TORKSKÅP TS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TORKSKÅP TS"

Transkript

1 TORKSKÅP TS

2 Innehåll 1 Installationsanvisning Torkskåp TS 6 3 Placering 3 Montering 3 Elinstallation 3 Användning 3 Service 3 2 Bruksanvisning 4 3 Teknisk information 5 4 Reservdelslista 6 5 Schema 10 3~N 400 V 50/60 Hz 10 3~220 V 50/60 Hz 11 6 Garantibestämmelser 12 Tilläggsgaranti 13 2

3 Installationsanvisning TORKSKÅP TS 6 Torkskåpet TS6 är avsett för torkning av tvättgods i flerfamiljshus, institutioner eller andra anläggningar med behov av stor torkkapacitet. Skyddsklass IP 44. Placering Placera skåpet så att du får så kort väg som möjligt till ventilationskanalen. Se också till att det finns tillräckligt utrymme framför skåpet, så att dörrarna kan öppnas helt och hållet och så att torkställningen kan svängas ut helt. Detta underlättar hanteringen av tvättgodset. Montering Torkskåpet levereras som ett kolli. Placera skåpsmodulen på tilltänkt ställe. Justera med hjälp av vattenpass så att skåpet står rakt, använd justerfötterna till detta. Anslut torkskåpet till ventilationskanal med t ex aluminiumslang, dimension 125 mm, utdragbar till tre gånger sin ursprungliga längd. Viktigt! Skruva fast skåpet i väggen genom anvisade hål i bakkant. Elinstallation Installationen skall utföras av behörig installatör och vara försedd med allpolig brytare. 3N, 400V, 50Hz, total effekt 6,3 kw, säkring 10A. Användning Häng in tvättgodset. Den snabbaste torkningen erhålls om skåpet inte över belastas med för mycket tvätt. Längre tvätt, t ex lakan, placeras lämpligen till höger för att underlätta varmluftsinblåsningen som sker från vänster. Ställ in rätt temperatur för de aktuella textilierna med det vänstra vredet som är försett med termometersymbol. Starta skåpet genom att trycka in Start. Skåpet går automatiskt i ca 90 minuter. Torktiden avslutas med en kortare genomblåsning utan värme s k Cool down. Är tvätten torr innan tiden gått ut stängs skåpet av med STOPP. Service Torkskåpets enkla funktion och uppbyggnad gör att servicebehov normalt inte föreligger utöver vanlig rengöring från damm och textilfibrer. Det kan vara lämpligt att då och då kontrollera att evakueringskanalen inte är igensatt och att anslutningsrörens skarvar är täta så att fukt inte tränger ut i omgivande utrymmen. 3

4 Bruksanvisning Fördela tvätten jämnt över hängstängerna. Välj önskad temperatur. Tryck START - tiden regleras automatiskt. Tryck på STOP om torktiden måste avbrytas. OBS! Var noga med att centrifugera tvätten innan den hängs in i torkskåpet 4

5 Teknisk information Kapacitet Evakueringsanslutning Elementeffekt Totaleffekt Elanslutning Säkring Bredd Djup Höjd Innermått, bredd Innermått, djup Innermått, höjd Vikt, vitt Vikt, rostfritt 8 kg Ø125 mm 6,0 kw 6,3 kw 3 N, 400 V, 50 Hz 10 A 1200 mm 680 mm 1930 mm 1192 mm 580 mm 1550 mm 145 kg 160 kg Torkskåp

6 Reservdelslista Nr Art.nr Benämning Description 1 TS61001 Kabinett, vit Cabinet, white 2 TS61002 Dörr, vänster Door, left 3 TS61003 Fot Foot 4 TS61004 Gångjärn, undre Lower, hanger 5 TS61005 Gångjärn, övre Upper, hanger 6 TS61006 Låsbleck Door fastener 7 TS61007 Dörr, höger Door, right 8 TS61008 Handtag Door handle 9 TS61009 Bussning, hängställning övre Bushing, upper 10 TS61010 Hängställning Hanging rail 11 TS61011 Bussning, hängställning undre Bushing, lower 12 TS61012 Glidbricka Spacer washer 13 TS61013 Dörrlist Door gasket 14 TS61014 Bult, hängställning infästning Bolt, Hanging rail 15 TS61015 Spanjolettlås Door lock 6

7

8 Nr Art.nr Benämning Description 16 TS61016 Elementplåt, bakre Element bracket, lower 17 TS61017 Elementplåt, övre Element bracket, upper 18 TS61018 Element 2000W/220V Element 2000W/220V 19 TS61019 Elementplåt, främre Element bracket, front 20 TS61020 Fläktmotor, 50Hz Fan Motor, 50Hz 21 TS61021 Underplåt Mounting plate 22 TS61022 Skyddsgaller Protection net 23 TS61023 Stos, evakueringsslang 120 Exhaust pipe 120mm. 24 TS61024 Skyddsgaller Protection net 25 TS61025 Slangklämma Serflex 26 TS61026 Överhettningsskydd 120 C Overheat protection 120 C 27 TS61027 Överhettningsskydd 100 C Overheat protection 100 C 28 TS61028 Komponentplåt Component panel 29 TS61029 Täckplåt Cover panel 30 TS61030 Kondensator, 4µF Capacitor, 4µF 31 TS61031 Motstånd, 47 Ohm Resistor, 47 Ohm 32 TS61032 Kopplingsplint Wiring plinth 33 TS61033 Kontaktor, LC1K0610M7 Contactor, LC1K0610M7 34 TS61034 Tidrelä, DTR2E Time relay, DTR2E 35 TS61035 Störningsskydd, PMR209MC RC-Unit, PMR209MC 36 TS61036 Relä, QR-C Relay, QR-C 37 TS61037 Termostat, 90 C Thermostat, 90 C 38 TS61038 Manöverplåt Control panel 39 TS61039 Vred, temperatur Knob, temperature 40 TS61040 Strömbrytare Switch 41 TS61041 Frontplåt Front plate 42 TS61042 Dekal, Svenska Sticker, Swedish 8

9

10 Schema TH2 TH3 C1 K2 TH1 1 2 L1 L2 L3 N R4 K1 EXT. EVAK.FLÄKT M~ C2 1A 1 R1..R3 2A 2 A2 A1 16 T1 15 L2 18 S1 L1 A2 A1 S1 B1 N M C1 C2 MOTOR/ MOTOR KONTAKTOR/ CONTACTOR RELÄ/ RELAY K1 K2 R1..R3 KONDENSATOR 4Uf/ CONDENSATOR 4uF STÖRNINGSSKYDD/ ELECTRIC PROTECTION VÄRME ELEMENT 3x2 kw/ HEATING ELEMENT 3x2 kw SCHEMA / WIRING DIAGRAM TS 6 TH1 TH2 TERMOSTAT/ THERMOSTAT ÖVERHETTNINGSSKYDD 120C/ OVERHEAT PROTECTION 120C R4 T1 MOTSTÅND 4 OHM/ RESISTANCE 4 OHM TIDRELÄ/ TIMERELAY AB PODAB Ekonomivägen 9, SE ASKIM, SWEDEN Phone , fax Org nr TH3 EFTERGÅNGSTERMOSTAT 100C/ THERMOSTAT OUTLET AIR 100C 3~N 400V 50/60Hz DATE APPROVED S1 START/STOPP/ START/STOP NAME JL SHEET 10

11 TH2 TH3 C1 K2 TH1 1 2 L1 L2 L3 R4 K1 EXT. EVAK.FLÄKT M~ C2 1A 1 R1..R3 2A 2 A2 A1 16 T1 15 L2 18 S1 L1 A2 A1 S1 B1 N M C1 C2 MOTOR/ MOTOR KONTAKTOR/ CONTACTOR RELÄ/ RELAY K1 K2 R1..R3 KONDENSATOR 4Uf/ CONDENSATOR 4uF STÖRNINGSSKYDD/ ELECTRIC PROTECTION VÄRME ELEMENT 3x2 kw/ HEATING ELEMENT 3x2 kw SCHEMA / WIRING DIAGRAM TS 6 TH1 TH2 TERMOSTAT/ THERMOSTAT ÖVERHETTNINGSSKYDD 120C/ OVERHEAT PROTECTION 120C R4 T1 MOTSTÅND 4 OHM/ RESISTANCE 4 OHM TIDRELÄ/ TIMERELAY AB PODAB Ekonomivägen 9, SE ASKIM, SWEDEN Phone , fax Org nr TH3 EFTERGÅNGSTERMOSTAT 100C/ THERMOSTAT OUTLET AIR 100C 3~ 220V 50/60Hz DATE APPROVED S1 START/STOPP/ START/STOP NAME JL SHEET 11

12 Garantibestämmelser HW/PR-serien Vid installation i flerfamiljshus ingår alltid 2+3 års garanti. De två första åren ansvarar PODAB för fabrikationsfel som kan uppkomma och ersätter arbete, frakt och material. Följande tre år ersätts strukturdelar, enbart material. Strukturdelar Hög- resp normalcentrifugerande tvättmaskiner med trumvolym från 55 l; yttertrumma, innertrumma, lagerhus, stativ samt kabinett. Centrifug med trumvolym från 35 l: svängskål och mantel. Torktumlare med trumvolym från 200 l: trumma och ramstativ. Streamline-serien Vid installation i flerfamiljshus ingår 2 års garanti. De två åren ansvarar PODAB för fabrikationsfel som kan uppkomma och ersätter arbete, frakt och material. Uppgraderingsgarantin gäller ej för Streamline-serien. OBS! Garantireparationer skall alltid utföras av PODAB Auktoriserad servicepartner. Se Uppgraderingsgaranti Kontinuerlig uppgradering av tvättmaskiner i HW/PR-serien, när nya tvättprogram utvecklas. Gäller maskinens livslängd och tvättmaskiner med en trumvolym från 55 l, levererade efter och installerade i flerfamiljshus. Garantin ingår i maskinpriset men installationskostnaden ingår ej. Streamlinesortimentet omfattas ej av Uppgraderingsgarantin. Fem års heltäckande garanti Vi erbjuder fem års heltäckande garanti mot tillägg. Gäller vårt sortiment av fastighetsoch mopptvätt enligt följande: Tvättmaskiner med trumvolym från 55 l (undantag Streamline-serien). Centrifuger med trumvolym från 35 l. Torktumlare med trumvolym från 160 l. Torkskåp med kapacitet från 6 kg. Se aktuell prislista. Garantin är heltäckande och innefattar samtliga delar i våra produkter inklusive frakt, arbets- och materialkostnader. Garantitillägget debiteras separat vid varje försäljningstillfälle. Garantin kan endast tecknas i samband med maskinköp. Vi förbehåller oss rätten att avgöra om fel uppstått på grund av vanskötsel eller vandalisering. Detaljerade villkor för 5 års garanti kan beställas separat. Disk Våra diskmaskiner har ett års full garanti. Generella villkor Garantiarbeten får endast utföras av AB PODAB Auktoriserad servicepartner. Se för närmaste servicestation eller ring oss Garantin gäller från det att varan lämnar AB PODAB efter godkänt ordermottagande. Förlängd garanti på grund av att produkten mellanlagrats externt innan installation, kan ej godkännas. AB PODAB ansvarar inte för fel som uppkommit under transport eller på grund av felaktig installation och montering av godset, om detta har utförts av annan än av oss anvisad servicestation. Våra garantier gäller enbart maskiner som är installerade i Sverige. Maskiner levererade till utlandet omfattas ej av garanti. För tvätt, tork och mangelprodukter, installerade i professionell miljö, gäller 1 års garanti. Till professionell miljö räknas tvätterier, hotell, konferens & spa-anläggningar, industrier mm. Fastighetstvättstugan och moppmaskiner för städsektorn räknas ej som professionella miljöer. Denna utgåva ersätter tidigare Garantibestämmelser. Gäller från

13 Detaljerade villkor för 2 resp. 5 års tilläggsgaranti Garanti gäller endast vid fabrikationsfel och den aktuella delen som avses. Garantin gäller ej vid skada som uppkommit p g a yttre påverkan eller fel som uppstår p g a undermålig rengöring och rensning av slangar och ventiler, felaktig installation etc. Undantaget garanti: Tvättmaskin Torktumlare Centrifug Torkskåp Manglar Avfuktare Rengöring avlopp, avloppsventil, rengöring inloppsventil. Luckhandtag (lucklås) uppackningsgaranti. Sidoplåtar med defekter p g a felaktig installation. Trasiga vred, knappar, paneler. Defekta filter. Lampbyte. Rengöring. Trasiga vred. Lucklås, uppackningsgaranti. Luckan, justering. 2 timmar standard, gångtid. Ev. justering av tiden, utöver denna. Rengöring. Lampbyte. Justering dörrar. Mangeldukar. Lampbyte. Mikrobrytare. Demontering av mangeln på grund av fastkört tvättgods. Rengörning filter, förångare och kondensator. Ovan garanti gäller endast produkter installerade i fastighetstvättstugor, ej produkter installerade för kommersiell drift, hotell eller institutioner. Samt mopptvätt. Se separata villkor

14 SERVICE - SUPPORT För information om närmast belägna servicestation kontakta PODAB och efterfråga Teknisk Support eller besök vår hemsida Tel Fax AB PODAB Ekonomivägen 9, SE ASKIM, SWEDEN Phone , fax Org nr

AVFUKTARE TT 3. www.podab.se 03-10

AVFUKTARE TT 3. www.podab.se 03-10 AVFUKTARE TT 3 www.podab.se 03-10 Innehåll 1 Installationsanvisning Avfuktare TT 3 3 Allmänt 3 Installation 3 Elinstallation 3 Avlopp 3 Service 3 2 Bruksanvisning Avfuktare TT3 4 3 Garantibestämmelser

Läs mer

TORKSKÅP FC 17 MP 04-01

TORKSKÅP FC 17 MP 04-01 TORKSKÅP FC 17 MP 04-01 www.podab.se Innehåll 1 Installationsanvisning Torkskåp FC 17 MP 3 Placering 3 Montering 3 Elinstallation 3 Allmänt 3 Service 3 2 Användning 4 3 Teknisk information 5 4 Monteringstips

Läs mer

TORKSKÅP TS 4. www.podab.se 03-10

TORKSKÅP TS 4. www.podab.se 03-10 TORKSKÅP TS 4 www.podab.se 03-10 Innehåll 1 Installationsanvisning Torkskåp TS 4 3 Installation 3 Evakuering 4 Elinstallation 4 Torkning 4 Reglage 5 Driftstörningar 5 Rengörning 5 2 Omhängning av dörr

Läs mer

TORKTUMLARE T 220 MP T 350 MP

TORKTUMLARE T 220 MP T 350 MP TORKTUMLARE T 220 MP T 350 MP www.podab.se 06-10 Innehåll 1 Installationsanvisning Torktumlare T 220 MP, T 350 MP 3 Placering 3 Ventilation 3 Övrigt 3 Kontroll 3 Kom ihåg 3 2 Bruksanvisning Torktumlare

Läs mer

Installations- och användarmanual. Torkskåp TS 9 MP

Installations- och användarmanual. Torkskåp TS 9 MP Installations- och användarmanual Torkskåp TS 9 MP Tack för att ni har valt torkskåpet TS 9 MP från PODAB. Vi hoppas att det kommer att vara till mycket glädje och ber er noga läsa igenom installationsanvisningarna.

Läs mer

Installationsmanual. Luftmixdon

Installationsmanual. Luftmixdon Installationsmanual Luftmixdon Innehållsförteckning Luftmixdon 3 Konstruktion 3 Teknisk data 3 Funktion 4 Monteringsanvisning 5 Garantibestämmelser 6 Detaljerade villkor för 2 resp. 5 års tilläggsgaranti

Läs mer

Installations- och användarmanual. Mangel RI 1000

Installations- och användarmanual. Mangel RI 1000 Installations- och användarmanual Mangel RI 1000 Tack för att ni har valt PODABs Mangel RI 1000. Vi hoppas att mangeln kommer att vara till mycket glädje och ber er noga läsa igenom installationsanvisningarna.

Läs mer

Installationsmanual. Luftmixdon

Installationsmanual. Luftmixdon Installationsmanual Luftmixdon Innehållsförteckning Luftmixdon 3 Konstruktion 3 Teknisk data 3 Funktion 4 Monteringsanvisning 5 Garantibestämmelser 6 Detaljerade villkor för 2 resp. 5 års tilläggsgaranti

Läs mer

MANGEL GMP 1000 GMP 1400 GMP 1600

MANGEL GMP 1000 GMP 1400 GMP 1600 MANGEL GMP 1000 GMP 1400 GMP 1600 www.podab.se Innehåll 1 Instruktioner Mangel GMP 1000, 1400, 1600 3 Elektricitet 3 CE-cercifikat 3 Skötsel och underhåll 3 Nödöppning vid elavbrott eller dylikt fel 3

Läs mer

Installations- och användarmanual. Avfuktare TT 3000

Installations- och användarmanual. Avfuktare TT 3000 Installations- och användarmanual Avfuktare TT 3000 Tack för att ni har valt PODABs Avfuktare TT 3000. Vi hoppas att avfuktaren kommer att vara till mycket glädje och ber er noga läsa igenom installationsanvisningarna.

Läs mer

Installations- och användarmanual. Avfuktare TT 4

Installations- och användarmanual. Avfuktare TT 4 Installations- och användarmanual Avfuktare TT 4 Tack för att ni har valt PODABs Avfuktare TT 4. Vi hoppas att avfuktaren kommer att vara till mycket glädje och ber er noga läsa igenom installationsanvisningarna.

Läs mer

TORKTUMLARE T 165 E T 165 EC T 165 EV

TORKTUMLARE T 165 E T 165 EC T 165 EV TORKTUMLARE T 165 E T 165 EC T 165 EV www.podab.se 05-10 Innehåll 1 Installationsanvisning Torktumlare T 165 E 3 Infästning 3 Infästning fundament 3 Avluftning 4 Elanslutning 4 Anslutning kondensaggregat

Läs mer

CENTRIFUG C 46 ER/ES C 66 ER/ES

CENTRIFUG C 46 ER/ES C 66 ER/ES CENTRIFUG C 46 ER/ES C 66 ER/ES www.podab.se 04-04 Innehåll 1 Installationsanvisning Centrifug C 46 ER/ES, C 66 ER/ES 3 Installation 3 Elinstallation 3 Transportsäkring 3 Placering 3 Underlag 3 Fastsättning

Läs mer

Installations- och användarmanual. Torkrumsfläkt MAXITORK 600

Installations- och användarmanual. Torkrumsfläkt MAXITORK 600 Installations- och användarmanual Torkrumsfläkt MAXITORK 600 Tack för att ni har valt PODABs MAXITORK. Vi hoppas att torkrumsfläkten kommer att vara till mycket glädje och ber er noga läsa igenom installationsanvisningarna.

Läs mer

Installations- och användarmanual. Torkskåp TS 63 VP

Installations- och användarmanual. Torkskåp TS 63 VP Installations- och användarmanual Torkskåp TS 63 VP Tack för att ni har valt torkskåpet TS 63 VP från PODAB. Vi hoppas att det kommer att vara till mycket glädje och ber er noga läsa igenom installationsanvisningarna.

Läs mer

Installations- och användarmanual. Torktumlare T 19

Installations- och användarmanual. Torktumlare T 19 Installations- och användarmanual Torktumlare T 19 Tack för att ni har valt PODABs BaseLine TM 19 torktumlare. Vi hoppas att torktumlaren kommer att vara till mycket glädje och ber er noga läsa igenom

Läs mer

Installations- och användarmanual. Mangel KM 750 / KM 1000

Installations- och användarmanual. Mangel KM 750 / KM 1000 Installations- och användarmanual Mangel KM 750 / KM 1000 Tack för att ni har valt PODABs Mangel KM 750/KM1000. Vi hoppas att mageln kommer att vara till mycket glädje och ber er noga läsa igenom installationsanvisningarna.

Läs mer

Installations-/användarmanual och reservdelslista

Installations-/användarmanual och reservdelslista Installations-/användarmanual och reservdelslista Mangel KM 752 Tack för att ni har valt mangeln KM 752 från PODAB. Vi hoppas att den kommer att vara till mycket glädje och ber er noga läsa igenom installationsanvisningarna.

Läs mer

Installations- och användarmanual

Installations- och användarmanual Installations- och användarmanual Torkskåp TS 93 E Tack för att ni har valt torkskåpet TS 93 E från PODAB. Vi hoppas att det kommer att vara till mycket glädje och ber er noga läsa igenom installationsanvisningarna.

Läs mer

Installations- och användarmanual. Torktumlare T 195 MP/MPC

Installations- och användarmanual. Torktumlare T 195 MP/MPC Installations- och användarmanual Torktumlare T 195 MP/MPC Innehåll 1 Installationsanvisning Torktumlare T 195 MP 3 Montering mot fundament 3 Montering mot golv 3 Avluftning 4 Elanslutning 4 Anslutning

Läs mer

Installations- och användarmanual. Pumpsystem Pump-o-tronic V2

Installations- och användarmanual. Pumpsystem Pump-o-tronic V2 Installations- och användarmanual Pumpsystem Pump-o-tronic V2 Tack för att ni har valt PODABs pumpsystem Pump-o-tronic. Vi hoppas att pumpsystemet kommer att vara till mycket glädje och ber er noga läsa

Läs mer

Reservdelskatalog Spare Parts Catalogue TS3180, TS3180LE

Reservdelskatalog Spare Parts Catalogue TS3180, TS3180LE Reservdelskatalog Spare Parts Catalogue TS3180, TS3180LE DOC. NO. 438 9021-10 EDITION 39.2003 Utgåveförteckning Grupp Group TS3180,TS3180LE Illustration Sida Innehållsförteckning 101153 7 Torkskåp 101340

Läs mer

Installations- och användarmanual. Torktumlare T 201 E

Installations- och användarmanual. Torktumlare T 201 E Installations- och användarmanual Torktumlare T 201 E Tack för att ni har valt torktumlaren T 201 E från PODAB. Vi hoppas att den kommer att vara till mycket glädje och ber er noga läsa igenom installationsanvisningarna.

Läs mer

Installations- och användarmanual. Torkskåp TS 62

Installations- och användarmanual. Torkskåp TS 62 Installations- och användarmanual Torkskåp TS 62 Tack för att ni har valt torkskåpet TS 62 från PODAB. Vi hoppas att det kommer att vara till mycket glädje och ber er noga läsa igenom installationsanvisningarna.

Läs mer

Installations- och användarmanual. Torkskåp TS 63 E

Installations- och användarmanual. Torkskåp TS 63 E Installations- och användarmanual Torkskåp TS 63 E Tack för att ni har valt torkskåpet TS 63 E från PODAB. Vi hoppas att det kommer att vara till mycket glädje och ber er noga läsa igenom installationsanvisningarna.

Läs mer

VARMMANGEL RI 800. www.podab.se

VARMMANGEL RI 800. www.podab.se VARMMANGEL RI 800 0703 www.podab.se Innehåll 1 Allmän information 3 2 Funktionsbeskrivning 4 3 Säkerhetsanvisningar 5 4 Bruksanvisning 7 Mangeln översikt Förbereda mangeln Handhavande Före mangling Mangeltemperaturer

Läs mer

Installations- och användarmanual

Installations- och användarmanual Installations- och användarmanual Torkskåp FC 20 PODAB 2013 2 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation 5 Specifikation 6 Dimensioner 6 Teknisk information 6 Monteringsanvisning 7 Installationsguide 18

Läs mer

Installations- och användarmanual

Installations- och användarmanual Installations- och användarmanual Torkskåp FC 18 PODAB 2009 2 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation 5 Specifikation 6 Dimensioner 6 Teknisk information 6 Monteringsanvisning 7 Installationsguide 19

Läs mer

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog TS120-2/TS6

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog TS120-2/TS6 Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog TS120-2/TS6 DOC. NO. 471 1500-90 EDITION 35.1999 Utgåveförteckning Group Grupp WA38/OS39 TS120-2,TS6 Illustration Page Table of contents 100681 7 Lower part 100682

Läs mer

Installations- och användarmanual. Torkskåp ProLine TS 63 VP

Installations- och användarmanual. Torkskåp ProLine TS 63 VP Installations- och användarmanual Torkskåp ProLine TS 63 VP Tack för att ni har valt torkskåpet TS 63 VP från PODAB. Vi hoppas att det kommer att vara till mycket glädje och ber er noga läsa igenom installationsanvisningarna.

Läs mer

Installations- och användarmanual

Installations- och användarmanual Installations- och användarmanual Torkskåp ProLine TS 93 E Tack för att ni har valt torkskåpet TS 93 E från PODAB. Vi hoppas att det kommer att vara till mycket glädje och ber er noga läsa igenom installationsanvisningarna.

Läs mer

Installations- och användarmanual. Tvättmaskin TM 75

Installations- och användarmanual. Tvättmaskin TM 75 Installations- och användarmanual Tvättmaskin TM 75 Tack för att ni har valt PODABs BaseLine TM 75 tvättmaskin. Vi hoppas att tvättmaskinen kommer att vara till mycket glädje och ber er noga läsa igenom

Läs mer

Installations- och användarmanual. Torktumlare T 201 E

Installations- och användarmanual. Torktumlare T 201 E Installations- och användarmanual Torktumlare T 201 E Tack för att ni har valt torktumlaren T 201 E från PODAB. Vi hoppas att den kommer att vara till mycket glädje och ber er noga läsa igenom installationsanvisningarna.

Läs mer

DISKMASKIN C 44 C

DISKMASKIN C 44 C DISKMASKIN C 44 C 66 www.podab.se 03-10 Innehåll 1 Installationsanvisning Diskmaskin C 44, C 66 3 Installation 3 Vattenanslutning 3 Avloppsanslutning 4 Elanslutning 4 Peristaltisk pump 5 Byte av pumpslang

Läs mer

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. PD9 Tumble dryer Torktumlare

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. PD9 Tumble dryer Torktumlare Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog PD9 Tumble dryer Torktumlare DOC. NO. 487 0999-92 EDITION 37.2010 List of issues Group Grupp PD9 Illustration Page Table of contents 200225 21 Heater unit, el 200250

Läs mer

Installationsmanual. Instruction No AB WT09. Torktumlare T 5120 K

Installationsmanual. Instruction No AB WT09. Torktumlare T 5120 K Installationsmanual Instruction No. 636348.AB WT09 Torktumlare T 5120 K Product No. 6089.1 3 Transport XXVid installationen, observera produktens dimensioner och utrymmeskrav. Vid transport och installation

Läs mer

Installations-/användarmanual och reservdelslista

Installations-/användarmanual och reservdelslista Installations-/användarmanual och reservdelslista Mangel KM 752 Tack för att ni har valt mangeln KM 752 från PODAB. Vi hoppas att den kommer att vara till mycket glädje och ber er noga läsa igenom installationsanvisningarna.

Läs mer

Användarmanual. Diskmaskin SD40 ELT

Användarmanual. Diskmaskin SD40 ELT Användarmanual Diskmaskin SD40 ELT Tack för att ni har valt PODABs Diskmaskin SD40 ELT. Vi hoppas att diskmaskinen kommer att vara till mycket glädje och ber er noga läsa igenom installationsanvisningarna.

Läs mer

Torkskåp ETS 1100. Installations- och Bruksanvisning

Torkskåp ETS 1100. Installations- och Bruksanvisning Torkskåp ETS 1100 Installations- och Bruksanvisning DENNA BRUKSANVISNING Innehållet i denna bruksanvisning beskriver torkskåpets funktion och handhavande samt innehåller anvisning för installation, underhåll.

Läs mer

Instruction no AA. Installationsmanual. Torktumlare StreamLine T 9153 VP

Instruction no AA. Installationsmanual. Torktumlare StreamLine T 9153 VP Instruction no. 639 942.AA Installationsmanual Torktumlare StreamLine T 9153 VP Symboler Läs igenom anvisningarna. Varningstexter är märkta med en varningstriangel. Här anges hur faran kan undvikas. Signalord

Läs mer

Instruction no AA. Installationsmanual. Torktumlare BaseLine T 8118 K

Instruction no AA. Installationsmanual. Torktumlare BaseLine T 8118 K Instruction no. 639 939.AA Installationsmanual Torktumlare BaseLine T 8118 K Symboler Läs igenom anvisningarna. Varningstexter är märkta med en varningstriangel. Här anges hur faran kan undvikas. Signalord

Läs mer

DryMaster TS 2120 FL Monterings och bruksanvisning

DryMaster TS 2120 FL Monterings och bruksanvisning DryMaster TS 2120 FL Monterings och bruksanvisning Monterings och bruksanvisning DryMaster TS 2120 FL sida 2 Först: Kontrollera att inga allvarliga transportskador finns på leveransen. Innehåll kartonger:

Läs mer

TVÄTTMASKIN PR 7 MP

TVÄTTMASKIN PR 7 MP TVÄTTMASKIN PR 7 MP www.podab.se 03-07 2 Nr Art.nr Beskrivning 1-1 223/00013/00 Slangklämma 40-60 1-2 223/00148/00 Dräneringsslang PR5-7 1-3 223/00142/00 Slang, avloppsventil PR5-7 1-4 223/00014/00 Slangklämma

Läs mer

Installations- och användarmanual. Torkskåp ProLine TS 63 E

Installations- och användarmanual. Torkskåp ProLine TS 63 E Installations- och användarmanual Torkskåp ProLine TS 63 E Tack för att ni har valt torkskåpet TS 63 E från PODAB. Vi hoppas att det kommer att vara till mycket glädje och ber er noga läsa igenom installationsanvisningarna.

Läs mer

Torkskåp ETS Installations- och Bruksanvisning

Torkskåp ETS Installations- och Bruksanvisning Torkskåp ETS 1100 Installations- och Bruksanvisning DENNA BRUKSANVISNING Innehållet i denna bruksanvisning beskriver torkskåpets funktion och handhavande samt innehåller anvisning för installation, underhåll.

Läs mer

TORKTUMLARE T 6140 K. www.podab.se 03-06

TORKTUMLARE T 6140 K. www.podab.se 03-06 TORKTUMLARE T 6140 K www.podab.se 03-06 1 E 631 439 Frontpanel, övre komplett Panel T 6140K 2 E 631 405 Frontpanel, övre Panel frame 3 E 631 417 Dekal, Namn Podab T6140K Drawer nameplate T 6140K 4 E 630

Läs mer

TORKSKÅP TS 110 Bruksanvisning

TORKSKÅP TS 110 Bruksanvisning TORKSKÅP TS 110 Bruksanvisning DENNA BRUKSANVISNING Innehållet i denna bruksanvisning beskriver torkskåpets funktion och handhavande samt innehåller anvisning för installation, underhåll. Elektroskandia

Läs mer

Installations- och användarmanual

Installations- och användarmanual Installations- och användarmanual Torkskåp ProLine FC 20 PODAB 2017 2 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation 5 Specifikation 6 Dimensioner 6 Teknisk information 6 Monteringsanvisning 7 Installationsguide

Läs mer

Original instructions Elztrip EZ W

Original instructions Elztrip EZ W Original instructions Elztrip 00 600-1500 W SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 MÅTT Elztrip EZ 100 L [mm] A [mm] 06 1000 744 11 1500 1244 15 2000 1744 1 2 EZMVK 00 2

Läs mer

Installations- och användarmanual. Torkskåp ProLine TS 63 E

Installations- och användarmanual. Torkskåp ProLine TS 63 E Installations- och användarmanual Torkskåp ProLine TS 63 E Tack för att ni har valt torkskåpet TS 63 E från PODAB. Vi hoppas att det kommer att vara till mycket glädje och ber er noga läsa igenom installationsanvisningarna.

Läs mer

DISKMASKIN C 33. www.podab.se 03-10

DISKMASKIN C 33. www.podab.se 03-10 DISKMASKIN C 33 www.podab.se 03-10 Innehåll 1 Installationsanvisning Diskmaskin C 33 3 Installation 3 Vattenanslutning 3 Avloppsanslutning 4 Elanslutning 4 Peristaltisk pump 5 Byte av pumpslang 5 Tillval

Läs mer

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. T5300S Tumble dryer Torktumlare

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. T5300S Tumble dryer Torktumlare Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog T5300S Tumble dryer Torktumlare DOC. NO. EDITION 3.2015 List of issues Group Grupp T5300S Illustration Page Table of contents 500383 7 Front, with coin and inside

Läs mer

Miele tvättmaskin PW 413 Tvättmaskin med kapacitet 14 kg

Miele tvättmaskin PW 413 Tvättmaskin med kapacitet 14 kg Miele tvättmaskin PW 413 Tvättmaskin med kapacitet 14 kg Tvättmaskiner PW 413 Miele kvalité, Made in Germany Superb teknologi för fastighetens grovtvättstuga Med THE BENCHMARK MACHINES menar vi att vi

Läs mer

DryMaster TS 180 E Monteringsanvisning

DryMaster TS 180 E Monteringsanvisning DryMaster TS 180 E Monteringsanvisning Monteringsanvisning DryMaster TS 180 E sida 2 Först: Kontrollera att inga allvarliga transportskador finns på leveransen. Innehåll kartonger: Översta kartongen: Överdel

Läs mer

Torkskåp ETS 1700/1900. Installations- och Bruksanvisning

Torkskåp ETS 1700/1900. Installations- och Bruksanvisning Torkskåp ETS 1700/1900 Installations- och Bruksanvisning INNEHÅLL denna bruksanvisning...................................... 2 Typskylt................................................... 2 viktigt om säkerhet........................................

Läs mer

Instruction No. 636566.AB WT09. Användarmanual. Torktumlare T 7156 E, T 7156 K

Instruction No. 636566.AB WT09. Användarmanual. Torktumlare T 7156 E, T 7156 K Instruction No. 636566.AB WT09 Användarmanual Torktumlare T 7156 E, T 7156 K EC Declaration of conformity Manufacturer: Schulthess Maschinen AG Address: Landstrasse 37 CH-8633 Wolfhausen Hereby declares

Läs mer

Monteringsanvisning benfundament TM 8055, TM 8060, T 8118 K. Art nr ,

Monteringsanvisning benfundament TM 8055, TM 8060, T 8118 K. Art nr , Monteringsanvisning benfundament TM 8055, TM 8060, T 8118 K Art nr 102056, 102057 Monteringsanvisning Förbered fundamentet 1. Montera ställfötterna. Montera tvättmaskin SV 1. Fäst gaffelbeslagen i bakkant

Läs mer

IR3000, IR4500, IR6000

IR3000, IR4500, IR6000 Original instructions SE... 8 GB... 9 O... 10 FR... 11 FI... 13 L... 14 DE... 16 PL... 18 RU... 19 IT... 21 Type [mm] [mm] IR3000 600 1125 IR4500 900 1500 IR6000 1200 1875 Minimum distance [mm] Ceiling

Läs mer

Installationsmanual R10. Installationsmanual. Läsare R10

Installationsmanual R10. Installationsmanual. Läsare R10 Installationsmanual R10 Installationsmanual Läsare R10 INNEHÅLL 1. ALLMÄN INFORMATION... 2 2. HÅRDVARUÖVERSIKT... 3 3. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 4. SYSTEMÖVERSIKT... 5 5. INSTALLATION... 5 6. KONFIGURERING...

Läs mer

Spis ETH-U runda plattor samt varmluftsugn

Spis ETH-U runda plattor samt varmluftsugn Spis ETH-U runda plattor samt varmluftsugn 00Bruksanvisning ethfrpu.pm6. Elektro Termo Storkök AB Bäckgatan 9 97 ÅTVIDABERG Tel 00-8 80 Fax 00- Användningsområde Spisen är avsedd för beredning av mat.

Läs mer

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog T2130, T2130C, D130EB, D130ECB

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog T2130, T2130C, D130EB, D130ECB Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog T2130, T2130C, D130EB, D130ECB DOC. NO. 438 9191-50 EDITION 10.2003 Utgåveförteckning Group Grupp D130EB,T2130,D130ECB Illustration Page Table of contents 102029

Läs mer

Värmeri VS/VSL. Bruksanvisning. Elektro Termo Storkök AB Bäckgatan ÅTVIDABERG Tel Fax VS-VSL.

Värmeri VS/VSL. Bruksanvisning. Elektro Termo Storkök AB Bäckgatan ÅTVIDABERG Tel Fax VS-VSL. Bruksanvisning Värmeri VS/VSL Bruksanvisning värmeri Användningsområde Värmeriet är avsett för varmhållning av redan varm mat i GN-kantiner. Uppackning Emballaget avlägsnas och skyddsplasten tas bort.

Läs mer

Installationsmanual Wallpad 21. Installationsmanual. Digital bokningstavla Wallpad 21

Installationsmanual Wallpad 21. Installationsmanual. Digital bokningstavla Wallpad 21 Installationsmanual Wallpad 21 Installationsmanual Digital bokningstavla Wallpad 21 INNEHÅLL 1. ALLMÄN INFORMATION... 2 2. HÅRDVARUÖVERSIKT... 3 3. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 4. SYSTEMÖVERSIKT... 5 5.

Läs mer

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. T2130 T2130C D130EB D130ECB Tumble dryer Torktumlare

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. T2130 T2130C D130EB D130ECB Tumble dryer Torktumlare Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog T2130 T2130C D130EB D130ECB Tumble dryer Torktumlare DOC. NO. 438 9191-50 EDITION 8.2008 List of issues Group Grupp T2130,T2130C,T2130K Illustration Page Table

Läs mer

Torkskåp ETS 600/650. Installations- och Bruksanvisning

Torkskåp ETS 600/650. Installations- och Bruksanvisning Installations- och Bruksanvisning Torkskåp ETS 600/650 Nimo-Verken AB Box 124 SE-54822 Hova, Tel. 0506 488 00 Fax. 0506 488 10 E-mail: nimo@nimoverken.com www.nimoverken.com Gematech Innovation INNEHÅLL

Läs mer

Monteringsanvisning benfundament TM 9060, TM 9070, T 9153 E/K/VP. Art nr , ,

Monteringsanvisning benfundament TM 9060, TM 9070, T 9153 E/K/VP. Art nr , , Monteringsanvisning benfundament TM 9060, TM 9070, T 9153 E/K/VP Art nr 102058, 102059, 102030 Monteringsanvisning SV Förbered fundamentet 1. Montera ställfötterna. 4. Fundamentet skall alltid tippsäkras.

Läs mer

Servicemanual och reservdelslista. Torkskåp TS 92

Servicemanual och reservdelslista. Torkskåp TS 92 Servicemanual och reservdelslista Torkskåp TS 92 Tack för att ni har valt torkskåp TS 92 från PODAB. Vi hoppas att det kommer att vara till mycket glädje. PODAB 2010 2 Innehållsförteckning Specifikation

Läs mer

Räddningstjänsten Professionell tvätt- och torkutrustning. I samarbete med. PODAB - Professionell tvättstugeutrustning

Räddningstjänsten Professionell tvätt- och torkutrustning. I samarbete med. PODAB - Professionell tvättstugeutrustning Räddningstjänsten Professionell tvätt- och torkutrustning I samarbete med PODAB - Professionell tvättstugeutrustning 1 Tvättutrustning för räddningstjänsten PODAB presenterar ett komplett tvätt- och torksortiment

Läs mer

Servicemanual och reservdelslista. Torkskåp FC 18 Firedryer

Servicemanual och reservdelslista. Torkskåp FC 18 Firedryer Servicemanual och reservdelslista Torkskåp FC 18 Firedryer Tack för att ni har valt torkskåp FC 18 Firedryer från PODAB. Vi hoppas att det kommer att vara till mycket glädje. PODAB 2010 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Original instructions. Thermoplus

Original instructions. Thermoplus Original instructions Thermoplus SE... 5 GB... 7 NO... 9 FR... 11 DE... 13 FI... 15 IT... 17 NL... 19 RU... 21 Thermoplus Mounting on the wall Mounting on the ceiling Ceiling fixture Min. distance Ceiling

Läs mer

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog TT130,131,136,130T,132T

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog TT130,131,136,130T,132T Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog TT130,131,136,130T,132T DOC. NO. 471 1509-00 EDITION 43.2002 Utgåveförteckning Group Grupp WA172/NY32/OS52 TT130,TT131,TT136,130T,131T,132T,TT130C,TT131C TT136C,130TC,131TC,132TC,TT130LE

Läs mer

Stekbord typ SET. Bruksanvisning. Elektro Termo Storkök AB Bäckgatan ÅTVIDABERG Tel Fax SETno.

Stekbord typ SET. Bruksanvisning. Elektro Termo Storkök AB Bäckgatan ÅTVIDABERG Tel Fax SETno. Bruksanvisning Stekbord typ SET Bruksanvisning stekbord SET Användningsområde Stekbordet ar avsett för beredning av matvaror. Uppackning Emballaget avlägsnas och skyddsplasten tas bort. De rostfria ytorna

Läs mer

IR3000, IR4500, IR6000

IR3000, IR4500, IR6000 Original instructions IR3000, IR4500, IR6000 SE... 8 GB... 9 O... 11 FR... 13 FI... 15 L... 17 DE... 19 PL... 21 RU... 22 IT... 24 IR3000, IR4500, IR6000 Type IR3000 600 1125 IR4500 900 1500 IR6000 1200

Läs mer

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. W184/-MP, FL184/-MP Washer extractor Tvättmaskin

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. W184/-MP, FL184/-MP Washer extractor Tvättmaskin Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog W184/-MP, FL184/-MP Washer extractor Tvättmaskin DOC. NO. 471 1563-03 EDITION 21.2005 List of issues Group Grupp WA23 FL184,FL184MP,W184,W184MP Illustration Page

Läs mer

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog TT127C

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog TT127C Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog TT127C DOC. NO. 471 1511-70 EDITION 15.1994 Utgåveförteckning Group Grupp WA174 TT127C Illustration Page Table of contents 101181 7 Panels 101182 9 Door 101184

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Original instructions Elztrip EZ W

Original instructions Elztrip EZ W Original instructions Elztrip 00 600-1500 W SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 MÅTT Elztrip 00 L A 06N 870 655 11N 1470 1252 15N 1950 1731 1 2 EZMVK 00 2 Elztrip 00 3

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-60 LA-60 är en luftavfuktare

Läs mer

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. T5290, T5550, T5675 Tumble dryer Torktumlare

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. T5290, T5550, T5675 Tumble dryer Torktumlare Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog T5290, T5550, T5675 Tumble dryer Torktumlare DOC. NO. EDITION 1.2012 List of issues Group Grupp T5290,T5550,T5675 Illustration Page Table of contents 500141 9 Lining

Läs mer

Engine unit. ASKO, DC7171 US - Whie (DC170) Pos Spare part No. Description Qty Comment

Engine unit. ASKO, DC7171 US - Whie (DC170) Pos Spare part No. Description Qty Comment 8 1 5 7 3 2 Ritad.av Godkänd.av Datum AB AB 2005-09-15 Ägare Denna handling får inte kopieras utan vårt skrifliga medgivande och dess innehåll får inte yppas för tredje man och inte heller användas för

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog TT126C

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog TT126C Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog DOC. NO. 471 1544-40 EDITION 10.1990 Utgåveförteckning Group Grupp WA73 Illustration Page Table of contents 300043 7 Door with lint screen 300047 3 Panels 300048

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QC728K

Din manual HUSQVARNA QC728K Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HUSQVARNA QC728K. Du hittar svar på alla dina frågor i HUSQVARNA QC728K instruktionsbok

Läs mer

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. W3600X Washer extractor Tvättmaskin

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. W3600X Washer extractor Tvättmaskin Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog W3600X Washer extractor Tvättmaskin DOC. NO. 438 9193-50 EDITION 10.2007 List of issues Group Grupp W3600X Illustration Page Table of contents 101452 37 Dispensing

Läs mer

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. T4130, T4130C Tumble dryer Torktumlare

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. T4130, T4130C Tumble dryer Torktumlare Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog T4130, T4130C Tumble dryer Torktumlare DOC. NO. 487 0999-94 EDITION 17.2007 List of issues Group Grupp T4130,T4130C Illustration Page Table of contents 200231 31

Läs mer

Spishäll ETH, runda plattor Bruksanvisning Elektro Termo Storkök AB Bäckgatan ÅTVIDABERG Tel Fax ethrp.

Spishäll ETH, runda plattor Bruksanvisning Elektro Termo Storkök AB Bäckgatan ÅTVIDABERG Tel Fax ethrp. Bruksanvisning Spishäll ETH, runda plattor ethrp.pm6, 0009 Elektro Termo Storkök AB Bäckgatan 9 97 ÅTVIDABERG Tel 00-8 80 Fax 00- Bruksanvisning spishäll ETH, runda plattor Användningsområde Spisen är

Läs mer

Installationsmanual X20 DC-X20. Installationsmanual. Läsare X20

Installationsmanual X20 DC-X20. Installationsmanual. Läsare X20 Installationsmanual X20 DC-X20 Installationsmanual Läsare X20 INNEHÅLL 1. ALLMÄN INFORMATION... 2 2. HÅRDVARUÖVERSIKT... 3 3. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 4. SYSTEMÖVERSIKT... 5 5. INSTALLATION... 5 6. KONFIGURERING...

Läs mer

B4210. Anm.: Läs noggrant igenom instruktionerna före montering och användning. Spara denna manual för eventuellt framtida behov.

B4210. Anm.: Läs noggrant igenom instruktionerna före montering och användning. Spara denna manual för eventuellt framtida behov. B4210 Anm.: Läs noggrant igenom instruktionerna före montering och användning. Spara denna manual för eventuellt framtida behov. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Checklista 2 Monteringsinstruktioner 3 Sprängskiss

Läs mer

BLANDNINGSMASKIN HOBART N-50

BLANDNINGSMASKIN HOBART N-50 BLANDNINGSMASKIN HOBART N-50 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. Hobart Foster Scandinavia ApS, filial Box 2101-196 02 Kungsängen Tel. 08-584 50 920 Fax 08-584

Läs mer

Installationsguide. DEVIreg 530. Elektronisk termostat.

Installationsguide. DEVIreg 530. Elektronisk termostat. Installationsguide DEVIreg 530 Elektronisk termostat www.devi.com Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga språk är en översättning av originalbruksanvisningen. (Direktiv 2006/42/EG)

Läs mer

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. T5190 Tumble dryer Torktumlare

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. T5190 Tumble dryer Torktumlare Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog T5190 Tumble dryer Torktumlare DOC. NO. EDITION 16.2013 List of issues Group Grupp T5190 Illustration Page Table of contents 500256 35 Coin meter 500257 37 Electronik

Läs mer

Miele Torktumlare PT 8000-serien

Miele Torktumlare PT 8000-serien Miele Torktumlare PT 8000-serien Miele kvalitet och mervärde i över 110 år Torktumlarna i PT 8000-serienbygger vidare på Miele-traditionen med många produktfördelar, DryPlus helt enkelt Fem olika storlekar

Läs mer

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET 1 Nya torktumlare av kompromisslös kvalitet PODAB erbjuder torktumlare av toppkvalitet. Varje detalj är genomtänkt och den unika

Läs mer

USE AND CARE GUIDE. Torkskåp DC 7191

USE AND CARE GUIDE. Torkskåp DC 7191 BUILT TO LAST LONGER USE AND CARE GUIDE Guide d utilisation et d entretien Bruksanvisning Guia de uso y cuidados Brugs- og vedligeholdelsesvejledning Bruks- og vedlikeholdsveiledning Guia de utilização

Läs mer

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. WBP-1 End case UPO-line Gavelgondol U-line

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. WBP-1 End case UPO-line Gavelgondol U-line Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog End case -line Gavelgondol U-line DOC. NO. 818 2565-00 EDITION 01 6.2000 Utgåveförteckning Group Grupp Illustration Page Table of contents 200076 7 Spare part for

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. W3600H, W3850H, W31100H Washer extractor Tvättmaskin

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog. W3600H, W3850H, W31100H Washer extractor Tvättmaskin Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog W3600H, W3850H, W31100H Washer extractor Tvättmaskin DOC. NO. 438 9193-10 EDITION 11.2008 List of issues Group Grupp EX6135c,W3600H,W3850H,W31100H Illustration

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Tack för att du valt en produkt från oss!

Tack för att du valt en produkt från oss! Tack för att du valt en produkt från oss! Här finns vi CEBEX Keramikexperterna Malmö Tel 040-671 77 60 Fax 040-671 77 61 Stockholm Tel 08-658 50 04 Fax 08-669 60 98 Göteborg Tel 031-87 51 30 Fax 031-87

Läs mer