RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING (Rgeo) Detaljplan Ingared 5:1 m.fl. Geoteknisk utredning Reviderad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING (Rgeo) Detaljplan Ingared 5:1 m.fl. Geoteknisk utredning. 2011-06-22 Reviderad"

Transkript

1 RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING (Rge) Detaljplan 5:1 m.fl. Geteknisk utredning Reviderad Upprättad av: ra Jrild Granskad av: Magnus undgren Uppdrags nr:

2 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: ra Jrild Rapprt Geteknisk Undersökning Detaljplan 5:1 m.fl. Status: RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING (RGEO) Geteknisk utredning Kund Alingsås kmmun ATT: Cecilia Sjölin Alingsås Knsult WSP mhällsbyggnad B Götebrg Besök: Rullagergatan 4 Tel: Fa: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stckhlm Kntaktpersner ra Jrild Tel: Mail: :\5250\Aling_kn\_\3_Dkument\36_PM\RGe.dc Mall: Rapprt Advanced 2010.dt ver 1.0 Innehåll 1 Uppdrag 3 2 Utförda undersökningar Geteknik ch bergteknik Markradnundersökningar Inmätning ch höjdbestämning 4 3 Redvisning 4 2 (4)

3 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: ra Jrild Rapprt Geteknisk Undersökning Detaljplan 5:1 m.fl. Status: 1 Uppdrag WSP samhällsbyggnad, avd. ge Götebrg, har utfört en geteknisk utredning sm skall utgöra underlag för ny detaljplan på fastigheterna 5:1, 5:241 samt 5:267 i Alingsås kmmun. I uppdraget ingår även att utföra markradnundersökning ch bergbesiktning inm planmrådet. 2 Utförda undersökningar 2.1 Geteknik ch bergteknik Fältundersökning utfördes i maj ch juni 2011 av WSP mhällsbyggnad. Den getekniska undersökningen mfattar ttaltrycksndering, spetstrycksndering - sk CPT-sndering, vingsndering samt skruvprvtagning. Upptagna jrdprver undersöktes i WSPs getekniska labratrium i Götebrg. Undersökningen mfattade jrdartsklassificering samt bestämning av vattenkvt ch knflytgräns. :\5250\Aling_kn\_\3_Dkument\36_PM\RGe.dc Mall: Rapprt Advanced 2010.dt ver Markradnundersökningar Mätning av markradn utfördes i juni För att radn i större mängd skall kunna transprteras från marken in i byggnaden, måste det finnas möjlighet att transprtera radnet. Det måste alltså finnas jrdluft sm kan förflyttas. Därför har hus sm är grundlagda på lera låga radnhalter ch inga mätningar utförs i denna jrdart. Väderförhållandena vid mätning var: Välande mlnighet ch uppehåll. Marken var relativt fuktig. Mätning av radnhalten i jrdluft har utförts i se punkter enligt standardförfarande med en emanmeter av typen Markus 10. Förfarandet innebär att jrdluft pumpas in i instrumentet via en snd nedslagen 0,7 m under befintlig markytan. Tabell 1: Resultat vid markradnmätning Undersökningspunkt Radngashalt Jrdart Anmärkning kbq/m 3 R1 21 nd R2 37 nd Blött R3 13 nd R4 18 Mrän R5 38 nd Blött R6 32 Mrän Gammastrålningsmätningen utfördes på berg med ett instrument av typen Eplranium GR-110. Instrumentet mäter den ttala gammastrålningen, men separerar inte gammastrålningen från lika radiaktiva ämnen. Mätning av gammastrålningen på berg ger värden på mellan 0,05 0,09 Sv/h. 3 (4)

4 Uppdragsnr: Daterad: Reviderad: Handläggare: ra Jrild Rapprt Geteknisk Undersökning Detaljplan 5:1 m.fl. Status: För mätpunkternas placering se planritning nr G Inmätning ch höjdbestämning Avvägning ch inmätning utfördes med GPS eica Krdinatsystemet sm använts i plan är SWEREF , höjdsystem RH Redvisning Resultatet av utförda undersökningar redvisas enligt följande; abratrieprtkll Bilaga 1 (7 sidr) Cnrad-utvärdering Bilaga 2 (20 sidr) Planritning nr G Sektinsritning, sektiner A-A ch B-B nr G Sektinsritning, sektin C-C nr G Sektinsritning, sektiner D-D ch E-E nr G :\5250\Aling_kn\_\3_Dkument\36_PM\RGe.dc Mall: Rapprt Advanced 2010.dt ver (4)

5 mmanställning av abratrieundersökningar mhällsbyggnad B Prjekt Götebrg Besök: Rullagergatan 4 Väel: Direkt: / / Beställare WSP Gbg Fa: Uppdragsnummer 0,5 m u my sitet kvt gräns tivitet (krr.) (mrörd) Matrl. Tjälf.- Brrhål 1 Fältundersökning MS Ankmst Prvtagningsmetd PG Skr Kv St I Kv St II abundersökning X Granskning AZ Grundvattenbservatin Den- Vatten- Knfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet Bilaga 1_1 Djup w n w S t fu fu typ klass Anm. m Jrdartsbeskrivning t/m 3 % % (kpa) (kpa) 0,0 brun grusig MUJORD 29 0,4 0,4 gråbrun rstfläckig ngt lerig grusig siltig SAND 20 0,7 0,7 gråbrun rstfläckig ngt grusig lerig SIT 19 1,0 1,0 gråbrunt sandigt siltigt GRUS 12 1,2

6 mmanställning av abratrieundersökningar mhällsbyggnad B Prjekt Götebrg Besök: Rullagergatan 4 Väel: Direkt: / / Beställare WSP Gbg Fa: Uppdragsnummer Bilaga 1_2 sitet kvt gräns tivitet (krr.) (mrörd) Matrl. Tjälf.- Brrhål 6 Fältundersökning MS Ankmst Prvtagningsmetd PG Skr Kv St I Kv St II abundersökning X Granskning AZ Grundvattenbservatin Den- Vatten- Knfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet Djup w n w S t fu fu typ klass Anm. m Jrdartsbeskrivning t/m 3 % % (kpa) (kpa) 0,0 mörkbrun TORV 231 0,4 0,4 mörkbrun TORV 390 0,8 0,8 mörkgrå siltig ERA, trvkörtlar ,0 1,0 mörkgrå siltig ERA, sandkörtlar, vätdelar ,1 1,1 grå siltig ERA, vätdelar ,0 2,0 grå siltig ERA ,0

7 mmanställning av abratrieundersökningar mhällsbyggnad B Prjekt Götebrg Besök: Rullagergatan 4 Väel: Direkt: / / Beställare WSP Gbg Fa: Uppdragsnummer Bilaga 1_3 0,6 m u my sitet kvt gräns tivitet (krr.) (mrörd) Matrl. Tjälf.- Brrhål 7 Fältundersökning MS Ankmst Prvtagningsmetd PG Skr Kv St I Kv St II abundersökning X Granskning AZ Grundvattenbservatin Den- Vatten- Knfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet Djup w n w S t fu fu typ klass Anm. m Jrdartsbeskrivning t/m 3 % % (kpa) (kpa) 0,0 brun MUJORD 40 0,2 0,2 gråbrun siltig SAND 24 0,6 0,6 brun siltig SAND 26 0,8 0,8 brun sandig TORV 192 1,0 1,0 brun dyig siltig SAND, vätdelar 33 1,1 1,1 brun ngt gyttjig sandig lerig SIT 54 1,3 1,3 grå siltig FINSAND, vätdelar 36 2,0 2,0 grå siltig FINSAND 22 2,5 2,5 grå siltig FINSAND 24 3,0

8 mmanställning av abratrieundersökningar mhällsbyggnad B Prjekt Götebrg Besök: Rullagergatan 4 Väel: Direkt: / / Beställare WSP Gbg Fa: Uppdragsnummer Bilaga 1_4 1,55 m u my sitet kvt gräns tivitet (krr.) (mrörd) Matrl. Tjälf.- Brrhål 8 Fältundersökning MS Ankmst Prvtagningsmetd PG Skr Kv St I Kv St II abundersökning X Granskning AZ Grundvattenbservatin Den- Vatten- Knfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet Djup w n w S t fu fu typ klass Anm. m Jrdartsbeskrivning t/m 3 % % (kpa) (kpa) 0,0 brun MUJORD 30 0,2 0,2 gråbrun rstfläckig siltig SAND 17 1,0 1,0 brun sandig MUJORD 28 1,2 1,2 gråbrun siltig SAND, mullkörtlar 15 1,5 1,5 gråbrun siltig SAND, siltkörtlar 31 2,0 2,0 grå siltig SAND 23 2,3 2,3 grå finsandig SIT 20 3,0 3,0 grå finsandig SIT 22 3,4 3,4 grå finsandig SIT 22 4,0 4,0 grå ngt lerig finsandig SIT 23 4,3 4,3 grå sulfidfläckig siltig ERA, siltskikt ,0

9 mmanställning av abratrieundersökningar mhällsbyggnad B Prjekt Götebrg Besök: Rullagergatan 4 Väel: Direkt: / / Beställare WSP Gbg Fa: Uppdragsnummer Bilaga 1_5 ej mätbart sitet kvt gräns tivitet (krr.) (mrörd) Matrl. Tjälf.- Brrhål 11 Fältundersökning MS Ankmst Prvtagningsmetd PG Skr Kv St I Kv St II abundersökning X Granskning AZ Grundvattenbservatin Den- Vatten- Knfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet Djup w n w S t fu fu typ klass Anm. m Jrdartsbeskrivning t/m 3 % % (kpa) (kpa) 0,0 brun MUJORD 24 0,2 gråbrun rstfläckig TORRSKORPEERA, siltskikt, 0,2 21 vätdelar 0,4 0,4 grå rstfläckig siltig TORRSKORPEERA 27 1,0 1,0 grå siltig ERA, siltkörtlar 33 2,0 2,0 grå siltig ERA, siltkörtlar ,5 2,5 grå siltig ERA, siltskikt, vätdelar ,0

10 mmanställning av abratrieundersökningar mhällsbyggnad B Prjekt Götebrg Besök: Rullagergatan 4 Väel: Direkt: / / Beställare WSP Gbg Fa: Uppdragsnummer Bilaga 1_6 Trrt 2,5 m under markytan sitet kvt gräns tivitet (krr.) (mrörd) Matrl. Tjälf.- Brrhål 12 Fältundersökning MS Ankmst Prvtagningsmetd PG Skr Kv St I Kv St II abundersökning X Granskning AZ Grundvattenbservatin Den- Vatten- Knfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet Djup w n w S t fu fu typ klass Anm. m Jrdartsbeskrivning t/m 3 % % (kpa) (kpa) 0,0 brun MUJORD 25 0,1 0,1 brun rstfläckig siltig TORRSKORPEERA 22 0,4 0,4 brun rstfläckig siltig TORRSKORPEERA 24 1,0 1,0 brun rstfläckig siltig TORRSKORPEERA 24 1,5 1,5 brun rstfläckig siltig ERA, silt- finsandskikt ,0 2,0 brun siltig ERA, siltskikt, vätdelar ,2 2,2 gråbrun lerig SIT, finsandskikt 22 2,7 gråbrun siltig ERA, silt- finsandskikt, enstaka 2, gruskrn 3,0

11 mmanställning av abratrieundersökningar mhällsbyggnad B Prjekt Götebrg Besök: Rullagergatan 4 Väel: Direkt: / / Beställare WSP Gbg Fa: Uppdragsnummer Bilaga 1_7 sitet kvt gräns tivitet (krr.) (mrörd) Matrl. Tjälf.- Brrhål 14 Fältundersökning MS Ankmst Prvtagningsmetd PG Skr Kv St I Kv St II abundersökning X Granskning AZ Grundvattenbservatin Den- Vatten- Knfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet Djup w n w S t fu fu typ klass Anm. m Jrdartsbeskrivning t/m 3 % % (kpa) (kpa) 0,0 brun MUJORD 69 0,6 0,6 gråbrun mullhaltig SAND, lerklumpar 27 0,8 0,8 grå rstfläckig TORRSKORPEERA, siltkörtlar 28 1,0 1,0 grå siltig ERA, siltkörtlar ,0 2,0 grå siltig ERA, silt- sandskikt ,0

12 CPT-sndering utförd enligt EN ISO Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå 14,26 m 0,60 m Förbrrat material Gemetri sand ch trv Nrmal Vätska i filter Brrpunktens krd. Snd nr 3839 Prjekt Prjekt nr Brrhål 5:1 7 Spetstryck q t (MPa) Friktin f t (kpa) Prtryck u, u, u (kpa) Friktinskvt R ft (%) Prtrycksparameter B q ,00 0,05 0 utning (grader) U U 5 U 6 U 7 8 U 9 U 10 U U U :\5250\Aling_kn\_\5_Beräkningar\Cnrad\Bh 7.CPW

13 CPT-sndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Grundvattenyta Startdjup 0,60 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Gemetri sand ch trv Nrmal Utvärderare för utvärdering ra Jrild Prjekt Prjekt nr Brrhål 5:1 7 0 Klassificering Mu Odränerad skjuvhållfasthet Friktinsvinkel ( fu (kpa) ) Relativ lagringstäthet I D (%) Mdul (MPa) P v v v M OC OC (()) (()) (()) (()) (()) (()) (()) (()) (()) (()) Svensk empiri unne, överknsliderad unne, nrmalknsliderad M M v M v M D OC OC OC (()) (()) (()) :\5250\Aling_kn\_\5_Beräkningar\Cnrad\Bh 7.CPW

14 CPT-sndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Grundvattenyta Startdjup 0,60 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Gemetri sand ch trv Nrmal Utvärderare för utvärdering ra Jrild Prjekt Prjekt nr Brrhål 5: Klassificering Mu P v Effektivtryck (kpa) Odränerad skjuvhållfasthet fu (kpa) (()) v v M M M v M v M OC OC OC OC OC (()) (()) (()) (()) (()) (()) (()) (()) (()) (()) (()) (()) (()) D :\5250\Aling_kn\_\5_Beräkningar\Cnrad\Bh 7.CPW

15 C P T - sndering Prjekt Förbrrningsdjup Startdjup Stppdjup Grundvattenyta 14,26 m 0,60 m Kalibreringsdata Spets Areafaktr a 0,605 Areafaktr b 0,011 Skalfaktrer Förbrrat material Gemetri Vätska i filter Operatör Inre friktin O c Inre friktin O f Crss talk c 1 Crss talk c 2 Prtryck Friktin Spetstryck Område Faktr Område Faktr Område Faktr 0,0 kpa 0,0 kpa 0,000 0,000 Brrhål sand ch trv Nrmal Viking Sellvén Prtryck registrerat vid sndering Nllvärden, kpa Före Efter Diff Krrigering Prtryck Friktin Spetstryck 5:1 7 Prtryck Friktin Spetstryck 433,00 430,00-3,00 88,00 87,00-1,00 7,85 7,85 0,00 (ingen) (ingen) (ingen) Bedömd snderingsklass Använd skalfaktrer vid beräkning Prtrycksbservatiner Skiktgränser Klassificering 0,60 Prtryck (kpa) 0,00 Från Till 0,00 0,20 0,20 0,80 0,80 1,00 1,00 1,10 1,10 1,30 1,30 2,00 2,00 2,50 2,50 3,10 4,40 4,60 5,00 11,40 Densitet (tn/m 3 ) 1,70 1,90 1,30 1,80 1,70 1,80 1,80 1,80 Flytgräns 0,35 0,40 Jrdart Mu E P/HSt Anmärkning :\5250\Aling_kn\_\5_Beräkningar\Cnrad\Bh 7.CPW

16 CPT-sndering utförd enligt EN ISO Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå m 1.55 m Förbrrat material Gemetri sand Nrmal Vätska i filter Brrpunktens krd. Snd nr 3839 Prjekt Prjekt nr Brrhål 5:1_5 8 Spetstryck q t (MPa) Friktin f t (kpa) Prtryck u, u, Du (kpa) Friktinskvt R ft (%) Prtrycksparameter B q utning (grader) DU 3 U 4 DU 5 U 6 7 U DU DU 8 U DU 9 10 DU 11 :\5250\Aling_kn\_\5_Beräkningar\Cnrad\Bh 8.CPW

17 CPT-sndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Grundvattenyta Startdjup 1.55 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Gemetri sand Nrmal Utvärderare för utvärdering ra Jrild Prjekt Prjekt nr Brrhål 5:1_5 8 0 Klassificering Mu Odränerad skjuvhållfasthet t Friktinsvinkel ( fu (kpa) ) Relativ lagringstäthet I D (%) Mdul (MPa) P S v v v v OC OC NC () (()) (()) (()) (()) (()) (()) Svensk empiri unne, överknsliderad unne, nrmalknsliderad :\5250\Aling_kn\_\5_Beräkningar\Cnrad\Bh 8.CPW

18 CPT-sndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Grundvattenyta Startdjup 1.55 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Gemetri sand Nrmal Utvärderare för utvärdering ra Jrild Prjekt Prjekt nr Brrhål 5:1_5 8 0 Klassificering Mu Effektivtryck (kpa) Odränerad skjuvhållfasthet t fu (kpa) P S 2 (()) v (()) (()) 3 (()) (()) (()) (()) (()) v v v OC OC NC (()) () (()) (()) (()) :\5250\Aling_kn\_\5_Beräkningar\Cnrad\Bh 8.CPW

19 C P T - sndering Prjekt Förbrrningsdjup Startdjup Stppdjup Grundvattenyta m 1.55 m Kalibreringsdata Spets Areafaktr a Areafaktr b Skalfaktrer Förbrrat material Gemetri Vätska i filter Operatör Inre friktin O c Inre friktin O f Crss talk c 1 Crss talk c 2 Prtryck Friktin Spetstryck Område Faktr Område Faktr Område Faktr 0.0 kpa 0.0 kpa sand Nrmal Brrhål Viking Sellvén Prtryck registrerat vid sndering Nllvärden, kpa Före Efter Diff Krrigering Prtryck Friktin Spetstryck 5:1_5 8 Prtryck Friktin Spetstryck (ingen) (ingen) (ingen) Bedömd snderingsklass Använd skalfaktrer vid beräkning Prtrycksbservatiner Skiktgränser Klassificering 1.55 Prtryck (kpa) 0.00 Från Till Densitet (tn/m 3 ) Flytgräns Jrdart Mu E HOC v v HOC Anmärkning :\5250\Aling_kn\_\5_Beräkningar\Cnrad\Bh 8.CPW

20 CPT-sndering utförd enligt EN ISO Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå 4,40 m Förbrrat material Gemetri Trrskrpelera Nrmal Vätska i filter Brrpunktens krd. Snd nr 3839 Prjekt Prjekt nr Brrhål 5:1 11 Spetstryck q t (MPa) Friktin f t (kpa) Prtryck u, u, u (kpa) Friktinskvt R ft (%) Prtrycksparameter B q ,00 0,05 0,0 utning (grader) ,5 1,0 1,5 U U 2,0 U 2,5 U U 3,0 U U 3,5 U U 4,0 4,5 U :\5250\Aling_kn\_\5_Beräkningar\Cnrad\Bh 11.CPW

21 CPT-sndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Grundvattenyta Startdjup Förbrrningsdjup Förbrrat material Gemetri Trrskrpelera Nrmal Utvärderare för utvärdering ra Jrild Prjekt Prjekt nr Brrhål 5:1 11 0,0 Klassificering Mu Odränerad skjuvhållfasthet Friktinsvinkel ( fu (kpa) ) Relativ lagringstäthet I D (%) Mdul (MPa) ,5 EH 1,0 1,5 2,0 v + Svensk empiri unne, överknsliderad unne, nrmalknsliderad 2,5 3,0 OC 3,5 E 4,0 v NC () (()) ,5 :\5250\Aling_kn\_\5_Beräkningar\Cnrad\Bh 11.CPW

22 CPT-sndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Grundvattenyta Startdjup Förbrrningsdjup Förbrrat material Gemetri Trrskrpelera Nrmal Utvärderare för utvärdering ra Jrild Prjekt Prjekt nr Brrhål 5:1 11 0,0 Klassificering Mu Effektivtryck (kpa) Odränerad skjuvhållfasthet fu (kpa) ,5 EH 1,0 1,5 2,0 v 2,5 3,0 OC 3,5 E 4,0 NC () v 4,5 :\5250\Aling_kn\_\5_Beräkningar\Cnrad\Bh 11.CPW

23 C P T - sndering Prjekt Förbrrningsdjup Startdjup Stppdjup Grundvattenyta 4,40 m Kalibreringsdata Spets Areafaktr a 0,605 Areafaktr b 0,011 Skalfaktrer Förbrrat material Gemetri Vätska i filter Operatör Inre friktin O c Inre friktin O f Crss talk c 1 Crss talk c 2 Prtryck Friktin Spetstryck Område Faktr Område Faktr Område Faktr 0,0 kpa 0,0 kpa 0,000 0,000 Brrhål Trrskrpelera Nrmal Viking Sellvén Prtryck registrerat vid sndering Nllvärden, kpa Före Efter Diff Krrigering Prtryck Friktin Spetstryck 5:1 11 Prtryck Friktin Spetstryck 614,00 426,00-188,00 83,00 81,00-2,00 8,29 7,99-0,30 (ingen) (ingen) (ingen) Bedömd snderingsklass Använd skalfaktrer vid beräkning Prtrycksbservatiner Skiktgränser Klassificering 1,00 Prtryck (kpa) 0,00 Från Till 0,00 0,20 0,20 0,40 0,40 1,00 1,00 2,00 2,00 2,50 2,50 3,00 3,00 3,60 Densitet (tn/m 3 ) 1,70 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 Flytgräns 0,35 0,36 0,41 0,41 Jrdart Mu Gy H Gy H HOC HOC HOC Anmärkning :\5250\Aling_kn\_\5_Beräkningar\Cnrad\Bh 11.CPW

24 CPT-sndering utförd enligt EN ISO Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå 3,04 m 1,50 m Förbrrat material Gemetri Trrskrpelera Nrmal Vätska i filter Brrpunktens krd. Snd nr 3839 Prjekt Prjekt nr Brrhål 5: Spetstryck q t (MPa) Friktin f t (kpa) Prtryck u, u, Du (kpa) Friktinskvt R ft (%) Prtrycksparameter B q ,00 0,05 0,0 utning (grader) ,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 DU U 1,6 1,8 U DU 2,0 DU 2,2 2,4 DU U 2,6 2,8 DU U 3,0 :\5250\Aling_kn\_\5_Beräkningar\Cnrad\Bh 12.CPW

25 CPT-sndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Grundvattenyta Startdjup 1,50 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Gemetri Trrskrpelera Nrmal Utvärderare för utvärdering ra Jrild Prjekt Prjekt nr Brrhål 5: ,0 Klassificering Mu Odränerad skjuvhållfasthet t Friktinsvinkel ( fu (kpa) ) Relativ lagringstäthet I D (%) Mdul (MPa) ,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 EH + Svensk empiri unne, överknsliderad unne, nrmalknsliderad 1,4 1,6 1,8 OC/ 2,0 2,2 (()) + 2,4 (()) + 2,6 2,8 EH OC/ 3,0 :\5250\Aling_kn\_\5_Beräkningar\Cnrad\Bh 12.CPW

26 CPT-sndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Grundvattenyta Startdjup 1,50 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Gemetri Trrskrpelera Nrmal Utvärderare för utvärdering ra Jrild Prjekt Prjekt nr Brrhål 5: ,0 0,2 Klassificering Mu Effektivtryck (kpa) Odränerad skjuvhållfasthet t fu (kpa) ,4 0,6 0,8 1,0 1,2 EH 1,4 1,6 1,8 OC/ 2,0 2,2 (()) 2,4 (()) 2,6 2,8 EH OC/ 3,0 :\5250\Aling_kn\_\5_Beräkningar\Cnrad\Bh 12.CPW

27 C P T - sndering Prjekt Förbrrningsdjup Startdjup Stppdjup Grundvattenyta 3,04 m 1,50 m Kalibreringsdata Spets Areafaktr a 0,605 Areafaktr b 0,011 Skalfaktrer Förbrrat material Gemetri Vätska i filter Operatör Inre friktin O c Inre friktin O f Crss talk c 1 Crss talk c 2 Prtryck Friktin Spetstryck Område Faktr Område Faktr Område Faktr 0,0 kpa 0,0 kpa 0,000 0,000 Brrhål Trrskrpelera Nrmal Viking Sellvén Prtryck registrerat vid sndering Nllvärden, kpa Före Efter Diff Krrigering Prtryck Friktin Spetstryck 5: Prtryck Friktin Spetstryck 431,00 428,00-3,00 83,00 82,00-1,00 8,07 8,07 0,00 (ingen) (ingen) (ingen) Bedömd snderingsklass Använd skalfaktrer vid beräkning Prtrycksbservatiner Skiktgränser Klassificering 1,50 Prtryck (kpa) 0,00 Från Till 0,00 0,10 0,10 0,40 0,40 1,00 1,00 1,50 1,50 2,00 2,00 2,20 2,20 2,70 2,70 3,00 Densitet (tn/m 3 ) 1,70 1,60 1,60 Flytgräns 0,28 0,28 0,25 0,25 Jrdart Mu Gy H Gy H Gy H Gy Gy Gy Anmärkning :\5250\Aling_kn\_\5_Beräkningar\Cnrad\Bh 12.CPW

28 CPT-sndering utförd enligt EN ISO Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå 9.58 m Förbrrat material Gemetri 6 dm Mu ch Nrmal Vätska i filter Brrpunktens krd. Snd nr 3839 Prjekt Prjekt nr Brrhål 5: Spetstryck q t (MPa) Friktin f t (kpa) Prtryck u, u, Du (kpa) Friktinskvt R ft (%) Prtrycksparameter B q utning (grader) DU 3 U 4 DU U 5 6 U DU 7 DU 8 DU U 9 10 Blad7

29 CPT-sndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Grundvattenyta Startdjup Förbrrningsdjup Förbrrat material Gemetri 6 dm Mu ch Nrmal Utvärderare för utvärdering ra Jrild Prjekt Prjekt nr Brrhål 5: Klassificering Odränerad skjuvhållfasthet t Friktinsvinkel ( fu (kpa) ) Relativ lagringstäthet I D (%) Mdul (MPa) Mu EH v v v v (()) (()) (()) (()) (()) (()) Svensk empiri unne, överknsliderad unne, nrmalknsliderad Blad7

30 CPT-sndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Grundvattenyta Startdjup Förbrrningsdjup Förbrrat material Gemetri 6 dm Mu ch Nrmal Utvärderare för utvärdering ra Jrild Prjekt Prjekt nr Brrhål 5: Klassificering Effektivtryck (kpa) Odränerad skjuvhållfasthet t fu (kpa) Mu EH v 4 v (()) (()) (()) 5 6 v v (()) (()) (()) :\5250\Aling_kn\_\5_Beräkningar\Cnrad\Bh 14.CPW

31 C P T - sndering Prjekt Förbrrningsdjup Startdjup Stppdjup Grundvattenyta 9.58 m Kalibreringsdata Spets Areafaktr a Areafaktr b Skalfaktrer Förbrrat material Gemetri Vätska i filter Operatör Inre friktin O c Inre friktin O f Crss talk c 1 Crss talk c 2 Prtryck Friktin Spetstryck Område Faktr Område Faktr Område Faktr 0.0 kpa 0.0 kpa Brrhål 6 dm Mu ch Nrmal Viking Sellvén Prtryck registrerat vid sndering Nllvärden, kpa Före Efter Diff Krrigering Prtryck Friktin Spetstryck 5: Prtryck Friktin Spetstryck (ingen) (ingen) (ingen) Bedömd snderingsklass Använd skalfaktrer vid beräkning Prtrycksbservatiner Skiktgränser Klassificering 1.00 Prtryck (kpa) 0.00 Från Till Densitet (tn/m 3 ) Flytgräns Jrdart Mu Gy H M M Anmärkning :\5250\Aling_kn\_\5_Beräkningar\Cnrad\Bh 14.CPW

32 ³ μ

33

34

35

Rapport Geoteknisk undersökning

Rapport Geoteknisk undersökning Rge 2012-12-11 Detaljplan för CW Brgs väg/snippenmrådet Stenungsunds kmmun Rapprt Geteknisk undersökning : 2012-12-11 Uppdrag: 4012042 Handläggare: Mikael Isakssn Granskare: Ael Jsefsn Hvitfeldtsgatan

Läs mer

CPT-sondering utförd enligt EN ISO Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå

CPT-sondering utförd enligt EN ISO Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå Inkm till Stckhlms stadsbyggnadskntr - 2015-05-13, Dnr 2014-01201 CPT-sndering utförd enligt EN ISO 22476-1 Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå 3.45 m Förbrrat material Gemetri my [R2000]

Läs mer

LEKSANDS FOLKHÖGSKOLA. Geoteknisk undersökning för byggnation vid Leksands folkhögskola

LEKSANDS FOLKHÖGSKOLA. Geoteknisk undersökning för byggnation vid Leksands folkhögskola EKSANS FOKHÖGSKOA Geteknisk undersökning för byggnatin vid eksands flkhögskla Markteknisk undersökningsrapprt Geteknik (MUR) 1--5 Uppdragsnummer :\fln1\sgt\13\ leksands flkhögskla\3_teknik\g\mur\mur.dc

Läs mer

Rapport, geoteknisk undersökning, (RGeo), för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Rapport, geoteknisk undersökning, (RGeo), för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder RGe Skanska Sverige AB Teknik ch Prjekteringsledning Geteknik ch Infra Handläggare Cecilia Edmark 2009-12-15 Vår referens/nr DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE, STRÖMSTAD KOMMUN Rapprt, geteknisk undersökning,

Läs mer

Ubbarp 8:20 mfl och Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapport, MUR/Geo

Ubbarp 8:20 mfl och Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapport, MUR/Geo Ubbarp 8:20 mfl ch Vist 10:25 mfl, etaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapprt, MUR/Ge 2013-07-05, Rev 2015-01-09 Ubbarp 8:20 mfl ch Vist 10:25 mfl, etaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapprt,

Läs mer

Rapport Geotekniska undersökning (RGeo) Kompletterande undersökning för totalstabilitet Bovallstrand

Rapport Geotekniska undersökning (RGeo) Kompletterande undersökning för totalstabilitet Bovallstrand Rapprt Getekniska undersökning (RGe) Kmpletterande undersökning för ttalstabilitet Bvallstrand 2010-11-15 Upprättad av: Charltte Anderssn Granskad av: Jnas Aelssn Uppdragsnr: 10141875 Daterad: 2010-11-15

Läs mer

Vedlegg 6 1 av 6. Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum. Kvål V Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup

Vedlegg 6 1 av 6. Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum. Kvål V Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup Vedlegg 6 1 av 6. y 17.78 m 1.55 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Gemetri Nrmal Utvärderare för utvärdering Tmas Larssn 20150119 Prjekt Prjekt nr Brrhål V1401 0 Odränerad skjuvhållfasthet τ Friktinsvinkel

Läs mer

Grinda Bostadsområde. Nytt bostadsområde i Grinda Halden, Norge. Markteknisk undersökningsrapport, (MUR) Göteborg 2014-03-21 Uppdrag nr. 14.

Grinda Bostadsområde. Nytt bostadsområde i Grinda Halden, Norge. Markteknisk undersökningsrapport, (MUR) Göteborg 2014-03-21 Uppdrag nr. 14. Bstadsmråde Nytt bstadsmråde i Halden, Nrge Markteknisk undersökningsrapprt, (MUR) Götebrg Uppdrag nr. Handläggare Mikael Bjurmalm Granskad av Jani Nieminen Uppdrag: Bstadsmråde Halden kmmun Dkument: Markteknisk

Läs mer

Ubbarp 8:20 mfl och Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapport, MUR/Geo

Ubbarp 8:20 mfl och Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapport, MUR/Geo Ubbarp 8:20 mfl ch Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapprt, MUR/Ge 2013-07-05 Ubbarp 8:20 mfl ch Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapprt, MUR/Ge

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) LILLA EDETS KOMMUN RYK 2:7, LILLA EDET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) 2015-10-30 ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2A, B 1551, SE-401 51 GÖTEBORG, Registered ffice: Stckhlm, Sweden

Läs mer

1:50 1:26 3:11 1:45 1:47 1:46 1:3 3:16 3:19. Kallebystenen. Återvinning +47,8 +47,4 +46,6 +47,0 +46,5 +48,0 +40,3 +46,7 +41,7 +45,3 +46,3 +43,9 +46,3

1:50 1:26 3:11 1:45 1:47 1:46 1:3 3:16 3:19. Kallebystenen. Återvinning +47,8 +47,4 +46,6 +47,0 +46,5 +48,0 +40,3 +46,7 +41,7 +45,3 +46,3 +43,9 +46,3 3:11 1:3 1:26 3:19 3:16 1:47 1:46 1:50 1:45 48 47 46 45 49 40 39 38 46 Kallebystenen P Återvinning +45,5 +45,6 +43,4 +45,5 +40,3 +41,7 +43,9 +45,7 +48,7 +46,3 +46,3 +46,6 +46,5 +47,0 +47,4 +47,8 +48,0

Läs mer

Geoteknisk utredning för nybyggnation inom Kv Bredablick, Uppsala. Markteknisk undersökningsrapport, MUR

Geoteknisk utredning för nybyggnation inom Kv Bredablick, Uppsala. Markteknisk undersökningsrapport, MUR Grap 13077 Geteknisk utredning för nybyggnatin inm Kv Bredablick, Uppsala Markteknisk undersökningsrapprt, MUR Gesigma AB Förhandskpia 2013-05-15 Åsa Bergh Uppdragsnr Grapnummer 13077 Uppdragsnummer 2013--

Läs mer

Kungsbacka, Sintorp 4:3, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Kungsbacka, Sintorp 4:3, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Kungsbacka, Sintrp 4:3, detaljplan Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik MUR/Ge 2015-11-23 Kungsbacka, Sintrp 4:3, detaljplan Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik MUR/Ge 2015-11-23 Beställare:

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Frostvägen, Alingsås ALINGSÅS KOMMUN, Västra Götalands Län Revidering

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Frostvägen, Alingsås ALINGSÅS KOMMUN, Västra Götalands Län Revidering arkteknisk undersökningsrapprt (UR) Frstvägen, Alingsås AINGSÅS KOUN, Västra Götalands än 2013-08-22 Revidering 2016-04-15 Upprättad av: Jakim Wallgren / ra Jrild Granskad av: ra Jrild Versin 2.0 Innehållsförteckning

Läs mer

PM Geoteknik Kvarteret Sidensvansen Vårgårda Kommun

PM Geoteknik Kvarteret Sidensvansen Vårgårda Kommun PM Geteknik Kvarteret Sidensvansen Vårgårda Kmmun Datum: 2014-11-06 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-736 Upprättad av: Peter Nilssn, Jhan Ericssn Kvarteret Sidensvansen, Vårgårda PM Geteknik 141106 INNEHÅLL

Läs mer

Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun. Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo)

Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun. Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) 10107725 2009-09-11 Upprättad av: Fredrik Forslund Granskad av: Michael Engström Kongahälla Kungälvs kommun Rapport Geoteknisk

Läs mer

PM Geoteknik 160129 Del av Biblioteksparken Mariestads Kommun

PM Geoteknik 160129 Del av Biblioteksparken Mariestads Kommun PM Geteknik 160129 Del av Bibliteksparken Mariestads Kmmun Datum: 2016-01-29 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 615-1027 Upprättad av: Peter Nilssn, Jhan Ericssn Del av Bibliteksparken, Mariestad PM Geteknik

Läs mer

MELLBY 1:115, Laholm. MUR(Markteknisk undersökningsrapport) Översiktlig geoteknisk undersökning inför detaljplan

MELLBY 1:115, Laholm. MUR(Markteknisk undersökningsrapport) Översiktlig geoteknisk undersökning inför detaljplan MEBY 1:115, ahlm MUR(Markteknisk undersökningsrapprt) Översiktlig geteknisk undersökning inför detaljplan 2015-06-05 Upprättad av: yle Shamun Granskad av: Fredrik Stenfeldt Gdkänd av: yle Shamun :\5836\ahlm\_Mellby_1_115_Ge\3_Dkument\36_PM_Rapprt\MUR\MUR_

Läs mer

RAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO)

RAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) RAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) BJC GROUP AB GEOTEKNIK KV. GASKLOCKAN 2 UPPDRAGSNUMMER 2175 480 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING ÖREBRO 2016-04-26 SWECO CIVIL AB ÖREBRO PÄR AXELSSON HANDLÄGGARE 1 (6) S w e c S we c

Läs mer

Geoteknisk utredning för detaljplan inom Alhagen, Mölnlycke MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK- GEOFYSIK-VÄGTEKNIK (MUR/GEO)

Geoteknisk utredning för detaljplan inom Alhagen, Mölnlycke MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK- GEOFYSIK-VÄGTEKNIK (MUR/GEO) Härryda Kmmun W:\Geteknik -13955-\prdukter\Gebankar\GEOARKIV\15021 Alhagen, Mölnlycke\Dkument\15021 Alhagen MUR.dc Geteknisk utredning för detaljplan inm Alhagen, Mölnlycke MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK-

Läs mer

PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK JÄRVSÖ KYRKBY 5:21

PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK JÄRVSÖ KYRKBY 5:21 PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK JÄRVSÖ KYRKBY 5:21 SLUTRAPPORT UPPDRAG, Översiktlig geteknisk stabilitetsutredning - Kyrkby 5:21 Titel på rapprt: Kyrkby 5:21 Status: Slutrapprt : MEDVERKANDE Beställare:

Läs mer

Rev: A KUNGÄLVS KOMMUN Datum: 2014-01-17

Rev: A KUNGÄLVS KOMMUN Datum: 2014-01-17 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: 112-3 GEOTEKNIK Datum: 212-5-31 INFÖR DETALJPLAN TJUVKIL 2:67 Rev: A KUNGÄLVS KOMMUN Datum: 214-1-17 TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geteknik ch mätteknik Handläggare:

Läs mer

FINDUS VÄXTHUS I BJUV Findus Sverige AB. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik

FINDUS VÄXTHUS I BJUV Findus Sverige AB. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik FINS VÄXTHUS I BJUV Findus Sverige AB Markteknisk undersökningsrapprt (MUR) Geteknik 2015-03-16 Upprättad av: Kristian Westlund Granskad av: Dennis Overgaard Gdkänd av: Anna-Karin Jns Uppdragsnr: 1020

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik MUR/geo Gång- och cykelväg Väg E12, Norrlunda-Betseledammen Lycksele kommun, Västerbottens län

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik MUR/geo Gång- och cykelväg Väg E12, Norrlunda-Betseledammen Lycksele kommun, Västerbottens län i Markteknisk undersökningsrapprt, geteknik MUR/ge Gång- ch cykelväg Väg E12, Nrrlunda-Betseledammen Lycksele kmmun, Västerbttens län Granskningshandling 2016-02-24 Objektnummer: 880996 1G140002 VÄG E12

Läs mer

TYRESÖ. Södergården Planerad anläggning av flerbostadshus. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik. Dokumentation av utförda undersökningar

TYRESÖ. Södergården Planerad anläggning av flerbostadshus. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik. Dokumentation av utförda undersökningar TYRESÖ Södergården Planerad anläggning av flerbstadshus Markteknisk undersökningsrapprt (MUR) Geteknik Dkumentatin av utförda undersökningar 215-11-6 Upprättad av: Jenny Gustafssn :\3657\122743\122758\3_Dkument\36_PM_Rapprt\MUR\Södergården

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR PROVGROPAR E20 / Gamla Kronvägen, Partille

MINNESANTECKNINGAR PROVGROPAR E20 / Gamla Kronvägen, Partille Bilaga 5 VL MINNESANTECKNINGAR PROVGROPAR 2002-04-02 E20 / Gamla Krnvägen, Partille Plats E20 / Gamla Krnvägen Närvarande Rland Brandshage Jan Ekström Åke Jhanssn Ola Skepp Partille kmmun, (Tekn. Kntret)

Läs mer

Detaljplan Möe 1:2 och 1:14 Munkedals kommun Rapport Geoteknisk undersökning

Detaljplan Möe 1:2 och 1:14 Munkedals kommun Rapport Geoteknisk undersökning Detaljplan Möe 1:2 och 1:14 Munkedals kommun Rapport Geoteknisk undersökning 2010-11-30 Detaljplan Möe 1:2 och 1:14 Munkedals kommun Rapport Geoteknisk undersökning 2010-11-30 Beställare: MUNKEDALS KOMMUN

Läs mer

PM GEOTEKNIK TYRESÖ KOMMUN FORNUDDSPARKEN UPPDRAGSNUMMER 2111941 SWECO CIVIL AB STOCKHOLM GEOTEKNIK ANNA NORBERG DETALJPLANSUNDERLAG

PM GEOTEKNIK TYRESÖ KOMMUN FORNUDDSPARKEN UPPDRAGSNUMMER 2111941 SWECO CIVIL AB STOCKHOLM GEOTEKNIK ANNA NORBERG DETALJPLANSUNDERLAG PM GEOTEKNIK TYRESÖ KOMMUN ORNUDDSPARKEN UPPDRAGSNUMMER DETAJPANSUNDERAG STOCKHOM 2014-09-04 REV 14-10-09 SWECO CIVI AB STOCKHOM GEOTEKNIK ANNA NORBERG 1(7) rep001.dc 2012-03-29 Swec Gjörwellsgatan 22

Läs mer

NYTT VILLAOMRÅDE I ÄLVSBYN

NYTT VILLAOMRÅDE I ÄLVSBYN MUR (Markteknisk undersökningsrapprt)/geoteknik NYTT VIAOMRÅDE I ÄVSBYN SUTRAPPORT UPPDRAG, Förfrågningsunderlag nytt villamråde Titel på rapprt: Nytt villamråde i Status: Slutrapprt : MEDVERKANDE Beställare:

Läs mer

Spydeberg kommun. Ny villabebyggelse i Lövestad i Spydeberg kommun, Norge. Datarapport från Grunnundersøkelse. Göteborg Uppdrag nr. 15.

Spydeberg kommun. Ny villabebyggelse i Lövestad i Spydeberg kommun, Norge. Datarapport från Grunnundersøkelse. Göteborg Uppdrag nr. 15. Spydeberg kmmun Ny villabebyggelse i Lövestad i Spydeberg kmmun, Nrge Datarapprt från Grunnundersøkelse Götebrg 2015-03-24 Uppdrag nr. 15.502 Handläggare Mikael Bjurmalm Granskad av Marcus Dahlström Uppdrag:

Läs mer

E18 TRAFIKPLATS BERGSHAMRA 2 TPL BERGSHAMRA - TPL DANDERYDS K:A

E18 TRAFIKPLATS BERGSHAMRA 2 TPL BERGSHAMRA - TPL DANDERYDS K:A 1. 2. 1 (7) Skapat av Dkumentdatum Leverans/Ändrings PM T. Sahlin 2017-05-16 Prjektnamn Objektnummer / KM Uppdragsnummer E18 TPL Bergshamra 138663 10205098 E18 TRAFIKPLATS BERGSHAMRA 2 TPL BERGSHAMRA -

Läs mer

Sweco Infrastructure AB. Org.nr 556507-0868 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Infrastructure AB. Org.nr 556507-0868 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen ra04s 2011-02-17 PM GEOTEKNIK ByggArvid AB Bstäder väster m Åsunden, Ulricehamn Geteknisk utredning för detaljplan Uppdragsnummer 2305 490 Götebrg 2012-10-11 Swec Infrastructure AB 1 (13) Swec Gullbergs

Läs mer

Geoteknisk undersökning

Geoteknisk undersökning Geteknisk undersökning inför uppförandet av flerbstadshus, samt kntrs- ch verksamhetshus inm fastigheterna Slrsen 7 ch 8 i Brås Datum: 2009-12-16 Prjekt nr: 1922400 Uppdragsgivare: Peab Sverige AB Prjektledare:

Läs mer

Sarpsborgs Kommune. Ny sentrumbarnehage i Sarpsborg, Sarpsborgs Kommun, Norge. Markteknisk undersökningsrapport, (MUR)

Sarpsborgs Kommune. Ny sentrumbarnehage i Sarpsborg, Sarpsborgs Kommun, Norge. Markteknisk undersökningsrapport, (MUR) Sarpsbrgs Kmmune Ny sentrumbarnehage i Sarpsbrg, Sarpsbrgs Kmmun, Nrge Markteknisk undersökningsrapprt, (MUR) Götebrg 2014-03-06 Uppdrag nr. 14.205 Handläggare Mikael Bjurmalm Granskad av Marcus Dahlström

Läs mer

Kungälv,Eriksbergs verksamhetsområde, del av Marstrand 6:7 m.fl Översiktlig geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (RGeo)

Kungälv,Eriksbergs verksamhetsområde, del av Marstrand 6:7 m.fl Översiktlig geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (RGeo) Kungälv,Eriksbergs verksamhetsområde, del av Marstrand 6:7 m.fl Översiktlig geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (RGeo) 2012-01-20 Kungälv,Eriksbergs verksamhetsområde, del av Marstrand

Läs mer

Rapport över Geotekniska undersökningar (RGeo)

Rapport över Geotekniska undersökningar (RGeo) Detaljplan för bostäder inom Torp 2:5 m.fl. Lerums kommun Fördjupad stabilitetsutredning Rapport över Geotekniska undersökningar (RGeo) 2011-01-30 Uppdragsnummer: 1 013 9569 Upprättad av: Johan Bengtsson,

Läs mer

Cirkulationsplats mm vid Djupedalens IP i Mölnlycke Underlag för framtagande av detaljplan

Cirkulationsplats mm vid Djupedalens IP i Mölnlycke Underlag för framtagande av detaljplan Härryda kommun Cirkulationsplats mm vid Djupedalens IP i Mölnlycke Underlag för framtagande av detaljplan RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 202-0-2 H:\RGeo Djupedalens IP.docx Handläggare Bahatin Gündüz

Läs mer

Knaxeröd 1:60, Rabbalshede. Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat 2011-07-04

Knaxeröd 1:60, Rabbalshede. Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat 2011-07-04 Knaxeröd 1:60, Rabbalshede Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat 2011-07-04 Knaxeröd 1:60, Rabbalshede Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK ÄNGENS FÖRSKOLA, ÖNSTA GRYTA

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK ÄNGENS FÖRSKOLA, ÖNSTA GRYTA MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK ÄNGENS FÖRSKOLA, ÖNSTA GRYTA 216-8-26 UPPDRAG 27938, Försklr Västerås Titel på rapprt: Markteknisk undersökningsrapprt (MUR/GEOTEKNIK) Datum: 216-8-26 MEDVERKANDE

Läs mer

Vedlegg 1. Situasjonskart

Vedlegg 1. Situasjonskart Vedlegg 1 Situasjnskart Vedlegg 2 Tegninger Arkitekt g RIB 1 2 3 4 5 11000 4900 16200 10000 = +6562823.231 y = +611632.487 = +6562825.462 y = +611643.202 = +6562826.461 y = +611647.999 = +6562829.685

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE STABILITET. UNDERLAG FÖR TILLSTÅNDSANSÖKAN OCH NY DETALJPLAN.

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE STABILITET. UNDERLAG FÖR TILLSTÅNDSANSÖKAN OCH NY DETALJPLAN. PM GEOTEKNIK TOLUST EXPLOATERING AB Jönköping, södra Munksjö mrådet, utfyllnad i UPPDRAGSNUMMER GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE STABILITET. UNDERLAG FÖR TILLSTÅNDSANSÖKAN OCH NY DETALJPLAN. UNDERLAG ANSÖKAN

Läs mer

Stenungsunds kommun, Koppersvägen, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Stenungsunds kommun, Koppersvägen, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Stenungsunds kommun,, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo 2015-06-30 Stenungsunds kommun,, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo 2015-06-30 Beställare:

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING VID EN- BACKEN, MIDSOMMARKRANSEN. Projekterings PM geoteknik

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING VID EN- BACKEN, MIDSOMMARKRANSEN. Projekterings PM geoteknik Inkm till Stckhlms stadsbyggnadskntr - 2016-05-19, Dnr 2014-06515 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING VID EN- BACKEN, MIDSOMMARKRANSEN Prjekterings PM geteknik 2015-12-30 Upprättad av: Tmmy Olaussn Granskad av: Christina

Läs mer

Härnevi 1:17, Upplands-Bro kommun

Härnevi 1:17, Upplands-Bro kommun Underlag till detaljplan Härnevi 1:17, Upplands-Br kmmun Nytt flerbstadshus Markteknisk undersökningsrapprt Geteknik Stckhlm 2015-04-29 Hämtat från enir.se 2015-04-28 Beställare: Härnevi fastighets AB

Läs mer

PM Geoteknik Kv. Rönnen 14 m fl Nybyggnad flerbostadshus Hjo Kommun

PM Geoteknik Kv. Rönnen 14 m fl Nybyggnad flerbostadshus Hjo Kommun PM Geteknik Kv. Rönnen 14 m fl Nybyggnad flerbstadshus Hj Kmmun Datum: 2015-02-27 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 515-807 Upprättad av: Peter Nilssn, Jhan Ericssn Kv. Rönnen 14 m fl, Hj kmmun PM Geteknik 150227

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/GEO

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/GEO Uppdragsnr. 10214847 KUMLA KOMMUN VERKMÄSTAREN 2 NYBYGGNATION KONTOR GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/GEO Rev 2015-07-10 Örebro 2015-06-26 WSP Samhällsbyggnad Box

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING STADSOMVANDLINGEN KIRUNA

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING STADSOMVANDLINGEN KIRUNA MUR (Markteknisk undersökningsrapprt) GEOTEKNISK UNDERSÖKNING STADSOMVANDINGEN KIRUNA Uppdrag: 245202, Geteknisk undersökning Stadsmvandlingen Kiruna Titel på rapprt: Markteknisk undersökningsrapprt (MUR)

Läs mer

GEOTEKNISKA EGENSKAPER OCH SLÄNTSTABILITET DEL AV OSDAL

GEOTEKNISKA EGENSKAPER OCH SLÄNTSTABILITET DEL AV OSDAL GEOTEKNISKA EGENSKAPER OCH SLÄNTSTABILITET DEL AV OSDAL 7 2015-04-17 Uppdrag: 261532, Getekniska undersökningar del av Osdal 7 Titel på rapprt: Getekniska egenskaper ch släntstabilitet, Del av Osdal 7

Läs mer

Tanums kommun. Fjällbacka, Slänten. PM nr 2, Geoteknik. Datum Uppdragsnummer Utgåva/Status. Jens Hummel Handläggare

Tanums kommun. Fjällbacka, Slänten. PM nr 2, Geoteknik. Datum Uppdragsnummer Utgåva/Status. Jens Hummel Handläggare Tanums kmmun Fjällbacka, Slänten PM nr 2, Geteknik s:\4\4271\jens\tan36\tet\pm_rev2_7-11-1\pm_nr2_ge_fjallbacka_slänten_27-11-1.dc Datum 27-11-26 Uppdragsnummer 427-1 Utgåva/Status Jens Hummel Handläggare

Läs mer

TEKNISK PM GEOTEKNIK. Bilaga 2 1(13) ARCTIC PAPER MUNKEDALS AB SLÄNTSTABILITETSUTREDNING FÖR NYTT BRÄNSLELAGER OCH NY PANNA, MUNKEDAL

TEKNISK PM GEOTEKNIK. Bilaga 2 1(13) ARCTIC PAPER MUNKEDALS AB SLÄNTSTABILITETSUTREDNING FÖR NYTT BRÄNSLELAGER OCH NY PANNA, MUNKEDAL Bilaga 2 1(13) ARCTIC PAPER MUNKEDALS AB SLÄNTSTABILITETSUTREDNING FÖR NYTT BRÄNSLELAGER OCH NY PANNA, MUNKEDAL TEKNISK PM GEOTEKNIK Götebrg 2007-11-07 Fredrik Olssn FB ENGINEERING AB Skärgårdsgatan 1,

Läs mer

PM Planeringsunderlag Detaljplan Mölndals sjukhus, R-Huset Västfastigheter Geoteknik 2011-10-14

PM Planeringsunderlag Detaljplan Mölndals sjukhus, R-Huset Västfastigheter Geoteknik 2011-10-14 PM Planeringsunderlag Detaljplan Mölndals sjukhus, R-Huset 2011-10-14 Upprättad av: Sven Devert Granskad av: Michael Engström Uppdragsnr: 10150734 Daterad: 2011-10-14 Handläggare: Sven Devert Detaljplan,

Läs mer

PM Geoteknik Bogesund 1:40 m. fl. Nytt bostadsområde Ulricehamns Kommun

PM Geoteknik Bogesund 1:40 m. fl. Nytt bostadsområde Ulricehamns Kommun PM Geteknik Bgesund 1:40 m. fl. Nytt bstadsmråde Ulricehamns Kmmun Datum: 2015-02-17 Rev. Datum: 2015-03-16 Uppdragsnummer: 514-782 Upprättad av: Peter Nilssn, Jhan Ericssn Bgesund 1:40 m. fl., Ulricehamns

Läs mer

FILIPSTAD KOMMUN KALHYTTAN 1:96 NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MUR 2011-10-17. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

FILIPSTAD KOMMUN KALHYTTAN 1:96 NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MUR 2011-10-17. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro FILIPSTAD KOMMUN KALHYTTAN 1:96 NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MUR 2011-10-17 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Anna Grönholm tfn; 019/17 89 50 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Annestorp 1:153 och 1:185 i Lindome MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

Annestorp 1:153 och 1:185 i Lindome MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) X:\Göteborg\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV\14030 Lindome Sagbrovägen\Dokument\14030 Lindome Annestorp Sagbrovägen MUR.docx Mölndals Stad Annestorp 1:153 och 1:185 i Lindome MARKTEKNISK

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo)

Översiktlig geoteknisk utredning Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) DETALJPLAN PRÄSTERYDSVÄGEN Översiktlig geoteknisk utredning Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) Uppdragsnr: DETALJPLAN PRÄSTERYDSVÄGEN Översiktlig geoteknisk utredning Rapport Geoteknisk Undersökning

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport/ Geoteknik (MUR/GEO)

Markteknisk undersökningsrapport/ Geoteknik (MUR/GEO) Mur/Geo Granskningshandling 2014-10-31 Detaljplan för Nyborgsvägen Stenungsunds kommun Markteknisk undersökningsrapport/ Geoteknik (MUR/GEO) GRANSKNINGSHANDLING 2014-10-31 Datum: 2014-10-31 Uppdrag EQC:

Läs mer

RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RGeo samt en sammanställning av tidigare utförda geotekniska undersökningar inom området.

RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RGeo samt en sammanställning av tidigare utförda geotekniska undersökningar inom området. Uppdrags nr. 10130486 MARIESTAD KOMMUN SJÖSTADEN ETAPP 1 RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RGeo samt en sammanställning av tidigare utförda geotekniska undersökningar inom området. Örebro 2010-01-21 Rev

Läs mer

m -02-2 4 Hedbo, Skene Fördjupad stabilitetsutredning Geoteknisk undersökning ^appofit Geoteknisk undersåtar (RBm W Mark [Marks kommun MARKS KOMMUN

m -02-2 4 Hedbo, Skene Fördjupad stabilitetsutredning Geoteknisk undersökning ^appofit Geoteknisk undersåtar (RBm W Mark [Marks kommun MARKS KOMMUN W Mark MARKS KOMMUN [Marks kmmun loit m -02-2 4 Hedb, Skene ^appfit Geteknisk undersåtar (RBm Götebrg 2010-02=11 Swec Infrastructure AB, Geteknik Uppdragsnymmer 230S 376 SWECO zf Gullbergs Strandgata 3

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Statsrådet 6 inom Vännäs tätort, Vännäs kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten Statsrådet 6 inom Vännäs tätort, Vännäs kommun, Västerbottens län 1(3) SAMRÅDSHANDLING 1(4) Detaljplan för fastigheten Statsrådet 6 inm Vännäs tätrt, Vännäs kmmun, Västerbttens län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING Handlingar Planförslaget består av:

Läs mer

Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun. Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) 10107725 2008-05-21

Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun. Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) 10107725 2008-05-21 Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) 10107725 2008-05-21 Upprättad av: Jenny Arvidsson Granskad av: Michael Engström Kongahälla Kungälvs kommun Rapport Geoteknisk

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) - GEOTEKNIK

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) - GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) - GEOTEKNIK 2016-12-21 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) - GEOTEKNIK Säby 3:69 Planerat flerbostadshus KUND Stocksundshem AB/Gerson Real Estate AB KONSULT WSP

Läs mer

Geoteknisk undersökning Lantmannen 7, Falköping Detaljplan Falköpings kommun

Geoteknisk undersökning Lantmannen 7, Falköping Detaljplan Falköpings kommun Geoteknisk undersökning Lantmannen 7, Falköping Detaljplan Falköpings kommun Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik Göteborg 2014-12-19 Structor Mark Göteborg AB Projektbenämning: Uppdragsansvarig:

Läs mer

409-24 Stadskvarn - Aspelund Skövde kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag 1-11 Ritning G:1 G:4

409-24 Stadskvarn - Aspelund Skövde kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag 1-11 Ritning G:1 G:4 409-24 Stadskvarn - Aspelund Skövde kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag 1-11 Ritning G:1 G:4 Bilaga 1 (provtabell) Bilaga 2 (rutinanalys) Bilaga 3 (CRS-försök)

Läs mer

Rönnäng 1:153 m.fl. Tjörns kommun - detaljplan Teknisk PM Geoteknik

Rönnäng 1:153 m.fl. Tjörns kommun - detaljplan Teknisk PM Geoteknik Rönnäng :53 m.fl. Tjörns kmmun - detaljplan Teknisk PM Geteknik Reviderad 2-9 Rönnäng :53 m.fl. Teknisk PM Geteknik Reviderad 2-9 Beställare: Beställarens mbud: Knsult: Uppdragsledare Handläggare Kjell

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET, PARTILLE KOMMUN Detaljplan för förskola, Ugglum 4:204 och 4:665, Partille Geoteknisk undersökning UPPDRAGSNUMMER 2305 703 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

Läs mer

Geoteknisk utredning inför nybyggnad av multihall och hotell på fastigheten Åby 1:75, Mölndal PM Planeringsunderlag, Detaljplan

Geoteknisk utredning inför nybyggnad av multihall och hotell på fastigheten Åby 1:75, Mölndal PM Planeringsunderlag, Detaljplan Geoteknisk utredning inför nybyggnad av multihall och hotell på fastigheten Åby 1:75, Mölndal PM Planeringsunderlag, Detaljplan 2012-04-19 Upprättad av: Sara Jorild Granskad av: Michael Engström Uppdragsnr:

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Detaljplan Norrmalm 1:1, Sagavallen Borås Stad 2013-12-20

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Detaljplan Norrmalm 1:1, Sagavallen Borås Stad 2013-12-20 Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Borås Stad 2013-12-20 Upprättad av: Anita Turesson Granskad av: Sara Jorild Uppdragsnr: 10188719 Uppdragsnr: 10188719 Daterad: 2013-12-20 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

Geoteknisk undersökning, Bara Syd, Skogshusen Rapport geoteknisk undersökning, RGeo

Geoteknisk undersökning, Bara Syd, Skogshusen Rapport geoteknisk undersökning, RGeo Geoteknisk undersökning, Bara Syd, Skogshusen Rapport geoteknisk undersökning, RGeo 2011-06-15 Uppdragsnummer: 228683 Uppdragsansvarig: Anders Gustavsson Handläggare Kvalitetsgranskning Magnus Palm 010-452

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Markteknisk undersökningsrapport, MUR

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Markteknisk undersökningsrapport, MUR Grap 11180 Översiktlig geteknisk utredning inför nyetablering av htell i Hallunda, Btkyrka kmmun Markteknisk undersökningsrapprt, MUR Gesigma AB Götebrg 2011-09-22 Rev 2011-10-14 Emil Jhanssn Uppdragsnr:

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Uppdragsnr. 10214338 NORA FASTIGHETER AB HAGBY ÄNGAR NYBYGGNATION FÖRSKOLA GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Rev 2015-09-08 Rev 2015-07-29 Örebro 2015-06-16 WSP

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK KULTURTORGET, MÄRSTA

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK KULTURTORGET, MÄRSTA MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK KULTURTORGET, MÄRSTA 2016-03-23 UPPDRAG Titel på rapport: 267344, Markteknisk undersökningsrapport (MUR/GEOTEKNIK) Status: Datum: 2016-03-23 MEDVERKANDE

Läs mer

JULI 2015 MÖLNDAL ENERGI FJÄRRKYLA I BERGET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK

JULI 2015 MÖLNDAL ENERGI FJÄRRKYLA I BERGET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK JULI 2015 MÖLNDAL ENERGI FJÄRRKYLA I BERGET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se

Läs mer

Järfälla kommun, Veddesta, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Järfälla kommun, Veddesta, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Järfälla kommun, Veddesta, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Järfälla kommun, Veddesta, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Beställare:

Läs mer

Järnboden, Fjällbacka

Järnboden, Fjällbacka Järnbden, Geteknisk undersökning Rapprt geteknisk undersökning (RGe) Götebrg 2009-06-26 Rev B 2011-02-08 Beställare: Tanums kmmun Uppdragsnummer: 220799 Jsefin Mberg & Carline Apell Tyréns AB Geteknisk

Läs mer

Geoteknisk utredning inför nyetablering av bostäder i Norsborg, Botkyrka kommun. Markteknisk undersökningsrapport, MUR

Geoteknisk utredning inför nyetablering av bostäder i Norsborg, Botkyrka kommun. Markteknisk undersökningsrapport, MUR Grap 11201 Geteknisk utredning inför nyetablering av bstäder i Nrsbrg, Btkyrka kmmun Markteknisk undersökningsrapprt, MUR Gesigma AB Götebrg 2011-11-04 Emil Jhanssn Uppdragsnr: Geteknisk utredning inför

Läs mer

407-143 Horsås Skövde kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag Ritning G:1 G:5. Skövde den 20 december 2007

407-143 Horsås Skövde kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag Ritning G:1 G:5. Skövde den 20 december 2007 407-143 Horsås Skövde kommun ÖVERSIKTIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SG-utdrag Ritning G:1 G:5 Bilaga 1 (provtabell) Bilaga 2 (rutinanalys) Bilaga 3 (CRS-försök) Bilaga 4 (CPT-sondering)

Läs mer

Kärr 1:8 Stenungsunds kommun. PM Markradon. Uppdrag nr 10093648 2007-06-30

Kärr 1:8 Stenungsunds kommun. PM Markradon. Uppdrag nr 10093648 2007-06-30 Kärr 1:8 Stenungsunds kommun PM Markradon Uppdrag nr 10093648 2007-06-30 Upprättad av: Sara Jorild Granskad av: Magnus Lundgren Godkänd av: Magnus Lundgren Kärr 1:8 Stenungsunds kommun PM Markradon 2007-06-30

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) NORRKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 218735 ÖSTRA SALTÄNGEN, NORRKÖPING VÄSTERÅS 213-4-17 REV 213-9-25 1(8) repo1.docx 212-3-29 Sweco Ingenjör Bååths Gata 17 Box

Läs mer

RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RGeo

RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RGeo Vårt datum 2014-10-06 Vår referens Carl Hellblom Uppdragsnummer 10015412 RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RGeo Beställare: Skanska Sverige AB Objekt: Geoteknisk undersökning vid kvarteret Stallet 8 Uppdragsnummer:

Läs mer

Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 2015-05-26

Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 2015-05-26 Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 215-5-26 Upprättad av: Tobias Lundström Granskad av: Göran Pyyny Uppdragsnr: 129335

Läs mer

Grössbyn 1:34. Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Ucklum, Stenungsunds kommun Detaljplan BOHUSGEO AB

Grössbyn 1:34. Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Ucklum, Stenungsunds kommun Detaljplan BOHUSGEO AB BOHUSGEO AB Grössbyn 1:34 Ucklum, Stenungsunds kommun Detaljplan Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Lantmäteriet Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Uppdragsnr:

Läs mer

WSP 1 015 1984 BORÅS KOMMUN KVARTERET PALLAS PLANERAD NYBYGGNAD. Geoteknisk undersökning. Örebro 2011-09-30 Reviderad 2013-10-15

WSP 1 015 1984 BORÅS KOMMUN KVARTERET PALLAS PLANERAD NYBYGGNAD. Geoteknisk undersökning. Örebro 2011-09-30 Reviderad 2013-10-15 WSP 1 015 1984 BORÅS KOMMUN KVARTERET PALLAS PLANERAD NYBYGGNAD Geoteknisk undersökning Örebro 2011-09-30 Reviderad 2013-10-15 WSP SAMHÄLLSBYGGNAD Box 8094 700 08 ÖREBRO Tel 0706 88 57 44 Handläggare:

Läs mer

PM Geoteknisk undersökning för detaljplan

PM Geoteknisk undersökning för detaljplan 2011-01-27 10145578 SANDBACKA - STRÖMSBRO Nytt bostadsområde PM Geoteknisk undersökning för detaljplan Handläggare: Magnus Larsson WSP Samhällsbyggnad Norra Skeppargatan 11 803 20 Gävle Tel: 026-54 38

Läs mer

2 (7) RAPPORT 2014-06-10 FÖRENINGSTORGET, ESLÖV. \\semmafs001\projekt\2217\2217597\000\3 genomförande\35 arbetsmaterial\geoteknik\2217597 mur.

2 (7) RAPPORT 2014-06-10 FÖRENINGSTORGET, ESLÖV. \\semmafs001\projekt\2217\2217597\000\3 genomförande\35 arbetsmaterial\geoteknik\2217597 mur. 2 (7) RAPPORT \\semmafs001\projekt\2217\2217597\000\3 genomförande\35 arbetsmaterial\geoteknik\2217597 mur.docx repo001.docx 2012-03-29 Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Objektsbeskrivning 1 3 Omgivningsbeskrivning

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK STADSBYGGNADSFÖRVATNINGEN, MÖNDAS STAD Detaljplan för bostäder m.m inom Syltlöken 1 Geoteknisk undersökning UPPDRAGSNUMMER 2305 747 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

Läs mer

RAPPORT Geoteknisk undersökning (RGeo) Detaljplan Greby 1:3 och 1:4 Tanums kommun

RAPPORT Geoteknisk undersökning (RGeo) Detaljplan Greby 1:3 och 1:4 Tanums kommun RAPPORT Geoteknisk undersökning (RGeo) Detaljplan Greby 1:3 och 1:4 Tanums kommun 2009-02-23 Upprättad av: Johan Bengtsson Granskad av: Michael Engström RAPPORT Geoteknisk undersökning (RGeo) Detaljplan

Läs mer

Slåttervägen 2, Laholms kommun. Rapport Geoteknisk undersökning (Rgeo) 2012-11-02

Slåttervägen 2, Laholms kommun. Rapport Geoteknisk undersökning (Rgeo) 2012-11-02 Slåttervägen 2, Laholms kommun Rapport Geoteknisk undersökning (Rgeo) 2012-11-02 Slåttervägen 2, Laholms kommun Rapport Geoteknisk undersökning Rgeo_112802.doc Dokumentinformation Uppdragsnummer 112802

Läs mer

Kungbäck 1:38 m.fl. Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Stensvik, Strömstad kommun Detaljplan BOHUSGEO AB

Kungbäck 1:38 m.fl. Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Stensvik, Strömstad kommun Detaljplan BOHUSGEO AB BOHUSGEO AB Kungbäck 1: m.fl. Stensvik, Strömstad kommun Detaljplan Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Lantmäteriet Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Uppdragsnr:

Läs mer

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan, detaljplan

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan, detaljplan Uppdrag: 253909, Geoteknik Kantgatan, detaljplan Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport, MUR Status: Datum: 2014-03-13 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Skellefteå Kommun Jonas Johansson

Läs mer

ÅBY 6:2 SYDÖSTRA SNÄTTEBRO LÄCKEBY, KALMAR KOMMUN. Rapport Geoteknisk undersökning (R:geo) 2011-12-19. Upprättad av: Torbjörn Johansson

ÅBY 6:2 SYDÖSTRA SNÄTTEBRO LÄCKEBY, KALMAR KOMMUN. Rapport Geoteknisk undersökning (R:geo) 2011-12-19. Upprättad av: Torbjörn Johansson ÅBY 6:2 SYDÖSTRA SNÄTTEBRO LÄCKEBY, KALMAR KOMMUN Rapport Geoteknisk undersökning (R:geo) 2011-12-19 Upprättad av: Torbjörn Johansson 10 15 1635 ÅBY 6:2, SYDÖSTRA SNÄTTEBRO LÄCKEBY, KALMAR KOMMUN Rapport

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Uppdrag nr 230618 Sidan 1 av 7 FORTIFIKATIONSVERKET / TULLVERKET NY TULLSTATION TÖCKSFORS, ÅRJÄNG Ny Tullstation GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PROJEKTERINGSUNDERLAG Markteknisk Undersökningsrapport/Geoteknik

Läs mer

PM Geoteknik Nybyggnad Förskola Algutstorp Vårgårda Kommun PM 130620

PM Geoteknik Nybyggnad Förskola Algutstorp Vårgårda Kommun PM 130620 PM Geoteknik Nybyggnad Förskola Algutstorp Vårgårda Kommun PM 130620 Datum: 2013-06-20 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 513-417 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson Innehåll 1 UPPDRAG... 3 2 PLANERAD

Läs mer

Del av Viared 5:1 Viared Sydvästra, Borås. Geoteknisk utredning för detaljplan. Sammanfattning

Del av Viared 5:1 Viared Sydvästra, Borås. Geoteknisk utredning för detaljplan. Sammanfattning Uppdragsnr: 10184860 Borås Stad Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadshuset, Kungsgatan 55 501 80 Borås Tfn: 033-35 84 98 Göteborg 2013-09-12 Del av Viared 5:1 Viared Sydvästra, Borås Geoteknisk utredning

Läs mer

Haggårdens industriområde Mariestads kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag Ritning G:1 G:2

Haggårdens industriområde Mariestads kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag Ritning G:1 G:2 408-103 Haggårdens industriområde Mariestads kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag Ritning G:1 G:2 Bilaga 1 (provtabell) Bilaga 2 CPT-sondering Skövde den 6

Läs mer

Rapport Geoteknisk undersökning Cirkusängen 6, Sundbybergs kommun 2011-02-22. Cirkusängen 6 Uppdragsnummer: 228089. Uppdragsansvarig: Karin Wenander

Rapport Geoteknisk undersökning Cirkusängen 6, Sundbybergs kommun 2011-02-22. Cirkusängen 6 Uppdragsnummer: 228089. Uppdragsansvarig: Karin Wenander 1(4) Rapport Geoteknisk undersökning Cirkusängen 6, Sundbybergs kommun 2011-02-22 Cirkusängen 6 Uppdragsnummer: 228089 Uppdragsansvarig: Karin Wenander Handläggare Granskare Karin Wenander 010-452 3046

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT FALKÖPINGS KOMMUN TÅSTORP 7:7 M.FL, FALKÖPING UPPDRAGSNUMMER 2204112000 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 2014-04-25 JÖNKÖPING GEOTEKNIK UPPRÄTTAD AV: GRANSKAD AV: SWECO

Läs mer

Detaljplan för Almöstrand och Tjörns entré

Detaljplan för Almöstrand och Tjörns entré Detaljplan för Almöstrand och Tjörns entré Datum: 0-0- Rapport Geoteknik Rapport Geoteknik Sidan av Detaljplan för Almöstrand och Tjörns entré Tjörns kommun 0-0- Innehållsförteckning. Inledning.... Underlag....

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplanen för del av Mörrum 73:1 & 73:4 m. fl.

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplanen för del av Mörrum 73:1 & 73:4 m. fl. KARLSHAMNS KOMMUN Detaljplanen för del av Mörrum 73:1 & 73:4 m. fl. Markteknisk undersökningsrapport 2015-09-30 Uppdragsnummer: 10216922 Upprättad av: Lars Marboe Granskad av: Evelina Nilsson Uppdragsnr:

Läs mer

Nya Krokslätt. PM Markradon. Geoteknisk utredning för detaljplan Kängurun 21 m fl, Mölndals Stad 2010-12-08

Nya Krokslätt. PM Markradon. Geoteknisk utredning för detaljplan Kängurun 21 m fl, Mölndals Stad 2010-12-08 Nya Krokslätt Kängurun 21 m fl, Mölndals Stad PM Markradon 2010-12-08 Upprättad av: Sven Devert Granskad av: Per Friberg Uppdragsnr: 10142412 Daterad: 2010-12-08 Handläggare: Sven Devert Nya Krokslätt

Läs mer

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) W:\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV\14087 Bua 10248 mfl, Varberg\Dokument\MUR\14087 Bua 10248 mfl, Varberg MUR.docx VARBERGS KOMMUN Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248

Läs mer