Rapport Geotekniska undersökning (RGeo) Kompletterande undersökning för totalstabilitet Bovallstrand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport Geotekniska undersökning (RGeo) Kompletterande undersökning för totalstabilitet Bovallstrand"

Transkript

1 Rapprt Getekniska undersökning (RGe) Kmpletterande undersökning för ttalstabilitet Bvallstrand Upprättad av: Charltte Anderssn Granskad av: Jnas Aelssn

2 Uppdragsnr: Daterad: Rapprt Geteknisk undersökning Fält- ch labratrieresultat Handläggare: Jnas Aelssn Rapprt Getekniska undersökning (RGe) Kmpletterande undersökning för ttalstabilitet Bvallstrand Kund Skmakarudden AB Knsult WSP Samhällsbyggnad B Götebrg Besök: Rullagergatan 4 Tel: Fa: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stckhlm Kntaktpersner Jnas Aelssn, L:\5250\Skmakarudden AB\ \3_Dkument\38_Rapprt\RGe.dc Mall: Rapprt Advanced 2010.dt ver 1.0 Innehåll Allmänt 3 Getekniska undersökningar 3 Redvisning 3 2 (4)

3 Uppdragsnr: Daterad: Rapprt Geteknisk undersökning Fält- ch labratrieresultat Handläggare: Jnas Aelssn Allmänt På uppdrag av Skmakarudden AB har WSP Samhällsbyggnad utfört en kmpletterande geteknisk utredning för Detaljplan för Rågshult 1:5 m.fl. Skmakarudden, Bvallstrand., med utgångspunkt från SGI:s yttrande över samrådshandling daterad L:\5250\Skmakarudden AB\ \3_Dkument\38_Rapprt\RGe.dc Mall: Rapprt Advanced 2010.dt ver 1.0 Getekniska undersökningar I samband med denna kmplettering av stabilitetsutredningen för det södra mrådet har fältundersökningar utförts i två punkter. Fältundersökningen utfördes i nvember 2010 ch bestd av följande metder; CPT i två punkter, Vingsndering i en punkt, upptagning av störda jrdprver i två punkter samt upptagning av störda jrdprver i en punkt. Labratrieundersökningar på upptagna prver har utförts av WSP:s labratrium i Götebrg. Utsättning ch avvägning av brrpunkter har gjrts utifrån befintliga byggnader. I plan har krdinatsystem RT R GON V 64:0 använts ch i höjd krdinatsystem RH70. Fältgetekniker för de getekniska undersökningarna var Håkan Eklund. Tidigare har undersökningar utförts i flera mgångar, vilka finns samlade i Rapprt Geteknisk undersökning uppförd av Bhusge, arbetsnummer U06107 daterad Undersökningarna är för ett detaljplaneskede relativt mfattande inm mrådet för planerad bebyggelse ch under havsbtten utanför. Undersökningen mfattar bland annat ett flertal vingsnderingar, klvprvtagning i en punkt ch prtrycksmätning med prgns av dimensinerande grundvattentryck. Dessa undersökningar redvisas här i plan men ej i sektin, se Redvisning nedan. En översiktlig skredriskinventering för mrådet har tidigare utförts av Bhusge 1994, arbetsnummer 9993:013. I samband med denna inventering utfördes undersökning i tre punkter längs en sektin genm det nu aktuella södra mrådet. Undersökningarnas eakta psitin i plan framgår inte av tillhandahållet material, men har utifrån markerad sektin på plan ch höjdangivelser i sektinsredvisningen ungefärligen bedömts. Redvisning Utförda undersökningar för denna utredning redvisas i plan ch sektin i Bilaga 1 respektive Bilaga 2. I Bilaga 1 redvisas även placering av tidigare undersökningar samt tlkat planläge av undersökningar från Skredriskinventeringen utförd av Bhusge Prtkll från utförda labratrieundersökningar redvisas i Bilaga 3, ch utvärdering av CPT-snderingar i Bilaga 4 ch Bilaga 5. Material från de tidigare undersökningarna från Skredriskinventeringen redvisas i Bilaga 6. Utvärdering ch resultat från utförda getekniska undersökningar redvisas i PM; Geteknisk undersökning Skmakarudden, Bvallstrand Kmplettering av detaljerad utredning, uppdragsnummer daterad (4)

4 Uppdragsnr: Daterad: Rapprt Geteknisk undersökning Fält- ch labratrieresultat Handläggare: Jnas Aelssn Bilagr Bilaga Geteknisk undersökning, plan 1 (1 sida) Enstaka brrhål 2 (1 sida) Labratrieprtkll 3 (9 sidr) Cnradutvärdering av CPT Bh W (6 sidr) Cnradutvärdering av CPT Bh W (6 sidr) Utdrag ur Skredriskinventering, Bhusge (4 sidr) L:\5250\Skmakarudden AB\ \3_Dkument\38_Rapprt\RGe.dc Mall: Rapprt Advanced 2010.dt ver (4)

5

6

7 Sammanställning av Labratrieundersökningar samhällsbyggnad Ge Götebrg Prjekt Bvallstrand Rullagergatan Götebrg Tfn: / Uppdragsnummer Bilaga: 3:1 Tfn: / Brrhål w1001 Fa: Fältundersökning Utrustning PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning X Granskning KS Grundvattenbservatiner Datum Den- Vatten- Knfl. Sensi- Skjuvhållfasth Matrl. Tjälf.- Sekt./BH sitet kvt gräns tivitet (krrig.) (krrig.) typ klass Djup w N w L S t fu kpa fu kpa m Benämning t/m 3 % % Kn Kn 0,0 0,03 0,03 1,0 F / ASFALT / (enl.fälttekn.) F / brun SAND, enstaka gruskrn / grå rstfläckig LERA, sandkörtlar, vät- ch 1,0 56 skalrester 2,0 64 2,0 grå rstfläckig LERA 75 3,0 67 3,0 grå LERA, sandkörtlar, enstaka skalrester 77 4,0 61 4,0 grå sandig LERA, enstaka gruskrn 67 5,0 48 grå sandig LERA, enstaka gruskrn ch 5,0 63 skalrester 6,0 44 VVTK 08

8 Sammanställning av Labratrieundersökningar samhällsbyggnad Ge Götebrg Prjekt Bvallstrand Rullagergatan Götebrg Tfn: / Uppdragsnummer Bilaga: 3:2 Tfn: / Brrhål w1002 Fa: Fältundersökning Utrustning PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning X Granskning / AZ Grundvattenbservatiner Datum Den- Vatten- Knfl. Sensi- Skjuvhållfasth Matrl. Tjälf.- Sekt./BH sitet kvt gräns tivitet (krrig.) (krrig.) typ klass Djup w N w L S t fu kpa fu kpa m Benämning t/m 3 % % Kn Kn 1, ,0 grå LERA, skalrester 1,51 1, , ,0 grå sulfidflammig LERA, skalrester 1,51 1, , ,0 grå sulfidflammig LERA, skalrester 1,52 1, , ,0 grå sulfidflammig LERA, skalrester 1,57 1, VVTK 08

9 Sammanställning av Labratrieundersökningar samhällsbyggnad Ge Götebrg Prjekt Bvallstrand Rullagergatan Götebrg Tfn: / Uppdragsnummer Bilaga: 3:3 Tfn: / Brrhål w1002 Fa: Fältundersökning Utrustning PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning X Granskning KS Grundvattenbservatiner Datum Den- Vatten- Knfl. Sensi- Skjuvhållfasth Matrl. Tjälf.- Sekt./BH 0,5 m u my sitet kvt gräns tivitet (krrig.) (krrig.) typ klass Djup w N w L S t fu kpa fu kpa m Benämning t/m 3 % % Kn Kn 0,0 0,1 0,1 0,8 F / ASFALT / (enl.fälttekn.) F / brunt sandigt GRUS, asfaltrester / grå ngt sandig siltig LERA, skikt av lerig silt, 0,8 36 skalrester, enstaka vätdelar 2,0 39 VVTK 08

10

11

12

13

14

15

16 Lutning (grader) L:\5250\Skmakarudden AB\ \5_Beräkningar\CONRAD\W1001\Blad1.CPW CPT-sndering utförd enligt EN ISO Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå 8.80 m 0.50 m Referens Nivå vid referens Förbrrat material Gemetri my Sand Nrmal Vätska i filter Glycerin Brrpunktens krd. Utrustning Getech Snd nr 3552 Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Datum Skmakarudden, Bvallstrand Bvallstrand W Spetstryck q t (MPa) Prtrycksparameter B q Friktin f t (kpa) Prtryck u, u, u (kpa) Friktinskvt R ft (%) U U 3 U 4 U 5 U U 6 U 7 U U 8 U U

17 + + + Svensk empiri Lunne, överknsliderad Lunne, nrmalknsliderad L:\5250\Skmakarudden AB\ \5_Beräkningar\CONRAD\W1001\Blad1.CPW CPT-sndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my 0.50 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Utrustning Gemetri Sand Getech Nrmal Utvärderare Datum för utvärdering Charltte Anderssn Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Datum Skmakarudden, Bvallstrand Bvallstrand W Klassificering Odränerad skjuvhållfasthet fu (kpa) Friktinsvinkel ( ) Relativ lagringstäthet I D (%) Mdul (MPa) Sand Si Cl Si Cl v L vl L v L L Si ()

18 () (()) (()) (()) L:\5250\Skmakarudden AB\ \5_Beräkningar\CONRAD\W1001\Blad1.CPW CPT-sndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my 0.50 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Utrustning Gemetri Sand Getech Nrmal Utvärderare Datum för utvärdering Charltte Anderssn Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Datum Skmakarudden, Bvallstrand Bvallstrand W Klassificering Effektivtryck (kpa) Odränerad skjuvhållfasthet fu (kpa) Sand Si Cl Si Cl v L vl L v L L Si ()

19 C P T - sndering Prjekt Skmakarudden, Bvallstrand Förbrrningsdjup Startdjup Stppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens 8.80 m 0.50 m my Kalibreringsdata Spets 3552 Datum Areafaktr a 4 Areafaktr b Skalfaktrer Förbrrat material Gemetri Vätska i filter Operatör Utrustning Inre friktin O c Inre friktin O f Crss talk c 1 Crss talk c 2 Prtryck Friktin Spetstryck Område Faktr Område Faktr Område Faktr 0.0 kpa 0.0 kpa Plats Brrhål Datum Sand Nrmal Glycerin Håkan Eklund Getech Prtryck registrerat vid sndering Nllvärden, kpa Före Efter Diff Krrigering Prtryck Friktin Spetstryck Bvallstrand W Prtryck Friktin Spetstryck (ingen) (ingen) (ingen) Bedömd snderingsklass Använd skalfaktrer vid beräkning Prtrycksbservatiner Skiktgränser Klassificering 0.50 Prtryck (kpa) 0.00 Från Till Densitet (tn/m 3 ) 1.80 Flytgräns Jrdart Sand Anmärkning Skr prtkll från W1001 L:\5250\Skmakarudden AB\ \5_Beräkningar\CONRAD\W1001\Blad1.CPW

20 C P T - sndering Prjekt Skmakarudden, Bvallstrand Från Till Klassificering Sand Sand Si v L Cl L Si L Si v L Cl L Cl L Si t/m w L fu kpa ((62.8)) ((75.4)) ((41.7)) (22.2) (34.4) Plats Brrhål Datum (35.9) Bvallstrand W v ' v ' c kpa kpa kpa Sida 1 av 1 R I D E M M % MPa MPa MPa L:\5250\Skmakarudden AB\ \5_Beräkningar\CONRAD\W1001\Blad1.CPW

21 CPT-sndering utförd enligt EN ISO Prjekt Prjektnummer Brrföretag Brrningsledare Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå Referens Nivå vid referens Skmakarudden, Bvallstrand WSP Håkan Eklund 8.80 m 0.50 m my Förbrrat material Gemetri Vätska i filter Brrpunktens krd. Utrustning Snd Nr Plats Sand Nrmal Glycerin Getech 3552 Brrhål Datum Bvallstrand W q,mpa Prtryck registrerat vid sndering u,kpa Lutning (grader) f,kpa Uppmätt Ttalt spetstryck, prtryck, qu, t MPa kpa Registrerat spetstryck, q 1 c MPa Registrerad mantelfriktin, f s, kpa L:\5250\Skmakarudden AB\ \5_Beräkningar\CONRAD\W1001\Blad1.CPW

22 Lutning (grader) L:\5250\Skmakarudden AB\ \5_Beräkningar\CONRAD\W1002\W1002.CPW CPT-sndering utförd enligt EN ISO Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå m 0.50 m Referens Nivå vid referens Förbrrat material Gemetri my Vätska i filter Glycerin Brrpunktens krd. Asfalt ch sandigt GrusUtrustning Getech Nrmal Snd nr 3552 Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Datum Skmakarudden, Bvallstrand Bvallstrand W Spetstryck q t (MPa) Prtrycksparameter B q Friktin f t (kpa) Prtryck u, u, u (kpa) Friktinskvt R ft (%) U U 4 U 5 U 6 U 7 U U 8 9 U U 10 U

23 + Svensk empiri Lunne, överknsliderad Lunne, nrmalknsliderad L:\5250\Skmakarudden AB\ \5_Beräkningar\CONRAD\W1002\W1002.CPW CPT-sndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my 0.50 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Utrustning Gemetri Utvärderare Asfalt ch sandigt GrusDatum för utvärdering Getech Nrmal Charltte Anderssn Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Datum Skmakarudden, Bvallstrand Bvallstrand W Klassificering Odränerad skjuvhållfasthet fu (kpa) Friktinsvinkel ( ) Relativ lagringstäthet I D (%) Mdul (MPa) Grus Lera Cl vl EL vl EL vl ()

24 () L:\5250\Skmakarudden AB\ \5_Beräkningar\CONRAD\W1002\W1002.CPW CPT-sndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my 0.50 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Utrustning Gemetri Utvärderare Asfalt ch sandigt GrusDatum för utvärdering Getech Nrmal Charltte Anderssn Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Datum Skmakarudden, Bvallstrand Bvallstrand W Klassificering Effektivtryck (kpa) Odränerad skjuvhållfasthet fu (kpa) Grus Lera Cl vl EL vl EL vl

25 C P T - sndering Prjekt Skmakarudden, Bvallstrand Förbrrningsdjup Startdjup Stppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens m 0.50 m my Kalibreringsdata Spets 3552 Datum Areafaktr a 4 Areafaktr b Skalfaktrer Förbrrat material Gemetri Vätska i filter Operatör Utrustning Inre friktin O c Inre friktin O f Crss talk c 1 Crss talk c 2 Prtryck Friktin Spetstryck Område Faktr Område Faktr Område Faktr 0.0 kpa 0.0 kpa Plats Brrhål Datum Asfalt ch sandigt Grus Nrmal Glycerin Håkan Eklund Getech Prtryck registrerat vid sndering Nllvärden, kpa Före Efter Diff Krrigering Prtryck Friktin Spetstryck Bvallstrand W Prtryck Friktin Spetstryck (ingen) (ingen) (ingen) Bedömd snderingsklass Använd skalfaktrer vid beräkning Prtrycksbservatiner Skiktgränser Klassificering 0.50 Prtryck (kpa) 0.00 Från Till Densitet (tn/m 3 ) 1.90 Flytgräns Jrdart Grus Lera Anmärkning Prtkll från Skr ch Kv i W1002 L:\5250\Skmakarudden AB\ \5_Beräkningar\CONRAD\W1002\W1002.CPW

26 C P T - sndering Prjekt Skmakarudden, Bvallstrand Från Till Klassificering Grus Grus Lera Cl EL Cl EL Cl EL Cl EL Cl EL Cl EL t/m w L fu kpa ( ) (17.1) Plats Brrhål Datum Bvallstrand W v ' v ' c kpa kpa kpa Sida 1 av 1 R I D E M M % MPa MPa MPa L:\5250\Skmakarudden AB\ \5_Beräkningar\CONRAD\W1002\W1002.CPW

27 CPT-sndering utförd enligt EN ISO Prjekt Prjektnummer Brrföretag Brrningsledare Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå Referens Nivå vid referens Skmakarudden, Bvallstrand WSP Håkan Eklund m 0.50 m my Förbrrat material Gemetri Vätska i filter Brrpunktens krd. Utrustning Snd Nr Plats Asfalt ch sandigt Grus Nrmal Glycerin Getech 3552 Brrhål Datum Bvallstrand W q,mpa Prtryck registrerat vid sndering u,kpa Lutning (grader) f,kpa Uppmätt Ttalt spetstryck, prtryck, qu, t MPa kpa Registrerat spetstryck, q 1 c MPa Registrerad mantelfriktin, f s, kpa L:\5250\Skmakarudden AB\ \5_Beräkningar\CONRAD\W1002\W1002.CPW

28

29

30

31

RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING (Rgeo) Detaljplan Ingared 5:1 m.fl. Geoteknisk utredning. 2011-06-22 Reviderad

RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING (Rgeo) Detaljplan Ingared 5:1 m.fl. Geoteknisk utredning. 2011-06-22 Reviderad RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING (Rge) Detaljplan 5:1 m.fl. Geteknisk utredning 2011-06-22 Reviderad Upprättad av: ra Jrild Granskad av: Magnus undgren Uppdrags nr: Uppdragsnr: Daterad: 2011-06-22 Reviderad:

Läs mer

Rapport Geoteknisk undersökning

Rapport Geoteknisk undersökning Rge 2012-12-11 Detaljplan för CW Brgs väg/snippenmrådet Stenungsunds kmmun Rapprt Geteknisk undersökning : 2012-12-11 Uppdrag: 4012042 Handläggare: Mikael Isakssn Granskare: Ael Jsefsn Hvitfeldtsgatan

Läs mer

CPT-sondering utförd enligt EN ISO Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå

CPT-sondering utförd enligt EN ISO Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå Inkm till Stckhlms stadsbyggnadskntr - 2015-05-13, Dnr 2014-01201 CPT-sndering utförd enligt EN ISO 22476-1 Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå 3.45 m Förbrrat material Gemetri my [R2000]

Läs mer

Rapport, geoteknisk undersökning, (RGeo), för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Rapport, geoteknisk undersökning, (RGeo), för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder RGe Skanska Sverige AB Teknik ch Prjekteringsledning Geteknik ch Infra Handläggare Cecilia Edmark 2009-12-15 Vår referens/nr DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE, STRÖMSTAD KOMMUN Rapprt, geteknisk undersökning,

Läs mer

LEKSANDS FOLKHÖGSKOLA. Geoteknisk undersökning för byggnation vid Leksands folkhögskola

LEKSANDS FOLKHÖGSKOLA. Geoteknisk undersökning för byggnation vid Leksands folkhögskola EKSANS FOKHÖGSKOA Geteknisk undersökning för byggnatin vid eksands flkhögskla Markteknisk undersökningsrapprt Geteknik (MUR) 1--5 Uppdragsnummer :\fln1\sgt\13\ leksands flkhögskla\3_teknik\g\mur\mur.dc

Läs mer

Ubbarp 8:20 mfl och Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapport, MUR/Geo

Ubbarp 8:20 mfl och Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapport, MUR/Geo Ubbarp 8:20 mfl ch Vist 10:25 mfl, etaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapprt, MUR/Ge 2013-07-05, Rev 2015-01-09 Ubbarp 8:20 mfl ch Vist 10:25 mfl, etaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapprt,

Läs mer

Vedlegg 6 1 av 6. Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum. Kvål V Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup

Vedlegg 6 1 av 6. Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum. Kvål V Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup Vedlegg 6 1 av 6. y 17.78 m 1.55 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Gemetri Nrmal Utvärderare för utvärdering Tmas Larssn 20150119 Prjekt Prjekt nr Brrhål V1401 0 Odränerad skjuvhållfasthet τ Friktinsvinkel

Läs mer

1:50 1:26 3:11 1:45 1:47 1:46 1:3 3:16 3:19. Kallebystenen. Återvinning +47,8 +47,4 +46,6 +47,0 +46,5 +48,0 +40,3 +46,7 +41,7 +45,3 +46,3 +43,9 +46,3

1:50 1:26 3:11 1:45 1:47 1:46 1:3 3:16 3:19. Kallebystenen. Återvinning +47,8 +47,4 +46,6 +47,0 +46,5 +48,0 +40,3 +46,7 +41,7 +45,3 +46,3 +43,9 +46,3 3:11 1:3 1:26 3:19 3:16 1:47 1:46 1:50 1:45 48 47 46 45 49 40 39 38 46 Kallebystenen P Återvinning +45,5 +45,6 +43,4 +45,5 +40,3 +41,7 +43,9 +45,7 +48,7 +46,3 +46,3 +46,6 +46,5 +47,0 +47,4 +47,8 +48,0

Läs mer

Grinda Bostadsområde. Nytt bostadsområde i Grinda Halden, Norge. Markteknisk undersökningsrapport, (MUR) Göteborg 2014-03-21 Uppdrag nr. 14.

Grinda Bostadsområde. Nytt bostadsområde i Grinda Halden, Norge. Markteknisk undersökningsrapport, (MUR) Göteborg 2014-03-21 Uppdrag nr. 14. Bstadsmråde Nytt bstadsmråde i Halden, Nrge Markteknisk undersökningsrapprt, (MUR) Götebrg Uppdrag nr. Handläggare Mikael Bjurmalm Granskad av Jani Nieminen Uppdrag: Bstadsmråde Halden kmmun Dkument: Markteknisk

Läs mer

Ubbarp 8:20 mfl och Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapport, MUR/Geo

Ubbarp 8:20 mfl och Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapport, MUR/Geo Ubbarp 8:20 mfl ch Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapprt, MUR/Ge 2013-07-05 Ubbarp 8:20 mfl ch Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapprt, MUR/Ge

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Frostvägen, Alingsås ALINGSÅS KOMMUN, Västra Götalands Län Revidering

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Frostvägen, Alingsås ALINGSÅS KOMMUN, Västra Götalands Län Revidering arkteknisk undersökningsrapprt (UR) Frstvägen, Alingsås AINGSÅS KOUN, Västra Götalands än 2013-08-22 Revidering 2016-04-15 Upprättad av: Jakim Wallgren / ra Jrild Granskad av: ra Jrild Versin 2.0 Innehållsförteckning

Läs mer

Geoteknisk utredning för nybyggnation inom Kv Bredablick, Uppsala. Markteknisk undersökningsrapport, MUR

Geoteknisk utredning för nybyggnation inom Kv Bredablick, Uppsala. Markteknisk undersökningsrapport, MUR Grap 13077 Geteknisk utredning för nybyggnatin inm Kv Bredablick, Uppsala Markteknisk undersökningsrapprt, MUR Gesigma AB Förhandskpia 2013-05-15 Åsa Bergh Uppdragsnr Grapnummer 13077 Uppdragsnummer 2013--

Läs mer

RAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO)

RAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) RAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) BJC GROUP AB GEOTEKNIK KV. GASKLOCKAN 2 UPPDRAGSNUMMER 2175 480 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING ÖREBRO 2016-04-26 SWECO CIVIL AB ÖREBRO PÄR AXELSSON HANDLÄGGARE 1 (6) S w e c S we c

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) LILLA EDETS KOMMUN RYK 2:7, LILLA EDET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) 2015-10-30 ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2A, B 1551, SE-401 51 GÖTEBORG, Registered ffice: Stckhlm, Sweden

Läs mer

Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun. Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo)

Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun. Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) 10107725 2009-09-11 Upprättad av: Fredrik Forslund Granskad av: Michael Engström Kongahälla Kungälvs kommun Rapport Geoteknisk

Läs mer

Kungsbacka, Sintorp 4:3, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Kungsbacka, Sintorp 4:3, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Kungsbacka, Sintrp 4:3, detaljplan Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik MUR/Ge 2015-11-23 Kungsbacka, Sintrp 4:3, detaljplan Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik MUR/Ge 2015-11-23 Beställare:

Läs mer

PM Geoteknik 160129 Del av Biblioteksparken Mariestads Kommun

PM Geoteknik 160129 Del av Biblioteksparken Mariestads Kommun PM Geteknik 160129 Del av Bibliteksparken Mariestads Kmmun Datum: 2016-01-29 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 615-1027 Upprättad av: Peter Nilssn, Jhan Ericssn Del av Bibliteksparken, Mariestad PM Geteknik

Läs mer

PM Geoteknik Kvarteret Sidensvansen Vårgårda Kommun

PM Geoteknik Kvarteret Sidensvansen Vårgårda Kommun PM Geteknik Kvarteret Sidensvansen Vårgårda Kmmun Datum: 2014-11-06 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-736 Upprättad av: Peter Nilssn, Jhan Ericssn Kvarteret Sidensvansen, Vårgårda PM Geteknik 141106 INNEHÅLL

Läs mer

PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK JÄRVSÖ KYRKBY 5:21

PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK JÄRVSÖ KYRKBY 5:21 PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK JÄRVSÖ KYRKBY 5:21 SLUTRAPPORT UPPDRAG, Översiktlig geteknisk stabilitetsutredning - Kyrkby 5:21 Titel på rapprt: Kyrkby 5:21 Status: Slutrapprt : MEDVERKANDE Beställare:

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik MUR/geo Gång- och cykelväg Väg E12, Norrlunda-Betseledammen Lycksele kommun, Västerbottens län

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik MUR/geo Gång- och cykelväg Väg E12, Norrlunda-Betseledammen Lycksele kommun, Västerbottens län i Markteknisk undersökningsrapprt, geteknik MUR/ge Gång- ch cykelväg Väg E12, Nrrlunda-Betseledammen Lycksele kmmun, Västerbttens län Granskningshandling 2016-02-24 Objektnummer: 880996 1G140002 VÄG E12

Läs mer

MELLBY 1:115, Laholm. MUR(Markteknisk undersökningsrapport) Översiktlig geoteknisk undersökning inför detaljplan

MELLBY 1:115, Laholm. MUR(Markteknisk undersökningsrapport) Översiktlig geoteknisk undersökning inför detaljplan MEBY 1:115, ahlm MUR(Markteknisk undersökningsrapprt) Översiktlig geteknisk undersökning inför detaljplan 2015-06-05 Upprättad av: yle Shamun Granskad av: Fredrik Stenfeldt Gdkänd av: yle Shamun :\5836\ahlm\_Mellby_1_115_Ge\3_Dkument\36_PM_Rapprt\MUR\MUR_

Läs mer

Geoteknisk utredning för detaljplan inom Alhagen, Mölnlycke MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK- GEOFYSIK-VÄGTEKNIK (MUR/GEO)

Geoteknisk utredning för detaljplan inom Alhagen, Mölnlycke MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK- GEOFYSIK-VÄGTEKNIK (MUR/GEO) Härryda Kmmun W:\Geteknik -13955-\prdukter\Gebankar\GEOARKIV\15021 Alhagen, Mölnlycke\Dkument\15021 Alhagen MUR.dc Geteknisk utredning för detaljplan inm Alhagen, Mölnlycke MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK-

Läs mer

Spydeberg kommun. Ny villabebyggelse i Lövestad i Spydeberg kommun, Norge. Datarapport från Grunnundersøkelse. Göteborg Uppdrag nr. 15.

Spydeberg kommun. Ny villabebyggelse i Lövestad i Spydeberg kommun, Norge. Datarapport från Grunnundersøkelse. Göteborg Uppdrag nr. 15. Spydeberg kmmun Ny villabebyggelse i Lövestad i Spydeberg kmmun, Nrge Datarapprt från Grunnundersøkelse Götebrg 2015-03-24 Uppdrag nr. 15.502 Handläggare Mikael Bjurmalm Granskad av Marcus Dahlström Uppdrag:

Läs mer

FINDUS VÄXTHUS I BJUV Findus Sverige AB. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik

FINDUS VÄXTHUS I BJUV Findus Sverige AB. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik FINS VÄXTHUS I BJUV Findus Sverige AB Markteknisk undersökningsrapprt (MUR) Geteknik 2015-03-16 Upprättad av: Kristian Westlund Granskad av: Dennis Overgaard Gdkänd av: Anna-Karin Jns Uppdragsnr: 1020

Läs mer

Rev: A KUNGÄLVS KOMMUN Datum: 2014-01-17

Rev: A KUNGÄLVS KOMMUN Datum: 2014-01-17 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: 112-3 GEOTEKNIK Datum: 212-5-31 INFÖR DETALJPLAN TJUVKIL 2:67 Rev: A KUNGÄLVS KOMMUN Datum: 214-1-17 TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geteknik ch mätteknik Handläggare:

Läs mer

NYTT VILLAOMRÅDE I ÄLVSBYN

NYTT VILLAOMRÅDE I ÄLVSBYN MUR (Markteknisk undersökningsrapprt)/geoteknik NYTT VIAOMRÅDE I ÄVSBYN SUTRAPPORT UPPDRAG, Förfrågningsunderlag nytt villamråde Titel på rapprt: Nytt villamråde i Status: Slutrapprt : MEDVERKANDE Beställare:

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE STABILITET. UNDERLAG FÖR TILLSTÅNDSANSÖKAN OCH NY DETALJPLAN.

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE STABILITET. UNDERLAG FÖR TILLSTÅNDSANSÖKAN OCH NY DETALJPLAN. PM GEOTEKNIK TOLUST EXPLOATERING AB Jönköping, södra Munksjö mrådet, utfyllnad i UPPDRAGSNUMMER GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE STABILITET. UNDERLAG FÖR TILLSTÅNDSANSÖKAN OCH NY DETALJPLAN. UNDERLAG ANSÖKAN

Läs mer

E18 TRAFIKPLATS BERGSHAMRA 2 TPL BERGSHAMRA - TPL DANDERYDS K:A

E18 TRAFIKPLATS BERGSHAMRA 2 TPL BERGSHAMRA - TPL DANDERYDS K:A 1. 2. 1 (7) Skapat av Dkumentdatum Leverans/Ändrings PM T. Sahlin 2017-05-16 Prjektnamn Objektnummer / KM Uppdragsnummer E18 TPL Bergshamra 138663 10205098 E18 TRAFIKPLATS BERGSHAMRA 2 TPL BERGSHAMRA -

Läs mer

Detaljplan Möe 1:2 och 1:14 Munkedals kommun Rapport Geoteknisk undersökning

Detaljplan Möe 1:2 och 1:14 Munkedals kommun Rapport Geoteknisk undersökning Detaljplan Möe 1:2 och 1:14 Munkedals kommun Rapport Geoteknisk undersökning 2010-11-30 Detaljplan Möe 1:2 och 1:14 Munkedals kommun Rapport Geoteknisk undersökning 2010-11-30 Beställare: MUNKEDALS KOMMUN

Läs mer

Sarpsborgs Kommune. Ny sentrumbarnehage i Sarpsborg, Sarpsborgs Kommun, Norge. Markteknisk undersökningsrapport, (MUR)

Sarpsborgs Kommune. Ny sentrumbarnehage i Sarpsborg, Sarpsborgs Kommun, Norge. Markteknisk undersökningsrapport, (MUR) Sarpsbrgs Kmmune Ny sentrumbarnehage i Sarpsbrg, Sarpsbrgs Kmmun, Nrge Markteknisk undersökningsrapprt, (MUR) Götebrg 2014-03-06 Uppdrag nr. 14.205 Handläggare Mikael Bjurmalm Granskad av Marcus Dahlström

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR PROVGROPAR E20 / Gamla Kronvägen, Partille

MINNESANTECKNINGAR PROVGROPAR E20 / Gamla Kronvägen, Partille Bilaga 5 VL MINNESANTECKNINGAR PROVGROPAR 2002-04-02 E20 / Gamla Krnvägen, Partille Plats E20 / Gamla Krnvägen Närvarande Rland Brandshage Jan Ekström Åke Jhanssn Ola Skepp Partille kmmun, (Tekn. Kntret)

Läs mer

Geoteknisk undersökning

Geoteknisk undersökning Geteknisk undersökning inför uppförandet av flerbstadshus, samt kntrs- ch verksamhetshus inm fastigheterna Slrsen 7 ch 8 i Brås Datum: 2009-12-16 Prjekt nr: 1922400 Uppdragsgivare: Peab Sverige AB Prjektledare:

Läs mer

PM GEOTEKNIK TYRESÖ KOMMUN FORNUDDSPARKEN UPPDRAGSNUMMER 2111941 SWECO CIVIL AB STOCKHOLM GEOTEKNIK ANNA NORBERG DETALJPLANSUNDERLAG

PM GEOTEKNIK TYRESÖ KOMMUN FORNUDDSPARKEN UPPDRAGSNUMMER 2111941 SWECO CIVIL AB STOCKHOLM GEOTEKNIK ANNA NORBERG DETALJPLANSUNDERLAG PM GEOTEKNIK TYRESÖ KOMMUN ORNUDDSPARKEN UPPDRAGSNUMMER DETAJPANSUNDERAG STOCKHOM 2014-09-04 REV 14-10-09 SWECO CIVI AB STOCKHOM GEOTEKNIK ANNA NORBERG 1(7) rep001.dc 2012-03-29 Swec Gjörwellsgatan 22

Läs mer

TYRESÖ. Södergården Planerad anläggning av flerbostadshus. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik. Dokumentation av utförda undersökningar

TYRESÖ. Södergården Planerad anläggning av flerbostadshus. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik. Dokumentation av utförda undersökningar TYRESÖ Södergården Planerad anläggning av flerbstadshus Markteknisk undersökningsrapprt (MUR) Geteknik Dkumentatin av utförda undersökningar 215-11-6 Upprättad av: Jenny Gustafssn :\3657\122743\122758\3_Dkument\36_PM_Rapprt\MUR\Södergården

Läs mer

Rapport över Geotekniska undersökningar (RGeo)

Rapport över Geotekniska undersökningar (RGeo) Detaljplan för bostäder inom Torp 2:5 m.fl. Lerums kommun Fördjupad stabilitetsutredning Rapport över Geotekniska undersökningar (RGeo) 2011-01-30 Uppdragsnummer: 1 013 9569 Upprättad av: Johan Bengtsson,

Läs mer

Vedlegg 1. Situasjonskart

Vedlegg 1. Situasjonskart Vedlegg 1 Situasjnskart Vedlegg 2 Tegninger Arkitekt g RIB 1 2 3 4 5 11000 4900 16200 10000 = +6562823.231 y = +611632.487 = +6562825.462 y = +611643.202 = +6562826.461 y = +611647.999 = +6562829.685

Läs mer

TEKNISK PM GEOTEKNIK. Bilaga 2 1(13) ARCTIC PAPER MUNKEDALS AB SLÄNTSTABILITETSUTREDNING FÖR NYTT BRÄNSLELAGER OCH NY PANNA, MUNKEDAL

TEKNISK PM GEOTEKNIK. Bilaga 2 1(13) ARCTIC PAPER MUNKEDALS AB SLÄNTSTABILITETSUTREDNING FÖR NYTT BRÄNSLELAGER OCH NY PANNA, MUNKEDAL Bilaga 2 1(13) ARCTIC PAPER MUNKEDALS AB SLÄNTSTABILITETSUTREDNING FÖR NYTT BRÄNSLELAGER OCH NY PANNA, MUNKEDAL TEKNISK PM GEOTEKNIK Götebrg 2007-11-07 Fredrik Olssn FB ENGINEERING AB Skärgårdsgatan 1,

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK ÄNGENS FÖRSKOLA, ÖNSTA GRYTA

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK ÄNGENS FÖRSKOLA, ÖNSTA GRYTA MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK ÄNGENS FÖRSKOLA, ÖNSTA GRYTA 216-8-26 UPPDRAG 27938, Försklr Västerås Titel på rapprt: Markteknisk undersökningsrapprt (MUR/GEOTEKNIK) Datum: 216-8-26 MEDVERKANDE

Läs mer

Sweco Infrastructure AB. Org.nr 556507-0868 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Infrastructure AB. Org.nr 556507-0868 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen ra04s 2011-02-17 PM GEOTEKNIK ByggArvid AB Bstäder väster m Åsunden, Ulricehamn Geteknisk utredning för detaljplan Uppdragsnummer 2305 490 Götebrg 2012-10-11 Swec Infrastructure AB 1 (13) Swec Gullbergs

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING VID EN- BACKEN, MIDSOMMARKRANSEN. Projekterings PM geoteknik

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING VID EN- BACKEN, MIDSOMMARKRANSEN. Projekterings PM geoteknik Inkm till Stckhlms stadsbyggnadskntr - 2016-05-19, Dnr 2014-06515 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING VID EN- BACKEN, MIDSOMMARKRANSEN Prjekterings PM geteknik 2015-12-30 Upprättad av: Tmmy Olaussn Granskad av: Christina

Läs mer

Härnevi 1:17, Upplands-Bro kommun

Härnevi 1:17, Upplands-Bro kommun Underlag till detaljplan Härnevi 1:17, Upplands-Br kmmun Nytt flerbstadshus Markteknisk undersökningsrapprt Geteknik Stckhlm 2015-04-29 Hämtat från enir.se 2015-04-28 Beställare: Härnevi fastighets AB

Läs mer

Kungälv,Eriksbergs verksamhetsområde, del av Marstrand 6:7 m.fl Översiktlig geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (RGeo)

Kungälv,Eriksbergs verksamhetsområde, del av Marstrand 6:7 m.fl Översiktlig geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (RGeo) Kungälv,Eriksbergs verksamhetsområde, del av Marstrand 6:7 m.fl Översiktlig geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (RGeo) 2012-01-20 Kungälv,Eriksbergs verksamhetsområde, del av Marstrand

Läs mer

Stenungsunds kommun, Koppersvägen, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Stenungsunds kommun, Koppersvägen, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Stenungsunds kommun,, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo 2015-06-30 Stenungsunds kommun,, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo 2015-06-30 Beställare:

Läs mer

PM Geoteknik Kv. Rönnen 14 m fl Nybyggnad flerbostadshus Hjo Kommun

PM Geoteknik Kv. Rönnen 14 m fl Nybyggnad flerbostadshus Hjo Kommun PM Geteknik Kv. Rönnen 14 m fl Nybyggnad flerbstadshus Hj Kmmun Datum: 2015-02-27 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 515-807 Upprättad av: Peter Nilssn, Jhan Ericssn Kv. Rönnen 14 m fl, Hj kmmun PM Geteknik 150227

Läs mer

GEOTEKNISKA EGENSKAPER OCH SLÄNTSTABILITET DEL AV OSDAL

GEOTEKNISKA EGENSKAPER OCH SLÄNTSTABILITET DEL AV OSDAL GEOTEKNISKA EGENSKAPER OCH SLÄNTSTABILITET DEL AV OSDAL 7 2015-04-17 Uppdrag: 261532, Getekniska undersökningar del av Osdal 7 Titel på rapprt: Getekniska egenskaper ch släntstabilitet, Del av Osdal 7

Läs mer

m -02-2 4 Hedbo, Skene Fördjupad stabilitetsutredning Geoteknisk undersökning ^appofit Geoteknisk undersåtar (RBm W Mark [Marks kommun MARKS KOMMUN

m -02-2 4 Hedbo, Skene Fördjupad stabilitetsutredning Geoteknisk undersökning ^appofit Geoteknisk undersåtar (RBm W Mark [Marks kommun MARKS KOMMUN W Mark MARKS KOMMUN [Marks kmmun loit m -02-2 4 Hedb, Skene ^appfit Geteknisk undersåtar (RBm Götebrg 2010-02=11 Swec Infrastructure AB, Geteknik Uppdragsnymmer 230S 376 SWECO zf Gullbergs Strandgata 3

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING STADSOMVANDLINGEN KIRUNA

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING STADSOMVANDLINGEN KIRUNA MUR (Markteknisk undersökningsrapprt) GEOTEKNISK UNDERSÖKNING STADSOMVANDINGEN KIRUNA Uppdrag: 245202, Geteknisk undersökning Stadsmvandlingen Kiruna Titel på rapprt: Markteknisk undersökningsrapprt (MUR)

Läs mer

Knaxeröd 1:60, Rabbalshede. Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat 2011-07-04

Knaxeröd 1:60, Rabbalshede. Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat 2011-07-04 Knaxeröd 1:60, Rabbalshede Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat 2011-07-04 Knaxeröd 1:60, Rabbalshede Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat

Läs mer

PM Geoteknik Bogesund 1:40 m. fl. Nytt bostadsområde Ulricehamns Kommun

PM Geoteknik Bogesund 1:40 m. fl. Nytt bostadsområde Ulricehamns Kommun PM Geteknik Bgesund 1:40 m. fl. Nytt bstadsmråde Ulricehamns Kmmun Datum: 2015-02-17 Rev. Datum: 2015-03-16 Uppdragsnummer: 514-782 Upprättad av: Peter Nilssn, Jhan Ericssn Bgesund 1:40 m. fl., Ulricehamns

Läs mer

Geoteknisk undersökning Lantmannen 7, Falköping Detaljplan Falköpings kommun

Geoteknisk undersökning Lantmannen 7, Falköping Detaljplan Falköpings kommun Geoteknisk undersökning Lantmannen 7, Falköping Detaljplan Falköpings kommun Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik Göteborg 2014-12-19 Structor Mark Göteborg AB Projektbenämning: Uppdragsansvarig:

Läs mer

Cirkulationsplats mm vid Djupedalens IP i Mölnlycke Underlag för framtagande av detaljplan

Cirkulationsplats mm vid Djupedalens IP i Mölnlycke Underlag för framtagande av detaljplan Härryda kommun Cirkulationsplats mm vid Djupedalens IP i Mölnlycke Underlag för framtagande av detaljplan RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 202-0-2 H:\RGeo Djupedalens IP.docx Handläggare Bahatin Gündüz

Läs mer

Tanums kommun. Fjällbacka, Slänten. PM nr 2, Geoteknik. Datum Uppdragsnummer Utgåva/Status. Jens Hummel Handläggare

Tanums kommun. Fjällbacka, Slänten. PM nr 2, Geoteknik. Datum Uppdragsnummer Utgåva/Status. Jens Hummel Handläggare Tanums kmmun Fjällbacka, Slänten PM nr 2, Geteknik s:\4\4271\jens\tan36\tet\pm_rev2_7-11-1\pm_nr2_ge_fjallbacka_slänten_27-11-1.dc Datum 27-11-26 Uppdragsnummer 427-1 Utgåva/Status Jens Hummel Handläggare

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Statsrådet 6 inom Vännäs tätort, Vännäs kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten Statsrådet 6 inom Vännäs tätort, Vännäs kommun, Västerbottens län 1(3) SAMRÅDSHANDLING 1(4) Detaljplan för fastigheten Statsrådet 6 inm Vännäs tätrt, Vännäs kmmun, Västerbttens län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING Handlingar Planförslaget består av:

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/GEO

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/GEO Uppdragsnr. 10214847 KUMLA KOMMUN VERKMÄSTAREN 2 NYBYGGNATION KONTOR GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/GEO Rev 2015-07-10 Örebro 2015-06-26 WSP Samhällsbyggnad Box

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo)

Översiktlig geoteknisk utredning Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) DETALJPLAN PRÄSTERYDSVÄGEN Översiktlig geoteknisk utredning Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) Uppdragsnr: DETALJPLAN PRÄSTERYDSVÄGEN Översiktlig geoteknisk utredning Rapport Geoteknisk Undersökning

Läs mer

Rönnäng 1:153 m.fl. Tjörns kommun - detaljplan Teknisk PM Geoteknik

Rönnäng 1:153 m.fl. Tjörns kommun - detaljplan Teknisk PM Geoteknik Rönnäng :53 m.fl. Tjörns kmmun - detaljplan Teknisk PM Geteknik Reviderad 2-9 Rönnäng :53 m.fl. Teknisk PM Geteknik Reviderad 2-9 Beställare: Beställarens mbud: Knsult: Uppdragsledare Handläggare Kjell

Läs mer

PM Planeringsunderlag Detaljplan Mölndals sjukhus, R-Huset Västfastigheter Geoteknik 2011-10-14

PM Planeringsunderlag Detaljplan Mölndals sjukhus, R-Huset Västfastigheter Geoteknik 2011-10-14 PM Planeringsunderlag Detaljplan Mölndals sjukhus, R-Huset 2011-10-14 Upprättad av: Sven Devert Granskad av: Michael Engström Uppdragsnr: 10150734 Daterad: 2011-10-14 Handläggare: Sven Devert Detaljplan,

Läs mer

Järnboden, Fjällbacka

Järnboden, Fjällbacka Järnbden, Geteknisk undersökning Rapprt geteknisk undersökning (RGe) Götebrg 2009-06-26 Rev B 2011-02-08 Beställare: Tanums kmmun Uppdragsnummer: 220799 Jsefin Mberg & Carline Apell Tyréns AB Geteknisk

Läs mer

Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun. Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) 10107725 2008-05-21

Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun. Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) 10107725 2008-05-21 Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) 10107725 2008-05-21 Upprättad av: Jenny Arvidsson Granskad av: Michael Engström Kongahälla Kungälvs kommun Rapport Geoteknisk

Läs mer

Annestorp 1:153 och 1:185 i Lindome MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

Annestorp 1:153 och 1:185 i Lindome MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) X:\Göteborg\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV\14030 Lindome Sagbrovägen\Dokument\14030 Lindome Annestorp Sagbrovägen MUR.docx Mölndals Stad Annestorp 1:153 och 1:185 i Lindome MARKTEKNISK

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET, PARTILLE KOMMUN Detaljplan för förskola, Ugglum 4:204 och 4:665, Partille Geoteknisk undersökning UPPDRAGSNUMMER 2305 703 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

Läs mer

FILIPSTAD KOMMUN KALHYTTAN 1:96 NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MUR 2011-10-17. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

FILIPSTAD KOMMUN KALHYTTAN 1:96 NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MUR 2011-10-17. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro FILIPSTAD KOMMUN KALHYTTAN 1:96 NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MUR 2011-10-17 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Anna Grönholm tfn; 019/17 89 50 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport/ Geoteknik (MUR/GEO)

Markteknisk undersökningsrapport/ Geoteknik (MUR/GEO) Mur/Geo Granskningshandling 2014-10-31 Detaljplan för Nyborgsvägen Stenungsunds kommun Markteknisk undersökningsrapport/ Geoteknik (MUR/GEO) GRANSKNINGSHANDLING 2014-10-31 Datum: 2014-10-31 Uppdrag EQC:

Läs mer

2 (7) RAPPORT 2014-06-10 FÖRENINGSTORGET, ESLÖV. \\semmafs001\projekt\2217\2217597\000\3 genomförande\35 arbetsmaterial\geoteknik\2217597 mur.

2 (7) RAPPORT 2014-06-10 FÖRENINGSTORGET, ESLÖV. \\semmafs001\projekt\2217\2217597\000\3 genomförande\35 arbetsmaterial\geoteknik\2217597 mur. 2 (7) RAPPORT \\semmafs001\projekt\2217\2217597\000\3 genomförande\35 arbetsmaterial\geoteknik\2217597 mur.docx repo001.docx 2012-03-29 Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Objektsbeskrivning 1 3 Omgivningsbeskrivning

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Markteknisk undersökningsrapport, MUR

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Markteknisk undersökningsrapport, MUR Grap 11180 Översiktlig geteknisk utredning inför nyetablering av htell i Hallunda, Btkyrka kmmun Markteknisk undersökningsrapprt, MUR Gesigma AB Götebrg 2011-09-22 Rev 2011-10-14 Emil Jhanssn Uppdragsnr:

Läs mer

RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RGeo samt en sammanställning av tidigare utförda geotekniska undersökningar inom området.

RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RGeo samt en sammanställning av tidigare utförda geotekniska undersökningar inom området. Uppdrags nr. 10130486 MARIESTAD KOMMUN SJÖSTADEN ETAPP 1 RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RGeo samt en sammanställning av tidigare utförda geotekniska undersökningar inom området. Örebro 2010-01-21 Rev

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) - GEOTEKNIK

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) - GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) - GEOTEKNIK 2016-12-21 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) - GEOTEKNIK Säby 3:69 Planerat flerbostadshus KUND Stocksundshem AB/Gerson Real Estate AB KONSULT WSP

Läs mer

Järfälla kommun, Veddesta, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Järfälla kommun, Veddesta, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Järfälla kommun, Veddesta, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Järfälla kommun, Veddesta, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Beställare:

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK KULTURTORGET, MÄRSTA

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK KULTURTORGET, MÄRSTA MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK KULTURTORGET, MÄRSTA 2016-03-23 UPPDRAG Titel på rapport: 267344, Markteknisk undersökningsrapport (MUR/GEOTEKNIK) Status: Datum: 2016-03-23 MEDVERKANDE

Läs mer

Geoteknisk utredning inför nyetablering av bostäder i Norsborg, Botkyrka kommun. Markteknisk undersökningsrapport, MUR

Geoteknisk utredning inför nyetablering av bostäder i Norsborg, Botkyrka kommun. Markteknisk undersökningsrapport, MUR Grap 11201 Geteknisk utredning inför nyetablering av bstäder i Nrsbrg, Btkyrka kmmun Markteknisk undersökningsrapprt, MUR Gesigma AB Götebrg 2011-11-04 Emil Jhanssn Uppdragsnr: Geteknisk utredning inför

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) NORRKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 218735 ÖSTRA SALTÄNGEN, NORRKÖPING VÄSTERÅS 213-4-17 REV 213-9-25 1(8) repo1.docx 212-3-29 Sweco Ingenjör Bååths Gata 17 Box

Läs mer

409-24 Stadskvarn - Aspelund Skövde kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag 1-11 Ritning G:1 G:4

409-24 Stadskvarn - Aspelund Skövde kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag 1-11 Ritning G:1 G:4 409-24 Stadskvarn - Aspelund Skövde kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag 1-11 Ritning G:1 G:4 Bilaga 1 (provtabell) Bilaga 2 (rutinanalys) Bilaga 3 (CRS-försök)

Läs mer

WSP BORÅS KOMMUN KVARTERET YNGVE 3 OCH 4 NYBYGGNAD AV BOSTADSHUS. Översiktlig geoteknisk undersökning.

WSP BORÅS KOMMUN KVARTERET YNGVE 3 OCH 4 NYBYGGNAD AV BOSTADSHUS. Översiktlig geoteknisk undersökning. WSP 1 012 3314 BORÅS KOMMUN KVARTERET YNGVE 3 OCH 4 NYBYGGNAD AV BOSTADSHUS Översiktlig geoteknisk undersökning Örebro 2008-05-25 WSP SAMHÄLLSBYGGNAD Box 8094 700 08 ÖREBRO Tel 019-17 89 50 Handläggare:

Läs mer

Grössbyn 1:34. Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Ucklum, Stenungsunds kommun Detaljplan BOHUSGEO AB

Grössbyn 1:34. Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Ucklum, Stenungsunds kommun Detaljplan BOHUSGEO AB BOHUSGEO AB Grössbyn 1:34 Ucklum, Stenungsunds kommun Detaljplan Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Lantmäteriet Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Uppdragsnr:

Läs mer

PM Geoteknik Nybyggnad Förskola Algutstorp Vårgårda Kommun PM 130620

PM Geoteknik Nybyggnad Förskola Algutstorp Vårgårda Kommun PM 130620 PM Geoteknik Nybyggnad Förskola Algutstorp Vårgårda Kommun PM 130620 Datum: 2013-06-20 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 513-417 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson Innehåll 1 UPPDRAG... 3 2 PLANERAD

Läs mer

Vässje 3:1 m.fl. Hällevadsholm, Munkedals Kommun Detaljplan/ Detaljerad stabilitetsutredning / Detaljplan. Geoteknik. Fält- och laboratorieresultat

Vässje 3:1 m.fl. Hällevadsholm, Munkedals Kommun Detaljplan/ Detaljerad stabilitetsutredning / Detaljplan. Geoteknik. Fält- och laboratorieresultat Vässje 3: m.fl. Hällevadsholm, Munkedals Kommun Detaljplan/ Detaljerad stabilitetsutredning / Detaljplan Geoteknik Fält- och laboratorieresultat Rapport 0-09-3 Ersätter helt Rapport 0--0 Obs! Enbart undersökningsresultat!

Läs mer

RAPPORT Geoteknisk undersökning (RGeo) Detaljplan Greby 1:3 och 1:4 Tanums kommun

RAPPORT Geoteknisk undersökning (RGeo) Detaljplan Greby 1:3 och 1:4 Tanums kommun RAPPORT Geoteknisk undersökning (RGeo) Detaljplan Greby 1:3 och 1:4 Tanums kommun 2009-02-23 Upprättad av: Johan Bengtsson Granskad av: Michael Engström RAPPORT Geoteknisk undersökning (RGeo) Detaljplan

Läs mer

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan, detaljplan

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan, detaljplan Uppdrag: 253909, Geoteknik Kantgatan, detaljplan Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport, MUR Status: Datum: 2014-03-13 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Skellefteå Kommun Jonas Johansson

Läs mer

Kungbäck 1:38 m.fl. Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Stensvik, Strömstad kommun Detaljplan BOHUSGEO AB

Kungbäck 1:38 m.fl. Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Stensvik, Strömstad kommun Detaljplan BOHUSGEO AB BOHUSGEO AB Kungbäck 1: m.fl. Stensvik, Strömstad kommun Detaljplan Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Lantmäteriet Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Uppdragsnr:

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK STADSBYGGNADSFÖRVATNINGEN, MÖNDAS STAD Detaljplan för bostäder m.m inom Syltlöken 1 Geoteknisk undersökning UPPDRAGSNUMMER 2305 747 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

Läs mer

Slåttervägen 2, Laholms kommun. Rapport Geoteknisk undersökning (Rgeo) 2012-11-02

Slåttervägen 2, Laholms kommun. Rapport Geoteknisk undersökning (Rgeo) 2012-11-02 Slåttervägen 2, Laholms kommun Rapport Geoteknisk undersökning (Rgeo) 2012-11-02 Slåttervägen 2, Laholms kommun Rapport Geoteknisk undersökning Rgeo_112802.doc Dokumentinformation Uppdragsnummer 112802

Läs mer

PM PLANERINGSUNDERLAG. Geoteknisk utredning för detaljplan Hövik 5:1 m. fl. Tjörns kommun

PM PLANERINGSUNDERLAG. Geoteknisk utredning för detaljplan Hövik 5:1 m. fl. Tjörns kommun PM PLANERINGSUNDERLAG 2009-12-04 Upprättad av: Johan Bengtsson Granskad av: Lars Hall Godkänd av: Lars Hall Uppdragsnr: 10129058 Daterad: 2009-12-04 Handläggare: Johan Bengtsson PM Planeringsunderlag PM

Läs mer

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) W:\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV\14087 Bua 10248 mfl, Varberg\Dokument\MUR\14087 Bua 10248 mfl, Varberg MUR.docx VARBERGS KOMMUN Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248

Läs mer

Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 2015-05-26

Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 2015-05-26 Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 215-5-26 Upprättad av: Tobias Lundström Granskad av: Göran Pyyny Uppdragsnr: 129335

Läs mer

KÖPMANBERGET 2:9, HUDIKSVALL

KÖPMANBERGET 2:9, HUDIKSVALL MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik Översiktlig geoteknisk undersökning KÖPMANBERGET 2:9, HUDIKSVALL 2013-05-13 Uppdrag: 248291 - Köpmanberget 2:9, Hudiksvall Titel på rapport: MUR/Markteknisk

Läs mer

Del av Klippan 3:8, m. fl. Klippans Kommun

Del av Klippan 3:8, m. fl. Klippans Kommun MUR Markteknisk Undersökningsrapport - Geoteknik Klippans Kommun Del av Klippan 3:8, m. fl. Klippans Kommun Del av Klippan 3:8 Malmö 2013-01-11 Del av Klippan 3:8, m. fl. Klippans Kommun Markteknisk Undersökningsrapport

Läs mer

Geoteknisk utredning inför nybyggnad av multihall och hotell på fastigheten Åby 1:75, Mölndal PM Planeringsunderlag, Detaljplan

Geoteknisk utredning inför nybyggnad av multihall och hotell på fastigheten Åby 1:75, Mölndal PM Planeringsunderlag, Detaljplan Geoteknisk utredning inför nybyggnad av multihall och hotell på fastigheten Åby 1:75, Mölndal PM Planeringsunderlag, Detaljplan 2012-04-19 Upprättad av: Sara Jorild Granskad av: Michael Engström Uppdragsnr:

Läs mer

JULI 2015 MÖLNDAL ENERGI FJÄRRKYLA I BERGET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK

JULI 2015 MÖLNDAL ENERGI FJÄRRKYLA I BERGET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK JULI 2015 MÖLNDAL ENERGI FJÄRRKYLA I BERGET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik 20150515 Uppdragsnummer 599217 Älmhult Gångbro Alvesta Hässleholm, km 483+500 483+900 Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik MUR/Geo Bygghandling Objektnummer: xxxxx Datum: 20150515 Rev datum: Handling

Läs mer

Detaljplan för Almöstrand och Tjörns entré

Detaljplan för Almöstrand och Tjörns entré Detaljplan för Almöstrand och Tjörns entré Datum: 0-0- Rapport Geoteknik Rapport Geoteknik Sidan av Detaljplan för Almöstrand och Tjörns entré Tjörns kommun 0-0- Innehållsförteckning. Inledning.... Underlag....

Läs mer

WSP 1 015 1984 BORÅS KOMMUN KVARTERET PALLAS PLANERAD NYBYGGNAD. Geoteknisk undersökning. Örebro 2011-09-30 Reviderad 2013-10-15

WSP 1 015 1984 BORÅS KOMMUN KVARTERET PALLAS PLANERAD NYBYGGNAD. Geoteknisk undersökning. Örebro 2011-09-30 Reviderad 2013-10-15 WSP 1 015 1984 BORÅS KOMMUN KVARTERET PALLAS PLANERAD NYBYGGNAD Geoteknisk undersökning Örebro 2011-09-30 Reviderad 2013-10-15 WSP SAMHÄLLSBYGGNAD Box 8094 700 08 ÖREBRO Tel 0706 88 57 44 Handläggare:

Läs mer

PM Geoteknik Del av Mellby 5:36 Lidköpings Kommun

PM Geoteknik Del av Mellby 5:36 Lidköpings Kommun PM Geoteknik 140128 Del av Mellby 5:36 Lidköpings Kommun Datum: 2014-01-28 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-550 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson www.bgab.nu Rådmansgatan 24 541 45 Skövde www.miljo.se

Läs mer

Gläborg - Transportservice Munkedals kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2012-10-15 Arb.

Gläborg - Transportservice Munkedals kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2012-10-15 Arb. Gläborg - Transportservice Munkedals kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 212-1-15 Arb.nr: U183 Uddevalla 212-1-15 Bohusgeo AB Bengt Leking Uppdragsansvarig bengt@bohusgeo.se

Läs mer

Näsby 8:1 och 8:3, Tyresö

Näsby 8:1 och 8:3, Tyresö Underlag för detaljplan 211-1-7 Näsby 8:1 och 8:3, Tyresö Rapport Geoteknisk undersökning (Rgeo) Stockholm 211-1-7 Beställare: PEAB Bostad AB Beställarens projektbeteckning: Näsby 8:1 och 8:3, Tyresö Structor

Läs mer

Borås, Kv Nejlikan Geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (RGeo)

Borås, Kv Nejlikan Geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (RGeo) Borås, Kv Nejlikan Geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (RGeo) 2011-03-18 Borås, Kv Nejlikan Geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (RGeo) 2011-03-18 Beställare: Hökerum

Läs mer

Rapport Geoteknisk undersökning Cirkusängen 6, Sundbybergs kommun 2011-02-22. Cirkusängen 6 Uppdragsnummer: 228089. Uppdragsansvarig: Karin Wenander

Rapport Geoteknisk undersökning Cirkusängen 6, Sundbybergs kommun 2011-02-22. Cirkusängen 6 Uppdragsnummer: 228089. Uppdragsansvarig: Karin Wenander 1(4) Rapport Geoteknisk undersökning Cirkusängen 6, Sundbybergs kommun 2011-02-22 Cirkusängen 6 Uppdragsnummer: 228089 Uppdragsansvarig: Karin Wenander Handläggare Granskare Karin Wenander 010-452 3046

Läs mer

Varia 597. Djupstabilisering i sulfidjord laboratorie- och fältstudie Botniabanan delen Stöcke centrala Umeå

Varia 597. Djupstabilisering i sulfidjord laboratorie- och fältstudie Botniabanan delen Stöcke centrala Umeå STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Djupstabilisering i sulfidjrd labratrie- ch fältstudie Btniabanan delen Stöcke centrala Umeå Mattias Anderssn Yvnne Rgbeck B Westerberg Varia

Läs mer

PM Geoteknik Kv. Rådhuset 1 Skara Kommun

PM Geoteknik Kv. Rådhuset 1 Skara Kommun PM Geoteknik Kv. Rådhuset 1 Skara Kommun Datum: 2014-05-12 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-635 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson Kv. Rådhuset 1, Skara PM Geoteknik 140512 INNEHÅLL 1 UPPDRAG...

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun.

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Grap 11179 Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Teknisk PM, Geoteknik Geosigma AB Göteborg 2011-09-22 Rev 2011-10-14 Lars Nilsson Uppdragsnr 602478

Läs mer

Uppdragsnummer

Uppdragsnummer Vårt datum 2015-01-19 Vår referens Geoteknik, Fadi Halabi Uppdragsnummer 10016258 RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RGeo Beställare: Huge fastigheter Objekt: Trångsund stabilitetsutredning Uppdragsnummer:

Läs mer