ökade marginalen på vår tjänsteförsäljning till 70 procent, en ökning med 10 procent jämfört med året innan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ökade marginalen på vår tjänsteförsäljning till 70 procent, en ökning med 10 procent jämfört med året innan."

Transkript

1 Årsredovisning 2012

2 Dialect i korthet Dialect levererar it- och telekommunikation till företag. Vi ser till att allt kan fungera ihop oavsett tid, plats eller lösning. Utöver våra integrerade lösningar och vägledande kunskap erbjuder vi ett brett utbud av produkter och tjänster. Lösningarna innefattar bland annat mobil- och fast telefoni, dokument- och datatjänster, mötestjänster samt installation och support. Dialectkedjan har idag 60 kundcenter och säljkontor i alla delar av landet, från Boden till Malmö var ett år då vi inom Dialectkedjan ökade marginalen på vår tjänsteförsäljning till 70 procent, en ökning med 10 procent jämfört med året innan. ökade försäljningen inom tjänster och abonnemang, som nu uppgår till cirka 35 procent av vår totala omsättning. förvärvade Telesystem Communication i Skåne AB samt Mobilgiganten AB i Malmö. 18 bolag ingår nu i koncernen. byggde vår produkt- och tjänsteutvecklingsorganisation och investerade i affärsområdesansvariga för it, telefoni, mobilt och fordon. genomförde en omfattande ansiktslyftning på 40 av våra 60 kundcenter under året när det gäller inredning, kundupplevelse och fasadskyltning. fortsatte växa inom it-lösningar. Dialectkedjan sålde flest E3 licenser av Microsofts Office 365 inom vårt segment i hela Sverige. lanserade nya egna it-tjänster, bland annat Dialect Körjournal och vår egen samarbetsportal Sharepoint från Dialect. Innehåll Året i siffror 3 Vår affärsidé, strategi och mål 4 Vd-intervju 6 Vi Dialect 8 Vårt erbjudande 10 Marknad och omvärld 12 Kundcase 14 Miljö och ansvar 16 Aktien, ägarförhållanden och investerarinformation 18 Bolagsstyrningsrapport 20 Styrelse och koncernledning 24 Förvaltningsberättelse 26 Räkenskaper 30 Tilläggsupplysningar 38 Noter 40 Revisionsberättelse 49 Kallelse till årsstämma 51

3 ÅRET I SIFFROR, DIALECT AB KONCERNEN Nettoomsättningen ökade med 37 procent till 596,6 MSEK (434,1) Justerat rörelseresultat (EBITA) minskade till 21,7 MSEK (31,1) Kassaflödet uppgick 28,8 MSEK (23,2) Medelantalet anställda ökade till 401 (276). Vid årets slut hade koncernen 460 anställda Nettoomsättning Rörelseresultat (EBITA) Nettoomsättning Rörelseresultat MSEK (EBITA) Rörelseresultat (EBITA) Nettoomsättning MSEK Nettoomsättning MSEK MSEK MSEK MSEK MSEK * 2011** 2012** * 2010* 2011** 2012** * 2011** 2012** * EBITA är justerat från poster av engångskaraktär ** För 200 en mer rättvisande bild anges koncernens rörelseresultat-ebita som pro forma tolv månader och inte räknat från förvärvstidpunkten Marginal Omsättning Marginal Omsättning Procent Omsättning 100 Procent Procent Produkter Tjänster Produkter Procent 100 Marginal Procent Procent Procent Tjänster Produkter Tjänster P Tjänster Tjänster Produkter Tjänster Tjänster Produkter Tjänsteförsäljningen har ökat de senaste fem åren och består idag av 35 procent av den totala omsättningen. Marginalen på tjänsteförsäljningen har ökat de senaste fem åren och består idag av 70 procent av den totala marginalen. Året i siffror 3

4 Vår affärsidé, strategi och mål Vi levererar it- och telekommunikation och hittar alltid lösningar så att du kan arbeta bäst där du är. Vi ser till att allt kan fungera ihop oavsett tid och plats. Vi erbjuder behovsanpassade lösningar som kan placeras fysiskt hos kunden eller i molnet oavsett vad kunden behöver har vi tjänster som gör arbetslivet mer effektivt. Lösningarna innefattar bland annat mobil- och fast telefoni, molntjänster, dokument- och datatjänster, mötestjänster, installation och support. Med stort engagemang och brett kunnande kan vi ta ansvar för helheten. Vi står också oberoende av marknadens leverantörer och operatörer. Dialect bildades i augusti 1995 under gemensamt varumärke. Idag är vi en rikstäckande kedja som drivs av Dialect AB. Huvudkontoret finns i Solna och våra 60 kundcenter, säljkontor och in stallationscenter är etablerade i alla delar av landet. Våra tre framgångsfaktorer Bred produkt- och tjänsteportfölj i attraktiva paketeringar. Passionerade medarbetare med brett kunnande. Rikstäckande organisation som finns nära kunden med långvariga kundrelationer. Långsiktiga finansiella mål Dialect ska maximera värdet på hela kedjan genom att: Öka tjänste- och abonnemangsförsäljningen, till att bli 50 procent av omsättningen. Nå 15 procent i rörelsemarginal. Strategi För att nå de finansiella målen ska Dialect: Öka den lönsamma tjänsteförsäljningen som andel av vår totala omsättning. Fortsätta arbetet med att konsolidera koncernen. Expandera i storstäder i Sverige genom nykundsförsäljning. Öka vår korsförsäljning till befintliga kunder. Utveckla smarta samarbeten med våra operatörer. 4 Vår affärsidé, strategi och mål

5 Vår vision Vi ska vara det självklara valet för företag som vill att medarbetarna ska kunna arbeta bäst där de är. Vår affärsidé Vi levererar itoch telekommunikation och hittar alltid lösningar så att alla människor ska kunna arbeta bäst där de är. Vår affärsidé, strategi och mål 5

6 Vd-intervju 2012 blev ett sämre år än beräknat. Kan du förklara. Ja, det stämmer. Det finns främst tre orsaker till detta. Dels har vi investerat i en produktutvecklingsorganisation som har varit nödvändig att få på plats för att kunna ta nästa utvecklingssteg. Den investeringen kommer betala sig under Vi ser också en tydlig återhållsamhet på nyinvesteringar bland de stora kunderna. Det är inte bara vi som märkt av det. Många storbolag i Sverige har dragit ner på personal, och har hållit igen när det gäller nyinvesteringar på it- och telefonilösningar. Resultatet blir att många anställda på storbolagen nu sitter med gammal hårdvara. Snart kommer de behöva handla igen. Den tredje anledningen är avvecklingen av YOU by Dialect. Kan du utveckla avvecklingen av YOU by Dialect? Vi har drivit pilotprojektet YOU by Dialect med två butiker i Stockholm under två års tid med ambition att etablera fler enheter. Konceptet bygger på att göra samma sak för konsumenter som vi gör för företagskunder, leverera fungerande helhetslösningar. Med alla nya tjänster som playkanaler, Netflix och Spotify kan det vara svårt för konsumenter att få allt att fungera i hemmet. Privatkundsmarknaden har varit tuff och riskerna är för stora att skala upp satsningen varför vi valt att avveckla. Vi har tagit kostnaderna för avvecklingen på 2012 års resultat. Varumarket lever vidare i vårt tillbehörssortiment med samma namn som säljer väldigt bra. Försäljningssiffrorna av tjänster ökar sakta från år till år. Hur såg det ut 2012? Om vi tittar enbart på resultatsiffror när det gäller våra Dialecttjänster så ser vi att lönsamheten växer fantastiskt fint. Vi fortsätter att öka omsättning och rörelseresultat. Första halvåret 2012 var en besvikelse medan andra halvan av året var bättre. Någon extra viktig händelse under året som du vill lyfta upp. Ja, vi har fortsatt att förvärva attraktiva bolag. Vi har under 2012 stärkt vår närvaro i södra Sverige med förvärv av Mobilgiganten AB och Telesystem Communication i Skåne AB. Omsättningen ökar. Idag omsätter Dialect AB koncernen 675 miljoner. Kan du utveckla? Ja, idag består koncernen av 18 bolag med 460 anställda. Främsta anledningen till omsättningsökningen är de båda förvärv som jag nyss nämnt, men också att våra kundcenter i region Syd och region Stockholm nu börjar visa riktigt fina resultat. Vi tar marknadsandelar i dessa regioner. Det fanns flera ljusglimtar i branschen under året? Berätta. Ja, absolut. Lanseringen av Windows 8 var ett viktigt startskott. Man behöver förstå att Microsoft för första gången med Windows 8 skapar en gemensam användarupplevelse oavsett om du använder en dator, mobiltelefon eller surfplatta. Jag tycker själv att gränssnittet är överlägset konkurrenternas. Detta ihop med storsatsningen på Office 365 där Dialect är väl positionerade för den ökande efterfrågan där vi redan under 2012 sålde flest E3 licenser av Office 365 i Sverige inom vårt segment. Företag fortsätter ta bort servrar och ersätter med molntjänster. It-konsultbranschen är i förändring med allt större fokus på ett optimerat arbetssätt. Det passar Dialect som hand i handsken. Vad är du stolt över som ni som kedja arbetat med internt under året? Vi har under 2012 prioriterat att göra om i våra kundcenter så att de är moderna och ger en enhetlig kundupplevelse. Jag är också glad att vi lanserat Office 365 internt till alla medarbetare i kedjan. Min ambition är att vi själva ska arbeta med de verktyg som vi själva säljer. Vid fem tillfällen varje år kör jag till exempel ett onlinemöte via Lync med alla medarbetare i kedjan. Oerhört effektfullt eftersom vi sitter utplacerade på nästan 50 orter. Sedan flera år använder vi dessutom vår egen mobila växel internt, Dialect Unified. Dessutom har vi massa energi i bolaget just nu, och har fått in nya kompetenta säljare. 6 Intervju med VD

7 Din största oro inför 2013? Konjunkturen. Jag tror 2013 kommer bli ett bättre år än Absolut. Men det finns ändå en generell lågkonjunktur som spökar i kulisserna. Så även om medierna när detta skrivs vill måla det mesta i ljusa färger är inte finanskrisen avvärjd ännu. Hur kommer marknaden att utvecklas 2013? Samsung kommer fortsätta växa och ta marknadsandelar. Huawei gör framsteg på nätsidan men når inga stora volymer på mobilsidan även om produktportföljerna börjar se spännande ut. Varumärke är fortfarande viktigt hos kunderna. Apple kommer att tappa. HTC och Nokia kommer fortsätta kämpa men jag vill höja ett litet möjlighetsfinger för Sony. Sony håller på att få ihop något som är spännande. Med lansering av Playstation 4 och smarta hemlösningar tror jag de kommer växa. Och Dialects 2013? Vi ska fokusera på att skala upp det vi håller på med, då kommer lönsamheten att öka blir ett mer positivt år. Vi har slitit med en intern omställning, vi har utvecklat och investerat de två senaste åren ska vi börja skörda. Slutet på 2012 var bra och inledningen av 2013 ser också bra ut. Vi har också gjort vårt regionssamarbete ännu tajtare och säljstyrningen mer effektiv. Ni har ju börjat sälja kompletta arbetsplatser. Kan du utveckla? Ja. Det är fantastiskt roligt. Det är precis detta som många kunder efterfrågar. Vi har flera kunder som nu köpt en komplett arbetsplats till sina anställda. En kund köpte till exempel hela vårt kunderbjudande med både telefonilösning, växel, mobiler, abonnemang, datorer, läsplattor, vår samarbetsportal Sharepoint från Dialect, Office 365, nätverk, Dialect Körjournal, installation, utbildning och supportavtal för drygt kronor i månaden per anställd. Det måste vara en dröm för alla små och medelstora företag att ha full kontroll på sina it- och telefonikostnader. Mats Kraitsik Kalvik 7

8 Vi Dialect Vi är idag över 700 kompetenta medarbetare vid våra kundcenter i alla delar av landet, som vill växa tillsammans med oss. Organisation Vi bedriver vår verksamhet i sex regioner; Syd, Väst, Öst, Mitt, Norr och Stockholm. I varje region ingår både franchisetagare och bolag som är helägda av Dialect AB koncernen. Oavsett ägarstruktur drivs regionerna på liknande sätt. Vi är övertygade om att detta leder till effektivare verksamheter och ökad lönsamhet för koncernen. I regionerna handlar det främst om att vårda befintliga kunder och få dem att växa, medan vi i Stockholm, Göteborg och Malmö fokuserar på nykundsbearbetning. Huvudkontoret är beläget i Solna och där finns alla centrala stödfunktioner som Ekonomi, HR, IT, Inköp, Marknad och Kommunikation samt Tjänste- och produktutveckling. Dialect Systems AB Dialect Systems ansvarar för alla tjänster vi erbjuder våra företagskunder. Affärsområde Tjänster ansvarar för lösningar och paketeringar inom områdena Mobilt, It, Telefoni och Fordon. Vi erbjuder tjänster och produkter som är smart paketerade med syfte att frigöra säljtid och snabbt skapa lönsamhet. Få konkurrenter med samma målgrupp som Dialect kan leva upp till detta erbjudande. Dialect Kundservice AB Här drivs vår rikstäckande innesäljverksamhet av produkter och tjänster gentemot de allra minsta företagskunderna. Härifrån drivs också varumärket AirCall som erbjuder försäljning av mobiltelefoner, datorer och abonnemang i attraktiva paketeringar till både konsumenter och företag, samt verksamheten i dotterbolagen Telefokus och Mobilgiganten. Vår företagskultur Vår företagskultur präglas av mångfald, kundfokus och affärsmannaskap. Vi erbjuder utvecklande och utmanande arbetsuppgifter i ett snabbt expanderande företag, som präglas av en lång bakgrund med genuin entreprenörsanda. Dialect bildades 1995 av passionerade entreprenörer. Dessa lokala grundare är och har varit mycket involverade i hela företagets utveckling. Passion, tillit och affärsmässighet är våra kärnvärden. Det innebär bland annat att vi inte ger oss förrän vi har gjort vårt yttersta för att lösa våra kunders problem. Men också att vi i alla lägen ska försöka hålla vad vi lovar och vara ärliga mot våra kunder. Affärsmässighet är hela grunden för vårt berättigande och det är självklart viktigt för oss att hjälpa våra kunder fatta affärsmässigt riktiga beslut. Vd och koncernchef Försäljning marknad och INKÖP EKONOMI personal / HR kommunikation IT OPERATIONS Sälj-och leveransorganisation i region Syd, Norr, Väst, Öst, Mitt och Stockholm TJÄNSTEUTVECKLING Produkt- och tjänsteutveckling samt affärsområdesansvariga för Telefoni, It, Mobilt och Fordon KUNDSERVICE Kundtjänst, innesälj och backoffice 8 Vi Dialect

9 Dialect blir till Dialect bildades som en konsekvens av att Telia förändrade förutsättningarna för att erhålla provisioner hösten En lokal handlare i Mjölby samlade under några dagar 34 andra handlare och bildade Tele Öst. Efter ytterligare några månader blev Tele Öst kontaktade av 25 andra handlare i dåvarande Call Gruppen. Efter samgående mellan Tele Öst och Call Gruppen bildades Dialect i augusti Namnet Dialect kommer av att företaget har många dialekter och agerar lokalt, stavningen med C anspelar på den då nya digitala tekniken DECT. 9

10 Vårt erbjudande Vi är specialister på it och telefoni. Vi identifierar och installerar lösningar så att du kan arbeta bäst där du är. Lösningarna skräddarsys efter kundens behov och levereras av våra personliga tekniker. Vi finns nära kunderna och förstår därför de unika villkor som påverkar varje företags verksamhet. It och telefoni samverkar De flesta har en mobiltelefon idag. Och det blir allt vanligare att komma åt internet från mobilen. Telefonerna får dessutom snabbare processorer, mer avancerade skärmar och bättre minne. Du kan också använda datorn och internet för att göra saker du förut bara gjorde via en telefon ringa, hänvisa samtal, komma åt dina telefonkontakter. Det öppnar upp för oändliga möjligheter att integrera it och telefoni och ett mobilt arbetssätt på riktigt. Vi erbjuder tjänster som kan användas oavsett arbetsverktyg och plattform. Vi gör så att du kan arbeta från surfplattan på förmiddagen och den bärbara datorn på eftermiddagen men ändå jobba i samma program, system och dokument. Dina kollegor kan använda Windowstelefoner och du Android, men komma åt samma funktioner i er gemensamma telefonväxel. Helhetslösning eller en bit i taget Våra tjänster är utvecklade för små och medelstora företag som snabbt och enkelt behöver komma igång med it och telefoni, eller vill utveckla delar av verksamheten till att bli något mer. Vi erbjuder våra tjänster som en helhetslösning ihop med analys, lösningsförslag, mjukvara, hårdvara, installation och service, eller som en individuell lösning som står för sig själv och som enkelt kan byggas ut när verksamhetens behov förändras eller när användarna blir fler. Vi kan leverera en komplett arbetsplats med alla it- och telefonilösningar samt hårdvara till ett fast månadspris per användare. Under samlingsnamnet Dialect Plus hittar du våra tilläggstjänster. De är utformade så att våra kunder ska sova tryggt, slippa extra stress och krångel. Här ingår tjänster som hjälp med kostnads- eller behovsanalys, finansiering, försäkringar, installation, service, utbildning och support. Full support nära kunden Alla företag, oavsett storlek, ska ha möjlighet till en egen it-avdelning som förenklar arbetslivet för medarbetarna. Dialect ska vara alternativet till att sköta system och it-infrastruktur på egen hand. Eftersom vi finns nära våra kunder, på 60 kundcenter över hela Sverige, har vi möjlighet att erbjuda oss själva som den lokala it-avdelningen. Dessutom gör vår lokala närvaro att vi förstår de villkor som påverkar varje företagare på orten. Det är enkelt att vara kund hos Dialect 1. Analys och rådgivning 2. Design av lösning 3. Leverans 4. Uppstart 5. Uppföljning Det är enkelt att vara kund hos Dialect. I fem smarta steg hjälper vi dig att hitta den optimala it- och telefonilösningen för just ditt företag. 10

11 11

12 Marknad och omvärld Det behövs mycket ork, tid och kunskap för att sätta sig in i allt marknaden erbjuder av tjänster och produkter. Och det är svårt att veta hur man kombinerar det som finns för att det ska passa just mitt arbetssätt. Det är här vi kommer in. Vilka är våra kunder? Våra kunder är små- och medelstora företag inom en rad branscher och med varierande förutsättningar för sin verksamhet. Ta till exempel PR-byrån vars medarbetare måste kunna komma åt gemensamma dokument på kundmöten eller evenemang. Eller servicefirman som behöver kunna ta emot och hänvisa kundsamtal vare sig de är på kontoret eller på väg ut till ett uppdrag. Alla har de höga krav på moderna, behovsanpassade lösningar som gör det lättare att göra ett bra jobb. De förväntar sig en hög nivå på kvalitet och kompetens från sin leverantör. Det är därför våra kunder väljer oss. Vi anstränger oss för att förstå kundens affär. Och ger alltid den allra bästa rekommendationen vad gäller it och telefoni, anpassad efter varje kunds verksamhet och alltid med målet att öka deras affärsnytta. Idag har vi drygt kunder inom segmentet små och medelstora företag. Kundrelationerna är långa och vi har en stadig tillväxt av nya kunder. Vi jobbar med uppsökande och rådgivande försäljning via proaktiva företagssäljare, säljare i våra kundcenter, innesäljare, och via vår hemsida och kundunika webbshoppar. Ett förändrat arbetssätt i Sverige och världen Förra året jobbade 26 procent av alla förvärvsarbetande svenskar hemifrån, enligt Stiftelsen för Internetinfrastruktur. En del arbetar hemifrån då och då vid särskilda tillfällen för att underlätta att få ihop övriga delar av vardagen. Andra arbetar hemma mer regelbundet, eller delar arbetstiden mellan hemmet och andra platser. Arbetar man hemma regelbundet gör man dessutom en insats för miljön. Genom distansarbete och videokonferenser går det att skära ner en hel del på utsläpp, trängsel och slitage från trafiken på våra vägar. Självklart går det inte att jobba hemifrån i alla yrken. Men man kan utnyttja den teknik som finns för att utföra vissa arbetsuppgifter på fler än ett ställe. Bring your own device innebär att varje medarbetare själv väljer laptop, mobiltelefon, eller surfplatta, men använder de tjänster och system företaget kräver på dessa. Trenden att anställda själva väljer, i stället för företagets inköps- eller it-avdelning, ökar markant. Inte bara de anställda själva ligger på för att få använda sina favoritmodeller, utan i allt högre grad är det företagsledningarna som driver efterfrågan. Därmed förändras branschen i snabb takt. Det gäller framför allt förväntningarna på leverantörerna. Från att ha tillhandahållit och installerat produkter till ett bra pris till att bli rådgivande och ha kompetensen att sätta ihop flexibla lösningar utifrån olika användares behov och situationer. Denna utveckling passar oss som hand i handske. Våra konkurrenter Våra konkurrenter, som till exempel The Phone House, Dustin och stormarknader är mer produktorienterade företag än vi, men saknar den breda kompetens om system och integration vi har. Våra operatörer, som också är våra konkurrenter, erbjuder endast alternativ som är kopplade till deras egna tjänster. I kontrast till systemintegratörer som Atea och Evry kan vi erbjuda helhetslösningar även för de mindre företagen. 12 Marknad och omvärld

13 . Dialect 2011 Marknad och omvärld 13

14 Baker Tilly Baker Tilly finns snabbt till hands med flexibel växel. På bara några år har redovisningsbyrån Baker Tilly i Strömstad vuxit från sex till 18 anställda. Snart behövdes en mer flexibel växellösning så att fler användare enkelt kan kopplas på. Då vände de sig till Dialect. För Baker Tilly, ett internationellt nätverk av redovisningsbyråer, gäller det att snabbt finnas till hands för att hjälpa kunderna med deras frågor. En växel i molnet går hand i hand med byråns moderna syn på ny teknik och ökad tillgänglighet. Valet av mobil växel föll på Dialect Unified, som kan användas i smarttelefonen, på datorn och till fasta ip-telefonen. Dialect är mycket serviceinriktade. De har lyssnat på oss, utgått från våra behov och gett oss professionellt bemötande hela vägen, säger Martin Karlsson, delägare i Baker Tilly Strömstad. I och med att Dialect Unified installerades gjordes en grundlig analys av samtalsflödet. Den ordning medarbetarna vill ha på inkommande samtal ställdes in i växeln. Om någon är upptagen när kunderna ringer går samtalet vidare så att kunderna inte behöver vänta på att få en personlig kontakt. Dialect levererade: Dialect Unified 20 anknytningar, 16 fasta IP-telefoner och trådlösa headset, samt fyra mobiltelefoner, installation och löpande support. T&T Förvaltnings AB Snabbare samordning med digital körjournal. T&T Förvaltnings AB har ofta bråttom. De hjälper stora och små fastighetsägare, liksom bostadsrättsföreningar, att hålla ordning och reda på sammanlagt nästan en miljon kvadratmeter yta. Utöver planerad drift och förvaltning måste många akuta fel åtgärdas. Plötsliga läckor, stopp i avlopp och strömlösa lägenheter måste fixas omedelbart. Därför är det viktigt att trafiksamordningen fungerar effektivt, snabbt och smidigt. Dialect Körjournal följer servicebilarnas positioner via GPS. Information förs automatiskt över i rapporter i molnet som kan redigeras i efterhand från datorn, surfplattan eller i mobilen med hjälp av en app. Driftchefen kan från kontoret se exakt var servicebilarna befinner sig och har på så sätt superkoll och kan snabbt ringa den fastighetsskötare som är närmast när det gäller. Det förenklar vardagen för oss alla, arbetsledare som fastighetsskötare ute på fältet, liksom medarbetarna inom administration och ledning. Vi är supernöjda med körjournalen och vår kontakt på Dialect har varit en riktig klippa hela vägen i leveransen, berättar Tomas Lindgren, driftchef på T&T Förvaltnings AB. Dialect levererade: Körjournal från Dialect till 24 fordon med mobil fordonskontroll, trafiksamordning och 52 -skärm, sms-notifieringar för billarm och service på fordon efter 1000 kilometer. 14 Kundcase

15 Norbergstrappan AB It- och telefonilösningar från Dialect kopplar ihop fabriken och kontoret. Vid Norbergstrappan AB:s fabrik ritas, konstrueras och tillverkas trappor. Norbergstrappan var tidigare en del av ett större företag. När de skulle starta på egen hand behövde de se sig om efter egna leverantörer av viktiga tjänster inom it och telefoni. De kom i kontakt med Dialect och upptäckte att de samtidigt kunde få en och samma leverantör av alla it- och telefonilösningar som behövdes för att komma igång. Dialect kom med en väldigt smidig lösning som gör det enkelt att koppla ihop verksamheten på kontoret och fabriken, berättar Per-Åke Fors på Norbergstrappan AB. Dessutom är servicenivån hög. Vi får alltid svar på frågor och hjälp att lösa problem med en gång. Nu använder företaget sig av Office 365 från Dialect, den mobila växeln Unified, och extra backup. Med Office 365 och Exchange fick de inte bara en pålitlig e-postserver, de kan också arbeta i samma program överallt. Lösningen med Office 365 gör det enkelt att utöka tjänsten och uppgradera när behoven förändras. Just nu funderar vi på att börja använda Dialects samarbetsportal i Sharepoint. De funktioner som följer med den skulle kunna göra stor skillnad i hur vi organiserar våra leveranser. Dialect levererade: Åtta Unifiedanknytningar, en server, datorer, headset, åtta Office 365 E3:or, en kopiator, Dialect Backup samt löpande support. Kundcase 15

16 Miljö och ansvar Digitaliseringen av samhället och bra, modern teknik minskar energiförbrukningen, koldioxidutsläppen och annan påverkan på miljön. Ju fler som kan jobba på distans, desto färre resor blir det. Och ju mer vi kan jobba digitalt och effektivt, desto mindre andra resurser går åt. Varje dag jobbar vi för att ta ett steg till på den resan. Målet är att hela tiden bli bättre. Kanske kommer vi i framtiden kunna arbeta utan att förbruka ett enda papper? Idag ger vi våra medarbetare möjligheten att arbeta på distans när de kan. Vi använder oss själva av it- och telefonilösningar som gör arbetet effektivt och i största möjliga mån digitalt. Både för medarbetarnas skull och för miljön. Dialect är sedan 2005 certifierat enligt miljöledningssystemet ISO och miljöarbetet har blivit en del av vardagen på våra kontor, kundcenter och installationscenter. Vi har en dokumenterad miljöpolicy och arbetar aktivt med att utveckla vårt miljöledningssystem. Minskad bränsleförbrukning och mindre utsläpp Dialect arbetar med att få ned förbrukningen av energi och bränsle i hela verksamheten, liksom utsläpp från våra transporter. Vi har nu övergått till miljövänlig el till 75 procent, och arbetar löpande med att minska pappersförbrukningen. Sedan 2006 har vi förbättrat resultatet utifrån våra miljömål på följande sätt: Mål, % Resultat, % Minskat utsläpp av fossila bränslen Minskad elförbrukning Minskad pappersförbrukning Återvinning av tonerkassetter Mer återvinning Vi arbetar också för att allmänt och farligt avfall omhändertas på ett så hållbart sätt som möjligt, återanvänds eller återvinns. Under året har vi bland annat samlat in 90 procent av kedjans tonerkassetter till återvinning. Vi återvinner produkter vi får i retur och eget skrot. Genom det bidrar vi till att metaller som aluminium, guld, koppar och silver kan användas igen. Att återvinna aluminium sparar 95 procent av den energi som skulle gå åt till att framställa samma mängd ny aluminium. Dialect väljer gärna att samarbeta med leverantörer och operatörer som själva aktivt arbetar med miljöfrågor och att minska sina produkters miljöpåverkan. Vi gör leverantörsutvärderingar och påverkar på så sätt 330 leverantörer mot ett hållbart tänkande. Mångfald, jämlikhet och entreprenörskap Vi verkar inte bara för en hållbar samhällsutveckling genom ett aktivt miljöarbete. Vi lägger också stort engagemang på att verka för jämställdhet, mångfald och integration, både inom Dialect kedjan och i samhället omkring oss. För oss är det en självklarhet. I vårt CSR-arbete ingår att verka för engagemang och integration av individer i entreprenörskap och småföretagande i det lokala samhället. Vi är bland annat involverade i Uppstart Malmö, en stiftelse vars syfte är att stötta entreprenörer, främja integration och skapa arbetstillfällen. 16 miljö och ansvar

17 xxxxx 17

18 Aktien, ägarförhållanden och investerarinformation Aktieinformation Den 31 december 2012 uppgick det totala antalet aktier till , varav A-aktier (med en röst vardera) samt B-aktier (med en tiondels röst varder). A- och B-aktier medför samma rätt till andel av bolagets tillgångar och resultat. Under året har en nyemission och två apportemissioner genomförts om totalt B-aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet med KSEK till totalt SEK. Optionsprogram Dialect AB (publ) hade vid utgången av utestående teckningsoptioner. I det fall full teckning sker kommer moderbolagets eget kapital att tillföras SEK. Teckningsoptionerna har emitterats inom ramen för två incitamentsprogram riktat till styrelsen och nyckelpersoner i koncernen och i franchisekedjan. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny B-aktie. Teckning kan endast ske av hela det antal aktier som respektive optionsrätt berättigar till. Bolaget är skyldigt att, om optionsinnehavaren så påkallar under teckningsperioden, till optionsinnehavaren emittera det antal aktier som avses med anmälan om teckning. Omräkning av teckningskurs kan inträffa. Omräkning får dock aldrig medföra att teckningskursen Tio största ägarna efter antal innehav Namn Ort A-aktier B-aktier Innehav % Röster % 1 OUAES AB MALMÖ ,3 9,2 2 SWEDCAP MANAGEMENT AB och Mats Kraitsik Kalvik TÄBY ,6 3,6 3 TRIPPEL B AB VÄSTERÅS ,1 8,3 4 MAJKEL PRODUCTS AB GÄVLE ,2 3,0 5 HASTEMAN FÖRVALTNINGS AB VÄNERSBORG ,5 2,8 6 GERT-ARNE DICKSON AB UPPSALA ,8 0,9 7 KAMA SUPPORT AB FALUN ,8 3,0 8 TP S FÖRVALTNING LINKÖPING ,7 2,3 8 OMAMA 2010 AB HÖLÖ ,7 2,3 10 BLOMGRENS FÖRVALTNING AB ESKILSTUNA ,6 0, ,8 39,1 ÖVRIGA ,2 60, ,0 100,0 18 Aktien, ägarförhållanden och investerarinformation

19 blir lägre än aktiens kvotvärde. Påkallas inte teckning inom teckningsperioden förfaller optionsinnehavarens samtliga rättigheter enligt optionsrätterna. Utdelningspolicy och föreslagen utdelning Styrelsens ambition är att Dialects ordinarie utdelning ska växa i takt med bolagets resultat per aktie, med hänsyn taget till bolagets långsiktiga kapitalbehov. Målet är att utdelning ska uppgå till 30 procent av nettovinsten efter skatt. För räkenskapsåret 2012 föreslår styrelsen ingen aktieutdelning. Aktiekapitalets utveckling Transaktion Tidpunkt 1 belopp, SEK Nominellt Förändring A-aktier Förändring B-aktier Antal aktier Aktie kapital Emissonsbelopp Emissionskurs, SEK Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Fondemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Registrerat antal vid årets slut ) Tidpunkt avser det datum när beslut om emission fattades. 2) Kvittningsemission 3) Fondemission 1:1 4) Apportemission. Del av köpeskilling. 5) Nyemission. Personalens utnyttjande av teckningsoptioner TO Utestående optionsserier Antal optioner Antal B-aktier Aktiekapital Emissionsbelopp Emissionskurs, SEK TO teckningsperiod juni juli TO teckningsperiod juni juli Aktien, ägarförhållanden och investerarinformation 19

20 Bolagsstyrningsrapport Regelverk för bolagsstyrning Bolagsstyrningen i Dialect AB (publ) baseras på svensk lagstiftning som Aktiebolagslagen och vissa fall Svensk Kod för bolagsstyrning ( Koden ). Därtill kommer svensk och internationell redovisningslagstiftning som säkerställer att den finansiella rapporteringen uppfyller de krav som ställs. Koden är ett led i självregleringen inom det svenska näringslivet och bygger på principen följ eller förklara. Det innebär att ett bolag som tillämpar Koden kan avvika från enskilda regler men ska då ange förklaringar där skälen till varje avvikelse redovisas. Dialects bolagsstyrning Dialect AB tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats av styrelsen i Dialect AB. Rapporten utgör inte en del av de formella årsredovisningshandlingarna och har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Bolagsstyrning och ansvarsfördelning av ledning och kontroll sker via bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med gällande lagstiftning och förordningar, bolagsordningen samt styrelsens och verkställande direktörens interna styrinstrument. Årsstämma 4 maj 2012 Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår. Årsstämman beslutade omval av styrelseledamöterna Gustaf Malmros, Mats Holgerson, Håkan Lundstedt och Nils Håkansson samt nyval av Peter Willbo. Årsstämman utsåg Gustaf Malmros till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade om ändrade regler för valberedningen för anpassning till Koden. Årsstämman gav styrelsen i uppdrag att genomföra ett incitamentsprogram (TO3 2015) om högst teckningsoptioner till styrelseledamöter och nyckelpersoner i Bolaget. Vidare beviljade årsstämman att ge styrelsen mandat att vid behov genomföra en strategisk nyemission om maximalt B-aktier. Årsstämma 2013 Årsstämman 2013 hålls tisdag den 7 maj Kallelse införs tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman i Post- och Inrikes Tidningar samt information om att kallelse har skett i Dagens Industri. Kallelsen kommer även finnas tillgänglig på Dialects webbplats Sammanfattning av avvikelser från Koden under 2012 Förslag till principer för tillsättande av valberedning har lämnats av styrelsen och inte av sittande valberedning. I övrigt förekommer inga avvikelser. Bolagsstämma Bolagsstämman är Dialects högsta beslutande organ, där ägarna utövar sitt inflytande. Vid årsstämman väljs styrelsen, i förekommande fall revisor samt att arvoden fastställs till såväl styrelsen som till revisorn. Vid årsstämman fastställs även koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkning. Aktie ägare som är registrerade i aktieägarregister hos Euroclear Sweden AB och anmäler sitt deltagande på årsstämman till bolaget enligt utfärdad kallelse har rätt att delta på bolagsstämma. Valberedning Valberedningen utsågs i oktober 2012 i enlighet med de nya reglerna för tillsättande av valberedning. Valberedningen inför årsstämman 2013 består av Madelene Schyllert, Håkan Tärngren, Michael Nyström och Firas Mohamad tillsatta av de fyra största ägarna. Fram till tidpunkten för denna rapports upprättande har valberedningen haft tre protokollförda möten samt ett flertal telefonmöten. 20 Bolagsstyrningsrapport

h e l p i n g p e o p l e t r a d e

h e l p i n g p e o p l e t r a d e helping people trade Bolagsstyrningsrapport 2012 Bolagsstyrningen i Paynova AB baseras på aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ) samt NGMs avtal för noterade bolag.

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att Andreas Säfstrand utses till ordförande vid årsstämman.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2012

Bolagsstyrningsrapport 2012 Bolagsstyrningsrapport 2012 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

OPTIONSPROGRAM Ett optionsprogram för medarbetare i Orc Software lanserades under fjärde kvartalet 2006 och en nyemission av 400 000 optioner genomfördes i december 2006. Optionsprogrammet är uppdelat

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2015 kl. 13:00 i lokaler på

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma 2015 i Green Cargo AB Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Bilaga 3 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i Dialect AB (publ), tisdagen den 7 maj 2013, kl. 11.00, på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks Allé 15 i Solna. 1. Stämmans öppnande samt val

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 7 maj 2013

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 7 maj 2013 Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) den 7 maj 2013 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

FÖRSLAG TILL DAGORDNING Aktieägarna i Dedicare AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2015 klockan 16.00 på bolagets huvudkontor, Sankt Eriksgatan 44, 5 tr i Stockholm ANMÄLAN M M Aktieägare som vill delta

Läs mer

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning 1. Bolagsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid bolagsstämman. 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089.

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Infranord AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

uppnådde en total omsättning på cirka 1,2 miljarder kronor. hade 60 kundcenters och omkring 650 medarbetare över hela Sverige.

uppnådde en total omsättning på cirka 1,2 miljarder kronor. hade 60 kundcenters och omkring 650 medarbetare över hela Sverige. Årsredovisning 2010 För att jag ska bli framgångsrik krävs att jag kan arbeta bäst där jag är. Jag kan inte enbart jobba vid mitt skrivbord eller på kontoret. Jag behöver snabbt kunna hantera nya situationer

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören (VD) och övriga medlemmar av koncernledningen. Trelleborg

Läs mer

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman. Bilaga 2 Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman; fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer och revisorssuppleanter; fastställande av arvoden

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014 Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB måndagen den 30 juni 2014 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4.

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) TISDAGEN DEN 27 MAJ 2014 1. Bolagsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 Bolagsstyrningen i Obducat AB (publ) sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551), bolagsordningen, årsredovisningslagen

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Dialectkedjan har idag 50 kundcenter och säljkontor etablerade i alla delar av landet, från Boden till Malmö.

Dialectkedjan har idag 50 kundcenter och säljkontor etablerade i alla delar av landet, från Boden till Malmö. ÅRSREDOVISNING 2013 Dialect levererar it- och telekommunikation till företag. Vi ser till att allt kan fungera ihop oavsett tid, plats eller lösning. Utöver våra integrerade lösningar och vägledande kunskap

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048.

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Byggindustrier Box 5054 102 42 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma

Läs mer

Bilaga 1 Utdrag ur protokollet 2015-03-16 Ordföranden redogjorde för utvärderingen av de ersättningar som betalats ut till ledande befattningshavare under år 2014. Ersättningsutskottet har, med stöd av

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Karlskrona, 2 februari 2015 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 8 april 2014 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 29 april 2014

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 29 april 2014 Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) den 29 april 2014 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Metria AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ)

Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ) Sida 1 av 6 Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ) Välkommen till Precise Biometrics AB:s årsstämma tisdagen den 27 april 2015, kl. 16.00 på Precise Biometrics huvudkontor, Scheelevägen

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BOULE DIAGNOSTICS AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BOULE DIAGNOSTICS AB KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BOULE DIAGNOSTICS AB Aktieägarna i Boule Diagnostics AB, org. nr 556535-0252, ( Bolaget eller Boule ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2012 klockan 18:00 på Nalen,

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (Publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (Publ) Oasmia Pharmaceutical AB (Publ) Handlingar inför årsstämman den 28 september 2015 kl. 14.00 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande till stämman 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport IAR Systems Group är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Under 2014 bedrev koncernen verksamhet i Sverige, Tyskland, England, Frankrike, USA, Japan, Korea och Kina.

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Boliden AB (publ)

Välkommen till årsstämma i Boliden AB (publ) Välkommen till årsstämma i Boliden AB (publ) Aktieägarna i Boliden AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 3 maj 2013 kl. 15.00. Årsstämman kommer att äga rum i Stockholm på Stockholm Waterfront Congress

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Stockholm den 27 mars 2014 PRESSMEDDELANDE Kallelse till årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till årsstämma torsdagen

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 10 Bolagsstyrningsrapport Sedan 2010 är upprättande av bolagsstyrningsrapport ett krav enligt Årsredovisningslagen. Denna bolagsstyrningsrapport följer Svensk kod för bolagsstyrnings

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Saab Automobile Parts AB, 556602-9277.

Härmed kallas till årsstämma i Saab Automobile Parts AB, 556602-9277. Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Saab Automobile Parts AB Härmed kallas till

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Boule Diagnostics AB Årsredovisning 2014

Boule Diagnostics AB Årsredovisning 2014 Boule Diagnostics AB Årsredovisning 2014 Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningen inom Boule Diagnostics AB definierar beslutssystem, tydliggör roller och ansvarsfördelning mellan styrelse-, lednings- och

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ)

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ) Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ) 4 maj 2010 Årsstämma i MSC Konsult AB (publ) den 4 maj 2010 klockan 16:00 Bolagets lokaler, Vasagatan 52, Stockholm Förslag till dagordning 1. Val

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Måndagen den 28 april 2014, kl. 16.00. Registrering från kl. 15.30. Plats: Styrelserummet,

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Punkt 13 på dagordningen (beslut om ändring av bolagsordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

Styrelsen föreslår advokat Mikael Borg som ordförande vid stämman.

Styrelsen föreslår advokat Mikael Borg som ordförande vid stämman. Styrelsens för Serendipity Innovations AB (publ) fullständiga beslutsförslag till årsstämma den 10 juni 2015 Förslag under punkten 2; Val av ordförande vid stämman Styrelsen föreslår advokat Mikael Borg

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70.

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2015 klockan 18.00 i Bolagets lokaler i Münchenbryggeriet,

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL) Aktieägarna i Cell Impact AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 april 2013 klockan 14.00, Lundqvist & Lindqvist, Tändstickspalatset, Västra

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015 Härmed kallas

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011 Malmö 29 mars, 2011 Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl. 14.00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70.

Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl. 14.00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70. Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB (publ) 2014 Härmed kallas till

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT.

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT. BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT. Svedbergs i Dalstorp AB:s B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan den 3 oktober 1997. Börsvärdet den 31 december 2014 var 636 (458) mkr, en ökning med 178 mkr på ett år.

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q1 2014 Kvartalsredogörelse Q1 2014 20:E MAJ 2014 Community Entertainment unity Entertainment Första kvartalet 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 394 tkr (169 tkr). RÖRELSERESULTAT (EBITDA)

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Formpipe Software AB (publ) fredagen den 24 april 2015

Handlingar inför årsstämma i. Formpipe Software AB (publ) fredagen den 24 april 2015 Handlingar inför årsstämma i Formpipe Software AB (publ) fredagen den 24 april 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i Formpipe Software AB (publ) fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014 Malmö 31 mars, 2014 Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 30 mars 2011 kl 16.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2009

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2009 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2009 ALLTELE ALLMÄNNA TELEFONAKTIEBOLAGET (PUBL) Bolagsstyrningsrapport för AllTele Allmänna Telefonaktiebolaget (publ) ( AllTele ) avseende 2009 års räkenskapsår. BOLAGSSTYRNING

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2015. Härmed kallas till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, 556481-5966.

Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2015. Härmed kallas till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, 556481-5966. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2015 Härmed

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.) Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.) Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.), organisationsnummer 556052-4984, kallas härmed till årsstämma 27 april 2015, kl. 13.00 på bolagets

Läs mer

Denna rapport beskriver Modern Times Group MTG ABs principer för bolagsstyrning. Aktieägare/ Årsstämma. Styrelse. VD och koncernchef

Denna rapport beskriver Modern Times Group MTG ABs principer för bolagsstyrning. Aktieägare/ Årsstämma. Styrelse. VD och koncernchef 36 Modern Times Group MTG AB Bolagsstyrning Denna rapport beskriver Modern Times Group MTG ABs principer för bolagsstyrning. Modern Times Group MTG AB är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets styrning

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm, 5 mars 2014

Pressmeddelande Stockholm, 5 mars 2014 Pressmeddelande Stockholm, 5 mars 2014 Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA kallas till årsstämma torsdagen den 10 april 2014, kl 15.00 i Stockholm Waterfront Congress

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2015

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2015 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2015 VD-anförande punkt 7b Verksamheten 2014 Likviditet Lönsamhetsprogram Marknadssituation Strategi Inledningen av 2015 VERKSAMHET 2014 Kvarvarande verksamheter, mkr 2014 2013

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Torsdagen den 14 maj 2014 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014 Dagordning

Läs mer

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2 Matse Holding AB (publ) Delårsrapport januari september Tillväxten för Mat.se ökar markant Tredje kvartalet i sammandrag Omsättningen uppgick till 28 692 ksek (13 128), en tillväxt på 118,6 procent Rörelseresultat

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer