firas Mohamad tillsatta av de fyra största ägarna. Fram till tidpunkten för denna rapports upprättande har valberedningen haft tre protokollförda möten samt ett flertal telefonmöten. 20 Bolagsstyrningsrapport

uppnådde en total omsättning på cirka 1,2 miljarder kronor. hade 60 kundcenters och omkring 650 medarbetare över hela Sverige.

uppnådde en total omsättning på cirka 1,2 miljarder kronor. hade 60 kundcenters och omkring 650 medarbetare över hela Sverige. Årsredovisning 2010 För att jag ska bli framgångsrik krävs att jag kan arbeta bäst där jag är. Jag kan inte enbart jobba vid mitt skrivbord eller på kontoret. Jag behöver snabbt kunna hantera nya situationer

Läs mer

Dialectkedjan har idag 50 kundcenter och säljkontor etablerade i alla delar av landet, från Boden till Malmö.

Dialectkedjan har idag 50 kundcenter och säljkontor etablerade i alla delar av landet, från Boden till Malmö. ÅRSREDOVISNING 2013 Dialect levererar it- och telekommunikation till företag. Vi ser till att allt kan fungera ihop oavsett tid, plats eller lösning. Utöver våra integrerade lösningar och vägledande kunskap

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg 2013/2014 ÅRSREDOVISNING på väg Innehåll 4 Venue Retail Group och året i korthet 6 VD-ord 8 Strategisk inriktning 10 Affärsområde Accessoarer 11 Affärsområde Skor 12 Värdekedjan 13 Hållbarhet och ansvar

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

Deltaco ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och närområdet.

Deltaco ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och närområdet. Deltaco ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och närområdet. Bolagen i Deltacokoncernen levererar både B2B och B2C

Läs mer

Årsredovisning. Vi gör BilLivet enklare

Årsredovisning. Vi gör BilLivet enklare Årsredovisning 2009 Vi gör BilLivet enklare Mekonomen Årsredovisning 2009 Innehåll Innehåll 1 Året i korthet, nyckeltal 2 Koncernchefens ord 4 Mekonomens varumärke 6 Egna varumärken 8 Butikskoncept 10

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Årsstämma äger rum måndagen den 5 maj 2014 klockan 16.00 på Lundqvist & Lindqvist Konferens Klara Strand, Klarabergsviadukten

Årsstämma äger rum måndagen den 5 maj 2014 klockan 16.00 på Lundqvist & Lindqvist Konferens Klara Strand, Klarabergsviadukten Årsredovisning 2013 årsstämma Årsstämma äger rum måndagen den 5 maj 2014 klockan 16.00 på Lundqvist & Lindqvist Konferens Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm. Aktieägare som önskar delta vid

Läs mer

Årsredovisning 1 januari - 31 december 2013

Årsredovisning 1 januari - 31 december 2013 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 1 januari - 31 december 2013 VD har ordet... 2 Stockwiks telekomverksamhet... 3 Förvaltningsberättelse... 5 Bolagsstyrningsrapport... 10 Årsstämma 2014... 17 Koncernens

Läs mer

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 4 Historik 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och vision 6 Medarbetarna 7 Verksamhetsbeskrivning 8 Marknadsöversikt 11 Möjligheter

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

financials.tradedoubler.com

financials.tradedoubler.com financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2013 Bästa läsare, Tradedoublers affär finns på internet och vi tycker därför det är naturligt att tyngdpunkten för vår finansiella kommunikation också gör det.

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.se. Bolagets

Läs mer

AB 57 A 207 SE-101 24 +46 (0)8-555 650 00 +46 (0)8-555 650 01 CRN:

AB 57 A 207 SE-101 24 +46 (0)8-555 650 00 +46 (0)8-555 650 01 CRN: ÅRSREDOVISNING 2013 Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 SE-101 24 Stockholm Telefon: +46 (0)8-555 650 00 Fax: +46 (0)8-555 650 01 CRN: 556447-9912 www.poolia.com Inbjudan till årsstämma Aktieägarna

Läs mer

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Året i korthet. VD har ordet. Redovisningsprinciper och noter. Försäkran

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Året i korthet. VD har ordet. Redovisningsprinciper och noter. Försäkran ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistIT-koncernen

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

snävare fokus. på väg... Ökat produktfokus EBITDA steg 15% mobilt Vi äger mer egen infrastruktur Färre länder ökat fokus Aktien steg med 30%

snävare fokus. på väg... Ökat produktfokus EBITDA steg 15% mobilt Vi äger mer egen infrastruktur Färre länder ökat fokus Aktien steg med 30% Ökat produktfokus mer mobilt EBITDA steg 15% Vi äger mer egen infrastruktur Färre länder ökat fokus Aktien steg med 30% Högre avkastningskrav Nya produkter nya möjligheter renodling och snävare fokus.

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse-

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga datum 2009. Tretti.se på 30 sekunder. Årsredovisning 2008. Innehållsförteckning 3. Året i sammandrag 4

Innehållsförteckning. Viktiga datum 2009. Tretti.se på 30 sekunder. Årsredovisning 2008. Innehållsförteckning 3. Året i sammandrag 4 Tretti AB (publ) Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Året i sammandrag 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Produkter, leverantörer & logistik 7 Viktiga datum 2009 Delårsrapport Q1 28 april

Läs mer

MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014

MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014 Innehållsförteckning VIKTIG INFORMATION... 3. BAKGRUND OCH MOTIV... 5. VD HAR ORDET...

Läs mer

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 Årsredovisning 2005 Bilder omslag: Den stora bilden är från service och montagearbete under stoppet 2005 vid M-reals pappersbruk i Husum. Bilderna på baksidan är tagna i samband med tre projekt som koncernen

Läs mer

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner...

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner... ÅRSREDOVISNING 2010 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 C A P E R I O 3 Innehåll Året i korthet...4 VD har ordet...5 Om Caperio...6 Marknadsöversikt... 10 Kund Beijer Bygg... 12 Kund Miljonlotteriet...

Läs mer

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

Årsredovisning Volvofinans Bank AB

Årsredovisning Volvofinans Bank AB Årsredovisning Volvofinans Bank AB 6 VD har ordet 10 Nya produkter, innovationer och lanseringar 2013 13 Bilbanken 14 Produkter och tjänster för ett enkelt och bekymmersfritt bilägande 17 Personbil 18

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport innehåll 31 Ordförande har ordet 32 Bolagsstyrning 2014 32 Aktieägare 32 Bolagsstämma 33 Valberedning 33 Styrelse 35 Styrelsens ledamöter 38 VD och koncernledning 39 Riktlinjer för

Läs mer